Skip to main content

λέξεις που αρχίζουν από αι

 

 

Από τις ρωμαίικες διαλέκτους στην κοινή νεοελληνική

 

συνώνυμα

 

λέξεις που αρχίζουν από αι

 

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

17.11.2019

 


 

Η εργασία είναι διπλής κατεύθυνσης. Από τις διαλέκτους της ρωμαίικης γλώσσας (που κατά τη γνώμη μου λαθεμένα καταγράφονται σαν «ιδιώματα της νέας ελληνικής»), στα συνώνυμα της σύγχρονης εθνικής γλώσσας ή «κοινής νεοελληνικής» (ΚΝΕ). Αλλά και αντίστροφα, από τις λέξεις της ΚΝΕ στα διαλεκτικά συνώνυμα.

Η μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή του διαλεκτικού πλούτου της ρωμαίικης γλώσσας και στη συγκέντρωση υλικού για την ουσιαστική μελέτη της γλώσσας, πέρα από τα εθνικά στερεότυπα.

Στη στήλη a, δίπλα σε κάποιες λέξεις, υπάρχει ένας αριθμός από το 2 ως το 7. Πρόκειται για τις λέξεις με τη συχνότερη παρουσία στη σύγχρονη γλώσσα. Σε αυτή την κλίμακα, που αφορά τη συχνότητα εμφάνισης των λέξεων, κάθε αριθμός είναι δεκαπλάσιος περίπου από τον προηγούμενο. Λόγου χάρη η λέξη «αβγό» (με συχνότητα 3), εμφανίζεται στις μέρες μας, σχεδόν δέκα φορές πιο συχνά από τη λέξη «άβγαλτος» (με συχνότητα 2) και η λέξη «άβολα» (με συχνότητα 4), δέκα φορές συχνότερα από την πρώτη λέξη και εκατό φορές συχνότερα από τη δεύτερη.

Στη στήλη b, το γράμμα δ σημαίνει πως η λέξη χαρακτηρίζεται στα λεξικά του περασμένου αιώνα, σαν λέξη της δημοτικής. Το γράμμα λ σημαίνει πως η λέξη είναι λόγια, δεν έχει διασωθεί δηλαδή αγράμματα στο στόμα του λαού. Οι λόγιες λέξεις μπήκαν στη λαϊκή γλώσσα από το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονταν στα παλιά λεξικά σαν λέξεις της καθαρεύουσας.

Στη στήλη c, μέσα σε αγκύλη, δίπλα σε λέξεις της δημοτικής, βρίσκεται το όνομα ενός λεξικού και η χρονιά που εκδόθηκε. Αυτό διευκρινίζει το έτος πρώτης καταγραφής της λέξης (ή μια από τις χρονικά πρώτες καταγραφές) σε λεξικό της κοινής (για την εποχή εκείνη) γλώσσας. Για παράδειγμα το «αβανία [Germano 1622]» εξηγεί πως τη λέξη «αβανία» την πρωτοσυναντάμε στο «Vocabolario Italiano et Greco» του Girolamo Germano, που εκδόθηκε στη Ρώμη το 1622.

Στη στήλη c, συνυπάρχουν οι λέξεις των ρωμαίικων διαλέκτων μαζί με εκείνες της σύγχρονης γλώσσας, γνωστής και ως «κοινής νεοελληνικής». Στην «ορθογραφία» των διαλεκτικών λέξεων συνήθως ακολουθώ την πρόταση των λεξικογράφων. Ωστόσο τα διπλά σύμφωνα τα χρησιμοποιώ μόνο όταν αυτά σημαίνουν και διαφορετική προφορά (όπως στην Κύπρο, τα Δωδεκάνησα και την Κάτω Ιταλία).

Στη στήλη d βρίσκονται τα ονόματα των τόπων όπου συναντιέται η διαλεκτική λέξη (της διπλανής στήλης c). Έτσι για τη λέξη «αβασκαμός» βλέπουμε πως είναι (ή ήταν) σε χρήση σε: Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αχαΐα, Βοιωτία, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Μαγνησία, Μάνη, Σκόπελο και Φθιώτιδα. Αν δίπλα στον τόπο σημειώνεται αστερίσκος (*), όπως π.χ. Αδριανούπολη* ή Τραπεζούντα*, αυτό δηλώνει πως το σύνολο των Ρωμιών του οικισμού εγκατέλειψε τον τόπο μέχρι το 1923-1924.

Στην στήλη d και όταν στην προηγούμενη στήλη c υπάρχουν (με κόκκινο χρώμα) λέξεις της «κοινής νεοελληνικής», βρίσκονται συγκεντρωμένα μαζί τα διαλεκτικά συνώνυμα. Έτσι δίπλα στο «αβγό», βρίσκουμε τα διαλεκτικά: αβγιό, αβγκό, αβγκόν, αβγκουό, αβγόν, αβγού, αβιγό, αβκό, αβκόν, αβό, αβουγό, αγκβό, αγκό, αγκουό, αγκουού, αγουό, αφκό, αφκόν, βγο, βο, εβγό, οβγό, οβγόν, οβόν & ουό.

Τέλος στη στήλη e καταγράφονται τα συνώνυμα της κοινής που αντιστοιχούν στις διαλεκτικές λέξεις ή σε ορισμένες περιπτώσεις και σε λέξεις που θεωρούνται γενικά «της δημοτικής» και χαρακτηρίζονται έτσι, δίχως αναφορά σε τόπο.

 


 

Πηγές:


 

Germano Girolamo, Vocabolario Italiano et Greco, Roma 1622.

Kemiktsi Helene, α. Χιώτικα-απλά ελληνικά, β. Ντοπιολαλιά της νότιας Χίου, γ. Ντοπιολαλιά στο χωριό Θολοποτάμι (διαδίκτυο).

lias, Το κοζανίτικο λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Meursius Joannes, Glossarium Graecobarbarum, Lugduni Batavorum, 1610.

Portius Simon, Λεξικόν λατινικόν, ρωμαίκον και ελληνικόν, Lutetiae Parisiorum, 1635.

Sabio Stephano, Introduttorio nuovo intitolato Corona preciosa ec., Venetiis 1527

Somavera Alessio, Θησαυρός της ρωμαίκης και φραγκικής γλώσσας ήγουν λεξικόν ρωμαίκον και Φραγκικόν, Παρίτζι 1709.

Αλβανός Γιώργος, Βασιλ’τσιώτ’κα λόγια - Λεξικό της ντοπιολαλιάς Βασιλικών Λέσβου, Αθήνα 2010.

Αλεξάκης Νικόλαος, Το Αγραφιώτικο ιδίωμα, περιοδικό Τα Άγραφα, τ. 1-6, 2010-2012.

Αλεξανδρής Απόστολος, Το γλωσσικόν ιδίωμα της Κύμης και των περιχώρων, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 5, Αθήναι 1958.

Αλιμπέρτης Βασίλης, Κωμιακίτικη Ντοπιολαλιά, Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου (διαδίκτυο).

Αλιπράντης Νίκος, Λεξικό των ιδιωμάτων και των εγγράφων της Πάρου, Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Αθήνας, Αθήνα 2001.

Αλμπανούδης Παύλος, Το ιδίωμα της Βόρειας Θράκης: Το Μικρό και το Μεγάλο Μοναστήρι Α. Ρωμυλίας, Ιωάννινα 2009.

Αλπός Θύμιος, Γλωσσάρι Μεσσηνίας (διαδίκτυο).

Άμαντος Κωνσταντίνος, Προσθήκαι εις το Χιακόν γλωσσάριον και το Χιακόν τοπωνυμικόν, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος τρίτος, Αθήναι 1941.

Άμαντος Κωνσταντίνος, Συμβολή εις το χιακόν γλωσσάριον (ανάτυπο), Χιακά Χρονικά, Αθήναι 1926.

Αναγνώστου Σπυρίδων, Λεσβιακά ήτοι συλλογή λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών, Αθήναι 1903.

Αναστασιάδης Βασίλης, Τουρκικές λέξεις στο Φαρασιώτικο ιδίωμα, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 2, Αθήνα 1980.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το Γλωσσικό Ιδίωμα των Φαράσων, Ίκαρος, Αθήνα 1948.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το ιδίωμα του Λιβισίου της Λυκίας, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1961.

Ανώνυμος, Γλωσσάριον Λέσβιον, περιοδικό Πανδώρα, Αθήναι 1872.

Ανώνυμος, Η ντοπιολαλιά της Κυψέλης και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλλονίτικες Ιδιωματικές Λέξεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλονίτικο Λεξικό (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αγίου Προδρόμου Χαλκιδικής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αρκαδίας (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής, 2010 (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Στενιώτικες λέξεις και εκφράσεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Το γλωσσάρι της Λαγκάδας, Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Κυδιάντα» (διαδίκτυο).

Απαλοδήμος Ντίνος, Λεξικό των ονομάτων των πουλιών της Ελλάδας, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Αθήνα 1988.

Αποστόλου Στέργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας, περιοδικό Νιάουστα, τ. 35, Νάουσα 1986.

Βάλληνδας Αντώνιος, Πάρεργα Φιλολογικά πονημάτια, Ερμούπολις 1887.

Βαμβακούδης Αχ., Γλωσσάρι Βασιλικών, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 21-22, Θεσσαλονίκη 1972.

Βαρδαβούλιας Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Θεολόγου – ένα σύντομο γλωσσάρι, περιοδικό Θασιακά, τεύχη 4-8, Καβάλα 1987-1995

Βαφείδης Κωνσταντίνος, Γλωσσάριον Καλλιπόλεως, Θρακικά, τ. 46, Αθήναι 1973.

Βεντότης Γεώργιος, Λεξικόν τρίγλωσσον της ρωμαϊκής, γαλλικής και ιταλικής διαλέκτου, Βιέννη 1790.

Βερτσέτης Αθανάσιος, Το Διαβολίτσι, δεύτερος τόμος Αθήνα 2010.

Βίος Στυλιανός, Χιακά γλωσσικά, Χίος 1920.

Βλάχος Άγγελος, Ελληνογαλλικόν λεξικόν, Αθήναι 1897.

Βλάχος Γεράσιμος, Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος, Venetiis 1659.

Βλάχου Μαρία, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Δάφνης Κερκύρας και άλλων χωρίων του Β. συγκροτήματος της νήσου και εκ της πόλεως Κερκύρας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

Γεωργίου Χρίστος, Το γλωσσικό ιδίωμα Γέρμα Καστοριάς, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1962.

Γιαγκούλλης Κωνσταντίνος, Θησαυρός κυπριακής διαλέκτου, Λευκωσία 2002.

Γιαννικόπουλος Ευάγγελος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ολυμπίων – λεξικό, ερμηνεία και προφορά, Δρόμων, Αθήνα 2016.

Γκατσόπουλος Σταύρος, Γλωσσάριον των δύο επαρχιών Πωγωνίου και Κονίτσης, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 307-312, Ιωάννινα 1977-1978.

Γούλας Θεόκριτος (επιμέλεια), Σύγχρονον ορθογραφικόν ερμηνευτικό λεξικόν της ελληνικής γλώσσης (καθαρευούσης-δημοτικής), Αθήναι 1961.

Γούσιος Αστέριος, Η κατά το Παγγαίον χώρα Λακκοβηκίων – τοπογραφία, ήθη, έθιμα και γλώσσα, Λειψία 1894.

Δεληγιάννης Β., Γλωσσάριο του Δογάνκιοϊ Μαλγάρων, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. Α’ - Γ’, Αθήναι 1934-1937.

Δεληγιάννης Κυριάκος, Κουβουκλιώτικα, ένα Μικρασιατικό ιδίωμα, Αδελαΐδα Αυστραλίας 1999.

Δελησάβας Μιχάλης, Το λεξικό Μάκρης & Λιβισίου Μικράς Ασίας, Λεξίτυπον, Αθήνα 2013.

Δελήτσικου-Παπαχρίστου Μαρία, Σκοπέλου λάλον ύδωρ – απόπειρα προσέγγισης του γλωσσικού ιδιώματος της Σκοπέλου, Επικαιρότητα, Αθήνα 2016.

Δημητρακός Στάθης, Πιστικού- Παπαγεωργίου Ηρώ, Ψάλτης Ηρακλής, Γλωσσάρι της Τρίγλιας, εφημερίδα Τριγλιανά Νέα, τεύχη 111-125, Θεσσαλονίκη 2004-2010.

Δημόπουλος Δημήτρης, Λεξικό Βορείων Δήμων Λακωνίας (διαδίκτυο).

Διαμαντής Άρης, Η γλώσσα τση Σμύρνης, Αθήνα 1999.

Δορμπαράκης Παναγιώτης & Πανουτσοπούλου Κασσιανή, Η περιοχή της Ευρωστίνης Κορινθίας – ιστορία, λαογραφία, γλώσσα, Gutenberg, Αθήνα 1992

Δουγά-Παπαδοπούλου Ευανθία – Τζιτζιλής Χρήστος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Ορεινής Πιερίας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2006.

Δράκος Νικόλας, Για το γλωσσικό ιδίωμα της Κάλυμνος, Αναγνωστήριον Καλύμνου «Αι Μούσαι», Αθήνα 1983.

Δράκος Νικόλας, Λεξικογραφικά της Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 4, Αθήνα 1984.

Δριμαροπούλου Σέβη, Κάρυστος – Ιδιωματισμοί (διαδίκτυο).

Δώριζας Γεώργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τήνου με λέξεις και φράσεις, Αθήναι 1973.

Ζαφειρίου Μενεκράτης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σάμου, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1995.

Ζαφειρίου Νικόλαος, Περί της συγχρόνου Σαμίας διαλέκτου, Αθήναι 1914.

Ζαχαριάδης Νίκος, Λεξικό του Κωνσταντινουπολίτικου γλωσσικού ιδιώματος, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2014.

Ζερβός Ιωάννης (διευθυντής), Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδοτικός οίκος Δημητράκου, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-1950.

Ζευγώλης Γεώργιος (επιμέλεια), Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδότης εφημερίδα Πρωΐα, δύο τόμοι, Αθήναι 1933-1934.

Ζήσης Ευστράτιος, Γλωσσάριον Αυδημίου, Θρακικά τ. 16 & τ. 18, Αθήναι 1941-1943.

Ζώης Λεωνίδας, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, επανέκδοση, δεύτερος τόμος, Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήναι 1963.

Ηπίτης Αντώνιος, Λεξικόν ελληνογαλλικόν, τρεις τόμοι, Αθήναι 1908-1910.

Ιδομενέως Μαρίνος, Κρητικό γλωσσάριο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006.

Καλαντζάκος Ανδρέας, Λεξικό ρουμελιώτικης λαϊκής γλώσσας, Ελεύθερη Σκέψις, Ιούλιος 2000.

Καλογεράς Βασίλειος, Αρχαίες ελληνικές λέξεις και εκφράσεις εις το ιδίωμα των κατοίκων της Γαλατίστης, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1961.

Καπελλάρης Γιώργος, Γλωσσικά Αιδηψού, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. ΚΖ, Αθήνα 1987.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Η φωνητική των ιδιωμάτων της νήσου Κω, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος δέκατος, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1965.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Ιστορικόν λεξικό των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας, τόμοι πέντε, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1984-1992.

Καρτσιώτου Ιφιγένεια (επιμέλεια), Το γλωσσάρι του χωριού Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης, εφημερίδα του Μ.Α.Σ. Ομβριανός, τεύχη 4 – 61, 1984 – 2001.

Κάσσης Κυριάκος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Μάνης, τόμος Α’, Εξωραϊστικός Σύλλογος Ακροταιναριτών, Αθήνα 1982.

Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Ουλαγάτς, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1951.

Κόμης Δημήτρης (επιμέλεια), Κυθηραϊκό λεξικόσυλλογή 10.000 λέξεων του κυθηραϊκού γλωσσικού ιδιώματος, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα 1996.

Κομνηνός Μιχαήλ, Το γλωσσικό ιδίωμα του Καστελλόριζου, Ιωλκός, Αθήναι 1970.

Κοντομίχης Πανταζής, Λεξικό του λευκαδίτικου ιδιώματος, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2001.

Κοντονάτσιου Δέσποινα, Η διάλεκτος της Λήμνου – εθνογλωσσική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη 1988.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Αντίστροφο λεξικό της κρητικής διαλέκτου, Βιβλιοεπιλογή, Αθήνα 2006.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής, Αθήνα 1994.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Μακεδονικά διαλεκτολογικά - Το ιδίωμα Δημητριτσίου Σερρών, τ. 8, Αθήναι 1979.

Κορδόση Ακακία, Μιλήστε Μεσολογγίτικα, 2η έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα 1983.

Κοροσίδου-Καρρά Ερμιόνη, Τα Ρoμανικά (Ιταλικά – Γαλλικά) δάνεια στο σύγχρονο ιδίωμα της Ζακύνθου, Θεσσαλονίκη 2003.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα του Λαγκαδά, Μακεδονικά, τ. 12, Θεσσαλονίκη 1972.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ιωαννίνων, Δωδώνη, Αθήνα 1987.

Κουκκίδης Κωνσταντίνος, Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ της τουρκικής, Εταιρεία Θρακικών Μελετών, Αθήναι 1960.

Κουκουλές Φαίδων, Οινουντιακά – μελέτη περί της ιστορίας, των ηθών και των εθίμων και του γλωσσικού ιδιώματος του δήμου Οινούντος της επαρχίας Λακεδαίμονος, Χανιά 1908.

Κούκουρας Σπύρος, Λεκκάτικα – Το χωριό Λέκκα της Σάμου, Θεσσαλονίκη 2007.

Κουσαθανάς Παναγιώτης, Χρηστικό Λεξικό του ιδιώματος της Μυκόνου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996.

Κρεκούκιας Δημήτριος, Αρχαιοπινή στοιχεία στο αγροτοποιμενικό λεξιλόγιο της Λήμνου, Λεξικογραφικόν Δελτίον τ. 14, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1982.

Κρινόπουλος Σωκράτης, Τα Φερτάκαινα υπό εθνολογικήν και φιλολογικήν έποψην εξεταζόμενα, Αθήναι 1889.

Κυριάκης Σταμάτης, Κερκυραϊκό λεξικό (διαδίκτυο).

Κωστάκης Θανάσης, Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1986-1987.

Κωστάκης Θανάσης, Παρατηρήσεις στο γλωσσικό ιδίωμα των Φούρνων Ικαρίας, Περιοδικό Ελληνικά, τ. 31/2, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκη 1979.

Κωστάκης Θανάσης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σίλλης, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1968.

Λαμπουσιάδης Γεώργιος, Γλωσσάριο Αδριανουπόλεως, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Λελεγιάννης Γιάννης, Λεξικό του ορμυλιώτικου γλωσσικού ιδιώματος (διαδίκτυο).

Λιάπης Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα του Πηλίου, Ώρες, Βόλος 1996.

Λιούτα Γεωργία, Η επίδραση των ιδιωμάτων του Ν. Τρικάλων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, Θεσσαλονίκη 2009.

Μαθές Γιάννης, Λεξικό ντοπιολαλιάς Αρκαδίας, εφημερίδα «Το Μπουλιάρι», Τρίπολη 2009 – 2015.

Μαρία Μαυρομμάτη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος, της επαρχίας Θήρας, του νομού Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μαρτάκης Πέτρος, Χιώτικα αφηγήματα (παράρτημα: χιώτικο γλωσσάριο), Περιοδικό Δάφνη, Χίος 2005.

Μαυρής Νικ. – Παπαδόπουλος Ευ., Κασιακή Λύρα, Πορτ-Σάιδ 1928.

Μαυρομάτης Κώστας, Λεξικό τοπικών όρων και ιδιωματισμών Καναλιών Καρδίτσας, Σύλλογος Καναλιωτών, Θεσσαλονίκη 1987.

Μαυροχαλυβίδης Γεώργιος & Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Αξού, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Μηνάς Κωνσταντίνος, Λεξικό των ιδιωμάτων της Καρπάθου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου, Τυποθήτω, Αθήνα 2006.

Μουσαίος Μ., Βατταρισμοί ήτοι λεξιλόγιον της Λειβησιανής διαλέκτου, Αθήναι 1884.

Μουσελίμης Σπύρος, Ιδιωματισμοί και ξενικές λέξεις των Σουλιορειτών (επαρχία Σουλίου-Θεσπρωτίας), Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 117-130, Ιωάννινα 1962 – 1963.

Μουσούρης Σπύρος, Η γλώσσα της Ιθάκης, Ιθάκη 1925.

Μουστάκη Ελένη, Λεξικό του Φιλωτίου Νάξου, Πάτρα 2011.

Μπαλαμπάνου Μοσχούλα, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Σουφλίου Θράκης, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μπασλής Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κρανιάς Ολύμπου – Το ιδιωματικό λεξιλόγιο, Αθήνα 2010.

Μπατσιακοπούλου Χρυσούλα, Γλωσσικά ιδιώματα στον Μικρόβαλτο Κοζάνης, Φλώρινα 2015.

Μπογδάνος Σπύρος, Βεντάριο (γλωσσάριο) παξινών λέξεων (διαδίκτυο).

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Α’, Γιαννιώτικο και άλλα λεξιλόγια, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1964.

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Β’, Γλωσσάρια Βορ. Ηπείρου, Θεσπρωτίας, Κόνιτσας, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1966.

Μπουντώνας Ευθύμιος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντού και των περιχώρων αυτού, Αθήναι 1893.

Νατάλης Πέτροβιτς, Διάλεκτος Σερρών, Σερραϊκά Χρονικά, τ. 4, Αθήναι 1963.

Ντίνας Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κοζάνης, Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης, δύο τόμοι, Κοζάνη 2005.

Ξανθινάκης Αντώνιος, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001.

Ξεινός Κώστας, Του νησιού μας η γλώσσα – Γλωσσάρι της Ίμβρου, Θεσσαλονίκη 1981.

Ξυλογιάννης Χαράλαμπος, Γλωσσικά ιδιώματα – λέξεις και εκφράσεις του κάμπου Άρτας, Άρτα, 2013.

Οικονομίδης Απόστολος, Γλωσσάριον Μαδύτου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 27, Αθήναι 1962.

Οικονομίδης Δημήτριος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος Απεράθου Νάξου (ανάτυπο), περιοδικό Αθηνά, Αθήναι 1953

Ορφανός Βασίλης, Λέξεις τουρκικής προέλευσης στο κρητικό ιδίωμα, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2014.

Πάγκαλος Γεώργιος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, δεύτερη έκδοση, επιμέλεια: Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, τόμοι 4, Αθήναι 1994-2003.

Παπαγγέλου Ρόης, Το κυπριακό ιδίωμα, Ιωλκός, Αθήνα 2001.

Παπαδέλλης Παναγιώτης, Ανεμώτια Λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Παπαδόπουλος Άνθιμος, Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήναι 1958-1961.

Παπαδόπουλος Σωκράτης, Κορνοφωλιώτικα (διαδίκτυο).

Παπαδοπούλου Ελένη, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τρίγλιας Βιθυνίας, Αθήνα 2010.

Παπαευαγγέλου Ιωάννης, Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής - τοπικές λέξεις (διαδίκτυο).

Παπαζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης και εθίμων του ελληνικού λαού, ιδία δε του της Πελοποννήσου, Αθήναι 1887.

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, Γλωσσάρι ρουμελιώτικης ντοπιολαλιάς, Θουκυδίδης, Αθήνα 1982.

Παπαϊωάννου Μιλτιάδης, Το γλωσσάριο των Γρεβενών, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1976.

Παπακωνσταντόπουλος Νίκος, Λέξεις του Καλαβρυτινού Λεξιλογίου (διαδίκτυο).

Παπαναγιώτου Χρήστος, Λεξιλόγιο και μορφολογική ανάλυση της γλωσσικής ποικιλίας του Νεοχωρίου Υπάτης, Πάτρα 2010.

Παπαναστασιάδης Αγαθάγγελος, Γλωσσάρι Λουλέβουργας, Θρακικά τ. 6-7, Αθήναι 1935-1936.

Παπαντωνόπουλος Κώστας, Αντρώνι Ηλείας – Λέξεις που χάνονται (διαδίκτυο).

Παπαποστόλου Τάσος, Η γλώσσα της Αιδηψού-Ιστιαίας, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 16, Αθήναι 1970.

Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης Χρήστος, Ιδιωματικαί λέξεις Σουφλίου, Θρακικά, τ. 33, Αθήναι 1960.

Παπαχατζής Ευάγγελος, Δοκίμιον του γλωσσικού ιδιώματος Καρύστου και των πέριξ, Αθήναι 1915.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο Σαρανταεκκλησιών, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 1 – 4, Αθήναι 1934 – 1938.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο των Σαράντα Εκκλησιών, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Παπαχριστοδούλου Χριστόδουλος, Λεξικό των ροδίτικων ιδιωμάτων, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, Αθήνα 1986.

Πασπάτης Αλέξανδρος, Το χιακόν γλωσσάριον ήτοι η εν Χίω λαλουμένη γλώσσα, Αθήναι 1888.

Πασσάς Ανδρέας, Από τη Συριανή Ντοπιολαλιά [δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Συνδέσμου Συριανών, τεύχη 28-82], Αθήνα 2003 – 2016.

Πασχάλης Δημήτριος, Ανδριακόν γλωσσάριον ή λέξεις και φράσεις εκ του γλωσσικού ιδιώματος της κοινής εν Άνδρω λαλιάς, Αθήναι 1933.

Πασχαλούδης Νίκος, Τα Τερπνιώτικα και τα Νιγριτινά – ένα γλωσσικό ιδίωμα της Βισαλτίας Σερρών, 2η έκδοση, Σέρρες 2013.

Πεταλάς Νικόλαος, Θηραϊκής γης γλωσσολογικής ύλης, τεύχος Α’, ιδιωτικόν της Θηραϊκής γλώσσης, Αθήναι 1876.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σκοπού Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 5, Αθήναι 1938.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Μαΐστρου, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού τ. 9, Αθήναι 1943.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σαμακοβίου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 57 Αθήναι 1941.

Πουλάκης Δ., Λεξικόν ιδία της Σικίνου και τινων άλλων τόπων, Ζωγράφειος Αγών - Μνημεία της ελλ. αρχαιότητος ζώντα τω νυν ελληνικώ λαώ, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Κωνσταντινούπολις 1896.

Ράλλη Αγγελική, Λεξικό διαλεκτικής ποικιλίας Κυδωνιών, Μοσχονησίων και βορειοανατολικής Λέσβου, Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, Αττική 2017.

Σαλαμάγκας Δημήτριος, Τουρκο-περσο-αραβικές λέξεις στο Γιανννιώτικο γλωσσικό ιδίωμα, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 110-131, 1961 – 1963.

Σαλβάνος Γεράσιμος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος των εν Κερκύρα Αργυράδων, Αθήναι 1918.

Σαραντίδης Αρχέλαος, Η Σινασός ήτοι θέσις, ιστορία, ηθική και διανοητική κατάστασις, ήθη, έθιμα και γλώσσα της εν Καππαδοκία κωμοπόλεως Σινασού, Αθήναι 1899.

Σαχίνης Απόστολος, Το Καστοριανό γλωσσάρι, Καστοριά 1996.

Σιδηροπούλου Ευφροσύνης, Λεξιλόγιον Κοτυώρων, Αρχείον Πόντου Σύγγραμμα Περιοδικόν, τόμοι 2-8, Αθήναι 1929-1938

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Κοινά διαλεκτικά Κω και Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 15 & 17, Αθήνα 2003 - 2007.

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Λεξικό του ιδιώματος της Νισύρου, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2015.

Σκαρλάτος Δημήτριος ο Βυζάντιος, Λεξικόν της καθ’ υμάς ελληνικής διαλέκτου, Βασιλική Τυπογραφία, Αθήναι 1835.

Σκορδέλλης Βλ., Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Σπίντιος Ζαχαρίας, Δαρνάκικο γλωσσάρι (διαδίκτυο).

Σπύρου Αριστοτέλης, Το ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής Δέλβινου και Αγίων Σαράντα, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2008.

Σταθάκης Νίκος, Βατικιώτικα Λόγια (διαδίκτυο).

Σταματιάδης Επαμεινώνδας, Ικαριακά, Σάμος 1893.

Στεφόπουλος Ανδρέας, Το γλωσσάρι της Χρυσής Καστοριάς, Μακεδονικά, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τ. 18, Θεσσαλονίκη 1978.

Συλλογικό, Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων (ΙΛΝΕ), Ακαδημία Αθηνών, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-2016.

Συλλογικό, Λεξικό της κοινής νεοελληνική, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 1998

Σύρκου Αγγελική, Το μεγαρικό γλωσσικό ιδίωμα – λαογραφική μελέτη, Νήσος, Αθήνα 2006.

Τάκης Βασίλης, Η αγραφιώτικη γλώσσα – συμβολή στην έρευνα και την μελέτη του αγραφιώτικου γλωσσικού ιδιώματος, Καρδίτσα 2003.

Τάσιος Φίλιππας, Γλωσσάριο του Πολυγύρου, Τα Χρονικά της Χαλκιδικής, τεύχος 37-38, Θεσσαλονίκη 1983

Τζαβάρας Ξενοφών, Λεξικό του ιμβριακού ιδιώματος, Σύλλογος Ιμβρίων, Αθήνα 2011.

Τζαννετής Κώστας, Γλωσσάριο του Μαραθόκαμπου Σάμου, Σύλλογος Μαραθοκαμπιτών Σάμου, Θεσσαλονίκη 1996.

Τζουμπάρης Φιλήμων, Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Τομπαΐδης Δ. – Συμεωνίδης Χ., Συμπλήρωμα στο ιστορικό λεξικό της Ποντικής Διαλέκτου του Α. Παπαδόπουλου, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 2003.

Τομπαΐδης Δημήτριος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Θάσου, Θεσσαλονίκη 1967.

Τσάκας Νίκος, Πάργα – Θάλασσα – Λαογραφική Μελέτη, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 130-149, Ιωάννινα 1963-1964.

Τσάκας Νίκος, Πάργα - Στεριά λεξιλόγιον, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 161-224, Ιωάννινα 1965-1970.

Τσαφαράς Δημήτριος, Λαγκαδινό Λεξικό – συμβολή στη μελέτη του γλωσσικού ιδιώματος των Λαγκαδίων Αρκαδίας, Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2013.

Τσίκης Νίκος, Γλωσσικά από το Πυργί της Χίου, Σύλλογος Πυργούσων Αττικής, Αθήνα 2002.

Τσιτσέλης Ηλίας, Γλωσσάριον Κεφαλληνίας, Παρνασός, Αθήναι 1877.

Τσοπανάκης Αγαπητός, Το ιδίωμα της Χάλκης (Δωδεκανήσου), Ρόδος 1949.

Φαραντάτος Σπυρίδων-Γεράσιμος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Μονοπολάτων, της επαρχίας Πάλης, του νομού Κεφαλληνίας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1971.

Φαρασόπουλος Συμεών, Τα Σύλατα, Αθήναι 1895.

Φούσκας Ευστράτιος, Λεξιλόγιο Σουφλίου (διαδίκτυο).

Φωστέρης Δ. – Κεσίσογλου Ι., Λεξιλόγιο του Αραβανί, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Χαβιαράς Δημοσθένης, Συλλογή λέξεων και φράσεων εν χρήσει εν Σύμη, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, σύγγραμμα περιοδικόν, τόμος Η’, Κωνσταντινούπολις 1874.

Χαραλαμπάκης Χριστόφορος (σύνταξη-επιμέλεια), Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Ακαδημία Αθηνών, δεύτερη έκδοση με προσθήκες, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, τόμοι, Αθήνα 2016.

Χαριτωνίδης Ιωσήφ, Περί της λιβισιανής διαλέκτου, Τραπεζούντα 1911.

Χατζηβασιλείου Στρατής, Γλωσσικά Αγιάσου, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 2-37, 1981 – 1987.

Χατζηγιάννης Στράτος, Ιδιωματικές λέξεις, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 6-12, Αθήνα 1981 – 1982.

Χατζηλάρης Ελευθέριος, Λέρικη τοπολαλιά (διαδίκτυο).

Χατζηστεφάνου Άννα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Καρδαμαίνης, της επαρχίας Κω, της νήσου Κω, του νομού Δωδεκανήσου, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χατσιούλης Μιχαήλ, Σιατιστινή ντοπιολαλιά, Σιάτιστα 2002.

Χελδράιχ Θ., Τα δημώδη ονόματα των φυτών προσδιοριζόμενα επιστημονικώς, επιμέλεια Σπ. Μηλιαράκη, δεύτερη έκδοση, Εστία, Αθήναι 1926.

Χουρμουζιάδης Κ., Γλωσσάριον Τσακιλίου, Θρακικά τ. 12-15, 1939 – 1941.

Χριστοδούλου Χριστόδουλος, Τα Κουζιανιώτκα – Λεξικό του κοζανίτικου ιδιώματος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, Κοζάνη 2003.

Χρυσού Μαρία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος της νήσου Θήρας ή Σαντορίνης, του νομού Κυκλάδων, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χυτήρης Γεράσιμος, Κερκυραϊκό γλωσσάρι – ακατάγραφες και δίσημες λέξεις, Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος ΧΧΙΧ, Κέρκυρα 1987.

Ψάλτης Σταμάτιος, Θρακικά ή Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος της πόλεως Σαράντα Εκκλησιών, Αθήναι 1905.

Ψάνη Πηνελόπη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πολιχνίτου, της επαρχίας Πολιχνίτου, της νήσου Λέσβου Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

 

a

b

c

d

e

 

 

άι

Αιτωλοακαρνανία, Ιωάννινα, Καστελλόριζο, Σάμος, Σίλλη*, Σουφλί, Φερτέκι*

αγία

 

 

άι

Χίος

αν

 

 

άι

Τσακωνιά

λάδι

 

δ

άι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Άρτα, Αχαΐα, Ευρυτανία, Ηλεία, Θάσος, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Καστοριά, Κερασούντα*, Κοζάνη, Κως, Λέσβος, Λευκάδα, Μαγνησία, Μάνη, Μεσσηνία, Μύκονος, Νικόπολη*, Πάργα, Σάμος, Σέρρες, Σίφνος, Τήλος, Τραπεζούντα*, Τρίκαλα, Χαλκιδική

άντε

 

δ

άι [Λεξικό Πρωίας 1933]

γράφεται και άη

άγιος

 

 

αία

Χαλδία*

γιδόμαλλο

 

 

αία

Ικαρία, Ρόδος, Σάντα*, Χάλκη, Χίος

κατσίκα

 

 

αΐα

Κύπρος

αγία

 

 

αΐα

Τσακωνιά

λαδιά

 

 

αΐασμα

Αιτωλοακαρνανία, Κοτύωρα*

αγίασμα

 

 

αΐασμαν

Κοτύωρα*, Χαλδία*

αγίασμα

 

 

αϊαφόρετος

Κάρπαθος

ανώφελος

 

 

αϊβάζης

Κωνσταντινούπολη

υπηρέτης

 

 

αϊβάζι

Αρκαδία

κραυγή

 

 

αϊβάζι

Αρκαδία

μοιρολόι

 

 

αϊβασιλιάτικα [ΙΛΝΕ 1933]

 

πρωτοχρονιάτικα

 

 

αϊβασιλιάτικο

Οινόη*

αγιοβασιλιάτικα

 

δ

αϊβασιλιάτικος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αγιοβασιλιάτικος

 

 

αϊβασιλιάτκους

Αιτωλοακαρνανία

αγιοβασιλιάτικος

 

 

αϊβασιλόπιτα [ΙΛΝΕ 1933]

 

βασιλόπιτα

 

 

αϊβασλάτκου

Αιτωλοακαρνανία

αγιοβασιλιάτικα

 

 

αϊβασλόκλουρα

Μαγνησία

βασιλόπιτα

 

 

αϊβασλόπτα

Μαγνησία

βασιλόπιτα

 

 

αϊβγαλιά

Σύμη

μανδραγόρας

 

 

αϊβδήμ

Σούρμενα*

αγιοβήμα

 

 

αϊβήμ

Όφις*

αγιοβήμα

2

δ

αίγα [Germano 1622]

Δέλβινο, Θήρα, Ίμβρος, Καλαβρία, Κάρπαθος, Κρήτη, Κως, Λήμνος, Νάξος, Μεσσηνία, Ρόδος, Σκύρος, Σύμη, Τσακωνιά, Χίος

κατσίκα

 

 

αιγάκι

Κρήτη

κατσικάκι

 

 

αϊγάπη

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγάπη

 

 

αϊγαπητικός

Αργολίδα

γκόμενος

 

 

αιγάρο

Καλαβρία

γιδοβοσκός

 

 

αϊγατάνωτος

Σάντα*

αγαϊτάνιστος

 

 

άιγε

Τσακωνιά

άγιος

 

 

αίγειρη

Χαλδία

λεύκα

 

 

αϊγένατε

Τσακωνιά

αγέννητος

 

 

αϊγέρανος

Χαλδία*

γερανός

 

δ

αιγήσιος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κατσικίσιος

 

 

αιγιά

Ρόδος

κατσίκα

 

 

αίγια

Κύπρος, Ρόδος

κατσίκα

 

 

αίγιαρης

Κύπρος

γιδοβοσκός

 

 

αιγίδα

Τσακωνιά

κατσίκα

 

 

αιγίδα

Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

κατσίκι

 

 

αιγιδάς

Χαλδία*

γιδοβοσκός

 

 

αιγίδιν

Κερασούντα*, Νικόπολη*, Τρίπολη*

κατσίκι

 

 

αιγίλωπας [Somavera 1709]

 

βρόμη

 

 

αιγινός [Germano 1622]

 

γιδίσιος

 

 

αιγιόκοπρον

Κύπρος

γιδοκοπριά

 

 

αιγιόμαλλον

Κύπρος

γιδόμαλλο

 

 

αιγιομαντρα

Κύπρος

γιδόμαντρα

 

 

αίγιου

Κορσική

κατσικάκι

 

 

αιγιούα

Κύπρος

κατσικούλα

 

 

αιγίστικος [Βλάχος 1659]

 

γιδίσιος

 

 

αίγκα

Καλαβρία

κατσίκα

 

 

αιγοβοσκός

Κρήτη

γιδοβοσκός

 

 

αιγοβυζάστακας

Κρήτη

γιδοβύζι

 

 

αιγοβυζάστρα

Κρήτη

γιδοβύζι

 

 

αιγοκέφαλο

Κρήτη

γιδοβύζι

 

 

αιγόμανδρα [Βλάχος 1659]

 

γιδομάντρι

 

 

αιγόμαντρα

Κρήτη

γιδόμαντρα

 

 

αιγομάντρι

Κρήτη

γιδόμαντρα

 

 

αιγοπρόβατα [ΙΛΝΕ 1933]

 

γιδοπρόβατα

 

 

αϊγόρ

Ημαθία

αγόρι

 

 

άιγορος

Μάνη

αγόρι

 

 

άιγορος

Λακωνία

άγουρος

 

 

αϊγόρους

Καβακλί*

γκόμενος

 

 

αιγότριχα

Νάξος

γιδόμαλλο

 

 

αιγούκι

Καλαβρία

κατσίκι

 

 

άιγουρος

Λακωνία

άγουρος

 

 

αϊγρεύου

Μάνη

αγριεύω

 

 

αΐδα

Κρήτη, Νάξος, Σάμος, Σύμη

βοήθεια

 

 

άιδα

Τσακωνιά

ευκαιρία

 

δ

άιδα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Σύμη

βοήθεια

 

 

αϊδάλιν

Κύπρος

χαιρετούρα

 

 

αϊδάνι [ΙΛΝΕ 1933]

ποικιλία σταφυλιού: αδάνι, αϊδανιά, αϊδόνι, αϊδονήσι, μαυράιδανο

αϊδάνι

 

 

αϊδανιά

Σίκινος

αϊδάνι

 

 

αϊδάρ

Μύκονος

βοήθεια

 

 

αϊδαρίζομαι

Κρήτη

βιάζομαι

 

 

αϊδαρίζω

Κρήτη

βοηθώ

 

 

αϊδάριση

Νάξος

βοήθεια

 

δ

αϊδάρισμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Νάξος

βοήθεια

 

 

αϊδαριστά

Σύρος

αλληλοβοήθεια

 

 

αϊδαριστής

Κρήτη, Νάξος

βοηθός

 

 

αϊδάρσμα

Μύκονος

βοήθεια

 

δ

αϊδάρω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Θήρα, Κρήτη, Κύθηρα, Νάξος, Πάρος

βοηθώ

 

 

αιδάς

Σάντα*

γιδοβοσκός

 

 

αϊδαφόρετα

Τσακωνιά

αδιάφορα

 

 

αϊδαφόρετε

Τσακωνιά

αδιάφορος

 

 

άιδε

Τσακωνιά

άδειος

 

 

άιδε

Τσακωνιά

εύκαιρος

 

 

αϊδειανός

Μάνη

αδειανός

 

 

αϊδέρνω

Κρήτη

βοηθώ

 

 

αϊδήμα

Αδριανούπολη*, Ινέπολη*, Σάμος, Σκιάθος

αγιοβήμα

 

 

αϊδήμαν

Κερασούντα*

αγιοβήμα

 

 

αϊδήμας

Κερασούντα*

αγιοβήμα

 

δ

αϊδημητρήσιος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αϊδημητριάτικος

 

δ

Αϊδημητριάτης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

Οκτώβριος

 

δ

αϊδημητριάτικο [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

χρυσάνθεμο

 

δ

αϊδημητριάτικος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αϊδημητρήσιος

αϊδημητριάτικος

 

 

αϊδήμους

Καβακλί*

αγιοβήμα

 

 

αϊδημτρουλέλουδου

Αιτωλοακαρνανία

χρυσάνθεμο

 

 

αϊδία

Τσακωνιά

ευκαιρία

 

 

αϊδιάβαστος

Μάνη

αδιάβαστος

 

 

αϊδιάβατος

Μάνη

αδιάβατος

 

 

αϊδιάζου

Μάνη

αδειάζω

 

 

άιδικα

Τσακωνιά

άδικα

 

 

άιδικο

Τσακωνιά

άδικος

 

 

αϊδικοσκοτουτέ

Τσακωνιά

αδικοσκοτωμένος

 

 

αϊδικού

Τσακωνιά

αδικώ

 

 

αϊδικοφονευτέ

Τσακωνιά

αδικοσκοτωμένος

 

 

άιδιος

Μάνη

άδειος

 

 

αϊδιτσητέ

Τσακωνιά

αδικημένος

 

 

άιδιωχτος

Μάνη

άδιωχτος

 

 

αϊδκιάζω

Κύπρος

βοηθώ

 

 

αϊδμητριάτς

Σάμος

χρυσάνθεμο

 

 

αϊδονάτο [ΙΛΝΕ 1933]

 

αηδονόλαλος

 

 

αϊδονάτσι

Ίος, Καλαβρία

αηδονάκι

 

 

αϊδονήσι

Θήρα

αϊδάνι

 

 

αϊδόνι

Θήρα, Κρήτη

αϊδάνι

 

 

αϊδονολαλώ

Ήπειρος

φλυαρώ

 

 

αϊδονόστομος [ΙΛΝΕ 1933]

 

αηδονόλαλος

 

 

Άιδος

Καππαδοκία

Άδης

 

 

αϊδούλη

Τσακωνιά

τεμπέλης

 

 

αϊδούλης

Λακωνία

τεμπέλης

 

 

αϊδούλι

Τσακωνιά

τεμπέλης

 

 

αϊδουνέλ

Λέσβος

αηδονάκι

 

 

αϊδουνόλαλους

Αίνος*

αηδονόλαλος

 

 

αϊδουνόλαλους

Αίνος

φλύαρος

 

 

αϊδουνόπλου

Αιτωλοακαρνανία, Κοζάνη

αηδονάκι

 

 

αϊδουνούδι

Μακεδονία

αηδονάκι

 

 

αϊδουνουλαλάου

Φθιώτιδα

φλυαρώ

 

 

αϊδουνουλαλιά

Σάμος

αηδονολαλιά

 

 

αϊδουνουλαλώ

Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία, Μαγνησία

αηδονολαλώ

 

 

αϊδουνουφουλιά

Αιτωλοακαρνανία, Καστοριά, Σάμος

αηδονοφωλιά

 

 

άιε

Χαβουτσί*

άγιος

 

 

αϊζέτο

Κάρπαθος

αγιζότι

 

 

αΐζοτι

Σωζόπολη*

αγιζότι

 

 

αιθάλη

Σινασός*

καπνιά

 

 

αϊθί (ο)

Τσακωνιά

αδερφός

 

 

αϊθιά

Τσακωνιά

αδερφή

 

λ

αιθρία

έχτρασμαν, εχτρίαγμαν, εχτρίαμαν

αιθρία

 

 

αίια

Κύπρος

κατσίκα

 

 

αιίδ

Κοτύωρα*

κατσίκα

 

 

αιίδ

Κοτύωρα*, Σάντα*, Χαλδία*

κατσίκι

 

 

αιΐδδιν

Κάρπαθος

κατσίκι

 

 

αιιδέα

Κάρπαθος

γιδοτόμαρο

 

 

αιίδι

Κάρπαθος

γίδι

 

 

αιιδοβυζάστρα

Χαλδία*

γιδοβύζι

 

 

αιΐν

Κάρπαθος

κατσίκι

 

 

αιινός

Κύπρος

κατσικίσιος

 

 

άικα

Κάρπαθος

άδικα

 

 

αϊκάνωτος

Κύπρος

λειψός

3

λ

Αικατερίνη

Καίτη, Κατερίν, Κατερίνα, Κατερινιώ, Κατίν, Κατίνα, Κατίγκω, Κατιρίν, Κατιρίνα, Κατιρίνου, Ρίνα

Αικατερίνη

 

 

αϊκέρ

Τραπεζούντα*, Φιλιππούπολη, Χαλδία*

μελισσοκέρι

 

 

αϊκιά

Χίος

αδικία

 

 

αϊκία

Κάρπαθος

αδικία

 

 

αϊκιρής

Καλλίπολη*

αλλήθωρος

 

 

αϊκκιριτζής

Μάκρη*

απατεώνας

 

 

άικο

Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κως

άδικο

 

 

άικον

Κάρπαθος

αδικία

 

 

αϊκόνα

Σίλλη*

εικόνα

 

 

αϊκόντζμα

Καστοριά, Κοζάνη

εικόνισμα

 

 

αΐκος

Κερασούντα*, Νικόπολη*, Οινόη*, Όφις*, Σαμψούντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

τέτοιος

 

 

άικος

Κάρπαθος, Καστελλόριζο

άδικος

 

 

αϊκού

Αιτωλοακαρνανία

ακούω

 

 

αϊκούου

Αιτωλοακαρνανία, Φθιώτιδα

ακούω

 

 

αϊκουστά

Αρκαδία, Κέρκυρα

ακουστά

 

 

αϊκοφονεμένος

Χίος

αδικοφονεμένος

 

 

αϊκοφονεμός

Χίος

αδικοσκοτωμός

 

 

αϊκώ

Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Λέσβος, Φωκίδα

ακούω

 

 

αϊλά

Κρήτη

αγελάδα

 

 

αϊλάδα

Άνδρος, Κομοτηνή, Πάρος

αγελάδα

 

 

αϊλαδιάρης

Ρόδος

αγελαδάρης

 

 

αϊλαϊά

Κρήτη

αγελάδα

 

 

αϊλάκης

Κωνσταντινούπολη, Σωζόπολη*

άνεργος

 

 

αϊλάκι [Γεννάδιος 1914]

 

σκυλόβατος

 

 

αΐλαμος

Κάλυμνος, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κως, Ρόδος

αγιάλοπας

 

 

αΐλαμος

Χάλκη

βρόμη

 

 

άιλαμος

Ρόδος

βρόμη

 

 

αϊλαριάρης

Ρόδος

αγελαδάρης

 

 

αϊλέ

Ικαρία, Κρήτη

αγελάδα

 

 

αϊλί

Κερασούντα*, Κοζάνη, Πιερία, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αλίμονο

 

 

αϊλιά

Καστελλόριζο, Κρήτη, Λιβίσι*, Ρόδος

αγελάδα

 

 

αϊλιά

Ήπειρος, Λάρισα, Πιερία, Σουφλί

αλίμονο

 

 

αϊλιά

Σουφλί

αναμφίβολα

 

δ

αϊλιάκα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

σκυλόβατος

 

 

αϊλιακλίκ

Σουφλί

ανεργία

 

 

αΐλιακος

Ιθάκη

σκυλόβατος

 

 

αϊλιάξ

Σέρρες, Σουφλί

άνεργος

 

 

αϊλίκι

Κρήτη

μηνιάτικο

 

 

αϊλίκι

Κρήτη, Κωνσταντινούπολη

μισθός

 

 

αϊλίκια (τα)

Πάργα

συσσίτιο

 

 

αϊλίμονο

Κρήτη

αλίμονο

 

 

αϊλίμουνου

Καστοριά

αλίμονο

 

 

αϊλίμουνους

Πιερία

αλίμονο

 

 

αϊλίστικος

Ρόδος

αγελαδινός

 

 

αΐλιστος

Νάξος

αλύγιστος

 

 

αϊλίτσα

Ρόδος

αγελαδίτσα

 

 

αΐλιφας

Κάλυμνος

μαυρόχωμα

 

 

αϊλλίκκιν

Κύπρος

μηνιάτικο

 

 

αϊλλίκκιν

Κύπρος

μισθός

 

 

αϊλνώ

Νικόπολη*

μουσκεύω

 

 

αϊλούκ [Κουκκίδης 1960]

 

μισθός

 

 

αϊλτού

Μάκρη*

λυγίζω

5

δ

αίμα [Corona Preciosa 1527]

αίμαν, αίμας (το), αίμμα, γαίμα, γαίμαν, γιέμα, γιόμα, γκαίμα, καίμα, ναίμα, όγιμα, όιμα, όιμαν, όμα

αίμα

 

δ

αιμαθιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Θήρα

αιματιά

 

 

αιμαλάφτης

Χίος

αιμοβόρος

 

 

αίμαν

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Κύπρος, Οινόη*, Σαμψούντα*, Σάντα*, Σύμη, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αίμα

 

 

αϊμάν

Κοζάνη

αμάν

 

 

αϊμάραντος

Ηλεία

αμάραντος

 

 

αίμας (το)

Άνδρος, Αυλωνάρι, Κονίστρες, Κορινθία, Μέγαρα, Σκύρος, Σύρος

αίμα

 

 

αιμασιά

Σέριφος

αιματιά

 

δ

αιμάτακας [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

τσιμπούρι

2

 

αιματάκι

αιμάτι, αιματσάιν, αιματσάκι, αιμάτσι, αιμόπον, γαιματάτσι, γαιμάτσι, γκαιμάτσι

αιματάκι

 

δ

αιματάρης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αιματάρης

 

δ

αιματάρικος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αιμοφιλικός

 

δ

αιματένιος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αιμάτινος

 

 

αιμάτι

Τσακωνιά

αιματάκι

 

δ

αιματιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

είδος λουκάνικου: αιμαθιά, αιμασιά, αμαθιά, αμακιά, αματιά, αματσίτη, αμματσίτη, αμματσίτι, ματή, ματιά, ματία, ματσίτη, μούσουλας, ναιματιά, νοματιά, ομαθιά, οματέ, οματιά

αιματιά

 

λ

αιμάτινος

αιματένιος

αιμάτινος

 

δ

αιματίσιος [Λεξικό Δημητράκου 19330

 

βαθυκόκκινος

 

 

αιματίτικος

 

βαθυκόκκινος

2

δ

αιματοβαμμένος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αιματόβαφος, αιματοβούτηχτος

αιματοβαμμένος

 

δ

αιματόβαφος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αιματοβαμμένος

 

δ

αιματοβούτηχτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αιματοβαμμένος

 

δ

αιματοκατουράω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αιματουρώ

 

δ

αιματοκατούρημα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αιματουρία

 

δ

αιματοκατουρώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αιματουρώ

 

 

αιματοκόκκινος

 

τρομάζω

 

δ

αιματόκομμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μώλωπας

 

δ

αιματοκόφτω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

τρομάζω

 

δ

αιματοκυλάω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αιματοκυλώ

 

δ

αιματοκυλίζω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Οινόη*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αιματοκυλώ

2

δ

αιματοκύλισμα [Βλάχος 1897]

αιματοκύλημα, αιματοκύλισμαν, αιματοκυλισμός, ματογκύλισμαν, ματοκύλιγμαν, ματοκυλισιά, ματοκύλιμαν, ματοκύλισμα, ματοκύλισμαν, ματοκυλισμός, ματοτούλισμα, ματουκυλισμός

αιματοκύλισμα

 

 

αιματοκύλισμαν

Τραπεζούντα*

αιματοκύλισμα

 

 

αιματοκυλισμός

Αχαΐα

αιματοκύλισμα

 

δ

αιματοκυλώ [Λεξικό Πρωίας 1933]

αγματοκυλίω, αιματοκυλάω, αιματοκυλίζω, αιματοχυλάω, αιμοκυλάω, γαιματοκυλίζω, ματογκυλίζω, ματοκυλίζω, ματοκυλίω, ματοκυλιώ, ματοκυλώ, ματουκλάου, ματουκλίζου, ματουκυλώ, ματοχυλάω, ματοχυλίζω

αιματοκυλώ

 

 

αιματολουσία

Τραπεζούντα*

αιματοχυσία

 

δ

αιματοξερνάω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αιμοπτύω

 

δ

αιματοξερνώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αιμοπτύω

 

 

αιματοξυσία

Τραπεζούντα*

αιματοχυσία

 

 

αιματοπότης [Somavera 1709]

Τραπεζούντα*

αιμοβόρος

 

 

αιματοπόχτης

Τραπεζούντα*

αιμοβόρος

 

δ

αιματορούφα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

λάμια

 

δ

αιματορούφης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

βρικόλακας

2

δ

αιματορουφήχτρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύθηρα

βδέλλα

 

δ

αιματοστάλαχτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αιμόφυρτος

 

λ

αιματουρία

αιματοκατούρημα

αιματουρία

 

λ

αιματουρώ

αιματοκατουράω, αιματοκατουρώ

αιματουρώ

 

δ

αιματούσα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αιμορροούσα

 

 

αιματοφάης

Κέρκυρα

αιμοβόρος

 

 

αιματοφάης

Κέρκυρα

τοκογλύφος

 

λ

αιματόφυρτος

αιματοστάλαχτος

αιματόφυρτος

 

δ

αιματόχαρος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αιμοβόρος

 

 

αιματόχορτο

Digitaria sanguinalis: αγριάδα, άγκρουστος, αλαπιά, μουχρίτσα

αιματόχορτο

 

 

αιματόχορτο

Ζάκυνθος

μαυρόφυλλο

 

 

αιματόχορτο [ΙΛΝΕ 1933]

 

βέλιουρας

 

 

αιματοχυλάω

Κεφαλονιά

αιματοκυλώ

3

λ

αιματοχυσία

αιματολουσία, αιματοξυσία, γαιματωσία, ματοξυσία

αιματοχυσία

 

 

αιματσάιν

Χίος

αιματάκι

 

 

αιματσάκι

Νάξος

αιματάκι

 

 

αιματσάρης [Βλάχος 1659]

 

αιματηρός

 

 

αιμάτσι

Κονίστρες, Τσακωνιά

αιματάκι

 

 

αιματωμένος

Πόντος*

ματωμένος

 

 

αιματώννω

Καλαβρία

ματώνω

 

 

αιματώνω

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ματώνω

 

 

άιμε

Σινασός*

άντε

 

 

Αιμιλία

Μιλιά

Αιμιλία

 

 

αίμμα

Χίος

αίμα

 

 

άιμμα

Απουλία

αγίασμα

2

λ

αιμοβόρος

αιμαλάφτης, αιματοπότης, αιματοπότης, αιματοφάης, αιματόχαρος, ματολάφτης, ματοφάος, μολάφτης

αιμοβόρος

 

 

αιμοκυλάω

Κεφαλονιά

αιματοκυλώ

 

 

αιμόπον

Σάντα*

αιματάκι

 

λ

αιμοπτύω

αιματοξερνάω, αιματοξερνώ

αιμοπτύω

4

λ

αιμορραγία

ματουξιά

αιμορραγία

3

λ

αιμορροΐδες

αστρηόνοι, ζουχάδια, ζουχάδις, ζοχάδες, μουρρόγιδα (τα), μουρρόγιδε (οι), σκάδια, σουχάδια

αιμορροΐδες

 

λ

αιμορροούσα

αιματούσα

αιμορροούσα

 

 

αιμός

Κρήτη

λαιμός

2

λ

αιμοφιλικός

αιματάρικος

αιμοφιλικός

2

λ

αιμόφυρτος

ματοκύλιστος, ματοκύλιστος

αιμόφυρτος

 

 

αΐμπ

Φάρασα*

ντροπή

 

 

αΐμωτος

Σύμη

αγέμιστος

 

 

άιν

Χίος

αν

 

 

αϊνά

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

καθρέφτης

 

 

αϊνάμα

Ιωάννινα, Κοζάνη, Φιλιππούπολη

αγίασμα

 

 

αϊνάς

Κωνσταντινούπολη, Φάρασα*

καθρέφτης

 

 

αϊνατζής

Λαγκαδάς

πεισματάρης

 

 

αϊνής

Φάρασα*

όμοιος

3

λ

αίνιγμα

άνιομα, νιόμα, νιόσμα, νιουτό

αίνιγμα

3

λ

αινιγματικός

νιοματικός

αινιγματικός

 

δ

Αϊνικολοβάρβαρα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κύθνος, Σίφνος, Σύμη, Τσεσμέ*

Αγιονικολοβάρβαρα

 

 

Άινκουλουβάρβαρα

Ήπειρος, Σάμος

Αγιονικολοβάρβαρα

 

 

αϊνόπον

Σάντα*

καθρεφτάκι

 

 

άινος

Παξοί

αγίνωτος

 

 

άιντα

Νιγρίτα

άντε

2

δ

άιντε [Βεντότης 1790]

Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Κόνιτσα, Κρήτη, Λακωνία, Λευκάδα, Μάνη, Μέγαρα, Μεσσηνία, Μύκονος, Πάργα, Σμύρνη*, Τσακωνιά, Φερτέκι*, Χαλκιδική

άντε

 

 

άιντες

Κρήτη

άντε

 

 

άιντι

Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Λάρισα, Λέσβος, Μαγνησία, Νιγρίτα, Σάμος, Σίλλη*, Σουφλί, Τρίκαλα, Φωκίδα, Χαλκιδική

άντε

 

 

άιντιε

Μάνη

άντε

 

 

αϊντιλίκι

Κωνσταντινούπολη

φωταγωγός

 

 

αϊντίνι

Μέγαρα

πείσμα

 

 

άιντιο

Μάνη

άντε

 

 

άιντο

Μάνη

άντε

 

 

άιντου

Μάνη

άντε

 

 

αΐνωτος

Κάρπαθος

αγίνωτος

 

 

αΐξ

Νιγρίτα

ξεμέθυστος

 

 

αϊξτά

Αιτωλοακαρνανία

ακουστά

 

 

αϊξτός

Ήπειρος

ακουστός

 

 

άιομαν

Κύπρος

σκουρια

 

 

αϊομένος

Κύπρος

σκουριασμένος

 

 

αιόννω

Κύπρος

σκουριάζω

 

 

αϊόπιδου

Σάμος

αλητάκι

 

 

άιος

Κύπρος, Κοτύωρα*, Όφις*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άγιος

 

 

άιους

Αιτωλοακαρνανία

άγιος

 

 

αΐπ

Ιωάννινα, Κοτύωρα*, Κωνσταντινούπολη, Ουλαγάτς*, Σάντα*, Χαλδία*

ντροπή

 

 

αϊπάν

Σάμος

αποπάνω

 

 

αϊπάν

Λάρισα

πάνω

 

 

αϊπάνου

Κεφαλονιά

πάνω

 

 

άιπη

Φάρασα*

πούτσος

 

 

αΐπης

Κως

γερακίνα

 

 

αΐπι

Φάρασα*

ντροπή

 

 

αΐπιν

Κύπρος

ελάττωμα

 

 

αΐπιν

Λιβίσι*

ντροπή

 

 

αϊπκάτ

Σάμος

αποκάτω

 

 

αϊπλαντίζω

Κρήτη

σιχαίνομαι

 

 

αϊπλής

Κύπρος

ελαττωματικός

 

 

αϊπλίκι

Κρήτη

ελάττωμα

 

 

αϊπλίκι

Κρήτη

μειονέκτημα

 

 

αϊπλίκι

Κωνσταντινούπολη

ντροπή

 

 

αϊπλίκια

Σάμος

καμώματα

 

 

αίρα [Γεννάδιος 1914]

 

αγριάδα

 

 

αϊράκ

Σάμος

αεράκι

 

 

αϊράν

Θεσσαλονίκη, Ίμβρος, Κοζάνη

ξινόγαλα

 

 

αϊράνι

Κάλυμνος

γεράνι

 

 

αϊράνι

Καστελλόριζο, Κρήτη

ξινόγαλα

 

 

αϊράνιν

Κύπρος

ξινόγαλα

 

 

αϊρανός

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

γερανός

 

 

άιργους

Σκόπελος

άνεργος

 

 

αιρεκικό

Τσακωνιά

ιδιότροπος

 

 

αίρες

Μύκονος

πρόθεση

 

 

αιρεσάζη

Τσακωνιά

κακότροπος

 

δ

αιρεσάμενος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ιδιότροπος

 

 

αιρεσάρη

Τσακωνιά

κακότροπος

 

 

αίρεση

Σύμη

αντίρρηση

 

 

αίρεση

Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Τσακωνιά, Χίος

ιδιοτροπία

 

 

αίρεση

ΙΝέπολη8, Σάντα*, Τραπεζούντα*

ισχυρογνωμοσύνη

 

δ

αίρεση [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ελάττωμα

 

 

αιρεσία [Germano 1622]

 

αίρεση

 

δ

αιρεσιάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαφνιάζομαι

 

 

αιρεσιάρης

Ήπειρος, Κορινθία

κακότροπος

 

δ

αιρεσιάρης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κορινθία

ιδιότροπος

 

δ

αιρεσιάρικος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ιδιότροπος

 

δ

αιρεσιώτης [Somavera 1709]

 

αιρετικός

 

 

αιρέτης

Ινέπολη*

ισχυρογνώμων

 

 

αιρετικά [Βλάχος 1659]

 

αιρετικώς

 

 

αιρετικός

Κοτύωρα*

άτακτος

 

 

αιρετικός

Αχαΐα

κακότροπος

 

 

αιρετοκρίτης [Βεντότης 1790]

 

διαιτητής

 

 

αϊριάν

Σέρρες

ξινόγαλα

 

 

αίρις

Αιτωλοακαρνανία, Βόρεια Εύβοια, Ιωάννινα

ιδιοτροπία

 

 

αΐρισμαν

Πόντος

αέρισμα

 

 

αϊρκό

Άρτα, Βοιωτία, Ευρυτανία, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καστοριά, Κοζάνη, Μαγνησία, Σάμος, Σιάτιστα, Σκόπελος, Σουφλί, Φθιώτιδα, Φωκίδα

αερικό

 

 

αϊρκουνώ

Ήπειρος

αεροτινάζω

 

 

αϊρνός

Ήπειρος

ευάερος

 

 

αϊρότουπους

Ιωάννινα

αερότοπος

 

 

αϊρούδας

Νιγρίτα

αεράκι

 

 

αϊρουκβιντιάζου

Θεσσαλία

αερολογώ

 

 

αιρούμαι

 

προτιμώ

 

 

αϊρουτνάζου

Ήπειρος

αεροτινάζω

 

 

αϊρφός

Ρόδος

αδερφός

 

 

αϊσάμ

Σέρρες

σουσάμι

5

λ

αισθάνομαι

αγρικάου, ακούω, ακούγω, γρικάου, γρικάω, γρικώ

αισθάνομαι

 

λ

αίσια

χαϊρλίθκα

αίσια

 

 

αΐσκιουτους

Τρίκαλα

ανυπόληπτος

 

 

αΐσκιουτους

Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία, Αηδμήτρς, Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Κοζάνη, Μαγνησία, Σκόπελος, Τρίκαλα

άχαρος

 

 

αΐσκιουτους

Λάρισα

ελαφρόμυαλος

 

δ

αΐσκιωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αρκαδία, Πάργα, Τσακήλι*

άχαρος

 

 

αΐσκιωτους

Σιάτιστα

ξεδιάντροπος

 

 

άισμα

Αιτωλοακαρνανία

αγίασμα

 

 

άισμα

Κοζάνη

δυόσμος

 

 

αϊσμός

Αιτωλοακαρνανία, Κοζάνη

αγιασμός

 

 

αϊσταίρ

Ιωάννινα

ταίρι

 

 

αϊσύν

Ιωάννινα

αγιοσύνη

 

λ

αισχροκερδώ

αδικομαζούνου

αισχροκερδώ

2

λ

αισχρόλογα

αδιάντρουπα, ασκημόλογα, ντεψίζικα

αισχρόλογα

 

λ

αισχρολόγος

αγουρόγλωσσος, αγουρολόγος, αγουρολόγος, άχρους

αισχρολόγος

 

 

άιτ

Νιγρίτα

άντε

 

 

αΐτα

Κύπρος

βοήθεια

 

δ

άιτα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

βοήθεια

 

 

αϊταίρ

Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Λάρισα, Λευκάδα, Μαγνησία

ταίρι

 

δ

αϊταίρι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κεφαλονιά

ταίρι

 

 

αϊταίριασμα

Αιτωλοακαρνανία

ταίριασμα

 

 

αϊτάκι

Βιθυνία*

αετόπουλο

 

 

αϊτάνα

Κύθηρα

αλτάνα

 

 

αϊτανύχ

Σάμος

αετονύχι

 

 

αϊτανύχι

Κως

αετονύχι

 

 

αϊτάρισμα

Παξοί

βοήθεια

 

 

αϊτάρσμα

Λευκάδα

αλληλοβοήθεια

 

δ

αϊτάρω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Καστελλόριζο, Κέρκυρα, Λευκάδα, Παξοί

βοηθώ

 

 

αϊτάτσι

Σκύρος

αετόπουλο

 

 

αϊταφίτικος

Κερασούντα*

αγιοταφίτικος

 

 

αϊτέ

Τσακωνιά

αετός

 

 

άιτε

Κάρπαθος, Κύπρος, Πόντος*, Σίλατα*

άντε

 

 

αϊτενόπον

Σάντα*

αετόπουλο

 

 

αϊτέντζ

Σάντα*, Χαλδία*

αετός

 

δ

αϊτεράκι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ταιράκι

 

 

αϊτέρνω

Καστελλόριζο, Λευκάδα

βοηθώ

 

 

αϊτές

Σάντα*

αετός

 

 

αϊτεύου

Λήμνος, Σάμος, Τήνος, Φθιώτιδα

γητεύω

 

 

άιτη

Κύπρος

βοήθεια

4

λ

αίτηση

ντομάντα

αίτηση

 

 

αϊτιάζω

Κύπρος

βοηθώ

 

δ

αιτιάρης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

καβγατζής

 

 

αΐτικος

Κερασούντα*, Όφις*, Τραπεζούντα*

τέτοιος

 

δ

αίτιο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

έρπης

 

 

αϊτιόπουλο

Μάνη

αετόπουλο

 

 

αϊτιός

Μάνη

αετός

 

 

αϊτίσιος

Ήπειρος

αετίσιος

 

 

αϊτίσιους

Βόρεια Εύβοια, Καρδίτσα, Ήπειρος

αετίσιος

 

 

αΐτκος

Σούρμενα, Τραπεζούντα*

τέτοιος

 

 

αϊτλαντού

Ουλαγάτς*

ξεχωρίζω

 

δ

αϊτομάνα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αετομάνα

 

 

αϊτομάχο

Τσακωνιά

αετομάχος

 

 

αϊτομάχος [Απαλοδήμος 1988]

 

κοκκινοκεφαλάς

 

δ

αϊτομάχος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Κονίστρες, Κέρκυρα, Κορινθία, Λευκάδα, Πάρος

αετομάχος

 

 

αϊτόνας

Κερασούντα*, Χαλδία*

αετός

 

 

αϊτόντζ

Κερασούντα, Τραπεζούντα, Χαλδία*

αετός

 

 

αϊτονύσι

Αμοργός, Σύρος

αετονύχι

 

δ

αϊτονύχης [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αετονύχης

 

δ

αϊτονύχι [ [Ηπίτης 1908]]

Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κύθηρα, Λακωνία, Μεσσηνία, Παξοί, Τσακωνιά

αετονύχι

 

δ

αϊτονύχισσα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αετονύχισσα

 

δ

αϊτόνυχο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αετονύχι

 

δ

αϊτοπιάνομαι [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αετοπιάνομαι

 

 

αϊτόπλου

Αιτωλοακαρνανία

αετόπουλο

 

 

αϊτοπόης

Κάρπαθος

γρήγορος

 

 

αϊτόπουλε

Τσακωνιά

αετόπουλο

 

δ

αϊτόπουλο [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αετόπουλο

 

δ

αϊτοράχη [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αετοράχη

 

 

αϊτός

Κύθηρα

σαλάχι

2

δ

αϊτός [Ηπίτης 1908]

Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσσαλονίκη, Θήρα, Κάρπαθος, Καστοριά, Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Οινόη*, Σάμος, Σαμψούντα*, Σάντα*, Λευκάδα, Ρόδος, Χαλδία*

αετός

 

δ

αϊτός [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αϊβαλι*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

χαρταετός

 

δ

αιτούλακας [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αίτουλας

 

δ

αίτουλας [Λεξικό Δημητράκου 1933]

θηλαστικό του γένους Mustela: αιτούλακας, έτλας, έτουλας

αίτουλας

 

 

αϊτουμάχα

Χαλκιδική

αετομάχος

 

 

αϊτουμάχους

Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Σάμος, Φωκίδα, Χαλκιδική

αετομάχος

 

 

αϊτουνόραχους

Θάσος

αλαφροπάτης

 

 

αϊτουνουσιά

Ίμβρος

αετοφωλιά

 

 

αϊτουνύχ

Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Νιγρίτα, Σάμος, Σκόπελος, Τήνος

αετονύχι

 

 

αϊτουνύχς

Ευρυτανία, Καρδίτσα, Σάμος

αετονύχης

 

 

αϊτούτσι

Τσακωνιά

αετόπουλο

 

 

αϊτουφουλιά

Αιτωλοακαρνανία, Καρδίτσα, Καστοριά

αετοφωλιά

 

δ

αϊτοφτέρουγος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

υψιπετής

 

 

αϊτοφώλ

Χαλδία*

αετοφωλιά

 

 

αϊτοφωλέα

Κύθηρα, Κύμη

αετοφωλιά

 

δ

αϊτοφωλιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αετοφωλιά

 

 

αϊτοχωλιά

Ρόδος

αετοφωλιά

 

 

αϊτσιάρης

Χίος

άδικος

 

δ

αΐφερτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άφερτος

 

 

αϊφόρι

Σίλατα*, Σίλλη*

γαμπριάτικο

 

 

αϊφύρ

Κοζάνη

γέφυρα

3

λ

αιώνας

ναιγώνας

αιώνας

3

λ

αιώρα

αμανόκουνα, νάννα

αιώρα