Skip to main content

λέξεις που αρχίζουν από θ


 

Οι λέξεις της κοινής ρωμαίικης γλώσσας και τα λεξικά που τις πρωτοσυναντάμε

 

λέξεις που αρχίζουν από θ

 

Δημήτρη Λιθοξόου

Ιούνιος 2015

Πρόλογος [κοινός για όλα τα κεφάλαια]:

Οι λέξεις της ρωμαίικης (δημοτικής) γλώσσας, βρίσκονται στα λεξικά μαζί με λόγιες ελληνικές λέξεις. Εδώ ξεχωρίζω τις λέξεις της δημοτικής, από τις λόγιες λέξεις (ή λέξεις της «καθαρεύουσας») και τις παρουσιάζω χωριστά. Κάνω δηλαδή το αντίθετο, από αυτό που έκανε ο εκδότης Δημ. Δημητράκος, σύμφωνα με την «εθνική» υπόδειξη του Γ. Χατζιδάκι. Σε μια αντίστροφη λογική, από εκείνη των καθαρευουσιάνων του παρελθόντος, «καθαρίζω» τις λέξεις της δημοτικής και απομακρύνω τις λόγιες λέξεις (το ξένο σώμα) που ήταν διαχρονικά άγνωστες στον αγράμματο λαό.

Ακόμα αναφέρω δίπλα σε κάθε ρωμαίικη λέξη, το λεξικό που συναντάμε τη λέξη για πρώτη φορά, τη χρονιά δηλαδή έκδοσης του λεξικού. Για παράδειγμα η εγγραφή «ψαράς - 1527», σημαίνει πως τη λέξη «ψαράς» τη βρίσκουμε για πρώτη φορά στο λεξικό του Στεφάνου (Corona Preciosa), που τυπώθηκε το 1527.

Σε κάθε λέξη υπάρχει δίπλα μόνο η χρονιά της πρώτης αναφοράς. Η λέξη «ψαροκέφαλο(ν)» γράφεται χωριστά σαν «ψαροκέφαλον – 1910» και «ψαροκέφαλο – 1950», γιατί την πρώτη φορά στη λέξη υπάρχει το (λόγιο ή διαλεκτικό) τελικό «ν», ενώ τη δεύτερη όχι.

Μετά από μερικά χρόνια ενασχόλησής μου με τη λεξικογραφία, επέλεξα μεταξύ αρκετών λεξικών, δεκαπέντε βασικά έργα, που χρονικά καλύπτουν το διάστημα 1527-1995. Η εργασία μου περιέχει τις ρωμαίικες λέξεις που υπάρχουν στα δεκαπέντε λεξικά. Οι περισσότερες από αυτές, θεωρούνται αποκλειστικά λέξεις της δημοτικής γλώσσας. Υπάρχουν ωστόσο και λέξεις της δημοτικής που τις βρίσκουμε (με την ίδια ή παραπλήσια έννοια) και στα λεξικά της αρχαίας ελληνικής (π.χ. ψιλός, ψυχή, ψώρα).

Για την ερμηνεία των λέξεων ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προστρέξει στο ίντερνετ, καθώς τα περισσότερα από αυτά τα βιβλία μπορεί να τα βρει ελεύθερα σε ηλεκτρονική μορφή.

Ας σημειωθεί τέλος πως οι λέξεις που υπάρχουν στον πίνακα, αποτελούν μέρος μόνο της ρωμαίικης, καθώς απουσιάζουν οι λέξεις δεκάδων διαλεκτικών λεξικών. Με αυτή την έννοια, μπορεί να χαρακτηριστούν σαν οι λέξεις της κοινής ρωμαίικης γλώσσας.

 

 

Τα λεξικά

1527

Εισαγωγή νέα επιγραφομένη, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ, ήγουν Στέφανος τίμιος, ώστε μαθείν, αναγινώσκειν, γράφειν, νοείν & λαλείν, την ιδιωτικήν, & την αττικήν γλώσσαν των γραικώνέτι δε και την γραμματικήν, & την ιδιωτικήν γλώσσαν των λατίνων μετά πάσης ευκολίας, & εν ολίγω χρόνω, και χωρίς διδασκάλου, πράγμα λίαν ωφέλιμον εις πάσαν τάξιν των ανθρώπων, συντεθειμένον και εις φως εκδοθέν παρά του επιτηδειοτάτου, και ευμηχανικού ανθρώπου Στεφάνου του εκ Σαβίου, του τυπωτού των ελληνικών, και των λατινικών γραμμάτων εν τη εκλαμπροτάτη πόλει των Ενετών, Venetiis MDXXVII.

1614

Ioannis Meursi, glossarium graeco-barbarum - In quo præter vocabula quinque millia quadringenta, officia atque dignitates imperij Constantinop. tam in palatio, quàm ecclesia aut militia, explicantur, & illustrantur, Lugduni Batavorum, apud L. Elzevirium, 1614.

1622

Vocabolario Italiano et Greco nel Quale si contiene come le voci Italiane si dicano in Greco Volgare, composto dal P. Girolamo Germano della Compagnia di GIESV, in Roma, per l’Herede di Bartolomeo Zanneti, 1622.

1635

Simone Portio, Λεξικόν Λατινικόν, Ρωμαίκον και Ελληνικόν, εις το οποίον τα λατινικά λόγια συμφωνούναι τα Ρωμαίκα, και τα Ελληνικά. Εσμίχθηκε με τούτο στο τέλος του βιβλίου άλλον ένα λεξικόπουλον, εις το οποίον τα Ρωμαίκα λόγια κατ αλφάβητον βαλμένα γυρίζονται πρώτα ελληνικά και απέκει Λατινικά - Dictionarium latinum, graeco-barbarum, et litterale, in quodictionibus latinis suae quoque graecae linguae vernaculae necnon etiam litteralis vocesrespondent. Accessit insuper aliud in calce operis dictionariolum, in quo prius ordine alphabetico dispositae vernaculae linguae graecae dictiones, graco-litterales, tum latinar redduntur, Parisiorum 1635.

1659

Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος μετά της των επιθέτων εκλογής, και διττού των λατινικών τε και Ιταλικών λέξεων πίνακος, εκ διαφόρων παλαιών τε και νεωτέρων λεξικών συλλεχθείς παρά Γερασίμου Βλάχου του Κρητός, Venetiis MDCLVIIII.

1709

Αλέξιος Σουμαβέραιος (Alessio da Somaverra), Θησαυρός της Ρωμαϊκής και της Φραγκικής γλώσσας ήγουν λεξικόν Ρωμαϊκόν και Φραγκικόν πλουσιώτατον, Παρίτζι (Parigi) MDCCIX.

1790

Λεξικόν τρίγλωσσον της Γαλλικής, Ιταλικής και Ρωμαϊκής διαλέκτου, εις τόμους τρεις διηρημένον, συνερανισθέν παρά Γεωργίου Βεντότη, τόμος Γ' Ρωμαϊκο-Γαλλικο-Ιταλικός, Εν Βιέννη της Αουστρίας 1790.

1857

Λεξικόν της καθ' ημάς ελληνικής διαλέκτου, μεθηρμηνευμένης εις το αρχαίον ελληνικόν και το γαλλικόν μετά προσθήκης γεωγραφικού πίνακος των νεωτέρων και παλαιών ονομάτων, έκδοσις δευτέρα επηυξημένη και διωρθωμένη, υπό Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου, Αθήνησι 1857.

1882

Nouveau dictionnaire grec moderne-français: contenant les termes de la langue parlée et de la langue écrite, Front Cover. Émile Legrand, Garnier frères, Paris 1882.

1910

Λεξικόν ελληνογαλλικόν (και γαλλοελληνικόν) της λαλουμένης Ελληνικής γλώσσης (ήτοι καθαρευούσης και δημώδους) - Dictionnaire grec-francais et francais-grec, υπό Αντωνίου Ηπίτη, 3 τόμοι, εν Αθήναις 1908-1910.

1931

Πέτρου Βλαστού, Συνώνυμα και συγγενικά, τέχνες και σύνεργα, Αθήνα 1931.

1934

Λεξικόν της νέας ελληνικής γλώσσης, ορθογραφικόν και ερμηνευτικόν, συνταχθέν υπό επιτροπής φιλολόγων και επιστημόνων, επιμέλεια Γεωργίου Ζευγώλη, έκδοσις ΠΡΩΙΑ, Αθήναι 1933-1934.

1950

Δ. Δημητράκου, Μέγα λεξικόν όλης της ελληνικής γλώσσης, 15 τόμοι, Αθήναι.

1983

Ν. Π. Ανδριώτη, Ετυμολογικό λεξικό της κοινής Νεοελληνικής, τρίτη έκδοση με διορθώσεις και προσθήκες του συγγραφέα, Θεσσαλονίκη 1983.

1995

Εμμανουήλ Κριαρά, Νέο ελληνικό λεξικό της σύγχρονης δημοτικής γλώσσας (γραπτής και προφορικής), Αθήνα 199

 

ρωμαίικες λέξεις που αρχίζουν από θ

 

θα

1857

θάβω

1934

θάγμα

1910

θαγμάζω

1910

θαλάμι

1857

θάλασσα

1527

θαλασσάγκαθο

1934

θαλασσάδα

1931

θαλασσαετός

1950

θαλασσαητός

1934

θαλασσάκι

1931

θαλασσάρμη

1931

θαλασσένιος

1931

θαλασσερός

1622

θαλασσεύω

1882

θαλασσής

1931

θαλασσί

1931

θαλάσσι

1931

θαλασσιά

1934

θαλασσίλα

1950

θαλάσσιμος

1635

θαλασσινά

1659

θαλασσινά (τα)

1931

θαλασσινός

1635

θαλάσσιος

1790

θαλασσόβραση

1931

θαλασσοβραχιά

1931

θαλασσόβραχος

1931

θαλασσοβρεγμένος

1934

θαλασσοβρεμένος

1659

θαλασσογάλαζος

1931

θαλασσόγαμπρος

1950

θαλασσογέννημα

1950

θαλασσοδαρμένος

1950

θαλασσόδαρτος

1950

θαλασσοδέρνομαι

1910

θαλασσοδέρνω

1910

θαλασσόζωστος

1950

θαλασσόθρεφτος

1950

θαλασσοκόρακας

1934

θαλασσόλιτρα

1931

θαλασσόλουστος

1950

θαλασσόλυκος

1910

θαλασσομάνα

1931

θαλασσομαχισμός

1709

θαλασσομάχος

1709

θαλασσομαχώ

1709

θαλασσόνερο

1659

θαλασσόνω

1857

θαλασσοξακουσμένος

1950

θαλασσοπάλαιμα

1950

θαλασσοπαλεύω

1950

θαλασσόπατο

1931

θαλασσοπερνώ

1659

θαλασσόπετρα

1659

θαλασσοπνιγμένος

1931

θαλασσοπνίγομαι

1934

θαλασσοπνίγω

1931

θαλασσοπνιμένος

1934

θαλασσοπόλεμος

1659

θαλασσοπολεμώ

1659

θαλασσοπούλι

1857

θαλασσοταραχή

1659

θαλασσοφουρτούνα

1934

θαλασσόφρυδο

1931

θαλασσόχαρος

1950

θαλασσοχελώνα

1934

θαλασσόχορτο

1934

θαλασσοχώρι

1931

θαλασσυνός

1622

θαλασσύς

1950

θαλάσσωμα

1857

θαλασσώνουμαι

1931

θαλασσώνω

1931

θάμα

1931

θάμαγμα

1934

θαμάζομαι

1934

θαμάζω

1910

θάμασμα

1527

θαμασμός

1931

θαμαστός

1934

θαματουργός

1950

θαμμένος

1622

θάμνα (τα)

1950

θαμπά

1857

θαμπάγρα

1934

θαμπάδα

1709

θαμπάδι

1950

θαμπάδια (τα)

1931

θαμπαίνω

1950

θαμπερός

1931

θαμπιά

1931

θαμπίζω

1931

θαμπογυαλίζω

1931

θαμποζώντανος

1931

θαμποκόπημα

1931

θαμποκοπώ

1931

θαμπός

1622

θάμπος

1931

θαμπούλια (τα)

1931

θαμπουλίζω

1931

θαμποφαίνεται

1950

θαμποφεγγοβολώ

1950

θαμποφέγγω

1931

θαμποχάραγος

1931

θαμποχαράζω

1950

θαμποχάραμα

1931

θάμπωμα

1709

θαμπωμένος

1709

θαμπώνομαι

1709

θαμπώνω

1622

θαμπωτικός

1931

θαμπωτός

1931

θανά

1934

θανάσιμα

1709

θανάσιμος

1709

θανατάς

1857

θανατερά

1659

θανατερός

1659

θανατικό

1527

θανατικός

1931

θανατικώνω

1659

θανατίλα

1931

θάνατος

1622

θανατουλήδα

1709

θανατουλίδα

1931

θανάτωμα

1790

θανατωμένος

1709

θανατωμός

1790

θανατώνομαι

1622

θανατώνω

1622

θανή

1614

θανός

1931

θαραπαή

1950

θαραπαμός

1614

θαραπεύω

1882

θαραπιά

1622

θάρρεμα

1934

θαρρεμένος

1622

θαρρεσιά

1931

θαρρετά

1622

θαρρετός

1709

θαρρεύγομαι

1709

θαρρεύγω

1659

θαρρεύομαι

1622

θαρρευτικά

1635

θαρρευτικός

1709

θαρρευτικός

1950

θαρρεύω

1622

θάρρος

1622

θάρρυμα

1659

θαρρύνω

1950

θαρρώ

1622

θάταλα (τα)

1950

θαύγομαι

1622

θαύγω

1622

θαφή

1790

θαφτήρι

1931

θάφτης

1635

θαφτιάρης

1950

θαφτικά (τα)

1709

θαφτική

1709

θάφτομαι

1659

θαφτός

1931

θάφτρα

1709

θάφτρια

1709

θάφτω

1659

θάψιμο

1931

θάψιμον

1622

θεια

1635

θειακούλα

1934

θειάκω

1934

θειαφένιος

1931

θειαφί

1931

θειάφι

1622

θειαφίζω

1910

θειάφισμα

1910

θειαφιστήρι

1934

θειαφοκέρι

1622

θειαφοκίτρινος

1931

θειαφόξυλο

1931

θειαφόπετρα

1910

θειαφώνω

1934

θεϊκά

1622

θεϊκός

1622

θειος

1635

θειούλης

1995

θείτζα

1709

θείτσα

1995

θελά

1934

θέλα

1931

θελειά

1950

θελέσης

1931

θέλημα

1622

θεληματάρης

1622

θεληματαριά

1709

θεληματάρικος

1622

θεληματάρισσα

1622

θεληματάρος

1931

θεληματεύω

1950

θεληματίζω

1950

θεληματικά

1622

θεληματικός

1622

θέληση

1950

θελητής

1950

θελητικός

1910

θελιά

1659

θελιάζω

1931

θελιασμένος

1931

θελός

1910

θελώ

1709

θέλω

1527

θέμελα (τα)

1931

θεμέλιο

1910

θεμελίωμα

1709

θεμέλιωμα

1931

θεμελιωμένος

1622

θεμελιώνομαι

1622

θεμελιώνω

1622

θέμελο

1931

θεμωνιά

1709

θεμωνιάζω

1790

θεμωνιασμένα

1709

θεμωνιασμένος

1709

θεμωνιαστά

1709

θεμωνιαστός

1709

θεμωνιάστρα

1709

θεμωνιάστρια

1709

θενά

1934

θεοβλαβούμενος

1934

θεοβλόγητος

1931

θεόβρετος

1931

θεόγδυμνος

1934

θεόγυμνος

1857

θεοδοσμένος

1950

θεοδύναμος

1931

θεοζαλιά

1931

θεοκαμωμένος

1659

θεοκάμωτος

1931

θεοκατάρατος

1709

θεόκλειστος

1931

θεόκουτος

1934

θεόκουφος

1931

θεόλωλος

1882

θεομπαίκτης

1857

θεομπαίχτης

1931

θεομπαίχτρα

1934

θεονήστικος

1857

θεοπάλαβος

1910

θεοποντή

1931

θεοπόντι

1931

θεόρατος

1910

θεορίχνω

1934

θεορίχτης

1931

θεόριχτος

1950

Θεός

1622

θεοσκόταδο

1931

θεοσκότεινα

1950

θεοσκοτεινιά

1934

θεοσκότεινος

1857

θεοσκοτωμένος

1931

θεόσταλτος

1931

θεόστραβα

1934

θεόστραβος

1857

θεοτικά

1622

θεοτικό (το)

1934

θεοτικός

1931

θεοτούμπης

1910

θεότρελλος

1857

θεότρελος

1910

θεότυφλος

1857

θεούσα

1995

θεοφάνερος

1931

θεόφοβος

1622

θεοφοβούμενος

1622

θεόφτηνος

1931

θεόφτωχος

1931

θεόψηλος

1931

θεραπίνα

1934

θέργιεμα

1659

θεργιό

1659

θεργιοπιασμένος

1659

θεργιοπολεμώ

1659

θεργιοφωλιά

1659

θεργίστικος

1659

θερεστικός

1950

θεριαγκάθι

1931

θεριάγκαθο

1950

θεριάγκαθον

1857

θεριακή

1882

θεριακλής

1931

θεριακλίδικα

1995

θεριακλίκι

1934

θεριακλού

1995

θεριακός

1950

θεριακωμένος

1857

θεριακώνω

1931

θέριεμα

1934

θεριεμένος

1934

θεριεύω

1882

θερίζομαι

1709

θερίζω

1622

θεριό

1635

θεριομάρα

1931

θεριοπιάνομαι

1709

θεριοπιασμένος

1709

θεριότοπος

1659

θέρισμα

1790

θερισμένος

1622

θερισμός

1622

θεριστάδες (οι)

1614

θεριστήρι

1659

θεριστής

1614

θεριστικά

1934

θεριστικός

1659

θερίστρα

1659

θέριστρα (τα)

1950

θερίστρια

1709

θέριστρο

1931

θεριώνω

1950

θερμά

1622

θέρμα (τα)

1983

θερμαίνομαι

1934

θερμαίνουμαι

1931

θερμάρι

1931

θερμασιά

1709

θερμασμένος

1934

θερμασοβότανο

1934

θερμασοβότανον

1857

θέρμη

1527

θερμό (το)

1931

θερμοβότανο

1934

θερμοπούλα

1709

θερμός

1622

θερμοσποδιά

1931

θερμοχόρταρο

1934

θερμόχορτο

1934

θερόκαλο

1934

θέρος (ο)

1857

θερρεύγομαι

1659

θέση

1931

θηκάρι

1790

θηκαριάζω

1790

θηκαρίζω

1931

θηκαρώνω

1931

θήκη

1659

θηκιάζω

1709

θήκιασμα

1790

θηκιασμένος

1790

θηλειά

1709

θηλεοποίηση

1857

θηλιά

1790

θηλιάζω

1931

θήλιασμα

1950

θηλικά

1709

θηλικός

1622

θηλίκωμα

1709

θηλικωματιά

1709

θηλικωμένος

1622

θηλικώνομαι

1622

θηλικώνω

1622

θηλικωτός

1622

θηλυκαρσένικος

1882

θηλυκή (η)

1635

θηλύκι

1882

θηλυκιά

1910

θηλυκό

1931

θηλυκός

1635

θηλυκοσύνη

1931

θηλυκοχρονιά

1931

θηλύκωμα

1857

θηλυκώνω

1857

θηλυκωτάρι

1931

θηλυκωτήρι

1857

θημωνιά

1790

θημωνιάζω

1709

θημώνιασμα

1790

θηριακή

1790

θηριόχορτο

1934

θησαυρός

1659

θιακιά

1934

θιακό

1931

θιάμα

1950

θιαμάζω

1950

θιαμαίνουμαι

1931

θιαρμίζω

1934

θιάσο

1709

θιβόλι

1934

θιλύκι

1950

Θιος

1950

θιρίγκι

1931

θλιβερά

1659

θλίβερος

1659

θλίβομαι

1622

θλίβω

1622

θλίβωμαι

1659

θλίκη

1857

θλιμμένα

1950

θλιμμένος

1622

θλιφτικά

1934

θλιφτικός

1934

θλιφτός

1931

θλίψη

1931

θολά

1659

θολάδα

1931

θολαίνω

1659

θολάμι

1931

θολιάζω

1931

θολιασμένο

1931

θολικός

1950

θολόνερο

1931

θολόρρεμα

1950

θολός

1622

θόλος

1622

θολόστακτη

1882

θολόσταχτη

1931

θολόσταχτο

1950

θολοσύνη

1709

θολούρα

1931

θόλωμα

1709

θολωμένος

1931

θολωμός

1709

θολώνομαι

1709

θολώνω

1635

θολωσιά

1931

θολωτής

1709

θολωτικός

1709

θολώτρα

1709

θολώτρια

1709

θομπός

1622

θομπώνω

1709

θράκα

1910

θράκι

1983

θρακιά

1931

θράκια (τα)

1950

θρακόβολη

1931

θρακωνιά

1931

θρακώνω

1950

θρασά

1950

θράσεμα

1931

θρασεμένος

1931

θρασεύω

1910

θρασίμι

1931

θράσιος

1983

θρασομανώ

1931

θράψα

1931

θράψαλο

1931

θράψαλος

1931

θραψερός

1931

θράψη

1931

θραψώνω

1931

θρέμμα

1882

θρεμμένα

1659

θρεμμένος

1622

θρεφερός

1659

θρεφητερός

1635

θρεφίκκια

1659

θρέφομαι

1635

θρεφτάρι

1857

θρεφτής

1659

θρέφτης

1882

θρεφτικός

1934

θρεφτό

1931

θρέφω

1622

θρεψερός

1934

θρέψη

1983

θρέψιμο

1950

θρηνερός

1931

θρηνολόγι

1931

θρηνολογώ

1882

θρήνος

1659

θρηνοτράγουδο

1950

θρηνούμαι

1659

θρηνώ

1659

θρήσκια

1950

θρήσκος

1934

θρινάκη

1622

θρινάκι

1635

θροκαλιά

1950

θρομύλι

1709

θρονάκι

1635

θρονί

1622

θρονιάζομαι

1709

θρονιάζουμαι

1931

θρονιάζω

1659

θρόνιασμα

1659

θρονιασμένος

1659

θρονιασμός

1659

θρονιαστής

1790

θρονίζω

1934

θρόνος

1622

θρος (ο)

1931

θρουβάλιασμα

1931

θρουβαλίζομαι

1709

θρουβαλίζω

1622

θρουβάλισμα

1709

θρουβαλισμένος

1622

θρούβαλο

1931

θρούβαλον

1622

θρουμβαλίζω

1659

θρούμπα

1910

θρούμπη

1857

θρουμπί

1934

θρούμπι

1882

θρούνα

1950

θρουψαλιάζω

1931

θρούψαλο

1934

θροφανός

1931

θροφάρης

1659

θροφερός

1931

θροφή

1527

θροφός (η)

1659

θρύβη

1709

θρύβω

1857

θρυματιάζω

1931

θρυμάτιασμα

1931

θρύμμα

1857

θρυμματίζω

1910

θρυμμάτισμα

1950

θρυψαλιάζω

1995

θρύψαλο

1931

θρω

1931

θυάμα

1950

θυαμάζομαι

1950

θυαμαίνομαι

1950

θυγατέρα

1614

θυγατεροπούλα

1659

θύκια (τα)

1950

θυλακούρι

1931

θυμάδα

1931

θυμάμαι

1882

θυμαράκι

1950

θυμάρι

1709

θυμαριά

1934

θυμαρίσιος

1995

θυμασμένος

1931

θύμημα

1709

θυμησαριά

1622

θύμηση

1934

θυμησιά

1931

θυμησιάρης

1622

θυμησιάρικος

1709

θύμησμα

1659

θυμητάρι

1950

θυμητικό

1931

θυμητικόν

1882

θυμητικός

1622

θυμιάζομαι

1709

θυμιάζω

1622

θυμιάμα

1709

θυμιάμα

1857

θύμιασμα

1857

θυμιασμένος

1622

θυμιαταριά

1931

θυμιατερό

1931

θυμιατερόν

1857

θυμιατήρι

1882

θυμιατίζω

1882

θυμιάτισμα

1931

θυμιατό

1527

θυμίζομαι

1709

θυμίζω

1622

θυμιό

1950

θύμισμα

1709

θυμισμένος

1931

θυμιστικός

1659

θυμομένος

1527

θυμός

1622

θυμοτής

1622

θυμοτιάρης

1614

θυμούμαι

1622

θυμοφθόρος

1934

θύμωμα

1882

θυμωμένα

1659

θυμωμένος

1622

θυμώνομαι

1622

θυμώνω

1622

θυμωτής

1882

θυμώτης

1622

θυμώτρα

1709

θυμώτρια

1622

θυννιό

1931

θυρίδα

1614

θυροκάρφι

1709

θυροκάρφια (τα)

1635

θυρόφυλλο

1931

θώρεμα

1659

θωρεμένος

1659

θωρετής

1659

θωρετός

1659

θωρέτρια

1709

θώρημα

1931

θωρητός

1931

θώρι

1709

θωριά

1622

θωριάζω

1857

θωριακός

1709

θώριασμα

1857

θωρούμαι

1659

θωρώ

1622