Skip to main content

Φύλλο Εχίνος Ξάνθης

 

Χάρτες της Ελλάδας

 

Φύλλο Εχίνος Ξάνθης


 

Μεταγραφή και Επεξεργασία Τοπωνυμίων: Δημήτρης Λιθοξόου

Υπόστρωμα: Σοβιετικός Χάρτης 1: 50.000 (1984)


 

Νοέμβριος 2014


 

Τοπωνύμια:

 

Άβανσκο

Αγκουρ

Αϊβατζικ

Αιμόνιον (Μπαλκάνοβα ή Μπαλνάτοβα)

Αιώρα (Σαλατζίκ ή Σαλιντζάκ)

Άλμα (Εγκίν Αλάν ή Άγκνιλο ή Κισλακλάρ)

Ανθηρόν (Ιχτιάρ Μαχαλά)

Άνω Κίρρα

Αραντατς

Αρναούτ Μαχαλέ

Αχλαδιά (Κρούσα)

Αχλατ Τσαλ

Αχρεν

Βαρτολ

Βέσκα

Βιρανε

Βίτσεσκο

Βόλκοβι Νίβι

Βοσκρουσιε

Γέρακας (Ατμά-Τζελή ή Ατματζαλί)

Γεραταρνικ

Γιαλους Κραν

Γκαμπροβο

Γκάρτσικο

Γκερίλοβο

Γκιούνεϊ Μαχαλέ

Γκούριε

Γκουρλι

Γκροσνα

Γλαύκη (Γιοκτσέ-Μπουνάρ ή Γκιοκτσέπιναρ)

Γοργόνα (Μπραντάκοβα ή Μπρατάνκοβα)

Εμιν

Ενιτσερσκο

Έρανος (Οτμάν-Ερέν ή Οτμάνγιορεν)

Ερεμες

Εσέβιτσα

Εσκετζε

Εσκί Τάρλα

Εχίνος (Σαχίν)

Ζεμπελικ

Ζίλοβο

Ζουμπούλιον (Ζουμπούλ Μαχαλεσί)

Θεοτόκος (Τέου-Τόι ή Τεότοβο)

Ίζβορ

Ίμπριμα Άγκοβα

Ισαία (Ίσιτζα)

Ισιτζα

Καμενε

Καμίλοβα

Καμπούρογλου

Καντελικ

Καντι Ογλουκ

Καπίλνιτσκα

Καπινιτσα

Καρά Αμάτ

Καρά Ογλάν

Καρά Τας

Καρά Τσαλίκ

Καρλατο

Καρμανολα

Κατσουλκο

Κένταυρος (Κετενλήκ)

Κεντουκ

Κεσέογλου

Κετενλικ

Κιουρτού Μαχαλέ

Κιουτσούκ Τσαλ

Κιραν

Κίρρα (Κιρκ-Μαχαλέ ή Κιρίμχανε ή Κιραμαχαλεσί)

Κόζα Μπάτσα

Κοπνα

Κοσλου

Κόστοβα

Κοτζα

Κότινον (Κότσινα Μαχαλεσί)

Κότσινα

Κοτύλη (Κόζλουτζα)

Κουβατσόβιτσα

Κουζ

Κουζουτζικ

Κούλα

Κουρου

Κουρφαλ Κουζου

Κουστέλισκο

Κούτσοβα Τσούκα

Κριός (Κοτσουλού)

Κρούσα

Κρούσκα

Κύκνος (Σαντνόβιτσα ή Σαντέβιτσα)

Λίβας (Αϊβατζήκ)

Λοζιατα

Λυκοδρόμιον (Κουρταλάν)

Μαγκαρτζεβιτσα

Μαγκουλα

Μανετ

Μανίλοβα Τσούκα

Μανολ Τσοου

Μάνταινα (Μπασαΐκοβα ή Μπασίκοβα

Μάντρα Κιράν

Μαντραλικ

Μαριν

Μέγα Εύμοιρον (Εμερλή ή Εμιρλέρ Τεκεσί)

Μεϊντάν

Μελίβοια (Ερμανλή ή Ελμαλί)

Μεσενγκουν

Μέσινγκουν

Μογκιλα

Μόστσιστα

Μπακάλ

Μπακλαβα

Μπαλτου Κιντικ

Μπαρα

Μπέλα Ρέκα

Μπιλιτσιάτσικο

Μποϊγιατσκο

Μπουγιουκ

Μπουγιούκ Τσαμάλ

Μπούκοβα

Μπουρμουλούγιεβο

Μπραμορ

Μπραχάμι

Μπράχοβα

Μύκη (Μουστάφτσοβα)

Νατσουλνο

Νελεποβο

Νοτσιν

Ντεκανίκοβα

Ντελί Ιμπραΐμ

Ντερβεν

Ντερμεν

Ντουλάπ Χάνι

Ντουλατ

Ντρουγουτ

Όασις (Λάτνιτσα)

Ομέρ Κιόι Τσιφλικ

Ομπρίτσοβο

Ορεστινή (Κιορεστέν ή Κιόρεσταν)

Ορούτσιβο

Πανέριον (Σεκίζ-Πενέρ ή Σεκίζπιναρ)

Πανέσοβο

Παντινα

Παρουλα

Πάσισβικ

Πασουντερε

Πάχνη (Πασαβήκ ή Πασεβίκ)

Πεβοκ

Πεγιουκ Τομλου

Πίλημα (Κιτσελή ή Κετσιλί)

Ποπόβιτσα

Ποστρι Ντολ

Πρέσλοπατ

Πριπεκ

Προσήλιον

Ράκνοτο

Ρατάνι

Ρατατ

Ραχμάνοβο

Ρεύμα (Τσαχίρ ή Τσάι Μαχαλέ)

Σαντζακ

Σάντζεβο

Σαρι Γιαρ

Σαρμασιντ

Σαρμπίνασκο

Σαρχου

Σαφρακ Ντερε

Σαχιν

Σελιοβο

Σέλιστε

Σεντιστε

Σετσεμεκ

Σιβρισε

Σιλεμέτσκοβο

Σιρ

Σιρόκον (Συρόκα Παρένα ή Σιράκ ή Σινίκοβα)

Σκαμπλετο

Σκεντέριβο

Σμίνθη (Σμίτσια ή Ντολάπχαν)

Σπαχίοβο

Σταμάτιον (Σταμάτασκο Μαχαλέ)

Στάρα Ντάμα

Στασιανά (Ντουρμουσλού ή Ντορμουζλού Μαχαλέ)

Στένοβα

Στήριγμα (Μπάρα Μελετσί)

Στοϊτσοβο

Στρότα Τσούκα

Τζότορο

Τζοτορς

Τίσα

Τουκλο

Τουλμπενι

Τουρουκόβιτσα

Τσάι

Τσαλ

Τσαρβουνο

Τσάρεσι

Τσάρκβατα

Τσεβάργκανο

Τσιπλάκ

Τσούκα

Τσούκαντα

Τσούκλα

Φοϊντα

Φουντουκλίκι

Φρανκούλοβο

Χανεσι

Χοϊνα

Χράστιβο

Χρυσόν (Παρά Μαχαλεσί)

Ωραίον (Γιασή-Ορέν ή Γιασίγιορεν)