Skip to main content

λέξεις που αρχίζουν από ακ

 

 

Από τις ρωμαίικες διαλέκτους στην κοινή νεοελληνική

 

συνώνυμα

 

λέξεις που αρχίζουν από ακ

 

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

πρώτη δημοσίευση: 9.12.2019

αναθεώρηση: 3.11.2020


 

Η εργασία είναι διπλής κατεύθυνσης. Από τις διαλέκτους της ρωμαίικης γλώσσας (που κατά τη γνώμη μου λαθεμένα καταγράφονται σαν «ιδιώματα της νέας ελληνικής»), στα συνώνυμα της σύγχρονης εθνικής γλώσσας ή «κοινής νεοελληνικής» (ΚΝΕ). Αλλά και αντίστροφα, από τις λέξεις της ΚΝΕ στα διαλεκτικά συνώνυμα.

Η μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή του διαλεκτικού πλούτου της ρωμαίικης γλώσσας και στη συγκέντρωση υλικού για την ουσιαστική μελέτη της γλώσσας, πέρα από τα εθνικά στερεότυπα.

Στη στήλη a, δίπλα σε κάποιες λέξεις, υπάρχει ένας αριθμός από το 2 ως το 7. Πρόκειται για τις λέξεις με τη συχνότερη παρουσία στη σύγχρονη γλώσσα. Σε αυτή την κλίμακα, που αφορά τη συχνότητα εμφάνισης των λέξεων, κάθε αριθμός είναι δεκαπλάσιος περίπου από τον προηγούμενο. Λόγου χάρη η λέξη «αβγό» (με συχνότητα 3), εμφανίζεται στις μέρες μας, σχεδόν δέκα φορές πιο συχνά από τη λέξη «άβγαλτος» (με συχνότητα 2) και η λέξη «άβολα» (με συχνότητα 4), δέκα φορές συχνότερα από την πρώτη λέξη και εκατό φορές συχνότερα από τη δεύτερη.

Στη στήλη b, το γράμμα δ σημαίνει πως η λέξη χαρακτηρίζεται στα λεξικά του περασμένου αιώνα, σαν λέξη της δημοτικής. Το γράμμα λ σημαίνει πως η λέξη είναι λόγια, δεν έχει διασωθεί δηλαδή αγράμματα στο στόμα του λαού. Οι λόγιες λέξεις μπήκαν στη λαϊκή γλώσσα από το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονταν στα παλιά λεξικά σαν λέξεις της καθαρεύουσας.

Στη στήλη c, μέσα σε αγκύλη, δίπλα σε λέξεις της δημοτικής, βρίσκεται το όνομα ενός λεξικού και η χρονιά που εκδόθηκε. Αυτό διευκρινίζει το έτος πρώτης καταγραφής της λέξης (ή μια από τις χρονικά πρώτες καταγραφές) σε λεξικό της κοινής (για την εποχή εκείνη) γλώσσας. Για παράδειγμα το «αβανία [Germano 1622]» εξηγεί πως τη λέξη «αβανία» την πρωτοσυναντάμε στο «Vocabolario Italiano et Greco» του Girolamo Germano, που εκδόθηκε στη Ρώμη το 1622. Εκτός από τα γενικά λεξικά, σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται και κάποια ειδικά λεξικά [λ.χ. Γεννάδιος 1914, Κουκκίδης 1960].

Στη στήλη c, συνυπάρχουν οι λέξεις των ρωμαίικων διαλέκτων μαζί με εκείνες της σύγχρονης γλώσσας, γνωστής και ως «κοινής νεοελληνικής». Στην «ορθογραφία» των διαλεκτικών λέξεων ακολουθώ κυρίως την πρόταση των λεξικογράφων. Ωστόσο τα διπλά σύμφωνα τα χρησιμοποιώ συνήθως όταν αυτά σημαίνουν και διαφορετική προφορά (όπως σε Κύπρο, Δωδεκάνησα, Κάτω Ιταλία, Ικαρία, Χίο).

Στη στήλη c, με σκούρο κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι λέξεις-έννοιες, τα βασικά λήμματα, που συγκεντρώνουν δίπλα τους (στήλη d ) τα συνώνυμα. Στη ίδια στήλη, με μπλε χρώμα σημειώνονται λέξεις-έννοιες της δημοτικής που τις βρίσκουμε (μια σειρά πριν ή μετά) και σαν βασικά λήμματα με κόκκινο χρώμα. Εδώ όμως πλάι τους (στήλη d) δεν έχουμε συνώνυμα, αλλά στοιχεία από την ιστορική-γεωγραφική εξάπλωση, δηλαδή από τη γλωσσογεωγραφία της λέξης.

Στη στήλη d και όταν στην προηγούμενη στήλη c υπάρχουν (με κόκκινο χρώμα) λέξεις της «κοινής νεοελληνικής», βρίσκονται συγκεντρωμένα μαζί τα διαλεκτικά συνώνυμα. Έτσι δίπλα στο «αβγό», βρίσκουμε τα διαλεκτικά: αβγιό, αβγκό, αβγκόν, αβγκουό, αβγόν, αβγού, αβιγό, αβκό, αβκόν, αβό, αβουγό, αγκβό, αγκό, αγκουό, αγκουού, αγουό, αυγό, αυγόν, αφκό, αφκόν, βγο, βο, εβγό, οβγό, οβγόν, οβό, οβόν, ουό.

Επίσης στη στήλη d, όπου βρίσκονται γεωγραφικές περιοχές ή οικισμοί, πρόκειται για τα ονόματα των τόπων που συναντιέται η διαλεκτική λέξη (της εγγραφής, της διπλανής στήλης c). Έτσι για τη λέξη «αβασκαμός» βλέπουμε πως είναι (ή ήταν) σε χρήση σε: Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αχαΐα, Βοιωτία, Ζάκυνθος, Λευκάδα, Μαγνησία, Μάνη, Παξοί, Σκόπελος, Φθιώτιδα. Αν δίπλα στον τόπο σημειώνεται αστερίσκος (*), όπως π.χ. Αδριανούπολη* ή Τραπεζούντα*, αυτό δηλώνει πως το σύνολο των Ρωμιών του οικισμού εγκατέλειψε τον τόπο μέχρι το 1923-1924.

Σε ορισμένες περιπτώσεις στην αρχή της στήλης d, υπάρχει μια μικρή ερμηνεία της λέξης ή η λατινική επιστημονική ονομασία της (για τη χλωρίδα και την πανίδα). Επίσης για ορισμένες βασικές λέξεις-έννοιες υπάρχουν εδώ αναφορές σε κάποιες συγκριτικές λίστες λεξικοστατιστικής ή γλωσσογεωγραφίας [Swadesh List, Buck List, Atlas Linguarum Europae].

Τέλος στη στήλη e καταγράφονται τα συνώνυμα της κοινής που αντιστοιχούν στις διαλεκτικές λέξεις ή σε ορισμένες περιπτώσεις και σε λιγότερο γνωστές λέξεις, που αποτελούν όμως λήμματα αναφοράς.

 


 

Πηγές:

 

Buck Carl Darling, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages - A contribution to the history of ideas, Chicago & London 1949: [Buck List].

Dehèque Felix Désir, Dictionnaire grec moderne-français, Paris 1825.

Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis (2 τόμοι), Lugdunum Batavorum 1688.

Germano Girolamo, Vocabolario Italiano et Greco, Roma 1622.

Hoffman Addison and Jordan David Starr, A catalogue of the fishes of Greece with notes on the names now in use and those employed by classical authors, Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 1892.

Kemiktsi Helene, α. Χιώτικα-απλά ελληνικά, β. Ντοπιολαλιά της νότιας Χίου, γ. Ντοπιολαλιά στο χωριό Θολοποτάμι (διαδίκτυο).

lias, Το κοζανίτικο λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Lowndes Isaak, A Modern Greek and English Lexicon, Corfu 1837

Meursius Joannes, Glossarium Graecobarbarum, Lugduni Batavorum 1610.

Portius Simon, Λεξικόν λατινικόν, ρωμαίκον και ελληνικόν, Lutetiae Parisiorum 1635.

Sabio Stephano, Introduttorio nuovo intitolato Corona preciosa ec., Venetiis 1527

Somavera Alessio, Θησαυρός της ρωμαίκης και φραγκικής γλώσσας ήγουν λεξικόν ρωμαίκον και Φραγκικόν, Παρίτζι 1709.

Weijnen A. κ.ά., Atlas linguarum europae (ALE) - Premier Questionnaire, Nimègue 1972.

Άκογλου Ξενοφώντας, Λαογραφικά Κοτυώρων, πρώτος τόμος: Αθήνα 1939, δεύτερος τόμος: Αθήνα 1964.

Αλβανός Γιώργος, Βασιλ’τσιώτ’κα λόγια - Λεξικό της ντοπιολαλιάς Βασιλικών Λέσβου, Αθήνα 2010.

Αλεξάκης Νικόλαος, Το Αγραφιώτικο ιδίωμα, περιοδικό Τα Άγραφα, τ. 1-6, 2010-2012.

Αλεξανδρής Απόστολος, Το γλωσσικόν ιδίωμα της Κύμης και των περιχώρων, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 5, Αθήναι 1958.

Αλιμπέρτης Βασίλης, Κωμιακίτικη Ντοπιολαλιά, Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου (διαδίκτυο).

Αλιπράντης Νίκος, Λεξικό των ιδιωμάτων και των εγγράφων της Πάρου, Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Αθήνας, Αθήνα 2001.

Αλμπανούδης Παύλος, Το ιδίωμα της Βόρειας Θράκης: Το Μικρό και το Μεγάλο Μοναστήρι Α. Ρωμυλίας, Ιωάννινα 2009.

Αλπός Θύμιος, Γλωσσάρι Μεσσηνίας (διαδίκτυο).

Άμαντος Κωνσταντίνος, Προσθήκαι εις το Χιακόν γλωσσάριον και το Χιακόν τοπωνυμικόν, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος τρίτος, Αθήναι 1941.

Άμαντος Κωνσταντίνος, Συμβολή εις το χιακόν γλωσσάριον (ανάτυπο), Χιακά Χρονικά, Αθήναι 1926.

Αναγνώστου Σπυρίδων, Λεσβιακά ήτοι συλλογή λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών, Αθήναι 1903.

Αναστασιάδης Βασίλης, Τουρκικές λέξεις στο Φαρασιώτικο ιδίωμα, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 2, Αθήνα 1980.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το Γλωσσικό Ιδίωμα των Φαράσων, Ίκαρος, Αθήνα 1948.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το ιδίωμα του Λιβισίου της Λυκίας, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1961.

Ανώνυμος, Γλωσσάριον Λέσβιον, περιοδικό Πανδώρα, Αθήναι 1872.

Ανώνυμος, Η ντοπιολαλιά της Κυψέλης και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλλονίτικες Ιδιωματικές Λέξεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλονίτικο Λεξικό (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αγίου Προδρόμου Χαλκιδικής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αρκαδίας (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής, 2010 (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λιαπαδίτικο γλωσσάρι, (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Στενιώτικες λέξεις και εκφράσεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Το γλωσσάρι της Λαγκάδας, Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Κυδιάντα» (διαδίκτυο).

Απαλοδήμος Ντίνος, Λεξικό των ονομάτων των πουλιών της Ελλάδας, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Αθήνα 1988.

Αποστόλου Στέργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας, περιοδικό Νιάουστα, τ. 35, Νάουσα 1986.

Βαγγλής Στέργιος, Ερμηνευτικό λεξικό του χαλκιδικιώτικου ιδιώματος, Θεσσαλονίκη 2020.

Βάλληνδας Αντώνιος, Κυθνιακόν Γλωσσάριον, Εφημερίς των Φιλομαθών, τ. 428-444, Αθληναι 1861-1862.

Βάλληνδας Αντώνιος, Πάρεργα Φιλολογικά πονημάτια, Ερμούπολις 1887.

Βαμβακούδης Αχ., Γλωσσάρι Βασιλικών, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 21-22, Θεσσαλονίκη 1972.

Βαρδαβούλιας Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Θεολόγου – ένα σύντομο γλωσσάρι, περιοδικό Θασιακά, τεύχη 4-8, Καβάλα 1987-1995.

Βασιλούλης Γιώργος, Το Βουνέσι – γλωσσικός θησαυρός, ιστορία και παράδοση, Αθήνα 2020’

Βαφείδης Κωνσταντίνος, Γλωσσάριον Καλλιπόλεως, Θρακικά, τ. 46, Αθήναι 1973.

Βεντότης Γεώργιος, Λεξικόν τρίγλωσσον της ρωμαϊκής, γαλλικής και ιταλικής διαλέκτου, Βιέννη 1790.

Βερτσέτης Αθανάσιος, Το Διαβολίτσι, δεύτερος τόμος Αθήνα 2010.

Βίος Στυλιανός, Χιακά γλωσσικά, Χίος 1920.

Βλαστός Πέτρος, Συνώνυμα και συγγενικά – τέχνες και σύνεργα, Αθήνα 1931.

Βλάχος Άγγελος, Ελληνογαλλικόν λεξικόν, Αθήναι 1897.

Βλάχος Γεράσιμος, Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος, Venetiis 1659.

Βλάχου Μαρία, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Δάφνης Κερκύρας και άλλων χωρίων του Β. συγκροτήματος της νήσου και εκ της πόλεως Κερκύρας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

Γεωργίου Χρίστος, Το γλωσσικό ιδίωμα Γέρμα Καστοριάς, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1962.

Γιαγκούλλης Κωνσταντίνος, Θησαυρός κυπριακής διαλέκτου, Λευκωσία 2002.

Γιαννικόπουλος Ευάγγελος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ολυμπίων – λεξικό, ερμηνεία και προφορά, Δρόμων, Αθήνα 2016.

Γκαραλιάκος Δημήτρης, Το γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής Χασίων (ν. Γρεβενών), διδακτορική διατριβή, Ρόδος 2016.

Γκατσόπουλος Σταύρος, Γλωσσάριον των δύο επαρχιών Πωγωνίου και Κονίτσης, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 307-312, Ιωάννινα 1977-1978.

Γούλας Θεόκριτος (επιμέλεια), Σύγχρονον ορθογραφικόν ερμηνευτικό λεξικόν της ελληνικής γλώσσης (καθαρευούσης-δημοτικής), Αθήναι 1961.

Γούσιος Αστέριος, Η κατά το Παγγαίον χώρα Λακκοβηκίων – τοπογραφία, ήθη, έθιμα και γλώσσα, Λειψία 1894.

Δεληγιάννης Β., Γλωσσάριο του Δογάνκιοϊ Μαλγάρων, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. Α’ - Γ’, Αθήναι 1934-1937.

Δεληγιάννης Κυριάκος, Κουβουκλιώτικα, ένα Μικρασιατικό ιδίωμα, διδακτορική διατριβή, Αδελαΐδα Αυστραλίας 1999.

Δελησάβας Μιχάλης, Το λεξικό Μάκρης & Λιβισίου Μικράς Ασίας, Λεξίτυπον, Αθήνα 2013.

Δελήτσικου-Παπαχρίστου Μαρία, Σκοπέλου λάλον ύδωρ – απόπειρα προσέγγισης του γλωσσικού ιδιώματος της Σκοπέλου, Επικαιρότητα, Αθήνα 2016.

Δημητρακός Στάθης, Πιστικού- Παπαγεωργίου Ηρώ, Ψάλτης Ηρακλής, Γλωσσάρι της Τρίγλιας, εφημερίδα Τριγλιανά Νέα, τεύχη 111-125, Θεσσαλονίκη 2004-2010.

Δημόπουλος Δημήτρης, Λεξικό Βορείων Δήμων Λακωνίας (διαδίκτυο).

Διαμαντής Άρης, Η γλώσσα τση Σμύρνης, Αθήνα 1999.

Δορμπαράκης Παναγιώτης & Πανουτσοπούλου Κασσιανή, Η περιοχή της Ευρωστίνης Κορινθίας – ιστορία, λαογραφία, γλώσσα, Gutenberg, Αθήνα 1992

Δουγά-Παπαδοπούλου Ευανθία – Τζιτζιλής Χρήστος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Ορεινής Πιερίας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2006.

Δράκος Νικόλας, Για το γλωσσικό ιδίωμα της Κάλυμνος, Αναγνωστήριον Καλύμνου «Αι Μούσαι», Αθήνα 1983.

Δράκος Νικόλας, Λεξικογραφικά της Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 4, Αθήνα 1984.

Δριμαροπούλου Σέβη, Κάρυστος – Ιδιωματισμοί (διαδίκτυο).

Δώριζας Γεώργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τήνου με λέξεις και φράσεις, Αθήναι 1973.

Ζαφειρίου Μενεκράτης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σάμου, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1995.

Ζαφειρίου Νικόλαος, Περί της συγχρόνου Σαμίας διαλέκτου, Αθήναι 1914.

Ζαχαριάδης Νίκος, Λεξικό του Κωνσταντινουπολίτικου γλωσσικού ιδιώματος, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2014.

Ζερβός Ιωάννης (διευθυντής), Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδοτικός οίκος Δημητράκου, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-1950.

Ζευγώλης Γεώργιος (επιμέλεια), Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδότης εφημερίδα Πρωΐα, δύο τόμοι, Αθήναι 1933-1934.

Ζήσης Ευστράτιος, Γλωσσάριον Αυδημίου, Θρακικά τ. 16 & τ. 18, Αθήναι 1941-1943.

Ζώης Λεωνίδας, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, επανέκδοση, δεύτερος τόμος, Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήναι 1963.

Ηπίτης Αντώνιος, Λεξικόν ελληνογαλλικόν, τρεις τόμοι, Αθήναι 1908-1910.

Ιδομενέως Μαρίνος, Κρητικό γλωσσάριο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006.

Καλαντζάκος Ανδρέας, Λεξικό ρουμελιώτικης λαϊκής γλώσσας, Ελεύθερη Σκέψις, Ιούλιος 2000.

Καλογεράς Βασίλειος, Αρχαίες ελληνικές λέξεις και εκφράσεις εις το ιδίωμα των κατοίκων της Γαλατίστης, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1961.

Καπελλάρης Γιώργος, Γλωσσικά Αιδηψού, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. ΚΖ, Αθήνα 1987.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Η φωνητική των ιδιωμάτων της νήσου Κω, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος δέκατος, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1965.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Ιστορικόν λεξικό των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας, τόμοι πέντε, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1984-1992.

Καρτσιώτου Ιφιγένεια (επιμέλεια), Το γλωσσάρι του χωριού Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης, εφημερίδα του Μ.Α.Σ. Ομβριανός, τεύχη 4 – 61, 1984 – 2001.

Κάσσης Κυριάκος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Μάνης, τόμος Α’, Εξωραϊστικός Σύλλογος Ακροταιναριτών, Αθήνα 1982.

Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Ουλαγάτς, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1951.

Κόμης Δημήτρης (επιμέλεια), Κυθηραϊκό λεξικόσυλλογή 10.000 λέξεων του κυθηραϊκού γλωσσικού ιδιώματος, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα 1996.

Κομνηνός Μιχαήλ, Το γλωσσικό ιδίωμα του Καστελλόριζου, Ιωλκός, Αθήναι 1970.

Κοντομίχης Πανταζής, Λεξικό του λευκαδίτικου ιδιώματος, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2001.

Κοντονάτσιου Δέσποινα, Η διάλεκτος της Λήμνου – εθνογλωσσική προσέγγιση, διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1988.

Κοντόπουλος Νικόλαος, Λεξικόν Ελληνογαλλικόν, Τύποις Σακελλαρίου, Αθήναι 1903.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Αντίστροφο λεξικό της κρητικής διαλέκτου, Βιβλιοεπιλογή, Αθήνα 2006.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής, Αθήνα 1994.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Μακεδονικά διαλεκτολογικά - Το ιδίωμα Δημητριτσίου Σερρών, τ. 8, Αθήναι 1979.

Κορδόση Ακακία, Μιλήστε Μεσολογγίτικα, 2η έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα 1983.

Κοροσίδου-Καρρά Ερμιόνη, Τα Ρoμανικά (Ιταλικά – Γαλλικά) δάνεια στο σύγχρονο ιδίωμα της Ζακύνθου, διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2003.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα του Λαγκαδά, Μακεδονικά, τ. 12, Θεσσαλονίκη 1972.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ιωαννίνων, Δωδώνη, Αθήνα 1987.

Κουκκίδης Κωνσταντίνος, Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ της τουρκικής, Εταιρεία Θρακικών Μελετών, Αθήναι 1960.

Κουκουλές Φαίδων, Οινουντιακά – μελέτη περί της ιστορίας, των ηθών και των εθίμων και του γλωσσικού ιδιώματος του δήμου Οινούντος της επαρχίας Λακεδαίμονος, Χανιά 1908.

Κούκουρας Σπύρος, Λεκκάτικα – Το χωριό Λέκκα της Σάμου, Θεσσαλονίκη 2007.

Κούλας Λεων., Βασικόν Λεξιλόγιον της ελληνικής γλώσσης [: ΚΝΕ 1962], Αθήναι 1973.

Κουσαθανάς Παναγιώτης, Χρηστικό Λεξικό του ιδιώματος της Μυκόνου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996.

Κρεκούκιας Δημήτριος, Αρχαιοπινή στοιχεία στο αγροτοποιμενικό λεξιλόγιο της Λήμνου, Λεξικογραφικόν Δελτίον τ. 14, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1982.

Κρινόπουλος Σωκράτης, Τα Φερτάκαινα υπό εθνολογικήν και φιλολογικήν έποψην εξεταζόμενα, Αθήναι 1889.

Κυριάκης Σταμάτης, Κερκυραϊκό λεξικό (διαδίκτυο).

Κωστάκης Θανάσης, Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1986-1987.

Κωστάκης Θανάσης, Παρατηρήσεις στο γλωσσικό ιδίωμα των Φούρνων Ικαρίας, Περιοδικό Ελληνικά, τ. 31/2, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκη 1979.

Κωστάκης Θανάσης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σίλλης, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1968.

Λαμπουσιάδης Γεώργιος, Γλωσσάριο Αδριανουπόλεως, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Λελεγιάννης Γιάννης, Λεξικό του ορμυλιώτικου γλωσσικού ιδιώματος (διαδίκτυο).

Λιάπης Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα του Πηλίου, Ώρες, Βόλος 1996.

Λιούτα Γεωργία, Η επίδραση των ιδιωμάτων του Ν. Τρικάλων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, Θεσσαλονίκη 2009.

Μαθές Γιάννης, Λεξικό ντοπιολαλιάς Αρκαδίας, εφημερίδα «Το Μπουλιάρι», Τρίπολη 2009 – 2015.

Μαρία Μαυρομμάτη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος, της επαρχίας Θήρας, του νομού Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μαρτάκης Πέτρος, Χιώτικα αφηγήματα (παράρτημα: χιώτικο γλωσσάριο), Περιοδικό Δάφνη, Χίος 2005.

Μαυρής Νικ. – Παπαδόπουλος Ευ., Κασιακή Λύρα, Πορτ-Σάιδ 1928.

Μαυρομάτης Κώστας, Λεξικό τοπικών όρων και ιδιωματισμών Καναλιών Καρδίτσας, Σύλλογος Καναλιωτών, Θεσσαλονίκη 1987.

Μαυροχαλυβίδης Γεώργιος & Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Αξού, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Μηνάς Κωνσταντίνος, Λεξικό των ιδιωμάτων της Καρπάθου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου, Τυποθήτω, Αθήνα 2006.

Μουσαίος Μ., Βατταρισμοί ήτοι λεξιλόγιον της Λειβησιανής διαλέκτου, Αθήναι 1884.

Μουσελίμης Σπύρος, Ιδιωματισμοί και ξενικές λέξεις των Σουλιορειτών (επαρχία Σουλίου-Θεσπρωτίας), Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 117-130, Ιωάννινα 1962 – 1963.

Μουσούρης Σπύρος, Η γλώσσα της Ιθάκης, Ιθάκη 1925.

Μουστάκη Ελένη, Λεξικό του Φιλωτίου Νάξου, Πάτρα 2011.

Μπαλαμπάνου Μοσχούλα, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Σουφλίου Θράκης, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μπασλής Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κρανιάς Ολύμπου – Το ιδιωματικό λεξιλόγιο, Αθήνα 2010.

Μπατσιακοπούλου Χρυσούλα, Γλωσσικά ιδιώματα στον Μικρόβαλτο Κοζάνης, Φλώρινα 2015.

Μπογδάνος Σπύρος, Βεντάριο (γλωσσάριο) παξινών λέξεων, 2η έκδοση, Κέρκυρα 2020.

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Α’, Γιαννιώτικο και άλλα λεξιλόγια, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1964.

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Β’, Γλωσσάρια Βορ. Ηπείρου, Θεσπρωτίας, Κόνιτσας, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1966.

Μπουντώνας Ευθύμιος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντού και των περιχώρων αυτού, Αθήναι 1893.

Νατάλης Πέτροβιτς, Διάλεκτος Σερρών, Σερραϊκά Χρονικά, τ. 4, Αθήναι 1963.

Νημάς Θεόδωρος, Γλωσσάριο Πλατάνου (Βάνιας) Τρικάλων, Θεσσαλονίκη 2019.

Ντίνας Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κοζάνης, Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης, δύο τόμοι, Κοζάνη 2005.

Ξανθινάκης Αντώνιος, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001.

Ξεινός Κώστας, Του νησιού μας η γλώσσα – Γλωσσάρι της Ίμβρου, Θεσσαλονίκη 1981.

Ξυλογιάννης Χαράλαμπος, Γλωσσικά ιδιώματα – λέξεις και εκφράσεις του κάμπου Άρτας, Άρτα, 2013.

Οικονομίδης Απόστολος, Γλωσσάριον Μαδύτου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 27, Αθήναι 1962.

Οικονομίδης Δημήτριος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος Απεράθου Νάξου (ανάτυπο), περιοδικό Αθηνά, Αθήναι 1953.

Οικονομίδης Παν. , Κατάλογος των ιχθύων της Ελλάδος, Αθήναι 1973.

Ορφανός Βασίλης, Λέξεις τουρκικής προέλευσης στο κρητικό ιδίωμα, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2014.

Πάγκαλος Γεώργιος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, δεύτερη έκδοση, επιμέλεια: Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, τόμοι 4, Αθήναι 1994-2003.

Παπαγγέλου Ρόης, Το κυπριακό ιδίωμα, Ιωλκός, Αθήνα 2001.

Παπαδέλλης Παναγιώτης, Ανεμώτια Λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Παπαδόπουλος Άνθιμος, Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήναι 1958-1961.

Παπαδόπουλος Σωκράτης, Κορνοφωλιώτικα (διαδίκτυο).

Παπαδοπούλου Ελένη, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τρίγλιας Βιθυνίας, Αθήνα 2010.

Παπαευαγγέλου Ιωάννης, Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής - τοπικές λέξεις (διαδίκτυο).

Παπαζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης και εθίμων του ελληνικού λαού, ιδία δε του της Πελοποννήσου, Αθήναι 1887.

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, Γλωσσάρι ρουμελιώτικης ντοπιολαλιάς, Θουκυδίδης, Αθήνα 1982.

Παπαϊωάννου Μιλτιάδης, Το γλωσσάριο των Γρεβενών, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1976.

Παπακωνσταντόπουλος Νίκος, Λέξεις του Καλαβρυτινού Λεξιλογίου (διαδίκτυο).

Παπαναγιώτου Χρήστος, Λεξιλόγιο και μορφολογική ανάλυση της γλωσσικής ποικιλίας του Νεοχωρίου Υπάτης, Πάτρα 2010.

Παπαναστασιάδης Αγαθάγγελος, Γλωσσάρι Λουλέβουργας, Θρακικά τ. 6-7, Αθήναι 1935-1936.

Παπαντωνόπουλος Κώστας, Αντρώνι Ηλείας – Λέξεις που χάνονται (διαδίκτυο).

Παπαποστόλου Τάσος, Η γλώσσα της Αιδηψού-Ιστιαίας, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 16, Αθήναι 1970.

Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης Χρήστος, Ιδιωματικαί λέξεις Σουφλίου, Θρακικά, τ. 33, Αθήναι 1960.

Παπαχατζής Ευάγγελος, Δοκίμιον του γλωσσικού ιδιώματος Καρύστου και των πέριξ, Αθήναι 1915.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο Σαρανταεκκλησιών, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 1 – 4, Αθήναι 1934 – 1938.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο των Σαράντα Εκκλησιών, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Παπαχριστοδούλου Χριστόδουλος, Λεξικό των ροδίτικων ιδιωμάτων, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, Αθήνα 1986.

Παραρά-Ευτυχίδου Νίτσα, Μικρασιατικός γλωσσικός πλούτος, Νέα Ιωνία 2006.

Πασπάτης Αλέξανδρος, Το χιακόν γλωσσάριον ήτοι η εν Χίω λαλουμένη γλώσσα, Αθήναι 1888.

Πασσάς Ανδρέας, Από τη Συριανή Ντοπιολαλιά [δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Συνδέσμου Συριανών, τεύχη 28-82], Αθήνα 2003 – 2016.

Πασχάλης Δημήτριος, Ανδριακόν γλωσσάριον ή λέξεις και φράσεις εκ του γλωσσικού ιδιώματος της κοινής εν Άνδρω λαλιάς, Αθήναι 1933.

Πασχαλούδης Νίκος, Τα Τερπνιώτικα και τα Νιγριτινά – ένα γλωσσικό ιδίωμα της Βισαλτίας Σερρών, 2η έκδοση, Σέρρες 2013.

Πεταλάς Νικόλαος, Θηραϊκής γης γλωσσολογικής ύλης, τεύχος Α’, ιδιωτικόν της Θηραϊκής γλώσσης, Αθήναι 1876.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σκοπού Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 5, Αθήναι 1938.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Μαΐστρου, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού τ. 9, Αθήναι 1943.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σαμακοβίου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 57 Αθήναι 1941.

Πλακογιάννη Ελένη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Γυμνού Αργολίδος, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1971.

Πουλάκης Δ., Λεξικόν ιδία της Σικίνου και τινων άλλων τόπων, Ζωγράφειος Αγών - Μνημεία της ελλ. αρχαιότητος ζώντα τω νυν ελληνικώ λαώ, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Κωνσταντινούπολις 1896.

Ράλλη Αγγελική, Λεξικό διαλεκτικής ποικιλίας Κυδωνιών, Μοσχονησίων και βορειοανατολικής Λέσβου, Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, Αττική 2017.

Σαλαμάγκας Δημήτριος, Τουρκο-περσο-αραβικές λέξεις στο Γιανννιώτικο γλωσσικό ιδίωμα, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 110-131, 1961 – 1963.

Σαλβάνος Γεράσιμος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος των εν Κερκύρα Αργυράδων, Αθήναι 1918.

Σαραντίδης Αρχέλαος, Η Σινασός ήτοι θέσις, ιστορία, ηθική και διανοητική κατάστασις, ήθη, έθιμα και γλώσσα της εν Καππαδοκία κωμοπόλεως Σινασού, Αθήναι 1899.

Σαχίνης Απόστολος, Το Καστοριανό γλωσσάρι, Καστοριά 1996.

Σιδηροπούλου Ευφροσύνης, Λεξιλόγιον Κοτυώρων, Αρχείον Πόντου Σύγγραμμα Περιοδικόν, τόμοι 2-8, Αθήναι 1929-1938

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Κοινά διαλεκτικά Κω και Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 15 & 17, Αθήνα 2003 - 2007.

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Λεξικό του ιδιώματος της Καλύμνου, Κάλυμνος 2013.

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Λεξικό του ιδιώματος της Νισύρου, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2015.

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Λεξικό των Κωακών ιδιωμάτων, Αθήνα 2006.

Σκαρλάτος Δημήτριος ο Βυζάντιος, Λεξικόν της καθ’ υμάς ελληνικής διαλέκτου, Βασιλική Τυπογραφία, Αθήναι 1835 – τρίτη έκδοση: εκδότης Ανδρέας Κορομηλάς, Αθήναι 1874.

Σκορδέλλης Βλ., Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Σπίντιος Ζαχαρίας, Δαρνάκικο γλωσσάρι (διαδίκτυο).

Σπύρου Αριστοτέλης, Το ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής Δέλβινου και Αγίων Σαράντα, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2008.

Σταθάκης Νίκος, Βατικιώτικα Λόγια (διαδίκτυο).

Σταματιάδης Επαμεινώνδας, Ικαριακά, Σάμος 1893.

Στεφόπουλος Ανδρέας, Το γλωσσάρι της Χρυσής Καστοριάς, Μακεδονικά, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τ. 18, Θεσσαλονίκη 1978.

Συλλογικό, Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων (ΙΛΝΕ), Ακαδημία Αθηνών, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-2016.

Συλλογικό, Λεξικό της κοινής νεοελληνική, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 1998

Σύρκου Αγγελική, Το μεγαρικό γλωσσικό ιδίωμα – λαογραφική μελέτη, Νήσος, Αθήνα 2006.

Τάκης Βασίλης, Η αγραφιώτικη γλώσσα – συμβολή στην έρευνα και την μελέτη του αγραφιώτικου γλωσσικού ιδιώματος, Καρδίτσα 2003.

Τάσιος Φίλιππας, Γλωσσάριο του Πολυγύρου, Τα Χρονικά της Χαλκιδικής, τεύχος 37-38, Θεσσαλονίκη 1983

Τζαβάρας Ξενοφών, Λεξικό του ιμβριακού ιδιώματος, Σύλλογος Ιμβρίων, Αθήνα 2011.

Τζαννετής Κώστας, Γλωσσάριο του Μαραθόκαμπου Σάμου, Σύλλογος Μαραθοκαμπιτών Σάμου, Θεσσαλονίκη 1996.

Τζουμπάρης Φιλήμων, Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Τομπαΐδης Δ. – Συμεωνίδης Χ., Συμπλήρωμα στο ιστορικό λεξικό της Ποντικής Διαλέκτου του Α. Παπαδόπουλου, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 2003.

Τομπαΐδης Δημήτριος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Θάσου, Θεσσαλονίκη 1967.

Τσάκας Νίκος, Πάργα – Θάλασσα – Λαογραφική Μελέτη, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 130-149, Ιωάννινα 1963-1964.

Τσάκας Νίκος, Πάργα - Στεριά λεξιλόγιον, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 161-224, Ιωάννινα 1965-1970.

Τσαφαράς Δημήτριος, Λαγκαδινό Λεξικό – συμβολή στη μελέτη του γλωσσικού ιδιώματος των Λαγκαδίων Αρκαδίας, Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2013.

Τσίκης Νίκος, Γλωσσικά από το Πυργί της Χίου, Σύλλογος Πυργούσων Αττικής, Αθήνα 2002.

Τσιτσέλης Ηλίας, Γλωσσάριον Κεφαλληνίας, Παρνασός, Αθήναι 1877.

Τσοπανάκης Αγαπητός, Το ιδίωμα της Χάλκης (Δωδεκανήσου), Ρόδος 1949.

Φαραντάτος Σπυρίδων-Γεράσιμος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Μονοπολάτων, της επαρχίας Πάλης, του νομού Κεφαλληνίας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1971.

Φαρασόπουλος Συμεών, Τα Σύλατα, Αθήναι 1895.

Φούσκας Ευστράτιος, Λεξιλόγιο Σουφλίου (διαδίκτυο).

Φωστέρης Δ. – Κεσίσογλου Ι., Λεξιλόγιο του Αραβανί, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Χαβιαράς Δημοσθένης, Συλλογή λέξεων και φράσεων εν χρήσει εν Σύμη, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, σύγγραμμα περιοδικόν, τόμος Η’, Κωνσταντινούπολις 1874.

Χαραλαμπάκης Χριστόφορος (σύνταξη-επιμέλεια), Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Ακαδημία Αθηνών, δεύτερη έκδοση με προσθήκες, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 7 τόμοι, Αθήνα 2016.

Χαριτωνίδης Ιωσήφ, Περί της λιβισιανής διαλέκτου, Τραπεζούντα 1911.

Χατζηβασιλείου Στρατής, Γλωσσικά Αγιάσου, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 2-37, 1981 – 1987.

Χατζηγιάννης Στράτος, Ιδιωματικές λέξεις, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 6-12, Αθήνα 1981 – 1982.

Χατζηλάρης Ελευθέριος, Λέρικη τοπολαλιά (διαδίκτυο).

Χατζηστεφάνου Άννα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Καρδαμαίνης, της επαρχίας Κω, της νήσου Κω, του νομού Δωδεκανήσου, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χατσιούλης Μιχαήλ, Σιατιστινή ντοπιολαλιά, Σιάτιστα 2002.

Χελδράιχ Θ., Τα δημώδη ονόματα των φυτών προσδιοριζόμενα επιστημονικώς, επιμέλεια Σπ. Μηλιαράκη, δεύτερη έκδοση, Εστία, Αθήναι 1926.

Χουρμουζιάδης Κ., Γλωσσάριον Τσακιλίου, Θρακικά τ. 12-15, 1939 – 1941.

Χριστοδούλου Χριστόδουλος, Τα Κουζιανιώτκα – Λεξικό του κοζανίτικου ιδιώματος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, Κοζάνη 2003.

Χρυσού Μαρία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος της νήσου Θήρας ή Σαντορίνης, του νομού Κυκλάδων, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χυτήρης Γεράσιμος, Κερκυραϊκό γλωσσάρι – ακατάγραφες και δίσημες λέξεις, Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος ΧΧΙΧ, Κέρκυρα 1987.

Ψάλτης Σταμάτιος, Θρακικά ή Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος της πόλεως Σαράντα Εκκλησιών, Αθήναι 1905.

Ψάνη Πηνελόπη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πολιχνίτου, της επαρχίας Πολιχνίτου, της νήσου Λέσβου Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

 

a

b

c

d

e

 

 

άκα

Άρτα, Ευρυτανία, Ιωάννινα, Καστελλόριζο, Καστοριά, Κύθηρα, Κως, Μάνη, Όφις*, Σιάτιστα, Τραπεζούντα*

όχι

 

 

ακάανος

Κάρπαθος

αγκάβανος

 

δ

ακαβάληγος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακαβάλητος

 

δ

ακαβάλητος [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακαβάληγος, ακαβαλίκευτος, ακαβάλιστος, ακαβαλκίαστος, ακαβάλκιαχτος

ακαβάλητος

 

δ

ακαβαλίκευτος [Somavera 1709]

 

ακαβάλητος

 

δ

ακαβάλιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακαβάλητος

 

 

ακαβαλκίαστος

Σάντα*

ακαβάλητος

 

 

ακαβάλκιαστος

Σάντα*, Χαλδία*

ακαβάλητος

 

 

ακαβάλκιαχτος

Χαλδία*

ακαβάλητος

 

 

άκαβος

Χαλδία*

άκαυτος

 

δ

ακαβούρδιστος [Ηπίτης 1908]

αγαβούρευτος, ακαβούρευτος, ακαβούρκιστε, ακαβούρντιστος, ακαούρντιστος

ακαβούρδιστος

 

 

ακαβούρευτος

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ακαβούρδιστος

 

 

ακαβούρκιστε

Τσακωνιά

ακαβούρδιστος

 

δ

ακαβούρντιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακαβούρδιστος

 

 

ακαβράντστους

Νιγρίτα

αλύγιστος

 

 

ακαβράντστους

Νιγρίτα

ατσάκιστος

 

 

ακαγιάρωτος

Βουρλά*

αχαλίνωτος

 

 

ακάγκιουτε

Τσακωνιά

αβράδιαστος

 

δ

άκαγος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αρκαδία, Ηλεία, Κρήτη, Κύπρος, Οινόη*

άκαυτος

 

 

άκαγους

Αδριανούπολη*, Πιερία

άκαυτος

 

 

ακαδέρω

Ζάκυνθος

ανήκω

 

 

ακάδευτε

Τσακωνιά

ακλάδευτος

 

 

ακαδεχτοσύνα

Κερασούντα*

ακαταδεξιά

 

 

ακαδεχτοσύνη

Κερασούντα*, Κρήτη, Σύμη

ακαταδεξιά

 

 

ακαζάνιαστε

Τσακωνιά

ακαζάνιαστος

 

δ

ακαζάνιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακαζάνιαστε, ακαζάνιαστους, ακαζάνουτους

ακαζάνιαστος

 

 

ακαζάνιαστους

Μακεδονία

ακαζάνιαστος

 

 

ακαζάνουτους

Μακεδονία

ακαζάνιαστος

 

δ

ακαζάντιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακαζάντιστος

 

δ

ακαζάντιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακαζάντιαστος, ακαζάντστους

ακαζάντιστος

 

 

ακαζάντστους

Κοζάνη

ακαζάντιστος

 

 

ακάζι

Μέγαρα

δύναμη

 

 

ακάθ

Λέσβος

αγκάθι

 

 

ακαθάργους

Αιτωλοακαρνανία

ακαθάριστος

 

 

ακαθάριγος

Κερασούντα*, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κοτύωρα*, Όφις*, Σαμψούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ακαθάριστος

 

 

ακαθάριος

Μάνη

ακαθάριστος

 

 

ακαθαρισία

Αρκαδία

ακαθαρσία

 

 

ακαθάριστο

Καλαβρία

ακαθάριστος

 

δ

ακαθάριστος [Βεντότης 1790]

ακαθάργους, ακαθάριγος, ακαθάριος, ακαθάριστο, ακαθάριχτος, ακάθαρος, ακάθαρτε, ακαθέριγος, ακαθέριστος, ακάθερος, ακαθέρτος, ακασάριστο, ακρολόετος, αξεπάστρευρος, απάστρευτος, απάστρεφτος, απάστριφτους, άπαστρος, άπαστρους

ακαθάριστος

 

 

ακαθάριχτος

Κερασούντα*

ακαθάριστος

 

 

ακάθαρος

Μάνη

ακαθάριστος

2

λ

ακαθαρσία

ακαθαρισία, απαστριγιά, απάστρια, απαστριά, αποστροσύνη, ατσαλιά

ακαθαρσία

 

 

ακάθαρτε

Τσακωνιά

ακαθάριστος

2

λ

ακάθαρτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

άπαστρος

ακάθαρτος

 

 

ακαθέριγος

Αυλωνάρι, Κονίστρες, Κορινθία

ακαθάριστος

 

 

ακαθέριστος [Σκαρλάτος 1835]

Αυλωνάρι, Κάρπαθος, Κονίστρες, Κως, Ρόδος, Σύμη

ακαθάριστος

 

 

ακάθερος

Αρκαδία

ακαθάριστος

 

 

ακαθέρτος

Πελοπόννησος

ακαθάριστος

 

 

ακάθετος

Ρόδος

ακάθιστος

 

 

ακάθετος

Ρόδος

ανίδεος

 

δ

ακαθησιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

εργατικότητα

 

δ

ακαθησιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ορθοστασία

 

 

ακάθθα

Κάρπαθος, Χάλκη

αγκάθι

 

 

ακάθθα

Χάλκη

ραχοκοκαλιά

 

 

ακαθθάκι

Καλαβρία

αγκαθάκι

 

 

ακάθθι

Καλαβρία

αγκάθι

 

 

ακαθθιά

Κάρπαθος

αγκάθι

 

 

ακάθθιν

Κύπρος

αγκάθι

 

 

άκαθθος

Ικαρία

αγκαθάρα

 

 

ακαθθοτόπιν

Ικαρία

αγκαθότοπος

 

 

ακαθθούκι

Καλαβρία

αγκαθάκι

 

 

ακαθθώννω

Καλαβρία

αγκαθώνω

 

 

ακαθιρός

Λέσβος

αγκαθερός

 

δ

ακαθισιά [Somavera 1709]

 

ορθοστασία

 

δ

ακάθιστος [Meursius 1614]

ακάθετος, ακατακάτστους, ακάτσουτους

ακάθιστος

 

λ

ακαθοδήγητος

ακέφαλος, ακέφαλους, ανακέφαλος, ατσέφαλος

ακαθοδήγητος

 

λ

ακαθυστέρητα

ανάργητα

ακαθυστέρητα

 

λ

ακαθυστέρητος

ανάργητος, άναργος

ακαθυστέρητος

 

 

ακαθώνου

Λέσβος

αγκαθώνω

 

δ

άκαιγος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

άκαυτος

 

 

ακαινούργωτος

Τραπεζούντα*

ανεπιδιόρθωτος

 

 

ακαΐπ

Σκόπελος

άφαντος

 

δ

άκαιρα [Germano 1622]

άκιρα, αμέστωτα

άκαιρα

 

 

ακαίρια

Σέρρες

αργά

 

δ

ακαιριά [Germano 1622]

Ήπειρος, Ανατολική Θράκη*

κακοκαιρία

 

 

ακαιρία [Somavera 1709]

Κάρπαθος

νηνεμία

 

 

άκαιρος

Οινόη*

αταίριαστος

 

δ

άκαιρος [Germano 1622]

άκιρους

άκαιρος

 

δ

άκακα [Germano 1622]

ανάκακα, αξανάκακα, εξανάκακα, ξανάκακα

άκακα

 

 

ακακάβιαστους

Μακεδονία

ακεράτωτος

 

 

ακακάβουτους

Μακεδονία

ακεράτωτος

 

 

ακακάδευτος

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άνοσος

 

 

άκακε

Τσακωνιά

άκακος

 

δ

ακάκητα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακάκιωτα

 

 

ακακία [Χελδράιχ 1926]

το δέντρο Robinia pseudoacacia: ακακίγια, ακάτσια

ακακία

 

 

ακακιάρης [Du Cange 1688]

 

άκακος

 

 

ακακίγια

Κερασούντα*

ακακία

 

 

ακάκιουτα

Σκόπελος

ακάκιωτα

 

δ

ακάκιωτα [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακάκητα, ακάκιουτα

ακάκιωτα

 

λ

ακακολόγητος

αλεεντάριστος

ακακολόγητος

 

 

άκακος

Ρόδος

ανύποπτος

3

δ

άκακος [Corona Preciosa 1527]

άκακε, ακακιάρης, άκακους, αμπαμπάλτστους, ανάκακος, ανέχολος, αξεσυνέριστος, άχολος

άκακος

 

 

άκακους

Καστοριά

άκακος

 

 

ακάκουτε

Τσακωνιά

άταφος

 

 

ακάκουτε

Τσακωνιά

άχωστος

 

δ

ακαλάμιαστος [Γούλας 1961]

ακαλάμνιαστος

ακαλάμιαστος

 

 

ακαλάμνιαστος

Σαράντα Εκκλησιές*

ακαλάμιαστος

 

δ

ακάλαμος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακαλάμωτος

 

 

ακαλάμουτους

Ίμβρος

ακαλάμωτος

 

δ

ακαλάμωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακάλαμος, ακαλάμουτους

ακαλάμωτος

 

 

ακαλάτζευτος

Κερασούντα*, Σάντα*, Χαλδία*

αμίλητος

 

 

ακαλάτζευτος

Κερασούντα*, Κρώμνη*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

υπερόπτης

 

 

ακαλαφάτετος

Κερασούντα*

ακαλαφάτιστος

 

 

ακαλαφάτητος

Κερασούντα*

ακαλαφάτιστος

 

δ

ακαλαφάτιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακαλαφάτετος, ακαλαφάτητος, ακαλαφάτστος

ακαλαφάτιστος

 

 

ακαλαφάτστος

Λευκάδα

ακαλαφάτιστος

 

 

ακάλεστε

Τσακωνιά

ακάλεστος

2

δ

ακάλεστος [Βλάχος 1659]

ακάλεστε, ακάλετος, ακάλιαστους, ακάλιστους, ακούγιστος, ακούγιστος

ακάλεστος

 

 

ακαλετζάριστος

Νάξος

ακέραστος

 

 

ακάλετος

Τραπεζούντα*

ακάλεστος

 

 

ακαλητέ

Τσακωνιά

κύλημα

 

 

ακαλητός

Κύπρος

αρκετός

 

 

ακάλι

Τσακωνιά

λειρί

 

 

ακάλιαγος

Αρκαδία

αταίριαστος

 

 

ακαλιάζω

Αραβανί*

αξίζω

 

 

ακάλιασμα

Λάρισα, Πιερία

κάλεσμα

 

 

ακαλιασμένους

Κοζάνη

καλεσμένος

 

 

ακάλιαστος ]ΙΛΝΕ 1933]

ακάλιαστος, ακάλιαστους

παράταιρος

 

 

ακάλιαστους

Ήπειρος, Κοζάνη, Πιερία, Σιάτιστα

ακάλεστος

 

 

ακάλιαστους

Ήπειρος

παράταιρος

 

 

ακαλίβωτος

Κερασούντα*, Κονίστρες, Κοτύωρα*, Σάντα*, Σαράντα Εκκλησιές*, Χαλδία*

απετάλωτος

 

 

ακαλιγκούτσια

Κέρκυρα

καλικούτσα

 

 

ακαλίγουτους

Ευρυτανία, Καρδίτσα, Τρίκαλα

απετάλωτος

 

δ

ακαλίγωτος [Ηπίτης 1908]

Ήπειρος

απετάλωτος

 

 

ακαλίκωτος

Κρήτη

ξεπαπούτσωτος

 

 

ακαλίκωτος

Κάρπαθος, Κρήτη

ξυπόλυτος

 

 

ακαλίου

Τσακωνιά

κυλώ

 

 

ακάλισμα

Νιγρίτα

κάλεσμα

 

 

ακαλισμένους

Λάρισα

καλεσμένος

 

 

ακαλιστουζία

Τσακωνιά

κύλημα

 

 

ακαλιστουρία

Τσακωνιά

κύλημα

 

 

ακάλιστους

Γρεβενά, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Λήμνος

ακάλεστος

 

 

ακαλίωτος

Κοτύωρα*

ατημέλητος

2

λ

ακαλλιέργητος

ακαλούργητος, ακαλούργιστος, ακάμεστε, άνιαστος

ακαλλιέργητος

 

 

ακαλλίκωτος

Κύπρος

απετάλωτος

 

 

ακαλνώ

Γρεβενά, Κοζάνη, Λάρισα, Νιγρίτα, Πιερία

καλώ

 

 

ακαλουπάθτους

Ιωάννινα

ταλαίπωρος

 

δ

ακαλούπιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακαλούπουτους, ακαλούπωτος

ακαλούπιαστος

 

 

ακαλούπουτους

Κοζάνη

ακαλούπιαστος

 

δ

ακαλούπωτος [Γούλας 1961]

 

αγάμητος

 

δ

ακαλούπωτος [Γούλας 1961]

 

ακαλούπιαστος

 

 

ακαλούργητος

Θήρα, Κρήτη, Λακωνία, Χίος

ακαλλιέργητος

 

 

ακαλούργιστος

Ρόδος

ακαλλιέργητος

 

 

ακαλούργιστος

Κάρπαθος

ανόργωτος

 

 

ακαλούργιτος

Κρήτη

ανόργωτος

 

 

ακάλους

Ίμβρος, Μάδυτος*

λειρί

 

 

ακάλτζωτος

Κερασούντα*, Οινόη*

ξεκάλτσωτος

 

δ

άκαλτσος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ξεκάλτσωτος

 

 

ακαλτσούνουτους

Σάμος

ξεκάλτσωτος

 

 

ακαλτστός

Πιερία

καλεσμένος

 

δ

ακάλτσωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ξεκάλτσωτος

 

 

ακαμάκη

Τσακωνιά

τεμπέλης

 

δ

ακαμάκιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακαμάκωτος

 

 

ακαμάκισα

Τσακωνιά

τεμπέλα

 

δ

ακαμάκωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακαμάκιαστος

ακαμάκωτος

 

δ

ακαμάριαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακαμάρωτος

 

 

ακαμάρουτε

Τσακωνιά

ακαμάρωτος

 

δ

ακαμάρωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ακαμάριαστος, ακαμάρουτε

ακαμάρωτος

 

 

ακαμασά

Αμοργός, Ίμβρος, Χίος

τεμπελιά

 

 

ακαμασία [Corona Preciosa 1527]

Μάδυτος*

τεμπελιά

 

δ

ακαμασιά [Somavera 1709]

Ίμβρος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά*, Μήλος, Μαγνησία

τεμπελιά

 

 

ακαμάτα

Θεσσαλονίκη

τεμπέλα

 

 

ακαμάταινα

Κερασούντα*

τεμπέλα

 

 

ακαμάτεμα

Χίος

μεσημέρι

 

δ

ακαμάτεμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

στάλιασμα

 

δ

ακαμάτεμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

τεμπελιά

 

 

ακαματερός

Λακωνία

τεμπέλης

 

 

ακαμάτες

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

τεμπέλης

 

 

ακαματεύγω

Κύθνος

τεμπελιάζω

 

 

ακαμάτευτο

Αξός*

ανόργωτος

 

 

ακαμάτευτος

Ηλεία, Κερασούντα*, Μάνη, Νάξος, Λακωνία, Όφις*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ανόργωτος

 

 

ακαμάτευτος

Αξός*

άξεστος

 

δ

ακαματεύω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

σταλιάζω

 

δ

ακαματεύω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Χίος

τεμπελιάζω

 

 

ακαμάτη

Τσακωνιά

τεμπέλης

2

δ

ακαμάτης [Corona Preciosa 1527]

Αμοργός, Αρκαδία, Αχαΐα, Βουρλά*, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κερασούντα*, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κρώμνη*, Κύθνος, Λακωνία, Λέρος, Μάνη, Μέγαρα, Μεσσηνία, Νίσυρος, Οινόη*, Τραπεζούντα*, Πάργα, Ρόδος, Σινασός*, Σκύρος, Σμύρνη*, Σύμη, Χίος

τεμπέλης

 

δ

ακαματιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αττική

τεμπελιά

 

 

ακαματιάζω

Κέρκυρα

τεμπελιάζω

 

 

ακαμάτικος

Νίσυρος

ακάρπιστος

 

δ

ακαμάτικος [Βλάχος 1897]

 

τεμπέλικος

 

δ

ακαμάτισσα [Ηπίτης 1908]

Σκύρος

τεμπέλα

 

 

ακαμάτιτσα

Κάρπαθος

τεμπέλα

 

 

ακαμάτος

Τραπεζούντα*

ακατέργαστος

 

 

ακάματος

Τραπεζούντα*

ακατέργαστος

 

 

ακάματος

Ηλεία, Λακωνία

ανόργωτος

 

δ

ακαματοσιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

τεμπελιά

 

 

ακαματόσκλου

Ίμβρος

τεμπέλης

 

 

ακαματόσκλου

Ίμβρος

τεμπελόσκυλο

 

δ

ακαματοσύνη [Βλάχος 1659]

Ζάκυνθος, Κάρπαθος, Κέρκυρα, Μάνη

τεμπελιά

 

 

ακάματους

Χαλκιδική

δροσερός

 

δ

ακαμάτρα [Germano 1622]

Αιτωλοακαρνανία, Αμοργός, Αρκαδία, Αχαΐα, Βιθυνία*, Ζάκυνθος, Ηλεία, Ιθάκη, Κάρπαθος, Κερασούντα*, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κοτύωρα*, Κρήτη, Ηλεία, Λακωνία, Λευκάδα, Μάκρη*, Μεσσηνία, Μήλος, Νίσυρος, Ρόδος, Σκύρος, Σμύρνη*, Χαλκιδική, Χίος

τεμπέλα

 

 

ακαμάτρης

Κύθηρα

τεμπέλης

 

 

ακαμάτρια [Germano 1622]

Κάρπαθος, Σκύρος, Χίος

τεμπέλα

 

 

ακαμάτρος

Ινέπολη*

τεμπέλης

 

 

ακαμάτς

Γρεβενά, Ευρυτανία, Ίμβρος, Κοτύωρα*, Λέσβος, Λευκάδα, Μάδυτος*, Σέρρες, Τρίκαλα, Φωκίδα, Χαλκιδική

τεμπέλης

 

 

ακαμάτσα

Χαλδία*

τεμπέλα

 

 

ακαμάτσης

Αραβανί*

τεμπέλης

 

 

ακαματσιά

Λακωνία

τεμπελιά

 

 

ακαματσουλιά

Κεφαλονιά

τεμπελιά

 

 

ακαματωσιά [ΙΛΝΕ 1933]

 

τεμπελιά

 

 

ακαματωσύνη

Ζάκυνθος, Κως

τεμπελιά

 

 

ακάμεστε

Τσακωνιά

ακαλλιέργητος

 

λ

ακαμίνευτος

ακαμίνιαστος

ακαμίνευτος

 

δ

ακαμίνιαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Εύβοια

ακαμίνευτος

 

 

ακάμουτα

Σάμος

άφτιαχτα

 

 

ακάμουτος

Μάνη

ατέλειωτος

 

 

ακάμουτους

Αδριανούπολη*

άγουρος

 

 

ακάμουτους

Αιτωλοακαρνανία, Καβακλί*, Καρδίτσα, Σέρρες, Τρίκαλα, Χαλκιδική

ανόργωτος

 

 

ακάμουτους

Γρεβενά, Καρδίτσα, Κοζάνη, Πιερία, Σέρρες, Σκόπελος, Χαλκιδική

ατέλειωτος

 

 

ακαμπάνιστος [Βλάχος 1659]

Κρήτη

αζύγιστος

 

 

ακαμπέτ

Κοζάνη, Χαλκιδική

πράγματι

 

 

ακαμπέτ

Κοζάνη, Νιγρίτα

τελικά

 

 

άκαμπετ [Κουκκίδης 1960]

 

επιτέλους

 

 

ακάμπουτος

Μάνη

άυπνος

 

 

ακαμωσά

Βουρλά*

τεμπελιά

 

δ

ακαμωσεύω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

τεμπελιάζω

 

δ

ακαμωσιά [Somavera 1709]

Αρκαδία, Παξοί, Τσεσμέ*, Χίος

τεμπελιά

 

δ

ακάμωτα [Βλάχος 1659]

 

άφτιαχτα

 

 

ακάμωτο

Αραβανί*

αγίνωτος

 

 

ακάμωτος

Βουρλά*, Μεσσηνία, Νίσυρος

αγίνωτος

 

 

ακάμωτος

Βουρλά*, Κρήτη, Σύρος

άγουρος

 

 

ακάμωτος

Κρήτη, Νάξος

ανόργωτος

 

δ

ακάμωτος [Portius 1635]

Κάρπαθος, Κύπρος, Κρήτη, Λευκάδα, Μύκονος, Νάξος, Ρόδος, Σινασός*, Σύμη

ατέλειωτος

 

δ

ακανάκευτος [Somavera 1709]

ακανάκιφτους

ακανάκευτος

 

 

ακανακεψιά [Somavera 1709]

 

αχαϊδεψιά

 

 

ακανάκιφτους

Αδριανούπολη*

ακανάκευτος

 

 

ακανεί

Χίος

αρκεί

 

 

ακανετά [Portius 1635]

 

αρκετά

 

 

ακανετός [Βλάχος 1659]

Κύπρος

αρκετός

 

 

ακανής

Νιγρίτα

ανίκανος

 

λ

άκανθα

το φυτό Acanthus spinosus ή Acanthus mollis: άκανθα, αμπερήνες, απερουνιά, απόρακας, απούρανος, απούραντος, απρινιά, απύρηνα, ματρούνα, μουντρίνα, μουτζούνα, μουτρίνα, μουτρούνα, μουτσούνα, τσουλαδίτσα, τσουλακίδα

άκανθα

 

 

άκανθα [Deheque 1825]

 

άκανθα

 

 

ακάνιαστους

Σάμος

ανεπρόκοπος

 

 

ακανίσκευτος

Κέρκυρα

αδωροδόκητος

 

 

ακαννητός

Κύπρος

αρκετός

 

 

ακανούνιστο

Καλαβρία

ακοίταχτος

 

 

ακανούνιστο

Καλαβρία

απογυμνωμένος

 

 

ακάντζωτος

Οινόη*

αγάντζωτος

 

 

ακαντί

Σέρρες

ακριβώς

 

 

ακάντιστος

Κρήτη

αμετάπειστος

 

 

ακάντιστος

Κρήτη

ανένδοτος

 

δ

άκαντος

Κάρπαθος

άτακτος

 

 

ακανώ [Germano 1622]

Κύπρος, Χίος

φτάνω

 

 

ακαό

Απουλία

εκατό

 

 

ακαόματος

Καστελλόριζο

ανεπρόκοπος

 

 

ακαόμωτος

Καστελλόριζο

άγουρος

 

δ

άκαος [Κοντόπουλος 1903]

Κονίστρες, Κρήτη, Κύπρος, Μάνη, Νίσυρος, Ρόδος, Σαμψούντα*, Σάντα*

άκαυτος

 

 

ακαούρντιστος

Κάρπαθος, Καστελλόριζο

ακαβούρδιστος

 

 

άκαους

Αιτωλοακαρνανία, Σκόπελος

άκαυτος

 

δ

ακαπάκιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακαπάκωτος

 

 

ακαπάκουτους

Αδριανούπολη*, Ίμβρος

ακαπάκωτος

 

δ

ακαπάκωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακαπάκιαστος, ακαπάκουτους

ακαπάκωτος

 

 

ακαπαξιά

Ίμβρος

απερισκεψία

 

 

ακαπάξτους

Ίμβρος

απερίσκεπτος

 

δ

ακαπάριαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακαπάρωτος

 

 

ακαπάριαστους

Μακεδονία

ακαπάρωτος

 

 

ακαπάρουτος

Μάνη

ακαπάρωτος

 

δ

ακαπάρωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακαπάριαστος, ακαπάριαστους, ακαπάρουτος

ακαπάρωτος

 

 

ακάπελος [Βλαστός 1931]

 

ακαπέλωτος

 

 

ακαπέλωτη

Βουρλά*

ανύπαντρη

 

δ

ακαπέλωτος [Γούλας 1961]

ακάπελος, αξεκούκουλος, αξεκουκούλωτος

ακαπέλωτος

 

 

ακάπη

Απουλία

αγάπη

 

 

ακαπητό

Απουλία

γκόμενος

 

 

ακαπίστρουτα

Αδριανούπολη

αχαλίνωτα

 

 

ακαπίστρουτους

Αδριανούπολη*, Αϊβαλί*, Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Ίμβρος, Καρδίτσα, Λέσβος, Μοσχονήσι*, Νιγρίτα, Σέρρες, Τρίκαλα

αχαλίνωτος

 

 

ακαπίστρουτους

Ευρυτανία

ξεδιάντροπος

 

 

ακαπίστρουτους

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

φλύαρος

 

 

ακαπίστρωτα

Σκοπός

αχαλίνωτα

 

δ

ακαπίστρωτος [Germano 1622]

Κύθηρα, Νίσυρος

αχαλίνωτος

 

 

ακαπλαμάτιστος [ΙΛΝΕ 1933]

ακαπλαμάτιστους

ακαπλαμάτιστος

 

 

ακαπλαμάτιστους

Μακεδονία

ακαπλαμάτιστος

 

δ

ακαπλάντιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακαπλάτιγος, ασεντόνιαστος

ακαπλάντιστος

 

 

ακαπλάτιγος

Μεσσηνία

ακαπλάντιστος

 

 

ακάπνιγος

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Όφις*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ακάπνιστος

 

δ

ακάπνιστος [Somavera 1709]

ακάπνιστους

ακάπνιστος

 

 

ακάπνιστους

Ίμβρος

ακάπνιστος

 

 

ακαπώ

Απουλία, Καλαβρία

αγαπώ

 

 

ακαράκωτος

Σάντα*, Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αμαντάλωτος

 

 

ακάρατε

Τσακωνιά

αγύρευτος

 

 

άκαρδα

Κερασούντα*, Χίος

απρόθυμα

 

δ

άκαρδα [Βλάχος 1659]

 

άνανδρα

 

δ

άκαρδα [Λεξικό Πρωίας 1931]

Κοζάνη

άσπλαχνα

 

 

άκαρδε

Τσακωνιά

άκαρδος

 

 

ακάρδιουτους

Μακεδονία

άτολμος

 

 

άκαρδος

Κρήτη

ανίσχυρος

 

 

άκαρδος

Κερασούντα*, Οινόη*, Σαμψούντα*, Σάντα*

απρόθυμος

 

 

άκαρδος

Εύβοια

δειλός

3

δ

άκαρδος [Portius 1635]

άκαρδε, άκαρντος, άκαρτος, ανάκαρδος

άκαρδος

 

 

ακαρδοσύνη

Κρήτη

δειλία

 

 

άκαρδους

Κοζάνη

απρόθυμος

 

 

ακαρέτ [Κουκκίδης 1960]

 

εισόδημα

 

 

ακαρέτι [Κουκκίδης 1960]

Βουρλά*, Πάργα

εισόδημα

 

 

ακαρέψ

Καρδίτσα

ανεπρόκοπος

 

 

ακαριζνά

Πιερία

απέναντι

 

 

ακαριζνά

Πιερία

κόντρα

 

 

ακαρίζου

Λέσβος

γκαρίζω

 

 

ακαρίκιαστος

Νάξος

απάγωτος

 

 

ακαριπιά

Καρδίτσα

ανεπροκοπιά

 

 

ακάρκιστε

Τσακωνιά

ακάρπιστος

 

 

ακαρνάκια

Μάνη

καλικούτσα

 

 

ακαρνάσης

Κρήτη

φίλος

 

 

άκαρντα

Ρόδος

άσπλαχνα

 

 

ακαρντάσης

Κρήτη

φίλος

 

 

ακαρντάσης [Κουκκίδης 1960]

 

σύντροφος

 

 

ακαρντασιλίκι

Κρήτη

φιλία

 

 

ακαρντάχης

Κρήτη

συνέταιρος

 

 

ακαρντάχης

Κρήτη

φίλος

 

 

άκαρντος

Κάρπαθος, Κως, Ρόδος

άκαρδος

 

 

ακαρόνι

Σίφνος

ασφόδελος

 

 

ακαρπερή

Κύπρος

καρπερή

 

 

ακάρπερος

Κύπρος

ακάρπιστος

 

 

ακάρπερος

Κύπρος

άκαρπος

 

 

ακάρπετος

Τραπεζούντα*

ακάρπιστος

 

λ

ακαρπία

ακαρπιά, ακριβιά

ακαρπία

 

δ

ακαρπιά [Somavera 1709]

Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Κρήτη, Τήνος

ακαρπία

 

 

ακάρπιστε

Τσακωνιά

ακάρπιστος

 

δ

ακάρπιστος [Ηπίτης 1908]

ακάρκιστε, ακάρπερος, ακάρπετος, ακάρπιστε, ακάρπστους, ακάρπωτος

ακάρπιστος

 

 

άκαρπο

Καλαβρία, Τσακωνιά

άκαρπος

 

 

άκαρπος

Ήπειρος

άτεκνος

 

δ

άκαρπος [Germano 1622]

ακαμάτικος, ακάρπερος, άκαρπο, άκαρπους

άκαρπος

 

 

άκαρπους

Καστοριά, Πιερία

άκαρπος

 

 

άκαρπους

Πιερία

στείρος

 

 

ακάρπστους

Πιερία, Χαλκιδική

ακάρπιστος

 

 

ακάρπωτος

Χαλδία*

ακάρπιστος

 

 

ακαρτέργους

Αιτωλοακαρνανία

ανυπόμονος

 

δ

ακαρτέρευτα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αναπάντεχα

 

 

ακαρτέρευτε

Τσακωνιά

αναπάντεχος

 

δ

ακαρτέρευτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αναπάντεχος

 

δ

ακαρτέρητα [Somavera 1709]

 

ανυπόμονα

 

δ

ακαρτέρητος [Somavera 1709]

 

ανυπόμονος

 

 

ακαρτέριφτους

Λάρισα

αναπάντεχος

 

 

ακαρτεροσύνη

Κέρκυρα

προσμονή

 

 

ακαρτερού

Μάνη

περιμένω

 

 

ακαρτέρτους

Ιωάννινα, Κοζάνη

ανυπόμονος

 

 

ακαρτερώ [Portius 1635]

 

αντέχω

 

δ

ακαρτερώ [Somavera 1709]

Ζάκυνθος

περιμένω

 

 

άκαρτος

Κύπρος

άκαρδος

 

 

ακάρτσωτος

Νάξος

ξεκάλτσωτος

 

 

άκαρφον

Κύπρος

αγριοτριφύλλι

 

 

ακάρφουτε

Τσακωνιά

ακάρφωτος

 

 

ακάρφουτος

Κονίστρες

ακάρφωτος

 

δ

ακάρφωτος [Κοντόπουλος 1903]

ακάρφουτε, ακάρφουτος

ακάρφωτος

 

 

ακασάριστο

Καλαβρία

ακαθάριστος

 

 

ακάτ

Τσακωνιά, Χαλκιδική

κάτω

 

 

ακάτ

Ίμβρος

κουράγιο

 

 

ακατάβατα

Κοζάνη

ακατέβατα

 

 

ακαταβόλευτε

 

άχωστος

 

 

ακατάγνωτα

Κύπρος

αθώα

 

 

ακατάγνωτα

Κύπρος

ακαταδίκαστα

 

 

ακατάγνωτος

Κύπρος

αθώος

 

 

ακαταγύρευτα

Χίος

ανεξέταστα

 

 

ακαταγύρευτος

Χίος

ανεκτικός

 

 

ακαταγύρευτος

Χίος

ολιγαρκής

 

λ

ακατάδεκτος

άδεχτος, ακατάδετθε, ακατάδεχτε, ακατάδεχτος, ακατάδιχτους, ακόπιαστους, απεέντιστος

ακατάδεκτος

 

 

ακαταδεξία [Βεντότης 1790]

Εύβοια, Ζάκυνθος, Κερασούντα*, Μάνη, Μεσσηνία

ακαταδεξιά

 

δ

ακαταδεξιά [Βλαστός 1931]

ακαταδεξίγια, ακαταδεξία, ακαδεχτοσύνα, ακαδεχτοσύνη, ακαταδιξιά, ακαταεξιά

ακαταδεξιά

 

 

ακαταδεξίγια

Κερασούντα*

ακαταδεξιά

 

 

ακατάδετθε

Τσακωνιά

ακατάδεκτος

 

 

ακατάδεχτε

Τσακωνιά

ακατάδεκτος

 

δ

ακατάδεχτος [Germano 1622]

 

ακατάδεκτος

 

λ

ακαταδίκαστα [Βλάχος 1659]

ακατάγνωτα, ακατάχνωτα

ακαταδίκαστα

 

 

ακαταδιξιά

Ίμβρος

ακαταδεξιά

 

 

ακατάδιχτους

Σιάτιστα, Χιμάρα*

ακατάδεκτος

 

 

ακαταεξιά

Κάλυμνος

ακαταδεξία

 

 

ακατακάθετος

Οινόη*

ακατακάθιστος

 

δ

ακατακάθιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακατακάθετος, ακατακάθστους

ακατακάθιστος

 

 

ακατακάθστους

Νιγρίτα, Χαλκιδική

ακατακάθιστος

 

 

ακατακάθστους

Θάσος

ανήσυχος

 

 

ακατακάτστους

Χαλκιδική

κόρτζα

 

 

ακαταλάβαστος [Βλαστός 1931]

Ηλεία, Θήρα

ακατανόητος

 

 

ακαταλάβητος

Μάνη

ακατανόητος

3

δ

ακαταλαβίστικα [Λεξικό Πρωίας 1933]

ανίγρικα, καρακουσκά

ακατανόητα

 

δ

ακαταλαβίστικος [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακαταλάβαστος, ακαταλάβητος, ακαταλάβιστος

ακατανόητος

 

 

ακαταλάβιστος

Λακωνία

ακατανόητος

 

δ

ακαταλάγιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κονίστρες, Κρήτη, Κως, Νίσυρος, Χάλκη

ανήσυχος

 

δ

ακαταλάλητος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακατηγόρητος

 

λ

ακαταλόγιστος

ακαταλόιστος, αξεσυνέριστος

ακαταλόγιστος

 

 

ακαταλόιστος

Κάλυμνος

ακαταλόγιστος

 

 

ακατάλυτος

Εύβοια, Κρήτη, Κύπρος, Νάξος, Σαμψούντα*, Χίος

ανθεκτικός

 

 

ακατάμωτους

Μάκρη*

ανοικοκύρευτος

 

 

ακατάνιφτος

Οινόη*

άνιφτος

 

λ

ακατανόητα

άγρικα, ακαταλαβίστικα, ανίγρικα, καρακουσκά

ακατανόητα

2

λ

ακατανόητος

αγρίκιστος, αγρίκιτος, ακαταλάβαστος, ακαταλάβητος, ακαταλάβιστος, αλαμπουρνέζικος, αλαμπουρνέζος, ανανόητος

ακατανόητος

2

λ

ακατανόμαστος

αμολόητος

ακατανόμαστος

 

 

ακατάνταχτος

Οινόη*

αδέξιος

 

 

ακατάντγους

Ιωάννινα

ανεπρόκοπος

 

 

ακατάντιαχος

Οινόη*

ακατάστατος

 

δ

ακατάντιγος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανεπρόκοπος

 

λ

ακατάπαυτα

άπαυτα

ακατάπαυτα

 

 

ακατάπιαστος

Κονίστρες

ανύπαντρος

 

δ

ακατάπιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αναρραβώνιαστος

 

δ

ακατάπιοτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακατάποτος

 

λ

ακατάποτος

ακατάπιοτος

ακατάποτος

 

 

ακατάραφος

Κύπρος

ξηλωμένος

 

 

ακατάρραφτος

Κύπρος

ξηλωμένος

 

δ

ακαταστάλαχτος [Βλαστός 1931]

αλαγάριστος, αλαγάρστους, αλαμπικάριστος

ακαταστάλαχτος

 

λ

ακαταστασία

αδαρμσιά, αδιαρμσά, αδιαρμσιά, ακαταστασίγια, αλάμουμα, ανατσολόιση, αναχαβδαλία, ανεχούρδεμα, ανεχουρδεμός, ανεχούρδεψη, ανικάτους, αρτζιβούρτσι, ασυμαζωξιά, αστασία, ασυμαζωξιά, ασυστασία, ντεζόρντινο, σβαρνιά, ταφάν

ακαταστασία

 

 

ακαταστασίγια

Κερασούντα*

ακαταστασία

 

 

ακατάστατα

άστατα

ακατάστατα

 

 

ακατάστατε

Τσακωνιά

ακατάστατος

3

λ

ακατάστατος

αγιάρεμιστος, αγιάρμιστος, αδιανόμητος, αδάρμστους, αδιάρμιστος, αδιάρμστους, αδιάρτωτος, ακατάντιαχος, ακατάστατε, ακατάστατους, ακατούνευτος, αλάτζαβους, αμπράζικος, αναμούρδαλος, ανάνταφλος, ανασκύρητος, ανασκύριστος, ανατσολοϊσμένος, αναχάβδαλος, αναχάνδαλος, αναχούρδικος, ανεχουρδευτής, άπαυτος, αρτζιβούρτης, άστατος, ασύστατος, σβαρνιάρης

ακατάστατος

 

 

ακατάστατους

Καστοριά

ακατάστατος

 

 

ακατάταγος

Κρήτη

άτακτος

 

 

ακαταΰρευτα

Χίος

ανεξέταστα

 

 

ακαταΰρευτος

Χίος

ολιγαρκής

 

 

ακατάχνωτα

Κύπρος

αθώα

 

 

ακατάχνωτα

Κύπρος

ακαταδίκαστα

 

 

ακατάχνωτος

Κύπρος

αθώος

 

δ

ακαταχώνιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακατάχωστος

 

 

ακαταχώνιαστους

Σέρρες

αχόρταγος

 

δ

ακατάχωστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ακαταχώνιαστος, ακατάχωτος

ακατάχωστος

 

δ

ακατάχωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακατάχωστος

 

 

ακατέβαστα [ΙΛΝΕ 1933]

 

ακατέβατα

 

δ

ακατέβαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κερασούντα*, Οινόη*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ακατέβατος

2

δ

ακατέβατα [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακατέβαστα, ακατάβατα, ακατήβατα

ακατέβατα

 

δ

ακατέβατος [Βλαστός 1931]

ακατέβαστος, ακατέβατους, ακατήβαστος, ακατήβατος

ακατέβατος

 

 

ακατέβατους

Καστοριά, Σέρρες

ακατέβατος

 

λ

ακατεδάφιστος

αβρόντατε

ακατεδάφιστος

 

 

ακατέλητος

Θήρα

ατελείωτος

 

 

ακατέλτους

Αϊβαλί*, Λέσβος

ανθεκτικός

 

 

ακατέλυτος

Άνδρος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Ρόδος, Χίος

ανθεκτικός

 

 

ακατέλυτος

Σύρος

αξόδευτος

 

 

ακατένιγος

Κοτύωρα*, Σάντα*, Χαλδία*

άπλυτος

 

 

ακατένιστος

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άπλυτος

2

λ

ακατέργαστος

άδουλος, άδουλους, ακάματος, ακαμάτος, ανάργαστος, ανάργαστους, αξεμούριστος, άργαστος

ακατέργαστος

 

 

ακατεχιά

Πάρος

απειρία

 

δ

ακατεχιά [Βλαστός 1931]

 

αμάθεια

 

 

ακάτεχο

Τσακωνιά

ανίδεος

 

 

ακάτεχος

Χίος

ανύποπτος

 

 

ακάτεχος

Αχαΐα

φτωχός

 

δ

ακάτεχος [Βλαστός 1931]

Κρήτη

άπειρος

 

δ

ακάτεχος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αργολίδα, Αχαΐα, Κάρπαθος, Κέρκυρα, Κρήτη, Κύθηρα, Μεσσηνία

ανίδεος

 

 

ακατζούκα

Σινασός*

τσουκάλι

 

 

ακατήβαστος

Κερασούντα*, Κονίστρες, Χαλδία*

ακατέβατος

 

 

ακατήβατα

Κονίστρες

ακατέβατα

 

 

ακατήβατος

Σύμη

ακατέβατος

 

λ

ακατηγόρητος

ακαταλάλητος, αξόμπλιαστος, αξόμπλιαστους

ακατηγόρητος

 

 

ακάτθι

Απουλία, Καλαβρία, Σύμη

αγκάθι

 

 

ακάτθιν

Σύμη

αγκάθι

 

 

ακατθούκι

Καλαβρία

αγκαθάκι

 

 

ακάτι

Απουλία

αγκάθι

 

 

ακάτι

Αρκαδία, Μεσσηνία

δύναμη

 

 

ακατίταγος

Κρήτη

άτακτος

 

 

ακατνήσους

Πιερία

κατώτερος

 

 

ακατνός

Πιερία

κατώτερος

 

 

ακατό

Απουλία

εκατό

2

δ

ακατοίκητος [Germano 1622]

ακατοίκιστος, ακάτοικος, άνοικος, άοικος

ακατοίκητος

 

 

ακατοίκιστος

Καστοριά, Κοζάνη

ακατοίκητος

 

δ

ακάτοικος [Germano 1622]

 

ακατοίκητος

 

 

ακατόπι

Κέρκυρα

μετά

 

λ

ακατόρθωτος

αβόλετος, αβόλιτους, αβούλετος, αβούλιτους, αμπόρετος, ανηβόλετος, ανημπόρετος

ακατόρθωτος

 

 

ακατούνευτος

Νάξος, Νίσυρος

ακατάστατος

 

 

ακατούνευτος

Νίσυρος

ανεπρόκοπος

 

 

ακατούνευτος

Αυδήμι*

ανίκανος

 

 

ακατούργους

Αιτωλοακαρνανία, Σάμος, Φθιώτιδα

ακατούρητος

 

 

ακατούρετος

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*

ακατούρητος

 

 

ακατούρηγος

Κεφαλονιά, Κορινθία

ακατούρητος

 

 

ακατούρηος

Μάνη

ακατούρητος

 

δ

ακατούρητος [Γούλας 1961]

ακατούργους, ακατούρετος, ακατούρηγος, ακατούρηος, ακατούρτους

ακατούρητος

 

 

ακατούρτους

Πιερία, Χαλκιδική

ακατούρητος

 

 

ακατούσε

Τσακωνιά

αποκάτω

 

 

ακατουστή

Ίμβρος

εκατοστή

 

δ

ακατράμωτος [Βλάχος 1897]

ακατράνουτους, ακατράνωτος

ακατράμωτος

 

 

ακατράνουτους

Μακεδονία

ακατράμωτος

 

 

ακατράνωτος

Κερασούντα*

ακατράμωτος

 

 

ακάτσα

Πάρος

σιγά

 

 

ακάτσαρας

Ρόδος

λαδανιά

 

 

ακατσαριά

Ρόδος

λαδανιά

 

 

ακάτσατε

Τσακωνιά

αβασίλευτος

 

 

ακάτσια

Ζάκυνθος, Κεφαλονιά

ακακία

 

 

ακάτσιστος

Κάλυμνος

ατσάκιστος

 

 

ακάτσιτε

Τσακωνιά

αδάγκωτος

 

 

ακάτσουτε

Τσακωνιά

αστρίφωτος

 

 

ακάτσουτε

Τσακωνιά

ατσάκιστος

 

 

ακάτσουτους

Καστοριά

ακάθιστος

 

 

ακαττάκι

Απουλία

αγκαθάκι

 

 

ακάττι

Απουλία, Σύμη

αγκάθι

 

 

άκαττος

Σύμη

ραχοκοκαλιά

 

 

ακαττούντι

Απουλία

αγκαθάκι

 

 

ακάτχι

Καλαβρία

αγκάθι

 

 

ακάτω

Νίσυρος

κάτω

 

 

άκαυγος

Κρήτη

άκαυτος

 

 

ακαυκαλιά

Χίος

ανοησία

 

δ

ακαύκαλος [Somavera 1709]

Χίος

ανόητος

 

δ

άκαυτος [Somavera 1709]

άδατε, άκαβος, άκαγος, άκαγους, άκαιγος, άκαος, άκαους, άκαυγος, άκαφος, ανέκαους, ανήκαος, αξάλητε

άκαυτος

 

 

ακαφάλτστους

Θάσος

απρογευμάτιστος

 

 

ακαφάρτιστος

Κάλυμνος

απρογευμάτιστος

 

 

ακαφόρτι

Σύρος, Φωκίδα

ακουαφόρτε

 

 

άκαφος

Κερασούντα*, Όφις*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άκαυτος

 

 

άκαφρα

Κύπρος

αγριοτριφύλλι

 

 

ακάφφι

Καλαβρία

αγκάθι

 

 

ακαψάλγους

Αιτωλοακαρνανία

ακαψάλιστος

 

 

ακαψάλιστε

Τσακωνιά

ακαψάλιστος

 

δ

ακαψάλιστος [Ηπίτης 1908]

ακαψάλγους, ακαψάλιστε, ακαψάλστους

ακαψάλιστος

 

 

ακαψάλστους

Αιτωλοακαρνανία, Χαλκιδική

ακαψάλιστος

 

 

ακβάντους

Ίμβρος

ακουβάλητος

 

 

ακβιστάρω

Ζάκυνθος

αποκτώ

 

 

ακγή

Λέσβος

ακοή

 

 

ακγή

Μάδυτος*

αυτί

 

 

ακγή

Αϊβαλί*

φήμη

 

 

ακγόμαι

Πάρος

ακούγομαι

 

 

ακδά

Αιδηψός

εκεί

 

 

ακδών

Ίμβρος

κυδώνι

 

 

ακεί

Θεσπρωτία, Κοτύωρα*

εκεί

 

 

ακείνος

Κοτύωρα*

εκείνος

 

δ

ακελάδητος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακελάιδητος

 

δ

ακελάιδητος [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακελάδητος

ακελάιδητος

 

 

ακέλοβος

Χίος

ανοικοκύρευτος

 

 

ακεμπρελέευτος

Κερασούντα*, Χαλδία

ακόπριστος

 

 

ακενετός [Portius 1635]

 

ικανός

 

δ

ακέντητος [Βεντότης 1790]

αδιατσέντιστος, αξόμπλιαστος, αξόμπλιαστους, απλούμιστος

ακέντητος

 

δ

ακέντριστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κορινθία, Λακωνία

αμπόλιαστος

 

δ

ακέντρωτος [Βεντότης 1790]

 

αμπόλιαστος

 

 

άκερα

Τήνος

ανώφελα

 

 

ακέραγους

Αιτωλοακαρνανία

ακέραστος

 

δ

ακεραμίδωτος [Βλαστός 1931]

ακεράμωτος

ακεραμίδωτος

 

δ

ακεράμωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακεραμίδωτος

 

 

ακέραους

Αιτωλοακαρνανία

ακέραστος

 

δ

ακέραστος [Somavera 1709]

ακαλετζάριστος, ακέραγους, ακέραους, αντρατάριστος, ατρατάριστος, ατσέραστος

ακέραστος

 

 

ακερατιά

Ρόδος

κουτσουπιά

 

 

ακέρατο

Καλαβρία

ακέρατος

 

λ

ακέρατος

ακέρατο

ακέρατος

 

δ

ακεράτωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

μη κερατάς: ακακάβιαστους, ακακάβουτους

ακεράτωτος

 

δ

ακέρδετος [Germano 1622]

 

ακέρδιστος

 

δ

ακέρδευτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακέρδιστος

 

 

ακέρδητο

Καππαδοκία*

ακέρδιστος

 

 

ακέρδητος

Κονίστρες

ακέρδιστος

 

δ

ακέρδιστος [Βεντότης 1790]

ακέρδετος, ακέρδευτος, ακέρδητο, ακέρδητος, ανικέρδιτους

ακέρδιστος

 

 

άκερδος

αγιαφόρετος, αδιαφόρετος, αδιαφόριτους, αδκιαφόρευτος

άκερδος

 

λ

ακερδώς

αγιαφόρετα, αδαφόρευτα, αδιαφόρετα, αδιαφόρευτα, αδιαφόριτα

ακερδώς

 

 

ακέριος

Σύμη

γιγάντιος

 

δ

ακέριος [Σκαρλάτος 1835]

Ηλεία, Κεφαλονιά

ολόκληρος

 

 

ακέριους

Άρτα, Ευρυτανία, Ημαθία, Ίμβρος, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Νιγρίτα, Σέρρες, Σιάτιστα, Σκόπελος, Τρίκαλα, Χαλκιδική

ολόκληρος

 

 

άκερο

Καλαβρία

ολόκληρος

 

 

άκερρο

Καλαβρία

ολόκληρος

 

 

ακεττού

Απουλία

κισσός

 

δ

ακέφαλα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιπόλαια

 

δ

ακεφαλιά [Βλαστός 1931]

Κορινθία, Κρήτη

ανοησία

 

 

ακεφαλίλα

Αρκαδία, Μεσσηνία

ανοησία

 

 

ακέφαλντος

Ρόδος

άμυαλος

 

 

ακέφαλος

Αρκαδία, Κερασούντα*, Κρήτη, Λακωνία, Σάντα*

ακαθοδήγητος

 

 

ακέφαλος

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άτακτος

 

 

ακέφαλος [Βλαστός 1931]

Αρκαδία, Κρήτη, Κύθηρα, Λακωνία

ανόητος

 

δ

ακέφαλος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιπόλαιος

 

 

ακεφαλοσύνα

Κερασούντα*

επιπολαιότητα

 

 

ακεφαλοσύνη

Κερασούντα*

επιπολαιότητα

 

 

ακέφαλους

Αιτωλοακαρνανία

ακαθοδήγητος

 

 

ακέφαλους

Αϊβαλί*, Μοσχονήσι*

ανόητος

 

δ

ακεφιά [Βλαστός 1931]

ακκεφκιά, αναγκήδιαση, αναγκήδιασμα, αναγκηδιασμός

ακεφιά

2

δ

άκεφος [Βλαστός 1931]

άκιφους, ανάκαρδους, ζαϊφλαντισμένος

άκεφος

 

 

ακζιβά

Τσακωνιά

ακριβά

 

 

ακζιβαίνου

Τσακωνιά

ακριβαίνω

 

 

ακζιβό

Τσακωνιά

ακριβός

 

 

ακζιβοπού

Τσακωνιά

ακριβοπουλώ

 

 

ακζιβούσικο

Τσακωνιά

ακριβούτσικο

 

 

ακζίδα

Τσακωνιά

ακρίδα

 

 

ακζίζου

Τσακωνιά

αποτραβιέμαι

 

 

ακζίιδα

Τσακωνιά

ακρίβεια

 

 

ακζινέ

Τσακωνιά

ακριανός

 

 

άκζιτε

Τσακωνιά

αμίλητος

 

 

ακήευτος

Κάρπαθος

ανυπόφορος

 

λ

ακηλίδωτος

αμούντζωτος

ακηλίδωτος

 

λ

ακήρυκτος

αδιαλάλητος

ακήρυκτος

 

 

ακία

Κάρπαθος, Ρόδος

αγκίδα

 

 

ακία

Κάρπαθος

ψαροκόκαλο

 

 

άκιαπα

Ρόδος

άραγε

 

 

άκιαρρο

Καλαβρία

ολόκληρος

 

 

ακιάφγους

Αιτωλοακαρνανία

αθειάφιστος

 

 

ακιάφστους

Τρίκαλα

αθειάφιστος

 

 

ακίδα

Κερασούντα*, Πάρος, Ρόδος, Χαλδία*

αγκίδα

 

 

ακίδα

Κερασούντα*, Οινόη*, Τραπεζούντα*

άκρη

 

 

ακίδα

Πάρος

κουνάβι

 

 

ακίζου

Τσακωνιά

αλατίζω

 

 

ακικίδα [Germano 1622]

 

πρινοκόκκι

 

 

ακικίδι [Somavera 1709]

 

πρινοκόκκι

 

 

άκικρε

Τσακωνιά

άπικρος

 

 

ακίλ

Σαράντα Εκκλησιές*

ανοησία

 

 

ακίλ

Σκοπός*, Τσακήλι*

γνώση

 

 

ακίλ

Αραβανί*, Ουλαγάτς*, Σαράντα Εκκλησιές*, Σκοπός*

μυαλό

 

 

ακίλ [Κουκκίδης 1960]

Μάδυτος*

νιονιό

 

 

ακιλή

Αξός*, Ουλαγάτς*

έξυπνος

 

 

ακιλής

Κουβούκλια*, Κωνσταντινούπολη

έξυπνος

 

 

ακιλής [Κουκκίδης 1960]

Μάδυτος*

μυαλωμένος

 

 

ακίλι [Κουκκίδης 1960]

Όφις*, Τσακήλι*

νιονιό

 

 

ακιλσίζης

Κωνσταντινούπολη

άμυαλος

 

 

ακιλσίζς

Κουβούκλια*

ανόητος

 

 

άκιμπετ

Καλλίπολη*

ωστόσο

 

 

ακιμπέτ [Κουκκίδης 1960]

 

επιτέλους

 

 

ακιμπέτι

Αρκαδία

ωστόσο

 

 

ακινάκης

Κύπρος

μάγκας

4

λ

ακίνητος

ακούνηγος, ακούνηστος, ακούννητος, ακούντους, αντάρευτος

ακίνητος

 

 

ακινιάζω

Θήρα, Κάλυμνος, Κως

ωριμάζω

 

 

ακίνιος

Λέρος

αχρησιμοποίητος

 

 

άκινιος

Αστυπάλαια, Θήρα, Κάλυμνος, Λέρος, Σύμη

ώριμος

 

 

ακινιοφάς

Κάλυμνος

ωριμοφάγης

 

 

ακίνστους

Σουφλί

μοναχοφάης

 

 

ακιντές

Κρήτη

γλύκισμα

 

 

ακιντές

Καλλίπολη*, Κρήτη, Κωνσταντινούπολη*, Τσακήλι*

καραμέλα

 

 

άκιογος

Ηλεία

ατέλειωτος

 

 

άκιουφτε

Τσακωνιά

ακοίμητος

 

 

άκιρα

Αιτωλοακαρνανία

άκαιρα

 

 

άκιρζα

Κάλυμνος

άκρη

 

 

ακιρζανός

Κάλυμνος

ακριανός

 

 

ακιριά

Ιωάννινα

κακοκαιρία

 

 

ακιρίζουμι

Σέρρες

αργώ

 

 

ακίριος

Σύρος

ολόκληρος

 

 

ακιριοσφυρίζου

Μάνη

σιγοσφυρίζω

 

 

ακίριους

Αδριανούπολη*

ολόκληρος

 

 

άκιρου

Λήμνος

μεσάνυχτα

 

 

άκιρους

Αιτωλοακαρνανία, Σκιάθος

άκαιρος

 

 

ακισαρέ

Ικαρία

λαδανιά

 

 

ακισαριά

Ικαρία

λαδανιά

 

 

ακίσαρος

Καστελλόριζο

ελαφρόπετρα

 

 

ακίσαρος

Κρήτη

λαδανιά

 

 

ακίσαρος

Κρήτη

λάδανο

 

 

ακισήρα

Κως, Νίσυρος

ελαφρόπετρα

 

 

ακίσηρας

Πάρος

ελαφρόπετρα

 

 

άκισμα

Τσακωνιά

αλάτισμα

 

 

ακισός

Κως, Ρόδος

κισσός

 

 

ακίσσαρος

Κως

ελαφρόπετρα

 

 

ακίσσηρας

Κως

ελαφρόπετρα

 

 

ακισταδόρος

Παξοί

γαιοκτήμονας

 

 

ακισταδόρος

Κέρκυρα

κατακτητής

 

 

ακιστάδος

Κέρκυρα, Παξοί

αποκτημένος

 

 

ακιστάρω

Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Παξοί

αποκτώ

 

 

ακιστέ

Τσακωνιά

αλατισμένος

 

 

άκιστε

Τσακωνιά

ανάλατος

 

 

ακίστο

Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Παξοί

απόκτημα

 

 

ακίστος

Παξοί

αποκτημένος

 

 

ακίτσαρος

Λέρος

ελαφρόπετρα

 

 

ακιφαλιά

Σάμος

ανοησία

 

 

άκιφους

Καρδίτσα

άκεφος

 

 

ακίχου

Τσακωνιά

αλατίζω

 

 

άκκαμαν

Κύπρος

δάγκωμα

 

 

ακκαματιά

Κύπρος

δαγκωματιά

 

 

ακκαμμαδκιά

Κύπρος

δαγκωματιά

 

 

ακκαμμένος

Κύπρος

δαγκωμένος

 

 

ακκανιάρης

Κύπρος

δαγκωνιάρης

 

 

ακκαννούρα

Κύπρος

δαγκάνα

 

 

ακκαννούριν

Κύπρος

δαγκάνα

 

 

ακκάννω

Κύπρος

δαγκώνω

 

 

ακκαντέω

Απουλία

κρυφοκοιτάζω

 

 

ακκαττέω

Καλαβρία

κρυφοκοιτάζω

 

 

ακκέριος

Ρόδος, Σύμη, Τήλος

ολόκληρος

 

 

ακκέριους

Λιβίσι*

ολόκληρος

 

 

ακκεττού

Απουλία

κισσός

 

 

ακκεφκιά

Κύπρος

ακεφιά

 

 

ακκιάζζω

Κως

αδειάζω

 

 

ακκιάζζω

Κως

ευκαιρώ

 

 

ακκιανός

Κως

άδειος

 

 

ακκιανός

Κως

εύκαιρος

 

 

ακκίδα

Σύμη

αγκίδα

 

 

ακκιπέτιν

Κύπρος

ακριβώς

 

 

ακκιπέττι

Κύπρος

τελικά

 

 

ακκιπέττι

Κύπρος

ωστόσο

 

 

ακκνασμένος

Χάλκη

ώριμος

 

 

ακκουμπιστούρι

Απουλία

ακουμπιστήρι

 

 

ακκουμπίτζω

Απουλία

ακουμπώ

 

 

ακκουμπώ

Απουλία

ακουμπώ

 

 

άκκρια

Χάλκη

άκρη

 

 

ακκώ

Κάρπαθος

δαγκώνω

 

 

ακλαβανή [Somavera 1709]

 

καταπακτή

 

 

ακλαβή

Λέσβος

προικοσύμφωνο

 

 

ακλάγκαθου

Θεσσαλονίκη

παρανυχίδα

 

 

ακλάδεθτο

Καλαβρία

ακλάδευτος

 

 

ακλάδεστο

Καλαβρία

ακλάδευτος

 

 

ακλάδεττο

Καλαβρία

ακλάδευτος

 

 

ακλάδευτε

Τσακωνιά

ακλάδευτος

 

δ

ακλάδευτος [Somavera 1709]

ακάδευτε, ακλάδεθτο, ακλάδεστο, ακλάδεττο, ακλάδευτε, ακλάδιφτους, άκλαδος, ακλαδούρα, ακλαδούρι, άκλαδους, ακλάευτος, ακλάντευτο, ακλάρευτο, άκλαος, ακλάρστους, αξάλιστος

ακλάδευτος

 

 

ακλάδιφτους

Σάμος

ακλάδευτος

 

 

άκλαδος

Αρκαδία, Εύβοια, Κεφαλονιά, Κύθνος, Λακωνία, Σέριφος

ακλάδευτος

 

 

άκλαδος

Νάξος

άτεκνος

 

δ

ακλαδούρα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακλάδευτος

 

δ

ακλαδούρι [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακλάδευτος

 

 

άκλαδους

Θεσσαλία

ακλάδευτος

 

 

ακλάδουτους

Μακεδονία

άτεκνος

 

δ

ακλάδωτος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

ακλάρωτος

ακλάδωτος

 

 

ακλάευτος

Κάλυμνος

ακλάδευτος

 

 

ακλαίαυτος

Σύμη

άκλαυτος

 

 

ακλαίνιστος

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άκλαυτος

 

 

άκλαμο

Καλαβρία

ούγια

 

 

ακλάντευτο

Αραβανί*

ακλάδευτος

 

 

ακλάντιστους

Κομοτηνή

καινούριος

 

 

άκλαος

Κάρπαθος

ακλάδευτος

 

 

ακλάρευτο

Αραβανί*

ακλάδευτος

 

 

ακλαριά

Κίμωλος

δυστυχία

 

 

ακλάρστους

Γρεβενά, Καστοριά, Χαλκιδική

ακλάδευτος

 

δ

ακλάρωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακλάδωτος

 

 

άκλαστος [ΙΛΝΕ 1933]

άκλαστους

άκλαστος

 

 

άκλαστους

Ευρυτανία

άκλαστος

 

 

άκλαυστος [Βλάχος 1659]

Κερασούντα*

άκλαυτος

 

δ

άκλαυτος [Βεντότης 1790]

άβατε, ακλαίαυτος, ακλαίνιστος, άκλαυστος, άκλαυτους, άκλαψτος

άκλαυτος

 

 

άκλαυτους

Καστοριά

άκλαυτος

 

 

άκλαψτος

Κερασούντα*

άκλαυτος

 

 

ακλεζάζου

Τσακωνιά

ξεκληρίζω

 

 

ακλεζία

Τσακωνιά

ατεκνία

 

 

ακλεζίτα

Τσακωνιά

άτεκνος

 

 

ακλεζίτση

Τσακωνιά

άτεκνη

 

 

ακλείδουτε

Τσακωνιά

ακλείδωτος

 

 

ακλείδουτους

Καστοριά

ακλείδωτος

 

δ

ακλείδωτος [Somavera 1709]

ακλείδουτε, ακλείδουτους, ακλείωτος

ακλείδωτος

 

 

άκλειστο

Καλαβρία

άκλειστος

 

δ

άκλειστος [Βεντότης 1790]

άκλειστο

άκλειστος

 

 

ακλείωτος

Κάλυμνος

ακλείδωτος

 

 

άκλερε

Τσακωνιά

άτεκνη

 

 

άκλερε

Τσακωνιά

άτεκνος

 

 

ακλερζάζου

Τσακωνιά

ξεκληρίζομαι

 

 

ακλερζίτα

Τσακωνιά

άτεκνος

 

 

άκλερη

Θήρα, Κάρπαθος, Κρήτη, Λευκάδα, Μύκονος, Νίσυρος, Πάργα

άτεκνη

 

 

ακλερία

Κάρπαθος, Τσακωνιά

ατεκνία

 

 

ακλέρια

Παξοί

ατεκνία

 

 

ακλέρια

Ιωάννινα, Κέρκυρα, Παξοί

δυστυχία

 

 

ακλέρια [Βλαστός 1931]

 

ξεκληρισμός

 

δ

ακλεριά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κέρκυρα

ατεκνία

 

 

ακλεριάζου

Τσακωνιά

ξεκληρίζω

 

 

ακλεριάζω

Λακωνία

ξεκληρίζομαι

 

 

ακλεριάζω

Κέρκυρα

ξεκληρίζω

 

 

ακλεριάζω

Παξοί

ρημάζω

 

 

ακλερίτα

Τσακωνιά

άτεκνος

 

 

ακλερίτης

Αρκαδία, Κεφαλονιά, Λακωνία

άτεκνος

 

 

ακλερίτισα

Κεφαλονιά, Λευκάδα

άτεκνη

 

 

άκλερος

Κερασούντα*, Κρήτη, Κύθνος, Μεσσηνία, Παξοί

άτεκνος

 

 

άκλερος

Κέρκυρα, Κύπρος, Πόντος*

φτωχός

 

δ

άκλερος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κερασούντα*, Κύπρος, Λακωνία

άκληρος

 

 

ακλήδονας

Θήρα

κλήδονας

 

 

άκληρ

Καστοριά, Σάμος, Τσακήλι*

άτεκνη

 

 

άκληρε

Τσακωνιά

άτεκνη

 

 

άκληρη

Αργολίδα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κορινθία, Μάκρη*, Μέγαρα, Πάργα, Σίκινος, Σινασός*

άτεκνη

 

 

ακληρία

Κάρπαθος

ατεκνία

 

δ

ακληριά [Γούλας 1961]

Εύβοια, Λακωνία

ατεκνία

 

 

ακληρίζω

Αρκαδία

ξεκληρίζομαι

 

 

ακληρίλα

Αρκαδία, Μεσσηνία

ατεκνία

 

 

ακληρίτακας

Λακωνία

άτεκνος

 

 

ακληρίτης

Κεφαλονιά, Μεσσηνία

άτεκνος

 

 

ακληρίτισα

Κεφαλονιά

άτεκνη

 

δ

άκληρος [Βλάχος 1897]

από περιουσία: άκλερος, άκληρους

άκληρος

 

δ

άκληρος [Σκαρλάτος 1835]

Αρκαδία, Θήρα, Λακωνία, Μάνη, Μεσσηνία, Σινασός*

άτεκνος

 

 

άκληρους

Ευρυτανία, Ήπειρος

άκληρος

 

 

άκληρους

Ίμβρος, Καρδίτσα, Κοζάνη, Λιβίσι*, Σάμος, Σκόπελος, Τρίκαλα

άτεκνος

 

 

ακλησά

Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Σκόπελος

εκκλησία

 

 

ακλησάριγος

Κορινθία

ακοσκίνιστος

 

 

ακλήσαστους

Σάμος

ανεκκλησίαστος

 

 

ακλησιά

Ίμβρος, Λέσβος, Στενήμαχος*, Χαλκιδική

εκκλησία

 

 

ακλησία

Απουλία

εκκλησία

 

δ

ακλήσιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ήπειρος, Μέγαρα

ανεκκλησίαστος

 

 

ακλθώ

Πάρος

ακολουθώ

 

 

ακλίδι

Σαμψούντα*

κλούβιο

 

 

ακλίδιν

Κερασούντα*

κλούβιο

 

 

άκλιερος

Σινώπη*

άτεκνος

 

 

άκλιτος

Σαμψούντα*

αλύγιστος

 

 

ακλίτσαβους

Φθιώτιδα

αδέξιος

 

 

ακλόθ

Κοτύωρα*

ύστερο

 

 

ακλόθεμαν

Χαλδία*

παρακολούθηση

 

 

ακλόθιν

Κερασούντα*

ύστερο

 

 

άκλοθο

Τσακήλι*

ύστερο

 

 

ακλοθώ

Ινέπολη*, Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Σαμψούντα*, Χαλδία*

ακολουθώ

 

 

ακλοροβώ

Κύπρος

ακούω

 

 

άκλοστρος

Κάρπαθος

άγρωστη

 

 

ακλούθ

Σάμος

ύστερο

 

 

ακλουθάου

Αιτωλοακαρνανία

ακολουθώ

 

 

ακλουθάω

Αρκαδία, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κύθηρα

ακολουθώ

 

 

ακλούθεμαν

Χαλδία*

παρακολούθηση

 

 

ακλούθημα

Αιτωλοακαρνανία

βοήθεια

 

 

ακλούθημα [Somavera 1709]

Κέρκυρα, Σίφνος

ακολούθημα

 

 

ακλουθημένος [Somavera 1709]

 

ακολουθημένος

 

 

ακλούθι

Ζάκυνθος, Ηλεία, Ηπείρος, Μεσσηνία

ύστερο

 

 

ακλούθισμα [Somavera 1709]

 

ακολούθημα

 

 

ακλουθισμένος [Germano 1622]

 

ακολουθημένος

 

 

ακλούθμα

Θράκη, Μύκονος

ακολούθημα

 

 

ακλούθμα

Αιτωλοακαρνανία

παρακολούθηση

 

δ

άκλουθο [Βλαστός 1931]

Κύθηρα, Κως, Λακωνία, Σωζόπολη*

ύστερο

 

 

άκλουθον [Σκαρλάτος 1835]

 

ύστερο

 

 

ακλουθού

Λιβίσι*, Μάνη

ακολουθώ

 

 

ακλούθου

Παξοί

ξοπίσω

 

 

άκλουθου

Αδριανούπολη*, Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Κοζάνη, Λάρισα, Μαγνησία, Πιερία, Σουφλί, Τρίκαλα, Χαλκιδική

ύστερο

 

 

άκλουθους

Αδριανούπολη

άκλωστος

 

 

ακλουθώ [Germano 1622]

Άνδρος, Θήρα, Ίμβρος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Καστοριά, Κερασούντα*, Κοζάνη, Κρήτη, Κρώμνη*, Κύθηρα, Κύπρος, Κως, Λήμνος, Νάξος, Νίσυρος, Πιερία, Σάμος, Σάντα*, Σιάτιστα, Σινασός*, Χαλδία*, Χαλκιδική

ακολουθώ

 

 

ακλούμπι

Νάξος

αγκλιά

 

 

ακλουμπώ

Νάξος

κολυμπώ

 

 

ακλούριαστους

Μακεδονία

ακουλούριαστος

 

 

άκλουστους

Ημαθία, Κοζάνη

αμουνούχιστος

 

 

άκλουστρος

Κάρπαθος

άγρωστη

 

 

άκλουστρος

Κάρπαθος

άκλωστος

 

δ

άκλωθος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Σαράντα Εκκλησιές*

άκλωστος

 

δ

ακλώσευτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακλώσητος

 

δ

ακλώσητος [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακλώσευτος, ακλώσιαστος, ακλώσιγος, ακλώσιστος

ακλώσητος

 

δ

ακλώσιαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακλώσητος

 

δ

ακλώσιγος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακλώσητος

 

δ

ακλώσιστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακλώσητος

 

 

άκλωστο

Καλαβρία

άκλωστος

 

 

άκλωστος

Πόντος*

ισχυρογνώμων

 

δ

άκλωστος [Somavera 1709]

άκλουθους, άκλουστρος, άκλωθος, άκλωστο

άκλωστος

 

 

ακμάκ

Ουλαγάτς*

κουτός

 

 

ακμανταρσά

Ίμβρος

κακοδιοίκηση

 

 

ακμανταρσιά

Ίμβρος

ατζαμοσύνη

 

 

ακμανταρσιά

Λήμνος, Σαμοθράκη

κακοδιοίκηση

 

 

ακμαντάρτσους

Ίμβρος

ατζαμής

 

 

ακμάξ

Σουφλί

κουτός

 

 

ακματζιάς

Νιγρίτα

γεράκι

 

 

ακμέρκιαστα

Ίμβρος

απερίσκεπτα

 

 

ακμέρκιαστα

Ίμβρος

ατελώνιστα

 

 

ακμέρκιαστους

Ίμβρος

απερίσκεπτος

 

 

ακμέρκιαστους

Ίμβρος

ατελώνιστος

 

 

ακμιρκιασιά

Ίμβρος

φλυαρία

 

 

ακμπάγω

Τσακήλι*

ακουμπώ

 

 

ακμπάου

Αιτωλοακαρνανία

ακουμπώ

 

 

ακμπέτ

Πάργα, Σάμος

τελικά

 

 

ακμπέτ

Αιτωλοακαρνανία

ωστόσο

 

 

ακμπίζου

Θάσος

ακουμπώ

 

 

ακμπίστρα

Αιτωλοακαρνανία, Λευκάδα

ακουμπιστήρι

 

 

ακμπώ

Αϊβαλί, Θάσος, Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Στενήμαχος*

ακουμπώ

 

 

ακνά

Κρήτη

αχνά

 

 

ακνά

Καρδίτσα, Μαγνησία

χένα

 

 

ακνάς

Μαγνησία, Ρόδος, Σκόπελος

χένα

 

 

άκναστος

Ρόδος

άγουρος

 

 

ακνάτος

Καστελλόριζο, Κεφαλονιά, Λευκάδα

αμιγής

 

 

ακνάτος [Βλαστός 1931]

Κάρπαθος

ώριμος

 

 

άκνεος

Αμοργός, Θήρα, Κάλυμνος, Σύμη

ώριμος

 

 

ακνεύουμ

Ίμβρος

τεμπελιάζω

 

δ

άκνευτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακούραστος

 

 

ακνήτους

Σέρρες

ακυνήγητος

 

 

ακνιά

Ίμβρος

εργατικότητα

 

 

ακνία

Ρόδος

ακρίδα

 

 

ακνία

Κάρπαθος

τσουκνίδα

 

 

ακνιάζζω

Κως, Νίσυρος

ωριμάζω

 

 

ακνιάζω

Θήρα, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Πάρος

ωριμάζω

 

 

άκνιαστος

Θήρα, Θράκη

άγουρος

 

 

άκνιαστος

Νίσυρος

ανώριμος

 

 

ακνίδα

Ρόδος

ακρίδα

 

 

ακνίδα [Βλαστός 1931]

Κρήτη

τσουκνίδα

 

 

άκνιος [Βλαστός 1931]

Αμοργός, Θήρα, Κάλυμνος, Κως, Νίσυρος, Πάρος, Πάτμος, Σύμη

ώριμος

 

δ

άκνιος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

εργατικός

 

 

ακνιοφάς

Αμοργός, Κάλυμνος

ωριμοφάγης

 

 

ακνιώ

Χίος

διστάζω

 

 

ακννιοφάας

Κως

ωριμοφάγης

 

 

ακνός

Λήμνος

βραδυπόρος

 

 

ακνός

Κεφαλονιά, Χαλκιδική

τεμπέλης

 

 

ακνουνσιά

Ίμβρος

ακοινωνησία

 

 

ακό

Τσακωνιά

ασκός

 

 

άκο

Κρήτη

όχι

 

 

ακοά

Χίος

ακόμα

 

 

ακόβγκω

Κάρπαθος

απογαλακτίζω

 

 

ακογή

Κερασούντα*, Χαλδία*

ακοή

 

 

ακοδεσπένευτος

Σάντα*

ανοικοκύρευτος

 

 

ακοδή

Σαμψούντα*

ακοή

 

 

ακόζω

Ουλαγάτς*

ακούω

 

λ

ακοή

Buck List 15.43 | ακγή, ακογή, ακοδή, ακουά, ακουάρ, ακουάριν, ακουγιάριν, άκουγμα, ακουή, ακούη, ακούημα, άκουμα, άκουσμαν, κούση

ακοή

 

 

ακοή

Καλαβρία, Κρήτη, Μέγαρα, Νάξος, Ρόδος

αυτί

 

 

ακοή

Κερασούντα*, Όφις, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

μηνίγγι

 

 

ακοή

Κύπρος, Σύμη

φήμη

 

 

ακόη

Ικαρία, Χίος

ακόμα

 

 

άκοθτο

Καλαβρία

άκοφτος

 

 

ακοΐδι

Ήπειρος

αυτί

 

 

ακοίμηγος

Κερασούντα*

ακοίμητος

 

δ

ακοιμησιά [Βλάχος 1659]

Ιωάννινα

αϋπνία

 

δ

ακοίμητα [Βλάχος 1659]

ακοίμιστα

ακοίμητα

 

δ

ακοίμητος [Βλάχος 1659]

άκιουφτε, ακοίμηγος, ακοίμιστος, ακοίμηχτος, άκοιμος, ακοίμτους, άνυπνος, ανύπνωτος, ατσοίμηγος, ατσοίμητος

ακοίμητος

 

 

ακοίμηχτος

Κερασούντα*

ακοίμητος

 

δ

ακοιμιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αϋπνία

 

δ

ακοίμιστα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακοίμητα

 

δ

ακοίμιστος [Βλάχος 1897]

Ζάκυνθος, Θύρα, Κερασούντα*, Κύπρος, Σάντα*, Τραπεζούντα*

ακοίμητος

 

δ

άκοιμος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακοίμητος

 

 

ακοίμτους

Λέσβος

ακοίμητος

 

 

ακοΐν

Κερασούντα*, Χαλδία*

μηνίγγι

 

 

ακοινωνησία [Βεντότης 1790]

ακνουνσιά

ακοινωνησία

 

 

ακοινώνητε

Τσακωνιά

αμετάλαβος

2

δ

ακοινώνητος [Germano 1622]

αγειτόνευτος, αγειτονίαστος, αειτόνευτος, ακοινώντους, άκοσμος, ακουνούνστστους, ακουνούστιουτους, ακουσμαντάμουτους, ακριάρκους, άκριτος, αλούτερος, αμίλχτους, άμπλαχτος, άμπλαχτους, αξάνοιχτος, αξεμύτιστος, άπραος, άπριος, ασγκόλτους, ασμπόρστους, ασυγκόλλητος, ασυνάστρεγος, ασυνάστρεφτος, ασυνάστριγους, ασυναύλιαστος, ασυντρόφιαστος, ακανούνιστο, ατσοινώνητε, ατσοινώνητος, μονόχνοτος

ακοινώνητος

 

δ

ακοινώνητος [Somavera 1709]

Κρήτη

αμετάλαβος

 

 

ακοινώνιγος

Κερασούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αμετάλαβος

 

 

ακοινώνιστος

Τραπεζούντα*

αμετάλαβος

 

 

ακοινώνστους

Κοζάνη

αμετάλαβος

 

 

ακοινώντους

Λάρισα

ακοινώνητος

 

 

ακοίταγος

Κεφαλονιά

ακοίταχτος

 

 

ακοίταγος

Ζάκυνθος

αόρατος

 

 

ακοιταξιά [Βλαστός 1931]

 

αβλεψία

 

 

ακοίταστος

Νίσυρος

ακούρνιαχτος

 

 

ακοίταχτος

Ζάκυνθος

αόρατος

 

 

ακοίταχτος

Κορινθία

πανέμορφος

 

δ

ακοίταχτος [Βλαστός 1931]

ακανούνιστο, ακοίταγος, ακοίταχτους

ακοίταχτος

 

 

ακοίταχτους

Θράκη, Ήπειρος, Μακεδονία, Σάμος

ακοίταχτος

 

 

ακόκαλους

Αιτωλία, Ευρυτανία, Σάμος

ακόκκαλος

 

 

ακόκεθτο

Καλαβρία

αχώνευτος

 

 

ακόκεστο

Καλαβρία

αχώνευτος

 

 

ακόκεττο

Καλαβρία

αχώνευτος

 

δ

ακόκκαλος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ακόκαλους

ακόκκαλος

 

δ

ακοκκίνιγος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ακοκκίνιστος

 

δ

ακοκκίνιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακοκκίνιγος

ακοκκίνιστος

 

δ

ακόκκιστος [Γούλας 1961]

 

αξεδιάλεχτος

 

δ

ακοκκολόγιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακοκκολόιστος

ακοκκολόγιστος

 

δ

ακοκκολόιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακοκκολόγιστος

 

 

ακόλα

Γρεβενά, Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Κοζάνη, Λαγκαδάς, Νιγρίτα, Πιερία, Σέρρες, Σιάτιστα, Τρίκαλα, Χαλκιδική

κόλλα

 

δ

ακολάντριστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Καλλίπολη*

αμεταχείριστος

2

λ

ακόλαστος

ανεγκράτητος

ακόλαστος

 

 

ακολάτριστος

Σύμη

ανοικονόμητος

 

 

ακολάτσιος

Κεφαλονιά

ακολάτσιστος

 

δ

ακολάτσιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακολάτσιος, ακουλάτσιστους

ακολάτσιστος

 

 

ακόλιγος

Σάντα*

ακόλλητος

 

 

ακόλιστος

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ακόλλητος

 

 

ακολλάριγος

Κεφαλονιά, Κερασούντα*, Σαράντα Εκκλησιές*

ακολλάριστος

 

δ

ακολλάριστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακολλάριστος

 

 

ακολλησιά [Γεννάδιος 1914]

 

ακόνυζα

 

δ

ακόλλητος [Somavera 1709]

ακόλιγος, ακόλιστος, ακόλτους

ακόλλητος

 

 

ακόλμα

Γρεβενά, Καστοριά, Νιγρίτα, Τρίκαλα

κόλλημα

 

 

ακολούθημα [Somavera 1709]

ακλούθημα, ακλούθισμα, ακλούθμα, ακολούθισμα, κλούθημα

ακολούθημα

 

 

ακολουθημένος [Germano 1622]

ακλουθημένος, ακλουθισμένος, κουλουσημμένο

ακολουθημένος

 

δ

ακολουθητά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

συνεχώς

 

 

ακολούθι

Κρήτη

ύστερο

 

 

ακολουθίζω [Βλάχος 1659]

 

ακολουθώ

 

 

ακολούθισμα [Somavera 1709]

 

ακολούθημα

 

δ

ακόλουθο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη, Μάνη

ύστερο

 

 

ακολουθού

Μάνη, Τσακωνιά

ακολουθώ

4

δ

ακολουθώ [Germano 1622]

Buck List 10.52 | Βασικό Λεξιλόγιο ΚΝΕ 1962 | αγκλουθάω, αγκλουθού, αγκλουθώ, ακλθώ, ακλοθώ, ακλουθάου, ακλουθάω, ακλουθού, ακλουθώ, ακολουθίζω, ακολουθού, γκολντώ, εκουλουτώ, ικουλουσώ, ικουλουτώ, κλουθάου, κλουθώ, κολουθώ, κουθάου, κουθάω, κουλθώ, κουλουζώ, κουλουθάου, κουλουθώ, κουλουντώ, κουλουπώ, κουλουσώ, κουλουτώ

ακολουθώ

 

 

ακόλτους

Γρεβενά, Καστοριά

ακόλλητος

 

 

ακόμ

Ευρυτανία, Λέσβος, Τήνος, Φάρασα*

ακόμα

 

 

ακόμα

Βασικό Λεξιλόγιο ΚΝΕ 1962 | & Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία, Αμοργός, Άνδρος, Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Ικαρία, Ιωάννινα, Κάλυμνος, Κέα, Κεφαλονιά, Κοζάνη, Κορινθία, Κρήτη, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λάρισα, Μαλακοπή*, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σέρρες, Σιάτιστα, Σκύρος, Σύμη, Χάλκη, Χίος

ακόμα

6

δ

ακόμα [Germano 1622]

ακοά, ακόη, ακόμ, ακομάν, ακόμαν, ακόμανας, ακόμανον, ακόμας, ακόμε, ακόμεν, ακόμενον, ακομή, ακόμη, ακόμην, ακόμηνα, ακομήνε, ακόμηνο, ακόμης, ακόμια, ακόμμα, ακόμου, ακόνη, άκονη, ακούμ, ακούμα, ακουμήγια, ακουμιά, άνκα, κόη, κομ, κόμα, κόμαν, κομή, κόμη, κόμια, κόμνια, κον

ακόμα

 

 

ακομάθιαστος

Κρήτη

ακομμάτιαστος

 

 

ακομάκιαστε

Τσακωνιά

ακομμάτιαστος

 

 

ακομάν

Κοτύωρα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ακόμα

 

 

ακόμαν

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Οινόη*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ακόμα

 

 

ακόμανας

Σαμψούντα*

ακόμα

 

 

ακόμανον

Σαμψούντα*, Χαλδία*

ακόμα

 

 

ακόμας

Κρήτη, Πιερία, Σκιάθος

ακόμα

 

 

ακομάταγος

Χαλδία*

ακομμάτιαστος

 

 

ακομάταστος

Κερασούντα*, Οινόη*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ακομμάτιαστος

 

 

ακομάταχτος

Κερασούντα*

ακομμάτιαστος

 

 

ακοματίαστος

Σάντα*

ακομμάτιαστος

 

 

ακόμε [Βλάχος 1659]

Όφις*

ακόμα

 

 

ακόμεν

Όφις*, Τραπεζούντα*

ακόμα

 

 

ακόμενον

Κερασούντα*

ακόμα

 

 

ακομή

Καλαβρία, Κρήτη

ακόμα

 

 

ακομή

Κύπρος

δαγκωματιά

6

δ

ακόμη [Corona Preciosa 1527]

Βασικό Λεξιλόγιο ΚΝΕ 1962 | & Αμοργός, Άνδρος, Αρκαδία, Αχαΐα, Θεσπρωτία, Ιθάκη, Ικαρία, Καλαβρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κέα, Κερασούντα*, Κεφαλονιά, Κύθηρα, Κύθνος, Κρήτη, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λέρος, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Οινόη*, Ρόδος, Σύρος, Τσακωνιά, Χάλκη, Χίος

ακόμα

 

 

ακόμην

Κερασούντα*, Οινόη*

ακόμα

 

 

ακόμηνα

Τραπεζούντα*

ακόμα

 

 

ακομήνε

Καλαβρία

ακόμα

 

 

ακόμηνο

Όφις*

ακόμα

 

 

ακόμης

Κρήτη

ακόμα

 

 

ακόμια

Κως, Νάξος, Σύμη

ακόμα

 

 

ακόμμα

Χίος

ακόμα

 

δ

ακομμάτιαστος [Ηπίτης 1908]

ακομάθιαστος, ακομάκιαστε, ακομάταγος, ακομάταστος, ακομάταχτος, ακοματίαστος, ακουμάταχτος

ακομμάτιαστος

 

 

ακόμοιρος

Κως

αμοιρος

 

 

ακόμοιρος

Κως

κακομοίρης

 

 

ακόμου

Φάρασα*

ακόμα

 

δ

ακομπανιαμέντο [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακομπανιασμέντο, ακοπανιαμέντο, κομπανιαμέντο

ακομπανιαμέντο

 

 

ακομπανιάρου

Μάδυτος*

συνοδεύω

 

δ

ακομπανιάρω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κύθηρα, Λευκάδα

συνοδεύω

 

 

ακομπανιασμέντο

Λευκάδα

ακομπανιαμέντο

 

 

ακόμπεμαν

Κερασούντα*

ξεσκόνισμα

 

 

ακόμπετος

Κερασούντα*

αξεσκόνιστος

 

δ

άκομπος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ακουμπόδιαστους

άκομπος

 

 

ακόμπουτος

Κονίστρες

ξεκούμπωτος

 

 

ακομπώ

Κερασούντα*

ξεσκονίζω

 

 

ακόμπωτος [Somavera 1709]

Κερασούντα*, Κρήτη, Τραπεζούντα*

ξεκούμπωτος

2

λ

άκομψος [Βεντότης 1790]

αγγουρόλθους, άπλανος

άκομψος

 

 

ακόν

Αϊβαλί, Αξός*, Άρτα, Γρεβενά, Ευρυτανία, Ίμβρος, Καρδίτσα, Καστοριά, Λέσβος, Πιερία, Σάντα*, Σέρρες, Σούρμενα*, Τραπεζούντα*, Φθιώτιδα, Χαλδία*, Χαλκιδική

ακόνι

 

 

ακόνα

Καστελλόριζο, Λέσβος, Λήμνος, Μάκρη*

εικόνα

 

δ

ακόνα [Βλαστός 1931]

Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία, Καλαβρία, Κρήτη, Μάνη, Μεσσηνία, Νάξος

ακόνι

 

 

ακονάκ

Λευκάδα

ακονάκι

 

 

ακονάκι [Βλαστός 1931]

η άποδη σαύρα Anguis graeca: ακονάκ, ακονάτσι, ακόνι, κονάκ, κονάκι, κοθυνάκ

ακονάκι

 

δ

ακονάκιαστα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακόνευτα

 

δ

ακονάκιαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακόνευτος

 

 

ακόναμα

Τσακωνιά

ακόνισμα

 

 

ακονάου

Ηλεία, Ήπειρος

ακονίζω

 

 

ακονάς

Προποντίδα*

ακονιστής

 

 

ακονάστρα

Οινόη*

ακόνι

 

 

ακονατέ

Τσακωνιά

ακονισμένος

 

 

ακόνατε

Τσακωνιά

ατρόχιστος

 

 

ακονάτσι

Τσακωνιά

ακονάκι

 

 

ακονάτσι

Μέγαρα

βουβωνοκήλη

 

 

ακονάω

Αχαΐα, Βουρλά*, Ζάκυνθος, Κοριθία, Πάρος

ακονίζω

 

 

ακόνεμαν

Κερασούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ακόνισμα

 

 

ακόνετος

Χαλδία*

ατρόχιστος

 

 

ακονεύγκω

Κάρπαθος

ζητιανεύω

 

 

ακονεύγω [Βλάχος 1659]

 

καταλύω

 

δ

ακόνευτα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ακονάκιαστα

ακόνευτα

 

δ

ακόνευτος [Somavera 1709]

ακονάκιαστος

ακόνευτος

 

 

ακονεύω [Germano 1622]

 

κονεύω

 

 

ακονζά

Πάρος

ακόνυζα

 

 

ακόνζα

Λήμνος

ακόνυζα

 

 

ακονζιά

Μύκονος

ακόνυζα

 

 

ακόνη

Τσακωνιά

ακόμα

 

 

άκονη

Τσακωνιά

ακόμα

 

 

ακόνη [Βεντότης 1790]

Κάρπαθος

ακόνι

 

 

ακόνι

Τσακωνιά

ακονάκι

 

δ

ακόνι [Germano 1622]

Atlas Linguarum Europae 350 | ακόν, ακόνα, ακονάστρα, ακόνη, ακονιά, ακόνιν, ακονιστέρ, ακονιστέριν, ακονίστρα, ακούνι, ακουνιά, λιλάδι

ακόνι

 

 

ακονιά

Αχαΐα

ακόνι

 

 

ακονιά

Μάνη

γρανιτόπετρα

 

 

ακονιά [Βλαστός 1931]

 

ακόνι

 

 

ακονίγω

Κερασούντα*

ακονίζω

 

 

ακονίζζω

Καλαβρία

ακονίζω

 

 

ακονίζου

Αϊβαλί*, Καστοριά, Λήμνος, Μάνη, Νιγρίτα

ακονίζω

2

δ

ακονίζω [Germano 1622]

ακονάου, ακονάω, ακονίγω, ακονίζζω, ακονίζου, ακονίντζω, ακονίτζω, ακονιώ, ακονού, ακονώ, ακουνάου, ακουνού, ακουνώ, κονίζζω, κονίτζω, κονίζω, κονιώ, κονώ, παρακονού 

ακονίζω

 

 

ακόνιμα

Καλαβρία, Τσακωνιά

ακόνισμα

 

 

ακόνιμα

Κύθηρα

εικόνισμα

 

 

ακονιμένο

Καλαβρία

ακονισμένος

 

 

ακονιμμένο

Απουλία

ακονισμένος

 

 

ακόνιν

Κάρπαθος, Κερασούντα*, Κύπρος, Λιβίσι*, Οινόη*, Ρόδος, Τρίπολη*

ακόνι

 

 

ακονίντζω

Κάρπαθος

ακονίζω

 

 

ακόνισμα

Καστελλόριζο, Κύθηρα

εικόνισμα

2

δ

ακόνισμα [Corona Preciosa 1527]

ακόναμα, ακόνεμαν, ακόνιμα, ακόνισμαν, ακόνμα, ακόνσμα, ακόντζμα, κόνισμα

ακόνισμα

 

 

ακόνισμαν

Κύπρος*, Τραπεζούντα*

ακόνισμα

 

 

ακόνισμαν

Μάκρη*

εικόνισμα

 

 

ακονισμένος [Germano 1622]

ακονατέ, ακονιμένο, ακονιμμένο, ακόντστους, ακουντζμένους

ακονισμένος

 

 

ακονιστέρ

Χαλδία*

ακόνι

 

 

ακονιστέριν

Κερασούντα*

ακόνι

 

δ

ακονιστής [Somavera 1709]

ακονάς, ακουιστής

ακονιστής

 

δ

ακόνιστος [Βεντότης 1790]

Άνδρος, Βιθυνία*, Σαράντα Εκκλησιές*, Κύπρος, Τραπεζούντα*

ατρόχιστος

 

 

ακονίστρα

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ακόνι

 

 

ακονίτζω

Απουλία, Καλαβρία

ακονίζω

 

δ

ακόνιτο [Somavera 1709]

 

ποντικοφάρμακο

 

 

ακονιώ

Κύπρος

ακονίζω

 

 

ακόνμα

Γρεβενά, Καστοριά, Σέρρες

ακόνισμα

 

 

ακοννυζιά

Κως

ακόνυζα

2

δ

ακονόπετρα [Βλαστός 1931]

αγζάκονε, αγιριακόνα, αγριάκονε, αδράκονο, αδρόπετρα, ακονόροτσος, ακουνιόπιτρα, ακουνιά, ακουνόπιτρα, δρακόνα

ακονόπετρα

 

 

ακονόροτσος

Κύπρος

ακονόπετρα

 

 

ακονού

Τσακωνιά

ακονίζω

 

 

ακονπέζω

Ικαρία

ελπίζω

 

 

ακόνσμα

Αϊβαλί, Λήμνος

ακόνισμα

 

 

ακόνσμα

Λέσβος, Λήμνος, Σαμοθράκη

εικόνισμα

 

 

ακόνστους

Κομοτηνή

ατρόχιστος

 

 

ακοντάρω

Κύθηρα

βοηθώ

 

 

ακοντάρω

Λευκάδα

λογαριάζω

 

δ

ακόντευτος [Somavera 1709]

 

απλησίαστος

 

 

ακόντζμα

Καστοριά, Λάρισα, Νιγρίτα

ακόνισμα

3

λ

ακόντιο

νταρδούνη

ακόντιο

 

 

ακόντκας

Λευκάδα

ινίο

 

 

ακοντκός

Λευκάδα

ινίο

 

 

ακόντκος

Λευκάδα

φίλος

 

 

ακόντο

Ζάκυνθος

απέναντι

 

 

ακόντο

Κως, Παξοί

έναντι

 

 

ακόντο

Κύθηρα, Πάργα

λογαριασμός

 

 

ακόντος

Καστοριά

ατρόχιστος

 

δ

ακόντρα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αντίπρωρα

 

 

ακόντσμα

Γρεβενά, Κοζάνη, Τρίκαλα

εικόνισμα

 

 

ακόντστους

Γρεβενά

ακονισμένος

 

 

ακονυζά

Βουρλά*, Κάλυμνος, Κύθνος

ακόνυζα

 

 

ακόνυζα [Χελδράιχ 1926]

φυτά του γένους Inula : αγριοκονυτσιά, αγριοσκάρφι, αγρούζα, ακολλησιά, ακονζά, ακόνζα, ακονζιά, ακονυζά, ακονυζέ, ακονυζζά, ακοννυζιά, ακονυζιά, ακονυζιός, ακονυζός, ακόνυζος, ακόνυντζα, ακόνυντσα, ακουνζά, αψυλήθρα, βρομίτσα, γκρεμόχορτο, γρούζα, δενδρολίβανος, κολησιά, κόνζα, κόνυζα, κονυζός, κονυζόχορτο, κόνυντζα, κόνυτζα, κονύτσα, κρεμνόχορτο, κρεμόχορτο, κρούζα, μαρακόνυζα, νεροκολησιά, σαρκοτρόφι, ψυλήθρα, ψύληθρο, ψύλιστρο, ψυλλίστρα, ψυλόχορτο

ακόνυζα

 

 

ακονυζέ

Ικαρία, Κρήτη

ακόνυζα

 

 

ακονυζζά

Κάλυμνος, Λέρος

ακόνυζα

 

 

ακονυζζιά

Κως

ακόνυζα

 

 

ακονυζιά

Κέα, Μύκονος, Ρόδος, Σέριφος, Τήνος

ακόνυζα

 

 

ακονυζιός

Κύθνος

ακόνυζα

 

 

ακονυζός

Κύθνος, Μέγαρα

ακόνυζα

 

 

ακόνυζος

Άδρος

ακόνυζα

 

 

ακόνυντζα

Κάρπαθος

ακόνυζα

 

 

ακόνυντσα

Κάρπαθος

ακόνυζα

 

δ

ακονυχίδα

 

παρανυχίδα

 

 

ακονώ

Κάρπαθος

ζητιανεύω

 

 

ακονώ [Βεντότης 1790]

Άνδρος, Βουρλά*, Κωνσταντινούπολη*, Κερασούντα*, Οινόη*, Όφις*, Σάντα*, Σμύρνη*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ακονίζω

 

δ

άκοπα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αρκαδία, Αχαΐα, Κρήτη, Κύπρος, Μάνη

ακούραστα

 

δ

άκοπα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αχαΐα, Θεσπρωτία, Καστοριά, Λευκάδα, Παξοί

συνεχώς

 

 

ακοπανιά

Κεφαλονιά

μονοκοπανιά

 

 

ακοπανιαμέντο

Παξοί

ακομπανιαμέντο

 

 

ακοπάνιγος

Πελοπόννησος, Όφις*, Σάντα*, Χαλδία*

ακοπάνιστος

 

 

ακοπάνιστε

Τσακωνιά

ακοπάνιστος

 

 

ακοπάνιστος

Αχαΐα

αμουνούχιστος

 

δ

ακοπάνιστος [Somavera 1709]

ακοπάνιγος, ακοπάνιστε, ακοπίαστος, ακουπάνιγος, ακουπάνιστος, ακουπάνιχτος, αστούμπστους

ακοπάνιστος

 

 

ακόπανος

Λακωνία, Μάνη

αμουνούχιστος

 

 

ακόπετος

Τραπεζούντα*

άκοφτος

 

δ

ακόπιαστα [Somavera 1709]

 

ακόπιαστα

 

 

ακοπίαστος

Τραπεζούντα*

ακόπιαστος

 

 

ακόπιαστος

Βουρλά*

απρόσκλητος

 

δ

ακόπιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

άκοπο, ακουπίαστους, ακόψαστος, ανέκοπο, ανέκοπος

ακόπιαστος

 

 

ακόπιαστους

Θεσσαλονίκη, Κοζάνη

ακατάδεκτος

 

 

ακοπιρζά

Κάλυμνος

κοπριά

 

 

άκοπο

Τσακωνιά

ακόπιαστος

 

 

άκοπο

Καλαβρία

άκοφτος

 

 

ακόπον

Ρόδος

μετά

 

 

άκοπος [Somavera 1709]

Ρόδος

ανάγυρος

 

δ

άκοπος [Βλάχος 1897]

 

ξεκούραστος

 

δ

άκοπος [Σκαρλάτος 1835]

Κάλυμνος

άκοφτος

 

 

ακόπουκος

Χίος

ακούραστος

 

 

ακόπριαστος [Somavera 1709]

 

ακόπριστος

 

 

ακόπριγος

Αρκαδία

ακόπριστος

 

 

ακόπριγους

Αιτωλοακαρνανία

ακόπριστος

 

 

ακοπρίζω

Ικαρία

τεμπελιάζω

 

δ

ακόπριστος [Deheque 1825]

αβούνιαστος, ακεμπρελέευτος, ακόπριαστος, ακόπριγος, ακόπριγους, άκοπρος, ακόπροτος, ακρόκιστε, ακρόπιστο, ακόπριστους, άναστος, ανάτευτος, ανίαστος

ακόπριστος

 

 

ακόπριστους