Λέξεις που αρχίζουν από ω


 

 

λέξεις που αρχίζουν από ω

  

Δημήτρη Λιθοξόου

 

αναθεώρηση 22.1.2019

 


Στήλη a: με λ σημειώνονται οι λόγιες λέξεις

Στήλη b: Με μαύρο χρώμα σημειώνονται οι διαλεκτικές λέξεις και με κόκκινο οι λέξεις-λήμματα των λεξικών της κοινής.

Στήλη c: 1. Τόποι που χρησιμοποιείται η διαλεκτική λέξη (π.χ. Κως, Νίσυρος, Ρόδος, Σύμη). 2. Διαλεκτικά συνώνυμα της λέξης (π.χ. αβάζω, οβγάζω). 3. Λογοτεχνικά έργα που συναντάμε πρώιμα τη λέξη (π.χ. Βηλαράς Ποιήματα και πεζά 1827). 4. Μη διαλεκτικά λεξικά που καταγράφεται η λέξη (από – έως χρονολογικά, π.χ. Πρωία 1934 - ΑΠΘ 1998). 5. Καταγραφή της λέξης σε λίστες βασικών λεξιλογίων: Swadesh, Buck, IDS List. 6. Επισήμανση των προελληνικών λέξεων (Λεξικό Beekes).

Στήλη d: Λέξεις-λήμματα των λεξικών της κοινής γλώσσας, λόγιες και μη (πρώην καθαρεύουσας και δημοτικής).

 


a

b

c

d

 

ωγού

Χίος

ώχου

 

ώγου

Λέσβος, Χίος

ώχου

 

ωζ

Σίλλη

ως

 

ώλελε

πόλη Καστοριάς, Σαράντα Εκκλησιές, Σέρρες, Σκοπός

ώχου

λ

ωλένη

φλάρα

 

 

ώμα

Κάρπαθος, Κύπρος, Χάλκη

δώμα

 

ώμαν

Κύπρος

ταράτσα

 

ωματίντζω

Κάρπαθος | φτιάχνω το ώμα (δώμα)

 

 

ωμεύκω

Κύπρος

μαλθακώνω

 

ωμί

Κοτύωρα

ώμος

 

ωμίν

Πόντος

ώμος

 

ωμίτης

Κριαράς 1995 - Χρηστικό 2016 | νουμάρ, νουμίτς, νωμίτα, νωμίτης, νωμίτς

 

 

ωμνιά

Κύπρος

ωμοπλάτη

 

ωμνιά

Κύπρος

ώμος

 

ωμό

Απουλία

ωμός

 

ωμό

Τσακώνικα

ωμός

 

ώμο

Τσακώνικα

ώμος

 

ώμονο

Πρωία 1934 - Δημητράκος 1950

ελένιο (Inula Helenium)

 

ωμοπλάτ

Σάντα

ωμοπλάτη

λ

ωμοπλάτη

μαπλάτι, μαπλάτιν, μοπλάτ, μοπλάτιν, ναπλάτι, ναπλάτιν, νοπλάτιν, πνιακίδα, ωμνιά, ωμοπλάτ, ωμοπλατίτζ, ωμοπλατίτζιν, ωμοπλάτιν, ωνοπλάτιν

 

 

ωμοπλάτιν

Κερασούντα, Τρίπολη

ωμοπλάτη

 

ωμοπλατίτζ

Τραπεζούντα

 

 

ωμοπλατίτζιν

Τρίπολη

 

 

ωμός

Λουκάνης Ιλιάδα (μετάφραση) 1526 ~ Somavera 1709 - Χρηστικό 2016 | αμό, ουμός, ωμό | IDS List 5.122

 

 

ωμός

Πάρος

διάβολος

 

ώμος

Germano 1622 - Χρηστικό 2016 ~ νίμους, νούμος, νωμιά, νώμο, νώμος, νώμους, ωμί, ωμίν, ωμνιά, ώμο, ωμούζιν, ώμους | Buck List 4.300

 

 

ωμούζιν

Σίλλη

ώμος

 

ωμόυπνος

Κοτύωρα

αγουροξυπνημένος

 

ώμους

Ευρυτανία, Καρδίτσα, Λουλεβουργάς, Φωκίδα

ώμος

 

ωμόψιχο

Βάλλινδας 1887 (για άφητο ψωμί)

 

 

ωνιάντζω

Κάρπαθος

γωνιάζω

 

ωνοπλάτιν

Κερασούντα, Νικόπολη

ωμοπλάτη

 

ωοτοκία

όβασμαν, όβγασμαν

 

λ

ωοτοκώ

αβάζω, οβγάζω

 

 

ώπα

ώππα

όπα

 

ώπαλας

Καστοριά

οπαλάκια

 

ώπαλλακια

Κύπρος

οπαλάκια

 

ώππα

Κύπρος

ώπα

 

ώρα

Βελβεντός, Ιωάννινα, Λακωνία, Μαγνησία, Πιερία

ρολόι

 

ώρα

Φτωχοπρόδρομος 1150 ~ Corona Preciosa 1527 - Χρηστικό 2016 | ώρη, ώρος | Buck List 14.51

 

 

ώρα

Φωκίδα

ωρέ

λ

ωραία

ρία, ωραιικά, ώρηα, ώρια, ωριά, ώρκα, ωρκά

 

 

ωραιάδα

Κύπρος

ωραιότητα

 

ωραιικά

Κύπρος

ωραία

λ

ωραιοπαθής

ωριόπαθος | θηλυκό: ωραιοπαθούσα

 

λ

ωραιοποιώ

ντζολλιάζω

 

λ

ωραίος

ριος, ώργιο, ώργιος, ώρηος, ώριο, ωριόθωρος, ώριος, ωριός, ώριους, ώρος, ωρός, ώρριο | Buck List 16.81

 

 

ωραιότατος

ζαφαράτος

 

λ

ωραιότητα

ωραιάδα, ωριάτα, ωριοσύνη

 

 

ωρατζιής

πόλη Καστοριάς

ρολογάς

 

ώργιο

Καλαβρία

ωραίος

 

ώργιος

Τρίπολη

ωραίος

 

ωρέ

Ανδριώτης 1983 - Χρηστικό 2016 ~ Κέρκυρα, Κύπρος, Κρήτη | βωρέ, ουρέ, ώρα, ώρε

 

 

ώρε

Αιτωλία, Ρόδος

ωρέ

 

ωρέντα

Απουλία

ωρίτσα

 

ωρή

Κέρκυρα, Κρήτη, Κύπρος Νάξος

μωρή

 

ώρη

Απουλία

ώρα

 

ώρηα

Ηπίτης 1910

ώρια

 

ώρηος

Ηπίτης 1910

ώριος

 

ωριά

Πρωία 1934 - Κριαράς 1995

ωραία

 

ώρια

Πρωία 1934 - Κριαράς 1995

ωραία

 

ωριαθθός

Κάρπαθος | όμορφο λουλούδι

 

 

ωριάρης

Αρκαδία

κυκλοθυμικός

 

ωριάρης

Δημητράκος 1950 (καλόγερος φροντιστής σιταποθήκης μονής)

 

 

ωριάτα

Απουλία

ωραιότητα

 

ωριάτζω

Απουλία

εξωραΐζω

 

ωριμάζω

Germano 1622 - ΑΠΘ 1998 | γουρμάζω, γουρμάζου, ωριμώννω

 

λ

ωρίμανση

νάμα

 

 

ωριμασιά

Somavera 1709 - Weigel 1796

ωρίμασμα

 

ωρίμασμα

Σκαρλάτος 1835 - ΑΠΘ 1998 | ωριμασιά

 

 

ώριμος

Germano 1622 - Χρηστικό 2016 ~ ακκνασμένος, γούρμους, ώριμους, ώρμος, ώρμους | IDS List 5.123

 

 

ώριμους

Καστοριά

ώριμος

 

ωριμοφάγης

Βλαστός 1931 | (αντίθετο: αγουροφάγης) ωριμοφάγος, ωρμοφάς

 

 

ωριμοφάγος

Αρκαδία

ωριμοφάγης

 

ωριμώννω

Κύπρος

ωριμάζω

 

ώριο

Απουλία

ωραίος

 

ωριόγλυκα

Κάρπαθος

γλυκύτατα

 

ωριόθωρος

Κρήτη

ωραίος

 

ωριόμορφος

Κάρπαθος

πανέμορφος

 

ωριόπαθος

Πρωία 1934 - Γούλας 1961

ωραιοπαθής

 

ωριοπαθούσα

Βλαστός 1931

ωραιοπαθής

 

ωριοπλουμισμένος

Κύθηρα

ωριόπλουμος

 

ωριόπλουμος

Ηπίτης 1910 - Κριαράς 1995 | όμορφος και πολύχρωμος: ωριοπλουμισμένος

 

 

ωριόπλουμπος

Πελοπόννησος

ωριόπλουμος

 

ωριός

Πρωία 1934 - Κριαράς 1995

ωραίος

 

ώριος

Πρωία 1934 -Κριαράς 1995 ~ Ρόδος

ωραίος

 

ωριοστάλαχτος

Βλαστός 1931

πανέμορφος

 

ωριοσύνη

Βλαστος 1931 - Πρωία 1934

ωραιότητα

 

ωριοφάνταχτος

Βλαστός 1931

φανταχτερός

 

ωρίς

Σαράντα Εκκλησιές

νωρίς

 

ωρίτσα

Παπαδιαμάντης Πρωτοχρονιάτικα διηγήματα 1912 ~ Κριαράς 1995 - ΑΠΘ 1998 | ουρέντα, ωρέντα

 

 

ωρκά

Κύπρος

ωραία

 

ώρκα

Κύπρος

ωραία

 

ώρμος

Άγιοι Σαράντα, Κέρκυρα

ώριμος

 

ώρμους

Ιωάννινα, Σκόπελος

ώριμος

 

ωρμοφάς

Κρήτη

ωριμοφάγης

 

ωρολογιά

Κύθηρα

ρολογιά (Passiflora incarnata)

 

ωρός

Τραπεζούντα

ωραίος

 

ώρος

Πάρος

ώρα

 

ώρος

Τραπεζούντα, Τρίπολη, Χαλδία

ωραίος

 

ώρουμος

Κέρκυρα

ώριμος

 

ώρρια

Απουλία

ωραία

 

ώρριο

Απουλία

ωραίος

 

ως

Germano 1622 - Χρηστικό 2016 | βους, γους, ίσκια, ους, ωζ, ώστι

 

 

ως

Ρόδος

μόλις

 

ωσά

Κύθηρα

σαν

 

ώσαμε

Κριαράς 1995 ~ Θήρα, Κάρπαθος, Κρήτη, Μαγνησία, Οινόη, Σάμος, Χίος

ίσαμε

 

ωσγιαντίς

Κάρπαθος

ωστόσο

 

ωσκαθώς

Κέρκυρα, Κρήτη, Ρόδος

καθώς

 

ώσκε

Lange 1708

όχι

 

ώσμε

Πάρος

ίσαμε

λ

ωσότου

ώστα, ωστά, ώσταν, ώστε, ώστι, ώστινα, ώστου

 

 

ώσπα

Ρόδος

ώσπου

 

ώσπι

Όφις

ώσπου

 

ώσποτα

Αμισός, Οινόη, Σούρμενα, Τραπεζούντα

ώσπου

 

ώσποτα

Χαλδία

ώσπου

 

ώσπου

Λουκάνης Ιλιάδα (μετάφραση) 1526 ~ Κριαράς 1995 - Χρηστικό 2016 | γούσποτα, γούσποτε, γούσπουτα, εσσώπου, ούσποτε, ουσπού, ούσπουτα, σσώπου, ώσου, ώσπα, ώσπι, ώσποτα, ώσπουτα, ωσπούτα, ώσπουτι, ώστε, ώστι, ώστου

 

 

ωσπούτα

Χαλδία

ώσπου

 

ώσπουτι

Καστοριά

ώσπου

 

ώσσαμε

Νίσυρος

ίσαμε

 

ωστά

Κάρπαθος, Χαλδία

ωσότου

 

ώστα

Κερασουντα, Κύθηρα, Ρόδος

ωσότου

 

ώσταν

Χαλδία

ωσότου

 

ώστε

Κερασούντα, Τραπεζούντα

ωσότου

 

ώστε

Νάξος, Πάρος, Χάλκη

ώσπου

 

ώστι

Απουλία

ωσότου

 

ώστι

Σύμη

ως

 

ώστι

Χάλκη

ώσπου

 

ώστινα

Κρήτη

ωσότου

 

ωστόσο

Βηλαράς Μύθοι 1823 ~ Πρωία 1934 - Χρηστικό 2016 | ακιμπέτι, ακουρμπέτι, ίλα, ωσγιαντίς, ωστόσον

 

 

ωστόσον

Κύπρος

ωστόσο

 

ώστου

Ινέπολη

ωσότου

 

ώστου

Κέρκυρα

ώσπου

 

ωφ

Ανδριώτης 1983

ωχ

λ

ωφέλεια

καλιμέντο

 

λ

ωφελώ

φελώ

 

 

ώφου

Legrand 1882 - Χρηστικό 2016

ώχου

 

ωχ

Σκαρλάτος 1835 - Χρηστικό 2016 | ωφ

 

 

ώχηστρα

Γεννάδιος 1914 - Δημητράκος 1950 | (Reseda lutea)

 

 

ωχογού

Κύθηρα

ώχου

 

ωχονούς

Χίος

αμέσως

 

ώχοντα

Πρωία 1934 - Δημητράκος 1950

ώχου

 

ώχου

Legrand 1882 - Κριαράς 1995 | ώγου, ωγού, ώλελε, ώφου, ωχογού, ώχοντα, ώχουτα, ώχχου, ώχχουντα

 

 

ώχουτα

Θήρα, Χίος

ώχου

λ

ωχρός

απογαλανισμένος

 

 

ώχχου

Κάρπαθος, Κως, Νίσυρος, Ρόδος

ώχου

 

ώχχουτα

Κάρπαθος, Κως

ώχου