Skip to main content

Οικισμοί της Φλώρινας που αρχίζουν από Φ

 

Οικισμοί της Φλώρινας που αρχίζουν από Φ

 

Δημήτρη Λιθοξόου

 

 

 

105. Φλώρινα ή Λέριν / Florina ή Lerin. Πρωτεύουσα του δήμου και του νομού Φλωρίνης. Το 15ο αιώνα η πόλη είχε 200 χριστιανικές και 50 μουσουλμανικές οικογένειες. Μέχρι το 1912 αποτελούσε έδρα του ομώνυμου καζά. Το 1912 ο πληθυσμός της ήταν περίπου 10.000 άτομα: 5.000 μουσουλμάνοι Τούρκοι, 1.600 μουσουλμάνοι Τσιγγάνοι, 100 μουσουλμάνοι Αλβανοί, 2.800 χριστιανοί Μακεδόνες, 150 χριστιανοί Βλάχοι, 50 χριστιανοί Αλβανοί και 300 ισπανόφωνοι Εβραίοι. Περισσότεροι από τετρακόσιοι κάτοικοι της πόλης (ή άτομα της ευρύτερης περιοχής που δήλωσαν ως τόπο καταγωγής τη Φλώρινα), οι οποίοι μετανάστευσαν στις αρχές του 20ου αιώνα στις ΗΠΑ, δήλωσαν στις αμερικανικές αρχές πως ήταν εθνικά Μακεδόνες. Μέχρι και το 1924, το μεγαλύτερο μέρος των μουσουλμάνων κατοίκων υποχρεώθηκε να μεταναστεύσει. Στη θέση τους η ελληνική διοίκηση εγκατέστησε 3.600 χριστιανούς πρόσφυγες, κυρίως πατριαρχικούς Βλάχους και Μακεδόνες από την περιοχή του Μοναστηρίου (Μπίτολα), και πατριαρχικούς ελληνόφωνους και τουρκόφωνους από την Τουρκία. Το 1932 σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας, 600 οικογένειες που κατοικούσαν στην πόλη είχαν χαρακτηριστεί ως «δεδηλωμένων σλαυϊκών φρονημάτων». Η μεταπολεμική δημογραφική εξέλιξη της Φλώρινας δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τον εμφύλιο.

 

105a Πηγές:

Η πόλη Лерин είχε στα τέλη του 15ου αιώνα 199 χριστιανικές και 44 μουσουλμανικές οικογένειες [Турски Документи].

Florina (Lerin) [Αυστριακός Χάρτης].

Φλώρινα, έδρα του καζά Φλωρίνης, μικτός οικισμός χριστιανών και μουσουλμάνων [Χάρτης Κοντογόνη].

Φλώρινα, έδρα του διαμερίσματος Φλωρίνης: «Η πόλις της Φλωρίνης (βουλγαριστί Λέριν) κειμένη επί κοιλάδος και διαρρεομένη υπό του εκ του όρους Περιστέρι κατερχομένου ποταμού, διαιρείται εις εννέα συνοικίας και διασχίζεται υπό μιας μόνον οδού. Οικείται δε υπό 5. 616 οθωμανών, ων 100 οικογένειαι εισί βοεμών (: Τσιγγάνων) και 2. 560 χριστιανών, οικούντων απάντων εντός ξυλίνων οικιών. Έχει 7 τεμένη, μίαν εκκλησίαν, 3 ελληνικά σχολεία και εν βουλγαρικόν, προς δε 21 κλιβάνους (: φούρνους). Είναι ονομαστή δια την καλλονήν των εις αυτήν οικουσών οθωμανιδών και δια τας εκλεκτάς βοεμίδας (: τσιγγάνες) χορευτρίας. Αρκτικώς (βόρεια) της πόλεως κείται στρατών χωρητικότητος 1.500 ανδρών, ως και η προασπίζουσα αυτήν από της πεδιάδος εκκλησία» [Σχινάς 1886].

Леринъ (Флорина) / Леринска каза, 2. 820 χριστιανοί Βούλγαροι, 5.000 Τούρκοι, 100 χριστιανοί Αλβανοί, 200 μουσουλμάνοι Αλβανοί, 84 χριστιανοί Βλάχοι, 20 Εβραίοι και 1.600 Τσιγγάνοι [Кънчов 1900].

Florina, λειτουργία τόσο πατριαρχικών σχολείων και εκκλησιών, όσο και εξαρχικών σχολείων [Χάρτης Κοντογιάννη].

Lerin (Florina) / Caza de Lerin (Florina), χριστιανικός πληθυσμός: 800 εξαρχικοί και 3.544 πατριαρχικοί Βούλγαροι, λειτουργία τριών εξαρχικών σχολείων με οκτώ δασκάλους και 168 μαθητές και τεσσάρων πατριαρχικών σχολείων με εννέα δασκάλους και 240 μαθητές [Brancoff 1905].

Φλώρινα Μογλενων, αριθμός βλάχικων οικογενειών: 26 πατριαρχικών και 3 ρουμανιζόντων [Στατιστική Πατριαρχείου 1906].

Φλώρινα: «Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου κατέχεται υπό των Ορθοδόξων. Οι Βούλγαροι έχουν ανεγείρει ιδίαν εκκλησίαν. Εντός της πόλεως υπάρχει αγίασμα, το του Αγίου Παντελεήμονος, όπερ μένει κλειστόν από του 1896 ένεκα διαπληκτισμών περί αυτού μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων» [Εκκλησιαστική Αλήθεια 1909].

Φλώρινα, πρωτεύουσα του καζά Φλωρίνης, 2.156 ορθόδοξοι Έλληνες (: πατριαρχικοί), 500 σχισματικοί βουλγαρίζοντες (: εξαρχικοί Μακεδόνες) και 6. 500 μουσουλμάνοι. Η Φλώρινα είναι έδρα του μητροπολίτη Μογλενών [Χαλκιόπουλος 1910].

Φλώρινα, έδρα της υποδιοικήσεως Φλωρίνης, 10. 155 άτομα (5. 307 άρρενες και 4. 848 θήλεις) [Απαρίθμηση 1913].

Φλώρινα, περιφερείας Φλωρίνης, εγκατάσταση 34 προσφυγικών οικογενειών (126 ατόμων) [Πρόσφυγες 1915]. Φλώρινα, έγινε έδρα του νομού Φλωρίνης [ΦΕΚ 120 / 1.4. 1915].

Πληθυσμός πόλης το 1916: Έλληνες (: τέως πατριαρχικοί) 3.576, τέως σχισματικοί (: εξαρχικοί) 589, μουσουλμάνοι 6.227 [Έγγραφο Νο 6541 του Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο υπογράφει ο Ν. Πολίτης, προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι με ημερομηνία 15.3.1916].

Лерин, 2. 580 σπίτια: 950 χριστιανών Σλάβων, 25 μουσουλμάνων Αλβανών, 1.400 μουσουλμάνων Τούρκων, 30 χριστιανών Βλάχων και 175 μουσουλμάνων Τσιγγάνων [Милојевић 1920].

Φλώρινα, έδρας της υποδιοικήσεως Φλωρίνης, 12. 513 άτομα (6. 563 άρρενες και 5. 950 θήλεις), 2. 909 οικογένειες [Απογραφή 1920].

Ρευστοποιήθηκαν πέντε περιουσίες κατοίκων που μετανάστευσαν στη Βουλγαρία [Μιχαηλίδης].

Φλώρινα, έδρα του γραφείου Φλωρίνης, έγινε μικτός οικισμός γηγενών και προσφύγων, μέχρι το 1926 εγκαταστάθηκαν 178 προσφυγικές οικογένειες (750 άτομα) [ΕΑΠ].

Φλώρινα, μικτός οικισμός μουσουλμάνων και χριστιανών, έφυγαν 1.076 οικογένειες μουσουλμάνων (4. 650 άτομα) και ήρθαν 184 οικογένειες προσφύγων: 79 από τη Θράκη, 54 από τη Μικρά Ασία, 7 από τον Πόντο και 44 από τον Καύκασο [Πελαγίδης].

Φλώρινα, έδρα του δήμου Φλωρίνης, 10. 585 άτομα (5. 551 άρρενες και 5. 034 θήλεις). Υπήρχαν συνολικά 3. 612 πρόσφυγες, εκ των οποίων 1.613 ήταν πρόσφυγες που ήρθαν πριν το 1922 και 1.999 πρόσφυγες πού ήρθαν μετά το 1922 (993 άρρενες και 1.006 θήλεις). Ομοδημότες ήταν  8. 855 των απογραφέντων, 1.555 ετεροδημότες και 175 αλλοδαποί. Απογράφηκαν αλλού 1.435 δημότες. Από τους 10. 585 απογραφέντες, 7. 777 ήταν ορθόδοξοι ελληνικής γλώσσας. 1.638 ορθόδοξοι μακεδονοσλαυϊκής γλώσσας, 513 ορθόδοξοι τουρκικής γλώσσας, 284 ισραηλίτες ισπανικής γλώσσας, 255 ορθόδοξοι κουτσοβλαχικής γλώσσας, 48 μουσουλμάνοι αλβανικής γλώσσας, 15 μουσουλμάνοι τουρκικής γλώσσας και 55 διάφοροι άλλοι. Ως προς τον τόπο γέννησης, 4. 226 των απογραφέντων γεννήθηκαν στην πόλη της Φλώρινας, 1.493 σε χωριά της επαρχίας Φλωρίνης, 26 στην Καστοριά, 288 σε χωριά της επαρχίας Καστοριάς, 151 σε άλλες πόλεις της ελληνικής Μακεδονίας, 147 σε άλλα χωριά της ελληνικής Μακεδονίας, 95 στην Πελοπόννησο, 93 στη Θεσσαλία, 81 στην Εύβοια και τη Στερεά, 34 στην Ήπειρο, 27 στην Κρήτη, 14 στη Δυτική Θράκη, 19 σε ελληνικά νησιά, 1.662 στη Γιουγκοσλαβία, 1.092 στη Μικρά Ασία, 378 στη Θράκη, 264 στην Αλβανία, 251 στον Καύκασο, 139 στον Πόντο, 40 στην Κωνσταντινούπολη, 27 στη Ρωσία, 16 στη Βουλγαρία και 22 σε άλλο μέρος του εξωτερικού [Απογραφή 1928].

Φλώρινα, υπήρχαν 1.470 ξενόφωνες οικογένειες, εκ των οποίων 600 ήταν δεδηλωμένων σλαυϊκών φρονημάτων. «Εκ των υπολοίπων 870 οικογενειών, 70 περίπου είναι Εβραίοι, Κιρκάσιοι και Αλβανοί. Οι λοιποί ομιλούν την Σλαυϊκήν, ρουμανικήν και τινες την αλβανικήν. Πολλά χωρία της περιοχής, εκτός των αναφερομένων ετοιμάζοντο να δηλώσουν σερβική μειονότητα, αλλά η λήψις αυστηρών μέτρων και ο βούρδουλας του καπετάν Στέφου (άλλοτε οπλαρχηγού και ήδη λοχαγού) έσωσε την κατάστασιν» [Στατιστική 1932].

Φλώρινα, «Υπερπατριώται είναι η οικογένεια Πύρζα, η οικογένεια Θεοδοσίου, η οικογένεια Σιάκου, ο Γέμος και ο Γρηγόριος Σαπουντζής, ο Δημήτριος Τραϊανός και ο Ιωάννης Ζήσης» [Στέφος Γρηγορίου 1935].

Φλώρινα, έδρα της επαρχίας Φλωρίνης, 12. 562 άτομα (6. 912 άρρενες και 5. 650 θήλεις) [Απογραφή 1940].

Φλώρινα, 12.000 κάτοικοι, εκ των οποίων 1.500 ήταν σλαυόφωνοι. Υπήρχαν 1.000 άτομα μη ελληνικής συνείδησης, 500 ρευστής και 10. 500 ελληνικής [Στατιστική 1945].

«Από τη Φλώρινα το 1946 παραπέμφθηκαν σε δίκη 80 άτομα, κρατούν στις φυλακές και στα στρατόπεδα Φλώρινας 120 γυναίκες χωρίς αιτία και χωρίς δίκη, από αυτές 17 έχουν μωρά, 12 είναι ετοιμόγεννες και 4-5 γέννησαν μέσα στα κρατητήρια » [Υπόμνημα ΔΣΕ 1947].

Лерин: Σύμφωνα με στατιστική του 1881 η πόλη  είχε 2.800 μουσουλμάνους και 1.690 χριστιανούς κατοίκους. Ο Верковиќ το 1889   κάνει λόγο για 212 μουσουλμανικά και 100 χριστιανικά σπίτια. Στα χρόνια των βαλκανικών πολέμων ήρθαν στην πόλη 300 περίπου οικογένειες Βλάχων και Μακεδόνων, κυρίως από τους οικισμούς Μαγκάροβο / Magarevo, Νιζέπολε / Nižepole και Τέρνοβο / Trnovo της περιοχής Μπίτολα / Bitola [Симовски].

Στις μεταπολεμικές απογραφές ο πραγματικός πληθυσμός της πόλης ήταν --> 1951: 12.270, 1961: 11.933, 1971: 11.164, 1981: 12.562, 1991: 12.355, 2001: 14.279.

Υψόμετρο 660 [Λεξικό ΕΣΥΕ].

 

105b. 1903-1908:

Μέλη της ελληνικής οργάνωσης Φλώρινας ήταν οι: Βασίλης Μπάλκος (Μώρος), Γεώργιος Λουκάς, Μενέλαος Βαλάσσης, Αθανάσιος Κοτλάρτζης, Στέργιος ή Τέγος Σαπουντζής, Νικόλαος ή Λάκης Πύρζας, Γιάννης Ζήσης, Γ. Σιάκος, Κωνσταντίνος Γιαννάκης, Νικόλαος Διβήτκας, Τάκης Σπύρου και Πέτρος Χατζητάσης [Τσάμης, 153 και ΔΙΣ 115].

Στις 28 Φεβρουαρίου 1903 ο Ίων Δραγούμης σημειώνει πως οι ράφτες της Φλώρινας κατασκευάζουν στολές για το κομιτάτο [Δραγούμης, 26].

Η πόλη ήταν στρατιωτικό κέντρο (μερκέζ) [Δραγούμης, 50].

Κάθε Τετάρτη υπήρχε παζάρι, στο οποίο έρχονταν χωρικοί από τους οικισμούς της περιοχής [Καραβίτης, 168].

Στις 19 Απριλίου 1903 συνελήφθησαν ως ύποπτοι για επαναστατική δράση οι κάτοικοι της πόλης: Δημήτρης Γεωργίου Βαμβακάς, Μιχάλης Κιόρτσας, Τέγος Νάκη Κόνε και ο αμαξηλάτης Λάζος [Δραγούμης, 90].

Οι οργανωμένοι αυτονομιστές της πόλης, πήραν εντολή στις 16 Ιουλίου να εγκαταλείψουν τη Φλώρινα και να ενταχθούν στις τσέτες [Δραγούμης, 188].

Κείμενο καταγγελίας της επανάστασης του Ίλιντεν, που συντάσσεται με πρωτοβουλία του Δραγούμη, συγκεντρώνει ελάχιστες υπογραφές μελών της πατριαρχικής κοινότητας της Φλώρινας: Αδ. Α. Πύρζα, Τάκης Σπυρίδωνος, Γεώργ. Λουκάς, Αδελφοί Τέγου, Ιωάννης Ζήση, Ναούμ Γ. Πύρζας, Δανιήλ Δράμσης, Αθαν. Κωνσταντίνου, Ναούμ Ηλίας, Γεώργ. Γρίτας, Νικόλ. Α. Ζάννης, Αδελφοί Χατζή Κίρστε, Αθαν. Τέγου, Πέτρος Ι. Χατζή Τάνε, Κωνσταντίνος Θεοδοσίου [Δραγούμης, 197].

Στις 4 Αυγούστου 1903 ο Δραγούμης γράφει: «Ο εν Φλωρίνη στρατός εις πολλάς βιαιοπραγίας προβαίνει καθ' εκάστην. Τη 1η Αυγούστου διηρπάγησαν υπό του στρατού 10 οικίαι ορθοδόξων και ετραυματίσθησαν 5 άτομα, εξ ων εν θανασίμως. Η αγορά είναι κατά το ήμισυ κεκλεισμένη, η δε πόλις απροσπέλαστος εις τους χωρικούς» [Δραγούμης, 214].

Στις 5 Αυγούστου οθωμανοί στρατιώτες βίασαν δύο γυναίκες [Δραγούμης, 218].

Στις 8 Αυγούστου οι αρχές της πόλης ζητούν από τους κατοίκους της πόλης να καταταγούν στην αστυνομία. Δεν προσέρχεται κανείς. Οθωμανός αξιωματικός δηλώνει σε μουσουλμάνους της πόλης, πως στον πρώτο πυροβολισμό που θα πέσει στην Φλώρινα, θα προβεί σε σφαγή των χριστιανών, αδιακρίτως δόγματος [Δραγούμης 222, 226].

Στις 12 Σεπτεμβρίου 1903 οθωμανοί στρατιώτες πουλάνε στη Φλώρινα «τα λάφυρα του Κρουσόβου εις ευτελείς τιμάς» [Δραγούμης, 284].

Στις 11 Φεβρουαρίου 1904 στάθμευαν στην πόλη δύο λόχοι πεζικού, μία ίλη ιππικού και τρία ορεινά τηλεβόλα [Δραγούμης, 436].

Ο Στέφος Γρηγορίου, ως εκτελεστικό όργανο των Ελλήνων, τραυμάτισε σοβαρά στη Φλώρινα τον Τάνε Στέργιο και τον εξαρχικό δάσκαλο Δήμου [Καραβίτης, 309].

Για τον μητροπολίτη Μογλενών (Φλωρίνης), ο Βάρδας γράφει στο ημερολόγιό του ότι ήταν «αισχρόν αγγείον» [Βάρδας Α, 68]. Ο έλληνας αρχηγός, σημειώνει στις 5 Ιανουαρίου 1907, πως ίσως η ελληνική οργάνωση πρέπει να σκοτώσει τον μητροπολίτη και κανέναν ορθόδοξο έμπορο: «το μόνον δραστικόν φάρμακον συνετισμού όλων» [Βάρδας Β, 406].

Με εντολή του Βάρδα, είχε απαγορευτεί στους πατριαρχικούς χωρικούς να ψωνίζουν από τα μαγαζιά των εξαρχικών και ρουμανιστών της Φλώρινας [Βάρδας Β, 783].

Το Σεπτέμβριο του 1907 η μόνιμη στρατιωτική δύναμη της Φλώρινας έφτανε τα 500 άτομα [Βάρδας Β, 938].

 

105c. Μετανάστευση:

Μεταξύ 1902-1920 μετανάστευσαν από την πόλη ή την ευρύτερη περιοχή (δηλώνοντας ως τόπο καταγωγής τη Φλώρινα) στις ηπα και κατά την εκεί άφιξη τους στο Ellis Island δήλωσαν στις αρχές εθνικά Μακεδόνες 405 άτομα:

Gregor Anastasia, Vane Casge και Constantin Victir Paps το 1902.

Tacko Diuntri, Hristoff Mihael, Constantin Nedeljha, Anastas Rioto, Michalo Rista, Dane Todorce, Staice Dince, Vaum Georgi, Lambo Petrus, Alexa Jovan, Dimitri Potre και Pavel Karabel το 1903.

Wasil Tanas, Stoyan Krste, Kr...te Luiogni, Tonas Stojic, Lazar Canaso, Stoyan Christo, Lazar Dimitri, Nicolas Dimitri, Lazar Guele, Nikola Gyorgye, Blago Jane, Nikola Jonan, Kole Kote, Andreu Koti, Nicolas Manumitsche, Yorghi Paole, Constantin Papa, Stefo Petre, Dimitri Photi, Bojin Risso, Stojan Risso, Freitchi Risto, Risto Tanas, Nicola Valian, Bogaha Vasselef, Dimitri Vassilo, Petre Velian, Gronio Wassil, Petre Yankoula, Todor Kostits, Delo Petko, Filip Stojce, Tanas Danail, Todor Dimitri, Dimitri Miskin, Todor Stefo, Todor Spasse, Petre Kota, Nicola Natse, Risto Koze και Velian Laror το 1904.

Laso Anastas, Vantso Anastas, Nedelko Rirko Bayoff, Iofscheff Bogoya, Spasse Bogoyeff, Stogan Kote Branoff, Nicolas Cacho, Gurorgin Angelo Cchokreff, William Chapasse, Papa Anottad Dantso, Vassil Dello, Gheorghi Dimitri, Janaki Dimitri, Risto Dimitri, George Dimitry, Divitko Fanas, Stefo Fanas, Yovan Fanas, Lazar George, Kotelis Giuorgin, Lazer Gani Gorsehi, Vassil Grino, Naumci Gyile, Redjaib Ibrahim, Stefan Jouwonch, Vasil Jowan, Philippe Kostoff, Risto Krstef, Risto Lazor, Stoytsche Mirtcheff, Naoum Nicolas, Pantelio Papathanas, Ferman Petre Nedelco, Zole Petrof, Kamil Rashid, Dinis Risto, Jakob Sahli, Illia Smia, Josef Soliman, Anastasi Stefo, Ho Stefo, Tasse Stefo, Kiro Stoikoff, Dimitri Stoitche, Fodor Storka, Dine Stoyan, Karafil Stoyanof, Petko Stoyanoff, Constantin Strefoff, Athanas Tasko, Nicola Tasr, Risto Terpo, Vasil Traianow, Jowan Traiko, Iovan Trayko, Milre Serbin Traystehe, Andrea Vane, Iovan Vassil, Risto Vichin, Grosdam Voitche, Vassil Dimitri, Filip Namoun, Mitse Stefo, Peof Lazo, Stoyan Ylo και Riste Nedelev το 1905.

Stefo Krste, Gheorghi Kste, Delio Noleff, Lazo Risto, Vassil Risto, Stockha Stefo, Vangel Stefo, Petre Stoianeff, Constantin Tasse, Kole Tasse, Kiro Aleti, Kole Arastas, Todor Athamas, Risto Costantin, Ghiorghi Cote, Naoum Cozma, Gheorghi Dimitri, Vassil Dimitri, Petrouche Done, Petse Ghishe, Ritte Ghitsche, Nicola Hotcho, Pavle Ilia, Ilio Karanfil, Stoitche Kistoff, Andon Fapa Lazor, Stefo Milne, Damjan Milos, Nicolas Mitse, Georgi Mitsef, Alisco Mitseff, Geigor Morkv, Todor Nicola, Dimitri Pavlo, Rosta Petre, Panto Petro, Georges Risto, Nalko Risto, Pavle Risto, Stoian Risto, Cole Sotve, Gelko Spasse, Dimitre Stasse, Constantin Stefou, Ristv Stiv, Vassil Stoyan, Mito Tanas, Dimo Traian, Nedelco Traitshe, Ilia Trayan, Mitse Vane, Lave Vantcho, Tanas Veliv, Nikola Traitche, Nicola Risto, Mitre Douc, Mazo Kosta, Mitre Nake, Risto Troyan, Vasil Micllo, Petre Mitty, Anolan Nannotche, Anochas Tase και Vanghol Tome το 1906.

Anton... Stoikals, Tanas Pavleff, Dinntro Gheorghi, Ghioche Karakatch, Kire Alekso Kerlianoff, Mitse Kirste, Alesko Kole, Mitse Korste, Ivan Nedelcoff, Constantin Vanghel, Petre Bochkoff, Jovan Christoff, Ilo Dine, Itscho Fashoff, Kire Gheorgi, Lagon Ivane, Theodor Lazar, Costana Nedelco, Anghel Petre, Jovan Petre, Sarofil Petreff, Jovan Stoiteh, Nicola Stoyan, Milos Ternelco, Vasyl Traicoff, Georgead Velihov, Petro Janaki, Vernn Damof, Janas Lambro, Petre Risto, Anton Dello, Konstatin Kristo, Nicola Risto, Janne Vane, Nakola Piliv Naki, Jorghi Tode και Anastas Divitcos το 1907.

Nicola Stepho και Lazor Stoyan το 1908.

Ila Georgeff, Ylto Mitreff, Dimitri Tasse, Gavril Christoff, Andrea Petcoff, Constantin Alexo, Ylia Dans, Krste Demetri, Jovan Dimitri, Stvyan George, Kole Lazoff, Nicola Tapa Theodore, Muitche Traynoff, Ylia Yovan, Divitcho Kotcho, Divitcho Pandi, Athanas Po... Vassil, Athanas Ristoff, Christo Stepho, Risto Stoytche, Navun Trayco, Gheorghi Stefan, Dimtri Kotse, Natse Mitse, Petre Trayan, Kole Risto, Resto Bozen, Petre Costandikoff, K. Krste Damtcheff, Russe Delioff, Stoyko Dimilrett, Michal Dimitri, Panaiot Dimitroff, Marin Dudeff, Michael Elia, Ragino Elia, Nao... Foti, Rousse Georgieff, Thauas Illoff, Dine Iloff, Guiorgn Ivanoff, Konstantin Jovan, Konstantin Jovan, Todor Jovan, Dimitri Jovanoff, Nedeltcho Jovanoff, I. Kostadin Jovtcheff, T. Lazar Jovtcheff, Thauas Kole, Alexo Koleff, Spiro Koteff, Dimitri Krsteff, Georgi Marinoff, G. Dafo Minovski, Tacto Mintcheff, Lazar Mitsoff, Risto Namutcheff, Blagh Nicoloff, Todor Pavleff, Todor Pawle, Kosth Peteff, Dine Petreff, Kole Ristoff, Vasil Ristoff, Krste Stefoff, Canas Stoicheff, Tanas Stoikhef, Petre Stoytcheff, Stepko Takeff, Constantin Taneff, Stoiko Tarpe, Risto Taueff, Kreste Temelkoff, Milsisch Temelkoff, Jovan Thanasoff, Sotir Tirjscheff, Christo Vaneff, Blagoy Vastoff, Angelle Pavle, Trayco Christoff, Petre Kostoff, Jovan Traycoff, Kosta Traycoff, Naki Velloff, Sotir Broico, Veneff Naoumtcheff, Traico Peteo, Dane Risto, Petre Daneff, Lazo Ettoff, Jovan Pop Atanasoff, Stoian Christo, Isvetco Dimitre, Dimitri Nicoloff, Navum Stoiche, Guirgin Tanassoff, Christo Trayanoff, Anastas Traycoff, Mihail Ytihoff, Pelse Ytihoff, Anastas Zaleff, Dafo Petreff, Vatze Fnie, Vasil Vane, Miti Dine και Miti Kole το 1909.

Storyen Anastas, Tome Christo, Georgi Costa, Anastan Dimitri, Dimitri Janos, Lazor Joan, George Nicola, Pastoff Pando, Guile Stasse, Stasse Stoyan, Stasse Traykoff, Sp... Vasil, Athenos Tradofilop, Pavel Christoff, Vasil Christoff, Vaoumche Eflo, German George, Tanasof Giorgi, Ylio Kastandin, Mitre Lazo, Trayan Lazo, Anastas Mihayl, Atanas Pavloff, Lazo Petreff, Dimitri Stefan, Lazar Kole Tapa, Costantin Tass, Christoff Vane, Jovan Vassil, Risto Graytche, Albina Janaki, Tasse Georgi, Vassil Tipeff και Tachof Pandol το 1910.

Vantcho Filipp, Delo Kouzeff, Christ Mitseff, Petra Spiroff, Lazor Giorgi, Pandil Idoff, Sava Stefoff, Ito Janeff, Kriste Mitseff, Thomas Ristoff, Anastas Steris, Gheorghi Stoyanoff, Anastase Varsil και Costa Varsil το 1911.

Dimitri Stephoff, Tragan Jadroff, Tanas Domo, Tassi Ivanoff, Tacto Koleff, Petre Ountcheff, Christo Miti Zangatch, Tomas Kostadinoff, Laky Vassiloff, Georgi Kristeff, Trayco Kristeff και Iasil Mito το 1912.

Costa Dimitroff και Dimitri Lazoff το 1913.

Christo Terpo, Christo Dimoff,...ane Stoyanof και Stavro Dimitry το 1914.

Andrea Anastassion, Domnika Anastassion και Mitse Dafo το 1915.

Athanas Papas και Athansec Papas το 1920.

 

105d. Ριζοσπάστης:

Κείμενο του Ν. Κοντού, το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα - όργανο του ΚΚΕ Ριζοσπάστης, στις 22 και 23 Οκτωβρίου 1933:

«Όπως πέφτουν τα κοράκια στο ψοφίμι, έτσι έχουν πέσει και στη Φλώρινα όλα τα κακοποιά στοιχεία – όργανα του ελληνικού σοβινισμού στον τόπο αυτό.

Στο σταθμό, όλος ο συρμός, μόλις έφθασε, πολιορκήθηκε από χαφιέδες, χωροφύλακες και καπεταναίους.

Ο ίδιος ο Καραμαούνας, διοικητής της ασφάλειας, πρώτος στο σταθμό.

Ζητάνε κομιτατζήδες, ποιοι; Οι ληστές και οι δήμιοι του Μακεδονικού λαού.

Ας τους πάρουμε όμως με την αράδα.

Σ' όποιο δημόσιο κτίριο κι αν μπείτε θα σας κάνουν εντύπωση τα κολλημένα χαρτιά κι οι ταμπέλες με τη φράση "μιλάτε την ελληνική...". Αυτό είναι το έργο της φασιστικής Ε.Ε.Ε. (Εθνική Ένωσις Ελλάς). Αυτό είναι η επίσημη προσταγή σα να λέμε στους Μακεδόνες. Πίσω απ' αυτό όμως κρύβονται χιλιάδες καθημερινά επεισόδια σε βάρος της μακεδονόφωνης μειονότητας. Καταγγέλλονται απ' τα καθάρματα της Ε.Ε.Ε. για κομιτατζήδες, απειλούνται με εκτοπισμούς, διώκονται για λαθραίο καπνό, βρίζονται βουλγαρόσποροι και τρομοκρατούνται.

Η Ε.Ε.Ε. διευθύνεται εδώ από "αντάξιους" ληστές και δημίους με το σκοπό που έχει και η οργάνωση αυτή. Ο Ρώμπαμπας, γιος του καπετάνιου - ληστή - μακεδονομάχου Ρώμπαμπα. Με ένα σωρό βρωμιές στο παρελθόν τους, με μια σειρά πράξεις σε βάρος της μειονότητας. Ο καπετάν Γιαταγανάκης, ένας τυχοδιώκτης που κολλάει σα βδέλλα στους διάφορους οργανισμούς για να ληστεύει.

Ο Καρούζης, ένας έμπορος υφασμάτων, που συνδυάζοντας τον "πατριωτισμό" με το συμφέρον (μήπως έχουν και τίποτε άλλο για σκοπό τους;) έριξε το σύνθημα να μη ψωνίζουν οι κάτοικοι Φλωρίνης απ' τους Εβραίους για να δουλεύει το μαγαζί του. Οι εκατό οικογένειες Εβραίων που είναι στη Φλώρινα τρομοκρατούνται ιδιαίτερα απ' τα παραπάνω καθάρματα.

Ο Χρυσικός, απότακτος ταγματάρχης κι ο Χρυσάφης, ένας ντόπιος ληστής. Να το επιτελείο της Ε.Ε.Ε. στη Φλώρινα. Αυτοί που οργάνωσαν τον προπέρσινο τρομοκρατώντας τη μακεδονική μειονότητα και κάνοντας την αρχή της δολοφονικής καριέρας των σκατόχρωμων.

Παράλληλα με τη δουλειά των Ε.Ε.Ε. τις επιδειχτικές παρελάσεις, τις πατριωτικές γιορτές, τις αντιμακεδονικές τρομοκρατικές πράξεις τις βοηθούν και οι "άλκιμοι" και οι πρόσκοποι. Ο αρχηγός δε των προσκόπων είναι χαφιές με καρνέ της ασφάλειας. Οι δυο αυτές οργανώσεις στρατολογούν τα μέλη τους τόσο απ' τις φτωχές μάζες της μειονότητας με την τρομοκρατία για να κάνουν γενίτσαρους, όσο και απ' τα τζάκια των καπεταναίων για να τους έχουν χαφιέδες στα σχολεία.

Τέτοιες πράξεις μαθητών που συνεργάζονται με τους δασκάλους και την αστυνομία χαφιεδικά θα αναφέρουμε σ' άλλο κεφάλαιο.

Ένα χαρακτηριστικό απ' τη δράση των "αλκίμων" είναι η προπαγάνδα ενάντια στη μακεδονική γλώσσα.

Φτάσανε στο σημείο να καταγγέλλουν στους καθηγητές παιδιά που μιλούσαν μακεδονικά που τα απαγορεύουν στο σχολείο.

Όλοι οι αισχροί παράγοντες, οι λιγδεροί τυχοδιώχτες των Ε.Ε.Ε., εδώ στη Φλώρινα έρχονται σε στενή επαφή με τις τοπικές αρχές, με την επιτροπή ασφαλείας και με τις υπόλοιπες φασιστικές οργανώσεις.

Σ' όλο τον κάμπο της Φλώρινας το άσμα του καπετάν Στέφου του μακεδονομάχου, προκαλεί τον τρόμο.

Τα χωριά Σέτινα, Κρούσορατ, Νερέτ, χρόνια τώρα στενάζουν κάτω από το βούρδουλά του.

Ο καπετάν Στέφος δεν είναι κρυμμένος ληστής. Όχι. Είναι "έντιμος Έλλην πολίτης", φίλος των τοπικών αρχών. Κομματαρχίσκος του Κονδύλη και υποψήφιος Κονδυλικός στις τελευταίες εκλογές. Είναι "παράγοντας". Έχει δολοφονήσει ως τώρα δεκάδες φτωχούς αγρότες και σήμερα έχει τα μέσα να σε ζωγραφίσει για κομιτατζή και να ξεγραφτείς από τον κατάλογο των ζωντανών. Ο Καπετάν Στέφος και ο Μάνος είναι οι δύο στύλοι του εθνικοφασιστικού συλλόγου "ο  Παύλος Μελάς". Ο Μάνος για τις "υπηρεσίες" του πήρε 40 στρέμματα ποτιστικά χωράφια. Το 1931 ο Καπετάν Στέφος δεν είχε δουλειές. Σοφίστηκε λοιπόν ένα σατανικό σχέδιο εις βάρος της ματοβαμένης μειονότητας.

Πήγε στη Σέτινα, στο Κρούσορατ και στο Νερέτ, νύχτα μεταμφιεσμένος σε κομιτατζή. Έπιασε με το τουφέκι προτεταμένο τους φτωχούς αγρότες, αυτός και η παρέα του και τους απείλησε ότι αν δεν τους δώσουν χρήματα και τρόφιμα θα τους κακοποιήσει.

Κάτω από τις κάνες των μάουζερ μάζεψε τα πράγματα των χωρικών και έφυγε. Την άλλη μέρα τα χωριά περικυκλώθηκαν από αποσπάσματα κι ο καπετάν Στέφος υπόδειχνε τα θύματά του που αυτός ο ίδιος λήστεψε ως τροφοδότες των κομιτατζήδων. Φωνάζουν και ξελαρυγγίζονται οι χωρικοί. Τίποτα. Ο βούρδουλας και ο υποκόπανος έπεσε άγριος. Ο καπετάν Στέφος θριάμβεψε. Ο ελληνικός ιμπεριαλισμός απέδωσε δικαιοσύνη. Μήνες τότε οι άνθρωποι σύρθηκαν από τους σταυροτήδες.

Ένας από τους "λαϊκούς" υποψηφίους - σαν κονδυλικός που είναι - είναι και ο καπετάν Στέφος. Πήγε στα χωριά που η δράση του δεν ήταν τόσο μεγάλη και έκανε προεκλογική περιοδεία.

Δεν χρειάστηκε πολλά κοπλιμέντα. Τα είπε ξεκάθαρα.

Ακούστε δω βρε βουλγαρόσποροι... ή με ψηφίζετε ή θα σας αλλάξω το σταυρό...

Στους παλιούς εκτοπισμούς, ο καπετάν Στέφος είχε πρώτος το δάχτυλό του. Πριν κάμποσο καιρό, πριν φύγει από τη Φλώρινα, ο διοικητής της αστυνομίας ο κανίβαλος Πετράκης, οι δυο τους ήταν αχώριστοι φίλοι. Τόσο ταίριαζαν τα αιμοβόρα τους ένστικτα. Αυτή όλη η δράση της σπείρας του "Παύλου Μελά", είναι τόσο γνωστή μέσα στη Φλώρινα, που και τα παιδάκια ακόμα βλέποντας τις κολλημένες στους τοίχους επιγραφές και τη φωτογραφία του υποψηφίου καπετάν Στέφου, πάνε να κρυφτούν ξεφωνίζοντας: λέλε μάικο... (ωχ μανούλα μου).

Και όμως η Μακεδονία - κατά τις επίσημες δηλώσεις - "απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων της υπολοίπου Ελλάδος...".

 

Πλησιάζουμε τους μαθητές, τους διδασκαλιστές, τους οικότροφους του κράτους και τα παιδάκια του δημοτικού. Μας παρατηρούν ύποπτα.

Προ παντός εκείνοι οι οικότροφοι. Τα λόγια τους μόλις βγαίνουν και σβήνουν χωρίς να φτάνουν στην ακοή μας.

Πως τα περνάτε παιδιά; Πως σας φέρνονται η διεύθυνση και οι δάσκαλοι; Ζείτε καλά;

Τους ενθαρρύνει ο σύντροφος που μας οδηγεί.

Μιλήστε, σύντροφοι... Ο σύντροφος μας έρχεται από το "Ριζοσπάστη"... Μη φοβάστε.

Κάποιο βάρος έφυγε από τα στήθια τους, ξεθάρρεψαν και άρχισαν να διηγούνται.

- Μπράβο του, δεν μας ξεχνάει ο "Ριζοσπάστης" μας...

Θυμήθηκα εκείνη τη στιγμή τους δυο σιωπηλούς, τους δυο κλειδωμένους στον εαυτό τους Μακεδόνες του τραίνου. Τους θυμήθηκα που κατέβαιναν στην Επισκοπή γελαστοί, ύστερα από την ομιλία του συντρόφου που τους εξηγούσε τη "Φωνή".

Και με συγκίνηση άκουσα από μακριά το θερμό τους χαιρετισμό.

- Ντρουγκάρι... Ντρουγκάρι... (Σύντροφοι, σύντροφοι)!

Τα παιδιά του οικοτροφείου τώρα με σφίγγουν τα χέρια. Είναι όλοι Μακεδόνες. Τους κλείσανε μέσα σε ένα φρούριο να τους κάνουν πραγματικούς γενίτσαρους. Τους τρομοκρατούν, τους δέρνουν, τους απαγορεύουν τη γλώσσα της μάνας τους.

- Για το ελεεινό μας συσσίτιο όποιος τολμούσε να διαμαρτυρηθεί τον έδιωχναν. Τα ίδια και για την ακαθαρσία. Τα παιδιά όλα αρχίσαμε να γκρινιάζουμε, ώσπου μια μέρα οι τοίχοι τοι οικοτροφείου γέμισαν με χαρακτηριστικές επαναστατικές φράσεις κατά του διευθυντή Αρχόπουλου και του νομάρχη Πετρουλιά. "κάτω οι ληστές του ψωμιού μας...", "κάτω ο τύραννος νομάρχης Πετρουλιάς και το τσανάκι του ο διευθυντής Αρχόπουλος". Την άλλη μέρα όλα τα παιδιά τα διάβαζαν με ενθουσιασμό.

Ο νομάρχης και ο διευθυντής λυσσάξανε. Πιάσανε όλους τους τελειόφοιτους και τους ανέθεσαν να βρουν αυτούς που τα έγραψαν. Υποχρέωσαν σ' αυτό και όλους τους οικότροφους που έμειναν το καλοκαίρι στη Φλώρινα.

Κανένας δεν ανακαλύφθηκε. Ο νομάρχης λοιπόν σ' απάντηση έδιωξε 60 παιδιά, με την κινητοποίηση όμως των άλλων τα ξαναπήρε. Να τα γράψετε όλα σύντροφε, στο "Ριζοσπάστη" μας... όλα...

Ύστερα μας εξιστορεί την στρατιωτική ζωή που περνάνε εκεί μέσα. Είναι σαν μηχανές. Κοιμούνται, ξυπνάνε, τρώνε το ελεεινό τους συσσίτιο και τιμωρούνται γιατί μιλάνε τη γλώσσα τους, χωρίς να τολμήσουν να διαμαρτυρηθούν.

Δημόσιοι υπάλληλοι συμπαθούντες, που γνώρισαν το τέρας Αρχόπουλο - φασίστα - αγύρτη, μας δηλώσανε ότι εκείνα τα παιδιά του οικοτροφείου θα φύγουν όλα ασθενικά και ανίκανα για το παραμικρό από εκεί μέσα.

Όλοι οι αποβληθέντες είναι παιδιά Μακεδόνων. Ο Τοπούρκας, ο Κεχαγιάς, ο Ηλιόπουλος, ο Ιωαννίδης.

Τα παιδιά μονάχα των Μακεδονομάχων έχουν τα προνόμια που τους εξασφαλίζει το κράτος της βίας.

Το λέει καθαρά ο Αρχόπουλος: "Το οικοτροφείο πρέπει να γίνει φυτώριο πατριωτών, εθνικιστών, πολεμιστών και ηρώων...". Τροφή για τα κανόνια των ληστών δηλαδή.

Όποιος μιλήσει με μαθητή της Φλώρινας είναι αδύνατο να μην καταλάβει με ποιον τρόπο προσπαθούν να πνίξουν τη μακεδονική συνείδηση στα παιδιά της μειονότητας.

Ο γυμνασιάρχης Κοτρόνης και ο διευθυντής του διδασκαλείου Κοκκίνης αδράχνουν κάθε ευκαιρία, κάθε μέρα να μιλάνε ενάντια στον κομμουνισμό και τις νέες ιδέες από την έδρα, να βρίζουν χυδαία τη γλώσσα των ντόπιων, να τιμωρούν και να διώχνουν όλους τους συνειδητούς μαθητές.

Καλλιεργείται ο χαφιεδισμός ανάμεσα στους μαθητές με την πρωτοβουλία του γυμνασιάρχη και του διευθυντή του διδασκαλείου, σε σημείο που η παραμικρή κίνηση των μαθητών να πηγαίνει στ' αυτιά της Διευθύνσεως.

Ο Ηλιόπουλος, μαθητής του οικοτροφείου εξαναγκάστηκε να γίνει χαφιές.

Ο Νεδελκόπουλος του γυμνασίου και ο Χορομίδης τα ίδια.

Οι φετινή διδασκαλιστές που τελείωναν φεύγοντας κάλεσαν μια συγκέντρωση των μαθητών με τους καθηγητές. Εκεί μέσα ξέσπασε η κρυμμένη αγανάχτηση. Τα είπαν καθαρά στους δασκάλους τους. Ότι τους παραβίασαν τη σκέψη, ότι διαστρέβλωσαν την κρίση τους, ότι τους πότισαν σοβινιστικό δηλητήριο.

Συνέστησαν και στους άλλους μαθητές να προσέχουν καλά τα λόγια των καθηγητών τους.

Ο γυμνασιάρχης και ο διευθυντής φύγανε μπροστά σ' αυτό το μπάτσο να κρυφτούν.

 

Ποιος δε θυμάται το φόνο που έγινε στις 14 Αυγούστου, που αιτία είχε την τρέλα του Λάζαρου Τραγιανού, ενός που δανείστηκε από τον Παπακωνσταντίνου τον τοκογλύφο χρήματα.

Ο Παπακωνσταντίνου παράγοντας φιλελεύθερος έγινε εκατομμυριούχος τοκίζοντας με αφάνταστους τόκους τους καταπιεζόμενους Μακεδόνες.

Ο Τραγιανός δανείστηκε απ' αυτόν για να φτιάξει το σπίτι του. Ήλθε η μέρα να πληρωθούν οι τόκοι κι ο Τραγιανός μη έχοντας να πληρώσει πήγε κι έπεσε στα πόδια του για να προλάβει την κατάσχεση που θα του έκανε.

- Δεν έχω κύριε Παπακωνσταντίνου... Μη μου κάνεις κατάσχεση. Λυπήσου τα παιδιά μου...

- Αν αύριο δε φέρεις τα λεφτά πάει. Θα σου πάρω το σπίτι...

- Δε φοβάσαι το Θεό;

- Θεός είμαι εγώ. Ό,τι θέλω σε κάνω...

Ύστερα μαύρισε το μάτι του Τραγιανού και τον σκότωσε. Κι ο Σ. Παπακωνσταντίνου ήταν φιλελεύθερος βουλευτής...

Τέτοια υπάρχουν άπειρα μέσα στη Φλώρινα.

Άλλος Σαϋλώκ πρώτου μεγέθους απ' την παράταξη του "ηθικού ρυθμού" είναι ο Δάικος. Δικηγόρος, τοκογλύφος, ρουσφετολόγος, εκατομμυριούχος. Κανένα χωριό δεν υπάρχει που να μη το έχει γραμμένο στο τεφτέρι του.

Τον τρέμουν και πέφτουν στα πόδια του μη τους ξεσπιτώσει, μη τους πάρει το αλέτρι.

Του Σπύρου του Κασάπη του κατάσχεσε τα πρόβατα.

Ο Ν. Παπακωνσταντίνου άλλος δήμιος κατάσχεσε το φυτώριο του Μακεδόνα Μπαμτσουρλή, για 18 χιλιάδες δραχμές.

Ο γέρο Τσάπανος με τις σαλβάρες άλλη προσωπικότητα. Κι όλη αυτή η χορεία των αιμοβόρων είναι παράγοντες οικονομικοί και πολιτικοί της Φλώρινας. Ο νομάρχης τους κάνει τόπο να περάσουν και ο Καραμσούνας της Ασφαλείας είναι φίλος τους.

 

Να η Φλώρινα η βασανισμένη, η τρομοκρατημένη, η δεμένη στα σίδερα του ελληνικού ιμπεριαλισμού, των τοκογλύφων της κρατικής βίας και της άγριας φορολογίας. Η Φλώρινα που τριγυρισμένη απ' τα βουνά της, σφιχτοκλεισμένη μέσα στις ζώνες των αποσπασμάτων, κάτω από το βούρδουλα του Καραμαούνα και του καπετάν Στέφου, πνιγμένη απ' τα ιδεολογικά δεσμά που τόσο τεχνικά φτιάχνει ο Τουρκοβασίλης στη μακεδονική νεολαία, στενάζει.

Η Φλώρινα για την οποία ιδιαίτερη εγκύκλιος της παιδείας αναφέρει: "Πρέπει να δραστηριοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, εις την εθνικιστικήν, πατριωτικήν και αρτίαν ελληνοπρεπή μόρφωσιν"».

 

105e. "Ανθέλληνες":

 Λίστα Νικολάου Χάσου ή κατάσταση ατόμων ανθελληνικών φρονημάτων. Βρέθηκε στο γραφείο του τέως δημάρχου Φλωρίνης Νικολάου Χάσου και παραδόθηκε στις ελληνικές αρχές ασφαλείας τον Απρίλιο του 1945. Εντός αγκύλης υπάρχουν οι (εκ των υστέρων) ασφαλίτικοι χαρακτηρισμοί:

1) Δημήτριος Μπατσάνης [κατάδικος]. 2) Κωνσταντίνος Γκερτσάκης [φυγόδικος]. 3) Ευάγγελος Γκερτσάκης. 4) Θεόδωρος Γκερτσάκης [+ Α]. 5) Στέφανος Γκερτσάκης. 6) Τάκης Οτζάκης. 7) Γεώργιος Παπανικολαου [συμπράττει]. 8) Δημήτριος Ηλιάδης, 9) Μιχαήλ Πέτκος. 10) Στέφανος Ρόλης [φυγόδικος Α]. 11) Ηλίας Μποζίνης. 12) Αθανάσιος Γρούιος. 13) Κώστας Δουμάτσης. 14) Γεώργιος Μπέλτσιος [+]. 15) Στέφανος Χρήστου. 16) Αναστάς Νικολάου [φυλακισμένος]. 17) Χρήστος Δίνε. 18) Παντελής Λαζένκας [φυλακισμένος]. 19) Χρήστος Πόπωφ. 20) Ηλίας Χατζηστόιτσες. 21) ΙωάννηςΧατζηστόιτσες. 22) Βέρκα Χατζηστόιτσε [+]. 23) Κωνσταντίνος Σίσες [+]. 24) Παναγιώτης Παπαδόπουλος [φυγόδικος]. 25) Κωνσταντίνος Τάσσος [+]. 26) Παντελής Καρατζάς [+]. 27) Κόλε Κάπτσεφ [φυγόδικος]. 28) Βάνε Χρηστίδη [διεγράφη κατόπιν αιτήσεώς του]. 29) Κώτσης Πιπέρκωφ. 30) Πέτρος Σαμαράς. 31) Μαριάνκα Κυρζάτη. 32) Άννα Λαζάρου Κύρκου. 33) Θωμάς Χατζηστόιτσες. 34) Μαρία Ηλιάδου. 35) Παντελής Χατζηστόιτσες [+ Α]. 36) Πέτρος Γαζέας. 37) Νικόλας Κούζωφ. 38) Λάμπος Μέλιωφ. 39) Σίμος Ράτσκωφ [+ Α]. 40) Ιωσήφ Δίνωφ. 41) Φίλιππος Μποζίνωφ. 42) Αθανάσιος Μαυρουδίωφ. 43) Πέτρος Ράτσκος. 44) Ηλίας Τούζωφ [φυγόδικος]. 45) Πέτρος Τούζωφ. 46) Γρηγόριος Γκερτσάκης [+]. 47) Αλέξις Μέλλιος. 48) Φίλιππος Ιβάνωφ. 49) Σπύρος Αθανασίου [φυγόδικος]. 50) Αθανάσιος Λαζάρου. 51) Μπόρις Μέλλιος [φυγόδικος]. 52) Αθανάσιος Τζώλες. 53) Ιβάν Νικολώφ. 54) Ευάγγελος Κρουσοράτης. 55) Γρηγόριος Γκίλεφ [+]. 56) Χαράλαμπος Γκίλεφ. 57) Νικόλαος Σιώτης. 58) Χρήστος Τάσσος [+]. 59) Ηλίας Κάπτσες [+]. 60) Γεώργιος Αλεμπάκωφ [φυγόδικος]. 61) Ευάγγελος Δουμάκοφ [+]. 62) Ηλίας Σιώτης [φυλακισμένος Α]. 63) Γεώργιος Βασιλείου. 64) Χρήστος Στέργιωφ. 65) Δόστα Νάιδου. 66) Πέτρος Μαυρουδής. 67) Γεώργιος Μέλλιωφ. 68) Μπόρις Τσάκωφ. 69) Δημήτρης Σαμαρτζίεφ. 70) Τράικος Αθανασίου. 71) Ηλίας Κόλε. 72) Δημήτριος Λουκμάνης. 73) Φίλιππος Λούλωφ. 74) Πολυξένη Σβήρου 75) Θεόδωρος Βασιλείου. 76) Ηλίας Κατσμπάνης. 77) Χρήστος Κατσμπάνης. 78) Βασίλειος Γεωργίου. 79) Κωνσταντίνος Κλαδοραπιώτης. 80) Χαράλαμπος Ρεπάτσης [+]. 81) Λάζαρος Τόλης [+]. 82) Σπύρος Φλώρος [φυγόδικος]. 83) Χρήστος Στεργιάδης. 84) Αντώνη Τράντωφ. 85) Ηλίας Τάτσεφ [φυγόδικος]. 86) Γεώργιος Τόρκωφ. 87) Βασίλειος Λουδούμης. 88) Αθανάσιος Ράντης. 89) Τόντωρ Μπόντσιωφ. 90) Λάκης Πατσούρωφ. 91)Στέφαν Χατζηλάμπρωφ. 92) Παντελής Ντουμάτσης. 93) Κότης Μιχαήλωφ. 94) Μπόρις Ατζίεφ. 95) Μενέλαος Γκέλες [φυγόδικος]. 96) Σπύρος Μπέλτσιος [+]. 97) Μπογόια Μιχαήλωφ. 98) Σώτηρ Ατζίεφ. 100) Ηλίας Κωνσταντίνωφ. 101) Μπόρις Χατζηκύρωφ. 102) Ζαχαρία Κινέβου. 103)Ευάγγελος Καλκαμπάνος [κατάδικος]. 104) Φλώρα Αντωνίου. 105) Στέφανος Ιωάννου. 106) Λάζαρος Ιωάννου. 107) Ηλίας Δότης. 108) Πέτρος Τύρπωφ. 109) Νέδος Τύπωφ. 110) Ιφιγένεια Αποστόλου. 111) Λάμπρο Γρούιωφ. 112) Δημήτριος Αποστόλου. 113) Τράιαν Δημήτρωφ. 114) Πέτρο Νασόμωφ. 115) Άννα Ιάνκοβα. 116) Παντελής Τάσσε. 117) Σάβας Τύρπεν. 118) Στέφανος Βασιλείου Δήμου. 119) Χρήστο Σκούλωφ. 120) Χρήστος Αμβράσης [+]. 121) Δημήτριος Σακίτης. 122) Κώτσης Πολοζάνη. 123) Γεώργιος Κύρκου [φυγόδικος]. 124) Βασιλική Κύρκου. 125) Δημήτριος Μιχαήλ. 126) Μπόζιν Αποστόλου. 127) Γεώργιος Τζώλης. 128) Αναστάσιος Τζώλης. 129) Κωνσταντίνος Χρήστου. 130) Δημήτριος Κύρκου. 131) Γεώργιος Κουλουβέας. 132) Μέλλιος Θεόδωρος. 133) Αντίνα Στοϊάνοβα. 134) Ατανάς Φωτείνωφ [+]. 135) Νικόλα Φωνείνωφ. 136) Μαρία Πλασνίκοβα. 137) Ελευθερία Στεριοπούλου. 138) Κούζε Γροζδάνης. 139) Σφέτα Κιάντοβα. 140) Δημήτριος Δημοβίτη. 141) Κολεβίτσα Δημοβίτη. 142) Βασίλειος Δημοβίτης. 143) Γεώργιος Δημοβίτης. 144) Πέτρε Ογνένωφ. 145) Ρίστο Παπαδημήτρωφ. 146)... 147) Δημήτριος Τερπένος [+]. 148) Νικόλαος Βυσίνης [+]. 149) Γεώργη Μέλωφ. 150) Τάκη Μέλωφ. 151) Ρίστο Βασιλείου. 152) Παντελής Βόγλη. 153) Λάζο Ταρατσάνεφ. 154) Θεόδωρος Κοτορλής. 155) Άναστας Τζώλες. 156) Λάκης Κατσάκης. 157) Κωνσταντίνος Ιωάννωφ. 158) Πέτρο Καλνταμπάνος. 159) Σόφα Σαλιάκοφα. 160) Κατερίνα Παπά. 161) Τομαή Δημητρίου. 162) Παντελής Κούρτης [+ φυγόδικος]. 163) Φίλιππος Κούρτης [+]. 164) Χρήστος Κούρτης [+]. 165) Δόνα Δελεόβα. 166) Στεφάνα Σωτήροβα. 167) Αθανάς Σάπας. 168) Γκέλε Ιωβάνωφ. 169) Κύριλ Πέωφ. 170) Μπόζιν Πέος. 171) Βάγγεν Τάσκωφ. 172) Τομαή Πέιου. 173) Χρήστο Βοδενόπουλος [+]. 174) Γεώργη Βαρέλωφ [+]. 175) Πέτρο Δράμπης [+ φυλακισμένος]. 176) Βασίλκα Μπατσιάνοβα [+]. 177) Βιργινία Γιουρούκη. 178) Αθανάσιος Νώλης [+]. 179) Αναστασία Μπογόια. 180) Λάζο Γρηγόρωφ. 181) Γαβριήλ Μάτσιο. 182) Αλέξανδρος Γιουρούκης. 183) Αθανάσιος Παπαγέλας. 184) Ιωάννης Παπαγέλας. 185) Ιωάννης Λαζάρου. 186) Αθανάσιος Κώτσιου [+]. 187) Πέτρος Στόγιου. 188) Μάρκος Μάρκου [φυγόδικος]. 189) Μιχαήλ Κατσιάρωφ. 190) Χρήστος Κωνσταντίνου. 191) Δημήτρη Παπάς. 192) Αλέκο Παπαδόπουλος. 193) Κόττη Άσπρο. 194) Τραγιάν Ουτόφσκη [+]. 195) Γεώργη Ουτόφτσκη [+]. 196) Αναστάς Κύρκου. 197) Πέτρε Κιατίπη. 198) Νικόλα Τράικος. 199) Θεόδωρος Λαζάρου. 200) Μαριάνθη Κούρτη. 201) Δημήτρη Μούχα. 202) Γεώργη Ουτόφτσκη [+]. 203) Θεόδωρος Γροσδάνης. 204) Φίλιππος Μαυρουδίεφ [+]. 205) Γεώργη Αναστασίου. 206) Ναούμκα Σιδέρη. 207) Μιχαήλ Ζιβόνης [+]. 208) Κώστα Νοβάτση. 209) Ηλία Δήμωφ. 210) Μιχαήλ Λουμπιτίντσιεφ. 211) Παύλος Σάπας. 212) Τρύφων Νάιδος. 213) Μπόρις Τριανταφύλλου. 214) Ιωάννης Ήλία. 215) Τράικο Τσώτσεφ. 216) Μάρκος Λαζάρου. 217) Κόλο Άσπρωφ. 218) Συμεών Χατζηπαπαλαζάρου. 219) Λάζαρος Κουσμάνης. 220) Χρήστος Ούσλης. 221) Παντελής Γουλάπτσης [+]. 222) Μπλαγόια Παπανικολάου. 223) Χρήστος Στράντζας [φυλακισμένος]. 224) Παντελής Στράντζας [κατάδικος Α]. 225) Γεώργη Βάρλεφ [+]. 226 Παύλες Χρήστου. 227) Πέτρος Πέτκος. 228) Νικόλαος Ζάικος [φυλακισμένος ισόβια]. 229) Γεώργιος Γρούιος [+]. 230) Φανή Σάπα. 231) Κάρτσε Τράικωφ. 232) Σπύρος Γρούιωφ [+]. 233) Κίρστε Τράικωφ. 234) Δημήτριος Γουλάπτσης [+]. 235) Βασίλειος Πρεσκούρης. 236) Τραϊανός Κάπτσης [+]. Ηλίας Κεραμιτσής. 238) Δημήτριος Έδιν. 239) Αντώνιος Κουλίδης. 240) Γεώργιος Κουλίδης. 241) Χρήστος Καλαμαράς. 242) Δήμε Σιβιτάρωφ. 243) Λάζαρος Βάιος. 244) Βασιλίτσα Δημητρίου. 245) Κολεβίτσα Αγγέλοβα. 246) Σωτήριος Βαλνάνωφ. 247) Δημήτριος Βράντσης. 248) Νουνεβίτσα Χρήστου. 249) Σοφία Σίρανα. 250) Λάζαρος Ηλία Πέτρου. 251) Αντώνιος Λαζάρου Πέτρου. 252) Πέτρος Τραϊάνωφ. 253) Λάμπρος Σκεντέρωφ. 254) Ηλίας Σκεντέρωφ. 255) Πετροβίτσα Κίτσοβα. 256) Νεδέλκο Παύλωφ. 257) Σφέτκωφ Παύλωφ [+]. 258) Γεώργιος Παύλωφ [+]. 259) Βασιλίτσα Παύλωφ. 260) Νικόλαος Παύλωφ [+]. 261) Γεώργιος Γιουρούκης. 262) Λάζαρος Γιουρούκης. 263) Χρήστος Γιουρούκης. 264) Σίμε Γιουρούκης [+]. 265) Λάζαρος Νοβάκης. 266) Κολεβίτσα Ζηβίνοβα. 267) Σωτήριος Βλάχος. 268) Παντελής Τσαούσης [κατάδικος]. 269) Χρήστος Ούλκος [φυγόδικος]. 270) Σταύρος Τουμπίδης [φυγόδικος]. 271) Δημήτριος Τουμπίδης [φυγόδικος]. 272) Δημήτριος Σικαβίτσας [φυλακισμένος]. 273) Δημήτριος Νικολάου [κατάδικος]. 274) Νικόλαος Κάτσος. 275) Σάββα Δημοβίτου. 276) Χρήστος Παπατράικωφ. 277) Πασχάλης Παπαδημητρίου. 278) Ιωάννης Σεραφίτη. 279) Ιωάννης Χρήστου. 280) Λάζαρος Καράτζας [φυλακισμένος +]. 281) Παντελής Μπέικος. 282) Λάζαρος Αραπλής. 283) Γρόζδαν Κ. Φιλίππωφ [++]. 284) Λάμπρος Κελέσης. 285) Σταύρος Σιδέρης. 286) Γεωργεβίτσα Λάγκοβα. 287) Λάζαρος Τραϊάνωφ. 288) Χρηστοβίτσα Μαλιγάνου. 289) Δημήτριος Κωνσταντίνου [φυλακισμένος +]. 290) Ιωάννης Βαρελάς [+]. 291) Αναστάσιος Στερεάφτσης. 292) Λάζαρος Παύλου. 293) Χρηστοβίτσα Σιάπα. 294) Τραϊάν Στανισιώτηφ [++]. 295) Βάνε Πέτρεφ. 296) Σωτήριος Λαζάρου Ούτος [+]. 297) Κατίνα Γεωργίεβα. 298) Στεφοβίτσα Πέοβα. 299) Στέφος Καρατσιόρωφ. 300) Ηλίας Τοδόρωφ [+]. 301) Βαγγελία Δήμοβα. 302) Σωτήριος Νάκες ή Δήμου. 303) Στόιαν Νάκεφ. 304) Γεώργη Ρούκωφ ή Ρούμπωφ [+]. 305) Μπόζιν Μπεκιάρεφ [φυλακισμένος]. 306) Κόλε Δήμκωφ. 307) Γεώργη Δήμκωφ [φυλακισμένος]. 308) Τράιαν Δήμκωφ [φυλακισμένος]. 309) Πέτρε Τόρκωφ [+]. 310) Βάνε Τόρκωφ [φυλακισμένος]. 311) Πάντο Μέωφ. 312) Λάζο Μπούτζιωφ [φυλακισμένος]. 313) Τράιαν Μπούτσιωφ [φυλακισμένος]. 314) Ήλο Τάσσωφ. 315) Νίτσο Καρατσώρης. 316) Βασιλίτσα Σεμεών. 317) Βάνε Μίσκωφ [+]. 318) Γεώργιος Μίσοβα [+]. 319) Κόττε Μίσωφ [+]. 320) Τανάς Μήσωφ [+]. 321) Στοϊάν Κ. Παληάρωφ [+]. 322) Ήλιο Βασίλωφ. 323) Μένκα Καρύλλοβα. 324) Γεώργη Κ. Μποτσκάρωφ [+]. 325) Λάζο Τσιώτσιωφ [+]. 326) Βάγγελ Τσιώτσιωφ [Α]. 327) Σπύρος Τσιώτσιωφ. 328) Αντώνιος Τσάλιας. 329) Λάμπρος Μποζίνης. 330) Τάνας Μπουζιώτης. 331) Νικόλαος Μπουζιώτης. 332) Πάντο Αλαμπάνωφ. 333) Λάμπρο Νοβάκωφ 334) Μητρεβίτσα Ανδρέοβα. 335) Κόλε Τάσεφ. 336) Δημήτριοε Μυλωνάς. 337) Φίλιππος Γιούρης. 338) Δημήτριος Γιούρης. 339) Ιωάννης Γιούρης. 340) Δημήτριος Πέσωφ. 341) Γεώργιος Πρεσκούρκωφ. 342) Φίλιππος Γιορέσε. 343) Ιωάννης Παπαηλία. 344) Ηλίας Μπατσάνης [+]. 345) Ηλίας Σ. Μιχαηλίδης [+]. 346) Αθανάσιος Σάπας. 347) Λάζαρος Κερτσάβης. 348) Τάσκο Ιωαννίδη. 349) Γεώργιος Μήσιος. 350) Βέλλιο Ατανάσωφ. 351) Τάνας Σάπας. 352) Λάζαρος Βασιλείου. 353) Στέφανος Αθανασίου. 354) Γαβριήλ Μάτσωφ. 355) Μιχαήλ Κώστα. 356) Βασίλειος Τσάτσωφ. 357) Σταύρος Κωρόνης [+]. 358) Νικόλαος Παπούλκας. 359) Συμεών Τσάτσεφ. 360) Χρήστος Κολυμπράβας. 361) Ιωάννης Μάτωφ. 362) Αναστάσιος Βελλιάνωφ. 363) Τραϊανός Μπαγκούλης. 364) Ευάγγελος Κάπτσες. 365) Δημήτριος Στ. Τεοδόρωφ. 366) Χρήστος Κούρτης. 367) Λάζαρος Καράντζας [κατάδικος]. 368) Μιχαηλίτσα Καράτζα. 369) Δημήτριος Πέιος. 370) Γρηγόριος Πέιος. 371) Αθανάσιος Δημήτρωφ. 372) Πέτρο Σχ. Σφύρκωφ [+]. 373) Μπόρις Π. Σφύρκωφ [+]. 374) Τράικο Παναγιώτωφ [+]. 375) Ηλίας Νίτσιωφ [+]. 376) Στέφανος Τσιγκούλωφ. 377) Βασίλειος Κίτσιωφ. 378) Γεώργιος Καζίας [+]. 379) Τσβετκόβιτσα Γεωργίεβα. 380) Νικόλα Μαλεγκάνωφ [+]. 381) Ιωάννης Τσιώτσεφ [+]. 382) Φώτης Φώτση. 383) Δημήτριος Μησοσίου [+]. 384) Χρήστο Μαξιώφ. 385) Θεόδωρος Πέιος. 386) Πέτρε Μάνωφ. 387) Αναστάσιος Νάνωφ [Αμερική]. 388) Σώτηρ Λάξτσωφ. 389) Στόιαν Κώτσιωφ. 390) Τράιαν Μήσωφ [+]. 391) Αλεξάντερ Γιουρούκωφ. 392) Αντώνιος Νίτσιωφ [+]. 393) Κύρε Καρατσιώρωφ [φυλακισμένος]. 394) Δημήτρη Πέιωφ. 395) Νικόλαος Ιωάννεφ. 396) Γεώργη Νάνωφ. 397 Σταύρο Τρένωφ. 398) Βασίλειος Μάγκωφ [+]. 399) Ντώνε Μάγκωφ. 400) Νικόλα Νάνωφ [+]. 401) Τάνας Γιγκούλωφ [+]. 402) Πέτρος Γιουρόκωφ. 403) Γαβριήλ Γιουρόκωφ. 404) Παντελής Τσώτσης. 405) Φίλιππος Πέτρωφ. 406) Λάζαρος Πέιωφ [+]. 407) Ιωάννης Γιγκούλωφ [+]. 408) Γεώργιος Βίρλε [+]. 409) Λάζαρος Βίρλε [+]. 410) Ηλίας Τυρπένου. 411) Ιωάννης Παπαβασιλείου. 412) Σταύρος Γουλάπτσης [+]. 413) Νικόλαος Χαλβατζής [+]. 414) Περικλής Χαλβατζής [+]. 415) Αναστάσιος Χαλβατζής [+]. 416) Αναστάσιος Αθανασίου. 417) Παντελής Αθανασίου. 418) Θεόδωρος Τσολάκης. 419) Αναστασία Καρατζιά. 420) Σίμο Μέσκωφ. 421) Κώστα Στέφωφ. 422) Ελπιδοφώρος Εφές. 423) Ηλίας Κούρτσης. 424) Ηλίας Ελόβετς. 425) Γεώργιος Ελόβετς. 426) Αλέξανδρος Φλίππου. 427) Βασίλειος Κοραΐτσης. 428) Μπόζιν Τσιολάκωφ. 429) Σωτήριος Σιδηρόπουλος [κατάδικος]. 430) Δημήτριος Κύρκου. 431) Μιχαήλ Καράτζιωφ. 432) Ιωάννης Γεωργίου. 433) Γρηγόριος Δότης. 434) Καλλιόπη Α. Πέιου. 435) Ιωάννης Μίσσιος [+]. 436) Θεόδωρος Καρατσώλεφ. 437) Δημήτριος Βελλιάνωφ [+]. 438) Χρήστος Στογιάννη. 439) Ευριπίδης Παράλης. 440) Αντώνιος Τόρκος. 441) Τάσσε Βασιλείου. 442) Γεώργιος Βασιλείου. 443) Γεώργιος Βασίου. 444) Πέτρος Γορτσίλας. 445) Τραϊανός Πύρζιας [+]. 446) Ιωάννης Α. Παπαϊωάννου. 447) Γεώργιος Παπαθεοδώρου. 448) Νικόλαος Ίτσκος. 449) Μεθόδιος Αποστόλωφ. 450) Πέτρος Κατσιομάνωφ. 451) Στέφο Κοτσιομάνωφ. 452) Κώστα Βασίλωφ. 453) Κώστα Κύρκωφ. 454) Ατανάς Μπέλτσιωφ. 455) Ευάγγελος Μπέλτσιωφ [κατάδικος]. 456) Αναστάς Κυρζιάτωφ. 457) Κώστης Κλεστίνης [+]. 458) Τεμέλκος Αντώνιος [+]. 459) Πέτρο Ηλίεφ. 460) Ατανάς Μιχαήλωφ. 461) Αντών Μιχαήλωφ. 462) Δόστα Παπαλαζάροβα. 463) Κατίνα Μπατσιάνοβα. 464) Κατερίνα Μπατσιάνοβα. 465) Θωμαή Κυρζιάτοβα. 466) Μπόρις Κυρζιάτης. 467) Μαρία Γεωργίεβα. 468) Αναστάς Βελλιάνωφ. 469) Αναστασία Κάσσιοβα. 470) Νικόλα Μάρκωφ. 471) Ευάγγελος Μούλες [+]. 472) Στέφανος Χατζηλάμπος. 473) Κύρστες Νεντάνωφ. 474) Καλλίνα Ατζέμοβα. 475) Ναούμ Λιόντες. 476) Ναούμτσιε Νέστωφ. 477) Μιχαήλ Γάστης [φυγόδικος]. 478) Στέφανος Γάστης [φυγόδικος +]. 479) Νεδέλκο Τράντωφ. 480) Σώτηρ Σαρακίνωφ [+]. 481) Μπόρις Τούντζια. 482) Κώστας Στεφάνου. 483) Παντελής Κοπέλης [+]. Βασίλη Κολέντση [φυλακισμένος]. 485) Δημήτριος Χαέρσης. 486) Δημήτριος Θεοχάρης. 487) Γεώργιος Καραμήτσος [+]. 488) Πέτρος Τρέντο. 489) Ηλίας Σάρρος [+]. 490) Κώστα Γάστη. 491) Μπλάγκοϊ Βασιλείου. 492) Πέτρο Κολέντση [+]. 493) Ναούμ Γροζδάνη. 494) Κώστα Γιόρκωφ 495) Θεόδωρος Πέσσος. 496) Παντελής Γκιώρες. 497) Νικόλαος Καραβασίλη. 498) Στόιαν Μπογιάννης. 499) Κώστα Κύρκωφ [φυγόδικος]. 500) Θεόδωρος Μιαμπάρος. 501) Χρήστος Μπαγούλης [+]. 502) Στόιαν Στογιάννης [+]. 503) Θεόδωρος Γατζούλης [+]. 504) Μενέλαος Βελιάνης [+]. 505) Στέφανος Βελιάνης [+]. 506) Μιχαήλ Βελιάνης [+]. 507) Νικόλαος Νάτσης. 508) Πέτρος Παπακωνσταντίνου. 509) Δημήτριος Μούτης. 510) Αθανάσιος Γάστης [+]. 511) Αθανάσιος Κοπέλης [+]. 512) Κόλε Δότωφ. 513) Γρηγόριος Παπαγεωργίου. 514) Ηλίας Στρέζος [+]. 515) Παντελής Καμπασνίτσας [+]. 516) Λάζαρος Γιόρκος. 517) Ιωάννης Γιόρκος. 518) Ευθύμιος Χρήστου. 519) Δημήτριος Μαύρου. 520) Νικόλαος Καρκαλέκος. 521) Αλέξανδρος Στεφάνου. 522) Αντώνιος Μαύρου. 523) Νικόλαος Μαύρου. 524) Βασίλειος Μαύρου. 525) Ευάγγελος Τσφέτκος. 526) Ματθαίο Τσφέτκος. 527) Παντελής Κουφός. 528) Λάζαρος Κατίνης [+]. 529) Αντώνιος Καράτσιος. 530) Νέδα Γιουρέτη. 531) Δόστα Αθανασίου. 532) Αθανάσιος Γεωργίου. 533) Δημήτριος Ράπος. 534) Νικόλαος Κοΐτσης. 535) Γεώργιος Παπαθανασίου. 536) Δανιήλ Γραμματικός [+]. 537) Δήμος Σιάπας. 538) Τραϊανός Τζιαμπάζης. 539) Ναούμ Κλίμης. 540) Γεώργιος Πέτρου. 541) Λάζαρος Πέιος [+]. 542) Στέφανος Χατζιόπουλος. 543) Παντελής Τζιαμπάζης [+]. 544) Λωενίδας Βάσσος [+]. 545) Μιχαήλ Χατζηστόιτσες. 546) Αλέξανδρος Σάμος. 547) Λάζος Αθανασίου [+]. 548) Αναστάσιος Βατσινάρης. 549) Πέτρος Βατσινάρης [+]. 550) Μπελοτσάκος Κωνσταντίνος. 551) Αναστάσιος Στόιαν. 552) Νικόλαος Παπαγγέλου. 553) Βασίλειος Κοπέλης [+]. 554) Πετροβίτσα Ρίμπα. 555) Μπάτος Σεκίρωφ. 556) Γεώργιος Μπάτσκος [+]. 557) Δημήτρη Χαλβατζή. 558) Ανατάς Σίσκοφ. 559) Λέτσος Μιχαήλ. 560) Χρήστο Στρέζωφ [+]. 561) Πέτρε Μπόικοφ. 562) Νικόλα Ρίστοφ. 563) Μάρα Καμπέροβα. 565) Πέτρος Πέτρωφ. 566) Ευθυμία Γιάμοβα. 567) Ιωάννης Κωνσταντίνου. 568) Πέτρες Κωνσταντίνωφ. 569) Ναούμ Τσολάκωφ. 570) Βασίλειος Μπατσιάνοβα [+]. 571) Αναστασία Παπαηλία. 572) Αντώνιος Γκιώρες. 573) Ντημήτρι Δόικωφ. 574) Δημήτριος Καζίας. 575) Γεώργιος Μποζίνης. 576) Κατίνα Στάικοβα. 577) Γεώργη Παούμωφ. 578) Κωνσταντίνος Νοβάτσες [+]. 579) Λάζαρος Πέτρου. 580) Πέτρο Τούμποφ. 581) Βασίλειος Κιάντος [+]. 582) Παντελής Αργυρόπουλος. 583) Γεώργιος Αργυρόπουλος. 584) Ιωβάνα συζ. Λαζάρου Νότη. 585) Βασιλίτσα Μποβάνου. 586) Κωνσταντίνα Μπροβάνου. 587) Μελπομένη Μάντση. 588) Σταύρος Τράικωφ. 589) Μαρία Στανισιόβα. 590) Χρήστος Ιωάγκουφ. 591) Ευάγγελος Χρήστου Παπακωνσταντίνου. 592) Παναγιώτης Σωτηριάδης. 593) Πέτρος Γιουρούκης. 594) Βασίλειος Ελόβης. 595) Μεθοδίτσα Σιάπα [+]. 596) Παντελής Χρήστωφ. 597) Αντώνιος Μέλιωφ. 598) Δημήτριος Γραμματικού [+]. 599) Μπόρις Δρολίπωφ. 600) Δημήτριος Γιουρούκης. 601) Γεώργιος Πετκάνης. 602) Μιχαήλ Χαλβατζής [+]. 603) Πέτρος Πέιος. 604) Βάντσιο Σάβες [+]. 605) Παντελής Σάβες [+]. 606) Γεώργιος Γροσδάνης. 607) Βασίλειος Βασιλειάδης. 608) Ηλίας Βασιλειάδης. 609) Νικόλαος Γιάννης. 610) Ευάγγελος Γερόπουλος. 611) Πέτρα Γιάσκα. 612) Τραιάν Μαύρος. 613) Μιχαήλ Κοκάρης. 614) Ναούμ Τζαμπάζη. 615) Μακρής Γεώργιος. 616) Γρηγόριος Γερτσάνης [+]. 617) Γρηγόριος Γοτσιαμάνης. 618) Αναστάσιος Μητρέντσης. 619) Μπόρης Τούλολε. 620) Γεώργη Π. Παπαούνωφ. 621) Αθανάσιος Ευθυμίου. 622) Φανή Καραμίσκωφ. 623) Λάζαρος Σαρήγκιολης [+]. 624) Λάζαρος Παπαχρήστου. 625) Κωνσταντίνος Γέλες. 626) Ευάγγελος Αθανασίου. 627) Βόσνα Αλεξίου. 628) Πέτρος Γαζηλαϊνίδης. 629) Ευάγγελος Μπολίτσης. 630) Γκελέβιστα Καρτσόρανα. 631) Αντώνιος Καρτσόρανας. 632) Σταύρος Διβράνος [+]. 633) Νίκος Κοκάρης. 634) Σταύρος Χρήστου. 635) Δημήτριος Μακρής. 636) Σταύρος Σαπουνάς. 637) Βασίλειος Βίτης. 638) Θεόδωρος Βασιλείου. 639) Ιωάννης Χαλβατζής [+]. 640) Λάζαρος Γορολής. 641) Στόλης Καμπασνίτσαλης. 642) Στέφανος Καμπάου. 643) Τραϊανός Καλλίνης. 644) Δημήτριος Θεοδωρλής.