Αρχική σελίδα


 


Ο Δημήτρης Λιθοξόου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954.

Υπήρξε μέλος συντακτικής επιτροπής στα περιοδικά ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ (1982-1989), ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ (1989-1990), ΛΕΒΙΑΘΑΝ (1989-1992) και ЗОРА (1994-1996).

Υπήρξε μέλος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ (1991 –1992) και της μακεδονικής οργάνωσης ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ (1994-1997 & 2004-2009).

Από το 1998 ζει στην Κορινθία.

Είναι παντρεμένος. Έχει δυο παιδιά και ένα εγγόνι.

 

Ο ιστότοπος www.lithoksou.net σύμφωνα  με τα στατιστικά στοιχεία της analytics.google.com είχε το διάστημα 7/5/2009 – 29/5/2024: 1,679 εκατομμύρια χρήστες και 4,532 εκατομμύρια προβολές σελίδας.


Βιβλία:

Μειονοτικά ζητήματα και εθνική συνείδηση στην Ελλάδα – Ατασθαλίες της ελληνικής ιστοριογραφίας, Λεβιάθαν, Αθήνα 1991 και επανέκδοση 1992.

Димитри Литоксоу, Малцинските прашања и националната свест во Грција, Скопје 1994.

Ελληνικός αντιμακεδονικός αγώνας – Από το Ίλιντεν στη Ζαγκορίτσανη (1903 – 1905), Μεγάλη Πορεία, Αθήνα 1998. Δεύτερη έκδοση: Μπατάβια, Θεσσαλονίκη 2006.

Димитрис Литоксоу, Грчка антимакедонска борба, Аз-Буки, Скопје 2004.

Σύμμικτος Λαός ή περί Ρωμιών και Αλλοφώνων σπαράγματα, Μπατάβια, Θεσσαλονίκη 2005.

Димитрис Литоксоу, Измешана нација, Аз-Буки, Скопје 2005.

Μειονοτικά ζητήματα και εθνική συνείδηση στην Ελλάδα, τρίτη έκδοση αναθεωρημένη, Μπατάβια, Θεσσαλονίκη 2006.

Dimitris Lithoxou, The Greek Anti-Macedonian Struggle, From St. Elias' Day to Zagorichani (1903-1905), Az-Buki, Skopje 2007 & Salient Publishing, North Melbourne, 2013.

 

FacebookLithoksou Dhimitris

e-maillithoksou@gmail.com