Skip to main content

λέξεις που αρχίζουν από αδ

 

 

Από τις ρωμαίικες διαλέκτους στην κοινή νεοελληνική

 

συνώνυμα

 

λέξεις που αρχίζουν από αδ

 

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

πρώτη δημοσίευση: 31.10.2019

αναθεώρηση: 17.5.2020


 

Η εργασία είναι διπλής κατεύθυνσης. Από τις διαλέκτους της ρωμαίικης γλώσσας (που κατά τη γνώμη μου λαθεμένα καταγράφονται σαν «ιδιώματα της νέας ελληνικής»), στα συνώνυμα της σύγχρονης εθνικής γλώσσας ή «κοινής νεοελληνικής» (ΚΝΕ). Αλλά και αντίστροφα, από τις λέξεις της ΚΝΕ στα διαλεκτικά συνώνυμα.

Η μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή του διαλεκτικού πλούτου της ρωμαίικης γλώσσας και στη συγκέντρωση υλικού για την ουσιαστική μελέτη της γλώσσας, πέρα από τα εθνικά στερεότυπα.

Στη στήλη a, δίπλα σε κάποιες λέξεις, υπάρχει ένας αριθμός από το 2 ως το 7. Πρόκειται για τις λέξεις με τη συχνότερη παρουσία στη σύγχρονη γλώσσα. Σε αυτή την κλίμακα, που αφορά τη συχνότητα εμφάνισης των λέξεων, κάθε αριθμός είναι δεκαπλάσιος περίπου από τον προηγούμενο. Λόγου χάρη η λέξη «αβγό» (με συχνότητα 3), εμφανίζεται στις μέρες μας, σχεδόν δέκα φορές πιο συχνά από τη λέξη «άβγαλτος» (με συχνότητα 2) και η λέξη «άβολα» (με συχνότητα 4), δέκα φορές συχνότερα από την πρώτη λέξη και εκατό φορές συχνότερα από τη δεύτερη.

Στη στήλη b, το γράμμα δ σημαίνει πως η λέξη χαρακτηρίζεται στα λεξικά του περασμένου αιώνα, σαν λέξη της δημοτικής. Το γράμμα λ σημαίνει πως η λέξη είναι λόγια, δεν έχει διασωθεί δηλαδή αγράμματα στο στόμα του λαού. Οι λόγιες λέξεις μπήκαν στη λαϊκή γλώσσα από το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονταν στα παλιά λεξικά σαν λέξεις της καθαρεύουσας.

Στη στήλη c, μέσα σε αγκύλη, δίπλα σε λέξεις της δημοτικής, βρίσκεται το όνομα ενός λεξικού και η χρονιά που εκδόθηκε. Αυτό διευκρινίζει το έτος πρώτης καταγραφής της λέξης (ή μια από τις χρονικά πρώτες καταγραφές) σε λεξικό της κοινής (για την εποχή εκείνη) γλώσσας. Για παράδειγμα το «αβανία [Germano 1622]» εξηγεί πως τη λέξη «αβανία» την πρωτοσυναντάμε στο «Vocabolario Italiano et Greco» του Girolamo Germano, που εκδόθηκε στη Ρώμη το 1622.

Στη στήλη c, συνυπάρχουν οι λέξεις των ρωμαίικων διαλέκτων μαζί με εκείνες της σύγχρονης γλώσσας, γνωστής και ως «κοινής νεοελληνικής». Στην «ορθογραφία» των διαλεκτικών λέξεων συνήθως ακολουθώ την πρόταση των λεξικογράφων. Ωστόσο τα διπλά σύμφωνα τα χρησιμοποιώ μόνο όταν αυτά σημαίνουν και διαφορετική προφορά (όπως στην Κύπρο, τα Δωδεκάνησα και την Κάτω Ιταλία).

Στη στήλη d βρίσκονται τα ονόματα των τόπων όπου συναντιέται η διαλεκτική λέξη (της διπλανής στήλης c). Έτσι για τη λέξη «αβασκαμός» βλέπουμε πως είναι (ή ήταν) σε χρήση σε: Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αχαΐα, Βοιωτία, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Μαγνησία, Μάνη, Σκόπελο και Φθιώτιδα. Αν δίπλα στον τόπο σημειώνεται αστερίσκος (*), όπως π.χ. Αδριανούπολη* ή Τραπεζούντα*, αυτό δηλώνει πως το σύνολο των Ρωμιών του οικισμού εγκατέλειψε τον τόπο μέχρι το 1923-1924.

Στην στήλη d και όταν στην προηγούμενη στήλη c υπάρχουν (με κόκκινο χρώμα) λέξεις της «κοινής νεοελληνικής», βρίσκονται συγκεντρωμένα μαζί τα διαλεκτικά συνώνυμα. Έτσι δίπλα στο «αβγό», βρίσκουμε τα διαλεκτικά: αβγιό, αβγκό, αβγκόν, αβγκουό, αβγόν, αβγού, αβιγό, αβκό, αβκόν, αβό, αβουγό, αγκβό, αγκό, αγκουό, αγκουού, αγουό, αφκό, αφκόν, βγο, βο, εβγό, οβγό, οβγόν, οβόν & ουό.

Τέλος στη στήλη e καταγράφονται τα συνώνυμα της κοινής που αντιστοιχούν στις διαλεκτικές λέξεις ή σε ορισμένες περιπτώσεις και σε λέξεις που θεωρούνται γενικά «της δημοτικής» και χαρακτηρίζονται έτσι, δίχως αναφορά σε τόπο.

 

 

Πηγές:

 

Buck Carl Darling, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages - A contribution to the history of ideas, Chicago & London 1949: [Buck List].

Germano Girolamo, Vocabolario Italiano et Greco, Roma 1622.

Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis (2 τόμοι), Lugdunum Batavorum 1688.

Kemiktsi Helene, α. Χιώτικα-απλά ελληνικά, β. Ντοπιολαλιά της νότιας Χίου, γ. Ντοπιολαλιά στο χωριό Θολοποτάμι (διαδίκτυο).

lias, Το κοζανίτικο λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Meursius Joannes, Glossarium Graecobarbarum, Lugduni Batavorum 1610.

Portius Simon, Λεξικόν λατινικόν, ρωμαίκον και ελληνικόν, Lutetiae Parisiorum 1635.

Sabio Stephano, Introduttorio nuovo intitolato Corona preciosa ec., Venetiis 1527

Somavera Alessio, Θησαυρός της ρωμαίκης και φραγκικής γλώσσας ήγουν λεξικόν ρωμαίκον και Φραγκικόν, Παρίτζι 1709.

Weijnen A. κ.ά., Atlas linguarum europae (ALE) - Premier Questionnaire, Nimègue 1972.

Άκογλου Ξενοφώντας, Λαογραφικά Κοτυώρων, πρώτος τόμος: Αθήνα 1939, δεύτερος τόμος: Αθήνα 1964.

Αλβανός Γιώργος, Βασιλ’τσιώτ’κα λόγια - Λεξικό της ντοπιολαλιάς Βασιλικών Λέσβου, Αθήνα 2010.

Αλεξάκης Νικόλαος, Το Αγραφιώτικο ιδίωμα, περιοδικό Τα Άγραφα, τ. 1-6, 2010-2012.

Αλεξανδρής Απόστολος, Το γλωσσικόν ιδίωμα της Κύμης και των περιχώρων, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 5, Αθήναι 1958.

Αλιμπέρτης Βασίλης, Κωμιακίτικη Ντοπιολαλιά, Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου (διαδίκτυο).

Αλιπράντης Νίκος, Λεξικό των ιδιωμάτων και των εγγράφων της Πάρου, Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Αθήνας, Αθήνα 2001.

Αλμπανούδης Παύλος, Το ιδίωμα της Βόρειας Θράκης: Το Μικρό και το Μεγάλο Μοναστήρι Α. Ρωμυλίας, Ιωάννινα 2009.

Αλπός Θύμιος, Γλωσσάρι Μεσσηνίας (διαδίκτυο).

Άμαντος Κωνσταντίνος, Προσθήκαι εις το Χιακόν γλωσσάριον και το Χιακόν τοπωνυμικόν, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος τρίτος, Αθήναι 1941.

Άμαντος Κωνσταντίνος, Συμβολή εις το χιακόν γλωσσάριον (ανάτυπο), Χιακά Χρονικά, Αθήναι 1926.

Αναγνώστου Σπυρίδων, Λεσβιακά ήτοι συλλογή λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών, Αθήναι 1903.

Αναστασιάδης Βασίλης, Τουρκικές λέξεις στο Φαρασιώτικο ιδίωμα, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 2, Αθήνα 1980.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το Γλωσσικό Ιδίωμα των Φαράσων, Ίκαρος, Αθήνα 1948.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το ιδίωμα του Λιβισίου της Λυκίας, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1961.

Ανώνυμος, Γλωσσάριον Λέσβιον, περιοδικό Πανδώρα, Αθήναι 1872.

Ανώνυμος, Η ντοπιολαλιά της Κυψέλης και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλλονίτικες Ιδιωματικές Λέξεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλονίτικο Λεξικό (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αγίου Προδρόμου Χαλκιδικής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αρκαδίας (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής, 2010 (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Στενιώτικες λέξεις και εκφράσεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Το γλωσσάρι της Λαγκάδας, Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Κυδιάντα» (διαδίκτυο).

Απαλοδήμος Ντίνος, Λεξικό των ονομάτων των πουλιών της Ελλάδας, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Αθήνα 1988.

Αποστόλου Στέργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας, περιοδικό Νιάουστα, τ. 35, Νάουσα 1986.

Βάλληνδας Αντώνιος, Κυθνιακόν Γλωσσάριον, Εφημερίς των Φιλομαθών, τ. 428-444, Αθληναι 1861-1862.

Βάλληνδας Αντώνιος, Πάρεργα Φιλολογικά πονημάτια, Ερμούπολις 1887.

Βαμβακούδης Αχ., Γλωσσάρι Βασιλικών, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 21-22, Θεσσαλονίκη 1972.

Βαρδαβούλιας Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Θεολόγου – ένα σύντομο γλωσσάρι, περιοδικό Θασιακά, τεύχη 4-8, Καβάλα 1987-1995

Βαφείδης Κωνσταντίνος, Γλωσσάριον Καλλιπόλεως, Θρακικά, τ. 46, Αθήναι 1973.

Βεντότης Γεώργιος, Λεξικόν τρίγλωσσον της ρωμαϊκής, γαλλικής και ιταλικής διαλέκτου, Βιέννη 1790.

Βερτσέτης Αθανάσιος, Το Διαβολίτσι, δεύτερος τόμος Αθήνα 2010.

Βίος Στυλιανός, Χιακά γλωσσικά, Χίος 1920.

Βλαστός Πέτρος, Συνώνυμα και συγγενικά – τέχνες και σύνεργα, Αθήνα 1931.

Βλάχος Άγγελος, Ελληνογαλλικόν λεξικόν, Αθήναι 1897.

Βλάχος Γεράσιμος, Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος, Venetiis 1659.

Βλάχου Μαρία, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Δάφνης Κερκύρας και άλλων χωρίων του Β. συγκροτήματος της νήσου και εκ της πόλεως Κερκύρας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

Γεωργίου Χρίστος, Το γλωσσικό ιδίωμα Γέρμα Καστοριάς, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1962.

Γιαγκούλλης Κωνσταντίνος, Θησαυρός κυπριακής διαλέκτου, Λευκωσία 2002.

Γιαννικόπουλος Ευάγγελος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ολυμπίων – λεξικό, ερμηνεία και προφορά, Δρόμων, Αθήνα 2016.

Γκατσόπουλος Σταύρος, Γλωσσάριον των δύο επαρχιών Πωγωνίου και Κονίτσης, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 307-312, Ιωάννινα 1977-1978.

Γούλας Θεόκριτος (επιμέλεια), Σύγχρονον ορθογραφικόν ερμηνευτικό λεξικόν της ελληνικής γλώσσης (καθαρευούσης-δημοτικής), Αθήναι 1961.

Γούσιος Αστέριος, Η κατά το Παγγαίον χώρα Λακκοβηκίων – τοπογραφία, ήθη, έθιμα και γλώσσα, Λειψία 1894.

Δεληγιάννης Β., Γλωσσάριο του Δογάνκιοϊ Μαλγάρων, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. Α’ - Γ’, Αθήναι 1934-1937.

Δεληγιάννης Κυριάκος, Κουβουκλιώτικα, ένα Μικρασιατικό ιδίωμα, Αδελαΐδα Αυστραλίας 1999.

Δελησάβας Μιχάλης, Το λεξικό Μάκρης & Λιβισίου Μικράς Ασίας, Λεξίτυπον, Αθήνα 2013.

Δελήτσικου-Παπαχρίστου Μαρία, Σκοπέλου λάλον ύδωρ – απόπειρα προσέγγισης του γλωσσικού ιδιώματος της Σκοπέλου, Επικαιρότητα, Αθήνα 2016.

Δημητρακός Στάθης, Πιστικού- Παπαγεωργίου Ηρώ, Ψάλτης Ηρακλής, Γλωσσάρι της Τρίγλιας, εφημερίδα Τριγλιανά Νέα, τεύχη 111-125, Θεσσαλονίκη 2004-2010.

Δημόπουλος Δημήτρης, Λεξικό Βορείων Δήμων Λακωνίας (διαδίκτυο).

Διαμαντής Άρης, Η γλώσσα τση Σμύρνης, Αθήνα 1999.

Δορμπαράκης Παναγιώτης & Πανουτσοπούλου Κασσιανή, Η περιοχή της Ευρωστίνης Κορινθίας – ιστορία, λαογραφία, γλώσσα, Gutenberg, Αθήνα 1992

Δουγά-Παπαδοπούλου Ευανθία – Τζιτζιλής Χρήστος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Ορεινής Πιερίας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2006.

Δράκος Νικόλας, Για το γλωσσικό ιδίωμα της Κάλυμνος, Αναγνωστήριον Καλύμνου «Αι Μούσαι», Αθήνα 1983.

Δράκος Νικόλας, Λεξικογραφικά της Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 4, Αθήνα 1984.

Δριμαροπούλου Σέβη, Κάρυστος – Ιδιωματισμοί (διαδίκτυο).

Δώριζας Γεώργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τήνου με λέξεις και φράσεις, Αθήναι 1973.

Ζαφειρίου Μενεκράτης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σάμου, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1995.

Ζαφειρίου Νικόλαος, Περί της συγχρόνου Σαμίας διαλέκτου, Αθήναι 1914.

Ζαχαριάδης Νίκος, Λεξικό του Κωνσταντινουπολίτικου γλωσσικού ιδιώματος, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2014.

Ζερβός Ιωάννης (διευθυντής), Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδοτικός οίκος Δημητράκου, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-1950.

Ζευγώλης Γεώργιος (επιμέλεια), Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδότης εφημερίδα Πρωΐα, δύο τόμοι, Αθήναι 1933-1934.

Ζήσης Ευστράτιος, Γλωσσάριον Αυδημίου, Θρακικά τ. 16 & τ. 18, Αθήναι 1941-1943.

Ζώης Λεωνίδας, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, επανέκδοση, δεύτερος τόμος, Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήναι 1963.

Ηπίτης Αντώνιος, Λεξικόν ελληνογαλλικόν, τρεις τόμοι, Αθήναι 1908-1910.

Ιδομενέως Μαρίνος, Κρητικό γλωσσάριο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006.

Καλαντζάκος Ανδρέας, Λεξικό ρουμελιώτικης λαϊκής γλώσσας, Ελεύθερη Σκέψις, Ιούλιος 2000.

Καλογεράς Βασίλειος, Αρχαίες ελληνικές λέξεις και εκφράσεις εις το ιδίωμα των κατοίκων της Γαλατίστης, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1961.

Καπελλάρης Γιώργος, Γλωσσικά Αιδηψού, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. ΚΖ, Αθήνα 1987.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Η φωνητική των ιδιωμάτων της νήσου Κω, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος δέκατος, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1965.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Ιστορικόν λεξικό των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας, τόμοι πέντε, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1984-1992.

Καρτσιώτου Ιφιγένεια (επιμέλεια), Το γλωσσάρι του χωριού Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης, εφημερίδα του Μ.Α.Σ. Ομβριανός, τεύχη 4 – 61, 1984 – 2001.

Κάσσης Κυριάκος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Μάνης, τόμος Α’, Εξωραϊστικός Σύλλογος Ακροταιναριτών, Αθήνα 1982.

Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Ουλαγάτς, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1951.

Κόμης Δημήτρης (επιμέλεια), Κυθηραϊκό λεξικόσυλλογή 10.000 λέξεων του κυθηραϊκού γλωσσικού ιδιώματος, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα 1996.

Κομνηνός Μιχαήλ, Το γλωσσικό ιδίωμα του Καστελλόριζου, Ιωλκός, Αθήναι 1970.

Κοντομίχης Πανταζής, Λεξικό του λευκαδίτικου ιδιώματος, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2001.

Κοντονάτσιου Δέσποινα, Η διάλεκτος της Λήμνου – εθνογλωσσική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη 1988.

Κοντόπουλος Νικόλαος, Λεξικόν Ελληνογαλλικόν, Τύποις Σακελλαρίου, Αθήναι 1903.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Αντίστροφο λεξικό της κρητικής διαλέκτου, Βιβλιοεπιλογή, Αθήνα 2006.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής, Αθήνα 1994.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Μακεδονικά διαλεκτολογικά - Το ιδίωμα Δημητριτσίου Σερρών, τ. 8, Αθήναι 1979.

Κορδόση Ακακία, Μιλήστε Μεσολογγίτικα, 2η έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα 1983.

Κοροσίδου-Καρρά Ερμιόνη, Τα Ρoμανικά (Ιταλικά – Γαλλικά) δάνεια στο σύγχρονο ιδίωμα της Ζακύνθου, Θεσσαλονίκη 2003.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα του Λαγκαδά, Μακεδονικά, τ. 12, Θεσσαλονίκη 1972.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ιωαννίνων, Δωδώνη, Αθήνα 1987.

Κουκκίδης Κωνσταντίνος, Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ της τουρκικής, Εταιρεία Θρακικών Μελετών, Αθήναι 1960.

Κουκουλές Φαίδων, Οινουντιακά – μελέτη περί της ιστορίας, των ηθών και των εθίμων και του γλωσσικού ιδιώματος του δήμου Οινούντος της επαρχίας Λακεδαίμονος, Χανιά 1908.

Κούκουρας Σπύρος, Λεκκάτικα – Το χωριό Λέκκα της Σάμου, Θεσσαλονίκη 2007.

Κουσαθανάς Παναγιώτης, Χρηστικό Λεξικό του ιδιώματος της Μυκόνου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996.

Κρεκούκιας Δημήτριος, Αρχαιοπινή στοιχεία στο αγροτοποιμενικό λεξιλόγιο της Λήμνου, Λεξικογραφικόν Δελτίον τ. 14, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1982.

Κρινόπουλος Σωκράτης, Τα Φερτάκαινα υπό εθνολογικήν και φιλολογικήν έποψην εξεταζόμενα, Αθήναι 1889.

Κυριάκης Σταμάτης, Κερκυραϊκό λεξικό (διαδίκτυο).

Κωστάκης Θανάσης, Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1986-1987.

Κωστάκης Θανάσης, Παρατηρήσεις στο γλωσσικό ιδίωμα των Φούρνων Ικαρίας, Περιοδικό Ελληνικά, τ. 31/2, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκη 1979.

Κωστάκης Θανάσης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σίλλης, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1968.

Λαμπουσιάδης Γεώργιος, Γλωσσάριο Αδριανουπόλεως, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Λελεγιάννης Γιάννης, Λεξικό του ορμυλιώτικου γλωσσικού ιδιώματος (διαδίκτυο).

Λιάπης Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα του Πηλίου, Ώρες, Βόλος 1996.

Λιούτα Γεωργία, Η επίδραση των ιδιωμάτων του Ν. Τρικάλων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, Θεσσαλονίκη 2009.

Μαθές Γιάννης, Λεξικό ντοπιολαλιάς Αρκαδίας, εφημερίδα «Το Μπουλιάρι», Τρίπολη 2009 – 2015.

Μαρία Μαυρομμάτη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος, της επαρχίας Θήρας, του νομού Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μαρτάκης Πέτρος, Χιώτικα αφηγήματα (παράρτημα: χιώτικο γλωσσάριο), Περιοδικό Δάφνη, Χίος 2005.

Μαυρής Νικ. – Παπαδόπουλος Ευ., Κασιακή Λύρα, Πορτ-Σάιδ 1928.

Μαυρομάτης Κώστας, Λεξικό τοπικών όρων και ιδιωματισμών Καναλιών Καρδίτσας, Σύλλογος Καναλιωτών, Θεσσαλονίκη 1987.

Μαυροχαλυβίδης Γεώργιος & Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Αξού, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Μηνάς Κωνσταντίνος, Λεξικό των ιδιωμάτων της Καρπάθου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου, Τυποθήτω, Αθήνα 2006.

Μουσαίος Μ., Βατταρισμοί ήτοι λεξιλόγιον της Λειβησιανής διαλέκτου, Αθήναι 1884.

Μουσελίμης Σπύρος, Ιδιωματισμοί και ξενικές λέξεις των Σουλιορειτών (επαρχία Σουλίου-Θεσπρωτίας), Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 117-130, Ιωάννινα 1962 – 1963.

Μουσούρης Σπύρος, Η γλώσσα της Ιθάκης, Ιθάκη 1925.

Μουστάκη Ελένη, Λεξικό του Φιλωτίου Νάξου, Πάτρα 2011.

Μπαλαμπάνου Μοσχούλα, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Σουφλίου Θράκης, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μπασλής Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κρανιάς Ολύμπου – Το ιδιωματικό λεξιλόγιο, Αθήνα 2010.

Μπατσιακοπούλου Χρυσούλα, Γλωσσικά ιδιώματα στον Μικρόβαλτο Κοζάνης, Φλώρινα 2015.

Μπογδάνος Σπύρος, Βεντάριο (γλωσσάριο) παξινών λέξεων (διαδίκτυο).

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Α’, Γιαννιώτικο και άλλα λεξιλόγια, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1964.

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Β’, Γλωσσάρια Βορ. Ηπείρου, Θεσπρωτίας, Κόνιτσας, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1966.

Μπουντώνας Ευθύμιος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντού και των περιχώρων αυτού, Αθήναι 1893.

Νατάλης Πέτροβιτς, Διάλεκτος Σερρών, Σερραϊκά Χρονικά, τ. 4, Αθήναι 1963.

Ντίνας Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κοζάνης, Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης, δύο τόμοι, Κοζάνη 2005.

Ξανθινάκης Αντώνιος, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001.

Ξεινός Κώστας, Του νησιού μας η γλώσσα – Γλωσσάρι της Ίμβρου, Θεσσαλονίκη 1981.

Ξυλογιάννης Χαράλαμπος, Γλωσσικά ιδιώματα – λέξεις και εκφράσεις του κάμπου Άρτας, Άρτα, 2013.

Οικονομίδης Απόστολος, Γλωσσάριον Μαδύτου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 27, Αθήναι 1962.

Οικονομίδης Δημήτριος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος Απεράθου Νάξου (ανάτυπο), περιοδικό Αθηνά, Αθήναι 1953

Ορφανός Βασίλης, Λέξεις τουρκικής προέλευσης στο κρητικό ιδίωμα, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2014.

Πάγκαλος Γεώργιος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, δεύτερη έκδοση, επιμέλεια: Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, τόμοι 4, Αθήναι 1994-2003.

Παπαγγέλου Ρόης, Το κυπριακό ιδίωμα, Ιωλκός, Αθήνα 2001.

Παπαδέλλης Παναγιώτης, Ανεμώτια Λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Παπαδόπουλος Άνθιμος, Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήναι 1958-1961.

Παπαδόπουλος Σωκράτης, Κορνοφωλιώτικα (διαδίκτυο).

Παπαδοπούλου Ελένη, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τρίγλιας Βιθυνίας, Αθήνα 2010.

Παπαευαγγέλου Ιωάννης, Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής - τοπικές λέξεις (διαδίκτυο).

Παπαζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης και εθίμων του ελληνικού λαού, ιδία δε του της Πελοποννήσου, Αθήναι 1887.

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, Γλωσσάρι ρουμελιώτικης ντοπιολαλιάς, Θουκυδίδης, Αθήνα 1982.

Παπαϊωάννου Μιλτιάδης, Το γλωσσάριο των Γρεβενών, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1976.

Παπακωνσταντόπουλος Νίκος, Λέξεις του Καλαβρυτινού Λεξιλογίου (διαδίκτυο).

Παπαναγιώτου Χρήστος, Λεξιλόγιο και μορφολογική ανάλυση της γλωσσικής ποικιλίας του Νεοχωρίου Υπάτης, Πάτρα 2010.

Παπαναστασιάδης Αγαθάγγελος, Γλωσσάρι Λουλέβουργας, Θρακικά τ. 6-7, Αθήναι 1935-1936.

Παπαντωνόπουλος Κώστας, Αντρώνι Ηλείας – Λέξεις που χάνονται (διαδίκτυο).

Παπαποστόλου Τάσος, Η γλώσσα της Αιδηψού-Ιστιαίας, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 16, Αθήναι 1970.

Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης Χρήστος, Ιδιωματικαί λέξεις Σουφλίου, Θρακικά, τ. 33, Αθήναι 1960.

Παπαχατζής Ευάγγελος, Δοκίμιον του γλωσσικού ιδιώματος Καρύστου και των πέριξ, Αθήναι 1915.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο Σαρανταεκκλησιών, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 1 – 4, Αθήναι 1934 – 1938.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο των Σαράντα Εκκλησιών, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Παπαχριστοδούλου Χριστόδουλος, Λεξικό των ροδίτικων ιδιωμάτων, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, Αθήνα 1986.

Πασπάτης Αλέξανδρος, Το χιακόν γλωσσάριον ήτοι η εν Χίω λαλουμένη γλώσσα, Αθήναι 1888.

Πασσάς Ανδρέας, Από τη Συριανή Ντοπιολαλιά [δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Συνδέσμου Συριανών, τεύχη 28-82], Αθήνα 2003 – 2016.

Πασχάλης Δημήτριος, Ανδριακόν γλωσσάριον ή λέξεις και φράσεις εκ του γλωσσικού ιδιώματος της κοινής εν Άνδρω λαλιάς, Αθήναι 1933.

Πασχαλούδης Νίκος, Τα Τερπνιώτικα και τα Νιγριτινά – ένα γλωσσικό ιδίωμα της Βισαλτίας Σερρών, 2η έκδοση, Σέρρες 2013.

Πεταλάς Νικόλαος, Θηραϊκής γης γλωσσολογικής ύλης, τεύχος Α’, ιδιωτικόν της Θηραϊκής γλώσσης, Αθήναι 1876.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σκοπού Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 5, Αθήναι 1938.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Μαΐστρου, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού τ. 9, Αθήναι 1943.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σαμακοβίου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 57 Αθήναι 1941.

Πουλάκης Δ., Λεξικόν ιδία της Σικίνου και τινων άλλων τόπων, Ζωγράφειος Αγών - Μνημεία της ελλ. αρχαιότητος ζώντα τω νυν ελληνικώ λαώ, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Κωνσταντινούπολις 1896.

Ράλλη Αγγελική, Λεξικό διαλεκτικής ποικιλίας Κυδωνιών, Μοσχονησίων και βορειοανατολικής Λέσβου, Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, Αττική 2017.

Σαλαμάγκας Δημήτριος, Τουρκο-περσο-αραβικές λέξεις στο Γιανννιώτικο γλωσσικό ιδίωμα, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 110-131, 1961 – 1963.

Σαλβάνος Γεράσιμος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος των εν Κερκύρα Αργυράδων, Αθήναι 1918.

Σαραντίδης Αρχέλαος, Η Σινασός ήτοι θέσις, ιστορία, ηθική και διανοητική κατάστασις, ήθη, έθιμα και γλώσσα της εν Καππαδοκία κωμοπόλεως Σινασού, Αθήναι 1899.

Σαχίνης Απόστολος, Το Καστοριανό γλωσσάρι, Καστοριά 1996.

Σιδηροπούλου Ευφροσύνης, Λεξιλόγιον Κοτυώρων, Αρχείον Πόντου Σύγγραμμα Περιοδικόν, τόμοι 2-8, Αθήναι 1929-1938

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Κοινά διαλεκτικά Κω και Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 15 & 17, Αθήνα 2003 - 2007.

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Λεξικό του ιδιώματος της Νισύρου, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2015.

Σκαρλάτος Δημήτριος ο Βυζάντιος, Λεξικόν της καθ’ υμάς ελληνικής διαλέκτου, Βασιλική Τυπογραφία, Αθήναι 1835 – τρίτη έκδοση: εκδότης Ανδρέας Κορομηλάς, Αθήναι 1874.

Σκορδέλλης Βλ., Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Σπίντιος Ζαχαρίας, Δαρνάκικο γλωσσάρι (διαδίκτυο).

Σπύρου Αριστοτέλης, Το ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής Δέλβινου και Αγίων Σαράντα, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2008.

Σταθάκης Νίκος, Βατικιώτικα Λόγια (διαδίκτυο).

Σταματιάδης Επαμεινώνδας, Ικαριακά, Σάμος 1893.

Στεφόπουλος Ανδρέας, Το γλωσσάρι της Χρυσής Καστοριάς, Μακεδονικά, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τ. 18, Θεσσαλονίκη 1978.

Συλλογικό, Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων (ΙΛΝΕ), Ακαδημία Αθηνών, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-2016.

Συλλογικό, Λεξικό της κοινής νεοελληνική, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 1998

Σύρκου Αγγελική, Το μεγαρικό γλωσσικό ιδίωμα – λαογραφική μελέτη, Νήσος, Αθήνα 2006.

Τάκης Βασίλης, Η αγραφιώτικη γλώσσα – συμβολή στην έρευνα και την μελέτη του αγραφιώτικου γλωσσικού ιδιώματος, Καρδίτσα 2003.

Τάσιος Φίλιππας, Γλωσσάριο του Πολυγύρου, Τα Χρονικά της Χαλκιδικής, τεύχος 37-38, Θεσσαλονίκη 1983

Τζαβάρας Ξενοφών, Λεξικό του ιμβριακού ιδιώματος, Σύλλογος Ιμβρίων, Αθήνα 2011.

Τζαννετής Κώστας, Γλωσσάριο του Μαραθόκαμπου Σάμου, Σύλλογος Μαραθοκαμπιτών Σάμου, Θεσσαλονίκη 1996.

Τζουμπάρης Φιλήμων, Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Τομπαΐδης Δ. – Συμεωνίδης Χ., Συμπλήρωμα στο ιστορικό λεξικό της Ποντικής Διαλέκτου του Α. Παπαδόπουλου, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 2003.

Τομπαΐδης Δημήτριος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Θάσου, Θεσσαλονίκη 1967.

Τσάκας Νίκος, Πάργα – Θάλασσα – Λαογραφική Μελέτη, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 130-149, Ιωάννινα 1963-1964.

Τσάκας Νίκος, Πάργα - Στεριά λεξιλόγιον, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 161-224, Ιωάννινα 1965-1970.

Τσαφαράς Δημήτριος, Λαγκαδινό Λεξικό – συμβολή στη μελέτη του γλωσσικού ιδιώματος των Λαγκαδίων Αρκαδίας, Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2013.

Τσίκης Νίκος, Γλωσσικά από το Πυργί της Χίου, Σύλλογος Πυργούσων Αττικής, Αθήνα 2002.

Τσιτσέλης Ηλίας, Γλωσσάριον Κεφαλληνίας, Παρνασός, Αθήναι 1877.

Τσοπανάκης Αγαπητός, Το ιδίωμα της Χάλκης (Δωδεκανήσου), Ρόδος 1949.

Φαραντάτος Σπυρίδων-Γεράσιμος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Μονοπολάτων, της επαρχίας Πάλης, του νομού Κεφαλληνίας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1971.

Φαρασόπουλος Συμεών, Τα Σύλατα, Αθήναι 1895.

Φούσκας Ευστράτιος, Λεξιλόγιο Σουφλίου (διαδίκτυο).

Φωστέρης Δ. – Κεσίσογλου Ι., Λεξιλόγιο του Αραβανί, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Χαβιαράς Δημοσθένης, Συλλογή λέξεων και φράσεων εν χρήσει εν Σύμη, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, σύγγραμμα περιοδικόν, τόμος Η’, Κωνσταντινούπολις 1874.

Χαραλαμπάκης Χριστόφορος (σύνταξη-επιμέλεια), Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Ακαδημία Αθηνών, δεύτερη έκδοση με προσθήκες, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, τόμοι, Αθήνα 2016.

Χαριτωνίδης Ιωσήφ, Περί της λιβισιανής διαλέκτου, Τραπεζούντα 1911.

Χατζηβασιλείου Στρατής, Γλωσσικά Αγιάσου, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 2-37, 1981 – 1987.

Χατζηγιάννης Στράτος, Ιδιωματικές λέξεις, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 6-12, Αθήνα 1981 – 1982.

Χατζηλάρης Ελευθέριος, Λέρικη τοπολαλιά (διαδίκτυο).

Χατζηστεφάνου Άννα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Καρδαμαίνης, της επαρχίας Κω, της νήσου Κω, του νομού Δωδεκανήσου, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χατσιούλης Μιχαήλ, Σιατιστινή ντοπιολαλιά, Σιάτιστα 2002.

Χελδράιχ Θ., Τα δημώδη ονόματα των φυτών προσδιοριζόμενα επιστημονικώς, επιμέλεια Σπ. Μηλιαράκη, δεύτερη έκδοση, Εστία, Αθήναι 1926.

Χουρμουζιάδης Κ., Γλωσσάριον Τσακιλίου, Θρακικά τ. 12-15, 1939 – 1941.

Χριστοδούλου Χριστόδουλος, Τα Κουζιανιώτκα – Λεξικό του κοζανίτικου ιδιώματος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, Κοζάνη 2003.

Χρυσού Μαρία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος της νήσου Θήρας ή Σαντορίνης, του νομού Κυκλάδων, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χυτήρης Γεράσιμος, Κερκυραϊκό γλωσσάρι – ακατάγραφες και δίσημες λέξεις, Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος ΧΧΙΧ, Κέρκυρα 1987.

Ψάλτης Σταμάτιος, Θρακικά ή Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος της πόλεως Σαράντα Εκκλησιών, Αθήναι 1905.

Ψάνη Πηνελόπη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πολιχνίτου, της επαρχίας Πολιχνίτου, της νήσου Λέσβου Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

 


 

a

b

c

d

e

 

 

αδά

Δέλβινο

άλλωστε

 

 

αδά

Ιωάννινα

δήθεν

 

 

αδά

Κοτύωρα*, Οινόη*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Φάρασα*, Χαλδία*

εδώ

 

 

αδά

Χαβουτσί*

εδωδά

 

 

άδα

Όφις

ήσυχα

 

δ

αδά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ζάκυνθος, Λευκάδα

μήπως

 

 

αδάβατε

Χαβουτσί*

αδιάβατος

 

 

αδάβατος

Κερασούντα*, Οινόη*

αδιάβατος

 

δ

αδάγκαστος [Βλάχος 1897]

Κεφαλονιά

αδάγκωτος

 

 

αδάγκατος

Μάνη

αδάγκωτος

 

 

αδάγκατους

Σέρρες

αδάγκωτος

 

 

αδάγκουτους

Αιτωλοακαρνανία, Σκόπελος

αδάγκωτος

 

δ

αδάγκωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αδάγκαστος, αδάγκατος, αδάγκατους, αδάγκουτους, άδακος, αδάκουτους, αδάκχαστος, αδάκωτος, ακάτσιτε

αδάγκωτος

 

 

αδάζω

Βάτικα*, Χαβουτσί*

αδειάζω

 

 

αδάζω

Βάτικα*, Χαβουτσί*

ευκαιρώ

 

 

αδαθέμπεραν

Κερασούντα*

αποδώ

 

δ

αδαιμόνιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αδιμόνστους

αδαιμόνιστος

 

 

αδακά

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

εδωδά

 

 

αδακεκά

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

εδωδά

 

 

αδάκεκα

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

εδωδά

 

 

αδακιά

Ευρυρτανία

αδικία

 

 

αδάκλυγος

Σάντα*

αξέπλυτος

 

 

αδάκλυστος

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αξέπλυτος

 

 

αδάκλυτο

Καλαβρία

αδάκρυτος

 

 

αδακόμπετος

Πόντος

ασυγύριστος

 

 

άδακος

Τραπεζούντα*

αδάγκωτος

 

 

αδάκουτους

Βόρεια Εύβοια, Σκόπελος

αδάγκωτος

 

 

αδάκραστος

Χαλδία*

αδάκρυτος

 

 

αδάκρατος

Οινόη*

αδάκρυτος

 

 

αδακρύατος

Οινόη*

αδάκρυτος

 

 

αδακρυσιά [Βλαστός 1931]

 

αδακρυσιά

 

 

αδάκρυστος

Κρήτη, Οινόη*, Σαμψούντα*, Τραπεζούντα

αδάκρυτος

 

δ

αδάκρυτος [Germano 1622]

αδάκλυτο, αδάκραστος, αδάκρατος, αδακρύατος, αδάκρυστος, αδάκρυτους, αδάκρυωτος

αδάκρυτος

 

 

αδάκρυτους

Αιτωλοακαρνανία

αδάκρυτος

 

 

αδάκρυωτος [Germano 1622]

 

αδάκρυτος

 

 

αδάκχαστος

Σίφνος

αδάγκωτος

 

 

αδάκωτος

Κορινθία, Κοτύωρα*, Σύρος, Τραπεζούντα*

αδάγκωτος

4

λ

Αδάμ

Αδάμους, Αδάμς

Αδάμ

 

 

αδάμαστος

Νάξος

εύσωμος

 

 

αδαμερκεκά

Χαλδία*

εδωδά

 

 

Αδάμους

Σάμος

Αδάμ

 

 

Αδάμς

Κοζάνη, Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

Αδάμ

 

 

αδανά [Somavera 1709]

Χίος

τώρα

 

 

αδαναχτώ

Κρήτη

αγανακτώ

 

 

αδανέ

Βάτικα*, Χαβουτσί*

άδειος

 

δ

αδάνειστα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδάνειστα

 

δ

αδάνειστος [Βεντότης 1790]

 

αδάνειστος

 

 

αδάνι

Αμοργός, Κρήτη, Χίος

αϊδάνι

 

 

αδάπη

Κάρπαθος

αγάπη

 

 

αδαρά

Θάσος, Σίλατα*, Σινασός*

τώρα

 

 

αδάρα

Νάξος

γαϊδούρα

 

 

αδάριγος

Χαλδία*

αμοίραστος

 

 

αδαρίσος

Νάξος

γαϊδουρινός

 

 

αδάριστος

Τραπεζούντα*

αμοίραστος

 

 

αδαρμένευτος

Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Σάντα*, Χαλδία*

ασυμβούλευτος

 

 

αδαρμσιά

Ίμβρος

ακαταστασία

 

 

αδάρμστους

Ίμβρος, Λέσβος, Λήμνος

ακατάστατος

 

 

άδαρος

Νάξος

γάιδαρος

 

δ

άδαρτα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

άδαρτα

 

 

άδαρτε

Τσακωνιά

άδαρτος

 

 

αδάρτι

Απουλία

αδράχτι

 

δ

άδαρτος [Βεντότης 1790]

άδαρτε, άδαρτους, άδιρτε

άδαρτος

 

 

άδαρτους

Βόρεια Εύβοια, Κοζάνη, Σέρρες, Σιάτιστα, Σκόπελος

άδαρτος

 

 

αδαρφός

Λιβίσι*

αδερφός

 

 

αδαρφουποιτός

Λιβίσι*

αδελφοποιητός

 

 

αδασκάλευτε

Τσακωνιά

αδασκάλευτος

 

δ

αδασκάλευτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αδασκάλευτε, αδασκάλεφτος, αδασκάλιφτους, αδάσκευτος

αδασκάλευτος

 

 

αδασκάλεφτος [Βλαστός 1931]

 

αδασκάλεφτος

 

 

αδασκάλιφτους

Ήπειρος, Ίμβρος

αδασκάλευτος

 

 

αδάσκευτος

Κερασούντα*, Οινόη*, Τραπεζούντα*, χαλδία*

αδασκάλευτος

 

 

άδατε

Τσακωνιά

άκαυτος

 

 

αδάτρευτος

Χαλδία*

αγιάτρευτος

 

 

αδαυτού

Άρτα, Μαγνησία

εδωδά

 

 

αδάφορα

Σαμψούντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

μάταια

 

 

αδαφόρετα

Κερασούντα*

αδιάφορα

 

 

αδαφόρετα

Σαμψούντα*, Κερασούντα*

μάταια

 

 

αδαφόρετος

Τραπεζούντα*

αδιάφορος

 

 

αδαφόρετος

Κερασούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άκερδος

 

 

αδαφόρετος

Κερασούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ανώφελος

 

 

αδαφόρευτα

Κερασούντα*, Χαλδία

ακερδώς

 

 

αδαφόρευτα

Τραπεζούντα*

άτοκα

 

 

αδαφόρευτος

Κερασούντα*

ανώφελος

 

 

αδαφόρευτος

Σάντα*, Τραπεζούντα*

άτοκος

 

 

αδαφόριτους

Ίμβρος

καχεκτικός

 

 

αδάφορος

Σάντα*, Χαλδία*

αδιάφορος

 

 

αδάφορος

Σάντα*, Τραπεζούντα*

ανώφελος

 

 

άδαφος

Σύμη

άβαφος

 

 

αδάφτιστος

Καστελλόριζο, Νίσυρος, Σύμη

αβάπτιστος

 

 

αδαχά

Όφις*

εδωδά

 

 

αδαχάν

Όφις*

εδωδά

 

 

αδαχάνας

Όφις*

εδωδά

 

 

αδαχαντζεκά

Όφις*

εδωδά

 

 

αδαχαντζεκάνας

Όφις*

εδωδά

 

 

αδαχαντζεχάνας

Όφις*

εδωδά

 

 

αδβόλστους

Αιτωλοακαρνανία, Χαλκιδική

αδιβόλιστος

 

 

αδβόλτους

Ίμβρος

αδιβόλιστος

 

 

αδγδιά

Κύπρος

ιτιά

 

 

άδγκια

Κως

σχόλη

 

 

αδγκιαλόιστος

Κως

απερίσκεπτος

 

 

αδγκιαφόρετος

Κως

άχρηστος

 

 

αδδέ

Κάρπαθος

ειδεμή

 

 

αδδένο

Ρόδος

αλλιώς

 

 

αδέ

Δέλβινο

άλλωστε

 

 

αδέ

Θεσπρωτία, Καρδίτσα

ειδεμή

 

 

αδέ

Μύκονος

μακάρι

 

 

άδε

Χίος

άντε

 

 

άδε

Μύκονος

μακάρι

 

δ

αδέ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μήπως

 

 

αδεβαρούχι

Μύκονος

αδιαφορία

 

 

αδέβαστε

Βάτικα*

αδιάβατος

 

 

αδέβαστος

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αδιάβαστος

 

 

αδέβαστος

Κερασούντα*

αδιάβατος

 

 

αδέβατος

Όφις, Σαμψούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*

αδιάβατος

 

 

αδεζένου

Τσακωνιά

χαλαρώνω

 

 

αδεία

Κεφαλονιά, Κύθηρα, Μάνη, Τσακωνιά

σχόλη

5

λ

άδεια

για να κάνεις κάτι: αδειά, αμπντέστι, αμπέστι

άδεια

 

 

άδεια [Germano 1622]

 

σχόλασμα

 

 

άδεια [Somavera 1709]

 

ευκαιρία

 

δ

αδειά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδειά

 

δ

αδειά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

σχόλασμα

3

 

αδειάζω

 

αδειάζω

3

δ

αδειάζω [Germano 1622]

Άνδρος, Αρκαδία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θήρα, Κύθηρα, Λακωνία, Λευκάδα, Μεσσηνία, Μύκονος, Νάξος, Ρόδος, Τσακήλι*, Χίος

ευκαιρώ

 

δ

αδειάζω [Portius 1635]

 

σχολάω

3

δ

αδειάζω [Βεντότης 1790]

κενώνω: αβγκόννω, αδάζω, αδιάζζω, αδιάζου, αδιάννου, αδιάντζω, αϊδιάζου, αντιάζου, διάζζω, νιδιάζου

αδειάζω

 

 

αδειανά [Βλάχος 1659]

 

σχολαίως

 

δ

αδειανιά [Βλαστός 1931]

 

κενότητα

 

δ

αδειανός [Germano 1622]

Buck List 13.22

άδειος

 

δ

αδειανός [Germano 1622]

 

σχολαστός

 

 

αδειανός [Βλαστός 1931]

 

άνεργος

 

 

αδειασερός [Βλαστός 1931]

 

άνεργος

 

δ

αδειασερός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άνεργος

2

δ

άδειασμα [Σκαρλάτος 1835]

κένωση: άδειασμαν, αδιασιά

άδειασμα

 

 

άδειασμαν

Λιβίσι*

άδειασμα

 

δ

αδειαστικά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδειαστικά

 

δ

αδείλιαστα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδείλιαστα

 

 

αδείλιαστε

Τσακωνιά

αδείλιαστος

 

δ

αδείλιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αδείλιαστε, αδείλιαστους, αδείλιατος

αδείλιαστος

 

 

αδείλιαστους

Αιτωλοακαρνανία

αδείλιαστος

 

δ

αδείλιατος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδείλιαστος

 

δ

αδειλίνιστα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδειλίνιστα

 

 

αδειλίνιστε

Τσακωνιά

αδείπνητος

 

δ

αδειλίνιστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδείπνητος

 

 

αδειλίνστους

Θεσσαλία, Μακεδονία

αδείπνητος

 

 

αδείλνιστος

Παξοί

αδείπνητος

 

 

αδείλνιστους

Μακεδονία

αδείπνητος

 

 

αδειοπούγκης

Πωγώνι

μπατίρης

3

δ

άδειος [Germano 1622]

Atlas Linguarum Europae 504 | Buck List 13.22 | αδανέ, αδιανέ, αδειανός, αδιατός, αδιάτος, άδιε, αδιετές, άδιους, άδκιος, άιδε, αϊδιανός, άιδιος, άντιους

άδειος

 

 

άδειος [Germano 1622]

 

σχολαστός

 

 

άδειος [Somavera 1709]

 

εύκαιρος

 

 

αδειοσύνη [Βλαστός 1931]

αγεμισιά

αδειοσύνη

 

 

αδείπνητε

Τσακωνιά

αδείπνητος

 

λ

αδείπνητος

αδειλίνιστε, αδειλίνιστος, αδειλίνστους, αδείλνιστος, αδείλνιστους, αδείπνητε, αδείπνιγους, αδείπνιστος, αδείπνιστους, άδειπνος

αδείπνητος

 

 

αδείπνιγους

Αιτωλοακαρνανία

αδείπνητος

 

 

αδείπνιστος

Κρήτη

αδείπνητος

 

 

αδείπνιστους

Μακεδονία

αδείπνητος

 

δ

άδειπνος [Germano 1622]

Ήπειρος, Κεφαλονιά, Λευκάδα

αδείπνητος

 

 

αδέιτε

Τσακωνιά

άδετος

 

δ

άδειχτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αδένατε

άδειχτος

 

δ

αδεκαρία [Λεξικό Πρωίας 1933]

αδεκαρίλα, απενταρία

αφραγκία

 

 

αδεκαρίλα

Ηλεία

αφραγκία

3

δ

αδέκαρος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αδιοπούγκης

άφραγκος

 

 

ξεχάρτσωτος

 

αδεκάτιστος

 

λ

αδεκάτιστος

αφορολόγητος (από δεκάτη): αδικάτγους, αδικάτστους, ξεχάρτσωτος

αδεκάτιστος

 

 

αδέλα

Χίος

βδέλλα

 

 

αδέλαγος

Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αμπέρδευτος

 

 

αδελιώς

Θήρα

αλλιώς

 

 

αδέλοιπα

Κύθηρα

υπόλοιπα

 

 

αδέλοιπος

Κρήτη, Κύθηρα, Σύρος

υπόλοιπος

 

 

αδελφακά

Κερασούντα*

αδερφικά

3

 

αδελφάκι [Germano 1622]

 

αδερφάκι

 

 

αδελφακός

Κερασούντα*, Σάντα*, Χαλδία*

αδερφικός

2

 

αδελφάρα [Χρηστικό Λεξικό 2016]

 

πουστάρα

5

δ

αδελφή [Corona Preciosa 1527]

Buck List 2.45

αδερφή

3

 

αδέλφι

 

αδέρφι

3

 

αδέλφι [Βεντότης 1790]

 

αδέρφι

 

 

αδελφιδερός

Καππαδοκία*

αδερφοπαίδι

 

 

αδελφιδής

Σινασός*

αδερφοπαίδι

 

 

αδελφιδός

Πάρος

ανιψιός

 

 

αδελφιδούς

Πάρος

ανιψιός

2

δ

αδελφικά [Portius 1635]

αδελφωτικά

αδερφικά

 

 

αδελφικάτα [Germano 1622]

Ζάκυνθος, Λάρισα

αδερφικά

 

δ

αδελφικοασπάζομαι [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδελφικοασπάζομαι

 

 

αδελφικόν

Κύπρος

επιληψία

2

δ

αδελφικός [Germano 1622]

 

αδερφικός

 

 

αδέλφιν

Κερασούντα*

αδέρφι

 

 

αδελφίνα

Ανατολική Θράκη*

αδερφούλα

 

 

αδελφίνος

Οινόη*

δελφίνι

2

 

αδελφίστικα [Χρηστικό Λεξικό 2016]

 

πούστικα

 

 

αδελφίτσα

Σάντα*, Χαλδία*

αδερφούλα

 

 

αδελφό

Όφις*

αδερφός

 

 

αδελφόκας

Καππαδοκία

αδερφούλης

 

 

αδελφοκόριτσο

Κοτύωρα*

πρωτοξαδέρφη

2

λ

αδελφοκτονία

αδελφοφονία

αδελφοκτονία

 

λ

αδελφοκτόνος

αδελφοφονιάς

αδελφοκτόνος

 

 

αδελφομοίρ

Λευκάδα, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αδερφομοίρι

 

δ

αδελφομοιράζω [Γούλας 1961]

Σύρος

αδερφομοιράζω

 

 

αδελφομοίρασμαν

Τραπεζούντα*

αδερφομοιρασιά

 

 

αδελφομοίρι [Somavera 1709]

Κύθνος, Χίος

αδερφομοίρι

 

δ

αδελφοξάδελφα [Γούλας 1961]

 

αδερφοξαδέλφια

 

 

αδελφοπαίδ

Όφις*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αδερφοπαίδι

 

 

αδελφοπαίδα

Κοτύωρα*

πρωτοξάδερφα

 

δ

αδελφοπαίδι [Γούλας 1961]

 

αδερφοπαίδι

 

 

αδελφοπαίδιν

Κερασούντα*

αδερφοπαίδι

2

λ

αδελφοποίηση

αδερφοποιτία, αδερφοχτοσύνη

αδελφοποίηση

2

λ

αδελφοποιητός

αβλάμης, αδαρφουποιτός, αδελφοποιτός, αδερφοποιτός, αδερφοπτός, αδερφοφτός, αδερφοχτός, αδιρπουφτός, αδιρφουκτός, αδιρφουπτός, αδιρφουφτός, αδιρφουχτός, αδουρπτός, αδουρφουπτός, αδρεφοποιτός, αδριπουπτός, αδριπουφτός, αδριφουπτός, αερφοποιτός, βλάμης, δερφοποιτός, μπουραζέρης, μπραζέρης, μπράτιμος, μπράτμος, μπράτμους, σταυραδέρφ, σταυραδέφρι, σταυραδερφός

αδελφοποιητός

 

δ

αδελφοποιτός [Σκαρλάτος 1835]

Αρκαδία, Σκιάθος

αδελφοποιητός

 

 

αδελφοπούλα

Σύρος

αδερφούλα

5

δ

αδελφός [Corona Preciosa 1527]

Buck List 2.44

αδερφός

 

 

αδελφοσύν

Αραβανί, Όφις

αδερφοσύνη

 

 

αδελφοσύνα

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Όφις, Σάντα*, Τραπεζούντα, Χαλδία*

αδερφοσύνη

 

 

αδελφοσύνε

Χαλδία*

αδερφοσύνη

3

 

αδελφοσύνη [Germano 1622]

Θήρα, Καππαδοκία, Κεφαλονιά, Κύπρος, Νίσυρος

αδερφοσύνη

 

 

αδελφότα

Κοτύωρα*, Χαλδία*

αδερφοσύνη

 

 

αδελφότε

Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αδερφοσύνη

 

 

αδελφότη

Τραπεζούντα*

αδερφοσύνη

 

 

αδελφοτικά

Όφις*, Πάρος, Χαλδία*

αδερφικά

 

 

αδελφοτικός

Κερασούντα*, Όφις*, Χαλδία*

αδερφικός

3

 

αδελφούλα [Βεντότης 1790]

 

αδερφούλα

2

δ

αδελφούλης [Βλάχος 1897]

 

αδερφούλης

 

 

αδελφούτσικα [Βεντότης 1790]

 

αδερφικά

 

δ

αδελφοφάγωμα [Γούλας 1961]

 

αδερφοφάγωμα

 

 

αδελφοφάς

Χίος

αδερφοφάγος

 

 

αδελφοφονία [Somavera 1709]

 

αδελφοκτονία

 

 

αδελφοφονιάς [Somavera 1709]

 

αδελφοκτόνος

 

δ

αδελφώνω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδερφώνω

 

 

αδεμάθιαστος

Κρήτη

αδεμάτιαστος

 

 

αδεμάταστος

Σάντα*, Χαλδία*

αδεμάτιαστος

 

 

αδεματίαστος

Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αδεμάτιαστος

 

δ

αδεμάτιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αγιομάριαστος, αγουμάριαστος, αδεμάθιαστος, αδεμάταστος, αδεματίαστος, αδιμάτιαγους, αδιμάτστους, αομάριαστος

αδεμάτιαστος

 

δ

αδεμάτιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδεμάτιαστος

 

 

αδεμή

Κέρκυρα

ειδεμή

 

 

αδεμής

Κρήτη

ειδεμή

 

 

αδεμπίρω

Ζάκυνθος

πραγματοποιώ

3

λ

αδένας

έγκλιση

αδένας

 

 

αδένατε

Τσακωνιά

άδειχτος

 

 

αδενίτιδα

λούγκα

αδενίτιδα

 

 

άδεντρος

Λακωνία

άτεκνος

 

δ

άδεντρος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

άδεντρος

 

 

αδέξα

Πιερία

άσχημα

 

 

αδέξα

Κοζάνη

δεξιά

 

 

αδέξα

Κερασούντα*, Κρώμνη*, Χαλδία*

ζερβά

 

 

αδέξε

Τσακωνιά

άσχημος

 

 

άδεξε

Τσακωνιά

άσχημος

3

λ

αδέξια

αμπράζικα, ανάδεξια, ανάμωρα, ανάνταφλα, ανάφραντα, άνταμπα, άνταφλα

αδέξια

 

 

αδεξίμ

Κουβούκλια*, Τσακήλι*

βαφτισιμιός

 

 

αδεξιμέ

Τσακωνιά

βαφτισιμιός

 

 

αδεξίμι

Τρίγλια*, Τσακωνιά

βαφτισιμιός

3

δ

αδεξιμιός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύπρος

βαφτισιμιός

 

λ

αδέξιος

άβδαλους, άβνταλους, αγγουρόχτιστος, άδεξος, αδεξωπός, ακατάνταχτος, ακλίτσαβους, αλάνταβους, αλμπάνκους, αμαρούγλουτους, αμπαστίρευτος, αμπράγς, αμπράζκους, αμπρζμης, αναμούταλος, ανάμωρε, ανάνταφλος, ανάξλους, ανατζούμπαλος, ανεπάλαος, άνταφλος, απτήδιαστους, ανατζούμπαλος, ντζελεπός, ντζευλός, χαλακατέβας, χαρδούβαλος

αδέξιος

 

 

αδέξιος

Σύρος

δύσβατος

 

 

αδέξιος

Κύθηρα

δύσκολος

 

 

αδεξιοσύνη

Κύπρος

ατύχημα

 

δ

αδεξιοσύνη [Somavera 1709]

Κεφαλονιά, Κρήτη, Σύρος

αδεξιότητα

2

λ

αδεξιότητα

αδεξιοσύνη, αδιξουσύν, αναξλιά, ανατζουμπαλιά, ανατσαλιά, ανεπαλαγιά, ατζαμλίκ, ατζαμουσύν, ατζουμπαλιά, ζαβάγρα, μουργκλάδα

αδεξιότητα

 

δ

αδεξιώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδεξιώνω

 

 

αδέξος

Κερασούντα*, Οινόη*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ζερβός

 

 

άδεξος

Νίσυρος

αδέξιος

 

 

αδέξους

Πιερία

άσχημος

 

δ

αδεξωπός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδέξιος

 

 

αδερά

Τσακωνιά

χαλαρά

 

 

αδέρας

Χίος, Ρόδος

αέρας

 

 

αδερέ

Τσακωνιά

νερουλός

 

 

αδερέ

Τσακωνιά

χαλαρός

 

 

αδεριένου

Τσακωνιά

χαλαρώνω

 

 

αδέρκια

Κύπρος

αδέρφια

 

 

αδερμόνιστε

Τσακωνιά

ακοσκίνιστος

 

 

αδέρπανους

Ιωάννινα

αθέριστος

 

 

αδέρφ

Αιτωλοακαρνανία, Αδριανούπολη*

αδέρφι

 

 

αδερφάδα

Λακωνία

αδερφή

 

 

αδερφάδες [Βλαστός 1931]

Κάρυστος, Σμύρνη

αδερφές

 

 

αδερφάες

Κύπρος

αδερφές

3

δ

αδερφάκι [Somavera 1709]

αδελφάκι, αδερφάκιν, αδερφίνι, αδιρφάκ, αδιρφέλ, αδρεφάκ, αδρεφάκι, αδριφέλ, αερφάκι, αερφάκιν, αντερφάι, αντερφάκι, αντεφάτσι, ατρεφάκι, διρφούτσι, ντερφάι

αδερφάκι

 

 

αδερφάκιν

Ρόδος

αδερφάκι

3

δ

αδερφάρα

 

πουστάρα

 

 

αδερφάτα [ΙΛΝΕ 1933]

 

αδερφικά

 

δ

αδερφάτο [Χρηστικό Λεξικό 2016]

 

πουσταριό

 

 

αδερφές [Βλαστός 1931]

αδερφάδες, αδερφάες, αδερφίδες, αδεφλάδες, αδιρφές, αδρεφάδες, αερφάες, αντελφάρες, αρφάες

αδερφές

 

 

αδέρφη

Χίος

αδερφή

5

δ

αδερφή [Somavera 1709]

Atlas Linguarum Europae 464 | Buck List 2.45 | αβραντίνα, αδελφή, αδερφάδα, αδέρφη, αδεφλή, αδιρφή, αδρεφή, αδριφή, αελφή, αερφή, αθιά, αϊθιά, αλεφρή, άμπλα, αμπλά, αντελφή, αρελφή, ντάντη, ντόντου, πάτα

αδερφή

 

 

αδέρφι

Κεφαλονιά, Παξοί

ύστερο

3

δ

αδέρφι [Βλαστός 1931]

αγέρφιν, αδέλφι, αδέλφιν, αδέρφ, αδέρφκι, αδέφι, αδρέφ, αδρέφι, μπιλιαντέρ

αδέρφι

3

 

αδέρφια

αδέρκια, αδέρφκια, αέρκια, αέρφια, αέρφκια, αέρχια

αδέρφια

 

δ

αδερφιά [Βλαστός 1931]

 

αδερφοσύνη

 

 

αδερφίδες

Κρήτη

αδερφές

2

δ

αδερφικά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αδελφακά, αδελφικά, αδελφικάτα, αδελφοτικά, αδελφούτσικα, αδερφάτα, αδερφικάτα, αδερφούτσικα, αδιρφάτα, αδιρφικά, αδιρφκά, αδιρφκάτα,αδιρφούτσκα, αδρεφικάτα, αδριφάτα, αερφικά

αδερφικά

 

δ

αδερφικάτα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αρκαδία, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κεφαλονιά, Παξοί, Ρόδος, Σύρος

αδερφικά

 

δ

αδερφικάτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδερφικός

 

 

αδερφικόν

Κύπρος

επιληψία

2

δ

αδερφικός [Βλαστός 1931]

αδελφακός, αδελφικός, αδελφοτικός, αδιρφκάτους, αδερφικάτος, αδιρφκός, αερφικός

αδερφικός

 

 

αδερφίνα

Κάρπαθος

αδερφούλα

 

 

αδέρφινας

Μύκονος

δελφίνι

 

 

αδερφίνι

Σύμη

αδερφάκι

2

 

αδερφίστικα [Χρηστικό Λεξικό 2016]

 

πούστικα

 

δ

αδερφίτσα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Καστελλόριζο

αδερφούλα

 

 

αδέρφκι

Ρόδος

αδέρφι

 

 

αδέρφκια

Κύπρος, Ρόδος

αδέρφια

 

 

αδέρφνος

Καλλίπολη*

δελφίνι

 

 

αδερφοβάρεμα [ΙΛΝΕ 1933]

Θράκη

αδερφομαχαιριά

 

 

αδερφοδιώχτης [Βλαστός 1931]

 

αδερφοφάγος

 

 

αδερφόκας

Κύμη

αδερφούλης

 

δ

αδερφοκλωναριάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδερφοκλωναριάζω

 

δ

αδερφοκλωνιάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδερφοκλωνιάζω

 

δ

αδερφολογώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδερφολογώ

2

 

αδερφομάνα

 

αδερφομάνα

 

δ

αδερφομαχαιριά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αδερφοβάρεμα, αδερφοστελετιά, αδερφοστιλετιά, αδερφοχτυπημιά, αδιρφουχαντζαριά, αδιρφουχτύπημα, αδρεφομαχαιριά, αρφοπαθοκονταρεμός, διρφουβάρεμα

αδερφομαχαιριά

 

 

αδερφομάχος

αερφομάχος

αδερφομάχος

 

δ

αδερφομεράδι [Βλαστός 1931]

Μέγαρα

αδερφομοίρι

 

 

αδερφομεράζω

Μάνη

αδερφομοιράζω

 

 

αδερφομέρι

Λακωνία, Μάνη

αδερφομοίρι

 

 

αδερφομοίζι

Τσακωνιά

αδερφομοίρι

 

 

αδερφομοίρ

Σάντα*

αδερφομοίρι

 

 

αδερφομοιράδι [ΙΛΝΕ 1933]

 

αδερφομοίρι

 

δ

αδερφομοιράζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αδελφομοιράζω, αδερφομεράζω

αδερφομοιράζω

 

δ

αδερφομοιράσι [Γούλας 1961]

 

αδερφομοιρασιά

 

δ

αδερφομοιράσι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδερφομοίρι

 

δ

αδερφομοιρασιά [Βλαστός 1931]

αδελφομοίρασμαν, αδερφομοιράσι, αδιρφουμοιραή, αδιρφουμοιρασιά, αδιρφουμοίρασμα

αδερφομοιρασιά

 

δ

αδερφομοίρι [Βλαστός 1931]

αδελφομοίρ, αδελφομοίρι, αδερφομεράδι, αδερφομέρι, αδερφομοίζι, αδερφομεράδι, αδερφομοιράδι, αδερφομοίριν, αδιρφουμέρτκου, αδιρφουμοίλ, αδιρφουμοίρ, αδρεφομοίρ, αδρεφομοίρι, αερφομοίριν, μοιρασά, μοιράσι

αδερφομοίρι

 

 

αδερφομοίριν

Κύπρος, Ρόδος

αδερφομοίρι

 

δ

αδερφοξάδερφα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κεφαλονιά, Κύθηρα, Μάνη, Νάξος, Σύρος

αδερφοξαδέρφια

 

δ

αδερφοξαδέρφια [Λεξικό Πρωίας 1933]

αδελφοξάδελφα, αδερφαξάδερφα, αδερφοξαδρέφια, αδιρφουξάδιρφα, αδρεφοξάδερφα, αερφοξαέρφια

αδερφοξαδέρφια

 

 

αδερφοξαδρέφια

Κύθηρα

αδερφοξαδέρφια

 

δ

αδερφοπαίδι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αδελφιδερός, αδελφιδής, αδελφοπαίδ, αδελφοπαίδι, αδελφοπαίδιν, αδερφότεγνος, αδερφοτέκνι, αδερφοτέχνιν, αδερφότεχνος, αδιρφουπαίδ, αερφοτέχνιν, αρφότεχνος, αμψίδ, δελφιδάρι

αδερφοπαίδι

 

 

αδερφοποιτία

Μάνη

αδελφοποίηση

 

δ

αδερφοποιτός [Βλαστός 1931]

Ηλεία, Θεσπρωτία, Κάρπαθος, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κρήτη, Λακωνία, Μάνη, Παξοί

αδελφοποιητός

 

 

αδερφοπούα

Νάξος

αδερφούλα

 

 

αδερφοπούλα [ΙΛΝΕ 1933]

 

αδερφούλα

 

 

αδερφοπτός

Ήπειρος

αδελφοποιητός

5

δ

αδερφός [Du Cange 1688]

Atlas Linguarum Europae 463 | Buck List 2.44 | αγερφός, αδαρφός, αδελφός, αδερφού, αδεφλός, αδεφό, αδεφός, αδιιφός, αδιρφός, αδιφός, αδρεφός, αδριφός, αελφό, αελφός, αερφός, αθί (ο), αϊθί (ο), αϊρφός, αλεφρός, αμπλός, αντελφό, αντελφός, αντερφό, αντερφού, αντρεφό, αντρεφφό, αρελφός, αρφό, αρφός, ατερφό, δελφός, δερφό, δερφός, εϊρβός, μπάτσης, ντιντάς

αδερφός

 

δ

αδερφοσκοτωμός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδερφοσκοτωμός

 

δ

αδερφοσκοτώνομαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδερφοσκοτώνομαι

 

 

αδερφοστελετιά

Άνδρος, Εύβοια

αδερφομαχαιριά

 

 

αδερφοστιλετιά

Αργολίδα, Ρόδος

αδερφομαχαιριά

2

δ

αδερφοσύνη [Βλαστός 1931]

αδελφοσύν, αδελφοσύνα, αδελφοσύνε, αδελφοσύνη, αδελφότα, αδελφότε, αδελφότη, αδερφιά, αδερφότη, αδερφότη, αδιρφουσύν, αερφοσύνη

αδερφοσύνη

 

δ

αδερφοσυνοριάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδερφοσυνοριάζω

 

 

αδερφότεγνος

Κύπρος

αδερφοπαίδι

 

 

αδερφοτέκνι

Κύπρος

αδερφοπαίδι

 

 

αδερφότεχνη

Κύπρος

ανιψιά

 

 

αδερφοτέχνι

Κύπρος

ανίψι

 

 

αδερφοτέχνιν

Κύπρος

αδερφοπαίδι

 

 

αδερφότεχνος

Κύπρος

αδερφοπαίδι

 

 

αδερφότεχνος

Κύπρος

ανιψιός

 

 

αδερφότη

Σίφνος

αδερφοσύνη

3

 

αδερφότητα

 

αδερφότητα

 

δ

αδερφοτός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδελφοποιητός

 

 

αδερφού

Καλαβρία

αδερφός

4

δ

αδερφούλα [Βλαστός 1931]

αδελφίνα, αδελφίτσα, αδελφούλα, αδερφίνα, αδερφίτσα, αδερφοπούλα, αδερφοπούα, αδιρφίτσα, αδιρφούδα, αδιρφούλα, αδιρφουπούλα, αδρεφούλα, αδριφούλα, αερφούλλα, αντερφέντα, αντρεφέντα, αρφέντα, αρφούλα, δερφούλα, ντερφέντα, φούλα

αδερφούλα

 

 

αδερφουλάς

Κρήτη

αδερφούλης

2

δ

αδερφούλης [Βλαστός 1931]

αδελφούλης, αδελφόκας, αδερφόκας, αδερφουλάς, αδιρφούλης, αδιρφούτσκους, αδρεφούλης, αρφούλης, δερφούλης, φούλης

αδερφούλης

 

 

αδέρφουμα

Μάνη

συμφιλίωση

 

 

αδερφούνου

Μάνη

συμφιλιώνω

 

 

αδερφούτσικα 1908]

Ήπειρος

αδερφικά

 

 

αδερφοφάγια (η)

Κεφαλονιά

αδερφοφάγωμα

 

 

αδερφοφάγος

αδελφοφάς, αδερφοδιώχτης, αδερφοφάης, αδερφοφάος, αδερφοφάς, αδιρφουφάγους, αδιρφουφάους

αδερφοφάγος

 

δ

αδερφοφάγωμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αδελφοφάγωμα, αδελφοφάγωμα, αδερφοφάωμα

αδερφοφάγωμα

 

 

αδερφοφάης

Κεφαλονιά

αδερφοφάγος

 

 

αδερφοφάος

Κεφαλονιά, Λακωνία, Νάξος

αδερφοφάγος

 

 

αδερφοφάς [Βλαστός 1931]

Σύμη, Χίος

αδερφοφάγος

 

 

αδερφοφάωμα

Νάξος

αδερφοφάγωμα

 

 

αδερφοφτός

Θεσπρωτία, Κρήτη

αδελφοποιητός

 

 

αδερφοχαντζαριά

Ήπειρος

αδερφομαχαιριά

 

δ

αδερφοχτοί [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αρματολοί

 

 

αδερφοχτός

Κρήτη

αδελφοποιητός

 

 

αδερφοχτοσύνη

Κρήτη

αδελφοποίηση

 

 

αδερφοχτυπημιά

Προποντίδα

αδερφομαχαιριά

2

 

αδερφόψαρο

 

αδερφόψαρο

 

δ

αδέρφωμα [Βλαστός 1931]

 

συμφιλίωση

 

δ

αδερφώνομαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδερφώνομαι

 

 

αδερφώνου

Μάνη

συμφιλιώνω

 

δ

αδερφώνω [Βλαστός 1931]

αδελφώνω, αδιρφώνου

αδερφώνω

 

 

Άδες

Χαλδία*

Άδης

 

λ

αδέσμευτος

αθετός, απολυδονάτος, αφηδέβολος, αφητός

αδέσμευτος

2

λ

αδέσποτος

αζάπωτος, αθετάρικος, αθετός, απολυδονάτος, ορνικός

αδέσποτος

 

δ

άδετα [Γούλας 1961]

 

άδετα

 

δ

άδετος [Portius 1635]

αδέιτε, άδιτους, άετος, αλυτάρωτος

άδετος

 

 

αδέτς

Πιερία

εντελώς

 

 

αδέτς

Κοζάνη

χωρίς

 

 

αδετσιανού

Κύπρος

ειδεμή

 

 

αδεύτερα

Θεσσαλονίκη

έπειτα

 

δ

αδευτέριστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανεπανάληπτος

 

δ

αδευτέρωτα [Somavera 1709]

 

μονοκοπανιά

 

δ

αδευτέρωτος [Somavera 1709]

Τήλος

ανεπανάληπτος

 

 

αδεύτιρου

Κοζάνη

άλλοτε

 

 

αδεύτιρου

Γρεβενά, Κοζάνη

έπειτα

 

 

αδεύτιρου

Πιερία

πριν

 

 

αδεύτιρους

Πιερία

δεύτερος

 

 

αδέφι

Βιθυνία

αδέρφι

 

 

αδεφλάδες

Κοτύωρα*, Νικόπολη*, Σαμψούντα*

αδερφές

 

 

αδεφλή

Κοτύωρα*, Νικόπολη*, Σαμψούντα*

αδερφή

 

 

αδεφλός

Κοτύωρα*, Νικόπολη*, Σαμψούντα*

αδερφός

 

 

αδεφλοσύνα

Κοτύωρα*, Νικόπολη*, Σαμψούντα*

αδερφοσύνη

 

 

αδεφό

Καππαδοκία*

αδερφός

 

 

αδεφός

Φάρασα*

αδερφός

 

 

αδέχνομαι

Μάνη

δέχομαι

 

 

αδέχου

Ίμβρος

εμποδίζω

 

 

άδεχτος

Πόντος*

άδιωχτος

 

 

άδεχτος

Μύκονος

ακατάδεκτος

 

δ

άδεχτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αδριανούπολη*, Κερασούντα*, Χαλδία*

απαράδεκτος

 

 

Άδη

Τσακωνιά

Άδης

 

 

άδη

Τσακωνιά

σκοτάδι

 

 

αδήγητος

Κύπρος

ανέτοιμος

 

 

αδηλάχλαδο

Όφις*

μοσχόφυλλο

 

 

αδηλομάσαιρο

Όφις*, Σαμψούντα*

μοσχόφυλλο

 

 

άδηλος

Όφις*, Σαμψούντα*

μάταιος

 

 

άδηλος

Όφις*, Σαμψούντα*

μοσχόφυλλο

 

 

αδηλοψόδ

Όφις*, Σαμψούντα*

μοσχόφυλλο

 

 

Αδημητράτς

Ίμβρος

Οκτώβριος

 

 

Αδημητριάτς

Ίμβρος, Λέσβος

Οκτώβριος

 

 

Αδημτριάτς

Ίμβρος

Οκτώβριος

3

δ

Άδης [Germano 1622]

Άγης, Άδες, Άδη, Άδη, Αδς, Άης, Άιδος, Άιδος, Ανάδης

Άδης

2

λ

αδηφάγος

αβλέμονας, αγρελλοφαγάς, αενικός

αδηφάγος

 

 

αδί

Πιερία

ακριβώς

 

 

Άδι

Θράκη, Κρήτη

Άδης

 

 

άδι

Κρήτη

λάδι

 

δ

αδί [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μήπως

 

 

αδιά

Βελβεντός, Καστοριά, Κοζάνη, Πιερία, Τρίκαλα

βιασύνη

 

 

αδιά

Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Άρτα, Γρεβενά, Ευρυτανία, Ηλεία, Θάσος, Ίμβρος, Καρδίτσα, Καστοριά, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κύθηρα, Λέσβος, Λευκάδα, Μεσσηνία, Φωκίδα, Χίος

ευκαιρία

 

 

αδιά

Κύπρος

ιτιά

 

 

αδιά

Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Αχαΐα, Βιθυνία*, Κεφαλονιά, Κομοτηνή, Πελοπόννησος, Χίος

σχόλη

 

 

αδία

Κύθηρα, Μάνη, Τσακωνιά

ευκαιρία

 

 

άδια

Άνδρος, Δέλβινο, Καστοριά, Πιερία, Σάμος

ευκαιρία

 

 

άδια

Καππαδοκία

μάταια

 

 

αδιάαστος

Κάρπαθος

αδιάβαστος

 

 

αδιαβαίνου

Σουφλί

περνώ

 

 

αδιαβαίνω

Σουφλί

ξεπερνώ

 

 

αδιάβαλτος

Λακωνία

ισχυρογνώμων

 

 

αδιαβαλτοσύνη

Λακωνία

ισχυρογνωμοσύνη

 

 

αδιάβαρτος

Λακωνία

ισχυρογνώμων

 

δ

αδιαβασιά [Βλαστός 1931]

 

αγραμματοσύνη

 

δ

αδιάβαστα [Γούλας 1961]

 

αδιάβαστα

2

δ

αδιάβαστος [Βλάχος 1897]

αγιάαστος, αδέβαστος, αδιάαστος, αδιάβαστους, αδκιάβαστος, αζιβάιστε, αϊδιάβαστος

αδιάβαστος

 

 

αδιάβαστους

Σάμος, Σκόπελος

αδιάβαστος

 

δ

αδιάβατος [Βλάχος 1897]

άβατε, άβατους, αδάβατε, αδάβατος, αδέβαστε, αδέβαστος, αδέβατος, αδιάβατους, αϊδιάβατος, ανάβατος, ανάδιαβους, ανάντιαβους, απέραστους, απιρπάτους, ζάβατους, κακοπέραστος

αδιάβατος

 

 

αδιάβατους

Αιτωλοακαρνανία

αδιάβατος

 

λ

αδιάβλητος

αγλώσσευτος

αδιάβλητος

 

δ

αδιαβόλευτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

απονήρευτος

 

 

αδιαβόλιφτους

Σαμοθράκη

ανύποπτος

3

λ

αδιάβροχο

νισεράδα, νιτσεράδα, νιτσιράδα

αδιάβροχο

 

 

αδιάγγορο

Σίφνος

χειμωνικό

 

 

αδιαγγουριά

Σίκινος, Τσεσμέ*

καρπουζιά

 

 

αδιάγγουρο

Σίκινος, Σίφνος, Τσεσμέ*, Φολέγανδρος

καρπούζι

 

δ

αδιάγγουρο [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

κολοκύθα

 

 

αδιάγερτος

Κάρπαθος

αγύριστος

 

δ

αδιάγερτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανεπίστρεπτος

 

 

αδιάγμιστους

Μακεδονία

αλεηλάτητος

 

 

αδιαγμούμστους

Μακεδονία

αλεηλάτητος

 

 

αδιαγούμητος [ΙΛΝΕ 1933]

 

αλεηλάτητος

 

δ

αδιαγούμιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Λακωνία

αλεηλάτητος

 

 

αδιάερτος

Θήρα, Κάρπαθος

αγύριστος

 

 

αδιάζζω

Νίσυρος

αδειάζω

 

 

αδιάζζω

Καλαβρία

αργώ

 

 

αδιάζζω

Νίσυρος

ευκαιρώ

 

 

αδιάζου

Αδριανούπολη*, Αϊβαλί*, Βελβεντός, Ευρυτανία, Θάσος, Καστοριά, Λαγκαδάς, Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*, Νιγρίτα, Σάμος, Σιάτιστα, Χαλκιδική

αδειάζω

 

 

αδιάζου

Αϊβαλί*, Αιτωλοακαρνανία, Βελβεντός, Γρεβενά, Ευρυτανία, Θάσος, Ίμβρος, Ιωάννινα, Καστοριά, Κοζάνη, Λαγκαδάς, Λέσβος, Μαγνησία, Μοσχονήσι*, Νιγρίτα, Πιερία, Σιάτιστα, Τήνος, Τσακωνιά, Χαλκιδική

ευκαιρώ

 

 

αδιάζουμι

Βελβεντός, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λαγκαδάς, Πιερία, Σουφλί

βιάζομαι

 

 

αδιάζω

Καλαβρία

αργώ

3

λ

αδιαθεσία

 

αδιαθεσία

3

λ

αδιάθετος

 

αδιάθετος

 

λ

αδιαθετώ

κουτσουκιφαλιάζου

αδιαθετώ

 

 

αδιάθονας

Νάξος, Νίσυρος

δοθιήνας

 

λ

αδιαίρετος

 

αδιαίρετος

 

 

αδιακιαρία

Κύθηρα

ζαβολιά

 

δ

αδιακόνευτα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αζητιάνευτα

 

δ

αδιακόνευτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδιακόνευτος

3

λ

αδιάκοπα

 

αδιάκοπα

 

λ

αδιάκοπος

ανέκοπος

αδιάκοπος

 

 

αδιάκοπος [Βλαστός 1931]

 

αδιάκοπος

 

 

αδιακρισά

Νάξος

αδιακρισία

3

λ

αδιακρισία

αγνωσία, αδιακρισά, αδιακρισιά, ακρισία, αναγνωσία, αξενογνιασά

αδιακρισία

 

 

αδιακρισιά [Somavera 1709]

Παξοί

αδιακρισία

3

λ

αδιάκριτα

 

αδιάκριτα

3

λ

αδιάκριτος

άγνωστος, αξενόγνιαστος

αδιάκριτος

3

λ

αδιακρίτως

 

αδιακρίτως

 

 

αδιαλάλητα [Βλάχος 1659]

 

ακήρυκτα

 

δ

αδιαλάλητος [Βλάχος 1659]

Σύρος

ακήρυκτος

 

δ

αδιάλεγος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Χίος

αδιάλεχτος

 

 

αδιάλεος

Παξοί

αδιάλεχτος

 

δ

αδιάλεχτος [Ηπίτης 1908]

αγιάλεος, αγιάλεχτος, αδιάλεγος, αδιάλεος, αδιάλιγους, αδιάλιχτους, αδκιάλεχτος, αζάλετε

αδιάλεχτος

 

 

αδιαλίγο

Σύρος

συχνά

 

 

αδιαλίγου

Χίος

συχνά

 

 

αδιάλιγους

Ιωάννινα

αδιάλεχτος

 

 

αδιαλίο

Σύρος

συχνά

 

 

αδιάλιστος [Somavera 1709]

 

ανεξήγητος

 

 

αδιάλιχτους

Αιτωλοακαρνανία, Ήπειρος

αδιάλεχτος

 

δ

αδιάλλαχτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδιάλλαχτος

 

 

αδιάλογα

Χίος

συνεχώς

 

 

αδιάλογα

Χίος

συχνά

 

δ

αδιαλόγιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ασυλλόγιστος

 

 

αδιαλόγστους

Λέσβος

ανόητος

 

 

αδιαλόγστους

Λέσβος, Σάμος

απερίσκεπτος

 

 

αδιαλόιστος

Σύμη

αναρίθμητος

 

 

αδιαλόιστος

Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Νίσυρος, Ρόδος

απερίσκεπτος

 

 

αδιαλόιστος

Κάρπαθος, Κως, Σύμη

ξαφνικός

 

 

αδιαλόιστους

Σάμος

απερίσκεπτος

 

 

αδιαλόχστους

Ίμβρος

απερίσκεπτος

 

 

αδιάλυστος

Άνδρος, Θήρα, Κύθνος, Νάξος, Πάρος, Σύρος

αχτένιστος

 

δ

αδιάλυστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδιάλυστος

 

 

αδιαμέζατε

Τσακωνιά

αμοίραστος

 

δ

αδιαμέριαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδιαμέριαστος

 

 

αδιαμέτρητος

Βιθυνία*

απερίσκεπτος

 

 

άδιαμμα

Καλαβρία

αργοπορία

 

 

αδιαμόρι [Somavera 1709]

 

αμέσως

3

λ

αδιαμφισβήτητα

 

αδιαμφισβήτητα

 

 

αδιανάδα

Κρήτη

σχόλη

 

 

αδιανέ

Χαβουτσί*

άδειος

 

 

αδιανέμηγος

Αρκαδία

αμοίραστος

 

λ

αδιανέμητος

ανεχώρηγος, ανεχώριστος

αδιανέμητος

 

 

αδιανέμιστος

Νάξος

αστέγνωτος

 

 

αδιάννου

Λιβίσι*

αδειάζω

2

λ

αδιανόητα

 

αδιανόητα

 

λ

αδιανόητος

 

αδιανόητος

 

 

αδιανόμητος

Σαράντα Εκκλησιές*

ακατάστατος

 

 

αδιανόμητος

Μεσημβρία*

απρονόητος

 

 

αδιανόρα

Κύθηρα

συνεχώς

 

 

αδιανόρα

Κύθηρα

συχνά

 

 

αδιανόρι

Χίος

συχνά

 

 

αδιανός

Κύθηρα, Λέσβος, Λευκάδα, Πελοπόννησος

εύκαιρος

 

 

αδιανοσακούλης

Κεφαλονιά

πάμφτωχος

 

 

αδιάνουιτους

Ιωάννινα

ξέγνοιαστος

 

 

αδιάντζω

Κάρπαθος

αδειάζω

 

 

αδιάντζω

Κάρπαθος

ευκαιρώ

 

 

αδιαντραποσύνη [Βλάχος 1659]

 

ξεδιαντροπιά

 

 

αδιαντροκία

Τσακωνιά

ξεδιαντροπιά

 

 

αδιαντρομπτσά

Κάρπαθος

ξεδιαντροπιά

2

δ

αδιάντροπα [Germano 1622]

 

ξεδιάντροπα

 

 

αδιαντροπέβουμαι [Βλαστός 1931]

 

ξεδιαντρέπομαι

 

δ

αδιαντροπεύομαι [Βλάχος 1659]

 

ξεδιαντρέπομαι

 

δ

αδιαντροπεύω [Ηπίτης 1908]

 

αδιαντροπεύω

 

 

αδιάντροπη [Βλάχος 1659]

 

πουτάνα

 

 

αδιάντροπη [Βλάχος 1659]

 

τσούλα

 

 

αδιαντροπία [Germano 1622]

Κύθηρα, Τσακωνιά

ξεδιαντροπιά

2

δ

αδιαντροπιά [Somavera 1709]

 

ξεδιαντροπιά

2

δ

αδιάντροπος [Germano 1622]

 

ξεδιάντροπος

 

 

αδιάντρουπα

Αιτωλοακαρνανία

ξεδιάντροπα

 

 

αδιάντρουπα (τα)

Σάμος

αισχρόλογα

 

 

αδιάντρουπα (τα)

Λέσβος

γαμήσι

 

 

αδιαντρουπιά

Αιτωλοακαρνανία, Σάμος

ξεδιαντροπιά

 

 

αδιάντρουπους

Αιτωλοακαρνανία, Λέσβος, Λιβίσι*, Σάμος

ξεδιάντροπος

 

δ

αδιαόγιστος [Ηπίτης 1908]

 

ασυλλόγιστος

 

 

αδιαόρα

Κύθηρα, Νάξος, σύρος

συχνά

 

 

αδιαόρι

Χίος

συνεχώς

 

 

αδιαόρι

Χίος

συχνά

 

λ

αδιαπόμπευτος

αεβέντιστος

αδιαπόμπευτος

 

 

αδιάργυρος [Germano 1622]

Μύκονος

υδράργυρος

 

 

αδιάρετος

Κάρπαθος

αγύριστος

 

 

αδιαρίζομαι

Κρήτη

βιάζομαι

 

 

αδιάριση

Σίφνος

βοήθεια

 

 

αδιαριστής

Κρήτη

συμπαραστάτης

 

δ

αδιάρμιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κάρπαθος, Κρήτη

ακατάστατος

 

 

αδιαρμσά

Λέσβος

ακαταστασία

 

 

αδιαρμσιά

Ίμβρος

ακαταστασία

 

 

αδιάρμστους

Ίμβρος, Λέσβος

ακατάστατος

 

 

αδιάρμστους

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*, Σάμος

ασυγύριστος

 

 

αδιάρου

Τήνος

βοηθώ

 

 

αδιάρσμα

Μύκονος

βοήθεια

 

 

αδιαρσού

Μύκονος

βοήθεια

 

 

αδιάρτωτος

Σμύρνη*

ακατάστατος

 

 

αδιάρω

Ίος, Κρήτη, Σίφνος

βοηθώ

3

λ

αδιάσειστα

 

αδιάσειστα

 

δ

αδιάσελος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδιάσελος

 

 

αδιάση

Κύπρος

αργία

 

 

άδιαση

Κύπρος, Ρόδος

ευκαιρία

 

 

άδιαση

Καστελλόριζο

σχόλη

 

 

άδιαση

Κύθνος

χασοφεγγαριά

 

 

αδιασιά

Κεφαλονιά

άδειασμα

 

 

αδιασιά

Κεφαλονιά

σχόλη

 

 

αδιάσιστους

Σάμος

άθικτος

 

 

αδιασκά

Κοζάνη

βιαστικά

 

 

αδιάσκελας

Μύκονος

μακρυπόδης

 

 

αδιασκός

Κοζάνη, Πιερία

βιαστικός

 

 

άδιασμα

Αιτωλοακαρνανία

ευκαιρία

 

 

αδιάσμους

Θεσσαλονίκη, Ίμβρος, Καρδίτσα, Κοζάνη, Φωκίδα, Χαλκιδική

δυόσμος

 

 

Αδιασταμπάρς

κουφνιδουτνάχτς

Μάρτιος

 

 

αδιασταύρουτους

Ιωάννινα

αμετάπειστος

 

 

αδιαστουρώ

Ίμβρος

αναπολώ

 

 

αδιάταχτος

Κως

ανάγωγος

 

 

αδιάταχτος

Κρήτη

ασύνετος

 

 

αδιάτζομαι

Καλαβρία

ουρλιάζω

 

 

αδιατός

Νάξος

άδειος

 

 

αδιατός

Σίφνος, Τήνος

σχολαστός

 

 

αδιάτος

Σίφνος

άδειος

 

 

αδιάτος

Σίφνος

σχολαστός

 

 

αδιάτρευτος

Κάρπαθος

αγιάτρευτος

 

 

αδιατσέντιστος

Παλιά Αθήνα

ακέντητος

 

δ

αδιαυθέντευτος [Βεντότης 1790]

 

αδιαυθέντευτος

 

δ

αδιαφέντευτα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδιαφέντευτα

 

 

αδιαφέντευτος

Χίος

ατακτοποίητος

 

δ

αδιαφέντευτος [Βλάχος 1897]

Νάξος, Παξοί

απροστάτευτος

 

δ

αδιαφεντεύω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδιαφεντεύω

 

 

αδιαφέντιφτους

Φωκίδα

απροστάτευτος

 

 

αδιάφιγος

Κεφαλονιά

αθειάφιστος

 

 

αδιάφιστος

Κονίστρες

αθειάφιστος

 

 

αδιάφνιστος

Παξοί

αθειάφιστος

 

 

αδιαφόιτα

Σαμοθράκη

μάταια

 

 

αδιαφόιτους

Σαμοθράκη

καχεκτικός

3

λ

αδιάφορα

αδαφόρετα, αδιαφόρετα, αϊδαφόρετα, αλαμπούτζαρα

αδιάφορα

 

 

αδιάφορα

Σαμψούντα*

μάταια

 

 

αδιαφόρατους

Λήμνος

καχεκτικός

 

 

αδιάφορε

Τσακωνιά

αδιάφορος

 

 

αδιαφόρετα

Ινέπολη*, Τσακωνιά

αδιάφορα

 

 

αδιαφόρετα

Τρίγλια*

άδικα

 

 

αδιαφόρετα

Σύμη

άτοκα

 

 

αδιαφόρετα [Germano 1622]

 

ανώφελα

 

 

αδιαφόρετα [Βεντότης 1790]

Κάρπαθος, Ρόδος, Σύμη

ακερδώς

 

 

αδιαφόρετα [Σκαρλάτος 1835]

Βιθυνία*, Καστελλόριζο, Κρήτη, Λακωνία, Λευκάδα, Σύμη, Χίος

μάταια

 

 

αδιαφόρετε

Τσακωνιά

αδιάφορος

 

 

αδιαφόρετος [Βλαστός 1931]

Νάξος

αδιάφορος

 

 

αδιαφόρετος [Germano 1622]

Αίγινα, Αχαΐα, Λακωνία, Σαράντα Εκκλησιές*, Χίος

ανώφελος

 

 

αδιαφόρετος

Σύμη

άτοκος

 

δ

αδιαφόρετος [Βεντότης 1790]

Κάρπαθος, Νικόπολη*, Οινόη*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άκερδος

 

δ

αδιαφόρετος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Καστελλόριζο, Νίσυρος, Ρόδος, Σκοπός*

άχρηστος

 

δ

αδιαφόρετος [Σκαρλάτος 1835]

Κρήτη

μάταιος

 

 

αδιαφόρευτα

Τραπεζούντα

ακερδώς

 

 

αδιαφόρευτος

Αρκαδία

αδιάφορος

 

 

αδιαφόρευτος

Πελοπόννησος, Χαλδία*

άτοκος

 

 

αδιαφόρευτος [Βλάχος 1897]

Αρκαδία, Κρήτη, Νάξος, Πελοπόννησος

ανώφελος

3

λ

αδιαφορία

αγραφιά, αδεβαρούχι, αμουκαϊτιά, αμουκαϊτσά

αδιαφορία

 

 

αδιαφόριτα

Αδριανούπολη*, Κοζάνη, Σάμος

ακερδώς

 

 

αδιαφόριτα

Αδριανούπολη*, Κοζάνη, Σάμος

ανώφελα

 

 

αδιαφόριτα

Λέσβος, Σάμος

άτοκα

 

 

αδιαφόριτα

Κοζάνη, Λέσβος

μάταια

 

 

αδιαφόριτους

Κοζάνη

άκερδος

 

 

αδιαφόριτους

Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία, Ήπειρος, Λέσβος, Λιβίσι*, Μακεδονία, Σάμος

ανώφελος

 

 

αδιαφόριτους

Αδριανούπολη*

άτοκος

 

 

αδιαφόριτους

Αϊβαλί*, Ίμβρος, Λέσβος, Λήμνος, Λιβίσι*, Μοσχονήσι*

άχρηστος

 

 

αδιαφόριτους

Ίμβρος

καχεκτικός

 

 

αδιαφόριτους

Λέσβος

μάταιος

 

 

αδιαφόριφτους

Αίνος*, Κοζάνη

ανώφελος

3

λ

αδιάφορος

αδαφόρετος, αδάφορος, αδιάφορε, αδιαφόρετε, αδιαφόρετος, αδιαφόρευτος, αδκιαφόρευτος, αδκιαφόρευτος, αϊδαφόρετε, άμελος, άμιλους, αμπατάριστος, άνιαστους

αδιάφορος

 

 

αδιαφόρτος

Βοθυνία*

ανώφελος

 

λ

αδιαφορώ

 

αδιαφορώ

 

 

αδιάφουρους

Λιβίσι*

ανώφελος

 

λ

αδιαχώρητο

ανεχωρηγιά

αδιαχώρητο

 

λ

αδιαχώρητος

ανεχώρηγος

αδιαχώρητος

 

 

αδιαχώριστος

ανεχώριστος

αδιαχώριστος

 

 

αδιβόλητος

Νάξος

αδιβόλιστος

 

δ

αδιβόλιστα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδιβόλιστα

 

δ

αδιβόλιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

που δεν οργώθηκε δεύτερη φορά: αγύργους, αδβόλστους, αδβόλστους, αδβόλτους, αδιόλιστος, αδιόλιτος, αδιφτέρστους

αδιβόλιστος

 

 

άδιγια

Κερασούντα*

ευκαιρία

 

λ

αδίδακτος

 

αδίδακτος

 

 

αδιδάλιν

Κύπρος

χαιρετούρα

 

 

αδιδέτς

Φθιώτιδα

έτσι

 

 

αδιδώ

Φθιώτιδα

εδώ

 

 

αδιδώ

Μαγνησία

εδωδά

 

 

άδιε

Τσακωνιά

άδειος

 

 

άδιε

Τσακωνιά

εύκαιρος

 

λ

αδιέξοδο

 

αδιέξοδο

 

 

αδιέρνω

Κρήτη

βοηθώ

 

 

αδιετές

Σκύρος

άδειος

 

 

αδιέτς

Μαγνησία

σκέτα

 

 

αδίζω

Κάρπαθος

τραγουδάω

 

λ

αδιήγητος

 

αδιήγητος

 

 

αδιιφός

Σαμοθράκη

αδερφός

4

δ

άδικα [Germano 1622]

αδιαφόρετα, άδκα, άθκα, άιδικα, άικα, αμόντε, αμπανά, καλιτέρεσι

άδικα

 

 

αδικάζου

Λαγκαδάς

κερδίζω

 

 

αδικάζω [Germano 1622]

 

αδικώ

3

λ

αδικαιολόγητα

 

αδικαιολόγητα

3

λ

αδικαιολογήτως

 

αδικαιολογήτως

 

λ

αδίκαστος

άκριστος, άκριτος

αδίκαστος

 

 

αδικάτγους

Αιτωλοακαρνανία

αδεκάτιστος

 

 

αδικάτστους

Ίμβρος, Σάμος

αδεκάτιστος

 

 

αδικεί

Άρτα, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Μαγνησία

εκειδά

 

 

αδίκεμαν

Κερασούντα*, Χαλδία*

αδικία

 

δ

αδικεμένος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδικημένος

 

 

αδικεύγω [Somavera 1709]

Κρήτη, Νάξος

αδικώ

 

 

αδικεύομαι [Βλάχος 1659]

 

αδικούμαι

 

 

αδικεύου

Αιτωλοακαρνανία, Καβακλί*, Κοζάνη, Νιγρίτα, Πιερία, Φθιώτιδα

αδικώ

 

 

αδικευτής

Κέρκυρα

άδικος

 

δ

αδικεύω [Germano 1622]

Θεσπρωτία, Νάξος, Νίσυρος, Σύμη

αδικώ

 

λ

αδίκημα

 

αδίκημα

2

δ

αδικημένος [Somavera 1709]

αδικεμένος, αδιτσητέ, αϊδιτσητέ

αδικημένος

 

 

αδικητής [Βλαστός 1931]

Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Ιθάκη, Κέρκυρα, Κρήτη, Κωνσταντινούπολη, Μάνη, Χίος

άδικος

 

 

αδικητής [Βλάχος 1659]

 

άνομος

4

λ

αδικία

αδακιά, αδίκεμαν, αδικιά, αδικίγια, αδίκισμαν, αδικοφαγιά, αδιτσά, αδιτσία, αδκιά, αζιγανιά, αϊκιά, αϊκία, αραβαΐσι, ατζαβιά

αδικία

 

δ

αδικιά [Βλαστός 1931]

Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Καστοριά, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Λακωνία, Λευκάδα, Μάνη, Μεσσηνία, Παξοί, Σέρρες, Σουφλί

αδικία

 

 

αδικιάζω

Αρκαδία

αδικώ

 

 

αδικιάρης

Κύθηρα

ζαβολιάρης

 

δ

αδικιάρης [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κεφαλονιά, Μάνη, Νάξος, Σύρος

άδικος

 

 

αδικιάρς

Ίμβρος

άδικος

 

 

αδικίγια

Κερασούντα*

αδικία

 

 

αδικίζω

Κύπρος, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αδικώ

 

 

αδικίμαστος

Ζάκυνθος

αδοκίμαστος

 

 

αδικιορισμένος

Κωνσταντινούπολη

κακορίζικος

 

 

αδικιούμι

Πιερία

αδικούμαι

 

 

αδίκισμαν

Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αδικία

 

δ

αδίκιωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Λακωνία, Μάνη

ανεκδίκητος

 

 

άδικο

Τσακωνιά

άδικος

4

δ

άδικο [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

άδικου, άικο, άντεκο, άτεκο, ναλέτι

άδικο

 

δ

αδικοβάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

συκοφαντώ

 

δ

αδικοβάλλω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

συκοφαντώ

 

 

αδικοβάνου

Ήπειρος

συκοφαντώ

 

 

αδικοβάνου

Μάνη

υποτιμώ

 

δ

αδικοβάνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κύθηρα, Παξοί

συκοφαντώ

 

 

αδικοβγάζω

Αχαΐα, Λακωνία

συκοφαντώ

 

δ

αδικόβγαλμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

συκοφαντία

 

 

αδικοβγάλνω

Παξοί

συκοφαντώ

 

δ

αδικοβγάλτης [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

συκοφάντης

 

δ

αδικοβγάλτισσα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

συκοφάντρια

 

δ

αδικοβγάνω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αχαΐα, Ήπειρος, Κεφαλονιά, Κύθηρα, Παξοί

συκοφαντώ

 

δ

αδικογεράζω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδικογερνώ

 

δ

αδικογερασμένος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδικογερασμένος

 

δ

αδικογερνώ [Λεξικό Πρωίας 1933]

αδικογεράζω, αδικογερώ

αδικογερνώ

 

 

αδικογερώ

Κρήτη

αδικογερνώ

 

 

αδικοθανατεύω

Χίος

αδικοθανατίζω

 

 

αδικοθανατίζω

αδικοθανατεύω, αδικοθανατώ, αδικουθανατίζου, αδκουθανατίζου, αδκουθανατώ, αθκουθανατώ

αδικοθανατίζω

 

δ

αδικοθανατίζω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κρήτη

αυτοκτονώ

 

 

αδικοθάνατος

Κεφαλονιά

αδικοσκοτωμένος

 

δ

αδικοθάνατος [Βλάχος 1897]

αδικοπεθαμός, αθκουθάνατους

αδικοθάνατος

 

δ

αδικοθανατώ [Βλάχος 1897]

 

αδικοθανατίζω

 

 

αδικοκολώ

Αχαΐα

συκοφαντώ

 

δ

αδικοκρένω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ήπειρος

αδικοκρίνω

 

 

αδικοκρίνου

Μάνη

αδικοκρίνω

 

δ

αδικοκρίνω [Βλαστός 1931]

αδικοκρένω, αδικοκρίνου, αδκουκρένου

αδικοκρίνω

 

 

αδικοκρισία [Somavera 1709]

αδικοκρισιά

αδικοκρισία

 

δ

αδικοκρισιά [Βλαστός 1931]

Κέρκυρα

αδικοκρισία

 

δ

αδικοκριτής [Βλάχος 1659]

αδικοκρίτης, αδικουκριτής

αδικοκριτής

 

δ

αδικοκρίτης [Λεξικό Πρωίας 1933]

Οινόη*

αδικοκριτής

 

δ

αδικολαλιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

συκοφαντία

 

δ

αδικόλαλος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

συκοφάντης

 

 

αδικολέω

Κρήτη

συκοφαντώ

 

 

αδικολόγος

Βιθυνία

συκοφάντης

 

 

αδικομαζούνου

Μάνη

αισχροκερδώ

 

 

αδικομάζω

Κέρκυρα

αδικομαζώνω

 

δ

αδικομαζώνω [Βλαστός 1931]

 

αδικομάζωμα

 

 

αδικομαζωμένος

αδικομάζωτος, αδικομάζωχτος

αδικομαζωμένος

 

δ

αδικομαζώνω [Βλαστός 1931]

αδικομάζω

αδικομαζώνω

 

 

αδικομάζωτος

Κέρκυρα

αδικομαζωμένος

 

 

αδικομάζωχτος

Κεφαλονιά

αδικομαζωμένος

 

 

αδικομαχώ

Κως

ματαιοπονώ

 

 

αδικοπεθαίνω [ΙΛΝΕ 1933]

αδικοπηγαίνω

αδικοπεθαίνω

 

 

αδικοπεθαμός

Θράκη

αδικοθάνατος

 

 

αδικοπηγαίνω

Κρήτη

αδικοπεθαίνω

 

δ

αδικοπλουτίζω [Βλαστός 1931]

αδικοποπλουτώ

αδικοπλουτίζω

 

δ

αδικοπλούτισμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδικοπλούτισμα

 

 

αδικοποπλουτώ [ΙΛΝΕ 1933]

 

αδικοπλουτίζω

3

δ

άδικος [Germano 1622]

άγικος, αδικευτής, αδικητής, αδικιάρης, αδικιάρς, άδικο, άδικους, άδκους, αδιτσάρης, αθκιάρς, άιδικο, άικος, αϊτσιάρης, άκριτος, ατζαβιάρης

άδικος

 

 

αδικοσκοτουτέ

Τσακωνιά

αδικοσκοτωμένος

 

δ

αδικοσκότωμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Νάξος

αδικοσκοτωμός

 

δ

αδικοσκοτωμένος [Βλαστός 1931]

αδικοθάνατος, αδικοσκοτουτέ, αδικοσκότωτος, αδικοφονευτέ, αϊδικοσκοτουτέ, αϊδικοφονευτέ

αδικοσκοτωμένος

 

δ

αδικοσκοτωμός [Λεξικό Πρωίας 1933]

αδικοσκότωμα, αδικοφονεμός, αϊκοφονεμός

αδικοσκοτωμός

 

 

αδικοσκοτώνου

Μάνη

αδικοσκοτώνω

 

δ

αδικοσκοτώνω [ΙΛΝΕ 1933]

αδικοσκοτώνου, αδικοφονίζω

αδικοσκοτώνω

 

 

αδικοσκότωτος

Οινόη*

αδικοσκοτωμένος

 

 

αδικού

Μάνη, Τσακωνιά

αδικώ

 

 

άδικου

Χαβουτσί*

άδικο

 

 

αδικουθανατίζου

Μάνη, Σκόπελος

αδικοθανατίζω

 

 

αδικουκριτής

Λιβίσι*

αδικοκριτής

 

 

αδικούμαι [Somavera 1709]

αδικεύομαι, αδικιούμι

αδικούμαι

 

 

άδικους

Καστοριά

άδικος

 

 

αδικοφαγιά

Νάξος

αδικία

 

 

αδικοφάης

Κέρκυρα

πλεονέκτης

 

 

αδικοφαντιάζω

Λακωνία

συκοφαντώ

 

 

αδικοφονεμένος [ΙΛΝΕ 1933]

αδκουφουνιμένους, αδικοφονευτέ, αϊκοφονεμένος

αδικοφονεμένος

 

 

αδικοφονεμός

Χίος

αδικοσκοτωμός

 

 

αδικοφονευτέ

Τσακωνιά

αδικοσκοτωμένος

 

 

αδικοφονευτέ

Τσακωνιά

αδικοφονεμένος

 

 

αδικοφονίζω

Νίσυρος

αδικοσκοτώνω

 

 

αδικοχαμένος

αθκουχαμένους

αδικοχαμένος

3

δ

αδικώ [Germano 1622]

αδικάζω, αδικεύγω, αδικεύου, αδικεύω, αδικιάζω, αδικίζω, αδικού, αδιτσεύγω, αδκεύω, αζιγανεύγω, αϊδικού, γικώ

αδικώ

3

 

αδίκως

 

αδίκως

 

 

αδιμάτιαγους

Αιτωλοακαρνανία

αδεμάτιαστος

 

 

αδιμάτστους

Ίμβρος

αδεμάτιστος

 

 

αδιμή

Λέσβος, Μαγνησία, Σάμος, Χίος

ειδεμή

 

 

αδίμιτο

Κύμη

δίμιτο

 

 

αδιμόνστους

Μακεδονία

αδαιμόνιστος

 

 

αδιμούρευτα

Κρήτη

ειλικρινά

 

 

αδιμούρευτος

Κρήτη

ειλικρινής

 

 

αδιμτένιους

Γρεβενά

διμιτένιος

 

 

αδίμτου

Αιτωλοακαρνανία, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Κοζάνη, Λάρισα, αγρουντουματιά, Πιερία, Σιάτιστα, Σουφλί, Φθιώτιδα, Χαλκιδική

δίμιτο

 

 

αδιξίμ

Αιτωλοακαρνανία, Ίμβρος, Σάμος

βαφτισιμιός

 

 

αδιξίμ

Σάμος

βαφτιστήρι

 

 

αδιξιμιός

Αϊβαλί*, Ίμβρος, Λέσβος, Μοσχονήσι*, Σάμος

βαφτισιμιός

 

 

αδιξουσύν

Κοζάνη

αδεξιότητα

 

 

αδιοκέφαλος

Ήπειρος

ανόητος

 

 

αδιόλιστος

Κύπρος

αδιβόλιστος

 

 

αδιόλιτος

Κύπρος

αδιβόλιστος

 

 

αδιολόγος

Μέγαρα

τσατσάρα

 

 

αδιοπούγκης

Ήπειρος

άφραγκος

 

 

αδιοπούγκης

Ήπειρος

σπάταλος

3

λ

αδιόρθωτος

 

αδιόρθωτος

 

 

αδιόριστος [Portius 1635]

 

απροσδιόριστος

 

 

άδιος

Σινασός*

άνεργος

 

 

άδιος

Κύθηρα, αγύρευος, Ρόδος

εύκαιρος

 

 

αδιοσύν

Σαράντα Εκκλησιές*

σχόλη

 

 

αδιοσύνη

Κάρπαθος, Νάξος

ευκαιρία

 

 

αδιοσύνη

Μήλος, Νάξος, Ρόδος

σχόλη

 

 

αδιότ

Αίνος

σχόλη

 

 

αδιουκέφαλους

Ιωάννινα

ανόητος

 

 

άδιους

Αδριανούπολη*, Θάσος, Καστοριά, Λέσβος, Λιβίσι*, Φωκίδα

άδειος

 

 

άδιους

Βελβεντός, Θάσος, Μαγνησία, Πιερία, Χαλκιδική

εύκαιρος

 

 

αδιουχέρς

Ιωάννινα

σπάταλος

 

 

άδιουχτους

Θεσσαλία, Μακεδονία

άδιωχτος

 

 

αδίπαρτου

Λάρισα

δίπορτο

 

 

αδίπλα

Κως

δίπλα

 

δ

αδιπλάριστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδιπλάρωτος

 

δ

αδιπλάρωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αδιπλάριστος

αδιπλάρωτος

 

δ

αδίπλιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

απτύχωτος

 

δ

άδιπλος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

απτύχωτος

 

 

αδίπλουτους

Αιτωλοακαρνανία, Καστοριά

αδίπλωτος

 

δ

αδίπλωτα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδίπλωτα

 

δ

αδίπλωτος [Βλάχος 1897]

αδίπλουτους, αδίπρουτε, αδούκιαστος

αδίπλωτος

 

 

αδίπρουτε

Τσακωνιά

αδίπλωτος

 

 

αδιρμόνστους

Ίμβρος, Χαλκιδική

ακοσκίνιστος

 

 

αδιρπάνστους

Ιωάννινα

αθέριστος

 

 

αδιρπάντστους

Κοζάνη

αθέριστος

 

 

αδιρπουφτός

Βόρεια Εύβοια

αδελφοποιητός

 

 

άδιρτος

Παξοί

άδαρτος

 

 

αδιρφάκ

Καρδίτσα

αδερφάκι

 

 

αδιρφάτα

Λεσβος

αδερφικά

 

 

αδιρφέλ

Λέσβος

αδερφάκι

 

 

αδιρφές

Καβακλί*, Καρδίτσα

αδερφές

 

 

αδιρφή

Αλόννησος, Ευρυτανία, Καβακλί*, Καρδίτσα, Καστοριά, Σουφλί, Φωκίδα

αδερφή

 

 

αδιρφικά

Θράκη

αδερφικά

 

 

αδιρφίτσα

Ήπειρος, Πιερία, Σκόπελος

αδερφούλα

 

 

αδιρφκά

Καστοριά

αδερφικά

 

 

αδιρφκάτα

Αιτωλοακαρνανία, Γρεβενά, Ιωάννινα, Κοζάνη

αδερφικά

 

 

αδιρφκάτους

Κοζάνη

αδερφικός

 

 

αδιρφκός

Ιωάννινα, Καστοριά

αδερφικός

 

 

αδιρφός

Αλόννησος, Βοιωτία, Ευρυτανία, Ιωάννινα, Καβακλί*, Καρδίτσα, Καστοριά, Σέρρες, Σιάτιστα, Φωκίδα

αδερφός

 

 

αδιρφούδα

Σέρρες, Χαλκιδική

αδερφούλα

 

 

αδιρφουκτός

Σάμος

αδελφοποιητός

 

 

αδιρφούλα

Αιτωλοακαρνανία

αδερφούλα

 

 

αδιρφούλης

Αιτωλοακαρνανία

αδερφούλης

 

 

αδιρφουμέρτκου

Ίμβρος

αδερφομοίρι

 

 

αδιρφουμοίλ

Πιερία

αδερφομοίρι

 

 

αδιρφουμοίρ

Αδριανούπολη*, Αϊβαλί*, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Γρεβενά, Ήπειρος, Θεσσαλονίκη, Ίμβρος, Καρδίτσα, Κοζάνη, Λάρισα, Λέσβος, Λήμνος, Μαγνησία, Μοσχονήσι*, Νιγρίτα, Πιερία, Σάμος, Σιάτιστα, Σκόπελος, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Χαλκιδική

αδερφομοίρι

 

 

αδιρφουμοιραή

Ιωάννινα

αδερφομοιρασιά

 

 

αδιρφουμοιρασιά

Ευρυτανία

αδερφομοιρασιά

 

 

αδιρφουμοίρασμα

Αδριανούπολη*

αδερφομοιρασιά

 

 

αδιρφουξάδιρφα

Αιτωλοακαρνανία, Σάμος

αδερφοξαδέρφια

 

 

αδιρφουπαίδ

Αδριανούπολη*, Γρεβενά, Ίμβρος, Πιερία, Σέρρες

αδερφοπαίδι

 

 

αδιρφουπαίδια

Ίμβρος

ξαδέρφια

 

 

αδιρφουπούλα

Κοζάνη

αδερφούλα

 

 

αδιρφουπτός

Αιτωλοακαρνανία, Ιωάννινα, Κοζάνη, Μαγνησία, Σάμος

αδελφοποιητός

 

 

αδιρφουσύν

Ήπειρος, Κοζάνη

αδερφοσύνη

 

 

αδιρφούτσκα

Ιωάννινα

αδερφικά

 

 

αδιρφούτσκους

Κοζάνη

αδερφούλης

 

 

αδιρφουφάγους

Σάμος

αδερφοφάγος

 

 

αδιρφουφάους

Σάμος

αδερφοφάγος

 

 

αδιρφουφτός

Κοζάνη

αδελφοποιητός

 

 

αδιρφουχαντζαριά

Κόνιτσα

αδερφομαχαιριά

 

 

αδιρφουχτός

Σάμος

αδελφοποιητός

 

 

αδιρφουχτύπημα

Θράκη

αδερφομαχαιριά

 

 

αδιρφώνου

Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία, Αίνος*, Νιγρίτα

αδερφώνω

 

 

άδισε

Τσακωνιά

άφθονος

 

 

αδίσκεφτος

Κουβούκλια*

δίσεκτος

3

λ

αδίστακτος

 

αδίστακτος

 

 

αδιτέτιους

Φθιώτιδα

τέτοιος

 

 

αδίτζω

Κάρπαθος

τραγουδάω

 

 

άδιτους

Καστοριά

άδετος

 

 

αδιτσά

Νάξος

αδικία

 

 

αδιτσάρης

Νάξος

άδικος

 

 

αδιτσεύγω

Μέγαρα

αδικώ

 

 

αδιτσητέ

Τσακωνιά

αδικημένος

 

 

αδιτσία

Μέγαρα, Τσακωνιά

αδικία

 

 

αδιτώρα

Πιερία

τώρα

 

 

αδιτώραγια

Φθιώτιδα

μόλις

 

 

αδιφός

Καλλίπολη*, Τρίκαλα

αδερφός

 

 

αδιφτέρουτους

Αδριανούπολη, Αιτωλοακαρνανία, Κομοτηνή

ανεπανάληπτος

 

 

αδιφτέρστους

Θεσσαλία, Χαλκιδική

αδιβόλιστος

 

 

αδιφτού

Ευρυτανία, Φθιώτιδα

εκεί

 

 

άδιχτους

Αδριανούπολη*

αμεταχείριστος

 

 

άδιχτους

Πιερία

ισχυρογνώμων

 

 

αδιχώ

Ίμβρος

εμποδίζω

 

 

αδίψαγος

Αρκαδία

αδίψαστος

 

δ

αδιψασιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδιψασιά

 

δ

αδίψαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αδίψαγος, αδίψηστος

αδίψαστος

 

 

αδίψηστος

Κερασούντα*

αδίψαστος

 

δ

άδιωχτα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

άδιωχτα

 

δ

άδιωχτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

άδεχτος, άδιουχτους, άιδιωχτος

άδιωχτος

 

 

άδκα

Σκόπελος

άδικα

 

 

αδκειάση

Κύπρος

αργία

 

 

αδκειάσιν

Κύπρος

αργία

 

 

αδκεύω

Τσακήλι*

αδικώ

 

 

αδκιά

Αιτωλοακαρνανία, Λευκάδα

αδικία

 

 

αδκιά

Κύπρος

ιτιά

 

 

αδκιάβαστος

Κύπρος, Ρόδος

αδιάβαστος

 

 

αδκιάζω

Κύπρος

ευκαιρώ

 

 

αδκιάκλυστος

Κύπρος

αξέπλυτος

 

 

αδκιάλεχτος

Κύπρος

αδιάλεχτος

 

 

αδκιανός

Κύπρος

εύκαιρος

 

 

αδκιαντραποσύνη

Κύπρος

ξεδιαντροπιά

 

 

αδκιάντροπος

Κύπρος

ξεδιάντροπος

 

 

αδκιάριστος

Κύπρος

άσχημος

 

 

αδκιασάρης

Κύπρος

άνεργος

 

 

αδκιασερός

Κύπρος

άνεργος

 

 

αδκιασερός

Κύπρος

εύκαιρος

 

 

αδκιάση

Κύπρος

ανάπαυλα

 

 

αδκιάση

Κύπρος

σχόλη

 

 

αδκιάσιν

Κύπρος

ανάπαυλα

 

 

αδκιατζιά

Κύπρος

τσακμακόπετρα

 

 

αδκιάτζιν

Κύπρος

τσακμακόπετρα

 

 

αδκιαφόρευτος

Κύπρος

αδιάφορος

 

 

αδκιαφόρευτος

Κύπρος

άκερδος

 

 

αδκιαφόρευτος

Κύπρος

ανώφελος

 

 

άδκιος

Ρόδος

άδειος

 

 

άδκος

Τσακήλι*

άδικος

 

 

αδκουβγάζου

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

δυσφημίζω

 

 

αδκουβγάζου

Λέσβος

συκοφαντώ

 

 

αδκουβγάλτς

Λέσβος

συκοφάντης

 

 

αδκουθανατίζου

Αιτωλοακαρνανία, Σάμος

αδικοθανατίζω

 

 

αδκουθανατώ

Αίνος*

αδικοθανατίζω

 

 

αδκουκρένου

Ιωάννινα

αδικοκρίνω

 

 

άδκους

Λήμνος

άδικος

 

 

αδκουτώ

Ίμβρος

σκέφτομαι

 

 

αδκουφουνιμένους

Ιωάννινα

αδικοφονεμένος

 

 

αδμάρκους

Ίμβρος

δίδυμος

 

 

αδμάρς

Ίμβρος

δίδυμος

 

 

Αδμητιριάτς

Σαμοθράκη

Οκτώβριος

 

 

Αδμητριάτς

Αίνος*, Χαλκιδική

Οκτώβριος

 

 

αδνάμη

Πάρος

δύναμη

 

 

αδναμίζου

Αίνος*

αδυνατίζω

 

 

αδναστεύω

Λευκάδα

αδυνατίζω

 

 

αδνατζώ

Πάρος

αδυνατίζω

 

 

αδοκιμασιά [Βλαστός 1931]

 

αδοκιμασιά

 

δ

αδοκίμαστα [Βλάχος 1659]

 

αδοκίμαστα

 

δ

αδοκίμαστος [Germano 1622]

αδικίμαστος, αδουκίμαστους, αδουμάτσαστος

αδοκίμαστος

 

δ

άδολα [Βλάχος 1659]

 

άδολα

 

 

αδόλευτος [Βλάχος 1659]

Κύθηρα

απονήρευτος

 

 

άδολη

Νίσυρος

αντήχηση

 

 

άδολος

Κάρπαθος, Κερασούντα*, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύθηρα, Κως, Μύκονος, Οινόη*, Ταπεζούντα*, Χαλδία*, Χίος

ανόθευτος

 

 

άδολος

Κερασούντα*, Οινόη*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ειλικρινής

 

δ

άδολος [Germano 1622]

 

άδολος

 

δ

αδόλωτος [Somavera 1709]

 

αδόλωτος

 

δ

αδόλωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανόθευτος

 

 

αδόν

Λήμνος, Πάρος

αηδόνι

 

 

αδόνα

Κύπρος

αηδόνι

 

 

αδονάκι

Ρόδος

αηδονάκι

 

 

αδονάκιν

Κάρπαθος, Ρόδος

αηδονάκι

 

 

αδονάτσι

Καλαβρία

αηδονάκι

 

 

αδόνι

Αστυπάλαια, Θήρα, Καλαβρία, Κάλυμνος, Καστελλόριζο, Κύμη, Κύπρος, Κως, Λέρος, Ρόδος, Σύμη, Τήλος, Χίος

αηδόνι

 

 

αδονιά

Θήρα

αηδονοφωλιά

 

 

αδονίζω

Ικαρία

βυθίζω

 

 

αδόνιν [Du Cange 1688]

Ικαρία, Κάρπαθος, Κύπρος, Ρόδος

αηδόνι

 

 

αδονολαλώ

Κύνος

αηδονολαλώ

 

 

αδονούδα

Κύπρος

αηδονάκι

 

 

αδονούδι

Κύπρος

αηδονάκι

 

 

αδοντάγρα [Βλάχος 1659]

Κρήτη

δοντάγρα

 

 

αδοντάς [Βλάχος 1659]

 

δοντάς

 

 

αδόνταστος

Οινόη*

αδόντιαστος

 

 

αδόντι [Βλάχος 1659]

 

δόντι

 

δ

αδόντιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αδόνταστος

αδόντιαστος

 

 

αδοντόπονος [Βλάχος 1659]

 

δοντόπονος

 

 

αδονώ

Κύπρος

αηδονίζω

 

δ

αδόξαστος [Βεντότης 1790]

αδόξαστους

αδόξαστος

 

 

αδόξαστους

Αιτωλοακαρνανία, Σάμος

αδόξαστος

 

 

αδόξευτος

Σύμη

άγνεθος

 

 

άδοξος [Germano 1622]

 

άδοξος

 

 

αδόρα

Κάρπαθος

νίκη

 

 

αδόρνο

Καλαβρία

σφηκιάρης

 

 

άδοστος

Κρήτη

άδοτος

 

δ

άδοτος [Βλάχος 1897]

άδουτους, άδοστος, άδοχτος

άδοτος

 

 

αδού

Κύπρος

τραγουδίστρια

 

 

αδουκάν

Καρδίτσα, Λαγκαδάς, Χαλκιδική

δοκάνη

 

 

αδούκιαστος

Σαράντα Εκκλησιές*

αδίπλωτος

 

 

αδούκιαστος

Σαράντα Εκκλησιές*

ατακτοποίητος

 

 

αδουκιέμι

Κοζάνη

θυμάμαι

 

 

αδουκίμαστους

Καστοριά

αδοκίμαστος

 

 

αδουκιούμι

Βελβεντός, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Πιερία, Σιάτιστα

θυμάμαι

 

 

αδουκώ

Γρεβενά, Καστοριά

θυμίζω

 

 

άδουλε

Τσακωνιά

ειλικρινής

 

 

άδουλε

Τσακωνιά

τεμπέλης

 

 

αδούλευγος

Κύθνος

τεμπέλης

 

 

αδούλευτε

Τσακωνιά

αδούλευτος

 

 

αδούλευτος

Κύθνος, Μέγαρα

τεμπέλης

 

δ

αδούλευτος [Somavera 1709]

αδούλευτε, αδούλιφτους

αδούλευτος

 

 

αδουλεψιά

Σύμη

ανεργία

 

 

αδουλεψιά [Βλαστός 1931]

Χίος

δυσκοιλιότητα

 

 

αδουλεψιά

Κύθνος

τεμπελιά

 

δ

αδουλεψιά [Somavera 1709]

 

αναδουλειά

 

δ

αδούλης [Βλαστός 1931]

Ήπειρος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύθηρα, Μάνη, Νίσυρος, Παξοί, Σύμη

τεμπέλης

 

 

αδουλιά

Κωνσταντινούπολη

ανεργία

 

 

αδουλιά

Σαράντα Εκκλησιές

αργία

 

δ

αδουλιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

τεμπελιά

 

δ

αδούλισα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Θεσπρωτία

τεμπέλα

 

 

αδούλιφτους

Αιτωλοακαρνανία, Γρεβενά, Καστοριά, Λάρισα, Νιγρίτα, Σαμοθράκη, Σκόπελος

αδούλευτος

 

 

αδούλιφτους

Νιγρίτα

αργόσχολος

 

 

άδουλος

Αρκαδία, Κύπρος

ακατέργαστος

 

 

άδουλος

Σύμη

ειλικρινής

 

 

άδουλος [Somavera 1709]

 

αδούλωτος

 

δ

άδουλος [Βλαστός 1931]

Αργολίδα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Κάρπαθος, Κρήτη, Κύπρος, Μάνη

άνεργος

 

δ

άδουλος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αρκαδία, Αχαΐα, Θεσπρωτία, Κορινθία, Κρήτη, Λακωνία, Μεσσηνία, Ρόδος

τεμπέλης

 

 

αδούλου

Σαράντα Εκκλησιές*

τεμπέλα

 

 

άδουλους

Θράκη

ακατέργαστος

 

 

άδουλους

Ίμβρος

αμεταχείριστος

 

 

άδουλους

Λέσβος

ανόθευτος

 

 

άδουλους

Αιτωλοακαρνανία, Μάδυτος*

ειλικρινής

 

 

αδούλς

Σάμος

άνεργος

 

 

αδούλς

Θάσος, Σάμος

τεμπέλης

 

δ

αδούλω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κεφαλονιά

τεμπέλα

 

λ

αδούλωτος

 

αδούλωτος

 

 

αδουμάτσαστος

Καστελλόριζο

αδοκίμαστος

 

 

αδούρα

Νάξος

γαϊδούρα

 

 

αδουράγκαθο

Νάξος

γαϊδουράγκαθο

 

 

αδουράκι

Νάξος

γαϊδουράκι

 

 

αδούρητος

Κεφαλονιά

ανεπρόκοπος

 

δ

αδούρητος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αφτούρητος

 

 

αδούρι

Νάξος

γαϊδούρι

 

 

αδουριά

Νάξος

αγένεια

 

 

αδουριά

Νάξος

γαϊδουροτόμαρο

 

 

αδουριά

Κέρκυρα

εφήμερο

 

 

αδουρίκι

Νάξος

χυδαιολογία

 

 

αδουρινός

Νάξος

γαϊδουρινός

 

 

αδουρίσος

Νάξος

γαϊδουρινός

 

 

αδουρνίσος

Νάξος

γαϊδουρινός

 

 

αδουροδόδης

Νάξος

δοντάς

 

 

αδουρόδοδο

Νάξος

γαϊδουρόδοντο

 

 

αδουροκεφάλα

Νάξος

γαϊδουροκεφαλή

 

 

αδουροκεφαλή

Νάξος

γαϊδουροκεφαλή

 

 

αδουροκέφαλος

Νάξος

ισχυρογνώμων

 

 

αδουροκοκάλα

Νάξος

γαϊδουροκοκάλα

 

 

αδουρομούλαρο

Νάξος

γαϊδουρομούλαρο

 

 

αδουρομούρης

Νάξος

γαϊδουρομούρης

 

 

αδουροπροβιά

Νάξος

γαϊδουροτόμαρο

 

 

αδουρότριχα

Νάξος

γαϊδουρότριχα

 

 

αδουρπτός

Μαγνησία

αδελφοποιητός

 

 

αδούρτους

Ήπειρος

αφόρητος

 

 

αδουρφουπτός

Μαγνησία

αδελφοποιητός

 

 

άδουτε

Τσακωνιά

ανύπαντρη

 

 

άδουτους

Θεσσαλία, Πιερία

άδοτος

 

 

άδοχτος

Σάντα

άδοτος

 

 

άδοχτος

Σάντα*

απλήρωτος

 

 

αδρά (η)

Σιάτιστα

ραβδί

3

δ

αδρά [Γούλας 1961]

 

αδρά

 

δ

αδρά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Θεσσαλία, Λακωνία, Μεσσηνία

ακριβά

 

δ

άδρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άδρα

 

δ

αδραγάτευτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδραγάτευτος

 

 

αδραγκουρά

Κρήτη

δρακοντιά

 

 

άδραγμα

Στενήμαχος*

εξάρθρωμα

 

 

άδραγμα

Καστοριά

καψάλισμα

 

δ

άδραγμα [Βεντότης 1790]

Θεσσαλία, Ιωάννινα, Καστοριά

άρπαγμα

 

 

αδράδα

Κρήτη

τραχύτητα

 

 

αδράζου

Αιτωλοακαρνανία, Γρεβενά, Ευρυτανία, Κοζάνη, Λάρισα, Σάμος, Σέρρες, Φθιώτιδα

αρπάζω

 

 

αδράζου

Καστοριά

καψαλίζω

 

δ

αδράζω [Βεντότης 1790]

Αρκαδία, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λακωνία, Λευκάδα, Μύκονος

αρπάζω

 

 

άδρακας

Πιερία

αδράχτι

 

 

αδράκι

Χίος

αδράχτι

 

δ

αδρακίδα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδρακίδα

 

δ

αδρακίτσα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδρακίτσα

 

 

αδράκλου

Αίνος*

γλόγος

 

 

αδράκονο

Κρήτη

ακονόπετρα

 

 

αδρακοντία

Ζάκυνθος

χελωνοβότανο

 

 

αδράκτ

Φωκίδα

αδράχτι

 

 

αδράκτι [Corona Preciosa 1527]

 

αδράχτι

 

 

αδραλίδα [Βλαστός 1931]

 

αδραλίδα

 

δ

άδραμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

άρπαγμα

 

 

αδράμι

Ζάκυνθος

δράμι

 

 

αδραμιθθά

Κάρπαθος

κοκορεβιθιά

 

 

αδράμιθθος

Κάρπαθος

κοκορεβιθιά

 

 

αδραμισιά

Χάλκη

κοκορεβιθιά

 

 

αδράμιτθας

Κάλυμνος

κοκορεβιθιά

3

 

αδράνεια

 

αδράνεια

3

 

αδρανής

 

αδρανής

 

 

αδράξα

Σουφλί

δράκισσα

 

 

αδραξιά

Λακωνία,Φωκίδα

άρπαγμα

 

 

αδραξιά

Κύπρος

θράκα

 

 

αδραξία

Ζάκυνθος

άρπαγμα

 

δ

αδραξιά [Βλαστός 1931]

Ιωάννινα, Κεφαλονιά, Φωκίδα

άρπαγμα

 

 

αδραξούλι

Αρκαδία, Μεσσηνία

αδραχτίδα

 

 

αδράπανος

Λακωνία

αθέριστος

 

 

αδράπανος

Ζάκυνθος, Κεφαλονιά

άπορος

 

 

αδράπανος

Κεφαλονιά

άπρακτος

 

 

αδρασκαλώνου

Ίμβρος

σκαρφαλώνω

 

 

αδρασκελάω

Αρκαδία, Ζάκυνθος, Λακωνία, Λευκάδα, Μεσσηνία

δρασκελώ

 

 

αδρασκέλημα [Corona Preciosa 1527]

 

δρασκέλισμα

 

 

αδρασκέλησμα [Βεντότης 1790]

 

δρασκέλισμα

 

δ

αδρασκελιά [Βεντότης 1790]

Αρκαδία, Ζάκυνθος, Κορινθία, Μεσσηνία

δρασκελιά

 

δ

αδρασκελίζω [Ηπίτης 1908]

 

δρασκελώ

 

 

αδρασκελιστά

Αρκαδία

δρασκελιστά

 

δ

αδρασκέλιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδιασκέλιστος

 

δ

αδρασκελώ [Βεντότης 1790]

 

δρασκελώ

 

δ

αδρασκελώνω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κορινθία

δρασκελώ

 

δ

αδρασκέλωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αδιασκέλιστος

 

 

αδρασκίλα

Άρτα

δρασκελιά

 

 

αδρασκιλάου

Φωκίδα

δρασκελώ

 

 

αδρασκιλιά

Σάμος

δρασκελιά

 

 

αδρασκιλίζου

Σάμος

δρασκελώ

 

 

αδρασκλάου

Άρτα

δρασκελώ

 

 

αδρασκλιά

Ευρυτανία, Σκόπελος

δρασκελιά

 

 

αδράσκου

Τήνος

αρπάζω

 

 

αδράσκω

Τήνος

αρπάζω

 

 

αδρασσελιά

Κύπρος

δρασκελιά

 

 

αδρατζιά

Κύπρος

θράκα

 

 

αδρατζίδα

Κύπρος

νεκρολούλουδο

 

 

αδρατζούκλα

Ίμβρος

πτύχωση

 

 

αδράτος

 

μεγάλος

 

 

αδρατσελία

Τσακωνιά

δρασκελιά

 

 

αδρατσίδα

Κύπρος

νεκρολούλουδο

 

 

αδραχθιάζω

Κρήτη

αδραχτιάζω

 

 

αδραχκέλ

Λέσβος

αδραχτάκι

 

 

αδράχκι

Τσακωνιά

αδράχτι

 

 

αδραχλινοχέρι

Κρήτη

αδραχτίδα

 

 

αδράχνου

Ευρυτανία, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καστοριά, Κοζάνη, Μάδυτος*, Μάνη, Πιερία, Σιάτιστα, Φωκίδα

αρπάζω

 

 

αδράχνου

Βελβεντός, Σιάτιστα

καψαλίζω

 

 

αδράχνω

Στενήμαχος*

εξαρθρώνω

 

δ

αδράχνω [Σκαρλάτος 1835]

Αρκαδία, Ζάκυνθος, Λακωνία, Λευκάδα, Μεσσηνία, Σμύρνη*

αρπάζω

 

 

αδράχτ

Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Γρεβενά, Ευρυτανία, Ίμβρος, Ιωάννινα, Καστοριά, Κοζάνη, Κοτύωρα*, Κουβούκλια*, Λάρισα, Λέσβος, Λευκάδα, Λήμνος, Νιγρίτα, Πάρος, Πιερία, Σάμος, Σάντα*, Σαράντα Εκκλησιές*, Σέρρες, Σουφλί, Τραπεζούντα*, Τσακήλι*, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Χαλδία*, Χαλκιδική

αδράχτι

 

 

αδραχτά

Λευκάδα

βίαια

 

 

αδραχτά

Ζάκυνθος

βιαστικά

 

 

άδραχτα

Τσακωνιά

αδράχτι

 

δ

αδραχτά [Λεξικό Πρωίας 1933]

Λευκάδα, Ήπειρος

αρπαχτά

 

 

αδραχτάζω

Σαμψούντα*

αδραχτιάζω

2

δ

αδραχτάκι [Σκαρλάτος 1835]

αδραχκέλ, αδραχτάτσι, αδραχτόπλο, αδραχτούδι, αρδαχτόπον, δραχτάκι

αδραχτάκι

 

δ

αδραχταριά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αδραχταριά

 

 

αδραχτάρς

Σουφλί

αδραχτάς

 

 

αδραχτάς

Κάλυμνος, Κρήτη, Κύπρος, Ρόδος