Skip to main content

Πληθυσμός και χωριά των Αρβανιτών 1879 – 1907 [2005]

 

 

Πληθυσμός και οικισμοί των Αρβανιτών (1879 – 1907)

 

Δημήτρη Λιθοξόου

 

Η ελληνική κρατική διανόηση, πέρα από το πρόβλημα της αντιπαράθεσης στο σλαβικό ζήτημα με τον Φαλμεράυερ (υπερασπιζόμενη τον εθνικό μύθο που κατασκεύασε), αντιμετώπισε εξ αρχής, ένα σοβαρότερο, μη λόγιο, αλλά ζωντανό πρόβλημα: την ύπαρξη των Αρβανιτών.

Η Αθήνα, η πρωτεύουσα του νέου βασιλείου, βρισκόταν γεωγραφικά, στο κέντρο μιας αλβανόφωνης ανθρωποθάλασσας, καθώς ήταν περικυκλωμένη από δεκάδες αρβανιτοχώρια.

Κάποιος που θα  αποφάσιζε να ταξιδέψει, τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του ελληνικού κράτους, από τη Μαλεσίνα και το Μαρτίνο της Λοκρίδας, μέχρι το Καστρί (Ερμιόνη) και το Κρανίδι της Πελοποννήσου, μία απόσταση που με το μοναδικό μεταφορικό μέσο της εποχής, τα υποζύγια, θα χρειαζόταν 75 ώρες συνεχούς πορείας [Gell 1827, σ. VII] & [Μολοσσός 1878], ή με τις αναγκαίες στάσεις, μία ολόκληρη βδομάδα [Λιθοξόου 1983, σ. 57 – 58], ήταν ενδεχόμενο εκτός της Θήβας και των Μεγάρων, να μη συναντούσε άνθρωπο από τα χωριά που θα περνούσε, που να μπορούσε να κουβεντιάσει μαζί του ελληνικά.

Ο γερμανός αρχαιολόγος και φιλέλληνας Ludwig Ross, που ήρθε στην Ελλάδα για να αναλάβει τη διεύθυνση της αρχαιολογικής υπηρεσίας και την έδρα της αρχαιολογίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών, συνειδητοποιώντας  το πλήθος και την έκταση του αρβανίτικου πληθυσμού, σημείωνε απελπισμένος το 1832, φτάνοντας στην Ελλάδα: “ήμουνα, αλήθεια, πάνω σε ελληνικό χώμα, ανάμεσα σε Έλληνες; Στην πραγματικότητα όχι. Ο γυμνός βράχος της Ύδρας, τα γειτονικά νησιά, Σπέτσες και Πόρος, το Καστρί και το Κρανίδι… είχαν καταληφθεί από Σκιπετάρους Αρβανίτες” [Ρος 1976, σ. 25].

Ο γάλλος αρχαιολόγος Edmond About, που έζησε δυο χρόνια στην Ελλάδα, έγραφε το 1855, πως η ίδια η Αθήνα όταν ιδρύθηκε ήταν ένα αρβανιτοχώρι και πως ακόμα, “κάθε βράδυ που βασιλεύει ο ήλιος, συναντάς γύρω από την Αθήνα μεγάλες συντροφιές από Αλβανούς που γυρίζουν με τις γυναίκες τους από τη δουλειά στα χωράφια” [Αμπού, σ. 70].

Ο δε σκωτσέζος ιστορικός George Finlay, που έζησε τη μισή ζωή του στην Αθήνα και γνώρισε όσοι λίγοι τη χώρα και τους ανθρώπους της, παρατηρούσε το 1861: “Στο Μαραθώνα, στις Πλαταιές, στα Λεύκτρα, στη Σαλαμίνα, στη Μαντινεία, στην Είρα και στην Ολυμπία, δεν κατοικούν τώρα πια Έλληνες, αλλά Αλβανοί. Ακόμα και στην Αθήνα, που είναι, ένα τέταρτο του  αιώνα και πλέον πρωτεύουσα του ελληνικού βασιλείου, ακούει κανείς τα παιδιά που παίζουνε στους δρόμους, κοντά στο Θησείο και στην Πύλη του Αδριανού, να μιλάνε στην αλβανική γλώσσα” [Φίνλεϋ, σ. 46].

Όποιος ξένος επισκεπτόταν την χώρα, συνειδητοποιώντας το πλήθος των αρβανιτών κατοίκων, μειδιούσε ακούγοντας τους λόγιους της Αθήνας να υπερηφανεύονται για την αρχαιοελληνική καταγωγή του πληθυσμού της Ελλάδας και έφτανε στο ίδιο συμπέρασμα με τον Φαλμεράυερ: “Όλα αυτά τα μέρη που κάποτε ήταν καρδιά και κέντρο των Ελλήνων, είναι σήμερα Νέα Αλβανία” [Φαλλμεράυερ 1984, σ. 74].

Η ύπαρξη των Αρβανιτών, αποτελούσε τόσο σοβαρό πρόβλημα για τους αρχιτέκτονες του ελληνικού εθνικού μύθου, που ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ο πατριάρχης της ελληνικής εθνικής ιστοριογραφίας, αφού αναγκάστηκε να αποδεχτεί την αρβανίτικη πραγματικότητα, πρότεινε το 1854 μέτρα για τη θεραπεία: “Δύο φυλαί κατοικούσι την Ελλάδα, η Ελληνική και η Αλβανική. Αλλ’ η Αλβανική φυλή αποτελεί άραγε έθνος ίδιον; … Εν και μόνον εθνικόν στοιχείον έχει ίδιον εισέτι η φυλή εκείνη, την γλώσσαν. αλλά και αύτη υποχωρεί βαθμηδόν εις την κατακτητικήν πορείαν του Ελληνισμού” [Δημαράς 1986, σ. 153].

Στην ελληνική πολιτική, στον τομέα “εξαφάνισης” των μειονοτήτων, υπάρχει μια άγραφη οδηγία για όσους “εθνικά σκεπτόμενους” αναγκάζονται να μιλήσουν για μειονότητες: μιλάμε γενικά και αόριστα, δεν βάζουμε το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων, δηλαδή δεν δείχνουμε στο χάρτη τα μειονοτικά χωριά, γιατί υπάρχει άμεσος κίνδυνος αλλοίωσης του γαλάζιου χρώματός του.

Στην περίπτωση των Αρβανιτών, ο πρώτος που επιδίωξε μια συνολική καταγραφή των οικισμών τους, ήταν ο Αθανάσιος Τσίγκος, αλλά η εργασία του έμεινε στο συρτάρι, για να δημοσιευτεί μισό αιώνα σχεδόν μετά το θάνατό του [Τσίγκος 1991, σ. 56 – 61]. Ο δεύτερος ήταν ο Γεώργιος Νακρατζάς, ο οποίος συνέθεσε σε χάρτες όσες διάσπαρτες πληροφορίες είχε συλλέξει (εκτός των άλλων και) για τα αρβανιτοχώρια [ Νακρατζάς 1992, σ. 80, 85, 143, 145, 151, 153, 156, 161].

Η καταγραφή των μειονοτικών χωριών, πέρα από τις χρωματικές αλλοιώσεις στο χάρτη, επιτρέπει μια δεύτερη εργασία, τον υπολογισμό του ακριβή αριθμού των μειονοτήτων, άρα την απόρριψη των χαλκευμένων επίσημων στατιστικών ειδήσεων περί μητρικής γλώσσας, προς μεγάλη θλίψη των ελλήνων εθνικιστών συγγραφέων.

Αυτή λοιπόν την καταγραφή των αρβανίτικων χωριών, τη χαρτογράφησή τους και τον υπολογισμό του πληθυσμού τους, σύμφωνα με τα στοιχεία των απογραφών του  1879 και του 1907, δηλαδή σε μία περίοδο όπου η γλώσσα ήταν σε καθημερινή χρήση, επιχειρούμε στη συνέχεια. Για τη σύνταξη των πινάκων, εκτός των προαναφερομένων έργων των Τσίγκου και Νακρατζά, χρησιμοποιήθηκαν και ορισμένα βοηθήματα για τις επιμέρους περιοχές [Μηλιαράκης 1886], [Philippson 1890], [Κορύλλος 1903], [ Αναγνωστόπουλος 1939], [Αϊβαλιωτάκης 1941], [Georgacas – McDonald 1968], [Γκίκας 1978], [Σάλταρης 1986], [Γιοχάλας 2000], [Γιοχάλας 2002].

Το σύνολο των Αρβανιτών της χώρας ανερχόταν το 1879 σε 176.120 άτομα και το 1907 σε 236.707. Οι αριθμοί αυτοί, ως ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου του πληθυσμού της Ελλάδας, ήταν 10,65 % και 9 % αντίστοιχα. Στον αριθμό των Αρβανιτών δεν υπολογίζονται όσοι ζούσαν σε αστικά κέντρα. Οι επίσημες πληροφορίες της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον πληθυσμό των Αρβανιτών ήταν 58.916 ή 3,56 % για το 1879 [Απογραφή 1879] και 50.975 ή 1,94 % για το 1907 [Απογραφή 1907].

 

Τα 410 αρβανιτοχώρια ως προς την γεωγραφική κατανομή τους ήταν το 1907 κατανεμημένα:

1. Στην επαρχία Αττικής 50 χώρια με πληθυσμό 46.105 άτομα.

2. Στην επαρχία Μεγαρίδος 9 χωριά με πληθυσμό 15.341 άτομα.

3. Στην επαρχία Αιγίνης 4 χωριά με πληθυσμό 1.180 άτομα.

4. Στην επαρχία Θηβών 48 χωριά με πληθυσμό 30.898 άτομα.

5. Στην επαρχία Λοκρίδος 11 χωριά με πληθυσμό 7.073 άτομα.

6. Στην επαρχία Λεβαδείας 11 χωριά με πληθυσμό 4.841 άτομα.

7. Στην επαρχία Κορινθίας 61 χωριά με πληθυσμό 31.759 άτομα.

8. Στην επαρχία Αργολίδας 19 χωριά με πληθυσμό 8.674 άτομα.

9. Στην επαρχία Ερμιονίδος 8 χωριά με πληθυσμό 15.560 άτομα.

10. Στην επαρχία Ναυπλίας 16 χωριά με πληθυσμό 5.933 άτομα.

11. Στην επαρχία Τροιζηνίας 19 χωριά με πληθυσμό 15285 άτομα.

12. Στην επαρχία Καρυστίας 53 χωριά με πληθυσμό 13.299 άτομα.

13. Στην επαρχία Άνδρου 17 χωριά με πληθυσμό 5.227 άτομα.

14. Στην επαρχία Τριφυλίας 17 χωριά με πληθυσμό 10.512 άτομα.

15. Στην επαρχία Πατρών 31 χωριά με πληθυσμό 7.988 άτομα.

16. Στην επαρχία Καλαβρύτων ένα χωριό με πληθυσμό 981 άτομα.

17. Στην επαρχία Μαντινείας ένα χωριό με πληθυσμό 1.207 άτομα.

18. Στην επαρχία Ηλείας 17 χωριά με πληθυσμό 6.303 άτομα.

19. Στην επαρχία Λακεδαίμονος 17 χωριά με πληθυσμό 10.773 άτομα.

Οι οικισμοί παρουσιάζονται ταξινομημένοι αλφαβητικά σύμφωνα με το παλαιό απογραφικό όνομά τους. Μέσα σε αγκύλη βρίσκεται η επίσημη μετονομασία ή η προς το "καθαρότερον" μεταγραφή τους. Στη συνέχεια παρατίθεται ο πληθυσμός τους κατά την απογραφή του 1970 και του 1907.

Αβδήμπεη [Ηραίον], δήμου Μιδέας. Κάτοικοι 1879: 175. Κάτοικοι 1907: 173.

Αγαθός [Αγαθόν], δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 148. Κάτοικοι 1907: 146.

Αγγελόκαστρο [Αγγελόκαστρον], δήμου Σολυγείας. Κάτοικοι 1879: 758. Κάτοικοι 1907: 598.

Αγγελώνα, δήμου Ασωπού. Κάτοικοι 1879: 396. Κάτοικοι 1907: 542.

Αγία Άννα, δήμου Λαμπείας. Κάτοικοι 1879: 262. Κάτοικοι 1907: 374.

Αγιάννης [Άγιος Ιωάννης], δήμου Κλεωνών. Κάτοικοι 1879: 347. Κάτοικοι 1907: 339.

Άγιοι Θεόδωροι [ενώθηκε με τη Θήβα], δήμου Θηβαίων. Κάτοικοι 1879: 914. Κάτοικοι 1907: 1144.

Αγιονόρι [Αγιονόριον], δήμου Κλεωνών. Κάτοικοι 1879: 204. Κάτοικοι 1907: 345.

Άγιος Δημήτριος, δήμου Μαρμαρίου. Κάτοικοι 1879: 397. Κάτοικοι 1907: 517.

Άγιος Θεόδωρος [Άγιοι Θεόδωροι], δήμου Μεθάνων. Κάτοικοι 1879: 209. Κάτοικοι 1907: 239.

Άγιος Πέτρος, δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 193. Κάτοικοι 1907: 160.

Αγριλιά, δήμου Αυλώνος. Κάτοικοι 1879: 178. Κάτοικοι 1907: 203.

Αετός, δήμου Αετού. Κάτοικοι 1879: 844. Κάτοικοι 1907: 1415.

Αζίζι [Κάτω Άσσος], δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 108. Κάτοικοι 1907: 187.

Αθίκια, δήμου Κλεωνών. Κάτοικοι 1879: 755. Κάτοικοι 1907: 1126.

Αλεποχώρι [Αλεποχώριον], δήμου Γερονθρών. Κάτοικοι 1879: 1351. Κάτοικοι 1907: 1494.

Αλμυρή [Άνω Αλμυρή], δήμου Σολυγείας  . Κάτοικοι 1907: 167.

Αλμυροπόταμος, δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 244. Κάτοικοι 1907: 404.

Αμόλοχος [Αμμόλοχος], δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 357. Κάτοικοι 1907: 214.

Αμπελάκια, δήμου Σαλαμίνος. Κάτοικοι 1879: 876. Κάτοικοι 1907: 977.

Αμπελοσάλεσι [Αμπελοχώριον], δήμου Θηβαίων. Κάτοικοι 1879: 235. Κάτοικοι 1907: 459.

Ανίφι [Ανύφιον], δήμου Μιδέας. Κάτοικοι 1879: 472. Κάτοικοι 1907: 560.

Απιδιά [Απιδέα], δήμου Έλους. Κάτοικοι 1879: 497. Κάτοικοι 1907: 625.

Αποστόλου [Απόστολοι], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 330. Κάτοικοι 1907: 199.

Απροβάτου [Άνω Απροβάτου], δήμου Άρνης. Κάτοικοι 1879: 763. Κάτοικοι 1907: 593.

Αραφίνα [Ραφήνα], δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 23. Κάτοικοι 1907: 6.

Αρκίτσα, δήμου Δαφνουσίων. Κάτοικοι 1879: 269. Κάτοικοι 1907: 354.

Άρνη, δήμου Άρνης. Κάτοικοι 1879: 371. Κάτοικοι 1907: 308.

Αχλαδερή, δήμου Αυλώνος. Κάτοικοι 1879: 514. Κάτοικοι 1907: 777.

Βάγια, δήμου Θεσπιέων. Κάτοικοι 1879: 979. Κάτοικοι 1907: 1594.

Βαθύ, δήμου Αυλίδος. Κάτοικοι 1879: 130. Κάτοικοι 1907: 745.

Βαλαριό [Μεταμόρφωσις], δήμου Τροιζηνίων. Κάτοικοι 1879: 119. Κάτοικοι 1907: 137.

Βαρδουβά [Τρίστρατον], δήμου Προσυμναίων. Κάτοικοι 1879: 84. Κάτοικοι 1907: 70.

Βαρελαίοι [Βαρελλαίοι], δήμου Μαρμαρίου. Κάτοικοι 1879: 37. Κάτοικοι 1907: 45.

Βάρη, δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 210. Κάτοικοι 1907: 200.

Βαρίδι, δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 340. Κάτοικοι 1907: 205.

Βαριμπόπη [Δάφνη], δήμου Αυλώνος. Κάτοικοι 1879: 118. Κάτοικοι 1907: 219.

Βαρνάβα [Βαρνάβας], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 329. Κάτοικοι 1907: 535.

Βαρυμπόπη [Μοναστήριον], δήμου Αετού. Κάτοικοι 1879: 664. Κάτοικοι 1907: 962.

Βασιλικό [Βασιλικόν], δήμου Δωρίου  . Κάτοικοι 1907: 124.

Βασιλικό [Σικυών], δήμου Σικυώνος. Κάτοικοι 1879: 538. Κάτοικοι 1907: 781.

Βατήσι [Βατήσιον], δήμου Μαρμαρίου. Κάτοικοι 1879: 102. Κάτοικοι 1907: 153.

Βελίνα, δήμου Πελλήνης. Κάτοικοι 1879: 351. Κάτοικοι 1907: 424.

Βέλου [Βέλον], δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 417. Κάτοικοι 1907: 1110.

Βελούσια [Βέλος], δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 198. Κάτοικοι 1907: 301.

Βιδίσοβα [Δροσοπηγή], δήμου Αετού. Κάτοικοι 1879: 411. Κάτοικοι 1907: 674.

Βίδοβα [Καλαμάκιον], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 123. Κάτοικοι 1907: 201.

Βίλια, δήμου Ειδυλλίας. Κάτοικοι 1879: 2327. Κάτοικοι 1907: 2672.

Βιλιατζίκι [Μικροχώριον], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 48. Κάτοικοι 1907: 74.

Βίρα [Αργυρόν], δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 382. Κάτοικοι 1907: 543.

Βιτάλι, δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 353. Κάτοικοι 1907: 221.

Βλάκα [Χρυσοχώριον], δήμου Δωρίου. Κάτοικοι 1879: 390. Κάτοικοι 1907: 428.

Βλαντούσια [Στύλια], δήμου Πελλήνης. Κάτοικοι 1879: 205. Κάτοικοι 1907: 333.

Βοϊβοντά [Τιτάνη], δήμου Νεμέας. Κάτοικοι 1879: 135. Κάτοικοι 1907: 189.

Βουρκωτή, δήμου Άνδρου. Κάτοικοι 1879: 400. Κάτοικοι 1907: 420.

Βρανά [Βρανάς], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 50. Κάτοικοι 1907: 18.

Βρασταμίτες [Υψηλάντης], δήμου Πέτρας. Κάτοικοι 1879: 330. Κάτοικοι 1907: 326.

Βραχάτι [Βραχάτιον], δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 303. Κάτοικοι 1907: 628.

Βρομολίμνη, δήμου Μεθάνων. Κάτοικοι 1879: 319. Κάτοικοι 1907: 394.

Γαβαλά [Γαβαλάς], δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 265. Κάτοικοι 1907: 403.

Γαλατάκι [Γαλατάκιον], δήμου Σολυγείας. Κάτοικοι 1879: 385. Κάτοικοι 1907: 153.

Γαλατάς, δήμου Τροιζηνίων  . Κάτοικοι 1907: 902.

Γαύριο, δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 430. Κάτοικοι 1907: 442.

Γέρακας [Ιέραξ], δήμου Ζάρακος. Κάτοικοι 1879: 350. Κάτοικοι 1907: 671.

Γεράκι [Γεράκιον], δήμου Γερονθρών. Κάτοικοι 1879: 364. Κάτοικοι 1907: 263.

Γεραλή [Φάρος], δήμου Αυλίδος. Κάτοικοι 1879: 140. Κάτοικοι 1907: 238.

Γιαννίτσι [Γιαννίτσιον], δήμου Μαρμαρίου. Κάτοικοι 1879: 202. Κάτοικοι 1907: 300.

Γιάρμενα [Φολόη], δήμου Λαμπείας. Κάτοικοι 1879: 337. Κάτοικοι 1907: 378.

Γίδες, δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 236. Κάτοικοι 1907: 157.

Γκέρμπεσι [Μιδέα], δήμου Μιδέας. Κάτοικοι 1879: 204. Κάτοικοι 1907: 328.

Γκέρμπεσι [Παραλίμνη], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 317. Κάτοικοι 1907: 205.

Γκιάλπιδες [Σώτειρα], δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 69. Κάτοικοι 1907: 91.

Γκολέμι [Γουλέμιον], δήμου Δαφνουσίων. Κάτοικοι 1879: 143. Κάτοικοι 1907: 160.

Γομοστό [Γομοστόν], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 110. Κάτοικοι 1907: 212.

Γούβες [Γούβαι], δήμου Έλους. Κάτοικοι 1879: 109. Κάτοικοι 1907: 239.

Γραμματικό [Γραμματικόν], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 440. Κάτοικοι 1907: 954.

Γράμουσα [Γράμμουσα], δήμου Έλους. Κάτοικοι 1879: 231. Κάτοικοι 1907: 371.

Δαλαμανάρα, δήμου Αργείων. Κάτοικοι 1879: 424. Κάτοικοι 1907: 591.

Δαμαλά [Τροιζήν], δήμου Τροιζηνίων. Κάτοικοι 1879: 447. Κάτοικοι 1907: 505.

Δάρα [Δάρας], δήμου Νάσων. Κάτοικοι 1879: 922. Κάτοικοι 1907: 1207.

Δάρα [Τακτικούπολις], δήμου Τροιζηνίων. Κάτοικοι 1879: 73. Κάτοικοι 1907: 229.

Δαριμάρι [Δάφνη], δήμου Πλαταιών. Κάτοικοι 1879: 183. Κάτοικοι 1907: 308.

Δεντρά [Δένδρα], δήμου Μιδέας. Κάτοικοι 1879: 135. Κάτοικοι 1907: 164.

Δερβενοσάλεσι [Πύλη], δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 426. Κάτοικοι 1907: 659.

Δήμαινα, δήμου Επιδαυρίων. Κάτοικοι 1879: 514. Κάτοικοι 1907: 243.

Δίδυμοι, δήμου Διδύμων. Κάτοικοι 1879: 1243. Κάτοικοι 1907: 1171.

Διμηνιό [Διμηνιόν], δήμου Σικυώνος. Κάτοικοι 1879: 420. Κάτοικοι 1907: 709.

Δομβρένα [Δομβραίνα], δήμου Θίσβης. Κάτοικοι 1879: 1251. Κάτοικοι 1907: 1706.

Δραγάνου [Πετροχώριον], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 127. Κάτοικοι 1907: 215.

Δράμεσι [Ευαγγελισμός], δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 213. Κάτοικοι 1907: 220.

Δράμεσι [Παραλία Αυλίδος], δήμου Αυλίδος. Κάτοικοι 1879: 141. Κάτοικοι 1907: 210.

Δρίτσα [Άρμα], δήμου Αυλίδος. Κάτοικοι 1879: 201. Κάτοικοι 1907: 427.

Δρυμονάρι [Δρυμονάριον], δήμου Καρυστίων  . Κάτοικοι 1907: 55.

Εξαμίλια, δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 353. Κάτοικοι 1907: 584.

Ερημόκαστρο [Θεσπιαί], δήμου Θεσπιέων. Κάτοικοι 1879: 765. Κάτοικοι 1907: 1095.

Ζαγαρά [Ευαγγελίστρια], δήμου Πέτρας. Κάτοικοι 1879: 229. Κάτοικοι 1907: 344.

Ζαπάντι [Δροσιά], δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 131. Κάτοικοι 1907: 203.

Ζάρκα [Ζάρακες], δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 307. Κάτοικοι 1907: 508.

Ζαχαριά, δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 75. Κάτοικοι 1907: 77.

Ζεμενό [Ζεμενόν], δήμου Σικυώνος. Κάτοικοι 1879: 288. Κάτοικοι 1907: 526.

Ζερίκια [Ελικών], δήμου Διστομίων. Κάτοικοι 1879: 513. Κάτοικοι 1907: 814.

Ζερμπίσια [Δύστος], δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 261. Κάτοικοι 1907: 339.

Ζώγα [Κάτω Σταροχώρι], δήμου Φαρών. Κάτοικοι 1879: 106. Κάτοικοι 1907: 94.

Θερμησία, δήμου Ερμιόνης. Κάτοικοι 1879: 114. Κάτοικοι 1907: 331.

Θύμη [Θύμιον], δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 71. Κάτοικοι 1907: 79.

Ιμπραήμ Μπέη [Κρήναι], δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 286. Κάτοικοι 1907: 502.

Καβάσιλα [Πράσινον], δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 84. Κάτοικοι 1907: 157.

Καζνεσαίικα [Καρυά], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 135. Κάτοικοι 1907: 212.

Καζνέσι [ενώθηκε με τα Βάγια], δήμου Θεσπιέων. Κάτοικοι 1879: 536. Κάτοικοι 1907: 780.

Καημένη Χώρα, δήμου Μεθάνων. Κάτοικοι 1879: 118. Κάτοικοι 1907: 105.

Κακή Βίγλα, δήμου Σαλαμίνος. Κάτοικοι 1879: 57. Κάτοικοι 1907: 66.

Κακονισχίρι [Πάνακτον], δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 166. Κάτοικοι 1907: 281.

Κακόσι [Θίσβη], δήμου Θίσβης. Κάτοικοι 1879: 861. Κάτοικοι 1907: 1302.

Καλαμάκι [Παλαιό Καλαμάκι], δήμου Περαχώρας. Κάτοικοι 1879: 140. Κάτοικοι 1907: 136.

Κάλαμος, δήμου Ωρωπίων. Κάτοικοι 1879: 752. Κάτοικοι 1907: 920.

Καλέντζι [Βόθων], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 78. Κάτοικοι 1907: 43.

Καλέντζι [Πράσινον], δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 199. Κάτοικοι 1907: 255.

Καλέργου [Καλέργο], δήμου Καρυστίων  . Κάτοικοι 1907: 63.

Καλιάνι [Καλιανοί], δήμου Στυμφαλίας. Κάτοικοι 1879: 264. Κάτοικοι 1907: 388.

Καλιανού [Καλλιανοί], δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 597. Κάτοικοι 1907: 654.

Καλολετζί [Νεράιδα], δήμου Ωλένης. Κάτοικοι 1879: 328. Κάτοικοι 1907: 415.

Καλυβάρι, δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 327. Κάτοικοι 1907: 216.

Καλύβια [Ασπρόπυργος], δήμου Φυλής. Κάτοικοι 1879: 1507. Κάτοικοι 1907: 2339.

Καλύβια [Καλύβια Θορικού], δήμου Θορικίων. Κάτοικοι 1879: 680. Κάτοικοι 1907: 1349.

Καματερό [Καματερόν], δήμου Αχαρνών. Κάτοικοι 1879: 199. Κάτοικοι 1907: 285.

Κάντζα [Λεοντάριον], δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 6. Κάτοικοι 1907: 137.

Καπανδρίτι [Καπανδρίτιον], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 382. Κάτοικοι 1907: 614.

Καπαρέλι [Καπαρέλλιον], δήμου Πλαταιών. Κάτοικοι 1879: 894. Κάτοικοι 1907: 1278.

Καπελέτου [Καπελέτον], δήμου Βουπρασίων. Κάτοικοι 1879: 334. Κάτοικοι 1907: 443.

Καραβοστάσι, δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 135. Κάτοικοι 1907: 86.

Καραίικα, δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 155. Κάτοικοι 1907: 212.

Καραλήδες [Ελαιοχώριον], δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 44. Κάτοικοι 1907: 65.

Καραντά [Ελλοπία], δήμου Θίσβης. Κάτοικοι 1879: 255. Κάτοικοι 1907: 316.

Καρδίτσα [Ακραίφνιον], δήμου Ακραιφνίου. Κάτοικοι 1879: 353. Κάτοικοι 1907: 704.

Κασκαβάλι [Λεοντάριον], δήμου Θεσπιέων. Κάτοικοι 1879: 426. Κάτοικοι 1907: 701.

Καστανιά [Καστανέα], δήμου Στυμφαλίας. Κάτοικοι 1879: 895. Κάτοικοι 1907: 622.

Καστρί [Ερμιόνη], δήμου Ερμιόνης. Κάτοικοι 1879: 1850. Κάτοικοι 1907: 2240.

Κατακαλού [Κατακαλός], δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 104. Κάτοικοι 1907: 109.

Κατάκοιλος, δήμου Άρνης. Κάτοικοι 1879: 638. Κάτοικοι 1907: 456.

Κάτω Μούσχα [Παλαιά Λουτρά], δήμου Μεθάνων. Κάτοικοι 1879: 209. Κάτοικοι 1907: 155.

Κάτω Μπούτια [Ήρα], δήμου Προσυμναίων. Κάτοικοι 1879: 129. Κάτοικοι 1907: 199.

Κάτω Σούλι [Κάτω Σούλιον], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 7. Κάτοικοι 1907: 65.

Κάτω Φανάρι [Δρυόπη], δήμου Δρυόπης. Κάτοικοι 1879: 603. Κάτοικοι 1907: 782.

Κάψαλα, δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 214. Κάτοικοι 1907: 347.

Καψούρι [Καψούριον], δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 236. Κάτοικοι 1907: 163.

Κελλιά, δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 62. Κάτοικοι 1907: 48.

Κερατιά [Κερατέα], δήμου Θορικίων. Κάτοικοι 1879: 1583. Κάτοικοι 1907: 3546.

Κέσαρι [Καισάριον], δήμου Πελλήνης. Κάτοικοι 1879: 679. Κάτοικοι 1907: 839.

Κηφισιά, δήμου Αθηναίων. Κάτοικοι 1879: 652. Κάτοικοι 1907: 2116.

Κιβέρι [Κιβέριον], δήμου Αργείων. Κάτοικοι 1879: 373. Κάτοικοι 1907: 538.

Κίλοσι [Εκάλη], δήμου Μαρμαρίου  . Κάτοικοι 1907: 90.

Κιούρκα [Αφίδναι], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 558. Κάτοικοι 1907: 833.

Κλέσουρα [Αμφιθέα], δήμου Δωρίου. Κάτοικοι 1879: 426. Κάτοικοι 1907: 517.

Κλιδέτι [Κλειδίον], δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 175. Κάτοικοι 1907: 341.

Κλιμέντι [Κλημέντιον], δήμου Πελλήνης. Κάτοικοι 1879: 882. Κάτοικοι 1907: 773.

Κοιλάς, δήμου Κρανιδίου. Κάτοικοι 1879: 231. Κάτοικοι 1907: 641.

Κόκκινο [Κόκκινον], δήμου Ακραιφνίου. Κάτοικοι 1879: 238. Κάτοικοι 1907: 753.

Κόκλα [Πηγάδι], δήμου Βουπρασίων. Κάτοικοι 1879: 99. Κάτοικοι 1907: 110.

Κόκλα [Πλαταιαί], δήμου Πλαταιών. Κάτοικοι 1879: 479. Κάτοικοι 1907: 851.

Κοκόνι [Κοκκώνιον], δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 224. Κάτοικοι 1907: 486.

Κόμη [Κώμη], δήμου Βουπρασίων. Κάτοικοι 1879: 135. Κάτοικοι 1907: 156.

Κόμιτο [Κόμιτον], δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 224. Κάτοικοι 1907: 289.

Κομποθέκρα [Δάφνη], δήμου Βουπρασίων. Κάτοικοι 1879: 93. Κάτοικοι 1907: 105.

Κονουπίτσα [Κουνουπίτσα], δήμου Μεθάνων. Κάτοικοι 1879: 376. Κάτοικοι 1907: 398.

Κόρινθος [Αρχαία Κόρινθος], δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 606. Κάτοικοι 1907: 1018.

Κόρφος, δήμου Σολυγείας  . Κάτοικοι 1907: 223.

Κόσκινα, δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 167. Κάτοικοι 1907: 290.

Κοσόνα [Κυψέλη], δήμου Μεθάνων. Κάτοικοι 1879: 149. Κάτοικοι 1907: 238.

Κουβαρά [Κουβαράς], δήμου Θορικίων. Κάτοικοι 1879: 413. Κάτοικοι 1907: 631.

Κούβελα [Κούβελας], δήμου Δωρίου. Κάτοικοι 1879: 417. Κάτοικοι 1907: 498.

Κουβέλλες [Κουβέλλαι], δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 223. Κάτοικοι 1907: 371.

Κουκουβάουνες [Μεταμόρφωσις], δήμου Αχαρνών. Κάτοικοι 1879: 515. Κάτοικοι 1907: 815.

Κούκουρα [Αγία Άννα], δήμου Πέτρας. Κάτοικοι 1879: 137. Κάτοικοι 1907: 251.

Κούλουρη [Σαλαμίς], δήμου Σαλαμίνος. Κάτοικοι 1879: 3507. Κάτοικοι 1907: 4675.

Κούμανι [Κούμανης], δήμου Λαμπείας. Κάτοικοι 1879: 817. Κάτοικοι 1907: 891.

Κούντουρα [Μάνδρα], δήμου Ελευσίνος. Κάτοικοι 1879: 2553. Κάτοικοι 1907: 3669.

Κουπιά [Κουπιά], δήμου Ζάρακος. Κάτοικοι 1879: 130. Κάτοικοι 1907: 170.

Κουρσαλά [Κορωπίον], δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 2322. Κάτοικοι 1907: 4337.

Κουρτάκι [Κουρτάκιον], δήμου Αργείων. Κάτοικοι 1879: 283. Κάτοικοι 1907: 315.

Κουτουμουλά [Κορώνεια], δήμου Πέτρας. Κάτοικοι 1879: 394. Κάτοικοι 1907: 602.

Κουτουμουλά [Κουτουμουλάς], δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 84. Κάτοικοι 1907: 122.

Κούτσι [Αργολικόν], δήμου Ναυπλιέων. Κάτοικοι 1879: 272. Κάτοικοι 1907: 546.

Κούτσι [Κορφιώτισσα], δήμου Ευρωστίνης. Κάτοικοι 1879: 154. Κάτοικοι 1907: 263.

Κουτσοπόδι [Κουτσοπόδιον], δήμου Μυκηνών. Κάτοικοι 1879: 1265. Κάτοικοι 1907: 1411.

Κοφίνι [Νέα Τίρυνς], δήμου Ναυπλιέων. Κάτοικοι 1879: 400. Κάτοικοι 1907: 589.

Κράλι [Άγιος Νικόλαος], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 195. Κάτοικοι 1907: 189.

Κρανίδι [Κρανίδιον], δήμου Κρανιδίου. Κάτοικοι 1879: 5627. Κάτοικοι 1907: 6033.

Κρεμαστή, δήμου Ζάρακος. Κάτοικοι 1879: 765. Κάτοικοι 1907: 697.

Κριεζά, δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 255. Κάτοικοι 1907: 403.

Κριεκούκι [Ερυθραί], δήμου Ερυθρών. Κάτοικοι 1879: 1759. Κάτοικοι 1907: 3120.

Κριμπάτσι [Καλοχώρι-Παντείχι], δήμου Αυλίδος. Κάτοικοι 1879: 73. Κάτοικοι 1907: 106.

Κρόρα [Στεφάνη], δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 155. Κάτοικοι 1907: 294.

Κυπαρίσσι [Κυπαρίσσιον], δήμου Ζάρακος. Κάτοικοι 1879: 729. Κάτοικοι 1907: 865.

Κυριάκι [Κυριάκιον], δήμου Διστομίων. Κάτοικοι 1879: 1077. Κάτοικοι 1907: 13.

Λακόπετρα [Λακκόπετρα], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 290. Κάτοικοι 1907: 405.

Λάλα [Λάλας], δήμου Αυλώνος. Κάτοικοι 1879: 205. Κάτοικοι 1907: 277.

Λαλικώστα [Φαραί], δήμου Φαρών. Κάτοικοι 1879: 250. Κάτοικοι 1907: 274.

Λάλουκα [Λάλουκας], δήμου Αργείων. Κάτοικοι 1879: 330. Κάτοικοι 1907: 422.

Λάλουσι [Άνω Σταροχώρι], δήμου Φαρών. Κάτοικοι 1879: 133. Κάτοικοι 1907: 123.

Λάπι [Ριζοχώριον], δήμου Δωρίου. Κάτοικοι 1879: 451. Κάτοικοι 1907: 645.

Λάρυμνα, δήμου Λαρύμνης. Κάτοικοι 1879: 155. Κάτοικοι 1907: 789.

Λαύκα, δήμου Στυμφαλίας. Κάτοικοι 1879: 882. Κάτοικοι 1907: 862.

Λέπουρα, δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 111. Κάτοικοι 1907: 190.

Λέριζα [Δάφνη], δήμου Νεμέας. Κάτοικοι 1879: 33. Κάτοικοι 1907: 134.

Λεψίνα [Ελευσίς], δήμου Ελευσίνος. Κάτοικοι 1879: 1185. Κάτοικοι 1907: 2370.

Λιάτανι [Άγιος Θωμάς], δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 654. Κάτοικοι 1907: 1973.

Λιβάδεζα [Άγιος Συμεών], δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 130. Κάτοικοι 1907: 90.

Λιβανάτες [Λιβανάται], δήμου Δαφνουσίων. Κάτοικοι 1879: 982. Κάτοικοι 1907: 1508.

Λιμενάρια, δήμου Αγκιστρίου. Κάτοικοι 1879: 164. Κάτοικοι 1907: 186.

Λίμνες [Λίμναι], δήμου Προσυμναίων. Κάτοικοι 1879: 895. Κάτοικοι 1907: 1076.

Λιόπεσι [Γονούσσα], δήμου Σικυώνος. Κάτοικοι 1879: 298. Κάτοικοι 1907: 486.

Λιόπεσι [Παιανία], δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 1165. Κάτοικοι 1907: 2589.

Λιοσάτι [Κοκκινόβραχος], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 9. Κάτοικοι 1907: 175.

Λιόσια [Άνω Λιόσια], δήμου Αχαρνών. Κάτοικοι 1879: 403. Κάτοικοι 1907: 788.

Λούζι [Ελληνικόν], δήμου Ευρωστίνης. Κάτοικοι 1879: 151. Κάτοικοι 1907: 181.

Λουκίσια, δήμου Ακραιφνίου. Κάτοικοι 1879: 185. Κάτοικοι 1907: 376.

Λουτουφί [Λουτούφιον], δήμου Πλαταιών. Κάτοικοι 1879: 109. Κάτοικοι 1907: 215.

Λουτράκι [Λουτράκιον], δήμου Περαχώρας. Κάτοικοι 1879: 335. Κάτοικοι 1907: 1179.

Λουτρό [Άνω Λουτρόν], δήμου Ευρωστίνης. Κάτοικοι 1879: 266. Κάτοικοι 1907: 433.

Λούτσι [Λούτσιον], δήμου Λαρύμνης. Κάτοικοι 1879: 80. Κάτοικοι 1907: 89.

Λυκούρια [Λυκουρία], δήμου Λευκασίου. Κάτοικοι 1879: 1206. Κάτοικοι 1907: 981.

Μαγούλα, δήμου Ελευσίνος. Κάτοικοι 1879: 541. Κάτοικοι 1907: 614.

Μαζαράκι [Άνω Μαζαράκιον], δήμου Φαρών. Κάτοικοι 1879: 487. Κάτοικοι 1907: 665.

Μάζι [Μάζιον], δήμου Λαρύμνης. Κάτοικοι 1879: 144. Κάτοικοι 1907: 142.

Μάζι [Μάζιον], δήμου Πέτρας. Κάτοικοι 1879: 300. Κάτοικοι 1907: 645.

Μάζι [Οινόη], δήμου Μεγαρέων. Κάτοικοι 1879: 71. Κάτοικοι 1907: 102.

Μάζι [Πολυδένδριον], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 171. Κάτοικοι 1907: 301.

Μακροτάνταλο, δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 681. Κάτοικοι 1907: 444.

Μαλακάσα, δήμου Ωρωπίων. Κάτοικοι 1879: 525. Κάτοικοι 1907: 122.

Μαλεσίνα, δήμου Λαρύμνης. Κάτοικοι 1879: 801. Κάτοικοι 1907: 1230.

Μαλίκι [Νησίον], δήμου Βουπρασίων. Κάτοικοι 1879: 278. Κάτοικοι 1907: 380.

Μαλίκι [Πολυθέα], δήμου Αετού. Κάτοικοι 1879: 154. Κάτοικοι 1907: 212.

Μάνεσι [Μάνεσης], δήμου Μιδέας. Κάτοικοι 1879: 155. Κάτοικοι 1907: 248.

Μαραθώνας [Μαραθών], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 542. Κάτοικοι 1907: 1135.

Μαρκόπουλο [Μαρκόπουλον], δήμου Ωρωπίων. Κάτοικοι 1879: 378. Κάτοικοι 1907: 624.

Μαρκόπουλο [Μαρκόπουλον], δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 1429. Κάτοικοι 1907: 2627.

Μαρούσι [Αμαρούσιον], δήμου Αθηναίων. Κάτοικοι 1879: 1216. Κάτοικοι 1907: 2277.

Μαρτίνο [Μαρτίνον], δήμου Λαρύμνης. Κάτοικοι 1879: 1265. Κάτοικοι 1907: 1586.

Μάτζανι [Κρυονέριον], δήμου Σικυώνος. Κάτοικοι 1879: 590. Κάτοικοι 1907: 795.

Μάτσεζα [Στυμφαλία], δήμου Στυμφαλίας. Κάτοικοι 1879: 40. Κάτοικοι 1907: 51.

Μαυρομάτι [Μαυρομμάτιον], δήμου Θεσπιέων. Κάτοικοι 1879: 865. Κάτοικοι 1907: 1544.

Μεγάλα Χάλια [Δροσιά], δήμου Αυλίδος. Κάτοικοι 1879: 574. Κάτοικοι 1907: 1021.

Μεγάλο Ποτάμι, δήμου Μεθάνων. Κάτοικοι 1879: 88. Κάτοικοι 1907: 192.

Μεγαλοχώρι [Αγκίστρι], δήμου Αγκιστρίου. Κάτοικοι 1879: 259. Κάτοικοι 1907: 473.

Μεγαλοχώρι [Μεγαλοχώριον], δήμου Μεθάνων. Κάτοικοι 1879: 245. Κάτοικοι 1907: 379.

Μέθανα, δήμου Μεθάνων  . Κάτοικοι 1907: 255.

Μενίδι [Αχαρναί], δήμου Αχαρνών. Κάτοικοι 1879: 2168. Κάτοικοι 1907: 3546.

Μέρμπακα [Αγία Τριάς], δήμου Μιδέας. Κάτοικοι 1879: 743. Κάτοικοι 1907: 861.

Μέρτεζα [Μύρτος], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 210. Κάτοικοι 1907: 461.

Μεσοχώρια, δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 274. Κάτοικοι 1907: 427.

Μετόχι [Μετόχιον], δήμου Αγκιστρίου. Κάτοικοι 1879: 96. Κάτοικοι 1907: 120.

Μηλιές [Μηλέαι], δήμου Ολυμπίων. Κάτοικοι 1879: 249. Κάτοικοι 1907: 323.

Μικρή Μπάλτσα [Μικρός Βάλτος], δήμου Σικυώνος. Κάτοικοι 1879: 220. Κάτοικοι 1907: 350.

Μίλεσι [Μιλέσιον], δήμου Ωρωπίων. Κάτοικοι 1879: 85. Κάτοικοι 1907: 109.

Μίραλι [Μιράλιον], δήμου Φαρών. Κάτοικοι 1879: 157. Κάτοικοι 1907: 290.

Μοίρα, δήμου Πατρέων. Κάτοικοι 1879: 190. Κάτοικοι 1907: 301.

Μούλκι [Αιάντειον], δήμου Σαλαμίνος. Κάτοικοι 1879: 101. Κάτοικοι 1907: 196.

Μούλκι [Μούλκιον], δήμου Σικυώνος. Κάτοικοι 1879: 395. Κάτοικοι 1907: 466.

Μουρίκι [Μουρίκιον], δήμου Ακραιφνίου. Κάτοικοι 1879: 181. Κάτοικοι 1907: 303.

Μουρτιά [Μυρτέα], δήμου Έλους. Κάτοικοι 1879: 322. Κάτοικοι 1907: 528.

Μουσταφάδες [Καλλιθέα], δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 228. Κάτοικοι 1907: 485.

Μπαγιάτι [Ριζοβούνιον], δήμου Μαρμαρίου  . Κάτοικοι 1907: 76.

Μπαλαίοι, δήμου Άρνης. Κάτοικοι 1879: 679. Κάτοικοι 1907: 334.

Μπάλτσα [Μελισσοχώριον], δήμου Πλαταιών. Κάτοικοι 1879: 227. Κάτοικοι 1907: 397.

Μπάρδι [Αμυγδαλίτσα], δήμου Μιδέας. Κάτοικοι 1879: 36. Κάτοικοι 1907: 66.

Μπαρδικώστα [Κρυσταλλόβρυση], δήμου Φαρών. Κάτοικοι 1879: 162. Κάτοικοι 1907: 183.

Μπάστα [Κρυονέριον], δήμου Ωλένης. Κάτοικοι 1879: 155. Κάτοικοι 1907: 210.

Μπατσί, δήμου Άρνης. Κάτοικοι 1879: 318. Κάτοικοι 1907: 451.

Μπέη [Λόφος], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 119. Κάτοικοι 1907: 130.

Μπεντένι [Πεύκη], δήμου Λαμπείας. Κάτοικοι 1879: 188. Κάτοικοι 1907: 267.

Μπεντρόνι [Αχαϊκόν], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 138. Κάτοικοι 1907: 264.

Μπερμπάτι [Πρόσυμνα], δήμου Προσυμναίων. Κάτοικοι 1879: 443. Κάτοικοι 1907: 743.

Μπίσια [Πίσια], δήμου Περαχώρας. Κάτοικοι 1879: 330. Κάτοικοι 1907: 387.

Μπογιάτι [Άνοιξις], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 29. Κάτοικοι 1907: 97.

Μποζικά [Μποζικάς], δήμου Νεμέας. Κάτοικοι 1879: 269. Κάτοικοι 1907: 427.

Μπολάτι [Μπολάτιον], δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 183. Κάτοικοι 1907: 260.

Μποντιά [Μάλθη], δήμου Αετού. Κάτοικοι 1879: 275. Κάτοικοι 1907: 362.

Μποτσικά [Αηδόνια], δήμου Νεμέας. Κάτοικοι 1879: 167. Κάτοικοι 1907: 297.

Μπούγα [Ασπροχώριον], δήμου Ωρωπίων. Κάτοικοι 1879: 88. Κάτοικοι 1907: 123.

Μπουγιάτι [Αλέα], δήμου Αλέας. Κάτοικοι 1879: 818. Κάτοικοι 1907: 781.

Μπούζι [Λοφίσκος], δήμου Αυλώνος. Κάτοικοι 1879: 151. Κάτοικοι 1907: 240.

Μπούκουρα [Κρίνος], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 392. Κάτοικοι 1907: 651.

Μπουταίικα, δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 330. Κάτοικοι 1907: 105.

Μπράτσι [Τανάγρα], δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 310. Κάτοικοι 1907: 456.

Μυγδαλιά [Αμυγδαλέα], δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 121. Κάτοικοι 1907: 157.

Μύλοι, δήμου Αργείων. Κάτοικοι 1879: 135. Κάτοικοι 1907: 226.

Νέα Λιόσια [Ίλιον], δήμου Αθηναίων. Κάτοικοι 1879: 372. Κάτοικοι 1907: 801.

Νεμούτα, δήμου Ολυμπίων. Κάτοικοι 1879: 706. Κάτοικοι 1907: 795.

Νιάτα, δήμου Έλους. Κάτοικοι 1879: 819. Κάτοικοι 1907: 1204.

Νικολέτα, δήμου Αυλώνος. Κάτοικοι 1879: 113. Κάτοικοι 1907: 114.

Νιοχώρι [Νεοχωράκιον], δήμου Θηβαίων. Κάτοικοι 1879: 100. Κάτοικοι 1907: 232.

Νιοχώρι [Νεοχώριον], δήμου Θεσπιέων. Κάτοικοι 1879: 278. Κάτοικοι 1907: 472.

Νιφοραίικα, δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 129. Κάτοικοι 1907: 192.

Ντάρδιζα [Αχλαδινή], δήμου Ολυμπίων. Κάτοικοι 1879: 166. Κάτοικοι 1907: 330.

Ντούσια [Κεφαλάριον], δήμου Στυμφαλίας. Κάτοικοι 1879: 742. Κάτοικοι 1907: 1194.

Ντούσια [Μετόχιον], δήμου Μιδέας. Κάτοικοι 1879: 35. Κάτοικοι 1907: 23.

Ξηρονομή [Ξηρονομή], δήμου Θίσβης. Κάτοικοι 1879: 418. Κάτοικοι 1907: 632.

Ξυλοκέριζα, δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 127. Κάτοικοι 1907: 178.

Ούγγρα [Υλίκη], δήμου Ακραιφνίου. Κάτοικοι 1879: 54. Κάτοικοι 1907: 14.

Παλιοπαναγιά [Άσκρη], δήμου Θεσπιέων. Κάτοικοι 1879: 732. Κάτοικοι 1907: 1160.

Παναρίτι [Παναρίτης], δήμου Μιδέας. Κάτοικοι 1879: 192. Κάτοικοι 1907: 305.

Παναρίτι [Παναρίτιον], δήμου Πελλήνης. Κάτοικοι 1879: 549. Κάτοικοι 1907: 776.

Πάνω Γαύριο [Άνω Γαύριο], δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 502. Κάτοικοι 1907: 242.

Πάνω Μούσχα [Μακρύλογγος], δήμου Μεθάνων. Κάτοικοι 1879: 164. Κάτοικοι 1907: 149.

Πάνω Μπούτια [Ήρα], δήμου Προσυμναίων. Κάτοικοι 1879: 172. Κάτοικοι 1907: 122.

Πάνω Σούλι [Άνω Σούλιον], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 91. Κάτοικοι 1907: 104.

Πάνω Φανάρι [Άνω Φανάριον], δήμου Δρυόπης. Κάτοικοι 1879: 275. Κάτοικοι 1907: 245.

Παραδείσι [Παραδείσιον], δήμου Σικυώνος. Κάτοικοι 1879: 100. Κάτοικοι 1907: 132.

Παραπούγγια [Λεύκτρα], δήμου Πλαταιών. Κάτοικοι 1879: 479. Κάτοικοι 1907: 874.

Πασιά [Άγιος Κωνσταντίνος], δήμου Τροιζηνίων. Κάτοικοι 1879: 33. Κάτοικοι 1907: 70.

Πασιά [Ίναχος], δήμου Προσυμναίων. Κάτοικοι 1879: 300. Κάτοικοι 1907: 346.

Παύλου [Παύλος], δήμου Λαρύμνης. Κάτοικοι 1879: 531. Κάτοικοι 1907: 703.

Περαχώρα [Περαχώρα], δήμου Περαχώρας. Κάτοικοι 1879: 1455. Κάτοικοι 1907: 1582.

Περγιάλι, δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 218. Κάτοικοι 1907: 400.

Πέρδικα, δήμου Αιγίνης. Κάτοικοι 1879: 225. Κάτοικοι 1907: 401.

Περιστέρα [Άγιος Στέφανος], δήμου Φαρών. Κάτοικοι 1879: 26. Κάτοικοι 1907: 194.

Πέρσαινα, δήμου Ωλένης. Κάτοικοι 1879: 186. Κάτοικοι 1907: 330.

Πετριές [Πετριαί], δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 271. Κάτοικοι 1907: 488.

Πικέρμι [Πικέρμιον], δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 151. Κάτοικοι 1907: 41.

Πιστάματα, δήμου Ζάρακος  . Κάτοικοι 1907: 103.

Πιτσά [Άνω Πιτσά], δήμου Ευρωστίνης. Κάτοικοι 1879: 611. Κάτοικοι 1907: 749.

Πιτσά [Σιτοχώριον], δήμου Αυλώνος. Κάτοικοι 1879: 345. Κάτοικοι 1907: 311.

Πλατανίτι [Πλατανίτης], δήμου Μιδέας. Κάτοικοι 1879: 119. Κάτοικοι 1907: 103.

Πόθι [Πόθιον], δήμου Μαρμαρίου. Κάτοικοι 1879: 108. Κάτοικοι 1907: 126.

Πόρος, δήμου Τροιζηνίων. Κάτοικοι 1879: 5414. Κάτοικοι 1907: 4369.

Πορτοχέλι [Πορτοχέλιον], δήμου Κρανιδίου. Κάτοικοι 1879: 121. Κάτοικοι 1907: 406.

Ποταμούνια [Πολυπόταμος], δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 178. Κάτοικοι 1907: 252.

Πουλακίδα [Πουλλακίδα], δήμου Μιδέας. Κάτοικοι 1879: 280. Κάτοικοι 1907: 386.

Πουλίτσα [Πουλλίτσα], δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 153. Κάτοικοι 1907: 237.

Πουρνάρι [Πουρνάριον], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 85. Κάτοικοι 1907: 204.

Πρινιά, δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 42. Κάτοικοι 1907: 6.

Πρίφτανι [Μοναστηράκιον], δήμου Μυκηνών. Κάτοικοι 1879: 139. Κάτοικοι 1907: 174.

Προσκυνά [Προσκυνάς], δήμου Λαρύμνης. Κάτοικοι 1879: 406. Κάτοικοι 1907: 93.

Πυργέλα [Πυργέλλα], δήμου Αργείων. Κάτοικοι 1879: 208. Κάτοικοι 1907: 293.

Πύργος [Περιβόλια], δήμου Αυλώνος. Κάτοικοι 1879: 33. Κάτοικοι 1907: 229.

Ραπταίοι, δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 78. Κάτοικοι 1907: 185.

Ρατό [Ρυτόν], δήμου Σολυγείας  . Κάτοικοι 1907: 105.

Ρεούζι [Ζωοδόχος Πηγή], δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 160. Κάτοικοι 1907: 242.

Ρηχέα [Ρειχέα], δήμου Ζάρακος. Κάτοικοι 1879: 809. Κάτοικοι 1907: 1110.

Ρίπεσι [Κεφαλόβρυση], δήμου Αυλώνος. Κάτοικοι 1879: 559. Κάτοικοι 1907: 573.

Ριτσώνα, δήμου Αυλίδος. Κάτοικοι 1879: 138. Κάτοικοι 1907: 81.

Ροπός [Ωρωπός], δήμου Ωρωπίων. Κάτοικοι 1879: 243. Κάτοικοι 1907: 355.

Σάλεσι [Αυλών], δήμου Ωρωπίων. Κάτοικοι 1879: 601. Κάτοικοι 1907: 1191.

Σιάχου [Πέτρα], δήμου Πέτρας. Κάτοικοι 1879: 188. Κάτοικοι 1907: 441.

Σίρτζι [Σύρριζον], δήμου Δωρίου. Κάτοικοι 1879: 216. Κάτοικοι 1907: 349.

Σίρτζι [Ύπατον], δήμου Θηβαίων. Κάτοικοι 1879: 217. Κάτοικοι 1907: 301.

Σκάλα Ωρωπού, δήμου Ωρωπίων. Κάτοικοι 1879: 223. Κάτοικοι 1907: 304.

Σκαφιδάκι [Σκαφιδάκιον], δήμου Αργείων. Κάτοικοι 1879: 179. Κάτοικοι 1907: 290.

Σκιαδαίικα, δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 118. Κάτοικοι 1907: 74.

Σκουάσι [Ακταίον], δήμου Μαρμαρίου. Κάτοικοι 1879: 122. Κάτοικοι 1907: 141.

Σκούπα [Καλλιθέα], δήμου Ευρωστίνης. Κάτοικοι 1879: 280. Κάτοικοι 1907: 338.

Σκούρτα, δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 176. Κάτοικοι 1907: 386.

Σουβάρδο [Κουρτέσιον], δήμου Βουπρασίων. Κάτοικοι 1879: 230. Κάτοικοι 1907: 275.

Σούλι [Σούλιον], δήμου Σικυώνος. Κάτοικοι 1879: 368. Κάτοικοι 1907: 482.

Σούλι [Σούλιον], δήμου Πατρέων. Κάτοικοι 1879: 376. Κάτοικοι 1907: 559.

Σουλιμά [Άνω Δώριον], δήμου Δωρίου. Κάτοικοι 1879: 871. Κάτοικοι 1907: 1289.

Σουλινάρι [Σωληνάριον], δήμου Πέτρας. Κάτοικοι 1879: 251. Κάτοικοι 1907: 244.

Σοφικό [Σοφικόν], δήμου Σολυγείας. Κάτοικοι 1879: 1802. Κάτοικοι 1907: 1681.

Σπαΐδες [Ελεών], δήμου Αυλίδος. Κάτοικοι 1879: 191. Κάτοικοι 1907: 353.

Σπαϊτζίκου [Λευκάκια], δήμου Ναυπλιέων. Κάτοικοι 1879: 223. Κάτοικοι 1907: 378.

Σπάτα, δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 955. Κάτοικοι 1907: 2144.

Σπατατζίκι [Πευκόφυτον], δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 22. Κάτοικοι 1907: 35.

Σπέτσες [Σπέτσαι], δήμου Σπετσών. Κάτοικοι 1879: 6495. Κάτοικοι 1907: 4290.

Σταμάτα, δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 88. Κάτοικοι 1907: 188.

Στανιάτες [Οινόφυτα], δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 120. Κάτοικοι 1907: 241.

Στεβενίκου [Αγία Τριάς], δήμου Πέτρας. Κάτοικοι 1879: 502. Κάτοικοι 1907: 666.

Στιμάγκα, δήμου Νεμέας. Κάτοικοι 1879: 275. Κάτοικοι 1907: 521.

Στίρι [Στείριον], δήμου Διστομίων. Κάτοικοι 1879: 390. Κάτοικοι 1907: 495.

Στουπαίοι [Στουππαίοι], δήμου Μαρμαρίου. Κάτοικοι 1879: 158. Κάτοικοι 1907: 204.

Στριγκλέικα [Λιμνοχώριον], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 118. Κάτοικοι 1907: 74.

Στύρα, δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 785. Κάτοικοι 1907: 980.

Συκάμινο [Συκάμινον], δήμου Ωρωπίων. Κάτοικοι 1879: 108. Κάτοικοι 1907: 259.

Συκιά [Συκέα], δήμου Ασωπού. Κάτοικοι 1879: 1147. Κάτοικοι 1907: 1334.

Σχηματάρι [Σχηματάριον], δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 493. Κάτοικοι 1907: 896.

Σχίζαλη, δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 89. Κάτοικοι 1907: 86.

Τατόι [Δεκέλεια], δήμου Αχαρνών. Κάτοικοι 1879: 130. Κάτοικοι 1907: 197.

Τάχι [Τάχειον], δήμου Θηβαίων. Κάτοικοι 1879: 78. Κάτοικοι 1907: 143.

Τζάιλο [Πηγάδια], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 233. Κάτοικοι 1907: 89.

Τοπόλοβα [Αγία Παρασκευή], δήμου Πατρέων. Κάτοικοι 1879: 177. Κάτοικοι 1907: 153.

Τραγάνα, δήμου Λαρύμνης  . Κάτοικοι 1907: 419.

Τρανή Μπάλτσα [Μέγας Βάλτος], δήμου Σικυώνος. Κάτοικοι 1879: 432. Κάτοικοι 1907: 632.

Τρανό Ζευγολατειό [Ζευγολατείον], δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 684. Κάτοικοι 1907: 1114.

Τροφαρί [Θροφάριον], δήμου Σικυώνος. Κάτοικοι 1879: 114. Κάτοικοι 1907: 198.

Τσακαίοι, δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 85. Κάτοικοι 1907: 188.

Τσερεγκούνι [Βρυσούλαι], δήμου Ευρωστίνης. Κάτοικοι 1879: 133. Κάτοικοι 1907: 272.

Τσουταίοι [Βαθύρεμα], δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 30. Κάτοικοι 1907: 42.

Ύδρα, δήμου Ύδρας. Κάτοικοι 1879: 6446. Κάτοικοι 1907: 5542.

Φελός [Επάνω Φελλός], δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 487. Κάτοικοι 1907: 274.

Φίχτια [Φίχτιον], δήμου Μυκηνών. Κάτοικοι 1879: 339. Κάτοικοι 1907: 501.

Φούρνοι, δήμου Κρανιδίου. Κάτοικοι 1879: 319. Κάτοικοι 1907: 448.

Φρέγκα [Λαμπόκαμπος], δήμου Ζάρακος. Κάτοικοι 1879: 140. Κάτοικοι 1907: 206.

Φώσταινα, δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 216. Κάτοικοι 1907: 508.

Χαϊκάλι [Χαϊκάλιον], δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 298. Κάτοικοι 1907: 394.

Χαλάνδρι [Χαλάνδριον], δήμου Αθηναίων. Κάτοικοι 1879: 558. Κάτοικοι 1907: 1346.

Χαλκί [Χαλκείον], δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 164. Κάτοικοι 1907: 251.

Χαλκιά [Χαλκιάς], δήμου Δωρίου. Κάτοικοι 1879: 172. Κάτοικοι 1907: 244.

Χαλκούτσι [Χαλκούτσιον], δήμου Ωρωπίων. Κάτοικοι 1879: 47. Κάτοικοι 1907: 121.

Χάρακας [Χάραξ και Πιστάματα], δήμου Ζάρακος. Κάτοικοι 1879: 429. Κάτοικοι 1907: 351.

Χαρβάτι [Μυκήναι], δήμου Μυκηνών. Κάτοικοι 1879: 162. Κάτοικοι 1907: 252.

Χαρβάτι [Παλλήνη], δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 155. Κάτοικοι 1907: 256.

Χασάν Αγά [Βοχαϊκόν], δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 225. Κάτοικοι 1907: 354.

Χασιά [Φυλή], δήμου Φυλής. Κάτοικοι 1879: 609. Κάτοικοι 1907: 1183.

Χάσου [Άσσος], δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 353. Κάτοικοι 1907: 618.

Χατζή Μουσταφά [Ευαγγελίστρια], δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 99. Κάτοικοι 1907: 188.

Χέλι [Αραχναίον], δήμου Μιδέας. Κάτοικοι 1879: 820. Κάτοικοι 1907: 960.

Χλεμποτσάρι [Ασωπία], δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 445. Κάτοικοι 1907: 804.

Χόστια [Πρόδρομος], δήμου Θίσβης. Κάτοικοι 1879: 847. Κάτοικοι 1907: 1090.

Χώνικα [Νέον Ηραίον], δήμου Προσυμναίων. Κάτοικοι 1879: 248. Κάτοικοι 1907: 324.

Ψάρι [Ψάριον], δήμου Βουπρασίων. Κάτοικοι 1879: 406. Κάτοικοι 1907: 521.

Ψάρι [Ψάριον], δήμου Δωρίου. Κάτοικοι 1879: 1223. Κάτοικοι 1907: 1706.

 

 

Σημείωση 14.3.2013:

Τα επίσημα απογραφικά στοιχεία του έτους 1879 βρίσκονται στην «Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος – έτος 1879», έργο το οποίο εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών το 1881.

Εμφανίζουν τον αριθμό των κατοίκων του ελληνικού βασιλείου που δεν μιλούσαν ελληνικά στο σπίτι τους. Η ακριβής διατύπωση είναι: «των μη λαλούντων την ελληνική εν τη οικογενεία». Τα στοιχεία παρουσιάζονται ομαδοποιημένα κατά δήμο.

Ας δούμε πως εμφανίζονται αυτοί οι αριθμοί: Αθηναίων 1.080, Αχαρνών, 2.711, Κρωπίας 5.841, Λαυρίου 1.066, Μαραθώνος 2.625, Πειραιώς 132, Φυλής 2.037, Ωρωπίων 479, Ειδυλλίας 2.316, Ελευσίνος 4.288, Ερυθρών 1.759, Σαλαμίνος 4.497, Θηβαίων 316, Θεσπιών 4.037, Θίσβης 2.183, Πλαταιών 2.278, Τανάγρας 2.573, Κορίνθου 2, Ευρωστίνης 1.047, Νεμέας 544, Πελλήνης 2.453, Περαχώρας 1.196, Σικυώνος 538, Σολυγείας 2.942, Διστομίων, 818, Χαιρωνείας 1.240, Δαφνουσίων 59, Ελατείας 62, Θερμοπυλών 60, Θρονίου 35, Λαρύμνης 1.447, Κερκύρας 1.428, Καρυστίων 501, Στύρων 836, Ναυπλιέων, 37, Επιδαυρίων, 512 Μιδέας 562, Άνδρου 1, Γαυρίου 910, Τροιζήνος 206, Πατρέων 532, διάφοροι 732.

Υπάρχει μάλιστα η εξής διευκρίνιση του συντάκτη: «Δυστυχώς, κατά της απογραφής του 1879, δεν εξηκριβώθη ιδιαιτέρως ο αριθμός των λαλούντων την αλβανικήν και διά τούτο παρέθεσα ανωτέρω τας Επαρχίας και τους Δήμους εν οις επεγράφησαν οι μη λαλούντες την ελληνικήν διότι εισί γνωστοί εν γένει οι δήμοι εν τη περιφερεία των οποίων επικρατεστέρα είναι η αλβανική».

Τα 57.918 αυτά άτομα, τα περισσότερα Αρβανίτες, ήταν δηλαδή σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της απογραφής του 1879, εκείνα που στο σπίτι τους δεν μιλούσαν ρωμαίικα, είτε γιατί δεν γνώριζαν, είτε γιατί δεν ήθελαν. Πρόκειται δηλαδή για τον επίσημο απογραφικό αριθμό των μη εξελληνισμένων υπηκόων του βασιλείου, μισό αιώνα μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Σημειώνω «τον επίσημο απογραφικό αριθμό», γιατί όπως έχω αποδείξει σε άλλα κείμενα μου, διαχρονικά οι απογραφικοί αριθμοί του ελληνικού κράτους για τους  «μη ελληνόφωνους» υπηκόους του, ήταν πάντα μικρότεροι του πραγματικού, έτσι ώστε να «πλησιάζουν» στον ελληνικό εθνικό μύθο περί απογόνων των αρχαίων Ελλήνων.

Ο αριθμός των Αρβανιτών που μιλούσαν στο σπίτι τους και ρωμαίικα, εκτός από αρβανίτικα, δεν αναγράφεται στην απογραφή.

 

Αϊβαλιωτάκης 1941: Αϊβαλιωτάκη Ν., Αι Ορειναί Λεκάναι Φενεού – Στυμφαλίας, Αθήναι 1941.

Αμπού: Αμπού Εντμόντ, Η Ελλάδα του Όθωνος / η σύγχρονη Ελλάδα, μετάφραση Α. Σπήλιου, χωρίς χρονολογία.

Αναγνωστόπουλος 1939: Αναγνωστόπουλου Ν. – Αναγνωστόπουλου Δ., Η περιφέρεια Θηβών, Αθήναι 1939.

Απογραφή 1879: Υπουργείον Εσωτερικών, Απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος του έτους 1879, Αθήναι 1881.

Απογραφή 1907: Στατιστικά αποτελέσματα της γενικής απογραφής του πληθυσμού της 27ης Οκτωβρίου 1907, τόμος 2ος , Αθήναι 1909.

Γκίκας 1978: Γκίκα Γιάννη, Οι Αρβανίτες και το αρβανίτικο τραγούδι στην Ελλάδα - Έρευνα στη Νότια Εύβοια, Αθήνα 1978.

Γιοχάλας 2000: Γιοχάλα Τ., Άνδρος - Αρβανίτες και Αρβανίτικα, Αθήναι 2000.

Γιοχάλας 2002: Γιοχάλα Τ., Εύβοια - Τα Αρβανίτικα, Αθήναι 2002.

Δημαράς 1986: Κ.Θ. Δημαρά, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος / Η εποχή του – η ζωή του – το έργο του, Αθήνα 1986.

Κορύλλος 1903: Κορύλλου Χ., Χωρογραφία της Ελλάδος, Α΄ Νομός Αχαΐας, Αθήναι 1903.

Λιθοξόου 1983: Λιθοξόου Δημήτρη, Προσεγγίσεις και σημειώσεις σχετικά με την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα την περίοδο 1830 – 1840, Τετράδια Πολιτικού Διάλογου Έρευνας και Κριτικής, τεύχος 7, Απρίλης 1983.

Μηλιαράκης 1886: Μηλιαράκη Αντωνίου, Γεωγραφία Πολιτική Νέα και Αρχαία του Νομού Αργολίδος και Κορινθίας, Αθήναι 1886.

Μολοσσός 1878: Μολοσσού Ζώτου, Ηπειρωτικαί μελέται / τόμος τέταρτος: δρομολόγιον της ελληνικής χερσονήσου, Αθήναι 1878.

Νακρατζάς 1992: Νακρατζά Γεωργίου, Η στενή εθνολογική συγγένεια των σημερινών Ελλήνων, Βουλγάρων και Τούρκων /  Ήπειρος -  Νότια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1992.

Ρος 1976: Ρος Λουδοβίκου, Αναμνήσεις και ανακοινώσεις από την Ελλάδα 1832 – 1833, μετάφραση Α. Σπήλιου, Αθήνα 1976.

Σάλταρης 1986: Σάλταρη Νίκου, Η ζωή των Αρβανιτών, Αθήναι 1986.

Τσίγκος 1991: Τσίγκου Αθανασίου, Κείμενα για τους Αρβανίτες, Αθήναι 1991.

Φαλλμεράυερ 1984: Ιακώβου Φιλίππου Φαλλμεράυερ, Περί καταγωγής των σημερινών Ελλήνων, μετάφραση Κωνσταντίνου Ρωμανού, Αθήνα 1984.

Φίνλεϋ: Φίνλεϋ Γεωργίου, Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως, τόμος Α΄, Αθήνα, χωρίς χρονολογία.

Gell 1827: Gell William, The itinerary of Greece, London 1827.

Georgacas – McDonald 1968: Demetrius Georgacas – William McDonald, Place Names of Southwest Peloponnesus, Πελοποννησιακά, τόμος ΣΤ΄, Αθήναι 1968.

Philippson 1890: Philipson Alferd, Zur Ethnographie des Peloponnes, 1890.