Τα οικογενειακά μας ονόματα. Τα επώνυμα στην Πελοπόννησο

 

 

Τα οικογενειακά μας ονόματα

 

Τα επώνυμα στην Πελοπόννησο

 

Δημήτρη Λιθοξόου

 

Πηγή των επωνύμων αποτελούν οι τηλεφωνικοί κατάλογοι του έτους 1996. Το υλικό που επεξεργάστηκα για την Πελοπόννησο περιέχει περισσότερες από 433 χιλιάδες εγγραφές. Εδώ παρουσιάζονται τα ονόματα με συχνότητα εμφάνισης από πέντε φορές και πάνω. Με μπλε χρώμα αναφέρεται συγκεντρωτικά ο αριθμός των επωνύμων για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου και με μαύρο χρώμα τα επιμέρους στοιχεία για τους  επτά νομούς (Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας).

 

 


ΑΒΔΑΛΑΣ-9-Μεσσηνία

ΑΒΔΑΛΑΣ-11-Πελοπόννησος

ΑΒΔΙΚΟΣ-6-Μεσσηνία

ΑΒΔΙΚΟΣ-11-Πελοπόννησος

ΑΒΔΟΥΛΗΣ-8-Αργολίδα

ΑΒΔΟΥΛΗΣ-8-Πελοπόννησος

ΑΒΔΟΥΛΟΣ-21-Λακωνία

ΑΒΔΟΥΛΟΣ-23-Πελοπόννησος

ΑΒΔΟΥΛΟΥ-7-Λακωνία

ΑΒΔΟΥΛΟΥ-7-Πελοπόννησος

ΑΒΕΝΤΙΣΙΑΝ-5-Πελοπόννησος

ΑΒΙΖΙΩΤΗΣ-8-Μεσσηνία

ΑΒΙΖΙΩΤΗΣ-8-Πελοπόννησος

ΑΒΟΥΡΗ-5-Πελοπόννησος

ΑΒΟΥΡΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΒΡΑΑΜ-7-Πελοπόννησος

ΑΒΡΑΜΑΚΟΣ-5-Λακωνία

ΑΒΡΑΜΑΚΟΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΒΡΑΜΕΑΣ-5-Μεσσηνία

ΑΒΡΑΜΕΑΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΒΡΑΜΗ-8-Αχαΐα

ΑΒΡΑΜΗ-8-Ηλεία

ΑΒΡΑΜΗ-6-Μεσσηνία

ΑΒΡΑΜΗ-23-Πελοπόννησος

ΑΒΡΑΜΗΣ-18-Αχαΐα

ΑΒΡΑΜΗΣ-25-Ηλεία

ΑΒΡΑΜΗΣ-13-Μεσσηνία

ΑΒΡΑΜΗΣ-56-Πελοπόννησος

ΑΒΡΑΜΙΔΗ-7-Ηλεία

ΑΒΡΑΜΙΔΗ-13-Πελοπόννησος

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-10-Αχαΐα

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-14-Ηλεία

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-9-Κορινθία

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-38-Πελοπόννησος

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ-7-Κορινθία

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ-13-Πελοπόννησος

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-83-Αχαΐα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-52-Ηλεία

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-5-Κορινθία

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-11-Μεσσηνία

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-153-Πελοπόννησος

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-21-Αχαΐα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-19-Ηλεία

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-5-Μεσσηνία

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-47-Πελοπόννησος

ΑΒΡΑΝΤΑΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ-8-Αχαΐα

ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ-11-Πελοπόννησος

ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ-25-Αχαΐα

ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ-28-Πελοπόννησος

ΑΒΡΑΤΟΓΛΟΥ-5-Κορινθία

ΑΒΡΑΤΟΓΛΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΓΑΘΟΣ-7-Αχαΐα

ΑΓΑΘΟΣ-16-Κορινθία

ΑΓΑΘΟΣ-25-Πελοπόννησος

ΑΓΑΘΟΥ-7-Πελοπόννησος

ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ-10-Ηλεία

ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ-13-Πελοπόννησος

ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ-6-Πελοπόννησος

ΑΓΑΛΙΩΤΗ-5-Ηλεία

ΑΓΑΛΙΩΤΗ-6-Πελοπόννησος

ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ-6-Αχαΐα

ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ-15-Ηλεία

ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ-25-Πελοπόννησος

ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΓΑΛΟΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΓΑΠΗΤΟΣ-7-Αχαΐα

ΑΓΑΠΗΤΟΣ-8-Πελοπόννησος

ΑΓΑΠΗΤΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΓΑΠΙΔΗΣ-10-Κορινθία

ΑΓΑΠΙΔΗΣ-13-Πελοπόννησος

ΑΓΑΠΙΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΓΑΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΓΓΑΝΗΣ-6-Λακωνία

ΑΓΓΑΝΗΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΑΔΑΚΗΣ-11-Κορινθία

ΑΓΓΕΛΑΔΑΚΗΣ-11-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ-6-Αργολίδα

ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ-7-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ-19-Αργολίδα

ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ-20-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΑΚΗ-7-Αχαΐα

ΑΓΓΕΛΑΚΗ-20-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-8-Αχαΐα

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-7-Ηλεία

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-5-Κορινθία

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-6-Λακωνία

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-32-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-6-Αργολίδα

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-22-Αρκαδία

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-78-Αχαΐα

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-25-Ηλεία

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-134-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-39-Αχαΐα

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-9-Ηλεία

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-52-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ-27-Αρκαδία

ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ-76-Λακωνία

ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ-5-Μεσσηνία

ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ-116-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ-8-Αρκαδία

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ-20-Λακωνία

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ-37-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ-10-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ-7-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΕΑΣ-8-Μεσσηνία

ΑΓΓΕΛΕΑΣ-8-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ-33-Αχαΐα

ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ-9-Κορινθία

ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ-42-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ-16-Αχαΐα

ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ-19-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ-14-Λακωνία

ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ-17-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ-5-Λακωνία

ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ-10-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΗ-5-Αργολίδα

ΑΓΓΕΛΗ-9-Αχαΐα

ΑΓΓΕΛΗ-19-Μεσσηνία

ΑΓΓΕΛΗ-39-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΗΣ-23-Αργολίδα

ΑΓΓΕΛΗΣ-5-Αρκαδία

ΑΓΓΕΛΗΣ-23-Αχαΐα

ΑΓΓΕΛΗΣ-16-Κορινθία

ΑΓΓΕΛΗΣ-32-Μεσσηνία

ΑΓΓΕΛΗΣ-103-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΙΔΗ-5-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-8-Αρκαδία

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-10-Ηλεία

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-36-Κορινθία

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-62-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-9-Κορινθία

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-22-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΙΝΑ-8-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ-5-Αρκαδία

ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ-15-Μεσσηνία

ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ-23-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-5-Μεσσηνία

ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-8-Αχαΐα

ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-11-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗΣ-13-Αρκαδία

ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗΣ-15-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-59-Αργολίδα

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-132-Αρκαδία

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-537-Αχαΐα

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-216-Ηλεία

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-100-Κορινθία

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-23-Λακωνία

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-208-Μεσσηνία

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-1275-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-14-Αργολίδα

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-36-Αρκαδία

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-226-Αχαΐα

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-82-Ηλεία

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-45-Κορινθία

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-11-Λακωνία

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-83-Μεσσηνία

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-497-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΟΥ-11-Αργολίδα

ΑΓΓΕΛΟΥ-5-Αχαΐα

ΑΓΓΕΛΟΥ-77-Κορινθία

ΑΓΓΕΛΟΥ-96-Πελοπόννησος

ΑΓΓΕΛΩΝΙΤΗΣ-5-Λακωνία

ΑΓΓΕΛΩΝΙΤΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΓΓΙΟΥΣ-18-Αχαΐα

ΑΓΓΙΟΥΣ-18-Πελοπόννησος

ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ-15-Κορινθία

ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ-15-Πελοπόννησος

ΑΓΓΟΥΡΑ-6-Πελοπόννησος

ΑΓΓΟΥΡΑΣ-14-Μεσσηνία

ΑΓΓΟΥΡΑΣ-20-Πελοπόννησος

ΑΓΓΟΥΡΗ-9-Πελοπόννησος

ΑΓΓΟΥΡΗΣ-7-Ηλεία

ΑΓΓΟΥΡΗΣ-11-Πελοπόννησος

ΑΓΙΑΝΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ-9-Αχαΐα

ΑΓΙΑΝΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ-9-Πελοπόννησος

ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ-10-Μεσσηνία

ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ-11-Πελοπόννησος

ΑΓΙΟΝΙΚΟΛΑΙΤΗΣ-14-Λακωνία

ΑΓΙΟΝΙΚΟΛΑΙΤΗΣ-14-Πελοπόννησος

ΑΓΙΩΡΓΙΤΗΣ-7-Αργολίδα

ΑΓΙΩΡΓΙΤΗΣ-8-Πελοπόννησος

ΑΓΛΑΜΙΣΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΓΟΡΑΚΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΓΟΡΑΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΓΟΥΔΗΜΟΣ-7-Αχαΐα

ΑΓΟΥΔΗΜΟΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ-19-Αχαΐα

ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ-19-Πελοπόννησος

ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ-5-Αρκαδία

ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ-8-Λακωνία

ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ-13-Πελοπόννησος

ΑΓΡΑΠΙΔΗ-5-Αχαΐα

ΑΓΡΑΠΙΔΗ-8-Ηλεία

ΑΓΡΑΠΙΔΗ-15-Πελοπόννησος

ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ-15-Αχαΐα

ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ-34-Ηλεία

ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ-7-Λακωνία

ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ-56-Πελοπόννησος

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ-6-Αργολίδα

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ-11-Κορινθία

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ-19-Πελοπόννησος

ΑΓΡΙΔΙΩΤΗ-5-Ηλεία

ΑΓΡΙΔΙΩΤΗ-5-Πελοπόννησος

ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ-19-Ηλεία

ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ-24-Πελοπόννησος

ΑΓΡΙΜΗΣ-7-Αργολίδα

ΑΓΡΙΜΗΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗ-6-Αρκαδία

ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗ-6-Πελοπόννησος

ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ-14-Αρκαδία

ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ-15-Πελοπόννησος

ΑΓΡΙΟΔΗΜΑΣ-6-Λακωνία

ΑΓΡΙΟΔΗΜΑΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΓΡΙΟΜΗΤΡΟΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ-8-Ηλεία

ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ-10-Πελοπόννησος

ΑΓΡΙΟΣ-13-Ηλεία

ΑΓΡΙΟΣ-20-Πελοπόννησος

ΑΓΡΙΟΣΤΑΘΗΣ-5-Αρκαδία

ΑΓΡΙΟΣΤΑΘΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΓΡΙΟΥ-6-Πελοπόννησος

ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ-9-Ηλεία

ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ-12-Πελοπόννησος

ΑΔΑΛΑΚΗΣ-6-Κορινθία

ΑΔΑΛΑΚΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΔΑΜ-8-Αχαΐα

ΑΔΑΜ-56-Κορινθία

ΑΔΑΜ-66-Πελοπόννησος

ΑΔΑΜΑΚΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΔΑΜΑΚΟΣ-8-Λακωνία

ΑΔΑΜΑΚΟΣ-16-Πελοπόννησος

ΑΔΑΜΑΚΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΔΑΜΗ-7-Αρκαδία

ΑΔΑΜΗ-11-Πελοπόννησος

ΑΔΑΜΗΣ-16-Αρκαδία

ΑΔΑΜΗΣ-29-Πελοπόννησος

ΑΔΑΜΙΔΗΣ-5-Αχαΐα

ΑΔΑΜΙΔΗΣ-14-Πελοπόννησος

ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ-5-Αρκαδία

ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-46-Αρκαδία

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-184-Αχαΐα

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-122-Ηλεία

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-23-Κορινθία

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-175-Μεσσηνία

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-553-Πελοπόννησος

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-10-Αρκαδία

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-54-Αχαΐα

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-33-Ηλεία

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-13-Κορινθία

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-80-Μεσσηνία

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-193-Πελοπόννησος

ΑΔΡΑΚΤΑ-6-Κορινθία

ΑΔΡΑΚΤΑ-5-Μεσσηνία

ΑΔΡΑΚΤΑ-12-Πελοπόννησος

ΑΔΡΑΚΤΑΣ-12-Κορινθία

ΑΔΡΑΚΤΑΣ-18-Μεσσηνία

ΑΔΡΑΚΤΑΣ-37-Πελοπόννησος

ΑΔΡΙΑΝΟΣ-6-Κορινθία

ΑΔΡΙΑΝΟΣ-9-Πελοπόννησος

ΑΖΑΡΙΑΣ-5-Αχαΐα

ΑΖΑΡΙΑΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΗΔΟΝΗ-5-Μεσσηνία

ΑΗΔΟΝΗ-5-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΑ-6-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ-7-Μεσσηνία

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ-11-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ-8-Λακωνία

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ-17-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-19-Αχαΐα

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-7-Ηλεία

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-9-Μεσσηνία

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-36-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-11-Αχαΐα

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-18-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ-18-Αργολίδα

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ-20-Κορινθία

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ-47-Λακωνία

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ-88-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-5-Κορινθία

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-22-Λακωνία

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-30-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΑΣ-14-Μεσσηνία

ΑΘΑΝΑΣΑΣ-18-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ-21-Αχαΐα

ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ-22-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ-14-Αχαΐα

ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ-15-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΕΑΣ-5-Μεσσηνία

ΑΘΑΝΑΣΕΑΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-8-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-5-Αργολίδα

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-8-Αρκαδία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-18-Αχαΐα

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-19-Κορινθία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-12-Λακωνία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-66-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-10-Κορινθία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-25-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-9-Αργολίδα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-136-Αχαΐα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-15-Ηλεία

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-103-Κορινθία

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-20-Μεσσηνία

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-285-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-45-Αργολίδα

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-102-Αρκαδία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-503-Αχαΐα

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-254-Ηλεία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-105-Κορινθία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-25-Λακωνία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-303-Μεσσηνία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-1337-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-21-Αργολίδα

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-33-Αρκαδία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-176-Αχαΐα

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-66-Ηλεία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-43-Κορινθία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-6-Λακωνία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-126-Μεσσηνία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-471-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ-7-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ-7-Αργολίδα

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ-11-Ηλεία

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ-19-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ-8-Ηλεία

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ-10-Κορινθία

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ-23-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-17-Αρκαδία

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-15-Ηλεία

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-42-Κορινθία

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-77-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ-7-Ηλεία

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ-16-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ-6-Αργολίδα

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ-12-Αρκαδία

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ-5-Αχαΐα

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ-6-Ηλεία

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ-6-Κορινθία

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ-7-Λακωνία

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ-6-Μεσσηνία

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ-48-Πελοπόννησος

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΘΗΝΑΙΟΣ-5-Μεσσηνία

ΑΘΗΝΑΙΟΣ-10-Πελοπόννησος

ΑΘΗΝΑΙΟΥ-5-Κορινθία

ΑΘΗΝΑΙΟΥ-11-Πελοπόννησος

ΑΙΒΑΛΗ-7-Πελοπόννησος

ΑΙΒΑΛΗΣ-5-Αρκαδία

ΑΙΒΑΛΗΣ-11-Αχαΐα

ΑΙΒΑΛΗΣ-11-Κορινθία

ΑΙΒΑΛΗΣ-6-Μεσσηνία

ΑΙΒΑΛΗΣ-34-Πελοπόννησος

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ-8-Κορινθία

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ-17-Πελοπόννησος

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ-9-Αργολίδα

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ-15-Αχαΐα

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ-29-Κορινθία

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ-46-Λακωνία

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ-5-Μεσσηνία

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ-105-Πελοπόννησος

ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ-5-Αχαΐα

ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ-7-Κορινθία

ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ-15-Πελοπόννησος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-5-Πελοπόννησος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-5-Κορινθία

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΙΣΩΠΟΣ-14-Αργολίδα

ΑΙΣΩΠΟΣ-14-Πελοπόννησος

ΑΚΑΡΕΠΗ-5-Πελοπόννησος

ΑΚΑΡΕΠΗΣ-16-Αχαΐα

ΑΚΑΡΕΠΗΣ-17-Πελοπόννησος

ΑΚΟΥΡΟΣ-8-Αχαΐα

ΑΚΟΥΡΟΣ-9-Πελοπόννησος

ΑΚΡΑΤΟΣ-16-Αχαΐα

ΑΚΡΑΤΟΣ-10-Κορινθία

ΑΚΡΑΤΟΣ-27-Πελοπόννησος

ΑΚΡΑΤΟΥ-11-Αχαΐα

ΑΚΡΑΤΟΥ-13-Πελοπόννησος

ΑΚΡΙΒΟΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΚΤΥΠΗ-8-Αχαΐα

ΑΚΤΥΠΗ-9-Πελοπόννησος

ΑΚΤΥΠΗΣ-9-Αχαΐα

ΑΚΤΥΠΗΣ-9-Πελοπόννησος

ΑΛΑΜΑΝΟΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΛΑΜΑΝΟΥ-7-Πελοπόννησος

ΑΛΑΜΑΡΑ-5-Μεσσηνία

ΑΛΑΜΑΡΑ-5-Πελοπόννησος

ΑΛΑΜΑΡΑΣ-10-Μεσσηνία

ΑΛΑΜΑΡΑΣ-10-Πελοπόννησος

ΑΛΑΤΖΑΚΗ-6-Κορινθία

ΑΛΑΤΖΑΚΗ-6-Πελοπόννησος

ΑΛΑΤΖΑΚΗΣ-15-Κορινθία

ΑΛΑΤΖΑΚΗΣ-15-Πελοπόννησος

ΑΛΑΤΖΑΣ-9-Αχαΐα

ΑΛΑΤΖΑΣ-10-Πελοπόννησος

ΑΛΑΤΣΑ-5-Λακωνία

ΑΛΑΤΣΑ-5-Πελοπόννησος

ΑΛΑΤΣΑΣ-20-Λακωνία

ΑΛΑΤΣΑΣ-20-Πελοπόννησος

ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΣ-5-Αχαΐα

ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΛΑΦΑΚΗΣ-8-Πελοπόννησος

ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ-6-Πελοπόννησος

ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ-13-Λακωνία

ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ-19-Πελοπόννησος

ΑΛΑΦΡΗΣ-5-Μεσσηνία

ΑΛΑΦΡΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΛΒΑΝΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΛΒΕΝΙΩΤΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ-10-Λακωνία

ΑΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ-11-Πελοπόννησος

ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ-6-Πελοπόννησος

ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ-14-Μεσσηνία

ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ-14-Πελοπόννησος

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ-5-Αχαΐα

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ-20-Ηλεία

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ-21-Μεσσηνία

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ-50-Πελοπόννησος

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-6-Ηλεία

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-9-Μεσσηνία

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-18-Πελοπόννησος

ΑΛΕΒΙΖΟΣ-18-Αρκαδία

ΑΛΕΒΙΖΟΣ-24-Αχαΐα

ΑΛΕΒΙΖΟΣ-13-Ηλεία

ΑΛΕΒΙΖΟΣ-8-Κορινθία

ΑΛΕΒΙΖΟΣ-120-Μεσσηνία

ΑΛΕΒΙΖΟΣ-187-Πελοπόννησος

ΑΛΕΒΙΖΟΥ-9-Αρκαδία

ΑΛΕΒΙΖΟΥ-5-Κορινθία

ΑΛΕΒΙΖΟΥ-44-Μεσσηνία

ΑΛΕΒΙΖΟΥ-64-Πελοπόννησος

ΑΛΕΙΦΕΡΗ-28-Λακωνία

ΑΛΕΙΦΕΡΗ-10-Μεσσηνία

ΑΛΕΙΦΕΡΗ-40-Πελοπόννησος

ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ-53-Λακωνία

ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ-27-Μεσσηνία

ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ-84-Πελοπόννησος

ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-6-Αρκαδία

ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-13-Λακωνία

ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-21-Πελοπόννησος

ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-5-Αρκαδία

ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-6-Πελοπόννησος

ΑΛΕΚΟΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΛΕΜΗΣ-9-Αρκαδία

ΑΛΕΜΗΣ-9-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΑΚΗ-5-Κορινθία

ΑΛΕΞΑΚΗ-15-Λακωνία

ΑΛΕΞΑΚΗ-27-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΑΚΗΣ-5-Αργολίδα

ΑΛΕΞΑΚΗΣ-16-Αρκαδία

ΑΛΕΞΑΚΗΣ-13-Αχαΐα

ΑΛΕΞΑΚΗΣ-6-Κορινθία

ΑΛΕΞΑΚΗΣ-42-Λακωνία

ΑΛΕΞΑΚΗΣ-10-Μεσσηνία

ΑΛΕΞΑΚΗΣ-93-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΑΚΟΣ-8-Αρκαδία

ΑΛΕΞΑΚΟΣ-11-Λακωνία

ΑΛΕΞΑΚΟΣ-21-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΑΚΟΥ-5-Λακωνία

ΑΛΕΞΑΚΟΥ-8-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ-8-Λακωνία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ-17-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ-5-Αχαΐα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ-23-Λακωνία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ-36-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-6-Λακωνία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-8-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ-8-Αχαΐα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ-11-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-9-Αργολίδα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-10-Αχαΐα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-6-Ηλεία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-8-Κορινθία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-15-Λακωνία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-55-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-20-Αργολίδα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-15-Αρκαδία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-18-Αχαΐα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-26-Ηλεία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-41-Λακωνία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-5-Μεσσηνία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-129-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ-7-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ-12-Αχαΐα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ-5-Κορινθία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ-22-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-9-Αργολίδα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-6-Αρκαδία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-190-Αχαΐα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-154-Ηλεία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-18-Κορινθία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-14-Λακωνία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-104-Μεσσηνία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-495-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ-65-Αχαΐα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ-50-Ηλεία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ-11-Κορινθία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ-29-Μεσσηνία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ-162-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-6-Αργολίδα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-10-Αρκαδία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-9-Αχαΐα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-7-Κορινθία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-18-Λακωνία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-51-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΑΤΟΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΕΑ-6-Μεσσηνία

ΑΛΕΞΕΑ-6-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΕΑΣ-14-Μεσσηνία

ΑΛΕΞΕΑΣ-16-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΗ-5-Λακωνία

ΑΛΕΞΗ-8-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΗΣ-12-Λακωνία

ΑΛΕΞΗΣ-14-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ-5-Αργολίδα

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ-8-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΙΟΥ-25-Αργολίδα

ΑΛΕΞΙΟΥ-6-Αρκαδία

ΑΛΕΞΙΟΥ-44-Αχαΐα

ΑΛΕΞΙΟΥ-59-Κορινθία

ΑΛΕΞΙΟΥ-22-Λακωνία

ΑΛΕΞΙΟΥ-5-Μεσσηνία

ΑΛΕΞΙΟΥ-163-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-14-Αργολίδα

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-134-Αρκαδία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-343-Αχαΐα

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-213-Ηλεία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-102-Κορινθία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-17-Λακωνία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-223-Μεσσηνία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-1046-Πελοπόννησος

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-8-Αργολίδα

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-41-Αρκαδία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-147-Αχαΐα

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-76-Ηλεία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-41-Κορινθία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-7-Λακωνία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-83-Μεσσηνία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-403-Πελοπόννησος

ΑΛΕΠΗ-6-Πελοπόννησος

ΑΛΕΠΗΣ-8-Πελοπόννησος

ΑΛΕΡΤΑ-5-Ηλεία

ΑΛΕΡΤΑ-6-Πελοπόννησος

ΑΛΕΡΤΑΣ-12-Ηλεία

ΑΛΕΡΤΑΣ-6-Μεσσηνία

ΑΛΕΡΤΑΣ-18-Πελοπόννησος

ΑΛΕΤΡΑΣ-9-Αχαΐα

ΑΛΕΤΡΑΣ-16-Ηλεία

ΑΛΕΤΡΑΣ-26-Πελοπόννησος

ΑΛΕΥΡΑ-5-Κορινθία

ΑΛΕΥΡΑ-10-Μεσσηνία

ΑΛΕΥΡΑ-21-Πελοπόννησος

ΑΛΕΥΡΑΣ-27-Αρκαδία

ΑΛΕΥΡΑΣ-7-Λακωνία

ΑΛΕΥΡΑΣ-39-Μεσσηνία

ΑΛΕΥΡΑΣ-82-Πελοπόννησος

ΑΛΕΥΡΗΣ-9-Αχαΐα

ΑΛΕΥΡΗΣ-9-Πελοπόννησος

ΑΛΕΥΡΙΤΗΣ-9-Αχαΐα

ΑΛΕΥΡΙΤΗΣ-9-Πελοπόννησος

ΑΛΕΥΡΙΤΟΥ-6-Αχαΐα

ΑΛΕΥΡΙΤΟΥ-6-Πελοπόννησος

ΑΛΕΦΑΝΤΗΣ-5-Αργολίδα

ΑΛΕΦΑΝΤΗΣ-5-Κορινθία

ΑΛΕΦΑΝΤΗΣ-10-Πελοπόννησος

ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ-5-Πελοπόννησος

ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΛΗΜΙΣΗΣ-5-Αρκαδία

ΑΛΗΜΙΣΗΣ-10-Πελοπόννησος

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ-10-Αχαΐα

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ-11-Πελοπόννησος

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ-8-Αχαΐα

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ-8-Πελοπόννησος

ΑΛΙΚΑΚΟΣ-21-Λακωνία

ΑΛΙΚΑΚΟΣ-23-Πελοπόννησος

ΑΛΙΚΑΚΟΥ-6-Λακωνία

ΑΛΙΚΑΚΟΥ-8-Πελοπόννησος

ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗΣ-12-Ηλεία

ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗΣ-18-Πελοπόννησος

ΑΛΙΜΗΣΗΣ-10-Λακωνία

ΑΛΙΜΗΣΗΣ-11-Πελοπόννησος

ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ-5-Λακωνία

ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΛΙΦΕΡΗ-6-Λακωνία

ΑΛΙΦΕΡΗ-11-Πελοπόννησος

ΑΛΙΦΕΡΗΣ-11-Λακωνία

ΑΛΙΦΕΡΗΣ-10-Μεσσηνία

ΑΛΙΦΕΡΗΣ-27-Πελοπόννησος

ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΛΙΧΟΣ-7-Αχαΐα

ΑΛΙΧΟΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ-8-Μεσσηνία

ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ-12-Πελοπόννησος

ΑΛΜΠΑΝΗ-11-Αχαΐα

ΑΛΜΠΑΝΗ-5-Ηλεία

ΑΛΜΠΑΝΗ-22-Πελοπόννησος

ΑΛΜΠΑΝΗΣ-19-Αχαΐα

ΑΛΜΠΑΝΗΣ-20-Ηλεία

ΑΛΜΠΑΝΗΣ-15-Κορινθία

ΑΛΜΠΑΝΗΣ-11-Μεσσηνία

ΑΛΜΠΑΝΗΣ-66-Πελοπόννησος

ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-5-Αργολίδα

ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-5-Κορινθία

ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-8-Πελοπόννησος

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗ-8-Κορινθία

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗ-11-Πελοπόννησος

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ-31-Κορινθία

ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ-33-Πελοπόννησος

ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ-12-Λακωνία

ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ-29-Μεσσηνία

ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ-44-Πελοπόννησος

ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ-8-Μεσσηνία

ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ-11-Πελοπόννησος

ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ-7-Λακωνία

ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΛΟΥΠΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ-9-Αρκαδία

ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ-10-Πελοπόννησος

ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ-21-Αρκαδία

ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ-21-Πελοπόννησος

ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ-14-Αχαΐα

ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ-14-Πελοπόννησος

ΑΛΤΑΝΗ-5-Πελοπόννησος

ΑΛΤΑΝΗΣ-11-Ηλεία

ΑΛΤΑΝΗΣ-5-Μεσσηνία

ΑΛΤΑΝΗΣ-18-Πελοπόννησος

ΑΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΛΤΟΥΝΗΣ-6-Ηλεία

ΑΛΤΟΥΝΗΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ-12-Αχαΐα

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ-14-Πελοπόννησος

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ-7-Αχαΐα

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ-9-Πελοπόννησος

ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗ-6-Πελοπόννησος

ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ-14-Αργολίδα

ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ-7-Κορινθία

ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ-23-Πελοπόννησος

ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ-7-Αχαΐα

ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ-7-Λακωνία

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ-13-Πελοπόννησος

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΜΑΞΑ-5-Αχαΐα

ΑΜΑΞΑ-6-Πελοπόννησος

ΑΜΑΞΑΣ-16-Αχαΐα

ΑΜΑΞΑΣ-19-Πελοπόννησος

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ-5-Κορινθία

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ-8-Πελοπόννησος

ΑΜΕΡΙΚΑΝΗΣ-6-Κορινθία

ΑΜΕΡΙΚΑΝΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΜΕΡΙΚΑΣ-5-Μεσσηνία

ΑΜΕΡΙΚΑΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΜΙΤΣΗΣ-5-Αχαΐα

ΑΜΙΤΣΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΜΟΥΡΓΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΜΠΑΤΖΗ-5-Αχαΐα

ΑΜΠΑΤΖΗ-8-Ηλεία

ΑΜΠΑΤΖΗ-7-Κορινθία

ΑΜΠΑΤΖΗ-20-Πελοπόννησος

ΑΜΠΑΤΖΗΣ-5-Αχαΐα

ΑΜΠΑΤΖΗΣ-16-Ηλεία

ΑΜΠΑΤΖΗΣ-16-Κορινθία

ΑΜΠΑΤΖΗΣ-39-Πελοπόννησος

ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ-8-Αχαΐα

ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ-8-Πελοπόννησος

ΑΜΠΕΛΑΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΜΠΕΡΤΟΣ-11-Λακωνία

ΑΜΠΕΡΤΟΣ-11-Πελοπόννησος

ΑΝΑΓΝΟΥ-23-Αρκαδία

ΑΝΑΓΝΟΥ-5-Αχαΐα

ΑΝΑΓΝΟΥ-32-Πελοπόννησος

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ-12-Ηλεία

ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ-17-Πελοπόννησος

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ-5-Πελοπόννησος

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ-6-Λακωνία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ-6-Μεσσηνία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ-19-Πελοπόννησος

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ-5-Αρκαδία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ-19-Λακωνία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ-30-Πελοπόννησος

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ-7-Λακωνία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ-12-Πελοπόννησος

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ-5-Κορινθία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ-12-Πελοπόννησος

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ-7-Αργολίδα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ-12-Κορινθία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ-30-Πελοπόννησος

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-48-Αργολίδα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-96-Αρκαδία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-243-Αχαΐα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-108-Ηλεία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-100-Κορινθία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-23-Λακωνία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-120-Μεσσηνία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-738-Πελοπόννησος

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-17-Αργολίδα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-32-Αρκαδία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-106-Αχαΐα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-42-Ηλεία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-62-Κορινθία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-7-Λακωνία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-49-Μεσσηνία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-315-Πελοπόννησος

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-15-Αχαΐα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-27-Κορινθία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-10-Μεσσηνία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-62-Πελοπόννησος

ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ-5-Αχαΐα

ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ-9-Πελοπόννησος

ΑΝΑΖΙΚΟΣ-14-Μεσσηνία

ΑΝΑΖΙΚΟΣ-14-Πελοπόννησος

ΑΝΑΛΥΤΗ-7-Πελοπόννησος

ΑΝΑΛΥΤΗΣ-9-Αχαΐα

ΑΝΑΛΥΤΗΣ-13-Πελοπόννησος

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ-11-Μεσσηνία

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ-13-Πελοπόννησος

ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ-34-Κορινθία

ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ-41-Πελοπόννησος

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ-6-Αργολίδα

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ-5-Κορινθία

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ-16-Λακωνία

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ-30-Πελοπόννησος

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ-6-Αρκαδία

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ-7-Αχαΐα

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ-34-Λακωνία

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ-52-Πελοπόννησος

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ-35-Λακωνία

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ-36-Πελοπόννησος

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ-11-Λακωνία

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ-14-Πελοπόννησος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-5-Πελοπόννησος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-12-Αρκαδία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-8-Αχαΐα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-17-Κορινθία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-46-Πελοπόννησος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-5-Αχαΐα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-9-Κορινθία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-19-Πελοπόννησος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗ-5-Ηλεία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗ-7-Πελοπόννησος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ-15-Ηλεία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ-19-Πελοπόννησος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-26-Αργολίδα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-63-Αχαΐα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-14-Ηλεία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-53-Κορινθία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-10-Μεσσηνία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-172-Πελοπόννησος

ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ-5-Αχαΐα

ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-43-Αργολίδα

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-28-Αρκαδία

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-312-Αχαΐα

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-158-Ηλεία

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-75-Κορινθία

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-30-Λακωνία

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-205-Μεσσηνία

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-851-Πελοπόννησος

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-14-Αργολίδα

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-15-Αρκαδία

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-104-Αχαΐα

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-65-Ηλεία

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-35-Κορινθία

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-13-Λακωνία

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-68-Μεσσηνία

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-314-Πελοπόννησος

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-59-Αρκαδία

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-38-Αχαΐα

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-73-Ηλεία

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-10-Κορινθία

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-20-Μεσσηνία

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-205-Πελοπόννησος

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-20-Αρκαδία

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-10-Αχαΐα

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-23-Ηλεία

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-12-Μεσσηνία

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-69-Πελοπόννησος

ΑΝΑΣΤΟΥΛΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ-5-Αχαΐα

ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ-6-Αργολίδα

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ-10-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΣ-16-Λακωνία

ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΣ-17-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ-7-Λακωνία

ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ-8-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-5-Κορινθία

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-8-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ-5-Αχαΐα

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ-5-Κορινθία

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ-11-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΕΑΔΗ-6-Κορινθία

ΑΝΔΡΕΑΔΗ-9-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ-5-Κορινθία

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ-12-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ-44-Λακωνία

ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ-9-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ-53-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ-20-Λακωνία

ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ-26-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΕΙΚΟΣ-11-Λακωνία

ΑΝΔΡΕΙΚΟΣ-13-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-67-Αχαΐα

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-11-Κορινθία

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-9-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-88-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ-27-Αχαΐα

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ-36-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΕΟΥ-13-Αργολίδα

ΑΝΔΡΕΟΥ-20-Αχαΐα

ΑΝΔΡΕΟΥ-6-Ηλεία

ΑΝΔΡΕΟΥ-81-Κορινθία

ΑΝΔΡΕΟΥ-126-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΕΣΑΚΗ-12-Λακωνία

ΑΝΔΡΕΣΑΚΗ-12-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ-20-Λακωνία

ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ-20-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑΣ-5-Κορινθία

ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-33-Αχαΐα

ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-41-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-8-Αχαΐα

ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-10-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ-11-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ-10-Αρκαδία

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ-10-Λακωνία

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ-6-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ-28-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ-17-Αρκαδία

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ-12-Κορινθία

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ-34-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ-6-Αρκαδία

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ-13-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗΣ-9-Κορινθία

ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗΣ-9-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-29-Αργολίδα

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-44-Αρκαδία

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-15-Αχαΐα

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-13-Ηλεία

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-18-Κορινθία

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-10-Λακωνία

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-103-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-232-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-8-Αργολίδα

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-18-Αρκαδία

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-6-Αχαΐα

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-7-Κορινθία

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-28-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-69-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-7-Αργολίδα

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-18-Αρκαδία

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-8-Αχαΐα

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-17-Κορινθία

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-5-Λακωνία

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-9-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-64-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ-6-Κορινθία

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ-17-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΑΣ-7-Αρκαδία

ΑΝΔΡΙΑΣ-9-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ-8-Ηλεία

ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ-13-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΚΑΚΟΣ-7-Λακωνία

ΑΝΔΡΙΚΑΚΟΣ-9-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-6-Αχαΐα

ΑΝΔΡΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-7-Ηλεία

ΑΝΔΡΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-13-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-265-Αχαΐα

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-98-Ηλεία

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-78-Κορινθία

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-20-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-468-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-93-Αχαΐα

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-33-Ηλεία

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-37-Κορινθία

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-7-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-173-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΚΟΥ-13-Αχαΐα

ΑΝΔΡΙΚΟΥ-9-Κορινθία

ΑΝΔΡΙΚΟΥ-22-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-46-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-51-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-15-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-16-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ-10-Ηλεία

ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ-10-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ-14-Αρκαδία

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ-239-Αχαΐα

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ-140-Ηλεία

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ-12-Κορινθία

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ-12-Λακωνία

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ-21-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ-441-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ-112-Αχαΐα

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ-46-Ηλεία

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ-10-Κορινθία

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ-5-Λακωνία

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ-6-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ-184-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΟΣΟΠΟΥΛΟΣ-12-Αχαΐα

ΑΝΔΡΙΟΣΟΠΟΥΛΟΣ-12-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ-14-Λακωνία

ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ-17-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ-8-Αργολίδα

ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ-24-Λακωνία

ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ-33-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΟΣ-7-Λακωνία

ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΟΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-6-Αχαΐα

ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-10-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΩΤΗ-5-Αχαΐα

ΑΝΔΡΙΩΤΗ-9-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ-9-Αχαΐα

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ-6-Λακωνία

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ-19-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ-9-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ-10-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑΣ-14-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑΣ-14-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΜΙΔΑ-10-Λακωνία

ΑΝΔΡΟΜΙΔΑ-10-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΜΙΔΑΣ-20-Λακωνία

ΑΝΔΡΟΜΙΔΑΣ-22-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ-5-Αχαΐα

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ-8-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-7-Κορινθία

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-10-Λακωνία

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-19-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ-6-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ-11-Αχαΐα

ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ-12-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ-5-Αχαΐα

ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-5-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-10-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ-7-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ-5-Αχαΐα

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ-8-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ-6-Αχαΐα

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ-9-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ-10-Αχαΐα

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ-15-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΥΤΣΑΚΗΣ-10-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΟΥΤΣΑΚΗΣ-11-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΗΣ-7-Αχαΐα

ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΗΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΛΗΣ-8-Αχαΐα

ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΛΗΣ-8-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-9-Αρκαδία

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-134-Αχαΐα

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-24-Ηλεία

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-17-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-185-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-65-Αχαΐα

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-9-Ηλεία

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-10-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-91-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ-13-Αχαΐα

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ-12-Ηλεία

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ-12-Κορινθία

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ-27-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ-69-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ-8-Αχαΐα

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ-6-Ηλεία

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ-15-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ-34-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΩΝΗ-7-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΩΝΗ-14-Πελοπόννησος

ΑΝΔΡΩΝΗΣ-25-Μεσσηνία

ΑΝΔΡΩΝΗΣ-34-Πελοπόννησος

ΑΝΕΖΥΡΗΣ-9-Αρκαδία

ΑΝΕΖΥΡΗΣ-11-Πελοπόννησος

ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΝΕΣΤΗ-8-Πελοπόννησος

ΑΝΕΣΤΗΣ-10-Πελοπόννησος

ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-9-Αχαΐα

ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-6-Κορινθία

ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-13-Μεσσηνία

ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-29-Πελοπόννησος

ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-6-Αχαΐα

ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-5-Μεσσηνία

ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-14-Πελοπόννησος

ΑΝΘΗΣ-7-Αχαΐα

ΑΝΘΗΣ-9-Πελοπόννησος

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ-15-Αχαΐα

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ-15-Πελοπόννησος

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-6-Αχαΐα

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-6-Πελοπόννησος

ΑΝΘΟΥΛΗ-6-Πελοπόννησος

ΑΝΝΙΝΟΣ-17-Αχαΐα

ΑΝΝΙΝΟΣ-19-Πελοπόννησος

ΑΝΝΙΝΟΥ-12-Αχαΐα

ΑΝΝΙΝΟΥ-14-Πελοπόννησος

ΑΝΟΥΣΗΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΝΤΑΛΟΥΔΑΚΗΣ-6-Κορινθία

ΑΝΤΑΛΟΥΔΑΚΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΝΤΖΑΣ-6-Αρκαδία

ΑΝΤΖΑΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΝΤΖΙΝΑΣ-9-Αρκαδία

ΑΝΤΖΙΝΑΣ-10-Πελοπόννησος

ΑΝΤΖΟΥΛΑΣ-7-Αχαΐα

ΑΝΤΖΟΥΛΑΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ-22-Αχαΐα

ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ-25-Πελοπόννησος

ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ-9-Αχαΐα

ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ-12-Πελοπόννησος

ΑΝΤΙΟΧΟΣ-12-Αχαΐα

ΑΝΤΙΟΧΟΣ-11-Ηλεία

ΑΝΤΙΟΧΟΣ-23-Πελοπόννησος

ΑΝΤΙΟΧΟΥ-5-Αχαΐα

ΑΝΤΙΟΧΟΥ-6-Ηλεία

ΑΝΤΙΟΧΟΥ-11-Πελοπόννησος

ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗ-5-Αργολίδα

ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗ-5-Κορινθία

ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗ-10-Πελοπόννησος

ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ-10-Αργολίδα

ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ-14-Πελοπόννησος

ΑΝΤΥΠΑ-14-Αχαΐα

ΑΝΤΥΠΑ-6-Ηλεία

ΑΝΤΥΠΑ-27-Πελοπόννησος

ΑΝΤΥΠΑΣ-39-Αχαΐα

ΑΝΤΥΠΑΣ-14-Ηλεία

ΑΝΤΥΠΑΣ-58-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ-9-Μεσσηνία

ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ-9-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ-9-Μεσσηνία

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ-15-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΑΚΗ-7-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-6-Λακωνία

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-13-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-6-Αρκαδία

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-59-Αχαΐα

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-36-Ηλεία

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-5-Κορινθία

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-5-Μεσσηνία

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-112-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-23-Αχαΐα

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-11-Ηλεία

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-6-Μεσσηνία

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-44-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ-17-Αργολίδα

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ-9-Αρκαδία

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ-12-Κορινθία

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ-40-Λακωνία

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ-13-Μεσσηνία

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ-91-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ-5-Αργολίδα

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ-8-Κορινθία

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ-13-Λακωνία

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ-9-Μεσσηνία

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ-36-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ-7-Αχαΐα

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ-6-Μεσσηνία

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ-14-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ-19-Αχαΐα

ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ-21-Ηλεία

ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ-41-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ-16-Αχαΐα

ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ-9-Ηλεία

ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ-7-Κορινθία

ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ-35-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΕΑΣ-5-Μεσσηνία

ΑΝΤΩΝΕΑΣ-8-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ-9-Αχαΐα

ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ-9-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΥ-6-Αχαΐα

ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΥ-6-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ-5-Αχαΐα

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ-5-Ηλεία

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ-14-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-11-Αργολίδα

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-25-Αχαΐα

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-16-Ηλεία

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-12-Κορινθία

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-71-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ-16-Αχαΐα

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ-7-Κορινθία

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ-29-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-27-Αργολίδα

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-35-Αρκαδία

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-58-Αχαΐα

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-38-Ηλεία

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-143-Κορινθία

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-35-Λακωνία

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-10-Μεσσηνία

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-346-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-123-Αργολίδα

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-125-Αρκαδία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-451-Αχαΐα

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-254-Ηλεία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-95-Κορινθία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-21-Λακωνία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-299-Μεσσηνία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-1368-Πελοπόννησος

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-33-Αργολίδα

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-51-Αρκαδία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-169-Αχαΐα

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-83-Ηλεία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-45-Κορινθία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-13-Λακωνία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-83-Μεσσηνία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-477-Πελοπόννησος

ΑΝΥΦΑΝΤΗ-7-Αργολίδα

ΑΝΥΦΑΝΤΗ-7-Αχαΐα

ΑΝΥΦΑΝΤΗ-17-Πελοπόννησος

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ-7-Αργολίδα

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ-13-Αχαΐα

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ-14-Ηλεία

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ-6-Κορινθία

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ-41-Πελοπόννησος

ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ-6-Μεσσηνία

ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΞΙΩΤΗ-6-Αχαΐα

ΑΞΙΩΤΗ-7-Πελοπόννησος

ΑΞΙΩΤΗΣ-6-Αχαΐα

ΑΞΙΩΤΗΣ-8-Πελοπόννησος

ΑΠΑΛΟΔΗΜΑΣ-6-Λακωνία

ΑΠΑΛΟΔΗΜΑΣ-8-Πελοπόννησος

ΑΠΑΤΑΓΓΕΛΟΣ-15-Αχαΐα

ΑΠΑΤΑΓΓΕΛΟΣ-15-Πελοπόννησος

ΑΠΑΤΑΓΓΕΛΟΥ-5-Αχαΐα

ΑΠΑΤΑΓΓΕΛΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΠΕΡΓΗ-7-Αχαΐα

ΑΠΕΡΓΗ-9-Πελοπόννησος

ΑΠΕΡΓΗΣ-9-Αχαΐα

ΑΠΕΡΓΗΣ-19-Πελοπόννησος

ΑΠΟΚΗΣ-5-Αχαΐα

ΑΠΟΚΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΠΟΛΛΩΝΑΤΟΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ-7-Αχαΐα

ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ-11-Πελοπόννησος

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-5-Αχαΐα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-16-Πελοπόννησος

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ-7-Αχαΐα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ-5-Κορινθία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ-14-Λακωνία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ-7-Μεσσηνία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ-38-Πελοπόννησος

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ-7-Ηλεία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ-105-Λακωνία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ-117-Πελοπόννησος

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ-35-Λακωνία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ-43-Πελοπόννησος

ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ-16-Αχαΐα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ-20-Πελοπόννησος

ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ-11-Αχαΐα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ-15-Πελοπόννησος

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-8-Πελοπόννησος

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ-5-Αχαΐα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ-10-Πελοπόννησος

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-28-Αχαΐα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-10-Κορινθία

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-13-Μεσσηνία

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-56-Πελοπόννησος

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ-7-Αχαΐα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ-9-Κορινθία

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ-27-Πελοπόννησος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-27-Αργολίδα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-117-Αρκαδία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-441-Αχαΐα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-218-Ηλεία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-60-Κορινθία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-11-Λακωνία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-196-Μεσσηνία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-1070-Πελοπόννησος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-12-Αργολίδα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-33-Αρκαδία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-146-Αχαΐα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-79-Ηλεία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-35-Κορινθία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-8-Λακωνία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-49-Μεσσηνία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-362-Πελοπόννησος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-58-Αργολίδα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-27-Αχαΐα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-43-Κορινθία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-11-Μεσσηνία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-149-Πελοπόννησος

ΑΡΑΒΑΝΗ-5-Αχαΐα

ΑΡΑΒΑΝΗ-6-Πελοπόννησος

ΑΡΑΒΑΝΗΣ-15-Αχαΐα

ΑΡΑΒΑΝΗΣ-17-Πελοπόννησος

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-43-Αχαΐα

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-48-Πελοπόννησος

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ-15-Αχαΐα

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ-16-Πελοπόννησος

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ-6-Πελοπόννησος

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ-9-Πελοπόννησος

ΑΡΑΜΠΟΣ-24-Αργολίδα

ΑΡΑΜΠΟΣ-24-Πελοπόννησος

ΑΡΑΜΠΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΑΝΙΤΗΣ-5-Αργολίδα

ΑΡΑΝΙΤΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΑΠΑΚΗ-7-Αργολίδα

ΑΡΑΠΑΚΗ-5-Λακωνία

ΑΡΑΠΑΚΗ-17-Πελοπόννησος

ΑΡΑΠΑΚΗΣ-8-Αργολίδα

ΑΡΑΠΑΚΗΣ-8-Αχαΐα

ΑΡΑΠΑΚΗΣ-5-Λακωνία

ΑΡΑΠΑΚΗΣ-5-Μεσσηνία

ΑΡΑΠΑΚΗΣ-29-Πελοπόννησος

ΑΡΑΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-5-Ηλεία

ΑΡΑΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΑΠΑΚΟΣ-17-Αχαΐα

ΑΡΑΠΑΚΟΣ-21-Πελοπόννησος

ΑΡΑΠΑΚΟΥ-5-Αχαΐα

ΑΡΑΠΑΚΟΥ-6-Πελοπόννησος

ΑΡΑΠΗ-6-Πελοπόννησος

ΑΡΑΠΗΣ-10-Πελοπόννησος

ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ-10-Ηλεία

ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ-14-Πελοπόννησος

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ-8-Αργολίδα

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ-8-Κορινθία

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ-5-Μεσσηνία

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ-23-Πελοπόννησος

ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ-10-Μεσσηνία

ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ-12-Πελοπόννησος

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ-5-Αρκαδία

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ-8-Πελοπόννησος

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ-28-Αρκαδία

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ-14-Λακωνία

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ-44-Πελοπόννησος

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-13-Αχαΐα

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-25-Ηλεία

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-10-Κορινθία

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-52-Πελοπόννησος

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ-21-Αχαΐα

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ-54-Ηλεία

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ-13-Κορινθία

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ-7-Μεσσηνία

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ-99-Πελοπόννησος

ΑΡΒΑΝΙΤΗ-7-Αρκαδία

ΑΡΒΑΝΙΤΗ-57-Αχαΐα

ΑΡΒΑΝΙΤΗ-33-Ηλεία

ΑΡΒΑΝΙΤΗ-14-Κορινθία

ΑΡΒΑΝΙΤΗ-7-Λακωνία

ΑΡΒΑΝΙΤΗ-41-Μεσσηνία

ΑΡΒΑΝΙΤΗ-161-Πελοπόννησος

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-42-Αρκαδία

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-150-Αχαΐα

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-121-Ηλεία

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-41-Κορινθία

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-38-Λακωνία

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-119-Μεσσηνία

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-514-Πελοπόννησος

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ-14-Αχαΐα

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ-21-Πελοπόννησος

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ-5-Αχαΐα

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ-7-Πελοπόννησος

ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ-5-Αχαΐα

ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ-7-Μεσσηνία

ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ-18-Πελοπόννησος

ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ-11-Λακωνία

ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ-12-Πελοπόννησος

ΑΡΓΕΙΤΗ-10-Λακωνία

ΑΡΓΕΙΤΗ-12-Πελοπόννησος

ΑΡΓΕΙΤΗΣ-24-Αργολίδα

ΑΡΓΕΙΤΗΣ-32-Λακωνία

ΑΡΓΕΙΤΗΣ-62-Πελοπόννησος

ΑΡΓΕΝΤΟΣ-16-Αργολίδα

ΑΡΓΕΝΤΟΣ-17-Πελοπόννησος

ΑΡΓΙΑΝΑΣ-9-Αρκαδία

ΑΡΓΙΑΝΑΣ-5-Ηλεία

ΑΡΓΙΑΝΑΣ-5-Λακωνία

ΑΡΓΙΑΝΑΣ-24-Πελοπόννησος

ΑΡΓΙΤΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΡΓΥΡΑΚΗ-11-Μεσσηνία

ΑΡΓΥΡΑΚΗ-22-Πελοπόννησος

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ-13-Αργολίδα

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ-9-Αρκαδία

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ-11-Λακωνία

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ-38-Μεσσηνία

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ-78-Πελοπόννησος

ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-7-Αχαΐα

ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-5-Ηλεία

ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-13-Πελοπόννησος

ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΓΥΡΑΤΟΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΓΥΡΕΑΣ-5-Μεσσηνία

ΑΡΓΥΡΕΑΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΡΓΥΡΗ-9-Αργολίδα

ΑΡΓΥΡΗ-8-Αχαΐα

ΑΡΓΥΡΗ-15-Μεσσηνία

ΑΡΓΥΡΗ-39-Πελοπόννησος

ΑΡΓΥΡΗΣ-25-Αργολίδα

ΑΡΓΥΡΗΣ-10-Αρκαδία

ΑΡΓΥΡΗΣ-9-Αχαΐα

ΑΡΓΥΡΗΣ-9-Ηλεία

ΑΡΓΥΡΗΣ-41-Μεσσηνία

ΑΡΓΥΡΗΣ-100-Πελοπόννησος

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ-27-Αχαΐα

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ-5-Μεσσηνία

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ-39-Πελοπόννησος

ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ-8-Αχαΐα

ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ-11-Πελοπόννησος

ΑΡΓΥΡΙΟΥ-6-Αργολίδα

ΑΡΓΥΡΙΟΥ-10-Αχαΐα

ΑΡΓΥΡΙΟΥ-14-Ηλεία

ΑΡΓΥΡΙΟΥ-10-Κορινθία

ΑΡΓΥΡΙΟΥ-46-Πελοπόννησος

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-67-Αργολίδα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-80-Αρκαδία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-221-Αχαΐα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-130-Ηλεία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-90-Κορινθία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-19-Λακωνία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-126-Μεσσηνία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-733-Πελοπόννησος

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-14-Αργολίδα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-30-Αρκαδία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-103-Αχαΐα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-51-Ηλεία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-34-Κορινθία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-6-Λακωνία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-49-Μεσσηνία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-287-Πελοπόννησος

ΑΡΓΥΡΟΣ-7-Αχαΐα

ΑΡΓΥΡΟΣ-5-Κορινθία

ΑΡΓΥΡΟΣ-20-Πελοπόννησος

ΑΡΓΥΡΟΥ-6-Αχαΐα

ΑΡΓΥΡΟΥ-16-Πελοπόννησος

ΑΡΓΥΤΗ-5-Αχαΐα

ΑΡΓΥΤΗ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΔΑΜΗ-6-Πελοπόννησος

ΑΡΔΑΜΗΣ-12-Λακωνία

ΑΡΔΑΜΗΣ-16-Πελοπόννησος

ΑΡΕΘΑΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΕΣΤΗ-5-Ηλεία

ΑΡΕΣΤΗ-8-Πελοπόννησος

ΑΡΕΣΤΗΣ-8-Αρκαδία

ΑΡΕΣΤΗΣ-5-Ηλεία

ΑΡΕΣΤΗΣ-18-Πελοπόννησος

ΑΡΙΑΝΑΣ-13-Λακωνία

ΑΡΙΑΝΑΣ-13-Πελοπόννησος

ΑΡΙΔΑ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΙΔΑΣ-8-Αρκαδία

ΑΡΙΔΑΣ-7-Αχαΐα

ΑΡΙΔΑΣ-11-Μεσσηνία

ΑΡΙΔΑΣ-28-Πελοπόννησος

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ-5-Αχαΐα

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ-7-Πελοπόννησος

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ-12-Μεσσηνία

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ-13-Πελοπόννησος

ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-7-Ηλεία

ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-10-Πελοπόννησος

ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ-8-Ηλεία

ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ-8-Πελοπόννησος

ΑΡΚΑΛΗΣ-8-Μεσσηνία

ΑΡΚΑΛΗΣ-8-Πελοπόννησος

ΑΡΚΟΥΔΕΑΣ-5-Μεσσηνία

ΑΡΚΟΥΔΕΑΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΡΚΟΥΔΗΣ-24-Λακωνία

ΑΡΚΟΥΔΗΣ-29-Πελοπόννησος

ΑΡΚΟΥΛΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΛΕΤΗ-6-Ηλεία

ΑΡΛΕΤΗ-6-Πελοπόννησος

ΑΡΛΕΤΗΣ-5-Ηλεία

ΑΡΛΕΤΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ-8-Αχαΐα

ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ-11-Πελοπόννησος

ΑΡΜΑΟΣ-5-Αχαΐα

ΑΡΜΑΟΣ-11-Πελοπόννησος

ΑΡΜΑΟΥ-6-Αργολίδα

ΑΡΜΑΟΥ-9-Πελοπόννησος

ΑΡΜΑΤΑΣ-6-Αργολίδα

ΑΡΜΑΤΑΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΜΕΝΗ-7-Πελοπόννησος

ΑΡΜΕΝΗΣ-7-Αχαΐα

ΑΡΜΕΝΗΣ-15-Πελοπόννησος

ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΜΟΝΗ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΜΟΝΗΣ-13-Αρκαδία

ΑΡΜΟΝΗΣ-13-Πελοπόννησος

ΑΡΜΟΥΤΗΣ-10-Αρκαδία

ΑΡΜΟΥΤΗΣ-13-Πελοπόννησος

ΑΡΜΠΕΡΩΡΗΣ-5-Αργολίδα

ΑΡΜΠΕΡΩΡΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΡΜΠΗ-10-Αχαΐα

ΑΡΜΠΗ-10-Πελοπόννησος

ΑΡΜΠΗΣ-15-Αχαΐα

ΑΡΜΠΗΣ-16-Πελοπόννησος

ΑΡΜΠΟΥΖΗΣ-5-Λακωνία

ΑΡΜΠΟΥΖΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΗ-5-Αχαΐα

ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΗ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΗΣ-11-Αχαΐα

ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΗΣ-12-Πελοπόννησος

ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ-6-Κορινθία

ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ-12-Πελοπόννησος

ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ-6-Κορινθία

ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ-8-Κορινθία

ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ-8-Πελοπόννησος

ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ-13-Μεσσηνία

ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ-14-Πελοπόννησος

ΑΡΟΥΚΑΤΟΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΡΡΙΑΝΑΣ-6-Λακωνία

ΑΡΡΙΑΝΑΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΡΡΩΝΗ-5-Λακωνία

ΑΡΡΩΝΗ-6-Πελοπόννησος

ΑΡΡΩΝΗΣ-22-Λακωνία

ΑΡΡΩΝΗΣ-22-Πελοπόννησος

ΑΡΣΕΝΗΣ-8-Αρκαδία

ΑΡΣΕΝΗΣ-9-Πελοπόννησος

ΑΡΤΙΝΙΟΣ-11-Λακωνία

ΑΡΤΙΝΙΟΣ-11-Πελοπόννησος

ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ-14-Αρκαδία

ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ-17-Πελοπόννησος

ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ-7-Πελοπόννησος

ΑΡΤΟΥΜΑΣ-12-Ηλεία

ΑΡΤΟΥΜΑΣ-12-Πελοπόννησος

ΑΡΦΑΝΑΚΗΣ-6-Μεσσηνία

ΑΡΦΑΝΑΚΗΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΡΦΑΝΗ-5-Αρκαδία

ΑΡΦΑΝΗ-6-Λακωνία

ΑΡΦΑΝΗ-15-Πελοπόννησος

ΑΡΦΑΝΗΣ-37-Αρκαδία

ΑΡΦΑΝΗΣ-16-Αχαΐα

ΑΡΦΑΝΗΣ-28-Λακωνία

ΑΡΦΑΝΗΣ-83-Πελοπόννησος

ΑΡΦΑΡΙΩΤΟΥ-5-Κορινθία

ΑΡΦΑΡΙΩΤΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΧΑΚΟΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ-7-Αχαΐα

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ-11-Πελοπόννησος

ΑΡΧΟΝΤΑ-5-Αρκαδία

ΑΡΧΟΝΤΑ-6-Πελοπόννησος

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ-6-Πελοπόννησος

ΑΡΧΟΝΤΑΣ-18-Αρκαδία

ΑΡΧΟΝΤΑΣ-19-Πελοπόννησος

ΑΡΧΟΝΤΗ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΧΟΝΤΗΣ-8-Κορινθία

ΑΡΧΟΝΤΗΣ-15-Πελοπόννησος

ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-5-Ηλεία

ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΡΩΝΗ-42-Λακωνία

ΑΡΩΝΗ-47-Πελοπόννησος

ΑΡΩΝΗΣ-8-Αχαΐα

ΑΡΩΝΗΣ-10-Κορινθία

ΑΡΩΝΗΣ-101-Λακωνία

ΑΡΩΝΗΣ-10-Μεσσηνία

ΑΡΩΝΗΣ-134-Πελοπόννησος

ΑΣΒΕΣΤΑ-5-Αχαΐα

ΑΣΒΕΣΤΑ-11-Ηλεία

ΑΣΒΕΣΤΑ-17-Πελοπόννησος

ΑΣΒΕΣΤΑΣ-28-Ηλεία

ΑΣΒΕΣΤΑΣ-32-Πελοπόννησος

ΑΣΒΟΣ-7-Αρκαδία

ΑΣΒΟΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΣΗΜΑΚΗ-12-Πελοπόννησος

ΑΣΗΜΑΚΗΣ-6-Κορινθία

ΑΣΗΜΑΚΗΣ-15-Μεσσηνία

ΑΣΗΜΑΚΗΣ-30-Πελοπόννησος

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-27-Αργολίδα

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-52-Αρκαδία

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-283-Αχαΐα

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-193-Ηλεία

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-58-Κορινθία

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-26-Λακωνία

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-89-Μεσσηνία

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-728-Πελοπόννησος

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-17-Αργολίδα

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-7-Αρκαδία

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-107-Αχαΐα

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-60-Ηλεία

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-22-Κορινθία

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-6-Λακωνία

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-35-Μεσσηνία

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-254-Πελοπόννησος

ΑΣΗΜΑΚΟΣ-16-Μεσσηνία

ΑΣΗΜΑΚΟΣ-19-Πελοπόννησος

ΑΣΗΜΑΚΟΥ-8-Μεσσηνία

ΑΣΗΜΑΚΟΥ-10-Πελοπόννησος

ΑΣΗΜΗ-5-Αργολίδα

ΑΣΗΜΗ-5-Πελοπόννησος

ΑΣΗΜΗΣ-16-Αργολίδα

ΑΣΗΜΗΣ-17-Πελοπόννησος

ΑΣΚΟΤΙΡΗΣ-5-Ηλεία

ΑΣΚΟΤΙΡΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΣΚΟΥΝΗΣ-6-Αρκαδία

ΑΣΚΟΥΝΗΣ-22-Αχαΐα

ΑΣΚΟΥΝΗΣ-9-Λακωνία

ΑΣΚΟΥΝΗΣ-38-Πελοπόννησος

ΑΣΛΑΝΗ-11-Πελοπόννησος

ΑΣΛΑΝΗΣ-11-Κορινθία

ΑΣΛΑΝΗΣ-16-Πελοπόννησος

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ-12-Αχαΐα

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ-19-Πελοπόννησος

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ-5-Αχαΐα

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ-8-Πελοπόννησος

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-5-Αχαΐα

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-7-Πελοπόννησος

ΑΣΠΙΩΤΗ-11-Αχαΐα

ΑΣΠΙΩΤΗ-18-Πελοπόννησος

ΑΣΠΙΩΤΗΣ-14-Αχαΐα

ΑΣΠΙΩΤΗΣ-10-Λακωνία

ΑΣΠΙΩΤΗΣ-28-Πελοπόννησος

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ-5-Πελοπόννησος

ΑΣΠΡΟΜΑΛΛΗ-6-Αχαΐα

ΑΣΠΡΟΜΑΛΛΗ-6-Πελοπόννησος

ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗΣ-5-Κορινθία

ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΣΠΡΟΣ-10-Αργολίδα

ΑΣΠΡΟΣ-6-Αχαΐα

ΑΣΠΡΟΣ-18-Πελοπόννησος

ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ-14-Αχαΐα

ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ-14-Πελοπόννησος

ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ-9-Κορινθία

ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ-12-Πελοπόννησος

ΑΣΠΡΟΥΚΟΣ-14-Αχαΐα

ΑΣΠΡΟΥΚΟΣ-14-Πελοπόννησος

ΑΣΠΡΟΥΚΟΥ-5-Αχαΐα

ΑΣΠΡΟΥΚΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ-6-Αργολίδα

ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ-9-Μεσσηνία

ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ-15-Πελοπόννησος

ΑΣΣΙΟΥΡΑ-7-Αρκαδία

ΑΣΣΙΟΥΡΑ-9-Πελοπόννησος

ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ-28-Αρκαδία

ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ-30-Πελοπόννησος

ΑΣΤΕΡΗ-10-Ηλεία

ΑΣΤΕΡΗ-13-Πελοπόννησος

ΑΣΤΕΡΗΣ-10-Αχαΐα

ΑΣΤΕΡΗΣ-38-Ηλεία

ΑΣΤΕΡΗΣ-50-Πελοπόννησος

ΑΣΤΕΡΙΩΤΗΣ-6-Αχαΐα

ΑΣΤΕΡΙΩΤΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-5-Ηλεία

ΑΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΣΩΝΙΤΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΤΣΑΒΕ-5-Λακωνία

ΑΤΣΑΒΕ-6-Πελοπόννησος

ΑΤΣΑΒΕΣ-13-Λακωνία

ΑΤΣΑΒΕΣ-13-Πελοπόννησος

ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ-8-Αργολίδα

ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ-9-Πελοπόννησος

ΑΤΣΑΛΗ-5-Αρκαδία

ΑΤΣΑΛΗ-9-Πελοπόννησος

ΑΤΣΑΛΗΣ-9-Αρκαδία

ΑΤΣΑΛΗΣ-12-Πελοπόννησος

ΑΤΣΙΔΑΚΟΣ-26-Λακωνία

ΑΤΣΙΔΑΚΟΣ-26-Πελοπόννησος

ΑΤΣΙΔΑΚΟΥ-9-Λακωνία

ΑΤΣΙΔΑΚΟΥ-9-Πελοπόννησος

ΑΤΤΑΛΟΓΛΟΥ-6-Αχαΐα

ΑΤΤΑΛΟΓΛΟΥ-6-Πελοπόννησος

ΑΤΤΑΡΤ-5-Πελοπόννησος

ΑΤΤΙΛΑΚΟΣ-5-Λακωνία

ΑΤΤΙΛΑΚΟΣ-7-Πελοπόννησος

ΑΥΓΕΡΗ-9-Αχαΐα

ΑΥΓΕΡΗ-16-Πελοπόννησος

ΑΥΓΕΡΗΣ-10-Αχαΐα

ΑΥΓΕΡΗΣ-6-Κορινθία

ΑΥΓΕΡΗΣ-20-Πελοπόννησος

ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-6-Αχαΐα

ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-21-Ηλεία

ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-31-Πελοπόννησος

ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-6-Αχαΐα

ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-11-Πελοπόννησος

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-7-Αρκαδία

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-24-Αχαΐα

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-10-Κορινθία

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-50-Πελοπόννησος

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-10-Αρκαδία

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-12-Αχαΐα

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-11-Κορινθία

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-38-Πελοπόννησος

ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-15-Αχαΐα

ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-16-Πελοπόννησος

ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-6-Πελοπόννησος

ΑΥΓΕΡΟΣ-26-Αχαΐα

ΑΥΓΕΡΟΣ-28-Πελοπόννησος

ΑΥΓΕΡΟΥ-9-Αχαΐα

ΑΥΓΕΡΟΥ-11-Πελοπόννησος

ΑΥΓΟΥΛΑ-7-Πελοπόννησος

ΑΥΓΟΥΛΑΣ-5-Ηλεία

ΑΥΓΟΥΛΑΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΥΓΟΥΣΤΗ-8-Πελοπόννησος

ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ-5-Ηλεία

ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ-12-Πελοπόννησος

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ-9-Ηλεία

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ-10-Πελοπόννησος

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ-7-Πελοπόννησος

ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-19-Αργολίδα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-20-Πελοπόννησος

ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-5-Αργολίδα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΥΔΗ-6-Πελοπόννησος

ΑΥΔΗΣ-12-Αρκαδία

ΑΥΔΗΣ-16-Πελοπόννησος

ΑΥΔΟΥΛΗ-5-Αργολίδα

ΑΥΔΟΥΛΗ-5-Πελοπόννησος

ΑΥΔΟΥΛΗΣ-5-Αργολίδα

ΑΥΔΟΥΛΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ-17-Αχαΐα

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ-19-Πελοπόννησος

ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ-9-Πελοπόννησος

ΑΥΡΗΛΙΩΝΗ-8-Μεσσηνία

ΑΥΡΗΛΙΩΝΗ-9-Πελοπόννησος

ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ-18-Μεσσηνία

ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ-22-Πελοπόννησος

ΑΦΑΛΗΣ-5-Μεσσηνία

ΑΦΑΛΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗ-5-Αχαΐα

ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗ-5-Πελοπόννησος

ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ-6-Αχαΐα

ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΑΦΕΝΤΑΚΗ-9-Πελοπόννησος

ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ-13-Μεσσηνία

ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ-19-Πελοπόννησος

ΑΦΙΣΟΡΑΜΑ-6-Αχαΐα

ΑΦΙΣΟΡΑΜΑ-6-Πελοπόννησος

ΑΧΑΜΝΟΣ-6-Αρκαδία

ΑΧΑΜΝΟΣ-10-Πελοπόννησος

ΑΧΑΜΝΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΣ-9-Ηλεία

ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΣ-12-Πελοπόννησος

ΑΧΡΙΑΝΗΣ-7-Αργολίδα

ΑΧΡΙΑΝΗΣ-8-Πελοπόννησος

ΑΧΤΥΠΗ-8-Ηλεία

ΑΧΤΥΠΗ-11-Πελοπόννησος

ΑΧΤΥΠΗΣ-10-Ηλεία

ΑΧΤΥΠΗΣ-14-Πελοπόννησος

ΒΑΒΑΛΗ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΒΑΛΗΣ-6-Αχαΐα

ΒΑΒΑΛΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ-6-Αχαΐα

ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ-7-Πελοπόννησος

ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ-26-Αχαΐα

ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ-26-Πελοπόννησος

ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ-26-Λακωνία

ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ-22-Μεσσηνία

ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ-49-Πελοπόννησος

ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΥ-9-Λακωνία

ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΥ-8-Μεσσηνία

ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΥ-17-Πελοπόννησος

ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ-10-Αχαΐα

ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ-10-Πελοπόννησος

ΒΑΒΙΛΗΣ-8-Ηλεία

ΒΑΒΙΛΗΣ-10-Πελοπόννησος

ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ-9-Λακωνία

ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ-9-Πελοπόννησος

ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΒΟΥΛΗ-6-Λακωνία

ΒΑΒΟΥΛΗ-12-Πελοπόννησος

ΒΑΒΟΥΛΗΣ-17-Λακωνία

ΒΑΒΟΥΛΗΣ-23-Πελοπόννησος

ΒΑΓΓΑΛΑΤΗΣ-6-Αχαΐα

ΒΑΓΓΑΛΑΤΗΣ-7-Πελοπόννησος

ΒΑΓΓΑΛΗ-10-Μεσσηνία

ΒΑΓΓΑΛΗ-11-Πελοπόννησος

ΒΑΓΓΑΛΗΣ-24-Μεσσηνία

ΒΑΓΓΑΛΗΣ-24-Πελοπόννησος

ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ-16-Ηλεία

ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ-17-Πελοπόννησος

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ-14-Αχαΐα

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ-18-Πελοπόννησος

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ-14-Αχαΐα

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ-18-Πελοπόννησος

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-6-Ηλεία

ΒΑΓΓΕΛΗΣ-12-Πελοπόννησος

ΒΑΓΓΗΣ-7-Πελοπόννησος

ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ-9-Ηλεία

ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ-7-Κορινθία

ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ-17-Πελοπόννησος

ΒΑΓΕΝΑ-45-Αχαΐα

ΒΑΓΕΝΑ-5-Κορινθία

ΒΑΓΕΝΑ-56-Πελοπόννησος

ΒΑΓΕΝΑΣ-132-Αχαΐα

ΒΑΓΕΝΑΣ-6-Ηλεία

ΒΑΓΕΝΑΣ-6-Κορινθία

ΒΑΓΕΝΑΣ-15-Μεσσηνία

ΒΑΓΕΝΑΣ-165-Πελοπόννησος

ΒΑΓΙΑ-5-Ηλεία

ΒΑΓΙΑ-16-Πελοπόννησος

ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ-7-Πελοπόννησος

ΒΑΓΙΑΝΟΣ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΓΙΑΝΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΓΙΑΣ-15-Αρκαδία

ΒΑΓΙΑΣ-5-Αχαΐα

ΒΑΓΙΑΣ-8-Ηλεία

ΒΑΓΙΑΣ-7-Λακωνία

ΒΑΓΙΑΣ-7-Μεσσηνία

ΒΑΓΙΑΣ-49-Πελοπόννησος

ΒΑΓΙΟΥ-5-Κορινθία

ΒΑΓΙΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΖΕΝΙΟΣ-5-Λακωνία

ΒΑΖΕΝΙΟΣ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΖΟΥΡΑΣ-14-Αχαΐα

ΒΑΖΟΥΡΑΣ-14-Πελοπόννησος

ΒΑΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΒΑΘΗ-12-Αργολίδα

ΒΑΘΗ-15-Πελοπόννησος

ΒΑΘΗΣ-17-Αργολίδα

ΒΑΘΗΣ-8-Λακωνία

ΒΑΘΗΣ-26-Πελοπόννησος

ΒΑΙΑΣ-7-Κορινθία

ΒΑΙΑΣ-7-Πελοπόννησος

ΒΑΙΛΑΣ-6-Κορινθία

ΒΑΙΛΑΣ-6-Πελοπόννησος

ΒΑΙΤΣΑΣ-7-Πελοπόννησος

ΒΑΚΑΛΗΣ-13-Πελοπόννησος

ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ-7-Αχαΐα

ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ-7-Κορινθία

ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ-15-Πελοπόννησος

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ-10-Ηλεία

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ-5-Λακωνία

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ-6-Μεσσηνία

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ-27-Πελοπόννησος

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-6-Μεσσηνία

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-16-Πελοπόννησος

ΒΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ-6-Αχαΐα

ΒΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ-6-Πελοπόννησος

ΒΑΚΟΣ-7-Λακωνία

ΒΑΚΟΣ-8-Πελοπόννησος

ΒΑΚΡΙΝΟΣ-16-Αχαΐα

ΒΑΚΡΙΝΟΣ-20-Πελοπόννησος

ΒΑΚΡΙΝΟΥ-6-Πελοπόννησος

ΒΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ-15-Αχαΐα

ΒΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ-17-Πελοπόννησος

ΒΑΚΡΟΣ-14-Αχαΐα

ΒΑΚΡΟΣ-19-Πελοπόννησος

ΒΑΚΡΟΥ-7-Πελοπόννησος

ΒΑΛΑΒΑΝΗ-8-Κορινθία

ΒΑΛΑΒΑΝΗ-6-Μεσσηνία

ΒΑΛΑΒΑΝΗ-17-Πελοπόννησος

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ-10-Κορινθία

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ-16-Μεσσηνία

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ-28-Πελοπόννησος

ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ-6-Αχαΐα

ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ-6-Πελοπόννησος

ΒΑΛΑΡΗΣ-5-Ηλεία

ΒΑΛΑΡΗΣ-7-Πελοπόννησος

ΒΑΛΑΣΗΣ-11-Πελοπόννησος

ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-9-Αρκαδία

ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-12-Πελοπόννησος

ΒΑΛΒΗ-8-Πελοπόννησος

ΒΑΛΒΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΒΑΛΕΡΙΟΣ-5-Αχαΐα

ΒΑΛΕΡΙΟΣ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΛΗΣ-10-Αχαΐα

ΒΑΛΗΣ-12-Πελοπόννησος

ΒΑΛΙΑΝΟΥ-7-Πελοπόννησος

ΒΑΛΙΜΗΤΗΣ-25-Κορινθία

ΒΑΛΙΜΗΤΗΣ-25-Πελοπόννησος

ΒΑΛΙΩΤΗ-5-Λακωνία

ΒΑΛΙΩΤΗ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΛΙΩΤΗΣ-9-Λακωνία

ΒΑΛΙΩΤΗΣ-9-Πελοπόννησος

ΒΑΛΚΑΝΑ-8-Πελοπόννησος

ΒΑΛΚΑΝΑΣ-13-Αρκαδία

ΒΑΛΚΑΝΑΣ-20-Λακωνία

ΒΑΛΚΑΝΑΣ-39-Πελοπόννησος

ΒΑΛΚΑΝΟΣ-10-Πελοπόννησος

ΒΑΛΛΗΣ-5-Αχαΐα

ΒΑΛΛΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ-9-Αχαΐα

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ-15-Πελοπόννησος

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ-7-Αχαΐα

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ-11-Πελοπόννησος

ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΛΜΑΣ-8-Κορινθία

ΒΑΛΜΑΣ-12-Πελοπόννησος

ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-17-Ηλεία

ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-18-Πελοπόννησος

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ-12-Μεσσηνία

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ-14-Πελοπόννησος

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ-7-Αχαΐα

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ-21-Μεσσηνία

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ-33-Πελοπόννησος

ΒΑΛΣΑΜΗ-10-Αχαΐα

ΒΑΛΣΑΜΗ-15-Πελοπόννησος

ΒΑΛΣΑΜΗΣ-14-Αχαΐα

ΒΑΛΣΑΜΗΣ-5-Ηλεία

ΒΑΛΣΑΜΗΣ-24-Πελοπόννησος

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ-8-Αχαΐα

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ-15-Πελοπόννησος

ΒΑΛΣΑΜΟΣ-7-Αχαΐα

ΒΑΛΣΑΜΟΣ-8-Πελοπόννησος

ΒΑΛΣΑΜΟΥ-6-Αχαΐα

ΒΑΛΣΑΜΟΥ-9-Πελοπόννησος

ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΩΤΗΣ-7-Ηλεία

ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΩΤΗΣ-11-Πελοπόννησος

ΒΑΜΒΑΚΑ-6-Αργολίδα

ΒΑΜΒΑΚΑ-20-Αχαΐα

ΒΑΜΒΑΚΑ-9-Μεσσηνία

ΒΑΜΒΑΚΑ-37-Πελοπόννησος

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΜΒΑΚΑΣ-29-Αργολίδα

ΒΑΜΒΑΚΑΣ-38-Αχαΐα

ΒΑΜΒΑΚΑΣ-9-Ηλεία

ΒΑΜΒΑΚΑΣ-33-Μεσσηνία

ΒΑΜΒΑΚΑΣ-111-Πελοπόννησος

ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ-7-Κορινθία

ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ-8-Πελοπόννησος

ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΜΒΑΚΙΤΗΣ-8-Λακωνία

ΒΑΜΒΑΚΙΤΗΣ-8-Πελοπόννησος

ΒΑΜΒΑΛΗΣ-9-Λακωνία

ΒΑΜΒΑΛΗΣ-9-Πελοπόννησος

ΒΑΝΔΑΡΑΚΗΣ-9-Αχαΐα

ΒΑΝΔΑΡΑΚΗΣ-9-Πελοπόννησος

ΒΑΝΔΩΡΟΣ-31-Αχαΐα

ΒΑΝΔΩΡΟΣ-32-Πελοπόννησος

ΒΑΝΔΩΡΟΥ-9-Αχαΐα

ΒΑΝΔΩΡΟΥ-13-Πελοπόννησος

ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ-10-Πελοπόννησος

ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ-10-Κορινθία

ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ-9-Λακωνία

ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ-17-Μεσσηνία

ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ-42-Πελοπόννησος

ΒΑΝΤΑΝΑΣ-8-Αχαΐα

ΒΑΝΤΑΝΑΣ-12-Πελοπόννησος

ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ-8-Αχαΐα

ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ-8-Πελοπόννησος

ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ-29-Αχαΐα

ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ-30-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ-7-Αργολίδα

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ-6-Αχαΐα

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ-29-Ηλεία

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ-51-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ-6-Ηλεία

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ-13-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ-10-Λακωνία

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ-13-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥ-10-Λακωνία

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥ-10-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ-20-Ηλεία

ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ-24-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ-6-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΑΡΙΤΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΑΡΙΤΟΥ-5-Κορινθία

ΒΑΡΒΑΡΙΤΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΙΤΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ-11-Μεσσηνία

ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ-13-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ-7-Αρκαδία

ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ-5-Κορινθία

ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ-23-Μεσσηνία

ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ-36-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ-6-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ-16-Αργολίδα

ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ-6-Κορινθία

ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ-23-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΕΡΗ-5-Κορινθία

ΒΑΡΒΕΡΗ-8-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΕΡΗΣ-9-Αργολίδα

ΒΑΡΒΕΡΗΣ-8-Αρκαδία

ΒΑΡΒΕΡΗΣ-24-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ-11-Κορινθία

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ-8-Λακωνία

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ-23-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ-10-Αρκαδία

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ-20-Αχαΐα

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ-31-Κορινθία

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ-29-Λακωνία

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ-92-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΟΥ-5-Κορινθία

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΟΥ-8-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ-7-Αργολίδα

ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ-7-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΥ-5-Αργολίδα

ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ-5-Ηλεία

ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΡΒΟΥΤΣΗΣ-5-Μεσσηνία

ΒΑΡΒΟΥΤΣΗΣ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΡΔΑ-9-Πελοπόννησος

ΒΑΡΔΑΚΑ-8-Πελοπόννησος

ΒΑΡΔΑΚΑΣ-13-Αργολίδα

ΒΑΡΔΑΚΑΣ-13-Κορινθία

ΒΑΡΔΑΚΑΣ-28-Πελοπόννησος

ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ-10-Πελοπόννησος

ΒΑΡΔΑΚΗΣ-14-Αχαΐα

ΒΑΡΔΑΚΗΣ-6-Κορινθία

ΒΑΡΔΑΚΗΣ-20-Πελοπόννησος

ΒΑΡΔΑΚΟΣ-6-Πελοπόννησος

ΒΑΡΔΑΛΟΣ-10-Αχαΐα

ΒΑΡΔΑΛΟΣ-12-Πελοπόννησος

ΒΑΡΔΑΛΟΥ-6-Αχαΐα

ΒΑΡΔΑΛΟΥ-8-Πελοπόννησος

ΒΑΡΔΑΣ-5-Αρκαδία

ΒΑΡΔΑΣ-13-Αχαΐα

ΒΑΡΔΑΣ-11-Λακωνία

ΒΑΡΔΑΣ-35-Πελοπόννησος

ΒΑΡΔΗΣ-6-Αργολίδα

ΒΑΡΔΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ-11-Πελοπόννησος

ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ-10-Αρκαδία

ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ-23-Κορινθία

ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ-37-Πελοπόννησος

ΒΑΡΕΛΑ-7-Αργολίδα

ΒΑΡΕΛΑ-9-Αχαΐα

ΒΑΡΕΛΑ-10-Ηλεία

ΒΑΡΕΛΑ-17-Κορινθία

ΒΑΡΕΛΑ-5-Λακωνία

ΒΑΡΕΛΑ-15-Μεσσηνία

ΒΑΡΕΛΑ-64-Πελοπόννησος

ΒΑΡΕΛΑΣ-25-Αργολίδα

ΒΑΡΕΛΑΣ-22-Αρκαδία

ΒΑΡΕΛΑΣ-10-Αχαΐα

ΒΑΡΕΛΑΣ-24-Ηλεία

ΒΑΡΕΛΑΣ-40-Κορινθία

ΒΑΡΕΛΑΣ-10-Λακωνία

ΒΑΡΕΛΑΣ-37-Μεσσηνία

ΒΑΡΕΛΑΣ-168-Πελοπόννησος

ΒΑΡΕΛΗ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΡΕΛΗΣ-5-Κορινθία

ΒΑΡΕΛΗΣ-7-Πελοπόννησος

ΒΑΡΕΛΛΑΣ-9-Λακωνία

ΒΑΡΕΛΛΑΣ-15-Πελοπόννησος

ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-5-Πελοπόννησος

ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ-7-Αχαΐα

ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ-8-Πελοπόννησος

ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ-16-Λακωνία

ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ-16-Πελοπόννησος

ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΥ-10-Λακωνία

ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΥ-12-Πελοπόννησος

ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ-8-Ηλεία

ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ-9-Πελοπόννησος

ΒΑΡΗΣ-7-Αχαΐα

ΒΑΡΗΣ-8-Πελοπόννησος

ΒΑΡΘΑΛΗ-8-Πελοπόννησος

ΒΑΡΘΑΛΗΣ-5-Ηλεία

ΒΑΡΘΑΛΗΣ-6-Πελοπόννησος

ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ-7-Πελοπόννησος

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΥ-5-Αχαΐα

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΥ-5-Πελοπόννησος