Τα οικογενειακά μας ονόματα. Τα επώνυμα στη Θεσσαλία


 

Τα οικογενειακά μας ονόματα

 

Τα επώνυμα στη Θεσσαλία

 

Δημήτρη Λιθοξόου

 

Πηγή των επωνύμων αποτελούν οι τηλεφωνικοί κατάλογοι του έτους 1996. Το υλικό που επεξεργάστηκα για τη Θεσσαλία περιέχει περισσότερες από 270 χιλιάδες εγγραφές. Εδώ παρουσιάζονται τα ονόματα με συχνότητα εμφάνισης από πέντε φορές και πάνω. Με μπλε χρώμα αναφέρεται συγκεντρωτικά ο αριθμός των επωνύμων για όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας και με μαύρο χρώμα τα επιμέρους στοιχεία για τους τέσσερις νομούς (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων).

 

 


ΑΒΔΑΝΑΣ-8-Θεσσαλία

ΑΒΔΑΝΑΣ-8-Λάρισα

ΑΒΔΕΛΑΡΟΣ-6-Θεσσαλία

ΑΒΔΕΛΑΡΟΣ-6-Μαγνησία

ΑΒΔΕΛΑΣ-9-Θεσσαλία

ΑΒΔΕΛΑΣ-9-Μαγνησία

ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ-23-Θεσσαλία

ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ-7-Καρδίτσα

ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ-9-Τρίκαλα

ΑΒΔΕΛΙΔΟΥ-7-Θεσσαλία

ΑΒΔΟΥΛΑ-6-Θεσσαλία

ΑΒΔΟΥΛΑ-6-Λάρισα

ΑΒΔΟΥΛΑΣ-19-Θεσσαλία

ΑΒΔΟΥΛΑΣ-19-Λάρισα

ΑΒΕΛΛΑΣ-28-Θεσσαλία

ΑΒΕΛΛΑΣ-28-Λάρισα

ΑΒΡΑΔΕΣ-8-Θεσσαλία

ΑΒΡΑΔΕΣ-8-Λάρισα

ΑΒΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-5-Θεσσαλία

ΑΒΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-5-Μαγνησία

ΑΒΡΑΜΗΣ-7-Θεσσαλία

ΑΒΡΑΜΗΣ-7-Τρίκαλα

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-31-Θεσσαλία

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-7-Λάρισα

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-16-Μαγνησία

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-26-Θεσσαλία

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-19-Καρδίτσα

ΑΒΡΑΜΟΥΛΗΣ-8-Θεσσαλία

ΑΒΡΑΜΟΥΛΗΣ-6-Λάρισα

ΑΒΡΑΜΠΟΣ-12-Θεσσαλία

ΑΒΡΑΜΠΟΣ-7-Καρδίτσα

ΑΒΡΑΜΠΟΥ-6-Θεσσαλία

ΑΒΡΑΝΑ-8-Θεσσαλία

ΑΒΡΑΝΑ-8-Λάρισα

ΑΒΡΑΝΑΣ-12-Θεσσαλία

ΑΒΡΑΝΑΣ-12-Λάρισα

ΑΓΑΓΙΩΤΗΣ-7-Θεσσαλία

ΑΓΑΓΙΩΤΗΣ-7-Μαγνησία

ΑΓΑΚΟΣ-12-Θεσσαλία

ΑΓΑΚΟΣ-10-Καρδίτσα

ΑΓΑΛΛΟΥ-6-Θεσσαλία

ΑΓΑΛΟΥ-5-Θεσσαλία

ΑΓΑΛΟΥ-5-Μαγνησία

ΑΓΑΠΗΤΟΣ-8-Θεσσαλία

ΑΓΑΠΗΤΟΣ-8-Μαγνησία

ΑΓΑΠΗΤΟΥ-7-Θεσσαλία

ΑΓΑΠΗΤΟΥ-6-Μαγνησία

ΑΓΑΠΙΟΥ-6-Θεσσαλία

ΑΓΑΣ-10-Θεσσαλία

ΑΓΑΣ-10-Λάρισα

ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ-8-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ-7-Λάρισα

ΑΓΓΕΛΑΚΗ-31-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΑΚΗ-13-Λάρισα

ΑΓΓΕΛΑΚΗ-6-Μαγνησία

ΑΓΓΕΛΑΚΗ-8-Τρίκαλα

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-108-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-28-Καρδίτσα

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-46-Λάρισα

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-10-Μαγνησία

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-24-Τρίκαλα

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-99-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-11-Καρδίτσα

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-82-Λάρισα

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-5-Μαγνησία

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-29-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-23-Λάρισα

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-6-Μαγνησία

ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ-12-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ-12-Λάρισα

ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ-10-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ-9-Μαγνησία

ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ-12-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ-12-Μαγνησία

ΑΓΓΕΛΗ-90-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΗ-13-Καρδίτσα

ΑΓΓΕΛΗ-20-Λάρισα

ΑΓΓΕΛΗ-26-Μαγνησία

ΑΓΓΕΛΗ-31-Τρίκαλα

ΑΓΓΕΛΗΣ-353-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΗΣ-47-Καρδίτσα

ΑΓΓΕΛΗΣ-101-Λάρισα

ΑΓΓΕΛΗΣ-80-Μαγνησία

ΑΓΓΕΛΗΣ-125-Τρίκαλα

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-25-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-7-Λάρισα

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-15-Μαγνησία

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-10-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-6-Μαγνησία

ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ-11-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ-11-Μαγνησία

ΑΓΓΕΛΙΚΟΣ-9-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΙΚΟΣ-9-Λάρισα

ΑΓΓΕΛΙΤΣΗ-6-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΙΤΣΗ-5-Λάρισα

ΑΓΓΕΛΙΤΣΗΣ-9-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΙΤΣΗΣ-7-Τρίκαλα

ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-5-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-103-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-7-Καρδίτσα

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-39-Λάρισα

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-40-Μαγνησία

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-17-Τρίκαλα

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-24-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-8-Λάρισα

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-12-Μαγνησία

ΑΓΓΕΛΟΣ-11-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΟΣ-9-Καρδίτσα

ΑΓΓΕΛΟΣΟΠΟΥΛΟΣ-11-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΟΣΟΠΟΥΛΟΣ-8-Λάρισα

ΑΓΓΕΛΟΥ-38-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΟΥ-27-Καρδίτσα

ΑΓΓΕΛΟΥ-7-Μαγνησία

ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΣ-5-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΥ-5-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΥ-5-Μαγνησία

ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ-19-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ-19-Λάρισα

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ-21-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ-12-Καρδίτσα

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ-5-Μαγνησία

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ-51-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ-15-Καρδίτσα

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ-14-Λάρισα

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ-21-Μαγνησία

ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ-19-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ-16-Λάρισα

ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ-7-Θεσσαλία

ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ-7-Καρδίτσα

ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΟΣ-5-Θεσσαλία

ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ-16-Θεσσαλία

ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ-16-Λάρισα

ΑΓΓΟΥΜΗΣ-10-Θεσσαλία

ΑΓΓΟΥΜΗΣ-9-Τρίκαλα

ΑΓΕΛΑΡΗΣ-5-Θεσσαλία

ΑΓΕΛΑΡΗΣ-5-Μαγνησία

ΑΓΙΑΝΝΗ-5-Θεσσαλία

ΑΓΙΑΝΝΗΣ-19-Θεσσαλία

ΑΓΙΑΝΝΗΣ-13-Λάρισα

ΑΓΙΑΝΝΗΣ-5-Μαγνησία

ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ-10-Θεσσαλία

ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ-6-Λάρισα

ΑΓΙΩΤΗΣ-26-Θεσσαλία

ΑΓΙΩΤΗΣ-5-Καρδίτσα

ΑΓΙΩΤΗΣ-21-Μαγνησία

ΑΓΛΑΙΝΗ-5-Θεσσαλία

ΑΓΛΑΙΝΗ-5-Μαγνησία

ΑΓΛΑΙΝΗΣ-13-Θεσσαλία

ΑΓΛΑΙΝΗΣ-13-Μαγνησία

ΑΓΝΑΝΤΗ-8-Θεσσαλία

ΑΓΝΑΝΤΗΣ-42-Θεσσαλία

ΑΓΝΑΝΤΗΣ-19-Λάρισα

ΑΓΝΑΝΤΗΣ-22-Τρίκαλα

ΑΓΝΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-13-Θεσσαλία

ΑΓΝΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-13-Καρδίτσα

ΑΓΝΑΤΟΣ-8-Θεσσαλία

ΑΓΝΑΤΟΣ-8-Τρίκαλα

ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ-5-Θεσσαλία

ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ-5-Μαγνησία

ΑΓΟΡΑΣ-7-Θεσσαλία

ΑΓΟΡΑΣ-7-Μαγνησία

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ-13-Θεσσαλία

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ-12-Λάρισα

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ-41-Θεσσαλία

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ-40-Λάρισα

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ-20-Θεσσαλία

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ-15-Λάρισα

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ-5-Τρίκαλα

ΑΓΟΡΗΣ-5-Θεσσαλία

ΑΓΟΡΗΣ-5-Καρδίτσα

ΑΓΟΡΙΤΣΑ-10-Θεσσαλία

ΑΓΟΡΙΤΣΑ-7-Τρίκαλα

ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ-25-Θεσσαλία

ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ-7-Λάρισα

ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ-14-Τρίκαλα

ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ-12-Θεσσαλία

ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ-12-Λάρισα

ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ-40-Θεσσαλία

ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ-39-Λάρισα

ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ-7-Θεσσαλία

ΑΓΟΡΟΥ-5-Θεσσαλία

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ-19-Θεσσαλία

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ-6-Λάρισα

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ-6-Μαγνησία

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ-176-Θεσσαλία

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ-24-Καρδίτσα

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ-84-Λάρισα

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ-38-Μαγνησία

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ-30-Τρίκαλα

ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ-31-Θεσσαλία

ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ-13-Λάρισα

ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ-13-Μαγνησία

ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗ-5-Θεσσαλία

ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ-19-Θεσσαλία

ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ-19-Μαγνησία

ΑΓΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ-7-Θεσσαλία

ΑΓΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ-7-Μαγνησία

ΑΓΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ-6-Θεσσαλία

ΑΓΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ-6-Μαγνησία

ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ-16-Θεσσαλία

ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ-16-Λάρισα

ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΥ-6-Θεσσαλία

ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΥ-6-Λάρισα

ΑΓΡΙΟΤΖΙΟΜΠΑΝΟΣ-7-Θεσσαλία

ΑΓΡΙΟΤΖΙΟΜΠΑΝΟΣ-7-Μαγνησία

ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ-7-Θεσσαλία

ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ-7-Καρδίτσα

ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ-21-Θεσσαλία

ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ-16-Καρδίτσα

ΑΓΡΟΔΗΜΟΣ-9-Θεσσαλία

ΑΓΡΟΔΗΜΟΣ-9-Λάρισα

ΑΓΡΟΚΩΣΤΑ-6-Θεσσαλία

ΑΓΡΟΚΩΣΤΑ-6-Μαγνησία

ΑΓΡΟΚΩΣΤΑΣ-14-Θεσσαλία

ΑΓΡΟΚΩΣΤΑΣ-14-Μαγνησία

ΑΔΑΜ-55-Θεσσαλία

ΑΔΑΜ-17-Λάρισα

ΑΔΑΜ-38-Μαγνησία

ΑΔΑΜΑΚΗ-13-Θεσσαλία

ΑΔΑΜΑΚΗ-12-Μαγνησία

ΑΔΑΜΑΚΗΣ-30-Θεσσαλία

ΑΔΑΜΑΚΗΣ-29-Μαγνησία

ΑΔΑΜΑΚΟΣ-19-Θεσσαλία

ΑΔΑΜΑΚΟΣ-11-Μαγνησία

ΑΔΑΜΑΚΟΥ-5-Θεσσαλία

ΑΔΑΜΑΚΟΥ-5-Μαγνησία

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ-5-Θεσσαλία

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ-5-Μαγνησία

ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ-6-Θεσσαλία

ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ-6-Μαγνησία

ΑΔΑΜΙΔΗΣ-6-Θεσσαλία

ΑΔΑΜΙΔΗΣ-6-Μαγνησία

ΑΔΑΜΙΔΟΥ-9-Θεσσαλία

ΑΔΑΜΙΔΟΥ-7-Μαγνησία

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-110-Θεσσαλία

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-40-Καρδίτσα

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-53-Λάρισα

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-14-Μαγνησία

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-31-Θεσσαλία

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-7-Καρδίτσα

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-16-Λάρισα

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-7-Μαγνησία

ΑΔΑΜΟΣ-247-Θεσσαλία

ΑΔΑΜΟΣ-56-Καρδίτσα

ΑΔΑΜΟΣ-39-Λάρισα

ΑΔΑΜΟΣ-26-Μαγνησία

ΑΔΑΜΟΣ-126-Τρίκαλα

ΑΔΑΜΟΥ-97-Θεσσαλία

ΑΔΑΜΟΥ-10-Καρδίτσα

ΑΔΑΜΟΥ-61-Λάρισα

ΑΔΑΜΟΥ-7-Μαγνησία

ΑΔΑΜΟΥ-19-Τρίκαλα

ΑΔΑΜΟΥΛΗΣ-21-Θεσσαλία

ΑΔΑΜΟΥΛΗΣ-21-Λάρισα

ΑΔΡΑΚΤΑ-8-Θεσσαλία

ΑΔΡΑΚΤΑ-8-Μαγνησία

ΑΔΡΑΚΤΑΣ-11-Θεσσαλία

ΑΔΡΑΚΤΑΣ-11-Μαγνησία

ΑΔΡΑΧΤΑΣ-6-Θεσσαλία

ΑΔΡΑΧΤΑΣ-6-Μαγνησία

ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ-33-Θεσσαλία

ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ-28-Λάρισα

ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ-5-Μαγνησία

ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ-10-Θεσσαλία

ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ-8-Λάρισα

ΑΖΑΚΑΣ-5-Θεσσαλία

ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ-8-Θεσσαλία

ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ-5-Καρδίτσα

ΑΖΑΣ-5-Θεσσαλία

ΑΖΑΣ-5-Λάρισα

ΑΗΔΟΝΗΣ-8-Θεσσαλία

ΑΗΔΟΝΗΣ-5-Καρδίτσα

ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ-11-Θεσσαλία

ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ-8-Λάρισα

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ-15-Θεσσαλία

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ-7-Μαγνησία

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ-5-Τρίκαλα

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ-18-Θεσσαλία

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ-7-Μαγνησία

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ-8-Τρίκαλα

ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΣ-5-Θεσσαλία

ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΣ-5-Λάρισα

ΑΘΑΝΑΣΙΑ-7-Θεσσαλία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-58-Θεσσαλία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-25-Λάρισα

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-24-Μαγνησία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-5-Τρίκαλα

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-11-Θεσσαλία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-7-Μαγνησία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ-35-Θεσσαλία

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ-14-Καρδίτσα

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ-12-Λάρισα

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ-6-Μαγνησία

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-460-Θεσσαλία

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-126-Καρδίτσα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-124-Λάρισα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-103-Μαγνησία

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-107-Τρίκαλα

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-92-Θεσσαλία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-21-Καρδίτσα

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-44-Λάρισα

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-20-Μαγνησία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-7-Τρίκαλα

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-27-Θεσσαλία

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-9-Καρδίτσα

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-6-Λάρισα

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-10-Μαγνησία

ΑΘΑΝΑΣΟΣ-10-Θεσσαλία

ΑΘΑΝΑΣΟΣ-7-Καρδίτσα

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ-15-Θεσσαλία

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ-7-Λάρισα

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ-6-Τρίκαλα

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ-61-Θεσσαλία

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ-7-Καρδίτσα

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ-19-Λάρισα

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ-34-Τρίκαλα

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-19-Θεσσαλία

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-17-Λάρισα

ΑΘΑΝΑΤΟΣ-40-Θεσσαλία

ΑΘΑΝΑΤΟΣ-8-Καρδίτσα

ΑΘΑΝΑΤΟΣ-14-Λάρισα

ΑΘΑΝΑΤΟΣ-18-Τρίκαλα

ΑΘΑΝΑΤΟΥ-11-Θεσσαλία

ΑΘΑΝΑΤΟΥ-6-Λάρισα

ΑΘΗΝΑΙΟΣ-9-Θεσσαλία

ΑΘΗΝΑΙΟΣ-9-Μαγνησία

ΑΘΗΝΑΙΟΥ-5-Θεσσαλία

ΑΘΗΝΑΙΟΥ-5-Μαγνησία

ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ-10-Θεσσαλία

ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ-10-Μαγνησία

ΑΙΒΑΛΗΣ-7-Θεσσαλία

ΑΙΒΑΛΗΣ-6-Μαγνησία

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ-9-Θεσσαλία

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ-5-Μαγνησία

ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ-5-Θεσσαλία

ΑΙΒΑΤΟΓΛΟΥ-5-Θεσσαλία

ΑΙΒΑΤΟΓΛΟΥ-5-Μαγνησία

ΑΙΜΟΝΙΩΤΗΣ-9-Θεσσαλία

ΑΙΜΟΝΙΩΤΗΣ-9-Μαγνησία

ΑΚΑΣΟΓΛΟΥ-5-Θεσσαλία

ΑΚΑΣΟΓΛΟΥ-5-Μαγνησία

ΑΚΡΑΤΟΣ-5-Θεσσαλία

ΑΚΡΑΤΟΣ-5-Τρίκαλα

ΑΚΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ-6-Θεσσαλία

ΑΚΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ-6-Μαγνησία

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ-39-Θεσσαλία

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ-13-Καρδίτσα

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ-6-Λάρισα

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ-18-Μαγνησία

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ-14-Θεσσαλία

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ-9-Μαγνησία

ΑΚΡΙΒΟΣ-212-Θεσσαλία

ΑΚΡΙΒΟΣ-80-Καρδίτσα

ΑΚΡΙΒΟΣ-45-Λάρισα

ΑΚΡΙΒΟΣ-54-Μαγνησία

ΑΚΡΙΒΟΣ-33-Τρίκαλα

ΑΚΡΙΒΟΣΟΥΛΗ-5-Θεσσαλία

ΑΚΡΙΒΟΣΟΥΛΗ-5-Λάρισα

ΑΚΡΙΒΟΣΟΥΛΗΣ-7-Θεσσαλία

ΑΚΡΙΒΟΣΟΥΛΗΣ-7-Λάρισα

ΑΚΡΙΒΟΥ-68-Θεσσαλία

ΑΚΡΙΒΟΥ-14-Καρδίτσα

ΑΚΡΙΒΟΥ-18-Λάρισα

ΑΚΡΙΒΟΥ-24-Μαγνησία

ΑΚΡΙΒΟΥ-12-Τρίκαλα

ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ-10-Θεσσαλία

ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ-9-Λάρισα

ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ-51-Θεσσαλία

ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ-45-Λάρισα

ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ-5-Θεσσαλία

ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ-35-Θεσσαλία

ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ-13-Λάρισα

ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ-22-Μαγνησία

ΑΚΡΙΔΑΣ-8-Θεσσαλία

ΑΚΡΙΔΑΣ-7-Καρδίτσα

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ-10-Θεσσαλία

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ-6-Λάρισα

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ-7-Θεσσαλία

ΑΛΑΚΙΑΣ-8-Θεσσαλία

ΑΛΑΚΙΑΣ-8-Μαγνησία

ΑΛΑΜΑΝΗΣ-15-Θεσσαλία

ΑΛΑΜΑΝΗΣ-14-Λάρισα

ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗΣ-28-Θεσσαλία

ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗΣ-27-Μαγνησία

ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΟΥ-7-Θεσσαλία

ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΟΥ-7-Μαγνησία

ΑΛΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-5-Θεσσαλία

ΑΛΑΜΑΝΟΓΛΟΥ-5-Μαγνησία

ΑΛΑΣΩΝΙΤΗΣ-6-Θεσσαλία

ΑΛΑΣΩΝΙΤΗΣ-6-Καρδίτσα

ΑΛΑΤΑΣ-17-Θεσσαλία

ΑΛΑΤΑΣ-16-Λάρισα

ΑΛΑΤΙΝΗΣ-6-Θεσσαλία

ΑΛΑΤΙΝΗΣ-6-Μαγνησία

ΑΛΑΦΟΣΤΕΡΓΙΟΣ-12-Θεσσαλία

ΑΛΑΦΟΣΤΕΡΓΙΟΣ-12-Τρίκαλα

ΑΛΑΦΟΣΤΕΡΓΙΟΥ-6-Θεσσαλία

ΑΛΑΦΟΣΤΕΡΓΙΟΥ-6-Τρίκαλα

ΑΛΒΑΝΟΣ-30-Θεσσαλία

ΑΛΒΑΝΟΣ-18-Λάρισα

ΑΛΒΑΝΟΣ-11-Μαγνησία

ΑΛΒΑΝΟΥ-13-Θεσσαλία

ΑΛΒΑΝΟΥ-10-Λάρισα

ΑΛΒΙΖΟΣ-13-Θεσσαλία

ΑΛΒΙΖΟΣ-13-Λάρισα

ΑΛΕΒΙΖΟΣ-10-Θεσσαλία

ΑΛΕΒΙΖΟΣ-8-Λάρισα

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑ-6-Θεσσαλία

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ-23-Θεσσαλία

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ-15-Καρδίτσα

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ-8-Λάρισα

ΑΛΕΚΟΣ-18-Θεσσαλία

ΑΛΕΚΟΣ-14-Τρίκαλα

ΑΛΕΚΟΥ-14-Θεσσαλία

ΑΛΕΚΟΥ-14-Τρίκαλα

ΑΛΕΜΟΣ-5-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΑΚΗ-5-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΑΚΗΣ-13-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΑΚΗΣ-7-Μαγνησία

ΑΛΕΞΑΚΟΣ-15-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΑΚΟΣ-14-Καρδίτσα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ-7-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ-6-Λάρισα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ-20-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ-11-Λάρισα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ-8-Μαγνησία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-59-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-15-Καρδίτσα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-15-Λάρισα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-15-Μαγνησία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-14-Τρίκαλα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-179-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-62-Καρδίτσα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-58-Λάρισα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-17-Μαγνησία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-42-Τρίκαλα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ-30-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ-11-Λάρισα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ-15-Μαγνησία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ-13-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ-6-Λάρισα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ-6-Μαγνησία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-10-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-5-Καρδίτσα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-5-Μαγνησία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ-6-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ-5-Μαγνησία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-45-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-9-Λάρισα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-36-Μαγνησία

ΑΛΕΞΑΝΟΓΛΟΥ-9-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΑΝΟΓΛΟΥ-8-Μαγνησία

ΑΛΕΞΑΣ-5-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΑΣ-5-Λάρισα

ΑΛΕΞΗ-8-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΗ-5-Τρίκαλα

ΑΛΕΞΗΣ-24-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΗΣ-15-Λάρισα

ΑΛΕΞΗΣ-5-Τρίκαλα

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ-34-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ-22-Μαγνησία

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ-10-Τρίκαλα

ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-5-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-5-Μαγνησία

ΑΛΕΞΙΑΣ-6-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΙΟΥ-634-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΙΟΥ-102-Καρδίτσα

ΑΛΕΞΙΟΥ-119-Λάρισα

ΑΛΕΞΙΟΥ-167-Μαγνησία

ΑΛΕΞΙΟΥ-246-Τρίκαλα

ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗ-6-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗΣ-14-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗΣ-8-Καρδίτσα

ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗΣ-6-Μαγνησία

ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-6-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-6-Μαγνησία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-188-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-20-Καρδίτσα

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-64-Λάρισα

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-48-Μαγνησία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-56-Τρίκαλα

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-56-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-6-Καρδίτσα

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-22-Λάρισα

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-17-Μαγνησία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-11-Τρίκαλα

ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ-13-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ-13-Λάρισα

ΑΛΕΞΟΥΛΗ-8-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΟΥΛΗ-8-Λάρισα

ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ-10-Θεσσαλία

ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ-10-Λάρισα

ΑΛΕΣΤΑΣ-11-Θεσσαλία

ΑΛΕΣΤΑΣ-10-Τρίκαλα

ΑΛΕΥΡΑ-17-Θεσσαλία

ΑΛΕΥΡΑ-10-Λάρισα

ΑΛΕΥΡΑΣ-40-Θεσσαλία

ΑΛΕΥΡΑΣ-27-Λάρισα

ΑΛΕΥΡΑΣ-10-Μαγνησία

ΑΛΗΔΡΟΜΙΤΗΣ-9-Θεσσαλία

ΑΛΗΔΡΟΜΙΤΗΣ-9-Μαγνησία

ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ-7-Θεσσαλία

ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ-7-Λάρισα

ΑΛΙΑΓΑΣ-12-Θεσσαλία

ΑΛΙΑΓΑΣ-11-Τρίκαλα

ΑΛΙΒΑΝΙΣΤΟΣ-5-Θεσσαλία

ΑΛΙΒΑΝΙΣΤΟΣ-5-Μαγνησία

ΑΛΙΒΑΝΙΣΤΟΥ-6-Θεσσαλία

ΑΛΙΒΑΝΙΣΤΟΥ-6-Μαγνησία

ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ-20-Θεσσαλία

ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ-16-Καρδίτσα

ΑΛΙΠΡΑΣΙΤΗΣ-5-Θεσσαλία

ΑΛΙΠΡΑΣΙΤΗΣ-5-Λάρισα

ΑΛΜΑΝΤΑΡΙΩΤΗΣ-5-Θεσσαλία

ΑΛΜΠΑΝΗ-25-Θεσσαλία

ΑΛΜΠΑΝΗ-7-Λάρισα

ΑΛΜΠΑΝΗ-7-Μαγνησία

ΑΛΜΠΑΝΗ-11-Τρίκαλα

ΑΛΜΠΑΝΗΣ-64-Θεσσαλία

ΑΛΜΠΑΝΗΣ-24-Λάρισα

ΑΛΜΠΑΝΗΣ-12-Μαγνησία

ΑΛΜΠΑΝΗΣ-27-Τρίκαλα

ΑΛΜΠΑΝΟΥΔΗΣ-5-Θεσσαλία

ΑΛΜΥΡΙΩΤΗΣ-7-Θεσσαλία

ΑΛΜΥΡΙΩΤΗΣ-6-Λάρισα

ΑΛΟΓΑΡΗΣ-6-Θεσσαλία

ΑΛΟΓΑΡΗΣ-6-Μαγνησία

ΑΛΟΓΑΡΙΑΣΤΟΣ-10-Θεσσαλία

ΑΛΟΓΑΡΙΑΣΤΟΣ-9-Καρδίτσα

ΑΛΠΑΚΗ-6-Θεσσαλία

ΑΛΠΑΚΗ-6-Μαγνησία

ΑΛΠΑΚΗΣ-12-Θεσσαλία

ΑΛΠΑΚΗΣ-12-Μαγνησία

ΑΛΠΟΥΣ-16-Θεσσαλία

ΑΛΠΟΥΣ-5-Καρδίτσα

ΑΛΠΟΥΣ-7-Λάρισα

ΑΛΤΑΝΗΣ-11-Θεσσαλία

ΑΛΤΑΝΗΣ-5-Καρδίτσα

ΑΛΤΙΝΗΣ-7-Θεσσαλία

ΑΛΤΙΝΗΣ-7-Μαγνησία

ΑΛΦΑΣ-8-Θεσσαλία

ΑΛΦΑΣ-5-Καρδίτσα

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ-11-Θεσσαλία

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ-8-Λάρισα

ΑΜΒΡΑΖΗ-9-Θεσσαλία

ΑΜΒΡΑΖΗ-5-Τρίκαλα

ΑΜΒΡΑΖΗΣ-33-Θεσσαλία

ΑΜΒΡΑΖΗΣ-19-Μαγνησία

ΑΜΒΡΑΖΗΣ-12-Τρίκαλα

ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ-7-Θεσσαλία

ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ-6-Καρδίτσα

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ-5-Θεσσαλία

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ-5-Μαγνησία

ΑΜΟΥΝΤΖΙΑΣ-5-Θεσσαλία

ΑΜΠΑΝΤΖΗΣ-11-Θεσσαλία

ΑΜΠΑΝΤΖΗΣ-11-Καρδίτσα

ΑΜΠΑΤΖΗΣ-22-Θεσσαλία

ΑΜΠΑΤΖΗΣ-5-Καρδίτσα

ΑΜΠΑΤΖΗΣ-9-Λάρισα

ΑΜΠΑΤΖΗΣ-7-Μαγνησία

ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΗΣ-11-Θεσσαλία

ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΗΣ-11-Λάρισα

ΑΜΠΕΛΑΡΓΑΣ-6-Θεσσαλία

ΑΜΠΡΑΖΗ-7-Θεσσαλία

ΑΜΠΡΑΖΗΣ-39-Θεσσαλία

ΑΜΠΡΑΖΗΣ-20-Καρδίτσα

ΑΜΠΡΑΖΗΣ-15-Τρίκαλα

ΑΝΑΓΙΑΝΝΗ-7-Θεσσαλία

ΑΝΑΓΙΑΝΝΗ-7-Μαγνησία

ΑΝΑΓΙΑΝΝΗΣ-17-Θεσσαλία

ΑΝΑΓΙΑΝΝΗΣ-17-Μαγνησία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ-23-Θεσσαλία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ-9-Λάρισα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ-14-Μαγνησία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ-5-Θεσσαλία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-294-Θεσσαλία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-105-Καρδίτσα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-94-Λάρισα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-33-Μαγνησία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-62-Τρίκαλα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-96-Θεσσαλία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-29-Καρδίτσα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-31-Λάρισα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-15-Μαγνησία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-21-Τρίκαλα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-378-Θεσσαλία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-70-Καρδίτσα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-74-Λάρισα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-134-Μαγνησία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-100-Τρίκαλα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΗ-7-Θεσσαλία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΗ-6-Λάρισα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΗΣ-22-Θεσσαλία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΗΣ-22-Λάρισα

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ-14-Θεσσαλία

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ-12-Μαγνησία

ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ-9-Θεσσαλία

ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ-7-Μαγνησία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-42-Θεσσαλία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-13-Λάρισα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-24-Μαγνησία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-5-Τρίκαλα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-16-Θεσσαλία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-6-Λάρισα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-7-Μαγνησία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-534-Θεσσαλία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-93-Καρδίτσα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-140-Λάρισα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-172-Μαγνησία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-129-Τρίκαλα

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-108-Θεσσαλία

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-26-Καρδίτσα

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-22-Λάρισα

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-36-Μαγνησία

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-24-Τρίκαλα

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-35-Θεσσαλία

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-7-Καρδίτσα

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-8-Λάρισα

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-17-Μαγνησία

ΑΝΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ-8-Θεσσαλία

ΑΝΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ-8-Τρίκαλα

ΑΝΑΤΟΛΗΣ-6-Θεσσαλία

ΑΝΑΤΟΛΗΣ-5-Μαγνησία

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ-20-Θεσσαλία

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ-19-Λάρισα

ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ-5-Θεσσαλία

ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΗΣ-12-Θεσσαλία

ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΗΣ-5-Λάρισα

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-6-Θεσσαλία

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-6-Μαγνησία

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ-44-Θεσσαλία

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ-16-Καρδίτσα

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ-13-Λάρισα

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ-8-Μαγνησία

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ-7-Τρίκαλα

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ-5-Θεσσαλία

ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ-6-Θεσσαλία

ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ-5-Μαγνησία

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-61-Θεσσαλία

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-7-Καρδίτσα

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-40-Λάρισα

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-11-Μαγνησία

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ-26-Θεσσαλία

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ-13-Λάρισα

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ-10-Μαγνησία

ΑΝΔΡΕΟΥ-238-Θεσσαλία

ΑΝΔΡΕΟΥ-26-Καρδίτσα

ΑΝΔΡΕΟΥ-106-Λάρισα

ΑΝΔΡΕΟΥ-68-Μαγνησία

ΑΝΔΡΕΟΥ-38-Τρίκαλα

ΑΝΔΡΕΟΥΔΗΣ-6-Θεσσαλία

ΑΝΔΡΕΟΥΔΗΣ-6-Λάρισα

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-13-Θεσσαλία

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-10-Καρδίτσα

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-9-Θεσσαλία

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-6-Καρδίτσα

ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ-6-Θεσσαλία

ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ-6-Μαγνησία

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-9-Θεσσαλία

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-6-Μαγνησία

ΑΝΔΡΙΤΣΙΟΣ-15-Θεσσαλία

ΑΝΔΡΙΤΣΙΟΣ-15-Λάρισα

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ-9-Θεσσαλία

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ-5-Λάρισα

ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ-9-Θεσσαλία

ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ-5-Μαγνησία

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ-8-Θεσσαλία

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ-5-Λάρισα

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-8-Θεσσαλία

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-6-Λάρισα

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ-11-Θεσσαλία

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ-8-Λάρισα

ΑΝΔΡΩΝΑΣ-5-Θεσσαλία

ΑΝΔΡΩΝΑΣ-5-Μαγνησία

ΑΝΔΡΩΝΗΣ-27-Θεσσαλία

ΑΝΔΡΩΝΗΣ-12-Καρδίτσα

ΑΝΔΡΩΝΗΣ-13-Λάρισα

ΑΝΕΜΑΣ-5-Θεσσαλία

ΑΝΕΜΑΣ-5-Καρδίτσα

ΑΝΕΣΤΗ-7-Θεσσαλία

ΑΝΕΣΤΗ-5-Μαγνησία

ΑΝΕΣΤΗΣ-13-Θεσσαλία

ΑΝΕΣΤΗΣ-9-Μαγνησία

ΑΝΕΣΤΙΑΔΗΣ-7-Θεσσαλία

ΑΝΕΣΤΙΑΔΗΣ-7-Μαγνησία

ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ-11-Θεσσαλία

ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ-11-Μαγνησία

ΑΝΗΛΙΩΤΗΣ-9-Θεσσαλία

ΑΝΗΛΙΩΤΗΣ-9-Μαγνησία

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ-14-Θεσσαλία

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ-8-Μαγνησία

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ-5-Τρίκαλα

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-5-Θεσσαλία

ΑΝΘΟΥΛΗΣ-8-Θεσσαλία

ΑΝΘΟΥΛΗΣ-5-Λάρισα

ΑΝΙΤΣΑΣ-6-Θεσσαλία

ΑΝΙΤΣΑΣ-6-Μαγνησία

ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-8-Θεσσαλία

ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-8-Τρίκαλα

ΑΝΤΑΜΗΣ-6-Θεσσαλία

ΑΝΤΑΜΗΣ-6-Μαγνησία

ΑΝΤΑΡΑ-7-Θεσσαλία

ΑΝΤΑΡΑΣ-18-Θεσσαλία

ΑΝΤΑΡΑΣ-6-Λάρισα

ΑΝΤΑΡΗ-9-Θεσσαλία

ΑΝΤΑΡΗΣ-19-Θεσσαλία

ΑΝΤΑΡΗΣ-12-Τρίκαλα

ΑΝΤΖΟΥΡΗΣ-12-Θεσσαλία

ΑΝΤΖΟΥΡΗΣ-12-Μαγνησία

ΑΝΤΥΠΑ-5-Θεσσαλία

ΑΝΤΥΠΑΣ-9-Θεσσαλία

ΑΝΤΥΠΑΣ-8-Μαγνησία

ΑΝΤΥΡΑΣ-8-Θεσσαλία

ΑΝΤΥΡΑΣ-8-Τρίκαλα

ΑΝΤΩΝΑΚΗ-21-Θεσσαλία

ΑΝΤΩΝΑΚΗ-7-Καρδίτσα

ΑΝΤΩΝΑΚΗ-12-Μαγνησία

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-78-Θεσσαλία

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-29-Καρδίτσα

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-12-Λάρισα

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-31-Μαγνησία

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-6-Τρίκαλα

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-103-Θεσσαλία

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-58-Λάρισα

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-27-Μαγνησία

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-17-Τρίκαλα

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ-46-Θεσσαλία

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ-20-Λάρισα

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ-22-Μαγνησία

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-690-Θεσσαλία

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-207-Καρδίτσα

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-168-Λάρισα

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-180-Μαγνησία

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-135-Τρίκαλα

ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ-6-Θεσσαλία

ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ-6-Μαγνησία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-202-Θεσσαλία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-65-Καρδίτσα

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-76-Λάρισα

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-43-Μαγνησία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-18-Τρίκαλα

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-79-Θεσσαλία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-19-Καρδίτσα

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-24-Λάρισα

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-30-Μαγνησία

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-6-Τρίκαλα

ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ-17-Θεσσαλία

ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ-13-Καρδίτσα

ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ-19-Θεσσαλία

ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ-13-Λάρισα

ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ-5-Μαγνησία

ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ-32-Θεσσαλία

ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ-25-Λάρισα

ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ-6-Μαγνησία

ΑΝΥΦΑΝΤΗ-22-Θεσσαλία

ΑΝΥΦΑΝΤΗ-11-Καρδίτσα

ΑΝΥΦΑΝΤΗ-6-Λάρισα

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ-84-Θεσσαλία

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ-47-Καρδίτσα

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ-24-Λάρισα

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ-5-Μαγνησία

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ-8-Τρίκαλα

ΑΞΙΟΓΛΟΥ-5-Θεσσαλία

ΑΞΙΟΓΛΟΥ-5-Λάρισα

ΑΞΙΩΤΗΣ-9-Θεσσαλία

ΑΞΟΥΓΚΑΣ-6-Θεσσαλία

ΑΞΟΥΓΚΑΣ-6-Λάρισα

ΑΠΑΛΛΑΣ-15-Θεσσαλία

ΑΠΑΛΛΑΣ-12-Καρδίτσα

ΑΠΛΑΝΤΗΣ-5-Θεσσαλία

ΑΠΛΑΝΤΗΣ-5-Μαγνησία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-25-Θεσσαλία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-10-Λάρισα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-11-Μαγνησία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ-76-Θεσσαλία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ-11-Καρδίτσα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ-36-Λάρισα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ-21-Μαγνησία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ-8-Τρίκαλα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-39-Θεσσαλία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-29-Λάρισα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-5-Μαγνησία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-10-Θεσσαλία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-5-Λάρισα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΛΗΣ-7-Θεσσαλία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΛΗΣ-6-Καρδίτσα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑ-6-Θεσσαλία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑ-5-Λάρισα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ-11-Θεσσαλία

ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ-11-Λάρισα

ΑΠΟΣΤΟΛΕΡΗΣ-7-Θεσσαλία

ΑΠΟΣΤΟΛΕΡΗΣ-7-Μαγνησία

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-104-Θεσσαλία

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-7-Καρδίτσα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-44-Λάρισα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-51-Μαγνησία

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ-25-Θεσσαλία

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ-10-Λάρισα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ-14-Μαγνησία

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΣ-11-Θεσσαλία

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΣ-6-Καρδίτσα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ-5-Θεσσαλία

ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ-5-Μαγνησία

ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ-24-Θεσσαλία

ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ-21-Μαγνησία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-108-Θεσσαλία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-41-Καρδίτσα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-37-Λάρισα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-29-Μαγνησία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-40-Θεσσαλία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-14-Καρδίτσα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-15-Λάρισα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-11-Μαγνησία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-16-Θεσσαλία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-14-Καρδίτσα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-317-Θεσσαλία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-34-Καρδίτσα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-118-Λάρισα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-75-Μαγνησία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-90-Τρίκαλα

ΑΠΟΧΑΣ-14-Θεσσαλία

ΑΠΟΧΑΣ-14-Τρίκαλα

ΑΠΡΙΛΗ-6-Θεσσαλία

ΑΠΡΙΛΗ-6-Λάρισα

ΑΠΡΙΛΗΣ-13-Θεσσαλία

ΑΠΡΙΛΗΣ-13-Λάρισα

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ-48-Θεσσαλία

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ-9-Καρδίτσα

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ-24-Λάρισα

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ-14-Μαγνησία

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ-153-Θεσσαλία

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ-41-Καρδίτσα

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ-72-Λάρισα

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ-40-Μαγνησία

ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ-7-Θεσσαλία

ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ-7-Μαγνησία

ΑΡΑΠΗ-8-Θεσσαλία

ΑΡΑΠΗ-6-Μαγνησία

ΑΡΑΠΗΣ-25-Θεσσαλία

ΑΡΑΠΗΣ-7-Λάρισα

ΑΡΑΠΗΣ-16-Μαγνησία

ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ-15-Θεσσαλία

ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ-9-Τρίκαλα

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ-5-Θεσσαλία

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ-6-Θεσσαλία

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-7-Θεσσαλία

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-5-Μαγνησία

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ-16-Θεσσαλία

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ-10-Μαγνησία

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΟΣ-18-Θεσσαλία

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΟΣ-18-Καρδίτσα

ΑΡΒΑΝΙΤΗ-26-Θεσσαλία

ΑΡΒΑΝΙΤΗ-9-Καρδίτσα

ΑΡΒΑΝΙΤΗ-7-Λάρισα

ΑΡΒΑΝΙΤΗ-7-Μαγνησία

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-111-Θεσσαλία

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-19-Καρδίτσα

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-53-Λάρισα

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-27-Μαγνησία

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-12-Τρίκαλα

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ-5-Θεσσαλία

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ-7-Θεσσαλία

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ-5-Μαγνησία

ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ-15-Θεσσαλία

ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ-8-Λάρισα

ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ-7-Μαγνησία

ΑΡΒΥΘΗΣ-10-Θεσσαλία

ΑΡΒΥΘΗΣ-10-Τρίκαλα

ΑΡΓΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ-6-Θεσσαλία

ΑΡΓΥΡΑΚΗ-16-Θεσσαλία

ΑΡΓΥΡΑΚΗ-5-Καρδίτσα

ΑΡΓΥΡΑΚΗ-5-Λάρισα

ΑΡΓΥΡΑΚΗ-5-Μαγνησία

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ-43-Θεσσαλία

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ-14-Καρδίτσα

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ-12-Λάρισα

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ-14-Μαγνησία

ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ-10-Θεσσαλία

ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ-8-Μαγνησία

ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗΣ-18-Θεσσαλία

ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗΣ-17-Λάρισα

ΑΡΓΥΡΗ-49-Θεσσαλία

ΑΡΓΥΡΗ-15-Καρδίτσα

ΑΡΓΥΡΗ-15-Λάρισα

ΑΡΓΥΡΗ-10-Μαγνησία

ΑΡΓΥΡΗ-9-Τρίκαλα

ΑΡΓΥΡΗΣ-183-Θεσσαλία

ΑΡΓΥΡΗΣ-60-Καρδίτσα

ΑΡΓΥΡΗΣ-37-Λάρισα

ΑΡΓΥΡΗΣ-24-Μαγνησία

ΑΡΓΥΡΗΣ-62-Τρίκαλα

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ-8-Θεσσαλία

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ-8-Λάρισα

ΑΡΓΥΡΙΟΥ-183-Θεσσαλία

ΑΡΓΥΡΙΟΥ-23-Καρδίτσα

ΑΡΓΥΡΙΟΥ-48-Λάρισα

ΑΡΓΥΡΙΟΥ-48-Μαγνησία

ΑΡΓΥΡΙΟΥ-64-Τρίκαλα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-189-Θεσσαλία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-41-Καρδίτσα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-50-Λάρισα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-33-Μαγνησία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-65-Τρίκαλα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-61-Θεσσαλία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-8-Καρδίτσα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-18-Λάρισα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-19-Μαγνησία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-16-Τρίκαλα

ΑΡΓΥΡΟΣ-11-Θεσσαλία

ΑΡΓΥΡΟΣ-7-Καρδίτσα

ΑΡΓΥΡΟΥ-5-Θεσσαλία

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ-10-Θεσσαλία

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ-7-Λάρισα

ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ-7-Θεσσαλία

ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ-7-Λάρισα

ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ-48-Θεσσαλία

ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ-47-Λάρισα

ΑΡΓΥΡΟΥΣΗΣ-5-Θεσσαλία

ΑΡΓΥΡΟΥΣΗΣ-5-Τρίκαλα

ΑΡΕΘΑ-6-Θεσσαλία

ΑΡΕΘΑ-6-Μαγνησία

ΑΡΕΘΑΣ-13-Θεσσαλία

ΑΡΕΘΑΣ-11-Μαγνησία

ΑΡΕΤΟΣ-14-Θεσσαλία

ΑΡΕΤΟΣ-13-Τρίκαλα

ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ-19-Θεσσαλία

ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ-19-Λάρισα

ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ-6-Θεσσαλία

ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ-6-Λάρισα

ΑΡΙΔΗΣ-7-Θεσσαλία

ΑΡΙΔΗΣ-7-Μαγνησία

ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ-15-Θεσσαλία

ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ-9-Καρδίτσα

ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ-5-Τρίκαλα

ΑΡΚΟΥΔΑΣ-19-Θεσσαλία

ΑΡΚΟΥΔΑΣ-12-Λάρισα

ΑΡΚΟΥΔΟΓΙΑΝΝΗΣ-11-Θεσσαλία

ΑΡΚΟΥΔΟΓΙΑΝΝΗΣ-11-Μαγνησία

ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ-11-Θεσσαλία

ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ-9-Τρίκαλα

ΑΡΛΕΤΟΣ-7-Θεσσαλία

ΑΡΛΕΤΟΣ-7-Λάρισα

ΑΡΜΑΓΟΣ-18-Θεσσαλία

ΑΡΜΑΓΟΣ-14-Τρίκαλα

ΑΡΜΑΓΟΥ-5-Θεσσαλία

ΑΡΜΕΝΗΣ-5-Θεσσαλία

ΑΡΜΥΡΟΣ-6-Θεσσαλία

ΑΡΜΥΡΟΣ-6-Καρδίτσα

ΑΡΟΤΣΙΟΣ-7-Θεσσαλία

ΑΡΟΤΣΙΟΣ-5-Λάρισα

ΑΡΣΕΝΗ-19-Θεσσαλία

ΑΡΣΕΝΗ-12-Λάρισα

ΑΡΣΕΝΗ-6-Τρίκαλα

ΑΡΣΕΝΗΣ-51-Θεσσαλία

ΑΡΣΕΝΗΣ-36-Λάρισα

ΑΡΣΕΝΗΣ-14-Τρίκαλα

ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ-10-Θεσσαλία

ΑΡΣΕΝΙΟΥ-85-Θεσσαλία

ΑΡΣΕΝΙΟΥ-5-Καρδίτσα

ΑΡΣΕΝΙΟΥ-60-Λάρισα

ΑΡΣΕΝΙΟΥ-7-Μαγνησία

ΑΡΣΕΝΙΟΥ-13-Τρίκαλα

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ-81-Θεσσαλία

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ-70-Λάρισα

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ-10-Μαγνησία

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ-22-Θεσσαλία

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ-14-Λάρισα

ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ-8-Μαγνησία

ΑΡΣΕΝΟΣ-18-Θεσσαλία

ΑΡΣΕΝΟΣ-8-Καρδίτσα

ΑΡΣΕΝΟΣ-6-Τρίκαλα

ΑΡΣΕΝΟΥ-13-Θεσσαλία

ΑΡΣΕΝΟΥ-6-Λάρισα

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ-20-Θεσσαλία

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ-5-Καρδίτσα

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ-12-Μαγνησία

ΑΡΧΟΝΤΑ-7-Θεσσαλία

ΑΡΧΟΝΤΑ-7-Μαγνησία

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ-5-Θεσσαλία

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ-5-Μαγνησία

ΑΡΧΟΝΤΑΣ-6-Θεσσαλία

ΑΡΧΟΝΤΑΣ-6-Μαγνησία

ΑΡΧΟΝΤΗ-32-Θεσσαλία

ΑΡΧΟΝΤΗ-7-Καρδίτσα

ΑΡΧΟΝΤΗ-12-Λάρισα

ΑΡΧΟΝΤΗ-9-Μαγνησία

ΑΡΧΟΝΤΗΣ-151-Θεσσαλία

ΑΡΧΟΝΤΗΣ-72-Καρδίτσα

ΑΡΧΟΝΤΗΣ-51-Λάρισα

ΑΡΧΟΝΤΗΣ-20-Μαγνησία

ΑΡΧΟΝΤΗΣ-8-Τρίκαλα

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ-24-Θεσσαλία

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ-22-Καρδίτσα

ΑΡΩΝΗΣ-8-Θεσσαλία

ΑΡΩΝΗΣ-8-Μαγνησία

ΑΣΒΕΣΤΑΣ-10-Θεσσαλία

ΑΣΒΕΣΤΑΣ-10-Μαγνησία

ΑΣΔΕΡΑΚΗ-5-Θεσσαλία

ΑΣΔΕΡΑΚΗ-5-Μαγνησία

ΑΣΔΕΡΑΚΗΣ-14-Θεσσαλία

ΑΣΔΕΡΑΚΗΣ-14-Μαγνησία

ΑΣΗΜΑΚΗ-8-Θεσσαλία

ΑΣΗΜΑΚΗ-5-Μαγνησία

ΑΣΗΜΑΚΗΣ-16-Θεσσαλία

ΑΣΗΜΑΚΗΣ-12-Μαγνησία

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-23-Θεσσαλία

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-16-Λάρισα

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-5-Μαγνησία

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-7-Θεσσαλία

ΑΣΙΚΟΓΛΟΥ-7-Θεσσαλία

ΑΣΙΚΟΓΛΟΥ-6-Λάρισα

ΑΣΚΗΤΗΣ-14-Θεσσαλία

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ-12-Θεσσαλία

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ-8-Λάρισα

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-20-Θεσσαλία

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-8-Καρδίτσα

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-10-Μαγνησία

ΑΣΜΑΝΙΔΟΥ-5-Θεσσαλία

ΑΣΜΙΝΗΣ-12-Θεσσαλία

ΑΣΜΙΝΗΣ-11-Λάρισα

ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΟΣ-6-Θεσσαλία

ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΟΣ-6-Μαγνησία

ΑΣΠΡΟΥΔΗ-16-Θεσσαλία

ΑΣΠΡΟΥΔΗ-10-Τρίκαλα

ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ-19-Θεσσαλία

ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ-6-Μαγνησία

ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ-10-Τρίκαλα

ΑΣΣΥΧΙΔΗΣ-5-Θεσσαλία

ΑΣΣΥΧΙΔΗΣ-5-Λάρισα

ΑΣΤΑΡΑ-16-Θεσσαλία

ΑΣΤΑΡΑ-11-Λάρισα

ΑΣΤΑΡΑ-5-Μαγνησία

ΑΣΤΑΡΑΣ-35-Θεσσαλία

ΑΣΤΑΡΑΣ-30-Λάρισα

ΑΣΤΑΡΑΣ-5-Μαγνησία

ΑΣΤΕΡΗΣ-8-Θεσσαλία

ΑΣΤΕΡΗΣ-8-Μαγνησία

ΑΣΤΕΡΙΝΟΣ-7-Θεσσαλία

ΑΣΤΕΡΙΝΟΣ-7-Λάρισα

ΑΣΤΕΡΙΟΥ-15-Θεσσαλία

ΑΣΤΕΡΙΟΥ-15-Λάρισα

ΑΤΕΣΗΣ-5-Θεσσαλία

ΑΤΟΣΟΓΛΟΥ-9-Θεσσαλία

ΑΤΟΣΟΓΛΟΥ-9-Λάρισα

ΑΤΣΙΑΣ-5-Θεσσαλία

ΑΤΣΙΑΣ-5-Μαγνησία

ΑΥΓΕΛΗΣ-7-Θεσσαλία

ΑΥΓΕΛΗΣ-7-Τρίκαλα

ΑΥΓΕΡΗ-18-Θεσσαλία

ΑΥΓΕΡΗ-6-Καρδίτσα

ΑΥΓΕΡΗ-7-Τρίκαλα

ΑΥΓΕΡΗΣ-55-Θεσσαλία

ΑΥΓΕΡΗΣ-17-Καρδίτσα

ΑΥΓΕΡΗΣ-5-Λάρισα

ΑΥΓΕΡΗΣ-5-Μαγνησία

ΑΥΓΕΡΗΣ-28-Τρίκαλα

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-5-Θεσσαλία

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-5-Μαγνησία

ΑΥΓΕΡΟΣ-31-Θεσσαλία

ΑΥΓΕΡΟΣ-10-Καρδίτσα

ΑΥΓΕΡΟΣ-6-Μαγνησία

ΑΥΓΕΡΟΣ-13-Τρίκαλα

ΑΥΓΕΡΟΥ-12-Θεσσαλία

ΑΥΓΕΡΟΥ-6-Καρδίτσα

ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ-8-Θεσσαλία

ΑΥΦΑΝΤΗ-8-Θεσσαλία

ΑΥΦΑΝΤΗ-5-Μαγνησία

ΑΥΦΑΝΤΗΣ-44-Θεσσαλία

ΑΥΦΑΝΤΗΣ-8-Λάρισα

ΑΥΦΑΝΤΗΣ-35-Μαγνησία

ΑΧΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-15-Θεσσαλία

ΑΧΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-15-Λάρισα

ΑΧΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-6-Θεσσαλία

ΑΧΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-6-Λάρισα

ΒΑΒΑΛΙΟΣ-10-Θεσσαλία

ΒΑΒΑΛΙΟΣ-10-Μαγνησία

ΒΑΒΑΝΕΛΟΥ-5-Θεσσαλία

ΒΑΒΑΝΕΛΟΥ-5-Μαγνησία

ΒΑΒΑΣ-9-Θεσσαλία

ΒΑΒΑΣ-8-Λάρισα

ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ-6-Θεσσαλία

ΒΑΒΙΖΟΣ-14-Θεσσαλία

ΒΑΒΙΖΟΣ-6-Λάρισα

ΒΑΒΙΖΟΣ-8-Μαγνησία

ΒΑΒΙΤΣΑ-8-Θεσσαλία

ΒΑΒΙΤΣΑ-6-Τρίκαλα

ΒΑΒΙΤΣΑΣ-41-Θεσσαλία

ΒΑΒΙΤΣΑΣ-7-Λάρισα

ΒΑΒΙΤΣΑΣ-30-Τρίκαλα

ΒΑΒΛΕΚΗΣ-8-Θεσσαλία

ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ-14-Θεσσαλία

ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ-12-Τρίκαλα

ΒΑΒΥΛΗΣ-9-Θεσσαλία

ΒΑΒΥΛΗΣ-6-Τρίκαλα

ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ-13-Θεσσαλία

ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ-11-Καρδίτσα

ΒΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-5-Θεσσαλία

ΒΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-5-Λάρισα

ΒΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΑΣ-6-Θεσσαλία

ΒΑΓΓΕΛΟΣ-16-Θεσσαλία

ΒΑΓΓΕΛΟΣ-8-Καρδίτσα

ΒΑΓΓΕΛΟΣ-7-Τρίκαλα

ΒΑΓΓΕΛΟΥ-5-Θεσσαλία

ΒΑΓΓΟΣ-6-Θεσσαλία

ΒΑΓΔΟΥΤΗΣ-13-Θεσσαλία

ΒΑΓΔΟΥΤΗΣ-13-Μαγνησία

ΒΑΓΕΝΑ-31-Θεσσαλία

ΒΑΓΕΝΑ-7-Καρδίτσα

ΒΑΓΕΝΑ-18-Λάρισα

ΒΑΓΕΝΑΣ-105-Θεσσαλία

ΒΑΓΕΝΑΣ-29-Καρδίτσα

ΒΑΓΕΝΑΣ-52-Λάρισα

ΒΑΓΕΝΑΣ-7-Μαγνησία

ΒΑΓΕΝΑΣ-17-Τρίκαλα

ΒΑΓΙΑΣ-7-Θεσσαλία

ΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-7-Θεσσαλία

ΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ-8-Θεσσαλία

ΒΑΕΝΑΣ-6-Θεσσαλία

ΒΑΕΝΑΣ-5-Λάρισα

ΒΑΖΑΚΑΣ-11-Θεσσαλία

ΒΑΖΑΚΑΣ-5-Λάρισα

ΒΑΖΑΚΑΣ-5-Μαγνησία

ΒΑΖΟΥΡΑ-6-Θεσσαλία

ΒΑΖΟΥΡΑΣ-36-Θεσσαλία

ΒΑΖΟΥΡΑΣ-31-Μαγνησία

ΒΑΗΣ-7-Θεσσαλία

ΒΑΗΣ-7-Λάρισα

ΒΑΙΝΑ-12-Θεσσαλία

ΒΑΙΝΑ-6-Μαγνησία

ΒΑΙΝΑΣ-31-Θεσσαλία

ΒΑΙΝΑΣ-10-Καρδίτσα

ΒΑΙΝΑΣ-8-Μαγνησία

ΒΑΙΝΑΣ-11-Τρίκαλα

ΒΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-5-Θεσσαλία

ΒΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-5-Μαγνησία

ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ-137-Θεσσαλία

ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ-79-Καρδίτσα

ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ-26-Λάρισα

ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ-23-Μαγνησία

ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ-9-Τρίκαλα

ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ-36-Θεσσαλία

ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ-18-Καρδίτσα

ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ-9-Λάρισα

ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ-6-Μαγνησία

ΒΑΙΟΣ-33-Θεσσαλία

ΒΑΙΟΣ-16-Λάρισα

ΒΑΙΟΣ-7-Μαγνησία

ΒΑΙΟΣ-7-Τρίκαλα

ΒΑΙΟΥ-102-Θεσσαλία

ΒΑΙΟΥ-13-Καρδίτσα

ΒΑΙΟΥ-12-Λάρισα

ΒΑΙΟΥ-19-Μαγνησία

ΒΑΙΟΥ-58-Τρίκαλα

ΒΑΙΟΥΛΗΣ-8-Θεσσαλία

ΒΑΙΟΥΛΗΣ-8-Λάρισα

ΒΑΙΡΑΚΛΙΩΤΗΣ-5-Θεσσαλία

ΒΑΙΡΑΜΗΣ-14-Θεσσαλία

ΒΑΙΡΑΜΗΣ-10-Καρδίτσα

ΒΑΙΤΣΑΡΑ-5-Θεσσαλία

ΒΑΙΤΣΑΡΑ-5-Μαγνησία

ΒΑΙΤΣΗ-64-Θεσσαλία

ΒΑΙΤΣΗ-19-Καρδίτσα

ΒΑΙΤΣΗ-13-Λάρισα

ΒΑΙΤΣΗ-30-Μαγνησία

ΒΑΙΤΣΗΣ-188-Θεσσαλία

ΒΑΙΤΣΗΣ-48-Καρδίτσα

ΒΑΙΤΣΗΣ-45-Λάρισα

ΒΑΙΤΣΗΣ-84-Μαγνησία

ΒΑΙΤΣΗΣ-11-Τρίκαλα

ΒΑΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-14-Θεσσαλία

ΒΑΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-10-Μαγνησία

ΒΑΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-5-Θεσσαλία

ΒΑΚΑΛΑΣ-10-Θεσσαλία

ΒΑΚΑΛΑΣ-10-Λάρισα

ΒΑΚΑΛΗ-7-Θεσσαλία

ΒΑΚΑΛΗ-6-Λάρισα

ΒΑΚΑΛΗΣ-22-Θεσσαλία

ΒΑΚΑΛΗΣ-17-Λάρισα

ΒΑΚΑΛΗΣ-5-Μαγνησία

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ-8-Θεσσαλία

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-6-Θεσσαλία

ΒΑΚΑΛΟΥΛΗΣ-7-Θεσσαλία

ΒΑΚΑΛΟΥΛΗΣ-7-Λάρισα

ΒΑΚΗΣ-5-Θεσσαλία

ΒΑΚΗΣ-5-Τρίκαλα

ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ-7-Θεσσαλία

ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ-6-Λάρισα

ΒΑΚΟΥΛΑΣ-8-Θεσσαλία

ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ-16-Θεσσαλία

ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ-8-Τρίκαλα

ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ-58-Θεσσαλία

ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ-22-Καρδίτσα

ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ-6-Λάρισα

ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ-5-Μαγνησία

ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ-25-Τρίκαλα

ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ-16-Θεσσαλία

ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ-14-Λάρισα

ΒΑΛΑΒΑΝΗ-18-Θεσσαλία

ΒΑΛΑΒΑΝΗ-15-Λάρισα

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ-25-Θεσσαλία

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ-19-Λάρισα

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ-6-Μαγνησία

ΒΑΛΑΗ-11-Θεσσαλία

ΒΑΛΑΗ-11-Λάρισα

ΒΑΛΑΗΣ-21-Θεσσαλία

ΒΑΛΑΗΣ-18-Λάρισα

ΒΑΛΑΚΟΣ-5-Θεσσαλία

ΒΑΛΑΚΟΣ-5-Μαγνησία

ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ-10-Θεσσαλία

ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ-10-Μαγνησία

ΒΑΛΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ-8-Θεσσαλία

ΒΑΛΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ-8-Μαγνησία

ΒΑΛΑΡΑΚΟΣ-9-Θεσσαλία

ΒΑΛΑΡΑΚΟΣ-9-Καρδίτσα

ΒΑΛΑΡΗ-15-Θεσσαλία

ΒΑΛΑΡΗ-14-Λάρισα

ΒΑΛΑΡΗΣ-41-Θεσσαλία

ΒΑΛΑΡΗΣ-7-Καρδίτσα

ΒΑΛΑΡΗΣ-33-Λάρισα

ΒΑΛΑΣΗ-14-Θεσσαλία

ΒΑΛΑΣΗ-13-Λάρισα

ΒΑΛΑΣΗΣ-34-Θεσσαλία

ΒΑΛΑΣΗΣ-33-Λάρισα

ΒΑΛΑΣΟΥΛΗΣ-5-Θεσσαλία

ΒΑΛΑΣΟΥΛΗΣ-5-Λάρισα

ΒΑΛΑΣΣΑ-20-Θεσσαλία

ΒΑΛΑΣΣΑ-20-Μαγνησία

ΒΑΛΑΣΣΑΣ-39-Θεσσαλία

ΒΑΛΑΣΣΑΣ-38-Μαγνησία

ΒΑΛΑΤΣΟΣ-34-Θεσσαλία

ΒΑΛΑΤΣΟΣ-6-Καρδίτσα

ΒΑΛΑΤΣΟΣ-17-Λάρισα

ΒΑΛΑΤΣΟΣ-11-Μαγνησία

ΒΑΛΑΤΣΟΥ-11-Θεσσαλία

ΒΑΛΑΤΣΟΥ-6-Λάρισα

ΒΑΛΑΧΗ-11-Θεσσαλία

ΒΑΛΑΧΗ-11-Μαγνησία

ΒΑΛΑΧΗΣ-6-Θεσσαλία

ΒΑΛΑΧΗΣ-6-Μαγνησία

ΒΑΛΔΟΥΜΑΣ-18-Θεσσαλία

ΒΑΛΔΟΥΜΑΣ-18-Λάρισα

ΒΑΛΗΣ-7-Θεσσαλία

ΒΑΛΗΣ-7-Μαγνησία

ΒΑΛΙΑΚΑΣ-6-Θεσσαλία

ΒΑΛΙΑΚΑΣ-6-Λάρισα

ΒΑΛΙΑΚΟΣ-42-Θεσσαλία

ΒΑΛΙΑΚΟΣ-39-Λάρισα

ΒΑΛΙΑΚΟΥ-8-Θεσσαλία

ΒΑΛΙΑΚΟΥ-8-Λάρισα

ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ-5-Θεσσαλία

ΒΑΛΙΑΤΖΑΣ-6-Θεσσαλία

ΒΑΛΙΩΤΗ-10-Θεσσαλία

ΒΑΛΙΩΤΗ-9-Λάρισα

ΒΑΛΙΩΤΗΣ-34-Θεσσαλία

ΒΑΛΙΩΤΗΣ-34-Λάρισα

ΒΑΛΙΩΤΟΥ-6-Θεσσαλία

ΒΑΛΙΩΤΟΥ-6-Λάρισα

ΒΑΛΚΑΜΕΛΗΣ-5-Θεσσαλία

ΒΑΛΚΑΜΕΛΗΣ-5-Μαγνησία

ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗ-6-Θεσσαλία

ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗ-5-Τρίκαλα

ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ-45-Θεσσαλία

ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ-6-Λάρισα

ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ-15-Μαγνησία

ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ-24-Τρίκαλα

ΒΑΛΛΑ-16-Θεσσαλία

ΒΑΛΛΑ-8-Λάρισα

ΒΑΛΛΑ-6-Τρίκαλα

ΒΑΛΛΑΣ-62-Θεσσαλία

ΒΑΛΛΑΣ-8-Καρδίτσα

ΒΑΛΛΑΣ-13-Λάρισα

ΒΑΛΛΑΣ-37-Τρίκαλα

ΒΑΛΜΑΣ-9-Θεσσαλία

ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗ-5-Θεσσαλία

ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-13-Θεσσαλία

ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-7-Καρδίτσα

ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ-11-Θεσσαλία

ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ-11-Λάρισα

ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ-5-Θεσσαλία

ΒΑΛΟΜΑΝΔΡΑ-5-Θεσσαλία

ΒΑΛΟΜΑΝΔΡΑ-5-Τρίκαλα

ΒΑΛΟΜΑΝΔΡΑΣ-13-Θεσσαλία

ΒΑΛΟΜΑΝΔΡΑΣ-12-Τρίκαλα

ΒΑΛΟΤΑΣΙΟΣ-18-Θεσσαλία

ΒΑΛΟΤΑΣΙΟΣ-17-Τρίκαλα

ΒΑΛΟΤΑΣΙΟΥ-7-Θεσσαλία

ΒΑΛΟΤΑΣΙΟΥ-7-Τρίκαλα

ΒΑΛΟΥΚΟΣ-10-Θεσσαλία

ΒΑΛΟΥΚΟΣ-10-Μαγνησία

ΒΑΛΟΥΞΗΣ-7-Θεσσαλία

ΒΑΛΟΥΞΗΣ-7-Μαγνησία

ΒΑΛΣΑΜΗΣ-12-Θεσσαλία

ΒΑΛΣΑΜΗΣ-8-Μαγνησία

ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-5-Θεσσαλία

ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-5-Θεσσαλία

ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-5-Λάρισα

ΒΑΛΤΑ-5-Θεσσαλία

ΒΑΛΤΑ-5-Μαγνησία

ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ-12-Θεσσαλία

ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ-7-Καρδίτσα

ΒΑΛΤΑΣ-9-Θεσσαλία

ΒΑΛΤΑΣ-9-Μαγνησία

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ-5-Θεσσαλία

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ-5-Μαγνησία

ΒΑΛΤΣΙΩΤΗΣ-5-Θεσσαλία

ΒΑΛΤΣΙΩΤΗΣ-5-Μαγνησία

ΒΑΛΩΖΟΣ-6-Θεσσαλία

ΒΑΛΩΖΟΣ-6-Λάρισα

ΒΑΛΩΜΕΝΟΣ-13-Θεσσαλία

ΒΑΛΩΜΕΝΟΣ-13-Μαγνησία

ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ-7-Θεσσαλία

ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ-7-Μαγνησία

ΒΑΛΩΤΗ-7-Θεσσαλία

ΒΑΛΩΤΗ-7-Μαγνησία

ΒΑΛΩΤΗΣ-7-Θεσσαλία

ΒΑΛΩΤΗΣ-7-Μαγνησία

ΒΑΜΒΑΚΑ-7-Θεσσαλία

ΒΑΜΒΑΚΑ-7-Μαγνησία

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ-10-Θεσσαλία

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ-6-Καρδίτσα

ΒΑΜΒΑΚΑΣ-18-Θεσσαλία

ΒΑΜΒΑΚΑΣ-18-Μαγνησία

ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ-8-Θεσσαλία

ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ-8-Λάρισα

ΒΑΜΒΑΚΟΣ-8-Θεσσαλία

ΒΑΜΒΑΚΟΣ-8-Μαγνησία

ΒΑΜΠΟΥΛΑ-5-Θεσσαλία

ΒΑΜΠΟΥΛΑΣ-17-Θεσσαλία

ΒΑΜΠΟΥΛΑΣ-15-Τρίκαλα

ΒΑΝΑΚΑΡΑΣ-15-Θεσσαλία

ΒΑΝΑΚΑΡΑΣ-10-Λάρισα

ΒΑΝΑΚΑΡΑΣ-5-Τρίκαλα

ΒΑΝΗΣ-13-Θεσσαλία

ΒΑΝΗΣ-12-Λάρισα

ΒΑΝΙΩΤΗΣ-18-Θεσσαλία

ΒΑΝΙΩΤΗΣ-5-Καρδίτσα

ΒΑΝΙΩΤΗΣ-12-Τρίκαλα

ΒΑΝΤΑΛΗ-5-Θεσσαλία

ΒΑΝΤΑΛΗΣ-8-Θεσσαλία

ΒΑΝΤΑΛΗΣ-8-Τρίκαλα

ΒΑΡΑΚΗΣ-9-Θεσσαλία

ΒΑΡΑΚΗΣ-9-Μαγνησία

ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗ-5-Θεσσαλία

ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ-33-Θεσσαλία

ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ-11-Λάρισα

ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ-22-Μαγνησία

ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΟΥ-8-Θεσσαλία

ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΟΥ-6-Λάρισα

ΒΑΡΑΛΗΣ-8-Θεσσαλία

ΒΑΡΑΛΗΣ-8-Μαγνησία

ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ-22-Θεσσαλία

ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ-17-Λάρισα

ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΣ-5-Μαγνησία

ΒΑΡΒΑΡΕΛΗΣ-7-Θεσσαλία

ΒΑΡΒΑΡΕΛΗΣ-7-Μαγνησία

ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗΣ-5-Θεσσαλία

ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗΣ-5-Λάρισα

ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ-7-Θεσσαλία

ΒΑΡΔΑΚΑ-6-Θεσσαλία

ΒΑΡΔΑΚΑ-5-Λάρισα

ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ-7-Θεσσαλία

ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ-7-Λάρισα

ΒΑΡΔΑΚΑΡΗΣ-21-Θεσσαλία

ΒΑΡΔΑΚΑΡΗΣ-21-Λάρισα

ΒΑΡΔΑΚΑΣ-23-Θεσσαλία

ΒΑΡΔΑΚΑΣ-11-Λάρισα

ΒΑΡΔΑΚΑΣ-9-Τρίκαλα

ΒΑΡΔΑΚΗ-13-Θεσσαλία

ΒΑΡΔΑΚΗ-10-Μαγνησία

ΒΑΡΔΑΚΗΣ-27-Θεσσαλία

ΒΑΡΔΑΚΗΣ-23-Μαγνησία

ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ-5-Θεσσαλία

ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ-5-Λάρισα

ΒΑΡΔΑΡΗΣ-6-Θεσσαλία

ΒΑΡΔΑΡΗΣ-5-Μαγνησία

ΒΑΡΔΑΤΣΙΚΟΣ-12-Θεσσαλία

ΒΑΡΔΑΤΣΙΚΟΣ-12-Λάρισα

ΒΑΡΔΟΥΛΗ-7-Θεσσαλία

ΒΑΡΔΟΥΛΗΣ-19-Θεσσαλία

ΒΑΡΔΟΥΛΗΣ-7-Μαγνησία

ΒΑΡΔΟΥΛΗΣ-10-Τρίκαλα

ΒΑΡΕΛΑ-8-Θεσσαλία

ΒΑΡΕΛΑΣ-38-Θεσσαλία

ΒΑΡΕΛΑΣ-8-Καρδίτσα

ΒΑΡΕΛΑΣ-12-Λάρισα

ΒΑΡΕΛΑΣ-11-Μαγνησία

ΒΑΡΕΛΑΣ-7-Τρίκαλα

ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ-5-Θεσσαλία

ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-16-Θεσσαλία

ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-12-Τρίκαλα

ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-15-Θεσσαλία

ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-15-Μαγνησία

ΒΑΡΘΟΛΟΜΟΣ-12-Θεσσαλία

ΒΑΡΘΟΛΟΜΟΣ-10-Λάρισα

ΒΑΡΘΟΛΟΜΟΥ-5-Θεσσαλία

ΒΑΡΘΟΛΟΜΟΥ-5-Λάρισα

ΒΑΡΛΑΓΚΑΣ-15-Θεσσαλία

ΒΑΡΛΑΓΚΑΣ-15-Καρδίτσα

ΒΑΡΛΑΜΗΣ-22-Θεσσαλία

ΒΑΡΛΑΜΗΣ-10-Καρδίτσα

ΒΑΡΛΑΜΗΣ-6-Λάρισα

ΒΑΡΛΑΜΗΣ-5-Μαγνησία

ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗ-5-Θεσσαλία

ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗΣ-8-Θεσσαλία

ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗΣ-8-Τρίκαλα

ΒΑΡΝΑΣ-40-Θεσσαλία

ΒΑΡΝΑΣ-40-Λάρισα

ΒΑΡΟΥΤΑΣ-5-Θεσσαλία

ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ-11-Θεσσαλία

ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ-11-Μαγνησία

ΒΑΡΡΑΣ-17-Θεσσαλία

ΒΑΡΡΑΣ-6-Καρδίτσα

ΒΑΡΡΑΣ-9-Τρίκαλα

ΒΑΡΣΑΜΑΣ-6-Θεσσαλία

ΒΑΡΣΑΜΑΣ-6-Μαγνησία

ΒΑΡΣΑΜΗ-31-Θεσσαλία

ΒΑΡΣΑΜΗ-5-Καρδίτσα

ΒΑΡΣΑΜΗ-11-Λάρισα

ΒΑΡΣΑΜΗ-10-Μαγνησία

ΒΑΡΣΑΜΗ-5-Τρίκαλα

ΒΑΡΣΑΜΗΣ-119-Θεσσαλία

ΒΑΡΣΑΜΗΣ-22-Καρδίτσα

ΒΑΡΣΑΜΗΣ-55-Λάρισα

ΒΑΡΣΑΜΗΣ-19-Μαγνησία

ΒΑΡΣΑΜΗΣ-23-Τρίκαλα

ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ-5-Θεσσαλία

ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ-5-Μαγνησία

ΒΑΡΣΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ-8-Θεσσαλία

ΒΑΡΣΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ-6-Λάρισα

ΒΑΡΣΑΝΗΣ-7-Θεσσαλία

ΒΑΡΣΑΝΗΣ-7-Τρίκαλα

ΒΑΡΣΟΣ-21-Θεσσαλία

ΒΑΡΣΟΣ-18-Λάρισα

ΒΑΡΤΖΙΑΣ-6-Θεσσαλία

ΒΑΡΩΤΑΣ-5-Θεσσαλία

ΒΑΡΩΤΑΣ-5-Μαγνησία

ΒΑΣΔΕΚΑΣ-10-Θεσσαλία

ΒΑΣΔΕΚΑΣ-9-Μαγνησία

ΒΑΣΔΕΚΗ-19-Θεσσαλία

ΒΑΣΔΕΚΗ-15-Μαγνησία

ΒΑΣΔΕΚΗΣ-70-Θεσσαλία

ΒΑΣΔΕΚΗΣ-8-Καρδίτσα

ΒΑΣΔΕΚΗΣ-7-Λάρισα

ΒΑΣΔΕΚΗΣ-34-Μαγνησία

ΒΑΣΔΕΚΗΣ-21-Τρίκαλα

ΒΑΣΙΑΚΟΣ-13-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΑΚΟΣ-11-Καρδίτσα

ΒΑΣΙΑΡΔΑΝΗ-7-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ-5-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΑΚΗ-7-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΑΚΗ-5-Μαγνησία

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-19-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-10-Μαγνησία

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-15-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-8-Καρδίτσα

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ-139-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ-99-Καρδίτσα

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ-7-Λάρισα

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ-22-Μαγνησία

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ-11-Τρίκαλα

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ-43-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ-25-Καρδίτσα

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ-11-Μαγνησία

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ-5-Τρίκαλα

ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ-8-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ-5-Τρίκαλα

ΒΑΣΙΛΑΣ-7-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ-9-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ-6-Τρίκαλα

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-73-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-23-Λάρισα

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-22-Μαγνησία

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-25-Τρίκαλα

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ-20-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ-6-Λάρισα

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ-11-Μαγνησία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-506-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-89-Καρδίτσα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-147-Λάρισα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-168-Μαγνησία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-102-Τρίκαλα

ΒΑΣΙΛΙΑΓΚΟΣ-9-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΙΑΓΚΟΣ-6-Καρδίτσα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ-22-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ-19-Μαγνησία

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-12-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-12-Μαγνησία

ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ-14-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ-13-Καρδίτσα

ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ-16-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ-13-Καρδίτσα

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-98-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-14-Καρδίτσα

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-51-Λάρισα

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-17-Μαγνησία

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-16-Τρίκαλα

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-30-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-17-Λάρισα

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-7-Τρίκαλα

ΒΑΣΙΛΟΣ-39-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΟΣ-11-Καρδίτσα

ΒΑΣΙΛΟΣ-13-Λάρισα

ΒΑΣΙΛΟΣ-10-Μαγνησία

ΒΑΣΙΛΟΣ-5-Τρίκαλα

ΒΑΣΙΛΟΥ-21-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΟΥ-10-Καρδίτσα

ΒΑΣΙΛΟΥ-7-Μαγνησία

ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ-11-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ-5-Λάρισα

ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ-6-Μαγνησία

ΒΑΣΙΛΟΥΛΗ-10-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΟΥΛΗΣ-13-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΛΟΥΛΗΣ-6-Καρδίτσα

ΒΑΣΙΛΟΥΛΗΣ-5-Μαγνησία

ΒΑΣΙΟΣ-9-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΟΣ-8-Λάρισα

ΒΑΣΙΟΥ-6-Θεσσαλία

ΒΑΣΙΟΥ-6-Λάρισα

ΒΑΣΚΟΣ-6-Θεσσαλία

ΒΑΣΣΟΣ-22-Θεσσαλία

ΒΑΣΣΟΣ-16-Λάρισα

ΒΑΣΣΟΥ-5-Θεσσαλία

ΒΑΣΤΑΚΗΣ-8-Θεσσαλία

ΒΑΣΤΑΚΗΣ-8-Λάρισα

ΒΑΣΤΑΡΔΗ-8-Θεσσαλία

ΒΑΣΤΑΡΔΗ-8-Μαγνησία

ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ-29-Θεσσαλία

ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ-29-Μαγνησία

ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑ-5-Θεσσαλία

ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ-21-Θεσσαλία

ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ-18-Τρίκαλα

ΒΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-5-Θεσσαλία

ΒΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-5-Μαγνησία

ΒΑΤΑΛΑΣ-5-Θεσσαλία

ΒΑΤΑΛΑΣ-5-Μαγνησία

ΒΑΤΑΛΗΣ-7-Θεσσαλία

ΒΑΤΑΛΗΣ-5-Λάρισα

ΒΑΤΣΑΡΕΑ-10-Θεσσαλία

ΒΑΤΣΑΡΕΑ-10-Μαγνησία

ΒΑΤΣΑΡΕΑΣ-13-Θεσσαλία

ΒΑΤΣΑΡΕΑΣ-13-Μαγνησία

ΒΑΤΣΙΟΣ-11-Θεσσαλία

ΒΑΤΣΙΟΣ-8-Μαγνησία

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ-33-Θεσσαλία

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ-11-Καρδίτσα

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ-7-Λάρισα

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ-14-Μαγνησία

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ-12-Θεσσαλία

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ-7-Μαγνησία

ΒΕΗ-5-Θεσσαλία

ΒΕΗΣ-8-Θεσσαλία

ΒΕΗΣ-6-Λάρισα

ΒΕΙΚΟΣ-8-Θεσσαλία

ΒΕΙΚΟΣ-8-Λάρισα

ΒΕΛΑΛΗ-7-Θεσσαλία

ΒΕΛΑΛΗ-7-Μαγνησία

ΒΕΛΑΛΗΣ-15-Θεσσαλία

ΒΕΛΑΛΗΣ-15-Μαγνησία

ΒΕΛΑΝΗΣ-7-Θεσσαλία

ΒΕΛΑΝΗΣ-7-Μαγνησία

ΒΕΛΕΝΤΖΑ-19-Θεσσαλία

ΒΕΛΕΝΤΖΑ-13-Μαγνησία

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ-44-Θεσσαλία

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ-7-Καρδίτσα

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ-8-Λάρισα

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ-26-Μαγνησία

ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ-31-Θεσσαλία

ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ-22-Καρδίτσα

ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ-10-Θεσσαλία

ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ-5-Καρδίτσα

ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ-11-Θεσσαλία

ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ-11-Λάρισα

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ-12-Θεσσαλία

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ-8-Λάρισα

ΒΕΛΙΤΣΟΣ-9-Θεσσαλία

ΒΕΛΙΤΣΟΣ-8-Μαγνησία

ΒΕΛΙΤΣΟΥ-7-Θεσσαλία

ΒΕΛΙΤΣΟΥ-7-Μαγνησία

ΒΕΛΛΗΣ-22-Θεσσαλία

ΒΕΛΛΗΣ-21-Λάρισα

ΒΕΛΟΥΔΟΣ-6-Θεσσαλία

ΒΕΛΟΥΔΟΣ-6-Μαγνησία

ΒΕΛΩΝΗ-13-Θεσσαλία

ΒΕΛΩΝΗ-6-Λάρισα

ΒΕΛΩΝΗΣ-44-Θεσσαλία

ΒΕΛΩΝΗΣ-23-Λάρισα

ΒΕΛΩΝΗΣ-16-Τρίκαλα

ΒΕΝΕΤΑ-7-Θεσσαλία

ΒΕΝΕΤΑ-7-Μαγνησία

ΒΕΝΕΤΗ-15-Θεσσαλία

ΒΕΝΕΤΗ-9-Λάρισα

ΒΕΝΕΤΗΣ-51-Θεσσαλία

ΒΕΝΕΤΗΣ-8-Καρδίτσα

ΒΕΝΕΤΗΣ-22-Λάρισα

ΒΕΝΕΤΗΣ-14-Μαγνησία

ΒΕΝΕΤΗΣ-7-Τρίκαλα

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ-8-Θεσσαλία

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ-8-Μαγνησία

ΒΕΝΙΕΡΗ-5-Θεσσαλία

ΒΕΝΙΕΡΗ-5-Μαγνησία

ΒΕΝΙΕΡΗΣ-5-Θεσσαλία

ΒΕΝΙΕΡΗΣ-5-Μαγνησία

ΒΕΝΟΥΖΙΟΥ-8-Θεσσαλία

ΒΕΝΟΥΖΙΟΥ-7-Λάρισα

ΒΕΝΤΙΣΤΑΣ-5-Θεσσαλία

ΒΕΟΣ-6-Θεσσαλία

ΒΕΟΣ-5-Καρδίτσα

ΒΕΡΒΕΡΑ-5-Θεσσαλία

ΒΕΡΒΕΡΑΣ-22-Θεσσαλία

ΒΕΡΒΕΡΑΣ-7-Λάρισα

ΒΕΡΒΕΡΑΣ-10-Τρίκαλα

ΒΕΡΒΕΡΗΣ-6-Θεσσαλία

ΒΕΡΓΑ-5-Θεσσαλία

ΒΕΡΓΑ-5-Μαγνησία

ΒΕΡΓΑΣ-15-Θεσσαλία

ΒΕΡΓΑΣ-15-Μαγνησία

ΒΕΡΓΗ-8-Θεσσαλία

ΒΕΡΓΗ-6-Λάρισα

ΒΕΡΓΗΣ-14-Θεσσαλία

ΒΕΡΓΗΣ-12-Λάρισα

ΒΕΡΓΙΝΗΣ-10-Θεσσαλία

ΒΕΡΓΙΝΗΣ-7-Καρδίτσα

ΒΕΡΓΟΣ-46-Θεσσαλία

ΒΕΡΓΟΣ-12-Λάρισα

ΒΕΡΓΟΣ-33-Μαγνησία

ΒΕΡΓΟΥ-16-Θεσσαλία

ΒΕΡΓΟΥ-5-Λάρισα

ΒΕΡΓΟΥ-10-Μαγνησία

ΒΕΡΓΟΥΛΙΑΣ-10-Θεσσαλία

ΒΕΡΓΟΥΛΙΑΣ-10-Μαγνησία

ΒΕΡΕΜΗΣ-16-Θεσσαλία

ΒΕΡΕΜΗΣ-15-Μαγνησία

ΒΕΡΕΝΤΖΙΩΤΗ-5-Θεσσαλία

ΒΕΡΕΝΤΖΙΩΤΗΣ-17-Θεσσαλία

ΒΕΡΕΝΤΖΙΩΤΗΣ-8-Λάρισα

ΒΕΡΕΝΤΖΙΩΤΗΣ-7-Τρίκαλα

ΒΕΡΝΙΩΤΗΣ-8-Θεσσαλία

ΒΕΡΝΙΩΤΗΣ-8-Λάρισα

ΒΕΡΟΓΚΟΣ-6-Θεσσαλία

ΒΕΡΟΓΚΟΣ-6-Λάρισα

ΒΕΡΡΑΣ-6-Θεσσαλία

ΒΕΡΡΑΣ-5-Λάρισα

ΒΕΣ-5-Θεσσαλία

ΒΕΣΤΙΑΡΗΣ-5-Θεσσαλία

ΒΕΣΤΙΑΡΗΣ-5-Μαγνησ