Skip to main content

λέξεις που αρχίζουν από αντ-ανω

 

 

Από τις ρωμαίικες διαλέκτους στην κοινή νεοελληνική

 

συνώνυμα

 

λέξεις που αρχίζουν από αντ-ανω

 

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

πρώτη δημοσίευση: 18.8.2020


 

Η εργασία είναι διπλής κατεύθυνσης. Από τις διαλέκτους της ρωμαίικης γλώσσας (που κατά τη γνώμη μου λαθεμένα καταγράφονται σαν «ιδιώματα της νέας ελληνικής»), στα συνώνυμα της σύγχρονης εθνικής γλώσσας ή «κοινής νεοελληνικής» (ΚΝΕ). Αλλά και αντίστροφα, από τις λέξεις της ΚΝΕ στα διαλεκτικά συνώνυμα.

Η μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή του διαλεκτικού πλούτου της ρωμαίικης γλώσσας και στη συγκέντρωση υλικού για την ουσιαστική μελέτη της γλώσσας, πέρα από τα εθνικά στερεότυπα.

Στη στήλη a, δίπλα σε κάποιες λέξεις, υπάρχει ένας αριθμός από το 2 ως το 7. Πρόκειται για τις λέξεις με τη συχνότερη παρουσία στη σύγχρονη γλώσσα. Σε αυτή την κλίμακα, που αφορά τη συχνότητα εμφάνισης των λέξεων, κάθε αριθμός είναι δεκαπλάσιος περίπου από τον προηγούμενο. Λόγου χάρη η λέξη «αβγό» (με συχνότητα 3), εμφανίζεται στις μέρες μας, σχεδόν δέκα φορές πιο συχνά από τη λέξη «άβγαλτος» (με συχνότητα 2) και η λέξη «άβολα» (με συχνότητα 4), δέκα φορές συχνότερα από την πρώτη λέξη και εκατό φορές συχνότερα από τη δεύτερη.

Στη στήλη b, το γράμμα δ σημαίνει πως η λέξη χαρακτηρίζεται στα λεξικά του περασμένου αιώνα, σαν λέξη της δημοτικής. Το γράμμα λ σημαίνει πως η λέξη είναι λόγια, δεν έχει διασωθεί δηλαδή αγράμματα στο στόμα του λαού. Οι λόγιες λέξεις μπήκαν στη λαϊκή γλώσσα από το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονταν στα παλιά λεξικά σαν λέξεις της καθαρεύουσας.

Στη στήλη c, μέσα σε αγκύλη, δίπλα σε λέξεις της δημοτικής, βρίσκεται το όνομα ενός λεξικού και η χρονιά που εκδόθηκε. Αυτό διευκρινίζει το έτος πρώτης καταγραφής της λέξης (ή μια από τις χρονικά πρώτες καταγραφές) σε λεξικό της κοινής (για την εποχή εκείνη) γλώσσας. Για παράδειγμα το «αβανία [Germano 1622]» εξηγεί πως τη λέξη «αβανία» την πρωτοσυναντάμε στο «Vocabolario Italiano et Greco» του Girolamo Germano, που εκδόθηκε στη Ρώμη το 1622.

Στη στήλη c, συνυπάρχουν οι λέξεις των ρωμαίικων διαλέκτων μαζί με εκείνες της σύγχρονης γλώσσας, γνωστής και ως «κοινής νεοελληνικής». Στην «ορθογραφία» των διαλεκτικών λέξεων συνήθως ακολουθώ την πρόταση των λεξικογράφων. Ωστόσο τα διπλά σύμφωνα τα χρησιμοποιώ μόνο όταν αυτά σημαίνουν και διαφορετική προφορά (όπως στην Κύπρο, τα Δωδεκάνησα και την Κάτω Ιταλία).

Στη στήλη d βρίσκονται τα ονόματα των τόπων όπου συναντιέται η διαλεκτική λέξη (της διπλανής στήλης c). Έτσι για τη λέξη «αβασκαμός» βλέπουμε πως είναι (ή ήταν) σε χρήση σε: Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αχαΐα, Βοιωτία, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Μαγνησία, Μάνη, Σκόπελο και Φθιώτιδα. Αν δίπλα στον τόπο σημειώνεται αστερίσκος (*), όπως π.χ. Αδριανούπολη* ή Τραπεζούντα*, αυτό δηλώνει πως το σύνολο των Ρωμιών του οικισμού εγκατέλειψε τον τόπο μέχρι το 1923-1924.

Στην στήλη d και όταν στην προηγούμενη στήλη c υπάρχουν (με κόκκινο χρώμα) λέξεις της «κοινής νεοελληνικής», βρίσκονται συγκεντρωμένα μαζί τα διαλεκτικά συνώνυμα. Έτσι δίπλα στο «αβγό», βρίσκουμε τα διαλεκτικά: αβγιό, αβγκό, αβγκόν, αβγκουό, αβγόν, αβγού, αβιγό, αβκό, αβκόν, αβό, αβουγό, αγκβό, αγκό, αγκουό, αγκουού, αγουό, αφκό, αφκόν, βγο, βο, εβγό, οβγό, οβγόν, οβόν & ουό.

Τέλος στη στήλη e καταγράφονται τα συνώνυμα της κοινής που αντιστοιχούν στις διαλεκτικές λέξεις ή σε ορισμένες περιπτώσεις και σε λέξεις που θεωρούνται γενικά «της δημοτικής» και χαρακτηρίζονται έτσι, δίχως αναφορά σε τόπο.

 


 

Πηγές:


 

Buck Carl Darling, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages - A contribution to the history of ideas, Chicago & London 1949: [Buck List].

Germano Girolamo, Vocabolario Italiano et Greco, Roma 1622.

Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis (2 τόμοι), Lugdunum Batavorum 1688.

Kemiktsi Helene, α. Χιώτικα-απλά ελληνικά, β. Ντοπιολαλιά της νότιας Χίου, γ. Ντοπιολαλιά στο χωριό Θολοποτάμι (διαδίκτυο).

lias, Το κοζανίτικο λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Meursius Joannes, Glossarium Graecobarbarum, Lugduni Batavorum 1610.

Portius Simon, Λεξικόν λατινικόν, ρωμαίκον και ελληνικόν, Lutetiae Parisiorum 1635.

Sabio Stephano, Introduttorio nuovo intitolato Corona preciosa ec., Venetiis 1527

Somavera Alessio, Θησαυρός της ρωμαίκης και φραγκικής γλώσσας ήγουν λεξικόν ρωμαίκον και Φραγκικόν, Παρίτζι 1709.

Weijnen A. κ.ά., Atlas linguarum europae (ALE) - Premier Questionnaire, Nimègue 1972.

Άκογλου Ξενοφώντας, Λαογραφικά Κοτυώρων, πρώτος τόμος: Αθήνα 1939, δεύτερος τόμος: Αθήνα 1964.

Αλβανός Γιώργος, Βασιλ’τσιώτ’κα λόγια - Λεξικό της ντοπιολαλιάς Βασιλικών Λέσβου, Αθήνα 2010.

Αλεξάκης Νικόλαος, Το Αγραφιώτικο ιδίωμα, περιοδικό Τα Άγραφα, τ. 1-6, 2010-2012.

Αλεξανδρής Απόστολος, Το γλωσσικόν ιδίωμα της Κύμης και των περιχώρων, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 5, Αθήναι 1958.

Αλιμπέρτης Βασίλης, Κωμιακίτικη Ντοπιολαλιά, Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου (διαδίκτυο).

Αλιπράντης Νίκος, Λεξικό των ιδιωμάτων και των εγγράφων της Πάρου, Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Αθήνας, Αθήνα 2001.

Αλμπανούδης Παύλος, Το ιδίωμα της Βόρειας Θράκης: Το Μικρό και το Μεγάλο Μοναστήρι Α. Ρωμυλίας, Ιωάννινα 2009.

Αλπός Θύμιος, Γλωσσάρι Μεσσηνίας (διαδίκτυο).

Άμαντος Κωνσταντίνος, Προσθήκαι εις το Χιακόν γλωσσάριον και το Χιακόν τοπωνυμικόν, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος τρίτος, Αθήναι 1941.

Άμαντος Κωνσταντίνος, Συμβολή εις το χιακόν γλωσσάριον (ανάτυπο), Χιακά Χρονικά, Αθήναι 1926.

Αναγνώστου Σπυρίδων, Λεσβιακά ήτοι συλλογή λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών, Αθήναι 1903.

Αναστασιάδης Βασίλης, Τουρκικές λέξεις στο Φαρασιώτικο ιδίωμα, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 2, Αθήνα 1980.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το Γλωσσικό Ιδίωμα των Φαράσων, Ίκαρος, Αθήνα 1948.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το ιδίωμα του Λιβισίου της Λυκίας, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1961.

Ανώνυμος, Γλωσσάριον Λέσβιον, περιοδικό Πανδώρα, Αθήναι 1872.

Ανώνυμος, Η ντοπιολαλιά της Κυψέλης και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλλονίτικες Ιδιωματικές Λέξεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλονίτικο Λεξικό (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αγίου Προδρόμου Χαλκιδικής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αρκαδίας (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής, 2010 (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Στενιώτικες λέξεις και εκφράσεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Το γλωσσάρι της Λαγκάδας, Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Κυδιάντα» (διαδίκτυο).

Απαλοδήμος Ντίνος, Λεξικό των ονομάτων των πουλιών της Ελλάδας, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Αθήνα 1988.

Αποστόλου Στέργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας, περιοδικό Νιάουστα, τ. 35, Νάουσα 1986.

Βάλληνδας Αντώνιος, Κυθνιακόν Γλωσσάριον, Εφημερίς των Φιλομαθών, τ. 428-444, Αθληναι 1861-1862.

Βάλληνδας Αντώνιος, Πάρεργα Φιλολογικά πονημάτια, Ερμούπολις 1887.

Βαμβακούδης Αχ., Γλωσσάρι Βασιλικών, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 21-22, Θεσσαλονίκη 1972.

Βαρδαβούλιας Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Θεολόγου – ένα σύντομο γλωσσάρι, περιοδικό Θασιακά, τεύχη 4-8, Καβάλα 1987-1995

Βαφείδης Κωνσταντίνος, Γλωσσάριον Καλλιπόλεως, Θρακικά, τ. 46, Αθήναι 1973.

Βεντότης Γεώργιος, Λεξικόν τρίγλωσσον της ρωμαϊκής, γαλλικής και ιταλικής διαλέκτου, Βιέννη 1790.

Βερτσέτης Αθανάσιος, Το Διαβολίτσι, δεύτερος τόμος Αθήνα 2010.

Βίος Στυλιανός, Χιακά γλωσσικά, Χίος 1920.

Βλαστός Πέτρος, Συνώνυμα και συγγενικά – τέχνες και σύνεργα, Αθήνα 1931.

Βλάχος Άγγελος, Ελληνογαλλικόν λεξικόν, Αθήναι 1897.

Βλάχος Γεράσιμος, Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος, Venetiis 1659.

Βλάχου Μαρία, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Δάφνης Κερκύρας και άλλων χωρίων του Β. συγκροτήματος της νήσου και εκ της πόλεως Κερκύρας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

Γεωργίου Χρίστος, Το γλωσσικό ιδίωμα Γέρμα Καστοριάς, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1962.

Γιαγκούλλης Κωνσταντίνος, Θησαυρός κυπριακής διαλέκτου, Λευκωσία 2002.

Γιαννικόπουλος Ευάγγελος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ολυμπίων – λεξικό, ερμηνεία και προφορά, Δρόμων, Αθήνα 2016.

Γκατσόπουλος Σταύρος, Γλωσσάριον των δύο επαρχιών Πωγωνίου και Κονίτσης, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 307-312, Ιωάννινα 1977-1978.

Γούλας Θεόκριτος (επιμέλεια), Σύγχρονον ορθογραφικόν ερμηνευτικό λεξικόν της ελληνικής γλώσσης (καθαρευούσης-δημοτικής), Αθήναι 1961.

Γούσιος Αστέριος, Η κατά το Παγγαίον χώρα Λακκοβηκίων – τοπογραφία, ήθη, έθιμα και γλώσσα, Λειψία 1894.

Δεληγιάννης Β., Γλωσσάριο του Δογάνκιοϊ Μαλγάρων, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. Α’ - Γ’, Αθήναι 1934-1937.

Δεληγιάννης Κυριάκος, Κουβουκλιώτικα, ένα Μικρασιατικό ιδίωμα, Αδελαΐδα Αυστραλίας 1999.

Δελησάβας Μιχάλης, Το λεξικό Μάκρης & Λιβισίου Μικράς Ασίας, Λεξίτυπον, Αθήνα 2013.

Δελήτσικου-Παπαχρίστου Μαρία, Σκοπέλου λάλον ύδωρ – απόπειρα προσέγγισης του γλωσσικού ιδιώματος της Σκοπέλου, Επικαιρότητα, Αθήνα 2016.

Δημητρακός Στάθης, Πιστικού- Παπαγεωργίου Ηρώ, Ψάλτης Ηρακλής, Γλωσσάρι της Τρίγλιας, εφημερίδα Τριγλιανά Νέα, τεύχη 111-125, Θεσσαλονίκη 2004-2010.

Δημόπουλος Δημήτρης, Λεξικό Βορείων Δήμων Λακωνίας (διαδίκτυο).

Διαμαντής Άρης, Η γλώσσα τση Σμύρνης, Αθήνα 1999.

Δορμπαράκης Παναγιώτης & Πανουτσοπούλου Κασσιανή, Η περιοχή της Ευρωστίνης Κορινθίας – ιστορία, λαογραφία, γλώσσα, Gutenberg, Αθήνα 1992

Δουγά-Παπαδοπούλου Ευανθία – Τζιτζιλής Χρήστος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Ορεινής Πιερίας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2006.

Δράκος Νικόλας, Για το γλωσσικό ιδίωμα της Κάλυμνος, Αναγνωστήριον Καλύμνου «Αι Μούσαι», Αθήνα 1983.

Δράκος Νικόλας, Λεξικογραφικά της Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 4, Αθήνα 1984.

Δριμαροπούλου Σέβη, Κάρυστος – Ιδιωματισμοί (διαδίκτυο).

Δώριζας Γεώργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τήνου με λέξεις και φράσεις, Αθήναι 1973.

Ζαφειρίου Μενεκράτης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σάμου, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1995.

Ζαφειρίου Νικόλαος, Περί της συγχρόνου Σαμίας διαλέκτου, Αθήναι 1914.

Ζαχαριάδης Νίκος, Λεξικό του Κωνσταντινουπολίτικου γλωσσικού ιδιώματος, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2014.

Ζερβός Ιωάννης (διευθυντής), Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδοτικός οίκος Δημητράκου, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-1950.

Ζευγώλης Γεώργιος (επιμέλεια), Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδότης εφημερίδα Πρωΐα, δύο τόμοι, Αθήναι 1933-1934.

Ζήσης Ευστράτιος, Γλωσσάριον Αυδημίου, Θρακικά τ. 16 & τ. 18, Αθήναι 1941-1943.

Ζώης Λεωνίδας, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, επανέκδοση, δεύτερος τόμος, Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήναι 1963.

Ηπίτης Αντώνιος, Λεξικόν ελληνογαλλικόν, τρεις τόμοι, Αθήναι 1908-1910.

Ιδομενέως Μαρίνος, Κρητικό γλωσσάριο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006.

Καλαντζάκος Ανδρέας, Λεξικό ρουμελιώτικης λαϊκής γλώσσας, Ελεύθερη Σκέψις, Ιούλιος 2000.

Καλογεράς Βασίλειος, Αρχαίες ελληνικές λέξεις και εκφράσεις εις το ιδίωμα των κατοίκων της Γαλατίστης, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1961.

Καπελλάρης Γιώργος, Γλωσσικά Αιδηψού, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. ΚΖ, Αθήνα 1987.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Η φωνητική των ιδιωμάτων της νήσου Κω, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος δέκατος, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1965.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Ιστορικόν λεξικό των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας, τόμοι πέντε, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1984-1992.

Καρτσιώτου Ιφιγένεια (επιμέλεια), Το γλωσσάρι του χωριού Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης, εφημερίδα του Μ.Α.Σ. Ομβριανός, τεύχη 4 – 61, 1984 – 2001.

Κάσσης Κυριάκος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Μάνης, τόμος Α’, Εξωραϊστικός Σύλλογος Ακροταιναριτών, Αθήνα 1982.

Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Ουλαγάτς, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1951.

Κόμης Δημήτρης (επιμέλεια), Κυθηραϊκό λεξικόσυλλογή 10.000 λέξεων του κυθηραϊκού γλωσσικού ιδιώματος, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα 1996.

Κομνηνός Μιχαήλ, Το γλωσσικό ιδίωμα του Καστελλόριζου, Ιωλκός, Αθήναι 1970.

Κοντομίχης Πανταζής, Λεξικό του λευκαδίτικου ιδιώματος, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2001.

Κοντονάτσιου Δέσποινα, Η διάλεκτος της Λήμνου – εθνογλωσσική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη 1988.

Κοντόπουλος Νικόλαος, Λεξικόν Ελληνογαλλικόν, Τύποις Σακελλαρίου, Αθήναι 1903.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Αντίστροφο λεξικό της κρητικής διαλέκτου, Βιβλιοεπιλογή, Αθήνα 2006.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής, Αθήνα 1994.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Μακεδονικά διαλεκτολογικά - Το ιδίωμα Δημητριτσίου Σερρών, τ. 8, Αθήναι 1979.

Κορδόση Ακακία, Μιλήστε Μεσολογγίτικα, 2η έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα 1983.

Κοροσίδου-Καρρά Ερμιόνη, Τα Ρoμανικά (Ιταλικά – Γαλλικά) δάνεια στο σύγχρονο ιδίωμα της Ζακύνθου, Θεσσαλονίκη 2003.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα του Λαγκαδά, Μακεδονικά, τ. 12, Θεσσαλονίκη 1972.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ιωαννίνων, Δωδώνη, Αθήνα 1987.

Κουκκίδης Κωνσταντίνος, Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ της τουρκικής, Εταιρεία Θρακικών Μελετών, Αθήναι 1960.

Κουκουλές Φαίδων, Οινουντιακά – μελέτη περί της ιστορίας, των ηθών και των εθίμων και του γλωσσικού ιδιώματος του δήμου Οινούντος της επαρχίας Λακεδαίμονος, Χανιά 1908.

Κούκουρας Σπύρος, Λεκκάτικα – Το χωριό Λέκκα της Σάμου, Θεσσαλονίκη 2007.

Κούλας Λεων., Βασικόν Λεξιλόγιον της ελληνικής γλώσσης [: ΚΝΕ 1962], Αθήναι 1972

Κουσαθανάς Παναγιώτης, Χρηστικό Λεξικό του ιδιώματος της Μυκόνου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996.

Κρεκούκιας Δημήτριος, Αρχαιοπινή στοιχεία στο αγροτοποιμενικό λεξιλόγιο της Λήμνου, Λεξικογραφικόν Δελτίον τ. 14, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1982.

Κρινόπουλος Σωκράτης, Τα Φερτάκαινα υπό εθνολογικήν και φιλολογικήν έποψην εξεταζόμενα, Αθήναι 1889.

Κυριάκης Σταμάτης, Κερκυραϊκό λεξικό (διαδίκτυο).

Κωστάκης Θανάσης, Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1986-1987.

Κωστάκης Θανάσης, Παρατηρήσεις στο γλωσσικό ιδίωμα των Φούρνων Ικαρίας, Περιοδικό Ελληνικά, τ. 31/2, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκη 1979.

Κωστάκης Θανάσης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σίλλης, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1968.

Λαμπουσιάδης Γεώργιος, Γλωσσάριο Αδριανουπόλεως, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Λελεγιάννης Γιάννης, Λεξικό του ορμυλιώτικου γλωσσικού ιδιώματος (διαδίκτυο).

Λιάπης Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα του Πηλίου, Ώρες, Βόλος 1996.

Λιούτα Γεωργία, Η επίδραση των ιδιωμάτων του Ν. Τρικάλων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, Θεσσαλονίκη 2009.

Μαθές Γιάννης, Λεξικό ντοπιολαλιάς Αρκαδίας, εφημερίδα «Το Μπουλιάρι», Τρίπολη 2009 – 2015.

Μαρία Μαυρομμάτη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος, της επαρχίας Θήρας, του νομού Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μαρτάκης Πέτρος, Χιώτικα αφηγήματα (παράρτημα: χιώτικο γλωσσάριο), Περιοδικό Δάφνη, Χίος 2005.

Μαυρής Νικ. – Παπαδόπουλος Ευ., Κασιακή Λύρα, Πορτ-Σάιδ 1928.

Μαυρομάτης Κώστας, Λεξικό τοπικών όρων και ιδιωματισμών Καναλιών Καρδίτσας, Σύλλογος Καναλιωτών, Θεσσαλονίκη 1987.

Μαυροχαλυβίδης Γεώργιος & Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Αξού, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Μηνάς Κωνσταντίνος, Λεξικό των ιδιωμάτων της Καρπάθου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου, Τυποθήτω, Αθήνα 2006.

Μουσαίος Μ., Βατταρισμοί ήτοι λεξιλόγιον της Λειβησιανής διαλέκτου, Αθήναι 1884.

Μουσελίμης Σπύρος, Ιδιωματισμοί και ξενικές λέξεις των Σουλιορειτών (επαρχία Σουλίου-Θεσπρωτίας), Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 117-130, Ιωάννινα 1962 – 1963.

Μουσούρης Σπύρος, Η γλώσσα της Ιθάκης, Ιθάκη 1925.

Μουστάκη Ελένη, Λεξικό του Φιλωτίου Νάξου, Πάτρα 2011.

Μπαλαμπάνου Μοσχούλα, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Σουφλίου Θράκης, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μπασλής Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κρανιάς Ολύμπου – Το ιδιωματικό λεξιλόγιο, Αθήνα 2010.

Μπατσιακοπούλου Χρυσούλα, Γλωσσικά ιδιώματα στον Μικρόβαλτο Κοζάνης, Φλώρινα 2015.

Μπογδάνος Σπύρος, Βεντάριο (γλωσσάριο) παξινών λέξεων (διαδίκτυο).

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Α’, Γιαννιώτικο και άλλα λεξιλόγια, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1964.

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Β’, Γλωσσάρια Βορ. Ηπείρου, Θεσπρωτίας, Κόνιτσας, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1966.

Μπουντώνας Ευθύμιος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντού και των περιχώρων αυτού, Αθήναι 1893.

Νατάλης Πέτροβιτς, Διάλεκτος Σερρών, Σερραϊκά Χρονικά, τ. 4, Αθήναι 1963.

Ντίνας Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κοζάνης, Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης, δύο τόμοι, Κοζάνη 2005.

Ξανθινάκης Αντώνιος, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001.

Ξεινός Κώστας, Του νησιού μας η γλώσσα – Γλωσσάρι της Ίμβρου, Θεσσαλονίκη 1981.

Ξυλογιάννης Χαράλαμπος, Γλωσσικά ιδιώματα – λέξεις και εκφράσεις του κάμπου Άρτας, Άρτα, 2013.

Οικονομίδης Απόστολος, Γλωσσάριον Μαδύτου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 27, Αθήναι 1962.

Οικονομίδης Δημήτριος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος Απεράθου Νάξου (ανάτυπο), περιοδικό Αθηνά, Αθήναι 1953

Ορφανός Βασίλης, Λέξεις τουρκικής προέλευσης στο κρητικό ιδίωμα, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2014.

Πάγκαλος Γεώργιος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, δεύτερη έκδοση, επιμέλεια: Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, τόμοι 4, Αθήναι 1994-2003.

Παπαγγέλου Ρόης, Το κυπριακό ιδίωμα, Ιωλκός, Αθήνα 2001.

Παπαδέλλης Παναγιώτης, Ανεμώτια Λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Παπαδόπουλος Άνθιμος, Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήναι 1958-1961.

Παπαδόπουλος Σωκράτης, Κορνοφωλιώτικα (διαδίκτυο).

Παπαδοπούλου Ελένη, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τρίγλιας Βιθυνίας, Αθήνα 2010.

Παπαευαγγέλου Ιωάννης, Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής - τοπικές λέξεις (διαδίκτυο).

Παπαζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης και εθίμων του ελληνικού λαού, ιδία δε του της Πελοποννήσου, Αθήναι 1887.

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, Γλωσσάρι ρουμελιώτικης ντοπιολαλιάς, Θουκυδίδης, Αθήνα 1982.

Παπαϊωάννου Μιλτιάδης, Το γλωσσάριο των Γρεβενών, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1976.

Παπακωνσταντόπουλος Νίκος, Λέξεις του Καλαβρυτινού Λεξιλογίου (διαδίκτυο).

Παπαναγιώτου Χρήστος, Λεξιλόγιο και μορφολογική ανάλυση της γλωσσικής ποικιλίας του Νεοχωρίου Υπάτης, Πάτρα 2010.

Παπαναστασιάδης Αγαθάγγελος, Γλωσσάρι Λουλέβουργας, Θρακικά τ. 6-7, Αθήναι 1935-1936.

Παπαντωνόπουλος Κώστας, Αντρώνι Ηλείας – Λέξεις που χάνονται (διαδίκτυο).

Παπαποστόλου Τάσος, Η γλώσσα της Αιδηψού-Ιστιαίας, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 16, Αθήναι 1970.

Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης Χρήστος, Ιδιωματικαί λέξεις Σουφλίου, Θρακικά, τ. 33, Αθήναι 1960.

Παπαχατζής Ευάγγελος, Δοκίμιον του γλωσσικού ιδιώματος Καρύστου και των πέριξ, Αθήναι 1915.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο Σαρανταεκκλησιών, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 1 – 4, Αθήναι 1934 – 1938.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο των Σαράντα Εκκλησιών, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Παπαχριστοδούλου Χριστόδουλος, Λεξικό των ροδίτικων ιδιωμάτων, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, Αθήνα 1986.

Πασπάτης Αλέξανδρος, Το χιακόν γλωσσάριον ήτοι η εν Χίω λαλουμένη γλώσσα, Αθήναι 1888.

Πασσάς Ανδρέας, Από τη Συριανή Ντοπιολαλιά [δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Συνδέσμου Συριανών, τεύχη 28-82], Αθήνα 2003 – 2016.

Πασχάλης Δημήτριος, Ανδριακόν γλωσσάριον ή λέξεις και φράσεις εκ του γλωσσικού ιδιώματος της κοινής εν Άνδρω λαλιάς, Αθήναι 1933.

Πασχαλούδης Νίκος, Τα Τερπνιώτικα και τα Νιγριτινά – ένα γλωσσικό ιδίωμα της Βισαλτίας Σερρών, 2η έκδοση, Σέρρες 2013.

Πεταλάς Νικόλαος, Θηραϊκής γης γλωσσολογικής ύλης, τεύχος Α’, ιδιωτικόν της Θηραϊκής γλώσσης, Αθήναι 1876.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σκοπού Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 5, Αθήναι 1938.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Μαΐστρου, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού τ. 9, Αθήναι 1943.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σαμακοβίου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 57 Αθήναι 1941.

Πλακογιάννη Ελένη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Γυμνού Αργολίδος, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1971.

Πουλάκης Δ., Λεξικόν ιδία της Σικίνου και τινων άλλων τόπων, Ζωγράφειος Αγών - Μνημεία της ελλ. αρχαιότητος ζώντα τω νυν ελληνικώ λαώ, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Κωνσταντινούπολις 1896.

Ράλλη Αγγελική, Λεξικό διαλεκτικής ποικιλίας Κυδωνιών, Μοσχονησίων και βορειοανατολικής Λέσβου, Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, Αττική 2017.

Σαλαμάγκας Δημήτριος, Τουρκο-περσο-αραβικές λέξεις στο Γιανννιώτικο γλωσσικό ιδίωμα, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 110-131, 1961 – 1963.

Σαλβάνος Γεράσιμος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος των εν Κερκύρα Αργυράδων, Αθήναι 1918.

Σαραντίδης Αρχέλαος, Η Σινασός ήτοι θέσις, ιστορία, ηθική και διανοητική κατάστασις, ήθη, έθιμα και γλώσσα της εν Καππαδοκία κωμοπόλεως Σινασού, Αθήναι 1899.

Σαχίνης Απόστολος, Το Καστοριανό γλωσσάρι, Καστοριά 1996.

Σιδηροπούλου Ευφροσύνης, Λεξιλόγιον Κοτυώρων, Αρχείον Πόντου Σύγγραμμα Περιοδικόν, τόμοι 2-8, Αθήναι 1929-1938

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Κοινά διαλεκτικά Κω και Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 15 & 17, Αθήνα 2003 - 2007.

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Λεξικό του ιδιώματος της Νισύρου, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2015.

Σκαρλάτος Δημήτριος ο Βυζάντιος, Λεξικόν της καθ’ υμάς ελληνικής διαλέκτου, Βασιλική Τυπογραφία, Αθήναι 1835 – τρίτη έκδοση: εκδότης Ανδρέας Κορομηλάς, Αθήναι 1874.

Σκορδέλλης Βλ., Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Σπίντιος Ζαχαρίας, Δαρνάκικο γλωσσάρι (διαδίκτυο).

Σπύρου Αριστοτέλης, Το ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής Δέλβινου και Αγίων Σαράντα, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2008.

Σταθάκης Νίκος, Βατικιώτικα Λόγια (διαδίκτυο).

Σταματιάδης Επαμεινώνδας, Ικαριακά, Σάμος 1893.

Στεφόπουλος Ανδρέας, Το γλωσσάρι της Χρυσής Καστοριάς, Μακεδονικά, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τ. 18, Θεσσαλονίκη 1978.

Συλλογικό, Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων (ΙΛΝΕ), Ακαδημία Αθηνών, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-2016.

Συλλογικό, Λεξικό της κοινής νεοελληνική, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 1998

Σύρκου Αγγελική, Το μεγαρικό γλωσσικό ιδίωμα – λαογραφική μελέτη, Νήσος, Αθήνα 2006.

Τάκης Βασίλης, Η αγραφιώτικη γλώσσα – συμβολή στην έρευνα και την μελέτη του αγραφιώτικου γλωσσικού ιδιώματος, Καρδίτσα 2003.

Τάσιος Φίλιππας, Γλωσσάριο του Πολυγύρου, Τα Χρονικά της Χαλκιδικής, τεύχος 37-38, Θεσσαλονίκη 1983

Τζαβάρας Ξενοφών, Λεξικό του ιμβριακού ιδιώματος, Σύλλογος Ιμβρίων, Αθήνα 2011.

Τζαννετής Κώστας, Γλωσσάριο του Μαραθόκαμπου Σάμου, Σύλλογος Μαραθοκαμπιτών Σάμου, Θεσσαλονίκη 1996.

Τζουμπάρης Φιλήμων, Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Τομπαΐδης Δ. – Συμεωνίδης Χ., Συμπλήρωμα στο ιστορικό λεξικό της Ποντικής Διαλέκτου του Α. Παπαδόπουλου, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 2003.

Τομπαΐδης Δημήτριος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Θάσου, Θεσσαλονίκη 1967.

Τσάκας Νίκος, Πάργα – Θάλασσα – Λαογραφική Μελέτη, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 130-149, Ιωάννινα 1963-1964.

Τσάκας Νίκος, Πάργα - Στεριά λεξιλόγιον, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 161-224, Ιωάννινα 1965-1970.

Τσαφαράς Δημήτριος, Λαγκαδινό Λεξικό – συμβολή στη μελέτη του γλωσσικού ιδιώματος των Λαγκαδίων Αρκαδίας, Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2013.

Τσίκης Νίκος, Γλωσσικά από το Πυργί της Χίου, Σύλλογος Πυργούσων Αττικής, Αθήνα 2002.

Τσιτσέλης Ηλίας, Γλωσσάριον Κεφαλληνίας, Παρνασός, Αθήναι 1877.

Τσοπανάκης Αγαπητός, Το ιδίωμα της Χάλκης (Δωδεκανήσου), Ρόδος 1949.

Φαραντάτος Σπυρίδων-Γεράσιμος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Μονοπολάτων, της επαρχίας Πάλης, του νομού Κεφαλληνίας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1971.

Φαρασόπουλος Συμεών, Τα Σύλατα, Αθήναι 1895.

Φούσκας Ευστράτιος, Λεξιλόγιο Σουφλίου (διαδίκτυο).

Φωστέρης Δ. – Κεσίσογλου Ι., Λεξιλόγιο του Αραβανί, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Χαβιαράς Δημοσθένης, Συλλογή λέξεων και φράσεων εν χρήσει εν Σύμη, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, σύγγραμμα περιοδικόν, τόμος Η’, Κωνσταντινούπολις 1874.

Χαραλαμπάκης Χριστόφορος (σύνταξη-επιμέλεια), Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Ακαδημία Αθηνών, δεύτερη έκδοση με προσθήκες, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 7 τόμοι, Αθήνα 2016.

Χαριτωνίδης Ιωσήφ, Περί της λιβισιανής διαλέκτου, Τραπεζούντα 1911.

Χατζηβασιλείου Στρατής, Γλωσσικά Αγιάσου, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 2-37, 1981 – 1987.

Χατζηγιάννης Στράτος, Ιδιωματικές λέξεις, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 6-12, Αθήνα 1981 – 1982.

Χατζηλάρης Ελευθέριος, Λέρικη τοπολαλιά (διαδίκτυο).

Χατζηστεφάνου Άννα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Καρδαμαίνης, της επαρχίας Κω, της νήσου Κω, του νομού Δωδεκανήσου, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χατσιούλης Μιχαήλ, Σιατιστινή ντοπιολαλιά, Σιάτιστα 2002.

Χελδράιχ Θ., Τα δημώδη ονόματα των φυτών προσδιοριζόμενα επιστημονικώς, επιμέλεια Σπ. Μηλιαράκη, δεύτερη έκδοση, Εστία, Αθήναι 1926.

Χουρμουζιάδης Κ., Γλωσσάριον Τσακιλίου, Θρακικά τ. 12-15, 1939 – 1941.

Χριστοδούλου Χριστόδουλος, Τα Κουζιανιώτκα – Λεξικό του κοζανίτικου ιδιώματος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, Κοζάνη 2003.

Χρυσού Μαρία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος της νήσου Θήρας ή Σαντορίνης, του νομού Κυκλάδων, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χυτήρης Γεράσιμος, Κερκυραϊκό γλωσσάρι – ακατάγραφες και δίσημες λέξεις, Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος ΧΧΙΧ, Κέρκυρα 1987.

Ψάλτης Σταμάτιος, Θρακικά ή Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος της πόλεως Σαράντα Εκκλησιών, Αθήναι 1905.

Ψάνη Πηνελόπη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πολιχνίτου, της επαρχίας Πολιχνίτου, της νήσου Λέσβου Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

 

a

b

c

d

e

 

 

αντ

Σάμος

άντε

 

 

αντ

Νιγρίτα

όταν

 

 

αντά

Κοζάνη

όταν

 

 

άντα

Κύπρος

τι

 

δ

άντα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αν

 

δ

άντα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύμη

ιδού

 

δ

άντα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Γρεβενά, Ιωάννινα, Καστοριά, Κοζάνη,Κως, Πωγώνι, Σουφλί

όταν

 

δ

άντα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

σαν

 

 

άνταας

Σαμοθράκη

άντρας

 

 

ανταβάνιαστους

Χαλκιδική

αταβάνωτος

 

 

ανταβάνουτους

Λάρισα, Σκόπελος

αταβάνωτος

 

δ

ανταγιάντιστος [Βλαστός 1931]

Κρήτη, Κύθηρα, Μέγαρα, Πάρος, Σύρος

ανυπόφορος

 

 

ανταγιάντστους

Σάμος

ανυπόφορος

 

 

ανταγιάτστους

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

ανυπόφορος

 

 

ανταγλάως

Μέγαρα

λαίμαργα

3

λ

ανταγωνίζομαι

ανταίνω, αντιβγαίνω, αντικαλώ, αντιπράζω, κοντραστάρω

ανταγωνίζομαι

4

λ

ανταγωνισμός

ξεσυνορισιό, συνορισιό

ανταγωνισμός

 

 

άνταζα

Πάργα

γάμπα

 

 

αντάζζω

Καλαβρία

αλλάζω

 

 

αντάης

Τσακήλι*

συνονόματος

 

 

αντάης

Σουφλί

φίλος

 

 

ανταίνω [Βλαστός 1931]

 

ανταγωνίζομαι

 

δ

ανταίνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Λακωνία

μπλέκομαι

 

 

αντακάπο

Ζάκυνθος

ξανά

 

 

αντακώννω

Κύπρος

αρχίζω

 

 

ανταλαβιά

Μαγνησία

απροσεξία

 

 

αντάλαβους

Μαγνησία

απρόσεκτος

 

 

ανταλαλμός

Μύκονος

οχλοβοή

 

 

ανταλαλμός

Μύκονος

φασαρία

 

 

ανταλέτ

Μαΐστρος*

γλέντι

 

δ

ανταλής [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

νησιώτης

 

 

αντάλια

Μάνη

ντάλα

 

 

ανταλιέτι

Πάργα

τιμωρία

4

λ

ανταλλαγή

αλαξίτσα, άλλαμαν, αλλαξιά, τράμπα

ανταλλαγή

 

λ

ανταλλαγμένος

αλαχτός

ανταλλαγμένος

 

 

άνταλος

Κόνιτσα

δύσβατος

 

 

ανταλού

Μέγαρα

καυλιάρα

 

 

άνταμ

Σουφλί

άνθρωπος

3

δ

αντάμα [Meursius 1614]

Αιτωλοακαρνανία, Αλόννησος, Απουλία, Αρκαδία, Αχαΐα, Βοιωτία, Γρεβενά, Ευρυτανία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Ημαθία, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Κάλυμνος, Καρδίτσα, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Καστοριά, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κοζάνη, Κορινθία, Κοτύωρα*, Κρήτη, Κύπρος, Λακωνία, Λέσβος, Λευκάδα, Λιβίσι*, Μάνη, Μεσσηνία, Νίσυρος, Παξοί, Πάργα, Πιερία, Ρόδος, Σέρρες, Σιάτιστα, Σκύρος, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Χάλκη, Χίος

μαζί

 

 

ανταμακηλλής [Κουκκίδης 1960]

Κωνσταντινούπολη

λογικός

 

 

ανταμακηλλίδικα [Κουκκίδης 1960]

 

λογικά

 

 

αντάμε

Κύπρος

μαζί

 

 

ανταμείβου

Κάρυστος

ανταμείβω

2

δ

ανταμείβω [Βλάχος 1659]

ανταμείβου, αντιμέβου, αντιμέβω, αντιμεύγου, αντιμεύγω, αντιμοιδεύω, αντινεύγω, νταμείβω, ξαντιμέβω

ανταμείβω

 

 

αντάμειψη

Κρήτη

ανταμοιβή

 

δ

αντάμη [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κεφαλονιά, Κρήτη, Πάρος

μαζί

 

 

αντάμης

Λευκάδα

μάγκας

 

δ

αντάμης [Λεξικό Πρωίας 1933]

Λευκάδα

θαραλλέος

 

 

ανταμιδή

Κύπρος

ποινή

 

 

ανταμικά

Λευκάδα

μάγκικα

 

δ

ανταμικά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

θαρραλέα

 

δ

ανταμικά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

μισιακά

 

δ

ανταμικός [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αυλωνάρι, Κορινθία

μισιακός

 

δ

αντάμικος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

παλικαρίσιος

 

 

ανταμκός

Αιτωλοακαρνανία, Γρεβενά, Καρδίτσα, Λευκάδα, Μαγνησία, Πιερία, Σάμος, Τρίκαλα, Φθιώτιδα

μισιακός

 

 

αντάμκους

Αιτωλοακαρνανία

μισιακός

 

 

ανταμλίκ

Ίμβρος

ανθρωπιά

 

 

ανταμμένο

Απουλία, Καλαβρία

αλλαγμένος

4

λ

ανταμοιβή

αντάμειψη, αντίμειψη, αντίμεμα, αντιμοιδή

ανταμοιβή

 

δ

ανταμόνω [Legrand 1882]

 

συναντώ

 

 

άνταμος

Θεσπρωτία

άσχημος

 

 

άνταμος

Παξοί

μεγαλόσωμος

 

 

ανταμοτί

Ζάκυνθος

μαζί

 

 

ανταμούκου

Τσακωνιά

συναντώ

 

 

αντάμουμα

Αιτωλοακαρνανία, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λάρισα

συνάντηση

 

 

ανταμούμαι

Οινόη*

συναντιέμαι

 

 

αντάμους

Γρεβενά, Ευρυτανία

συνάντηση

 

 

αντάμουση

Τσακωνιά

συνάντηση

 

 

ανταμουσιά

Αιτωλοακαρνανία, Ιωάννινα

συνάντηση

 

 

ανταμουτέ

Τσακωνιά

συναντημένος

 

 

άνταμπα

Καστοριά

αδέξια

 

 

ανταμπάνιαστους

Χαλκιδική

άδαρτος

 

 

ανταμς

Λαγκαδάς

μάγκας

 

 

αντάμς

Χαλκιδική

αναξιόπιστος

 

 

αντάμς

Χαλκιδική

άνθρωπος

 

δ

αντάμωμα [Βεντότης 1790]

Κάρπαθος

συνάντηση

 

 

ανταμώννου

Λιβίσι*

συναντώ

 

δ

ανταμώνομαι [Somavera 1709]

 

συναντιέμαι

 

 

ανταμώνου

Γρεβενά, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Λέσβος, Μάνη, Χαλκιδική

συναντώ

 

 

ανταμώνουμι

Ιωάννινα, Πιερία

συναντιέμαι

 

δ

ανταμώνω [Βλάχος 1659]

Buck List 19.65 | Αργολίδα, Βάτικα* Ζάκυνθος, Ηλεία, Κάρπαθος, Κοτύωρα*, Λακωνία, Νάξος, Ρόδος, Χαβουτσί*, Χαλκιδική

συναντώ

 

 

ανταμώς

Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κύπρος, Λευκάδα

μαζί

3

δ

αντάμωση [Βλάχος 1897]

Ηλεία, Κάρπαθος, Νίσυρος, Ρόδος, Χαβουτσί*

συνάντηση

 

δ

ανταμωτά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

συναφώς

 

δ

ανταμωτός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

συναφής

 

δ

ανταμωτός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

συνδεδεμένος

 

 

αντάν

Χίος

αφότου

 

 

αντάν

Στενήμαχος*

αφού

 

 

αντάν

Κύπρος, Νίσυρος

όταν

 

 

αντάνα

Κάρπαθος

σειρά

 

 

αντάνα

Καλαβρία

σκλήθρα

3

λ

αντανάκλαση

αναρόδι, αντίγυαλον, αντιλαμπή, αντιλαρίδα, αντιλάρισμα

αντανάκλαση

 

 

αντάνο

Καλαβρία

σκλήθρα

 

 

αντάντ

Κύπρος

δηλαδή

 

 

ανταντώννομαι

Καλαβρία

ξεγελιέμαι

 

 

ανταντώννω

Καλαβρία

θαμπώνω

 

 

ανταντώννω

Καλαβρία

ξεγελώ

 

 

αντάου

Φωκίδα

συναντώ

2

λ

ανταπάντηση

αναστόμσμα, αντίκρυσμα

ανταπάντηση

 

λ

ανταπαντώ

αντιπηλοούμαι

ανταπαντώ

 

 

ανταπαρκούς

Κάρπαθος

εξαρχής

3

λ

ανταποδίδω

ανταποδίνω, ανταποδώνω, αντιμεύγου, αντιπλερώνω, αντιστρέφω, αντιχαρίζω, ξιαπουβγάζου, ξιπουβγάζου

ανταποδίδω

 

δ

ανταποδίνω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανταποδίδω

3

λ

ανταπόδοση

χάρης ή δώρου: αντίκαλον, αντικανίσκιν, αντικάνισσιον, αντικάνισκον, αντικάνισσον, αντίχαρ, αντιχάρ, αντίχαρη, αντιχάρη, αντιχάρητα, αντιχάρισμα, ξιπούβγασμα, τίκαλον

ανταπόδοση

 

δ

ανταποδώνω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανταποδίδω

 

 

αντάρα

Θήρα, Κρήτη, Κως, Νίσυρος, Ρόδος, Σύμη

απόβαρο

 

 

αντάρα

Κύθηρα, Πόντος*, Σκόπελος, Τσακωνιά

θύελλα

 

 

αντάρα

Κοζάνη

θυμός

 

 

αντάρα

Κοζάνη

νευρίασμα

 

 

αντάρα

Κάρπαθος, Κοζάνη, Κύθνος, Λευκάδα, Λακωνία, Νίσυρος

συννεφιά

 

 

αντάρα

Μάδυτος*, Νίσυρος

σύννεφο

 

δ

αντάρα [Βεντότης 1790]

Πόντος*, Τσακωνιά

θόρυβος

 

δ

αντάρα [Ηπίτης 1908]

Κέρκυρα, Κύθηρα, Μάνη, Πόντος*

βοή

 

δ

αντάρα [Ηπίτης 1908]

Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Άρτα, Αχαΐα, Γρεβενά, Δέλβινο, Ηλεία, Θεσπρωτία, Ιθάκη, Ιωάννινα, Καλλίπολη*, Καρδίτσα, Κάρπαθπος, Καστοριά, Κοζάνη, Κορινθία, Κρήτη, Κύμη, Λάρισα, Λακωνία, Λέσβος, Λευκάδα, Μαΐστρος*, Μεσσηνία, Μήλος, Νιγρίτα, Οινόη*, Παξοί, Πάργα, Πιερία, Σάμος, Σάντα*, Σέρρες, Σιάτιστα, Σουφλί, Τραπεζούντα*, Τσακωνιά, Φθιώτιδα, Χαλδία*, Χαλκιδική, Χίος

ομίχλη

 

δ

αντάρα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ζάκυνθος, Ηλεία, Κεφαλονιά, Κύθηρα, Λακωνία, Θήρα, Σκόπελος

φασαρία

 

 

ανταραχή

Τσακωνιά

θόρυβος

 

 

ανταραχή

Τσακωνιά

θύελλα

 

 

ανταραχή

Τσακωνιά

ομίχλη

 

 

ανταραχή

Κύθηρα, Σάμος

ταραχή

 

 

ανταραχίζομαι

Κύθηρα

συγχύζομαι

 

 

ανταραχίζομαι

Κύθηρα

ταράζομαι

 

 

ανταραχισμένος

Κύθηρα

συγχυσμένος

 

 

αντάραχο

Τσακωνιά

ήσυχος

 

 

ανταραχόμαι

Κύθηρα

συγχύζομαι

 

 

ανταραχώμαι

Κύθηρα

ταράζομαι

 

 

αντάρε

Ζάκυνθος

πάω

 

δ

ανταρεμένος [Βλαστός 1931]

 

φουρτουνιασμένος

 

 

ανταρεύομαι

Λακωνία

καβγαδίζω

 

δ

ανταρεύομαι [Ηπίτης 1908]

Πελοπόννησος

θορυβώ

 

 

αντάρευτος

Σύρος

ακίνητος

 

δ

ανταρεύω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

στασιάζω

 

δ

ανταρεύω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

θορυβώ

 

δ

ανταρεύω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

καταχνιάζω

 

 

ανταριά

Λέσβος

ομίχλη

 

 

ανταριάζομαι

Κέρκυρα

αγωνιώ

 

δ

ανταριάζομαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ζαλίζομαι

 

 

ανταριάζου

Λάρισα

θυμώνω

 

 

ανταριάζου

Χαλκιδική

καταχνιάζω

 

 

ανταριάζουμι

Κοζάνη

θυμώνω

 

δ

ανταριάζω [Ηπίτης 1908]

Ήπειρος

καταχνιάζω

 

δ

ανταριάζω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

θορυβώ

 

 

αντάριασμα

Παξοί

θόρυβος

 

 

ανταριασμένος

Κοζάνη

νευριασμένος

 

 

ανταριασμένος

Νίσυρος

συννεφιασμένος

 

δ

ανταριασμένος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ομιχλώδης

 

 

ανταριασμένους

Κοζάνη

ομιχλώδης

 

 

ανταριασμένους

Λάρισα, Σκόπελος

συννεφιασμένος

 

 

ανταριασμός

Παξοί

θόρυβος

 

 

ανταριαστός

Λέσβος

αταίριαστος

 

δ

ανταρίζω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

θορυβώ

 

δ

ανταρίζω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

καταχνιάζω

 

 

ανταριμένους

Σκόπελος

συννεφιασμένος

 

 

άνταρο

Απουλία

έντερο

 

 

ανταρούδα

Νιγρίτα

ομίχλη

 

 

ανταρούλα

Μεσσηνία

ομίχλη

 

 

ανταρούσα

Αρκαδία, Κορινθία

ομίχλη

 

 

ανταρσιά

Κύπρος

νεροποντή

 

δ

ανταρτεύω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

απειθώ

 

 

ανταρτζιά

Κύπρος

νεροποντή

3

λ

αντάρτης

Βασικό Λεξιλόγιο ΚΝΕ 1962 | ασής, ασίζης

αντάρτης

 

 

αντάρτι

Ρόδος

αδράχτι

 

 

αντάρτιν

Ρόδος

αδράχτι

 

 

άνταρτο

Καλαβρία

άγδαρτος

 

 

αντάς

Νίσυρος

γυναικωνίτης

 

 

αντάς

Κάρπαθος

δημαρχείο

 

 

αντάς

Δέλβινο

οντάς

 

 

αντάς

Ζάκυνθος

όταν

 

 

αντάς

Θάσος

συνονόματος

 

 

αντάς

Θάσος

φίλος

 

 

άντας

Δέλβινο, Καστοριά, Κοζάνη, Πιερία

όταν

 

 

αντάσαρας

Κρήτη

κυρίως

 

δ

αντάσης [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

σύντροφος

 

 

αντάσιν

Κύπρος

χαντάκι

 

 

αντάσορας

Κρήτη

κυρίως

 

 

αντάσορας

Κύπρος

μετά

 

 

αντάσσω

Καλαβρία, Απουλία

αλλάζω

 

 

αντάτος

Κέρκυρα

ετοιμοθάνατος

 

 

αντάτος

Πάργα

φευγάτος

 

 

αντάτσαϊ

Κωνσταντινούπολη

φασκόμηλο

2

λ

ανταύγεια

αντιθωριά, αντιλαψίδα

ανταύγεια

 

δ

άνταφα [Λεξικό Δημητράκου 1936]

 

βάθη

 

 

ανταφιάννου

Μάκρη*

σαβανώνω

 

 

αντάφιν

Λιβίσι*

σάβανο

 

 

άνταφλα

Ηλεία, Ζάκυνθος, Μεσσηνία

αδέξια

 

 

άνταφλα

Αρκαδία

απρόσεκτα

 

 

άνταφλα

Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθος, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία

βιαστικά

 

δ

άνταφλα [Λεξικό Δημητράκου 1936]

 

τυφλά

 

 

άνταφλος

Αρκαδία, Μεσσηνία

αδέξιος

 

 

άνταφλος

Αρκαδία, Μεσσηνία

απρόσεκτος

 

 

άνταφλος

Αρκαδία, Λακωνία

ξαφνικός

 

 

άνταφλος

Αρκαδία, Λακωνία

τυφλός

 

 

αντάφσω

Απουλία

αλλάζω

 

 

αντάφτστους

Σιάτιστα

άξεστος

 

 

αντάχια

Οινόη*

γρήγορα

 

 

αντβόλ

Σάμος

πατρόν

 

 

αντγάμος

Πάρος

πιστρόφια

 

 

αντγάρω

Λευκάδα

αντιμιλώ

 

 

αντγός

Λευκάδα

αποχωρητήριο

 

 

άντγους

Ιωάννινα

άντυτος

 

 

άντε

Βασικό Λεξιλόγιο ΚΝΕ 1962 | & Άνδρος, Αχαΐα, Βάτικα*, Ηλεία, Θεσπρωτία, Ικαρία, Κρήτη, Λέρος, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Χαβουτσί*, Χίος

άντε

 

 

άντε

Τσακωνιά

καρβέλι

 

 

άντε

Τσακωνιά

ψωμί

5

δ

άντε [Λεξικό Πρωίας 1933]

α, άγε, άγι, άγια, άγια, άγιατε, άγκε, άγντι, άγομε, άδε, άε, άεντε, άι, άιμε, άιντα, άιντε, άιντες, άιντι, άιντιε, άιντου, άιτ, άιτε, άιντα, άιντε, άιντιο, άιντο, άιτ, άιτε, άμα, άμε, άμεν, άμεννε, άμεντε, άμι, άμμε, άμο, άμον, άμονε, αντ, άντες, άντι, άντια, άντιε, άτε, άτι, έγε, έμα, έντζε, ες, χα, χάγκε, χάδε, χάε, χάι, χάιντε, χάντε, χαντί, χάτε

άντε

 

 

αντεβαίννω

Απουλία

ανεβαίνω

 

 

αντεβαμμένο

Απουλία

ανεβασμένος

 

 

αντέδερο

Μέγαρα

αντίδωρο

 

 

αντεζί

Τσακωνιά

καφτάνι

 

 

αντέζι

Τσακωνιά

αντεράκι

 

 

αντεζία

Τσακωνιά

εντόσθια

4

 

αντειαστικό

Απουλία

χρήσιμος

 

 

αντέκι

Τσακωνιά

έθιμο

 

 

άντεκο

Απουλία

άδικο

 

 

αντέλα

Κρήτη

δαντέλα

 

 

αντελγάδ

Πάρος

τυλιγάδι

 

 

αντελγαδιά

Πάρος

τυλιγάδι

 

 

αντελένιος

Κοτύωρα*

δαντελένιος

 

 

αντέλη

Κοτύωρα*

δαντέλα

 

 

αντελικάτος

Αρκαδία

ντελικάτος

 

 

αντελλαρία

Κύπρος

πυροβολικό

 

 

αντελφάρες

Αραβανί*

αδερφές

 

 

αντελφή

Αραβανί*

αδερφή

 

 

αντελφό

Αραβανί*, Φερτέκι*

αδερφός

 

 

αντελφός

Αξός*, Αραβανί*

αδερφός

 

δ

αντέμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μπλέξιμο

 

δ

αντέμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μπλέξιμο

 

δ

αντέμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

συναπάντημα

 

δ

άντεμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μπλέξιμο

 

δ

άντεμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

συναπάντημα

 

δ

αντέμι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

τρεχάλα

 

 

αντεμπίρω

Ζάκυνθος

εκτελώ

 

 

αντένα

Κύθηρα

δρασκελιά

 

δ

αντένα [Germano 1622]

Ζάκυνθος, Ίμβρος, Κάσος, Κύθηρα, Κύπρος, Κωνσταντινούπολη, Μάνη, Σάμος, Σκόπελος, Τσακωνιά

κεραία

 

 

αντενάτος

Ζάκυνθος

πρόγονος

 

 

αντέντα

Απουλία, Καλαβρία

βδέλλα

 

 

αντέρ

Χαλδία*

έντερο

 

 

αντέρα

Ίμβρος, Κρήτη, Σάμος

έντερο

 

 

αντεράκι

αντέζι, αντέρι, αντερίτσι, αντερούδιν, αντερουλάκι, αντερούλι, αντερουάκι, αντζιρόπκου, αντιρίδ, ιντερόπον

αντεράκι

 

 

αντεράς

Οινόη*

λαίμαργος

 

 

άντερε

Τσακωνιά

έντερο

 

 

αντερέστο

Ζάκυνθος

ειδεμή

 

 

αντέρι

Τσακωνιά

αντεράκι

 

 

αντέρι

Αχαΐα, Κάρπαθος, Κεφαλονιά, Κύθηρα, Οινόη*, Σαμψούντα*,

έντερο

 

δ

αντερί [Βεντότης 1790]

Βάτικα*, Ζάκυνθος, Κάλυμνος, Κρήτη, Κύθηρα, Κωνσταντινούπολη, Λακωνία, Λέρος, Μάνη, Πάργα, Σαράντα Εκκλησιές*, Χαβουτσί*

καφτάνι

 

 

αντερία

Τσακωνιά

εντόσθια

 

δ

αντεριά [Legrand 1882]

Κεφαλονιά, Νάξος

εντόσθια

 

 

αντερικό

Κρήτη

εντόσθια

 

 

αντερίν

Κύθηρα, Κύπρος

καφτάνι

 

δ

αντέριν

Κάρπαθος, Οινόη*

έντερο

 

 

αντεριόρε

Ζάκυνθος

πρόγονος

 

δ

αντεριούμαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

διστάζω

 

δ

αντεριούμαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

φοβάμαι

 

 

αντερίρω

Ζάκυνθος

κουβεντιάζω

 

 

αντερίτσι

Σωζόπολη*

αντεράκι

2

δ

άντερο [Λεξικό Πρωίας 1933]

Απουλία, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Καλαβρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάρυστος, Καστελλόριζο, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύθηρα, Κύμη, Λακωνία, Μάνη, Μέγαρα, Νάξος, Ρόδος, Σαμψούντα*, Σκύρος, Σμύρνη, Σύμη, Σωζόπολη*, Χάλκη, Χίος

έντερο

 

δ

αντεροβγάζω [Βλαστός 1931]

 

ξεκοιλιάζω

 

δ

αντεροβγάλτης [Βλαστός 1931]

αντεροβγάρτης

αντεροβγάλτης

 

 

αντεροβγάρτης

Κρήτη

αντεροβγάλτης

 

 

αντεροκάδα

Αρκαδία

οισοφάγος

 

 

αντεροκήλη [Somavera 1709]

σπάσμα

αντεροκήλη

 

 

αντερόκλιση

Λακωνία

πάγκρεας

 

 

αντεροκόβγκω

Κάρπαθος

τρομάζω

 

 

αντεροκόπημα

Κύθηρα

ξεκάρδισμα

 

 

αντεροκούκι

Καλαβρία

λώρος

 

 

αντεροκόφτω

Κύθηρα

ξεκαρδίζομαι

 

 

αντεροκόψιμο

Λακωνία

διάρροια

 

 

αντερολιώ

Κύπρος

λυπάμαι

 

δ

αντερόλυσσα [Βλαστός 1931]

σύφλογο

αντερόλυσσα

 

 

άντερον [Germano 1622]

Κύπρος, Ρόδος

έντερο

 

 

αντεροσκούληκας

Κύθηρα

σκουληκαντέρα

 

 

αντεροσπώ

Κάρπαθος

τρομάζω

 

 

αντεροσύκωτα

Ρόδος

εντόσθια

 

 

αντεροσυκωτοφλέμονα

Πάρος

εντόσθια

 

 

αντεροσφάχτης

Κύπρος

κοιλόπονος

 

δ

αντεροσφίχτης [Λεξικό Δημητάκου 1933]

Κρήτη, Κύπρος, Μάνη

ζώνη

 

 

αντερουάκι

Ρόδος

αντεράκι

 

 

αντερούδιν

Κύπρος

αντεράκι

 

 

αντερούλα

Κύθηρα, Μάνη, Πάρος

έντερο

 

 

αντερουλάκι

Κρήτη, Κύθηρα

αντεράκι

 

 

αντερουλέα

Κύθηρα

εντόσθια

 

 

αντερουλέα

Κύθηρα

ναργιλές

 

 

αντερούλι

Κρήτη

αντεράκι

 

 

αντεροφάς

Πάρος

κοιλόπονος

 

 

αντεροφλέμονα

Νίσυρος

εντόσθια

 

 

αντερφάι

Απουλία

αδερφάκι

 

 

αντερφάκι

Απουλία

αδερφάκι

 

 

αντερφέντα

Απουλία

αδερφούλα

 

 

αντερφό

Απουλία

αδερφός

 

 

αντερφού

Καλαβρία

αδερφός

 

δ

αντερωσιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Φωκίδα

εντόσθια

 

 

αντές

Κρήτη

οπωσδήποτε

 

 

αντές

Κύθηρα

όταν

 

δ

άντες [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κρήτη

άντε

 

 

αντέσερο

Πάρος

καλπασμός

 

 

αντεσήκωμα

Αρκαδία

ανασήκωμα

 

 

αντεσηκώνομαι

Αρκαδία

ανασηκώνομαι

 

δ

αντέσιμο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μπλέξιμο

 

δ

αντέσιμο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

συναπάντημα

 

 

αντέσως

Θήρα

ανίσως

 

 

αντέτ

Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία, Αξός*, Άρτα, Γρεβενά, Ίμβρος, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Κουβούκλια*, Λαγκαδάς, Λάρισα, Λέσβος, Λήμνος, Μαγνησία, Μύκονος, Νιγρίτα, Πιερία, Σαμοθράκη, Σάμος, Σκόπελος, Σουφλί, Τήνος, Τσακήλι*, Φθιώτιδα, Χαλκιδική

έθιμο

 

 

αντετά

Κρήτη

εφαρμοστά

 

 

αντέτα

Λευκάδα

έθιμο

 

δ

αντέτι [Βλαστός 1931]

Αχαΐα, Βάτικα*, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Κάλυμνος, Κορινθία, Κρήτη, Κωνσταντινούπολη, Λακωνία, Μεσσηνία, Νίσυρος, Πάργα, Πάρος, Σωζόπολη*, Χαβουτσί*

έθιμο

 

 

αντέτο

Κέρκυρα

έθιμο

 

 

αντέτς

Σιάτιστα

έθιμο

 

 

αντετσιπάτο

Ζάκυνθος

προκαταβολικά

 

 

αντεφάτσι

Απουλία, Καλαβρία

αδερφάκι

 

 

αντέχου

Μάνη, Πιερία, Τσακωνιά

αντέχω

4

δ

αντέχω [Βλαστός 1931]

αγαντάρου, αγαντάρω, αγαντέρνου, αγαντέρνω, αγαντώ, αγιανιάνω, ακαρτερώ, ανάομαι, αντέχου, βαστάου, γαντάρω, γαντέρνω, νταβραντάου, νταγιαντίζω, νταγιαντίζω, νταγιαντίζω, ταγιαντώ, φτουρώ

αντέχω

 

 

αντζά

Τσακωνιά

απέναντι

 

 

άντζα

Κερασούντα*, Όφις*, Σούρμενα*

αγκώνας

 

 

άντζα

Κουβούκλια*

ανίσως

 

 

άντζα

Κοτύωρα*

μόλις

 

 

άντζα [Germano 1622]

 

πόδι

 

δ

άντζα [Meursius 1614]

Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Γρεβενά, Ηλεία, Ιωάννινα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβος, Λευκάδα, Φωκίδα

κνήμη

 

δ

άντζα [Portius 1635]

Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Καρδίτσα, Καστοριά, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Κοζάνη, Μαγνησία, Μάνη, Μεσσηνία, Παξοί, Πωγώνι, Σκόπελος

γάμπα

 

 

άντζαγας

Χαλδία*

μόλις

 

 

αντζάκ

Αιτωλοακαρνανία, Γρεβενά, Καστοριά, Πωγώνι

ακριβώς

 

 

αντζάκ

Δέλβινο

μπράβο

 

 

άντζακ

Αραβανί*, Ουλαγάτς*

μόνο

 

 

άντζακ [Κουκκίδης 1960]

Αραβανί*, Αξός*, Κομοτηνή*, Κωνσταντινούπολη, Ουλαγάτς*, Τραπεζούντα*, Φιλιππούπολη*

μόλις

 

 

αντζάκι

Κρήτη

μόλις

 

 

άντζακι

Ήπειρος

μόλις

 

 

άντζακκι

Κύπρος

μόλις

 

 

άντζακκι

Κύπρος

μολονότι

 

 

άντζακκις

Κύπρος

μόλις

 

 

άντζακκις

Κύπρος

μολονότι

 

 

αντζαλίζου

Τσακωνιά

παραπατώ

 

 

αντζαμής

Κρήτη

ατζαμής

 

 

αντζαμοσύνη

Κρήτη

ατζαμοσύνη

 

 

άντζαν

Κοτύωρα*, Χαλδία*

μόλις

 

 

αντζανεμίζω

Κονίστρες, Κύμη

απαγκιάζω

 

 

αντζάνεμος [Ηπίτης 1908]

Κύμη

απάνεμος

 

 

άντζαξ

Σάμος

μόλις

 

 

αντζάπης

Κάρπαθος

δυστυχισμένος

 

 

αντζαρδάρω

Κέρκυρα, Παξοί

ενθαρρύνω

 

 

αντζάρδο

Παξοί

θάρρος

 

 

αντζάρδο

Κέρκυρα

τόλμη

 

 

άντζαρος

Κύπρος

άντρακλας

 

 

άντζαχα

Καστελλόριζο

σπάνια

 

 

άντζαχτε

Τσακωνιά

ανέγγιχτος

 

 

άντζελε (ο)

Τσακωνιά

άγγελος

 

 

αντζέλι

Τσακωνιά

αγγελάκι

 

 

αντζελιασμένος

Κύπρος

πανέμορφος

 

 

αντζελικάτος

Χίος

πανέμορφος

 

 

αντζελικό

Τσακωνιά

αγγελικός

 

 

αντζελικόν

Κύπρος

οργή

 

 

αντζελικός

Χίος

αγγελικός

 

 

αντζελλώνω

Χίος

αγκυλώνω

 

 

αντζελλώνω

Κάρπαθος

ενοχλώ

 

 

άντζελο (ο)

Απουλία

άγγελος

 

 

αντζελοθώρημαν

Κύπρος

ψυχορράγημα

 

 

αντζελοθωρκά

Κύπρος

ψυχορράγημα

 

 

αντζελοθώρκασμαν

Κύπρος

ψυχορράγημα

 

 

αντζελοθωρκιάζω

Κύπρος

ψυχορραγώ

 

 

αντζελοθωρώ

Κύπρος

ψυχορραγώ

 

 

αντζελοκάμουτε

Τσακωνιά

πανέμορφος

 

 

αντζελοκαμωμένος

Κάλυμνος, Καστελλόριζο

πανέμορφος

 

 

αντζελοκάμωτος

Κύπρος

πανέμορφος

 

 

αντζελομάτης

Χίος

ομορφομάτης

 

 

αντζελομαχώ

Κάλυμνος

ψυχορραγώ

 

 

αντζελομίσιδος

Κύπρος

πανέμορφος

 

 

αντζελοπιάνομαι

Κάρπαθος

ψυχορραγώ

 

 

άντζελος

Αίγινα, Αμοργός, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελλόριζο, Κύπρος, Όφις*, Ρόδος, Χίος

άγγελος

 

 

αντζελοσιάζομαι

Κύπρος

σεληνιάζομαι

 

 

αντζελοσσάζουμαι

Κύπρος

τρομάζω

 

 

αντζελόσσασμαν

Κύπρος

τρόμος

 

 

αντζελοσσιάζουμαι

Κύπρος

τρομάζω

 

 

αντζελοσσιάζουμαι

Κύπρος

ψυχορραγώ

 

 

αντζελόσσιασμαν

Κύπρος

επιληψία

 

 

αντζελόσσιασμαν

Κύπρος

τρόμαγμα

 

 

αντζελόσσιασμαν

Κύπρος

τρόμος

 

 

αντζελόσσιασμαν

Κύπρος

ψυχορράγημα

 

 

αντζελοσσιασμένος

Κύπρος

τρομαγμένος

 

 

αντζελούδι

Τσακωνιά, Χαβουτσί*

αγγελούδι

 

 

αντζελούδιν

Κύπρος

αγγελούδι

 

 

αντζελούκου

Τσακωνιά

αγκυλώνω

 

 

αντζελούντι

Απουλία

αγγελάκι

 

 

αντζελούτσι

Απουλία

αγγελάκι

 

 

αντζελοχαδεμένος

Κύπρος

πανέμορφος

 

 

άντζεμπα

Κρήτη

άραγε

 

 

άντζεμπας

Κρήτη

άραγε

 

 

αντζένα

Κύπρος

κεραία

 

 

αντζενάρι

Κως

άγκινας

 

 

αντζεούκου

Τσακωνιά

αγκυλώνω

 

 

αντζέρω

Κάρπαθος

προσπερνώ

 

 

αντζεύω

Όφις*

μνημονεύω

 

 

αντζεύω

Φάρασα*

πονώ

 

 

αντζί

Σιάτιστα

αντί

 

 

άντζι

Ζάκυνθος

κνήμη

 

 

άντζι

Κέρκυρα

μάλιστα

 

 

αντζί (του)

Σιάτιστα

αντί

 

 

αντζί [Germano 1622]

 

πόδι

 

δ

αντζί [Portius 1635]

Λακωνία, Όφις*, Σεμένι*, Σούρμενα*

κνήμη

 

 

αντζί [Κουκκίδης 1960]

Μάνη

γάμπα

 

 

Αντζία

Τσακωνιά

Ανδρέας

 

 

αντζιάκ

Αιτωλοακαρνανία, Καρδίτσα, Καστοριά, Λαγκαδάς, Μαγνησία, Χαλκιδική

ακριβώς

 

 

αντζιάκ

Ιωάννινα

όμως

 

 

αντζιακούδς

Σουφλί

τσεκουράκι

 

 

αντζιάνος

Ζάκυνθος

προγενέστερος

 

 

αντζιάξ

Σουφλί

τσεκούρι

 

 

αντζίδα

Κονίστρες, Κύμη, Μεσσηνία, Σαμψούντα*, Τσακωνιά

αγκίδα

 

 

αντζίδα

Μεσσηνία

παρανυχίδα

 

 

αντζίδι

Τσακωνιά

αγκίδα

 

 

αντζίζζω

Χίος

αγγίζω

 

 

αντζίζω

Κύπρος, Χαβουτσί*

αγγίζω

 

 

αντζικίχου

Τσακωνιά

ενοχλώ

 

 

αντζικό

Τσακωνιά

αντρικός

 

 

άντζικρα

Χαβουτσί*

κατσαρολικά

 

 

άντζιμα

Τσακωνιά

άγγιγμα

 

 

αντζιμό

Τσακωνιά

άγγιγμα

 

 

αντζίν

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

κνήμη

 

 

αντζίν

Κοτύωρα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

πόδι

 

 

αντζίνα

Αιτωλοακαρνανία

κνήμη

 

 

αντζίνα

Καστελλόριζο

σπίθα

 

 

αντζινάζι

Τσακωνιά

αγριαγκινάρα

 

 

αντζιναλόφυλε

Τσακωνιά

αγκιναρόφυλλο

 

 

αντζινάρα

Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Τσακωνιά

αγκινάρα

 

 

αντζίναρε

Τσακωνιά

αγκινάρα

 

 

αντζινάρι

Κρήτη, Τσακωνιά

αγριαγκινάρα

 

 

αντζιντζηλίντζω

Κάρπαθος

ζηλεύω

 

 

αντζιντζηλώ

Κάρπαθος

ζηλεύω

 

 

αντζίο

Όφις*

γκάιντα

 

 

αντζιόν

Κύπρος

δοχείο

 

 

αντζιρί

Σιάτιστα

καφτάνι

 

 

αντζιριούμι

Σιάτιστα

ντρέπομαι

 

 

αντζιρίτι

Κρήτη

τρέξιμο

 

 

αντζιριτώ

Κρήτη

τρέχω

 

 

αντζιρόπκου

Σιάτιστα

αντεράκι

 

 

άντζιρου

Σιάτιστα

έντερο

 

 

αντζίς

Σύρος, Καππαδοκία*

αντί

 

 

αντζίσι

Τσακωνιά

αγκίστρι

 

 

άντζισμαν

Κύπρος

άγγιγμα

 

 

άντζιστε

Χαβουτσί*

ανέγγιχτος

 

 

αντζιστρά

Κάρπαθος

αγκιστριά

 

 

αντζίστρα

Όφις*

αγκίστρι

 

 

αντζιστράγκαθθον

Κύπρος

οξυάκανθα

 

 

αντζίστρι

Αίγινα, Άνδρος, Καστελλόριζο, Κύμη, Τσακωνιά

αγκίστρι

 

 

αντζίστριν

Κύπρος

αγκίστρι

 

 

αντζιστρούκου

Τσακωνιά

αγκιστρώνω

 

 

αντζιστρωμένος

Κύπρος

αγκιστρωμένος

 

 

αντζιστρώνω

Κύπρος

αγκιστρώνω

 

 

άντζιτε

Βάτικα*, Χαβουτσί*

αφόρετος

 

 

αντζίχου

Τσακωνιά

αγγίζω

 

 

αντζιχτέ

Τσακωνιά

αγγιγμένος

 

 

άντζιχτε

Τσακωνιά, Χαβουτσί*

ανέγγιχτος

 

 

αντζλησία

Απουλία, Καλαβρία

εκκλησία

 

 

αντζόια [Σκαρλάτος 1835]

 

αντζούγια

 

 

αντζονάτσι

Τσακωνιά

γκιόνης

 

 

άντζος

Κύπρος

άντρακλας

 

δ

αντζούγα [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

αντζούγια

2

δ

αντζούγια [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αντζόια, αντζούγα, αντσούγα, αντσούγια

αντζούγια

 

 

άντζουλα

Κέρκυρα

πόρπη

 

 

αντζουλοβαδκιά

Κύπρος

σκυλόβατος

 

 

αντζουλόβατος [Γεννάδιος 1914]

Κύπρος

σκυλόβατος

 

 

αντζούν

Σαμψούντα*

πόδι

 

 

αντζούρ

Κοζάνη

ξυλάγγουρο

 

δ

αντζούρι [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ηλεία, Κάρπαθος, Κύθηρα

ξυλάγγουρο

 

δ

αντζουριά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ξυλαγγουριά

 

 

αντζουτέ

Τσακωνιά

αντρειωμένος

 

 

αντζύαστος

Κάρπαθος

αζύγιστος

 

 

αντζύγ

Αδριανούπολη*, Αίνος*

απόβαρο

 

 

αντζύλι

Χίος

κεντρί

 

 

αντζυλλώνω

Χίος

αγκυλώνω

 

 

αντηγιά

Σίφνος

αντηλιά

 

 

αντήγκιο

Καλαβρία

προσήλιος

 

 

αντήλα

Κύθηρα

αντηλιά

 

 

αντήλα

Κύθηρα

ορίζοντας

 

 

αντήλγκιο

Καλαβρία

προσήλιος

 

δ

αντήλι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αντηλιά

2

δ

αντηλιά [Legrand 1882]

αντηγιά, αντήλα, αντήλι, αντηλιάδα, αντηλιαρίδα, αντήλιαρο, αντήλιο, αντήλιον, αντήλιου, αντήλιους, αντήρα, αντινηλιά, αντλιά

αντηλιά

 

δ

αντηλιάδα [Βλαστός 1931]

Αχαΐα, Ζάκυνθος, Μεσσηνία

αντηλιά

 

 

αντηλιαρίδα

Κρήτη

αντηλιά

 

 

αντήλιαρο

Κρήτη

αντηλιά

 

 

αντήλιαρο

Κρήτη

αντηρίδα

 

 

αντήλιο

Καλαβρία

προσήλιος

 

δ

αντήλιο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κέρκυρα, Κεφαλονιά

αντηλιά

 

 

αντήλιον

Κάρπαθος, Κύπρος, Πόντος*, Σίλατα*

αντηλιά

 

 

αντήλιου

Αιτωλοακαρνανία, Σάμος

αντηλιά

 

 

αντήλιους

Μάδυτος*

αντηλιά

 

 

αντήμερα

Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κύπρος, Οινόη*, Σάντα*

επαύριον

 

δ

αντήμερα [Ηπίτης 1908]

Ήπειρος

αυθημερόν

 

 

αντήμερο

Πάρος

επαύριον

 

 

αντήμερον

Κάρπαθος, Κερασούντα*, Κοτύωρα*

επαύριον

 

 

αντήμιρα

Ιωάννινα

επαύριον

 

 

αντημονάω

Καλαβρία

ξεχνώ

 

 

αντήννω

Απουλία

συναντώ

 

 

αντήρα

Κύθηρα

αντηλιά

 

δ

αντηρειούμαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

διστάζω

 

δ

αντηρειούμαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

φοβάμαι

 

δ

αντηρεύομαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

φοβάμαι

 

δ

αντήρημα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ντροπή

 

δ

αντήρηση [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ντροπή

 

δ

αντήρηση [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

φόβος

 

δ

αντήρητα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη, Πάρος

άφοβα

 

λ

αντηρίδα

αντήλιαρο

αντηρίδα

 

 

αντηρμένα

Καστοριά

ντροπαλά

 

 

αντήρς

Βελβεντός, Καστοριά

ντροπή

 

 

αντησμονάω

Καλαβρία

ξεχνώ

 

 

αντησμόνημα

Καλαβρία

λησμονιά

 

 

αντησμονημένο

Καλαβρία

ξεχασμένος

2

λ

αντήχηση

άδολη, αναλαή, αντηχιά, αντιβόεμαν, αντιφουνή, αντιφώνημα, αντίφωνο, απόγηου, απόφωνο

αντήχηση

 

 

αντηχιά

Κρήτη

αντήχηση

 

λ

αντηχώ

αναβουΐζω, αγκιφωνού, αντιβοώ, αντιδονώ, αντιονώ, αντιουνώ, αντιφωνάω, αντιφωνέγκω, αχολογώ, νταλώ, ντιδονώ, ντιονίζω, ντιονώ

αντηχώ

 

 

αντί

Καλαβρία

αλλού

 

 

αντί

& Αίγινα, Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία, Άνδρος, Απουλία, Αυλωνάρι, Ζάκυνθος, Ιθάκη, Καλαβρία, Κερασούντα*, Κέρκυρα, Κορινθία, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος, Λέσβος, Μέγαρα, Μύκονος, Νάξος, Οινόη*, Όφις*, Παξοί, Ρόδος, Σάμος, Σέριφος, Σινασός*, Τραπεζούντα*, Τσακωνιά, Χαλδία*, Χαλκιδική

αντί

 

 

αντί

Θεσπρωτία

απέναντι

 

 

άντι

Αϊβαλί, Ίμβρος, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Καστοριά, Λήμνος, Νιγρίτα, Σάμος, Σέρρες, Σκόπελος, Σουφλί, Χαλκιδική

άντε

 

 

άντι

Φάρασα*

αντί

 

 

άντι

Απουλία

κατευθείαν

 

δ

αντί (το) [Somavera 1709]

το ξύλο του αργαλειού που πάνω του τυλίγεται το υφασμένο πανί: αγκί, αντζί, αντίν, αντίνε (το), ντι, ταντί

αντί

5

δ

αντί [Germano 1622]

Βασικό Λεξιλόγιο ΚΝΕ 1962 | αγκίς, αντζί, αντζίς, άντι, αντίς, άντις, αντίστα, ατζ, ατίς, γιαντίς, τόπας

αντί

 

 

άντια

Νιγρίτα

άντε

 

 

άντια

Απουλία

κατευθείαν

 

 

αντιάζου

Λάρισα

αδειάζω

 

 

αντιάζου

Λάρισα

ευκαιρώ

 

 

αντίαμος

Κάρπαθος

πιστρόφια

 

 

αντιάτζω

Απουλία

αργώ

 

 

αντιάτης

Κύπρος

σκουπόξυλο

 

 

αντιατούριν

Κύπρος

μπαστούνι

 

 

αντιβαδιάζου

Γρεβενά

πλειοδοτώ

 

 

αντιβαδιάζω

Χίος

πλειοδοτώ

 

 

αντιβάδιασμα

Γρεβενά

πλειοδοσία

 

δ

αντιβαδιστής [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ενάντιος

 

δ

αντίβαλμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αντιλογία

 

 

αντιβάλω

Κερασούντα*, Νίσυρος

εναντιώνομαι

 

 

αντιβάνω

Κρήτη

συκοφαντώ

 

δ

αντιβαράω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιτίθεμαι

3

λ

αντίβαρο

αγιάρι, αντιζύγι, αντόφορτον

αντίβαρο

 

 

αντιβαρσά

Κρήτη

συκοφαντία

 

δ

αντιβαρώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιτίθεμαι

 

 

αντιβαστώ

Κύθηρα

υποβαστάζω

 

 

αντιβάτης [Βλαστός 1931]

Χίος

εχθρός

 

 

αντιβατιάζζω

Νίσυρος

πλειοδοτώ

 

 

αντιβάω

Νικόπολη*

εναντιώνομαι

 

δ

αντιβγαίνω [Βλαστός 1931]

 

ανταγωνίζομαι

 

 

αντιβέδερο

Κύθηρα

υπόψη

 

 

αντίβερε

Τσακωνιά

αντίδωρο

 

 

αντιβίγκλα

Κύθηρα

σκοπιά

 

 

αντιβόεμαν

Χαλδία*

αντήχηση

 

δ

αντιβολή [Βλαστός 1931]

 

απάντηση

 

δ

αντιβόλι [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ζάκυνθος

πατρόν

 

 

αντιβουά

Μάνη

αντίλαλος

 

 

αντιβουή

Μάνη

αντίλαλος

 

δ

αντιβουίζω [Βλαστός 1931]

Λακωνία, Μάνη, Μύκονος

αντιλαλώ

 

δ

αντιβούισμα [Βλαστός 1931]

Λακωνία

αντίλαλος

 

δ

αντίβουο [Βλαστός 1931]

Λακωνία

αντίλαλος

 

δ

αντίβουος [Βλαστός 1931]

 

αντίλαλος

 

δ

αντιβουώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αντιλαλώ

 

 

αντιβοώ

Καλαβρία, Χαλδία*

αντηχώ

 

 

αντιβοώ

Καλαβρία

αντιλαλώ

 

 

αντιβράντζω

Κάρπαθος

ξαναζεσταίνω

 

 

αντιγάερμα

Κρήτη

επιστροφή

 

 

αντιγαέρνω

Κρήτη

επιστρέφω

 

 

αντίγαμα

Άνδρος, Κάρυστος, Κύθνος, Σίφνος

πιστρόφια

 

δ

αντίγαμος [Legrand 1882]

Άνδρος, Αντικύθηρα*, Θήρα, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λέρος, Μήλος, Μύκονος, Νίσυρος, Πάρος, Σέριφος, Σίφνος, Σύμη, Τήλος, Τρίγλια*, Χίος

πιστρόφια

 

 

αντίγαμους

Ίμβρος, Λιβίσι*, Σάμος

πιστρόφια

 

 

αντίγαμπρος

Χίος

παράνυφος

 

δ

αντίγαμπρος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Πάρος

κουμπάρος

 

 

αντιγιαγέρνω

Κρήτη

ξαναγυρίζω

 

 

αντιγιάερμα

Κρήτη

επιστροφή

 

 

αντιγιαέρνω

Κρήτη

επιστρέφω

 

 

αντιγιαέρνω

Κρήτη

ξαναγυρίζω

 

 

αντιγλωσώ

Κρήτη

αντιμιλώ

 

 

αντιγναδιάζω

Πάρος

αντικρίζω

 

λ

αντιγνωμία

αντιγνωμιά

αντιγνωμία

 

δ

αντιγνωμιά [Βλαστός 1931]

 

αντιγνωμία

4

λ

αντίγραφο

αμπότσο, αντίξομπλο

αντίγραφο

 

 

αντιγριτσώνω

Κρήτη

αγριοκοιτάζω

 

 

αντίγυαλον

Κάρπαθος

αντανάκλαση

 

 

αντίδ

Καρδίτσα, Λήμνος

αντίδι

 

 

αντιδααίνω

Κερασούντα*

ξαναπερνώ

 

 

αντιδαβαίνω

Κερασούντα*, Σάντα*

ξαναπερνώ

 

 

αντιδάνω

Κοτύωρα*

ξαναπερνώ

 

 

αντίδερε

Τσακωνιά

αντίδωρο

 

δ

αντίδερο [Λεξικό Πρωίας 1933]

Άνδρος, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Ζάκυνθος, Ηλεία, Ιθάκη, Κίμωλος, Κόνιτσα, Κορινθία, Κρήτη, Κύθνος, Κωνσταντινούπολη, Λακωνία, Μέγαρα, Λακωνία, Μάνη, Μεσσηνία, Μήλος, Νίσυρος, Παξοί, Πάργα, Ρόδος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σέριφος, Σίφνος, Σύμη, Σωζόπολη*, Χίος

αντίδωρο

 

 

αντίδερον

Ικαρία, Κύπρος, Ρόδος

αντίδωρο

 

 

αντίδερος

Καστελλόριζο, Κύθηρα

αντίδωρο

2

δ

αντίδι [Germano 1622]

Cichorium endivia: αντίδ, πικραλίδα, πικρομάρουλο, ρίτσα, σαλάτα, σγουρό ραδίκι

αντίδι

 

δ

αντιδιαβαίνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

συχνοπερνώ

 

δ

αντιδικιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

δυστροπία

 

 

αντίδικος

Κρήτη

δύστροπος

 

 

αντίδιν

Κύπρος

αντίδι

 

 

αντίδιου

Σαμοθράκη

αντίδωρο

 

 

αντίδιρου

Αϊβαλί*, Αιτωλοακαρνανία, Βελβεντός, Γρεβενά, Ημαθία, Καστοριά, Κοζάνη, Λέσβος, Μαγνησία, Μοσχονήσι*, Πιερία, Σάμος

αντίδωρο

 

 

αντίδιρους

Σάμος

αντίδωρο

 

 

αντιδονώ

Κερασούντα*, Κρήτη, Όφις*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αντηχώ

 

 

αντιδοτάριν

Κύπρος

γιατροσόφι

4

λ

αντίδοτο

ρεμέδιο

αντίδοτο

 

 

αντίδουρου

Καρδίτσα, Πιερία

αντίδωρο

 

 

αντίδρο

Καππαδοκία*

αντίδωρο

3

λ

αντιδρώ

αντιπράζω

αντιδρώ

2

λ

αντίδωρο

αναφουρά, ανιφορά, αντέδερο, αντίδερε, αντίδερο, αντίδερον, αντίδερος, αντίδιου, αντίδιρου, αντίδιρους, αντίδουρου, αντίδωρον, αντίδωρος, αντίβερε, αντίδερε, αντίντερο, αντίερο, αντίερον, αντίντερο, αντίντερος, αντίρεδος, αντίτερο, αντίωρο, ανφορά, άρτε, λειτουργιά, λουτουργιά, νιφορά, ντίδερον

αντίδωρο

 

 

αντίδωρον

Οινόη*, Τραπεζούντα*

αντίδωρο

 

 

αντίδωρος

Καστελλόριζο, Μάνη

αντίδωρο

 

 

άντιε

Λακωνία

άντε

 

 

αντιέζω

Φάρασα*

θυμάμαι

 

 

αντίερο

Κάλυμνος, Νίσυρος, Ρόδος, Τήλος, Χάλκη

αντίδωρο

 

 

αντίερον

Ρόδος, Κάρπαθος, Κύπρος

αντίδωρο

 

 

αντιέτ

Σέρρες

έθιμο

 

 

αντιέω

Φάρασα*

θυμάμαι

 

 

αντίζαρβα

Κύπρος

αριστερά

 

 

αντίζερβα

Ήπειρος

αντίθετα

 

δ

αντίζερβα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αντίξοοα

 

 

αντιζηλεύου

Μάνη

ζηλεύω

 

 

αντιζηλώννουμαι

Κύπρος

ζηλεύω

 

δ

αντιζύγι [Legrand 1882]

 

αντίβαρο

 

δ

αντιζυγιάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αντισταθμίζω

 

δ

αντιζυγιάζω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ισοζυγίζω

 

δ

αντιζύγιασμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αντιστάθμισμα

 

 

αντίζω

Κουβούκλια*

θυμάμαι

 

 

αντίζω

Αξός*, Κουβούκλια*

μνημονεύω

 

 

αντίζω

Αρκαδία, Αχαΐα

συναντώ

 

 

αντίθεο

Τσακωνιά

διάβολος

 

 

αντιθεός

Ηλεία

διάβολος

 

λ

αντίθεος

Άνδρος, Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Κάρπαθος, Κρήτη, Νάξος, Κέρκυρα, Κρήτη, Χίος

διάβολος

4

λ

αντίθετα

αλλακτικά, ανάζερβα, αντίζερβα

αντίθετα

3

λ

αντίθετος

Βασικό Λεξιλόγιο ΚΝΕ 1962 | ανάζερβος

αντίθετος

4

λ

αντιθέτως

ανάτρεχα, ανάτριχα, αντίς, άντσι

αντιθέτως

 

δ

αντιθωράω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγναντεύω

 

δ

αντιθωριά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανταύγεια

 

δ

αντιθωριά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αντιφέγγισμα

 

δ

αντιθωριάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγναντεύω

 

 

αντιθωρώ [Βλαστός 1931]

 

αντικρίζω

 

δ

αντιθωρώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγναντεύω

 

 

αντιικάρης

Κάλυμνος

πλοίαρχος

 

 

αντίκα

Κοτύωρα*

αναχρονιστικός

 

 

αντίκα

Ηλεία

σοβαρός

3

δ

αντίκα [Βλαστός 1931]

αντικάς, αντικιτά, αττίκα

αντίκα

3

λ

αντικαθιστώ

αλαγιάζου

αντικαθιστώ

 

 

αντίκαιρα

Κύθνος

αντίχρονου

 

 

αντικαιρού

Κερασούντα*

αντίχρονου

 

 

αντίκαιρου

Οινόη*

αντίχρονου

 

 

αντικαίω

Κάρπαθος

ξανακαίω

 

 

αντίκαλλος

Κάρπαθος

απάντηση

 

 

αντίκαλον

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ανταπόδοση

 

δ

αντικαλώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανταγωνίζομαι

 

 

αντίκαμα

Κύθηρα

αλληλοβοήθεια

 

δ

αντικάμαρα [Σκαρλάτος 1835]

Κέρκυρα

χολ

 

 

αντικάματο

Κύθηρα

αλληλοβοήθεια

 

 

αντικάμερα

Ζάκυνθος

χολ

 

 

αντικανίσκιν

Κύπρος

ανταπόδοση

 

 

αντικάνισκον

Κύπρος

ανταπόδοση

 

 

αντικάνισσιον

Κύπρος

ανταπόδοση

 

 

αντικάνισσον

Κύπρος

ανταπόδοση

 

 

αντίκαντζης

Ρόδος

αντικέρ

 

 

αντικάριος

Κέρκυρα

αρχαιολόγος

 

 

αντίκαρος

Αρκαδία

προτελευταίος

 

 

αντικάς

Φάρασα*

αντίκα

3

λ

αντικατάσταση

αλάγιασμα, αλαγιασμός, άλαμα

αντικατάσταση

3

λ

αντικέρ

αντίκαντζης, αντικέρης

αντικέρ

 

δ

αντικέρης [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

αντικέρ

 

δ

αντικέφαλα [Βλαστός 1931]

 

αντίστροφα

 

 

αντικιάννου

Μάκρη*

συγκρίνω

 

 

αντικιάννουμου

Μάκρη*

συγκρίνομαι

 

 

αντίκιαστους

Λιβίσι*

ασύγκριτος

 

 

αντίκιρια

Μάνη

απέναντι

 

 

αντικιριανός

Μάνη

αντικρινός

 

 

αντικιτά

Ζάκυνθος

αντίκα

 

δ

αντίκλα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κάλυμνος

κνήμη

 

 

αντίκλαρο [Χελδράιχ 1926]

 

μελιάς

 

 

αντίκλαρου

Ιωάννινα

ιξός

 

 

αντικλείδ

Όφις*, Τραπεζούντα*

αντικλείδι

3

δ

αντικλείδι [Βεντότης 1790]

αντικλείδ*, αντικλείδιν, αντίκλειδο, αντίκλειδον, αντικλείιν, αντικλί, αντικλίν

αντικλείδι

 

δ

αντικλειδίζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κουβαριάζω

 

 

αντικλείδιν

Κερασούντα*, Οινόη*, Ρόδος

αντικλείδι

 

δ

αντίκλειδο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Θήρα

αντικλείδι

 

 

αντίκλειδον [Germano 1622]

 

αντικλείδι

 

 

αντικλείιν

Κάρπαθος

αντικλείδι

 

δ

αντικλήνι [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αντικνήμιο

 

 

αντικλί

Ρόδος

αντικλείδι

 

 

αντικλίν

Ρόδος

αντικλείδι

 

λ

αντικνήμιο

αντικλήνι, καλαμίδ

αντικνήμιο

 

 

αντικόβγκω

Κάρπαθος

διακόπτω

 

 

αντικόβγω

Κρήτη

διακόπτω

 

 

αντικόβγω

Χαβουτσί*

εμποδίζω

 

δ

αντικόβω [Γούλας 1961]

 

παρεμποδίζω

 

δ

αντικόβω [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

επιβραδύνω

 

δ

αντικόβω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ηλεία, Πωγώνι

εμποδίζω

 

δ

αντικόβω [Λεξικό Πρωίας 19338]

Ηλεία, Μεσσηνία

διακόπτω

 

 

αντικομός

Κρήτη

αντίτιμο

 

 

αντίκομος

Καλλίπολη*

ολόιδιος

 

 

αντικονγκιάζω

Κάρπαθος

αντιστηρίζω

 

 

αντικόντιν

Κάρπαθος

αντιστήριγμα

 

 

αντικόρη (ο)

Απουλία

διάβολος

 

 

αντίκος

Ζάκυνθος

αρχαίος

 

 

αντίκος

Ζάκυνθος

παλιός

 

 

αντίκος

Κέρκυρα

συντηρητικός

 

 

άντικος

Τραπεζούντα*

κυρτός

 

δ

αντικοτάω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

κατηγορώ

 

 

αντικοττώ

Κάρπαθος

ενοχλώ

 

δ

αντικοτώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αντιλαλώ

 

δ

αντικοτώ [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

κατηγορώ

 

 

αντικούλουκο

Κέρκυρα

παραβλάσταρο

 

 

αντίκουμους

Λέσβος

όμοιος

 

 

αντικούμπι

Κρήτη

αποκούμπι

 

 

αντικουμπίζω

Κρήτη

στηρίζομαι

 

 

αντικουμπώ

Κρήτη

στηρίζομαι

 

δ

αντικούνημα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

τράνταγμα

 

δ

αντικούνημα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

τραμπάλισμα

 

 

αντικουρώ

Κρήτη

ακουμπώ

 

 

αντικουτίζω

Κέρκυρα

αντιμετωπίζω

 

δ

αντικούτικας [Λεξικό Πρωίας 1933]

Χίος

ινίο

 

 

αντικούτινας

Μάνη

ινίο

 

 

αντικούτσιν

Κύπρος

προκαταβολή

 

 

αντικόφκω

Κύπρος

διακόπτω

 

δ

αντικόφτω [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

διακόπτω

 

δ

αντικόφτω [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

επιβραδύνω

 

δ

αντικόφτω [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

παρεμποδίζω

 

 

αντίκρ

Καστοριά

απέναντι

 

 

αντίκρα

Αδριανούπολη*, Ήπειρος, Κοζάνη, Πιερία, Σέρρες

απέναντι

 

 

αντικρατάω

Κέρκυρα

αναχαιτίζω

 

 

αντικρένου

Ιωάννινα

αντιλέγω

 

 

αντικρένου

Ιωάννινα

αντιμιλώ

 

δ

αντικρένω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αντιλέγω

 

δ

αντικρένω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αντιμιλώ

 

δ

αντικρένω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

απαντώ

 

 

αντίκρια

Ανάφη, Αστυπάλαια, Ζάκυνθος, Κάρπαθος, Κρήτη, Λακωνία, Λευκάδα, Μεσσηνία, Σέρρες, Τήλος

απέναντι

 

δ

αντικριά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

απάντηση

 

 

αντικρίζου

Αδριανούπολη*, Αυλωνάρι, Δαρδανέλια, Κονίστρες, Μάνη, Σκοπός*

αντικρίζω

2

δ

αντικρίζω [Ηπίτης 1908]

αγκικζίζου, αγναντίζω, αναδιάζω, αναντιάννου, ανεδιάζω, ανιντρανίζου, ανιντρανώ, αντιγναδιάζω, αντιθωρώ, αντικρίζου, αντικρίντζω, αντικρύζω, αντικρώ, αντκιάζω, αντώννου

αντικρίζω

 

λ

αντικρινός

αγκιζκινέ, αγναντινός, αγνάντιος, αντικιριανός

αντικρινός

 

 

αντικρίντζω

Κάρπαθος

αντικρίζω

2

δ

αντίκρυ [Somavera 1709]

Αρκαδία, Βιθυνία*, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Κάλυμνος, Κέα, Κερασούντα*, Κέρκυρα, Κύθνος, Λέρος, Λευκάδα, Μέγαρα, Νάξος, Παξοί, Σαράντα Εκκλησιές*, Σύμη, Σύρος, Τραπεζούντα*

απέναντι

 

δ

άντικρυ [Βεντότης 1790]

Λακωνία

απέναντι

 

δ

αντικρύ [Σκαρλάτος 1835]

Ζάκυνθος, Κύπρος, Λακωνία, Μέγαρα, τραπεζούντα*

απέναντι

 

 

αντικρύα

Οινόη*

αντιλογία

 

δ

αντίκρυα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

απέναντι

 

 

αντικρύζω

Κερασούντα*, Οινόη*, Σάντα*, Τραπεζούντα*

αντιλέγω

 

δ

αντικρύζω [Βεντότης 1790]

 

αντικρίζω

 

 

αντικρύνω

Κοτύωρα*

χλιαραίνω

 

 

αντίκρυς

Κύπρος

απέναντι

 

 

άντικρυς

Κύπρος

απέναντι

 

 

αντίκρυσμα

Οινόη*

ανταπάντηση

 

 

αντικρυτά

Αχαΐα, Κρήτη

απέναντι

 

δ

αντίκρυτα [Germano 1622]

Αργολίδα, Αρκαδία, Ζάκυνθος, Θεσπρωτία, Κοζάνη, Κορινθία, Κρήτη, Μεσσηνία

απέναντι

 

 

αντικρυτάς

Αχαΐα

απέναντι

 

 

αντικρώ

Κύπρος, Φιλιππούπολη*

αντικρίζω

 

 

αντικύλισμα

Κάρπαθος

υποτροπή

 

 

αντικυλώ

Κάρπαθος

υποτροπιάζω

 

 

αντικωτά

Σαράντα Εκκλησιές*

αντικριστά

 

 

αντίλαλε

Τσακωνιά

θόρυβος

 

 

αντιλαλέα

Κύθηρα

αντίλαλος

 

δ

αντιλάλημα [Germano 1622]

Θήρα, Μάνη

αντίλαλος

 

 

αντιλαλημός [Germano 1622]

 

αντίλαλος

 

 

αντιλάλησμα

Μάνη

αντίλαλος

 

δ

αντιλαλητό [Βλαστός 1931]

 

αντίλαλος

 

 

αντιλαληχιά

Μάνη

αντίλαλος

 

 

αντιλαλία [Germano 1622]

 

αντίλαλος

 

δ

αντιλαλιά [Somavera 1709]

Ζάκυνθος, Θήρα, Κρήτη, Ρόδος, Σύρος

αντίλαλος

 

 

αντιλαλίζου

Μάνη

αντιλαλώ

 

 

αντιλαλίζω

Λακωνία

αντιλαλώ

 

 

αντιλαλιώ

Κρήτη

αντιλαλώ

2

δ

αντίλαλος [Germano 1622]

αγκίαλε, αγκίλαλε, αντιβουά, αντιβουή, αντιβούισμα, αντίβουο, αντίβουος, αντιλαλέα, αντιλάλημα, αντιλάλησμα, αντιλαλητό, αντιλαληχιά, αντιλαλιά, αντιλαλία, αντίλαλους, αντιλασιά, αντιλασκιά, αντιλοή, αντίφωνο, αντλάλμα, απόφουνου, απόφουνους, απόφωνο, συντηχιά

αντίλαλος

 

 

αντιλαλού

Μάνη

αντιλαλώ

 

 

αντίλαλους

Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία, Σάμος

αντίλαλος

 

δ

αντιλαλώ [Germano 1622]

αγκιλαλώ, αντιβουίζω, αντιβουώ, αντιβοώ, αντικοτώ, αντιλαλίζου, αντιλαλίζω, αντιλαλιώ, αντιλαλού, αντιλασιώ, αντιλασκιώ, αντιλασσώ, αντιλαχιώ, αντιλαχώ, αντιλοβοώ, αντριλαλώ, ελαντώ, ενταλώ, νταλώ, ντιλάλισμα, ντιλαλώ

αντιλαλώ

 

 

αντιλαμπή

Χίος

αντανάκλαση

 

δ

αντιλαμπίζω [Βλαστός 1931]

 

αντιφεγγίζω

 

δ

αντίλαμπρα [Somavera 1709]

Οινόη*

αντίπασχα

 

 

αντίλαμπρο

Άνδρος

αντίπασχα

 

 

αντίλαμπρου

Σάμος

αντίπασχα

 

δ

αντιλάμπω [Βλαστός 1931]

Κάρπαθος

αντιφεγγίζω

 

 

αντιλαρία

Κύθηρα

παλιατζούρα

 

 

αντιλαρία

Κύθηρα

παλιατζούρες

 

 

αντιλαρίδα

Κύθηρα

αντανάκλαση

 

δ

αντιλαρίδα [Βλαστός 1931]

 

φλογούλα

 

δ

αντιλαρίζω [Βλαστός 1931]

 

τρεμοφέγγω

 

δ

αντιλάρισμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αντανάκλαση

 

 

αντιλασιά

Κάρπαθος

αντίλαλος

 

 

αντιλασιώ

Κάρπαθος

αντιλαλώ

 

 

αντιλασκιά

Κάρπαθος

αντίλαλος

 

 

αντιλασκιώ

Κάρπαθος

αντιλαλώ

 

 

αντιλασσώ

Κάρπαθος

αντιλαλώ

 

 

αντιλαχιώ

Κάρπαθος

αντιλαλώ

 

 

αντιλαχώ

Κάρπαθος

αντιλαλώ

 

 

αντιλαψίδα

Κρήτη

αναλαμπή

 

 

αντιλαψίδα

Κρήτη

ανταύγεια

 

λ

αντιλέγω

αθιβάνου, αντικρένου, αντικρένω, αντιλέω, αντιλογάω, αντιρρού, αντιρώ, αντισταίνομαι, ντιτείνω

αντιλέγω

 

 

αντίλεμα

Μέγαρα

παράπονο

 

 

αντιλέττους

Φθιώτιδα

απαραίτητος

 

 

αντιλεύγω

Μέγαρα

παραπονιέμαι

 

 

αντιλέω

Κάρπαθος

αντιλέγω

 

 

αντιληψιά

Μεσσηνία

λιποθυμία

 

 

αντιληψιάζουμαι

Μεσσηνία

λιποθυμώ

 

 

αντιλίβγκομαι

Κάρπαθος

καταλαβαίνω

 

 

αντιλικάτους

Πιερία, Φθιώτιδα

ντελικάτος

 

 

αντιλίν

Κύπρος

αγκλιά

 

 

αντιλλιά

Κύπρος

αγκλιά

 

 

αντιλοβοώ

Μύκονος

αντιλαλώ

 

 

αντιλογάω

Κέρκυρα

αντιλέγω

 

δ

αντιλογητής [Βλαστός 1931]

 

αντιμιλητής

 

δ

αντιλογήτικος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αταίριαστος

2

λ

αντιλογία

αθηλογή, αθιβολή, αληλογία, ανθηλογή, ανθιλογιά, ανθιλογία, αντικρύα, αντιλογία, αντίσκομα

αντιλογία

 

δ

αντιλόγιασμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

εναντίωση

 

δ

αντιλογιούμαι [Βλαστός 1931]

 

αντιμιλώ

 

δ

αντιλογιούμαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

απαντώ

 

δ

αντιλόγισμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

συμβουλή

2

δ

αντίλογος [Somavera 1709]

αντίλοος

αντίλογος

 

 

αντιλογώ

Κύθηρα

αλλαξογνωμώ

 

δ

αντιλογώ [Βλαστός 1931]

 

αντιμιλώ

 

δ

αντιλογώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

απαντώ

 

 

αντιλοή

Κύθηρα

αντίλαλος

 

 

αντιλοητικός

Νάξος

αταίριαστος

 

 

αντιλοΐζομαι

Μάνη

παραλογίζομαι

 

 

αντιλοΐζω

Θήρα

διαφέρω

 

 

αντίλοος

Κάρπαθο, Κύπρος

αντίλογος

 

 

αντίλοος

Θήρα

αταίριαστος

 

 

αντίλοος

Θήρα

διαφορετικός

 

 

αντίμ

Τσακήλι*

βήμα

 

 

αντιμάμαλο

Άνδρος, Ήπειρος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Καστελλόριζο, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος, Λακωνία, Λευκάδα, Μάνη, Νίσυρος, Πάργα, Σύμη, Τήλος, Χίος

αντιμάμαλο

 

δ

αντιμάμαλο [Βλαστός 1931]

για κύμα που χτυπά δυνατά κάπου και γυρίζει πίσω: αντιμάμαλος, αντιμάμμαλον, αντμάμαλο

αντιμάμαλο

 

 

αντιμάμαλος

Μήλος, Σέριφος, Σύρος

αντιμάμαλο

 

 

αντιμάμμαλον

Κάρπαθος, Σύμη

αντιμάμαλο

 

 

αντιμάχι

Ρόδος

αντιστήριγμα

 

 

αντίμαχος

Οινόη*, Πάρος, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αντίπαλος

 

 

αντίμαχος

Σωζόπολη*

ενάντιος

 

 

αντίμαχους

Γρεβενά, Ίμβρος, Λέσβος, Σάμος

αντίπαλος

 

 

αντίμαχους

Κοζάνη

ενάντιος

 

δ

αντιμαχώ [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

μισώ

 

 

αντιμέβου

Αίνος*, Μάνη

ανταμείβω

 

δ

αντιμέβω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κρήτη, Κύθηρα, Χίος

ανταμείβω

 

 

αντιμεθαβριανός [Βλαστός 1931]

 

αντιμεθαυριανός

 

 

αντιμεθαβρινός [Βλαστός 1931]

 

αντιμεθαυριανός

 

δ

αντιμεθαυριανός [Λεξικό Πρωίας 1933]

αντιμεθαβριανός, αντιμεθαβρινός

αντιμεθαυριανός

2

δ

αντιμεθαύριο [Λεξικό Πρωίας 1933]

αντιπιθαρκού, αντιπιθαύριον

αντιμεθαύριο

 

 

αντίμειψη

Κέρκυρα

ανταμοιβή

 

 

αντίμεμα [Βλαστός 1931]

 

ανταμοιβή

 

δ

αντίμεμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αμοιβή

 

 

αντίμερα

Οινόη*

προχθές

 

δ

αντιμέτρημα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

σύγκριση

 

δ

αντιμέτρημα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αναμέτρηση

 

δ

αντιμετριέμαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

συγκρίνομαι

 

δ

αντιμετριούμαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

συγκρίνομαι

 

δ

αντιμετριούμαι [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αναμετριέμαι

4

λ

αντιμετωπίζω

Βασικό Λεξιλόγιο ΚΝΕ 1962 | αντικουτίζω

αντιμετωπίζω

3

λ

αντιμετώπιση

κουτελομός

αντιμετώπιση

 

 

αντιμεύγου

Κονίστρες, Κύμη

ανταμείβω

 

 

αντιμεύγου

Κύμη

ανταποδίδω

 

δ

αντιμεύγω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κρήτη

ανταμείβω

 

δ

αντίμεψη [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αμοιβή

 

 

αντίμι [Κουκκίδης 1960]

Κωνσταντινούπολη, Σωζόπολη*

βήμα

 

 

αντιμιά

Σάμος

συνάχι

 

 

αντίμια

Ίμβρος

αρχίδια

 

δ

αντιμιλάω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ηλεία

αντιμιλώ

 

δ

αντιμίλημα [Λεξικό Πρωίας 1933]

αντιμιλιά, αντιμιλία, αντιπολόημαν

αντιμίλημα

 

δ

αντιμιλητής [Βλαστός 1931]

αντιλογητής

αντιμιλητής

 

 

αντιμιλία

Κάρπαθος, Μάνη

αντιμίλημα

 

 

αντιμιλιά [Βλαστός 1931]

 

αντιμίλημα

 

 

αντιμιλού

Μάνη

αντιμιλώ

 

δ

αντιμιλώ [Βλαστός 1931]

αδροπολοούμαι, αντγάρω, αντιγλωσώ, αντικρένου, αντικρένω, αντιλογιούμαι, αντιλογώ, αντιμιλάω, αντιμιλού, αντιπολοούμαι

αντιμιλώ

 

 

αντιμοιδεύω

Κρήτη

ανταμείβω

 

 

αντιμοιδή

Κρήτη

ανταμοιβή

 

 

αντιμούτσνους

Σκόπελος

αντιπρόσωπος

 

 

αντιμούτσουνος

Κάρπαθος, Κρήτη, Κύπρος

αντιπρόσωπος

 

 

αντίν (το)

Κάρπαθος, Κερασούντα*, Κύπρος, Χίος

αντί

 

 

αντίναγμαν

Κύπρος

τίναγμα

 

 

αντινάλια

Χάλκη

σκοτούρες

 

 

αντίναμαν

Κύπρος

τίναγμα

 

 

αντιναμένος

Κύπρος

τιναγμένος

 

 

αντινάσσουμαι

Κύπρος

τινάζομαι

 

 

αντινάσσω

Κύπρος

σεληνιάζομαι

 

 

αντινάσσω

Κύπρος

τινάζω

 

 

αντιναχτός

Κύπρος

τιναγμένος

 

 

αντίνε (το)

Καλαβρία

αντί

 

 

αντινεύγω

Κρήτη

ανταμείβω

 

 

αντινηλιά

Νάξος, Σύμη

αντηλιά

 

δ

αντίνομα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

παράνομα

 

δ

αντίνομος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

παράνομος

 

 

αντίντερο

Άνδρος, Θήρα, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος, Μάνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σκύρος, Σύμη, Τήλος

αντίδωρο

 

 

αντίντερος

Αραβανί*

αντίδωρο

 

 

αντίντιρου

Κομοτηνή, Λέσβος

αντίδωρο

 

 

αντίνυφη

Χίος

παράνυφη

 

 

αντίξιμος

Κύθηρα

μήπως

 

λ

αντίξοα

ανάζερβα, αντίζερβα

αντίξοα

 

 

αντίξομπλο

Μέγαρα

αντίγραφο

 

λ

αντίξοος

ανάζερβος

αντίξοος

 

 

αντίξυλο [Βλαστός 1931]

 

αντίραβδο

 

 

άντιο

Απουλία

ίσιος

5

δ

αντίο [Βλαστός 1931]

Βασικό Λεξιλόγιο ΚΝΕ 1962 | αντίο, ατίο

αντίο

 

 

αντιονώ

Κάρπαθος

αντηχώ

 

 

αντίου

Λέσβος

αντίο

 

 

άντιου

Σάμος

έντερο

 

 

αντιουνώ

Κάρπαθος

αντηχώ

 

 

άντιους

Ημαθία

άδειος

3

λ

αντιπαθής

ανίσκιουτους

αντιπαθής

 

 

αντιπάλα

Σάντα

εχθρικώς

4

λ

αντίπαλος

αντίμαχος, αντίμαχους, αντίστεκος, ασταμπής

αντίπαλος

 

 

αντιπαντρεύγκομαι

Κάρπαθος

ξαναπαντρεύομαι

 

δ

αντίπασχα [Meursius 1614]

η Kυριακή του Θωμά: αντίλαμπρα, αντίλαμπρο, αντίλαμπρου

αντίπασχα

 

 

αντιπατάω

Αρκαδία

ποδοπατώ

 

 

αντιπάτης

Κάρπαθος

εχθρός

 

 

αντιπάτης

Κάλυμνος

υπομόχλιο

 

 

αντιπάτι

Κρήτη

αντιστήριγμα

 

 

αντιπατού

Τσακωνιά

αντιστέκομαι

 

 

αντιπατώ

Κάρπαθος

αναρρώνω

 

 

αντιπατώ

Κάρπαθος

αντιστέκομαι

 

 

αντιπατώ

Σωζόπολη*

επιμένω

 

δ

αντιπατώ [Βλαστός 1931]

Κύθηρα

ποδοπατώ

 

δ

αντίπερα [Βλάχος 1659]

Αχαΐα, Ήπειρος, Ηλεία, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κύπρος, Μάνη

απέναντι

 

δ

αντιπέρα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κάρπαθος

απέναντι

 

 

αντίπεραν

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*

απέναντι

 

 

αντιπεράνω

Κερασούντα*

ξαναπερνώ

 

 

αντιπεριόπεσι

Κύθηρα

αντιπρόπερσι

 

δ

αντιπερνάω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξαναπερνώ

 

δ

αντιπερνώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κερασούντα*, Οινόη*, Χαλδία*, Χίος

ξαναπερνώ

 

 

αντιπερώ

Οινόη*

ξαναπερνώ

 

δ

αντιπήδημα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανάκρουση

 

δ

αντιπηδώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανακρούω

 

 

αντιπηλοούμαι

Κάρπαθος

ανταπαντώ

 

 

αντιπιθαρκού

Κύπρος

αντιμεθαύριο

 

 

αντιπιθαύριον

Κύπρος

αντιμεθαύριο

 

 

αντίπιρα

Αιτωλοακαρνανία, Πιερία, Φωκίδα

απέναντι

 

 

αντιπιρού

Αίνος*

απέναντι

 

δ

αντίπιστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άπιστος

 

δ

αντιπλέκω

Οινόη*

ξεπλέκω

 

δ

αντιπλέκω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ξεμπλέκω

 

δ

αντιπλέρωμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

εκδίκηση

 

 

αντιπλερώνω [Βλάχος 1659]

 

ανταποδίδω

 

δ

αντιπλερώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

εκδικούμαι

 

δ

αντίπλωρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αντίπρωρα

 

δ

αντίπλωρος [Βλαστός 1931]

 

αντίπρωρος

 

 

αντιποδάω

Ζάκυνθος

καλπάζω

 

 

αντιπόδι

Ζάκυνθος

καλπασμός

 

 

αντιπόδι

Κρήτη

τρικλοποδιά

 

 

αντιπόδι

Κρήτη

τροχάδην

 

 

αντιποδία

Κερασούντα*

αναποδιά

 

 

αντιποδίγια

Κερασούντα*

αναποδιά

 

 

αντιποδίζω

Ζάκυνθος

καλπάζω

 

 

αντιπολόημαν

Κύπρος

αντιμίλημα

 

 

αντιπολόημαν

Κύπρος

αυθάδεια

 

 

αντιπολοούμαι

Κύπρος

αντιμιλώ

 

 

αντιππηώ

Κάρπαθος

αναπηδώ

 

 

αντιπράζου

Γρεβενά

εναντιώνομαι

 

 

αντιπράζω [Βλαστός 1931]

 

ανταγωνίζομαι

 

δ

αντιπράζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αντιδρώ

 

 

αντιπριόπερσι

Κύθηρα, Ρόδος

αντιπρόπερσι

 

 

αντιπριοπέρσινος

Ρόδος

αντιπροπέρσινος

 

δ

αντίπροικα [Ηπίτης 1908]

 

πάμφθηνα

 

δ

αντιπρόπερσι [Σκαρλάτος 1835]

αντιπεριόπεσι, αντιπριόπερσι, αντιπροπέρυσι

αντιπρόπερσι

 

δ

αντιπροπέρσινος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αντιπριοπέρσινος

αντιπροπέρσινος

 

δ

αντιπροπέρυσι [Ηπίτης 1908]

 

αντιπρόπερσι

 

 

αντιπροσωπία

Κάρπαθος

προσωπίδα

 

δ

αντιπροσωπίδι [Somavera 1709]

 

προσωπίδα

 

 

αντιπροσωπίν

Κάρπαθος

προσωπίδα

3

λ

αντιπρόσωπος

αντιμούτσνους, αντιμούτσουνος, ιντερβενιέντος

αντιπρόσωπος

 

 

αντίπρουρα

Σκόπελος

αντίπρωρα

 

 

αντίπρουχτι

Σάμος

αντιπροχθές

 

 

αντίπρουχτις

Σκόπελος

αντιπροχθές

 

δ

αντίπροχθες [Somavera 1709]

Ρόδος

αντιπροχθές

 

δ

αντιπροχθές [Κοντόπουλος 1903]

αντίπρουχτες, αντίπρουχτι, αντίπροχθες, αντιπροχικιές, αντίπροχτες, αντιπροχτές, αντίπροψες, προτσιπέρι 

αντιπροχθές

 

δ

αντιπροχθεσινός [Legrand 1882]

 

αντιπροχτεσινός

 

 

αντιπροχικιές

Μάνη

αντιπροχθές

 

δ

αντιπροχτές [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αντιπροχθές

 

δ

αντίπροχτες [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κύθηρα, Κύπρος, Νίσυρος

αντιπροχθές

 

δ

αντιπροχτεσινός [Λεξικό Πρωίας 1933]

αντιπροχθεσινός

αντιπροχτεσινός

 

δ

αντίπροψες [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αντιπροχθές

 

λ

αντίπρωρα

αντίπλωρα, αντίπρουρα

αντίπρωρα

 

λ

αντίπρωρος

αντίπλωρος

αντίπρωρος

 

 

αντίρα

Λαγκαδάς, Χαλκιδική

πατημασιά

 

 

αντίρα

Χαλκιδική

χνάρι

 

 

άντιρα

Καρδίτσα, Φωκίδα, Χαλκιδική

έντερα

 

δ

αντιράβδι [Βλαστός 1931]

για να χτυπούν τις ελιές και να πέφτουν: αντίραβδο, λιοράβδι, ραβδοκόπι

αντιράβδι

 

 

αντίραβδο [Βλαστός 1931]

μέρος του αργαλειού: αντίξυλο

αντίραβδο

 

δ

αντίραβδο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αντιράβδι

 

 

Αντιργιάς

Αραβανί*

Ανδρέας

 

 

αντιργούμαι

Κύμη

ντρέπομαι

 

 

αντίρεδος

Καστελλόριζο

αντίδωρο

 

 

αντιρέμι

Ίμβρος

ντρέπομαι

 

 

αντιρεύομαι

Θεσπρωτία

διστάζω

 

 

αντίρητα

Χάλκη

ασύστολα

 

 

αντιρί

Αϊβαλί*, Ιωάννινα, Ημαθία, Ίμβρος, Κοζάνη, Λάρισα, Λέσβος, Μαγνησία, Μοσχονήσι*, Νιγρίτα, Πιερία, Σάμος, Φωκίδα

καφτάνι

 

δ

αντίριγμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

παραβλάσταρο

 

 

αντιρίδ

Κοζάνη

αντεράκι

 

 

αντιρίδα

Χαλκιδική

σκουληκαντέρα

 

 

αντιριέμαι

Κύθηρα, Λακωνία

διστάζω

 

 

αντιριεμι

Σάμος

διστάζω

 

 

αντιριέμι

Θάσος

ντρέπομαι

 

 

αντιρίζω

Θεσπρωτία

φυτρώνω

 

 

αντιρικάδα

Αιτωλοακαρνανία

οισοφάγος

 

δ

αντίριμα [Βλαστός 1931]

 

παραβλάσταρο

 

δ

αντιρίμι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

υποστήριγμα

 

 

αντιριόμαι

Κύθηρα

διστάζω

 

 

αντιριόμι

Μαγνησία, Σάμος

διστάζω

 

 

αντιριοσύνη

Μάνη

αντρειοσύνη

 

 

αντιριούμαι

Ζάκυνθος, Κύμη

εναντιώνομαι

 

 

αντιριούμι

Λάρισα, Πιερία, Σάμος, Χαλκιδική

διστάζω

 

 

αντιριούμι

Άρτα, Βελβεντός, Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Πιερία, Χαλκιδική

ντρέπομαι

 

 

αντιριστά

Κύθηρα

φοβισμένα

 

 

αντιριωμένος

Μάνη

αντρειωμένος

 

 

αντιριώνου

Μάνη

αντρειεύω

 

 

άντιρου

Γρεβενά, Θάσος, Θεσσαλονίκη, Ίμβρος, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Λάρισα, Λέσβος, Νιγρίτα, Πιερία, Σέρρες, Τρίκαλα, Χαλκιδική

έντερο

 

 

αντιρουκαίουμι

Σκόπελος

κορακιάζω

 

 

αντιρουκουμένους

Χαλκιδική

νηστικός

 

 

άντιρουν

Λιβίσι*

έντερο

 

 

αντιρουσφίχτς

Σάμος

ζωνάρι

 

 

αντιρουσφίχτς

Θάσος, Λέσβος, Σάμος

ζώνη

 

 

αντιρρού

Μάνη

αντιλέγω

 

 

άντιρτε

Τσακωνιά

άγδαρτος

 

 

αντιρώ

Κάρπαθος

αντιλέγω

 

 

αντιρώνουμι

Αιτωλοακαρνανία

τεντώνομαι

 

 

αντίς

Κέρκυρα

αντιθέτως

 

 

άντις

Ρόδος

αντί

 

δ

αντίς [Legrand 1882]

Αρκαδία, Αχαΐα, Ευρυτανία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Ιθάκη, Ιωάννινα, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Καστοριά, Κεφαλονιά, Κοτύωρα*, Κρήτη, Κύθνος, Κύπρος, Κωνσταντινούπολη, Λακωνία, Λέρος, Λέσβος, Λιβίσι*, Μάδυτος*, Μάνη, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νιγρίτα, Νίσυρος, Οινόη*, Παξοί, Ρόδος, Σάμος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σέρρες, Σινασός*, Σκόπελος, Σύμη, Σωζόπολη*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*, Τρίγλια*, Τσακωνιά

αντί

 

 

αντισηκούρι

Κύθηρα

σφήνα

 

δ

αντισηκώνομαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανασηκώνομαι

 

 

αντισηκώνω

Κύθηρα

ανασηκώνω

 

 

αντισήκωτος

Κύθηρα

ασήκωτος

 

 

αντισκάβω

Κύθηρα

διβολίζω

 

 

αντισκάρι

Κρήτη

αντιστήριγμα

 

 

αντισκάρι

Κρήτη

υπομόχλιο

 

 

αντισκαρώνω

Κρήτη

αντιστέκομαι

 

 

αντίσκαστους

Αιτωλοακαρνανία, Φθιώτιδα

ολόιδιος

 

 

αντισκάφι

Κύθηρα

διβόλισμα

 

 

αντισκάφισμα

Κύθηρα

διβόλισμα

 

 

αντισκαφτίζω

Κύθηρα

διβολίζω

 

 

αντισκάφτω

Κύθηρα

διβολίζω

 

 

αντισκόβγω

Κύθηρα, Μέγαρα

εμποδίζω

 

 

αντισκόβου

Μάνη

εμποδίζω

 

 

αντισκόβω

Λακωνία

αντιστέκομαι

 

 

αντισκόβω

Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Κύθηρα

εμποδίζω

 

δ

αντισκόβω [Legrand 1882]

Ζάκυνθος

διακόπτω

 

 

αντίσκομα [Βλαστός 1931]

Ζάκυνθος

εμπόδιο

 

δ

αντίσκομα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αντιλογία

 

δ

αντίσκοπος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αντίφωνο

 

 

αντισκούλι

Κρήτη

αντιστήριγμα

 

 

αντίσκουλο

Κρήτη

αντιστήριγμα

 

 

αντισκούρι

Κρήτη

αντιστήριγμα

 

 

αντισκόφτω

Ζάκυνθος, Κύθηρα

εμποδίζω

 

δ

αντισκόφτω [Λεξικό Πρωίας 19338]

Ζάκυνθος

διακόπτω

 

 

αντισκώνου

Σάμος

αντιγράφω

 

 

άντισμα

Γρεβενά

κακοτυχία

 

 

αντισόν

Χαλδία*

άνηθο

 

 

αντίσπακος

Κύθηρα

πικρός

 

 

αντίστα

Κερασούντα*, Χαλδία*

αντί

2

λ

αντισταθμίζω

 

αντισταθμίζω

 

λ

αντιστάθμισμα

αντιζύγιασμα

αντιστάθμισμα

 

 

αντισταίνομαι

Χίος

αντιλέγω

 

δ

αντίσταυρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κέρκυρα

σταυρωτά

 

 

αντίσταυρε

Τσακωνιά

διάβολος

 

 

αντίσταυρος

Κύθηρα, Μάνη

διάβολος

 

 

αντίσταφνος

Κάρπαθος

όμοιος

3

δ

αντιστέκομαι [Germano 1622]

ανατσαρώνω, αντιπατού, αντιπατώ, αντισκαρώνω, αντισκόβω, αντιστέκουμαι, αντιστένομαι, ντιστέννομαι, νυχεντρόννομαι

αντιστέκομαι

2

δ

αντιστεκόμενος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αντίστεκος

αντιστεκόμενος

 

δ

αντίστεκος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αντίπαλος

 

δ

αντίστεκος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αντιστεκόμενος

 

δ

αντιστέκουμαι [Βλαστός 1931]

Ζάκυνθος

αντιστέκομαι

 

δ

αντιστένομαι [Germano 1622]

Κρήτη

αντιστέκομαι

 

 

αντιστήλι

Ζάκυνθος

υποστήριγμα

 

λ

αντιστήριγμα

αντικόντιν, αντιμάχι, αντιπάτι, αντισκάρι, αντισκούλι, αντίσκουλο, αντισκούρι, αντιστύλι, αντίστυλο

αντιστήριγμα

 

λ

αντιστηρίζομαι

αντιστυλώνομαι

αντιστηρίζομαι

 

λ

αντιστηρίζω

αντικονγκιάζω, αντιστυλώνου, αντιστυλώνω

αντιστηρίζω

2

λ

αντιστήριξη

αντιστύλωμα

αντιστήριξη

 

 

αντιστοιβάζω

Κρήτη

τραντάζομαι

 

 

αντιστοιβάσω

Κρήτη

τραντάζομαι

 

 

αντίστομος

Κύθηρα

στομωμένος

 

 

αντιστρέφομαι

Κύθηρα

εναντιώνομαι

 

 

αντιστρέφω

Κάρπαθος

ανταποδίδω

3

λ

αντίστροφα

αντικέφαλα, αξανάστροφα, αξινέ, ξανάστροφα

αντίστροφα

 

 

αντιστρόφι

Κέρκυρα

ασπροθύμαρο

 

δ

αντιστύλι [Germano 1622]

Κρήτη, Μάνη, Νίσυρος, Χίος

αντιστήριγμα

 

δ

αντίστυλο [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αντιστήριγμα

 

δ

αντιστύλωμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αντιστήριξη

 

δ

αντιστυλώνομαι [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αντιστηρίζομαι

 

 

αντιστυλώνου

Μάνη

αντιστηρίζω

 

δ

αντιστυλώνω [Somavera 1709]

Ζάκυνθος, Χίος

αντιστηρίζω

 

 

αντισφακιδιά

Κρήτη

φασκομηλιά

 

 

αντίσφακο

Αρκαδία

φασκόμηλο

 

 

αντισώνω

Κερασούντα*

συμπληρώνω

2

λ

αντιτάσσομαι

αντιφέρνομαι, αντιφέρνουμαι

αντιτάσσομαι

 

 

αντιτερί

Κρήτη

καφτάνι

 

 

αντίτερο

Κρήτη, Μύκονος

αντίδωρο

 

 

αντίτζω

Απουλία

συναντώ

3

λ

αντίτιμο

αντικομός

αντίτιμο

 

 

αντίτουπους

Μαγνησία, Σκόπελος

ολόιδιος

 

 

αντιφασκίδι

Κρήτη

φασκόμηλο

 

δ

αντιφεγγιά [Βλαστός 1931]

Κρήτη

αντιφέγγισμα

 

δ

αντιφεγγιά [Βλαστός 1931]

Ζάκυνθος

αστροφεγγιά

 

 

αντιφεγγίδα

Κρήτη

αναλαμπή

 

 

αντιφεγγίδα

Κρήτη

αστροφεγγιά

 

δ

αντιφεγγίζω [Βλαστός 1931]

αντιλαμπίζω, αντιλάμπω, αντιφέγγου, αντιφέγγω, αντιφωτίζω, αντιφωτώ

αντιφεγγίζω

 

 

αντιφεγγιό

Κέρκυρα

αντιφέγγισμα

 

δ

αντιφέγγισμα [Βλαστός 1931]

αντιθωριά, αντιφεγγιά, αντιφεγγιό, αντίφεγγο, αντιφλογιά, αντίφλογο

αντιφέγγισμα

 

δ

αντίφεγγο [Βλαστός 1931]

 

αντιφέγγισμα

 

δ

αντίφεγγος [Βλαστός 1931]

 

φωτοβόλος

 

 

αντιφέγγου

Καρδίτσα

αντιφεγγίζω

 

δ

αντιφέγγω [Βλαστός 1931]

 

αντιφεγγίζω

 

 

αντιφέρκουμαι

Κερασούντα*, Χαλδία*

εναντιώνομαι

&nbs