Μετονομασίες θέσεων (μικροτοπωνυμίων)


 

Μετονομασίες θέσεων σε χάρτες της ΓΥΣ κλίμακας 1:100.000 & 1:50.000

 

 

Δημήτρη Λιθοξόου

2006

 


Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται  3.159 νέες μετονομασίες και τα παλαιά «ξενόγλωσσα» (συνήθως) ονόματα των  εξελληνισμένων - «καθαρισμένων» από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) θέσεων - μικροτοπωνυμίων μερικών περιοχών της χώρας, καθώς επίσης και οι συντεταγμένες που βρίσκονται επί του αντίστοιχου χάρτη κλίμακας 1:100.000 ή 1:50.000. Τα 38 έγγραφα είναι αχρονολόγητα και τυπωμένα σε πολύγραφο. Ο πίνακας αποτελεί μικρό δείγμα της διαχρονικής εθνικής «καθαριστικής» προσπάθειας της ΓΥΣ.

 

 


μετονομασία

ονομασία επί προπολεμικού χάρτου της ΓΥΣ

συντεταγμένες

φύλλο χάρτου

Αβραάμ

Κουρμπάν

888-544

2523 / 1:100.000 Σάπαι

Αβύθιστον

Μπιντάλμας

279-290

1922 / 1:100.000 Θεσσαλονίκη

Αγαπητόν

Γκρουμπίλ

639-754

923 / 1:100.000 Τέρπυλλος

Αγαπητόν

Δραγάνιτσα

909-678

2023 / 1:100.000 Σιδηρόκαστρον

Αγγελάδα

Βάκαρετς

825-213

1722 I / 1:50.000 Άρνισσα

Αγγελαδότοπος

Βακαράτσα

070-134

1620 IV / 1:50.000 Μέτσοβον

Αγγελής

Κότσιντε

765-299

1722 I / 1:50.000 Άρνισσα

Άγγελος

Ρούντιν

884-094

1820 IV / 1:50.000 Ελασσών

Άγγελος

Χασάνη Μαγούλα

025-137

1820 IV / 1:50.000 Ελασσών

Άγγελος

Χασάνη Μαγούλη

025-140

1820 / 1:100.000 Λάρισα

Αγγίστης Ρέμα

Κιόι Ντερέ

483-421

2122 / 1:100.000 Ροδολίβος

Αγελαδότοπος

Πολέτσαρ

886-241

1820 IV / 1:50.000 Ελασσών

Άγια Άννα

Γκλιούνι

572-981

1920 / 1:100.000 «Αγιά

Αγία Βαρβάρα

Καζάρμα

122-678

1819 I / 1:50.000 Φάρσαλα

Αγιά Γκόρτσα

Γκόρνι

309-905

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Αγία Παρασκευή

Ασάρ Ρέμα

918-082

2022 Λαγκαδάς

Αγία Παρασκευή

Δοβρούτσι

010-788

1820 III / 1:50.000 «Φαρκαδών»

Αγία Παρασκευή

Δοβρούτσι

010-791

1820 / 1:100.000 Λάρισα

Αγία Παρασκευή

Κάναλος

724-297

1719 II / 1:50.000 Φουρνά

Αγία Παρασκευή

Οντρέτσι

306-974

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Αγιάννης

Βακούφικα

841-432

1719 II / 1:50.000 Φουρνά

Αγίασμα

Ράντζα Μπούρδε

065-280

1822 / 1:100.000 Βέροια

Αγιάτικα

Βακούφικα

041-492

1823 / 1:100.000 Σκρα

Αγιάτικο

Βακούφικα

589-791

1921 / 1:100.000 Κατερίνη

Αγιατριάς

Κλησιά Μπαΐρ

252-725

1821 I / 1:50.000 Κολινδρός

Αγιοκερασιάς Ρέμα

Ντίβα Τσέρεσι

370-923

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Αγιονέρι

Βίγλα

868-843

1820 III / 1:50.000 «Φαρκαδών»

Αγιονέρι

Βίγλα

869-845

1820 / 1:100.000 Λάρισα

Άγιος Αθανάσιος

Βακούφια Αθανασιώτικα

087-985

1820 II / 1:50.000 Λάρισα

Άγιος Αθανάσιος

Βακούφια Αθανασιώτικα

085-985

1820 / 1:100.000 Λάρισα

Άγιος Αντώνιος

Μπουνταλάς

539-890

1920 / 1:100.000 «Αγιά

Άγιος Αρσένιος

Σκλιάβη

491-766

1420 / 1:100.000  Δελβινάκιον

Άγιος Αχίλειος

Μεζούρλο

215-863

1820 / 1:100.000 Λάρισα

Άγιος Αχίλλειος

Μεζούρλο

210-857

1820 II / 1:50.000 Λάρισα

Άγιος Γεώργιος

Γιουρμελή

265-982

1820 II / 1:50.000 Λάρισα

Άγιος Γεώργιος

Μετόχιον Αγίου Γεωργίου

686-915

1922 II / 1:50.000 Θεσσαλονίκη

Άγιος Γεώργιος

Μετόχιον Αγίου Γεωργίου

686-918

1922 / 1:100.000 Θεσσαλονίκη

Άγιος Γεώργιος

Ρούντα

177-707

1819 I / 1:50.000 Φάρσαλα

Άγιος Γεώργιος

Φλεριά Ρέμα

980-184

2022 Λαγκαδάς

Άγιος Γεώργιος Ρέμα

Φλέρια

969-166

2022 I / 1:50.000 Σοχός

Άγιος Δημήτριος

Τσαλίκοβο

525-944

1922 II / 1:50.000 Θεσσαλονίκη

Άγιος Δημήτριος

Τσαλίκοβο

520-945

1922 / 1:100.000 Θεσσαλονίκη

Άγιος Ιωάννης

Γκερένια

113-602

1819 I / 1:50.000 Φάρσαλα

Άγιος Νικόλαος

Μαγούλα Ντουλαμάνι

341-831

1920 / 1:100.000 «Αγιά

Άγιος Σώστης

Γκονταμάν

185-198

1820 / 1:100.000 Λάρισα

Αγκαθέα

Τσαλ Τεπέ

109-727

2523 / 1:100.000 Σάπαι

Αγκάθι

Γκλοπ

029-088

1822 III / 1:50.000 Βέροια

Αγκάθι

Τσαλιούρ Γιαβρέ

997-345

2022 I / 1:50.000 Σοχός

Αγκάθι

Τσόνα

971-743

2023 / 1:100.000 Σιδηρόκαστρον

Αγκαθιά

Σουβιτάρνια

220-980

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Αγκαθίά

Σουβιτάρνια

220-980

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Αγκάθια

Τσαλί

005-084

1822 III / 1:50.000 Βέροια

Αγκαθιές

Γκαγκάνια

415-041

1922 / 1:100.000 Θεσσαλονίκη

Αγκαθιές

Κουλτσίδα

356-316

2122 / 1:100.000 Ροδολίβος

Αγκαθιές

Μουρτζά

076-123

1620 IV / 1:50.000 Μέτσοβον

Αγκαθότοπος

Πάντε Κοσκίνη

135-197

1620 IV / 1:50.000 Μέτσοβον

Αγκαθωτόν

Χαρβάτα

160-192

2122 / 1:100.000 Ροδολίβος

Αγκίστρου Ρέμα

Μπασλίτσα

026-837

2023 / 1:100.000 Σιδηρόκαστρον

Αγκώνας

Μπατσούδια

280-873

2122 / 1:100.000 Ροδολίβος

Αγκώνες

Κοτζά Σιρτί

074-482

2523 / 1:100.000 Σάπαι

Άγναντα

Κλέτα

316-008

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Αγνάντεμα

Αγγελή Καραούλι

533-424

1719 III / 1:50.000 Άγραφα

Αγνάντεμα

Πόγλιτ

145-325

1822 / 1:100.000 Βέροια

Αγνάντι

Καραούλι

226-598

1821 I / 1:50.000 Κολινδρός

Αγνάντι

Κονιαρόγραικα

499-913

1920 / 1:100.000 «Αγιά

Αγνάντι

Τσαούλατα

269-084

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Αγνάντια

Εντρινές

395-983

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Αγνεντερό

Σβόνι

610-341

1719 III / 1:50.000 Άγραφα

Άγονα

Καψίδα

069-542

2023 / 1:100.000 Σιδηρόκαστρον

Άγονο

Μπαΐρια

484-285

1922 I / 1:50.000 Κιλκίς

Άγονο

Μπαΐρια

483-289

1922 / 1:100.000 Θεσσαλονίκη

Άγονο

Μπαΐρια

737-337

2022 Λαγκαδάς

Άγονο

Τουασάν Τεπέ

252-703

1821 I / 1:50.000 Κολινδρός

Άγονον

Γκερένι

031-549

2023 / 1:100.000 Σιδηρόκαστρον

Άγονον

Γκερένια

946-516

2023 / 1:100.000 Σιδηρόκαστρον

Αγορά

Παζαρλή

720-358

2022 Λαγκαδάς

Αγοραστό

Σεϊντή

720-770

1720 II / 1:50.000 Τρίκαλα

Αγοραστό Ρέμα

Τσάμι Ντεστριλή

666-990

1720 II / 1:50.000 Τρίκαλα

Άγουρον

Σορβίσοβον

799-265

1722 I / 1:50.000 Άρνισσα

Αγραπιδιές

Γκουρσούλια

135-754

1620 III / 1:50.000 Πράμαντα

Αγριελιά

Παρτσά

069-087

2022 Λαγκαδάς

Αγριοαχλαδιά

Αγριογκορτσά

590-819

1920 / 1:100.000 «Αγιά

Αγριοαχλαδιά

Γκοτζιλή Γκορτσά

038-133

1820 IV / 1:50.000 Ελασσών

Αγριοαχλαδίά

Γκοτζιλή Γκορτσά

035-133

1820 / 1:100.000 Λάρισα

Αγριοαχλαδιές

Αγκορνιτσές

299-756

2121 / 1:100.000 Αρναία

Αγριοκερασιά

Βρέτσμα

840-155

1722 I / 1:50.000 Άρνισσα

Αγριότοπος

Αραήλ

830-265

1722 I / 1:50.000 Άρνισσα

Αγριόχορτον

Ματρούνα

191-368

1822 / 1:100.000 Βέροια

Αγρόκτημα

Τσιφλίκι

385-282

1922 / 1:100.000 Θεσσαλονίκη

Αγροτόκηποι

Μπαχτσιλέρ

150-019

1820 / 1:100.000 Λάρισα

Αγροτόπι

Αγιανάζι

321-751

1420 / 1:100.000  Δελβινάκιον

Αδάμαστον

Αδαμάθκο

093-804

1821 I / 1:50.000 Κολινδρός

Άδενδρον

Βιρικάσι

210-049

1620 IV / 1:50.000 Μέτσοβον

Αδράχτι

Πλόσταινα

039-625

2023 / 1:100.000 Σιδηρόκαστρον

Αεροπόρος

Βιτάρνικ

958-511

1823 / 1:100.000 Σκρα

Αετολόγος

Καρτάλια

239-582

1819 I / 1:50.000 Φάρσαλα

Αετόπετρα

Όρλωφ Κάμεν

280-918

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Αετοπηγή

Κους Μπουνάρ

930-660

2523 / 1:100.000 Σάπαι

Αετορράχη

Ασάρ Λόφος

899-085

2022 Λαγκαδάς

Αετορράχη

Γρόσια

287-940

2122 / 1:100.000 Ροδολίβος

Αετορράχη

Καρτάλ Λόφος

073-133

2022 Λαγκαδάς

Αετορράχη

Καρτάλ Τας

225-424

1823 / 1:100.000 Σκρα

Αετορράχη

Καρτάλ Τεπέ

067-143

2022 I / 1:50.000 Σοχός

Αετορράχη

Κουρμπίνα

747-703

2021 / 1:100.000 Πολύγυρος

Αετορράχη

Μουζίκι

450-420

1719 III / 1:50.000 Άγραφα

Αετορράχη

Μποντάγια

153-900

1620 III / 1:50.000 Πράμαντα

Αετορράχη

Ορτά Μπουρούν

883-220

2022 Λαγκαδάς

Αετόρραχη

Όρλοβα Γκλάβα

637-140

1722 I / 1:50.000 Άρνισσα

Αετός

Καζή Καράν

939-966

2022 Λαγκαδάς

Αετός

Καρτάλ Λόφος

655-396

1922 I / 1:50.000 Κιλκίς

Αετός

Καρτάλ Λόφος

659-398

1922 / 1:100.000 Θεσσαλονίκη

Αετός

Κόλιακας

459-235

2122 / 1:100.000 Ροδολίβος

Αετός

Ορλώφ

872-069

1822 / 1:100.000 Βέροια

Αετός

Ορλώφ

875-067

1822 III / 1:50.000 Βέροια

Αετός

Σερίφης

235-516

1819 I / 1:50.000 Φάρσαλα

Αετοφωλιά

Καρτάλ

981-107

2022 Λαγκαδάς

Αητοκορυφή

Μποστανούδι

260-918

2122 / 1:100.000 Ροδολίβος

Αθηνάς

Σκάλα Μεσαλάρ

171-085

1820 / 1:100.000 Λάρισα

Αϊθόδωροι

Σινόρ Τεπέ

223-724

1821 I / 1:50.000 Κολινδρός

Αϊνικόλας

Αβδουραμάν

280-840

1921 / 1:100.000 Κατερίνη

Αιχμή

Γιατσόγλου Μπαξές

560-001

1922 II / 1:50.000 Θεσσαλονίκη

Ακακίες

Μέγ. Μέλια

155-871

1822 / 1:100.000 Βέροια

Ακακίες

Μεγάλο Μέλιο

150-871

1822 II / 1:50.000 Αλεξάνδρεια

Άκομψα

Μπαταλίκια

949-022

1822 / 1:100.000 Βέροια

Άκομψα

Μπαταλίκια

950-023

1822 III / 1:50.000 Βέροια

Ακριβό

Δραγίνατσα

320-097

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Ακρίδες

Τσέκρι

218-106

1822 / 1:100.000 Βέροια

Ακρίδες

Τσέκρι

215-108

1822 II / 1:50.000 Αλεξάνδρεια

Ακριδότοπος

Τσέκρι

258-094

1822 / 1:100.000 Βέροια

Ακριδότοπος

Τσέκρι

255-094

1822 II / 1:50.000 Αλεξάνδρεια

Ακρικόρφι

Τας Τεπέ

797-713

2523 / 1:100.000 Σάπαι

Ακρίτας

Γκιάτσας

876-889

1822 / 1:100.000 Βέροια

Ακρίτας

Γκιάτσας

878-888

1822 III / 1:50.000 Βέροια

Ακρίτας

Τσαρντακλή

891-649

2523 / 1:100.000 Σάπαι

Ακρολιμνιά

Κάμπος Γκιούλπαση

955-061

2022 Λαγκαδάς

Άκρον

Αργάζι

019-756

1820 III / 1:50.000 «Φαρκαδών»

Άκρον

Αργάζι

019-760

1820 / 1:100.000 Λάρισα

Άκρον

Ραχμάνια

289-017

1920 / 1:100.000 «Αγιά

Άκρον

Τοπιολού

034-084

1820 IV / 1:50.000 Ελασσών

Άκρον

Τοπιολού

032-086

1820 / 1:100.000 Λάρισα

Ακροποταμιά

Ινανλή

661-344

1922 I / 1:50.000 Κιλκίς

Ακροποταμιά

Ινανλή

664-349

1922 / 1:100.000 Θεσσαλονίκη

Ακρωτήριον

Καραμπουρνού

024-234

1820 IV / 1:50.000 Ελασσών

Ακρωτήριον

Καραμπουρνού

022-237

1820 / 1:100.000 Λάρισα

Αλάνι του Γιώργου

Γκόγκοβον Γκούμνα

770-384

1722 I / 1:50.000 Άρνισσα

Αλαταριά

Τουσλά Καράν

020-210

2022 I / 1:50.000 Σοχός

Αλάτιστα

Μπλάτιστα

078-935

1620 III / 1:50.000 Πράμαντα

Αλεπόρρεμα

Χασάρ

880-583

2523 / 1:100.000 Σάπαι

Αλεπού

Αλπές

486-683

1919 IV / 1:50.000 Βελεστίνον

Αλεπού

Γκουρτάνι

650-991

1720 II / 1:50.000 Τρίκαλα

Αλεπού

Ίτσια

016-506

1819 IV / 1:50.000  Σοφάδες

Αλεπού

Τιλκί Μπαΐρ

405-346

2122 / 1:100.000 Ροδολίβος

Αλεπουδόρρεμα

Βάλια Βούλτσε

945-269

1520 I / 1:50.000 Τσεπέλοβον

Αλεποφωλιά

Μπαντίνες

231-789

2121 / 1:100.000 Αρναία

Αλεποφωλιά

Σλότνο

954-851

2021 / 1:100.000 Πολύγυρος

Αλεποφωλιάς Ρέμα

Κράβιακας

283-930

2122 / 1:100.000 Ροδολίβος

Αλέτρι

Πλούγαρ

102-101

1822 / 1:100.000 Βέροια

Αλέτρι

Πλούγκαρ

105-110

1822 II / 1:50.000 Αλεξάνδρεια

Αλέτρι

Σαπάντ Τζαλή

818-479

2023 / 1:100.000 Σιδηρόκαστρον

Αλμπάνη Σωτηρίου

Μπούκατα

342-105

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Αλμυρόδρομος

Σαραμούρκι Πατ

535-121

1922 II / 1:50.000 Θεσσαλονίκη

Αλμυρότοπος

Σαλαμούροβο

520-118

1922 II / 1:50.000 Θεσσαλονίκη

Αλμυρότοπος

Σαλαμούροβο

520-118

1922 / 1:100.000 Θεσσαλονίκη

Άλογα

Βαράδι

550-263

1922 I / 1:50.000 Κιλκίς

Αλογάρης

Αληγκιόρι

185-728

1620 III / 1:50.000 Πράμαντα

Άλογο του Θεού

Μάρτζαμ Παντίνα

765-233

1722 I / 1:50.000 Άρνισσα

Αλογόρρεμα

Μπούτκοβας

641-696

923 / 1:100.000 Τέρπυλλος

Αλογότοπος

Τσούμα Κάλιορο

956-351

1521 / 1:100.000 Κόνιτσα

Αλογότοπος

Τσούμα Κάλιορο

953-350

1521 II / 1:50.000 Κόνιτσα

Άλσος

Τζορματζή

862-281

2022 Λαγκαδάς

Αλυκή

Τούσγια

540-387

1922 I / 1:50.000 Κιλκίς

Αλυκή

Τούσγια

540-388

1922 / 1:100.000 Θεσσαλονίκη

Αλωνάκι

Πέγκα

290-858

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Αλώνια

Αβδά Αλώνια

037-341

2021 / 1:100.000 Πολύγυρος

Αλώνια

Γκαγκαμένας

915-823

1820 III / 1:50.000 «Φαρκαδών»

Αλώνια

Νταλόγια

956-515

1521 II / 1:50.000 Κόνιτσα

Αλώνια

Πατόζα

490-372

1922 I / 1:50.000 Κιλκίς

Αλώνια

Πατόζα

490-369

1922 / 1:100.000 Θεσσαλονίκη

Αλώνια

Χαρμάν Μπαΐρι

433-367

2122 / 1:100.000 Ροδολίβος

Αλωνόπετρες

Χαρμάγκα

098-404

2022 Λαγκαδάς

Αλωνότοπος

Χαρμάγκα

096-405

2022 I / 1:50.000 Σοχός

Αμαζών

Καζάλ

930-720

2523 / 1:100.000 Σάπαι

Αμαλία

Μπάνας

322-795

1921 / 1:100.000 Κατερίνη

Αμμότοπος

Γκολόκ Μπαρδάν

915-112

1822 / 1:100.000 Βέροια

Αμμότοπος

Ντεγιέδολο

556-085

1922 II / 1:50.000 Θεσσαλονίκη

Αμμούδα

Κουμ Κεντίκ

154-631

2523 / 1:100.000 Σάπαι

Αμμουδερό

Βούτριστα

109-194

1822 / 1:100.000 Βέροια

Αμμούδες

Κουμσάλια

473-402

2122 / 1:100.000 Ροδολίβος

Αμμουδιά

Κουμουλούκια

239-462

1823 / 1:100.000 Σκρα

Αμμουδιές

Αλή Πασά Ορμάν

859-614

2023 / 1:100.000 Σιδηρόκαστρον

Αμμουδιές

Μπέξινορ

075-030

2022 Λαγκαδάς

Αμμουδιές

Ρετζίκια

492-713

1919 IV / 1:50.000 Βελεστίνον

Αμμουδιές

Φουστανλή

537-018

1922 II / 1:50.000 Θεσσαλονίκη

Αμμουδιές

Φουστανλή

538-019

1922 / 1:100.000 Θεσσαλονίκη

Αμπάρια

Αμπάριτε

300-094

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Αμπελάκιον

Μπαλάρ Αλτί

810-538

2523 / 1:100.000 Σάπαι

Αμπέλι

Πασά Αμπέλι

200-145

1822 / 1:100.000 Βέροια

Αμπέλια

Ασά Μπαγλάρ

760-215

1722 I / 1:50.000 Άρνισσα

Αμπέλια

Άχασμα

041-858

2023 / 1:100.000 Σιδηρόκαστρον

Αμπέλια

Καραμπελές

774-447

1719 II / 1:50.000 Φουρνά

Αμπέλια

Μαλ Τεπέ

941-471

2023 / 1:100.000 Σιδηρόκαστρον

Αμπέλια

Μπαλάρ Κασί

817-454

2523 / 1:100.000 Σάπαι

Αμπέλια

Μπελή Τσαΐρ

660-856

1922 II / 1:50.000 Θεσσαλονίκη

Αμπέλια

Μπελή Τσαΐρ

660-856

1922 / 1:100.000 Θεσσαλονίκη

Αμπέλια

Σκρέκα Κλόζντις

090-460

1823 / 1:100.000 Σκρα

Αμπέλια

Τεκνέ Ταρλά

732-847

2021 / 1:100.000 Πολύγυρος

Αμπέλια

Τσικούτι

630-143

1922 I / 1:50.000 Κιλκίς

Αμπέλια Ρέμα

Σιτσένων

051-008

1620 IV / 1:50.000 Μέτσοβον

Αμπελόρρεμα

Νταμπάκος

053-562

1819 IV / 1:50.000  Σοφάδες

Αμπελότοπος

Γενή Μπαγλάρ

330-017

1920 / 1:100.000 «Αγιά

Αμπελότοπος

Γκιρένια

125-972

1820 II / 1:50.000 Λάρισα

Αμπελότοπος

Γκιρένια

125-974

1820 / 1:100.000 Λάρισα

Αμπελότοπος

Καραγάτσια

125-021

1820 / 1:100.000 Λάρισα

Αμπελότοπος

Καρκατζή

160-989

1820 II / 1:50.000 Λάρισα

Αμπελότοπος

Μαγούλα Τζαλμάς

105-968

1820 II / 1:50.000 Λάρισα

Αμπελότοπος

Μαγούλα Τζαλμάς

105-966

1820 / 1:100.000 Λάρισα

Αμπελώνες

Λόζιστα

969-489

1823 / 1:100.000 Σκρα

Αμπελώνες

Μπαλάρ Κουγιού

791-537

2523 / 1:100.000 Σάπαι

Αμπελώνες

Μπεκεράθικα

074-327

2022 I / 1:50.000 Σοχός

Αμυγδαλιές

Μπαντεμλίκ

617-089

1922 II / 1:50.000 Θεσσαλονίκη

Αμυγδαλιές

Μπεντεμλίκ

619-090

1922 / 1:100.000 Θεσσαλονίκη

Αμυγδαλιές

Στράνκι

582-127

1922 II / 1:50.000 Θεσσαλονίκη

Αμυγδαλιές

Τσεκίρτο

491-925

1920 / 1:100.000 «Αγιά

Ανάβασις

Πλάια

020-350

2022 I / 1:50.000 Σοχός

Ανάβρες

Γκιόλι

960-579

1521 / 1:100.000 Κόνιτσα

Ανάληψις

Νταμάρια

279-883

1922 / 1:100.000 Θεσσαλονίκη

Ανάληψις

Ρεσπέντο

933-741

2523 / 1:100.000 Σάπαι

Ανάληψις

Τζεχίλας

527-439

2121 / 1:100.000 Αρναία

Αναπαυτήριο

Ντάμνισκο

870-017

1822 III / 1:50.000 Βέροια

Αναπαυτήριον

Ντάμνισκο

870-019

1822 / 1:100.000 Βέροια

Ανάποδον

Πράβαρνικ

700-376

1722 I / 1:50.000 Άρνισσα

Ανατολή

Μέροβα

625-692

923 / 1:100.000 Τέρπυλλος

Αναψυχή

Χαλαβσά Σιρτί

886-685

2523 / 1:100.000 Σάπαι

Ανεμόδαρτο

Βέτριλα

306-954

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Ανεμόδαρτο

Κλότσες

256-960

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Ανεμόδαρτο

Μπογάζι

370-015

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Ανεμόδαρτο Ρέμα

Μπογάζι

370-015

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Ανεμορράχη

Βερτράκ

009-309

1822 / 1:100.000 Βέροια

Ανεμορράχη

Σέχοβον

105-411

1823 / 1:100.000 Σκρα

Ανεμώνη

Σετσέκ Ράχη

092-725

2523 / 1:100.000 Σάπαι

Ανήλια

Ανήλια Ζυγουρόγρεκο

070-238

1620 IV / 1:50.000 Μέτσοβον

Ανήλιο

Νήλια

421-252

1420 / 1:100.000  Δελβινάκιον

Ανήλιο

Πρασέκα

235-973

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Ανήλιο

Ρεβένι

747-873

1720 II / 1:50.000 Τρίκαλα

Ανήλιον

Οσονίτσα

305-099

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Ανήλιον

Ταμπούρια

620-280

1719 III / 1:50.000 Άγραφα

Ανηφοριά

Μπαϊρλή

785-373

2022 Λαγκαδάς

Ανηφορικόν

Σμόρον

287-054

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Ανήφορο

Κοσίνοβον

290-271

1922 / 1:100.000 Θεσσαλονίκη

Ανθηρόν

Γκρέμια

291-922

1920 / 1:100.000 «Αγιά

Ανθοβούνι

Σμίλοφριτ

313-065

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Ανθόκηπος

Γιασλάς

648-102

1922 II / 1:50.000 Θεσσαλονίκη

Ανθόκηπος

Γιασλάς

648-089

1922 / 1:100.000 Θεσσαλονίκη

Ανθόρρεμα

Αρζέντσικα

310-016

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Άνθος

Καΐμάκ Τσελού

143-539

2523 / 1:100.000 Σάπαι

Ανθότοπος

Γκιούρκα

085-763

2023 / 1:100.000 Σιδηρόκαστρον

Ανθοτύρια

Μπάτσο

638-294

1722 I / 1:50.000 Άρνισσα

Ανθοτύρια

Παλιομπάτσο

654-290

1722 I / 1:50.000 Άρνισσα

Ανθυπολοχαγού Παναγιώτου

Κάμενικ

247-068

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Ανθυπολοχαγού  Ξενοφώντος

Γιλότσιτε

264-046

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Ανόητα

Μπουρδένια

315-751

1920 / 1:100.000 «Αγιά

Άνοιγμα

Αλτσέ Κλισέ

612-338

1922 I / 1:50.000 Κιλκίς

Άνοιγμα

Αλτσέ Κλισέ

615-339

1922 / 1:100.000 Θεσσαλονίκη

Άνοιξις

Γκοσμπασάνια

280-797

1820 II / 1:50.000 Λάρισα

Άνοιξις

Γκοσμπασάνια

278-797

1820 / 1:100.000 Λάρισα

Αντάρτισσα

Αλαντάρκα

041-558

2023 / 1:100.000 Σιδηρόκαστρον

Αντηλιά

Ουλέ Γκιουνέ

931-560

2523 / 1:100.000 Σάπαι

Αντήρας

Χασάν Τεπέ

069-406

1823 / 1:100.000 Σκρα

Αντικρυστό

Κόντρες

594-860

1520 IΙΙ / 1:50.000 Κληματιά

Αντισυνταγματάρχου Σκιαδοπούλου

Τσαούλτσετο

271-064

1622 II / 1:50.000 Καστορία

Αντιχασιώτικον

Κομπλάρι

882-012

1820 IV / 1:50.000 Ελασσών

Αντιχασιώτικον

Κομπλάρι

880-013

1820 / 1:100.000 Λάρισα

Αντλιοστάσιον

Ζάτφορο

429-917

1922 / 1:100.000 Θεσσαλονίκη

Άνω Δάσος

Επάνω Ουρμάν

969-674

2023 / 1:100.000 Σιδηρόκαστρον

Άνω Ερείπια

Καρσαλή

880-535

2023 / 1:100.000 Σιδηρόκαστρον

Άνω Κάστρο

Άνω Κράστα

868-078

1822 / 1:100.000 Βέροια

Άνω Κάστρο

Άνω Κράστα

865-076

1822 III / 1:50.000 Βέροια

Άνω Κούνια

Άνω Σαλατζάκ

063-688

2523 / 1:100.000 Σάπαι

Αξιοθέατο

Κοστομούρι

742-185

1722 I / 1:50.000 Άρνισσα

Απιδιά

Αντά Τεπέ

973-423

2523 / 1:100.000 Σάπαι

Απιδιάς Ερείπια

Αρμουτλή

696-618

2023 / 1:100.000 Σιδηρόκαστρον

Απιδιές

Αρμούτ Ταρλά

819-556

2023 / 1:100.000 Σιδηρόκαστρον

Απιδιές

Αρμουτλίκι

937-197

2022 I / 1:50.000 Σοχός

Απιδιές