Skip to main content

λέξεις που αρχίζουν από αν-ανδ

 

 

Από τις ρωμαίικες διαλέκτους στην κοινή νεοελληνική

 

συνώνυμα

 

λέξεις που αρχίζουν από αν-ανδ

 

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

25.3.2020


 

Η εργασία είναι διπλής κατεύθυνσης. Από τις διαλέκτους της ρωμαίικης γλώσσας (που κατά τη γνώμη μου λαθεμένα καταγράφονται σαν «ιδιώματα της νέας ελληνικής»), στα συνώνυμα της σύγχρονης εθνικής γλώσσας ή «κοινής νεοελληνικής» (ΚΝΕ). Αλλά και αντίστροφα, από τις λέξεις της ΚΝΕ στα διαλεκτικά συνώνυμα.

Η μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή του διαλεκτικού πλούτου της ρωμαίικης γλώσσας και στη συγκέντρωση υλικού για την ουσιαστική μελέτη της γλώσσας, πέρα από τα εθνικά στερεότυπα.

Στη στήλη a, δίπλα σε κάποιες λέξεις, υπάρχει ένας αριθμός από το 2 ως το 7. Πρόκειται για τις λέξεις με τη συχνότερη παρουσία στη σύγχρονη γλώσσα. Σε αυτή την κλίμακα, που αφορά τη συχνότητα εμφάνισης των λέξεων, κάθε αριθμός είναι δεκαπλάσιος περίπου από τον προηγούμενο. Λόγου χάρη η λέξη «αβγό» (με συχνότητα 3), εμφανίζεται στις μέρες μας, σχεδόν δέκα φορές πιο συχνά από τη λέξη «άβγαλτος» (με συχνότητα 2) και η λέξη «άβολα» (με συχνότητα 4), δέκα φορές συχνότερα από την πρώτη λέξη και εκατό φορές συχνότερα από τη δεύτερη.

Στη στήλη b, το γράμμα δ σημαίνει πως η λέξη χαρακτηρίζεται στα λεξικά του περασμένου αιώνα, σαν λέξη της δημοτικής. Το γράμμα λ σημαίνει πως η λέξη είναι λόγια, δεν έχει διασωθεί δηλαδή αγράμματα στο στόμα του λαού. Οι λόγιες λέξεις μπήκαν στη λαϊκή γλώσσα από το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονταν στα παλιά λεξικά σαν λέξεις της καθαρεύουσας.

Στη στήλη c, μέσα σε αγκύλη, δίπλα σε λέξεις της δημοτικής, βρίσκεται το όνομα ενός λεξικού και η χρονιά που εκδόθηκε. Αυτό διευκρινίζει το έτος πρώτης καταγραφής της λέξης (ή μια από τις χρονικά πρώτες καταγραφές) σε λεξικό της κοινής (για την εποχή εκείνη) γλώσσας. Για παράδειγμα το «αβανία [Germano 1622]» εξηγεί πως τη λέξη «αβανία» την πρωτοσυναντάμε στο «Vocabolario Italiano et Greco» του Girolamo Germano, που εκδόθηκε στη Ρώμη το 1622.

Στη στήλη c, συνυπάρχουν οι λέξεις των ρωμαίικων διαλέκτων μαζί με εκείνες της σύγχρονης γλώσσας, γνωστής και ως «κοινής νεοελληνικής». Στην «ορθογραφία» των διαλεκτικών λέξεων συνήθως ακολουθώ την πρόταση των λεξικογράφων. Ωστόσο τα διπλά σύμφωνα τα χρησιμοποιώ μόνο όταν αυτά σημαίνουν και διαφορετική προφορά (όπως στην Κύπρο, τα Δωδεκάνησα και την Κάτω Ιταλία).

Στη στήλη d βρίσκονται τα ονόματα των τόπων όπου συναντιέται η διαλεκτική λέξη (της διπλανής στήλης c). Έτσι για τη λέξη «αβασκαμός» βλέπουμε πως είναι (ή ήταν) σε χρήση σε: Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αχαΐα, Βοιωτία, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Μαγνησία, Μάνη, Σκόπελο και Φθιώτιδα. Αν δίπλα στον τόπο σημειώνεται αστερίσκος (*), όπως π.χ. Αδριανούπολη* ή Τραπεζούντα*, αυτό δηλώνει πως το σύνολο των Ρωμιών του οικισμού εγκατέλειψε τον τόπο μέχρι το 1923-1924.

Στην στήλη d και όταν στην προηγούμενη στήλη c υπάρχουν (με κόκκινο χρώμα) λέξεις της «κοινής νεοελληνικής», βρίσκονται συγκεντρωμένα μαζί τα διαλεκτικά συνώνυμα. Έτσι δίπλα στο «αβγό», βρίσκουμε τα διαλεκτικά: αβγιό, αβγκό, αβγκόν, αβγκουό, αβγόν, αβγού, αβιγό, αβκό, αβκόν, αβό, αβουγό, αγκβό, αγκό, αγκουό, αγκουού, αγουό, αφκό, αφκόν, βγο, βο, εβγό, οβγό, οβγόν, οβόν & ουό.

Τέλος στη στήλη e καταγράφονται τα συνώνυμα της κοινής που αντιστοιχούν στις διαλεκτικές λέξεις ή σε ορισμένες περιπτώσεις και σε λέξεις που θεωρούνται γενικά «της δημοτικής» και χαρακτηρίζονται έτσι, δίχως αναφορά σε τόπο.

 

 

Πηγές:

 

Germano Girolamo, Vocabolario Italiano et Greco, Roma 1622.

Kemiktsi Helene, α. Χιώτικα-απλά ελληνικά, β. Ντοπιολαλιά της νότιας Χίου, γ. Ντοπιολαλιά στο χωριό Θολοποτάμι (διαδίκτυο).

lias, Το κοζανίτικο λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Meursius Joannes, Glossarium Graecobarbarum, Lugduni Batavorum, 1610.

Portius Simon, Λεξικόν λατινικόν, ρωμαίκον και ελληνικόν, Lutetiae Parisiorum, 1635.

Sabio Stephano, Introduttorio nuovo intitolato Corona preciosa ec., Venetiis 1527

Somavera Alessio, Θησαυρός της ρωμαίκης και φραγκικής γλώσσας ήγουν λεξικόν ρωμαίκον και Φραγκικόν, Παρίτζι 1709.

Αλβανός Γιώργος, Βασιλ’τσιώτ’κα λόγια - Λεξικό της ντοπιολαλιάς Βασιλικών Λέσβου, Αθήνα 2010.

Αλεξάκης Νικόλαος, Το Αγραφιώτικο ιδίωμα, περιοδικό Τα Άγραφα, τ. 1-6, 2010-2012.

Αλεξανδρής Απόστολος, Το γλωσσικόν ιδίωμα της Κύμης και των περιχώρων, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 5, Αθήναι 1958.

Αλιμπέρτης Βασίλης, Κωμιακίτικη Ντοπιολαλιά, Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου (διαδίκτυο).

Αλιπράντης Νίκος, Λεξικό των ιδιωμάτων και των εγγράφων της Πάρου, Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Αθήνας, Αθήνα 2001.

Αλμπανούδης Παύλος, Το ιδίωμα της Βόρειας Θράκης: Το Μικρό και το Μεγάλο Μοναστήρι Α. Ρωμυλίας, Ιωάννινα 2009.

Αλπός Θύμιος, Γλωσσάρι Μεσσηνίας (διαδίκτυο).

Άμαντος Κωνσταντίνος, Προσθήκαι εις το Χιακόν γλωσσάριον και το Χιακόν τοπωνυμικόν, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος τρίτος, Αθήναι 1941.

Άμαντος Κωνσταντίνος, Συμβολή εις το χιακόν γλωσσάριον (ανάτυπο), Χιακά Χρονικά, Αθήναι 1926.

Αναγνώστου Σπυρίδων, Λεσβιακά ήτοι συλλογή λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών, Αθήναι 1903.

Αναστασιάδης Βασίλης, Τουρκικές λέξεις στο Φαρασιώτικο ιδίωμα, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 2, Αθήνα 1980.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το Γλωσσικό Ιδίωμα των Φαράσων, Ίκαρος, Αθήνα 1948.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το ιδίωμα του Λιβισίου της Λυκίας, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1961.

Ανώνυμος, Γλωσσάριον Λέσβιον, περιοδικό Πανδώρα, Αθήναι 1872.

Ανώνυμος, Η ντοπιολαλιά της Κυψέλης και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλλονίτικες Ιδιωματικές Λέξεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλονίτικο Λεξικό (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αγίου Προδρόμου Χαλκιδικής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αρκαδίας (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής, 2010 (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Στενιώτικες λέξεις και εκφράσεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Το γλωσσάρι της Λαγκάδας, Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Κυδιάντα» (διαδίκτυο).

Απαλοδήμος Ντίνος, Λεξικό των ονομάτων των πουλιών της Ελλάδας, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Αθήνα 1988.

Αποστόλου Στέργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας, περιοδικό Νιάουστα, τ. 35, Νάουσα 1986.

Βάλληνδας Αντώνιος, Πάρεργα Φιλολογικά πονημάτια, Ερμούπολις 1887.

Βαμβακούδης Αχ., Γλωσσάρι Βασιλικών, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 21-22, Θεσσαλονίκη 1972.

Βαρδαβούλιας Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Θεολόγου – ένα σύντομο γλωσσάρι, περιοδικό Θασιακά, τεύχη 4-8, Καβάλα 1987-1995

Βαφείδης Κωνσταντίνος, Γλωσσάριον Καλλιπόλεως, Θρακικά, τ. 46, Αθήναι 1973.

Βεντότης Γεώργιος, Λεξικόν τρίγλωσσον της ρωμαϊκής, γαλλικής και ιταλικής διαλέκτου, Βιέννη 1790.

Βερτσέτης Αθανάσιος, Το Διαβολίτσι, δεύτερος τόμος Αθήνα 2010.

Βίος Στυλιανός, Χιακά γλωσσικά, Χίος 1920.

Βλάχος Άγγελος, Ελληνογαλλικόν λεξικόν, Αθήναι 1897.

Βλάχος Γεράσιμος, Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος, Venetiis 1659.

Βλάχου Μαρία, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Δάφνης Κερκύρας και άλλων χωρίων του Β. συγκροτήματος της νήσου και εκ της πόλεως Κερκύρας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

Γεωργίου Χρίστος, Το γλωσσικό ιδίωμα Γέρμα Καστοριάς, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1962.

Γιαγκούλλης Κωνσταντίνος, Θησαυρός κυπριακής διαλέκτου, Λευκωσία 2002.

Γιαννικόπουλος Ευάγγελος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ολυμπίων – λεξικό, ερμηνεία και προφορά, Δρόμων, Αθήνα 2016.

Γκατσόπουλος Σταύρος, Γλωσσάριον των δύο επαρχιών Πωγωνίου και Κονίτσης, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 307-312, Ιωάννινα 1977-1978.

Γούλας Θεόκριτος (επιμέλεια), Σύγχρονον ορθογραφικόν ερμηνευτικό λεξικόν της ελληνικής γλώσσης (καθαρευούσης-δημοτικής), Αθήναι 1961.

Γούσιος Αστέριος, Η κατά το Παγγαίον χώρα Λακκοβηκίων – τοπογραφία, ήθη, έθιμα και γλώσσα, Λειψία 1894.

Δεληγιάννης Β., Γλωσσάριο του Δογάνκιοϊ Μαλγάρων, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. Α’ - Γ’, Αθήναι 1934-1937.

Δεληγιάννης Κυριάκος, Κουβουκλιώτικα, ένα Μικρασιατικό ιδίωμα, Αδελαΐδα Αυστραλίας 1999.

Δελησάβας Μιχάλης, Το λεξικό Μάκρης & Λιβισίου Μικράς Ασίας, Λεξίτυπον, Αθήνα 2013.

Δελήτσικου-Παπαχρίστου Μαρία, Σκοπέλου λάλον ύδωρ – απόπειρα προσέγγισης του γλωσσικού ιδιώματος της Σκοπέλου, Επικαιρότητα, Αθήνα 2016.

Δημητρακός Στάθης, Πιστικού- Παπαγεωργίου Ηρώ, Ψάλτης Ηρακλής, Γλωσσάρι της Τρίγλιας, εφημερίδα Τριγλιανά Νέα, τεύχη 111-125, Θεσσαλονίκη 2004-2010.

Δημόπουλος Δημήτρης, Λεξικό Βορείων Δήμων Λακωνίας (διαδίκτυο).

Διαμαντής Άρης, Η γλώσσα τση Σμύρνης, Αθήνα 1999.

Δορμπαράκης Παναγιώτης & Πανουτσοπούλου Κασσιανή, Η περιοχή της Ευρωστίνης Κορινθίας – ιστορία, λαογραφία, γλώσσα, Gutenberg, Αθήνα 1992

Δουγά-Παπαδοπούλου Ευανθία – Τζιτζιλής Χρήστος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Ορεινής Πιερίας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2006.

Δράκος Νικόλας, Για το γλωσσικό ιδίωμα της Κάλυμνος, Αναγνωστήριον Καλύμνου «Αι Μούσαι», Αθήνα 1983.

Δράκος Νικόλας, Λεξικογραφικά της Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 4, Αθήνα 1984.

Δριμαροπούλου Σέβη, Κάρυστος – Ιδιωματισμοί (διαδίκτυο).

Δώριζας Γεώργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τήνου με λέξεις και φράσεις, Αθήναι 1973.

Ζαφειρίου Μενεκράτης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σάμου, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1995.

Ζαφειρίου Νικόλαος, Περί της συγχρόνου Σαμίας διαλέκτου, Αθήναι 1914.

Ζαχαριάδης Νίκος, Λεξικό του Κωνσταντινουπολίτικου γλωσσικού ιδιώματος, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2014.

Ζερβός Ιωάννης (διευθυντής), Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδοτικός οίκος Δημητράκου, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-1950.

Ζευγώλης Γεώργιος (επιμέλεια), Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδότης εφημερίδα Πρωΐα, δύο τόμοι, Αθήναι 1933-1934.

Ζήσης Ευστράτιος, Γλωσσάριον Αυδημίου, Θρακικά τ. 16 & τ. 18, Αθήναι 1941-1943.

Ζώης Λεωνίδας, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, επανέκδοση, δεύτερος τόμος, Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήναι 1963.

Ηπίτης Αντώνιος, Λεξικόν ελληνογαλλικόν, τρεις τόμοι, Αθήναι 1908-1910.

Ιδομενέως Μαρίνος, Κρητικό γλωσσάριο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006.

Καλαντζάκος Ανδρέας, Λεξικό ρουμελιώτικης λαϊκής γλώσσας, Ελεύθερη Σκέψις, Ιούλιος 2000.

Καλογεράς Βασίλειος, Αρχαίες ελληνικές λέξεις και εκφράσεις εις το ιδίωμα των κατοίκων της Γαλατίστης, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1961.

Καπελλάρης Γιώργος, Γλωσσικά Αιδηψού, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. ΚΖ, Αθήνα 1987.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Η φωνητική των ιδιωμάτων της νήσου Κω, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος δέκατος, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1965.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Ιστορικόν λεξικό των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας, τόμοι πέντε, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1984-1992.

Καρτσιώτου Ιφιγένεια (επιμέλεια), Το γλωσσάρι του χωριού Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης, εφημερίδα του Μ.Α.Σ. Ομβριανός, τεύχη 4 – 61, 1984 – 2001.

Κάσσης Κυριάκος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Μάνης, τόμος Α’, Εξωραϊστικός Σύλλογος Ακροταιναριτών, Αθήνα 1982.

Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Ουλαγάτς, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1951.

Κόμης Δημήτρης (επιμέλεια), Κυθηραϊκό λεξικόσυλλογή 10.000 λέξεων του κυθηραϊκού γλωσσικού ιδιώματος, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα 1996.

Κομνηνός Μιχαήλ, Το γλωσσικό ιδίωμα του Καστελλόριζου, Ιωλκός, Αθήναι 1970.

Κοντομίχης Πανταζής, Λεξικό του λευκαδίτικου ιδιώματος, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2001.

Κοντονάτσιου Δέσποινα, Η διάλεκτος της Λήμνου – εθνογλωσσική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη 1988.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Αντίστροφο λεξικό της κρητικής διαλέκτου, Βιβλιοεπιλογή, Αθήνα 2006.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής, Αθήνα 1994.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Μακεδονικά διαλεκτολογικά - Το ιδίωμα Δημητριτσίου Σερρών, τ. 8, Αθήναι 1979.

Κορδόση Ακακία, Μιλήστε Μεσολογγίτικα, 2η έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα 1983.

Κοροσίδου-Καρρά Ερμιόνη, Τα Ρoμανικά (Ιταλικά – Γαλλικά) δάνεια στο σύγχρονο ιδίωμα της Ζακύνθου, Θεσσαλονίκη 2003.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα του Λαγκαδά, Μακεδονικά, τ. 12, Θεσσαλονίκη 1972.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ιωαννίνων, Δωδώνη, Αθήνα 1987.

Κουκκίδης Κωνσταντίνος, Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ της τουρκικής, Εταιρεία Θρακικών Μελετών, Αθήναι 1960.

Κουκουλές Φαίδων, Οινουντιακά – μελέτη περί της ιστορίας, των ηθών και των εθίμων και του γλωσσικού ιδιώματος του δήμου Οινούντος της επαρχίας Λακεδαίμονος, Χανιά 1908.

Κούκουρας Σπύρος, Λεκκάτικα – Το χωριό Λέκκα της Σάμου, Θεσσαλονίκη 2007.

Κουσαθανάς Παναγιώτης, Χρηστικό Λεξικό του ιδιώματος της Μυκόνου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996.

Κρεκούκιας Δημήτριος, Αρχαιοπινή στοιχεία στο αγροτοποιμενικό λεξιλόγιο της Λήμνου, Λεξικογραφικόν Δελτίον τ. 14, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1982.

Κρινόπουλος Σωκράτης, Τα Φερτάκαινα υπό εθνολογικήν και φιλολογικήν έποψην εξεταζόμενα, Αθήναι 1889.

Κυριάκης Σταμάτης, Κερκυραϊκό λεξικό (διαδίκτυο).

Κωστάκης Θανάσης, Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1986-1987.

Κωστάκης Θανάσης, Παρατηρήσεις στο γλωσσικό ιδίωμα των Φούρνων Ικαρίας, Περιοδικό Ελληνικά, τ. 31/2, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκη 1979.

Κωστάκης Θανάσης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σίλλης, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1968.

Λαμπουσιάδης Γεώργιος, Γλωσσάριο Αδριανουπόλεως, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Λελεγιάννης Γιάννης, Λεξικό του ορμυλιώτικου γλωσσικού ιδιώματος (διαδίκτυο).

Λιάπης Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα του Πηλίου, Ώρες, Βόλος 1996.

Λιούτα Γεωργία, Η επίδραση των ιδιωμάτων του Ν. Τρικάλων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, Θεσσαλονίκη 2009.

Μαθές Γιάννης, Λεξικό ντοπιολαλιάς Αρκαδίας, εφημερίδα «Το Μπουλιάρι», Τρίπολη 2009 – 2015.

Μαρία Μαυρομμάτη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος, της επαρχίας Θήρας, του νομού Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μαρτάκης Πέτρος, Χιώτικα αφηγήματα (παράρτημα: χιώτικο γλωσσάριο), Περιοδικό Δάφνη, Χίος 2005.

Μαυρής Νικ. – Παπαδόπουλος Ευ., Κασιακή Λύρα, Πορτ-Σάιδ 1928.

Μαυρομάτης Κώστας, Λεξικό τοπικών όρων και ιδιωματισμών Καναλιών Καρδίτσας, Σύλλογος Καναλιωτών, Θεσσαλονίκη 1987.

Μαυροχαλυβίδης Γεώργιος & Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Αξού, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Μηνάς Κωνσταντίνος, Λεξικό των ιδιωμάτων της Καρπάθου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου, Τυποθήτω, Αθήνα 2006.

Μουσαίος Μ., Βατταρισμοί ήτοι λεξιλόγιον της Λειβησιανής διαλέκτου, Αθήναι 1884.

Μουσελίμης Σπύρος, Ιδιωματισμοί και ξενικές λέξεις των Σουλιορειτών (επαρχία Σουλίου-Θεσπρωτίας), Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 117-130, Ιωάννινα 1962 – 1963.

Μουσούρης Σπύρος, Η γλώσσα της Ιθάκης, Ιθάκη 1925.

Μουστάκη Ελένη, Λεξικό του Φιλωτίου Νάξου, Πάτρα 2011.

Μπαλαμπάνου Μοσχούλα, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Σουφλίου Θράκης, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μπασλής Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κρανιάς Ολύμπου – Το ιδιωματικό λεξιλόγιο, Αθήνα 2010.

Μπατσιακοπούλου Χρυσούλα, Γλωσσικά ιδιώματα στον Μικρόβαλτο Κοζάνης, Φλώρινα 2015.

Μπογδάνος Σπύρος, Βεντάριο (γλωσσάριο) παξινών λέξεων (διαδίκτυο).

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Α’, Γιαννιώτικο και άλλα λεξιλόγια, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1964.

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Β’, Γλωσσάρια Βορ. Ηπείρου, Θεσπρωτίας, Κόνιτσας, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1966.

Μπουντώνας Ευθύμιος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντού και των περιχώρων αυτού, Αθήναι 1893.

Νατάλης Πέτροβιτς, Διάλεκτος Σερρών, Σερραϊκά Χρονικά, τ. 4, Αθήναι 1963.

Ντίνας Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κοζάνης, Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης, δύο τόμοι, Κοζάνη 2005.

Ξανθινάκης Αντώνιος, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001.

Ξεινός Κώστας, Του νησιού μας η γλώσσα – Γλωσσάρι της Ίμβρου, Θεσσαλονίκη 1981.

Ξυλογιάννης Χαράλαμπος, Γλωσσικά ιδιώματα – λέξεις και εκφράσεις του κάμπου Άρτας, Άρτα, 2013.

Οικονομίδης Απόστολος, Γλωσσάριον Μαδύτου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 27, Αθήναι 1962.

Οικονομίδης Δημήτριος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος Απεράθου Νάξου (ανάτυπο), περιοδικό Αθηνά, Αθήναι 1953

Ορφανός Βασίλης, Λέξεις τουρκικής προέλευσης στο κρητικό ιδίωμα, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2014.

Πάγκαλος Γεώργιος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, δεύτερη έκδοση, επιμέλεια: Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, τόμοι 4, Αθήναι 1994-2003.

Παπαγγέλου Ρόης, Το κυπριακό ιδίωμα, Ιωλκός, Αθήνα 2001.

Παπαδέλλης Παναγιώτης, Ανεμώτια Λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Παπαδόπουλος Άνθιμος, Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήναι 1958-1961.

Παπαδόπουλος Σωκράτης, Κορνοφωλιώτικα (διαδίκτυο).

Παπαδοπούλου Ελένη, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τρίγλιας Βιθυνίας, Αθήνα 2010.

Παπαευαγγέλου Ιωάννης, Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής - τοπικές λέξεις (διαδίκτυο).

Παπαζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης και εθίμων του ελληνικού λαού, ιδία δε του της Πελοποννήσου, Αθήναι 1887.

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, Γλωσσάρι ρουμελιώτικης ντοπιολαλιάς, Θουκυδίδης, Αθήνα 1982.

Παπαϊωάννου Μιλτιάδης, Το γλωσσάριο των Γρεβενών, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1976.

Παπακωνσταντόπουλος Νίκος, Λέξεις του Καλαβρυτινού Λεξιλογίου (διαδίκτυο).

Παπαναγιώτου Χρήστος, Λεξιλόγιο και μορφολογική ανάλυση της γλωσσικής ποικιλίας του Νεοχωρίου Υπάτης, Πάτρα 2010.

Παπαναστασιάδης Αγαθάγγελος, Γλωσσάρι Λουλέβουργας, Θρακικά τ. 6-7, Αθήναι 1935-1936.

Παπαντωνόπουλος Κώστας, Αντρώνι Ηλείας – Λέξεις που χάνονται (διαδίκτυο).

Παπαποστόλου Τάσος, Η γλώσσα της Αιδηψού-Ιστιαίας, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 16, Αθήναι 1970.

Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης Χρήστος, Ιδιωματικαί λέξεις Σουφλίου, Θρακικά, τ. 33, Αθήναι 1960.

Παπαχατζής Ευάγγελος, Δοκίμιον του γλωσσικού ιδιώματος Καρύστου και των πέριξ, Αθήναι 1915.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο Σαρανταεκκλησιών, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 1 – 4, Αθήναι 1934 – 1938.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο των Σαράντα Εκκλησιών, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Παπαχριστοδούλου Χριστόδουλος, Λεξικό των ροδίτικων ιδιωμάτων, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, Αθήνα 1986.

Πασπάτης Αλέξανδρος, Το χιακόν γλωσσάριον ήτοι η εν Χίω λαλουμένη γλώσσα, Αθήναι 1888.

Πασσάς Ανδρέας, Από τη Συριανή Ντοπιολαλιά [δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Συνδέσμου Συριανών, τεύχη 28-82], Αθήνα 2003 – 2016.

Πασχάλης Δημήτριος, Ανδριακόν γλωσσάριον ή λέξεις και φράσεις εκ του γλωσσικού ιδιώματος της κοινής εν Άνδρω λαλιάς, Αθήναι 1933.

Πασχαλούδης Νίκος, Τα Τερπνιώτικα και τα Νιγριτινά – ένα γλωσσικό ιδίωμα της Βισαλτίας Σερρών, 2η έκδοση, Σέρρες 2013.

Πεταλάς Νικόλαος, Θηραϊκής γης γλωσσολογικής ύλης, τεύχος Α’, ιδιωτικόν της Θηραϊκής γλώσσης, Αθήναι 1876.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σκοπού Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 5, Αθήναι 1938.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Μαΐστρου, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού τ. 9, Αθήναι 1943.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σαμακοβίου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 57 Αθήναι 1941.

Πουλάκης Δ., Λεξικόν ιδία της Σικίνου και τινων άλλων τόπων, Ζωγράφειος Αγών - Μνημεία της ελλ. αρχαιότητος ζώντα τω νυν ελληνικώ λαώ, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Κωνσταντινούπολις 1896.

Ράλλη Αγγελική, Λεξικό διαλεκτικής ποικιλίας Κυδωνιών, Μοσχονησίων και βορειοανατολικής Λέσβου, Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, Αττική 2017.

Σαλαμάγκας Δημήτριος, Τουρκο-περσο-αραβικές λέξεις στο Γιανννιώτικο γλωσσικό ιδίωμα, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 110-131, 1961 – 1963.

Σαλβάνος Γεράσιμος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος των εν Κερκύρα Αργυράδων, Αθήναι 1918.

Σαραντίδης Αρχέλαος, Η Σινασός ήτοι θέσις, ιστορία, ηθική και διανοητική κατάστασις, ήθη, έθιμα και γλώσσα της εν Καππαδοκία κωμοπόλεως Σινασού, Αθήναι 1899.

Σαχίνης Απόστολος, Το Καστοριανό γλωσσάρι, Καστοριά 1996.

Σιδηροπούλου Ευφροσύνης, Λεξιλόγιον Κοτυώρων, Αρχείον Πόντου Σύγγραμμα Περιοδικόν, τόμοι 2-8, Αθήναι 1929-1938

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Κοινά διαλεκτικά Κω και Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 15 & 17, Αθήνα 2003 - 2007.

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Λεξικό του ιδιώματος της Νισύρου, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2015.

Σκαρλάτος Δημήτριος ο Βυζάντιος, Λεξικόν της καθ’ υμάς ελληνικής διαλέκτου, Βασιλική Τυπογραφία, Αθήναι 1835.

Σκορδέλλης Βλ., Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Σπίντιος Ζαχαρίας, Δαρνάκικο γλωσσάρι (διαδίκτυο).

Σπύρου Αριστοτέλης, Το ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής Δέλβινου και Αγίων Σαράντα, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2008.

Σταθάκης Νίκος, Βατικιώτικα Λόγια (διαδίκτυο).

Σταματιάδης Επαμεινώνδας, Ικαριακά, Σάμος 1893.

Στεφόπουλος Ανδρέας, Το γλωσσάρι της Χρυσής Καστοριάς, Μακεδονικά, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τ. 18, Θεσσαλονίκη 1978.

Συλλογικό, Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων (ΙΛΝΕ), Ακαδημία Αθηνών, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-2016.

Συλλογικό, Λεξικό της κοινής νεοελληνική, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 1998

Σύρκου Αγγελική, Το μεγαρικό γλωσσικό ιδίωμα – λαογραφική μελέτη, Νήσος, Αθήνα 2006.

Τάκης Βασίλης, Η αγραφιώτικη γλώσσα – συμβολή στην έρευνα και την μελέτη του αγραφιώτικου γλωσσικού ιδιώματος, Καρδίτσα 2003.

Τάσιος Φίλιππας, Γλωσσάριο του Πολυγύρου, Τα Χρονικά της Χαλκιδικής, τεύχος 37-38, Θεσσαλονίκη 1983

Τζαβάρας Ξενοφών, Λεξικό του ιμβριακού ιδιώματος, Σύλλογος Ιμβρίων, Αθήνα 2011.

Τζαννετής Κώστας, Γλωσσάριο του Μαραθόκαμπου Σάμου, Σύλλογος Μαραθοκαμπιτών Σάμου, Θεσσαλονίκη 1996.

Τζουμπάρης Φιλήμων, Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Τομπαΐδης Δ. – Συμεωνίδης Χ., Συμπλήρωμα στο ιστορικό λεξικό της Ποντικής Διαλέκτου του Α. Παπαδόπουλου, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 2003.

Τομπαΐδης Δημήτριος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Θάσου, Θεσσαλονίκη 1967.

Τσάκας Νίκος, Πάργα – Θάλασσα – Λαογραφική Μελέτη, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 130-149, Ιωάννινα 1963-1964.

Τσάκας Νίκος, Πάργα - Στεριά λεξιλόγιον, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 161-224, Ιωάννινα 1965-1970.

Τσαφαράς Δημήτριος, Λαγκαδινό Λεξικό – συμβολή στη μελέτη του γλωσσικού ιδιώματος των Λαγκαδίων Αρκαδίας, Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2013.

Τσίκης Νίκος, Γλωσσικά από το Πυργί της Χίου, Σύλλογος Πυργούσων Αττικής, Αθήνα 2002.

Τσιτσέλης Ηλίας, Γλωσσάριον Κεφαλληνίας, Παρνασός, Αθήναι 1877.

Τσοπανάκης Αγαπητός, Το ιδίωμα της Χάλκης (Δωδεκανήσου), Ρόδος 1949.

Φαραντάτος Σπυρίδων-Γεράσιμος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Μονοπολάτων, της επαρχίας Πάλης, του νομού Κεφαλληνίας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1971.

Φαρασόπουλος Συμεών, Τα Σύλατα, Αθήναι 1895.

Φούσκας Ευστράτιος, Λεξιλόγιο Σουφλίου (διαδίκτυο).

Φωστέρης Δ. – Κεσίσογλου Ι., Λεξιλόγιο του Αραβανί, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Χαβιαράς Δημοσθένης, Συλλογή λέξεων και φράσεων εν χρήσει εν Σύμη, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, σύγγραμμα περιοδικόν, τόμος Η’, Κωνσταντινούπολις 1874.

Χαραλαμπάκης Χριστόφορος (σύνταξη-επιμέλεια), Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Ακαδημία Αθηνών, δεύτερη έκδοση με προσθήκες, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, τόμοι, Αθήνα 2016.

Χαριτωνίδης Ιωσήφ, Περί της λιβισιανής διαλέκτου, Τραπεζούντα 1911.

Χατζηβασιλείου Στρατής, Γλωσσικά Αγιάσου, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 2-37, 1981 – 1987.

Χατζηγιάννης Στράτος, Ιδιωματικές λέξεις, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 6-12, Αθήνα 1981 – 1982.

Χατζηλάρης Ελευθέριος, Λέρικη τοπολαλιά (διαδίκτυο).

Χατζηστεφάνου Άννα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Καρδαμαίνης, της επαρχίας Κω, της νήσου Κω, του νομού Δωδεκανήσου, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χατσιούλης Μιχαήλ, Σιατιστινή ντοπιολαλιά, Σιάτιστα 2002.

Χελδράιχ Θ., Τα δημώδη ονόματα των φυτών προσδιοριζόμενα επιστημονικώς, επιμέλεια Σπ. Μηλιαράκη, δεύτερη έκδοση, Εστία, Αθήναι 1926.

Χουρμουζιάδης Κ., Γλωσσάριον Τσακιλίου, Θρακικά τ. 12-15, 1939 – 1941.

Χριστοδούλου Χριστόδουλος, Τα Κουζιανιώτκα – Λεξικό του κοζανίτικου ιδιώματος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, Κοζάνη 2003.

Χρυσού Μαρία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος της νήσου Θήρας ή Σαντορίνης, του νομού Κυκλάδων, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χυτήρης Γεράσιμος, Κερκυραϊκό γλωσσάρι – ακατάγραφες και δίσημες λέξεις, Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος ΧΧΙΧ, Κέρκυρα 1987.

Ψάλτης Σταμάτιος, Θρακικά ή Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος της πόλεως Σαράντα Εκκλησιών, Αθήναι 1905.

Ψάνη Πηνελόπη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πολιχνίτου, της επαρχίας Πολιχνίτου, της νήσου Λέσβου Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

 

a

b

c

d

e

 

 

αν

Καστελλόριζο, Σίλλη*

σαν

7

δ

αν [Germano 1622]

α, άθεν, άι, άιν, άνε, ανέ, ανέν, άνι, άχε, να, νάκι, νάκια

αν

 

 

ανά

Κάρπαθος, Τήλος, Τήνος

αμυδρά

 

 

ανά

Θήρα, Ρόδος, Σύμη, Χίος

ανάθεμα

 

 

ανά

Χίος

τώρα

 

 

ανααστόπιτσα

Καστελλόριζο

λαγάνα

 

 

ανάατε

Βάτικα*

ανάλατος

 

 

αναάτιν

Μάκρη*

εύνοια

 

 

άναβα

Ικαρία, Μακεδονία

πάνω

 

 

αναβαβουρίδα

Θήρα

φαγούρα

 

 

αναβαγούλα

Σαμψούντα*

αρουραίος

 

 

αναβαγούλα

Σαμψούντα*

τυφλοπόντικας

 

 

αναβάζω [Βλάχος 1659]

 

ανεβάζω

 

δ

ανάβαθα [Ηπίτης 1908]

Ζάκυνθος, Κύθηρα, Κρήτη, Λακωνία, Νάξος

ρηχά

 

δ

αναβαθαίνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ρηχαίνω

 

 

αναβαθός

Κάρπαθος

ρηχός

 

δ

ανάβαθος [Σκαρλάτος 1835]

Αχαΐα, Κάρπαθος, Κρήτη, Κύθηρα, Λακωνία, Μάνη, Νάξος, Σινασός*

ρηχός

 

 

ανάβαθους

Μάδυτος*

ρηχός

 

 

ανάβαθυς

Κρήτη

ρηχός

 

 

αναβαΐζω

Ινέπολη*

χασομερώ

 

 

αναβαίνου

Σκόπελος

μνημονεύω

 

 

αναβαίνω [Portius 1635]

 

ανεβαίνω

 

 

αναβαλιάζω

Κέρκυρα

εγκυμονώ

 

 

αναβάλλου

Λιβίσι*

μνημονεύω

 

δ

αναβάλλουσα [Somavera 1709]

Κρήτη, Κύθηρα, Σκύρος, Χίος

πηγή

 

 

ανάβαλμα

Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Πιερία

συκοφαντία

 

 

αναβαλούγα

Σαμψούντα*, Όφις*

αρουραίος

 

 

αναβαλούγα

Όφις*, Σαμψούντα*

τυφλοπόντικας

 

 

αναβαλούδα

Σαμψούντα*

αρουραίος

 

 

αναβαλούδα

Σαμψούντα*

τυφλοπόντικας

 

 

αναβαλούδας

Όφις*

αρουραίος

 

 

αναβαλούδας

Οινόη*

τυφλοπόντικας

 

 

αναβαλούκα

Σούρμενα*

αρουραίος

 

 

αναβαλούκα

Σούρμενα*

τυφλοπόντικας

 

 

αναβαλούσα

Μύκονος

πηγή

 

 

αναβάλουσα

Κύθηρα

ανηφόρα

 

 

αναβαλσιά

Καρδίτσα

συκοφαντία

 

δ

ανάβαλτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ήπειρος

διάβολος

 

 

αναβαλτσιάζουμι

Φθιώτιδα

αναστατώνομαι

 

 

αναβάλω

Αυλωνάρι, Ήπειρος, Κάλυμνος, Κρήτ, Κύθηρα, Ρόδος

θυμάμαι

 

 

αναβάλω

Κύθηρα

καταλαβαίνω

 

δ

αναβάλω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μνημονεύω

 

 

άναβαν

Οινόη*

χωρίς

 

 

αναβάνου

Ιωάννινα, Μαγνησία

μνημονεύω

 

 

αναβάνου

Αιτωλοακαρνανία, Κοζάνη, Μαγνησία

συκοφαντώ

 

 

αναβάνω

Κύθηρα

αναπολώ

 

 

αναβάνω

Αρκαδία, Σαράντα Εκκλησιές*

συκοφαντώ

 

δ

αναβάνω [Ηπίτης 1908]

Ήπειρος

μνημονεύω

 

 

αναβαρία

Κύπρος

ναυσιβλάβεια

 

δ

ανάβαρτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

διάβολος

3

λ

ανάβαση

ανέβαση, ανεβασία, ανεβασίγια, ανήβαση

ανάβαση

 

 

ανάβασμα [Βλάχος 1659]

 

ανέβασμα

 

 

αναβάσταγος

Αρκαδία, Λακωνία

αβάσταχτος

 

 

αναβαστάζζω

Καλαβρία

ανασηκώνω

 

 

αναβασταΐδ

Πάρος

κηλεπίδεσμος

 

 

αναβάσταμα

Κρήτη

βοήθεια

 

 

αναβαστάτζω

Καλαβρία

ανασηκώνω

 

 

αναβάσταχτος

Κύθηρα

αβάσταχτος

 

 

αναβάστιο

Σύμη

βοήθεια

 

 

αναβάστιο

Σύμη

στήριγμα

 

 

αναβαστώ

Κρήτη

βαστώ

 

 

αναβαστώ

Κρήτη

συγκρατώ

2

λ

αναβατόριο

ανεβαστήρι, ανεβάστρα

αναβατόριο

 

 

ανάβατος

Χίος

αδιάβατος

 

δ

αναβατός [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ένζυμος

 

δ

ανάβατος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

άζυμος

 

δ

αναβγαίνω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

φανερώνομαι

 

δ

ανάβγαλμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

φανέρωμα

 

 

ανάβγαρος

Κερασούντα*, Χαλδία*

παραχαϊδεμένος

 

 

ανάβγου

Αυλωνάρι, Κονίστρες, Κύμη, Λέσβος

ανάβω

 

 

ανάβγω

Βάτικα*, Κάσος, Καστελλόριζο, Κύθνος, Νάξος

ανάβω

 

 

ανάβδαλα

Κρήτη

βίαια

 

 

αναβελάζου

Μάνη

βελάζω

 

 

αναβέλασμα

Μάνη

βέλασμα

 

 

αναβένου

Φθιώτιδα

επιπλήττω

 

 

αναβέτα

Κοζάνη

ασανσέρ

 

δ

αναβιβάνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ζάκυνθος

μνημονεύω

 

 

αναβιβλύζω

Μυριόφυτο*

αναβλύζω

 

 

αναβιρβιρίζου

Φθιώτιδα

ανατριχιάζω

 

 

αναβιρβιρίζου

Σκόπελος

τσιρίζω

 

 

ανάβκω

Κύπρος

ανάβω

 

 

αναβλαντίζω

Κρήτη

αποπαίρνω

 

λ

αναβλασταίνω

αναδώνω

αναβλασταίνω

 

δ

αναβλασταίνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαναβλαστάνω

 

 

ανάβλαχος

Λακωνία

άξεστος

 

 

ανάβλεμα

Ζάκυνθος, Κάρπαθος, Κέρκυρα, Κρήτη, Τήλος

ματιά

 

δ

ανάβλεφτος [ΙΛΝΕ 1933]

 

αθέατος

 

 

αναβλιάζου

Ιωάννινα

αναβλύζω

 

 

αναβλιάζω

Κέρκυρα

εγκυμονώ

 

 

ανάβλιμα

Αίνος*

ματιά

 

δ

αναβλυάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

δακρύζω

 

δ

ανάβλυασμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

δάκρυσμα

 

 

αναβλύζου

Ιωάννινα, Τσακωνιά

αναβλύζω

 

 

αναβλύζου

Τσακωνιά

κατουρώ

 

λ

αναβλύζω

αβκάζω, αλουμπρίζω, αναβιβλύζω, αναβλύζου, αναβράου, αναβράω, αναβρού, αναβρύζου, αναβρύζω, αναβρύου, αναβρυσάω, αναβρυσιάζω, αναβρυσώ, αναβρύω, αναβρώ, αναγαρύζου, αναγρύζου, ανεβρώ, ανιβράου, ανιβρύζου, ανιβρύω, ανιβρώ, ανιδουρίζου, ναγαρύζου΄, νεβρύζω, νιβρουλάου

αναβλύζω

 

λ

αναβλύζων

αναβρυστικός

αναβλύζων

 

 

αναβόλ

Αδριανούπολη*, Κουβούκλια*

σάβανο

 

δ

ανάβολα [Germano 1622]

Κεφαλονιά, Κύθηρα, Κύθνος, Λακωνία, Μεσσηνία, Τσακωνιά

άβολα

 

δ

αναβόλα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Λακωνία, Μεσσηνία

πεζούλα

 

 

αναβολάδα

Κρήτη

κακοτοπιά

 

 

αναβολάω

Καλαβρία

μεταστρέφω

2

λ

αναβολέας

ζγκι, ζεγκί, ζενγκί, ζενκί, ζιγκί, ζιγκιά, ζινγκί, ζουγκ, ζουγκί

αναβολέας

 

 

αναβόλεμα

Κρήτη

ανηφόρα

 

 

αναβολέος

Αυλωνάρι, Κονίστρες

αρουραίος

 

 

αναβολέος

Αυλωνάρι, Κονίστρες, Κύμη

τυφλοπόντικας

 

 

αναβολεύγω

Κρήτη

ανηφορίζω

 

 

αναβολεύω

Κρήτη

ανηφορίζω

 

 

αναβολή

Αραβανί*

ανάχωμα

 

 

αναβολή

Αξός*, Κάλυμνος, Κως

εμετός

 

 

αναβόλημα

Σίλλη*

εμετός

 

 

αναβόλι

Κάρπαθος

σάβανο

 

δ

αναβολιά [Somavera 1709]

όχι βολική κατάσταση: αβολέα, αβολιά, αβουλιά, αναβουλιά, ανασβολιά, ανασβουλιά, ασβολέ, ασβουλιά, κακοβολιά

αναβολιά

 

 

αναβολιάζου

Τσακωνιά

αναγουλιάζω

 

 

αναβολίζομαι

Φερτέκι*

ανακατεύομαι

 

 

αναβολίζομαι

Αξός*

ξερνώ

 

 

αναβολίζουμαι

Φερτέκι*

αναγουλιάζω

 

 

αναβολίζουμου

Σίλλη*

αναγουλιάζω

 

 

αναβολιός

Κάρυστος

αρουραίος

 

 

αναβολιός

Κάρυστος

τυφλοπόντικας

 

 

αναβόλισμα

Αξός*

εμετός

 

 

ανάβολος

Πάρος

ανηφόρα

 

δ

ανάβολος [Germano 1622]

Κύθηρα, Κύθνος, Μάνη, Νίσυρος, Σίφνος

άβολος

 

 

αναβολούσα

Κύθνος

πηγή

 

 

ανάβου

Βοιωτία, Ευρυτανία, Κοζάνη, Λήμνος, Μάνη, Σαμοθράκη, Σάμος, Σίλλη*

ανάβω

 

 

αναβουά

Μάνη

βοή

 

 

αναβουή

Μάνη

βοή

 

 

αναβούθια

Σαμοθράκη

βοήθεια

 

 

αναβούθισμα

Νάξος

βοήθεια

 

 

αναβούλα

Τσακωνιά

αναγούλα

 

 

ανάβουλα

Ιωάννινα, Μαγνησία, Νιγρίτα

άβολα

 

 

ανάβουλα

Άνδρος, Καστελλόριζο, Νάξος

άθελα

 

 

ανάβουλα

Καστελλόριζο

απερίσκεπτα

 

 

αναβουλεύου

Λέσβος

ανηφορίζω

 

 

αναβουλιά

Ήπειρος

αναβολιά

 

 

αναβουλιάζω

Μάνη

αναγουλιάζω

 

 

αναβουλίζομαι

Φερτέκι*

ανακατεύομαι

 

 

ανάβουλος

Προποντίδα*

άβολος

 

 

ανάβουλους

Σκόπελος

άβολος

 

 

αναβούρα

Λιβίσι*

αρραβώνας

 

 

αναβουριάννου

Λιβίσι*

αρραβωνιάζω

 

 

αναβουριαστική

Λιβίσι*

αρραβωνιαστικιά

 

 

αναβουριαστικός

Λιβίσι*

αρραβωνιαστικός

 

 

άναβους

Καρδίτσα

άναφτος

 

δ

ανάβρα [Ηπίτης 1908]

Ιωάννινα, Κρήτη, Λάρισα, Μαγνησία, Φθιώτιδα, Χιμάρα

πηγή

 

 

ανάβραδα

Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Νιγρίτα, Σέρρες

βραδιάτικα

 

 

αναβράζου

Μάνη, Τσακωνιά

αναβράζω

 

δ

αναβράζω [Βλάχος 1659]

αναβράζου, αναβράτζω, αναβράω, χειλιαβρίζω

αναβράζω

 

 

αναβρακάτος

Λευκάδα, Χίος

παλικαράς

 

 

αναβρακάτος

Χίος

τολμηρός

 

δ

αναβρακάτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανασκουμπωμένος

 

 

αναβρακάτους

Ευρυτανία

ανασκουμπωμένος

 

 

αναβρακάτους

Αιδηψός

γκομενιάρης

 

 

αναβράκωτος

Κύπρος, Χίος

ξεβράκωτος

 

 

αναβράκωτος

Χίος

πάμφτωχος

 

 

αναβράου

Αδριανούπολη*, Κοζάνη

αναβλύζω

 

 

ανάβραση

Ηλεία, Μάνη

βράση

 

 

ανάβραση

Τσακωνιά

καύσωνας

 

 

αναβρασία

Καλαβρία

καύλα

 

 

αναβρασίδα

Καρδίτσα

χαραμάδα

 

 

αναβρασίλα

Κεφαλονιά

κάψα

 

δ

αναβρασίλα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κουφόβραση

 

 

ανάβρασμα

Μάνη

βράση

 

δ

ανάβραστα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

καυτά

 

 

αναβραστός

Μάνη

βραστός

 

δ

αναβραστός [Βεντότης 1790]

 

καυτός

 

δ

ανάβραστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Οινόη*, Σινώπη*

άβραστος

 

 

ανάβραστους

Κρήτη

άβραστος

 

 

αναβράτζω

Καλαβρία

αναβράζω

 

 

αναβραχιά

Αιτωλοακαρνανία, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Καστοριά

ανομβρία

 

δ

αναβράω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Λευκάδα

αναβλύζω

 

δ

αναβράω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αναβράζω

 

 

αναβρεξά

Θήρα

ανομβρία

 

δ

αναβρεξιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ηλεία, Κεφαλονιά

ανομβρία

 

 

αναβρεσά

Καστελλόριζο

ανομβρία

 

 

αναβρεσή

Κοτύωρα*

ανομβρία

 

 

ανάβρεχος

Κρήτη, Σύμη

άβροχος

 

 

ανάβρεχτος

Ρόδος

άβρεχτος

 

 

ανάβρια

Δαρδανέλια*, Ήπειρος, Λέσβος*

πηγή

 

 

ανάβρισμα [Somavera 1709]

 

ανάβρυσμα

 

 

αναβροϊχιά

Τσακωνιά

ανομβρία

 

 

αναβροντίζομαι

Κόνιτσα

συγχύζομαι

 

 

αναβροσά

Σύρος

ανομβρία

 

 

αναβροσή

Τραπεζούντα*

ανομβρία

 

 

αναβρού

Καβακλί*

αναβλύζω

 

 

αναβρούχα

Σύρος

ανομβρία

 

 

αναβρουχιά

Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία, Θεσσαλία, Κοζάνη, Κόνιτσα, Λέσβος, Λήμνος, Λιβίσι*, Σιάτιστα, Σκόπελος, Χαλκιδική

ανομβρία

 

 

αναβροχή [Βεντότης 1790]

 

ανομβρία

 

 

αναβροχία

Μάνη, Τσακωνιά

ανομβρία

 

δ

αναβροχιά [Βεντότης 1790]

Αίγινα, Αρκαδία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Κάρυστος, Κρήτη, Κύπρος, Λακωνία, Μάνη, Μεσσηνία, Μύκονος, Παξοί, Προποντίδα*, Ρόδος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σύμη, Σύρος, Τήνος

ανομβρία

 

 

αναβροχίλα

Κύθηρα

ανομβρία

 

 

αναβρύζου

Κοζάνη

αναβλύζω

 

δ

αναβρύζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αρκαδία, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Λακωνία

αναβλύζω

 

 

αναβρυκό

Γρεβενά, Σιάτιστα

πηγή

 

 

αναβρυκός

Λάρισα

πηγή

 

 

αναβρύου

Αίνος*, Τσακωνιά

αναβλύζω

 

δ

αναβρυούσα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

πηγή

 

 

αναβρυσάω

Κέρκυρα

αναβλύζω

 

δ

ανάβρυση [Ηπίτης 1908]

 

πηγή

 

 

αναβρυσιάζω

Κέρκυρα

αναβλύζω

 

 

αναβρυσίδα

Κρήτη

πηγή

 

 

αναβρύσισμα

Κέρκυρα

ανάβρυσμα

 

δ

ανάβρυσμα [Βλάχος 1659]

αναβρύσισμα, αναβρύτσισμα

ανάβρυσμα

 

δ

αναβρυστικός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αναβλύζων

 

 

αναβρυσώ

Κόνιτσα

αναβλύζω

 

δ

ανάβρυτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

εναέριος

 

δ

αναβρυτός [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανεβρυτός

 

 

αναβρυτούρα

Χίος

πηγή

 

 

αναβρύτσισμα

Κέρκυρα

ανάβρυσμα

 

δ

αναβρύω [Somavera 1709]

Ζάκυνθος

αναβλύζω

 

 

αναβρώ

Αίνος*, Βελβεντός, Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Κρήτη, Πιερία

αναβλύζω

 

 

αναβρώννω

Απουλία

καταστέφω

 

δ

αναβυζαίνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αναρουφώ

3

δ

ανάβω [Ηπίτης 1908]

άβου, αλάφτω, ανάβγου, ανάβγω, Κύπρος, ανάβου, ανάθτω, ανάττω, ανάφκω, ανάφου, ανάφτου, άφτου, άφτω, γάφτω, ενάττω, ενάφτω, έφτω, νάβγω, νάβω, νάθτω, νάττω, νάφκω, νάφτου, νάφτω, ννάφτω

ανάβω

 

 

αναγαβρώνω

Κρήτη

αναρρώνω

 

 

αναγάδεμα

Λακωνία

ανάδευση

 

 

αναγαδεύω

Λακωνία

αναδεύω

 

 

αναγαδώνω

Λακωνία

αναδεύω

 

 

ανάγαλ

Χαλκιδική

άγαλη

 

 

αναγάλεμα

Μάνη

ψάξιμο

 

 

αναγαλεύου

Μάνη

ψάχνω

 

δ

αναγάλια [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

γαλήνη

 

 

αναγαλιάζου

Αίνος, Ιωάννινα, Λήμνος, Μάνη, Τσακωνιά

αγαλλιάζω

 

δ

αναγάλλια [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αγαλλίαση

 

δ

αναγαλλιάζω [Portius 1635]

Άνδρος, Ηλεία, Θεσπρωτία

αγαλλιάζω

 

δ

αναγάλλιαση [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη, Λιβίσι*, Μάνη

αγαλλίαση

 

δ

αναγάλλιασμα [Somavera 1709]

 

αγαλλίαση

 

δ

αναγαλλιώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη, Κύθηρα, Κάρπαθος, Κως

αγαλλιάζω

 

 

ανάγαλους

Χαλκιδική

αγάλακτος

 

 

αναγανιά

Λακωνία

ζικζάκ

 

 

αναγανία

Τσακωνιά

ζικζάκ

 

δ

αναγαντζώνομαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

σκαρφαλώνω

 

 

αναγάπετος

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*

ασυμπάθιστος

 

δ

αναγάπητος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*

ασυμπάθιστος

 

δ

αναγάπιστος [Somavera 1709]

 

ασυμφυλίωτος

 

 

αναγαριάζω

Μέγαρα

επανεμφανίζω

 

 

αναγαρίζω

Μέγαρα

επανεμφανίζω

 

 

αναγαρύζου

Κονίστρες

αναβλύζω

 

 

αναγγρίζου

Σκόπελος

ξεσηκώνω

 

 

ανάγγρισμα

Σκόπελος

ξεσήκωμα

 

 

αναγελάου

Ηλεία, Μεσσηνία

περιγελώ

 

δ

αναγέλασμα [Germano 1622]

Καλλίπολη*, Λήμνος, Πάρος

κοροϊδία

 

 

αναγέλασμαν

Κύπρος

κοροϊδία

 

 

αναγελασμός

Κύπρος

περίγελος

 

 

αναγελαστής [Portius 1635]

Μάνη

περιγελαστής

 

 

αναγελαστούρης [Σκαρλάτος 1835]

 

περιγελαστής

 

 

αναγέλαστρον

Κύπρος

περίγελος

 

 

αναγέλαχτρο

Κύθηρα

περιγελαστής

 

 

αναγελάω

Αίγινα, Αρκαδία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Κύμη, Λακωνία, Μεσσηνία, Παλιά Αθήνα

περιγελώ

 

 

αναγέλιο

Κρήτη

κοροϊδία

 

 

αναγέλιον

Κύπρος

περίγελος

 

 

αναγέλλιν

Λιβίσι*

περίγελος

 

 

αναγελού

Μάνη, Σκύρος, Τσακωνιά

περιγελώ

 

δ

αναγελώ [Germano 1622]

Ινέπολη, Κερασούντα*, Κόνιτσα, Κύθηρα, Κύπρος, Λευκάδα, Νίσυρος, Σινασός*, Χίος

περιγελώ

 

 

αναγενία

Τσακωνιά

αγένεια

 

 

αναγεού

Τσακωνιά

περιγελώ

 

 

ανάγερα

Κύπρος

μισοξαπλωμένα

 

 

ανάγερμα

Ζάκυνθος

ηλιοβασίλεμα

 

 

ανάγερμαν

Κύπρος

αναστάτωση

 

δ

αναγερμένος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ανάγερτος

αναγερμένος

 

 

αναγερμός

Κύπρος

καταιγίδα

 

 

αναγερμός

Κύπρος

ξεσήκωμα

 

 

αναγέρνω

Κρήτη

ανακατεύω

 

 

αναγέρνω

Κύπρος

ξεσηκώνω

 

 

αναγέρνω

Κέρκυρα

τριγυρίζω

 

δ

αναγέρνω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κύπρος

μισοξαπλώνω

 

δ

αναγερτά [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

μισοξαπλωμένα

 

δ

αναγερτός [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

μισοξαπλωμένος

 

δ

ανάγερτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αναγερμένος

 

 

Αναγία

Κύπρος

Παναγία

 

 

αναγιλάου

Αιτωλοακαρνανία, Φθιώτιδα, Φωκίδα

περιγελώ

 

 

ανάγιλε

Τσακωνιά

κατηφορικός

 

 

αναγιλού

Λιβίσι*, Μαγνησία

περιγελώ

 

 

αναγιλώ

Ιωάννινα, Λέσβος

περιγελώ

 

 

αναγιομώννω

Καλαβρία

διαδίδω

 

 

αναγιοού

Τσακωνιά

περιγελώ

 

 

ανάγιος

Μάνη

ρηχός

 

 

αναγιούμαι

Κύπρος

ανατρέφομαι

 

 

αναγιούμενος

Κύπρος

αναπτυγμένος

 

 

αναγιούριστος

Μέγαρα

αγύριστος

 

 

αναγιρμός

Κύπρος

καταιγίδα

 

 

ανάγιωμαν

Κύπρος, Λιβίσι*

ανατροφή

 

 

αναγιωμένος

Κύπρος

αναθρεμμένος

 

 

αναγιώννουμαι

Κύπρος

ανατρέφομαι

 

 

αναγιώννω

Κύπρος

ανατρέφω

 

 

αναγιώνου

Λιβίσι*

ανατρέφω

 

 

αναγιωτή

Κύπρος

ψυχοκόρη

 

 

αναγιωτόν

Κύπρος

ψυχοπαίδι

 

 

αναγιωτός

Κύπρος

ψυχογιός

 

 

ανάγκ

Ευρυτανία, Καστοριά, Κοζάνη, Πάρος

ανάγκη

 

 

άναγκα

Κάρπαθος

υπερβολικά

 

 

αναγκαβέλους

Φθιώτιδα

ζαλάδα

 

 

αναγκάδος

Κρήτη

θυμωμένος

 

 

αναγκάζομαι

Κύθηρα

αγανακτώ

3

δ

αναγκάζομαι [Portius 1635]

αγκανάρομαι, αναγκάζουμαι, αναγκάζουμι, αναγκάσκομαι, αναγκέβομαι, ανεγκάζομαι, ναγκάζομαι, ναγκάζουμαι, νεγκάσκομαι, νεγκάσκουμαι

αναγκάζομαι

 

 

αναγκάζου

Ιωάννινα, Καστοριά, Μάνη, Τσακωνιά

αναγκάζω

 

 

αναγκάζουμαι

Ζάκυνθος, Κύπρος

αναγκάζομαι

 

 

αναγκάζουμι

Σέρρες

αναγκάζομαι

 

 

αναγκάζουμι

Θάσος, Ιωάννινα

βιάζομαι

 

 

αναγκάζω

Κρήτη

αναστατώνω

3

δ

αναγκάζω [Portius 1635]

αγκαλένου, αγκανάρω, αγκανέρω, αγκραβάρω, αναγκάζου, αναγκάντζω, ανεγκάζω, ανιγκάζου, ναγκάζω, νεγκάζω

αναγκάζω

 

 

αναγκαίο

Ζάκυνθος

ουροδοχείο

 

 

αναγκαίο [ΙΛΝΕ 1939]

Ιθάκη, Κοτύωρα*, Ρόδος, Χίος

αποχωρητήριο

 

 

αναγκαίον

Κερασούντα*, Κρώμνη*, Κύπρος, Λιβίσι*, Ρόδος, Σαμψούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αποχωρητήριο

3

λ

αναγκαίος

αναγκερός, αναγκιρός

αναγκαίος

 

 

αναγκαίος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Άνδρος, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Βιθυνία*, Ζάκυνθος, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Κρήτη, Μεσσηνία, Προποντίδα*, Τραπεζούντα*

αποχωρητήριο

3

λ

αναγκαιότητα

αναγκεμάρα

αναγκαιότητα

 

 

αναγκαίου

Κοζάνη, Λέσβος, Σουφλί, Χαλκιδική

αποχωρητήριο

 

 

αναγκαίους

Κοζάνη, Νιγρίτα, Σιάτιστα

αποχωρητήριο

 

 

αναγκάλιαστος

αγκάλαστος

αναγκάλιαστος

 

 

αναγκαλουρίδα

Κρήτη

ψιλόβροχο

 

 

αναγκαλώ

Κύπρος

μηνύω

 

 

αναγκάντζω

Κάρπαθος

αναγκάζω

 

 

ανάγκαση

Ζάκυνθος, Τσακωνιά

ανάγκη

 

 

ανάγκαση

Κρήτη

αναστάτωση

 

 

ανάγκαση

Κύπρος

βιασύνη

 

 

ανάγκαση

Κύθηρα

θυμός

 

δ

ανάγκαση [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

καταναγκασμός

 

 

αναγκάσκομαι [Ηπίτης 1908]

 

αναγκάζομαι

 

 

ανάγκασμα

Χίος

ανάθεμα

 

 

ανάγκασμα

Καστοριά, Τσακωνιά

παρακίνηση

 

 

αναγκασμένος

Κρήτη

θυμωμένος

3

 

αναγκασμένος [Germano 1622]

αναγκασμένους, αναγκαστός, αναγκεμένος, αναγκιμένους, αναγκιουμένους, ανατζεμένος, ανεγκασμένος

αναγκασμένος

 

 

αναγκασμένους

Καστοριά

αναγκασμένος

 

 

αναγκασμένους

Νιγρίτα

άρρωστος

 

 

αναγκαστά

Τσακωνιά

βιαστικά

 

δ

αναγκαστά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αναγκαστικά

 

 

αναγκαστίζου

Σουφλί

παρακινώ

3

λ

αναγκαστικά

αναγκαστά

αναγκαστικά

 

 

αναγκαστός

Κύπρος

αναγκασμένος

 

 

αναγκαστός

Κύπρος

βιαστικός

 

 

ανάγκατσα

Μαγνησία

ενάντια

 

 

ανάγκε [Ηπίτης 1908]

Οινόη*

ανάγκη

 

 

αναγκέβομαι

Κέρκυρα, Μύκονος

αναγκάζομαι

 

 

αναγκεμάρα

Κέρκυρα

αναγκαιότητα

 

 

αναγκεμένος

Κεφαλονιά

αδύνατος

 

 

αναγκεμένος

Άνδρος, Κρήτη, Κύπρος, Μύκονος

αναγκασμένος

 

δ

αναγκεμένος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύθηρα

φτωχός

 

δ

αναγκεμένος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κρήτη, Λευκάδα

άρρωστος

 

δ

αναγκεμένος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κέρκυρα, Κρήτη

τρελός

 

 

αναγκεμός

Κέρκυρα

ανάγκη

 

 

αναγκερός

Κάρπαθος

αναγκαίος

 

δ

αναγκερός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

φτωχός

 

δ

αναγκερός [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

βλαβερός

 

 

αναγκεύομαι

Κέρκυρα, Κεφαλονιά

αρρωσταίνω

 

 

αναγκεύου

Ιωάννινα

αρρωσταίνω

 

 

αναγκεύουμι

Σκόπελος

χρειάζομαι

 

 

αναγκεύω

Κόνιτσα

παραβιάζω

 

 

αναγκεύω [Ηπίτης 1908]

Ήπειρος

ενοχλώ

 

 

ανάγκη

Σωζόπολη*

αποχωρητήριο

 

 

ανάγκη

Κέρκυρα

επιληψία

 

 

ανάγκη

Κωνσταντινούπολη, Μάκρη*

χέσιμο

5

δ

ανάγκη [Corona Preciosa 1527]

αγκανάρεση, αγκανάριση, ανάγκ, ανάγκαση, ανάγκε, αναγκεμός, ανάγκια, ανάνγκ, ανάντζη, ανάτζη, ανέγκαση, ανίτζ, ατζελές, ατζιλές, ιζαλίμι

ανάγκη

 

δ

αναγκηδιάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αθυμώ

 

δ

αναγκήδιαση [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακεφιά

 

δ

αναγκήδιασμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακεφιά

 

δ

αναγκηδιασμός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακεφιά

 

 

ανάγκια

Κερασουντα*, Κοτύωρα*, Οινόη*, Σαμψούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ανάγκη

 

 

ανάγκια

Τσακωνιά

απέναντι

 

 

αναγκιασμένος

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

πονηρός

 

 

αναγκιμένους

Σάμος

αναγκασμένος

 

 

αναγκιό [Portius 1635]

Ιωάννινα

αποχωρητήριο

 

 

αναγκιόνα

Ιωάννινα

τζάκι

 

 

αναγκιός

Αλόννησος

αποχωρητήριο

 

 

αναγκιότα

Ίμβρος

σπατάλη

 

 

αναγκιότς

Ίμβρος

σπάταλος

 

 

αναγκιότς

Ίμβρος

χουβαρντάς

 

 

αναγκιούλης

Κεφαλονιά

αρρωστιάρης

 

 

αναγκιουμένους

Χαλκιδική

αναγκασμένος

 

 

ανάγκιουρε

Καστοριά

ομοίως

 

 

αναγκιρός

Σάμος

αναγκαίος

 

δ

αναγκιρός [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

βλαβερός

 

 

αναγκλαδίζομαι

Αχαΐα

τεντώνομαι

 

 

αναγκλαδίζουμαι

Αχαΐα, Κορινθία

τεντώνομαι

 

δ

αναγκλανίζομαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ήπειρος

τεντώνομαι

 

 

αναγκλώθω

Σούρμενα*

περιέρχομαι

 

 

αναγκολίζομαι

Κύθηρα

ανέχομαι

 

 

άναγκος

Κάρπαθος

υπερβολικός

 

 

αναγκούλα

Κερασούντα*

αναγούλα

 

 

αναγκουλία

Καλαβρία

αναγούλα

 

 

άναγκους

Ίμβρος

σπάταλος

 

 

άναγκους

Ίμβρος

χουβαρντάς

 

 

αναγκώνα

Λάρισα, Τρίκαλα

αγκώνας

 

 

αναγκώνας

Ευρυτανία, Καρδίτσα, Μαγνησία Σέρρες, Τρίκαλα

αγκώνας

 

 

αναγλείφουμι

Ιωάννινα, Φθιώτιδα

γλείφομαι

 

δ

αναγλειφτά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

γλειφτά

 

δ

αναγλειφτάς [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

γλείφτης

 

δ

αναγλείφτης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

γλείφτης

 

δ

αναγλείφω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ηλεία, Χίος

γλείφω

 

δ

αναγλειψιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

γλειψιά

 

 

αναγλιά

Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία

αναγούλα

 

δ

ανάγλια [Λεξικό Πρωίας 1933

Κάρπαθος

απαλά

 

 

αναγλιάζου

Πιερία, Σουφλί

αναγουλιάζω

 

 

αναγλιάζω

Λευκάδα

αναγουλιάζω

 

 

αναγλιάου [Ηπίτης 1908]

Αιτωλοακαρνανία, Σκόπελος

αναγουλιάζω

 

δ

αναγλιάτσιασμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

γλίτσιασμα

 

 

ανάγλιου [Ηπίτης 1908]

Αιτωλοακαρνανία

αναγουλιάζω

 

 

αναγλίτσα

Λευκάδα

γλίτσα

 

 

αναγλιτσάζου

Ιωάννινα, Σκόπελος

γλιτσιάζω

 

 

αναγλιτσάζω

Λευκάδα

γλιτσιάζω

 

 

αναγλιτσασμός

Σκόπελος

γλίτσιασμα

 

 

αναγλίτσια

Κέρκυρα

γλίτσα

 

 

αναγλίτσια

Κέρκυρα

λάσπη

 

 

αναγλιτσιάζου

Ιωάννινα, Καρδίτσα

γλιτσιάζω

 

δ

αναγλιτσιάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ζάκυνθος, Ηλεία, Κέρκυρα, Μεσσηνία

γλιτσιάζω

 

δ

ανάγλυκα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κέρκυρα

αραιά

 

 

ανάγλυκο

Τσακωνιά

υπόγλυκος

 

 

ανάγλυκος

Κέρκυρα, Μάνη

αραιός

 

δ

ανάγλυκος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κονίστρες, Σίφνος

άγλυκος

 

 

ανάγλυκους

Μάδυτος*, Σάμος

άγλυκος

 

 

ανάγλυκους

Γρεβενά

αραιοϋφασμένος

 

 

αναγλύκωμα

Μάνη

αραίωμα

 

 

αναγλυκώνω

Μάνη

αραιώνω

 

δ

ανάγναντα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κέρκυρα

απέναντι

 

δ

αναγναντεύω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγναντεύω

 

 

αναγνεία

Τσακωνιά

ντροπή

 

 

αναγνώθου

Ιωάννινα

διαβάζω

 

δ

αναγνώθω [Ηπίτης 1908]

Κερασούντα*, Κρήτη, Οινόη*, Τραπεζούντα*

διαβάζω

 

 

αναγνώννω

Κύπρος

διαβάζω

 

 

αναγνώνου

Μάνη

διαβάζω

 

δ

αναγνώνω [Somavera 1709]

 

διαβάζω

 

 

ανάγνωρα

Τσακωνιά

ινκόγκνιτο

 

δ

ανάγνωρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Τσακωνιά

αγνώριστα

 

δ

αναγνωριά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αχαριστία

 

δ

αναγνώριμος [Ηπίτης 1908]

Κερασούντα*, Οινόη*, Σαμψούντα*

αγνώριστος

 

 

αναγνώριστος

Σινασός*

αγνώριστος

 

δ

ανάγνωρος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άγνωστος

 

δ

ανάγνωρος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αμαθής

 

 

αναγνωσιά

Βιθυνία*

ανοησία

 

 

αναγνωσία

Νίσυρος

αδιακρισία

 

 

αναγνώσκω

Κερασούντα*, Οινόη*

διαβάζω

 

 

αναγνώστα

Τσακωνιά

αναγνώστης

 

 

ανάγνωστες

Σκύρος

ανόητος

3

λ

αναγνώστης

αμπάτες, αναγνώστα, αναγνώστς, αναγνώστσης, ανεγνώστης, ανιγνώστς

αναγνώστης

 

 

αναγνώστς

Ιωάννινα, Νιγρίτα

αναγνώστης

 

 

αναγνώστσης

Αραβανί*

αναγνώστης

 

 

ανάγο

Τσακωνιά

ανάλλαχτος

 

 

αναγογιέμαι

Ηλεία

συνέρχομαι

 

 

αναγογυρευτής [Portius 1635]

 

ιχνηλάτης

 

 

αναγογυρεύω [Portius 1635]

 

ιχνηλατώ

 

 

αναγογυρεψιά [Portius 1635]

 

ιχνηλασία

 

 

αναγορέγγου

Τσακωνιά

περιγελώ

 

 

αναγορεύου

Σκόπελος

περιγελώ

 

δ

αναγορευτής [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κοκολόγος

 

 

αναγορεύω

Θεσπρωτία

μνημονεύω

 

δ

αναγοριά [Ηπίτης 1908]

Ήπειρος

κακολογία

 

δ

αναγοριάρης [Ηπίτης 1908]

 

κακολόγος

 

 

αναγόριμα

Σκόπελος

παρατσούκλι

 

 

αναγός

Ίμβρος

υδρορροή

 

 

αναγούα

Βάτικα*

αναγούλα

3

δ

αναγούλα [Βεντότης 1790]

αγούλιαβους, αναβούλα, αναγκούλα, αναγκουλία, αναγλιά, αναγούα, αναγουλία, αναγούλια, αναγουλιά, αναγουλιασιά, αναγούλιασμα, αναγούλισμα, αναγούλλια, ανακατωσούρα, ανακέρωση, αναούλα, αναουλιατός, αναούλιασμαν, αναούλλιασμαν, ανασπία, ανασπιθία, ανασπισία, αναττσία, ανεγούλα, ανεούλα, ανεταραλίδα, ανιγούλα, ανουγλιατάδα, ναουλιατός, νεγούλα, νεγούλιασμα, νεουλιατός, νεούλλα, νιγούλιαβους

αναγούλα

 

 

αναγουλάζω

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*

αναγουλιάζω

 

δ

αναγούλας [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αηδιαστικός

 

 

αναγουλέομαι

Καλαβρία

αναγουλιάζω

 

 

αναγουλία

Καλαβρία, Μέγαρα

αναγούλα

 

δ

αναγουλιά [Βεντότης 1790]

 

αναγούλα

 

δ

αναγούλια [Ηπίτης 1908]

Αδριανούπολη*, Αρκαδία, Δέλβινο, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Κοζάνη, Μαγνησία, Οινόη*, Σιάτιστα, Στενήμαχος*, Φθιώτιδα

αναγούλα

 

 

αναγουλιάζου

Καβακλί*, Μάνη, Στενήμαχος*, Τσακωνιά

αναγουλιάζω

 

 

αναγουλιάζου

Αυλωνάρι

μηρυκάζω

2

δ

αναγουλιάζω [Somavera 1709]

αγλιάζου, αλαβονίζουμου, αναβολιάζου, αναβολίζουμαι, αναβολίζουμου, αναβουλιάζω, αναγλιάζου, αναγλιάζω, ανάγλιου, αναγουλάζω, αναγουλέομαι, αναγουλιάζου, ανουγουλιάζω, αναγουλιάου, αναγουλίζζομαι, αναγουλίζουμαι, αναγουλίζω, αναγουλιούμαι, αναγουλιούμου, αναγουλίτζομαι, αναγουλιώ, αναμουτσιάζω, αναουλιάζω, αναουλλιάζω, αναουλιούμαι, ανουγλιάζου, ανουλλιούμαι, ανασίζουμι, ανασπέμαι, ανασπόμαι, αναττσέμαι, ανεγουλιάζω, ανεγουλιώ, ανεκατώνομαι, ανεκωρώνω, ανεουλιάζω, ανεουλιώ, ανεουριάζω, ανεταράζομαι, ανιγλιάζου, ανιγλιώ, ανιγουλιάζου, ανουγλιάζω, ναγουλιάζου, ναγουλιάζω, ναουλιάτζω, ναουλλιώ, ναουλώ, νεγουλιάζω, νεουλγκιώ, νεουλιάζομαι, νεουλιάζουμαι, νεουλιούμαι, νεουλιώ, νεουλλιάζζω, νεουλλιώ, νιγουλιάζου

αναγουλιάζω

 

 

αναγουλιάου

Εύβοια

αναγουλιάζω

 

δ

αναγουλιάρης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

λαίμαργος

 

δ

αναγουλιάρικος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αναγουλιαστικός

 

 

αναγουλιασιά

Σουφλί

αναγούλα

 

δ

αναγούλιασμα [Germano 1622]

 

αναγούλα

 

 

αναγουλιασμένος

αναουλλιασμένος

αναγουλιασμένος

 

δ

αναγουλιαστικός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αναγουλιάρικος

αναγουλιαστικός

 

 

αναγουλίζζομαι

Καλαβρία

αναγουλιάζω

 

 

αναγουλίζουμαι

Φερτέκι*

αναγουλιάζω

 

 

αναγουλίζω [Ηπίτης 1908]

Κοτύωρα*, Οινόη*

αναγουλιάζω

 

δ

αναγουλιούμαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αναγουλιάζω

 

 

αναγουλιούμου

Λιβίσι*

αναγουλιάζω

 

 

αναγούλισμα [Βλάχος 1659]

Κοτύωρα*

αναγούλα

 

 

αναγουλίτζομαι

Καλαβρία

αναγουλιάζω

 

 

αναγουλιώ [Βλάχος 1659]

Κρήτη

αναγουλιάζω

 

 

αναγούλλια

Κύπρος

αναγούλα

 

 

ανάγουμι

Λέσβος

εμφανίζομαι

 

 

ανάγουμι

Λέσβος

φαίνομαι

 

 

αναγουρεύγου

Μαΐστρος*

θυμάμαι

 

 

αναγουρτάρω

Κύθηρα

αναδεύω

 

 

άναγους

Νιγρίτα

αραιοϋφασμένος

 

δ

αναγραίνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κέρκυρα

ξαίνω

 

 

ανάγραφος

Σύμη

άγραφος

 

 

ανάγρεμα

Κέρκυρα

ξάσιμο

 

 

αναγριαλού

Χίος

νεράιδα

 

δ

αναγριεύω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

φοβερίζω

 

 

αναγρικιά

Σαράντα Εκκλησιές*

ανοησία

 

 

αναγρίκιστος

Σινασός*

ανόητος

 

 

αναγρίκιστος

Σινασός*

άξεστος

 

 

αναγρίκιστος

Κύπρος

κουφός

 

 

αναγρίκιτος

Ζάκυνθος

άτακτος

 

 

αναγριτσιάζω

Κεφαλονιά

ριγώ

 

 

αναγρίτσιασμα

Κεφαλονιά

ρίγος

 

δ

αναγρίωμα [Somavera 1709]

 

εξαγρίωση

 

 

αναγριωμένος [Portius 1635]

 

εξαγριωμένος

 

δ

αναγριώνω [Portius 1635]

Τσακήλι*

αγριεύω

 

δ

ανάγροικος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αθόρυβος

 

δ

ανάγροικος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανυπάκουος

 

 

αναγρύζου

Μαγνησία, Φωκίδα

αναβλύζω

 

 

αναγρωνιμιά

Κύπρος

αγνωμοσύνη

 

 

ανάγρωστο

Καλαβρία

αγνώριστος

 

 

ανάγυρα

Αρκαδία, Ηλεία, Μεσσηνία

τριγύρω

 

δ

ανάγυρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανάσκελα

 

δ

αναγύρεμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ψάξιμο

 

 

αναγυρεμός

Κύθηρα

ψάξιμο

 

δ

αναγυρεύω [Βεντότης 1790]

Κύθηρα

ψάχνω

 

 

αναγυρητά

Μάνη

τριγύρω

 

δ

αναγύρι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη

ανάγυρος

 

 

αναγυριά [ΙΛΝΕ 1939]

 

ανάγυρος

 

 

αναγυρίδα

Κύθηρα

περιφορά

 

 

αναγυρίδα

Κρήτη

στροφή

 

δ

αναγυρίδα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

περίπατος

 

 

αναγυρίζου

Μάνη

παρακάμπτω

 

 

αναγυρίζω

Κόνιτσα

αηδιάζω

 

 

αναγυρίζω

Κρήτη

περιφρονώ

 

δ

αναγυρίζω [Βεντότης 1790]

 

αναποδογυρίζω

 

δ

αναγυρίζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

περιφέρομαι

 

 

αναγύρισμα

Μάνη

παράκαμψη

 

 

αναγυριστικά

Κρήτη

αλληγορικά

 

δ

αναγυριστικά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

τριγύρω

 

 

αναγυριστικό

Κρήτη

υπονοούμενο

 

 

αναγυριτούρα

Μάνη

παράκαμψη

 

 

αναγυρνώ

Κύπρος

αναποδογυρίζω

 

 

ανάγυρο (το)

Μάνη

περίγυρος

 

 

ανάγυρος

Λευκάδα

ρεφενές

 

 

ανάγυρος [Χελδράιχ 1926]

Anagyris foetida: αβρομουσιά, αγριοκοκκιά, αγριοφασόλι, αγριοφασούλι, αγριοφάσουλο, αγροφασουλιά, αδριανώ, αζγαριά, αζζιοριά, αζζιουργκιά, αζζόερας, αζζοεριά, αζζόυρας, αζζόυρος, αζόγερας, αζόγερο, αζόγιουρας, αζόγουρας, αζόγυρας, αζογυρέ, αζόγυρος, αζόερας, αζόουρος, αζουγαριά, αζουεριά, αζόυρας, αζοϋρέ, αζούρι, αζουριά, αζόυρος, αζόχερας, άκοπος, αναγύρι, αναγυριά, ανδραβάνα, ανδράβανο, ανδράβενα, ανδρόινας, αντρόινα, αρκολουβιά, αρόυνας, αροϋνιά, αρόυνος, ασόγερος, ατζνεριά, ατζόγερο, ατζόγυρος, βρομοκλάδι, βρομόκλαδο, βρομοκλάρι, βρομόκλο, βρομολυγαριά, βρομολυγιά, βρομόξυλο, βρομούσα, βρουμουκλάρ, βρουμούσα, ζογυριά, ζουγυριά, τζοαριά, τζόγερο, τζόγυρο

ανάγυρος

 

 

αναγυρού

Μάνη

παρακάμπτω

 

 

αναγύρου

Κέρκυρα

τριγύρω

 

δ

αναγυρτά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανάσκελα

 

δ

ανάγυρτα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανάσκελα

 

δ

ανάγυρτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανάσκελος

 

 

αναγύρω

Ηλεία

τριγύρω

2

λ

ανάγωγος

αγλούπιστος, αδιάταχτος, απρέτσους, ατρέτσους, κακανασταντέ

ανάγωγος

 

δ

αναδακρύζω [Βεντότης 1790]

 

βουρκώνω

 

 

αναδακρύντζω

Κάρπαθος

βουρκώνω

 

 

αναδάκρυσμα [Βεντότης 1790]

 

βούρκωμα

 

 

αναδακρυώ [Βεντότης 1790]

 

βουρκώνω

 

δ

αναδακρυώνω [Somavera 1709]

 

βουρκώνω

 

 

ανάδαυλα

Κρήτη

βίαια

 

 

αναδέγγου

Τσακωνιά

αναδεύω

 

 

αναδέγγω

Καλαβρία

αναδεύω

 

δ

ανάδεια [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

σχόλασμα

 

δ

αναδειάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

σχολώ

 

 

αναδεϊριαίνου

Μάνη

νερουλιάζω

 

 

ανάδεμα

Κέρκυρα

πράξη

 

δ

ανάδεμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Τσακωνιά

ανάδευση

 

 

αναδεμένος

Μάνη

γεροδεμένος

 

δ

αναδεμή [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κουρκούτι

 

 

ανάδεμμα

Καλαβρία

ανάδευση

 

δ

αναδεντράδα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κύπρος

κληματαριά

 

 

αναδένω

Κέρκυρα

προσδένω

 

 

ανάδεξια

Ινέπολη

αδέξια

 

δ

αναδεξιμίδι [Λεξικό Πρωίας 1933]

Μεσσηνία

βαφτιστήρι

 

δ

αναδεξιμιός [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ηλεία, Θεσπρωτία, Κεφαλονιά, Μεσσηνία, Τρίγλια*

βαφτισιμιός

 

 

αναδεξιμνιός

Μάνη

βαφτισιμιός

 

 

αναδεξμιός

Λευκάδα

βαφτισιμιός

 

 

αναδεξμνιός

Λευκάδα

βαφτισιμιός

 

 

αναδεξπνιός

Λευκάδα

βαφτισιμιός

 

 

αναδερός

Λακωνία, Μάνη

νερουλός

 

 

αναδεύγομαι

Κρήτη

ανακατεύομαι

 

 

αναδεύομαι

Κρήτη

ανακατεύομαι

 

 

αναδεύου

Ιωάννινα

αναδεύω

 

 

αναδεύουμι

Ιωάννινα

ανακατεύομαι

2

λ

ανάδευση

αναγάδεμα, ανάδεμα, ανάδεμμα

ανάδευση

 

δ

αναδεύω [Βλάχος 1897]

αναγαδεύω, αναγαδώνω, αναγουρτάρω, αναδέγγου, αναδέγγω, αναδεύου, αναδέω, αναργουτάρω, κλουκουνάου, κλουκουτάου, κλουκουτίζου

αναδεύω

 

 

αναδεύω [ΙΛΝΕ 1939]

 

αναπιάνω

 

δ

αναδεχτός [Ηπίτης 1908]

Θεσπρωτία, Κέρκυρα

βαφτισιμιός

 

 

αναδεχτούδι

Θεσπρωτία

βαφτιστήρι

 

δ

αναδεχτούρι [Ηπίτης 1908]

Δέλβινο

βαφτιστήρι

 

 

αναδέω

Καλαβρία

αναδεύω

 

δ

Ανάδης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

Άδης

 

δ

ανάδι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

οικουμένη

 

 

ανάδια

Θήρα, Κρήτη, Κύθηρα

απέναντι

 

 

ανάδιαβα

Πιερία

παράμερα

 

 

ανάδιαβους

Μαγνησία

αδιάβατος

 

 

ανάδιαβους

Βελβεντός

ασύχναστος

 

 

αναδιάζω

Κύθηρα

αγναντεύω

 

 

αναδιάζω

Κύθηρα

αντικρίζω

 

 

αναδίδω

Κρήτη

υγραίνομαι

 

 

αναδιερός

Κρήτη

αγναντερός

 

δ

ανάδικα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

δίκαια

 

 

αναδίνου

Καρδίτσα, Μαγνησία

λιώνω

 

 

αναδίνου

Σκόπελος, Φθιώτιδα

υγραίνομαι

 

 

αναδίνω

Κύθηρα

βρομάω

 

δ

αναδίνω [Λεξικό Πρωίας 1933]

αναδιώ, αναδώνω

αναδίνω

 

 

αναδιξίμ

Θάσος

βαφτιστήρι

 

 

αναδιξιμιός

Λέσβος, Σάμος, Σκόπελος

βαφτισιμιός

 

 

αναδιξιμνίδ

Αιτωλοακαρνανία

βαφτισιμιός

 

 

ανάδιο

Κύθηρα

απέναντι

 

 

ανάδιο

Κύθηρα

όψη

 

 

ανάδιους

Βελβεντός

ασύχναστος

 

 

αναδιχτούδ

Άρτα

βαφτιστήρι

 

 

αναδιώ

Κύπρος

αναδίνω

 

 

αναδκιάζω

Κύπρος

αγναντεύω

 

 

ανάδκιον

Κύπρος

αναποδιά

 

 

ανάδκιον

Κύπρος

απάγκιο

 

 

ανάδκιον

Κύπρος

υγρασία

 

 

αναδλιά

Ιωάννινα

αναδουλειά

 

 

αναδλιές

Ιωάννινα

αναδουλειές

 

 

αναδορώνω

Σάντα*

αναπιάνω

 

 

ανάδοση

Μύκονος

δροσιά

 

 

ανάδοση

Μύκονος

πάχνη

 

 

ανάδοση

Κρήτη, Κύθηρα, Ρόδος

υγρασία

 

 

αναδοσιά

Πελοπόννησος

ανησυχία

 

δ

αναδοσιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αρκαδία

δυσοσμία

 

δ

αναδοσιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

τσιγκουνιά

 

δ

αναδοσιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη

υγρασία

 

 

αναδούδω

Κρήτη

υγραίνομαι

 

 

αναδουκιάνου

Λιβίσι*

υγραίνομαι

 

 

αναδουλεία

Οινόη*

αναδουλειά

2

δ

αναδουλειά [Λεξικό Πρωίας 1933]

αναδλιά, αδουλεψιά, αναδουλεία, αναπουλιά, αναπουλιό, ανεδουλιά

αναδουλειά

 

 

αναδουλειές

αναδλιές

αναδουλειές

 

δ

αναδουλεψιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

προχειροδουλειά

 

 

αναδούλης

Κεφαλονιά

τεμπέλης

 

 

αναδουλιά

Κεφαλονιά, Σύρος

τεμπελιά

 

 

ανάδουλος

Κρήτη

τεμπέλης

 

 

αναδούνω

Κύθηρα

βρομάω

 

 

αναδούνω

Κρήτη

υγραίνομαι

 

 

ανάδους

Ίμβρος

υγρασία

 

 

αναδράζω

Κέρκυρα

κοχλάζω

 

 

αναδραμή

Μάνη

ρέψιμο

 

δ

ανάδρομα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

όπισθεν

 

δ

αναδρομάρης [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ερευνητής

 

δ

αναδρομάρης [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ιστορικός

 

δ

αναδρομάρικος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μνήμων

 

δ

αναδρομιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανηφόρα

2

λ

αναδρομικά

ανάτρεχα

αναδρομικά

 

 

αναδρουμόνουμι

Κοζάνη

αναστατώνομαι

 

 

αναδρουμός

Πιερία

ταραχή

 

 

αναδρουμώνουμι

Πιερία

ταράζομαι

 

 

αναδρούνου

Μάνη

ιδρώνω

 

 

αναδρύω

Κύπρος

φτιάχνω

 

λ

αναδύομαι

αμπουλονγκόννω, αμπουλουνγκόννω

αναδύομαι

 

 

αναδωμένος

Κρήτη

υγρός

 

δ

αναδωμός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αναζωπύρωση

 

δ

αναδωμός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανάρρωση

 

δ

αναδωμός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιστροφή

 

δ

αναδώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αναβλασταίνω

 

δ

αναδώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αναρρώνω

 

δ

αναδώνω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αναδίνω

 

 

αναέλαστρον

Κύπρος

περίγελος

 

 

αναέλιον

Κύπρος

περίγελος

 

 

αναελώ

Κάρπαθος, Καστελλόριο, Κύπρος, Ρόδος, Σύμη

περιγελώ

 

 

ανάερα

Κέρκυρα

αμυδρά

 

 

ανάερα

Ζάκυνθος

εναερίως

 

 

ανάερα

Κύπρος

μισοξαπλωμένα

 

 

ανάερμα

Κάρπαθος

ανάθεμα

 

 

αναερμός

Κύπρος

ξεσήκωμα

 

 

αναέρνουμαι

Κύπρος

σηκώνομαι

 

 

αναέρνω

Κύπρος

μισοξαπλώνω

 

 

αναέρνω

Κύπρος

ξεσηκώνω

 

δ

ανάερος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανάλαφρος

 

δ

ανάερος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ανάβρυτος, ανάερος

εναέριος

 

 

ανάζαρα

Κύθηρα

προσεχτικά

 

 

αναζένω

Κρήτη

ξαναζεσταίνω

 

 

ανάζερβα

Άνδρος

άβολα

 

 

ανάζερβα

Κύθηρα, Τσακωνιά

ανάποδα

 

 

ανάζερβα

Λευκάδα

αντίθετα

 

δ

ανάζερβα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανάστροφα

 

δ

ανάζερβα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αντίξοα

 

 

ανάζερβη

Λακωνία

ξανάστροφη

 

 

ανάζερβος

Λευκάδα

αντίθετος

 

 

ανάζερβος

Μάνη

ευκολόχρηστος

 

δ

ανάζερβος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αντίξοος

 

δ

ανάζερβος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

δύστροπος

 

δ

ανάζερβος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύθηρα

ξανάστροφος

 

 

αναζετός

Κρήτη

ξαναζεσταμένος

 

δ

αναζευγάρωμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαναζευγάρωμα

 

δ

αναζευγαρώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαναζευγαρώνω

 

δ

αναζεύω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαναζεύω

 

 

αναζζητάω

Καλαβρία

ψάχνω

 

 

αναζζήτημα

Καλαβρία

ψάξιμο

 

 

αναζήτηγα

Αρκαδία

αζήτητα

 

 

αναζητού

Μάνη, Τσακωνιά

ψάχνω

 

 

ανάζιρβα

Ιωάννινα

άβολα

 

 

ανάζιρβους

Καρδίτσα, Μαγνησία

κακοτοπιά

 

 

αναζιώ

Αρκαδία

ξαναζωντανεύω

 

 

ανάζλος

Λευκάδα

ιδιότροπος

 

 

αναζού

Τσακωνιά

ξαναζωντανεύω

 

 

αναζουδκιά

Κύπρος

υγρασία

 

 

ανάζουλος

Λευκάδα

δύστροπος

 

 

αναζουπάω

Αρκαδία

δυναμώνω

 

 

αναζουπώνω

Μεσσηνία

αναρρώνω

 

δ

αναζυγαντιάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανατριχιάζω

 

δ

αναζυμώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαναζυμώνω

 

 

αναζώ

Λακωνία

ξαναζωντανεύω

 

δ

αναζώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ζώνω

 

λ

αναζωογονούμαι

αναζωφάω, νεστήνουμαι, ξεπαίρνω

αναζωογονούμαι

 

λ

αναζωπυρώνω

αναφουντουλίζω΄, αναφρουντουλίζω

αναζωπυρώνω

2

λ

αναζωπύρωση

αναδωμός, ζουπύρουμα

αναζωπύρωση

 

δ

ανάζωστα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άζωστα

 

δ

ανάζωστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άζωστος

 

δ

αναζώστρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ζωνάρι

 

 

αναζωφάω

Κέρκυρα

αναζωογονούμαι

 

 

ανάη

Τσακωνιά

κορίτα

 

δ

αναθαμπώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

θαμπώνω

 

δ

αναθάρετα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αθάρευτα

 

 

αναθάριτους

Ήπειρος, Μακεδονία

αθάρευτος

 

δ

αναθαρρεμένος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξεθαρρεμένος

 

δ

αναθαρρεύω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ηλεία

ξεθαρρεύω

 

δ

ανάθαρρος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξεθαρρεμένος

 

 

ανάθεγκα

Κρήτη

ανάθεμα

 

 

ανάθεκα

Κρήτη

ανάθεμα

 

 

αναθέκω

Σάντα*, Τραπεζούντα*

κατηγορώ

 

δ

ανάθελα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αρκαδία, Ζάκυνθος, Λευκάδα, Νάξος, Σύμη

άθελα

 

 

αναθελίς

Κρήτη

άθελα

 

 

αναθέλω

Θεσπρωτία

συνέρχομαι

4

δ

ανάθεμα [Βλάχος 1659]

αθεμά, αλέτι, άμα, ανά, ανάγκασμα, αναθεματίδι, αναθεματουριό, ανάερμα, ανάθεγκα, ανάθεκα, ανάθεμαν, ανάθθεμα, ανάθθεμαν, ανάθθιμαν, ανάθιμα, ανάλεμα, αναλέτι, ανάρεμα, ανάσκομα, ανάτθεμα, ανάττεμα, ανάχεμα, ανάχεσμα, αράρεμα, άτεμα, θεμά, ναθιμά, νάθιμα, ναλέτι

ανάθεμα

 

 

αναθεμακίζου

Τσακωνιά

αναθεματίζω

 

 

αναθεμακίχου

Τσακωνιά

αναθεματίζω

 

 

ανάθεμαν

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Τρίπολη*, Χαλδία*

ανάθεμα

 

δ

αναθεματάω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αχαΐα

αναθεματίζω

 

 

αναθεματία

Κερασούντα*, Χαλδία*

αναθεμάτισμα

 

 

αναθεματίγια

Κερασούντα

αναθεμάτισμα

 

 

αναθεματίδι

Ζάκυνθος

ανάθεμα

 

 

αναθεματίδι

Κορινθία, Μεσσηνία

αναθεμάτισμα

 

 

αναθεματίζου

Τσακωνιά

αναθεματίζω

 

δ

αναθεματίζω [Portius 1635]

αναθεμακίζου, αναθεμακίχου, αναθεματάω, αναθεματίζου, αναθεματώ, αναθθεματίζζω, αναθθεματίζω, αναθθιματού, αναθέτω, αναθιματίζου, αναθιματίννου, αναθιματώ, αναθιμώ, αναρεματσίζω, ανεθεματίζω

αναθεματίζω

 

δ

αναθεμάτισμα [Σκαρλάτος 1835]

αναθεματία, αναθεματίγια, αναθεματίδι, αναθεμάτισμαν, αναθεματισμός, αναθιμάτσμα, ανεθεμάτι, ανεθεμάτισμα

αναθεμάτισμα

 

 

αναθεμάτισμαν

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αναθεμάτισμα

3

δ

αναθεματισμένος [Βλάχος 1659]

αναθεμένος, αναθθεματισμένος, αναθιμάτους, αναθιματσμένους, αναθιναμισένους, ανάσκατος, αναττεματισμένος, ματσμένους

αναθεματισμένος

 

 

αναθεματισμός

Κρήτη

αναθεμάτισμα

 

 

αναθεμάτος

Ζάκυνθος

διάβολος

 

 

αναθεματουριό

Λευκάδα

ανάθεμα

 

δ

αναθεματώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αρκαδία, Τσεσμέ*

αναθεματίζω

 

δ

αναθεμένος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Νάξος

αναθεματισμένος

 

 

αναθέτω

Κρήτη

αναθεματίζω

 

 

αναθήκω

Κερασούντα*

κατηγορώ

 

λ

ανάθημα

αγιοτάσιμο

ανάθημα

 

 

ανάθθεμα

Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κως, Ρόδος, Τήλος

ανάθεμα

 

 

ανάθθεμαν

Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κύπρος, Ρόδος, Σύμη

ανάθεμα

 

 

αναθθεματίζζω

Σύμη

αναθεματίζω

 

 

αναθθεματίζω

Κύπρος, Χίος

αναθεματίζω

 

 

αναθθεματισμένος

Κύπρος, Ρόδος

αναθεματισμένος

 

 

ανάθθιμαν

Λιβίσι*

ανάθεμα

 

 

αναθθιματού

Λιβίσι*

αναθεματίζω

 

 

αναθιβάλω

Κάσος, Κρήτη

διηγούμαι

 

δ

αναθιβάλω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ζάκυνθος, Κάσος, Κρήτη

μνημονεύω

 

 

αναθιβάνω

Πάρος

αναπολώ

 

 

αναθιβάνω

Κέρκυρα

απορώ

 

 

αναθιβάνω

Κρήτη

διηγούμαι

 

δ

αναθιβάνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

θυμάμαι

 

δ

αναθιβάνω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

μνημονεύω

 

δ

αναθιβολεύγομαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μνημονεύομαι

 

δ

αναθιβολεύομαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μνημονεύομαι

 

 

ανάθιλα

Λήμνος

βαριεστημένα

 

 

ανάθιμα

Άνδρος, Αρκαδία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Καστοριά, Λαγκαδάς, Λέσβος, Λήμνος, Νιγρίτα, Πιερία, Σάμος, Σκόπελος, Χαλκιδική

ανάθεμα

 

 

αναθιματίζου

Καρδίτσα, Καστοριά, Νιγρίτα

αναθεματίζω

 

 

αναθιματίννου

Λιβίσι*

αναθεμάτισμα

 

 

αναθιμάτους

Άρτα, Μαγνησία

αναθεματισμένος

 

 

αναθιμάτους

Ιωάννινα, Καστοριά

διάβολος

 

 

αναθιμάτσμα

Νιγρίτα

αναθεμάτισμα

 

 

αναθιματσμένους

Νιγρίτα

αναθεματισμένος

 

 

αναθιματώ

Γρεβενά, Νιγρίτα

αναθεματίζω

 

 

αναθιμώ

Γρεβενά, Μαγνησία

αναθεματίζω

 

 

αναθιναμισένους

Πιερία

αναθεματισμένος

 

 

αναθμνιάτστους

Πιερία

αθυμιάτιστος

 

 

αναθουλιάζω

Ίμβρος

αποσυμπιέζω

 

 

αναθρέβγω

Άνδρος, Νάξος

ανατρέφω

 

 

αναθρέβου [ΙΛΝΕ 1939]

 

ανατρέφω

 

 

αναθρέβω

Ηλεία

ανατρέφω

 

δ

ανάθρεμμα [Βλάχος 1659]

 

ανατροφή

 

 

αναθρεμμένος [Portius 1635]

αναγιωμένος, ανεθρεμμένος

αναθρεμμένος

 

 

αναθρεύγου

Λέσβος

ανατρέφω

 

 

αναθρέφκω

Κύπρος

ανατρέφω

 

 

αναθρέφου

Μάνη

ανατρέφω

 

δ

αναθρεφτή [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ψυχοκόρη

 

 

αναθρεφτικιά

Πάρος

ψυχοκόρη

 

 

αναθρεφτικός

Πάρος

ψυχογιός

 

 

αναθρεφτιτσά

Μύκονος

ψυχοκόρη

 

δ

αναθρεφτός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ψυχογιός

 

 

αναθρέφτω

Οινόη*

ανατρέφω

 

δ

αναθρέφω [Portius 1635]

Ζάκυνθος, Ηλεία

ανατρέφω

 

 

αναθρημός

Ήπειρος

θρήνος

 

δ

αναθροφή [Βλάχος 1659]

Κρήτη

ανατροφή

 

 

αναθροφική

Θήρα, Ίος

ψυχοκόρη

 

 

ανάθτω

Απουλία

ανάβω

 

δ

αναθυμάμαι [Γούλας 1961]

 

ξαναθυμάμαι

 

δ

αναθυμάω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαναθυμάμαι

 

 

αναθυμεθή

Κερασούντα*, Χαλδία*

μνημόνευση

 

δ

αναθύμημα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανάμνηση

 

δ

αναθύμηση [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανάμνηση

 

δ

αναθύμηση [Λεξικό Πρωίας 1933]

Νάξος

αναπόληση

 

δ

αναθυμησιάρης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μνήμων

 

δ

αναθυμητός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μνήμων

 

δ

αναθυμιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανάμνηση

 

δ

αναθύμιασμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαναθυμιάτισμα

 

δ

αναθυμιατίζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαναθυμιατίζω

 

δ

αναθυμιάτισμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαναθυμιάτισμα

 

δ

αναθυμιέμαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαναθυμάμαι

 

 

αναθυμίζομαι

Μάνη

ξαναθυμάμαι

 

 

αναθυμίζου

Μάνη

ξαναθυμίζω

 

δ

αναθυμίζω [Portius 1635]

υπενθυμίζω

υπενθυμίζω

 

δ

αναθύμισμα [Βλάχος 1659]

 

υπενθύμιση

 

 

αναθυμιστής [Somavera 1709]

 

μνήμων

 

δ

αναθυμιστικός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μνήμων

 

 

αναθυμνιώμαι

Μάνη

ξαναθυμάμαι

 

δ

αναθυμούμαι [Portius 1635]

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Κύθηρα, Μάνη, Νικόπολη*

ξαναθυμάμαι

 

δ

αναθυμώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαναθυμάμαι

 

 

αναΐα

Κάρπαθος

ξάγναντο

 

 

Αναΐα

Κύπρος

Παναγία

3

λ

αναίδεια

αναπγεντσά

αναίδεια

 

 

αναιδής

αρσίζης

αναιδής

2

λ

αναίμακτα

αμάτωτα

αναίμακτα

 

λ

αναίμακτος

αγομάτωτος, αμάτουτε, αμάτουτος

αναίμακτος

 

δ

αναίματος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ααίματους, αγαίματος, αμάτωτος

αναίματος

2

λ

αναιμικός

αναίματος

αναιμικός

 

 

ανάιν

Μάκρη*

ανώι

 

 

ανάιντια

Μάνη

απέναντι

 

 

αναϊντιάζου

Μάνη

αγναντεύω

 

 

ανάιντιο

Μάνη

ξάγναντο

 

 

αναϊντιριαλίζομαι

Μάνη

ζαλίζομαι

 

 

αναϊντιριαλίζου

Μάνη

ζαλίζω

 

 

ανάιρα

Μάνη

αραιά

 

 

αναΐρνω

Κάρπαθος

κοχλάζω

 

 

ανάιρος

Μέγαρα

αραιός

4

λ

αναίσθητος

άνιωτε

αναίσθητος

 

 

αναίτια

αποφάλλου

αναίτια

 

 

αναίφταιγο

Τσακωνιά

άφταιγος

 

 

ανάκα

Φερτέκι*

αστράγαλος

 

 

ανακαβάλλου

Κύπρος

καβάλα

 

 

ανακαθεστά

Μάνη

ανακαθιστά

 

 

ανακαθεστός

Μάνη

ανακαθιστός

 

 

ανακαθίζου

Μάνη

ανακαθίζω

 

δ

ανακαθίζω [Λεξικό Πρωίας 1933]

ανακαθίζου

ανακαθίζω

 

δ

ανακαθιστά [Λεξικό Πρωίας 1933]

ανακαθεστά

ανακαθιστά

 

δ

ανακαθιστός [Λεξικό Πρωίας 1933]

ανακαθεστός

ανακαθιστός

 

δ

ανακαΐλα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ζάκυνθος

καούρα

2

λ

ανακαινίζω

νοβάρω, νουρκεύκω

ανακαινίζω

 

 

ανακαιριά

Κόνιτσα

ευκαιρία

 

δ

ανάκακα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κως

άκακα

 

 

ανακακαβώνω

Μύκονος

ανακατεύω

 

 

ανακάκαρο

Λακωνία

δύναμη

 

 

ανακακιάρομα

Μάνη

αναμάλλιασμα

 

 

ανακακιαρομένος

Μάνη

αναμαλλιασμένος

 

 

ανακακιαρώνου

Μάνη

ξεχτενίζω

 

δ

ανάκακος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Θήρα, Σέριφος, Χίος

άκακος

 

 

ανακαλαμίζω

Κρήτη

χασομερώ

 

δ

ανακάλεμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

διαλάλημα

 

δ

ανακάλεμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

θρήνος

 

 

ανακάλεμαν

Κύπρος

θρήνος

 

δ

ανακαλεσιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

διαλάλημα

 

δ

ανακάλεσμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

διαλάλημα

 

δ

ανακάλεσμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

θρήνος

 

δ

ανακάλημα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

διαλάλημα

 

 

ανακάλημαν

Κύπρος

θρήνος

 

δ

ανακαλητό [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

θρήνος

 

 

ανακαλητόν

Κύπρος

θρήνος

 

δ

ανακαλιέμαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύπρος

θρηνώ

 

δ

ανακαλιέμαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

καταριέμαι

 

 

ανακαλιόν

Κύπρος

θρήνος

 

 

ανακάλιον

Κύπρος

θρήνος

 

 

ανακαλιούκου

Τσακωνιά

αναποδογυρίζω

 

δ

ανακαλιούμαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ιωάννινα

καταριέμαι

 

 

ανακάλισμαν

Κύπρος

θρήνος

 

δ

ανακαλούμαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

θρηνώ

 

 

Ανακαλουρίτης

Κύθηρα

Χάρος

3

λ

ανακαλύπτω

αναφοϊριόμαι

ανακαλύπτω

 

 

ανακαλώ

Κέρκυρα

προσκαλώ

 

δ

ανακαούρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

καούρα

 

 

ανακαπαρδώνω

Κύθηρα

κομπάζω

 

 

ανακαπνά

Κάρπαθος, Κάσος, Κρήτη

καμινάδα

 

 

ανακαπνέα

Κάρπαθος

καμινάδα

 

 

ανάκαπνη

Κύπρος

καμινάδα

 

 

ανακαπνός

Κύπρος

καμινάδα

 

 

ανάκαρ

Σάμος, Φωκίδα

δύναμη

 

 

ανακαρά

Μέγαρα

δύναμη

 

 

ανάκαρα (η)

Μάνη

ηρεμία

 

δ

ανάκαρα (τα) [Meursius 1610]

τα λαϊκά μουσικά όργανα: ανακαράδις (οι), νάκαρα, νιάκαρα

ανάκαρα

 

δ

ανακάρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κάρυστος

δύναμη

 

δ

ανάκαρα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κορινθία, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος, Λαγκαδάς, Λέσβος, Λευκάδα, Λιβίσι*, Μέγαρα, Σάμος, Σκόπελος, Σκύρος, Σύμη, Τήνος, Τσακωνιά, Φθιώτιδα, Χαλκιδική

δύναμη

 

δ

ανακαράδες [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

οργανοπαίκτες

 

 

ανακαράδις (οι)

Ιωάννινα

ανάκαρα

 

δ

ανάκαρδα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Βιθυνία, Ίμβρος, Λέσβος, Τήνος, Χίος

απρόθυμα

 

δ

ανάκαρδα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άτολμα

 

 

ανακαρδία

Λακωνία

δειλία

 

δ

ανακαρδία [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ατολμία

 

 

ανακαρδίζω

Μάνη

δυσαρεστούμαι

 

δ

ανάκαρδος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Λακωνία, Τσακωνιά

άκαρδος

 

 

ανάκαρδους

Ίμβρος

άκεφος

 

 

ανακάρεμα

Καστελλόριζο

προζύμι

 

δ

ανάκαρη [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Νάξος, Πάρος

δύναμη

 

δ

ανάκαρι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

δύναμη

 

 

ανάκαρο

Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Κορινθία, Κύμη, Λακωνία, Μάνη, Μεσσηνία

δύναμη

 

 

ανακαροσσά

Κάλυμνος

κομμάρα

 

 

ανακαρού

Μέγαρα

τσούλα

 

 

ανάκαρου

Καρδίτσα

δύναμη

 

 

ανακαρούκου

Τσακωνιά

αναφλέγομαι

 

 

ανακαρούκου

Τσακωνιά

δυναμώνω

 

 

ανακαρουλίδα

Κύθηρα

ανάρρωση

 

 

ανακάρουμα

Τσακωνιά

ενδυνάμωση

 

δ

ανακαρτερώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

περιμένω

 

 

ανακαρωμένος

Λακωνία

δυναμωμένος

 

 

ανακαρώννω

Κάλυμνος

αναρρώνω

 

 

ανακαρώνου

Λέσβος

αναρρώνω

 

 

ανακαρώνου

Σάμος

δυναμώνω

 

 

ανακαρώνω

Κάρυστος, Λακωνία

δυναμώνω

 

 

ανακαρώνω

Πάρος

κατακαίω

 

δ

ανακαρώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύθηρα

αναρρώνω

 

 

ανακάρωση

Πάρος

κάψιμο

2

δ

ανάκατα [Germano 1622]

αγκά, αγκάτ, αγκεκά, αλακάπα, αλάκμπουλακ, αλαμπουμπούλα, αλαμπουρνέζκα, αλανταρλά, αλάντουφαν, αλιμπουμπούλα, αλτούστ, άλτουστ, ανακάταλα, ανακατερά, ανακάτω, ανάστατα, ανεχούρντια, νταρμανταγάν, νταρμανταγάνι, νταρμαντάνι, ντάρνταμαν, ντέβρι

ανάκατα

 

 

ανακάταλα

Όφις*

ανάκατα

 

 

ανακάταρος

Κερασούντα*

καταραμένος

 

 

ανάκατε

Τσακωνιά

ανακατεμένος

3

δ

ανακάτεμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακταρμά, ακταρμάς, ανακάτισμα, ανακατισμός, ανακάτουμα, ανακατωμός, ανακατουσά, ανακάτουση, ανακατεμός, ανακάτωμα, ανακάτωμαν, ανακατωσία, ανεκάτεμα, ανεκάτεψη, ανεκατωμός, ανεκάτως, ανεκάτωση, ανεκατωσιά, ανακατεμός, ανεχούρντισμα, αχταρμά, νακάτωμα, νεκατώμα, νεκατωσιά, νικάτουμα, νταρνταγάν, ντραούθιαρμα, ταχταρμάς

ανακάτεμα

 

 

ανακατεμάρα

Μάνη

ανακατωσούρα

3

δ

ανακατεμένος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ανάκατε, ανακατερός, ανακατευτός, ανακατουμένους, ανακατωτός, ανακατωμένος, αχταρμάς, νακατιμένους

ανακατεμένος

 

δ

ανακατεμός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανακάτεμα

 

 

ανακατερά

Μεσσηνία

ανάκατα

 

 

ανακατερά

Κρήτη

κουτσομπολιά

 

 

ανακατερό

Πωγώνι

μείγμα

 

 

ανακατερός

Κρήτη

ανάμεικτος

 

 

ανακατερός

Μάνη

σύμμικτος

 

δ

ανακατερός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη, Μεσσηνία, Πάρος

ανακατεμένος

 

 

ανακατεύγκω

Κάρπαθος

ανακατεύω

 

 

ανακατεύγω

Καστελλόριζο

ανακατεύω

3

δ

ανακατεύομαι [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αναβολίζομαι, αναβουλίζομαι, αναδεύγομαι, αναδεύομαι, αναδεύουμι, ανακατεύουμαι, ανακατεύουμι, ανακατώνομαι, ανακατώνουμι, νακατεύκουμαι, νακατώννουμαι, νεβολίζομαι, νεκατεύγιουμαι, νεκατώνουμ

ανακατεύομαι

 

 

ανακατεύου

Λάρισα, Μάνη

ανακατεύω

 

 

ανακατεύουμαι

Ηλεία

ανακατεύομαι

 

 

ανακατεύουμι

Σάμος

ανακατεύομαι

 

δ

ανακατευτός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανακατεμένος

3

δ

ανακατεύω [Βλάχος 1897]

αγαρλίζω, αηδονίζω, αλαμανάου, αναγέρνω, ανακακαβώνω, ανακατεύγκω, ανακατεύγω, ανακατεύου, ανακατούκου, αναφίρω, ανεκατεύω, ανακατίζου, ανακατώθω, ανακατώννου, ανακατώννω, ανακατώνου, ανακατώνω, αναμουταλώ, ανασκαλεύγω, ανασγκουλεύω, ανασγκουμίζω, ανατσοφολιάζω, αναφαλιάζου, ανεκατώνω, ανεσκίλλω, ανεχουμίζω, ανικατεύου, ανιμουρδώνου, ανικατώνου, ανισγκιρνώ, λαμανάου, ναέρνω, ναέρω, νακατεύγω, νακατώνου, νακατώνω, ναμουρδόννω, ναμουρδώ, νεγέρνω, νεδέρνω, νεκατεύγω, νεκατεύκω, νεκατώννω, νικατεύου, νικατεύου, νικατώνω, νταράζω, νταρντανίζω, ντραουθιάζω, σγκιρνώ

ανακατεύω

 

δ

ανακάτεψη [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανακάτωση

 

δ

ανακατεψιάρης [Ηπίτης 1908]

Ήπειρος

ραδιούργος

 

 

ανακατίζου

Μάνη

ανακατεύω

 

 

ανακάτισμα

Μάνη

ανακάτεμα

 

 

ανακατισμός

Μάνη

ανακάτεμα

 

 

ανακατόλακκος

Κύπρος

μαγγανοπήγαδο

 

δ

ανάκατος [Βλάχος 1897]

ανέκατος

ανάκατος

 

 

ανακατούκου

Τσακωνιά

ανακατεύω

 

 

ανακάτουμα

Αιτωλοακαρνανία, Καστοριά, Κοζάνη, Τσακωνιά

ανακάτεμα

 

 

ανακατουμένους

Καστοριά

ανακατεμένος

 

 

ανακατούρα

Κέρκυρα, Κεφαλονιά

ναυτία

 

 

ανακατουσά

Σκόπελος

ανακάτεμα

 

 

ανακάτουση

Τσακωνιά

ανακάτεμα

 

 

ανακατουσιά

Καστοριά, Λαγκαδάς

ανακάτωση

 

 

ανακατουσιάρς

Σουφλί

ραδιούργος

 

 

ανακατουσούρα

Σκόπελος, Σουφλί

ανακατωσούρα

 

 

ανακατουτά

Σκόπελος

ανακατωτά

 

 

ανακατσιάζω

Κύπρος

σιχαίνομαι

 

 

ανακατσιάρης

Κύπρος

σιχασιάρης

 

 

ανακάτσιασμαν

Κύπρος

σιχαμάρα

 

 

ανακατσιασμένος

Κύπρος

σιχαμερός

 

 

ανακατσιασμός

Κύπρος

σιχαμάρα

 

 

ανακατσιασούρα

Κύπρος

σιχαμάρα

 

 

ανακατσιώ

Κύπρος

σιχαίνομαι

 

 

ανακάτω

Ουλαγάτς*

ανάκατα

 

 

ανακατωγυρίζω

Παξοί

αναποδογυρίζω

 

 

ανακατώθω

Καστελλόριζο

ανακατεύω

 

 

ανακατωκούππης

Κύπρος

λαίμαργος

2

δ

ανακάτωμα [Portius 1635]

Βάτικα*, Οινόη*, Χαβουτσί*

ανακάτεμα

 

 

ανακάτωμαν

Κερασούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Τρίπολη*, Χαλδία*

ανακάτεμα

 

 

ανακατωμάρα

Μάνη

ανακατωσούρα

 

δ

ανακατωμένος [Portius 1635]

 

ανακατεμένος

 

δ

ανακατωμός [Somavera 1709]

 

ανακάτεμα

 

 

ανακατώννου

Λιβίσι*

ανακατεύω

 

 

ανακατώννω

Κύπρος

ανακατεύω

 

δ

ανακατώνομαι [Germano 1622]

 

ανακατεύομαι

 

 

ανακατώνου

Καβακλί*, Καστοριά, Κοζάνη, Μάνη, Σουφλί

ανακατεύω

 

 

ανακατώνου

Λέσβος

φανερώνω

 

 

ανακατώνουμι

Μαγνησία

ανακατεύομαι

 

δ

ανακατώνω [Germano 1622]

Βάτικα*, Ζάκυνθος, Ηλεία, Κερασούντα*, Κορινθία, Οονόη*, Σάντα, Σινασός*, Σινώπη*, Τραπεζούντα*, Χαβουτσί*, Χαλδία*, Χίος

ανακατεύω

 

 

ανακάτωση

Κερασούντα*, Κωνσταντινούπολη, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ναυτία

 

δ

ανακάτωση [Λεξικό Πρωίας 1933]

ανακάτεψη, ανακατουσιά, ανακατωσιά

ανακάτωση

 

 

ανακατωσιά

Κύπρος

τρικυμία

 

 

ανακατωσία

Μάνη

ανακάτεμα

 

δ

ανακατωσιά [Somavera 1709]

 

ανακάτωση

 

δ

ανακατωσιάρης [Βλάχος 1897]

Ζάκυνθος, Κύπρος

ραδιούργος

 

 

ανακατωσούζη

Τσακωνιά

ραδιούργος

 

 

ανακατωσούρα

Κρήτη

αναγούλα

3

δ

ανακατωσούρα [Βλάχος 1897]

αλαμανιά, ανακατεμάρα, ανακατουσούρα, ανακατωμάρα, ανεκατωσούρα, ανικάτουμα, ανικατουμός, ανικατουσούρα, αραρούτι, ζακατούρα, νακατουσιά, νεκατωσούρα, νταρμαντάν, ντάρνταγαν

ανακατωσούρα

 

 

ανακατωσούρη

Τσακωνιά

ραδιούργος

2

δ

ανακατωσούρης [Βλάχος 1897]

Κύπρος, Σινασός*

ραδιούργος

 

 

ανακατώστρα

Κέρκυρα, Κύθηρα

ραδιούργα

 

 

ανακατώστρας

Κύπρος

ραδιούργος

 

 

ανακατώστρης

Ζάκυνθος

ραδιούργος

3

δ

ανακατωτά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ανακατουτά

ανακατωτά

 

δ

ανακατωτός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανακατεμένος

 

 

ανακατωτούρης [Σκαρλάτος 1835]

 

ραδιούργος

 

 

ανακατωχία

Κύπρος

θόρυβος

 

 

ανακατωχιάρης

Μάνη

ραδιούργος

 

 

ανακαφάς

Κύπρος

διατροφή

 

 

ανακαφάς

Νίσυρος

επίδομα

 

 

ανακαφάς

Λάρισα

νους

 

 

ανακαχιάζω

Μέγαρα

ανατριχιάζω

 

δ

ανάκαψη [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

καούρα

 

 

ανακαψία

Τσακωνιά

καούρα

 

 

ανακαψίλα

Αρκαδία, Ηλεία, Καρδίτσα, Λακωνία, Μεσσηνία, Τσακωνιά

καούρα

 

 

ανακαψίλα

Λακωνία

κάψα

 

 

ανάκερος

Κρήτη

ολόκληρος

 

 

ανακερώνου

Μάνη

ξεχτενίζω

 

 

ανακέρωση

Κρήτη

αναγούλα

 

 

ανακέφαλα

Χαλδία

ανάσκελα

 

δ

ανακέφαλα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιπόλαια

 

 

ανακεφαλιά

Λευκάδα

απερισκεψία

 

δ

ανακεφαλιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ήπειρος, Κρήτη, Κύπρος

ανοησία

 

 

ανακεφαλίζου

Μάνη

αναρρώνω

 

 

ανακεφαλίζω

Τραπεζούντα*

αναρρώνω

 

 

ανακέφαλος

Κύπρος

ακαθοδήγητος

 

 

ανακέφαλος

Κύπρος

άτακτος

 

δ

ανακέφαλος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιπόλαιος

 

 

ανακεφαλώνω

 

ανορθώνω

2

λ

ανακίνηση

ανακούνημα, ανακούνηση, ανακουνητό

ανακίνηση

 

λ

ανακινούμαι

ανακουνιέμαι, ανακουνιούμαι

ανακινούμαι

 

λ

ανακινώ

ανακνώ, ανακουνάω, ανακουνού, ανακουνώ

ανακινώ

 

 

ανακινώ

Σαμψούντα*

μνημονεύω

 

 

ανακιορέ

Κάρπαθος

σπουδαίος

 

 

ανακιουκλίζω

Κύθηρα, Μάνη

μασουριάζω

 

 

ανακιούκλισμα

Κύθηρα

μασούριασμα

 

 

ανακιουρώνου

Μάνη

κοκορεύομαι

 

 

ανάκιστε

Τσακωνιά

ανάλατος

 

 

ανακιφαλίζω

Σάντα*

αναρρώνω

 

δ

ανακλαδίζομαι [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αρκαδία, Ηλεία, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία

τεντώνομαι

 

 

ανακλαδίζουμαι

Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Κύπρος, Μεσσηνία

τεντώνομαι

 

δ

ανακλαδιστά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

σταυροπόδι

 

 

ανακλάζζω

Καλαβρία

ανασκουμπώνω

 

 

ανάκλαμα

Καλαβρία

στρίφωμα

 

δ

ανακλαμένος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

περίλυπος

 

 

ανάκλαμο

Καλαβρία

ούγια

 

 

ανακλανιέμαι

Λακωνία

τεντώνομαι

 

 

ανακλανίζομαι

Κύθηρα

τεντώνομαι

 

 

ανακλανίζομαι

Μάνη

χασμουριέμαι

 

 

ανακλανίζου

Τσακωνιά

τρικλίζω

 

 

ανακλανίζουμαι

Ζάκυνθος, Μεσσηνία

τεντώνομαι

 

 

ανακλανιόμαι

Μάνη

χασμουριέμαι

 

 

ανακλανιστά

Τσακωνιά

τρικλιστά

 

 

ανακλαρίζομαι

Αρκαδία, Ηλεία, Μεσσηνία

τεντώνομαι

 

 

ανακλαρίζουμαι

Αρκαδία, Ηλεία

τεντώνομαι

 

 

ανακλάτζω

Απουλία, Καλαβρία

ανασκουμπώνω

 

 

ανάκλειμα

Καλαβρία

ξανακλείσιμο

 

 

ανάκλερος

Κερασούντα*, Σινασός*

άτεκνος

 

 

ανακλιάζου

Τσακωνιά

ανασκουμπώνω

 

 

ανάκλιασμα

Τσακωνιά

ανασκούμπωμα

 

 

ανάκλιμα

Καλαβρία

στρίφωμα

 

λ

ανάκλιντρο

ντορμέζα

ανάκλιντρο

 

 

ανακλίτζω

Καλαβρία

ανασκουμπώνω

 

 

ανακλούκουδα

Κρήτη

ανακούρκουδα

 

δ

ανακλώθω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξανακλώθω

 

 

ανακνώ [Ηπίτης 1908]

Ήπειρος

ανακινώ

 

 

ανακόβκω

Κύπρος

διβολίζω

 

 

ανακόθτω

Καλαβρία

διακόπτω

 

δ

ανακοίταγμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αμοιβαίο ερωτικό κοίταγμα: ανακοίταμα

ανακοίταγμα

 

δ

ανακοιτάζομαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξεπαρθενεύομαι

 

δ

ανακοίταμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανακοίταγμα

 

 

ανακοκορεύομαι

Μάνη

κοκορεύομαι

 

 

ανακοκορώνου

Μάνη

κοκορεύομαι

 

 

ανακόλ

Αιτωλοακαρνανία

έμπλαστρο

 

 

ανακολίουμαι

Όφις*

ανασκουμπώνομαι

 

 

ανακόλλι [Ηπίτης 1908]

Κάρπαθος

έμπλαστρο

 

δ

ανακόλλι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

έμπλαστρο

 

δ

ανακολλώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξανακολλώ

 

 

ανάκομμαν

Κύπρος

διβόλισμα

 

 

ανακομπώννω

Καλαβρία

ανασκουμπώνω

 

 

ανάκοντα

Κύθηρα, Τσακωνιά

κοντά

 

 

ανάκοντος

Μάνη

κοντούτσικος

 

 

ανακοπή

Κάρπαθος

διακοπή

 

δ

ανακορώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαναζεσταίνομαι

 

 

ανάκοστο

Καλαβρία

άκοφτος

 

 

ανακόστω

Καλαβρία

διακόπτω

 

δ

ανακουκλίζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κουβαριάζω

 

δ

ανακουκλίζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

τυλιγαδιάζω

 

 

ανακούκουβα

Σύμη

ανακούρκουδα

 

 

ανακούκουδα

Λιβίσι*, Τήλος

ανακούρκουδα

 

 

ανακούκουρα

Κοζάνη, Πιερία

ανακούρκουδα

 

δ

ανακούκουρδα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αρκαδία, Θεσπρωτία, Κάρυστος, Λάρισα, Μέγαρα, Νιγρίτα, Πιερία, Σέρρες, Τσακήλι*, Χαλκιδική

ανακούρκουδα

 

 

ανακούκχουα

Νίσυρος

ανακούρκουδα

 

 

ανακουκώνου

Μάκρη*

οδύρομαι

 

 

ανακούλκουτα

Σαράντα Εκκλησιές*

ανακούρκουδα

 

δ

ανακούμπι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αποκούμπι

 

 

ανακούμπουμαν

Λιβίσι*

ανασκούμπωμα

 

 

ανακούμπωμαν

Κύπρος

ανασκούμπωμα

 

 

ανακουμπώννου

Λιβίσι*

ανασκουμπώνω

 

 

ανακουμπώννω

Κύπρος

ανασκουμπώνω

 

δ

ανακουνάω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανακινώ

 

δ

ανακούνημα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Μάνη

ανακίνηση

 

δ

ανακούνηση [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανακίνηση

 

 

ανακουνητό

Μάνη

ανακίνηση

 

δ

ανακουνιέμαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανακινούμαι

 

δ

ανακουνιούμαι [Ηπίτης 1908]

 

ανακινούμαι

 

 

ανακουνού

Μάνη

ανακινώ

 

δ

ανακουνώ [Ηπίτης 1908]

 

ανακινώ

 

δ

ανάκουος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αθόρυβος

 

δ

ανάκουος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανυπάκουος

 

 

ανακουπάς

Καστελλόριζο

σβέρκος

 

 

ανάκουπας

Αστυπάλαια, Σύμη

σβέρκος

 

 

ανακούρδικα

Λευκάδα

ανακούρκουδα

 

 

ανακούρδουκα

Λευκάδα

ανακούρκουδα

 

 

ανακούρδουλα

Κύθηρα

ανακούρκουδα

 

δ

ανακούρκαδα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανακούρκουδα

 

 

ανακούρκδα

Αίβαλί*, Μοσχονήσι*

ανακούρκουδα

 

 

ανακούρκοτα

Φιλιππούπολη*

ανακούρκουδα

 

 

ανακούρκουβα

Κρήτη

ανακούρκουδα

 

δ

ανακούρκουδα [Somavera 1709]

ακούρκουμα, ανακλούκουδα, ανακούκουβα, ανακούκουδα, ανακούκουρα, ανακούκουρδα, ανακούκχουα, ανακούλκουτα, ανακούρδικα, ανακούρδουκα, ανακούρδουλα, ανακούρκαδα, ανακούρκοτα, ανακούρκουβα, ανακούρκουμα, ανακούρκουτα, αναχούρχουδα, ανεκούκκουα, ανεκούκουα, ανεκούκουρδα, ανεκούκχουα, ανεκούρκουα, ανερκούκουδα, ανεκούρκουβα, ανεκούρκουδα, ανικούκουρδα, ανικούρκδα, ανικούρκουδα, ανικούρκουτα, κουκκουβγκιού, κουκκουβζιού, κουκουβιστά, νεκκούκουβα, νεκούρκουα, νεκούρκουτα, νικούκουρδα

ανακούρκουδα

 

δ

ανακουρκουδίζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

κουκουβίζω

ανακουρκουδίζω

 

 

ανακούρκουμα

Ικαρία, Κάρπαθος, Μαγνησία

ανακούρκουδα

 

 

ανακούρκουτα

Στενήμαχος*

ανακούρκουδα

 

 

ανακουρώννω

Νίσυρος

αναρρώνω

 

δ

ανάκουσμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

φήμη

 

δ

ανάκουστα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αθόρυβα

 

 

ανάκουστος

Κέρκυρα

ανεπίληπτος

 

δ

ανάκουστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

άκουστο, άνιατε

ανάκουστος

 

δ

ανάκουστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κουφός

 

δ

ανάκουστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

πρωτάκουστος

 

 

ανακούτ

Λευκάδα

ινίο

 

 

ανακουτρεύκω

Κύπρος

ψηλαφώ

 

 

ανακούτρουλλος

Κύπρος

αναμαλλιασμένος

 

δ

ανακουφάω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανασηκώνω

2

λ

ανακουφίζομαι

αναχλιαίνου, ζαμπαφίζουμι

ανακουφίζομαι

4

λ

ανακούφιση

γιούτο

ανακούφιση

 

δ

ανάκουφος [Ηπίτης 1908]

 

ανάλαφρος