Το βασικό λεξιλόγιο 2011

 

Το βασικό λεξιλόγιο της σύγχρονης γλώσσας

 

(οι 1.500 λέξεις που χρησιμοποιούνται περισσότερο στην Ελλάδα)

 

Δημήτρη Λιθοξόου

 

15.12.2017


 


Από τις χιλιάδες λέξεις που υπάρχουν σε ένα λεξικό, άλλες χρησιμοποιούνται συνέχεια, στον καθημερινό λόγο, άλλες συχνά ή αρκετές φορές και κάποιες άλλες λίγο ή σπάνια.

Είναι φανερό πως το γεγονός αυτό προσδίδει άλλη βαρύτητα σε κάθε λέξη. Από τον απλό άνθρωπο που θέλει να μάθει μια γλώσσα, μέχρι τον ερευνητή που θέλει να συγκρίνει τις έννοιες μεταξύ διαφόρων γλωσσών ή διαλέκτων, είναι σημαντικό να ξέρεις ποιες είναι οι λέξεις που συγκροτούν το βασικό λεξιλόγιο.

Κάποιος επίσης που θέλει να μελετήσει μια γλώσσα, είναι χρήσιμο για την κατανόησή της να ξέρει ποιες λέξεις είναι λόγιες και ποιες όχι. Καθώς επίσης πότε καταγράφονται αυτές για πρώτη φορά στα λεξικά, στο πέρασμα των δεκαετιών και των αιώνων (μεταξύ των έντεκα λεξικών που αναφέρονται στη συνέχεια).

Αυτές τις πληροφορίες, που δεν υπάρχουν στα λεξικά, έρχεται να παρουσιάσει αυτή η εργασία.

Η συχνότητα εμφάνισης των λέξεων, στηρίζεται στη βάση δεδομένων που συγκροτείται από το σύνολο των υποτίτλων χιλιάδων ταινιών που έχουν μεταφραστεί στη γλώσσα μας τα τελευταία χρόνια.

Η παλαιότερη καταγραφή των λέξεων, αναφέρεται σε έντεκα βασικά λεξικά που καλύπτουν ένα χρονικό διάστημα 489 ετών (από το 1527 μέχρι το 2016).

Εμφανίζονται μόνο οι λέξεις που λημματογραφούνται στα λεξικά κι όχι όλοι οι κλιτοί τύποι.

Καταγράφεται και η διαφορετική γραφή των λέξεων στα παλιά λεξικά.

 

 

Λεξικά (έτος, δημιουργός και τίτλος)


 

1527: Stephano da Sabio, Corona Preciosa.

1622: Girolamo  Germano, Vocabolario Italiano et Greco.

1635: Simone PortiusΛεξικόν Λατινικόν, Ρωμαίκον και Ελληνικόν.

1659: Γεράσιμος Βλάχος, Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος.

1709: Alessio da SomaverraΘησαυρός της Ρωμαϊκής και της Φραγκικής γλώσσας.

1790: Γεώργιος Βεντότης, Λεξικόν τρίγλωσσον της Γαλλικής, Ιταλικής και Ρωμαϊκής διαλέκτου.

1897: Άγγελος Βλάχος, Λεξικόν Ελληνογαλλικόν.

1933-1934: Γεώργιος Ζευγώλης (επιμέλεια), Λεξικόν της νέας ελληνικής γλώσσης, έκδοση ΠΡΩΙΑ.

1961: Θεόκρ. Γούλας (επιμέλεια), Σύγχρονον ορθογραφικόν-ερμηνευτικόν λεξικόν της ελληνικής γλώσσης (καθαρευούσης-δημοτικής).

1998: Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη: Λεξικό της κοινής νεοελληνικής.

2016: Ακαδημία Αθηνών, Χρηστικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας, 2η έκδοση.

 

 

Από τις 1.500 πρώτες σε συχνότητα εμφάνισης λέξεις, 677 (45,1%) είναι λόγιες.

Από τις 677 λόγιες λέξεις, οι 306 (45,2%) λεξικογραφούνται πριν το 1790. Γεγονός που υπογραμμίζει την έντονη επίδραση του λογιοτατισμού, πριν τη συγκρότηση του καθαρευουσιάνικου εθνικού κινήματος.

Συνολικά οι λέξεις που καταγράφονται στα λεξικά που εκδόθηκαν πριν το 1790 είναι 845 (56,3%).

 

 

 

Στη συνέχεια παραθέτω τις 1.500 λέξεις, κατά φθίνουσα αλφαβητική ταξινόμηση:

 

 

α || 1622 || δημοτική || επιφώνημα

αγαπάω || 1933 || αγαπώ 1622 || δημοτική || ρήμα

αγάπη || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

αγαπημένη || 1709 || δημοτική || επίθετο

αγαπημένο || 1998 || αγαπημένον 1709 || δημοτική || επίθετο

αγαπητή || 1790 || δημοτική || επίθετο

αγαπώ || 1622 || δημοτική || ρήμα

αγγλικά || 1961 || λόγιο || ουσιαστικό

αγκαλιά || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

αγορά || 1659 || δημοτική || ουσιαστικό

αγόρι || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

άγρια || 1622 || δημοτική || επίρρημα

άγχος || 1961 || λόγιο || ουσιαστικό

αγώνας || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

άδεια || 1527 || λόγιο ||  

άδειο || 1933 || άδειον 1709 || δημοτική || επίθετο

αδελφή || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

αδελφός || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

αδερφή || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

αδερφός || 1635 || δημοτική || ουσιαστικό

άδικο || 1933 || άδικον 1709 || δημοτική ||  

αδύνατο || 1961 || αδύνατον 1709 || δημοτική ||  

αδύνατον || 1709 || λόγιο ||  

αέρας || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

αεροδρόμιο || 1961 || αεροδρόμιον 1933 || λόγιο || ουσιαστικό

αεροπλάνο || 1961 || λόγιο || ουσιαστικό

αθώος || 1659 || λόγιο || επίθετο

αίθουσα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

αίμα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

αισθάνομαι || 1790 || λόγιο || ρήμα

αίσθηση || 1961 || αίσθησις 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

αίτηση || 1961 || αίτησις 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

αιτία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ακίνητος || 1622 || λόγιο || επίθετο

ακόμα || 1622 || δημοτική || επίρρημα

ακόμη || 1527 || δημοτική || επίρρημα

ακούω || 1622 || δημοτική || ρήμα

άκρη || 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

ακρίβεια || 1635 || ακριβεία 1527 | ακριβειά 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ακριβώς || 1897 || λόγιο || επίρρημα

ακτή || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

αλήθεια || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

αληθινά || 1622 || δημοτική || επίρρημα

αληθινή || 1709 || δημοτική || επίθετο

αληθινό || 1933 || αληθινόν 1709 || δημοτική || επίθετο

αληθινός || 1622 || δημοτική || επίθετο

αλκοόλ || 1933 || λόγιο || ουσιαστικό

αλλά || 1622 || δημοτική || σύνδεσμος

αλλαγή || 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

άλλη || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

αλλιώς || 1961 || αλλειώς 1622 || δημοτική || επίρρημα

άλλο || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

άλλος || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

αλλού || 1622 || δημοτική || επίρρημα

άλλως || 1790 || λόγιο || επίρρημα

άλογο || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

άμα || 1790 || δημοτική || σύνδεσμος

αμάξι || 1622 || αμάξη 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

άμεσα || 1659 || λόγιο || επίρρημα

αμέσως || 1709 || λόγιο || επίρρημα

αμήν || 1709 || δημοτική || επιφώνημα

αμφιβάλλω || 1622 || λόγιο || ρήμα

αμφιβολία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

αν || 1622 || δημοτική || σύνδεσμος

ανά || 1897 || λόγιο || πρόθεση

ανάγκη || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

ανάλυση || 1961 || ανάλυσις 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

ανάμεσα || 1622 || δημοτική || επίρρημα

αναρωτιέμαι || 1998 || δημοτική || ρήμα

ανάσα || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

αναφέρω || 1622 || λόγιο || ρήμα

αναφορά || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

άνδρας || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

άνετα || 1961 || λόγιο || επίρρημα

ανησυχώ || 1897 || λόγιο || ρήμα

ανθρώπινη || 1790 || λόγιο || επίθετο

ανθρώπινο || 1961 || ανθρώπινον 1790 || λόγιο || επίθετο

άνθρωπος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ανόητο || 1933 || ανόητον 1709 || λόγιο || επίθετο

ανόητος || 1622 || λόγιο || επίθετο

ανοιχτά || 1933 || ανοικτά 1635 || δημοτική || επίρρημα

ανοιχτή || 1933 || ανοικτή 1709 || δημοτική || επίθετο

ανοιχτό || 1933 || ανοικτόν 1709 || δημοτική || επίθετο

αντάλλαγμα || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

άντε || 1961 || δημοτική || επιφώνημα

αντέχω || 1897 || δημοτική || ρήμα

αντί || 1790 || δημοτική || πρόθεση

αντίγραφο || 1961 || αντίγραφον 1635 || λόγιο || ουσιαστικό

αντίδραση || 1961 || αντίδρασις 1933 || λόγιο || ουσιαστικό

αντίθετο || 1933 || αντίθετον 1790 || λόγιο ||  

αντικείμενο || 1961 || αντικείμενον 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

αντίο || 1961 || αντίον 1897 || δημοτική || επιφώνημα

άντρας || 1961 || δημοτική || ουσιαστικό

ανυπομονώ || 1897 || λόγιο || ρήμα

αξία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

αξιωματικός || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

απ' || 1622 || δημοτική || πρόθεση

απαίσια || 1790 || λόγιο ||  

απαίσιο || 1961 || απαίσιον 1790 || λόγιο || επίθετο

απάντηση || 1961 || απάντησις 1635 || λόγιο || ουσιαστικό

απαραίτητο || 1961 || απαραίτητον 1790 || λόγιο || επίθετο

απασχολημένος || 1933 || λόγιο || μετοχή

απάτη || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

απειλή || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

απέναντι || 1790 || δημοτική || επίρρημα

απίθανο || 1933 || απίθανον 1709 || λόγιο || επίθετο

απίστευτα || 1709 || δημοτική || επίρρημα

απίστευτο || 1933 || απίστευτον 1622 || δημοτική || επίθετο

απλά || 1635 || δημοτική || επίρρημα

απλή || 1709 || δημοτική || επίθετο

απλό || 1933 || απλόν 1709 || δημοτική || επίθετο

απλώς || 1790 || λόγιο || επίρρημα

από || 1622 || δημοτική || πρόθεση

απόγευμα || 1790 || απόγεμα 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

απόδειξη || 1961 || απόδειξις 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

απόδοση || 1961 || απόδοσις 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

αποθήκη || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

απόλυτα || 1933 || λόγιο || επίρρημα

απολύτως || 1790 || λόγιο || επίρρημα

απόσταση || 1961 || απόστασις 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

αποστολή || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

αποτέλεσμα || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

απόφαση || 1622 || απόφασις 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

απόψε || 1622 || δημοτική || επίρρημα

άποψη || 1961 || άποψις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

απώλεια || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

άρα || 1659 || λόγιο || σύνδεσμος

αργά || 1622 || δημοτική || επίρρημα

αργότερα || 1659 || δημοτική || επίρρημα

άρθρο || 1961 || άρθρον 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

αριθμός || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

αριστερά || 1790 || δημοτική ||  

αριστερό || 1933 || αριστερόν 1790 || δημοτική || επίθετο

αρκετά || 1635 || δημοτική || επίρρημα

αρκετή || 1709 || λόγιο || επίθετο

αρκετό || 1961 || αρκετόν 1709 || δημοτική || επίθετο

άρρωστη || 1709 || δημοτική || επίθετο

άρρωστος || 1527 || δημοτική || επίθετο

αρχείο || 1961 || αρχείον 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

αρχή || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

αρχηγός || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

αρχίδια || 1709 || αρχήδια 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

αρχίζω || 1659 || δημοτική || ρήμα

αρχικά || 1998 || λόγιο || επίρρημα

ας || 1527 || δημοτική || μόριο

ασανσέρ || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

ασθένεια || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ασθενής || 1622 || λόγιο ||  

ασθενοφόρο || 1998 || ασθενοφόρον 1933 || λόγιο || ουσιαστικό

αστεία || 1933 || λόγιο ||  

αστείο || 1961 || αστείον 1790 || λόγιο ||  

αστέρι || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

αστυνομία || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

αστυνομικός || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

ασφάλεια || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

ασφαλές || 1709 || λόγιο || επίθετο

ασφαλής || 1709 || λόγιο || επίθετο

ασφαλώς || 1709 || λόγιο || επίρρημα

άσχημα || 1622 || δημοτική || επίρρημα

άσχημη || 1709 || δημοτική || επίθετο

άσχημο || 1933 || άσχημον 1709 || δημοτική || επίθετο

άτομο || 1961 || άτομον 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ατύχημα || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

αυλή || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

αύριο || 1622 || άβριον 1527 || δημοτική || επίρρημα

αυτή || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

αυτό || 1961 || αυτόν 1709 || δημοτική || αντωνυμία

αυτοκίνητο || 1961 || λόγιο || ουσιαστικό

αυτοκτονία || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

αυτός || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

αφεντικό || 1961 || αφεντικός 1622 | αφεντικόν 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

αφήνω || 1622 || δημοτική || ρήμα

αφότου || 1897 || δημοτική || σύνδεσμος

αφού || 1709 || δημοτική || σύνδεσμος

αχ || 1790 || δημοτική || επιφώνημα

βάζω || 1622 || δημοτική || ρήμα

βαθιά || 1933 || βαθυά 1622 | βαθειά 1790 || δημοτική || επίρρημα

βάθος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

βαλίτσα || 1933 || βαλίζα 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

βάρδια || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

βαριά || 1933 || βαρυά 1709 | βαρειά 1790 || δημοτική ||  

βάρκα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

βάρος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

βάση || 1933 || βάσις 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

βασικά || 1961 || λόγιο || επίρρημα

βασιλιάς || 1933 || βασιληάς 1622 | βασιλειάς 1635 || δημοτική || ουσιαστικό

βασίλισσα || 1622 || βασίλησα 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

βγάζω || 1709 || δημοτική || ρήμα

βγαίνω || 1709 || δημοτική || ρήμα

βδομάδα || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

βέβαια || 1622 || λόγιο || επίρρημα

βέβαιος || 1527 || λόγιο || επίθετο

βεβαίως || 1790 || λόγιο || επίρρημα

βήμα || 1659 || δημοτική || ουσιαστικό

βία || 1659 || βια 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

βιβλίο || 1961 || βιβλίον 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

βιβλιοθήκη || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

βίντεο || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

βλάκας || 1933 || λόγιο || ουσιαστικό

βλέμμα || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

βλέπω || 1622 || δημοτική || ρήμα

βοήθεια || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

βοηθός || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

βόλτα || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

βόμβα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

βόρεια || 1961 || λόγιο || επίρρημα

βουνό || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

βραβείο || 1961 || βραβείον 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

βραδιά || 1933 || βραδυά 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

βράδυ || 1622 || βράδι 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

βρε || 1897 || δημοτική || επιφώνημα

βρίσκομαι || 1998 || δημοτική || ρήμα

βρίσκω || 1897 || δημοτική || ρήμα

βροχή || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

βυζιά || 1790 || βυζία 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

γάλα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

γαμημένη || 2016 || δημοτική || μετοχή

γαμημένο || 2016 || δημοτική || επίθετο

γάμος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

γαμώ || 1635 || δημοτική || ρήμα

γαμώτο || 1998 || δημοτική || επιφώνημα

γάτα || 1659 || δημοτική || ουσιαστικό

γεγονός || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

γεια || 1635 || δημοτική || επιφώνημα

γειτονιά || 1659 || γειτονειά 1635 || δημοτική || ουσιαστικό

γελοίο || 1961 || γελοίον 1933 || λόγιο || επίθετο

γεμάτη || 1527 || δημοτική || επίθετο

γεμάτο || 1527 || δημοτική || επίθετο

γενέθλια || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

γέρος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

γεύμα || 1790 || γέμα 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

γεύση || 1961 || γεύσις 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

γέφυρα || 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

γη || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

γήπεδο || 1961 || γήπεδον1897 || λόγιο || ουσιαστικό

γι' || 1933 || δημοτική || πρόθεση

για || 1527 || δημοτική || πρόθεση

γιαγιά || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

γιατί || 1527 || δημοτική || σύνδεσμος

γιατρός || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

γιορτή || 1933 || δημοτική || ουσιαστικό

γιος || 1933 || γυιος 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

γκαράζ || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

γκέι || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

γκολφ || 1933 || δημοτική || ουσιαστικό

γκόμενα || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

γλυκά || 1790 || δημοτική || επίρρημα

γλύκα || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

γλυκιά || 1933 || δημοτική || επίθετο

γλυκό || 1933 || γλυκόν 1709 || δημοτική ||  

γλώσσα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

γνώμη || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

γνωρίζω || 1622 || δημοτική || ρήμα

γνωριμία || 1897 || γνωριμιά 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

γνωστό || 1961 || γνωστόν 1709 || δημοτική || επίθετο

γνωστός || 1622 || δημοτική || επίθετο

γουρούνι || 1659 || δημοτική || ουσιαστικό

γράμμα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

γραμμή || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

γραφείο || 1961 || γραφείον 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

γράφω || 1622 || δημοτική || ρήμα

γρήγορα || 1897 || γλύγορα 1527 || δημοτική || επίρρημα

γρήγορο || 1933 || γλήγορον 1709 || δημοτική || επίθετο

γυαλιά || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

γυναίκα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

γύρω || 1527 || δημοτική || επίρρημα

γω || 2016 || δημοτική || αντωνυμία

γωνία || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

δάσκαλος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

δάσος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

δαχτυλίδι || 1933 || δακτυλίδι 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

δε || 1659 || δημοτική || μόριο

δεδομένα || 1998 || λόγιο || ουσιαστικό

δείγμα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

δείπνο || 1961 || δείπνον 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

δέκα || 1527 || δημοτική || αριθμητικό

δεκάρα || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

δεν || 1527 || δημοτική || μόριο

δέντρο || 1933 || δένδρο 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

δεξί || 1933 || δημοτική || επίθετο

δεξιά || 1622 || δημοτική || επίρρημα

δέρμα || 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

δεσποινίς || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

Δευτέρα || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

δεύτερη || 1709 || λόγιο || επίθετο

δεύτερο || 1933 || δεύτερον 1527 || λόγιο || επίθετο

δευτερόλεπτο || 1998 || δευτερόλεπτον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

δέχομαι || 1622 || δημοτική || ρήμα

δηλαδή || 1635 || δημοτική || μόριο

δηλητήριο || 1961 || δηλητήριον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

δήλωση || 1961 || δήλωσις 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

δημόσια || 1897 || λόγιο ||  

διαβάζω || 1622 || δημοτική || ρήμα

διαδικασία || 1933 || λόγιο || ουσιαστικό

διαδρομή || 1933 || λόγιο || ουσιαστικό

διαζύγιο || 1961 || διαζύγιον 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

διάθεση || 1961 || διάθεσις 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

διακοπές || 1998 || διακοπαί 1933 || λόγιο || ουσιαστικό

διάλειμμα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

διαμέρισμα || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

διάρκεια || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

διασκέδαση || 1933 || διασκέδασις 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

διασκεδαστικό || 1961 || διασκεδαστικόν 1897 || λόγιο || επίθετο

διάστημα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

διαταγή || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

διαφορά || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

διαφορετικά || 1659 || λόγιο || επίρρημα

διαφορετική || 1709 || λόγιο || επίθετο

διαφορετικό || 1961 || διαφορετικόν 1709 || λόγιο || επίθετο

διεύθυνση || 1961 || διεύθυνσις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

διευθυντής || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

δίκαιο || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

δικαιολογία || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

δικαιοσύνη || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

δικαίωμα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

δικαστήριο || 1961 || δικαστήριον 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

δικαστής || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

δική || 1933 || εδική 1622 || δημοτική || αντωνυμία

δίκη || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

δικηγόρος || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

δικιά || 2016 || δημοτική || αντωνυμία

δίκιο || 1933 || δημοτική || ουσιαστικό

δικό || 1933 || εδικό 1527 || δημοτική || αντωνυμία

δικός || 1790 || εδικός 1622 || δημοτική || αντωνυμία

δίκτυο || 1998 || δίκτυον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

δίνω || 1622 || δημοτική ||  

διοικητής || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

διότι || 1635 || λόγιο || σύνδεσμος

δίπλα || 1635 || δημοτική || επίρρημα

δις || 1897 || λόγιο ||  

δόκτωρ || 1933 || λόγιο || ουσιαστικό

δολοφονία || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

δολοφόνος || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

δόξα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

δόση || 1933 || δόσις 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

δουλειά || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

δουλεύω || 1622 || δημοτική || ρήμα

δράση || 1961 || δράσις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

δρόμος || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

δύναμη || 1933 || δύναμις 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

δυνατά || 1622 || δημοτική || επίρρημα

δυνατή || 1709 || δημοτική || επίθετο

δυνατό || 1933 || δημοτική || επίθετο

δυνατόν || 1709 || λόγιο ||  

δυνατός || 1622 || δημοτική || επίθετο

δυο || 1622 || δημοτική || αριθμητικό

δύο || 1622 || δημοτική || αριθμητικό

δύσκολα || 1659 || δημοτική || επίρρημα

δύσκολη || 1709 || δημοτική || επίθετο

δύσκολο || 1933 || δύσκολον 1527 || δημοτική || επίθετο

δυστυχώς || 1897 || λόγιο || επίρρημα

δωμάτιο || 1961 || δωμάτιον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

δωρεάν || 1790 || λόγιο || επίρρημα

δώρο || 1961 || δώρον 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

ε || 1790 || δημοτική || επιφώνημα

εάν || 1790 || λόγιο || σύνδεσμος

εαυτός || 1790 || δημοτική || αντωνυμία

εβδομάδα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

εγγύηση || 1961 || εγγύησις 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

έγκλημα || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

έγκυος || 1897 || λόγιο ||  

εγχείρηση || 1998 || εγχείρησις 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

εγώ || 1527 || δημοτική || αντωνυμία

έδαφος || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

εδώ || 1527 || δημοτική || επίρρημα

εθνική || 1709 || λόγιο ||  

έι || 1790 || δημοτική || επιφώνημα

ειδήσεις || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

ειδικά || 1659 || λόγιο || επίρρημα

ειδική || 1622 || λόγιο || επίθετο

ειδικός || 1622 || λόγιο || επίθετο

είδος || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εικόνα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

είκοσι || 1622 || δημοτική || αριθμητικό

ειλικρινά || 1961 || ειλικρινώς 1897 || λόγιο || επίρρημα

ειλικρινής || 1790 || λόγιο || επίθετο

είμαι || 1622 || δημοτική || ρήμα

ειρήνη || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εις || 1527 || λόγιο ||  

εισιτήριο || 1961 || εισιτήριον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

είτε || 1790 || δημοτική || σύνδεσμος

εκ || 1790 || λόγιο || πρόθεση

εκατό || 1622 || εκατόν 1527 || δημοτική || αριθμητικό

εκατομμύριο || 1961 || εκατομμύριον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

εκδίκηση || 1961 || εκδίκησις 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εκεί || 1527 || δημοτική || επίρρημα

εκείνη || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

εκείνο || 1635 || εκείνω 1527 || δημοτική || αντωνυμία

εκείνος || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

έκθεση || 1961 || έκθεσις 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

εκκλησία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εκπαίδευση || 1961 || εκπαίδευσις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

εκπληκτικό || 1961 || εκπληκτικόν 1933 || λόγιο || επίθετο

έκπληξη || 1961 || έκπληξις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

εκπομπή || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

έκρηξη || 1961 || έκρηξις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

εκτιμώ || 1897 || λόγιο || ρήμα

εκτός || 1790 || λόγιο || επίρρημα

έλα || 1527 || δημοτική || μόριο

ελάτε || 1635 || δημοτική || μόριο

έλεος || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ελεύθερα || 1659 || λόγιο || επίρρημα

ελεύθερη || 1709 || λόγιο || επίθετο

ελευθερία || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

ελεύθερο || 1961 || ελεύθερον 1709 || λόγιο || επίθετο

ελεύθερος || 1622 || λόγιο || επίθετο

ελικόπτερο || 1961 || ελικόπτερον 1933 || λόγιο || ουσιαστικό

έλλειψη || 1961 || έλλειψις 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

ελπίδα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

ελπίζω || 1622 || ολπίζω 1527 || δημοτική || ρήμα

εμ || 1790 || δημοτική ||  

εμπειρία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εμπιστεύομαι || 1622 || λόγιο || ρήμα

εμπιστοσύνη || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εμπρός || 1790 || δημοτική || επίρρημα

εμφάνιση || 1961 || εμφάνισις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

εν || 1790 || λόγιο || πρόθεση

ένα || 1527 || δημοτική ||  

ενάντια || 1659 || λόγιο || επίρρημα

εναντίον || 1527 || λόγιο || επίρρημα

ένας || 1622 || δημοτική ||  

ενδιαφέρον || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

ενέργεια || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εννέα || 1790 || λόγιο || αριθμητικό

εννιά || 1933 || εννειά 1622 | εννηά 1897 || δημοτική || αριθμητικό

εννοώ || 1897 || λόγιο || ρήμα

ένοχος || 1897 || έννοχος 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

ένταλμα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

εντάξει || 1998 || λόγιο || επίρρημα

εντελώς || 1790 || λόγιο || επίρρημα

εντολή || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

εντύπωση || 1933 || εντύπωσις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

εντυπωσιακό || 1998 || λόγιο || επίθετο

ενώ || 1897 || δημοτική || σύνδεσμος

εξ || 1897 || λόγιο || πρόθεση

εξαιρετικά || 1961 || λόγιο || επίρρημα

εξαιτίας || 1998 || λόγιο || πρόθεση

εξάλλου || 1998 || λόγιο || σύνδεσμος

εξέταση || 1961 || εξέτασις 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εξήγηση || 1961 || εξήγησις 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

εξής || 1709 || λόγιο || επίρρημα

έξι || 1961 || έξη 1622 || δημοτική || αριθμητικό

εξουσία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

έξυπνη || 1709 || δημοτική || επίθετο

έξυπνο || 1933 || έξυπνον 1709 || δημοτική || επίθετο

έξυπνος || 1709 || δημοτική || επίθετο

έξω || 1527 || δημοτική || επίρρημα

επάνω || 1622 || λόγιο || επίρρημα

επαφή || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

επείγον || 1897 || λόγιο || επίθετο

επειδή || 1622 || δημοτική || σύνδεσμος

επεισόδιο || 1961 || επεισόδιον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

έπειτα || 1790 || δημοτική || επίρρημα

επί || 1790 || λόγιο || πρόθεση

επίθεση || 1961 || επίθεσις 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

επιθυμία || 1635 || επεθυμία 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

επικεφαλής || 1998 || λόγιο || επίρρημα

επικίνδυνη || 1933 || λόγιο || επίθετο

επικίνδυνο || 1933 || λόγιο || επίθετο

επιλογή || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

επιμέλεια || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

επίπεδο || 1961 || επίπεδον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

επιπλέον || 1897 || λόγιο || επίρρημα

επίσης || 1897 || λόγιο || επίρρημα

επίσκεψη || 1933 || επίσκεψις 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

επιστήμη || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

επιστρέφω || 1709 || λόγιο || ρήμα

επιστροφή || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

επιταγή || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

επιτέλους || 1998 || λόγιο || επίρρημα

επιτροπή || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

επιτυχία || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

επιφάνεια || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

επιχείρηση || 1961 || επιχείρησις 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

επόμενη || 1790 || λόγιο || επίθετο

επόμενο || 1998 || επόμενον 1790 || λόγιο || επίθετο

επόμενος || 1897 || λόγιο ||  

επομένως || 1790 || λόγιο || σύνδεσμος

εποχή || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

επτά || 1709 || λόγιο || αριθμητικό

εργασία || 1897 || εργασιά 1635 || λόγιο || ουσιαστικό

εργαστήριο || 1961 || εργαστήρι 1622 | εργαστήριον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

έργο || 1961 || έργον 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εργοστάσιο || 1961 || εργοστάσιον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

έρευνα || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

έρημο || 1933 || έρημον 1709 || δημοτική || επίθετο

έρχομαι || 1622 || δημοτική || ρήμα

ερωτευμένη || 2016 || δημοτική || μετοχή

ερωτευμένος || 1933 || δημοτική || μετοχή

ερώτημα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ερώτηση || 1961 || ερώτησις 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εστιατόριο || 1961 || εστιατόριον 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

έστω || 1790 || λόγιο || επίρρημα

εσύ || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

εταιρεία || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

εταιρία || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

έτοιμα || 1622 || δημοτική || επίρρημα

έτοιμη || 1709 || δημοτική || επίθετο

έτοιμο || 1933 || έτοιμον 1709 || δημοτική || επίθετο

έτοιμος || 1622 || δημοτική || επίθετο

έτσι || 1897 || έτζι 1622 || δημοτική || επίρρημα

ευγενικό || 1933 || ευγενικόν 1709 || λόγιο || επίθετο

ευγενικός || 1527 || λόγιο || επίθετο

ευγνώμων || 1790 || λόγιο || επίθετο

ευθύνη || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

ευκαιρία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εύκολα || 1635 || δημοτική || επίρρημα

εύκολο || 1933 || εύκολον 1709 || δημοτική || επίθετο

ευτυχία || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

ευτυχισμένος || 1961 || ευτυχημένος 1790 || λόγιο || επίθετο

ευτυχώς || 1790 || λόγιο || επίρρημα

ευχαρίστηση || 1961 || ευχαρίστησις 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

ευχαριστώ || 1622 || δημοτική || ρήμα

ευχαρίστως || 1897 || λόγιο || επίρρημα

ευχή || 1635 || δημοτική || ουσιαστικό

εύχομαι || 1790 || εύχουμαι 1622 || λόγιο || ρήμα

εφημερίδα || 1933 || εφημερίς 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

εφόσον || 1998 || λόγιο || σύνδεσμος

εφτά || 1622 || δημοτική || αριθμητικό

εχθρός || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

έχω || 1622 || δημοτική || ρήμα

έως || 1635 || λόγιο || πρόθεση

ζάχαρη || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ζέστη || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

ζεστό || 1933 || ζεστόν 1709 || δημοτική || επίθετο

ζευγάρι || 1622 || ζευγάρη 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ζημιά || 1622 || ζημία 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ζητάω || 1933 || δημοτική || ρήμα

ζήτημα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ζητώ || 1622 || δημοτική || ρήμα

ζήτω || 1897 || λόγιο ||  

ζω || 1659 || δημοτική || ρήμα

ζωή || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ζώνη || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

ζωντανή || 1709 || δημοτική || επίθετο

ζωντανό || 1933 || ζωντανόν 1709 || δημοτική ||  

ζωντανός || 1622 || δημοτική || επίθετο

ζώο || 1933 || ζώον 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

η || 1622 || δημοτική || άρθρο

ή || 1622 || δημοτική || σύνδεσμος

ήδη || 1790 || λόγιο || επίρρημα

ηθοποιός || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

ηλίθια || 1934 || λόγιο ||  

ηλίθιο || 1934 || λόγιο || επίθετο

ηλίθιος || 1934 || λόγιο || επίθετο

ηλικία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ήλιος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ημέρα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ημερολόγιο || 1961 || ημερολόγειον 1709 | ημερολόγιον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

ημερομηνία || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

ήρεμα || 1961 || λόγιο || επίρρημα

ήρωας || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

ήσυχα || 1659 || δημοτική || επίρρημα

ήσυχη || 1709 || δημοτική || επίθετο

ησυχία || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

ήσυχο || 1934 || ήσυχον 1709 || δημοτική || επίθετο

θα || 1897 || δημοτική || μόριο

θάλασσα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

θάνατος || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

θάρρος || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

θαύμα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

θαυμάσια || 1934 || λόγιο || επίρρημα

θαυμάσιο || 1961 || θαυμάσιον 1790 || λόγιο || επίθετο

θέα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

θέατρο || 1961 || θέατρον1622 || λόγιο || ουσιαστικό

θεία || 1790 || θεια 1635 || λόγιο || ουσιαστικό

θείος || 1622 || θειος 1635 || λόγιο ||  

θέλω || 1527 || δημοτική || ρήμα

θέμα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

θεός || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

θεραπεία || 1709 || θεραπειά 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

θέση || 1961 || θέσις 1659 || δημοτική || ουσιαστικό

θεωρία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

θεωρώ || 1622 || λόγιο || ρήμα

θύμα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

θυμάμαι || 1897 || θυμούμαι 1622 || δημοτική || ρήμα

θυμωμένη || 1709 || δημοτική || επίθετο

θυμωμένος || 1622 || θυμομένος 1527 || δημοτική || μετοχή

ιατρική || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

ιδέα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ίδια || 1709 || δημοτική ||  

ιδιαίτερα || 1961 || λόγιο || επίρρημα

ιδιαίτερο || 1934 || λόγιο || επίθετο

ίδιο || 1709 || δημοτική || επίθετο

ιδιοκτήτης || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

ίδιος || 1709 || δημοτική || επίθετο

ικανός || 1622 || λόγιο || επίθετο

ικανότητα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ίντερνετ || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

ιστορία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ιστορικό || 1961 || ιστορικόν 1790 || λόγιο ||  

ίσως || 1790 || λόγιο || επίρρημα

ίχνος || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

καθαρά || 1709 || δημοτική || επίρρημα

καθαρή || 1709 || δημοτική || επίθετο

κάθαρμα || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

καθαρό || 1934 || καθαρόν 1709 || δημοτική || επίθετο

κάθε || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

καθένα || 1934 || δημοτική || αντωνυμία

καθένας || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

καθηγητής || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

καθήκον || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

καθίκι || 1635 || καθήκι 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

καθόλου || 1622 || δημοτική || επίρρημα

κάθομαι || 1622 || δημοτική || ρήμα

καθώς || 1622 || δημοτική || επίρρημα

και || 1622 || δημοτική || σύνδεσμος

καινούργια || 1659 || δημοτική || επίθετο

καινούργιο || 1934 || καινούργιον 1897 || δημοτική || επίθετο

καινούρια || 1635 || δημοτική || επίθετο

καινούριο || 1527 || δημοτική || επίθετο

καιρός || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

κακά || 1622 || δημοτική ||  

κακή || 1622 || δημοτική || επίθετο

κακό || 1527 || δημοτική ||  

κακός || 1527 || δημοτική ||  

καλά || 1622 || δημοτική || επίρρημα

καλή || 1527 || δημοτική || επίθετο

καλημέρα || 1527 || καλή μέρα 1527 || δημοτική || επιφώνημα

καληνύχτα || 1933 || καλήν νύκτα 1622 | καληνύκτα 1897 || δημοτική || επιφώνημα

καλησπέρα || 1527 || καλή σπέρα 1527 || δημοτική || επιφώνημα

καλό || 1622 || δημοτική ||  

καλοκαίρι || 1622 || καλοκέρη 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

καλός || 1622 || δημοτική || επίθετο

καλοσύνη || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

καλύτερα || 1933 || καλήτερα 1709 || δημοτική || επίρρημα

καλύτερη || 1933 || καλήτερη 1709 || δημοτική || επίθετο

καλύτερο || 1933 || καλήτερον 1709 || δημοτική || επίθετο

καλύτερος || 1933 || καλήτερος 1709 || δημοτική || επίθετο

καλώς || 1527 || λόγιο || επίρρημα

κάμερα || 1659 || δημοτική || ουσιαστικό

καμιά || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

καμία || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

καν || 1790 || δημοτική || μόριο

κάνα || 1961 || δημοτική || αντωνυμία

κανάλι || 1622 || κανάλη 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

κανείς || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

κανένα || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

κανένας || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

κανονικά || 1934 || λόγιο || επίρρημα

κάνω || 1622 || δημοτική || ρήμα

καπέλο || 1659 || δημοτική || ουσιαστικό

κάποια || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

κάποιο || 1933 || κάποιον 1709 || δημοτική || αντωνυμία

κάποιος || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

κάποτε || 1897 || δημοτική || επίρρημα

κάπου || 1622 || δημοτική || επίρρημα

κάπως || 1897 || δημοτική || επίρρημα

καρδιά || 1622 || καρδία 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

καρέκλα || 1897 || καρέγλα 1635 || δημοτική || ουσιαστικό

καριέρα || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

κάρτα || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

κασέτα || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

κάστρο || 1934 || κάστρον 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

κατά || 1622 || δημοτική || πρόθεση

κατάθεση || 1961 || κατάθεσις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

καταιγίδα || 1961 || καταιγίς 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

καταλαβαίνω || 1933 || δημοτική || ρήμα

κατάλληλη || 1934 || λόγιο || επίθετο

κατάλληλο || 1934 || κατάλληλον 1897 || λόγιο || επίθετο

καταπληκτική || 1790 || λόγιο || επίθετο

καταπληκτικό || 1961 || καταπληκτικόν 1790 || λόγιο || επίθετο

κατάρα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

κατάσταση || 1961 || κατάστασις 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

κατάστημα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

καταστροφή || 1790 || καταστρόφη 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

καταφύγιο || 1961 || καταφύγιον 1659 | καταφύγι 1934 || λόγιο || ουσιαστικό

κατευθείαν || 1998 || λόγιο || επίρρημα

κατεύθυνση || 1961 || λόγιο || ουσιαστικό

κατηγορία || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

κάτι || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

κάτω || 1527 || δημοτική || επίρρημα

καυτό || 1934 || καυτόν 1790 || δημοτική || επίθετο

καφέ || 1961 || λόγιο ||  

κει || 1998 || δημοτική || επίρρημα

κελί || 1961 || κελλί 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

κενό || 1961 || κενόν 1622 || λόγιο ||  

κέντρο || 1961 || κέντρον 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

κεφάλι || 1622 || κεφάλη 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

κηδεία || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

κι || 1897 || δημοτική || σύνδεσμος

κίνδυνος || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

κίνηση || 1933 || κίνησις 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

κινητό || 1961 || κινητόν 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

κίνητρο || 1961 || κίνητρον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

κιόλας || 1790 || δημοτική || επίρρημα

κλαμπ || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

κλειδί || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

κλειστό || 1961 || κλειστόν 1790 || δημοτική || επίθετο

κλήση || 1961 || κλήσις 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

κλινική || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

κοιμάμαι || 1934 || κοιμούμαι 1622 || δημοτική || ρήμα

κοινό || 1961 || κοινόν 1527 || λόγιο ||  

κοινωνία || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

κοιτάζω || 1622 || δημοτική || ρήμα

κόκκινο || 1934 || κόκινον 1527 | κόκκινον 1622 || δημοτική ||  

κόλαση || 1961 || κόλασις 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

κολέγιο || 1998 || κολλέγιον 1934 | κολλέγιο 1961 || δημοτική || ουσιαστικό

κόλπο || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

κομμάτι || 1622 || κομάτη 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

κοντά || 1622 || δημοτική || επίρρημα

κοπέλα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

κόρη || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

κοριτσάκι || 1897 || κοριτζάκι 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

κορίτσι || 1897 || κορίτζη 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

κορυφή || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

κόσμος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

κοστούμι || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

κοτόπουλο || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

κουβέντα || 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

κουζίνα || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

κούκλα || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

κουμπί || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

κουράγιο || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

κουρασμένη || 1790 || δημοτική || μετοχή

κουρασμένος || 1622 || δημοτική || μετοχή

κουτί || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

κρασί || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

κρατάω || 1934 || κρατώ 1622 || δημοτική || ρήμα

κράτηση || 1961 || κράτησις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

κρέας || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

κρεβάτι || 1635 || κρεβάτη 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

κρίμα || 1622 || δημοτική || επίρρημα

κρίση || 1934 || κρίσις 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

κρύο || 1934 || κρύον 1709 || δημοτική ||  

κρυφά || 1622 || δημοτική || επίρρημα

κτίριο || 1961 || κτίρειον 1622 | κτίρι 1659 | κτήριον 1790 | κτίριον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

κυβέρνηση || 1961 || κυβέρνησις 1635 || λόγιο || ουσιαστικό

κυβερνήτης || 1635 || λόγιο || ουσιαστικό

κυνήγι || 1622 || κυνήγη 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

κυρία || 1790 || δημοτική ||  

Κυριακή || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

κυριολεκτικά || 1934 || λόγιο || επίρρημα

κύριος || 1709 || λόγιο ||  

κυρίως || 1790 || λόγιο || επίρρημα

λάθος || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

λαίδη || 1934 || λόγιο || ουσιαστικό

λατρεύω || 1659 || λόγιο ||  

λειτουργία || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

λέξη || 1934 || λέξις 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

λεπτό || 1961 || λεπτόν 1790 || λόγιο ||  

λέσχη || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

λευκό || 1961 || λευκόν1934 || λόγιο || επίθετο

λεφτά || 1934 || λόγιο || ουσιαστικό

λέω || 1934 || λέγω 1622 || δημοτική || ρήμα

λεωφορείο || 1961 || λεωφορείον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

ληστεία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

λιγάκι || 1622 || δημοτική || επίρρημα

λίγη || 1709 || δημοτική || επίθετο

λίγο || 1709 || λίγον 1622 || δημοτική ||  

λιγότερο || 2016 || λιγώτερον 1622 || δημοτική ||  

λίμνη || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

λίστα || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

λόγια || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

λογικά || 1934 || λόγιο || επίρρημα

λογική || 1709 || λόγιο ||  

λογικό || 1961 || λογικόν 1709 || λόγιο ||  

λόγος || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

λόγω || 1998 || λόγιο || πρόθεση

λοιπόν || 1622 || δημοτική || σύνδεσμος

λύκειο || 1961 || λύκειον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

λυπάμαι || 1934 || λυπούμαι 1622 || δημοτική || ρήμα

λύση || 1961 || λύσις 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

μα || 1622 || δημοτική || σύνδεσμος

μαγαζί || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

μαγεία || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

μάγια || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

μάγισσα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

μαζί || 1622 || δημοτική || επίρρημα

μάθημα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

μακάρι || 1622 || δημοτική || επιφώνημα

μακριά || 1622 || δημοτική || επίρρημα

μακρυά || 1709 || δημοτική || επίρρημα

μαλάκας || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

μαλακία || 1659 || δημοτική || ουσιαστικό

μάλιστα || 1622 || λόγιο || επίρρημα

μαλλιά || 1897 || μαλία 1527 | μαλιά 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

μάλλον || 1790 || λόγιο || επίρρημα

μαμά || 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

μάνα || 1622 || μάννα 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

μάρτυρας || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

μάσκα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

ματ || 1934 || δημοτική ||  

μάτι || 1622 || ομμάτη 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ματιά || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

μαύρη || 1709 || δημοτική ||  

μαύρο || 1527 || δημοτική ||  

μαχαίρι || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

μάχη || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

με || 1622 || δημοτική || πρόθεση

μεγάλη || 1622 || δημοτική || επίθετο

μεγάλο || 1934 || μεγάλον 1622 || δημοτική || επίθετο

μεγάλος || 1527 || δημοτική || επίθετο

μεγαλύτερη || 1934 || μεγαλήτερη 1709 || δημοτική || επίθετο

μεγαλύτερο || 1934 || μεγαλήτερον 1709 || δημοτική || επίθετο

μεγαλύτερος || 1934 || μεγαλήτερος 1527 || δημοτική || επίθετο

μέγεθος || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

μεθυσμένος || 1622 || δημοτική || επίθετο

μέλλον || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

μέλος || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

μένω || 1622 || δημοτική || ρήμα

μέρα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

μεριά || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

μέρος || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

μέσα || 1527 || δημοτική || επίρρημα

μεσάνυχτα || 1934 || μεσάνυκτα 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

μέση || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

μεσημέρι || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

μεσημεριανό || 1934 || μεσημεριανόν 1790 || δημοτική ||  

μέσο || 1961 || μέσον 1635 || λόγιο ||  

μέσω || 1961 || λόγιο || επίρρημα

μετά || 1527 || δημοτική || επίρρημα

μεταξύ || 1790 || δημοτική || επίρρημα

μεταφορά || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

μετάφραση || 1961 || μετάφρασις 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

μετρητά || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

μέχρι || 1790 || δημοτική || πρόθεση

μη || 1622 || δημοτική || μόριο

μηδέν || 1659 || δημοτική || αριθμητικό

μην || 1622 || δημοτική || μόριο

μήνυμα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

μήπως || 1790 || δημοτική || σύνδεσμος

μητέρα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

μηχανή || 1659 || δημοτική || ουσιαστικό

μηχάνημα || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

μια || 1635 || δημοτική ||  

μία || 1527 || δημοτική ||  

μικρή || 1622 || δημοτική || επίθετο

μικρό || 1527 || δημοτική || επίθετο

μικρός || 1622 || δημοτική || επίθετο

μιλάω || 1961 || μιλώ 1659 || δημοτική || ρήμα

μις || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

μισή || 1622 || δημοτική || επίθετο

μισό || 1527 || δημοτική || επίθετο

μισώ || 1622 || δημοτική || ρήμα

μνήμη || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

μοίρα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

μόλις || 1790 || δημοτική || επίρρημα

μονάδα || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

μοναδική || 1961 || λόγιο || επίθετο

μοναδικό || 1961 || λόγιο || επίθετο

μοναδικός || 1790 || λόγιο || επίθετο

μόνη || 1709 || δημοτική || επίθετο

μόνο || 1961 || μόνον 1622 || δημοτική ||  

μονοπάτι || 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

μόνος || 1622 || δημοτική || επίθετο

μοντέλο || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

μορφή || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

μου || 1527 || δημοτική || αντωνυμία

μουσική || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

μούτρα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

μπα || 1897 || δημοτική || επιφώνημα

μπάλα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

μπαμπάς || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

μπάνιο || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

μπαρ || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

μπάτσος || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

μπλε || 1934 || δημοτική || επίθετο

μπορώ || 1659 || δημοτική || ρήμα

μπουκάλι || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

μπράβο || 1934 || δημοτική || επιφώνημα

μπροστά || 1934 || μπροσθά 1790 || δημοτική || επίρρημα

μπύρα || 1934 || μπίρρα 1709 | μπίρα 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

μυαλό || 1934 || μιαλός 1527 | μυαλός 1622 | μυαλόν 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

μυρωδιά || 1897 || μυροδιά 1622 | μυρωδία 1659 || δημοτική || ουσιαστικό

μυστήριο || 1961 || μυστήριον 1635 || λόγιο || ουσιαστικό

μυστική || 1709 || λόγιο || επίθετο

μυστικό || 1934 || μυστικόν 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

μύτη || 1897 || μήτη 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

μωρό || 1934 || μωρόν 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

να || 1527 || δημοτική || σύνδεσμος

ναι || 1527 || δημοτική || επίρρημα

νέα || 1709 || λόγιο ||  

νεαρή || 1790 || λόγιο || επίθετο

νεαρός || 1790 || λόγιο ||  

νεκρή || 1709 || λόγιο || επίθετο

νεκρό || 1934 || νεκρόν 1709 || λόγιο || επίθετο

νεκρός || 1659 || λόγιο || επίθετο

νέο || 1961 || νέον 1709 || λόγιο ||  

νέος || 1527 || λόγιο ||  

νερό || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

νησί || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

νίκη || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

νιώθω || 1998 || νοιώθω 1709 || δημοτική || ρήμα

νόημα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

νοιώθω || 1709 || δημοτική || ρήμα

νομίζω || 1790 || λόγιο || ρήμα

νόμος || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

νοσοκόμα || 1961 || λόγιο || ουσιαστικό

νοσοκομείο || 1961 || νοσοκομείον 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

νότια || 1934 || λόγιο ||  

νούμερο || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

ντε || 1897 || δημοτική || μόριο

ντετέκτιβ || 1998 || λόγιο || ουσιαστικό

ντουλάπα || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

ντους || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

ντροπή || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

νύφη || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

νύχτα || 1790 || νύκτα 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

νωρίς || 1790 || δημοτική || επίρρημα

νωρίτερα || 2016 || δημοτική || επίρρημα

ξανά || 1709 || ξάνα 1622 || δημοτική || επίρρημα

ξαφνικά || 1790 || δημοτική || επίρρημα

ξενοδοχείο || 1961 || ξενοδοχείον 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

ξέρω || 1709 || δημοτική || ρήμα

ξόρκι || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

ξύλο || 1934 || ξύλον 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

ο || 1622 || δημοτική || άρθρο

οδηγός || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

οικογένεια || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

οικονομικά || 1934 || λόγιο || επίρρημα

οκτώ || 1622 || λόγιο || αριθμητικό

όλη || 1622 || δημοτική || επίθετο

όλο || 1527 || δημοτική || επίρρημα

ολόκληρη || 1790 || δημοτική || επίθετο

ολόκληρο || 1934 || ολόκληρον 1790 || δημοτική || επίθετο

όλος || 1527 || δημοτική || επίθετο

ομάδα || 1961 || ομάς 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

όμορφα || 1635 || δημοτική || επίρρημα

όμορφη || 1709 || δημοτική || επίθετο

ομορφιά || 1659 || ομορφία 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

όμορφο || 1934 || όμορφον 1527 || δημοτική || επίθετο

όμορφος || 1622 || δημοτική || επίθετο

όμως || 1622 || δημοτική || σύνδεσμος

όνειρο || 1961 || όνειρον 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

όνομα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

όντως || 1790 || λόγιο || επίρρημα

όπλο || 1961 || όπλον 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

οποία || 1622 || λόγιο || αντωνυμία

όποια || 1934 || όπια 1709 || δημοτική || αντωνυμία

οποιαδήποτε || 1897 || λόγιο || αντωνυμία

οποίο || 1998 || οποίον 1527 || λόγιο || αντωνυμία

οποιοδήποτε || 1897 || λόγιο || αντωνυμία

οποιονδήποτε || 1934 || λόγιο || αντωνυμία

οποίος || 1527 || λόγιο || αντωνυμία

όποιος || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

οποιοσδήποτε || 1897 || λόγιο || αντωνυμία

οπότε || 1790 || δημοτική || σύνδεσμος

όποτε || 1622 || δημοτική || σύνδεσμος

όπου || 1622 || δημοτική || επίρρημα

οπουδήποτε || 1897 || λόγιο || επίρρημα

όπως || 1709 || δημοτική || επίρρημα

οπωσδήποτε || 1897 || λόγιο || επίρρημα

οργή || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

όρεξη || 1961 || όρεξις 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

ορίστε || 1934 || δημοτική || επιφώνημα

ορκίζομαι || 1998 || δημοτική || ρήμα

όσα || 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

όσο || 1961 || όσον 1622 || δημοτική ||  

όσον || 1622 || δημοτική || επίρρημα

όταν || 1622 || δημοτική || σύνδεσμος

ότι || 1622 || λόγιο || σύνδεσμος

οτιδήποτε || 1897 || λόγιο || αντωνυμία

ουάου || 2016 || δημοτική || επιφώνημα

ουίσκι || 1961 || δημοτική || ουσιαστικό

ουρά || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ουσία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ούτε || 1709 || δημοτική || σύνδεσμος

ούτως || 1790 || λόγιο || επίρρημα

όχημα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

όχι || 1527 || δημοτική || επίρρημα

οχτώ || 1934 || δημοτική || αριθμητικό

παγίδα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

παγωτό || 1961 || παγωτόν 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

πάθος || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

παιδί || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

παίζω || 1622 || δημοτική || ρήμα

παίρνω || 1622 || δημοτική || ρήμα

παιχνίδι || 1934 || παιγνίδι 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

πακέτο || 1934 || λόγιο || ουσιαστικό

πάλι || 1709 || πάλιν 1622 || δημοτική || επίρρημα

παλιά || 1934 || δημοτική ||  

παλιό || 1934 || δημοτική || επίθετο

παλιός || 1934 || παληός 1897 || δημοτική || επίθετο

παλτό || 1961 || παλτόν 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

πανέμορφη || 1998 || δημοτική || επίθετο

πανεπιστήμιο || 1961 || πανεπιστήμιον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

πάντα || 1527 || δημοτική || επίρρημα

παντελόνι || 1934 || πανταλόνι 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

πάντοτε || 1527 || λόγιο || επίρρημα

παντού || 1622 || δημοτική || επίρρημα

παντρεμένη || 1709 || δημοτική || επίθετο

παντρεμένος || 1622 || δημοτική || επίθετο

πάντως || 1897 || λόγιο || επίρρημα

πάνω || 1934 || δημοτική || επίρρημα

παππούς || 1659 || πάππους 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

παρ' || 1897 || δημοτική || πρόθεση

παρά || 1622 || δημοτική || σύνδεσμος

πάρα || 1998 || δημοτική || επίρρημα

παράδειγμα || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

παράδοση || 1934 || παράδοσις 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

παράθυρο || 1934 || παραθύρι 1622 | παράθυρον 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

παρακαλώ || 1622 || δημοτική || ρήμα

παρακολουθώ || 1897 || λόγιο || ρήμα

παραλία || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

παραλίγο || 1961 || παραλίγον 1709 || δημοτική || επίρρημα

παράνομο || 1961 || παράνομον 1709 || λόγιο || επίθετο

παράξενα || 1659 || δημοτική || επίρρημα

παράξενο || 1934 || παράξενον 1709 || δημοτική || επίθετο

παραπάνω || 1709 || δημοτική || επίρρημα

Παρασκευή || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

παράσταση || 1961 || παράστασις 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

παρέα || 1934 || παρέγια 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

παρελθόν || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

παρεμπιπτόντως || 1897 || λόγιο || επίρρημα

παρεξήγηση || 1934 || παρεξήγησις 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

πάρκο || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

παρόλο || 1998 || λόγιο || σύνδεσμος

παρόν || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

παρουσία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

πάρτι || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

πάρτυ || πάρτι 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

πατέρας || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

πατρίδα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

πάτωμα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

πάω || 1709 || δημοτική || ρήμα

πεδίο || 1961 || πεδίον 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

πεινάω || 1934 || πεινώ 1622 || δημοτική || ρήμα

πελάτης || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

Πέμπτη || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

πέντε || 1622 || δημοτική || αριθμητικό

πέρα || 1622 || δημοτική || επίρρημα

περασμένη || 1709 || δημοτική || επίθετο

περήφανη || 1934 || λόγιο || επίθετο

περήφανος || 1897 || λόγιο || επίθετο

περί || 1790 || λόγιο || πρόθεση

περιβάλλον || 1961 || λόγιο || ουσιαστικό

περίεργα || 1659 || λόγιο || επίρρημα

περίεργη || 1790 || λόγιο || επίθετο

περίεργο || 1934 || περίεργον 1790 || λόγιο || επίθετο

περίεργος || 1659 || λόγιο || επίθετο

περιμένω || 1790 || δημοτική || ρήμα

περιοδικό || 1961 || περιοδικόν 1709 || λόγιο ||  

περιουσία || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

περιοχή || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

περίπου || 1897 || λόγιο || επίρρημα

περίπτωση || 1998 || περίπτωσις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

περισσότερη || 1709 || δημοτική || επίθετο

περισσότερο || 1961 || περισσότερον 1709 || δημοτική ||  

περνάω || 1934 || περνώ 1622 || δημοτική || ρήμα

πέρσι || 1709 || δημοτική || επίρρημα

πέρυσι || 1622 || δημοτική || επίρρημα

πέτρα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

πηγαίνω || 1622 || δημοτική || ρήμα

πηγή || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

πια || 1961 || δημοτική || επίρρημα

πιάτο || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

πίεση || 1961 || πίεσις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

πιθανό || 1961 || λόγιο ||  

πιθανόν || 1709 || λόγιο ||  

πιθανότατα || 1961 || λόγιο ||  

πιθανότητα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

πιθανώς || 1897 || λόγιο || επίρρημα

πίνω || 1622 || δημοτική || ρήμα

πιο || 1934 || δημοτική || επίρρημα

πισίνα || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

πιστεύω || 1622 || δημοτική || ρήμα

πίστη || 1934 || πίστις 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

πίσω || 1790 || οπίσω 1527 || δημοτική || επίρρημα

πίτσα || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

πλάκα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

πλάσμα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

πλάτη || 1635 || δημοτική || ουσιαστικό

πλέον || 1622 || λόγιο || επίρρημα

πλευρά || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

πληροφορία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

πλήρωμα || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

πληρώνω || 1622 || δημοτική || ρήμα

πλήρως || 1961 || λόγιο || επίρρημα

πλοίο || 1961 || πλοίον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

πλούσιος || 1622 || δημοτική ||  

πνεύμα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ποδήλατο || 1961 || ποδήλατον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

πόδι || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

ποια || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

ποινή || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

ποιο || 1934 || ποιον 1709 || δημοτική || αντωνυμία

ποιος || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

πόλεμος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

πόλη || 1934 || πόλις 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

πολιτεία || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

πολιτική || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

πολλά || 1622 || δημοτική || επίρρημα

πολλή || 1709 || δημοτική || επίθετο

πολύ || 1622 || δημοτική ||  

πολύς || 1622 || δημοτική || επίθετο

πόνος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

πορεία || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

πόρνη || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

πόρτα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

πορτοφόλι || 1934 || πορτοφόλλι 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

πόση || 1709 || δημοτική || αντωνυμία

ποσό || 1961 || ποσόν 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

πόσο || 1934 || πόσον 1527 || δημοτική ||  

ποτάμι || 1622 || ποτάμη 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ποτέ || 1527 || δημοτική || επίρρημα

πότε || 1622 || δημοτική || επίρρημα

ποτήρι || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ποτό || 1934 || ποτόν 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

που || 1527 || δημοτική || σύνδεσμος

πού || 1622 || δημοτική || επίρρημα

πουθενά || 1790 || δημοτική || επίρρημα

πουλί || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

πράγμα || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

πράγματα || 1934 || λόγιο || ουσιαστικό

πράγματι || 1934 || λόγιο || επίρρημα

πραγματικά || 1934 || πραγματικώς 1897 || λόγιο || επίρρημα

πραγματική || 1709 || λόγιο || επίθετο

πραγματικό || 1961 || πραγματικόν 1709 || λόγιο || επίθετο

πραγματικός || 1709 || λόγιο || επίθετο

πραγματικότητα || 1961 || πραγματικότης 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

πράκτορας || 1998 || πράκτωρ 1897 | πράχτορας 1934 || λόγιο || ουσιαστικό

πράμα || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

πράξη || 1934 || πράξις 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

πράσινο || 1934 || πράσινον 1659 || δημοτική || επίθετο

πρέπει || 1527 || δημοτική || ρήμα

πριγκίπισσα || 1790 || πριντζίπισσα 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

πριν || 1622 || δημοτική || επίρρημα

προάλλες || 1934 || προάλλαις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

πρόβλημα || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

πρόγραμμα || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

πρόεδρος || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

προηγούμενη || 1790 || λόγιο || επίθετο

πρόκειται || 1897 || λόγιο || ρήμα

προς || 1622 || δημοτική || πρόθεση

πρόσβαση || 1961 || πρόσβασις 1934 || λόγιο || ουσιαστικό

προσεκτικά || 1635 || λόγιο || επίρρημα

προσέχω || 1622 || δημοτική || ρήμα

προσοχή || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

προσπάθεια || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

προσπαθώ || 1790 || λόγιο || ρήμα

προστασία || 1635 || λόγιο || ουσιαστικό

πρόσφατα || 1961 || λόγιο || επίρρημα

προσφέρω || 1790 || πρσφέρνω 1622 || λόγιο ||  

προσφορά || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

προσωπικά || 1961 || λόγιο || επίρρημα

προσωπική || 1709 || λόγιο || επίθετο

προσωπικό || 1961 || προσωπικόν 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

πρόσωπο || 1961 || πρόσωπον 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

πρόταση || 1934 || πρότασις 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

προτείνω || 1897 || λόγιο || ρήμα

προτιμώ || 1622 || λόγιο || ρήμα

προτού || 1790 || δημοτική || σύνδεσμος

προφανές || 1934 || λόγιο || επίθετο

προφανώς || 1790 || λόγιο || επίρρημα

προφίλ || 1998 || λόγιο || ουσιαστικό

πρώην || 1622 || λόγιο || επίθετο

πρωί || 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

πρωινό || 1934 || πρωινόν 1897 || δημοτική ||  

πρώτα || 1622 || δημοτική || επίρρημα

πρώτη || 1709 || δημοτική || αριθμητικό

πρώτο || 1622 || δημοτική || αριθμητικό

πρώτον || 1709 || λόγιο || αριθμητικό

πρώτος || 1527 || δημοτική || επίθετο

πτήση || 1961 || πτήσις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

πτώμα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

πύλη || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

πυρ || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

πως || 1709 || δημοτική || σύνδεσμος

πώς || 1622 || δημοτική || επίρρημα

ραντεβού || 1998 || λόγιο || ουσιαστικό

ρε || 1934 || δημοτική || επιφώνημα

ρεύμα || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

ρίσκο || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

ροζ || 1934 || λόγιο || επίθετο

ροκ || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

ρολόι || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

ρομπότ || 1961 || λόγιο || ουσιαστικό

ρωτάω || 1961 || ρωτώ 1790 || δημοτική || ρήμα

σα || 1622 || δημοτική || επίρρημα

Σάββατο || 1934 || Σαβάτο 1527 | Σαββάτο 1635 | Σάββατον 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

Σαββατοκύριακο || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

σαμπάνια || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

σαν || 1622 || δημοτική || επίρρημα

σάντουιτς || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

σε || 1622 || δημοτική || πρόθεση

σεζόν || 1998 || λόγιο || ουσιαστικό

σειρά || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

σελίδα || 1934 || σελίς 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

σενάριο || 1998 || λόγιο || ουσιαστικό

σεξ || 1998 || λόγιο || ουσιαστικό

σέξι || 1998 || δημοτική || επίθετο

σερ || 1998 || λόγιο || ουσιαστικό

σερίφης || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

σήμα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

σημάδι || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

σημαντικά || 1934 || λόγιο || επίρρημα

σημαντική || 1790 || λόγιο || επίθετο

σημαντικό || 1961 || σημαντικόν 1790 || δημοτική || επίθετο

σημασία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

σημείο || 1961 || σημείον 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

σημείωμα || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

σήμερα || 1659 || δημοτική || επίρρημα

σιγά || 1622 || δημοτική || επίρρημα

σίγουρα || 1961 || σιγούρα 1709 || δημοτική || επίρρημα

σίγουρη || 1934 || σιγούρη 1709 || δημοτική || επίθετο

σίγουρο || 1934 || σίγουρον 1709 || δημοτική || επίθετο

σίγουρος || 1897 || σιγούρος 1527 || δημοτική || επίθετο

σινεμά || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

σιωπή || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

σκατά || 1527 || δημοτική ||  

σκάφος || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

σκέφτομαι || 1934 || σκέπτομαι 1790 || δημοτική || ρήμα

σκέψη || 1934 || σκέψις 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

σκηνή || 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

σκιά || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

σκληρά || 1622 || δημοτική || επίρρημα

σκληρή || 1709 || δημοτική || επίθετο

σκληρό || 1934 || σκληρόν 1709 || δημοτική || επίθετο

σκληρός || 1622 || δημοτική || επίθετο

σκόνη || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

σκοπεύω || 1897 || λόγιο || ρήμα

σκοπός || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

σκοτάδι || 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

σκουπίδια || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

σκύλα || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

σκυλί || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

σκύλος || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

σοβαρά || 1635 || λόγιο || επίρρημα

σοβαρή || 1790 || λόγιο || επίθετο

σοβαρό || 1934 || σοβαρόν 1790 || λόγιο || επίθετο

σοκ || 1934 || λόγιο || ουσιαστικό

σοκολάτα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

σόου || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

σου || 1897 || δημοτική || αντωνυμία

σούπα || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

σούπερ || 1998 || δημοτική ||  

σπαθί || 1622 || σπαθή 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

σπάνια || 1998 || λόγιο || επίρρημα

σπίτι || 1622 || σπίτη 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

σπουδαία || 1790 || λόγιο ||  

σπουδαίο || 1961 || σπουδαίον 1709 || λόγιο || επίθετο

σταρ || 1998 || δημοτική ||  

στάση || 1934 || στάσις 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

στήθος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

στιγμή || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

στοιχείο || 1961 || στοιχείον 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

στοίχημα || 1897 || στίχημα 1659 || δημοτική || ουσιαστικό

στολή || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

στόμα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

στομάχι || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

στούντιο || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

στόχος || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

στραβά || 1635 || δημοτική || επίρρημα

στρατηγός || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

στρατιώτης || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

στρατός || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

στυλ || 1934 || λόγιο || ουσιαστικό

συ || 1527 || δημοτική || αντωνυμία

συγγνώμη || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

συγγραφέας || 1961 || συγγραφεύς 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

συγκεκριμένο || 1961 || συγκεκριμένον 1934 || λόγιο || επίθετο

συγνώμη || 1998 || λόγιο || ουσιαστικό

συγχαρητήρια || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

συγχρονισμός || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

συζήτηση || 1961 || συζήτησις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

σύζυγος || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

σύλληψη || 1961 || σύλληψις 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

συλλογή || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

συμβαίνει || 1659 || λόγιο || ρήμα

συμβόλαιο || 1961 || συμβόλαιον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

συμβουλή || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

συμβούλιο || 1961 || συμβούλιον 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

σύμβουλος || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

συμμορία || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

σύμπαν || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

συμπεριφορά || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

σύμπτωση || 1961 || σύμπτωσις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

σύμφωνα || 1659 || λόγιο || επίρρημα

συμφωνία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

συμφωνώ || 1622 || λόγιο || ρήμα

συν || 1897 || λόγιο ||  

συναίσθημα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

συνάντηση || 1961 || συνάντησις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

συναρπαστικό || 1961 || λόγιο || επίθετο

σύνδεση || 1961 || σύνδεσις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

συνέντευξη || 1961 || συνέντευξις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

συνεργασία || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

συνεργάτης || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

συνέχεια || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

συνεχώς || 1897 || λόγιο || επίρρημα

συνήθως || 1897 || λόγιο || επίρρημα

σύνορα || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

σύντομα || 1790 || λόγιο || επίρρημα

συσκευή || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

σύστημα || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

συχνά || 1527 || δημοτική || επίρρημα

σφαίρα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

σχέδιο || 1961 || σχέδιον 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

σχεδόν || 1897 || λόγιο || επίρρημα

σχέση || 1934 || σχέσις 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

σχετικά || 1961 || σχετικώς 1790 || λόγιο || επίρρημα

σχολείο || 1961 || σχολείον 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

σχολή || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

σώμα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

σωστά || 1622 || δημοτική || επίρρημα

σωστή || 1709 || δημοτική || επίθετο

σωστό || 1934 || σωστόν 1709 || δημοτική || επίθετο

ταινία || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

ταλέντο || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

τάξη || 1934 || τάξις 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

ταξί || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

ταξίδι || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

τατουάζ || 1961 || δημοτική || ουσιαστικό

ταυτότητα || 1961 || ταυτότης 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

ταχύτητα || 1961 || ταχύτης 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

τέλεια || 1659 || λόγιο ||  

τέλειο || 1961 || τέλειον 1897 || λόγιο || επίθετο

τέλειος || 1622 || λόγιο || επίθετο

τελείως || 1790 || λόγιο || επίρρημα

τελετή || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

τελευταία || 1961 || τελευταίως 1897 || λόγιο ||  

τελευταίο || 1961 || τελευταίον 1790 || λόγιο || επίθετο

τελευταίος || 1622 || λόγιο || επίθετο

τελικά || 1961 || τελικώς 1934 || λόγιο || επίρρημα

τελική || 1622 || λόγιο || επίθετο

τέλος || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

τέρας || 1659 || δημοτική || ουσιαστικό

τεράστια || 1961 || λόγιο ||  

τεράστιο || 1961 || λόγιο || επίθετο

τέρμα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

τέσσερα || 1659 || τέσσαρα 1622 || δημοτική || αριθμητικό

τέσσερις || 1934 || τέσσαραις 1622 | τέσσαρες 1790 || δημοτική || αριθμητικό

τεστ || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

τέτοια || 1709 || δημοτική || αντωνυμία

τέτοιο || 1934 || τέτοιον 1709 || δημοτική || αντωνυμία

τέχνη || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

τεχνολογία || 1934 || λόγιο || ουσιαστικό

τζάκι || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

τηλεόραση || 1961 || λόγιο || ουσιαστικό

τηλεφώνημα || 1934 || λόγιο || ουσιαστικό

τηλέφωνο || 1961 || τηλέφωνον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

τι || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

τιμή || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

τιμωρία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

τίνος || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

τίποτα || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

τίποτε || 1622 || τίποτες 1527 || δημοτική || αντωνυμία

τμήμα || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

το || 1527 || δημοτική || άρθρο

τοποθεσία || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

τόση || 1709 || δημοτική || αντωνυμία

τόσο || 1527 || δημοτική ||  

τότε || 1527 || δημοτική || επίρρημα

τουαλέτα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

τουλάχιστον || 1897 || λόγιο || επίρρημα

τούρτα || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

τραγούδι || 1622 || τραγούδη 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

τράπεζα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

τραπέζι || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

τραύμα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

τρεις || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

τρέλα || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

τρελή || 1709 || δημοτική || επίθετο

τρελό || 1934 || τρελόν 1709 || δημοτική || επίθετο

τρελός || 1622 || δημοτική || επίθετο

τρένο || 1998 || τραίνο 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

τρία || 1527 || δημοτική || αριθμητικό

τριγύρω || 1790 || τριγύρου 1635 || δημοτική || επίρρημα

Τρίτη || 1635 || δημοτική ||  

τρίτο || 1961 || τρίτον 1709 || δημοτική || αριθμητικό

τρομακτικό || 1961 || τρομακτικόν 1790 || λόγιο || επίθετο

τρομερό || 1934 || τρομερόν 1709 || δημοτική || επίθετο

τρόπος || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

τροφή || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

τρύπα || 1622 || τρίπα 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

τρώω || 1934 || τρώγω 1622 || δημοτική || ρήμα

τσάι || 1897 || τζάι 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

τσακ || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

τσάντα || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

τσέπη || 1897 || τζέπη 1635 || δημοτική || ουσιαστικό

τσιγάρο || 1961 || τσιγάρον 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

τύπος || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

τυρί || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

τυχαία || 1934 || λόγιο ||  

τυχερή || 1934 || τυχηρή 1709 || δημοτική || επίθετο

τυχερός || 1934 || τυχηρός 1709 || δημοτική || επίθετο

τύχη || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

τώρα || 1622 || τόρα 1527 || δημοτική || επίρρημα

υγειά || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

υγεία || 1622 || υγία 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

υλικό || 1961 || υλικόν 1709 || λόγιο ||  

υπέρ || 1709 || λόγιο || πρόθεση

υπερβολικά || 1527 || λόγιο || επίρρημα

υπέροχα || 1934 || υπερόχως 1897 || λόγιο || επίρρημα

υπέροχη || 1790 || λόγιο || επίθετο

υπέροχο || 1934 || υπέροχον 1790 || λόγιο || επίθετο

υπέροχος || 1709 || λόγιο || επίθετο

υπεύθυνος || 1897 || υπεύθινος 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

υπηρεσία || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

υπό || 1709 || λόγιο || πρόθεση

υπόγειο || 1934 || υπογείον 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

υπογραφή || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

υπόθεση || 1934 || υπόθεσις 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

υποθέτω || 1659 || λόγιο || ρήμα

υπόλοιπη || 1961 || λόγιο || επίθετο

υπόλοιπο || 1961 || υπόλειπον 1709 | υπόλοιπον 1934 || λόγιο || επίθετο

υπομονή || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ύποπτο || 1934 || ύποπτον 1790 || λόγιο || επίθετο

ύποπτος || 1622 || λόγιο || επίθετο

υποστήριξη || 1998 || υποστήριξις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

υπόσχομαι || 1659 || λόγιο || ρήμα

ύστερα || 1622 || δημοτική || επίρρημα

φαγητό || 1934 || φαγητόν 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

φαντάζομαι || 1622 || δημοτική || ρήμα

φαντασία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

φάντασμα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

φανταστικό || 1961 || φανταστικόν 1790 || λόγιο || επίθετο

φάρμα || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

φάρμακο || 1998 || φάρμακον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

φασαρία || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

φάση || 1961 || φάσις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

φεγγάρι || 1622 || φεγγάρη 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

φέτος || 1622 || δημοτική || επίρρημα

φεύγω || 1622 || δημοτική || ρήμα

φήμη || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

φιλαράκι || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

φιλενάδα || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

φίλη || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

φιλί || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

φιλία || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

φίλος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

φοβάμαι || 1934 || φοβούμαι 1622 || δημοτική || ρήμα

φοβερή || 1709 || δημοτική || επίθετο

φοβερό || 1934 || φοβερόν 1709 || δημοτική || επίθετο

φόνος || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

φορά || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

φοράω || 1934 || φορώ 1635 || δημοτική || ρήμα

φόρεμα || 1635 || δημοτική || ουσιαστικό

φορτηγάκι || 1998 || λόγιο || ουσιαστικό

φορτηγό || 1961 || φορτηγόν 1934 || λόγιο || ουσιαστικό

φορτίο || 1961 || φορτίον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

φταίω || 1934 || φταίγω 1790 || δημοτική || ρήμα

φυλακή || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

φυλή || 1635 || λόγιο || ουσιαστικό

φύση || 1934 || φύσις 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

φυσικά || 1622 || λόγιο || επίρρημα

φυσική || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

φυσικό || 1961 || φυσικόν 1709 || λόγιο || επίθετο

φυσιολογικό || 1961 || φυσιολογικόν 1934 || λόγιο || επίθετο

φωνή || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

φως || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

φωτιά || 1622 || φοτεία 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

φωτογραφία || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

χα || 1934 || δημοτική || επιφώνημα

χαζή || 1934 || δημοτική || επίθετο

χαζό || 1934 || δημοτική || επίθετο

χαζός || 1897 || δημοτική ||  

χαίρομαι || 1622 || δημοτική || ρήμα

χαμηλά || 1622 || λόγιο || επίρρημα

χαμόγελο || 1934 || χαμόγελον 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

χάνω || 1622 || δημοτική || ρήμα

χαρά || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

χάρη || 1934 || χάρις 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

χαριτωμένο || 1961 || χαριτωμένον 1709 || δημοτική || επίθετο

χαρούμενη || 1709 || δημοτική || επίθετο

χαρούμενος || 1622 || δημοτική || επίθετο

χαρτί || 1622 || χαρτή 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

χειρότερα || 1635 || δημοτική || επίρρημα

χειρότερη || 1709 || δημοτική || επίθετο

χειρότερο || 1961 || χειρότερον 1709 || δημοτική || επίθετο

χειρουργείο || 1961 || χειρουργείον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

χέρι || 1622 || χέρη 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

χθες || 1635 || λόγιο || επίρρημα

χίλια || 1622 || δημοτική || αριθμητικό

χμ || 1998 || δημοτική || επιφώνημα

χρειάζομαι || 1622 || δημοτική || ρήμα

χρήμα || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

χρήματα || 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

χρήση || 1961 || χρήσις 1897 || λόγιο ||  

Χριστούγεννα || 1635 || δημοτική || ουσιαστικό

χρονιά || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

χρόνια || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

χρόνος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

χρώμα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

χρωστάω || 1934 || χρωστώ 1622 || δημοτική || ρήμα

χτες || 1934 || δημοτική || επίρρημα

χτύπημα || 1934 || δημοτική || ουσιαστικό

χώρα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

χωριό || 1934 || χωρίον 1527 | χωριόν 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

χωρίς || 1527 || δημοτική || πρόθεση

χώρος || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

ψάρι || 1622 || ψάρη 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ψάχνω || 1790 || δημοτική || ρήμα

ψέμα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ψηλά || 1622 || δημοτική || επίρρημα

ψυγείο || 1998 || ψυγείον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

ψυχή || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

ψωμί || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

ψώνια || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

ω || 1622 || δημοτική || επιφώνημα

ώρα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ωραία || 1790 || λόγιο ||  

ωραίο || 1961 || ωραίον 1790 || λόγιο || επίθετο

ωραίος || 1659 || λόγιο || επίθετο

ως || 1622 || δημοτική || πρόθεση

ώσπου || 1998 || δημοτική || σύνδεσμος

ώστε || 1622 || λόγιο || σύνδεσμος

ωστόσο || 1934 || ως τόσον 1635 || δημοτική || σύνδεσμος

ωχ || 1897 || δημοτική || επιφώνημα