Skip to main content

λέξεις που αρχίζουν από αξ-αο

 

 

Από τις ρωμαίικες διαλέκτους στην κοινή νεοελληνική

 

συνώνυμα

 

λέξεις που αρχίζουν από αξ-αο

 

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

πρώτη δημοσίευση: 8.9.2020

 


 

Η εργασία είναι διπλής κατεύθυνσης. Από τις διαλέκτους της ρωμαίικης γλώσσας (που κατά τη γνώμη μου λαθεμένα καταγράφονται σαν «ιδιώματα της νέας ελληνικής»), στα συνώνυμα της σύγχρονης εθνικής γλώσσας ή «κοινής νεοελληνικής» (ΚΝΕ). Αλλά και αντίστροφα, από τις λέξεις της ΚΝΕ στα διαλεκτικά συνώνυμα.

Η μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή του διαλεκτικού πλούτου της ρωμαίικης γλώσσας και στη συγκέντρωση υλικού για την ουσιαστική μελέτη της γλώσσας, πέρα από τα εθνικά στερεότυπα.

Στη στήλη a, δίπλα σε κάποιες λέξεις, υπάρχει ένας αριθμός από το 2 ως το 7. Πρόκειται για τις λέξεις με τη συχνότερη παρουσία στη σύγχρονη γλώσσα. Σε αυτή την κλίμακα, που αφορά τη συχνότητα εμφάνισης των λέξεων, κάθε αριθμός είναι δεκαπλάσιος περίπου από τον προηγούμενο. Λόγου χάρη η λέξη «αβγό» (με συχνότητα 3), εμφανίζεται στις μέρες μας, σχεδόν δέκα φορές πιο συχνά από τη λέξη «άβγαλτος» (με συχνότητα 2) και η λέξη «άβολα» (με συχνότητα 4), δέκα φορές συχνότερα από την πρώτη λέξη και εκατό φορές συχνότερα από τη δεύτερη.

Στη στήλη b, το γράμμα δ σημαίνει πως η λέξη χαρακτηρίζεται στα λεξικά του περασμένου αιώνα, σαν λέξη της δημοτικής. Το γράμμα λ σημαίνει πως η λέξη είναι λόγια, δεν έχει διασωθεί δηλαδή αγράμματα στο στόμα του λαού. Οι λόγιες λέξεις μπήκαν στη λαϊκή γλώσσα από το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονταν στα παλιά λεξικά σαν λέξεις της καθαρεύουσας.

Στη στήλη c, μέσα σε αγκύλη, δίπλα σε λέξεις της δημοτικής, βρίσκεται το όνομα ενός λεξικού και η χρονιά που εκδόθηκε. Αυτό διευκρινίζει το έτος πρώτης καταγραφής της λέξης (ή μια από τις χρονικά πρώτες καταγραφές) σε λεξικό της κοινής (για την εποχή εκείνη) γλώσσας. Για παράδειγμα το «αβανία [Germano 1622]» εξηγεί πως τη λέξη «αβανία» την πρωτοσυναντάμε στο «Vocabolario Italiano et Greco» του Girolamo Germano, που εκδόθηκε στη Ρώμη το 1622.

Στη στήλη c, συνυπάρχουν οι λέξεις των ρωμαίικων διαλέκτων μαζί με εκείνες της σύγχρονης γλώσσας, γνωστής και ως «κοινής νεοελληνικής». Στην «ορθογραφία» των διαλεκτικών λέξεων συνήθως ακολουθώ την πρόταση των λεξικογράφων. Ωστόσο τα διπλά σύμφωνα τα χρησιμοποιώ μόνο όταν αυτά σημαίνουν και διαφορετική προφορά (όπως στην Κύπρο, τα Δωδεκάνησα και την Κάτω Ιταλία).

Στη στήλη d βρίσκονται τα ονόματα των τόπων όπου συναντιέται η διαλεκτική λέξη (της διπλανής στήλης c). Έτσι για τη λέξη «αβασκαμός» βλέπουμε πως είναι (ή ήταν) σε χρήση σε: Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αχαΐα, Βοιωτία, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Μαγνησία, Μάνη, Σκόπελο και Φθιώτιδα. Αν δίπλα στον τόπο σημειώνεται αστερίσκος (*), όπως π.χ. Αδριανούπολη* ή Τραπεζούντα*, αυτό δηλώνει πως το σύνολο των Ρωμιών του οικισμού εγκατέλειψε τον τόπο μέχρι το 1923-1924.

Στην στήλη d και όταν στην προηγούμενη στήλη c υπάρχουν (με κόκκινο χρώμα) λέξεις της «κοινής νεοελληνικής», βρίσκονται συγκεντρωμένα μαζί τα διαλεκτικά συνώνυμα. Έτσι δίπλα στο «αβγό», βρίσκουμε τα διαλεκτικά: αβγιό, αβγκό, αβγκόν, αβγκουό, αβγόν, αβγού, αβιγό, αβκό, αβκόν, αβό, αβουγό, αγκβό, αγκό, αγκουό, αγκουού, αγουό, αφκό, αφκόν, βγο, βο, εβγό, οβγό, οβγόν, οβόν & ουό.

Τέλος στη στήλη e καταγράφονται τα συνώνυμα της κοινής που αντιστοιχούν στις διαλεκτικές λέξεις ή σε ορισμένες περιπτώσεις και σε λέξεις που θεωρούνται γενικά «της δημοτικής» και χαρακτηρίζονται έτσι, δίχως αναφορά σε τόπο.

 


 

Πηγές:


 

Buck Carl Darling, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages - A contribution to the history of ideas, Chicago & London 1949: [Buck List].

Germano Girolamo, Vocabolario Italiano et Greco, Roma 1622.

Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis (2 τόμοι), Lugdunum Batavorum 1688.

Hoffman Addison and Jordan David Starr, A catalogue of the fishes of Greece with notes on the names now in use and those employed by classical authors, Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 1892.

Kemiktsi Helene, α. Χιώτικα-απλά ελληνικά, β. Ντοπιολαλιά της νότιας Χίου, γ. Ντοπιολαλιά στο χωριό Θολοποτάμι (διαδίκτυο).

lias, Το κοζανίτικο λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Meursius Joannes, Glossarium Graecobarbarum, Lugduni Batavorum 1610.

Portius Simon, Λεξικόν λατινικόν, ρωμαίκον και ελληνικόν, Lutetiae Parisiorum 1635.

Sabio Stephano, Introduttorio nuovo intitolato Corona preciosa ec., Venetiis 1527

Somavera Alessio, Θησαυρός της ρωμαίκης και φραγκικής γλώσσας ήγουν λεξικόν ρωμαίκον και Φραγκικόν, Παρίτζι 1709.

Weijnen A. κ.ά., Atlas linguarum europae (ALE) - Premier Questionnaire, Nimègue 1972.

Άκογλου Ξενοφώντας, Λαογραφικά Κοτυώρων, πρώτος τόμος: Αθήνα 1939, δεύτερος τόμος: Αθήνα 1964.

Αλβανός Γιώργος, Βασιλ’τσιώτ’κα λόγια - Λεξικό της ντοπιολαλιάς Βασιλικών Λέσβου, Αθήνα 2010.

Αλεξάκης Νικόλαος, Το Αγραφιώτικο ιδίωμα, περιοδικό Τα Άγραφα, τ. 1-6, 2010-2012.

Αλεξανδρής Απόστολος, Το γλωσσικόν ιδίωμα της Κύμης και των περιχώρων, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 5, Αθήναι 1958.

Αλιμπέρτης Βασίλης, Κωμιακίτικη Ντοπιολαλιά, Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου (διαδίκτυο).

Αλιπράντης Νίκος, Λεξικό των ιδιωμάτων και των εγγράφων της Πάρου, Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Αθήνας, Αθήνα 2001.

Αλμπανούδης Παύλος, Το ιδίωμα της Βόρειας Θράκης: Το Μικρό και το Μεγάλο Μοναστήρι Α. Ρωμυλίας, Ιωάννινα 2009.

Αλπός Θύμιος, Γλωσσάρι Μεσσηνίας (διαδίκτυο).

Άμαντος Κωνσταντίνος, Προσθήκαι εις το Χιακόν γλωσσάριον και το Χιακόν τοπωνυμικόν, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος τρίτος, Αθήναι 1941.

Άμαντος Κωνσταντίνος, Συμβολή εις το χιακόν γλωσσάριον (ανάτυπο), Χιακά Χρονικά, Αθήναι 1926.

Αναγνώστου Σπυρίδων, Λεσβιακά ήτοι συλλογή λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών, Αθήναι 1903.

Αναστασιάδης Βασίλης, Τουρκικές λέξεις στο Φαρασιώτικο ιδίωμα, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 2, Αθήνα 1980.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το Γλωσσικό Ιδίωμα των Φαράσων, Ίκαρος, Αθήνα 1948.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το ιδίωμα του Λιβισίου της Λυκίας, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1961.

Ανώνυμος, Γλωσσάριον Λέσβιον, περιοδικό Πανδώρα, Αθήναι 1872.

Ανώνυμος, Η ντοπιολαλιά της Κυψέλης και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλλονίτικες Ιδιωματικές Λέξεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλονίτικο Λεξικό (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αγίου Προδρόμου Χαλκιδικής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αρκαδίας (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής, 2010 (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Στενιώτικες λέξεις και εκφράσεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Το γλωσσάρι της Λαγκάδας, Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Κυδιάντα» (διαδίκτυο).

Απαλοδήμος Ντίνος, Λεξικό των ονομάτων των πουλιών της Ελλάδας, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Αθήνα 1988.

Αποστόλου Στέργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας, περιοδικό Νιάουστα, τ. 35, Νάουσα 1986.

Βάλληνδας Αντώνιος, Κυθνιακόν Γλωσσάριον, Εφημερίς των Φιλομαθών, τ. 428-444, Αθληναι 1861-1862.

Βάλληνδας Αντώνιος, Πάρεργα Φιλολογικά πονημάτια, Ερμούπολις 1887.

Βαμβακούδης Αχ., Γλωσσάρι Βασιλικών, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 21-22, Θεσσαλονίκη 1972.

Βαρδαβούλιας Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Θεολόγου – ένα σύντομο γλωσσάρι, περιοδικό Θασιακά, τεύχη 4-8, Καβάλα 1987-1995

Βαφείδης Κωνσταντίνος, Γλωσσάριον Καλλιπόλεως, Θρακικά, τ. 46, Αθήναι 1973.

Βεντότης Γεώργιος, Λεξικόν τρίγλωσσον της ρωμαϊκής, γαλλικής και ιταλικής διαλέκτου, Βιέννη 1790.

Βερτσέτης Αθανάσιος, Το Διαβολίτσι, δεύτερος τόμος Αθήνα 2010.

Βίος Στυλιανός, Χιακά γλωσσικά, Χίος 1920.

Βλαστός Πέτρος, Συνώνυμα και συγγενικά – τέχνες και σύνεργα, Αθήνα 1931.

Βλάχος Άγγελος, Ελληνογαλλικόν λεξικόν, Αθήναι 1897.

Βλάχος Γεράσιμος, Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος, Venetiis 1659.

Βλάχου Μαρία, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Δάφνης Κερκύρας και άλλων χωρίων του Β. συγκροτήματος της νήσου και εκ της πόλεως Κερκύρας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

Γεωργίου Χρίστος, Το γλωσσικό ιδίωμα Γέρμα Καστοριάς, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1962.

Γιαγκούλλης Κωνσταντίνος, Θησαυρός κυπριακής διαλέκτου, Λευκωσία 2002.

Γιαννικόπουλος Ευάγγελος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ολυμπίων – λεξικό, ερμηνεία και προφορά, Δρόμων, Αθήνα 2016.

Γκαραλιάκος Δημήτρης, Το γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής Χασίων (ν. Γρεβενών), διδακτορική διατριβή, Ρόδος 2016.

Γκατσόπουλος Σταύρος, Γλωσσάριον των δύο επαρχιών Πωγωνίου και Κονίτσης, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 307-312, Ιωάννινα 1977-1978.

Γούλας Θεόκριτος (επιμέλεια), Σύγχρονον ορθογραφικόν ερμηνευτικό λεξικόν της ελληνικής γλώσσης (καθαρευούσης-δημοτικής), Αθήναι 1961.

Γούσιος Αστέριος, Η κατά το Παγγαίον χώρα Λακκοβηκίων – τοπογραφία, ήθη, έθιμα και γλώσσα, Λειψία 1894.

Δεληγιάννης Β., Γλωσσάριο του Δογάνκιοϊ Μαλγάρων, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. Α’ - Γ’, Αθήναι 1934-1937.

Δεληγιάννης Κυριάκος, Κουβουκλιώτικα, ένα Μικρασιατικό ιδίωμα, διδακτορική διατριβή, Αδελαΐδα Αυστραλίας 1999.

Δελησάβας Μιχάλης, Το λεξικό Μάκρης & Λιβισίου Μικράς Ασίας, Λεξίτυπον, Αθήνα 2013.

Δελήτσικου-Παπαχρίστου Μαρία, Σκοπέλου λάλον ύδωρ – απόπειρα προσέγγισης του γλωσσικού ιδιώματος της Σκοπέλου, Επικαιρότητα, Αθήνα 2016.

Δημητρακός Στάθης, Πιστικού- Παπαγεωργίου Ηρώ, Ψάλτης Ηρακλής, Γλωσσάρι της Τρίγλιας, εφημερίδα Τριγλιανά Νέα, τεύχη 111-125, Θεσσαλονίκη 2004-2010.

Δημόπουλος Δημήτρης, Λεξικό Βορείων Δήμων Λακωνίας (διαδίκτυο).

Διαμαντής Άρης, Η γλώσσα τση Σμύρνης, Αθήνα 1999.

Δορμπαράκης Παναγιώτης & Πανουτσοπούλου Κασσιανή, Η περιοχή της Ευρωστίνης Κορινθίας – ιστορία, λαογραφία, γλώσσα, Gutenberg, Αθήνα 1992

Δουγά-Παπαδοπούλου Ευανθία – Τζιτζιλής Χρήστος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Ορεινής Πιερίας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2006.

Δράκος Νικόλας, Για το γλωσσικό ιδίωμα της Κάλυμνος, Αναγνωστήριον Καλύμνου «Αι Μούσαι», Αθήνα 1983.

Δράκος Νικόλας, Λεξικογραφικά της Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 4, Αθήνα 1984.

Δριμαροπούλου Σέβη, Κάρυστος – Ιδιωματισμοί (διαδίκτυο).

Δώριζας Γεώργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τήνου με λέξεις και φράσεις, Αθήναι 1973.

Ζαφειρίου Μενεκράτης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σάμου, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1995.

Ζαφειρίου Νικόλαος, Περί της συγχρόνου Σαμίας διαλέκτου, Αθήναι 1914.

Ζαχαριάδης Νίκος, Λεξικό του Κωνσταντινουπολίτικου γλωσσικού ιδιώματος, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2014.

Ζερβός Ιωάννης (διευθυντής), Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδοτικός οίκος Δημητράκου, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-1950.

Ζευγώλης Γεώργιος (επιμέλεια), Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδότης εφημερίδα Πρωΐα, δύο τόμοι, Αθήναι 1933-1934.

Ζήσης Ευστράτιος, Γλωσσάριον Αυδημίου, Θρακικά τ. 16 & τ. 18, Αθήναι 1941-1943.

Ζώης Λεωνίδας, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, επανέκδοση, δεύτερος τόμος, Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήναι 1963.

Ηπίτης Αντώνιος, Λεξικόν ελληνογαλλικόν, τρεις τόμοι, Αθήναι 1908-1910.

Ιδομενέως Μαρίνος, Κρητικό γλωσσάριο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006.

Καλαντζάκος Ανδρέας, Λεξικό ρουμελιώτικης λαϊκής γλώσσας, Ελεύθερη Σκέψις, Ιούλιος 2000.

Καλογεράς Βασίλειος, Αρχαίες ελληνικές λέξεις και εκφράσεις εις το ιδίωμα των κατοίκων της Γαλατίστης, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1961.

Καπελλάρης Γιώργος, Γλωσσικά Αιδηψού, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. ΚΖ, Αθήνα 1987.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Η φωνητική των ιδιωμάτων της νήσου Κω, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος δέκατος, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1965.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Ιστορικόν λεξικό των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας, τόμοι πέντε, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1984-1992.

Καρτσιώτου Ιφιγένεια (επιμέλεια), Το γλωσσάρι του χωριού Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης, εφημερίδα του Μ.Α.Σ. Ομβριανός, τεύχη 4 – 61, 1984 – 2001.

Κάσσης Κυριάκος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Μάνης, τόμος Α’, Εξωραϊστικός Σύλλογος Ακροταιναριτών, Αθήνα 1982.

Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Ουλαγάτς, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1951.

Κόμης Δημήτρης (επιμέλεια), Κυθηραϊκό λεξικόσυλλογή 10.000 λέξεων του κυθηραϊκού γλωσσικού ιδιώματος, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα 1996.

Κομνηνός Μιχαήλ, Το γλωσσικό ιδίωμα του Καστελλόριζου, Ιωλκός, Αθήναι 1970.

Κοντομίχης Πανταζής, Λεξικό του λευκαδίτικου ιδιώματος, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2001.

Κοντονάτσιου Δέσποινα, Η διάλεκτος της Λήμνου – εθνογλωσσική προσέγγιση, διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1988.

Κοντόπουλος Νικόλαος, Λεξικόν Ελληνογαλλικόν, Τύποις Σακελλαρίου, Αθήναι 1903.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Αντίστροφο λεξικό της κρητικής διαλέκτου, Βιβλιοεπιλογή, Αθήνα 2006.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής, Αθήνα 1994.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Μακεδονικά διαλεκτολογικά - Το ιδίωμα Δημητριτσίου Σερρών, τ. 8, Αθήναι 1979.

Κορδόση Ακακία, Μιλήστε Μεσολογγίτικα, 2η έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα 1983.

Κοροσίδου-Καρρά Ερμιόνη, Τα Ρoμανικά (Ιταλικά – Γαλλικά) δάνεια στο σύγχρονο ιδίωμα της Ζακύνθου, διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2003.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα του Λαγκαδά, Μακεδονικά, τ. 12, Θεσσαλονίκη 1972.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ιωαννίνων, Δωδώνη, Αθήνα 1987.

Κουκκίδης Κωνσταντίνος, Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ της τουρκικής, Εταιρεία Θρακικών Μελετών, Αθήναι 1960.

Κουκουλές Φαίδων, Οινουντιακά – μελέτη περί της ιστορίας, των ηθών και των εθίμων και του γλωσσικού ιδιώματος του δήμου Οινούντος της επαρχίας Λακεδαίμονος, Χανιά 1908.

Κούκουρας Σπύρος, Λεκκάτικα – Το χωριό Λέκκα της Σάμου, Θεσσαλονίκη 2007.

Κούλας Λεων., Βασικόν Λεξιλόγιον της ελληνικής γλώσσης [: ΚΝΕ 1962], Αθήναι 1973.

Κουσαθανάς Παναγιώτης, Χρηστικό Λεξικό του ιδιώματος της Μυκόνου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996.

Κρεκούκιας Δημήτριος, Αρχαιοπινή στοιχεία στο αγροτοποιμενικό λεξιλόγιο της Λήμνου, Λεξικογραφικόν Δελτίον τ. 14, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1982.

Κρινόπουλος Σωκράτης, Τα Φερτάκαινα υπό εθνολογικήν και φιλολογικήν έποψην εξεταζόμενα, Αθήναι 1889.

Κυριάκης Σταμάτης, Κερκυραϊκό λεξικό (διαδίκτυο).

Κωστάκης Θανάσης, Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1986-1987.

Κωστάκης Θανάσης, Παρατηρήσεις στο γλωσσικό ιδίωμα των Φούρνων Ικαρίας, Περιοδικό Ελληνικά, τ. 31/2, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκη 1979.

Κωστάκης Θανάσης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σίλλης, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1968.

Λαμπουσιάδης Γεώργιος, Γλωσσάριο Αδριανουπόλεως, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Λελεγιάννης Γιάννης, Λεξικό του ορμυλιώτικου γλωσσικού ιδιώματος (διαδίκτυο).

Λιάπης Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα του Πηλίου, Ώρες, Βόλος 1996.

Λιούτα Γεωργία, Η επίδραση των ιδιωμάτων του Ν. Τρικάλων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, Θεσσαλονίκη 2009.

Μαθές Γιάννης, Λεξικό ντοπιολαλιάς Αρκαδίας, εφημερίδα «Το Μπουλιάρι», Τρίπολη 2009 – 2015.

Μαρία Μαυρομμάτη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος, της επαρχίας Θήρας, του νομού Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μαρτάκης Πέτρος, Χιώτικα αφηγήματα (παράρτημα: χιώτικο γλωσσάριο), Περιοδικό Δάφνη, Χίος 2005.

Μαυρής Νικ. – Παπαδόπουλος Ευ., Κασιακή Λύρα, Πορτ-Σάιδ 1928.

Μαυρομάτης Κώστας, Λεξικό τοπικών όρων και ιδιωματισμών Καναλιών Καρδίτσας, Σύλλογος Καναλιωτών, Θεσσαλονίκη 1987.

Μαυροχαλυβίδης Γεώργιος & Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Αξού, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Μηνάς Κωνσταντίνος, Λεξικό των ιδιωμάτων της Καρπάθου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου, Τυποθήτω, Αθήνα 2006.

Μουσαίος Μ., Βατταρισμοί ήτοι λεξιλόγιον της Λειβησιανής διαλέκτου, Αθήναι 1884.

Μουσελίμης Σπύρος, Ιδιωματισμοί και ξενικές λέξεις των Σουλιορειτών (επαρχία Σουλίου-Θεσπρωτίας), Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 117-130, Ιωάννινα 1962 – 1963.

Μουσούρης Σπύρος, Η γλώσσα της Ιθάκης, Ιθάκη 1925.

Μουστάκη Ελένη, Λεξικό του Φιλωτίου Νάξου, Πάτρα 2011.

Μπαλαμπάνου Μοσχούλα, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Σουφλίου Θράκης, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μπασλής Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κρανιάς Ολύμπου – Το ιδιωματικό λεξιλόγιο, Αθήνα 2010.

Μπατσιακοπούλου Χρυσούλα, Γλωσσικά ιδιώματα στον Μικρόβαλτο Κοζάνης, Φλώρινα 2015.

Μπογδάνος Σπύρος, Βεντάριο (γλωσσάριο) παξινών λέξεων (διαδίκτυο).

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Α’, Γιαννιώτικο και άλλα λεξιλόγια, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1964.

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Β’, Γλωσσάρια Βορ. Ηπείρου, Θεσπρωτίας, Κόνιτσας, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1966.

Μπουντώνας Ευθύμιος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντού και των περιχώρων αυτού, Αθήναι 1893.

Νατάλης Πέτροβιτς, Διάλεκτος Σερρών, Σερραϊκά Χρονικά, τ. 4, Αθήναι 1963.

Ντίνας Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κοζάνης, Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης, δύο τόμοι, Κοζάνη 2005.

Ξανθινάκης Αντώνιος, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001.

Ξεινός Κώστας, Του νησιού μας η γλώσσα – Γλωσσάρι της Ίμβρου, Θεσσαλονίκη 1981.

Ξυλογιάννης Χαράλαμπος, Γλωσσικά ιδιώματα – λέξεις και εκφράσεις του κάμπου Άρτας, Άρτα, 2013.

Οικονομίδης Απόστολος, Γλωσσάριον Μαδύτου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 27, Αθήναι 1962.

Οικονομίδης Δημήτριος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος Απεράθου Νάξου (ανάτυπο), περιοδικό Αθηνά, Αθήναι 1953.

Οικονομίδης Παν. , Κατάλογος των ιχθύων της Ελλάδος, Αθήναι 1973.

Ορφανός Βασίλης, Λέξεις τουρκικής προέλευσης στο κρητικό ιδίωμα, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2014.

Πάγκαλος Γεώργιος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, δεύτερη έκδοση, επιμέλεια: Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, τόμοι 4, Αθήναι 1994-2003.

Παπαγγέλου Ρόης, Το κυπριακό ιδίωμα, Ιωλκός, Αθήνα 2001.

Παπαδέλλης Παναγιώτης, Ανεμώτια Λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Παπαδόπουλος Άνθιμος, Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήναι 1958-1961.

Παπαδόπουλος Σωκράτης, Κορνοφωλιώτικα (διαδίκτυο).

Παπαδοπούλου Ελένη, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τρίγλιας Βιθυνίας, Αθήνα 2010.

Παπαευαγγέλου Ιωάννης, Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής - τοπικές λέξεις (διαδίκτυο).

Παπαζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης και εθίμων του ελληνικού λαού, ιδία δε του της Πελοποννήσου, Αθήναι 1887.

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, Γλωσσάρι ρουμελιώτικης ντοπιολαλιάς, Θουκυδίδης, Αθήνα 1982.

Παπαϊωάννου Μιλτιάδης, Το γλωσσάριο των Γρεβενών, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1976.

Παπακωνσταντόπουλος Νίκος, Λέξεις του Καλαβρυτινού Λεξιλογίου (διαδίκτυο).

Παπαναγιώτου Χρήστος, Λεξιλόγιο και μορφολογική ανάλυση της γλωσσικής ποικιλίας του Νεοχωρίου Υπάτης, Πάτρα 2010.

Παπαναστασιάδης Αγαθάγγελος, Γλωσσάρι Λουλέβουργας, Θρακικά τ. 6-7, Αθήναι 1935-1936.

Παπαντωνόπουλος Κώστας, Αντρώνι Ηλείας – Λέξεις που χάνονται (διαδίκτυο).

Παπαποστόλου Τάσος, Η γλώσσα της Αιδηψού-Ιστιαίας, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 16, Αθήναι 1970.

Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης Χρήστος, Ιδιωματικαί λέξεις Σουφλίου, Θρακικά, τ. 33, Αθήναι 1960.

Παπαχατζής Ευάγγελος, Δοκίμιον του γλωσσικού ιδιώματος Καρύστου και των πέριξ, Αθήναι 1915.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο Σαρανταεκκλησιών, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 1 – 4, Αθήναι 1934 – 1938.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο των Σαράντα Εκκλησιών, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Παπαχριστοδούλου Χριστόδουλος, Λεξικό των ροδίτικων ιδιωμάτων, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, Αθήνα 1986.

Πασπάτης Αλέξανδρος, Το χιακόν γλωσσάριον ήτοι η εν Χίω λαλουμένη γλώσσα, Αθήναι 1888.

Πασσάς Ανδρέας, Από τη Συριανή Ντοπιολαλιά [δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Συνδέσμου Συριανών, τεύχη 28-82], Αθήνα 2003 – 2016.

Πασχάλης Δημήτριος, Ανδριακόν γλωσσάριον ή λέξεις και φράσεις εκ του γλωσσικού ιδιώματος της κοινής εν Άνδρω λαλιάς, Αθήναι 1933.

Πασχαλούδης Νίκος, Τα Τερπνιώτικα και τα Νιγριτινά – ένα γλωσσικό ιδίωμα της Βισαλτίας Σερρών, 2η έκδοση, Σέρρες 2013.

Πεταλάς Νικόλαος, Θηραϊκής γης γλωσσολογικής ύλης, τεύχος Α’, ιδιωτικόν της Θηραϊκής γλώσσης, Αθήναι 1876.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σκοπού Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 5, Αθήναι 1938.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Μαΐστρου, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού τ. 9, Αθήναι 1943.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σαμακοβίου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 57 Αθήναι 1941.

Πλακογιάννη Ελένη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Γυμνού Αργολίδος, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1971.

Πουλάκης Δ., Λεξικόν ιδία της Σικίνου και τινων άλλων τόπων, Ζωγράφειος Αγών - Μνημεία της ελλ. αρχαιότητος ζώντα τω νυν ελληνικώ λαώ, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Κωνσταντινούπολις 1896.

Ράλλη Αγγελική, Λεξικό διαλεκτικής ποικιλίας Κυδωνιών, Μοσχονησίων και βορειοανατολικής Λέσβου, Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, Αττική 2017.

Σαλαμάγκας Δημήτριος, Τουρκο-περσο-αραβικές λέξεις στο Γιανννιώτικο γλωσσικό ιδίωμα, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 110-131, 1961 – 1963.

Σαλβάνος Γεράσιμος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος των εν Κερκύρα Αργυράδων, Αθήναι 1918.

Σαραντίδης Αρχέλαος, Η Σινασός ήτοι θέσις, ιστορία, ηθική και διανοητική κατάστασις, ήθη, έθιμα και γλώσσα της εν Καππαδοκία κωμοπόλεως Σινασού, Αθήναι 1899.

Σαχίνης Απόστολος, Το Καστοριανό γλωσσάρι, Καστοριά 1996.

Σιδηροπούλου Ευφροσύνης, Λεξιλόγιον Κοτυώρων, Αρχείον Πόντου Σύγγραμμα Περιοδικόν, τόμοι 2-8, Αθήναι 1929-1938

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Κοινά διαλεκτικά Κω και Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 15 & 17, Αθήνα 2003 - 2007.

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Λεξικό του ιδιώματος της Νισύρου, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2015.

Σκαρλάτος Δημήτριος ο Βυζάντιος, Λεξικόν της καθ’ υμάς ελληνικής διαλέκτου, Βασιλική Τυπογραφία, Αθήναι 1835 – τρίτη έκδοση: εκδότης Ανδρέας Κορομηλάς, Αθήναι 1874.

Σκορδέλλης Βλ., Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Σπίντιος Ζαχαρίας, Δαρνάκικο γλωσσάρι (διαδίκτυο).

Σπύρου Αριστοτέλης, Το ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής Δέλβινου και Αγίων Σαράντα, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2008.

Σταθάκης Νίκος, Βατικιώτικα Λόγια (διαδίκτυο).

Σταματιάδης Επαμεινώνδας, Ικαριακά, Σάμος 1893.

Στεφόπουλος Ανδρέας, Το γλωσσάρι της Χρυσής Καστοριάς, Μακεδονικά, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τ. 18, Θεσσαλονίκη 1978.

Συλλογικό, Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων (ΙΛΝΕ), Ακαδημία Αθηνών, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-2016.

Συλλογικό, Λεξικό της κοινής νεοελληνική, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 1998

Σύρκου Αγγελική, Το μεγαρικό γλωσσικό ιδίωμα – λαογραφική μελέτη, Νήσος, Αθήνα 2006.

Τάκης Βασίλης, Η αγραφιώτικη γλώσσα – συμβολή στην έρευνα και την μελέτη του αγραφιώτικου γλωσσικού ιδιώματος, Καρδίτσα 2003.

Τάσιος Φίλιππας, Γλωσσάριο του Πολυγύρου, Τα Χρονικά της Χαλκιδικής, τεύχος 37-38, Θεσσαλονίκη 1983

Τζαβάρας Ξενοφών, Λεξικό του ιμβριακού ιδιώματος, Σύλλογος Ιμβρίων, Αθήνα 2011.

Τζαννετής Κώστας, Γλωσσάριο του Μαραθόκαμπου Σάμου, Σύλλογος Μαραθοκαμπιτών Σάμου, Θεσσαλονίκη 1996.

Τζουμπάρης Φιλήμων, Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Τομπαΐδης Δ. – Συμεωνίδης Χ., Συμπλήρωμα στο ιστορικό λεξικό της Ποντικής Διαλέκτου του Α. Παπαδόπουλου, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 2003.

Τομπαΐδης Δημήτριος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Θάσου, Θεσσαλονίκη 1967.

Τσάκας Νίκος, Πάργα – Θάλασσα – Λαογραφική Μελέτη, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 130-149, Ιωάννινα 1963-1964.

Τσάκας Νίκος, Πάργα - Στεριά λεξιλόγιον, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 161-224, Ιωάννινα 1965-1970.

Τσαφαράς Δημήτριος, Λαγκαδινό Λεξικό – συμβολή στη μελέτη του γλωσσικού ιδιώματος των Λαγκαδίων Αρκαδίας, Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2013.

Τσίκης Νίκος, Γλωσσικά από το Πυργί της Χίου, Σύλλογος Πυργούσων Αττικής, Αθήνα 2002.

Τσιτσέλης Ηλίας, Γλωσσάριον Κεφαλληνίας, Παρνασός, Αθήναι 1877.

Τσοπανάκης Αγαπητός, Το ιδίωμα της Χάλκης (Δωδεκανήσου), Ρόδος 1949.

Φαραντάτος Σπυρίδων-Γεράσιμος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Μονοπολάτων, της επαρχίας Πάλης, του νομού Κεφαλληνίας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1971.

Φαρασόπουλος Συμεών, Τα Σύλατα, Αθήναι 1895.

Φούσκας Ευστράτιος, Λεξιλόγιο Σουφλίου (διαδίκτυο).

Φωστέρης Δ. – Κεσίσογλου Ι., Λεξιλόγιο του Αραβανί, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Χαβιαράς Δημοσθένης, Συλλογή λέξεων και φράσεων εν χρήσει εν Σύμη, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, σύγγραμμα περιοδικόν, τόμος Η’, Κωνσταντινούπολις 1874.

Χαραλαμπάκης Χριστόφορος (σύνταξη-επιμέλεια), Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Ακαδημία Αθηνών, δεύτερη έκδοση με προσθήκες, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 7 τόμοι, Αθήνα 2016.

Χαριτωνίδης Ιωσήφ, Περί της λιβισιανής διαλέκτου, Τραπεζούντα 1911.

Χατζηβασιλείου Στρατής, Γλωσσικά Αγιάσου, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 2-37, 1981 – 1987.

Χατζηγιάννης Στράτος, Ιδιωματικές λέξεις, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 6-12, Αθήνα 1981 – 1982.

Χατζηλάρης Ελευθέριος, Λέρικη τοπολαλιά (διαδίκτυο).

Χατζηστεφάνου Άννα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Καρδαμαίνης, της επαρχίας Κω, της νήσου Κω, του νομού Δωδεκανήσου, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χατσιούλης Μιχαήλ, Σιατιστινή ντοπιολαλιά, Σιάτιστα 2002.

Χελδράιχ Θ., Τα δημώδη ονόματα των φυτών προσδιοριζόμενα επιστημονικώς, επιμέλεια Σπ. Μηλιαράκη, δεύτερη έκδοση, Εστία, Αθήναι 1926.

Χουρμουζιάδης Κ., Γλωσσάριον Τσακιλίου, Θρακικά τ. 12-15, 1939 – 1941.

Χριστοδούλου Χριστόδουλος, Τα Κουζιανιώτκα – Λεξικό του κοζανίτικου ιδιώματος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, Κοζάνη 2003.

Χρυσού Μαρία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος της νήσου Θήρας ή Σαντορίνης, του νομού Κυκλάδων, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χυτήρης Γεράσιμος, Κερκυραϊκό γλωσσάρι – ακατάγραφες και δίσημες λέξεις, Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος ΧΧΙΧ, Κέρκυρα 1987.

Ψάλτης Σταμάτιος, Θρακικά ή Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος της πόλεως Σαράντα Εκκλησιών, Αθήναι 1905.

Ψάνη Πηνελόπη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πολιχνίτου, της επαρχίας Πολιχνίτου, της νήσου Λέσβου Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.


 

a

b

c

d

e

 

 

αξ

Καλαβρία, Κύπρος

από

 

 

αξά

Αϊβαλί, Κρήτη, Λέσβος, Μάκρη*

αξία

 

 

αξά

Λιβίσι*

δύναμη

 

 

άξα

Αίγινα, Κρήτη, Κύμη, Σάμος

άξια

 

δ

αξάβουλα [Βλαστός 1931]

Ικαρία, Κρήτη

άθελα

 

δ

αξάβουλα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άβουλα

 

 

αξαβούρευτος

Κερασούντα*, Χαλδία*

ανεξομολόγητος

 

 

αξάβουρους

Ίμβρος

βορινός

 

 

αξάγ

Ίμβρος, Λέσβος, Λήμνος, Πάρος, Τήνος

αλεστικά

 

 

αξαγή

Λέσβος

αλεστικά

 

 

αξάγητου

Λέσβος

χολ

 

δ

αξάγι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αλεστικά

 

 

αξαγιά

Θάσος, Λέσβος, Πάρος

αλεστικά

 

 

αξαγιάτικα

Κρήτη

αλεστικά

 

δ

αξαγκαθιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Berberis cretica: βλάχικο σταφύλι, γλυκαγκαθιά, λουτζιά, λουτσιά, μπερβερίτσι, μυλκίνι, μυλκινιά, ξαγκαθιά, σαγκαθιά, οξαγκαθιά, παρβαρετσιά, τρικοκκιά

αξαγκαθιά

 

 

αξάγκλεγα

Κεφαλονιά

αχτένιστα

 

 

αξάγκλεγος

Κεφαλονιά

αχτένιστος

 

 

αξάγκλιαστος

Λευκάδα

αχτένιστος

 

 

αξάγκλιγος

Κεφαλονιά

αλανάριστος

 

 

αξάγκλιγος

Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Λευκάδα

αχτένιστος

 

 

αξάγκλιους

Αιτωλοακαρνανία, Εύβοια

αχτένιστος

 

 

αξαγκλισιά

Αχαΐα

αχτενισιά

 

 

αξάγκλιστε

Τσακωνιά

αχτένιστος

 

 

αξάγκλιστος

Αρκαδία, Μεσσηνία

αχτένιστος

 

 

αξάγκλιστους

Βοιωτία

αλανάριστος

 

 

αξάγκλιστους

Αιτωλοακαρνανία, Βοιωτία

αχτένιστος

 

 

αξάγκουνα

Λέσβος

πισθάγκωνα

 

δ

αξάγκωνα [Somavera 1709]

Θήρα, Κύπρος, Νάξος, Νίσυρος, Ρόδος, Σύμη, Χάλκη, Χίος

πισθάγκωνα

 

δ

αξαγκωνιάζω [Λεξικό Δημητράκου 1936]

δένω τα χέρια πισθάγκωνα: αξαγκωνίζω, εξαγκωνιάζω, ξαγκωνιάζω, ξαγκωνίζω

αξαγκωνιάζω

 

 

αξαγκωνίζω

Κύπρος

αξαγκωνιάζω

 

δ

αξαγκωνίζω [Λεξικό Δημητράκου 1936]

Κύπρος

Κύπρος

 

 

αξάγλιγους

Αιτωλοακαρνανία

αχτένιστος

 

 

αξάγλισμα [Βλάχος 1659]

 

άντληση

 

 

αξαγλιώ [Βλάχος 1659]

 

αντλώ

 

 

αξαγοράζω

Κύπρος

εξαγοράζω

 

 

αξαγόραστος [Βεντότης 1790]

Ήπειρος

ανεξαγόραστος

 

δ

αξαγόραστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αχρέωτος

 

δ

αξαγόραστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανεκτίμητος

 

 

αξαγόραστους

Ιωάννινα

ανεκτίμητος

 

 

αξαγόρευτα [Βλάχος 1659]

 

ανεξομολόγητα

 

δ

αξαγόρευτος [Germano 1622]

Λακωνία, Μάνη

ανεξομολόγητος

 

 

αξαγόριφτους

Αδριανούπολη*

ανεξομολόγητος

 

 

άξαγος

Όφις*, Σάντα*, Χαλδία*

αλανάριστος

 

 

αξαγουγές

Ίμβρος

τζεντζερέδια

 

 

αξαγουγή

Λήμνος

περιουσία

 

 

αξαγούρευτος

Κερασούντα*, Χαλδία*

ανεξομολόγητος

 

 

αξάδα

Αιτωλοακαρνανία, Λάρισα, Πιερία

αξιοσύνη

 

δ

αξάδεια [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

σχόλη

 

δ

αξαδειάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ευκαιρώ

 

δ

αξαδέλφη [Germano 1622]

 

ξαδέρφη

 

 

αξάδελφη [Somavera 1709]

 

ξαδέρφη

 

 

αξαδέλφι [Somavera 1709]

 

ξαδέρφι

 

 

αξαδέλφια [Somavera 1709]

Δέλβινο

ξαδέρφια

 

 

αξάδελφος [Germano 1622]

Τρίγλια*

ξάδερφος

 

 

αξαδέρφ

Αδριανούπολη*, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Λέσβος, Νιγρίτα, Πιερία, Σάμος, Σιάτιστα

ξαδέρφη

 

δ

αξαδερφάκι [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ξαδερφάκι

 

δ

αξαδέρφη [Λεξικό Πρωίας 1933]

Δέλβινο, Νάξος, Σύρος

ξαδέρφη

 

δ

αξαδέρφι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαδέρφι

 

 

αξαδέρφια [Somavera 1709]

Κοζάνη

ξαδέρφια

 

δ

αξαδέρφισσα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ξαδέρφη

 

δ

αξάδερφος [Somavera 1709]

Αίγινα, Δέλβινο, Κίμωλος, Κρήτη, Νάξος, Σύρος

ξάδερφος

 

 

αξαδιρφός

Πιερία, Σκόπελος

ξάδερφος

 

 

αξάδιρφους

Αδριανούπολη*, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Λάρισα, Λέσβος, Λήμνος, Νιγρίτα, Πιερία, Σαμοθράκη, Σάμος, Σιάτιστα, Τρίκαλα

ξάδερφος

 

 

αξάδιφους

Σκόπελος

ξάδερφος

 

 

αξαέρφη

Χάλκη, Χίος

ξαδέρφη

 

 

αξαέρφιτσα

Κάρπαθος

ξαδέρφη

 

 

αξαέρφκια

Καστελλόριζο

ξαδέρφια

 

 

αξάερφος

Κάρπαθος, Κάσος, Καστελλόριζο, Νίσυρος, Σύμη, Χάλκη, Χίος

ξάδερφος

 

 

αξαζζούμενος

Νίσυρος

άξιος

 

δ

αξαζόμενος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κρήτη, Κύπρος

άξιος

 

δ

αξαζούμενος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Θήρα, Λακωνία, Νίσυρος

άξιος

 

δ

αξάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Θήρα, Κοτύωρα*, Κρήτη, Κύπρος

αξίζω

 

δ

αξάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

τακτοποιώ

 

 

αξαθκιάς

Κύπρος

ξανθός

 

δ

αξάι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αρκαδία, Γρεβενά, Ηλεία, Θήρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Κρήτη, Λακωνία, Λάρισα, Μαγνησία, Μέγαρα, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Πιερία, Σάμος, Σκόπελος, Τρίκαλα

αλεστικά

 

 

αξάιν

Κάρπαθος, Κύπρος, Κως, Νίσυρος

αλεστικά

 

 

αξαίνου

Ιωάννινα, Σουφλί, Τσακωνιά, Φωκίδα

αυξάνω

 

δ

αξαίνω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ζάκυνθος, Θεσπρωτία, Κεφαλονιά, Κρήτη, Λευκάδα

αυξάνω

 

 

αξάκουσμα [Somavera 1709]

 

φήμη

 

 

αξακουσμένος [Somavera 1709]

 

φημισμένος

 

 

αξάκουστος [Somavera 1709]

 

φημισμένος

 

 

αξάκριγος

Αρκαδία

αξάκριστος

 

δ

αξάκριστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

δεν του κόπηκαν τα άκρα: ανεξάκριστος, αξάκριγος

αξάκριστος

 

 

αξάλ

Αιτωλοακαρνανία, Γρεβενά, Λάρισα

βουκέντρα

 

δ

αξαλάφρωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαλαφρωμένος

 

δ

αξαλάφρωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αξελάφρωτος

αξαλάφρωτος

 

 

αξαλείβγω [Somavera 1709]

 

εξαλείφω

 

 

αξαλείβω [Somavera 1709]

 

εξαλείφω

 

 

αξάλειμα [Somavera 1709]

 

εξάλειψη

 

 

αξαλειμός [Somavera 1709]

 

εξάλειψη

 

 

αξαλής

Θήρα

άξιος

 

 

αξάλητε

Τσακωνιά

άκαυτος

 

 

αξάλιστος

Αχαΐα, Κορινθία

ακλάδευτος

 

 

αξαμάρι

Κρήτη

μέτρο

 

 

αξαμάρι

Κρήτη

πατρόν

 

 

αξαμάρι [Βλάχος 1659]

Θήρα, Κρήτη, Κως

μέτρηση

 

 

αξαμάριν

Κάρπαθος

πατρόν

 

δ

αξάμηνο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

εξάμηνο

 

 

αξάμι

Κρήτη

ηλιοβασίλεμα

 

 

αξάμι [Κοκκίδης 1960]

Θεσπρωτία, Κρήτη, Κωνσταντινούπολη, Πάργα

σούρουπο

 

 

αξαμιάζω

Κύπρος

εξετάζω

 

δ

αξαμιάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύπρος

μετρώ

 

 

αξαμίλα

Αρκαδία

ξάφνιασμα

 

 

αξαμινιάζω

Κύπρος

εξετάζω

 

 

άξαμνα

Αρκαδία, Εύβοια, Ηλεία, Μέγαρα, Μεσσηνία

ξαφνικά

 

 

αξάμναμας

Καλλίπολη*

λυκόφως

 

 

αξαμνιά

Αρκαδία, Μεσσηνία

ξαφνικό

 

 

αξαμνιάζω

Κύπρος

μετρώ

 

 

αξαμνικός

Μέγαρα

ξαφνικός

 

 

άξαμνος

Αρκαδία

ξαφνικός

 

 

αξάμνου

Μέγαρα

ξαφνικά

 

 

άξαμο

Κρήτη, Φούρνοι

μέτρο

 

 

άξαμο

Θήρα, Κρήτη, Κως

πατρόν

 

 

άξαμο [Βλάχος 1659]

Κρήτη, Κως, Νίσυρος

μέτρηση

 

 

άξαμον

Κύπρος

μέτρηση

 

 

άξαμον

Ρόδος

πατρόν

 

 

άξαμος

Κάλυμνος

πατρόν

 

δ

άξαμος [Germano 1622]

Κάλυμνος, Κύπρος, Χίος

μέτρηση

 

δ

αξαμός [Βλαστός 1931]

 

μέτρηση

 

 

άξαμου

Σάμος

μέτρο

 

 

αξάμουμα

Κοζάνη

χούφτωμα

 

 

άξαμουν

Λιβίσι*

μέτρο

 

 

άξαμους

Λιβίσι*

μέτρο

 

 

αξαμποθιά

Νάξος

σπρωξιά

 

 

αξαμπώθω

Νάξος

σπρώχνω

 

 

αξαμτζιλίκι [Κοκκίδης 1960]

 

εσπερίδα

 

 

αξάμωμα [Somavera 1709]

 

μέτρηση

 

 

αξάμωμαν

Κύπρος

μέτρηση

 

 

αξαμωμένος [Germano 1622]

 

αξαμωμένος

 

 

αξαμώννου

Λιβίσι*

μετρώ

 

 

αξαμώννω

Κάρπαθος, Κύπρος

μετρώ

 

 

αξαμώνου

Κοζάνη

αγγίζω

 

 

αξαμώνου

Σιάτιστα

κλέβω

 

 

αξαμώνου

Κοζάνη

χαϊδεύω

 

 

αξαμώνου

Κοζάνη

χουφτώνω

 

 

αξαμώνω

Χίος

δέρνω

 

 

αξαμώνω

Κύθηρα, Νάξος, Χίος

σκοπεύω

 

δ

αξαμώνω [Portius 1635]

Καστελλόριζο, Νίσυρος

μετρώ

 

δ

αξάμωτα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αμέτρητα

 

 

αξάμωτος [Somavera 1709]

 

μετρημένος

 

δ

αξάμωτος [Βλαστός 1931]

 

άφταστος

 

δ

αξάμωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη

αμέτρητος

 

δ

αξανά [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κύπρος

ξανά

 

 

αξαναζητώ

Κύπρος

ξαναζητώ

 

 

αξανάκακα

Ρόδος, Χίος

άκακα

 

δ

αξανάκακα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανεξικάκως

 

 

αξανακρινίσκω

Κύπρος

ξαναδικάζω

 

δ

αξανάκωλα [Ηπίτης 1908]

Κρήτη, Χίος

ανάποδα

 

δ

αξανάκωλα [Ηπίτης 1908]

Κάρπαθος

όπισθεν

 

 

αξανάκωλος

Κρήτη

ανάποδος

 

 

αξαναπαίρνω

Κύπρος

ξαναπαίρνω

 

 

αξαναπαρχής

Κύπρος

εξαρχής

 

δ

αξαναπαρχής [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαναρχής

 

 

αξανάπαρχος

Χίος

εξαρχής

 

 

αξανάποιτε

Τσακωνιά

άζυμος

 

 

αξαναπουλώ

Κύπρος

ξαναπουλώ

 

 

αξαναρωτώ

Κύπρος

ξαναρωτώ

 

 

αξανάστρεφα

Θήρα, Χίος

ανάποδα

 

 

αξανάστρεφη

Θήρα, Νίσυρος, Χίος

ξανάστροφη

 

 

αξανάστρεφος

Νίσυρος

ανάποδος

 

 

αξανάστρεφτος

Νίσυρος

ανάποδος

 

 

αξανάστρουφα

Κρήτη

ανάποδα

 

 

αξανάστρουφος

Κρήτη

ανάποδος

 

δ

αξανάστροφα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Θήρα, Κρήτη, Κύπρος, Νίσυρος, Ρόδος, Χάλκη

ανάποδα

 

δ

αξανάστροφα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αντίστροφα

 

 

αξανάστροφη

Λέρος, Χίος

ξανάστροφη

 

 

αξανάστροφος

Ρόδος, Χάλκη

ανάποδος

 

 

αξαναφέρνω

Κύπρος

ξαναφέρνω

 

δ

αξανέμητος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αλίχνιστος

 

δ

αξανεμιά [Germano 1622]

 

απάγκιο

 

δ

αξανεμικός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

απάνεμος

 

δ

αξανέμισμα [Ηπίτης 1908]

Κάρπαθος

λίχνισμα

 

δ

αξανέμιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αλίχνιστος

 

 

αξάνεμος

Χίος

ζέφυρος

 

δ

αξάνεμος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

απάνεμος

 

 

αξαννοίουμαι

Κύπρος

ξανοίγομαι

 

 

αξαννοίω

Κύπρος

αγναντεύω

 

 

αξαννοίω

Κάρπαθος

κοιτάζω

 

 

αξανοίγω [Germano 1622]

 

κατασκοπεύω

 

 

αξανοίγω [Somavera 1709]

 

ξανοίγω

 

 

αξανοικτής [Germano 1622]

 

κατάσκοπος

 

δ

αξάνοιχτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακοινώνητος

 

δ

αξάνοιχτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιφυλακτικός

 

δ

αξάνοιχτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

άπειρος

 

 

αξανοίω

Νάξος

βλέπω

 

 

αξανοίω

Νάξος

κοιτάζω

 

 

αξανοίω [Ηπίτης 1908]

Νάξος

ξανοίγω

 

 

αξάντια

Μαγνησία

απέναντι

 

δ

άξαντος [Βλάχος 1897]

Αρκαδία, Κονίστρες, Κως, Σύμη

αλανάριστος

 

 

άξαντους

Βόρεια Εύβοια

αλανάριστος

 

 

αξαόραμα

Νάξος

εξομολόγηση

 

 

αξαοράρης

Κάρπαθος

εξομολογητής

 

 

αξαορεύγω

Νάξος

εξομολογώ

 

 

αξαόρευτος

Θήρα, Κάρπαθος

ανεξομολόγητος

 

 

αξαορεύω

Νάξος

εξομολογώ

 

 

αξαπίσω

Θήρα

ξοπίσω

 

δ

αξάπλα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξάπλα

 

δ

αξαπλωμός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξάπλα

 

δ

αξαπλώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαπλώνω

 

δ

αξαπλωτός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαπλωτός

 

 

αξαποδίτης

Χίος

διάβολος

 

 

αξαπόλημα [Somavera 1709]

 

αμόλημα

 

 

αξαπολημένος [Germano 1622]

 

αμολητός

 

 

αξαπολημός [Somavera 1709]

 

αμόλημα

 

 

αξαπόλητος [Somavera 1709]

 

αμολητός

 

δ

αξαπολυτός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αμολητός

 

δ

αξαπολύω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αμολώ

 

 

αξαπολώ [Germano 1622]

Κύπρος, Χίος

αμολώ

 

δ

αξαποσταίνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξεκουράζομαι

 

δ

αξαπόσταμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξεκούραση

 

δ

αξαποσταμένος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξεκουρασμένος

 

δ

αξαπόστατος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξεκουρασμένος

 

δ

άξαππα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύπρος

ξαφνικά

 

 

αξάρ

Ίμβρος

αλεστικά

 

 

αξαράχνιαστος [ΙΛΝΕ 1939]

αξεράχνιαστος, αξερώγιαστος

αξαράχνιαστος

 

δ

αξαργητού [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αργά

 

 

άξαργιος

Ρόδος

εύκαιρος

 

 

αξαργιοτού

Κρήτη

επίτηδες

 

 

αξαργιτού

Κρήτη, Πάρος, Σκόπελος

επίτηδες

 

 

αξαργκιτού

Κάρπαθος

επίτηδες

 

 

άξαργος

Ρόδος

εύκαιρος

 

 

αξαργού

Κρήτη

επίτηδες

 

δ

αξάργου [Legrand 1882]

Θήρα, Κρήτη

επίτηδες

 

 

αξαργουτού

Κρήτη

επίτηδες

 

 

αξαργτού

Πάρος

επίτηδες

 

 

αξάρθια

Θήρα

ξάρτια

 

 

αξάρι

Νίσυρος

αλεστικά

 

 

αξαριτού

Κρήτη

επίτηδες

 

δ

άξαρκα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μάταια

 

 

άξαρκος

Κύπρος

άνεργος

 

δ

άξαρκος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

νωθρός

 

 

αξαρμαλάκιαστος

Μάνη

αξαρμύριστος

 

δ

αξαρμάτωτα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αόπλως

 

δ

αξαρμάτωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αστόλιστος

 

δ

αξαρμάτωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κύπρος

άοπλος

 

 

αξαρμύριστος

αξαρμαλάκιαστος

αξαρμύριστος

 

 

αξάρτι

Θήρα

ξάρτι

 

δ

αξάρτια [Germano 1622]

Κάρπαθος, Μύκονος

ξάρτια

 

 

αξαρτού

Κρήτη

επίτηδες

 

 

αξαρχής

Σάμος

εξαρχής

 

 

αξάς

Κάρπαθος, Κως, Νίσυρος, Ρόδος, Σάμος, Χίος

ξάδερφος

 

 

αξάς [Somavera 1709]

 

εξάδα

 

 

άξασπα

Κάλυμνος

ξαφνικά

 

δ

αξαστεριά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαστεριά

 

δ

αξάστερος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξάστερος

 

δ

αξαστέρωμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαστεριά

 

δ

αξαστερώνει [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαστερώνει

 

δ

αξαστερώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαστερώνω

 

δ

άξαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κερασούντα*, Λακωνία, Οινόη, Σαράντα Εκκλησιές*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αλανάριστος

 

 

αξάτους

Λέσβος

πλατύσκαλο

 

δ

αξαύτου [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επίτηδες

2

δ

άξαφνα [Βεντότης 1790]

Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Δέλβινο, Ευρυτανία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Κάλυμνος, Καππαδοκία*, Κάρπαθος, Κάρυστος, Καστελλόριζο, Κέα, Κρήτη, Κύθηρα, Λακωνία, Λέρος, Λέσβος, Λήμνος, Λιβίσι*, Μάνη, Νάξος, Νίσυρος, Οινόη*, Ρόδος, Νιγρίτα, Σωζόπολη*, Τρίγλια*, Τσακωνιά, Χάλκη, Χίος

ξαφνικά

 

 

άξαφνε

Τσακωνιά

ξαφνικός

 

 

αξαφνιά

Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Αχαΐα, Ιωάννινα, Κορινθία, Μεσσηνία

ξαφνικό

 

 

αξάφνια

Αρκαδία

ξαφνικό

 

δ

αξαφνιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ηλεία

ξάφνιασμα

 

δ

αξαφνίζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαφνιάζω

 

δ

αξαφνικά [Βλάχος 1659]

Κάρπαθος, Κρήτη

ξαφνικά

 

δ

αξαφνικός [Βλάχος 1659]

Κάρπαθος

ξαφνικός

 

 

αξαφνικού [Germano 1622]

 

ξαφνικά

 

δ

αξάφνισμα [Somavera 1709]

 

ξάφνιασμα

 

 

αξαφνισμός [Somavera 1709]

 

ξάφνιασμα

 

δ

αξάφνιστα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άφοβα

 

δ

αξάφνιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

άφοβος

 

δ

άξαφνο [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αρκαδία, Μάνη

ξαφνικό

 

δ

άξαφνος [Βεντότης 1790]

Μάνη

ξαφνικός

 

δ

αξάφνου [Germano 1622]

Πάρος, Σύρος

ξαφνικά

 

 

αξάφριος

Παξοί

αξάφριστος

 

δ

αξάφριστος [Βεντότης 1790]

αξάφριος, αξέφριστος, αξήφριστος

αξάφριστος

 

 

αξαφταίνω

Κύπρος

καίγομαι

 

 

άξαφτος

Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

απύρωτος

 

 

αξάφτω

Θήρα, Κύπρος

ανάβω

 

 

αξάφτω

Μύκονος, Χίος

αστράφτω

 

 

αξάφτω [Somavera 1709]

 

φλογίζω

 

δ

αξάφτω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

εξάπτω

 

 

άξαχας

Μύκονος, Σύρος

τσακμακόπετρα

 

 

αξάχι

Μύκονος

τσακμακόπετρα

 

 

άξαχος [Ηπίτης 1908]

 

άστατος

 

 

άξαχος [Ηπίτης 1908]

 

επιπόλαιος

 

 

άξγους

Αιτωλοακαρνανία*

άξυστος

 

 

αξέ

Καλαβρία

από

 

 

άξε

Βάτικα*, Τσακωνιά*

άξιος

 

 

αξεβαίννω

Κύπρος

ανεβαίνω

 

 

αξεβαίννω

Κύπρος

βγαίνω

 

 

αξέβγαλτος [Βλαστός 1931]

 

άβγαλτος

 

δ

αξέβγαλτος [Κοντόπουλος 1903]

 

άπειρος

 

 

αξέβγαλτους

Αιτωλοακαρνανία, Σέρρες

άβγαλτος

 

 

αξέβγαλτους

Καστοριά, Μαγνησία

άπειρος

 

δ

αξέβγαρτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη, Χίος

άπειρος

 

 

αξεβοτάνιστος

Κονίστρες, Θήρα

αβοτάνιστος

 

 

αξεβουτύριστος

Κεφαλονιά

αξεβουτύρωτος

 

 

αξεβουτύρωτος [ΙΛΝΕ 939]

για γάλα ή τυρί: αξεβουτύριστος, αξηβουτύριστος

αξεβουτύρωτος

 

 

αξεβράκωτος

Κρήτη, Νίσυρος, Ρόδος, Σύρος

ξεβράκωτος

 

 

αξέβριστος

Άνδρος, Μήλος

άβριστος

 

 

αξέγκιουτε

Τσακωνιά

αξέντυτος

 

δ

αξεγλύτωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγλύτωτος

 

 

αξεγνιασά

Πάρος

ξεγνοιασιά

 

 

αξέγνιαστος

Ζάκυνθος

ξέγνοιαστος

 

 

αξέγνιος

Κρήτη, Κάσος

ξέγνοιαστος

 

 

αξεγνοιασιά [Somavera 1709]

Κύθηρα

ξεγνοιασιά

 

 

αξέγνοιαστα [Somavera 1709]

 

ξέγνοιαστα

 

δ

αξέγνοιαστος [Germano 1622]

 

ξέγνοιαστος

 

δ

αξέγραφτος [Βλαστός 1931]

 

άσβηστος

 

 

αξεδήλωτος

Αρκαδία

απραγματοποίητος

 

δ

αξεδιάλεχτος [Βλαστός 1931]

ακόκκιστος, ακότσιγος, αξεδιάλυτος

αξεδιάλεχτος

 

δ

αξεδιάλυστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αξεμπέρδευτος

 

δ

αξεδιάλυτα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ασαφώς

 

 

αξεδιάλυτος

Κορινθία

αξεδιάλεχτος

 

δ

αξεδιάλυτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ασαφής

 

δ

αξεδιάλυτος [Σκαρλάτος 1874]

 

αξεμπέρδευτος

 

δ

αξεδιάντροπα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξεδιάντροπα

 

δ

αξεδιαντροπιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξεδιαντροπιά

 

δ

αξεδιάντροπος [Βεντότης 1790]

Ήπειρος

ξεδιάντροπος

 

 

αξεδίπλιαστος

Μάνη

αξεδίπλωτος

 

δ

αξεδίπλωτος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αξεδίπλιαστος

αξεδίπλωτος

 

 

αξεδοσά

Πάρος

ψυχαγωγία

 

δ

αξέζωστος [Σκαρλάτος 1835]

Κρήτη

άζωστος

 

δ

αξεθύμαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αξιθύμαστους

αξεθύμαστος

 

 

αξεκάρσωτος

Νίσυρος

ξεκάλτσωτος

 

 

αξεκάρτσωτος

Κρήτη

ξεκάλτσωτος

 

 

αξεκάρφουτος

Μάνη

αξεκάρφωτος

 

δ

αξεκάρφωτος [Βλαστός 1931]

αξεκάρφουτος

αξεκάρφωτος

 

 

αξεκλείδωτος

Νάξος

ξεκλείδωτος

 

 

αξεκλήρωτος

Κως

άφθονος

 

 

αξεκοκάλιαστος

Άνδρος

αξεκοκάλιστος

 

δ

αξεκοκάλιστος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αξεκοκάλιαστος, αξηκοκκάλιστος

αξεκοκάλιστος

 

 

αξεκόλητε

Τσακωνιά

αξεκόλλητος

 

δ

αξεκόλλητος [Σκαρλάτος 1874]

αξεκόλητε, αξικόλητους, αξικόλλητος

αξεκόλλητος

 

 

αξεκούκουλος

Κρήτη

ακαπέλωτος

 

 

αξεκουκούλωτος

Κρήτη

ακαπέλωτος

 

 

αξεκούμπουτε

Τσακωνιά

αξεκούμπωτος

 

δ

αξεκούμπωτος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αξεκούμπουτε

αξεκούμπωτος

 

δ

αξεκούνητος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακούνητος

 

 

αξεκούραα

Νίσυρος

ξεκούραστα

 

 

αξεκουραγιά

Νίσυρος

ξεκούραση

 

 

αξεκούραος

Νίσυρος

ξεκούραστος

 

δ

αξελάκκιαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αξελάκκωτος

 

δ

αξελάκκιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αξελάκκωτος

 

δ

αξελάκκωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αξελάκκιαστος, αξελάκκιστος, αξελάκουτε, αξελάκουτος, αξιλάκουτος, αξιλάκουτους

αξελάκκωτος

 

 

αξελάκουτε

Τσακωνιά

αξελάκκωτος

 

 

αξελάκουτος

Μάνη

αξελάκκωτος

 

δ

αξελάφρωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αξαλάφρωτος

 

 

αξελέστατος

Λακωνία

ατημέλητος

 

δ

αξελιθάριστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αξελιθάριστος

αξελιθάριστος

 

δ

αξελόγιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αξεμυάλιστος

αξελόγιαστος

 

δ

άξεμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αύξηση

 

 

αξεμάιτιαστος

Μάνη

αξεμάτιαστος

 

 

αξεμαλιάρης

Θήρα

ξεσκούφωτος

 

 

αξεμαλιαριά

Θήρα

αναμαλλιασμένη

 

 

αξεμάτιαστος

αξεμάιτιαστος, αξεμέτρητος

αξεμάτιαστος

 

 

αξεμέτρητος

Μάνη

αξεμάτιαστος

 

 

αξεμόγητε

Τσακωνιά

ανεξομολόγητος

 

δ

αξεμολόγητα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αξομολόγητα

 

 

αξεμολόγητε

Χαβουτσί*

ανεξομολόγητος

 

δ

αξεμολόγητος [Βλάχος 1897]

 

ανεξομολόγητος

 

δ

αξεμολόητος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Άνδρος, Παξοί

ανεξομολόγητος

 

 

αξεμούριστος

Κρήτη

ακατέργαστος

 

 

αξεμπέρδετος [Somavera 1709]

 

αξεμπέρδευτος

 

δ

αξεμπέρδευτος [Somavera 1709]

αξεδιάλυστος, αξεδιάλυτος, αξεμπέρδετος, αξεμπέρδεφτος, αξεμπέρδωτος

αξεμπέρδευτος

 

 

αξεμπέρδεφτος [Βλαστός 1931]

 

αξεμπέρδευτος

 

 

αξεμπέρδωτος

Μάνη

αξεμπέρδευτος

 

δ

αξεμυάλιστος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

αξελόγιαστος

 

δ

αξεμύτιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακοινώνητος

 

 

αξεμώρατος

Νάξος

ξεμωραμένος

 

 

αξενέμιστος

Χίος

αλίχνιστος

 

 

αξένευτος

Τραπεζούντα

οικείος

 

 

αξένιαγους

Σάμος

ξέγνοιαστος

 

 

αξένιαους

Σάμος

ξέγνοιαστος

 

 

αξένιαστους

Σάμος

ξέγνοιαστος

 

 

αξένιαστους

Λιβίσι*, Σέρρες

ξένοιαστος

 

 

αξένιος

Χίος

ξέγνοιαστος

 

δ

αξενίτευτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αξινίτιφτους

αξενίτευτος

 

 

αξέννιους

Λιβίσι*

ξένοιαστος

 

 

αξεννοιασιά [Somavera 1709]

 

ξεγνοιασιά

 

 

αξέννοιαστα [Somavera 1709]

 

ξέγνοιαστα

 

δ

αξέννοιαστος [Germano 1622]

 

ξένοιαστος

 

δ

αξέννοιαστος [Somavera 1709]

Κύπρος

ξέγνοιαστος

 

 

αξενογνιασά

Πάρος

αδιακρισία

 

 

αξενόγνιαστος

Πάρος

αδιάκριτος

 

 

αξενόγνοιαστος [Ηπίτης 1908]

Νάξος

ξέγνοιαστος

 

 

αξένου

Αιτωλοακαρνανία, Σουφλί

μεγαλώνω

 

 

αξέντυγος

 

αξέντυτος

 

δ

αξέντυστος [Λεξικό Δημητράκου 1938]

 

αξέντυτος

 

δ

αξέντυτος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αξέγκιουτε, αξέντυγος, αξέντυστος, ξέντυτος

αξέντυτος

 

δ

αξέντυτος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

ξεντυμένος

 

δ

αξενύσταχτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

νυσταγμένος

 

δ

αξενύχτιστος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αξινύχτγους

αξενύχτιστος

 

δ

αξεπάστρευρος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακαθάριστος

2

δ

αξεπέραστος [Βλαστός 1931]

ανεξαπέραστος, αξηπέραστος

αξεπέραστος

 

δ

αξεπετασμός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξεπέταγμα

 

 

αξεπλέρουτος

Κονίστρες

αξεπλήρωτος

 

δ

αξεπλέρωτος [Βλαστός 1931]

 

αξεπλέρωτος

 

δ

αξεπλήρωτος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αξεπλέρουτος, αξεπλέρουτους, αξεπλέρωτος, αξεπλιέρουτος, αξεπλιέρωτος

αξεπλήρωτος

 

 

αξεπλιέρουτος

Μάνη

αξεπλήρωτος

 

 

αξεπλιέρωτος

Μάνη

αξεπλήρωτος

 

 

αξέπλυγος

Ζάκυνθος

αξέπλυτος

 

 

αξέπλυτος [ΙΛΝΕ 1933]

αγιάκλυστος, αδάκλυγος, αδάκλυστος, αδκιάκλυστος, αξέπλυγος

αξέπλυτος

 

 

αξεπόλυτος

Νίσυρος, Φούρνοι, Χίος

ξυπόλυτος

 

 

αξεπορτιά

Κάρπαθος

αυλόπορτα

 

 

αξεπότσουτε

Τσακωνιά

αξεφόρτωτος

 

 

αξέρα

Αιτωλοακαρνανία

ξέρα

 

 

αξέραγος

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αξέραστος

 

 

αξέραστος [Βλάχος 1897]

αξέραγος

αξέραστος

 

 

αξεράχνιαστος

Νάξος

αξαράχνιαστος

 

δ

αξερρίζωτος [Σκαρλάτος 1874]

αξιρίζουτους, αξιρίζωτος

αξερρίζωτος

 

 

αξερώγιαστος

Νάξος

αξαράχνιαστος

 

 

αξέσαστους

Λέσβος

ανέτοιμος

 

 

αξέσαστους

Λέσβος

απεριποίητος

 

δ

αξεσήκωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

ξισήκουτους

αξεσήκωτος

 

 

αξέσιαστους

Ίμβρος

ατημέλητος

 

δ

αξεσκέπαστος [Σκαρλάτος 1835]

αξεσκέπατος, αξισκέπαστους

αξεσκέπαστος

 

δ

αξεσκέπατος [Λεξικό Δημητράκου 19383

 

αξεσκέπαστος

 

δ

αξεσκήπατος [Λεξικό Δημητράκου 1938]

 

ασκέπαστος

 

 

αξέσκιστος

Μάνη

αξέσχιστος

 

 

αξέσκιστος

Σίλλη

άπειρος

 

δ

αξεσκόλιστος [Βλαστός 1931]

 

αδασκάλευτος

 

 

αξεσκόνιγος

Κεφαλονιά, Κορινθία

αξεσκόνιστος

 

δ

αξεσκόνιστος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

ακόμπετος, αξεσκόνιγος, αξησκόνιστος

αξεσκόνιστος

 

 

αξεσκούφωτος

Νίσυρος

ξεσκούφωτος

 

 

άξεσπα

Νίσυρος, Τήλος, Χάλκη

ξαφνικά

 

 

αξεστάχυαστε

Τσακωνιά

αστάχυαστος

 

δ

αξεστάχυαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αξεστάχυαστος

3

λ

άξεστος

αβάρβαρος, αβάρβαρους, αβροντολόγιστος, άβροτος, αγγάρ, αγγουρωτός, αγής, αγκρούβιανος, αγναφοπέτσι, αγναφόπετσο, άγνωθος, αγούρκους, αγραντολόγιστος, αγραντολόιστος, αγρέκιαστους, αγρίκα, αγρίκιστος, αγριλάντστους, αγρίξτους, αγριουτζόμπανους, αγριουτσιόμπανους, αγριοχρίστιανος, αγριτσιόμπανους, αγρουτζιόμπανους, αγρουτζόμπανους, αγρόχαλτες, αγροχωρέτας, αγροχωρέτες, ακαμάτευτος, αλειτούργητος, αμαρίγκλουτους, αμπράζικος, ανααγρίκιστος, ανάβλαχος, ανέβγαλτους, ανίγρικους, αντάφτστους, αντούβιανος, αρμουλόιτους, αρούκατος, ατσουγκράνστους, αχιρλάντστους, βιλάνος, γιλαδιάς, γιουρούξ, ζοπποπέλεντρος, πέτσακας

άξεστος

 

 

αξέστρωτος

Κρήτη

ασαμάρωτος

 

δ

αξέστρωτος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

ξέστρωτος

 

δ

αξέστρωτος [Σκαρλάτος 1835]

αξήστρωτους

αξέστρωτος

 

 

αξεσυνερισιά

Κέρκυρα

αφροντισιά

 

δ

αξεσυνέριστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άκακος

 

δ

αξεσυνέριστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακαταλόγιστος

 

δ

αξέσχιστος [Somavera 1709]

αξέσκιστος, Λιβίσι*

αξέσχιστος

 

 

αξέταγος

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ανεξέταστος

 

δ

αξετασιά [Βλαστός 1931]

 

αβλεψία

 

δ

αξετασιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ασκεψία

 

δ

αξέταστος [Somavera 1709]

 

ανεξέταστος

 

 

αξέταχτα

Αρκαδία, Κύθηρα, Μάνη

ανεξέταστα

 

δ

αξέταχτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Μάνη

ανεξέταστος

 

 

αξετελείωτος

Κρήτη

ατέλειωτος

 

 

αξετέλευτος

Κάλυμνος, Νίσυρος, Ρόδος

ατέλειωτος

 

 

αξετέλευτος

Κρήτη

ημιτελής

 

 

αξετέλιωτος

Κρήτη

ατέλειωτος

 

δ

αξετίμητος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αχαΐα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κύθηρα, Πάργα

ανεκτίμητος

 

δ

αξετίμωτος [Βλάχος 1897]

Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ήπειρος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Μεσσηνία, Παξοί

ανεκτίμητος

 

 

αξετρούπωτος

Κορινθία

αξετρύπωτος

 

δ

αξετρύπωτος [ΙΛΝΕ 1936]

αξετρούπωτος

αξετρύπωτος

 

 

αξετσίππωτη

Ρόδος

ξετσίπωτη

 

 

αξετσίπφωτος

Κάλυμνος, Νίσυρος

ξεδιάντροπος

 

 

αξετσίπωτη

Άνδρος, Κρήτη

ξετσίπωτη

 

 

αξετύλιγος

Κονίστρες

αξετύλιχτος

 

 

αξετύλικτος [Σκαρλάτος 1835]

 

αξετύλιχτος

 

δ

αξετύλιχτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αξετύλιγος, αξετύλικτος, αξιτύλιχτους

αξετύλιχτος

 

δ

αξεύγαλτος [Legrand 1882]

 

άπειρος

 

 

άξευρος

Ρόδος

ανήξερος

 

δ

αξέφευγα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αναπόφευκτα

 

δ

αξέφευγος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αναπόφευκτος

 

δ

αξεφιτίλιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αξεφτίλιγος, αξεφτίλιστος

αξεφιτίλιστος

 

δ

αξεφλούδιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αξεφλούδιστος

 

 

αξεφλούδιγος

Αρκαδία, Κορινθία

αξεφλούδιστος

 

δ

αξεφλούδιστος [Σκαρλάτος 1835]

αγλούπιγος, αγλούπιστος, αγλούπιχτος, άγλυφος, άγλυφτος, άλεφτε, αξεφλούδιαστος, αξεφλούδιγος, αξιφλέδιαστους, αξιφλούδστους, ξιφλούδιαστους

αξεφλούδιστος

 

δ

αξεφόρτωτος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αξεπότσουτε

αξεφόρτωτος

 

 

αξεφούρνιος

Παξοί

αξεφούρνιστος

 

δ

αξεφούρνιστος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αξεφούρνιος, αξηφούρνιστος

αξεφούρνιστος

 

 

αξέφραου

Σάμος

ξέφραγο

 

δ

αξέφραστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανείπωτος

 

 

αξέφριστος

Χίος

αξάφριστος

 

 

αξεφτίλιγος [ΙΛΝΕ 1939]

 

αξεφιτίλιστος

 

 

αξεφτίλιστος

Άνδρος

αξεφιτίλιστος

 

 

αξεφύλιγος

Κορινθία

αξεφύλλιστος

 

 

αξεφύλιστε

Τσακωνιά

αξεφύλλιστος

 

δ

αξεφύλλιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αξεφύλλιστος

 

δ

αξεφύλλιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αξεφύλιγος, αξεφύλιστε, αξεφύλλιαστος, αξιφύλγους, αξιφύλιαγους, αξιφύλιαους

αξεφύλλιστος

 

 

αξέχαντος

Σύμη

αξέχαστος

 

 

αξέχαστε

Χαβουτσί*

αξέχαστος

2

δ

αξέχαστος [Σκαρλάτος 1874]

αλησμόνετος, αλησμόνηγος, αλησμόνητε, αλησμόνητος, ανάσπαλτος, αξέχαντος, αξέχαστε, αξήαντος, αξήαστος, αξήαστους, αξήχαστος

αξέχαστος

 

δ

αξεχορτάριαστος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

Χίος

αβοτάνιστος

 

 

αξέχουρα

Χαλκιδική

χωριστά

 

 

αξέχουτους

Σάμος

αξεχώνιαστος

 

 

αξέχουτους

Σάμος

άταφος

 

δ

αξεχώνιαστος

αξέχουτους, αξέχωστος, αξέχωτος

αξεχώνιαστος

 

δ

αξεχώριστος [Βλάχος 1659]

αξιχώριγος

αξεχώριστος

 

δ

αξέχωστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Σαράντα Εκκλησιές*, Χίος

αξεχώνιαστος

 

δ

αξέχωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αξεχώνιαστος

 

 

αξεψύχητος [ΙΛΝΕ 1939]

αξεψύχιστος, αξηψύσητος

αξεψύχητος

 

 

αξεψύχιστος

Θήρα, Λακωνία, Νάξος

αξεψύχητος

 

 

αξήαντος

Σύμη

αξέχαστος

 

 

αξήαστος

Κύπρος, Λιβίσι*

αξέχαστος

 

 

αξήαστους

Λιβίσι*

αξέχαστος

 

 

αξηβουτύριστος

Σύμη

αξεβουτύρωτος

 

δ

αξήγητος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανεξήγητος

 

 

αξηγόρευτος [Somavera 1709]

Κρήτη, Κύπρος

ανεξομολόγητος

 

 

αξηκοκκάλιστος

Σύμη

αξεκοκάλιστος

 

 

αξηλίκι [Κουκκίδης 1960]

 

ιδιοτροπία

 

δ

άξημα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αύξηση

 

 

αξημέρουτα

Τσακωνιά

αξημέρωτα

 

 

αξημέρουτε

Τσακωνιά

αξημέρωτος

 

 

αξημέρουτο

Μάνη

αξημέρωτα

 

 

αξημέρουτος

Μάνη

αξημέρωτος

2

δ

αξημέρωτα [Βλαστός 1931]

αλάληγο, αμέρωτα, ανήγιαστα, άνηλα, άνηλγκια, ανήλια, ανήλιαγα, άνηλια, ανήλλια, ανήλιαστα, άνηλλια, άνλα, αξημέρουτα, αξημέρουτο, αξμέρουτα, αποδιαφώτιστα, αρόδιστα, αστερωπά, αφώταγα, αφώτιγα, αφώτιστο, αχάραγα, αχάραγο, βουργά, νυχτίτσα, νυχτούλια, σύθαμπα, σύναυκα, σύνταχα

αξημέρωτα

 

δ

αξημέρωτος [Βλαστός 1931]

αβάρετος (ο ήλιος), αξημέρουτε, αξημέρουτος, αξμέουτους, αξμέρουτους

αξημέρωτος

 

 

αξημολόετος

Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ανεξομολόγητος

 

 

αξημολόητος

Κύπρος

ανεξομολόγητος

 

 

αξηόρευτος

Κύπρος

ανεξομολόγητος

 

 

αξηπασιά [Somavera 1709]

 

αφοβιά

 

 

αξήπαστα [Somavera 1709]

 

άφοβα

 

 

αξήπαστος [Somavera 1709]

 

άφοβος

 

 

αξηπέραστος

Σύμη

αξεπέραστος

 

δ

άξηππα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύπρος

ξαφνικά

 

 

αξής

Καλλίπολη*, Κωνσταντινούπολη, Σουφλί

δύστροπος

 

 

αξής [Κουκκίδης 1960]

 

ιδιότροπος

 

 

αξήσκιστους

Λιβίσι*

άπειρος

 

 

αξησκόνιστος

Κύπρος, Σύμη

αξεσκόνιστος

 

 

αξήστρωτους

Λιβίσι*

αξέστρωτος

 

 

αξηφόρτωτος

Κόρινθία, Κύπρος, Σύμη

αξεφόρτωτος

 

 

αξηφούρνιστος

Κύπρος

αξεφούρνιστος

 

 

αξήφριστος

Σύμη

αξάφριστος

 

 

αξηχάννω

Κύπρος

ξεχνώ

 

 

αξήχαστος

Κύπρος

αξέχαστος

 

 

αξηψύσητος

Κύπρος

αξεψύχητος

 

 

αξιά

Ίμβρος, Καστελλόριζο, Κωνσταντινούπολη, Μάδυτος*, Σαράντα Εκκλησιές*, Σύμη

αξία

 

 

αξιά

Μάδυτος*

ευτυχία

 

 

αξία

Τσακωνιά

αλλαξιά

4

λ

αξία

Βασικό Λεξιλόγιο ΚΝΕ 1962 | άζζιο, ακχιά, άξια, αξιά, αξίγια, αξιγιότε, αξιότα, αξιότε, αξιότη, αξιουμάδα, άξιση, άξα

αξία

 

 

αξία

Τσακωνιά

τσουκνίδα

 

 

άξια

Ζάκυνθος, Κύθηρα

αξία

3

δ

άξια [Germano 1622]

άξα

άξια

 

 

αξιά [Βλαστός 1931]

 

αξιοσύνη

 

δ

αξιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ίμβρος

δύναμη

3

λ

αξιαγάπητος

αγαπέσιμος, αγαπήσιμος

αξιαγάπητος

 

 

αξιάγκλιστους

Καρδίτσα

αχτένιστος

 

δ

αξιάδα [Ηπίτης 1908]

Άρτα*, Βιθυνία*, Βοιωτία, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία, Μεσσηνία, Φιλιππούπολη*

αξιοσύνη

 

 

αξιαζητώ

Κύπρος

απαιτώ

 

 

αξιαζόμενος

Κύπρος

άξιος

 

 

αξιαζόμινους

Αίνος*

άξιος

 

 

αξιάζου

Ιωάννινα

αξίζω

 

δ

αξιαζούμενος [Germano 1622]

Κρήτη, Μάνη, Λακωνία, Ρόδος

άξιος

 

 

αξιάζω [Germano 1622]

Ήπειρος, Κύπρος, Πάρος, Σινασός*

αξίζω

 

 

αξιάλ

Γρεβενά, Καρδίτσα, Κοζάνη, Λάρισα

βουκέντρα

 

 

αξίαλο

Κάλυμνος

ξινόγαλα

 

 

αξίαλον

Κάρπαθος

ξινόγαλα

 

 

αξίαλος

Ρόδος

γιαούρτι

 

 

αξιάμ

Ιωάννινα

βράδυ

 

 

αξιάνοιχτους

Σέρρες

επιφυλακτικός

 

 

αξιαξόραστους

Λάρισα

πολύτιμος

 

 

Αξιάρχης

Δέλβινο

Νοέμβριος

 

 

αξιβουτάντστους

Νιγρίτα

αβοτάνιστος

 

 

αξιβράκουτους

Ίμβρος

ξεβράκωτος

 

 

αξιβράκουτους

Σάμος

πάμφτωχος

 

 

αξιγγοκέρι [Germano 1622]

 

ξιγκοκέρι

 

 

αξίγια

Κερασούντα*, Λήμνος

αξία

 

 

άξιγιος

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*

άξιος

 

 

αξιγιότε

Κερασούντα*

αξία

 

 

αξιγιότε

Κερασούντα*

αξιοσύνη

 

 

αξιγιώνω

Κερασούντα*

αξιώνω

 

 

αξίγκ

Κοζάνη

ξίγκι

 

δ

αξιγκερός [Legrand 1882]

 

λιπαρός

 

 

αξιγκεύγομαι [Somavera 1709]

 

κολακεύομαι

 

 

αξιγκεύγω [Somavera 1709]

 

κολακεύω

 

 

αξιγκεύομαι [Somavera 1709]

 

κολακεύομαι

 

 

αξιγκεύομαι [Somavera 1709]

 

τραβιέμαι

 

 

αξιγκεύου

Σάμος

παχαίνω

 

 

αξιγκεύω [Somavera 1709]

 

κολακεύω

 

 

αξιγκεύω [Somavera 1709]

 

τραβώ

 

 

αξίγκι

Χίος

κήλη

 

 

αξίγκι [Germano 1622]

Κως, Νάξος, Πάρος, Ρόδος, Χίος

ξίγκι

 

 

αξίγκιν

Κάρπαθος, Νίσυρος, Ρόδος

ξίγκι

 

 

αξιγκώνου

Σάμος

παχαίνω

 

 

αξίδιαγους

Αιτωλοακαρνανία

αξίδιαστος

 

δ

αξίδιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αξίδιαγους, αξίδιαστους, αξίδουτους, αξίδωτος

αξίδιαστος

 

 

αξίδιαστους

Ιωάννινα

αξίδιαστος

 

 

αξίδουτους

Αιτωλοακαρνανία

αξίδιαστος

 

 

αξίδωτος

Τραπεζούντα*

αξίδιαστος

 

 

άξιε

Βάτικα*, Τσακωνιά*, Χαβουτσί*

άξιος

 

 

αξίζζω

Κάσος

αξίζω

 

 

αξίζου

Καστοριά, Μάνη, Τσακβνιά, Χαβουτσί*

αξίζω

4

δ

αξίζω [Germano 1622]

αγρίζω, ακαλιάζω, αμερτάρω, αξάζω, αξιάζου, αξιάζω, αξίζζω, αξίζου, αξίντζω, αξίτζω, αχρήζω, αχρίζου, αχρίζω, εξάζω, ξάζω, ξίζω, φελώ

αξίζω

 

 

αξίθαλος

Άνδρος

έξυπνος

 

 

αξιθύμαστους

Ιωάννινα

αξεθύμαστος

 

 

αξίκι

Καστελλόριζο

ελλιποβαρές

 

 

αξίκικους

Μάκρη*

λειψός

 

 

αξικόλητους

Λιβίσι*

αξεκόλλητος

 

 

αξικόλλητος

Καστελλόριζο, Κύπρος

αξεκόλλητος

 

 

αξίκους

Σάμος

λειψός

 

 

αξιλάκουτος

Κονίστρες

αξελάκκωτος

 

 

αξιλάκουτους

Αιτωλοακαρνανία

αξελάκκωτος

 

 

αξιλάξτους

Ίμβρος

επιπόλαιος

 

 

αξιλίθγους

Αιτωλοακαρνανία

αξελιθάριστος

 

 

αξιλίκι

Κωνσταντινούπολη

αναποδιά

 

 

αξιλίκι

Κωνσταντινούπολη

παραξενιά

 

 

άξιμα

Αιτωλοακαρνανία

μεγάλωμα

 

 

αξιμάρ

Σινασός*

αξίνα

 

 

αξιμολόετος

Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ανεξομολόγητος

 

 

αξιμολόητους

Ιωάννινα

ανεξομολόγητος

 

 

αξιμπέρδιφτους

Ιωάννινα

αξεμπέρδευτος

 

 

αξιμπούλουους

Σάμος

ξεβούλωτος

3

δ

αξίνα [Germano 1622]

ανατζάχ, αξιμάρ, αξινάρι, αξινάριν, αξίνη, αξινογύρι, αξινορίν, αξινορύγι, αξνά, αξνάρ, αντσινάρι, ασσινάρι, αστιμάρι, αστουμάρι, αφσινάρι, ντσινάρι, ξινάρι, ξινάριν, ξινιάρι, ξινογύρι, σσινάρι, σφινάρι, τσινάρι, φσινάρι

αξίνα

 

 

αξινάκι [ΙΛΝΕ 1939]

υποκοριστικό της αξίνας: αξιναρόπον, αξινίτσα, αξνάτς, ξιναράκι

αξινάκι

 

 

αξινάρ

Κοτύωρα*, Όφις*, Σάντα*, Σαράντα Εκκλησιές*, Σίλατα*, Τραπεζούντα*, Φάρασα*, Χαλδία*

αξίνα

 

δ

αξινάρα [Βεντότης 1790]

η μεγάλη αξίνα: αξινούρα, ξινάρα

αξινάρα

 

 

αξιναράς [ΙΛΝΕ 1939]

αυτός που σκάβει με την αξίνα: αξιναρολόγος, αξινολόγος, ξιναράς, ξιναρολόγος, ξινοκόπος

αξιναράς

 

 

αξιναρέα

Κερασούντα*, Σάντα*, Χαλδία*

αξινιά

 

 

αξιναρέγια

Κερασούντα

αξινιά

 

δ

αξινάρι [Βεντότης 1790]

Ηλεία, Θήρα, Κάλυμνος, Κύθηρα, Λευκάδα, Σινασός*, Χίος

αξίνα

 

 

αξιναρίζω [ΙΛΝΕ 1939]

σκάβω με την αξίνα: αξινίζω, αξινοκοπώ, ξναρίζω

αξιναρίζω

 

 

αξινάριν [Ηπίτης 1908]

Κερασούντα*, Οινόη*, Τραπεζούντα*

αξίνα

 

 

αξιναρίτζα

Κερασούντα*, Τραπεζούντα

τσαλαπετεινός

 

δ

αξιναροκράτημα [Δημητράκος 1933]

το στειλιάρι της αξίνας: αξινοκράτημα, αξιναρόξυλο, αξιναροστέλ, αξινόστελλντο, αξινόστελο

αξιναροκράτημα

 

 

αξιναρολόγος

Μεσσηνία

αξιναράς

 

 

αξιναρόξυλο

Νάξος

αξιναροκράτημα

 

 

αξιναρόπον

Κερασούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αξινάρα

 

 

αξιναροστέλ

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αξιναροκράτημα

 

 

αξινάστραφα

Κύπρος

ανάποδα

 

 

αξινάστραφα

Κύπρος

ανάποδα

 

 

αξινάστρεφα

Κύπρος, Χίος

ανάποδα

 

 

αξινάστρεφος

Κύπρος

ανάποδος

 

 

αξινέ

Κύπρος

αντίστροφα

 

 

αξινέ

Κύπρος

ενάντια

 

 

αξινέα

Αίγινα, Μάνη, Μεσσηνία

αξινιά

 

 

αξινέμιστ

Ίμβρος

χέρσα

 

 

αξίνη [Germano 1622]

Νάξος, Νίσυρος, Ρόδος, Χίος

αξίνα

 

 

αξινήθρα

Μύκονος

τσουκνίδα

 

 

αξινιά [ΙΛΝΕ 1939]

χτύπημα με την αξίνα: αξινέα, αξιναρέα, αξιναρέγια

αξινιά

 

 

αξινίζω

Κύθηρα, Νάξος

αξιναρίζω

 

 

αξινίστεφος

Σύμη

ιδιότροπος

 

δ

αξίνιστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

άξινος, αξίνστους, άξνος

αξίνιστος

 

 

αξινίστρεφα

Σύμη

ανάποδα

 

 

αξινίστρεφος

Σύμη

ανάποδος

 

 

αξινίτιφτους

Ιωάννινα

αξενίτευτος

 

 

αξινίτσα

Ρόδος

αξινάκι

 

 

αξινογύρι

Χίος

αξίνα

 

 

αξινογύρι [Germano 1622]

Χίος

τσάπα

 

δ

αξινογύρι [Σκαρλάτος 1835]

 

κασμάς

 

 

αξινοκοπώ

Νάξος

αξιναρίζω

 

δ

αξινοκράτημα [Δημητράκος 1933]

 

αξιναροκράτημα

 

 

αξινολόγος

Ηλεία, Μάνη

αξιναράς

 

 

αξινολόγος

Ηλεία

σκαφτιάς

 

 

αξινορίν

Κάρπαθος

αξίνα

 

 

αξινορύγι

Χίος

αξίνα

 

δ

αξινορύγι [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

κασμάς

 

 

άξινος

Νάξος

αξίνιστος

 

 

αξινόστελλντο

Ρόδος

αξιναροκράτημα

 

 

αξινόστελο

Νίσυρος

αξιναροκράτημα

 

 

αξινόστραφα

Κύπρος

ανάποδα

 

 

αξινοστραφκιάζω

Κύπρος

αναποδογυρίζω

 

 

αξινόστραφος

Κύπρος

ανάποδος

 

 

αξινούρα

Ρόδος

αξινάρα

 

 

αξίνστους

Νιγρίτα

αξίνιστος

 

 

αξίντζω

Κάρπαθος, Χίος

αξίζω

 

 

αξινύχτγους

Αιτωλοακαρνανία

αξενύχτιστος

 

 

αξίνω

Δογάν Κιόι*

αυξάνω

 

 

αξιοζούμενος

Κεφαλονιά

άξιος

 

 

αξιοζούμενος

Κεφαλονιά

πολύτιμος

3

λ

αξιοθαύμαστος

αντμιράμπιλε

αξιοθαύμαστος

 

 

αξιόν

Τήνος

άξονας

 

 

άξιονας

Μύκονος

άξονας

 

 

αξιόνι

Αχαΐα, Κύθηρα, Μύκονος, Χίος

άξονας

4

λ

αξιοπρέπεια

αναμούζι, ντιλιμάνι

αξιοπρέπεια

3

λ

αξιοπρεπής

ναμουσλής

αξιοπρεπής

 

 

αξιόρευτος

Χίος

ανεξομολόγητος

 

 

αξιός

Βοιωτία, Ευρυτανία, Μεσσηνία

άξιος

4

δ

άξιος [Germano 1622]

αγαθός, άκχιος, αξαζζούμενος, αξαζόμενος, αξαζούμενος, αξαλής, άξε, αξιαζόμενος, αξιαζόμινους, αξιαζούμενος, άξιγιος, άξιε, αξιοζούμενος, αξιός, άξιους, αξιωμένος, άξος, άξους, ξαζζούμενος, ξαζούμενος

άξιος

 

 

αξιοσίχαντος

Μάνη

σιχαμερός

2

δ

αξιοσύνη [Germano 1622]

ακχιάδα, ακχιότη, ακχιοσύνη, αξάδα, αξιά, αξιάδα, αξιγιότε, αξιότ, αξιότε, αξιότη, αξιότητα, αξιουμάρα, αξιουσύν, άξιση, αξιωμάρα, αξόητα, αξοσύνη, αξουσύν

αξιοσύνη

 

 

αξιότ

Βοιωτία

αξιοσύνη

 

 

αξιότα

Χαλδία*

αξία

 

 

αξιότε

Κερασούντα*

αξία

 

 

αξιότε

Κερασούντα*

αξιοσύνη

 

 

αξιότη

Ηλεία

αξία

 

 

αξιότη

Αρκαδία, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λιβίσι*, Σκύρος

αξιοσύνη

 

 

αξιότητα [Germano 1622]

Αρκαδία, Κρήτη

αξιοσύνη

 

 

αξιοτιμημένος

Κρήτη

αξιοτίμητος

 

 

αξιοτίμητος [Βλαστός 1931]

αξιοτιμημένος, αξοτιμημένος, αξοτίμητος

αξιοτίμητος

 

 

αξιούκου

Τσακωνιά

αξιώνω

 

 

αξιουμάδα

Λιβίσι*

αξία

 

 

αξιουμάρα

Αιτωλοακαρνανία, Βοιωτία

αξιοσύνη

 

 

αξιουμένους

Μάδυτος*

ευτυχισμένος

 

 

αξιούριστος

Κύπρος, Οινόη*

αξύριστος

 

 

άξιους

Ευρυτανία, Καστοριά, Πιερία

άξιος

 

 

αξιουσύν

Αδριανούπολη*, Ίμβρος

αξιοσύνη

 

 

άξιπα

Προποντίδα*, Χαβουτσί*

ξαφνικά

 

 

αξίππαστος

Κύπρος

ατάραχος

 

 

αξιρίζουτους

Ιωάννινα, Καρδίτσα

αξερρίζωτος

 

 

αξιρίζωτος

Κύπρος

αξερρίζωτος

 

 

άξιρους

Καστοριά

ανήξερος

 

 

άξιση

Κύπρος

αξία

 

 

άξιση

Κύπρος

αξιοσύνη

 

 

αξισκέπαστους

Λιβίσι*

αξεσκέπαστος

 

 

αξίσκιστους

Λιβίσι*

Λιβίσι*

 

 

αξισνόρστους

Σάμος

ανεκτικός

 

 

άξιστε

Τσακωνιά

άπλυτος

 

 

άξιστους

Ίμβρος

αλανάριστος

 

 

άξιταν

Κύπρος

ατύχημα

 

 

αξίτζι

Νάξος, Χίος

ξίγκι

 

 

αξίτζω

Σίφνος

αξίζω

 

 

αξιτίμουτους

Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία

ανεκτίμητος

 

 

αξιτίμτους

Ιωάννινα

ανεκτίμητος

 

 

αξιτύλιχτους

Λιβίσι*

αξετύλιχτος

 

 

αξιφλέδιαστους

Λιβίσι*

αξεφλούδιστος

 

 

αξιφλούδγους

Αιτωλοακαρνανία

αξεφλούδιστος

 

 

αξιφλούδστους

Σέρρες

αξεφλούδιστος

 

 

αξιφύλγους

Αιτωλοακαρνανία

αξεφύλλιστος

 

 

αξιφύλιαγους

Αιτωλοακαρνανία

αξεφύλλιστος

 

 

αξιφύλιαους

Αιτωλοακαρνανία

αξεφύλλιστος

 

 

αξιχόρτιστος

Κύπρος

αβοτάνιστος

 

 

αξιχώριγος

Σάντα*

αξεχώριστος

 

 

αξιωμάρα

Αρκαδία

αξιοσύνη

3

λ

αξιωματούχος

αβιτζιάλης, αφφιτζιάλης, οφφιτσιαλέος

αξιωματούχος

 

δ

αξιωμένος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

άξιος

 

 

αξιώννουμαι

Κύπρος

Κύπρος

 

 

αξιώννω

Κάρπαθος

αξιώνω

 

δ

αξιώνομαι [Germano 1622]

αξιώννουμαι, αξιώνουμι, αξώνομαι, αξώνουμαι

αξιώνομαι

 

 

αξιώνου

Ίμβρος, Μάνη, Πιερία

αξιώνω

 

 

αξιώνουμι

Καστοριά, Χαλκιδική

αξιώνομαι

 

 

αξιώνω

Κρήτη

ταλαιπωρώ

2

δ

αξιώνω [Germano 1622]

ακχιώνου, αξιγιώνω, αξιούκου, αξιώννω, αξιώνου, αξούκου, αξώνου, αξώνω

αξιώνω

 

 

αξμέν

Σάμος

τσούλα

 

 

αξμέουτους

Σαμοθράκη

αξημέρωτος

 

 

αξμέρουτα

Σκόπελος

αξημέρωτα

 

 

αξμέρουτου

Θάσος

αγριελιά

 

 

αξμέρουτους

Σάμος

αξημέρωτος

 

 

άξμπαντα

Λέσβος

απότομα

 

 

αξνά

Πάρος

αξίνα

 

 

αξνάρ

Ευρυτανία, Λέσβος, Τήνος

αξίνα

 

 

αξνάτς

Πάρος

αξινάκι

 

 

αξνήθρα

Λέσβος

τσουκνίδα

 

 

άξνος

Σκύρος

αξίνιστος

 

δ

αξοατάς [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

δοσοληψία

 

 

αξόβεργα

Κρήτη, Πάργα, Σύρος, Χίος

ξόβεργα

 

 

αξόδαστος

Οινόη

ανέξοδος

 

 

αξόδευτε

Τσακωνιά, Χαβουτσί*

ανέξοδος

 

 

αξόδευτος

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ανέξοδος

 

δ

αξόδευτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ακατέλυτος, ανεξόδευτος, ανιξόδιφτους, αξόδεφτος, αξόδιαστος, αξόδιαστους, άξοδος

αξόδευτος

 

 

αξόδεφτος [Βλαστός 1931]

 

αξόδευτος

 

δ

αξόδιαστος [Βεντότης 1790]

Ζάκυνθος

αξόδευτος

 

 

αξόδιαστους

Λιβίσι*, Σέρρες

αξόδευτος

 

δ

άξοδος [Βλαστός 1931]

 

αξόδευτος

 

 

αξόητα

Κάλυμνος

αξιοσύνη

 

δ

αξομολόγητος [Germano 1622]

αξεμολόγητος, αξομολόητος

αξομολόγητος

 

δ

αξομολόγητος [Somavera 1709]

Βιθυνία*, Ήπειρος, Κονίστρες, Κρήτη, Οινόη*, Φωκίδα, Χίος

ανεξομολόγητος

 

 

αξομολόετος

Τραπεζούντα*

ανεξομολόγητος

 

 

αξομολόητος

Άνδρος, Κρήτη

ανεξομολόγητος

 

δ

αξομολόητος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

αξομολόγητος

 

 

αξόμπλιαστος

Κρήτη, Κύθνος, Λευκάδα, Σίφνος

ακατηγόρητος

 

δ

αξόμπλιαστος

Άνδρος, Κάρπαθος, Λευκάδα, Σαράντα Εκκλησιές*

ακέντητος

 

 

αξόμπλιαστος

Κρήτη

ανεξέταστος

 

δ

αξόμπλιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακουτσομπόλευτος

 

 

αξόμπλιαστους

Φωκίδα

ακατηγόρητος

 

 

αξόμπλιαστους

Ιωάννινα

ακέντητος

 

 

αξόμπλιαστους

Λέσβος

ανεξέταστος

 

 

αξόν

Αδριανούπολη*, Αίνος, Ίμβρος, Κοζάνη, Νιγρίτα, Πάρος, Χαλκιδική

άξονας

 

 

άξον

Κύπρος

εκτός

3

λ

άξονας

Atlas Linguarum Europae 366 | Buck List 10.77 | αμόν, αξιόν, άξιονας, αξιόνι, αξόν, αξόνι, αξόνιν, άξουνας, αξώνι, ντιγκίλι, ντιγκλίκι, ξόνι

άξονας

 

δ

αξόνι [Legrand 1882]

Θήρα, Ρόδος, Τσακήλι*, Χάλκη

άξονας

 

 

αξόνιν

Κύπρος, Ρόδος

άξονας

 

δ

αξοπίσω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη

ξοπίσω

 

δ

αξόρκιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αξόρτσιαστος

αξόρκιστος

 

δ

αξόρκιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

διάβολος

 

 

αξόρτσιαστος

Κύπρος

αξόρκιστος

 

 

αξόρτωτος

Κύπρος

ανίκανος

 

δ

άξος [Legrand 1882]

Άνδρος, Αστυπάλαια, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Θήρα, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Καστοριά, Κονίστρες, Κρήτη, Κύμη, Λευκάδα, Μύκονος, Νάξος, Νίσυρος, Σκύρος, Σύμη, Χίος

άξιος

 

 

αξός [Ηπίτης 1908]

Κύμη, Ρόδος, Σύρος

ιξός

 

 

αξοσύνη

Άνδρος, Κάλυμνος, Νίσυρος

αξιοσύνη

 

 

αξοτιμημένος

Κρήτη

αξιοτίμητος

 

 

αξοτίμητος

Κρήτη

αξιοτίμητος

 

 

αξούγγι [Du Cange 1688]

Σύμη

ξίγκι

 

 

αξούγκ

Κοζάνη, Λάρισα, Νιγρίτα, Σέρρες, Σιάτιστα, Χαλκιδική

ξίγκι

 

 

αξούγκι [Βεντότης 1790]

 

ξίγκι

 

 

αξουγκιά

Νιγρίτα

ξίγκι

 

 

αξουγκουκέρ

Σέρρες

ξιγκοκέρι

 

 

άξουδους

Σέρρες

ανέξοδος

 

 

αξούης [Κουκκίδης 1960]

 

ιδιότροπος

 

 

αξούκου

Τσακωνιά

αξιώνω

 

 

αξουλούκ

Κοτύωρα*

αναποδιά

 

 

αξουλούκ [Κουκκίδης 1960]

 

ιδιοτροπία

 

 

αξουμάρα

Αιτωλοακαρνανία

ικανότητα

 

 

άξουνας

Αιτωλοακαρνανία

άξονας

 

 

αξούνγκ

Γρεβενά, Καστοριά, Πιερία

ξίγκι

 

 

αξουνγκιά

Πιερία

ξίγκι

 

δ

αξουράφιστος [Βεντότης 1790]

 

αξύριστος

 

 

αξουράφστους

Αίνος*, Ιωάννινα

αξύριστος

 

 

αξούργος

Οινόη*

αξύριστος

 

 

αξούργους

Άρτα, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Σάμος

αξύριστος

 

 

αξούριαστους

Λέσβος

αξύριστος

 

δ

αξούριγος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Ήπειρος, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία, Οινόη*, Όφις*, Τραπεζούντα*

αξύριστος

 

 

αξούριος

Ιθάκη, Μάνη, Παξοί

αξύριστος

 

 

αξούριους

Εύβοια

αξύριστος

 

 

αξουρισιά

Ήπειρος

αξυρισιά

 

 

αξούριστε

Τσακωνιά

αξύριστος

 

δ

αξούριστος [Portius 1635]

Κύπρος, Κωνσταντινούπολη, Μάνη, Νάξος, Οινόη*, Τραπεζούντα*

αξύριστος

 

 

άξουρος

Αρκαδία, Αχαΐα, Εύβοια, Λακωνία, Μεσσηνία

αξύριστος

 

 

αξούρστους

Σάμος, Χαλκιδική

αξύριστος

 

 

άξους

Αϊβαλί, Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Λαγκαδάς, Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Σκόπελος, Σκύρος

άξιος

 

 

αξουσύν

Αϊβαλί*, Θάσος, Λέσβος, Σάμος, Σκόπελος

αξιοσύνη

 

 

άξουτε

Τσακωνιά

ατίναχτος

 

δ

αξόφλητος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανεξόφλητος

 

 

άξπα

Λέσβος, Μάδυτος*

ξαφνικά

 

 

άξπαντα

Λέσβος

ξαφνικά

 

 

άξπανταν

Τσακήλι*

ξαφνικά

 

 

αξπόλτος

Πάρος, Σάμος

ξυπόλυτος

 

 

αξπόλτους

Ίμβρος, Λέσβος, Λουλέβουργας*

ξυπόλυτος

 

 

αξπουλτιά

Λουλέβουργας*

ξυπολυσιά

 

 

άξστους

Σιάτιστα

άξυστος

 

 

αξτά

Αϊβαλί*, Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία, Καστοριά, Κομοτηνή, Λέσβος, Μαγνησία, Πιερία, Σάμος

ακουστά

 

 

αξτέρα

Αυδήμι*

σαύρα

 

 

αξτιάτκους

Λέσβος

αυγουστιάτικος

 

 

Αξτιάτς

Θάσος

Αύγουστος

 

 

αξτός

Αϊβαλί, Τήνος

ακουστός

 

 

άξτος

Τσακήλι*

αλανάριστος

 

 

Αξτούγινα

Λέσβος

Χριστούγεννα

 

 

άξτους

Σιάτιστα

άγνωστος

 

 

άξτους

Μαγνησία

ανομολόγητος

 

 

Άξτους

Λέσβος, Λήμνος, Μάδυτος*

Αύγουστος

 

 

άξυγος

Όφις*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άξυστος

 

 

αξύλιστος

Αρκαδία

άδαρτος

 

δ

αξύλιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αξυλοκόπητος

 

λ

αξυλοκόπητος

ανάξουλος, ανάξυλος, αξύλιστος

αξυλοκόπητος

 

 

άξυλος

Κερασούντα*

άδαρτος

 

 

άξυλος

Κερασούντα*

αξυλοκόπητος

 

δ

αξύπαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μετριόφρων

 

δ

αξύπαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

σεμνός

 

 

αξύπνετος

Ινέπολη*

αξύπνητος

 

δ

αξύπνηγος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Τραπεζούντα*

αξύπνητος

 

δ

αξυπνησιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

θάνατος

 

δ

αξύπνητος [Somavera 1709]

αγνέφιγος, αγνέφιστος, άγνεφος, ανεξύπνητος, ανέξυπνος, αξύπνετος, αξύπνηγος, αξύπνητους, αξύπνιος, αξύπνιστε, αξύπνιστος

αξύπνητος

 

 

αξύπνητους

Αίνος*, Λιβίσι*

αξύπνητος

 

 

αξύπνιος

Παξοί

αξύπνητος

 

 

αξύπνιστε

Τσακωνιά

αξύπνητος

 

 

αξύπνιστος

Τραπεζούντα*

αξύπνητος

 

 

αξυπολτιά

Σαράντα Εκκλησιές*

ξυπολυσιά

 

 

αξυπολτιά

Σαράντα Εκκλησιές*

φτώχεια

 

 

αξυπόλτος

Κουβούκλια*, Κοτύωρα*, Σαράντα Εκκλησιές*

ξυπόλυτος

 

 

αξυπόλτος

Σαράντα Εκκλησιές*

φτωχός

 

δ

αξυπολυσιά [Somavera 1709]

Κρήτη, Ρόδος

ξυπολυσιά

 

δ

αξυπόλυτος [Germano 1622]

Αμοργός, Θεσπρωτία, Θήρα, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύθνος, Λακωνία, Λέρος, Μεσσηνία, Νάξος, Ρόδος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σινασός*, Σύμη, Σύρος, Τραπεζούντα*, Τρίγλια*, Χίος

ξυπόλυτος

 

 

αξυπόλυτους

Λιβίσι*

ξυπόλυτος

 

 

αξυράφιγος

Κορινθία, Τραπεζούντα*, Σάντα*, Χαλδία*

αξύριστος

 

δ

αξυράφιστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*

αξύριστος

 

 

αξύργους

Φωκίδα

αξύριστος

 

 

αξύριγος

Ηλεία, Κερασούντα*, Λακωνία, Τραπεζούντα*, Σάντα*, Χαλδία*

αξύριστος

 

δ

αξυρισιά [Somavera 1709]

αξουρισιά

αξυρισιά

2

δ

αξύριστος [Βλάχος 1659]

αμπαρμπέριγος, αμπαρμπέρευτος, αμπαρμπέριστος, αμπαρμπέρστους, αξιούριστος, αξουράφιστος, αξουράφστους, αξούργος, αξούργους, αξούριαστους, αξούριγος, αξούριος, αξούριους, αξούριστε, αξούριστος, άξουρος, αξούρστους, αξυράφιγος, αξυράφιστος, αξύργους, αξύριγος, αξύριστους, απερπέριγος, απερπέριστος, απιρπέριστους

αξύριστος

 

 

αξύριστους

Λιβίσι*

αξύριστος

 

 

αξύς

Ίμβρος

οξύθυμος

 

 

αξυσία

Τσακωνιά

απλυσιά

 

δ

άξυστος [Somavera 1709]

άξγους, άξστους, άξυγος, άτσουτε

άξυστος

 

δ

αξύστρητος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αξύστριτος

 

 

αξύστριστος [Σκαρλάτος 1874]

 

αξύστριστος

 

δ

αξύστριτος [Legrand 1882]

αξύστρητος

αξύστριτος

 

 

αξύφαντος [ΙΛΝΕ 1939]

 

ανύφαντος

 

 

άξφους

Καρδίτσα

άνοστος

 

 

άξφους

Ιωάννινα, Μαγνησία

ξινός

 

 

αξχωριανίτς

Αξός*

ξενομερίτης

 

 

αξώνι [Somavera 1709]

 

άξονας

 

 

αξώνομαι

Κρήτη, Νάξος

αξιώνομαι

 

 

αξώνου

Κύμη, Λέσβος, Λήμνος, Σάμος

αξιώνω

 

 

αξώνουμαι

Ζάκυνθος

αξιώνομαι

 

 

αξώνω

Κρήτη

ταλαιπωρώ

 

δ

αξώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Βάτικα*, Θήρα, Κρήτη, Χαβουτσί*

αξιώνω

 

 

αξώπορτα

Κάλυμνος

εξώπορτα

 

 

αό

Κάσος, Καστελλόριζο, Νάξος, Νίσυρος, Σίφνος, Σύμη, Χίος

από

 

 

άο

Νάξος

άλογο

 

 

αοάζω

Βάτικα*

αλλάζω

 

 

αόατε

Βάτικα*

ανάλλαχτος

 

 

άογα

Τσακωνιά

άλογα

 

 

αογάζαστε

Τσακωνιά

αλογάριαστος

 

 

αογάραστε

Βάτικα*

αλογάριαστος

 

 

αογάτσι

Βάτικα*

αλογάκι

 

 

αογινέ

Τσακωνιά

αλογίσιος

 

 

αογίσε

Τσακωνιά

αλογίσιος

 

 

άογο

Τσακωνιά

άλογο

 

 

αογόμουζα

Τσακωνιά

αλογόμυγα

 

 

αογότριχα

Βάτικα*

αλογότριχα

 

 

άογου

Βάτικα*

άλογο

 

 

αογούλι

Βάτικα*

αλογάκι

 

 

άογρος

Κύπρος

άχρωμος

 

 

άοικος

Λακωνία, Μάνη

ακατοίκητος

 

 

αοϊσμός

Νάξος

οιμωγή

 

 

αόκλημα

Κάρπαθος

αγιόκλημα

 

 

άολα

Κάρπαθος

άβολα

 

 

άολος

Κάρπαθος

άβολος

 

 

άολος

Κάρπαθος

ανόθευτος

 

 

άομα

Νίσυρος

κοτέτσι

 

 

αομάριαστος

Νάξος

αδεμάτιαστος

 

 

αομάς

Νίσυρος, Ρόδος

κοτέτσι

 

 

άομας

Νίσυρος

κοτέτσι

 

 

αομέσα

Κάρπαθος, Νίσυρος

απομέσα

 

 

αομπρός

Νίσυρος

απομπρός

 

 

αονή

Κάρπαθος

φωνή

 

 

αόνι

Κάρπαθος

αηδόνι

 

 

αοπάνω

Κρήτη, Νίσυρος

αποπάνω

 

 

αοπέρα

Νάξος, Νίσυρος

απέναντι

 

 

αοπέρα

Νίσυρος

αποπέρα

 

 

αοπίσω

Κέρκυρα, Νίσυρος

αποπίσω

3

λ

άοπλος

αναρμάτωτος, αρμάτωτος

άοπλος

 

λ

αόπλως

αξαρμάτωτα

αόπλως

 

 

αοπορμό

Σίλλη*

πρωινό

 

 

αοπός (ο)

Καππαδοκία*

αλεπού

 

 

αοπού

Νίσυρος

πόθεν

 

 

αορά

Κάρπαθος

αγορά

 

 

αόρα

Κάρπαθος

νίκη

 

 

αόρα

Μύκονος

τώρα

 

 

αοραδκιά

Κύπρος

θαμνοκυπάρισσο

 

 

αοράζω

Κάρπαθος, Κύπρος, Νάξος, Χίος

αγοράζω

 

 

αοράντζω

Κάρπαθος

αγοράζω

 

 

αορασία

Κάρπαθος

αγορά

 

 

αορασμός

Κάρπαθος

αγορά

 

 

αορασμός

Νάξος

αγόρασμα

 

 

αοραστής

Κάρπαθος

αγοραστής

 

 

αοραστός

Κάρπαθος

αγοραστός

3

λ

αόρατα

άβλεπτα

αόρατα

 

 

αορατιά

Κύπρος

άρκευθος

 

 

αορατιά

Κύπρος

θαμνοκυπάρισσο

4

λ

αόρατος

άβλεπτος, αείδωτος, αθεόρατος, ακοίταγος, ακοίταχτος

αόρατος

 

 

αόρατος

Κύπρος

άρκευθος

 

 

αόρατος [Γεννάδιος 1914]

Κύπρος

θαμνοκυπάρισσο

 

 

αοράφνα

Κύπρος

πικροδάφνη

 

 

αόργητος

Χίος

μειλίχιος

 

 

αόργουτους

Πιερία

ανόργωτος

 

 

αορείτης [Ηπίτης 1908]

 

βουνίσιος

 

 

αόρη

Κρήτη

βουνά

 

 

αόρι

Κρήτη

αγόρι

 

 

αόρι (το)

Κάσος, Κρήτη

βουνό

 

 

αορίτης

Κάρπαθος, Κρήτη

βουνίσιος

 

 

αορίτικος

Κρήτη

βουνίσιος

 

 

άορος

Κάρπαθος

αγόρι

 

 

άορος

Κάρπαθος

άγουρος

 

 

αόρστους

Γρεβενά, Κοζάνη

άτακτος

 

 

αορτάζω

Κίμωλος

γιορτάζω

 

 

αός

Κάρπαθος, Ρόδος, Χίος

αυλάκι

 

 

αός

Κάρπαθος, Χάλκη

νεροσωλήνας

 

 

άος

Ικαρία, Κρώμνη*, Όφις*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άγιος

 

 

άος

Ανατολική Θράκη*

άλλος

 

 

Άοστος

Κάρπαθος, Καστελλόριζο

Αύγουστος

 

 

άοστρα

Αμοργός

άγρωστη

 

 

άοστρας

Αμοργός

άγρωστη

 

 

άοστρος

Κάλυμνος

άγρωστη

 

 

αότε

Τσακωνιά

άλλοτε

 

 

αότες

Νάξος

άλλοτε

 

 

αότες

Νάξος

άλλωστε

 

 

αού

Βάτικα*

αλλού

 

 

αού

Κάρπαθος, Καστελλόριζο

από

 

 

άου

Καππαδοκία*

άλλος

 

 

αουά

Βάτικα*

αλλά

 

 

αουάθι

Νάξος

αλάτι

 

 

αουάτσι

Βάτικα*, Νάξος

αλάτι

 

 

αουγντύτης

Κάρπαθος

αγιογδύτης

 

 

άουγο

Βάτικα*

άλογο

 

 

αουδέρω

Νάξος

περιποιούμαι

 

 

αούδουρας

Κύθνος, Νάξος, Πάρος, Σίφνος, Σύρος

αγούδουρας

 

 

αούιριασμα

Μάνη

ουρλιαχτό

 

 

αουκάτω

Κάρπαθος

αποκάτω

 

 

αουκής

Ρόδος

κυνηγός

 

 

άουλα

Κάρπαθος, Κύπρος

άθελα

 

 

αούλευτος

Κάρπαθος

αδούλευτος

 

 

αουλιάρης

Κύπρος

άβουλος

 

 

αουλιάρης

Κύπρος

λαίμαργος

 

 

αούλλα

Κάρπαθος

θηλιά

 

 

αούλλωτος

Κάρπαθος

ασφράγιστος

 

 

άουλος

Κύπρος

άβουλος

 

 

αουμάς

Νίσυρος, Ρόδος

κοτέτσι

 

 

αουμέσα

Κάρπαθος

απομέσα

 

 

αουμπίστρα

Κως

ακουμπιστήρι

 

 

αουμπρός

Κάρπαθος

απομπρός

 

 

άουνα

Τσακωνιά

αλώνι

 

 

αουνεύγω

ακρίδα

αλωνίζω

 

 

αουνίστρα

Κέρκυρα

τζάκι

 

 

άουο

Νάξος

άλογο

 

 

άουος

Νάξος

άλλος

 

 

αουπάν

Αργολίδα, Γρεβενά, Ευρυτανία, Τρίκαλα, Φωκίδα

αποπάνω

 

 

αουπάνω

Κάρπαθος

αποπάνω

 

 

αουπέρα

Αρκαδία, Θάσος

απέναντι

 

 

αουπέρα

Κάρπαθος

αποπέρα

 

 

αουπίσω

Κάρπαθος

αποπίσω

 

 

αουπόξω

Κάρπαθος

απέξω

 

 

αουράζω

Καστελλόριζο

αγοράζω

 

 

αουρανιά

Ρόδος

βρυωνιά

 

 

αουράννου

Λιβίσι*

αγοράζω

 

 

αουραρπώ

Κάρπαθος

απάγω

 

 

αουρεύγομαι

Νάξος

αντιπαθώ

 

 

αούρι

Τρίγλια*

αγόρι

 

 

αουρία

Κάρπαθος, Κύπρος, Ρόδος

αγουρίδα

 

δ

αουρίδα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Καστελλόριζο, Νάξος, Ρόδος

αγουρίδα

 

 

αουρίδης

Κάρπαθος

ερωτιδέας

 

δ

αουρίδης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κάρπαθος

έφηβος

 

 

αουρίδι

Νίσυρος

αγούδουρας

 

 

αουρίδι

Νάξος

αγουρίδα

 

 

αουρίστρας

Νίσυρος

αγούδουρας

 

 

αουρίτης

Κάρπαθος

ερωτιδέας

 

 

αουρίτης

Κάρπαθος, Τήλος

έφηβος

 

 

αουρίτικος

Κάρπαθος

βουνίσιος

 

δ

αούρμαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άγουρος

 

 

αουροδιωματάρης [ΙΛΝΕ 1933]

Κάρπαθος

ομορφονιός

 

 

αουρόλαδο

Κάρπαθος

αγουρόλαδο

 

 

αουροξύπνημα

Νίσυρος

αγουροξύπνημα

 

 

αουροξυπνημός

Νάξος

αγουροξύπνημα

 

 

αουροξύπνισμα

Νάξος

αγουροξύπνημα

 

 

αουροξυπνισμός

Νάξος

αγουροξύπνημα

 

 

αουροξυπνώ

Νίσυρος, Κάρπαθος

αγουροξυπνώ

 

 

αουροπηλογιά

Κάρπαθος

βρίσιμο

 

 

άουρος

Κάρπαθος, Κάσος, Νάξος, Ρόδος, Σύμη

αγόρι

 

δ

άουρος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αίγινα, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελλόριζο, Κύπρος, Κως, Νάξος, Νίσυρος, Ρόδος, Σύμη, Χάλκη

άγουρος

 

 

αουροτρώω

Κύπρος

αγουροτρώγω

 

 

αουροφάς

Νάξος, Ρόδος

αγουροφάγος

 

 

αουρωπός

Κάρπαθος, Νάξος

αγουρωπός

 

 

αουσκιάτικα

Κύπρος

αυγουστιάτικα

 

δ

αούστας [Γεννάδιος 1914]

 

άγρωστη

 

 

αουστιάτικος

Κίμωλος

αυγουστιάτικος

 

 

αουστιάτκος

Πάρος

αυγουστιάτικος

 

 

Άουστο

Απουλία

Αύγουστος

 

 

αουστοπουρνελγκιά

Ρόδος

κορομηλιά

 

 

αουστοπουρνελλιά

Ρόδος

δαμάσκηνο

 

 

αουστοπουρνέλλντα

Ρόδος

δαμασκηνιά

 

 

άουστος

Κρήτη, Σύμη

άλουστος

 

 

Άουστος

Κάρπαθος, Κάρυστος, Κέρκυρα, Κύπρος, Κως, Μύκονος, Νάξος, Νίσυρος, Πάρος, Ρόδος, Σύμη, Χάλκη

Αύγουστος

 

 

άουστρα

Λέρος, Νάξος

άγρωστη

 

 

άουστρας

Αμοργός, Θήρα, Ίος, Πάρος

άγρωστη

 

 

Αούστρια

Καστελλόριζο

Αυστρία

 

 

αουστρίδα

Λέρος

άγρωστη

 

 

αούστρος

Κάλυμνος

άγρωστη

 

 

άουστρος

Λέρος, Νάξος, Πάρος

άγρωστη

 

 

αούτε

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αυτή

 

 

αουτέντικο

Ζάκυνθος

αυθεντικό

 

 

αούτερε

Βάτικα*

αλλιώς

 

 

αουτζάς

Νάξος

αλατζάς

 

 

αουτοριτζάρω

Ζάκυνθος

εξουσιοδοτώ

 

 

αουτόρος

Ζάκυνθος

συγγραφέας

 

 

αούτος

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αυτός

 

 

αούτουρου

Βάτικα*

αλλιώς

 

 

αούτς

Λαγκαδάς

καρότο

 

 

άουψους

Ιωάννινα

ωχρός

 

 

άουψτους

Σκόπελος

καταραμένος

 

 

αουώνι

Νάξος

αλώνι

 

 

αόψαστους

Ιωάννινα, Σάμος, Σκόπελος

ωχρός

 

 

αόψε

Νίσυρος, Σύμη

απόψε

 

 

αοψεσινός

Νίσυρος

αποψινός

 

 

αόψι

Σίλλη*

απόψε

 

δ

αόψιαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ωχρός

 

 

αόψιαστους

Ιωάννινα

ωχρός

 

 

αοψινός

Νίσυρος

αποψινός

 

δ

άοψος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Χίος

ωχρός