Η ρωμαίικη γλώσσα μεταξύ Κορινθιακού και Καστοριάς ή διαλεκτικά της Στερεάς, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 

Η ρωμαίικη γλώσσα μεταξύ Κορινθιακού και Καστοριάς

ή

διαλεκτικά της Στερεάς, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας

 

Θεματικό λεξικό των ουσιαστικών της λαογραφίας – μέρος δεύτερο

 

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

 

Μάρτιος 2024

 


Το δεύτερο μέρος του Θεματικού λεξικού των ουσιαστικών της ρωμαίικης λαογραφίας, ακολουθεί την πριν από ένα χρόνο δημοσίευση του πρώτου μέρους, για τα Ρωμαίικα του Μοριά, με 50 οικισμούς αναφοράς στην Πελοπόννησο.

Για τη συγκέντρωση της λεξικολογικής βάσης της περιοχής από τον Κορινθιακό μέχρι την Καστοριά, αποδελτιώθηκαν 61 χειρόγραφα λαογραφίας, εργασίες φοιτητών της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (της περιόδου 1964-1983), καθώς επιπλέον 9 δημοσιευμένες μελέτες  (βιβλία και άρθρα) που περιέχουν γλωσσικό-λαογραφικό υλικό. Το σύνολο των εξεταζόμενων οικισμών αυτού του χώρου ανέρχεται σε 50.

Κύριο κριτήριο επιλογής των χειρογράφων υπήρξε η μη ή η ελάχιστη σχολική μόρφωση των αφηγητών που καταγράφονται από τους φοιτητές-ερευνητές και η όσο το δυνατόν πιστή αντιγραφή του λαϊκού λόγου τους. Η εντοπιότητα των αφηγητών και η διαχρονική παραμονή τους στον οικισμό, υπήρξε ένα ακόμη σημαντικό κριτήριο επιλογής των κειμένων.

Τα λόγια στοιχεία, που εμφανίζονται στις αφηγήσεις (και αποτελούν προφανώς ακούσματα από μορφωμένους συχωριανούς, το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση), δεν καταγράφονται εδώ.

Λόγω της άνισης έκτασης των χειρογράφων, που ποικίλουν από μερικές δεκάδες ως και χίλιες σελίδες, κάθε οικισμός εμφανίζεται στην έρευνα με μικρότερο ή μεγαλύτερο αριθμό λέξεων.

Από αυτό το λεξικό των ουσιαστικών, απουσιάζουν κάποιες συχνές λέξεις του καθημερινού λόγου που δεν υπάρχουν στα καθιερωμένα κεφάλαια της λαογραφικής έρευνας (όπως λόγου χάρη όσα αφορούν την ερωτική ζωή).

Για την καλύτερη παρουσίασή του, το λεξικό είναι χωρισμένο σε 49 θεματικές ενότητες. Σε κάθε ενότητα, οι λέξεις ταξινομούνται αλφαβητικά. Τα λήμματα ανέρχονται σε 4,9 χιλιάδες και τα συνώνυμα σε 13,6 χιλιάδες.

Τα περισσότερα λήμματα αρχίζουν με λέξη της δημοτικής και ακολουθούν τα αντίστοιχα συνώνυμα, μαζί με το άρθρο. Σημειώνεται πως στην περιοχή στης Θεσσαλίας, σε αρκετά χωριά με βόρειο φωνηεντισμό, έχουμε αρσενικό άρθρο i και όχι u (όπως παρατηρούμε στα χωριά Αγιά, Δράκεια, Κανάλια, Μηλίνα, Μικρό Βουνό).

Η έρευνα φανερώνει την ύπαρξη τριών διαλεκτικών περιοχών σε αυτό το γεωγραφικό χώρο. Το μεγαλύτερο μέρος, που παρουσιάζεται εδώ με 40 οικισμούς, εντάσσεται στη βόρεια διάλεκτο (ή στα βόρεια ιδιώματα όπως συνήθως λέγεται), με κύριο χαρακτηριστικό της την ύπαρξη τριών άτονων φωνηέντων (a, i, u) αντί πέντε, με εμφάνιση των άτονων i και u εκεί που στις άλλες διαλέκτους συνήθως έχουμε αντίστοιχα τα άτονα e και o και πτώση του τελικού άτονου i. Κατά δεύτερο λόγο, παρατηρείται συχνή πτώση των άτονων i και u και μέσα στη λέξη.

Υπάρχουν ακόμα δύο περιοχές με νότιο φωνηεντισμό, δηλαδή με πέντε άτονα φωνήεντα (a, i, u, e, o). Η μία στη βορειοδυτική Ήπειρο, που στην έρευνα καταγράφεται στους οικισμούς Πάργα, Τσαμαντά, Δελβινάκι, Σταυροδρόμι, Δολό, Ωραιόκαστρο και Πηγή. Η δεύτερη στα νότια, στα Μέγαρα και σε μερικά, συγγενή διαλεκτικά των Μεγάρων, χωριά της περιοχής της Κύμης, στην Κεντρική Εύβοια (εδώ εμφανίζεται στα χωριά Άγιος Λουκάς και Θαρούνια).

Καθώς η έρευνα αφορά τη ρωμαίικη γλώσσα, είναι προφανές πως δεν εξετάζονται αρβανίτικα χωριά της Αττικής, της Βοιωτίας και της Νότιας Εύβοιας, βλάχικα (αρμάνικα) χωριά της Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας και μακεδονικά χωριά της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν εξετάζονται επίσης, καθώς δεν είχα στη διάθεσή μου γλωσσικό υλικό, χωριά που οι κάτοικοί τους κατάγονται από ρωμιούς πρόσφυγες της περιόδου 1912-1924.

Για χρηστικούς λόγους, την κατανόηση δηλαδή των λημμάτων από ένα ευρύτερο κοινό (εκτός των ειδικών), χρησιμοποιώ τη σύγχρονη ορθογραφία της κοινής γλώσσας και όχι το διεθνές φωνητικό αλφάβητο (που αποδίδει ακριβώς την προφορά). Κάτι τέτοιο, δεν το επιτρέπει άλλωστε η γραφή των περισσότερων χειρογράφων και δημοσιευμάτων.

Τέλος, οι ενδείξεις Swadesh list, Buck list (Carl Darling Buck, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages) και ALE (Atlas Linguarum Europae), στην αρχή κάποιων λημμάτων, σημειώνουν πως οι έννοιες αυτές περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες λίστες γλωσσικής συγγένειας ή γλωσσογεωγραφίας.

 

 


Πηγές

 

Αγγέλη Μαρία, Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωριό Σταγιάδες, του νομού Τρικάλων, 1981.

Αθανασία Παραπανήσιου, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κυψέλη, του νομού Λαρίσης, 1971.

Αθανάσιος Σταμάτης, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Δομνίστα, του νομού Ευρυτανίας, 1968.

Αικατερίνη Σιδηροπούλου, Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωριό Μακρυνή, της επαρχίας Δωρίδος, του νομού Φωκίδος, 1981.

Αλεξάνδρου Μαρία, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Κάτω Αγόριανη ή Λίλαια, της επαρχίας Παρνασσίδος, του νομού Φωκίδας, 1980.

Αναγνωστοπούλου Παναγούλα, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Αγίας Ευθυμίας, της επαρχίας Παρνασσίδος, του νομού Φωκίδος, 1969.

Αναγνωστοπούλου Τριανταφυλλιά, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Αγίας Ευθυμίας, της επαρχίας Παρνασσίδος, του νομού Φωκίδος, 1968.

Αντωνίου Μιχαήλ, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Στροφυλλιά, της επαρχίας Χαλκίδος, του νομού Ευβοίας, 1971.

Βασιλείου Αθανασία, Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωριό Γραμματικού, της επαρχίας Μεσολογγίου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας, 1981.

Βασιλείου Ευτυχία, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Ραψάνη, της επαρχίας Λαρίσης, του νομού Λαρίσης, 1980.

Βόζιου Αναστασία, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Σιατίστης, της επαρχίας Βοΐου, του νομού Κοζάνης, 1971.

Βωβός Γεώργιος, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Άγιος Λουκάς, της επαρχίας Καρυστίας, του νομού Ευβοίας, 1971.

Γιαννάρου Δέσποινα, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Δολού, της επαρχίας Πωγωνίου, του νομού Ιωαννίνων, 1970.

Γιαννοπούλου Στρατούλα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αγίου Νικολάου, της επαρχίας Τριχωνίδος, του νομού Αιτωλοακαρνανίας, 1969.

Γκαραμέτση Ευαγγελία, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Δραμεσοί, της επαρχίας Δωδώνης, του νομού Ιωαννίνων, 1980.

Γκολομάζου Βασιλική, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Μελισσουργών, του νομού Άρτης, 1969.

Δαλακώστα Κωνσταντίνα, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Καρύτσης Καρπενησίου, του νομού Ευρυτανίας, 1964.

Δέλλιου Αναστασία, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Δαύλειας Λεβαδείας, του νομού Βοιωτίας, 1968.

Δόβα Αλεξάνδρα, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Δελβινάκι, της επαρχίας Πωγωνίου, του νομού Ιωαννίνων, 1978

Δρόσου Ελευθερία, Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωριό Μεσούντα (η), της επαρχίας Τζουμέρκων, του νομού Άρτης, 1982.

Ελένη Βολιώτου, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Δράκεια Πηλίου, του νομού Μαγνησίας, 1970.

Εξάρχου Ελένη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Ωραιοκάστρου, της επαρχίας Πωγωνίου, του νομού Ιωαννίνων, 1972.

Ευρυδίκη Παπανικολάου, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πλατυστόμου, της επαρχίας Φθιώτιδος, του νομού Φθιώτιδος, 1971.

Ζορμπά Βησσαρία, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου, της επαρχίας Βονίτσης, του νομού Αιτωλοακαρνανίας, 1983.

Ηλία Μαρία, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ της πόλεως των Μεγάρων, της επαρχία Μεγαρίδος, του νομού Αττικής, 1970.

Θωμοπούλου Ιωάννα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Μασχολουρίου, του νομού Καρδίτσης, 1971.

Καίσαρη Μαργαρίτα, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Τσαμαντά (ο), της επαρχίας Φιλιατών, του νομού Θεσπρωτίας, 1980.

Κάλφα Γιαννούλα, Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωρίον Θαρρούνια, της επαρχίας Καρυστίας, του νομού Ευβοίας, 1971.

Καπενή Κωνσταντίνα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Άγιος Λουκάς, της επαρχίας Καρυστίας, του νομού Ευβοίας, 1969.

Καπνίδου Ρεβέκκα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Τσαμαντά, της επαρχίας Φιλιατών, του νομού Θεσπρωτίας, 1971.

Καραλίγκας Γεώργιος, Συλλογή λαογραφικού υλικού εξ Αγίας Παρασκευής, του νομού Κοζάνης, 1971.

Καρλιαμπάς Χρίστος, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Φαρκαδόνος, της επαρχίας Τρικάλων, του νομού Τρικάλων, 1969.

Κατσαρού Αναστασία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εξ Αγίου Ιστιαίας, του νομού Ευβοίας, 1971.

Κίτσιου Φωτούλα, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Πηγή ή Πεκλάρι, της επαρχίας Κονίτσης, του νομού Ιωαννίνων, 1977.

Κρικώνης Γεώργιος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εξ Αμφικλείας Λοκρίδος, του νομού Φθιώτιδος, 1970.

Κυριακάκη Ευαγγελία, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Μακρολειβάδου, της επαρχίας Δοκομού, του νομού Φθιώτιδος, 1969.

Λιαπίκου Διαμάντω, Συλλογή λαογραφικού υλικού από τη Γουριά Μεσολογγίου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας, 1978.

Μακρή Χρυσούλα, Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωριό Τιθορέα (τ.Βελίτσα), της επαρχίας Λοκρίδος, του νομού Φθιώτιδος, 1982.

Μακροδήμου Ευαγγελία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ της κωμοπόλεως Αγιάς, της επαρχίας Αγιάς, του νομού Λαρίσης, 1970.

Μάρκου Άγγελος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Τσουκαλάδες, του νομού Βοιωτίας, 1971.

Μητσοπούλου Τριανταφυλλιά, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Κουμαρίτσι, της επαρχίας Φθιώτιδος, του νομού Φθιώτιδος, 1981.

Μόλλα Καλλιόπη, Άμεσος συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Αγιάς Λαρίσης Θεσσαλίας, 1971.

Μπακαλέξη Κωνσταντίνα, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Αμφίκλεια (η), της επαρχίας Λοκρίδος, του νομού Φθιώτιδος, 1981.

Μπενέκου Ελένη, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Χουλιαράδες (οι), της επαρχίας Δωδώνης, του νομού Ιωαννίνων, 1981

Μπίτος Γεώργιος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Μικρού Βουνού, του νομού Καρδίτσης, 1971.

Παναγιώτα Σιακαβέλλα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Δομνίστης, της επαρχίας Ευρυτανίας, του νομού Ευρυτανίας, 1971.

Πανάγου Αικατερίνη, Λαογραφικόν υλικόν εξ Αμφικλείας (Δαδί), της επαρχίας Λοκρίδος, του νομού Φθιώτιδος, 1966.

Πανανίδη Μαρία, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Δελβινάκιον (το), της επαρχίας Πωγωνίου, του νομού Ιωαννίνων, 1977.

Παναρέτου Αθανασία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Μηλίνα, του νομού Μαγνησίας, 1969.

Πάνου Ευγενία, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Σταυροδρομίου, της επαρχίας Πωγωνίου, του νομού Ιωαννίνων, 1975.

Παπαευθυμίου Παρασκευή, Συλλογή λαογραφικού υλικού από την κωμόπολη Σιάτιστα, της επαρχίας Βοΐου, του νομού Κοζάνης, 1981.

Παπαντώνη Βασιλική, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ της κωμοπόλεως Στυλίδος, του νομού Φθιώτιδος, 1971.

Πηγή Όλγα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του Δελβινακίου, της επαρχίας Πωγωνίου, του νομού Ιωαννίνων, 1971.

Πολυμέρου Μαρία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Βράχας, της επαρχίας Ευρυτανίας, του νομού Ευρυτανίας, 1971.

Πρινάρη Μαρία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ της επαρχίας Αγιάς, του νομού Λαρίσης, 1969.

Ρεστέμη Αρετή, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αμφίκλεια, της επαρχίας Λοκρίδος, του νομού Φθιώτιδος, 1971.

Τρύπου Παρασκευή, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ της πόλεως των Μεγάρων (Μέγαρα), της επαρχίας Μεγαρίδος, του νομού Αττικής, 1977.

Τσιμτσιλή Μαρία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Δαύλεια, της επαρχίας Λεβαδείας, του νομού Βοιωτίας, 1969.

Τσόκα Άννα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ της πόλεως Πρεβέζης, της επαρχίας Νικοπόλεως, του νομού Πρεβέζης, 1969.

Τσορβάς Γεώργιος, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ της πόλεως των Μεγάρων, της επαρχίας Μεγαρίδος, του νομού Αττικής, 1971.

Χριστοπούλου Ευφροσύνη, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ των χωρίων Δαύλειας και Διστόμου, του νομού Βοιωτίας, 1968.

 

 

Γεωργίου Χρίστου, Το γλωσσικό ιδίωμα του Γέρμα Καστοριάς, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1962.

Μαυρομάτη Κώστα, Λεξικό τοπικών όρων και ιδιωματισμών Καναλιών Καρδίτσας, Θεσσαλονίκη, 1987

Νίτσου Νικολάου, Μονογραφία περί της εν Ηπείρω κώμης του Τσαμαντά, Αθήναι, 1926.

Παπαϊωάννου Μιλτιάδη, Το γλωσσάριο των Γρεβενών, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1976.

Στεφόπουλος Ανδρέας, Το γλωσσάρι της Χρυσής Καστοριάς, περιοδικό Μακεδονικά, τόμος 18, Θεσσαλονίκη, 1978.

Σύρκου Αγγελική, Το μεγαρικό γλωσσικό ιδίωμα, Αθήνα 2006.

Τσάκας Νίκος, Πάργα – Θάλασσα – λαογραφική μελέτη, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 130-149, Ιωάννινα 1963-1964.

Τσάκας Νίκος, Πάργα - Στεριά λεξιλόγιον, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 161-224, Ιωάννινα 1965-1970.

Χατσιούλη Μιχαήλ, Γλωσσάρι σιατιστινής ντοπιολαλιάς, Σιάτιστα, 2012.

 

 


Οικισμοί αναφοράς

 

Αγιά Λαρίσης, απογραφή 1971 κάτοικοι 3.241, υψόμετρο 200.

Αγία Ευθυμία Φωκίδος, απογραφή 1971 κάτοικοι 850, υψόμετρο 450.

Αγία Παρασκευή Κοζάνης, απογραφή 1971 κάτοικοι 524, υψόμετρο 610.

Άγιος Ευβοίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 1.185, υψόμετρο 100.

Άγιος Λουκάς Ευβοίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 1.073, υψόμετρο 100.

Άγιος Νικόλαος (Ρεντσπέρι) Αιτωλίας  και Ακαρνανίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 200, υψόμετρο 240.

Αμφίκλεια (Δαδί) Φθιώτιδος, απογραφή 1971 κάτοικοι 3.017, υψόμετρο 400.

Βράχα Ευρυτανίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 339, υψόμετρο 880.

Γέρμας (Λόσνιτσα) Καστοριάς, απογραφή 1971 κάτοικοι 799, υψόμετρο 780.

Γουριά Αιτωλίας  και Ακαρνανίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 681, υψόμετρο 100.

Γραμματικού (Γραμματικόν) Αιτωλίας  και Ακαρνανίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 1.107, υψόμετρο 90.

Δαύλεια Βοιωτίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 1.899, υψόμετρο 340.

Δελβινάκι Ιωαννίνων, απογραφή 1971 κάτοικοι 1.067, υψόμετρο 700.

Δολό (Δολός) Ιωαννίνων, απογραφή 1971 κάτοικοι 105, υψόμετρο 800.

Δομνίστα Ευρυτανίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 308, υψόμετρο 1.000.

Δράκεια Μαγνησίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 884, υψόμετρο 644.

Δραμεσιοί (Δραμεσού) Ιωαννίνων, απογραφή 1971 κάτοικοι 239, υψόμετρο 680.

Έλατος (Δόβρανη) Γρεβενών, απογραφή 1971 κάτοικοι 260, υψόμετρο 730.

Θαρούνια Ευβοίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 537, υψόμετρο 400.

Κανάλια Καρδίτσης, απογραφή 1971 κάτοικοι 1.196, υψόμετρο 340.

Καρίτσα Ευρυτανίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 63, υψόμετρο 800.

Κιλελέρ (μεταξύ 1928-1991 Κυψέλη) Λαρίσης, απογραφή 1971 κάτοικοι 644 υψόμετρο 75.

Κουμαρίτσι Φθιώτιδος, απογραφή 1971 κάτοικοι 43 υψόμετρο 840.

Λιλαία (Κάτω Αγόριανη) Φωκίδος, απογραφή 1971 κάτοικοι 463 υψόμετρο 330.

Μακρινή (Μάκρυση) Φωκίδος, απογραφή 1971 κάτοικοι 189 υψόμετρο 680.

Μακρολίβαδο (Δραμάλα) Φθιώτιδος, απογραφή 1971 κάτοικοι 276, υψόμετρο 590.

Μασχολούρι Καρδίτσης, απογραφή 1971 κάτοικοι 614, υψόμετρο 110.

Μέγαρα Αττικής, απογραφή 1971 κάτοικοι 17.294, υψόμετρο 40.

Μελισσουργοί Άρτης, απογραφή 1971 κάτοικοι 74, υψόμετρο 860.

Μεσούντα (Μουσιούντας) Άρτης, απογραφή 1971 κάτοικοι 118, υψόμετρο 730.

Μηλίνα Μαγνησίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 667, υψόμετρο 10.

Μικρό Βουνό (Τεκελή) Λαρίσης, απογραφή 1971 κάτοικοι 502, υψόμετρο 160.

Πάργα Πρεβέζης, απογραφή 1971 κάτοικοι 1.690 υψόμετρο, 10.

Πηγή (Πεκλάρι) Ιωαννίνων, απογραφή 1971 κάτοικοι 225, υψόμετρο 750.

Πλατύστομο Φθιώτιδος, απογραφή 1971 κάτοικοι 480, υψόμετρο 190.

Πρέβεζα Πρεβέζης, απογραφή 1971 κάτοικοι 11.439 υψόμετρο, 10.

Ραψάνη Λαρίσης, απογραφή 1971 κάτοικοι 1.166, υψόμετρο 500.

Σιάτιστα Κοζάνης, απογραφή 1971 κάτοικοι 4.852, υψόμετρο 920.

Σταγιάδες Τρικάλων, απογραφή 1971 κάτοικοι 170, υψόμετρο 780.

Σταυροδρόμι (Βομπλό) Ιωαννίνων, απογραφή 1971 κάτοικοι 45, υψόμετρο 660.

Στροφυλιά Ευβοίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 698, υψόμετρο 110.

Στυλίδα Φθιώτιδος, απογραφή 1971 κάτοικοι 4.427, υψόμετρο 20.

Τιθορέα (Βελίτσα) Φθιώτιδος, απογραφή 1971 κάτοικοι 1.153, υψόμετρο 440.

Τσαμαντάς Θεσπρωτίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 157, υψόμετρο 580.

Τσουκαλάδες Βοιωτίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 274, υψόμετρο 230.

Φαρκαδόνα (Τσιότι) Τρικάλων, απογραφή 1971 κάτοικοι 2.175, υψόμετρο 95.

Χουλιαράδες Ιωαννίνων, απογραφή 1971 κάτοικοι 417, υψόμετρο 1.000.

Χρυσή (Σλάτινα) Καστοριάς, απογραφή 1971 κάτοικοι 333, υψόμετρο 1.040.

Χρυσοβίτσα Αιτωλίας  και Ακαρνανίας, απογραφή 1971 κάτοικοι 179, υψόμετρο 660.

Ωραιόκαστρο (Λαχανόκαστρο) Ιωαννίνων, απογραφή 1971 κάτοικοι 91, υψόμετρο 550.

 

  

θεματικό λεξικό

 

 


1.  το σώμα (ανθρώπου-ζώων)

 

αβγό (Swadesh list, ALE, Buck list) => το αβγό [Άγιος Λουκάς, Γουριά, Δελβινάκι, Δολό, Θαρούνια, Μέγαρα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του αβγό [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δομνίστα, Δράκεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα].

αβγότσουφλο (ALE) => το τσόφλι [Τσαμαντάς] | του τσοφλ [Γουριά, Πλατύστομο, Τιθορέα, Χουλιαράδες] | του τσιοφλ [Δομνίστα] | του τσιόφλιου [Λιλαία] | η τσέφλα [Γέρμας] | η τσέπα [Έλατος].

αγκώνας (Buck list) => ο αγκώνας [Πάργα, Τσαμαντάς] | ο άγκωνας [Μέγαρα, Πάργα] | ου αγκώνας [Τιθορέα] | ι αγκώνας [Αγιά] | ου άγκουνας [Γέρμας] | ου άνγκουνας [Έλατος] | ου αναγκώνας [Μεσούντα, Πλατύστομο] | ι αναγκώνας [Κανάλια] | ι ζιούγκους [Κανάλια] | ου τσόκους [Σταγιάδες].

αγρίμι (Buck list) => του αγρίμ [Δομνίστα, Μηλίνα] | το ζουδί [Πάργα, Τσαμαντάς] | το ζουλάπι [Πάργα] | το ζουλάτσι [Άγιος Λουκάς] | του ζλαπ [Αγία Ευθυμία, Γέρμας, Γουριά, Έλατος, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μηλίνα, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | το αγριομερινό [Μέγαρα] | του αγρουζούλαπου [Μηλίνα].

αίμα (Swadesh list, Buck list) => το αίμα [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Πάργα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | το αίμας [Θαρούνια, Μέγαρα] | του αίμα [Αγία Ευθυμία, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δραμεσιοί, Κανάλια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | το γαίμα [Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του γαίμα [Γέρμας, Έλατος, Πρέβεζα].

αλογότριχα => η αλουγότριχα [Μασχολούρι].

αμυγδαλές => οι αμυγδαλές [Κιλελέρ, Μακρινή, Χρυσοβίτσα] | οι μυγδαλές [Τιθορέα] | οι αμυγδαλιές [Τσαμαντάς].

άντερο => το άντερο [Άγιος Λουκάς, Μέγαρα, Τσαμαντάς] | του άντιρου [Αγία Ευθυμία, Άγιος, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δράκεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μασχολούρι, Μεσούντα, Μηλίνα, Πλατύστομο, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες].

άντζα / κνήμη => η άντζα [Έλατος].

απαλό / κρανιακή πηγή => το απαλό [Πάργα].

αρχίδια (Buck list) => τα αρχίδια [Γέρμας] | τα αχαμνά [Πάργα, Σιάτιστα, Σταγιάδες] | τα λιμπά [Αγία Παρασκευή, Αμφίκλεια, Έλατος, Κανάλια, Πάργα, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Τσαμαντάς, Χρυσή] | τα λιβά [Μέγαρα] | τα λιόκια [Σιάτιστα] | τα αγγιά [Κανάλια] | τα γκογκόβια [Μέγαρα] | τα ζαρλιά [Μέγαρα] | τα καλαμπαλίκια [Μέγαρα, Πάργα] | τα κοζόκια [Μέγαρα] | τα κουλουκίθια [Σταγιάδες] | τα μπελερίνια [Πάργα] | τα μπουμπόλια [Έλατος, Σιάτιστα] | τα πελέ [Μέγαρα] | τα ρέλια [Μέγαρα] | τα κολόνια [Πάργα] | τα τασιάκια [Πάργα] | τα τσάκια [Έλατος, Σιάτιστα].

αστράγαλος => ο αστράγαλος [Σταυροδρόμι] | ου αστράγαλους [Άγιος, Δομνίστα, Καρίτσα, Λιλαία, Σιάτιστα] | του κουτρίδ [Αμφίκλεια] | ο κούτριγας [Μέγαρα] | ο κούτριγκας [Μέγαρα] | το κότσι [Πάργα, Τσαμαντάς] | του κοτς [Γέρμας, Δραμεσιοί, Έλατος, Μελισσουργοί, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Ραψάνη, Σταγιάδες, Χουλιαράδες] | ου τσιόκους [Αγία Παρασκευή].

αυτί (Swadesh list, ALE, Buck list) => το αυτί [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του αυτί [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δολό, Δράκεια, Δραμεσιοί, Κανάλια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσή, Χρυσοβίτσα] | του αυτσί [Σιάτιστα] | το φτι [Μέγαρα] | του φτι [Αμφίκλεια, Μηλίνα, Σταγιάδες] | του φτσι [Σιάτιστα] | η ακοή [Μέγαρα].

αφαλός (Buck list) => ο αφαλός [Δελβινάκι, Θαρούνια, Μέγαρα, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | ου αφαλός [Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δραμεσιοί, Καρίτσα, Κιλελέρ, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | ι αφαλός [Μηλίνα] | ου νουφαλός [Αγία Παρασκευή, Γέρμας, Έλατος, Σιάτιστα, Σταγιάδες] | ι νουφαλός [Αγιά] | ο οφαλός [Δολό] | ου νιφαλός [Ραψάνη].

βλέφαρο (ALE) => του βλέφαρου [Πλατύστομο] | το ματόφυλλο [Μέγαρα] | το καπάκι [Πάργα] | το τζίφλι [Πάργα].

βούλα => η βούλα [Αγία Παρασκευή, Άγιος, Γουριά, Μακρινή, Μικρό Βουνό, Πάργα, Πλατύστομο, Σιάτιστα, Τιθορέα, Τσαμαντάς].

βυζί / της γυναίκας (Buck list) => το βυζί [Άγιος Λουκάς, Μέγαρα] | του βζι [Άγιος Νικόλαος, Γέρμας, Έλατος, Κανάλια, Μελισσουργοί, Μηλίνα, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Σταγιάδες, Τιθορέα, Τσουκαλάδες] | του τζιτζί [Σιάτιστα].

γάλα (ALE, Buck list) => το γάλα [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Δολό, Θαρούνια, Πηγή, Ραψάνη, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | το γάλας [Μέγαρα] | του γάλα [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Αμφίκλεια, Άγιος Νικόλαος, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δομνίστα, Δράκεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσή, Χρυσοβίτσα].

γάμπα (ALE) => η γάμπα [Άγιος Λουκάς, Ραψάνη] | η άντζα [Αμφίκλεια, Κανάλια, Λιλαία, Πάργα, Σταγιάδες, Χρυσή] | η πούλπα [Μέγαρα] | η μπούκα [Σταγιάδες].

γένι (ALE) => του γεν [Γέρμας, Τιθορέα].

γένια (Buck list) => τα γένια [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Γέρμας, Γουριά, Θαρούνια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μασχολούρι, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Σταυροδρόμι, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα, Ωραιόκαστρο] | τα ένια [Σιάτιστα] | οι τσιαμπάδις [Στυλίδα].

γλώσσα (Swadesh list, Buck list) => η γλώσσα [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Δαύλεια, Δράκεια, Έλατος, Θαρούνια, Κανάλια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μεσούντα, Μηλίνα, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Σταυροδρόμι, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα].

γόνατο (Swadesh list, ALE, Buck list) => το γόνατο [Άγιος Λουκάς, Δολό] | του γόνατου [Αγία Παρασκευή, Γραμματικού, Δομνίστα, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Στροφυλιά, Τιθορέα, Φαρκαδόνα, Χρυσοβίτσα] | το γόνα [Γουριά, Πάργα, Σιάτιστα, Τσαμαντάς, Τσουκαλάδες, Ωραιόκαστρο] | ο γόνας [Πάργα] | του γόνα [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Γέρμας, Δραμεσιοί, Κανάλια, Λιλαία, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μηλίνα, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα].

γούλα / πρόλοβος => η γούσα [Θαρούνια].

γοφός => ο γκοφός [Μέγαρα] | ου γουφός [Άγιος, Πλατύστομο, Σιάτιστα | ου γκουφός [Έλατος, Χρυσή] | το γκουφό [Τσαμαντάς] | του γκουφάρ [Έλατος] | τα γκόφια [Σταυροδρόμι].

γρουμπούλι => το γρουμπούλι [Πάργα] | του γρουμπούλ [Γουριά, Δραμεσιοί, Μακρινή, Χουλιαράδες, Χρυσή] | του ζγκουρουβάλ [Χρυσή] | του ζγκρουβάλ [Έλατος] | του κουρδουμπούλ [Κανάλια, Μελισσουργοί].

δαγκάνα / κάβουρα => η δαγκάνα [Στυλίδα].

δάκρυ (Buck list) => το δάκρυ [Δολό, Μέγαρα] | του δακρ [Αγία Ευθυμία, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Δραμεσιοί, Σιάτιστα] | του δάκριου [Σταγιάδες].

δάχτυλο (ALE, Buck list) => το δάχτυλο [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Θαρούνια, Μέγαρα, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του δάχτλου [Λιλαία, Μακρινή, Μελισσουργοί, Χουλιαράδες, Χρυσή] | του δάχλου [Αγιά, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δομνίστα, Δράκεια, Δραμεσιοί, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες] | του δάχτυλου [Αγία Παρασκευή, Άγιος, Γέρμας] | του δάχτσυλου [Σιάτιστα] | το περμάκι [Πάργα].

δέρμα / ανθρώπου (Swadesh list, ALE, Buck list) => του δέρμα [Αγία Παρασκευή, Αμφίκλεια, Ραψάνη, Τιθορέα].

δέρμα / ζώου => το δέρμα [Άγιος Λουκάς, Δολό, Θαρούνια, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του δέρμα [Αγία Ευθυμία, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Γραμματικού, Κανάλια, Λιλαία, Μασχολούρι, Μεσούντα, Μηλίνα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Τσαμαντάς] | του κουζίν [Χρυσή].

δόντι (Swadesh list, ALE, Buck list) => το δόντι [Άγιος Λουκάς, Γουριά, Δελβινάκι, Δολό, Δραμεσιοί, Θαρούνια, Μέγαρα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | του δοντ [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δραμεσιοί, Κανάλια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσή, Χρυσοβίτσα] | του δοντζ [Σιάτιστα].

ιδρώτας (Buck list) => ου ιδρώτας [Ραψάνη] | ου ίδρουτας [Σιάτιστα] | του ίδρουτου [Γέρμας, Μακρινή, Σιάτιστα] | το δρωτάρι [Μέγαρα].

κάλος => ου κάλους [Τιθορέα].

καμπούρα => η καμπούρα [Γέρμας, Γραμματικού, Μηλίνα] | η γρίμπα [Κανάλια] | η γκρίμπα [Έλατος] | η βρουντουρούγα [Γουριά] | η τούμπα [Σιάτιστα].

καπούλια => τα καπούλια [Άγιος, Γέρμας, Δραμεσιοί, Πάργα, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Τιθορέα, Ωραιόκαστρο] | τα κάπουλα [Πάργα].

καραβοσιά / σκελετός => η καραβουσά [Αγία Ευθυμία].

καρδιά (Swadesh list, Buck list) => η καρδιά [Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Γουριά, Δράκεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πάργα, Πλατύστομο, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα, Ωραιόκαστρο] | η καρδία [Μέγαρα].

καρούμπαλο => η τσιούκα [Κανάλια] | η τζιούμα [Τσαμαντάς] | η ζιούσκα [Σιάτιστα] | η σούσκα [Έλατος, Σταγιάδες] | η ζούνγκα [Χρυσή] | η κουκουμίδα [Πάργα].

καρύδι / λαιμού => το καρύδι [Πάργα, Τιθορέα].

κάτουρο (Buck list) => του κάτουρου [Γέρμας] | τα κάτουρα [Αμφίκλεια] | του κατούρ [Κανάλια, Σταγιάδες] | τα κατούρια [Χουλιαράδες] | η σιούρα [Μέγαρα] | ο ούρος [Πάργα] | του νιρό [Δραμεσιοί].

κατωσάγονο => του κατσαούλ [Έλατος].

καύκαλο / κρανίο (Buck list) => το καύκαλο [Πάργα] | του καύκαλου [Μεσούντα, Σιάτιστα] | η καρκάλα [Δελβινάκι].

καύκαλο / χελώνας => του καύκαλου [Γραμματικού, Μελισσουργοί] | του καυκί [Σταγιάδες] | του καβούκ [Σταγιάδες, Τσουκαλάδες].

κεντρί / εντόμου => του κεντρί [Τιθορέα] | ου μπόντους [Γέρμας, Σιάτιστα] | του μποντ [Χρυσή] | του μπουμπέτς [Χρυσή].

κέρατο (Swadesh list, Buck list) => το κέρατο [Δελβινάκι, Δολό, Θαρούνια, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του κέρατου [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γουριά, Δαύλεια, Δραμεσιοί, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μηλίνα, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | το τσέρατο [Άγιος Λουκάς] | του ξύλου [Κουμαρίτσι, Μακρολίβαδο, Πλατύστομο] | το κάνουτο [Μέγαρα] | του τσιόπουρου [Σιάτιστα].

κεφάλι (Swadesh list, ALE, Buck list) => το κεφάλι [Δελβινάκι, Δολό, Πάργα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του κιφάλ [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δομνίστα, Δράκεια, Δραμεσιοί, Κανάλια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσή, Χρυσοβίτσα] | του κιουφάλ [Έλατος] | το τσεφάλι [Άγιος Λουκάς, Θαρούνια, Μέγαρα] | ου κέφαλους [Γέρμας] | η γκλάβα [Κανάλια, Σιάτιστα] | η κόκα [Πάργα] | η κούτρα [Πάργα] | η καυκάλα (κεφάλι γουρουνιού) [Κουμαρίτσι].

κεφαλότριχα => η κιφαλότριχα [Αγία Ευθυμία].

κοιλιά (Swadesh list, ALE, Buck list) => η κοιλιά [Δελβινάκι, Δολό, Πάργα, Πηγή, Πρέβεζα, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | η κλια [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | η μπάκα [Κανάλια, Πάργα] | η τσουλία [Μέγαρα] | η τσουλιά [Άγιος Λουκάς, Θαρούνια] | η στουλιά [Θαρούνια] | ο άστερας [Μέγαρα] | η πάντζα [Πάργα] | η πάντσα [Πάργα] | η τζιούκα [Σιάτιστα] | η τζούκα Σταγιάδες] | η μπλέτσου [Χρυσή] | η μπρουστούρα (για μεγάλη) [Έλατος, Σταγιάδες] | η νταλάκα (για μεγάλη) [Έλατος, Σταγιάδες].

κόκαλο (Swadesh list, Buck list) => το κόκαλο [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Θαρούνια, Μέγαρα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του κόκαλου [Αγιά, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Κανάλια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα].

κόμποι / αρθρώσεις => οι κομπ [Τιθορέα].

κόρδα / τένοντας => η κόρδα [Αμφίκλεια].

κορμί => το κορμί [Θαρούνια, Μέγαρα, Πάργα, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του κουρμί [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δράκεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πρέβεζα, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσή, Χρυσοβίτσα] | ου κουρμός [Γουριά].

κόρφος => ο κόρφος [Μέγαρα, Πάργα, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | ου κόρφους [Αγία Παρασκευή, Αμφίκλεια, Γραμματικού, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Λιλαία, Μακρινή, Σιάτιστα, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσή, Χρυσοβίτσα] | ι κόρφους [Αγιά].

κότσι / ο αστράγαλος, κυρίως των ζώων => του κοτς [Γέρμας, Γραμματικού, Έλατος, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα].

κούτελο (ALE, Buck list) => το κούτελο [Πάργα, Σταυροδρόμι] | του κούτιλου [Σιάτιστα] | το αγλέφαρο [Θαρούνια] | του μπλέφαρου [Αμφίκλεια] | του γλέφαρου [Αγιά, Αγία Ευθυμία] | του γκλιέφαρου [Μασχολούρι] | ο κλέφαρος [Μέγαρα] | το γκλέφαρο [Μέγαρα] | του πλέφαρου [Κανάλια] | του αστέρ [Στυλίδα] | η μπάλα [Γουριά, Δραμεσιοί, Μεσούντα, Πάργα, Πρέβεζα, Τσαμαντάς, Χουλιαράδες, Χρυσή, Ωραιόκαστρο] | ι μπασιανάς [Μικρό Βουνό].

κούτικας / ινίο => ου κούτκας [Δομνίστα, Έλατος, Σταγιάδες].

κρέας (Swadesh list, Buck list) => το κρέας [Άγιος, Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Δολό, Θαρούνια, Πάργα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Ωραιόκαστρο] | το κρέα [Άγιος Λουκάς] | του κρέας [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δομνίστα, Δράκεια, Κανάλια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μέγαρα, Μηλίνα, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | το κριγιάσι [Δελβινάκι, Ωραιόκαστρο] | του κριγιάς [Τιθορέα] | του κργιας [Πρέβεζα] | το κριάσι [Τσαμαντάς] | του κριάς [Γουριά, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Λιλαία, Μελισσουργοί, Στυλίδα, Χουλιαράδες, Χρυσή] | του κρας [Σιάτιστα] | του τσιτς [Γέρμας].

κρεατοελιά => η κριατουιλιά [Βράχα] | η ιλιά [Αγιά, Έλατος, Σιάτιστα, Χουλιαράδες].

κριθαράκι / στο μάτι => του κριθαράκ [Άγιος, Γραμματικού, Μελισσουργοί, Πάργα, Χουλιαράδες] | του κθαράκ [Κανάλια].

κωλομέρι / γλουτός => του κουλουμέρ [Μελισσουργοί].

κωλονούρι => η ουρίτσα [Πάργα] | η ουρίτσκα [Πάργα].

κώλος => ο κώλος [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Θαρούνια, Μέγαρα, Πάργα, Ωραιόκαστρο] | ου κώλους [Άγιος, Γέρμας, Γουριά, Δραμεσιοί, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Πλατύστομο, Σιάτιστα, Χουλιαράδες] | ι κώλους [Δράκεια, Μικρό Βουνό] | ου γκώλους [Σταγιάδες] | ο πισινός [Δελβινάκι] | ου πισνός [Αμφίκλεια, Τιθορέα] | ι πισινός [Μηλίνα] | ο πισινός [Μέγαρα] | ο μπίθας [Πάργα].

κωλοτρυπίδα => η κωλοτρυπίδα [Πάργα].

λαγόνι => το λαγκόνι [Δολό] | του λαγκόν [Σιάτιστα].

λαιμός (Swadesh list, ALE, Buck list) => ο λαιμός [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Δολό, Θαρούνια, Μέγαρα, Πάργα, Σταυροδρόμι, Πηγή, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο, Ωραιόκαστρο] | ου λιμός [Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δραμεσιοί, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσή, Χρυσοβίτσα] | ι λιμός [Αγιά, Δράκεια, Κανάλια, Μηλίνα, Μικρό Βουνό] | λιμός [Ραψάνη] | ου λιεμός [Πρέβεζα] | ου λιουμός [Έλατος].

λαρύγγι => ο λιάραγκας [Τσαμαντάς] | του λαρύγγ [Κανάλια] | ου λάρυγγας [Τσουκαλάδες] | ο γκριλιάγκος [Πάργα] | ου γκουρσλιάγκους [Σταγιάδες] | ου γκούρκουλας [Γέρμας] | ι γκουρδιλιάγκους [Κανάλια] | ου γκουρτσλιάνους [Σιάτιστα] | ου γκίργκιλας [Χρυσή] | ου γκίργλας [Έλατος] | ι γκρίγκλας [Κανάλια] | το μπογάζι [Μέγαρα].

λέπι => του λεπ [Γέρμας, Σταγιάδες, Στροφυλιά].

μάγουλο (ALE, Buck list) => το μάγουλο [Δελβινάκι, Θαρούνια, Μέγαρα, Πάργα, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | του μάγουλου [Μασχολούρι, Μικρό Βουνό, Τιθορέα] | του μάγλου [Γουριά, Γραμματικού, Δράκεια, Καρίτσα, Μελισσουργοί, Μηλίνα, Πρέβεζα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | του μάλουγου [Αγία Παρασκευή, Γέρμας, Έλατος, Σιάτιστα] | η αμπούκα [Κανάλια, Πλατύστομο] | η μπούκα [Σταγιάδες].

μαλλιά / ανθρώπου (Swadesh list, ALE, Buck list) => τα μαλλιά [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Λουκάς, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δελβινάκι, Δολό, Δομνίστα, Δράκεια, Έλατος, Θαρούνια, Κανάλια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πάργα, Πηγή, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Σταυροδρόμι, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Τσουκαλάδες, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσή, Χρυσοβίτσα, Ωραιόκαστρο] | τα μαλλία [Μέγαρα] | του μαλλί [Στυλίδα] | ου τζιαμπάς [Σιάτιστα] | ου τσιαμπάς [Σιάτιστα].

μαστάρι / κυρίως του ζώου (Buck list) => το μαστάρι [Μέγαρα, Πηγή, Τσαμαντάς] | του μαστάρ [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αμφίκλεια, Δράκεια, Κανάλια, Μηλίνα, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Τιθορέα] | του ματζάν [Στροφυλιά] | το βυζί [Θαρούνια] | του βζι [Μασχολούρι, Στροφυλιά, Χουλιαράδες].

μασχάλη (ALE) => η αμασκάλη [Μέγαρα, Τσαμαντάς] | η αμασχάλη [Μέγαρα, Τσαμαντάς] | η αμασχάλ [Αγιά, Μακρολίβαδο, Λιλαία, Σιάτιστα, Σταγιάδες] | η αμουσκάλ [Τιθορέα] | η αμουσχάλ [Δαύλεια, Τιθορέα] | η αμασχάλ [Γουριά, Τιθορέα] | η μασχάλ [Αγία Παρασκευή, Άγιος, Γουριά, Καρίτσα, Μελισσουργοί, Πλατύστομο, Χρυσοβίτσα] | η αμπασκάλ [Γέρμας, Έλατος, Σιάτιστα] | η αμπασχάλ [Αγία Παρασκευή] | η μασκάλη [Πάργα] | η καβαθούρα [Μέγαρα].

μάτι-μάτια (Swadesh list, ALE, Buck list) => το μάτι [Δελβινάκι, Μέγαρα, Πάργα, Πηγή, Τσαμαντάς] | του ματ [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δομνίστα, Έλατος, Κανάλια, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Σταγιάδες, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | του ματς [Σιάτιστα] | του γκαλ [Γέρμας] | τα μάτια [Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος Λουκάς, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δολό, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Έλατος, Θαρούνια, Κανάλια, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μέγαρα, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μηλίνα, Πηγή, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σταγιάδες, Σταυροδρόμι, Στροφυλιά, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσή, Χρυσοβίτσα, Ωραιόκαστρο] | τα μάτσια [Κιλελέρ, Σιάτιστα] | τα μάθια [Κιλελέρ] | τα γκάλια [Γέρμας, Σταγιάδες] | του φουτιρό [Κανάλια].

μέση => η μέση [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Θαρούνια, Μέγαρα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | η μες [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | η μέη [Αμφίκλεια].

μηλίγγι / μηνίγγι (ALE) => το μελίγγι [Πάργα, Τσαμαντάς | του μηλίγγ [Γέρμας, Μηλίνα] | ο μήλιγγας [Μέγαρα] | ι μήνγγας [Μηλίνα] | του μλιγγ [Σιάτιστα].

μήτρα (Buck list) => η μήτρα [Ραψάνη, Τιθορέα].

μουσούδα (ALE) => η μτσούδα [Δομνίστα] | του μουτσουρούνι [Μηλίνα] | ου σουρλάς [Μασχολούρι] | η σούρλα [Κανάλια] | ου ζουρνάς [Έλατος, Σιάτιστα, Σταγιάδες].

μουστάκι (ALE) => το μουστάκι [Πάργα] | του μστακ [Λιλαία, Μακρινή, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Σιάτιστα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες] | του μουστάκ [Γέρμας, Δραμεσιοί, Μασχολούρι, Μικρό Βουνό, Φαρκαδόνα] | ου τσαμπάς [Σταγιάδες].

μπούκλες / μαλλιών => ου μπούκλις [Σιάτιστα] | τα κλουστάρια [Μελισσουργοί].

μπούτι (ALE) => το μπούτι [Θαρούνια, Σταυροδρόμι] | του μπουτ [Γέρμας, Δραμεσιοί, Κανάλια, Μεσούντα, Μηλίνα, Τιθορέα] | του μπουτς [Σιάτιστα].

μπράτσο (ALE, Buck list) => το μπράτσο [Τσαμαντάς] | του μπράτσου [Αγιά, Γουριά, Λιλαία, Μελισσουργοί, Μικρό Βουνό, Χρυσοβίτσα].

μυαλό (Buck list) => το μυαλό [Μέγαρα, Πάργα, Τσαμαντάς] | του μυαλό [Αγία Παρασκευή, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δράκεια, Δομνίστα, Κανάλια, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Πλατύστομο, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Τιθορέα, Χουλιαράδες] | το μελό [Τσαμαντάς] | του μιλό [Δραμεσιοί] | του μνιαλό [Έλατος].

μύξα => η μύξα [Γέρμας, Δαύλεια, Σιάτιστα, Τσαμαντάς, Χουλιαράδες] | η κιούρα [Μέγαρα].

μύτη (Swadesh list, ALE, Buck list) => η μύτη [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Θαρούνια, Μέγαρα, Πάργα, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | η μυτ [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δράκεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | η μυτς [Σιάτιστα].

νεφρό (ALE) => το νεφρό [Μέγαρα, Τσαμαντάς] | του νιφρό [Αγία Ευθυμία, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γραμματικού, Δραμεσιοί, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Πρέβεζα, Ραψάνη, Τιθορέα, Χουλιαράδες].

νύχι (Swadesh list, Buck list) => το νύχι [Άγιος Λουκάς, Θαρούνια, Μέγαρα, Τσαμαντάς] | του νυχ [Αγιά, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | τα ανύχ [Λιλαία] | του γκρίτζανου [Έλατος].

ξίγκι (Swadesh list) => του ξιγκ [Αγία Ευθυμία, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | του ξιγ [Γουριά] | του αξούνγκ [Γέρμας, Έλατος] | του αξούγκ [Αγία Παρασκευή, Σιάτιστα] | του ξουγκ [Σταγιάδες] | το ξίτζι [Μέγαρα] | η γλίνα [Κουμαρίτσι, Σιάτιστα].

όμπιο / πύον => το όμπιο [Πάργα] | του όμπιου [Κανάλια, Λιλαία, Μασχολούρι, Τιθορέα, Χουλιαράδες] | το έμπιο [Πάργα] | ο έμπυος [Μέγαρα, Σιάτιστα] | ου ιόμπιους [Σιάτιστα] | η ουργή [Μακρινή] | ου γέμιους [Γέρμας] | ου έμιους [Γέρμας] | ο δρόπικας [Μέγαρα] | το λίκομα [Μέγαρα] | τα λιάκατα [Έλατος] | τα κιρασόσματα [Σταγιάδες].

ούλα => τα ούλα [Μακρινή] | τα ούλια [Πάργα] | τα γούλια [Πάργα] | οι ζαντούρις [Γέρμας, Έλατος] | του ζαντζί [Σταγιάδες].

ουρά ( Swadesh list, ALE, Buck list) => η ουρά [Αγιά, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Λουκάς, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δελβινάκι, Δολό, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σταγιάδες, Σταυροδρόμι, Στροφυλιά, Τσαμαντάς, Χρυσοβίτσα, Ωραιόκαστρο] | η νουρά [Αγία Ευθυμία, Αμφίκλεια, Γέρμας, Δραμεσιοί, Έλατος, Λιλαία, Μασχολούρι, Μηλίνα, Πλατύστομο, Σιάτιστα, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσή, Χρυσοβίτσα] | ου νούρους [Σταγιάδες] | η ορά [Μέγαρα] | η νορά [Θαρούνια].

παΐδια => τα παΐδια [Αγία Ευθυμία, Μακρινή, Μηλίνα, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Χρυσή].

παλάμη => η παλάμη [Τσαμαντάς] | η παλάμ [Αγιά, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Κανάλια, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μηλίνα, Ραψάνη, Χουλιαράδες] | η απαλάμη [Μέγαρα, Πάργα] | η απαλάμ [Άγιος Νικόλαος, Γέρμας, Γουριά, Δραμεσιοί, Κανάλια, Πρέβεζα, Σταγιάδες, Χουλιαράδες] | οι παλαμουσιές [Μηλίνα].

πανάδες => οι πανάδες [Μέγαρα] | οι πανάδις [Άγιος, Μακρολίβαδο, Μακρινή].

πατούσα => η πατούσα [Αγία Ευθυμία, Βράχα, Κανάλια, Λιλαία, Μακρινή, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Πάργα, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Χουλιαράδες] | η πατούχα [Μέγαρα, Τιθορέα] | η πατούνα [Κανάλια, Πάργα, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Τσαμαντάς] | η μπάτσα [Χρυσή].

πατσά / κοιλιά ζώου => η πατσά [Αμφίκλεια, Μέγαρα] | η πατσιά [Μακρινή, Πηγή] | η πατσιάδα [Γέρμας] | το πατσό [Θαρούνια] | ου πατσάς [Σταγιάδες, Χρυσή] | ου πατσιάς [Γέρμας, Δραμεσιοί, Σιάτιστα] | του πατσί [Λιλαία] | τα πατσιά [Λιλαία, Πλατύστομο, Τιθορέα] | τα πατσά [Άγιος Λουκάς, Θαρούνια].

παχάντερο / το παχύ άντερο => του παχάντιρου [Μασχολούρι].

πέτσα => η πέτσα [Γουριά, Κουμαρίτσι, Μελισσουργοί, Μηλίνα, Πλατύστομο, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | το πετσί [Ωραιόκαστρο] | η τσίπα [Μέγαρα] | η τσέπα [Μέγαρα].

πιγούνι => του πιγούν [Φαρκαδόνα].

πλατάρι / πουλιού => του πλατούρ [Σταγιάδες].

πλάτη (Swadesh list, ALE) => η πλάτη [Άγιος, Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Θαρούνια, Μέγαρα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | η πλατ [Αγιά, Αγία Παρασκευή, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δράκεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | ο πλάτης [Δελβινάκι] | ου πλατς [Γέρμας, Δραμεσιοί, Έλατος].

πλεμόνια (ALE) => τα πλεμόνια [Δελβινάκι, Μέγαρα] | τα πλιμόνια [Αγία Ευθυμία, Γέρμας, Γουριά, Δράκεια, Έλατος, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μασχολούρι, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στυλίδα, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | τα πνεμόνια [Τσαμαντάς] | τα φλισκούνια [Μέγαρα] | τα άσπρα σκότια [Πάργα].

πλευρό => το πλευρό [Σταυροδρόμι] | του πλιβρό [Αμφίκλεια, Γέρμας, Δομνίστα, Έλατος, Κανάλια, Μασχολούρι, Σταγιάδες, Τιθορέα].

πληγή (Buck list) => η πληγή [Γουριά, Δράκεια, Κανάλια, Μακρινή, Μελισσουργοί, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα, Ωραιόκαστρο] | η πληγιά [Γέρμας, Έλατος] | ο γεράς [Μέγαρα, Πάργα] | ο γιράς [Έλατος, Μέγαρα] | ου πόνους [Σταγιάδες].

πλοκάμι => του πλουκάμ [Κανάλια] | ου απουκλαμός [Γουριά].

ποδάρι => το ποδάρι [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Δολό, Θαρούνια, Μέγαρα, Πάργα, Τσαμαντάς] | του πουδάρ [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δομνίστα, Δράκεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Λιλαία, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | η αρίδα [Σταγιάδες].

πόδι ( Swadesh list, ALE, Buck list) => το πόδι [Δελβινάκι, Μέγαρα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | του ποδ [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γραμματικού, Δαύλεια, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Τιθορέα, Χουλιαράδες].

πούπουλο (Swadesh list, ALE) => του πούπλου [Τιθορέα] | του πούπουλου [Γέρμας] | του πέρπιρου [Σιάτιστα].

πούτσα (Buck list) => η πούτσα [Γέρμας, Πάργα] | ου πούτσους [Γέρμας] | η τσιούνα [Μέγαρα] | η τσούνα [Πάργα] | η τσουτσούνα [Πάργα] | η τσούρα [Σιάτιστα] | ο τσιόκος [Πάργα] | ου μπίμπους [Σιάτιστα] | η ματσκαντάνα [Έλατος] | η παλιά [Έλατος] | του πράμα [Έλατος].

προγούλι => η γκούσια [Έλατος, Πάργα] | η μαγουλιά [Αγία Παρασκευή] | η μπρουκέλα [Έλατος].

προκοίλι => του προυκοίλ [Κουμαρίτσι].

πρόσωπο (ALE, Buck list) => το πρόσωπο [Δελβινάκι, Θαρούνια, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | του πρόσουπου [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Έλατος, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μεσούντα, Μηλίνα, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | ου πρόσουπους [Έλατος, Σιάτιστα] | η μούρη [Άγιος Λουκάς, Μέγαρα] | η μουρ [Δράκεια, Λιλαία, Μεσούντα, Πρέβεζα, Στροφυλιά] | τα μούτρα [Αγιά, Άγιος, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δολό, Δραμεσιοί, Κανάλια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μασχολούρι, Μέγαρα, Μεσούντα, Μηλίνα, Πάργα, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Χουλιαράδες, Ωραιόκαστρο] | το μούτρο [Πάργα, Τσαμαντάς, Χρυσή] | του μούτρου [Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρολίβαδο, Μελισσουργοί, Μηλίνα, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Τιθορέα, Χουλιαράδες] | του μούσνου [Έλατος] | του μτσούνι [Μακρινή] | η μουτσούνα [Κουμαρίτσι, Δραμεσιοί, Πάργα] | η μτσούνα [Αγία Ευθυμία, Κανάλια, Στροφυλιά] | τα μούτσινα [Χρυσή] | η φάτσα [Χουλιαράδες].

ράχη (Buck list) => η ράχη [Θαρούνια, Τσαμαντάς] | η ραχ [Γέρμας, Γουριά, Δραμεσιοί, Έλατος, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Μασχολούρι, Μηλίνα, Σιάτιστα, Στροφυλιά] | η κατίνα [Σταγιάδες].

ραχοκοκαλιά => η ραχουκουκαλιά [Γέρμας, Χρυσοβίτσα] | η ραχιά [Κουμαρίτσι] | η κομποραχιά [Πάργα] | η κουμποραχιά [Τσαμαντάς] | η κουμπουραχιά [Χουλιαράδες] | το κουρίζι [Μέγαρα] | του κιράκ [Έλατος].

ριζάφτι => το ριζάφτι [Πάργα, Τσαμαντάς] | του ριζάφτ [Χρυσή] | το ριζόφτι [Μέγαρα].

ρουθούνι => το ρουθούνι [Τσαμαντάς] | του ρουθούν [Γέρμας, Στροφυλιά] | κάπιρα [Μέγαρα].

ρούχα / έμμηνα => τα ρούχα [Πρέβεζα] | η ταξ [Μηλίνα].

ρώγα / ακροδάχτυλου => η ρώγα [Γουριά].

ρώγα => η ρώγα [Γέρμας, Γουριά, Πρέβεζα, Φαρκαδόνα] | η ράγα [Τιθορέα] | ο ράγας [Μέγαρα] | του ρουΐ [Αγία Παρασκευή, Σιάτιστα, Σταγιάδες] | οι ράις [Λιλαία] | η βζόργα [Αγία Ευθυμία].

σαγόνι (ALE, Buck list) => το σαγόνι [Θαρούνια, Τσαμαντάς] | του σαγόν [Αγιά, Άγιος, Βράχα, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Μακρινή] | του σιαγόν [Μικρό Βουνό] | το τσαούλι [Μέγαρα] | του τσαούλ [Μακρολίβαδο] | το τσιαούλι [Τσαμαντάς] | το τσιαγούλι [Ωραιόκαστρο] | του τσιαούλ [Μασχολούρι, Τιθορέα] | του τσαγούλ [Δραμεσιοί, Πρέβεζα] | του τσαγούν [Χρυσή] | του τσαόλ [Σταγιάδες] | του κατακλείδ [Χρυσοβίτσα] | το τσιαούλι [Τσαμαντάς] του τσιαούλ [Κανάλια] | του κατσιαούλ [Σιάτιστα].

σάλιο (ALE) => το σάλιο [Δελβινάκι, Τσαμαντάς] | του σάλιου [Αγία Παρασκευή, Άγιος, Γουριά, Έλατος, Τιθορέα] | του σαλ [Γέρμας] | τα σάλια [Γέρμας, Θαρούνια, Μηλίνα, Πλατύστομο].

σβέρκος (Buck list) => ο σβέρκος [Μέγαρα] | ου σβέρκους [Αγία Ευθυμία, Άγιος Νικόλαος, Γουριά, Κανάλια, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Πλατύστομο, Στυλίδα, Σιάτιστα, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες] | ι σβέρκους [Κανάλια] | σβέρκους [Ραψάνη] | ου σβέρκλους [Δραμεσιοί] | η σβιρκαριά [Μεσούντα] | ου τσιανός [Πλατύστομο] | ι γκούπας [Κανάλια] | τα κούρκουμα [Μέγαρα].

σημάδι / στο σώμα => το σημάδι [Δελβινάκι, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | του σμαδ [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γραμματικού, Δαύλεια, Δομνίστα, Κανάλια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μηλίνα, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Τιθορέα, Χρυσοβίτσα].

σκατά (Buck list) => τα σκατά [Άγιος Λουκάς, Γέρμας, Δράκεια, Έλατος, Κανάλια, Μηλίνα, Πάργα, Πλατύστομο, Σταγιάδες, Χουλιαράδες] | η σκατίνα [Δαύλεια] | η μελεμενιά [Μέγαρα] | του τσιατσιό [Σιάτιστα] | η μαγαρσιά [Αγία Παρασκευή] | η μαγαρσά [Έλατος] | του μαγάρσμα [Έλατος] | τα γκουσάδια [Έλατος].

σκέλια (Buck list) => τα σκέλια [Άγιος, Άγιος Λουκάς, Στροφυλιά, Τιθορέα, Φαρκαδόνα] | τα κλιτσιά [Τσαμαντάς].

σπάραχνα / ψαριών => τα σπάραχνα [Μηλίνα].

σπιθούρι => το σπιθούρι [Μέγαρα] | το σπιθούλι [Πάργα] | το σπιθουράκι [Τσαμαντάς] | του σπιθουράκ [Τσουκαλάδες] | του σπθούρ [Γραμματικού, Καρίτσα].

σπλάχνα (Buck list) => τα σπλάχνα [Γέρμας, Πρέβεζα] | τα μέσα [Πλατύστομο] | τα μισαρκά [Γουριά] | τα τζιέρια [Μέγαρα] | τα τζιέρια [Πάργα] | τα λιάκατα [Σιάτιστα].

σπλήνα => η σπλήνα [Αγιά, Αγία Παρασκευή, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Καρίτσα, Κιλελέρ, Μακρινή, Πλατύστομο, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Χρυσοβίτσα].

σπυράκια => τα φουλτάκια [Γέρμας, Σταγιάδες, Τσαμαντάς].

σπυρί => το σπυρί [Θαρούνια, Μέγαρα, Πάργα, Πηγή, Τσαμαντάς] | του σπρι [Αγία Ευθυμία, Βράχα, Γουριά, Δραμεσιοί, Κανάλια, Καρίτσα, Μακρινή, Μελισσουργοί, Πρέβεζα, Χουλιαράδες] | του σπυρί [Αγιά, Άγιος, Γέρμας, Δράκεια, Έλατος, Κουμαρίτσι, Μασχολούρι, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Σιάτιστα, Τιθορέα] | του βγαλτό [Γέρμας] | του χουλκό [Γέρμας, Έλατος, Σιάτιστα].

στήθη / τα βυζιά της γυναίκας (Swadesh list, Buck list) => τα στήθια [Αγιά, Γέρμας, Γουριά, Δραμεσιοί, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μέγαρα, Πλατύστομο, Χρυσή, Ωραιόκαστρο] | του στήθους [Λιλαία, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Τιθορέα, Φαρκαδόνα] | τα βυζία [Μέγαρα] | τα βζια [Έλατος, Τιθορέα] | τα κόρφια [Χρυσή].

στήθος / το στέρνο (Buck list) => το στήθος [Τσαμαντάς] | το αστήθι [Μέγαρα] | του αστήθ [Λιλαία, Σταγιάδες] | του στήθους [Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Σιάτιστα, Στυλίδα, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | το γκιόξι [Πάργα, Τσαμαντάς] | τα στήθια [Θαρούνια, Μακρολίβαδο].

στόμα (Swadesh list, ALE, Buck list) => το στόμα [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Θαρούνια, Πάργα, Πηγή, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του στόμα [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | ο στόμας [Μέγαρα] | ι στόμας [Μηλίνα].

στομάχι (ALE, Buck list) => το στομάχι [Δελβινάκι, Μέγαρα, Πηγή, Τσαμαντάς] | του στουμάχ [Αγιά, Γέρμας, Δραμεσιοί, Κανάλια, Μακρινή, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Τιθορέα].

συκώτι (Swadesh list, ALE, Buck list) => το συκώτι [Δελβινάκι, Θαρούνια, Πηγή] | το σκώτι [Θαρούνια, Πάργα, Τσαμαντάς] | του σκωτ [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Άγιος, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γραμματικού, Δράκεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | του σκωτς [Σιάτιστα] | του τζιερ [Σιάτιστα] | του τζερ [Σταγιάδες].

σώμα (Buck list) => το σώμα [Άγιος Λουκάς, Θαρούνια, Μέγαρα, Σταυροδρόμι] | του σώμα [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μηλίνα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα].

τρίχα (Buck list) => η τρίχα [Αγιά, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Θαρούνια, Κανάλια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πηγή, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Χρυσοβίτσα] | η θρίχα [Δελβινάκι].

τσαμπάς / χαίτη αλόγου => ου τσαμπάς [Χρυσή].

τσέρα / επιδερμίδα => η τσέπα [Μέγαρα] | η τσίπα [Μέγαρα].

τσίμπλα => η τσίμπλα [Γέρμας, Έλατος, Σταγιάδες].

τσίνορο / βλεφαρίδα (ALE) => του τσίνουρου [Αμφίκλεια, Τιθορέα, Χουλιαράδες] | το ματόκλαρο [Πάργα] | του ματουτσίνουρου [Γέρμας, Έλατος, Σιάτιστα, Σταγιάδες].

φακίδα (ALE) => η φακίδα [Στροφυλιά] | η πρέκνα [Γέρμας, Έλατος, Κανάλια, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Χρυσή] | η πέκνα [Πάργα] | η πορδάλα [Μέγαρα].

φιδοτόμαρο => του φιδουπούκαμσου [Γέρμας, Έλατος] | του φδοπόκαμσου [Ραψάνη] | του φιδόπκαμσου [Μηλίνα] | του φιδόπχαμπσου [Σταγιάδες] | του φιδουρούχου [Χουλιαράδες] | το πουκάμισο του φιδιού [Πάργα] | του πκάμσου απ' του φιδ [Γουριά] | το ρουτί του φιδιού [Δελβινάκι].

φλέβα => η φλέβα [Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Μηλίνα, Τιθορέα] | η βένα [Πάργα] | η βίνα [Μέγαρα].

φούσκα / ουροδόχος κύστη => η φούσκα [Κανάλια, Μακρολίβαδο, Πάργα, Ραψάνη, Τιθορέα, Χουλιαράδες].

φρύδι (ALE, Buck list) => το φρύδι [Άγιος Λουκάς, Μέγαρα, Πάργα] | του φρυδ [Αγιά, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Γέρμας, Γραμματικού, Έλατος, Καρίτσα, Μακρινή, Μελισσουργοί, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Τιθορέα, Χουλιαράδες].

φτέρνα => η φτέρνα [Αγία Παρασκευή, Άγιος Νικόλαος, Γέρμας, Δομνίστα, Κανάλια, Καρίτσα, Λιλαία, Πάργα, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Τσουκαλάδες] | η φτέρα [Χουλιαράδες, Ωραιόκαστρο].

φτερό / φτερούγα (Swadesh list, ALE, Buck list) => το φτερό [Δελβινάκι, Θαρούνια, Τσαμαντάς] | του φτιρό [Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Βράχα, Γέρμας, Δραμεσιοί, Μακρινή, Μασχολούρι, Μεσούντα, Μηλίνα, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | η φτιρούγα [Χουλιαράδες] | η φτιρακούδα [Τσουκαλάδες].

χείλια (ALE, Buck list) => τα χείλια [Αγιά, Άγιος Λουκάς, Βράχα, Γέρμας, Γραμματικού, Δελβινάκι, Δράκεια, Έλατος, Κανάλια, Μελισσουργοί, Μηλίνα, Πρέβεζα, Στροφυλιά] | τα αχείλια [Γουριά, Κανάλια, Χρυσοβίτσα] | τα χείλα [Καρίτσα].

χέρι (Swadesh list, ALE, Buck list) => το χέρι [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Δολό, Θαρούνια, Μέγαρα, Πάργα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του χερ [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δομνίστα, Δράκεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Φαρκαδόνας, Χουλιαράδες, Χρυσή, Χρυσοβίτσα].

χολή => η χολή [Μέγαρα] | η χουλή [Γέρμας, Καρίτσα, Μεσούντα, Στροφυλιά, Φαρκαδόνα] | η χλη [Σταγιάδες].

χούφτα => η χούφτα [Άγιος Λουκάς, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Δελβινάκι, Θαρούνια, Κανάλια, Λιλαία, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μέγαρα, Πάργα, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Σταυροδρόμι, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | η φούχτα [Σταγιάδες].

ώμος (ALE, Buck list) => ο ώμος [Άγιος Λουκάς, Τσαμαντάς] | ου ώμους [Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δομνίστα, Δράκεια, Δραμεσιοί, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σιάτιστα, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | ο νώμος [Θαρούνια, Μέγαρα] | ι ώμους [Αγιά, Μηλίνα, Μικρό Βουνό] | ου νώμους [Γέρμας, Δαύλεια, Έλατος, Κανάλια, Πλατύστομο, Σιάτιστα] | ι νώμους [Κανάλια] | τα νώμια [Πλατύστομο, Σιάτιστα] | τα ώμια [Σιάτιστα].

 

 


2. η φύση

 

αγιάζι => το αγιάζι [Δελβινάκι, Πάργα] | του αγιάζ [Σιάτιστα].

αγκάθι (ALE) => το αγκάθι [Θαρούνια, Δελβινάκι, Τσαμαντάς] | του αγκάθ [Γέρμας, Γουριά, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μηλίνα, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Φαρκαδόνα, Χρυσοβίτσα] | το τσίλομα [τσίλομα] | η πατλιά [Κανάλια].

αγριοπούλια => τα αγριουπούλια [Δομνίστα, Θαρούνια, Χουλιαράδες].

αέρας / άνεμος (Swadesh list, ALE, Buck list) => ο αέρας [Άγιος, Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Θαρούνια, Τσαμαντάς] | ου αέρας [Αγία Παρασκευή, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δραμεσιοί, Έλατος, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μέγαρα, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | ι αέρας [Αγιά, Κανάλια, Μηλίνα, Μικρό Βουνό] | ο αγέρας [Δολό, Πάργα, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | ου αγέρας [Δαύλεια, Τιθορέα] | ου άνιμους [Γέρμας] | ι άνιμους [Κανάλια] | η ανιμούρα [Κουμαρίτσι, Μακρινή, Τιθορέα].

αέρας / ατμόσφαιρα => ο αέρας [Δελβινάκι, Θαρούνια, Τσαμαντάς] | ου αέρας [Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Γουριά, Γραμματικού, Δομνίστα, Δράκεια, Δραμεσιοί, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μέγαρα, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | ι αέρας [Αγιά, Μηλίνα] | αέρας [Ραψάνη] | ο αγέρας [Δελβινάκι, Τσαμαντάς, Χρυσή, Ωραιόκαστρο].

ακουναριές / πέτρες στην ακροποταμιά => οι ακουναριές [Μεσούντα].

ακροποταμιά => η ακρουπουταμιά [Γουριά, Τιθορέα].

αλάτι (Swadesh list, Buck list) => το αλάτι [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Θαρούνια, Πάργα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | το αλάτσι [Μέγαρα] | του αλάτ [Αγιά, Άγιος, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Κανάλια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | του άλας [Αγία Παρασκευή, Γέρμας, Έλατος, Χρυσή] | του αλάτς [Σιάτιστα].

αλετροπόδα / ο αστερισμός του Ωρίωνα => η αλιτρουπόδα [Αμφίκλεια, Χρυσοβίτσα] | τα αλιτρουπόδια [Κουμαρίτσι] | τα λιτρουπόδια [Ραψάνη] | τα σημάδια [Μέγαρα] | τα ζγάλετρα [Κανάλια].

άμμος (Swadesh list, Buck list) => άμμος [Δελβινάκι, Δολό, Θαρούνια, Μέγαρα, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | η άμους [Άγιος, Κανάλια, Λιλαία, Τιθορέα, Χουλιαράδες] | άμου [Αγιά, Γουριά, Μασχολούρι, Μηλίνα, Χρυσοβίτσα] | ο άμους [Γέρμας, Γουριά, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Πρέβεζα, Σιάτιστα] | το σιούρι [Τσαμαντάς].

αμμουδερότοπος => η αμμούδα [Μασχολούρι] | η αμμουδέρα [Πάργα] | του αμουδιρό [Άγιος].

αναβροχιά => η αναβροχιά [Πάργα] | η αναβρουχιά [Σιάτιστα] | η ξέρα [Βράχα, Έλατος, Κουμαρίτσι] | η ξεραΐλα [Μέγαρα].

ανατολή (Buck list) => η ανατολή [Πηγή] | η ανατουλή [Αγία Παρασκευή, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δράκεια, Δραμεσιοί, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Πρέβεζα, Ραψάνη, Τιθορέα, Φαρκαδόνα, Χρυσοβίτσα].

ανεμοσούρισμα / χιονοθύελα => του ανιμουσούρσμα [Σταγιάδες].

ανεμοστρόφιλος / ανεμοστρόβιλος => ου ανιμουστρόβιλους [Άγιος, Κουμαρίτσι, Μακρινή] | ου ανιμουστρόβλους [Κιλελέρ, Μακρολίβαδο, Χρυσοβίτσα] | ι ανιμουστρόβουλους [Μικρό Βουνό] | ου ανιμουστρόφλους [Τιθορέα] | ου ανιμουστρόφλας [Γουριά] | ου ανιμουστρόφους [Πλατύστομο] | η ανεμοτσουράδα [Μέγαρα] | ο ανεμομόχαλος [Άγιος Λουκάς] | η τρόμπα [Μακρινή] | η καλοτσουράδα [Μέγαρα].

ανεμόχιονο => το ανεμόχιονο [Δολό].

ανηφόρος => ο ανήφορος [Δελβινάκι, Δολό, Πάργα] | η ανηφόρια [Τσαμαντάς] | η ανηφορέα [Μέγαρα] | ου ανήφουρους [Αγία Παρασκευή, Γέρμας, Έλατος, Κανάλια, Λιλαία, Μακρινή, Πλατύστομο, Τιθορέα] | ι ανήφουρους [Κανάλια, Μηλίνα] | η ανφόρα [Χουλιαράδες].

απόβροχο => το απόβρεχο [Πάργα].

Αποσπερίτης / η Αφροδίτη το ηλιοβασίλεμα => του γουρνάρ [Χρυσοβίτσα].

αραχνιά / ιστός αράχνης => του αλιφαντουπάν [Μηλίνα] | η κοροβελούδα [Μέγαρα] | η μπαούτα [Μέγαρα] | του φαντουπάν [Κανάλια] | η μπαϊαγκουφουλιά [Σιάτιστα] | η παϊανγκουφουλιά [Έλατος].

ασπρόχωμα => του ασπρόχουμα [Αγία Ευθυμία, Άγιος Λουκάς, Σιάτιστα, Χρυσοβίτσα] | η ασπρόγα [Έλατος] | ι πασπαλιάς [Μηλίνα] | ακούμ [Κιλελέρ].

αστέρι (Swadesh list, Buck list) => το αστέρι [Άγιος Λουκάς, Θαρούνια, Μέγαρα] | το άστρο [Δελβινάκι, Μέγαρα] | του αστέρ [Αγία Ευθυμία, Άγιος, Αμφίκλεια, Γουριά, Δομνίστα, Δράκεια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μελισσουργοί, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | του άστρου [Αγιά, Αγία Παρασκευή, Γέρμας, Μηλίνα, Ραψάνη, Σιάτιστα] | το θεουλάτσι [Μέγαρα] | το άστρι [Πάργα] | του αστρ [Λιλαία] | του αστρί [Λιλαία].

αστραπή (ALE, Buck list) => η αστραπή [Βράχα, Γέρμας, Δελβινάκι, ΚουμαρίτσιΜέγαρα, Πάργα, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Χουλιαράδες, Χρυσή, Χρυσοβίτσα, Ωραιόκαστρο] | η γιαστραπή [Ωραιόκαστρο] | η αστραψιά [Πάργα] | του διάλαγμα [Έλατος].

αστροπελέκι / κεραυνός (ALE, Buck list) => το αστροπελέκι [Πάργα] | το αστροπελέτσι [Μέγαρα] | του αστρουπιλέκ [Κανάλια, Μακρινή, Χρυσοβίτσα] | ου αστραπόβουλους [Τιθορέα] | του στραπόβουλου [Σταγιάδες].

αστροφεγγιά => η αστρουφιγγιά [Κανάλια, Ραψάνη] | ο φέγγος [Πάργα].

αυγερινός / η Αφροδίτη το πρωί => ο αυγερινός [Άγιος Λουκάς, Πάργα] | ου αυγιρινός [Κουμαρίτσι, Μακρινή, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | ι αυγιρινός [Κανάλια] | ου αυγιρνός [Ραψάνη] | ου Γιάνους [Αγία Ευθυμία, Τιθορέα | ου Γιανς [Κουμαρίτσι] | του αστέρ [Κανάλια] | ου άστιρας [Λιλαία].

αφρός => ο αφρός [Μέγαρα] | ου αφρός [Αμφίκλεια, Μασχολούρι, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Τιθορέα] | ι αφρός [Μηλίνα] | η αφριά [Γέρμας, Κανάλια, Πάργα] | η αφρή [Γουριά] | η αφρά [Έλατος, Σιάτιστα] | οι αφρές [Γέρμας, Γουριά, Μακρινή] | του αφρίδ [Αμφίκλεια].

αχνός / ατμός => ου αχνός [Γουριά, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Πρέβεζα] | ι αχνός [Κανάλια] | η άχνα [Στροφυλιά] | η άχληα [Μέγαρα] | ου άμπουρους [Γέρμας, Έλατος, Σταγιάδες, Σιάτιστα, Χρυσή].

βαλτόνερα => τα βαλτόνιρα [Λιλαία].

βάλτος (ALE) => ο βάλτος [Τσαμαντάς] | ου βάλτους [Γέρμας, Γουριά, Μεσούντα, Τιθορέα, Χρυσοβίτσα] | τα βάλτια [Κουμαρίτσι] | του μπατάκ [Γέρμας].

βαρυχειμωνιά => η βαρυχειμωνιά [Μέγαρα, Τσαμαντάς] | η βαρυχειμουνιά [Άγιος, Γέρμας, Κανάλια, Χουλιαράδες] | η βαρυχμουνιά [Αγία Ευθυμία].

βιρός / νερό στάσιμο σε κοιλότητες ποταμών => ου βιρός [Έλατος, Σταγιάδες] | η ουβίρα [Χρυσή].

βλαστάρι => το βλαστάρι [Μέγαρα, Τσαμαντάς] | του βλαστάρ [Γουριά, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Ραψάνη, Σιάτιστα, Τιθορέα, Χρυσή, Χρυσοβίτσα] | του φλαστάρ [Σταγιάδες] | ο βλαστός [Θαρούνια] | ου βλαστός [Άγιος, Χρυσοβίτσα] | το λουμάκι [Πάργα, Τσαμαντάς] | του λμακ [Έλατος] | το λουμάτσι [Μέγαρα] | το απόλυμα [Μέγαρα] | του βντζιαν [Σιάτιστα] | του βνταν [Έλατος].

βοριάς (Buck list) => ο βοριάς [Μέγαρα, Πάργα, Σταυροδρόμι] | ου βουριάς [Αγία Ευθυμία, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Γέρμας, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μεσούντα, Πλατύστομο, Ραψάνη, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | ι βουριάς [Μικρό Βουνό] | η τραμουντάνα [Πάργα, Χρυσοβίτσα] | η τρεμουντάνα [Πάργα].

βοτάνι (Buck list) => το βοτάνι [Δελβινάκι, Τσαμαντάς] | το βότανο [Δελβινάκι, Πηγή, Τσαμαντάς] | του βότανου [Αμφίκλεια, Γουριά, Γραμματικού, Δραμεσιοί, Κιλελέρ, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Τιθορέα] | του βουτάν [Αγία Παρασκευή, Γέρμας, Γουριά, Δράκεια, Έλατος, Κανάλια, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στυλίδα].

βότσαλο => το βότσαλο [Μέγαρα] | ο γούλος [Πάργα] | το γουλί [Πάργα] | η γκουργκόλα [Έλατος, Σιάτιστα] | του γκουργκούλ [Έλατος, Σιάτιστα] | του στιλνάρ [Σιάτιστα] | του μπάκαλου [Χρυσή] | του τρόχαλου [Χρυσή].

βουνό (Swadesh list, ALE, Buck list) => το βουνό [Δελβινάκι, Θαρούνια, Μέγαρα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του βνο [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Άγιος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Δομνίστα, Έλατος, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | του βουνό [Αγία Παρασκευή, Δαύλεια] | το βουνί [Σταγιάδες, Τσαμαντάς].

βουνοκορφή => η βουνουκουρφή [Κανάλια] | η τσιούκα [Τσαμαντάς].

βούρκος => ο βούρκος [Ωραιόκαστρο] | ου βούρκους [Πρέβεζα] | το βουρκάρι [Μέγαρα] | η μούζγκα [Έλατος].

βράχος => ο βράχος [Άγιος Λουκάς, Μέγαρα, Πάργα, Τσαμαντάς] | ου βράχους [Αγία Ευθυμία, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Γουριά, Δραμεσιοί, Κιλελέρ, Λιλαία, Μακρινή, Ραψάνη, Τιθορέα] | ι βράχους [Μηλίνα] | τα βράχια [Αγία Ευθυμία, Αμφίκλεια, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Τιθορέα] | το σκέμπι [Τσαμαντάς] | του σκεμπ [Χρυσή] | του σκεμ [Χρυσή] | η σκρίκα [Σιάτιστα] | η γκουργκούλα (μεγάλος) [Σταγιάδες].

βροντή (ALE, Buck list) => η βροντή [Μέγαρα, Ωραιόκαστρο] | η βρουντή [Γέρμας, Κουμαρίτσι, Χρυσοβίτσα] | του βρουνταριό [Έλατος] | το μπουμπουνητό [Πάργα] | η μπουμπουναριά [Ωραιόκαστρο] | ου μπουμπούναρους [Γέρμας] | του μπουμπούντζμα [Γέρμας, Σταγιάδες] | του μπουμπούντσμα [Έλατος] | του μπουμπουνταριό [Λιλαία] | ο μπούμπουνος [Πάργα].

βροχή (Swadesh list, Buck list) => η βροχή [Δελβινάκι, Πάργα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | η βρουχή [Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δράκεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μέγαρα, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στυλίδα, Τιθορέα, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσή, Χρυσοβίτσα].

βροχόνερο => του βρουχόνιρου [Μακρινή].

γαρμπής / νοτιοδυτικός άνεμος => ο γαρμπής [Πάργα] | ο γαρμπίνος [Πάργα].

γέμιση / του φεγγαριού => η γέμιση [Δελβινάκι, Πηγή] | το γέμισμα [Θαρούνια] | η γέμους [Κιλελέρ] | η γεμς [Γραμματικού, Χρυσοβίτσα] | η γέμση [Πηγή] | η γέμις [Άγιος, Χουλιαράδες] | η γιόμ [Αγία Παρασκευή] | η γιόμιση [Πάργα, Πηγή, Τσαμαντάς] | η γιόμοση [Πάργα] | η γιόμπς [Σταγιάδες] | η γιόμους [Αμφίκλεια, Μηλίνα, Πρέβεζα, Ραψάνη] | η γιομς [Αγία Παρασκευή, Γέρμας, Κανάλια] | η γόμοση [Τσαμαντάς].

γης / γη (Swadesh list, Buck list) => η γης [Άγιος, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Δελβινάκι, Δραμεσιοί, Θαρούνια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μασχολούρι, Μέγαρα, Μηλίνα, Πηγή, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Στυλίδα, Τιθορέα, Σταγιάδες, Τσαμαντάς, Χρυσοβίτσα].

γιαλός / ακρογιαλιά (Buck list) => ο γιαλός [Μέγαρα, Πάργα, Ραψάνη] | ου γιαλός [Τσουκαλάδες] | ι γιαλός [Μηλίνα] | η ακρογιαλιά [Μέγαρα] | το ακρογιάλι [Μέγαρα] | ο ακρόγιαλος [Πάργα].

γκρεμός => ο γκρεμός [Θαρούνια, Μέγαρα, Πάργα] | ου γκριμνός [Μακρινή, Τιθορέα | ου γκριμός [Γέρμας, Γραμματικού, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες] | ου γκρέμουρας [Έλατος, Σιάτιστα, Σταγιάδες] | του γκριμούρ [Χρυσή] | ι γκριμός [Μηλίνα] | η γκρεμίλα [Τσαμαντάς] | η γκρεμισταριά [Πάργα] | η γριμάδα [Τσαμαντάς] | η σάρα [Αμφίκλεια, Πλατύστομο] | το ρέπετο [Τσαμαντάς] | του τσουγκάρ [Γουριά] | η μπιστιριά [Έλατος].

γούβα => η γούβα [Δελβινάκι, Κουμαρίτσι, Σταγιάδες, Χρυσοβίτσα] | η γκούβα [Έλατος, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Χρυσή, Ωραιόκαστρο] | του γουβί [Γουριά, Γραμματικού].

γούπατο => του γούπατου [Αμφίκλεια, Χρυσή] | ο γούπατος [Πάργα] | ο ούπατος [Πάργα].

γούρνα => η γούρνα [Αγιά, Αμφίκλεια, Άγιος, Γέρμας, Γραμματικού, Δομνίστα, Έλατος, Θαρούνια, Κανάλια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μέγαρα, Μελισσουργοί, Μηλίνα, Πάργα, Ραψάνη, Σταγιάδες, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσαμαντάς] | η γούρα [Πάργα, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | η αμπάρα [Κανάλια] | η μπάρα [Έλατος, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Χρυσή] | η κουπάνα [Δράκεια, Κανάλια, Μικρό Βουνό].

γρασίδι (Swadesh list, ALE) => του γρασίδ [Γουριά, Δαύλεια, Κανάλια, Μακρινή, Μασχολούρι, Στροφυλιά, Χρυσοβίτσα] | το αργασίδι [Θαρούνια].

γρέγος / βοριοανατολικός άνεμος => ο γρέγος [Πάργα].

δάσος (Swadesh list, ALE, Buck list) => το δάσος [Άγιος Λουκάς, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | του δάσους [Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Γραμματικού, Μεσούντα, Μηλίνα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στυλίδα, Χουλιαράδες] | το λογγάτσι [Μέγαρα] | ο λόγγος [Δελβινάκι, Δολό, Πηγή, Ωραιόκαστρο] | ου λόγγους [Αγία Ευθυμία, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δομνίστα, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Σταγιάδες, Χρυσοβίτσα] | ι λόγγους [Κανάλια, Μηλίνα] | ου λόνγγους [Έλατος, Χρυσή] | το ρομάνι [Θαρούνια, Μέγαρα] | το ρουμάνι [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Μέγαρα, Πάργα] | του ρμαν [Γέρμας, Έλατος, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Τιθορέα, Χρυσή] | του ρουμάν [Αμφίκλεια, Κουμαρίτσι, Σταγιάδες] | του αρμάν [Σταγιάδες] | του ρμάγγι [Μηλίνα] | του δασνάρ [Τιθορέα] | του κουρί [Γέρμας, Έλατος, Σιάτιστα].

δειλινό => το δειλινό [Θαρούνια, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | το δειλνό [Ωραιόκαστρο] | του δειλνό [Αμφίκλεια, Γέρμας, Δαύλεια, Έλατος, Κανάλια, Μηλίνα, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Χουλιαράδες] | το λιδινό [Μέγαρα] | του λιδνό [Αγία Ευθυμία].

δέντρο (Swadesh list, ALE, Buck list) => το δέντρο [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Δολό, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | το δεντρό [Μέγαρα] | του δέντρου [Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δομνίστα, Δράκεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στυλίδα, Τιθορέα, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσή, Χρυσοβίτσα] | το κλαρί [Τσαμαντάς] | του διντρί [Τσουκαλάδες] | του κλαρί [Αγία Ευθυμία, Γουριά, Δομνίστα, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Στροφυλιά, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | του κλαδί [Μηλίνα].

διάσελο => του διάσελου [Χρυσοβίτσα] | του σέλουμα [Σιάτιστα].

δροσιά => η δροσιά [Δελβινάκι, Τσαμαντάς] | η δροσά [Άγιος Λουκάς] | η δρουσιά [Γέρμας, Γραμματικού, Δαύλεια, Δραμεσιοί, Μακρινή, Μεσούντα, Μηλίνα, Πλατύστομο, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Χρυσοβίτσα] | η δρουσά [Αγία Ευθυμία, Αμφίκλεια, Γουριά, Δράκεια, Έλατος, Λιλαία, Χουλιαράδες] | το δροσίο [Μέγαρα] | του δρουσό [Έλατος] | η αρχάδα [Γέρμας] | η αρχότ [Έλατος] | η κρυότ [Κανάλια, Σταγιάδες, Χρυσή] | η ρέχα [Σιάτιστα] | του κατάψχου [Χρυσή].

δύση / του ορίζοντα (Buck list) => η δύση [Δελβινάκι, Μέγαρα, Πηγή] | η δυς [Άγιος Νικόλαος, Βράχα, Κουμαρίτσι, Μακρολίβαδο, Χρυσοβίτσα].

ελαφρόπετρα => η αλαφρόπετρα [Πάργα].

ζέστη => η ζέστη [Δελβινάκι, Δολό, Θαρούνια, Πηγή, Τσαμαντάς] | η ζέστα [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Γέρμας, Γουριά, Δελβινάκι, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Κανάλια, Μακρινή, Πλατύστομο, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Ωραιόκαστρο] | η ζεστ [Δραμεσιοί] | η ζιέστα [Σιάτιστα] | οι ζέστις [Μασχολούρι, Χρυσοβίτσα] | η ζουρ [Έλατος].

ηλιοβασίλεμα => το ηλιοβασίλεμα [Πηγή, Τσαμαντάς] | του ηλιουβασίλιμα [Δραμεσιοί, Καρίτσα] | το βασίλεμα [Γουριά, Δελβινάκι, Πάργα] | του βασίλιμα [Γέρμας, Μακρινή, Πλατύστομο, Χουλιαράδες] | του λιουβασίλιμα [Μασχολούρι] | του βασίλιμα ηλιού [Γουριά].

ήλιος (Swadesh list, ALE, Buck list) => ο ήλιος [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Δολό, Θαρούνια, Μέγαρα, Πάργα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | ου ήλιους [Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Ραψάνη, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσή, Χρυσοβίτσα] | ι ήλιους [Αγιά, Δράκεια, Κανάλια, Μικρό Βουνό] | ήλιους [Ραψάνη] | ι νήλιους [Μηλίνα] | ο γήλιος [Ωραιόκαστρο].

θαλάμι / χταποδιού => του θαλάμ [Πρέβεζα].

θάλασσα (Swadesh list, ALE, Buck list) => η θάλασσα [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Άγιος, Άγιος Λουκάς, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Θαρούνια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μέγαρα, Μεσούντα, Μηλίνα, Πάργα, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα].

θράκα => η θράκα [Αμφίκλεια, Θαρούνια, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μέγαρα, Πάργα, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Τιθορέα, Χουλιαράδες] | η αθράκα [Τσαμαντάς] | η θρακιά [Πάργα] | τα θράκια [Γουριά] | τα θρακόβουλ [Τιθορέα] | η ζάρα [Χρυσή] | η ζιαρ [Αγία Παρασκευή, Γέρμας, Σιάτιστα] | η παραφωτία [Μέγαρα] | τα προύσια [Δραμεσιοί].

Ιορδάνης ποταμός / ο γαλαξίας => ο Ιορδάνης ποταμός [Μέγαρα] | ου Ιουρδάνς πουταμός [Λιλαία] | ου Ιουρδάνς [Δομνίστα] | του παπά τα άχυρα [Βράχα, Κουμαρίτσι, Τιθορέα, Χρυσοβίτσα] | τ' άχυρο της βάβως [Τσαμαντάς].

ίσκα => η ίσκα [Άγιος Νικόλαος, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Μεσούντα, Σιάτιστα] | η ίσκνα [Έλατος, Πάργα, Χουλιαράδες, Χρυσή].

ίσκιος (Buck list) => ο ίσκιος [Δελβινάκι, Τσαμαντάς] | ο ίστσιος [Μέγαρα] | ου ίσκιους [Αγία Ευθυμία, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δραμεσιοί, Κανάλια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | ου ίσκους [Χουλιαράδες] | ι ίσκιους [Κανάλια, Μηλίνα] | η σκιά [Αμφίκλεια, Γουριά, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μασχολούρι, Σιάτιστα, Σταυροδρόμι] | τα ίσκα [Χουλιαράδες] | η ισκιάδα [Γέρμας] | του ισκιάδ [Γέρμας, Έλατος] | το ίσκιωμα [Τσαμαντάς] | του ίσκιουμα [Γέρμας] | η σκιά [Ραψάνη, Τσαμαντάς] | η στσιά [Άγιος Λουκάς].

ισκιοτόπι => του ισκιουτόπ [Γουριά].

καθούρι / η καταιγίδα => το καθούρι [Τσαμαντάς].

καιρός / μετεωρολογία (Buck list) => ο καιρός [Δελβινάκι, Δολό, Πάργα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | ο τσαιρός [Μέγαρα] | ο τζαιρός [Μέγαρα] | ου κιρός [Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Δαύλεια, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μεσούντα, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσή, Χρυσοβίτσα] | ι κιρός [Αγιά, Δράκεια, Κανάλια, Μηλίνα, Μικρό Βουνό] | κιρός [Ραψάνη] | ου χαβάς [Έλατος, Σιάτιστα, Χρυσή] | ι χαβάς [Κανάλια].

κακοκαιριά (ALE) => η κακουκιριά [Βράχα, Γουριά, Μακρινή, Χουλιαράδες] | ο παλιόκαιρος [Τσαμαντάς] | ου παλιόκιρους [Λιλαία, Μακρινή, Χουλιαράδες] | η χαλασουκιριά [Μηλίνα]

καλοκαιριά (ALE) => η καλουκιριά [Μηλίνα, Πρέβεζα] | η βδία [Μέγαρα] | η κεραντζάνα [Πάργα] | το μπεχάρι [Πάργα].

καπνιά η => η καπνιά [Αγιά, Αμφίκλεια, Γουριά, Δελβινάκι, Λιλαία, Μεσούντα, Μηλίνα, Πλατύστομο, Στροφυλιά, Τιθορέα] | η κάπνα [Αγία Παρασκευή, Σιάτιστα] | η γανιά [Πάργα] | η γάνα [Πάργα] | το φούμο [Πάργα] | η καρβούνα [Στυλίδα].

κάπνισμα / φωτιάς => του κάπνισμα [Ραψάνη].

καπνός / φωτιάς (Swadesh list