Τα χωριά των περιοχών Βέροιας, Έδεσσας, Γευγελής και Γιαννιτσών


 

Πληθυσμός και οικισμοί της περιοχής Βέροιας 1886 – 1927

διοικητικά όρια καζά 1911

 

Δημήτρη Λιθοξόου

 2009

 


Αυστριακός Χάρτης: Χάρτες του αυστριακού επιτελείου στρατού, των αρχών του 20ου αιώνα, κλίμακας 1: 200.000.

Χάρτης Κοντογόνη: Ελληνικοί χάρτες των αρχών του 20ου αιώνα, έκδοση λιθογραφείου Κοντογόνη, κλίμακας 1: 200.000.

Δεκάζος: Παναγιώτης Δεκάζος, Η Νάουσα της Μακεδονίας, Αθήναι 1913.

εαπ: Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, Κατάλογος των προσφυγικών συνοικισμών Μακεδονίας με τας νέας ονομασίας, Θεσσαλονίκη, 1928.

Λουκάτος: Σπύρος Λουκάτος, Πολιτειογραφία της νομαρχιακής περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, Μέρος Α’ Υποδιοικήσεις Βερροίας - Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, Αθήνα 1987.

Μιχαηλίδης: Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Σλαβόφωνοι μετανάστες και πρόσφυγες από τη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη (1912 – 1930), διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1996.

Πατριαρχικά Έγγραφα: Επίσημα έγγραφα περί της εν Μακεδονία οδυνηρής καταστάσεως, Πατριαρχείο Τυπογραφείο, Κωνσταντινούπολις 1906.

Σχινάς: Νικόλαος Σχινάς, Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, Νέας οροθετικής γραμμής και Θεσσαλίας / Συνταχθείσαι υπό Νικολάου Θ. Σχινά ταγματάρχου του μηχανικού, Αθήναι, τόμοι 3, 1886-87.

Χαλκιόπουλος: Αθανάσιος Χαλκιόπουλος, Εθνολογική στατιστική των βιλαετίων Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου, Αθήναι 1910.

Brancoff : D. M. Brancoff, La Macédoine et sa population chrétienne, Paris, 1905.

Кънчов: Васил КънчовМакедония етногрфия и статистика, София 1900.

Милојевић: Боровојe МилојевићЈужна Македонја - Антропогеографска, Београд 1920.

Симовски: Тодор СимовскиНаселените места во Егејска Македонија - географски, етнички и стопански карактеристикиτόμοι 2, Скопје 1998.

Weigand: Gustav Weigand, Die Aromunen / Ethnographisch - Philologisch - Historische Untersuchungen, Leipzig 1895.

Απαρίθμηση 1913: Απαρίθμησις των κατοίκων των νέων επαρχιών της Ελλάδος του έτους 1913, Διεύθυνσις Στατιστικής, Αθήναι 1915.

Οθωμανική Απογραφή: Στατιστική του Βιλαετείου Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Στρατιωτικών, Αθήναι 1910.

 

Σημείωση: Τα ονόματα των οικισμών έχουν μεταγραφεί από τα κυριλλικά στα λατινικά (κροατικό αλφάβητο).

 

Οθωμανική Απογραφή - Καζάς Βέροιας

 

άνδρες

γυναίκες

σύνολο

μουσουλμάνοι

4.266

3.953

8.219

πατριαρχικοί

11.460

10.369

21.829

ρουμανιστές

1.762

1.589

3.351

εξαρχικοί

873

811

1.684

εβραίοι

290

286

576

χριστιανοί Τσιγγάνοι

157

144

301

σύνολο

18.808

17.152

35.960

 


 

1. Ber (Βέροια) [Симовски].

Verria (Karaferia) [Αυστριακός Χάρτης].

Βέρροια ή Καραφέρια, μικτός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Καρά Φέρια, 1.200 οικογένειες, εκ των οποίων 50 εβραϊκές, 30 τσιγγάνικές και οι υπόλοιπες μισές πατριαρχικές και μισές μουσουλμανικές [Σχινάς].

Ber (Vereja, Kara Feri), 350 χριστιανοί Βούλγαροι, 6.500 μουσουλμάνοι Τούρκοι, 2.000 χριστιανοί Έλληνες, 300 χριστιανοί Βλάχοι, 500 Εβραίοι και 850 Τσιγγάνοι [Кънчов].

Ber (Karaferia), 350 πατριαρχικοί Βούλγαροι, 2.000 Έλληνες, 300 Βλάχοι και 850 χριστιανοί Τσιγγάνοι [Brancoff].

Βέρροια, εκτός των άλλων υπάρχουν 320 πατριαρχικές και 180 ρουμανίζουσες οικογένειες Βλάχων [Πατριαρχικά Έγγραφα].

Βέροια, 6.200 πατριαρχικοί, 5.280 μουσουλμάνοι, 600 εβραίοι [Χαλκιόπουλος].

Βέρροια, γλώσσα κατοίκων ελληνική, τουρκική, βλάχικη και εβραϊκή [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: α) γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική, β) γλώσσα τουρκική / θρησκεία μουσουλμανική, γ) γλώσσα βλάχικη / θρησκεία χριστιανική, δ) γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική, ε) γλώσσα ισπανική / θρησκεία εβραϊκή και στ) γλώσσα τσιγγάνικη / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Βέρροια, 7.039 άρρενες και 6.773 θήλεις.

Υποχρεωτική μετανάστευση το 1924 των μουσουλμάνων κατοίκων στην Τουρκία.

Βέρροια Βερροίας, εγκατάσταση 1.665 χριστιανών προσφύγων / 405 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών (Ελλήνων, Μακεδόνων, Εβραίων) Τσιγγάνων και προσφύγων.

 

2. Krevatas (Κρεβατάς) [Симовски].

Kravata [Αυστριακός Χάρτης].

Κρεββατάς Βερροίας, εγκατάσταση 17 χριστιανών προσφύγων / 5 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: προσφυγικός οικισμός.

 

3. Turkohor (Πατρίς) [Симовски].

Turkohori [Αυστριακός Χάρτης].

Τουρκοχώρι, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Τουρκοχώρι, 14 σπίτια [Σχινάς].

Turkohor, 170 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Tourkohor, πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

240 Τουρκοχώρι, 130 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Τουρκοχώριον, 52 άρρενες και 31 θήλεις.

Τουρκοχώρι Βερροίας, εγκατάσταση 458 χριστιανών προσφύγων / 124 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 


4. Dolno Kopanovo (Χαρίεσσα) [Симовски].

Dl. Kopanova [Αυστριακός Χάρτης].

Κάτω Κοπανός, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Κάτω Κοπανός, 50 σπίτια [Σχινάς].

Dolno Kupanovo, 240 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Dolno Koupanovo, 320 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Κάτω Κοπανός, 245 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Κάτω Κοπανός, 30 οικογένειες σλαβοφώνων [Δεκάζος].

Dolno Kopanovo, 20 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

Κάτω Κοπανός, γλώσσα κατοίκων βουλγαρική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Κάτω Κόπανος, 182 άρρενες και 156 θήλεις.

Κάτω Κοπανός Βερροίας, εγκατάσταση 469 χριστιανών προσφύγων / 112 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

5. Horopan (Στενήμαχος, τέως Νέα Στενήμαχος) [Симовски].

Rupan (Oropan) [Αυστριακός Χάρτης].

Χοροπάνι, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Horopan, 80 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Horopan, 104 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Αγοράστηκε και κατοικείται από 100 οικογένειες ρουμανιστών Βλάχων [Δεκάζος].

Χωροπάνι, γλώσσα κατοίκων βλαχική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα βλάχικη / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Χωροπάνιον, 232 άρρενες και 217 θήλεις.

Χωροπάνη Βερροίας, εγκατάσταση 522 χριστιανών προσφύγων / 119 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Βλάχων και προσφύγων.

 

6. Grn. Kopanova [Αυστριακός Χάρτης].

--> αδιευκρίνιστο.

 

. Neguš ή Augusta (Νάουσα) [Симовски].

Njaušta (Neaguš, Agostos) [Αυστριακός Χάρτης].

Νιάουστα, μικτός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Neguš (Njahusta, Agustos), 1.500 χριστιανοί Βούλγαροι, 800 μουσουλμάνοι Τούρκοι, 3.500 χριστιανοί Έλληνες και 300 χριστιανοί Βλάχοι [Кънчов].

Negouche, 1.500 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Νάουσα, εκτός των άλλων υπάρχουν 50 πατριαρχικές οικογένειες Βλάχων [Πατριαρχικά Έγγραφα].

Νάουσα, 9.000 πατριαρχικοί και 1.000 μουσουλμάνοι [Χαλκιόπουλος].

Njegoš, 640 σπίτια χριστιανών Σλάβων, 250 μουσουλμάνων Τούρκων, 350 χριστιανών Βλάχων και 510 χριστιανών Ελλήνων [Милојевић].

Νάουσα, γλώσσα κατοίκων ελληνική και τουρκική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: α) γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική, β) γλώσσα τουρκική / θρησκεία μουσουλμανική, γ) γλώσσα βλάχικη / θρησκεία χριστιανική, δ) γλώσσα ελληνική / θρησκεία ελληνική.

Απαρίθμηση 1913: Νάουσα, 4.989 άρρενες και 4.692 θήλεις.

Υποχρεωτική μετανάστευση το 1924 των μουσουλμάνων κατοίκων στην Τουρκία.

Νάουσσα Βερροίας, εγκατάσταση 862 χριστιανών προσφύγων / 211 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών (Μακεδόνων, Ελλήνων και Βλάχων) και προσφύγων.

 

8. Ramnica ή Ramnišca (Ραμνίτσα) [Симовски].

Ramenište [Αυστριακός Χάρτης].

--> αδιευκρίνιστο.

 

9. Arsene [Αυστριακός Χάρτης].

--> αδιευκρίνιστο.

 

10. Arkudohor (Αρκοχώριον) [Симовски].

Arkodohor [Αυστριακός Χάρτης].

Αρκουδοχώρι, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Arkudohor, 240 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Arkoudohor, 320 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Χοροπάν, 30 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Αρκουδοχώρι, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Αρκουδοχώριον, 266 άρρενες και 181 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: μακεδονικός οικισμός.

 

11. Kupas [Αυστριακός Χάρτης].

--> αδιευκρίνιστο.

 

12. Čornovo (Φυτεία) [Симовски].

Čoprnova [Αυστριακός Χάρτης].

Τσέρνοβον, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Čornovo, 280 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Tchornovo, 384 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Τσόρνοβον, 550 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Τσόρνοβον, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Τσόρνοβον, 334 άρρενες και 305 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: μακεδονικός οικισμός.

 

13. Javornica (Τρίλοφον, τέως Νέα Κούκλενα) [Симовски].

Javornica [Αυστριακός Χάρτης].

Γιαβόρνιτσα, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Javornica, 72 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Yavornitza, 96 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Διαβόρνιτσα, 12 πατριαρχικές οικογένειες Βλάχων [Πατριαρχικά Έγγραφα].

Γιαβόρνιτσα, 52 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Διαβόρνιτσα, 25 οικογένειες, εκ των οποίων οι περισσότερες ελληνόφωνες πατριαρχικές και λίγες τουρκικές [Δεκάζος].

Διαβόρητσα, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: αδιευκρίνιστη.

Απαρίθμηση 1913: Διαβόρνιτσα, 119 άρρενες και 104 θήλεις.

Διαβόρνιτσα (Νέα Κούκλαινα) Βερροίας, εγκατάσταση 505 χριστιανών προσφύγων / 105 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών και προσφύγων.

 

14. Kostohor ή Kostemar (Κουτσοχώριον) [Симовски].

Kostohor [Αυστριακός Χάρτης].

Κωστοχώρι, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Kostemar, 55 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Kostemar, 55 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Κωτσοχώρι, 65 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Κωστοχώρι Βερροίας, εγκατάσταση 105 χριστιανών προσφύγων / 35 οικογενειών [εαπ].

--> Σύνθεση 1927: προσφυγικός οικισμός.

 

15. Maruša (Μαρούσια) [Симовски].

Maruša [Αυστριακός Χάρτης].

Μαρούσα [Χάρτης Κοντογόνη].

Maruša, 400 Βλάχοι [Weigand].

Maruša, 740 χριστιανοί Βλάχοι [Кънчов].

Maroucha, 740 Βλάχοι [Brancoff].

Μαρούσα [Χαλκιόπουλος].

«Είναι δάσος, όπου υπάρχουσι ολίγαι καλύβαι. Χρησιμεύει αποκλειστικώς προς χειμερινών και εαρινήν βοσκήν» [Δεκάζος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα βλάχικη / θρησκεία χριστιανική.

Μετά τους βαλκανικούς πολέμους το χωριό ερημώνει.

 

16. Doljani (Κουμαριά) [Симовски].

Dojiani [Αυστριακός Χάρτης].

Δόλιανι, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Dojani, 250 Βλάχοι [Weigand].

Doljani, 500 χριστιανοί Βλάχοι [Кънчов].

Doliani, 500 Βλάχοι [Brancoff].

Δόλιανη, 100 ρουμανίζουσες οικογένειες Βλάχων [Πατριαρχικά Έγγραφα].

Δόλιανη, 345 ρουμανιστές Βλάχοι [Χαλκιόπουλος].

Δόλιανη, γλώσσα κατοίκων βλαχική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα βλάχικη / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Δόλιανη, 327 άρρενες και 300 θήλεις.

Δόλιανη (Κουμαριά) Βερροίας, εγκατάσταση 130 χριστιανών προσφύγων / 37 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Βλάχων και προσφύγων.

 


17. Ksirolivadon (Ξηρολίβαδον) [Симовски].

Kserolivazi (Uzundža) [Αυστριακός Χάρτης].

Ξηρολίβαδον (θέρετρον ποιμένων) [Χάρτης Κοντογόνη].

Ξηρολείβαδον, εαρινή διαμονή βλαχοποιμένων [Σχινάς].

Xerolivadhi, 450 Βλάχοι [Weigand].

Kserolivadon, 850 χριστιανοί Βλάχοι [Кънчов].

Kserolivadon, 850 Βλάχοι [Brancoff].

Ξηρολείβαδον, 170 ρουμανίζουσες οικογένειες Βλάχων [Πατριαρχικά Έγγραφα].

Ξηρολείβαδον, 450 πατριαρχικοί και 750 ρουμανιστές [Χαλκιόπουλος].

Ξιρολείβαδο, γλώσσα κατοίκων βλαχική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα βλάχικη / θρησκεία χριστιανική.

--> Σύνθεση 1927: βλάχικος οικισμός.

 

18. Kastanja (Καστανέα) [Симовски].

Kastanja [Αυστριακός Χάρτης].

Καστανιά, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Kastanja, 200 Βλάχοι [Weigand].

Kestanja, 400 χριστιανοί Βλάχοι [Кънчов].

Kestania, 90 Βλάχοι [Brancoff].

Καστανιά, 80 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα βλάχικη / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Καστανιά, 58 άρρενες και 52 θήλεις.

Καστανιά Βερροίας, εγκατάσταση 148 χριστιανών προσφύγων / 39 οικογενειών [εαπ].

--> Σύνθεση 1927: προσφυγικός οικισμός.

 

19. Crkovjani (Μικρά Σάντα, τέως Άγιος Ιωάννης) [Симовски].

Carkovean (A. Ioanis) [Αυστριακός Χάρτης].

Άγιος Ιωάννης ή Τσερκόβιανη [Χάρτης Κοντογόνη].

Tsarkoven, 120 Βλάχοι [Weigand].

Carkovijan (Carovčan), 300 χριστιανοί Βλάχοι [Кънчов].

Tzarkovian (Tzarovtchani), 240 Βλάχοι [Brancoff].

Τσιρκόβιανη, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα βλάχικη / θρησκεία χριστιανική.

Τσερκόβιανη (Μικρή Σάντα) Βερροίας, εγκατάσταση 226 χριστιανών προσφύγων / 57 οικογενειών [εαπ].

--> Σύνθεση 1927: προσφυγικός οικισμός.

 

20. Čobanlar [Αυστριακός Χάρτης].

Σαϊλέρ [Χάρτης Κοντογόνη].

--> αδιευκρίνιστο.

 

21. Dolno Šel ή Dolno Selo (Κάτω Βέρμιον) [Симовски].

Sele [Αυστριακός Χάρτης].

Κάτω Σέλι [Χάρτης Κοντογόνη].

Selja, Βλάχοι [Weigand].

Dolno Šel (Selja), 3.000 χριστιανοί Βλάχοι [Кънчов].

Dolno Chel (Selia), 3.000 Βλάχοι [Brancoff].

Σέλιον [Χαλκιόπουλος].

Κάτω Σέλι, γλώσσα κατοίκων βλαχική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα βλάχικη / θρησκεία χριστιανική.

 

22. Valoda (Βρομοπήγαδον) [Симовски].

Volaza [Αυστριακός Χάρτης].

Βαλάδα [Χάρτης Κοντογόνη].

Voladha, 120 Βλάχοι [Weigand].

Valoda, 300 χριστιανοί Βλάχοι [Кънчов].

Valoda, 300 Βλάχοι [Brancoff].

Βολάδα [Χαλκιόπουλος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα βλάχικη / θρησκεία χριστιανική.

--> Σύνθεση 1927: βλάχικος οικισμός.

 

23. Gorno Šel ή Gorno Šelo (Άνω Βέρμιον) [Симовски].

Selja [Αυστριακός Χάρτης].

Άνω Σέλι [Χάρτης Κοντογόνη].

Gorno Šel (Drugo Selja), 1.200 χριστιανοί Βλάχοι [Кънчов].

Gorno Chel (Drougo Selia) 1.200 Βλάχοι [Brancoff].

Άνω Σέλιον, 100 πατριαρχικές οικογένειες Βλάχων [Πατριαρχικά Έγγραφα].

Άνω Σέλι, 1.100 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Άνω Σέλι, γλώσσα κατοίκων βλαχική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα βλάχικη / θρησκεία χριστιανική.

--> Σύνθεση 1927: βλάχικος οικισμός.

 

24. Kalivja [Αυστριακός Χάρτης].

--> αδιευκρίνιστο.

 

25. Taramon ή Teramon (Ταγαροχώριον) [Симовски].

Taraman [Αυστριακός Χάρτης].

Ταραμάν, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Taramon (Tavromun), 60 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Taramon, 60 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Ταραμώνι, 69 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Ταραμώνιον, 15 άρρενες και 12 θήλεις.

Ταραμών (Ταγαροχώρι) Βερροίας, εγκατάσταση 151 χριστιανών προσφύγων / 39 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

26. Branjate (Νέα Νικομήδεια) [Симовски].

Brainat [Αυστριακός Χάρτης].

Μπραΐνατες, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Μπραϊνάτ, 50 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Μπραΐνιατα, 16 άρρενες και 13 θήλεις.

Μπρανιάτα Βερροίας, εγκατάσταση 243 χριστιανών προσφύγων / 61 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

27. Likovišta ή Lukovica ή Stara Likovišta (Παλαιά Λυκόγιαννη, τέως Λυκόγιαννη) [Симовски].

Lakovišta [Αυστριακός Χάρτης].

Λυκοβίστα, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Lukovica, 165 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Loukovitza, 224 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Λυκοβίστα, 134 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Λυκοβίτσα, 20-25 οικογένειες σλαυοφώνων και χριστιανών Τσιγγάνων [Δεκάζος].

Lekovičišča, 20 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

Λοκοβίστα, γλώσσα κατοίκων βουλγαρική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Λυκοβίστα, 63 άρρενες και 46 θήλεις.

Λυκόβιστα (Λυκογιάννης) Βερροίας, εγκατάσταση 246 χριστιανών προσφύγων / 65 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

28. Sveta Marina (Αγία Μαρίνα) [Симовски].

Ajos Marin [Αυστριακός Χάρτης].

Αγία Μαρίνα, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Sv. Marina, 185 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Sveta Marina, 248 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Αγία Μαρίνα, 170 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Αγία Μαρίνη, γλώσσα κατοίκων βουλγαρική [Λουκάτος].

Αγία Μαρίνα, 30 σλαυόφωνες οικογένειες [Δεκάζος].

Marena, 30 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Αγία Μαρίνα, 104 άρρενες και 104 θήλεις.

Αγία Μαρίνα Βερροίας, εγκατάσταση 237 χριστιανών προσφύγων / 72 οικογενειών [εαπ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

29. Minoštica (Μονόσπιτα) [Симовски].

Monopište [Αυστριακός Χάρτης].

Μονόσπητα, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Minoštica (Monosnita), 170 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Litochtitza (Monospito), 240 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Μονόσπητον, 240 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Monopište, 30 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

Μονόσπιτα, γλώσσα κατοίκων βουλγαρική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Μονόσπητα, 132 άρρενες και 133 θήλεις.

Ρευστοποιήθηκαν δύο περιουσίες κατοίκων που μετανάστευσαν στη Βουλγαρία [Μιχαηλίδης].

Μονόσπητα Βερροίας, εγκατάσταση 32 χριστιανών προσφύγων / 8 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

30. Gorno Kopanovo (Καπανός, τέως Άνω Κοπανός) [Симовски].

Jokari Kopanova [Αυστριακός Χάρτης].

Άνω Κοπανός, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Gorno Kupanovo, 175 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Gorno Koupanovo, 232 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Άνω Κοπανός, 185 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Άνω Κοπανός, 26 οικογένειες σλαβομακεδονικές [Δεκάζος].

Gorno Kopanovo, 25 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

Άνω Κοπανός, γλώσσα κατοίκων βουλγαρική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Κόπανος Άνω, 98 άρρενες και 112 θήλεις.Άνω Κοπανός Βερροίας, εγκατάσταση 374 χριστιανών προσφύγων / 94 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 


31. Veštica Berska (Αγγελοχώριον) [Симовски].

Večista (Veštica) [Αυστριακός Χάρτης].

Βέστιτσα Βέρροιας [Χάρτης Κοντογόνη].

Veštica, 500 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Vectitza, 664 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Βέσιστα, 244 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Berska Veštica, 28 σπίτια χριστιανών Σλάβων, 15 μουσουλμάνων Τούρκων και 13 μουσουλμάνων Τσιγγάνων [Милојевић].

Βέτσιστα, γλώσσα κατοίκων βουλγαρική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: α) γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική, β) γλώσσα τουρκική / θρησκεία μουσουλμανική, γ) γλώσσα τσιγγάνικη / θρησκεία μουσουλμανική.

Απαρίθμηση 1913: Βέτσιστα, 283 άρρενες και 230 θήλεις.

Υποχρεωτική μετανάστευση το 1924 των μουσουλμάνων κατοίκων στην Τουρκία.

Ρευστοποιήθηκε μία περιουσία κάτοικου που μετανάστευσε στη Βουλγαρία [Μιχαηλίδης].

Βέτσιστα (Αγγελοχώρι) Βερροίας, εγκατάσταση 375 χριστιανών προσφύγων / 97 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

32. Kutika [Αυστριακός Χάρτης].

--> αδιευκρίνιστο.

 

33. Jančišta (Άγιος Γεώργιος, τέως Γιάνισσα) [Симовски].

Jančišta (Jansista) [Αυστριακός Χάρτης].

Γιάντσιστα, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Jančišta, 320 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Yantchista, 432 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Γιάντσιστα, 325 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Jančišta, 45 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

Γιάντσιστα, γλώσσα κατοίκων βουλγαρική [Λουκάτος].

--> γΣύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Γιάντσιστα, 183 άρρενες και 148 θήλεις.Γιάντσιστα (Γιάνισσα) Βερροίας, εγκατάσταση 483 χριστιανών προσφύγων / 131 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

34. Žervohor ή Staro Žervohor ή Čvor (Παλαιό Ζερβοχώριον, τέως Ζερβοχώριον) [Симовски].

Servohor [Αυστριακός Χάρτης].

Ζερβοχώρι, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Žervohor, 240 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Jervohor, 240 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Ζερβοχώρι, 180 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Ζερβοχώρι, 25 σλαυόφωνες οικογένειες [Δεκάζος].

C’rvor, 35 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

Ζερβοχώρι, γλώσσα κατοίκων βουλγαρική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Ζερβοχώριον, 127 άρρενες και 120 θήλεις.

Ζερβοχώρι Βερροίας, εγκατάσταση 205 χριστιανών προσφύγων / 65 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

35. Karačali (Μαυροδένδριον) [Симовски].

Karacali [Αυστριακός Χάρτης].

Καρατσαλή, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Kara Čali, 30 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Kara Tchali, 25 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Καρά Τσαλί, 28 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Καρατσαλή (Μαυροδένδρι) Βερροίας, εγκατάσταση 7 χριστιανών προσφύγων / 2 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

36. Meč ή Mež (Μέση) [Симовски].

Mec [Αυστριακός Χάρτης].

Μετς, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Μέτσι, 30 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Meč (Mež), 140 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Metch (Mej), 130 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Μετς, 170 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Μέτση, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Μετς, 109 άρρενες και 102 θήλεις.

Μετς (Μέση) Βερροίας, εγκατάσταση 19 χριστιανών προσφύγων / 4 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

37. Gjavato (Διαβατός) [Симовски].

Javatos [Αυστριακός Χάρτης].

Διαβατός, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Διαβατό, 30 οικογένειες [Σχινάς].

Διαβατός, 230 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Διαβατός, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Διαβατός, 128 άρρενες και 109 θήλεις.

Διαβατός Βερροίας, εγκατάσταση 176 χριστιανών προσφύγων / 45 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

38. Mikroguš (Μακροχώριον) [Симовски].

Mikros [Αυστριακός Χάρτης].

Μικρογούζι, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Mikroguš (Makros), 365 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Mikrogouche (Makros), 365 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Μικρογούζιον, 20 πατριαρχικές οικογένειες Βλάχων [Πατριαρχικά Έγγραφα].

Μικρογούζι, 350 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Μικρογκούζι, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Μικρογούζιον, 329 άρρενες και 297 θήλεις.

Μικρογούζι Βερροίας, εγκατάσταση 526 χριστιανών προσφύγων / 127 οικογενειών [ΕΑΠ] ï Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

39. Kolura (Κουλούρα) [Симовски].

Kolura [Αυστριακός Χάρτης].

Κουλούρα, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Κουλούρα, 50 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Kolura (Kulkra), 250 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Koloura (Kouloura), 250 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Κολούρα, 280 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Κουλούρα, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Κουλούρα, 138 άρρενες και 127 θήλεις.

Κουλούρα Βερροίας, εγκατάσταση 5 χριστιανών προσφύγων / 2 οικογενειών [ΕΑΠ] ï Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και λίγων προσφύγων.

 

40. Ksehasmeni (Ξεχασμένη) [Симовски].

Šazmen [Αυστριακός Χάρτης].

Ξεχασμένη, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Šerazmen (Kserazmeni), 200 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Cherazmen (Kserazmeni), 200 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Ξεχασμένη, 227 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Ξεχασμένη, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Ξεχασμένη, 188 άρρενες και 186 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: οικισμός γηγενών Ελλήνων.

 

41. Rapsomanik (Ραψομανίκιον) [Симовски].

Rapsomanik [Αυστριακός Χάρτης].

Ραψαμανίκι, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Ραψομανίκα, 40 σπίτια [Σχινάς].

Rasomanik (Rapsimanik), 135 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Rassomanik (Rapsimanik), 130 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Ραψομανίκη, 130 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Ραψομανίκι, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Ραψομανίκιον, 76 άρρενες και 66 θήλεις.

Ραψομανίκη Βερροίας, εγκατάσταση 50 χριστιανών προσφύγων / 17 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

42. Požari (Κεφαλοχώριον) [Симовски].

Pozarica (Požarit) [Αυστριακός Χάρτης].

Ποζαρίτες, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Požari (bugarin), 210 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Pozari (Bougarin), 210 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Ποζαρίτες, 270 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Ποζαρίτες, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Ποζαρίτες, 147 άρρενες και 125 θήλεις.

Ποζαρίτες (Κεφαλοχώρι) Βερροίας, εγκατάσταση 3 χριστιανών προσφύγων / μίας οικογένειας [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: οικισμός γηγενών Ελλήνων.

 

43. Lutros (Λουτρός) [Симовски].

Lutros [Αυστριακός Χάρτης].

Λουτρός, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Lutros, 300 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Loutros, 290 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Λουτρός, 600 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Λουτρό, 60 σπίτια [Δεκάζος].

Λουτρός, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Λουτρός, 349 άρρενες και 234 θήλεις.

Λουτρός Βερροίας, εγκατάσταση 13 χριστιανών προσφύγων / 4 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και λίγων προσφύγων.

 

44. Kapsohora (Καψοχώριον) [Симовски].

Kapsohora [Αυστριακός Χάρτης].

Καψόχωρα, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Καψοχώρι, 58 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Kapsohor, 200 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Kapsohor, 200 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Καψόχωρα, 252 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Καψόχωρα, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Καψόχωρα, 142 άρρενες και 137 θήλεις.

Καψόχωρα Βερροίας, εγκατάσταση 4 χριστιανών προσφύγων / μίας οικογένειας [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: οικισμός γηγενών Ελλήνων.

 

45. Rešani (Βρυσάκιον) [Симовски].

Rešan (Resjani) [Αυστριακός Χάρτης].

Ρέσιανη, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Rešani, 45 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Rechani, 45 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Ρέσανι, 53 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Ρέσινα, 6 άρρενες και 5 θήλεις.

Ρέσιανη (Βρυσάκι) Βερροίας, εγκατάσταση 174 χριστιανών προσφύγων / 46 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

46. Katafigi (Καταφύγι) [Симовски].

Καταφύγι, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Καταφυγή, 25 άρρενες και 23 θήλεις.

--> Ο οικισμός ερήμωσε τη δεκαετία του 1920.

 

47. Nisi (Νησίον) [Симовски].

Nisi [Αυστριακός Χάρτης].

Νησί, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Νησί, 55 οικογένειες [Σχινάς].

Νησί, 340 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Νησί, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Νησί, 206 άρρενες και 196 θήλεις.

Νησί Βερροίας, εγκατάσταση 173 χριστιανών προσφύγων / 43 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

48. Trihovišta (Καμποχώριον) [Симовски].

Terhovišta [Αυστριακός Χάρτης].

Τερχοβίστα, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Τριχοβίστα, 211 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Τριχοβίστα, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Τρεχοβίστα, 116 άρρενες και 90 θήλεις.

Τροχοβίτσα (Καρποχώρι) Βερροίας, εγκατάσταση 206 χριστιανών προσφύγων / 50 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 


49. Episkopi (Επισκοπή) [Симовски].

Piskopi [Αυστριακός Χάρτης].

Επισκοπή, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Piskopi, 250 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Piskopi, 336 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Επισκοπή, 350 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Επισκοπή, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Επισκοπή, 176 άρρενες και 140 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: οικισμός γηγενών Ελλήνων.

 

50. Skilič (Παλαιόν Σκυλλίτσιον) [Симовски].

Skilici [Αυστριακός Χάρτης].

Σκυλίτσι, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Skilič (Škiliči), 80 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Skilitch (Chkilitchi), 75 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Σκυλίτσι, 25 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Σκυλήτσι, 32 άρρενες και 41 θήλεις.

Σκυλίτσι Βερροίας, εγκατάσταση 95 χριστιανών προσφύγων / 25 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

51. Porkuria [Αυστριακός Χάρτης].

Πορταριά, 210 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

--> αδιευκρίνιστο.

 

52. Kavasila (Καβάσιλα) [Симовски].

Kavašla [Αυστριακός Χάρτης].

Καβάσιλα, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Καβασίλα, 75 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Καβάσιλλα, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Καβάσιλα, 79 άρρενες και 60 θήλεις.

Καβάσιλα Βερροίας, εγκατάσταση 8 χριστιανών προσφύγων / 2 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

53. Stavros (Σταυρός) [Симовски].

Stavroš [Αυστριακός Χάρτης].

Σταυρός, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Stavros, 120 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Stavros, 120 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Σταυρός, 600 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Σταυρός, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Σταυρός, 82 άρρενες και 72 θήλεις.

Σταυρός Βερροίας, εγκατάσταση 130 χριστιανών προσφύγων / 27 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

54. Kumštica ή Kum Kjoj (Άμμος, τέως Παλαιός Άμμος) [Симовски].

Kumköj [Αυστριακός Χάρτης].

Άμμος, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Kumštica (Kumu Kjoj), 80 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Koumchtitza (Koum Keuy), 80 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Άμμος, 75 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Άμμος, 59 άρρενες και 48 θήλεις.

Άμμος Βερροίας, εγκατάσταση 118 χριστιανών προσφύγων / 31 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

55. Asamati (Ασώματα) [Симовски].

Nasamata [Αυστριακός Χάρτης].

Ασώματοι, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Asamati, 40 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Assamata, 35 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Ασώματα, 50 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Ασώματοι, 28 άρρενες και 32 θήλεις.

Ασώματα Βερροίας, εγκατάσταση 18 χριστιανών προσφύγων / 5 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

56. Rahova (Ράχη, τέως Ραχιά) [Симовски].

Rahovo [Αυστριακός Χάρτης].

Ράχοβο [Χάρτης Κοντογόνη].

Ράχοβα, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Ράχωβα, 25 άρρενες και 31 θήλεις.

Ράχωβα (Ραχιά) Βερροίας, εγκατάσταση 164 χριστιανών προσφύγων / 47 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

57. Barbeš (Βεργίνα) [Симовски].

Rapeš [Αυστριακός Χάρτης].

Μάρμπες, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Barbeš, 50 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Barbeche, 50 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Μπάρμπες, 75 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Μπάρπες, 45 άρρενες και 38 θήλεις.

Μπάρμπες και Κούτλες (Βεργίνα) Βερροίας, εγκατάσταση 391 χριστιανών προσφύγων / 122 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

58. Kutleš (Βεργίνα) [Симовски].

Kutlis [Αυστριακός Χάρτης].

Κούτλες, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Kutliš, 60 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Koutliche, 60 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Κούτλες, 90 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Κούτλες, 56 άρρενες και 42 θήλεις.

Μπάρμπες και Κούτλες (Βεργίνα) Βερροίας, εγκατάσταση 391 χριστιανών προσφύγων / 122 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

59. Palatič (Παλατίτσα) [Симовски].

Blatanci (Papatiča) [Αυστριακός Χάρτης].

Παλατίτσα [Χάρτης Κοντογόνη].

Palatič (Palatica), 150 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Platitch, 145 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Πηλατίτσα, 54 πατριαρχικές οικογένειες Βλάχων [Πατριαρχικά Έγγραφα].

Παλατίτσα, 550 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Παλατίτσια, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Παλατίτσια, 144 άρρενες και 133 θήλεις.

Παλατίτσα Βερροίας, εγκατάσταση 177 χριστιανών προσφύγων / 51 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

60. Bratiništa (Χαράδρα) [Симовски].

Bratenešte [Αυστριακός Χάρτης].

Μπρατίνιστα, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Bratiništa (Brajnat), 80 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Bratinichta, 80 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Μπρατίνιστα, 53 άρρενες και 42 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: οικισμός, γηγενών Ελλήνων.

 

61. Kokova ή Kukova (Πολυδένδριον) [Симовски].

Kokovo [Αυστριακός Χάρτης].

Κόκοβα, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Kukova, 300 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Koukova, 300 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Κούκοβα, 610 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Κόκκοβα, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Κόκκοβα, 319 άρρενες και 310 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και λίγων προσφύγων.

 

62. Vosovo (Σφηκιά) [Симовски].

Vosova [Αυστριακός Χάρτης].

Βόσοβα, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Vesovo (Vešova), 255 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Vessovo (Vechova), 255 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Βέζοβα, 255 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Βόσσοβα, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Βόσσοβα, 293 άρρενες και 362 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: οικισμός, γηγενών Ελλήνων.

 

63. Dračkup (Δάσκιον) [Симовски].

Zracikon [Αυστριακός Χάρτης].

Δράτσικον, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Dračkup (Diračko), 330 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Dratchkoup, 330 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Δράτσικον, 550 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Δράτσικο, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Δράτσικος, 300 άρρενες και 255 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: οικισμός, γηγενών Ελλήνων.

 

64. Boštani ή Postan (Ριζώματα) [Симовски].

Bostani [Αυστριακός Χάρτης].

Μποστάνι, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Boštani (Postan), 420 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Bachtane, 420 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Μποστάνι, 620 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Μπόστιανη, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Μπότσιανη, 325 άρρενες και 320 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: οικισμός, γηγενών Ελλήνων.

 

65. Rentini ή Retina (Ρητίνη) [Симовски].

Retini [Αυστριακός Χάρτης].

Ρετίνη, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Retinaki, 480 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Retinaki, 480 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Ρετίνια, 750 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Ρητίνη, 505 άρρενες και 460 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: οικισμός, γηγενών Ελλήνων.

 

66. Radjani (Ρυάκια) [Симовски].

Radani [Αυστριακός Χάρτης].

Ράδανη, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Radin, 54 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Ράδανι, 250 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Ράδιανη, 165 άρρενες και 138 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: οικισμός, γηγενών Ελλήνων.

 

67. Sporlita ή Spurlita (Ελαφίνα) [Симовски].

Sporlita [Αυστριακός Χάρτης].

Σπουρλίτα ή Ασπόλτα, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Sporlita (Spolta), 150 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Sporlita (Sporla), 145 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Σπουρλίτα, εκτός των άλλων και 5 πατριαρχικές οικογένειες Βλάχων [Πατριαρχικά Έγγραφα].

Σπουρλίτα, 270 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Σπουρλίτα, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Σπουρλίτα, 165 άρρενες και 315 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: οικισμός, γηγενών Ελλήνων.

 

68. Sikja (Συκέα) [Симовски].

Sihja Mth. [Αυστριακός Χάρτης].

Συκιά ή Μετόχι Μονής Μακρυρράχης [Χάρτης Κοντογόνη].

Συκιά, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος] ].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Συκιά, 48 άρρενες και 43 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: οικισμός, γηγενών Ελλήνων.

 

69. Neokastro (Νεόκαστρον) [Симовски].

Neokastron [Αυστριακός Χάρτης].

Νεόκαστρον, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Neo Kastro, 145 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Neo Kastron, 95 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Νεόκαστρον, 320 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Νεόκαστρο, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Νεόκαστρον, 240 άρρενες και 210 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: οικισμός, γηγενών Ελλήνων.

 

70. Melik ή Menlik (Μελίκη) [Симовски].

Maliki (Melnik) [Αυστριακός Χάρτης].

Μελίκι, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Μελίκι, 63 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Milik (Menlik), 400 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Melik (Menlik), 395 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Μελίκη 425 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Μελίκη, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Μελίκιον, 491 άρρενες και 494 θήλεις.

Μελίκη Βερροίας, εγκατάσταση 156 χριστιανών προσφύγων / 43 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

71. Geraki (Γεράκι) [Симовски].

Jerakari [Αυστριακός Χάρτης].

Γερακάρι, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Eraki, 35 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Eraki, 35 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Γεράκι, 48 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Γεράκιον, 29 άρρενες και 27 θήλεις.

Γεράκι Βερροίας, εγκατάσταση 63 χριστιανών προσφύγων / 19 οικογενειών [εαπ].

--> Σύνθεση 1927: προσφυγικός οικισμός.

 

72. Sadena ή Sadina (Καράβι) [Симовски].

Sadina (Saznia) [Αυστριακός Χάρτης].

Σάδινο, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Σάντινα, μικρό τσιφλίκι [Σχινάς].

Sadina, 75 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Sadina, 70 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Σαδίνα, 80 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Σάδινα, 66 άρρενες και 58 θήλεις.

Σάδηνα (Καράβι) Βερροίας, εγκατάσταση 93 χριστιανών προσφύγων / 23 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

73. Mavrangeli (Μαυραγγέλι) [Симовски].

Mavrangeli [Αυστριακός Χάρτης].

Μαυραγγέλη, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Απαρίθμηση 1913: Μαυραγγέλι, 5 άρρενες και 3 θήλεις.

--> Ο οικισμός ερήμωσε τη δεκαετία του 1920.

 

74. Prodrom (Πρόδρομος, τέως Παλιός Πρόδρομος) [Симовски].

Prozromos [Αυστριακός Χάρτης].

Πρόδρομος, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Prodrom, 190 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Prodrom, 190 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Πρόδρομος, 315 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Πρόδρομος, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Πρόδρομος, 189 άρρενες και 184 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και λίγων προσφύγων.

 

75. Trihlovo ή Trihlevo (Τριλοφία) [Симовски].

Trihelova [Αυστριακός Χάρτης].

Trihlevo, 200 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Trihlevo, 320 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Τρίχλοβον [Χάρτης Κοντογόνη].

Τρίχλεβο, 62 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Τρίχλοβο, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Τρέχλοβος, 53 άρρενες και 48 θήλεις .

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

76. Vulčišta ή Vlčišta ή Volčišta (Λιβάδιον) [Симовски].

Βούλτιστα ή Μετόχι Μονής Γρηγορίου [Χάρτης Κοντογόνη].

V’lčica, 42 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Viltchitza, 35 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Βούλτσιστα, 90 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Βούλτσιστα, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Βούλτσιστα, 54 άρρενες και 55 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: οικισμός, γηγενών Ελλήνων.

 

77. Milovo ή Miletovo (Μεγάλη Γέφυρα) [Симовски].

Milovon [Αυστριακός Χάρτης].

Μύλοβον [Χάρτης Κοντογόνη].

Μηλοβό, 80 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Miljovo (Milevo), 155 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Miliovo, 216 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Μηλοβός, 226 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Μυλωβός, 94 άρρενες και 88 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: οικισμός, γηγενών Ελλήνων.

 

78. Golem Alabor (Πρασινάδα, τέως Μέγα Αλάμπορον) [Симовски].

Megalos Alabor [Αυστριακός Χάρτης].

Μέγα Αλάμπορο, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Golemo Alabor, 110 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Golemo Alabor, 100 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

Μέγα Αλάμπορο, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Μέγα Αλαμπόριον, 114 άρρενες και 115 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: οικισμός, γηγενών Ελλήνων.

 

79. Malo Alabor (Κυδωνέα, τέως Μικρόν Αλάμπορον) [Симовски].

Mikros Alabor [Αυστριακός Χάρτης].

Μικρό Αλάμπορο, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Malko Alabor, 165 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Malko Alabor, 165 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Μικρόν Αλάμπορ, 125 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Μικρόν Αλαμπόριον, 66 άρρενες και 73 θήλεις.

Μικρό Αλάμπορο Βερροίας, εγκατάσταση 36 χριστιανών προσφύγων / 10 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών και προσφύγων.

--> Σύνθεση 1927: οικισμός, γηγενών Ελλήνων.

 

80. Nišel ή Malo Nišel ή Kjučuk Ajnešel (Νησελούδιον) [Симовски].

Mikro Nisel [Αυστριακός Χάρτης].

Μικρό Νησέλι, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Malko Nišel (Kjučuk Ajnesel), 65 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Malko Nichel (Kioutchouk Nessel), 65 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Μικρό Νησέλι, 60 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Νησελούδι, 51 άρρενες και 33 θήλεις.

Νησελούδι Βερροίας, εγκατάσταση 50 χριστιανών προσφύγων / 13 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

81. Golemo Nišel ή Bujuk Ajnišel (Νησέλιον) [Симовски].

Mega Nisel [Αυστριακός Χάρτης].

Μέγα Νησέλι, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Golemo Nišel (Bijuk Ajnesel, Niši), 265 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Golemo Nichal (Beyouk Nessel, Nichi), 265 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Μέγα Νησέλι, 250 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Νησέλι, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Νησέλι, 145 άρρενες και 115 θήλεις.

Νησέλι Βερροίας, εγκατάσταση 86 χριστιανών προσφύγων / 22 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

82. Grisel ή Gridžali (Αγκαθιά) [Симовски].

Grizul (Grical) [Αυστριακός Χάρτης].

Γκριζάλι, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Grisel, 150 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Grissel, 104 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Γκριτζάλι, 45 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Γκριζιάλι, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Γκριτζιάλη, 293 άρρενες και 278 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και λίγων προσφύγων.

 

83. Londžino ή Londžijano (Παλιάμπελα) [Симовски].

Λότζανον, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Λόντζινο, 40 άρρενες και 28 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: οικισμός, γηγενών Ελλήνων.

 

84. Sviništa ή Svinče ή Svinca (Σφήνα) [Симовски].

Svinca (Svinče), 60 χριστιανοί Έλληνες [Кънчов].

Svintza (Svintche), 55 χριστιανοί Έλληνες [Brancoff].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Σφύνιστα, 81 άρρενες και 47 θήλεις.

Σφήνιτσα (Σφήνα) Βερροίας, εγκατάσταση 270 χριστιανών προσφύγων / 64 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 

85. Topljani (Γεωργιανοί) [Симовски].

Toplan [Αυστριακός Χάρτης].

Τόπλιανη [Χάρτης Κοντογόνη].

Τόπλιανη, γλώσσα κατοίκων ελληνική [Λουκάτος].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα ελληνική / θρησκεία χριστιανική.

Τόπλιανη (Γεωργιανοί) Βερροίας, εγκατάσταση 288 χριστιανών προσφύγων / 82 οικογενειών [εαπ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Ελλήνων και προσφύγων.

 


 

Πληθυσμός και οικισμοί της περιοχής Βοδενών 1886 – 1927

διοικητικά όρια καζά 1911

 

Δημήτρη Λιθοξόου

  2009


 

Πηγές

 

Αυστριακός Χάρτης: Χάρτες του αυστριακού επιτελείου στρατού, των αρχών του 20ου αιώνα, κλίμακας 1: 200.000.

Χάρτης Κοντογόνη: Ελληνικοί χάρτες των αρχών του 20ου αιώνα, έκδοση λιθογραφείου Κοντογόνη, κλίμακας 1: 200.000.

Δεκάζος: Παναγιώτης Δεκάζος, Η Νάουσα της Μακεδονίας, Αθήναι 1913.

εαπ: Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, Κατάλογος των προσφυγικών συνοικισμών Μακεδονίας με τας νέας ονομασίας, Θεσσαλονίκη, 1928.

Μιχαηλίδης: Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Σλαβόφωνοι μετανάστες και πρόσφυγες από τη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη (1912 – 1930), διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1996.

Σχινάς: Νικόλαος Σχινάς, Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, Νέας οροθετικής γραμμής και Θεσσαλίας / Συνταχθείσαι υπό Νικολάου Θ. Σχινά ταγματάρχου του μηχανικού, Αθήναι, τόμοι 3, 1886-87.

Χαλκιόπουλος: Αθανάσιος Χαλκιόπουλος, Εθνολογική στατιστική των βιλαετίων Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου, Αθήναι 1910.

Brancoff : D. M. Brancoff, La Macédoine et sa population chrétienne, Paris, 1905.

Кънчов: Васил КънчовМакедония етногрфия и статистика, София 1900.

Милојевић: Боровојe МилојевићЈужна Македонја - Антропогеографска, Београд 1920.

Gizimap: Σύγχρονος χάρτης της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, κλίμακας 1: 260.000, gizimap / ip kultura, Skopje.

Симовски: Тодор Симовски, Населените места во Егејска Македонија - географски, етнички и стопански карактеристики, τόμοι 2, Скопје 1998.

Weigand: Gustav Weigand, Die Aromunen ethnografische - philologisch - historische Untersuchung, Leipzig 1895.

Απαρίθμηση 1913: Απαρίθμησις των κατοίκων των νέων επαρχιών της Ελλάδος του έτους 1913, Διεύθυνσις Στατιστικής, Αθήναι 1915.

Οθωμανική Απογραφή: Στατιστική του Βιλαετείου Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Στρατιωτικών, Αθήναι 1910.

Σημείωση: Τα ονόματα των οικισμών έχουν μεταγραφεί από τα κυριλλικά στα λατινικά (κροατικό αλφάβητο).

 

 Οθωμανική Απογραφή - Καζάς Βοδενών

 

άνδρες

γυναίκες

σύνολο

μουσουλμάνοι

3.334

3.148

7.482

πατριαρχικοί

5.309

4.937

10.246

ρουμανιστές

463

489

952

εξαρχικοί

2.018

1.841

3.859

σύνολο

11.124

10.415

21.539

 
 

1. Voden (Έδεσσα) [Симовски].

Vodena [Αυστριακός Χάρτης].

Έδεσσα ή Βοδενά, μικτός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Βοδενά, 7.000 χριστιανοί και 2.000 μουσουλμάνοι [Σχινάς].

Voden, 7.000 χριστιανοί Βούλγαροι, 4.000 μουσουλμάνοι Τούρκοι, 30 χριστιανοί Βλάχοι και 40 Τσιγγάνοι [Кънчов].

Voden, 3.600 εξαρχικοί Βούλγαροι, 6.280 πατριαρχικοί Βούλγαροι, 120 σερβίζοντες Βούλγαροι, 30 χριστιανοί Βλάχοι και 270 χριστιανοί Τσιγγάνοι [Brancoff].

Βοδενά, 3.460 μουσουλμάνοι, 3.800 πατριαρχικοί, 1.530 εξαρχικοί, 18 σερβίζοντες, 10 προτεστάντες, 15 ρουμανίζοντες και 25 διάφοροι [Χαλκιόπουλος].

Voden, 1.550 σπίτια χριστιανών Σλάβων, 200 μουσουλμάνων Σλάβων, 12 μουσουλμάνων Αλβανών, 700 μουσουλμάνων Τούρκων, 200 χριστιανών Βλάχων και 53 σπίτια χριστιανών Ελλήνων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: α) γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική, β) γλώσσα μακεδονική / θρησκεία μουσουλμανική, γ) γλώσσα τουρκική / θρησκεία μουσουλμανική, δ) γλώσσα τσιγγάνική / θρησκεία χριστιανική, ε) γλώσσα βλάχικη / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Έδεσσα (Βοδενά), 4.159 άρρενες και 4.687 θήλεις.

Ρευστοποιήθηκαν  47 περιουσίες κατοίκων που μετανάστευσαν στη Βουλγαρία [Μιχαηλίδης].

Υποχρεωτική μετανάστευση το 1924 των μουσουλμάνων κατοίκων στην Τουρκία. Βοδενά (Έδεσσα) Εδέσσης, εγκατάσταση 543 χριστιανών προσφύγων / 116 οικογενειών μικτός οικισμός, γηγενών και προσφύγων [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών (Μακεδόνων και Βλάχων) και προσφύγων.

 

2. Mesimer (Μεσημέριον) [Симовски].

Mesmer [Αυστριακός Χάρτης].

Μεσημέρι, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Μεσημέρι, 110 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Mesimer, 880 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Messimer, 296 εξαρχικοί και 960 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Μεσημέριον, 520 πατριαρχικοί και 330 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Mismer, 190 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Μεσημέρι, 422 άρρενες και 434 θήλεις.

Ρευστοποιήθηκε μία περιουσία κάτοικου που μετανάστευσε στη Βουλγαρία [Μιχαηλίδης].

--> Σύνθεση 1927: μακεδονικός οικισμός.

 

3. Javorjani ή Javoreni (Πλατάνη) [Симовски].

Javorjani [Αυστριακός Χάρτης].

Γιαβόριανη, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Γιαβόρινη, 6 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Javoreni, 66 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Yavorani, 72 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Γιαβόργιανι, 20 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Javoreni, 45 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Γιαβόριαννη, 75 άρρενες και 70 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: μακεδονικός οικισμός.

 

4. Pod (Φλαμουριά) [Симовски].

Poros (Podos) [Αυστριακός Χάρτης].

Πόδος, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Πόδος, 17 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Pod, 350 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Pod, 304 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Πόδος, 224 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Pot, 55 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Πόδος, 109 άρρενες και 52 θήλεις.

Πόδος (Φλαμουριά) Εδέσσης, εγκατάσταση 39 χριστιανών προσφύγων / 13 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και λίγων προσφύγων.

 

5. Oholan [Αυστριακός Χάρτης].

--> αδιευκρίνιστο.

 

6. Kotugeri ή Kutugeri (Καισαριανά) [Симовски].

Kutukjer [Αυστριακός Χάρτης].

Κουτούγερη, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Κουτούγερι, 8 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

kotugeri, 60 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Katougeri, 48 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Κουτούγερι, 40 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Katugjer, 6 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Κουτούγερι, 24 άρρενες και 20 θήλεις.

Κουτούγερη (Καισαριανά) Εδέσσης, εγκατάσταση 134 χριστιανών προσφύγων / 38 οικογενειών [εαπ].

--> Σύνθεση 1927: προσφυγικός οικισμός.

 


7. Ošljani (Αγία Φωτεινή) [Симовски].

Ošlan-Rasilova [Αυστριακός Χάρτης].

Όσλιανη, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Όσλιανι, 17 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Ošljani (Osljan), 50 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Omliani, 120 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Όσλιανι, 143 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Οσλιάνη, 17 πατριαρχικές σλαβόφωνες οικογένειες [Δεκάζος].

Ošljan, 15 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Όσλιανη, 62 άρρενες και 57 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: μακεδονικός οικισμός.

 

8. Fetica (Πολλά Νερά) [Симовски].

Fetica [Αυστριακός Χάρτης].

Φέτιτσα [Χάρτης Κοντογόνη].

Φέτισσα, τσιφλίκι έρημο, «παρ’ αυτώ διαμένουν 50 οικογένειαι βλαχοποιμένων» [Σχινάς].

Phetichta, 24 χριστιανοί Βλάχοι [Brancoff].

Φέτιτσα, 50 πατριαρχικές βλαχόφωνες οικογένειες [Δεκάζος].

Fetica, 50 σπίτια χριστιανών Βλάχων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα βλάχικη / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Φέτιστα, 224 άρρενες και 290 θήλεις.

Φέτσιστα (Πολλά Νερά) Εδέσσης, εγκατάσταση 82 χριστιανών προσφύγων / 33 οικογενειών [εαπ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Βλάχων και προσφύγων.

 

9. Ošlan [Αυστριακός Χάρτης].

--> αδιευκρίνιστο.

 

10. Orman Čiflik (Δενδρί) [Симовски].

Orman Čiftl. [Αυστριακός Χάρτης].

Ορμάν, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Ορμάν Τσιφλίκ, 13 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Orman Čiflik, 90 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Orman Tchiflik, 48 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Ορμάν Τσιφλίκ, 35 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Orman Čiflik, 5 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Ορμάν Τσιφλίκ, 17 άρρενες και 22 θήλεις.

--> Ο οικισμός ερήμωσε τη δεκαετία του 1920.

 

11. Rizovo (Ριζόν) [Симовски].

Rizovo [Αυστριακός Χάρτης].

Ρίζοβον, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Ρίζοβο, 6 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Rizovo, 180 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Rizovo, 120 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Ρίζοβον, 75 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Rizovo, 1 σπίτι μουσουλμάνων Τούρκων και 4 σπίτια χριστιανών Τσιγγάνων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: α) γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική β) γλώσσα τσιγγάνικη / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Ρίζοβον, 40 άρρενες και 37 θήλεις.

Ρούζοβον (Ριζό) Εδέσσης, εγκατάσταση 382 χριστιανών προσφύγων / 86 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων, Τσιγγάνων και προσφύγων.

 

12. Janakovo (Γιαννακοχώριον) [Симовски].

Nijakova (Janakovo) [Αυστριακός Χάρτης].

Γιανάκοβο [Χάρτης Κοντογόνη].

Γιαννάκοβον, 10 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Janakovo, 70 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Yanakievo, 72 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Γιαννάκοβον, 50 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Γιαννάκοβον, 18 πατριαρχικές σλαβόφωνες οικογένειες [Δεκάζος].

Janakovo, 15 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Γιαννάκοβον, 22 άρρενες και 25 θήλεις.

Γιανάκοβον (Γιανακοχώρι) Βερροίας, εγκατάσταση 79 χριστιανών προσφύγων / 17 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

13. Carmarinovo ή Crno Marinovo (Μαρίνα) [Симовски].

Crmorinovo (Samorino) [Αυστριακός Χάρτης].

Τσερνορίνοβον, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Τσαρμορίνοβον, 22 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

C’rmarinovo (C’rno Marinovo), 400 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Tzarmarinovo, 208 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Τσαρμορίνον, 182 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Τσερμορίνοβον, 30 πατριαρχικές σλαβόφωνες οικογένειες [Δεκάζος].

C’rmorinovo, 50 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Σερμορίν, 114 άρρενες και 109 θήλεις. Σερμαρίνοβο (Μαρίνα) Βερροίας, εγκατάσταση 270 χριστιανών προσφύγων / 65 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

14. Golišani (Λευκάδια, τέως Γυμνοτόπι) [Симовски].

Gališani [Αυστριακός Χάρτης].

Γκολέσανη, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Γκολουσιάνη, 4 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Golišani, 50 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Golichani, 128 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Γκολουσάνη, 131 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Γκολεσιάνι, 15 πατριαρχικές σλαβόφωνες οικογένειες [Δεκάζος].

Gulišane, 12 σπίτια χριστιανών Σλάβων και 3 χριστιανών Βλάχων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Γκολισιάν, 61 άρρενες και 70 θήλεις.

Γκολέσιανη (Γυμνοτόπι) Βερροίας, εγκατάσταση 242 χριστιανών προσφύγων / 64 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

15. Novo Selo ή Eni Kjoj (Πλεύρωμα) [Симовски].

Jeniköj (Novoselo) [Αυστριακός Χάρτης].

Γενί Κιόι [Χάρτης Κοντογόνη].

Νοβοσέλο, 15 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Novo Selo, 75 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Novo Selo, 2 σπίτια χριστιανών Σλάβων. --> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Γενή Κιόι, 20 άρρενες και 16 θήλεις.

Γενή Κιόι Εδέσσης (Πλεύρωμα) Εδέσσης, εγκατάσταση 114 χριστιανών προσφύγων / 27 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

16. Kamenik (Πετραία) [Симовски].

Kamenik [Αυστριακός Χάρτης].

Καμενίκι, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Καμενίκη, 15 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Kamenik, 220 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Kamenik, 120 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Κάμενικ, 134 εξαρχικοί και 11 μουσουλμάνοι [Χαλκιόπουλος].

Καμενίκι, 25 πατριαρχικές σλαβόφωνες οικογένειες [Δεκάζος].

Kamenik, 8 σπίτια χριστιανών Σλάβων και 11 χριστιανών Τσιγγάνων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: α) γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Κάμενικ, 71 άρρενες και 55 θήλεις.

Κάμενικ (Πετριά) Εδέσσης, εγκατάσταση 396 χριστιανών προσφύγων / 89 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων, Τσιγγάνων και προσφύγων.

 

17. Arsen (Αρσένιον) [Симовски].

Arsene [Αυστριακός Χάρτης].

Άρσεν, μικτός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Άρσεν, 25 χριστιανικές και 12 μουσουλμανικές οικογένειες [Σχινάς].

Arsen, 310 χριστιανοί Βούλγαροι και 150 μουσουλμάνοι Τούρκοι [Кънчов].

Arsen, 320 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Άρσεν, 238 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Αρσένι, 40 πατριαρχικές σλαβόφωνες και 20 τουρκικές οικογένειες [Δεκάζος].

Arsen, 30 σπίτια χριστιανών Σλάβων, 35 μουσουλμάνων Τούρκων και 5 μουσουλμάνων Τσιγγάνων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: α) γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική και β) γλώσσα τουρκική / θρησκεία μουσουλμανική.

Απαρίθμηση 1913: Άρσεν, 168 άρρενες και 170 θήλεις.

Υποχρεωτική μετανάστευση το 1924 των μουσουλμάνων κατοίκων στην Τουρκία.

Άρσεν (Αρσένιος) Εδέσσης, εγκατάσταση 410 χριστιανών προσφύγων / 103 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

18. Piskopija (Επισκοπή) [Симовски].

Piskopia [Αυστριακός Χάρτης].

Επισκοπή, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Piskopija, 340 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Piskopia, 280 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Επισκοπή, 273 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

30 – 40 πατριαρχικές οικογένειες, εκ των οποίων οι περισσότερες σλαβόφωνες και λίγες ελληνόφωνες [Δεκάζος].

Piskopija, 47 σπίτια χριστιανών Σλάβων και 3 χριστιανών Τσιγγάνων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Πισκοπή, 154 άρρενες και 142 θήλεις.

Επισκοπή Εδέσσης, εγκατάσταση 493 χριστιανών προσφύγων / 131 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

19. Vozena [Αυστριακός Χάρτης].

--> αδιευκρίνιστο.

 

20. Veštica Vodenska (Πολυπλάτανος) [Симовски].

Βέτσιστα Βοδενών, μικτός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Vechtitza, 128 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Βέτσιστα, 135 εξαρχικοί και 35 μουσουλμάνοι [Χαλκιόπουλος].

Βέτιστα, 40 πατριαρχικές οικογένειες (30 σλαβόφωνες και 10 ελληνόφωνες) και 20 τουρκικές οικογένειες [Δεκάζος].

Vodenska Veštica, 20 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: α) γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική και β) γλώσσα τουρκική / θρησκεία μουσουλμανική.

Απαρίθμηση 1913: Βέστιτσα, 82 άρρενες και 76 θήλεις.

Υποχρεωτική μετανάστευση το 1924 των μουσουλμάνων κατοίκων στην Τουρκία.

Άνω Βέτσιστα (Πολυπλάτανον) Εδέσσης, εγκατάσταση 149 χριστιανών προσφύγων / 45 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

21. Orizari (Ριζάριον, τέως Ορυζάριον) [Симовски].

Celtikči (Orizar) [Αυστριακός Χάρτης].

Ορυζάρτσι, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Οριζάρι, 10 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Orizari, 210 χριστιανοί Βούλγαροι και 90 Τσιγγάνοι [Кънчов].

Orizari, 128 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Οριζάρι, 155 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Orizari, 20 σπίτια χριστιανών Σλάβων και 5 χριστιανών Τσιγγάνων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Οριζάρι, 81 άρρενες και 67 θήλεις.

Ρευστοποιήθηκαν  116 περιουσίες κατοίκων που μετανάστευσαν στη Βουλγαρία [Μιχαηλίδης].

Ορυζάριον Εδέσσης, εγκατάσταση 247 χριστιανών προσφύγων / 59 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

22. V’ngeni (Σεβαστιανά) [Симовски].

Βάγκιανη, μικτός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Βούγκιανη, 12 χριστιανικές και 40 μουσουλμανικές οικογένειες [Σχινάς].

V’geni, 180 χριστιανοί Βούλγαροι και 240 μουσουλμάνοι Τούρκοι [Кънчов].

Vougliani, 120 εξαρχικοί [Brancoff].

Vjgjeni, 40 σπίτια μουσουλμάνων Τούρκων και 17 χριστιανών Τσιγγάνων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: α) γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική, β)  γλώσσα τσιγγάνικη / θρησκεία χριστιανική και γ) γλώσσα τουρκική / θρησκεία μουσουλμανική.

Υποχρεωτική μετανάστευση το 1924 των μουσουλμάνων κατοίκων στην Τουρκία.

Απαρίθμηση 1913: Βήγκενι, 81 άρρενες και 77 θήλεις.

Βάγγενη (Σεβαστιανά) Εδέσσης, εγκατάσταση 471 χριστιανών προσφύγων / 106 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων, Τσιγγάνων και προσφύγων.

 

23. Vrtikop ή Vertikop ή Vrtekop (Σκύδρα) [Симовски].

Vertekop [Αυστριακός Χάρτης].

Βερτεκόπ, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Βαρτοκόπη, 20 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

V’rtokop, 300 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Vartokop, 160 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Βερτεκόπ, 140 πατριαρχικοί και 52 μουσουλμάνοι [Χαλκιόπουλος].Vrtokop, 20 σπίτια χριστιανών Σλάβων και 5 χριστιανών Τσιγγάνων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: α) γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική και β) γλώσσα τσιγγάνικη / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Βερτεκόπ, 92 άρρενες και 79 θήλεις.

Βέρτεκοπ (Σκύδρα) Εδέσσης, εγκατάσταση 286 χριστιανών προσφύγων / 72 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων, Τσιγγάνων και προσφύγων.

 

24. Prahna (Άσπρον) [Симовски].

Πράχνιανη, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Πράχνανη, 5 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Pranjani, 230 χριστιανοί Βούλγαροι και 60 Τσιγγάνοι [Кънчов].

Pranani, 320 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Πράχνανι, 185 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Prahnane, 26 σπίτια χριστιανών Σλάβων, 1 σπίτι χριστιανών Τσιγγάνων και 3 μουσουλμάνων Τσιγγάνων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: α) γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική και β) γλώσσα τσιγγάνικη / θρησκεία μουσουλμανική.

Υποχρεωτική μετανάστευση το 1924 των μουσουλμάνων κατοίκων στην Τουρκία.

Απαρίθμηση 1913: Πράχνια, 62 άρρενες και 61 θήλεις.

Πράχνα (Άσπρο) Εδέσσης, εγκατάσταση 115 χριστιανών προσφύγων / 31 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

25. Trebolec (Μαυροβούνιον) [Симовски].

Trebolec [Αυστριακός Χάρτης].

Τρεμπολίτς, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Τρέμπολις 15 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Trebulec, 90 χριστιανοί Βούλγαροι και 42 Τσιγγάνοι [Кънчов].

Treboletz, 80 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Τρέμπολιτς, 66 εξαρχικοί και 17 μουσουλμάνοι [Χαλκιόπουλος].

Tribolec, 10 σπίτια χριστιανών Σλάβων και 3 χριστιανών Τσιγγάνων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: α) γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική και β) γλώσσα τσιγγάνικη / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Τρέμπολετς, 43 άρρενες και 49 θήλεις.

Τρέμπολιτς (Μαυροβούνι) Εδέσσης, εγκατάσταση 178 χριστιανών προσφύγων / 43 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων, Τσιγγάνων και προσφύγων.

 

26. Dolno Lipoor (Κάτω Λιποχώριον) [Симовски].

Lipohor [Αυστριακός Χάρτης].

Λιποχώρι, μουσουλμανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Λιποχώρι, 3 χριστιανικές και 80 μουσουλμανικές οικογένειες [Σχινάς].

Lipoor, 250 μουσουλμάνοι Τούρκοι και 120 Τσιγγάνοι [Кънчов].

Lipor, 120 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Λιπόρ 103 εξαρχικοί και 495 μουσουλμάνοι [Χαλκιόπουλος].

Lipor, 10 σπίτια χριστιανών Σλάβων, 45 μουσουλμάνων Τούρκων, 20 χριστιανών Τσιγγάνων και 15 μουσουλμάνων Τσιγγάνων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: α) γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική, β) γλώσσα τουρκική / θρησκεία μουσουλμανική και γ) γλώσσα τσιγγάνικη / θρησκεία χριστιανική και μουσουλμανική.

Απαρίθμηση 1913: Λιποχώριον, 101 άρρενες και 90 θήλεις.

Υποχρεωτική μετανάστευση το 1924 των μουσουλμάνων κατοίκων στην Τουρκία.

Κάτω Λιποχώρι Εδέσσης, εγκατάσταση 365 χριστιανών προσφύγων / 101 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων, Τσιγγάνων και προσφύγων.

 

27. Crkovjani (Εκκλησιοχώριον) [Симовски].

Čerkovjan [Αυστριακός Χάρτης].

Τσερκόβιανη, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Τσερκόβιανη, 240 πατριαρχικοί [Χάρτης Κοντογόνη].

Τσαρκοβιάνη, 50 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

C’rkoveni, 320 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Tzerkoveni, 160 εξαρχικοί [Brancoff].

Crkoveni, 25 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Τσερκόβιανη, 53 άρρενες και 50 θήλεις.

Τσερκόβιανη (Κλησοχώρι) Εδέσσης, εγκατάσταση 143 χριστιανών προσφύγων / 32 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

28. Sveti Ilija ή Mečkili (Προφήτης Ηλίας) [Симовски].

Mečekli [Αυστριακός Χάρτης].

Άγιος Ηλίας, μικτός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Άγιος Ηλίας, 36 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Sv. Ilija (Mečkili), 310 χριστιανοί Βούλγαροι και 220 μουσουλμάνοι Τούρκοι [Кънчов].

Sveti Ilia, 160 πατριαρχικοί Βούλγαροι και 60 χριστιανοί Βλάχοι [Brancoff].

Άγιος Ηλίας, 75 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Sveti Ilija, 20 σπίτια χριστιανών Σλάβων και 40 μουσουλμάνων Τούρκων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: α) γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική και β) γλώσσα τουρκική / θρησκεία μουσουλμανική.

Απαρίθμηση 1913: Μετσηκλή ή Προφήτης Ηλίας, 164 άρρενες και 122 θήλεις.

Υποχρεωτική μετανάστευση το 1924 των μουσουλμάνων κατοίκων στην Τουρκία.

Προφήτης Ηλίας Εδέσσης, εγκατάσταση 451 χριστιανών προσφύγων / 108 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών και προσφύγων.\

 

29. Samar (Σαμάριον) [Симовски].

Semer [Αυστριακός Χάρτης].

Σάμαρ, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Σάμαρ, χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Samar, 244 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Samar, 160 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Σάμαρ, 102 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Samar, 20 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Σάμαρ, 40 άρρενες και 47 θήλεις.

Σάμαρ (Σαμάρι) Εδέσσης, εγκατάσταση 35 χριστιανών προσφύγων / 7 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και λίγων προσφύγων.

 

30. Bombasina [Αυστριακός Χάρτης].

--> αδιευκρίνιστο.

 

31. Prevrtenec ή Delikli Kjaja (Πρεβρένετς ή Δεληκλή Καγιά) [Симовски].

Deliklikaja [Αυστριακός Χάρτης].

Prev’rtenec, 54 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Privarjanetz, 30 χριστιανοί Βλάχοι [Brancoff].

Απαρίθμηση 1913: Δεληκλή Καγιά, 25 άρρενες και 30 θήλεις.

--> Αδιευκρίνιστη σύνθεση, ο οικισμός ερήμωσε τη δεκαετία του 1920.

 

32. Vrbeni (Νέα Ζωή) [Симовски].

Vrbjani [Αυστριακός Χάρτης].

V’rbeni, 21 Τσιγγάνοι [Кънчов].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα τσιγγάνικη / θρησκεία μουσουλμανική.

Υποχρεωτική μετανάστευση το 1924 των μουσουλμάνων κατοίκων στην Τουρκία.

Νέα Ζωή Εδέσσης, εγκατάσταση 272 χριστιανών προσφύγων / 71 οικογενειών [εαπ].

--> Σύνθεση 1927: προσφυγικός οικισμός.

 

33. Lukovec ή Staro Lukovec (Παλαιά Σωτήρα, τέως Σωτήρα) [Симовски].

Lukovec [Αυστριακός Χάρτης].

Λούκοβιτς, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Lukovic, 300 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Loukovetz, 200 εξαρχικοί [Brancoff].

Λούκοβετς, 288 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Lukovec, 25 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Λούκοβιτς, 113 άρρενες και 106 θήλεις.

Ρευστοποιήθηκε μία περιουσία κάτοικου που μετανάστευσε στη Βουλγαρία [Μιχαηλίδης].

Λούκοβιτς (Σωτήρα) Εδέσσης, εγκατάσταση 82 χριστιανών προσφύγων / 22 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

34. Dragomanci (Άψαλος) [Симовски].

Dragomanci (Drama) [Αυστριακός Χάρτης].

Δραγομάντσι, μουσουλμανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Dragomanci, 220 χριστιανοί Βούλγαροι και 1.000 μουσουλμάνοι Βούλγαροι [Кънчов].

Dragomantzi, 120 εξαρχικοί [Brancoff].

Δραγομάντσι, 75 εξαρχικοί και 120 μουσουλμάνοι [Χαλκιόπουλος].

Δραγομάντσι, 260 σπίτια μουσουλμάνων Τούρκων και 10 μουσουλμάνων Τσιγγάνων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: α) γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική και β)  γλώσσα μακεδονική / θρησκεία μουσουλμανική.

Απαρίθμηση 1913: Δραγουμάντσι, 550 άρρενες και 500 θήλεις.

Υποχρεωτική μετανάστευση το 1924 των μουσουλμάνων κατοίκων στην Τουρκία.

Ρευστοποιήθηκαν  5 περιουσίες κατοίκων που μετανάστευσαν στη Βουλγαρία [Μιχαηλίδης].

Δραγουμάνιτσα (Άψαλος) Εδέσσης, εγκατάσταση 1210 χριστιανών προσφύγων / 299 οικογενειών [εαπ].

--> Σύνθεση 1927: προσφυγικός οικισμός.

 

35. Kara Dere Vodenski (Μαυρόλακκον Βοδενών) [Симовски].

Karadere [Αυστριακός Χάρτης].

Vodenska Karadere, 30 σπίτια μουσουλμάνων Τούρκων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα τουρκική / θρησκεία μουσουλμανική.

Απαρίθμηση 1913: Καρά Δερέ Βοδενών, 91 άρρενες και 99 θήλεις.

Υποχρεωτική μετανάστευση το 1924 των μουσουλμάνων κατοίκων στην Τουρκία.

Καρά Δερέ Εδέσσης (Μαυρόλακος Εδέσσης) Εδέσσης, εγκατάσταση 32 χριστιανών προσφύγων / 9 οικογενειών [εαπ].

--> Σύνθεση 1927: προσφυγικός οικισμός.

 

36. Vladovo (Άγρας) [Симовски].

Vladovo [Αυστριακός Χάρτης].

Βλάδοβον, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Βλάδοβον, 65 οικογένειες εξαρχικών [Σχινάς].

Vladovo, 740 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Vladovo, 464 εξαρχικοί και 496 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Βλάδοβον, 450 πατριαρχικοί και 350 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Vladovo, 200 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Βλάδοβον, 438 άρρενες και 441 θήλεις.

Ρευστοποιήθηκαν  14 περιουσίες κατοίκων που μετανάστευσαν στη Βουλγαρία [Μιχαηλίδης].

--> Σύνθεση 1927: μακεδονικός οικισμός.

 

37. Teovo (Καρυδιά) [Симовски].

Tehova [Αυστριακός Χάρτης].

Τέχοβον, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Τέχοβον, 90 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Teovo, 604 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Teovo, 280 εξαρχικοί και 440 πατριαρχικοί Βούλγαροι [Brancoff].

Τέχοβον, 560 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Tehovo, 100 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Τέχοβον, 259 άρρενες και 258 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: μακεδονικός οικισμός.

 

38. V’lkojanevo (Λύκοι) [Симовски].

Vulkovjan (Podjep) [Αυστριακός Χάρτης].

Βουλκόβιανη, μουσουλμανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Βαλκογιάνιοβον, 38 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

V’lkojanevo, 300 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Volkoyanovo, 264 εξαρχικοί [Brancoff].

Βουλκογιάννοβον, 90 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Vl’kojanevo, 15 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Βουλκογιάν, 82 άρρενες και 99 θήλεις. Βουλκογιάνοβον (Λύκοι) Εδέσσης, εγκατάσταση 96 χριστιανών προσφύγων / 23 οικογενειών [ΕΑΠ].

--> Σύνθεση 1927: μικτός οικισμός, γηγενών Μακεδόνων και προσφύγων.

 

39. Nisija (Νησίον) [Симовски].

Nisia [Αυστριακός Χάρτης].

Νήσια [Χάρτης Κοντογόνη].

Νήσια, 35 χριστιανικές οικογένειες [Σχινάς].

Nisija, 340 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Nissia, 368 εξαρχικοί [Brancoff].

Νήσια, 255 πατριαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Nisija, 60 σπίτια χριστιανών Σλάβων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα μακεδονική / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Νησίον, 176 άρρενες και 177 θήλεις.

Ρευστοποιήθηκαν  2 περιουσίες κατοίκων που μετανάστευσαν στη Βουλγαρία [Μιχαηλίδης].

--> Σύνθεση 1927: μακεδονικός οικισμός.

 

40. Patečina (Πάτημα) [Симовски].

Μπατατσίν, χριστιανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Patičino, 100 χριστιανοί Βούλγαροι [Кънчов].

Patitchin, εξαρχικοί [Brancoff].

72 Μπατουσίν, 116 εξαρχικοί [Χαλκιόπουλος].

Patečin, 150 σπίτια χριστιανών Βλάχων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα βλάχικη / θρησκεία χριστιανική.

Απαρίθμηση 1913: Πάτοτσιν, 118 άρρενες και 98 θήλεις.

--> Σύνθεση 1927: βλάχικος οικισμός.

 

41. Oslovo (Παναγίτσα) [Симовски].

Oslop [Αυστριακός Χάρτης].

Όσλοπ, μουσουλμανικός οικισμός [Χάρτης Κοντογόνη].

Osloj (Oslavi), 50 χριστιανοί Βούλγαροι και 1.100 μουσουλμάνοι Τούρκοι [Кънчов].

Oslovo, 16 εξαρχικοί [Brancoff].

Oslovo, 350 σπίτια μουσουλμάνων Τούρκων [Милојевић].

--> Σύνθεση οικισμού 1912: γλώσσα τουρκική / θρησκεία μουσουλμανική.

Απαρίθμηση 1913: Όσλοβον, 697 άρρενες και 630 θήλεις.

Υποχρεωτική μετανάστευση το 1924 των μουσουλμάνων κατοίκων στην Τουρκία. Όσλοβον (Παναγίτσα) Εδέσσης, εγκατάσταση 761 χριστιανών προσφύγων / 180 οικογενειών [εαπ].

--> Σύνθεση 1927: προσφυγικός οικισμός.

 

42. Rusilovo (Ξανθόγεια) [Симовски].

Rusila [Αυστριακός Χάρτης].