Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Λεξικό των δανείων στη ρωμαίικη γλώσσα - λέξεις από λ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Λεξικό των δανείων στη ρωμαίικη γλώσσα - λέξεις από λ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Λεξικό των δανείων στη ρωμαίικη γλώσσα - λέξεις από λ

 

 

 

Λεξικό των δανείων στη ρωμαίικη γλώσσα

από τα: λατινικά, βενετσιάνικα, ιταλικά, αραβικά, τούρκικα, σλάβικα, αλβανικά και βλάχικα

 

λέξεις που αρχίζουν από λ

 

Δημήτρη Λιθοξόου

 

2011-2013

λα | η | la | ιταλικό

λάβα | μεγάλη ζέστη, ζέστα, ζέστε, ζιστιάκα, ζάμπορο, ζάμπουρας, ζάπουρας, ζιάρα, ζιούρους, κάψη, κάψα, κάμα, καΐλα, γκαΐλα, λάβρα, λάλαρο, μπρούζια, μπρουζιάλα, φάκλα | lava | ιταλικό

λαβαδούρος, λαβαδόρος | νεροχύτης, νιρουχίτς | lavaor | βενετσιάνικο

λαβαμάνο, λαβαμάνος, λαβαμάν, λαβομάς, λαβομάνο, λαβομάνα, λαβομάνος, λαβαμάν, λαβαμά, λαβαμάς, λαβουμάνος, λαβόμανου, λαβουμάνου, λαβαμάνς, λαομάνος | νιπτήρας (λόγιο) | lavaman | βενετσιάνικο

λαβάντα, λαβάνδα, λαβαντίδα, λεβάντα, λεβάντη, λιβάντα, λεβαντίνα, λιβανάκι | φυτά του γένους Lavandula: αγριολεβάντα, βάια, βαιά, θυμαράκι, καλογερόχορτο, καλογερικόχορτο, καραμπάσι, καραμπάς, λαμπρή, λαμπροκεφάλι, λαμπρολουλούδι, μαβροκεφάλι, μαβροκέφαλος, μυροφόρα, σπίκα, σφακομηλιά, φλασκομούνι, χαμολίβανο | lavanda | βενετσιάνικο

λάβαρο | μπαϊράκι, μπαργιάκι, μπαϊράκ, παντιέρα, μπαντιέρα, μπαδιέρα, παπιόρα, φλάμπουρο, φλάμπορος, φλάμπουρου, φλάμπολ | labarum | λατινικό

λαβάρω | γαμώ, γαμίζω, γαμού, αμώ, μω, βατεύω, βατέβου, βαντέβου, βατέβγω, βατέβγου, βατέβγκω, βατέβκω, βατέγκου, ματέβω, μαντέβω, ματέβγω, πατέβγω, πατέβου, πατέγκουω, γατέβω, λάζω, λάσω, ραπόνω, σαουλιάζου, σιαφακόνω, τσιαφλιακόνου | lavorare (una donna) | ιταλικό

λαβάς | λαγάνα | lavaş | τούρκικο

λαβατίβο | κλύσμα (λόγιο), σερβιτσιάλι, σιρβιτσάλι, σιρβιτσιάλι, ξεβουρτσάλι | lavativo | βενετσιάνικο

λαβατόγιο | πλυσταριό, πλυστήρι, λούτσα | lavatoio | ιταλικό

λάβδανο, λάδανο, λάδανον, λαδανιέ, λαδανιά, λαδανία, λίδος, λίδανο, λουβιδιά, λοβουδιά | φυτά του γένους Cistus: αλάδανο, αλάδανος, αγριοαλισφακιά, αγριοθρούμπο, αγριοφασκομηλιά, αζουλέπια, ακατσαριά, ασπροκουνουκλιά, αλεκάτι, αλιταριά, ακίσαρος, βούκισο, βούκισα, βούθικο, δρόσνι, θρουμπί, καλοκρασιά, κιστάρι, κίσταρο, κίστο, κιστό, κισαράκι, κουνούκλα, κουνουκλιά, κουμουσάρα, λιονιά | laudanum | λατινικό

λαβερετά | η αλήθεια, αλίθα, αλίθιγια αλιθίγια, αλίσια, αλίτσια, αλίτσα, αλίθκια, αλίσκα, αλίντια, αλίρια, αλθιά, αλίθιο, αλίσιο, | la verita | ιταλικό

λαβέτζο, λαβέντζο, λαβέτζι, λαβέντζι, λαβεντζί, λαβέντσι, λεβέτζι, λαβετζί, λαβέζιν | τσουκάλι, τσουκάλα, τσκάλι, τσκαλ, τσούκα, κατσαρόλα, κατσαρόλι, κατσαρόλ, τέντζερης, τέντζερι, τέτζερης, τέτζερη, τέντζερος, τέντζερες, τεντζερές, τέτζερος, τέτζερο, τέτζερες, τετζερές, τέντζερς, τέντζιουρ, τέντζιρις, τζέντζιρς, τζέτζιρς, ντέτζερης, ντέντζερης, ντέντζιρης, ντέτζερο, ντέντζιρς, ντέτζιρς | lavezo | βενετσιάνικο

λαβοράδος | δουλεμένος / στολισμένος | lavorato | ιταλικό

λαβόρο | δουλειά, δλια | lavoro | ιταλικό

λαγήνα, λαγήνι, λαγίν, λαΐνα, λάινας, λαΐνι, λαΐνιν, λαΐν, λιένα, λιένη, λιεν, λαένα, λαέν, λάγκνος | βίκα, βίκος, στάμνα, σταμνί, μπαρδάκα, μπαρδάκι, μπαρδάκ, μπαρντάκα, μπαρντάκι, μπαρντάκ, μπότης, μπότι, μποτίρι, μπουντένα, μπουτούτς, μπούρμπουλας, μπρόκα, νεμπότης, νεμπότι, σουρλάς, τεστόπον, τσουκάβα | lagena | λατινικό

λάγιο, λάγιου, λάιο, λάιου | μαύρο (πιο πολύ για πρόβατα) | laj | αλβανικό

λαγκάδι, λαγκαδία, λαγκαδιά, λαγκάδα, λαγκάδ, λαγκαδέα, λάγκος, λαγκός, λαγκό, λαξιά, λακιά | λατό, ραγκάδι, ορσίδα, χας | l’ka | σλάβικο

λαγούμι, λαγούμ, λαούμι | μίνα, ίσβα | lağım | τούρκικο

λαγουμιτζής, λαγουμιντζής, λαγουμιζής | αυτός που φτιάχνει λαγούμια | lağımcı | τούρκικο

λαζάνια, λαντζάνια, λασάνια (τα), λασάνιες (οι) | τεμάσια, τουμάτσια, γιουφκάδια, ταγιατέλες, ταγιαδέλες | lasagne | βενετσιάνικο

λαζαρέτο | λοιμοκαθαρτήριο (λόγιο) | lazareto | βενετσιάνικο

λάζος, λαζιά, λάζο, λάζινα | ξεχερσωμένος τόπος, για να γίνει βοσκότοπος | laz | σλάβικο

λάκα | βερνίκι, βερνίτσι, βιρνίκ, βιρνίτς | lacca | ιταλικό

λακέρδα, λακέρτα, λανκέρδα | παστή παλαμίδα σε λάδι | lacerta | λατινικό

λακές | υπηρέτης (λόγιο) | lacchè | ιταλικό

λακινιά, λικινιά, λικουνιά, λακνιά | κοπάδι ζώων (αλόγων, γαϊδάρων, μουλαριών) | lacinia | λατινικό

λακιρντί, λακριντί, λακρεντί, λακαρντί | κουβεντολόι, κουβεντολόγι, κουβιντουλόι, μαλιμάτι, μαλιμάτ, μαμπέτι | lakırdı | τούρκικο

λακκούβα, λαγκούβα | γούβα, γούφα, γκούβα, γούπα, γούπος, γίπη, βούα, βούβα, βούγα, βούπα, βούπος, βούφα, βούχα, κούπα, κούβα, ούα, χούβα, λότσκα, λούμπα, μπάρα, χρούσπα | lokuva | σλάβικο

λάκουμος, λάγκουμος | λιχούδης, λιχούδς, βουλάρης, βουλιάρης, γουλιάρης, γούλιαρος, γουλιάρικος, γλιάρης, γουλαράς, γκολαράς, γουλάρης, γούλαρης, γουλάρς, γουλάρτς, γουλιάρς, γλιαρς, χλιαρς, αουλιάρης, ουλιάρης, δουλιάρης, γουλαρέας, γουλέας, γουλόζος, γουλόζους, γουλούζης, γούλαρμος, γούρλαμος, γούλερμος, γλόζος, γλόζους, γλούζους, γκλόζους, γούλους, γολόζος, γολιόζος, γλιαρς, γλιφοπιατάς, γλιφοπινάκας, γλιφοπινάκης, γλιφοσαγανάς, γλιφοσαχανάς, γλιφτοσαχανάς, γλιφοκουτάλας, γλιφοσκουτελάς, γλιφοσκουτέλης, γλιφουχστέλς, γλιφτοσκτέλς, γλιφτουσκέλς, γλιψουσκούτιλους, γλιφτοτσανακάς, γλιφίτσης, γλιφίτσας, γλίψαβος, αγλίψαβους, αγλίψας, γλιφούτσης, αγλιφούτζ, αναγλιφτάς, αναγλίφτης, αγλιφουχστελς, αγλιφοσκουτελάς, αλίξουρους, λίξης, λιξιάρης, λιξούρης, λίξουρος, λιξούρς, λουξουρς, λιχούτης, λιμάρης, λιμαρς, λιμάρκος, λιμόγντουρο, ανεσίφταγος, ασίφταγος, στομάρης, φαγάς, φαγάνας, φαγανιάρης | lakom | σλάβικο

λάλα | κάμπια, κάμπα, κάμνια, γκουσενίτσα, γκουσιανίτσα, γκασανίτσα, γκασιανίτσα, γκουζιονίτσα, μπλούντα, σκαμπή | llallë | αλβανικό

λάλα, λαλά, λάλη | βάγια, βάια, βάγισα, βάισα, βαΐσα, βαΐχισα, παραμάνα, νταντά | lala | τούρκικο

λάλας, λαλάς | ο μεγάλος αδερφός | lalë-a | αλβανικό

λάλας, λαλάς, λάλης, λάλος, λάλους | θειος, μπάρμπας, πάρμπας, ταής | lală | βλάχικο

λαλές | φυτά του γένους Tulipa | lale | τούρκικο

λαλίνι, λαλίν, λαλούνι | νάλι, τσόκαρο, γκαλέτσι, γκαλέτς, γαλέτσι, γαλέτς, πατίκι, πατίκ | nalın | τούρκικο

λάμα | λεπίδα, λεπίδι / ξυράφι, ξουράφι, ξουράφ, ξιουράφι, ξιουράφιν | lama | ιταλικό

λαμαρίνα | σίδερο ή ατσάλι σε πλάκα / ταψί από λαμαρίνα, αλαμαρίνα | lamarin | βενετσιάνικο

λαμεντόζος | αυτός που θρηνεί | lamentoso | ιταλικό

λαμόρες | πούστης, ντιντής, ντιγκιντάγκας, συκιά, αδερφή, φλώρος, κουνιστός, κουνίστρα, λουμπίνα | l'amore | ιταλικό

λάμπα, λάνπα | καντήλι, καντήλα, καντίλ, λυχνάρι, λιχνάρ | lampa | ιταλικό

λαμπάντε, λαπάντες | λαμπρός, λαμπερός, λαμπιρός | lampante | βενετσιάνικο

λαμπικάρω | καθαρίζω, λαγαρίζω, ρεμπικάρω | lambicar | βενετσιάνικο

λαμπίκος, λαμπίκι | ρακοκάζανο, ρεμπίκι | lambico | βενετσιάνικο

λαμπίκος, λαμπίκους | καθαρός, λαγαρός, ρεμπίκος | lambico | βενετσιάνικο

λαμπιόνι | φανάρι, φανάρ, λάμπα | lampione | ιταλικό

λαμπούκα, λαμπούρδα, λαμπόρδα, λαπόρδα | το ψάρι Coryphaena hippurus, κυνηγός | lampuga | ιταλικό

λάμπρενα | το ψάρι Lampetra fluviatilis, πεταλίδα | lampreda | ιταλικό

λάμπρενα, λάμπενα, λάμπινα, λαμπίνα, λαπίνα | ψάρια του γένους Labrus, χειλού, χειλούτσα | labbrona | ιταλικό

λάνα, λούνα | μαλλί | lana | βενετσιάνικο

λανάρι, λανάρα, λανάρ, λονάρι | εργαλείο για το ξάσιμο του μαλλιού | lanaro | βενετσιάνικο

λάνια | παράπονο, παράπουνου, παραπόνεμα, παραπόνεση, παραπόνιση | lagna | ιταλικό

λανκόρε, λανκουόρε | αδυναμιά, αχαμνάδα, αχαμνιά, αχάμνια, αχαμνοσίνη, αχάμνισμα, αχάμνιση, αχαμνίλα, αχάμνιτα, χαμνία, χάμνισμα, χάμνισμαν, χάμνιμαν | languore | ιταλικό

λανκουΐρω | αδυναμίζω, αδναμίζου, αδιναμιάζω, αδινατέβω, αδιναστέβω, αχαμνένω, αχαμνένου, αχαμνίνω, αχαμνίνου, αχαμνιένω, αχαμνιένου, αχαμνέβω, αχαμνίζω, αχαμνίζου, χαμνέβω, χαμνίνω, χαμνίνου, χαμνίζω, χαμνίζου | languire | ιταλικό

λαντέρνα | φανάρι, φανάρ | lanterna | βενετσιάνικο

λάντζα, λάγτζα, λάνγκια | ξύλινη λεκάνη για το πλύσιμο των πιάτων / το πλύσιμο των πιάτων και των κατσαρολικών | lanza | βενετσιάνικο

λάντσα, λάντζα, λάτζα | κοντάρι, κουντάρ | lancia | ιταλικό

λάντσα, λάντζα, λατζούνι | βάρκα που έχει το καράβι | lancia | ιταλικό

λαντσέτα | νυστέρι, νιστέρ | lanceta | βενετσιάνικο

λαορέντες, λαβορέντης, λαγουρέντης, λαγουρέντες, λαουρέντης, λαουρέντες | μάστορας, μάστορης, μάστουρας, μάστουρης, κάλφας | laorante | βενετσιάνικο

λαουντάρω, λαουδάρω, λαουτάρω | παραδέχομαι | laudar | βενετσιάνικο

λαούτο, λαβούτο, λαβούτου, λαγούτο | μοιάζει με το ούτι, έχει τέσσερα διπλά τέλια | lauto | βενετσιάνικο

λαπαβίτσα | χιονόνερο, νιρόχιονο, νιρλόχιονο, νεροσκλιό, σολότα, σουλότα | lapavica | σλάβικο

λαπάς | μπουλουμάτσι, μπουλουμάτς | lapa | τούρκικο

λάπης, λάπη | πεναλάπη, μολύβι (για γράψιμο) | lapis | ιταλικό

λαπούδι, λπούδα, λαπούντα | κάλτσα, κάρτσα, καρτσόνι, καρτσούνι, καλτσούνι, καλτσούνα, καλτσούν, καρτσόνι, καρτσούνι, σκάλτσα, σκαλτσούνι, σκαρτσούνι, σκαρπούνι, σκούνι, σκουφούνι, σκφούνι, σκφουν, τσουράπα, τσουράπι, τσουράπ, τσιουράπι, τσιουράπ, τσιουρέπι, τσιουρέπ, τσιράπι, τσιράπ, τσιαράπι, τσιαράπ, τζιράπι, τσιρέπι, τσιρέπ, τσερέπι, τσερέπ, τσοράπι, τσοράπ, ορτάρι, ορτάρ, πατούνα, πατούνι, πατίκι, τερλίκι, τιρλίκι, τιρλίκ | lapudă | βλάχικο

λαρδί, λάρδος | αρδί, άλειμμα, άλμα, γλίνα, γλίνη, γκλίνα, γαλίνα, γλίντζα, γλίτσα, λίγδα, λίδα, λίπα, λιπασά, λιπότι, μίλα, ξίγκι, ξιγκ, ξούγκι, ξουγκ, αξούγκι, αξουγκιά, αξουγκ, παστός, παστό | lardum | λατινικό

λάρισα, λάριζα, λέριζα | ξύλο πεύκου | larese | βενετσιάνικο

λάσιτο | κληροδότημα (λόγιο), άφισμα | lascito | ιταλικό

λασκάδα | όταν ο αέρας φυσάει στην πρύμη | lascada | βενετσιάνικο

λασκάρω, λασκέρνω, λασκάρνω | μποσικάρω, μποσκάρω | lascar | βενετσιάνικο

λάσκος | μπόσικος, μπόσκος, μπόσκους | lasco | βενετσιάνικο

λάστρα, λιάστρα | τζάμι, τζιάμι | lastra | ιταλικό

λάτα, λατός | τενεκές, τινικές, ντενεκές, ντινικές, τσινικές | lata | βενετσιάνικο

λατέρνα, λαντέρνα | οργανέτο, όργαλου | laterna | τούρκικο

λατερνατζής | αυτός που έφτιαχνε ή έπαιζε τη λατέρνα | laternacı | τούρκικο

λατζιβέρτης, λατζιβέρτς | γαλάζιος, γαλάζιους, γαλάζος, γαλαζός, γαλάζους, γάλαζους, γαλάτζιος, γαλανός, γαλανέ, γαανός, αλανός, γαλαμπός | lacıverdi | τούρκικο

λατινιέρης, λατονιέρης | τενεκετζής, ντενεκετζής, τινικιτζής | lattoniere | ιταλικό

λατινικά | φράγκικα | latinè | λατινικό

Λατίνος | Φράγκος | Latinus | λατινικό

λατίτσενος | γαλατερός, γαλατιρός, γατερέ, γαλαχτερός, γαλαχτιρός, γαλαφερός, γαλαφτιρός | laticini | βενετσιάνικο

λάτρινα, λέτρινα, λετρίνα | αλαμπάντα, ανάγκη, ανάτζη, αναγκαίος, αναγκαίο, αναγκαίον, αναγκαίος, αναγκιόν, αναγκιό, αναγκέου, ανατζέο, ανατζέος, ανατζιέος, αγκεός, αγκέους, ανάπαψη, απουπάτι, απουπάτ, καμπινές, γκαμπινές, κενέφι, κενέφ, κινέφι, μέρος, μέρους, μοστιρέκ, χαλές, αχαλές, χαλέ, παρακέλι, πόρεψη, χεστερή, χεζουριό, χρεία, χριγιά | latrina | ιταλικό

λατσιό, λατσό, λατσιόνα | κολατσιό, κολατσίο, κολατσό, κολατσού, κουλατσιό, κουλατσό, κολακιό, κόλιας, προσφάγι, προσφάι, ξεστόμι, προμπούκι | colazion | βενετσιάνικο

λαφαζάνης, λαφαζιάνης, λαφαζάνς | πολυλογάς, γλωσσοκοπάνας, γλωσσοκοπάνος, γλωσσοκοπάνης, γλουσουκουπάνης γλουσουκουπάνς, κεβεζέας, κεβιαζιάς, λογάς, λουγάς, νεροτρουλίδα, μουχαμπιτλής, μουχαμπιτσής, μπουμπουτούρας, νταρντάλας, ντιβετζής, παπαρδέλας, φαρφάρας, φαφλατάς | lafazan | τούρκικο

λαχούρι, λαχουρί, λαχούρ, λιαχουρή, λαχόρι, λαχόρ | κάποια πανιά και ρούχα με πολλά χρώματα | lahuri | τούρκικο

λαχτέντο, λαχτένδο, λαχτένι | γουρουνόπουλο, γουρουνόπλο, γρουνόπουλο, γουρνόπουλο, γουρνόπλου, γουρνόπλτος, γρουνόπλου, γουρουνάκι, γουρουνάτσι, γρουνάκι, γουρνάτσι, γουρνάκ, γρουνάκ, γρνατς, βουρουνάτσι, ουρουνάτσι, ουρνάκι, γουρουνάδι, γουρνάδ, γκρουνάιν, γουρουνέλι, γουρουνέλ, γουρνέλ, γρουνέλ, γουρουνόπικο, γουρνόπκου, γουρουνοπουλάκι, γρουνοπουλάκι, γουρνοπουλάκι, γουρουνούδι, γουρουνούδ, γρουνούδ, γουρνούδ, γρνουδ, γουρουνούλι, γουρνούλ, γρουνούλ, γρουλί, γουτζί, γκουρτζέλι, γκουρτζέλ, γκουρτζιέλ, γκουρτζελούδι, γκουρτζελούδ, γκουρζιλούδ, γκουτσινούλι, γκουτσινούλ, γκουτσιούνι, ανασμίδι, κουσκούνι, μουχτερό, μπλικόπλο, μπουζάκι, μπουζόπουλο, φτουράκι, φτουράκ | lactens | λατινικό

Λεβάντε | Ανατολή, Ανατουλή, Ανετολή | Levante | βενετσιάνικο

λεβάντες, λεβάντης, λεβαντιέρα | ανατολικός (αέρας), ανατουλκός | levante | βενετσιάνικο

Λεβαντίνος | Ανατολίτης , Ανετολίτης, Ανατολάς, Ανατουλάς, Ανατολίσιος | levantino | βενετσιάνικο

λεβάρω | τραβώ με αλυσίδα ή σκοινί | levare | ιταλικό

λεβέντης, λεβέντες, λεβέγκη | αντρειωμένος, αντριομένος, αντριουμένους, αντριουμένους, αντριγιομένος, αντριγιουμένους, αντρικομένος, αντρομένος, αντρουμένους | levent | τούρκικο

λέγα | λεύγα (λόγιο) = τρία μίλια | lega | ιταλικό

λεγάτο | κληροδότημα (λόγιο), άφισμα | legato | ιταλικό

λεγένι, λεγένη, λεγέν, λεένι, λιγένι, λιγέν, λιένι, λιέν, λγεν | λεκάνη, λακάνη, λικάνη, λκαν | leğen | τούρκικο

λεζέτι | νοστιμιά, νοστιμάδα, νουστιμιά, νουστιμάδα | lezzet | τούρκικο

λεκές | μπέγκα, νταγκιά, ντάμκα, ντάμκια, νταγκάς | leke | τούρκικο

λέλε, λέιλεϊ, λαλί | πω-πω ! | lele | σλάβικο

λελέκι, λέλεκας, λελέκ, λέλεκον, λέλιακας, λέλικας, λέιλικας, λεϊλέκος, λέλαλας, λιλέκι, λιλέκ, λιλέτς | το πουλί Ciconia alba, πελαργός, αρχοντούλα, ασπρολέλεκας, γκάρος, γκλάρους, γλάρους, καλαμουκανάς, καλαμκανάς, στούρκος, τσιροπινάς, τσακνιάς | leylek | τούρκικο

λεμεντάρομαι, λεμεντάρουμαι, λεμενταρίζω | παραπονιέμαι | lementarse | βενετσιάνικο

λεμέντο, λαμέντζα | θρήνος, θρηνούριν, μοιρολόγι, μοιρολόι, παράπονο, παράπουνου, παραπόνεμα, παραπόνεση, παραπόνιση | lemento | βενετσιάνικο

λεμονάδα, λιμουνάδα | ζουμί λεμονιού με νερό και ζάχαρι | limonada | βενετσιάνικο

λεμονιά, λεϊμονιά, λεϊμονία, λιμουνιά | το δέντρο Citrus limunum / ο καρπός του δέντρου: λεμόνι, λεϊμόνι, λεμόν, λιμόνι, λιμόν | limon | ιταλικό

λεμόντοζου, λεμόντουζου, λιμόντουζου, λιμουντόζ | κιτρικό οξύ (λόγιο), ξινό | limontozu | τούρκικο

λεμπλεμπί, λεμπλεμπίδι, λεμπεμπί | μπεμπεμπλί, μπιλμπίδι, μπιμπίλι, μπιμπλί, μπιμπίλ, μπομπόλι, νιμπιλμπί, στραγάλι, στράλι, τράγαλο, ζαγλαπίδα, ζαγλαπίδ | leblebi | τούρκικο

λενγκέρι, λεγκέρι, λεγκέρα, λεγκιάρ, λιγκέρι, λιγκέρα, λιγκέρ | μπρούτζινη λεκάνη ή πιάτο | lenger | τούρκικο

λέντα | φακός (λόγιο) | lente | ιταλικό

λεντίκα | κάθισμα που το κουβαλούσανε με τα χέρια, σέδια, λετέρα, λετιέρα, ταχτερβάνι, τεζγκερές, ντιζγκιρές | lettica | ιταλικό

λέρα | βρόμα, βρομάδα, βρουμάδα, βρομερία, βρομιά, βρομία, βρουμιά | lerë-a | αλβανικό

λέσι, λέση, λέσιο, λιες, λες, λέχι | ψοφίμι, ψουφίμ, ψόφεμαν, θρασίμι, θρασίμ, κάρμα, αλιές | leş | τούρκικο

λεσκέρι | ασκέρι, ασκέριν, ασκέρ, αστσέρι, αστζέρι, ασκιάρ, ασκέρς, εσκέριν, στράτευμα (λόγιο) | leşker | τούρκικο

λέτερα | επιστολή (λόγιο), γράμμα, γράμμαν, γκράμα, γάμα, γάαμα, γραφή, γραθή, γκραφή, γααφή | letera | βενετσιάνικο

λέτζε, λέγκε | νόμος (νόμος) | lege | βενετσιάνικο

λετιέρα, λετέρα | κάθισμα που το κουβαλούσανε με τα χέρια, λεντίκα, σέδια, ταχτερβάνι, τεζγκερές, ντιζγκιρές | lettiera | ιταλικό

λέτο | κρεβάτι, κρεβάτ, κριβάτι, κριβάτ, κριάτι, γιατάκι, γιατάκ, γιατθάκι, γιατάτσι, ιατάκι, ιατάκ | leto | βενετσιάνικο

λέτσα, λίτσα | το ψάρι Campogramma glaycos | leccia | ιταλικό

λέτσος, λέτσιος, λέτσιους, λιέτσιους | ασούμπαλος, ατσούμπαλος, ατζούμπαλος, ατζούβαλος, ανατσούμπαλος, ανατζούμπαλος, ανεσούμπαλος, ανασούμπουλος, ανεσούμπουλος, ασουμπαλιάρης, ατσουμπαλιάρης, βρομιάρης, βρομνιάτης, βρομάρης, βρομάρτς, βρουμιάρς, βρόμιος, βρόμιους, βρόμνιος, βρόμνιους, βρομίλος, βρομούσης, βρομέας | lezzo | ιταλικό

Λιάπης, Λιάμπης, Λάπης, Λιαψς / θηλυκό: Λιάπισα, Λιάμπισα, Λάπισα | αυτός / αυτή που έχει ρίζες από τη Λιαπουριά (Λιαμπουριά) της Αλβανίας | Lab-i | αλβανικό

λιάρος, λιαρός, λιάρους | παρδαλός, παρδάλς, πάρταλος, πάτσαλος, μπέρδελος | larë | αλβανικό

λίβελο, λιβέλο | το δόσιμο που πλήρωνε ο κολίγας στον αφέντη του | livelo | βενετσιάνικο

λιγαδούρα | σκοινάκι ή κορδόνι για δέματα | ligatura | βενετσιάνικο

λιγκαβέτσι, λιγκαβέτς | το φυτό Cirsium arvense, ασπράγκαθο, νεράγκαθο, βαμβακιά, παλαμίδα | ligavec | σλάβικο

λιγκόνι, λίγκουνας | μελιγκόνι, μελιγούνι, μελίτακας, μελίνταγκας, μελίντακας, μυρμήγκι, μερμήγκι, μέρμηγκας, μουρμούκι, μιρμιγκάς, μερμούτζιι, μερμούτζιιν, μιρμίκ, βρουμούσι, βρουμούσκι, δίλκας, λεμπόνι, λιμπούνι, λίμπουρος, λίμπουρας, κοτσινολίμπουνο, πιτσιγκόνι, πορδάλα, πορδίλι, σκουλιπνιά, σκλίπονας, τσιούστρα, τσιούχτρα, | milingonë-a | αλβανικό

λικουρίνος, λικουρίνι | καπνιστό κεφαλόπουλο | liocorno | ιταλικό

λίμα | ρινί, ρινίν, ρίνη, ρνι, αρνάρι, αρνάρ, ράσπα, ντιρπί, ντρουπί, πρακόνι, πρακόν, πριάκονο, πριάκουνου, | lima | βενετσιάνικο

λιμάνι, λιμάν | λιμιόνας, λιμνιόνας, πόρτο, πόρτα | liman | τούρκικο

λιμάρω | τρίβω με τη λίμα | limar | βενετσιάνικο

λιμόζινο | ελεημοσύνη (λόγιο) ψυχικό | limosina | βενετσιάνικο

λίμπα, λιμπί, λίμπη, λάμπη, λόμπα, λόμπος, λούμπα | γούρνα, γουρνί, γουρνίν, γουρνί, γουρνούκ, γκούρνα, γρούνα, βούρνα, βουρνίν, κούρνα, σγούρνα, σγουρνί, σγόρνα, ούρνα, ουρνί | limba | ιταλικό

λιμπεράρω | λευτερώνω, λεφθερόνω, λυτρώνω | liberare | ιταλικό

λίμπερος | λεύτερος, λέφθερος | libero | ιταλικό

λιμπερτά, λιπέρτα, λιμπερτή | λευτεριά, λεφθεριά, λιφτιργιά | libertà | ιταλικό

λιμπερτός, λίμπερτος | αλιμπέρτος, αλιμπερτός, αλιμπέρτης, αμολητός, αμολαριτός, αμουλαριτός, μολαριτός | liberto | ιταλικό

λιμπρέτο | λιμπεράκι, βιβλιάκι, βιβλιόπουλο, βιβλάκι | libreto | βενετσιάνικο

λίμπρο, λίμπρος, λίμπερο | βιβλίο, βεβλίο, βιβλίγιο, βιβίλιον, βιβιλιόν, βλιβλίο, βλιβίο, βιγλίο, γιβλίου, διβλίο, λιβλίο, βλίο, βιβλίε, φιλά, φλάδα, κιτάπι, κιτάπ, κιουτάπι | libro | ιταλικό

λινάτσα | χοντρό πανί από λινάρι | linazza | ιταλικό

λίνεα, λινιά, λίνια, λενιά | αράδα, αράα, αρά, αργάδα, ράδα, αράδου, ρίγα, αρίγα, γραμμή, δραμή | linea | βενετσιάνικο

λίντος | κομψός (λόγιο), ζαρίφης, ζαρίφς | lindo | βενετσιάνικο

λιοκόρνο, λιόκορνο, λιόκουρνο, λιόκρινο, λιόκρουνο | κέρατο φιδιού | liocorno | ιταλικό

λίπα, λιπιά | φυτά του γένους Tilia, φλαμουριά, φλαμούρι, φιλουριά, φιλούρα, τίλιο | lipa | σλάβικο

λίρα | φλουρί, φλορί | lira | ιταλικό

λισαντίρι, λσαντίρ | νισαντίρι, νισαντίρ, χλωριούχο αμμώνιο (λόγιο) | nişadır | τούρκικο

λισβερίσι, λισβερίς, λισιβερίσι, λισβιρίς | αλισβερίσι, αλισφερίσι, αλισιβερίσι, αλισιβέρισι, αλισβερίς, αλισφερίς, αλισβιρίς, αλεσβερίσι, αλεσφερίσι, αλεσφερίς, αλισβερίδι, αλισβαρίς, αλιχιβερίσι, αλουσβερίδ, αϊσφερίσι, αλισοβέρσο, αλισβέρισμα, νταλαβέρι, νταλαβέρ, νταραβέρι, νταραβέρ | alışveriş | τούρκικο

λισεντζάρω | αδειοδοτώ (λόγιο) | licenziar | βενετσιάνικο

λισίβα, λεσίβα | αλισίβα, αλισίφα, αλεσίφα, αλισούφα, αλσίβα, αλτσίβα, αλουσίβα | lisciva | ιταλικό

λίστα | κατάστιχο, τεφτέρι, τιφτέρι, τιφτέρ, ντεφτέρι, ντιφτέρ, δεφτέρι, διφτέρι, διφτέρ | lista | βενετσιάνικο

λίτε, λίτη | δίκη | lite | ιταλικό

λόγγος, λογκός, λόγκους, λογκιά, λογκάρι, λόνγκους, λαγκονιά | αρμάνι, ορμάνι,ορμάν, ουρμάνι, ουρμάν, ρουμάνι, ρομάνι, ρομάν, ρμάνι, ρμαν, ζίγρα, ζίγρια, κουρί, μπαλγκάμ | log | σλάβικο

λοκάντα, λουκάντα | χάνι, χαν | locanda | ιταλικό

λοκαντιέρης | χαντζής | locandiere | ιταλικό

λοκούστα | ακρίδα, ακρίθα | locusta | ιταλικό

λομπότι, λομποτιά, λομποτή, λομπουντιά, λομπουτιά, λοποντιά, λοποτιά, λοβοδά, λοβοδιά, λοβουδιά, λουβοδιά, λεπουντιά, λεποντιά, λεποντή, λεβουδιά, λοβοδό, λάπατα, λαμποτιά, λαβουδιά | το φυτό Atriplex hortensis, δεπουτιά, χρυσολάχανο, χηνόποδο, χηνοπόδι | loboda | σλάβικο

λόντζα | ψαρονέφρι | lonza | ιταλικό

λόντρα | κάποιο μικρό καράβι | londra | ιταλικό

λόρδα, λόδρα | αναφαγιά, ανεφαγιά, πείνα, κράνη, λίμα, λιμαντέρα, λιγούρα, λαγκούτα, νισκάδα, νισκούρα, νισκουσίν, ψωμόλυσσα, ψομόλσα | lorda | βενετσιάνικο

λοσμαρί, λασμαρίν, | το φυτό Rosmarinus officinalis, ροσμαρί, ροσμαρίνι, αρισμαρί, αρισμαρές, διοσμαρίνι, δεντρολίβανο, δενδρολίβανο, ξιλαλάς, ξιλαράς | rosmarinus | λατινικό

λοστρόμος | ναύκληρος (λόγιο) | nostromo | ιταλικό

λότα | λάσπη, λάσπ, γλίνα, γλούνη, λούνη, γλούσπη, γρούσπη, τσαμούρα, τσαμούρι, τσαμούρ | loto | βενετσιάνικο

λοταρία | λαχείο (λόγιο) | lotaria | βενετσιάνικο

λότζα, λόντζα, λόντζια, λότζια, λόζιος, λιόντζια | ξελόντζα, ξελότζα, γρέκι, γρεκ, γριεκ, γρέτσι, γρετς, γκρέκι, γκρεκ, αγρέκ, εγρέκ, γιατάκι, γιατάκ, γιατθάκι, γιατάτσι, ιατάκι, ιατάκ, κονάκι, κονάκ, καλύβα, καλύβι, καλίβ, τσατόρα, τσαρδί, τσαρδάκι, τσαρδάκα, τσαρντάκι, τσαρντάκ, τσιαρντάκι τσιαρντάκ / χαγιάτι, χαγιάτα, χαγιάτ, χαϊάτα, χαϊάτι, χαϊάτ, στάλος, στάλους | loza | βενετσιάνικο

λοτζέτα, λοτζιέτα | βεράντα, μπαλκόνι | lozeta | βενετσιάνικο

λότο, λότος, λότους | λαχείο (λόγιο) | loto | βενετσιάνικο

λούγαρο, λούγαρος, λουγαρίνι, λουκαρίνι, λουγαράκι, λούβαρο, λουβαράκι | το πουλί Carduelis spinus, σκαθί, σκαθάρι | lugaro | βενετσιάνικο

λούγκα, λούνγκα | βούζουνας, βουζούνα, βούζουνος, βούζουνο, βουζούνι, βουζουνικό, βουζούν, βούζνας, βούζνο, βούσουνας, βοζούνι, βζουν, βίζουνας, βιζούνι, βίτζονος, βιζίνος, γούζουνας, ζούζουνας, λούσουνας | lungë-a | αλβανικό

λούδρα | πονηρή, κατεργάρα | ludro | βενετσιάνικο

λουίζα, λοΐζα | το φυτό Lippia citriodora, ελοΐζα | luisa | ιταλικό

λουκάνικο, λουκανίτσα, λουκάνκου, λουκάνκο, λουκάγκου, λοκάνικο, λοκάνκο | αμαθιά, αματιά | lucanicum | λατινικό

λουκέρνα | καντηλέρι, καντηλιέρι, καντλέρ, καντλάρ / ληχνάρι, λιχνάρ, νίχλος | lucerna | βενετσιάνικο

λουκέτο | κρεμαστή κλειδαριά, κατινάρι, κλιδαρίδι | lucheto | βενετσιάνικο

λούκι, λουκ | ουλούκι, ουλούκ, αφούλκα, άφουκλα, βρέχτης, καντερέτο, κουτσουνάρα, κουρνέλα, κανάλι, κάναλη, κανάλα, κανούλι, καταγογίδα, ξενεριστίρι, νεροδέχτης, νιραγόι, νεμπουρντέχτης, μπλουτσουνέρα, ρέφτης, ρίχτης, ρουνιά, ρονιά, ρέντα, σουγιέλο, σουλουντράνι, σγόρνα, χολέδρα, χολέντρα, χολέτρα, τσουρνέλα, αστράχα, αστράκα, αστράκη, αστρέχα, αστρέχ, αστριάχα, αστρίχα, αστριχιά, αστροάχα, αστίχα, οστρέχα, ουστρέχα, στρέχα, στράχα, σρέχα | oluk | τούρκικο

λουκουμάς, λουκουμάδα, λουκμάς, λοκμάς, λοκμά | λαλάγκι, λαγκίτα, λαγκίδα, λαλαγκίδα, λαλαγκίτα, λαλάτζιν, τηγανίτα, ζβίγκος | lokma | τούρκικο

λουκουματζής | αυτός που φτιάχνει και πουλάει λουκουμάδες | lokmacı | τούρκικο

λουκούμι, λουκούμ, λοκούμι, λοκούμ | λέγεται και ραχάτ λοκούμ | lokum | τούρκικο

λουλάκι, λουλάκ | γαλαζάδα, γαλαζάρα, ρεμπέκι, ρεμπίκο | lilak | αραβικό

λουλάς, λουλές | καμινέτο, το μέρος του ναργιλέ που βάζουν τον καπνό ή το χασίσι | lüle | τούρκικο

λουλούδι, λούλουδο, λούλουδον, λουλούθ, λούδι, λουδ, λελούδι, λέλουδα, λαλούδι, λαλάδι, λουλίν, λολούδι | άνθος, ανθός, άνθους, άθος, αθός, άθο, άθι, άθους, άτθος, ατθός, άτος, ατός, νάτθος, πούλουδο, πούλουο, τσιτσέκι, τσιτσέκ, τσιτσάκι, τσιτσάκ, φιόρο, φιόρι, φιόρε, φκιόρον | lule | αλβανικό

λούλτιμο | στερνά, στιρνά, ιστερνά | l'ultimo | ιταλικό

λουμίνι, λουμπίνι | φιτίλι καντηλιού | lumin | βενετσιάνικο

λούνκος, λούγκος, λάγκος | μακρύς | lungo | ιταλικό

λούπης, λούπος | το πουλί Milvus milvus, τσίφτης, ψαλίδα, ψαλιδιάρης | lupus | λατινικό

λούπινο, λουπίνι, λουπινιά, λουπινάρι, λουμπούνι, λούμπινας, λουμπίνος, λουμπινάρι, λουπνάρι, λουμπουνάρζι, λιμπινάρι, λίμπινας, λιμπίνος, λιμπινός, λιμπούνι, λίμπουνας, λιμπούγνα, λίπινας, λπίνι, λπίνο, λεπνάρι, λοπνάρ | φυτά του γένους Lupinus, αγριολουπινιά, αγριολούπινο, αγριοκοκί, αγριολούβινο, αγρολούμπινο, σκοτίλα | lupinus | λατινικό

λουρί, λούρα, λουρίδα, λουρίδι, λουρίδ, λούρος, λορί | ιμάντας (λόγιο) / ζωνάρι, ζουνάρι, ζουνάρ, ζονάρ, ζναρ, ζωστήρα, ζουστίρα, κουσάκι, κουσάκ | lorum | λατινικό

λουσέρνα | λυχνάρι, λιχνάρ, νίχλος, | lucerna | βενετσιάνικο

λούσο | πολυτέλεια (λόγιο) | lusso | ιταλικό

λουστραδόρος | ο μάστορας που λουστράρει | lustrador | βενετσιάνικο

λουστράρω | γυαλίζω με λούστρο | lustrar | βενετσιάνικο

λουστρίνι | γυαλιστερό δέρμα | lustrin | βενετσιάνικο

λούστρο, λούστρος, λούστρους | βερνίκι, βερνίτσι, βιρνίκ, βιρνίτς | lustro | βενετσιάνικο

λούτο, λούτος | θλίψη, χλίψη, βαλάντωμα, βαλάντουμα | lutto | ιταλικό

λούτος | χαζός | lud | σλάβικο

λούτσα, λούντσα, λούτζα, λουτσάλα | νερόλακκος, νερόλακα, λούμπα, λούστρα μπάρα | lucë | llucë | αλβανικό

λούτσος | το ψάρι Esox lucius, λίτσα, τούρνα, γουμπρί, γομρί / ψάρια του γένους Sphyraena | luzzo | βενετσιάνικο

λουφές, λεφές | μισθός (λόγιο) του αρματολού | ulufe | τούρκικο

λουφετζής | μισθοφόρος (λόγιο) | ulufeci | τούρκικο