Skip to main content

λέξεις που αρχίζουν από ανζ-ανσ

 

 

Από τις ρωμαίικες διαλέκτους στην κοινή νεοελληνική

 

συνώνυμα

 

λέξεις που αρχίζουν από ανζ-ανσ

 

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

πρώτη δημοσίευση: 28.7.2020

 


 

Η εργασία είναι διπλής κατεύθυνσης. Από τις διαλέκτους της ρωμαίικης γλώσσας (που κατά τη γνώμη μου λαθεμένα καταγράφονται σαν «ιδιώματα της νέας ελληνικής»), στα συνώνυμα της σύγχρονης εθνικής γλώσσας ή «κοινής νεοελληνικής» (ΚΝΕ). Αλλά και αντίστροφα, από τις λέξεις της ΚΝΕ στα διαλεκτικά συνώνυμα.

Η μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή του διαλεκτικού πλούτου της ρωμαίικης γλώσσας και στη συγκέντρωση υλικού για την ουσιαστική μελέτη της γλώσσας, πέρα από τα εθνικά στερεότυπα.

Στη στήλη a, δίπλα σε κάποιες λέξεις, υπάρχει ένας αριθμός από το 2 ως το 7. Πρόκειται για τις λέξεις με τη συχνότερη παρουσία στη σύγχρονη γλώσσα. Σε αυτή την κλίμακα, που αφορά τη συχνότητα εμφάνισης των λέξεων, κάθε αριθμός είναι δεκαπλάσιος περίπου από τον προηγούμενο. Λόγου χάρη η λέξη «αβγό» (με συχνότητα 3), εμφανίζεται στις μέρες μας, σχεδόν δέκα φορές πιο συχνά από τη λέξη «άβγαλτος» (με συχνότητα 2) και η λέξη «άβολα» (με συχνότητα 4), δέκα φορές συχνότερα από την πρώτη λέξη και εκατό φορές συχνότερα από τη δεύτερη.

Στη στήλη b, το γράμμα δ σημαίνει πως η λέξη χαρακτηρίζεται στα λεξικά του περασμένου αιώνα, σαν λέξη της δημοτικής. Το γράμμα λ σημαίνει πως η λέξη είναι λόγια, δεν έχει διασωθεί δηλαδή αγράμματα στο στόμα του λαού. Οι λόγιες λέξεις μπήκαν στη λαϊκή γλώσσα από το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονταν στα παλιά λεξικά σαν λέξεις της καθαρεύουσας.

Στη στήλη c, μέσα σε αγκύλη, δίπλα σε λέξεις της δημοτικής, βρίσκεται το όνομα ενός λεξικού και η χρονιά που εκδόθηκε. Αυτό διευκρινίζει το έτος πρώτης καταγραφής της λέξης (ή μια από τις χρονικά πρώτες καταγραφές) σε λεξικό της κοινής (για την εποχή εκείνη) γλώσσας. Για παράδειγμα το «αβανία [Germano 1622]» εξηγεί πως τη λέξη «αβανία» την πρωτοσυναντάμε στο «Vocabolario Italiano et Greco» του Girolamo Germano, που εκδόθηκε στη Ρώμη το 1622.

Στη στήλη c, συνυπάρχουν οι λέξεις των ρωμαίικων διαλέκτων μαζί με εκείνες της σύγχρονης γλώσσας, γνωστής και ως «κοινής νεοελληνικής». Στην «ορθογραφία» των διαλεκτικών λέξεων συνήθως ακολουθώ την πρόταση των λεξικογράφων. Ωστόσο τα διπλά σύμφωνα τα χρησιμοποιώ μόνο όταν αυτά σημαίνουν και διαφορετική προφορά (όπως στην Κύπρο, τα Δωδεκάνησα και την Κάτω Ιταλία).

Στη στήλη d βρίσκονται τα ονόματα των τόπων όπου συναντιέται η διαλεκτική λέξη (της διπλανής στήλης c). Έτσι για τη λέξη «αβασκαμός» βλέπουμε πως είναι (ή ήταν) σε χρήση σε: Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αχαΐα, Βοιωτία, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Μαγνησία, Μάνη, Σκόπελο και Φθιώτιδα. Αν δίπλα στον τόπο σημειώνεται αστερίσκος (*), όπως π.χ. Αδριανούπολη* ή Τραπεζούντα*, αυτό δηλώνει πως το σύνολο των Ρωμιών του οικισμού εγκατέλειψε τον τόπο μέχρι το 1923-1924.

Στην στήλη d και όταν στην προηγούμενη στήλη c υπάρχουν (με κόκκινο χρώμα) λέξεις της «κοινής νεοελληνικής», βρίσκονται συγκεντρωμένα μαζί τα διαλεκτικά συνώνυμα. Έτσι δίπλα στο «αβγό», βρίσκουμε τα διαλεκτικά: αβγιό, αβγκό, αβγκόν, αβγκουό, αβγόν, αβγού, αβιγό, αβκό, αβκόν, αβό, αβουγό, αγκβό, αγκό, αγκουό, αγκουού, αγουό, αφκό, αφκόν, βγο, βο, εβγό, οβγό, οβγόν, οβόν & ουό.

Τέλος στη στήλη e καταγράφονται τα συνώνυμα της κοινής που αντιστοιχούν στις διαλεκτικές λέξεις ή σε ορισμένες περιπτώσεις και σε λέξεις που θεωρούνται γενικά «της δημοτικής» και χαρακτηρίζονται έτσι, δίχως αναφορά σε τόπο.

 


 

Πηγές:


 

Buck Carl Darling, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages - A contribution to the history of ideas, Chicago & London 1949: [Buck List].

Germano Girolamo, Vocabolario Italiano et Greco, Roma 1622.

Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis (2 τόμοι), Lugdunum Batavorum 1688.

Kemiktsi Helene, α. Χιώτικα-απλά ελληνικά, β. Ντοπιολαλιά της νότιας Χίου, γ. Ντοπιολαλιά στο χωριό Θολοποτάμι (διαδίκτυο).

lias, Το κοζανίτικο λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Meursius Joannes, Glossarium Graecobarbarum, Lugduni Batavorum 1610.

Portius Simon, Λεξικόν λατινικόν, ρωμαίκον και ελληνικόν, Lutetiae Parisiorum 1635.

Sabio Stephano, Introduttorio nuovo intitolato Corona preciosa ec., Venetiis 1527

Somavera Alessio, Θησαυρός της ρωμαίκης και φραγκικής γλώσσας ήγουν λεξικόν ρωμαίκον και Φραγκικόν, Παρίτζι 1709.

Weijnen A. κ.ά., Atlas linguarum europae (ALE) - Premier Questionnaire, Nimègue 1972.

Άκογλου Ξενοφώντας, Λαογραφικά Κοτυώρων, πρώτος τόμος: Αθήνα 1939, δεύτερος τόμος: Αθήνα 1964.

Αλβανός Γιώργος, Βασιλ’τσιώτ’κα λόγια - Λεξικό της ντοπιολαλιάς Βασιλικών Λέσβου, Αθήνα 2010.

Αλεξάκης Νικόλαος, Το Αγραφιώτικο ιδίωμα, περιοδικό Τα Άγραφα, τ. 1-6, 2010-2012.

Αλεξανδρής Απόστολος, Το γλωσσικόν ιδίωμα της Κύμης και των περιχώρων, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 5, Αθήναι 1958.

Αλιμπέρτης Βασίλης, Κωμιακίτικη Ντοπιολαλιά, Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου (διαδίκτυο).

Αλιπράντης Νίκος, Λεξικό των ιδιωμάτων και των εγγράφων της Πάρου, Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Αθήνας, Αθήνα 2001.

Αλμπανούδης Παύλος, Το ιδίωμα της Βόρειας Θράκης: Το Μικρό και το Μεγάλο Μοναστήρι Α. Ρωμυλίας, Ιωάννινα 2009.

Αλπός Θύμιος, Γλωσσάρι Μεσσηνίας (διαδίκτυο).

Άμαντος Κωνσταντίνος, Προσθήκαι εις το Χιακόν γλωσσάριον και το Χιακόν τοπωνυμικόν, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος τρίτος, Αθήναι 1941.

Άμαντος Κωνσταντίνος, Συμβολή εις το χιακόν γλωσσάριον (ανάτυπο), Χιακά Χρονικά, Αθήναι 1926.

Αναγνώστου Σπυρίδων, Λεσβιακά ήτοι συλλογή λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών, Αθήναι 1903.

Αναστασιάδης Βασίλης, Τουρκικές λέξεις στο Φαρασιώτικο ιδίωμα, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 2, Αθήνα 1980.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το Γλωσσικό Ιδίωμα των Φαράσων, Ίκαρος, Αθήνα 1948.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το ιδίωμα του Λιβισίου της Λυκίας, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1961.

Ανώνυμος, Γλωσσάριον Λέσβιον, περιοδικό Πανδώρα, Αθήναι 1872.

Ανώνυμος, Η ντοπιολαλιά της Κυψέλης και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλλονίτικες Ιδιωματικές Λέξεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλονίτικο Λεξικό (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αγίου Προδρόμου Χαλκιδικής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αρκαδίας (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής, 2010 (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Στενιώτικες λέξεις και εκφράσεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Το γλωσσάρι της Λαγκάδας, Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Κυδιάντα» (διαδίκτυο).

Απαλοδήμος Ντίνος, Λεξικό των ονομάτων των πουλιών της Ελλάδας, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Αθήνα 1988.

Αποστόλου Στέργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας, περιοδικό Νιάουστα, τ. 35, Νάουσα 1986.

Βάλληνδας Αντώνιος, Κυθνιακόν Γλωσσάριον, Εφημερίς των Φιλομαθών, τ. 428-444, Αθληναι 1861-1862.

Βάλληνδας Αντώνιος, Πάρεργα Φιλολογικά πονημάτια, Ερμούπολις 1887.

Βαμβακούδης Αχ., Γλωσσάρι Βασιλικών, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 21-22, Θεσσαλονίκη 1972.

Βαρδαβούλιας Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Θεολόγου – ένα σύντομο γλωσσάρι, περιοδικό Θασιακά, τεύχη 4-8, Καβάλα 1987-1995

Βαφείδης Κωνσταντίνος, Γλωσσάριον Καλλιπόλεως, Θρακικά, τ. 46, Αθήναι 1973.

Βεντότης Γεώργιος, Λεξικόν τρίγλωσσον της ρωμαϊκής, γαλλικής και ιταλικής διαλέκτου, Βιέννη 1790.

Βερτσέτης Αθανάσιος, Το Διαβολίτσι, δεύτερος τόμος Αθήνα 2010.

Βίος Στυλιανός, Χιακά γλωσσικά, Χίος 1920.

Βλαστός Πέτρος, Συνώνυμα και συγγενικά – τέχνες και σύνεργα, Αθήνα 1931.

Βλάχος Άγγελος, Ελληνογαλλικόν λεξικόν, Αθήναι 1897.

Βλάχος Γεράσιμος, Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος, Venetiis 1659.

Βλάχου Μαρία, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Δάφνης Κερκύρας και άλλων χωρίων του Β. συγκροτήματος της νήσου και εκ της πόλεως Κερκύρας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

Γεωργίου Χρίστος, Το γλωσσικό ιδίωμα Γέρμα Καστοριάς, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1962.

Γιαγκούλλης Κωνσταντίνος, Θησαυρός κυπριακής διαλέκτου, Λευκωσία 2002.

Γιαννικόπουλος Ευάγγελος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ολυμπίων – λεξικό, ερμηνεία και προφορά, Δρόμων, Αθήνα 2016.

Γκατσόπουλος Σταύρος, Γλωσσάριον των δύο επαρχιών Πωγωνίου και Κονίτσης, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 307-312, Ιωάννινα 1977-1978.

Γούλας Θεόκριτος (επιμέλεια), Σύγχρονον ορθογραφικόν ερμηνευτικό λεξικόν της ελληνικής γλώσσης (καθαρευούσης-δημοτικής), Αθήναι 1961.

Γούσιος Αστέριος, Η κατά το Παγγαίον χώρα Λακκοβηκίων – τοπογραφία, ήθη, έθιμα και γλώσσα, Λειψία 1894.

Δεληγιάννης Β., Γλωσσάριο του Δογάνκιοϊ Μαλγάρων, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. Α’ - Γ’, Αθήναι 1934-1937.

Δεληγιάννης Κυριάκος, Κουβουκλιώτικα, ένα Μικρασιατικό ιδίωμα, Αδελαΐδα Αυστραλίας 1999.

Δελησάβας Μιχάλης, Το λεξικό Μάκρης & Λιβισίου Μικράς Ασίας, Λεξίτυπον, Αθήνα 2013.

Δελήτσικου-Παπαχρίστου Μαρία, Σκοπέλου λάλον ύδωρ – απόπειρα προσέγγισης του γλωσσικού ιδιώματος της Σκοπέλου, Επικαιρότητα, Αθήνα 2016.

Δημητρακός Στάθης, Πιστικού- Παπαγεωργίου Ηρώ, Ψάλτης Ηρακλής, Γλωσσάρι της Τρίγλιας, εφημερίδα Τριγλιανά Νέα, τεύχη 111-125, Θεσσαλονίκη 2004-2010.

Δημόπουλος Δημήτρης, Λεξικό Βορείων Δήμων Λακωνίας (διαδίκτυο).

Διαμαντής Άρης, Η γλώσσα τση Σμύρνης, Αθήνα 1999.

Δορμπαράκης Παναγιώτης & Πανουτσοπούλου Κασσιανή, Η περιοχή της Ευρωστίνης Κορινθίας – ιστορία, λαογραφία, γλώσσα, Gutenberg, Αθήνα 1992

Δουγά-Παπαδοπούλου Ευανθία – Τζιτζιλής Χρήστος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Ορεινής Πιερίας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2006.

Δράκος Νικόλας, Για το γλωσσικό ιδίωμα της Κάλυμνος, Αναγνωστήριον Καλύμνου «Αι Μούσαι», Αθήνα 1983.

Δράκος Νικόλας, Λεξικογραφικά της Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 4, Αθήνα 1984.

Δριμαροπούλου Σέβη, Κάρυστος – Ιδιωματισμοί (διαδίκτυο).

Δώριζας Γεώργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τήνου με λέξεις και φράσεις, Αθήναι 1973.

Ζαφειρίου Μενεκράτης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σάμου, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1995.

Ζαφειρίου Νικόλαος, Περί της συγχρόνου Σαμίας διαλέκτου, Αθήναι 1914.

Ζαχαριάδης Νίκος, Λεξικό του Κωνσταντινουπολίτικου γλωσσικού ιδιώματος, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2014.

Ζερβός Ιωάννης (διευθυντής), Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδοτικός οίκος Δημητράκου, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-1950.

Ζευγώλης Γεώργιος (επιμέλεια), Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδότης εφημερίδα Πρωΐα, δύο τόμοι, Αθήναι 1933-1934.

Ζήσης Ευστράτιος, Γλωσσάριον Αυδημίου, Θρακικά τ. 16 & τ. 18, Αθήναι 1941-1943.

Ζώης Λεωνίδας, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, επανέκδοση, δεύτερος τόμος, Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήναι 1963.

Ηπίτης Αντώνιος, Λεξικόν ελληνογαλλικόν, τρεις τόμοι, Αθήναι 1908-1910.

Ιδομενέως Μαρίνος, Κρητικό γλωσσάριο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006.

Καλαντζάκος Ανδρέας, Λεξικό ρουμελιώτικης λαϊκής γλώσσας, Ελεύθερη Σκέψις, Ιούλιος 2000.

Καλογεράς Βασίλειος, Αρχαίες ελληνικές λέξεις και εκφράσεις εις το ιδίωμα των κατοίκων της Γαλατίστης, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1961.

Καπελλάρης Γιώργος, Γλωσσικά Αιδηψού, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. ΚΖ, Αθήνα 1987.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Η φωνητική των ιδιωμάτων της νήσου Κω, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος δέκατος, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1965.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Ιστορικόν λεξικό των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας, τόμοι πέντε, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1984-1992.

Καρτσιώτου Ιφιγένεια (επιμέλεια), Το γλωσσάρι του χωριού Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης, εφημερίδα του Μ.Α.Σ. Ομβριανός, τεύχη 4 – 61, 1984 – 2001.

Κάσσης Κυριάκος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Μάνης, τόμος Α’, Εξωραϊστικός Σύλλογος Ακροταιναριτών, Αθήνα 1982.

Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Ουλαγάτς, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1951.

Κόμης Δημήτρης (επιμέλεια), Κυθηραϊκό λεξικόσυλλογή 10.000 λέξεων του κυθηραϊκού γλωσσικού ιδιώματος, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα 1996.

Κομνηνός Μιχαήλ, Το γλωσσικό ιδίωμα του Καστελλόριζου, Ιωλκός, Αθήναι 1970.

Κοντομίχης Πανταζής, Λεξικό του λευκαδίτικου ιδιώματος, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2001.

Κοντονάτσιου Δέσποινα, Η διάλεκτος της Λήμνου – εθνογλωσσική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη 1988.

Κοντόπουλος Νικόλαος, Λεξικόν Ελληνογαλλικόν, Τύποις Σακελλαρίου, Αθήναι 1903.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Αντίστροφο λεξικό της κρητικής διαλέκτου, Βιβλιοεπιλογή, Αθήνα 2006.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής, Αθήνα 1994.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Μακεδονικά διαλεκτολογικά - Το ιδίωμα Δημητριτσίου Σερρών, τ. 8, Αθήναι 1979.

Κορδόση Ακακία, Μιλήστε Μεσολογγίτικα, 2η έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα 1983.

Κοροσίδου-Καρρά Ερμιόνη, Τα Ρoμανικά (Ιταλικά – Γαλλικά) δάνεια στο σύγχρονο ιδίωμα της Ζακύνθου, Θεσσαλονίκη 2003.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα του Λαγκαδά, Μακεδονικά, τ. 12, Θεσσαλονίκη 1972.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ιωαννίνων, Δωδώνη, Αθήνα 1987.

Κουκκίδης Κωνσταντίνος, Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ της τουρκικής, Εταιρεία Θρακικών Μελετών, Αθήναι 1960.

Κουκουλές Φαίδων, Οινουντιακά – μελέτη περί της ιστορίας, των ηθών και των εθίμων και του γλωσσικού ιδιώματος του δήμου Οινούντος της επαρχίας Λακεδαίμονος, Χανιά 1908.

Κούκουρας Σπύρος, Λεκκάτικα – Το χωριό Λέκκα της Σάμου, Θεσσαλονίκη 2007.

Κούλας Λεων., Βασικόν Λεξιλόγιον της ελληνικής γλώσσης [: ΚΝΕ 1962], Αθήναι 1972

Κουσαθανάς Παναγιώτης, Χρηστικό Λεξικό του ιδιώματος της Μυκόνου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996.

Κρεκούκιας Δημήτριος, Αρχαιοπινή στοιχεία στο αγροτοποιμενικό λεξιλόγιο της Λήμνου, Λεξικογραφικόν Δελτίον τ. 14, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1982.

Κρινόπουλος Σωκράτης, Τα Φερτάκαινα υπό εθνολογικήν και φιλολογικήν έποψην εξεταζόμενα, Αθήναι 1889.

Κυριάκης Σταμάτης, Κερκυραϊκό λεξικό (διαδίκτυο).

Κωστάκης Θανάσης, Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1986-1987.

Κωστάκης Θανάσης, Παρατηρήσεις στο γλωσσικό ιδίωμα των Φούρνων Ικαρίας, Περιοδικό Ελληνικά, τ. 31/2, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκη 1979.

Κωστάκης Θανάσης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σίλλης, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1968.

Λαμπουσιάδης Γεώργιος, Γλωσσάριο Αδριανουπόλεως, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Λελεγιάννης Γιάννης, Λεξικό του ορμυλιώτικου γλωσσικού ιδιώματος (διαδίκτυο).

Λιάπης Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα του Πηλίου, Ώρες, Βόλος 1996.

Λιούτα Γεωργία, Η επίδραση των ιδιωμάτων του Ν. Τρικάλων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, Θεσσαλονίκη 2009.

Μαθές Γιάννης, Λεξικό ντοπιολαλιάς Αρκαδίας, εφημερίδα «Το Μπουλιάρι», Τρίπολη 2009 – 2015.

Μαρία Μαυρομμάτη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος, της επαρχίας Θήρας, του νομού Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μαρτάκης Πέτρος, Χιώτικα αφηγήματα (παράρτημα: χιώτικο γλωσσάριο), Περιοδικό Δάφνη, Χίος 2005.

Μαυρής Νικ. – Παπαδόπουλος Ευ., Κασιακή Λύρα, Πορτ-Σάιδ 1928.

Μαυρομάτης Κώστας, Λεξικό τοπικών όρων και ιδιωματισμών Καναλιών Καρδίτσας, Σύλλογος Καναλιωτών, Θεσσαλονίκη 1987.

Μαυροχαλυβίδης Γεώργιος & Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Αξού, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Μηνάς Κωνσταντίνος, Λεξικό των ιδιωμάτων της Καρπάθου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου, Τυποθήτω, Αθήνα 2006.

Μουσαίος Μ., Βατταρισμοί ήτοι λεξιλόγιον της Λειβησιανής διαλέκτου, Αθήναι 1884.

Μουσελίμης Σπύρος, Ιδιωματισμοί και ξενικές λέξεις των Σουλιορειτών (επαρχία Σουλίου-Θεσπρωτίας), Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 117-130, Ιωάννινα 1962 – 1963.

Μουσούρης Σπύρος, Η γλώσσα της Ιθάκης, Ιθάκη 1925.

Μουστάκη Ελένη, Λεξικό του Φιλωτίου Νάξου, Πάτρα 2011.

Μπαλαμπάνου Μοσχούλα, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Σουφλίου Θράκης, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μπασλής Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κρανιάς Ολύμπου – Το ιδιωματικό λεξιλόγιο, Αθήνα 2010.

Μπατσιακοπούλου Χρυσούλα, Γλωσσικά ιδιώματα στον Μικρόβαλτο Κοζάνης, Φλώρινα 2015.

Μπογδάνος Σπύρος, Βεντάριο (γλωσσάριο) παξινών λέξεων (διαδίκτυο).

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Α’, Γιαννιώτικο και άλλα λεξιλόγια, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1964.

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Β’, Γλωσσάρια Βορ. Ηπείρου, Θεσπρωτίας, Κόνιτσας, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1966.

Μπουντώνας Ευθύμιος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντού και των περιχώρων αυτού, Αθήναι 1893.

Νατάλης Πέτροβιτς, Διάλεκτος Σερρών, Σερραϊκά Χρονικά, τ. 4, Αθήναι 1963.

Ντίνας Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κοζάνης, Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης, δύο τόμοι, Κοζάνη 2005.

Ξανθινάκης Αντώνιος, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001.

Ξεινός Κώστας, Του νησιού μας η γλώσσα – Γλωσσάρι της Ίμβρου, Θεσσαλονίκη 1981.

Ξυλογιάννης Χαράλαμπος, Γλωσσικά ιδιώματα – λέξεις και εκφράσεις του κάμπου Άρτας, Άρτα, 2013.

Οικονομίδης Απόστολος, Γλωσσάριον Μαδύτου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 27, Αθήναι 1962.

Οικονομίδης Δημήτριος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος Απεράθου Νάξου (ανάτυπο), περιοδικό Αθηνά, Αθήναι 1953

Ορφανός Βασίλης, Λέξεις τουρκικής προέλευσης στο κρητικό ιδίωμα, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2014.

Πάγκαλος Γεώργιος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, δεύτερη έκδοση, επιμέλεια: Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, τόμοι 4, Αθήναι 1994-2003.

Παπαγγέλου Ρόης, Το κυπριακό ιδίωμα, Ιωλκός, Αθήνα 2001.

Παπαδέλλης Παναγιώτης, Ανεμώτια Λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Παπαδόπουλος Άνθιμος, Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήναι 1958-1961.

Παπαδόπουλος Σωκράτης, Κορνοφωλιώτικα (διαδίκτυο).

Παπαδοπούλου Ελένη, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τρίγλιας Βιθυνίας, Αθήνα 2010.

Παπαευαγγέλου Ιωάννης, Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής - τοπικές λέξεις (διαδίκτυο).

Παπαζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης και εθίμων του ελληνικού λαού, ιδία δε του της Πελοποννήσου, Αθήναι 1887.

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, Γλωσσάρι ρουμελιώτικης ντοπιολαλιάς, Θουκυδίδης, Αθήνα 1982.

Παπαϊωάννου Μιλτιάδης, Το γλωσσάριο των Γρεβενών, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1976.

Παπακωνσταντόπουλος Νίκος, Λέξεις του Καλαβρυτινού Λεξιλογίου (διαδίκτυο).

Παπαναγιώτου Χρήστος, Λεξιλόγιο και μορφολογική ανάλυση της γλωσσικής ποικιλίας του Νεοχωρίου Υπάτης, Πάτρα 2010.

Παπαναστασιάδης Αγαθάγγελος, Γλωσσάρι Λουλέβουργας, Θρακικά τ. 6-7, Αθήναι 1935-1936.

Παπαντωνόπουλος Κώστας, Αντρώνι Ηλείας – Λέξεις που χάνονται (διαδίκτυο).

Παπαποστόλου Τάσος, Η γλώσσα της Αιδηψού-Ιστιαίας, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 16, Αθήναι 1970.

Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης Χρήστος, Ιδιωματικαί λέξεις Σουφλίου, Θρακικά, τ. 33, Αθήναι 1960.

Παπαχατζής Ευάγγελος, Δοκίμιον του γλωσσικού ιδιώματος Καρύστου και των πέριξ, Αθήναι 1915.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο Σαρανταεκκλησιών, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 1 – 4, Αθήναι 1934 – 1938.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο των Σαράντα Εκκλησιών, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Παπαχριστοδούλου Χριστόδουλος, Λεξικό των ροδίτικων ιδιωμάτων, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, Αθήνα 1986.

Πασπάτης Αλέξανδρος, Το χιακόν γλωσσάριον ήτοι η εν Χίω λαλουμένη γλώσσα, Αθήναι 1888.

Πασσάς Ανδρέας, Από τη Συριανή Ντοπιολαλιά [δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Συνδέσμου Συριανών, τεύχη 28-82], Αθήνα 2003 – 2016.

Πασχάλης Δημήτριος, Ανδριακόν γλωσσάριον ή λέξεις και φράσεις εκ του γλωσσικού ιδιώματος της κοινής εν Άνδρω λαλιάς, Αθήναι 1933.

Πασχαλούδης Νίκος, Τα Τερπνιώτικα και τα Νιγριτινά – ένα γλωσσικό ιδίωμα της Βισαλτίας Σερρών, 2η έκδοση, Σέρρες 2013.

Πεταλάς Νικόλαος, Θηραϊκής γης γλωσσολογικής ύλης, τεύχος Α’, ιδιωτικόν της Θηραϊκής γλώσσης, Αθήναι 1876.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σκοπού Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 5, Αθήναι 1938.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Μαΐστρου, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού τ. 9, Αθήναι 1943.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σαμακοβίου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 57 Αθήναι 1941.

Πλακογιάννη Ελένη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Γυμνού Αργολίδος, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1971.

Πουλάκης Δ., Λεξικόν ιδία της Σικίνου και τινων άλλων τόπων, Ζωγράφειος Αγών - Μνημεία της ελλ. αρχαιότητος ζώντα τω νυν ελληνικώ λαώ, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Κωνσταντινούπολις 1896.

Ράλλη Αγγελική, Λεξικό διαλεκτικής ποικιλίας Κυδωνιών, Μοσχονησίων και βορειοανατολικής Λέσβου, Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, Αττική 2017.

Σαλαμάγκας Δημήτριος, Τουρκο-περσο-αραβικές λέξεις στο Γιανννιώτικο γλωσσικό ιδίωμα, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 110-131, 1961 – 1963.

Σαλβάνος Γεράσιμος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος των εν Κερκύρα Αργυράδων, Αθήναι 1918.

Σαραντίδης Αρχέλαος, Η Σινασός ήτοι θέσις, ιστορία, ηθική και διανοητική κατάστασις, ήθη, έθιμα και γλώσσα της εν Καππαδοκία κωμοπόλεως Σινασού, Αθήναι 1899.

Σαχίνης Απόστολος, Το Καστοριανό γλωσσάρι, Καστοριά 1996.

Σιδηροπούλου Ευφροσύνης, Λεξιλόγιον Κοτυώρων, Αρχείον Πόντου Σύγγραμμα Περιοδικόν, τόμοι 2-8, Αθήναι 1929-1938

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Κοινά διαλεκτικά Κω και Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 15 & 17, Αθήνα 2003 - 2007.

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Λεξικό του ιδιώματος της Νισύρου, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2015.

Σκαρλάτος Δημήτριος ο Βυζάντιος, Λεξικόν της καθ’ υμάς ελληνικής διαλέκτου, Βασιλική Τυπογραφία, Αθήναι 1835 – τρίτη έκδοση: εκδότης Ανδρέας Κορομηλάς, Αθήναι 1874.

Σκορδέλλης Βλ., Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Σπίντιος Ζαχαρίας, Δαρνάκικο γλωσσάρι (διαδίκτυο).

Σπύρου Αριστοτέλης, Το ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής Δέλβινου και Αγίων Σαράντα, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2008.

Σταθάκης Νίκος, Βατικιώτικα Λόγια (διαδίκτυο).

Σταματιάδης Επαμεινώνδας, Ικαριακά, Σάμος 1893.

Στεφόπουλος Ανδρέας, Το γλωσσάρι της Χρυσής Καστοριάς, Μακεδονικά, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τ. 18, Θεσσαλονίκη 1978.

Συλλογικό, Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων (ΙΛΝΕ), Ακαδημία Αθηνών, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-2016.

Συλλογικό, Λεξικό της κοινής νεοελληνική, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 1998

Σύρκου Αγγελική, Το μεγαρικό γλωσσικό ιδίωμα – λαογραφική μελέτη, Νήσος, Αθήνα 2006.

Τάκης Βασίλης, Η αγραφιώτικη γλώσσα – συμβολή στην έρευνα και την μελέτη του αγραφιώτικου γλωσσικού ιδιώματος, Καρδίτσα 2003.

Τάσιος Φίλιππας, Γλωσσάριο του Πολυγύρου, Τα Χρονικά της Χαλκιδικής, τεύχος 37-38, Θεσσαλονίκη 1983

Τζαβάρας Ξενοφών, Λεξικό του ιμβριακού ιδιώματος, Σύλλογος Ιμβρίων, Αθήνα 2011.

Τζαννετής Κώστας, Γλωσσάριο του Μαραθόκαμπου Σάμου, Σύλλογος Μαραθοκαμπιτών Σάμου, Θεσσαλονίκη 1996.

Τζουμπάρης Φιλήμων, Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Τομπαΐδης Δ. – Συμεωνίδης Χ., Συμπλήρωμα στο ιστορικό λεξικό της Ποντικής Διαλέκτου του Α. Παπαδόπουλου, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 2003.

Τομπαΐδης Δημήτριος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Θάσου, Θεσσαλονίκη 1967.

Τσάκας Νίκος, Πάργα – Θάλασσα – Λαογραφική Μελέτη, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 130-149, Ιωάννινα 1963-1964.

Τσάκας Νίκος, Πάργα - Στεριά λεξιλόγιον, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 161-224, Ιωάννινα 1965-1970.

Τσαφαράς Δημήτριος, Λαγκαδινό Λεξικό – συμβολή στη μελέτη του γλωσσικού ιδιώματος των Λαγκαδίων Αρκαδίας, Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2013.

Τσίκης Νίκος, Γλωσσικά από το Πυργί της Χίου, Σύλλογος Πυργούσων Αττικής, Αθήνα 2002.

Τσιτσέλης Ηλίας, Γλωσσάριον Κεφαλληνίας, Παρνασός, Αθήναι 1877.

Τσοπανάκης Αγαπητός, Το ιδίωμα της Χάλκης (Δωδεκανήσου), Ρόδος 1949.

Φαραντάτος Σπυρίδων-Γεράσιμος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Μονοπολάτων, της επαρχίας Πάλης, του νομού Κεφαλληνίας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1971.

Φαρασόπουλος Συμεών, Τα Σύλατα, Αθήναι 1895.

Φούσκας Ευστράτιος, Λεξιλόγιο Σουφλίου (διαδίκτυο).

Φωστέρης Δ. – Κεσίσογλου Ι., Λεξιλόγιο του Αραβανί, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Χαβιαράς Δημοσθένης, Συλλογή λέξεων και φράσεων εν χρήσει εν Σύμη, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, σύγγραμμα περιοδικόν, τόμος Η’, Κωνσταντινούπολις 1874.

Χαραλαμπάκης Χριστόφορος (σύνταξη-επιμέλεια), Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Ακαδημία Αθηνών, δεύτερη έκδοση με προσθήκες, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 7 τόμοι, Αθήνα 2016.

Χαριτωνίδης Ιωσήφ, Περί της λιβισιανής διαλέκτου, Τραπεζούντα 1911.

Χατζηβασιλείου Στρατής, Γλωσσικά Αγιάσου, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 2-37, 1981 – 1987.

Χατζηγιάννης Στράτος, Ιδιωματικές λέξεις, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 6-12, Αθήνα 1981 – 1982.

Χατζηλάρης Ελευθέριος, Λέρικη τοπολαλιά (διαδίκτυο).

Χατζηστεφάνου Άννα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Καρδαμαίνης, της επαρχίας Κω, της νήσου Κω, του νομού Δωδεκανήσου, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χατσιούλης Μιχαήλ, Σιατιστινή ντοπιολαλιά, Σιάτιστα 2002.

Χελδράιχ Θ., Τα δημώδη ονόματα των φυτών προσδιοριζόμενα επιστημονικώς, επιμέλεια Σπ. Μηλιαράκη, δεύτερη έκδοση, Εστία, Αθήναι 1926.

Χουρμουζιάδης Κ., Γλωσσάριον Τσακιλίου, Θρακικά τ. 12-15, 1939 – 1941.

Χριστοδούλου Χριστόδουλος, Τα Κουζιανιώτκα – Λεξικό του κοζανίτικου ιδιώματος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, Κοζάνη 2003.

Χρυσού Μαρία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος της νήσου Θήρας ή Σαντορίνης, του νομού Κυκλάδων, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χυτήρης Γεράσιμος, Κερκυραϊκό γλωσσάρι – ακατάγραφες και δίσημες λέξεις, Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος ΧΧΙΧ, Κέρκυρα 1987.

Ψάλτης Σταμάτιος, Θρακικά ή Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος της πόλεως Σαράντα Εκκλησιών, Αθήναι 1905.

Ψάνη Πηνελόπη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πολιχνίτου, της επαρχίας Πολιχνίτου, της νήσου Λέσβου Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.


 

a

b

c

d

e

 

 

ανζάν [Κουκκίδης 1960]

Πόντος*

μόλις

 

 

άνζελος

Κύπρος, Όφις*

άγγελος

 

 

ανήασμα

Καστελλόριζο

ανέβασμα

 

 

ανήβα

Σάντα*

ανέβασμα

 

 

άνηβα

Σκόπελος

ανέβασμα

 

δ

ανήβα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανηφόρα

 

δ

ανηβάζω [Germano 1622]

Κοτύωρα*

ανεβάζω

 

 

ανήβαιμαν

Τραπεζούντα*

ανέβασμα

 

δ

ανηβαίνω [Germano 1622]

Κοτύωρα*, Χίος

ανεβαίνω

 

 

ανηβασές

Νάξος

ανηφόρα

 

 

ανήβαση

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ανάβαση

 

δ

ανηβασιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κοζάνη

ανηφόρα

 

 

ανηβασίγια

Κερασούντα*

ανέβασμα

 

δ

ανήβασμα [Germano 1622]

 

ανηφόρα

 

δ

ανήβασμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αϊβαλί

ανέβασμα

 

 

ανηβασμένος [Germano 1622]

 

ανεβασμένος

 

 

ανηβασούρα

Σύμη

δύσπνοια

 

 

ανηβαστός

Ινέπολη*, Οινόη*

ζυμωτός

 

 

ανηβάτης

Χίος

άσθμα

 

 

ανηβατίζου [Ηπίτης 1903]

Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Καρδίτσα

ζυμώνω

 

 

ανηβατός

Αιτωλοακαρνανία

ζυμωτός

 

 

ανηβατός

Χίος

τηγανήτα

 

 

ανήβατος

Τραπεζούντα*

άζυμος

 

 

ανηβατούρ

αϊβαλί, Ίμβρος, Λέσβος

λουκουμάς

 

 

ανηβόλετος [ΙΛΝΕ 1933]

 

ακατόρθωτος

 

 

ανηβόλιασμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανηφόρισμα

 

 

ανήβουλα

Κρήτη

άθελα

 

 

ανηβουλάς

Κρήτη

άθελα

 

 

ανηβουλεύου

Λέσβος

συχνάζω

 

 

ανηβουλίς

Κρήτη

άθελα

 

 

ανήβρεχος

Κάρπαθος

άβρεχτος

 

 

ανηγέριφτους

Ίμβρος

αγύρευτος

 

 

ανήγιαστα

Σίφνος

αξημέρωτα

 

 

ανηγκάζουμαι

Κύπρος

αναγκάζομαι

 

 

ανήγκαση

Κύπρος

ανάγκη

 

 

ανηγκασκά

Λέσβος

βιαστικά

 

 

ανηγκασκός

Λέσβος

βιαστικός

 

 

ανηγκασμένα

Κύπρος

αναγκαστικά

 

 

ανηγκασμένος

Κύπρος

αναγκασμένος

 

 

ανηγκαστά

Κύπρος

αναγκαστικά

 

 

ανηγκαστός

Κύπρος

βιαστικός

 

 

ανήγνταρτος

Κάρπαθος

άγδαρτος

 

δ

ανηγοριάρης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κακολόγος

 

δ

ανηγοριάρης [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ραδιούργος

 

 

ανηζτώ

Λέσβος

ξαναζητώ

 

 

ανήθ

Χαλδία*

άνηθο

 

 

ανηθάρετα

Σαράντα Εκκλησιές*

απροσδόκητα

 

 

ανηθάριτα

Μαγνησία

άθελα

 

 

ανηθέλητος

Σαράντα Εκκλησιές*

διστακτικός

 

 

ανηθέλητους

Μελένικο

διστακτικός

 

 

άνηθθο

Ρόδος

άνηθο

 

 

άνηθθον

Ρόδος

άνηθο

3

λ

ανήθικος

ντεψίζης

ανήθικος

2

δ

άνηθο [Γεννάδιος 1914]

Anethum graveolens: άμηθθον, άνεθο, άνεθον, ανήθ, άνηθθο, άνηθθο, άνηθον, άνηθος, άνθος, άνθους, άννηθας, άννηθο, νύρισμα

άνηθο

 

 

άνηθο [Χελδράιχ 1926]

 

αγριάνηθο

 

 

άνηθον

Κάρπαθος, Χαλδία*

άνηθο

2

 

άνηθος [Γεννάδιος 1914]

Αίγινα, Ζάκυνθος, Κάρπαθος, Κρήτη, Κύπρος, Μύκονος, Πάργα

άνηθο

 

 

ανήκαος

Κάρπαθος

άκαυτος

 

 

ανήκοπος

Κάρπαθος

άκοφτος

 

 

ανήκοτος

Χίος

αστράγαλος

 

 

ανήκοτος

Χίος

άτολμος

 

 

ανήκοτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ασθενικός

 

λ

ανήκουστα

άκουστα

ανήκουστα

 

λ

ανήκουστος

αγρίκιστος, αγρίκιτος, αήκουστος, ανεξάκουστος

ανήκουστος

4

λ

ανήκω

Βασικό Λεξιλόγιο ΚΝΕ 1962 | ακαδέρω, απαρθενεύω, ασπετάρω

ανήκω

 

δ

άνηλα [Ηπίτης 1903]

Νάξος

αξημέρωτα

 

 

ανήλαστος

Τραπεζούντα*

ανήλιος

 

 

άνηλγκια

Ρόδος

αξημέρωτα

 

 

άνηλγκιος

Ρόδος

ανήλιος

2

λ

ανηλεής

ανέλεος

ανηλεής

 

 

ανήλια

Κάρπαθος, Κως, Λέσβος, Νάξος, Ρόδος, Χάλκη

αξημέρωτα

 

 

άνηλια

Κάρπαθος, Σύμη

αξημέρωτα

 

 

ανήλιαγα

Σάμος, Σκόπελος

αξημέρωτα

 

 

ανήλιαγο

Αρκαδία

μουνί

 

δ

ανήλιαγος [Βλαστός 1931]

Θεσπρωτία, Λευκάδα, Τρίγλια*

ανήλιος

 

 

ανήλιαγους

Αιτωλοακαρνανία, Καρδίτσα, Σάμος, Σέρρες, Σκόπελος

ανήλιος

 

δ

ανηλιακό [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ταράτσα

 

 

ανηλιακός

Ήπειρος, Πιερία

ανήλιος

 

 

ανήλιαος

Μάνη

ανήλιος

 

 

ανήλιαστα

Κύθνος, Μήλος, Σάμος, Σίφνος

αξημέρωτα

 

δ

ανήλιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Μάνη

ανήλιος

 

 

ανήλιαστους

Ίμβρος, Σκόπελος

ανήλιος

 

 

ανήλιε

Χαβουτσί*

ανήλιος

 

δ

ανηλιό [Βλαστός 1931]

 

κελάρι

 

 

ανήλιος

& Θεσπρωτία, Ικαρία, Χίος

ανήλιος

 

 

άνηλιος

Ρόδος

ανήλιος

 

 

άνηλιος

Ρόδος

σκουληκαντέρα

 

δ

ανήλιος [Germano 1622]

ανάλιαστος, ανανήλιος, ανήλαστος, ανήλιαγος, ανήλιαγους, ανηλιακός, ανήλιαος, ανήλιαστος, ανήλιαστους, ανήλιε, ανήλιους, ανήλλιος

ανήλιος

 

 

ανήλιους

Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Νιγρίτα, Πιερία

ανήλιος

 

 

ανήλιους

Λέσβος

ηλιοτρόπιο

 

 

ανήλλια

Νίσυρος

αξημέρωτα

 

 

άνηλλια

Νίσυρος

αξημέρωτα

 

 

ανήλλιος

Κύπρος

ανήλιος

 

 

ανήλλιος

Κύπρος

άφαντος

 

 

ανήλουστος

Κάρπαθος

άλουστος

 

 

ανημάρτετος

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αναμάρτητος

 

 

ανημάρτοτος

Κερασούντα*, Σάντα*, Χαλδία*

αναμάρτητος

 

 

ανήμερα

Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύπρος, Νάξος, Χίος

επαύριον

 

 

ανήμερα

Θεσπρωτία, Κεφαλονιά

παραμονή

3

δ

ανήμερα [Βλάχος 1897]

Κερασούντα*, Κύθνος, Μεσσηνία, Οινόη*, Πάργα, Τραπεζούντα*, Σαράντα Εκκλησιές*, Σινασός*

αυθημερόν

 

 

ανήμερε

Τσακωνιά

άγριος

 

δ

ανημέρευτος [Somavera 1709]

ανημέρωτος, αλημέρευτος

ανημέρευτος

 

δ

ανήμερος [Germano 1622]

Ζάκυνθος, Ηλεία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Λευκάδα, Νίσυρος, Τσακήλι*

άγριος

 

 

ανημέρωτα

Χαλδία*

άγρια

 

 

ανημέρωτος [Portius 1635]

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*

άγριος

 

δ

ανημέρωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανημέρευτος

 

 

ανήμιρα

Ευρυτανία, Ίμβρος, Καρδίτσα, Λέσβος, Σάμος, Φωκίδα

αυθημερόν

 

 

ανήμιρα

Αιτωλοακαρνανία

παραμονή

 

 

ανήμιρους

Λαγκαδάς, Σάμος, Χαλκιδική

άγριος

 

 

ανημουσιούρσμα [Ηπίτης 1903]

Αιτωλοακαρνανία

ανεμοστοίβαγμα

 

 

ανημουστίβασμα [Ηπίτης 1903]

Αιτωλοακαρνανία

ανεμοστοίβαγμα

 

 

ανημουστούρ [Ηπίτης 1903]

Αιτωλοακαρνανία

χιονοθύελλα

 

 

ανήμπλετος

Κύπρος

τυφλός

 

 

ανημπόζα

Τσακωνιά

ανημποριά

 

 

ανημποζία

Τσακωνιά

ανημποριά

 

 

ανημπόιριο

Μάνη

ανημποριά

 

δ

ανημποράω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανημποριάζω

 

 

ανήμπορε

Τσακωνιά

ανήμπορος

 

δ

ανημπορεσιά [Βλαστός 1931]

Νάξος, Χίος

ανημποριά

 

δ

ανημπόρετος [Somavera 1709]

 

ανήμπορος

 

 

ανημπορεύγω

Μέγαρα

ανημποριάζω

 

 

ανημπορεύγω

Μέγαρα

αρρωσταίνω

 

δ

ανημπόρευτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανήμπορος

 

 

ανημπορεύω

Μύκονος

αρρωσταίνω

 

δ

ανημπορεύω [Σκαρλάτος 1874]

Κεφαλονιά, Πάργα

ανημποριάζω

 

 

ανημπόρια

Κέρκυρα

αρρώστια

 

δ

ανημπόρια [Βλαστός 1931]

Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Λακωνία, Λευκάδα, Μάνη, Μεσσηνία, Πάργα, Τσακωνιά, Χίος

ανημποριά

 

 

ανημπορία [Ηπίτης 1903]

Δέλβινο, Εύβοια, Κύθηρα, Τσακωνιά, Χαβουτσί*

ανημποριά

 

δ

ανημποριά [Λεξικό Πρωίας 1933]

αμπορεσιά, αμπουριά, ανεμπόρια, ανημπόζα, ανημποζία, ανημπόιριο, ανημπορεσιά, ανημπόρια, ανημπορία, ανημπορκά, ανημπουράδα, ανημπουριά, ανημπούρια, ανμπόρια, ανουμποριά, ανπουριά

ανημποριά

 

 

ανημποριάζζω

Σύμη

ανημποριάζω

 

δ

ανημποριάζω [Βλαστός 1931]

ανημποράω, ανημπορεύγω, ανημπορεύω, ανημποριάζζω, ανημπορώ, ανημπουρεύου, ανμπουρεύου, ανουμποριάζω

ανημποριάζω

 

 

ανημπορκά

Κύπρος

ανημποριά

3

δ

ανήμπορος [Meursius 1614]

ανέμπορος, ανεμπόρετος, ανήμπορε, ανημπόρετος, ανημπόρευτος, ανήμπουρους, ανμπόριτους, ανουμποριασμένος, ανούμπορος, ζαΐφης

ανήμπορος

 

δ

ανημπορώ [Legrand 1882]

Κρήτη

ανημποριάζω

 

 

ανημπουράδα

Ίμβρος

ανημποριά

 

 

ανημπουρεύγου

Λέσβος

αρρωσταίνω

 

 

ανημπουρεύου

Ιωάννινα, Λιβίσι*, Σκύρος

ανημποριάζω

 

 

ανημπουριά

Αδριανούπολη*, Αϊβαλί, Αίνος*, Λέσβος*, Λιβίσι*, Σάμος

ανημποριά

 

 

ανημπούρια

Μακεδονία

ανημποριά

 

 

ανήμπουρους

Αδριανούπολη*, Ίμβρος, Ιωάννινα, Λέσβος, Λιβίσι*, Νιγρίτα, Πιερία, Σάμος, Σέρρες, Χαλκιδική

ανήμπορος

 

 

ανήννοιος

Κάρπαθος

ανάνοιχτος

 

 

ανήντυτος

Κάρπαθος

άντυτος

 

δ

ανήξερα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ανέξερτα

ανήξερα

 

 

ανήξερε

Τσακωνιά

ανήξερος

 

δ

ανηξεριά [Βλαστός 1931]

 

αμάθεια

 

 

ανηξερκά

Κύπρος

αμάθεια

2

δ

ανήξερος [Βλάχος 1897]

ανείξερος, ανέξερος, ανέξερτος, ανέφσερο, ανήξερε, ανήξευρος, ανήξιρους, άξευρος, άξιρους. νάφσερο

ανήξερος

 

 

ανηξεροσύνη

Κέρκυρα

άγνοια

 

 

ανηξευκά

Κύπρος

άγνοια

 

δ

ανήξευρος [Meursius 1614]

Κάρπαθος, Κερασούντα*, Οινόη*

ανήξερος

 

 

ανήξιρους

Αδριανούπολη*, Καρδίτσα, Νιγρίτα, Σάμος, Σέρρες

ανήξερος

 

 

ανηολά

Κάρπαθος

άθελα

 

 

ανηολιάντζω

Κάρπαθος

ανηφορίζω

 

 

ανηόλιασμα

Κάρπαθος

ανηφόρισμα

 

 

ανηορεύγκω

Κάρπαθος

μνημονεύω

 

 

ανηόρευτος

Κάρπαθος

αγύρευτος

 

 

ανηόρευτος

Κύπρος

αμνημόνευτος

 

 

ανηοστώ

Κάρπαθος

βοηθλω

 

 

ανήουλα

Κάρπαθος

άθελα

 

 

ανήπλυτος

Θήρα, Κάλυμνος, Κρήτη, Νάξος, Νίσυρος, Πάρος, Ρόδος

άπλυτος

 

δ

ανηπρόκοπα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανεπρόκοπα

 

δ

ανηπρόκοπος [Σκαρλάτος 1835]

Κρήτη

ανεπρόκοπος

 

 

ανήσαγος

Κοτύωρα*

ανήσυχος

 

 

ανήσβηστος

Κάρπαθος

άσβηστος

 

 

ανήσκαφτος

Κάρπαθος

άσκαφτος

 

δ

ανήσκιαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανίσκιωτος

 

δ

ανήσκιωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανίσκιωτος

 

 

ανήσπορος

Κάρπαθος

άσπαρτος

 

 

ανησύχαστος

Κάλυμνος, Μάνη

ανήσυχος

4

λ

ανησυχία

Buck List 16.33 | αλαζονιά, αναμούρα, αναδοσιά, αναμούρα

ανησυχία

4

λ

ανήσυχος

ακατακάθστους, ακαταλάγιαστος, αλάρουτους, ανερήνευτος, ανήσαγος, ανησύχαστος, αρήνευτος, ασιγούριφτους

ανήσυχος

5

λ

ανησυχώ

Βασικό Λεξιλόγιο ΚΝΕ 1962 | αλαζονεύομαι, αναμουριάζουμι, τριμιχούμαι

ανησυχώ

 

 

ανήσφαος

Κάρπαθος

άσφαχτος

 

 

ανήφερος

Ρόδος

ανηφόρα

 

 

ανηφοζακό

Τσακωνιά

ανηφορικός

 

 

ανηφοζίζου

Τσακωνιά

ανηφορίζω

 

 

ανηφοϊριά

Μάνη

ανηφόρα

 

 

ανηφοϊριακά

Μάνη

ανηφορικά

 

 

ανηφοϊριακός

Μάνη

ανηφορικός

 

 

ανήφορα

Ινέπολη*, Κύπρος, Χαβουτσί*

ανηφορικά

3

δ

ανηφόρα [Βεντότης 1790]

αναβάλουσα, αναβασιά, ανάβατο, αναβόλεμα, ανάβολος, αναδρομιά, αναουνιά, αναφόρι, ανέβα, ανέβαν, ανέβας (το), ανέβαση, ανεβασιά, ανεβασίδι, ανέβασμα, ανεβατό, ανεβόλεμα, ανεβόλιασμα, ανεόλιασμα, ανέταμα, ανέφαρος, ανεφορίγια, ανέφορο, ανέφορος, ανήβα, ανηβασές, ανηβασιά, ανήβασμα, ανήφερος, ανηφοϊριά, ανηφοράρης, ανήφορε, ανηφορέα, ανήφορης, ανηφόρι, ανηφορία, ανηφόρια, ανηφοριά, ανηφορίγια, ανηφορίδα, ανήφορο, ανήφορον, ανήφορος, ανήφουρους, ανιβασιά, ανιβουλάρς, ανφόρ, ανφόρα, ανφούρ, ανφουριά, κακόσκαα, ναμαρέα, νηβόλεμα, νηφόρα, νταμπάν, νφορ, νωμαρέα, πανώφορος, πλαούνα, ρίζωμα

ανηφόρα

 

δ

ανηφοράκι [ΙΛΝΕ 1939]

 

ανηφορίτσα

 

 

ανηφοράκιν

Κάρπαθος

ανηφορίτσα

 

 

ανηφοράκος [ΙΛΝΕ 1939]

Αργολίδα

ανηφορίτσα

 

 

ανηφοράρης

Κάρπαθος

ανηφόρα

 

 

ανηφοράς

Κρήτη

φεγγίτης

 

 

ανηφοράς [Βλάχος 1659]

Κρήτη

καμινάδα

 

δ

ανηφοράω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αρκαδία

ανηφορίζω

 

 

ανήφορε

Τσακωνιά

ανηφόρα

 

 

ανηφορέα

Μέγαρα

ανηφόρα

 

 

ανηφορέβω [Βλαστός 1931]

 

ανηφορέβω

 

 

ανηφορεύω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανηφορίζω

 

 

ανήφορης

Αρκαδία

ανηφόρα

 

δ

ανηφόρι [Βλαστός 1931]

Ήπειρος, Λακωνία, Μάνη, Σύρος, Χίος

ανηφόρα

 

 

ανηφορία

Κερασούντα*, Μάνη, Τραπεζούντα*

ανηφόρα

 

δ

ανηφοριά [Βλαστός 1931]

Ηλεία, Κεφαλονιά, Θεσπρωτίσ

ανηφόρα

 

δ

ανηφόρια [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανηφόρα

 

δ

ανηφοριάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανηφορίζω

 

 

ανηφοριακά

Κύθηρα, Λακωνία, Μάνη

ανηφορικά

 

 

ανηφοριάκιν

Κάρπαθος

ανηφορίτσα

 

 

ανηφοριακό

Τσακωνιά

ανηφορικός

 

 

ανηφοριακός

Αχαΐα, Κύθηρα, Κορινθία

ανηφορικός

 

 

ανηφοριαστός

Ήπειρος

ανηφορικός

 

 

ανηφορίγια

Κερασούντα*

ανηφόρα

 

 

ανηφορίδα

Νάξος, Σύμη

ανηφόρα

 

 

ανηφοριδάκι

Κάρπαθος, Τήλος

ανηφορίτσα

 

 

ανηφορίζου

Αυλωνάρι, Κονίστρες, Μάνη

ανηφορίζω

 

δ

ανηφορίζω [Βεντότης 1790]

αναβολεματίζω, αναβολεύγω, αναβολεύω, αναβουλεύου, αναριζώνω, ανεβολεματίζω, ανεβολεματώ, ανεβολεύω, ανεβολιάζω, ανεντρανίντζω, ανεουλίαντζω, ανεφορίζω, ανηολιάντζω, ανηφοζίζου, ανηφοράω, ανηφορέβω, ανηφορεύω, ανηφοριάζω, ανηφορίζου, ανηφορίντζω, ανηφορώ, ανφορώ, ανφουράου, ανφουριάζου, ανφουρνάου, ανφουρνώ, ανφουρού, νεολεύγω, νηφοριδιάζζω, ριζώνω

ανηφορίζω

2

δ

ανηφορικά [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

ανέφαρα, ανέφορα, ανηφοϊριακά, ανήφορα, ανηφοριακά, ανήφουρα, πανουφόρου

ανηφορικά

2

δ

ανηφορικός [Germano 1622]

ανεφορεκός, ανεφορετός, ανηφοζακό, ανηφοϊριακός, ανηφοριακό, ανηφοριακός, ανηφοριαστός, ανηφοριστός, ανφουριαστός, ανφουριστός

ανηφορικός

 

 

ανηφορίντζω

Κάρπαθος

ανηφορίζω

 

δ

ανηφόρισμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ανεβόλιασμα, ανεούλιασμα, ανηβόλιασμα, ανηόλιασμα

ανηφόρισμα

 

δ

ανηφοριστός [Ηπίτης 1903]

Ήπειρος

ανηφορικός

 

 

ανηφορίτσα

ανηφοράκι, ανηφοράκιν, ανηφοράκος, ανηφοριάκιν, ανηφοριδάκι

ανηφορίτσα

 

 

ανήφορο

Ρόδος

ανηφόρα

 

 

ανηφοροκατήφορο

Κύθηρα

ανηφοροκατήφορος

 

δ

ανηφοροκατήφορος [Βεντότης 1790]

ανηφοροκατήφορο, ανφουρουκατήφουρους

ανηφοροκατήφορος

 

 

ανήφορον [Germano 1622]

Κάρπαθος, Κύπρος, Ρόδος

ανηφόρα

 

δ

ανήφορος [Germano 1622]

Αργολίδα, Αρκαδία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Κάρπαθος, Κερασούντα*, Μάνη, Ρόδος

ανηφόρα

 

δ

ανηφορώ [Ηπίτης 1903]

Ήπειρος, Κάρπαθος

ανηφορίζω

 

 

ανηφούρα

Κωνσταντινούπολη

ανηφόρα

 

 

ανήφουρα

Πιερία

ανηφορικά

 

 

ανηφουράς

Ίμβρος

καμινάδα

 

 

ανηφουριάς

Ίμβρος

καμινάδα

 

 

ανηφουρνιάς

Ίμβρος

καμινάδα

 

 

ανήφουρους

Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία, Θάσος, Ημαθία, Καστοριά, Κοζάνη, Λέσβος, Νιγρίτα, Σάμος, Σέρρες, Σιάτιστα, Σουφλί

ανηφόρα

 

δ

ανήψητος [Germano 1622]

Κάλυμνος, Κρήτη, Χίος

άψητος

 

 

ανήψητους

Λιβίσι*

άψητος

3

δ

ανηψιός [Βλάχος 1897]

 

ανιψιός

 

 

ανθ

Γρεβενά, Λάρισα

άνθιση

 

 

ανθ

Ιωάννινα, Πιερία

λουλούδι

 

 

ανθάριτους

Ίμβρος

αναπάντεχος

 

δ

ανθάτος [Βλαστός 1931]

 

ανθισμένος

3

λ

ανθεκτικός

ακατάλυτος, ακατέλυτος, βασταγερός

ανθεκτικός

 

δ

ανθηλογή [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύπρος

αντιλογία

 

δ

ανθί [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ζάκυνθος

λουλούδι

 

δ

άνθι [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κέρκυρα, Πάργα, Πελοπόννησος, Τσακωνιά, Χαβουτσί*

λουλούδι

 

 

άνθια

Μύκονος

κέφια

 

 

ανθιβάλω

Μεσσηνία

αμφιβάλλω

 

 

ανθιβάλω

Κέρκυρα

μνημονεύω

 

 

ανθιβάνου

Αιτωλοακαρνανία

αμφιβάλλω

 

 

ανθιβάνω

Κέρκυρα, Μεσσηνία

αμφιβάλλω

 

 

ανθιβολή

Ζάκυνθος, Μεσσηνία

αμφιβολία

 

 

ανθιβολή

Κύπρος

διήγηση

 

δ

ανθιβόλι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

πατρόν

 

δ

ανθίβολο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

πατρόν

 

 

ανθίβολον

Σαμψούντα*

πεζόβολος

 

 

ανθίβολος

Κοτύωρα*, Σάντα*

πεζόβολος

 

 

ανθίβουλος

Μεσσηνία

αμφίβολος

 

δ

ανθίζομαι [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

Λακωνία

υποπτεύομαι

 

 

ανθίζου

Καστοριά, Τσακωνιά

ανθίζω

 

 

ανθίζουμαι [Βλαστός 1931]

 

υποπτεύομαι

 

 

ανθίζουμι

Σκόπελος

ψυλλιάζομαι

2

λ

ανθίζω [Germano 1622]

Atlas Linguarum Europae 38 | αθθίζζω, αθθίζου, αθθίζω, αθθίνου, αθθίντζω, αθθίτζω, αθθιώ, αθθκιώ, αθθολοώ, αθθόννω, αθθού, αθθώ, αθίζου, αθίζω, αθιώ, αθίω, αθτίζζω, αθώ, αθώ, ανθίζου, ανθιώ, ανθού, ανθώ, ατθίζζω, ατθίζω, ατθίτζω, ατθώ, αττίζω, αττιώ, αττώ, θθίζω, θθιώ, ττίζω

ανθίζω

 

 

ανθιλογία

Κύπρος

αντιλογία

 

δ

ανθιλογιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αντιλογία

 

 

ανθιός [Βλαστός 1931]

 

ανθισμένος

2

λ

άνθιση

άθθιμαν, άθθιση, άθθισμαν, αθθολόημαν, αθιρμός, αθισμός, ανθ

άνθιση

2

λ

ανθισμένος [Germano 1622]

αθθισμένος, αθισμένος, ανθάτος, ανθιός, ανθιστός

ανθισμένος

 

δ

ανθιστός [Βλαστός 1931]

 

ανθισμένος

 

 

ανθιώ

Παξοί

ανθίζω

 

δ

ανθοβολή [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανθοφορία

 

δ

ανθοβολιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανθοφορία

 

λ

ανθοβολώ

αθθολοώ, αθοβολού, αθοβολώ, αθομυρίζω

ανθοβολώ

 

λ

ανθόγαλα

Atlas Linguarum Europae 333 | αθθόγαλο, αθόαλαν, αθόγαλα, αθόγαλαν, αθόγαλο, αθόγαλον, αθόγαλος, άθος, θόαλαν, θόγαλα, θόγαλαν, στάκα

ανθόγαλα

 

δ

ανθογυάλι [Βλαστός 1931]

 

ανθοδοχείο

3

λ

ανθοδέσμη

βιολαρά, ροδαρά, τόπι

ανθοδέσμη

2

λ

ανθοδοχείο

αθογυάλι, ανθογυάλι

ανθοδοχείο

 

δ

ανθόκλαδο [Βλαστός 1931]

ανθοκλάδι

ανθόκλαδο

 

λ

ανθολόγημα

ανθολοή, ανθολόι

ανθολόγημα

 

δ

ανθολοή [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανθολόγημα

 

δ

ανθολόι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανθολόγημα

 

λ

ανθόνερο

αθθόνερο, αθόνερο

ανθόνερο

 

 

άνθος

Κέρκυρα, Μύκονος, Σαράντα Εκκλησιές*

άνηθο

3

δ

άνθος [Corona Preciosa 1527]

Buck List 8.57 |

λουλούδι

 

 

ανθός [Βλαστός 1931]

Λάρισα, Λουλέβουργας*, Πελοπόννησος, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

λουλούδι

2

λ

ανθότυρο

αθθοτύρι, αθθότυρο, αθθότυρον, αθθότυρος, αθότερο, αθότρους, αθοτύρα, αθοτύρι, αθότυρο, αθότυρον, αθότυρος, αθότυρους, αθουτύρ, αναράες, αναρή, ανθότυρου, αττότυρον, αττότυρος, αφόκιουζη, αφοκιούζι, αφόκιουρε

ανθότυρο

 

 

ανθότυρου

Ιωάννινα

ανθότυρο

 

 

ανθού

Τσακωνιά

ανθίζω

 

 

άνθους

Βόρεια Εύβοια, Θεσσαλία, Καρδίτσα, Μαγνησία, Πιερία, Σάμος

άνηθο

 

 

άνθους

Μαγνησία

λουλούδι

2

λ

ανθοφορία

ανθοβολή, ανθοβολιά, λουλούδισμα

ανθοφορία

 

 

ανθρακιά

Κοζάνη, Σινασός*

θράκα

 

δ

ανθρακιά [Σκαρλάτος 1835]

 

χόβολη

 

δ

ανθρακούφη [Βλαστός 1931]

 

χόβολη

 

δ

ανθρακώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κερασούντα*

αθρακώνω

 

 

άνθρεπος

Προποντίδα

άνθρωπος

 

 

άνθριπους

Μάδυτος*, Στενήμαχος*

άνθρωπος

 

 

άνθρουπ

Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Κοζάνη, Σέρρες, Φθιώτιδα, Φωκίδα

άνθρωποι

 

 

ανθρουπάκους

Πιερία

ανθρωπάκος

 

 

ανθρουπάξ

Αιτωλοακαρνανία

ανθρωπάκος

 

 

ανθρουπεύου

Μαγνησία

ανθρωπεύω

 

 

ανθρουπίσιους

Σουφλί

ανθρώπινος

 

 

ανθρουπνός

Γρεβενά, Καστοριά, Λήμνος

ανθρώπινος

 

 

άνθρουπους

Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Καστοριά, Στενήμαχος*, Τρίκαλα, Φωκίδα

άνθρωπος

 

δ

ανθρωπάκης [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανθρωπάκος

3

δ

ανθρωπάκι [Portius 1635]

αδρωπούδιν, αθθρωπούδιν, αθθρωπούιν, αθρουπάκ, αθρουπέλους, αθρουπούδ, αθρωπάκι, ανθρωπαράκι, ανθρωπάρι, ανθρωπάτσι, αντρεπούντι

ανθρωπάκι

3

δ

ανθρωπάκος [Βλάχος 1897]

ανθρουπάκους, ανθρουπάξ, ανθρωπάκης

ανθρωπάκος

 

δ

ανθρωπαράκι [Germano 1622]

 

ανθρωπάκι

 

 

ανθρωπάρι [Germano 1622]

 

ανθρωπάκι

 

 

ανθρωπάτσι

Τσακωνιά

ανθρωπάκι

 

δ

ανθρωπεύω [Βλάχος 1897]

αγρωπεύκω, αθρουπεύγου, αθρουπεύου, αθρωπέγκου, αθρωπεύγκω, αθρωπεύγω, αθρωπεύκω, αθρωπεύου, αθρωπεύω, αθρωπίζω, ανθρουπεύου, ανθρωπίζω, αρθωπίζω, αχρωπεύκω

ανθρωπεύω

 

 

ανθρωπία

Μέγαρα, Σαμψούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*

ανθρωπιά

3

δ

ανθρωπιά [Βεντότης 1790]

αγρωπιά, αγρωπκιά, αδρωπιά, αδρωπκιά, αθθρωπκιά, αθρουπιά, αθρωμπτσά, αθρωπέα, αθρωπιά, αθρωπία, αθρωπκιά, αθρωπότη, ανθρωπία, ανθρωπίγια, ανταμλίκ, αρθεπία, αρθωπία, αχρωπκιά

ανθρωπιά

 

 

ανθρωπίγια

Κερασούντα*, Χαλδία*

ανθρωπιά

 

δ

ανθρωπίζω [Βλάχος 1659]

Κερασούντα*, Λευκάδα

ανθρωπεύω

 

δ

ανθρωπίλα [Βλαστός 1931]

για μυρουδιά: αρθωπέα

ανθρωπίλα

4

λ

ανθρώπινα

αδρωπινά, αθθρωπινά, αθρωκινά, αθρωπινά,ανθρωπινά, αρθωπινά

ανθρώπινα

 

δ

ανθρωπινά [Germano 1622]

Κερασούντα*

ανθρώπινα

3

λ

ανθρώπινος [Germano 1622]

αθθρωπινός, αθρωκινέ, αθρώκινε, αθρωπινέ, αθρώπινος, αθρωπινός, ανθρουπίσιους, ανθρουπνός, αρθωπινός

ανθρώπινος

 

δ

ανθρωπινός [Βλάχος 1659]

Θήρα, Κερασούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ανθρωπινός

 

 

άνθρωπο

Τσακωνιά

άνθρωπος

 

 

ανθρωποδύναμη

Κεφαλονιά

αλληλοβοήθεια

3

 

ανθρώποι

Αμοργός, Άνδρος, Αρκαδία, Αχαΐα, Ιθάκη, Κάρπαθος, Κρήτη, Λακωνία, Λευκάδα, Μεσσηνία, Νάξος, Ρόδος

άνθρωποι

 

 

άνθρωποι

& Αίνος*, Αμοργός, Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Θεσπρωτία, Ιθάκη, Ικαρία, Ιωάννινα, Κάλυμνος, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κρήτη, Λακωνία, Λευκάδα, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Ρόδος, Σιάτιστα, Σύρος, Χάλκη, Χίος

άνθρωποι

5

 

άνθρωποι

αθρώποι, άθτωποι, άνθρουπ, άνθρωποι

άνθρωποι

 

δ

ανθρωπολόι [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

ανθρωπομάνι

 

δ

ανθρωπομάνι [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αμούντι, ανθρωπολόι

ανθρωπομάνι

 

 

ανθρωποπαρέντσα

Λευκάδα

κολακεία

 

 

ανθρωποπαρέσιο

Αρκαδία

κολακεία

 

 

ανθρωποπαρέσκια

Ζάκυνθος

κολακεία

 

 

άνθρωπος

Swadesh List 38 | Buck List 2.1 | Βασικό Λεξιλόγιο ΚΝΕ 1962 | & Αδριανούπολη*, Αμοργός, Ανάφη, Άνδρος, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Ευρυτανία, Ηλεία, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάρυστος, Καστελλόριζο, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κονίστρες, Κορινθία, Κοτύωρα*, Κρήτη, Κύθνος, Κύπρος, Λακωνία, Λευκάδα, Μάνη, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σύμη, Σύρος, Χαλδία*, Χίος

άνθρωπος

5

δ

άνθρωπος [Corona Preciosa 1527]

άγρωπος, άδρεπο, άδρωπος, άθερπο, άθθρωπος, άθιπους, άθρεπο, άθρεπος, άθριπους, αθρουπιά, αθρουπνός, άθρουπους, άθρωπο, άθρωπος, άιπους, άνθρεπος, άνθριπους, άνθρουπους, άνθρωπο, άνταμ, άντρεπο, άντριπο, άντρουπους, άντρωπο, άντρωπος, άντχρουπο, άραμπους, άρθεπος, άρθωπος, άρουπος, άρσωπος, άρτουπους, άρωπος, άτθρωπος, άτρεπο, άτρεπος, άτρωπος, άτσουπο, άτσωπο, άφιπους, άχρωπος, γιάντρωπος, γιάτθρωπος, ισάνι, ολάν (ο)

άνθρωπος

 

δ

ανθρωπότη [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανθρωπότητα

4

λ

ανθρωπότητα

αθρωπότη

ανθρωπότητα

2

λ

ανθρωποφάγος

αγροφάς, αθθρωποφάς, αθρουπουφάγους, αθρωποφάγος, αθρωποφάος, αθρωποφάς, ανθρωποφάς, αρθεποφάγος, αρθωποφάγος

ανθρωποφάγος

 

δ

ανθρωποφάς [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Φούρνοι

ανθρωποφάγος

 

δ

ανθώ [Germano 1622]

Ζάκυνθος, Κερασούντα*, Σάντα*, Χαλδία*

ανθίζω

 

 

ανί

Απουλία, Καλαβρία

υνί

 

 

άνι

Δέλβινο, Κρήτη, Τσακωνιά

αν

 

 

ανιαίννω

Χάλκη

ανεβαίνω

 

 

ανιαίνω

Καστελλόριζο, Χίος

ανεβαίνω

 

 

ανιάκαρα (η)

Ζάκυνθος

πίπιζα

 

 

ανίαστος

Σάντα*, Χαλδία*

ακόπριστος

 

 

άνιαστος

Χίος

ανεβατός

 

 

άνιαστους

Σάμος

αδιάφορος

 

 

άνιατε

Τσακωνιά

ανάκουστος

 

 

ανιάτρευτος

Κύθηρα

αγιάτρευτος

 

 

ανιβαζζάρω

Χίος

πλειοδοτώ

 

 

ανιβαζζέρνω

Χίος

πλειοδοτώ

 

 

ανιβάζου

Αλόννησος, Αυλωνάρι, Καρδίτσα, Καστοριά, Κονίστρες, Χαλκιδική

ανεβάζω

 

δ

ανιβάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Δέλβινο, Ζάκυνθος, Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Νάξος, Όφις*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*, Χίος

ανεβάζω

 

 

ανίβαθος

Νάξος

ρηχός

 

 

ανιβαίζου

Αδριανούπολη*, Σάμος

ανεβάζω

 

 

ανιβαίννου

Καλαβρία

ανεβαίνω

 

 

ανιβαίννω

Χίος

ανεβαίνω

 

 

ανιβαίνου

Αυλωνάρι, Ευρυτανία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Κονίστρες, Λέσβος, Νιγρίτα, Πιερία, Σέρρες, Σκόπελος, Λήμνος, Νιγρίτα, Χαλκιδική

ανεβαίνω

 

 

ανιβαίνω [Portius 1635]

Δέλβινο, Καστελλόριζο, Κερασούντα*, Κύμη, Λευκάδα, Οινόη*, Όφις*, Σάντα*, Σύμη, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ανεβαίνω

 

 

ανιβάλου

Λήμνος

διηγούμαι

 

 

ανίβαν

Κύπρος

εβίβα

 

 

ανιβάνσα

Ίμβρος

πηγή

 

 

ανιβαντζάρου

Ίμβρος

πλειοδοτώ

 

 

ανιβαντζάρσμα

Ίμβρος

πλειοδοσία

 

 

ανιβαντζέρνου

Ίμβρος

πλειοδοτώ

 

 

ανιβάριτους

Ήπειρος

ακούραστος

 

 

ανιβασά

Ίμβρος

ανέβασμα

 

 

ανιβασιά

Κοζάνη

ανηφόρα

 

 

ανιβασιά

Ίμβρος

δύσπνοια

 

 

ανιβάσταγος

Κύθηρα

αβάσταχτος

 

 

ανιβάσταγους

Αιτωλοακαρνανία

αβάσταχτος

 

 

ανιβάσταους

Αιτωλοακαρνανία

αβάσταχτος

 

 

ανιβάσταχτος

Κύθηρα

αβάσταχτος

 

 

ανιβατζαΐζου

Σαμοθράκη

πλειοδοτώ

 

 

ανιβατζάρου

Σάμος

πλειοδοτώ

 

 

ανιβάτης

Λιβίσι*

αναβάτης

 

 

ανιβάτης

Χίος

δύσπνοια

 

 

ανιβατιά

Λιβίσι*

ανέβασμα

 

 

ανιβατό

Κοζάνη

τουλουμοτύρι

 

 

ανιβατόρ

Κοζάνη, Νιγρίτα

αναβατόριο

 

 

ανιβατός

Αιτωλοακαρνανία, Όφις*, Σάμος

ένζυμος

 

 

ανιβάτς

Σάμος

αναβάτης

 

 

ανίβγαλτους

Αϊβαλί*, Ίμβρος, Λέσβος

άβγαλτος

 

 

ανίβγαστους

Λέσβος

αταξίδευτος

 

 

ανίβγομαι

Καστελλόριζο

νίβομαι

 

 

ανιβέτα

Λήμνος

σκάλα

 

 

ανιβούθιου

Ίμβρος

βοήθεια

 

 

ανιβούθου

Ίμβρος

βοήθεια

 

 

ανιβουκατβαίνου

Ίμβρος

ανεβοκατεβαίνω

 

 

ανιβουκατέβασμα

Λιβίσι*, Σάμος

ανεβοκατέβασμα

 

 

ανιβουκατιβαίννου

Λιβίσι*

ανεβοκατεβαίνω

 

 

ανιβουλάρς

Σαμοθράκη

ανηφόρα

 

 

ανιβουλή

Ίμβρος, Λήμνος

δηλητήριο

 

 

ανιβουλή

Λήμνος

εμετός

 

 

ανιβουλή

Ίμβρος

κατάρα

 

 

ανιβουλιός

Αιτωλοακαρνανία

τυφλοπόντικας

 

 

ανιβράου

Νιγρίτα

αναβλύζω

 

 

ανιβρουχιά

Αδριανούπολη*, Αϊβαλί*, Κόνιτσα, Ιωάννινα, Λέσβος, Φιλιππούπολη*

ανομβρία

 

 

ανιβροχιά

Αχαΐα, Κάρπαθος

ανομβρία

 

 

ανιβρύζου

Σάμος

αναβλύζω

 

 

ανιβρύω

Δαρδανέλια*

αναβλύζω

 

 

ανιβρώ

Λέσβος, Χαλκιδική

αναβλύζω

 

 

ανιγαδεύουμι

Σάμος

επιθυμώ

 

 

ανιγαλιάζου

Δαρδανέλια, Ίμβρος, Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Τήνος

αγαλλιάζω

 

 

ανιγαλιάζουμ

Ίμβρος

ψυχορραγώ

 

 

ανιγάλιας

Ίμβρος, Σαμοθράκη

αγαλλίαση

 

 

ανίγγιος

Κύμη

ανέγγιχτος

 

 

ανίγγιστος

Κάρπαθος, Σύμη

ανέγγιχτος

 

 

ανιγέλιου

Ίμβρος, Λήμνος

κοροϊδία

 

 

ανιγιλαστής

Ίμβρος

περιγελαστής

 

 

ανιγιλώ

Αιτωλοακαρνανία, Ίμβρος, Καλλίπολη*, Κύπρος, Λέσβος, Λήμνος, Σαμοθράκη, Σάμος, Τένεδος

περιγελώ

 

 

ανιγκάζου

Ίμβρος, Λήμνος, Νιγρίτα, Σέρρες

αναγκάζω

 

 

ανιγκαρτώ

Σάμος

ξερνώ

 

 

ανίγκαση

Σίφνος, Σύρος

δυσκοιλιότητα

 

 

ανιγκιανό

Κρήτη

βέβαια

 

 

ανιγκλαβή

Σάμος

διαθήκη

 

 

ανιγκλαβή

Σάμος

προικοσύμφωνο

 

 

ανιγκριγιόνου

Λέσβος

παρακινώ

 

 

ανιγκρίζου

Σάμος

εξαγριώνω

 

 

ανιγκρίζουμι

Σάμος

καυλώνω

 

 

ανιγκρισμένους

Σάμος

καυλωμένος

 

 

ανιγκώνας

Νιγρίτα

αγκώνας

 

 

ανιγλιάζου

Ίμβρος, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λήμνος, Σάμος

αναγουλιάζω

 

 

ανιγλιώ

Σάμος

αναγουλιάζω

 

 

ανιγνιασιά

Αδριανούπολη*

ξεγνοιασιά

 

 

ανίγνουσους

Ίμβρος

αμάθητος

 

 

ανίγνουστους

Ίμβρος, Σαμοθράκη

άγνωστος

 

 

ανίγνουστους

Ίμβρος

αμάθητος

 

 

ανιγνώνου

Σάμος

διαβάζω

 

 

ανιγνώργους

Άρτα

αγνώριστος

 

 

ανιγνώριμος

Κάρπαθος

αγνώριστος

 

 

ανιγνώριστους

Αίνος*

άγνωστος

 

 

ανιγνώρμους

Φθιώτιδα

αγνώριστος

 

 

ανίγνωρος

Ιθάκη

αγνώριστος

 

 

ανίγνωρος

Ιθάκη

άγνωστος

 

 

ανιγνώρστος

Μάδυτος*

αγνώριστος

 

 

ανιγνώρστους

Σκόπελος

αγνώριστος

 

 

ανιγνώστς

Αιτωλοακαρνανία, Σάμος

αναγνώστης

 

 

ανιγός

Σαμοθράκη

αυλάκι

 

 

ανιγουγυρεύου

Σάμος

ψάχνω

 

 

ανιγούλα

Ίμβρος, Λήμνος, Μάδυτος*, Νιγρίτα, Σάμος

αναγούλα

 

 

ανιγουλιάζου

Νιγρίτα, Σάμος

αναγουλιάζω

 

 

ανιγουμίζου

Ίμβρος

μετατοπίζομαι

 

 

ανιγουρεύγου

Λέσβος

γυρεύω

 

 

ανιγουρεύγου

Λέσβος

ψάχνω

 

 

ανιγουρεύου

Ίμβρος

γυρεύω

 

 

ανιγουρεύου

Σάμος

μνημονεύω

 

 

ανιγουρεύου

Λέσβος, Σάμος

ψάχνω

 

 

ανίγραφος

Κάρπαθος

άγραφος

 

 

ανίγρικα

Κάρπαθος

ακατανόητα

 

 

ανίγρικους

Νιγρίτα

αγενής

 

 

ανίγρικους

Νιγρίτα

άξεστος

 

 

ανιγρώνιστος

Κάρπαθος

αγνώριστος

 

 

ανιγρώνμους

Μακεδονία

αγνώριστος

 

 

ανιγυρίζου

Σάμος

αναποδογυρίζω

 

 

ανιγυρίζου

Ίμβρος

αναστρέφω

 

 

ανιγύριστους

Μελένικο*

αγύριστος

 

 

ανιγυρσκά

Ίμβρος

έμμεσα

 

 

ανιγύρσμα

Ίμβρος

καθυστέρηση

 

 

ανιδβάζου

Λέσβος

καταλαβαίνω

3

λ

ανίδεος

ακάθετος, ακάτεχο, ακάτεχος, άπραος, ασκάμπαστους, μπιλμέμς, μπιλμέν

ανίδεος

 

δ

ανιδιάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

διακρίνω

 

δ

ανιδιάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

σκέφτομαι

 

 

ανιδίνου

Ίμβρος

αναδίνω

 

 

ανιδίνου

Σάμος

υγραίνομαι

 

 

ανίδιο

Νίσυρος

παρατσούκλι

 

 

ανίδιος

Κεφαλονιά

άρρωστος

 

 

ανιδουρίζου

Θάσος

αναβλύζω

 

 

ανιδουσά

Σάμος

υγρασία

 

 

ανιδρόσγους

Αιτωλοακαρνανία

τσιγκούνης

 

 

ανίδρωτος [Βλαστός 1931]

άδρωτος, ανέδρουτε, ανέδρουλε

ανίδρωτος

 

 

ανιδώνου

Σάμος

υγραίνομαι

 

 

ανιελώ

Κάρπαθος, Κύπρος

περιγελώ

 

 

ανιζλάς

Ίμβρος

ουλίτιδα

 

 

ανιζντώ

Ίμβρος

ψάχνω

 

 

ανιζόνι

Κρήτη

γλυκάνισο

 

 

ανιθάρετος

Τσακήλι*

ξαφνικός

 

 

ανιθάρετους

Σαράντα Εκκλησιές*

αθάρευτος

 

 

ανιθβάζου

Λέσβος

υπενθυμίζω

 

 

ανιθέλνου

Ίμβρος

ανακουφίζομαι

 

 

ανιθίβουλου

Ίμβρος, Λήμνος

προικοσύμφωνο

 

 

ανιθνά

Ίμβρος, Σαμοθράκη

ατμός

 

 

ανιθνίζου

Ίμβρος, Σαμοθράκη

αχνίζω

 

 

ανιθουλιάζου

Ίμβρος

αποσυμπιέζω

 

 

ανιθρέβου

Θράκη

ανατρέφω

 

 

ανιθρέφου

Λέσβος, Σάμος

ανατρέφω

 

 

ανιθρουφή

Σάμος

ανατροφή

 

 

ανικαλιέμι

Ίμβρος

επικαλούμαι

2

λ

ανικανοποίητος

αγρίκστους, ανευχαρίστηγος, ανευχαρίστητος, ανοικονόμητος, αρίδαβος

ανικανοποίητος

4

δ

ανίκανος [Βλάχος 1897]

αγιάξτους, αγκαντίρευτος, αγκαντίριτους, αγκαντίριφτους, ακανής, ακατούνευτος, αλτσιάξ, άμορε, αναστεναμένος, ανευχαρίστητος, ανεφέλετος, ανίκανους, ανικαντίρουτους, ανούκλιους

ανίκανος

3

λ

ανικανότητα

αμοζία, αμορία, αναξιάδα

ανικανότητα

 

 

ανίκανους

Καστοριά

ανίκανος

 

 

ανικαντίρουτους

Χαλκιδική

ανίκανος

 

 

ανικαρώνου

Σάμος

αναρρώνω

 

 

ανικαρώνου

Σάμος

δυναμώνω

 

 

ανικατεύου

Νιγρίτα

ανακατεύω

 

 

ανικάτουμα

Ίμβρος

ανακατωσούρα

 

 

ανικάτουμα

Σάμος

ναυτία

 

 

ανικατουμός

Ίμβρος

ανακατωσούρα

 

 

ανικατουμός

Ίμβρος

ναυτία

 

 

ανικατούρα

Ίμβρος

κουτσομπόλα

 

 

ανικατούρα

Σάμος

ναυτία

 

 

ανικάτους

Ίμβρος

ακαταστασία

 

 

ανικάτους

Ίμβρος

ναυτία

 

 

ανικατουσάρα

Σάμος

ραδιούργα

 

 

ανικατουσιά

Ίμβρος

ναυτία

 

 

ανικατουσούρα

Ίμβρος, Λήμνος, Σάμος

ανακατωσούρα

 

 

ανικατουτός

Σάμος

ανακατεμένος

 

 

ανικατουτούρς

Δαρδανέλια*, Ίμβρος, Μάδυτος*

ραδιούργος

 

 

ανικατώνου

Ίμβρος, Σάμος, Χαλκιδική

ανακατεύω

 

 

ανικατώτρα

Σάμος

ραδιούργα

 

 

ανικαφάς

Ίμβρος, Λήμνος

ινίο

 

 

ανικάω

Δέλβινο, Πάργα

νικώ

 

 

ανικέρδιτους

Θεσσαλία

ακέρδιστος

 

 

ανικέφαλους

Σάμος

ανόητος

 

 

ανικιφαλιά

Σάμος

ανοησία

 

 

ανίκμα

Σάμος

νίκη

 

 

ανικούκουρδα

Θάσος, Σέρρες, Χαλκιδική

ανακούρκουδα

 

 

ανικουλώνου

Ίμβρος

βοηθώ

 

 

ανικούμπουμα

Ίμβρος

τακτοποίηση

 

 

ανικουμπώνου

Ιμβρός

ανασκουμπώνω

 

 

ανικουμπώνου

Ίμβρος

τακτοποιώ

 

 

ανικουμπώνουμι

Ίμβρος

ανασκουμπώνομαι

 

 

ανικουντίζου

Λέσβος

εμποδίζω

 

 

ανικουουκδίζου

Σαμοθράκη

ανακουρκουδίζω

 

 

ανικούρκδα

Ίμβρος, Λέσβος

ανακούρκουδα

 

 

ανικουρκδίζου

Ίμβρος

ανακουρκουδίζω

 

 

ανικούρκουδα

Θάσος, Λέσβος, Λήμνος, Μάδυτος*, Χαλκιδική

ανακούρκουδα

 

 

ανικουρκούδσμα

Ίμβρος

ανακουρκούδισμα

 

 

ανικούρκουτα

Μάδυτος*

ανακούρκουδα

 

 

ανικούτκας

Χαλκιδική

ινίο

 

 

ανικώλουμα

Σάμος

ξεσήκωμα

 

 

ανίλα

Θεσπρωτία, Λάρισα, Πιερία

νίλα

 

 

ανίλαδος

Χίος

αλάδωτος

 

 

ανίλαδους

Λέσβος

αλάδωτος

 

 

ανιλαλτό

Ίμβρος

οχλοβοή

 

 

ανιλαλώ

Λέσβος

τραγουδώ

 

 

ανιλαμπή

Ίμβρος, Λέσβος, Σαμοθράκη, Σάμος

αναλαμπή

 

 

ανιλαπή

Λέσβος

αναλαμπή

 

 

ανίλητε

Τσακωνιά

αμίλητος

 

 

ανιλίβουμι

Σάμος

εξαφανίζομαι

 

 

ανιλιώ

Ίμβρος, Λέσβος

λιώνω

 

 

ανιλμένους

Θάσος

αραιωμένος

 

 

ανιλμός

Λέσβος

καύσωνας

 

 

ανιλτός

Θάσος, Λέσβος

αραιός

 

 

ανιλτός

Ίμβρος

λιωμένος

 

 

ανιλώ

Αϊβαλί*, Θάσος, Λέσβος, Μοσχονήσι*

αραιώνω

 

 

ανιλώ

Θάσος, Λέσβος, Λήμνος, Νιγρίτα, Σέρρες

λιώνω

 

 

άνιμα

Ζάκυνθος

ψυχή

 

 

ανιμαγγάστρ

Λέσβος

ανεμογγάστρι

 

 

ανιμαδιάζου

Ίμβρος

αναστατώνω

 

 

ανιμάδιασμα

Ίμβρος

αναστάτωση

 

 

ανιμαζώνου

Τήνος

μαζεύω

 

 

ανιμαλαγιά

Σάμος

ευκαιρία

 

 

ανιμαλιάρς

Αϊβαλί*, Ίμβρος, Λέσβος, Μοσχονήσι*, Σάμος, Τήνος

αναμαλλιασμένος

 

 

ανιμαλιασμένους

Ίμβρος

αναμαλλιασμένος

 

 

ανιμαλλιάρης

Κύπρος

αναμαλλιασμένος

 

 

ανιμασώ

Δαρδανέλια*, Λέσβος

μηρυκάζω

 

 

ανιμδούρα

Ίμβρος

τρεχάλα

 

 

ανιμελιά

Κάρπαθος

ανεμελιά

 

 

ανίμελλντος

Ρόδος

ανέμελος

 

 

ανίμελος

Κάρπαθος

ανέμελος

 

 

ανιμένου

Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Ίμβρος, Μάκρη*

περιμένω

 

 

ανιμένω

Κρήτη, Κύθηρα

περιμένω

 

 

άνιμη

Λιβίσι*

ανέμη

 

 

ανιμήγγας

Λέσβος

μηνίγγι

 

 

ανίμι

Καλαβρία

ανέμη

 

 

ανιμιαλιά

Μακεδονία

ανοησία

 

 

ανίμιαλος

Τήλος

άμυαλος

 

 

ανιμίδ [Ηπίτης 1903]

Αιτωλοακαρνανία

ανέμη

 

 

ανιμίδα

Σάμος

καθόλου

 

 

ανιμίδα

Μαγνησία

χιονονιφάδα

 

 

ανιμίζα

Φωκίδα

νιφάδα

 

 

ανιμίζου

Αϊβαλί*, Ίμβρος, Κοζάνη, Λέσβος, Μοσχονήσι*

ανεμίζω

 

 

ανιμίζου

Λήμνος

βιάζομαι

 

 

ανιμίζουμι

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

ανεμίζομαι

 

 

ανιμιλιά

Λέσβος, Μάδυτος*, Σάμος*, Τήνος

ανεμελιά

 

 

ανιμισκιάτς

Ίμβρος

τεμπέλης

 

 

ανιμίσουμ

Ίμβρος

κουνιέμαι

 

 

ανιμκή

Μαγνησία

θύελλα

 

 

ανιμκό

Σκόπελος

ερυσίπελας

 

 

ανιμκός

 

κακός

 

 

ανιμλάδα

Λέσβος

παραφυάδα

 

 

ανιμλιντίζου

Λέσβος

υγραίνομαι

 

 

άνιμο

Απουλία

άνεμος

 

 

ανιμόβριχου

Αιτωλοακαρνανία

ανεμοβρόχι

 

 

ανιμόβριχους

Σάμος

ανεμοβρόχι

 

 

ανιμόβρουχας

Λέσβος

ανεμοβρόχι

 

 

ανιμόβρουχου

Ιωάννινα, Σάμος

ανεμοβρόχι

 

 

ανιμόκνα

Θεσσαλονική, Σουφλί

ανεμόκουνια

 

 

ανιμόκνια

Πιερία

αιώρα

 

 

ανιμόκνια

Σάμος

ανεμόκουνια

 

 

ανιμόκουνα

Πιερία

αιώρα

 

 

ανιμόκουνια

Πιερία

αιώρα

 

 

ανιμόμλους

Σάμος

ανεμόμυλος

 

 

ανιμόμπλους

Χαλκιδική

ανεμόμυλος

 

 

άνιμος

Κρήτη

άνεμος

 

 

ανιμόσκαλα

Σάμος

ανεμόσκαλα

 

 

ανιμοσούριγμα

Κοζάνη, Σιάτιστα

ανεμοστοίβαγμα

 

 

ανιμόστρουφους

Πιερία

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανιμοστρόφιντο

Καλαβρία

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανιμότρατα

Σάμος

ανεμότρατα

 

 

άνιμου

Καλαβρία

άνεμος

 

 

ανιμουβλουγιά

Σάμος, Σκόπελος

ανεμοβλογιά

 

 

ανιμουβρουχή

Κοζάνη

ανεμοβρόχι

 

 

ανιμουβρόχ

Σάμος, Σκόπελος

ανεμοβρόχι

 

 

ανιμουγάμς

Ίμβρος, Σάμος

κιρκινέζι

 

 

ανιμουγγάστρ

Σάμος

ανεμογγάστρι

 

 

ανιμουγγαστριά

Αιτωλοακαρνανία, Μαγνησία, Σκόπελος, Φωκίδα

ανεμογγάστρι

 

 

ανιμουδούρα

Κοζάνη, Σκόπελος

ανέμη

 

 

ανιμουδούρα

Σάμος, Φωκίδα

ανεμοδείκτης

 

 

ανιμουδούρα

Κοζάνη

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανιμουδούρα

Σάμος, Σκόπελος

άστατος

 

 

ανιμουδούρας

Σάμος

άστατος

 

 

ανιμουζάλ

Ίμβρος, Σάμος

θύελλα

 

 

ανιμουζάλα

Άνδρος, Λέσβος, Λιβίσι*

θύελλα

 

 

ανιμουζάλη

Λιβίσι*

θύελλα

 

 

ανιμούζης

Κύπρος

θαρραλέος

 

 

ανιμουκνώ

Ήπειρος

αεροτινάζω

 

 

ανιμουκνώ

Ήπειρος

ανεμοκουνώ

 

 

ανιμουλιάζου

Σάμος

μουλιάζω

 

 

ανιμουμαζώματα

Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία, Βοιωτία, Γρεβενά, Ευρυτανία, Ημαθία, Ίμβρος, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λιβίσι*, Σάμος, Μάδυτος*, Σέρρες, Σουφλί, Τρίκαλα, Φθιώτιδα

ανεμομαζώματα

 

 

ανιμουπαρμένους

Σάμος

ανεμοπαρμένος

 

 

ανιμουπαρμένους

Ιωάννινα

αφηρημένος

 

 

ανιμουπέρουμα

Ίμβρος

πονοκέφαλος

 

 

ανιμουπύρ

Αιτωλοακαρνανία

καύσωνας

 

 

ανιμουπύρουμα

Γρεβενά, Ευρυτανία, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λάρισα, Λέσβος, Μαγνησία, Πιερία, Σάμος, Σιάτιστα, Σκιάθος, Σκόπελος

ερυσίπελας

 

 

ανιμουπύρωμα

Αδριανούπολη*

ερυσίπελας

 

 

ανιμουρδώνου

Τήνος

ανακατεύω

 

 

ανιμουρίζου

Σάμος

εκσφενδονίζω

 

 

ανιμουρόδανου

Ίμβρος

ροδάνι

 

 

ανιμουρούφλας

Αίνος*

ανεμοστρόβιλος

 

 

άνιμους

Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία, Βελβεντός, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Καστοριά, Λάρισα, Λέσβος, Φωκίδα

άνεμος

 

 

ανιμουσβούρα

Πιερία

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανιμουσιούρ

Λάρισα

χιονοστρόβιλος

 

 

ανιμουσούρ

Κοζάνη

ανεμοσούρι

 

 

ανιμουσούρ

Κοζάνη

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανιμουσούρντσμα

Ίμβρος

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανιμουσούρσμα

Γρεβενά

χιονοστρόβιλος

 

 

ανιμουσουρστής

Ίμβρος

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανιμουσπλάδα

Σέρρες

θύελλα

 

 

ανιμουστρέφλας

Σάμος

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανιμουστρόβιλους

Πιερία

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανιμουστρόβουλους

Καρδίτσα

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανιμουστρόμιλους

Πιερία

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανιμουστρουμπούλα

Λέσβος

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανιμουστρουπούλα

Λέσβος

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανιμουστρόφλας

Αιτωλοακαρνανία, Ιωάννινα, Σάμος, Τήνος

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανιμουστρόφλου

Βόρεια Εύβοια, Ιωάννινα

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανιμουστρόφλους

Βόρεια Εύβοια, Ιωάννινα, Μαγνησία, Πιερία

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανιμουστρόφους

Νιγρίτα, Πιερία

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανιμουσφίδα

Ίμβρος

ανεμοστρόβιλος

 

 

ανιμουτσιφαλάδα

Λέσβος

απερισκεψία

 

 

ανιμουχόρτ

Μακεδονία

περδικάκι

 

 

ανιμόχουρτου

Αδριανούπολη

περδικάκι

 

 

ανιμπαμπούλα

Αϊβαλί*, Λέσβος

αναμπουμπούλα

 

 

ανιμπόδγους

Αιτωλοακαρνανία, Ιωάννινα

ανεμπόδιστος

 

 

ανιμπουμπλίκ

Σάμος

αναμπουμπούλα

 

 

ανιμπουμπούλα

Αϊβαλί, Ίμβρος, Λέσβος, Σάμος

αναμπουμπούλα

 

 

ανιμπουσός

Σάμος

ανάπαυση

 

 

ανιμπρίλα

Λακωνία

ανομβρία

 

 

ανιμπρόκουπους

Λάρισα, Μάδυτος*

ανεπρόκοπος

 

 

ανιμχώ

Σάμος

χυμάω

 

 

ανινσουστά

Ήπειρος

ανίσως

 

 

ανιντρανίζου

Ίμβρος

αντικρίζω

 

 

ανιντρανώ

Ίμβρος

αντικρίζω

 

 

ανιντραπιά

Σιάτιστα

ξεδιαντροπιά

 

 

ανιξέρασμα

Ίμβρος

υγρασία

 

 

ανιξιινώ

Σαμοθράκη

ξερνώ

 

 

ανιξιρνώ

Ίμβρος

ξερνώ

 

 

ανιξιρού

Λιβίσι*

ξερνώ

 

 

ανιοκατιαίνω

Καστελλόριζο

ανεβοκατεβαίνω

 

 

ανιόκοπος

Κόνιτσα

άτιμος

 

 

άνιομα

Κρήτη

αίνιγμα

 

 

ανιόριχτα

Λάρισα

ανόρεχτα

 

 

ανιόρστους

Γρεβενά

απείθαρχος

 

 

ανιόστιο

Κάρπαθος

βοήθεια

 

 

ανιοστώ

Κάρπαθος

βαστώ

 

 

ανιούζιστε

Τσακωνιά

αγνώριστος

 

 

ανιούριστε

Τσακωνιά

αγνώριστος

 

 

άνιουτους

Αδριανούπολη*, Αίνος*

αναίσθητος

 

 

άνιουτους

Σκόπελος

λιπόθυμος

 

 

ανιόφιλο

Κύθηρα

ανώφλι

 

 

ανιπάλιας

Τήνος

υγρασία

 

 

ανιπάντζιχα

Σιάτιστα

αναπάντεχα

 

 

ανιπάντιχα

Ιωάννινα, Κοζάνη, Σάμος

αναπάντεχα

 

 

ανιπάντιχους

Ιωάννινα, Κοζάνη, Πιερία, Σάμος

αναπάντεχος

 

 

ανιπαραδιά

Σάμος

αφραγκία

 

 

ανίπηστο

Αξός*

άψητος

 

 

ανιπιάνου

Σάμος, Χαλκιδική

αναπιάνω

 

 

ανιπιταρίκ

Χαλκιδική

αναπεταρίκι

 

 

ανιπλιάζουμ

Ίμβρος

απειλώ

 

 

ανιπλιέμι

Ίμβρος

απειλώ

 

 

ανιπλούμι

Λήμνος

απειλώ

 

 

ανιπνιά

Θράκη, Σάμος

αναπνοή

 

 

ανιπνιά

Ίμβρος

ατμός

 

 

ανιπόρπιδος

Θήρα

ανέλπιστος

 

 

ανιπουδιά

Σάμος

αναποδιά

 

 

ανιπουδιάζου

Σάμος

αναποδιάζω

 

 

ανιπουδιασμένους

Σάμος

δύστροπος

 

 

ανιπράζουμι

Λέσβος

αναλαμβάνω

 

 

ανιπροκοπιά

Σαράντα Εκκλησιές*

ανεπροκοπιά

 

 

ανιπρόκοπο

Βάτικα*, Χαβουτσί*

ανεπρόκοπος

 

δ

ανιπρόκοπος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κρήτη, Σαράντα Εκκλησιές*, Τσακήλι*

ανεπρόκοπος

 

 

ανιπρόκουβους

Ίμβρος

ανεπρόκοπος

 

 

ανιπρόκουπους

Αδριανούπολη*, Βελβεντός, Καρδίτσα, Καστοριά, Σάμος, Στενήμαχος*, Χαλκιδική

ανεπρόκοπος

 

 

ανιπρόκουφτους

Λέσβος, Σάμος

ανεπρόκοπος

 

 

ανιπρουκουψιά

Ίμβρος

ανεπροκοπιά

 

 

ανιπχιός

Μάνη

ανιψιός

 

 

ανιραγίδα

Λέσβος

νεράιδα

 

 

ανιραγώνου

Λέσβος

αναρρώνω

 

 

ανιραγώνου

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

συνέρχομαι

 

 

ανιράδα

Σάμος

νεράιδα

 

 

ανιράδις

Σάμος

νεράιδες

 

 

άνιργους

Λέσβος

άνεργος

 

 

ανιριεύου

Λέσβος, Σάμος

αραιώνω

 

 

ανίριστε

Τσακωνιά

αγνώριστος

 

 

ανιριτσιώνου

Χαλκιδική

ανατριχιάζω

 

 

ανιριώνου

Λέσβος

ανεριώννω

 

 

ανιρούσα

Λέσβος

νεράιδα

 

 

ανιρουτώ

Ίμβρος, Λέσβος*

ανακρίνω

 

 

ανιρούφα

Λέσβος

ρουφήχτρα

 

 

ανιρούφμα

Λέσβος

αναφιλητό

 

 

ανιρόφμα

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

οδυρμός

 

 

ανιρφιέμι

Ίμβρος

ψευτοκλαίω

 

 

ανιρφώ

Αϊβαλί*, Ίμβρος, Λέσβος, Μοσχονήσι*

οδύρομαι

 

 

ανιρώτα

Μαγνησία

ανερώτητα

 

 

ανιρώτα

Αδριανούπολη*, Αίνος*, Ίμβρος, Σάμος, Σκόπελος

αρώτητα

 

 

ανιρώτγα

Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία, Βόρεια Εύβοια, Ιωάννινα

αρώτητα

 

 

ανιρώτγους

Αιτωλοακαρνανία*

αρώτητος

 

 

ανιρώτητα

Λάρισα

αρώτητα

 

 

ανιρώτητος

Λάρισα

αρώτητος

 

 

ανιρώτμα

Λέσβός

ανάκριση

 

 

ανίς

Προποντίδα*

ανίσως

 

 

ανισάζω

Νάξος

επιδιορθώνω

 

δ

ανισάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

τακτοποιώ

 

 

ανισαίνου

Αϊβαλί, Ίμβρος, Λέσβος, Σάμος, Σέρρες, Χαλκιδική

ανασαίνω

 

 

ανισαμιά

Ίμβρος, Λέσβος, Μάδυτος*

ανάσα

 

 

ανισαμνιά

Αϊβαλί, Δαρδανέλια*, Λέσβος

ανάσα

 

δ

ανισαριά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

πικραγγουριά

 

δ

ανίσασμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

τακτοποίηση

 

 

ανισβέλνου

Ίμβρος

θυμίζω

 

 

ανισβέλνου

Ίμβρος

μνημονεύω

 

 

ανισγκιρνώ

Ίμβρος

ανακατεύω

 

 

ανισέρνου

Λέσβος

ανασύρω

 

 

άνιση

Καστελλόριζο

ανάσα

 

 

ανισήκουμα

Ίμβρος

ανασήκωμα

 

 

ανισθίο

Καλαβρία

ανιψιός

 

 

ανισιέρνου

Λέσβος

ανασύρω

 

 

ανισιμιά

Σάμος

ανάσα

 

 

ανισιμνιά

Σάμος

ανάσα

 

 

ανισιστές

Σάμος

νισεστές

 

δ

ανίσκιαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανίσκιωτος

 

 

ανισκιλίζου

Ίμβρος

δρασκελώ

 

 

ανισκιλνώ

Ίμβρος

δρασκελίζω

 

 

ανισκιλώνου

Ίμβρος

ανασκελώνω

 

δ

ανίσκιος [Βεντότης 1790]

 

ανίσκιωτος

 

 

ανίσκιουτους

Ιωάννινα

αντιπαθής

 

 

ανίσκιουτους

Ιωάννινα

άχαρος

 

 

ανισκιρίζου

Σάμος

συγυρίζω

 

 

ανισκιρώ

Σάμος

συγυρίζω

 

δ

ανίσκιωτα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ανήσκιωτα

ανίσκιωτα

 

 

ανίσκιωτος

Ηλεία

ανυπόληπτος

 

δ

ανίσκιωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αήσκιωτος, αΐσκιωτος, ανήσκιαστος, ανήσκιωτος, ανίσκιαστος, ανίσκιος

ανίσκιωτος

 

δ

ανίσκιωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Καλλίπολη*

άχαρος

 

 

ανίσκο

Χαβουτσί*

ουρανίσκος

 

 

ανισκούμπουμα

Νιγρίτα

ανασκούμπωμα

 

 

ανισκουμπώνου

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*, Σάμος

ανασκουμπώνω

 

 

ανισκουμπώνουμι

Λέσβος, Λήμνος, Νιγρίτα, Σάμος, Τήνος, Χαλκιδική

ανασκουμπώνομαι

 

 

ανισκουτά

Ίμβρος

ανασηκωτά

 

 

ανισκώνου

Ίμβρος, Λέσβος, Μάδυτος*, Σάμος

ανασηκώνω

 

 

ανισκώνουμι

Σάμος, Χαλκιδική

ανασηκώνομαι

 

 

ανισλούπουτους

Πιερία

ασουλούπωτος

 

 

ανισόν

Αδριανούπολη*, Ίμβρος, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

γλυκάνισο

 

 

άνισον

Νικόπολη*, Χαλδία*

γλυκάνισο

 

 

ανισούμπαλους

Τήνος

ατσούμπαλος

 

 

ανίσους

Ίμβρος, Σάμος

ανίσως

 

 

ανίσουστα

Λέσβος

ανίσως

 

 

ανισουστάς

Σάμος

ανίσως

 

 

ανισούτιφτους

Πιερία

ανεπρόκοπος

 

 

ανισούτουτους

Πιερία

άσωτος

 

 

ανισπάδι

Καλαβρία

ανιψάκι

 

 

ανισπάζομαι

Παλιά Αθήνα

προσκυνώ

 

 

ανισπίο

Καλαβρία

ανιψιός

 

 

ανισπουδούτσι

Καλαβρία

ανιψάκι

 

 

ανισπώ

Τήνος

ξεριζώνω

 

 

ανισσίο

Απουλία

ανιψιός

 

 

ανιστέναγμα

Σάμος

αναστεναγμός

 

 

ανιστιναγμός

Ίμβρος

αναστεναγμός

 

 

ανιστινάζου

Αίνος*, Ίμβρος, Λέσβος, Σάμος

αναστενάζω

 

 

ανιστοζίζου

Τσακωνιά

διηγούμαι

 

δ

ανιστόρητης [Βλαστός 1931]

 

παραμυθάς

 

 

ανιστορίζου

Τσακωνιά

διηγούμαι

 

 

ανιστορούμαι

Κάρπαθος

μνημονεύω

 

 

ανιστορούμαι

Κύθηρα

ξαναθυμάμαι

 

δ

ανιστορούμαι [Legrand 1882]

Κάσος, Κύθηρα

θυμάμαι

 

 

ανιστορώ

Χίος

ψάχνω

 

δ

ανιστορώ [Legrand 1882]

Ηλεία

διηγούμαι

 

 

ανιστουμίζου

Ίμβρος

αναστενάζω

 

 

ανιστουράου

Ιωάννινα

διηγούμαι

 

 

ανιστουρώ

Ίμβρος, Λέσβος, Σάμος

θυμάμαι

 

 

ανιστουρώ

Σάμος

καταλαβαίνω

 

 

άνιστους

Σάμος

άγνεθος

 

 

ανίστρεφτος

Πάρος

αγύριστος

 

 

ανισφίο

Απουλία

ανιψιός

 

 

ανισχαδάρς

Ίμβρος

σιχασιάρης

 

 

ανισχαδιάρς

Ίμβρος

σιχασιάρης

3

λ

ανίσχυρος

άκαρδος

ανίσχυρος

 

 

ανισώνου

Λέσβος

συμπληρώνω

 

 

ανισώνου

Σέρρες

τσοντάρω

 

 

ανίσωντας

Κύπρος

ανίσως

 

 

ανισώς

Θήρα, Σκιάθος

ανίσως

 

 

ανίσως

& Κρώμνη*, Όφις*, Προποντίδα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ανίσως

 

δ

ανίσως [Βλάχος 1659]

ανέν, ανινσουστά, ανίσους, ανίσουστα, ανισουστάς, ανίσωντας, ανισώς, ανίσωστα, ανίσωστας, ανισωστάς, ανοσώς, ανούς, ανούσους, ανσουστά, αντέσως, ισωστάς

ανίσως

 

 

ανισωστά

Αρκαδία, Αχαΐα, Κύμη, Νάξος, Σύμη, Σύρος

ανίσως

 

 

ανίσωστα

Κρώμνη*, Όφις*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ανίσως

 

 

ανισωστάς

Άνδρος, Αρκαδία, Κέρκυρα, Κρήτη, Κύμη, Νάξος, Παξοί

ανίσως

 

 

ανίσωστας

Κάρπαθος

ανίσως

 

 

ανιτάρου

Τήνος

δέρνω

 

 

ανιτάρου

Ίμβρος

νετάρω

 

 

ανιτάρου

Τήνος

πεθαίνω

 

 

ανιτέρνου

Ίμβρος

νετάρω

 

 

ανίτζ

Λέσβος

ανάγκη

 

 

ανίτζιστος

Καστελλόριζο

ανέγγιχτος

 

 

ανιτιώνουμ

Ίμβρος

εναντιώνομαι

 

 

ανιτουλκάτα

Σάμος

ανατολικά

 

 

ανιτρίχια

Ίμβρος

ανατριχίλα

 

 

ανιτριχιάζου

Ίμβρος, Νιγρίτα, Σάμος

ανατριχιάζω

 

 

ανιτριχίλα

Ίμβρος, Νιγρίτα

ανατριχίλα

 

 

ανιτσία

Απουλία

ανιψιά

 

 

ανιτσμώ

Χαλκιδική

αναρρώνω

 

 

ανιτσνώνου

Ίμβρος

αναρρώνω

 

 

ανιτσουτσουρώνου

Σάμος

ανατριχιάζω

 

 

Ανιτσώ

Σαράντα Εκκλησιές*

Άννα

 

 

ανιττσάδι

Καλαβρία

ανιψάκι

 

 

ανιττσίο

Καλαβρία

ανιψιός

 

 

ανιφαγιά

Ίμβρος, Λέσβος, Σάμος

ανορεξιά

 

 

ανιφαγιά

Λέσβος, Σάμος

ασιτία

 

 

ανίφαγους

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

ανόρεχτος

 

 

ανίφαγους

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

λιγόφαγος

 

 

ανιφαλός

Ίμβρος

αφαλός

 

 

ανιφανίζομαι

Πάρος

εμφανίζομαι

 

 

ανιφάνταλα

Σάμος

ξαφνικά

 

 

ανιφανταλιάζουμι

Σάμος

ξαφνιάζομαι

 

 

ανιφάνταλους

Σάμος

ξαφνιασμένος

 

 

ανιφέλετος

Κάρπαθος

ανώφελος

 

 

ανιφέλιτους

Μάκρη*, Σάμος, Σουφλί

ανώφελος

 

 

ανιφέλφτος

Πάρος

ανώφελος

 

 

ανίφιλιο

Κρήτη

ανώφλι

 

 

ανιφορά

Κέρκυρα

αντίδωρο

 

 

άνιφος

Χαλδία*

άνιφτος

 

 

ανιφούρ

Σάμος

τζίρος

 

 

ανιφουτώ

Λέσβος

βοηθώ

 

 

ανίφραντους

Μάδυτος*

αηδιαστικός

 

 

ανιφρασιά

Μάδυτος*

αηδία

 

 

ανιφσίο

Απουλία

ανιψιός

 

 

άνιφτε

Τσακωνιά

άνιφτος

 

 

ανιφτίλα [ΙΛΝΕ 1939]

μη νίψιμο: ανιφτούκλα, ανιψία, ανιψιά, ανφτούκλα, ανψιά

ανιφτίλα

 

 

ανιφτιρακίζου

Ίμβρος

αναφτερουγίζω

 

 

ανιφτιρακώ

Χαλκιδική

αναπεταρίζω

 

 

ανιφτιρουγίζου

Ίμβρος

αναπεταρίζω

 

 

άνιφτο

Αξός*, Αραβανί*

άνιφτος

 

δ

άνιφτος [Somavera 1709]

ακατάνιφτος, ανάνφτους, άνβους, άνιφος, άνιφτε, άνιφτο, ανιφτούκλης, άνιψος, άνφτους

άνιφτος

 

 

ανιφτούκλα

Αρκαδία, Μεσσηνία

ανιφτίλα

 

 

ανιφτούκλης

Ηλεία

άνιφτος

 

 

ανιφτώ

Αϊβαλί*, Λέσβος

βοηθώ

 

 

ανιφύρου

Λέσβος

μπερδεύω

 

 

ανιχαντρώνουμι

Τήνος

καυλώνω

 

 

ανιχαντρώνουμι

Τήνος

προετοιμάζομαι

 

 

ανιχαράζου

Λέσβος, Σάμος

μηρυκάζω

 

 

ανιχαράσου

Ίμβρος

μηρυκάζω

 

 

ανιχέντρουμα

Ίμβρος

φοβέρα

 

 

ανιχιντρώνου

Ίμβρος

απειλώ

 

 

ανιχιντρώνου

Ίμβρος

φοβερίζω

 

 

ανιχιρίζου

Ίμβρος

ανασκουμπώνω

 

 

ανιχόρταβους

Καστοριά, Νιγρίτα

αχόρταγος

 

 

ανιχόρταγος

Καλλίπολη*

αχόρταγος

 

 

ανιχόρταγους

Αιτωλοακαρνανία, Κοζάνη, Μαγνησία, Πιερία, Σάμος, Σκόπελος, Στενήμαχος*, Χαλκιδική

αχόρταγος

 

 

ανιχόρταους

Σάμος

αχόρταγος

 

 

ανιχόρτατους

Πιερία

αχόρταγος

 

 

ανιχουμίζω

Σάμος

ψαχουλεύω

 

 

ανιχουρταγιά

Αιτωλοακαρνανία, Μαγνησία, Σάμος

απληστία

 

 

ανιχουρταγιά

Σάμος

αχορτασιά

 

 

ανιχουρτασά

Σάμος

αχορτασιά

 

 

ανίχωντας

Κύπρος

ανίσως

 

 

ανίψ

Σάμος

ανίψι

 

 

ανιψά

Βάτικα*, Δέλβινο, Σίλλη*, Σκόπελος, Τσακωνιά, Χαβουτσί*

ανιψιά

2

δ

ανιψάκι [Λεξικό Πρωίας 1933]

αμψίδ, αμψόπλου, ανεψάκι, ανεψάτσι, ανεψιάκι, ανεψιόπλο, ανεψόπλο, ανεψόπλον, ανεψόπον, ανεψόπουλον, ανιψάτσι, ανιψιάκι, ανιψιδάκι, ανεψίδι, ανισπάδι, ανισπουδούτσι, ανιττσάδι, ανιψιόπλο, ανιψούδ, ανιψούδι, ανιψουλάκι, ανψίδ, ανψούδ

ανιψάκι

 

 

ανιψάτσι [ΙΛΝΕ 1939]

 

ανιψάκι

 

 

ανιψέ

Βάτικα*, Τσακωνιά, Χαβουτσί*

ανιψιός

 

 

ανίψηστος

Κρήτη, Νάξος, Πάρος

άψητος

 

 

ανίψητος [Βλάχος 1659]

Θήρα, Κάλυμνος, Καστελλόριζο, Κρήτη, Νίσυρος, Ρόδος, Χίος

άψητος

 

 

ανίψητους

Μάκρη*

άψητος

 

 

ανίψι

Κίμωλος, Σέριφος

εγγόνι

2

δ

ανίψι [Βλαστός 1931]

αδερφοτέχνι, αερφοτέχνι, αμψίδ, ανείψι, ανέψ, ανέψι, ανεψίδι, ανέψιν, ανήψι, ανίψ, ανιψίδι, ανίψιν, ανίψιο, ανίψο

ανίψι

 

 

ανιψιά

Εύβοια, Σαράντα Εκκλησιές*

ανιφτίλα

 

 

ανιψιά

Κύπρος

ξαδέρφη

 

 

ανιψία

Σίφνος

ανιφτίλα

 

 

ανιψία

Κάρπαθος, Κύθηρα

ανιψιά

 

δ

ανιψιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

Atlas Linguarum Europae 474 | Buck List 2.54 | αδερφότεχνη, αερφότεχνη, αμψά, αμψιά, ανεσσία, ανεσπία, ανεφιά, ανεψά, ανηψιά, ανιτσία, ανιψά, ανιψία, ανψιά

ανιψιά

 

 

ανιψιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

απλυσιά

 

 

ανιψιάκι

Κεφαλονιά

ανιψάκι

 

 

ανιψίδ

Ημαθία

εγγονάκι

 

 

ανιψιδάκι

Μεσσηνία

ανιψάκι

 

δ

ανιψίδι [Λεξικό Πρωίας 1933]

Δέλβινο, Ζάκυνθος, Κέρκυρα

ανίψι

 

 

ανιψιδίτσα

Μεσσηνία

ανιψούλα

 

 

ανίψιν

Κύπρος

ανίψι

 

 

ανίψιν

Κύπρος

ξαδέρφι

 

 

ανίψιο

Κρήτη

ανίψι

 

 

ανιψιόκας

Ήπειρος

ανιψούλης

 

 

ανιψιόπλο

Σαράντα Εκκλησιές*

ανιψάκι

 

 

ανιψιός

Κύπρος

ξάδερφος

 

 

ανιψίος

Κάρπαθος, Κύθηρα, Μέγαρα, Όφις

ανιψιός

 

δ

ανιψιός [Λεξικό Πρωίας 1933]

Atlas Linguarum Europae 473 | Buck List 2.53 | Βασικό Λεξιλόγιο ΚΝΕ 1962 | αδελφιδός, αδελφιδούς, αδερφότεχνος, αερφότεχνος, αμψιός, αμψός, ανιπχιός, ανεσσίο, ανεττσίο, ανεφσίο, ανεψίος, ανεψιός, ανεψό, ανεψός, ανηψιός, ανιπχιός, ανισπίο, ανισθίο, ανισσίο, ανισφίο, ανιττσίο, ανιφσίο, ανιψέ, ανιψίος, ανιψός, ανούψιν, ανψιός, ανψός

ανιψιός

 

 

ανιψιούλης

Κέρκυρα

ανιψούλης

 

 

ανίψο

Κρήτη

ανίψι

 

 

ανιψός

Δέλβινο, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Μάνη, Νίσυρος, Σίλλη*, Σκόπελος, Χίος

ανιψιός

 

 

άνιψος

Κύθνος

άνιφτος

 

 

ανιψούδ

ανιψάκι

ανιψάκι

 

δ

ανιψούδι [Γούλας 1961]

 

ανιψάκι

2

δ

ανιψούλα [Λεξικό Πρωίας 1933]

ανεψούλα, ανιψιδίτσα

ανιψούλα

 

 

ανιψουλάκι

Κρήτη

ανιψάκι

 

δ

ανιψούλης [Λεξικό Πρωίας 1933]

αμψιόκας, αμψιούκας, αμψόκας, ανεψούλης, ανιψιόκας, ανιψιούλης

ανιψούλης

 

 

ανιώ

Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Λευκάδα, Προποντίδα*, Σκόπελος, Φωκίδα

ανοίγω

 

 

ανιώθω

Κρήτη

νιώθω

 

 

ανιώνω

Κρήτη

καταλαβαίνω

 

 

ανιώρι

Κύθηρα

νωρίς

 

 

άνιωστος

Μήλος

λήθαργος

 

 

άνιωτε

Βάτικα*, Χαβουτσί*

αναίσθητος

 

 

ανκά

Κοτύωρα*

μαζί

 

 

άνκα

Ζάκυνθος

ακόμα

 

 

ανκαδέρφ

Λέσβος

κουνιάδα

 

 

ανκάδριφους

Λέσβος

κουνιάδος

 

 

ανκαλαμέω

Απουλία

μασουριάζω

 

 

ανκάου

Άρτα, Ιωάννινα, Μαγνησία, Σάμος

νικώ

 

 

ανκίνα

Ζάκυνθος

φαρυγγίτιδα

 

 

άνκου

Παξοί

αγκού

 

 

ανκουκέριφτους

Ίμβρος

ανοικοκύρευτος

 

 

Ανκουλάγιουρτα

Ήπειρος

Νικολοβάρβαρα

 

 

άνκουρα

Ζάκυνθος

άγκυρα

 

 

άνκους

Σέρρες

ξενοίκιαστος

 

 

ανκουτσίριφτους

Λέσβος

ανοικοκύρευτος

 

 

ανκτά

Φωκίδα

ανοιχτά

 

 

ανκτός

Φωκίδα

ανοιχτός

 

 

ανκώ

Γρεβενά, Λάρισα, Σιάτιστα

νικώ

 

 

ανκωσία

Απουλία

τεμπελιά

 

 

άνλα

Πάρος

αξημέρωτα

 

 

ανλατιρντίζω [Κουκκίδης 1960]

Κωνσταντινούπολη

διηγούμαι

 

 

άνμα

Αιτωλοακαρνανία, Σάμος, Σέρρες

άνοιγμα

 

 

ανμένου

Φθιώτιδα

διανυκτερεύω

 

 

ανμπόρια

Λευκάδα

ανημποριά

 

 

ανμπόριτους

Ίμβρος

ανήμπορος

 

 

ανμπουράδα

Ίμβρος

εξάντληση

 

 

ανμπουρεύου

Μακεδονία, Σάμος

ανημποριάζω

4

 

Άννα [Βλαστός 1931]

Ανεζίνα, Ανεζίνη, Ανεζινιά, Ανέτα, Ανιτσώ, Αννέζα, Αννέζω, Αννιώ, Αννούλα, Ανού, Ανουσώ

Άννα

 

 

αννακαΐτζω

Απουλία

λικνίζω

 

 

αννακαρίζζω

Καλαβρία

λικνίζω

 

 

ανναποντιάτζω

Απουλία

λυγίζω

 

 

αννάποντο

Απουλία

ανάποδος

 

 

ανναποτιάτζω

Απουλία

λυγίζω

 

 

αννατζητώ

Απουλία

ψάχνω

 

 

αννάτζω

Καλαβρία

ταγγίζω

 

 

ανναχάννιμα

Απουλία

χασμουρητό

 

 

ανναχαννίτζω

Απουλία

χασμουριέμαι

 

 

αννεβαίννω

Απουλία

ανεβαίνω

 

 

Αννέζα [Βλαστός 1931]

 

Άννα

 

 

Αννέζω [Βλαστός 1931]

 

Άννα

 

 

αννέθεστο

Καλαβρία

άγνεθος

 

 

αννεκουμπώννω

Απουλία

ανασκουμπώνω

 

 

αννεχτός

Καστελλόριζο

ανοιχτός

 

 

άννηθας

Ρόδος

άνηθο

 

 

άννηθο

Καλαβρία

άνηθο

 

δ

Αννιώ [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ηλεία, Σαράντα Εκκλησιές*

Άννα

 

 

αννκώνα

Απουλία

αγκώνας

 

 

άννο

Καλαβρία

λυγαριά

 

 

αννοβήντα

Απουλία

ενενήντα

 

 

αννοήντα

Απουλία

ενενήντα

 

 

αννοίγω

Κύπρος, Χίος

ανοίγω

 

 

αννοικτάριν

Κύπρος

κλειδί

 

 

αννοικτήριν

Κύπρος

ανοιχτήρι

 

 

άννοιμα

Ικαρία, Κάρπαθος, Ρόδος, Σύμη

άνοιγμα

 

 

άννοιμαν

Κύπρος, Ρόδος, Σύμη

άνοιγμα

 

 

αννοιμένος

Κύπρος

ανοιγμένος

 

 

άννοιξη

Καστελλόριζο

ανοιξη

 

 

αννοιοκλείω

Κύπρος

ανοιγοκλείνω

 

 

αννοιοκλειώννω

Κάρπαθος

ανοιγοκλείνω

 

 

άννοιος

Ρόδος

ανάνοιχτος

 

 

αννοιοσφαλώ

Κάρπαθος

ανοιγοκλείνω

 

 

αννοίου

Λιβίσι*

ανοίγω

 

 

άννοιχτα

Νίσυρος

κλειστά

 

 

αννοιχταράκιν

Κύπρος

κλειδάκι

 

 

αννοιχτάρι

Ρόδος

κλειδί

 

 

αννοιχτάριν

Κύπρος, Ρόδος

κλειδί

 

 

αννοιχταρούδιν

Κύπρος

κλειδάκι

 

 

αννοιχτήριν

Κάρπαθος, Κύπρος

ανοιχτήρι

 

 

αννοιχτόκαρντος

Κάρπαθος

καλοδιάθετος

 

 

αννοιχτομμάτης

Κάρπαθος, Κύπρος, Ρόδος, Σύμη, Χίος

ανοιχτομάτης

 

 

αννοιχτομμάτισα

Κύπρος

ανοιχτόματα

 

 

αννοιχτόμματος

Κύπρος

ανοιχτομάτης

 

 

αννοιχτός

Κάρπαθος, Κύπρος, Ρόδος

ανοιχτός

 

 

άννοιχτος

Κάλυμνος

ανάνοιχτος

 

 

αννοιχτοσέρης

Κύπρος

χουβαρντάς

 

 

αννοίω

Ικαρία, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κύπρος, Ρόδος, Τήλος, Χίος

ανοίγω

 

 

άννοιω

Χίος

ανοίγω

 

 

αννομήντα

Απουλία

ενενήντα

 

 

αννόριστο

Καλαβρία

άγνωστος

 

 

αννόστο (ο)

Απουλία

νοστιμιά

2

 

Αννούλα

 

Άννα

 

 

αννουρίτζω

Απουλία

ξέρω

 

 

αννουχίτζω

Καλαβρία

ευνουχίζω

 

 

αννοχάρι

Καλαβρία

γουρουνάκι

 

 

αννοχίζζω

Καλαβρία

ευνουχίζω

 

 

αννοχιμένο

Καλαβρία

ευνουχισμένος

 

 

αννοχίτζω

Καλαβρία

ευνουχίζω

 

 

αννωρίζζω

Καλαβρία

ξέρω

 

 

αννωρίτζω

Καλαβρία

ξέρω

 

 

ανξ

Αιτωλοακαρνανία, Δογάν Κιόι*, Καρδίττσα, Καστοριά, Κοζάνη, Τρίκαλα, Φωκίδα

άνοιξη

 

 

ανξιάτκα

Αιτωλοακαρνανία

ανοιξιάτικα

 

 

ανξιάτκους

Χαλκιδική

ανοιξιάτικος

 

 

ανξίτκα

 

ανοιξιάτικα

 

 

ανξούζης

Φάρασα*

ανάποδος

 

 

ανοβριά

Κύπρος, Μύκονος

ανομβρία

 

 

ανοβρία

Κρήτη, Μάνη, Παξοί, Σίφνος

ανομβρία

 

 

ανογάζαστε

Τσακωνιά

αλογάριαστος

 

 

ανογάω

Καλαβρία

καταλαβαίνω

 

 

ανογιά

Θήρα

απερισκεψία

 

 

άνογος

Αρκαδία

ανόητος

 

 

ανοδκιά

Κύπρος

νοτιά

 

 

ανόδκια

Κύπρος

νοτιά

 

 

ανόδκιον

Κύπρος

αναποδιά

 

 

ανόδοντος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

φαφούτης

3

λ

άνοδος

ανεδρομή

άνοδος

 

 

ανοέρευτος

Κάλυμνος

αγύρευτος

 

 

ανοήρευτος

Χάλκη

ασήμαντος

4

λ

ανοησία

αγνουμιά, αγνωθία, αγνωσά, αγνωσία, αγνωσιά, αγνωσκιά, αγρικιά, αγρικία, αγρικιστία, αγρικιστίγια, αγρικιστοσίνα, αγριξία, αγριξιά, ακαυκαλιά, ακεφαλιά, ακεφαλίλα, ακίλ, ακιφαλιά, αλαλιά, αλαφράδα, αλαφροκεφαλιά, αλαφρουμάρα, αμιαλοσύνα, αμνιαλία, αμυαλιά, αμυαλοσύνη, αμωρία, αμωρύλα, αναγνωσιά, ανακεφαλιά, ανακιφαλάδα, αναλατιά, αναποντισία, ανατσιφαλάδα, ανατσιφαλιά, αναφτιντιά, ανεγνωμιά, ανεκεφαλιά, ανεμιαλιά, ανικιφαλιά, ανιμιαλιά, ατσεφαλιά, ατσιφαλιά, ναποντισία

ανοησία

4

λ

ανόητα

άγνωθα, άγνωστα, αγρίκιστα, ανάφραντα, λαφρίδικα

ανόητα

 

λ

ανοηταίνω

αλαφρίντζω, αλαφροντζυάντζω

ανοηταίνω

4

λ

ανόητος

Buck List 17.22a | άβαρος, άβολος, άβουλος, άβουλους, αγγουρωτός, αγλουπάς, άγνουμους, άγνωθος, άγνωμος, άγνωστος, αγρίκετος, αγρίκιστος, αδιαλόγστους, αδιοκέφαλος, αδιουκέφαλους, αέλαμος, ακαύκαλος, ακέφαλος, ακέφαλους, ακιλσίζς, ακρός, ακρούτης, άλαλος, άλαλους, αλαφροκαντάρα, αλαφροκέφαλος, αλαφροντζυαρά, αλαφροντζυασμένος, αλαφρύς, αλαχτοράς, αλόγατους, αλόγιαστος, αλψός, αμκέρκιαστους, άμουρος, αμπλάκης, αμπντάλς, άμωρος, ανάγνωστες, αναγρίκιστος, ανάλατος, ανάσβολος, ανατόλη, ανάφραντος, ανάφτιντους, ανγούτι, ανέβουλος, ανέγνουμους, ανέγνωμος, ανέγνωστος, ανεγρίκιστος, ανεκέφαλος, ανετόλη, ανικέφαλους, άνογος, άνοος, ανούας, ανούγας, άνουγους, απαριασμένους, ατσέφαλους, αχλάδας, αχμάκους, αχμάξ, αχμάχος, ιλαφρουκαύκαλους, κακαβάνς, λαφρανάλατος, λαφρίδικος, μπάχλος, μπουνταλάς, νταλελός, ντεβενές, ντόλους, ντουρούκι, ξικλιμές

ανόητος

 

λ

ανόθευτος

άδολος, αδόλωτος, άδουλους, ακράτος, άκρατος, άκρατους, ακράτους

ανόθευτος

 

 

ανοί

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ανοίγει

 

 

ανοίγ

Βοιωτία, Γρεβενά, Ημαθία, Καρδίτσα, Σέρρες

ανοίγει

 

 

ανοιγάρ

Κοτύωρα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

κλειδί

 

δ

ανοιγάρι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Σαμψούντα*, Σεμένι*, Σινώπη*, Σωζόπολη*

κλειδί

 

 

ανοιγάριν

Κερασούντα*, Οινόη*

κλειδί

 

 

ανοιγαρίτζιν

Οινόη*, Τραπεζούντα*

κλειδί

 

 

ανοιγαρίτσιν

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*

κλειδάκι

 

 

ανοιγαρόπλον

Οινόη*, Σαμψούντα*

κλειδάκι

 

 

ανοιγαρόπον

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

κλειδάκι

 

 

ανοίγει

Αδριανούπολη*, Αμοργός, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Ηλεία, Κεφαλονιά, Κονίστρες, Κρήτη, Κύμη, Κύπρος, Μεσσηνία, Σίφνος

ανοίγει

4

 

ανοίγει

ανοι, ανοίγ, ανοίει

ανοίγει

 

 

ανοίγκω

καλαβρία, Βάτικα*

ανοίγω

 

 

ανοιγμά

Μάνη

άνοιγμα

4

δ

άνοιγμα [Germano 1622]

άνγμα, άνμα, άννοιμα, άννοιμαν, ανοιγμά, άνοιγμαν, άνοιμα, ανοιξιά, άνοισμα, ανοίχτρα, ννοίμα

άνοιγμα

 

δ

ανοιγμάδα [Germano 1622]

 

χαραμάδα

 

 

ανοιγμάδι

Ινέπολη*

ξέφωτο

 

 

άνοιγμαν

Κερασούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άνοιγμα

2

δ

ανοιγμένος [Portius 1635]

ανγμένους, αννοιμένος, ανοιμένος, ανοιμμένο, ννοιμένος

ανοιγμένος

 

 

ανοιγόκλειμα

Μάνη

ανοιγοκλείσιμο

 

 

ανοιγοκλείνου

Μάνη

ανοιγοκλείνω

2

δ

ανοιγοκλείνω [Βλαστός 1931]

ανγουκλιώ, ανγουσφαλίζου, ανγουσφαλιώ, ανγουσφαλνώ, ανγουσφαλώ, αννοιοκλείω, αννοιοκλειώννω, ανοιγοκλείω, ανοιγοκλιώ, ανοιγοκλώ, αννοιοσφαλώ, ανοιγοκλείνου, ανοιγοσφαλίζω, ανοιγοσφαλνώ, ανοιγοσφαλώ, ανοιγουκλιώ, ανοιοκλιώ, ανοιοσφαλίζω, ανοιοσφαλώ, ανοιουκλειώ, ανοιοσφαλώ

ανοιγοκλείνω

 

 

ανοιγόκλειση

Μάνη

κλείδωση

2

 

ανοιγοκλείσιμο [Βλαστός 1931]

ανγουσφάλμα, ανγουσφάλσμα, ανοιγόκλειμα, ανοιγοκλεισιά, ανοιγόκλεισμα, ανοιγοσφάλισμα

ανοιγοκλείσιμο

2

 

ανοιγόκλεισμα [Lowndes 1827]

 

ανοιγοκλείσιμο

 

δ

ανοιγοκλείω [Βλάχος 1897]

Ζάκυνθος

ανοιγοκλείνω

 

δ

ανοιγοκλιώ [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ανοιγοκλείνω

 

 

ανοιγοκλώ

Κύθηρα, Σμύρνη

ανοιγοκλείνω

2

δ

ανοίγομαι [Germano 1622]

ανοίγουμαι, ανοίζουμαι

ανοίγομαι

 

 

άνοιγος

Σάντα*

ανάνοιχτος

 

 

ανοιγοσφάλημα

Άνδρος

ανοιγοκλείσιμο

 

 

ανοιγοσφαλίζω [Βλάχος 1659]

 

βλεφαρίζω

 

δ

ανοιγοσφαλίζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη, Χίος

ανοιγοκλείνω

 

δ

ανοιγοσφάλισμα [Somavera 1709]

 

ανοιγοκλείσιμο

 

δ

ανοιγοσφάλισμα [Βλάχος 1659]

 

βλεφάρισμα

 

δ

ανοιγοσφαλνώ [Βλαστός 1931]

 

ανοιγοκλείνω

 

δ

ανοιγοσφαλώ [Portius 1635]

 

ανοιγοκλείνω

 

 

ανοίγου

Αυλωνάρι, Γρεβενά, Ευρυτανία, Καστοριά, Κοζάνη, Κονίστρες, Κύμη, Λήμνος, Μάδυτος*, Μάνη, Νιγρίτα, Πιερία, Σάμος, Σιάτιστα, Σίλλη*, Χαλκιδική

ανοίγω

 

 

ανοιγουκλιώ

Ήπειρος

ανοιγοκλείνω

 

 

ανοίγουμαι [Βλαστός 1931]

 

ανοίγομαι

 

 

ανοίγω

Atlas Linguarum Europae 403 | Buck List 11.24 | Βασικό Λεξιλόγιο ΚΝΕ 1962 | & Κρήτη, Μεσσηνία

ανοίγω

4

δ

ανοίγω [Germano 1622]

ανιώ, αννοίγω, αννοίου, αννοίω, άννοιω, ανοίγκω, ανοίγου, ανοίζου, ανοίζω, ανοίκω, ανοίντου, ανοίου, ανοίφτω, ανοίχτου, ανοίω, ανοιώ, ενοίττω, ενοίω, ννοίω, νοίγω, νοίζω, νοίττω, νοίφτω, νοίω

ανοίγω

 

 

ανοίει

Αμοργός, Θεσπρωτία, Νάξος, Νίσυρος, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ανοίγει

 

 

ανοίζου

Σίλλη*

ανοίγω

 

 

ανοίζουμαι

Αξός*, Αραβανί*, Φερτέκι*

ανοίγομαι

 

 

ανοίζω

Αξός*, Αραβανί*, Βιθυνία*, Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Οινόη*, Όφις*, Σαμψούντα*, Σινασός*, Σούρμενα*, Φερτέκι*

ανοίγω

 

 

ανοιθτό

Καλαβρία

ανοιχτός

 

δ

ανοίκιαστος [Σκαρλάτος 1835]

 

ξενοίκιαστος

 

 

ανοίκιαστους

Λιβίσι*

ξενοίκιαστος

3

λ

ανοικοδόμηση

ανάχτισμα, ανέχτισμα

ανοικοδόμηση

 

λ

ανοικοδομώ

αναστέννω, αναχτίζω, ανεχτίζω, ανεχτίντζω

ανοικοδομώ

 

 

ανοικοκιούρευτος

Νάξος

ανοικοκύρευτος

 

δ

ανοικοκυρευτιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανοικοκυρεψιά

 

δ

ανοικοκύρευτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

ακατάμωτους, ακέλοβος, ακοδεσπένευτος, ανκουκέριφτους, ανκουτσίριφτους, ανοικοκιούρευτος, ανοικόκυρος, ανοικοτσούρευτος

ανοικοκύρευτος

 

δ

ανοικοκυρεψιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ανοικοκυρευτιά

ανοικοκυρεψιά

 

 

ανοικόκυρος

Λακωνία, Ρόδος

ανεξουσίαστος

 

 

ανοικόκυρος

Λακωνία, Μάνη

ανοικοκύρευτος

 

 

ανοικονόμητος

Κάλυμνος