Skip to main content

λέξεις που αρχίζουν από ανε

 

 

Από τις ρωμαίικες διαλέκτους στην κοινή νεοελληνική

 

συνώνυμα

 

λέξεις που αρχίζουν από ανε

 

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

πρώτη δημοσίευση: 29.6.2020


 

Η εργασία είναι διπλής κατεύθυνσης. Από τις διαλέκτους της ρωμαίικης γλώσσας (που κατά τη γνώμη μου λαθεμένα καταγράφονται σαν «ιδιώματα της νέας ελληνικής»), στα συνώνυμα της σύγχρονης εθνικής γλώσσας ή «κοινής νεοελληνικής» (ΚΝΕ). Αλλά και αντίστροφα, από τις λέξεις της ΚΝΕ στα διαλεκτικά συνώνυμα.

Η μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή του διαλεκτικού πλούτου της ρωμαίικης γλώσσας και στη συγκέντρωση υλικού για την ουσιαστική μελέτη της γλώσσας, πέρα από τα εθνικά στερεότυπα.

Στη στήλη a, δίπλα σε κάποιες λέξεις, υπάρχει ένας αριθμός από το 2 ως το 7. Πρόκειται για τις λέξεις με τη συχνότερη παρουσία στη σύγχρονη γλώσσα. Σε αυτή την κλίμακα, που αφορά τη συχνότητα εμφάνισης των λέξεων, κάθε αριθμός είναι δεκαπλάσιος περίπου από τον προηγούμενο. Λόγου χάρη η λέξη «αβγό» (με συχνότητα 3), εμφανίζεται στις μέρες μας, σχεδόν δέκα φορές πιο συχνά από τη λέξη «άβγαλτος» (με συχνότητα 2) και η λέξη «άβολα» (με συχνότητα 4), δέκα φορές συχνότερα από την πρώτη λέξη και εκατό φορές συχνότερα από τη δεύτερη.

Στη στήλη b, το γράμμα δ σημαίνει πως η λέξη χαρακτηρίζεται στα λεξικά του περασμένου αιώνα, σαν λέξη της δημοτικής. Το γράμμα λ σημαίνει πως η λέξη είναι λόγια, δεν έχει διασωθεί δηλαδή αγράμματα στο στόμα του λαού. Οι λόγιες λέξεις μπήκαν στη λαϊκή γλώσσα από το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονταν στα παλιά λεξικά σαν λέξεις της καθαρεύουσας.

Στη στήλη c, μέσα σε αγκύλη, δίπλα σε λέξεις της δημοτικής, βρίσκεται το όνομα ενός λεξικού και η χρονιά που εκδόθηκε. Αυτό διευκρινίζει το έτος πρώτης καταγραφής της λέξης (ή μια από τις χρονικά πρώτες καταγραφές) σε λεξικό της κοινής (για την εποχή εκείνη) γλώσσας. Για παράδειγμα το «αβανία [Germano 1622]» εξηγεί πως τη λέξη «αβανία» την πρωτοσυναντάμε στο «Vocabolario Italiano et Greco» του Girolamo Germano, που εκδόθηκε στη Ρώμη το 1622.

Στη στήλη c, συνυπάρχουν οι λέξεις των ρωμαίικων διαλέκτων μαζί με εκείνες της σύγχρονης γλώσσας, γνωστής και ως «κοινής νεοελληνικής». Στην «ορθογραφία» των διαλεκτικών λέξεων συνήθως ακολουθώ την πρόταση των λεξικογράφων. Ωστόσο τα διπλά σύμφωνα τα χρησιμοποιώ μόνο όταν αυτά σημαίνουν και διαφορετική προφορά (όπως στην Κύπρο, τα Δωδεκάνησα και την Κάτω Ιταλία).

Στη στήλη d βρίσκονται τα ονόματα των τόπων όπου συναντιέται η διαλεκτική λέξη (της διπλανής στήλης c). Έτσι για τη λέξη «αβασκαμός» βλέπουμε πως είναι (ή ήταν) σε χρήση σε: Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αχαΐα, Βοιωτία, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Μαγνησία, Μάνη, Σκόπελο και Φθιώτιδα. Αν δίπλα στον τόπο σημειώνεται αστερίσκος (*), όπως π.χ. Αδριανούπολη* ή Τραπεζούντα*, αυτό δηλώνει πως το σύνολο των Ρωμιών του οικισμού εγκατέλειψε τον τόπο μέχρι το 1923-1924.

Στην στήλη d και όταν στην προηγούμενη στήλη c υπάρχουν (με κόκκινο χρώμα) λέξεις της «κοινής νεοελληνικής», βρίσκονται συγκεντρωμένα μαζί τα διαλεκτικά συνώνυμα. Έτσι δίπλα στο «αβγό», βρίσκουμε τα διαλεκτικά: αβγιό, αβγκό, αβγκόν, αβγκουό, αβγόν, αβγού, αβιγό, αβκό, αβκόν, αβό, αβουγό, αγκβό, αγκό, αγκουό, αγκουού, αγουό, αφκό, αφκόν, βγο, βο, εβγό, οβγό, οβγόν, οβόν & ουό.

Τέλος στη στήλη e καταγράφονται τα συνώνυμα της κοινής που αντιστοιχούν στις διαλεκτικές λέξεις ή σε ορισμένες περιπτώσεις και σε λέξεις που θεωρούνται γενικά «της δημοτικής» και χαρακτηρίζονται έτσι, δίχως αναφορά σε τόπο.

 


 

Πηγές:


 

Buck Carl Darling, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages - A contribution to the history of ideas, Chicago & London 1949: [Buck List].

Germano Girolamo, Vocabolario Italiano et Greco, Roma 1622.

Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis (2 τόμοι), Lugdunum Batavorum 1688.

Kemiktsi Helene, α. Χιώτικα-απλά ελληνικά, β. Ντοπιολαλιά της νότιας Χίου, γ. Ντοπιολαλιά στο χωριό Θολοποτάμι (διαδίκτυο).

lias, Το κοζανίτικο λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Meursius Joannes, Glossarium Graecobarbarum, Lugduni Batavorum 1610.

Portius Simon, Λεξικόν λατινικόν, ρωμαίκον και ελληνικόν, Lutetiae Parisiorum 1635.

Sabio Stephano, Introduttorio nuovo intitolato Corona preciosa ec., Venetiis 1527

Somavera Alessio, Θησαυρός της ρωμαίκης και φραγκικής γλώσσας ήγουν λεξικόν ρωμαίκον και Φραγκικόν, Παρίτζι 1709.

Weijnen A. κ.ά., Atlas linguarum europae (ALE) - Premier Questionnaire, Nimègue 1972.

Άκογλου Ξενοφώντας, Λαογραφικά Κοτυώρων, πρώτος τόμος: Αθήνα 1939, δεύτερος τόμος: Αθήνα 1964.

Αλβανός Γιώργος, Βασιλ’τσιώτ’κα λόγια - Λεξικό της ντοπιολαλιάς Βασιλικών Λέσβου, Αθήνα 2010.

Αλεξάκης Νικόλαος, Το Αγραφιώτικο ιδίωμα, περιοδικό Τα Άγραφα, τ. 1-6, 2010-2012.

Αλεξανδρής Απόστολος, Το γλωσσικόν ιδίωμα της Κύμης και των περιχώρων, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 5, Αθήναι 1958.

Αλιμπέρτης Βασίλης, Κωμιακίτικη Ντοπιολαλιά, Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου (διαδίκτυο).

Αλιπράντης Νίκος, Λεξικό των ιδιωμάτων και των εγγράφων της Πάρου, Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Αθήνας, Αθήνα 2001.

Αλμπανούδης Παύλος, Το ιδίωμα της Βόρειας Θράκης: Το Μικρό και το Μεγάλο Μοναστήρι Α. Ρωμυλίας, Ιωάννινα 2009.

Αλπός Θύμιος, Γλωσσάρι Μεσσηνίας (διαδίκτυο).

Άμαντος Κωνσταντίνος, Προσθήκαι εις το Χιακόν γλωσσάριον και το Χιακόν τοπωνυμικόν, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος τρίτος, Αθήναι 1941.

Άμαντος Κωνσταντίνος, Συμβολή εις το χιακόν γλωσσάριον (ανάτυπο), Χιακά Χρονικά, Αθήναι 1926.

Αναγνώστου Σπυρίδων, Λεσβιακά ήτοι συλλογή λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών, Αθήναι 1903.

Αναστασιάδης Βασίλης, Τουρκικές λέξεις στο Φαρασιώτικο ιδίωμα, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 2, Αθήνα 1980.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το Γλωσσικό Ιδίωμα των Φαράσων, Ίκαρος, Αθήνα 1948.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το ιδίωμα του Λιβισίου της Λυκίας, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1961.

Ανώνυμος, Γλωσσάριον Λέσβιον, περιοδικό Πανδώρα, Αθήναι 1872.

Ανώνυμος, Η ντοπιολαλιά της Κυψέλης και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλλονίτικες Ιδιωματικές Λέξεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλονίτικο Λεξικό (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αγίου Προδρόμου Χαλκιδικής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αρκαδίας (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής, 2010 (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Στενιώτικες λέξεις και εκφράσεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Το γλωσσάρι της Λαγκάδας, Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Κυδιάντα» (διαδίκτυο).

Απαλοδήμος Ντίνος, Λεξικό των ονομάτων των πουλιών της Ελλάδας, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Αθήνα 1988.

Αποστόλου Στέργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας, περιοδικό Νιάουστα, τ. 35, Νάουσα 1986.

Βάλληνδας Αντώνιος, Κυθνιακόν Γλωσσάριον, Εφημερίς των Φιλομαθών, τ. 428-444, Αθληναι 1861-1862.

Βάλληνδας Αντώνιος, Πάρεργα Φιλολογικά πονημάτια, Ερμούπολις 1887.

Βαμβακούδης Αχ., Γλωσσάρι Βασιλικών, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 21-22, Θεσσαλονίκη 1972.

Βαρδαβούλιας Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Θεολόγου – ένα σύντομο γλωσσάρι, περιοδικό Θασιακά, τεύχη 4-8, Καβάλα 1987-1995

Βαφείδης Κωνσταντίνος, Γλωσσάριον Καλλιπόλεως, Θρακικά, τ. 46, Αθήναι 1973.

Βεντότης Γεώργιος, Λεξικόν τρίγλωσσον της ρωμαϊκής, γαλλικής και ιταλικής διαλέκτου, Βιέννη 1790.

Βερτσέτης Αθανάσιος, Το Διαβολίτσι, δεύτερος τόμος Αθήνα 2010.

Βίος Στυλιανός, Χιακά γλωσσικά, Χίος 1920.

Βλαστός Πέτρος, Συνώνυμα και συγγενικά – τέχνες και σύνεργα, Αθήνα 1931.

Βλάχος Άγγελος, Ελληνογαλλικόν λεξικόν, Αθήναι 1897.

Βλάχος Γεράσιμος, Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος, Venetiis 1659.

Βλάχου Μαρία, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Δάφνης Κερκύρας και άλλων χωρίων του Β. συγκροτήματος της νήσου και εκ της πόλεως Κερκύρας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

Γεωργίου Χρίστος, Το γλωσσικό ιδίωμα Γέρμα Καστοριάς, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1962.

Γιαγκούλλης Κωνσταντίνος, Θησαυρός κυπριακής διαλέκτου, Λευκωσία 2002.

Γιαννικόπουλος Ευάγγελος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ολυμπίων – λεξικό, ερμηνεία και προφορά, Δρόμων, Αθήνα 2016.

Γκατσόπουλος Σταύρος, Γλωσσάριον των δύο επαρχιών Πωγωνίου και Κονίτσης, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 307-312, Ιωάννινα 1977-1978.

Γούλας Θεόκριτος (επιμέλεια), Σύγχρονον ορθογραφικόν ερμηνευτικό λεξικόν της ελληνικής γλώσσης (καθαρευούσης-δημοτικής), Αθήναι 1961.

Γούσιος Αστέριος, Η κατά το Παγγαίον χώρα Λακκοβηκίων – τοπογραφία, ήθη, έθιμα και γλώσσα, Λειψία 1894.

Δεληγιάννης Β., Γλωσσάριο του Δογάνκιοϊ Μαλγάρων, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. Α’ - Γ’, Αθήναι 1934-1937.

Δεληγιάννης Κυριάκος, Κουβουκλιώτικα, ένα Μικρασιατικό ιδίωμα, Αδελαΐδα Αυστραλίας 1999.

Δελησάβας Μιχάλης, Το λεξικό Μάκρης & Λιβισίου Μικράς Ασίας, Λεξίτυπον, Αθήνα 2013.

Δελήτσικου-Παπαχρίστου Μαρία, Σκοπέλου λάλον ύδωρ – απόπειρα προσέγγισης του γλωσσικού ιδιώματος της Σκοπέλου, Επικαιρότητα, Αθήνα 2016.

Δημητρακός Στάθης, Πιστικού- Παπαγεωργίου Ηρώ, Ψάλτης Ηρακλής, Γλωσσάρι της Τρίγλιας, εφημερίδα Τριγλιανά Νέα, τεύχη 111-125, Θεσσαλονίκη 2004-2010.

Δημόπουλος Δημήτρης, Λεξικό Βορείων Δήμων Λακωνίας (διαδίκτυο).

Διαμαντής Άρης, Η γλώσσα τση Σμύρνης, Αθήνα 1999.

Δορμπαράκης Παναγιώτης & Πανουτσοπούλου Κασσιανή, Η περιοχή της Ευρωστίνης Κορινθίας – ιστορία, λαογραφία, γλώσσα, Gutenberg, Αθήνα 1992

Δουγά-Παπαδοπούλου Ευανθία – Τζιτζιλής Χρήστος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Ορεινής Πιερίας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2006.

Δράκος Νικόλας, Για το γλωσσικό ιδίωμα της Κάλυμνος, Αναγνωστήριον Καλύμνου «Αι Μούσαι», Αθήνα 1983.

Δράκος Νικόλας, Λεξικογραφικά της Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 4, Αθήνα 1984.

Δριμαροπούλου Σέβη, Κάρυστος – Ιδιωματισμοί (διαδίκτυο).

Δώριζας Γεώργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τήνου με λέξεις και φράσεις, Αθήναι 1973.

Ζαφειρίου Μενεκράτης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σάμου, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1995.

Ζαφειρίου Νικόλαος, Περί της συγχρόνου Σαμίας διαλέκτου, Αθήναι 1914.

Ζαχαριάδης Νίκος, Λεξικό του Κωνσταντινουπολίτικου γλωσσικού ιδιώματος, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2014.

Ζερβός Ιωάννης (διευθυντής), Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδοτικός οίκος Δημητράκου, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-1950.

Ζευγώλης Γεώργιος (επιμέλεια), Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδότης εφημερίδα Πρωΐα, δύο τόμοι, Αθήναι 1933-1934.

Ζήσης Ευστράτιος, Γλωσσάριον Αυδημίου, Θρακικά τ. 16 & τ. 18, Αθήναι 1941-1943.

Ζώης Λεωνίδας, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, επανέκδοση, δεύτερος τόμος, Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήναι 1963.

Ηπίτης Αντώνιος, Λεξικόν ελληνογαλλικόν, τρεις τόμοι, Αθήναι 1908-1910.

Ιδομενέως Μαρίνος, Κρητικό γλωσσάριο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006.

Καλαντζάκος Ανδρέας, Λεξικό ρουμελιώτικης λαϊκής γλώσσας, Ελεύθερη Σκέψις, Ιούλιος 2000.

Καλογεράς Βασίλειος, Αρχαίες ελληνικές λέξεις και εκφράσεις εις το ιδίωμα των κατοίκων της Γαλατίστης, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1961.

Καπελλάρης Γιώργος, Γλωσσικά Αιδηψού, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. ΚΖ, Αθήνα 1987.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Η φωνητική των ιδιωμάτων της νήσου Κω, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος δέκατος, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1965.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Ιστορικόν λεξικό των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας, τόμοι πέντε, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1984-1992.

Καρτσιώτου Ιφιγένεια (επιμέλεια), Το γλωσσάρι του χωριού Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης, εφημερίδα του Μ.Α.Σ. Ομβριανός, τεύχη 4 – 61, 1984 – 2001.

Κάσσης Κυριάκος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Μάνης, τόμος Α’, Εξωραϊστικός Σύλλογος Ακροταιναριτών, Αθήνα 1982.

Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Ουλαγάτς, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1951.

Κόμης Δημήτρης (επιμέλεια), Κυθηραϊκό λεξικόσυλλογή 10.000 λέξεων του κυθηραϊκού γλωσσικού ιδιώματος, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα 1996.

Κομνηνός Μιχαήλ, Το γλωσσικό ιδίωμα του Καστελλόριζου, Ιωλκός, Αθήναι 1970.

Κοντομίχης Πανταζής, Λεξικό του λευκαδίτικου ιδιώματος, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2001.

Κοντονάτσιου Δέσποινα, Η διάλεκτος της Λήμνου – εθνογλωσσική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη 1988.

Κοντόπουλος Νικόλαος, Λεξικόν Ελληνογαλλικόν, Τύποις Σακελλαρίου, Αθήναι 1903.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Αντίστροφο λεξικό της κρητικής διαλέκτου, Βιβλιοεπιλογή, Αθήνα 2006.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής, Αθήνα 1994.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Μακεδονικά διαλεκτολογικά - Το ιδίωμα Δημητριτσίου Σερρών, τ. 8, Αθήναι 1979.

Κορδόση Ακακία, Μιλήστε Μεσολογγίτικα, 2η έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα 1983.

Κοροσίδου-Καρρά Ερμιόνη, Τα Ρoμανικά (Ιταλικά – Γαλλικά) δάνεια στο σύγχρονο ιδίωμα της Ζακύνθου, Θεσσαλονίκη 2003.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα του Λαγκαδά, Μακεδονικά, τ. 12, Θεσσαλονίκη 1972.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ιωαννίνων, Δωδώνη, Αθήνα 1987.

Κουκκίδης Κωνσταντίνος, Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ της τουρκικής, Εταιρεία Θρακικών Μελετών, Αθήναι 1960.

Κουκουλές Φαίδων, Οινουντιακά – μελέτη περί της ιστορίας, των ηθών και των εθίμων και του γλωσσικού ιδιώματος του δήμου Οινούντος της επαρχίας Λακεδαίμονος, Χανιά 1908.

Κούκουρας Σπύρος, Λεκκάτικα – Το χωριό Λέκκα της Σάμου, Θεσσαλονίκη 2007.

Κούλας Λεων., Βασικόν Λεξιλόγιον της ελληνικής γλώσσης [: ΚΝΕ 1962], Αθήναι 1972

Κουσαθανάς Παναγιώτης, Χρηστικό Λεξικό του ιδιώματος της Μυκόνου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996.

Κρεκούκιας Δημήτριος, Αρχαιοπινή στοιχεία στο αγροτοποιμενικό λεξιλόγιο της Λήμνου, Λεξικογραφικόν Δελτίον τ. 14, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1982.

Κρινόπουλος Σωκράτης, Τα Φερτάκαινα υπό εθνολογικήν και φιλολογικήν έποψην εξεταζόμενα, Αθήναι 1889.

Κυριάκης Σταμάτης, Κερκυραϊκό λεξικό (διαδίκτυο).

Κωστάκης Θανάσης, Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1986-1987.

Κωστάκης Θανάσης, Παρατηρήσεις στο γλωσσικό ιδίωμα των Φούρνων Ικαρίας, Περιοδικό Ελληνικά, τ. 31/2, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκη 1979.

Κωστάκης Θανάσης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σίλλης, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1968.

Λαμπουσιάδης Γεώργιος, Γλωσσάριο Αδριανουπόλεως, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Λελεγιάννης Γιάννης, Λεξικό του ορμυλιώτικου γλωσσικού ιδιώματος (διαδίκτυο).

Λιάπης Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα του Πηλίου, Ώρες, Βόλος 1996.

Λιούτα Γεωργία, Η επίδραση των ιδιωμάτων του Ν. Τρικάλων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, Θεσσαλονίκη 2009.

Μαθές Γιάννης, Λεξικό ντοπιολαλιάς Αρκαδίας, εφημερίδα «Το Μπουλιάρι», Τρίπολη 2009 – 2015.

Μαρία Μαυρομμάτη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος, της επαρχίας Θήρας, του νομού Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μαρτάκης Πέτρος, Χιώτικα αφηγήματα (παράρτημα: χιώτικο γλωσσάριο), Περιοδικό Δάφνη, Χίος 2005.

Μαυρής Νικ. – Παπαδόπουλος Ευ., Κασιακή Λύρα, Πορτ-Σάιδ 1928.

Μαυρομάτης Κώστας, Λεξικό τοπικών όρων και ιδιωματισμών Καναλιών Καρδίτσας, Σύλλογος Καναλιωτών, Θεσσαλονίκη 1987.

Μαυροχαλυβίδης Γεώργιος & Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Αξού, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Μηνάς Κωνσταντίνος, Λεξικό των ιδιωμάτων της Καρπάθου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου, Τυποθήτω, Αθήνα 2006.

Μουσαίος Μ., Βατταρισμοί ήτοι λεξιλόγιον της Λειβησιανής διαλέκτου, Αθήναι 1884.

Μουσελίμης Σπύρος, Ιδιωματισμοί και ξενικές λέξεις των Σουλιορειτών (επαρχία Σουλίου-Θεσπρωτίας), Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 117-130, Ιωάννινα 1962 – 1963.

Μουσούρης Σπύρος, Η γλώσσα της Ιθάκης, Ιθάκη 1925.

Μουστάκη Ελένη, Λεξικό του Φιλωτίου Νάξου, Πάτρα 2011.

Μπαλαμπάνου Μοσχούλα, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Σουφλίου Θράκης, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μπασλής Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κρανιάς Ολύμπου – Το ιδιωματικό λεξιλόγιο, Αθήνα 2010.

Μπατσιακοπούλου Χρυσούλα, Γλωσσικά ιδιώματα στον Μικρόβαλτο Κοζάνης, Φλώρινα 2015.

Μπογδάνος Σπύρος, Βεντάριο (γλωσσάριο) παξινών λέξεων (διαδίκτυο).

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Α’, Γιαννιώτικο και άλλα λεξιλόγια, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1964.

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Β’, Γλωσσάρια Βορ. Ηπείρου, Θεσπρωτίας, Κόνιτσας, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1966.

Μπουντώνας Ευθύμιος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντού και των περιχώρων αυτού, Αθήναι 1893.

Νατάλης Πέτροβιτς, Διάλεκτος Σερρών, Σερραϊκά Χρονικά, τ. 4, Αθήναι 1963.

Ντίνας Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κοζάνης, Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης, δύο τόμοι, Κοζάνη 2005.

Ξανθινάκης Αντώνιος, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001.

Ξεινός Κώστας, Του νησιού μας η γλώσσα – Γλωσσάρι της Ίμβρου, Θεσσαλονίκη 1981.

Ξυλογιάννης Χαράλαμπος, Γλωσσικά ιδιώματα – λέξεις και εκφράσεις του κάμπου Άρτας, Άρτα, 2013.

Οικονομίδης Απόστολος, Γλωσσάριον Μαδύτου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 27, Αθήναι 1962.

Οικονομίδης Δημήτριος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος Απεράθου Νάξου (ανάτυπο), περιοδικό Αθηνά, Αθήναι 1953

Ορφανός Βασίλης, Λέξεις τουρκικής προέλευσης στο κρητικό ιδίωμα, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2014.

Πάγκαλος Γεώργιος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, δεύτερη έκδοση, επιμέλεια: Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, τόμοι 4, Αθήναι 1994-2003.

Παπαγγέλου Ρόης, Το κυπριακό ιδίωμα, Ιωλκός, Αθήνα 2001.

Παπαδέλλης Παναγιώτης, Ανεμώτια Λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Παπαδόπουλος Άνθιμος, Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήναι 1958-1961.

Παπαδόπουλος Σωκράτης, Κορνοφωλιώτικα (διαδίκτυο).

Παπαδοπούλου Ελένη, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τρίγλιας Βιθυνίας, Αθήνα 2010.

Παπαευαγγέλου Ιωάννης, Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής - τοπικές λέξεις (διαδίκτυο).

Παπαζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης και εθίμων του ελληνικού λαού, ιδία δε του της Πελοποννήσου, Αθήναι 1887.

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, Γλωσσάρι ρουμελιώτικης ντοπιολαλιάς, Θουκυδίδης, Αθήνα 1982.

Παπαϊωάννου Μιλτιάδης, Το γλωσσάριο των Γρεβενών, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1976.

Παπακωνσταντόπουλος Νίκος, Λέξεις του Καλαβρυτινού Λεξιλογίου (διαδίκτυο).

Παπαναγιώτου Χρήστος, Λεξιλόγιο και μορφολογική ανάλυση της γλωσσικής ποικιλίας του Νεοχωρίου Υπάτης, Πάτρα 2010.

Παπαναστασιάδης Αγαθάγγελος, Γλωσσάρι Λουλέβουργας, Θρακικά τ. 6-7, Αθήναι 1935-1936.

Παπαντωνόπουλος Κώστας, Αντρώνι Ηλείας – Λέξεις που χάνονται (διαδίκτυο).

Παπαποστόλου Τάσος, Η γλώσσα της Αιδηψού-Ιστιαίας, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 16, Αθήναι 1970.

Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης Χρήστος, Ιδιωματικαί λέξεις Σουφλίου, Θρακικά, τ. 33, Αθήναι 1960.

Παπαχατζής Ευάγγελος, Δοκίμιον του γλωσσικού ιδιώματος Καρύστου και των πέριξ, Αθήναι 1915.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο Σαρανταεκκλησιών, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 1 – 4, Αθήναι 1934 – 1938.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο των Σαράντα Εκκλησιών, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Παπαχριστοδούλου Χριστόδουλος, Λεξικό των ροδίτικων ιδιωμάτων, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, Αθήνα 1986.

Πασπάτης Αλέξανδρος, Το χιακόν γλωσσάριον ήτοι η εν Χίω λαλουμένη γλώσσα, Αθήναι 1888.

Πασσάς Ανδρέας, Από τη Συριανή Ντοπιολαλιά [δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Συνδέσμου Συριανών, τεύχη 28-82], Αθήνα 2003 – 2016.

Πασχάλης Δημήτριος, Ανδριακόν γλωσσάριον ή λέξεις και φράσεις εκ του γλωσσικού ιδιώματος της κοινής εν Άνδρω λαλιάς, Αθήναι 1933.

Πασχαλούδης Νίκος, Τα Τερπνιώτικα και τα Νιγριτινά – ένα γλωσσικό ιδίωμα της Βισαλτίας Σερρών, 2η έκδοση, Σέρρες 2013.

Πεταλάς Νικόλαος, Θηραϊκής γης γλωσσολογικής ύλης, τεύχος Α’, ιδιωτικόν της Θηραϊκής γλώσσης, Αθήναι 1876.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σκοπού Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 5, Αθήναι 1938.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Μαΐστρου, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού τ. 9, Αθήναι 1943.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σαμακοβίου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 57 Αθήναι 1941.

Πλακογιάννη Ελένη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Γυμνού Αργολίδος, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1971.

Πουλάκης Δ., Λεξικόν ιδία της Σικίνου και τινων άλλων τόπων, Ζωγράφειος Αγών - Μνημεία της ελλ. αρχαιότητος ζώντα τω νυν ελληνικώ λαώ, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Κωνσταντινούπολις 1896.

Ράλλη Αγγελική, Λεξικό διαλεκτικής ποικιλίας Κυδωνιών, Μοσχονησίων και βορειοανατολικής Λέσβου, Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, Αττική 2017.

Σαλαμάγκας Δημήτριος, Τουρκο-περσο-αραβικές λέξεις στο Γιανννιώτικο γλωσσικό ιδίωμα, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 110-131, 1961 – 1963.

Σαλβάνος Γεράσιμος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος των εν Κερκύρα Αργυράδων, Αθήναι 1918.

Σαραντίδης Αρχέλαος, Η Σινασός ήτοι θέσις, ιστορία, ηθική και διανοητική κατάστασις, ήθη, έθιμα και γλώσσα της εν Καππαδοκία κωμοπόλεως Σινασού, Αθήναι 1899.

Σαχίνης Απόστολος, Το Καστοριανό γλωσσάρι, Καστοριά 1996.

Σιδηροπούλου Ευφροσύνης, Λεξιλόγιον Κοτυώρων, Αρχείον Πόντου Σύγγραμμα Περιοδικόν, τόμοι 2-8, Αθήναι 1929-1938

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Κοινά διαλεκτικά Κω και Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 15 & 17, Αθήνα 2003 - 2007.

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Λεξικό του ιδιώματος της Νισύρου, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2015.

Σκαρλάτος Δημήτριος ο Βυζάντιος, Λεξικόν της καθ’ υμάς ελληνικής διαλέκτου, Βασιλική Τυπογραφία, Αθήναι 1835 – τρίτη έκδοση: εκδότης Ανδρέας Κορομηλάς, Αθήναι 1874.

Σκορδέλλης Βλ., Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Σπίντιος Ζαχαρίας, Δαρνάκικο γλωσσάρι (διαδίκτυο).

Σπύρου Αριστοτέλης, Το ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής Δέλβινου και Αγίων Σαράντα, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2008.

Σταθάκης Νίκος, Βατικιώτικα Λόγια (διαδίκτυο).

Σταματιάδης Επαμεινώνδας, Ικαριακά, Σάμος 1893.

Στεφόπουλος Ανδρέας, Το γλωσσάρι της Χρυσής Καστοριάς, Μακεδονικά, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τ. 18, Θεσσαλονίκη 1978.

Συλλογικό, Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων (ΙΛΝΕ), Ακαδημία Αθηνών, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-2016.

Συλλογικό, Λεξικό της κοινής νεοελληνική, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 1998

Σύρκου Αγγελική, Το μεγαρικό γλωσσικό ιδίωμα – λαογραφική μελέτη, Νήσος, Αθήνα 2006.

Τάκης Βασίλης, Η αγραφιώτικη γλώσσα – συμβολή στην έρευνα και την μελέτη του αγραφιώτικου γλωσσικού ιδιώματος, Καρδίτσα 2003.

Τάσιος Φίλιππας, Γλωσσάριο του Πολυγύρου, Τα Χρονικά της Χαλκιδικής, τεύχος 37-38, Θεσσαλονίκη 1983

Τζαβάρας Ξενοφών, Λεξικό του ιμβριακού ιδιώματος, Σύλλογος Ιμβρίων, Αθήνα 2011.

Τζαννετής Κώστας, Γλωσσάριο του Μαραθόκαμπου Σάμου, Σύλλογος Μαραθοκαμπιτών Σάμου, Θεσσαλονίκη 1996.

Τζουμπάρης Φιλήμων, Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Τομπαΐδης Δ. – Συμεωνίδης Χ., Συμπλήρωμα στο ιστορικό λεξικό της Ποντικής Διαλέκτου του Α. Παπαδόπουλου, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 2003.

Τομπαΐδης Δημήτριος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Θάσου, Θεσσαλονίκη 1967.

Τσάκας Νίκος, Πάργα – Θάλασσα – Λαογραφική Μελέτη, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 130-149, Ιωάννινα 1963-1964.

Τσάκας Νίκος, Πάργα - Στεριά λεξιλόγιον, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 161-224, Ιωάννινα 1965-1970.

Τσαφαράς Δημήτριος, Λαγκαδινό Λεξικό – συμβολή στη μελέτη του γλωσσικού ιδιώματος των Λαγκαδίων Αρκαδίας, Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2013.

Τσίκης Νίκος, Γλωσσικά από το Πυργί της Χίου, Σύλλογος Πυργούσων Αττικής, Αθήνα 2002.

Τσιτσέλης Ηλίας, Γλωσσάριον Κεφαλληνίας, Παρνασός, Αθήναι 1877.

Τσοπανάκης Αγαπητός, Το ιδίωμα της Χάλκης (Δωδεκανήσου), Ρόδος 1949.

Φαραντάτος Σπυρίδων-Γεράσιμος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Μονοπολάτων, της επαρχίας Πάλης, του νομού Κεφαλληνίας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1971.

Φαρασόπουλος Συμεών, Τα Σύλατα, Αθήναι 1895.

Φούσκας Ευστράτιος, Λεξιλόγιο Σουφλίου (διαδίκτυο).

Φωστέρης Δ. – Κεσίσογλου Ι., Λεξιλόγιο του Αραβανί, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Χαβιαράς Δημοσθένης, Συλλογή λέξεων και φράσεων εν χρήσει εν Σύμη, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, σύγγραμμα περιοδικόν, τόμος Η’, Κωνσταντινούπολις 1874.

Χαραλαμπάκης Χριστόφορος (σύνταξη-επιμέλεια), Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Ακαδημία Αθηνών, δεύτερη έκδοση με προσθήκες, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 7 τόμοι, Αθήνα 2016.

Χαριτωνίδης Ιωσήφ, Περί της λιβισιανής διαλέκτου, Τραπεζούντα 1911.

Χατζηβασιλείου Στρατής, Γλωσσικά Αγιάσου, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 2-37, 1981 – 1987.

Χατζηγιάννης Στράτος, Ιδιωματικές λέξεις, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 6-12, Αθήνα 1981 – 1982.

Χατζηλάρης Ελευθέριος, Λέρικη τοπολαλιά (διαδίκτυο).

Χατζηστεφάνου Άννα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Καρδαμαίνης, της επαρχίας Κω, της νήσου Κω, του νομού Δωδεκανήσου, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χατσιούλης Μιχαήλ, Σιατιστινή ντοπιολαλιά, Σιάτιστα 2002.

Χελδράιχ Θ., Τα δημώδη ονόματα των φυτών προσδιοριζόμενα επιστημονικώς, επιμέλεια Σπ. Μηλιαράκη, δεύτερη έκδοση, Εστία, Αθήναι 1926.

Χουρμουζιάδης Κ., Γλωσσάριον Τσακιλίου, Θρακικά τ. 12-15, 1939 – 1941.

Χριστοδούλου Χριστόδουλος, Τα Κουζιανιώτκα – Λεξικό του κοζανίτικου ιδιώματος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, Κοζάνη 2003.

Χρυσού Μαρία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος της νήσου Θήρας ή Σαντορίνης, του νομού Κυκλάδων, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χυτήρης Γεράσιμος, Κερκυραϊκό γλωσσάρι – ακατάγραφες και δίσημες λέξεις, Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος ΧΧΙΧ, Κέρκυρα 1987.

Ψάλτης Σταμάτιος, Θρακικά ή Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος της πόλεως Σαράντα Εκκλησιών, Αθήναι 1905.

Ψάνη Πηνελόπη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πολιχνίτου, της επαρχίας Πολιχνίτου, της νήσου Λέσβου Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

 

a

b

c

d

e

 

 

άνε

Κρήτη, Τσακωνιά

αν

 

 

άνε

Σινασός*

ναι

 

δ

ανέ [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ίμβρος, Κρήτη, Κύθηρα

αν

 

 

ανέα

Σκόπελος

ανέμη

 

 

ανεαίννω

Απουλία, Κάρπαθος, Κάσος, Κύπρος

ανεβαίνω

 

 

ανεαίνω

Κάρπαθος

ανεβαίνω

 

 

ανεακρυώννω

Κάρπαθος

βουρκώνω

 

 

ανεαλιάζω

Θήρα, Νάξος

αγαλλιάζω

 

 

ανεάλιαση

Νάξος

αγαλλίαση

 

 

ανεάντζω

Κάρπαθος

ανεβάζω

 

 

ανεαρίδα

Πάρος

νεράιδα

 

 

ανεασιά

Κάρπαθος

ανέβασμα

 

 

ανεασιά

Κάρπαθος

δυσπεψία

 

 

ανεασιά

Κάρπαθος

δύσπνοια

 

 

ανεαστώ

Νίσυρος

υποβαστάζω

 

 

ανεατός

Κάρπαθος

ένζυμος

 

 

ανεαυτός

Κάρπαθος

εαυτός

 

 

ανέβα (η)

Ινέπολη*, Κερασούντα*, Σάντα*

ανέβασμα

 

δ

ανέβα (το) [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ίμβρος, Κερασούντα*, Κύπρος

ανέβασμα

 

δ

ανέβα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανηφόρα

 

 

ανεβαβουλίζω

Θήρα

αναβλύζω

 

 

ανεβαβουρίζω

Θήρα

αναβλύζω

 

 

ανεβαζάρω

Μύκονος

ακριβαίνω

 

 

ανεβάζζω

Καλαβρία

ανεβάζω

 

 

ανεβάζου

Μάνη

ανεβάζω

3

δ

ανεβάζω [Portius 1635]

αναβάζω, ανεάντζω, ανεβάζου, ανεβάλω, ανεβάνου, αναβάζζω, ανεβάντζω, ανεβάτζω, ανεβέζω, ανηβάζω, ανιβάζου, ανιβάζω, ανιβαίζου, νάζζω, νεάζζω, νεβάζζω, νεβάζω, νεβατίζω, νιβάτζω, νιεβάζω

ανεβάζω

 

 

ανέβαθα

Κρήτη

ρηχά

 

δ

ανέβαθος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη, Κύπρος

ρηχός

 

 

ανέβαθυς

Κρήτη

ρηχός

 

 

ανεβαίννου

Χίος

ανεβαίνω

 

 

ανεβαίννω

Καλαβρία, Κύπρος

ανεβαίνω

 

 

ανεβαίνου

Μάνη

ανεβαίνω

4

δ

ανεβαίνω [Somavera 1709]

Βασικό Λεξιλόγιο ΚΝΕ 1962 | αναβαίννω, αναβαίνω, ανβαίνου, ανεαίννω, ανεαίνω, ανεβαίννου, ανεβαίννω, ανεβαίνου, ανηβαίνω, ανιβαίννου, ανιβαίννω, ανιβαίνω, ανιαίννω, ανιαίνω, ανιβαίνου, ανιβαίνω, αννεβαίννω, αντεβαίννω, ενέννω, εννέννω, εντεβαίννω, απανιβαίνου, βγαίνω, μπαΐνου, ναβαίνω, νεβαίννω, νεβαίνω, νέννω, νιβαίνω, νιεβαίνω, ννένω, ντεβαίννω

ανεβαίνω

 

 

ανέβαλμα

Λακωνία

ραδιουργία

 

 

ανεβαλμός

Θράκη

αδιαφορία

 

 

ανεβάλουσα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύθνος, Πάρος

πηγή

 

 

ανεβάλσα

Πάρος

πηγή

 

 

ανεβάλω

Λακωνία

ανεβάζω

 

 

ανεβάλω

Κως

μνημονεύω

 

 

ανεβάλω

Κρήτη

συκοφαντώ

 

 

ανεβάλωμα

Κρήτη

κακολογία

 

 

ανεβάλωμα

Κρήτη

ραδιουργία

 

 

ανεβαλώνω

Κρήτη

κακολογώ

 

 

ανεβαλώνω

Κρήτη

συκοφαντώ

 

 

ανεβαλωτής

Κρήτη

συκοφάντης

 

 

ανεβαμένο

Καλαβρία

ανεβασμένος

 

 

ανέβαν

Κύπρος

ανηφόρα

 

 

ανεβάνου

Μάνη

ανεβάζω

 

 

ανεβαντζάρω

Σίφνος

πλειοδοτώ

 

 

ανεβάντζω

Χίος

ανεβάζω

 

 

ανεβάνω

Αυδήμι*

μνημονεύω

 

 

ανεβάουσα

Νάξος

πηγή

 

 

ανεβαρεσιά

Κρήτη

εργατικότητα

 

 

ανεβαρσά

Κρήτη

κακολογία

 

 

ανέβαρτος

Κύπρος

άβαλτος

 

 

ανέβας

Ίμβρος, Σαμοθράκη

άσθμα

 

 

ανέβας

Ίμβρος

δύσπνοια

 

 

ανέβας

Μαγνησία

πρόοδος

 

 

ανέβας (το)

Κύπρος

ανηφόρα

 

 

ανεβασά

Κάρθστος, Νάξος

ανέβασμα

 

 

ανέβαση

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Οινόη*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ανάβαση

 

 

ανέβαση

Κάλυμνος, Κορινθία, Λακωνία, Μάνη, Νάξος, Ρόδος, Σύρος

άσθμα

 

 

ανέβαση

Σύρος

πρόοδος

 

 

ανέβαση [Βλαστός 1931]

Καλαβρία, Κερασούντα*, Οινόη*

ανέβασμα

 

δ

ανέβαση [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κορινθία

ανηφόρα

 

 

ανεβασία

Κερασούντα*, Χαλδία*

ανάβαση

 

 

ανεβασία

Μάνη, Χαλδία*

ανέβασμα

 

 

ανεβασιά [Βλαστός 1931]

Άνδρος, Βιθυνία*, Κάλυμνος, Κύπρος, Μάνη

ανέβασμα

 

δ

ανεβασιά [Βλαστός 1931]

Κύπρος

ανηφόρα

 

 

ανεβασίγια

Κερασούντα*

ανάβαση

 

 

ανεβασίγια

Κερασούντα*

ανέβασμα

 

 

ανεβασίδι

Ινέπολη*

ανηφόρα

3

δ

ανέβασμα [Somavera 1709]

αναασιά, ανάβαιμα, ανάβασμα, ανεασιά, ανέβα (η), ανέβα (το), ανέβαση, ανεβασιά, ανεβασία, ανεβασίγια, ανεβασμός, ανεβόλεμα, ανήασμα, ανηβασίγια, ανήβασμα, άνηβα, ανήβα, ανήβαιμαν, ανιβασά, ανιβατιά, νέβα, νέβασμα, νήβασμα

ανέβασμα

 

 

ανέβασμα [Βλαστός 1931]

Μήλος

ανηφόρα

 

δ

ανέβασμα [Βλάχος 1659]

Κορινθία, Λακωνία

δύσπνοια

3

δ

ανέβασμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Πάρος

άσθμα

3

δ

ανεβασμένος [Portius 1635]

ανεβαμένο, ανεβαστός, ανηβασμένος, αντεβαμμένο, νεβασμένος

ανεβασμένος

 

 

ανεβασμός

Νάξος

σκαρφάλωμα

 

δ

ανεβασμός [Somavera 1709]

Νάξος

ανέβασμα

 

 

ανεβασταγίλα

Ηλεία

ανυπομονησία

 

δ

ανεβάσταγος

Αρκαδία, Αχαία, Ηλεία, Λακωνία, Μάνη

αβάσταχτος

 

 

ανεβάσταγος

Αρκαδία, Ηλεία, Μεσσηνία

ανυπόμονος

 

 

ανεβασταΐδα

Μύκονος

κηλεπίδεσμος

 

 

ανεβασταΐδι

Νάξος

υποστήριγμα

 

 

ανεβάσταμα

Κρήτη

ανασήκωμα

 

 

ανεβάσταμα

Κρήτη

βοήθεια

 

 

ανεβάσταξη

Κρήτη

συμπαράσταση

 

 

ανεβάσταος

Μάνη

αβάσταχτος

 

δ

ανεβαστάω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

βαστώ

 

δ

ανεβαστήρι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αναβατόριο

 

δ

ανεβάστιγα [ΙΛΝΕ 1933]

 

ανυπόμονα

 

 

ανέβαστο

Καλαβρία

άζυμος

 

 

ανεβαστός

Όφις*

ζυμωτός

 

δ

ανεβαστός [Βλαστός 1931]

 

ανεβασμένος

 

δ

ανεβάστρα [Βλαστός 1931]

 

αναβατόριο

 

 

ανεβαστώ

Νάξος

υποβαστάζω

 

δ

ανεβαστώ [Βλαστός 1931]

 

βαστώ

 

δ

ανεβαστώ [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κρήτη

ανασηκώνω

 

 

ανεβατάρι

Μέγαρα

λουκουμάς

 

 

ανεβατέ

Τσακωνιλα

ένζυμος

 

 

ανεβατζάριση

Νάξος

περίσσευμα

 

 

ανεβάτζο

Νάξος

συμφέρον

 

 

ανεβάτζω

Καλαβρία

ανεβάζω

 

 

ανεβατήρα

Κεφαλονιά

αναβατόριο

 

 

ανεβατήρας

Ζάκυνθος

αναβατόριο

 

 

ανεβάτης

Κως

αναβάτης

 

 

ανεβάτης

Σέριφος

βίδα

 

 

ανεβάτης [Βλαστός 1931]

 

αναβατόριο

 

 

ανεβάτης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Τσεσμέ*, Χίος

άσθμα

 

 

ανεβάτης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

δύσπνοια

 

 

ανεβατίζω

Αρκαδία, Μεσσηνία

ζυμώνω

 

 

ανεβατό

Καλαβρία

ένζυμος

 

 

ανέβατο

Καλαβρία

άζυμος

 

 

ανεβατό [Βλαστός 1931]

Ζάκυνθος

ανηφόρα

 

δ

ανεβατόρι [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

αναβατόριο

 

 

ανεβατός

Αυλωνάρι, Θήρα, Κονίστρες

λουκουμάς

 

δ

ανεβατός [Βεντότης 1790]

 

ένζυμος

 

δ

ανέβατος [Βλάχος 1659]

 

άζυμος

 

 

ανέβγαλτος

Αρκαδία, Ηλεία, Προποντίδα*, Τσακήλι*

άπειρος

 

δ

ανέβγαλτος [Βλάχος 1897]

Άνδρος, Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Κερασούντα*, Μέγαρα, Μεσσηνία, Μύκονος, Οινόη*, Σάντα*, Σύρος, Τραπεζούντα*

άβγαλτος

 

 

ανέβγαλτους

Αιτωλοακαρνανία, Ίμβρος, Πιερία, Φωκίδα

άβγαλτος

 

 

ανέβγαλτους

Αιτωλοακαρνανία

άξεστος

 

 

ανέβγαρτος

Μάνη

άβγαλτος

 

 

ανέβγαστους

Λέσβος

αταξίδευτος

 

 

ανεβέζω

Λακωνία, Μάνη, Φούρνοι

ανεβάζω

 

 

ανέβηστο

Καλαβρία

άζυμος

 

 

ανέβητο

Καλαβρία

άζυμος

 

 

ανέβκαρτος

Κύπρος

άβγαλτος

 

δ

ανέβλαβος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αβλαβής

 

 

ανέβλεμα

Κρήτη

ματιά

 

 

ανεβλοπίζω

Μύκονος

δυναμώνω

 

δ

ανεβοκατεβάζω [Λεξικό Πρωίας 1933]

ανβουκατβάζου

ανεβοκατεβάζω

 

 

ανεβοκατεβαίζου

Μάνη

ανεβοκατεβαίνω

 

 

ανεβοκατεβαίνου

Μάνη

ανεβοκατεβαίνω

2

δ

ανεβοκατεβαίνω [Βεντότης 1790]

ανβουκατιβαίνου, ανεβοκατεβαίζου, ανεβοκατεβάνου, ανεβοκατεβαίνου, ανεοκατεαίνω, ανιβουκατιβαίννου, ανιβουκατβαίνου, ανιοκατιαίνω

ανεβοκατεβαίνω

 

 

ανεβοκατεβάνου

Μάνη

ανεβοκατεβαίνω

 

 

ανεβοκατεβασίδι

Νάξος

ανεβοκατέβασμα

 

δ

ανεβοκατέβασμα [Βεντότης 1790]

ανεβοκατεβασίδι, ανιβουκατέβασμα

ανεβοκατέβασμα

 

 

ανέβολα

Λακωνία, Μάνη

άβολα

 

 

ανεβολάζω

Νάξος

ανατριχιάζω

 

 

ανεβολάζω

Νάξος

στριφογυρίζω

 

 

ανεβόλεμα

Νάξος

ανέβασμα

 

δ

ανεβόλεμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κάλυμνος, Κρήτη, Νάξος

ανηφόρα

 

 

ανεβολεματίζω

Κρήτη

ανηφορίζω

 

 

ανεβολεματώ

Κρήτη

ανηφορίζω

 

 

ανεβόλετα

Λακωνία

άβολα

 

 

ανεβολεύω

Κρήτη

ανηφορίζω

 

 

ανεβόλι

Κρήτη

σάβανο

 

 

ανεβολιάζω

Κρήτη

σαβανώνω

 

δ

ανεβολιάζω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανηφορίζω

 

 

ανεβόλιασμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανηφόρισμα

 

δ

ανεβόλιασμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανηφόρα

 

δ

ανεβολιός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αρουραίος

 

 

ανέβολος

Λακωνία, Μάνη

άβολος

 

 

ανεβόριγος

Σάντα*

αλίχνιστος

 

 

ανεβόστιο

Κάρπαθος

βοήθεια

 

 

ανεβουδίζω

Νάξος

βοηθώ

 

 

ανεβούηθηξη

Μύκονος

βοήθεια

 

 

ανεβουθιστής

Νάξος

βοηθός

 

 

ανεβουθώ

Νάξος

βοηθώ

 

 

ανέβουλα

Κρήτη

άθελα

 

 

ανεβουλάς

Κρήτη

άθελα

 

 

ανεβουλίς

Κρήτη

άθελα

 

 

ανεβουλιστά

Κρήτη

άθελα

 

 

ανέβουλος

Θήρα

ανόητος

 

 

ανεβούνωμα

Σύρος

βουνοκορφή

 

 

ανεβουρδώνω

Σίφνος

δυναμώνω

 

 

ανεβουτός

Μάνη

ένζυμος

 

 

ανεβράκωτος

Κύπρος

ξεβράκωτος

 

 

ανέβραχτος

Χαλδία*

άβρεχτος

 

 

ανεβρεχία

Τσακωνιά

ανομβρία

 

 

ανέβρεχο

Τσακωνιά

άβροχος

 

 

ανεβρία

Πάρος

ανομβρία

 

 

ανεβρίοτος

Όφις*

άνοστος

 

 

ανεβροχία

Χαβουτσί*

ανομβρία

 

δ

ανεβροχιά [Ηπίτης 1908]

Ήπειρος, Κάρπαθος, Πάρος, Σίφνος

ανομβρία

 

 

ανεβρύζω

Κρήτη, Τσεσμέ*, Χίος

αναβλύζω

 

δ

ανεβρυτά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αναβρυτά

 

δ

ανεβρυτός [Βλαστός 1931]

αναβρυτός

ανεβρυτός

 

 

ανεβρυτούρα

Χίος

πηγή

 

 

ανεβρώ

Χίος

αναβλύζω

 

 

ανεγαλιάζω

Άνδρος, Θήρα, Μήλος, Σέριφος, Σύρος

αγαλλιάζω

 

 

ανεγάλιαση

Άνδρος

αγαλλίαση

 

 

ανεγαλιώ

Μύκονος

αγαλλιάζω

 

 

ανεγαλλιάζω

Χίος

αγαλλιάζω

 

 

ανεγάπετος

Σάντα*

ασυμπάθιστος

 

 

ανεγάρι

Ινέπολη*, Σαμψούντα*, Σινώπη*

κλειδί

 

 

ανεγάριν

Κερασούντα*, Οινόη*

κλειδί

 

 

ανεγαρίτσιν

Κερασούντα*

κλειδάκι

 

δ

ανεγγάρευτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αναγγάρευτος

 

 

ανεγγαστρία

Ζάκυνθος

ανεμογγάστρι

 

 

ανέγγια

Παξοί

ανέγγιχτα

 

δ

ανέγγιαγα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανέγγιχτα

 

δ

ανεγγιαγιά [Legrand 1882]

 

ανεγγιξιά

 

 

ανέγγιαγος

Ζάκυνθος

ανέγγιχτος

 

 

ανέγγιαγος

Κεφαλονιά

ευέξαπτος

 

 

ανέγγιαγος

Κεφαλονιά

μυγιάγγιχτος

 

δ

ανέγγιαγος [Legrand 1882]

Μάνη

ανέγγιχτος

 

 

ανέγγιαος

Αρκαδία, Μάνη

ανέγγιχτος

 

δ

ανέγγιαχτα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανέγγιχτα

 

 

ανέγγιαχτη

Μάνη

παρθένα

 

δ

ανέγγιαχτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Πάργα

ανέγγιχτος

 

 

ανέγγιγος

Λακωνία, Μάνη

ευέξαπτος

 

δ

ανέγγιγος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανέγγιχτος

 

 

ανέγγιγους

Ιωάννινα

ανέγγιχτος

 

 

ανέγγικτος [Σκαρλάτος 1835]

 

ανέγγιχτος

 

 

ανεγγίνιαγος

Κέρκυρα

ανέγγιχτος

 

δ

ανεγγιξιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

ανεγγιαγιά

ανεγγιξιά

 

 

ανέγγιος

Νάξος, Παξοί

ανέγγιχτος

 

 

ανέγγιστος

Κερασούντα*, Νίσυρος, Τραπεζούντα*

ανέγγιχτος

2

δ

ανέγγιχτα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

άγγιχτα, ανέγγια, ανέγγιαγα, ανέγγιαχτα

ανέγγιχτα

 

 

ανέγγιχτος

Κύθηρα

ευέξαπτος

2

δ

ανέγγιχτος [Βλαστός 1931]

άγγιαχτος, άγγιουχτους, άγγιστος, άγγιχτε, άγγιχτος, άγγιχτους, αθίγγιος, άνγγιστο, ανέγγιαγος, ανέγγιαος, ανέγγιαχτος, ανέγγιγος, ανέγγικτος, ανέγγιγους, ανεγγίνιαγος, ανέγγιος, ανέγγιστος, ανέγγιχτους, ανέγκυκτος, ανεμάλαος, ανένγγιστο, ανέτζιγος, ανέτζιος, ανέτζιστος, ανέτζιχτε, ανέτζιχτος, ανίγγιος, ανίγγιστος, ανίτζιστος, άτζαχτος, άτζιχτος, άτζιχτους

ανέγγιχτος

 

 

ανέγγιχτους

Σάμος

ανέγγιχτος

 

 

ανέγδερτος

Σάντα*

άγδαρτος

 

 

ανεγδίκιωτος

Κρήτη

ανεκδίκητος

 

δ

ανεγελάω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

περιγελώ

 

δ

ανεγελώ [Λεξικό Πρωίας 1933]

Δαρδανέλια*, Κρήτη, Τσεσμέ*

περιγελώ

 

δ

ανεγέρνω [Legrand 1882]

 

μισοξαπλώνω

 

δ

ανεγιάτρευτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγιάτρευτος

 

 

ανεγκάζομαι

Θήρα, Μύκονος

αναγκάζομαι

 

 

ανεγκάζομαι

Χίος

εξαναγκάζομαι

 

 

ανεγκάζομαι

Κρήτη

θυμώνω

 

 

ανεγκάζομαι

Κάλυμνος

σφίγγομαι

 

 

ανεγκάζω

Κρήτη, Μύκονος

αναγκάζω

 

 

ανεγκαρδιώνω

Μύκονος

ενθαρρύνω

 

 

ανεγκαρίντζομαι

Κάρπαθος

ξερνώ

 

 

ανεγκάρισμα

Κάρπαθος

εμετός

 

 

ανέγκας

Ίμβρος

συμβουλή

 

 

ανεγκασά

Κρήτη

θυμός

 

 

ανεγκασάρης

Κρήτη

οξύθυμος

 

 

ανέγκαση

Θήρα, Πάρος

ανάγκη

 

 

ανέγκαση

Πάρος

διάρροια

 

 

ανέγκαση

Θήρα

δυσκοιλιότητα

 

 

ανέγκαση

Κρήτη, Μύκονος

θυμός

 

 

ανέγκαση

Κάλυμνος

σφίξιμο

 

 

ανεγκασμένος

Μύκονος

αναγκασμένος

 

 

ανεγκασούρα

Νίσυρος

αγωνία

 

 

ανεγκασούρα

Νίσυρος

δυσκοιλιότητα

 

 

ανέγκαστα

Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ακούραστα

 

 

ανέγκαστος

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ακούραστος

 

 

ανεγκαφάς

Καλλίπολη*

λαίμαργος

 

 

ανέγκιαος

Κέρκυρα

καινούριος

 

 

ανεγκουνίαστος

Σάντα

ασπαργάνωτος

 

δ

ανεγκράτεια [Germano 1622]

 

ακράτεια

 

 

ανεγκράτητος [Portius 1635]

 

ακόλαστος

 

δ

ανεγκράτητος [Portius 1635]

 

ακρατής

 

 

ανεγκρίζομαι

Σύρος

καυλώνω

 

 

ανέγκυκτος [Germano 1622]

 

ανέγγιχτος

 

 

ανεγλείφομαι

Θήρα

γλείφομαι

 

 

ανεγλείφομαι

Κρήτη, Κύθνος

ξερογλείφομαι

 

 

ανεγλείφω

Κάρπαθος, Κρήτη

γλείφω

 

 

ανέγλητος

Κρήτη

ανεξάντλητος

 

 

ανεγλιώ

Κρήτη

αντλώ

 

δ

ανέγλυκος [Βλαστός 1931]

Κάρπαθος, Τήλος

άγλυκος

 

 

ανέγλυκους

Θράκη

άγλυκος

 

 

ανεγλύφομαι

Νάξος

λιγουρεύομαι

 

 

ανεγνιασά

Θήρα

ξεγνοιασιά

 

 

ανέγνιαστους

Αδριανούπολη*, Ιωάννινα

ξέγνοιαστος

 

 

ανέγνιος

Κάρπαθος, Κρήτη, Μύκονος

ξέγνοιαστος

 

δ

ανέγνοια [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξέγνοιαστα

 

δ

ανεγνοιασιά [Somavera 1709]

 

ξεγνοιασιά

 

δ

ανέγνοιαστα [Somavera 1709]

 

ξέγνοιαστα

 

δ

ανέγνοιαστος [Germano 1622]

Κάρπαθος, Κρήτη, Λευκάδα, Μεσσηνία, Παξοί

ξέγνοιαστος

 

 

ανεγνοιασύνη

Μάνη

ξεγνοιασιά

 

δ

ανέγνοιος [Βλαστός 1931]

Μάνη

ξέγνοιαστος

 

 

ανέγνουμους

Αιτωλοακαρνανία, Ιωάννινα, Καστοριά, Κοζάνη

ανέγνωμος

 

 

ανέγνουμους

Αιτωλοακαρνανία, Ιωάννινα

ανόητος

 

 

ανέγνουμους

Ιωάννινα

απερίσκεπτος

 

 

ανέγνουρους

Αιτωλαοακαρνανία

αγνώριστος

 

 

ανέγνουρους

Αιτωλοακαρνανία

άγνωστος

 

 

ανεγνώθω

Κάρπαθος, Κρήτη

διαβάζω

 

δ

ανέγνωμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Λακωνία

άθελα

 

δ

ανέγνωμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

άγνωμα

ανέγνωμα

 

 

ανεγνωμάτιστα

Σύρος

ασυμβούλευτα

 

 

ανεγνωμάτιστος

Σύρος

αμφισβητούμενος

 

δ

ανεγνωμιά [Βλαστός 1931]

αγνουμιά, αγνωμιά

ανεγνωμιά

 

 

ανεγνωμιά [Ηπίτης 1908]

Ήπειρος

ανοησία

 

δ

ανέγνωμος [Legrand 1882]

Αρκαδία, Ήπειρος

ανόητος

 

δ

ανέγνωμος [Βλαστός 1931]

άγνωμος

ανέγνωμος

 

δ

ανεγνώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

διαβάζω

 

δ

ανέγνωρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγνώριστα

 

δ

ανεγνωριά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αγνωμοσύνη

 

δ

ανεγνώριγα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγνώριστα

 

δ

ανεγνώριγος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αρκαδία, Ηλεία, Μεσσηνία

αγνώριστος

 

δ

ανεγνωριμιά [Βλαστός 1931]

 

ξαναγνωριμιά

 

 

ανεγνώριμος

Κύθηρα

αχάριστος

 

δ

ανεγνώριμος [Βλαστός 1931]

Αχαΐα, Κάρπαθος, Κρώμνη*, Νίσυρος, Παξοί, Τήλος

αγνώριστος

 

δ

ανεγνώριμος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αρκαδία, Όφις*, Χαλδία*

άγνωστος

 

δ

ανεγνώριστα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγνώριστα

 

 

ανεγνώριστος

Κίμωλος

άτυχος

 

δ

ανεγνώριστος [Βλαστός 1931]

Ηλεία, Ινέπολη*, Κερασούντα*, Κίμωλος, Κύμη, Μάνη, Νάξος, Οινόη*, Παξοί

αγνώριστος

 

 

ανέγνωρος [Βλάχος 1659]

Χίος

αχάριστος

 

δ

ανέγνωρος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη, Λακωνία

άγνωστος

 

δ

ανέγνωρος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αμαθής

 

δ

ανέγνωρος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κάρπαθος, Κρήτη, Μάνη, Μεσσηνία

αγνώριστος

 

 

ανεγνωσάδα

Κάρπαθος

απερισκεψία

 

 

ανεγνώστης

Θήρα, Κάρπαθος, Κρήτη, Σαράντα Εκκλησιές*, Σύρος, Χίος

αναγνώστης

 

 

ανεγνώστης

Κρήτη

ψάλτης

 

 

ανέγνωστος

Λακωνία

άγνωστος

 

 

ανέγνωστος

Λακωνία

ανόητος

 

 

ανεγογυρεύγομαι

Κρήτη

φροντίζω

 

 

ανεγογυρεύγω

Κρήτη

ψάχνω

 

δ

ανεγορά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κατακραυγή

 

δ

ανεγορά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

κακολογία

 

 

ανεγορεύω [Ηπίτης 1908]

Κάρπαθος

θυμάμαι

 

δ

ανεγορεύω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κατακρίνω

 

δ

ανεγόρεψη [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κατάκριση

 

δ

ανεγοριά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κατάκριση

 

δ

ανεγοριά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

κακολογία

 

δ

ανεγοριάρης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κακολόγος

 

δ

ανεγοριάρης [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ραδιούργος

 

δ

ανεγορώ [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

κακολογώ

 

 

ανέγου

Τσακωνιά

ανέχομαι

 

 

ανεγούλα

Κρήτη, Μύκονος, Σύρος, Σωζόπολη*

αναγούλα

 

 

ανεγουλιάζω

Άνδρος, Κρήτη, Σύρος

αναγουλιάζω

 

 

ανεγουλιάζω

Σύρος

μηρυκάζω

 

 

ανεγουλιώ

Κρήτη, Σέριφος

αναγουλιάζω

 

 

ανεγουλιώ

Κίμωλος

μηρυκάζω

 

δ

ανέγραφος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύπρος, Σύμη

άγραφος

 

 

ανεγρία

Κύπρος

ανομβρία

 

 

ανεγριεύγω

Νάξος

εξαγριώνομαι

 

 

ανεγρίκηχτος

Κρήτη

ανυπάκουος

 

 

ανεγρίκιστος

Οινόη*, Σάντα*, Τραπεζούντα*

ανόητος

 

 

ανέγρικος

Κύθνος

ανυπάκουος

 

 

ανεγρόνιστος

Σύμη

αγνώριστος

 

 

άνεγρος

Κύπρος

άνυδρος

 

δ

ανέγρουνος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άγνωστος

 

δ

ανεγύριγος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ήπειρος

αγύριστος

 

 

ανεγυρίδα

Κρήτη

παράκαμψη

 

 

ανεγυρίζω

Κάσος

αποφεύγω

 

 

ανεγυρίζω

Κρήτη

παρακάμπτω

 

δ

ανεγυρίζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αναστρέφω

 

δ

ανεγυρίζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

περιστρέφομαι

 

 

ανεγυριστικά

Κρήτη

αλληγορικά

 

 

ανεγυριστικό

Κρήτη

υπονοούμενο

 

 

ανεγυριστικός

Κρήτη

αλληγορικός

 

δ

ανεγύριστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγύριστος

 

 

ανεδακρύζω

Χίος

βουρκώνω

 

 

ανεδακρυώ

Χίος

βουρκώνω

 

 

ανεδιάδα

Κρήτη

θέα

 

 

ανεδιάζομαι

Κρήτη

διαισθάνομαι

 

 

ανεδιάζω

Κρήτη, Κύθηρα

αγναντεύω

 

 

ανεδιάζω

Κρήτη

αντικρύζω

 

 

ανεδιάζω

Κρήτη

εμφανίζομαι

 

 

ανεδιάζω

Νάξος

συγυρίζω

 

 

ανεδιάζω [Βλαστός 1931]

 

ατενίζω

 

δ

ανεδιάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

διακρίνω

 

δ

ανεδιάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

σκέφτομαι

 

δ

ανεδιαλάω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

διαλύω

 

δ

ανεδιαλώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

διαλύω

 

 

ανέδιασμα

Νάξος

συγύρισμα

 

 

ανεδιερός

Κρήτη

αγναντερός

 

 

ανεδιξιμιός

Κρήτη

βαφτισιμιός

 

 

ανεδοσά

Νάξος, Πάρος

κλεισούρα

 

 

ανεδοσά

Νάξος, Πάρος

μούχλα

 

 

ανεδοσιά

Νίσυρος

δυσοσμία

 

 

ανεδοσιά

Πάρος

μούχλα

 

δ

ανεδοσιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαναφούντωμα

 

 

ανεδοσκιά

Νίσυρος

δυσοσμία

 

 

ανεδοσόβροχη [Βλαστός 1931]

 

κουφόβραση

 

 

ανεδοτίζω

Χίος

αναδίνω

 

 

ανεδοτώ

Τσεσμέ*

υγραίνομαι

 

δ

ανεδουλιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αναδουλειά

 

 

ανέδουμα

Ίμβρος

υγρασία

 

 

ανεδριά

Πάρος, Ρόδος

ανομβρία

 

 

ανεδρία

Κύπρος

ανομβρία

 

 

ανεδρομή

Πάρος

άνοδος

 

 

άνεδρος

Κύπρος, Ρόδος

άνυδρος

 

 

άνεδρος

Ρόδος

απότιστος

 

δ

ανέδροσος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

υπόξηρος

 

 

ανέδρουλε

Τσακωνιά

ανίδρωτος

 

 

ανέδρουσους

Αιτωλοακαρνανία

άχαρος

 

 

ανέδρουτε

Τσακωνιά

ανίδρωτος

 

 

ανεδώνω

Πάρος

αναβλύζω

 

 

ανεέλασμα

Κάρπαθος

κοροϊδία

 

 

ανεέλαστος

Κάρπαθος

ακορόιδευτος

 

 

ανεέλιον

Κάρπαθος

κορόιδο

 

 

ανεελώ

Κάρπαθος, Κάσος, Καστελλόριζο, Κύπρος

περιγελώ

 

 

ανεεμόννω

Κάρπαθος

γεμίζω

 

 

ανεζητώ [Βλαστός 1931]

 

ανεζητώ

 

 

ανεζητώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ποθώ

 

δ

ανεζητώ [Λεξικό Πρωίας 1933]

Θήρα, Κρήτη, Μύκονος

ψάχνω

 

 

Ανεζίνα

Κρήτη

Άννα

 

 

Ανεζίνη

Θήρα

Άννα

 

 

Ανεζινιά

Κρήτη

Άννα

 

δ

ανεθάρετα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

απρόοπτα

 

δ

ανεθάρετα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άτολμα

 

δ

ανεθέλητα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άθελα

 

δ

ανεθέλητος [Κοντόπουλος 1903]

 

ακούσιος

 

δ

ανεθέλητος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αναπάντεχος

 

 

ανεθεμάτι

Άνδρος

αναθεμάτισμα

 

 

ανεθεματίζω

Κρήτη, Σίφνος

αναθεματίζω

 

 

ανεθεμάτισμα

Τσεσμέ*

αναθεμάτισμα

 

 

ανεθθεματίντζω

Κάρπαθος

καταριέμαι

 

 

ανεθθιάλλω

Κάρπαθος

μνημονεύω

 

 

ανεθθιάλλωμα

Κάρπαθος

μνεία

 

 

ανεθιβάλω

Θήρα

διηγούμαι

 

 

ανεθιβάλω

Θήρα

μνημονεύω

 

 

ανεθιβάνω

Πάρος

αναπολώ

 

 

ανεθιβολεύγω

Κρήτη

θυμάμαι

 

 

ανεθιβολή

Θήρα

μνεία

 

 

άνεθο

Αργυρόκαστρο

αγριάνηθο

 

δ

άνεθο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άνηθο

 

 

άνεθον

Κύπρος

άνηθο

 

 

άνεθος

Κονίστρες, Κύμη

άγνεθος

 

 

ανεθρέβγω

Νάξος

ανατρέφω

 

 

ανεθρέβω

Άνδρος, Κρήτη, Νάξος, Πάρος

ανατρέφω

 

 

ανεθρεμμένος

Κρήτη

αναθρεμμένος

 

 

ανεθρεφτός

Κρήτη

υιοθετημένος

 

 

ανεθρέφω

Ζάκυνθος, Κρήτη, Μύκονος, Νάξος

ανατρέφω

 

 

ανεθροφή

Κρήτη

ανατροφή

 

 

ανεθυμούμαι

Νάξος

θυμάμαι

 

 

ανέθω

νδρος, Θήρα, Κύθνος, Μέγαρα, Μήλος Μύκονος, Σέριφος

γνέθω

2

λ

ανειδίκευτος

αμελές

ανειδίκευτος

 

λ

ανειδοποίητος

αμένυγος, αμένυχτος, αχαπάρος

ανειδοποίητος

 

δ

ανείδωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αθέατος

 

δ

ανείξερος [Ηπίτης 1908]

 

ανήξερος

2

δ

ανείπωτος [Βλαστός 1931]

αλέιτος, αλέιτους, άλεχτος

ανείπωτος

 

δ

ανείρευτα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανονείρευτα

 

δ

ανείρευτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανονείρευτος

 

 

ανεΐρνω

Κάρπαθος

κοχλάζω

 

 

ανείψι [Portius 1635]

 

ανίψι

 

 

ανεκαβαρία

Κάρπαθος

καβγάς

 

 

ανεκαβέρνω

Κάρπαθος

μαλώνω

 

λ

ανέκαθεν

ανάρχην, απουπαντές

ανέκαθεν

 

δ

ανεκαθούμενος [Βλαστός 1931]

 

βρικόλακας

 

 

ανεκαιρώνω

Κρήτη

θυμάμαι

 

 

ανεκαιρώνω

Κρήτη

υπενθυμίζω

 

 

ανεκαλιόν

Κύπρος

θρήνος

 

 

ανεκαλιούμαι

Κύπρος

θρηνώ

 

δ

ανεκαμωσιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

νωθρότητα

 

 

ανέκαους

Αιτωλοακαρνανία

άκαυτος

 

 

ανεκαπνά

Κάσος

καμινάδα

 

 

ανεκαπνέα

Κάρπαθος

καμινάδα

 

 

ανεκαπνιά

Κρήτη

αναπνοή

 

 

ανεκαπνιά

Θήρα, Κύθνος, Μύκονος

καπνιά

 

 

ανεκαπνιά

Κρήτη

τσιμουδιά

 

 

ανέκαρα

Κρήτη, Κύθνος

δύναμη

 

 

ανέκαρδους

Θεσσαλία

απρόθυμος

 

 

ανεκαρκατεύγω

Κρήτη

ανακατεύω

 

 

ανεκαρκατουρεύγω

Κρήτη

ανακατεύω

 

 

ανεκαρόνω

Κύθνος, Νάξος

καίω

 

 

ανεκαρτούρα

Κρήτη

ανακάτεμα

 

 

ανεκαρώνω

Θήρα

προσανάβω

 

δ

ανεκαρώνω [Ηπίτης 1908]

Νάξος

κατακαίω

 

 

ανέκατα

Θήρα, Κύθνος, Νάξος

ανάκατα

 

δ

ανεκάτεμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κάρπαθος

ανακάτεμα

 

 

ανεκατερός

Νάξος

ανακατεμένος

 

 

ανεκατερός

Κάρπαθος

πολύχρωμος

 

 

ανεκατεύγω

Άνδρος, Νάξος, Τσεσμέ*, Χίος

ανακατεύω

 

 

ανεκατευτός

Σμύρνη

ανακατεμένος

 

 

ανεκατεύω

Άνδρος, Κρήτη, Μήλος, Σέριφος, Σύρος, Χίος

ανακατεύω

 

 

ανεκάτεψη

Κάρπαθος

ανακάτεμα

 

 

ανεκατόλακκος

Κύπρος

μαγγανοπήγαδο

 

 

ανέκατος [Βλαστός 1931]

 

αναγούλα

 

δ

ανέκατος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Θήρα, Κρήτη, Κύθνος

ανακατεμένος

 

 

ανεκατουλεύγω

Κρήτη

ανακατεύω

 

 

ανεκατσιάρης

Κύπρος

σιχασιάρης

 

 

ανεκατσιώ

Κύπρος

σιχαίνομαι

 

 

ανεκατσουλομένος

Θήρα

αναμαλλιασμένος

 

 

ανεκατώβγω

Θήρα

ανακατεύω

 

 

ανεκατωγρζώ

Πάρος

αναποδογυρίζω

 

δ

ανεκάτωμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανακάτεμα

 

δ

ανεκατωμός [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανακάτεμα

 

 

ανεκατώνομαι

Κρήτη

αναγουλιάζω

 

 

ανεκατώνομαι

Κρήτη

ταράζομαι

 

 

ανεκατώνουμαι [Βλαστός 1931]

 

αναγουλιάζω

 

δ

ανεκατώνω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κρήτη, Πάρος, Σύρος

ανακατεύω

 

 

ανεκάτως

Πάρος

ανακάτεμα

 

 

ανεκάτωση

Κρήτη

ανακάτεμα

 

δ

ανεκάτωση [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανακάτωση

 

δ

ανεκατωσιά [Βλαστός 1931]

Μεσσηνία

ανακάτεμα

 

δ

ανεκατωσιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανακάτωση

 

δ

ανεκατωσούρα [Ηπίτης 1908]

Άνδρος, Κάρπαθος, Κρήτη, Μύκονος, Νάξος, Νίσυρος, Χίος

ανακατωσούρα

 

 

ανεκατωσούρης

Κάρπαθος, Νάξος, Χίος

ραδιούργος

 

 

ανεκαψίδα

Θήρα

καούρα

2

λ

ανεκδιήγητος

αμουλόητους

ανεκδιήγητος

 

λ

ανεκδίκητος

αβδίκιωτος, αγδίκητος, αγδίκιωτος, αδίκιωτος, ανεγδίκιωτος

ανεκδίκητος

 

 

ανεκερκελώνω

Κρήτη

υποκινώ

 

 

ανεκερώνω

Κρήτη

αναγουλιάζω

 

 

ανεκεφαλιά

Κύπρος

ανοησία

 

δ

ανεκεφαλιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιπολαιότητα

 

δ

ανεκεφαλιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανοησία

 

δ

ανεκέφαλος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιπόλαιος

 

δ

ανεκέφαλος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανόητος

 

δ

ανεκκλησιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αλειτουργιά

 

 

ανεκκλησίαστος

αγκλήσιαστους, ακλήσαστους, ακλήσιαστος

ανεκκλησίαστος

 

δ

ανεκοκαύκαλος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιπόλαιος

 

 

ανεκομπώνω

Σύρος

ανασκουμπώνω

 

 

ανέκοπα

Μάνη, Τσακωνιά

ακούραστα

 

 

ανέκοπα

Θήρα

συνεχώς

 

 

ανεκοπή

Κάρπαθος

διακοπή

 

 

ανέκοπο

Τσακωνιά

ακόπιαστος

 

 

ανέκοπο

Τσακωνιά

ακούραστος

 

 

ανέκοπος

Αρκαδία, Αχαΐα, Κρήτη

άκοφτος

 

 

ανέκοπος [Βλαστός 1931]

 

ακόπιαστος

 

δ

ανέκοπος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδιάκοπος

 

δ

ανέκοπος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη, Μάνη

ακούραστος

 

 

ανεκούκκουα

Κάρπαθος

ανακούρκουδα

 

 

ανεκουκλίντζω

Κάρπαθος

μνημονεύω

 

 

ανεκούκουα

Νίσυρος

ανακούρκουδα

 

 

ανεκουκουδρίζω

Θήρα

ανακουρκουδίζω

 

 

ανεκούκουρδα

Κέα

ανακούρκουδα

 

 

ανεκούκχουα

Νίσυρος

ανακούρκουδα

 

 

ανεκουλουρίδα

Κρήτη

παράκαμψη

 

 

ανέκουμα

Τήνος

σταμάτημα

 

 

ανεκούμπωμα

Νίσυρος

ανασκούμπωμα

 

 

ανεκουμπώννομαι

Νίσυρος

ανασκουμπώνομαι

 

 

ανεκουμπώννω

Απουλία, Κάρπαθος

ανασκουμπώνω

 

 

ανεκουμπώνομαι

Κάσος

ανασκουμπώνομαι

 

 

ανεκουμπώνω

Κάσο, Νίσυρος, Σύρος, Τήλος, Χίος

ανασκουμπώνω

 

 

ανεκούρκουα

Ικαρία, Κάρπαθος

ανακούρκουδα

 

 

ανεκούρκουβα

Κρήτη

ανακούρκουδα

 

 

ανεκουρκουβίζω

Κρήτη

ανακουρκουδίζω

 

 

ανεκουρκουβιστά

Κρήτη

ανακούρκουδα

 

 

ανεκούρκουδα

Θήρα, Κέα, Κρήτη, Μύκονος, Σμύρνη, Σύρος, Τσεσμέ*, Χίος

ανακούρκουδα

 

 

ανεκουρκουδίζω

Κρήτη

ανακουρκουδίζω

 

 

ανεκούρκουτα

Προποντίδα*

ανακούρκουδα

 

 

ανεκούτραφας

Θήρα

κεφάλι

 

 

ανεκούτραφας

Θήρα

σβέρκος

 

 

ανεκουφίζω

Κρήτη

ανασηκώνω

 

 

ανεκουφίντζω

Κάρπαθος

ανασηκώνω

 

δ

ανεκουφώ [Βλαστός 1931]

Κάρπαθος

ανασηκώνω

 

δ

ανεκουφώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ελαφρώνω

 

 

ανεκράτηγος

Κέρκυρα

ασυγκράτητος

 

 

ανεκρεμαλιέμαι

Κάρπαθος

κρέμομαι

 

 

ανεκρεμαλίζομαι

Κάρπαθος

κρέμομαι

 

 

ανεκρέμαση

Κρήτη

ανομβρία

 

 

ανεκρεμμαλιέμαι

Κάρπαθος

κρεμιέμαι

 

 

ανεκρεμμαλίντζομαι

Κάρπαθος

κρεμιέμαι

 

 

ανεκρεμμαλιούμαι

Κάρπαθος

κρεμιέμαι

 

 

ανεκρεμώ

Ικαρία

κρεμιέμαι

 

λ

ανεκρίζωτος

αγρίζευτος

ανεκρίζωτος

 

 

ανεκτέλι

Πάρος

προμετωπίδα

3

λ

ανεκτικός

ακαταγύρευτος, ασνόρστους

ανεκτικός

3

λ

ανεκτίμητος

αξετίμητος, αξετίμοτος, ατίμτους, αχτίμητος

ανεκτίμητος

 

 

ανεκυκλίζω

Χίος

τυλιγαδιάζω

 

 

ανεκυκλίτζω

Απουλία

κουβαριάζω

 

 

ανεκυλίζω

Κρήτη

υποτροπιάζω

 

 

ανεκύλισμα

Κρήτη

υποτροπή

 

 

ανεκυλιώ

Κρήτη

υποτροπιάζω

 

 

ανέλα

Ζάκυνθος

κρίκος

 

 

ανελαγμός

Ανατολική Θράκη*

αλαλαγμός

 

 

ανελαμπή

Θήρα, Κάρπαθος, Κρήτη, Μήλος, Νάξος, Σύρος, Τσεσμέ*, Χίος

αναλαμπή

 

 

ανελαμπή

Νάξος

λάμψη

 

 

ανελαμπή

Κάρπαθος, Νάξος

φλόγα

 

 

ανελαμπίδι

Κρήτη

προσάναμμα

 

 

ανελαμπίζω

Κύθνος

λαμπαδιάζω

 

 

ανελάντζω

Κάρπαθος

ξαναβλαστάνω

 

 

ανέλατος

Μέγαρα

γομαράγκαθο

 

δ

ανελαφρώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ελαφρώνω

 

 

ανελάφρωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αναλάφρωτος

 

 

ανελάω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

καταστρέφω

 

 

ανελγώνω

Πάρος

λιώνω

 

δ

ανελεήμονα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άσπλαχνα

 

δ

ανελεήμονας [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άσπλαχνος

3

λ

ανελέητος

αλεμόνητος

ανελέητος

 

 

ανέλειπα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

πλήρης

 

δ

ανέλειπος [Βλαστός 1931]

 

πλήρης

 

 

ανελείχισμα

Νάξος

υγρασία

 

 

ανελείχω

Κρήτη, Νάξος

αναδίνω

 

 

ανελεμένος

Ρόδος

ολομόναχος

 

 

ανελέντο

Κύθηρα

αρνάκι

 

 

ανελέσω

Κρήτη

Κρήτη

 

 

ανελέτα

Χίος

σκουλαρίκι

 

 

ανελήβγκομαι

Κάρπαθος

εξαφανίζομαι

 

 

ανελήβγομαι

Πάρος

εξαφανίζομαι

 

 

ανελήβομαι

Μύκονος

εξαφανίζομαι

 

 

ανεληρίζω [Ηπίτης 1908]

Κάρπαθος

αυθαδιάζω

 

 

άνελιας

Ρόδος

σκουληκαντέρα

 

 

ανελιγαδιάζω

Κρήτη

τυλιγαδιάζω

 

 

ανέλιγος

Κρήτη

αρκετός

 

δ

ανελιγώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αναλιγώνω, ανελιγώνω

λιγώνω

 

δ

ανελιγώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη, Σύρος

λιώνω

 

 

ανελιδιώ

Κάρπαθος

δακρύζω

 

 

ανελίζω [Ηπίτης 1908]

Κάρπαθος

ξετυλίγω

 

 

ανελίσφακο

Πάρος, Τήνος

φασκόμηλο

 

 

ανελίσφατο

Πάρος

φασκόμηλο

 

 

ανελισφατσιά

Πάρος

φασκομηλιά

 

 

ανέλιτε

Τσακωνιά

άλιωτος

 

 

ανελίφι

Κύπρος

αλιφάδι

 

 

ανελιώ

Κρήτη

ξετυλίγω

 

 

ανελιώ

Κρήτη

τυλιγαδιάζω

 

 

ανελίωμα

Νάξος

λιώσιμο

 

 

ανελιωμός

Νάξος

λιώσιμο

 

 

ανελιώνω

Θήρα, Λέρος

διαλύω

 

 

ανελιώνω

Κάρπαθος, Χίος

λιώνω

 

 

ανελίωτος

Κάρπαθος

άλιωτος

 

δ

ανελληρίζω [Ηπίτης 1908]

Κάρπαθος

χλευάζω

 

 

ανέλλο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άγκυρα

 

 

ανέλμα

Λέσβος

λιώσιμο

 

 

ανέλο

Ζάκυνθος

δαχτυλίδι

 

 

ανέλο

Κέρκυρα

κρίκος

 

δ

ανέλπιδα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

απελπισμένα

 

δ

ανέλπιδος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

απελπισμένος

 

δ

ανελπισιά [Somavera 1709]

 

απελπισία

2

δ

ανέλπιστα [Βλάχος 1659]

ανάλπιστα, ανάρπιστα, ανεπόλπιστα, ανεπόρπιστα, ανέρπιστα, ανόλπιστα, ανόρπιστα

ανέλπιστα

 

 

ανέλπιστε

Τσακωνιά

ανέλπιστος

 

δ

ανέλπιστος [Corona Preciosa 1527]

ανέλπιστε, ανέλπιστους, ανεπόλπιστος, ανέρπιστος, ανιπόρπιδος, ανόλκιστε, ανόλπιστε, ανόλπιστος, ανόλπιστους, ανόρκιστε, ανόρπιστος

ανέλπιστος

 

 

ανέλπιστους

Καστοριά

ανέλπιστος

 

 

ανελσφακιά

Πάρος

φασκομηλιά

 

 

ανελσφάκο

Πάρος

φασκόμηλο

 

 

ανελσφατσά

Πάρος

φασκομηλιά

 

 

ανελυγκιάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αηδιάζω

 

 

ανελυγκιάζω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αναγουλιάζω

 

δ

ανελυγκιασιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αηδία

 

δ

ανελύγκιασμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αηδία

 

 

ανελύγκιασμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αναγούλα

 

 

ανελύγκιασμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

λυγμός

 

 

ανελυγκιασμένος [Βλαστός 1931]

 

αηδιασμένος

 

 

ανελυγκιαστικός [Βλαστός 1931]

 

αναγουλιαστικός

 

δ

ανελυγκιαστικός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αηδιαστικός

 

 

ανελυγκιώ

Κάρπαθος

αναγουλιάζω

 

 

ανελυγκώ [Βλαστός 1931]

 

αναγουλιάζω

 

δ

ανελυρίζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

περιγελώ

 

δ

ανελύρισμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

περιγέλασμα

 

 

ανελυτής [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

καταστροφέας

 

 

ανελύω

Ινέπολη*

μουσκεύω

 

 

ανελώ

Κρήτη

ξετυλίγω

 

δ

ανελώ [Βλαστός 1931]

Πάρος

λιώνω

 

 

ανελώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

καταστρέφω

 

 

ανέλωμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

καταστροφή

 

δ

ανελωμός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

εξέγερση

 

δ

ανελώνομαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

εξεγείρομαι

 

 

ανέμ

Αδριανούπολη*, Βελβεντός, Ευρυτανία, Ίμβρος, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Λαγκαδάς, Λάρισα, Λέσβος, Λευκάδα, Λουλέβουργας*, Νιγρίτα, Πάρος, Πιερία, Σάμος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σκόπελος, Τσακήλι*, Χαλκιδική

ανέμη

 

 

ανέμα

Βάτικα*, Σίλλη*

ανέμη

 

 

ανεμαεύγκω

Κάρπαθος

ξαναμαζεύω

 

 

ανεμάζωμα

Σύρος

συγύρισμα

 

δ

ανεμάζωμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

περισυλλογή

 

 

ανεμαζωμός

Κρήτη

συμμάζεμα

 

 

ανεμαζώνω

Κρήτη

τακτοποιώ

 

δ

ανεμαζώνω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κρήτη

περισυλλέγω

 

 

ανεμαζωξάρης

Κρήτη

ξενομερίτης

 

 

ανεμάζωξη

Κρήτη

μάζωξη

 

 

ανεμαλαγιά

Χάλκη

ευκαιρία

 

 

ανεμάλαος

Νάξος

ανέγγιχτος

 

 

ανεμαλιάρα

Μύκονος

αναμαλλιασμένη

 

 

ανεμαλιάρα

Άνδρος

αχτένιστη

 

 

ανεμαλιαριά

Θήρα

αναμαλλιασμένη

 

 

ανεμαλιάρκος

Σαράντα Εκκλησιές*

ανεμαλιάρκος

 

 

ανεμαλίδα

Σωζόπολη*

δαμάλα

 

 

ανεμαλλαρζά

Κάλυμνος

αναμαλλιασμένη

 

 

ανεμαλλαριά

Χάλκη

αχτένιστη

 

 

ανεμαλλιάρα

Νίσυρος

αχτένιστη

 

 

ανεμαλλιάρης

Κάλυμνος, Κάρπαθος, Νίσυρος, Νάξος

αναμαλλιασμένος

 

 

ανεμάλλιαρος

Νίσυρος

αναμαλλιασμένος

 

δ

ανεμαλώνι [Βλαστός 1931]

 

ηλιοστέφανο

 

δ

ανεμάνθρωπος

Κρήτη

τιποτένιος

 

 

ανεμάνθρωπος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

επιπόλαιος

 

 

ανεμασιώ

Κάρπαθος

μηρυκάζω

 

 

ανεμασκιώ

Κάρπαθος

μηρυκάζω

 

 

ανεμασουλίζω

Θήρα

μηρυκάζω

 

 

ανεμασώ

Θήρα, Κάρπαθος, Κρήτη

μηρυκάζω

 

 

ανέματε

Τσακωνιά

αβόσκητος

 

λ

ανεμβολίαστος

αβατσινάριστος, αβατσιάνιαστους, αβατσίννιαστους, αβατσίνουτους, αβατσούνιαστος, αβετσινάριστος, αματσίννιαστους

ανεμβολίαστος

3

δ

ανέμελα [Germano 1622]

ανάμελα

ανέμελα

2

δ

ανεμελιά [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αμελία, αμελίγια, αμιλιά, αναμελιά, αναμελία, αναμελία, αναμιλιά, ανιμελιά, ανιμιλιά

ανεμελιά

 

 

ανεμελιάρης

Κρήτη

ανέμελος

3

δ

ανέμελος [Κοντόπουλος 1903]

άμελος, ανάμελε, ανάμελες, αναμελής, αναμελητής, ανάμελλντος, ανάμελος, ανάμιλους, ανεμελιάρης, ανέμιλους, ανίμελλντος, ανίμελος

ανέμελος

 

 

ανεμεντζαρίντζω

Κάρπαθος

τακτοποιώ

 

 

ανεμεντζέρω

Κάρπαθος

τακτοποιώ

 

 

ανεμένω

Αρκαδία, Αχαΐα, Θήρα, Κάρπαθος, Κρήτη, Λακωνία, Μάνη, Νάξος

περιμένω

 

 

ανέμεσα

Κωνσταντινούπολη

ανάμεσα

 

 

ανεμεταξύ

Κρήτη

μεταξύ

 

δ

ανεμέτρηγος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αμέτρητος

 

δ

ανεμέτρητος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αμέτρητος

 

 

ανέμη

& Μεσσηνία, Νάξος, Παξοί

ανέμη

2

δ

ανέμη [Meursius 1614]

ανέα, ανέμ, ανέμα, ανέμι, ανεμίδα, ανεμίδι, ανεμοδούρα, άνιμη, ανίμι, ανι, ίδ, ανιμουδούρα, νίμι

ανέμη

 

 

ανέμι

Τσακωνιά

ανέμη

 

 

ανέμι [Βλαστός 1931]

 

άνεμος

 

 

ανέμι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αεράκι

 

 

ανεμιαλιά

Ζάκυνθος, Κεφαλονιά

ανοησία

 

 

ανέμιαλος

Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κύπρος, Μήλος, Λευκάδα

άμυαλος

 

δ

ανεμίδα [Βλαστός 1931]

Κοτύωρα*

ανέμη

 

δ

ανεμίδα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανεμίδι

 

 

ανεμίδι [Βλαστός 1931]

 

ανέμη

 

δ

ανεμίδι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ζάκυνθος

αεράκι

 

δ

ανεμίδι [Λεξικό Πρωίας 1933]

όργανο υφαντικής: αναμίδα

ανεμίδι

 

 

ανεμίδιν [Ηπίτης 1908]

Οινόη*

Κορινθία

 

 

ανεμίζζω

Καλαβρία

λιχνίζω

 

δ

ανεμίζομαι [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

ανεμίζομαι

 

 

ανεμίζου

Χαλκιδική

σαλεύω

 

 

ανεμίζουμαι [Βλαστός 1931]

ανεμίζουμαι, ανιμίζουμι

ανεμίζομαι

 

 

ανεμίζω

Σωζόπολη*

βρίζω

 

 

ανεμίζω

Κρήτη

διαισθάνομαι

 

 

ανεμίζω

Κάλυμνος, Κύπρος

λιχνίζω

 

 

ανεμίζω

Κρήτη

προαισθάνομαι

2

δ

ανεμίζω [Somavera 1709]

ανεμίντζω, ανιμίζου, νεμίζω

ανεμίζω

 

 

ανεμικά [Ηπίτης 1908]

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Οινόη*, Σάντα*, Τραπεζούντα*

ρευματισμοί

 

δ

ανεμική [Legrand 1882]

Κρήτη

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμική [Βλαστός 1931]

Κρήτη

άνεμος

 

δ

ανεμική [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αερικό

 

δ

ανεμική [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κύθηρα

θύελλα

 

 

ανεμικιόρος

Κρήτη

αχάριστος

 

δ

ανεμικό [Ηπίτης 1908]

Ζάκυνθος, Ήπειρος

αερικό

 

 

ανεμικόν

Κάρπαθος

θύελλα

 

 

ανεμικός [Βλαστός 1931]

 

ανεμισμένος

 

 

ανεμιλησά

Νάξος

μουγγαμάρα

 

 

ανέμιλους

Ίμβρος, Λήμνος, Σάμος, Τήνος

ανέμελος

 

 

ανέμιν

Κύπρος

άνεμος

 

 

ανεμίντζω

Κάρπαθος

ανεμίζω

 

 

ανέμιξ

Ίμβρος

εργατικότητα

 

 

ανεμισμένος [Βλαστός 1931]

ανεμικός

ανεμισμένος

 

δ

ανεμιστήρι [Σκαρλάτος 1832]

 

βεντάλια

 

 

ανεμιστής [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κύπρος

λιχνιστής

 

 

ανεμιτζή

Κύπρος

θύελλα

 

 

ανεμίτζω

Απουλία, Καλαβρία

λιχνίζω

 

 

ανεμκό

Κύμη

ερυσίπελας

 

 

ανέμμηστος

Κάρπαθος, Ρόδος

αφύτρωτος

 

 

ανεμμώ

Κάρπαθος

φυτρώνω

 

 

ανεμνιά

Πάρος

άπνοια

 

 

ανέμνιαλους

Σάμος

άμυαλος

 

 

άνεμο

Απουλία, Προποντίδα*, Τσακωνιά

άνεμος

 

 

ανεμοάμης

Κάρπαθος

κιρκινέζι

 

 

ανεμόαρτος [Ηπίτης 1908]

Κάρπαθος

ανεμοδαρμένος

 

 

ανεμοβασταΐδι

Πάρος

κηλεπίδεσμος

 

 

ανεμοβλοά

Κάρπαθος

ανεμοβλογιά

 

 

ανεμοβλογία

Μέγαρα

ανεμοβλογιά

3

δ

ανεμοβλογιά [Σκαρλάτος 1835]

ανεμοβλοά, ανεμοβλογία, ανεμοβλόι, ανεμοφλογιά, ανιμουβλουγιά, αραποβλογιά

ανεμοβλογιά

 

 

ανεμοβλόι

Μάνη

ανεμοβλογιά

 

δ

ανεμόβογγο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανεμοβοή

 

δ

ανεμοβοή [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ανεμόβογγο

ανεμοβοή

 

 

ανεμοβούρης

Κύπρος

επιπόλαιος

 

δ

ανεμοβραχιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανεμόβραχος

 

δ

ανεμόβραχος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ανεμοβραχιά

ανεμόβραχος

 

δ

ανεμοβροντάω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κλάνω

 

δ

ανεμοβροντίζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κλάνω

 

δ

ανεμοβροντώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κλάνω

 

 

ανεμοβροσή

Κύπρος

ανεμοβρόχι

 

 

ανεμοβρόσιν

Κύπρος

ανεμοβρόχι

 

 

ανεμοβρόχ

Πάρος

ανεμοβρόχι

 

δ

ανεμοβροχή [Βεντότης 1790]

Χίος

ανεμοβρόχι

2

δ

ανεμοβρόχι [Λεξικό Πρωίας 1933]

ανεμοβροσή, ανεμοβρόσιν, ανεμοβρόχ, ανεμοβροχή, ανεμοβροχιά, ανεμόβροχο, ανεμόβροχον, ανιμόβριχου, ανιμόβρουχας, ανιμόβρουχου, ανιμουβρουχή, ανιμουβρόχ, ντουρλάπ, ντρουλάπ

ανεμοβρόχι

 

δ

ανεμοβροχιά [Βλαστός 1931]

 

ανεμοβρόχι

 

δ

ανεμόβροχο [Legrand 1882]

Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Ήπειρος, Θήρα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Λακωνία, Μάνη, Ρόδος, Σύρος

ανεμοβρόχι

 

 

ανεμόβροχον

Κάρπαθος, Ρόδος

ανεμοβρόχι

 

 

ανεμογαζού

Αρκαδία

αερικό

 

 

ανεμογαζού

Αίγινα, Αρκαδία

ανεμοστρόβιλος

 

δ

ανεμογαζούδα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αερικό

 

 

ανεμογαζούρα

Αρκαδία

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμογαμάκι [Απαλοδήμος 1988]

 

κιρκινέζι

 

δ

ανεμογάμης [Somavera 1709]

Άνδρος, Ζάκυνθος, Κάλυμνος, Κάρυστος, Κύθηρα, Κρήτη, Κύπρος, Μέγαρα, Νίσυρος, Ρόδος

κιρκινέζι

 

 

ανεμογάμι

Θεσπρωτία, Τσακωνιά

κιρκινέζι

 

 

ανεμόγαμος

Λακωνία

κιρκινέζι

 

 

ανεμογάμς

Σάντα*

κιρκινέζι

 

δ

ανεμογγάστρι [Βλάχος 1897]

αερογγάστρι, ανεγγαστρία, ανεμαγγαστριά, ανεμογγαστριά, ανεμογγαστρία, ανεμογγαστρία, ανεμογγαστριγιά, ανεμογγάστριν, ανεμόγγαστρο, ανιμαγγάστρ, ανιμουγγάστρ, ανιμουγγαστριά

ανεμογγάστρι

 

 

ανεμογγαστρία

Ζάκυνθος, Μάνη

ανεμογγάστρι

 

δ

ανεμογγαστριά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Λακωνία

ανεμογγάστρι

 

 

ανεμογγαστριά [Λεξικό Πρωίας 1933]

Πάργα

ανεμογγάστρι

 

 

ανεμογγαστριγιά

Κόνιτσα

ανεμογγάστρι

 

 

ανεμογγάστριν

Κάρπαθος, Κύπρος

ανεμογγάστρι

 

 

ανεμόγγαστρο

Σύρος, Τσεσμέ*

ανεμογγάστρι

 

 

ανεμογδάρτης [Βλαστός 1931]

 

αγιογδύτης

 

 

ανεμογιάννης [Απαλοδήμος 1988]

 

κιρκινέζι

 

 

ανεμογλέντι [Γεννάδιος 1914]

 

περδικάκι

 

 

ανεμογύρι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμογυρίζω

Κύθνος

εξαφανίζω

 

 

ανεμογυρίζω

Κρήτη

σουλατσάρω

 

 

ανεμογύριστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αλλοπρόσαλος

 

 

ανεμόγυρος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύπρος

ανεμοστρόβιλος

2

δ

ανεμοδαρμένος [Ηπίτης 1908]

ανεμόαρτος, ανεμόδαρτος, ανεμοδούρικος, ανεμοτάραχτος, ανεμοτράνταχτος

ανεμοδαρμένος

 

δ

ανεμόδαρτος [Βλαστός 1931]

 

ανεμοδαρμένος

2

λ

ανεμοδείκτης

ανεμοδείχτης, ανεμοδούρα, ανεμοδούρι, ανεμολόγος, ανεμολόος, ανεμόστροφο, ανεμούρι, ανιμουδούρα, νιμοδούρα

ανεμοδείκτης

 

λ

ανεμοδείχτης

Κρήτη

ανεμοδείκτης

 

 

ανεμοδέρνομαι [Λεξικό Πρωίας 1933]

αγεροσέρνομαι, αεροδέρνομαι, αεροσέρνομαι

ανεμοδέρνομαι

 

δ

ανεμοδουλειά [Legrand 1882]

 

ματαιοπονία

 

δ

ανεμόδουλος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άστατος

 

δ

ανεμοδούρα [Legrand 1882]

 

ανέμη

 

δ

ανεμοδούρα [Βλαστός 1931]

Κύθηρα, Λακωνία

ανεμοδείκτης

 

δ

ανεμοδούρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άστατος

 

δ

ανεμοδούρα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Βάτικα*, Λακωνία, Χαβουτσί*

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοδούρης

Κρήτη

τιποτένιος

 

 

ανεμοδούρης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύθηρα

άστατος

 

 

ανεμοδούρητος

Κέρκυρα

λιγόζωος

 

δ

ανεμοδούρι [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανεμοδείκτης

 

δ

ανεμοδούρι [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοδούρικος

Νίσυρος

ανεμοδαρμένος

 

 

ανεμοδόχος

Μύκονος

ίριδα

 

δ

ανεμοζάλη [Meursius 1614]

Άνδρος, Ζάκυνθος, Νάξος, Χίος

θύελλα

 

δ

ανεμοζάλη [Λεξικό Πρωίας 1933]

Μάνη

ανεμοστρόβιλος

 

δ

ανεμοζαλισμένος [Λεξικό Δημητάκου 1933]

ανεμοζάλιστος

ανεμοζαλισμένος

 

δ

ανεμοζάλιστος [Λεξικό Δημητάκου 1933]

 

ανεμοζαλισμένος

2

λ

ανεμοθύελλα

βούρσμα

ανεμοθύελλα

 

δ

ανεμοίραγος [Λεξικό Δημητάκου 1933]

Κέρκυρα, Κορινθία

αμοίραστος

 

 

ανέμοιρος

Κρήτη

άμοιρος

 

δ

ανεμοκαίρι [Βλαστός 1931]

 

ανεμόκαιρος

 

δ

ανεμοκαιριά [Βλαστός 1931]

 

ανεμόκαιρος

 

 

ανεμοκαιρός [Βλαστός 1931]

 

ανεμοκαιρία

 

δ

ανεμόκαιρος [Βλαστός 1931]

ανεμοκαίρι, ανεμοκαιριά, ανεμοκαιρός, ανεμότσαιρε, ανεμοτσάταλε

ανεμόκαιρος

 

δ

ανεμοκαίω [Λεξικό Δημητάκου 1933]

 

ματαιοπονώ

 

 

ανεμοκαλή

Τραπεζούντα*

αερικό

 

 

ανεμοκαλίτζα

Σάντα*, Χαλδία*

αερικό

 

δ

ανεμόκαμα [Λεξικό Δημητάκου 1933]

 

λίβας

 

δ

ανεμοκάμηλο [Λεξικό Δημητάκου 1933]

 

χαμελαίοντας

 

 

ανεμοκάπνιστος

Κεφαλονιά, Λακωνία

άφαντος

 

δ

ανεμοκαύκαλος [Legrand 1882]

 

φαντασμένος

 

 

ανεμοκιόρης

Καστελλόριζο

αχάριστος

 

 

ανεμοκλάδι [Γεννάδιος 1914]

 

περδικάκι

 

 

ανεμοκλείδι [Γεννάδιος 1914]

 

περδικάκι

 

 

ανεμοκλείτι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

περδικάκι

 

 

ανεμόκνα

Τσακήλι*

αιώρα

 

 

ανεμοκόπελο

Κρήτη

παλιόπαιδο

 

 

ανεμοκόρης

Φούρνοι

αχάριστος

 

 

ανεμοκούν

Κοτύωρα*, Χαλδία*

ανεμόκουνια

 

δ

ανεμοκούνα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αιώρα

 

δ

ανεμοκουνάω [Λεξικό Δημητάκου 1933]

 

ανεμοκουνώ

 

 

ανεμοκούνι

Οινόη*, Σαμψούντα*

ανεμόκουνια

 

δ

ανεμοκούνι [Ηπίτης 1908]

 

αιώρα

 

 

ανεμοκούνια

Ρόδος

ανεμόκουνια

 

δ

ανεμοκούνια [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αιώρα

 

δ

ανεμόκουνια [Σκαρλάτος 1835]

 

αιώρα

 

δ

ανεμόκουνια [Σκαρλάτος 1835]

αλιμακούνι, αλιμεκούνι, αμανόκουννα, ανεμοκούν, ανεμοκούνι, ανεμοκούνια, ανεμοκούνιν, ανιμόκνα, ανιμόκνια, σανιωτή

ανεμόκουνια

 

 

ανεμοκούνιν

Κερασούντα*, Οινόη*

ανεμόκουνια

 

δ

ανεμοκουνώ [Λεξικό Δημητάκου 1933]

ανεμοκουνάω, ανιμουκνώ

ανεμοκουνώ

 

 

ανεμοκυκλίζομαι

Κύθνος

εξαφανίζομαι

 

δ

ανεμοκυκλίζομαι [Λεξικό Δημητάκου 1933]

 

στροβιλίζομαι

 

 

ανεμοκυκλίζου

Μάνη

σουλατσάρω

 

δ

ανεμοκυκλογυριστός [Λεξικό Δημητάκου 1933]

 

στροβιλιζόμενος

 

δ

ανεμοκυκλοπόδης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη

γοργοπόδαρος

 

 

ανεμοκυκλοπόης [Ηπίτης 1908]

Κάρπαθος

γοργοπόδαρος

 

 

ανεμοκυλώ

Κρήτη

στροβιλίζω

 

 

ανεμόκωλος

Σωζόπολη*

ανεμοστρόβιλος

 

δ

ανεμολογάω [Λεξικό Δημητάκου 1933]

 

φλυαρώ

 

 

ανεμολόγος

Κρήτη

ανεμοδείκτης

 

 

ανεμολόγος

Ικαρία

καμινάδα

 

 

ανεμολόγος [Germano 1622]

 

φυσητήρι

 

δ

ανεμολόγος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

φλύαρος

 

δ

ανεμολογώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

φλυαρώ

 

 

ανεμολόος

Μύκονος

ανεμοδείκτης

 

 

ανεμολόος

Κάρπαθος

φλόκος

 

 

ανεμολός

Νίσυρος

καμινάδα

 

 

ανεμολός

Κάρπαθος

φλόκος

 

 

ανεμόλοχος

Αυλωνάρι, Κονίστρες

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμομαδέματα

Ρόδος, Σύμη

ανεμομαζώματα

 

 

ανεμομάεμα

Ρόδος

ερυσίπελας

 

 

ανεμομαέματα

Κάλυμνος, Κως, Ρόδος

ανεμομαζώματα

 

δ

ανεμομάζεμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανεμομάζωμα

 

 

ανεμομαζέματα

Κύμη, Νίσυρος, Ρόδος

ανεμομαζώματα

 

 

ανεμομάζουμα

Μάνη

ανεμομάζωμα

 

δ

ανεμομάζωμα [Σκαρλάτος 1835]

ανεμομάζεμα, ανεμομάζουμα

ανεμομάζωμα

 

 

ανεμομαζώματα

& Αμοργός, Αρκαδία, Αχαΐα, Δαρδανέλια*, Θεσπρωτία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύμη, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Μεσσηνία, Νάξος, Σκύρος, Τήλος, Χίος

ανεμομαζώματα

2

δ

ανεμομαζώματα [Σκαρλάτος 1835]

ανεμομαδέματα, ανεμομαέματα, ανεμομαζέματα, ανεμομαζώμτα, ανιμουμαζώματα

ανεμομαζώματα

 

 

ανεμομαζώμτα

Κρήτη, Λακωνία

ανεμομαζώματα

 

 

ανεμομαζώνου

Μάνη

ανεμομαζώνω

 

δ

ανεμομαζώνω [Λεξικό Πρωίας 1933]

ανεμομαζώνου

ανεμομαζώνω

 

δ

ανεμομιλάω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

φλυαρώ

 

δ

ανεμομιλητής [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

φλύαρος

 

δ

ανεμομιλιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

φλυαρία

 

δ

ανεμομιλώ [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

φλυαρώ

 

 

ανεμομπούλα

Ήπειρος

αναμπουμπούλα

 

 

ανεμομπουμπούλα

Κύθηρα

αναμπουμπούλα

 

 

ανεμόμυλας

Λακωνία, Μάνη

ανεμόμυλος

 

 

ανεμόμυλε

Τσακωνιά

ανεμόμυλος

 

 

ανεμομύλι

Κάρπαθος

ανεμόμυλος

3

δ

ανεμόμυλος [Germano 1622]

αερόμυλε, ανεμόμυλας, ανεμόμυλε, ανεμομύλι, ανιμόμλους, ανιμόμπλους, αρμενάς, λιμόμουλο

ανεμόμυλος

 

 

ανεμοντζάλη

Χίος

θύελλα

 

 

ανεμοούρι

Κάρπαθος

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοούριν

Κάρπαθος

θύελλα

 

 

ανεμοπαρμένος

αγερόσουρτος, ανεμόπαρτος, ανιμουπαρμένους

ανεμοπαρμένος

 

δ

ανεμόπαρτος [Λεξικό Δημητάκου 1933]

 

ανεμοπαρμένος

 

 

ανεμοπάτης

Ρόδος

γοργοπόδαρος

 

 

ανεμοπόας

Κύπρος

γοργοπόδαρος

 

δ

ανεμοπόδαρος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Μάνη

γοργοπόδαρος

 

δ

ανεμοπόδας [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη

γοργοπόδαρος

 

 

ανεμόποδας [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανεμοφράκτης

 

δ

ανεμοπόδης [Βλαστός 1931]

Ήπειρος, Κερασούντα*, Μάνη, Τρίπολη*

γοργοπόδαρος

 

δ

ανεμόποδος [Legrand 1882]

 

γοργοπόδαρος

 

 

ανεμοπόδτς

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

γοργοπόδαρος

 

 

ανεμοπούλι

Κύθηρα

κιρκινέζι

 

 

ανεμόπουλο

Κύθηρα

κιρκινέζι

 

 

ανεμοπύρ

Λευκάδα

ερυσίπελας

 

 

ανεμοπύρασμα

Τσακωνιά

ερυσίπελας

 

 

ανεμοπύρι

Αχαΐα, Ζάκυνθος, Κορινθία, Λακωνία

ερυσίπελας

 

 

ανεμοπύρι

Ηλείας

λίβας

 

 

ανεμοπύρι [Χελδράιχ 1926]

 

λαφόκλαδο

 

 

ανεμόπυρο

Αρκαδία, Ηλεία

ερυσίπελας

 

δ

ανεμοπύρωμα [Somavera 1709]

Άνδρος, Αρκαδία, Βάτικα*, Ζάκυνθος, Θεσπρωτία, Καλλίπολη*, Κάσος, Κέρκυρα, Κύθηρα, Λέρος, Λευκάδα, Μάνη, Μέγαρα, Μύκονος,, Πάργα, Πάρος, Σαράντα Εκκλησιές*, Τρίγλια*, Τσακήλι*, Τσακωνιά, Χαβουτσί*, Χιμάρα

ερυσίπελας

 

 

ανεμοπύρωμα [Γεννάδιος 1914]

Κάσος

λαφόκλαδο

 

 

ανεμοπύρωμαν

Κερασούντα*, Κύπρος

ερυσίπελας

 

 

ανεμοραΐδα

Νάξος

νεράιδα

 

 

ανεμοριάρικος

Κόνιτσα

ειδικός

 

 

ανεμορίπισμα

Μάνη

ανεμορριπή

 

 

ανεμορούφλας

Λευκάδα

ανεμοστρόβιλος

 

δ

ανεμορούφουλας [Βλάχος 1897]

Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Κρήτη, Λακωνία, Λευκάδα, Μεσσηνία

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμορούφουλο

Ηλεία

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμορπή

Κεφαλονιά

ανεμορριπή

 

δ

ανεμορπή [Legrand 1882]

 

ανεμορριπή

 

δ

ανεμορράχη [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ανεμόρραχη

ανεμορράχη

 

δ

ανεμόρραχη [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανεμορράχη

 

 

ανεμορριπή [Legrand 1882]

αγρανεμία, αγρανεμίγια, αγροανεμία, αγρονιμία, αγρονιμίγια, ανεμορίπισμα, ανεμορπή

ανεμορριπή

 

δ

ανεμορρούφουλος [Legrand 1882]

 

ανεμοστρόβιλος

 

 

άνεμος

Swadesh List 163 | Atlas Linguarum Europae 11 | Buck List 1.72 | & Αδριανούπολη*, Αίνος*, Αμοργός, Ανάφη, Άνδρος, Αρκαδία, Αχαΐα, Θεσπρωτία, Θήρα, Ικαρία, Ινέπολη*, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάρυστος, Καστελλόριζο, Κέα, Κερασούντα*, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος, Κύμη, Κύπρος, Λακωνία, Λευκάδα, Μάνη, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Οινόη*, Όφις*, Ρόδος, Σαμψούντα*, Σάντα*, Σινασός*, Σκύρος, Σύμη, Τραπεζούντα*, Φάρασα*, Χαλδία*, Χίος

άνεμος

 

 

άνεμος

Σινασός*, Στενήμαχος*, Τσακήλι*

διάβολος

4

δ

άνεμος [Corona Preciosa 1527]

αγέρας, αγέρι, αγερικό, ανέμι, ανέμιν, ανεμική, άνεμο, άνιμο, άνιμος, άνιμου, άνιμους, άνομος, άνουμους, ξαερό, ράμπια

άνεμος

 

δ

ανεμοσάλεμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη

αεράκι

 

 

ανεμοσάλευμα [Legrand 1882]

 

αεράκι

 

δ

ανεμόσαρκος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

άπαχος

 

 

ανεμοσβουλή

Μάνη

ανεμοστρόβιλος

2

δ

ανεμόσκαλα [Germano 1622]

ανιμόσκαλα

ανεμόσκαλα

 

δ

ανεμοσκέπη [Germano 1622]

 

ανεμοφράχτης

 

 

ανεμοσκονίζω

Κύθνος

σπαταλώ

 

δ

ανεμοσκορπάω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανεμοσκορπίζω

 

 

ανεμοσκορπίζου

Μάνη

ανεμοσκορπίζω

 

δ

ανεμοσκορπίζω [Βλάχος 1897]

αναμπλάννου, ανεμοσκορπάω, ανεμοσκορπίζου, ανεμοσκορπού, ανεμοσκορπώ

ανεμοσκορπίζω

 

δ

ανεμοσκορπίζω [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

σπαταλώ

 

δ

ανεμοσκορπισμένος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ανεμοσκόρπιστος, ανεμόφαντος, ανεμόχυτος

ανεμοσκορπισμένος

 

δ

ανεμοσκόρπιστος [Legrand 1882]

 

ανεμοσκορπισμένος

 

 

ανεμοσκορπού

Μάνη

ανεμοσκορπίζω

 

 

ανεμοσκορπώ

Κύθνος

σπαταλώ

 

δ

ανεμοσκορπώ [Somavera 1709]

Κύθνος

ανεμοσκορπίζω

 

δ

ανεμόσουπα [Legrand 1882]

 

ψωμόσουπα

 

 

ανεμοσούρα

Λευκάδα

ανεμοσούρι

 

 

ανεμοσούρι [Ηπίτης 1908]

Ήπειρος

ανεμοστοίβαγμα

 

δ

ανεμοσούρι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

δυνατός άνεμος με βοή: ανεμοσούρα, ανεμοσούρισμα, ανιμουσούρ

ανεμοσούρι

 

δ

ανεμοσούρισμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Λακωνία

ανεμοσούρι

 

δ

ανεμοσούρισμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανεμοστοίβαγμα

 

δ

ανεμοστάτης [Legrand 1882]

 

ανεμοφράκτης

 

δ

ανεμοστοίβαγμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

χιονιού: ανεμοσούρι, ανεμοσούρισμα, ανεμοστοίβασμα, ανεμοστοιβή, ανημουσιούρσμα, ανημουστίβασμα, ανιμοσούριγμα

ανεμοστοίβαγμα

 

δ

ανεμοστοίβασμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανεμοστοίβαγμα

 

δ

ανεμοστοιβή [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανεμοστοίβαγμα

 

 

ανεμοστριφούλα

Λακωνία

ανεμοστρόβιλος

 

δ

ανεμοστρίφουλας [Ηπίτης 1908]

Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κύθνος, Λακωνία, Μάνη, Σύρος

ανεμοστρόβιλος

 

δ

ανεμοστριφουλίζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανεμοστροβιλίζω

 

 

ανεμοστρίφουλο

Κύθνος, Μάνη, Σίφνος

ανεμοστρόβιλος

 

δ

ανεμοστρίφτουλας [Legrand 1882]

Κεφαλονιά

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοστρόβιλας

Ήπειρος, Κύθνος, Λευκάδα, Μύκονος

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοστροβιλίζομαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ανεμοτουρλιάζω

ανεμοστροβιλίζομαι

 

 

ανεμοστροβιλίζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ανεμοστριφουλίζω

ανεμοστροβιλίζω

 

δ

ανεμοστρόβιλο (το) [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανεμοστρόβιλος

3

 

ανεμοστρόβιλος [Βλάχος 1659]

αγερικό, ανεμική, ανεμογαζού, ανεμογαζούρα, ανεμογύρι, ανεμόγυρος, ανεμοδούρα, ανεμοδούρι, ανεμοζάλη, ανεμόκωλος, ανεμόλοχος, ανεμοούρι, ανεμορούφλας, ανεμορούφουλας, ανεμορούφουλο, ανεμορρούφουλος, ανεμοσβουλή, ανεμοστριφούλα, ανεμοστρίφουλας, ανεμοστρίφουλο, ανεμοστρίφτουλας, ανεμοστρόβιλας, ανεμοστρόβιλο (το), ανεμοστρόβλας, ανεμοστρούβιλος, ανεμοστρόβουλε, ανεμοστρόιλον, ανεμοστρόιλος, ανεμοστρούφιλας, ανεμοστρούφιλος, ανεμοστρούφλο, ανεμοστρούφουλας, ανεμοστρούφουλο, ανεμοστρόφιλας, ανεμοστρόφιλε, ανεμοστροφιλιά, ανεμοστρόφιλλας, ανεμοστρόφιλλντος, ανεμοστρόφιλο, ανεμοστρόφιλος, ανεμοστρόφλας, ανεμοστρόφο, ανεμοστρόφος, ανεμοστροφούα, ανεμοταραχή, ανεμότζυκλος, ανεμότουρλα, ανεμότουρλο, ανεμοτσουράδα, ανεμούρα, ανεμούρι, ανεμόυρος, ανεμόχολος, ανερούφουλας, ανιμόστρουφους, ανιμοστρόφιντο, ανιμουδούρα, ανιμουρούφλας, ανιμουσβούρα, ανιμουσούρ, ανιμουσούρντσμα, ανιμουσουρστής, ανιμουστρέφλας, ανιμουστρόβιλους, ανιμουστρόβουλους, ανιμουστρόμιλους, ανιμουστρουμπούλα, ανιμουστρουπούλα, ανιμουστρόφλας, ανιμουστρόφλου, ανιμουστρόφλους, ανιμουστρόφους, ανιμουσφίδα, αρεφουλιά, καλοτσουράδα, μονοστρόφιντο, ρούφουλας, σούφιν, σούφνας, στρόβιλας

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοστρόβλας

Λευκάδα

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοστρόβουλε

Βάτικα*, Χαβουτσί*

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοστρόιλον

Κάρπαθος

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοστρόιλος

Κάρπαθος

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοστρούβιλος

Κύθνος

ανεμοστρόβιλος

 

δ

ανεμοστρούφιλας [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοστρούφιλος

Κεφαλονιά

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοστρούφλο

Πάρος

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοστρούφουλας

Αχαΐα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Λακωνία

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοστρούφουλο

Ζάκυνθος

ανεμοστρόβιλος

 

δ

ανεμόστροφα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγύριστα

 

 

ανεμοστρόφημαν

Κύπρος

στρέβλωση

 

 

ανεμοστρόφιλας

Άνδρος, Αρκαδία, Κεφαλονιά, Κονίστρες, Μύκονος, Παλιά Αθήνα

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοστρόφιλε

Τσακωνιά

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοστροφιλιά

Νάξος

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοστρόφιλλας

Σύμη

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοστρόφιλλντος

Ρόδος

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοστρόφιλο

Αχαΐα, Βιθυνία*, Ήπειρος, Κορινθία, Κύμη, Νάξος

ανεμοστρόβιλος

 

δ

ανεμοστρόφιλος [Legrand 1882]

Κέα, Κέρκυρα, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος, Μύκονος, Νάξος, Φιλιππούπολη*

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοστρόφλας

Μύκονος

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοστρόφο

Χαβουτσί*

ανεμοστρόβιλος

 

δ

ανεμόστροφο [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

ανεμοδείκτης

 

 

ανεμοστρόφος

Τσακήλι*

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμόστροφος

Κύπρος

στρεβλός

 

 

ανεμοστροφούα

Χαβουτσί*

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοστροφώ

Κύπρος

στρεβλώνω

 

 

ανεμόστυλος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανεμοφράκτης

 

δ

ανεμόσυρμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανεμοσυρμή

 

 

ανεμοσυρματιά [Βλαστός 1931]

 

ανεμοσυρμή

 

δ

ανεμοσυρμή [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ξαφνικός και βίαιος άνεμος: ανεμόσυρμα, ανεμοσυρματιά, ανεμόσυρμο

ανεμοσυρμή

 

δ

ανεμόσυρμο [Legrand 1882]

 

ανεμοσυρμή

 

δ

ανεμοτάραξη [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Μάνη

θύελλα

 

 

ανεμοταραχή [Germano 1622]

 

ανεμοστρόβιλος

 

δ

ανεμοτάραχτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανεμοδαρμένος

 

 

ανεμότζυκλος

Κύπρος

ανεμοστρόβιλος

 

δ

ανεμότουρλα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοτουρλάω

Αρκαδία

αναποδογυρίζω

 

 

ανεμοτούρλημα

Αρκαδία

αναποδογύρισμα

 

δ

ανεμοτουρλιάζω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανεμοστροβιλίζομαι

 

 

ανεμότουρλο

Αρκαδία

ανεμοστρόβιλος

 

δ

ανεμοτράνταχτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανεμοδαρμένος

 

δ

ανεμότρατα [Βλάχος 1897]

ανιμότρατα

ανεμότρατα

 

 

ανεμότσαιρε

Τσακωνιά

ανεμόκαιρος

 

 

ανεμοτσάπουρο

Κρήτη

θύελλα

 

 

ανεμοτσάταλε

Τσακωνιά

ανεμόκαιρος

 

 

ανεμοτσόρης

Κάλυμνος

άστατος

 

 

ανεμοτσόρης

Κάλυμνος

αχάριστος

 

 

ανεμοτσουράδα

Μέγαρα

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμοτσφίδα

Καλλίπολη*

θύελλα

 

 

ανεμούκου

Τσακωνιά

απορρίπτω

 

 

ανεμούρα [Germano 1622]

 

ανεμοστρόβιλος

 

δ

ανεμούρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ηλεία

θύελλα

 

 

ανεμουρδώνω

Μύκονος

πασαλείβω

 

δ

ανεμουρδώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

βολοδέρνω

 

δ

ανεμουρδώνω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

λερώνω

 

 

ανεμούρι [Ηπίτης 1908]

Κάρπαθος

ανεμοστρόβιλος

 

δ

ανεμούρι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κέρκυρα, Παξοί

ανεμοδείκτης

 

 

ανεμουριά

Κάρπαθος

εξαφάνιση

 

 

ανεμουρία

Κάρπαθος

εξαφάνιση

 

 

ανεμουριασμένος

Καστελλόριζο

άφαντος

 

δ

ανεμουρίζουμαι [Βλαστός 1931]

 

εξαφανίζομαι

 

 

ανεμουρίντζω

Κάρπαθος

διώχνω

 

 

ανέμουρο

Απουλία

ατροφικός

 

 

ανεμόυρος

Κύπρος

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανεμούστακος

Κέρκυρα

αμούστακος

 

 

ανεμοφανέρωτος

Πάρος

άφαντος

 

δ

ανεμοφάντης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αεραγωγός

 

 

ανεμοφαντίζω

Κρήτη

σπαταλώ

 

 

ανεμόφαντος

Κρήτη

ανεμοσκορπισμένος

 

 

ανεμόφαντος

Κάρπαθος

εξαφανισμένος

 

δ

ανεμόφαντος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

άφαντος

 

δ

ανεμοφάντρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αεραγωγός

 

 

ανεμοφλογιά

Θήρα

ανεμοβλογιά

 

λ

ανεμοφράκτης

ανεμόποδας, ανεμοστάτης, ανεμόστυλος

ανεμοφράκτης

 

δ

ανεμοφύλλι [Ηπίτης 1908]

 

περδικάκι

 

 

ανεμοφωλιά

Αίγινα, Άνδρος

αγριοφλησκούδι

 

δ

ανεμόχαλο [Βλαστός 1931]

 

ηλιοστέφανο

 

 

ανεμοχολλιάζζομαι

Νίσυρος

εξαφανίζομαι

 

 

ανεμόχολος

Κρήτη, Σωζόπολη*

ανεμοστρόβιλος

 

δ

ανεμόχορτο [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αίγινα, Κως, Νάξος, Πάρος, Ρόδος

περδικάκι

 

δ

ανεμόχορτον [Σκαρλάτος 1835]

 

περδικάκι

 

 

ανεμόχορτος

Κρήτη

περδικάκι

 

δ

ανεμόχυτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανεμοσκορπισμένος

 

δ

ανέμπαιγμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

περιγέλασμα

 

δ

ανεμπαίζω [Βλαστός 1931]

Κάρπαθος, Κρήτη, Λακωνία, Μεσσηνία

περιγελώ

 

 

ανεμπαίντζω

Κάρπαθος

περιγελώ

 

 

ανέμπαισμα

Κάρπαθος

κοροϊδία

 

δ

ανέμπαισμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

περιγέλασμα

 

 

ανεμπαιχτικά

Κάρπαθος

κοροϊδευτικά

 

 

ανεμπάλιγος

Σάντα*

αμπάλωτος

 

 

ανεμπάλωτος

Κερασούντα*

αμπάλωτος

 

 

ανεμπαμπούλα

Κρήτη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος

αναμπουμπούλα

 

 

ανεμπαμπουλίκι

Άνδρος, Μύκονος, Σίφνος

αναμπουμπούλα

 

 

ανεμπαμπουλούκι

Κρήτη

αναμπουμπούλα

 

 

ανέμπας

Ίμβρος

δύσπνοια

 

 

ανέμπαστο

Απουλία

αεικίνητος

 

 

ανεμπελάς

Κρήτη

μπελάς

 

δ

ανεμπίστευτος [Germano 1622]

 

άπιστος

 

δ

ανέμπιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

καχύποπτος

 

 

ανεμπιστοσύνη [Germano 1622]

 

απιστία

 

δ

ανεμπιστοσύνη [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

καχυποψία

 

 

ανέμπλεμα

Κρήτη

ματιά

 

δ

ανέμπληγος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

άπληστος

 

δ

ανέμπληγος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αχόρταγος

 

 

ανέμπληγος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

λαίμαργος

 

 

ανεμπλήζω

Κύπρος

γεμίζω

 

 

ανεμπλιώ

Κρήτη

γεμίζω

 

 

ανέμπλωρα

Θήρα

ανάπλωρα

 

 

ανεμπλωρίζω

Θήρα

αναπλωρίζω

 

δ

ανέμποδα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανεμπόδιστα

 

δ

ανεμπόδιγα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανεμπόδιστα

 

 

ανεμπόδιγος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανεμπόδιστος

2

δ

ανεμπόδιστα [Βλάχος 1659]

αμπόδιστα, ανέμποδα, ανεμπόδιγα

ανεμπόδιστα

 

 

ανεμπόδιστε

Τσακωνιά

ανεμπόδιστος

2

δ

ανεμπόδιστος [Portius 1635]

αμπόδτους, αμπόδιστος, ανάμποδος, ανεμπόδιγος, ανεμπόδιστε, ανέμποδος, ανιμπόδγους

ανεμπόδιστος

 

δ

ανέμποδος [Βλαστός 1931]

Μάνη

ανεμπόδιστος

 

 

ανεμπόρετος [Germano 1622]

 

ανήμπορος

 

 

ανεμπόρια

Πάργα

ανημποριά

 

δ

ανέμπορος [Germano 1622]

Θεσπρωτία

ανήμπορος

 

 

ανεμπουδίζω

Νάξος

βοηθώ

 

 

ανεμπουθώ

Νάξος

βοηθώ

 

 

ανεμπουκώνομαι

Κρήτη

ανασκουμπώνομαι

 

 

ανεμπουκώνω

Κρήτη

ανασκουμπώνω

 

 

ανεμπουμπούλα

Άνδρος, Κρήτη, Μύκονος

αναμπουμπούλα

 

 

ανεμπουμπουλίκι

Άνδρος, Μύκονος

αναμπουμπούλα

 

 

ανεμπτσάνω

Κάρπαθος

αναπιάνω

 

δ

ανέμπυαστος [Ηπίτης 1908]

 

άπυος

 

δ

ανεμυαλιά [Legrand 1882]

Κεφαλονιά

επιπολαιότητα

 

δ

ανέμυαλος [Somavera 1709]

Κεφαλονιά, Κύπρος

επιπόλαιος

 

 

ανεμυγλάδιν

Κάρπαθος

βλαστάρι

 

 

ανεμυττίντζω

 

κατηγορώ

 

 

ανέν

Κύπρος

ανίσως

 

 

ανέν [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ίμβρος

αν

 

 

ανένγγιστο

Απουλία, Καλαβρία

ανέγγιχτος

3

λ

ανένδοτος

ακάντιστος, αμεταγάερτος

ανένδοτος

 

λ

ανενθρόνιστος

αθρόνιαστος

ανενθρόνιστος

 

 

ανένιος

Κάλυμνος, Λέρος

ξέγνοιαστος

 

 

ανένιους

Λέσβος

ξέγνοιαστος

 

 

ανένιωστος

Νάξος, Πάρος

αναίσθητος

 

 

άνεννιας

Κύπρος

ξέγνοιαστος

 

 

ανέννιος

Κύπρος, Ρόδος

ξέγνοιαστος

 

δ

ανέννοιας [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξέγνοιαστα

 

δ

ανέννοιαστος [Ηπίτης 1908]

Βιθυνία*, Καλλίπολη*, Κύπρος

ξέγνοιαστος

 

δ

ανέννοιος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξέγνοιαστος

 

δ

ανεννοιοσύνη [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξεγνοιασιά

 

 

ανένοια

Λουλέβουργας*

ξέγνοιαστα

2

λ

ανενόχλητα

ανόχληστα, ανόχλητα

ανενόχλητα

2

λ

ανενόχλητος

ανόχληστος

ανενόχλητος