Τα οικογενειακά μας ονόματα. Τα επώνυμα στην Κεντρική Μακεδονία

 

 

Τα οικογενειακά μας ονόματα

 

Τα επώνυμα στην Κεντρική Μακεδονία

 

Δημήτρη Λιθοξόου

 

Πηγή των επωνύμων αποτελούν οι τηλεφωνικοί κατάλογοι του έτους 1996. Το υλικό που επεξεργάστηκα για τη Δυτική Μακεδονία περιέχει περισσότερες από 286 χιλιάδες εγγραφές. Εδώ παρουσιάζονται τα ονόματα με συχνότητα εμφάνισης από πέντε φορές και πάνω. Με μπλε χρώμα αναφέρεται συγκεντρωτικά ο αριθμός των επωνύμων για όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και με μαύρο χρώμα τα επιμέρους στοιχεία για τους έξι νομούς [Ημαθίας, Θεσσαλονίκης (εκτός της πόλης) Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής].

 

 


ΑΒΑΚΙΑΝ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΒΑΚΙΑΝ-6-Πιερία

ΑΒΑΝΙΔΗΣ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΑΒΑΝΙΔΗΣ-9-Πέλλα

ΑΒΑΝΙΔΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΒΕΡΗ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΒΕΡΗ-5-Χαλκιδική

ΑΒΕΡΗΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΒΕΡΗΣ-11-Χαλκιδική

ΑΒΡΑΑΜ-6-Ημαθία

ΑΒΡΑΑΜ-7-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΒΡΑΑΜ-52-Κεντρική Μακεδονία

ΑΒΡΑΑΜ-17-Πέλλα

ΑΒΡΑΑΜ-18-Πιερία

ΑΒΡΑΜΗ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΒΡΑΜΗΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΒΡΑΜΗΣ-5-Πέλλα

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-33-Ημαθία

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-47-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-339-Κεντρική Μακεδονία

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-90-Κιλκίς

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-85-Πέλλα

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-58-Πιερία

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-26-Χαλκιδική

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ-7-Ημαθία

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ-31-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ-127-Κεντρική Μακεδονία

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ-28-Κιλκίς

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ-20-Πέλλα

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ-21-Πιερία

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ-20-Χαλκιδική

ΑΒΡΑΜΙΚΑΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΒΡΑΜΙΚΑΣ-7-Πέλλα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-6-Ημαθία

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΒΤΖΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΒΤΖΟΓΛΟΥ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΒΤΖΟΓΛΟΥ-7-Πέλλα

ΑΓΑ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-14-Ημαθία

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-16-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-69-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-8-Κιλκίς

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-7-Πέλλα

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-24-Πιερία

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-23-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-7-Κιλκίς

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-8-Πιερία

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ-11-Ημαθία

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ-21-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ-6-Κιλκίς

ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ-7-Κιλκίς

ΑΓΑΙΤΣΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΑΚΟΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΑΚΟΣ-10-Πιερία

ΑΓΑΝΑΝΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΑΝΑΝΗΣ-6-Πέλλα

ΑΓΑΟΓΛΟΥ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΑΟΓΛΟΥ-5-Χαλκιδική

ΑΓΑΠΙΔΗΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΑΠΙΔΗΣ-6-Κιλκίς

ΑΓΑΠΙΔΗΣ-6-Πιερία

ΑΓΑΠΙΔΟΥ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΑΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΑΚΑΡΟΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΓΓΕΛΑΚΑΡΟΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΑΚΗ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΓΓΕΛΑΚΗ-22-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΑΚΗ-9-Πιερία

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-49-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-8-Κιλκίς

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-16-Πιερία

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-15-Χαλκιδική

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-5-Ημαθία

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΗ-9-Ημαθία

ΑΓΓΕΛΗ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΓΓΕΛΗ-34-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΗ-13-Πιερία

ΑΓΓΕΛΗ-6-Χαλκιδική

ΑΓΓΕΛΗΣ-31-Ημαθία

ΑΓΓΕΛΗΣ-81-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΗΣ-33-Πιερία

ΑΓΓΕΛΗΣ-13-Χαλκιδική

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ-9-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-25-Ημαθία

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-52-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-195-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-36-Κιλκίς

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-34-Πέλλα

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-13-Πιερία

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-35-Χαλκιδική

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-11-Ημαθία

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-19-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-77-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-14-Κιλκίς

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-9-Πέλλα

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-7-Πιερία

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-17-Χαλκιδική

ΑΓΓΕΛΙΚΑΚΗ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ-8-Ημαθία

ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ-6-Ημαθία

ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ-9-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-26-Ημαθία

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-9-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-54-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-10-Πιερία

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-6-Χαλκιδική

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-25-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-7-Πιερία

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-10-Χαλκιδική

ΑΓΓΕΛΟΥ-18-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΓΓΕΛΟΥ-64-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΟΥ-10-Κιλκίς

ΑΓΓΕΛΟΥ-10-Πέλλα

ΑΓΓΕΛΟΥ-12-Πιερία

ΑΓΓΕΛΟΥ-10-Χαλκιδική

ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΣ-6-Χαλκιδική

ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ-8-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ-17-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ-18-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΙΔΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΙΔΟΥ-5-Χαλκιδική

ΑΓΓΟΣ-7-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΓΓΟΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΟΥ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΟΥ-5-Χαλκιδική

ΑΓΓΟΥΡΑΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΓΟΥΡΑΣ-5-Κιλκίς

ΑΓΕΛΑΔΑΡΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΕΛΑΡΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΕΛΑΡΗΣ-5-Πέλλα

ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ-7-Ημαθία

ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ-46-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ-35-Πέλλα

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-11-Πέλλα

ΑΓΙΑΝΝΙΤΗΣ-6-Ημαθία

ΑΓΙΑΝΝΙΤΗΣ-15-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΙΑΝΝΙΤΗΣ-8-Πιερία

ΑΓΙΑΝΝΙΤΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ-6-Πέλλα

ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗΣ-8-Χαλκιδική

ΑΓΚΟΡΤΖΑΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΚΟΡΤΖΑΣ-6-Χαλκιδική

ΑΓΚΟΤΑΚΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΓΚΟΤΑΚΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ-9-Ημαθία

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ-11-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ-70-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ-5-Πέλλα

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ-25-Πιερία

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ-19-Χαλκιδική

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ-7-Ημαθία

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ-22-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ-7-Πιερία

ΑΓΟΡΑΤΣΙΟΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΟΡΑΤΣΙΟΣ-5-Πιερία

ΑΓΟΥΛΑΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΟΥΛΑΣ-11-Χαλκιδική

ΑΓΡΑΓΓΕΛΟΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΡΑΓΓΕΛΟΣ-7-Χαλκιδική

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ-8-Πιερία

ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ-5-Ημαθία

ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΤΖΙΔΗΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΤΖΙΔΗΣ-8-Κιλκίς

ΑΔΑΛΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΔΑΛΗΣ-5-Χαλκιδική

ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ-17-Ημαθία

ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ-27-Κεντρική Μακεδονία

ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ-5-Πιερία

ΑΔΑΜ-6-Ημαθία

ΑΔΑΜ-8-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΔΑΜ-69-Κεντρική Μακεδονία

ΑΔΑΜ-8-Πέλλα

ΑΔΑΜ-43-Χαλκιδική

ΑΔΑΜΑΚΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΔΑΜΑΡΑΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΔΑΜΙΔΗΣ-38-Ημαθία

ΑΔΑΜΙΔΗΣ-28-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΔΑΜΙΔΗΣ-226-Κεντρική Μακεδονία

ΑΔΑΜΙΔΗΣ-37-Κιλκίς

ΑΔΑΜΙΔΗΣ-42-Πέλλα

ΑΔΑΜΙΔΗΣ-47-Πιερία

ΑΔΑΜΙΔΗΣ-34-Χαλκιδική

ΑΔΑΜΙΔΟΥ-12-Ημαθία

ΑΔΑΜΙΔΟΥ-22-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΔΑΜΙΔΟΥ-112-Κεντρική Μακεδονία

ΑΔΑΜΙΔΟΥ-23-Κιλκίς

ΑΔΑΜΙΔΟΥ-10-Πέλλα

ΑΔΑΜΙΔΟΥ-28-Πιερία

ΑΔΑΜΙΔΟΥ-17-Χαλκιδική

ΑΔΑΜΙΧΟΣ-7-Ημαθία

ΑΔΑΜΙΧΟΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-35-Ημαθία

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-9-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-100-Κεντρική Μακεδονία

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-5-Κιλκίς

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-6-Πέλλα

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-37-Πιερία

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-8-Χαλκιδική

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-33-Κεντρική Μακεδονία

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-14-Πιερία

ΑΔΑΜΟΣ-56-Κεντρική Μακεδονία

ΑΔΑΜΟΣ-39-Πιερία

ΑΔΑΜΟΣ-7-Χαλκιδική

ΑΔΑΜΟΥ-7-Ημαθία

ΑΔΑΜΟΥ-60-Κεντρική Μακεδονία

ΑΔΑΜΟΥ-37-Πιερία

ΑΔΑΜΟΥ-10-Χαλκιδική

ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ-10-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΔΑΜΠΑΣΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΔΑΜΠΑΣΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΔΕΛΦΟΠΟΥΛΟΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΔΕΛΦΟΠΟΥΛΟΣ-5-Πιερία

ΑΔΕΛΦΟΠΟΥΛΟΥ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΔΕΛΦΟΠΟΥΛΟΥ-5-Πιερία

ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ-15-Κεντρική Μακεδονία

ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ-15-Πέλλα

ΑΔΡΑΜΕΡΙΝΟΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΔΡΑΜΕΡΙΝΟΣ-7-Χαλκιδική

ΑΔΡΑΜΕΡΙΝΟΥ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΔΡΑΜΕΡΙΝΟΥ-8-Χαλκιδική

ΑΕΤΟΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΕΤΟΣ-5-Πιερία

ΑΖΑ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΖΑΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΖΕΠΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΖΕΠΗΣ-5-Χαλκιδική

ΑΖΙΖΟΓΛΟΥ-9-Ημαθία

ΑΖΙΖΟΓΛΟΥ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΗΔΟΝΗ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ-18-Κεντρική Μακεδονία

ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ-8-Κιλκίς

ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ-6-Χαλκιδική

ΑΗΔΟΝΙΔΟΥ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΗΔΩΝΗΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΗΔΩΝΗΣ-9-Χαλκιδική

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ-5-Πιερία

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ-7-Χαλκιδική

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ-5-Ημαθία

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ-15-Κεντρική Μακεδονία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-99-Ημαθία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-81-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-581-Κεντρική Μακεδονία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-99-Κιλκίς

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-105-Πέλλα

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-102-Πιερία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-95-Χαλκιδική

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-24-Ημαθία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-34-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-196-Κεντρική Μακεδονία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-45-Κιλκίς

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-18-Πέλλα

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-36-Πιερία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-39-Χαλκιδική

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-18-Ημαθία

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-44-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-173-Κεντρική Μακεδονία

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-5-Κιλκίς

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-53-Πέλλα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-26-Πιερία

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-27-Χαλκιδική

ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-13-Ημαθία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-44-Κεντρική Μακεδονία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-9-Κιλκίς

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-8-Πιερία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-5-Χαλκιδική

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-5-Ημαθία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-24-Κεντρική Μακεδονία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-6-Πιερία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-5-Χαλκιδική

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ-10-Πιερία

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-6-Ημαθία

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΘΗΝΑΙΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΒΑΖΗ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΒΑΖΗΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΒΑΖΗΣ-5-Πέλλα

ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ-16-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ-48-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ-6-Κιλκίς

ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ-5-Πιερία

ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ-15-Χαλκιδική

ΑΙΒΑΖΙΔΟΥ-8-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΙΒΑΖΙΔΟΥ-23-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΒΑΖΙΔΟΥ-6-Πέλλα

ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ-16-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ-5-Χαλκιδική

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ-26-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ-5-Κιλκίς

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ-15-Χαλκιδική

ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΒΑΤΖΙΔΗΣ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΒΑΤΖΙΔΗΣ-5-Πέλλα

ΑΙΒΑΤΖΙΔΟΥ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΒΑΤΖΙΔΟΥ-5-Πέλλα

ΑΙΒΑΤΟΓΛΟΥ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΒΑΤΟΓΛΟΥ-9-Πέλλα

ΑΙΔΑΡΙΝΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΔΑΡΙΝΗΣ-7-Κιλκίς

ΑΙΔΙΝΙΔΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΙΔΙΝΙΔΗΣ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΔΙΝΙΔΗΣ-9-Πέλλα

ΑΙΔΙΝΙΔΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΔΟΝΙΔΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΔΟΝΙΔΗΣ-5-Πιερία

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ-5-Χαλκιδική

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ-6-Χαλκιδική

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΚΟΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΝΑΛΗ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΝΑΛΗΣ-9-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΙΝΑΛΗΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΝΑΛΙΔΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΝΑΛΙΔΗΣ-6-Πέλλα

ΑΙΤΑΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΤΑΣ-5-Κιλκίς

ΑΚΑΝΤΖΙΛΙΩΤΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΚΟΝΙΔΗΣ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΑΚΟΝΙΔΗΣ-17-Πέλλα

ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ-9-Πέλλα

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ-64-Ημαθία

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ-76-Κεντρική Μακεδονία

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ-18-Ημαθία

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ-25-Κεντρική Μακεδονία

ΑΚΡΙΒΟΣ-5-Ημαθία

ΑΚΡΙΒΟΣ-34-Κεντρική Μακεδονία

ΑΚΡΙΒΟΣ-11-Πιερία

ΑΚΡΙΒΟΣ-14-Χαλκιδική

ΑΚΡΙΒΟΥ-15-Κεντρική Μακεδονία

ΑΚΡΙΒΟΥ-8-Χαλκιδική

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ-25-Ημαθία

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ-10-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ-83-Κεντρική Μακεδονία

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ-22-Κιλκίς

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ-11-Πέλλα

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ-6-Πιερία

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ-9-Χαλκιδική

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ-7-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ-44-Κεντρική Μακεδονία

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ-14-Κιλκίς

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ-7-Πέλλα

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ-10-Χαλκιδική

ΑΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΚΤΣΕΛΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΑΓΙΑΛΟΓΛΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ-10-Ημαθία

ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ-7-Κιλκίς

ΑΛΑΜΑΤΙΔΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΑΜΠΑΣΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΑΜΠΑΣΗΣ-7-Χαλκιδική

ΑΛΑΜΠΟΡΙΝΟΣ-5-Ημαθία

ΑΛΑΜΠΟΡΙΝΟΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΣ-9-Ημαθία

ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΑΜΠΟΥΡΝΟΣ-6-Ημαθία

ΑΛΑΜΠΟΥΡΝΟΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΑΤΖΑ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΑΤΖΑΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΑΤΖΑΣ-5-Πέλλα

ΑΛΑΤΖΙΔΗΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΑΤΖΙΔΗΣ-7-Κιλκίς

ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ-9-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΑΤΣΙΔΗΣ-6-Ημαθία

ΑΛΑΤΣΙΔΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΒΑΝΟΣ-11-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΒΑΝΟΣ-72-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΒΑΝΟΣ-8-Πέλλα

ΑΛΒΑΝΟΣ-46-Χαλκιδική

ΑΛΒΑΝΟΥ-9-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΒΑΝΟΥ-23-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΒΑΝΟΥ-8-Χαλκιδική

ΑΛΓΙΑΝΑΚΟΓΛΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ-5-Πέλλα

ΑΛΔΑΚΟΣ-5-Ημαθία

ΑΛΔΑΚΟΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΒΙΖΟΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΒΙΖΟΣ-5-Πέλλα

ΑΛΕΓΡΑΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΓΡΑΣ-7-Χαλκιδική

ΑΛΕΚΙΔΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΚΙΔΗΣ-5-Κιλκίς

ΑΛΕΚΟΓΛΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΚΟΖΟΓΛΟΥ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΚΟΖΟΓΛΟΥ-8-Πέλλα

ΑΛΕΚΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΚΤΟΡΙΔΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΑΚΗ-11-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΕΞΑΚΗ-19-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΑΚΗ-5-Χαλκιδική

ΑΛΕΞΑΚΗΣ-41-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΕΞΑΚΗΣ-53-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΑΚΗΣ-10-Χαλκιδική

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ-8-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ-22-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ-6-Κιλκίς

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-8-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-28-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-10-Χαλκιδική

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-18-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-78-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-8-Κιλκίς

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-11-Πέλλα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-38-Χαλκιδική

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ-14-Ημαθία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ-40-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ-167-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ-40-Κιλκίς

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ-48-Πέλλα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ-17-Πιερία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ-8-Χαλκιδική

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ-5-Ημαθία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ-13-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ-70-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ-18-Κιλκίς

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ-14-Πέλλα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ-13-Πιερία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ-7-Χαλκιδική

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-5-Ημαθία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-16-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-52-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-13-Πέλλα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-24-Χαλκιδική

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ-16-Ημαθία

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ-30-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ-119-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ-10-Κιλκίς

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ-14-Πέλλα

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ-24-Πιερία

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ-25-Χαλκιδική

ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-7-Ημαθία

ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-18-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-81-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-7-Κιλκίς

ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-16-Πιερία

ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-29-Χαλκιδική

ΑΛΕΞΙΔΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΙΝΑΚΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΕΞΙΝΑΚΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΙΟΥ-31-Ημαθία

ΑΛΕΞΙΟΥ-39-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΕΞΙΟΥ-194-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΙΟΥ-10-Κιλκίς

ΑΛΕΞΙΟΥ-34-Πέλλα

ΑΛΕΞΙΟΥ-39-Πιερία

ΑΛΕΞΙΟΥ-41-Χαλκιδική

ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ-9-Κιλκίς

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-26-Ημαθία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-10-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-62-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-16-Πιερία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-5-Χαλκιδική

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-11-Ημαθία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-23-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-5-Χαλκιδική

ΑΛΕΞΟΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΟΣ-13-Χαλκιδική

ΑΛΕΞΟΥΔΗ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ-19-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ-33-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ-13-Χαλκιδική

ΑΛΕΠΑΣ-8-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΕΠΑΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΠΙΔΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΠΛΙΩΤΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΤΡΑΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΤΡΑΣ-7-Χαλκιδική

ΑΛΕΥΡΑ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΕΥΡΑ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΥΡΑΣ-7-Ημαθία

ΑΛΕΥΡΑΣ-13-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΕΥΡΑΣ-33-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΥΡΑΣ-6-Κιλκίς

ΑΛΕΥΡΑΣ-5-Χαλκιδική

ΑΛΕΥΡΙΔΟΥ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΕΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΕΥΡΟΥΔΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΕΥΡΟΥΔΗΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΙΑΤΣΗΣ-5-Ημαθία

ΑΛΙΑΤΣΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΙΜΠΑΚΗΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΙΜΠΑΚΗΣ-8-Πέλλα

ΑΛΙΡΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΙΡΗΣ-7-Κιλκίς

ΑΛΛΙΟΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΛΙΟΣ-5-Κιλκίς

ΑΛΜΑΖΙΔΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΜΑΖΙΔΗΣ-6-Κιλκίς

ΑΛΜΑΛΗΣ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΜΑΛΗΣ-13-Πέλλα

ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ-6-Πέλλα

ΑΛΜΑΛΙΩΤΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΜΑΛΟΓΛΟΥ-7-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΜΑΛΟΓΛΟΥ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΜΑΣΙΔΗΣ-5-Ημαθία

ΑΛΜΑΣΙΔΗΣ-19-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΜΑΣΙΔΗΣ-14-Κιλκίς

ΑΛΜΑΣΙΔΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΜΑΣΙΔΟΥ-5-Κιλκίς

ΑΛΜΕΤΙΔΗΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΜΕΤΙΔΗΣ-7-Κιλκίς

ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΜΠΑΝΑΚΗΣ-6-Ημαθία

ΑΛΜΠΑΝΑΚΗΣ-16-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΜΠΑΝΑΚΗΣ-7-Κιλκίς

ΑΛΜΠΑΝΗ-7-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΜΠΑΝΗ-23-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΜΠΑΝΗ-7-Χαλκιδική

ΑΛΜΠΑΝΗΣ-11-Ημαθία

ΑΛΜΠΑΝΗΣ-29-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΜΠΑΝΗΣ-83-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΜΠΑΝΗΣ-14-Πέλλα

ΑΛΜΠΑΝΗΣ-9-Πιερία

ΑΛΜΠΑΝΗΣ-17-Χαλκιδική

ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ-10-Ημαθία

ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ-18-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ-36-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΜΠΑΝΟΥΔΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΜΠΑΝΟΥΔΗΣ-7-Πέλλα

ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΜΠΕΡΗΣ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΜΠΕΡΗΣ-13-Πιερία

ΑΛΜΥΡΑΣ-8-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΜΥΡΑΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΟΥΡΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΟΥΡΗΣ-6-Κιλκίς

ΑΛΟΥΤΖΑΝΙΔΗΣ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΟΥΤΖΑΝΙΔΗΣ-12-Πέλλα

ΑΛΠΑΝΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΤΑΝΤΣΙΔΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΤΑΝΤΣΙΔΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΤΗΣ-15-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΤΗΣ-6-Πέλλα

ΑΛΤΙΝΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΙΔΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΙΔΗΣ-8-Κιλκίς

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΙΔΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΙΔΟΥ-6-Κιλκίς

ΑΛΥΜΠΑΚΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΧΑΖΙΔΗΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΧΑΖΙΔΗΣ-9-Πιερία

ΑΛΧΑΖΙΔΟΥ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΛΧΑΖΙΔΟΥ-8-Πιερία

ΑΛΩΠΟΥΔΗΣ-21-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΛΩΠΟΥΔΗΣ-24-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ-21-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ-14-Πέλλα

ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΟΥ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΟΥ-5-Πέλλα

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ-32-Ημαθία

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ-21-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ-198-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ-71-Κιλκίς

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ-22-Πέλλα

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ-46-Πιερία

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ-6-Χαλκιδική

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-9-Ημαθία

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-13-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-98-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-44-Κιλκίς

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-12-Πέλλα

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-17-Πιερία

ΑΜΑΝΕΤΙΔΗΣ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΜΑΝΕΤΙΔΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΑΝΙΟΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΑΝΙΟΣ-6-Πιερία

ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ-8-Πέλλα

ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ-5-Χαλκιδική

ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ-50-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ-44-Πιερία

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ-9-Πιερία

ΑΜΕΡΑΝΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΕΡΑΝΗΣ-5-Χαλκιδική

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-32-Ημαθία

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-11-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-96-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-35-Κιλκίς

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-10-Πιερία

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-6-Χαλκιδική

ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ-15-Ημαθία

ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ-41-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ-14-Κιλκίς

ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ-7-Χαλκιδική

ΑΜΠΑΡΑΣ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΠΑΡΑΣ-17-Χαλκιδική

ΑΜΠΑΡΗ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΠΑΡΗΣ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΠΑΡΗΣ-16-Πέλλα

ΑΜΠΑΡΛΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΠΑΤΖΗ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΜΠΑΤΖΗ-22-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΠΑΤΖΗ-5-Κιλκίς

ΑΜΠΑΤΖΗ-7-Χαλκιδική

ΑΜΠΑΤΖΗΣ-9-Ημαθία

ΑΜΠΑΤΖΗΣ-9-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΜΠΑΤΖΗΣ-45-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΠΑΤΖΗΣ-14-Κιλκίς

ΑΜΠΑΤΖΗΣ-8-Χαλκιδική

ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ-6-Πέλλα

ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ-29-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ-8-Πέλλα

ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ-6-Πιερία

ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ-5-Χαλκιδική

ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ-22-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ-8-Πιερία

ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ-6-Χαλκιδική

ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ-28-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ-6-Πιερία

ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ-12-Χαλκιδική

ΑΜΠΕΛΑΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ-16-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ-32-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ-7-Πέλλα

ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ-5-Πιερία

ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ-5-Πέλλα

ΑΜΠΡΑΖΗ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΠΡΑΖΗΣ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΑΜΠΡΑΖΗΣ-7-Κιλκίς

ΑΜΠΡΑΖΗΣ-8-Πέλλα

ΑΜΠΡΙΚΙΔΗΣ-5-Ημαθία

ΑΜΠΡΙΚΙΔΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ-10-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ-19-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ-8-Χαλκιδική

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ-10-Χαλκιδική

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ-17-Χαλκιδική

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ-9-Κιλκίς

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-7-Ημαθία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-31-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-86-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-8-Πέλλα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-31-Πιερία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-9-Χαλκιδική

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-10-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-40-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-5-Πέλλα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-12-Πιερία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-11-Χαλκιδική

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-26-Ημαθία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-77-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-177-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-7-Κιλκίς

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-6-Πέλλα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-35-Πιερία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-26-Χαλκιδική

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗ-12-Χαλκιδική

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗΣ-8-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗΣ-26-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗΣ-16-Χαλκιδική

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ-13-Ημαθία

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ-12-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ-75-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ-13-Κιλκίς

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ-23-Πιερία

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ-13-Χαλκιδική

ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ-6-Ημαθία

ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ-29-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ-6-Κιλκίς

ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ-9-Πιερία

ΑΝΑΝΙΔΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΡΓΥΡΙΔΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΡΓΥΡΙΔΗΣ-5-Πέλλα

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-52-Ημαθία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-86-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-496-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-137-Κιλκίς

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-83-Πέλλα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-78-Πιερία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-60-Χαλκιδική

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-15-Ημαθία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-36-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-182-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-49-Κιλκίς

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-13-Πέλλα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-31-Πιερία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-38-Χαλκιδική

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-56-Ημαθία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-37-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-193-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-11-Κιλκίς

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-25-Πέλλα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-30-Πιερία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-34-Χαλκιδική

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-31-Ημαθία

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-16-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-55-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-6-Ημαθία

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-21-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-5-Χαλκιδική

ΑΝΑΣΤΟΣ-7-Ημαθία

ΑΝΑΣΤΟΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΣΤΟΥ-9-Ημαθία

ΑΝΑΣΤΟΥ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ-5-Πιερία

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ-7-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ-50-Ημαθία

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ-30-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ-236-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ-32-Κιλκίς

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ-80-Πέλλα

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ-12-Πιερία

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ-32-Χαλκιδική

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ-26-Ημαθία

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ-20-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ-95-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ-7-Κιλκίς

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ-14-Πέλλα

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ-24-Χαλκιδική

ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ-14-Ημαθία

ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ-25-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ-10-Κιλκίς

ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΟΥ-7-Ημαθία

ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΟΥ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ-5-Χαλκιδική

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-11-Ημαθία

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-19-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΕΟΥ-22-Ημαθία

ΑΝΔΡΕΟΥ-25-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΔΡΕΟΥ-115-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΕΟΥ-18-Πέλλα

ΑΝΔΡΕΟΥ-29-Πιερία

ΑΝΔΡΕΟΥ-17-Χαλκιδική

ΑΝΔΡΙΑ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΙΑ-8-Πιερία

ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΙΑΣ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΙΑΣ-17-Πιερία

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-5-Χαλκιδική

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ-16-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ-6-Πέλλα

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ-7-Ημαθία

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ-16-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ-7-Χαλκιδική

ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ-7-Ημαθία

ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ-5-Πέλλα

ΑΝΔΡΟΝΙΔΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ-10-Ημαθία

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ-7-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ-35-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ-10-Πέλλα

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ-5-Χαλκιδική

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ-5-Πέλλα

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ-19-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ-8-Πέλλα

ΑΝΔΡΟΝΟΓΛΟΥ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΟΝΟΓΛΟΥ-7-Πέλλα

ΑΝΔΡΟΥΔΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ-5-Πιερία

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ-7-Πέλλα

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΕΓΡΟΝΟΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΕΓΡΟΝΟΣ-6-Χαλκιδική

ΑΝΕΜΟΠΟΥΛΟΣ-7-Ημαθία

ΑΝΕΜΟΠΟΥΛΟΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΕΣΤΗ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΕΣΤΗΣ-5-Ημαθία

ΑΝΕΣΤΗΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ-11-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΘΑΚΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΘΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΘΙΜΙΔΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΘΙΜΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΘΙΤΣΗΣ-8-Ημαθία

ΑΝΘΙΤΣΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ-28-Ημαθία

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ-77-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ-6-Κιλκίς

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ-14-Πέλλα

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ-17-Πιερία

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ-7-Χαλκιδική

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-9-Ημαθία

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-23-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ-5-Ημαθία

ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ-15-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ-13-Κιλκίς

ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ-6-Κιλκίς

ΑΝΤΑΒΟΓΛΟΥ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΤΑΒΟΓΛΟΥ-8-Χαλκιδική

ΑΝΤΑΛΗΣ-7-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΤΑΛΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΤΑΡΑΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΤΖΕΛ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΤΙΚΑΤΖΙΔΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΤΙΦΑΚΟΣ-19-Ημαθία

ΑΝΤΙΦΑΚΟΣ-19-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΤΣΟΥ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΤΥΠΑ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΤΥΠΑΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΤΩΝΑΚΗ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΤΩΝΑΚΗ-8-Χαλκιδική

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-20-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-7-Χαλκιδική

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ-13-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-84-Ημαθία

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-94-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-404-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-73-Κιλκίς

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-68-Πέλλα

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-31-Πιερία

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-54-Χαλκιδική

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ-26-Ημαθία

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ-44-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ-173-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ-35-Κιλκίς

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ-21-Πέλλα

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ-15-Πιερία

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ-32-Χαλκιδική

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-54-Ημαθία

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-24-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-255-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-21-Κιλκίς

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-46-Πέλλα

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-29-Πιερία

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-81-Χαλκιδική

ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ-12-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ-18-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-34-Ημαθία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-64-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-16-Πιερία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-5-Χαλκιδική

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-7-Ημαθία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-24-Κεντρική Μακεδονία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-6-Πιερία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-6-Χαλκιδική

ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΞΑΒΙΔΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΞΑΒΙΔΗΣ-5-Πέλλα

ΑΞΙΩΤΗΣ-11-Ημαθία

ΑΞΙΩΤΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΞΙΩΤΗΣ-27-Κεντρική Μακεδονία

ΑΞΙΩΤΗΣ-7-Χαλκιδική

ΑΞΙΩΤΙΔΗΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΞΙΩΤΙΔΗΣ-7-Πέλλα

ΑΞΙΩΤΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΑΖΙΔΗΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΑΖΙΔΗΣ-5-Πέλλα

ΑΠΑΖΙΔΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΑΖΟΓΛΟΥ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΑΖΟΓΛΟΥ-8-Πέλλα

ΑΠΑΤΖΙΔΗΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΑΤΖΙΔΗΣ-6-Κιλκίς

ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ-30-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ-14-Κιλκίς

ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ-11-Πιερία

ΑΠΑΤΣΙΔΟΥ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΛΑΚΙΔΗΣ-5-Ημαθία

ΑΠΛΑΚΙΔΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΟΚΑΤΑΝΙΔΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΟΣΟΓΛΟΥ-6-Ημαθία

ΑΠΟΣΟΓΛΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ-7-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ-18-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ-5-Χαλκιδική

ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ-5-Χαλκιδική

ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ-8-Χαλκιδική

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-46-Ημαθία

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-87-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-359-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-78-Κιλκίς

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-70-Πέλλα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-37-Πιερία

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-41-Χαλκιδική

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ-25-Ημαθία

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ-44-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ-176-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ-40-Κιλκίς

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ-22-Πέλλα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ-13-Πιερία

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ-32-Χαλκιδική

ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΛΟΥ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-44-Ημαθία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-80-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-19-Πιερία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-12-Χαλκιδική

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-12-Ημαθία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-28-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-5-Πιερία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-5-Χαλκιδική

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-47-Ημαθία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-23-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-153-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-6-Κιλκίς

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-38-Πέλλα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-19-Πιερία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-20-Χαλκιδική

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ-5-Χαλκιδική

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ-11-Χαλκιδική

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΗ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΗ-9-Χαλκιδική

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΗΣ-17-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΗΣ-21-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ-9-Κιλκίς

ΑΡΑΒΑ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΑΒΑΣ-17-Ημαθία

ΑΡΑΒΑΣ-19-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΑΒΙΔΗΣ-26-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΑΒΙΔΗΣ-6-Κιλκίς

ΑΡΑΒΙΔΗΣ-18-Πιερία

ΑΡΑΒΙΔΟΥ-16-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΑΒΙΔΟΥ-5-Κιλκίς

ΑΡΑΒΙΔΟΥ-6-Πιερία

ΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣΛΗ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ-15-Ημαθία

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ-25-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ-94-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ-21-Κιλκίς

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ-10-Πέλλα

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ-8-Πιερία

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ-15-Χαλκιδική

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ-44-Ημαθία

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ-59-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ-236-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ-44-Κιλκίς

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ-33-Πέλλα

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ-21-Πιερία

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ-35-Χαλκιδική

ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΑΠΑΚΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΑΠΗ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΑΠΗΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΑΠΙΔΗΣ-7-Ημαθία

ΑΡΑΠΙΔΗΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΑΠΙΔΟΥ-6-Ημαθία

ΑΡΑΠΙΔΟΥ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ-9-Ημαθία

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ-13-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ-71-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ-5-Κιλκίς

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ-17-Πέλλα

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ-17-Πιερία

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ-10-Χαλκιδική

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ-18-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ-6-Χαλκιδική

ΑΡΒΑΝΙΤΗ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΡΒΑΝΙΤΗ-18-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΒΑΝΙΤΗ-7-Πιερία

ΑΡΒΑΝΙΤΗ-5-Χαλκιδική

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-16-Ημαθία

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-16-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-133-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-10-Κιλκίς

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-15-Πέλλα

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-25-Πιερία

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-51-Χαλκιδική

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ-19-Ημαθία

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ-25-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ-100-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ-26-Κιλκίς

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ-10-Πέλλα

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ-6-Πιερία

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ-14-Χαλκιδική

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ-19-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ-43-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ-7-Κιλκίς

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ-9-Χαλκιδική

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ-19-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ-5-Κιλκίς

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ-8-Πέλλα

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ-7-Ημαθία

ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ-16-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ-5-Χαλκιδική

ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ-5-Χαλκιδική

ΑΡΓΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-16-Ημαθία

ΑΡΓΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-16-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΓΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-5-Ημαθία

ΑΡΓΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΓΥΡΑΚΗ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ-6-Πέλλα

ΑΡΓΥΡΑΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΓΥΡΑΣ-5-Χαλκιδική

ΑΡΓΥΡΗΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΓΥΡΗΣ-6-Πιερία

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ-5-Ημαθία

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ-22-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ-51-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ-15-Πιερία

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ-8-Χαλκιδική

ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ-12-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ-24-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ-5-Πιερία

ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ-5-Πέλλα

ΑΡΓΥΡΙΟΥ-37-Ημαθία

ΑΡΓΥΡΙΟΥ-26-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΡΓΥΡΙΟΥ-129-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΓΥΡΙΟΥ-9-Κιλκίς

ΑΡΓΥΡΙΟΥ-29-Πέλλα

ΑΡΓΥΡΙΟΥ-10-Πιερία

ΑΡΓΥΡΙΟΥ-18-Χαλκιδική

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-45-Ημαθία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-16-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-179-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-21-Κιλκίς

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-18-Πέλλα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-53-Πιερία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-26-Χαλκιδική

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-13-Ημαθία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-10-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-65-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-5-Πέλλα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-15-Πιερία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-19-Χαλκιδική

ΑΡΓΥΡΟΣ-26-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΓΥΡΟΣ-21-Χαλκιδική

ΑΡΓΥΡΟΥ-18-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΓΥΡΟΥ-14-Χαλκιδική

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ-24-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ-18-Χαλκιδική

ΑΡΕΤΑΚΗΣ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΕΤΑΚΗΣ-11-Πέλλα

ΑΡΖΟΓΛΟΥ-5-Ημαθία

ΑΡΖΟΓΛΟΥ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΖΟΓΛΟΥ-8-Χαλκιδική

ΑΡΖΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΖΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ-6-Χαλκιδική

ΑΡΙΑΝΤΖΗΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΙΑΝΤΖΗΣ-9-Κιλκίς

ΑΡΙΔΑΣ-6-Ημαθία

ΑΡΙΔΑΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΙΖΑΝΗΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΙΖΑΝΗΣ-9-Κιλκίς

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ-7-Κιλκίς

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-7-Χαλκιδική

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΔΗΣ-15-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΔΗΣ-15-Χαλκιδική

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ-6-Πέλλα

ΑΡΚΟΥΔΑΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΚΟΥΔΑΣ-11-Κιλκίς

ΑΡΚΟΥΔΗΣ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΡΚΟΥΔΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΜΑΝΙΔΗΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΜΑΝΙΔΗΣ-12-Χαλκιδική

ΑΡΝΑΚΗΣ-8-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΡΝΑΚΗΣ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΝΑΚΗΣ-8-Πέλλα

ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΗΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΗΣ-8-Κιλκίς

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ-8-Χαλκιδική

ΑΡΟΥΤΖΙΔΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΣΕΝΑΣ-11-Ημαθία

ΑΡΣΕΝΑΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΣΕΝΗ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΣΕΝΗ-5-Πιερία

ΑΡΣΕΝΗ-6-Χαλκιδική

ΑΡΣΕΝΗΣ-19-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΣΕΝΗΣ-7-Πέλλα

ΑΡΣΕΝΗΣ-6-Πιερία

ΑΡΣΕΝΙΟΥ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΣΕΝΛΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΣΕΝΛΗΣ-5-Πέλλα

ΑΡΣΕΝΟΓΛΟΥ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΡΣΕΝΟΓΛΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΤΕΜΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ-9-Πέλλα

ΑΡΤΟΓΛΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΤΟΓΛΟΥ-5-Κιλκίς

ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ-6-Πέλλα

ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-9-Πέλλα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ-5-Πέλλα

ΑΡΧΟΝΤΗ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΧΟΝΤΗΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ-6-Κιλκίς

ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΧΟΝΤΟΓΛΟΥ-15-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΡΧΟΝΤΟΓΛΟΥ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΩΝΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΡΩΝΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΩΝΙΑΔΗΣ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΑΡΩΝΙΑΔΗΣ-11-Πιερία

ΑΣΑΝΙΩΤΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΑΡΒΕΛΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΑΡΒΕΛΗΣ-5-Πέλλα

ΑΣΑΡΙΔΗΣ-32-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΑΡΙΔΗΣ-24-Πιερία

ΑΣΑΡΙΔΟΥ-18-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΑΡΙΔΟΥ-14-Πιερία

ΑΣΑΡΤΖΗΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΑΡΤΖΗΣ-11-Κιλκίς

ΑΣΒΕΣΤΑ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΒΕΣΤΑ-6-Χαλκιδική

ΑΣΒΕΣΤΑΣ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΣΒΕΣΤΑΣ-24-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΒΕΣΤΑΣ-12-Χαλκιδική

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-16-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-6-Πέλλα

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΔΡΕΣ-8-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΣΔΡΕΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΗΜΑΚΙΔΗΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΗΜΑΚΙΔΗΣ-7-Κιλκίς

ΑΣΗΜΑΚΙΔΟΥ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΗΜΑΚΙΔΟΥ-7-Κιλκίς

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-5-Ημαθία

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΗΜΩΝΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΣΗΜΩΝΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΙΚΗ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΙΚΗ-5-Κιλκίς

ΑΣΙΚΗΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΙΚΗΣ-8-Κιλκίς

ΑΣΙΚΙΔΗΣ-13-Ημαθία

ΑΣΙΚΙΔΗΣ-15-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΚΗΤΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΛΑΝΗ-7-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΣΛΑΝΗ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΛΑΝΗΣ-10-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΣΛΑΝΗΣ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ-54-Ημαθία

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ-24-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ-257-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ-54-Κιλκίς

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ-53-Πέλλα

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ-57-Πιερία

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ-15-Χαλκιδική

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ-13-Ημαθία

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ-18-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ-107-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ-25-Κιλκίς

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ-15-Πέλλα

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ-24-Πιερία

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ-12-Χαλκιδική

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-20-Ημαθία

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-46-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-10-Πέλλα

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-6-Χαλκιδική

ΑΣΜΑΝΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΣΜΑΝΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΠΡΙΔΗΣ-9-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΣΠΡΙΔΗΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΤΑΡΤΖΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΣΤΑΡΤΖΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΤΕΙΟΠΟΥΛΟΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΤΕΙΟΠΟΥΛΟΣ-5-Χαλκιδική

ΑΣΤΕΡΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ-7-Χαλκιδική

ΑΣΤΕΡΙΑΔΟΥ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΤΕΡΙΑΔΟΥ-7-Χαλκιδική

ΑΣΤΕΡΙΟΥ-21-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΣΤΕΡΙΟΥ-67-Κεντρική Μακεδονία

ΑΣΤΕΡΙΟΥ-24-Πιερία

ΑΣΤΕΡΙΟΥ-21-Χαλκιδική

ΑΤΑΛΑΣΙΔΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΤΖΕΜΗ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΤΖΕΜΗ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΤΖΕΜΗΣ-11-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΤΖΕΜΗΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ-8-Ημαθία

ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ-25-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ-88-Κεντρική Μακεδονία

ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ-8-Κιλκίς

ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ-22-Πέλλα

ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ-12-Πιερία

ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ-13-Χαλκιδική

ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ-13-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ-40-Κεντρική Μακεδονία

ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ-9-Κιλκίς

ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ-9-Πέλλα

ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΤΣΑΛΑΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΤΣΑΛΑΣ-10-Κιλκίς

ΑΤΣΑΛΟΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΓΕΡΗ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΓΕΡΗ-5-Χαλκιδική

ΑΥΓΕΡΗΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΓΕΡΗΣ-6-Χαλκιδική

ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΗΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΗΣ-5-Κιλκίς

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-7-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-36-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-9-Πέλλα

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-15-Χαλκιδική

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-5-Χαλκιδική

ΑΥΓΕΡΟΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΥΓΕΡΟΣ-45-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΓΕΡΟΣ-36-Χαλκιδική

ΑΥΓΕΡΟΥ-16-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΓΕΡΟΥ-11-Χαλκιδική

ΑΥΓΕΤΙΔΗΣ-6-Ημαθία

ΑΥΓΕΤΙΔΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ-7-Κιλκίς

ΑΥΓΗΤΙΔΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΓΟΛΟΥΠΗ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΓΟΛΟΥΠΗ-8-Χαλκιδική

ΑΥΓΟΛΟΥΠΗΣ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΓΟΛΟΥΠΗΣ-12-Χαλκιδική

ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ-5-Πέλλα

ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ-16-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ-10-Πιερία

ΑΥΚΟΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΞΕΝΤΗ-6-Ημαθία

ΑΥΞΕΝΤΗ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΞΕΝΤΗΣ-8-Ημαθία

ΑΥΞΕΝΤΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΤΑΡΑΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΤΑΡΑΣ-6-Χαλκιδική

ΑΥΤΖΗΣ-9-Ημαθία

ΑΥΤΖΗΣ-7-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΥΤΖΗΣ-16-Κεντρική Μακεδονία

ΑΥΤΖΙΔΗΣ-9-Ημαθία

ΑΥΤΖΙΔΗΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΑΦΑΤΖΑΝΗΣ-9-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΦΑΤΖΑΝΗΣ-15-Κεντρική Μακεδονία

ΑΦΑΤΖΑΝΗΣ-6-Πιερία

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ-5-Χαλκιδική

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ-8-Ημαθία

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ-9-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ-46-Κεντρική Μακεδονία

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ-16-Κιλκίς

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ-10-Χαλκιδική

ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ-6-Ημαθία

ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ-24-Κεντρική Μακεδονία

ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ-14-Κιλκίς

ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΑΧΛΑΤΛΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΧΛΑΤΛΗΣ-5-Πιερία

ΑΧΤΙΝΟΥΔΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΑΧΤΙΝΟΥΔΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΧΤΣΗ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΒΑΜΗΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΒΑΜΗΣ-10-Κιλκίς

ΒΑΒΑΤΣΗ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΒΑΤΣΙΟΥΛΑΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΒΔΙΝΟΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΒΔΙΝΟΣ-9-Χαλκιδική

ΒΑΒΔΙΝΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΒΔΙΝΟΥ-5-Χαλκιδική

ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ-25-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ-15-Πέλλα

ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ-5-Κιλκίς

ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ-7-Πιερία

ΒΑΒΟΥΡΑΣ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΒΟΥΡΑΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΒΥΛΑΣ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΒΥΛΑΣ-14-Πιερία

ΒΑΓΓΕΛΑΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-8-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-7-Ημαθία

ΒΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΓΓΛΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΓΓΛΗΣ-7-Χαλκιδική

ΒΑΓΓΟΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΓΕΝΑ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΓΕΝΑΣ-9-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΓΕΝΑΣ-20-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΓΕΝΑΣ-9-Πιερία

ΒΑΓΙΑΝΝΗ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΓΙΑΝΝΗ-5-Χαλκιδική

ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ-5-Χαλκιδική

ΒΑΓΙΑΝΟΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΓΙΑΝΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΓΙΑΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΓΙΟΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΓΙΩΝΑ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΓΙΩΝΑ-14-Χαλκιδική

ΒΑΓΙΩΝΑΣ-40-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΓΙΩΝΑΣ-36-Χαλκιδική

ΒΑΓΟΥΡΔΗ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΓΟΥΡΔΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΓΟΥΡΔΗΣ-5-Πέλλα

ΒΑΔΑΣΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΔΑΣΗΣ-5-Πέλλα

ΒΑΔΟΛΑ-10-Ημαθία

ΒΑΔΟΛΑ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΔΟΛΑΣ-39-Ημαθία

ΒΑΔΟΛΑΣ-39-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΙΑΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΙΑΣ-6-Πιερία

ΒΑΙΔΗΣ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΙΔΗΣ-8-Πέλλα

ΒΑΙΔΗΣ-5-Πιερία

ΒΑΙΝΑ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΙΝΑΛΗΣ-11-Ημαθία

ΒΑΙΝΑΛΗΣ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΙΝΑΣ-23-Ημαθία

ΒΑΙΝΑΣ-53-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΙΝΑΣ-26-Πιερία

ΒΑΙΡΑΜΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΙΡΑΜΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΙΡΑΜΙΔΗΣ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΙΡΑΜΙΔΗΣ-6-Πέλλα

ΒΑΙΡΑΜΙΔΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΙΡΛΗΣ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΙΡΛΗΣ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΙΡΛΗΣ-6-Πέλλα

ΒΑΙΤΣΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-12-Πιερία

ΒΑΚΑΛΑΚΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΚΑΛΑΚΗΣ-6-Πέλλα

ΒΑΚΑΛΗ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΚΑΛΗ-5-Χαλκιδική

ΒΑΚΑΛΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΚΑΛΗΣ-30-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΚΑΛΗΣ-7-Πιερία

ΒΑΚΑΛΗΣ-10-Χαλκιδική

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-15-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-6-Χαλκιδική

ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΚΑΛΟΥΔΗΣ-22-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΚΑΛΟΥΔΗΣ-15-Κιλκίς

ΒΑΚΑΛΦΩΤΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΚΑΛΦΩΤΗΣ-5-Πέλλα

ΒΑΚΙΑΝΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΚΙΡΛΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΚΙΡΛΗΣ-5-Κιλκίς

ΒΑΚΙΡΤΖΙΔΕΛΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΚΙΡΤΖΙΔΕΛΗΣ-5-Πέλλα

ΒΑΚΛΑΒΑΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΚΛΑΒΑΣ-5-Πιερία

ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ-7-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΑΒΑΝΗ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΛΑΒΑΝΗ-25-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΑΒΑΝΗ-5-Πέλλα

ΒΑΛΑΒΑΝΗ-6-Χαλκιδική

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ-9-Ημαθία

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ-16-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ-61-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ-9-Κιλκίς

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ-10-Πέλλα

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ-8-Πιερία

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ-9-Χαλκιδική

ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ-5-Ημαθία

ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ-9-Χαλκιδική

ΒΑΛΑΣΑΚΗ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΑΣΑΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΑΣΗ-10-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΛΑΣΗ-18-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΑΣΗ-6-Χαλκιδική

ΒΑΛΑΣΗΣ-37-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΑΣΗΣ-5-Κιλκίς

ΒΑΛΑΣΗΣ-8-Πέλλα

ΒΑΛΑΣΗΣ-19-Χαλκιδική

ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ-25-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ-12-Πέλλα

ΒΑΛΑΣΙΑΔΟΥ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΙΑΝΟΣ-16-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΙΑΝΟΣ-13-Χαλκιδική

ΒΑΛΙΑΝΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΙΩΤΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΙΩΤΗΣ-5-Πιερία

ΒΑΛΚΑΝΑΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΚΑΝΗ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΚΑΝΗΣ-20-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΚΑΝΗΣ-8-Κιλκίς

ΒΑΛΚΑΝΙΔΗΣ-9-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΛΚΑΝΙΔΗΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΚΑΝΟΣ-5-Ημαθία

ΒΑΛΚΑΝΟΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΜΑ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΜΑΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΝΑΡΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΝΑΡΗΣ-5-Πέλλα

ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ-9-Χαλκιδική

ΒΑΛΣΑΜΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ-7-Ημαθία

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ-8-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ-32-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ-6-Κιλκίς

ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-11-Ημαθία

ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-16-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-5-Ημαθία

ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ-8-Ημαθία

ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ-6-Πέλλα

ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΜΒΑΚΑ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΜΒΑΚΑ-8-Χαλκιδική

ΒΑΜΒΑΚΑΣ-33-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΜΒΑΚΑΣ-26-Χαλκιδική

ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ-38-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ-12-Κιλκίς

ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ-11-Πέλλα

ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ-9-Πιερία

ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ-6-Πέλλα

ΒΑΜΒΑΚΟΓΛΟΥ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΜΒΑΚΟΓΛΟΥ-6-Χαλκιδική

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΜΒΑΚΟΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΜΒΑΚΟΣ-5-Πιερία

ΒΑΜΒΑΤΗΡΑΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΜΒΑΤΗΡΑΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΜΒΙΝΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΝΗ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΝΗΣ-8-Ημαθία

ΒΑΝΗΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΝΤΟΥΛΗΣ-8-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΝΤΟΥΛΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΝΤΣΗ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΝΤΣΗ-6-Πέλλα

ΒΑΝΤΣΗΣ-8-Ημαθία

ΒΑΝΤΣΗΣ-22-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΝΤΣΗΣ-12-Πέλλα

ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗ-7-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗΣ-25-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗΣ-30-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΞΕΒΑΝΗ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ-5-Πέλλα

ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ-9-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΑΓΚΑ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΑΓΚΑΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΑΓΚΑΣ-9-Πιερία

ΒΑΡΑΚΛΗΣ-24-Ημαθία

ΒΑΡΑΚΛΗΣ-24-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΑΝΟΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΑΝΟΣ-6-Χαλκιδική

ΒΑΡΒΑΛΙΟΣ-7-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΡΒΑΛΙΟΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΒΑΛΙΟΥ-10-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΡΒΑΛΙΟΥ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΒΑΡΑΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΒΑΡΑΣ-6-Πέλλα

ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ-5-Πιερία

ΒΑΡΒΑΡΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΒΑΡΗΣ-5-Χαλκιδική

ΒΑΡΒΑΡΙΩΤΗΣ-16-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΒΑΡΙΩΤΗΣ-15-Χαλκιδική

ΒΑΡΒΑΡΙΩΤΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΒΕΡΗ-5-Ημαθία

ΒΑΡΒΕΡΗ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΒΕΡΗΣ-14-Ημαθία

ΒΑΡΒΕΡΗΣ-19-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΒΕΣΙΩΤΗΣ-7-Ημαθία

ΒΑΡΒΕΣΙΩΤΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΒΟΥΤΗΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ-8-Χαλκιδική

ΒΑΡΔΑΚΑΣ-15-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΔΑΚΑΣ-8-Πιερία

ΒΑΡΔΑΚΗΣ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΔΑΚΗΣ-5-Κιλκίς

ΒΑΡΔΑΛΗΣ-11-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΡΔΑΛΗΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΔΑΡΗ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΔΑΡΗ-5-Πέλλα

ΒΑΡΔΑΡΗΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΔΑΡΗΣ-11-Πέλλα

ΒΑΡΕΛΑ-22-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΕΛΑ-11-Πέλλα

ΒΑΡΕΛΑΣ-6-Ημαθία

ΒΑΡΕΛΑΣ-8-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΡΕΛΑΣ-48-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΕΛΑΣ-24-Πέλλα

ΒΑΡΕΛΑΣ-7-Χαλκιδική

ΒΑΡΖΩΚΑΣ-7-Ημαθία

ΒΑΡΖΩΚΑΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ-13-Ημαθία

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ-5-Ημαθία

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΚΑΣ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΡΚΑΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΛΑΜΗ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΛΑΜΗΣ-12-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΡΛΑΜΗΣ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΜΑΖΗΣ-32-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΜΑΖΗΣ-30-Πιερία

ΒΑΡΝΑΒΑΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΝΑΛΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΝΑΣ-20-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΝΑΣ-20-Πιερία

ΒΑΡΟΥΣΙΑΔΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΡΟΥΣΙΑΔΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΟΥΤΑΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΟΥΤΑΣ-5-Πιερία

ΒΑΡΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-6-Πέλλα

ΒΑΡΣΑΜΑ-10-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΡΣΑΜΑ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΣΑΜΑΣ-9-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΡΣΑΜΑΣ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΣΑΜΗ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΣΑΜΗ-5-Χαλκιδική

ΒΑΡΣΑΜΗΣ-8-Ημαθία

ΒΑΡΣΑΜΗΣ-8-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΡΣΑΜΗΣ-29-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΣΑΜΗΣ-12-Χαλκιδική

ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ-9-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ-18-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ-6-Χαλκιδική

ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ-7-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-23-Ημαθία

ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-25-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-5-Ημαθία

ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ-10-Πέλλα

ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ-11-Πιερία

ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ-6-Πιερία

ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΡΥΤΙΜΟΥ-5-Ημαθία

ΒΑΡΥΤΙΜΟΥ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΒΑΝΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΣΒΑΝΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΔΑΡΗΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΔΑΡΗΣ-13-Πέλλα

ΒΑΣΔΕΚΗ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΔΕΚΗΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΑΔΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΑ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ-7-Ημαθία

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΑΚΗ-7-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΣΙΛΑΚΗ-26-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΑΚΗ-14-Χαλκιδική

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-12-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-65-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-6-Πιερία

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-39-Χαλκιδική

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ-20-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ-9-Κιλκίς

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ-5-Πέλλα

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΑΣ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΣΙΛΑΣ-40-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΑΣ-15-Πιερία

ΒΑΣΙΛΑΣ-19-Χαλκιδική

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-89-Ημαθία

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-89-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-615-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-108-Κιλκίς

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-138-Πέλλα

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-97-Πιερία

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-94-Χαλκιδική

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ-38-Ημαθία

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ-50-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ-256-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ-46-Κιλκίς

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ-31-Πέλλα

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ-36-Πιερία

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ-55-Χαλκιδική

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-76-Ημαθία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-44-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-218-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-9-Κιλκίς

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-17-Πέλλα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-40-Πιερία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-32-Χαλκιδική

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ-17-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ-43-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ-24-Χαλκιδική

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-7-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-20-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-12-Χαλκιδική

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΔΗ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΔΗΣ-8-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΔΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ-23-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ-7-Χαλκιδική

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-34-Ημαθία

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-7-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-68-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-11-Πιερία

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-12-Χαλκιδική

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-15-Ημαθία

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-27-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΟΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΟΥΔΑΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΟΥΔΑΣ-6-Χαλκιδική

ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ-6-Πέλλα

ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ-8-Ημαθία

ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ-9-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ-40-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ-16-Πέλλα

ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ-6-Χαλκιδική

ΒΑΣΙΛΤΣΗΣ-5-Ημαθία

ΒΑΣΙΛΤΣΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΟΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΣΙΟΣ-24-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΟΣ-8-Πέλλα

ΒΑΣΙΟΣ-11-Χαλκιδική

ΒΑΣΙΟΥ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ-17-Πιερία

ΒΑΣΟΓΛΟΥ-5-Ημαθία

ΒΑΣΟΓΛΟΥ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΣΙΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΣΟΣ-5-Ημαθία

ΒΑΣΣΟΣ-19-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΣΟΣ-7-Πιερία

ΒΑΣΣΟΥ-5-Ημαθία

ΒΑΣΣΟΥ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΣΟΥ-6-Πιερία

ΒΑΣΤΑΖΟΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΣΤΑΖΟΣ-11-Πιερία

ΒΑΤΑΛΗΣ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΤΑΛΗΣ-15-Χαλκιδική

ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ-7-Κιλκίς

ΒΑΤΑΝΤΖΗ-6-Ημαθία

ΒΑΤΑΝΤΖΗ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΤΑΝΤΖΗΣ-9-Ημαθία

ΒΑΤΑΝΤΖΗΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΤΖΑΚΑ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΤΖΑΚΑ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΤΖΟΛΑ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΤΖΟΛΑ-5-Χαλκιδική

ΒΑΤΖΟΛΑΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΤΖΟΛΑΣ-11-Χαλκιδική

ΒΑΤΟΥΣΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΤΟΥΣΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΤΟΥΣΙΑΔΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΤΟΥΣΙΑΔΗΣ-5-Πιερία

ΒΑΤΣΗΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΤΣΗΣ-8-Πέλλα

ΒΑΤΣΟΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΤΣΟΣ-8-Κιλκίς

ΒΑΤΣΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΤΣΟΥ-5-Κιλκίς

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ-12-Ημαθία

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ-29-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ-97-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ-18-Κιλκίς

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ-14-Πέλλα

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ-5-Πιερία

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ-19-Χαλκιδική

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ-6-Ημαθία

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ-27-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ-64-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ-9-Κιλκίς

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ-15-Χαλκιδική

ΒΑΦΕΙΔΗΣ-16-Ημαθία

ΒΑΦΕΙΔΗΣ-34-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΦΕΙΔΗΣ-6-Πέλλα

ΒΑΦΕΙΔΗΣ-7-Χαλκιδική

ΒΑΦΕΙΔΟΥ-14-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΧΑΡΕΛΗΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΧΑΡΕΛΗΣ-8-Κιλκίς

ΒΑΧΑΡΟΓΛΟΥ-10-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΑΧΑΡΟΓΛΟΥ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΖΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΖΥΝΙΑΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΖΥΝΙΑΣ-5-Χαλκιδική

ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ-9-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΖΥΡΗ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΖΥΡΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΖΥΡΙΔΗΣ-22-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΖΥΡΙΔΗΣ-21-Πέλλα

ΒΕΖΥΡΙΔΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΖΥΡΙΔΟΥ-6-Πέλλα

ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΖΥΡΤΖΟΓΛΟΥ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΙΟΣ-5-Ημαθία

ΒΕΙΟΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΚΗ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΚΗ-6-Χαλκιδική

ΒΕΚΗΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΚΗΣ-11-Χαλκιδική

ΒΕΚΙΑΡΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΛΑΛΗΣ-7-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΕΛΑΛΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΛΕΝΤΖΑ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ-18-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ-7-Πιερία

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ-10-Χαλκιδική

ΒΕΛΕΝΤΣΑΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΛΙΑΔΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΛΙΑΝΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΛΙΚΟΥΔΗΣ-6-Ημαθία

ΒΕΛΙΚΟΥΔΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΣ-12-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΣ-12-Πιερία

ΒΕΛΚΟΠΟΥΛΟΣ-8-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΕΛΚΟΠΟΥΛΟΣ-16-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΛΚΟΣ-13-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΕΛΚΟΣ-34-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΛΚΟΣ-8-Κιλκίς

ΒΕΛΚΟΣ-11-Πέλλα

ΒΕΛΚΟΥ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΛΛΗ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΛΛΗΣ-20-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΛΛΗΣ-16-Πιερία

ΒΕΛΛΙΔΗΣ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΛΛΙΟΣ-22-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΛΛΙΟΣ-13-Κιλκίς

ΒΕΛΛΙΟΣ-8-Χαλκιδική

ΒΕΛΛΙΟΥ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΛΛΙΟΥ-5-Κιλκίς

ΒΕΛΩΝΗ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΛΩΝΗΣ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΕΛΩΝΗΣ-22-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΛΩΝΗΣ-16-Πιερία

ΒΕΝΕΤΗ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΝΕΤΗΣ-6-Ημαθία

ΒΕΝΕΤΗΣ-22-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΝΕΤΗΣ-8-Πιερία

ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ-10-Ημαθία

ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑΚΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑΚΗΣ-5-Χαλκιδική

ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ-28-Ημαθία

ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ-29-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΝΙΩΤΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΕΝΙΩΤΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΝΟΣ-16-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΝΟΣ-15-Πέλλα

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ-7-Κιλκίς

ΒΕΡΑΝΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΑΝΗΣ-6-Κιλκίς

ΒΕΡΒΑΤΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΒΑΤΗΣ-6-Χαλκιδική

ΒΕΡΒΕΛΙΔΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΒΕΡΗ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΒΕΡΗΣ-11-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ-17-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ-5-Πιερία

ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΒΙΤΗΣ-13-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΕΡΒΙΤΗΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΓΑΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΓΑΣ-6-Πιερία

ΒΕΡΓΕΤΙΔΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΓΕΤΙΔΗΣ-6-Κιλκίς

ΒΕΡΓΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΓΙΔΗΣ-13-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΓΙΔΗΣ-6-Κιλκίς

ΒΕΡΓΙΔΟΥ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΓΙΝΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΓΙΝΗΣ-6-Χαλκιδική

ΒΕΡΓΙΩΤΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΓΟΣ-22-Ημαθία

ΒΕΡΓΟΣ-54-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΓΟΣ-17-Πέλλα

ΒΕΡΓΟΣ-7-Πιερία

ΒΕΡΓΟΥ-5-Ημαθία

ΒΕΡΓΟΥ-5-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΕΡΓΟΥ-19-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΔΙΚΟΠΛΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΔΙΚΟΠΛΗΣ-6-Πέλλα

ΒΕΡΙΚΟΥΚΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΙΚΟΥΚΗΣ-5-Πέλλα

ΒΕΡΟΠΛΙΔΗΣ-6-Θεσσαλονίκη (χωριά)

ΒΕΡΟΠΛΙΔΗΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΡΟΙΑΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΡΟΙΑΣ-5-Πιερία

ΒΕΡΡΟΙΩΤΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΡΟΙΩΤΗΣ-7-Χαλκιδική

ΒΕΡΡΟΣ-31-Ημαθία

ΒΕΡΡΟΣ-35-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΥΚΟΥΚΗΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΡΥΚΟΥΚΗΣ-7-Πέλλα

ΒΕΣΚΟΣ-25-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΣΚΟΣ-22-Πέλλα

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-9-Ημαθία

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-9-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΤΣΟΣ-7-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΤΣΟΣ-7-Πιερία

ΒΕΤΤΑΣ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΤΤΗΣ-5-Κεντρική Μακεδονία

ΒΕΤΤΗΣ-5-Κιλκίς

ΒΗΚΑ-6-Κεντρική Μακεδονία

ΒΗΤΟΣ-9-Ημαθία

ΒΗΤΟΣ-10-Κεντρική Μακεδονία

ΒΙΔΑΛΗ-8-Κεντρική Μακεδονία

ΒΙΔΑΛΗ-5-Χαλκιδική

ΒΙΔΑΛΗΣ-5-