Skip to main content

Περιοχή Σαρί Σαμπάν (Χρυσούπολη)

 

Ο πληθυσμός της περιοχής Σαρί Σαμπάν (Χρυσούπολη)

 

Δημήτρη Λιθοξόου

 

 

Οι 75 οικισμοί που υπάρχουν στον πίνακα που ακολουθεί, βρίσκονται εντός των παλιών διοικητικών ορίων του οθωμανικού καζά Σαρί Σαμπάν ή των νεότερων της διάδοχης επαρχίας Νέστου του Ελληνικού Βασιλείου.

Στην πρώτη στήλη του πίνακα καταγράφονται οι οικισμοί, σύμφωνα με το παλιό τους όνομα, όπως σημειώνονται στις πηγές που αναφέρονται. Η δεύτερη στήλη έχει τις μετονομασίες των οικισμών, από το 1925 και μετά, μετονομασίες που πραγματοποιήθηκαν για εθνικούς λόγους.

Η στατιστική Кѫнчовъ του 1900, έχει τις εγγραφές που υπάρχουν στο βιβλίο Македония Етнография и Статистика του βούλγαρου συγγραφέα. Έργο που, ως προς τη σύνθεση του πληθυσμού κατά θρησκεία και γλώσσα, θεωρείται κλασικό. Ο Кѫнчовъ αυξομειώνει τους αριθμούς, σύμφωνα με τις βουλγαρικές εθνικές ανάγκες, κατά κανόνα ωστόσο είναι σωστός, ως προς τη γλώσσα που μιλούν ή τη θρησκεία που έχουν οι κάτοικοι του χωριού.

Στο χάρτη των Αδελφών Κοντογόνη, που τυπώθηκε γύρω στο 1910 και βασίζεται πάνω στο χάρτη του αυστριακού επιτελείου στρατού, δίπλα στις μεταγραφές των οικισμών με ελληνικούς χαρακτήρες, βρίσκουμε συνήθως τα γράμματα: «χ», «τ», «μ». Τα γράμματα αυτά που έχουν μπει από τους έλληνες εκδότες, σημαίνουν πως ο οικισμός είναι ως προς το θρήσκευμα των κατοίκων του, χριστιανικός, τουρκικός (δηλαδή μουσουλμανικός) ή μικτός. Κατά κανόνα οι πληροφορίες αυτές είναι σωστές.

Η στατιστική του ελληνικού στρατού του 1911, είναι ένα βιβλιαράκι που τύπωσε το ελληνικό γενικό επιτελείο το 1919, εν μέσω πολεμικής περιόδου, υποθέτω κυρίως για ενημέρωση των αξιωματικών του. Παρά τις εθνικές αλχημείες του συντάκτη του, μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμο. Παρουσιάζονται Στατιστικοί Πίνακες του πληθυσμού κατ’ εθνικότητας των νομών Σερρών και Δράμας, πριν και μετά τους βαλκανικούς πολέμους. Εγώ αντιγράφω εκείνα που αφορούν τα πριν των πολέμων του 1912-1913. Τους ορθόδοξους Ρομιούς τους αναφέρει σαν Ελληνόφωνους Έλληνες!

Η απαρίθμηση πληθυσμού του 1913, των Νέων Επαρχιών, πραγματοποιήθηκε από τον ελληνικό στρατό. Δεν είναι ακριβώς απογραφή, αλλά στηρίζεται στα αρχεία και στις πληροφορίες των διοικήσεων των κοινοτήτων.

Η απογραφή του 1920, είναι η πρώτη απογραφή που πραγματοποιεί το ελληνικό κράτος στη Μακεδονία. Δυστυχώς τα στοιχεία που αφορούν τη θρησκεία και τη γλώσσα των κατοίκων των «Νέων Επαρχιών» εξαφανίστηκαν, για ευνόητους λόγους.

Στην απογραφή του 1928, εκτός από τον πραγματικό πληθυσμό, εμφανίζεται ανά οικισμό και ο αριθμός των προσφύγων. Δυστυχώς όχι όλων των προσφύγων, αλλά μόνο εκείνων που ήρθαν στη χώρα μετά τη «μικρασιατική καταστροφή».

Μια εικόνα για το συνολικό αριθμό των προσφύγων ανά οικισμό, βοηθάει να σχηματίσουμε η στήλη με τον αριθμό των προσφύγων που δίνει η επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) και αναφέρονται στο έτος 1926. Σημαντικός είναι επίσης ο χαρακτηρισμός της ΕΑΠ, για το αν ο οικισμός είναι αμιγώς προσφυγικός ή μικτός (αποτελείται δηλαδή από πρόσφυγες και παλιούς γηγενείς).

Η απογραφή του 1940, μας δίνει συνήθως την πιο καθαρευουσιάνικη μορφή της μετονομασίας, ονομασία που συνήθως διατηρείται επίσημα έως σήμερα. Δίνει ακόμα τον πραγματικό προπολεμικό πληθυσμό, που για τα περισσότερα χωριά της χώρας, αποτελεί και το σημείο κορύφωσης μιας δημογραφικής ανάπτυξης, που ακολουθείται από τη μετεμφυλιακή σταδιακή εγκατάλειψη της υπαίθρου.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει στον πίνακα και να βρει στοιχεία, για κάθε οικισμό χωριστά.

Παλαιό Όνομα Οικισμού

Μετονομασία Οικισμού

υψόμετρο

Στατιστική Кѫнчовъ 1900

Χάρτης Κοντογόνη χαρακτηρισμός χωριού σύμφωνα με τη θρησκεία των κατοίκων του

Στατιστική του Ελληνικού Στρατού

Απαρίθμηση Πληθυσμού 1913

 

 

 

 

 

1911

 

Αλή Μπέη Τσιφλίκ < Али Бей Чифликъ [1900]

 

 

60 Цигани

 

 

 

Αλχανλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Alhanli (Alanli) [Αυστριακός Χάρτης] | Елканли [1900] | Αλχαντλί [1911] | Αρχαντλή [1913] | [Αλχανλή 1920]

Αχλαδινή η [1940 ] | Αχλαδινη < Αλχανλή [1928]

440

150 Турци

τ (τουρκικό)

300 Μωαμεθανοί

319

Αρακλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Arakli [Αυστριακός Χάρτης] | Емренли [1900] | Ιμρενλί [1911] | Ιμρανλή [1913] | Ιμρενλή [1920]

Κυνηγός ο [1940 ] | Κυνηγός < Ιμρενλή [1928]

500

175 Турци

τ (τουρκικό)

160 Μωαμεθανοί

165

Ασικλάρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Ašiklar [Αυστριακός Χάρτης] | Ашикларъ [1900] | Ασικλάρ [1911] | Ασικλάρ [1913] | Ασικλάρ [1920]

Λυκοβούνιον το (Ξάνθης) [1940 | Λυκοβούνι < Ασικλάρ [1926]

270

125 Турци

τ (τουρκικό)

70 Μωαμεθανοί

72

Αχμετλί [1911] | Αχμετλή [1913] | Αχματλή [1920]

Απιδιά < Αχματλή [1928]

 

 

 

100 Μωαμεθανοί

107

Γενίκιοϊ [Χάρτης Κοντογόνη] | Jeniköj [Αυστριακός Χάρτης] | Ени Кьой [1900] | Γενίκιοϊ [1911] | Γεντίκια [1913] | Γενή Κιόι [1920]

Νέα Κώμη η [1940 ] | Νέα Κώμη < Γενή Κιόι [1926]

100

220 Турци

τ (τουρκικό)

180 Μωαμεθανοί

182

Γιουρούκ Χουσεΐν Τσιφλίκ < Юрукъ Хусеинъ Чифликъ [1900]

 

 

50 Цигани

 

 

 

Γιουσούφ Μπέη Τσιφλίκ < Юсуфъ Бей Чифликъ [1900]

 

 

46 Цигани

 

 

 

Γκασιλάρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Gazilar [Αυστριακός Χάρτης] | Газилеръ [1900] | Γαζιλέρ [1911] | Γκάζιλερ [1913] | Γκάζιλερ [1920]

Νικηταί οι [1940 ] | Νικηταί < Γκαζιλέρ [1928]

340

150 Турци

τ (τουρκικό)

250 Μωαμεθανοί

276

Δαρίοβα [Χάρτης Κοντογόνη] | Dariova [Αυστριακός Χάρτης] | Дари Ова (Дере Ова) [1900] | Νταρόβα [1911] | Ντάροβας [1913] | Δάροβα [1920]

Κεχρόκαμπος ο [1940 ] | Κεχρόκαμπος < Δάροβα [1926]

360

100 Турци

τ (τουρκικό)

1.800 Μωαμεθανοί

1.800

Δεδέαγα [Χάρτης Κοντογόνη] | Dededagi [Αυστριακός Χάρτης] | Деде Дагъ [1900] | Ντεντέναγ [1911] | Ντεντέταγ [1913] | Δεδέ Δαγ [1920]

Αγιοβούνι < Δεδέ Δαγ [1926]

 

160 Турци

τ (τουρκικό)

121 Μωαμεθανοί

121

Δοϊράνη [Χάρτης Κοντογόνη] | Dojran (Dorenu) [Αυστριακός Χάρτης] | Дойранли [1900] | Ντοϊράν [1911] | Ντόιραν [1913] | [Δοϊρανλή 1920]

Γραβούνα η [1940 ] | Γραβούνα < Δοϊρανλή [1925]

10

456 Турци

 

41 Μωαμεθανοί

302

Δομασλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Domačli [Αυστριακός Χάρτης] | Домошли [1900] | Ντομασλί [1911] | Ντομασλή [1913] | Δομασλή [1920]

Ποντολίβαδον το [1940 ] | Ποντολίβαδο < Δομασλή [1926]

150

360 Турци

τ (τουρκικό)

330 Μωαμεθανοί

335

Δριάνοβα [Χάρτης Κοντογόνη] | Drjanova [Αυστριακός Χάρτης] | Дрѣнова [1900] | Ντρένοβα [1911] | Ντρένοβα [1913] | Δρένοβα [1920]

Αερικόν < Δρένοβα [1928]

 

400 Турци

τ (τουρκικό)

230 Μωαμεθανοί

238

Ερετλί Μαχαλλέ [1911] | Ερετλί Μαχαλέ [1913] | Ερετλή Μαχαλέ [1920]

Ερατεινόν το [1940 ] | Ερατεινό < Εμπελί Μαχαλεσί [1926]

10

 

 

128 Μωαμεθανοί

136

Εσκί Σαρισαμπάν[Χάρτης Κοντογόνη] | Eski Sarišaban [Αυστριακός Χάρτης] | Ески Сари Шабанъ [1900]

 

 

300 Турци

τ (τουρκικό)

 

61

Εσκίκιοϊ [Χάρτης Κοντογόνη] | Eskiköj [Αυστριακός Χάρτης] | Ески Кьой [1900] | Εσκίκιοϊ [1911] | Εσκί Κίοϊ [1913] | Εσκή Κιόι [1920]

Παλαιά Κώμη < Εσκή Κιόι [1926]

 

200 Турци

 

60 Μωαμεθανοί

 

Ιντζενές [Χάρτης Κοντογόνη] | Indženez [Αυστριακός Χάρτης] | Инджелеръ [1900] | Ιντζές [1911] | Ιντζές [1913] | Ιντζές [1920]

Παράδεισος ο [1940 ] | Παράδεισος < Ιντζές [1926]

60

175 Турци

τ (τουρκικό)

511 Μωαμεθανοί

589

Καγιά Μπουνάρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Kajabunar [Αυστριακός Χάρτης] | Къя Бунаръ [1900] | Καρά Μπονάρ (Πετροπηγή) [1911] Καγιά Μπουνάρ [1913] | Καγιά Μπουνάρ (Πετροπηγή) [1920]

Πετροπηγή η [1954] | Δουκάλιον το [1940 ] | Δουκάλιον < Καγιά Μπουνάρ [1926]

60

200 Хр. Гръци

χ (χριστιανικό)

200 Ελληνόφωνοι Έλληνες

265

Κάζντερ < Каздеръ [1900]

 

 

200 Турци

 

 

 

Καδή Όμπαση [Χάρτης Κοντογόνη] | Kadi Obasi [Αυστριακός Χάρτης] | Кади Ова [1900] Κατόβασι [1911] | Καντόβας [1913] | Καρά Βέη [1920]

Νέα Καρυά η [1940 ] | Νέα Καρυά < Καρά Μπέη και Μπιλάλ Αγά [1926]

10

 125 Турци

 τ (τουρκικό)

 110 Μωαμεθανοί

 117

Καρά Κιδιρλή [Χάρτης Κοντογόνη] |Kara Gadirli (Kodzer) [Αυστριακός Χάρτης] | Кара Кадъли [1900] | Καρακιντιρλή [1911] | Καρακιντιρλή [1913] | Καρά Κιδαρλη [1920]

Λιθοχώριον το [1940 ] | Λιθοχώρι < Καρά Κιδαρλή [1926]

140

90 Турци

τ (τουρκικό)

190 Μωαμεθανοί

195

Καρά Σαφέτ Μπέη [1911] | Καρά Σεφκέτ Μπέη [1913]

 

 

 

 

0

97

Καραμανλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Karamanli [Αυστριακός Χάρτης] |Караманли [1900] | Καραμανλή | Καραμανλή [1913] | Καραμανλή [1920]

Άγιος Κοσμάς ο [1940 ] | Άγιος Κοσμάς < Καραμανλή [1926]

460

150 Турци

τ (τουρκικό)

720 Μωαμεθανοί

727

Καρατζά Οβασή [Χάρτης Κοντογόνη] | Karadža Obasi [Αυστριακός Χάρτης] | Караджа Ова [1900] | Καρατζόβα [1911] | Καρατζόβας [1913] | Καρατζόβα [1920]

Ελαφοχώριον το [1940 ] | Ελαφοχώρι < Καρατζόβα [1926]

520

80 Турци

τ (τουρκικό)

409 Μωαμεθανοί

409

Καρατζάκιοϊ [Χάρτης Κοντογόνη] | Karadža Kojun [Αυστριακός Χάρτης] | Караджа Коюнъ [1900] | Καρατζά Κογιού [1911] | Καρατντζιά Κογιούν [1913] | Καρατζά Κιόι [1920]

Πέρνη η [1940 ] | Πέρνη [1927] < Φίλιπποι < Καρατζά Κιόι [1926]

80

930 Турци

τ (τουρκικό)

860 Μωαμεθανοί

864

Καρατζηλάρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Karadžalar [Αυστριακός Χάρτης] | Караджиларъ [1900] | Καρατζιλάρ [1911] | Καραντζαλάρ [1913] | Καρατζιλάρ [1920]

Ζαρκαδιά η [1940 ] | Ζαρκαδιά < Καρατζιλάρ [1926]

130

620 Турци

τ (τουρκικό)

460 Μωαμεθανοί

619

Κατούνιτσα < Катуница [1900]

 

 

150 Турци

 

 

 

Κεδικλή [1920]

 

 

 

 

 

 

Κενές [Χάρτης Κοντογόνη] | [Αυστριακός Χάρτης] | Кенесъ [1900] | Κενέζ [1911] | Κενέζ [1913] | Κινέζ [1920]

Προάστιον το [1940 ] | Προάστειον < Κινέζ [1926]

10

475 Турци

τ (τουρκικό)

375 Μωαμεθανοί

375

Κεραμπτή [1911] | Κεραμωτή [1913] | Κεραμωτή [1920]

Κεραμωτή η [1940 ] | Κεραμωτή

0

 

 

0

0

Κιζμπουκιού < Kizköj (Kalaph) [Αυστριακός Χάρτης] | Късъ Богу [1900] Κιζμπουκιού [1911] | Κιζμπουκιού [1913] | Κιζ Μπουκιού [1920]

Δρυμιά η (Ξάνθης) [1940 | Δρυμιά < Κιζ Μποκιού [1926]

160

 200 Турци

 

96 Μωαμεθανοί

96

Κιοσελέρ Άνω [Χάρτης Κοντογόνη] | Jokari Kjoseler [Αυστριακός Χάρτης] | Кьоселеръ Изиръ [1900] | Κιοσελέρ Ζέιρ [1911] | Κιοσελέρ Ζιίρ [1913] | Κοσελέρ Ζεΐρ [1920]

Ανωχώριον το [1940 ] | Ανωχώρι < Κιοσελέρ Ζεΐρ [1926]

600

90 Турци

τ (τουρκικό)

240 Μωαμεθανοί

244

Κιοσελέρ Κάτω [Χάρτης Κοντογόνη] | Ašagi Kjoseler [Αυστριακός Χάρτης] | Кьоселеръ Бааля [1900] | Κιόσελερ Μπαλκά [1911] | Κιοσελέρ Μπαλιά [1913] | Κιοσελέρ Μπαλιά [1920]

Κατωχώριον το [1940 ] | Κατωχώρι < Κιοσελέρ Μπαλιά [1926]

500

75 Турци

 

220 Μωαμεθανοί

224

Κιουπρούμπασι [Χάρτης Κοντογόνη] | Köprübaši [Αυστριακός Χάρτης] | Кьопри Баши [1900]

 

 

360 Турци

τ (τουρκικό)

 

 

Κοβατζίκ [Χάρτης Κοντογόνη] | Kovadžik [Αυστριακός Χάρτης] | Каваджикъ [1900] | Καβατζίκ [1911] | Καβατζίκ [1913] | Καβατζίκ | [1920]

Λευκάδιον το [1940 ] | Λευκάδι < Καβατζίκ [1926]

400

215 Турци

τ (τουρκικό)

231 Μωαμεθανοί

231

Κορού Χουμαγιούν [Χάρτης Κοντογόνη] | Koru Humajun [Αυστριακός Χάρτης] | Кури Хумаюнъ [1900] | Κουρί [1911] | Κουρού [1913] | Κουρί [1920]

Αγίασμα το [1940 ] | Αγίασμα < Κουρί [1926]

0

125 Турци

τ (τουρκικό)

220 Μωαμεθανοί

335

Κοτς Ογουλαρί [Χάρτης Κοντογόνη] | Koč Ogullari [Αυστριακός Χάρτης] | Качъ Уларъ (Кочъ Олари) [1900] | Κώτσογλαρ [1911] | Κώτσο Ολάρ [1913] | Κωτσογλάρ [1920]

Κωνσταντινιά η [1940 ] | Κωνσταντινιά < Κωτσογλάρ [1926]

500

90 Турци

τ (τουρκικό)

370 Μωαμεθανοί

383

Κούλατζικ [Χάρτης Κοντογόνη] | Kuladžik [Αυστριακός Χάρτης] | Куладжикъ [1900] | Κουλατζίκ [1911] | Κουλαντζίκ [1913] | Κούλατζικ [1920]

Πυργίσκος ο [1940 ] | Πυργίσκος < Κουλατζίκ [1926]

550

100 Турци

τ (τουρκικό)

190 Μωαμεθανοί

192

Κουρουδερέ [Χάρτης Κοντογόνη] | Kojidere (Kuridere) [Αυστριακός Χάρτης] | Куру Дере [1900] | Κουρούδερε [1911] | Κουρούντερε [1913] | Κουρού Δερέ [1920]

Ξεριάς ο [1940 ] | Ξεριάς < Κουρού Δερέ [1926]

100

1.560 Турци

τ (τουρκικό)

380 Μωαμεθανοί

431

Κουτούντζαλι [1911] | Κουλσούντζαλι [1913] | Κουτούντζαλη [1920]

Πηγαί αι [1940 ] | Πηγαί < Κουτούντζαλη και Σουσούρ Κιόι [1926]

0

 

 

70 Μωαμεθανοί

74

Κουτσαλάρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Kulčalar [Αυστριακός Χάρτης] | Коджаларъ [1900] | Κουλτσαλάρ [1911] | Κούλτσαλαρ [1913] | Κούλτσαλαρ [1920]

Λυκιά η [1940 ] | Λυκιά < Κουλτσαλάρ [1928]

660

125 Турци

τ (τουρκικό)

130 Μωαμεθανοί

133

Μούντσινος [Χάρτης Κοντογόνη] |Mundžianus [Αυστριακός Χάρτης] | Мунджаносъ [1900] | Μούντζινος [1911] | Μούντζινος [1913] | Μούντζινος [1920]

Λεκάνη η [1940 ] | Λεκάνη < Μούντζινος [1926]

710

350 Турци

τ (τουρκικό)

1.940 Μωαμεθανοί

1.946

Μουρατλή Muradli [Χάρτης Κοντογόνη] | [Αυστριακός Χάρτης] |Муратли [1900] | Μουρατλί [1911] | Μουρατλή [1913] | Μουρατλή [1920]

Σκοπός ο [1940 ] | Σκοπός < Μουρατλή [1926]

620

200 Турци

τ (τουρκικό)

650 Μωαμεθανοί

658

Μουρατσίκι [Χάρτης Κοντογόνη] | Muraddžik [Αυστριακός Χάρτης] | Мурадчикъ [1900] | Μουρατζίκ [1911] | Μουρατσίκ [1913] | Μουρατσίκ [1920]

Μυρτούσσα η (Ξάνθης) [1940 | Μυρτούσα < Μουρατζίκ [1926]

470

150 Турци

τ (τουρκικό)

100 Μωαμεθανοί

237

Μουσταφά Ογουλαρί Mystafa Ogullari [Αυστριακός Χάρτης | Мустафа Уларъ (Мустафа Олари) [1900] | Μουσταφά Ογλάρ [1911] | Μουσταλάσλαρ [1913] | Μουσταφά Ογλάρ [1920]

Στεγνόν το [1940 ] | Στεγνό < Μουσταφά Ογλάρ [1926]

340

120 Турци

τ (τουρκικό)

260 Μωαμεθανοί

267

Μουσταφά Πασά < Мустафа Паша Чифликъ [1900]

 

 

44 Цигани

 

 

 

Μπαϊρακλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Bajrakli [Αυστριακός Χάρτης] | Баракли [1900] | Μπαρακή [1911] | Μπαρακλή [1913] | Μπαρακλή [1920]

Στενωπός ο [1940 ] | Στενωπό < Μπαρακλη [1926]

240

320 Турци

τ (τουρκικό)

310 Μωαμεθανοί

315

Μπαϊραμλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Bajramli (Bojvar) [Αυστριακός Χάρτης] | Байрамли [1900] | Μπαϊραμλί [1911] | Μπαϊραμλή [1913] | Μπαϊραμλή [1920]

Πασχαλιά η (Ξάνθης) [1940 | Πασχαλιά < Μπαϊραμλή [1926]

200

250 Турци

τ (τουρκικό)

300 Μωαμεθανοί

310

Μπεκτσιλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Bekčili [Αυστριακός Χάρτης] | Бекчели [1900] | Μπέντζελη [1911] | Μπέντζελι [1913] | Μπετζελή [1920]

 Δρυμούσα < Μπετζελή [1926]

 

400 Турци

τ (τουρκικό)

220 Μωαμεθανοί

331

Μπελεμές [Χάρτης Κοντογόνη] | Beklemeš [Αυστριακός Χάρτης] | Беклемишъ [1900] | Μπεκλεμίς [1911] | Μπεκλεμές [1913] | Μπεκλεμής [1920]

Διαλεκτόν το [1940 ] | Διαλεχτό < Μπεκλεμές [1926]

140

830 Турци

τ (τουρκικό)

720 Μωαμεθανοί

735

Μπιλιάλ Αγά Τσιφλίκ < Билялъ Ага Чифликъ [1900] | Μπιλκάλ Αγά [1911] | Μπιλάλ Αγά [1913] | Μπιλιάλαγα [1920]

Νέα Καρυά < Μπιλάλ Αγά και Καρά Μπέη [1926]

 

85 Цигани

 

0

63

Μπόγιοβα < Bojova [Αυστριακός Χάρτης] | Боюва [1900] | Μπόγιοβα [1911] | Μπόγνοβα [1913] | Μπόεβα [1920]

Καστανωτόν το (Ξάνθης) [1940 | Καστανωτό < Μπόεβα [1926]

490

160 Турци

 

300 Μωαμεθανοί

304

Μποΐνη Κιζιλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Bojni Kizil [Αυστριακός Χάρτης] | Бойну Къзълъ [1900] | Μποϊνούζ Κιζίλ [1911] | Μποϊνού Κισίλ [1913] | Μποϊνού Κισλή [1920]

Γέροντας ο [1940 ] | Γέροντας < Μποϊνού Κισλή [1926]

90

125 Турци

τ (τουρκικό)

21 Μωαμεθανοί

105

Νεδερλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Nederli [Αυστριακός Χάρτης] | Недерли (Надерли) [1900] | Νεδιρλί [1911] | Νέντιρλη [1913] | Νεδερλή [1920]

Δύσβατον το [1940 ] | Δύσβατο < Νεδερλή [1926]

450

260 Турци

τ (τουρκικό)

590 Μωαμεθανοί

598

Ολατζίκ [Χάρτης Κοντογόνη] | Oludžik [Αυστριακός Χάρτης] | Олуджакъ [1900] | Ουλουτζάκ [1911] | Ουλουνζάκ [1913] | Όλατζακ [1920]

Πλαταμών ο [1940 ] | Πλαταμώνα < Ολατζάκ [1926]

640

210 Турци

τ (τουρκικό)

950 Μωαμεθανοί

950

Οργαντζιλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Organdžili [Αυστριακός Χάρτης] | Органджиларъ [1900] | Οργαντζιλάρ [1911] | Ουρλάν Τζιλάρ [1913] | Οργάντζιλαρ [1920]

Χρυσοχώριον το [1940 ] | Χρυσοχώρι < Οργαντζιλάρ [1926]

10

90 Турци

 

229 Μωαμεθανοί

532

Ουζούνικιοϊ [Χάρτης Κοντογόνη] | Uzun Kuju [Αυστριακός Χάρτης] | Узунъ Кьой [1900] | Ουζούν Κουγού [1911] | Ουζούν Κουγιού [1913] | Ουζούν Κιόι [1920]

Μακρυχώριον το [1940 ] | Μακρυχώρι < Ουζούν Κιόι [1926]

240

900 Турци

 

1.020 Μωαμεθανοί

1.020

Ρεσίτ Μπέη [1911] | Ρεσίτ Μπέη [1913] | Ρεσήτ Βέη [1920]

Μοναστηράκιον το [1940 ] | Μοναστηράκι < Ρεσίτ Βέη [1928]

0

 

 

0

140

Σαρίσαμπαν [Χάρτης Κοντογόνη] | Sarišaban [Αυστριακός Χάρτης] | Сари Шабанъ [1900] | Σαρί Σαμπάν Ξανθοσαπαίοι [1911] | Σαρή Σαμπάν [1913] | Σαπαίοι (Σαρή Σαμπάν) [1920]

Χρυσούπολις η [1940 ] | Χρυσούπολις < Σαπαίοι < Σαρή Σαμπάν [1925]

10

180 Хр. Българи, 450 Турци, 150 Власи

μ (μικτό)

200 Ελληνόφωνοι Έλληνες, 120 Βούλγαροι Σχισματικοί & Διαμαρτυρόμενοι, 280 Μωαμεθανοί

1.455

Σαφέτ Μπέη Τσιφλίκ < Сафетъ Бей Чифликъ [1900]

 

 

40 Цигани

 

 

 

Σεπετσιλέρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Sepečiler [Αυστριακός Χάρτης] | Сепетчилеръ [1900] | Σεπιτσιλέρ [1911] | Σεπέτσιλερ [1913] | Σεπέτσιλερ [1920]

Καλαθάς ο [1940 ] | Καλαθάς < Σεπετσιλέρ [1926]

660

130 Турци

τ (τουρκικό)

247 Μωαμεθανοί

247

Σουρσούκιοϊ [Χάρτης Κοντογόνη] | Sosurki [Αυστριακός Χάρτης] | Су Сигари [1900] | Σουσούρκιοϊ [1911] | Σουσούρκιοϊ [1913] | Σουσούρ Κιόι [1920]

Πηγαί < Σουσούρ Κιόι και Κουτούντζαλη [1926]

 

100 Турци

τ (τουρκικό)

227 Μωαμεθανοί

360

Τοïλάρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Tojlar [Αυστριακός Χάρτης] | Тунлеръ [1900] | Ροϊλάρ [1911] | Τοϊλάρ [1913] | Τοϊλάρ [1920]

Περιστερεών ο [1940 ] | Περιστερώνα < Τοϊλάρ [1926]

10

75 Турци

τ (τουρκικό)

80 Μωαμεθανοί

88

Τσαγκλαΐκ (Τσαναλίκ) [Χάρτης Κοντογόνη] | Čaglaik (Čejlak) [Αυστριακός Χάρτης] | Челейкенъ [1900] | Τσαϊλάκ [1911] | Τσαϊλαΐκ [1913] | Τσαϊλίκ [1920]

Διπόταμος ο [1940 ] | Διπόταμο < Τσαϊλίκ [1926]

640

460 Турци

τ (τουρκικό)

1.097 Μωαμεθανοί

1.097

Τσοπανλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Gobanli [Αυστριακός Χάρτης] | Чобанли [1900] | Τσομπαλί [1911] | Τσομπανλή [1913] | Τσομπανλή [1920]

Αβραμυλιά η [1940 ] | Αβραμηλιά < Τσομπανλή [1926]

160

125 Турци

τ (τουρκικό)

420 Μωαμεθανοί

422

Χάλεμπ < Haleb [Αυστριακός Χάρτης] | Халебъ [1900] | Χαλέπι [1911] | Χάλεπ [1913] | Χαλέπ [1920]

Χαλέπιον το (Ξάνθης) [1940 | Χαλέπι < Χαλέπ [1926]

200

150 Турци

 

50 Μωαμεθανοί

55

Χατζή Αλή Πασά [1911] | Χατζή Αλή Πασά [1923] | Χατζή Αλή Πασά [1920]

 

 

 

 

0

113

Χατζή Εμίν Αγά Τσιφλίκ < Хаджи Еминъ Ага Чифликъ [1900] | Χατζή Εμίν Αγά [1911] | Χατζή Εμίν Αγά [1913] | Χατζή Εμίν Αγά [1920]

Χαϊδευτόν το [1940 ] | Χαϊδευτό < Χατζή Εμίν Αγά [1926]

0

80 Цигани

 

0

148

 

Εκάλη η [1940]

200

 

 

 

 

 

Εκλεκτό το [1954] | Αραπλίον το [1940] | Αραπλή [1928]

140

 

 

 

 

 

Καλύβια [1928]

 

 

 

 

 

 

Κρήνη η [1954] | Αγαλάρ το [1940] | Αγαλάρ [1928]

60

 

 

 

 

 

Ποντιάς η [1940] | Σέκελερ [1928] < Σεκελέρ [1926]

10 

 

 

 

 

 

Σεντεκλή [1928]

 

 

 

 

 


 


 


 

όνομα

Απογραφή 1920

Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) χαρακτηρισμός χωριού 1926

ΕΑΠ Πρόσφυγες 1926

1928 πρόσφυγες (που ήρθαν μετά το 1922)

απογραφή 1928 πραγματικός πληθυσμός

απογραφή 1940 πραγματικός πληθυσμός

 

 

 

 

 

 

 

Αλή Μπέη Τσιφλίκ < Али Бей Чифликъ [1900]

 

 

 

 

 

 

Αλχανλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Alhanli (Alanli) [Αυστριακός Χάρτης] | Елканли [1900] | Αλχαντλί [1911] | Αρχαντλή [1913] | [Αλχανλή 1920]

173

προσφυγικό

120

131

131

194

Αρακλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Arakli [Αυστριακός Χάρτης] | Емренли [1900] | Ιμρενλί [1911] | Ιμρανλή [1913] | Ιμρενλή [1920]

143

προσφυγικό

37

32

32

166

Ασικλάρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Ašiklar [Αυστριακός Χάρτης] | Ашикларъ [1900] | Ασικλάρ [1911] | Ασικλάρ [1913] | Ασικλάρ [1920]

62

προσφυγικό

34

19

45

49

Αχμετλί [1911] | Αχμετλή [1913] | Αχματλή [1920]

72

 

 

 

 

 

Γενίκιοϊ [Χάρτης Κοντογόνη] | Jeniköj [Αυστριακός Χάρτης] | Ени Кьой [1900] | Γενίκιοϊ [1911] | Γεντίκια [1913] | Γενή Κιόι [1920]

105

προσφυγικό

117

180

191

265

Γιουρούκ Χουσεΐν Τσιφλίκ < Юрукъ Хусеинъ Чифликъ [1900]

 

 

 

 

 

 

Γιουσούφ Μπέη Τσιφλίκ < Юсуфъ Бей Чифликъ [1900]

 

 

 

 

 

 

Γκασιλάρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Gazilar [Αυστριακός Χάρτης] | Газилеръ [1900] | Γαζιλέρ [1911] | Γκάζιλερ [1913] | Γκάζιλερ [1920]

 

προσφυγικό

179

173

179

243

Δαρίοβα [Χάρτης Κοντογόνη] | Dariova [Αυστριακός Χάρτης] | Дари Ова (Дере Ова) [1900] | Νταρόβα [1911] | Ντάροβας [1913] | Δάροβα [1920]

1.797

προσφυγικό

1.236

1.403

1.474

1.829

Δεδέαγα [Χάρτης Κοντογόνη] | Dededagi [Αυστριακός Χάρτης] | Деде Дагъ [1900] | Ντεντέναγ [1911] | Ντεντέταγ [1913] | Δεδέ Δαγ [1920]

79

 

 

 

 

 

Δοϊράνη [Χάρτης Κοντογόνη] | Dojran (Dorenu) [Αυστριακός Χάρτης] | Дойранли [1900] | Ντοϊράν [1911] | Ντόιραν [1913] | [Δοϊρανλή 1920]

72

προσφυγικό

589

612

620

803

Δομασλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Domačli [Αυστριακός Χάρτης] | Домошли [1900] | Ντομασλί [1911] | Ντομασλή [1913] | Δομασλή [1920]

318

προσφυγικό

82

131

135

346

Δριάνοβα [Χάρτης Κοντογόνη] | Drjanova [Αυστριακός Χάρτης] | Дрѣнова [1900] | Ντρένοβα [1911] | Ντρένοβα [1913] | Δρένοβα [1920]

210

προσφυγικό

39

9

22

 

Ερετλί Μαχαλλέ [1911] | Ερετλί Μαχαλέ [1913] | Ερετλή Μαχαλέ [1920]

209

 

 

302

384

584

Εσκί Σαρισαμπάν[Χάρτης Κοντογόνη] | Eski Sarišaban [Αυστριακός Χάρτης] | Ески Сари Шабанъ [1900]

 

 

 

 

 

 

Εσκίκιοϊ [Χάρτης Κοντογόνη] | Eskiköj [Αυστριακός Χάρτης] | Ески Кьой [1900] | Εσκίκιοϊ [1911] | Εσκί Κίοϊ [1913] | Εσκή Κιόι [1920]

52

προσφυγικό

16

23

26

 

Ιντζενές [Χάρτης Κοντογόνη] | Indženez [Αυστριακός Χάρτης] | Инджелеръ [1900] | Ιντζές [1911] | Ιντζές [1913] | Ιντζές [1920]

306

προσφυγικό

479

528

572

627

Καγιά Μπουνάρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Kajabunar [Αυστριακός Χάρτης] | Къя Бунаръ [1900] | Καρά Μπονάρ (Πετροπηγή) [1911] Καγιά Μπουνάρ [1913] | Καγιά Μπουνάρ (Πετροπηγή) [1920]

196

μικτό

259

323

460

722

Κάζντερ < Каздеръ [1900]

 

 

 

 

 

 

Καδή Όμπαση [Χάρτης Κοντογόνη] | Kadi Obasi [Αυστριακός Χάρτης] | Кади Ова [1900] Κατόβασι [1911] | Καντόβας [1913] | Καρά Βέη [1920]

53

προσφυγικό

247

672

735

1.152

Καρά Κιδιρλή [Χάρτης Κοντογόνη] |Kara Gadirli (Kodzer) [Αυστριακός Χάρτης] | Кара Кадъли [1900] | Καρακιντιρλή [1911] | Καρακιντιρλή [1913] | Καρά Κιδαρλη [1920]

175

προσφυγικό

195

231

248

211

Καρά Σαφέτ Μπέη [1911] | Καρά Σεφκέτ Μπέη [1913]

 

 

 

 

 

 

Καραμανλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Karamanli [Αυστριακός Χάρτης] |Караманли [1900] | Καραμανλή | Καραμανλή [1913] | Καραμανλή [1920]

653

προσφυγικό

221

239

240

321

Καρατζά Οβασή [Χάρτης Κοντογόνη] | Karadža Obasi [Αυστριακός Χάρτης] | Караджа Ова [1900] | Καρατζόβα [1911] | Καρατζόβας [1913] | Καρατζόβα [1920]

385

προσφυγικό

222

228

234

73

Καρατζάκιοϊ [Χάρτης Κοντογόνη] | Karadža Kojun [Αυστριακός Χάρτης] | Караджа Коюнъ [1900] | Καρατζά Κογιού [1911] | Καρατντζιά Κογιούν [1913] | Καρατζά Κιόι [1920]

1.004

προσφυγικό

1205

1.277

1.311

1.513

Καρατζηλάρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Karadžalar [Αυστριακός Χάρτης] | Караджиларъ [1900] | Καρατζιλάρ [1911] | Καραντζαλάρ [1913] | Καρατζιλάρ [1920]

397

προσφυγικό

758

871

887

879

Κατούνιτσα < Катуница [1900]

 

 

 

 

 

 

Κεδικλή [1920]

71

 

 

 

 

 

Κενές [Χάρτης Κοντογόνη] | [Αυστριακός Χάρτης] | Кенесъ [1900] | Κενέζ [1911] | Κενέζ [1913] | Κινέζ [1920]

399

προσφυγικό

384

375

425

627

Κεραμπτή [1911] | Κεραμωτή [1913] | Κεραμωτή [1920]

10

προσφυγικό

207

218

297

1.430

Κιζμπουκιού < Kizköj (Kalaph) [Αυστριακός Χάρτης] | Късъ Богу [1900] Κιζμπουκιού [1911] | Κιζμπουκιού [1913] | Κιζ Μπουκιού [1920]

88

προσφυγικό

85

59

108

199

Κιοσελέρ Άνω [Χάρτης Κοντογόνη] | Jokari Kjoseler [Αυστριακός Χάρτης] | Кьоселеръ Изиръ [1900] | Κιοσελέρ Ζέιρ [1911] | Κιοσελέρ Ζιίρ [1913] | Κοσελέρ Ζεΐρ [1920]

192

προσφυγικό

123

115

115

112

Κιοσελέρ Κάτω [Χάρτης Κοντογόνη] | Ašagi Kjoseler [Αυστριακός Χάρτης] | Кьоселеръ Бааля [1900] | Κιόσελερ Μπαλκά [1911] | Κιοσελέρ Μπαλιά [1913] | Κιοσελέρ Μπαλιά [1920]

249

προσφυγικό

81

113

113

107

Κιουπρούμπασι [Χάρτης Κοντογόνη] | Köprübaši [Αυστριακός Χάρτης] | Кьопри Баши [1900]

 

 

 

 

 

 

Κοβατζίκ [Χάρτης Κοντογόνη] | Kovadžik [Αυστριακός Χάρτης] | Каваджикъ [1900] | Καβατζίκ [1911] | Καβατζίκ [1913] | Καβατζίκ | [1920]

189

προσφυγικό

128

135

136

114

Κορού Χουμαγιούν [Χάρτης Κοντογόνη] | Koru Humajun [Αυστριακός Χάρτης] | Кури Хумаюнъ [1900] | Κουρί [1911] | Κουρού [1913] | Κουρί [1920]

270

προσφυγικό

393

397

411

685

Κοτς Ογουλαρί [Χάρτης Κοντογόνη] | Koč Ogullari [Αυστριακός Χάρτης] | Качъ Уларъ (Кочъ Олари) [1900] | Κώτσογλαρ [1911] | Κώτσο Ολάρ [1913] | Κωτσογλάρ [1920]

288

προσφυγικό

75

68

68

130

Κούλατζικ [Χάρτης Κοντογόνη] | Kuladžik [Αυστριακός Χάρτης] | Куладжикъ [1900] | Κουλατζίκ [1911] | Κουλαντζίκ [1913] | Κούλατζικ [1920]

154

προσφυγικό

29

30

30

178

Κουρουδερέ [Χάρτης Κοντογόνη] | Kojidere (Kuridere) [Αυστριακός Χάρτης] | Куру Дере [1900] | Κουρούδερε [1911] | Κουρούντερε [1913] | Κουρού Δερέ [1920]

320

προσφυγικό

544

571

597

800

Κουτούντζαλι [1911] | Κουλσούντζαλι [1913] | Κουτούντζαλη [1920]

222

προσφυγικό

274

324

401

744

Κουτσαλάρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Kulčalar [Αυστριακός Χάρτης] | Коджаларъ [1900] | Κουλτσαλάρ [1911] | Κούλτσαλαρ [1913] | Κούλτσαλαρ [1920]

108

προσφυγικό

21

14

14

37

Μούντσινος [Χάρτης Κοντογόνη] |Mundžianus [Αυστριακός Χάρτης] | Мунджаносъ [1900] | Μούντζινος [1911] | Μούντζινος [1913] | Μούντζινος [1920]

1.729

 προσφυγικό

1.180

1.114

1.193

1.959

Μουρατλή Muradli [Χάρτης Κοντογόνη] | [Αυστριακός Χάρτης] |Муратли [1900] | Μουρατλί [1911] | Μουρατλή [1913] | Μουρατλή [1920]

559

προσφυγικό

134

226

226

298

Μουρατσίκι [Χάρτης Κοντογόνη] | Muraddžik [Αυστριακός Χάρτης] | Мурадчикъ [1900] | Μουρατζίκ [1911] | Μουρατσίκ [1913] | Μουρατσίκ [1920]

99

προσφυγικό

81

30

59

85

Μουσταφά Ογουλαρί Mystafa Ogullari [Αυστριακός Χάρτης | Мустафа Уларъ (Мустафа Олари) [1900] | Μουσταφά Ογλάρ [1911] | Μουσταλάσλαρ [1913] | Μουσταφά Ογλάρ [1920]

187

προσφυγικό

129

118

118

182

Μουσταφά Πασά < Мустафа Паша Чифликъ [1900]

 

 

 

 

 

 

Μπαϊρακλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Bajrakli [Αυστριακός Χάρτης] | Баракли [1900] | Μπαρακή [1911] | Μπαρακλή [1913] | Μπαρακλή [1920]

261

προσφυγικό

159

140

168

270

Μπαϊραμλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Bajramli (Bojvar) [Αυστριακός Χάρτης] | Байрамли [1900] | Μπαϊραμλί [1911] | Μπαϊραμλή [1913] | Μπαϊραμλή [1920]

308

προσφυγικό

20

124

255

446

Μπεκτσιλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Bekčili [Αυστριακός Χάρτης] | Бекчели [1900] | Μπέντζελη [1911] | Μπέντζελι [1913] | Μπετζελή [1920]

490

μικτό

341

415

481

 

Μπελεμές [Χάρτης Κοντογόνη] | Beklemeš [Αυστριακός Χάρτης] | Беклемишъ [1900] | Μπεκλεμίς [1911] | Μπεκλεμές [1913] | Μπεκλεμής [1920]

424

προσφυγικό

500

515

522

594

Μπιλιάλ Αγά Τσιφλίκ < Билялъ Ага Чифликъ [1900] | Μπιλκάλ Αγά [1911] | Μπιλάλ Αγά [1913] | Μπιλιάλαγα [1920]

25

προσφυγικό

320

 

 

 

Μπόγιοβα < Bojova [Αυστριακός Χάρτης] | Боюва [1900] | Μπόγιοβα [1911] | Μπόγνοβα [1913] | Μπόεβα [1920]

315

προσφυγικό

133

54

141

287

Μποΐνη Κιζιλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Bojni Kizil [Αυστριακός Χάρτης] | Бойну Къзълъ [1900] | Μποϊνούζ Κιζίλ [1911] | Μποϊνού Κισίλ [1913] | Μποϊνού Κισλή [1920]

124

προσφυγικό

416

540

576

713

Νεδερλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Nederli [Αυστριακός Χάρτης] | Недерли (Надерли) [1900] | Νεδιρλί [1911] | Νέντιρλη [1913] | Νεδερλή [1920]

460

προσφυγικό

187

290

333

483

Ολατζίκ [Χάρτης Κοντογόνη] | Oludžik [Αυστριακός Χάρτης] | Олуджакъ [1900] | Ουλουτζάκ [1911] | Ουλουνζάκ [1913] | Όλατζακ [1920]

750

προσφυγικό

335

346

385

494

Οργαντζιλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Organdžili [Αυστριακός Χάρτης] | Органджиларъ [1900] | Οργαντζιλάρ [1911] | Ουρλάν Τζιλάρ [1913] | Οργάντζιλαρ [1920]

690

προσφυγικό

615

373

937

1.184

Ουζούνικιοϊ [Χάρτης Κοντογόνη] | Uzun Kuju [Αυστριακός Χάρτης] | Узунъ Кьой [1900] | Ουζούν Κουγού [1911] | Ουζούν Κουγιού [1913] | Ουζούν Κιόι [1920]

858

μικτό

628

612

673

1.063

Ρεσίτ Μπέη [1911] | Ρεσίτ Μπέη [1913] | Ρεσήτ Βέη [1920]

154

προσφυγικό

119

230

286

386

Σαρίσαμπαν [Χάρτης Κοντογόνη] | Sarišaban [Αυστριακός Χάρτης] | Сари Шабанъ [1900] | Σαρί Σαμπάν Ξανθοσαπαίοι [1911] | Σαρή Σαμπάν [1913] | Σαπαίοι (Σαρή Σαμπάν) [1920]

692

μικτό

185

781

1.590

2.189

Σαφέτ Μπέη Τσιφλίκ < Сафетъ Бей Чифликъ [1900]

 

 

 

 

 

 

Σεπετσιλέρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Sepečiler [Αυστριακός Χάρτης] | Сепетчилеръ [1900] | Σεπιτσιλέρ [1911] | Σεπέτσιλερ [1913] | Σεπέτσιλερ [1920]

146

προσφυγικό

63

61

61

75

Σουρσούκιοϊ [Χάρτης Κοντογόνη] | Sosurki [Αυστριακός Χάρτης] | Су Сигари [1900] | Σουσούρκιοϊ [1911] | Σουσούρκιοϊ [1913] | Σουσούρ Κιόι [1920]

255

προσφυγικό

 

 

 

 

Τοïλάρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Tojlar [Αυστριακός Χάρτης] | Тунлеръ [1900] | Ροϊλάρ [1911] | Τοϊλάρ [1913] | Τοϊλάρ [1920]

63

προσφυγικό

104

182

196

285

Τσαγκλαΐκ (Τσαναλίκ) [Χάρτης Κοντογόνη] | Čaglaik (Čejlak) [Αυστριακός Χάρτης] | Челейкенъ [1900] | Τσαϊλάκ [1911] | Τσαϊλαΐκ [1913] | Τσαϊλίκ [1920]

1.188

προσφυγικό

343

389

391

659

Τσοπανλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Gobanli [Αυστριακός Χάρτης] | Чобанли [1900] | Τσομπαλί [1911] | Τσομπανλή [1913] | Τσομπανλή [1920]

330

προσφυγικό

323

302

319

393

Χάλεμπ < Haleb [Αυστριακός Χάρτης] | Халебъ [1900] | Χαλέπι [1911] | Χάλεπ [1913] | Χαλέπ [1920]

59

προσφυγικό

37

19

43

80

Χατζή Αλή Πασά [1911] | Χατζή Αλή Πασά [1923] | Χατζή Αλή Πασά [1920]

72

 

 

 

 

 

Χατζή Εμίν Αγά Τσιφλίκ < Хаджи Еминъ Ага Чифликъ [1900] | Χατζή Εμίν Αγά [1911] | Χατζή Εμίν Αγά [1913] | Χατζή Εμίν Αγά [1920]

15

προσφυγικό

293

 

305

458

Εκάλη η [1940]

 

 

 

 

 

306

Εκλεκτό το [1954] | Αραπλίον το [1940] | Αραπλή [1928]

 

 

 

154

183

150

Καλύβια [1928]

 

 

 

108

122

 

Κρήνη η [1954] | Αγαλάρ το [1940] | Αγαλάρ [1928]

 

 

 

88

108

95

Ποντιάς η [1940] | Σέκελερ [1928] < Σεκελέρ [1926]

 

προσφυγικό

95

111

140

231

Σεντεκλή [1928]

 

 

 

59

59

 

Οι πληροφορίες για τη θρησκεία, τη γλώσσα και την αναγκαστική προσφυγιά (που ο ελληνικός και ο τουρκικός εθνικισμός επέβαλε στους λαούς), σημειώνονται από μένα πάνω στον αυστριακό χάρτη.

Ο αριθμός δίπλα στο κόκκινο βέλος, είναι εκείνος των μουσουλμάνων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα και να καταφύγουν στην Τουρκία.

Ο αριθμός δίπλα στο κίτρινο βέλος, είναι εκείνος των ορθόδοξων χριστιανών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Τουρκία (κυρίως) και να καταφύγουν στην Ελλάδα.

Τα διαφορετικά χρώματα των οικισμών, δείχνουν τη σύνθεση του πληθυσμού σύμφωνα με τη θρησκεία και τη γλώσσα, στην προ των βαλκανικών πολέμων περίοδο και εξηγούνται στο υπόμνημα στο χάρτη.

 

Στην επίσημη Στατιστική του Βιλαετείου Θεσσαλονίκης, στατιστική που αφορά τη διάκριση του πληθυσμού κατά θρησκευτική κοινότητα και έχει μεταφραστεί και δημοσιευτεί από το Υπουργείο Στρατιωτικών (με πρόλογο του λοχαγού Γεωργίου Μαστραπά) στην Αθήνα το 1910, υπάρχουν τα εξής συγκεντρωτικά για τον πληθυσμό του καζά Σαρή Σαμπάν:

 

 

εντόπιοι

ξένοι

θρησκείες ή εθνικότητες

άνδρες

γυναίκες

άθροισμα

άνδρες

γυναίκες

άθροισμα

Οθωμανοί

10.304

10.045

20.349

610

330

940

Έλληνες Ορθόδοξοι

62

69

131

328

22

350

Έλληνες Καθολικοί

 

 

 

 

 

 

Βλάχοι

 

 

 

 

 

 

Εξαρχικοί

 

 

 

237

18

266

Αρμένιοι

 

 

 

 

 

 

Εβραίοι

 

 

 

 

 

 

Αθίγγανοι Χριστιανοί

 

 

 

51

17

68

Ξένοι υπήκοοι

 

 

 

 

 

 

μερικό άθροισμα

10366

10.114

20.480

1.226

387

1.613

γενικό άθροισμα

22.093

Στα γενικά συγκεντρωτικά στοιχεία της απογραφής του 1928, για την επαρχία Νέστου, στοιχεία που δεν αναλύονται κατά οικισμό, έχουμε τα ακόλουθα.

Ο πραγματικός πληθυσμός των προσφύγων στην επαρχία Παγγαίου κατά την απογραφή του 1928 ήταν 18.528 άτομα, επί συνολικού πληθυσμού 20.546 ατόμων. Από τους πρόσφυγες αυτούς, 341 είχαν έρθει στη χώρα πριν τη «μικρασιατική καταστροφή» (1922) και 18.187 μετά.

Η διάκριση του πληθυσμού, κατά θρησκεία και γλώσσα, ήταν:

17.979 ορθόδοξοι ελληνικής γλώσσας. Αριθμός αμφισβητούμενος, καθώς συστηματικά «φουσκωνόταν» από τη Στατιστική Υπηρεσία για εθνικούς λόγους. Εδώ μέσα βρίσκονται τόσο οι γηγενείς Ρομιοί, όσο και οι Ρομιοί που ήρθαν σαν πρόσφυγες.

2.252 ορθόδοξοι τουρκικής γλώσσας. Πρόκειται για χριστιανούς Τούρκους, που οι περισσότεροι ήρθαν ως πρόσφυγες από την Τουρκία. Είναι απόγονοι παλιών τουρκόφωνων βυζαντινών πληθυσμών. Ο απογραφικός αριθμός τους μειώνεται από τη Στατιστική Υπηρεσία, για τον αντίθετο ακριβώς εθνικό λόγο, από αυτόν της διόγκωσης του αριθμού των «ελληνόφωνων».

151 μουσουλμάνοι τουρκικής, 12 αλβανικής και 4 ελληνικής γλώσσας (άτομα που συνεργάστηκαν με το νέο Εθνικό Καθεστώς ή δωροδόκησαν τα κατάλληλα άτομα και κατάφεραν να εξαιρεθούν της υποχρεωτικής «ανταλλαγής»))

53 ορθόδοξοι αθιγγανικής γλώσσας (χριστιανοί Γύφτοι).

22 ισραηλίτες ισπανικής γλώσσας (απόγονοι των Σεφαρδιτών Εβραίων)

36 ορθόδοξοι αρμενικής γλώσσας, (προφανώς πρόσφυγες).

14 ορθόδοξοι κουτσοβλαχικής γλώσσας (: ρουμανίζοντες Βλάχοι) και 23 άλλοι διάφοροι.

Στην απογραφή του 1928, ο πληθυσμός διακρίνεται επίσης σύμφωνα με τον τόπο που είχε γεννηθεί κάθε άτομο. Από τους 20.546 απογραφέντες λοιπόν στην επαρχία Νέστου, 4.954 είχαν γεννηθεί εντός των συνόρων (που είχε η Ελλάδα το 1928) και 15.592 είχαν γεννηθεί στο εξωτερικό.

Από τους γεννηθέντες εντός, 3.306 είχαν γεννηθεί στον οικισμό που απογράφηκαν, 177 σε άλλο οικισμό της επαρχίας Νέστου, 256 σε άλλη επαρχία του νομού Καβάλας, 300 σε άλλο νομό της Μακεδονίας, 176 σε κάποιο νησί του Αιγαίου, 374 στη Δυτική Θράκη, 59 στη Θεσσαλία, 152 στην Ήπειρο, 57 στη Στερεά και την Εύβοια, 63 στην Πελοπόννησο, 9 στην Κρήτη, 13 στα Ιόνια, και 12 στις Κυκλάδες.

Από τους γεννηθέντες εκτός επικράτειας, 6.753 είχαν γεννηθεί στη Θράκη, 4.606 στον Πόντο, 3.869 στη Μικρά Ασία, 123 στη Βουλγαρία, 80 στον Καύκασο, 63 στη Ρωσία, 54 στην Κωνσταντινούπολη, 25 στη Γιουγκοσλαβία, 7 στην Αλβανία, 3 στην Αυστρία, 2 στη Γαλλία, 2 στις ΗΠΑ, 2 στην Κύπρο, 2 στη Συρία, 1 στη Ρουμανία.

 

9.5.2011