Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Λεξικό θεματικό της λαογραφίας - 4. πανίδα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Λεξικό θεματικό της λαογραφίας - 4. πανίδα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Λεξικό θεματικό της λαογραφίας - πανίδα

 

 

Λεξικό θεματικό της λαογραφίας

4. πανίδα

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 


 

Για εισαγωγικά και επιμέρους βλ.

Πελοπόννησος: Ρωμαίικα του Μοριά ή διαλεκτικά της Πελοποννήσου

Ρούμελη: Η ρωμαίικη γλώσσα μεταξύ Κορινθιακού και Καστοριάς

 

 

αγριόγατος || Πελοπόννησος: ο αγριόγατος [Κανδήλα]. || Ρούμελη: ου αγριόγατους [Γέρμας, Σταγιάδες] | ου αγρόγατους [Έλατος] | η αγριόγατα [Κουμαρίτσι, Λιλαία].

αγριόγιδο / το θηλαστικό Rupicapra rupicapra balcanica || Πελοπόννησος: το αγριογίδι [Μάλη]. || Ρούμελη: το αγριόγιδο [Πηγή] | του αγριόγδου [Αγία Ευθυμία, Κουμαρίτσι] | η αγριόγιδα [Ωραιόκαστρο] | η αγριόγδα [Λιλαία] | το αγριοκάτσικο [Δελβινάκι] | του αγριουκάτσκου [Ραψάνη].

αγριογούρουνο / το θηλαστικό Sus scrofa || Ρούμελη: το αγριογούρουνο [Δελβινάκι, Τσαμαντάς] | του αγριογούρνου [Μακρινή, Μεσούντα] | του αγριόγουρνου [Κουμαρίτσι] | του αγριουγούρνου [Αγία Παρασκευή, Λιλαία] | το γουρούνι [Δελβινάκι] | του καπρί [Έλατος].

αγριόπαπια / πουλιά του γένους Anas || Πελοπόννησος: η αγριόπαπια [Δροσοπηγή, Κανδήλα, Σκεπαστό]. || Ρούμελη: η αγριόπαπια [Αμφίκλεια, Μεσούντα, Ραψάνη, Ωραιόκαστρο] | του αγρόπατκου [Σιάτιστα] | η πάπια [Γραμματικού, Μασχολούρι] | του παπί [Μασχολούρι].

αγριόσκυλο || Ρούμελη: του αγριόσκλου [Σταγιάδες] | του αγρόσκλου [Έλατος, Σιάτιστα].

αγριόχηνα / το πουλί Anser ferus || Πελοπόννησος: η γκορίλα [Λαγκάδια]. || Ρούμελη: η αγριόχνα [Κουμαρίτσι, Λιλαία].

αετός / το ψάρι Myliobatis aquila || Ρούμελη: ο αετός [Πάργα] | ου αϊτός [Στυλίδα].

αηδόνι / το πουλί Luscinia megarhynchos (ALE) || Πελοπόννησος: το αηδόνι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Προάστιο, Σκεπαστό, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το αηδόνι [Πάργα] | του αηδόν [Γέρμας, Γραμματικού, Δραμεσιοί, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Τιθορέα] | το μπιρμπίλι [Πάργα].

αθερίνα / το ψάρι Atherina hepsetus || Ρούμελη: η αθερίνα [Πάργα] | η αθιρίνα [Πρέβεζα] | ο μόκος [Πάργα].

αϊτός / πουλιά της οικογένειας Accipitridae || Πελοπόννησος: ο αϊτός [Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Μάλη, Προάστιο, Ροεινό, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | ο αετέ [Πέρα Μέλανα] | ο αϊτέ [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: ου αϊτός [Αγία Παρασκευή, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γραμματικού, Δραμεσιοί, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μελισσουργοί, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Χουλιαράδες].

ακονάκι / η άποδη σαύρα Anguis fragilis || Πελοπόννησος: το ακονάκι [Πιάνα, Σκεπαστό] | το κονάκι [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Λαγκάδια] | το ακόνι [Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το ακονάτσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: του ακόν [Τιθορέα] | του ακουνάκ [Γουριά] | το κονάκι [Ωραιόκαστρο] | το κονακάκι [Πάργα] | του κουνακάκ [Κανάλια, Κουμαρίτσι, Μεσούντα] | του κουνάκ [Δραμεσιοί, Κουμαρίτσι] | το γκαβοκονάκι [Ωραιόκαστρο] | του τυφλουκούνακου [Κανάλια].

ακρίδα / έντομα του γένους Acrida (ALE) || Πελοπόννησος: η ακρίδα [Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Λαγκάδια, Λεβίδι, Μυγδαλιά, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τρόπαια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | η ακζίδα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο βρούχο [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: η ακρίδα [Γέρμας, Γραμματικού, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Ραψάνη, Στροφυλιά, Χρυσοβίτσα] | το καρκαλέτσι [Μέγαρα, Πάργα] | του σκαρκάλ [Έλατος, Σιάτιστα] | ου σκάρκαλους [Σιάτιστα] | το μαστάκι [Τσαμαντάς].

αλεπόπουλο || Πελοπόννησος: το αλεπόπουλο [Προάστιο] | το αλουπόπουλο [Λαγκάδια, Ρούτσι, Σαρακίνι] | το αλουπάκι [Λαγκάδια] | το αλπουδάκι [Σκεπαστό] | το αλεπόπουλε [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το αλεπούτσι [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: το αλεπόπουλο [Μέγαρα] | του αλπόπλου [Κουμαρίτσι, Λιλαία] | του αλιπούλ [Μασχολούρι].

αλεπού / το θηλαστικό Vulpes vulpes (ALE, Buck list) || Πελοπόννησος: η αλεπού [Αγία Άννα, Θαλάμες, Λυγουριό, Νεοχώρι, Τσέρια] | η αλπού [Άγιος Δημήτριο, Αλποχώρι, Καλούσι, Μυγδαλιά, Σκεπαστό] | η αλουπού [Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Ελάτη, Κανδήλα, Κρέστενα, Λαγκάδια, Μάλη, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Στεμνίτσα] | η αλοπού [Δολιανά] | α αλεπού [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | η λεπού [Προάστιο] | το αλούπι [Ρούτσι, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το λούπι [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: η αλεπού [Θαρούνια, Μέγαρα, Πηγή] | η αλοπού [Μέγαρα] | η αλουπού [Δελβινάκι, Τσαμαντάς] | η αλούπα [Γέρμας, Σιάτιστα] | η αλπού [Αγιά, Άγιος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Κανάλια, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μεσούντα, Μηλίνα, Σταγιάδες, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα, Ωραιόκαστρο] | η αλιπού [Αγία Παρασκευή, Μασχολούρι, Ραψάνη, Σιάτιστα].

αλογάκι της Παναγίας / το έντομο Mantis religiosa || Πελοπόννησος: το αλογάκι της Παναγίας [Δολιανά] | το άγο του Θεού [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: το άλογο της Παναγίας [Πάργα] | το άλογο του Χριστού [Πάργα] | τ' άλουγου τ' βασιλιά [Ραψάνη].

άλογο / το θηλαστικό Equus caballus (ALE, Buck list) || Πελοπόννησος: το άλογο [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το άγο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το άλογο [Δελβινάκι, Δολό, Θαρούνια, Μέγαρα, Πάργα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του άλουγου [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα].

αλογόμυγα / το έντομο Hippobosca || Πελοπόννησος: η αλογόμυγα [Δολιανά, Λυγουριό, Σκεπαστό] | η μουργέλα [Λαγκάδια] | α αγόμουζα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η αλουγόμυγα [Δραμεσιοί, Πλατύστομο] | η αλουγόμγα [Μεσούντα] | η λαγόμδα [Έλατος] | η λαγόμπλα [Σταγιάδες] | ου στρέκλας [Γέρμας, Δραμεσιοί, Χρυσή] | ου στρέκλιους [Έλατος] | η στρέγκλα [Κανάλια] | η στρέκλα [Πηγή, Σταγιάδες] | ο στρέγκουλας [Τσαμαντάς] | ο στρέκουλας [Ωραιόκαστρο] | ου κούκνας [Κανάλια] | η μουργέλα [Μέγαρα] | ο τάβανος [Μέγαρα] | ο ντάβανος [Δολό, Θαρούνια, Πάργα] | ου ντάβανους [Σιάτιστα] | το νταβάνι [Δελβινάκι, Πάργα] | του νταβάν [Δραμεσιοί, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Σιάτιστα, Σταγιάδες] | ο γκούγκουστρας [Δολό] | η κούκνα [Αμφίκλεια] | ου κούκνας [Αγία Ευθυμία, Τσουκαλάδες] | η καπούσα [Ραψάνη].

ανήλιαστο / φίδι || Πελοπόννησος: το ανήλιαστο [Άγιος Δημήτριος].

αράχνη / Araneae || Πελοπόννησος: η αράχνη [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Κρέστενα] | η ράχνη [Προάστιο] | το σφαλάγγι [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Λαγκάδια, Στεμνίτσα] | ο σφάλαγγας [Σκεπαστό] | το σφαράγγι [Κρέστενα] | ο φάλαγγας [Κανδήλα] | η φάλαγγα [Ροεινό] | ο αλυφαντής [Βρέσθενα] | α ρέγα [Πέρα Μέλανα] | α σαλαμάγκα [Πέρα Μέλανα] | ο κομπίο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η αράχνη [Πηγή] | η αράχν [ΒράχαΜακρινή, Χουλιαράδες] | ο αλεφαντής [Μέγαρα] | ι αλιφαντός [Μηλίνα] | ου αϊφαντής [Κουμαρίτσι, Λιλαία, Τιθορέα] | ου αϊφαντάκους [Γραμματικού] | ι ανυφαντής [Κανάλια] | ου φάλαγγας [Τιθορέα] | ου σφάλαγγας [Χουλιαράδες] | ου ασφάλαγγας [Άγιος Νικόλαος] | του σφαλάγγ [Μεσούντα] | ου μπάιαγκας [Σιάτιστα] | ου πάινγκας [Έλατος] | ου πάνγους [Σταγιάδες] | το μπαούλι [Θαρούνια].

αρκούδα / το θηλαστικό Ursus arctos (Buck list) || Πελοπόννησος: η αρκούδα [Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Κέρτεζη, Κρέστενα, Πιάνα, Σκεπαστό] | α αρκούδα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η αρκούδα [Αγιά, Αγία Παρασκευή, Άγιος Νικόλαος, Δραμεσιοί, Κανάλια, Κιλελέρ, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Πηγή, Πλατύστομο, Σταγιάδες, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα].

αρκουδάκι || Ρούμελη: του αρκδόπλου [Μακρινή].

ασβός / το θηλαστικό Meles meles || Πελοπόννησος: ο ασβός [Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Ροεινό, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | ο έσβος [Αμπελιώνα, Σκεπαστό] | ο ασβό [Πέρα Μέλανα] | ο άσγο [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: ο ασβός [Πηγή] | ου ασβός [Αμφίκλεια, Γραμματικού, Κουμαρίτσι, Μασχολούρι, Τιθορέα] | ου άσβους [Έλατος, Λιλαία] | ι ασβός [Μηλίνα] | του ασβούρ [Τιθορέα] | ου γιάσβους [Γέρμας] | ου ιάσβους [Σιάτιστα] | ου έσβους [Άγιος Νικόλαος, Γουριά].

ασπρόκωλος / τα πουλιά Oenanthe oenanthe και Oenanthe hispanica || Ρούμελη: ου ασπρόκουλους [Κουμαρίτσι, Σταγιάδες].

αστακός / Palinurus vulgaris || Πελοπόννησος: ο αστακός [Προάστιο] | ο αστακό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: ο αστακός [Πάργα] | ου αστακός [Πρέβεζα, Στυλίδα].

αστρίτης / για το αρσενικό της οχιάς και όχι για το φίδι Vipera berus || Πελοπόννησος: ο αστρίτης [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Πιάνα, Ροεινό, Σκεπαστό, Σκεπαστό] | ο αστρίτα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο ασίτα [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: ο αστρίτης [Πάργα] | ου αστρίτς [Άγιος Νικόλαος, Γραμματικού, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Ραψάνη, Σταγιάδες, Τιθορέα] | τα αστρίτσια [Δραμεσιοί] | ου λουρίτς [Μεσούντα, Τιθορέα].

αχιβάδα / το μαλάκιο οστρακόδερμο Venus verrucosa || Ρούμελη: η χιβάδα [Πρέβεζα].

αχινός / θαλάσσια ασπόνδυλα της τάξης Echinoidea || Ρούμελη: ο αχινός [Άγιος Λουκάς] | ου αχινός [Πρέβεζα] | ι αχινός [Μηλίνα].

βαλμάς / μικρό πουλί || Πελοπόννησος: ο βαλμάς [Σκεπαστό].

βάτος / ψάρια του γένους Raja || Ρούμελη: η ράγα [Πρέβεζα] | ου βάτους [Πρέβεζα].

βατράχι (ALE) || Πελοπόννησος: το βατράχι [Βρέσθενα, Κέρτεζη, Παραδείσια] | ο βάτραχας [Δολιανά] | το σφαρδάκλι [Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Κρέστενα, Στεμνίτσα] | το σβαρθάκλι [Λαγκάδια] | το σβερθούκλι [Λαγκάδια] | το σφαρθάκλι [Λαγκάδια] | το βαθράκι [Αρχαία Φενεός, Σκεπαστό] | ο σφόρδακλας [Σπαρτιά] | ο μπάκακας [Δολιανά, Κανδήλα] | το μπακακάκι [Βρέσθενα] | ο μπάμπακας [Κανδήλα] | το μπαρτσάκλι [Ρούτσι] | ο φορτακά [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο φορδακά [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: του βατράχ [Κουμαρίτσι, Μεσούντα] | του βαθράκ [Καρίτσα] | ο βαρδακάς [Μέγαρα] | ο βαρδακός [Μέγαρα] | ο βαρθακάς [Μέγαρα] | ο βορδακάς [Μέγαρα] | οι μπαθρακάδες [Θαρούνια] | ο μπάκακας [Πάργα, Τσαμαντάς] | ου μπάκακας [Άγιος, Γέρμας, Έλατος, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Μελισσουργοί, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Τιθορέα, Χρυσή] | ι μπάκακας [Μηλίνα] | του μπακακάκ [Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Μασχολούρι, Πλατύστομο] | του μπακάκ [Σταγιάδες] | του ζαμπνάκ [Έλατος] | η ζάμπα [Γέρμας, Χρυσή] | η ζιάμπα [Σιάτιστα].

βδέλλα / Hirudinea || Πελοπόννησος: η βδέλλα [Ροζενά, Τρόπαια] | η αβδέλλα [Άγιος Δημήτριος, Μυγδαλιά, Σκεπαστό] | η αβδέα [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: η βδέλλα [Γραμματικού, Μεσούντα] | η αβδέλλα [Γέρμας, Γουριά, Κανάλια, Ραψάνη, Σταγιάδες, Τιθορέα, Τσαμαντάς] | η οβδέλα [Πάργα].

βερβερίτσα / σκίουρος (Sciurus) || Ρούμελη: η βιρβιρίτσα [Έλατος, Λιλαία, Σιάτιστα, Σταγιάδες] | η βιρβέρα [Κουμαρίτσι, Σταγιάδες].

βουβάλι / γένος Bubalus || Πελοπόννησος: το βουβάλι [Ρούτσι, Σκεπαστό]. || Ρούμελη: το βουβάλι [Μέγαρα] | του βουβάλ [Γέρμας] | του βαλ [Μασχολούρι].

βούζα / αμφίβια των οικογενειών Bufo bufo, Bufo viridis και Pelobates syriacus balcanicus (ALE) || Πελοπόννησος: η βούζα [Σκεπαστό] | η ζάμπα [Εξωχώρι, Κρέστενα, Λαγκάδια] | η ζούμπα [Αλποχώρι] | η μπράσκα [Δολιανά, Ελληνίτσα] | ο ξεροβάθρακας [Σκεπαστό]. || Ρούμελη: η μπράσκα [Κανάλια, Κουμαρίτσι, Ραψάνη, Τιθορέα] | η ζάμπα [Δραμεσιοί, Πάργα, Σταγιάδες] | το καρκαλίδι [Πάργα] | οι φουρνίες [Θαρούνια].

βραχαλίθρα / το ερπετό Salamandra salamandra || Ρούμελη: η βρουχαλίθρα [Κουμαρίτσι].

βρομούσα / έντομο της οικογένειας Pentatomidae || Πελοπόννησος: η βρομούσα [Βρέσθενα] | α βρομούσα [Πέρα Μέλανα].

γάιδαρος (Buck list) || Πελοπόννησος: ο γάιδαρος [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελάτη, Κανδήλα, Καστρί, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια]. || Ρούμελη: ο γάιδαρος [Θαρούνια, Πάργα, Πηγή, Τσαμαντάς] | ου γάιδαρους [Άγιος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γραμματικού, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μελισσουργοί, Φαρκαδόνα] | ι γάιδαρους [Αγιά, Μηλίνα] | ο μπαρδάκος [Μέγαρα].

γαϊδούρα / το θηλυκό του θηλαστικού Equus asinus || Πελοπόννησος: η γαϊδούρα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Κανδήλα, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τρόπαια]. || Ρούμελη: η γαϊδούρα [Αμφίκλεια, Δελβινάκι, Μελισσουργοί, Φαρκαδόνα] | η γαϊδάρα [Γέρμας, Θαρούνια, Λιλαία] | η γομάρα [Τσαμαντάς] | η γουμάρα [Γέρμας, Σιάτιστα, Χουλιαράδες].

γαϊδούρι / το θηλαστικό Equus asinus (Buck list) || Πελοπόννησος: το γαϊδούρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | το βασταγούρι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βαλύρα, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το βασταγό [Λεβίδι, Μάλη, Πιάνα, Ρούτσι, Σαρακίνι, Στεμνίτσα] | το γουμάρι [Άγιος Δημήτριος, Τσέρια] | ο όνε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο βασταγό [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το βασταγούζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το γαϊδούρι [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Μέγαρα, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | του γαϊδούρ [Αγία Ευθυμία, Αμφίκλεια, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δράκεια, Δραμεσιοί, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μεσούντα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Τιθορέα, Χρυσοβίτσα] | το γομάρι [Δελβινάκι, Δολό, Πάργα, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του γμαρ [Αγία Ευθυμία, Άγιος, Αμφίκλεια, Δαύλεια, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Πλατύστομο, Ραψάνη, Τιθορέα] | του γουμάρ [Αγία Παρασκευή, Γέρμας, Δράκεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Μασχολούρι, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες] | το ζωντόβολο [Πάργα] | του ζουντόβουλου [Σιάτιστα, Χρυσή] | το χαϊβάνι [Πάργα] | του χαϊβάν [Χρυσή].

γαϊδουροπόδαρο / το το μαλάκιο οστρακόδερμο Spondylus gaederopus || Ρούμελη: το γαϊδουροπόδαρο [Πάργα] | του γαϊδουροπόδ [Πρέβεζα] | το τσαρούχι [Πάργα].

γαϊδουρόπουλο / το μικρό του γαϊδάρου || Πελοπόννησος: το γαϊδουρόπουλο [Βρέσθενα, Λαγκάδια] | το γαϊδουροπούλι [Λαγκάδια, Ρούτσι] | το γαϊδουροπούλαρο [Λαγκάδια]. || Ρούμελη: το γαζέλι [Τσαμαντάς].

γαλέος / το ψάρι Galeorhinus galeus || Πελοπόννησος: ο γαλέος [Προάστιο]. || Ρούμελη: ου γαλέους [Πρέβεζα] | οι γαλιοί [Στυλίδα] | ου σκύλους [Πρέβεζα] | ου γάτους [Πρέβεζα] | ου δουντάς [Πρέβεζα].

γαλιά / πουλιά του γένους Meleagris || Πελοπόννησος: τα γαλιά [Άγιος Δημήτριος, Ρούτσι] | τα γαλόπουλα [Ρούτσι]. || Ρούμελη: η γάλισα [Μέγαρα] | το γαλί [Πάργα] | του γαλί [Γραμματικού].

γαλοπούλα / Meleagris || Ρούμελη: η γαλοπούλα [Μακρινή] | η γαλουπούλα [Δράκεια] | η μσίρκα [Σιάτιστα].

γαλόπουλο / Meleagris || Πελοπόννησος: το γαλόπουλο [Ρούτσι]. || Ρούμελη: το γαλιό [Σιάτιστα] | τα γαλιά [Δράκεια].

γάλος / το πουλί Meleagris || Πελοπόννησος: ο γάλος [Εξωχώρι, Λυγουριό, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | ο γάλο [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: η γαλουπούλα [Αγιά] | ου μσίρκους [Έλατος] | η μισίρα [Μασχολούρι] | η μισίρκα [Σταγιάδες].

γαρίδα / η Parapenaeus longirostris || Πελοπόννησος: η αγαρίδα [Προάστιο] | α γαρίδα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η γαρίδα [Μέγαρα, Πάργα, Πρέβεζα] | γάμπαρη (η μεγάλη) [Πάργα] | η γάμπαρ [Πρέβεζα].

γάτα / το θηλαστικό Felis silvestris catus (ALE, Buck list) || Πελοπόννησος: η γάτα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά] | η κατσούλα [Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Προάστιο, Ροεινό, Στεμνίτσα] | α κατσούα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η γάτα [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Άγιος, Άγιος Λουκάς, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δελβινάκι, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Έλατος, Θαρούνια, Κανάλια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πάργα, Πηγή, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Τσουκαλάδες, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσή, Χρυσοβίτσα, Ωραιόκαστρο] | η κάτσα [Μέγαρα] | η κατσούλα [Μέγαρα] | η μάτσια [Δολό] | η μάτσου [Σιάτιστα].

γατί / το μικρό της γάτας (ALE) || Πελοπόννησος: το γατί [Αμπελιώνα, Δροσοπηγή, Κρέστενα, Νεοχώρι, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το γατάκι [Άγιος Δημήτριος] | το γατσούλι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι] | το κατσόπουλο [Λαγκάδια] | το κατσούλι [Εξωχώρι, Κανδήλα, Κρέστενα, Λαγκάδια, Μάλη, Παραδείσια, Ρούτσι, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το κατσουλάτσι [Πέρα Μέλανα] | το κατσόπουλε [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: του γατί [Κουμαρίτσι, Μηλίνα] | του γατάκ [Κανάλια, Πλατύστομο] | του γατούλ [Σταγιάδες] | του γατσούδ [Κανάλια] | του γατόπλου [Σταγιάδες] | το κατσί [Μέγαρα] | το κατσόπουλο [Μέγαρα] | το κατσουλάτσι [Μέγαρα] | του γκαλτσί [Σιάτιστα].

γάτος / το αρσενικό του θηλαστικό Felis silvestris catus (ALE) || Πελοπόννησος: ο γάτος [Αγία Άννα, Λυγουριό]. || Ρούμελη: ου γάτους [Αγία Παρασκευή, Γέρμας, Λιλαία, Μασχολούρι, Σιάτιστα] | ι γάτους [Μηλίνα] | ο κάτσιαρος [Μέγαρα].

γαύρος / το ψάρι Engraulis encrasicholus || Πελοπόννησος: ο γαύρος [Προάστιο]. || Ρούμελη: ο γαύρος [Πάργα] | ου γαύρους [Πρέβεζα].

γεράκι / πουλιά της οικογένειας Falconidae και της οικογένειας Accipitridae || Πελοπόννησος: το γεράκι [Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα]. || Ρούμελη: το γεράκι [Θαρούνια, Πηγή, Τσαμαντάς] | το γεράτσι [Μέγαρα] | του γιράκ [Γουριά, Δραμεσιοί, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Ραψάνη, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα].

γερανός / το πουλί Grus grus || Πελοπόννησος: η κορέλα [Βρέσθενα] | α γερανία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: ου γκιρανός [Μασχολούρι].

γιδοβύζι / το πουλί Caprimulgus europaeus || Πελοπόννησος: η γιδοβύζα [Δολιανά].

γκιόνης / το πουλί Otus scops || Πελοπόννησος: ο γκιόνης [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα]. || Ρούμελη: ο γκιόνης [Μέγαρα] | ου γκιονς [Δραμεσιοί, Κουμαρίτσι, Μελισσουργοί, Ραψάνη, Στροφυλιά, Τιθορέα].

γκούμενος / το έντομο Xylocopa violacea || Ρούμελη: ο γκούμενος [Ωραιόκαστρο].

γλανίδι / το ψάρι του γλυκού νερού Silurus aristotelis || Ρούμελη: του γλανίδ [Γουριά].

γλάρος / πουλιά της οικογένειας Laridae || Πελοπόννησος: ο γλάρος [Άγιος Δημήτριος, Προάστιο] | ο γλάρο [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: ο γλάρος [Πάργα] | ου γλάρους [Άγιος, Πρέβεζα].

γλώσσα / ψάρι της οικογένειας Soleidae) || Πελοπόννησος: η γλώσσα [Προάστιο]. || Ρούμελη: η γλώσσα [Πάργα, Πρέβεζα, Στυλίδα] | το παταράκι [Πάργα] | του παταρέλ [Πρέβεζα] | η χωματίδα [Πάργα] | η χουματίδα [Πρέβεζα].

γομαρότσιονος / το πουλί Passer montanus || Ρούμελη: τα γουμαρουτσιουνίδια [Δραμεσιοί].

γόπα / το ψάρι Boops boops || Πελοπόννησος: η γόπα [Προάστιο] | α γόπα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η γόπα [Πάργα, Πρέβεζα, Στυλίδα] | η γούπα [Μέγαρα] | η βόπα [Πάργα].

γούβης / πουλί || Πελοπόννησος: ο γούβης [Άγιος Δημήτριος].

γουλιανός / το ψάρι του γλυκού νερού Silurus glanis || Ρούμελη: ου γουλιανός [Φαρκαδόνα] | ου γκλιανός [Σιάτιστα].

γουρλομάτης / το ψάρι Dentex maroccanus || Ρούμελη: ου γουρλουμάτς [Πρέβεζα] | ου κιφαλάς [Πρέβεζα].

γουρούνα / το θηλυκό του θηλαστικού Sus scrofa domesticus (ALE, Buck list) || Πελοπόννησος: η γουρούνα [Αγρίδι, Αλποχώρι, Δολιανά, Δροσοπηγή, Μαγούλα, Μάλη, Παραδείσια, Πιάνα, Σκεπαστό, Τρόπαια] | α χιουρέα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α γκούζα [Πέρα Μέλανα] | α σκούρφα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η γουρούνα [Μέγαρα] | η γρούνα [Κανάλια, Μακρολίβαδο, Μέγαρα, Ραψάνη, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | η σκρόφα [Γέρμας, Έλατος, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Χρυσή] | η ντόσα [Πάργα] | η μπίσκα [Έλατος].

γουρούνι / το θηλαστικό Sus scrofa domesticus (ALE, Buck list) || Πελοπόννησος: το γουρούνι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Καλούσι, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | το γρούνι [Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Προάστιο, Τσέρια] | ο χιούρε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο κόσκο [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: το γουρούνι [Δελβινάκι, Μέγαρα, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | το γρούνι [Άγιος Λουκάς, Θαρούνια] | του γρουν [Αγιά, Άγιος Λουκάς, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δομνίστα, Δράκεια, Κανάλια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Φαρκαδόνα, Χρυσοβίτσα] | του γουρούν [Αγία Παρασκευή, Άγιος, Γέρμας, Δραμεσιοί, Έλατος, Λιλαία, Σιάτιστα] | ο γκούτσης [Μέγαρα] | το ντομούζι [Πάργα].

γουρουνοπούλα || Πελοπόννησος: η γουρνοπούλα [Βαλύρα]. || Ρούμελη: η γκουτζούνα [Χρυσή].

γουρουνόπουλο / το μικρό του γουρουνιού (ALE, Buck list) || Πελοπόννησος: το γουρουνόπουλο [Δολιανά, Ελληνίτσα, Μαγούλα] | το γουρουνόπλο [Δροσοπηγή, Παραδείσια] | το γουρουνάκι [Βαλύρα] | το χιουρί [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το χιουζί το [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το χιουρούλι [Πέρα Μέλανα] | το γκούζι [Πέρα Μέλανα] | το κοσκούνι [Πέρα Μέλανα] | το μπουζάτσι [Πέρα Μέλανα] | το σκουρφόπουλε [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: το γουρουνάκι [Τσαμαντάς] | το γουρουνάτσι [Μέγαρα] | του γουρνόπλου [Αγία Ευθυμία, Χρυσοβίτσα] | του γρουνουκλέτς [Κανάλια] | του μπζουν [Γέρμας] | του γκουτσιούμ [Σιάτιστα] | του γκουτσούν [Έλατος] | του γκουτζούν [Σταγιάδες, Χρυσή] | του γκουντζούν [Χρυσή] | του κτσουν [Έλατος] | του κτσουνούλ [Έλατος].

γριβάδι / το ψάρι του γλυκού νερού Cyprinus carpio || Ρούμελη: τα κυπρίνια [Γουριά, Δραμεσιοί] | του τσιουκάν [Σιάτιστα].

γύλος / το ψάρι Coris julis || Πελοπόννησος: ο γύλος [Προάστιο] | ο ζύλε [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: ου γύλους [Πρέβεζα] | του γουλάδ [Πρέβεζα] | το γελάρι [Πάργα].

γυμνοσάλιαγκας / μαλάκια του γένους Limax || Ρούμελη: σαλιαρέ [Ραψάνη].

δαχτυλιάρικα / ποταμίσια ψάρια || Ρούμελη: τα δαχτυλιάρικα [Ωραιόκαστρο].

δελφίνι || Ρούμελη: του διλφίν [Πρέβεζα].

δεντρογαλιά / το φίδι Hierophis gemonensis || Πελοπόννησος: η δεντρογαλιά [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Κρέστενα, Πιάνα, Ροεινό, Σκεπαστό] | η δεντρογαλέα [Εξωχώρι] | α δεντρογαλία [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α ντρογαλία [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: η δεντρογαλιά [Θαρούνια, Πάργα, Ωραιόκαστρο] | η διντρουγαλιά [Γουριά, Γραμματικού, Δραμεσιοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Πρέβεζα, Ραψάνη, Τιθορέα] | η διντρουχαλιά [Κουμαρίτσι, Λιλαία] | ι διντρίτς [Μηλίνα] | η αντρουκαλιά [Σταγιάδες].

δράκαινα / ψάρια του γένους Trachinus || Ρούμελη: η δράκινα [Πρέβεζα].

δρομίτσα / το ψάρι του γλυκού νερούι Rutilus ylikiensis || Ρούμελη: η δρουμίτσα [Γουριά].

ελάφι / το θηλαστικό Cervus elaphus (Buck list) || Πελοπόννησος: το ελάφι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Δολιανά, Κανδήλα] | το λάφι [Αλποχώρι] | α έαφο [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: του αλάφ [Γέρμας, Έλατος, Κανάλια, Στροφυλιά] | του ιλάφ [Λιλαία] | του λαφ [Ραψάνη].

ελαφίνα || Πελοπόννησος: η ελαφίνα [Αλποχώρι].

ζαμπαρούλες / ψάρια ποταμίσια || Πελοπόννησος: οι ζαμπαρούλες [Άγιος Δημήτριος].

ζαργάνα / το ψάρι Belone belone || Πελοπόννησος: η ζαργάνα [Προάστιο]. || Ρούμελη: η ζαργάνα [Πάργα, Πρέβεζα] | η βελόνα [Πάργα].

ζαρκάδι / το θηλαστικό Capreolus capreolu || Ρούμελη: το ζαρκάδι [Δελβινάκι, Τσαμαντάς] | το ζορκάδι [Ωραιόκαστρο] | του ζαρκάδ [Έλατος, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Σιάτιστα].

ζαρόπαπια / το πουλί Anas crecca || Ρούμελη: η ζαρουπάπια [Κουμαρίτσι].

ζουζούνι / για μικρά έντομα || Πελοπόννησος: το ζουζούνι [Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λυγουριό, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το ζούδι [Αλποχώρι, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Κρέστενα, Ρούτσι, Σκεπαστό, Πέρα Μέλανα] | το ζουζούγκι [Αλποχώρι] | το ζούιδι [Πέρα Μέλανα] | το ζουζούλι [Πέρα Μέλανα] | α ζουζούα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το ζούζουνο [Τσαμαντάς] | του ζουζούν [Μηλίνα, Σιάτιστα] | του ζούζουλου [Έλατος, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Τιθορέα] | του ζούμπιρου [Αγία Ευθυμία, Γραμματικού, Μηλίνα] | το ζούδι [Πάργα] | του ζουδ [Κανάλια] | του μπουρμπούν [Κανάλια] | του μπουρμπλάκ [Μακρινή].

ζούμπερα / ζώα || Ρούμελη: τα ζούμπιρα [Μηλίνα].

θράψαλο / το θαλάσσιο κεφαλόποδο μαλάκιο Todarodes sagittatus || Ρούμελη: του θράψαλου [Πρέβεζα] | του καταμάχ (το μεγάλο) [Πρέβεζα].

καβούρι || Πελοπόννησος: το καβούρι [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Καστρί, Κρέστενα, Μαγούλα, Πιάνα, Προάστιο, Σκεπαστό, Τρόπαια, Τυρός] | ο κάβουρας [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Ελάτη, Κρέστενα, Λυγουριό, Πιάνα, Ρούτσι, Σπαρτιά, Φενεός] | ο κάβουρης [Προάστιο] | ο κάβουρα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το καβούζι [Τυρός]. || Ρούμελη: το καβούρι [Πάργα] | του καβούρ [Κανάλια, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Πρέβεζα] | ο κάβουρας [Πάργα] | ου κάβουρας [Λιλαία, Πρέβεζα, Τιθορέα] | ου κάβρας [Άγιος, Άγιος Νικόλαος] | ι κάβρας [Αγιά] | καβριέ (καβούρια) [Ραψάνη].

καλαμάρι / το θαλάσσιο κεφαλόποδο μαλάκιο Loligo vulgari || Πελοπόννησος: το καλαμάρι [Προάστιο, Πέρα Μέλανα] | το καλαμάζι [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: το καλαμάρι [Πάργα] | του καλαμάρ [Πρέβεζα, Στυλίδα].

καλημάνα / το πουλί Vanellus vanellus || Πελοπόννησος: το καλημάνι [Σκεπαστό]. || Ρούμελη: η γκαλιαμάνα [Μασχολούρι, Φαρκαδόνα].

καλιακούδα / το πουλί Corvus monedula || Πελοπόννησος: η καλιακούδα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Κέρτεζη] | α καλιακούδα [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: η καλιακούδα [Αγιά, Αμφίκλεια, Σταγιάδες] | του καλιακούδ [Άγιος Νικόλαος, Μασχολούρι, Ραψάνη, Τιθορέα] | η κάλια [Σιάτιστα] | η κάργα [Τιθορέα] | η κάρνια [Θαρούνια] | η γκαΐλα [Χουλιαράδες] | η καραμούζα [Σιάτιστα].

καλκάνι / το ψάρι Psetta maxima || Ρούμελη: του καλκάν [Στυλίδα].

καλόγνωμη / το μαλάκιο οστρακόδερμο Arca noae || Ρούμελη: η καλόγνουμ [Πρέβεζα] | η σπιτουνίκ [Πρέβεζα].

καλόγρια / το πουλί Parus ater || Ρούμελη: η καλουγριά [Κουμαρίτσι].

καλογριά / το ψάρι Chromis chromis || Πελοπόννησος: οι καλογριγές [Προάστιο]. || Ρούμελη: η καλογρίτσα [Πάργα] | η καλουγρίτσα [Πρέβεζα].

κάμπια (ALE) || Πελοπόννησος: η κάμπια [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά, Ρούτσι, Σκεπαστό] | η κάμπα [Αμπελιώνα, Κανδήλα, Λαγκάδια] | α κάμπια [Πέρα Μέλανα] | α κάμπα [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: η κάμπια [Βράχα, Μακρινή, Σιάτιστα, Τιθορέα] | η γκασιανίτσα [Σιάτιστα] | η γκουσανίτσα [Έλατος] | η μπλούντα [Σταγιάδες].

καπόνι / το ψάρι Chelidonichthys obscurus ή Aspitrigla obscura || Ρούμελη: του καπόν [Πρέβεζα].

καποσάντα / το μαλάκιο οστρακόδερμο flexopecten glaber || Ρούμελη: η καπουσάντα [Πρέβεζα].

καπρινιόζος / το ψάρι Aspitrigla cuculus || Ρούμελη: ο καπρινιόζος [Πάργα] | ου καπρινιόζους [Πρέβεζα].

καραβίδα / το μαλακόστρακο Nephrops norvegicus || Ρούμελη: η καραβίδα [Πρέβεζα].

καρακάξα / το πουλί Pica pica || Πελοπόννησος: η καρακάξα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Λαγκάδια, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Σκεπαστό] | α καρακάξα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η καρακάξα [Αμφίκλεια, Γουριά, Μεσούντα, Πλατύστομο, Σιάτιστα, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χρυσοβίτσα] | η καρακξάνα [Κουμαρίτσι] | χαρακάξα [Δραμεσιοί].

κάργια / το πουλί Corvus monedula || Πελοπόννησος: η κάργια [Δολιανά]. || Ρούμελη: η κάργα [Μακρινή].

καρδερίνα / το πουλί Carduelis carduelis (ALE) || Πελοπόννησος: η καρδερίνα [Δροσοπηγή] | το καρδερίνι [Αγία Άννα] | το γαρδέλι [Άγιος Δημήτριος] | η γαρδερίνα [Δολιανά] | η νίριζα [Δολιανά] | το τουρκάτσι [Πέρα Μέλανα] | το χρυσοπούλι [Πραστός]. || Ρούμελη: η καρδιρίνα [Τιθορέα, Φαρκαδόνα] | η κυριαρίνα [Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μηλίνα] | η τουρκουπούλα [Κουμαρίτσι, Τιθορέα] | το γαρδέλι [Πάργα] | του γαρδέλ [Γραμματικού] | στραγαλιανός [Ραψάνη].

κατσαρίδα / Blattodea || Πελοπόννησος: η κατσαρίδα [Βρέσθενα, Ρούτσι]. || Ρούμελη: η μουρμουρέσα [Μέγαρα] | η μπουμπλιάτσκα [Σιάτιστα] | ο καλιγάς [Πάργα].

κατσουλιέρα / το πουλί Galerida cristata || Πελοπόννησος: η κατσουλιέρα [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα].

κατσουρέλα / πουλί || Πελοπόννησος: η κατσουρέλα [Βρέσθενα].

κέπα / το ψάρι Alosa fallax nilotica || Ρούμελη: η κέπα [Πάργα, Πρέβεζα].

κεφαλάδες / πουλιά του γένους Lanius || Πελοπόννησος: οι κεφαλάδες [Καστρί, Στεμνίτσα].

κεφαλικά / ψάρια ποταμίσια || Πελοπόννησος: τα κεφαλικά [Άγιος Δημήτριος].

κέφαλος / το ψάρι Mugil cephalus || Ρούμελη: ο κέφαλος [Πάργα] | ου κέφαλους [Πρέβεζα] | το κεφάλι [Πάργα] | το κεφαλόπουλο (το μικρό) [Πάργα] | του κεφαλόπλου [Στυλίδα] | η μπάφα (το θηλυκό) [Πάργα, Πρέβεζα, Στυλίδα] | το μπαφόψαρο [Πάργα] | το στράδι (το αρσενικό) [Πάργα] | του στραδ [Πρέβεζα] | του κουκλάν [Πρέβεζα].

κιρκινέζι / το πουλί Falco naumanni || Πελοπόννησος: το κρικρινέζι [Άγιος Δημήτριος]. || Ρούμελη: το σαΐνι [Πάργα] | του σαίν [Χρυσή] | ο αερογάμης [Πάργα].

κίσσα / το πουλί Garrulus glandarius || Πελοπόννησος: η κίσσα [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Στεμνίτσα] | ο τσισέ [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: η κίσσα [Δραμεσιοί, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Τιθορέα] | η γκίσα [Γέρμας, Έλατος].

κιτρινολαίμης / πουλί || Πελοπόννησος: ο κιτρινολαίμης [Βρέσθενα].

κλωνίτσες / ψάρια ποταμίσια || Πελοπόννησος: οι κλωνίτσες [Άγιος Δημήτριος].

κλωσόπουλα || Πελοπόννησος: τα κλωσόπουλα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Κρέστενα, Προάστιο] | τα κλωσοπούλια [Αλποχώρι, Κέρτεη, Κρέστενα] | τα πουλιά [Σκεπαστό] | τα κλωσόπουα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: τα κλωσόπουλα [Πηγή] | τα κλουσόπλα [Τιθορέα] | τα πουλιά [Θαρούνια] | τα πλάκια [Τσουκαλάδες] | τα πλια [Αγία Παρασκευή, Άγιος Νικόλαος, Έλατος, Λιλαία, Στροφυλιά].

κοκάλι / το ψάρι Trachurus mediterraneus || Πελοπόννησος: το κοκάλι [Προάστιο] . || Ρούμελη: του κουκάλ [Πρέβεζα].

κοκκινολαίμης / το πουλί Erithacus rubecula || Πελοπόννησος: τα κοκκινολαίμια [Δροσοπηγή] | τα τσιπρακάκια [Δροσοπηγή] | ο τσίπιρας [Σκεπαστό]. || Ρούμελη: ο κοκκινολαίμης [Πάργα] | ο κοτσινογουλάτσης [Μέγαρα] | τα κουλουγιάνια [Χουλιαράδες] | το γκουσκούκι [Πάργα] | ο κακοκαίρης [Πάργα] | οι κουκκινουγούιδις [Ραψάνη] | ο κομπογιάννης [Θαρούνια] | ου κουμπουγιάνς [Κουμαρίτσι] | του κουμπουγιάνακ [Μακρινή].

κόκορας / το αρσενικό του πουλιού Gallus gallus domesticus (ALE, Buck list) || Πελοπόννησος: ο κόκορας [Αγία Άννα, Αλποχώρι, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Νεοχώρι, Πάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός] | ο κόκορης [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Σκεπαστό] | το κοκόρι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Ελληνίτσα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Νεοχώρι, Πιάνα, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | ο πετεινός [Καστρί, Λεβίδι] | ο κούρος [Προάστιο, Τσέρια] | ο βούλε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: ο κόκορας [Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | ο κόκορης [Μέγαρα] | ο κόκορος [Άγιος Λουκάς] | ου κόκουρας [Άγιος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | ι κόκουρας [Αγιά, Δράκεια, Κανάλια] | το κοκόρι [Πηγή, Τσαμαντάς] | του κουκόρ [Άγιος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δραμεσιοί, Καρίτσα, Λιλαία, Μακρινή, Μελισσουργοί, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πρέβεζα, Τιθορέα, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | ου κόκουτας [Γέρμας, Έλατος, Λιλαία, Πλατύστομο, Σταγιάδες, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες] | ι κόκουτας [Κανάλια] | κόκουτας [Ραψάνη] | ου κόκουτους [Αγία Ευθυμία, Άγιος Νικόλαος, Γουριά, Γραμματικού, Μελισσουργοί, Πρέβεζα, Χρυσοβίτσα] | το κουκότ [Πλατύστομο] | του κουκότ [Άγιος Νικόλαος, Γουριά] | ου κουκουτσέλους [Φαρκαδόνα] | ο πετεινός [Δελβινάκι, Θαρούνια, Πηγή] | ου πέτνους [Χρυσή] | ο πέτος [Δολό, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | ου πέτους [Δραμεσιοί, Χουλιαράδες] | ου πέτουνους [Γέρμας] | ου πέτσνους [Σιάτιστα] | ο πέτσικος [Δελβινάκι, Δολό] | ου πιτνός [Άγιος, Στροφυλιά] | ι πιτνός [Μηλίνα] | το πετσινάρι [Δελβινάκι] | του πιτίν [Δραμεσιοί] | ο αλέχτορας [Μέγαρα] | ο αλόχτερας [Μέγαρα] | τα ρίθια [Τσαμαντάς] | τα αρνίθια [Αγία Παρασκευή] | τα ουρνίθια [Αγιά].

κοκορόπουλο || Πελοπόννησος: το κοκορόπουλο [Βρέσθενα, Κανδήλα, Κρέστενα, Ρούτσι] | το κοκορόπλο [Σπαρτιά] | το βουλί [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: του κουκουτσέλ [Έλατος].

κοκωβιός / το ψάρι Gobius || Πελοπόννησος: ο κοκωβιός [Προάστιο] | ο γκουβίο [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: ο γουβιάς [Πάργα] | ο γουβιός [Πάργα, Πρέβεζα, Στυλίδα] | ου πιτρουγουβιός [Στυλίδα].

κολιός / το ψάρι Scomber colias || Ρούμελη: ο κολιός [Άγιος Λουκάς] | ου κουλιός [Πρέβεζα] | ι κουλιός [Μηλίνα].

κονίδα / αβγό ψείρας || Ρούμελη: η κονίδα [Πάργα, Τσαμαντάς] | η κόνδα [Πάργα] | η κόντα [Έλατος, Πάργα, Σιάτιστα, Σταγιάδες].

κοπάνι / τοι ψάρι Auxis thazard || Ρούμελη: του κουπάν [Μηλίνα, Πρέβεζα].

κοράκι / το πουλί Corvus corax || Πελοπόννησος: το κοράκι [Αγία Άννα, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Μάλη, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | ο κόρακας [Βρέσθενα, Δολιανά, Λεβίδι, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι] | ο κόρακα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το κοράκι [Πηγή, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του κουράκ [Άγιος, Βράχα, Δραμεσιοί, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Σιάτιστα, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα, Ωραιόκαστρο] | το κοράτσι [Θαρούνια] | ο κόρακας [Δελβινάκι, Θαρούνια, Πηγή] | ου κόρακας [Αμφίκλεια, Γέρμας, Γραμματικού, Τιθορέα, Χουλιαράδες] | ι κόρακας [Αγιά, Δράκεια, Μηλίνα] | ο κορατζής [Μέγαρα].

κορίλα / το πουλί Rallus aquaticus || Πελοπόννησος: η κορίλα [Κρέστενα].

κοριός / Cimex (ALE) || Πελοπόννησος: ο κοριός [Βρέσθενα, Σκεπαστό] | ο κορέο [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο κοζίο [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: ου κουριός [Κουμαρίτσι] | η κόρτσα [Γέρμας] | η σκόρτσα [Κανάλια] | η κόρζα [Πάργα] | η ξλόψειρα [Σιάτιστα] | του ταρταμπίκ [Χρυσή].

κορυδαλλός / πουλιά της οικογένειας Alaudidae (ALE) || Πελοπόννησος: ο κορυδαλλός [Καστρί] | ο κατσιλιέρης [Λαγκάδια] | ο κατσουλιέρης [Ροεινό] | ο κατσουλιέρη [Πέρα Μέλανα] | ο κατσουλιέζη [Πέρα Μέλανα] | η κατσουλιέρα [Λαγκάδια] | το ρουλί [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: ο κατσουλέρης [Μέγαρα] | ου κατσουλιέρους [Τιθορέα] | του κατσούλ [Αμφίκλεια] | η κουκουλιάστρα [Κανάλια] | ου τσουτσουλιάνους [Σιάτιστα] | ου τσουτσούλιανους [Έλατος] | ου τσουτσούλαντρους [Σταγιάδες].

κότα / το θηλυκό του πουλιού Gallus gallus domesticus (ALE, Buck list) || Πελοπόννησος: η κότα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | α κότα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η κότα [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Λουκάς, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δελβινάκι, Δράκεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Θαρούνια, Κανάλια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μέγαρα, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πάργα, Πηγή, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Τσουκαλάδες, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσή, Χρυσοβίτσα, Ωραιόκαστρο] | η όρνιθα [Δελβινάκι] | η αρνίθα [Αγία Παρασκευή, Σιάτιστα].

κοτερά / τα πουλερικά || Πελοπόννησος: τα κοτερά [Αγία Άννα, Αλποχώρι, Θαλάμες, Καστρί, Λαγκάδια, Σκεπαστό] | τα κοτερικά [Αγία Άννα, Λαγκάδια, Πιάνα].

κοτόπουλο (ALE, Buck list) || Πελοπόννησος: το κοτόπουλο [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Νεοχώρι, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι] | το κοτόπλο [Αμπελιώνα, Παραδείσια] | το κοτάρι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το κοτάζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το κοτόπουλο [Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | του κουτόπουλου [Στροφυλιά] | του κουτόπλου [Γραμματικού, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Πλατύστομο, Σταγιάδες, Χουλιαράδες] | του κουτουπούλ [Δραμεσιοί] | το ρίθι [Ωραιόκαστρο] | του πιτνάρ (αρσενικό) [Έλατος, Χρυσή].

κοτόψειρες || Πελοπόννησος: οι κοτόψειρες [Κρέστενα] | α κοτόψειρα [Πέρα Μέλανα].

κοτσύφι / το πουλί Turdus merula || Πελοπόννησος: το κοτσύφι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριο, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Λυγουριό, Προάστιο, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το κοσύβι [Αμπελιώνα, Βρέσθενα] | το κοσύφι [Βρέσθενα] | ο κόσυβας [Δολιανά, Λαγκάδια] | ο κοτσοφό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το κοτσύφι [Θαρούνια, Πηγή, Τσαμαντάς] | του κουσύφ [Μακρινή, Τιθορέα, Χουλιαράδες] | ου κότσφας [Στυλίδα, Τιθορέα] | του κουτσύφ [Άγιος, Βράχα, Γραμματικού, Δραμεσιοί, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μασχολούρι] | ου γκότσφας [Γέρμας] | ου κόσβας [Έλατος, Σταγιάδες] | κουσιαβέ [Ραψάνη].

κούβακας / το ψάρι Squatina squatina || Ρούμελη: ι κούβιακας [Μηλίνα] | η λύρα [Πρέβεζα].

κούκος / το πουλί Cuculus canorus (ALE) || Πελοπόννησος: ο κούκος [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κρέστενα, Λεβίδι, Ρούτσι, Σκεπαστό] | ο κούκο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: ο κούκος [Πηγή, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | ου κούκους [Γέρμας, Δαύλεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Τιθορέα, Χουλιαράδες].

κούκος / το ψάρι Aspitrigla cuculus || Ρούμελη: ου κούκους [Πρέβεζα].

κουκουβάγια / το πουλί Athene noctua || Πελοπόννησος: η κουκουβάγια [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | η χουχουβάγια [Καστρί] | η χουχουλούζα [Μαγούλα, Μυγδαλιά] | η κουκουμάγια [Ροεινό] | η χουχουμάγια [Ρούτσι] | α κουκουβάγια [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η κουκουβάγια [Αγία Ευθυμία, Άγιος Λουκάς, Άγιος Νικόλαος, Γουριά, Γραμματικού, Δελβινάκι, Δολό, Δομνίστα, Θαρούνια, Μέγαρα, Μεσούντα, Πηγή, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Τσαμαντάς, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα, Ωραιόκαστρο] | η κουκβάγια [Μακρινή, Τιθορέα] | η κουκουγιάβα [Κανάλια, Μασχολούρι] | η κουκουβάια [Αγιά, Άγιος, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μελισσουργοί, Μικρό Βουνό, Ραψάνη, Τσουκαλάδες] | η χουχουβάλα [Σιάτιστα] | η χουχουβάια [Μηλίνα] | η χουχουγιάβα [Σταγιάδες] | η χουχλουβάια [Δραμεσιοί].

κουνάβι / το θηλαστικό Martes foina || Πελοπόννησος: το κουνάβι [Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το κουνάδι [Μυγδαλιά, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το κουνάιδι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το κουνάβι [Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του κναβ [Αμφίκλεια, Γέρμας, Δομνίστα, Έλατος, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μεσούντα, Μηλίνα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Τιθορέα, Χουλιαράδες] | του γκριτζέλ [Δραμεσιοί].

κουνέλι / θηλαστικά της οικογένειας Leporidae || Πελοπόννησος: το κουνέλι [Αγία Άννα, Αγία Άννα, Αλποχώρι, Βεργαδαίικα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Λυγουριό, Μαγούλα, Προάστιο, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το γουνέλι [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: το κουνέλι [Δελβινάκι, Θαρούνια, Μέγαρα] | του κνελ [Αμφίκλεια, Κανάλια, Ραψάνη, Τιθορέα].

κουνούπι / έντομα της οικογένειας Culicidae || Πελοπόννησος: το κουνούπι [Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Κρέστενα, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το κουνούκι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το κουνούπι [Μέγαρα, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του κνουπ [Γέρμας, Γουριά, Έλατος, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μεσούντα, Ραψάνη, Σταγιάδες].

κουρούνα / το πουλί Corvus cornix || Πελοπόννησος: η κουρούνα [Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κάτω Λουσοί, Μαγούλα, Μαγούλα, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | το κορατζίνι [Άγιος Δημήτριος]. || Ρούμελη: η κουρούνα [Άγιος, Γέρμας, Δραμεσιοί, Μέγαρα, Πηγή, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Τιθορέα, Ωραιόκαστρο] | η κρούνα [Μεσούντα, Χουλιαράδες] | η γκουρατζίνα [Χουλιαράδες].

κουτάβι / νεογνό σκύλου (Buck list) || Πελοπόννησος: το κουτάβι [Άγιος Δημήτριος, Κανδήλα, Κρέστενα, Σαρακίνι, Σκεπαστό] | το κουτάφι [Εξωχώρι]. || Ρούμελη: το κουτάβι [Δελβινάκι] | του κταβ [Κανάλια, Λιλαία, Πλατύστομο, Σιάτιστα] | η κουτάβα [Χρυσή].

κουτσομούρα / το ψάρι Mullus barbatus || Ρούμελη: η κουτσουμούρα [Πρέβεζα].

κουφοχιά / το φίδι Vipera ursinii graeca || Ρούμελη: η κουφοχιά [Ωραιόκαστρο] | η κουφουχιά [Δραμεσιοί].

κρεατόμυγα / το έντομα Sarcophaga carnaria || Πελοπόννησος: η κρεατόμυγα [Βρέσθενα].

κυδώνι / το μαλάκιο οστρακόδερμο Cardium edule || Ρούμελη: το κυδώνι [Πρέβεζα] | του κυδών [Πρέβεζα].

κυνηγός / ψάρι Coryphaena hippurus || Πελοπόννησος: ο κυνηγός [Προάστιο].

κωλοφωτιά / Lampyris - πυγολαμπίδα (ALE) || Πελοπόννησος: η κωλοφωτιά [Στεμνίτσα] | α κάμπα [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: η κωλοφωτιά [Τσαμαντάς] | η κουλουφουτιά [Γραμματικού, Έλατος, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Μηλίνα, Σταγιάδες] | η κωλοφωτία [Μέγαρα] | η φιξόκουλ [Σιάτιστα].

λαβράκι / το ψάρι Dicentrarchus labrax || Ρούμελη: το λαβράκι [Πάργα, Πρέβεζα, Στυλίδα].

λαβράκι / το ψάρι του γλυκού νερού Micropterus salmoides || Ρούμελη: του λαβράκ [Γουριά].

λαγός / το θηλαστικό Lepus europaeus || Πελοπόννησος: ο λαγός [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μάλη, Μυγδαλιά, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | ο αγό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: ο λαγός [Δελβινάκι, Θαρούνια, Μέγαρα, Πηγή, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | ου λαγός [Άγιος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Έλατος, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Τιθορέα, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσή] | ι λαγός [Αγιά, Κανάλια, Μηλίνα] | του λαγούδ [Γέρμας].

λακέρδα / το ψάρι Euthynnus pelamis || Ρούμελη: η λακέρδα [Πρέβεζα].

λάμπαινα / ψάρια του γένους Crenilabrus || Ρούμελη: η λάμπινα [Πρέβεζα] | η χειλού [Πρέβεζα] | η φακίνα [Πρέβεζα].

λαφιάτης / το φίδι Elaphe quatuorlineata || Ρούμελη: ου ραφίτς [Σταγιάδες].

λελέκι / πελαργός - Ciconia ciconia || Πελοπόννησος: ο λέλεκα [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: του λιλέκ [Κιλελέρ, Λιλαία, Σιάτιστα, Χουλιαράδες] | του λιλιέκ [Μασχολούρι] | ου λέλικας [Κιλελέρ, Έλατος] | ι λέλικας [Μικρό Βουνό] | ου λιέλικας [Μασχολούρι] | ο πελαργός [Τσαμαντάς] | ου πιλαργός [Λιλαία, Φαρκαδόνα] | ο καλαμουκανάς [Μέγαρα] | ο καλκανάς [Μέγαρα] | ο σαλπούνος [Μέγαρα].

λιάριζα / πουλιά του γένους Lanius || Πελοπόννησος: η λιάριζα [Δροσοπηγή]. || Ρούμελη: ου αϊτουμάχους [Κουμαρίτσι].

λίτσα / το ψάρι Lichia amia || Ρούμελη: η λίτσα [Μηλίνα, Στυλίδα] | η λέτσα [Πάργα] | η λιέτσα [Πρέβεζα].

λιτσομελάνουρο / το ψάρι Trachinotus ovatus || Ρούμελη: του λιετσουμιλάνουρου [Πρέβεζα].

λίχνος / το ψάρι Uranoscopus scaber || Ρούμελη: ου λίχνους [Στυλίδα].

λούτσος / το ψάρι Sphyraena sphyraena || Ρούμελη: ου λούτσους [Πρέβεζα].

λυθρίνι / το ψάρι Pagellus erythrinus || Πελοπόννησος: το λυθρίνι [Προάστιο]. || Ρούμελη: το λεθρίνι [Πάργα] | του λυθρίν [Στυλίδα] | του λθριν [Πρέβεζα].

λύκαινα || Ρούμελη: η λύκσα [Κουμαρίτσι].

λυκόπουλο || Ρούμελη: του λκόπλου [Κουμαρίτσι] | του λυκούλ [Σταγιάδες].

λύκος / το θηλαστικό Canis lupus (Buck list) || Πελοπόννησος: ο λύκος [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Κανδήλα, Καρυά, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | ο λιούκο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το ζουλάπι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το ζούμπερε [Πέρα Μέλανα, Πραστός] | ο χαλινέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός] | ο χαλινούμενε [Πέρα Μέλανα] | ο χαλίσιμο [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: ο λύκος [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Θαρούνια, Μέγαρα, Πάργα, Πηγή, Τσαμαντάς] | ου λύκους [Άγιος, Αγία Παρασκευή, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Έλατος, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μεσούντα, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσή] | ι λύκους [Αγιά, Δράκεια, Κανάλια, Μηλίνα, Μικρό Βουνό] | ο αγριότσουλος [Μέγαρα].

μαγιάτικο / το ψάρι Seriola dumerili || Πελοπόννησος: το μαγιάτικο [Προάστιο].

μαλλιοκάβουρας / Maja Squinado || Ρούμελη: ου μαλιουκάβουρας [Πρέβεζα].

μαμούνι || Πελοπόννησος: το μαμούνι [Στεμνίτσα] | το μαμούδι [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: το μαμούδι [Πάργα] | του μαμούδ [Μακρινή].

μαρίδα / το ψάρι Spicara smaris || Ρούμελη: η μαρίδα [Πάργα, Πρέβεζα, Στυλίδα] | η σμαρίδα [Μηλίνα] | του σμαρίδ [Μηλίνα].

μαρμάγκα / GALEodes graecus || Ρούμελη: η μαρμάγκα [Γουριά, Ωραιόκαστρο] | η μερμάγκα [Δολό, Πάργα] | η μελιμάγκα [Πάργα] | ο εφτάλουτρος [Θαρούνια].

μελανούρι / το ψάρι Oblada melanura || Ρούμελη: το μελανούρι [Πάργα] | του μιλανούρ [Στυλίδα].

μελισσουργός / το πουλί Merops apiaster και πουλιά του γένους Parus || Πελοπόννησος: μελισσουργός [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά] | o μελισσολόγος [Ρούτσι] | το μελισσούρι [Ρούτσι]. || Ρούμελη: ου μιλισουργός [Τιθορέα] | τα μιλισαργάκια [Κουμαρίτσι] | η βουργάρα [Κανάλια].

μελισσοφάγος / το πουλί Merops apiaster || Πελοπόννησος: ο μελισσοφάγος [Στεμνίτσα]. || Ρούμελη: ου μιλισουφάγους [Δραμεσιοί].

μένουλα / το ψάρι Maena Maena || Ρούμελη: η μένουλα [Πρέβεζα] | η μινίδα [Πρέβεζα] | η χαλκουμένιδα [Πρέβεζα].

μεταξοσκούληκας / μεταξοσκώληκας || Πελοπόννησος: ο μεταξοσκούληκας [Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός,

μολυντήρι / η σαύρα Hemidactylus turcicus || Πελοπόννησος: το μολυντήρι [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά,Σκεπαστό, Πέρα Μέλανα] | το μόλεμο [Πέρα Μέλανα] | το σιμαμίδι [Προάστιο] | το σιαμαμίδι [Λαγκάδια]| το κοληντήρι [Δολιανά] | το κολλητήρι [Μυγδαλιά]. || Ρούμελη: το μολυντήρι [Μέγαρα] | του μουλυντήρ [Τιθορέα] | του σαμαμίδ [Μηλίνα] | η φάξια [Ραψάνη].

μοσχιός / το χταπόδι Eledone moschata || Ρούμελη: ου μουσκιός [Πρέβεζα] | ου μουσιός [Στυλίδα] | του μουσκουχτάπουδου [Πρέβεζα] | η μελιδόνα [Πρέβεζα].

μουγγρί / το ψάρι Conger conger || Πελοπόννησος: το μουγγρί [Πέρα Μέλανα] | το μουγγζί [Πέρα Μέλανα] | τα μουγιριά [Προάστιο]. || Ρούμελη: του μουγγρί [Στυλίδα] | ο δρόγγος [Πάργα] | ου δρόγγους [Πρέβεζα].

μουδιάστρα / ψάρια του γένους Torpedo || Ρούμελη: η μουδιάστρα [Πρέβεζα].

μουλάρα || Πελοπόννησος: η μουλάρα [Δροσοπηγή] | η μούλα [Άγιος Δημήτριος, Καστρί]. || Ρούμελη: η μούλα [Γέρμας, Κανάλια, Μέγαρα, Σιάτιστα] | η ματσαγκόνα [Μέγαρα] | η μούσκια [Μέγαρα].

μουλάρι (Buck list) || Πελοπόννησος: το μουλάρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το μάρι [Πέρα Μέλανα] | το μάζι [Πέρα Μέλανα] | το μουάρι [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το μουάζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το μουλάρι [Δελβινάκι, Θαρούνια, Μέγαρα, Πάργα, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | το μπλάρι [Ωραιόκαστρο] | του μπλαρ [Αγία Παρασκευή, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γραμματικού, Δαύλεια, Δομνίστα, Δράκεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Φαρκαδόνα, Χρυσή] | του μλαρ [Βράχα, Δομνίστα, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σιάτιστα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα].

μουλαρόπουλο || Πελοπόννησος: το μουλαρόπουλο [Βρέσθενα, Λαγκάδια, Ρούτσι] | το μουλαράκι [Ρούτσι]. || Ρούμελη: του μπλαρόπουλου [Δαύλεια].

μουρμούρα / το ψάρι Lithognathus mormyrus || Ρούμελη: η μουρμούρα [Στυλίδα] | το μουρμούρι [Πάργα] | του μουρμούρ [Πρέβεζα].

μουσμούλι / το ψάρι Pagellus acarne || Ρούμελη: του μουσμούλ [Πρέβεζα].

μουστακάτο / το ψάρι του γλυκού νερού Barbus plebejus || Ρούμελη: του μουστακάτου [Γουριά] | η μπριάμα [Ραψάνη].

μούτρουβα / ψάρια του γένους Dasyatis || Ρούμελη: η μούτριβα [Πρέβεζα] | ου μούστουφας [Πρέβεζα].

μπάλιζα / το πουλί Fulica atra || Πελοπόννησος: η μπάλιζα [Δροσοπηγή, Κρέστενα].

μπαμπουγέρι / μαμούνι των οσπρίων || Πελοπόννησος: το μπαμπουγέρι [Κρέστενα, Λαγκάδια] | το μπαμπουέρι [Ρούτσι] | ο μπαμπούερας [Ρούτσι].

μπαρμπούνι / το ψάρι Mullus surmuletus || Πελοπόννησος: το μπαρμπούνι [Προάστιο]. || Ρούμελη: το μπαρμπούνι [Πάργα] | του μπαρμπούν [Μηλίνα, Πρέβεζα] | του μπαρμούν [Πρέβεζα].

μπεκάτσα / το πουλί Scolopax rusticola || Πελοπόννησος: η μπεκάτσα [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Δολιανά, Κανδήλα, Καστρί, Λυγουριό, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | α μπεκάτσα [Πέρα Μέλανα] | α ξόκοτα [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: η μπεκάτσα [Ωραιόκαστρο] | η μπικάτσα [Άγιος, Αμφίκλεια, Γουριά, Γραμματικού, Δραμεσιοί, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μηλίνα, Ραψάνη] | η ξυλόκοτα [Πάργα, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο].

μπεκατσίνι / το πουλί Gallinago gallinago || Ρούμελη: του μπικατσίν [Κουμαρίτσι].

μπουγάς / ταύρος (ALE, Buck list) || Πελοπόννησος: ο μπουγάς [Λαγκάδια]. || Ρούμελη: ου μπουγάς [Έλατος, Κιλελέρ, Σταγιάδες] | ου μπίκας [Έλατος].

μπούφος / το πουλί Bubo bubo || Πελοπόννησος: ο μπούφος [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Στεμνίτσα] | ο γούβης [Λαγκάδια, Ροεινό] | ο μπούφο [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: ο μπούφος [Πάργα, Τσαμαντάς] | ου μπούφους [Δραμεσιοί, Κουμαρίτσι, Σταγιάδες, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα].

μπράνα / το ψάρι του γλυκού νερού Barbus barbus macedonicus || Ρούμελη: η μπράνα [Σιάτιστα].

μύγα / το έντομα Musca domestica (Buck list) || Πελοπόννησος: η μύγα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Κέρτεζη, Λεβίδι, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | α μούζα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η μύγα [Αγία Ευθυμία, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γουριά, Δελβινάκι, Δολό, Δραμεσιοί, Θαρούνια, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μέγαρα, Μελισσουργοί, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πάργα, Πηγή, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα].

μύδι / το μαλάκιο οστρακόδερμο Mytilus || Πελοπόννησος: το μύδι [Προάστιο]. || Ρούμελη: το μύδι [Πάργα] | του μυδ [Μηλίνα, Πρέβεζα].

μυλοκόπι / το ψάρι Umbrina cirrosa || Ρούμελη: του μυλοκόπ [Πρέβεζα] | ου σολομός [Πάργα, Πρέβαζα].

μυλωνάδες / ποταμίσια ψάρια || Ρούμελη: οι μυλωνάδες [Ωραιόκαστρο].

μυξινάρι / το ψάρι Mugil auratus || Ρούμελη: του μουξνάρ [Πρέβεζα].

μυρμήγκι / έντομα της οικογένειας Formicidae (ALE) || Πελοπόννησος: το μυρμήγκι [Δροσοπηγή, Νεοχώρι] | το μερμήγκι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Δολιανά, Κρέστενα, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Πιάνα, Πιάνα, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το μελιγκόνι [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά, Παραδείσια, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το λιγκόνι [Πέρα Μέλανα, Προάστιο, Τυρός] | ο όζακα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α κσίπα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο ζάκο [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: το μυρμήγκι [Δελβινάκι, Πηγή] | το μερμήγκι [Τσαμαντάς] | του μυρμήγκ [Άγιος, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δραμεσιοί, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Ραψάνη, Σταγιάδες, Τιθορέα, Χουλιαράδες] | ου μέρμηγκας [Σταγιάδες] | οι μυρμήγκις [Χρυσή] | του μιλγκόν [Αγία Ευθυμία] | του μιλιγκόν [Δραμεσιοί, Κανάλια, Μηλίνα] | ο σκλίπονας [Μέγαρα] | το σκλιπόνι [Μέγαρα] | το λιμπούνι [Θαρούνια].

νερόκοτα / τα πουλιά τα πουλιά Gallinula chloropus, Rallus aquaticus, Fulica atra || Πελοπόννησος: η νερόκοτα [Σκεπαστό]. || Ρούμελη: η νιρόκουτα [Κουμαρίτσι, Λιλαία].

νερόφιδο / Natrix natrix || Πελοπόννησος: το νερόφιδο [Άγιος Δημήτριος]. || Ρούμελη: η νιρουφίδα [Έλατος] | η νιρόφδα [Γραμματικού].

νεροχελώνα || Πελοπόννησος: η νεροχελώνα [Άγιος Δημήτριος]. || Ρούμελη: η νιρουχιλώνα [Κουμαρίτσι].

ντρένια / το πουλί Anas platyrhynchos || Πελοπόννησος: η ντρένια [Δροσοπηγή].

νυφίτσα / το θηλαστικό Mustela nivalis (ALE) || Πελοπόννησος: η νυφίτσα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Κέρτεζη, Κρέστενα, Μυγδαλιά, Στεμνίτσα] | α νυφίτσα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η νυφίτσα [Δελβινάκι, Δραμεσιοί, Ωραιόκαστρο] | η νφίτσα [Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μεσούντα, Μηλίνα, Τιθορέα].

νυχτερίδα / Chiroptera (ALE) || Πελοπόννησος: η νυχτερίδα [Δροσοπηγή, Λυγουριό] | η νυχτερίθρα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι] | α νυχτερίδα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α νυχτεζίδα [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: η νυχτιρίδα [Γουριά, Δομνίστα, Κουμαρίτσι, Μηλίνα, Τιθορέα].

νυχτοκόρακας / το πουλί Nycticorax nycticorax || Ρούμελη: τα νυχτουκουράκια [Κουμαρίτσι].

ξεφτέρι / πουλιά της οικογένειας Falconidae και της οικογένειας Accipitridae | ξεφτέρι || Ρούμελη: του ξτερ [Μεσούντα].

ξιφίας / το ψάρι Xiphias gladius || Πελοπόννησος: ο ξιφίας [Προάστιο]. || Ρούμελη: οι ξιφίιδις [Πέρα Μέλανα].

οξιά / το πουλί Gypaetus barbatus || Ρούμελη: η ουξιά [Κουμαρίτσι].

όρκυνος / το ψάρι Thunnus thynnus || Ρούμελη: ου γουφός [Πρέβεζα] | ι όρκυνους [Μηλίνα].

όρνιο / το πουλί Gyps fulvus || Πελοπόννησος: το όρνιο [Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Σκεπαστό] | το όρνιε [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: το όρνιο [Μέγαρα, Πάργα] | του όρνιου [Άγιος Νικόλαος, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Δραμεσιοί, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Σιάτιστα, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσή] | ου γύπας [Τιθορέα] | ου τυρουκόμπους [Σταγιάδες].

ορτύκι / το πουλί Coturnix coturnix || Πελοπόννησος: το ορτύκι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Κανδήλα, Λυγουριό, Σκεπαστό]. || Ρούμελη: του ουρτύκ [Αμφίκλεια, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Μακρινή, Μασχολούρι, Σιάτιστα, Τιθορέα, Φαρκαδόνα].

ούγαινα / το ψάρι Puntazzo puntazzo || Ρούμελη: η γούγαινα [Πρέβεζα] | ου σαργουμύτς [Πρέβεζα].

οχιά / το φίδι Vipera ammodytes || Πελοπόννησος: η οχιά [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Κανδήλα, Κρέστενα, Πιάνα, Πιάνα, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | ο κοντοστέρης [Βρέσθενα, Δολιανά, Ρούτσι] | α οχία [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: η οχιά [Θαρούνια, Πάργα] | η ουχιά [Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Ραψάνη, Τιθορέα, Χρυσοβίτσα] | η οχέα [Μέγαρα] | η οχέντρα [Πάργα].

παλαμίδα / το ψάρι Sarda sarda || Ρούμελη: η παλαμίδα [Μηλίνα, Πάργα, Στυλίδα] | του παλαμίδ [Πρέβεζα].

παπάδες / ψάρια || Πελοπόννησος: οι παπάδες [Προάστιο].

παπαλίνα / το ψάρι Sprattus sprattus phALEricus || Ρούμελη: η παπαλίνα [Πρέβεζα].

παπί || Πελοπόννησος: το παπί [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι] | το φιφί [Κανδήλα]. || Ρούμελη: του παπί [Γουριά, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι].

πάπια / πουλιά της οικογένειας των Anatidae (ALE, Buck list) || Πελοπόννησος: η πάπια [Αγρίδι, Κρέστενα, Μαγούλα] | α πάπια [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η πάπια [Άγιος, Θαρούνια, Λιλαία, Ραψάνη, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Ωραιόκαστρο] | η μπίμπα [Γέρμας, Σιάτιστα] | η πάτκα [Σιάτιστα].

παπουτσάρης / πουλί || Πελοπόννησος: ο παπουτσάρης [Σκεπαστό].

πασχαλίτσα / το έντομο Coccinella (ALE) || Πελοπόννησος: η λαμπρίτσα [Ροεινό, Ρούτσι] | ο παπουτσής [Δολιανά, Σκεπαστό]. || Ρούμελη: η πασχαλίτσα [Κουμαρίτσι] | η πασκαλίτσα [Έλατος, Σιάτιστα, Σταγιάδες] | η πασχαλιά [Ραψάνη].

πέρδικα / το πουλί Perdix perdix (ALE) || Πελοπόννησος: η πέρδικα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | α πέντζικα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η πέρδικα [Αγιά, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δελβινάκι, Δραμεσιοί, Θαρούνια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μέγαρα, Μεσούντα, Μηλίνα, Πηγή, Πλατύστομο, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Ωραιόκαστρο] | η πιρδίκα [Αγία Παρασκευή, Γέρμας, Έλατος, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες].

περιστέρι / το πουλί Columba livia (ALE) || Πελοπόννησος: το περιστέρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Λυγουριό, Μάλη, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Πέρα Μέλανα] | το αγριοπερίστερο [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Λυγουριό, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | το πεζιστέζι [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: το περιστέρι [Πάργα, Τσαμαντάς] | του πιριστέρ [Αγία Παρασκευή, Αμφίκλεια, Γέρμας, Κανάλια, Λιλαία, Σιάτιστα, Τιθορέα] | του πιρστσέρ [Σιάτιστα] | το πελιστέρι [Θαρούνια, Μέγαρα] | το αγριοπερίστερο [Πηγή, Τσαμαντάς] | του αγριουπιρίστιρου [Δραμεσιοί, Κουμαρίτσι] | του αγρουπιρίστιρου [Μασχολούρι].

πέρκα / το ψάρι Perca fluviatilis || Πελοπόννησος: η πέρκα [Προάστιο]. || Ρούμελη: η πέρκα [Πρέβεζα] | η μπέρκα [Μηλίνα].

πέστροφα / το ψάρι Salmo trutta || Πελοπόννησος: η πέστροφα [Κανδήλα, Στεμνίτσα] | η πέστρουφα [Μυγδαλιά]. || Ρούμελη: η πέστρουφα [Μεσούντα, Ωραιόκαστρο].

πεταλίδα / το μαλάκιο Patella caerulea || Ρούμελη: η πεταλίδα [Άγιος Λουκάς] | η πιταλίδα [Μηλίνα, Πρέββεζα].

πεταλούδα (ALE) || Πελοπόννησος: η πεταλούδα [Αμπελιώνα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Λυγουριό, Πιάνα, Προάστιο, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα] | η κατσιμπούλα [Λαγκάδια] | η κατσαμπούλα [Σκεπαστό] | η πούλια [Λαγκάδια] | α ψούχα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α ψουχαρούδα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α ψυχαρούδα [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: η πεταλούδα [Θαρούνια, Μέγαρα] | η πιταλούδα [Γραμματικού, Μελισσουργοί, Μικρό Βουνό, Χρυσοβίτσα] | η θερμασιά [Τσαμαντάς] | ου κατσουιάνους [Σιάτιστα] | ου πέρπιρας [Έλατος, Σταγιάδες].

πετροκότσυφας / του πουλί Monticola solitarius || Πελοπόννησος: ο πετροκότσυφας [Άγιος Δημήτριος].

πίννα / μαλάκια οστρακόδερμα της οικογένειας Pinna || Ρούμελη: η πίννα [Μηλίνα, Πρέβεζα].

πιτσούνι / το μικρό περιστέρι || Πελοπόννησος: το πιτσούνι [Άγιος Δημήτριος, Κανδήλα, Σκεπαστό]. || Ρούμελη: του μπιτσούν [Κανάλια].

πλακούδες / ποταμίσια ψάρια || Ρούμελη: οι πλακούδες [Ωραιόκαστρο].

ποντίκι (Buck list) || Πελοπόννησος: το ποντίκι [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελάτη, Κανδήλα, Κρέστενα, Κρέστενα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό] | ο ποντικός [Δολιανά, Κανδήλα, Κρέστενα, Κρέστενα, Προάστιο, Ρούτσι, Τσέρια] | το κουφό [Αλποχώρι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το μπελέχι [Κρέστενα, Μυγδαλιά] | ο πογκικό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το ερπετέ [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το αρπετέ [Πέρα Μέλανα] | το ρπετέ [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: το ποντίκι [Πηγή, Ωραιόκαστρο] | ο πεντικός [Μέγαρα] | του πουντίκ [Αγιά, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μηλίνα, Πλατύστομο, Στυλίδα, Χουλιαράδες, Χρυσή] | ο ποντικός [Θαρούνια, Πάργα, Ωραιόκαστρο] | ου πουντικός [Τσουκαλάδες] | ου πόντικους [Γέρμας] | ου πιντίκους [Τιθορέα] | του πιντίκ [Τιθορέα] | του πουντζίκ [Σιάτιστα] | οι μπλουχ [Μηλίνα].

ποντίκι / το ψάρι Phycis blennoides || Ρούμελη: του πουντίκ [Στυλίδα].

πουλακίδα / κότα μέχρι δύο μηνών || Πελοπόννησος: η πουλακίδα [Βαλύρα, Κρέστενα, Πιάνα] | α νησούα [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: η πουλακίθα [Γέρμας, Σιάτιστα] | η πλακίδα [Έλατος, Σταγιάδες] | η πούλα [Δραμεσιοί] | η πλακδούλα [Σταγιάδες] | η πλάδα [Δράκεια] | η νοσίδα [Μέγαρα].

πουλάρι (ALE, Buck list) || Πελοπόννησος: το πουλάρι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Γυμνό, Κρέστενα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το πουάρι [Πέρα Μέλανα] | το πουάζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: του πλαρ [Κανάλια, Μεσούντα, Πλατύστομο, Σιάτιστα, Τσουκαλάδες, Φαρκαδόνα] | του πλαρί [Κανάλια].

πουλί (Swadesh list, ALE, Buck list) || Πελοπόννησος: το πουλί [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το πετούμενο [Προάστιο, Σκεπαστό]. || Ρούμελη: το πουλί [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Δολό, Δραμεσιοί, Θαρούνια, Μέγαρα, Πάργα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του πλι [Αγία Παρασκευή, Άγιος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δομνίστα, Κανάλια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | του πιτούμινου [Κουμαρίτσι].

πρασάγγουρας / έντομο του γένους Gryllotalpa || Πελοπόννησος: οι πρασαγγουραίοι [Βρέσθενα].

προσφορίτι / το μαλάκιο οστρακόδερμο Gibbula Conemenosi || Ρούμελη: του προυσφουρίτ [Πρέβεζα] | ου καρκάτζιλους [Πρέβεζα] | του γκουχύλ [Πρέβεζα].

ρέλος / πουλί || Πελοπόννησος: ο ρέλος [Βρέσθενα].

ρήσος / το θηλαστικό λύγκας - Lynx || Πελοπόννησος: ο ρήσος [Ροεινό]. || Ρούμελη: ου ρήσους [Αμφίκλεια].

ρίνα / το ψάρι Squatina squatina || Ρούμελη: η ρίνα [Πάργα, Στυλίδα].

ροφός / το ψάρι Epinephelus marginatus || Πελοπόννησος: ο ορφός [Προάστιο]. || Ρούμελη: ο ρουφιός [Πάργα] | ου ρουφός [Πρέβεζα, Στυλίδα].

σαΐτα / το φίδι Platyceps najadum || Πελοπόννησος: ο σαΐτα [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό] | α σογίτα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η σαΐτα [Γέρμας, Δραμεσιοί, Έλατος, Μέγαρα, Πάργα, Ραψάνη, Σταγιάδες, Τιθορέα, Χρυσή, Ωραιόκαστρο] | η σαγίτα [Θαρούνια] | η σαϊτούρα [Γουριά, Γραμματικού, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μηλίνα].

σαλάχι / ονομασία ψαριών της τάξη Rajiformes || Πελοπόννησος: το σαλάχι [Προάστιο]. || Ρούμελη: του σαλάχ [Πρέβεζα, Στυλίδα].

σαλιάρα / ψάρια του γένους Blennius || Ρούμελη: ου σάλιαρους [Πρέβεζα].

σαλιγκάρι / Helix (ALE) || Πελοπόννησος: το σαλιγκάρι [Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Σκεπαστό] | ο σαλίγκαρος [Μαγούλα, Πιάνα] | το σφαλιγκάρι [Άγιος Δημήτριος, Λαγκάδια] | το σφαλίγκαρο [Άγιος Δημήτριος] | το σφολιγκάρι [Λαγκάδια] | ο σφολίγκαρος [Λαγκάδια] | το σφελιγκάρι [Τρόπαια] | το σαριγκάλι [Βρέσθενα] | ο σαρίγκαλος [Βρέσθενα] | το μπομπόλι [Λαγκάδια] | ο χοχλιός [Προάστιο] | ο σαλίγκαρε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το σαλιγκάρι [Τσαμαντάς] | ο σαλίγκαρος [Μέγαρα, Τσαμαντάς] | ου σαλίγκαρους [Σταγιάδες] | του σαλγκάρ [Τιθορέα] | του σαλιγκάρ [Γραμματικού, Χρυσοβίτσα] | του σαλινγκάρ [Σταγιάδες] | του σαλιαγκάρ [Ραψάνη] | του σαλιάρ [Γέρμας, Έλατος] | οι σαλιάροι [Δελβινάκι] | ου σάλιαρς [Σιάτιστα] | ο σίλιμος [Δολό] | το σαριγκάλι [Θαρούνια] | ου σάλιαγκας [Σταγιάδες] | του ζαλιγκάρ [Άγιος] | η καρκαλέτσα [Κανάλια] | του καρκαλέτς [Κανάλια] | το γκασέλι [Τσαμαντάς] | ο γκάσιαλος [Τσαμαντάς] | το μπορμπόλι [Πάργα] | ο μπόρμπολας [Πάργα].

σάλπα / το ψάρι Sarpa salpa || Πελοπόννησος: η σάλπα [Προάστιο]. || Ρούμελη: η σάλπα [Πάργα, Πρέβεζα].

σανιδάκι / ερπετό || Πελοπόννησος: το σανιδάκι [Βρέσθενα].

σανπιέρος / το ψάρι Zeus faber || Ρούμελη: ου σαμπιέρους [Πρέβεζα] | του χριστόψαρου [Πρέβεζα].

σαπίτης / το φίδι Malpolon insignitus || Πελοπόννησος: ο σαπίτης [Λαγκάδια, Πιάνα, Ροεινό, Σκεπαστό, Στεμνίτσα]. || Ρούμελη: ου σαπίτς [Γέρμας, Έλατος, Κουμαρίτσι, Μεσούντα, Σιάτιστα, Σταγιάδες] | τα σαπίτσια [Δραμεσιοί].

σαράκι / το ξυλοφάγο έντομο Anobium punctatum || Πελοπόννησος: το σαράκι [Αμπελιώνα, Ρούτσι, Σκεπαστό] | ο σάρακας [Δολιανά, Καρυά, Ρούτσι] | το σαράτσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο σάρακα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το σαράκι [Δελβινάκι, Πάργα] | ο σάρακας [Μέγαρα] | του σαράκ [Γέρμας, Δραμεσιοί, Λιλαία, Σιάτιστα, Σταγιάδες].

σαρανταποδαρούσα / Scolopendra cingulata || Ρούμελη: η σαραντουπουδαρούσα [Σταγιάδες].

σαργοπαπάς / το ψάρι Diplodus vulgaris || Ρούμελη: ου σαργουπαπάς [Πρέβεζα].

σαργός / το ψάρι Diplodus sargus || Ρούμελη: ο σαργός [Πάργα] | ου σαργός [Πρέβεζα, Στυλίδα].

σαρδέλα / το ψάρι Sardina pilchardus || Πελοπόννησος: η σαρδέλα [Άγιος Δημήτριος, Λεβίδι, Προάστιο] | α σαρδέα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η σαρδέλα [Γουριά, Μηλίνα, Πάργα, Πρέβεζα, Ραψάνη, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα].

σαύρα / διάφορα ερπετά της υποτάξης Sauria (ALE) - βλ. χωριστά το μολυντήρι και το ακονάκι || Πελοπόννησος: η γαϊδουρογκουστέρα [Δολιανά] | η γαϊδουρογουστέρα [Κανδήλα] | η γαϊδουροκοστέρα [Σκεπαστό] | η γαϊδουροκουσκούρα [Άγιος Δημήτριος] | η γκουστέρα [Δολιανά] | η γουστέρα [Αμπελιώνα, Κανδήλα, Προάστιο] | η κιτρινάτσα [Σκεπαστό] | η κιτρινογκουστέρα [Βρέσθενα] | η κορισαρίκλα [Κανδήλα] | η κοσκέρα [Σκεπαστό] | ο κωλισαφράς [Κανδήλα] | ο κωλοσαφράς [Λαγκάδια, Σκεπαστό] | η σαλαμαντρόνα [Λαγκάδια] | το σαυρίδι [Βρέσθενα] | η σκολαρίγκα [Λαγκάδια] | η σκορκάλα [Αμπελιώνα] | η σκορκαλίκλα [Αμπελιώνα] | η σκορτσέκλα [Λαγκάδια, Μυγδαλιά] | η σκουσκούρα [Άγιος Δημήτριος] | η τζαπερδόνα [Δροσοπηγή] | η κιτρινάτσα [Σκεπαστό] | α γαϊδουροκοστέρα [Πέρα Μέλανα] | α γερκοστέρα [Πέρα Μέλανα] | α γεροκοστέρα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α κοσταρίνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α κοσταζίνα [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: η γκουστέρα [Τιθορέα] | η γουστέρα [Κουμαρίτσι] | η γκούστιρα [Ραψάνη] | η γκουσταρίτσα [Δολό, Δραμεσιοί, Πηγή, Χρυσή] | η γκουστερίτσα [Πάργα] | η γκουστιαρίτσα [Ωραιόκαστρο] | η γκουστσιαρίτσα [Σιάτιστα] | η γκουστιρίτσα [Έλατος, Χουλιαράδες] | ου γκόσταρους [Δραμεσιοί, Χρυσή] | ου γκούστιρας [Έλατος, Σταγιάδες] | το γκουστερίδι [Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | η σκουταρέλα [Γουριά] | η σκουτουρέλα [Μεσούντα] | η σκουτέρα [Μηλίνα] | η σκουντέρα [Κανάλια] | η σκουντουρίτσα [Μασχολούρι] | του νταλάκ [Τιθορέα] | η κωλοσαυρού [Θαρούνια, Μέγαρα] | η κιτρινάτσα [Κουμαρίτσι] | η κολοντάνα [Θαρούνια] | η σαλαμέντρα [Σταγιάδες].

σαυρίδι / το ψάρι Τrachurus trachurus || Πελοπόννησος: το σαφρίδι [Προάστιο]. || Ρούμελη: το σαυρίδι [Πάργα] | του σαυρίδ [Στυλίδα] | το σταυρίδι [Πάργα] | του σταυρίδ [Πρέβεζα].

σέρσεγκας / το έντομο Vespa crabro || Πελοπόννησος: ο σέρσεγκας [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Σκεπαστό] | το σερσέγκι [Δροσοπηγή]. || Ρούμελη: του σιρσέγκ [Αγία Ευθυμία, Μεσούντα] | του σιρσέν [Δραμεσιοί] | του γκουμάν [Δραμεσιοί].

σιδεροκάβουρας / Cancer pagurus || Ρούμελη: ου σιδηρουκάβουρας [Πρέβεζα].

σιταρήθρα / το πουλί Alauda arvensis || Πελοπόννησος: η σιταρήθρα [Δολιανά, Ρούτσι] | η σταρήθρα [Άγιος Δημήτριος]. || Ρούμελη: η σταρήθρα [Έλατος, Τιθορέα | η σταρίδα [Χουλιαράδες] | η αστάρηθρα [Κουμαρίτσι] | η χαμοτσουλάδα [Μέγαρα].

σκαθάρι / έντομα της τάξης Coleoptera || Πελοπόννησος: το σκαθάρι [Άγιος Δημήτριος, Βαλύρα, Κρέστενα, Μάλη, Ρούτσι] | ο κατσόβουρλας [Λαγκάδια] | ο σκατόσβουρλας [Στεμνίτσα]. || Ρούμελη: του σκαθάρ [Ραψάνη] | ου σκάθαρους [Ραψάνη] | ο ασκάθαρος [Μέγαρα] | του μπουρμπουνάρ [Σταγιάδες] | του μπουσμπουνάρ [Ραψάνη] | ου μπούμπαρους [Έλατος] | οι σκατουκύλδις [Μεσούντα].

σκαθάρι / το ψάρι Spondyliosoma cantharus || Ρούμελη: του σκαθάρ [Πρέβεζα, Στυλίδα].

σκαντζόχοιρος / θηλαστικά του γένους Erinaceinae || Πελοπόννησος: ο σκατζόχερας [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Κρέστενα, Μυγδαλιά, Σκεπαστό] | το σκατζοχέρι [Άγιος Δημήτριος] | ο σκαντζόχερος [Στεμνίτσα] | ο σκατζόχοιρος [Δολιανά, Προάστιο] | ο σκαντζόχιουρε [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο σκαντζόχερε [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: του σκατζουχέρ [Μακρινή] | του σκαντζουχέρ [Μεσούντα, Τιθορέα] | ο σκατζόχοιρος