Το βασικό λεξιλόγιο 2011

 

Το βασικό λεξιλόγιο της σύγχρονης γλώσσας

 

(οι 1.500 λέξεις που χρησιμοποιούνται περισσότερο στην Ελλάδα)

 

Δημήτρη Λιθοξόου

 

15.12.2017


 


Από τις χιλιάδες λέξεις που υπάρχουν σε ένα λεξικό, άλλες χρησιμοποιούνται συνέχεια, στον καθημερινό λόγο, άλλες συχνά ή αρκετές φορές και κάποιες άλλες λίγο ή σπάνια.

Είναι φανερό πως το γεγονός αυτό προσδίδει άλλη βαρύτητα σε κάθε λέξη. Από τον απλό άνθρωπο που θέλει να μάθει μια γλώσσα, μέχρι τον ερευνητή που θέλει να συγκρίνει τις έννοιες μεταξύ διαφόρων γλωσσών ή διαλέκτων, είναι σημαντικό να ξέρεις ποιες είναι οι λέξεις που συγκροτούν το βασικό λεξιλόγιο.

Κάποιος επίσης που θέλει να μελετήσει μια γλώσσα, είναι χρήσιμο για την κατανόησή της να ξέρει ποιες λέξεις είναι λόγιες και ποιες όχι. Καθώς επίσης πότε καταγράφονται αυτές για πρώτη φορά στα λεξικά, στο πέρασμα των δεκαετιών και των αιώνων (μεταξύ των έντεκα λεξικών που αναφέρονται στη συνέχεια).

Αυτές τις πληροφορίες, που δεν υπάρχουν στα λεξικά, έρχεται να παρουσιάσει αυτή η εργασία.

Η συχνότητα εμφάνισης των λέξεων, στηρίζεται στη βάση δεδομένων που συγκροτείται από το σύνολο των υποτίτλων χιλιάδων ταινιών που έχουν μεταφραστεί στη γλώσσα μας τα τελευταία χρόνια.

Η παλαιότερη καταγραφή των λέξεων, αναφέρεται σε έντεκα βασικά λεξικά που καλύπτουν ένα χρονικό διάστημα 489 ετών (από το 1527 μέχρι το 2016).

Εμφανίζονται μόνο οι λέξεις που λημματογραφούνται στα λεξικά κι όχι όλοι οι κλιτοί τύποι.

Καταγράφεται και η διαφορετική γραφή των λέξεων στα παλιά λεξικά.

 

 

Λεξικά (έτος, δημιουργός και τίτλος)


 

1527: Stephano da Sabio, Corona Preciosa.

1622: Girolamo  Germano, Vocabolario Italiano et Greco.

1635: Simone PortiusΛεξικόν Λατινικόν, Ρωμαίκον και Ελληνικόν.

1659: Γεράσιμος Βλάχος, Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος.

1709: Alessio da SomaverraΘησαυρός της Ρωμαϊκής και της Φραγκικής γλώσσας.

1790: Γεώργιος Βεντότης, Λεξικόν τρίγλωσσον της Γαλλικής, Ιταλικής και Ρωμαϊκής διαλέκτου.

1897: Άγγελος Βλάχος, Λεξικόν Ελληνογαλλικόν.

1933-1934: Γεώργιος Ζευγώλης (επιμέλεια), Λεξικόν της νέας ελληνικής γλώσσης, έκδοση ΠΡΩΙΑ.

1961: Θεόκρ. Γούλας (επιμέλεια), Σύγχρονον ορθογραφικόν-ερμηνευτικόν λεξικόν της ελληνικής γλώσσης (καθαρευούσης-δημοτικής).

1998: Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη: Λεξικό της κοινής νεοελληνικής.

2016: Ακαδημία Αθηνών, Χρηστικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας, 2η έκδοση.

 

 

Από τις 1.500 πρώτες σε συχνότητα εμφάνισης λέξεις, 669 (44,6%) είναι λόγιες.

Από τις 669 λόγιες λέξεις, οι 302 (45,2%) λεξικογραφούνται πριν το 1790. Γεγονός που υπογραμμίζει την έντονη επίδραση του λογιοτατισμού, πριν τη συγκρότηση του καθαρευουσιάνικου εθνικού κινήματος.

Συνολικά οι λέξεις που καταγράφονται στα λεξικά που εκδόθηκαν πριν το 1790 είναι 845 (56,3%).

 

 

 

Στη συνέχεια παραθέτω τις 1.500 λέξεις, κατά φθίνουσα αλφαβητική ταξινόμηση:

 

 

α || 1622 || δημοτική || επιφώνημα

αγαπάω || 1933 || αγαπώ 1622 || δημοτική || ρήμα

αγάπη || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

αγαπημένη || 1709 || δημοτική || επίθετο

αγαπημένο || 1998 || αγαπημένον 1709 || δημοτική || επίθετο

αγαπητή || 1790 || δημοτική || επίθετο

αγαπώ || 1622 || δημοτική || ρήμα

αγγλικά || 1961 || λόγιο || ουσιαστικό

αγκαλιά || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

αγορά || 1659 || δημοτική || ουσιαστικό

αγόρι || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

άγρια || 1622 || δημοτική || επίρρημα

άγχος || 1961 || λόγιο || ουσιαστικό

αγώνας || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

άδεια || 1527 || λόγιο ||  

άδειο || 1933 || άδειον 1709 || δημοτική || επίθετο

αδελφή || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

αδελφός || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

αδερφή || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

αδερφός || 1635 || δημοτική || ουσιαστικό

άδικο || 1933 || άδικον 1709 || δημοτική ||  

αδύνατο || 1961 || αδύνατον 1709 || δημοτική ||  

αδύνατον || 1709 || λόγιο ||  

αέρας || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

αεροδρόμιο || 1961 || αεροδρόμιον 1933 || λόγιο || ουσιαστικό

αεροπλάνο || 1961 || λόγιο || ουσιαστικό

αθώος || 1659 || λόγιο || επίθετο

αίθουσα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

αίμα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

αισθάνομαι || 1790 || λόγιο || ρήμα

αίσθηση || 1961 || αίσθησις 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

αίτηση || 1961 || αίτησις 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

αιτία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ακίνητος || 1622 || λόγιο || επίθετο

ακόμα || 1622 || δημοτική || επίρρημα

ακόμη || 1527 || δημοτική || επίρρημα

ακούω || 1622 || δημοτική || ρήμα

άκρη || 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

ακρίβεια || 1635 || ακριβεία 1527 | ακριβειά 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ακριβώς || 1897 || λόγιο || επίρρημα

ακτή || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

αλήθεια || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

αληθινά || 1622 || δημοτική || επίρρημα

αληθινή || 1709 || δημοτική || επίθετο

αληθινό || 1933 || αληθινόν 1709 || δημοτική || επίθετο

αληθινός || 1622 || δημοτική || επίθετο

αλκοόλ || 1933 || λόγιο || ουσιαστικό

αλλά || 1622 || δημοτική || σύνδεσμος

αλλαγή || 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

άλλη || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

αλλιώς || 1961 || αλλειώς 1622 || δημοτική || επίρρημα

άλλο || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

άλλος || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

αλλού || 1622 || δημοτική || επίρρημα

άλλως || 1790 || λόγιο || επίρρημα

άλογο || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

άμα || 1790 || δημοτική || σύνδεσμος

αμάξι || 1622 || αμάξη 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

άμεσα || 1659 || λόγιο || επίρρημα

αμέσως || 1709 || λόγιο || επίρρημα

αμήν || 1709 || δημοτική || επιφώνημα

αμφιβάλλω || 1622 || λόγιο || ρήμα

αμφιβολία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

αν || 1622 || δημοτική || σύνδεσμος

ανά || 1897 || λόγιο || πρόθεση

ανάγκη || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

ανάλυση || 1961 || ανάλυσις 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

ανάμεσα || 1622 || δημοτική || επίρρημα

αναρωτιέμαι || 1998 || δημοτική || ρήμα

ανάσα || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

αναφέρω || 1622 || λόγιο || ρήμα

αναφορά || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

άνδρας || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

άνετα || 1961 || λόγιο || επίρρημα

ανησυχώ || 1897 || λόγιο || ρήμα

ανθρώπινη || 1790 || λόγιο || επίθετο

ανθρώπινο || 1961 || ανθρώπινον 1790 || λόγιο || επίθετο

άνθρωπος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ανόητο || 1933 || ανόητον 1709 || λόγιο || επίθετο

ανόητος || 1622 || λόγιο || επίθετο

ανοιχτά || 1933 || ανοικτά 1635 || δημοτική || επίρρημα

ανοιχτή || 1933 || ανοικτή 1709 || δημοτική || επίθετο

ανοιχτό || 1933 || ανοικτόν 1709 || δημοτική || επίθετο

αντάλλαγμα || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

άντε || 1961 || δημοτική || επιφώνημα

αντέχω || 1897 || δημοτική || ρήμα

αντί || 1790 || δημοτική || πρόθεση

αντίγραφο || 1961 || αντίγραφον 1635 || λόγιο || ουσιαστικό

αντίδραση || 1961 || αντίδρασις 1933 || λόγιο || ουσιαστικό

αντίθετο || 1933 || αντίθετον 1790 || λόγιο ||  

αντικείμενο || 1961 || αντικείμενον 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

αντίο || 1961 || αντίον 1897 || δημοτική || επιφώνημα

άντρας || 1961 || δημοτική || ουσιαστικό

ανυπομονώ || 1897 || λόγιο || ρήμα

αξία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

αξιωματικός || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

απ' || 1622 || δημοτική || πρόθεση

απαίσια || 1790 || λόγιο ||  

απαίσιο || 1961 || απαίσιον 1790 || λόγιο || επίθετο

απάντηση || 1961 || απάντησις 1635 || λόγιο || ουσιαστικό

απαραίτητο || 1961 || απαραίτητον 1790 || λόγιο || επίθετο

απασχολημένος || 1933 || λόγιο || μετοχή

απάτη || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

απειλή || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

απέναντι || 1790 || δημοτική || επίρρημα

απίθανο || 1933 || απίθανον 1709 || λόγιο || επίθετο

απίστευτα || 1709 || δημοτική || επίρρημα

απίστευτο || 1933 || απίστευτον 1622 || δημοτική || επίθετο

απλά || 1635 || δημοτική || επίρρημα

απλή || 1709 || δημοτική || επίθετο

απλό || 1933 || απλόν 1709 || δημοτική || επίθετο

απλώς || 1790 || λόγιο || επίρρημα

από || 1622 || δημοτική || πρόθεση

απόγευμα || 1790 || απόγεμα 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

απόδειξη || 1961 || απόδειξις 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

απόδοση || 1961 || απόδοσις 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

αποθήκη || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

απόλυτα || 1933 || λόγιο || επίρρημα

απολύτως || 1790 || λόγιο || επίρρημα

απόσταση || 1961 || απόστασις 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

αποστολή || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

αποτέλεσμα || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

απόφαση || 1622 || απόφασις 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

απόψε || 1622 || δημοτική || επίρρημα

άποψη || 1961 || άποψις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

απώλεια || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

άρα || 1659 || λόγιο || σύνδεσμος

αργά || 1622 || δημοτική || επίρρημα

αργότερα || 1659 || δημοτική || επίρρημα

άρθρο || 1961 || άρθρον 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

αριθμός || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

αριστερά || 1790 || δημοτική ||  

αριστερό || 1933 || αριστερόν 1790 || δημοτική || επίθετο

αρκετά || 1635 || δημοτική || επίρρημα

αρκετή || 1709 || λόγιο || επίθετο

αρκετό || 1961 || αρκετόν 1709 || δημοτική || επίθετο

άρρωστη || 1709 || δημοτική || επίθετο

άρρωστος || 1527 || δημοτική || επίθετο

αρχείο || 1961 || αρχείον 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

αρχή || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

αρχηγός || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

αρχίδια || 1709 || αρχήδια 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

αρχίζω || 1659 || δημοτική || ρήμα

αρχικά || 1998 || λόγιο || επίρρημα

ας || 1527 || δημοτική || μόριο

ασανσέρ || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

ασθένεια || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ασθενής || 1622 || λόγιο ||  

ασθενοφόρο || 1998 || ασθενοφόρον 1933 || λόγιο || ουσιαστικό

αστεία || 1933 || λόγιο ||  

αστείο || 1961 || αστείον 1790 || λόγιο ||  

αστέρι || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

αστυνομία || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

αστυνομικός || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

ασφάλεια || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

ασφαλές || 1709 || λόγιο || επίθετο

ασφαλής || 1709 || λόγιο || επίθετο

ασφαλώς || 1709 || λόγιο || επίρρημα

άσχημα || 1622 || δημοτική || επίρρημα

άσχημη || 1709 || δημοτική || επίθετο

άσχημο || 1933 || άσχημον 1709 || δημοτική || επίθετο

άτομο || 1961 || άτομον 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ατύχημα || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

αυλή || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

αύριο || 1622 || άβριον 1527 || δημοτική || επίρρημα

αυτή || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

αυτό || 1961 || αυτόν 1709 || δημοτική || αντωνυμία

αυτοκίνητο || 1961 || λόγιο || ουσιαστικό

αυτοκτονία || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

αυτός || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

αφεντικό || 1961 || αφεντικός 1622 | αφεντικόν 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

αφήνω || 1622 || δημοτική || ρήμα

αφότου || 1897 || δημοτική || σύνδεσμος

αφού || 1709 || δημοτική || σύνδεσμος

αχ || 1790 || δημοτική || επιφώνημα

βάζω || 1622 || δημοτική || ρήμα

βαθιά || 1933 || βαθυά 1622 | βαθειά 1790 || δημοτική || επίρρημα

βάθος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

βαλίτσα || 1933 || βαλίζα 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

βάρδια || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

βαριά || 1933 || βαρυά 1709 | βαρειά 1790 || δημοτική ||  

βάρκα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

βάρος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

βάση || 1933 || βάσις 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

βασικά || 1961 || λόγιο || επίρρημα

βασιλιάς || 1933 || βασιληάς 1622 | βασιλειάς 1635 || δημοτική || ουσιαστικό

βασίλισσα || 1622 || βασίλησα 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

βγάζω || 1709 || δημοτική || ρήμα

βγαίνω || 1709 || δημοτική || ρήμα

βδομάδα || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

βέβαια || 1622 || λόγιο || επίρρημα

βέβαιος || 1527 || λόγιο || επίθετο

βεβαίως || 1790 || λόγιο || επίρρημα

βήμα || 1659 || δημοτική || ουσιαστικό

βία || 1659 || βια 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

βιβλίο || 1961 || βιβλίον 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

βιβλιοθήκη || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

βίντεο || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

βλάκας || 1933 || λόγιο || ουσιαστικό

βλέμμα || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

βλέπω || 1622 || δημοτική || ρήμα

βοήθεια || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

βοηθός || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

βόλτα || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

βόμβα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

βόρεια || 1961 || λόγιο || επίρρημα

βουνό || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

βραβείο || 1961 || βραβείον 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

βραδιά || 1933 || βραδυά 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

βράδυ || 1622 || βράδι 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

βρε || 1897 || δημοτική || επιφώνημα

βρίσκομαι || 1998 || δημοτική || ρήμα

βρίσκω || 1897 || δημοτική || ρήμα

βροχή || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

βυζιά || 1790 || βυζία 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

γάλα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

γαμημένη || 2016 || δημοτική || μετοχή

γαμημένο || 2016 || δημοτική || επίθετο

γάμος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

γαμώ || 1635 || δημοτική || ρήμα

γαμώτο || 1998 || δημοτική || επιφώνημα

γάτα || 1659 || δημοτική || ουσιαστικό

γεγονός || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

γεια || 1635 || δημοτική || επιφώνημα

γειτονιά || 1659 || γειτονειά 1635 || δημοτική || ουσιαστικό

γελοίο || 1961 || γελοίον 1933 || λόγιο || επίθετο

γεμάτη || 1527 || δημοτική || επίθετο

γεμάτο || 1527 || δημοτική || επίθετο

γενέθλια || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

γέρος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

γεύμα || 1790 || γέμα 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

γεύση || 1961 || γεύσις 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

γέφυρα || 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

γη || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

γήπεδο || 1961 || γήπεδον1897 || λόγιο || ουσιαστικό

γι' || 1933 || δημοτική || πρόθεση

για || 1527 || δημοτική || πρόθεση

γιαγιά || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

γιατί || 1527 || δημοτική || σύνδεσμος

γιατρός || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

γιορτή || 1933 || δημοτική || ουσιαστικό

γιος || 1933 || γυιος 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

γκαράζ || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

γκέι || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

γκολφ || 1933 || δημοτική || ουσιαστικό

γκόμενα || 1998 || δημοτική || ουσιαστικό

γλυκά || 1790 || δημοτική || επίρρημα

γλύκα || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

γλυκιά || 1933 || δημοτική || επίθετο

γλυκό || 1933 || γλυκόν 1709 || δημοτική ||  

γλώσσα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

γνώμη || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

γνωρίζω || 1622 || δημοτική || ρήμα

γνωριμία || 1897 || γνωριμιά 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

γνωστό || 1961 || γνωστόν 1709 || δημοτική || επίθετο

γνωστός || 1622 || δημοτική || επίθετο

γουρούνι || 1659 || δημοτική || ουσιαστικό

γράμμα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

γραμμή || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

γραφείο || 1961 || γραφείον 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

γράφω || 1622 || δημοτική || ρήμα

γρήγορα || 1897 || γλύγορα 1527 || δημοτική || επίρρημα

γρήγορο || 1933 || γλήγορον 1709 || δημοτική || επίθετο

γυαλιά || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

γυναίκα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

γύρω || 1527 || δημοτική || επίρρημα

γω || 2016 || δημοτική || αντωνυμία

γωνία || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

δάσκαλος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

δάσος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

δαχτυλίδι || 1933 || δακτυλίδι 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

δε || 1659 || δημοτική || μόριο

δεδομένα || 1998 || λόγιο || ουσιαστικό

δείγμα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

δείπνο || 1961 || δείπνον 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

δέκα || 1527 || δημοτική || αριθμητικό

δεκάρα || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

δεν || 1527 || δημοτική || μόριο

δέντρο || 1933 || δένδρο 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

δεξί || 1933 || δημοτική || επίθετο

δεξιά || 1622 || δημοτική || επίρρημα

δέρμα || 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

δεσποινίς || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

Δευτέρα || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

δεύτερη || 1709 || λόγιο || επίθετο

δεύτερο || 1933 || δεύτερον 1527 || λόγιο || επίθετο

δευτερόλεπτο || 1998 || δευτερόλεπτον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

δέχομαι || 1622 || δημοτική || ρήμα

δηλαδή || 1635 || δημοτική || μόριο

δηλητήριο || 1961 || δηλητήριον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

δήλωση || 1961 || δήλωσις 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

δημόσια || 1897 || λόγιο ||  

διαβάζω || 1622 || δημοτική || ρήμα

διαδικασία || 1933 || λόγιο || ουσιαστικό

διαδρομή || 1933 || λόγιο || ουσιαστικό

διαζύγιο || 1961 || διαζύγιον 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

διάθεση || 1961 || διάθεσις 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

διακοπές || 1998 || διακοπαί 1933 || λόγιο || ουσιαστικό

διάλειμμα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

διαμέρισμα || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

διάρκεια || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

διασκέδαση || 1933 || διασκέδασις 1790 || δημοτική || ουσιαστικό

διασκεδαστικό || 1961 || διασκεδαστικόν 1897 || λόγιο || επίθετο

διάστημα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

διαταγή || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

διαφορά || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

διαφορετικά || 1659 || λόγιο || επίρρημα

διαφορετική || 1709 || λόγιο || επίθετο

διαφορετικό || 1961 || διαφορετικόν 1709 || λόγιο || επίθετο

διεύθυνση || 1961 || διεύθυνσις 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

διευθυντής || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

δίκαιο || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

δικαιολογία || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

δικαιοσύνη || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

δικαίωμα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

δικαστήριο || 1961 || δικαστήριον 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

δικαστής || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

δική || 1933 || εδική 1622 || δημοτική || αντωνυμία

δίκη || 1897 || δημοτική || ουσιαστικό

δικηγόρος || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

δικιά || 2016 || δημοτική || αντωνυμία

δίκιο || 1933 || δημοτική || ουσιαστικό

δικό || 1933 || εδικό 1527 || δημοτική || αντωνυμία

δικός || 1790 || εδικός 1622 || δημοτική || αντωνυμία

δίκτυο || 1998 || δίκτυον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

δίνω || 1622 || δημοτική ||  

διοικητής || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

διότι || 1635 || λόγιο || σύνδεσμος

δίπλα || 1635 || δημοτική || επίρρημα

δις || 1897 || λόγιο ||  

δόκτωρ || 1933 || λόγιο || ουσιαστικό

δολοφονία || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

δολοφόνος || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

δόξα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

δόση || 1933 || δόσις 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

δουλειά || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

δουλεύω || 1622 || δημοτική || ρήμα

δράση || 1961 || δράσις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

δρόμος || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

δύναμη || 1933 || δύναμις 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

δυνατά || 1622 || δημοτική || επίρρημα

δυνατή || 1709 || δημοτική || επίθετο

δυνατό || 1933 || δημοτική || επίθετο

δυνατόν || 1709 || λόγιο ||  

δυνατός || 1622 || δημοτική || επίθετο

δυο || 1622 || δημοτική || αριθμητικό

δύο || 1622 || δημοτική || αριθμητικό

δύσκολα || 1659 || δημοτική || επίρρημα

δύσκολη || 1709 || δημοτική || επίθετο

δύσκολο || 1933 || δύσκολον 1527 || δημοτική || επίθετο

δυστυχώς || 1897 || λόγιο || επίρρημα

δωμάτιο || 1961 || δωμάτιον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

δωρεάν || 1790 || λόγιο || επίρρημα

δώρο || 1961 || δώρον 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

ε || 1790 || δημοτική || επιφώνημα

εάν || 1790 || λόγιο || σύνδεσμος

εαυτός || 1790 || δημοτική || αντωνυμία

εβδομάδα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

εγγύηση || 1961 || εγγύησις 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

έγκλημα || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

έγκυος || 1897 || λόγιο ||  

εγχείρηση || 1998 || εγχείρησις 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

εγώ || 1527 || δημοτική || αντωνυμία

έδαφος || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

εδώ || 1527 || δημοτική || επίρρημα

εθνική || 1709 || λόγιο ||  

έι || 1790 || δημοτική || επιφώνημα

ειδήσεις || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

ειδικά || 1659 || λόγιο || επίρρημα

ειδική || 1622 || λόγιο || επίθετο

ειδικός || 1622 || λόγιο || επίθετο

είδος || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εικόνα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

είκοσι || 1622 || δημοτική || αριθμητικό

ειλικρινά || 1961 || ειλικρινώς 1897 || λόγιο || επίρρημα

ειλικρινής || 1790 || λόγιο || επίθετο

είμαι || 1622 || δημοτική || ρήμα

ειρήνη || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εις || 1527 || λόγιο ||  

εισιτήριο || 1961 || εισιτήριον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

είτε || 1790 || δημοτική || σύνδεσμος

εκ || 1790 || λόγιο || πρόθεση

εκατό || 1622 || εκατόν 1527 || δημοτική || αριθμητικό

εκατομμύριο || 1961 || εκατομμύριον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

εκδίκηση || 1961 || εκδίκησις 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εκεί || 1527 || δημοτική || επίρρημα

εκείνη || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

εκείνο || 1635 || εκείνω 1527 || δημοτική || αντωνυμία

εκείνος || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

έκθεση || 1961 || έκθεσις 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

εκκλησία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εκπαίδευση || 1961 || εκπαίδευσις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

εκπληκτικό || 1961 || εκπληκτικόν 1933 || λόγιο || επίθετο

έκπληξη || 1961 || έκπληξις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

εκπομπή || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

έκρηξη || 1961 || έκρηξις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

εκτιμώ || 1897 || λόγιο || ρήμα

εκτός || 1790 || λόγιο || επίρρημα

έλα || 1527 || δημοτική || μόριο

ελάτε || 1635 || δημοτική || μόριο

έλεος || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ελεύθερα || 1659 || λόγιο || επίρρημα

ελεύθερη || 1709 || λόγιο || επίθετο

ελευθερία || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

ελεύθερο || 1961 || ελεύθερον 1709 || λόγιο || επίθετο

ελεύθερος || 1622 || λόγιο || επίθετο

ελικόπτερο || 1961 || ελικόπτερον 1933 || λόγιο || ουσιαστικό

έλλειψη || 1961 || έλλειψις 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

ελπίδα || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

ελπίζω || 1622 || ολπίζω 1527 || δημοτική || ρήμα

εμ || 1790 || δημοτική ||  

εμπειρία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εμπιστεύομαι || 1622 || λόγιο || ρήμα

εμπιστοσύνη || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εμπρός || 1790 || δημοτική || επίρρημα

εμφάνιση || 1961 || εμφάνισις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

εν || 1790 || λόγιο || πρόθεση

ένα || 1527 || δημοτική ||  

ενάντια || 1659 || λόγιο || επίρρημα

εναντίον || 1527 || λόγιο || επίρρημα

ένας || 1622 || δημοτική ||  

ενδιαφέρον || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

ενέργεια || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εννέα || 1790 || δημοτική || αριθμητικό

εννιά || 1933 || εννειά 1622 | εννηά 1897 || δημοτική || αριθμητικό

εννοώ || 1897 || λόγιο || ρήμα

ένοχος || 1897 || έννοχος 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

ένταλμα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

εντάξει || 1998 || λόγιο || επίρρημα

εντελώς || 1790 || λόγιο || επίρρημα

εντολή || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

εντύπωση || 1933 || εντύπωσις 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

εντυπωσιακό || 1998 || λόγιο || επίθετο

ενώ || 1897 || δημοτική || σύνδεσμος

εξ || 1897 || λόγιο || πρόθεση

εξαιρετικά || 1961 || λόγιο || επίρρημα

εξαιτίας || 1998 || λόγιο || πρόθεση

εξάλλου || 1998 || λόγιο || σύνδεσμος

εξέταση || 1961 || εξέτασις 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εξήγηση || 1961 || εξήγησις 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

εξής || 1709 || λόγιο || επίρρημα

έξι || 1961 || έξη 1622 || δημοτική || αριθμητικό

εξουσία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

έξυπνη || 1709 || δημοτική || επίθετο

έξυπνο || 1933 || έξυπνον 1709 || δημοτική || επίθετο

έξυπνος || 1709 || δημοτική || επίθετο

έξω || 1527 || δημοτική || επίρρημα

επάνω || 1622 || λόγιο || επίρρημα

επαφή || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

επείγον || 1897 || λόγιο || επίθετο

επειδή || 1622 || δημοτική || σύνδεσμος

επεισόδιο || 1961 || επεισόδιον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

έπειτα || 1790 || δημοτική || επίρρημα

επί || 1790 || λόγιο || πρόθεση

επίθεση || 1961 || επίθεσις 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

επιθυμία || 1635 || επεθυμία 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

επικεφαλής || 1998 || λόγιο || επίρρημα

επικίνδυνη || 1933 || λόγιο || επίθετο

επικίνδυνο || 1933 || λόγιο || επίθετο

επιλογή || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

επιμέλεια || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

επίπεδο || 1961 || επίπεδον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

επιπλέον || 1897 || λόγιο || επίρρημα

επίσης || 1897 || λόγιο || επίρρημα

επίσκεψη || 1933 || επίσκεψις 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

επιστήμη || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

επιστρέφω || 1709 || λόγιο || ρήμα

επιστροφή || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

επιταγή || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

επιτέλους || 1998 || λόγιο || επίρρημα

επιτροπή || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

επιτυχία || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

επιφάνεια || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

επιχείρηση || 1961 || επιχείρησις 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

επόμενη || 1790 || λόγιο || επίθετο

επόμενο || 1998 || επόμενον 1790 || λόγιο || επίθετο

επόμενος || 1897 || λόγιο ||  

επομένως || 1790 || λόγιο || σύνδεσμος

εποχή || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

επτά || 1709 || λόγιο || αριθμητικό

εργασία || 1897 || εργασιά 1635 || λόγιο || ουσιαστικό

εργαστήριο || 1961 || εργαστήρι 1622 | εργαστήριον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

έργο || 1961 || έργον 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εργοστάσιο || 1961 || εργοστάσιον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

έρευνα || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

έρημο || 1933 || έρημον 1709 || δημοτική || επίθετο

έρχομαι || 1622 || δημοτική || ρήμα

ερωτευμένη || 2016 || δημοτική || μετοχή

ερωτευμένος || 1933 || δημοτική || μετοχή

ερώτημα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ερώτηση || 1961 || ερώτησις 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εστιατόριο || 1961 || εστιατόριον 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

έστω || 1790 || λόγιο || επίρρημα

εσύ || 1622 || δημοτική || αντωνυμία

εταιρεία || 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

εταιρία || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

έτοιμα || 1622 || δημοτική || επίρρημα

έτοιμη || 1709 || δημοτική || επίθετο

έτοιμο || 1933 || έτοιμον 1709 || δημοτική || επίθετο

έτοιμος || 1622 || δημοτική || επίθετο

έτσι || 1897 || έτζι 1622 || δημοτική || επίρρημα

ευγενικό || 1933 || ευγενικόν 1709 || λόγιο || επίθετο

ευγενικός || 1527 || λόγιο || επίθετο

ευγνώμων || 1790 || λόγιο || επίθετο

ευθύνη || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

ευκαιρία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

εύκολα || 1635 || δημοτική || επίρρημα

εύκολο || 1933 || εύκολον 1709 || δημοτική || επίθετο

ευτυχία || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

ευτυχισμένος || 1961 || ευτυχημένος 1790 || λόγιο || επίθετο

ευτυχώς || 1790 || λόγιο || επίρρημα

ευχαρίστηση || 1961 || ευχαρίστησις 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

ευχαριστώ || 1622 || δημοτική || ρήμα

ευχαρίστως || 1897 || λόγιο || επίρρημα

ευχή || 1635 || δημοτική || ουσιαστικό

εύχομαι || 1790 || εύχουμαι 1622 || λόγιο || ρήμα

εφημερίδα || 1933 || εφημερίς 1790 || λόγιο || ουσιαστικό

εφόσον || 1998 || λόγιο || σύνδεσμος

εφτά || 1622 || δημοτική || αριθμητικό

εχθρός || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

έχω || 1622 || δημοτική || ρήμα

έως || 1635 || λόγιο || πρόθεση

ζάχαρη || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ζέστη || 1709 || δημοτική || ουσιαστικό

ζεστό || 1933 || ζεστόν 1709 || δημοτική || επίθετο

ζευγάρι || 1622 || ζευγάρη 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ζημιά || 1622 || ζημία 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ζητάω || 1933 || δημοτική || ρήμα

ζήτημα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ζητώ || 1622 || δημοτική || ρήμα

ζήτω || 1897 || λόγιο ||  

ζω || 1659 || δημοτική || ρήμα

ζωή || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ζώνη || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

ζωντανή || 1709 || δημοτική || επίθετο

ζωντανό || 1933 || ζωντανόν 1709 || δημοτική ||  

ζωντανός || 1622 || δημοτική || επίθετο

ζώο || 1933 || ζώον 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

η || 1622 || δημοτική || άρθρο

ή || 1622 || δημοτική || σύνδεσμος

ήδη || 1790 || λόγιο || επίρρημα

ηθοποιός || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

ηλίθια || 1934 || λόγιο ||  

ηλίθιο || 1934 || λόγιο || επίθετο

ηλίθιος || 1934 || λόγιο || επίθετο

ηλικία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ήλιος || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ημέρα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

ημερολόγιο || 1961 || ημερολόγειον 1709 | ημερολόγιον 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

ημερομηνία || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

ήρεμα || 1961 || λόγιο || επίρρημα

ήρωας || 1709 || λόγιο || ουσιαστικό

ήσυχα || 1659 || δημοτική || επίρρημα

ήσυχη || 1709 || δημοτική || επίθετο

ησυχία || 1527 || λόγιο || ουσιαστικό

ήσυχο || 1934 || ήσυχον 1709 || δημοτική || επίθετο

θα || 1897 || δημοτική || μόριο

θάλασσα || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

θάνατος || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

θάρρος || 1622 || δημοτική || ουσιαστικό

θαύμα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

θαυμάσια || 1934 || λόγιο || επίρρημα

θαυμάσιο || 1961 || θαυμάσιον 1790 || λόγιο || επίθετο

θέα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

θέατρο || 1961 || θέατρον1622 || λόγιο || ουσιαστικό

θεία || 1790 || θεια 1635 || λόγιο || ουσιαστικό

θείος || 1622 || θειος 1635 || λόγιο ||  

θέλω || 1527 || δημοτική || ρήμα

θέμα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

θεός || 1527 || δημοτική || ουσιαστικό

θεραπεία || 1709 || θεραπειά 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

θέση || 1961 || θέσις 1659 || δημοτική || ουσιαστικό

θεωρία || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

θεωρώ || 1622 || λόγιο || ρήμα

θύμα || 1897 || λόγιο || ουσιαστικό

θυμάμαι || 1897 || θυμούμαι 1622 || δημοτική || ρήμα

θυμωμένη || 1709 || δημοτική || επίθετο

θυμωμένος || 1622 || θυμομένος 1527 || δημοτική || μετοχή

ιατρική || 1659 || λόγιο || ουσιαστικό

ιδέα || 1622 || λόγιο || ουσιαστικό

ίδια || 1709 || δημοτική ||