Skip to main content

1-500 (οι 500 πρώτες λέξεις)

 

Το βασικό λεξιλόγιο της σύγχρονης γλώσσας

 

(οι λέξεις που χρησιμοποιούνται περισσότερο στην Ελλάδα)

 

α. οι 500 πρώτες λέξεις

 

του Δημήτρη Λιθοξόου

 

6.12.2017


 

Από τις χιλιάδες λέξεις που υπάρχουν σε ένα λεξικό, άλλες χρησιμοποιούνται συνέχεια, στον καθημερινό λόγο, άλλες συχνά ή αρκετές φορές και κάποιες άλλες λίγο ή σπάνια.

Είναι φανερό πως το γεγονός αυτό προσδίδει άλλη βαρύτητα σε κάθε λέξη. Από τον απλό άνθρωπο που θέλει να μάθει μια γλώσσα, μέχρι τον ερευνητή που θέλει να συγκρίνει τις έννοιες μεταξύ διαφόρων γλωσσών ή διαλέκτων, είναι σημαντικό να ξέρεις ποιες είναι οι λέξεις που συγκροτούν το βασικό λεξιλόγιο.

Κάποιος επίσης που θέλει να μελετήσει μια γλώσσα, είναι χρήσιμο για την κατανόησή της να ξέρει ποιες λέξεις είναι λόγιες και ποιες όχι. Καθώς επίσης πότε καταγράφονται αυτές για πρώτη φορά στα λεξικά, στο πέρασμα των δεκαετιών και των αιώνων.

Αυτές τις πληροφορίες, που δεν υπάρχουν στα λεξικά, έρχεται να παρουσιάσει αυτή η εργασία.

Η συχνότητα εμφάνισης των λέξεων, στηρίζεται στη βάση δεδομένων που συγκροτείται από το σύνολο των υποτίτλων χιλιάδων ταινιών που έχουν μεταφραστεί στη γλώσσα μας τα τελευταία χρόνια.

Η παλαιότερη καταγραφή των λέξεων, αναφέρεται σε έντεκα βασικά λεξικά που καλύπτουν ένα χρονικό διάστημα 489 ετών (από το 1527 μέχρι το 2016).

Στο μέλλον ευελπιστώ να προσθέσω και μία στήλη με τα διαλεκτικά συνώνυμα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το σώμα που θα επιτρέψει περαιτέρω ασκήσεις συγκριτικής γλωσσολογίας.

 

στήλη 1: συνολικός αριθμός εμφάνισης των λέξεων, στη βάση δεδομένων των υποτίτλων του opensubtitles.org (περιλαμβάνει υπότιτλους χιλιάδων ταινιών ως και τον Αύγουστο του 2016).

στήλη 2: με αστερίσκο σημειώνονται οι λόγιες λέξεις

στήλη 3: λεξιλόγιο (εμφανίζονται μόνο οι λέξεις που λημματογραφούνται στα λεξικά κι όχι όλοι οι κλιτοί τύποι).

στήλη 4: διάκριση (μέρη του λόγου).

στήλη 5: έτος παλαιότερης καταγραφής των λέξεων (μεταξύ των έντεκα λεξικών που αναφέρονται στη συνέχεια).

στήλη 6: καταγραφή των λέξεων με διαφορετική γραφή από τη σημερινή.

 

 

Λεξικά (έτος, δημιουργός και τίτλος)


 

1527: Stephano da Sabio, Corona Preciosa.

1622: Girolamo  Germano, Vocabolario Italiano et Greco.

1635: Simone Portio, Λεξικόν Λατινικόν, Ρωμαίκον και Ελληνικόν.

1659: Γεράσιμος Βλάχος, Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος.

1709: Alessio da Somaverra, Θησαυρός της Ρωμαϊκής και της Φραγκικής γλώσσας.

1790: Γεώργιος Βεντότης, Λεξικόν τρίγλωσσον της Γαλλικής, Ιταλικής και Ρωμαϊκής διαλέκτου.

1897: Άγγελος Βλάχος, Λεξικόν Ελληνογαλλικόν.

1933-1934: Γεώργιος Ζευγώλης (επιμέλεια), Λεξικόν της νέας ελληνικής γλώσσης, έκδοση ΠΡΩΙΑ.

1961: Θεόκρ. Γούλας (επιμέλεια), Σύγχρονον ορθογραφικόν-ερμηνευτικόν λεξικόν της ελληνικής γλώσσης (καθαρευούσης-δημοτικής).

1998: Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη: Λεξικό της κοινής νεοελληνικής.

2016: Ακαδημία Αθηνών, Χρηστικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας, 2η έκδοση.

 


 

Παρατηρήσεις για την ενότητα των 500 πρώτων λέξεων:


 

Από τις 500 πρώτες σε συχνότητα εμφάνισης λέξεις, 147 (29,4%) είναι λόγιες. Το ποσοστό είναι μικρό, αν το συγκρίνουμε με το 66% των λογίων λέξεων που υπάρχει στο σύνολο του σύγχρονου λεξιλογίου.

Από τις 147 λόγιες λέξεις, οι 101 λεξικογραφούνται πριν το 1790. Γεγονός που υπογραμμίζει την έντονη επίδραση του λογιοτατισμού, πριν τη συγκρότηση του καθαρευουσιάνικου εθνικού κινήματος.

Συνολικά οι λέξεις που καταγράφονται στα λεξικά που εκδόθηκαν πριν το 1790 είναι 337 (67,4%). Το ποσοστό είναι μεγάλο, αν συνυπολογίσουμε τον διαφορετικό πολιτισμό και τη μη συστηματική καταγραφή εκείνων των χρόνων.

 

 

πίνακας 1: οι 500 πρώτες λέξεις (κατά συχνότητα)

 

1

2

3

4

5

6

7821253

 

να

σύνδ.

1527

 

6110166

 

το

άρθρο

1527

 

4366581

 

δεν

μόριο

1527

 

4025469

 

θα

μόριο

1897

 

3856922

 

και

σύνδ.

1622

 

2920870

 

μου

αντ.

1527

 

2605988

 

με

πρόθ.

1622

 

2510849

 

για

πρόθ.

1527

 

2361006

 

ο

άρθρο

1622

 

2105848

 

η

άρθρο

1622

 

2023002

 

σου

αντ.

1897

 

2016672

 

που

σύνδ.

1527

 

1964412

 

σε

πρόθ.

1622

 

1922327

 

αυτό

αντ.

1961

αυτόν 1709

1881499

 

τι

αντ.

1622

 

1697993

*

ότι

σύνδ.

1622

 

1524223

 

από

πρόθ.

1622

 

1094765

 

όχι

επίρ.

1527

 

1076681

 

ναι

επίρ.

1527

 

1050266

 

ένα

 

1527

 

970476

 

αν

σύνδ.

1622

 

962850

 

αλλά

σύνδ.

1622

 

938327

 

μια

 

1635

 

935377

 

εδώ

επίρ.

1527

 

829394

 

πρέπει

ρήμα

1527

 

804300

 

είμαι

ρήμα

1622

 

740996

 

πολύ

 

1622

 

710793

 

κι

σύνδ.

1897

 

690557

 

γιατί

σύνδ.

1527

 

648297

 

πως

σύνδ.

1709

 

639748

 

τώρα

επίρ.

1622

τόρα 1527

635972

 

εγώ

αντ.

1527

 

612580

*

εντάξει

επίρ.

1998

 

562939

 

κάτι

αντ.

1622

 

559212

 

ξέρω

ρήμα

1709

 

537040

 

έχω

ρήμα

1622

 

535072

 

δε

μόριο

1659

 

477399

 

μην

μόριο

1622

 

458490

 

έτσι

επίρ.

1897

έτζι 1622

455693

 

εσύ

αντ.

1622

 

435077

 

καλά

επίρ.

1622

 

433343

 

αυτή

αντ.

1622

 

429767

 

θέλω

ρήμα

1527

 

411571

 

όταν

σύνδ.

1622

 

392048

 

μπορώ

ρήμα

1659

 

372191

 

μόνο

 

1961

μόνον 1622

367952

 

μαζί

επίρ.

1622

 

364730

 

εκεί

επίρ.

1527

 

362931

 

σαν

επίρ.

1622

 

334156

 

τίποτα

αντ.

1622

 

330210

 

ευχαριστώ

ρήμα

1622

 

328320

 

πώς

επίρ.

1622

 

327195

 

ή

σύνδ.

1622

 

324295

 

απ'

πρόθ.

1622

 

324092

 

κάνω

ρήμα

1622

 

306695

 

τόσο

 

1527

 

295249

 

ποτέ

επίρ.

1527

 

289413

 

απλά

επίρ.

1635

 

275994

 

έλα

μόριο

1527

 

272999

 

λοιπόν

σύνδ.

1622

 

267466

 

ακόμα

επίρ.

1622

 

264762

 

μέσα

επίρ.

1527

 

259261

 

σπίτι

ουσ.

1622

σπίτη 1527

255622

 

αυτός

αντ.

1622

 

254150

 

τότε

επίρ.

1527

 

249968

 

πιο

επίρ.

1934

 

249788

*

ίσως

επίρ.

1790

 

248983

 

γι'

πρόθ.

1933

 

247217

 

πού

επίρ.

1622

 

244341

 

ένας

 

1622

 

244083

 

παρακαλώ

ρήμα

1622

 

236642

*

νομίζω

ρήμα

1790

 

235557

 

μετά

επίρ.

1527

 

235358

 

πριν

επίρ.

1622

 

233160

 

γεια

επιφ.

1635

 

232810

 

πάντα

επίρ.

1527

 

230940

 

λίγο

 

1709

λίγον 1622

230799

 

πίσω

επίρ.

1790

οπίσω 1527

219555

 

όπως

επίρ.

1709

 

208788

 

δουλειά

ουσ.

1622

 

206545

 

αλήθεια

ουσ.

1527

 

206508

 

ποιος

αντ.

1622

 

198748

 

δύο

αρ.

1622

 

188852

 

ας

μόριο

1527

 

183746

 

άλλο

αντ.

1622

 

180433

 

ζωή

ουσ.

1527

 

173955

 

πάω

ρήμα

1709

 

172267

 

μη

μόριο

1622

 

167923

 

έξω

επίρ.

1527

 

166351

 

καλό

 

1622

 

163128

 

μία

 

1527

 

159761

 

επειδή

σύνδ.

1622

 

156033

 

μέχρι

πρόθ.

1790

 

155738

 

πάνω

επίρ.

1934

 

154354

 

ώρα

ουσ.

1527

 

153773

 

χρόνια

ουσ.

1709

 

153591

 

φορά

ουσ.

1527

 

151180

*

ωραία

 

1790

 

150757

 

ούτε

σύνδ.

1709

 

148521

 

κάποιος

αντ.

1622

 

147986

 

σωστά

επίρ.

1622

 

146679

*

πράγματα

ουσ.

1934

 

146416

 

κάθε

αντ.

1622

 

144828

 

όμως

σύνδ.

1622

 

144375

 

μα

σύνδ.

1622

 

144326

 

καλή

επίθ.

1527

 

141364

 

κάτω

επίρ.

1527

 

141176

 

μέρα

ουσ.

1527

 

140358

 

γυναίκα

ουσ.

1527

 

140117

 

χωρίς

πρόθ.

1527

 

137898

 

μόλις

επίρ.

1790

 

136768

 

κανείς

αντ.

1622

 

135080

 

μαμά

ουσ.

1790

 

132868

*

ακριβώς

επίρ.

1897

 

132346

 

καλύτερα

επίρ.

1933

καλήτερα 1709

130091

 

σήμερα

επίρ.

1659

 

124296

 

πόσο

 

1934

πόσον 1527

122681

*

συγγνώμη

ουσ.

1790

 

119927

 

λυπάμαι

ρήμα

1934

λυπούμαι 1622

119692

*

συμβαίνει

ρήμα

1659

 

118407

 

μέρος

ουσ.

1622

 

116079

*

φυσικά

επίρ.

1622

 

114947

 

πολλά

επίρ.

1622

 

112642

 

όσο

 

1961

όσον 1622

112192

 

στιγμή

ουσ.

1622

 

112009

 

δυο

αρ.

1622

 

110353

 

λάθος

ουσ.

1622

 

109440

*

πράγμα

ουσ.

1527

 

107982

 

οπότε

σύνδ.

1790

 

105273

 

ε

επιφ.

1790

 

105215

*

πρόβλημα

ουσ.

1659

 

104235

 

κάποια

αντ.

1622

 

103867

 

ω

επιφ.

1622

 

102588

 

παιδί

ουσ.

1527

 

102363

 

ως

πρόθ.

1622

 

101725

 

άλλη

αντ.

1622

 

100798

 

πάλι

επίρ.

1709

πάλιν 1622

99398

*

πραγματικά

επίρ.

1934

πραγματικώς 1897

98103

 

όλο

επιρ.

1527

 

96667

 

πιστεύω

ρήμα

1622

 

96494

 

βλέπω

ρήμα

1622

 

95628

 

δικό

αντ.

1933

εδικό 1527

95363

 

μητέρα

ουσ.

1622

 

94248

 

ίδιο

επίθ.

1709

 

94161

 

γρήγορα

επίρ.

1897

γλύγορα 1527

93239

 

ιδέα

ουσ.

1622

 

92764

 

αρκετά

επίρ.

1635

 

92233

 

κυρία

 

1790

 

92129

 

σίγουρα

επίρ.

1961

σιγούρα 1709

91244

 

όλη

επίθ.

1622

 

91105

*

λεφτά

ουσ.

1934

 

90002

 

λέω

ρήμα

1934

λέγω 1622

89480

*

νέα

 

1709

 

87250

*

μάλλον

επίρ.

1790

 

83292

*

ήδη

επίρ.

1790

 

82541

 

πατέρας

ουσ.

1527

 

82341

 

ακόμη

επίρ.

1527

 

80161

 

προς

πρόθ.

1622

 

79348

*

εκτός

επίρ.

1790

 

79177

 

μωρό

ουσ.

1934

μωρόν 1622

78939

 

βράδυ

ουσ.

1622

βράδι 1527

78465

*

συγνώμη

ουσ.

1998

 

77862

 

χαρά

ουσ.

1622

 

76971

 

όνομα

ουσ.

1527

 

76593

 

αύριο

επίρ.

1622

άβριον 1527

76240

 

μόνος

επίθ.

1622

 

74821

*

πρόκειται

ρήμα

1897

 

74795

*

τελευταία

 

1961

τελευταίως 1897

73991

 

αγάπη

ουσ.

1527

 

72933

 

μεγάλη

επίθ.

1622

 

72727

 

κανένα

αντ.

1622

 

72441

 

καταλαβαίνω

ρήμα

1933

 

72399

 

πρώτη

αρ.

1709

 

71865

 

δίκιο

ουσ.

1933

 

71854

 

απόψε

επίρ.

1622

 

71673

 

ποιο

αντ.

1934

ποιον 1709

70703

*

τέλος

ουσ.

1527

 

70019

 

μακριά

επίρ.

1622

 

69623

*

αμέσως

επίρ.

1709

 

69395

 

πότε

επίρ.

1622

 

68895

 

θέση

ουσ.

1961

θέσις 1659

68746

 

μήπως

σύνδ.

1790

 

68594

 

ποια

αντ.

1622

 

68383

*

απλώς

επίρ.

1790

 

68088

 

ξανά

επίρ.

1709

ξάνα 1622

67681

 

δική

αντ.

1933

εδική 1622

66972

 

πια

επίρ.

1961

 

66067

 

περισσότερο

 

1961

περισσότερον 1709

65788

 

κατά

πρόθ.

1622

 

65717

*

μάλιστα

επίρ.

1622

 

65668

 

κορίτσι

ουσ.

1897

κορίτζη 1527

65612

*

πόλη

ουσ.

1934

πόλις 1622

64799

*

λεπτό

 

1961

λεπτόν 1790

64651

*

τύπος

ουσ.

1527

 

64218

 

χρειάζομαι

ρήμα

1622

 

64200

 

κοντά

επίρ.

1622

 

64152

*

θέμα

ουσ.

1622

 

63899

 

κάποιο

αντ.

1933

κάποιον 1709

62290

 

τέτοιο

αντ.

1934

τέτοιον 1709

62267

*

εννοώ

ρήμα

1897

 

61517

 

εκείνη

αντ.

1622

 

61134

 

μεγάλο

επίθ.

1934

μεγάλον 1622

60701

 

βοήθεια

ουσ.

1527

 

60692

*

επίσης

επίρ.

1897

 

60256

 

καθόλου

επίρ.

1622

 

59926

 

άνθρωπος

ουσ.

1527

 

59642

*

όπλο

ουσ.

1961

όπλον 1790

59392

 

πέρα

επίρ.

1622

 

59292

 

σίγουρος

επίθ.

1897

σιγούρος 1527

59150

 

αφού

σύνδ.

1709

 

58987

 

πόρτα

ουσ.

1527

 

58768

*

ιστορία

ουσ.

1622

 

58710

 

ορίστε

επιφ.

1934

 

58635

 

ελπίζω

ρήμα

1622

ολπίζω 1527

58324

 

πρωί

ουσ.

1790

 

56681

 

κακό

 

1527

 

56622

*

ομάδα

ουσ.

1961

ομάς 1897

56607

 

καλός

επίθ.

1622

 

56514

*

σχέση

ουσ.

1934

σχέσις 1790

56457

 

μπροστά

επίρ.

1934

μπροσθά 1790

55985

 

καλύτερο

επίθ.

1933

καλήτερον 1709

55780

 

α

επιφ.

1622

 

55697

 

μόνη

επίθ.

1709

 

55293

 

αμάξι

ουσ.

1622

αμάξη 1527

54851

 

χέρι

ουσ.

1622

χέρη 1527

54715

*

αστυνομία

ουσ.

1897

 

54703

*

ευκαιρία

ουσ.

1622

 

54010

 

κεφάλι

ουσ.

1622

κεφάλη 1527

53927

 

νύχτα

ουσ.

1790

νύκτα 1527

53627

*

ώστε

σύνδ.

1622

 

53377

 

χαίρομαι

ρήμα

1622

 

53325

 

γαμώτο

επιφ.

1998

 

53319

*

τέλεια

 

1659

 

52802

 

καν

μόριο

1790

 

52537

*

γραφείο

ουσ.

1961

γραφείον 1622

52489

*

δωμάτιο

ουσ.

1961

δωμάτιον 1897

51927

 

φίλος

ουσ.

1527

 

51914

 

ελάτε

μόριο

1635

 

51850

 

ίδια

 

1709

 

51011

 

κόρη

ουσ.

1622

 

50908

 

όπου

επίρ.

1622

 

50838

 

αγαπώ

ρήμα

1622

 

50773

 

δηλαδή

μόριο

1635

 

50559

 

πρώτα

επίρ.

1622

 

49974

 

τρεις

αντ.

1622

 

49947

*

ωραίο

επίθ.

1961

ωραίον 1790

49605

*

οικογένεια

ουσ.

1897

 

49535

 

αγόρι

ουσ.

1622

 

49351

 

καμία

αντ.

1622

 

48889

 

χρήματα

ουσ.

1790

 

48732

 

άντρας

ουσ.

1961

 

48660

*

σοβαρά

επίρ.

1635

 

48435

 

αλλιώς

επίρ.

1961

αλλειώς 1622

48133

 

μικρό

επίθ.

1527

 

47952

*

τουλάχιστον

επίρ.

1897

 

47017

*

τηλέφωνο

ουσ.

1961

τηλέφωνον 1897

46732

 

δύσκολο

επίθ.

1933

δύσκολον 1527

46313

 

καρδιά

ουσ.

1622

καρδία 1527

46238

*

εάν

σύνδ.

1790

 

46060

 

αργότερα

επίρ.

1659

 

45455

*

σχεδόν

επίρ.

1897

 

45445

 

νερό

ουσ.

1527

 

45342

 

νιώθω

ρήμα

1998

νοιώθω 1709

45057

 

τέτοια

αντ.

1709

 

44909

 

κάπου

επίρ.

1622

 

44892

 

πέντε

αρ.

1622

 

44542

 

μεταξύ

επίρ.

1790

 

44383

 

τρία

αρ.

1527

 

44076

 

υπόθεση

ουσ.

1934

υπόθεσις 1622

44070

*

χθες

επίρ.

1635

 

43899

 

αντίο

επιφ.

1961

αντίον 1897

43739

 

αίμα

ουσ.

1527

 

43642

*

σχολείο

ουσ.

1961

σχολείον 1622

43626

*

βέβαια

επίρ.

1622

 

43596

 

μυαλό

ουσ.

1934

μιαλός 1527 | μυαλός 1622 | μυαλόν 1897

43520

 

καμιά

αντ.

1622

 

43496

 

θυμάμαι

ρήμα

1897

θυμούμαι 1622

43314

 

μικρή

επίθ.

1622

 

42983

 

ρε

επιφ.

1934

 

42691

 

κόσμος

ουσ.

1527

 

42562

 

τρόπος

ουσ.

1622

 

41732

*

σύντομα

επίρ.

1790

 

41719

 

μπαμπάς

ουσ.

1709

 

41464

*

υποθέτω

ρήμα

1659

 

41459

 

πάρα

επίρ.

1998

 

41308

 

σκατά

 

1527

 

41143

 

αργά

επίρ.

1622

 

41127

 

άλλος

αντ.

1622

 

40315

*

συνέχεια

ουσ.

1622

 

39846

 

πλάκα

ουσ.

1622

 

39502

*

φυλακή

ουσ.

1622

 

39440

 

παιχνίδι

ουσ.

1934

παιγνίδι 1527

39131

*

νεκρός

επίθ.

1659

 

38607

 

γύρω

επίρ.

1527

 

38604

*

σημασία

ουσ.

1622

 

38485

 

εκείνο

αντ.

1635

εκείνω 1527

38479

 

όσα

ουσ.

1790

 

38115

 

χάρη

ουσ.

1934

χάρις 1527

37780

 

κοπέλα

ουσ.

1527

 

37647

 

φαγητό

ουσ.

1934

φαγητόν 1622

37459

 

σημαντικό

επίθ.

1961

σημαντικόν 1790

37002

*

κατάσταση

ουσ.

1961

κατάστασις 1709

36857

*

αυτοκίνητο

ουσ.

1961

 

36822

*

απόδοση

ουσ.

1961

απόδοσις 1527

36493

 

πρώτο

αρ.

1622

 

36464

 

καλημέρα

επιφ.

1527

καλή μέρα 1527

36414

*

βασικά

επίρ.

1961

 

36396

*

αστείο

 

1961

αστείον 1790

36317

 

εμπρός

επίρ.

1790

 

36259

 

φοβάμαι

ρήμα

1934

φοβούμαι 1622

36144

*

λόγος

ουσ.

1527

 

36038

 

γλυκιά

επίθ.

1933

 

36026

 

κανένας

αντ.

1622

 

35269

 

έτοιμος

επίθ.

1622

 

35259

*

σχέδιο

ουσ.

1961

σχέδιον 1790

35187

 

τύχη

ουσ.

1527

 

35107

 

αρχή

ουσ.

1527

 

34952

 

θεός

ουσ.

1527

 

34934

 

ενώ

σύνδ.

1897

 

34893

 

άσχημα

επίρ.

1622

 

34800

 

σίγουρη

επίθ.

1934

σιγούρη 1709

34605

*

τελικά

επίρ.

1961

τελικώς 1934

34546

*

οποίο

αντ.

1998

οποίον 1527

34365

 

σωστό

επίθ.

1934

σωστόν 1709

34348

*

προσπαθώ

ρήμα

1790

 

34246

 

όμορφη

επίθ.

1709

 

33981

*

νέο

 

1961

νέον 1709

33225

*

περίπου

επίρ.

1897

 

33188

 

δύναμη

ουσ.

1933

δύναμις 1622

32921

*

ραντεβού

ουσ.

1998

 

32855

 

αφεντικό

ουσ.

1961

αφεντικός 1622 | αφεντικόν 1897

32624

 

πάρτι

ουσ.

1998

 

32518

 

καλύτερη

επίθ.

1933

καλήτερη 1709

32425

 

γη

ουσ.

1527

 

31918

 

γιος

ουσ.

1933

γυιος 1527

31905

*

περίπτωση

ουσ.

1998

περίπτωσις 1897

31884

*

επόμενη

επίθ.

1790

 

31598

 

περιμένω

ρήμα

1790

 

31499

 

μισό

επίθ.

1527

 

31486

 

ακούω

ρήμα

1622

 

31389

 

σώμα

ουσ.

1622

 

31091

*

βιβλίο

ουσ.

1961

βιβλίον 1527

30982

*

επιλογή

ουσ.

1897

 

30915

 

μπράβο

επιφ.

1934

 

30876

*

καλώς

επίρ.

1527

 

30661

*

κύριος

 

1709

 

30631

*

νοσοκομείο

ουσ.

1961

νοσοκομείον 1709

30485

 

έξι

αρ.

1961

έξη 1622

30307

 

χώρα

ουσ.

1622

 

30276

*

καφέ

 

1961

 

29897

*

σεξ

ουσ.

1998

 

29834

*

πλέον

επίρ.

1622

 

29808

*

ταινία

ουσ.

1897

 

29799

*

μήνυμα

ουσ.

1622

 

29268

 

εύκολο

επίθ.

1933

εύκολον 1709

29224

 

μιλάω

ρήμα

1961

μιλώ 1659

29176

 

έι

επιφ.

1790

 

29146

*

σχετικά

επίρ.

1961

σχετικώς 1790

29028

 

πρόσωπο

ουσ.

1961

πρόσωπον 1527

28995

 

κρεβάτι

ουσ.

1635

κρεβάτη 1527

28781

 

σκέφτομαι

ρήμα

1934

σκέπτομαι 1790

28760

*

οτιδήποτε

αντ.

1897

 

28738

 

καληνύχτα

επιφ.

1933

καλήν νύκτα 1622 | καληνύκτα 1897

28419

*

ερώτηση

ουσ.

1961

ερώτησις 1622

28182

*

προφανώς

επίρ.

1790

 

28154

 

φίλη

ουσ.

1934

 

28114

*

συμφωνία

ουσ.

1622

 

28074

 

δίπλα

επίρ.

1635

 

28033

*

ποτό

ουσ.

1934

ποτόν 1709

27990

*

σειρά

ουσ.

1622

 

27954

 

κάπως

επίρ.

1897

 

27348

*

τελευταίο

επίθ.

1961

τελευταίον 1790

27240

 

παρά

σύνδ.

1622

 

27137

*

πραγματικότητα

ουσ.

1961

πραγματικότης 1897

26716

*

λέξη

ουσ.

1934

λέξις 1622

26702

 

γιατρός

ουσ.

1527

 

26629

 

έρχομαι

ρήμα

1622

 

26521

 

αδερφή

ουσ.

1709

 

26500

*

υπέροχο

επίθ.

1934

υπέροχον 1790

26395

 

φωτιά

ουσ.

1622

φοτεία 1527

26380

 

παλιά

 

1934

 

26292

 

δέκα

αρ.

1527

 

26194

 

λίγη

επίθ.

1709

 

26180

 

κομμάτι

ουσ.

1622

κομάτη 1527

26111

*

σημείο

ουσ.

1961

σημείον 1622

26073

*

πλευρά

ουσ.

1527

 

26073

 

γνωρίζω

ρήμα

1622

 

25991

 

πουθενά

επίρ.

1790

 

25927

*

υπέροχα

επίρ.

1934

υπερόχως 1897

25892

 

εβδομάδα

ουσ.

1622

 

25850

*

εντελώς

επίρ.

1790

 

25738

*

περίεργο

επίθ.

1934

περίεργον 1790

25680

*

φωτογραφία

ουσ.

1897

 

25573

*

περιοχή

ουσ.

1790

 

25404

*

επιμέλεια

ουσ.

1622

 

25392

*

προσοχή

ουσ.

1622

 

25206

 

δείπνο

ουσ.

1961

δείπνον 1622

24963

 

ντε

μόριο

1897

 

24936

*

επάνω

επίρ.

1622

 

24552

 

σκάφος

ουσ.

1897

 

24306

*

άρα

σύνδ.

1659

 

24279

*

μέλλον

ουσ.

1622

 

24075

 

ταξίδι

ουσ.

1622

 

23989

*

άδεια

 

1527

 

23883

 

κάποτε

επίρ.

1897

 

23872

 

ημέρα

ουσ.

1527

 

23678

*

άτομο

ουσ.

1961

άτομον 1622

23597

*

οποία

αντ.

1622

 

23587

 

καθώς

επίρ.

1622

 

23467

*

μουσική

ουσ.

1622

 

23337

 

μαλλιά

ουσ.

1897

μαλία 1527 | μαλιά 1622

23315

*

τιμή

ουσ.

1527

 

23297

 

είτε

σύνδ.

1790

 

23198

 

γνώμη

ουσ.

1622

 

23132

 

μακάρι

επιφ.

1622

 

23127

*

σύστημα

ουσ.

1790

 

23107

 

έτοιμη

επίθ.

1709

 

23072

 

παντού

επίρ.

1622

 

22976

*

πτώμα

ουσ.

1897

 

22973

*

ασφάλεια

ουσ.

1709

 

22932

*

επιτέλους

επίρ.

1998

 

22880

*

υπό

πρόθ.

1709

 

22819

*

συνήθως

επίρ.

1897

 

22807

*

τμήμα

ουσ.

1790

 

22694

*

υπόσχομαι

ρήμα

1659

 

22607

*

αποστολή

ουσ.

1622

 

22597

*

κέντρο

ουσ.

1961

κέντρον 1622

22449

 

λίστα

ουσ.

1934

 

22401

*

εναντίον

επίρ.

1527

 

22389

*

είδος

ουσ.

1622

 

22352

 

φως

ουσ.

1527

 

22181

 

πρώτος

επίθ.

1527

 

22166

*

ενδιαφέρον

ουσ.

1897

 

22133

 

μέση

ουσ.

1622

 

22093

 

καλύτερος

επίθ.

1933

καλήτερος 1709

22085

 

δώρο

ουσ.

1961

δώρον 1622

22043

 

τρελός

επίθ.

1622

 

21936

 

εκείνος

αντ.

1622

 

21925

*

ντετέκτιβ

ουσ.

1998

 

21823

 

βδομάδα

ουσ.

1709

 

21799

 

χρόνος

ουσ.

1527

 

21776

*

όντως

επίρ.

1790

 

21634

 

όμορφο

επίθ.

1934

όμορφον 1527

21491

*

έρευνα

ουσ.

1790

 

21462

*

τέλειο

επίθ.

1961

τέλειον 1897

21252

*

νόημα

ουσ.

1622

 

21185

*

δεσποινίς

ουσ.

1897

 

21150

 

στόμα

ουσ.

1527

 

21059

 

μυστικό

ουσ.

1934

μυστικόν 1709

20883

 

καιρός

ουσ.

1622

 

20795

 

λόγια

ουσ.

1622

 

20789

 

άκρη

ουσ.

1790

 

20770

 

ματιά

ουσ.

1622

 

20752

*

εν

πρόθ.

1790

 

20597

*

πλοίο

ουσ.

1961

πλοίον 1897

20531

*

πρώην

επίθ.

1622

 

20392

 

παραπάνω

επίρ.

1709

 

20302

*

θύμα

ουσ.

1897

 

20267

 

αδελφή

ουσ.

1527

 

20199

 

λιγότερο

 

2016

λιγώτερον 1622

20080

*

επίθεση

ουσ.

1961

επίθεσις 1790

20018

 

άντε

επιφ.

1961

 

19973

 

ίδιος

επίθ.

1709

 

19926

*

βάση

ουσ.

1933

βάσις 1622

19822

 

τίποτε

αντ.

1622

τίποτες 1527

19819

 

μεγάλος

επίθ.

1527

 

19713

*

ατύχημα

ουσ.

1659

 

19701

*

εξαιτίας

πρόθ.

1998

 

19638

 

συχνά

επίρ.

1527

 

19445

 

ανάγκη

ουσ.

1622

 

19443

*

δολοφόνος

ουσ.

1790

 

19425

*

τελείως

επίρ.

1790

 

19392

 

δουλεύω

ρήμα

1622

 

19246

 

δικός

αντ.

1790

εδικός 1622

19199

 

ανάμεσα

επίρ.

1622

 

19188

*

ξενοδοχείο

ουσ.

1961

ξενοδοχείον 1709

19177

 

ξαφνικά

επίρ.

1790

 

19169

*

παρελθόν

ουσ.

1897

 

19106

*

ειλικρινά

επίρ.

1961

ειλικρινώς 1897

19088

 

φεύγω

ρήμα

1622

 

19087

 

μισώ

ρήμα

1622

 

18816

*

λόγω

πρόθ.

1998

 

18785

 

γραμμή

ουσ.

1527

 

18761

 

πόδι

ουσ.

1622

 

18761

*

αισθάνομαι

ρήμα

1790

 

18742

*

απάντηση

ουσ.

1961

απάντησις 1635

18662

 

αδερφός

ουσ.

1635

 

18655

 

παίρνω

ρήμα

1622

 

18646

 

παρέα

ουσ.

1934

παρέγια 1897

18626

 

ψηλά

επίρ.

1622

 

18604

 

μάνα

ουσ.

1622

μάννα 1527

18553

 

σκηνή

ουσ.

1790

 

18524

 

νωρίς

επίρ.

1790

 

18469

 

ζωντανός

επίθ.

1622

 

18432

*

τηλεόραση

ουσ.

1961

 

18424

 

παράξενο

επίθ.

1934

παράξενον 1709

18399

 

τραπέζι

ουσ.

1622

 

18310

*

σήμα

ουσ.

1897

 

18303

 

τραγούδι

ουσ.

1622

τραγούδη 1527

18295

 

ορκίζομαι

ρήμα

1998

 

 

 

πίνακας 2: οι 500 πρώτες λέξεις (αλφαβητικά)

 

1

2

3

4

5

6

55780

 

α

επιφ.

1622

 

73991

 

αγάπη

ουσ.

1527

 

50838

 

αγαπώ

ρήμα

1622

 

49535

 

αγόρι

ουσ.

1622

 

23989

*

άδεια

 

1527

 

20267

 

αδελφή

ουσ.

1527

 

26521

 

αδερφή

ουσ.

1709

 

18662

 

αδερφός

ουσ.

1635

 

43739

 

αίμα

ουσ.

1527

 

18761

*

αισθάνομαι

ρήμα

1790

 

267466

 

ακόμα

επίρ.

1622

 

82341

 

ακόμη

επίρ.

1527

 

31486

 

ακούω

ρήμα

1622

 

20789

 

άκρη

ουσ.

1790

 

132868

*

ακριβώς

επίρ.

1897

 

206545

 

αλήθεια

ουσ.

1527

 

962850

 

αλλά

σύνδ.

1622

 

101725

 

άλλη

αντ.

1622

 

48435

 

αλλιώς

επίρ.

1961

αλλειώς 1622

183746

 

άλλο

αντ.

1622

 

41127

 

άλλος

αντ.

1622

 

55293

 

αμάξι

ουσ.

1622

αμάξη 1527

69623

*

αμέσως

επίρ.

1709

 

970476

 

αν

σύνδ.

1622

 

19445

 

ανάγκη

ουσ.

1622

 

19199

 

ανάμεσα

επίρ.

1622

 

59926

 

άνθρωπος

ουσ.

1527

 

20018

 

άντε

επιφ.

1961

 

43899

 

αντίο

επιφ.

1961

αντίον 1897

48732

 

άντρας

ουσ.

1961

 

324295

 

απ'

πρόθ.

1622

 

18742

*

απάντηση

ουσ.

1961

απάντησις 1635

289413

 

απλά

επίρ.

1635

 

68383

*

απλώς

επίρ.

1790

 

1524223

 

από

πρόθ.

1622

 

36822

*

απόδοση

ουσ.

1961

απόδοσις 1527

22607

*

αποστολή

ουσ.

1622

 

71854

 

απόψε

επίρ.

1622

 

24306

*

άρα

σύνδ.

1659

 

41143

 

αργά

επίρ.

1622

 

46060

 

αργότερα

επίρ.

1659

 

92764

 

αρκετά

επίρ.

1635

 

35107

 

αρχή

ουσ.

1527

 

188852

 

ας

μόριο

1527

 

36396

*

αστείο

 

1961

αστείον 1790

54715

*

αστυνομία

ουσ.

1897

 

22973

*

ασφάλεια

ουσ.

1709

 

34893

 

άσχημα

επίρ.

1622

 

23678

*

άτομο

ουσ.

1961

άτομον 1622

19713

*

ατύχημα

ουσ.

1659

 

76593

 

αύριο

επίρ.

1622

άβριον 1527

433343

 

αυτή

αντ.

1622

 

1922327

 

αυτό

αντ.

1961

αυτόν 1709

36857

*

αυτοκίνητο

ουσ.

1961

 

255622

 

αυτός

αντ.

1622

 

32855

 

αφεντικό

ουσ.

1961

αφεντικός 1622 | αφεντικόν 1897

59150

 

αφού

σύνδ.

1709

 

19926

*

βάση

ουσ.

1933

βάσις 1622

36414

*

βασικά

επίρ.

1961

 

21823

 

βδομάδα

ουσ.

1709

 

43626

*

βέβαια

επίρ.

1622

 

31091

*

βιβλίο

ουσ.

1961

βιβλίον 1527

96494

 

βλέπω

ρήμα

1622

 

60701

 

βοήθεια

ουσ.

1527

 

78939

 

βράδυ

ουσ.

1622

βράδι 1527

53325

 

γαμώτο

επιφ.

1998

 

233160

 

γεια

επιφ.

1635

 

32425

 

γη

ουσ.

1527

 

248983

 

γι'

πρόθ.

1933

 

2510849

 

για

πρόθ.

1527

 

690557

 

γιατί

σύνδ.

1527

 

26702

 

γιατρός

ουσ.

1527

 

31918

 

γιος

ουσ.

1933

γυιος 1527

36038

 

γλυκιά

επίθ.

1933

 

23198

 

γνώμη

ουσ.

1622

 

26073

 

γνωρίζω

ρήμα

1622

 

18785

 

γραμμή

ουσ.

1527

 

52537

*

γραφείο

ουσ.

1961

γραφείον 1622

94161

 

γρήγορα

επίρ.

1897

γλύγορα 1527

140358

 

γυναίκα

ουσ.

1527

 

38607

 

γύρω

επίρ.

1527

 

535072

 

δε

μόριο

1659

 

25206

 

δείπνο

ουσ.

1961

δείπνον 1622

26292

 

δέκα

αρ.

1527

 

4366581

 

δεν

μόριο

1527

 

21185

*

δεσποινίς

ουσ.

1897

 

50773

 

δηλαδή

μόριο

1635

 

67681

 

δική

αντ.

1933

εδική 1622

71865

 

δίκιο

ουσ.

1933

 

95628

 

δικό

αντ.

1933

εδικό 1527

19246

 

δικός

αντ.

1790

εδικός 1622

28074

 

δίπλα

επίρ.

1635

 

19443

*

δολοφόνος

ουσ.

1790

 

208788

 

δουλειά

ουσ.

1622

 

19392

 

δουλεύω

ρήμα

1622

 

33188

 

δύναμη

ουσ.

1933

δύναμις 1622

112009

 

δυο

αρ.

1622

 

198748

 

δύο

αρ.

1622

 

46732

 

δύσκολο

επίθ.

1933

δύσκολον 1527

52489

*

δωμάτιο

ουσ.

1961

δωμάτιον 1897

22085

 

δώρο

ουσ.

1961

δώρον 1622

105273

 

ε

επιφ.

1790

 

46238

*

εάν

σύνδ.

1790

 

25892

 

εβδομάδα

ουσ.

1622

 

635972

 

εγώ

αντ.

1527

 

935377

 

εδώ

επίρ.

1527

 

29176

 

έι

επιφ.

1790

 

22389

*

είδος

ουσ.

1622

 

19106

*

ειλικρινά

επίρ.

1961

ειλικρινώς 1897

804300

 

είμαι

ρήμα

1622

 

23297

 

είτε

σύνδ.

1790

 

364730

 

εκεί

επίρ.

1527

 

61517

 

εκείνη

αντ.

1622

 

38485

 

εκείνο

αντ.

1635

εκείνω 1527

21936

 

εκείνος

αντ.

1622

 

79348

*

εκτός

επίρ.

1790

 

275994

 

έλα

μόριο

1527

 

51914

 

ελάτε

μόριο

1635

 

58635

 

ελπίζω

ρήμα

1622

ολπίζω 1527

36317

 

εμπρός

επίρ.

1790

 

20752

*

εν

πρόθ.

1790

 

1050266

 

ένα

 

1527

 

22401

*

εναντίον

επίρ.

1527

 

244341

 

ένας

 

1622

 

22166

*

ενδιαφέρον

ουσ.

1897

 

62267

*

εννοώ

ρήμα

1897

 

612580

*

εντάξει

επίρ.

1998

 

25850

*

εντελώς

επίρ.

1790

 

34934

 

ενώ

σύνδ.

1897

 

19701

*

εξαιτίας

πρόθ.

1998

 

30485

 

έξι

αρ.

1961

έξη 1622

167923

 

έξω

επίρ.

1527

 

24936

*

επάνω

επίρ.

1622

 

159761

 

επειδή

σύνδ.

1622

 

20080

*

επίθεση

ουσ.

1961

επίθεσις 1790

30982

*

επιλογή

ουσ.

1897

 

25404

*

επιμέλεια

ουσ.

1622

 

60692

*

επίσης

επίρ.

1897

 

22932

*

επιτέλους

επίρ.

1998

 

31884

*

επόμενη

επίθ.

1790

 

21491

*

έρευνα

ουσ.

1790

 

26629

 

έρχομαι

ρήμα

1622

 

28419

*

ερώτηση

ουσ.

1961

ερώτησις 1622

455693

 

εσύ

αντ.

1622

 

23107

 

έτοιμη

επίθ.

1709

 

35269

 

έτοιμος

επίθ.

1622

 

458490

 

έτσι

επίρ.

1897

έτζι 1622

54703

*

ευκαιρία

ουσ.

1622

 

29268

 

εύκολο

επίθ.

1933

εύκολον 1709

330210

 

ευχαριστώ

ρήμα

1622

 

537040

 

έχω

ρήμα

1622

 

180433

 

ζωή

ουσ.

1527

 

18469

 

ζωντανός

επίθ.

1622

 

2105848

 

η

άρθρο

1622

 

327195

 

ή

σύνδ.

1622

 

83292

*

ήδη

επίρ.

1790

 

23872

 

ημέρα

ουσ.

1527

 

4025469

 

θα

μόριο

1897

 

429767

 

θέλω

ρήμα

1527

 

64152

*

θέμα

ουσ.

1622

 

34952

 

θεός

ουσ.

1527

 

68895

 

θέση

ουσ.

1961

θέσις 1659

20302

*

θύμα

ουσ.

1897

 

43496

 

θυμάμαι

ρήμα

1897

θυμούμαι 1622

93239

 

ιδέα

ουσ.

1622

 

51850

 

ίδια

 

1709

 

94248

 

ίδιο

επίθ.

1709

 

19973

 

ίδιος

επίθ.

1709

 

58768

*

ιστορία

ουσ.

1622

 

249788

*

ίσως

επίρ.

1790

 

146416

 

κάθε

αντ.

1622

 

60256

 

καθόλου

επίρ.

1622

 

23587

 

καθώς

επίρ.

1622

 

3856922

 

και

σύνδ.

1622

 

20883

 

καιρός

ουσ.

1622

 

56681

 

κακό

 

1527

 

435077

 

καλά

επίρ.

1622

 

144326

 

καλή

επίθ.

1527

 

36464

 

καλημέρα

επιφ.

1527

καλή μέρα 1527

28738

 

καληνύχτα

επιφ.

1933

καλήν νύκτα 1622 | καληνύκτα 1897

166351

 

καλό

 

1622

 

56607

 

καλός

επίθ.

1622

 

132346

 

καλύτερα

επίρ.

1933

καλήτερα 1709

32518

 

καλύτερη

επίθ.

1933

καλήτερη 1709

55985

 

καλύτερο

επίθ.

1933

καλήτερον 1709

22093

 

καλύτερος

επίθ.

1933

καλήτερος 1709

30876

*

καλώς

επίρ.

1527

 

43520

 

καμιά

αντ.

1622

 

49351

 

καμία

αντ.

1622

 

52802

 

καν

μόριο

1790

 

136768

 

κανείς

αντ.

1622

 

72727

 

κανένα

αντ.

1622

 

36026

 

κανένας

αντ.

1622

 

324092

 

κάνω

ρήμα

1622

 

104235

 

κάποια

αντ.

1622

 

63899

 

κάποιο

αντ.

1933

κάποιον 1709

148521

 

κάποιος

αντ.

1622

 

23883

 

κάποτε

επίρ.

1897

 

44909

 

κάπου

επίρ.

1622

 

27954

 

κάπως

επίρ.

1897

 

46313

 

καρδιά

ουσ.

1622

καρδία 1527

65788

 

κατά

πρόθ.

1622

 

72441

 

καταλαβαίνω

ρήμα

1933

 

37002

*

κατάσταση

ουσ.

1961

κατάστασις 1709

562939

 

κάτι

αντ.

1622

 

141364

 

κάτω

επίρ.

1527

 

30276

*

καφέ

 

1961

 

22597

*

κέντρο

ουσ.

1961

κέντρον 1622

54010

 

κεφάλι

ουσ.

1622

κεφάλη 1527

710793

 

κι

σύνδ.

1897

 

26180

 

κομμάτι

ουσ.

1622

κομάτη 1527

64200

 

κοντά

επίρ.

1622

 

37780

 

κοπέλα

ουσ.

1527

 

51011

 

κόρη

ουσ.

1622

 

65668

 

κορίτσι

ουσ.

1897

κορίτζη 1527

42691

 

κόσμος

ουσ.

1527

 

28995

 

κρεβάτι

ουσ.

1635

κρεβάτη 1527

92233

 

κυρία

 

1790

 

30661

*

κύριος

 

1709

 

110353

 

λάθος

ουσ.

1622

 

26716

*

λέξη

ουσ.

1934

λέξις 1622

64799

*

λεπτό

 

1961

λεπτόν 1790

91105

*

λεφτά

ουσ.

1934

 

90002

 

λέω

ρήμα

1934

λέγω 1622

26194

 

λίγη

επίθ.

1709

 

230940

 

λίγο

 

1709

λίγον 1622

20199

 

λιγότερο

 

2016

λιγώτερον 1622

22449

 

λίστα

ουσ.

1934

 

20795

 

λόγια

ουσ.

1622

 

36144

*

λόγος

ουσ.

1527

 

18816

*

λόγω

πρόθ.

1998

 

272999

 

λοιπόν

σύνδ.

1622

 

119927

 

λυπάμαι

ρήμα

1934

λυπούμαι 1622

144375

 

μα

σύνδ.

1622