Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Λεξικό θεματικό της λαογραφίας -- 34. αγωγιάτης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Λεξικό θεματικό της λαογραφίας -- 34. αγωγιάτης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Λεξικό θεματικό της λαογραφίας -- 34. αγωγιάτης

 

 

Λεξικό θεματικό της λαογραφίας

34. αγωγιάτης

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

 
Για εισαγωγικά και επιμέρους βλ.

Πελοπόννησος: Ρωμαίικα του Μοριά ή διαλεκτικά της Πελοποννήσου

Ρούμελη: Η ρωμαίικη γλώσσα μεταξύ Κορινθιακού και Καστοριάς

 

 

αγώγι || Πελοπόννησος: το αγώγι [Καστρί, Πιάνα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το αγώι [Δολιανά, Τρόπαια]. || Ρούμελη: το αγώι [Πάργα] | του αγώι [Σιάτιστα] | του αγώγ [Γέρμας].

αγωγιάτης || Πελοπόννησος: ο αγωγιάτης [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Δολιανά, Καστρί, Ροεινό] | ο γωγιάτης [Προάστιο] | ο αγωγιάτα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: ο αγωγιάτης [Θαρούνια, Πάργα] | ου αγουγιάτς [Αμφίκλεια, Χουλιαράδες] | ου αγουιάτς [Μελισσουργοί, Σιάτιστα] | ι αγουιάτς [Μηλίνα] | ου κιραντζής [Σιάτιστα] | ου κιρατζής [Σιάτιστα, Χρυσή] | ι κιραντζής [Κανάλια].

αμπαές / από τραγόμαλλο, τις έβαζαν το χειμώνα στα καπούλια των ζώων (για να μην κρυώνουν) || Ρούμελη: οι αμπαές [Δραμεσιοί].

άτι / βαρβάτο άλογο (ALE, Buck list) || Πελοπόννησος: το άτι [Σκεπαστό] | το βαρβάτο [Σπαρτιά]. || Ρούμελη: του ατς [Σιάτιστα] | το βαρβάτο [Πάργα].

γαϊδουρομούλαρα || Πελοπόννησος: τα γαϊδουρομούλαρα [Άγιος Δημήτριος, Πέρα Μέλανα].

δέμα || Πελοπόννησος: το δέμα [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Καλούσι, Λεβίδι]. || Ρούμελη: το δέμα [Τσαμαντάς] | του δέμα [Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Κανάλια, Λιλαία, Σιάτιστα, Τιθορέα, Χρυσοβίτσα] | του βαντάκ [Γραμματικού].

ίγκλα / το λουρί του σαμαριού που περνάει κάτω από την κοιλιά του ζώου || Πελοπόννησος: η ίγκλα [Αλποχώρι, Δολιανά] | α δίγκα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η ίγκλα [Δολό, Έλατος, Κανάλια, Μηλίνα, Πάργα, Σιάτιστα, Σταγιάδες] | η νίγκλα [Μέγαρα] | η ζώστρα [Πάργα].

καβαλίνα || Πελοπόννησος: η καβαλίνα [Τσέρια] | η γκαβαλίνα [Προάστιο, Σκεπαστό] | το γκάβαλο [Άγιος Δημήτριος, Κανδήλα, Προάστιο] | α καβελίνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η καβαλίνα [Πάργα] | η γκαβαλίνα [Έλατος, Σταγιάδες].

καμουτσίκι || Πελοπόννησος: το καμουτσίκι [Σκεπαστό] | το καμτσίκι [Κρέστενα] | το καμουτσί [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Κανδήλα, Μυγδαλιά, Νεοχώρι] | το καμουτζί [Κρέστενα]. || Ρούμελη: το καμτσίκι [Δελβινάκι, Πάργα] | το καμπτσίκι [Τσαμαντάς] | του καμτσίκ [Κανάλια, Σιάτιστα] | του καμτσί [Ραψάνη, Στροφυλιά].

καπιστράνα || Πελοπόννησος: η καπιστράνα [Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Νεοχώρι, Σπαρτιά] | η καπιστράδα [Καστρί] | η καπιστριάνα [Λαγκάδια, Μυγδαλιά, Παραδείσια]. || Ρούμελη: η καπιστράνα [Θαρούνια, Κανάλια, Μέγαρα, Πάργα, Τιθορέα] | η καπστράνα [Γραμματικού, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μηλίνα].

καπίστρι / το σκοινί της καπιστράνας || Πελοπόννησος: το καπίστρι [Βρέσθενα, Δολιανά, Ελληνίτσα, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Προάστιο, Στεμνίτσα] | το κακίστρι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το κακίσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το καπίστρι [Δελβινάκι, Μέγαρα, Πάργα, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | του καπίστρ [Γέρμας, Γουριά, Έλατος, Κανάλια, Μασχολούρι, Μεσούντα, Μηλίνα, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Τσουκαλάδες, Χρυσή] | η συρταριά [Έλατος].

καραβάνι || Ρούμελη: του καραβάν [Μεσούντα].

κολάνι / το πίσω λουρί του σαμαριού || Πελοπόννησος: το κολάνι [Καρυά] | το κολιάνι [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: το μπαλντούμι [Δολό, Πάργα] | η ουπτσιά [Σιάτιστα] | του κουσκούν [Έλατος, Σταγιάδες, Χρυσή].

κοτσάκι / προεξοχή του σαμαριού || Ρούμελη: του κουτσάκ [Έλατος, Μεσούντα] | του κλουτσάκ [Χρυσή].

μεσογόμι / το μεσαίο φόρτωμα στο υποζύγιο || Πελοπόννησος: το μεσογόμι [Κέρτεζη, Λαγκάδια] | το μισογόμι [Αμπελιώνα, Καστρί, Λαγκάδια, Ρούτσι] | το απανωγόμι [Άγιος Δημήτριος, Κανδήλα] | το πανωγόμι [Κανδήλα, Λυγουριό, Πάκια, Πιάνα] | το παναγόνι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το μισογόνι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το πανωγόμι [Μέγαρα].

μουλαράς || Πελοπόννησος: ο μουλαράς [Άγιος Δημήτριος].

μπινέκι / το καλό άλογο που καβαλούσε ο Ρούμελη: του μπινέκ [Σιάτιστα].

ξυλοσέλια / τα ξύλινα κομμάτια του σαμαριού || Ρούμελη: τα ξλουσέλια [Λιλαία].

ξύστρα / άλογου (ALE) || Πελοπόννησος: η ξέστρα [Λυγουριό]. || Ρούμελη: η ξύστρα [Πάργα] | του ξυστρί [Μασχολούρι, Ραψάνη] | του ξτρι [Αγία Παρασκευή, Έλατος, Σιάτιστα] | του κασαΐ [Έλατος].

παΐδες / του σαμαριού || Πελοπόννησος: οι παΐδες [Δολιανά] | οι σαμαροπαΐδες [Βρέσθενα]. || Ρούμελη: οι παΐδες [Πάργα] | οι παΐδις [Μηλίνα, Σιάτιστα, Χρυσή] | τα παΐδια [Έλατος].

πέταλο || Πελοπόννησος: το πέταλο [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Βρέσθενα, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | το πέταλε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το πέταλο [Δελβινάκι, Μέγαρα, Τσαμαντάς] | του πέταλου [Άγιος, Γέρμας, Μακρινή, Πρέβεζα, Σιάτιστα].

πεταλόπροκα || Πελοπόννησος: τα πεταλόπροκα [Δολιανά]. || Ρούμελη: του λαγουκάρφ [Έλατος].

πετάλωμα || Πελοπόννησος: το πετάλωμα [Άγιος Δημήτριος] | το καλίγουμα [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: το καλίγωμα [Μέγαρα] | του καλίγουμα [Κανάλια] | το καλίβωμα [Πάργα].

σαμάρι || Πελοπόννησος: το σαμάρι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελάτη, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τσέρια] | το σεμάρι [Πέρα Μέλανα] | το σεμάζι [Πέρα Μέλανα] | το σιμάρι [Πέρα Μέλανα] | το σιμάζι [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: το σαμάρι [Δελβινάκι, Δολό, Θαρούνια, Μέγαρα, Σταυροδρόμι, Ωραιόκαστρο] | του σαμάρ [Αγιά, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γραμματικού, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσή, Χρυσοβίτσα].

σαμαροτριχιά || Ρούμελη: η σαμαρουτριχιά [Γουριά, Μηλίνα].

σέλα || Πελοπόννησος: η σέλα [Ελάτη, Μαγούλα, Σαρακίνι, Σπαρτιά] | α σέα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η σέλα [Αγία Παρασκευή, Γέρμας, Γουριά, Κανάλια, Μέγαρα, Σιάτιστα].

σπιρούνια || Πελοπόννησος: τα σπιρούνια [Καρυά].

στρωματιά / η εσωτερική επένδυση του σαμαριού || Ρούμελη: η στρουματιά [Λιλαία].

φορτοτριχιά || Πελοπόννησος: η φορτοτριχιά [Καστρί].

φόρτωμα / υποζυγίου || Πελοπόννησος: το φόρτωμα [Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελάτη, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Τσέρια] | το γουμάρι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το γουμάζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το πότσουμα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το φόρτωμα [Δελβινάκι, Μέγαρα, Τσαμαντάς] | του φόρτουμα [Αγιά, Άγιος, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γουριά, Δαύλεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρολίβαδο, Μεσούντα, Μηλίνα, Πλατύστομο, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Χρυσή, Χρυσοβίτσα] | του φουρτιό [Έλατος] | η ντάτσκα [Έλατος].

φορτωτήρα / σύνεργο για το φόρτωμα του υποζυγίου || Ρούμελη: η φουρτουτήρα [Έλατος, Μηλίνα, Σταγιάδες].

χαλινάρι || Πελοπόννησος: το χαλινάρι [Μαγούλα , Σπαρτιά]. || Ρούμελη: του χαλινάρ [Γουριά] | το γκέμι [Μέγαρα] | του γκεμ [Γουριά, Σιάτιστα, Χρυσή].

χάμουρα / ηνία || Ρούμελη: τα χάμουρα [Μασχολούρι].

χοντρικό / υποζύγιο || Πελοπόννησος: το χοντρικό [Ρούτσι]. || Ρούμελη: του χουντρό [Μηλίνα, Χουλιαράδες] | του φουρτιάτκου [Δραμεσιοί, Χουλιαράδες].