Skip to main content

1. Πηγές-Βιβλιογραφία

 

Τα ονόματα των ψαριών

 

1. Πηγές-Βιβλιογραφία

 

Δημήτρη Λιθοξόου

Οκτώβριος 2015

 


 

Apostolides: Nicolas Apostolides, La pêche en Grèce, Athenes 1883.

Argenti and Rose: Philip P. Argenti and H. J. Rose, The folk-lore of Chios, Cambridge University Press, 1949.

Bikelas: M. D. Bikélas, Sur la nomenclature moderne de la faune Grecque, Paris 1879.

Heldreich: Th. Heldreich, La Fauna de Grèce, Athènes 1878.

Hoffman and Jordan: Addison Hoffman and David Starr Jordan, A catalogue of the fishes of Greece with notes on the names now in use and those employed by classical authors, Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 1892.

Somaverra: Alessio da Somavera, Θησαυρός της Ρωμαϊκής και της Φραγκικής γλώσσας ήγουν λεξικόν Ρωμαϊκόν και Φραγκικόν πλουσιώτατον, Παρίτζι (Parigi) 1709.

Αλιπράντης: Νίκος Χρ. Αλιπράντης, Λεξικό των ιδιωμάτων και των εγγράφων της Πάρου, με τρεις μελέτες για τα ιδιώματα της Πάρου, Αθήνα 2001.

Ανυσίου: Μαρουλία Ανυσίου, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Άνω Σύρος του νομού Κυκλάδων, 1969 (χειρόγραφο - Σπουδαστηρίο Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Αποστολίδης: Νικολάου Αποστολίδου, Οι ιχθύες των γλυκέων υδάτων της Θεσσαλίας, Αθήναι 1892.

Βλαστός: Πέτρου Βλαστού, Συνώνυμακαι συγγενικά, τέχνες και σύνεργα, Αθήνα 1931.

Βοσταντζόγλου: Θεολ. Βοσταντζόγλου, Αντιλεξικόν ή ονομαστικόν της νεοελληνικής γλώσσης, δευτέρα έκδοσις, Αθήναι.

Γιαννούτσος: Κωνσταντίνος Γιαννούτσος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Μεσαίου Καρλοβασίου της νήσου Σάμου, 1969 (χειρόγραφο - Σπουδαστηρίο Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Γουργιώτου: Αρετή Γουργιώτου, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Στεφανοβικείου του νομού Μαγνησίας, 1970 (χειρόγραφο - Σπουδαστηρίο Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Γρέγου: Ματρώνα Γρέγου, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Λαγκάδα, της νήσου Χίου, 1970 (χειρόγραφο - Σπουδαστηρίο Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Ιορδάνου: Κωνσταντίνα Ιορδάνου, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Πολίχνιτος της νήσου Λέσβου, 1969 (χειρόγραφο - Σπουδαστηρίο Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Ιστορικό Λεξικό: Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής, Ακαδημία Αθηνών, τόμοι: Α (α-αμωρωζοσύνη) 1933, Β (άν-απώρυγα) 1939, Γ (άρα-βλέπω) 1942, Δ1 (βλεφαρίδα-γάργαρος) 1953, Δ2 (γαρδαλώνω - γεροδάσκαλος) 1980, Ε1 (γεροδέματος - γλωσσωτός) 1984, Ε2 (γναθάδα - δαχτυλωτός) 1989.

Ιωάννου και Μιχαηλίδης: Γιώργος Ιωάννου και Νικόλας Μιχαηλίδης, Τα 100 σημαντικότερα είδη ψαριών των κυπριακών θαλασσών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καλπιτζή: Ειρήνη Καλπιτζή, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κάμπος Βοΐων του νομού Λακωνίας, 1969 (χειρόγραφο - Σπουδαστηρίο Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Καραναστάσης: Α. Καραναστάσης, Γλωσσική ύλη εκ Νισύρου Δωδεκανήσου, περιοδικό Νισυριακά, τόμος Χ, Αθήνα 1987.

Κάσσης: Κυριάκος Κάσσης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Μάνης, Αθήνα 1982 [αβάδιστος – κώτσος].

Καφιέρη: Ειρήνη Καφιέρη, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Φηρά Θήρας του νομού Κυκλάδων, 1969 (χειρόγραφο - Σπουδαστηρίο Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Κόμης: Δημ. Λ. Κόμη (επιμέλεια), Κυθηραϊκό Λεξικό, Αθήνα 1996.

Κονινιού: Αμερσούδα Κονινιού, Συλλογή λαογραφικού εκ της κοινότητος Κεραμίου Παπιανών Μυτιλήνης του νομού Λέσβου, 1968 (χειρόγραφο - Σπουδαστηρίο Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Κοντακιώτου: Γρηγορία Κοντακιώτου, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Κουμέικα του νομού Σάμου, 1969 (χειρόγραφο - Σπουδαστηρίο Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Κοντομίχης: Πανταζή Κοντομίχη, Λεξικό του λευκαδίτικου ιδιώματος, Αθήνα 2001.

Κοντονάτσιου: Δ Χ. Κοντονάτσιου, Η διάλεκτος της Λήμνου, εθνογλωσσολογική προσέγγιση, διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Φιλοσοφική, Τμήμα Φιλολογίας, Θεσσαλονίκη 1988.

Κορδόση: Ακακίας Κορδόση, Μιλήστε Μεσολογγίτικα, β’ έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα 1983.

Κοσμάς: Νίκου Β. Κοσμά, Το γλωσσικό ιδίωμα του Λαγκαδά, Μακεδονικά, τόμος δωδέκατος, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1972.

Λιθοξόου 1998: Δημήτρη Λιθοξόου, Τα ονόματα των ψαριών της Ελλάδας, 1998 (διαδίκτυο).

Μουσούρης: Σπύρου Μουσούρη (Φώτου Γιοφύλλη), Συλλογή δημώδους γλωσσικού υλικού εκ της πόλεως Ιθάκης, Ιθάκη 1925.

Μπόγκας: Ευαγγέλου Αθ. Μπόγκα, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου (Βορείου, Κεντρικής και Νοτίου), τόμοι: Α’ Γιαννιώτικο και άλλα λεξιλόγια & Β' Γλωσσάρια Βορ. Ηπείρου, Θεσπρωτίας, Κόνιτσας κ.ά, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1964 & 1966.

Μπουγιούκα: Μαρία Μπουγιούκα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εξ Ερμουπόλεως Σύρου του νομού Κυκλάδων, 1969 (χειρόγραφο - Σπουδαστηρίο Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Ξανθινάκης: Αντώνιος Β. Ξανθινάκης, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος, 2η έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001.

Ξυλογιάννης: Χαράραμπος Ξυλογιάννης, Γλωσσικά ιδιοώματα – λέξεις και εξφράσεις του κάμπου Άρτας, Ψαθοτόπι Άρτας 2013.

Οικονομίδης: Παν. Σ. Οικονομίδη, Κατάλογος των ιχθύων της Ελλάδος, Αθήναι 1973.

Παναρέτου: Αθανασία Παναρέτου, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Μηλίνα του νομού Μαγνησίας, 1969 (χειρόγραφο - Σπουδαστηρίο Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Παπαδόγκωνα: Σταματίνα Παπαδόγκωνα, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Οχιά του νομού Λακωνίας, 1969 (χειρόγραφο - Σπουδαστηρίο Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Πεταλάς: Θηραϊκής γης γλωσσολογικής ύλης, τεύχος Α’, ιδιωτικόν της θηραϊκής γλώσσης, υπό Νικολάου Πεταλά, Αθήνησι 1876.

Πολίτου: Ελευθερία Πολίτο, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Κοντάραινα του νομού Λευκάδος, 1968 (χειρόγραφο - Σπουδαστηρίο Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Σαλαβάνος: Γερασίμου Σαλβάνου, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος των εν Κερκύρα Αργυράδων, εν Αθήναις 1918.

Σαχίνης: Απόστολου Δούκα Σαχίνη, Το καστοριανό γλωσσάρι, Καστοριά 1996.

Τσάκας: Νικόλαος Τσάκας, Πάργα – θάλασσα, λαογραφική μελέτη, (δημοσιευμένο χειρόγραφο Λαογραφικού Αρχείου Ακαδημίας Αθηνών αριθμ. 2.416, έτος 1962)

Τσικής: Νίκος Γ. Τσικής, Γλωσσικά από το Πυργί της Χίου, Αθήνα 2002.

Τσιτσέλης: Ηλία Τσιτσέλη, Γλωσσάριον Κεφαλληνίας, στα Νεοελληνικά Ανάλεκτα του περιοδικού Παρνασσός, τόμος δεύτερος, Αθήναι 1874.

Τσόκου: Αθηνά Τσόκου, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Μεστά της νήσου Χίου, 1971 (χειρόγραφο - Σπουδαστηρίο Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Χελιώτου, Ελένη Χελιώτου, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ της νήσου των Παξών του νομού Κερκύρας, 1968 (χειρόγραφο - Σπουδαστηρίο Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών).