Τα ονόματα των πουλιών στην Ελλάδα

 

 

Τα ονόματα των πουλιών στην Ελλάδα

 

δημοτικές και διαλεκτικές ονομασίες

 

Δημήτρη Λιθοξόου

πρώτη δημοσίευση 1998

αναθεώρηση 12.1.2022

 

 Acanthis cannabina

καρπολιναρίτης, μουρότσιχλα, φανέτοAccipiter brevipes

γεράκι, σαΐνι

Accipiter gentilis

ξεφτέρι, περδικογέρακο, περδικοσάινο, σαΐνιAccipiter nisus

γεράκι, ξεφτέρι, τσιχλογέρακαςAcrocephalus
arundinaceus

διπλόπουλοAegithalos caudatus

γυφτοπούλα, καλόγερος, μακρονούρης
Aegolius funeveus

χαροπούλι
Aegypius monachus

λυκόρνιο, μαυρόγυπας, σκανίτηςAlauda arvensis

ασκορδαλός, βλαχούλα, βουλουσύρ, γέροντας, γλιγλίρα, γρίβας, γριβίτσα, ζαραβέλι, κατσουλιέρης, κορυδαλλός, κορυδαλός, ντόντα, ντόντολα, ντοντρίνα, ντοτρίνα, σιταράς, σιταρήθρα, σιταρίτης, σκορδαλός, σπερδουκλόπουλα, σταρήθρα, τόντολα, τρουλίτης, τσαρίθρα, τσουτσούλιαντροςAlcedo atthis ispida

ανακλίδα, βασιλάκης, βασιλάκι, βασιλάκικο, βασιλάκος, βασίλι, βασιλιάς, βασιλικάδι, βασιλισκάδι, βασιλοπούλι, βασλουπούλ, γαλάσι, γιαλάτσι, γιαλοδρόμος, γιαλοπούλι, γιαλουδρόμους, γιαλουπούλ, γλαρόνι, θαλασσοπέρδικα, θαλασσοπούλι, θαλασσοχαραχτίδα, μαρτίνι, μπιρκιπίλι της θάλασσας, μπιρπίλι της θάλασσας, νεροπούλι, πασιδόνα, σαρδελοφάγος, τσιμπολόγος, ψαροκιουκιουρέλα, ψαροκλίδα, ψαρολόγι, ψαρολόι, ψαροπούλι, ψαροφάγος

Alectoris chukar

περδίκιAlectoris graeca

πέρδικα, πετροπέρδικαθαλασσοπάπι, θαλασσόπαπια, κιλκιρίκι, κιλκουϊρούκι, μαυρονούρα, σουβλακίδα, σουβλοκώλα, σουβλοκώλι, σουβλοπάπι, σουβλόπαπια, σουφλοκώλι, σφηνοκώλα, τσουφλοκώλα, χελιδονάτη, χελιδονούρα, χελιδονωτό, χελιφωνούρα, ψαλιδάς, ψαλιδονούρα, ψαλιδωτόAnas clypeata

κασικτσής, κουταλάς, κουταλομύτα, κουταλόπαπια, ντουρντούσα, παπατσούρα, τουμπανέλα, τουμπανέλι, φουλντούκι, χουλιάρα, χουλιαράς, χουλιαροπάπι, χουλιαρόπαπια, χουλιαρούAnas crecca

γελαντζούλι, γεραλέος, γεραντζούλι, γερατζόλι, γερατζούλι, γεροντάκι, ζαθόπαπια, ζαμπούρι, ζαριόνι, ζαροπάπι, ζαρόπαπια, κακανάρι, καρκαμπάς, καρκαρίδι, κιρκίρι, κολοβούτι, μικροπαπί, μικροπάπι, μικρόπαπια, μπεχράκι, μπεχρί, μπέχρο, παπιόνι, παπίρι, σαρσέλα, σαρσελίνα, σγαντζίδι, σγαντζούρι, σορσορόλι, φασκάςAnas penelope

ζάρα, καρκάρι, κοκκινοκέφαλη, μπάλι, μπάλια, μπάλιο, μπαλούλι, σουστάρι, σφυριχίδρα, σφυριχτάρι, φίος, φιστόνιαγριόπαπια, βασιλογέρμανο, βοσκάς, γερμάνι, γες, γεσηλμπάση, γεσίλι, γέσιος, ερμάνι, ζέκος, ζήκος, ισίλι, καθαρά, καθαροπάπι, καθαρόπαπια, μπιμπιφιέρα, ντρένια, πάπια, πλατσομύτα, πρασίνι, πρασινιάς, πρασινοκέφαλη, ρόσα, φασκάς, χοχόλααυγουστέλι, κακαρέλι, καλαμάκι, καρκάδι, καρκάλι, καρκαρέλι, καρκίρι, κιρκίρι, κοκκινοκέφαλο, κουρκανέλι, κρινέλι, μαρτίνι, μασούρι, μικρόπαπια, παπί, σαρσέλαAnas strepera

γαλάνι, καπακλής, κοκκονοκέφαληAnser albifrons

καρακάζααγριόχηνα, καρακάζα, μπόζα, σταχτόχηνα, χηνάρι

Anser erythropus

αγριοχήναρο, μικρόχηνα, νανόχηνα, χηνάριAnser fabalis

αγριόχηνα


Anthus campestris

μολωχτός, ντόντολα, χαμοκελάδα, χειμωνοπούλικλαδευτήρα, κλαδευτήρι, ξυρίστρα, πετροχελίδονο, σταχτάρακλαδευτήρι, πετροχελιδόνα, πετροχελίδονο, σκερπανάςApus pallidus

σταχτάραAquila chrysaetos

βιτσίλα, καρτάλι, λαγουδέρα, πνιγαροβιτσίλα, σκαροβιτσίλα, σταυραετός, σταυραητός, χρυσαετός, χρυσάετος, χρυσαητόςAquila clanga

κράχτης, παρδαλός, φωνακλάςβασιλαετός, γεράκα, σταυραετός, σταυραϊτός, χελωνάρης, χελωνιάρηςAquila pomarina

κράχτηςArdea cinerea

γλαντί, καλπουτζής, ραβανός, τρυγονοσούρτης, τσικνιάς, ψαροφαγάς, ψαροφάγοςArdea purpurea

καλπουτζής, νυχτοκόρακας, πορδοκλανάς, τρυγονοκράχτης, τρυγονοσούρτης, τσικνιάς, ψαροφάγοςArenaria interpres

σκαλίστραAsio flammeus

κλαυτοπούλι, κλαψοπούλι, νερόμπουφος, νυχτοπούλι, στριγκλοπούλιAsio otus

κουκουφκιάοςAthene noctua

ασκλούπα [Λέρος], ασκλούππιν [Κάλυμνος, Κως, Ρόδος], γουσγού [Ινέπολη*], κακοπούλι [Κεφαλονιά], καόνι [Κύθηρα], κβίτσα [Θάσος], κλόπα [Κάρπαθος, Κάσος], κλοπίν [Νίσυρος], κλούπα [Κάρπαθος], κοκκουάγια [Καστελλόριζο], κούγιον [Λειψοί, Ρόδος], κουκβάγια [Λέσβος, Λήμνος, Μάδυτος*, Τσακήλι*, Φωκίδα], κουκκουάς [Κάρπαθος, Τήλος], κουκκουάσα [Απουλία*], κουκκουβάδα [Σύμη], κουκκουβάλα [Καστελλόριζο], κουκκουβάς [Κως, Λέρος], κουκκουβάσα [Απουλία*], κουκκουμάβλα [Αγαθονήσι, Κάρπαθος, Πάτμος], κουκκουμάγια [Ρόδος], κουκκουμιάους [Χάλκη], κουκκουφά [Κύπρος], κουκκουφάα [Κύπρος], κουκκουφάγια [Ρόδος], κουκκουφάος [Κύπρος], κουκκουφάς [Κύπρος], κουκκουφκιάος [Κύπρος], κουκκουφχιάος [Κύπρος], κουκλουβάγια [Νιγρίτα], κουκοβάβλα [Φούρνοι], κουκουβάβλα [Φούρνοι], κουκουβάγια [Corona Preciosa 1527 & Αργολίδα, Ανατολική Θράκη*, Αστυπάλαια, Αχαΐα, Κερασούντα*, Κεφαλονιά, Λακωνία, Μάνη, Μύκονος, Νιγρίτα, Ρόδος, Τσακωνιά, Χάλκη, Χίος], κουκουβάδα [Σύμη], κουκουβάι [Σύλλη*], κουκουβάλα [Καστελλόριζο], κουκουβάο [Χαβουτσί*], κουκουβάς [Κάρπαθος], κούκουβας [Κάρυστος], κουκουβιάλα [Κοζάνη], κουκούβρικας [Λακωνία], κουκουγιάβα [Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία], κουκουγιάβλα [Χίος], κούκουδας [Χαλδία*], κουκουμάβλα [Νάξος], κουκουμάφκα [Λαγκαδάς], κουκουμιάφκα [Νιγρίτα, Σέρρες], κουκουμνιάφκα [Αδριανούπολη*], κουκουνιάους [Σουφλί], κουκουνιάφκα [Σέρρες], κουκχουάς [Νίσυρος], κουκχουβάς [Κάλυμνος, Νίσυρος], κουλκουβάγια [Σωζόπολη*], νεκροπούλι [Νάξος], νεκροπούλντιν [Κάρπαθος], νικρουπούλ [Σάμος], πληθερή [Τήνος], πληθερό [Άνδρος], σκλόπα [Κρήτη], σκουλέπα [Κρήτη], σκουλούπα [Κρήτη], σουκουβάγια [Τσεσμέ*], στριγγλοπούλι [Ζάκυνθος, Κεφαλονιά], φούβος [Αραβανί*], χαρουπούλ [Βοιωτία, Ευρυτανία], χουλχουβάγια [Σαράντα Εκκλησιές*, Σκοπός*], χουρακός [Τραπεζούντα*], χουχλουβάγια [Ιωάννινα, Νιγρίτα], χουχουβάγια [Λακωνία], χουχουβάλα [Καστοριά, Σιάτιστα], χουχουβιάλα [Κοζάνη], χουχουγιάβα [Κοζάνη, Μαγνησία, Πιερία], χόχορας [Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Χαλδία*], χοχόρης [Όφις*], χόχορος [Κερασούντα*, Όφις*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*], χοχόρτς [Όφις*].Aythya fuligula

μαυροπαπί, μαυρόπαπια, τουρμπουρλάκι, τσικνόπαπιαAythya nyroca

βαλτοπάπι, βαλτόπαπια, γεραλέος, θαλασσόπαπια, κοκκινόπαπια, σκινοπάπιBombycilla garrulus

αμπελίδα, αμπελοπούλιBotaurus stellaris

βοϊδοψαρέας, νυχτοκόρακας, ριγκιόζι, στεριόνι, τουμπανιάς, τρανομουγκάναBranta ruficollis

κοκκινόχηναβούβης, βούβος, βούγος, γούβη, γούβης, γούβι, γούβια, γουβς, γούσης, γούσι, γουφ, ζάρα, μπούφο, μπούφος, μπούφους, μπούχου, ντούκχοBubulcus ibis

γελαδάρηςBucephala clangula

γαλαντσί, κεφάλα, κεφαλάς, κουδουνόπαπια, χοντροκεφάλα, χοντροκεφάλας, χρυσομάτααγριόκοτα, πετροπουλάδα, πετροτούρλι, πετροτριλίδα, σιβλίουρας, τιρλίδα, τουρλί, τουρλίδα, τουρλίδι, τρουλής, τρουλίδα, φωνακλάςButeo buteo

αγιούπος, αύπης, βαμβακίνα, βαρβακίνα, γερακίνα, γιούπης, δύπας, παπατσώνης, παπατσώνιButeo rufinus

ασπρονούραCalandrella brachydactyla

κατσουλιέρος, λαγιαχτήρα, μολωχτός, μουλωχτίνα, μουλωχτός, χαμοκελάδαCaprimulgus europaeus

αιγοβυζάστακας, αιγοβυζάστρα, αιγοκέφαλο, αιδοβυζάστρα, αϊδουβύζ, βυζανιάρης, βυζάστακας, βυζάστρα, γδοβύζ, γδουβίζα, γδουβύζ, γιδοβύζα, γιδοβυζάστρα, γιδοβυζάχτρα, γιδοβύζης, γιδοβύζι, γιδοβύστρα, καμπούρης, κάτσουλας, κολοβυζαστής, λαγοβυζάστρα, λαγοβυζάχτρα, νυχτογέρακο, νυχτοπάτης, νυχτοπούλι, νυχτοχελίδονο, πλάνος, προβατοβύζι, προβοβύζα, προβοβύζι, ρωγοβύζι, χάσκουσα, χλούφτηςαγαθουπούλ [Σάμος], αγκαθιλίδι [Απαλοδήμος 1988], αγκαθόπλου [Σάμος], αγκαθοπούλι [Κάρπαθος, Πελοπόννησος], αγκαθουπούλ [Σάμος], αγριοκάναρο [Θήρα], αζαρτίλιν [Κύπρος], αηδουνούδ [Σουφλί], αμαραντάκι [ΙΛΝΕ 1933], αμάραντος [Νάξος], αντζίδα [Σαμψούντα*], αστραγαλιανός [Λεξικό Δημητράκου 1936], αστραγαλίνος [Ηπίτης 1908], βασιλοπούλα [Μεσσηνία], γαρδέλ [Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Κοτύωρα*, Όφις*, Σάμος, Τραπεζούντα*, Φωκίδα], γαρδέλα [Πελοπόννησος], γαρδέλι [Portius 1635 & Άνδρος, Κερασούντα*, Ηλεία, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Λακωνία, Λευκάδα, Μάνη, Μεσσηνία, Οινόη*, Παξοί, Πάργα, Σαμψούντα*, Τσακωνιά], γαρδελίνα [Somavera 1709], γιαβράκι [Μύκονος], γκαρδέλι [Απαλοδήμος 1988], γραματίκ [Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Χαλκιδική], γραματικούδα [Λακωνία], γραματικούδι [Εύβοια], γραματκάς [Χαλκιδική], γραματκούδ [Μαγνησία, Νιγρίτα, Σκύρος, Χαλκιδική], γραμματίκι [ΙΛΝΕ 1989], γραμματικός [ΙΛΝΕ 1989], γραμματικούγι [Κύμη], γραμματικούδ [Μαγνησία, Χαλκιδική], γραμματικούδα [Λακωνία], γραμματικούδι [Εύβοια], γραφτίκ [Βελβεντός, Κοζάνη], γραφτίκι [ΙΛΝΕ 1989], ζαρτίλλιν [Κύπρος], ζιγαρδέλι [Κρήτη], ιγκίθα [Σαμψούντα*], ιξάτους [Ιωάννινα], καρδέλι [Germano 1622], καρδελίνα [Somavera 1709 [Σαμψούντα*], καρδερίνα [Atlas Linguarum Europae 110 | Germano 1622 & Κορινθία, Νίσυρος, Σαμψούντα], καρδερίνι [Deheque 1825], καρδερίτσα [Χαβουτσί*], κοκκινοτσεμπερούσα [Αρκαδία], κορκοπούλα [ΙΛΝΕ 1989], κουκνόφλουρου [Σάμος], λιναρούδι [Κρήτη], μάγκιρτζικ [Καλλίπολη*], ξόπλου [Σάμος], παπαδίτσα [ΙΛΝΕ 1989 [Καστοριά], πλαγγιά [Προποντίδα*], σγαρδέλ [Μύκονος, Πάρος], σγαρδέλι [Άνδρος, Ηλεία, Κύθηρα, Κύμη, Λακωνία, Νάξος], σγαρτίλλιν [Κύπρος], σκαθί [Ηπίτης 1910], σκαρτίλλιν [Κύπρος], στραβελίνι [Ρόδος], στραγαλιάνος [Ηπίτης 1910], στραγαλίδ [Άρτα], στραγαλίν [Άρτα], στραγαλίνι [Απαλοδήμος 1988], στραγαλίνο [Portius 1635], στραγαλίνος [Κοραής 1832], στριγαλιανός [Γκίνης 1971 [Ιωάννινα], τουρκάκι [ΙΛΝΕ 1989], τουρκάτσι [Τσακωνιά, Χαβουτσί*], τουρκοπούλα [Καραλέκας 1937], τουρκοπούλι [Ηπίτης 1910], τουρκουπούλα [Αιτωλοακαρνανία, Καβακλί*, Φθιώτιδα], τρουκάτσι [Τσακωνιά], χρυσοπούλι [Τσακωνιά].Carduelis chloris

ατσάραντος, ατσάρατος, λιναρίδι, λιναροπούλι, σπιγγάρι, φιόρι, φλώρι, φλώρος, λουγαράκι, λούγαρο, λουκαρίνο, σκαθάρι, σκαθίCercotrichas galactotes

κουφαηδόνι, μπουφαηδόνι,

Certhia brachydactyla

κνιπολόγος, μυγοχάφτηςCerthia familiaris

κνιπολόγος, μυγοχάφτης, μυρμηγκολόγος, τσιμπλητάραCettia cetti

αηδονάκι, κουΐκι, ψευταηδόνι

Charadrius hiaticula

πετροπέρδικα

Chlidonias niger

καραμπατάκιCiconia ciconia

αρχοντούλα, ασπρολέλεκας, καλαμοκανάς, λέλεκας, λελέκιCiconia nigra

μαυρολέλεκαςCircaetus gallicus

ξεφτέρι, φιδογέρακας, φιδογέρακο

Clangula hyemalis

ασπροπάπιβουνότσιχλα, γαϊδουροσπίνα, γαϊδουρόσπινος, γενιντουνιάς, γουμαρότσωνο, γυφτοπούλι, σταυρομύτης, φλιτζούνι, φλιτσούνι, φρετζούνι, χοντρομύτης, χοντρόσπινος, χοντρότσωνοαγιιγιουπίιστιου, αγριγιοπερίστρο, αγριγιουπιριστέρ, αγριοπελιστέρι, αγριοπελίστερο, αγριοπεριστέρι, αγριοπερίστερο, αγριοπερίστερον, αγροπερίστερον, αγριουπιρίστιρου, αγριουπίστιρου, αγροπικκιούνι, αγροπίκκιουνο, αγρουπιρίστιρου, αγρουπίστιρου, βραχοπερίστερο, γιαμπανίδι, γροπίκκιουνο, περιστέρι, πετροπερίστεροColumba oenas

κουτουπάνιColumba palumbus

γαϊδουροπερίστερο, γκουγκούτα, γκουγκούτσα, γκουγκούτσκα, γκουγκούφτα, γκουγκουφτούρα, γκουγκούχτα, γκουγκουχτούρα, κουγκούσα, φασί, φάσσα, χοντροπερίστεροCoracias garrulus

βαλανίδα, γαλαζόκαργα, γαλαζοπούλι, γερανούδα, γυαλισοκουρούνα, μπλάβα, μπλάβη, πρασινοπούλι, φαλκοκουρούνα, χαλκοκουρούνα, χρυσοκαρακάξα, χρυσόκαργιαCorvus corax

γαργάς [Αξός*], καράκ [Κοτύωρα*], καράτσι [Φάρασα*], κλόκαρος [Κύπρος], κόοκας [Σαμοθράκη], κοραζίνα [Χίος], κοράζινος [Κύπρος], κόρακα (ο) [Τσακωνιά, Χαβουτσι*], κόρακας [Corona Preciosa 1527 & Αδριανούπολη*,Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία, Αμοργός, Άνδρος, Αρκαδία, Αρκαδία,  Άρτα, Βάρνα*, Ζάκυνθος, Θάσος, Θεσπρωτία, Ικαρία, Ινέπολη*, Ιωάννινα, Κάλυμνος, Κάσος, Καστοριά, Καστελλόριζο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κουβούκλια*, Κως, Κρήτη, Λακωνία, Λάρισα, Λέρος, Λέσβος, Λιβίσι*, Μάνη, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Οινόη*, Παξοί, Ρόδος, Σέρρες, Σιάτιστα, Σίφνος, Σκιάθος, Σκύρος, Φιλιππούπολη*, Χίος], κοράκι [Ηπίτης 1909 & Αχαΐα, Βιθυνία*, Θεσπρωτία, Ινέπολη*, Νάξος, Νίσυρος, Σύρος], κόρακο (ο) [Καλαβρία], κόρακος (ο) [Καλαβρία], κορατζής [Μέγαρα], κορατζίνα [Λακωνία, Χίος], κορνάκλα [Λευκάδα], κουκαράς [Κοτύωρα*, Οινόη*, Χαλδία*], κουράκ [Βόρεια Εύβοια, Ευρυτανία, Λέσβος, Σάμος, Σκόπελος, Σκύρος, Φθιώτιδα], κουράκιν [Οινόη*], κουρατζίνους [Χαλκιδική], κοχράκα [Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Σαμψούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Τρίπολη*], κοχράκας [Όφις*], κόχρακος [Σαμψούντα*, Τρίπολη*].Corvus corone

βρομοχαβαρόνι, κορατζίνα, κορατζίνι, κόρωνος, κουρούνα, μαυροκουρούναCorvus frugilegus

κορατάς, σιταροκόρακας, σιταροκουρούνα, σταροκόρακας, σταροκουρούνα, χαβαρόνιγαβράνι, γκαλίτσα, γκαλίτσι, γκαλτισιά, γκάλτσα, γκαλτσί, γκάλτσους, καλιακούδα, καλίτσι, κάργα, κάργια, καριά, κατσικατούλα, κατσικορώνα, κολιός, σιταροκοράκιCoturnix coturnix

αγριόρνιθα [Βεντότης 1790 & Σαμάκοβο*], αρδύκι [Μάνη], αρτύκι [Ικαρία, Ρόδος, Σύμη], αρτύκιν [Ρόδος], αρτύτς [Λέσβος], βουλντουρουτζούν [Σκούταρι*], βουρτίκ [Νιγρίτα], λαρτοκοντούριν [Κύπρος], λαχτοκοντούριν [Κύπρος], μπιλντιρτζίνι [Κουκκίδης 1960 & Κωνσταντινούπολη], μπουλντουρτζίν [Σουφλί], μπουλντουρτζούμ [Δογάν Κιόι*, Μάλγαρα*], ορτέκ [Κοτύωρα*, Όφις*], ορτέκιν [Νικόπολη*], ορτούκιν [Κάρπαθος], ορτύγι [Deheque 1825], ορτύκ [Τσακήλι*], ορτύκα [Σάντα*], ορτύκη [Corona Preciosa 1527], ορτύκι [Germano 1622 & Καλαβρία, Ινέπολη*, Κέρκυρα, Ζάκυνθος], ορτύκιν [Κερασούντα*, Οινόη*, Ρόδος], ορτύτζιν [Κύπρος], ορτύτσι [Τσακωνιά, Χαβουτσί*], ουρτύκ [Καστοριά, Θάσος], χαμοπέρδικα [Λεξικό Πρωίας 1934].ορτυγομάνα, ορτυγομήτρα, ορτυγοσούρτης, ορτυκοβασιλιάς, ορτυκομάνα, ορτυκομάνα, ραδιγουάλια, σταρόκοταCuculus canorus

κούκος

Cygnus cygnus

αγριόκυκνος, κιμέρι, κιμουρτζιάς, σαρατζάςCygnus olor

κούλος, νιάλμα

Dendrocopos major

τσιγκλιτάρα, τσικλιτάραEgretta alba

τσικνιάς, ψαροφάγοςEgretta garzetta

ψαροφαγάς, ψαροφάγοςElanus caeruleus

τσίφτηςEmberiza caesia

βλάχος, σκουροβλάχος, τσοπανάκιEmberiza calandra

τσίφτης, τσιφτιάςEmberiza cirlus

τσιχλόνιEmberiza hortulana

βλάχοςαμπελουργός, κρασοπούλι, κρασόπουλο, κρασοπούλος, κρασούλα, μεθύστρα, μπερβέλι, τσιτσιρλής, τσοπανάκος, χοντρομύτηςEmberiza schoeniclus

γενίτσαρος, σπερδούκλι

Eremophila alpestris

χιονάδααγιανίτης, βασιλάκος, γιανναδάκι, γιάννακας, γιαννακής, γιαννάκης, γιαννάκι, γιαννακός, γιαννακούδι, γιαννακουράκι, γιαννάκουρας, γιαννακούρι, γιαννάς, γιαννάτσιν, γιάννης, γιαννί, γιάννος, γιαννούδι, γύφτος, γυφτούλα, καλλογιάννι, καλογιάννης, καλογιάννος, καλόγιαννος, κοκκινογκούσης, κοκκινολαίμης, κοκκινοστήθης, κοκκινοστήθι, κοκκινοτραχηλίτσα, κομπογιάννης, μπαντουγιάννης, πετρίτης, πυρουλάς, πύρουλας, ρούβελας, ρουβέλι, τσιγκογιάννης, τσιμπογιάννης, τσιμπουρογιάννης, τσίπιρας, τσιπουργιαννάκι, τσιπουργιάννης, τσιπουργιάννι, τσιρογιάννης, χειμωνιάτηςFalco biarmicus

χρυσογέρακαςFalco columbarius

τσιχλογέρακας, τσιχλογέρακοβαρβάκι, θαλασσογέρακο, κουστογέρακο, μαυρογέρακας, μαυροπετρίτης, φαλκόνιFalco naumanni ή Falco cenchris

αγερογάμης, αερογάμης, αερογάμι, αλεμογάνη, ανεμογαμάκι, ανεμογάμης, ανεμόγαμος, ανεμογάμς, ανεμογιάννης, ανεμοπούλι, ανεμόπουλο, ανιμογάμς, γαβινέλος, γαβνέλος, γαδινέλι, γέρακας, γεράκι, γκαργκανέτζα, γκιργκινέγκα, γρυλοφάγος, κιρκινέζι, κιρκινέζος, κίτσης, λεμογάνη, μπαρμπούνιγεράκι, πετρίτης, σαΐνι, σπιζίας, φάλκονας, φάλκοςFalco subbuteo

ξεφτέρι, πέρκνοςαγεράι, αγεράκ, αγερακάντ, αγέρακας, αγεράκι, αγεράκιν, αγεράτσι, αγιράκ, αγκιεράκι, αέρακας, αεράκιν, αεράτσι, αερογάμης, αερογαμί, αϊράκ, ανεμογάμης, ανεμοπούλι, αστοχογερακίνα, βάρβακας, βαρβάκι, βαρβακίνα, γελάκι, γεράι, γεράκ, γερακάκι, γέρακας, γεράκι, γεράκιν, γερακίνα, γερακίνι, γερακινόπουλο, γερακόπουλο, γεράτς, γεράτσι, γεράτσιν, γιάκ, γίακας, γιαλάκι, γιαράκ, γιράκ, γιράκι, γιράτσ, δουγάνι, έρακας, εράκι, εράκιν, ζάγανος, καντηνέλι, κιρκινέζι, λούπης, νταμαρογέρακο, ξεφτέρι, περδικογέρακας, περδικογέρακο, περδικολόγος, πετρίτης, πετρογερακάκι, πετρογέρακας, πετρογέρακο, σαΐνι, σιαχίνι, σπιζιός, τσίφτης, τσιχλογέρακο, φαλκογέρακο, φαλκόνι, φάλκος, φιλαδέλφι, φιλάδελφος, χιλιάδελφοςFalco vespertinus

αερογάμης, γερακούλι

Ficedula hypoleuca

μοναχός, μυγοχάφτηςFringilla coelebs

αγριόσπινος, αμούντανος, κούκουρος, πίπιζα, πισπίνι, σησαμάκι, σκαθάρ, σπιν, σπίντζος, σμπίνος, σπίζα, σπιγγάρι, σπίγγο, σπίγγος, σπιγγούρι, σπίζα, σπιννί, σπίνος, σπιντούρι, τρέκος, τρυπουσάξ, τσιντσιόν, τσιντσιόνα, τσιόγκα, τσιον, τσιόνα, τσιόνης, τσιόνι, τσιόνους, τσιουνάς, τσον, τσόνης, τσόνι, τσπιτζάρ, χινοπούλι, χιονάριFringilla montifringilla

μούνταFulica atra

αγριοπουλάδα, καρακούσι, λούφα, μαυρόκοτα, μαυροκοτί, μαυρόπουλος, μπάλιζα, μπάλιτζα, νερόκοτα, φαλαρίδα, φόλεγαGalerida cristata

ασκοργιαλός, ασκορδαλιός, ασκορδαλός, ασκορδιηός, ασκουργιαλός, γλιγλής, γλιγλί, κατσαβός, κατσιλαϊνός, κατσιλιέρης, κατσουλιανός, κατσουλιάνος, κατσουλιέρα, κατσουλιέρης, κατσουλιέρος, κορδιαλός, κορυδαλλός, κορυδαλός, κορυδός, κουκουλιάτα, κουρκουλιάνος, κουρτσολιός, κουρτσουλιάνος, κουτσουλίτης, κουτσουλογιάννης, σκοργιαλός, σκορδαλός, σκορδιαλός, τσολοβίτης, τσουρλούκανος, τσουρτσουλιάνος, τσουτσουλάνος, τσουτσουλιάνος, τσουτσούλιαντρος, τσουτσουλίγκας, χλούφτηςGallinago gallinago

βαλτομπεκάτσα, γλαντίνι, ζουρλορουκέτα, καψοράχη, κουφό, μπεκανότο, μπεκατσίνι, μπεκατσιόνι, μπεκατσόνι, σακατζής, σακατζίδα, τζιγάτοςGallinago media

κιοκέταGallinula chloropus

κοκκινομύτα, λουσίνα, μπουντουβάνα, νερόκοτα, νεροπούλα, νεροπουλάδα, ορνίθι, πουλάδα

Gavia arctica

λαμπροβούτιαγιοπούλι, μαυρέτα, νεροχέλιδο, νεροχελιδόνι, νεροχελίδονοαγερανός, αγέρανος, αγιαρανός, αγιρανός, αερανός, αέρανος, αϊγέρανος, αϊρανός, ασγερανός, γαρίλα, γερανές, γερανή, γεράνι, γερανία, γερανίν, γερανιός, γερανό, γερανός, γέρανος, γιαρανιός, γιρανιός, γιρανός, ερανός, κλαγούνα, κορέλα, κορίνα, ουρανός, ρανιός, σγερανός, τούρναGypaetus barbatus

γυπαετός, κλάρα, κοκαλάς, οξυά, φάλκοGyps fulvus

αγιούπα, αγιούπας, αγιούπος, αλατζάς, αρπετό, αύπαος, αυπάου, αύπης, βιτσίλα, γιούπα, γιούπας, γιούπης, γούπιας, γυμνοκέφαλο, γύπα, γυπάος, γύπας, γύπος, γύτσο, δυπάου, ζάγανος, καναβός, κλάρα, οξυά, όρνιο, όρνιου, ούπος, πούλακας, πούλος, σκανιάς, σκανίτης, σκάρα, ύπαςHaematopus ostralegus

παρδάλα, στρειδάςHaliaeetus albicilla

ασπρονούρης, θαλασσαετόςHieraaetus fasciatus

ασπρογέρακας, ζωνώρος, λαζώνος, μηλαδέρφι, σκαροβιτσίλα, σπιζαετός, στόρι, φιλάδελφοςHieraaetus pennatus

αβτζής, ζαγάνι, ζάγανος, κράχτης, μηλαδέρφι, μπουφογέρακο, σταυραετόςHimantopus himantopus

αδραχτάς, καλαμοκανάςHippolais olivetorum

λιοστριτσίδα, στριτσίδα, τιρτιλίHippolais pallida

μυγοχάφτης, τιρτιλί, τρικάκιIrania gutturalis

ασπρολαίμηςIxobrychus minutus

γλαδέ, μουλωχτός, ορτυκοσούρτηςαγιοπούλι, αναγελάστρα, γλώσσα, γλωσσαράς, γλωσσάς, καλλιαγός, μερμηγκολόγος, μερμηγκοφάγος, μυρμηγκοφάγος, μυρμηκολόγος, σφεντόλι, σφεντούλι, σφοντύλιLanius collurio

αετομάχος, αητομάχος, δαγκάνι, δάγκος, λιάρος, μαυρομμάτης, μαυροχάβηςLanius excubitor

αετομάχος, ακριδομάχος, γυαλινοβαρκανάς, δαγκανάς, δαγκάνι, δαγκανιάρης, δάγκας, διπλοκεφαλάς, κεφαλάς, λιάριζα, λιάρος, παρδαλοκεφαλάς, τρυγονολιάριζα, τρυγονολιάρος, τσαρουχοπάτηςLanius minor

ασπαλιάρδα, γαϊδουροκεφαλάς, γαϊδουροστόμαχος, δαγκάνι, δαγκόλιαρος, διακόλιαρος, διπλοκεφαλάς, λιάρος, παρδαλόδαγκος, τρυγονόλιαροςLanius nubicus

μαυροκεφαλάς, παρδαλοκεφαλάς, παρδαλόλιαροςαετομαχολιάριζα, αετομάχος, αϊτομάχος, ακριδομάχος, βαροκέφαλος, δαγκανάς, δαγκανιάρης, δαγκανιόρι, δαγκανούρα, δάγκας, δαγκόλιαρος, δάγκος, κεφαλάς, κεφάλας, κέφαλος, κοκκινόδαγκος, κοκκινοκεφαλάς, λιάριζα, λιάρος, μαυρομμάτης, μπουνούκι, παρδαλόδαγκος, πελίστερος, πλουμίδης, τρυγονολιάριζα, τσακτσιάς, τσαρουχάρης, τσαρουχοπάτηςLarus argentatus

γκλάρος, γκλάρους, γλάους, γλάρο, γλαροπούλι, γλάρος, γλάρους, γλαρών, κάονας, καρακατσάς, καρκανέλος, κατσί του γιαλού, κατσιούλα, λάρος, σγλάροςLarus melanocephalus

σκυλοκούταβοςLimosa lapponica

χηβάδιLimosa limosa

λασποπούλι, χηβάδιLoxia curvirostra

γενιντουνιάς, γυφτοπούλι, κουκουναράς, σταυρομύτης, στραβομύτηςLullula arborea

μολωχτό, μουλωχτός, τουρλάκιLuscinia megarhynchos

αγδόνι, αδόν, αδόνι, αδόνα, αδόνιν, αηγιόνι, αηδιόνι, αηδόν, αηδόνα, αηδόνι, αηδόνιν, αόνι, μπιλμπίλ, μπιρμπίλι, ποταμίδα

Luscinia svecica

γαλαζολαίμηςLymnocryptes minimus

μπεκανέλα, τσιλιβίνιMelanitta nigra

μαυρόπαπιαMelanocorypha calandra

γαλιάντρα, καλιάντρα, τραχήλαMergus merganser

βουταναριά, ψαροφάγοςMergus serrator

πριονάς, τσούλαβοργάρης, βουλγάρα, βουλγαρόπουλο, βουργάρα, βουργάρης, βούργαρης, βουργαρίτσα, βούργαρος, γουργάρα, γουργουλιανός, γουργουλιάνος, γουργουριανός, γουρλιάνος, μελισσάς, μελισσουργός, μελισσοφάγοςMilvus migrans

άρπη, τσίφτηςMilvus milvus

λούπης, λούπος, ψαλίδα, ψαλιδιάρηςMonticola saxatilis

τόιMonticola solitarius

μέρουλα, πετροκότσυφας, πετροκοτσυφός, πετροκότσυφοςMontifringilla nivalis

χιονάδα

Motacilla alba

κουλουσούσα, κωλοσούσα, σεισούρα, σεισουράδα, σεισουρήθρα, σκοινοπούλι, σουρσουράδα, σουσουράδα, τσιλιβήθραMotacilla cinerea

κωλοσούσα, σουσουράδα, τσιλιβήθρακοταλίδα, σεισούρα, σκαλιφούρτα, σουσουράδα, τσικλαρίδα, τσιλιβήθρα, τσίναμοναχός, μυγοσκοτώστρα, μυγοφαγάς, μυγοχάφτης
ασπρόγυπας, ασπροπάρης, αστραπάρης, καλιατζάρης, κουκάλογο, μπατζουτιέρα, σκανίτης

Netta rufina

βασιλόπαπια, κοκκινοκαύκαλο, κοκκινομύτα, φερεντίνη

Nucifraga caryocatactes

καρυδοφάγοςNumenius arquata

λωρίτης, τουρλί, τουρλίδα, τουρλίτι, τρουλίδα, χοιροβοσκόςNumenius phaeopus

ζιγλίγουρος, σιβλίουρος, σιγλίγουρος, σταχτοπόδαρη, τουρλί, τουρλίδαNumenius tenuirostris

τουρλί, τουρλίδα, τουρλουλής, ψιλομύταNycticorax nycticorax

νυκτοκόρακος, νυχτιάς, νυχτοκόρακος, νυχτοπάππαρος, νυχτοπούλ, νυχτοπούλινOenanthe hispanica

ασπροκωλίνα, ασπρόκωλος, ατζόκουλος, παρδάλα, σκαλιφούρα, χαρκιαδάκιOenanthe leucura

πετρόκληςOenanthe oenanthe

ασπροκωγιά, ασπροκώλα, ασπρόκωλας, ασπροκώλι, ασπροκωλιά, ασπροκωλία, ασπροκωλιάς, ασπροκωλίδα, ασπροκωλίνα, ασπροκωλιός, ασπρόκωλος, ασπρουκώλα, ασπρώκουλους, γούζα, παρδάλα, πετραλής, πετρόκλης, πετροκωλίνα, πετρουλής, σκαλιφούραOenanthe pleschanka

παρδάλακιτρινοπούλα, κιτρινοπούλι, κλορκός, σοχλαίος, συκαλάς, συκάς, συκοφαγάς, συκοφάγοςOtis tarda

αγριόγαλος, αγριόκουρκα, αγριόκουρκος, αγριομισίρκα, αγριόχηνα, δρόμπλι, τόγια, τόι, αγριόγαλος, αγριόδιανος, αγριόκοτα, αγριομισίρκα, μπεζελντέκι, ρούσσα, τσελινόκοτα, τσελινότα, χαμωτίδαOtus scops

αγκιονάτσι [Τσακωνιά], αντζονάτσι [Τσακωνιά], ασκλούπα [Λέρος], ασκλούπι [Κως], ασκλούπφι [Κάλυμνος], ατζονάτσι [Τσακωνιά], βαλμάς [Δημητράκος 1936 ], γκιον [Μάδυτος*], γκιονάτσι [Τσακωνιά], γκιόνη (ο) [Χαβουτσί*], γκιόνης [Σκαρλάτος 1835 & Αντίπαξοι, Αρκαδία, Αχαΐα, Ερεικούσα, Ζάκυνθος, Θεσπρωτία, Ιθάκη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Μαθράκι, Μέγαρα, Οθωνοί, Παξοί], γκιονς [Αιτωλοακαρνανία, Αλόννησος, Βόρεια Εύβοια, Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Μαγνησία, Νιγρίτα, Σάμος, Σκόπελος, Φθιώτιδα, Φωκίδα], γκιοντς [Κοζάνη, Πιερία], γκιουνάκ [Βορεια Εύβοια, Μαγνησία, Σάμος], γκιώνης [ Βλαστός 1931], ζευγηλάτης [Κωστή Ανατολικής Θράκης*], θουπίν [Κύπρος], θούπος [Κύπρος], κακοπούλι [Βλαστός 1931], καλοπούλι [Βλαστός 1931], κιόνης [Μεσσηνία], κιου [Λέσβος], κιούνι [Μεσσηνία], κλόπα [Κάρπαθος, Κάσος, Ρόδος], κλουπί [Νίσυρος], κλωσσός [ΙΛΝΕ 1984], κλώσσος  [ΙΛΝΕ 1984], μούμος [Σαμάκοβο*], ντονς [Σκοπός*], νυχτοπούλι [ΙΛΝΕ 1984], σκλουπί [Κως], τζιόνης [Μάνη], τζιονς [Βοιωτία], τζονάτσι [Τσακωνιά], τζόνης [Μάνη, Μεσσηνία], χαροπούλι [ΙΛΝΕ 1984], χουπίν [Κύπρος], χουχουριστής [ΙΛΝΕ 1984].Oxyura leucocephala

κεφάλα, κεφαλόπαπια, κεφαλούδιασπρογέρακας, βουτηχτής, ψαραετός, ψαρογέρακο, ψαροπούλιPanurus biarmicus

μουστακαλής, παπαδίτσαParus ater

γυφτοπούλι, καλόγερος, καλόγρια, καλογρίδα, καλογρίτσα, κλειδωνάς, μελισσουργός, παπαδίτσα, τρυπίτης, τρυποκάρυδο, τρυφοφράχτηςParus caeruleus

καλόγερος, καλόγηροςParus cristatus

κλειδωνάςParus lugubris

κλειδωνάςParus major

ανυφαντού, καλόγερος, καλόγηρος, καλόγρια, καλογρίδα, καλογρίδι, καλογρίτσα, κλειδωνάς, μελισσουργός, παπαδίτσα, σπιζίτης, στεφανούρα, τετεντής, τετετζιάPasser domesticus

αγζοπούλι [Τσακωνιά], αγριοπούλι [Τσακωνιά], αηδόνα  [ΙΛΝΕ 1933, Αίγινα], αρακόπουλο [Θήρα], ασπόιτσος [Κουβούκλια*], ασπόργιτας [Ρόδος], ασπουργίτης [Χανιά], ασπροΐτης [Βουρλά*, Τσακήλι*], ασπροΐτι [Επιβάτες], ασπρουγίτης [Χανιά], ασπρουγίτος [Μάδυτος*], ασπρουίτ [Πιερία], ατσέλεγας [Κρήτη (Ηράκλειο, Λασίθι)], ατσέλεγος [Κρήτη (Ηράκλειο, Λασίθι)], βαροπούλι [Λεξικό Δημητράκου 1936], βιρτσόν [Λήμνος], γραψανούδ [Θεσσαλονίκη], γραψανούδι [ΙΛΝΕ 1989], θεόν (του) [Ιωάννινα], θεού πουλί [Κοτύωρα*], καστροπέντικος [Κερασούντα*], καστρουπούλ [Λέσβος], κολίνα [Μύκονος], κοπρίτης [Κρήτη (Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χανιά)], κουπρουπούλ [Αιτωλοακαρνανία], λιανόπουλο [Ζάκυνθος], ντουσμάνα [Χαβουτσί*], ντουσμανέ [Βάτικα*, Χαβουτσί*], πουλί [Τσακωνιά], σαρτσέδ [Σέρρες], σέρτσα [Σάμος], σπέντζο [Λευκάδα], σπε(ν)τζούδ [Λευκάδα], σπεντζούρι [Λακωνία], σπίγκι [Ηλεία], σπίγκος [Κεφαλονιά], σπίνος [Χίος (Πυργί)], σπιντζάρ [Λαγκαδάς, Χαλκιδική], σπιντσούρι [Λακωνία], σπιρτούδ [Καβακλί*], σπιτζιούρι [Στενήμαχος*], σπιτζούρι [Απαλοδήμος 1988], σπόργιτας [Ρόδος], σπορίδι [Πάργα], σπούργητας [Corona Preciosa 1527], σπουργίτ [Πιερία, Σκιάθος, Φθιώτιδα], σπουργιτάνους [Χαλκιδική], σπουργίταρους [Πιερία], σπουργιτάς [Χαλκιδική], σπούργιτας [Απαλοδήμος 1988, Ζάκυνθος, Χίος], σπουργίτης [Germano 1622Ανάφη, Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Κρήτη (Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά), Λακωνία, Μεσσηνία, Σκεπαστός*, Χίος], σπουργίτι [Deheque 1825, Κεφαλονιά], σπουργίτς [Λέσβος, Σκιάθος], σπούργος [Βλαστός 1931, Ζάκυνθος], σπουρίθ [Γρεβενά], σπουρίκι [Μεσσηνία], σπουρίτ [Ιωάννινα, Καβακλί*, Καστοριά, Σιάτιστα], σπουρίτης [Κεφαλονιά], σπουρίτς [Σιάτιστα], σπουρλίτ [Κοζάνη], σπούρτα [Ιωάννινα, Κοζάνη], σπουρτιγκάς [Νιγρίτα], σπουρτιλάς [Θεσσαλονίκη], σπουρτούδ [Έβρος, Καβακλί*, Νιγρίτα], σπούρτους [Ιωάννινα], σπριδ [Άρτα, Πρέβεζα], σπριτ [Καβακλί*, Σουφλί], σπριτούδ [Σουφλί], σπρουίδ [Αιτωλοακαρνανία], σπρουίτ [Πιερία, Χαλκιδική], σταρίτς [Λέσβος], σταρουπούλ [Λέσβος, Σάμος], σταρουπούλα [Λέσβος], στρουγγουλιώτης [Απαλοδήμος 1988 ], στρουγκλί [Κίος*], στρούθα [Όφις*, Σούρμενα*], στρουθί [Βλαστός 1931 ], στρούθος [Κύπρος], στρούσα [Σίλλη*], στρούφος [Κύπρος], τεγογιού [Φερτέκι*], τζαρτζάν [Μαγνησία], τζαρτζανάς [Μαγνησία], τζιαρτζιάν [Μαγνησία], τζιαρτζιανάς [Μαγνησία], τζιαρτζιόν [Μαγνησία], τζιβ [Σάντα*], τζιουρτζιάν [Γρεβενά], τζιρτζιάν [Κοζάνη], τζον [Μαγνησία], τζόνι [Μεσσηνία], τουρλίτης [Νάξος], τρελίδα [Βάτικα*], τρύπακας [Χίος], τρυπαλλίτης [Κάλυμνος, Κως, Νίσυρος], τρυπαλλντίτης [Ρόδος], τσέγελο [Κρήτη], τσερεπούλ [Σαράντα Εκκλησιές*], τσερτσέλι [Δρόπολη], τσιαρτσέδ [Σέρρες], τσίνα [Ανακού*, Μιστί*, Ουλαγάτς*], τσιντσιόν [Σέρρες], τσιον [Αιτωλοακαρνανία, Γρεβενά, Κοζάνη], τσιόνα [Κοζάνη], τσιόνους [Αιτωλοακαρνανία, Κοζάνη], τσιριπούλι [Ήπειρος], τσιροπούλ [Δογάν Κιόι*], τσιροπούλι [Ηλεία, Καλλίπολη*, Κορινθία, Λευκάδα], τσιρπούλ [Καβακλί*], τσιρπουλάκ [Καβακλί*], τσιρτσές [Σάμος], τσον [Αιτωλαακαρνανία, Τρίκαλα, Φθιώτιδα], τσόνα [Φθιώτιδα], τσόνους [Φθιώτιδα], χειμωνιάτης [Κύθνος].


βλ. και γλωσσικό χάρτη της Ελλάδας για το Passer domesticusPasser montanus

ατζέλεγος, βουνοσπούργιτας, γαoμαρότσιουνος, γαϊδουρότσονο, γμαρότζουνου, γομαρότσιονος, γομαρότσιονος, γομαρότσιουνος, γομαρότσονο, γουμαροτσόνης, γουμαρότσονο, γουμαρότσονου, γουμαρότσουνους, γραψανούδ, γραψανούδιαγιοπούλι, ακριδολόγος, ακριδοφάγος, βλόγησος, βλόησοςPelecanus crispus

σκανόγλος, τουμπανιάς, τυμπανιάςPelecanus onocrotalus

σακάς, τουμπανιάςPerdix perdix

πέρδικα, ταγηνάρι, τσίλιPetronia petronia

αγριοσπούργιτας, αγριοσπουργίτης, αγριόσπουργος, βραχοσπουργίτης, πετροσπουργίτης, πετρόστρουθοςαγιούταλος, αίθα, βουτακίνα, βουταναριά, βουτηχτάρα, βουτηχτάρι, βουτηχτής, βουτοπούλι, βούτος, γιαλόπαπια, ζαροπάπι, θαλασσοκόρακας, θαλασσοκουρούνα, καλικατζού, καλικατσού, καλικατσούδα, καλιτζακού, καρακούσι, καραμπατάκα, καραμπατάκι, καρκατζούνα, λούφα, νερόκοτα, νεροπουλακίδα, όφυια, όφυια, πούλα της θάλασσαςPhalacrocorax carbo

γιαλόπαπια, γιαλοπούλι, θαλασσοκουρούνα, καλιτζακού, καράμπαμπας, καραπαπί, κορμοράνος, λαγγόνα, ρόσαPhalacrocorax pygmaeus

καραμπότα, λαγγόνα, όφυιαPhasianus colchicus

αγριόκοτα, αγρόπετνους, φαζάνι, φασιανόςPhoenicopterus ruber

περιγιαλίτης, φλαμίγκο, φλαμίγκοςPhoenicurus ochruros

γιάννακας, γιαννάκης, γιαννάκι, γιαννακός, γιαννάκος, γκιάβακας, γυφτισοπούλα, γυφτίτσα, γυφτοτσίγγανο, καλατζής, καλνατζής, καρβουνιάρης, κοκκινοκώλης, κοκκινόκωλος, κοκκινονούρα, λαμπαδονούρα, μαυρογιάννα, τσουκαλάκος, χαλκιάς, χειμώνιPhoenicurus phoenicurus

κοκκινόκωλος, κοκκινοούρα, κοκκινούρης, σπεντζάςPhylloscopus collybita

ψιψιονάκιPica pica

γαΐλα, γάιλας, γκαΐλι, γκαλίτσι, καζκάρα, καΐλα, κακαράξα, καρακάξα, καρακάσα, καραμούζα, κασκάρα, κατσικοκόρωνος, κατσικορώνα, κατσκάρα, κνιαρούσα, κορακάξα, κράγκα, οκνιά, χαρακάξαPicus viridis

δεντροφάγος, καλοτύπης, ξυλοφαγάς, πελεκάνος, πελεκάς, σαρακοφάγος, σπέλεκος, τρυπόξυλο, τσιγκλιδάρα, τσιγκλιτάρα, τσιγλιτάρα, τσικλιτάρα, τσιουπλιτάραPlatalea leucorodia

κασικτσής, κουταλάς, πλαταλέα, σπάτουλα, χουλιάρι, χουλιαρομύταPlegadis falcinellus

καλογέρι, καλόγρια, τουρλίδα, χαλκόκοτα, χαλκόκοτα, χρυσόκοταPluvialis apricaria

βροχοπούλι, γρεγοπούλι, γρεοπούλι, κιτρινοπούλι, χρυσοτούρλιPluvialis squatarola

αργυροπούλιβουτακάρι, βουτακίρι, καραπαπί, καραπατάικο, καραπατάκι, κωλοβούτι, τσούλιPodiceps ruficollis

βουτακάς, βουταλίδι, βουτηχτάρα, βουτηχτάρι, βουτήχτρα, κακαϊδού, καραμπατάκι, καραπατάκι, κωλοβούτι, ψαρόνι

Porphyrio porphyrio


σουλτανοπουλάδα, σουλτανοπούλι

Procellaria diomedea

αρτέμης, θαλασσοπούλι, μάχος, μουντέκι, μύχος

Prunella collaris

βροχοπούλι, χιονάδα

Puffinus puffinus


διαολοπούλι, μάχος, μύχοςPyrrhocorax graculus

γαυράνι, γαυρόνι, γκουράνι, καλιακούδα

Pyrrhocorax pyrrhocorax

κορωνοπούλι

Pyrrhula pyrrhula


πετρίτης

Rallus aquaticus


βουρλιάγκος, κορίλα, λουσίνα, μπουντουβάνα, νεροκοκοτσέλα, νερόκοτα, νεροκοτσέλα, νεροπούλα, νεροπούλι, ορνίθιRecurvirostra avosetta

βασιλοπούλι

Regulus regulus


βασιλάκης, βασιλάκος, πετειναράκι

Remiz pendulinus


μελισουργάκι, σακουλοπαπαδίτσα, υφάντραSaxicola rubetra

γυφτάκι

Saxicola torguata

βλαχίτσα, μακαντάσης, μαυρολαίμης, τρίζισαScolopax rusticola

ασκαλώπακας, ασκαλώπας, γκαβοπούλι, γκαβόπουλο, γκαβόρνιο, γκαβουπούλ, γκαλόρθα, μπεκάτσα, ξυλόκοτα, ξυλόρνιθα, ορνιθοσκαλίδα, σκαλόρνιθα, σουλτάνα, στραβοπούλι, τσαπόρνιθαSerinus serinus

αγριοκανάρι, αργανέλη, σκαρθάκι, σκαρθάκι, σκαρθίSitta europaea

κουτουλιάρης, σκαλοθάρης, σφυριχτάρι, σφυριχτής, τσοπανάκος

Sitta neumayer


σφυριχτής, τσοπανάκι, τσοπανάκος, τσοπανοπούλι

Sterna albifrons


γλαρονάκι, σταλίκι, τσαλαβούτι, τσαλικάριSterna hirundo

γλαρόνι, γλαρούνι, μαρτίνι

Streptopelia decaocto

γκουγκουφτούρα, γκουγκουχτούρα, δεγκουχτούρα, δεκαοχτούρα, δεκαχτόρα, δεκαχτούρα, δεκοουχτούρα, δεκοχτούρα, δικαουχτούρα, δικουχτού, δικουχτούρα, δικοχτούρα, φιλικουτούνα, φιλικουτούνι

Streptopelia turtur


γκουργκούχτα, ντρυόνα, τουρτούρ, τουρτούρα, τρογόνα, τρυγόνα, τρυγόνι, τρυγόνιν, τρυδόνιν, τρυόνα, τρυόνιν, τυργόνα, φιλικουτούνιStrix aluco

αγριοπούλι, αιγωλιός, γκιώνης, γοργολαλούσα, γοργολαούσα, κλαψοπούλι, κοκοτάρι, νεκροπούλι, στριγγλοπούλι, στριγγοπούλι, χαροπούλι, χοδρολούπα, χορχούρα, χούχουλας, χουχουλιός, χουχουλόγιωργας, χουχουλοόζα, χουχουριστής

Sturnus roseus


αγιοπούλι, ακριδολόγος, βλόγησος, διαβολοπούλι, διαολοπούλι, σκαμνοφάγοςSturnus unicolor

μουροπούλιSturnus vulgaris

γκαραβέλι, γκάργκουλο, ζαραβέλι, ζουρζούρι, καναροπούλι, καραβέλι, κουρκουβέλι, μαυροπούλι, σβορίγγι, σβορίκι, τσιβικάδα, τσιρκόνι, τσιρόνι, χειμώνι, ψαρόνιSylvia atricapilla

τιρτιλί

Sylvia communis


τσιροβάκοςSylvia melanocephala

σακοτρούπης, τρυποπούλι

Tadorna ferruginea


αγκίτι, καστανόπαπια

Tadorna tadorna


αλατζάς, βαρβάρα, βουνοπάπι, διανόπαπια, θαλασσινιάς, θαλασσογέρμανο, καζάρκα, ντελής, παρδαλάς

Tetrastes bonasia


αγριοκοσσάρα, αγριόκοτα, αγριόρνιθα, αηνάρι, αρτισονάρα, αρτισονάρι, αρτιχιονάρι, αταγανάρι, αταγηνάρι, αφτοσηνάρα, αφτοτζηνάρα, βάξα, πέρδικα, ταγηνάρι, φραγκολίνα

Tichodroma muraria


σβαρνίστρα

Tringa erythropus


γαϊταρίφι, μαυροτούρλι, σκατοφαγάς

Tringa glareola


θαλασσοπούλι

Tringa hypoleucos


θαλασσοπούλι, σκαλίδρα, σκαλιδράκι, σουρλίνι

Tringa ochropus


γαϊταρίφι

Tringa stagnatilis


γαϊταρίφι, λασποτούρλι


Tringa totanus


γαϊταρίφι, θαλασσοπούλι, κοκκινοσκέλης, μάρτυρος, νεροπούλαTroglodytes troglodytes

γιάννος, γριτζιάκι, κάρζιακας, καρυδάκι, κολύμβρι, κολύμπρι, τρυπαλίδι, τρυποβατούδι, τρυποκαρύδα, τρυποκάρυδο, τρυποφράχτης, ψαθράκιTurdus iliacus

βουλγάρα, τσίχλα, τσιχλί, τσιχλόνιTurdus merula

κόσσυβας, κόσσυφας, κόσσυφας, κοσσύφι, κόσσυφος, κότζιφας, κοτζιφός, κότζυφας, κότσυφας, κοτσύφι, κοτσυφός, κότσυφος, τουρδέλλαTurdus philomelos

τσίχλαTurdus torquatus

τσιχλοκότσυφας, χιονότσιχλαTurdus viscivorus

αερότσιχλα, αρακότσιχλα, βουνίσα, γερακότσικλα, γερακότσιχλα, δεντρότσιχλα, διντρότσχλα, βουνότσιχλα, βουνοτσίχλα, γερακότσιχλα, δεντροκυραρήνα, διπλότσιχλα, κυραρίνη, κυριαρίνα, λατοκυριαρήνα, τσάρα, τσαρίνα, τσαρτσάρα

Tyto alba


ανθρωποπούλι, ζαρί, κλαψοπούλι, μπαρμπαγιάννης, νεκροπούλι, στριγγλοπούλι, χαροπούλιUpupa epops

αγιριόκουρος [Μάνη], αγκριγιοπετεινός [Κρήτη], αγριοκόκορας [Βλάχος 1897 & Μεσσηνία], αγριοκόκορης [Αχαΐα], αγριοκοκόρι [Πελοπόννησος], αγριοκόκορο [Ζάκυνθος], αγριοκόκορος [Ζάκυνθος], αγριοκόκοτος [ΙΛΝΕ 1933], αγριοπάπουζας [Ζάκυνθος], αγριοπέτεινον [Somavera 1709], αγριοπέτεινος [Βεντότης 1790], αγριοπετεινός [Κρήτη], αγριόπιτνους [Ιωάννινα, Σουφλί], αγριουκόκουτους [Αιτωλοακαρνανία], αγριουκουκουτάκους [Καρδίτσα], αγριουπικνός [Λέσβος], αγριουπιτείναρου [Μαγνησία], αγριουπιτνός [Ίμβρος, Λέσβος], αγροπέτνους [Αδριανούπολη*], αξιναρίτζα [Κερασούντα*, Τραπεζούντα*], βουβοσκουφοπετεινός [Μύκονος], βούμπζα [Δογάν Κιόι*], γιαλλοπετεινός [Κως], γιαλοπέτεινος [Άνδρος], γιαλοπετεινός [Αντίπαρος, Τσεσμέ*], γιαλοπέτνο [Άνδρος], γιαλοπέτνος [Άνδρος], γουζιός [Αντίπαξοι, Παξοί], γουρζουλοπέτεινος [Σάντα* Τραπεζούντα*], έποπας [ΙΛΝΕ 1989], ιπουπούκα [Αραβανί*], κατρατσιάρς [Κοζάνη], κατσλόπιτους [Ιωάννινα], κατσούλης [ΙΛΝΕ 1989 ], κατσουλινάρης [Παξοί], κατσουλοαλεχτοράκι [ΙΛΝΕ 1989], κατσουλογιάννης [Ήπειρος], κατσουλοπετείναρο [ ΙΛΝΕ 1989], κατσουλόπετος [Ήπειρος], κουκλοπετεινός [Βλαστός 1931 & Κρήτη], κουκουλοπέτεινας [Λεξικό Δημητράκου 1950], κουκουλοπετεινός [Κρήτη], κουκουρίγκος [Σαμάκοβο*], ματαπουπούς [Χαλκιδική], μουμουζέλα [Αιτωλοακαρνανία], μπαμζάρα [Καρδίτσα], μπαμτζέλι [ΙΛΝΕ 1989], μπουμζέλα [Αιτωλοακαρνανία], μπούμιτσας [ΙΛΝΕ 1989], μπούμπζα [Δογάν Κιόι*], ξυλοκόκορας [ΙΛΝΕ 1989], ξυλοκόκοτας [ΙΛΝΕ 1989], ξυλοπετεινός [Λεξικό Πρωίας 1933], ξυλουπιτείναρου [Μαγνησία], παμζάρα [Καρδίτσα], παντακούκους [Νιγρίτα], πάπουζας [Αιτωλοακαρνανία], παπούσα [Απουλία], παρδαλέχτορας [Λεξικό Δημητράκου 1949], παρδαλόφτερας [Λεξικό Δημητράκου 1949], πετεινάρι [ΙΛΝΕ 1933], πίπιζα [Άρτα], πίπουζας [Βλαστός 1931], πούπιντζα [Τσακωνιά], πούπος [ΙΛΝΕ 1989 ], πούπουζας [ΙΛΝΕ 1989], πουπουίτσα [Αξός*], πουπουνιέτσιους [Χαλκιδική], πουπούξιος [Κύπρος], πουπούξος [Κύπρος], πούπους [Καβακλι*], πουπούσα [Απουλία], πουπούτς [Σκοπός*], πουπούτσης [Κύπρος], πουρτουκούξιος [Κύπρος], σκουφοπετεινός [Μύκονος], τουρκοπετεινάρι [Βουρλά*], τουρλόπαπας [Λεξικό Δημητράκου 1939 ], τρουλλόκουτσος [Κύπρος], τσαλαπετεινός [Βικέλας 1879], τσαλαπικνός [Λέσβος], τσαλαπιτείναρου [Μαγνησία], τσαλλαπετεινός [Χάλκη], τσαλλοπετεινός [Κάρπαθος, Νίσυρος], τσαλντοπετεινός [Ρόδος], τσαλοπετεινός [Φούρνοι], τσιγκροπούλι [Λεξικό Πρωίας 1934]Vanellus vanellus

γιάννης, γκαλιαμάνι, καλημάνα, καλημάνι, παγοτσίνι, παπάς, σχοινοπούλι