Skip to main content

λέξεις που αρχίζουν από ζ


 

Οι λέξεις της κοινής ρωμαίικης γλώσσας και τα λεξικά που τις πρωτοσυναντάμε

 

λέξεις που αρχίζουν από ζ

 

Δημήτρη Λιθοξόου

Ιούνιος 2015

Πρόλογος [κοινός για όλα τα κεφάλαια]:

Οι λέξεις της ρωμαίικης (δημοτικής) γλώσσας, βρίσκονται στα λεξικά μαζί με λόγιες ελληνικές λέξεις. Εδώ ξεχωρίζω τις λέξεις της δημοτικής, από τις λόγιες λέξεις (ή λέξεις της «καθαρεύουσας») και τις παρουσιάζω χωριστά. Κάνω δηλαδή το αντίθετο, από αυτό που έκανε ο εκδότης Δημ. Δημητράκος, σύμφωνα με την «εθνική» υπόδειξη του Γ. Χατζιδάκι. Σε μια αντίστροφη λογική, από εκείνη των καθαρευουσιάνων του παρελθόντος, «καθαρίζω» τις λέξεις της δημοτικής και απομακρύνω τις λόγιες λέξεις (το ξένο σώμα) που ήταν διαχρονικά άγνωστες στον αγράμματο λαό.

Ακόμα αναφέρω δίπλα σε κάθε ρωμαίικη λέξη, το λεξικό που συναντάμε τη λέξη για πρώτη φορά, τη χρονιά δηλαδή έκδοσης του λεξικού. Για παράδειγμα η εγγραφή «ψαράς - 1527», σημαίνει πως τη λέξη «ψαράς» τη βρίσκουμε για πρώτη φορά στο λεξικό του Στεφάνου (Corona Preciosa), που τυπώθηκε το 1527.

Σε κάθε λέξη υπάρχει δίπλα μόνο η χρονιά της πρώτης αναφοράς. Η λέξη «ψαροκέφαλο(ν)» γράφεται χωριστά σαν «ψαροκέφαλον – 1910» και «ψαροκέφαλο – 1950», γιατί την πρώτη φορά στη λέξη υπάρχει το (λόγιο ή διαλεκτικό) τελικό «ν», ενώ τη δεύτερη όχι.

Μετά από μερικά χρόνια ενασχόλησής μου με τη λεξικογραφία, επέλεξα μεταξύ αρκετών λεξικών, δεκαπέντε βασικά έργα, που χρονικά καλύπτουν το διάστημα 1527-1995. Η εργασία μου περιέχει τις ρωμαίικες λέξεις που υπάρχουν στα δεκαπέντε λεξικά. Οι περισσότερες από αυτές, θεωρούνται αποκλειστικά λέξεις της δημοτικής γλώσσας. Υπάρχουν ωστόσο και λέξεις της δημοτικής που τις βρίσκουμε (με την ίδια ή παραπλήσια έννοια) και στα λεξικά της αρχαίας ελληνικής (π.χ. ψιλός, ψυχή, ψώρα).

Για την ερμηνεία των λέξεων ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προστρέξει στο ίντερνετ, καθώς τα περισσότερα από αυτά τα βιβλία μπορεί να τα βρει ελεύθερα σε ηλεκτρονική μορφή.

Ας σημειωθεί τέλος πως οι λέξεις που υπάρχουν στον πίνακα, αποτελούν μέρος μόνο της ρωμαίικης, καθώς απουσιάζουν οι λέξεις δεκάδων διαλεκτικών λεξικών. Με αυτή την έννοια, μπορεί να χαρακτηριστούν σαν οι λέξεις της κοινής ρωμαίικης γλώσσας.

 

 

Τα λεξικά

1527

Εισαγωγή νέα επιγραφομένη, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ, ήγουν Στέφανος τίμιος, ώστε μαθείν, αναγινώσκειν, γράφειν, νοείν & λαλείν, την ιδιωτικήν, & την αττικήν γλώσσαν των γραικώνέτι δε και την γραμματικήν, & την ιδιωτικήν γλώσσαν των λατίνων μετά πάσης ευκολίας, & εν ολίγω χρόνω, και χωρίς διδασκάλου, πράγμα λίαν ωφέλιμον εις πάσαν τάξιν των ανθρώπων, συντεθειμένον και εις φως εκδοθέν παρά του επιτηδειοτάτου, και ευμηχανικού ανθρώπου Στεφάνου του εκ Σαβίου, του τυπωτού των ελληνικών, και των λατινικών γραμμάτων εν τη εκλαμπροτάτη πόλει των Ενετών, Venetiis MDXXVII.

1614

Ioannis Meursi, glossarium graeco-barbarum - In quo præter vocabula quinque millia quadringenta, officia atque dignitates imperij Constantinop. tam in palatio, quàm ecclesia aut militia, explicantur, & illustrantur, Lugduni Batavorum, apud L. Elzevirium, 1614.

1622

Vocabolario Italiano et Greco nel Quale si contiene come le voci Italiane si dicano in Greco Volgare, composto dal P. Girolamo Germano della Compagnia di GIESV, in Roma, per l’Herede di Bartolomeo Zanneti, 1622.

1635

Simone Portio, Λεξικόν Λατινικόν, Ρωμαίκον και Ελληνικόν, εις το οποίον τα λατινικά λόγια συμφωνούναι τα Ρωμαίκα, και τα Ελληνικά. Εσμίχθηκε με τούτο στο τέλος του βιβλίου άλλον ένα λεξικόπουλον, εις το οποίον τα Ρωμαίκα λόγια κατ αλφάβητον βαλμένα γυρίζονται πρώτα ελληνικά και απέκει Λατινικά - Dictionarium latinum, graeco-barbarum, et litterale, in quodictionibus latinis suae quoque graecae linguae vernaculae necnon etiam litteralis vocesrespondent. Accessit insuper aliud in calce operis dictionariolum, in quo prius ordine alphabetico dispositae vernaculae linguae graecae dictiones, graco-litterales, tum latinar redduntur, Parisiorum 1635.

1659

Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος μετά της των επιθέτων εκλογής, και διττού των λατινικών τε και Ιταλικών λέξεων πίνακος, εκ διαφόρων παλαιών τε και νεωτέρων λεξικών συλλεχθείς παρά Γερασίμου Βλάχου του Κρητός, Venetiis MDCLVIIII.

1709

Αλέξιος Σουμαβέραιος (Alessio da Somaverra), Θησαυρός της Ρωμαϊκής και της Φραγκικής γλώσσας ήγουν λεξικόν Ρωμαϊκόν και Φραγκικόν πλουσιώτατον, Παρίτζι (Parigi) MDCCIX.

1790

Λεξικόν τρίγλωσσον της Γαλλικής, Ιταλικής και Ρωμαϊκής διαλέκτου, εις τόμους τρεις διηρημένον, συνερανισθέν παρά Γεωργίου Βεντότη, τόμος Γ' Ρωμαϊκο-Γαλλικο-Ιταλικός, Εν Βιέννη της Αουστρίας 1790.

1857

Λεξικόν της καθ' ημάς ελληνικής διαλέκτου, μεθηρμηνευμένης εις το αρχαίον ελληνικόν και το γαλλικόν μετά προσθήκης γεωγραφικού πίνακος των νεωτέρων και παλαιών ονομάτων, έκδοσις δευτέρα επηυξημένη και διωρθωμένη, υπό Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου, Αθήνησι 1857.

1882

Nouveau dictionnaire grec moderne-français: contenant les termes de la langue parlée et de la langue écrite, Front Cover. Émile Legrand, Garnier frères, Paris 1882.

1910

Λεξικόν ελληνογαλλικόν (και γαλλοελληνικόν) της λαλουμένης Ελληνικής γλώσσης (ήτοι καθαρευούσης και δημώδους) - Dictionnaire grec-francais et francais-grec, υπό Αντωνίου Ηπίτη, 3 τόμοι, εν Αθήναις 1908-1910.

1931

Πέτρου Βλαστού, Συνώνυμα και συγγενικά, τέχνες και σύνεργα, Αθήνα 1931.

1934

Λεξικόν της νέας ελληνικής γλώσσης, ορθογραφικόν και ερμηνευτικόν, συνταχθέν υπό επιτροπής φιλολόγων και επιστημόνων, επιμέλεια Γεωργίου Ζευγώλη, έκδοσις ΠΡΩΙΑ, Αθήναι 1933-1934.

1950

Δ. Δημητράκου, Μέγα λεξικόν όλης της ελληνικής γλώσσης, 15 τόμοι, Αθήναι.

1983

Ν. Π. Ανδριώτη, Ετυμολογικό λεξικό της κοινής Νεοελληνικής, τρίτη έκδοση με διορθώσεις και προσθήκες του συγγραφέα, Θεσσαλονίκη 1983.

1995

Εμμανουήλ Κριαρά, Νέο ελληνικό λεξικό της σύγχρονης δημοτικής γλώσσας (γραπτής και προφορικής), Αθήνα 1995


 

ρωμαίικες λέξεις που αρχίζουν από ζ

 

ζα (τα)

1614

ζαβά

1709

ζαβάδα

1934

ζάβαλη

1709

ζάβαλης

1709

ζάβαλος

1931

ζαβατάρικος

1931

ζαβιά

1790

ζαβία

1709

ζαβλακομάρα

1931

ζαβλακούδι

1709

ζαβλάκωμα

1931

ζαβλακωμένος

1931

ζαβλακώνομαι

1709

ζαβλακώνουμαι

1931

ζαβλακώνω

1931

ζαβλιάκος

1931

ζαβολιά

1910

ζαβολιάρης

1910

ζαβολιάρισσα

1995

ζάβομαν

1614

ζαβομάρα

1882

ζαβόματος

1931

ζαβόνω

1910

ζαβοπόδης

1931

ζαβός

1614

ζαβοσύνη

1931

ζαβοτοπιά

1931

ζάβουλος

1931

ζαβωμένος

1931

ζαβώνω

1931

ζαγανάς

1934

ζαγανιάρης

1934

ζαγάνος

1614

ζαγάρι

1622

ζαγάριον

1614

ζαγγανάς

1934

ζαγγανιάρης

1934

ζαγλίζω

1635

ζαγλίκι

1622

ζαγλικίζομαι

1709

ζαγλικίζω

1709

ζαγλικισμένος

1709

ζάγος

1709

ζαερές

1910

ζάθος

1931

ζαΐμης

1950

ζαίνω

1910

ζαίξη

1910

ζαΐφης

1857

ζαϊφλήκι

1857

ζαϊφλίκι

1934

ζαίχνω

1931

ζακέ

1934

ζακές

1934

ζακέτα

1934

ζακέτο

1995

ζακόνι

1910

ζάλα (τα)

1910

ζαλάδα

1622

ζαλεύω

1934

ζάλη

1659

ζαλιά

1934

ζαλιάρης

1931

ζαλιάρικος

1910

ζαλιγγώνουμαι

1934

ζαλίγκα

1931

ζαλιγκώνω

1931

ζαλίζομαι

1622

ζαλίζω

1622

ζαλίκα

1950

ζαλίκι

1910

ζαλικόνομαι

1910

ζαλικώνομαι

1934

ζαλικώνουμαι

1934

ζαλικώνω

1950

ζαλίμικος

1931

ζάλισμα

1622

ζαλισμένα

1659

ζαλισμένος

1622

ζαλισμός

1622

ζαλιστός

1950

ζάλο

1931

ζαλοβροντισμένος

1931

ζάλογγα (τα)

1931

ζάλογγο

1950

ζαλοκουνισμένος

1931

ζάλον

1659

ζάλον

1882

ζαλόνομαι

1910

ζαλοπατώ

1950

ζάλος

1910

ζαλοφρόντισμα

1931

ζαλώνω

1931

ζαλωτά

1950

ζαμάνι

1934

ζαμάνια (τα)

1931

ζαμβράκα

1910

ζαμενάδι

1931

ζαμοπάρι

1709

ζαμουριάζω

1931

ζαμουρώ

1931

ζάμπα

1622

ζαμπάκι

1709

ζαμπακιά

1910

ζαμπακόλαδον

1709

ζαμπαράς

1910

ζαμπαρόλα

1934

ζαμπέτι

1709

ζαμπίτης

1934

ζαμπόν

1950

ζαμπόνι

1934

ζαμπούκος

1934

ζαμπουνεύω

1709

ζαμπούνης

1709

ζαμπουνιάρης

1931

ζαμπούνιασμα

1931

ζαμπούνικος

1709

ζαμπούνισσα

1709

ζαμπόχελο

1931

ζαμπράκα

1910

ζαναέτης

1950

ζαναέτι

1950

ζάντα

1983

ζανταλόνω

1910

ζαντάλωμα

1910

ζανταλώνουμαι

1934

ζανταλώνω

1934

ζαντάρμα

1983

ζάντζα

1910

ζαντός

1934

ζαντράνι

1910

ζάπι

1790

ζάπτι

1950

ζαπτιές

1934

ζάρα

1931

ζαραφίζομαι

1709

ζαργάνα

1857

ζαργιοπαιγνίδι

1659

ζαρδάνι

1950

ζαρζαβάτι

1934

ζαρζαβατικά (τα)

1931

ζαρζαβατικό

1995

ζαρζαβατσής

1934

ζάρι

1622

ζαριά

1910

ζάρια (τα)

1931

ζαρίζω

1931

ζαριοπαιγνίδι

1882

ζαριστής

1614

ζαριφεύομαι

1709

ζαριφεύω

1709

ζαρίφης

1709

ζαριφιά

1709

ζαριφιάρης

1709

ζαριφιαριά

1709

ζαριφιάρικος

1709

ζαριφίζομαι

1709

ζαριφίζω

1709

ζαριφίζω

1709

ζαρίφικα

1709

ζαρίφικο

1950

ζαρίφικος

1709

ζαρίφισμα

1709

ζαριφισμένος

1709

ζαριφισμός

1709

ζαρίφισσα

1709

ζαριφλίκι

1934

ζαρκάδα

1709

ζαρκαδάκι

1790

ζαρκαδένιος

1910

ζαρκαδήσιος

1857

ζαρκάδι

1527

ζαρκαδίσιος

1931

ζάρκαδος

1950

ζάρκος

1910

ζαρνταλούδι

1709

ζαρνταλουδιά

1709

ζαρντινιέρα

1950

ζαρόγρια

1931

ζαροκοιλιάζω

1931

ζαροκουβαριάζομαι

1950

ζαροκουβαριάζουμαι

1931

ζαροκούκι

1931

ζαρομάτης

1934

ζαρομμάτης

1910

ζαρομπασμένος

1931

ζαροπάπι

1931

ζαρός

1910

ζάρος

1709

ζαρουκλιάδα

1709

ζαρουκλιάζω

1709

ζαρούκλιασμα

1709

ζαρουκλιασμάδα

1709

ζαρουκλιασμένος

1709

ζαρταλούδι

1709

ζαρτζολόνα

1931

ζαρτσερό

1931

ζάρφι

1882

ζάρω

1709

ζάρωμα

1709

ζαρωμάδα

1622

ζαρωματιά

1790

ζαρωματιάζω

1931

ζαρωμένα

1659

ζαρωμένος

1622

ζαρωμός

1709

ζαρώνω

1614

ζάστανο

1931

ζαστανώνω

1934

ζατράπης

1950

ζατσέντο

1934

ζατσίντο

1934

ζαυλός

1950

ζαφαράνα

1950

ζαφειρένιος

1931

ζαφείρι

1857

ζαφορά

1527

ζαφοράς

1709

ζαφοριάζω

1709

ζαφορίζω

1659

ζαφοριστός

1659

ζαφουρά

1931

ζαφράνα

1709

ζαφρανάδα

1709

ζαφράς

1622

ζάφτι

1910

ζαφτιές

1950

ζάφτω

1857

ζαχαράτο

1934

ζαχαράτον

1790

ζαχαράτος

1790

ζαχαρένια

1995

ζαχαρένιος

1709

ζάχαρη

1527

ζαχαρί

1995

ζαχαριάζω

1882

ζαχάριασμα

1934

ζαχαριασμένο

1931

ζαχαριέρα

1882

ζαχαρικά (τα)

1882

ζαχαρικόν

1857

ζαχαρίτικος

1709

ζαχαροζυμωμένος

1931

ζαχαροζύμωτος

1934

ζαχαροκαΐσι

1790

ζαχαροκάμωτος

1950

ζαχαροκηδέβω

1931

ζαχαροκούλλουρο

1950

ζαχαροκούτι

1709

ζαχαρολεμονιά

1934

ζαχαρολέμονο

1934

ζαχαρομαθημένος

1931

ζαχαρομύγδαλον

1790

ζαχαρόπετρα

1931

ζαχαροπλασμένος

1950

ζαχαροφάγος

1934

ζαχαροχυμένος

1950

ζαχάρωμα

1790

ζαχαρωμένος

1790

ζαχαρώνω

1790

ζαχαρωτά (τα)

1931

ζαχαρωτό

1934

ζαχαρωτόν

1857

ζαχαρωτός

1882

ζαχιρές

1857

ζβερκιά

1910

ζβέρκος

1790

ζγουρός

1910

ζγούρωμα

1790

ζεβγάλετρο

1931

ζεβγαριά

1931

ζεβγατίζω

1931

ζεβγιά

1931

ζεβζεκάκιας

1931

ζεβζέκης

1931

ζεβζεκιά

1931

ζεβζέκισσα

1995

ζεβζεκουλάριος

1931

ζέβλα

1659

ζεβλόσκοινο

1931

ζεγγί

1857

ζεγγίνης

1934

ζεγκί

1790

ζέγουνα

1934

ζέγουνας

1934

ζεϊμπέκης

1934

ζεϊμπεκιά

1995

ζεϊμπέκικα

1950

ζεϊμπέκικος

1934

ζέκαιρα

1709

ζέματα (τα)

1931

ζεματάω

1934

ζεμάτημα

1995

ζεματίζομαι

1709

ζεματίζω

1709

ζεματισιά

1950

ζεμάτισμα

1709

ζεματισμένος

1709

ζεματιστά

1950

ζεματιστήρι

1934

ζεματιστικός

1790

ζεματιστός

1790

ζεματίστρα

1931

ζεματώ

1857

ζεμένα

1614

ζέμμα

1709

ζεμπεκιά

1995

ζεμπερέκι

1857

ζεμπιλάκι

1950

ζεμπίλι

1709

ζεμπού

1950

ζεμπούλι

1857

ζεντουνί

1709

ζεντούνι

1882

ζεντουνιάρης

1709

ζεντουνίτικος

1709

ζένω

1934

ζερβά

1635

ζερβής

1934

ζερβιά

1910

ζερβίλα

1934

ζέρβιος

1950

ζερβόδεξα

1950

ζερβοδέξιος

1882

ζερβόδεξος

1910

ζερβοκουτάλα

1934

ζερβοκουτάλας

1934

ζερβόπλαγα

1950

ζερβός

1614

ζερβότητα

1659

ζερβόχερα

1635

ζερβοχέρη

1709

ζερβοχέρης

1622

ζερβοχέρι

1622

ζερβόχερος

1635

ζερβύς

1950

ζεργίνα

1910

ζερδαβάς

1857

ζερδαλί

1857

ζερδαλιά

1934

ζερδελιά

1934

ζέρδελο

1934

ζερζαβάτι

1934

ζερζεβούλης

1983

ζέρζελο

1950

ζερκός

1950

ζέρνα

1934

ζερνεκαδές

1857

ζερνίκι

1857

ζερντραλιά

1934

ζερταλούδι

1934

ζέση

1614

ζεστά

1659

ζέστα

1527

ζεσταίνομαι

1622

ζεσταίνω

1622

ζέσταμα

1709

ζεσταμένα

1659

ζεσταμένος

1622

ζεστασιά

1910

ζέστασμα

1709

ζεστασμένος

1709

ζεσταστήρι

1709

ζεσταστής

1709

ζεστατήρι

1931

ζέστη

1622

ζεστίτσα

1931

ζεστό

1659

ζεστοαίματος

1931

ζεστόκαρδος

1931

ζεστοκόπημα

1709

ζεστοκοπιά

1931

ζεστοκοπώ

1882

ζεστόνερα

1659

ζεστός

1622

ζεστότητα

1659

ζεστότοπος

1950

ζεστούλα

1931

ζεστουλός

1931

ζεστούτσικος

1934

ζευγαλάτης

1614

ζευγαράκι

1934

ζευγάρι

1622

ζευγαριά

1950

ζευγαριάζω

1635

ζευγαρίασμα

1659

ζευγαριαστικά

1659

ζευγαρίζω

1910

ζευγάρισμα

1934

ζευγαροχαλάσρα

1934

ζευγάρωμα

1709

ζευγαρωμένα

1709

ζευγαρωμένος

1709

ζευγαρωμός

1709

ζευγαρώνομαι

1709

ζευγαρώνω

1709

ζευγαρωτά

1709

ζευγαρωτής

1790

ζευγαρωτός

1790

ζευγάς

1622

ζευγηλάτης

1614

ζευγίτης

1790

ζευγμένος

1790

ζευγολατειό

1857

ζευγολατειόν

1709

ζευγολάτης

1910

ζευγολατιό

1934

ζευγόλουρο

1934

ζεύγω

1790

ζευζέκης

1910

ζευζεκιά

1910

ζευζευκούλης

1950

ζευζευκοφέρνω

1950

ζεύκι

1910

ζευκίζω

1950

ζευκοπερνώ

1950

ζεύλα

1709

ζευλόλουρο

1934

ζευλόρραμμα

1950

ζευλόσκοινο

1934

ζεύξιμο

1950

ζευτικό

1950

ζευτό

1882

ζευτόν

1709

ζεύω

1910

ζεφίρι

1910

ζεφκίζω

1931

ζεφύρι

1934

ζέφω

1635

ζέχνω

1934

ζέψιμο

1934

ζέψιμον

1882

ζήζιγας

1622

ζήζικας

1709

ζηλαδέλφι

1931

ζηλαδέρφι

1934

ζηλαδέρφια (τα)

1950

ζηλαριά

1709

ζηλεμένα

1659

ζηλεμένος

1622

ζηλευμένος

1790

ζηλεύομαι

1709

ζηλευτής

1790

ζηλευτός

1934

ζηλεύω

1622

ζήλια

1622

ζηλιάρης

1527

ζηλιαριά

1709

ζηλιάρικος

1709

ζηλιαρόγατα

1995

ζηλιαρόγατος

1950

ζήλινος

1659

ζηλιοπέρβολον

1882

ζηλιοπερίβολον

1882

ζήλιος

1659

ζημιά

1622

ζημιάρης

1882

ζημιάρικος

1931

ζημιαρόγατα

1995

ζημιαρόγατο

1995

ζημιαρόγατος

1950

ζημίωμα

1709

ζημιωμένα

1709

ζημιωμένος

1622

ζημιώνομαι

1622

ζημιώνω

1622

ζημιωτερά

1709

ζημιωτερός

1709

ζημιωτής

1622

ζημιωτικά

1709

ζημιωτικός

1709

ζημιώτρα

1709

ζημιώτρια

1709

ζήνα

1931

ζήση

1931

ζήσιμος

1950

ζήτα

1910

ζήτας

1950

ζητάω

1934

ζήτεια

1931

ζήτη

1709

ζήτης

1950

ζητησαριά

1709

ζητησιάρης

1709

ζητησιαριά

1709

ζητητής

1709

ζητήτρα

1709

ζητιά

1709

ζητιάνα

1910

ζητιανάκι

1882

ζητιανειά

1910

ζητιάνεμα

1950

ζητιανεμός

1950

ζητιανεύω

1882

ζητιανιά

1931

ζητιάνικος

1950

ζητιανίστικος

1950

ζητιάνος

1857

ζητιαρή

1709

ζητιάρης

1709

ζητιαριά

1709

ζήτουλας

1790

ζητουλειά

1790

ζητουλεύω

1790

ζητουλιά

1882

ζητουλιάρης

1882

ζήτρα

1950

ζητώ

1622

ζηχούνι

1857

ζηχουνιάρης

1857

ζηχούνιασμσ

1931

ζια

1931

ζιάζω

1910

ζιαφέτι

1857

ζίβα

1950

ζιβελίνα

1995

ζίγκος

1910

ζιζανέβω

1931

ζιζάνεμα

1931

ζιζανεύω

1950

ζιζανιά

1931

ζιζανόπαιδο

1931

ζίζικας

1790

ζιζινίζω

1931

ζιζίνισμα

1931

ζιζουλά (το)

1950

ζιζυφιά

1790

ζίζυφον

1790

ζίκα

1950

ζικζάκ

1934

ζίλι

1857

ζίλια (τα)

1882

ζιλύκι

1934

ζιμπελίνα

1995

ζιμπίλι

1790

ζιμπούλι

1931

ζιμπούνι

1934

ζιμπρίκι

1910

ζίνα

1709

ζίνισμα

1931

ζινίχιν

1614

ζιντζάπι

1790

ζιντζιά

1790

ζίντζιφα (τα)

1614

ζιπούνι

1614

ζιρτιλάνος

1931

ζιρτλάνι

1857

ζιφταριά

1931

ζίφω

1709

ζνίχι

1857

ζο (το)

1934

ζόγκα

1931

ζογύρι

1934

ζόκα

1857

ζόμπα

1622

ζόμπη

1709

ζόμπος

1622

ζόρεμα

1931

ζόρη

1950

ζόρι

1857

ζορίζω

1950

ζόρικος

1910

ζοριλίδικος

1995

ζοριλίκι

1995

ζοριό

1931

ζόρισμα

1950

ζορκάδι

1882

ζορκιά

1934

ζόρκος

1910

ζορμπαδιλίκι

1995

ζορμπαλής

1931

ζορμπαλίδικα

1950

ζορμπαλίδικος

1931

ζορμπαλίκι

1931

ζορμπάς

1910

ζορνές

1934

ζούβελο

1983

ζουγγρανίζω

1882

ζουγγράνισμα

1882

ζουγκλός

1622

ζούγκλωμα

1709

ζουγκλωμένος

1709

ζουγκλώνομαι

1622

ζουγκλώνω

1622

ζουγκρανιά

1910

ζουγκρανίζω

1910

ζουγλαίνω

1659

ζούγλαμα

1659

ζουγλή

1709

ζουγλός

1659

ζούγλωμα

1790

ζουγλωμένος

1790

ζουγλώνω

1931

ζουγραίνω

1790

ζουγραφιά

1709

ζουγραφίζομαι

1709

ζουγραφίζω

1709

ζουγραφική

1931

ζουγράφισμα

1709

ζουγραφισμένος

1709

ζουγραφιστός

1709

ζουγράφος

1709

ζουγραφοσύνη

1709

ζουγρός

1790

ζουδάκι

1622

ζούδι

1934

ζούδια (τα)

1931

ζούδιαρης

1931

ζούδιο

1950

ζουζούκι

1709

ζουζουλικά (τα)

1931

ζουζουλικό

1931

ζούζουλο

1931

ζούζουνας

1931

ζουζούνι

1910

ζουζουνίζω

1931

ζουζούνισμα

1931

ζούζουρας

1931

ζουζουρίζω

1931

ζουζούρισμα

1931

ζούλα

1931

ζουλάπι

1910

ζουλάπιν

1614

ζουλαριά

1709

ζουλάω

1934

ζουλεμένος

1622

ζουλεύω

1622

ζούληγμα

1934

ζούλημα

1882

ζουλημένος

1931

ζούλης

1659

ζούλια

1622

ζουλιάρης

1622

ζουλιάρικος

1709

ζουλίγω

1790

ζουλίζομαι

1622

ζουλίζω

1709

ζούλισμα

1709

ζουλισμένος

1622

ζουλόβατος

1934

ζουλομήτα

1709

ζουλομήτη

1709

ζουλομήτης

1709

ζουλομήτισσα

1709

ζουλομύτα

1882

ζουλομύτης

1882

ζουλφαρί

1950

ζούλφι

1931

ζουλώ

1931

ζουμάκι

1622

ζουμάτος

1622

ζουμερά (τα)

1950

ζουμερός

1659

ζουμί

1622

ζουμιά (η)

1709

ζουμιάζω

1622

ζούμπα

1635

ζουμπάνος

1931

ζουμπάς

1910

ζούμπερα (τα)

1950

ζουμπερέκι

1934

ζούμπερο

1931

ζουμπουλάκι

1983

ζουμπούλι

1882

ζουμπρούτι

1910

ζούνα

1931

ζουναράκι

1709

ζουναράς

1709

ζουναράτος

1931

ζουνάρι

1709

ζουναριάζουμαι

1931

ζούντα

1622

ζούπα

1614

ζουπανία

1614

ζουπάνος

1614

ζουπάω

1934

ζουπές

1931

ζουπίζω

1857

ζούπισμα

1931

ζουπιστός

1931

ζουπώ

1857

ζούρα

1527

ζουράρης

1709

ζουραριά

1622

ζουράρος

1709

ζουρεύγω

1659

ζουρευτικά

1659

ζουρεύω

1709

ζούρια

1709

ζουριάζω

1709

ζουριάρης

1527

ζούριασμα

1709

ζουριασμένος

1709

ζουρίδα

1950

ζουριό

1931

ζούρλα

1882

ζουρλάδα

1635

ζουρλαίνομαι

1635

ζουρλαίνω

1790

ζούρλαμα

1790

ζουρλαμάδα

1790

ζουρλαμάρα

1882

ζουρλαμένος

1790

ζουρλαμός

1709

ζουρλή

1709

ζουρλιά

1882

ζούρλια

1910

ζουρλολάχανο

1950

ζουρλοπαντιέρα

1995

ζουρλός

1635

ζουρμπούτι

1931

ζουρνάς

1857

ζουρνατζής

1995

ζουρόπι

1931

ζουρώ

1857

ζουφάδα

1934

ζουφαίνω

1950

ζουφάκι

1950

ζουφιάζω

1934

ζουφός

1931

ζουφώ

1950

ζουφωμένος

1931

ζουφώνουμαι

1931

ζουφώνω

1931

ζόφα

1931

ζοφάδα

1882

ζοφιάζω

1709

ζόφιασμα

1931

ζοφός

1709

ζοχάδα

1857

ζοχάδας

1995

ζοχάδες (οι)

1790

ζοχάδι

1950

ζοχαδιακός

1882

ζοχαδιάρης

1950

ζοχαδόχορτο

1934

ζοχός

1614

ζόχος

1790

ζυγά

1709

ζυγαδόχορτο

1950

ζυγάλετρο

1931

ζυγαρά

1659

ζυγαρέα

1527

ζυγάρι

1950

ζυγαριά

1622

ζυγαριάζομαι

1709

ζυγαριάζω

1635

ζυγαριάζω

1659

ζυγαριαστής

1709

ζυγαρίζω

1934

ζυγαροπούλα

1659

ζυγή

1857

ζύγι

1622

ζυγιά

1709

ζυγιάζομαι

1622

ζυγιάζω

1622

ζύγιασμα

1659

ζυγιασμένα

1709

ζυγιασμένος

1622

ζυγιαστής

1622

ζυγιαστικός

1659

ζυγιάστρα

1950

ζυγιέμαι

1950

ζυγίζω

1931

ζύγισμα

1910

ζυγιστικά (τα)

1910

ζυγιώτης

1950

ζυγιώτισσα

1950

ζυγολούρι

1857

ζυγολούρια (τα)

1910

ζυγόλουρο

1950

ζυγός

1709

ζυγόσταβρος

1931

ζυγότρυπα

1934

ζυγούρα

1931

ζυγουρήσιος

1950

ζυγούρι

1910

ζύγρα

1931

ζυγρός

1931

ζύγωμα

1790

ζυγωμένος

1790

ζυγώνω

1790

ζυγωτός

1934

ζυμαρένιος

1790

ζυμάρι

1709

ζυμαρικά (τα)

1931

ζυμαρικό

1950

ζυμαρικόν

1857

ζυμαρίτικος

1709

ζυμαρώνω

1950

ζυματίζω

1709

ζυμολιά

1934

ζύμωμα

1659

ζυμωμένος

1622

ζυμώνομαι

1659

ζυμώνω

1622

ζυμωταριά

1857

ζυμωτήρι

1790

ζυμωτής

1709

ζυμωτικά (τα)

1934

ζυμωτό

1934

ζυμωτός

1934

ζυμώτρα

1709

ζυμώτρι

1790

ζυμώτρια

1709

ζω

1709

ζω (το)

1622

ζώα (τα)

1659

ζωβραχός

1934

ζωγιέρα

1950

ζωγραφιά

1635

ζωγραφία

1622

ζωγραφίζομαι

1709

ζωγραφίζω

1622

ζωγραφική

1709

ζωγραφικός

1790

ζωγράφισμα

1709

ζωγραφισμένα

1659

ζωγραφισμένος

1622

ζωγράφισσα

1709

ζωγραφιστά

1950

ζωγραφιστής

1790

ζωγραφιστός

1790

ζωγραφόπουλον

1614

ζωγράφος

1622

ζωγραφοσύνη

1709

ζώγρω

1934

ζωγυριά

1950

ζωδάκι

1709

ζωή

1527

ζωηρά

1950

ζωηράδα

1931

ζωΐτσα

1950

ζωμιωτερός

1622

ζώνα

1659

ζωναράκι

1635

ζωναράς

1709

ζωνάρι

1622

ζώνη

1622

ζώνομαι

1622

ζωντανά

1790

ζωντανά (τα)

1931

ζωντανεμένος

1709

ζωντάνεμμα

1857

ζωντανεμός

1709

ζωντάνευμα

1790

ζωντανευμένος

1790

ζωντανευμός

1790

ζωντανεύομαι

1709

ζωντανεύω

1709

ζωντάνια

1931

ζωντανίστικος

1659

ζωντανό

1931

ζωντανομάδα

1622

ζωντανός

1614

ζωντανοσύνη

1622

ζωντάρφανος

1931

ζωντήμι

1790

ζωντήρι

1882

ζωντίμι

1910

ζωντοβόλι

1950

ζωντόβολο

1931

ζωντόβολον

1622

ζωντοθαμένος

1931

ζωντοπιάνω

1659

ζωντόπιασμα

1931

ζωντοχήρα

1709

ζωντοχήρος

1910

ζωντόχηρος

1882

ζωντώβολα (τα)

1931

ζώνω

1622

ζώο

1931

ζώον

1709

ζωούλα

1950

ζώπυρο

1931

ζώση

1931

ζώσιμο

1931

ζώσιμον

1790

ζώσμα

1709

ζωσμένος

1622

ζωσμός

1709

ζωστάρι

1931

ζωστήρα

1995

ζωστήρας

1950

ζωστήρι

1790

ζωστικό

1950

ζώστρα

1622

ζωχόσπιτο

1931