Skip to main content

λέξεις που αρχίζουν από ρα-ρι


 

Οι λέξεις της κοινής ρωμαίικης γλώσσας και τα λεξικά που τις πρωτοσυναντάμε

 

λέξεις που αρχίζουν από ρα-ρι


 

Δημήτρη Λιθοξόου

Ιούνιος 2015

Πρόλογος [κοινός για όλα τα κεφάλαια]:

Οι λέξεις της ρωμαίικης (δημοτικής) γλώσσας, βρίσκονται στα λεξικά μαζί με λόγιες ελληνικές λέξεις. Εδώ ξεχωρίζω τις λέξεις της δημοτικής, από τις λόγιες λέξεις (ή λέξεις της «καθαρεύουσας») και τις παρουσιάζω χωριστά. Κάνω δηλαδή το αντίθετο, από αυτό που έκανε ο εκδότης Δημ. Δημητράκος, σύμφωνα με την «εθνική» υπόδειξη του Γ. Χατζιδάκι. Σε μια αντίστροφη λογική, από εκείνη των καθαρευουσιάνων του παρελθόντος, «καθαρίζω» τις λέξεις της δημοτικής και απομακρύνω τις λόγιες λέξεις (το ξένο σώμα) που ήταν διαχρονικά άγνωστες στον αγράμματο λαό.

Ακόμα αναφέρω δίπλα σε κάθε ρωμαίικη λέξη, το λεξικό που συναντάμε τη λέξη για πρώτη φορά, τη χρονιά δηλαδή έκδοσης του λεξικού. Για παράδειγμα η εγγραφή «ψαράς - 1527», σημαίνει πως τη λέξη «ψαράς» τη βρίσκουμε για πρώτη φορά στο λεξικό του Στεφάνου (Corona Preciosa), που τυπώθηκε το 1527.

Σε κάθε λέξη υπάρχει δίπλα μόνο η χρονιά της πρώτης αναφοράς. Η λέξη «ψαροκέφαλο(ν)» γράφεται χωριστά σαν «ψαροκέφαλον – 1910» και «ψαροκέφαλο – 1950», γιατί την πρώτη φορά στη λέξη υπάρχει το (λόγιο ή διαλεκτικό) τελικό «ν», ενώ τη δεύτερη όχι.

Μετά από μερικά χρόνια ενασχόλησής μου με τη λεξικογραφία, επέλεξα μεταξύ αρκετών λεξικών, δεκαπέντε βασικά έργα, που χρονικά καλύπτουν το διάστημα 1527-1995. Η εργασία μου περιέχει τις ρωμαίικες λέξεις που υπάρχουν στα δεκαπέντε λεξικά. Οι περισσότερες από αυτές, θεωρούνται αποκλειστικά λέξεις της δημοτικής γλώσσας. Υπάρχουν ωστόσο και λέξεις της δημοτικής που τις βρίσκουμε (με την ίδια ή παραπλήσια έννοια) και στα λεξικά της αρχαίας ελληνικής π.χ. ψιλός, ψυχή, ψώρα).

Για την ερμηνεία των λέξεων ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προστρέξει στο ίντερνετ, καθώς τα περισσότερα από αυτά τα βιβλία μπορεί να τα βρει ελεύθερα σε ηλεκτρονική μορφή.

Ας σημειωθεί τέλος πως οι λέξεις που υπάρχουν στον πίνακα, αποτελούν μέρος μόνο της ρωμαίικης, καθώς απουσιάζουν οι λέξεις δεκάδων διαλεκτικών λεξικών. Με αυτή την έννοια, μπορεί να χαρακτηριστούν σαν οι λέξεις της κοινής ρωμαίικης γλώσσας.

 

Τα λεξικά

1527

Εισαγωγή νέα επιγραφομένη, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ, ήγουν Στέφανος τίμιος, ώστε μαθείν, αναγινώσκειν, γράφειν, νοείν & λαλείν, την ιδιωτικήν, & την αττικήν γλώσσαν των γραικώνέτι δε και την γραμματικήν, & την ιδιωτικήν γλώσσαν των λατίνων μετά πάσης ευκολίας, & εν ολίγω χρόνω, και χωρίς διδασκάλου, πράγμα λίαν ωφέλιμον εις πάσαν τάξιν των ανθρώπων, συντεθειμένον και εις φως εκδοθέν παρά του επιτηδειοτάτου, και ευμηχανικού ανθρώπου Στεφάνου του εκ Σαβίου, του τυπωτού των ελληνικών, και των λατινικών γραμμάτων εν τη εκλαμπροτάτη πόλει των Ενετών, Venetiis MDXXVII.

1614

Ioannis Meursi, glossarium graeco-barbarum - In quo præter vocabula quinque millia quadringenta, officia atque dignitates imperij Constantinop. tam in palatio, quàm ecclesia aut militia, explicantur, & illustrantur, Lugduni Batavorum, apud L. Elzevirium, 1614.

1622

Vocabolario Italiano et Greco nel Quale si contiene come le voci Italiane si dicano in Greco Volgare, composto dal P. Girolamo Germano della Compagnia di GIESV, in Roma, per l’Herede di Bartolomeo Zanneti, 1622.

1635

Simone Portio, Λεξικόν Λατινικόν, Ρωμαίκον και Ελληνικόν, εις το οποίον τα λατινικά λόγια συμφωνούναι τα Ρωμαίκα, και τα Ελληνικά. Εσμίχθηκε με τούτο στο τέλος του βιβλίου άλλον ένα λεξικόπουλον, εις το οποίον τα Ρωμαίκα λόγια κατ αλφάβητον βαλμένα γυρίζονται πρώτα ελληνικά και απέκει Λατινικά - Dictionarium latinum, graeco-barbarum, et litterale, in quodictionibus latinis suae quoque graecae linguae vernaculae necnon etiam litteralis vocesrespondent. Accessit insuper aliud in calce operis dictionariolum, in quo prius ordine alphabetico dispositae vernaculae linguae graecae dictiones, graco-litterales, tum latinar redduntur, Parisiorum 1635.

1659

Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος μετά της των επιθέτων εκλογής, και διττού των λατινικών τε και Ιταλικών λέξεων πίνακος, εκ διαφόρων παλαιών τε και νεωτέρων λεξικών συλλεχθείς παρά Γερασίμου Βλάχου του Κρητός, Venetiis MDCLVIIII.

1709

Αλέξιος Σουμαβέραιος (Alessio da Somaverra), Θησαυρός της Ρωμαϊκής και της Φραγκικής γλώσσας ήγουν λεξικόν Ρωμαϊκόν και Φραγκικόν πλουσιώτατον, Παρίτζι (Parigi) MDCCIX.

1790

Λεξικόν τρίγλωσσον της Γαλλικής, Ιταλικής και Ρωμαϊκής διαλέκτου, εις τόμους τρεις διηρημένον, συνερανισθέν παρά Γεωργίου Βεντότη, τόμος Γ' Ρωμαϊκο-Γαλλικο-Ιταλικός, Εν Βιέννη της Αουστρίας 1790.

1857

Λεξικόν της καθ' ημάς ελληνικής διαλέκτου, μεθηρμηνευμένης εις το αρχαίον ελληνικόν και το γαλλικόν μετά προσθήκης γεωγραφικού πίνακος των νεωτέρων και παλαιών ονομάτων, έκδοσις δευτέρα επηυξημένη και διωρθωμένη, υπό Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου, Αθήνησι 1857.

1882

Nouveau dictionnaire grec moderne-français: contenant les termes de la langue parlée et de la langue écrite, Front Cover. Émile Legrand, Garnier frères, Paris 1882.

1910

Λεξικόν ελληνογαλλικόν (και γαλλοελληνικόν) της λαλουμένης Ελληνικής γλώσσης (ήτοι καθαρευούσης και δημώδους) - Dictionnaire grec-francais et francais-grec, υπό Αντωνίου Ηπίτη, 3 τόμοι, εν Αθήναις 1908-1910.

1931

Πέτρου Βλαστού, Συνώνυμα και συγγενικά, τέχνες και σύνεργα, Αθήνα 1931.

1934

Λεξικόν της νέας ελληνικής γλώσσης, ορθογραφικόν και ερμηνευτικόν, συνταχθέν υπό επιτροπής φιλολόγων και επιστημόνων, επιμέλεια Γεωργίου Ζευγώλη, έκδοσις ΠΡΩΙΑ, Αθήναι 1933-1934.

1950

Δ. Δημητράκου, Μέγα λεξικόν όλης της ελληνικής γλώσσης, 15 τόμοι, Αθήναι.

1983

Ν. Π. Ανδριώτη, Ετυμολογικό λεξικό της κοινής Νεοελληνικής, τρίτη έκδοση με διορθώσεις και προσθήκες του συγγραφέα, Θεσσαλονίκη 1983.

1995

Εμμανουήλ Κριαρά, Νέο ελληνικό λεξικό της σύγχρονης δημοτικής γλώσσας (γραπτής και προφορικής), Αθήνα 1995.

 

ρωμαίικες λέξεις που αρχίζουν από ρα-ρι

 

ραβαΐσι

1931

ραβανί

1931

ραβάνι

1931

ραβασάκι

1857

ραβάσι

1790

ραββί

1709

ραβγόχορτο

1950

ράβδα

1931

ραβδάκι

1622

ραβδί

1622

ραβδιά (η)

1622

ραβδίζω

1622

ράβδισμα

1709

ραβδισμένος

1709

ραβδιστήρα

1934

ραβδιστήρι

1950

ραβδιστής

1709

ραβδοκόπι

1931

ραβέντι

1857

ραβής

1931

ραβίνος

1934

ραβιόλια (τα)

1934

ραβουνί

1709

ράβω

1931

ράγα

1950

ραγάδα

1709

ραγαδάκι

1709

ραγάζι

1857

ραγάλο

1950

ραγάνι

1934

ράγες (οι)

1983

ραγιάδικος

1931

ραγιάς

1790

ραγίζω

1857

ράγιση

1950

ράγισμα

1857

ραγισματιά

1931

ραγισμένος

1857

ραγιστός

1931

ραγκλάν

1934

ραγκού

1934

ραγού

1934

ράγουλο

1910

ράδα

1950

ραδίκα

1709

ραδίκι

1622

ραδικοβλάσταρα (τα)

1934

ραδικοβλάσταρο

1950

ραδικοζούμι

1934

ραδικόζουμο

1931

ραδικόζουμον

1910

ραδικοσαλάτα

1931

ραδικόσπορον

1709

ραδικόσπορος

1790

ραδικοστιβάδα

1950

ραδικοστοιβάδα

1934

ραδικόφυλλον

1709

ράζαβο

1934

ραζακί

1934

ράζω

1659

ραθυμιά

1790

ράθυμος

1790

ραθυμώ

1790

ραθυμώνω

1950

ραϊάς

1709

ραϊδιό

1931

ραϊδό

1931

ραΐζομαι

1709

ραΐζω

1659

ραίνω

1622

ράισμα

1622

ραϊσματιά

1790

ραϊσμένος

1622

ρακέτα

1934

ρακή

1934

ρακί

1709

ρακίζομαι

1709

ρακίζουμαι

1931

ρακισμένος

1709

ρακιτζήδικο

1934

ρακιτζής

1934

ρακοκάζανο

1934

ρακοπότηρο

1934

ρακοπότηρον

1882

ρακοπουλειό

1790

ρακοπούλης

1790

ραμαζάν

1950

ραμαζάνι

1934

ραμί

1934

ράμμα

1659

ραμματένιος

1790

ραμμάτι

1910

ραμμένος

1709

ράμνα

1709

ραμνί

1709

ράμνο

1983

ραμολής

1934

ραμολί

1934

ραμολιμέντο

1934

ραμολίρισμα

1934

ραμολίρω

1934

ράμπα

1950

ραμπαδόξυλο

1931

ραμπάρβαρον

1882

ράντα

1934

ραντεβού

1995

ράντζο

1931

ραντίζομαι

1709

ραντίζω

1622

ραντισιά

1931

ράντισμα

1622

ραντισμένος

1622

ραντιστήρι

1659

ραντιστός

1931

ραντογένης

1950

ραντομάλλης

1950

ραντουρίζω

1709

ραντούρισμα

1709

ραντουρώ

1931

ράντσο

1934

ράντσος

1934

ράξιμο

1950

ραξίνι

1709

ράπα

1709

ραπάκια (τα)

1709

ραπανάκι

1910

ραπάνι

1527

ραπανιάζω

1910

ραπανίδα

1659

ράπανο

1934

ραπανόσπορον

1709

ραπανόσπορος

1790

ραπανόφυλλον

1709

ράπη

1857

ράπιτσα

1950

ραπόρτο

1983

ράπος

1934

ράσα

1931

ρασιά

1931

ρασίκι

1882

ράσο

1709

ράσπα

1931

ρασπέτι

1931

ραστακουέρος

1934

ράστερ

1934

ράστη

1931

ραστίκι

1709

ρατζάς

1934

ράτσα

1931

ραυδί

1622

ράφα

1931

ραφανίδα

1934

ραφή

1622

ράφι

1910

ραφίδεμα

1931

ραφινάρισμα

1934

ραφινάρω

1934

ραφινάτος

1934

ραφινέ

1934

ραφοδένω

1934

ραφτάδικο

1934

ραφταργαστήρι

1659

ράφτης

1614

ραφτικά (τα)

1931

ραφτική

1950

ραφτικόν

1709

ράφτισσα

1659

ράφτομαι

1709

ραφτοπούλα

1790

ραφτόπουλο

1934

ραφτόπουλον

1709

ραφτοσύνη

1709

ραφτούλα

1931

ράφτρα

1709

ράφτω

1622

ραχάτεμα

1931

ραχατεύω

1934

ραχάτι

1910

ραχατλήδικος

1934

ραχατλής

1950

ραχατλίκι

1995

ραχατλού

1995

ραχβάνι

1910

ράχη

1527

ραχιά

1931

ραχνιά

1709

ραχοβούνι

1931

ραχοκοκαλιά

1995

ραχοκοκαλιά

1995

ραχοκόκαλον

1709

ραχοκοκκαλιά

1857

ραχοκόκκαλο

1931

ραχός

1857

ραχούλα

1882

ράχτι

1931

ράχτια (τα)

1857

ραχώνι

1983

ράψιμο

1931

ράψιμον

1622

ρε

1934

ρεάλι

1934

ρέβα

1934

ρεβαινή

1790

ρεβανή

1790

ρεβανί

1857

ρεβάνι

1934

ρεβεγιόν

1934

ρεβένι

1931

ρεβέντι

1934

ρεβεντούκι

1910

ρεβερέντζα

1934

ρεβερέντσα

1931

ρεβιγγοβότανο

1934

ρεβίθι

1709

ρεβιθιά

1910

ρέβνιασμα

1931

ρεβόλβερ

1934

ρεβόλβερο

1934

ρέβω

1931

ρεγάλο

1931

ρέγγα

1934

ρέγκα

1910

ρεγκάτα

1950

ρέγκι

1709

ρεγκλάν

1934

ρεγκλός

1931

ρεγκλότα

1934

ρέγολα

1934

ρεγολάρισμα

1934

ρεγολάρω

1934

ρέγομαι

1709

ρέγουλα

1709

ρεγουλάρισμα

1934

ρεγουλάρω

1934

ρεδιγκότα

1934

ρεδίφης

1934

ρέζα

1910

ρεζάδο

1950

ρεζεγάρω

1709

ρεζεδά

1857

ρεζεδάς

1910

ρεζεντά

1934

ρεζέρβα

1934

ρεζές

1790

ρέζιγος

1983

ρεζίλεμα

1931

ρεζιλεύω

1910

ρεζίλης

1910

ρεζίλι

1931

ρεζιλίκι

1931

ρέζιμο

1950

ρεζισσέρ

1934

ρεΐζης

1931

ρείκι

1910

ρεικιά

1931

ρεικοβούνι

1931

ρεικότοπος

1931

ρείπια (τα)

1950

ρείπιο

1931

ρείχι

1934

ρεκάζω

1931

ρέκασμα

1931

ρεκασμός

1934

ρεκατό

1931

ρεκές

1950

ρέκλα

1950

ρεκλάμα

1934

ρεκλαμαδόρος

1934

ρεκλαμαρίζω

1950

ρεκλαμάρισμα

1934

ρεκλαμάρω

1934

ρεκλαματζής

1934

ρεκόρ

1950

ρελεβάρω

1910

ρελέβο

1910

ρέλι

1934

ρέλια (τα)

1910

ρελιάζω

1910

ρέλιασμα

1934

ρέμα

1709

ρεμάλι

1934

ρέματα (τα)

1709

ρεματάκι

1709

ρεματζάρης

1659

ρεματιά

1931

ρεματιάρης

1614

ρεματίζω

1659

ρεματικά (τα)

1857

ρεματικό

1659

ρεματώ

1931

ρεμεντζάρισμα

1934

ρεμεντζάρω

1934

ρεμέντζο

1934

ρεμέντσα

1910

ρεμιζάρω

1910

ρεμιντζάρισμα

1934

ρεμιντζάρω

1934

ρεμματιά

1857

ρεμοπήδα

1709

ρεμούλα

1910

ρεμούλκιο

1934

ρεμπάμπα

1934

ρεμπάμπι

1934

ρεμπέκα

1934

ρεμπέλεμα

1709

ρεμπελεύω

1622

ρεμπελιά

1931

ρεμπελιάζω

1931

ρεμπελιό

1931

ρεμπελίστικα

1659

ρέμπελο

1934

ρέμπελος

1527

ρεμπεσκές

1931

ρεμπέτα

1931

ρεμπέτας

1950

ρεμπέτης

1983

ρεμπέτικος

1995

ρεμπέτισσα

1995

ρεμπικάρισμα

1709

ρεμπικαρισμένος

1709

ρεμπικαριστής

1709

ρεμπικαρίστρα

1709

ρεμπικάρομαι

1709

ρεμπικάρω

1709

ρεμπίκι

1709

ρέμπομαι

1934

ρεμπούμπλικα

1934

ρεμπρελεύγω

1659

ρενάρ

1995

ρένια

1934

ρενιέρη

1934

ρέννα

1934

ρεντεγκότα

1934

ρεντές

1857

ρεντζέλα

1931

ρεντζελάω

1934

ρεντζελιστά

1931

ρεντζελιστός

1931

ρεντζελώ

1950

ρεντιγκότα

1934

ρεντίκολο

1983

ρεντίνες (οι)

1934

ρεντιστό

1931

ρεντίφης

1934

ρέξιμο

1931

ρεξίνι

1790

ρεπανάκι

1857

ρεπάνι

1790

ρεπανίδα

1857

ρεπανόλαδο

1931

ρεπαντί

1931

ρέπας

1934

ρέπης

1934

ρέπι

1931

ρέπια (τα)

1934

ρεπιασμένος

1931

ρεπίδι

1659

ρέπιο

1950

ρέπιος

1931

ρεπό

1950

ρεπόρ

1934

ρεπορτάζ

1910

ρεπόρτερ

1910

ρέπορτερ

1934

ρεπόρτο

1983

ρεπούμπλικα

1709

ρεπουμπλικάνος

1983

ρεπούμπλικας

1709

ρεσάλτο

1931

ρεσιτάλ

1934

ρεσίτι

1790

ρέσμα

1790

ρεσπέτο

1910

ρεσπέτος

1934

ρεσπεττάρω

1882

ρεσπέττο

1882

ρεσσετάρισμα

1709

ρεσσετάρομαι

1709

ρεσσετάρω

1709

ρεσσέτο

1709

ρέστα

1934

ρεστάρω

1934

ρέστη

1709

ρέστον

1882

ρέστος

1934

ρετάλι

1910

ρετενάκι

1709

ρετένο

1709

ρετζιάλι

1882

ρετζίνη

1709

ρετζίνι

1622

ρετζούνι

1709

ρετιράδα

1931

ρετούς

1934

ρετουσάρισμα

1934

ρετουσάρω

1934

ρετσέλι

1857

ρετσέτα

1931

ρετσέττα

1910

ρετσίνα

1857

ρετσινάρης

1931

ρετσινάτο

1931

ρετσινάτον

1857

ρετσίνι

1910

ρετσινιά

1931

ρετσινόκλαδο

1950

ρετσινόκολλα

1995

ρετσινόλαδο

1931

ρετσιτατίβο

1950

ρετσούνι

1931

ρεύγομαι

1622

ρεύομαι

1934

ρεύτης

1857

ρεύω

1910

ρεφάρω

1995

ρεφενέ

1934

ρεφενές

1709

ρεφενίζω

1934

ρεφιλάρισμα

1934

ρεφιλάρω

1934

ρέφνα

1931

ρεφούδι

1931

ρεφούζιο

1934

ρέφουλα

1934

ρεφούλι

1934

ρεφουλιά

1709

ρεφούτζιο

1934

ρεφραίν

1950

ρεφρέν

1934

ρέχα

1983

ρέψι

1950

ρεψιά

1931

ρεψιματάκι

1709

ρέψιμο

1659

ρέψιμον

1622

ρήγα

1931

ρηγαδεύω

1950

ρηγάδι

1931

ρηγαδικός

1934

ρηγάδικος

1934

ρήγαινα

1931

ρηγάρχης

1931

ρήγας

1614

ρηγάτικος

1931

ρηγάτικος

1934

ρηγάτο

1709

ρηγάτον

1614

ρηγικιός

1931

ρήγινος

1931

ρήγισσα

1622

ρήγλα

1931

ρηγλί

1931

ρηγλίζω

1950

ρηγοδέσποινα

1931

ρηγοπούλα

1709

ρηγόπουλο

1931

ρηγόπουλον

1709

ρηγόπουλος

1934

ρήγωμα

1931

ρηγώνω

1931

ρήμαγμα

1934

ρημάδα

1659

ρημάδι

1910

ρημαδιακό

1931

ρημαδιακός

1910

ρημαδιασμένος

1931

ρημαδιό

1931

ρημαδόρος

1659

ρημάζω

1709

ρήμασμα

1790

ρημασμένος

1790

ρημαχτής

1931

ρήμι

1931

ρήμια

1931

ρημοκλήσι

1931

ρημονήσι

1931

ρημοσκότεινος

1950

ρημόστρατα

1931

ρημόστρατο

1931

ρημοτόπι

1931

ρήνα

1931

ρησόγουνα

1931

ρήσος

1857

ρήτσος

1950

ρηχά

1709

ρηχαίνω

1995

ρηχή

1931

ρηχιά

1931

ρηχόμυαλος

1931

ρηχονέρια

1931

ρηχόνερο

1931

ρηχοπήγαδο

1931

ρηχοπήγαδον

1882

ρηχός

1709

ρηχότοπος

1709

ρθούνι

1709

ριάκι

1622

ρίγα

1622

ριγάλο

1934

ριγανάρισμα

1709

ριγανάρω

1709

ριγανάτος

1934

ρίγανη

1857

ριγάνι

1882

ριγανόκρασο

1931

ριγανόλαδο

1910

ριγανόξυλο

1931

ριγανός

1950

ριγάρισμα

1709

ριγαρισμένος

1709

ριγάρομαι

1709

ριγάρω

1659

ριγατζαριά

1709

ριγατζιάρης

1709

ριγατζιαριά

1709

ριγατζιάρικος

1709

ριγάτος

1934

ριγατσιάρης

1931

ριγέ

1934

ριγκ

1995

ρίγλα

1614

ριγλή

1790

ριγλί

1709

ριγλίζομαι

1709

ριγλίζω

1709

ρίγλισμα

1709

ριγλισμένος

1709

ριγλιστής

1709

ριγμένος

1910

ριγόχορτο

1934

ρίγωμα

1934

ριγωματιά

1934

ριγώνω

1934

ριγωτός

1934

ριέμι

1931

ρίζα

1527

ριζά (τα)

1910

ριζαδούρος

1934

ριζακάρης

1622

ριζάκι

1709

ριζαλάκι

1931

ριζάλι

1931

ριζάρι

1857

ριζάφτι

1931

ρίζι

1659

ριζιά

1950

ριζικά

1995

ριζικάρης

1659

ριζικάρι

1934

ριζικαριά

1709

ριζικάρικα

1709

ριζικάρικος

1709

ριζικάρισμα

1709

ριζικαρισμένος

1709

ριζικάρω

1622

ριζικό

1659

ριζικόν

1614

ριζικός

1931

ριζιμιάς

1950

ριζιμιός

1983

ρίζιμο

1931

ριζίτης

1950

ριζό

1910

ριζοβάφω

1931

ριζοβελονιά

1931

ριζοβολάω

1934

ριζοβόλημα

1934

ριζοβόλι

1934

ριζοβολώ

1934

ριζοβούνι

1857

ριζοβουνιά

1931

ριζόβουνο

1950

ριζοβράχι

1934

ριζόβραχο

1934

ριζόγαλον

1709

ριζοδόντι

1709

ριζοδοντιά

1622

ριζοδοντιάζω

1931

ριζόδοντον

1790

ριζόκαστρο

1931

ριζοκόβω

1931

ριζολογάω

1934

ριζολόγημα

1934

ριζολογιά

1950

ριζομέρι

1622

ριζοπούλα

1659

ριζόσπηλο

1931

ριζότο

1983

ριζόφυτο

1931

ριζόφυτον

1857

ριζοχώρι

1931

ρίζωμα

1622

ριζωμένος

1622

ριζωμός

1709

ριζώνομαι

1659

ριζώνω

1622

ριζωτός

1659

ρίκι

1983

ρίκια τα

1709

ρίκτημα

1709

ρίκτης

1659

ρίκτομαι

1709

ρίκτω

1659

ρίμα

1857

ριμάδα

1614

ριμαδόρος

1882

ριμαδούρος

1709

ριμάριο

1934

ριμάρω

1709

ριμάτα

1934

ριμέντιο

1934

ριμμένος

1659

ριμουκλιάρω

1709

ρίνα

1709

ρινγκ

1934

ρινί

1857

ρινίδι

1934

ρινίζω

1931

ριντώ

1934

ριξεμιός

1950

ριξιά

1882

ριξιμιό

1931

ρίξιμο

1934

ρίξιμον

1709

ριπίδι

1622

ριπιτίδι

1931

ρισάλτο

1931

ρισκάρω

1983

ρίσκο

1995

ρισοπέλα

1790

ριτζεβούτα

1709

ριτιράδα

1931

ριτράτο

1931

ρίτσα

1934

ρίτσινο

1857

ριτσινόλαδον

1857

ρίτσος

1950

ριφάκι

1709

ρίφι

1709

ρίχνομαι

1709

ρίχνουμαι

1931

ρίχνω

1622

ριχτάρι

1931

ρίχτης

1931

ριχτίμι

1931

ριχτός

1995

ρίχτρα

1931

ρίχτω

1931

ριψιά

1931