λέξεις από χ

 

 

 

λέξεις από χ

 

 

διαλεκτικά – γλωσσογεωγραφικά

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

 

 βλ. βιβλιογραφία – πηγές

 

 

 

χα > Αιτωλοακαρνανία, Φωκίδα > άντε

χα > Κοτύωρα* > θα

χαάτ > Κοτύωρα* > χαγιάτι

χαβάνι > Αρκαδία, Κορινθία > γουδί

χαβάς > Καστοριά > κλίμα

χαβάσι > Ρόδος > κουράγιο

χάβγου > Αυλωνάρι, Κονίστρες > χάβω

χαβδαλώνω > Κρήτη > αποξηραίνομαι

χαβέττα > Κύπρος > λαθούρι

χαβιά > Αρκαδία > χαλινάρι

χαβντουκιάζω > Κρήτη > αποξηραίνομαι

χαβού > Νικόπολη* > έτσι

χαβουάζι > Βάτικα* > χαλάζι

χαβούζα < Ρόδος < χαούζα

χάβρα < Σάμος < αβριακή

χαβρούζ > Λέσβος > ουροδοχείο

χάβρους > Πρέβεζα > σιδεράς

χάβω < Αυλωνάρι, Κονίστρες < χάβγου

χαγιάκ > Λέσβος > χαγιάτι

χαγιάτ > Αιτωλοακαρνανία, Καρδίτσα, Λάρισα, Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Σουφλί > χαγιάτι

χαγιάτα > Σέρρες > χαγιάτι

χαγιάτι < Κοτύωρα* < αάτ

χαγιάτι < Κοτύωρα* < αγιάτ

χαγιάτι < Λέσβος < αξάιτου

χαγιάτι < Πιερία < νουμπρόστ

χαγιάτι < Κοτύωρα* < χαάτ

χαγιάτι < Λέσβος < χαγιάκ

χαγιάτι < Αιτωλοακαρνανία, Καρδίτσα, Λάρισα, Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Σουφλί < χαγιάτ

χαγιάτι < Σέρρες < χαγιάτα

χαγιάτι > & Αρκαδία, Δρόπολη, Κορινθία, Κρήτη, Λακωνία, Μεσσηνία, Μεσσηνία > χαγιάτι

χαγιάτι < & Αρκαδία, Δρόπολη, Κορινθία, Κρήτη, Λακωνία, Μεσσηνία, Μεσσηνία < χαγιάτι

χάγκε > Τσακωνιά > άντε

χαδά > Χαλδία* > εδωδά

χάδε > Κύμη > άντε

χαδεύου > Σκύρος > χαϊδεύω

χαδεύω > Σύρος > χαϊδεύω

χάδι < Κοζάνη < κανάκ

χάδι < Κάσος < κανάκι

χάδι < Κάσος < κανάκισμα

χάδι < Χάλκη < χάι

χάδια > & Αχαΐα, Θεσπρωτία, Κεφαλονιά, Κοζάνη, Κρήτη, Κύμη, Λακωνία, Μεσσηνία, Νάξος, Σκύρος > χάδια

χάδια < & Αχαΐα, Θεσπρωτία, Κεφαλονιά, Κοζάνη, Κρήτη, Κύμη, Λακωνία, Μεσσηνία, Νάξος, Σκύρος < χάδια

χάε > Μάνη > άντε

χαέτς > Κερασούντα*, Χαλδία* > έτσι

χαέτσι > Ινέπολη* > έτσι

χαζ > Ευρυτανία > χάζι

χαζεύω < Κάρπαθος < ααθεύγκω

χαζεύω < Κάρπαθος < ααθίτζω

χαζεύω < Νίσυρος < αβαθίζζω

χαζεύω < Νίσυρος < αβαθοφέρνω

χαζεύω < Σάμος < αγαθεύου

χαζεύω < Βουρλά*, Χίος < αγαθεύω

χαζεύω < Σάμος, Φθιώτιδα < αγαθουφέρνου

χαζεύω < Σύρος < αγαθοφέρνω

χαζεύω < Μεσσηνία < αεροχάφτω

χαζεύω < Θεσσαλία, Πιερία < αλαφρίζου

χαζεύω < Κρήτη, Χίος < αλαφρίζω

χαζεύω < Κρήτη, Σύρος < αλαφροζυγιάζω

χαζεύω < Ρόδος < αλαφροζυγίζω

χαζεύω < Κεφαλονιά < αλαφροφέρνω

χαζεύω < Σύμη < αλεφροζυγιάζω

χαζεύω < Ίμβρος < αραρεύου

χαζεύω < Λάρισα < αρμινίζουμι

χαζεύω < Νίσυρος < βαθίζζω

χαζεύω < Νίσυρος < βαθοφέρνω

χαζεύω < Κάλυμνος < γαθεύγω

χαζεύω < Σαράντα Εκκλησιές* < λαφρένω

χαζεύω < Αστυπάλαια < λαφροζυγιάζω

χαζή < Κοζάνη < νούμτα

χάζι < Ευρυτανία < χαζ

χάζι > Τσακωνιά, Χαβουτσί* > χαλάζι

χαζίρι > Ιθάκη > ετοίμως

χαζίρκους > Ίμβρος > έτοιμος

χαζομάρα < Κωνσταντινούπολη < νταγκαλακλίκι

χαζομάρες < Κοζάνη < νουστιμάδις

χαζός < Μεσσηνία < αεροχάφτης

χαζός < Ηλεία < άμορος

χαζός < Σάμος < αμπιλόβουιδου

χαζός < Σουφλί < αμτζίξ

χαζός < Μέγαρα < απάορος

χαζός < Ηλεία < αποχαυρισμένος

χαζός < Καλλίπολη*, Κωνσταντινούπολη, Τρίγλια* < απτάλης

χαζός < Σάντα* < απτάλς

χαζός < Σάντα* < απταλωτός

χαζός < Ίμβρος, Κωνσταντινούπολη < αραρός

χαζός < Νάξος < αχτύπαος

χαζός < Κέρκυρα < μπαλάφας

χαζός < Σέρρες < ναβάλς

χαζός < Απουλία < νγκόνγκιτο

χαζός < Αρκαδία < νούκος

χαζός < Κωνσταντινούπολη < νταγκαλάκης

χαζός < Κάρπαθος < ντζεβντζέκης

χαζός < Πιερία < ντιουντιούμς

χαζός < Νιγρίτα < ντούτσας

χαζός < Ρόδος < χαλατός

χαζούλης < Κρήτη < ακρομπούνταλος

χάι > Αρκαδία, Λευκάδα > άντε

χάι > Χάλκη > χάδι

χαϊβάν > Καστοριά, Κοζάνη, Σιάτιστα > γαϊδούρι

χαϊβάν > Λαγκαδάς > ζώο

χαϊβάν > Φθιώτιδα > παιδάκι

χαϊδεύω < Κοζάνη < αξαμώνου

χαϊδεύω < Ρόδος < μαλικώ

χαϊδεύω < Σκύρος < χαδεύου

χαϊδεύω < Σύρος < χαδεύω

χαΐκος > Κερασούντα*, Χαλδία* > τέτοιος

χαϊμαλί > Αρκαδία, Ηλεία > φυλαχτό

χαϊμαλί > & Ευρυτανία, Σύρος > χαϊμαλί

χαϊμαλί < & Ευρυτανία, Σύρος < χαϊμαλί

χαϊμάς > Φάρασα* > αυλή

χάιντε > Ιθάκη > άντε

χαιρετίσματα < Φάρασα* < σελάμε (τα)

χαιρετούρα < Κύπρος < αδιδάλιν

χαιρετούρα < Κύπρος < αϊδάλιν

χαιρετώ < Λάρισα < χιριτάου

χαιρεύγκομαι > Χάλκη > χαίρομαι

χαϊρλίθκα > Νιγρίτα > αίσια

χαίρομαι < Απουλία < αλοχαρώ

χαίρομαι < Μάκρη* < αναφιλιάνου

χαίρομαι < Χάλκη < χαιρεύγκομαι

χαίρομαι < Αρκαδία, Αχαΐα < χαίρουμαι

χαίρουμαι > Αρκαδία, Αχαΐα > χαίρομαι

χαϊρσίζς > Νιγρίτα > ανεπρόκοπος

χαϊσερό > Κάσος > μαχαιράκι

χάιτας > Νιγρίτα > ανεπρόκοπος

χάιτας > Κρήτη > αργόσχολος

χάιτε > Πόντος* > άντε

χαίτη < Σάμος < γρούντα

χαίτη < Μέγαρα < σιούτη

χαίτη < Ευρυτανία, Καστοριά < τσαμπάς

χαίτη < Καρδίτσα < τσιαμπάς

χαίτη < Χάλκη < ττριχάρι

χαίτη < Αργολίδα, Κορινθία < χιούτη

χαίτη < Κέρκυρα < χίτη

χακ > Σάμος > αλωνιάτικο

χάκα > Όφις*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* > όχι

χακεί > Πόντος* > εκεί

χακείνος > Πόντος* > εκείνος

χαλ > Κοζάνη > επιληψία

χάλα > Καλαβρία > αλάτι

χάλαβρα > Ρόδος > χαλάσματα

χαλαδρομιά > Σκύρος > κληματσίδα

χαλάζ > Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Βοιωτία, Γρεβενά, Ευρυτανία, Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καβάλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Κοτύωρα*, Λάρισα, Λέσβος, Λήμνος, Μαγνησία, Νιγρίτα, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Πρέβεζα, Σαμοθράκη, Σάμος, Σάντα*, Σαράντα Εκκλησίες*, Σέρρες, Σιάτιστα, Σκόπελος, Σούρμενα*, Σουφλί, Στενήμαχος*, Τραπεζούντα*, Φωκίδα, Χαλδία*, Χαλκιδική > χαλάζι

χάλαζα > Ζάκυνθος, Κως, Λιβίσι*, Ρόδος > χαλάζι

χαλάζη > Ρόδος > χαλάζι

χαλάζι < Κύπρος < αμολόητον

χαλάζι < Νάξος < αντράλι

χαλάζι < Κέρκυρα < γρανίτσα

χαλάζι < Απουλία < καλάτζι

χαλάζι < Απουλία < καλάτσι

χαλάζι < Κύμη < κοκοβάλι

χαλάζι < Κάρυστος < κοκολέτσι

χαλάζι < Αρκαδία < κοκόρεβο

χαλάζι < Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Κορινθία < κοκορόβι

χαλάζι < Ρέθυμνο < κοκοσάλι

χαλάζι < Αρκαδία, Κρήτη, Μεσσηνία < κοκοσέλι

χαλάζι < Αρκαδία < κοκοσιάλι

χαλάζι < Αρκαδία, Μεσσηνία < κοκοσιέλι

χαλάζι < Φερτέκι* < κοκούτ

χαλάζι < Κύμη < κορκοβόλι

χαλάζι < Κάρυστος < κορκολέτσι

χαλάζι < Αρκαδία, Αχαΐα, Κύμη, Μέγαρα < κορκοσάλι

χαλάζι < Αρκαδία < κορκοσέλι

χαλάζι < Αρκαδία < κορκοσιάλι

χαλάζι < Κορινθία < κορκοτσάλι

χαλάζι < Κάρυστος, Κορινθία, Λακωνία < κορκοτσέλι

χαλάζι < Ρέθυμνο, Χανιά < κουκοσάλι

χαλάζι < Κρήτη < κουκοσάλια (η)

χαλάζι < Ηράκλειο < κουκοσάλιο

χαλάζι < Φάρασα* < κουκούδι

χαλάζι < Αξός*, Μισθί* < κουκούι

χαλάζι < Καλαβρία < κούκουντο

χαλάζι < Αραβανί* < κουκούρ

χαλάζι < Άρτα < κουκουρόχιονου

χαλάζι < Σάμος, Φθιώτιδα < κουκουσάλ

χαλάζι < Αχαΐα, Ηλεία, Κρήτη < κουκουσάλι

χαλάζι < Βόρεια Εύβοια, Σκόπελος < κουκουσέλ

χαλάζι < Βουρλά* < κουκουσέλι

χαλάζι < Κοτύωρα* < κουκούτς

χαλάζι < Ηλεία < κουκουτσάλι

χαλάζι < Αχαΐα < κουρκουσάλι

χαλάζι < Αχαΐα < κουρκουσιάλι

χαλάζι < Βουρλά* < κουσκουσέλι

χαλάζι < Κύπρος, Ρόδος < κουτρούβιν

χαλάζι < Αλόννησος < μπουρμπουτσέλ

χαλάζι < Χαλκιδική < μπρουχαβέτ

χαλάζι < Πάρος < νερόχιονο

χαλάζι < Σουφλί < σαντραβέτς

χαλάζι < Ιωάννινα < σούγκραβου

χαλάζι < Κως < στούππα

χαλάζι < Κως < στουππί

χαλάζι < Σιάτιστα < τζιουγκραβέλτς

χαλάζι < Βάτικα* < χαβουάζι

χαλάζι < Τσακωνιά, Χαβουτσί* < χάζι

χαλάζι < Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Βοιωτία, Γρεβενά, Ευρυτανία, Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καβάλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Κοτύωρα*, Λάρισα, Λέσβος, Λήμνος, Μαγνησία, Νιγρίτα, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Πρέβεζα, Σαμοθράκη, Σάμος, Σάντα*, Σαράντα Εκκλησίες*, Σέρρες, Σιάτιστα, Σκόπελος, Σούρμενα*, Σουφλί, Στενήμαχος*, Τραπεζούντα*, Φωκίδα, Χαλδία*, Χαλκιδική < χαλάζ

χαλάζι < Ζάκυνθος, Κως, Λιβίσι*, Ρόδος < χάλαζα

χαλάζι < Ρόδος < χαλάζη

χαλάζι > & Αμοργός, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Βουρλά*, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Ικαρία, Ινέπολη*, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κρήτη (Λασίθι), Λακωνία, Λευκάδα, Μάνη, Μέγαρα, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Οινόη*, Σίλλη*, Τήλος, Τσακωνιά, Φιλιππούπολη*, Χαβουτσί*, Χίος > χαλάζι

χαλάζι < & Αμοργός, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Βουρλά*, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Ικαρία, Ινέπολη*, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κρήτη (Λασίθι), Λακωνία, Λευκάδα, Μάνη, Μέγαρα, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Οινόη*, Σίλλη*, Τήλος, Τσακωνιά, Φιλιππούπολη*, Χαβουτσί*, Χίος < χαλάζι

χαλάζι < Κερασούντα*, Κύπρος, Νικόπολη*, Οινόη*, Ρόδος, Τραπεζούντα* < χαλάζιν

χαλάζι < Μάνη < χαλάντζι

χαλάζι < Απουλία < χαλάτζι

χαλάζι < Κερασούντα*, Τρίπολη* < χαλάτζιν

χαλάζι < Απουλία < χαλάτσι

χαλάζι < Βάτικα* < χαουάζι

χαλάζι < Λασίθι, Κως, Ρόδος < χιόνι

χαλάζιν > Κερασούντα*, Κύπρος, Νικόπολη*, Οινόη*, Ρόδος, Τραπεζούντα* > χαλάζι

χαλακατέβας > Κρήτη > αδέξιος

χαλάλ > Ευρυτανία > χαλάλι

χαλάλι < Χαλκιδική < ντεφτ

χαλάλι < Ευρυτανία < χαλάλ

χαλαλίζω < Κάσος < χαναλίζω

χαλαμαντάρα > Ρόδος > χάλασμα

χαλαμαντάρης > Χάλκη > κρεμανταλάς

χαλάντζι > Μάνη > χαλάζι

χαλάου > Αυλωνάρι, Κονίστρες > χαλώ

χαλάουα < Ίμβρος, Κωνσταντινούπολη, Παλιά Αθήνα, Πάργα < αγντάς

χαλάουα < Παλιά Αθήνα < σαμσακίζι

χαλαρά < Τσακωνιά < αδερά

χαλαρά < Κάρπαθος < αλασκά

χαλαρά < Λακωνία < αναχλά

χαλαρά < Χάλκη < λάσκα

Χαλάραμπος > Χάλκη > Χαράλαμπος

χαλαρός < Τσακωνιά < αδερέ

χαλαρός < Κύθηρα < αμολός

χαλαρός < Κύθηρα < αμόλος

χαλαρός < Χίος < αχαμνός

χαλαρός < Κρήτη < ντάντουλος

χαλαρός < Ηλεία < ντοτός

χαλάρωμα < Κρήτη < νταντούλα

χαλαρωμένη < Κάρπαθος < αλασκή

χαλαρώνω < Κύμη < αγανεύω

χαλαρώνω < Τσακωνιά < αδεζένου

χαλαρώνω < Τσακωνιά < αδεριένου

χαλαρώνω < Κάρπαθος < αλασκέρω

χαλαρώνω < Ίμβρος < απισφίγγου

χαλαρώνω < Βουρλά* < απορηχαίνω

χαλαρώνω < Οινόη* < αποχαλερώνω

χαλαρώνω < Χάλκη < λασκάρω

χαλαρώνω < Κάρπαθος, Χάλκη < λασκέρω

χαλαρώνω < Ίμβρος < πισφίγγου

χαλάρωνω < Κρήτη < νταντουλιάζω

χαλάρωνω < Λευκάδα < ντόζω

χαλάρωνω < Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Λευκάδα, Μεσσηνία < ντόνω

χαλάρωση < Λακωνία < αναχλιά

χαλάρωση < Αρκαδία < ντόσιμο

χάλασμα < Ρόδος < χαλαμαντάρα

χαλάσματα < Κύθηρα < μπάχαλα

χαλάσματα < Ρόδος < χάλαβρα

χαλασμένη > Αρκαδία > στείρα

χαλάτζι > Απουλία > χαλάζι

χαλάτζιν > Κερασούντα*, Τρίπολη* > χαλάζι

χαλατός > Ρόδος > χαζός

χαλάτσι > Απουλία > χαλάζι

χάλαυρο > Ρόδος > κοτρόνα

χαλβάς < Ρόδος < χαλουβάς

χαλέπα > Άνδρος > πετρότοπος

χαλέπα > Κρήτη > χέρσα

χαλές > Αρκαδία, Ημαθία, Ιωάννινα, Κοζάνη, Κουβούκλια*, Λακωνία, Μαγνησία, Μάνη, Νιγρίτα, Σιάτιστα > αποχωρητήριο

χαλεύου > Νιγρίτα > ζητώ

χαλί < Παλιά Αθήνα < ανδρομίδα

χαλί < Αρκαδία < αντρομίδα

χαλί < Παξοί < καρπέτο

χαλί < Φωκίδα < καρπίτ

χαλί < Παξοί < πεύκι

χαλί < (χαλί για τη σάλα) Αρκαδία < σαλαπλάδα

χαλί < Αρκαδία < σαλόσκουτο

χαλί > Κεφαλονιά > χαλί

χαλί < Κεφαλονιά < χαλί

χάλια > & Αμοργός, Αρκαδία, Αχαΐα, Θεσπρωτία, Ικαρία, Κάρπαθος, Κρήτη, Λακωνία, Λιβίσι*, Νάξος, Ρόδος, Σκύρος > χάλια

χάλια < & Αμοργός, Αρκαδία, Αχαΐα, Θεσπρωτία, Ικαρία, Κάρπαθος, Κρήτη, Λακωνία, Λιβίσι*, Νάξος, Ρόδος, Σκύρος < χάλια

χαλιάς > Μεσσηνία > πετρότοπος

χαλίκι < Κάρυστος < κοχλάκι

χαλίκι < Άνδρος < τσαγίλι

χαλίκι > & Αρκαδία, Μεσσηνία > χαλίκι

χαλίκι < & Αρκαδία, Μεσσηνία < χαλίκι

χαλίκι < Αρκαδία < χαλίτσι

χαλιναγώγηση < Αϊβαλί*, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Θεσσαλονίκη, Ίμβρος, Καρδίτσα, Καβάλα, Καστοριά, Κοζάνη, Λέσβος, Μοσχονήσι*, Πιερία, Προύσα*, Σέρρες, Μαγνησία, Πωγώνι, Σιάτιστα, Σουφλί, Φωκίδα, Χαλκιδική < ζαπ

χαλιναγώγηση < Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Θεσπρωτία, Κορινθία, Λευκάδα, Μάνη, Μεσσηνία < ζάπι

χαλιναγώγηση < Ιωάννινα, Καστοριά < ζαπτ

χαλιναγώγηση < Καππαδοκία*, Κωνσταντινούπολη, Μύκονος, Πάρος, Χίος < ζάπτι

χαλιναγώγηση < Κύθηρα < ζάστι

χαλιναγώγηση < Ηλεία < ζάφι

χαλιναγώγηση < Θεσσαλονίκη, Κοζάνη < ζαφκ

χαλιναγώγηση < Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Γρεβενά, Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Φωκίδα, Χαλκιδική < ζαφτ

χαλιναγώγηση < Άνδρος, Αρκαδία, Εύβοια, Θήρα, Ηλεία, Κάλυμνος, Καστελλόριζο, Κρήτη, Κύθηρα, Μεσσηνία, Μύκονος, Νάξος, Σίφνος, Σύρος, Ρόδος, Τήνος, Χίος < ζάφτι

χαλιναγώγηση < Κύπρος, Ρόδος < ζάφτιν

χαλιναγώγηση < Κως, Λέρος, Νίσυρος < ζζάφτι

χαλιναγώγηση < Νίσυρος < ντζάφτι

χαλιναγώγηση < Κάρπαθος < ντζάφτιν

χαλινάρι < Χαλκιδική < αγκέμ

χαλινάρι < Κύπρος < αρέτινον

χαλινάρι < Τρίκαλα < γκεμ

χαλινάρι < Παξοί < καγιούρι

χαλινάρι < Κύπρος < ρέτινον

χαλινάρι < Αρκαδία < χαβιά

χαλινάρια < Κύπρος < αρέτινα

χαλινάρια < Χαλκιδική < γκέμνια

χαλινάρια < Κύθηρα < μπαλντζούμια

χαλινάρια < Κύθηρα < μπαλντούμια

χαλινάρια < Κύπρος < ρέτινα

χαλίτσι > Αρκαδία > χαλίκι

χαλκάς < Ρόδος < κρουκέλι

χαλκάς < Αρκαδία < χαρκαδέλα

χαλκάς < Ρόδος < χαρκάς

χαλκιάδικο < Ρόδος < χαρκιό

χαλκιάς < Ρόδος < χαρκευτής

χαλκιάς < Κάσος < χαρκιάς

χάλκινος < Κως < αρζαμπλακένιος

χάλκινος < Κάρπαθος < μπακκιρένος

χάλκινος < Άρτα, Καρδίτσα, Φθιώτιδα < χαλκουματένιους

χαλκός < Κως < αρζάμπλακι

χαλκός < Κεφαλονιά < χαρκός

χάλκουμα > Φωκίδα > χάλκωμα

χαλκουματένιους > Άρτα, Καρδίτσα, Φθιώτιδα > χάλκινος

χάλκωμα < Φωκίδα < χάλκουμα

χαλκώματα > Αχαΐα > κατσαρολικά

χαλνάω > Ηλεία > χαλώ

χαλνταίους > Θάσος > πιτσιρίκος

χαλουβάς > Ρόδος > χαλβάς

χαλούπωμα > Αρκαδία > σούρουπο

χαλτσί > Φάρασα* > καζάνι

χαλώ < Αυλωνάρι, Κονίστρες < χαλάου

χαλώ < Ηλεία < χαλνάω

χαμαδός > Σκύρος > χαμηλός

χαμάμ < Κάσος < χαμάμι

χαμάμι > Κάσος > χαμάμ

χαμάν > Κοτύωρα*, Χαλδία* > αμέσως

χαματάς > Ρόδος > σαματάς

χάμε > Ρόδος > χάμω

χαμελιό > Αμοργός > αχινάγκαθο

χαμέμηλο > Σύρος > χαμομήλι

χαμένος < Ευρυτανία < χαμένους

χαμένους > Ευρυτανία > χαμένος

χαμηλά < Λακωνία, Φούρνοι < αμπάσο

χαμηλά > & Αμοργός, Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Θεσπρωτία, Ιθάκη, Κάρπαθος, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Λέρος, Μεσσηνία, Νάξος, Νίσυρος, Σύμη, Ρόδος > χαμηλά

χαμηλά < & Αμοργός, Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Θεσπρωτία, Ιθάκη, Κάρπαθος, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Λέρος, Μεσσηνία, Νάξος, Νίσυρος, Σύμη, Ρόδος < χαμηλά

χαμηλά < Ευρυτανία, Λάρισα < χαμλά

χαμηλά < Αλόννησος, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Μαγνησία, Φθιώτιδα, Φωκίδα < χαμπλά

χαμηλό < Ευρυτανία < χαμλό

χαμηλός < Κάλυμνος, Κέρκυρα, Λακωνία, Λευκάδα, Μάνη, Νίσυρος, Πάργα < αμπάσος

χαμηλός < Σάμος, Σκόπελος < αμπάσους

χαμηλός < Μάνη < αχαμνός

χαμηλός < Ίμβρος < αχαμπλιός

χαμηλός < Ίμβρος, Σάμος < αχαμπλός

χαμηλός < Ίμβρος < κουντουπατσός

χαμηλός < Ίμβρος < πατσός

χαμηλός < Σκύρος < χαμαδός

χαμηλός > Κεφαλονιά > χαμηλός

χαμηλός < Κεφαλονιά < χαμηλός

χαμηλός < Αρκαδία, Μεσσηνία < χαμπηλός

χαμηλός < Σάμος < χαμπλός

χαμηλόφωνος < Κάρπαθος < αμπάσος

χαμήλωμα < Αρκαδία < χαμπήλωμα

χαμηλώνω < Μάνη < αχαμνίνου

χαμηλώνω < Ίμβρος < αχαμπλιώνου

χαμηλώνω < Ίμβρος < αχαμπλώνου

χαμηλώνω < Αρκαδία < χαμπηλώνω

χαμίριασμα > Μέγαρα > χασμουρητό

χαμλά > Ευρυτανία, Λάρισα > χαμηλά

χαμλό > Ευρυτανία > χαμηλό

χάμμαν > Κύπρος > θαύμα

χαμογελώ < Μάνη < αχνογελού

χαμογελώ < Κύπρος < μυλλογελώ

χαμόδεντρα < Ιωάννινα < ντούσκα

χαμοκέλα > Αργολίδα, Ηλεία > χαμόσπιτο

χαμοκέλι > Αρκαδία, Αχαΐα > χαμόσπιτο

χαμοκέλια > Αρκαδία > χαμοκέλια

χαμοκέλια < Αρκαδία < χαμοκέλια

χαμόκλαδα < Κόνιτσα < ντουστιά

χαμολιά > Κρήτη > αβαραγκιά

χαμολιά > Κεφαλονιά > μαστιχάγκαθο

χαμολίβανο < Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι* < αβαγιανός

χαμολίβανο < Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Μύκονος < αγριολεβάντα

χαμολίβανο < Αίγινα < βαγιά

χαμολίβανο < Λακωνία < θυμαράκι

χαμολίβανο < Λακωνία < λιβανάκι

χαμολίβανο < Κύπρος < μυροφόρα

χαμολίβανο < Κύθνος < φλασκομούνι

χαμολιός > Σκύρος, Κέα > μαστιχάγκαθο

χαμομήλι < Λέσβος < απιράθ

χαμομήλι < Λέσβος < απιραθέλ

χαμομήλι < Κοζάνη, Πιερία, Τρίκαλα < αρμέν

χαμομήλι < Αυδήμι* < αρμενάκ

χαμομήλι < Δογάν Κιόι* < αρμένηδες

χαμομήλι < Πιερία < αρμινάκ

χαμομήλι < Σουφλί < αρμινούδ

χαμομήλι < Μύκονος < λαμπροπούλι

χαμομήλι < Χάλκη < μαρτολούλλουο

χαμομήλι < Ρόδος < μαρτολούλντουο

χαμομήλι < Ρόδος < μαρτολούλουδο

χαμομήλι < Ρόδος < μαρτολούλουο

χαμομήλι < Κύπρος < μουγιόχορτον

χαμομήλι < Λαγκαδάς < παπαδούλα

χαμομήλι < Σιάτιστα < πασκαλούδα

χαμομήλι < Νάξος < πούλουδο

χαμομήλι < Σύρος < χαμέμηλο

χαμομήλι > & Αρκαδία, Ηλεία, Κεφαλονιά > χαμομήλι

χαμομήλι < & Αρκαδία, Ηλεία, Κεφαλονιά < χαμομήλι

χαμομήλι < Ευρυτανία < χαμόμλου

χαμομήλι < Φωκίδα < χαμουμήλ

χαμόμλου > Ευρυτανία > χαμομήλι

χαμόραγας > Κοζάνη > τυφλοπόντικας

χαμόραγκας > Ιωάννινα > τυφλοπόντικας

χαμόρακας > Κοζάνη, Μαγνησία > τυφλοπόντικας

χαμόργκας > Ημαθία > τυφλοπόντικας

χαμορείκι > Ζάκυνθος > ρείκι

χαμόσπιτο < Αργολίδα, Ηλεία < χαμοκέλα

χαμόσπιτο < Αρκαδία, Αχαΐα < χαμοκέλι

χαμοσφάκα > Αργυρόκαστρο > φασκομηλιά

χαμοσφάκι > Δέλβινο > φασκόμηλο

χαμοσφακίδι > Θεσπρωτία > φασκόμηλο

χάμου > Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Βοιωτία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Κεφαλονιά, Κύμη, Λακωνία, Μάνη, Μεσσηνία, Σκύρος, Τήνος > χάμω

χαμουμήλ > Φωκίδα > χαμομήλι

χάμουρας > Κέρκυρα > τυφλοπόντικας

χαμούργκας > Κοζάνη > τυφλοπόντικας

χάμουργκας > Καβακλί*, Σιάτιστα, Σουφλί > τυφλοπόντικας

χαμουριατό > Μέγαρα > χασμουρητό

χαμπάρ > Θεσσαλονίκη > χαμπάρι

χαμπάρι < Θεσσαλονίκη < χαμπάρ

χαμπάρι < Ρόδος < χαπάρι

χαμπαρίζω < Ρόδος < χαμπαρκιάζω

χαμπαρκιάζω > Ρόδος > χαμπαρίζω

χαμπαρουλόγους > Λέσβος > νυχτοπεταλούδα

χαμπαρτζής > Ημαθία > πεταλούδα

χαμπέρ > Ευρυτανία, Τήνος, Φωκίδα > είδηση

χαμπέρι > Αρκαδία, Λακωνία > μουνί

χαμπέρια > Μέγαρα > αρχίδια

χαμπέρια > Αργολίδα > ειδήσεις

χαμπερούσα > Μύκονος, Τσακωνιά > πεταλούδα

χαμπηλός > Αρκαδία, Μεσσηνία > χαμηλός

χαμπήλωμα > Αρκαδία > χαμήλωμα

χαμπηλώνω > Αρκαδία > χαμηλώνω

χαμπιγκάς > Φάρασα* > δισάκι

χαμπλά > Αλόννησος, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Μαγνησία, Φθιώτιδα, Φωκίδα > χαμηλά

χαμπλός > Σάμος > χαμηλός

χάμω < Κρήτη < απόχαμε

χάμω < Ρόδος < χάμε

χάμω < Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Βοιωτία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Κεφαλονιά, Κύμη, Λακωνία, Μάνη, Μεσσηνία, Σκύρος, Τήνος < χάμου

χαμωτίδα < Άνδρος, Ζάκυνθος, Θήρα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Πάρος < αγριόγαλλος

χαμωτίδα < Κρήτη < αγριόδιανος

χαναλίζω > Κάσος > χαλαλίζω

χάνι > Κρήτη > κοτσάνι

χάνος > & Σύρος > χάνος

χάνος < & Σύρος < χάνος

χαντάκ > Σουφλί > χαντάκι

χάντακας > Σκύρος > χαντάκι

χαντάκι < Κύπρος < αντάσιν

χαντάκι < Λευκάδα < άρτζενο

χαντάκι < Παξοί < λαρνάκι

χαντάκι < Αρκαδία, Αυλωνάρι, Κονίστρες < τράφος

χαντάκι < Σουφλί < χαντάκ

χαντάκι < Σκύρος < χάντακας

χάντε > Κύμη, Σύμη > άντε

χαντζάρι < Βοιωτία, Ευρυτανία < χατζάρ

χαντί > Σινώπη* > άντε

χάντι > Σινώπη* > αγκάθι

χάντρα < Κρήτη < ντοντίνι

χάντρα < Κρήτη < ντοντόνι

χάντρα < Κρήτη < ντουντούνι

χάντρα > & Λακωνία, Σύρος > χάντρα

χάντρα < & Λακωνία, Σύρος < χάντρα

χαντρί > Αρκαδία > μουνί

χαντρολαίμι > Αρκαδία > κολιέ

χάνω < Τσακωνιά < αποχάνου

χαουάζι > Βάτικα* > χαλάζι

χαούζα > Ρόδος > χαβούζα

χαπάκι > Φάρασα* > βλέφαρο

χαπάκι > Φάρασα* > καπάκι

χαπάρι > Ρόδος > χαμπάρι

χαρ > Φωκίδα > χάρη

χαρά < Μύκονος < ανοιξιά

χαράδρα < Σάμος < αβλέμουνας

χαράδρα < Κύθηρα < αβλόχα

χαράδρα < Κύθηρα < βάραγκας

χαράδρα < Ουλαγάτς* < ντερέ

χαράδρα < Φάρασα* < παγάνι

χαράδρα < Νάξος < ρέχουνας

χαράδρα < Κρήτη < τάφκος

χαράζ > Ουλαγάτς* > κόκορας

χαραή > Κοζάνη, Λαγκαδάς, Μέγαρα > αυγή

χαραή > Φάρασα* > πρόσωπο

χαρακάξα > Ιωάννινα, Παλιά Αθήνα > καρακάξα

χάρακας < Χίος < αρίδα

χάρακας > Κρήτη > βράχος

χάρακας < Χάλκη < ρίγλα

χαράκι > Κρήτη > βράχος

χαράκι > Παλιά Αθήνα > χαράτσι

Χαραλάμπης > Κορινθία > Χαράλαμπος

Χαράλαμπος < Χάλκη < Χαλάραμπος

Χαράλαμπος < Κορινθία < Χαραλάμπης

χαραμά > Ρόδος > χαραμάδα

χαραμάα > Ρόδος > χαραμάδα

χαραμάδα < Φωκίδα < αγράβα

χαραμάδα < Αιτωλοακαρνανία < αγράδα

χαραμάδα < Αιτωλοακαρνανία, Φθιώτιδα < αγραμάδα

χαραμάδα < Παλιά Αθήνα < αγριαμάδα

χαραμάδα < Σάμος < αλαργιουμάδα

χαραμάδα < Καρδίτσα < αναβρασίδα

χαραμάδα < Σάμος < αναργιουμάδα

χαραμάδα < Κύπρος < αναρκομάα

χαραμάδα < Κύπρος < αναρκομάδα

χαραμάδα < Κρήτη < ανασφαή

χαραμάδα < Μάνη < αναχαραή

χαραμάδα < Λέσβος < ανιγιουμάδα

χαραμάδα < Καλαβρία < ανοιμμάδα

χαραμάδα < Μάνη < ανοχάδα

χαραμάδα < Κερασούντα*, Οινόη*, Όφις* < αραγμάδα

χαραμάδα < Θάσος, Χίος < αραγός

χαραμάδα < Λέσβος < αραγουμάδα

χαραμάδα < Ρόδος < αρακία

χαραμάδα < Θάσος, Ίμβρος, Καστοριά, Λέσβος, Σάμος, Σουφλί, Τρίκαλα < αραλίκ

χαραμάδα < Βουρλά*, Ηλεία, Καλλίπολη*, Κάλυμνος, Κρήτη, Κωνσταντινούπολη, Νάξος, Ρόδος < αραλίκι

χαραμάδα < Κάρπαθος, Κως, Ρόδος < αραλίκιν

χαραμάδα < Λέσβος < αραλίτα

χαραμάδα < Λέσβος < αραλίτς

χαραμάδα < Κύπρος < αραλλίκκιν

χαραμάδα < Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος, Σάντα* < αραμά

χαραμάδα < Ρόδος < αραμάα

χαραμάδα < Βουρλά*, Θάσος, Κοτύωρα*, Κρήτη, Κύπρος, Κως, Λέσβος, Λιβίσι*, Μαγνησία, Ρόδος, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* < αραμάδα

χαραμάδα < Βουρλά* < αραμίδα

χαραμάδα < Κύθνος, Σάμος, Σκύρος, Σύρος < αραμός

χαραμάδα < Μαγνησία < αρασμάδα

χαραμάδα < Κοζάνη < αραφάδα

χαραμάδα < Τρίγλια* < αραφανταμάδα

χαραμάδα < Λέσβος < αραφλάδα

χαραμάδα < Βουρλά* < αραχαμίδα

χαραμάδα < Ίμβρος < αραχασματάδα

χαραμάδα < Πάρος < άριο

χαραμάδα < Χάλκη < αριομά

χαραμάδα < Πάρος < αριομάδα

χαραμάδα < Βουρλά* < αρμή

χαραμάδα < Κρήτη < αρουσάδα

χαραμάδα < Λάρισα < γαρδαλούς

χαραμάδα < Λάρισα < γαρίλους

χαραμάδα < Φάρασα* < κάνισμα

χαραμάδα < Πάρος < όριο

χαραμάδα < Κρήτη < ραϊσματέ

χαραμάδα < Ίμβρος < ραχασματάδα

χαραμάδα < Κρήτη < σκαμάδα

χαραμάδα < Κρήτη < σκασμάδα

χαραμάδα < Κρήτη < σκισμάδα

χαραμάδα < Αρκαδία < φυράδα

χαραμάδα < Ρόδος < χαραμά

χαραμάδα < Ρόδος < χαραμάα

χαραμάδα < Πάρος < χαραμίδα

χαραμάδα < Κοτύωρα* < χαραμίτα

χαράματα < Θήρα < ανεχαράματα

χαράματα < Ηλεία, Κρήτη < αποδιοφωτίσματα

χαράματα < Ηλεία < αποχαραγίς

χαράματα < Ηλεία < αποχαραΐς

χαράματα < Αιτωλοακαρνανία, Γρεβενά, Λευκάδα, Τρίκαλα < θαμπά

χαράματα > Κεφαλονιά > χαράματα

χαράματα < Κεφαλονιά < χαράματα

χαραμής > Κάσος, Σύρος > κλέφτης

χαράμι < Ρόδος < αμόντου

χαράμι < Μάνη < αμούχτι

χαραμίδα > Πάρος > χαραμάδα

χαραμίτα > Κοτύωρα* > χαραμάδα

χαραμοφάης < Μάνη < αμουχτοφάης

χαραμοφάης < Μάνη < αμουχτοψώμης

χαραμοφάης < Χάλκη < χαραμοφάς

χαραμοφάς > Χάλκη > χαραμοφάης

χαραμπατίζω > Κρήτη > σπαταλώ

χαράν > Σάμος > τσουκάλι

χαρανί > Αρκαδία, Λακωνία, Νάξος, Χάλκη > καζάνι

χαρανί > Ρόδος > κατσαρόλα

χαραξιά > Ρόδος > αλετριά

χαράτσι < Παλιά Αθήνα < χαράκι

χαρατώρα > Χαλδία* > μόλις

χαραυγή > Μεσσηνία > αυγή

χάρβαλο > Κύμη > σαράβαλο

χαρδούβαλος > Κρήτη > αδέξιος

χάρη < Φωκίδα < χαρ

χαριεντίζομαι < Σάντα* < ναζλακεύομαι

χαριεντίζομαι < Φάρασα* < ναζλαντίζ

χαρίζου > Ευρυτανία > χαρίζω

χαρίζω < Ευρυτανία < χαρίζου

χάρισμα < Ευρυτανία < χάρσμα

χαρκαδέλα > Αρκαδία > χαλκάς

χαρκάς > Ρόδος > χαλκάς

χαρκευτής > Ρόδος > χαλκιάς

χαρκιάς > Κάσος > χαλκιάς

χαρκιό > Ρόδος > χαλκιάδικο

χαρκός > Κεφαλονιά > χαλκός

χάρκουμα > Κύμη > καζάνι

χάρμουγκας > Κοζάνη > τυφλοπόντικας

χάρμουρας > Κέρκυρα > τυφλοπόντικας

χαρμπαλάς > Ρόδος > κέντημα

Χάροντας > Αργολίδα > Χάρος

χαροπαλεύγω > Νάξος > χαροπαλεύω

χαροπαλεύω < Νάξος < χαροπαλεύγω

χαρόπουλο > Χίος > κουκουβάγια

Χάρος < Κύθηρα < Ανακαλουρίτης

Χάρος < Πόντος* < Θάνατος

Χάρος < Κρήτη < Νταουλάρης

Χάρος < Αργολίδα < Χάροντας

χάρος > & Αρκαδία, Σύρος > χάρος

χάρος < & Αρκαδία, Σύρος < χάρος

Χάρος < Ευρυτανία, Καρδίτσα < Χάρους

χαρούμενος < Κάρπαθος < νεζλίδικος

χαρούμενος < Χάλκη < τσερεμένος

χαρούμενος < Ευρυτανία < χαρούμινους

χαρούμινους > Ευρυτανία > χαρούμενος

χαρουμπέ > Κρήτη > χαρουπιά

χαρούπ > Φωκίδα > χαρούπι

χαρουπέ > Κρήτη > χαρουπιά

χαρούπι < Κάρπαθος < αγλουμμία

χαρούπι < Κύπρος < αγριοκεράτσιν

χαρούπι < Μαγνησία, Σάμος < καρούμπα

χαρούπι < Κύπρος < κεράτσιον

χαρούπι < Μάνη < κλιτσέρατο

χαρούπι < Λαγκαδάς < κουζίρκα

χαρούπι < Λέσβος < κουντουρίδ

χαρούπι < Μύκονος < κουντουρίδι

χαρούπι < Ανατολική Θράκη* < κούτσουμπο

χαρούπι < Λακωνία < ξυλοκέρατο

χαρούπι < Κύπρος < τεράτσιν

χαρούπι < Φωκίδα < χαρούπ

χαρούπι < Ρόδος, Χάλκη < χαρούππιν

χαρουπιά < Κρήτη < αγριοκερατιά

χαρουπιά < Μεσσηνία < αγριοκερατσέα

χαρουπιά < Ρόδος < ακερατιά

χαρουπιά < Κύπρος < αρκοκέρατσος

χαρουπιά < Κύπρος < αρκοτερατσιά

χαρουπιά < Μαγνησία, Σάμος < καρμπιά

χαρουπιά < Κορινθία < καρουπιά

χαρουπιά < Κρήτη, Μάνη < κεραθιά

χαρουπιά < Μάνη < κερακιά

χαρουπιά < Ρόδος < κερατιά

χαρουπιά < Κύπρος < κερατσία

χαρουπιά < Μάνη < κερονιά

χαρουπιά < Ρόδος < κερονία

χαρουπιά < Ρόδος < κκερατιά

χαρουπιά < Λέσβος < κουντουρδιά

χαρουπιά < Μύκονος, Σύρος, Χίος < κουντουριδιά

χαρουπιά < Χίος < κουντουρουδιά

χαρουπιά < Ανατολική Θράκη* < κουτσουμπιά

χαρουπιά < Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Παξοί < κουτσουπιά

χαρουπιά < Μαγνησία < κουτσπιά

χαρουπιά < Ρόδος < ξελοκερατιά

χαρουπιά < Αίγινα < ξουλοτσερατέα

χαρουπιά < Λακωνία < ξυλοκερατέα

χαρουπιά < Κρήτη, Λακωνία, Ρόδος < ξυλοκερατιά

χαρουπιά < Κύπρος < τερατσιά

χαρουπιά < Κύπρος < τέρατσος

χαρουπιά < Τσακωνιά < τσερατία

χαρουπιά < Λακωνία < τσερατσίνα

χαρουπιά < Ανατολική Θράκη* < τσιτλιμίκ

χαρουπιά < Κρήτη < χαρουμπέ

χαρουπιά < Κρήτη < χαρουπέ

χαρουπιά > Κρήτη, Ρόδος > χαρουπιά

χαρουπιά < Κρήτη, Ρόδος < χαρουπιά

χαρουπιά < Τσακωνιά < χαρουπία

χαρουπιά < Χάλκη < χαρουπκιά

χαρουπιά < Ρόδος < χαρουππιά

χαρουπία > Τσακωνιά > χαρουπιά

χαρουπκιά > Χάλκη > χαρουπιά

χαρουπούλ > Βοιωτία, Ευρυτανία > κουκουβάγια

χαρουππιά > Ρόδος > χαρουπιά

χαρούππιν > Ρόδος, Χάλκη > χαρούπι

Χάρους > Ευρυτανία, Καρδίτσα > Χάρος

χαρπαλάς > Χάλκη > φραμπαλάς

χάρσμα > Ευρυτανία > χάρισμα

χαρταετός < Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*, Φθιώτιδα < αϊτός

χαρταετός < Σουφλί < ντάμα

χαρταετός < Σάμος < σατζάκ

χαρτάκι > Αχαΐα > χαρτάκι

χαρτάκι < Αχαΐα < χαρτάκι

χαρτίο > Φάρασα* > επιστολή

χαρτοπαίγνιο < Κέρκυρα < μπάτσιγα

χαρτούτσα > Ρόδος > φυσίγγι

χαρτσιδιό > Κάρυστος > σιδηρουργείο

χαρτωσιά < Κέρκυρα < μπάζα (η)

χαρχάλ > Κοζάνη > λειρί

χαρχαλέζα > Βουρλά* > νυχτοπεταλούδα

χαρχαλές > Βουρλά* > νυχτοπεταλούδα

χαρχαλεύω < Λευκάδα < ζαγανεύω

χαρχαλίδια > Αργυρόκαστρο > σκουλαρικάκι

χαρχαλίνα > Κάσος > αγιοβασιλίτσα

χαρχόιλας > Μύκονος > γύλος (Coris julis)

χας > Καππαδοκία* > ας

χας > Καρδίτσα, Σάμος > χασοφεγγαριά

χασάπης < Ρόδος < κασάπης

χασάπης < Φωκίδα < χασάπς

χασάπικο < Ρόδος < κασαπιό

χασάπς > Φωκίδα > χασάπης

χασεδένιος < Ευρυτανία, Σάμος < χασιδένιους

χάση > Αργολίδα, Αρκαδία, Ηλεία, Κέρκυρα > χασοφεγγαριά

χάσια > Ιωάννινα > άρνηση

χασιδένιους > Ευρυτανία, Σάμος > χασεδένιος

χάσικος > Κάσος > κάτασπρος

χάσιμο > Φάρασα* > θάνατος

χάσιμο < Ευρυτανία < χάσμου

χάσκω < Μάνη < αναχασκίζου

χάσκω < Κρήτη, Κύθηρα, Λακωνία < αναχασκίζω

χάσκω < Κύθηρα < αναχάσκω

χάσκω < Κρήτη < ανεχασκίζω

χάσκω < Κάρπαθος < ανεχασκίντζω

χάσκω < Κάρπαθος < ανεχασκώ

χάσκω < Χαλδία* < απαχάνω

χάσκω < Ρόδος < νεχαίνω

χάσκω < Κάσος < νεχασκίζω

χασμιρίδα > Κοζάνη > χασμουρητό

χάσμου > Ευρυτανία > χάσιμο

χασμουρητό < Απουλία < άλαχο

χασμουρητό < Απουλία < άλεχο

χασμουρητό < Απουλία < άλο

χασμουρητό < Κέρκυρα < ανασκαβνούρα

χασμουρητό < Κέρκυρα < ανασκάμνισμα

χασμουρητό < Κέρκυρα < ανασκαμνούρα

χασμουρητό < Μάνη < ανασκαμουρητό

χασμουρητό < Κέρκυρα < ανασκλαμούρα

χασμουρητό < Μάνη < ανασκλαμουρητό

χασμουρητό < Απουλία < αναχάννιμα

χασμουρητό < Απουλία < αναχαννίματο

χασμουρητό < Αιτωλοακαρνανία < αναχάρασμα

χασμουρητό < Μάκρη* < ανάχασμα

χασμουρητό < Μάνη < αναχασμουρητό

χασμουρητό < Απουλία < ανναχάννιμα

χασμουρητό < Κοτύωρα* < αποχάσμα

χασμουρητό < Κερασούντα*, Τραπεζούντα* < απόχασμαν

χασμουρητό < Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Όφις*, Σάντα*, Σούρμενα, Τραπεζούντα*, Χαλδία* < αποχάσμωμαν

χασμουρητό < Μέγαρα < χαμίριασμα

χασμουρητό < Μέγαρα < χαμουριατό

χασμουρητό > & Ηλεία > χασμουρητό

χασμουρητό < & Ηλεία < χασμουρητό

χασμουρητό < Κοζάνη < χασμιρίδα

χασμουριέμαι < Μάνη < ανακλανίζομαι

χασμουριέμαι < Μάνη < ανακλανιόμαι

χασμουριέμαι < Κέρκυρα, Κεφαλονιά < ανασκαμνίζομαι

χασμουριέμαι < Μάνη < ανασκαμουριέμαι

χασμουριέμαι < Μάνη < ανασκλαμουριέμαι

χασμουριέμαι < Λακωνία, Μάνη < ανασκλημουριέμαι

χασμουριέμαι < Μάνη < ανασκλημουρίζομαι

χασμουριέμαι < Απουλία < αναχαννίτζω

χασμουριέμαι < Αιτωλοακαρνανία < αναχαράζου

χασμουριέμαι < Λακωνία < αναχάσκω

χασμουριέμαι < Ιωάννινα < αναχασμιούμι

χασμουριέμαι < Μάνη < αναχασμουιριώμαι

χασμουριέμαι < Οινόη*, Σαμψούντα* < αναχασμούμαι

χασμουριέμαι < Λιβίσι* < αναχένου

χασμουριέμαι < Μάκρη* < αναχινώ

χασμουριέμαι < Απουλία < ανναχαννίτζω

χασμουριέμαι < Μύκονος < αποκορδίζομαι

χασμουριέμαι < Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Όφις*, Σάντα*, Σούρμενα, Τραπεζούντα*, Χαλδία* < αποχασμούμαι

χασμουριέμαι < Απουλία < ενναχαννίτζω

χασμουριέμαι < Απουλία < ναχαννίτζω

χασμουριέμαι < Σύμη < ναχάσκω

χασμουριέμαι < Ρόδος < ξεροχαμιούμαι

χασμουριέμαι < Ρόδος < ξεροχασμιούμαι

χασμουριέμαι > & Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία > χασμουριέμαι

χασμουριέμαι < & Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία < χασμουριέμαι

χασόαλον > Κάρπαθος > σουμάδα

χασόαλος > Καστελλόριζο > σουμάδα

χασομέρης < Κύπρος < αθκιασερός

χασομέρης < Ρόδος < χασουμέρης

χασομέρι < Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι* < αλικόντ

χασομερώ < Φάρασα* < αβαραλαντίζω

χασομερώ < Αρκαδία < αλπογανίζω

χασομερώ < Ινέπολη* < αναβαΐζω

χασομερώ < Κρήτη < ανακαλαμίζω

χασομερώ < Ρόδος < χασουμερνώ

χασονούς > Χάλκη > ελαφρόμυαλος

χασονούσης > Κρήτη > απερίσκεπτος

χασονούσης > Κρήτη > ελαφρόμυαλος

χασουμέρης > Ρόδος > χασομέρης

χασουμερνώ > Ρόδος > χασομερώ

χασουμιρίτσα > Σουφλί > σκίουρος

χασοφεγγαριά < Κύθνος < άδιαση

χασοφεγγαριά < Κέρκυρα < λείψη

χασοφεγγαριά < Ηλεία, Κρήτη < λίγωση

χασοφεγγαριά < Σύρος < λιόφεγγο

χασοφεγγαριά < Καρδίτσα, Σάμος < χας

χασοφεγγαριά < Αργολίδα, Αρκαδία, Ηλεία, Κέρκυρα < χάση

χαστούκ > Ευρυτανία > χαστούκι

χαστουκάρω > Σύρος > χαστουκίζω

χαστούκι < Ίμβρος < αμπατσιά

χαστούκι < Αρκαδία < αναφανταλιά

χαστούκι < Καλαβρία < απλοχερία

χαστούκι < Τήνος < ζαγλίκ

χαστούκι < Άνδρος, Αρκαδία < μπούφλα

χαστούκι < Λευκάδα < ντάμφαρος

χαστούκι < Ζάκυνθος < ντάμφουρας

χαστούκι < Παξοί < ξεμπαχαλίδι

χαστούκι < Κοζάνη, Σιάτιστα < παταρά

χαστούκι < Κοζάνη < παταριά

χαστούκι < Κοζάνη < πάταρους

χαστούκι < Καλαβρία < πλοχερία

χαστούκι < Λαγκαδάς < σιαμάρ

χαστούκι < Αρκαδία, Μεσσηνία < σκαμπίλι

χαστούκι < Ρόδος < σκαμπίλτα

χαστούκι < Άνδρος < σφοντύλα

χαστούκι < Αρκαδία < σφόντυλος

χαστούκι < Σύρος < φλάσκος

χαστούκι < Αρκαδία < φούσκος

χαστούκι < Ευρυτανία < χαστούκ

χαστουκίζω < Κρήτη < μπατσελίζω

χαστουκίζω < Κρήτη < μπατσελοκοπώ

χαστουκίζω < Σύρος < χαστουκάρω

χαστρί > Ικαρία > κυψέλη

χατάς > Ρόδος > σαματάς

χατάς > Φθιώτιδα > σούσουρο

χάτε > Καστελλόριζο, Ρόδος > άντε

χατζάρ > Βοιωτία, Ευρυτανία > χαντζάρι

χατζηνές > Ρόδος > πηγή

χατκώνου > Καλαβρία > αγκαθώνω

χατσείνος > Όφις* > εκείνος

χάτσι > Ινέπολη* > έτσι

χαχαλάκι > Μεσσηνία > ξερόκλαδο

χάχανα < Άνδρος, Σάμος, Τήνος < κάκανα

χάχανα < Κοζάνη < καρκάλια

χάχανα < Χάλκη < χάχχανα

χαχανίζω < Λέσβος, Σάμος, Τήνος < κακανίζου

χαχανίζω < Τήνος < κακανουγιλώ

χαχανίζω < Χάλκη < χαχχανίζω

χάχι > Φάρασα* > δίκιο

χάχχανα > Χάλκη > χάχανα

χαχχανίζω > Χάλκη > χαχανίζω

χαψά > Νιγρίτα > χαψιά

χαψέα > Αυλωνάρι, Κονίστρες > χαψιά

χάψη > Παλιά Αθήνα > φυλακή

χαψί > Μύκονος > αντζούγια

χαψί > Σάμος > γάβρος

χαψιά > Κοζάνη, Μεσσηνία > μπουκιά

χαψιά < Νιγρίτα < χαψά

χαψιά < Αυλωνάρι, Κονίστρες < χαψέα

χαωμένος > Κύπρος > αποβλακωμένος

Χεβογιού ντο ζουνάρ > Ουλαγάτς* > ουράνιο τόξο

Χεγού καμάρα > Αξός* > ουράνιο τόξο

χέζζω > Νίσυρος > χέζω

χέζομαι < Κοτύωρα*, Οινόη* < αποχέσκομαι

χέζομαι < Κερασούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* < αποχέσκουμαι

χέζου > Σάμος, Σουφλί, Φωκίδα > χέζω

χέζω < Κερασούντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* < αποχέζω

χέζω < Τρίκαλα < βγαίνου

χέζω < Κύθηρα < ζεζουνώ

χέζω < Αρκαδία < κισκιλάω

χέζω < Αρκαδία < κισκιλίζω

χέζω < Φάρασα* < σένω

χέζω < Ρόδος < τσιλντώ

χέζω < Νίσυρος < χέζζω

χέζω < Σάμος, Σουφλί, Φωκίδα < χέζου

χέζω < Κάρπαθος < χέντζω

χειλ > Κοζάνη > χείλος

χειλάκι < Φωκίδα < αχλάκ

χειλάκια > & Σύρος > χειλάκια

χειλάκια < & Σύρος < χειλάκια

χειλάς < Νάξος < αχειλάς

χείλη < Σάμος < αχείλια

χείλη > Αργολίδα, Αρκαδία > χείλη

χείλη < Αργολίδα, Αρκαδία < χείλη

χείλια < Μάνη < αχείλα

χειλιαβρίζω > Κρήτη > αναβράζω

χείλο > Αρκαδία > χείλος

χείλος < Ίμβρος, Μαγνησία, Σκόπελος, Τρίκαλα < αχείλ

χείλος < Κρήτη < αχείλα

χείλος < Αίγινα, Αρκαδία, Θήρα, Κάσος, Κορινθία, Κρήτη, Κύθηρα, Μάνη, Μεσσηνία, Νάξος < αχείλι

χείλος < Αξός* < ναχείλα

χείλος < Κοζάνη < χειλ

χείλος < Αρκαδία < χείλο

χειμαδιό < Τρίκαλα < χμαδιό

χειμουνκό > Λέσβος > πεπόνι

χειμώνας < Φάρασα* < σειμός

χειμώνας < Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Ευρυτανία, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λάρισα, Λέσβος, Σάμος, Σουφλί, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Φωκίδα < χμώνας

χειμωνιάτης > Κύθνος > σπουργίτι

χειμωνιάτικα < Φωκίδα < χμουνιάτκα

χειμωνιάτικο < Αρκαδία < γωνιά

χειμωνιάτικο < Αρκαδία < παραγώνια (τα)

χειμωνιάτικο > & Αρκαδία > χειμωνιάτικο

χειμωνιάτικο < & Αρκαδία < χειμωνιάτικο

χειμωνικό < Σίφνος < αδιάγγορο

χειμωνικό > Ιθάκη > καρπουζιά

χειμωτικό > Κύμη > καρπούζι

χειράμαξο < Χαλκιδική < αραμπούδ

χειραπλώνου > Ίμβρος > κλέβω

χειραψία < Σέρρες < παρούλα

χειραψία < Ζάκυνθος, Λακωνία, Πάργα, Ρόδος, Σιάτιστα < τόκα

χειραψία < Κάλυμνος < τόκχα

χειραψία < Κύπρος < ττόκκα

χειραψία < Αρκαδία < χεροδόσιμο

χέιρια > Μάνη > χέρια

χειρόβολο < Αργολίδα, Νάξος < χερόβολο

χειροπέδες < Καστελλόριζο < κελεψέδες

χειροποίητος < Νάξος < χερίσιος

χειροπρίονο < Λευκάδα < ζαγανάς

χειρότερα < Μύκονος < αχεροτέρου

χειρότερα < Σάμος < χιρότιρα

χειροτερεύω < Σκόπελος < απογένουμι

χελέος > Κύθηρα > ακρίδα

χέλι < Κάλυμνος < ασέλλι

χέλι < Κως < ασιόλλι

χέλι < Ρόδος < ασσόλι

χέλι < Ρόδος < ασσόλιν

χέλι < Λευκάδα, Μύκονος < αχέλι

χέλι < Μύκονος < αχέλι

χέλι < Κάρπαθος < αχέλλιν

χέλι < Ρόδος < αχιόλκι

χέλι < Κύμη < αχχέλι

χέλι < Ρόδος < αχχιόλι

χέλι < Ρόδος < αχχόλι

χέλι < Ρόδος < αχχόλιν

χέλι < Κάλυμνος < σέλλι

χέλι > & Αρκαδία, Ηλεία, Μεσσηνία, Σύρος > χέλι

χέλι < & Αρκαδία, Ηλεία, Μεσσηνία, Σύρος < χέλι

χέλι < Χάλκη < χιόλλι

χελιδόνι < Καρδίτσα < χιλδόνα

χελιδόνι < Κοζάνη < χιλιδόνα

χελιδονόψαρο > & Σύρος > χελιδονόψαρο

χελιδονόψαρο < & Σύρος < χελιδονόψαρο

χελιδονόψαρο < Σάμος < χιλδουνόψαρου

χελιδονόψαρο < Κάλυμνος < χιλινόψαρο

χελιδρονιά > Ήπειρος, Κέρκυρα > αγράμπελη

χελιδρονιά > Αργυρόκαστρο > κουρμπενιά

χελιδρόνια > Αττική > κληματσίδα

χέλλακου > Καλαβρία > αγριαψιθιά

χελούι > Ρόδος > σαύρα

χέλω > Ρόδος > θέλω

χελώνα < Σκύρος < αβατάλα

χελώνα < Καστελλόριζο < ασιλώνα

χελώνα < Κάρπαθος, Κρήτη, Κως, Ρόδος, Χίος < αχελώνα

χελώνα < Ίμβρος, Λάρισα, Λέσβος, Σάμος < αχιλώνα

χελώνα < Λήμνος < αχλώνα

χελώνα < Κοζάνη, Σιάτιστα < γκαχιλώνα

χελώνα < Λαγκαδάς < ζέλκα

χελώνα < Κρήτη < καπελώνα

χελώνα < Κρήτη < κουκούτα

χελώνα < Κρήτη < κουκούτσα

χελώνα < Κρήτη < κουρκούτα

χελώνα < Κρήτη < κουρκούτσα

χελώνα < Ρόδος < πορτούα

χελώνα > Αρκαδία, Μεσσηνία > χελώνα

χελώνα < Αρκαδία, Μεσσηνία < χελώνα

χελώνα < Βοιωτία, Ευρυτανία < χιλώνα

χελωνάκι < Ρόδος, Φούρνοι < αχελωνάκι

χελωνάκι < Ρόδος < αχελωνάκιν

χελωνίτσα < Ρόδος < αχελωνίτσα

χελωνοβότανο < Σίφνος < αγριόριζο

χελωνοβότανο < Ζάκυνθος < αδρακοντία

χελωνοβότανο < Κεφαλονιά, Χαλκιδική < τσαμπούνα

χελωνοβότανο < Αίγινα < τσινάχλα

χελωνότρουπα > Αρκαδία > χελωνότρυπα

χελωνότρυπα < Αρκαδία < χελωνότρουπα

χελωνοχόρταρο > Κεφαλονιά > αλειχηνόχορτο

χελωνόψαρο > Αρκαδία, Μεσσηνία > γυρίνος

χεμέλια > Ρόδος > θεμέλια

χεμωνιά > Κύπρος, Ρόδος > θημωνιά

χένα < Καρδίτσα, Μαγνησία < ακνά

χένα < Μαγνησία, Ρόδος, Σκόπελος < ακνάς

χένα < Πωγώνι < ακουνά

χένα < Βουρλά* < αλιχάνη

χένα < Ιωάννινα < κνα

χένα < Ιωάννινα < ουκνά

χέντακο > Καλαβρία > αγριαψιθιά

χέντζω > Κάρπαθος > χέζω

χέντης > Ρόδος > αφέντης

χέντρου > Λέσβος > οχιά

Χεού ντόξα > Αραβανί* > ουράνιο τόξο

χερ > Πιερία > ρόπτρο

χερ > Αδριανούπολη*, Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Βοιωτία, Γρεβενά, Ευρυτανία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Λάρισα, Σαράντα Εκκλησιές*, Σέρρες, Σιάτιστα, Σκύρος, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Φωκίδα > χέρι

χέρα > Αμοργός, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κοτύωρα*, Κρήτη, Λέρος, Μεσσηνία, Σίφνος, Χαλδία* > χέρι

χεράδα > Αρκαδία > χεριά

χέραζα > Αξός* > νυχτερίδα

χεράκι > & Αρκαδία, Ηλεία, Σύρος > χεράκι

χεράκι < & Αρκαδία, Ηλεία, Σύρος < χεράκι

χεράκι < Αλόννησος, Ευρυτανία < χιράκ

χεράμι > Αρκαδία > χράμι

χέρι < Αδριανούπολη*, Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Βοιωτία, Γρεβενά, Ευρυτανία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Λάρισα, Σαράντα Εκκλησιές*, Σέρρες, Σιάτιστα, Σκύρος, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Φωκίδα < χερ

χέρι < Αμοργός, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κοτύωρα*, Κρήτη, Λέρος, Μεσσηνία, Σίφνος, Χαλδία* < χέρα

χέρι > & Αμοργός, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάρυστος, Κάσος, Κέα, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κορινθία, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος, Κύμη, Κως, Λακωνία, Λέρος, Λευκάδα, Μάνη, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σύρος, Χίος > χέρι

χέρι < & Αμοργός, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάρυστος, Κάσος, Κέα, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κορινθία, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος, Κύμη, Κως, Λακωνία, Λέρος, Λευκάδα, Μάνη, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σύρος, Χίος < χέρι

χεριά < Κέρκυρα < αποχεριά

χεριά < Αρκαδία < χεράδα

χεριά < Ευρυτανία < χιριά

χέρια < Μάνη < χέιρια

χέρια > & Αρκαδία, Μεσσηνία > χέρια

χέρια < & Αρκαδία, Μεσσηνία < χέρια

χερίζω > Ρόδος > θερίζω

χερικώνω > Κρήτη > αρχίζω

χερίσιος > Νάξος > χειροποίητος

χέρισμα > Ρόδος > θέρισμα

χέρισος > Αρκαδία > χέρσος

χερνός > Νάξος > χοιρινός

χερόβολο > Αργολίδα, Νάξος > χειρόβολο

χερόβολο < Ευρυτανία, Φωκίδα < χιρόβουλου

χεροδόσιμο > Αρκαδία > χειραψία

χερολάβι > Νίσυρος > αλετρόχερο

χερόλαη > Χάλκη > αλετρόχερο

χερόλαϊ > Ρόδος > χερούλι

χερομάντιλο < Καρδίτσα, Φωκίδα < χιρουμάντλου

χερόμυλος < Θήρα < αλεστήρι

χεροπάλαμο > Νάξος > χούφτα

χέρος > Ρόδος > θέρος

χερούλι < Φάρασα* < άβι

χερούλι < Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Ιωάννινα, Λευκάδα, Σάμος, Σκόπελος, Τρίκαλα, Φωκίδα < αρβάλ

χερούλι < Αρκαδία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λακωνία, Μεσσηνία, Τσακωνιά < αρβάλι

χερούλι < Ευρυτανία < κλέτσκας

χερούλι < Παξοί < μανίτσα

χερούλι < Ρόδος < χερόλαϊ

χερούλι < Ρόδος < χερούλντι

χερούλι < Ευρυτανία, Τρίκαλα, Φωκίδα < χιρούλ

χερούλντι > Ρόδος > χερούλι

χέρσα < Ίμβρος < αξινέμιστ

χέρσα < Κρήτη < χαλέπα

χερσάδι > Αρκαδία > ξέφωτο

χέρσος < Αρκαδία < χέρισος

χερσότοπος < Κρήτη < αγγουράδα

χερσότοπος < Κάρπαθος < αγριά

χερσότοπος < Αιτωλοακαρνανία < αγρίδ

χερσότοπος < Τσακωνιά < αγρίδι

χερσότοπος < Παξοί < άγριμα (το)

χερσότοπος < Κέρκυρα < αγριότοπος

χερσότοπος < Κέρκυρα < αγρίωμα

χερσότοπος < Ίμβρος < αδρότουπους

χερσότοπος < Λαγκαδάς, Νιγρίτα < απουλιάνα

χερσότοπος < Παλιά Αθήνα < γκίρλα

χερσότοπος < Ευρυτανία < μπαΐρ

χερσότοπος < Αρκαδία < μπαΐρι

χέρσωμα < Αρκαδία < μπαΐριασμα

χερσώνω < Αρκαδία < μπαϊριάζω

χέρωμα > Κορινθία > ξέφωτο

χέσιμο < Κάρπαθος, Κωνσταντινούπολη, Μάκρη* < ανάγκη

χέσιμο < Γρεβενά < ανάνγκ

χέσιμο < Κως < ανάντζη

χέσιμο < Αρκαδία < κισκίλισμα

χέσιμο < Κρήτη < νετούρα

χέσιμο < Σκύρος < πόρεψη

χέσιμο < Φθιώτιδα < χισιά

χεσταριό > Αρκαδία > αποχωρητήριο

χέστρα < Μύκονος < θρονί

χέστρα < Κέρκυρα < σεντάλι

χετζόνω > Κρήτη > αγριεύω

χηλή < Κέρκυρα < καλίγι

χηλή < Κάσος < κοτσίλι

χημωνία > Καλαβρία > θημωνιά

χήνα < Άγιοι Σαράντα < νησσάρα

χήνα > Αρκαδία, Ηλεία, Μεσσηνία > χήνα

χήνα < Αρκαδία, Ηλεία, Μεσσηνία < χήνα

χηνάκι < Λαγκαδάς < παλάζ

χήρα < Ουλαγάτς* < ντουλ

χήρα > & Αρκαδία > χήρα

χήρα < & Αρκαδία < χήρα

χηρολάμπα > Κέρκυρα > αράχνη

χήρος < Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Μάνη < απόχηρος

χήρος < Γρεβενά, Σκόπελος < απόχηρους

χήρος < Ευρυτανία, Ημαθία < χήρους

χήρους > Ευρυτανία, Ημαθία > χήρος

χθες < Κύθηρα < αψέ

χθες < Μάνη < οχτιές

χθες < Χάλκη < οψές

χθες < Καστελλόριζο < ψες

χιαμαντάς > Ρόδος > σαματάς

χίζα > Φάρασα* > κορίτσι

χιλδόνα > Καρδίτσα > χελιδόνι

χιλδουνόψαρου > Σάμος > χελιδονόψαρο

χιλές > Κρήτη > απάτη

χιλετζιά > Κρήτη > απάτη

χιλιά > Κρήτη > απάτη

χιλιδόνα > Κοζάνη > χελιδόνι

χιλινόψαρο > Κάλυμνος > χελιδονόψαρο

χιλιογαμημένη > Αρκαδία > τσούλα

χιλιόνι > Ρόδος > σαύρα

χιλιοποδαρούσα < Ιθάκη < μιτριόποδας

χιλιοποδαρούσα < Άνδρος < πολυποδαρούσα