Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα λέξεις από σ (μέρος δεύτερο). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα λέξεις από σ (μέρος δεύτερο). Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

λέξεις από σ (μέρος δεύτερο)

 

 

λέξεις από σ

μέρος δεύτερο

 

διαλεκτικά – γλωσσογεωγραφικά

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

 


 

βλ. βιβλιογραφία – πηγές

 

 

 

λέξεις από σ - μέρος δεύτερο (σπάγγος-σώτια)

 

 

σπάγγος < Κύθηρα < καβέτο

σπάγγος < Παξοί < λινιά

σπάγγος > & Σύρος > σπάγγος

σπάγγος < & Σύρος < σπάγγος

σπάγγος < Φθιώτιδα < σπάγγους

σπάγγος < Σύρος < σπάγος

σπάγγος < Ρόδος < σπάχος

σπάγγους > Φθιώτιδα > σπάγγος

σπάγος > Σύρος > σπάγγος

σπάζουμε < Ευρυτανία < σπάζουμι

σπάζουμι > Ευρυτανία > σπάζουμε

σπαθί > Ηλεία > σπαθί

σπαθί < Ηλεία < σπαθί

σπαθόχορτου > Χαλκιδική > αλειχηνόχορτο

σπάκα > Κύθηρα > πικροδάφνη

σπάλα > Άνδρος, Κρήτη, Κύθνος, Λευκάδα, Φθιώτιδα, Χαλκιδική, Χίος > ωμοπλάτη

σπαλάγγιν > Κύπρος > ασπάλαθος

σπάλαγγος > Κύπρος > ασπάλαθος

σπαλάγκι > Θράκη > τυφλοπόντικας

σπαλαδκιά > Κύπρος > ασπάλαθος

σπαλαθέ > Ικαρία > ασπάλαθος

σπαλάθθιν > Κύπρος, Λιβίσι* > ασπάλαθος

σπαλάθι > Κορινθία > ασπάλαθος

σπαλαθιά > Ικαρία, Καστελλόροζο, Κύπρος > ασπάλαθος

σπαλαθκιά > Κύπρος > ασπάλαθος

σπάλαθος > Κορινθία, Κρήτη, Κύπρος > ασπάλαθος

σπαλάθρι > Μάνη > ασπάλαθος

σπαλαθριά > Χαλκιδική > ασπάλαθος

σπαλάθριου > Σάμος > ασπάλαθος

σπάλαθρο > Σίφνος > ασπάλαθος

σπαλαθρός > Λακωνία > ασπάλαθος

σπάλαθρος > Πάρος > ασπάλαθος

σπάλαθρου > Εύβοια, Σάμος > ασπάλαθος

σπάλαθρους > Σάμος > ασπάλαθος

σπαλάσσι > Καλαβρία > ασπάλαθος

σπαλατζιά > Κύπρος > ασπάλαθος

σπάλατθας > Νίσυρος > ασπάλαθος

σπάλαχτο > Αργολίδα, Αρκαδία, Ηλεία > ασπάλαθος

σπαλάχτρι > Κορινθία > ασπάλαθος

σπαλάχτριν > Κύπρος > ασπάλαθος

σπάλαχτρου > Κοζάνη > ασπάλαθος

σπαλλαθκιά > Κύπρος > ασπάλαθος

σπάνια < Καστελλόριζο < άντζαχα

σπάνια < Κρήτη < απολιγιάς

σπάνια < Κρήτη < απολίγου

σπάνια < Χάλκη < αράντα

σπάνια < Κίμωλος < άρου

σπάνια < Κρήτη < λιγοστάς

σπάνιος < Χαλδία* < αγνάρτς

σπαράγγ > Σάμος > σπαράγγι

σπαράγγι < Κύπρος < αγρέλι

σπαράγγι < Κύπρος < αγρέλιν

σπαράγγι < Κύπρος < αγρέλλιν

σπαράγγι < Ρόδος < ασπάραγγας

σπαράγγι < Κάρπαθος < ασπαράγγιν

σπαράγγι < Απουλία < ασπαράκι

σπαράγγι < Κάρπαθος < ασπαράνγγιν

σπαράγγι < Σάμος < σπαράγγ

σπαράγγι < Απουλία < σπαράι

σπαράγγι < Απουλία, Καλαβρία < σπαράκι

σπαράγγι < Απουλία < σπάρακο

σπαράγγι < Ιθάκη < σπεράγγι

σπαράγγι < Καλαβρία < σποράγι

σπαράγγι < Νάξος < σποράι

σπαραγγιά < Κύπρος < αγρελιά

σπαραγγιά > Κέα, Κύθνος > αγριοσπαράγγι

σπαραγγιά < Καλαβρία < ασπαραγκουνία

σπαραγγιά < Απουλία < ασπαρακέα

σπαραγγιά < Καλαβρία < ασπάρακο

σπαραγγιά > φυτά του γένους Asparagus: αγρελιά, ασπαραγγιά, ασπαραγκουνία, ασπαρακέα, ασπάρακο, σπαραγέα, σπαραγκονέα, σπαραγκουνία, σπαρακέα, σπαρακουνέα, σπαρακουνία, σφαραγγιά > σπαραγγιά

σπαραγγιά < φυτά του γένους Asparagus: αγρελιά, ασπαραγγιά, ασπαραγκουνία, ασπαρακέα, ασπάρακο, σπαραγέα, σπαραγκονέα, σπαραγκουνία, σπαρακέα, σπαρακουνέα, σπαρακουνία, σφαραγγιά < σπαραγγιά

σπαραγγιά < Αυλωνάρι, Κονίστρες < σπαραγέα

σπαραγγιά < Απουλία < σπαραγκονέα

σπαραγγιά < Καλαβρία < σπαραγκουνία

σπαραγγιά < Απουλία < σπαρακέα

σπαραγγιά < Καλαβρία < σπαρακουνέα

σπαραγγιά < Καλαβρία < σπαρακουνία

σπαραγγιά < Καλαβρία < σποραγουνία

σπαραγγιά < Αρκαδία, Λακωνία < σφαραγγιά

σπαράγγια < Ίμβρος < σφαράγγια

σπαραγγούδι > Κεφαλονιά > αγριοσπαράγγι

σπαραγέα > Αυλωνάρι, Κονίστρες > σπαραγγιά

σπαράγκι > Σύμη > σπάρος

σπαραγκονέα > Απουλία > σπαραγγιά

σπαραγκουνία > Καλαβρία > σπαραγγιά

σπαραγουνιά > Κεφαλονιά > αγριοσπαράγγι

σπαράι > Απουλία > σπαράγγι

σπαρακέα > Απουλία > σπαραγγιά

σπαράκι > Απουλία, Καλαβρία > σπαράγγι

σπάρακο > Απουλία > σπαράγγι

σπαρακουνέα > Καλαβρία > σπαραγγιά

σπαρακουνία > Καλαβρία > σπαραγγιά

σπαρανιάρω > Σύρος > γλιτώνω

σπαραουνιά > Κεφαλονιά > αγριοσπαράγγι

σπάραχνο > Άνδρος > βράγχιο

σπαργανίδα > Αρκαδία > Αρκαδία

σπάρδακλας > Μεσσηνία > βάτραχος

σπαρίδιν > Οινόη* > σπάρος

σπαρίτ > Τραπεζούντα* > σπάρος

σπαρλάθι > Λακωνία > ασπάλαθος

σπάρο (ο) > Τσακωνιά > σπάρος

σπάρος < Σύμη < σπαράγκι

σπάρος < Οινόη* < σπαρίδιν

σπάρος < Τραπεζούντα* < σπαρίτ

σπάρος < Τσακωνιά < σπάρο (ο)

σπάρος > & Αρκαδία, Ζάκυνθος, Ιθάκη, Κάρπαθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κύπρος, Λακωνία, Λευκάδα, Μεσσηνία, Μύκονος, Πάργα, Σύρος, Χίος > σπάρος

σπάρος > το ψάρι Diplodus annularis: σπαράγκι, σπαρίδιν, σπαρίτ, σπάρο (ο), σπάρος, σπάρους, χτενίτζα > σπάρος

σπάρος < & Αρκαδία, Ζάκυνθος, Ιθάκη, Κάρπαθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κύπρος, Λακωνία, Λευκάδα, Μεσσηνία, Μύκονος, Πάργα, Σύρος, Χίος < σπάρος

σπάρος < το ψάρι Diplodus annularis: σπαράγκι, σπαρίδιν, σπαρίτ, σπάρο (ο), σπάρος, σπάρους, χτενίτζα < σπάρος

σπάρος < Λέσβος, Σάμος < σπάρους

σπάρος < Κερασούντα*, Σούρμενα* < χτενίτζα

σπάρους > Λέσβος, Σάμος > σπάρος

σπάρτο < Νάξος < ασπαρθιά

σπάρτο < Λέσβος < ασπαρτιά

σπάρτο > Κεφαλονιά, ασπαρτιά > σπάρτο

σπάρτο < Κεφαλονιά, ασπαρτιά < σπάρτο

σπαρτός (ι) > Λάρισα > σπορά

σπαρτσακλίτσα > Αρκαδία > μυρμηγκιά

σπας > Σάντα*, Χαλδία* > αγανάκτηση

σπασέα > Αυλωνάρι, Κονίστρες > σπάσιμο

σπάση > Κερασούντα* > αγανάκτηση

σπασία > Κερασούντα* > αγανάκτηση

σπασίγια > Κερασούντα*, Σάντα* > αγανάκτηση

σπάσιμο < Αυλωνάρι, Κονίστρες < σπασέα

σπασίος > Κερασούντα*, Χαλδία* > αγανάκτηση

σπάσμου > Ίμβρος > κήλη

σπασόχορτο < Λακωνία < αγριόγρινος

σπασόχορτο < Αρκαδία < χιονίδα

σπασόχορτο < Πελοπόννησος < χιονίστρα

σπαταλάω > Ζάκυνθος > σπαταλώ

σπατάλη < Νάξος < αλαπαανιό

σπατάλη < Ίμβρος < αναγκιότα

σπατάλη < Παξοί < ανέμισμα

σπατάλη < Χαλκιδική < απλουχιριά

σπατάλη < Ίμβρος < σκομς

σπάταλος < Ήπειρος < αδιοπούγκης

σπάταλος < Ιωάννινα < αδιουχέρς

σπάταλος < Νάξος < αλαπαανιστής

σπάταλος < Ίμβρος < αλιβρουσκουνστής

σπάταλος < Κερασούντα*, Οινόη* < αλογάραστος

σπάταλος < Κερασούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα* < αλογαρίαστος

σπάταλος < Ίμβρος < αναγκιότς

σπάταλος < Ίμβρος < άναγκους

σπάταλος < Κάρκυρα, Παξοί < ανεμίστρης

σπάταλος < Θεσπρωτία, Κύθηρα < απλοχέρης

σπαταλώ < Νάξος < αλαπαανεύγω

σπαταλώ < Κρήτη < αλωνεύγω

σπαταλώ < Κύθνος < ανεμοσκονίζω

σπαταλώ < Κύθνος < ανεμοσκορπώ

σπαταλώ < Κρήτη < ανεμοφαντίζω

σπαταλώ < Χαλδία* < αποτσαρακώνω

σπαταλώ < Κρήτη < βαροξοδιάζω

σπαταλώ < Τήνος < γουδέρου

σπαταλώ < Νάξος < διαουμίζω

σπαταλώ < Κρήτη < διασωνίζω

σπαταλώ < Κύπρος < δκιαουμίζω

σπαταλώ < Κύπρος < καταησεύκω

σπαταλώ < Κύπρος < καταρησεύκω

σπαταλώ < Ρόδος < νεμουρώ

σπαταλώ < Χίος < ξεβγοδώνω

σπαταλώ < Νίσυρος < ξεμπιτέρω

σπαταλώ < Ρόδος < ξεφλουμώ

σπαταλώ < Ζάκυνθος < παραπετάω

σπαταλώ < Εύβοια < πλουχιράου

σπαταλώ < Σουφλί < σιανίζου

σπαταλώ < Νιγρίτα < σκουμούν

σπαταλώ < Ζάκυνθος < σπαταλάω

σπαταλώ < Κύπρος < τσοκρουτεύκω

σπαταλώ < Κρήτη < χαραμπατίζω

σπάχος > Ρόδος > σπάγγος

σπάω < Ρόδος < σωσπώ

σπε(ν)τζούδ > Λευκάδα > σπουργίτι

σπεδούκλι > Παξοί > ασφόδελος

σπέθα > Λέσβος > σπίθα

σπείρμα > Φάρασα* > σπορά

σπειρονέλα > Κεφαλονιά > καπουτσίνος

σπελάρφι > Λακωνία > ασπάλαθος

σπέλεχας > Μάνη > σκίουρος

σπέντζο > Λευκάδα > σπουργίτι

σπεντζούρι > Λακωνία > σπουργίτι

σπεράγγι > Ιθάκη > σπαράγγι

σπερδούκλα > Αττική, Κέρκυρα > ασφόδελος

σπέρδουκλας > Κέρκυρα > ασφόδελος

σπερδούκλι < Λέσβος < ασπούρδουλας

σπερδούκλι > Ζάκυνθος, Ιθάκη, Κύμη, Λακωνία, Τσακωνιά, Χίος > ασφόδελος

σπερδουκλιά > Μάνη > ασφόδελος

σπερδούκλιν > Κως > ασφόδελος

σπέρκα > Σύρος > πέρκα

σπερλάφι > Λακωνία > ασπάλαθος

σπερνά > Ηλεία, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Μεσσηνία > κόλλυβα

σπέρνου > Άρτα, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Λάρισα > σπέρνω

σπερντούκλι > Κως > ασφόδελος

σπέρνω < Άρτα, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Λάρισα < σπέρνου

σπέρνω < Αυλωνάρι, Κονίστρες < σπέρου

σπερονέλλα > Κέρκυρα > λιναρίδα

σπέρου > Αυλωνάρι, Κονίστρες > σπέρνω

σπεσιέρς > Μύκονος > σαύρα

σπηλέα > Αυλωνάρι, Κονίστρες, Μέγαρα, Παλιά Αθήνα > σπηλιά

σπηλιά < Κέρκυρα, Παξοί < γράβα

σπηλιά < Παξοί < γρότα

σπηλιά < Σιάτιστα < ίσμπα

σπηλιά < Φάρασα* < μαγαράς

σπηλιά < Καστοριά < μπιστιργιά

σπηλιά < Αυλωνάρι, Κονίστρες, Μέγαρα, Παλιά Αθήνα < σπηλέα

σπηλιά > Αργολίδα, Αρκαδία, Ηλεία, Θεσπρωτία, Ιθάκη, Κάλυμνος, Κέα, Κέρκυρα, Κίμωλος, Λακωνία, Λέρος, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σύρος, Χίος > σπηλιά

σπηλιά < Αργολίδα, Αρκαδία, Ηλεία, Θεσπρωτία, Ιθάκη, Κάλυμνος, Κέα, Κέρκυρα, Κίμωλος, Λακωνία, Λέρος, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σύρος, Χίος < σπηλιά

σπηλιά < Μάνη < σπήλιο

σπηλιά < Κρήτη, Ρόδος, Σύρος < σπήλιος

σπηλιά < Ευρυτανία, Τρίκαλα, Φωκίδα < σπλια

σπήλιο > Μάνη > σπηλιά

σπήλιος > Κρήτη, Ρόδος, Σύρος > σπηλιά

σπία > Παλιά Αθήνα > σπιουνιά

σπίγγο > Τσακωνιά > σπίνος

σπίγγος > Κέρκυρα > σπίνος

σπίγκι > Ηλεία > σπουργίτι

σπίγκος > Κεφαλονιά > σπουργίτι

σπίθα < Πωγώνι < αγκαλίδα

σπίθα < Κύπρος < αζίνα

σπίθα < Καστελλόριζο < αντζίνα

σπίθα < Κύπρος < ασβίνα

σπίθα < Λέσβος, Λιβίσι*, Μύκονος < ασπίθα

σπίθα < Κάρπαθος < ασπίθθα

σπίθα < Μύκονος < ασπίθρα

σπίθα < Καστελλόριζο < ατζίνα

σπίθα < Λιβίσι* < ζίνα

σπίθα < Κρήτη < καψαλίδα

σπίθα < Κρήτη < καψιλίθρα

σπίθα < Μεσσηνία < λάβρα

σπίθα < Θάσος < σκαλτζίθρα

σπίθα < Αρκαδία < σκανταλίθρα

σπίθα < Σιάτιστα < σκαντζίθρα

σπίθα < Καστοριά, Νιγρίτα < σκαντζιλίθρα

σπίθα < Θάσος < σκατζλίδα

σπίθα < Λέσβος < σπέθα

σπίθα > & Αρκαδία, Αχαΐα, Κέα, Κρήτη, Νάξος, Μεσσηνία, Σύρος > σπίθα

σπίθα < & Αρκαδία, Αχαΐα, Κέα, Κρήτη, Νάξος, Μεσσηνία, Σύρος < σπίθα

σπίθα < Κοζάνη < τσαγγαρλίθρα

σπίθα < Ρόδος < τσάμπα

σπίθα < Ρόδος < τσαμπί

σπίθα < Κοζάνη < τσαρκαλίθρα

σπιθαμή < Θήρα < αγκινόστομο

σπιθαμή < Ευρυτανία, Καρδίτσα, Λέσβος, Λευκάδα, Σάμος, Φθιώτιδα < απθαμή

σπιθαμή < Κύθηρα < απιθαμάδα

σπιθαμή < Βουρλά*, Ηλεία, Κάρπαθος, Κεφαλονιά, Κύθηρα, Μύκονος, Κρήτη, Νάξος, Ρόδος, Χίος < απιθαμή

σπιθαμή < Μύκονος, Σύρος < αποθαμή

σπιθαμή < Κάρπαθος < αρνιθόσκιλλον

σπιθαμή < Τσακωνιά < ντζυμόστομα

σπιθαμή < Κύμη < πεθαμή

σπιθαμή < Άρτα, Σάμος < πθαμή

σπιθαμή < Κεφαλονιά, Κρήτη, Χάλκη < πιθαμή

σπιθάνακας > Χίος > γλαδιόλα

σπιθάρι > Αρκαδία > γούρνα

σπίθθα < Μύκονος < ασπίθρα

σπίθθακας > Κύμη > σπινθήρας

σπιθιά > Κρήτη > οικογένεια

σπίθκια > Χίος > σπίτια

σπιθούρ > Σάμος > σπιθούρι

σπιθουράκι > & Σύρος > σπιθούρι

σπιθουράκια < Ηλεία < σπιθούρες

σπιθούρες > Ηλεία > σπιθουράκια

σπιθούρι < Κάλυμνος < βοτρί

σπιθούρι < Κάλυμνος < βοτρία

σπιθούρι > Κρήτη > πυγολαμπίδα

σπιθούρι < Σάμος < σπιθούρ

σπιθούρι < & Σύρος < σπιθουράκι

σπιθούρι > & Μέγαρα > σπιθούρι

σπιθούρι < & Μέγαρα < σπιθούρι

σπίκι > Χίος > σπίτι

σπίλα > Κεφαλονιά > καρφίτσα

σπίλακα > Χαβουτσί* > αράχνη

σπιν > Μάδυτος* > σπίνος

σπινθήρας < Κύμη < σπίθθακας

σπιννί > Ρόδος > σπίνος

σπίνος < Χίος < αγριόσπινος

σπίνος < Νάξος < αμούντανος

σπίνος < Χαλδία* < κούκουρος

σπίνος < Χάλκη < πισπίννι

σπίνος < Ρόδος < σησαμάκι

σπίνος < Νιγρίτα < σκαθάρ

σπίνος < Τσακωνιά < σπίγγο

σπίνος < Κέρκυρα < σπίγγος

σπίνος < Μάδυτος* < σπιν

σπίνος < Ρόδος < σπιννί

σπίνος < Καλλίπολη* < σπίντζος

σπίνος < Τσακωνιά < σπιντούρι

σπίνος > Χίος (Πυργί) > σπουργίτι

σπίνος < Νιγρίτα < τρυπουσάξ

σπίνος < Νιγρίτα < τσιντσιόν

σπίνος < Σέρρες < τσιντσιόνα

σπίνος < Σουφλί < τσιόγκα

σπίνος < Λάρισα, Μαγνησία < τσιον

σπίνος < Κοζάνη < τσιόνα

σπίνος < Αρκαδία, Μεσσηνία < τσιόνης

σπίνος < Μεσσηνία < τσιόνης

σπίνος < Αχαΐα < τσιόνι

σπίνος < Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Ιωάννινα < τσιόνους

σπίνος < Μαγνησία < τσιουνάς

σπίνος < Σάμος, Φωκίδα < τσον

σπίνος < Πάργα < τσόνης

σπίνος < Λακωνία, Πάργα < τσόνι

σπίνος < Θάσος < τσπιτζάρ

σπιντζάρ > Λαγκαδάς, Χαλκιδική > σπουργίτι

σπίντζος > Καλλίπολη* > σπίνος

σπιντούρι > Τσακωνιά > σπίνος

σπιντσούρι > Λακωνία > σπουργίτι

σπιουνιά < Παλιά Αθήνα < σπία

σπιρδούκλ > Σάμος, Σκόπελος, Φθιώτιδα > ασφόδελος

σπιρδούκλι > Σύρος, Τσακωνιά > ασφόδελος

σπιρουνάι > Απουλία > παρανυχίδα

σπιρουνάκι > Απουλία > παρανυχίδα

σπίρτου > Σάμος > οινόπνευμα

σπιρτούδ > Καβακλί* > σπουργίτι

σπιτ > Αδριανούπολη*, Αιδηψός, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Βοιωτία, Βόρεια Εύβοια, Γρεβενά, Ευρυτανία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Λάρισα, Λέσβος, Λήμνος, Μαγνησία, Πρέβεζα, Σαράντα Εκκλησιές*, Σάμος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σέρρες, Σιάτιστα, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος, Σουφλί, Τήνος, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Φιλιππούπολη*, Φωκίδα > σπίτι

σπιτάκι > Αρκαδία, Κεφαλονιά > σπιτάκι

σπιτάκι < Αρκαδία, Κεφαλονιά < σπιτάκι

σπιτάκι < Σάμος < σπτάκ

σπιτέ > Κρήτη > οικογένεια

σπιτζιούρι > Στενήμαχος* > σπουργίτι

σπίτι < Κύπρος < απλίκι

σπίτι < Κύπρος < απλίτζιν

σπίτι < Παξοί < δόμος

σπίτι < Μαγνησία, Φθιώτιδα < κουνάκ

σπίτι < Χίος < σπίκι

σπίτι < Αδριανούπολη*, Αιδηψός, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Βοιωτία, Βόρεια Εύβοια, Γρεβενά, Ευρυτανία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Λάρισα, Λέσβος, Λήμνος, Μαγνησία, Πρέβεζα, Σαράντα Εκκλησιές*, Σάμος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σέρρες, Σιάτιστα, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος, Σουφλί, Τήνος, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Φιλιππούπολη*, Φωκίδα < σπιτ

σπίτι > & Αμοργός, Ανάφη, Άνδρος, Αργολίδα, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κονίστρες, Κορινθία, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος, Κύμη, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λέρος, Λευκάδα, Μάνη, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σίφνος, Σύμη, Σύρος, Φάρασα*, Χαλδία*, Χάλκη, Χίος > σπίτι

σπίτι < & Αμοργός, Ανάφη, Άνδρος, Αργολίδα, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κονίστρες, Κορινθία, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος, Κύμη, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λέρος, Λευκάδα, Μάνη, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σίφνος, Σύμη, Σύρος, Φάρασα*, Χαλδία*, Χάλκη, Χίος < σπίτι

σπίτι < Αρκαδία, Ηλεία < σπιτικό

σπίτι < Αμοργός, Ικαρία, Κάλυμνος, Καστελλόριζο, Κύπρος, Κως, Λέρος, Νίσυρος, Ρόδος, Φάρασα*, Χίος < σπίτιν

σπίτι < Παλιά Αθήνα < σπιτοκάθηση

σπίτια < Χίος < σπίθκια

σπίτια > & Αρκαδία, Καρδίτσα, Λέσβος > σπίτια

σπίτια < & Αρκαδία, Καρδίτσα, Λέσβος < σπίτια

σπιτικό > Αρκαδία, Ηλεία > σπίτι

σπίτιν > Αμοργός, Ικαρία, Κάλυμνος, Καστελλόριζο, Κύπρος, Κως, Λέρος, Νίσυρος, Ρόδος, Φάρασα*, Χίος > σπίτι

σπιτοκάθηση > Παλιά Αθήνα > σπίτι

σπιτονοικοκυρά < Σάμος < νκατόρσα

σπιτονοικοκυρά > & Αχαΐα > σπιτονοικοκυρά

σπιτονοικοκυρά < & Αχαΐα < σπιτονοικοκυρά

σπιτονοικοκύρης < Χίος < νοικάτορας

σπιτσούνυφη > Σύλλη > νυφίτσα

σπιτωμένη < Κονίστρες < αβλόγητη

σπιτωμένη < Άνδρος, Θήρα, Κρήτη, Μάνη < αβλόητη

σπλάχνα < Σάμος < λιακά

σπλήνα < Κύθηρα < αναφορός

σπλήνα < Ίμβρος < νταλάκ

σπλήνα < Ίμβρος, Λήμνος, Νιγρίτα, Σάμος < νταλάκα

σπλήνα < Σωζόπολη* < νταλάκι

σπλήνα < Κορινθία < σπληνί

σπληνί > Κορινθία > σπλήνα

σπληνοβότανο > Αμοργός > αγαποβότανο

σπληνοχόρτι < Αργυρόκαστρο < αγριοκαλαμιά

σπληνόχορτο > Κέρκυρα > πεντάνευρο

σπλια > Ευρυτανία, Τρίκαλα, Φωκίδα > σπηλιά

σπλίχος > Μάνη > σκίουρος

σπλόνος > Κέρκυρα > φλόμος

σπλόνος > Κέρκυρα, Κεφαλονιά > φλόμος

σποδακλάς > Κεφαλονιά > βάτραχος

σποδρίλι > Χίος > ασφόδελος

σποδριλιά > Χίος > ασφόδελος

σποΐα > Τσακωνιά > στάχτη

σποΐλα > Τσακωνιά > στάχτη

σποκρώ > Ρόδος > μαλώνω

σπόλασσο > Καλαβρία > ασπάλαθος

σπολάτι > Χάλκη > ευχαριστώ

σπολλάσι > Καλαβρία > ασπάλαθος

σπόνδυλος < Κρήτη < σφέντυλας

σπόνδυλος < Νάξος < σφόντυλας

σπορά < Λάρισα < σπαρτός (ι)

σπορά < Φάρασα* < σπείρμα

σπορά < Καρδίτσα < σπουρά

σποράγι > Καλαβρία > σπαράγγι

σποραγουνία > Καλαβρία > σπαραγγιά

σποράι > Νάξος > σπαράγγι

σποράκλα > Μεσσηνία > διάρροια

σπόργιτας > Ρόδος > σπουργίτι

σπορδακάς > Ζάκυνθος > βάτραχος

σπόρδακας > Ζάκυνθος > βάτραχος

σπορδακέλα > Ζάκυνθος > νεραγκούλα

σπορδακλάς > Μεσσηνία > βάτραχος

σπορδαλίδα > Χίος > ασφόδελος

σπορδίλι > Χίος > ασφόδελος

σπορδιλιά > Χίος > ασφόδελος

σπόρι < Σάμος < κνι

σποριά > Κορινθία > πρασιά

σπορίδι > Πάργα > σπουργίτι

σπορντακλός > Ρόδος > βάτραχος

σπόρντιλντας > Σύμη > ασφόδελος

σπόρος < Ρόδος < κουνί

σπόρος < Ουλαγάτς* < ντενέ

σπόρος > Αρκαδία > σπόρος

σπόρος < Αρκαδία < σπόρος

σπόρος < Λάρισα, Φωκίδα < σπόρους

σπόρους > Λάρισα, Φωκίδα > σπόρος

σπορτίλλα > Κύπρος > ασφόδελος

σπορτουλίτσιν > Κύπρος > ασφόδελος

σπορτσέρι > Αρκαδία > μπαούλο

σπουδαίος < Κάρπαθος < ανακιορέ

σπουδακλάς > Κεφαλονιά > βάτραχος

σπουδέντα > Καλαβρία > ασφόδελος

σπουρά > Καρδίτσα > σπορά

σπούρα > Μέγαρα > διάρροια

σπουργίτ > Πιερία, Σκιάθος, Φθιώτιδα > σπουργίτι

σπουργιτάκι < Κρήτη < ατσελεγάκι

σπουργιτάκι < Κρήτη < κοπριτάκι

σπουργιτάκι < Όφις* < στρουθίκα

σπουργιτάνους > Χαλκιδική > σπουργίτι

σπουργίταρους > Πιερία > σπουργίτι

σπουργιτάς > Χαλκιδική > σπουργίτι

σπούργιτας > Ζάκυνθος, Χίος > σπουργίτι

σπουργίτης > Ανάφη, Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Κρήτη (Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά), Λακωνία, Μεσσηνία, Σκεπαστός*, Χίος > σπουργίτι

σπουργίτι < Τσακωνιά < αγζοπούλι

σπουργίτι < Τσακωνιά < αγριοπούλι

σπουργίτι < Αίγινα < αηδόνα

σπουργίτι < Θήρα < αρακόπουλο

σπουργίτι < Κουβούκλια* < ασπόιτσος

σπουργίτι < Ρόδος < ασπόργιτας

σπουργίτι < Χανιά < ασπουργίτης

σπουργίτι < Βουρλά*, Τσακήλι* < ασπροΐτης

σπουργίτι < Επιβάτες* < ασπροΐτι

σπουργίτι < Χανιά < ασπρουγίτης

σπουργίτι < Μάδυτος* < ασπρουγίτος

σπουργίτι < Πιερία < ασπρουίτ

σπουργίτι < Κρήτη (Ηράκλειο, Λασίθι) < ατσέλεγας

σπουργίτι < Κρήτη (Ηράκλειο, Λασίθι) < ατσέλεγος

σπουργίτι < Λήμνος < βιρτσόν

σπουργίτι < Θεσσαλονίκη < γραψανούδ

σπουργίτι < Ιωάννινα < θεόν (του)

σπουργίτι < Κοτύωρα* < θεού πουλί

σπουργίτι < Κερασούντα* < καστροπέντικος

σπουργίτι < Λέσβος < καστρουπούλ

σπουργίτι < Μύκονος < κολίνα

σπουργίτι < Κρήτη (Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χανιά) < κοπρίτης

σπουργίτι < Αιτωλοακαρνανία < κουπρουπούλ

σπουργίτι < Ζάκυνθος < λιανόπουλο

σπουργίτι < Χαβουτσί* < ντουσμάνα

σπουργίτι < Βάτικα*, Χαβουτσί* < ντουσμανέ

σπουργίτι < Τσακωνιά < πουλί

σπουργίτι < Σέρρες < σαρτσέδ

σπουργίτι < Σάμος < σέρτσα

σπουργίτι < Λευκάδα < σπε(ν)τζούδ

σπουργίτι < Λευκάδα < σπέντζο

σπουργίτι < Λακωνία < σπεντζούρι

σπουργίτι < Ηλεία < σπίγκι

σπουργίτι < Κεφαλονιά < σπίγκος

σπουργίτι < Χίος (Πυργί) < σπίνος

σπουργίτι < Λαγκαδάς, Χαλκιδική < σπιντζάρ

σπουργίτι < Λακωνία < σπιντσούρι

σπουργίτι < Καβακλί* < σπιρτούδ

σπουργίτι < Στενήμαχος* < σπιτζιούρι

σπουργίτι < Ρόδος < σπόργιτας

σπουργίτι < Πάργα < σπορίδι

σπουργίτι < Πιερία, Σκιάθος, Φθιώτιδα < σπουργίτ

σπουργίτι < Χαλκιδική < σπουργιτάνους

σπουργίτι < Πιερία < σπουργίταρους

σπουργίτι < Χαλκιδική < σπουργιτάς

σπουργίτι < Ζάκυνθος, Χίος < σπούργιτας

σπουργίτι < Ανάφη, Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Κρήτη (Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά), Λακωνία, Μεσσηνία, Σκεπαστός*, Χίος < σπουργίτης

σπουργίτι > Κεφαλονιά > σπουργίτι

σπουργίτι < Κεφαλονιά < σπουργίτι

σπουργίτι < Λέσβος, Σκιάθος < σπουργίτς

σπουργίτι < Ζάκυνθος < σπούργος

σπουργίτι < Γρεβενά < σπουρίθ

σπουργίτι < Μεσσηνία < σπουρίκι

σπουργίτι < Ιωάννινα, Καβακλί*, Καστοριά, Σιάτιστα < σπουρίτ

σπουργίτι < Κεφαλονιά < σπουρίτης

σπουργίτι < Σιάτιστα < σπουρίτς

σπουργίτι < Κοζάνη < σπουρλίτ

σπουργίτι < Ιωάννινα, Κοζάνη < σπούρτα

σπουργίτι < Νιγρίτα < σπουρτιγκάς

σπουργίτι < Θεσσαλονίκη < σπουρτιλάς

σπουργίτι < Έβρος, Καβακλί*, Νιγρίτα < σπουρτούδ

σπουργίτι < Ιωάννινα < σπούρτους

σπουργίτι < Άρτα, Πρέβεζα < σπριδ

σπουργίτι < Καβακλί*, Σουφλί < σπριτ

σπουργίτι < Σουφλί < σπριτούδ

σπουργίτι < Αιτωλοακαρνανία < σπρουίδ

σπουργίτι < Πιερία, Χαλκιδική < σπρουίτ

σπουργίτι < Λέσβος < σταρίτς

σπουργίτι < Λέσβος, Σάμος < σταρουπούλ

σπουργίτι < Λέσβος < σταρουπούλα

σπουργίτι < Κίος* < στρουγκλί

σπουργίτι < Όφις*, Σούρμενα* < στρούθα

σπουργίτι < Κύπρος < στρούθος

σπουργίτι < Σίλλη* < στρούσα

σπουργίτι < Κύπρος < στρούφος

σπουργίτι < Φερτέκι* < τεγογιού

σπουργίτι < Μαγνησία < τζαρτζάν

σπουργίτι < Μαγνησία < τζαρτζανάς

σπουργίτι < Μαγνησία < τζιαρτζιάν

σπουργίτι < Μαγνησία < τζιαρτζιανάς

σπουργίτι < Μαγνησία < τζιαρτζιόν

σπουργίτι < Σάντα* < τζιβ

σπουργίτι < Γρεβενά < τζιουρτζιάν

σπουργίτι < Κοζάνη < τζιρτζιάν

σπουργίτι < Μαγνησία < τζον

σπουργίτι < Μεσσηνία < τζόνι

σπουργίτι < Νάξος < τουρλίτης

σπουργίτι < Βάτικα* < τρελίδα

σπουργίτι < Χίος < τρύπακας

σπουργίτι < Κάλυμνος, Κως, Νίσυρος < τρυπαλλίτης

σπουργίτι < Ρόδος < τρυπαλλντίτης

σπουργίτι < Κρήτη < τσέγελο

σπουργίτι < Σαράντα Εκκλησιές* < τσερεπούλ

σπουργίτι < Δρόπολη < τσερτσέλι

σπουργίτι < Σέρρες < τσιαρτσέδ

σπουργίτι < Ανακού*, Μιστί*, Ουλαγάτς* < τσίνα

σπουργίτι < Σέρρες < τσιντσιόν

σπουργίτι < Αιτωλοακαρνανία, Γρεβενά, Κοζάνη < τσιον

σπουργίτι < Κοζάνη < τσιόνα

σπουργίτι < Αιτωλοακαρνανία, Κοζάνη < τσιόνους

σπουργίτι < Ήπειρος < τσιριπούλι

σπουργίτι < Δογάν Κιόι* < τσιροπούλ

σπουργίτι < Ηλεία, Καλλίπολη*, Κορινθία, Λευκάδα < τσιροπούλι

σπουργίτι < Καβακλί* < τσιρπούλ

σπουργίτι < Καβακλί* < τσιρπουλάκ

σπουργίτι < Σάμος < τσιρτσές

σπουργίτι < Αιτωλαακαρνανία, Τρίκαλα, Φθιώτιδα < τσον

σπουργίτι < Φθιώτιδα < τσόνα

σπουργίτι < Φθιώτιδα < τσόνους

σπουργίτι < Κύθνος < χειμωνιάτης

σπουργίτς > Λέσβος, Σκιάθος > σπουργίτι

σπούργος > Ζάκυνθος > σπουργίτι

σπουρδακίλα > Λακωνία > ασφόδελος

σπουρδάκιλα > Λακωνία > ασφόδελος

σπούρδελλος > Κύπρος > ασφόδελος

σπούρδουκλας > Κύπρος > ασφόδελος

σπουρδούκλι > Ιθάκη > ασφόδελος

σπούριγμα > Μέγαρα > διάρροια

σπουρίθ > Γρεβενά > σπουργίτι

σπουρίκι > Μεσσηνία > σπουργίτι

σπουρίτ > Ιωάννινα, Καβακλί*, Καστοριά, Σιάτιστα > σπουργίτι

σπουρίτης > Κεφαλονιά > σπουργίτι

σπουρίτς > Σιάτιστα > σπουργίτι

σπουρλίτ > Κοζάνη > σπουργίτι

σπουρν > Ευρυτανία > θράκα

σπούρνα > Λακωνία > θράκα

σπούρτα > Ιωάννινα, Κοζάνη > σπουργίτι

σπουρτέλλα > Κύπρος > ασφόδελος

σπούρτελλος > Κύπρος > ασφόδελος

σπουρτιγκάς > Νιγρίτα > σπουργίτι

σπουρτιλάς > Θεσσαλονίκη > σπουργίτι

σπουρτούδ > Έβρος, Καβακλί*, Νιγρίτα > σπουργίτι

σπούρτουκλας > Κύπρος > ασφόδελος

σπουρτουλίτσιν > Κύπρος > ασφόδελος

σπουρτούλλα > Κύπρος > ασφόδελος

σπουρτούλλος > Κύπρος > ασφόδελος

σπούρτους > Ιωάννινα > σπουργίτι

σπρι > Ευρυτανία, Κοζάνη, Σάμος, Φωκίδα > σπυρί

σπρια > Φωκίδα > σπυριά

σπριδ > Άρτα, Πρέβεζα > σπουργίτι

σπριζής > Κάλυμνος > ασπριτζής

σπρίζω > Κάλυμνος > ασπρίζω

σπριτ > Καβακλί*, Σουφλί > σπουργίτι

σπρίτζω > Απουλία > ασπρίζω

σπριτούδ > Σουφλί > σπουργίτι

σπρογιάζω > Κύπρος > ασβεστώνω

σπροσινάτο > Απουλία > ασπριδερός

σπρόσινο > Απουλία > ασπριδερός

σπρουίδ > Αιτωλοακαρνανία > σπουργίτι

σπρουίτ > Πιερία, Χαλκιδική > σπουργίτι

σπρουν > Φθιώτιδα > θράκα

σπρούνι > Απουλία > μυρμηγκιά

σπρούνι > Απουλία > παρανυχίδα

σπρόφακο > Καλαβρία > σαύρα

σπροφάτα > Καλαβρία > σαύρα

σπρωγμένος < Καλαβρία < αμπομένο

σπρωγμένος < Κρήτη < αμποστός

σπρωγμένος < Κρήτη < αμποχτός

σπρωγμένος < Λιβίσι* < αππουστός

σπρωγμένος < Απουλία < μπομένο

σπρωγμένος < Ρόδος < πποτός

σπρωξά > Νάξος > σπρωξιά

σπρωξιά < Αιτωλοακαρνανία < αλπουτίνασμα

σπρωξιά < Θήρα, Κρήτη < αμποθιά

σπρωξιά < Λευκάδα < αμποξά

σπρωξιά < Κέρκυρα, Κρήτη < αμποξιά

σπρωξιά < Λευκάδα < αμποσά

σπρωξιά < Κρήτη < αμποσθιά

σπρωξιά < Κρήτη, Παξοί < αμποσιά

σπρωξιά < Κρήτη < αμποσματέ

σπρωξιά < Κρήτη < αμποστέ

σπρωξιά < Κύθηρα < αμποστέα

σπρωξιά < Κύθηρα < αμποστή

σπρωξιά < Άρτα < αμπουξιά

σπρωξιά < Κρήτη < αμποχτέ

σπρωξιά < Νάξος < αξαμποθιά

σπρωξιά < Κάρπαθος < απουντζαριστή

σπρωξιά < Κάρπαθος, Ρόδος < απποματά

σπρωξιά < Κάρπαθος < απποματέα

σπρωξιά < Αιτωλοακαρνανία < ασπρουχτιά

σπρωξιά < Κάρπαθος < πουντζαριστή

σπρωξιά < Σύμη < πποματιά

σπρωξιά < Νάξος < σμπρωξά

σπρωξιά < Νάξος < σπρωξά

σπρωξιά < Λακωνία < συχτική

σπρωξιματάκι < Απουλία < αμποματέντα

σπρώξιμο < Κρήτη < αμποθέ

σπρώξιμο < Απουλία < αμπομά

σπρώξιμο < Κρήτη < αμποξίδι

σπρώξιμο < Κρήτη < αμποσθιά

σπρώξιμο < Κεφαλονιά < αμποσιά

σπρώξιμο < Απουλία, Ζάκυνθος < αμποσία

σπρώξιμο < Κέρκυρα < αμποσίδι

σπρώξιμο < Κρήτη, Νάξος, Πάρος < άμποσμα

σπρώξιμο < Νάξος < αμποσμός

σπρώξιμο < Κρήτη < αμποστέ

σπρώξιμο < Κύθηρα < αμποστέα

σπρώξιμο < Κρήτη < αμποστιά

σπρώξιμο < Κύθηρα, Κρήτη < αμποστίδι

σπρώξιμο < Αδριανούπολη*, Γρεβενά, Ιωάννινα, Καστοριά, Κοζάνη, Τρίκαλα < άμπουγμα

σπρώξιμο < Άρτα, Ιωάννινα, Τρίκαλα < αμπουξιά

σπρώξιμο < Κοζάνη < άμπουχμα

σπρώξιμο < Ιωάννινα, Τρίκαλα < αμπουχτιά

σπρώξιμο < Κρήτη < αμποχτέ

σπρώξιμο < Σύρος < αμποχτιά

σπρώξιμο < Κρήτη < αμποχτίδι

σπρώξιμο < Ήπειρος, Κρήτη < άμπωγμα

σπρώξιμο < Καλαβρία, Κέρκυρα < άμπωμα

σπρώξιμο < Ήπειρος < άμπωχμα

σπρώξιμο < Προποντίδα* < άπομα

σπρώξιμο < Κάρπαθος, Σύμη < άππομα

σπρώξιμο < Κύπρος, Λιβίσι* < άππομαν

σπρώξιμο < Ρόδος < απποματία

σπρώξιμο < Ρόδος < απποσιά

σπρώξιμο < Λιβίσι* < άππουμαν

σπρώξιμο < Γρεβενά < άσμπουγμα

σπρώξιμο < Κρήτη < κοσακιά

σπρώξιμο < Ζάκυνθος, Λακωνία < μποσία

σπρώξιμο < Σίφνος < μποσκιά

σπρώξιμο < Μαγνησία < ντρίτσα

σπρώξιμο < Χάλκη < ξαππωμασιά

σπρώξιμο < Σύμη < ππόμα

σπρώξιμο < Ρόδος < πποσιά

σπρώξιμο < Καστελλόριζο < ππόσιμον

σπρώξιμο < Κρήτη < σκοσακιά

σπρώξιμο < Κρήτη < σκόσος

σπρώξιμο < Ρόδος < τσαποματιά

σπρώχνω < Αιτωλοακαρνανία < αλπουτνάζου

σπρώχνω < Κοζάνη, Τρίκαλα < αμπόζου

σπρώχνω < Λευκάδα < αμπόζω

σπρώχνω < Τρίκαλα < αμπόθου

σπρώχνω < Άνδρος, Ζάκυνθος, Θήρα, Κύθηρα, Λακωνία, Κρήτη, Νάξος, Πάρος, Σύρος < αμπόθω

σπρώχνω < Απουλία, Καλαβρία < αμπόννω

σπρώχνω < Ζάκυνθος < αμποσάω

σπρώχνω < Νάξος < αμπουθώ

σπρώχνω < Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Βελβεντός, Γρεβενά, Ιωάννινα, Καστοριά, Κοζάνη, Σέρρες, Σιάτιστα, Τρίκαλα, Φθιώτιδα < αμπόχνου

σπρώχνω < Ζάκυνθος, Θεσπρωτία, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύθηρα, Κύπρος, Λευκάδα < αμπόχνω

σπρώχνω < Αιτωλοακαρνανία, Δέλβινο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κύθηρα, Λακωνία, Λευκάδα, Νάξος, Παξοί, Χιμάρα < αμπώνω

σπρώχνω < Λακωνία < αμπώχνω

σπρώχνω < Νάξος < αξαμπώθω

σπρώχνω < Κάρπαθος < απαππώθω

σπρώχνω < Κύπρος < απόθω

σπρώχνω < Σάμος < απόνω

σπρώχνω < Κάρπαθος < αποππώθω

σπρώχνω < Τσακωνιά < αποτύφου

σπρώχνω < Κάρπαθος < απουντζέρω

σπρώχνω < Κάρπαθος, Ρόδος < αππόθω

σπρώχνω < Λιβίσι* < αππόννου

σπρώχνω < Κύπρος < αππόννω

σπρώχνω < Κάρπαθος, Ρόδος < αππόνω

σπρώχνω < Λιβίσι* < αππόφτου

σπρώχνω < Καστελλόριζο < αππόφτω

σπρώχνω < Τρίκαλα < ασμπόζου

σπρώχνω < Γρεβενά < ασμπόχνου

σπρώχνω < Απουλία, Καλαβρία < εμπόννω

σπρώχνω < Αμοργός, Αστυπάλαια, Κρήτη, Νίσυρος, Σίφνος, Σύρος, Χίος < μπόθω

σπρώχνω < Απουλία < μπόννω

σπρώχνω < Σέρρες < μπουχνάου

σπρώχνω < Φθιώτιδα < μπούχνου

σπρώχνω < Κρήτη < μπόχνω

σπρώχνω < Λιβίσι* < ξαππόφτου

σπρώχνω < Χάλκη < ξαππώνω

σπρώχνω < Ρόδος < πιλόθω

σπρώχνω < Αμοργός < πόθω

σπρώχνω < Κάρπαθος < πουντζέρω

σπρώχνω < Καστελλόριζο, Κως, Ρόδος, Σύμη, Τήλος < ππόθω

σπρώχνω < Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη < ππόννω

σπρώχνω < Ρόδος < ππόνω

σπρώχνω < Καστελλόριζο < ππόφτω

σπρώχνω < Ρόδος < τσαππόνω

σπρωχτά < Παξοί < αμπωτά

σπρωχτά < Κάρπαθος < απουντζαριστά

σπρωχτά < Κάρπαθος < πουντζαριστά

σπρωχτός < Λιβίσι* < αππουστός

σπτάκ > Σάμος > σπιτάκι

σπυράκι < Σάμος < κουκούδ

σπυράκι > Κεφαλονιά > λευκαγκαθιά

σπυράκι > Αρκαδία > σπυράκι

σπυράκι < Αρκαδία < σπυράκι

σπυρί > Ζάκυνθος > αγιαννόχορτο

σπυρί < Θάσος < μαυριά

σπυρί < Ευρυτανία, Κοζάνη, Σάμος, Φωκίδα < σπρι

σπυρί > & Αρκαδία > σπυρί

σπυρί < & Αρκαδία < σπυρί

σπυρί < Θάσος < τσουρούλ

σπυριά < Φωκίδα < σπρια

σπυριά < Μάνη < σπυρία

σπυρία > Μάνη > σπυριά

σσαμμένο > Καλαβρία > δοξασμένος

σσάρτι > Καλαβρία > σχοινί

σσατία > Απουλία > σιγά

σσελαντουρία > Κάρπαθος > αγιοβασιλίτσα

σσελατούρα > Κάλυμνος > αγιοβασιλίτσα

σσελλαντουρία > Κάρπαθος > ασφόδελος

σσεπαμούκι > Καλαβρία > σκεπασματάκι

σσέραμα > Καλαβρία > εμετός

σσεράω > Καλαβρία > ξερνώ

σσερώ > Απουλία > ξερνώ

σσημερώννει > Καλαβρία > ξημερώνει

σσήντα > Καλαβρία > εξήντα

σσηπορέω > Καλαβρία > ξέρω

σσιγκέλι > Κάσος > τσιγκέλι

σσίδι > Καλαβρία > ασκός

σσιδιάζζω > Καλαβρία > ξινίζω

σσιδιάτζω > Καλαβρία > ξινίζω

σσιλιστήρι > Καλαβρία > τυλιγάδι

σσιλιστράω > Καλαβρία > γλιστρώ

σσινάρι > Απουλία > αξίνα

σσισταχώννω > Καλαβρία > ξεσταχιάζω

σσιφουρράω > Καλαβρία > ξεφουρνίζω

σσούνητο > Απουλία > ξυπνητός

σσουννάω > Καλαβρία > ξυπνώ

σσουννώ > Απουλία > ξυπνώ

σσουσσού > Απουλία > κισσός

σσυπογλέμαι > Καλαβρία > ξυπολιέμαι

σσυπόγλυτο > Καλαβρία > ξυπόλυτος

σσώπου > Απουλία > ώσπου

σταβάρι < Κερασούντα* < αλετροκαλάμιν

σταβάρι < Κερασούντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* < αλετροκάλαμον

σταβάρι < Χαλδία* < αλετροτζάν

σταβάρι < Κερασούντα* < αλετροτζάνιν

σταβάρι > Αρκαδία, Κορινθία > σταβάρι

σταβάρι < Αρκαδία, Κορινθία < σταβάρι

στάβγκος > Φάρασα* > στάβλος

σταβλίτης < Κύπρος < αβλάρης

στάβλος < Ρόδος < αθίρι

στάβλος < Ρόδος < αθίριν

στάβλος < Αμοργός < αποστροφή

στάβλος < Χίος < αυλή

στάβλος < Κρήτη, Ρόδος < αχίρι

στάβλος < Κάρπαθος, Ρόδος < αχίριν

στάβλος < Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη, Ίμβρος, Καστοριά, Τρίκαλα, Φωκίδα < αχούρ

στάβλος < Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Μέγαρα < αχούρι

στάβλος < Κάρπαθος, Ρόδος < αχούριν

στάβλος < Κάλυμνος < βουόσπιτο

στάβλος < Κέα < καθέδρα

στάβλος < Χάλκη < κήφη

στάβλος < Κεφαλονιά < κοπριά

στάβλος < Λήμνος < κούρτα

στάβλος < Ρόδος < μαντροστάβλι

στάβλος < Λέσβος, Σάμος < νταμ

στάβλος < Κρήτη < ντάμι

στάβλος < Φάρασα* < στάβγκος

στάβλος > & Κέα, Κρήτη, Κύπρος, Μεσσηνία > στάβλος

στάβλος < & Κέα, Κρήτη, Κύπρος, Μεσσηνία < στάβλος

στάβλος < Καρδίτσα, Σουφλί, Φθιώτιδα < στάβλους

στάβλους > Καρδίτσα, Σουφλί, Φθιώτιδα > στάβλος

στάβρους > Καρδίτσα > σταύρωση

σταγόν > Λέσβος > σαγόνι

σταγόνα < Παξοί < δραξιά

σταγόνα < Άρτα, Φθιώτιδα < κόμπους

σταγόνα < Παξοί < λαντουρίδα

σταγόνα < Παξοί < λιματίδα

σταγόνα < Νάξος < πιτιλιά

σταγόνα < Μέγαρα < σταλαγματέα

σταγόνα < Κρήτη < σταλαματιά

σταγόνα < Θάσος < σταλαμός

σταγόνα < Ρόδος < στάξη

σταγόνα < Κοζάνη, Σιάτιστα < σταξιά

σταγόνα < Νάξος < στράγγα

στάζω < Αιτωλοακαρνανία < ανασταλάζου

στάζω < Τραπεζούντα&, Χαλδία* < αποστάζω

στάζω < Ινέπολη* < απουστάω

σταθόρι > Κρήτη > δίκταμο

στάκα > Κρήτη > ανθόγαλα

στάκτη > Κίμωλος > στάχτη

στάλα > & Ηλεία > στάλα

στάλα < & Ηλεία < στάλα

σταλαγματέα > Μέγαρα > σταγόνα

σταλαματιά > Κρήτη > σταγόνα

σταλαμός > Θάσος > σταγόνα

σταλαχή > Ίμβρος > στεναχώρια

στάλαχο > Καλαβρία > ακρίδα

σταλιάζου > Βοιωτία > σταλίζω

σταλίζω < Βοιωτία < σταλιάζου

σταλίκι > Κρήτη > ορόσημο

σταλικοποριά > Ικαρία > είσοδος

σταλμένος < Απουλία < αριμμένο

στάλος < Αιτωλοακαρνανία < στάλους

στάλους > Αιτωλοακαρνανία > στάλος

σταματάω < Ουλαγάτς* < ντουρουττού

σταμάτημα < Τήνος < ανέκουμα

σταμάτημα < Κρήτη < απόστεμα

σταμάτημα < Κρήτη < πόστεμα

σταματημός < Ρόδος < στεμός

σταματόχορτο > Κρήτη > δίκταμο

σταματώ < Κάρπαθος < αποστέκομαι

σταματώ < Κρήτη < απόστεμα

στάμνα < Λιβίσι* < αγγιό

στάμνα < Ηλεία, Κύθηρα < βίκα

στάμνα < Χάλκη < κάρτα

στάμνα < Φάρασα* < κουμνί

στάμνα < Παξοί < κουρούπα

στάμνα < Αρκαδία < λαγήνα

στάμνα < Κεφαλονιά < λαΐνα

στάμνα < Ίμβρος < νίτσα

στάμνα > & Αργολίδα, Κορινθία > στάμνα

στάμνα > αγγιό, βίκα, κάρτα, κουμνί, κουρούπα, λαγήνα, λαΐνα, νίτσα, στάμνος > στάμνα

στάμνα < & Αργολίδα, Κορινθία < στάμνα

στάμνα < αγγιό, βίκα, κάρτα, κουμνί, κουρούπα, λαγήνα, λαΐνα, νίτσα, στάμνος < στάμνα

στάμνα < Αυλωνάρι, Κονίστρες < στάμνος

σταμναγκάθι > Κρήτη > σταμνάγκαθο

σταμνάγκαθο < Κρήτη < αγκαθοράδικο

σταμνάγκαθο < Αμοργός < αλιφόνι

σταμνάγκαθο < Ρόδος < γιαλοσιρίδα

σταμνάγκαθο < Κάρπαθος < γιαλόχορτο

σταμνάγκαθο < Κρήτη < ραδικοστοιβάδα

σταμνάγκαθο < Κρήτη < ραδικοστοιβίδα

σταμνάγκαθο < Κρήτη < σταμναγκάθι

σταμνάκι < Χάλκη < καρτουλάκι

σταμνί < Κύθηρα < βικί

σταμνί < Κύθηρα < ρογί

σταμνί < Κύθηρα < ροΐ

σταμνί > Αργολίδα, Τήνος > σταμνί

σταμνί < Αργολίδα, Τήνος < σταμνί

σταμνοθήκη < Σάμος < σταμνουθίκ

στάμνος > Αυλωνάρι, Κονίστρες > στάμνα

σταμνουθίκ > Σάμος > σταμνοθήκη

σταμνόχορτο > Κρήτη > δίκταμο

σταμόχορτο > Κύθνος > δίκταμο

στάμπο > Σύρος > χνάρι

σταν > Ευρυτανία > μαντρί

στάνη > Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία > μαντρί

στανιάδα > Αρκαδία > κανάτα

στανικώς > Κρήτη > ανόρεχτα

στανοτόπι > Κορινθία > μαντρί

στανουτόπ > Ευρυτανία > μαντρί

σταξέα > Αυλωνάρι, Κονίστρες > στάξιμο

στάξη > Ρόδος > σταγόνα

σταξιά > Κοζάνη, Σιάτιστα > σταγόνα

στάξιμο < Αυλωνάρι, Κονίστρες < σταξέα

σταρ > Άρτα, Βοιωτία, Ευρυτανία, Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Λάρισα, Λέσβος, Σάμος, Σουφλί, Φωκίδα > σιτάρι

σταράτα < Κύθηρα < ντασένια

σταρήθρα < Μάδυτος* < βουλουσύρ

σταρήθρα < Ιωάννινα < γλιγλίρα

σταρήθρα < Καρδίτσα < γρίβας

σταρήθρα < Βελβεντός, Κοζάνη < κουλουστιαρίδα

σταρήθρα < Ζάκυνθος < ντόντα

σταρήθρα < Ζάκυνθος < ντόντολα

σταρήθρα < Ζάκυνθος < ντοντρίνα

σταρήθρα < Ζάκυνθος < ντοτρίνα

σταρήθρα < Χίος < σιταράς

σταρήθρα < Κοζάνη, Ρόδος < σιταρήθρα

σταρήθρα < Χίος < σιταρίτης

σταρήθρα < Ρόδος < σιταροπούλλντι

σταρήθρα < Βάτικα*, Χαβουτσί* < σταροπούλι

σταρήθρα < Ίμβρος < στιαρήθρα

σταρήθρα < Κοζάνη, Μαγνησία, Νιγρίτα < στιαρίδα

σταρήθρα < Αξός* < τζαρλάγκα

σταρήθρα < Ζάκυνθος < τόντολα

στάρι > Αρκαδία, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Ιθάκη, Κάλυμνος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κονίστρες, Κορινθία, Κρήτη, Κύθνος, Λακωνία, Μεσσηνία, Μήλος, Χίος > σιτάρι

στάρι < Αργολίδα < στιάρι

στάρι > Κορινθία > φόδρα

στάρια > Σέρρες > κόλλυβα

σταρίδα > Κεφαλονιά > αλειχηνόχορτο

σταρίτς > Λέσβος > σπουργίτι

σταρόλασπη > Μέγαρα > σκατά

σταροπούλι > Βάτικα*, Χαβουτσί* > σταρήθρα

σταρουπούλ > Λέσβος, Σάμος > σπουργίτι

σταρουπούλα > Λέσβος > σπουργίτι

στασίνος > Ζάκυνθος > δολοφόνος

Στασκιά > Βελβεντός > Αναστασία

στατέρ > Ευρυτανία > καντάρι

στατέρι > Κύμη > καντάρι

Στάτης > Χάλκη > Ευστάθιος

στάττη > Απουλία > στάχτη

σταυράγκαθο > Σίφνος > αχινάγκαθο

σταυραδέρφ > Σάμος > αδελφοποιητός

σταυρίκα > Απουλία > σαύρα

σταυρίκουλα > Απουλία > σαύρα

σταυρίκουνα > Απουλία > σαμιαμίδι

σταυροβελονιά < Φωκίδα < σταυρουβιλουνιά

σταυροδρόμι < Κέρκυρα < αντικλάδι

σταυροδρόμι > & Ηλεία > σταυροδρόμι

σταυροδρόμι < & Ηλεία < σταυροδρόμι

σταυροδρόμι < Ευρυτανία, Καρδίτσα, Λάρισα, Φωκίδα < σταυρουδρόμ

σταυροπόδι < Κρήτη < αναχούρχουδα

σταυροπόδι < Σουφλί < σταυρουπόδ

σταυρός < Σύρος < βαγιοφόρος

σταυρός > & Ευρυτανία, Ηλεία, Σύρος > σταυρός

σταυρός < & Ευρυτανία, Ηλεία, Σύρος < σταυρός

σταυρουβιλουνιά > Φωκίδα > σταυροβελονιά

σταυρουδάκι > Σύρος > σταυρουδάκι

σταυρουδάκι < Σύρος < σταυρουδάκι

σταυρουδρόμ > Ευρυτανία, Καρδίτσα, Λάρισα, Φωκίδα > σταυροδρόμι

σταύρουμα > Ευρυτανία > σταύρωμα

σταυρουπόδ > Σουφλί > σταυροπόδι

σταυρουτά > Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Σάμος, Σουφλί, Φωκίδα > σταυρωτά

σταυροχεριάζομαι > Κρήτη > αναπαύομαι

σταύρωμα < Ευρυτανία < σταύρουμα

σταυρώνου > Βοιωτία, Ευρυτανία, Λάρισα > σταυρώνω

σταυρώνω < Βοιωτία, Ευρυτανία, Λάρισα < σταυρώνου

σταυρώνω > & Αχαΐα > σταυρώνω

σταυρώνω < & Αχαΐα < σταυρώνω

σταύρωση < Καρδίτσα < στάβρους

σταυρωτά < Κέρκυρα, Παξοί < αντίσταυρα

σταυρωτά < Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Σάμος, Σουφλί, Φωκίδα < σταυρουτά

σταφία > Ρόδος > σταφίδα

σταφίδα < Ρόδος < ασταφίδα

σταφίδα < Ρόδος < σταφία

στάφτη > Απουλία > στάχτη

σταφύλ > Ευρυτανία, Καρδίτσα > σταφύλι

σταφυλή < Άνδρος < σταφυλινός

σταφύλι < Ευρυτανία, Καρδίτσα < σταφύλ

σταφύλι > Αρκαδία, Κεφαλονιά > σταφύλι

σταφύλι < Αρκαδία, Κεφαλονιά < σταφύλι

σταφύλια < Κύθηρα < νάθραψα

σταφύλια < Κύθηρα < νάψαθρα

σταφύλια > Αρκαδία > σταφύλια

σταφύλια < Αρκαδία < σταφύλια

σταφυλινός > Άνδρος > σταφυλή

σταφυλλντίτσα > Ρόδος > στρύχνος

σταχάκι < Κύθηρα < ασταχάκι

σταχάκι < Κύθηρα < ασταχουλάκι

σταχολογώ < Κύθηρα < ασταχολογώ

σταχομαζώχτρα < Κύπρος < αγκαλιαρκά

σταχομαζώχτρα < Κύπρος < αγκαλιδαρκά

σταχτ > Αιτωλοακαρνανία, Βοιωτία, Γρεβενά, Ευρυτανία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Κουβούκλια*, Λάρισα, Μαγνησία, Μεσημβρία*, Πιερία, Σάμος, Σέρρες, Σκιάθος, Σκύρος, Τήνος, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Φωκίδα > στάχτη

στάχτες < Καστελλόριζο < άθηητα

στάχτες < Καστελλόριζο, Κως, Ρόδος < άθθητα

στάχτες < Κρήτη < άθουδες

στάχτες < Κάλυμνος < άτθητα

στάχτες < Ρόδος, Σύμη < άττητα

στάχτες < Ρόδος < πόττητα

σταχτή > Αμοργός, Αστυπάλαια, Αυλωνάρι, Θήρα, Κάρπαθος, Κάσος, Πάρος, Πάτμος > στάχτη

στάχτη < Κάλυμνος, Κάρυστος, Κύμη, Σκύρος < αζά

στάχτη < Κύπρος < αζαγιά

στάχτη < Σαμοθράκη < αθαασκούφ

στάχτη < Σαμοθράκη < αθάλ

στάχτη < Λήμνος < αθάλα

στάχτη < Αχαΐα, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος < αθάλη

στάχτη < Ικαρία < αθεκούφη

στάχτη < Ικαρία < αθεκούφι

στάχτη < Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κως, Ρόδος, Χάλκη < άθθος

στάχτη < Λιβίσι* < αθθουκόπη

στάχτη < Τήλος < αθθουριά

στάχτη < Λιβίσι* < άθθους

στάχτη < Ρόδος < άθιτα

στάχτη < Κρήτη < αθόβολη

στάχτη < Αρκαδία < αθός

στάχτη < Κρήτη, Κύθηρα, Ρόδος < άθος

στάχτη < Αίνος*, Σκύρος < άθους

στάχτη < Κρήτη < απάθουδα (τα)

στάχτη < Καλαβρία < άσπρη

στάχτη < Ικαρία < ατεκούφι

στάχτη < Νίσυρος, Σύμη < άτθος

στάχτη < Ρόδος < ατός

στάχτη < Ρόδος < άττιτον

στάχτη < Ρόδος, Σύμη < άττος

στάχτη < Βουρλά*, Ικαρία, Κύθηρα, Μήλος, Σμύρνη*, Χίος < αχιλιά

στάχτη < Αδριανούπολη* < αχιλιό

στάχτη < Αίνος*, Ίμβρος, Κύμη, Λέσβος, Λήμνος, Μάδυτος*, Σάμος < αχλιά

στάχτη < Ίμβρος < αχλιδά

στάχτη < Ίμβρος < αχλιδιά

στάχτη < Ικαρία < αχχιλιά

στάχτη < Ρόδος < μουζουθιά

στάχτη < Κάλυμνος < νάτθος

στάχτη < Κρήτη < πάθουδα (τα)

στάχτη < Θεσσαλονίκη, Λαγκαδάς, Χαλκιδική < πιπιλιά

στάχτη < Τσακωνιά < ποΐα

στάχτη < Τσακωνιά < ποΐλα

στάχτη < Κοτύωρα*, Σάντα, Τραπεζούντα*, Χαλδία* < σαχτάρ

στάχτη < Οινόη* < σαχτάρι

στάχτη < Κερασούντα*, Οινόη* < σαχτάριν

στάχτη < Αρκαδία < σάχτη

στάχτη < Τσακωνιά < σκόνη

στάχτη < Τσακωνιά < σποΐα

στάχτη < Τσακωνιά < σποΐλα

στάχτη < Κίμωλος < στάκτη

στάχτη < Απουλία < στάττη

στάχτη < Απουλία < στάφτη

στάχτη < Αιτωλοακαρνανία, Βοιωτία, Γρεβενά, Ευρυτανία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Κουβούκλια*, Λάρισα, Μαγνησία, Μεσημβρία*, Πιερία, Σάμος, Σέρρες, Σκιάθος, Σκύρος, Τήνος, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Φωκίδα < σταχτ

στάχτη < Αμοργός, Αστυπάλαια, Αυλωνάρι, Θήρα, Κάρπαθος, Κάσος, Πάρος, Πάτμος < σταχτή

στάχτη > Αγαθονήσι, Αμοργός, Άνδρος, Αργυρόκαστρο, Αρκαδία, Αχαΐα, Εύβοια (Κουρούνι), Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Ιθάκη, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάρυστος, Καστελλόριζο, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κρήτη (Ρέθυμνο), Κύθηρα, Κύμη, Κύπρος, Λακωνία, Λειψοί, Λέρος, Μάνη, Μεσσηνία, Νάξος, Ρόδος, Σινώπη*, Σίφνος, Σύμη, Τήλος, Τσεσμέ*, Χάλκη > στάχτη

στάχτη < Αγαθονήσι, Αμοργός, Άνδρος, Αργυρόκαστρο, Αρκαδία, Αχαΐα, Εύβοια (Κουρούνι), Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Ιθάκη, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάρυστος, Καστελλόριζο, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κρήτη (Ρέθυμνο), Κύθηρα, Κύμη, Κύπρος, Λακωνία, Λειψοί, Λέρος, Μάνη, Μεσσηνία, Νάξος, Ρόδος, Σινώπη*, Σίφνος, Σύμη, Τήλος, Τσεσμέ*, Χάλκη < στάχτη

στάχτη < Αραβανί*, Σίλλη* < στάχτση

σταχτής < Ρόδος < αθθουδερός

σταχτής < Ρόδος < αθθουερός

σταχτής < Σύμη < ατθητερός

σταχτής < Σύμη < αττητερός

σταχτί < Ρόδος < αττουδί

σταχτί < Ρόδος < αττουδίν

σταχτόπανο < Κάρπαθος, Ρόδος < αθθοπάννιν

σταχτόπανο < Κρήτη < αθομαντίλα

σταχτόπανο < Κρήτη, Κύθηρα < αθόπανο

σταχτόπανο < Βουρλά* < αλουσόπανο

σταχτόπανο < Ρόδος < αττόπαννο

σταχτόπανο < Κρήτη < μπουγαδοπετσέτα

σταχτοπούτα < Κως, Λιβίσι < αθθοπιτού

σταχτοπούτα < Κρήτη < αθοκουτάλα

σταχτουρίθρα > Αρκαδία > σταχτοφούρνι

σταχτοφούρνι < Αρκαδία < σταχτουρίθρα

σταχτοφούρνι > & Αρκαδία > σταχτοφούρνι

σταχτοφούρνι < & Αρκαδία < σταχτοφούρνι

στάχτση > Αραβανί*, Σίλλη* > στάχτη

στάχυ < Κέρκυρα < ακστακός

στάχυ < Απουλία, Δέλβινο, Κέρκυρα, Μάνη < αστάκυ

στάχυ < Κάλυμνος < αστάσυ

στάχυ < Απουλία < αστάυ

στάχυ < Άρτα, Ευρυτανία < αστάχ

στάχυ < Ζάκυνθος, Καλαβρία, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κρήτη, Κύθηρα, Μεσσηνία < αστάχυ

στάχυ < Ρόδος < αστάχυν

στάχυ < Ρόδος < στάχυν

στάχυα < Κάρπαθος, Ηλεία < αστάχυα

στάχυν > Ρόδος > στάχυ

στέα > Απουλία > ίσια

στέα (τα) > Κως > στέγη

στέβη (η) > Κάλυμνος > στέγη

στέβη (τα) > Κως > στέγη

στεγ > Ευρυτανία, Καρδίτσα, Σουφλί, Φθιώτιδα > στέγη

στεγάδι > Σύρος > καμάρα

στέγαστρο < Νιγρίτα < τσαρντάκ

στέγη < Φάρασα* < αντόκοση

στέγη < Μαγνησία < ασκέπα

στέγη < Νίσυρος < αστέη (η)

στέγη < Κως < αστέη (τα)

στέγη < Φούρνοι < αστέι (το)

στέγη < Ίμβρος < αστρακιά

στέγη < Σάμος < αστράχα

στέγη < Αιτωλοακαρνανία, Σάμος < αστρέχα

στέγη < Ρόδος < δώμα

στέγη < Κέρκυρα, Ρόδος < σκέπαση

στέγη < Αργολίδα, Αρκαδία, Κεφαλονιά, Κορινθία, Ρόδος, Χίος < σκεπή

στέγη < Σύρος < σκέπη

στέγη < Άρτα, Βοιωτία, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία, Πρέβεζα, Σάμος, Φθιώτιδα, Φωκίδα < σκιπή

στέγη < Κως < στέα (τα)

στέγη < Κάλυμνος < στέβη (η)

στέγη < Κως < στέβη (τα)

στέγη < Ευρυτανία, Καρδίτσα, Σουφλί, Φθιώτιδα < στεγ

στέγη > & Αργολίδα, Αρκαδία, Ηλεία, Κέρκυρα, Σύρος > στέγη

στέγη < & Αργολίδα, Αρκαδία, Ηλεία, Κέρκυρα, Σύρος < στέγη

στέγη < Νάξος < στέη (η)

στέγη < Κως, Νίσυρος, Πάτμος < στέη (τα)

στέγη < Αγαθονήση, Λέρος, Πάτμος < στέος (το)

στέγη < Σάμος < στράχα

στέγη < Αυλωνάρι, Κονίστρες, Κύμη < στσεπή

στέγη < Αρκαδία < στσιεπή

στέγη < Λέσβος < στσιπή (η)

στέγη < Λέσβος < στσιπός (γι)

στέγη < Θεσσαλονίκη, Σουφλί < τσατί

στέγη < Ευρυτανία, Καρδίτσα, Φθιώτιδα < τσιατή

στέγη < Χάλκη < φφραή

στέγν > Φθιώτιδα > ανομβρία

στεγνός < Κάρπαθος < ντάργκανον

στεγνός < Ρόδος < στεκνός

στεγνός < Σάμος, Φωκίδα < στιγνός

στεγνώνου > Κύμη > στεγνώνω

στεγνώνω < Κύμη < στεγνώνου

στεγνώνω < Ρόδος < στεκνώνω

στέη (η) > Νάξος > στέγη

στέη (τα) > Κως, Νίσυρος, Πάτμος > στέγη

στείρα < Αστυπάλαια, Κάλυμνος < άβζα

στείρα < Κάρπαθος < αβιά