Θεματικό λεξικό των ουσιαστικών της λαογραφίας - Ρωμαίικα του Μοριά ή διαλεκτικά της Πελοποννήσου


 

Θεματικό λεξικό των ουσιαστικών της λαογραφίας

Ρωμαίικα του Μοριά ή διαλεκτικά της Πελοποννήσου

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

 

Φεβρουάριος 2023


 

 


 

Για τη συγκέντρωση της λεξικολογικής βάσης αυτής της μελέτης, αποδελτιώθηκαν 55 χειρόγραφα λαογραφίας, εργασίες φοιτητών της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (της περιόδου 1966-1984), που περιέχουν γλωσσικό-λαογραφικό υλικό για 47 χωριά της Πελοποννήσου, καθώς επίσης το τρίτομο Λεξικό της Τσακώνικης Διαλέκτου του Θανάση Κωστάκη (της Ακαδημίας Αθηνών), για τρία τσακώνικα χωριά.

Κύριο κριτήριο επιλογής των χειρογράφων υπήρξε η μη ή η ελάχιστη σχολική μόρφωση των αφηγητών που καταγράφονται από τους φοιτητές-ερευνητές και η όσο το δυνατόν πιστή αντιγραφή του λαϊκού λόγου τους.

Η εντοπιότητα των αφηγητών και η διαχρονική παραμονή τους στον οικισμό, υπήρξε ένα ακόμη σημαντικό κριτήριο επιλογής των κειμένων. Δεν εξετάστηκαν χωριά όπου οι κάτοικοί τους είναι αρβανίτικης καταγωγής.

Τα λόγια στοιχεία, που εμφανίζονται στις αφηγήσεις (και αποτελούν προφανώς ακούσματα από μορφωμένους συχωριανούς, το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση), δεν καταγράφονται εδώ.

Λόγω της άνισης έκτασης των χειρογράφων, που ποικίλουν από μερικές δεκάδες ως και εκατοντάδες σελίδες, κάθε χωριό εμφανίζεται στην έρευνα με μικρότερο ή μεγαλύτερο αριθμό λέξεων.

Από αυτό το βασικό λεξικό των ουσιαστικών, απουσιάζουν κάποιες συχνές λέξεις του καθημερινού λόγου που δεν υπάρχουν στα καθιερωμένα κεφάλαια της λαογραφικής έρευνας (όπως λόγου χάρη όσα αφορούν την ερωτική ζωή).

Για την καλύτερη παρουσίασή του, το λεξικό είναι χωρισμένο σε 48 θεματικές ενότητες. Σε κάθε ενότητα, οι λέξεις ταξινομούνται σύμφωνα με το πλήθος εμφάνισής τους (σε μία φθίνουσα ταξινόμηση). Τα λήμματα ανέρχονται σε δυόμισι χιλιάδες και τα συνώνυμα σε οκτώ χιλιάδες. Δεν καταγράφονται λήμματα για πράγματα ή έννοιες που εμφανίζονται (εξαιρουμένων των τριών τσακώνικων) σε λιγότερα από τρία χωριά.

Τα περισσότερα λήμματα αρχίζουν με λέξη της δημοτικής και ακολουθούν τα αντίστοιχα πελοποννησιακά συνώνυμα (μαζί με το άρθρο). Συνήθως το πρώτο συνώνυμο είναι το ίδιο με την αρχική λέξη της δημοτικής. Αυτό συμβαίνει γιατί η διαμόρφωση της κοινής δημοτικής στην Αθήνα, τις πρώτες δεκαετίες μετά την ανακήρυξή της σε πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους, επηρεάστηκε καθοριστικά από τη διάλεκτο που μιλούσε το μεγάλο πλήθος των Μοραϊτών που μετοίκησε στη ραγδαία αναπτυσσόμενη πόλη. Από τη μελέτη του υλικού ωστόσο φαίνεται πως μοραΐτικα και δημοτική δεν ταυτίζονται.

Τα τσακώνικα εξετάζονται εδώ λόγω της γεωγραφικής ένταξης στον πελοποννησιακό χώρο. Διαλεκτικά ωστόσο, όπως γίνεται φανερό, παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση από τα μοραΐτικα.

Ορισμένα λήμματα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συνοδεύονται με αντίστοιχους γλωσσικούς χάρτες.

Για χρηστικούς λόγους, την κατανόηση δηλαδή των λημμάτων και των χαρτών από ένα ευρύτερο κοινό (εκτός των ειδικών), χρησιμοποιώ τη σύγχρονη ορθογραφία της κοινής γλώσσας και όχι το διεθνές φωνητικό αλφάβητο (που αποδίδει ακριβώς την προφορά).

Τέλος, οι ενδείξεις Swadesh list, Buck list (Carl Darling Buck, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages) και ALE (Atlas Linguarum Europae), στην αρχή κάποιων λημμάτων, σημειώνουν πως οι έννοιες αυτές περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες λίστες γλωσσικής συγγένειας ή γλωσσογεωγραφίας.


 

Πηγές

 

Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Άγιος Νικόλαος (Καστρί), της επαρχία Κυνουρίας, του νομού Αρκαδίας, 1971.

Αποστολοπούλου Ειρήνη, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Σκεπαστό, της επαρχίας Καλαβρύτων, του νομού Αχαΐας, 1980.

Αργυριάδου Ευανθία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ της επαρχίας Λεχαινών, του νομού Ηλείας, 1971.

Βάη Παναγιώτα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Καρυάς, του νομού Αργολίδος, 1968.

Βασιλική Παπασωτηρακοπούλου, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κάτω Λουσοί, της επαρχίας Καλαβρύτων, του νομού Αχαΐας, 1969.

Βεργάδος Νικόλαος, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Βεργαδέικα, της κοινότητος Λογκανίκου, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας, 1971.

Γεωργαλά Βασιλική, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Ροζενά, του νομού Κορινθίας, 1971.

Γεωργία Τσιατά, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Τροπαίων, της επαρχίας Γορτυνίας, του νομού Αρκαδίας, 1971.

Γεωργίου Αικατερίνη, Συλλογή λαογραφικής ύλης από την Κρέστενα Ολυμπίας, του νομού Ηλείας, 1969.

Γιαννατσούλια Ελένη, Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωριό Ρούτσι, της επαρχίας Μεγαλοπόλεως, του νομού Αρκαδίας, 1984.

Γκόβα Μαρία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ της κοινότητος Παραδεισίων Μεγαλοπόλεως, του νομού Αρκαδίας, 1969.

Γουζέας Παναγιώτης, Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωριό Τσέρια Μεσσηνιακής Μάνης, της επαρχίας Καλαμάτας, του νομού Μεσσηνίας, 1981.

Δούκα Αναστασία, Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωριό Άγιος Δημήτριος (τ. Μαρινάκι), της επαρχίας Ηλείας, του νομού Ηλείας, 1982.

Δρακούλη Δήμητρα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του Αλποχωρίου, της επαρχίας Πύργου, του νομού Ηλείας, 1969.

Θωμά Αικατερίνη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Νεοχωρίου Ολυμπίας, του νομού Ηλείας, 1971.

Καμπέρου Μάρθα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Καλύβια, του νομού Κορινθίας, 1971.

Καρούντζου Φωτεινή, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Πιάνα, της επαρχίας Μαντινείας, του νομού Αρκαδίας, 1970.

Καρούτζος Ιωάννης, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Ροϊνόν (Ροεινόν), της επαρχίας Μαντινείας, του νομού Αρκαδίας, 1969.

Κατσουλέας Σταύρος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Εξωχωρίου Μάνης, της επαρχίας Καλαμάτας, του νομού Μεσσηνίας, 1968.

Κουκοβίνος Αθανάσιος, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Πηγαδάκια, της επαρχίας Κυνουρίας, του νομού Αρκαδίας, 1969.

Κουμαρέλα Βασιλική, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Λεβιδίου, της επαρχίας Μαντινείας, του νομού Αρκαδίας, 1971.

Κουμπαράκη Αφροδίτη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Προαστείου, του νομού Μεσσηνίας, 1971.

Κουράφα Χριστίνα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Δροσοπηγή (Μπάση), της επαρχίας Κορινθίας, του νομού Κορινθίας, 1971.

Κρυπωτός Χαράλαμπος, Συλλογή λαογραφικής ύλης (εκ του κοινωνικού βίου) από το χωρίο Πάκια Επιδαύρου Λιμηράς, του νομού Λακωνίας, 1970.

Κωνσταντοπούλου Ευσταθία, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ της κωμοπόλεως Κρεστένων και των χωρίων Γρύλλου και Βρίνας της επαρχίας Ολυμπίας, του νομού Ηλείας, 1968.

Κωστόπουλος Κωνσταντίνος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Καλούσιον Πατρών, του νομού Αχαϊας, 1968.

Κωτσοπούλου Αγγελική, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Καρυά, της επαρχίας Άργους, του νομού Αργολίδος, 1971.

Λαρδίκος Δημήτριος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εξ Κανδύλας Μαντινείας, του νομού Αρκαδίας, 1970.

Λύρα Ειρήνη, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Φενεός, του νομού Κορινθίας, 1968.

Μάρκου Γεωργία, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Κερτέζης, της επαρχίας Καλαβρύτων, του νομού Αχαΐας, 1968.

Μπούρα Αντωνία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αγριδίου, της επαρχίας Γορτυνίας, του νομού Αρκαδίας, 1971.

Μπουρίκα Μαρία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Βαλύρα, του νομού Μεσσηνίας, 1971.

Μπουρτσουκλή Παναγιώτα, Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωριό Κανδήλα, της επαρχίας Μαντινείας, του νομού Αρκαδίας, 1981.

Νιάρχου Ελένη, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Αμπελιώνα (η), της επαρχίας Τριφυλλίας, του νομού Μεσσηνίας, 1984.

Νικήτα Αικατερίνη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ της κωμοπόλεως Λαγκαδίων, της επαρχίας Γορτυνίας, του νομού Αρκαδίας, 1969.

Νικολοπούλου Πηνελόπη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Ελληνίτσα πρώην Μεμή, της επαρχίας Μεγαλοπόλεως, του νομού Αρκαδίας, 1971.

Νταρζάνου Κωνσταντίνα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Μυγδαλιάς, της επαρχίας Γορτυνίας, του νομού Αρκαδίας, 1971.

Παναγοπούλου Κωστούλα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Μαγούλας, του νομού Ηλείας, 1971.

Παπαβασιλείου Αγγελική, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Δολιανά, της επαρχίας Κυνουρίας, του νομού Αρκαδίας, 1981.

Παπαγεωργίου Δέσποινα, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Στεμνίτσα, της επαρχίας Γορτυνίας, του νομού Αρκαδίας, 1980.

Παπαχατζής Βασίλειος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Ελάτης, της επαρχίας Γορτυνίας, του νομού Αρκαδίας, 1969.

Πετιμεζά Ευδοκία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κανδήλας, της επαρχία Μαντινείας, του νομού Αρκαδίας, 1969.

Πλακογιάννη Ελένη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Γυμνού Άργους, του νομού Αργολίδος, 1971.

Ραχιώτη Παναγιώτα, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Βρέσθενα, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας, 1982.

Ρεκούμη Χαρίκλεια, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του νομού Κορινθίας, 1966.

Ρόγα Κανέλλα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Λαγκαδιών, της επαρχίας Γορτυνίας, του νομού Αρκαδίας, 1968.

Ρουμανέας Γεώργιος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Θαλαμών, της επαρχίας Καλαμών, του νομού Μεσσηνίας, 1971.

Σαμαρά Ιωάννα, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ της κωμοπόλεως Λαγκάδια, της επαρχίας Γορτυνίας, του νομού Αρκαδίας, 1968.

Σαρρή Σοφία, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Λυγουριό, της επαρχίας Ναυπλίας, του νομού Αργολίδος Πελοποννήσου, 1984.

Σταυροπούλου Ζωή, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Μάλης Φιλιατρών, της επαρχίας Τριφυλίας, του νομού Μεσσηνίας, 1969.

Στεφανόπουλος Θεόδωρος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Σπαρτιά (Γρεβενόν), της επαρχίας Πατρών, του νομού Αχαΐας, 1969.

Τσουρούλας Θεόδωρος, Συλλογή λαγραφικής ύλης από το χωρίον Αγία Άννα, του νομού Ηλείας, 1971.

Φούφα Βασιλική, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Δολιανά, επαρχίας Κυνουρίας, του νομού Αρκαδίας, 1969.

Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Συλλογή λαογραφικού εκ του χωρίου Σαρακίνι, της επαρχίας Γορτυνίας, του νομού Αρκαδίας, 1971.

Ψαρογιάννη Σοφία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Μελιγούς, της επαρχίας Κυνουρίας, του νομού Αρκαδίας, 1971.

 

Κωστάκης Θανάσης, Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1986-1987.Οικισμοί αναφοράς

 

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με την αρίθμηση στο χάρτη

 

1. Γυμνό Αργολίδας, απογραφή 1971 κάτοικοι 478, υψόμετρο 430.

2. Καρυά Αργολίδας, απογραφή 1971 κάτοικοι 279, υψόμετρο 700.

3. Λυγουριό Αργολίδας, απογραφή 1971 κάτοικοι 1.728, υψόμετρο 370.

 

4. Αγρίδι Αρκαδίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 116, υψόμετρο 880.

5. Δολιανά Αρκαδίας: Άνω Δολιανά, απογραφή 1971 κάτοικοι 6, υψόμετρο 920 | Κάτω Δολιανά, απογραφή 1971 κάτοικοι 1.099, υψόμετρο 120.

6. Ελάτη (Γαρζενίκος) Αρκαδίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 69, υψόμετρο 1.200.

7. Ελληνίτσα (Μεμή) Αρκαδίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 74, υψόμετρο 520.

8. Κανδήλα Αρκαδίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 1.289, υψόμετρο 760.

9. Καστρί (Άγιος Νικόλαος) Αρκαδίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 868, υψόμετρο 920.

10. Λαγκάδια Αρκαδίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 1.350, υψόμετρο 1.000.

11. Λεβίδι Αρκαδίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 1.735, υψόμετρο 860.

12. Μελιγού Αρκαδίας: Χειμερινή Μελιγού, απογραφή 1971 κάτοικοι 729, υψόμετρο 50 | Ορεινή Μελιγού, απογραφή 1971 κάτοικοι 19, υψόμετρο 600.

13. Μυγδαλιά (Γλανιτζιά) Αρκαδίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 403, υψόμετρο 820.

14.Παραδείσια (Κούρταγα) Αρκαδίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 374, υψόμετρο 520.

15. Πηγαδάκια Αρκαδίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 197, υψόμετρο 900.

16. Πιάνα Αρκαδίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 262, υψόμετρο 1.080.

17. Ροεινό Αρκαδίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 169, υψόμετρο 1.100.

18. Ρούτσι Αρκαδίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 50, υψόμετρο 520.

19. Σαρακίνι Αρκαδίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 114, υψόμετρο 720.

20. Στεμνίτσα Αρκαδίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 406, υψόμετρο 1.100.

21. Τρόπαια (Βερβίτσα) Αρκαδίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 1.017, υψόμετρο 760.

 

22. Καλούσι Αχαΐας, απογραφή 1971 κάτοικοι 428, υψόμετρο 800.

23. Κάτω Λουσοί (Σουδενά) Αχαΐας, απογραφή 1971 κάτοικοι 123, υψόμετρο 1.080.

24. Κέρτεζη Αχαΐας, απογραφή 1971 κάτοικοι 761, υψόμετρο 850.

25. Σκεπαστό (Βισοκά) Αχαΐας, απογραφή 1971 κάτοικοι 681, υψόμετρο 800.

26. Σπαρτιά (Γρεβενά, Γρεβενό) Αχαΐας, απογραφή 1971 κάτοικοι 126, υψόμετρο 760.

 

27. Αγία Άννα Ηλείας, απογραφή 1971 κάτοικοι 414, υψόμετρο 570.

28. Άγιος Δημήτριος (Μαρνάκι) Ηλείας, απογραφή 1971 κάτοικοι 414, υψόμετρο 60.

29. Αλποχώρι Ηλείας, απογραφή 1971 κάτοικοι 290, υψόμετρο 140.

30. Κρέστενα Ηλείας, απογραφή 1971 κάτοικοι 2.657, υψόμετρο 100.

31. Λεχαινά Ηλείας, απογραφή 1971 κάτοικοι 2.620, υψόμετρο 5.

32. Μαγούλα Ηλείας, απογραφή 1971 κάτοικοι 395, υψόμετρο 60.

33. Νεοχώρι Ολυμπίας Ηλείας, απογραφή 1971 κάτοικοι 358, υψόμετρο 10.

 

34. Αρχαία Φενεός (Καλύβια) Κορινθίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 449, υψόμετρο 850.

35. Δροσοπηγή (Μπάσι) Κορινθίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 198, υψόμετρο 800.

36. Ροζενά Κορινθίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 557, υψόμετρο 160.

37. Φενεός (Σιβίστα) Κορινθίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 322, υψόμετρο 920.

 

38. Βεργαδαίικα Λακωνίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 128, υψόμετρο 550.

39. Βρέσθενα Λακωνίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 482, υψόμετρο 800.

40. Πάκια Λακωνίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 680, υψόμετρο 160.

 

41. Αμπελιώνα Μεσσηνίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 72, υψόμετρο 840.

42. Βαλύρα (Τζεφερεμίνη) Μεσσηνίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 1.120, υψόμετρο 30.

43. Εξωχώρι Μεσσηνίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 264, υψόμετρο 480.

44. Θαλάμες (Κουτήφαρι) Μεσσηνίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 96, υψόμετρο 430.

45. Μάλη Μεσσηνίας, απογραφές 1951 & 1971 κάτοικοι 224 & 7 αντίστοιχα, υψόμετρο 960.

46. Προάστιο Μεσσηνίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 408, υψόμετρο 230.

47. Τσέρια Μεσσηνίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 103, υψόμετρο 600.

 

48. Πέρα Μέλανα Αρκαδίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 393, υψόμετρο 260. [Τσακώνικα].

49. Πραστός Αρκαδίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 220, υψόμετρο 740 [Τσακώνικα].

50. Τυρός Αρκαδίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 341, υψόμετρο 10 [Τσακώνικα].


 

 Αλφαβητική ταξινόμηση

 

Αγία Άννα Ηλείας

Άγιος Δημήτριος (Μαρνάκι) Ηλείας

Αγρίδι Αρκαδίας

Αλποχώρι Ηλείας

Αμπελιώνα Μεσσηνίας

Αρχαία Φενεός (Καλύβια) Κορινθίας

Βαλύρα (Τζεφερεμίνη) Μεσσηνίας

Βεργαδαίικα Λακωνίας

Βρέσθενα Λακωνίας

Γυμνό Αργολίδας

Δολιανά Αρκαδίας: Άνω Δολιανά | Κάτω Δολιανά

Δροσοπηγή (Μπάσι) Κορινθίας

Ελάτη (Γαρζενίκος) Αρκαδίας

Ελληνίτσα (Μεμή) Αρκαδίας

Εξωχώρι Μεσσηνίας

Θαλάμες (Κουτήφαρι) Μεσσηνίας

Καλούσι Αχαΐας

Κανδήλα Αρκαδίας

Καρυά Αργολίδας

Καστρί (Άγιος Νικόλαος) Αρκαδίας

Κάτω Λουσοί (Σουδενά) Αχαΐας

Κέρτεζη Αχαΐας

Κρέστενα Ηλείας

Λαγκάδια Αρκαδίας

Λεβίδι Αρκαδίας

Λεχαινά Ηλείας

Λυγουριό Αργολίδας

Μαγούλα Ηλείας

Μάλη Μεσσηνίας

Μελιγού Αρκαδίας: Χειμερινή Μελιγού | Ορεινή Μελιγού

Μυγδαλιά (Γλανιτζιά) Αρκαδίας

Νεοχώρι Ολυμπίας Ηλείας

Πάκια Λακωνίας

Παραδείσια (Κούρταγα) Αρκαδίας

Πέρα Μέλανα Αρκαδίας [Τσακώνικα]

Πηγαδάκια Αρκαδίας

Πιάνα Αρκαδίας

Πραστός Αρκαδίας [Τσακώνικα]

Προάστιο Μεσσηνίας

Ροεινό Αρκαδίας

Ροζενά Κορινθίας

Ρούτσι Αρκαδίας

Σαρακίνι Αρκαδίας

Σκεπαστό (Βισοκά) Αχαΐας

Σπαρτιά (Γρεβενά, Γρεβενό) Αχαΐας

Στεμνίτσα Αρκαδίας

Τρόπαια (Βερβίτσα) Αρκαδίας

Τσέρια Μεσσηνίας

Τυρός Αρκαδίας [Τσακώνικα]

Φενεός (Σιβίστα) Κορινθίας

 


 

θεματικό λεξικό

 

 

1. το σώμα (ανθρώπου-ζώων)


 


1.1. κεφάλι (Swadesh list, ALE, Buck list) | το κεφάλι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καλούσι, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Φενεός] | το τσεφάλι [Εξωχώρι, Λαγκάδια, Τσέρια] | το τσιεφάλι [Κανδήλα, Τρόπαια] | η κούτρα [Σκεπαστό] | α τσουφά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.2. χέρι (Swadesh list, ALE, Buck list) | το χέρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | α χέρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.3. πόδι ( Swadesh list, ALE, Buck list) | το πόδι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | ο πούα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.4. γάλα (ALE, Buck list) | το γάλα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το γα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το γάλι [Πέρα Μέλανα].1.5. κρέας (Swadesh list, Buck list) | το κρέας [Αγία Άννα, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Καλούσι, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σπαρτιά, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το κριάς [Ελληνίτσα, Βρέσθενα, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Λαγκάδια, Προάστιο, Στεμνίτσα] | το κρεγιάς [Σκεπαστό] | το κρέασι [Άγιος Δημήτριος] | το κριγιάς [Προάστιο] | το κρίε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.6. στόμα (Swadesh list, ALE, Buck list) | το στόμα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | ο στόμας [Προάστιο] | το τούμα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.7. αβγό (Swadesh list, ALE, Buck list) | το αβγό [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τσέρια, Φενεός] | το βγο [Προάστιο] | το αβουγό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.8. μαλλιά / ανθρώπου (Swadesh list, ALE, Buck list) | τα μαλλιά [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το μαλλί [Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Προάστιο, Σκεπαστό].

1.9. μάτι-μάτια (Swadesh list, ALE, Buck list) | το μάτι, πληθ. τα μάτια [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το μάκι [Πέρα Μέλανα] | ο ψιλέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.10. λαιμός (Swadesh list, ALE, Buck list) | ο λαιμός [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | η λαίμη [Λαγκάδια] | ο λαιμό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.11. μέση | η μέση [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | α μισά [Πραστός] | α μισά [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α κακίνα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

1.12. αυτί (Swadesh list, ALE, Buck list) | το αυτί [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | α αβοτάνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α αβουτάνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].1.13. κοιλιά (Swadesh list, ALE, Buck list) | η κοιλιά [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός] | η κιουλιά [Θαλάμες, Προάστιο] | η τσουλιά [Εξωχώρι, Λαγκάδια, Τσέρια] | η τσιουλιά [Κανδήλα] | η μπάκα [Ρούτσι] | α μπάκα [Πέρα Μέλανα] | α φούκα [Πέρα Μέλανα].1.14. πρόσωπο (ALE, Buck list) | το πρόσωπο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | η μούρη [Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τρόπαια, Τσέρια] | η φάτσα [Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Καρυά, Μυγδαλιά, Προάστιο] | η μουτσούνα [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Κρέστενα] | το μούτρο [Αλποχώρι, Κανδήλα, Μυγδαλιά] | τα μούτρα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Μυγδαλιά, Προάστιο, Νεοχώρι Ολυμπίας, Πιάνα, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το μούτσουνε [Πέρα Μέλανα, Πραστός].

1.15. δόντι (Swadesh list, ALE, Buck list) | το δόντι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | ο όντα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.16. αίμα (Swadesh list, Buck list) | το αίμα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.17. αφαλός (Buck list) | ο αφαλός [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Φενεός] | το αφάλι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Κρέστενα, Μαγούλα, Μάλη, Νεοχώρι Ολυμπίας, Πιάνα, Προάστιο, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Τσέρια, Τυρός | ο απαλέ [Πέρα Μέλανα] | το αφάλι [Πέρα Μέλανα].

1.18. πλάτη (Swadesh list, ALE) | η πλάτη [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | η απλάτη [Προάστιο] | α πράκα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α ίσα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

1.19. δάχτυλο (ALE, Buck list) | το δάχτυλο [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Κανδήλα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | ο δάτυλε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].1.20. ουρά ( Swadesh list, ALE, Buck list)| η ουρά [Αγία Άννα, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Δολιανά, Ελάτη, Θαλάμες, Λεβίδι, Λυγουριό, Μάλη, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Τρόπαια] | η νουρά [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Καλούσι, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Φενεός] | η νορά [Προάστιο] | α νουρά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.21. τρίχα (Buck list) | η τρίχα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Εξωχώρι, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Μάλη, Μυγδαλιά, Πάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | α τσίχα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.22. κόκαλο (Swadesh list, Buck list) | το κόκαλο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Ελάτη, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Τσέρια] | η κοκάλα [Βρέσθενα] | το κόκαλε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.23. μύτη (Swadesh list, ALE, Buck list) | η μύτη [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μάλη, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το σούκο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.24. νύχι (Swadesh list, Buck list) | το νύχι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Φενεός, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].1.25. γόνατο (Swadesh list, ALE, Buck list) | το γόνατο [Αλποχώρι, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Λυγουριό, Τσέρια] | το γόνα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Καρυά, Κρέστενα, Λεβίδι, Μάλη, Παραδείσια, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός] | το γούνα [Πέρα Μέλανα].1.26. κέρατο (Swadesh list, Buck list) | το κέρατο [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Μαγούλα, Ροζενά, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός] | το τσέπι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Κρέστενα] | το τσιέπι [Κανδήλα, Μυγδαλιά, Ροεινό, Τρόπαια] | το κόρνο [Προάστιο] | το κέπι [Λαγκάδια] | το τσέρατο [Τσέρια] | το τσέρα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το κάλι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το τσόχανε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].1.27. ώμος (ALE, Buck list) | ο ώμος [Αγία Άννα, Βαλύρα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | ο νώμος [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Κάτω Λουσοί, Μαγούλα, Σπαρτιά] | ο ώμο [Πέρα Μέλανα] | ο νώμο [Πέρα Μέλανα].

1.28. κορμί | το κορμί [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Μάλη, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | ο κορμό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.29. σώμα (Buck list) | το σώμα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Ελάτη, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεχαινά, Λυγουριό, Νεοχώρι, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Τσέρια].

1.30. καρδιά (Swadesh list, Buck list) | η καρδιά [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | η καρδέα [Τσέρια] | η καρδία [Εξωχώρι] | α καρδία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.31. κούτελο (ALE, Buck list) | το κούτελο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Εξωχώρι, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τρόπαια, Τσέρια | η μπάλα [Καρυά] | το κούτελε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το κούτουλε [Πέρα Μέλανα].

1.32. γένια (Buck list) | τα γένια [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Κανδήλα, Καρυά, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.33. σαγόνι (ALE, Buck list) | το σαγόνι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Φενεός, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | η σαγονιά [Ροεινό, Ρούτσι] | το σταγόνι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.34. χούφτα | η χούφτα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Ελάτη, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | η φούχτα [Προάστιο, Τσέρια] | α χούφτα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο γρότε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.35. άντερο | το άντερο [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Μάλη, Μυγδαλιά, Πιάνα, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | το άντερε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.36. γλώσσα (Swadesh list, Buck list) | η γλώσσα [Αγία Άννα, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μάλη, Νεοχώρι, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | α γρούσα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.37. σπυρί | το σπυρί [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Λαγκάδια, Λεβίδι, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Τρόπαια, Τσέρια] | το πουρί [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το πουζί [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο πουρέ [Πέρα Μέλανα] | το μπάλημα [Πέρα Μέλανα].

1.38. μάγουλο (ALE, Buck list) | το μάγουλο [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Κρέστενα, Λυγουριό, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | η μαγούλα [Αμπελιώνα] | το μούκουλο [Αρχαία Φενεός] | το μάγουλε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.39. μυαλό (Buck list) | το μυαλό [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Θαλάμες, Καρυά, Λεβίδι, Μάλη, Νεοχώρι, Παραδείσια, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | ο μαλέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.40. πλεμόνια (ALE) | τα πλεμόνια [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Λεβίδι, Μελιγού, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | τα πνεμόνια [Άγιος Δημήτριος, Ρούτσι].

1.41. στήθη / τα βυζιά της γυναίκας (Swadesh list, Buck list) | το στήθος [Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Λεχαινά, Μαγούλα, Πιάνα, Ρούτσι, Σπαρτιά, Τσέρια] | τα στήθη [Γυμνό, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Κάτω Λουσοί] | τα στήθια [Άγιος Δημήτριος, Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Μάλη, Πάκια, Σκεπαστό] | το αστήθι [Αμπελιώνα] | τα αστήθια [Αμπελιώνα, Κανδήλα] | το στήθησι [Πέρα Μέλανα].

1.42. στήθος / το στέρνο (Buck list) | το στήθος [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Γυμνό, Ελάτη, Θαλάμες, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Τρόπαια, Φενεός] | το αστήθι [Λαγκάδια, Μυγδαλιά] | το στήθο [Προάστιο, Ροεινό] | το στήθι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].1.43. συκώτι (Swadesh list, ALE, Buck list) | το συκώτι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Καλούσι, Λεβίδι, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | το σκώτι [Θαλάμες, Σκεπαστό] | το σκώκι [Πέρα Μέλανα].

1.44. φρύδι (ALE, Buck list) | το φρύδι [Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Κανδήλα, Καρυά, Κέρτεζη, Λεβίδι, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός, Πέρα Μέλανα] | το αφρύδι [Άγιος Δημήτριος, Ελάτη] | το φσύδι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το φσύιδι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

1.45. σημάδι / στο σώμα | το σημάδι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Λαγκάδια, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το σημάιδι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

1.46. πατσά / κοιλιά ζώου | η πατσά [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Δολιανά, Πάκια, Σκεπαστό | η πατσιά [Γυμνό, Δροσοπηγή, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μελιγού, Προάστιο, Ρούτσι] | η μπατσά [Στεμνίτσα] | α πατσά [Πέρα Μέλανα] | α μπατσά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].1.47. ξίγκι (Swadesh list) | το ξίγκι [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Γυμνό, Καλούσι, Κανδήλα, Μυγδαλιά, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το ξίτζι [Τσέρια] | η γλίνα [Βρέσθενα] | το παχύ [Ελληνίτσα] | το ξίντζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.48. πληγή (Buck list) | η πληγή [Άγιος Δημήτριος, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελληνίτσα, Κρέστενα, Λυγουριό, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | ο γεράς [Βρέσθενα, Λαγκάδια] | α πληγά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το μεγιάνι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

1.49. στομάχι (ALE, Buck list) | το στομάχι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Κανδήλα, Λεχαινά, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Προάστιο, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].1.50. αστράγαλος | ο αστράγαλος [Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Δροσοπηγή, Ελάτη, Κρέστενα, Λυγουριό, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | το αστραγάλι [Σκεπαστό] | το στραγάλι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Ροεινό, Σκεπαστό, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο ασάγαλε [Πέρα Μέλανα] | το ασαγάλι [Πέρα Μέλανα].

1.51. δάκρυ (Buck list) | το δάκρυ [Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Καρυά, Κρέστενα, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Προάστιο, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | το δάκζυ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].1.52. μασχάλη (ALE) | η μασχάλη [Αρχαία Φενεός, Δολιανά, Εξωχώρι, Μελιγού, Ρούτσι] | η μασκάλη [Άγιος Δημήτριος, Λεχαινά, Παραδείσια] | η αμοσκάλη [Βρέσθενα] | η αμασκάλη [Αλποχώρι, Δροσοπηγή, Σκεπαστό] | η αμασχάλη [Βεργαδαίικα, Στεμνίτσα] | α αμοσκά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.53. παλάμη | η παλάμη [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τρόπαια, Τσέρια] | η απαλάμη [Δροσοπηγή, Προάστιο, Σπαρτιά] | α απάμα [Πέρα Μέλανα] | α πάμα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.54. κώλος | ο κώλος [Αλποχώρι, Βρέσθενα, Εξωχώρι, Κανδήλα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τσέρια] | ο πισινός [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Καλούσι, Λεχαινά, Μάλη, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό] | ο κώλε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο κοισινέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.55. λαρύγγι | το λαρύγγι [Αγρίδι, Καρυά, Προάστιο, Ροεινό] | ο καρίτσαφλος [Σκεπαστό] | ο καρίτζαφλας [Αλποχώρι, Κρέστενα] | ο καρίτζαφλος [Λεβίδι, Σπαρτιά] | ο καρούτζος [Αμπελιώνα, Κρέστενα, Ρούτσι] | ο καρούτζαφλας [Στεμνίτσα] | ο καρούτζαφλος [Λαγκάδια] | ο άρουγγα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο καρίτσαλε [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο καζίτσαλε [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

1.56. μαστάρι / κυρίως του ζώου (Buck list) | το μαστάρι [Αγία Άννα, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Θαλάμες, Κρέστενα, Λεβίδι, Μυγδαλιά, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά] | το μουστάρι [Προάστιο, Τσέρια] | το μαστάζι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

1.57. νεφρό (ALE) | το νεφρό [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Κρέστενα, Πάκια, Πηγαδάκια, Προάστιο, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το νεφρέ [Πέρα Μέλανα].

1.58. πλευρό | το πλευρό [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Δολιανά, Κανδήλα, Καστρί, Κέρτεζη, Λεχαινά, Λυγουριό, Πιάνα, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σπαρτιά, Τρόπαια] | το πλευρέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.59. ράχη (Buck list) | η ράχη [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Κρέστενα, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός].

1.60. σβέρκος (Buck list) | ο σβέρκος [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Προάστιο, Ρούτσι] | το σβέρκο [Κάτω Λουσοί, Ρούτσι] | α ακούκικα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

1.61. φτέρνα | η φτέρνα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δολιανά, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Πάκια, Παραδείσια, Ροεινό, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Φενεός] | α φτέρνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.62. πατούσα | η πατούσα [Αγία Άννα, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Λεχαινά, Παραδείσια, Προάστιο, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Φενεός] | το πατούχι [Πέρα Μέλανα].

1.63. σάλιο (ALE) | το σάλιο [Αμπελιώνα, Εξωχώρι, Κανδήλα, Καρυά, Λεβίδι, Λεχαινά, Πάκια, Προάστιο, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Τσέρια] | το σάλι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.64. αγκώνας (Buck list) | ο αγκώνας [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Κάτω Λουσοί, Λεχαινά, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | ο αγκώνα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

1.65. βυζί / της γυναίκας (Buck list) | το βυζί [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Μάλη, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Τσέρια] | το μαστάρι [Κρέστενα, Προάστιο] | το μπουζί [Πέρα Μέλανα] | το βουζί [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.6. κάτουρο (Buck list) | το κάτουρο [Αγρίδι, Αλποχώρι, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Εξωχώρι, Καρυά, Κρέστενα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τσέρια] | το κάκιουρε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το ιό [Πέρα Μέλανα].

1.67. ποδάρι | το ποδάρι [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Ελληνίτσα, Κρέστενα, Λεχαινά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό] | η αρίδα [Αρχαία Φενεός, Κανδήλα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | η αζίδα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

1.68. φτερό / φτερούγα (Swadesh list, ALE, Buck list) | το φτερό [Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Λεβίδι, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό] | η φτερούγα [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Κρέστενα] | το φτερέ [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

1.69. χείλια (ALE, Buck list) | τα χείλια [Ρούτσι, Σκεπαστό, Τρόπαια] | τα αχείλια [Λαγκάδια, Κανδήλα] | τα χείλα [Αγία Άννα, Αλποχώρι, Κρέστενα] | τα χείλη [Σπαρτιά] | χεία τα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.70. κόρφος | ο κόρφος [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Κρέστενα, Μυγδαλιά, Πιάνα, Προάστιο, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | ο κόρφο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.71. πούπουλο (Swadesh list, ALE) | το πούπουλο [Δροσοπηγή, Ελάτη, Καρυά, Κρέστενα, Λυγουριό, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το πούπουλε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.72. γάμπα (ALE) | η γάμπα [Αμπελιώνα, Δροσοπηγή, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Ροζενά, Ρούτσι, Φενεός] | η άτζα [Παραδείσια] | το ποδόσταμα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

1.73. δέρμα (ζώου) | το δέρμα [Αγία Άννα, Αμπελιώνα, Δολιανά, Ελάτη, Καστρί, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα].

1.74. μουστάκι (ALE) | το μουστάκι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Δροσοπηγή, Κρέστενα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το μουστάτσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.75. όμπιο / πύον | το όμπιο [Βρέσθενα, Λαγκάδια, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το έμπιο [Κανδήλα, Προάστιο] | το γουρουνόμυαλο [Κρέστενα] | το πούι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.76. ρουθούνι | το ρουθούνι [Αμπελιώνα, Μυγδαλιά, Ρούτσι, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]| το ρθούνι [Μελιγού] | το κάφιρο [Άγιος Δημήτριος, Λαγκάδια, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το θρούνι [Πέρα Μέλανα].

1.77. σπάλα | η σπάλα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Κανδήλα, Κανδήλα, Σπαρτιά, Φενεός].

1.78. σπυράκια | τα σπυράκια [Άγιος Δημήτριος, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Μυγδαλιά, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | τα μιζούλια [Άγιος Δημήτριος] | τα μουτζούλια [Κρέστενα] | τα πουρίζα [Πέρα Μέλανα] | τα πουζίζα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

1.79. αμυγδαλές | οι αμυγδαλές [Άγιος Δημήτριος, Λεχαινά, Λυγουριό, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | οι αμυγδαλιές [Βεργαδαίικα] | οι μυγδαλές [Προάστιο] | οι καζίκουνε [Πέρα Μέλανα].

1.80. δέρμα / ανθρώπου (Swadesh list, ALE, Buck list) | το δέρμα [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Κρέστενα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα].

1.81. μπούτι (ALE) | το μπούτι [Βαλύρα, Βρέσθενα, Κανδήλα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το τσαμπό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το μεζί [Πέρα Μέλανα] | ο μερέ [Πέρα Μέλανα].

1.82. ούλα | τα ούλα [Λυγουριό] | τα γούλα [Αρχαία Φενεός, Κάτω Λουσοί] | τα γούλια [Αλποχώρι, Βεργαδαίικα, Τσέρια] | τα γούα [Πέρα Μέλανα].

1.83. ρώγα | η ρώγα [Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Κάτω Λουσοί, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ροεινό, Φενεός] | α ρώγα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.84. φούσκα / ουροδόχος κύστη | η φούσκα [Καλούσι, Κανδήλα, Κρέστενα, Λαγκάδια, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | α φούσκα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α φούσα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.85. χολή | η χολή [Άγιος Δημήτριος, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λυγουριό, Προάστιο, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | α χοά [Πέρα Μέλανα].

1.86. απαλό / κρανιακή πηγή | το απαλό [Βεργαδαίικα, Κάτω Λουσοί, Παραδείσια, Ρούτσι] | το παπαλό [Κρέστενα] | το αφάλι [Καρυά].

1.87. καπούλια | τα καπούλια [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Κανδήλα, Κρέστενα, Μυγδαλιά, Ροεινό, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.88. κριθαράκι / στο μάτι | το κριθαράκι [Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Κρέστενα, Σκεπαστό] | η κριθαρίτσα [Πάκια].

1.89. σκατά (Buck list) | τα σκατά [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Προάστιο, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.90. σκέλια (Buck list) | τα σκέλια [Δολιανά, Καλούσι, Πάκια, Προάστιο, Ροεινό, Σκεπαστό].

1.91. βούλα | η βούλα [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Λεβίδι, Ροεινό, Στεμνίτσα] | α βούα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.92. κρεατοελιά | η κρεατοελιά [Άγιος Δημήτριος] | η ελιά [Βρέσθενα, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά] | α κρεατοελία [Πέρα Μέλανα].

1.93. μπράτσο (ALE, Buck list) | το μπράτσο [Βρέσθενα, Ροεινό, Στεμνίτσα, Τσέρια, Φενεός].

1.94. πετάλες | οι πετάλες [Αλποχώρι, Κάτω Λουσοί, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά].

1.95. ριζάφτι | το ριζάφτι [Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Κρέστενα, Σκεπαστό] | το σιντοβότανε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.96. σπλήνα | η σπλήνα [Αμπελιώνα, Θαλάμες, Κρέστενα, Σκεπαστό] | το σπληνί [Αρχαία Φενεός] | α σπιλήνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.97. τσίνορο / βλεφαρίδα (ALE| το τσίνορο [Βρέσθενα, Ελάτη] | το τσίνουρο [Άγιος Δημήτριος, Σκεπαστό, Σπαρτιά] | το τσίνουρε [Πέρα Μέλανα].

1.98. γοφός | ο γοφός [Ρούτσι] | ο γκοφός [Δροσοπηγή, Καρυά] | ο εγκουφός [Λαγκάδια] | ο εγκοφό [Πέρα Μέλανα] | ο γκοφό [Πέρα Μέλανα].

1.99. δαγκάνα / κάβουρα | η δαγκούνα [Άγιος Δημήτριος, Ελάτη, Προάστιο, Σπαρτιά] | η καβουροδαγκούνα [Άγιος Δημήτριος].

1.100. ιδρώτας (Buck list) | ο ιδρώτας [Εξωχώρι, Καρυά, Κρέστενα, Λεχαινά] | ο ίδρουτα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.101. κάλος | ο κάλος [Εξωχώρι, Λυγουριό, Σκεπαστό, Σκεπαστό] | το πετσόχωμα [Πέρα Μέλανα].

1.102. καμπούρα | η καμπούρα [Μαγούλα, Ρούτσι] | η γρούμπα [Λαγκάδια] | η σγούμπα [Λαγκάδια] | η ζιούμπα [Λαγκάδια] | η ζούμπα [Αλποχώρι] | η βεντερούγα [Αλποχώρι] | α καμπούρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.103. κεντρί / εντόμου | το κεντρί [Κρέστενα, Λυγουριό, Προάστιο] | το τσεντρί [Εξωχώρι] | το τσεντζί [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

1.104. κόμποι / αρθρώσεις | οι κόμποι [Βρέσθενα, Καρυά, Κρέστενα] | τα κόμπια [Λαγκάδια] | οι αρμοί [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | οι κομπούλοι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.105. κωλονούρι | το κωλονούρι [Κανδήλα, Μάλη, Πάκια] | το σιντονούφλι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

1.106. μηλίγγι / μηνίγγι (ALE) | το μελίγγι [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Κρέστενα] | το μελίτζι [Λαγκάδια] | ο νήλιγγα [Πέρα Μέλανα].

1.107. μπούκλες / μαλλιών | οι μπούκλες [Αμπελιώνα, Στεμνίτσα] | το μπουκλί [Αλποχώρι] | οι μπερτσέδες [Άγιος Δημήτριος].

1.108. μύξα | η μύξα [Βρέσθενα, Κάτω Λουσοί, Πιάνα, Ρούτσι, Σκεπαστό] | α νύξα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.109. πανάδες | οι πανάδες [Δολιανά, Καρυά] | οι πάνες [Βεργαδαίικα] | οι μελισσάδες [Προάστιο].

1.110. πέτσα | η πέτσα [Αγία Άννα, Αγρίδι, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Ροεινό] | α τσέπα [Πέρα Μέλανα].

1.111. σπλάχνα (Swadesh list| τα σπλάχνα [Κανδήλα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | τα σωθικά [Αμπελιώνα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | τα μεσικά [Λαγκάδια] | τα μεσιακά [Στεμνίτσα].

1.112. φλέβα | η φλέβα [Κανδήλα, Λεβίδι, Ρούτσι] | η ματόφλεβα [Αλποχώρι] | α φλέβα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α βένα [Πέρα Μέλανα].

 1.113. αρχίδια (Buck list) | τα αχαμνά [Αλποχώρι] | τα λόκια [Δολιανά] | τα διδύμια [Σκεπαστό] | τα αβουγά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | τα αρχίιδια [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | τα κακαβούλια [Πέρα Μέλανα] | τα λιμπά [Πέρα Μέλανα].

1.114. βλέφαρο (ALE) | το βλέφαρο [Λαγκάδια, Μελιγού, Σκεπαστό] | το ματόφυλε [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

1.115. γένι (ALE) | το γένι [Δροσοπηγή, Ροεινό, Ρούτσι].

1.116. μήτρα (Buck list) | η μήτρα [Βεργαδαίικα, Κανδήλα, Πάκια].

1.117. μουσούδα (ALE) | η μουσούδα [Κρέστενα] | το μουσούδι [Προάστιο] | η μουτσούνα [Βρέσθενα, Κρέστενα].

1.118. ραχοκοκαλιά | η ραχοκοκαλιά [Κάτω Λουσοί] | το ραχόσι [Λαγκάδια] | η κοκαλοραχιά [Ρούτσι] | το ραχοκόκαλε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

1.119. σπιθούρι | το σπιθούρι [Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι].

1.120. φακίδα (ALE) | η φακίδα [Καλούσι] | η φάκλα [Βρέσθενα] | η πέκνα [Φενεός].


 

2. η φύση

 

2.1. νερό (Swadesh list, Buck list) | το νερό [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το ιό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.2. ξύλο (Buck list) | το ξύλο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το κάλι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.3. ήλιος (Swadesh list, ALE, Buck list) | ο ήλιος [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | ο ήλιε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.4. φωτιά (Swadesh list, ALE, Buck list) | η φωτιά [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός] | η φωτία [Εξωχώρι, Τσέρια] | α κάρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α ικάρα [Πέρα Μέλανα] | το κίρ(ι) [Πέρα Μέλανα] | το πίρι [Πέρα Μέλανα] | α φκία [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

2.5. αλάτι (Swadesh list, Buck list) | το αλάτι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το αλάτσι [Προάστιο] | το λάτσι [Προάστιο] | το άτσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].2.6. λουλούδι (Swadesh list, ALE, Buck list) | το λουλούδι [Αγία Άννα, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Νεοχώρι Ολυμπίας, Πάκια, Πηγαδάκια, Πιάνα] | το λελούδι [Αγρίδι, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Δολιανά, Ελάτη, Ελληνίτσα, Καλούσι, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Προάστιο, Ροζενά, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Φενεός] | το λαλούδι [Βρέσθενα, Δολιανά, Καρυά, Καστρί, Λυγουριό, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το λαλούιδι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].2.7. πέτρα (Swadesh list, Buck list) | η πέτρα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το λιθάρι [Αγρίδι, Αλποχώρι, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | ο πέτσε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.8. χώμα (Buck list) | το χώμα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το χούμα [Αρχαία Φενεός, Καλούσι, Κάτω Λουσοί, Ροζενά, Σκεπαστό, Πέρα Μέλανα].

2.9. βουνό (Swadesh list, ALE, Buck list) | το βουνό [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | ο σίνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.10. κάρβουνο | το κάρβουνο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το κάρβουνε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.11. στάχτη (Swadesh list, Buck list) | η στάχτη [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Θαλάμες, Καλούσι, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | η σάχτη [Αγρίδι, Κανδήλα, Λαγκάδια] | α σποΐα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.12. φεγγάρι (Swadesh list, Buck list) | το φεγγάρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια, Φενεός, Πέρα Μέλανα] | το φεγγάζι [Πέρα Μέλανα].2.13. κλαδί (ALE, Buck list) | το κλαδί [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Γυμνό, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καστρί, Λυγουριό, Προάστιο, Τσέρια] | το κλαρί [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το κλωνί [Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Λεβίδι, Σκεπαστό] | το καϊδί [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το καδί [Πέρα Μέλανα].

2.14. χορτάρι (Buck list) | το χορτάρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το χοντάρι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το χοντάζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.15. ποτάμι (Swadesh list, ALE, Buck list) | το ποτάμι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελάτη, Εξωχώρι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | ο ποταμός [Αλποχώρι, Σκεπαστό] | ο ποταμό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.16. αέρας / ατμόσφαιρα | ο αέρας [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | ο αέρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].2.17. δέντρο (Swadesh list, ALE, Buck list) | το δέντρο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Προάστιο, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός] | το δεντρικό [Βρέσθενα, Τσέρια, Πέρα Μέλανα] | το δεντρί [Γυμνό, Κανδήλα, Προάστιο] | το κλαρικό [Κανδήλα, Λαγκάδια] | το δεντζικό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.18. κρύο | το κρύο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Ελάτη, Κανδήλα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια, Φενεός] | α κζάδα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.19. σίδερο / μέταλλο (Buck list) | το σίδερο [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σαρακίνι, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το σίδερε [Πέρα Μέλανα].

2.20. πλάκα / πέτρινη | η πλάκα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός] | ο πλάκος [Λαγκάδια] | η τίκλα [Τσέρια] | α πάκα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.21. λάσπη (Buck list) | η λάσπη [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | η γλίνα [Μυγδαλιά, Τρόπαια] | η γλούσπη [Σκεπαστό] | α λάσπη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α ούλη [Πέρα Μέλανα].

2.22. φύλλο / φυτού (Swadesh list, ALE, Buck list) | το φύλλο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τσέρια, Φενεός] | το φύλι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.23. χιόνι (Swadesh list, ALE, Buck list) | το χιόνι [Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Λαγκάδια, Λεβίδι, Μάλη, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | α χιόνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.24. βροχή (Swadesh list, Buck list) | η βροχή [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια, Φενεός] | το θεόνερο [Άγιος Δημήτριος] | ο βρέχο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το ιό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.25. καιρός / μετεωρολογία (Buck list) | ο καιρός [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Καλούσι, Καρυά, Κρέστενα, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός] ο τσαιρός [Κανδήλα, Λαγκάδια, Τσέρια] | ο τσιερός [Τρόπαια] | ο τσαιρέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.26. γης / γη (Swadesh list, Buck list) | η γης [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λυγουριό, Μάλη, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | α γη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α ιγή [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

2.27. γούβα | η γούβα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελληνίτσα, Καλούσι, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σαρακίνι, Στεμνίτσα, Τσέρια] | το γουβί [Άγιος Δημήτριος, Γυμνό, Κανδήλα, Μελιγού, Ρούτσι, Τσέρια].

2.28. θάλασσα (Swadesh list, ALE, Buck list) | η θάλασσα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Εξωχώρι, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τσέρια] | α θάσα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.29. θράκα | η θράκα [Άγιος Δημήτριος, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελληνίτσα, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τρόπαια] | τα θράκια [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι] | η θράγκα [Αμπελιώνα, Στεμνίτσα] | η θρακόβολη [Βρέσθενα, Λεβίδι] | α χώστρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.30. ίσκιος (Buck list) | ο ίσκιος [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Ελληνίτσα, Καλούσι, Καστρί, Κρέστενα, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό] | η σκιά [Άγιος Δημήτριος, Κάτω Λουσοί, Λυγουριό, Πιάνα, Προάστιο, Σκεπαστό | η σκιάδα [Άγιος Δημήτριος] | ο ίστσιος [Κανδήλα] | η ισκιάδα [Σκεπαστό] | η στσιά [Τσέρια] | α απότσα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.31. ουρανός (Swadesh list, Buck list) | ο ουρανός [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελληνίτσα, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | ο ουρανέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.32. βοτάνι (Buck list) | το βοτάνι [Άγιος Δημήτριος, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Δολιανά, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεχαινά, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Πιάνα, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα] | το βότανο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αρχαία Φενεός, Γυμνό, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Κρέστενα, Μυγδαλιά, Πιάνα, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Τσέρια, Φενεός] | το βοτανίδι [Βρέσθενα].

2.33. βλαστάρι | το βλαστάρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τσέρια] | το λουμάκι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Λαγκάδια] | ο βλαστός [Δολιανά, Πηγαδάκια] | το βαστάρι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το βαστάζι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο βαστέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.34. καπνός / φωτιάς (Swadesh list, Buck list) | ο καπνός [Άγιος Δημήτριος, Γυμνό, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καρυά, Λεβίδι, Ρούτσι] | ο καπινός [Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Κανδήλα, Κρέστενα, Λαγκάδια, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Προάστιο, Σκεπαστό, Τρόπαια, Φενεός] | η καπινούρα [Καλούσι, Σκεπαστό] | η καπινίλα [Λαγκάδια] | η καπνούρα [Τσέρια] | η καπνίλα [Τσέρια] | ο καπινέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο καπνέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.35. φως (Buck list) | το φως [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Εξωχώρι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.36. αέρας / άνεμος (Swadesh list, ALE, Buck list) | ο αέρας [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Νεοχώρι, Πιάνα, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Τσέρια, Φενεός] | ο άνεμος [Βρέσθενα, Κρέστενα, Λυγουριό, Στεμνίτσα] | ο αγέρας [Λυγουριό, Προάστιο] | ο αέρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.37. ανατολή (Buck list) | η ανατολή [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Ελάτη, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τρόπαια].2.38. αστέρι (Swadesh list, Buck list) | το αστέρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Δολιανά, Καλούσι, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το άστρο [Βαλύρα, Καρυά, Κρέστενα, Λεβίδι, Μάλη, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το άστρι [Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Κρέστενα, Τσέρια] | το αστρί [Αγρίδι, Λεχαινά] | το άσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.39. αγκάθι (ALE) | το αγκάθι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Ελάτη, Εξωχώρι, Λεβίδι, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τσέρια] | η αγκαθιά [Λαγκάδια] | ο κούλε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το αγκρίθι [Πέρα Μέλανα] | το αγκζίθι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].2.40. δάσος (Swadesh list, ALE, Buck list) | το δάσος [Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελάτη, Εξωχώρι, Κανδήλα, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λυγουριό, Μάλη, Πιάνα, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | ο λόγγος [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Καρυά, Κρέστενα, Λεβίδι, Μάλη, Μυγδαλιά, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το ρουμάνι [Δολιανά] | το δάσο [Προάστιο] | το δάσι [Πέρα Μέλανα] | ο λόγγο [Πέρα Μέλανα] | το ρομάνι [Πέρα Μέλανα] | το ρουμάνι [Πέρα Μέλανα].2.41. κούτσουρο (ALE) | το κούτσουρο [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Στεμνίτσα] | η κουτσούρα [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Λεβίδι] | το κουτσούμπι [Μαγούλα] | το κουτσούρι [Βρέσθενα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το κουτσούζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το κούτσουρε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.42. ρίζα (Swadesh list, Buck list) | η ρίζα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | α σίντα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.43. σκόνη / κάθε λογής (Swadesh list, ALE, Buck list) | η σκόνη [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Πάκια, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια, Φενεός] | α σκόνη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.44. ζέστη | η ζέστη [Αγία Άννα, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Κανδήλα, Λεβίδι, Λεχαινά, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | η ζέστα [Βρέσθενα, Λεβίδι, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | α σόμαση [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το κάμα [Πέρα Μέλανα] | το ζέμα [Πέρα Μέλανα].

2.45. φωλιά | η φωλιά [Άγιος Δημήτριος, Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Κρέστενα, Μαγούλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | α φωλία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.46. βοριάς | ο βοριάς [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Καλούσι, Κανδήλα, Κέρτεζη, Λυγουριό, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | ο καραγιαλιάς [Δολιανά, Λαγκάδια] | η τραμουντάνα [Τσέρια, Πραστός] | ο βορίας [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.47. δροσιά | η δροσιά [Αμπελιώνα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι] | η δροσά [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Σκεπαστό] | το δροσιό [Κανδήλα] | το δροσό [Σκεπαστό, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α δροσία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.48. χασοφεγγαριά | η χασοφεγγαριά [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Προάστιο, Τσέρια] | η χασοφεγγιά [Καλούσι] | η χάση [Αγρίδι, Αρχαία Φενεό, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Καλούσι, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Νεοχώρι, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Φενεός] | το τσίμπιμα [Βρέσθενα] | α χάση [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.49. ρέμα (Buck list) | το ρέμα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελάτη, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Μάλη, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | το ζάτσι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

2.50. φλούδα (Swadesh list) | η φλούδα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | το φλίδι [Λυγουριό] | η φλίδα [Προάστιο] | το φλούδι [Στεμνίτσα, Τσέρια] | α φρούα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.51. βράχος | ο βράχος [Αρχαία Φενεός, Δολιανά, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Τρόπαια, Φενεός] | τα βράχια [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Ελληνίτσα, Ελάτη, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σπαρτιά] | ο βράχο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.52. γκρεμός | ο γκρεμός [Αλποχώρι, Βαλύρα, Γυμνό, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μάλη, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τσέρια] | η γκρεμίλα [Παραδείσια] [Πέρα Μέλανα] | ο κρεμό [Πέρα Μέλανα] | ο κρεμνέ [Πέρα Μέλανα] | ο γκρεμέ [Πέρα Μέλανα] | ο γκρεμνέ [Πέρα Μέλανα].

2.53. σπηλιά | η σπηλιά [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αρχαία Φενεός, Γυμνό, Δολιανά, Κανδήλα, Καρυά, Λυγουριό, Λυγουριό, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | τα σπηλιάτσα [Τσέρια] | το σπήλιο [Προάστιο] | το σπήλι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].2.54. σύννεφο (Swadesh list, ALE, Buck list) | το σύννεφο [Αγρίδι, Καρυά, Λυγουριό, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το σύγνεφο [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Ελάτη, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Προάστιο, Στεμνίτσα, Τσέρια, Πέρα Μέλανα] | το σύγνοφο [Λαγκάδια]

2.55. άμμος (Swadesh list, Buck list) | άμμος [Άγιος Δημήτριος, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Καρυά, Κέρτεζη, Λεβίδι, Πηγαδάκια, Πιάνα, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τσέρια] | ο άμμος [Αγρίδι, Αμπελιώνα, Λυγουριό] | ο άμμο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.56. κλάρα | η κλάρα [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Ελάτη, Κανδήλα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Ροεινό, Ροζενά, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Φενεός] | ο καμό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.57. κοκκινόχωμα | το κοκκινόχωμα [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Λεβίδι, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πιάνα, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | η γλίνα [Παραδείσια, Στεμνίτσα] | η κοκκινιά [Πιάνα] | το κοτσινόχωμα [Προάστιο, Τρόπαια] | α κοτσινάτσα [Πέρα Μέλανα] | το κοκτσινόχωμα [Πέρα Μέλανα].

2.58. κουκούτσι | το κουκούτσι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Βρέσθενα, Δολιανά, Εξωχώρι, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λυγουριό, Νεοχώρι, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τρόπαια | το κουρκούτσι [Στεμνίτσα] | το πουράσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.59. σταλαγματιά (ALE) | η σταλαγματιά [Καρυά] | η σταλαματιά [Βρέσθενα] | η στάλα [Αγία Άννα, Αμπελιώνα, Δολιανά, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Λαγκάδια, Μάλη, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Τρόπαια, Φενεός] | η σταλιά [Μάλη] | η στάξα [Προάστιο] | α γράδα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].2.60. χαλάζι (ALE) | το χαλάζι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Γυμνό, Δολιανά, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το κοκορόβι [Άγιος Δημήτριος, Καλούσι, Κέρτεζη, Λαγκάδια, Τρόπαια, Φενεός] | το κορκοσιέλι [Κανδήλα] | το κοκοσάλι [Κρέστενα] | το κοκοσιάλι [Λαγκάδια] | το κοκοσιέλι [Παραδείσια] | το χάζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.61. κλωνάρι (ALE) | το κλωνάρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Καρυά, Κρέστενα, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σπαρτιά, Τρόπαια, Τσέρια] | το κλωνί [Αλποχώρι, Κανδήλα, Στεμνίτσα].

2.62. κορμός / δέντρου | ο κορμός [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Εξωχώρι, Κανδήλα, Κρέστενα, Λυγουριό, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το κορμί [Αρχαία Φενεός, Προάστιο] | το κορμάρι [Προάστιο] | το κουρί [Στεμνίτσα] | ο κορμό [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

2.63. χόβολη | η χόβολη [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Καστρί, Κέρτεζη, Μαγούλα, Μελιγού, Προάστιο, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός] | η χόσβολη [Αλποχώρι] | η σπούρνη [Δροσοπηγή, Κανδήλα, Μυγδαλιά] | α χόβολη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.64. αναβροχιά | η αναβροχιά [Αμπελιώνα, Μυγδαλιά] | η ξέρα [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Κανδήλα, Κρέστενα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Τσέρια, Φενεός] | η ανομπριά [Βρέσθενα] | α αναβροχία [Πέρα Μέλανα] | α ανεβρεχία [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α κράνια [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α τσέρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.65. γέμιση / του φεγγαριού | η γέμιση [Γυμνό, Ροζενά, Φενεός] | η γιόμιση [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Δολιανά, Κανδήλα, Προάστιο, Σκεπαστό] | το γιόμα [Βρέσθενα] | το γέμισμα [Ελληνίτσα] | η γιόμωση [Στεμνίτσα] | η φούσκωση [Μελιγού] | α γιόμιση [Πέρα Μέλανα].

2.66. καπνιά η | η καπινιά [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Κανδήλα, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | η κάπνα [Βαλύρα] | α καπινία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].2.67. το ζωνάρι της Παναγιάς / ουράνιο τόξο (ALE| το ζωνάρι της Παναγιάς [Άγιος Δημήτριος, Λυγουριό] | το ζωνάρι της γριάς [Άγιος Δημήτριος, Λαγκάδια] | το ζωνάρι της καλόγριας [Αγρίδι] | το ζουνάρι της καλόγριας [Βρέσθενα, Καλούσι, Κρέστενα, Ρούτσι] | το ζουνάρι της καλογριάς [Κανδήλα, Καρυά] | η ζώνη της καλογριάς [Δολιανά] | το ζωνάρι της γριγιάς [Σκεπαστό] | η σουσουμπάμπα [Τσέρια] | η καμάρα του Θεού [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

2.68. πούλια / ο αστερισμός των Πλειάδων | η πούλια [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Ελάτη, Κανδήλα, Κρέστενα, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | η μαρουδή [Κρέστενα] | α πούλια [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.69. σπίθα | η σπίθα [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Δολιανά, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Λαγκάδια, Παραδείσια, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | α σπίθα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.70. ανηφόρος | ο ανηφόρος [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Γυμνό, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Λαγκάδια, Πάκια, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Τρόπαια] | η ανηφοριά [Πάκια] | η ανηφόρα [Σκεπαστό] | ο ανήφορε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.71. νοτιάς | ο νοτιάς [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Ελάτη, Καλούσι, Καρυά, Λυγουριό, Πιάνα, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τσέρια] | η όστρια [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Κέρτεζη] | ο βροχάρης [Καλούσι] | ο νοκία [Πέρα Μέλανα].

2.72. χαλίκι | το χαλίκι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Καλούσι, Κρέστενα, Λυγουριό, Μάλη, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι] | το χαλίτσι [Τρόπαια] | ο μόλε [Πέρα Μέλανα].

2.73. αστραπή (ALE, Buck list) | η αστραπή [Κανδήλα, Καστρί, Λαγκάδια, Λεβίδι] | η αστροπή [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Προάστιο, Ροεινό, Σκεπαστό] | α αστραπά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.74. αυγερινός / η Αφροδίτη το πρωί | ο αυγερινός [Δολιανά, Κανδήλα, Λυγουριό, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | ο κολομπρίνος [Λαγκάδια, Τρόπαια] | τ' άστρι της αυγής [Κρέστενα, Τρόπαια] | ο Γιάννος [Κρέστενα] | ο τραχανολόγος [Σκεπαστό].

2.75. μπουχός | ο μπουχός [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Κρέστενα, Πηγαδάκια, Προάστιο] | ο κουρνιαχτός [Βρέσθενα, Ρούτσι] | ο μπουχό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο κορνιαχτέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.76. πάγος (Swadesh list, Buck list) | ο πάγος [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Σαρακίνι] | ο πάγο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.77. σκοτάδι (Buck list) | το σκοτάδι [Βαλύρα, Βρέσθενα, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Λεβίδι, Λυγουριό, Νεοχώρι, Ροεινό, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | η σκοτίδα [Λαγκάδια] | το σκοτάιδι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.78. σούρουπο | το σούρουπο [Αμπελιώνα, Κάτω Λουσοί, Λαγκάδια, Παραδείσια, Φενεός] | το σούρπο [Άγιος Δημήτριος, Μάλη, Σπαρτιά] | το κοντόβραδο [Κανδήλα] | το σίδομα [Λαγκάδια] | το χαλούπομα [Λαγκάδια] | το σουρούπωμα [Τσέρια] | το σούρπωμα [Σκεπαστό] | το σουρούπουμα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το αψίφουμα [Πέρα Μέλανα].

2.79. σταγόνα (Buck list) | η σταγόνα [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Κανδήλα, Κέρτεζη, Λεβίδι, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Πάκια, Σκεπαστό, Στεμνίτσα].

2.80. αλετροπόδα / ο αστερισμός του Ωρίωνα | η αλετροπόδα [Βρέσθενα, Δολιανά, Ελάτη, Κανδήλα, Μυγδαλιά, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το αλετροπόδι [Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι] | ο αλετροπόδας [Λυγουριό] | τα αλετροπόιδα [Πέρα Μέλανα] | τα σημάδια [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.81. ασπρόχωμα | το ασπρόχωμα [Βρέσθενα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Λεβίδι, Λυγουριό, Μελιγού, Πηγαδάκια, Τρόπαια] | η ασπρογής [Προάστιο] | η ασπρουλιά [Ρούτσι] | α ασπρογή [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.82. αχνός / ατμός | ο αχνός [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Κρέστενα, Προάστιο, Σκεπαστό, Τσέρια] | η άχνα [Ρούτσι] | η άγνα [Λαγκάδια] | ο αγνός [Λαγκάδια] | ο αχνέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.83. γούρνα | η γούρνα [Βρέσθενα, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Πιάνα] | η σγούρνα [Προάστιο, Τσέρια] | το γουρνί [Μελιγού, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α γούρνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.84. δύση / του ορίζοντα (Buck list) | η δύση [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Ελάτη, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Νεοχώρι, Ρούτσι, Σκεπαστό].

2.85. λαγκάδι | το λαγκάδι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Κανδήλα, Κέρτεζη, Κρέστενα, Προάστιο, Σκεπαστό, Τσέρια] | η λαγκαδιά [Σκεπαστό].

2.86. ξημέρωμα | το ξημέρωμα [Κρέστενα, Μαγούλα, Σκεπαστό, Σπαρτιά] | το φώτημα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Λαγκάδια, Σπαρτιά] | το ξημέρουμα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.87. σβόλος (ALE) | ο σβόλος [Βρέσθενα, Νεοχώρι, Προάστιο, Ροεινό, Σκεπαστό, Φενεός] | τα σβόλια [Βρέσθενα, Δολιανά] | η μάτζα [Παραδείσια] | η μάζα [Λαγκάδια] | η μαζιά [Λαγκάδια] | η αμάντζα [Ρούτσι] | ο σβόλε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.88. ανεμοστρόφιλο / ανεμοστρόβιλος | το ανεμοστρόφιλο [Αμπελιώνα] | η ανεμοδούρα [Αλποχώρι] η ανεμοταξιά [Βρέσθενα] | το ανεμότουρλο [Λαγκάδια] | η ανεμογαζούρα [Λεβίδι] | η ανεμογαζούτα [Λυγουριό] | η ανεμοξούρα [Ρούτσι] | το ανεμοστρόφι [Σαρακίνι] | ο φύσουνας [Άγιος Δημήτριος] | ο ανεμοστρόφιλε [Πέρα Μέλανα].

2.89. αφρός | ο αφρός [Άγιος Δημήτριος, Προάστιο, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | το άφρι [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Λαγκάδια] | το αφρί [Λαγκάδια] | η άφρη [Ροζενά, Σκεπαστό] | ο αφρέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.90. βαρυχειμωνιά | η βαρυχειμωνιά [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λαγκάδια, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | α βαριοχειμωνία [Πέρα Μέλανα] | α βαζοχειμωνία [Πέρα Μέλανα] | το βαροχείμωνε [Πέρα Μέλανα].

2.91. κατήφορος | ο κατήφορος [Γυμνό, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τρόπαια] | ο κατηφόρης [Λαγκάδια] | η κατηφόρα [Προάστιο] | η κατηφοριά [Αγρίδι, Σκεπαστό] | ο ρόβολος [Λαγκάδια] | ο κακήφορε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο κατάβα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το ρόβολε [Πέρα Μέλανα].

2.92. κοτρόνα | η κοτρόνα [Αλποχώρι, Ελληνίτσα, Μάλη, Προάστιο] | το κοτρόνι [Εξωχώρι, Καστρί, Λεβίδι, Μυγδαλιά, Σκεπαστό, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α κοτρόνα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το οφάρι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το οφάζι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το χαστάρι [Πέρα Μέλανα] | το χαστάζι [Πέρα Μέλανα].

2.93. λίμνη (Swadesh list, ALE, Buck list) | η λίμνη [Άγιος Δημήτριος, Αρχαία Φενεός, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Κρέστενα, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | η λίμνα [Αμπελιώνα, Λαγκάδια] | α λίμνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.94. σόμπολο / μικρή πέτρα | το σόμπολο [Άγιος Δημήτριος, Κανδήλα] | το ζόμπολο [Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Λαγκάδια, Λεβίδι] | το ζομπόλι [Ρούτσι] | το σιόμπολο [Βρέσθενα] | το μισόμπολο [Λαγκάδια] | το τσόμπολο [Σκεπαστό].

2.95. φυτό (Buck list) | το φυτό [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Κανδήλα, Λυγουριό, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σκεπαστό] | το κλαρικό [Ρούτσι] | το θυτέ [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

2.96. γρασίδι (Swadesh list, ALE) | το γρασίδι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Κέρτεζη, Μυγδαλιά, Πιάνα, Ρούτσι, Σαρακίνι, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].2.97. καταχνιά / ομίχλη (Swadesh list, ALE, Buck list) | η καταχνιά [Κρέστενα, Στεμνίτσα] | η κατέχνια [Φενεός] | η κατσουφάρα [Κανδήλα] | η κατσιφάρα [Λαγκάδια, Σκεπαστό, Σπαρτιά, ] | η αντάρα [Καστρί] | η πράγνη [Κρέστενα] | α κατσαβάρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α κατακνία [Πέρα Μέλανα] | α αντάρα [Πέρα Μέλανα] | α μποχλάτσα [Πέρα Μέλανα] | α μπουχαντάρα [Πέρα Μέλανα] | α τσιβούρα [Πέρα Μέλανα].

2.98. συννεφιά | η συννεφιά [Άγιος Δημήτριος, Μελιγού, Ρούτσι] | η συγνεφιά [Αλποχώρι, Κανδήλα, Στεμνίτσα] | η συγνοφιά [Κρέστενα] | α συννοθία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α συγνοθία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α ξυνοθία [Πέρα Μέλανα].

2.99. ηλιοβασίλεμα | το ηλιοβασίλεμα [Αλποχώρι, Κρέστενα, Στεμνίτσα] | το βασίλεμα [Κρέστενα, Ρούτσι, Σπαρτιά, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το ηλιοπέσιμο [Βρέσθενα] | το μούσγωμα [Δροσοπηγή].

2.100. λιακάδα | η λιακάδα [Βαλύρα, Βρέσθενα, Κανδήλα, Κρέστενα, Μελιγού, Παραδείσια, Προάστιο, Ροεινό] | α λιακάδα [Πέρα Μέλανα].

2.101. ρεματιά | η ρεματιά [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Ελάτη, Κρέστενα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Σκεπαστό] | α γάσα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.102. ψήλωμα / ύψωμα | το ψήλωμα [Βαλύρα, Βρέσθενα, Λαγκάδια, Μάλη, Παραδείσια, Προάστιο, Ροεινό] | το ψέουμα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.103. αστροπελέκι / κεραυνός (ALE, Buck list) | το αστροπελέκι [Άγιος Δημήτριος, Λυγουριό, Προάστιο, Σκεπαστό] | το αστραπόβολο [Κανδήλα] | το αστροπελέτσι [Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το στροπελέτσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το αστραπόβολε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.104. καταράχι (βουνοκορφή) | το καταράχι [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Παραδείσια, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Πέρα Μέλανα].

2.105. κάψα / καύσωνας | η κάψα [Μυγδαλιά, Προάστιο, Σκεπαστό, Φενεός] | το λιοπύρι [Άγιος Δημήτριος, Σκεπαστό] | η γκαούσα [Λαγκάδια] | α κάψα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α ανάβραση [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το λιοκίζι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α καΐα [Πέρα Μέλανα] | το ζέμα [Πέρα Μέλανα].

2.106. κεφαλάρι / νερού | το κεφαλάρι [Βρέσθενα, Κανδήλα, Μάλη, Ρούτσι] | το κεφαλόβρυσο [Κέρτεζη] | η μάνα [Δολιανά] | το τσεφάρι [Πέρα Μέλανα] | το τσεφάζι [Πέρα Μέλανα] | α μάτη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.107. μαΐστρος / βορειοδυτικός άνεμος | ο μαΐστρος [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Καλούσι, Σκεπαστό] | ο καράγιαλης [Ρούτσι, Σκεπαστό] | η προβέντζα [Στεμνίτσα] | η προβέντσα [Στεμνίτσα] | ο καράγιαλη [Πέρα Μέλανα] | ο καράγελη [Πέρα Μέλανα].

2.108. μανιτάρι (ALE) | το μανιτάρι [Δροσοπηγή, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | η μανίτα [Γυμνό, Κανδήλα] | το μανιτάζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.109. μπουμπούκι | το μπουμπούκι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Πηγαδάκια, Ρούτσι] | ο γκαντζιές [Λαγκάδια] | το μπουμπούτσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.110. όχτος | ο όχτος [Βρέσθενα, Δολιανά, Καλούσι, Σκεπαστό] | ο νόχτος [Αλποχώρι] | η όχτη [Λαγκάδια] | ο όχτε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.111. φύτρο | το φύτρο [Αλποχώρι, Βρέσθενα, Μάλη, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό] | το θύτρε [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

2.112. πηλός (ALE, Buck list) | ο πηλός [Αμπελιώνα, Δολιανά] | η γλίνα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Κρέστενα, Στεμνίτσα] | η σγλίνα [Αμπελιώνα].

2.113. ράχη / βουνού | η ράχη [Αλποχώρι, Βαλύρα, Δολιανά, Καλούσι, Κέρτεζη, Σκεπαστό] | το μισοράχι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.114. φύτρο | το φύτρο [Αλποχώρι, Βρέσθενα, Μάλη, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό] | το θύτρε [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

2.115. χαραυγή (Buck list) | η χαραυγή [Αλποχώρι, Ελληνίτσα] | η κονταυγή [Δολιανά, Κανδήλα, Κρέστενα, Σπαρτιά] | το μπάιμα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

2.116. βάλτος (ALE) | ο βάλτος [Αλποχώρι, Γυμνό, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Σκεπαστό] | ο βάλτε [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

2.117. κύμα (Buck list) | το κύμα [Κανδήλα, Κρέστενα, Πάκια, Πάκια] | το τσύμα [Εξωχώρι, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το τσούμα [Πραστός].

2.118. ξαστεριά | η ξαστεριά [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Κανδήλα, Ρούτσι] | το κιάλι [Λαγκάδια] | α ξαστερία [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α ξαστεζία [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

2.119. σεισμός | ο σεισμός [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Κρέστενα, Λυγουριό, Ρούτσι] | α ταραμονή [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.120. χάραμα (ALE) | το χάραμα [Καρυά, Κρέστενα, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.121. γιαλός / ακρογιαλιά (Buck list) | ο γιαλός [Δολιανά, Τσέρια] | η ακροθαλασσά [Λεχαινά] | το κυμοθάλασσο [Προάστιο] | ο γιαλέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το χειόθασε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.122. καλοκαιριά (ALE) | η καλοκαιριά [Άγιος Δημήτριος, Πιάνα] | η καλοσύνη [Προάστιο] | η καλοτσαιρία [Τσέρια] | α καοκαιρία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α καοτσαιζία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α καοσύνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.123. λακκούβα | η λακκούβα [Αλποχώρι, Θαλάμες, Παραδείσια, Προάστιο].

2.124. λιόκριση / φεγγαριού | η λιόκριση [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Κρέστενα, Λαγκάδια, Πέρα Μέλανα] | α λιόκζιση [Πέρα Μέλανα].

2.125. ξάγναντο | το ξάγναντο [Βρέσθενα, Δολιανά, Κέρτεζη, Πιάνα] | το κιρμεϊντάνι [Πέρα Μέλανα].

2.126. προσήλιο | το προσήλιο [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Κρέστενα, Ροεινό] | το προσήλι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.127. ροδάμι / βλαστάρι θάμνου | το ροδάμι [Βρέσθενα] | το ροϊδάμι [Βεργαδαίικα, Λαγκάδια, Ροεινό] | ο ροδαμό [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

2.128. φλόγα (Buck list) | η φλόγα [Αγία Άννα, Λαγκάδια, Λυγουριό, Στεμνίτσα] | α φλόγα [Πέρα Μέλανα] | α λαμπούρα [Πέρα Μέλανα] | α άβρα [Πέρα Μέλανα] | ο αβρέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.129. κουφάλα | η κουφάλα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Εξωχώρι, Κανδήλα, Ρούτσι, Σκεπαστό] | η γκουφάλα [Μυγδαλιά, Παραδείσια] | α κουφά [Τυρός] | α κουφατσία [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

2.130. Ιορδάνης ποταμός / ο γαλαξίας | ο Ιορδάνης ποταμός [Δολιανά, Κανδήλα, Τσέρια] | του κουμπάρου τ' άχερα [Κρέστενα].

2.131. βροντή (ALE, Buck list) | η βροντή [Προάστιο, Σκεπαστό] | ο βρόντος [Σκεπαστό] | το μπουμπουνητό [Δολιανά] | το μπουμπούνημα [Σκεπαστό] | α βροντά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

2.132. ίσκα | η ίσκα [Βεργαδαίικα, Σκεπαστό, Σπαρτιά] | α ίσκα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

2.133. λούμπα / νερόλακκος | η λούμπα [Αρχαία Φενεός, Κρέστενα, Λαγκάδια].

2.134. μισοφέγγαρο | το μισοφέγγαρο [Άγιος Δημήτριος, Ρούτσι, Στεμνίτσα].

2.135. μπάτης / θαλασσινή αύρα | ο μπάτης [Δολιανά, Λυγουριό, Μελιγού, Τσέρια] | ο μπάτη [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

2.136. μπουρμπουλήθρες | οι μπουρμπουλήθρες [Κανδήλα, Σπαρτιά] | τα μπούρμπουλα [Παραδείσια].

2.137. ξερότοποςο ξερότοπος [Λεβίδι, Σκεπαστό, Τσέρια].

2.138. πουνέντες / ο δυτικός άνεμος | ο πουνέντες [Δολιανά, Λυγουριό, Μελιγού] | ο πουνέντης [Μελιγού] | ο κουνέγκη [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

2.139. πρωτοβρόχια | τα πρωτοβρόχια [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Λεβίδι].

2.140. χαλκός | ο χαλκός [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Ελληνίτσα, Μυγδαλιά, Σκεπαστό, Στεμνίτσα].

2.141. μολύβι / μόλυβδος | το μολύβι [Άγιος Δημήτριος, Λεβίδι, Προάστιο] | το βολίμι [Λαγκάδια, Λυγουριό] | το βολίνι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].


 

3. ο άνθρωπος (ηλικία και οικογένεια)

 

3.1. γυναίκα (Swadesh list, ALE, Buck list) | η γυναίκα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | α γουναίκα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

3.2. μάνα (Swadesh list, ALE, Buck list) | η μάνα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | η μάικω [Λαγκάδια] | η μάκω [Λαγκάδια] | α μάτη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

3.3. παιδί (Swadesh list, ALE, Buck list) | το παιδί [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το καμπζί [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το τέκνι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

3.4. πατέρας (Swadesh list, ALE, Buck list) | ο πατέρας [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | ο πατέρα [Ρούτσι, Σκεπαστό] | ο αφέντης [Αμπελιώνα, Λυγουριό] | ο αφέγκη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο φέγκη [Πέρα Μέλανα].

3.5. άντρας (Swadesh list, ALE, Buck list) | ο άντρας [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | ο άνθρωπο [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

3.6. αγόρι (Buck list) | το αγόρι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το παιδί [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πιάνα, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το σερνικό [Καρυά, Καρυά] | το γόρι [Προάστιο] | το ιζούτσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το ζούτσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].3.7. κορίτσι (Buck list) | το κορίτσι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός] | η τσούπα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Λεχαινά, Μαγούλα, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | το τσουπί [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Σκεπαστό, Σπαρτιά] | το τσιουπί [Κάτω Λουσοί, Λαγκάδια, Μυγδαλιά] | η τσιούπα [Αγρίδι, Βρέσθενα, Κανδήλα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Μυγδαλιά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τρόπαια] | η τσιούπρα [Λαγκάδια] | η τσούπρα [Καρυά, Μάλη] | η κορίτσα [Αμπελιώνα, Μάλη] | η βάζια [Αμπελιώνα] | η βάιζα [Κρέστενα, Μαγούλα] | α κορασά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το σατέρι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το σατέζι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α σάτη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

3.8. συγγενείς (ALE, Buck list) | οι συγγενείς [Αγία Άννα, Αμπελιώνα, Δολιανά, Θαλάμες, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Λεχαινά, Μαγούλα, Νεοχώρι, Πάκια, Πιάνα, Προάστιο, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά] | οι συγγενήδες [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Λεβίδι, Λυγουριό, Παραδείσια, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | οι συτζενείς [Εξωχώρι] | οι συντσενείς [Λαγκάδια] | οι συτζενήδες [Τσέρια] | οι συτζιενήδες [Τρόπαια] | οι συφάμιλοι [Κανδήλα] | οι κοντακιανοί [Αμπελιώνα] | το συγγενολόι [Αμπελιώνα, Κρέστενα, Λυγουριό, Προάστιο, Ρούτσι] | η συγγένεια [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Ελάτη, Κανδήλα, Κρέστενα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό] | οι δικοί [Καρυά, Μυγδαλιά] | οι συντζενείδε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α συντζένεια [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

3.9. κοπέλα (Buck list) | η κοπέλα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Γυμνό, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Τσέρια, Φενεός] | η κοπελιά [Βρέσθενα, Δολιανά, Λεχαινά, Λυγουριό, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | η κουπέλα [Ελληνίτσα] | η τσούπα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Δολιανά, Καστρί, Κέρτεζη, Λεχαινά, Σκεπαστό, Σπαρτιά] | η τσιούπα [Αγρίδι, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Μελιγού, Παραδείσια, Πιάνα, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | το τσουπί [Σκεπαστό] | α κοπέα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].3.10. γριά (ALE) | η γριά [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Τσέρια, Φενεός] | η γριγιά [Αλποχώρι, Κέρτεζη, Προάστιο, Σκεπαστό, Σπαρτιά] | η γρέα [Εξωχώρι, Τσέρια] | α γρία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

3.11. αδέρφια | τα αδέρφια [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τσέρια] | τα δέρφια [Προάστιο].3.12. κόρη (ALE, Buck list) | η κόρη [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Νεοχώρι, Πιάνα, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | η τσούπα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Δολιανά, Μαγούλα, Σκεπαστό] | η τσιούπα [Αγρίδι, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Λαγκάδια, Μυγδαλιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | η τσούπρα [Αμπελιώνα] | η δυχατέρα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Λαγκάδια, Προάστιο, Σκεπαστό] | η δυγατέρα [Κάτω Λουσοί, Πιάνα] | η θυγατέρα [Λεβίδι, Λεχαινά, Σαρακίνι, Τσέρια] | η θυχατέρα [Μάλη] | το κορίτσι [Καρυά, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Σαρακίνι, Σκεπαστό] | α σάτη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

3.13. γέρος (ALE) | ο γέρος [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | ο γέρου [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].3.14. αδερφός (ALE, Buck list) | ο αδερφός [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | ο δερφός [Προάστιο] | ο λάλας [Κρέστενα, Λεχαινά] | ο φούλης [Λαγκάδια] | ο τσίτσης [Λεχαινά] | ο αθή [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο αϊθή [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

3.15. άνθρωποι | οι ανθρώποι [Αγία Άννα, Αγρίδι, Βρέσθενα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Λυγουριό, Μελιγού, Πηγαδάκια, Ροεινό, Σπαρτιά, Τρόπαια] | οι άθρωποι [Άγιος Δημήτριος, Προάστιο, Τσέρια] | οι αθρώποι [Άγιος Δημήτριος, Λεχαινά, Μυγδαλιά, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | οι άντρωποι [Αλποχώρι] | οι αντρώποι [Βαλύρα, Παραδείσια, Ρούτσι] | οι γιανθρώποι [Κρέστενα] | οι ανθρίποι [Πέρα Μέλανα] | οι αθρίποι [Πέρα Μέλανα] | οι αθρούποι [Πέρα Μέλανα] | οι ατσίποι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

3.16. γονείς (Buck list) | οι γονιοί [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Δολιανά, Εξωχώρι, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Λυγουριό, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πιάνα, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | οι γονέοι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Ελάτη, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καστρί, Μάλη, Πηγαδάκια, Στεμνίτσα, Τυρός] | οι γονεοί [Προάστιο] | τα γονικά [Δροσοπηγή, Προάστιο, Ρούτσι] | οι γονοί [Θαλάμες] | οι γονίδες [Τσέρια] | οι γονίε [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

3.17. αδερφή (ALE, Buck list) | η αδερφή [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | η τσάτσα [Άγιος Δημήτριος, Λαγκάδια] | η φούλα [Λαγκάδια] | α αθιά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α αϊθά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

3.18. γιος (ALE, Buck list) | ο γιος [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Εξωχώρι, Καλούσι, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Πάκια, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | ο ιγιός [Αγρίδι, Θαλάμες, Καστρί, Φενεός] | το παιδί [Καρυά, Κάτω Λουσοί] | ο ιζέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

3.19. θεια / θεία (ALE, Buck list) | η θεια [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Ελάτη, Καστρί, Κέρτεζη, Λεβίδι, Λεχαινά, Μαγούλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός] | η θείτσα [Άγιος Δημήτριος, Λεχαινά, Σκεπαστό] | η τσάτσα [Δολιανά, Κανδήλα, Καστρί] | α τσία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].3.20. φαμίλια / οικογένεια / (ALE, Buck list) | η φαμίλια [Δολιανά, Νεοχώρι, Σκεπαστό] | η φαμελιά [Αγία Άννα, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Καλούσι, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Μάλη, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | η φαμπελιά [Πιάνα, Ροεινό] | α φανίλια [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α τσέα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

3.21. σόι | το σόι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Εξωχώρι, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μάλη, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το σειρολόι [Αγρίδι, Αμπελιώνα] | το σειριολόι [Λαγκάδια] | η σειριά [Βαλύρα, Βρέσθενα, Εξωχώρι, Μάλη, Παραδείσια] | η γενιά [Αλποχώρι] | α γενία [Πέρα Μέλανα] | α σιζία [Πέρα Μέλανα] | α σερία [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α σεζία [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α φάρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].3.22. γιαγιά (ALE, Buck list) | η γιαγιά [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βεργαδαίικα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Ελάτη, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό] | η νόνα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεχαινά, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | η νενέ [Αμπελιώνα] | η βάβα [Άγιος Δημήτριος, Κρέστενα, Λεχαινά] | η βάβω [Λεχαινά] | η μπάμπω [Δροσοπηγή, Κρέστενα] | η μανακαλή [Αγρίδι] | η κυρά [Αμπελιώνα, Ρούτσι] | η κυρούλα [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Καστρί, Ρούτσι, Σκεπαστό] | η κερά [Δροσοπηγή] | η κυράκα [Κρέστενα] | η τσυρούλα [Κανδήλα, Στεμνίτσα] | η τσυρά [Τσέρια] | η τσάτσω [Λαγκάδια] | η τάτα [Λαγκάδια] | η τρανή [Λαγκάδια, Τρόπαια] | η τρανήκω [Λαγκάδια] | α μαμού [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

3.23. αντρόγυνο | το αντρόγυνο [Αγρίδι, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Δολιανά, Θαλάμες, Λεβίδι, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Πηγαδάκια, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | το αντρόγενο [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Εξωχώρι, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Προάστιο] | το αντρόενο [Παραδείσια] | το αντρόγυνε [Πέρα Μέλανα] | το αντρόγενε [Πέρα Μέλανα].3.24. θειος / θείος (ALE, Buck list) | ο θειος [Λεχαινά, Λυγουριό, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | ο μπάρμπας [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Πάκια, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τσέρια] | ο τσίε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

3.25. παππούς (ALE, Buck list) | ο παππούς [Λεχαινά, Λυγουριό, Προάστιο, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | ο παππούλης [παππούλης, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Μαγούλα, Μάλη, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό] | ο πάππος [Τσέρια] | ο παππού [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο παππούλο [Πέρα Μέλανα].

3.26. μωρό (Buck list) | το μωρό [Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καρυά, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Φενεός] | το μωρουδέλι [Κρέστενα] | το νιάκαρο [Λαγκάδια] | το μουρέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

3.27. άνθρωπος (Swadesh list, Buck list) | ο άθρωπος [Άγιος Δημήτριος, Προάστιο, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | ο άντρωπος [Αλποχώρι, Βαλύρα, Δροσοπηγή, Λαγκάδια, Παραδείσια, Ρούτσι] | ο γιάνθρωπος [Κρέστενα] | ο άνθρωπο [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο άθρωπο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο άτσωπο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο άντρωπο [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

3.28. εγγόνι | το εγγόνι [Αγρίδι, Λεχαινά, Νεοχώρι, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το αγγόνι [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κρέστενα, Λυγουριό, Πάκια, Πιάνα, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | το γγόνι [Καστρί] |

3.29. κουνιάδα (Buck list) | η κουνιάδα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεχαινά, Μελιγού, Πάκια, Πιάνα, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | α συντζενικά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

3.30. παλικάρι | το παλικάρι [Αμπελιώνα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Λαγκάδια, Μαγούλα, Μάλη, Νεοχώρι, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το παλικάζι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

3.31. νια / νέα | η νια [Αγία Άννα, Βαλύρα, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Μάλη, Νεοχώρι, Πάκια, Πιάνα, Ροεινό, Στεμνίτσα].

3.32. ζευγάρι | το ζευγάρι [Αγία Άννα, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Εξωχώρι, Καρυά, Λαγκάδια, Λυγουριό, ζευγάρι].

3.33. ξαδέρφια | τα ξαδέρφια [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Ελάτη, Κρέστενα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Τσέρια].

3.34. ξαδέρφη (ALE, Buck list) | η ξαδέρφη [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Ελάτη, Κανδήλα, Κρέστενα, Παραδείσια, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | η εξαδέρφη [Στεμνίτσα] | α τσάδεφο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

3.35. νιος /νέος | ο νιος [Αγία Άννα, Βαλύρα, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λυγουριό, Προάστιο, Στεμνίτσα].

3.36. γαμπρός / συγγένεια (ALE, Buck list) | ο γαμπρός [Αλποχώρι, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Λαγκάδια, Λεχαινά, Πιάνα, Σαρακίνι, Σκεπαστό].

3.37. δίδυμα (ALE) | τα διπλάρια [Λαγκάδια, Προάστιο, Σπαρτιά] | τα διπλάρικα [Άγιος Δημήτριος, Στεμνίτσα] | τα μπινιάρια [Αγρίδι, Κανδήλα, Ροζενά] | τα διπάζικα [Πέρα Μέλανα].

3.38. ξάδερφος (ALE, Buck list) | ο ξάδερφος [Κανδήλα, Λυγουριό, Μαγούλα, Σκεπαστό, Τσέρια] | ο εξάδερφος [Στεμνίτσα] | ο τσάδεφο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

3.39. προπάππους | ο προσπάππος [Άγιος Δημήτριος, Κρέστενα, Πιάνα] | ο προσπάππους [Βρέσθενα] | ο προπαππούλης [Μάλη, Ρούτσι] | ο παραπαππού [Πέρα Μέλανα].

3.40. ανιψιός (ALE, Buck list) | ο ανιψιός [Βρέσθενα, Δολιανά, Στεμνίτσα, Τσέρια] | ο ανιψός [Αγία Άννα] | ο έγγονε [Πέρα Μέλανα].

3.41. γέροντας | ο γέροντας [Αγρίδι, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Νεοχώρι].

3.42. κοριτσάκι | το κοριτσάκι [Αμπελιώνα] | το τσουπάκι [Αλποχώρι] | το κοριτσόπουλο [Δολιανά] | το τσουπαρέλι [Καστρί] | το κορτσάκι [Παραδείσια] | α κορασούλα [Πέρα Μέλανα] | το σατέρι [Πέρα Μέλανα] | το σατέζι [Πέρα Μέλανα] | α σατερίτσα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το σατερούλι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

3.43. πιτσιρίκι | το πιτσιρίκι [Λυγουριό] | το κουτσούμπελο [Δολιανά] | το μαξούνι [Λαγκάδια] | το μαξούμι [Σκεπαστό] | το μαμούρι [Λαγκάδια] | το τσιρομπίλι [Λαγκάδια, Σπαρτιά] | το τσορομπίλι [Σπαρτιά] | το κουτσούβελε [Πέρα Μέλανα] | το κουτσουβέλι [Πέρα Μέλανα] | το κουτσουμπέλι [Πέρα Μέλανα].

3.44. ψυχοπαίδι / υιοθετημένο | το ψυχοπαίδι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Κανδήλα, Λυγουριό] | ο ψυχοπαίδας [Κανδήλα].

3.45. μοναχοκόρη | η μοναχοκόρη [Θαλάμες, Καστρί, Ρούτσι] | η μοναχοδυχατέρα [Βρέσθενα].

3.46. γερόντισσα / με σεβασμό | η γερόντισσα [Κρέστενα, Μυγδαλιά, Πιάνα].

3.47. μαμά / τη λένε έτσι τα παιδιά της (ALE) | η μαμά [Εξωχώρι, Μαγούλα, Ρούτσι].

3.48. μπαμπάς / τον λένε έτσι τα παιδιά του (Swadesh list, ALE) | ο μπαμπάς [Αμπελιώνα, Μαγούλα, Ρούτσι].

3.49. πρωτοξάδερφος | ο πρωτοξάδερφος [Άγιος Δημήτριος, Κανδήλα, Σκεπαστό].

3.50. στερνοπαίδι | το στερνοπαίδι [Μαγούλα, Στεμνίτσα] | το στερνοπούλι [Λαγκάδια] | το απόπραμα [Πέρα Μέλανα].


 

4. πανίδα

 

4.1. άλογο / το θηλαστικό Equus caballus (ALE, Buck list) | το άλογο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το άγο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.2. κότα / το θηλυκό του πουλιού Gallus gallus domesticus (ALE, Buck list) | η κότα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | α κότα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].4.3. κόκορας / το αρσενικό του πουλιού Gallus gallus domesticus (ALE, Buck list) | ο κόκορας [Αγία Άννα, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Νεοχώρι, Πάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός] | ο κόκορης [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Σκεπαστό] | το κοκόρι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Ελληνίτσα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Νεοχώρι, Πιάνα, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | ο πετεινός [Καστρί, Λεβίδι] | ο κούρος [Προάστιο, Τσέρια] | ο βούλε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].4.4. γαϊδούρι / το θηλαστικό Equus asinus (Buck list) | το γαϊδούρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | το βασταγούρι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βαλύρα, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το βασταγό [Λεβίδι, Μάλη, Πιάνα, Ρούτσι, Σαρακίνι, Στεμνίτσα] | το γουμάρι [Άγιος Δημήτριος, Τσέρια] | ο όνε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο βασταγό [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το βασταγούζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.5. μουλάρι (Buck list) | το μουλάρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το μάρι [Πέρα Μέλανα] | το μάζι [Πέρα Μέλανα] | το μουάρι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το μουάζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.6. πουλί (Swadesh list, ALE, Buck list) | το πουλί [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το πετούμενο [Προάστιο, Σκεπαστό].

4.7. φίδι (Swadesh list, Buck list) | το φίδι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το ούθι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το ούιθι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το σουρούμενε [Πέρα Μέλανα].

4.8. γουρούνι / το θηλαστικό Sus scrofa domesticus (ALE, Buck list) | το γουρούνι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Καλούσι, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | το γρούνι [Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Προάστιο, Τσέρια] | ο χιούρε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο κόσκο [Πέρα Μέλανα].

4.9. σκυλί / το θηλαστικό Canis lupus familiaris (Swadesh list, ALE, Buck list) | το σκυλί [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός].4.10. γάτα / το θηλαστικό Felis silvestris catus (ALE, Buck list) | η γάτα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά] | η κατσούλα [Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Προάστιο, Ροεινό, Στεμνίτσα] | α κατσούα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.11. λύκος / το θηλαστικό Canis lupus (Buck list) | ο λύκος [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | ο λιούκο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το ζουλάπι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το ζούμπερε [Πέρα Μέλανα, Πραστός] | ο χαλινέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός] | ο χαλινούμενε [Πέρα Μέλανα] | ο χαλίσιμο [Πέρα Μέλανα].4.12. αλεπού / το θηλαστικό Vulpes vulpes (ALE, Buck list) | η αλεπού [Αγία Άννα, Θαλάμες, Λυγουριό, Νεοχώρι, Τσέρια] | η αλπού [Άγιος Δημήτριο, Αλποχώρι, Καλούσι, Μυγδαλιά, Σκεπαστό] | η αλουπού [Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Ελάτη, Κανδήλα, Κρέστενα, Λαγκάδια, Μάλη, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Στεμνίτσα] | η αλοπού [Δολιανά] | α αλεπού [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | η λεπού [Προάστιο] | το αλούπι [Ρούτσι, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το λούπι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

4.13. χαροπούλι / το πουλί Strix aluco | το χαροπούλι [Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Φενεός] | το χαρόπουλο [Αρχαία Φενεός, Σκεπαστό] | το κλαψοπούλι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Δολιανά, Κρέστενα, Λαγκάδια, Ροεινό, Σαρακίνι, Στεμνίτσα] | το στριγκλοπούλι [Άγιος Δημήτριος, Βαλύρα, Βρέσθενα] | το νεκροπούλι [Προάστιο, Τσέρια] | ο χουρχουλιός [Βαλύρα, Βρέσθενα, Καρυά, Ρούτσι] | ο χούρχουλας [Γυμνό] | ο χουρχουλός [Δολιανά] | ο χουχουλόγιωργας [Δροσοπηγή, Λαγκάδια, Ροεινό, Στεμνίτσα] | ο χουλέ [Πέρα Μέλανα] | ο χουχουλέ [Πέρα Μέλανα].

4.14. κουκουβάγια / το πουλί Athene noctua | η κουκουβάγια [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | η χουχουβάγια [Καστρί] | η χουχουλούζα [Μαγούλα, Μυγδαλιά] | η κουκουμάγια [Ροεινό] | η χουχουμάγια [Ρούτσι] | α κουκουβάγια [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.15. λαγός / το θηλαστικό Lepus europaeus | ο λαγός [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μάλη, Μυγδαλιά, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | ο αγό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.16. ψάρι (Swadesh list, ALE, Buck list) | το ψάρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το ψάζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.17. μύγα / το έντομα Musca domestica (Buck list) | η μύγα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κέρτεζη, Λεβίδι, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | α μούζα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.18. γάιδαρος (Buck list) | ο γάιδαρος [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελάτη, Κανδήλα, Καστρί, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια].

4.19. κοράκι / το πουλί Corvus corax | το κοράκι [Αγία Άννα, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Μάλη, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | ο κόρακας [Βρέσθενα, Δολιανά, Λεβίδι, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι] | ο κόρακα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.20. σκουλήκι (Swadesh list, ALE, Buck list) | το σκουλήκι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Θαλάμες, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το σκουλήτσι [Εξωχώρι] | ο κόακα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.21. σκύλος (ALE| ο σκύλος [Αλποχώρι, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Κανδήλα, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Πηγαδάκια, Ροεινό, Ρούτσι] | ο στσύλος [Εξωχώρι] | ο τσύλος [Κανδήλα] | ο στσύλε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο κούε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.22. κοτόπουλο (ALE, Buck list) | το κοτόπουλο [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Νεοχώρι, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι] | το κοτόπλο [Αμπελιώνα, Παραδείσια] | το κοτάρι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το κοτάζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.23. περιστέρι / το πουλί Columba livia (ALE) | το περιστέρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Λυγουριό, Μάλη, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Πέρα Μέλανα] | το αγριοπερίστερο [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Λυγουριό, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | το πεζιστέζι [Πέρα Μέλανα].

4.24. ποντίκι (Buck list) | το ποντίκι [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελάτη, Κανδήλα, Κρέστενα, Κρέστενα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό] | ο ποντικός [Δολιανά, Κανδήλα, Κρέστενα, Κρέστενα, Προάστιο, Ρούτσι, Τσέρια] | το κουφό [Αλποχώρι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το μπελέχι [Κρέστενα, Μυγδαλιά] | ο πογκικό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το ερπετέ [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το αρπετέ [Πέρα Μέλανα] | το ρπετέ [Πέρα Μέλανα].

4.25. ψείρα (Swadesh list) | η ψείρα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αμπελιώνα, Δολιανά, Ελάτη, Κανδήλα, Κρέστενα, Κρέστενα, Μάλη, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | α ψείρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.26. καβούρι | το καβούρι [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Καστρί, Κρέστενα, Μαγούλα, Πιάνα, Προάστιο, Σκεπαστό, Τρόπαια, Τυρός] | ο κάβουρας [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Ελάτη, Κρέστενα, Λυγουριό, Πιάνα, Ρούτσι, Σπαρτιά, Φενεός] | ο κάβουρης [Προάστιο] | ο κάβουρα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το καβούζι [Τυρός].

4.27. πέρδικα / το πουλί Perdix perdix (ALE) | η πέρδικα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | α πέντζικα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.28. σφήκα / το έντομο Vespa crabro | η σφήκα [Άγιος Δημήτριος, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Εξωχώρι, Κρέστενα, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι] | η σφήγκα [Αλποχώρι, Δροσοπηγή, Προάστιο, Σκεπαστό] | α τσινά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.29. χελιδόνι / πουλιά του γένους Hirundo (ALE) | το χελιδόνι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Γυμνό, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Κρέστενα, Λαγκάδια, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το χιλιδόνι [Βρέσθενα, Δολιανά, Πέρα Μέλανα].4.30. βατράχι (ALE) | το βατράχι [Βρέσθενα, Κέρτεζη, Παραδείσια] | ο βάτραχας [Δολιανά] | το σφαρδάκλι [Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Κρέστενα, Στεμνίτσα] | το σβαρθάκλι [Λαγκάδια] | το σβερθούκλι [Λαγκάδια] | το σφαρθάκλι [Λαγκάδια] | το βαθράκι [Αρχαία Φενεός, Σκεπαστό] | ο σφόρδακλας [Σπαρτιά] | ο μπάκακας [Δολιανά] | το μπακακάκι [Βρέσθενα] | ο μπάμπακας [Κανδήλα] | το μπαρτσάκλι [Ρούτσι] | ο φορτακά [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο φορδακά [Πέρα Μέλανα].

4.31. γατί / το μικρό της γάτας (ALE) | το γατί [Αμπελιώνα, Δροσοπηγή, Κρέστενα, Νεοχώρι, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το γατάκι [Άγιος Δημήτριος] | το γατσούλι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι] | το κατσόπουλο [Λαγκάδια] | το κατσούλι [Εξωχώρι, Κανδήλα, Κρέστενα, Λαγκάδια, Μάλη, Παραδείσια, Ρούτσι, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το κατσουλάτσι [Πέρα Μέλανα] | το κατσόπουλε [Πέρα Μέλανα].4.32. μυρμήγκι / έντομα της οικογένειας Formicidae (ALE) | το μυρμήγκι [Δροσοπηγή, Νεοχώρι] | το μερμήγκι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Δολιανά, Κρέστενα, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Πιάνα, Πιάνα, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το μελιγκόνι [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά, Παραδείσια, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το λιγκόνι [Πέρα Μέλανα, Προάστιο, Τυρός] | ο όζακα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α κσίπα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο ζάκο [Πέρα Μέλανα].

4.33. σκορπιός | ο σκορπιός [Δροσοπηγή, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λυγουριό] | ο σκροπιός [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Κέρτεζη, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | ο σκραπιάς [Βρέσθενα, Δολιανά] | ο σκαρπιάς [Βεργαδαίικα] | το σκορπίδι [Λαγκάδια] | το σκορκίδι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.34. σπουργίτι / το πουλί Passer domesticus (ALE) | το σπουργίτι [Αγία Άννα Ηλείας, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Καρυά, Προάστιο, Στεμνίτσα] | το σπουρλίτι [Άγιος Δημήτριος] | ο σπουργίτης [Λυγουριό, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το σπετζούρι [Βρέσθενα] | το πουλί [Πέρα Μέλανα] | το αγζοπούλι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.35. χελώνα / ερπετά της οικογένειας Testudinidae | η χελώνα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Ελάτη, Κανδήλα, Κρέστενα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τρόπαια, Φενεός] | α χεούνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α χιοούνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.36. ψύλλος / έντομα της τάξης Siphonaptera | ο ψύλλος [Δολιανά, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Μελιγού, Παραδείσια, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Τρόπαια, Τσέρια] | ο ψύλε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.37. κοτσύφι / το πουλί Turdus merula | το κοτσύφι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριο, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Λυγουριό, Προάστιο, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το κοσύβι [Αμπελιώνα, Βρέσθενα] | το κοσύφι [Βρέσθενα] | ο κόσυβας [Δολιανά, Λαγκάδια] | ο κοτσοφό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.38. τσακάλι / το θηλαστικό Canis aureus | το τσακάλι [Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Θαλάμες, Καστρί, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το τσιακάλι [Κανδήλα, Λαγκάδια, Τρόπαια] | ο τσιάκαλος [Λαγκάδια].

4.39. ακρίδα / έντομα του γένους Acrida (ALE) | η ακρίδα [Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Λαγκάδια, Λεβίδι, Μυγδαλιά, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τρόπαια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | η ακζίδα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο βρούχο [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

4.40. ασβός / το θηλαστικό Meles meles | ο ασβός [Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Ροεινό, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | ο έσβος [Αμπελιώνα, Σκεπαστό] | ο ασβό [Πέρα Μέλανα] | ο άσγο [Πέρα Μέλανα].

4.41. ζουζούνι / για μικρά έντομα | το ζουζούνι [Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λυγουριό, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το ζούδι [Αλποχώρι, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Κρέστενα, Ρούτσι, Σκεπαστό, Πέρα Μέλανα] | το ζουζούγκι [Αλποχώρι] | το ζούιδι [Πέρα Μέλανα] | το ζουζούλι [Πέρα Μέλανα] | α ζουζούα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.42. καρακάξα / το πουλί Pica pica | η καρακάξα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Λαγκάδια, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Σκεπαστό] | α καρακάξα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.43. κουρούνα / το πουλί Corvus cornix | η κουρούνα [Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κάτω Λουσοί, Μαγούλα, Μαγούλα, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | το κορατζίνι [Άγιος Δημήτριος].

4.44. οχιά / το φίδι Vipera ammodytes| η οχιά [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Κανδήλα, Κρέστενα, Πιάνα, Πιάνα, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | ο κοντοστέρης [Βρέσθενα, Δολιανά, Ρούτσι] | α οχία [Πέρα Μέλανα].4.45. σαλιγκάρι / Helix (ALE) | το σαλιγκάρι [Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Σκεπαστό] | ο σαλίγκαρος [Μαγούλα, Πιάνα] | το σφαλιγκάρι [Άγιος Δημήτριος, Λαγκάδια] | το σφαλίγκαρο [Άγιος Δημήτριος] | το σφολιγκάρι [Λαγκάδια] | ο σφολίγκαρος [Λαγκάδια] | το σφελιγκάρι [Τρόπαια] | το σαριγκάλι [Βρέσθενα] | ο σαρίγκαλος [Βρέσθενα] | το μπομπόλι [Λαγκάδια] | ο χοχλιός [Προάστιο] | ο σαλίγκαρε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.46. σκούρκος / το έντομο Vespa orientalis | ο σκούρκος [Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Εξωχώρι, Κρέστενα, Προάστιο, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Τσέρια] | ο σκούρκο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.47. τρυγόνι / το πουλί Streptopelia turtur | το τρυγόνι [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Θαλάμες, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Λυγουριό, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό] | η τρυγόνα [Κρέστενα] | το τζυγόνι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.48. αηδόνι / το πουλί Luscinia megarhynchos (ALE) | το αηδόνι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Προάστιο, Σκεπαστό, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.49. γαϊδούρα / το θηλυκό του θηλαστικού Equus asinus | η γαϊδούρα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Κανδήλα, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τρόπαια].

4.50. γουρούνα / το θηλυκό του θηλαστικού Sus scrofa domesticus (ALE, Buck list) | η γουρούνα [Αγρίδι, Αλποχώρι, Δολιανά, Δροσοπηγή, Μαγούλα, Μάλη, Παραδείσια, Πιάνα, Σκεπαστό, Τρόπαια] | α χιουρέα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α γκούζα [Πέρα Μέλανα] | α σκούρφα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.51. κουνέλι / θηλαστικά της οικογένειας Leporidae | το κουνέλι [Αγία Άννα, Αγία Άννα, Αλποχώρι, Βεργαδαίικα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Λυγουριό, Μαγούλα, Προάστιο, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το γουνέλι [Πέρα Μέλανα].

4.52. μπεκάτσα / το πουλί Scolopax rusticola | η μπεκάτσα [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Δολιανά, Κανδήλα, Καστρί, Λυγουριό, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | α μπεκάτσα [Πέρα Μέλανα] | α ξόκοτα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

4.53. νυφίτσα / το θηλαστικό Mustela nivalis (ALE) | η νυφίτσα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Κέρτεζη, Κρέστενα, Μυγδαλιά, Στεμνίτσα] | α νυφίτσα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.54. πεταλούδα (ALE) | η πεταλούδα [Αμπελιώνα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Λυγουριό, Πιάνα, Προάστιο, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | η κατσιμπούλα [Λαγκάδια] | η κατσαμπούλα [Σκεπαστό] | η πούλια [Λαγκάδια] | α ψούχα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α ψουχαρούδα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α ψυχαρούδα [Πέρα Μέλανα].

4.55. πουλάρι (ALE, Buck list) | το πουλάρι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Γυμνό, Κρέστενα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το πουάρι [Πέρα Μέλανα] | το πουάζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.56. σκαντζόχοιρος / θηλαστικά του γένους Erinaceinae | ο σκατζόχερας [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Κρέστενα, Μυγδαλιά, Σκεπαστό] | το σκατζοχέρι [Άγιος Δημήτριος] | ο σκαντζόχερος [Στεμνίτσα] | ο σκατζόχοιρος [Δολιανά, Προάστιο] | ο σκαντζόχιουρε [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο σκαντζόχερε [Πέρα Μέλανα].

4.57. τσίχλα / το πουλί Turdus philomelos | η τσίχλα [Άγιος Δημήτριος, Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Καστρί, Λυγου8ιό, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό] | α τσίχλα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α τσιχλόνα [Πέρα Μέλανα].

4.57. χέλι / το ψάρι Anguilla Anguilla | το χέλι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βαλύρα, Καρυά, Κρέστενα, Πάκια, Προάστιο, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.59. αράχνη / Araneae | η αράχνη [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Κρέστενα] | η ράχνη [Προάστιο] | το σφαλάγγι [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Λαγκάδια, Στεμνίτσα] | ο σφάλαγγας [Σκεπαστό] | το σφαράγγι [Κρέστενα] | ο φάλαγγας [Κανδήλα] | η φάλαγγα [Ροεινό] | ο αλυφαντής [Βρέσθενα] | α ρέγα [Πέρα Μέλανα] | α σαλαμάγκα [Πέρα Μέλανα] | ο κομπίο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.60. αρκούδα / το θηλαστικό Ursus arctos (Buck list) | η αρκούδα [Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Κέρτεζη, Κρέστενα, Πιάνα, Σκεπαστό] | α αρκούδα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.61. αστρίτης / για το αρσενικό της οχιάς και όχι για το φίδι Vipera berus | ο αστρίτης [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Πιάνα, Ροεινό, Σκεπαστό, Σκεπαστό] | ο αστρίτα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο ασίτα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

4.62. γκιόνης / το πουλί Otus scops | ο γκιόνης [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα].

4.63. κάμπια (ALE) | η κάμπια [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά, Ρούτσι, Σκεπαστό] | η κάμπα [Αμπελιώνα, Κανδήλα, Λαγκάδια] | α κάμπια [Πέρα Μέλανα] | α κάμπα [Πέρα Μέλανα].

4.64. κλωσόπουλα | τα κλωσόπουλα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Κρέστενα, Προάστιο] | τα κλωσοπούλια [Αλποχώρι, Κέρτε4η, Κρέστενα] | τα πουλιά [Σκεπαστό] | τα κλωσόπουα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.65. κούκος / το πουλί Cuculus canorus (ALE) | ο κούκος [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κρέστενα, Λεβίδι, Ρούτσι, Σκεπαστό] | ο κούκο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.66. κουνάβι / το θηλαστικό Martes foina | το κουνάβι [Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το κουνάδι [Μυγδαλιά, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το κουνάιδι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.67. κουνούπι / έντομα της οικογένειας Culicidae | το κουνούπι [Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Κρέστενα, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το κουνούκι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].4.68. σαύρα / διάφορα ερπετά της υποτάξης Sauria (ALE) - βλ. χωριστά το μολυντήρι και το ακονάκι | η γαϊδουρογκουστέρα [Δολιανά] | η γαϊδουρογουστέρα [Κανδήλα] | η γαϊδουροκοστέρα [Σκεπαστό] | η γαϊδουροκουσκούρα [Άγιος Δημήτριος] | η γκουστέρα [Δολιανά] | η γουστέρα [Αμπελιώνα, Κανδήλα, Προάστιο] | η κιτρινάτσα [Σκεπαστό] | η κιτρινογκουστέρα [Βρέσθενα] | η κορισαρίκλα [Κανδήλα] | η κοσκέρα [Σκεπαστό] | ο κωλισαφράς [Κανδήλα] | ο κωλοσαφράς [Λαγκάδια, Σκεπαστό] | η σαλαμαντρόνα [Λαγκάδια] | το σαυρίδι [Βρέσθενα] | η σκολαρίγκα [Λαγκάδια] | η σκορκάλα [Αμπελιώνα] | η σκορκαλίκλα [Αμπελιώνα] | η σκορτσέκλα [Λαγκάδια, Μυγδαλιά] | η σκουσκούρα [Άγιος Δημήτριος] | η τζαπερδόνα [Δροσοπηγή] | η κιτρινάτσα [Σκεπαστό] | α γαϊδουροκοστέρα [Πέρα Μέλανα] | α γερκοστέρα [Πέρα Μέλανα] | α γεροκοστέρα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α κοσταρίνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α κοσταζίνα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

4.69. χταπόδι / μαλάκιο της τάξης Octopoda | το χταπόδι [Άγιος Δημήτριος, Προάστιο, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το φταπόδι [Αλποχώρι, Βαλύρα, Βρέσθενα, Λαγκάδια, Σκεπαστό, Σπαρτιά] | το χταπόιδι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.70. αϊτός / πουλιά της οικογένειας Accipitridae | ο αϊτός [Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Μάλη, Προάστιο, Ροεινό, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | ο αετέ [Πέρα Μέλανα] | ο αϊτέ [Πέρα Μέλανα].

4.71. γεράκι / πουλιά της οικογένειας Falconidae και της οικογένειας Accipitridae | το γεράκι [Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα].

4.72. δεντρογαλιά / το φίδι Hierophis gemonensis | η δεντρογαλιά [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Κρέστενα, Πιάνα, Ροεινό, Σκεπαστό] | η δεντρογαλέα [Εξωχώρι] | α δεντρογαλία [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α ντρογαλία [Πέρα Μέλανα].

4.73. κοτερά / τα πουλερικά | τα κοτερά [Αγία Άννα, Αλποχώρι, Θαλάμες, Καστρί, Λαγκάδια, Σκεπαστό] | τα κοτερικά [Αγία Άννα, Λαγκάδια, Πιάνα].

4.74. τσιμπούρι / παρασιτικά αρθρόποδα της τάξης Ixodida | το τσιμπούρι [τσιμπούρι, Γυμνό, Δολιανά, Προάστιο, Ροεινό, Σκεπαστό, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | η αβάρα [Λαγκάδια] | το τσιμπούζι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α αβάρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α βάρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός].

4.75. ακονάκι / η άποδη σαύρα Anguis fragilis | το ακονάκι [Πιάνα, Σκεπαστό] | το κονάκι [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Λαγκάδια] | το ακόνι [Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το ακονάτσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.76. σκαθάρι / έντομα της τάξης Coleoptera | το σκαθάρι [Άγιος Δημήτριος, Βαλύρα, Κρέστενα, Μάλη, Ρούτσι] | ο κατσόβουρλας [Λαγκάδια] | ο σκατόσβουρλας [Στεμνίτσα].

4.77. τζίτζικας / έντομα της οικογένειας Cicadidae | ο τζίτζικας [Μυγδαλιά, Σκεπαστό] | το τζιτζίκι [Αγία Άννα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Λαγκάδια] | α τσιτσιρόνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.78. βούζα / αμφίβια των οικογενειών Bufo bufo, Bufo viridis και Pelobates syriacus balcanicus (ALE) | η βούζα [Σκεπαστό] | η ζάμπα [Εξωχώρι, Κρέστενα, Λαγκάδια] | η ζούμπα [Αλποχώρι] | η μπράσκα [Δολιανά, Ελληνίτσα] | ο ξεροβάθρακας [Σκεπαστό].

4.79. γουρουνόπουλο / το μικρό του γουρουνιού (ALE, Buck list) | το γουρουνόπουλο [Δολιανά, Ελληνίτσα, Μαγούλα] | το γουρουνόπλο [Δροσοπηγή, Παραδείσια] | το γουρουνάκι [Βαλύρα] | το χιουρί [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το χιουζί το [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το χιουρούλι [Πέρα Μέλανα] | το γκούζι [Πέρα Μέλανα] | το κοσκούνι [Πέρα Μέλανα] | το μπουζάτσι [Πέρα Μέλανα] | το σκουρφόπουλε [Πέρα Μέλανα].

4.80. κουτάβι / νεογνό σκύλου (Buck list| το κουτάβι [Άγιος Δημήτριος, Κανδήλα, Κρέστενα, Σαρακίνι, Σκεπαστό] | το κουτάφι [Εξωχώρι] | το κουνάρι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το κουνάζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.81. ορτύκι / το πουλί Coturnix coturnix | το ορτύκι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Κανδήλα, Λυγουριό, Σκεπαστό].

4.82. μολυντήρι / η σαύρα Hemidactylus turcicus | το μολυντήρι [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Σκεπαστό, Πέρα Μέλανα] | το μόλεμο [Πέρα Μέλανα] | το σιμαμίδι [Προάστιο] | το σιαμαμίδι [Λαγκάδια] | το κοληντήρι [Δολιανά] | το κολλητήρι [Μυγδαλιά].

4.83. φάσσα / το πουλί Columba palumbus | η φάσσα [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Λαγκάδια, Μυγδαλιά, Ρούτσι] | το φασοπερίστερο [Κανδήλα].

4.84. χρυσόμυγα / το σκαθάρι Cetonia aurata | η χρυσόμυγα [Αμπελιώνα, Στεμνίτσα] | η βουΐλα [Δολιανά] | το μπουρμπούνι [Δροσοπηγή] | ο μπούρμπουλας [Σκεπαστό] | ο σβούρλος [Λαγκάδια, Στεμνίτσα].

4.85. αλεπόπουλο | το αλεπόπουλο [Προάστιο] | το αλουπόπουλο [Λαγκάδια, Ρούτσι, Σαρακίνι] | το αλουπάκι [Λαγκάδια] | το αλπουδάκι [Σκεπαστό] | το αλεπόπουλε [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το αλεπούτσι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

4.86. βδέλλα / Hirudinea | η βδέλλα [Ροζενά, Τρόπαια] | η αβδέλλα [Άγιος Δημήτριος, Μυγδαλιά, Σκεπαστό] | η αβδέα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

4.87. κίσσα / το πουλί Garrulus glandarius | η κίσσα [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Στεμνίτσα] | ο τσισέ [Πέρα Μέλανα].

4.88. κοκορόπουλο | το κοκορόπουλο [Βρέσθενα, Κανδήλα, Κρέστενα, Ρούτσι] | το κοκορόπλο [Σπαρτιά] | το βουλί [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.89. μπούφος / το πουλί Bubo bubo | ο μπούφος [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Στεμνίτσα] | ο γούβης [Λαγκάδια, Ροεινό] | ο μπούφο [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

4.90. σαΐτα / το φίδι Platyceps najadum | ο σαΐτα [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό] | α σογίτα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.91. σαπίτης / το φίδι Malpolon insignitus | ο σαπίτης [Λαγκάδια, Πιάνα, Ροεινό, Σκεπαστό, Στεμνίτσα].

4.92. σαράκι / το ξυλοφάγο έντομο Anobium punctatum | το σαράκι [Αμπελιώνα, Ρούτσι, Σκεπαστό] | ο σάρακας [Δολιανά, Καρυά, Ρούτσι] | το σαράτσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο σάρακα | [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.93. αλογόμυγα / το έντομο Hippobosca | η αλογόμυγα [Δολιανά, Λυγουριό, Σκεπαστό] | η μουργέλα [Λαγκάδια] | α αγόμουζα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.94. γάλος / το πουλί Meleagris | ο γάλος [Εξωχώρι, Λυγουριό, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | ο γάλο [Πέρα Μέλανα].

4.95. ελάφι / το θηλαστικό Cervus elaphus / (Buck list) | το ελάφι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Δολιανά, Κανδήλα] | το λάφι [Αλποχώρι] | α έαφο [Πέρα Μέλανα].

4.96. καλιακούδα / το πουλί Corvus monedula | η καλιακούδα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Κέρτεζη] | α καλιακούδα [Πέρα Μέλανα].

4.97. καρδερίνα / το πουλί Carduelis carduelis / (ALE) | η καρδερίνα [Δροσοπηγή] | το καρδερίνι [Αγία Άννα] | το γαρδέλι [Άγιος Δημήτριος] | η γαρδερίνα [Δολιανά] | η νίριζα [Δολιανά] | το τουρκάτσι [Πέρα Μέλανα] | το χρυσοπούλι [Πραστός].

4.98. νυχτερίδα (ALE) | η νυχτερίδα [Δροσοπηγή, Λυγουριό] | η νυχτερίθρα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι] | α νυχτερίδα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α νυχτεζίδα [Πέρα Μέλανα].

4.99. όρνιο / το πουλί Gyps fulvus | το όρνιο [Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Σκεπαστό] | το όρνιε [Πέρα Μέλανα].

4.100. πασχαλίτσα / το έντομο Coccinella (ALE) | η λαμπρίτσα [Ροεινό, Ρούτσι] | ο παπουτσής [Δολιανά, Σκεπαστό].

4.101. σέρσεγκας / το έντομο Vespa crabro | ο σέρσεγκας [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Σκεπαστό] | το σερσέγκι [Δροσοπηγή].

4.102. σκουληκαντέρα / σκουλήκια της τάξης Lumbriculida | η γλιστριά [Άγιος Δημήτριος, Λαγκάδια] | η γλιστρίτσα [Προάστιο] | οι γλιστρίγες [Αγία Άννα].

4.103. σκυλάκι (ALE) | το σκυλάκι [Άγιος Δημήτριος, Ροεινό, Σαρακίνι, Φενεός].

4.104. τσαλαπετεινός / το πουλί Upupa epops | ο τσαλαπετεινός [Δροσοπηγή] | ο φραγκοκόκορας [Άγιος Δημήτριος] | ο αγριοκόκορας [Προάστιο, Σκεπαστό].

4.105. χήνα / το πουλί Anser domesticus (ALE, Buck list) | η χήνα [Άγιος Δημήτριος, Κανδήλα, Μαγούλα, Πιάνα].

4.106. μελισσουργός / το πουλί Merops apiaster και πουλιά του γένους Parus | μελισσουργός [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά] | o μελισσολόγος [Ρούτσι] | το μελισσούρι [Ρούτσι].

4.107. αγριόπαπια / πουλιά του γένους Anas | η αγριόπαπια [Δροσοπηγή, Κανδήλα, Σκεπαστό].

4.108. γαϊδουρόπουλο / το μικρό του γαϊδάρου | το γαϊδουρόπουλο [Βρέσθενα, Λαγκάδια] | το γαϊδουροπούλι [Λαγκάδια, Ρούτσι] | το γαϊδουροπούλαρο [Λαγκάδια].

4.109. κορυδαλλός / πουλιά της οικογένειας Alaudidae (ALE) | ο κορυδαλλός [Καστρί] | ο κατσιλιέρης [Λαγκάδια] | ο κατσουλιέρης [Ροεινό] | ο κατσουλιέρη [Πέρα Μέλανα] | ο κατσουλιέζη [Πέρα Μέλανα] | η κατσουλιέρα [Λαγκάδια] | το ρουλί [Πέρα Μέλανα].

4.110. μεταξοσκούληκας / μεταξοσκώληκας | ο μεταξοσκούληκας [Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Στεμνίτσα] | α κόακα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.111. μουλάρα | η μουλάρα [Δροσοπηγή] | η μούλα [Άγιος Δημήτριος, Καστρί].

4.112. μουλαρόπουλο | το μουλαρόπουλο [Βρέσθενα, Λαγκάδια, Ρούτσι] | το μουλαράκι [Ρούτσι].

4.113. μπαμπουγέρι / μαμούνι των οσπρίων | το μπαμπουγέρι [Κρέστενα, Λαγκάδια] | το μπαμπουέρι [Ρούτσι] | ο μπαμπούερας [Ρούτσι].

4.114. παπί | το παπί [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι] | το φιφί [Κανδήλα].

4.115. πάπια / πουλιά της οικογένειας των Anatidae (ALE, Buck list) | η πάπια [Αγρίδι, Κρέστενα, Μαγούλα] | α πάπια [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.116. πέστροφα / το ψάρι Salmo trutta | η πέστροφα [Κανδήλα, Στεμνίτσα] | η πέστρουφα [Μυγδαλιά].

4.117. πιτσούνι / το μικρό περιστέρι | το πιτσούνι [Άγιος Δημήτριος, Κανδήλα, Σκεπαστό].

4.118. πουλακίδα / κότα μέχρι δύο μηνών | η πουλακίδα [Βαλύρα, Κρέστενα, Πιάνα] | α νησούα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

4.119. σαρδέλα / το ψάρι Sardina pilchardus | η σαρδέλα [Άγιος Δημήτριος, Λεβίδι, Προάστιο] | α σαρδέα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.120. σιταρήθρα / το πουλί Alauda arvensis | η σιταρήθρα [Δολιανά, Ρούτσι] | η σταρήθρα [Άγιος Δημήτριος].

4.121. σκύλα (ALE) | η σκύλα [Δροσοπηγή, Κρέστενα, Ρούτσι] | α στσύλα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α τίλα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

4.122. τυφλίτης / η άποδη σαύρα Pseudopus apodus ή Ophisaurus apodus | ο τυφλίτης [Άγιος Δημήτριος, Σκεπαστό] | η τυφλοφίδα [Δολιανά].

4.123. φρυγανίδα / μικρό σκουλήκι - αρρωσταίνουν τα ζώα όταν το φάνε μαζί με τα χόρτα | η φρυγκανίδα [Αλποχώρι, Αλποχώρι, Σπαρτιά].

4.124. φοράδα (ALE, Buck list) | η φοράδα [Αγία Άννα, Αγία Άννα, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Γυμνό, Κέρτεζη, Κρέστενα, Μαγούλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Πιάνα, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Φενεός] | α αλόγα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

4.125. σκόρος | ο σκόρος [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά, Μελιγού, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Τσέρια] | η κόπιτσα [Κρέστενα, Λαγκάδια].


 

5. χλωρίδα5.1. σιτάρι / φυτά του γένους Triticum (ALE, Buck list) | το σιτάρι [Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | το στάρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κέρτεζη, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Νεοχώρι, Πάκια, Προάστιο, Ροζενά, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός] | το στιάρι [Γυμνό, Κάτω Λουσοί] | ο καρπό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το φαέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.2. ρύζι / φυτά του γένους Oryza (Buck list) | το ρύζι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το ζύζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.3. κρεμμύδι / το φυτό Allium cepa (ALE, Buck list) | το κρεμμύδι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τσέρια, Φενεός] | το κρομμύδι [Προάστιο] | το κρέμου [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.4. καλάμι / το φυτό Arundo donax | το καλάμι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το κάνι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.5. σκόρδο / το φυτό Allium sativum (ALE) | το σκόρδο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Κανδήλα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το σκούντι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].5.6. καλαμπόκι / το φυτό Zea mays (ALE, Buck list) | το καλαμπόκι [Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Λυγουριό, Μαγούλα, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | η κούκλα [Αμπελιώνα, Μάλη, Πιάνα, Προάστιο] | το αραποσίτι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός] | ο αραποσίκη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το αραποσίκι [Πέρα Μέλανα].

5.7. δάφνη / ο θάμνος Laurus nobilis | η δάφνη [Αλποχώρι, Λεχαινά, Λυγουριό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | η βάγια [Άγιος Δημήτριος, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Καλούσι, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Λαγκάδια, Λεβίδι, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τσέρια] | η βαΐτσα [Ρούτσι] | α αφρία [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α αφζία [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.8. κριθάρι / το φυτό Hordeum vulgare (ALE, Buck list) | το κριθάρι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | το κλιθάρι [Δολιανά] | ο χοντροσίτης [Στεμνίτσα] | α κρίσα [Πέρα Μέλανα] | α κζίσα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.9. χαμομήλι / το φυτό Matricaria chamomilla | το χαμομήλι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια, Φενεός, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το χαμόμηλο [Κανδήλα, Στεμνίτσα] | το χαμόμελε [Πέρα Μέλανα].

5.10. βρόμη / το φυτό Avena sativa (ALE, Buck list) | η βρόμη [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Κανδήλα, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | α βρόνη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.11. ρίγανη / το φυτό Origanum vulgare | η ρίγανη [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τσέρια, Φενεός] | α ριούγανη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α ζούγανη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.12. βελανιδιά / δέντρα του γένους Quercus (ALE, Buck list) | η βελανιδιά [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Δολιανά, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Παραδείσια, Προάστιο, Σκεπαστό] | η βελανιά [Μαγούλα] | η βαλανιδιά [Στεμνίτσα] | το δέντρο [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Βεργαδαίικα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Μυγδαλιά, Ρούτσι, Σπαρτιά] | το δεντρό [Αρχαία Φενεός, Προάστιο] | ο δέντρος [Αλποχώρι, Κρέστενα, Παραδείσια, Ροεινό] | η αριά [Βρέσθενα] | ο άριε [Πέρα Μέλανα] | ο άζε [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο τσούα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.13. πουρνάρι / ο θάμνος Quercus coccifera | το πουρνάρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Ροεινό, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός] | ο πρίνος [Σκεπαστό] | η πουρναριά [Σκεπαστό] | ο πρίνε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο πζίνε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.14. σπάρτο / ο θάμνος Spartium junceum | το σπάρτο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | η σπαρτιά [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Λαγκάδια] | το πάντι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.15. γκορτσιά / το δέντρο Pyrus amygdaliformis ή Pyrus spinosa | η γκορτσιά [Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Λαγκάδια, Μελιγού, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι] | η αγραπιδιά [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Κέρτεζη, Σκεπαστό] | η αγριαπιδιά [Λαγκάδια, Λεχαινά] | η αγκορτσιά [Αμπελιώνα, Ρούτσι] | η γροτσιά [Δολιανά] | η γκοριτσιά [Λυγουριό] | η γκορίτσα [Λυγουριό] | η αγριογκορτσιά [Προάστιο] | α αλιοχρά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.16. βασιλικός / το φυτό Ocimum basilicum | ο βασιλικός [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ροεινό, Σαρακίνι Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | το βασιλικό [Αγία Άννα, Κρέστενα] | ο βασιλικό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].5.17. έλατο / δέντρα του γένους Abies (ALE, Buck list) | το έλατο [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Λεβίδι, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια, Φενεός] | το ελάτι [Δροσοπηγή, Μελιγού, Πηγαδάκια, Τσέρια] | ο έλατος [Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Πιάνα] | ο έατε [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.18. συκιά / το δέντρο Ficus carica | η συκιά [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Ρούτσι, Σκεπαστό] | η σουτσιά [Εξωχώρι, Κανδήλα] | η σουκιά [Θαλάμες, Προάστιο] | η σκια [Λαγκάδια, Μυγδαλιά] | η σουτσά [Τσέρια] | α συντζά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.19. φακή / το φυτό Lens culinaris | η φακή [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Κανδήλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | α φακά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.20. καρυδιά / το δέντρο Juglans regia | η καρυδιά [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | η καριά [Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Κανδήλα] | η καρυδέα [Τσέρια] | α καρυά [Πέρα Μέλανα] | α καζά [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.21. βίκος / το δέντρο Vicia sativa | o βίκος [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Κέρτεζη, Λεβίδι, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | o βίκο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.22. σινάπι / φυτά του γένους Sinapis | το σινάπι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | η βρούβα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Λυγουριό, Μαγούλα, Πιάνα, Τρόπαια] | α βρούβα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | η λαψάνα [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Μαγούλα, Σκεπαστό] | α λαψάνα [Πέρα Μέλανα].

5.23. απήγανος / το φυτό Ruta graveolens | ο απήγανος [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βαλύρα, Δολιανά, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λεχαινά, Λυγουριό, Παραδείσια, Πιάνα, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια, Φενεός] | ο πήγανος [Αγία Άννα, Αμπελιώνα] | ο απήγανε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.24. πλάτανος / το δέντρο Platanus orientalis | ο πλάτανος [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Δολιανά, Κανδήλα, Κρέστενα, Λυγουριό, Μαγούλα, Σκεπαστό, Τρόπαια] | το πλατάνι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Καστρί, Μάλη, Μυγδαλιά, Ρούτσι, Σκεπαστό] | η πλατάνα [Βρέσθενα, Δολιανά, Καστρί] | α πατάνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.25. κυπαρίσσι / το δέντρο Cupressus sempervirens | το κυπαρίσσι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Κανδήλα, Κρέστενα, Λυγουριό, Μάλη, Παραδείσια, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το τσυπαρίσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το τσυπαζίσι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.26. λινάρι / το φυτό Linum usitatissimum (Buck list) | το λινάρι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Εξωχώρι, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Νεοχώρι, Προάστιο, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το λινάζι [Πέρα Μέλανα] | το λινέ [Πέρα Μέλανα].

5.27. σίκαλη / το φυτό Secale cereale (ALE, Buck list) | η σίκαλη [Αγία Άννα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | α σίκαλη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.28. αφάνα / οι θάμνοι Euphorbia acanthothamnos, Genista acanthoclada και Poterium spinosum | η αφάνα [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά, Καλούσι, Κανδήλα, Κέρτεζη, Λαγκάδια, Μάλη, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Ρούτσι] | η φάνα [Δροσοπηγή, Προάστιο, Τσέρια] | α αφάνα [Πέρα Μέλανα].

5.29. βάτος / θάμνοι του γένους Rubus (ALE) | ο βάτος [Λυγουριό, Προάστιο, Ροζενά] | το βάτο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Σκεπαστό, Τρόπαια] | η βατομουριά [Δολιανά, Νεοχώρι] | ο αρκόβατε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο ακόβατε [Πέρα Μέλανα] | ο ακρόβατε [Πέρα Μέλανα].

5.30. λαθούρι / φυτά του γένους Lathyrus | το λαθούρι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Καρυά, Λεβίδι, Λυγουριό, Μελιγού, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το λαθούζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.31. ρόβι / το φυτό Vicia ervilia | το ρόβι [Βαλύρα, Καρυά, Μυγδαλιά] | η ρόβη [Αγρίδι, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Λεβίδι, Μελιγού, Πηγαδάκια, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | α ρόδη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α ρόιδη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.32. καυκαλήθρα / το φυτό Tordylium apulum | η καυκαλήθρα [Άγιος Δημήτριος, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Λυγουριό, Ροεινό, Στεμνίτσα] | η καυκαλίδα [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Σκεπαστό] | α κοκαλία [Πέρα Μέλανα].

5.33. κολοκυθιά / φυτά του γένους Cucurbita | η κολοκυθιά [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Αμπελιώνα, Γυμνό, Δολιανά, Καρυά, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Μυγδαλιά, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | η κολοτσυθιά [Κανδήλα] | α κοτσιτία [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.34. μουριά / δέντρα του γένους Morus | η μουριά [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λυγουριό, Προάστιο, Ρούτσι, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Τσέρια] | α μουρία [Πέρα Μέλανα, Πραστός].

5.35. σκίνο / ο θάμνος Pistacia lentiscus | το σκίνο [Βρέσθενα, Δολιανά, Ελληνίτσα, Λεβίδι, Ρούτσι] | το σκίντο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βαλύρα, Βρέσθενα, Κρέστενα, Πιάνα, Σκεπαστό] | το σχίνο [Λυγουριό] | ο σκίντος [Αλποχώρι] | το στσίνο [Εξωχώρι] | ο στσίνε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.36. τριφύλλι / φυτά που ανήκουν στα γένη Trifolium και Medicago (ALE) | το τριφύλλι [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Φενεός] | το τρουφύλλι [Προάστιο] | το τζιφύλι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.37. φτέρη / τα φυτά Pteridium aquilinum, Dryopteris filix-mas και Dryopteris villarii ssp. Pallida | η φτέρη [Αμπελιώνα, Δολιανά, Θαλάμες, Κανδήλα, Καστρί, Λεβίδι, Λυγουριό, Πηγαδάκια, Πιάνα, Ροεινό, Στεμνίτσα] | η φτερίνα [Άγιος Δημήτριος, Άγιος Δημήτριος] | α βάσα (Dryopteris filix-mas ) [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το βάσι (Dryopteris filix-mas ) [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.38. αγριάδα / το φυτό Agropyron repens ή Elymus repens | η αγριάδα [Άγιος Δημήτριος, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Κρέστενα, Λυγουριό, Πιάνα, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τσέρια] | η αγριγιάδα [Αλποχώρι].

5.39. αμυγδαλιά / το δέντρο Prunus dulcis ή Amygdalus communis | η αμυγδαλιά [Αμπελιώνα, Δροσοπηγή] | η μυγδαλιά [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Ρούτσι, Σκεπαστό] | η μυδαλιά [Προάστιο] | α νυγδαλία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.40. δεντρολίβανο / το φυτό Rosmarinus officinalis | το δεντρολίβανο [Αγία Άννα, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Λυγουριό, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | το διντρολίβανο [Μελιγού] | το δεντρολίβανε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.41. δυόσμος / το φυτό Mentha spicata | ο δυόσμος [Βαλύρα, Προάστιο] | ο διάσμος [Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Προάστιο] | το βάρσαμο [Πέρα Μέλανα] | το νύρισμα [Πέρα Μέλανα] | το νύζισμα [Πέρα Μέλανα].

5.42. μαντζουράνα / το φυτό Origanum majorana | η μαντζουράνα [Αμπελιώνα, Δολιανά, Κανδήλα] | η ματζουράνα [Άγιος Δημήτριος, Εξωχώρι, Μάλη, Σαρακίνι, Σκεπαστό] | η ματζιουράνα [Βρέσθενα, Κρέστενα] | η μαντουράνα [Μυγδαλιά] | η ματζιράνα [Προάστιο, Τσέρια] | α ματζουράνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.43. μάραθο / το φυτό Foeniculum vulgare | το μάραθο [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Ελληνίτσα, Λεβίδι, Λεχαινά, Μάλη, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό] | ο μάραθος [Δροσοπηγή, Μυγδαλιά] | η μαραθιά [Λαγκάδια] | το μάραθε [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.44. μαρούλι / το φυτό Lactuca sativa | το μαρούλι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Ρούτσι, Σκεπαστό, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.45. μέλεγος / το δέντρο Fraxinus ornus | ο μέλεγος [Αμπελιώνα, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Ροεινό, Ρούτσι] | ο μελιός [Αρχαία Φενεός, Μυγδαλιά] | ο μέλεος [Βρέσθενα, Φενεός] | το μελιό [Κρέστενα, Σκεπαστό] | το μέλεο [Μελιγού] | η μελεγιά [Ροεινό] | ο μέλεγο [Πέρα Μέλανα] | ο μέλαγο [Πέρα Μέλανα].

5.46. κέντρο / δέντρα του γένους Juniperus | το κέντρο [Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Ελάτη, Κανδήλα, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Μελιγού, Μυγδαλιά, Ροεινό, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | ο κέντρος [Λαγκάδια] | το τσεντρί [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το βένιε [Πραστός].5.47. πεύκο / δέντρα του γένους Pinus (ALEBuck list| το πεύκο [Άγιος Δημήτριος, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δολιανά, Λυγουριό, Μάλη, Πηγαδάκια] | η πεύκα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Κρέστενα, Μαγούλα] | ο πεύκος [Βρέσθενα, Κανδήλα] | ο πεύκο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.48. φαλαρίδα / το φυτό Centaurea solstitialis | η φαλαρίδα [Λεβίδι, Παραδείσια, Ρούτσι] | η αφαλαρίδα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Ελάτη, Λαγκάδια, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Σκεπαστό].

5.49. αχλαδιά / το δέντρο Prunus Communis | η αχλαδιά [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ροζενά, Ρούτσι] | η αχλάδα [Μυγδαλιά, Σκεπαστό] | η απιδιά [Αγία Άννα, Αμπελιώνα, Προάστιο, Σκεπαστό, Τρόπαια] | α αχρέα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.50. ζοχός / το φυτό Sonchus oleraceus | ο ζοχός [Δροσοπηγή] | ο τζοχός [Λαγκάδια, Μαγούλα] | ο τζόχος [Ρούτσι] | τα ζόχια [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Καλούσι, Σκεπαστό] | τα τζοχιά [Άγιος Δημήτριος, Πιάνα] | ο ζογκό [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.51. θυμάρι / ο θαμνος Thymus vulgaris | το θυμάρι [Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Λυγουριό, Μελιγού, Παραδείσια, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το θυμάζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.52. λάχανο / το φυτό Brassica oleracea capitata (ALE, Buck list) | το λάχανο [Αγρίδι, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Καστρί, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Σκεπαστό, Τρόπαια] | η μάπα [Βρέσθενα, Βρέσθενα, Δολιανά, Λυγουριό, Σκεπαστό] | το μαπολάχανο [Λεβίδι] | α μάπα [Πέρα Μέλανα].

5.53. μαϊντανός / το φυτό Petroselinum crispum | ο μαϊντανός [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Καστρί, Λεχαινά, Λυγουριό, Σκεπαστό] | ο μαντανός [Βαλύρα] | το μακεδονήσι [Δροσοπηγή, Κανδήλα, Μυγδαλιά, Σκεπαστό] | ο μαντανέ [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.54. γλανιτσιά / ο θάμνος Phillyrea latifolia | η γλανιτσιά [Αγρίδι, Λαγκάδια] | η γλατζινιά [Αμπελιώνα, Δροσοπηγή, Μυγδαλιά] | η γλαντινιά [Βρέσθενα, Δολιανά] | η γλαντζινιά [Γυμνό, Καρυά] | η γλατσινιά [Κανδήλα] | το γλαντίνι [Πέρα Μέλανα].

5.55. λεύκα / δέντρα του γένους Populus (ALE) | η λεύκα [Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Λυγουριό, Πηγαδάκια, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | ο λεύκος [Άγιος Δημήτριος, Ελάτη, Ελάτη] | α λεύκα [Πέρα Μέλανα] | ο λεύκο [Πέρα Μέλανα].

5.56. μηλιά / το δέντρο Malus domestica (ALE) | η μηλιά [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Κρέστενα, Πιάνα, Προάστιο, Σκεπαστό] | α μαλέα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.57. μολόχα / φυτά του γένους Malva | η μολόχα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Βρέσθενα, Δολιανά, Κρέστενα, Λυγουριό, Νεοχώρι, Προάστιο, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | α μόχα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.58. μυρώνι / το φυτό Anthriscus cerefolium | το μυρώνι [Δροσοπηγή, Κανδήλα, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Ροεινό, Σκεπαστό] | το μερώνι [Βρέσθενα, Δολιανά, Στεμνίτσα] | οι μυρώνες [Αρχαία Φενεός] | το σκαντζίκι [Καστρί, Πραστός] | το σκατζίκι [Λαγκάδια, Στεμνίτσα] | το σγαντζίκι [Βρέσθενα, Ελάτη] | α κάντζικα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το σπιντούρι [Πέρα Μέλανα] | το σπιντούζι [Πέρα Μέλανα] | το σπίντουρε [Πραστός] | ο σπίντουρα [Πραστός].

5.59. σφεντάμι / δέντρα του γένους Acer | το σφεντάμι [Δροσοπηγή, Κανδήλα, Λυγουριό, Προάστιο, Ροεινό, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός] | το σφοντάμι [Ρούτσι] | ο ατσίμντανε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.60. φροξυλιά / το δέντρο Sambucus nigra | η φροξυλιά [Κανδήλα, Λαγκάδια, Σκεπαστό] | η αφροξυλάνθη [Σκεπαστό] | η φροξυλάνθη [Μαγούλα] | η αφροξυλιά [αφροξυλιά] | το αφροξυλάνθι [Αλποχώρι] | το φροξυλάνθι [Λεβίδι, Φενεός].

5.61. γλυκάνισο / το φυτό Pimpinella anisum | το γλυκάνισο [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Καστρί, Λυγουριό, Μαγούλα, Προάστιο, Σκεπαστό, Τσέρια] | το γλυκάνισε [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.62. καπνός / φυτά του γένους Nicotiana (Buck list) | ο καπινός [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Ελληνίτσα, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Μυγδαλιά, Σκεπαστό].

5.63. λυγαριά / ο θάμνος Vitex Agnus Castus | η λυγαριά [Βρέσθενα, Στεμνίτσα] | η αλυγαριά [Άγιος Δημήτριος] | η λυγιά [Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Τρόπαια] | η κουνοπίτσα [Δολιανά] | α ουλιά [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.64. παπαρούνα / το φυτό Papaver rhoeas | η παπαρούνα [Δολιανά, Δροσοπηγή, Λεβίδι, Λυγουριό, Σκεπαστό] | η παπαρούντα [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Στεμνίτσα] | η παπαρούντζα [Λαγκάδια] | η μαγκουνίδα [Αρχαία Φενεός, Δροσοπηγή, Λαγκάδια, Στεμνίτσα] | α παπαρούνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α μακουνία [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.65. ραδίκι / το φυτό Cichorium intybus | το ραδίκι [Δολιανά, Μαγούλα] | το ροδίκι [Άγιος Δημήτριος, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το ροϊδίκι [Βρέσθενα, Πιάνα, Ροεινό] | το ροϊδίτσι [Κανδήλα, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το ροδίτσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.66. σπανάκι / το φυτό Spinacia oleracea | το σπανάκι [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Λυγουριό, Μαγούλα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το σπανάτσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.67. τσουκνίδα / φυτά του γένους Urtica | η τσικουνίδα [Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Λαγκάδια, Λυγουριό, Προάστιο, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | η τσουκουνίδα [Κρέστενα] | η τσεκνίδα [Λαγκάδια] | η κουτσουνίδα [Δολιανά] | α ακρία [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α αχσία [Πέρα Μέλανα] | α ακσία [Πέρα Μέλανα] | α κσία [Πέρα Μέλανα].

5.68. αγριελιά / το δέντρο Olea europaea var. Oleaster | η αγριλιά [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Λυγουριό, Προάστιο, Ροεινό] | α αγριλία [Πέρα Μέλανα] | α αγζολία [Πέρα Μέλανα].

5.69. βιολέτα / φυτά του γένους Viola | η βιολέτα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Δολιανά, Λαγκάδια, Σκεπαστό, Τσέρια] | η βελιότα [Στεμνίτσα] | α βιολέτα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.70. κουμαριά / ο θάμνος Arbutus unedo | η κουμαριά [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Κανδήλα, Πηγαδάκια, Σκεπαστό] | α κουμαρία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο κούμαρε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο πουντοκούμαρε [Πέρα Μέλανα].

5.71. μπιζέλι / το φυτό Pisum sativum var. saccharatum (Buck list) | το μπιζέλι [Άγιος Δημήτριος, Δροσοπηγή, Ελάτη, Κανδήλα, Πιάνα, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | τα μπιζόλια [Αγία Άννα] | τα μπίζα [Σκεπαστό].

5.72. ρείκι / θάμνοι του γένους Erica | το ρείκι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Παραδείσια, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το ρείτσι [Πέρα Μέλανα] | το ζίτσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.73. ριζάρι / το φυτό Rubia tinctorum | το ριζάρι [Γυμνό, Δολιανά, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια].

5.74. τριανταφυλλιά / φυτά του γένους Rosa | η τριανταφυλλιά [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Βεργαδαίικα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κρέστενα, Στεμνίτσα] | α τζανταφυλία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.75. τρικοκκιά / ο θάμνος Crataegus monogyna | η τρικοκκιά [Άγιος Δημήτριος, Λεχαινά, Σκεπαστό, Σπαρτιά] | η μουρτζιά [Αμπελιώνα, Δολιανά, Λαγκάδια, Ρούτσι].

5.76. φλισκούνι / το φυτό Mentha pylegium | το φλισκούνι [Δολιανά, Εξωχώρι, Κρέστενα, Τρόπαια] | το φλουσκούνι [Άγιος Δημήτριος, Μυγδαλιά, Σκεπαστό] | το φρουσκούνι [Ροεινό] | το φουσκούνι [Πέρα Μέλανα].

5.77. ασπάλαθος / ο θάμνος Calicotome villosa | το σπαλάθρι [Βρέσθενα] | το ασφαλάχτι [Λαγκάδια] | ο ασφάλαχτος [Τσέρια] | τα ασφάλαχτα [Αλποχώρι, Κρέστενα] | ο σφαλαχτός [Προάστιο] | το σφάλαχτο [Σκεπαστό] | η σφεραγκιά [Μελιγού] | α απαλία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.78. ασφάκα / ο θάμνος Phlomis fruticosa | η ασφάκα [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Ρούτσι, Ρούτσι] | η σφάκα [Δροσοπηγή, Κανδήλα].

5.79. ασφόδελος / το φυτό Asphodelus ramosus ή Asphodelus microcarpus | το σφερδούκλι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Κέρτεζη, Κρέστενα, Πηγαδάκια, Τρόπαια] | το σπιρδούκλι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.80. βούρλο / φυτά που ανήκουν στα γένη Juncus και τα φυτά Holoschoenus vulgaris και Cyperus badius | το βούρλο [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αλποχώρι, Θαλάμες, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό] | α βουρλία [Πέρα Μέλανα] | α βρουλία [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.81. θρούμπι / το φυτό Satureja thymbra | το θρούμπι [Βαλύρα, Βρέσθενα, Κανδήλα, Μαγούλα, Προάστιο, Ρούτσι, Τσέρια] | το σίγκι [Πέρα Μέλανα] | το σίτζι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το στρίγκι [Πέρα Μέλανα] | το σόγκι [Πέρα Μέλανα] | το στρίντζι [Πέρα Μέλανα] | το σίντζι [Πέρα Μέλανα].

5.82. ιτιά / δέντρα του γένους Salix | η ιτιά [Αμπελιώνα, Δροσοπηγή, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Σκεπαστό] | η ετιά [Βρέσθενα, Λαγκάδια].

5.83. καστανιά / το δέντρο Castanea sativa | η καστανιά [Αμπελιώνα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Καστρί, Παραδείσια, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | α καστανία [Πέρα Μέλανα] | α γαστενία [Πέρα Μέλανα].

5.84. κουτσουπιά / το δέντρο Cercis siliquastrum | η κουτσουπιά [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | η κουτσουμπιά [Κρέστενα] | η μαμουκαλιά [Βρέσθενα, Δολιανά] | α κουκουτσία [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.85. κύμινο / το φυτό Cuminum cyminum | το κύμινο [Βαλύρα, Βρέσθενα, Ελληνίτσα, Κρέστενα, Μαγούλα, Σκεπαστό] | το κιούμινο [Προάστιο] | το τσύνινε [Πέρα Μέλανα].

5.86. λάπαθο / φυτά του γένους Rumex | το λάπαθο [Άγιος Δημήτριος, Στεμνίτσα] | το λάπατο [Άγιος Δημήτριος, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Πιάνα, Σκεπαστό] | το άπασε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.87. λεμονιά / το δέντρο Citrus limon | η λεμονιά [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Καρυά, Λυγουριό] | η λεϊμονιά [Προάστιο Μεσσηνίας, Προάστιο Μεσσηνίας] | α λεμονία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α λεϊμονία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.88. μποτσίκι / το φυτό Urginea maritima | το μποτσίκι [Δολιανά, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Μελιγού, Ροεινό, Σαρακίνι] | ο μπότσικας [Κανδήλα] | το μποτσίτσι [Πραστός] | α τσιρκουνίδα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.89. πορτοκαλιά / το δέντρο Citrus sinensis | η πορτοκαλιά [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Θαλάμες, Κρέστενα, Πηγαδάκια, Σκεπαστό] | πορτογαλιά [Προάστιο] | α πορτοκαλία [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.90. σκολιάμπρι / το φυτό Scolymus hispanicus | το σκολιάμπρι [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Κανδήλα, Κανδήλα, Λαγκάδια, Μαγούλα] | ο σκόλιαμπρος [Σκεπαστό] | ο σκόλιαμπρε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.91. φαρμακουλήθρα / το φυτό Erythraea centaurium | η φαρμακουλήθρα [Δολιανά, Δροσοπηγή, Λαγκάδια, Μυγδαλιά, Πιάνα, Ροεινό, Στεμνίτσα].

5.92. φασκομηλιά / το φυτό Salvia officinalis | η φασκομηλιά [Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Κρέστενα, Μαγούλα, Πάκια, Φενεός] | η αλιφασκιά [Σκεπαστό] | α φασκονηλία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α φουσκονηλία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το φασκόμηλο [Βαλύρα, Δολιανά, Κρέστενα, Λυγουριό, Μάλη, Σκεπαστό, Στεμνίτσα].

5.93. άνηθο / το φυτό Anethum graveolens | το άνηθο [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Κανδήλα, Καρυά, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το νύρισμα [Πέρα Μέλανα] | το νύζισμα [Πέρα Μέλανα].

5.94. ήρα / φυτά του γένους Lolium | η ήρα [Βρέσθενα, Μάλη, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | α ήρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.95. κορομηλιά / το δέντρο Prunus cerasifera | η κορομηλιά [Δολιανά, Δροσοπηγή] | η κορομπηλιά [Αλποχώρι, Βρέσθενα, Λαγκάδια] | η κορομπλιά [Σκεπαστό] | α τσουμαλία [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.96. σέλινο / το φυτό Apium graveolens | το σέλινο [Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Λυγουριό, Σκεπαστό] | το σέλινε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.97. σέσκουλο / το φυτό Beta vulgaris | το σέσκουλο [Κανδήλα, Προάστιο] | το σέσκλο [Μαγούλα, Σκεπαστό] | τα σέσκλια [Βρέσθενα].

5.98. σπαραγγιά / το φυτό Asparagus officinalis | η σπαραγγιά [Ελάτη, Πιάνα, Ροεινό] | η σφαραγγιά [Αλποχώρι] | η σφαραγγουνιά [Κανδήλα] | η σπαραντζία [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.99. αγριλίτσα / το φυτό Putoria calabrica | η αγριλίτσα [Άγιος Δημήτριος, Κάτω Λουσοί, Μαγούλα, Σκεπαστό, Σπαρτιά].

5.100. βυσσινιά / το δέντρο Prunus cerasus | η βυσσινιά [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Στεμνίτσα] | α βυσινία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.101. γαϊδουράγκαθο / τα φυτά Onopordum illyricum, Silybum marianum, Onopordum Illyricum, Picnomon acarna | το γαϊδουράγκαθο [Βρέσθενα, Δολιανά, Λυγουριό, Προάστιο, Σκεπαστό] | το γαϊδουρόκουλε [Πέρα Μέλανα].

5.102. γαριφαλιά / το φυτό Dianthus caryophyllus | η γαριφαλιά [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Δολιανά] | γαρουφαλιά [Σαρακίνι, Σκεπαστό] | α γαρφαλιά [Πέρα Μέλανα].

5.103. καρυοφύλλι / φυτά του γένους Tanacetum | το καρυοφύλλι [Βεργαδαίικα, Βεργαδαίικα, Λεβίδι, Σκεπαστό, Σκεπαστό] | το καρυοφύλι [Πέρα Μέλανα] | το καζοφύλι [Πέρα Μέλανα].

5.104. κυδωνιά / το δέντρο Cydonia oblonga ή Pyrus cydonia | η κυδωνιά [Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Λυγουριό, Ρούτσι, Σκεπαστό] | α τσυδωνία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.105. μελισσόχορτο / το φυτό Melissa officinalis | το μελισσόχορτο [Αλποχώρι, Στεμνίτσα] | το μελισσοχόρταρο [Βρέσθενα, Δολιανά, Σκεπαστό] | το μελισοβότανε [Πέρα Μέλανα] | το μελισοχόρταρε [Πέρα Μέλανα] | το μελισόχοντε [Πέρα Μέλανα].

5.106. πικραγγουριά / το φυτό Ecballium elaterium | η πικραγγουριά [Αλποχώρι, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Στεμνίτσα] | α κικραγγουρία [Πέρα Μέλανα] | α κικραγγουζία [Πέρα Μέλανα].

5.107. τσετσέκι / φυτά του γένους Tagetes | το τσετσέκι [Λαγκάδια, Σκεπαστό] | ο καντιφές [Λυγουριό, Ροεινό, Σαρακίνι] | α γαρφαλίνα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.108. αγιόκλημα / φυτά του γένους Lonicera | το αγιόκλημα [Δροσοπηγή, Λυγουριό, Σκεπαστό] | το γιόκλημα [Άγιος Δημήτριος].

5.109. αντίδι / το φυτό Cichorium endivia | το αντίδι [Βρέσθενα, Δολιανά, Λεβίδι, Ρούτσι].

5.110. αρμπαρόριζα / φυτά του γένους Pelargonium | η αρμπαρόριζα [Δολιανά, Πάκια] | αλμπαρόριζα [Σκεπαστό] | αρμπανόριζα [Στεμνίτσα].

5.111. βλίτο / τα φυτά Amaranthus blitum και Amaranthus viridis | το βλίτο [Βρέσθενα, Δολιανά, Λυγουριό, Τρόπαια] | ο άβλιτα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.112. κολλιτσίδα / φυτά που ανήκουν σε αρκετά γένη | η κολλιτσίδα [Βρέσθενα, Κανδήλα, Λυγουριό, Ρούτσι] | α κοατσία [Πέρα Μέλανα].

5.113. πεντάνευρο / φυτά του γένους Plantago (ALE) | το πεντάνευρο [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Λαγκάδια, Σκεπαστό] | το πεντάνευρε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.114. πράσο / το φυτό Allium ampeloprasum ή Allium porrum | το πράσο [Αρχαία Φενεός, Λαγκάδια, Λυγουριό, Σκεπαστό] | α απάρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.115. ροδακινιά / το δέντρο Prunus persica | η ροδακινιά [Βρέσθενα, Λυγουριό, Προάστιο, Ρούτσι] | α ροδατσινία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.116. ροδιά / το δέντρο Punica granatum | η ροδιά [Άγιος Δημήτριος, Γυμνό, Δροσοπηγή] | η ροϊδιά [Προάστιο] | α ροϊδία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.117. φραγκοσυκιά / ο κάκτος Opuntia ficus indica | η φραγκοσυκιά [Λυγουριό] | η φραγκοσουκιά [Άγιος Δημήτριος, Προάστιο] | η αραποσκιά [Λαγκάδια] | α αραποσυντζά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.118. αθάνατος / το φυτό Agave americana | ο αθάνατος [Άγιος Δημήτριος, Προάστιο] | το αθάνατο [Ρούτσι, Σκεπαστό].

5.119. χτενάκι / το αγριόχορτο Erodium cicutarium ή Geranium cicutarium | το χτενάκι [Αμπελιώνα, Δροσοπηγή, Λαγκάδια, Σκεπαστό].

5.120. αγγουριά / το φυτό Cucumis sativus | η αγγουριά [Αγία Άννα, Αμπελιώνα, Κανδήλα] | α αγγουζία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.121. αγιοδημητριάτικα / το φυτό Chrysanthemum indicum (χρυσάνθεμο) | τα αγιοδημητριάτικα [Λυγουριό] | οι αγιοδημήτρηδες [Δολιανά] | οι αηδημήτρηδες [Σκεπαστό].

5.122. κοκορεβυθιά / το φυτό Pistacia terebinthus | η κοκορεβυθιά [Στεμνίτσα] | η κοκοροβυθιά [Αλποχώρι] | η κοκορέτσα [Βρέσθενα].

5.123. αμάραντος / το φυτό Teucrium polium | ο αμάραντος [Αλποχώρι, Εξωχώρι, Σκεπαστό] | ο αμάραντε [Πέρα Μέλανα].

5.124. αντράκλα / το φυτό Portulaca oleracea | η αντράκλα [Βρέσθενα, Δολιανά, Σκεπαστό].

5.125. αψιθιά / φυτά του γένους Artemisia | η αψιφιά [Αλποχώρι, Πιάνα, Ρούτσι] | το ψιθί [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.126. βέλιουρας / το φυτό Sorghum halepense | ο βέλιουρας [Λαγκάδια, Ρούτσι] | το βελιούρι [Ρούτσι] | ο βέλιος [Λαγκάδια] | η καλαμάγρα [Βρέσθενα].

5.127. βούτιμο / το φυτό Butomus umbellatus | το βούτιμο [Κανδήλα, Λεβίδι] | το βούταμο [Βρέσθενα] | ο βούταμο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.128. γαλατσίδα / φυτά του γένους Euphorbia | η γαλατσίδα [Αμπελιώνα, Δροσοπηγή] | τα γαλατσιδολάχανα [Βρέσθενα].

5.129. γλυκόριζα / το φυτό Glycyrrhiza glabra | η γλυκόριζα [Άγιος Δημήτριος, Λυγουριό, Σκεπαστό].

5.130. μανουσάκι / το φυτό Viola odorata | το μανουσάκι [Δολιανά, Στεμνίτσα] | το μανούσι [Αμπελιώνα].

5.131. μπενοκλάδι / το φυτό Cuscuta monogyna | το μπενοκλάδι [Λυγουριό, Μελιγού, Σπαρτιά].

5.132. μυρτιά / ο θάμνος Myrtus communis | η μυρτιά [Λυγουριό] | η σμυρτιά [Βαλύρα] | η σμερτιά [Κρέστενα] | α μουνταλία [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.133. ξιφάρα / το φυτό Erianthus Ravennae | η ξιφάρα [Αγία Άννα, Αλποχώρι, Κρέστενα] | η αξιφάρα [Αλποχώρι].

5.134. παπαβρακάκι / αγριόχορτο που βάζουν στις πίτες | το παπαβρακάκι [Λαγκάδια, Μαγούλα, Σκεπαστό].

5.135. ξιφάρα / το φυτό Erianthus Ravennae | η ξιφάρα [Αγία Άννα, Αλποχώρι, Κρέστενα] | η αξιφάρα [Αλποχώρι].

5.136. πολυτρίχι / το φυτό Adiantum capillus-veneris | το πολυτρίχι [Βρέσθενα, Κανδήλα] | ο πολυτρίχης [Κανδήλα, Στεμνίτσα] | το πολυτζίχι [Πέρα Μέλανα].

5.137. σιταρήθρα / το φυτό Hedypnois rhagadioloides | η σιταρήθρα [Λαγκάδια] | η σταρήθρα [Βρέσθενα, Δροσοπηγή] | η σταλήθρα [Δροσοπηγή].

5.138. σκορπιδόχορτο / το φυτό Asplenium Ceterach ή Ceterach officinarum | το σκορπιδόχορτο [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Στεμνίτσα] | το σκορπιδόχορτε [Πέρα Μέλανα] | το σκορκιδάτσι [Πέρα Μέλανα].

5.139. φασολιά / το φυτό Phaseolus vulgaris | η φασουλιά [Αγία Άννα, Μυγδαλιά] | α φασουλία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.140. φλόμος / φυτά του γένους Euphorbia | ο φλόμος [Εξωχώρι, Λυγουριό] | η σιφλόη [Σκεπαστό] | ο φόμο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

5.141. χεροβότανο / το αγριόχορτο Helminthotheca echioides ή Picris spinosa | το χεροβότανο [Άγιος Δημήτριος, Μαγούλα, Σκεπαστό].

5.142. πλεμονόχορτο / το φυτό Alisma plantago-aquatica | το πλεμονόχορτο [Αμπελιώνα, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Σπαρτιά] | το πλεμονόχοντε [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

5.143. κερασιά / το δέντρο Prunus avium | η κερασιά [Βρέσθενα, Δολιανά, Ροεινό] | α τσερασία [Πέρα Μέλανα].

5.144. μαργαρίτα / φυτά του γένους Anthemis | η μαργαρίτα [Δολιανά, Δροσοπηγή, Λυγουριό] | α μαντζούσα [Πέρα Μέλανα].

 


6. καρποί

 

6.1. καρύδι (Buck list) | το καρύδι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | η κοκόσα [Καστρί] | το κοκόσι [Κανδήλα] | το κάζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το κάρι [Πέρα Μέλανα].

6.2. ρόδι | το ρόδι [Στεμνίτσα] | το ρόιδο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Καλούσι, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το ρόιδι [Καστρί, Λυγουριό, Προάστιο, Ροεινό, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

6.3. αμύγδαλο | το αμύγδαλο [Θαλάμες] | το μύγδαλο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Εξωχώρι, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Ροεινό, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός] | το μύδαλο [Προάστιο] | το αμύδαλο [Τσέρια] | το νύγδαλε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

6.4. κουκιά (Buck list) | τα κουκιά [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Καρυά, Κρέστενα, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πηγαδάκια, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά] | τα κουτσιά [Εξωχώρι, Κανδήλα] | τα κουτσία [Τσέρια] | τα κόκουνε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

6.5. σύκο (Buck list) | το σύκο [Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τσέρια] | το σούκο [Προάστιο, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

6.6. καρπός (ALE) | ο καρπός [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Κανδήλα, Καστρί, Λεβίδι, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τσέρια] | ο καρπό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].6.7. πατάτα (ALE, Buck list) | η πατάτα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Γυμνό, Ελάτη, Καρυά, Κέρτεζη, Λεβίδι, Λυγουριό, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Τσέρια] | η μπατάκα [Αρχαία Φενεός, Δολιανά, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Κανδήλα, Καστρί, Λαγκάδια, Προάστιο, Σκεπαστό, Σπαρτιά] | η πατάκα [Βρέσθενα, Μελιγού, Μυγδαλιά] | α μπατάτα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α μπατάκα [Πέρα Μέλανα].

6.8. πορτοκάλι | το πορτοκάλι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ροεινό, Σαρακίνι, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

6.9. φασόλια (Buck list) | τα φασόλια [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Θαλάμες, Λεβίδι, Λυγουριό, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | τα φασούλια [Αγία Άννα, Αγρίδι, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Μαγούλα, Προάστιο, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | τα λόπια (τα ξερά άσπρα φασόλια) [Ρούτσι, Πέρα Μέλανα, Τυρός].

6.10. λεμόνι | το λεμόνι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Κανδήλα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Πάκια, Ρούτσι, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το λεϊμόνι [Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Δολιανά, Κρέστενα, Μυγδαλιά, Πιάνα, Προάστιο, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Τυρός].

6.11. σουσάμι | το σουσάμι [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Προάστιο, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια, Φενεός] | το σοσάμι [Βρέσθενα] | το σουσάνι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

6.12. ντομάτα (ALE) | η ντομάτα [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Νεοχώρι, Πάκια, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | η δομάτα [Λαγκάδια] | το κομιντόρι [Σκεπαστό] | α ντουμάτα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

6.13. μήλο (ALE, Buck list) | το μήλο [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Λαγκάδια, Λεβίδι, Μυγδαλιά, Ροζενά, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός] | το μάλι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

6.14. κολοκύθι | το κολοκύθι [Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Καστρί, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Προάστιο, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | το κολοτσύθι [Κανδήλα].6.15. βαλανίδι (Buck list) | το βαλανίδι [Δολιανά, Προάστιο, Σκεπαστό] | το βελάνι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | ο βέλανε [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το βελάνι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο φαγό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

6.16. ρεβίθια (Buck list) | τα ρεβίθια [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μελιγού, Ρούτσι, Σκεπαστό] | τα κοτσίρια [Κρέστενα] | τα ροϊδίθα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

6.17. κυδώνι | το κυδώνι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Ροζενά, Σκεπαστό, Στεμνίτσα ] | το τσυδώνι [Κανδήλα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

6.18. λιναρόσπορος | ο λιναρόσπορος [Άγιος Δημήτριος, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Λυγουριό, Σκεπαστό, Τσέρια] | το λινοκόκι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Κρέστενα, Νεοχώρι, Προάστιο] | ο λιναρόσπορε [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

6.19. μελιτζάνα | η μελιτζάνα [Αμπελιώνα, Βαλύρα, Δολιανά, Κανδήλα, Καρυά, Λυγουριό, Μαγούλα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό] | η μελιτζιάνα [Βρέσθενα] | α μελιτζάνα [Πέρα Μέλανα].

6.20. φρούτο (Swadesh list, Buck list) | το φρούτο [Αλποχώρι, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Παραδείσια, Προάστιο, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό] | το πωρικό [Πέρα Μέλανα] | το πωζικό [Πέρα Μέλανα].

6.21. αγγούρι (ALE) | το αγγούρι [Δολιανά, Δροσοπηγή, Λεβίδι, Λυγουριό, Μάλη, Ρούτσι| το καστραβέτσι [Κανδήλα, Πιάνα] | το κασταβέτσι [Σκεπαστό] | το αγγούζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

6.22. αγκινάρα | η αγκινάρα [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Καστρί, Λεχαινά, Λυγουριό, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | η αγκενάρα [Κρέστενα] | ο αντζινάρε [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

6.23. πιπεριά / κόκκινη καυτερή | η πιπεριά [Δολιανά, Κανδήλα, Καστρί, Λυγουριό, Προάστιο] | η σπέτσα [Λαγκάδια, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Ρούτσι] | α πιπεράδα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

6.24. αχλάδι (ALE, Buck list) | το αχλάδι [Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Λυγουριό, Ροζενά] | το απίδι [Καστρί, Σκεπαστό, Τρόπαια] | α αχρά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

6.25. λούπινα | τα λούπινα [Βαλύρα, Δολιανά, Προάστιο, Ρούτσι, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | τα λούπουνα [Βρέσθενα, Λαγκάδια, Μάλη] | τα ούκινα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

6.26. πιπεριά / μη καυτερή | η πιπεριά [Αμπελιώνα, Λεχαινά, Σκεπαστό] | το πιπέρι [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα] | η σπέτσα [Βαλύρα, Κρέστενα] | α πιπεράδα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α πιπερία [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α πιπεζία [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

6.27. βύσσινο | το βύσσινο [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Λυγουριό, Στεμνίτσα] | το βύσινε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

6.28. καρπούζι | το καρπούζι [Αμπελιώνα, Εξωχώρι, Κρέστενα, Λυγουριό, Ρούτσι, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το χειμωνικό [Σκεπαστό] | η μπλεζενιά [Κρέστενα].

6.29. κουκουνάρι (ALE) | το κουκουνάρι [Άγιος Δημήτριος, Καρυά, Κρέστενα, Σκεπαστό] | η κουκουνάρα [Δολιανά, Εξωχώρι, Μαγούλα] | μπεμπέτσα [Κρέστενα].

6.30. φασολάκια / φρέσκα | τα φασολάκια [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Δολιανά, Κανδήλα, Ρούτσι] | τα φασουλάκια [Μαγούλα].

6.31. κεράσι | το κεράσι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Δολιανά, Ροζενά, Στεμνίτσα] | το τσεράσι [Πέρα Μέλανα].

6.32. μαυρομάτικα / φασόλια | τα μαυρομάτικα [Βαλύρα, Ρούτσι] | τα χαρόνια [Δροσοπηγή, Λαγκάδια, Σκεπαστό].

6.33. νεροκολοκύθα | η νεροκολοκύθα [Βρέσθενα, Δολιανά, Κρέστενα, Μαγούλα, Προάστιο] | α θιά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α ιθά [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

6.34. πεπόνι | το πεπόνι [Δολιανά, Κανδήλα, Λυγουριό, Παραδείσια, Ρούτσι, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το ποπόνι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το καούνι [Πέρα Μέλανα].

6.35. γκόρτσο / άγριο αχλάδι | το γκόρτσο [Καστρί] | το σγκόρτσο [Μυγδαλιά] | το αγκόρτσι [Σαρακίνι] | το γκόρτσι [Στεμνίτσα] | α αλιοχρά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

6.36. κάστανο | το κάστανο [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Καστρί] | το κάστανε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το γάστενε [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

6.37. κολοκυθάκι | το κολοκυθάκι [Αμπελιώνα, Δολιανά, Μυγδαλιά, Ρούτσι] | το δέιμα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

6.38. γλυκοκολόκυθο | το γλυκοκολόκυθο [Κρέστενα, Προάστιο, Ροεινό] | η κολοκύθα [Λυγουριό, Προάστιο, Στεμνίτσα] | α κότσιτα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

6.39. βατόμουρο (ALE) | το βατόμουρο [Σκεπαστό] | οι βατόμουρες [Άγιος Δημήτριος] | το βάτσινο [Καστρί] | α μουρία [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

6.40. κούμαρο | το κούμαρο [Άγιος Δημήτριος, Άγιος Δημήτριος, Γυμνό] το κούμαρε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

6.41. μούρο (Buck list) | οι μούρες [Αμπελιώνα, Δροσοπηγή] | το συκαμνόμουρο [Βρέσθενα] | α μουρία [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

6.42. πλατοκούκια | τα πλατοκούκια [Βρέσθενα, Κέρτεζη, Λαγκάδια].

6.43. κικίδι | το κικίδι [Λεχαινά, Προάστιο] | το τσιτσίδι [Τρόπαια] | το πρινοκότσι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το πζινοκότσι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το πρινόκοκο [Πέρα Μέλανα] | το πζινόκοκο [Πέρα Μέλανα] | το πράτσι [Πέρα Μέλανα].

6.44. σπαράγγι | το σπαράγγι [Ρούτσι] | το σφαράγγι [Κανδήλα] | το σφεράτζι [Τρόπαια] | το σπαράντζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

6.45. φραγκόσυκο | το φραγκόσυκο [Λυγουριό, Τσέρια] | το φραγκόσουκο [Προάστιο] | το αραπόσουκο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

6.46. φουντούκι | το φουντούκι [Θαλάμες, Λεβίδι, Σκεπαστό] | το φουντούτσι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

6.47. σιναπόσπορος | ο σιναπόσπορος [Κανδήλα, Κρέστενα, Σκεπαστό].


 

7. χρόνος

 

7.1. βράδυ (ALE, Buck list) | το βράδυ [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός, Πέρα Μέλανα].

7.2. ημέρα (Swadesh list, Buck list) | η ημέρα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός, Πέρα Μέλανα] | η μέρα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | α αμέρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α μέρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.3. Κυριακή (ALE, Buck list) | η Κυριακή [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καλούσι, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός] | η Τσυρατσή [Εξωχώρι] | η Τσυριατσή [Κανδήλα, Τσέρια] | η Κεριακή [Προάστιο] | α Τσουρακά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.4. Παρασκευή (ALE, Buck list) | η Παρασκευή [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καλούσι, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Φενεός] | η Παραστσευή [Εξωχώρι, Τσέρια] | η Παραστσιεβή [Κανδήλα, Τρόπαια] | το Παράστσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το Παράσι [Πέρα Μέλανα].

7.5. Σάββατο (ALE, Buck list) | το Σάββατο [Αγία Άννα, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Μαγούλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός] | το Σαββάτο [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Ελάτη, Κανδήλα, Κέρτεζη, Λαγκάδια, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Τρόπαια, Τσέρια] | το Σάμπα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.6. φορά | η φορά [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός] | η βολά [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κέρτεζη, Κρέστενα, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τσέρια, Φενεός] | α βοά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το χόβι [Πέρα Μέλανα].

7.7. χρονιά (Swadesh list, ALE, Buck list) | η χρονιά [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός] | ο χρόνος [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Φενεός] | η χρονία [Τσέρια] | ο χρόνε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α χρονία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.8. ώρα (ALE, Buck list) | η ώρα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | η γιώρα [Παραδείσια] | α ούρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.9. νύχτα (Swadesh list, ALE, Buck list) | η νύχτα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | η νυχτιά [Εξωχώρι, Καλούσι, Κρέστενα] | α νιούτα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.10. πρωί (ALE, Buck list) | το πρωί [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το μπουρνό [Σκεπαστό] | α σύνταχα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.11. βδομάδα (ALE, Buck list) | η βδομάδα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | η εβδομάδα [Δολιανά, Καστρί, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | α βδιμά [Πέρα Μέλανα, Τυρός].7.12. μεσημέρι (ALE, Buck list) | το μεσημέρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | το γιόμα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λεβίδι, Μυγδαλιά, Σκεπαστό, Φενεός] | το μισαμέρι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το μισαμέζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.13. Δευτέρα (ALE, Buck list) | η Δευτέρα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | α Δευτέρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.14. μήνας (Buck list) | ο μήνας [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πιάνα, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τσέρια, Φενεός] | ο μήνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.15. χειμώνας (ALE, Buck list) | ο χειμώνας [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | η χειμωνάδα [Προάστιο, Ροεινό] | ο χειμώνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το χειμωνικό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.16. καλοκαίρι (ALE, Buck list) | το καλοκαίρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Θαλάμες, Καρυά, Καστρί, Κέρτεζη, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός] | το καλοτσιέρι [Κανδήλα, Τρόπαια] | το καλοτσαίρι [Τσέρια] | το καοτσαίρι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το καοτσαίζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.17. καιρός (Buck list) | ο καιρός [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Νεοχώρι, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός] | ο τσαιρός [Εξωχώρι, Κανδήλα, Λαγκάδια, Τσέρια] | ο τσαιρέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].7.18. απόγεμα (ALE) | το απόγεμα [Αμπελιώνα, Βαλύρα, Γυμνό, Δολιανά, Εξωχώρι, Θαλάμες, Λαγκάδια, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το απόγιομα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Προάστιο, Σαρακίνι] | το πόγεμα [Προάστιο].

7.19. άνοιξη (ALE, Buck list) | η άνοιξη [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός] | α άνοιξη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.20. Αύγουστος | ο Αύγουστος [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κέρτεζη, Λεβίδι, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό. Στεμνίτσα, Τσέρια, Φενεός] | ο Άγουστος [Αλποχώρι, Κανδήλα, Λαγκάδια, Παραδείσια] | ο Τρυγητής [Άγιος Δημήτριος, Κρέστενα] | ο Τρυγόμηνας [Κρέστενα] | ο Δριμάρης [Κρέστενα] | ο Άγουστε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.21. Μάης | ο Μάης [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | ο Καλομηνάς [Κρέστενα] | ο Φουσκοδέντρης [Κρέστενα] | ο Μάη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο Αμάη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.22. Μάρτης | ο Μάρτης [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Καστρί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | ο Πενταδείλινος [Βρέσθενα] | ο Πεντάγνωμος [Βρέσθενα, Κρέστενα] | ο Κλάψας [Κρέστενα] | ο Μάντζη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.23. παραμονή / η προηγούμενη μέρα | η παραμονή [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | α παραμονά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.24. Σεπτέμβρης | ο Σεπτέμβρης [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Δολιανά, Κρέστενα, Λεβίδι, Μελιγού, Στεμνίτσα, Τσέρια] | ο Σεπτέβρης [Αγία Άννα, Γυμνό, Καλούσι, Λυγουριό, Πηγαδάκια, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | ο Σεμιτέβρης [Άγιος Δημήτριος] | ο Σεμιτέμβρης [Μυγδαλιά] | ο Σεπτέμπρης [Θαλάμες, Προάστιο] | ο Σεμπτέβρης [Κανδήλα] | ο Σεφτέβριος [Παραδείσια] | ο Σετέμπρης [Τσέρια] | ο Τρυγητής [Αγία Άννα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Καστρί, Ροεινό, Τρόπαια] | ο Τρυητής [Παραδείσια] | ο Σποριάτης [Κρέστενα] | ο Πετμεζιός [Κρέστενα] | ο Σταυρίτης [Κρέστενα] | ο Σοτέμπζη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο Σταυρέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.25. Απρίλης | ο Απρίλης [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Φενεός] | ο Απρίλη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο Απζίλη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.26. Ιούνης | ο Ιούνης [Κανδήλα, Λυγουριό, Ροζενά, Στεμνίτσα, Φενεός] | ο Θεριστής [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | ο δραπανιάρης [Σκεπαστό] | ο Σερική [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο Σεζική [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.27. Οκτώβρης | ο Οκτώβρης [Αγία Άννα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Παραδείσια, Ροζενά, Ρούτσι, Τρόπαια, Φενεός] | ο Οχτώβρης [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Λυγουριό, Μελιγού, Προάστιο, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | ο Χτώβρης [Προάστιο] | ο Αηδημήτρης [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Παραδείσια, Τρόπαια] | ο Αηδημητριάτης [Κρέστενα] | ο Σπαρτής [Κρέστενα] | Σποριού [Καστρί] | ο Παχνιστής [Κρέστενα] | ο Μπρουμάρης [Κρέστενα] | ο Οχτώμπζη [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο Οχτούμπζη [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

7.28. Τρίτη (ALE, Buck list) | η Τρίτη [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Ελάτη, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λυγουριό, Μάλη, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | α Τσίτα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.29. Φλεβάρης | ο Φλεβάρης [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μελιγού, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός] | ο Κούντουρος [Κρέστενα] | ο Κλαδευτής [Κρέστενα] | ο Φλεβάρη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο Φλεβάζη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.30. μεσάνυχτα | τα μεσάνυχτα [Αγρίδι, Αλποχώρι, Βεργαδαίικα, Δολιανά, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Καλούσι, Κανδήλα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | τα μεσιάνυχτα [Βρέσθενα] | το μεσονύχτι [Κρέστενα] | το μεσάνυχτο [Γυμνό, Τρόπαια] | τα μεσάνιουτα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.31. Γενάρης | ο Γενάρης [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Λυγουριό, Μελιγού, Παραδείσια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Τρόπαια, Τσέρια] | ο Ιανουάρης [Ελληνίτσα] | ο Γενάρη [Πραστός] | ο Γενάζη [Πραστός].

7.32. Νοέμβρης | ο Νοέμβρης [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Λεβίδι, Μάλη, Μελιγού, Σαρακίνι, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός] | ο Νοέβρης [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Βαλύρα, Εξωχώρι, Κανδήλα, Λυγουριό, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τσέρια] | ο Αγιαντριάς [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα] | ο Κρασομηνάς [Κρέστενα] | ο Μικρομηνάκης [Άγιος Δημήτριος] | ο Χαϊμένος [Κανδήλα] | ο Αντριάς [Καστρί, Μελιγού] | ο Βροχάρης [Κρέστενα] | ο Σποριάς [Κρέστενα] | ο Μεσοσπορίτης [Κρέστενα].

7.33. πρωτοχρονιά | η πρωτοχρονιά [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Προάστιο, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια].7.34. Πέφτη / Πέμπτη (ALE, Buck list) | η Πέφτη [Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Πάκια, Παραδείσια, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Τσέρια] | α Πέφτα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.35. Ιούλης | ο Ιούλης [Αμπελιώνα, Δολιανά, Λυγουριό, Φενεός] | ο Αλωνάρης [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριο, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αμπελιώνα, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Ρούτσι, Σκεπαστό] | Γιαλιστής [Κρέστενα, Προάστιο] | Χορτοκόφτης [Κρέστενα] | Χορτοθέρης [Κρέστενα] | ο Αωνάζη [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

7.36. αυγή (Buck list) | η αυγή [Αγρίδι, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Μάλη, Μυγδαλιά, Πηγαδάκια, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι].

7.37. Πρωτομαγιά | η Πρωτομαγιά [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Ελληνίτσα, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μελιγού, Πιάνα, Ροζενά, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τσέρια] | α Πρωτομαγιά [Πέρα Μέλανα].7.38. χινόπωρο / φθινόπωρο (ALE, Buck list) | το χινόπωρο [Άγιος Δημήτριος, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Καλούσι, Κανδήλα, Μυγδαλιά, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι] | το χινοπώρι [Γυμνό] | ο χινόπωρος [Σκεπαστό] | το χινόπωρε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.39. Δεκέμβρης | ο Δεκέμβρης [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Θαλάμες, Καλούσι, Λεβίδι, Στεμνίτσα] | ο Δεκέβρης [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Κανδήλα, Λυγουριό, Προάστιο, Σκεπαστό] | ο Αντριάς [Κανδήλα] | ο Αντρέας [Κανδήλα] | ο Χιονιάς [Κρέστενα] | ο Χωμένος [Κρέστενα] | ο Δετσέμπζη [Πέρα Μέλανα] | ο Διτσέμπζη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.40. ρολόι (ALE, Buck list) | το ρολόι [Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Δολιανά, Λεχαινά, Νεοχώρι, Προάστιο, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το ρολόγι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | τα ρολόγια [Αγία Άννα, Βρέσθενα, Καλούσι, Λυγουριό, Μαγούλα, Ρούτσι] | τα ρολόια [Κρέστενα].

7.41. Καθαροδευτέρα / Καθαρή Δευτέρα | η Καθαροδευτέρα [Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Πιάνα] | η Σκυλοδευτέρα [Βρέσθενα] | η Μουτζουροδευτέρα [Βρέσθενα] | τα Κούλουμα [Αμπελιώνα, Δολιανά, Κανδήλα, Στεμνίτσα] | τα Κούλουμπα [Βρέσθενα, Δολιανά, Καλούσι, Πιάνα] | τα Κούλμα [Εξωχώρι] | τα Κούλμπα [Λεβίδι] | τα κούλουμπρα [Αγία Άννα].

7.42. βραδιά | η βραδιά [Αμπελιώνα, Καρυά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Ροεινό, Ρούτσι, Φενεός] | η βραδέα [Εξωχώρι, Τσέρια].

7.43. μερόνυχτο | το μερόνυχτο [Αλποχώρι, Εξωχώρι, Μυγδαλιά, Ρούτσι] | το ημερόνυχτο [Αλποχώρι, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Μάλη, Παραδείσια, Τρόπαια] | το μαρόνιουτε [Πέρα Μέλανα] | το νυχτοήμερε [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

7.44. Τετάρτη (ALE, Buck list) | η Τετράδη [Αλποχώρι, Βεργαδαίικα, Καρυά, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Προάστιο, Σκεπαστό, Σπαρτιά] | α Τίτιντα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

7.45. Πρωταπριλιά | η Πρωταπριλιά [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Καλούσι, Κανδήλα, Λεβίδι, Λυγουριό, Σαρακίνι].

7.46. Πρωτομαρτιά | η Πρωτομαρτιά [Βαλύρα, Καλούσι, Κανδήλα, Σκεπαστό, Σπαρτιά].

7.47. Πρωτομηνιά | η Πρωτομηνιά [Δροσοπηγή, Λαγκάδια, Λεβίδι, Φενεός].

7.48. απομεσήμερο | το απομεσήμερο [Βρέσθενα, Σαρακίνι, Στεμνίτσα].

 

 

8. φυσιολογικά

 8.1. ύπνος (Buck list) | ο ύπνος [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | ο ύπινος [Κανδήλα, Ρούτσι] | το κοιμηθιό [Κρέστενα, Λαγκάδια, Μυγδαλιά] | ο ύπρε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

8.2. όνειρο (Buck list) | το όνειρο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λυγουριό, Μάλη, Μυγδαλιά, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Φενεός] | το όνειρε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

8.3. γέλια | τα γέλια [Αγρίδι, Αγρίδι, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Καλούσι, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Μάλη, Παραδείσια, Ροεινό, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια, Πέρα Μέλανα] | τα γελούσια [Λαγκάδια].

8.4. κλάματα | τα κλάματα [Βαλύρα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Μάλη, Ρούτσι, Σκεπαστό] | τα κλάιματα [Αγρίδι, Αμπελιώνα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Λαγκάδια, Λυγουριό, Τσέρια] | τα βάματα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

8.5. κόπος | ο κόπος [Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Καλούσι, Κρέστενα, Μάλη, Μελιγού, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | ο κόπο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

8.6. πείνα (Buck list) | η πείνα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Μάλη, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ρούτσι, Τσέρια] | η λόρδα [Αμπελιώνα] | α λόρδα [Πέρα Μέλανα] | α κίνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

8.7. κούραση | η κούραση [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Κρέστενα, Λυγουριό, Μάλη, Παραδείσια, Προάστιο, Στεμνίτσα, Τσέρια] | η αποστασίλα [Κανδήλα] | α ακισταμάρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α πολυκοπία [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

8.8. λόξιγκας | ο λόξιγκας [Βρέσθενα, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λυγουριό, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό] | ο κόξιγκα [Πέρα Μέλανα].

8.9. βήχας | ο βήχας [Αλποχώρι, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λυγουριό, Προάστιο, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | ο δήχο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

8.10. δίψα (ALE, Buck list) | η δίψα [Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Λεβίδι, Ρούτσι, Ρούτσι] | α δίψα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

8.11. φαγούρα | η φαγούρα [Αλποχώρι, Δολιανά, Καρυά, Λυγουριό, Στεμνίτσα] | η ξυσμάρα [Άγιος Δημήτριος] | α φαγούρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

8.12. ανάσα (Buck list) | η ανάσα [Αμπελιώνα, Λεχαινά, Προάστιο] | η ξανάσα [Λαγκάδια] | α ανάσα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

8.13. φτέρνισμα | το φτέρνισμα [Δολιανά, Λαγκάδια] | το φτάρνισμα [Ρούτσι].

8.14. χαμόγελο | το χαμόγελο [Αμπελιώνα, Λεχαινά, Προάστιο].

8.15. χασμουρητό | το χασμουρητό [Αγία Άννα, Γυμνό, Κρέστενα] | το αχάνημα [Πέρα Μέλανα].

 

 

9. οικοδομή – σπίτι – αυλή

 

9.1. σπίτι (ALE, Buck list) | το σπίτι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το κονάκι [Βρέσθενα, Δολιανά, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός] | το κονάτσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α τσέα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο κάλιε [Πέρα Μέλανα] | το καπινικό [Πέρα Μέλανα] | το καπνικό [Πέρα Μέλανα].

9.2. πόρτα (ALE, Buck list) | η πόρτα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | ο πόρε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.3. αυλή (Buck list) | η αυλή [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | α αυλή [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.4. κεραμίδια | τα κεραμίδια [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καλούσι, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Φενεός] | οι κεραμίδες [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Μαγούλα, Στεμνίτσα] | τα τσιεραμίδια [Κανδήλα, Τρόπαια] | τα τσεραμίδια [Τσέρια] | οι τσεραμίδες [Τσέρια] | τσεράμου [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].9.5. παράθυρο (ALE, Buck list) | το παράθυρο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Τρόπαια, Φενεός] | το παραθύρι [Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Κανδήλα, Λαγκάδια, Νεοχώρι] | το παρεθύρι [Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Σκεπαστό, Τρόπαια] | το παράθουρο [Αλποχώρι] | το παραθούρι [Κανδήλα] | το παρεθούρι [Αλποχώρι, Στεμνίτσα] | η παρεθούρα [Αλποχώρι, Κρέστενα] | το παράθερο [Κρέστενα] | το πανεθύρι [Βαλύρα, Εξωχώρι, Προάστιο, Τσέρια] | το παναθούρι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το παναθούζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το πανεθούρι [Πέρα Μέλανα] | το πανεθούζι [Πέρα Μέλανα].

9.6. φούρνος (Buck list) | ο φούρνος [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | ο φούρνε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].9.7. τζάκι (ALE, Buck list) | το τζάκι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Καλούσι, Καρυά, Καστρί, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο τζάκης [Μελιγού] | ο τζιάκης [Βρέσθενα] | το τζιάκι [Βρέσθενα, Ελάτη, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Παραδείσια] | το τσιάτσι [Τρόπαια] | το τζάτσι [Τσέρια] | η γωνιά [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Γυμνό, Δολιανά, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λεβίδι, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Τρόπαια] | η φωτογωνιά [Βρέσθενα, Θαλάμες, Λαγκάδια, Ροεινό, Τσέρια] | το φωτογώνι [Βρέσθενα] | η αγκωνή [Πάκια, Προάστιο, Τσέρια] | α γωνιά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.8. τοίχος (Buck list) | ο τοίχος [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | το ντουβάρι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Παραδείσια, Πέρα Μέλανα] | ο τοίχο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το ντουβάζι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

9.9. πάτωμα (Buck list) | το πάτωμα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | το πάτουμα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.10. σκεπή (ALE, Buck list) | η σκεπή [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό] | η στέγη [Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Πιάνα, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | η στσιεπή [Τρόπαια] | η στσεπή [Τσέρια] | α στσεπή [Πέρα Μέλανα, Πραστός] | α στσέκη [Πέρα Μέλανα] | α στσέπα [Πέρα Μέλανα].

9.11. κατώι | το κατώι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | το κατώγι [Θαλάμες, Λυγουριό] | το κατούγι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.12. θεμέλια | τα θεμέλια [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | τα θέμελα [Αρχαία Φενεός, Καλούσι, Προάστιο] | το θεμέλιε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το θεμέλι [Πέρα Μέλανα].

9.13. σανίδα (ALE, Buck list) | η σανίδα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το σανίδι [Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Κανδήλα, Καρυά, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | α σανία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.14. σάλα | η σάλα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | το πάτωμα [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Ελληνίτσα, Καστρί, Ρούτσι] | το σαλόνι [Λεχαινά] | η μισάντρα [Ελάτη] | α μπάρη [Πέρα Μέλανα] | α μπάζη [Πέρα Μέλανα].

9.15. σκάλα (ALE) | η σκάλα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Παραδείσια, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | α σκα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.16. κοτέτσι (ALE) | το κοτέτσι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λεχαινά, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | το κοτοτσέλι [Πέρα Μέλανα] | το κουτουτσέλι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το κουμάσι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

9.17. πηγάδι (ALE, Buck list) | το πηγάδι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Ελάτη, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Πιάνα, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | το κηγάδι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το κηγάιδι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το φρι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.18. πάτερο / χοντρό δοκάρι της σκεπής (Buck list) | το πάτερο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Δροσοπηγή, Καλούσι, Καρυά, Λυγουριό, Μάλη, Μυγδαλιά, Πιάνα, Ροεινό, Σκεπαστό] | το πατερό [Αγία Άννα, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Γυμνό, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Μάλη, Μυγδαλιά, Σαρακίνι, Στεμνίτσα, Φενεός] | το πατερέ [Πέρα Μέλανα].

9.19. παχνί | το παχνί [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Γυμνό, Κανδήλα, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | η πάχνη [Καλούσι, Κανδήλα, Σκεπαστό] | το παγνί [Αμπελιώνα, Λαγκάδια, Μυγδαλιά, Ρούτσι] | ο πλέχτης [Γυμνό, Κανδήλα] | ο μπλέχτης [Μυγδαλιά, Πιάνα, Ροεινό, Στεμνίτσα] | ο μπλοκός [Καλούσι, Τρόπαια] | ο πλόχτης [Κρέστενα] | ο μπροκό [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο εμροκό [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | εμποκό [Πέρα Μέλανα].

9.20. χαγιάτι | το χαγιάτι [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το λιακωτό [Κανδήλα, Λυγουριό, Τρόπαια, Τσέρια] | το λιακό [Προάστιο] | το χαγιάκι [Πέρα Μέλανα].

9.21. παραγώνι / το μέρος δίπλα στην άκρη του τζακιού | το παραγώνι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Καλούσι, Κανδήλα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Ροεινό, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | η παραγωνάδα [Λαγκάδια] | η αγκωνή [Ροεινό].9.22. σκαλί (ALE) | το σκαλί [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Γυμνό, Θαλάμες, Κρέστενα, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Σκεπαστό] | το σκαλοπάτι [Μελιγού, Προάστιο] | το σκαλουπάτι [Ελληνίτσα] | το σκαλούνι [Βρέσθενα, Κανδήλα, Καστρί, Μάλη, Παραδείσια, Προάστιο, Ρούτσι, Τρόπαια] | το σκαλούμι [Κανδήλα, Λεβίδι, Τσέρια] | το σκαπάκι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.23. κουζίνα / το δωμάτιο | η κουζίνα [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Ελληνίτσα, Καρυά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Νεοχώρι, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | η γωνιά [Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Καστρί, Λαγκάδια, Παραδείσια, Ροεινό, Στεμνίτσα] | το φόκο [Τσέρια] | α γωνία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.24. μπαλκόνι | το μπαλκόνι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια].

9.25. κλειδί (Buck list) | το κλειδί [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελάτη, Θαλάμες, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Μάλη, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πιάνα, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Φενεός] | α κράκα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το κρατσί [Πέρα Μέλανα].

9.26. χορίδι / ασβέστης αραιωμένος με νερό | το χορίδι [Αγρίδι, Κανδήλα, Λαγκάδια, Παραδείσια, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι] | το χορίγι [Κανδήλα, Λεβίδι, Πέρα Μέλανα] | το χορίγκι [Προάστιο] | το χορίτζι [Τσέρια] | το χορί [Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Καρυά, Πηγαδάκια] | το ασβεστοχόριδο [Μάλη] | το χοζίγι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.27. ψαλίδια / τα πλαϊνά δοκάρια της κατσούλας της σκεπής | τα ψαλίδια [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Καλούσι, Καρυά, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].9.28. καμινάδα (ALE, Buck list) | η καμινάδα [Βρέσθενα, Δολιανά, Λαγκάδια, Ρούτσι, Σαρακίνι, Στεμνίτσα] | το φουγάρο [Αλποχώρι, Βρέσθενα, Κανδήλα, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Ροεινό] | ο ανήφορος [Αμπελιώνα] | ο καπινολόγος [Λαγκάδια, Στεμνίτσα] | ο μπουχαρές [Λαγκάδια].

9.29. κλειδαριά (Buck list) | η κλειδαριά [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Λαγκάδια, Πάκια, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | η κλειδωνιά [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Δολιανά, Κανδήλα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Ρούτσι, Φενεός] | α κλειδωνία [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

9.30. μάντρα | η μάντρα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Κανδήλα, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | ο μαντρότοιχος [Βρέσθενα, Λεβίδι].

9.31. μεσάντρα / ξύλινο διαχωριστικό δωματίου | η μεσάντρα [Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Δροσοπηγή, Μαγούλα, Ρούτσι, Τσέρια] | η μισάντρα [Ελάτη, Κανδήλα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Μυγδαλιά, Πηγαδάκια, Πιάνα, Ροεινό, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα].

9.32. χειμωνιάτικο / δωμάτιο | το χειμωνιάτικο [Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελάτη, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Ροεινό, Ρούτσι, Στεμνίτσα].

9.33. στύλος | ο στύλος [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Βαλύρα, Βρέσθενα, Ελάτη, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λυγουριό, Νεοχώρι, Ρούτσι, Σκεπαστό, Φενεός] | ο κιούλε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.34. ταβάνι | το ταβάνι [Αγία Άννα, Αγρίδι, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Λεχαινά, Λυγουριό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το νταβάνι [Δολιανά, Δροσοπηγή, Καρυά, Προάστιο, Ροεινό].

9.35. τζάμι | το τζάμι [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Κανδήλα, Λαγκάδια, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Πραστός] | το τζιάμι [Αγρίδι, Ελάτη, Λαγκάδια, Τρόπαια].

9.36. χτίσιμο | το χτίσιμο [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λεχαινά, Λυγουριό, Μελιγού, Παραδείσια, Προάστιο, Ρούτσι, Τσέρια] | το χκίσιμο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.37. ασβέστης | ο ασβέστης [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Κανδήλα, Πιάνα, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το ασβέστι [Ελληνίτσα, Λυγουριό, Παραδείσια].

9.38. αχυρώνας | ο αχερώνας [Λεχαινά, Νεοχώρι, Σκεπαστό] | ο αχεριώνας [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Προάστιο, Ρούτσι] | ο αχιουρώνας [Εξωχώρι, Θαλάμες] | το αχερόσπιτο [Βαλύρα] | η αχεροκαλύβα [Δροσοπηγή] | το αχεροκάλυβο [Ρούτσι] | ο τρίνικας [Θαλάμες] | η ξελότζα [Λεβίδι] | ο αχερώνα [Πέρα Μέλανα] | ο αχυζώνα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α αχεριώνα [Πέρα Μέλανα] | α αχεζιώνα [Πέρα Μέλανα].

9.39. δοκάρι (Buck list) | το δοκάρι [Αρχαία Φενεός, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα] | η τράβα [Αμπελιώνα, Δολιανά, Μελιγού, Πηγαδάκια] | το δοκάζι [Πέρα Μέλανα].

9.40. κολόνα | η κολόνα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Γυμνό, Δολιανά, Καρυά, Μάλη, Μυγδαλιά, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Ρούτσι, Σκεπαστό] | α κολόνα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

9.41. αγκωνάρι | το αγκωνάρι [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λυγουριό, Προάστιο, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το αγκωνάζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.42. εξώπορτα (Buck list) | η εξώπορτα [Κανδήλα, Καστρί, Λεβίδι, Λυγουριό] | η οξώπορτα [Αμπελιώνα, Ελληνίτσα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Τσέρια] | η ξώπορτα [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Παραδείσια, Προάστιο, Στεμνίτσα].

9.43. κορφιάς / οριζόντιο κεντρικό ξύλο της σκεπής | ο κορφιάς [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Κανδήλα, Καρυά, Μελιγού, Πηγαδάκια, Ροεινό, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | ο γκορφιάς [Προάστιο] | ο κορφέας [Τσέρια].

9.44. πλίθα | η πλίθα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Λεχαινά, Μάλη, Σκεπαστό] | η πλίθρα [Βαλύρα, Δολιανά, Κανδήλα, Μαγούλα, Μελιγού, Ρούτσι].

9.45. στάβλος (Buck list) | ο στάβλος [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Κανδήλα, Λυγουριό, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το αχούρι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Μάλη] | η χαμούζα [Λαγκάδια] | ο τζάρκος [Μελιγού].

9.46. τούβλο (Buck list) | το τούβλο [Δολιανά, Λυγουριό, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | το τούβουλο [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Βρέσθενα, Καλούσι, Λαγκάδια, Μελιγού, Παραδείσια, Σκεπαστό] | το τούβουλε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.47. ζεμπερέκι / μηχανισμός για το κλείσιμο της πόρτας | το ζεμπερέκι [Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Καρυά, Λαγκάδια, Λεβίδι, Ρούτσι, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | το τσεμπερέκι [Λαγκάδια] | το σεμπερέκι [Στεμνίτσα].

9.48. κάμαρα / δωμάτιο (Buck list) | η κάμαρα [Αγρίδι, Πάκια, Πιάνα] | η κάμαρη [Αμπελιώνα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Νεοχώρι, Παραδείσια, Ρούτσι] | η κάμερη [Κρέστενα, Νεοχώρι] | η κάμερα [Προάστιο].

9.49. καμαρούλα / δωμάτιο που είχε τα κασόνια με το γέννημα | η καμαρούλα [Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Καστρί, Καστρί, Ροεινό, Ροεινό, Στεμνίτσα] | το καμαράκι [Κανδήλα] | η κάμαρη [Στεμνίτσα] | η μισάντρα [Κανδήλα, Στεμνίτσα] | το κελέρι [Ελάτη, Μυγδαλιά] | το γκιλέρι [Λαγκάδια] | το κελάρι [Στεμνίτσα].

9.50. κάσα / πόρτας | η κάσα [Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Δροσοπηγή, Ελάτη, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Μυγδαλιά, Προάστιο] | η κάρσα [Κανδήλα, Ροεινό] | το κάσωμα [Ελάτη] | α κάσα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.51. κούρνια / στο κοτέτσι για τις κότες | η κούρνια [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Τρόπαια].

9.52. πέταυρο / λεπτό σανίδι της σκεπής | το πέταυρο [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Καλούσι, Λεβίδι, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | το σκαρτσόνι [Άγιος Δημήτριος].

9.53. χαμοκέλα / χαμηλό χωριάτικο σπίτι, ισόγειο | η χαμοκέλα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Γυμνό, Καλούσι, Κρέστενα, Μαγούλα, Νεοχώρι] | η χαμοτσέλα [Κανδήλα] | το χαμοκέλι [Κρέστενα, Παραδείσια] | το χαμώγιο [Καλούσι] | το χαμόσπιτο [Κρέστενα].

9.54. αμπάρα / μεγάλος ξύλινος σύρτης | η αμπάρα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Δολιανά, Ελάτη, Καστρί, Στεμνίτσα] | α αμπάρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α μπάρα [Πέρα Μέλανα] | α αφάλια [Πέρα Μέλανα] | α φάλια [Πέρα Μέλανα].

9.55. αρμάρι / εντοιχισμένο ντουλάπι | το αρμάρι [Αγία Άννα, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Δροσοπηγή, Κρέστενα, Μαγούλα, Παραδείσια, Σκεπαστό].

9.56. εμπατή / είσοδος σπιτιού, χωριού | η εμπατή [Αγία Άννα, Ελάτη, Ρούτσι, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | η μπασιά [Κανδήλα] | η μεσαριά [Λαγκάδια].

9.57. θόλος | ο θόλος [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Κανδήλα, Λεβίδι, Παραδείσια, Σκεπαστό, Στεμνίτσα].

9.58. πατρικό / σπίτι | το πατρικό [Αμπελιώνα, Δολιανά, Καλούσι, Καρυά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Πάκια, Στεμνίτσα] | το πατζικό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.59. τσιμέντο | το τσιμέντο [Άγιος Δημήτριος, Βαλύρα, Δροσοπηγή, Λεχαινά, Παραδείσια, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια].

9.60. καδρόνι | το καδρόνι [Αλποχώρι, Κανδήλα, Καρυά, Μάλη, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το καντρόνι [Βρέσθενα, Πηγαδάκια, Ρούτσι].

9.61. καλαμωτή | η καλαμωτή [Αλποχώρι, Βρέσθενα, Θαλάμες, Καρυά, Καστρί, Προάστιο, Σκεπαστό] | τα καλαμωτά [Βαλύρα].

9.62. καμπινές | ο καμπινές [Αγρίδι, Αμπελιώνα, Λυγουριό, Τσέρια] | ο γκεσιμές [Κανδήλα, Λαγκάδια] | το χεσταριό [Λαγκάδια] | το μέρος [Λυγουριό] | ο χαλές [Λυγουριό] | ο χαλέ [πραστός] | το χεσταρίε [Πέρα Μέλανα] | το χεσταζίε [Πέρα Μέλανα].

9.63. νεροχύτης | ο νεροχύτης [Αγρίδι, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Καρυά, Λυγουριό, Νεοχώρι, Στεμνίτσα, Τσέρια] | ο νεροχύτα [Πέρα Μέλανα].

9.64. ξυλοδεσιά / τοίχου | η ξυλοδεσιά [Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Δολιανά, Ελάτη, Λαγκάδια] | το ξυλόδεμα [Σκεπαστό] | το χατίλι [Πηγαδάκια] | α ξυλοδεσία [Πέρα Μέλανα].

9.65. καταράχτης / η καταπακτή που οδηγεί από το ανώι στο κατώι | ο καταράχτης [Δολιανά, Κανδήλα, Καρυά, Ροεινό, Ρούτσι] | η τράπα [Λαγκάδια, Στεμνίτσα] | ο καταράχτα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.66. μάρμαρο | το μάρμαρο [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Δολιανά, Θαλάμες, Μυγδαλιά, Σκεπαστό] | το κοιμησήρι [Προάστιο] | η μαρμαρόπετρα [Δολιανά] | το μάρμαρε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.67. παπάς / κάθετο ξύλο, στη μέση στο πατερό, που στηρίζει τα ψαλίδια της σκεπής | ο παπάς [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Κανδήλα, Καρυά, Λαγκάδια, Μυγδαλιά, Πιάνα] | ο παπά [Πέρα Μέλανα].

9.68. σπιτικό | το σπιτικό [Ελληνίτσα, Καστρί, Κρέστενα, Λεχαινά, Παραδείσια, Προάστιο, Στεμνίτσα].

9.69. σύρτης | ο σύρτης [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Ρούτσι] | ο σούρτης [Θαλάμες, Προάστιο] | τα σύρτια [Βρέσθενα] | το καντινάτσο [Αλποχώρι, Λαγκάδια, Ροεινό] | ο σουρμές [Λαγκάδια] | το κοντομίρι [Βρέσθενα, Λαγκάδια].

9.70. ταράτσα | η ταράτσα [Αγία Άννα, Αλποχώρι, Δολιανά, Θαλάμες, Καστρί, Ροεινό, Τσέρια].

9.71. κάγκελο | το κάγκελο [Βρέσθενα, Δολιανά, Κάτω Λουσοί, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό].

9.72. καμάρα | η καμάρα [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Λυγουριό, Ροζενά, Ρούτσι] | το τουρλί [Ρούτσι] | α καμάρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.73. κατώφλι | το κατώφλι [Βρέσθενα, Κρέστενα, Μάλη, Προάστιο, Φενεός] | το κατώφυλλο [Αλποχώρι] | το κατωκάσι [Λαγκάδια] | το κατώφυλε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.74. κόρδα / ξύλο της σκεπής που ενώνει δυο τοίχους | η κόρδα [Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Προάστιο, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Τσέρια] | α κόρδα [Πέρα Μέλανα].

9.75. μάνταλο / για το κλείσιμο πόρτας ή παράθυρου | το μάνταλο [Αλποχώρι, Δολιανά, Μυγδαλιά, Προάστιο, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο μάνταλος [Μυγδαλιά] | η στρίφλα [Λαγκάδια] | το τσιβί [Λαγκάδια] | το τσιουβί [Λαγκάδια].

9.76. ράφι | το ράφι [Αγρίδι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Κρέστενα, Λυγουριό, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.77. σταχτοφούρνι / χώρος δίπλα στο φούρνο για τις στάχτες | το σταχτοφούρνι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Κέρτεζη, Λεβίδι, Μυγδαλιά] | το σαχτοφούρνι [Λαγκάδια] | η σαχτοθουρίδα [Λαγκάδια] | η σταχτουρίθρα [Λεβίδι].

9.78. τσατουμάς / ψευδότοιχος με λάσπη, καλάμια και ξύλα | ο τσατουμάς [Αλποχώρι, Καλούσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | ο τζιατιμάς [Λαγκάδια] | ο τσιατιμάς [Λαγκάδια] | ο τσιατουμάς [Μελιγού] | ο τσατουμά [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

9.79. φανέστρα / τρύπα στη σκεπή | η φανέστρα [Γυμνό, Γυμνό, Κρέστενα, Λεβίδι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | η φενέστρα [Σκεπαστό] | α φανέστρα [Πέρα Μέλανα].

9.80. χωρίσματα / εσωτερικοί τοίχοι | τα χωρίσματα [Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Ελάτη, Καλούσι, Ρούτσι, Τσέρια].

9.81. αρχοντόσπιτο | το αρχοντόσπιτο [Δολιανά, Ελάτη, Κρέστενα, Στεμνίτσα] | το πλουσιόσπιτο [Δολιανά] | το αρχοντικό [Λεχαινά] | το αρχογκικό [Πέρα Μέλανα].

9.82. αυλόπορτα | η αυλόπορτα [Κρέστενα, Ροζενά, Στεμνίτσα] | η πορτοσιά [Λαγκάδια] | το πορτόνι [Σκεπαστό].

9.83. θυρίδα / βαθούλωμα μέσα στον τοίχο | η θυρίδα [Άγιος Δημήτριος] | η θουρίδα [Λαγκάδια, Στεμνίτσα] | η παραθούρα [Βρέσθενα] | η μπονίτσα [Δολιανά] | α θουρίδα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α θουζίδα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

9.84. κλάπα | η κλάπα [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Ελάτη, Κρέστενα, Μυγδαλιά] | η ριζέλα [Βρέσθενα] | α κλάπα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.85. κουμάσι / σπιτάκι γουρουνιού | το κουμάσι [Αμπελιώνα, Κρέστενα, Μυγδαλιά] | το γουρνοκούμασο [Λαγκάδια] | ο κουργιαλός [Βρέσθενα] | το λόζιο [Βρέσθενα].

9.86. πλατύσκαλο | το πλατύσκαλο [Βρέσθενα, Δολιανά, Θαλάμες, Σκεπαστό, Τρόπαια] | το αλώνι [Σκεπαστό].

9.87. φουρνόκλεισμα | το φουρνόκλεισμα [Αγία Άννα, Αλποχώρι, Σκεπαστό] | το κλείσμα [Βαλύρα, Λεβίδι].

9.88. ανώι | το ανώι [Ρούτσι, Σκεπαστό] | το ανώγι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | τα ανώγια [Καλούσι, Κανδήλα].

9.89. ανώφλι | το νώφλι [Εξωχώρι, Προάστιο] | το κεπέγκι [Βρέσθενα] | το πανωπόρτι [Δολιανά] | το ανώφιλε [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

9.90. αστράχα / το κενό μεταξύ της σκεπής και της άκρης του τοίχου | η αστράχα [Κανδήλα, Ροεινό] | η αστρέχα [Δροσοπηγή] | ο αστραχάς [Στεμνίτσα] | α αστράχα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

9.91. κρεβατοκάμαρα | η κρεβατοκάμερα [Λεχαινά] | η κρεβατοκάμαρη [Λυγουριό] | η καμαρούλα [Αγρίδι, Λυγουριό] | η κάμερη [Αλποχώρι].

9.92. μακρινάρι / μακρόστενο σπίτι | το μακρινάρι [Αμπελιώνα, Στεμνίτσα] | το μακριναρίκι [Αλποχώρι, Ροεινό].

9.93. μπούκα / το στόμιο του φούρνου | η μπούκα [Δροσοπηγή, Ρούτσι] | το στόμα [Βρέσθενα] | το κλείσμα [Αρχαία Φενεός].

9.94. παντζούρι / εξώφυλλο παραθύρου | το μπαντζούρι [Δολιανά] | το πατζούρι [Ρούτσι] | το ξώφυλλο [Μελιγού] | το σκούρο [Λαγκάδια].

9.95. ποταμός / βασικό δοκάρι του πατώματος | ο ποταμός [Άγιος Δημήτριος, Λαγκάδια, Μαγούλα] | η λαβδαριά [Πιάνα].

9.96. ρογός / χτιστός χώρος μέσα στο σπίτι για αποθήκευση των σιτηρών | ο ρογός [Κρέστενα, Λεβίδι, Ρούτσι, Σκεπαστό].

9.97. φεγγίτης / στο ταβάνι | ο φεγγίτης [Αλποχώρι, Μάλη, Προάστιο] | το φωτερό [Κανδήλα] | ο φεντζίτα [Πέρα Μέλανα].

 9.98. αστράχα / υδρορροή | η αστράχα [Βρέσθενα] | η ρονιά [Αλποχώρι] | ο ρεύτης [Βρέσθενα, Κανδήλα] | το σούγελο [Τσέρια] | α αστράχα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο ρέφτα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

9.99. κουφώματα | τα κουφώματα [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά].

9.100. μαχιάς / δοκάρι της σκεπής | ο μαχιάς [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Στεμνίτσα] | ο μαχιά [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

9.101. μισοχώρι / εσωτερικός τοίχος σπιτιού | το μισοχώρι [Άγιος Δημήτριος, Μυγδαλιά, Ροεινό, Πέρα Μέλανα].

9.102. μπαλκονόπορτα | η μπαλκονόπορτα [Βρέσθενα, Ρούτσι, Στεμνίτσα].

9.103. πατόξυλα / τα ξύλα του πατώματος | τα πατόξυλα [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Σκεπαστό].

9.104. πλακώματα / τα ξύλα μέσα στους τοίχους, πάνω από τις πόρτες και τα παράθυρα | τα πλακώματα [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Λαγκάδια].

9.105. σκαλωσιά | η σκαλωσιά [Βρέσθενα, Ρούτσι] | η σκαλωσία [Τσέρια] | το κρεβάτι [Ρούτσι] | ο κρεβάτα [Πέρα Μέλανα].

 


10. έπιπλα-αναχρικά

 

10.1. πιάτο (Buck list) | το πιάτο [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το πιάτε [Πέρα Μέλανα, Πραστός] | ο πιάτε [Πέρα Μέλανα].

10.2. τραπέζι (ALE, Buck list) | το τραπέζι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το ταβλί [Κρέστενα, Μαγούλα].

10.3. ποτήρι (ALE) | το ποτήρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το ποτήζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

10.4. μπαούλο | το μπαούλο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Τρόπαια, Τσέρια] | το φορτσέρι [Αγρίδι, Ελληνίτσα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Μαγούλα, Μελιγού, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το φουρτσέρι [Λαγκάδια, Στεμνίτσα | το σπορτσέρι [Παραδείσια] | το φορτσέζι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

10.5. κρεβάτι (Buck list) | το κρεβάτι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | α κρεβάτα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το κλινάρι [Πέρα Μέλανα] | το κλινάζι [Πέρα Μέλανα] | α κίτα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

10.6. μπουκάλι | το μπουκάλι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Κρέστενα, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τρόπαια, Τσέρια] | η μπουκάλα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Κάτω Λουσοί, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Φενεός] | η μποτίλια [Άγιος Δημήτριος, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Ροζενά, Σκεπαστό, Φενεός] | το μποτίλι [Προάστιο] | η ποντίλια [Προάστιο] | το μποτσόνι [Αλποχώρι] | η γυάλα [Λαγκάδια] | το γυαλί [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α γυάλα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

10.7. σκαμνί | το σκαμνί [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Ελάτη, Θαλάμες, Κανδήλα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το σκαμί [Αγρίδι, Δροσοπηγή, Καρυά, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Τρόπαια].

10.8. δίσκος | ο δίσκος [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Προάστιο, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | η σέτα [Λυγουριό, Πηγαδάκια, Φενεός] | ο δίσκο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

10.9. κασόνι / για το γέννημα | το κασόνι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Καλούσι, Κανδήλα, Καστρί, Λεβίδι, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το αμπάρι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λυγουριό, Μάλη, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | η αμπάρα [Μάλη] | α κάρτα [Πέρα Μέλανα, Πραστός] | α κράτα [Πέρα Μέλανα].10.10. καθρέφτης (ALE, Buck list) | ο καθρέφτης [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | ο κατρέφης [Προάστιο, Τσέρια] | το γυαλί [Καστρί, Κάτω Λουσοί, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο καθρέφτα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α καθαρέφτα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

10.11. κοφίνι (Buck list) | το κοφίνι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τσέρια] | η κοφίνα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δολιανά, Μυγδαλιά, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Τρόπαια] | η κόφα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Θαλάμες, Καλούσι, Κρέστενα, Λεχαινά, Μαγούλα, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | η κοφινάδα [Τσέρια] | η μαλάθα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Λαγκάδια, Σκεπαστό] | το κοθίνι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το κοϊθίνι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

10.12. κασέλα | η κασέλα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σαρακίνι, Στεμνίτσα, Τσέρια] | η καρσέλα [Εξωχώρι, Σκεπαστό] | η κασελέτα [Άγιος Δημήτριος] | η κοτσέλα [Δροσοπηγή].

10.13. σοφράς / χαμηλό ξύλινο τραπέζι | ο σοφράς [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Μαγούλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | ο σουφράς [Λυγουριό, Πηγαδάκια] | ο σοφρά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].10.14. καρέκλα (ALE, Buck list) | η καρέκλα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Ελάτη, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός] | η καρέγλα [Θαλάμες] | η καρέγκλα [Τσέρια] | η καθίκλα [Μαγούλα] | η καθίγκλα [Προάστιο] | α καρέγκλα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

10.15. τσίτσα / ξύλινο παγούρι κρασιού ή νερού | η τσίτσα [Αγία Άννα, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Πιάνα, Ροζενά, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | η τσότρα [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Λεβίδι, Λυγουριό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Στεμνίτσα, Φενεός] | η τσιότρα [Βεργαδαίικα, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Παραδείσια, Πηγαδάκια] | α τσίτσα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α τσότρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

10.16. κρησάρα / κόσκινο αλευριού | η κρησάρα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Ελληνίτσα, Κρέστενα, Μάλη, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | η κλησάρα [Αρχαία Φενεός, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί] | α κρησάρα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α κζησάρα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

10.17. χαλκώματα | τα χαλκώματα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | τα χαλκούματα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

10.18. κανάτα (Buck list) | η κανάτα [Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεχαινά, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το κανάτι [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Ελάτη, Ελληνίτσα, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Λεβίδι, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | ο μπότης [Σκεπαστό].

10.19. λυχνάρι (Buck list) | το λυχνάρι [Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελάτη, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καστρί, Λυγουριό, Μάλη, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ροεινό, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | το λυγνάρι [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Καρυά, Λαγκάδια, Μαγούλα, Ρούτσι, Τσέρια] | ο λύχινε [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

10.20. ασκί | το ασκί [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Καστρί, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Στεμνίτσα] | το αστσί [Εξωχώρι, Κανδήλα, Τσέρια] | το τομάρι [Κρέστενα] | ο ακό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

10.21. κιούπι / μεγαλύτερο από τη στάμνα και χωρίς χερούλια | το κιούπι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Παραδείσια, Πιάνα, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα].

10.22. κουτί | το κουτί [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πιάνα, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τσέρια] | το κουκί [Πέρα Μέλανα].

10.23. πανέρι | το πανέρι [Γυμνό, Δολιανά, Λυγουριό, Νεοχώρι, Πάκια, Προάστιο, Στεμνίτσα] | το κανίστρι [Εξωχώρι, Λαγκάδια, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το κάνιστρο [Βεργαδαίικα, Παραδείσια] | η κανίστρα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Βαλύρα, Καλούσι, Κέρτεζη, Μυγδαλιά, Σκεπαστό, Σπαρτιά] | το κάνεστρε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

10.24. φανάρι / για φώτισμα | το φανάρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καρυά, Καστρί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τσέρια, Φενεός] | το φανάζι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

10.25. τάβλα / σανίδα για τραπέζι (Buck list) | η τάβλα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Ελάτη, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Μαγούλα, Νεοχώρι, Προάστιο, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τσέρια].

10.26. κούπα (Buck list) | η κούπα [Άγιος Δημήτριος, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Καρυά, Κρέστενα, Λυγουριό, Παραδείσια, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός] | το κουπάρι [Λεβίδι] | τα κουπιά [Ρούτσι] | α κούπα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

10.27. λάμπα (Buck list) | η λάμπα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Ελάτη, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Παραδείσια, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | α λάμπα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

10.28. ψάθα | η ψάθα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Δολιανά, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τρόπαια] | το ψαθί [Βαλύρα, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Προάστιο, Ρούτσι, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | η ψάθη [Λεβίδι, Μελιγού] | η ντρίτσα [Κρέστενα] | α ψάθα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

10.29. λαήνα / πήλινο δοχείο για νερό | η λαήνα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελάτη, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Ροεινό, Σκεπαστό, Τρόπαια] | το λαήνι [Κανδήλα, Καστρί] | η λαγιούνα [Κανδήλα].

10.30. γλάστρα (λουλουδιών) | η γλάστρα [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Καρυά, Καστρί, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Προάστιο, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | η γάστρα [Αλποχώρι] | α γλάστρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

10.31. καλάθι (Buck list) | το καλάθι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κρέστενα, Λυγουριό, Μαγούλα, Πηγαδάκια, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα].

10.32. γυαλικά | τα γυαλικά [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Λεχαινά, Μαγούλα, Πάκια, Στεμνίτσα].

10.33. μπρίκι | το μπρίκι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το μπρίτσι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το μπζίτσι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

10.34. τρίποδο | το τρίποδο [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Λαγκάδια, Μελιγού] | το στρίποδο [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Δολιανά, Καλούσι, Κρέστενα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Στεμνίτσα] | το τζίποδε [Πέρα Μέλανα].

10.35. χωνί (ALE) | το χωνί [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Κρέστενα, Λεβίδι, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το χουνί [Προάστιο].

10.36. πιθάρι | το πιθάρι [Βαλύρα, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Καστρί, Λυγουριό, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | η πιθάρα [Εξωχώρι, Θαλάμες, Προάστιο, Τσέρια].

10.37. καναπές | ο καναπές [Αλποχώρι, Βαλύρα, Θαλάμες, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λυγουριό, Σκεπαστό, Τσέρια] | τα καναπέδια [Ελληνίτσα] | ο καρναμπέ [Πέρα Μέλανα].

10.38. κουβάς | ο κουβάς [Αμπελιώνα, Δολιανά, Ρούτσι] | ο μπουγέλος [Αλποχώρι] | το μπουγέλο [Ελληνίτσα, Καστρί, Κρέστενα, Προάστιο, Τσέρια] | ο σούγλος [Αλποχώρι, Λαγκάδια].

10.39. ντουλάπι | το ντουλάπι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Βαλύρα, Δολιανά, Κανδήλα, Λυγουριό, Ροεινό, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

10.40. σαγάνι / χάλκινο πιάτο | το σαγάνι [Αρχαία Φενεός, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Λεβίδι, Πιάνα, Ροεινό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | το σαχάνι [Καστρί].

10.41. σταμνί / πήλινο δοχείο νερού (Buck list) | το σταμνί [Κανδήλα, Ροζενά, Σκεπαστό, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | η στάμνα [Αμπελιώνα, Καρυά, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι] | η βίκα [Άγιος Δημήτριος, Κρέστενα, Λεχαινά, Προάστιο] | α κουνία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

10.42. φλιτζάνι (Buck list) | το φλιτζάνι [Αγία Άννα, Αμπελιώνα, Δολιανά, Κρέστενα, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Σκεπαστό, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το φλιτζιάνι [Κάτω Λουσοί].

10.43. πιατέλα | η πιατέλα [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Κάτω Λουσοί, Παραδείσια, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | πλαδέρα [Κρέστενα] | απλάδα [Λεβίδι] | λεγκέρα [Λεβίδι] | α πιατέλα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α πιατέα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

10.44. σεντούκι | το σεντούκι [Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Καστρί, Κρέστενα, Λυγουριό, Στεμνίτσα] | το σεντούτσι [Κανδήλα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | η σεντούκα [Βρέσθενα, Πηγαδάκια].

10.45. σουπιέρα | η σουπιέρα [Κανδήλα, Καστρί, Λεβίδι, Λυγουριό, Πηγαδάκια] | η σουπέρα [Λαγκάδια, Τρόπαια].

10.46. στάμνα / πήλινο δοχείο για αποθήκευση χοιρινού ή ελιών | η στάμνα [Αμπελιώνα, Δολιανά, Καστρί, Λαγκάδια, Λεβίδι, Προάστιο, Σαρακίνι, Στεμνίτσα].

10.47. αγγειό / δοχείο γενικά | το αγγειό [Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα].

10.48. ασημικά | τα ασημικά [Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Ελάτη, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Μαγούλα, Σκεπαστό, Σπαρτιά] | τα ασηνικά [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

10.49. βούτα / μεγάλο ξύλινο δοχείο σε μέγεθος καζανιού | η βούτα [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Κανδήλα, Καρυά, Παραδείσια, Ρούτσι, Τρόπαια, Φενεός].

10.50. γαβάθα | η γαβάθα [Αμπελιώνα, Δροσοπηγή, Κρέστενα, Λυγουριό] | η τσανάκα [Κανδήλα, Προάστιο] | η τσιανάκα [Βρέσθενα] το καβάθι [Πέρα Μέλανα] | το καβάιθι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

10.51. ροΐ / επιτραπέζιο δοχείο λαδιού | το ροΐ [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Ελληνίτσα, Καστρί, Μαγούλα, Μάλη, Στεμνίτσα] | το ρογί [Προάστιο, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α ρογούα [Πέρα Μέλανα].

10.52. καβουρντιστήρι / για καφέ | το καβουρντιστήρι [Δολιανά, Δροσοπηγή, Λυγουριό] | το καφουρντιστήρι [Αλποχώρι] | το καρβουρντιστήρι [Λεβίδι] | το ψηστήρι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Σκεπαστό] | α σούγα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

10.53. λεκάνη | η λεκάνη [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Δολιανά, Λυγουριό, Σαρακίνι, Στεμνίτσα] | α λακανίδα [Πέρα Μέλανα].

10.54. μουρχούτα / πήλινη σουπιέρα ή βαθύ πιάτο | η μουρχούτα [Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Ρούτσι, Σκεπαστό] | η μουργούτα [Κανδήλα] | η μουχρούτα [Στεμνίτσα].

10.55. κλειδοπίνακο / δοχείο για μεταφορά φαγητού | το κλειδοπίνακο [Βρέσθενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το κλειδοκαύκι [Κρέστενα] | το ξυλοπίνακο [Στεμνίτσα].

10.56. μαστραπάς / κύπελο με χερούλι | ο μαστραπάς [Αλποχώρι, Κανδήλα, Κρέστενα, Προάστιο, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | ο μαστραπά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

10.57. νεροβάρελο | το νεροβάρελο [Δολιανά, Καρυά, Κρέστενα, Λυγουριό, Μελιγού, Ροεινό].

10.58. αναχρικά / οικιακά είδη | τα αναχρικά [Κανδήλα, Στεμνίτσα] | τα ανάχρια [Αλποχώρι, Κρέστενα, Μαγούλα].

10.59. βάζο | το βάζο [Βρέσθενα, Δολιανά, Λυγουριό, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | ο βάζο [Πέρα Μέλανα].

10.60. κάθικο / σκεύος του σπιτιού | το κάθικο [Κανδήλα, Κρέστενα, Μαγούλα, Τρόπαια, Τσέρια] | το καθίκι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το καθίτσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

10.61. κομό | το κομό [Αλποχώρι, Βαλύρα, Λυγουριό, Προάστιο] | ο κομός [Αγία Άννα].

10.62. κουρτινάκι | το κουρτινάκι [Αγία Άννα, Καστρί, Λυγουριό, Μυγδαλιά] | το κουρτινάτσι [Στεμνίτσα].

10.63. πάγκος (ALE) | ο πάγκος [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δροσοπηγή] | το τουράκι [Βρέσθενα, Μελιγού, Μυγδαλιά].

10.64. τάσι / κύπελλο με πλατύ στόμιο | το τάσι [Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

10.65. τραπεζαρία | η τραπεζαρία [Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Δολιανά, Λυγουριό, Σπαρτιά].

10.66. ψωμοκοφίνα | η ψωμοκοφίνα [Ελληνίτσα, Καστρί, Λαγκάδια] | η μαλάθα [Αλποχώρι, Λαγκάδια, Μαγούλα].

10.67. κασόνα / όχι για το γέννημα | η κασόνα [Καλούσι, Μαγούλα, Παραδείσια] | το κασόνι [Λεβίδι].

10.68. κρεμάστρα | η κρεμάστρα [Αγρίδι, Βρέσθενα, Λυγουριό, Μαγούλα].

10.69. λαδικό / δοχείο λαδιού | το λαδικό [Βρέσθενα, Δολιανά, Καρυά, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Τυρός].

10.70. μαγκάλι | το μαγκάλι [Βρέσθενα, Λυγουριό, Μελιγού, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

10.71. ντουλάπα | η ντουλάπα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Λεχαινά, Λυγουριό].

10.72. πιατικά | τα πιατικά [Αλποχώρι, Δροσοπηγή, Λεβίδι, Μαγούλα].

10.73. σκουτέλι / μικρή γαβάθα | το σκουτέλι [Ελληνίτσα, Προάστιο, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | η σκουτέλα [Αλποχώρι, Τσέρια].

10.74. βίκα / στάμνα με στενό στόμιο και δυο χερούλια για λάδι ή νερό | η βίκα [Αμπελιώνα, Κανδήλα, Μαγούλα] | το βικί [Πάκια].

10.75. αλευροθήκη | η αλευροθήκη [Δολιανά, Κανδήλα, Ρούτσι].

10.76. ζάρα / πήλινο δοχείο για νερό ή λάδι | η ζάρα [Καστρί, Κρέστενα, Στεμνίτσα].

10.77. καντηλέρι / κηροπήγιο | το καντηλέρι [Λεβίδι, Μάλη] | το σιαμουντάνι [Στεμνίτσα] | το σαμντάνι [Πέρα Μέλανα] | το σαμπάνι [Πέρα Μέλανα].

10.78. καραβάνα / βαθύ ωοειδές σκεύος με καπάκι | η καραβάνα [Καστρί, Λυγουριό, Λυγουριό].

10.79. καυκιάς / σουπιέρα από πελεκημένο ξύλο | ο καυκιάς [Τρόπαια] | η καυκιά [Αλποχώρι, Σκεπαστό].

10.80. κουρούπα / για νερό | η κουρούπα [Αλποχώρι, Λεβίδι, Λεβίδι].

10.81. μαχαιροπίρουνα | τα μαχαιροπίρουνα [Βαλύρα, Παραδείσια, Ρούτσι].

10.82. μπιχλιμπίδια | τα μπιχλιμπίδια [Βρέσθενα, Λυγουριό, Μάλη].

10.83. μπότι / δοχείο νερού με δύο χερούλια | το μπότι [Καλούσι, Κέρτεζη, Σκεπαστό].

10.84. μπουφές | ο μπουφές [Άγιος Δημήτριος, Λεχαινά, Λυγουριό].

10.85. νταμιζάνα | η νταμιζάνα [Δολιανά] | η νταμουζάνα [Ρούτσι] | η ντραμουτζάνα [Λαγκάδια] | η τραμπουζάνα [Λαγκάδια] | α νταμιτζάνα [Πέρα Μέλανα].

10.86. πετσετοθήκη | η πετσετοθήκη [Αλποχώρι, Στεμνίτσα] | η πετσιετοθήκη [Κάτω Λουσοί].

10.87. ρακοπότηρο | το ρακοπότηρο [Άγιος Δημήτριος] | το ρακόγυαλο [Αλποχώρι] | το κουνέτο [Λεβίδι].

10.88. στανιάδα / κανάτα χαλκωματένια | η στανιάδα [Λαγκάδια, Λεβίδι, Στεμνίτσα].

10.89. συρτάρι | το συρτάρι [Αλποχώρι, Λυγουριό] | το σουρτάρι [Δροσοπηγή].

 

 

11. μαγειρική-ζαχαροπλαστική

 

11.1. ψωμί (ALE, Buck list) | το ψωμί [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το ψουμί [Ελληνίτσα] | ο άντε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

11.2. αλεύρι (ALE, Buck list) | το αλεύρι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το λεύρι [Προάστιο] | το άλιτε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

11.3. γλυκό / γλύκισμα | το γλυκό [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

11.4. καζάνι | το καζάνι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Καλούσι, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | η καζάνα [Τρόπαια] | το λεβέτι [Αγία Άννα, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός] | η λεβέτα [Ελληνίτσα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το κακάβι [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Πιάνα, Ροεινό, Σκεπαστό, Τρόπαια] | το χαρανί [Βεργαδαίικα, Ελληνίτσα, Εξωχώρι Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Πάκια, Προάστιο, Ροεινό, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια].

11.5. φαΐ (Buck list) | το φαΐ [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το φαητό [Αμπελιώνα] | η μαντζαρία [Δολιανά] | το φαέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α φάγνα [Πέρα Μέλανα] | α φάγανα [Πέρα Μέλανα] | το σομό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

11.6. προζύμι | το προζύμι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Κανδήλα, Καστρί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | το προζύνι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

11.7. ζάχαρη (Buck list) | η ζάχαρη [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | η κάντια [Γυμνό] | α ζάχαρη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α ζάχαζη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

11.8. μαχαίρι (ALE, Buck list) | το μαχαίρι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | η μαχαίρα [Γυμνό, Παραδείσια] | το μαχαίζι [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

11.9. πίτα (Buck list) | η πίτα [Αγρίδι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μάλη, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια, Φενεός] | α κίτα [Πέρα Μέλανα, Τυρός].

11.10. ταψί | το ταψί [Αρχαία Φενεός, Γυμνό, Κανδήλα, Καρυά, Λυγουριό, Ροζενά, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το τεψί [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | η τέψα [Αμπελιώνα].

11.11. τραχανάς | ο τραχανάς [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | ο ντραχανάς [Αλποχώρι] | ο τραχανούτσος [Προάστιο] | ο τραχανά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

11.12. τηγάνι (Buck list) | το τηγάνι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Κανδήλα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | το τέγανε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

11.13. ζυμάρι (Buck list) | το ζυμάρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μάλη, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Πηγαδάκια, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το ζουμάρι [Προάστιο] | το ζυμάζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

11.14. καφές | ο καφές [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | ο καφέ [Πέρα Μέλανα].

11.15. λάχανα / διάφορα φαγώσιμα χόρτα (Buck list) | τα λάχανα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Καλούσι, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Ρούτσι, Στεμνίτσα] Σκεπαστό, | τα χόρτα [Αγία Άννα, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Δολιανά, Ελάτη, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | τα χορταρικά [Αγία Άννα, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Καστρί, Λεβίδι, Ρούτσι] | τα χόντα [Πέρα Μέλανα] | τα άχανα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

11.16. καρβέλι | το καρβέλι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Μαγούλα, Μάλη, Πάκια, Παραδείσια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια].

11.17. κουλούρι | το κουλούρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Πιάνα, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | το κολιούρι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το κολιούζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το γριτσέλι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το γζιτσέλι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

11.18. μακαρόνια | τα μακαρόνια [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Καλούσι, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Νεοχώρι, Πάκια, Σαρακίνι, Στεμνίτσα, Τσέρια] | τα μακαρούνια [Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Παραδείσια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Πέρα Μέλανα] | τα μπακαρόνια [Αλποχώρι] | τα μπακαρούνια [Λαγκάδια, Μυγδαλιά, Σκεπαστό].

11.19. χυλοπίτες | οι χυλοπίτες [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Λεβίδι, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια, Φενεός] | τα πίτια [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | τα πίιτα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

11.20. μασιά / σιδερένια, για σκάλισμα της φωτιάς - όχι η τσιμπίδα | η μασιά [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Ελάτη, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καστρί, Λαγκάδια, Μαγούλα, Παραδείσια, Πιάνα, Ροεινό] | η μάσια [Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Λεβίδι, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Ροζενά, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | η μάσα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Καλούσι, Μαγούλα, Σκεπαστό] | η μασά [Βαλύρα, Δολιανά, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | η σιδερομασιά [Ροεινό] | η κέλμπερη [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Μυγδαλιά].

11.21. πυροστιά | η πυροστιά [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Δολιανά, Κάτω Λουσοί, Λεχαινά, Μαγούλα, Προάστιο, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός] | η σιδεροστιά [Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Μελιγού, Νεοχώρι, Πάκια, Ροεινό, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Φενεός] | η σιδροστιά [Λυγουριό] | η σιδεροστία [Τσέρια] | α κιάνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].11.22. σκαφίδι / σκαμμένος μισός κορμός δέντρου - για ζύμωμα (ALE) | το σκαφίδι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | η σκαφίδα [Βρέσθενα] | η σκάφη [Αγρίδι, Γυμνό, Δολιανά, Θαλάμες, Κανδήλα, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | το πινάκι [Προάστιο] | το πινάτσι [Τσέρια] | ο κούβελε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].11.23. κουτάλι (ALE, Buck list) | το κουτάλι [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Πιάνα, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | το χουλιάρι [Κανδήλα, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | α μίσα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

11.24. δίπλες / γλυκό | οι δίπλες [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Λεβίδι, Λυγουριό, Μάλη, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Προάστιο, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | οι δίπλε [Πέρα Μέλανα].

11.25. τριφτάδες / είδος ζυμαρικού | οι τριφτάδες [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Γυμνό, Ελάτη, Κανδήλα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μελιγού, Ροεινό, Σκεπαστό] | οι τριφτίδες [Αγρίδι] | οι τριφτιάδες [Αλποχώρι, Καρυά, Κρέστενα, Λαγκάδια, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Σαρακίνι, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | οι τριφκιάδες [Αλποχώρι] | τα τριφτάδια [Αρχαία Φενεός, Κάτω Λουσοί, Πιάνα, Ρούτσι] | οι στριφτάδες [Δολιανά] | οι ντρούμιζες [Ελάτη, Τρόπαια] | οι ντρουμούζες [Κρέστενα] | οι μπιρμπιλιόνες [Ελάτη, Καρυά] | οι κορκοσούρες [Ελάτη] | οι ζυμαρίθρες [Κρέστενα].

11.26. μεζές | ο μεζές [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | ο μεζέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

11.27. κανέλα | η κανέλα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Θαλάμες, Κανδήλα, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Πάκια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | α κανέα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

11.28. τετζερέδες | οι τετζερέδες [Άγιος Δημήτριος, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Λεβίδι, Λυγουριό, Πηγαδάκια, Στεμνίτσα] | τα τετζέρια [Αγία Άννα, Βρέσθενα, Ελληνίτσα, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Μυγδαλιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | τα τεντζέρια [Κρέστενα, Λαγκάδια, Μαγούλα, Σκεπαστό] | τα τεντσέρια [Αλποχώρι] | οι τεντζέρες [Ρούτσι] | τα τετζερέδια [Άγιος Δημήτριος, Αρχαία Φενεός, Ελληνίτσα, Παραδείσια] | τα τετζιερέδια [Παραδείσια] | οι τεντζερέδες [Σκεπαστό] | οι τετζιερέδες [Ροεινό] | οι τσεντζερέδες [Αλποχώρι, Δολιανά].

11.29. τέτζερης (Buck list) | ο τέτζερης [Άγιος Δημήτριος, Καλούσι, Κανδήλα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | ο τέντζερης [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Δολιανά, Κρέστενα, Ροζενά, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | ο τέτζερης [Στεμνίτσα] | ο τετζερές [Στεμνίτσα] | η τεντζέρα [Ρούτσι] | η τέντζερη [Δολιανά, Ρούτσι] | η τέντζιερη [Κανδήλα, Ροεινό] | η τέτζερη [Κανδήλα, Λεβίδι, Παραδείσια, Στεμνίτσα] | η τέτζιερη [Παραδείσια] | ο ντέτζερης [Αλποχώρι] | ο τσέτζερας [Πάκια] | ο τσέτζερες [Βρέσθενα] | ο τέντερης [Μυγδαλιά] | το τσέντζερο [Τσέρια] | το τέντζερε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

11.30. χοιρινό | το χοιρινό [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Δολιανά, Ελάτη, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Πιάνα, Ροεινό, Σαρακίνι, Στεμνίτσα] | το χοιρνό [Βρέσθενα, Παραδείσια] | ο χοιρνός [Βρέσθενα] | το γουρνοκρίατο [Βρέσθενα] | το χιουρινέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το χιουζινέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

11.31. κατσαρόλα | η κατσαρόλα [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μελιγού, Παραδείσια, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | το κατσαρόλι [Δολιανά, Κανδήλα, Μάλη, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ρούτσι].

11.32. φύλλο / ζυμαριού | το φύλλο [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελάτη, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Λεβίδι, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | το φύλι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

11.33. καπάκι | το καπάκι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ρούτσι] | το κούπωμα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Σκεπαστό, Τρόπαια] | το πούμα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

11.33. πιρούνι (ALE, Buck list) | το πιρούνι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | το κιρούνι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].