Ονόματα Φυτών

 

 

 

Ονόματα φυτών

 

κοινές, διαλεκτικές και επιστημονικές ονομασίες

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

 

τελευταία ενημέρωση: 24.1.2022 

Acanthus spinosus ή Acanthus mollis: αμπερινές [Σκύρος], αμπίρινας [Νάξος], απέρανος [Κέα], απερίνα [Σύμη], απερουνιά [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Σέριφος], απίρανος [Κύμη], απίρινα [Άνδρος], απιρινέ [Ικαρία], απόρακας [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Τήνος], απούρανος [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Κάρπαθος, Κέα, Κρήτη], απούραντος [Χελδράιχ 1926], απρινιά [Κύθνος], απύρηνα [Χελδράιχ 1926 & Άνδρος], γάτα [ΙΛΝΕ 1984], γδάγκαθου [Τρίκαλα], γιδάγκαθο [Αντίπαξοι, Κέρκυρα, Μεσσηνία, Παξοί], ματρούνα [Χελδράιχ 1926], μουντρίνα [Χελδράιχ 1926], μουτζούνα [Γεννάδιος 1914], μουτρίνα [Χελδράιχ 1926], μουτρούνα [Κέρκυρα, Κεφαλονιά], μουτσούνα [Χελδράιχ 1926], τσουλαδίτσα [Λακωνία], τσουλακίδα [Γεννάδιος 1914].Achillea (φυτά του γένους): αγριαψιθιά [Χελδράιχ 1926], αχέντακο [Καλαβρία], αχχέντακο [Καλαβρία], αψιθιά [Χελδάιχ 1926], λάζαρος [Κύπρος], μελετίνη [Κύπρος], σεμεσάντο [Κεφαλονιά], σεμισάντο [Κεφαλονιά], σιμμιλούδιν [Κύπρος], χέλλακου [χέλλακου], χέντακο [Καλαβρία].Aconitum napellus: στριγγλοβότανο [Πονηρόπουλος 1880], ψάκι [Γεννάδιος 1914].Agave americana: αθάνατε [Τσακωνιά], αθάνατη [Κάρπαθος, Ρόδος], αθανατιά [Νάξος], αθάνατος [Βουρλά*, Ζάκυνθος, Κάλυμνος, Κρήτη, Μάνη, Μεσσηνία, Νάξος, Πάργα], αλοή [Θήρα], αλός [Κως, Ρόδος], αμάραντος [ΙΛΝΕ 1933], απομονή [Κως], ασκιλοκάρα [Χελδράιχ 1926], ασκουλοκάρα [Κεφαλονιά], σαρίσαρπη [Ρόδος], σκιλοκάρα [ΙΛΝΕ 1933].Agrimonia eupatoria: αγριμοία [Χελδράιχ 1926 & Κέρκυρα], αγριμόνια [Βεντότης 1790 & Αδριανούπολη*], αγριμονιά [Deheque 1825], ασπροξάκι [Κέρκυρα], φονόχορτο [Ζάκυνθος].Ajuga chamaepitys: αγζολίβανε [Τσακωνιά], αγριολίβανε [Τσακωνιά], αγριολίβανο [Χελδράιχ 1926], δωδεκάνθι [Αργολίδα], λιβανόχορτο [Λακωνία].Allium neapolitanum: αγριοκρόμμυδο [Κρήτη], αγριόπρασο [Γεννάδιος 1914], αγριόσκορδε [Χαβουτσί*], αγριοσκορδί [Κέρκυρα], αγριοσκόρδο [Κρήτη], αγριόσκορδο [Λεξικό Δημητράκου 1933], αγριόσκουρδου [Πιερία], αγρόσκορντο [Καλαβρία], αγρόσκουρδου [Πιερία], αμπροσκόρντο [Απουλία], σκορδαλίνα [Κέρκυρα].Allium porrum: απάρε [Τσακωνιά], κανδανές [Κρήτη], κεντανές [Κρήτη], κιαντανές [Κρήτη], κιοντανές [Κρήτη], κουράθθα [Κύπρος], κουράττα [Κύπρος], πάασου [Σαμοθράκη], πράσα (η) [Ιθάκη, Ινέπολη*, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λιβίσι*, Παξοί], πράσο [Βλαστός 1931 & Αμοργός, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Θεσπρωτία, Καστελλόριζο, Κονίστρες, Κρήτη, Λακωνία, Πάργα], πράσον [Βλάχος 1659 & Κάρπαθος, Πόντος*, Ρόδος], πράσου [Κάρπαθος, Πόντος*, Ρόδος], πράσσο [Χελδράιχ 1926], σκουράθθα [Κύπρος], σκούραθθος [Κύπρος], σκουράττα [Κύπρος].
Aloe vera ή Aloe vulgaris: αλάς [Κύπρος, Κως], αλοέ [Κύπρος], αλοή [Germano 1622 & Αχαΐα, Ζάκυνθος, Θήρα, Ιωάννινα, Λευκάδα, Μάνη, Μεσσηνία, Χίος], αλόη [Βεντότης 1790], αλός [Κάρπαθος, Ρόδος, Χάλκη], αλουγή [Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*], αλουή [Αιτωλοακαρνανία, Αλόννησος, Μαγνησία, Φθιώτιδα].Amaranthus blitum & Amaranthus viridis: άβλιτα [Τσακωνιά], αβλίτρου [Πιερία], βλέττο [Κάρπαθος], βλήτο [Γεννάδιος 1914], βλήτρο [Γεννάδιος 1914], βλίντος [Σαμψούντα], βλιότρο [‘Ηπειρος],  βλίτα (η) [Σύμη], βλίτη [Θήρα], βλίτο [Χελδράιχ 1926], βλίτον [Ικαρία, Κάρπαθος, Οινόη*], βλίτους [Θράκη], βλίτρο [Θεσπρωτία, Ιθάκη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Μεσσηνία, Παξοί], βλίτρου [Ημαθία, Θεσσαλία, Ιωάννινα, Κοζάνη, Σουφλί], γλίντον [Κύπρος], γλίντος [Κύπρος], γλίντρος [Κρήτη], γλίτου [Λέσβος].Amaranthus retroflexus: αγριόβλιτο [Γεννάδιος 1914], αγριόβλιτου [Θεσσαλία], αγριοβλίτρο [Αργυρόκαστρο, Ήπειρος], αγριουβλίτρου [Ιωάννινα], βλίτο [Χελδράιχ 1926], βλίτρο [Κεφαλονιά], στείρους [Νιγρίτα].Anagyris foetida: αβρόμισα [Ρόδος], αβρομουσιά [Ρόδος], αγριαρόανος [Κάρπαθος], αγριοκοκκιά [Ρόδος], αγριοφασόλι [Κύπρος], αγριοφασούλι [Χελδράιχ 1926], αγριοφάσουλο [Κύπρος], αγροφασουλιά [ΙΛΝΕ 1933], αδριανώ [Χελδράιχ 1926], αζγαριά [Λέσβος], αζζιοριά [Νίσυρος], αζζιουργκιά [Κως], αζζόερας [Νίσυρος], αζζοεριά [Νίσυρος], αζζόουρος [Κως], αζζόυρας [Κάλυμνος, Νίσυρος], αζόγερας [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Αργολίδα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Κρήτη, Μάνη, Πάτμος], αζόγερο [Καλαβρία], αζόγιουρας [Μέγαρα], αζόγουρας [Αίγινα], αζόγυρας [Αμοργός, Αστυπάλαια, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Κρήτη, Μάνη, Πάτμος, Ρόδος], αζογυρέ [Κρήτη], αζογυρέα [Μάνη], αζόγυρος [Λευκάδα, Τήνος], αζόερας [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Κέρκυρα, Λευκάδα], αζόουρος [Κως], αζουγαριά [Χίος], αζουεριά [Χίος], αζόυρας [Άνδρος, Ιωάννινα, Κάλυμνος, Κρήτη, Λευκάδα], αζόυρας [Κάλυμνος], αζοϋρέ [Κρήτη], αζούρι [Αρκαδία], αζουριά [Κώς, Χίος], αζόυρος [Κρήτη], αζόχερας [Ζάκυνθος], άκοπος [Somavera 1709 & Ρόδος], αμολάκι [Ρόδος], αναγύρι [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Κρήτη], αναγυριά [ΙΛΝΕ 1939], ανάγυρος [Χελδράιχ 1926], ανδραβάνα [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Κρήτη], ανδράβανο [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Κρήτη], ανδράβενα [Χελδράιχ 1926], ανδράινας [Λεξικό Δημητράκου 1933], ανδρόινας [Σύμη], αντράβαινα [λεξικό Δημητράκου 1933], αντραβάνα [Βλαστός 1931], αντρόινα [Γεννάδιος 1914], αρκολουβιά [Κύπρος], αρόανος [Κάρπαθος], αρόυνας [Ρόδος, Σύμη], αροϋνιά [Ρόδος], αρόυνος [Κάρπαθος, Σύμη], ασόγερος [Αίγινα, Αργολίδα, Ζάκυνθος], ατζνεριά [Χίος], ατζόγερο [Κεφαλονιά], ατζόγυρος [Κεφαλονιά], βρομόδεντρο [Κύθηρα], βρομόκλαα [Ρόδος], βρομοκλάδι [Γεννάδιος 1914], βρομόκλαδο [Ρόδος], βρομοκλάρι [Αρκαδία], βρομόκλο [Ρόδος], βρομολυγαριά [Χελδράιχ 1926], βρομολυγιά [Αρκαδία, Μεσσηνία], βρομόξυλο [Χελδράιχ 1926], βρομούσα [Σκύρος], βρουμουκλάρ [Φωκίδα], βρουμούσα [Φωκίδα], ζογύρι [Λεξικό Πρωίας 1933], ζογυριά [Αιτωλοακαρνανία, Αυλωνάρι, Πάτμος], ζουγυριά [ΙΛΝΕ 1933], ζωγυριά [Λεξικό Δημητράκου 1938], μαλακιά [Ρόδος], ονόυρας [Ρόδος], τζοαριά [Σίκινος], τζόγερο [Καλαβρία], τζόγυρο [Καλαβρία], φαρμακουλιά [Ρόδος].Anchusa italica: βοϊγλώσσα [Σίφνος], βοϊδόγλωσσα [Γεννάδιος 1914], βοϊδόγλωσσο [Χελδράιχ 1926], βουδόγλωσσο [Κύπρος], βουδόγλωσσος [Κύπρος], βουιδόγλουσα [Ιωάννινα], βουόγλωσσον [Κύπρος], γλώσσα του σκύλου [Κύπρος], μοδόγλωσσος [Κύπρος], μούγλωσσος Κύπρος], μουδόγλωσσο [Κύπρος], μουχλούτσι [Κύπρος], μπουράτζα [Κύθηρα], ραζινίδα [Αμοργός], σκυλόγλωσσα [Κέρκυρα], φούρνελας [Κέρκυρα].Anchusa officinalis: αγγουρίτσα [ΙΛΝΕ 1989], αγριογιάνς [ΙΛΝΕ 1989], βοδιού γλώσσα [Αραβανί*], βοϊδόγλωσσα [Γεννάδιος 1914], βουδόγλουσου [Νιγρίτα], γιαννάκι [ΙΛΝΕ 1984 - Ήπειρος], γουργουγιάνς [Σάμος], φούρνελα [Κέρκυρα], φουρνέλι [Πάργα].Andropogon gryllus ή Chrysopogon gryllus: αλιφάδι [Γεννάδιος 1914], αλιφάιν [Κύπρος], ανελίφι [Κύπρος], λεμίθι [Γεννάδιος 1914], λεμίφιν [Κύπρος], λιμίθι [Γεννάδιος 1914].Andropogon hirtus: ασπροχόρτι [Αρκαδία, Κέα, Κύθνος], ασπρόχορτο [Γεννάδιος 1914], ασπρόχουρτου [Καρδίτσα], ασπρόχουρτους [Αιτωλοακαρνανία], λιμπεριά [Σέριφος], μαζόχορτο [λιμπεριά].Anemone coronaria: αγριοσάλακας [Χελδράιχ 1926], άγρια παπαρούνα [Χελδράιχ 1926], άγριος λαλές [Χελδράιχ 1926], παπαρούνα [Χελδράιχ 1926].Anethum graveolens: άμηθθον [Κάρπαθος], άνεθο [Λεξικό Δημητράκου 1933], άνεθον [Κύπρος], άνεθος [Κάλυμνος], ανήθ [Χαλδία*], άνηθθο [Ρόδος], άνηθθο [άνηθθον], άνηθο [Γεννάδιος 1914], άνηθον [Κάρπαθος, Χαλδία*], άνηθος [Γεννάδιος 1914 & Αίγινα, Ζάκυνθος, Κάρπαθος, Κρήτη, Κύπρος, Μύκονος, Πάργα], άνθος [Κέρκυρα, Μύκονος, Σαράντα Εκκλησιές*], άνθους [Βόρεια Εύβοια, Θεσσαλία, Καρδίτσα, Μαγνησία, Πιερία, Σάμος, Τρίκαλα], άννηθας [Ρόδος], άννηθο [Καλαβρία, Ρόδος], αντισόν [Χαλδία*], νύρισμα [Τσακωνιά].Anethum segetum ή Ridolfia segetum: αγριάνηθο [Γεννάδιος 1914], άηθος [Κεφαλονιά], άνεθο [Αργυρόκαστρο], άνηθο [Χελδράιχ 1926].Anthyllis hermanniae: αγριοσάρωμα [Χελδράιχ 1926], αγριόσκουπα [Κέα], αλογοθυμάρι [ΙΛΝΕ 1933], αλογοθύμαρο [Μέγαρα], αλωνοθύμαρο [ΙΛΝΕ 1933] απιθοπλύτης [Σέριφος], ασμυριά [Χελδράιχ 1926 & Σκύρος], κακοπλίτης [Χελδράιχ 1926, Τήνος], νάκιν [Κάρπαθος], νιάκιν [Κάρπαθος], σάριχα [Ζάκυνθος], σάρωμα [Γεννάδιος 1914], σμυρίγλια [Χελδράιχ 1926 & Αμοργός], σμυρίκλι [Χελδράιχ 1926 & Αμοργός], τσαρίχα [Ζάκυνθος], φροκαλόχορτο [Κέρκυρα].Aquilegia vulgaris ή Aquilegia taygetea: κολομπίνα [Κέρκυρα], πουλυέλιους [Ιωάννινα].Arbutus andrachne: αγζοκούμαρε [Τσακωνιά], αγκριοκουμαρία [Τσακωνιά], αγλιστρουκουμαριά [Λάρισα], αγρζοκούμαρε [Τσακωνιά], αγρζοκουμαρία [Τσακωνιά], αγριοκούμαρε [Τσακωνιά], αγριοκουμαριά [Σκαρλάτος 1835 & Ζάκυνθος], αγροκουμμαρία [Καλαβρία], ανδράκλα [Χελδράιχ 1926 & Κρήτη], άνδρακλας [Χελδράιχ 1926 & Κεφαλονιά], άνδρακλος [Χελδράιχ 1926], άνδραχλος [Χελδράιχ 1926], αντράκλα [Κύπρος], άντρακλα [Κεφαλονιά], άντρακλος [Κύπρος], αντραχλιά [Λεξικό Δημητράκου 1933], αντραχλοκούμαρος [Κύμη], άντραχλος [Ικαρία], αντράχνα [Σάντα*, Τραπεζούντα*], αντροκουμαριά [Λεξικό Πρωίας 1933], αντρουκλιά [Κύπρος], αντρουκουμαριά [Αιτωλοακαρνανία], αντρουλλιά [Κύπρος], γλιστρουκουμαριά [Χαλκιδική], γροκουμμαρία [Καλαβρία], καρακουσσουλέα [Απουλία].Arisarum vulgare: βάσιλας [Ρόδος], βρακοντιά [Παξοί], γιάρος [Κέρκυρα], δρακοντιά [Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Παξοί], κατσουλίτσα [Λακωνία, Μάνη], κορακόχορτο [Θήρα], λυχναράκι [Πονηρόπουλος 1880 & Αττική], λύχνος [Ζάκυνθος], ποντικόφτι [Ρόδος].
Artemisia (γένος): αβρότανον [Somavera 1709], αβρότανου [Αίνος*], αβρότονον [Portius 1635 & Κύπρος], αγιοβότανο [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Οινόη*], αγιοβότανον [Οινόη*], αηβότανο [Καστελλόριζο], αμπιθιά [Κρήτη], απιστέ [Κρήτη], απιστιά [Άνδρος, Αργυρόκαστρο, Κρήτη, Μύκονος, Νάξος, Φιλιππούπολη*], ασπεττία [Καλαβρία], ασπιθθέα [Καλαβρία]  ασπιττία [Καλαβρία], ατσιθθία [Καλαβρία], αφσιττέα [Απουλία], αψιδιά [Χελδράιχ 1926], αψιθέα [Corona Preciosa 1527 & Κάρπαθος, Μέγαρα], αψιθθά [Κάρπαθος], αψιθθέα [Κάρπαθος], αψιθθιά [Ρόδος], αψιθιά [Deheque 1825 & & Κάσος, Κεφαλονιά], αψιθκιά [Κύπρος, Ρόδος, Χίος], αψιθτιά [Ρόδος], αψιφέα [Αίγινα, Κύθηρα], αψιφία [Αρκαδία, Ζάκυνθος, Λακωνία], Αρκαδία, Αχαΐα, Ήπειρος, Κάλυμνος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κύμη, Κύπρος, Μάνη, Μεσσηνία, Παξοί, Σάμος, Σκύρος, Χίος], αψιφφιά [Κύμη], αψτιά [Ιωάννινα], θαψιθθά [Κάρπαθος], μελιτίνη [Κεφαλονιά], οπιστιά [Ήπειρος], ουψτιά [Ήπειρος], πέλινο [Γεννάδιος 1914], πικρόθανος [Χελδράιχ 1926], πισιδιά [Κρήτη], πιστιά [Ήπειρος], σαψιφιά [Κύπρος], στραχούρι [Κύπρος], τραχούρι [Κύπρος], τσιττέα [Απουλία], ψαφιά [Λακωνία], ψιθιά [Προποντίδα], ψιφέα [Αίγινα, Μεσσηνία], ψιφιά [Αρκαδία, Ήπειρος, Λακωνία, Μεσσηνία], ψτια [Ήπειρος].Asparagus aphyllus: αγριοσπαράγγι [Χελδράιχ 1926], αγριοσπάραγγο [Λεξικό Δημητράκου 1933], αγριοσφαράγγι [Αρκαδία], αγριουσφαραγγιά [Ίμβρος], αγριουσφάραγγου [Ίμβρος], αγρουσπαράγγ [Νιγρίτα], σπαράγγι [ΙΛΝΕ 1933], σπαραγγιά [Κέα, Κύθνος], σπαραγγούδι [Κεφαλονιά], σπαραγουνιά [Κεφαλονιά], σπαραουνιά [Κεφαλονιά], σφαραγγιά [Σκύρος].Asphodelus (γένος): αβούδιαγκλας [Μάνη], αβούδιακας [Μάνη], αβούδιακλας [Σίφνος], αβουΐδακας [Μάνη], ακαρόνι [Σίφνος], αλάπουρας [Κως], ανούνουγας [Ρόδος], ανούνουγκας [Ρόδος, Χάλκη], άρβικας [Λεξικό Πρωίας 1933 & Πάρος], ασκέλα [Σέριφος], ασκλιδιά [Κέρκυρα], ασκορδούλακας  [Κρήτη], ασκορδουλιά [Κύθνος], ασκόρντιλλντας [Ρόδος], ασκουρδαλιά [Κύθνος, Πάρος], ασκουρδουλιά [Κύθνος, Πάρος], ασπεδούκλι [Παξοί], ασπέρδουγκλας [Ιθάκη], ασπερδούκλα [Χελδράιχ 1926], ασπέρδουκλας [Κέρκυρα, Κύθηρα, Παξοί], ασπερδούκλι [Κύθηρα, Μάνη], ασπέρντιλλντας [Ρόδος], ασπέρτιλλντας [Ρόδος], ασπέτιλλας [Κάρπαθος], ασπέτιλλος [Κάρπαθος], ασπέτιλντος [Κάσος, Κάρπαθος], ασπέτιλος [Τήνος], ασπίδελας  [Σύρος], ασπίδουλας [Ίμβρος], ασπίδουλους [Ίμβρος], ασπίλδας [Ίμβρος], ασπίλδους [Ίμβρος], ασπίρντιλλντας [Ρόδος], ασπόδελος [Κως], ασπόδιλας [Θράκη], ασπόδιλτας [Αστυπάλαια], ασποδουλλιά [Κως], ασποδουλτζά [Κως], ασπόδριλας [Χίος], ασποδρίλι [Χίος], ασπόελτας [Αστυπάλαια], ασπόθθιλας  [Ικαρία, Πάτμος, Τήλος], ασποϊλιά [Κως], ασποϊλλά [Κως],  ασπόιλλας [Κάλυμνος, Κως], ασπόιλλντας [Κάλυμνος, Κως], ασπόιλλος [Κως], ασπόιλος [Κάρπαθος], ασπόιλτας [Αστυπάλαια], ασπόρδιλας [Λέσβος, Ρόδος, Χίος], ασπόρδιλλντας [Ρόδος], ασπόρδουλας [Λέσβος, Λήμνος], ασπόρντιλας [Ρόδος], ασπόρντιλλντας [Ρόδος], ασπόρτιλλντας [Ρόδος], ασπουουδούλους [Σαμοθράκη], ασπουρδίκλα [Λακωνία], ασπούρδικλας [Μάνη], ασπούρδουλας [Χελδράιχ 1926 & Λέσβος], ασπούρντουλλντας [Ρόδος], ασπόφιλας  [Ικαρία], ασπόφιλλντας [Λειψοί, Πάτμος], ασφέλταρας [Τήνος], ασφενδιλέ [Κρήτη], ασφεντιλέ [Κρήτη], ασφεντιλιά [Κρήτη], ασφέντιλος [Κρήτη], ασφέντριλας [Μύκονος], ασφεντρίλι [Μύκονος], ασφεντρουλιά [Κρήτη], ασφερδάγλι [Χελδράιχ 1926], ασφέρδουγκλας [Γεννάδιος 1914], ασφερδούγλας [Κεφαλονιά], ασφέρδουγλας [Κεφαλονιά], ασφερδούγλι [Κεφαλονιά], ασφέρδουκλας [Κέρκυρα], ασφίτιλλας [Νίσυρος], ασφοδέλακας ΙΛΝΕ 1941], ασφόδελας [ΙΛΝΕ 1941], ασφοδέλι [ΙΛΝΕ 1941], ασφόδελο [Χελδράιχ 1926], ασφόδελος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998], ασφοδίλι [ΙΛΝΕ 1941], ασφόντιλας [Αμοργός, Ρόδος, Χάλκη], ασφοντιλιά [Κρήτη], ασφόντιλλντας [Αγαθονήσι, Κως, Ρόδος, Χάλκη], ασφόντιλος [Γεννάδιος 1914], ασφόντυλος [Βλαστός 1931], ασφόρντιλλντας [Καστελλόριζο], ασφούνγκαρος [Λέρος], βιρβίσκα [Χαλκιδική], βουρδούνι [Καστελλόριζο], γενάκια [Αίγινα], καραβούκι [Γεννάδιος 1914], λουτζάν [Χαλκιδική], μάτσουκας [Τήλος], μπουρντέν [Καβακλί*], σβούρδουκλος [Προποντίδα*], σβούρντουκλας [Ρόδος], σβούρντουλλντα [Ρόδος], σβούρντουλλντας [Ρόδος], σκορδαλές [Σκύρος], σκουρδαλιά [Κέα, Κύθνος], σμπουρδούν [Χαλκιδική], σπεδούκλι [Παξοί], σπερδούκλα [Αττική, Κέρκυρα], σπέρδουκλας  [Κέρκυρα], σπερδούκλι [Ζάκυνθος, Ιθάκη, Κύμη, Λακωνία, Τσακωνιά, Χίος], σπερδουκλιά [Μάνη], σπερδούκλιν [Κως], σπιρδούκλ [Σάμος, Σκόπελος, Φθιώτιδα], σπιρδούκλι [Σύρος, Τσακωνιά], σποδρίλι [Χίος], σποδριλιά [Χίος], σπορδαλίδα [Χίος], σπορδίλι [Χίος], σπορδιλιά [Χίος], σπερντούκλι [Κως], σπόρντιλντας [Σύμη], σπορτίλλα [Κύπρος], σπορτουλίτσιν [Κύπρος], σπουδέντα [Καλαβρία], σπουρδακίλα [Λακωνία], σπουρδάκιλα [Λακωνία], σπούρδακλα [Χελδράιχ 1926], σπούρδελλος  [Κύπρος], σπούρδουκλας [Κύπρος], σπουρδούκλι [Ιθάκη], σπουρδούλ [Λεσβος], σπουρτέλλα [Κύπρος], σπούρτελλος  [Κύπρος], σπούρτουκλας [Κύπρος], σπουρτουλίτσιν [Κύπρος], σπουρτούλλα [Κύπρος], σπουρτούλλος [Κύπρος], σσελλαντουρία [Κάρπαθος], στσιλνταντουρία [Κάρπαθος], σφεδούκλι [Αχαΐα, Μεσσηνία], σφεντιλιά [Κρήτη], σφερδούγκλι [Κεφαλονιά], σφέρδουγλας [Κεφαλονιά], σφερδούγλι [Κεφαλονιά], σφέρδουκλας [Σκαρλάτος 1835 & Κύπρος], σφερδούκλι [Σκαρλάτος 1835 & Αρκαδία, Κρήτη, Μεσσηνία], σφερδούλακα [Χελδράιχ 1926], σφερδούλακας [Γεννάδιος 1914], σφιρδούκλ [Μαγνησία, Χαλκιδική], σφοδέλι [ΙΛΝΕ 1941], σφοντζά [Ρόδος], σφόρντιλλντας [Ρόδος], σφουρδούκλ [Μάδυτος*], σφούρδουκλας [Ρόδος], σφούρντουκλας [Ρόδος], σφούρντουλλντας [Ρόδος], φούρτουκλας [Ρόδος].Atriplex halimus: αλιματιά [Γεννάδιος 1914], αλιμιά [Αμοργός, Θήρα, Σίφνος, Σκύρος], αλμυριά [Χελδράιχ 1926], αρμηρήθρα [ΙΛΝΕ 1933], βρωμόχορτο [ΙΛΝΕ 1933], ράμνος [Χελδράιχ 1926 & Αττική], ράμος [Κύπρος].Avena barbata: αγέλαμος [Ικαρία, Κύθηρα, Λέρος], αγέλιπο [Καλαβρία], αγέλοπας [Χίος], αγέλουπας [Χίος], αγέλουπο [Καλαβρία], αγιάλοπας [ΙΛΝΕ 1933], αγιάλπα [Τήνος], αγιάλπας [Πάρος, Σύρος], αγιάλπης [Μύκονος], αγιόλουπο [Καλαβρία], αγιόλουπος [Καλαβρία], αγιόλουπου [Καλαβρία], αγιόπουλου [Καλαβρία], αγκέλαμος [Κρήτη], αγούλουπας [Σύρος], αγούλπας [Σύρος], αγριαγιάλπα [Πάρος], αγριόβρομη [Αργυρόκαστρο, Κεφαλονιά], αγριόβρουμ [Μαγνησία, Τρίκαλα], αγριογιάλπας [Πάρος], αγριόλουπο [Σίφνος], αέλαμνος [Νάξος], αέλαμος [Αστυπάλαια, Ικαρία, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κέρκυρα, Κρήτη, Κοζάνη, Κύθηρα, Κως, Λέρος, Ρόδος, Σάμος, Σύμη, Χίος], αΐλαμος [Κάλυμνος, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κως, Ρόδος, Χάλκη], αλέαμος [Ρόδος], βροχός [Άνδρος, Κύθνος], βρόχος [ΙΛΝΕ 1953], γιέλοπο [Καλαβρία], γιόλουπο [Καλαβρία], γιούλουπας [Μέγαρα], κουφαγιάλπας [Πάρος], κωλομπήχτης [Μύκονος].Ballota acetabulosa: αγγαρδιά [Γεννάδιος 1914], αγκαραδιά [Σίφνος], αγκαραθιά [Αίνος*, Κέα, Σίκινος, Σίφνος], αγριομελισόχορτο [Κεφαλονιά], αγριοφλησκούδι [Χελδράιχ 1926], ανεμοφωλιά [Κεφαλονιά], αποπουλιά [Κύθνος], αποφλιά [Τήνος], λυχναράκι [Χελδράιχ 1926], μακρομάργο [Χελδράιχ 1926], μαυρομάρκος [Χελδράιχ 1926], μπαμπακούλι [Κύθηρα], νεροβαμβακίδα [Πελοπόννησος], φαρφαλιά [Σύρος], φάσα [Αίγινα[, φλουτουριά [Σκύρος], φουφουλιά [Τήνος].Berberis cretica: αξαγκαθιά [Λεξικό Δημητράκου 1933], βλάχικο σταφύλι [Χελδράιχ 1926 – Αιτωλοακαρνανία], γλυκαγκαθιά [ΙΛΝΕ 1984], λουτζιά [Χελδράιχ 1926], λουτσιά [Γεννάδιος 1914 & Κρήτη], μπερβερίτσι [Γεννάδιος 1914 & Κύπρος], μυλκίνι [Χελδράιχ 1926], μυλκινιά [Χελδράιχ 1926], ξαγκαθιά [Γεννάδιος 1914 &  [Γεννάδιος 1914]], οξαγκαθιά [Γεννάδιος 1914 & Κρήτη], παρβαρετσιά [Γεννάδιος 1914 & Κύπρος], σαγκαθιά [Γεννάδιος 1914], τρικοκκιά [Χελδράιχ 1926].Beta maritima ή Beta perennis: αγριολάμποτο [Αργυρόκαστρο], αγριόσεσκλο [Ζάκυνθος], αγριοσέσκουλο [Χελδράιχ 1926 & Κύθνος], αγριόσεφκλο  [Γεννάδιος 1914], αγριόσιφκλου [Ίμβρος], γλυκορίζι [Κύπρος], ήμερο σέσκλο [Κεφαλονιά], λάπαθο [Σκύρος], σέσκλο του πελάγου [Κέρκυρα].Bryonia dioica: αβρουνιά [Ιωάννινα], αγριανεπλεξά [Κάρπαθος], αγριανεπλέξαον [Κάρπαθος], αγριόκλημα [Χελδράιχ 1926, Αίγινα], αγριοκολοκυθιά [Χελδράιχ 1926], αμπελουρίδα [Αίγινα], ποντικοστάφυλο [Αμοργός].Calicotome villosa: απαλία [Τσακωνιά], απήλαθος [Ηπίτης 1908 & Κύμη], αρκόραχος [Κύπρος], ασπάαθο [Μέγαρα], ασπάδαρος [ΙΛΝΕ 1941], ασπάλαθας [Θήρα, Κως Νάξος, Πάτμος, Ρόδος], ασπαλαθθά [Ρόδος], ασπάλαθθας [Κως, Λέρος, Ρόδος], ασπάλαθθος [Ρόδος], ασπαλαθιά [Βλαστός 1931 & Κρήτη], ασπαλαθκιά [Κύπρος], ασπάλαθο [Μέγαρα], ασπάλαθος [& Ζάκυνθος, Θήρα, Ικαρία, Κάσος, Κρήτη, Κύθηρα, Χίος], ασπάλαθος [Γεννάδιος 1914], ασπαλάθρα [Λεξικό Δημητράκου 1936 & Σίφνος], ασπάλαθρας [Λεξικό Δημητράκου 1936 & Άνδρος, Αρκαδία, Αχαΐα, Κέρκυρα, Κύθνος, Μύκονος, Νάξος, Παξοί, Πάρος, Ρόδος, Σίφνος, Τσεσμέ*], ασπαλάθρι [Παξοί], ασπαλαθριά [Λακωνία], ασπάλαθρο [Κορινθία, Μύκονος, Πάρος, Σίφνος], ασπαλαθρός [Λακωνία, Μάνη], ασπάλαθρος [Λεξικό Δημητράκου 1936 & Άνδρος, Εύβοια, Κέα, Κέρκυρα, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος, Κως, Λακωνία, Λέρος, Μέγαρα, Μήλος, Νάξος, Παξοί, Σέριφος, Σίφνος, Χίος], ασπάλαθρου [Βοιωτία, Λέσβος, Σάμος], ασπάλαθρους [Σάμος, Λέσβος], ασπάλαρθας [Νάξος], ασπάλαρθος [Κρήτη], ασπάλατας [Νίσυρος, Ρόδος], ασπάλατθας [Κάλυμνος, Ρόδος, Νίσυρος], ασπάλατθος [Αστυπάλαια], ασπαλάτρι [Λεξικό Δημητράκου 1936 & Κέρκυρα], ασπάλαττας [Ρόδος], ασπάλαχτ [Αίνος*], ασπάλαχτη [Σκαρλάτος 1835], ασπαλαχτιά [Αχαΐα],  ασπάλαχτο [ΙΛΝΕ 1941], ασπάλαχτος [Κύπρος], ασπάλαχτρο [Λεξικό Δημητράκου 1936 & Κέρκυρα], ασπαλαχτρός [Λακωνία], ασπάλαχτρος [Μάνη], ασπάλεθρες [Σκύρος], ασπάλιθος [Μεσσηνία], ασπαλλαθκιά [Κύπρος], ασπάλοθας [Ρόδος], ασπάλυχτρο [Λεξικό Δημητράκου 1936], ασπάουαθρος [Νάξος], ασπάουθας [Νάξος], ασπίλαθος [Αυλωνάρι, Κύμη], ασπόλατθας [Σύμη], ασπόλαττας [Σύμη], ασπόραχος [Βλαστός 1931], ασπραγκαθιά [Κύπρος], ασπρόραχος [Κύπρος], ασπροσπαλαθιά [Κύπρος], ασφάθρος [Λακωνία], ασφαλακτός [Ζάκυνθος], ασφάλαχτας [Μάνη], ασφαλάχτι [Βλαστός 1931], ασφάλαχτο [Αρκαδία, Λακωνία], ασφαλαχτός [Βλαστός 1931 & Ζάκυνθος, Ηλεία, Μάνη], ασφάλαχτος [Λεξικό Δημητράκου 1936 & Ζάκυνθος], ασφάλαχτρο [Αρκαδία], ασφέλαχτο [ΙΛΝΕ 1941], ασφελαχτός [Κεφαλονιά], ασφέλαχτος [Γεννάδιος 1914], ασφέλαχτου [Αιτωλοακαρνανία], ξελαφτός [Βλαστός 1931 & Κορινθία], ξυλάγκαθο [Χελδράιχ 1926], ρασίν [Κύπρος], σπαλάγγιν [Κύπρος], σπάλαγγος [Κύπρος], σπαλαδκιά [Κύπρος], σπαλαθέ [Ικαρία], σπαλάθθιν [Κύπρος, Λιβίσι*], σπαλάθι [Κορινθία], σπαλαθιά [Λεξικό Δημητράκου 1936 & Ικαρία, Καστελλόροζο, Κύπρος], σπαλαθκιά [Κύπρος], σπάλαθος [Λεξικό Δημητράκου 1936 & Κορινθία, Κρήτη, Κύπρος], σπαλάθρι [Μάνη], σπαλαθριά [Χαλκιδική], σπαλάθριου [Σάμος], σπάλαθρο [Σίφνος], σπαλαθρός [Λακωνία], σπάλαθρος [Λεξικό Δημητράκου 1936 & Πάρος], σπάλαθρου [Εύβοια, Σάμος], σπάλαθρους [Σάμος], σπαλάσσι [Καλαβρία], σπαλατζιά [Κύπρος], σπάλατθας [Νίσυρος], σπάλαχτο [Αργολίδα, Αρκαδία, Ηλεία], σπαλάχτρι [Κορινθία], σπαλάχτριν [Κύπρος], σπάλαχτρο [Βλαστός 1931], σπάλαχτρου [Κοζάνη], σπαλλαθκιά [Κύπρος], σπαρλάθι [Λακωνία], σπέλαθρο [ΙΛΝΕ 1941], σπελάρφι [Λακωνία], σπερλάφι [Λακωνία], σπόλασσο [Καλαβρία], σπολλάσι [Καλαβρία], σφαλάσσι [Καλαβρία], σφαλάχτ [Εύβοια], σφαλάχτι [Αρκαδία], σφαλαχτό [Πρέβεζα], σφάλαχτο [Αρκαδία], σφαλαχτός [Μεσσηνία], σφάλαχτους [Εύβοια], σφαλάχτρ [Φωκίδα], σφαλάχτρι [Αρκαδία], σφάλαχτρο [Αργολίδα, Μεσσηνία], σφελάχτι [Μεσσηνία], σφελαχτό [Ήπειρος], σφέλαχτο [Μεσσηνία], σφελαχτός [Λευκάδα], σφελάχτρι [Μεσσηνία].Caltha laeta: μπουτσονίσια [Χελδράιχ 1926].Capsella bursa-pastoris: αγριοκαρδαμούρα [Γεννάδιος 1924], τζουρκάς [Χελδράιχ 1926], τραγιά [Χελδράιχ 1926].Carlina corymbosa: αδραχτίλινας [Κρήτη], ατρακλίδα  [Γεννάδιος 1914], ατρακτιλίνος [Κρήτη], ατραξύλι [Γεννάδιος 1914], γαϊδουράγκαθο [Κεφαλονιά], δραχτίλι [Λακωνία], κεφαλάγκαθο [Κύθνος], σίμλαγα [Λήμνος], σίμπλαγα [Λήμνος].Caucalis maritima ή Orlaya pumila: αγριοκουτσουνάδα [Γεννάδιος 1914], αγριοκουτσουνίδα [Θήρα].Centaurea spinosa: αλίφονας [Κύθνος, Μύκονος, Σέριφος, Σκύρος, Σύρος, Τήνος], αλιφόνι [Γεννάδιος 1914], αλιφός [Άνδρος, Κάρυστος], αλφόνι [Μύκονος], αλφόνος [Μύκονος], φόνος [Αμοργός, Πάρος].Ceratonia siliqua: αγραβάνι [ΙΛΝΕ 1933], αγραβανιά [Somavera 1709], αγριοκερατιά [Κρήτη], αγριοκερατσέα [Μεσσηνία], ακερατιά [Ρόδος], αρκοκέρατσος [Κύπρος], αρκοτερατσιά [Κύπρος], καρμπιά [Μαγνησία, Σάμος], καρουπιά [Χελδράιχ 1926 & Κορινθία], κεραθιά [Κρήτη, Μάνη], κερακιά [Μάνη], κερατιά [Χελδράιχ 1926 & Ρόδος], κερατσία [Κύπρος], κερονιά [Μάνη], κερονία [Ρόδος], κκερατιά [Ρόδος], κουντουρδιά [Λέσβος], κουντουριδιά [Μύκονος, Σύρος, Χίος], κουντουρουδιά [Χίος], κουτσουμπιά [Ανατολική Θράκη*], κουτσουπιά [Ζάκυνθος, Κέρκυρα], κουτσπιά [Μαγνησία], ξελοκερατιά [Ρόδος], ξουλοτσερατέα [Αίγινα], ξυλοκερατέα [Λακωνία], ξυλοκερατιά [Κρήτη, Λακωνία, Ρόδος], τερατσά [Γεννάδιος 1914], τερατσιά [Κύπρος], τέρατσος [Κύπρος], τσερατία [Τσακωνιά], τσερατσίνα [Λακωνία], τσιτλιμίκ [Ανατολική Θράκη*], χαρουμπέ [Κρήτη], χαρουπέ [Κρήτη], χαρουπία [Τσακωνιά], χαρουπιά [Γεννάδιος 1914 & Κρήτη, Ρόδος], χαρουπκιά [Χάλκη], χαρουππιά [Ρόδος].Chrysanthemum segetum: αγριομαντιλίδα [Θήρα], αμάραγκας [Αστυπάλαια, Ρόδος, Σύμη], αμάραγκος [Κάρπαθος, Ρόδος], αμάρακας [Κάλυμνος, Καστελλόριζο, Κως, Λέρος, Νίσυρος, Χάλκη], αμάραντος [Νίσυρος], ασπρουμαντλίδα [Αίνος*], γλυκοσουτσουμίδα [Ζάκυνθος], γρυλομάτης [ΙΛΝΕ 1989], γρύλος [ΙΛΝΕ 1989], κουκουβάγια [Λακωνία], λάζαρος [Κύπρος] , μαντακλείδι [Κρήτη], μαντελίδα [Μύκονος], μαντελίνα [ΙΛΝΕ 1989], μαντιλίδα [Κρήτη], μάρακας [Κάλυμνος], μαράτσι [Κως], μπαντελίδα [Μύκονος], νερομαντιλίδα [Κρήτη], σίμιλλος [Κύπρος], σιμιλλούδιν [Κύπρος], σιμιλλούιν [Κύπρος], σιμιλλόχορτον [Κύπρος], τσιτσιμβόλα [Χελδράιχ 1926], τσιτσιμίδα [Κέρκυρα], τσιτσιμπόλα [Γεννάδιος 1914], τσουτσουμίδα [Κέρκυρα].Cichorium endivia: αντίδ [Καρδίτσα, Λήμνος, Χαλκιδική], αντίδι [Germano 1622], αντίδιν [Κύπρος], πικραλίδα [Σκαρλάτος 1835], πικρομάρουλο [ΙΛΝΕ 1939], ρίτσα [Χελδράιχ 1926], σαλάτα [Γεννάδιος 1914].Cirsium acarna ή Pycnomon acarna: αγκάθα [ΙΛΝΕ 1933], αγκάθι [Χελδράιχ 1926], αγριάγκαθο [Χελδράιχ 1926], ασπράγκαθο [Κύθνος], ασπράγκαθος [ΙΛΝΕ 1941], άσπρη αγκάθα [Χελδράιχ 1926], γαϊδουράγκαθο [Λακωνία], κουκκουτσάγκαθο [Κεφαλονιά], σεϊτάγκαθο [Σκύρος].Cirsium stellatum: αρματωμένος [Μάνη], ασπράγκαθο [Γεννάδιος 1914].Cistus salviifolius: αγζοφασκονηλία [Τσακωνιά], αγζοφουσκονηλία [Τσακωνιά], άγρια αλισφακιά [Χελδράιχ 1926], αγριοθρούμπο [Κέρκυρα], αγριοθρύμπη [Σκαρλάτος 1835], αγριοφασκομηλιά [Γεννάδιος 1914], ασπροκουνουκλιά [Χελδράιχ 1926], βούκισα [Κεφαλονιά], βούκισο [Κεφαλονιά], κιστάρι [Χελδράιχ 1926], κουνουκλιά [Χελδράιχ 1926].Clematis cirrhosa: αγράμπελη [ΙΛΝΕ 1933], αγραμπελιά [ΙΛΝΕ 1933], αγράμπιλ [Ευρυτανία], αγραμπιλιά [Σάμος, Σκιάθος, Σκόπελος], αγραμπιλίνα [Μαγνησία], αγριαμπελιά [Λεξικό Δημητράκου 1933], αγριαμπελίνα [Λεξικό Δημητράκου 1933], αγριαμπιλιά [Βόρεια Εύβοια], αγριαμπιλίνα [Μαγνησία], αγριμπιλίνα [Μαγνησία], αγριόκλημα [Γεννάδιος 1914], αγριομπελίνα [Κορινθία, Κύμη], αμπελάγρι [Σκύρος], αμπελίνα [Γεννάδιος 1914 & Αττική, Αχαΐα, Κορινθία], αρκόκλημα [Κύπρος], γραμπιλιά [Νάξος, Σάμος], γριαμπελιά [Νάξος], κλώστρος [Κύπρος], κούλμπερι [Κάρυστος], μπερλίνα [Ηλεία], περιπλοκάδι [Κρήτη], πλοκάδι [Κύπρος], στρούνος [Κύπρος], χελιδρονάκι [Χελδράιχ 1926], χελιδρονιά [Ήπειρος, Κέρκυρα].Cornus mas: ακρανιά [Somavera 1709 & Ανατολική Θράκη*, Κουβούκλια*], αστερακιά [Κως], κρανέα [Χαβουτσί*], κρανιά [Deheque 1825 & Αιτωλοακαρνανία, Αργυρόκαστρο, Αχαΐα,  Ευρυτανία, Θεσπρωτια, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λάρισα, Μαγνησία, Νιγρίτα, Πάργα, Πιερία, Σαράντα Εκκλησιές*, Στενήμαχος*, Χαλκιδική], κρεανέα [Βάτικα*], κρεανία [Χαβουτσί].Cornus sanguinea: αγριακρανιά [Σωζόπολη*], αγριοκρανιά [Γεννάδιος 1914 & Αργυρόκαστρο, Θεσπρωτία, Πάργα], αγριουκρανιά [Άρτα], βαζοκρανιά [Γρίσπος 1968], βιζοκρανιά [Γρίσπος 1968], βουζοκρανιά [Γρίσπος 1968], βουζουκρανιά [Πιερία], βρουμουκρανιά [Ιωάννινα], ξυλουκρανιά [Νιγρίτα], μαυροβεργιά [Γεννάδιος 1914], μαυροβέρι [Γεννάδιος 1914], ροδόδεντρο [ΙΛΝΕ 1933 & Κέρκυρα].Corylus colurna: αγριοφουντουκιά [Γεννάδιος 1914], αγριουφουντουκιά [Αιτωλοακαρνανία], αγριοφιντικιά [Νίσυρος].Crataegus azarolus: αγριομουσμουλιά [Βλάχος 1897] , αζαρολιά [ΙΛΝΕ 1933], αζαρόλιν [Κύπρος], αλούτσι [Φάρασα*], αντρικοκιά [Λεξικό Δημητράκου 1933], κουδουμηλιά [Γεννάδιος 1914], λούτσι [Φάρασα*], μεμετζιλιά [Χελδράιχ 1926], μοσφιλιά [Κύπρος], μπέρκα [Κορινθία], πέρκα [Κορινθία].Crataegus monogyna: αβλογκιά [Αντίπαξοι, Παξοί], αγλογκιά [Ερεικούσα, Μαθράκι, Οθωνοί, Παξοί], αγρουγκιά [Χελδράιχ 1926], αντρικοκιά [Κρήτη], ατρικουκιά [Κρήτη], γκαμπτζιά [Τρίκαλα], γκβατζιά [Λάρισα], γλογκιά [Άγιοι Σαράντα, Θεσπρωτία, Κέρκυρα], γλογκίδι [Αργυρόκαστρο], κοτσινομοσφιλιά [Αργυρόκαστρο], μεμετζιλιά [Χελδράιχ 1926], μερμελιτσά [Κύπρος], μουμουτζελιά [Γεννάδιος 1914], μουμουτζιλιά [Χελδράιχ 1926], μουρτζιά [Γεννάδιος 1914], ντρικοκιά [Κρήτη], οξυάκανθα [Αττική, Κεφαλονιά], περκαδιά [Άνδρος], τρικοκιά [Χελδράιχ 1926], τρικουκιά [Γεννάδιος 1914 & Κρήτη], τσαπουρνιά [Ζάκυνθος].Cucumis sativus: αγγουγιά [Λέσβος], αγγουζία [Τσακωνιά], αγγούρ [Κοτύωρα*, Όφις*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*], αγγουρά [Κάρπαθος, Κρήτη], αγγουρέ [Ικαρία, Κρήτη], αγγουρέα [Αίγινα, Κάρπαθος, Μέγαρα], αγγουρζά [Κάλυμνος], αγγουρία [Τσακωνιά], αγγουριά [Somavera 1709], αγγουρκά [Κύπρος], αγγουρόριζα [Somavera 1709], αγγριά [Somavera 1709], εγγουριά [Ρόδος], καστραβιτσά [Ιωάννινα], καστραβιτσιά [Αιτωλοακαρνανία], νιραγγουριά [Ίμβρος], σικιά [Τσακωνιά].Cynara cardunculus ή Carduus scolymus: αγκινάρα [Germano 1622 & Αμοργός, Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Κάρπαθος, Κρήτη, Κίμωλος, Λακωνία, Λευκάδα, Ρόδος, Τσακωνιά, Χαβουτσί*], αγκινάρι [Κρήτη], αγκιναριά [Portius 1635 & Κεφαλονιά, Κίμωλος, Μήλος], αγκνάρα [Λήμνος], αγριοκινάρα [Χελδράιχ 1926], ανγκινάρα [Κάρπαθος], αντζινάζι [Τσακωνιά], αντζινάρα [Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κως, Τσακωνιά], αντζίναρε [αντζίναρε], αντζινάρι [Λακωνία], αρκοτσυνάρα [Κύπρος], ατζινάρα [Κονίστρες, Κύμη], ατζιναρέα [Αίγινα, Μέγαρα], εγκινάρα [Κωνσταντινούπολη], ιγκινάρα [Αδριανούπολη*], κουκούτσα [Αιτωλοακαρνανία, Κέρκυρα, Κεφαλονιά], τζινάρα [Κύπρος], τσινάρα [Κύπρος].Cynodon dactylon: αβουσταρτζιά [Κως], αβρός (το) [Τραπεζούντα*, Χαλδία*], αγεριά [Χίος], αγζάδα [Τσακωνιά], αγκιά [Λέσβος], αγκράμι [Καλαβρία], άγκρουστας [Κρήτη], άγκρουστος [Κρήτη, Ρόδος], άγλωσση [Κύπος], άγλωσσο [Γεννάδιος 1914 & Παλιά Αθήνα], άγλωσσος [Χελδράιχ 1926 & Άνδρος, Κύθνος, Μύκονος, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Σύρος], άγνωστη [Ρόδος], άγουστη [Ικαρία], άγουστρας [Θράκη, Ίος], αγράμη [Καλαβρία], αγράμι [Καλαβρία], άγραστη [Κύπρος], αγράστη [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Σαμψούντα*, Σίλλη*, Σινασός*], αγράστης [Λεξικό Δημητράκου 1933], αγρία [Meursius 1614 & Ανατολική Θράκη*], αγριά [Λεξικό Πρωίας 1933 & Θάσος, Κύπρος, Νιγρίτα, Σαράντα Εκκλησιές*, Σέρρες, Σκύρος, Χίος], αγριάδα [Βλάχος 1897 & Βουρλά*, Ζάκυνθος, Ιωάννινα, Καστελλόριζο, Κύθνος, Λαγκαδάς, Λακωνία, Λάρισα, Λουλέβουργας*, Μύκονος, Σάμος, Τσακήλι*, Χαλκιδική], αγριγιά [Θάσος], αγριγιάδα [Αιτωλοακαρνανία, Λέσβος, Φθιώτιδα], αγρόπιστο [Καλαβρία], αγρούστ [Σαμψούντα*, Χαλδία*], άγρουστας [Κρήτη], άγρουστη [Μάνη, Σκύρος], άγρουστος [Κρήτη, Ρόδος], αγρώσι [Μύκονος], αγρώστ [Αξός*], άγρωστη [Ρόδος], αγρώστι [Σινασός*, Φάρασα*, Σαμψούντα*], αγρώχτζι [Αραβανί*], αερίκι [Ρόδος], άκλοστρος [Κάρπαθος], άκλουστρος [Κάρπαθος], αμμοδέτα [Τσακωνιά], αοσταρτζιά [Κως], άοστρα [Αμοργός], άοστρας [Αμοργός], άοστρο [Κως], άοστρος [Κάλυμνος, Κως], αούριστρας [Νίσυρος], αούστας [Γεννάδιος 1914], άουστρα [Λέρος, Νάξος], άουστρας [Αμοργός, Θήρα, Ίος, Πάρος], αουστρίδα [Λέρος], άουστρος [Κάλυμνος, Κως, Λέρος, Νάξος, Πάρος], άραγνος [Κύπρος], άργαστη [Κύπρος], αργκάμη [Καλαβρία], αργκάμι [Καλαβρία], άργουστη [Σύμη], αργόχτσι [Αραβανί], άρκαστη [Κύπρος], αρκάστης [Κύπρος], άρκαστης [Κύπρος], άρκαστος [Κύπρος], άστρα [Αμοργός], αυγουστιάτης [Κύθηρα], γέρκαστος [Κύπρος], καπλουτζάς [Κουκκίδης 1960 & Θράκη].Daphne oleoides: αβάραγκας [Κεφαλονιά], αβαράγκι [Κεφαλονιά], αβαραγκιά [ΙΛΝΕ 1933], αγριοπυξάρι [Χελδράιχ 1926], βαράγκι [Κεφαλονιά], κωλοφούσα [Κορινθία], κωστανίκος [Αχαΐα], λυκόλουρο [Χελδράιχ 1926], λυκόλουρος [Χελδράιχ 1926], λυκονουρά [ΙΛΝΕ 1933], πικροβύζι [Χελδράιχ 1926], χαμολιά [Κρήτη].Delphinium ajacis: αγριολινάρι του βουνού [Γεννάδιος 1914], καπουτσίνος [Πονηρόπουλος 1880], λαγός [Αργυρόκαστρο], μεγάλη σπειρονέλα [Κέρκυρα], σπειρονέλα [Κεφαλονιά].Delphinium paniculatum Host. : αγριολινάρι τού βουνού [Ζάκυνθος], σπερονέλα [Κέρκυρα], λιναρίδα [Ζάκυνθος], λιναρήθρα [Ζάκυνθος].Delphinium peregrinum ή Delphinium junceum DC. : καρφοχόρταρο [Κεφαλονιά], λαγός [Αρκυρόκαστρο], λιναρήθρα [Ζάκυνθος], λιναρίδα [Ζάκυνθος].Delphinium pubescens DC. : άγριους λαγός [Ιωάννινα].Delphinium staphisagria: άγρια σταφίδα [Ζάκυνθος], αγριοσταφία [Κάρπαθος], αγριοσταφίδα [Ζάκυνθος, Σκύρος Κέα, Κύθνος], σκυλόλακας [Μάνη], ψειριάρικη [Χελδράιχ 1926], ψειριάρικο [Γεννάδιος 1914], ψειροβότανο [Γεννάδιος 1914 & Ανατολική Θράκη*, Ζάκυνθος], ψειρόχορτο [Άνδρος], ψειρόχορτον [Ρόδος].Dictamnus albus: αγιοβαρβάρα [αγιοβαρβάρα], βάρβαρο [Χελδράιχ 1926 & Μάνη, Μεσσηνία], δικτάμι [Βοιωτία], διπτάμι [Βοιωτία], λούτζα [Αρκαδία].Dorycnium pentaphyllum: αυγουστόχορτο [Αρκαδία, Κέρκυρα], βουδουκριάτ [Χαλκιδική], μελιγκάρι [Ζάκυνθος], μελικάρι [Ζάκυνθος], πετροτριφύλλι [Κέρκυρα].Echinops spinosissimus ή Echinops viscosus: ακριδάκι [ΙΛΝΕ 1933], αχινάγκαθο [Γεννάδιος 1914], αχινόχορτο [Κύθνος], καμηλάγκαθο [Κύπρος], κεφαλάγκαθο [Πάρος], μοσκοκαύλι [Γεννάδιος 1914], σκολίμπρι [Κεφαλονιά], σταυράγκαθο [Σίφνος], χαμελιό [Αμοργός].Elaeagnus angustifolia: αγριοτζιτζιφία [Ζάκυνθος], αγριοτζιτζιφιά [Βλάχος 1897], αγριουτζιτζιφιά [Ίμβρος], μοσχοϊτιά [Γεννάδιος 1914], τζιτζιφιά [Γεννάδιος 1914], φιρικιά [Νάξος].Elymus repens ή Agropyron repens ή Triticum repens: αγριά [Σαράντα Εκκλησιές*, Σκιάθος, Σκύρος, Χίος], αγριάδα [Γεννάδιος 1914], άγριο έρι [Κεφαλονιά], αίρα [Γεννάδιος 1914].Eryngium campestre: αγκαδιά [Χελδράιχ 1926], αγκαθά [Σιάτιστα], αγκαθιά [Γεννάδιος 1914], αγκαθκιά [Κύπρος], ανδραΐδα [Αργυρόκαστρο], αντραΐδα [Λεξικό Δημητράκου 1933], άσπαρτο [Αμοργός], μοσχάγκαθο [Κύθνος, Σκύρος, Σέριφος], σκανθοχόρτι [Αργυρόκαστρο], της αγάπης το βοτάνι [Χελδράιχ 1926], φιδάγκαθο [Γεννάδιος 1914].Euphorbia biglandulosa: αγγλέουρας [Brighenti 1912], αγκλέορα [Τσακωνιά, Λακωνία], αγκλέορας [Αρκαδία, Ηλεία, Λευκάδα], αγκλέουρας [Αρκαδία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Κεφαλονιά, Λακωνία, Μεσσηνία], αγλέουρας [Χελδράιχ 1926 & Αρκαδία, Ιωάννινα, Κεφαλονιά, Κοζάνη, Κύπρος, Λακωνία, Μεσσηνία, Μύκονος, Σάμος, Τρίκαλα, Χαλκιδική], αγλεούρι [Κεφαλονιά], αγρέουλας [Μύκονος], γαλατσίδα [Αργυρόκαστρο].Ficus carica caprificus: αγγιουστσιά [Λέσβος], αγζοσυντζά [Τσακωνιά], αγιριοσουκιά [Μάνη], αγκριγιοσκιά [Κρήτη], αγκριγιοσυκιά [Κρήτη], αγκροσουτσία [Καλαβρία], αγριασκιά [Ήπειρος], αγρινιά [Κύπρος], αγριοσκιά [Ήπειρος], αγριοσουκέα [Μεσσηνία], αγριοσουκιά [Μάνη], αγριοσυκία [Κάρπαθος], αγριοσυκιά [Germano 1622 & Ζάκυνθος, Κρήτη, Νίσυρος, Σωζόπολη*], αγριουσκιά [Ίμβρος, Πιερία, Σκόπελος, Φθιώτιδα], αγριουσυκιά [Θράκη], αγρόσκια [Πιερία], αγροσουκία [Καλαβρία], αγρόσυκον [Σάντα*, Τραπεζούντα*], αγρουσκιά [Σέρρες, Σκόπελος], άλιθθας [Κως], αλιθιά [Κάλυμνος], άλιτθας [Σύμη], αλιτσά [Κάλυμνος], άλοθθας [Ρόδος], άλοττας [Ρόδος], αμπουρκουνιά [Somavera 1709], αρινός [Λεξικό Πρωίας 1933], αρκοσυτζιά [Κύπρος], αρκοσυτσιά [Κύπρος], γροσουκία [Καλαβρία], έλισος [Κύθηρα], έλιτθας [Αστυπάλαια, Νίσυρος], ερινιά [Germano 1622 & Νάξος], έρινος [Κύπρος], έρονας [Κάρπαθος], ορνιά [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Θήρα], ορνιός [Λεξικό Πρωίας 1933 & Ρόδος], ορνός [Χελδράιχ 1926 & Άνδρος].Frangula alnus ή Rhamnus frangula: βουρβαλιά [Αργυρόκαστρο, Θεσπρωτία], βουρβουλιά [Λεξικό Δημητράκου 1936], γλυκοφέλυκο [Κέρκυρα].Genista acanthoclada: απήφανος [Κονίστρες], ασινόποας [Ρόδος], ασκινόποδας [Ρόδος], ασκινοπόι [Ρόδος], ατσινοπόδι [Σέριφος], αφάνα [Γεννάδιος 1914], αχηβάδα [Κρήτη], αχηβάδι [Κρήτη], αχινοπόδα [Γεννάδιος 1914], αχινοπόδας [Κρήτη, Κύθηρα], αχινοπόδι [Άνδρος, Κύθνος, Χίος], αχινόποδο [Κρήτη], αχινόχορτο [ΙΛΝΕ 1942], αχνόποδας [Σκύρος], εχινιπόδι [Ρόδος], θύμος [Αίγινα], κατσαφάνα [Μεσσηνία], κινοπόδι [Αντικύθηρα], μαυραφάνα [Ταΰγετος], ξυλάγκαθο [Χελδράιχ 1926], ξυλαφάνα [Αττική], σιναπόι [Ρόδος], σινιπόι [Ρόδος], σινοπόδι [Ρόδος], σινοπόι [Ρόδος], σκινοπόδι [Νάξος, Σίκινος, Σίφνος], στριγγλαφάνα [Κρήτη, Πελοπόννησος], σφινοπόδι [Κρήτη], σχινοπόδι [Σίφνος], φρύγανο [Αμοργός, Πάρος], χινοπόδι [Άνδρος, Αντικύθηρα, Κρήτη, Κως], χινόποδο [Λακωνία, Λέρος], χινοπόι [Ρόδος], χνουπόδ [Σάμος].Gladiolus segetum: αγιρζοφοινικιά [Κάλυμνος], αγριοκόκορας [Ζάκυνθος], αγριοκόκορος [Γεννάδιος 1914], αγριοπετεινός [Λεξικό Δημητράκου 1933], αγριοφοινίκι [Λεξικό Δημητράκου 1933], αγριοφοινικιά [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Ζάκυνθος], αφριοφοινίκι [Αργυρόκαστρο], γλαδιόλα [Λεξικό Δημητράκου 1933], γλωσσοκοπάνα [Σύρος], γουλί [ΙΛΝΕ 1989], καστανίδα [Κέρκυρα], μαχαίρα [ΙΛΝΕ 1984], μαχαιρίδα [ΙΛΝΕ 1984], μαχαιρίδι [ΙΛΝΕ 1984], μαχαιρίτσα [ΙΛΝΕ 1984], ξιφάρα [ΙΛΝΕ 1984], πασχάτικο [Κύπρος], σπαθάκι [Χελδράιχ 1926], σπαθί [ΙΛΝΕ 1984], σπαθίνακας [Γεννάδιος 1914], σπαθοβότανο [ΙΛΝΕ 1984], σπαθόχορτο [Γεννάδιος 1914], σπιθάνακας [Χίος], φοινίκι [Χελδράιχ 1926].Globularia alypum: αλληλούια [Γεννάδιος 1914], σέννα [Γεννάδιος 1914 & Ζάκυνθος], της προβατίνας το χορτάρι [Γεννάδιος 1914], σιδέρι [Γεννάδιος 1914], στουρέκι [Γεννάδιος 1914], τσουκλάδι [Γεννάδιος 1914], τσουράκι [Γεννάδιος 1914], τσουρέκι [Γεννάδιος 1914].Helminthia echioides: αβροτσανγκούνα [Απουλία], αγριοζοχός [Γεννάδιος 1914], αγριότζοχος [Ζάκυνθος], μπροτσανγκούνα [Απουλία], ορμιγκοβότανο [Χελδράιχ 1926], χοιροβοτάνι [Χελδράιχ 1926], χοιροβότανο [Γεννάδιος 1914].Hypericum crispum: αβγούδουρας [Πάρος], αβούλουρας [Σάμος], αβούρουλας [Σάμος], αγδέρος [Πάρος], αγδούρ [Τήνος], αγδούρι [Πάρος], αγκούδαρος [Κρήτη], αγκούδουρας [Κρήτη], αγουβούρα [Θεσσαλία], αγούγδιουρας [Λέσβος], αγούδαρας [Κρήτη], αγούδαρο [Κρήτη], αγούδαρος [Θήρα, Κρήτη], αγούδαρους [Λέσβος], αγούδερο [Πάρος], αγούδερος [Αχαΐα, Κορινθία], αγούδιουρας [Λέσβος], αγουδίρος [Σέριφος], αγούδουνο [Κύθηρα], αγούδουρας [Ηπίτης 1908 & Κρήτη, Κύθνος] αγούδουρο [Κρήτη], αγούδουρος [Θήρα, Κρήτη], αγούζαρο [Κρήτη], αγουθούρα [Λήμνος], αγούθουρας [Κύθνος, Σύρος], αγουΐδαρος [Θήρα], αγουΐδουρας [Λέσβος], αγούλουρας [Σάμος], αγούουρας [Κως], άγουρας [Μύκονος, Σάμος], αγούριδας [Σέριφος], αγούρουδας [Κως], αζούδουρα [Λακωνία], αούδουρας [Κύθνος, Νάξος, Πάρος, Σίφνος, Σύρος], αουρίδι [Νίσυρος], αουρίστρας [Νίσυρος], αρκουδούρα [Θεσσαλία], ασγουδούρος [Κρήτη], ασγουδούρους [Τήνος], γούδερο [Αρκαδία], γούδουρας [Πάρος], γούδουρο [Αρκαδία, Τήλος, Χίος], γουθούρα [Γεννάδιος 1914], θερμόχορτο [Λακωνία], καζαούνι [Γεννάδιος 1914], μαζούλι [Γεννάδιος 1914], μαζουλόχορτο [Γεννάδιος 1914], μανουδιά [Γεννάδιος 1914], όγδουρας [Νάξος], ουδέρι [Γεννάδιος 1914], ούδουρας [Πάρος], σκουδρίτσα [Λακωνία], σκουρδίτσα [Λακωνία], σουμάκι [Γεννάδιος 1914], τσέρφα [Ρόδος], φουκάλ [Θεσσαλία], ψιλίνα [Γεννάδιος 1914], ψιλίτα [Γεννάδιος 1914].Hypericum hircinum ή Androsaemum hircinum: αγούδουρο [ 1926], νεροκίκτι [Κρήτη].Hypericum perforatum: αλειχηνόχορτο [Λεξικό Δημητράκου 1933], βαλσαμάκι [Λεξικό Δημητράκου 1933], βάλσαμο [ΙΛΝΕ 1933], βάλσαμου [Ιωάννινα], βαλσαμόχουρτου [Χαλκιδική], λειχηνόχορτο [Ζάκυνθος], μυρωδιά [Χελδράιχ 1926], σπαθόχορτο [Λεξικό Δημητράκου 1933], σπαθόχορτου [Χαλκιδική], σταρίδα [Κεφαλονιά], χελωνοχόρταρο [Κεφαλονιά].Ilex aquifolium: αγκάν [Χαλκιδική], αρκδουπίρναρου [Καβάλα], αρκδουπούρν [Αιτωλοακαρνανία], αρκδουπούρναρου [Αιτωλοακαρνανία], αρκδουπρόναρου [Χαλκιδική], αρκουδοπέρναρο [ΙΛΝΕ 1941], αρκουδοπούρναρο [Γεννάδιος 1914], αρκουδοπούρνι [Χελδράιχ 1926], αρκουδοπρούναρο [ΙΛΝΕ 1941], ασπροπούρναρο [ΙΛΝΕ 1941], γομαροπρίναρο [ΙΛΝΕ 1989], γουμαροπούρναρου [Ιωάννινα], λαύρος [Εύβοια], λιαπουρνιά [Χελδράιχ 1926], λιόπρινο [Χελδράιχ 1926], λιόπρινος [Γεννάδιος 1914], μηλιοπούρναρο [Χελδράιχ 1926], μηλοπούρναρο [Γεννάδιος 1914], πουρνάρι [Κάρυστος].Jasminum sambac: γραντούκα [Ζάκυνθος], μπουγαρίνι [Γεννάδιος 1914 & Βουρλά*, Ζάκυνθος, Ιθάκη, Κέρκυρα, Κύθηρα, Λευκάδα, Παξοί], μπουγαρινιά [Χελδράιχ 1926  & Ζάκυνθος, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Λευκάδα], φουλ [Σάμος, Σκόπελος], φούλι [Γεννάδιος 1914 & & Κρήτη, Κωνσταντινούπολη], φούλιν [Κύπρος], φούλλιν [Κάρπαθος], φρίσα [Σάμος].
Juniperus oxycedrus: αγριόκεδρο [Χελδράιχ 1926 & Αργυρόκαστρο], αρδίτς [Χαλκιδική], άρκευθος [Γεννάδιος 1914 & Κρήτη], άρκευτος [Ρόδος], άρκιζας [Ρόδος], άρκοφτας [Ρόδος], αρτούτζ [Χαλδία*], άσκεθρας [Κάλυμνος, Κως, Ψέριμος], άσκεθρος [Κως], θίδα [Αστυπάλια], θιδοκουτσά [Αστυπάλια], κεδρίτσα [Ήπειρος], κέδρος [Γεννάδιος 1914], κέδρου [Χαλκιδική], κέντρος [Γεννάδιος 1914], ρόκιου [Χαλκιδική], φίδα [Γεννάδιος 1914], χόινα [Νιγρίτα], χοϊνούδα [Νιγρίτα].Lathyrus annuus: αγριοκουκί [Μεσσηνία], αρκοκουτσά [Κύπρος], δαυλίδα [Κύθνος, Μύκονος, Τήνος],  καρβουνήθρα [ΙΛΝΕ 1989], κουτσολάθρι [Χελδράιχ 1926], λαμπύρι [Αργυρόκαστρο].Lathyrus aphaca: αγριοβαβούλι [Γεννάδιος 1914], αγριοζαλούδι [Λεξικό Δημητράκου 1933], αγριοκουτσολάθρι [Αρκυρόκαστρο], αγριολαθούρι [Γεννάδιος 1914], αφάτσι [Τσακωνιά], λαμπύρ [Αιτωλοακαρνανία], μπαβούλια (η) [Χελδράιχ 1926], πνιγιά [Χελδράιχ 1926], σκαλοφύλι [Κέρκυρα].Lathyrus cicera: αγριοφακή [Κάρπαθος, Λακωνία], αρακάς [ΙΛΝΕ 1933], αρκοφατσή [Κύπρος], αφάκα [Κύπρος], λαθίρι [Κέρκυρα].Lathyrus ochrus: αγριγιάφκους [Λήμνος], αγριάφκος [Ζάκυνθος], αγριοβαβούλι [ΙΛΝΕ 1933], αγριομπίζι [Κέρκυρα], άγριος άφκος [Ζάκυνθος], καμπιλιά [Αίγινα], ώχρος [Κρήτη].Lavandula stoechas: αβαγιανός [Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*], αγριολεβάντα [Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Μύκονος], βαγιά [Αίγινα], βάγια  [Χελδράιχ 1926], θυμαράκι [Λακωνία], καραμπάς [Χελδράιχ 1926], λαμπροκεφάλι [Χελδράιχ 1926], λαμπρολουλούδι [Χελδράιχ 1926], λεβάντα [Χελδράιχ 1926], λιβανάκι [Λακωνία], μαυροκεφάλι [Χελδράιχ 1926], μαυροκέφαλο [Γεννάδιος 1914], μυροφόρα [Κύπρος], φλασκομούνι [Κύθνος], χαμολίβανο [Γεννάδιος 1914].Lepidium draba: αγριοκαρδαμούρα [Κέρκυρα], της γριάς τ' αδράχτι [Κύθνος], μαρουλάκι [Αττική, Ζάκυνθος], μαρούλι [Χελδράιχ 1926 - Σκύρος].Lolium perenne: αγζοήρα [Τσακωνιά], αγριοαίρα [Χελδράιχ 1926].Lonicera caprifolium, Lonicera etrusca & Lonicera implexa: αγιόκλημα [Du Cange 1688], αγιόκκλημαν [Χίος], αγιόκλημαν [Κύπρος, Κως, Ρόδος], αγιόφυλλο [Κεφαλονιά], αγριόκλημα [Κεφαλονιά], αόκλημα [Κάρπαθος], βραχαλίτζα [Χαλδία*], γιόκλημα [Τσακωνιά], γιόκλημαν [Ρόδος], εκλαμιά [Καστελλόριζο], μπιρμπιλιά [Γεννάδιος 1914], ποντικιά [ΙΛΝΕ 1933], ποντιτσά [Κύπρος].Malcolmia maritima: αγριοβιολέτα [Βλάχος 1897], αγριοβιολέττα [Κάρπαθος], αγριοπουλιά [Κάρπαθος], αρκοβιολέτα [Κύπρος]Marrubium peregrinum: ασπρουβότανου [Χαλκιδική], κανδήλι [Χελδράιχ 1926], σάρουμα [Χαλκιδική], σάρωμα [Γεννάδιος 1914], σκυλόχορτο [Αργυρόκαστρο].Marrubium velutinum: άγρια σφάκα [Χελδράιχ 1926], βρωμόμουρος [Χελδράιχ 1926].Marrubium vulgare: αγριοφλουτουριά [Σκύρος], αλιφουγγιά  [Χάλκη], ασπροπρασιά [Κεφαλονιά], βρομοζάκι [Κέρκυρα, Κεφαλονιά], βρομόχορτο [Κέρκυρα], βρωμόχορτο [ΙΛΝΕ 1953], καλάδρωπος [Κάρπαθος], καλάθθρωπος [Κως], καλάθρωπας [Κάλυμνος , Νίσυρος], καλαθρώππι [Σύμη], καλάθρωπος [Νίσυρος, Ρόδος], καλάνθρωπος [Κύθνος, Ρόδος, Σίφνος], καλάτθρωπος [Χάλκη], μαρμαράκι [Αίγινα], πικροπάνι [Μεσσηνία], σκαλάθθρωπος [Κως], σκαλάθρωπος [Ρόδος], σκουλόχορτο [Γεννάδιος 1914], σκυλόχορτο [Αργυρόκαστρο], σουσουρίτσα [Θεσπρωτία, Πάργα].

Melia azedarach: αγιωργιάνατολική Θράκη*], αγριοπασκαλιά [ΙΛΝΕ 1933], αγριοπασχαλιά [Χελδράιχ 1926], απρίλης [ΙΛΝΕ 1939], γκαγκαβανιά [Ανατολική Θράκη*], λελουδιά [Λεξικό Δημητράκου 1933], λουλουδιά [Κύπρος], μαυρομάτα [Κύπρος], μέλια [Χελδράιχ 1926], μοσχοκαρφιά [Χελδράιχ 1926], πασχαλιά [Γεννάδιος 1914], σολομός [Γεννάδιος 1914], ψευδομελιά [Γεννάδιος 1914].Nerium oleander: αοράφνα [Κύπρος], αουράφνα [Νίσυρος], αραδάφνα [Κως, Ρόδος], αραντάφνα [Κως], αράφνα [Ρόδος], αράφνη [Ρόδος], αρδάφνα [Κως], αριοδάφνη [Λεξικό Πρωίας 1933 & Θήρα], αριοδάφνι [Λεξικό Πρωίας 1933], αρντάφνα [Κως], αροάβνα [Κύπρος], αροάγνα [Ρόδος], αροάμνα [Κύπρος], αροάφνα [Κύπρος, Ρόδος], αροάφνη [Ρόδος, Χάλκη], αροάχνα [Ρόδος], αροάχνη [Ρόδος], αρόγνα [Κως, Ρόδος], αροδάβνη [Κύπρος], αροδάμνα [Κύπρος], αροδάφνα [Κύπρος, Κως, Νίσυρος, Ρόδος], αροδάφνη [Somavera 1709 & Αμοργός, Άνδρος, Βουρλά*, Κύπρος, Νίσυρος, Χίος], αροδάφνι [Λεξικό Πρωίας 1933], αρόουφνα [Ρόδος], αρουδάφν [Λέσβος], αρουδάφνη [Λιβίσι*], αρουδαφνούδα [Λέσβος], ασφάκα [Κρήτη], δαφν [Ίμβρος, Καρδίτσα], δάφνη [Σκαρλάτος 1835 & Μάνη, Μεσσηνία, Χάλκη], δαφνία [Τσακωνιά], δουράφα [Άνδρος], δράφη [Μύκονος], δραφιά [Τήνος], δράφνη [Μύκονος], ζακούμι [Κουκκίδης 1960], ζακούμν [Θράκη], ζακουμνιά [Ανατολική Θράκη*], ζουκούμ [Κοζάνη, Νιγρίτα, Σιάτιστα, Σέρρες], ζουκούμι [Τήλος], ζουκουμιά [Τήλος], ζουχούμ [Θεσσαλονίκη], κικροδαφνία [Τσακωνιά], κιρκιμίσι [Κρήτη], λέανδρος [Τήλος], λέαντρο [Σωζώπολη*], λέαντρος [Κέρκυρα, Παξοί], λυά [Ρόδος], λύα [Ρόδος], λυγιά [Ρόδος], λυΐδα [Ρόδος], λυντιά [Ρόδος], μπαμζίνα [Αιτωλοακαρνανία, Φωκίδα], μπαμτσίνα [Φωκίδα], ντουράφα [Άνδρος], πικράφνη [Ρόδος], πικροδάφνη [Deheque 1825 & Αγαθονήσι, Αχαΐα, Ίος, Καστελλόριζο, Κορινθία, Λακωνία, Λειψοί, Λευκάδα, Μύκονος, Πατμός, Σύμη, Ρόδος], πικροδράφη [Μύκονος], πικρόλια [Ρόδος], πικρουδάφνη [Σκιάθος], πικρουφλάδα [Σάμος], πικροφλάδα [Πάρος], πικροφυλλάδα [Αμοργός], πρικοδάφνη [Θεσπρωτία, Κεφαλονιά, Κύμη, Πράγα], ροάβνη [Κύπρος], ροάμνα [Κύπρος], ροάμνη [Κύπρος], ροδοδάφνη [Somavera 1709 & Λακωνία, Χαβουτσί*], ρουδουδάφαγκν [Μαδυτος*], ρουδουδάφν [Χαλκιδική], σέμα [Μάνη], σπάκα [Κύθηρα], σφάκα [Λεξικό Δημητράκου 1933] [Κάρπαθος, Κάσος, Κρήτη, Τήνος, Φθιώτιδα], σφοντζός [Ρόδος], ταφλάν [Θεσσαλονίκη], φελλντάα [Ρόδος], φυάδα [Νάξος], φυλλά [Ρόδος], φυλλάδα [Γεννάδιος 1914 & Αμοργός, Ίος, Κέα, Κύθνος, Νάξος, Πάρος, Σίκινος, Σίφνος, Χίος], φυλλίδα [Ρόδος], φυλλντά [Κάλυμνος, Ρόδος], φυλλντάδα [Λέρος], φυλτάδα [Αστυπάλαια], ψαροφλάδα [Πάρος], ψουράκ [Χαλκιδική], ψουράκα [Χαλκιδική], ψωροδάφνη [Χαριστός 1969].
Nigella damascena: κουτσουλόχορτο [Κρκυρα], μαυροκόκκα [Χελδράιχ 1926], πορδόχορτο [Κέρκυρα].Nigella sativa: μαυροκούκκι [Χελδράιχ 1926, μαυροκουκκάδες [Χελδράιχ 1926], μαυροκούκκουλι [Χελδράιχ 1926], μαυροσήσαμο [Χελδράιχ 1926], μαύρο σουσάμι [Χελδράιχ 1926].Olea oleaster: αβρολιά [Ρόδος], αγζολία [Τσακωνιά], αγιριελιά [Μάνη], αγιριολιά [Μάνη], αγκριγιολιά [Κρήτη], άγκριντο [Απουλία], αγκριολιά [Κρήτη], αγρέλ [Μύκονος, Τήνος], αγρέλα [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Αϊβαλί*, Θράκη, Νάξος, Σάμος, Σμύρνη*], αγρέλας [Δέλβινο, Νάξος, Χίος], αγρελέα [Σαμψούντα*, Σάντα*], αγρέλη [Χίος], αγρέλι [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Άνδρος, Κάρυστος, Μύκονος, Σύρος, Χίος], αγρελιά [Κάρυστος, Κίμωλος, Κύπρος, Μύκονος, Ρόδος, Σμύρνη*], αγρέλλα [Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Λέρος, Νίσυρος, Τήλος], άγρελλος [Ικαρία, Κως, Χίος], άγρελλους [Χίος], άγρελος [Germano 1622 & Αδριανούπολη*, Τσεσμέ*, Χίος], αγρέλτα [Αστυπάλαια], αγρζολιά [Τσακωνιά], αγριαλιά [Σωζόπολη*], αγριαργούλιδο [Κρήτη], αγριγιά [Σίφνος], αγριγκιά [Σίφνος], αγριέλα [Λεξικό Δημητράκου 1933], αγριελέα [Βάτικα*, Χαβουτσί*], αγριελία [Τσακωνιά], αγριελιά [Germano 1622 & Αγαθονήσι, Ρόδος], αγριελίδα [ΙΛΝΕ 1933], αγρίελος [Λεξικό Δημητράκου 1933], αγριλεά [Κίμωλος], αγρίλι [Λεξικό Πρωίας 1933 & Ήπειρος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κύθηρα, Παξοί], αγριλιά [Γεννάδιος 1914 & Αϊβαλί*, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θήρα, Ιθάκη, Ίμβρος, Καρδίτσα, Καστελλόριζο, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κονίστρες, Κορινθία, Κύμη, Λέρος, Λέσβος, Μεσσηνία, Μοσχονήσι*, Νάξος, Παξοί, Πάρος, Ρόδος, Σάμος, Σίφνος, Σύμη, Χαλκιδική], αγριλίδα [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Αίνος*, Κρήτη, Νάξος, Παξοί], αγριλίδι [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Ηλεία, Μεσσηνία], αγριλιός [Βλάχος 1897 & Αττική, Κέα, Κύθνος, Μέγαρα], αγριλλός [Κάρπαθος, Κάσος], άγριλος [Ήπειρος, Νάξος, Μέγαρα], αγριμολέ [Κρήτη], αγρίντα [Καλαβρία], αγριντέα [Καλαβρία], αγριντέο [Καλαβρία], αγριντό [Καλαβρία], άγριντο [Απουλία], αγριοελιά [Σκαρλάτος 1835 & Αρκαδία, Ρόδος], αγριοκατσάγριλας [Νάξος], αγριολέα [Κερασούντα*], αγριολιά [Κρήτη, Μεσσηνία], αγριολία [Τσακωνιά], αγριόλουνον [Ρόδος], αγριουλιά [Ίμβρος], αγρλίδα [Λευκάδα], αγρλίδι [Λευκάδα], αγρολέα [Καλαβρία, Κερασούντα*, Οινόη*, Τραπεζούντα*], αγρολέγια [Κερασούντα*, Οινόη], αγρολία [Χαβουτσί*], αγρολιά [Meursius 1614 & Κάρπαθος, Μεσσηνία, Ρόδος, Σύμη, Τήλος, Χάλκη], αγρολίδα [ΙΛΝΕ 1933], αγρολιούνα [Ρόδος], αγρουλιά [Θάσος, Ρόδος], αγρουλίδα [Κρήτη], αγρουλτζά [Ρόδος], αετονυχολιά [Λεξικό Δημητράκου 1933], αξμέρουτου [Θάσος], αργαλέους [Σάμος], αργλιά [Θεσπρωτία], αργολιά [Κάρπαθος, Σύμη], αργουγιά [Νάξος], αργουλέος [Μέγαρα], αργούλεος [Μέγαρα], αργουλιά [Κρήτη], αργουλίδα [Κρήτη], άργουλο [Απουλία], αρκοκάτσελλος [Κύπρος], αρκολιά [Κύπρος], ασγουρλίδα [Κρήτη], ασγουρλίδι [Κρήτη], άχριντο [Απουλία], θάμιγγας [Κάρπαθος], θαμίγγιν [Κάρπαθος], κατσάγριουας [Νάξος], κατσολιά [Πάτμος, Ρόδος], κόσινας [Άνδρος], κοσίνη [Άνδρος], κόστινος [Αίγινα], κουτρούαλντος [Ρόδος], κουτρουβάλι [Ρόδος], κουτσίν [Θάσος], μπάγκουρο [Κύθηρα], φιλουριά [Μαγνησία] || υποκοριστικό: αγγκριντάτσι [Καλαβρία], αγρελίδι [Θράκη], αγρελλάτσι [Κως], αγριελίδι [Αστυπάλαια], αγριελίτσα [ΙΛΝΕ 1933], αγριλίδι [Αχαΐα, Θήρα, Κορινθία], αγριλίτσα [Αυλωνάρι, Κονίστρες], αγριλούλα [Αιτωλοακαρνανία, Ήπειρος, Κεφαλονιά], αγριολίδι [Προποντίδα*], αγροϊλάκι [Κάσος], αργουλίδι [Κρήτη], γριλίδι [Ζάκυνθος, Νάξος].Ononis spinosa subsp. antiquorum: αλουνίδα [Σάμος], αλωίνα [Ικαρία, Σύμη], αλωνιά [Κύπρος], αλωνία [Κάλυμνος, Κως, Χίος], αλωνίδα [Άνδρος, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος, Κως, Λέρος, Μύκονος, Νάξος, Νίσυρος, Σέριφος, Χίος], ανανίδα [Χελδράιχ 1926 & Αρκαδία, Λακωνία, Λέσβος, Λήμνος, Μάνη, Μεσσηνία, Χαλκιδική], αναούδα [Λακωνία], άνεμη [Ρόδος], ανονίδα [Χελδράιχ 1926], ανουνία [Χάλκη], αντωναΐδα [Χελδράιχ 1926], άνωμη [Ρόδος], άνωνη [Ρόδος], ανωνία [Χάλκη], ανωνίδα [Γεννάδιος 1914 & Κρήτη], ανωνίδι [Ζάκυνθος, Κρήτη], ανωνίδιν [Κάρπαθος], απαλαμωνίδα [Λεξικό Δημητράκου 1933], απαλομωνίδα [Λεξικό Δημητράκου 1933], γαλινιά [Κύπρος], έλινας [Χελδράιχ 1926 & Σκύρος], ένωνα [Κάρπαθος], ένωνη [Κάρπαθος], όνι [Πάτμος], ονονίδα [Χελδράιχ 1926], ονωνίδα [Αργολίδα], παλαμίδι [Αργυρόκαστρο], παλαμονίδα [Χελδράιχ 1926], παλαμωνίδα [Γεννάδιος 1914], πλαταμωνίδα [Χελδράιχ 1926].Opuntia ficus indica: αγριοπιτσούνα [Ζάκυνθος], αγριοσυκιά [Χελδράιχ 1926 & Ζάκυνθος], αραμποσουτσέα [Αίγινα], αραπίτσα [Τσακωνιά], αραποσουκία [Κύθηρα], αραποσουντζέα [Χαβουτσί*], αραποσουτσέα [Παλιά Αθήνα], αραποσυκέα [Κύθηρα], αραποσυκιά [Σκαρλάτος 1835 & Αμοργός, Λακωνία, Μάνη, Μεσσηνία], αραποσυντζά [Τσακωνιά], αραπουσκιά [Λέσβος, Λήμνος], αραποφραγκοσυκιά [Μάνη], αχναροσκιά [Κρήτη], βραγκοσυκιά [Ρόδος], καπλοσυκιά [Κρήτη], κλαπιτσοσυκιά [Ρόδος], κλαψοσυκιά [Κρήτη], μπαρμπαροσυκιά [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Ιθάκη, Κεφαλονιά, Σύρος], μωροσυκιά [ΙΛΝΕ 1933], παπουτσοσυκιά [Κρήτη], παπουτσοσυτζιά [Κύπρος], παπουτσοσυτσιά [Κύπρος], παυλοσυκιά [Κέρκυρα, Κρήτη, Πάργα], πιττάρα [Ρόδος], συκαλιά [Κρήτη], φαραοσυκιά [Γεννάδιος 1914 & Θήρα, Νίσυρος, Ρόδος, Σίκινος], φαραοσυτσά [Ίος], φραγκοσκιά [Κάρπαθος], φραγκοσουντζέα [Βάτικα*], φραγκοσουντζία [Χαβουτσί*], φραγκοσυκία [Κάρπαθος], φραγκοσυκιά [Γεννάδιος 1914], χλαμπουτσοσκιά [χλαμπουτσοσκιά], χναροσκιά [χναροσκιά].Paeonia corallina: αλουπόχορτον [Κύπρος], αρκοψατσί [Κύπρος], λυγουνιά [Ζάκυνθος], ψακί [Γεννάδιος 1914], ψατσί [Κύπρος].Papaver hybridum: αγκιναρόχορτο [Χελδράιχ 1926 & Θήρα], παπαρούνα [Χελδράιχ 1926].Papaver somniferum: άγρια παπαρούνα [Αργυρόκαστρο], αφιόνι [Γεννάδιος 1914], παπαρούνα  [Γεννάδιος 1914], ύπνο [Γεννάδιος 1914], ύπνος [Κεφαλονιά], φραγκοπαπαρούνα.Pastinaca sativa: αβροπαστανάκα [Απουλία], αγριοπαστίνακα [Κρήτη], αμπροπαστανάκα [Απουλία].Pelargonium graveolens ή Pelargonium roseum και Pelargonium odoratissimum: αλμπανόριζα  [Λακωνία], αλμπαρόζα [Λεξικό Δημητράκου 1933], αλμπαρόρζα [Λευκάδα], αλμπαρόριζα [Λεξικό Πρωίας 1933], αλπαρόζα [Κύθηρα], αμπενόριζζον [Χίος], αρμαρόριζα [Αργολίδα], αρμπακανέλα [Γεννάδιος 1914 & Ζάκυνθος, Παξοί], αρμπανέλα [Γεννάδιος 1914], αρμπαρόζα [Λεξικό Πρωίας 1933 &  Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κύθηρα], αρμπαρόριζα [Γεννάδιος 1914 & Βουρλά*, Ζάκυνθος, Θήρα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κύθηρα, Μέγαρα, Μεσσηνία, Παξοί], αρμπερόριζα [Λεξικό Δημητράκου 1936], αρμπιρόζα [Λεξικό Δημητράκου 1936], αρμπιρόλα [Κεφαλονιά], γκιούλκαϊ [Βουρλά*], μαρμαρόζα [Θήρα], μοσχομολόχα [Χελδράιχ 1926], μουσκουλούλουδου [Σάμος], μπαμπερόριζα [Κύθνος], μπαρμπακόρζα [ΙΛΝΕ 1941 & Μακεδονία], μπαρμπαρόριζα [ΙΛΝΕ 1941], μπαρμπαρούσα [Κρήτη], μπαρμπερόριζα [Κύθνος], μπαρπαρόζα [Ήπειρος], ντρισαής [Άνδρος], τρισαΐ [Άνδρος].Petroselinum crispum ή Petroselinum sativum: βάρβαρο [Μάνη], γάραμσο [Σούρμενα*], γάραμσον [Κερασούντα*], γάραμψο [Όφις*], γάραμψον [Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Κρώμνη*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*], κολιμέντο [Σηλυβρία*], κολίμεντο [Λουλέβουργας*], κουδουμέντο [Germano 1622 & Χίος], μαγδανόν [Οινόη*], μαγκντανόζι [Τσακωνιά], μαγντανός [Κρήτη], μαγτανός [Λιβίσι*], μαϊδανός [Γεννάδιος 1914 & Ιωάννινα, Κρήτη, Νάξος, Σέρρες, Σκιάθος], μαϊντανέ [Βάτικα*, Χαβουτσί*], μαϊντανό (ο) [Σίλλη], μαϊντανός [Γεννάδιος 1914 & Ζάκυνθος, Ηλεία, Ιωάννινα, Λευκάδα, Μύκονος, Τρίκαλα, Φθιώτιδα], μαϊτανός [Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κύπρος, Ρόδος], μακδουνίς [Άρτα, Θάσος], μακεδονήσι [Βεντότης 1790 & Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Κύθηρα, Μεσσηνία, Πάργα], μακεδονίσι [Somavera 1709], μακιδονήσι [Θεσπρωτία], μακιδουνίς [Ιωάννινα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Λαγκαδάς, Λάρισα, Μαγνησία, Νιγρίτα, Σέρρες, Σιάτιστα, Σκιάθος, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Χαλκιδική], μανδανίζι [Αργυρόκαστρο], μανδανός [Γεννάδιος 1914], μαντανέ [Τσακωνιά], μαντανό [Τσακωνιά], μαντανόζι [Πωγώνι], μάντανον [Somavera 1709], μαντανός [Γεννάδιος 1914 & Κρήτη, Λέσβος, Σύρος, Χίος], μαρντανός [Φάρασα*], ματζεδονήσιν [Κύπρος], ματζιδονίσης [Κύπρος], ματσιδονίσι [Μέγαρα, Παλιά Αθήνα], μεϊτανός [Ρόδος], μυροδιά [Germano 1622], μυρουδιά [Καστοριά], μυρωδιά [Γεννάδιος 1914], πεντρισέλινο [Απουλία], περσέμολο [Γεννάδιος 1914 & Κέρκυρα, Παξοί], περσίμολο [Γεννάδιος 1914], περσίμουλο [Corona Preciosa 1527 & Ζάκυνθος], περσίμουλος [Κεφαλονιά], πετροσέλινο [Απουλία*, Κέρκυρα], πετροσέλινον [Germano 1622], πετρουσέλενο [Απουλία].
Phagnalon graecum: αντιστρόφι [Κέρκυρα], ασπροθύμαρο [Γεννάδιος 1914], λιβανόχορτο [Χελδράιχ 1926], πελεκίνος [Κέρκυρα], σαρκόχορτο [Σίφνος].Phillyrea media ή Phillyrea latifolia: αγκλαβιτσιά [Στερεά], αγκλαβουτσιά [Αχαΐα, Ηλεία], αγλαβιτσιά [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Πελοπόννησος], αγλαβουτσιά [Αρκαδία, Αχαΐα], αγλανδινιά [Βοιωτία], αγλανιδιά [Εύβοια], αγλανιτσιά [Μάδυτος*], αγλαντζινιά [Βουρλά*, Πελοπόννησος], αγλαντινέα [Μεσσηνία], αγλαντινιά [Αρκαδία, Βοιωτία], αγλαουτσιά [Αρκαδία], αγριομυρτιά [Κέρκυρα], αγριοσμερτιά [Λεξικό Δημητράκου 1933], αζίλακας [Κρήτη], αράφυλος [Χίος], ασγαλτσινιά [Λακωνία], γκλαβουτσιά [Αχαΐα], γκλιουσάδ [Λάρισα], γκραούς [Ημαθία, Πιερία], γκρέους [Μαγνησία], γκρεουσά [Μαγνησία], γκρεουσάδ [Μαγνησία], γκρεουσάδι [ΙΛΝΕ 1984], γκρεουσάρι [ΙΛΝΕ 1984], γκρεουσιά [Μαγνησία], γκρέουσου [Λάρισα], γκρινιόξυλο [ΙΛΝΕ 1984], γκρινόξυλο [Μαθράκι, Οθωνοί], γκριουσάδ [Γρεβενά, Λάρισα, Τρίκαλα], γκριουσάρ [Λάρισα], γλανιτσιά [Αρκαδία], γλαντζινιά [Γεννάδιος 1914 & Αρκαδία, Μεσσηνία], γλαντινιά [Φωκίδα], γλαντινία [Τσακωνιά], γλατζινιά [Κορινθία], γρέουσα [Λάρισα], εγλενιός [Χελδράιχ 1926], εγλενός [Χελδράιχ 1926], ζελενιά [Θεσπρωτία], ζιλιανίκ [Χαλκιδική], θελίκι [Γεννάδιος 1914], θιλίκ [Χαλκιδική], μερέτι [ΙΛΝΕ 1984], φελίκι [Γεννάδιος 1914], φελουριά [Λεξικό Δημητράκου 1933], φίλικα [Χελδράιχ 1926], φίλικας [Γεννάδιος 1914], φιλίκ [Ιωάννινα, Χαλκιδική], φιλίκι [ Αττική, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά], φιλουριά [ΙΛΝΕ 1984], φλιτσάρι [Λακωνία].Phoenix dactylifera: βαγιά [Γεννάδιος 1914 & Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κρήτη, Κως, Νίσυρος, Ρόδος, Χάλκη], βάγια [Λεξικό Δημητράκου 1936 & Κάρπαθος, Νίσυρος], βαέα [Κάρπαθος], κουρμαδιά [Somavera 1709 & Κάσος, Ρόδος], ταταλιά [Κεφαλονιά], φοινικιά [Germano 1622 & Κρήτη, Ρόδος], χουρμαδέα [Ινέπολη*], χουρμαδιά [Βεντότης 1790].Pisum sativum: αγδουπέκα [Φάρασα*], αρακάς [Germano 1622 & Θράκη, Κάρπαθος, Κάρυστος, Κρήτη, Ρόδος], αράκι [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Λευκάδα], αύκος [Γεννάδιος 1914], άφκο [Ήπειρος, Λευκάδα], άφκος [Ικαρία, Κεφαλονιά, Παξοί, Σίφνος], άφκους [Θράκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Σάμος, Σαμοθράκη], γλυκομπίζελο [Σύρος], γραχς [Αίνος*, Κοζάνη], γριάχος [Ήπειρος], μπιζέλ [Χαλκιδική], μπιζέλι [Γεννάδιος 1914], μπίζζης [Νίσυρος], μπίζζιν [Νίσυρος], μπίζης [Κέρκυρα], μπίζι [Χελδράιχ 1926 & Ηλεία, Κεφαλονιά], πιζέλι [Γεννάδιος 1914], πίζι [Γεννάδιος 1914], φάκος [Ικαρία].Plantago lanceolata: αρνόγλωσσο [Χελδράιχ 1926 & Κέρκυρα, Κρήτη], πεντάνευρο [Γεννάδιος 1914], πιντάνιβρου [Μαγνησία].Plantago psyllium: αγριοσκάρφι [Λεξικό Δημητράκου 1933], αγριοχαμόμηλο [Λεξικό Δημητράκου 1933], ασημόχορτο [Αρκαδία], βεντερουγοχόρταρο [Κεφαλονιά], βεντουρόχορτο [Κεφαλονιά], βιντουροχόρταρου [Θεσσαλία], ψυλλόχορτο [Γεννάδιος 1914].Portulaca oleracea: αγλιστρία [Κάρπαθος, Κάσος], αγλιστρίδα [ΙΛΝΕ 1984], αγριουαντράκλα [Αιτωλοακαρνανία], αγριουχλιμίτζα [Λέσβος], ανδράκλα [Βεντότης 1790], ανδράκλιν [Οινόη*], ανδρικλίδα [Οινόη*], αντράκα [Καλαβρία], αντράκλα [Du Cange 1688 & & Αρκαδία, Ζάκυνθος, Ιωάννινα, Καλαβρία, Κέρκυρα, Κύπρος, Λακωνία, Λευκάδα, Μεσσηνία, Νάξος, Πάργα, Σάμος, Σουφλί, Σύρος, Φθιώτιδα, Χαλκιδική], άντρακλας [Λεξικό Δημητράκου 1933], αντράκλι [Ήπειρος], αντρακλιά [Χίος], αντράκλια [Καλαβρία], αντρακλίδα [Γεννάδιος 1914 & Νάξος, Πάρος], αντράχλα [Γεννάδιος 1914 & Άνδρος, Αχαΐα, Κορινθία, Κύμη, Φωκίδα], αντράχλι [Εύβοια, Μέγαρα], αντρέκλα [Γρεβενά, Κοζάνη, Πιερία], αντρουκλιά [Κύπρος], αρντακλιά [Ρόδος], βλιστρίδα [Λήμνος], γλίνα [Καστελλόριζο], γλιστερία [Κύπρος], γλιστερίδα [Γεννάδιος 1914], γλιστιρία [Κύπρος], γλιστιρίδα [Κύπρος], γλιστρία [Κάρπαθος, Κύπρος], γλιστρίδα [Γεννάδιος 1914 & Βάτικα*, Κρήτη, Κύπρος, Κως, Μύκονος, Νίσιρος, Σύμη, Χαβουτσί*, Χίος], λιστρίδα [Προποντίδα*, Χαβουτσί*], μπουρδουλάκ [Χαλκιδική],  ντράκα [Καλαβρία], ντράκλια [Καλαβρία], ντράχλι [Μέγαρα], σαλάτα [Μέγαρα], τράβλα [Σέρρες], τρέβλα [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Μαγνησία], τρέβλου [Μαγνησία, Χαλκιδική], τριάβλα [Νιγρίτα], χειροβότανο [Λεξικό Δημητράκου 1933], χλιμίτσα [Λέσβος, Λακωνία], χλιμίντζα [Τσακωνιά], ψιμίδα [Κρήτη].Poterium spinosum ή Sarcopoterium spinosum: αγριαστοιβή [Λεξικό Δημητράκου 1933], αγριαστοιή [Κάρπαθος], αγριαστοιφή [Σέριφος], αγριοστοιβή [Αρκαδία], ανονίδα [Κρήτη], ασκβή [Λέσβος], ασκβούδα [Λέσβος], αστβέ [Λέσβος], αστβή [Τήνος], αστβιά [Λέσβος], αστεή [Κως], αστοβιά [Θήρα], αστοιά [Κάσος, Ρόδος], αστοιβάς (ο) [Κάλυμνος], αστοιβέ [Ικαρία], αστοιβέα [Κύθηρα], αστοιβή [Βλαστός 1931 & Αίγινα, Αμοργός, Αστυπάλαια, Θήρα, Κάλυμνος, Κέα, Κύθηρα, Κως, Λέρος, Μύκονος, Νάξος, Νίσυρος, Πάρος, Ρόδος, Σύρος], αστοιβία [Αυλωνάρι], αστοιβιά [Λεξικό Δημητράκου 1936 & Αίνος*, Ίος, Κάρυστος, Μάδυτος, Πάρος, Ρόδος], αστοιβίδα [Λεξικό Δημητράκου 1936 & Κρήτη], αστοιή [Κάρπαθος, Χάλκη], αστοιθιά [Βιθυνία*], αστοιφή [Κως], αστοιφία [Κύμη], αστοιφίδα [Χίος], αστουβιά [Ίος, Κεφαλονιά, Σάμος], αστουφιά [Εύβοια], αστσβή [Λέσβος], αστσβούδα [Λέσβος], αφάνα [Αχαΐα, Βοιωτία, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Κύθνος, Σύρος, Τσακωνιά], αχυροστουβάδα [Γεννάδιος 1914], αχυροστουβιά [Κεφαλονιά], κατσαφάνα [Λακωνία], μαζίν (το) [Κύπρος], μούρο [Χελδράιχ 1926], πίσουρο [Γεννάδιος 1914], στεβίδα [Γεννάδιος 1914], στοιβάδα [Χελδράιχ 1926], στοιβή [Καλυμνος], στοιβίδα [Λεξικό Δημητράκου 1936 & Κρήτη], στουβή [Καστελλόριζο], στουβιά [Κεφαλονιά, Σάμος], στουφή [Καστελλόριζο], τουρκαφάνη [Μάνη].Prunus dulcis ή Prunus amygdalus: αθασιά [Κύπρος], αθασία [Γεννάδιος 1914 & Κύπρος], αμδαλιά [Λευκάδα], αμεντουλέα [Απουλία], αμυγδαλά [Κάρπαθος], αμυγδάλα [Αίγινα], αμυγδαλέ [Ικαρία, Κρήτη], αμυγδαλέα [Αίγινα, Αυλωνάρι, Κάρπαθος, Κονίστρες, Κύθηρα, Κύμη], αμυγδαλιά [Germano 1622 & Αχαΐα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Κεφαλονιά, Μάνη, Παξοί, Ρόδος], αμυγδαλία [Βλάχος 1659], αμυγδαλλιά [Νίσυρος], αμυγκντάλα [Καλαβρία], αμύγκνταλα [Καλαβρία], αμυγλαγιά [Χάλκη], αμυγλαδέα [Κύθηρα], αμυγλαδιά [Somavera 1709 & Θήρα, Μήλος, Σέριφος, Φολέγανδρος, Χίος], αμυγνταλέα [Κάρπαθος], αμυδγαλιά [Ίμβρος], αμυνταλέα [Απουλία], αμυνταλία [Καλαβρία], αμυργιαλιά [Τήνος], αράς [Αραβανί*], ασσασιά [Λιβίσι*], αχασιά [Κύπρος], μεντουλέα [Απουλία], μπαλαμιά [Κοζάνη], μυγδαλέα [Κύμη, Μέγαρα], μυγδαλιά [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Αργολίδα, Αρκαδία, Ηλεία, Μεσσηνία, Παξοί], μυδαλέα [Αυλωνάρι], μυδαλιά [Κονίστρες], μυδγαλιά [Ίμβρος, Λέσβος, Σιάτιστα], μυνταλία [Καλαβρία], νυγδαλία [Τσακωνιά].Putoria calabrica: αγριλίτσα [Χελδράιχ 1926], αγριορίζαρο [Κέρκυρα].Pyrus amygdaliformis ή Pyrus spinosa: αγιρζοαχλατζά [Κάλυμνος], αγιριογκορικιά [Μάνη], αγιριογκορτσά [Μάνη], αγκαθιά [Γεννάδιος 1914], αγκόριτζα [Αυλωνάρι], αγκοριτζιά [Παλιά Αθήνα], αγκοριτσά [Βουρλά*, Κάρυστος, Μέγαρα, Μεσσηνία], αγκορίτσα [Μέγαρα], αγκοριτσία [Τσακωνιά], αγκοριτσιά [Γεννάδιος 1914], αγκόρνιτσα [Σκόπελος], αγκορτζά [Εύβοια], αγκόρτζα [Σάμος], αγκόρτσα [Αιδηψός], αγκορτσά [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Αρκαδία, Βουρλά*, Εύβοια, Μεσσηνία], αγκορτσιά [Βλαστός 1931 & Αρκαδία, Ηλεία, Λακωνία, Μέγαρα, Μεσσηνία], αγκουριτσά [Κύθνος], αγκουρνιτζιά [Χαλκιδική], αγκουρνιτσά [Σκόπελος], αγκουρνιτσιά [Χαλκιδική], αγκουρτζιά [Βόρεια Εύβοια, Ευρυτανία, Φθιώτιδα, Χαλκιδική], αγκουρτσά [Βουρλά*, Μακεδονία, Φθιώτιδα, Φωκίδας], αγκουρτσιά [Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Χαλκιδική], αγκούτσακας [Κρήτη], αγκουτσακιά [Ρόδος], αγκραππιδέα [Καλαβρία], αγκραππιδία [Καλαβρία], αγναντιά [Ζάκυνθος], αγουρογραπιδέα [Βάτικα*], αγράπ [Κρώμνη*, Σαμψούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*], αγραπδιά [Ευρυτανία, Λευκάδα], αγραπθιά [Σέρρες], αγραπιδέα [Λακωνία], αγραπιδιά [Ηλεία, Ιθάκη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λακωνία, Λευκάδα], αγραπιδία [Ζάκυνθος], αγράππης [Κύπρος], αγραππιδία [Καλαβρία], αγράχαρδον [Χαλδία*], αγριαπιδέα [Λεξικό Δημητράκου 1936 & Κύθηρα], αγριαπιδιά [Σκαρλάτος 1835 & Αρκαδία, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Κρήτη, Μεσσηνία, Σίφνος], αγριάπιδος [Σέριφος], αγριαππιά [Κάρπαθος, Χάλκη], αγριαππιδιά [Αγαθονήσι, Καστελλόριζο, Λειψοί, Ρόδος], αγριαππιδκιά [Κύπρος], αγριαππιρκιά [Ρόδος], αγριαπφιδιά [Σίφνος], αγριαχλαά [Κάρπαθος, Κως], αγριαχλαδέα [Μέγαρα], αγριαχλαδιά [Βλαστός 1931 & Ρόδος, Σκύρος], αγριαχλάουλλας [Κάρπαθος], αγριαχρά [Τσακωνιά], αγριογκορτσιά [ΙΛΝΕ 1933], αγριοπιδιά [Μεσσηνία], αγριουγκουρτσά [Πιερία], αγριουγκουρτσιά [Λάρισα, Σουφλί, Τρίκαλα], αγρουγκουρτσά [Κοζάνη, Τρίκαλα], αγρουγκουρτσιά [Γρεβενά, Καστοριά, Σιάτιστα], ακόρτζα [Σάμος], ακουρτζά [Σάμος], αλιοχρά [Τσακωνιά], αρκάπης [Λεξικό Δημητράκου 1936], αρκαπιά [Λεξικό Δημητράκου 1936], αρκάππης [Κύπρος], αρκαππιδκιά [Κύπρος], αρκάππιος [Κύπρος], αρογλάδα [Νάξος], αρουχλάδα [Νάξος], αροχλάδα [Νάξος], αχλά [Ρόδος], αχλάα [Ρόδος], αχλαγιά [Ρόδος], αχλαγκιά [Κάλυμνος], αχλάδα [Κέα, Κορινθία, Κρήτη, Κύθηρα, Λέσβος, Ρόδος], αχλαδέα [Κύθηρα], αχλαδζά [Κως], αχλαδιά [Ίμβρος, Κρήτη, Κως, Λέρος, Νίσυρος, Πάτμος, Ρόδος, Σύμη, Τήλος], αχλάδονας [Ρόδος], αχλαντζά [Κάλυμνος], αχλάουλλας [Κάρπαθος], αχλάουνας [Ρόδος], αχλαουνιά [Κάρπαθος, Κάσος, Ρόδος], αχλαούνιν [Ρόδος], γκορίτσα [Αργολίδα], γκοριτσιά [Αργολίδα], γκορτσά [Λεξικό Πρωίας 1933], γκορτσιά [Σκαρλάτος 1835 & & Αρκαδία, Ηλεία, Θεσπρωτία, Κορινθία, Λακωνία, Σέρρες, Φθιώτιδα], γκουρίτζα [Παλιά Αθήνα], γκουρίτσα [Παλιά Αθήνα], γκουρνιτσιά [Νιγρίτα, Χαλκιδική], γκουρτζά [Σάμος], γκουρτζιά [Βόρεια Εύβοια], γκουρτσά [Καστοριά], γκουρτσιά [Αιτωλοακαρνανία, Καστοριά, Κοζάνη, Κοζάνη, Κοζάνη], γκουτσιά [Γρεβενά], γκριγκουρτσιά [Κοζάνη], γορίτσα [Ήπειρος], γορτσά [Αργυρόκαστρο], γραπιδέα [Βάτικα*, Χαβουτσί*], γραπιδία [Βάτικα*, Χαβουτσί*], γραππιδία [Καλαβρία], καραππιδζά [Αστυπάλαια], κόρτζα [Σάμος], κουρτζά [Σάμος], λιοχρά [Τσακωνιά], μουρτζιά [Αργυρόκαστρο], περικαθιά [Άνδρος], τρικιά [Θάσος].Pyrus communis: αβδιά [Βελβεντός], αμπδά [Θεσσαλονίκη], αμπδιά [Άρτα, Βελβεντός, Ιωάννινα, Νιγρίτα, Πιερία], αμπιδιά [Κέα, Κορινθία], απδέ [Λέσβος], απδιά [Λέσβος, Νιγρίτα], απεδιά [Ήπειρος], απία [Αίγινα], απίδ [Κοτύωρα*, Όφις*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*], απιδά [Ίμβρος], απιδέ [Ικαρία, Κρήτη], απιδέα [Κάρπαθος, Κύθηρα, Μάνη, Μεσσηνία], απιδία [Ζάκυνθος], απιδιά [Portius 1635 & Αχαΐα, Βουρλά*, Ζάκυνθος, Ηλεία, Ίμβρος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Λέσβος, Μάνη, Μεσσηνία, Μύκονος, Πελοπόννησος, Χίος], απίδιν [Κερασούντα*, Οινόη*, Τραπεζούντα*], απιδκιά [Ρόδος], απιιγιά [Μάνη], απίρ [Αραβανί*], άππης [Κύπρος], αππιά [Κάρπαθος], αππία [Χάλκη], αππίγ [Ουλαγάτς*], αππιγιά [Χάλκη], αππιδγκιά [Χίος], αππιδέα [Απουλία], αππιδιά [Ρόδος], αππιδία [Καλαβρία], αππιδκιά [Κύπρος], αππιδτζιά [Κως], αππιέα [Κάρπαθος], αππιντέα [Απουλία], αππιντία [Καλαβρία], απφιγκιά [Κάλυμνος], απφιδιά [Νίσυρος], απφιντζιά [Κάλυμνος], απφιτζιά [Κάλυμνος], αροχλαδιά [Νάξος], αχλαά [Κάρπαθος], αχλάδα [Λήμνος, Χίος], αχλαδέα [Αυλωνάρι, Κονίστρες], αχλαδιά [Somavera 1709], άχλαδους [Λήμνος], αχτσιδιά [Λέσβος], νταρντιά [Θεσπρωτία], οθριά [Ρόδος], οχριά [Ρόδος], χράδι [Φάρασα*].Quercus ilex ή Quercus smilax: άζε [Τσακωνιά], αλοιδωριά [Χελδράιχ 1926], αραριά [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Μαγνησία], αργιά [Λεξικό Δημητράκου 1933], αρέα [Μέγαρα], αρεός [Γεννάδιος 1914 & Άνδρος, Αυλωνάρι, Κεφαλονιά, Κονίστρες, Κύμη], άρζε [Τσακωνιά], αρζία [Τσακωνιά], αριά [Γεννάδιος 1914 & Αρκαδία, Λακωνία, Λευκάδα], αρία [Καλαβρία, Λακωνία, Τσακωνιά], αριάς [Δέλβινο, Ήπειρος, Σκόπελος], άριε [Τσακωνιά], αριό [Μαγνησία], άριο [Χαβουτσί*], αριός [Αιδηψός*, Άνδρος, Κεφαλονιά, Κρήτη, Νάξος, Σάμος, Σκιάθος], άριος [Ικαρία, Νάξιος, Σκύρος], άριου [Μακεδονία], άριους [Θεσσαλία, Μακεδονία], ασίλακας [Κρήτη], κηκιδιάς [Χελδράιχ 1926], λοιδωριά [Χελδράιχ 1926], περνάρι [Κέρκυρα], πιρνάρι [Κέρκυρα], πουρναρεός [Χελδράιχ 1926], πουρνάρι [Χελδράιχ 1926], πρινάρι [Χελδράιχ 1926], πρίνος [Κέρκυρα].Quercus lanuginosa: αγρανίτσα [Ήπειρος, Θεσσαλία], αγριοβαλανιδιά [Βεντότης 1790], αγριοβελανιδιά [Αρκαδία, Μάνη], γρανίτσα [Αιτωλοακαρνανία, Βοιωτία, Εύβοια, Ήπειρος, Θεσσαλία, Κρήτη, Μαγνησία], γράνιτσα [Αρκαδία, Μεσσηνία], δέντρο [Γεννάδιος 1914], ημεράδα [Λεξικό Δημητράκου 1938], ημεράδι [Εύβοια[, κελόνι [Χελδράιχ 1926], μεράδι [Εύβοια], ροτσόκι [Αχαΐα, Εύβοια], ρουπάκι [Κεφαλονιά], τσάρι [Χελδράιχ 1926], τσαρνόκ [Πιερία], τσερνόκι [Χελδράιχ 1926], τσερνούχι [Χελδράιχ 1926], τσιρνόκ [Πιερία], τσουρνόκ [Πιερία].Quercus macrolepis ή Quercus aegilops: βαλανιά [Αδριανούπολη*, Αμοργός], βαλανιδγκιά [Ρόδος], βαλανιδέα  [Αίγινα], βαλανιδιά [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998 & Κεφαλονιά], βαλανιδκιά [Κύπρος], βαλαντιά [Ήπειρος], βελανιά [Νάξος], βελανιδέ [Κρήτη], βελανιδέα [Λακωνία], βελανιδιά [Χελδράιχ 1926], γλυκοντρυγιάς  [Κρήτη], δέντρο [Κέρκυρα, Λακωνία], δρυς [Κρήτη], νιζάρο [Αχαΐα, Ηλεία], τζέρο [Χελδράιχ 1926], τσέρους [Καστοριά], φαλανδιά [Σάμος], φαλανιδιά [Ικαρία].Ranunculus (γένος): αβδελλοχόρταρο  [Κεφαλονιά], αγριοσέλινο [Κύπρος], δρακάκι [Χελδράιχ 1926], ζοχαδόχορτο [Γεννάδιος 1914], ζυγαδόχορτο [Χελδράιχ 1926], μαλλιαρή σαλάκα [Χελδράιχ 1926], μικρό χελιδονόχορτο [Κέρκυρα], μουλπιά [Χελδράιχ 1926], νεραγκούλα [Χελδράιχ 1926], νεραγκούλα [Χελδράιχ 1926], ρόγκολο [Χελδράιχ 1926], σάλακας του βουνού [Κέρκυρα], σπορδακέλα [Ζάκυνθος], σφουδράκλα [Γεννάδιος 1914], σφουρδακύλα [Γεννάδιος 1914], της Αγίας Άννας το λουλούδι [Χελδράιχ 1926].Ranunculus muricatus & Ranunculus velutinus: αβδελλοχόρταρο [Χελδράιχ 1926], αβδελλόχορτο [Γεννάδιος 1914], αφορδακίδα [ΙΛΝΕ 1933], βέλιουρας [ΙΛΝΕ 1933], κλαπατσούρα [ΙΛΝΕ 1933], κλαπατσόχορτο [ΙΛΝΕ 1933], τσουμέρκα [ΙΛΝΕ 1933].Robinia pseudoacacia: ακακία [Χελδράιχ 1926 & Θράκη, Ρόδος], ακακίγια [Κερασούντα*], ακάτσια [Ζάκυνθος, Κεφαλονιά].Roccella tinctoria: αγριοβρωνιά [Λεξικό Δημητράκου 1933], γλίνα [Αμοργός], γλίτσα της πέτρας [Αμοργός].Rosa canina: αγζοτζανταφυλία [Τσακωνιά], αγριοροδιά [Λεξικό Δημητράκου 1933], αγριοτριανταφυλλιά [Βεντότης 1790 & Ζάκυνθος], αγριουτρανταφλιά [Ίμβρος, Πιερία], αγρουντρανταφλιά [Κοζάνη], κοκολιά [Σωζόπολη*].Rosmarinus officinalis: αλασμαρί [Καστελλόριζο, Ρόδος, Σύμη], αλεσμαρί [Ρόδος], αλιομαρί [Νίσυρος], αλισμαρί [Θήρα], αλισμαρίν [Νίσυρος], αλοσμαρί [Κύθηρα], αντίψυχο [Μέγαρα], αντρινόβαλο [Κως], αντρλότζανος [Ρόδος], αντρόλγκανος [Ρόδος], αντρολίανο [Κως], αντρολίανος [Ρόδος, Χάλκη], αντρολίβανο [Αίνος*, Θήρα, Κάλυμνος, Κως, Νίσυρος, Πάτμος, Ρόδος, Σύμη], αντρολίβανος [Κάλυμνος, Κως, Νίσυρος, Πάτμος, Ρόδος, Σύμη], αντρονίβαλο [Κάλυμνος, Κως, Νίσυρος, Πάτμος, Ρόδος, Σύμη], απολίανος [Σύμη, Χάλκη], αρισμαρές [Κρήτη], αρισμαρής [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Κρήτη], αρισμαρί [Κρήτη], αριστόκλαδο [Ρόδος], αροσμαρής [Κρήτη], αροσμαρί [Κρήτη], γιοσμαρίνι [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998], δενδρολίβανο [Χελδράιχ 1926 & Ζάκυνθος], δεντρινίβανο [Καλαβρία], δεντρινίβολο [Καλαβρία], δεντρολβάνο [Πάρος], δεντρολίανο [Ικαρία], δεντρολίανος [Αρκαδία, Κύθνος], δεντρολίβαδο [Ημαθία], δεντρολίβαδον [Τραπεζούντα*], δεντρολίβανε [Τσακωνιά], δεντρολιβανιά [Αίγινα, Κρήτη, Λακωνία, Μεσσηνία], δεντρολίβανο [Βλαστός 1931], δεντρολίβανον [Κύπρος, Οινόη*, Τραπεζούντα*], δεντρολίβανος [Αμοργός, Λακωνία, Μάνη, Μεσσηνία, Μύκονος, Ρόδος], δεντρονίβαλο [Χίος], διντρουλιβανιά [Μαγνησία], διντρουλίβανου [Φωκίδα], διντρουλίβανους [Ίμβρος, Καβάλα, Μαγνησία, Σάμος, Σέρρες, Σκιάθος], δρουλιβανιά [Νιγρίτα], δρουλίβανου [Νιγρίτα], δυοσμαρίνι [Χελδράιχ 1926], εντρολίανο [Κάρπαθος], εντρολίβανο [Ρόδος], εντρολίβανος [Κάλυμνος], κεντρολίανον [Τραπεζούντα*], κεντρολίανος [Ρόδος], κκαϊφίρι [Ρόδος], λασμαρίν [Κύπρος, Ρόδος], λεντρονίβανο []Καλαβρία, λοσμαρί [Κύθηρα], μεντρολίβανο [Σκύρος], ντεντρολβάνο [Πάρος], ντεντρολίβανο [Πάρος], ντιρλίβανους [Βιθυνία*], ντουρντουλίβανου [Ημαθία, Σέρρες], ρασμαρί [Λεξικό Δημητράκου 1933], ροσμαρί [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Κάρπαθος, Ρόδος], ροσμαρίνι [Βλαστός 1931], ροσμαρίνο [Κέρκυρα], τσεντρολίβανο [Μάνη, Μεσσηνία].Rubus fruticosus ή Rubus ulmifolius: αβάσταγας [Χαλκιδική], αβάτ [Κοτύωρα*, Σάντα*], αβάτιν [Κερασούντα*], αβατλιά [Μαγνησία], αβάτος [Ζάκυνθος], αβάτους [Ίμβρος, Μάδυτος*], αβατσινιά [Θράκη, Ίμβρος, Προποντίδα*], αβατσνιά [Θάσος, Θράκη, Ίμβρος, Τσακήλι*], αγριόβατος [Ζάκυνθος], αμπατσινιά [Βουρλά*], αρκόβα [Κύθηρα], αρμάνι [Κως], αρτσινιά [Ηλεία], βατ [Σάμος], βατίν [Κύπρος, Οινόη*, Σαμοθράκη, Σαμψούντα*], βατλιά [Μαγνησία], βάτο [Παξοί], βάτος [Germano 1622 & & Αρκαδία, Καστελλόριζο, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Λακωνία, Μεσσηνία], βατουνία [Κύμη], βάτους [Φθιώτιδα], βατσίνα [Λακωνία], βατσινιά [Αργυρόκαστρο], βατσνιά [Ευρυτανία, Κοζάνη, Σιάτιστα], βατσουνάρι [Κέρκυρα], βατσουνιά [Κέρκυρα, Παξοί], βουτάχαντον [Τραπεζούντα], γκουγκανιά [Κοζάνη], μοραντζίδα [Ζάκυνθος], νιρόβατου [Σάμος], προυνιά [Λαγκαδάς], τσαπουρνιά [Κοζάνη].Rubus tomentosus: αγριόβατο [ΙΛΝΕ 1933], αγριόβατος [Χελδράιχ 1926], αγριόβατους [Θεσσαλία], ακόρβατε [Τσακωνιά], αρκόβατε [Τσακωνιά], αρκόβατος [Κύπρος, Χίος], αρκόβατους [Λέσβος], βάτος [Λακωνία], βατσινιά [Αργυρόκαστρο], βάτσο [Κρήτη].Ruta (γένος): απγάνος [Πάρος], απηαννιά [Νίσυρος], απήανος [Αμοργός, Θήρα, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Νάξος, Νίσυρος, Ρόδος, Σύμη, Χάλκη], απήγανας [Κύθνος], απήγανε [Τσακωνιά], απήγανη [Πάρος], απηγανιά [Κρήτη], απήγανο [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Κρήτη, Λακωνία, Λέρος, Μάνη], απήγανος [Germano 1622 & Άνδρος, Αργολίδα, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Βουρλά*, Εύβοια, Ζάκυνθος, Ηλεία, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κορινθία, Κρήτη, Κύθηρα, Λακωνία, Μάνη, Μεσσηνία, Μύκονος, Πάργα, Τσακήλι*], απήγανους [Θάσος, Ίμβρος, Ιωάννινα, Λήμνος, Σάμος, Σκόπελος, Φωκίδα, Χαλκιδική], απήγαντους [Ιωάννινα], απούγανος [Μέγαρα], βρωμαπήανος [Ρόδος], βρωμαπήανο [Ρόδος], βρώμος [Ρόδος], μπήανος [Κύπρος], πεάνι [Κύπρος], πέανος [Καστελλόριζο], πέγανι [Χελδράιχ 1926], πηανιά [Κύπρος], πήανο [Κύπρος], πήανον [Κύπρος], πήανος [Κύπρος], πήγανη [Πάρος], πήγανι [Αργυρόκαστρο], πηγάνι [Γεννάδιος 1914], πηγανιά [Βλαστός 1931 & Λευκάδα], πήγανο [Αρκαδία, Κέρκυρα, Πελοπόννησος], πήγανον [Γεννάδιος 1914], πήγανος [Corona Preciosa 1527 & Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Μεσσηνία], πήγαντο [Αργυρόκαστρο], πηγουνιά [Κεφαλονιά], πούγανος [Κύμη].Salicornia herbacea: αλμυρίδι [Γεννάδιος 1914], αλμυρίχη [Κεφαλονιά], αρμυρήθρα [Σμύρνη*], αρμυρίχα [Ζάκυνθος, Κέρκυρα].Salvia calycina: άγρια αλισφακιά [Χελδράιχ 1926], αγριαλισφακιά [ΙΛΝΕ 1933], αγριοσφακιά [Γεννάδιος 1914], αλισφακιά [Κέρκυρα].Salvia sclarea: αγιάνι [Σαμψούντα*], αγιάννης [ΙΛΝΕ 1933], αγιαννίτης [Κέρκυρα, Κεφαλονιά], αγιάντς [Θεσσαλονίκη, Κοζάνη], αηγιάννης [Ήπειρος], αηγιάνς [Ημαθία], γιανάκι [Ήπειρος], γοργογιάννης [Γεννάδιος 1914].Sambucus ebulus: αβζά [Αίνος*], αβζιά [Γεννάδιος 1914 & Αιτωλοακαρνανία, Φωκίδα], αβιζιά [Κεφαλονιά], αβουζιά [ Γεννάδιος 1914], αβυζιά [Κεφαλονιά], αγζιά [Αιτωλοακαρνανία], αγριουφρουξλιά [Ιωάννινα], αφροξυλήθρα  [Μάνη], αφσιά [Φθιώτιδα], βουζ [Ημαθία, Ήπειρος, Καβάλα, Μαγνησία], βούζια [Χαλκιδική], βουζιά [Χελδράιχ 1926], βούζιαλου [Κοζάνη], βούζιο [Ήπειρος], βουζλιά [Κοζάνη], βούζλου [Κοζάνη], βούζο [Θεσπρωτία], βουζυλιά [ΙΛΝΕ 1933], βούζυλο [ΙΛΝΕ 1933], βούσα [Χελδράιχ 1926 ], βρομούσα [ Γεννάδιος 1914], βρουμουφρουξλιά [Ιωάννινα], γουζάδι [Θεσπρωτία], γούζι [Θεσπρωτία], ζαμπούκους [Κοζάνη], ραγάλο [Κέρκυρα], φροξυλήθρα  [Μάνη], φρουσκλιά [Φθιώτιδα].Sambucus nigra: αλαφροξυλιά [ΙΛΝΕ 1933], αντριάνος [Λεξικό Δημητράκου 1933], αντρίανος [Λεξικό Δημητράκου 1933], αντριανός [Λεξικό Πρωίας 1933], αποξυλιά [Κέρκυρα], αφοξλιά [Ανατολική Θράκη*], αφοξυλιά [Κάρυστος, Κέρκυρα, Λευκάδα], αφουξλιά [Αιτωλοακαρνανία, Λέσβος], αφροξυλάνθη [Ζάκυνθος, Κέρκυρα], αφροξυλιά [Heldreich 1862 & Κέρκυρα, Κρήτη, Λακωνία], βουζιά [Ιωάννινα], βουζιλιά [Κοζάνη, Σιάτιστα], βουρβέρι [Κρήτη], ζαμπουκιά [Ανατολική Θράκη*], ζαμπούκκος [Κύπρος, Ρόδος], ζαμπούκο [Βάτικα*], ζαμπούκος [Χελδράιχ 1926 & Πάρος], ζαμπούκους [Αϊβαλί*, Κοζάνη, Λέσβος, Μοσχονήσι*, Σκόπελος], καρφοξυλιά [Ανατολική Θράκη*], κουφοξυλιά [Heldreich 1862 & Ανατολική Θράκη*], κουφουξλιά [Ιωάννινα], κοφοξυλέα [Corona Preciosa 1527], κφουξιά [Θάσος], μελβερία [Αδριανούπολη*], μουλβέρι [Κρήτη], μουρβέλι [Κρήτη], νταβλαγκού [Λέσβος], σαμπούκι [Σύρος], σαμπουκλία [Τσακωνιά], σαμπούκο [Τσακωνιά], σαμπούκος [Γεννάδιος 1914 & Άνδρος], σαμπούκους [Λέσβος, Σάμος], σαμπουτσία [Τσακωνιά], σουμπουκλία [Τσακωνιά], σφεκιά [Ανατολική Θράκη*], φουξλιά [Ευρυτανία], φουξυλιά [Αδριανούπολη*], φροξυλάνθη [Θεσπρωτία], φροξυλάνθι [Αργυρόκαστρο], φροξυλιά [Αρκαδία, Αχαΐα, Κορινθία, Λακωνία], φρουξλιά [Βόρεια Εύβοια, Ιωάννινα], φρουξυλιά [Αδριανούπολη*], φρουσκουλιά [Αρκαδία].Scolymus (γένος): αγκαθούρα [Αϊβαλί*, Λέσβος], ασκόλυμβρος [Χελδράιχ 1926], ασκόλυμπρος [Γεννάδιος 1914 & Κρήτη, Κύθηρα, Κύπρος, Λακωνία], ασκυλύμβρι [Κρήτη, Κύθνος], ασπράγκαθα [Γεννάδιος 1914], γερουντάκι [Ιθάκη], γλυκάγκαθο [ΙΛΝΕ 1984], γουμαρουγκάγκαθου [Πιερία], ριρκόλι [Χελδράιχ 1926], σκόλιαμπρο [ΙΛΝΕ 1989], σκόλιαμπρος [Ζάκυνθος], σκόλιανδρος [Χελδράιχ 1926], σκόλιος [ΙΛΝΕ 1989], σκόλυμβρος [Κέα, Σέριφος], σκολύμπρι [ΙΛΝΕ 1989], σκόλυμπρος [Γεννάδιος 1914], σκουμπρόγλου [Λέσβος],  χριστάκανθο [Κύπρος].Silybum marianum: αγάβανος [Κρήτη], αγκαβανέα [Κύθηρα], αγκάβανος [Βλάχος 1897 & Κρήτη, Κύθηρα], αγκάβατος [Γεννάδιος 1914], αγκανός [Σωζόπολη*, Τρίγλια*, Χαλκιδική], άγκανου [Χαλκιδική], αγκάνους [Χαλκιδική], αγκραβανιά [Κύθηρα], ακάανος [Κάρπαθος], γαϊδουράγκαθο [Θήρα], γομαράγκαθο [Χελδράιχ 1926], κουφάγκαθο [Γεννάδιος 1914].Sisymbrium officinale: αγριόβρουβα [Χελδράιχ 1926], αγζόβρουβα [Τσακωνιά], πικρόχορτο [ΙΛΝΕ 1933], σκυλοβρούβα [Χελδράιχ 1926].Sisymbrium polyceratium: αγριόπρα [Χελδράιχ 1926], αγριοσπανακόχορτο [Ρόδος], σκυλοβρούβα [Χελδράιχ 1926].Smyrnium olusatrum: αγζοσέλινε [Τσακωνιά], αγριοσέλινο [Λεξικό Πρωίας 1933], αγιριοσέλινο [Μάνη], αγριοσέλινε [Τσακωνιά], αγριοσέλινο [Λεξικό Πρωίας 1933], αγριόσιλνου [Ίμβρος], αγριουσέλνου [Αιτωλοακαρνανία, Ίμβρος].

Sorghum halepense & Sorghum vulgare: αβέλουρας [Πάρος], αβούλαρος [Σκαρλάτος 1835], αβούλαρους [Μαγνησία], αβούλουρας [Σάμος], αβούρουλας [Σάμος], αγούλερη [Ανατολικής θράκη*], αγούλιερας [Brighenti 1912 & Κέρκυρα, Κεφαλονιά], βίλιαρι [Ήπειρος], βίλουρας [Νάξος], βούλαρ [Πιερία], βούλαρος [Σκαρλάτος 1835], βούλιαρ [ουφλί, Χαλκιδική], βούλιαρι [Ήπειρος], βούλιαρο [Ήπειρος], βούλιαρου [Χαλκιδική], βούλουρας [Αιδηψός], γούλερο [ΙΛΝΕ 1953], γούλιαρ [Μακεδονία], γούλιαρο [Λεξικό Δημητράκου 1936], γούλιερας [Κεφαλονιά], γούλιουρας [Κεφαλονιά], γρίλαρι [Ζάκυνθος].

Sorghum halepense: αγούλιαρας [Κεφαλονιά], αγριοκαλάμι [ΙΛΝΕ 1933], αγριοκάλαμο [Σκύρπς], αγριοκέχρι [Σκαρλάτος 1835 & Αρκαδία], αιματόχορτο [ΙΛΝΕ 1933], βέλιουρας,  βρωμόρριζα [Χελδράιχ 1926], βρουμόρζα [Θεσσαλία], γούλιαρας [Κεφαλονιά], γρίλαρι [Ζάκυνθος], καλαμάγκρα [Κύπρος], καλαμάγρα [Λακωνία], καλαμότσιχρο [Γεννάδιος 1914], κεχρί [Χελδράιχ 1926].Sorghum vulgare: βούλιαρο [Αργυρόκαστρο], δαρί [Κρήτη], σκούπα [Αργυρόκαστρο], καλαμπόκι [Χαλδάιχ 1926].Sternbergia lutea: αγρεμώνη [Κύπρος], αγριόκρινος [Γεννάδιος 1914], αγριολαλές [Γεννάδιος 1914], κίτρινες πούλες [Αμοργός], λαλές [Γεννάδιος 1914], σιόχνα [Αργυρόκαστρο].Styrax officinalis: αγριοκυδωνιά  [Γεννάδιος 1914], αστρακιά [Κάλυμνος, Κως, Ρόδος], αστύρακας [Κάρπθος, Κρήτη], λαγομηλιά [Κορινθία], στερατσά [Κύπρος], στουράκι [Γεννάδιος 1914], στουρακιά [Χελδράιχ 1926], στουρέκι [Χελδράιχ 1926], στυράκι [Ρόδος].Suaeda fruticosa: αλμύρα [Χελδράιχ 1926], αλμυρήθρα [Σκαρλάτος 1835], αλμυρίδι [Γεννάδιος 1914], αλμυρίκι ι [Λεξικό Πρωίας 1933], αλμυρίχα [Λεξικό Πρωίας 1933], αλμυρίχη [Κεφαλονιά], αρμύρα [Θήρα, Πάρος], αρμυρίδι [Γεννάδιος 1914], αρμυρίκα [Ζάκυνθος], αρμυρίκι [Γεννάδιος 1914], αρμυρίχη [Χελδράιχ 1926], αρμυρόδεντρο [Σύρος], λγκιν [Σάμος].Tamarix (γένος): αλμυρίκη [Χελδράιχ 1926], αλμυρίκι [Χελδράιχ 1926], αρμύριγκας [Λεξικό Δημητράκου 1936 & Κεφαλονιά], αρμυρίγκι [Χελδράιχ 1926], αρμυρίδι [Νίσυρος], αρμυρίκα [Λεξικό Δημητράκου 1936], αρμυρίκη [Χελδράιχ 1926], αρμυρίκι [Χελδράιχ 1926 & Λακωνία], αρμυρίχα [Λεξικό Δημητράκου 1936 & Κεφαλονιά], βρίγκα [Χελδράιχ 1926], θαλατσόδεντρον [Κάρπαθος], μειρίκι [Χελδράιχ 1926], μερεχλιά [Χελδράιχ 1926], μυρίγγο [Αίγινα], μυρίγκα [Χελδράιχ 1926 & Αττική, Πελοπόννησος], μυρίκη [Γεννάδιος 1914 & Αττική, Κρήτη], μυρικιά [Χελδράιχ 1926], μυστικιά [Χελδράιχ 1926].Teucrium polium: αγαποβότανο [Λεξικό Πρωίας 1933], αγαπουβότανου [Θεσσαλία, Κοζάνη, Σιάτιστα, Στερεά], αγαποχόρταρο [Ηλεία], αγαπόχορτο [Βλαστός 1931], άγριος αμάρανθος [Χελδράιχ 1926], αμάραντο [Γεννάδιος 1914], αμάραντος [Λεξικό Δημητράκου 1933], δάχλο [Τσατάλτζα*], δεσποινοβοτανιά [Χελδράιχ 1926], δεσποινοχόρτι [Χελδράιχ 1926], ζοχαδικό [Ήπειρος], ζωχαδιακό [Χελδράιχ 1926], καρακαλόχορτο [Κέρκυρα], λαγοκοιμηθιά [Λεξικό Δημητράκου 1933], λαγοτσοιμηθιά [Κρήτη], λέρικον [Ρόδος], λιβανάκι [Λακωνία], λιβανόχορτο [Ζάκυνθος], λουτρόχορτο [Αμοργός], μητέρα [Κύπρος], νασλόχορτο [Χελδράιχ 1926], νουσλόχορτο [Χελδράιχ 1926], παναγιόχορτο [Γεννάδιος 1914], πόλιο του βουνού [Ζάκυνθος], πολιός [Χελδράιχ 1926], σκορπίδι [Χελδράιχ 1926], σκουρπίδι [Αργυρόκαστρο], σπληνοβότανο [Αμοργός], στουμαχουβότανου [Χαλκιδική],  της κυράς το χορτάρι [Αττική], της κυράς το χόρτο [Χελδράιχ 1926], της Παναγιάς το μοσκολίβανο [Χελδράιχ 1926], της Παναγιάς το χορτάρι [Αττική, Κεφαλονιά], το βοτάνι της αγάπης [Κύθνος, Μήλος, Σέριφος], του Χριστού το πο(δ)αράκι [Ρόδος], φτεμόρχορτο [Κέρκυρα].Tolpis virgata ή Crepis virgata: αγριοβύζι [Γεννάδιος 1914], λαρδάκι [Τήνος], πικραλίδα [ΙΛΝΕ 1933].Umbilicus horizontalis ή Cotyledon horizontalis: αγριόριζο [Σίφνος], αδρακοντία [Ζάκυνθος], παπαύτι [Χελδράιχ 1926], τσαμπούνα [Κεφαλονιά, Χαλκιδική], του παπά τ' αυτί [Ζάκυνθος, Λακωνία], τσινάχλα [Αίγινα], χελωνοβότανο [Γεννάδιος 1914].Urginea maritima ή Urginea scilla: αβρόσκιλα [Κύπρος], αβρόσκιλλο [Λεξικό Δημητράκου 1933], αβρόσσιλλα [Κύπρος], αβρόσσιλλος [Κύπρος], αγιοβασιλίτσα [Χελδράιχ 1926], αγριοκρόμμιν [Ρόδος], αγριοκρομμύα [Κάρπαθος], αγριοκρομμύδα [Σκαρλάτος 1835 & Κώς, Ρόδος], αγριοσκέλα [Θήρα], αγριοσσιλοκρομμύδα [Κύπρος], αγροκρομμύδι [Καλαβρία], αγροκρόμμυδο [Καλαβρία], αγρόσσιλα [Κύπρος], αγρόσσιντα [Καλαβρία], αρκόσκιλα [Κύπρος], αρκόσσιλλα [Κύπρος], αρκόσσιλλος [Κύπρος], ασκέλα [Αίγινα, Αντίπαρος, Θήρα, Κύθνος, Κύθηρα, Λακωνία, Μύκονος, Πάρος], ασκελαρβά [Ρόδος], ασκελατούρα [Κρήτη], αστσελλαούρα [Κως], ασκελλαρβά [Ρόδος], ασκελλαρία, ασκελλαρούα [Νίσυρος, Ρόδος, Χάλκη], ασκελλαρούι [Ρόδος], ασκελλνταουριά [Ρόδος], ασκελλνταρούα [Ρόδος], ασκελλνταρουά [Ρόδος], ασκελλντουρία [Ροδος], ασκελοτούρα [Κρήτη], ασκίλα [Γεννάδιος 1914], ασκιλιτούρα [Κρήτη], ασκιλλαρούα [Χάλκη], ασκιλοκάρα [Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λευκάδα], ασκινοκάρα [Κεφαλονιά], ασκλιδιά [Κεφαλονιά], αστελαρούα [Ρόδος], αστσέλα [Κέα, Πάρος], αστσέλλα [Αγαθονήσι, Πάτμος], αστσέλτα [Αστυπάλαια], ατσιλλνταουρά [Ρόδος], αστσιλλντατούρα [Κάλυμνος], ατσιλλνταρούα [Ρόδος], ατσιλλνταρούδα [Ρόδος], βασιλίτσα [Κεφαλονιά], βολβικός [Χελδράιχ 1926], βόλκικος [Χελδράιχ 1926], βότσικας [Χελδράιχ 1926], γκροκρόμμυδο [Καλαβρία], γλίνα [Κεφαλονιά], κουβαροσκέλα [Μύκονος, Νάξος, Σέριφος], κουτούπα [Γεννάδιος 1914], κουτσούνα [Κεφαλονιά], κουτσούπα [Γεννάδιος 1914], κρεμμυδοσκίλα [Σκύρος, Σύρος], κρομμύα [Κάρπαθος, Ρόδος], κρομμύδα [Ροδος], κρομμυδόσκιλα [Γεννάδιος 1914], μπαμπαφούνα [Κάλυμνος], μπότσικας [Αιτωλοακαρνανία], μποτσίκι [Ηλεία, Μεσσηνία], μπότσκα [Ιωάνννινα], μπούτσκα [Ιωάννινα], παμπαφούνα [Κάλυμνος], παπουτσά [Κρήτη], παπουτσέ [Κρήτη], σκελλαρούα [Νίσυρος], σκελλαρούα [Νίσυρος], σκελλαρούδα [Νίσυρος], σκίλα [Χελδράιχ 1926], σκιλλαρούδα [Νίσυρος], σκιλλνταρούα [Ρόδος], σκιλοκρομμύδα [Γεννάδιος 1914], σκορδούλλα [Λέρος, Λειψοί], σούνα [Χελδράιχ 1926], σσελαντουρία [Κάρπαθος], σσελατούρα  [Κάλυμνος], στσλιουκρόμδα [Λέσβος], στσλιουκρόμδου [Λέσβος], τσικουρνίδα [Τσακωνιά], τσιλλνταουρά [Ρόδος], τσιλλνταρούα [Ρόδος], τσιλλνταρούδα [Ρόδος], χαρχαλίνα [Κάσος].Urtica (γένος): αγκάθθα [Κύπρος], αγκάθθιν [Κύπρος], αγκαθθός [Κύπρος], αγκαθθωτός [Κύπρος], αγκάθι [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Κύπρος], άγκαττος [Κύπρος], αγκινίδα [Κρήτη], αγκλούθα [Καστελλόριζο], αγκρίζα [Κύθηρα], ακνία [Κάρπαθος], ακνίδα [Βλαστός 1931 & Κρήτη], ακρία [Τσακωνιά], αλουξουνιά [Ρόδος], αξία [Τσακωνιά], αξινήθρα [Μύκονος], αξνήθρα [Λέσβος], ασικνίδα [Άνδρος], ασκνίδα [Λέσβος, Μύκονος], ασκνίθρα [Λέσβος], ατζιγκνίδα [Κρήτη], ατζιγκουρνίδα [Κρήτη], ατσικκνούα [Χάλκη], ατσικνίδα [Χελδράιχ 1926 & Αμοργός, Κρήτη, Λακωνία, Νάξος, Χίος], ατσικνίθρα [Σύρος], ατσικνούα [Χάλκη], ατσικνούδα [Νάξος, Ρόδος], ατσίκνουδας [Φούρνοι], ατσινίδα [Αίγινα], ατσκνδά [Πάρος], ατσουκνία [Ρόδος], ατσουκνίδα [Ρόδος, Σάμος, Χίος], αχρζία [Τσακωνιά], αχρία [Τσακωνιά], αχσία [Τσακωνιά], καΐλα [Φωκίδα], κάττα [Σίλλη*], κεντζίρ [Αραβανί*], κινθέα [Τραπεζούντα*], κιντέα [Κοτύωρα*, Σάντα*, Χαλδία*], κνιδέα [Κερασούντα*, Οινόη*], κνιθέα [Οινόη*], κουντέα [Χαλδία*], κουτσουνίδα [Ηλεία, Αρκαδία], κρζία [Τσακωνιά], κρία [Τσακωνιά], κρίζα [Κύθηρα], ξία [Τσακωνιά], ξινήθρα [Μύκονος], σαλούφα [Κάρυστος], σκίθα [Κύπρος], σκνίδα [Κύπρος], σκνίθθα [Κύπρος], σκνίθρα [Κύπρος], σκνίττα [Κύπρος], σουκνάδα [Μύκονος], σουκνίδα [Μύκονος], τζιγκνίδα [Κρήτη], τζουκνίδα [Corona Preciosa 1527 & Νιγρίτα], τσεκουνίδα [Αρκαδία], τσικινίδα [Χαβουτσί*], τσικνιά [Κύπρος], τσικνίδα [Γεννάδιος 1914 & Βάτικα*], τσικνίθθα [Κύπρος], τσικνίθρα [Σύρος], τσικουνίδα [Κορινθία, Λακωνία], τσκνίδα [Σιάτιστα], τσούκνα [Γεννάδιος 1914 & Θήρα, Χακιδική], τσουκνιά [Ρόδος], τσουκνία [Ρόδος], τσουκνίδ [Πιερία], τσουκνίδα [Σκαρλάτος 1835 & Ανατολική Θράκη*, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία, Γρεβενά, Ιωάννινα, Λακωνία, Λέσβος, Πιερία, Ρόδος, Φθιώτιδα, Χαλκιδική], τσουκνίθθα [Κύπρος], τσουκνίθρα [Σύρος], τσουκνούδα [Νίσυρος], τσουκουνίδα [Αχαΐα], φουφούλιν [Κερασούντα*].Verbascum blattaria: αγιαννόχορτο [Χελδράιχ 1926], αγριοσπλόνος [Κέρκυρα], σπυρί [Ζάκυνθος].Verbascum densiflorum: αλεπουκιά [Γεννάδιος 1914], αλεπούκια [Χελδράιχ 1926 & Μαγνησία], αλεπούσι [Γεννάδιος 1914], αλεπουσιά [Μάνη], αλιπούς [Βοιωτία], αλπούσι [Χελδράιχ 1926].Vicia angustifolia: αγριοκόκι [Χελδράιχ 1926], αγριοάραχο [Αίγινα], γκριάφους [Νιγρίτα].Vicia dasycarpa ή Vicia varia: άγρια καβαλαριά [Κέρκυρα], αγριοαρακάς [Γεννάδιος 1914], αρακάς, καβαλαριά [Αργυρόκαστρο], καβελαριά [Λακωνία], σκοτισμάρα [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Θήρα].vicia narbonensis: αγριοκούκκι [Χελδράιχ 1926], αγριουκούκ [Λάρισα, Μαγνησία].Vicia sativa: αγραδιά [Τήνος], αγριοάραχο [Αίγινα], αγριοκόκι [Κεφαλονιά], αγριοκουκιά [Ζάκυνθος], αγριουκουκιά [Θεσσαλία, Λέσβος], αρκοκουσιά [Κύπρος], βίκα [Χελδράιχ 1926], βίκας [Νίσυρος], βίκο [Τσακωνιά], βίκος [Γεννάδιος 1914], βίκους [Φθιώτιδα], γάρφος [Κέρκυρα], γαρχής [Κέρκυρα], γάρχος [Κέρκυρα].


Vicia sibthorpii: αγζόβικο [Τσακωνιά], αγριοαρακάς [Γεννάδιος 1914 & Κύθνος], αγριόβικο [Τσακωνιά], αγριόβικος [Γεννάδιος 1914], αγριόβκους [Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη], αγριόροβη [Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη], αγριουβίκους [Πιερία], αρκάσερον [Κύπρος], αρκόβικος [Κύπρος].Vigna unguiculata ή Dolichos lubia: αμπελοβάσουλο [Νίσυρος], αμπελοφάσολο [Άνδρος, Κρήτη], αμπελοφάσουλο [Σκαρλάτος 1835 & Ζάκυνθος, Κάρπαθος, Κέρκυρα], αμπενοβάσουλο [Νίσυρος], αμπιλουφάσλου [Σάμος], ανυδροφάσουλο [Άνδρος, Νάξος], αραποφάσουλο [ΙΛΝΕ 1933], γκιοσοφάσουλο [ΙΛΝΕ 1933], γυφτούλι [ΙΛΝΕ 1933], κατσικάντερο [ΙΛΝΕ 1933], λιανοφάσουλο [ΙΛΝΕ 1933], μαυρομάτικο [ΙΛΝΕ 1933], μαυρομύτικο [ΙΛΝΕ 1933], μαυροσελαχάτης [ΙΛΝΕ 1933], σμυρναίικο [ΙΛΝΕ 1933], στενοφάσουλο [ΙΛΝΕ 1933], τουρκοφάσουλο [Βουρλά*], φαραώνι [ΙΛΝΕ 1933], χαρόνι [ΙΛΝΕ 1933], χαροφάσουλο [ΙΛΝΕ 1933], χωριατοφάσουλο [ΙΛΝΕ 1933].Viola (γένος): αβιελέτα [Θήρα], αβιελόπουλο [Θήρα], αβιόλα [Μύκονος], αβιολέντα [Θήρα], αβιολιά [Μύκονος], αβιορέτα [Βουρλά*], αβλοέττα [Σύμη], αγιούλ [Λευκάδα], αγιούλι [Λεξικό Δημητράκου 1933 & Λευκάδα], αγκίτς [Βελβεντός, Ημαθία, Κοζάνη], ακτσιά [Χαλκιδική], ανγκίτς [Πιερία], αρκοβκιολέττα [Κύπρος], βιόλα [Κύθηρα], βιολέτα [Germano 1622], βιουλέτα [Αλόννησος], βκιόλα [Χάλκη], βκιολέτα [Ρόδος], βλοέτα [Κέρκυρα, Παξοί], γιούλι [Γεννάδιος 1914 & Παξοί], γιοφύλι [Κέρκυρα], διολέτα [Κύμη], ιτς [Σιάτιστα, Φθιώτιδα], ίτσο [Γεννάδιος 1914], μανουσάκι [Γεννάδιος 1914], μανούσι [Αργυρόκαστρο], μελεξές [Χάλκη], μενεξές [Deheque 1825], μουσκόλδου [Κοζάνη], πανσές [Γεννάδιος 1914], σαρμαναχτσές [Σιάτιστα], τρικολόρο [Κέρκυρα].Vitis vinifera sylvestris: αγράμπελο [Όφις*], αγράμπελον [Κερασούντα*, Τραπεζούντα*, Σαμψούντα*], αγριάμπελο [Βλάχος 1659], αγριάμπελος [Germano 1622], αγροκλήμα [Καλαβρία], αγρόκλημα [Καλαβρία, Χαβουτσί*].