Λέξεις από Ω

 

Λέξεις από Ω

 Συχνότητα εμφάνισης λέξεων (frequency word list) της Κοινής Νεοελληνικής (ΚΝΕ).

Βάση δεδομένων: ελληνικές μεταφράσεις υποτίτλων κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών της opensubtitles.org. 2018.

Καταγραφή από Hermit Dave [https://github.com/hermitdave/FrequencyWords].

Επεξεργασία υλικού και επιλογή λέξεων ΚΝΕ από Δημήτρη Λιθοξόου

Λέξεις που εμφανίζονται περισσότερο από πέντε φορές 355, εμφανίσεις 930.400

Ταξινόμηση α) κατά συχνότητα εμφάνισης (παρουσίαση των συχνότερων λέξεων), β) κατά αύξουσα αλφαβητική σειρά.

 

Κατά συχνότητα εμφάνισης [100 πρώτες λέξεις]


ώρα - 189034

ωραία - 182810

ω - 132027

ως - 127967

ώρες - 68646

ώστε - 66105

ωραίο - 60033

ωχ - 17815

ωστόσο - 10438

ωραίος - 10073

ώσπου - 5427

ωκεανό - 4433

ώμο - 4292

ωραίες - 3895

ώπα - 3479

ώμους - 2551

ωφελεί - 1660

ώρας - 1562

ώθηση - 1544

ωκεανού - 1460

ωρών - 1413

ωραίοι - 1316

ωκεανός - 1290

ώμος - 952

ώριμη - 928

ωφελήσει - 888

ωμό - 795

ώριμο - 773

ωράριο - 754

ωμέγα - 753

ώριμος - 740

ωραιότερο - 632

ωρίμασε - 600

ωκεανούς - 590

ωπ - 565

ωραίους - 557

ωμή - 545

ώμοι - 537

ωτοστόπ - 512

ωριμάσει - 502

ωθεί - 475

ωμά - 473

ώθησε - 458

ώριμα - 400

ωραιότερη - 388

ωρολογιακή - 372

ωριμότητα - 361

ωριμάσεις - 335

ώμου - 334

ωάρια - 323

ωάριο - 322

ωθήσει - 298

ώριμοι - 293

ωκεανών - 286

ων - 284

Ωρίωνα - 280

ωφελούσε - 279

ωρίτσα - 277

ωσότου - 269

ωκεανοί - 266

ωοθήκες - 260

ωτοασπίδες - 260

ωδείο - 247

ωραιότερα - 245

ώθησης - 222

ωροσκόπιο - 222

ωρίτσες - 207

ωορρηξία - 203

ωριμάσω - 198

ωστικό - 195

ωράρια - 191

ωφέλησε - 176

ώριμες - 167

ωριμάζει - 164

ωδή - 162

ωμός - 162

ωφεληθεί - 158

ωραρίου - 151

ωφελούν - 148

Ωρίων - 145

ωραίας - 144

ωφέλιμο - 139

ωλένη - 137

ωμοπλάτη - 134

ωραιότατο - 134

ωριμάζουν - 133

ωθούν - 128

ωρίμασα - 126

ωφελείται - 120

ωραιότερες - 111

ωριμάζεις - 109

Ωρίωνας - 104

ωραίου - 102

ώσης - 100

ώμων - 99

ωχρότητα - 99

ωαρίων - 95

ωραιότατα - 95

ωχριά - 95

ωρίμασες - 89

 

 

Κατά αύξουσα αλφαβητική σειρά [σύνολο 355 λέξεις]


ω - 132027

ωά - 31

ώα - 38

ωαγωγούς - 7

ωάρια - 323

ωάριο - 322

ωαρίου - 30

ωαρίων - 95

ώδε - 6

ωδεία - 6

ωδείο - 247

ωδείου - 22

ωδές - 21

ωδή - 162

ωδής - 7

ωδικά - 19

ωδικής - 5

ωδικό - 12

ωδίνες - 31

ωδίνη - 5

ωθεί - 475

ωθείς - 51

ωθείται - 52

ωθείτε - 20

ωθηθεί - 13

ωθήθηκαν - 6

ωθήθηκε - 16

ώθησα - 41

ωθήσαμε - 9

ώθησαν - 69

ωθήσατε - 18

ώθησε - 458

ωθήσει - 298

ωθήσεις - 87

ώθησες - 47

ωθήσετε - 19

ώθηση - 1544

ώθησης - 222

ωθήσουμε - 36

ωθήσουν - 49

ωθήστε - 10

ωθήσω - 32

ωθούμαστε - 6

ωθούμε - 30

ωθούμενες - 5

ωθούμενη - 9

ωθούμενο - 6

ωθούμενοι - 12

ωθούμενος - 15

ωθούν - 128

ωθούνται - 26

ωθούνταν - 5

ωθούσα - 8

ωθούσαν - 10

ωθούσε - 65

ωθούσες - 5

ωθώ - 33

ωθώντας - 38

ωίδιο - 5

ωιμέ - 21

ωκεανέ - 24

Ωκεανία - 25

ωκεάνια - 50

Ωκεανίας - 10

ωκεάνιες - 16

ωκεάνιο - 20

ωκεάνιος - 9

ωκεάνιου - 15

ωκεάνιων - 27

ωκεανό - 4433

ωκεανογραφία - 17

ωκεανογραφίας - 18

ωκεανογραφικές - 6

ωκεανογραφική - 5

ωκεανογραφικό - 29

ωκεανογράφοι - 9

ωκεανογράφος - 35

ωκεανοί - 266

ωκεανολόγος - 6

ωκεανός - 1290

ωκεανού - 1460

ωκεανούς - 590

ωκεανών - 286

ωκυτοκίνης - 10

ωλένη - 137

ωλένης - 40

ωλένιο - 14

ωμά - 473

ωμέγα - 753

ωμές - 56

ωμή - 545

ωμής - 54

ωμό - 795

ώμο - 4292

ωμοί - 34

ώμοι - 537

ωμοπλάτες - 41

ωμοπλάτη - 134

ωμοπλάτης - 56

ωμός - 162

ώμος - 952

ωμότητα - 78

ωμότητας - 7

ωμότητες - 21

ωμού - 30

ώμου - 334

ωμούς - 17

ώμους - 2551

ωμοφαγία - 5

ωμών - 13

ώμων - 99

ων - 284

ωό - 68

ωοειδείς - 5

ωοειδές - 20

ωοειδή - 17

ωοειδής - 9

ωοειδούς - 5

ωοθηκεκτομή - 10

ωοθήκες - 260

ωοθήκη - 83

ωοθήκης - 9

ωοθηκική - 8

ωοθηκικό - 8

ωοθηκών - 82

ωολογικός - 5

ωορρηξία - 203

ωορρηξίας - 36

ωοτόκα - 5

ωοτοκία - 10

ωοτοκίας - 13

ωού - 27

ωπ - 565

ώπα - 3479

ωπαλάκια - 56

ώρα - 189034

ωραία - 182810

ωραίας - 144

ωραίε - 67

ωραίες - 3895

ωραίο - 60033

ωραίοι - 1316

Ωραιόκαστρο - 6

ωραιοπαθής - 10

ωραιοποιεί - 5

ωραιοποιείς - 26

ωραιοποιημένη - 11

ωραιοποιημένο - 7

ωραιοποίησα - 5

ωραιοποιήσει - 7

ωραιοποιήσεις - 14

ωραιοποίηση - 9

ωραιοποιήσουμε - 8

ωραιοποιήσω - 17

ωραιοποιούμε - 5

ωραιοποιώ - 5

ωραίος - 10073

ωραιότατα - 95

ωραιότατες - 9

ωραιοτάτη - 12

ωραιότατη - 61

ωραιότατο - 134

ωραιότατος - 9

ωραιότερα - 245

ωραιότερες - 111

ωραιότερη - 388

ωραιότερο - 632

ωραιότεροι - 11

ωραιότερος - 80

ωραιότερους - 19

ωραιότητα - 9

ωραίου - 102

ωραίους - 557

ωραίων - 59

ωράρια - 191

ωράριο - 754

ωραρίου - 151

ωραρίων - 8

ώρας - 1562

ωρέ - 84

ώρε - 83

ωρεβουάρ - 56

ώρες - 68646

ωριαία - 63

ωριαίες - 31

ωριαίο - 31

ώριμα - 400

ωρίμαζα - 5

ωριμάζαμε - 5

ωρίμαζαν - 10

ωρίμαζε - 29

ωριμάζει - 164

ωριμάζεις - 109

ωρίμαζες - 11

ωριμάζετε - 11

ωριμάζουμε - 45

ωριμάζουν - 133

ωριμάζω - 57

ωρίμανση - 73

ωρίμανσης - 58

ωρίμασα - 126

ωριμάσαμε - 27

ωρίμασαν - 26

ωρίμασε - 600

ωριμάσει - 502

ωριμάσεις - 335

ωρίμασες - 89

ωριμάσετε - 36

ωρίμασμα - 5

ωριμασμένο - 15

ωριμάσουμε - 69

ωριμάσουν - 82

ωριμάστε - 44

ωριμάσω - 198

ώριμες - 167

ώριμη - 928

ώριμης - 30

ώριμο - 773

ώριμοι - 293

ώριμος - 740

ωριμότερη - 6

ωριμότητα - 361

ωριμότητας - 85

ωρίμου - 11

ώριμου - 26

ώριμους - 73

ώριμων - 20

ωρίτσα - 277

ωρίτσες - 207

Ωρίων - 145

Ωρίωνα - 280

Ωρίωνας - 104

ωρολογιακές - 46

ωρολογιακή - 372

ωρολογιακής - 11

ωρολογιακό - 22

ωρολογιακός - 21

ωρολογιακούς - 5

ωρολόγιο - 14

ωρολογίου - 5

ωρολογοποιία - 6

ωρολογοποιίας - 5

ωρολογοποιό - 21

ωρολογοποιοί - 9

ωρολογοποιός - 88

ωρολογοποιού - 16

ωρομίσθια - 5

ωρομίσθιο - 32

ωρομίσθιοι - 6

ωρομίσθιος - 7

ωροσκόπια - 67

ωροσκόπιο - 222

ωροσκοπίου - 8

ωροσκόπο - 27

ωροσκόπος - 10

ωρυγή - 14

ωρύεσαι - 15

ωρύεται - 64

ωρύομαι - 8

ωρυόμενος - 9

ωρύονται - 13

ωρύονταν - 7

ωρυόταν - 11

ωρών - 1413

ως - 127967

ωσάν - 68

ωσαννά - 73

ωσαύτως - 5

ωσεί - 11

ώσεις - 54

ώση - 88

ώσης - 100

ώσμωση - 8

ωσότου - 269

ώσπου - 5427

ώστε - 66105

ωστικά - 25

ωστική - 49

ωστικής - 16

ωστικό - 195

ωστικού - 15

ωστόσο - 10438

ώτα - 23

ωτακουστή - 8

ωτακουστής - 13

ωταλγία - 7

ωτασπίδες - 54

ωτίτιδα - 46

ωτίτιδες - 5

ωτοασπίδες - 260

ωτορινολαρυγγολόγο - 11

ωτορινολαρυγγολόγος - 13

ωτός - 11

ώτος - 7

ωτοστόπ - 512

ωφελεί - 1660

ωφέλεια - 30

ωφελείας - 26

ωφέλειας - 66

ωφέλειες - 5

ωφελείς - 8

ωφελείσαι - 6

ωφελείται - 120

ωφεληθεί - 158

ωφεληθείς - 51

ωφεληθείτε - 15

ωφελήθηκα - 9

ωφελήθηκαν - 13

ωφελήθηκε - 36

ωφελήθηκες - 8

ωφεληθούμε - 45

ωφεληθούν - 62

ωφεληθώ - 18

ωφελήματα - 22

ωφελημένοι - 5

ωφέλησαν - 36

ωφέλησε - 176

ωφελήσει - 888

ωφελήσεις - 9

ωφελήσουν - 78

ωφελήσω - 11

ωφέλιμα - 32

ωφέλιμες - 21

ωφέλιμη - 69

ωφέλιμο - 139

ωφέλιμος - 12

ωφέλιμου - 10

ωφέλιμων - 5

ωφελούμαι - 12

ωφελούμαστε - 8

ωφελούμε - 5

ωφελούν - 148

ωφελούνται - 40

ωφελούνταν - 29

ωφελούσαν - 21

ωφελούσε - 279

ωφελούταν - 7

ωχ - 17815

ωχού - 8

ώχου - 82

ωχρά - 25

ώχρα - 48

ωχράς - 10

ώχρας - 11

ωχρές - 8

ωχρή - 52

ωχριά - 95

ωχριούν - 73

ωχριούσε - 5

ωχρό - 74

ωχροί - 14

ωχρός - 45

ωχρότητα - 99

ωχρότητας - 12

ωχρούς - 6