Skip to main content

λέξεις που αρχίζουν από αγα-αγπ

 

 

Από τις ρωμαίικες διαλέκτους στην κοινή νεοελληνική

 

συνώνυμα

 

λέξεις που αρχίζουν από α

αγα-αγπ

 

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

πρώτη δημοσίευση: 21.9.2019

αναθεώρηση: 11.5.2020


 

Η εργασία είναι διπλής κατεύθυνσης. Από τις διαλέκτους της ρωμαίικης γλώσσας (που κατά τη γνώμη μου λαθεμένα καταγράφονται σαν «ιδιώματα της νέας ελληνικής»), στα συνώνυμα της σύγχρονης εθνικής γλώσσας ή «κοινής νεοελληνικής» (ΚΝΕ). Αλλά και αντίστροφα, από τις λέξεις της ΚΝΕ στα διαλεκτικά συνώνυμα.

Η μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή του διαλεκτικού πλούτου της ρωμαίικης γλώσσας και στη συγκέντρωση υλικού για την ουσιαστική μελέτη της γλώσσας, πέρα από τα εθνικά στερεότυπα.

Στη στήλη a, δίπλα σε κάποιες λέξεις, υπάρχει ένας αριθμός από το 2 ως το 7. Πρόκειται για τις λέξεις με τη συχνότερη παρουσία στη σύγχρονη γλώσσα. Σε αυτή την κλίμακα, που αφορά τη συχνότητα εμφάνισης των λέξεων, κάθε αριθμός είναι δεκαπλάσιος περίπου από τον προηγούμενο. Λόγου χάρη η λέξη «αβγό» (με συχνότητα 3), εμφανίζεται στις μέρες μας, σχεδόν δέκα φορές πιο συχνά από τη λέξη «άβγαλτος» (με συχνότητα 2) και η λέξη «άβολα» (με συχνότητα 4), δέκα φορές συχνότερα από την πρώτη λέξη και εκατό φορές συχνότερα από τη δεύτερη.

Στη στήλη b, το γράμμα δ σημαίνει πως η λέξη χαρακτηρίζεται στα λεξικά του περασμένου αιώνα, σαν λέξη της δημοτικής. Το γράμμα λ σημαίνει πως η λέξη είναι λόγια, δεν έχει διασωθεί δηλαδή αγράμματα στο στόμα του λαού. Οι λόγιες λέξεις μπήκαν στη λαϊκή γλώσσα από το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονταν στα παλιά λεξικά σαν λέξεις της καθαρεύουσας.

Στη στήλη c, μέσα σε αγκύλη, δίπλα σε λέξεις της δημοτικής, βρίσκεται το όνομα ενός λεξικού και η χρονιά που εκδόθηκε. Αυτό διευκρινίζει το έτος πρώτης καταγραφής της λέξης (ή μια από τις χρονικά πρώτες καταγραφές) σε λεξικό της κοινής (για την εποχή εκείνη) γλώσσας. Για παράδειγμα το «αβανία [Germano 1622]» εξηγεί πως τη λέξη «αβανία» την πρωτοσυναντάμε στο «Vocabolario Italiano et Greco» του Girolamo Germano, που εκδόθηκε στη Ρώμη το 1622.

Στη στήλη c, συνυπάρχουν οι λέξεις των ρωμαίικων διαλέκτων μαζί με εκείνες της σύγχρονης γλώσσας, γνωστής και ως «κοινής νεοελληνικής». Στην «ορθογραφία» των διαλεκτικών λέξεων συνήθως ακολουθώ την πρόταση των λεξικογράφων. Ωστόσο τα διπλά σύμφωνα τα χρησιμοποιώ μόνο όταν αυτά σημαίνουν και διαφορετική προφορά (όπως στην Κύπρο, τα Δωδεκάνησα και την Κάτω Ιταλία).

Στη στήλη d βρίσκονται τα ονόματα των τόπων όπου συναντιέται η διαλεκτική λέξη (της διπλανής στήλης c). Έτσι για τη λέξη «αβασκαμός» βλέπουμε πως είναι (ή ήταν) σε χρήση σε: Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αχαΐα, Βοιωτία, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Μαγνησία, Μάνη, Σκόπελο και Φθιώτιδα. Αν δίπλα στον τόπο σημειώνεται αστερίσκος (*), όπως π.χ. Αδριανούπολη* ή Τραπεζούντα*, αυτό δηλώνει πως το σύνολο των Ρωμιών του οικισμού εγκατέλειψε τον τόπο μέχρι το 1923-1924.

Στην στήλη d και όταν στην προηγούμενη στήλη c υπάρχουν (με κόκκινο χρώμα) λέξεις της «κοινής νεοελληνικής», βρίσκονται συγκεντρωμένα μαζί τα διαλεκτικά συνώνυμα. Έτσι δίπλα στο «αβγό», βρίσκουμε τα διαλεκτικά: αβγιό, αβγκό, αβγκόν, αβγκουό, αβγόν, αβγού, αβιγό, αβκό, αβκόν, αβό, αβουγό, αγκβό, αγκό, αγκουό, αγκουού, αγουό, αφκό, αφκόν, βγο, βο, εβγό, οβγό, οβγόν, οβόν & ουό.

Τέλος στη στήλη e καταγράφονται τα συνώνυμα της κοινής που αντιστοιχούν στις διαλεκτικές λέξεις ή σε ορισμένες περιπτώσεις και σε λέξεις που θεωρούνται γενικά «της δημοτικής» και χαρακτηρίζονται έτσι, δίχως αναφορά σε τόπο.

 


 

Πηγές:


 

Buck Carl Darling, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages - A contribution to the history of ideas, Chicago & London 1949: [Buck List].

Germano Girolamo, Vocabolario Italiano et Greco, Roma 1622.

Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis (2 τόμοι), Lugdunum Batavorum 1688.

Kemiktsi Helene, α. Χιώτικα-απλά ελληνικά, β. Ντοπιολαλιά της νότιας Χίου, γ. Ντοπιολαλιά στο χωριό Θολοποτάμι (διαδίκτυο).

lias, Το κοζανίτικο λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Meursius Joannes, Glossarium Graecobarbarum, Lugduni Batavorum 1610.

Portius Simon, Λεξικόν λατινικόν, ρωμαίκον και ελληνικόν, Lutetiae Parisiorum 1635.

Sabio Stephano, Introduttorio nuovo intitolato Corona preciosa ec., Venetiis 1527

Somavera Alessio, Θησαυρός της ρωμαίκης και φραγκικής γλώσσας ήγουν λεξικόν ρωμαίκον και Φραγκικόν, Παρίτζι 1709.

Άκογλου Ξενοφώντας, Λαογραφικά Κοτυώρων, πρώτος τόμος: Αθήνα 1939, δεύτερος τόμος: Αθήνα 1964.

Αλβανός Γιώργος, Βασιλ’τσιώτ’κα λόγια - Λεξικό της ντοπιολαλιάς Βασιλικών Λέσβου, Αθήνα 2010.

Αλεξάκης Νικόλαος, Το Αγραφιώτικο ιδίωμα, περιοδικό Τα Άγραφα, τ. 1-6, 2010-2012.

Αλεξανδρής Απόστολος, Το γλωσσικόν ιδίωμα της Κύμης και των περιχώρων, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 5, Αθήναι 1958.

Αλιμπέρτης Βασίλης, Κωμιακίτικη Ντοπιολαλιά, Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου (διαδίκτυο).

Αλιπράντης Νίκος, Λεξικό των ιδιωμάτων και των εγγράφων της Πάρου, Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Αθήνας, Αθήνα 2001.

Αλμπανούδης Παύλος, Το ιδίωμα της Βόρειας Θράκης: Το Μικρό και το Μεγάλο Μοναστήρι Α. Ρωμυλίας, Ιωάννινα 2009.

Αλπός Θύμιος, Γλωσσάρι Μεσσηνίας (διαδίκτυο).

Άμαντος Κωνσταντίνος, Προσθήκαι εις το Χιακόν γλωσσάριον και το Χιακόν τοπωνυμικόν, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος τρίτος, Αθήναι 1941.

Άμαντος Κωνσταντίνος, Συμβολή εις το χιακόν γλωσσάριον (ανάτυπο), Χιακά Χρονικά, Αθήναι 1926.

Αναγνώστου Σπυρίδων, Λεσβιακά ήτοι συλλογή λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών, Αθήναι 1903.

Αναστασιάδης Βασίλης, Τουρκικές λέξεις στο Φαρασιώτικο ιδίωμα, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 2, Αθήνα 1980.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το Γλωσσικό Ιδίωμα των Φαράσων, Ίκαρος, Αθήνα 1948.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το ιδίωμα του Λιβισίου της Λυκίας, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1961.

Ανώνυμος, Γλωσσάριον Λέσβιον, περιοδικό Πανδώρα, Αθήναι 1872.

Ανώνυμος, Η ντοπιολαλιά της Κυψέλης και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλλονίτικες Ιδιωματικές Λέξεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλονίτικο Λεξικό (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αγίου Προδρόμου Χαλκιδικής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αρκαδίας (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής, 2010 (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Στενιώτικες λέξεις και εκφράσεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Το γλωσσάρι της Λαγκάδας, Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Κυδιάντα» (διαδίκτυο).

Απαλοδήμος Ντίνος, Λεξικό των ονομάτων των πουλιών της Ελλάδας, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Αθήνα 1988.

Αποστόλου Στέργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας, περιοδικό Νιάουστα, τ. 35, Νάουσα 1986.

Βάλληνδας Αντώνιος, Κυθνιακόν Γλωσσάριον, Εφημερίς των Φιλομαθών, τ. 428-444, Αθληναι 1861-1862.

Βάλληνδας Αντώνιος, Πάρεργα Φιλολογικά πονημάτια, Ερμούπολις 1887.

Βαμβακούδης Αχ., Γλωσσάρι Βασιλικών, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 21-22, Θεσσαλονίκη 1972.

Βαρδαβούλιας Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Θεολόγου – ένα σύντομο γλωσσάρι, περιοδικό Θασιακά, τεύχη 4-8, Καβάλα 1987-1995

Βαφείδης Κωνσταντίνος, Γλωσσάριον Καλλιπόλεως, Θρακικά, τ. 46, Αθήναι 1973.

Βεντότης Γεώργιος, Λεξικόν τρίγλωσσον της ρωμαϊκής, γαλλικής και ιταλικής διαλέκτου, Βιέννη 1790.

Βερτσέτης Αθανάσιος, Το Διαβολίτσι, δεύτερος τόμος Αθήνα 2010.

Βίος Στυλιανός, Χιακά γλωσσικά, Χίος 1920.

Βλαστός Πέτρος, Συνώνυμα και συγγενικά – τέχνες και σύνεργα, Αθήνα 1931.

Βλάχος Άγγελος, Ελληνογαλλικόν λεξικόν, Αθήναι 1897.

Βλάχος Γεράσιμος, Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος, Venetiis 1659.

Βλάχου Μαρία, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Δάφνης Κερκύρας και άλλων χωρίων του Β. συγκροτήματος της νήσου και εκ της πόλεως Κερκύρας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

Γεωργίου Χρίστος, Το γλωσσικό ιδίωμα Γέρμα Καστοριάς, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1962.

Γιαγκούλλης Κωνσταντίνος, Θησαυρός κυπριακής διαλέκτου, Λευκωσία 2002.

Γιαννικόπουλος Ευάγγελος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ολυμπίων – λεξικό, ερμηνεία και προφορά, Δρόμων, Αθήνα 2016.

Γκατσόπουλος Σταύρος, Γλωσσάριον των δύο επαρχιών Πωγωνίου και Κονίτσης, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 307-312, Ιωάννινα 1977-1978.

Γούλας Θεόκριτος (επιμέλεια), Σύγχρονον ορθογραφικόν ερμηνευτικό λεξικόν της ελληνικής γλώσσης (καθαρευούσης-δημοτικής), Αθήναι 1961.

Γούσιος Αστέριος, Η κατά το Παγγαίον χώρα Λακκοβηκίων – τοπογραφία, ήθη, έθιμα και γλώσσα, Λειψία 1894.

Δεληγιάννης Β., Γλωσσάριο του Δογάνκιοϊ Μαλγάρων, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. Α’ - Γ’, Αθήναι 1934-1937.

Δεληγιάννης Κυριάκος, Κουβουκλιώτικα, ένα Μικρασιατικό ιδίωμα, Αδελαΐδα Αυστραλίας 1999.

Δελησάβας Μιχάλης, Το λεξικό Μάκρης & Λιβισίου Μικράς Ασίας, Λεξίτυπον, Αθήνα 2013.

Δελήτσικου-Παπαχρίστου Μαρία, Σκοπέλου λάλον ύδωρ – απόπειρα προσέγγισης του γλωσσικού ιδιώματος της Σκοπέλου, Επικαιρότητα, Αθήνα 2016.

Δημητρακός Στάθης, Πιστικού- Παπαγεωργίου Ηρώ, Ψάλτης Ηρακλής, Γλωσσάρι της Τρίγλιας, εφημερίδα Τριγλιανά Νέα, τεύχη 111-125, Θεσσαλονίκη 2004-2010.

Δημόπουλος Δημήτρης, Λεξικό Βορείων Δήμων Λακωνίας (διαδίκτυο).

Διαμαντής Άρης, Η γλώσσα τση Σμύρνης, Αθήνα 1999.

Δορμπαράκης Παναγιώτης & Πανουτσοπούλου Κασσιανή, Η περιοχή της Ευρωστίνης Κορινθίας – ιστορία, λαογραφία, γλώσσα, Gutenberg, Αθήνα 1992

Δουγά-Παπαδοπούλου Ευανθία – Τζιτζιλής Χρήστος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Ορεινής Πιερίας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2006.

Δράκος Νικόλας, Για το γλωσσικό ιδίωμα της Κάλυμνος, Αναγνωστήριον Καλύμνου «Αι Μούσαι», Αθήνα 1983.

Δράκος Νικόλας, Λεξικογραφικά της Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 4, Αθήνα 1984.

Δριμαροπούλου Σέβη, Κάρυστος – Ιδιωματισμοί (διαδίκτυο).

Δώριζας Γεώργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τήνου με λέξεις και φράσεις, Αθήναι 1973.

Ζαφειρίου Μενεκράτης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σάμου, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1995.

Ζαφειρίου Νικόλαος, Περί της συγχρόνου Σαμίας διαλέκτου, Αθήναι 1914.

Ζαχαριάδης Νίκος, Λεξικό του Κωνσταντινουπολίτικου γλωσσικού ιδιώματος, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2014.

Ζερβός Ιωάννης (διευθυντής), Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδοτικός οίκος Δημητράκου, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-1950.

Ζευγώλης Γεώργιος (επιμέλεια), Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδότης εφημερίδα Πρωΐα, δύο τόμοι, Αθήναι 1933-1934.

Ζήσης Ευστράτιος, Γλωσσάριον Αυδημίου, Θρακικά τ. 16 & τ. 18, Αθήναι 1941-1943.

Ζώης Λεωνίδας, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, επανέκδοση, δεύτερος τόμος, Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήναι 1963.

Ηπίτης Αντώνιος, Λεξικόν ελληνογαλλικόν, τρεις τόμοι, Αθήναι 1908-1910.

Ιδομενέως Μαρίνος, Κρητικό γλωσσάριο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006.

Καλαντζάκος Ανδρέας, Λεξικό ρουμελιώτικης λαϊκής γλώσσας, Ελεύθερη Σκέψις, Ιούλιος 2000.

Καλογεράς Βασίλειος, Αρχαίες ελληνικές λέξεις και εκφράσεις εις το ιδίωμα των κατοίκων της Γαλατίστης, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1961.

Καπελλάρης Γιώργος, Γλωσσικά Αιδηψού, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. ΚΖ, Αθήνα 1987.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Η φωνητική των ιδιωμάτων της νήσου Κω, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος δέκατος, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1965.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Ιστορικόν λεξικό των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας, τόμοι πέντε, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1984-1992.

Καρτσιώτου Ιφιγένεια (επιμέλεια), Το γλωσσάρι του χωριού Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης, εφημερίδα του Μ.Α.Σ. Ομβριανός, τεύχη 4 – 61, 1984 – 2001.

Κάσσης Κυριάκος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Μάνης, τόμος Α’, Εξωραϊστικός Σύλλογος Ακροταιναριτών, Αθήνα 1982.

Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Ουλαγάτς, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1951.

Κόμης Δημήτρης (επιμέλεια), Κυθηραϊκό λεξικόσυλλογή 10.000 λέξεων του κυθηραϊκού γλωσσικού ιδιώματος, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα 1996.

Κομνηνός Μιχαήλ, Το γλωσσικό ιδίωμα του Καστελλόριζου, Ιωλκός, Αθήναι 1970.

Κοντομίχης Πανταζής, Λεξικό του λευκαδίτικου ιδιώματος, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2001.

Κοντονάτσιου Δέσποινα, Η διάλεκτος της Λήμνου – εθνογλωσσική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη 1988.

Κοντόπουλος Νικόλαος, Λεξικόν Ελληνογαλλικόν, Τύποις Σακελλαρίου, Αθήναι 1903.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Αντίστροφο λεξικό της κρητικής διαλέκτου, Βιβλιοεπιλογή, Αθήνα 2006.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής, Αθήνα 1994.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Μακεδονικά διαλεκτολογικά - Το ιδίωμα Δημητριτσίου Σερρών, τ. 8, Αθήναι 1979.

Κορδόση Ακακία, Μιλήστε Μεσολογγίτικα, 2η έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα 1983.

Κοροσίδου-Καρρά Ερμιόνη, Τα Ρoμανικά (Ιταλικά – Γαλλικά) δάνεια στο σύγχρονο ιδίωμα της Ζακύνθου, Θεσσαλονίκη 2003.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα του Λαγκαδά, Μακεδονικά, τ. 12, Θεσσαλονίκη 1972.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ιωαννίνων, Δωδώνη, Αθήνα 1987.

Κουκκίδης Κωνσταντίνος, Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ της τουρκικής, Εταιρεία Θρακικών Μελετών, Αθήναι 1960.

Κουκουλές Φαίδων, Οινουντιακά – μελέτη περί της ιστορίας, των ηθών και των εθίμων και του γλωσσικού ιδιώματος του δήμου Οινούντος της επαρχίας Λακεδαίμονος, Χανιά 1908.

Κούκουρας Σπύρος, Λεκκάτικα – Το χωριό Λέκκα της Σάμου, Θεσσαλονίκη 2007.

Κουσαθανάς Παναγιώτης, Χρηστικό Λεξικό του ιδιώματος της Μυκόνου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996.

Κρεκούκιας Δημήτριος, Αρχαιοπινή στοιχεία στο αγροτοποιμενικό λεξιλόγιο της Λήμνου, Λεξικογραφικόν Δελτίον τ. 14, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1982.

Κρινόπουλος Σωκράτης, Τα Φερτάκαινα υπό εθνολογικήν και φιλολογικήν έποψην εξεταζόμενα, Αθήναι 1889.

Κυριάκης Σταμάτης, Κερκυραϊκό λεξικό (διαδίκτυο).

Κωστάκης Θανάσης, Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1986-1987.

Κωστάκης Θανάσης, Παρατηρήσεις στο γλωσσικό ιδίωμα των Φούρνων Ικαρίας, Περιοδικό Ελληνικά, τ. 31/2, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκη 1979.

Κωστάκης Θανάσης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σίλλης, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1968.

Λαμπουσιάδης Γεώργιος, Γλωσσάριο Αδριανουπόλεως, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Λελεγιάννης Γιάννης, Λεξικό του ορμυλιώτικου γλωσσικού ιδιώματος (διαδίκτυο).

Λιάπης Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα του Πηλίου, Ώρες, Βόλος 1996.

Λιούτα Γεωργία, Η επίδραση των ιδιωμάτων του Ν. Τρικάλων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, Θεσσαλονίκη 2009.

Μαθές Γιάννης, Λεξικό ντοπιολαλιάς Αρκαδίας, εφημερίδα «Το Μπουλιάρι», Τρίπολη 2009 – 2015.

Μαρία Μαυρομμάτη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος, της επαρχίας Θήρας, του νομού Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μαρτάκης Πέτρος, Χιώτικα αφηγήματα (παράρτημα: χιώτικο γλωσσάριο), Περιοδικό Δάφνη, Χίος 2005.

Μαυρής Νικ. – Παπαδόπουλος Ευ., Κασιακή Λύρα, Πορτ-Σάιδ 1928.

Μαυρομάτης Κώστας, Λεξικό τοπικών όρων και ιδιωματισμών Καναλιών Καρδίτσας, Σύλλογος Καναλιωτών, Θεσσαλονίκη 1987.

Μαυροχαλυβίδης Γεώργιος & Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Αξού, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Μηνάς Κωνσταντίνος, Λεξικό των ιδιωμάτων της Καρπάθου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου, Τυποθήτω, Αθήνα 2006.

Μουσαίος Μ., Βατταρισμοί ήτοι λεξιλόγιον της Λειβησιανής διαλέκτου, Αθήναι 1884.

Μουσελίμης Σπύρος, Ιδιωματισμοί και ξενικές λέξεις των Σουλιορειτών (επαρχία Σουλίου-Θεσπρωτίας), Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 117-130, Ιωάννινα 1962 – 1963.

Μουσούρης Σπύρος, Η γλώσσα της Ιθάκης, Ιθάκη 1925.

Μουστάκη Ελένη, Λεξικό του Φιλωτίου Νάξου, Πάτρα 2011.

Μπαλαμπάνου Μοσχούλα, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Σουφλίου Θράκης, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μπασλής Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κρανιάς Ολύμπου – Το ιδιωματικό λεξιλόγιο, Αθήνα 2010.

Μπατσιακοπούλου Χρυσούλα, Γλωσσικά ιδιώματα στον Μικρόβαλτο Κοζάνης, Φλώρινα 2015.

Μπογδάνος Σπύρος, Βεντάριο (γλωσσάριο) παξινών λέξεων (διαδίκτυο).

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Α’, Γιαννιώτικο και άλλα λεξιλόγια, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1964.

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Β’, Γλωσσάρια Βορ. Ηπείρου, Θεσπρωτίας, Κόνιτσας, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1966.

Μπουντώνας Ευθύμιος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντού και των περιχώρων αυτού, Αθήναι 1893.

Νατάλης Πέτροβιτς, Διάλεκτος Σερρών, Σερραϊκά Χρονικά, τ. 4, Αθήναι 1963.

Ντίνας Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κοζάνης, Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης, δύο τόμοι, Κοζάνη 2005.

Ξανθινάκης Αντώνιος, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001.

Ξεινός Κώστας, Του νησιού μας η γλώσσα – Γλωσσάρι της Ίμβρου, Θεσσαλονίκη 1981.

Ξυλογιάννης Χαράλαμπος, Γλωσσικά ιδιώματα – λέξεις και εκφράσεις του κάμπου Άρτας, Άρτα, 2013.

Οικονομίδης Απόστολος, Γλωσσάριον Μαδύτου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 27, Αθήναι 1962.

Οικονομίδης Δημήτριος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος Απεράθου Νάξου (ανάτυπο), περιοδικό Αθηνά, Αθήναι 1953

Ορφανός Βασίλης, Λέξεις τουρκικής προέλευσης στο κρητικό ιδίωμα, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2014.

Πάγκαλος Γεώργιος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, δεύτερη έκδοση, επιμέλεια: Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, τόμοι 4, Αθήναι 1994-2003.

Παπαγγέλου Ρόης, Το κυπριακό ιδίωμα, Ιωλκός, Αθήνα 2001.

Παπαδέλλης Παναγιώτης, Ανεμώτια Λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Παπαδόπουλος Άνθιμος, Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήναι 1958-1961.

Παπαδόπουλος Σωκράτης, Κορνοφωλιώτικα (διαδίκτυο).

Παπαδοπούλου Ελένη, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τρίγλιας Βιθυνίας, Αθήνα 2010.

Παπαευαγγέλου Ιωάννης, Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής - τοπικές λέξεις (διαδίκτυο).

Παπαζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης και εθίμων του ελληνικού λαού, ιδία δε του της Πελοποννήσου, Αθήναι 1887.

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, Γλωσσάρι ρουμελιώτικης ντοπιολαλιάς, Θουκυδίδης, Αθήνα 1982.

Παπαϊωάννου Μιλτιάδης, Το γλωσσάριο των Γρεβενών, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1976.

Παπακωνσταντόπουλος Νίκος, Λέξεις του Καλαβρυτινού Λεξιλογίου (διαδίκτυο).

Παπαναγιώτου Χρήστος, Λεξιλόγιο και μορφολογική ανάλυση της γλωσσικής ποικιλίας του Νεοχωρίου Υπάτης, Πάτρα 2010.

Παπαναστασιάδης Αγαθάγγελος, Γλωσσάρι Λουλέβουργας, Θρακικά τ. 6-7, Αθήναι 1935-1936.

Παπαντωνόπουλος Κώστας, Αντρώνι Ηλείας – Λέξεις που χάνονται (διαδίκτυο).

Παπαποστόλου Τάσος, Η γλώσσα της Αιδηψού-Ιστιαίας, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 16, Αθήναι 1970.

Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης Χρήστος, Ιδιωματικαί λέξεις Σουφλίου, Θρακικά, τ. 33, Αθήναι 1960.

Παπαχατζής Ευάγγελος, Δοκίμιον του γλωσσικού ιδιώματος Καρύστου και των πέριξ, Αθήναι 1915.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο Σαρανταεκκλησιών, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 1 – 4, Αθήναι 1934 – 1938.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο των Σαράντα Εκκλησιών, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Παπαχριστοδούλου Χριστόδουλος, Λεξικό των ροδίτικων ιδιωμάτων, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, Αθήνα 1986.

Πασπάτης Αλέξανδρος, Το χιακόν γλωσσάριον ήτοι η εν Χίω λαλουμένη γλώσσα, Αθήναι 1888.

Πασσάς Ανδρέας, Από τη Συριανή Ντοπιολαλιά [δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Συνδέσμου Συριανών, τεύχη 28-82], Αθήνα 2003 – 2016.

Πασχάλης Δημήτριος, Ανδριακόν γλωσσάριον ή λέξεις και φράσεις εκ του γλωσσικού ιδιώματος της κοινής εν Άνδρω λαλιάς, Αθήναι 1933.

Πασχαλούδης Νίκος, Τα Τερπνιώτικα και τα Νιγριτινά – ένα γλωσσικό ιδίωμα της Βισαλτίας Σερρών, 2η έκδοση, Σέρρες 2013.

Πεταλάς Νικόλαος, Θηραϊκής γης γλωσσολογικής ύλης, τεύχος Α’, ιδιωτικόν της Θηραϊκής γλώσσης, Αθήναι 1876.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σκοπού Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 5, Αθήναι 1938.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Μαΐστρου, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού τ. 9, Αθήναι 1943.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σαμακοβίου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 57 Αθήναι 1941.

Πουλάκης Δ., Λεξικόν ιδία της Σικίνου και τινων άλλων τόπων, Ζωγράφειος Αγών - Μνημεία της ελλ. αρχαιότητος ζώντα τω νυν ελληνικώ λαώ, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Κωνσταντινούπολις 1896.

Ράλλη Αγγελική, Λεξικό διαλεκτικής ποικιλίας Κυδωνιών, Μοσχονησίων και βορειοανατολικής Λέσβου, Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, Αττική 2017.

Σαλαμάγκας Δημήτριος, Τουρκο-περσο-αραβικές λέξεις στο Γιανννιώτικο γλωσσικό ιδίωμα, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 110-131, 1961 – 1963.

Σαλβάνος Γεράσιμος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος των εν Κερκύρα Αργυράδων, Αθήναι 1918.

Σαραντίδης Αρχέλαος, Η Σινασός ήτοι θέσις, ιστορία, ηθική και διανοητική κατάστασις, ήθη, έθιμα και γλώσσα της εν Καππαδοκία κωμοπόλεως Σινασού, Αθήναι 1899.

Σαχίνης Απόστολος, Το Καστοριανό γλωσσάρι, Καστοριά 1996.

Σιδηροπούλου Ευφροσύνης, Λεξιλόγιον Κοτυώρων, Αρχείον Πόντου Σύγγραμμα Περιοδικόν, τόμοι 2-8, Αθήναι 1929-1938

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Κοινά διαλεκτικά Κω και Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 15 & 17, Αθήνα 2003 - 2007.

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Λεξικό του ιδιώματος της Νισύρου, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2015.

Σκαρλάτος Δημήτριος ο Βυζάντιος, Λεξικόν της καθ’ υμάς ελληνικής διαλέκτου, Βασιλική Τυπογραφία, Αθήναι 1835 – τρίτη έκδοση: εκδότης Ανδρέας Κορομηλάς, Αθήναι 1874.

Σκορδέλλης Βλ., Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Σπίντιος Ζαχαρίας, Δαρνάκικο γλωσσάρι (διαδίκτυο).

Σπύρου Αριστοτέλης, Το ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής Δέλβινου και Αγίων Σαράντα, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2008.

Σταθάκης Νίκος, Βατικιώτικα Λόγια (διαδίκτυο).

Σταματιάδης Επαμεινώνδας, Ικαριακά, Σάμος 1893.

Στεφόπουλος Ανδρέας, Το γλωσσάρι της Χρυσής Καστοριάς, Μακεδονικά, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τ. 18, Θεσσαλονίκη 1978.

Συλλογικό, Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων (ΙΛΝΕ), Ακαδημία Αθηνών, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-2016.

Συλλογικό, Λεξικό της κοινής νεοελληνική, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 1998

Σύρκου Αγγελική, Το μεγαρικό γλωσσικό ιδίωμα – λαογραφική μελέτη, Νήσος, Αθήνα 2006.

Τάκης Βασίλης, Η αγραφιώτικη γλώσσα – συμβολή στην έρευνα και την μελέτη του αγραφιώτικου γλωσσικού ιδιώματος, Καρδίτσα 2003.

Τάσιος Φίλιππας, Γλωσσάριο του Πολυγύρου, Τα Χρονικά της Χαλκιδικής, τεύχος 37-38, Θεσσαλονίκη 1983

Τζαβάρας Ξενοφών, Λεξικό του ιμβριακού ιδιώματος, Σύλλογος Ιμβρίων, Αθήνα 2011.

Τζαννετής Κώστας, Γλωσσάριο του Μαραθόκαμπου Σάμου, Σύλλογος Μαραθοκαμπιτών Σάμου, Θεσσαλονίκη 1996.

Τζουμπάρης Φιλήμων, Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Τομπαΐδης Δ. – Συμεωνίδης Χ., Συμπλήρωμα στο ιστορικό λεξικό της Ποντικής Διαλέκτου του Α. Παπαδόπουλου, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 2003.

Τομπαΐδης Δημήτριος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Θάσου, Θεσσαλονίκη 1967.

Τσάκας Νίκος, Πάργα – Θάλασσα – Λαογραφική Μελέτη, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 130-149, Ιωάννινα 1963-1964.

Τσάκας Νίκος, Πάργα - Στεριά λεξιλόγιον, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 161-224, Ιωάννινα 1965-1970.

Τσαφαράς Δημήτριος, Λαγκαδινό Λεξικό – συμβολή στη μελέτη του γλωσσικού ιδιώματος των Λαγκαδίων Αρκαδίας, Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2013.

Τσίκης Νίκος, Γλωσσικά από το Πυργί της Χίου, Σύλλογος Πυργούσων Αττικής, Αθήνα 2002.

Τσιτσέλης Ηλίας, Γλωσσάριον Κεφαλληνίας, Παρνασός, Αθήναι 1877.

Τσοπανάκης Αγαπητός, Το ιδίωμα της Χάλκης (Δωδεκανήσου), Ρόδος 1949.

Φαραντάτος Σπυρίδων-Γεράσιμος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Μονοπολάτων, της επαρχίας Πάλης, του νομού Κεφαλληνίας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1971.

Φαρασόπουλος Συμεών, Τα Σύλατα, Αθήναι 1895.

Φούσκας Ευστράτιος, Λεξιλόγιο Σουφλίου (διαδίκτυο).

Φωστέρης Δ. – Κεσίσογλου Ι., Λεξιλόγιο του Αραβανί, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Χαβιαράς Δημοσθένης, Συλλογή λέξεων και φράσεων εν χρήσει εν Σύμη, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, σύγγραμμα περιοδικόν, τόμος Η’, Κωνσταντινούπολις 1874.

Χαραλαμπάκης Χριστόφορος (σύνταξη-επιμέλεια), Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Ακαδημία Αθηνών, δεύτερη έκδοση με προσθήκες, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, τόμοι, Αθήνα 2016.

Χαριτωνίδης Ιωσήφ, Περί της λιβισιανής διαλέκτου, Τραπεζούντα 1911.

Χατζηβασιλείου Στρατής, Γλωσσικά Αγιάσου, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 2-37, 1981 – 1987.

Χατζηγιάννης Στράτος, Ιδιωματικές λέξεις, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 6-12, Αθήνα 1981 – 1982.

Χατζηλάρης Ελευθέριος, Λέρικη τοπολαλιά (διαδίκτυο).

Χατζηστεφάνου Άννα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Καρδαμαίνης, της επαρχίας Κω, της νήσου Κω, του νομού Δωδεκανήσου, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χατσιούλης Μιχαήλ, Σιατιστινή ντοπιολαλιά, Σιάτιστα 2002.

Χελδράιχ Θ., Τα δημώδη ονόματα των φυτών προσδιοριζόμενα επιστημονικώς, επιμέλεια Σπ. Μηλιαράκη, δεύτερη έκδοση, Εστία, Αθήναι 1926.

Χουρμουζιάδης Κ., Γλωσσάριον Τσακιλίου, Θρακικά τ. 12-15, 1939 – 1941.

Χριστοδούλου Χριστόδουλος, Τα Κουζιανιώτκα – Λεξικό του κοζανίτικου ιδιώματος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, Κοζάνη 2003.

Χρυσού Μαρία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος της νήσου Θήρας ή Σαντορίνης, του νομού Κυκλάδων, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χυτήρης Γεράσιμος, Κερκυραϊκό γλωσσάρι – ακατάγραφες και δίσημες λέξεις, Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος ΧΧΙΧ, Κέρκυρα 1987.

Ψάλτης Σταμάτιος, Θρακικά ή Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος της πόλεως Σαράντα Εκκλησιών, Αθήναι 1905.

Ψάνη Πηνελόπη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πολιχνίτου, της επαρχίας Πολιχνίτου, της νήσου Λέσβου Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

 

a

b

c

d

e

 

 

αγά

Τσακωνιά

αγάς

 

 

αγάβανος

Κρήτη

αγκάβανος

 

δ

αγάβγιστος

αβάβιστος, αγάβγστους, αγκάβγιστους, αγκάβστους, αγκάφστους

αγάβγιστος

 

 

αγάβγστους

Πιερία

αγάβγιστος

 

 

αγαβό

Κρήτη

λούμπαρδο

 

 

αγαβούρευτος

Κερασούντα*, Σάντα*, Χαλδία*

ακαβούρδιστος

 

 

αγαδάκι [ΙΛΝΕ 1933]

παιδί του αγά: αγαδέλ, αγαδέρ, αγαδόπουλο, αγόπλου, αγούλ

αγαδάκι

 

 

αγαδέλ

Λέσβος

αγαδάκι

 

 

αγαδέρ

Προποντίδα*

αγαδάκι

 

δ

αγαδεύω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αρχοντοφέρνω

 

δ

αγάδικος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αγαλίτικος

αγάδικος

 

 

αγαδιλίκι

Ηλεία

τουπέ

 

 

αγαδόπουλο

Κρήτη

αγαδάκι

 

 

αγαδόπουλο [Βλαστός 1931]

 

αρχοντόπουλο

 

 

αγάερτος

Κρήτη

αγύριστος

 

 

αγαζία

Νάξος

γαζία

 

 

αγαζιλάευτος

Τραπεζούντα*

αγάζωτος

 

 

αγάζομαι

Κρήτη

θρηνώ

 

 

αγάζουτε

Τσακωνιά

αγάζωτος

 

 

αγάζουτος

Μάνη

αγάζωτος

 

δ

αγάζωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αγαζιλάευτος, αγάζουτε, αγάζουτος

αγάζωτος

 

 

αγάθα

Κάλυμνος, Κως

αγαθιάρα

 

 

αγάθα

Κάλυμνος

αγαθιάρης

 

 

αγαθά (τα) [Βεντότης 1790]

Αμοργός, Άνδρος, Αρκαδία, Ήπειρος, Κεφαλονιά, Κοζάνη, Θήρα, Κοτύωρα*, Λακωνία, Μάδυτος*, Παξοί, Σιάτιστα

πλούτη

 

δ

αγαθά [Βλάχος 1659]

 

καλώς

 

δ

αγαθάγγελος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ψεύτης

 

 

αγαθάγρα

Κως

αφέλεια

 

 

αγάθας

Κως

αγαθιάρης

 

 

αγαθέ

Τσακωνιά

αγαθιάρης

 

 

αγαθέβω [Βλαστός 1931]

 

χάσκω

 

 

αγαθέλιας

Λήμνος

αγαθιάρης

 

 

αγαθέλους

Λήμνος

αγαθιάρης

 

 

αγαθεύου

Σάμος

αφαιρούμαι

 

 

αγαθεύου

Σάμος

χαζεύω

 

δ

αγαθεύω [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

Χίος

χαζεύω

2

δ

αγαθιάρα

ααθοπρατίνα, ααθοπρουατίνα, αβαθή, αβαχή, αγάθα, αγαθιάρισα, αγαθομαριά, αγαθομαρία, αγαθομαρούλα, αγαθομαρούσα, αγαθουμαριά, αγαθουμαρούδα, αγαθουμλιά, αμπλάκω

αγαθιάρα

2

δ

αγαθιάρης [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

ααθός, αβαθός, αβανακωτός, αβαχός, αγάθα, αγάθας, αγαθέ, αγαθέλιας, αγαθέλους, αγαθιάρς, αγαθομούνης, αγαθός, αγαθοτός, αγαθούκλης, αγαθόπουλος, αγαθούλης, αγαθούτσικος, αγαθούτσκους, αγαθουψώλς, αγαϊχιάρης, αγαλιάς, αθός, αλμπίμπς, αλπανάβατους, αμπλάκικος, αμπντάλς, αχμάκης, αχουμάκης, βαθύς, γαθός

αγαθιάρης

 

δ

αγαθιάρικος

αγαθομούνικος

αγαθιάρικος

 

 

αγαθιάρισα

Δέλβινο

αγαθιάρα

 

 

αγαθιάρς

Καρδίτσα, Σάμος

αγαθιάρης

 

 

αγαθκιακός

Κύπρος

γκαρδιακός

 

 

αγαθό

Λακωνία, Μάνη

δοθιήνας

 

 

αγαθό

Μάνη

ερυσίπελας

 

 

αγαθόγνωμος [ΙΛΝΕ 1933]

 

καλόγνωμος

 

 

αγαθόκαλα

Πελοπόννησος

καλώς

 

 

αγαθομάρα

Κως, Μάνη

αφέλεια

 

 

αγαθομαριά

Πάρος, Σύρος

αγαθιάρα

 

 

αγαθομαρία

Μύκονος, Σύρος, Χίος

αγαθιάρα

 

 

αγαθομαρούλα

Πάρος

αγαθιάρα

 

 

αγαθομαρούσα

Πάρος, Σύρος

αγαθιάρα

 

 

αγαθομούνης

Αρκαδία

αγαθιάρης

 

 

αγαθομούνικος

Αρκαδία

αγαθιάρικος

 

 

αγαθόπιστος [Βλαστός 1931]

 

ευκολόπιστος

 

 

αγαθόπουλος

Εύβοια

αγαθιάρης

 

 

αγαθός

Λέσβος

άξιος

 

δ

αγαθός [Germano 1622]

Buck List 16.71 | Άνδρος, Θήρα, Καστοριά, Λέσβος

καλός

3

δ

αγαθός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Buck List 17.22 | Άνδρος, Θήρα, Κύπρος, Κως, Λέσβος, Λήμνος, Λιβίσι*, Μάδυτος*

αγαθιάρης

 

δ

αγαθοσύνη [Germano 1622]

Μάνη

καλοσύνη

 

δ

αγαθοσύνη [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αφέλεια

 

 

αγαθότε

Κερασούντα*

καλοσύνη

 

 

αγαθότη

Κάλυμνος

αφέλεια

 

 

αγαθότη

Κάλυμνος, Νάξος

καλοσύνη

 

 

αγαθοτός

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγαθιάρης

 

 

αγαθούκλης

Κως

αγαθιάρης

 

 

αγαθουκλιά

Κως

αφέλεια

2

δ

αγαθούλης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κάλυμνος, Σύρος

αγαθιάρης

 

 

αγαθούλικος [Βλαστός 1931]

 

καλοκάγαθος

 

 

αγαθουμαριά

Σάμος

αγαθιάρα

 

 

αγαθουμαρούδα

Σάμος

αγαθιάρα

 

 

αγαθουμλιά

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*, Σαμοθράκη

αγαθιάρα

 

 

αγαθουπούλ

Σάμος

καρδερίνα

 

δ

αγαθούτσικα [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αγαθούτσκα

αγαθούτσικα

 

δ

αγαθούτσικος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγαθιάρης

 

 

αγαθούτσκα

Κόνιτσα

αγαθούτσικα

 

 

αγαθούτσκους

Νιγρίτα

αγαθιάρης

 

 

αγαθουφέρνου

Σάμος

χαζεύω

 

 

αγαθουψώλς

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

αγαθιάρης

 

δ

αγαθοφέρνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Σύρος

χαζεύω

 

 

αγαθόχορτο

Λακωνία, Μάνη

λαφόκλαδο

 

 

αγαθόψχους

Ίμβρος

καλόκαρδος

 

 

αγαθωτός

Κερασούντα*, Σαμψούντα*, Τραπεζούντα*, Τρίπολη*, Χαλδία*

καλοκάγαθος

 

 

αγαίματος

Χηλή*

αναίματος

 

δ

αγαϊτάνιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αγαϊτάνουτους, αϊγατάνωτος

αγαϊτάνιστος

 

 

αγαϊτάνουτους

Μακεδονία*

αγαϊτάνιστος

 

 

αγαϊχιάρης

Μάνη

αγαθιάρης

 

 

αγάκη

Τσακωνιά

αγάπη

 

 

αγάλ

Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λέσβος, Χαλκιδική

σιγά

 

 

άγαλ

Αιτωλοακαρνανία

άγαλη

 

 

αγαλά

Ηλεία

όταν

 

 

αγάλα

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Νάξος, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

σιγά

 

 

αγαλά [Βλαστός 1931]

 

σιγά

 

λ

αγαλακτία

αγαλατιά, αγαλιά

αγαλακτία

 

λ

αγάλακτος

αγάλατος, αγαλάτωτος, αγαλάχτωτος, άγαλος, άγαλους, ανάγαλους

αγάλακτος

 

 

αγαλαντζής

Θεσσαλονίκη, Κοζάνη

γανωτής

 

 

αγαλατζής

Σουφλί

γανωτής

 

 

αγαλατιά

Ιωάννινα

αγαλακτία

 

δ

αγάλατος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Χαλδία*

αγάλακτος

 

 

αγαλατσίδα

Κρήτη, Κύθηρα

γαλατσίδα

 

 

αγαλάτωτος

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγάλακτος

 

δ

αγαλάχτιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Άνδρος

ανάσπριστος

 

 

αγαλάχτιστους

Μακεδονία

ανάσπριστος

 

 

αγαλάχτωτη

Σύρος

άγαλη

 

 

αγαλάχτωτος

Σύρος

αγάλακτος

 

 

αγαλένιγος

Κοτύωρα

αγαλήνευτος

 

 

αγαλένιστος

Τραπεζούνντα*, Χαλδία*

αγαλήνευτος

 

 

αγάλη [Du Cange 1688]

 

σιγά

 

δ

άγαλη [Βλαστός 1931]

άγαλ, αγαλάχτωτη, ανάγαλ, γκίτικη

άγαλη

 

δ

αγαληνά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ζάκυνθος

ήσυχα

 

 

αγαλήνευτος

ααλίνιστος, αγαλένιγος, αγαλένιστος, αγαλήνωτος

αγαλήνευτος

 

δ

αγάληνος [Βλαστός 1931]

 

ανήσυχος

 

δ

αγαληνός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

γαλήνιος

 

 

αγαλήνωτος

Μάνη

αγαλήνευτος

 

 

αγαλήπα [Βλαστός 1931]

Σκύρος

τσούχτρα

2

δ

αγάλι [Somavera 1709]

Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Ιθάκη, Κάρπαθος, Κάρυστος, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κως, Λακωνία, Λέρος, Λευκάδα, Λιβίσι*, Μεσσηνία, Νίσυρος, Μάνη, Μήλος, Νάξος, Πάργα, Ρόδος, Σίφνος, Σκύρος, Τσακωνιά, Φιλιππούπολη*, Χίος

σιγά

 

 

αγαλιά

Λήμνος, Πάρος

αγαλακτία

 

 

αγαλιά

Ίμβρος

σκίουρος

 

 

αγαλία

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*

αγαλλίαση

 

δ

αγάλια [Corona Preciosa 1527]

Buck List 14.22 b | Αδριανούπολη*, Άνδρος, Δέλβινο, Ευρυτανία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Κάρπαθος, Καστοριά, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κοζάνη, Κομοτηνή, Κρήτη, Λαγκαδάς, Λάρισα, Λέσβος, Λευκάδα, Μάνη, Μέγαρα, Μεσσηνία, Νίσυρος, Παξοί, Σινασός*, Τσακήλι*, Τσακωνιά, Φωκίδα, Χίος

σιγά

 

 

αγάλιαγα

Ίμβρος

σιγά

 

 

αγαλιάζου

Άρτα, Ιωάννινα, Κοζάνη

αγαλλιάζω

 

 

αγαλιάζω

Κύπρος

καθησυχάζω

 

 

αγαλιάζω

Μέγαρα

ξεκουράζομαι

 

 

αγαλιάζω [Βλαστός 1931]

 

αργώ

 

δ

αγαλιάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ηρεμώ

 

δ

αγαλιανά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αιτωλοακαρνανία, Κρήτη, Μακεδονία

σιγά

 

δ

αγαλιανός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

σιγανός

 

δ

αγαλιανός [Λεξικό Πρωίας 1933]

Καρδίτσα, Μεσσηνία, Σαράντα Εκκλησιές*

αργοκίνητος

 

 

αγαλιάς

Χίος

αγαθιάρης

 

 

αγαλιάς

Σάμος

βραδυκίνητος

 

 

αγαλιάς

Χίος

κουτός

 

 

αγάλιαση

Μάνη

αγαλλίαση

 

δ

αγάλιασμα

Ιωάννινα, Κόνιτσα

αγαλλίαση

 

δ

αγάλιασμα [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

ηρεμία

 

 

αγαλιασμός

Ιωάννινα, Κόνιτσα

αγαλλίαση

 

 

αγαλίγια

Κερασούντα*

αγαλλίαση

 

 

αγαλίγιαση

Κερασούντα*

αγαλλίαση

 

δ

αγαλίκι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη

τεμπελιά

 

 

αγάλικος

Κύθηρα

θαρραλέος

 

 

αγάλικος

Κύθηρα

μονάρχιδος

 

 

αγάλιν

Κύπρος

βυζανιάρικο

 

 

αγαλινά

Ζάκυνθος, Κρήτη

σιγά

 

 

αγαλινός

Ζάκυνθος

ήσυχος

 

δ

αγαλινός [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αργοκίνητος

 

 

αγαλίος

Κύθηρα

ευχαριστημένος

 

 

αγάλιος

Κωνσταντινούπολη

νωθρός

 

 

αγαλιούτσικα

Κωνσταντινούπολη

σιγά

 

 

αγαλιούτσκα

Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία

σιγά

 

 

αγαλίτικος

Πωγώνι

αγάδικος

 

 

αγαλίφευτος

Σύρος

αγαλίφιαστος

 

δ

αγαλίφιαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αγαλίφευτος, αγαλίφωτος

αγαλίφιαστος

 

δ

αγαλίφωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγαλίφιαστος

 

 

αγαλίχευτος [Βλάχος 1659]

 

ακολάκευτος

 

 

αγαλιώ

Ίμβρος, Σαμοθράκη, Χίος

περιμένω

 

δ

αγαλλιάζω [Βλαστός 1931]

αγαλιάζου, αναγαλιάζου, αναγαλλιάζω, αναγαλλιώ, ανεαλιάζω, ανεγαλιάζω, ανεγαλλιάζω, ανεγαλιώ, ανιγαλιάζου, γαλιάζω, ξεπαλαχένω

αγαλλιάζω

3

λ

αγαλλίαση

αγαλία, αγάλιαση, αγάλιασμα, αγαλιασμός, αγαλίγια, αγαλίγιαση, αναγάλλια, αναγάλλιαση, αναγάλλιασμα, ανεάλιαση, ανεγάλιαση, ανιγάλιας

αγαλλίαση

 

 

αγαλλίκκιν

Κύπρος

τεμπελιά

4

λ

άγαλμα

Buck List 9.83 | άγαρμα, άγαρμαν

άγαλμα

3

 

αγαλματάκι [Γούλας 1961]

αγαρματσκάκι

αγαλματάκι

 

 

άγαλος

Αρκαδία

αδύναμος

 

δ

αγαλός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

απαλός

 

δ

άγαλος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη, Σύμη, Σύρος

αγάλακτος

 

 

άγαλους

Αιτωλοακαρνανία

αγάλακτος

 

 

αγαλώ

Χίος

περιμένω

 

 

αγαμάζιστε

Τσακωνιά

αμαγάριστος

 

 

αγαμάριστος

Κρήτη

αμαγάριστος

2

 

Αγαμέμνονας [Γούλας 1961]

Γραμένους

Αγαμέμνονας

 

 

αγάμετος

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγάμητος

 

 

αγαμησιά

Κύπρος, Λακωνία

αγαμία

 

 

αγαμησία

Λακωνία, Μάνη

αγαμία

 

 

αγαμησίλα

Λακωνία

αγαμία

2

δ

αγάμητος [Λεξικό Πρωίας 1933]

άγαμος, αγάμετος, αγάμτους, ακαλούπωτος, αμαρκάλτστους

αγάμητος

2

λ

αγαμία

αγαμησιά, αγαμησία, αγαμησίλα

αγαμία

 

 

άγαμος

Μάνη

αγάμητος

3

λ

άγαμος

αζζάτο, απάντρευτος

άγαμος

 

 

αγάμτους

Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Σάμος

αγάμητος

 

 

αγάν

Αιδηψός, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Λευκάδα

άγανο

 

 

αγάν

Σκόπελος

αραιά

 

 

αγάν

Μαγνησία, Σκόπελος

γάνα

 

 

αγανά

Τήνος

αμυδρά

 

 

αγανά

Μάνη, Τσακωνιά

σιγανά

 

 

αγανά

Χίος

τώρα

 

 

αγάνα

Αιτωλοακαρνανία, Εύβοια, Φωκίδα

άγανο

 

δ

αγανά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κεφαλονιά, Λακωνία, Μάνη, Μεσσηνία, Τσακωνιά

αραιά

 

δ

αγάνα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αιτωλοακαρνανία

ψαροκόκαλο

 

 

αγανάδα

Τήνος

επιθυμία

 

δ

αγάναδα [Ηπίτης 1908]

της γλώσσας | Μαγνησία

γάνα

 

δ

αγανάδα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

του χαλκού

γάνα

 

δ

αγανάδα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ταλαιπωρία

 

 

αγανάιχτιο (η)

Μάνη

αγανάκτηση

3

λ

αγανάκτηση

αγανάιχτιο (η), αγανάκχηση, αγανάχτηση, αγαναχτίδα, αγανάχτιο, αγανάχτισμα, αγαναχτισμός, αγκανάριση, αγριασμός, ανάχτηση, αγαναχτισμός, γανάδα, γανάχτηση, γανάχτιο, γανάχτιου, γανιάχτισμα, σπας, σπάση, σπασία, σπασίγια, σπασίος

αγανάκτηση

 

λ

αγανακτισμένα

αγαναχτισμένα

αγανακτισμένα

2

λ

αγανακτισμένος

αγαναχτισμένος, αγκανάδος, αναχτισμένος, σιντζμένους

αγανακτισμένος

2

λ

αγανακτώ

ααναχτώ, αγκανάρω, αγκανέρω, αγαναχτάου, αγαναχτάω, αγαναχτίζου, αγαναχτίζω, αγαναχτιώ, αγαναχτού, αγιαναχτώ, αδαναχτώ, αναγκάζομαι, αναχτού, αναχτώ, γαναχτάου, γαναχτώ, γανιχτώ, γανιχτώ, γιαναχτίζω, γιαναχτώ, δαναχτώ, ντισπεράρω, σιντίζου

αγανακτώ

 

 

αγανάκχηση

Τσακωνιά

αγανάκτηση

 

 

άγανας

Μέγαρα

άγανο

 

 

αγανατζής

Σιάτιστα

γανωτής

 

 

αγαναχτάου

Ιωάννινα

αγανακτώ

 

 

αγαναχτάω

Ζάκυνθος, Παξοί

αγανακτώ

 

 

αγαναχτέας

Κοτύωρα*

στεναχωρημένος

 

 

αγανάχτεμα

Σεμένι*

στεναχώρια

 

 

αγανάχτεμαν

Κοτύωρα*

στεναχώρια

 

 

αγαναχτεμένα

Κοτύωρα*

κοπιαστικά

 

δ

αγανάχτετος

Κερασούντα*, Οινόη*, Όφις*

ακούραστος

 

δ

αγανάχτηση [Βλαστός 1931]

Ζάκυνθος, Μάνη, Σύμη

αγανάκτηση

 

 

αγαναχτία

Κοτύωρα*

κούραση

 

 

αγαναχτίδα

Νιγρίτα

αγανάκτηση

 

 

αγαναχτίζου

Μάνη

αγανακτώ

 

δ

αγαναχτίζω [Ηπίτης 1908]

Ζάκυνθος, Λακωνία

αγανακτώ

 

δ

αγανάχτιο [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αγανάκτηση

 

δ

αγανάχτισμα [Ηπίτης 1908]

Παξοί

αγανάκτηση

 

δ

αγαναχτισμένα [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

αγανακτισμένα

 

δ

αγαναχτισμένος [Ηπίτης 1908]

Ζάκυνθος, Μάνη, Σύμη

αγανακτισμένος

 

 

αγαναχτισμένους

Κοζάνη

διψασμένος

 

δ

αγαναχτισμός [Ηπίτης 1908]

Ζάκυνθος, Ιωάννινα, Λακωνία

αγανάκτηση

 

 

αγαναχτιώ

Μεσσηνία

αγανακτώ

 

 

αγαναχτού

Μάνη, Τσακωνιά

αγανακτώ

 

 

αγαναχτώ

Πιερία

εξαντλούμαι

 

 

αγαναχτώ

Κοτύωρα*, Οινόη*, Όψις*, Σαμψούντα*, Τρίπολη*, Χαλδία*

κουράζομαι

 

 

αγαναχτώ

Κοτύωρα*

στεναχωριέμαι

 

δ

αγαναχτώ [Βλαστός 1931]

 

αγανακτώ

 

 

αγανέ

Τσακωνιά

αραιοϋφασμένος

 

 

άγανε

Τσακωνιά

άγανο

 

 

αγανέβω [Βλαστός 1931]

 

απαλύνω

 

 

αγάνεμα

Μάνη

παγανιά

 

δ

αγανεύω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κύμη

χαλαρώνω

 

 

αγάνι

Άνδρος, Αχαΐα, Κορινθία, Μεσσηνία, Σύρος

άγανο

 

 

αγανιά

Λευκάδα

απρέπεια

 

 

αγανιά

Λακωνία, Μάνη

παγανιά

 

 

αγανιά

Κάλυμνος, Κως, Ρόδος, Σύμη

συκοφαντία

 

 

αγανία

Τσακωνιά

γάνα

 

δ

αγανιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Λακωνία, Μάνη, Μεσσηνία

ζικζάκ

 

 

αγανιάζου

Τσακωνιά

γανιάζω

 

 

αγανιάζω

Μέγαρα

ξεθωριάζω

 

δ

αγανιάζω [Ηπίτης 1908]

 

ταλαιπωρούμαι

 

 

αγάνιασμα

Τσακωνιά

γάνα

 

 

αγάνιαστα

Μύκονος

αγόγγυστα

 

 

αγάνιαστος

Αρκαδία, Μάνη

αγάνωτος

 

 

αγανίκλα

Κεφαλονιά

αραιοϋφασμένα

 

 

αγανίλα

Τσακωνιά

γάνα

 

 

αγάνιος

Ρόδος

αγάνωτος

 

 

αγανίου

Τσακωνιά

γανιάζω

 

 

άγανο

Πάρος

μαριδάκι

 

δ

άγανο [Βλαστός 1931]

άανο, αγάν, αγάνα, άγανας, άγανε, αγάνι, άγανον, άγανος, άγανου, άγκανο, άγκανου, αθέρα, αθέρας, αθθέρα, ασέρα, ατέρα, γαν, κουτσούλλα, λάγανε

άγανο

 

δ

άγανο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ψαροκόκαλο

 

 

άγανον [Σκαρλάτος 1835]

Μάκρη*, Ρόδος

άγανο

 

δ

αγανοπλέκω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αχαΐα, Σύρος

αγανοϋφαίνω

 

 

αγανός

Μέγαρα

μουντός

 

 

αγανός

Μάνη

σιγανός

 

 

άγανος

Άνδρος, Κορινθία

άγανο

 

 

αγανός [Βλαστός 1931]

 

απαλός

 

δ

αγανός [Βλάχος 1897]

Αιτωλοακαρνανία, Αιδηψός, Αλόννησος, Άρτα, Ευρυτανία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Ιθάκη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κύθηρα, Κύμη, Λακωνία, Λευκάδα, Μαγνησία, Μέγαρα, Μεσσηνία, Πάργα, Σάμος, Σκόπελος, Φθιώτιδα, Φωκίδα

αραιοϋφασμένος

 

δ

αγανός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Λάρισα, Μάνη

αραιός

 

δ

αγανός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Σάμος, Σκόπελος, Σμύρνη*

πράος

 

 

άγανου

Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Ίμβρος, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λάρισα, Λέσβος, Μαγνησία, Μάδυτος*, Σάμος, Σέρρες, Σιάτιστα, Σκόπελος, Τήνος, Τρίκαλα, Χαλκιδική

άγανο

 

 

άγανου

Λέσβος

ψαροκόκαλο

 

 

αγάνουμα

Καβακλί*, Καστοριά, Τρίκαλα

γάνωμα

 

 

άγανους

Χαλκιδική

άνοστος

 

 

αγάνουτε

Τσακωνιά

αγάνωτος

 

 

αγανουτζής

Καβακλί*, Κοζάνη

γανωτής

 

 

αγάνουτους

Αϊβαλί*, Καβακλί*, Καρδίτσα, Καστοριά, Λέσβος, Μοσχονήσι*, Σάμος, Σέρρες, Χαλκιδική

αγάνωτος

 

δ

αγανοϋφαίνω [Λεξικό Πρωίας 1933]

αγανοπλέκω

αγανοϋφαίνω

 

 

αγάντα

Αϊβαλί*, Λέσβος, Σάμος, Μοσχονήσι*, Σωζόπολη*

κουράγιο

2

δ

αγάντα [Λεξικό Πρωίας 1933]

αγνάντα

αγάντα

 

 

αγαντάδος

Ζάκυνθος, Παξοί

πιασμένος

 

 

αγανταρίζου

Μάνη

αρπάζω

 

 

αγαντάρου

Αιτωλοακαρνανία, Μαγνησία, Σάμος, Σκόπελος, Χαλκιδική

αντέχω

 

 

αγαντάρου

Μάνη

αρπάζω

 

 

αγαντάρου

Μάνη

πιάνω

 

 

αγαντάρω

Άνδρος, Θήρα, Νάξος

βοηθώ

 

 

αγαντάρω

Πάργα

κωπηλατώ

 

δ

αγαντάρω [Βλαστός 1931]

Θράκη, Κεφαλονιά, Μήλος, Σωζόπολη*

αντέχω

 

δ

αγαντάρω [Ηπίτης 1908]

Ζάκυνθος, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Κρήτη, Οινόη*, Παξοί, Χίος

πιάνω

 

 

αγαντέρνου

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μαγνησία, Μοσχονήσι*, Σάμος

αντέχω

 

 

αγαντέρνω

Κάλυμνος, Κάρπαθος, Νίσυρος, Ρόδος

αντέχω

 

 

αγαντέρνω

Πάργα

κωπηλατώ

 

 

αγαντέρνω

Κρήτη

πιάνω

 

 

αγαντζάρω

Κέρκυρα

αρπάζω

 

δ

αγάντζωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αάτζωτος, αγάτζωτος, ακάντζωτος

αγάντζωτος

 

 

αγάντο

Κεφαλονιά

αμοιβή

 

 

αγαντσάρομαι

Κέρκυρα

κρατιέμαι

 

 

αγάντσο

Πάργα

κωπηλασία

 

 

αγαντώ

Χίος

αντέχω

 

 

αγάνωμα

Μεσσηνία

γάνωμα

 

 

αγανώνου

Καβακλί*, Καστοριά, Κοζάνη, Σιάτιστα

γανώνω

 

 

αγανώνου

Σιάτιστα

ζαλίζω

 

 

αγανώνω

Κορινθία, Μεσσηνία

γανώνω

 

 

αγάνωτε

Βάτικα*, Χαβουτσί*

αγάνωτος

 

δ

αγάνωτος [Βλάχος 1897]

αάνωτος, αγάνιαστος, αγάνιος, αγάνουτε, αγάνουτους, αγάνωτε

αγάνωτος

 

 

αγάπ

Αυδήμι*, Ημαθία, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοτύωρα*, Όφις*, Σάντα*, Σαράντα Εκκλησιές*, Σιάτιστα, Τήνος, Τραπεζούντα*, Τσακήλι*, Φωκίδα, Χαλδία*

αγάπη

 

 

Αγάπ

Λήμνος

Πάσχα

 

 

αγαπάγω

Τσακήλι*

αγαπώ

 

 

αγαπάου

Αιτωλοακαρνανία, Αυλωνάρι, Βόρεια Εύβοια, Κάρπαθος, Ηλεία, Ιωάννινα, Κονίστρες, Κύμη, Μαγνησία, Μεσσηνία, Σκόπελος, Φθιώτιδα

αγαπώ

5

δ

αγαπάω [Ηπίτης 1908]

Αρκαδία, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά

αγαπώ

 

 

αγάπε

Κερασούντα*

αγάπη

 

 

αγάπεμα

Αξός*

αγάπη

 

 

αγάπεμαν

Τραπεζούντα*

αγάπη

 

 

αγάπεμαν

Κερασούντα*

συμφιλίωση

 

 

αγαπεμένα

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγαπημένα

 

 

αγαπεμένος

Πόντος*

αγαπημένος

 

 

αγαπέσιμος

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αξιαγάπητος

 

 

αγαπετέ

Τσακωνιά

αγαπητός

 

 

αγαπετικός

Οινόη*

γκόμενος

 

 

αγάπετος

Τραπεζούντα*

ασυμπάθιστος

5

δ

αγάπη [Corona Preciosa 1527]

Buck List 16.27 a | αάπη, αάπημα, αγάκη, αγάπ, αγάπε, αγάπεμα, αγάπεμαν, αγάπημα, αγάπηση, αγκάπη, αγκαπία, αδάπη, αϊγάπη, ακάπη, άπη, γάπη, γκάπημα, εγάπ, εγάπε, εγάπη

αγάπη

 

 

αγαπηκικά

Τσακωνιά

γκόμενα

 

 

αγαπηκικό

Τσακωνιά

γκόμενος

 

 

αγάπημα

Αραβανί*, Ουλαγάτς*

αγάπη

4

δ

αγαπημένα [Germano 1622]

αγαπεμένα, αγαπητά

αγαπημένα

4

δ

αγαπημένος [Corona Preciosa 1527]

ααπημένος, ααπό, αγαπεμένος, αγαπμένος, αγαπμένους

αγαπημένος

 

δ

αγαπημός [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

συμφιλίωση

 

 

αγαπησάρης

Ζάκυνθος

αγαπησιάρης

 

 

αγαπησάρης [Βλάχος 1659]

 

γκόμενος

 

 

αγαπησαριά [Portius 1635]

 

γκόμενα

 

 

αγαπησερός [Βλαστός 1931]

 

αγαπησιάρης

 

 

αγάπηση

Αχαΐα

αγάπη

 

 

αγαπησία

Καλαβρία

συμπάθεια

2

δ

αγαπησιάρα [Germano 1622]

 

γκόμενα

 

 

αγαπησιάρης

Ζάκυνθος

γκομενιάρης

 

 

αγαπησιάρης [Germano 1622]

 

γκόμενος

2

δ

αγαπησιάρης [Βλαστός 1931]

αγαπησάρης, αγαπησερός, αγαπησιάρικος, αγαπησιάρς, αγαπηχιάρης, αγαπιάρης, αγαπητσιάρης, γαπηκιάρης, αμουρουζάρης, αμουρουζιάρης

αγαπησιάρης

 

δ

αγαπησιάρικος [Somavera 1709]

 

αγαπησιάρης

 

 

αγαπησιάρς

Αδριανούπολη*

αγαπησιάρης

 

 

αγαπήσιμος

Οινόη*

αξιαγάπητος

3

 

αγαπητά [Βεντότης 1790]

 

αγαπημένα

 

 

αγαπητέ

Τσακωνιά

αγαπητός

 

 

αγαπητερά [Βλάχος 1659]

 

φιλικά

 

δ

αγαπητερός [Germano 1622]

 

ερωτικός

 

δ

αγαπητερός [Βλαστός 1931]

Κάρπαθος, Κρήτη

αγαπητός

 

 

αγαπητής [Germano 1622]

 

γκόμενος

 

 

αγαπητικά [Portius 1635]

 

φιλικά

 

 

αγαπητική [Germano 1622]

Αρκαδία, Κρήτη

γκόμενα

2

δ

αγαπητικιά [Σκαρλάτος 1835]

Ζάκυνθος, Ηλεία, Κάρπαθος, Κεφαλονιά, Λακωνία, Μάνη, Σμύρνη*, Τρίγλια*

γκόμενα

 

 

αγαπητικό

Βάτικα*, Χαβουτσί*

γκόμενος

 

 

αγαπητικόπουλον [Somavera 1709]

 

ερωτιαρόπουλο

2

δ

αγαπητικός [Germano 1622]

Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Κάρπαθος, Κερασούντα*, Κρώμνη*, Μάνη, Σμύρνη*, Τραπεζούντα*, Τρίγλια*, Χαλδία*

γκόμενος

 

 

αγαπητικούτσικος

Αρκαδία

γκομενάκος

 

 

αγαπητιτσά

Άνδρος

γκόμενα

 

 

αγαπητιτσή

Κύπρος

γκόμενα

 

 

αγαπητιτσιά

Κύπρος

γκόμενα

 

 

αγαπητκιά

Άρτα, Κοζάνη

γκόμενα

 

 

αγαπητκός

Αδριανούπολη*, Άρτα, Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Κοζάνη, Πιερία, Σάμος, Σκόπελος, Τσακήλι*

γκόμενος

 

 

αγαπητλίκια

Νιγρίτα

γκομενιλίκια

 

 

αγάπητος

Νίσυρος, Τραπεζούντα*

ασυμπάθιστος

3

δ

αγαπητός [Germano 1622]

Buck List 16.28 | ααπητός, αγαπετέ, αγαπητέ, αγαπητερός, αγαπτιρός, αγκαπάτο, αγκαπητό, γαπητός

αγαπητός

 

 

αγαπήτρια

Αδριανούπολη*

τσούλα

 

 

αγαπήτρια [Somavera 1709]

Αδριανούπολη*

γκόμενα

 

 

αγαπητσιάρης

Θεσπρωτία, Παξοί

αγαπησιάρης

 

 

αγαπητσκιά

Σιάτιστα

γκόμενα

 

 

αγαπητσκός

Σιάτιστα

γκόμενος

 

 

αγαπηχιάρης

Μάνη

αγαπησιάρης

 

 

αγαπιάρης [Βλαστός 1931]

Μάνη

αγαπησιάρης

2

δ

αγαπιέμαι [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

ααπκιούμαι, αγαπιούμαι, αγαπιούμι, αγαπιούμου, αγαπιώμαι, γαπιέμαι, γαπιούμαι

αγαπιέμαι

 

 

αγαπίζομαι [Βλάχος 1659]

 

συμφιλιώνομαι

 

 

αγαπίζου

Λέσβος, Σάμος

συμφιλιώνομαι

 

 

αγαπίζου

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

συμφιλιώνω

 

 

αγαπίζω

Κρήτη

συμπαθώ

 

 

αγαπίζω

Σύρος

ταιριάζω

 

δ

αγαπίζω [Germano 1622]

Άνδρος, Αραβανί*, Καστελλόριζο, Κρήτη, Κύπρος, Κωνσταντινούπολη, Λακωνία, Μάνη, Μήλος, Νάξος, Οινόη*, Παξοί, Σύρος, Τήλος, Τραπεζούντα*, Χίος

συμφιλιώνομαι

 

δ

αγαπίζω [Germano 1622]

Κύπρος, Κωνσταντινούπολη

συμφιλιώνω

 

 

αγαπίζω [Βλαστός 1931]

 

συμφιλιώνω

 

 

αγαπιούμαι

Θήρα, Κρήτη, Τσακήλι*

αγαπιέμαι

 

 

αγαπιούμι

Καστοριά

αγαπιέμαι

 

 

αγαπιούμου

Λιβίσι*, Μάκρη*

αγαπιέμαι

 

 

αγάπισμα [Germano 1622]

Αδριανούπολη*

συμφιλίωση

 

 

αγάπισμα [Βλαστός 1931]

 

συμφιλίωση

 

 

αγαπίτζα

Κερασούντα

αγαπούλα

 

 

αγαπίτσα

Παξοί

γκόμενα

 

 

αγαπιώμαι

Κύμη, Μάνη

αγαπιέμαι

 

 

αγαπκός

Λέσβος

γκόμενος

 

 

αγαπμένος

Τσακήλι*

αγαπημένος

 

 

αγαπμένους

Καστοριά

αγαπημένος

 

 

αγαπό (ο)

Θράκη, Κρήτη, Λέσβος

γκόμενος

 

δ

αγαποβότανο [Λεξικό Πρωίας 1933]

Teucrium polium : αγαπουβότανου, αγαποχόρταρο, αγαπόχορτο, αμάραντος, βοτάνι της αγάπης, λαγοκοιμηθιά, λιβανόχορτο, λουτρόχορτο, μητέρα, νουσλόχορτο, παναγιόχορτο, σκορπίδι, σπληνοβότανο, της κυράς το χορτάρι, της Παναγιάς το χορτάρι

αγαποβότανο

 

 

αγαποζηλιάρης [ΙΛΝΕ 1933]

αγαποζουλιάρης, αγαπουζλιάρς

αγαποζηλιάρης

 

 

αγαποζουλιάρης [Somavera 1709]

 

αγαποζηλιάρης

 

 

αγάπος

Ήπειρος

γκόμενος

 

δ

αγαπός [Βλαστός 1931]

Ήπειρος, Θήρα, Ίος, Κύπρος, Πάρος, Τήλος, Τσεσμέ*, Χίος

γκόμενος

 

 

αγαπού

Αιτωλοακαρνανία, Μάνη, Ουλαγάτς*, Σάμος, Σκύρος, Τσακωνιά

αγαπώ

 

 

αγαπουβότανου

Θεσσαλία, Κοζάνη, Σιάτιστα, Στερεά

αγαποβότανο

 

 

αγαπουζλιάρς

Αδριανούπολη*

αγαποζηλιάρης

4

δ

αγαπούλα [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αγαπίτζα

αγαπούλα

 

δ

αγαποχόρταρο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ηλεία

αγαποβότανο

 

 

αγαπόχορτο [Βλαστός 1931]

 

αγαποβότανο

 

 

αγαπσαντρού [Βλαστός 1931]

 

τσούλα

 

 

αγαπτικιά

Αδριανούπολη*

γκόμενα

 

 

αγαπτικός

Αδριανούπολη*

γκόμενος

 

 

αγαπτιρός

Αόνος*

αγαπητός

 

 

αγαπτσή

Λέσβος

γκόμενα

 

 

αγαπτσιά

Λέσβος

γκόμενα

 

δ

αγαπώ (η) [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αίγινα, Αίνος, Άνδρος, Καλλίπολη*, Κρήτη, Κύπρος, Λέσβος, Νάξος, Παξοί, Προποντίδα*, Ρόδος, Σίφνος, Τήλος, Τσεσμέ*

γκόμενα

5

δ

αγαπώ [Germano 1622]

Buck List 16.27 c | ααπάω, ααπού, ααπώ, αγαπάγω, αγαπάου, αγαπού, αγαπάω, αγκαπάω, αγκαπίτζω, αγκαπώ, ακαπώ, απώ, γαπάω, γαπώ, γιαπώ, γκαπίτζω, γκαπού, γκαπώ, εγαπώ, εγκαπώ, ηγαπώ, καπώ

αγαπώ

 

 

αγαπώνου

Αιτωλοακαρνανία

γραπώνω

 

 

αγάρα

Ζάκυνθος

έχθρα

 

 

αγάρα

Λευκάδα

πονηριά

 

 

αγαρανός

Κερασούντα*

άσπλαχνος

 

 

αγαρανός

Κερασούντα

σαρακηνός

 

δ

αγαργάλητος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αγαργάλιστος

 

δ

αγαργάλιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αγαργάλητος, αγκαντάλστους

αγαργάλιστος

 

 

αγαρενός

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άσπλαχνος

 

 

αγαρενός

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

σαρακηνός

 

 

αγαρηνή [Somavera 1709]

 

σαρακηνή

 

δ

αγαρηνός [Somavera 1709]

Κάλυμνος, Κύπρος, Κως, Λακωνία

σαρακηνός

 

δ

αγαρηνός [Λεξικό Πρωίας 1933]

Δέλβινο, Ζάκυνθος, Ηλεία, Κάλυμνος, Λακωνία, Μάνη, Οινόη*, Σκόπελος, Σάμος, Χίος

άσπλαχνος

 

 

αγαριάζω

Μέγαρα

γαριάζω

 

 

αγαρικόν

Κύπρος

ίσκα

 

 

αγάριστος

Κερασούντα*

αβράχνιαστος

 

 

αγαρλίζω

Κέρκυρα

ανακατεύω

 

 

αγαρλίκ

Θεσσαλία

αγριλίκι

 

 

άγαρμα

Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Μάνη

άγαλμα

 

 

άγαρμαν

Κύπρος

άγαλμα

 

 

αγαρματσκάκι

Κρήτη

αγαλματάκι

 

δ

αγαρμπιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

Άνδρος, Σίφνος

αγαρμποσύνη

 

 

άγαρμπο

Τσακωνιά

άγαρμπος

 

 

αγαρμποκαμωμένος

Σύρος

άγαρμπος

2

δ

άγαρμπος [Ηπίτης 1908]

άγαρμπο, αγαρμποκαμωμένος, άγαρμπους, αγάρμπουτους, αγαρμποφτιαγμένος αγαρμποφτιασμένος, άγαρπος, άγκαρμπος, άγρατσος, άμπνταλους, αμπνταλούς, αμπντάλς, ντραχήλας

άγαρμπος

 

δ

αγαρμποσύνη [Λεξικό Πρωίας 1933]

αγαρμπιά

αγαρμποσύνη

 

 

άγαρμπους

Βόρεια Εύβοια, Θάσος, Λέσβος, Σάμος, Σέρρες, Σκόπελος, Τήνος, Φωκίδα

άγαρμπος

 

 

αγάρμπουτους

Σάμος

άγαρμπος

 

 

αγαρμποφτιαγμένος

Αχαΐα

άγαρμπος

 

 

αγαρμποφτιασμένος

Αχαΐα

άγαρμπος

 

 

αγαρνή [Somavera 1709]

 

σαρακηνή

 

 

αγαρνός

Ήπειρος

άσπλαχνος

 

 

αγαρνός [Somavera 1709]

Αδριανούπολη*

σαρακηνός

 

 

αγαρόνα

Κόνιτσα

μοχθηρή

 

 

άγαρος

Μυριόφυτο*

άγουρος

 

 

άγαρπος

Αρκαδία

άγαρμπος

 

 

άγαρπος

Θεσπρωτία

άσχημος

 

δ

αγάς [Somavera 1709]

Βελβεντός, Κοζάνη, Μύκονος, Φάρασα*

αφέντης

2

δ

αγάς [Βεντότης 1790]

αάς, αγά

αγάς

 

 

αγασλίχ

Αραβανί*

δεντρότοπος

 

 

αγαστέρα

Κρήτη

πυτιά

 

 

αγαστέρα

Κρήτη

φορτικός

 

 

αγαστρωμένη

Βιθυνία*, Κρήτη

έγκυος

 

 

αγάστρωτη

Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγκάστρωτη

 

 

αγατζίου

Τσακωνιά

κορακιάζω

 

 

αγάτζωτος

Μήλος

αγάντζωτος

 

 

αγατσάζου

Τσακωνιά

διψώ

 

 

αγατσίου

Τσακωνιά

διψώ

2

λ

αγαύη

αθάνατος

αγαύη

 

 

άγαφος

Ρόδος

άβαφος

 

 

αγαφτικά [Βλάχος 1659]

 

ερωτικά

 

 

αγαφτική [Βλάχος 1659]

 

γκόμενα

 

 

αγαφτικός [Du Cange 1688]

 

ερωτικός

 

 

αγαφτικός [Βλάχος 1659]

Κρήτη

γκόμενος

 

 

αγαφτικούτσικος [Βλάχος 1659]

 

γκομενιάρης

 

 

αγάφτιστος

Κάλυμνος, Ρόδος

αβάπτιστος

 

 

άγαφτος

Ρόδος

άβαφος

 

 

αγαψαντρού

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

τσούλα

 

 

αγαψάρς

Σάμος

ερωτιάρης

 

 

αγαψατρού

Λέσβος

τσούλα

 

 

αγαψιάρς

Αδριανούπολη*, Αίνος*

γκομενιάρης

 

 

άγβαλτος

Οινόη*

άβγαλτος

 

 

αγγαζζέρω

Νίσυρος

αγγαρεύω

 

 

αγγαζία

Τσακωνιά

αγγαρεία

 

 

αγγαζικάτα

Τσακωνιά

αγγαρεμένα

 

 

αγγάιριο (η)

Μάνη

αγγαρεία

 

 

αγγανάρισμα

Παξοί

αγγαρεία

 

 

αγγάρ

Ίμβρος

άξεστος

 

 

αγγαρδιά [Γεννάδιος 1914]

 

αγριοφλησκούδι

 

 

αγγαρέα

Βάτικα*, Σάντα*

αγγαρεία

 

 

αγγαρέβω [Βλαστός 1931]

 

αγγαρεύω

 

 

αγγαρέγγου

Τσακωνιά

αγγαρεύω

3

λ

αγγαρεία

αγγαζία, αγγάιριο (η), αγγανάρισμα, αγγαρέα, αγγάρεια, αγγαρείγια, αγγάρεμα, αγγάρεμαν, αγγαρεμός, αγγάρευμα, αγγαριά, αγγάρια, αγγάριμα, αγγαρικό, αγγάριον, αγγαρκά, αγγαρκιά, ανάγκασμα, ανγγαριά, γγάρεμα, γγαριά, εγγαρδιά, εγγαριά, εγγαρεία

αγγαρεία

 

δ

αγγάρεια [Λεξικό Πρωίας 1933]

Πελοπόννησος

αγγαρεία

 

 

αγγαρείγια

Κερασούντα*, Χαλδία*

αγγαρεία

 

δ

αγγάρεμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αχαΐα, Κάρπαθος, Κρήτη, Μάνη, Τσακωνιά

αγγαρεία

 

 

αγγάρεμαν

Τραπεζούντα*

αγγαρεία

 

 

αγγαρεμένα

αγγαζικάτα, αγγαρικάτα

αγγαρεμένα

 

 

αγγαρεμένος [Somavera 1709]

αγγαρευμένος

αγγαρεμένος

 

 

αγγαρεμός [Somavera 1709]

 

αγγαρεία

 

 

αγγαρεύγου

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

αγγαρεύω

 

 

αγγαρεύγω

Κρήτη

αγγαρεύω

 

 

αγγαρεύκω

Κάρπαθος, Κύπρος

αγγαρεύω

 

 

αγγάρευμα [Βεντότης 1790]

 

αγγαρεία

 

 

αγγαρευμένος [Βεντότης 1790]

 

αγγαρεμένος

 

 

αγγαρεύου

Άρτα, Ιωάννινα, Μαγνησία, Μακεδονία, Μάνη

αγγαρεύω

 

δ

αγγαρεύω [Somavera 1709]

αγγαζζέρω, αγγαρέβω, αγγαρέγγου, αγγαρεύγου, αγγαρεύγω, αγγαρεύκω, αγγαρεύου, αγγαριάζω, γγαγιεύου, γγαρεύγω, γγαρεύκω, γγαρεύω, εγγαρεύγω, εγγαρεύω

αγγαρεύω

 

 

αγγαρεφτός [Βλαστός 1931]

 

τυραννικός

 

 

αγγαριά

Λέσβος, Νιγρίτα

αλληλοβοήθεια

 

δ

αγγαριά [Somavera 1709]

Αίγινα, Άνδρος, Αραβανί*, Αργολίδα, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Βελβεντός, Ζάκυνθος, Ιθάκη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κοζάνη, Κρήτη, Κως, Λακωνία, Λάρισα, Λευκάδα, Λήμνος, Μαγνησία, Μέγαρα, Μεσσηνία, Μήλος, Παξοί, Πάργα, Ρόδος, Σέρρες, Σίλλη*, Σίφνος, ΣύμηΣύρος

αγγαρεία

 

δ

αγγαριάζω [Somavera 1709]

Αρκαδία, Παξοί

αγγαρεύω

 

δ

αγγαρικά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

υποχρεωτικά

 

 

αγγαρικάτα

Τσακωνιά

αγγαρεμένα

 

 

αγγαρική

Κρήτη

αλληλοβοήθεια

 

δ

αγγαρικό [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αγγαρεία

 

 

αγγαρικός

Κρήτη

συνεπίκουρος

 

δ

αγγαρικός [Λεξικό Πρωίας 1933]

υποχρεωτικός: εγγαρικός, γγαρικός

αγγαρικός

 

 

αγγάριμα

Αδριανούπολη*, Ιωάννινα

αγγαρεία

 

 

αγγάριον

Κύπρος

αγγαρεία

 

 

αγγαρκά

Κύπρος

αγγαρεία

 

 

αγγαρκιά

Κύπρος

αγγαρεία

 

 

αγγάστρι [Βλαστός 1931]

 

έμβρυο

 

δ

αγγάστρι [Κοντόπουλος 1903]

 

εγκυμοσύνη

 

 

αγγαστριά [Βλαστός 1931]

 

εγκυμοσύνη

 

δ

αγγάστρωτη [Ηπίτης 1908]

 

αγκάστρωτη

 

 

αγγείο

Κοτύωρα*

ασκός

 

 

αγγείο

Χιμάρα

βαρέλι

 

 

αγγείο

Κύθηρα, Μάνη, Νίσυρος

ουροδοχείο

 

δ

αγγειό [Κοντόπουλος 1903]

Αιδηψός, Αιτωλοακαρνανία, Αλόννησος, Άνδρος, Αρκαδία, Αχαΐα, Δέλβινο, Ευρυτανία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θάσος, Θεσσαλονίκη, Ίμβρος, Ιωάννινα, Καβακλί*, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κοζάνη, Λαγκαδάς, Λάρισα, Μεσσηνία, Σέρρες, Σουφλί, Φωκίδα, Χαλκιδική

δοχείο

2

λ

αγγειοπλάστης

Buck List 9.71 | κουτσαγγάς

αγγειοπλάστης

 

δ

αγγειόπλυμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

απόπλυμα

 

δ

αγγειόπλυμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

κάθαρμα

 

 

αγγείου

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

ουροδοχείο

 

δ

Αγγέλα [Γούλας 1961]

 

Αγγελική

2

δ

αγγελάκι [Somavera 1709]

αγγελάκιν, αγγελίτζ, αγγελιτζής, αγγελόπουλο, αγγελουδάκι, αγγελούιν, αγγιλόπουλου, αντζέλι, ατζελόπουλο

αγγελάκι

 

 

αγγελάκιν

Ρόδος

αγγελάκι

 

 

αγγελάρης

Λακωνία

αγελαδάρης

 

 

αγγελασκιάζομαι

Κρήτη

ψυχορραγώ

 

 

αγγελένιος [Βλαστός 1931]

 

αγγελικός

 

 

αγγελεύγομαι

Νάξος

ψυχορραγώ

 

 

αγγελεύομαι

Πάρος

ψυχορραγώ

 

 

αγγελεύω

Νάξος

ορέγομαι

 

 

αγγέλη

Μάνη

κοπάδι

 

 

Αγγελής

Ηλεία, Θήρα, Κορινθία, Λακωνία

Άγγελος

 

 

αγγελής

Κάρυστος

γεράκι

 

 

αγγελιά

Λακωνία, Μάνη

ελεημοσύνη

 

 

αγγελιά

Νάξος

εξασθένιση

 

 

αγγελία

Μάνη

ελεημοσύνη

 

δ

αγγελιάζομαι [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ψυχορραγώ

 

δ

αγγελιάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Λακωνία, Νάξος

αδυνατίζω

 

 

αγγελιάρης

Νάξος

αρρωστιάρης

 

δ

αγγέλιασμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Νάξος

εξασθένιση

 

δ

αγγέλιασμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αιτωλοακαρνανία, Λακωνία, Πάργα

ψυχορράγημα

 

 

αγγελιασμένος

Νάξος

αδυνατισμένος

 

 

αγγελιασμός

Νάξος

εξασθένιση

 

 

αγγελίζου

Μάνη

ελεώ

 

 

αγγελίζω

Αχαΐα

δανείζω

 

 

αγγελίζω

Αρκαδία

φιλοξενώ

 

δ

αγγελίζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία

ελεώ

 

 

Αγγέλικα

Ζάκυνθος, Θήρα

αγγελική

 

 

αγγέλικα [Σκαρλάτος 1835]

Aegopodium podagraria | αγγελική

αγγελική

 

 

αγγελικατεύγω

Νάξος

εξευγενίζομαι

 

 

αγγελικάτος

Νάξος

λεπτοκαμωμένος

 

 

αγγελικάτος

Κάρπαθος

ντελικάτος

 

 

αγγελικάτος [Βλαστός 1931]

 

αγγελικός

 

δ

αγγελικάτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κάρπαθος, Μάνη, Νάξος

πανέμορφος

 

 

αγγελικατοσύνη

Νάξος

ευγένεια

 

 

αγγελικατωμός

Νάξος

ευγένεια

 

 

αγγελική

Pittosporum tobira

αγγελική

 

δ

Αγγελική [Βλαστός 1931]

Αγγέλα, Αγγέλικα, Αγγελικούλα, Αγγελικώ, Αγγελίνα, Αγγελινιώ, Αγγέλου, Αγγέλω, Αγγερού, Αγγέρκω, Αγγιλίνα, Ντέλου

Αγγελική

 

δ

αγγελικό [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιληψία

 

δ

αγγελικό [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

παραφορά

 

 

αγγελικόν

Κάρπαθος

επιληψία

2

δ

αγγελικός [Germano 1622]

αγγελένιος, αγγελικάτος, αγγέλινος, αγγελίσιος, αγγιλκός, αντζελικός, ατζελικό, ατζελικός, ατζιλκός

αγγελικός

 

δ

αγγελικός [Γούλας 1961]

 

πανέμορφος

 

 

Αγγελικούλα

Ζάκυνθος, Ηλεία

Αγγελική

 

 

Αγγελικώ

Θήρα

Αγγελική

 

δ

Αγγελίνα [Γούλας 1961]

 

Αγγελική

 

 

Αγγελινιώ

Θήρα

Αγγελική

 

 

αγγέλινος [Βλαστός 1931]

 

αγγελικός

 

 

αγγέλιο

Κάρπαθος

ευαγγέλιο

3

λ

αγγελιοφόρος

αγελάρχης, αμανεζής, αμανετσής, αμπασαδόρος, αποκρισάριος, μαντατοφόρος, ριτζατζής

αγγελιοφόρος

 

 

αγγελίσιος [Βλαστός 1931]

 

αγγελικός

 

δ

αγγέλισμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Μάνη

ελεημοσύνη

 

 

αγγελίτζ

Κοτύωρα*

αγγελάκι

 

 

αγγελιτζής

Κερασούντα*

αγγελάκι

 

 

άγγελο

Καλαβρία

άγγελος

 

 

αγγελοαμωμένος

Παξοί

πανέμορφος

 

δ

αγγελοβάρεμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ψυχορράγημα

 

δ

αγγελοβαρεμένος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ψυχορραγών

 

 

αγγελοβαρημένος

Νάξος

ετοιμοθάνατος

 

 

αγγελοβλεπούσα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αγγελοθωρούσα, αγγελομματούσα

αγγελοβλεπούσα

 

 

αγγελοζγουράφιστος

Κρήτη

πανέμορφος

 

 

αγγελοζζωγραφιστός

Νίσυρος

πανέμορφος

 

 

αγγελοζιουγραφιστός

Παξοί

πανέμορφος

 

δ

αγγελοζωγραφιστός [Λεξικό Πρωίας 1933]

Παξοί, Τήλος

πανέμορφος

 

δ

αγγελοζωγράφιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

πανέμορφος

 

 

αγγελοθώριασμα

Σύρος

ψυχορράγημα

 

 

αγγελοθωριέμαι

Λακωνία

ψυχορραγώ

 

 

αγγελοθωρούσα [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγγελοβλεπούσα

 

δ

αγγελοθωρώ [Βλάχος 1897]

Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος, Κύπρος, Σίφνος

ψυχορραγώ

 

 

αγγελοκάμουτος

Μάνη

πανέμορφος

 

δ

αγγελοκαμωμένος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κεφαλονιά, Κρήτη, Νάξος, Ρόδος, Σωζόπολη*, Τήλος

πανέμορφος

 

δ

αγγελοκάμωτος [Βλάχος 1897]

Αχαΐα, Κάρπαθος, Κεφαλονιά, Κρήτη, Νάξος, Πάργα, Τσακήλι*

πανέμορφος

 

 

αγγελόκαρδος [Βλαστός 1931]

 

καλόκαρδος

 

 

αγγελοκατεβασμένος

Νάξος

πανέμορφος

 

δ

αγγελοκατέβατος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Νάξος

πανέμορφος

 

 

αγγελοκρίνομαι

Μάνη

ψυχορραγώ

 

 

αγγελοκρίνουμαι

Λακωνία

ψυχορραγώ

 

 

αγγελοκριτηρεύομαι

Μάνη

ψυχορραγώ

 

δ

αγγελοκρίτης [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αρχάγγελος

 

 

αγγελοκρόομαι

Μάνη

ψυχορραγώ

 

 

αγγελόκρουγμα

Χιμάρα

επιληψία

 

 

αγγελοκρούζομαι

Λευκάδα

τρομάζω

 

 

αγγελοκρούζομαι

Κέρκυρα

φοβάμαι

 

 

αγγελοκρούζω

Κέρκυρα

φοβίζω

 

δ

αγγελοκρούομαι [Ηπίτης 1908]

Άνδρος, Κύθνος, Λακωνία, Στενήμαχος*

ψυχορραγώ

 

δ

αγγελοκρούομαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ρόδος

τρομάζω

 

 

αγγελόκρουσμα

Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Παξοί

τρόμος

 

δ

αγγελόκρουσμα [Ηπίτης 1908]

Κύθνος, Ρόδος

ψυχορράγημα

 

δ

αγγελοκρουσμένη [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ερωτομανής

 

 

αγγελοκρουσμένος

Ηλεία, Λακωνία

αλαφροΐσκιωτος

 

 

αγγελοκρουσμός

Λευκάδα, Κέρκυρα, Παξοί

τρόμος

 

δ

αγγελοκρουσμός [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ψυχορράγημα

 

δ

αγγελοκρούω

Κέρκυρα, Παξοί

φοβίζω

 

δ

αγγελοκρούω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Πάργα

ψυχορραγώ

 

 

αγγελομάσεμαν

Ονόη*

ψυχορράγημα

 

δ

αγγελομάτης [Λεξικό Πρωίας 1933]

Θεσπρωτία, Θήρα, Κέρκυρα, Κυκλάδες, Τσεσμέ*, Χίος

ομορφομάτης

 

 

αγγελοματιάζω

Θήρα

αγριοκοιτάζω

 

 

αγγελομάτς

Χαλδία*

ομορφομάτης

 

 

αγγελομαχάω

Αχαΐα

ψυχορραγώ

 

 

αγγελομάχεμα

Οινόη*

ψυχορράγημα

 

 

αγγελομάχημα

Κάρπαθος

ψυχορράγημα

 

 

αγγελομαχητό

Σύρος

ψυχορράγημα

 

δ

αγγελομαχώ [Βλάχος 1897]

Ικαρία, Κάρπαθος, Οινόη*, Σαμψούντα*, Σαράντα Εκκλησιές*, Σμύρνη*

ψυχορραγώ

 

 

αγγελομισιδάτος

Κύπρος

πανέμορφος

 

 

αγγελομματούσα

Κυκλάδες

αγγελοβλεπούσα

 

δ

αγγελόμορφος [Βλάχος 1897]

Κέρκυρα, Παξοί, Πάργα

πανέμορφος

 

 

αγγελόνι

Ζάκυνθος

λυκίσκος

 

 

αγγελοντζωγραφισμένος

Κάρπαθος

πανέμορφος

 

 

αγγελοπαραδωμός

Μύκονος

ευφορία

 

 

αγγελοπαραδώνω

Σύρος

ψυχορραγώ

 

 

αγγελοπετράα

Κάρπαθος

καψούρα

 

 

αγγελοπετράδα

Αρκαδία

καψούρα

 

 

αγγελοπετρέα

Κάρπαθος

καψούρα

 

δ

αγγελοπετριά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

καψούρα

 

 

αγγελοπιάνομαι

Κάρπαθος

ψυχορραγώ

 

 

αγγελοπλασμένος

Πάργα

πανέμορφος

 

 

αγγελοπλουμιδιστός

Σύρος

ομορφοστολισμένος

 

 

αγγελοπλουμισμένος

Κάρπαθος, Κρήτη, Σύρος

ομορφοστολισμένος

 

 

αγγελοπουλιά

Ανάφη

μαθιόλα

 

 

αγγελόπουλο [Somavera 1709]

Αστυπάλαια, Κεφαλονιά, Νάξος, Σύρος

αγγελάκι

 

δ

αγγελοπρόσωπος [Ηπίτης 1908]

Κερασούντα*, Κυκλάδες, Οινόη*, Τρίπολη*, Χαλδία*, Χίος

πανέμορφος

4

δ

άγγελος [Corona Preciosa 1527]

Buck List 22.33 | άγγελο, άγγελους, άγγιλους, άντζελο, άντζελος, άτζελες, άτζελος, άτζιλους

άγγελος

 

 

Άγγελος [Βλαστός 1931]

Αγγελής, Αγγιλούης

Άγγελος

 

 

αγγελόσκιαγμα

Μάνη

ψυχορράγημα

 

δ

αγγελοσκιάζομαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

σεληνιάζομαι

 

δ

αγγελοσκιάζομαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

τρομάζω

 

δ

αγγελοσκιάζομαι [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

Θήρα, Κρήτη, Μάνη, Τσακήλι*

ψυχορραγώ

 

 

αγγελοσκιάζουμαι

Ρόδος

τρομάζω

 

 

αγγελοσκιάζουμαι [Βλαστός 1931]

 

ψυχορραγώ

 

 

αγγελοσκιάντζομαι

Κάρπαθος

ψυχορραγώ

 

δ

αγγελόσκιασμα [Βλαστός 1931]

Κάρπαθος, Κρήτη

ψυχορράγημα

 

δ

αγγελόσκιασμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιληψία

 

δ

αγγελόσκιασμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

τρομάρα

 

 

αγγελοσουσουμάτος

Κεφαλονιά

πανέμορφος

 

δ

αγγελοστολισμένος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

πανέμορφος

 

δ

αγγελοστόλιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

πανέμορφος

 

δ

αγγελοστορίζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Λακωνία

επαινώ

 

δ

αγγελοστορισμένος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

παινεμένος

 

 

αγγελοστόριστος

Αρκαδία, Λακωνία, Μάνη

πανέμορφος

 

 

αγγελοσφάζομαι

Θήρα, Νάξος

ψυχορραγώ

 

 

Αγγέλου

Καβακλί*, Κοζάνη, Σουφλί

Αγγελική

 

 

αγγελούδα

Κύθνος, Χίος

νεράιδα

 

δ

αγγελουδάκι [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

Αχαΐα

αγγελάκι

3

δ

αγγελούδι [Βλάχος 1897]

αγγιλούδ, αντζελούδιν

αγγελούδι

 

 

αγγελούιν

Κάρπαθος

αγγελάκι

 

 

άγγελους

Μισθί*, Σίλλη*

άγγελος

 

 

αγγελοφέρνω

Ηλεία, Μεσσηνία

ψυχορραγώ

 

 

αγγελοφόρεμα [Βλάχος 1897]

Σίφνος, Σύρος

ψυχορράγημα

 

 

αγγελοφοριέμαι

Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Κύθηρα, Λακωνία, Μάνη, Μεσσηνία

ψυχορραγώ

 

 

αγγελοφοριόμαι

Μάνη

ψυχορραγώ

 

 

αγγελοφοριούμαι [Βλαστός 1931]

Άνδρος, Αρκαδία, Θήρα, Σίφνος

ψυχορραγώ

 

 

αγγελοφορούμαι [Βλάχος 1897]

Κύθηρα, Μήλος, Πάρος

ψυχορραγώ

 

 

αγγελοφορώ

Χίος

εξοργίζομαι

 

 

αγγελοφορώ [Βλαστός 1931]

Χίος

ψυχορραγώ

 

 

αγγελοφρυδάτος

Σύρος

αγγελοφρύδης

 

 

αγγελοφρύδης [ΙΛΝΕ 1933]

αγγελοφρυδάτος, αγγιλοφρύδς

αγγελοφρύδης

 

 

αγγελοφρύδι [ΙΛΝΕ 1933]

αγγελόφρυδο

αγγελοφρύδι

 

 

αγγελόφρυδο

Σύρος

αγγελοφρύδι

 

 

αγγελοφτιασμένος

Αρκαδία, Κεφαλονιά, Σύρος

πανέμορφος

 

 

αγγελοχτυπημένος

Σινασός*

ψυχορραγών

 

 

αγγελόψυχος [Βλαστός 1931]

 

καλόκαρδος

 

δ

αγγελόψυχος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

πονόψυχος

 

 

Αγγέλω [Βλαστός 1931]

Ηλεία

Αγγελική

 

 

άγγεμαν

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

μνεία

 

 

αγγεμονή

Χαλδία*

μνεία

 

 

αγγέο

Νίσυρος

ουροδοχείο

 

 

Αγγέρκω

Χίος

Αγγελική

 

 

Αγγερού

Χίος

Αγγελική

 

 

αγγεύω

Αρκαδία, Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Οινόη*, Χαλδία*

αγγίζω

 

 

αγγεύω

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Οινόη*, Τραπεζούντα*, Σάντα*, Χαλδία*

μνημονεύω

 

 

αγγί

Απουλία, Καλαβρία

δοχείο

 

 

αγγί

Λήμνος

πιάτο

 

 

αγγιά

Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Αχαΐα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Λάρισα, Λακωνία, Μεσσηνία, Χιμάρα

αρχίδια

 

 

αγγιά

Άρτα, Καστοριά, Λακωνία, Σουφλί

κατσαρολικά

 

 

αγγιά (τα)

Σύμη

οικοσκευή

 

 

άγγιαγμα

Αρκαδία

προσβολή

 

δ

άγγιαγμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

άγγιγμα

 

 

αγγιάζω

Μάνη

δέρνω

 

 

αγγιάζω

Αρκαδία, Βιθυνία*, Λακωνία

ενοχλώ

 

δ

αγγιάζω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αρκαδία, Ζάκυνθος, Λακωνία, Τσακήλι*

αγγίζω

 

δ

αγγιάξιμο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άγγιγμα

 

 

αγγιάξμου

Αιτωλοακαρνανία

άγγιγμα

 

 

αγγιάρα

Χίος

πιθάρι

 

 

αγγιάς

Χιμάρα

βαρελάς

 

 

άγγιασμα

Αρκαδία, Μεσσηνία

άγγιγμα

 

 

αγγιάστρα

Μήλος

ουροδοχείο

 

δ

αγγιαχτά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αγγιχτά

 

 

αγγιαχτερός

Αρκαδία

πειραχτήρι

 

δ

άγγιαχτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αχαΐα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λακωνία, Πάργα

ανέγγιχτος

 

 

αγγιάω

Ζάκυνθος

αγγίζω

4

δ

άγγιγμα [Βλαστός 1931]

άγγιαγμα, αγγιάξιμο, αγγιάξμου, άγγιασμα, αγγίξιμο, άγγισμα, αγγμός, αγγσμός, γγιάξιμο, γγιάξμου, γγίξιμο, γγιούξμου, έγγιγμαν, νγκίμα, ντιγματσιά, τζιάξιμο

άγγιγμα

 

 

αγγιδιάζου

Αιτωλοακαρνανία

διστάζω

 

 

αγγίδιασμα

Αιτωλοακαρνανία

δισταγμός

 

 

αγγιδιασμένους

Αιτωλοακαρνανία

διστακτικός

 

 

αγγίζου

Αιτωλοακαρνανία, Θάσος, Ιωάννινα, Καστοριά, Λήμνος, Μάνη, Σάμος

αγγίζω

 

 

αγγίζω

Κερασούντα*, Κρήτη

ενοχλώ

 

 

αγγίζω

Κρήτη, Σύρος, Χίος

κλέβω

4

δ

αγγίζω [Βλάχος 1659]

Buck List 15.71 | αγγεύω, αγγιάζω, αγγιάω, αγγίζου, αγκριώνω, αμμόνω, αντζίζζω, αντζίζω, αντζίχου, ατζίζω, ατζίζω, ατζώ, γγιάου, γγιω, ντζίζω, ντιβάω, τανώ, τζάω, τζιάζω, τζίγω, τζίζω

αγγίζω

 

 

άγγικτος [Germano 1622]

 

ανέγγιχτος

 

 

αγγιλάδα

Μάδυτος*

χρυσόμυγα

 

 

αγγιλεύουμι

Αιτωλοακαρνανία, Σάμος

ψυχορραγώ

 

 

αγγιλιάζουμι

Αιτωλοακαρνανία

ψυχορραγώ

 

 

Αγγιλίνα

Χαλκιδική

Αγγελική

 

 

αγγιλκός

Μάδυτος*

αγγελικός

 

 

αγγιλόπουλου

Αδριανούπολη*, Κοζάνη

αγγελάκι

 

 

αγγιλόσκιαμα

Θάσος

ψυχορράγημα

 

 

αγγιλουγραμένους

Σάμος, Σκόπελος

πανέμορφος

 

 

αγγιλούδ

Καστοριά

αγγελούδι

 

 

Αγγιλούης

Σέρρες

Άγγελος

 

 

αγγιλουκαμουμένους

Κοζάνη, Σάμος

πανέμορφος

 

 

αγγιλουκρούζουμι

Σκόπελος

ψυχορραγώ

 

 

αγγιλουκρούουμι

Ιωάννινα

τρομάζω

 

 

αγγιλουκρούουμι

Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Μαγνησία

ψυχορραγώ

 

 

αγγιλουμάτς

Κοζάνη, Φθιώτιδα

ομορφομάτης

 

 

αγγιλουμαχώ

Αϊβαλί*, Κοζάνη, Λέσβος, Μοσχονήσι*

ψυχορραγώ

 

 

αγγιλουπααστέκουμ

Σαμοθράκη

ψυχορραγώ

 

 

αγγιλουπαραδώνου

Σάμος

ψυχορραγώ

 

 

αγγιλουπαραστέκουμ

Ίμβρος

ψυχορραγώ

 

 

αγγιλουπαραστίνουμ

Μάδυτος*

ψυχορραγώ

 

 

άγγιλους

Αδριανούπολη*, Ευρυτανία, Ημαθία, Καρδίτσα, Καστοριά, Λήμνος, Σάμος, Σέρρες, Σκόπελος, Χαλκιδική

άγγελος

 

 

αγγιλουσκιάζουμ

Θάσος, Ίμβρος

ψυχορραγώ

 

 

αγγιλουσκιάνουμου

Λιβίσι*

ψυχορραγώ

 

 

αγγιλουστέκουμι

Σέρρες

ψυχορραγώ

 

 

αγγιλουστουρισμένους

Μάδυτος*

πανέμορφος

 

 

αγγιλουστουρσμένους

Ίμβρος

πανέμορφος

 

 

αγγιλοφρύδς

Κοζάνη

αγγελοφρύδης

 

 

αγγίν

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Χαλδία*

γκάιντα

 

δ

αγγίνα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

κυνάγχη

 

δ

αγγίξιμο [Βλαστός 1931]

Πάρος

άγγιγμα

 

 

αγγιό

Αξός*

ασκός

 

 

αγγιό

Αιτωλοακαρνανία, Ιωάννινα, Ευρυτανία, Ίμβρος, Καρδίτσα

μουνί

 

 

αγγιό

Κάρπαθος, Πάργα, Ρόδος, Σαράντα Εκκλησιές*

παλιάνθρωπος

 

 

αγγιό

Λιβίσι*

στάμνα

 

δ

αγγιό [Germano 1622]

Αδριανούπολη*, Ηλεία, Θάσος, Θεσσαλονίκη, Ίμβρος, Κάλυμνος, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κύθηρα, Λευκάδα, Μαγνησία, Μάδυτος*, Μάνη, Μεσσηνία, Μύκονος, Νιγρίτα, Νίσυρος, Πάρος, Σάμος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σκόπελος, Σμύρνη*, Σύρος, Σωζόπολη*, Τήνος, Τσακήλι*

ουροδοχείο

 

 

αγγιόν

Λιβίσι*, Ρόδος

δοχείο

 

 

αγγιόν

Κύπρος, Μάκρη*

ουροδοχείο

 

 

αγγιόν

Ρόδος

παλιάνθρωπος

 

 

αγγίον

Κοτύωρα*, Κρώμνη*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

γκάιντα

 

 

αγγιούρι

Ρόδος

ξυλάγγουρο

 

 

αγγιουριά

Ρόδος

ξυλαγγουριά

 

 

αγγιούριν

Ρόδος

ξυλάγγουρο

 

 

άγγιουχτους

Άρτα

ανέγγιχτος

 

 

αγγιοφρόκαλο

Μύκονος

τιποτένιος

 

 

αγγιοχύστρα

Σύρος, Τσεσμέ*, Χίος

υπηρέτρια

 

 

αγγιριώνα

Σίλλη*

αγγουρόκηπος

 

δ

άγγισμα [Βλαστός 1931]

Κρήτη

άγγιγμα

 

 

άγγισμα [Βλαστός 1931]

 

δαιμονοπληξία

 

 

άγγιστος [Portius 1635]

Κάρπαθος, Ρόδος

ανέγγιχτος

 

 

αγγιτζής

Σάντα

γκαϊντατζής

 

 

άγγιχτα

Αιτωλοακαρνανία, Ιωάννινα

ανέγγιχτα

 

δ

αγγιχτά [Λεξικό Πρωίας 1933]

αγγιαχτά, γγιχτά

αγγιχτά

 

 

άγγιχτε

Βάτικα*

ανέγγιχτος

 

 

άγγιχτη

Νάξος

παρθένα

 

δ

αγγιχτικός [Βλαστός 1931]

Θήρα, Παξοί

πειραχτικός

 

δ

άγγιχτος [Σκαρλάτος 1835]

Θήρα, Κρήτη, Νάξος, Σύρος

ανέγγιχτος

 

 

άγγιχτους

Αδριανούπολη*, Ιωάννινα, Λάρισα, Σάμος, Σκόπελος

ανέγγιχτος

 

 

αγγκριντάτσι

Καλαβρία

αγριελίτσα

 

 

αγγλάκι

 

αγγλάκι

 

 

αγγλέουρας [Βλαστός 1931]

 

αγλέορας

4

λ

Αγγλία

Αγγλιτέρα, Εγγλιτέρα

Αγγλία

 

λ

αγγλικά

εγγλέζικα

αγγλικά

3

λ

αγγλικός

εγγλέζικος, ιγγλέζικος

αγγλικός

 

 

Αγγλιτέρα

Κύπρος

Αγγλία

 

λ

αγγλομαθής

εγγλεζομαθημένος

αγγλομαθής

3

λ

Άγγλος

Εγγλέζος, Ιγγλέζος

Άγγλος

 

 

αγγλοφέρνω

εγγλεζοφέρνω

αγγλοφέρνω

 

 

αγγμός

Θάσος

άγγιγμα

 

 

αγγόν

Γρεβενά, Ευρυτανία, Θάσος, Θεσσαλονίκη, Ίμβρος, Ιωάννινα, Καστοριά, Κοζάνη, Κόνιτσα, Λήμνος, Μαγνησία, Πάρος, Σάμος, Σκόπελος

εγγόνι

 

δ

αγγόνα [Βλαστός 1931]

Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Λευκάδα, Μεσσηνία, Μύκονος, Νάξος, Σμύρνη*

εγγονή

 

 

αγγονάι

Χίος

εγγονάκι

 

 

αγγονάκ

Πάρος

εγγονάκι

 

δ

αγγονάκι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κάλυμνος, Ρόδος

εγγονάκι

 

 

αγγονάκιν

Ρόδος

εγγονάκι

 

δ

άγγονας [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Κέρκυρα, Κύπρος, Λευκάδα, Νάξος, Νίσυρος, Πωγώνι, Ρόδος, Σύμη, Χάλκη

εγγονός

 

 

αγγόνη

Κύπρος, Νίσυρος, Σύμη

εγγονή

 

δ

αγγονή [Βλαστός 1931]

Κύμη

εγγονή

 

δ

αγγόνι [Ηπίτης 1908]

Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Θεσπρωτία, Καστελλόριζο, Κέρκυρα, Κίμωλος, Κοζάνη, Κρήτη, Κύθηρα, Κύπρος, Μάνη, Μεσσηνία, Νάξος, Νίσυρος, Ρόδος, Σωζόπολη*, Τρίγλια*

εγγόνι

 

 

αγγονιά

Θεσπρωτία, Ιθάκη, Κέρκυρα

εγγονή

 

 

αγγονίζω

Κύπρος

προμηθεύω

 

 

αγγόνιν

Κύπρος, Λιβίσι*

εγγόνι

 

 

αγγόνισσα

Κύπρος

εγγονή

 

δ

άγγονος

Κύπρος

εγγονός

 

δ

αγγονός [Βλαστός 1931]

 

εγγονός

 

 

αγγονούιν

Κύπρος

εγγονάκι

 

 

αγγόπλον

Οινόη*

γκάιντα

 

 

αγγόπο

Όφις*

γκάιντα

 

 

αγγόπον

Κερασούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

γκάιντα

 

 

άγγος

Κύπρος

εγγονός

 

 

αγγούζι

Τσακωνιά

αγγούρι

 

 

αγγουζία

Τσακωνιά

αγγουριά

 

 

αγγούθαρμους

Λέσβος

χοντρός

 

 

αγγουναρούδα

Σάμος

εγγονή

 

 

άγγουνας

Αιτωλοακαρνανία, Άρτα

εγγονός

 

 

αγγουνή

Θάσος, Θεσσαλονίκη, Ίμβρος, Κοζάνη, Λαγκαδάς, Σκόπελος, Σιάτιστα

εγγονή

 

 

αγγουνιά

Άρτα, Ιωάννινα

εγγονή

 

 

αγγουνιός

Ιωάννινα

εγγονός

 

 

αγγουνός

Θάσος, Ίμβρος, Κοζάνη, Σάμος, Σκόπελος, Τρίκαλα, Χαλκιδική

εγγονός

 

 

αγγουνούδ

Θάσος

εγγονάκι

 

 

αγγουνούδ

Θάσος

εγγόνι

 

 

αγγουνούδα

Θάσος

εγγονή

 

 

αγγουνούτς

Καβακλί*

εγγονάκι

 

 

αγγούρ

Αδριανούπολη*, Αυδήμι*, Καρδίτσα, Κρώμνη*, Κωτύωρα*, Όφις*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*, Χαλκιδική

αγγούρι

 

 

αγγούρ

Κοτύωρα*, Όφις*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγγουριά

 

 

αγγούρ

Τρίκαλα

καρπούζι

 

 

αγγούρ

Ίμβρος, Κοζάνη

πεπόνι

 

 

αγγούρ

Αιτωλοακαρνανία

πούτσος

 

 

αγγουρά

Κάρπαθος, Κρήτη

αγγουριά

 

 

αγγουρά

Κρήτη

αγγουρίλα

 

 

αγγούρα [ΙΛΝΕ 1933]

μεγάλο αγγούρι: άγγουρας, άγγουρος

αγγούρα

 

δ

αγγουράγκαθο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

γαϊδουράγκαθο

 

 

αγγουράδ

Ίμβρος

πεπονίλα

 

 

αγγουράδα

Κρήτη

χερσότοπος

 

 

αγγουράκαττο

Σύμη

γαϊδουράγκαθο

 

 

αγγουράκι

Κέρκυρα

μουναρίδα

2

δ

αγγουράκι [Σκαρλάτος 1835]

αγγουρέλι, αγγουρόπον, αγγουρούδι, αγγουρούδιν, αγγουρούιν, αγγρέλ, αγγρούδ

αγγουράκι

 

 

αγγούρας

Μακεδονία

χοντρός

 

 

άγγουρας

Ήπειρος, Μύκονος

αγγούρα

 

 

αγγουράτσα

Αχαΐα

πικραγγουριά

 

 

αγγουραφάης

Κρήτη

αγουροφάγος

 

 

αγγουρέ

Ικαρία, Κρήτη

αγγουριά

 

 

αγγουρέα

Αίγινα, Κάρπαθος, Μέγαρα

αγγουριά

 

 

αγγουρέα

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγγουρίλα

 

δ

αγγουρέλι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγγουράκι

 

 

αγγουρένα

Φάρασα*

μποστάνι

 

 

αγγουρένες

Χαλδία*

αγγουρένιος

 

 

αγγουρένιος [ΙΛΝΕ 1933]

αγγουρένες, αγγουρένος

αγγουρένιος

 

 

αγγουρένος

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγγουρένιος

 

 

αγγούρι

Θήρα

καρπούζι

 

 

αγγούρι

Δέλβινο, Κύθνος, Πωγώνι

πεπόνι

 

 

αγγούρι

Λακωνία

πούτσος

3

δ

αγγούρι [Corona Preciosa 1527]

αγγούζι, άγγούρ, αγγούριν, αγγούρκι, δροσίτης, καστραβέτσι, νεράγγουρο, νιράγγουρου, νιράγγρου

αγγούρι

 

 

αγγουριά

Κάρπαθος

αγγουρόκηπος

 

 

αγγουριά

Ίμβρος

πεπονιά

 

 

αγγουρία

Τσακωνιά

αγγουριά

 

δ

αγγουριά [Somavera 1709]

Cucumis sativus: αγγουζία, αγγούρ, αγγουρά, αγγουρέ, αγγουρέα, αγγουρία, αγγουρόριζα, αγγριά, εγγουριά, νιραγγουριά, σικιά

αγγουριά

 

 

αγγουριάς

Χαλκιδική

κιτρινιάρης

 

 

αγγουρίδα [Corona Preciosa 1527]

Άνδρος, Θήρα, Ικαρία, Κρήτη, Κύθηρα, Λέσβος, Λιβίσι*, Μύκονος, Σκόπελος, Χαλκιδική, Χίος

αγουρίδα

 

δ

αγγουρίλα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αγγουρά, αγγουρέα

αγγουρίλα

 

 

αγγούριν

Κάρπαθος, Κερασούντα*, Κύπρος, Λιβίσι*, Οινόη*, Ρόδος, Τρίπολη*

αγγούρι

 

 

αγγούριν

Κερασούντα

πούτσος

 

 

αγγουρκά

Κύπρος

αγγουρόκηπος

 

 

αγγούρκι

Ρόδος

αγγούρι

 

δ

αγγουροβλάσταρο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αγγουρόφυτον

αγγουροβλάσταρο

 

 

αγγουρογέντους

Σκόπελος

αγουρογέννητος

 

 

αγγουρογερνού

Λακωνία

αγουρογερνώ

 

 

αγγουρόκηπος [Βλάχος 1659]

αγγιριώνα, αγγουριά, αγγουρκά

αγγουρόκηπος

 

 

αγγουροκόπος

Ρόδος

γρυλοτάλπη

 

 

αγγουρόκοπος

Ρόδος

γρυλοτάλπη

 

 

αγγουρόκουννα

Κάρπαθος, Ρόδος

αγγουρομάνα

 

 

αγγουροκόφτης [ΙΛΝΕ 1933]

 

γρυλοτάλπη

 

 

αγγουρόλαδο [Βλάχος 1659]

Κρήτη

αγουρόλαδο

 

 

αγγουρόλαδου

Λέσβος

αγουρόλαδο

 

 

αγγουρόλθους

Λέσβος

άκομψος

 

δ

αγγουρομάνα [Λεξικό Πρωίας 1933]

αγγουρόκουννα, αγγουρουμάνα, αγγουρουμανέλα, ανγγουρουμάνα, σπορίτης

αγγουρομάνα

 

 

αγγουρομύτης

Όφις

μυταράς

 

 

αγγουρομύτς

Κοτύωρα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

μυταράς

 

δ

αγγουροντομάτα [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγγουροντοματοσαλάτα

 

δ

αγγουροντοματοσαλάτα [ΙΛΝΕ 1933]

αγγουροντομάτα

αγγουροντοματοσαλάτα

 

 

αγγουροξύπνημα

Θήρα

αγουροξύπνημα

 

 

αγγουροξύπνητος

Θήρα

αγουροξυπνημένος

 

 

αγγουροξύπνισμα

Θήρα

αγουροξύπνημα

 

 

αγγουροξυπνώ

Θήρα, Κρήτη, Κύθηρα

αγουροξυπνώ

 

 

αγγουρόπιστος [Βλαστός 1931]

 

άπιστος

 

 

αγγουρόπον

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγγουράκι

 

 

αγγουροπρησμένος

Λακωνία

αγουροπρησμένος

 

 

αγγουρόριζα [Somavera 1709]

 

αγγουριά

 

 

άγγουρος

Κρήτη, Μάνη

αγγούρα

 

 

άγγουρος

Άνδρος, Θήρα, Κάρυστο, Κρήτη, Κύθηρα, Κύπρος, Λιβίσι*, Μήλος, Χίος

άγουρος

 

 

άγγουρος

Κρήτη

νεαρός

 

 

άγγουρος

Κύπρος

ξυλάγγουρο

 

δ

αγγουροσαλάτα [Βεντότης 1790]

αγγουροσελάτα

αγγουροσαλάτα

 

 

αγγουροσελάτα

Κρήτη

αγγουροσαλάτα

 

 

αγγουρόσπορο

Όφις*

αγγουρόσπορος

 

 

αγγουρόσπορον [Somavera 1709]

Τραπεζούντα*

αγγουρόσπορος

 

δ

αγγουρόσπορος [Βεντότης 1790]

αγγουρόσπορο, αγγουρόσπορον, ανγκουρόσπουρου

αγγουρόσπορος

 

 

αγγουρότζιφλου

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

αγγουρόφλουδο

 

 

αγγουροτσέπλ

Τραπεζούντα

αγγουρόφλουδο

 

 

αγγουρότσεπλον

Τραπεζούντα

αγγουρόφλουδο

 

 

αγγουρότσεφλο

Κωνσταντινούπολη

αγγουρόφλουδο

 

 

αγγουρότσοφλο

Πάρος, Ρόδος

αγγουρόφλουδο

 

δ

αγγουρούδι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγγουράκι

 

 

αγγουρούδιν

Κύπρος

αγγουράκι

 

 

αγγουρούιν

Κύπρος

αγγουράκι

 

 

αγγουρουκόφτς

Ίμβρος

γρυλοτάλπη

 

 

αγγουρουμάνα

Λάρισα, Χαλκιδική

αγγουρομάνα

 

 

αγγουρουμανέλα

Σάμος

αγγουρομάνα

 

 

αγγουρουπρησμένους

Ανατολική Θράκη*, Λέσβος, Φθιώτιδα

αγουροπρησμένος

 

 

άγγουρους

Ίμβρος, Κύπρος, Λέσβος, Λιβίσι*, Μάδυτος*, Μελένικο*, Σκόπελος, Χαλκιδική

άγουρος

 

 

αγγουρουφάς

Ίμβρος, Σάμος

γρυλοτάλπη

 

 

αγγουροφάγος

Αρκαδία, Λακωνία

αγουροφάγος

 

δ

αγγουροφάγος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

γρυλοτάλπη

 

 

αγγουροφάς

Ρόδος

γρυλοτάλπη

 

δ

αγγουρόφλουδα

Σύρος

αγγουρόφλουδο

 

 

αγγουρόφλουδο [ΙΛΝΕ 1933]

αγγουρότζιφλου, αγγουροτσέπλ, αγγουρότσεπλον, αγγουρότσεφλο, αγγουρότσοφλο, αγγουρόφλουδα, αγγουρόφυλντο

αγγουρόφλουδο

 

 

αγγουρόφυλντο

Ρόδος

αγγουρόφυλο

 

 

αγγουρόφυλο [Βλάχος 1897]

αγγουρόφυλντο

αγγουρόφυλο

 

 

αγγουρόφυτον

Σούρμενα*, Τραπεζούντα*

αγγουροβλάσταρο

 

 

αγγουρόχτιστος

Κερασούντα*

αδέξιος

 

 

αγγουροψήνω

Θήρα

μισοψήνω

 

 

αγγουρόψχα

Ίμβρος

πεπονόσπορος

 

 

αγγουρώνεις

Θεσπρωτία

πεισμώνεις

 

 

αγγουρώνω

Θεσπρωτία

πεισμώνω

 

 

αγγουρωπός

Άνδρος, Θήρα, Κύθηρα

αγουρωπός

 

 

αγγουρωτός

Χαλδία*

ανόητος

 

 

αγγουρωτός

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άξεστος

 

 

αγγρέλ

Μαγνησία

αγγουράκι

 

 

αγγριά

Καρδίτσα, Μαγνησία

αγγουριά

 

 

αγγριά

Λακωνία, Κρήτη

βαρβατίλα

 

 

αγγρίζομαι

Κρήτη, Κύθηρα, Κύπρος, Χίος

εξαγριώνομαι

 

δ

αγγρίζομαι [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

καυλώνω

 

 

αγγρίζω [Βλαστός 1931]

 

αγριεύω

 

 

άγγρισμα

Λέσβος

βαρβατίλα

 

 

αγγρισμός

Λέσβος

βαρβατίλα

 

 

αγγρίφι [Βλαστός 1931]

 

αρπάγη

 

 

άγγρο

Απουλία

άγουρος

 

 

αγγρούδ

Σουφλί

αγγουράκι

 

 

αγγσμός

Θάσος

άγγιγμα

 

 

αγδάρκι

Χίος

αδράχτι

 

 

άγδαρτε

Τσακωνιά, Χαβουτσί*

άγδαρτος

 

 

αγδάρτι

Αστυπάλαια, Χίος

αδράχτι

 

δ

άγδαρτος [Du Cange 1688]

άγδαρτε, άγδαρτους, άγδερτος, ανέγδερτος, ανήγνταρτος, άγνταρτος, άνταρτο, άντιρτε

άγδαρτος

 

 

αγδαρτουλήθρα

Χίος

αδραχτίδα

 

 

αγδαρτουλίδα

Χίος, Κρήτη

αδραχτίδα

 

 

άγδαρτους

Σέρρες, Σουφλί

άγδαρτος

 

 

αγδάς [Κουκκίδης 1960]

 

ζάχαρη

 

 

αγδέουα

Καβακλί*

βδέλλα

 

 

αγδέρος

Πάρος

αγούδουρας

 

 

άγδερτος

Σάντα*

άγδαρτος

 

 

αγδιάθονας

Νίσυρος

δοθιήνας

 

 

αγδίζω

Λευκάδα

αηδιάζω

 

δ

αγδίκητος [Βλαστός 1931]

 

ανεκδίκητος

 

δ

αγδίκιωτος [Βλαστός 1931]

Κρήτη, Μάνη, Πάργα

ανεκδίκητος

 

 

αγδιόνισμα

Μάνη

αηδόνισμα

 

 

αγδόν

Τσακήλι*

αηδόνι

 

 

αγδόνι

Λιβίσι*, Νάξος

αηδόνι

 

 

αγδονολαλιά

Ανατολική Θράκη

αηδονολαλιά

 

 

αγδός

Καστελλόριζο, Λιβίσι*

αετός

 

 

αγδουπέκα

Φάρασα*

αρακάς

 

 

αγδούρι

Πάρος

αγούδουρας

 

 

αγδράρτι

Αστυπάλαια, Χίος

αδράχτι

 

 

άγε

Λευκάδα

άντε

 

 

αγέα

Τσακωνιά

κοπάδι

 

 

αγεάρη

Βάτικα*

αγελαδάρης

 

 

αγεβάδα

Βάτικα*

αγελάδα

 

 

αγεβαδινέ

Βάτικα*

αγελαδινός

 

 

αγεβγήμαν

Χαλδία*

αγιοβήμα

 

 

αγεβήμαν

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγιοβήμα

 

 

αγεβουάδα

Βάτικα*

αγελάδα

 

 

αγείνος

Σαμψούντα*

εκείνος

 

δ

άγειρτος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

άγερτος, άγιρτε, άγιρτος

άγειρτος

 

 

αγειτόνευτος

Σύρος

ακοινώνητος

 

δ

αγειτόνευτος [Βεντότης 1790]

αγειτονίαστος, αγειτόνιφτους

αγειτόνευτος

 

 

αγειτονίαστος

Σάντα*

αγειτόνευτος

 

 

αγειτονίαστος

Σάντα*

ακοινώνητος

 

 

αγειτόνιφτους

Νιγρίτα

αγειτόνευτος

 

 

αγέκος

Οινόη*

τέτοιος

 

 

αγέλ

Καρδίτσα, Κοζάνη, Λαγκαδάς, Πιερία

κοπάδι

 

 

αγέλ

Ουλαγάτς*

μαντρί

 

 

αγελά

Απουλία

αγελάδα

 

 

αγέλα

Τσακωνιά

κοπάδι

 

 

αγελάδ

Όφις*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγελάδα

 

 

αγελάδ

Όφις*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγελάδι

4

δ

αγελάδα [Corona Preciosa 1527]

Buck List 3.23 | αβιλάτα, αγεβάδα, αγεβουάδα, αγελά, αγελάδ, αγελάδι, αγελάδιν, αγελάντα, αγελάτα, αγελιά, αγεοάδα, αγεουάδα, αγεουάδι, αγιλάδα, αγκελάδα, αγκελάντα, αγκελάτα, αγκιάτα, αγκιλάδα, αελά, αελάδ, αελάδα, αελάδιν, αελέ, αελέα, αελιά, αελκιά, αελλιά, αεουάδα, αϊλά, αϊλάδα, αϊλαϊά, αϊλέ, αϊλιά, αλά, αλγκιά, αλεάδα, αλεάντα, αλεάτα, αλεβούδα, αλεγάδα, αλιά, αλιάδα, αλουάδα, ατσουμάδα, γεάδα, γελάδα, γελάδι, γεοάδα, γιάδι, γιαλάδα, γιαλούδα, γιλάδα, γκελάδα, γκελάτα, γλάδα, εγιλέτ, εϊλιά, ελεάδα, ιλάδα, κουλίκα

αγελάδα

 

 

αγελαδάκι [Portius 1635]

αγελαδόπον, αελαδόπον, αλεαδάκι, αελίδι, γιλαδάκ, δαμαλάκι, μαζέτα

αγελαδάκι

 

 

αγελαδάρα [Somavera 1709]

γιλαδάρα

αγελαδάρα

 

 

αγελαδαρέ

Χαβουτσί*

αγελαδάρης

2

δ

αγελαδάρης [Βεντότης 1790]

αγγελάρης, αγεάρη, αγελαδαρέ, αγελαδάρς, αγελαδάρτς, αγελαδάς, αγελαδοβοσκός, αγελαδολάτης, αγελάρη, αγελάρης, αγελάρς, αγεοάρη, αγιλαδάρς, αγιλάρς, αϊλαδιάρης, αϊλαριάρης, βουιδουφλάχτς, γελαδάρης, γελαδιάρης, γελαδολόγος, γεοαδαρέ, γιαλαδάρης, γιαλαδάρς, γιλαδάρς, γιλαδάς, γιλαδουβουσκός, εϊλαδιάρης

αγελαδάρης

 

 

αγελαδαρινός

αγιλαδαρνός, γιλαδαρνός

αγελαδαρινός

 

δ

αγελαδάρισσα [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

γιλαδαρού

αγελαδάρισσα

 

 

αγελαδάρς

Κουβούκλια*, Σέρρες

αγελαδάρης

 

 

αγελαδάρτς

Σάντα*

αγελαδάρης

 

 

αγελαδάς

Σύρος

αγελαδάρης

 

 

αγελάδι

Οινόη*, Χαβουτσί*

αγελάδα

 

 

αγελάδι [ΙΛΝΕ 1933]

αγελάδ, αγελάδιν, αγιλάδ, αελάδι, αελάδιν, γελάδι, γιαλάδ, γιαλάδι, γιλάδ, γλαδ, εγελάδι

αγελάδι

 

 

αγελάδιν

Κερασούντα*, Οινόη*

αγελάδα

 

 

αγελάδιν

Κερασούντα*, Οινόη*

αγελάδι

 

 

αγελαδινέ

Χαβουτσί*

αγελαδινός

2

λ

αγελαδινός

αγεβαδινέ, αγελαδινέ, αγελαδίσιος, αγελαδίτικος, αγιλαδνός, αελαδές, αελίστικος, αϊλίστικος, αλεάδικος, αλεαδίσιος, αλιαδέσιος, γελαδινέ, γελαδίσιος, γελαδίσος, γιλαδίσιους, γιλαδκός, γιλαδνός

αγελαδινός

 

δ

αγελαδίσιος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Χίος

αγελαδινός

 

 

αγελαδίτικος

Χίος

αγελαδινός

2

δ

αγελαδίτσα [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αελίν, αϊλίτσα, γελαδίτσα, γελαδούλα, γιλαδίτσα, γιλαδούδα, μοκούα

αγελαδίτσα

 

δ

αγελαδοβοσκός [Βεντότης 1790]

Πάρος, Σύρος

αγελαδάρης

 

 

αγελαδόγαλο [ΙΛΝΕ 1933]

γελαδόγαλο, γιλαδόγαλου

αγελαδόγαλο

 

δ

αγελαδολάτης [Somavera 1709]

 

αγελαδάρης

 

 

αγελαδόπον

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγελαδάκι

 

δ

αγελαδοτόμαρο [Βεντότης 1790]

αγιλαδουτόμαρου, γελαδοπέτσι, γιλαδουπέτς, γιλαδουτόμαρου

αγελαδοτόμαρο

 

 

αγέλαμος

Ικαρία, Κύθηρα

αγιάλοπας

 

 

αγελάντα

Απουλία

αγελάδα

 

 

αγέλαος

Αχαΐα

αγέλαστος

 

 

αγελάρη

Χαβουτσί*

αγελαδάρης

 

 

αγελάρης

Σωζόπολη*

αγελαδάρης

 

 

αγελάρς

Κουβούκλια*, Σαράντα Εκκλησιές*, Σέρρες, Σκοπός*, Τσακήλι*

αγελαδάρης

 

 

αγελάρχης

Κύπρος

αγγελιοφόρος

 

 

αγέλαστε

Χαβουτσί*

αγέλαστος

2

δ

αγέλαστος [Germano 1622]

αγέλαος, αγέλαστε, αγέλαστους, αγεόαστε, αέλαστος, αέλαστους

αγέλαστος

 

 

αγέλαστους

Ημαθία, Καστοριά, Ιωάννινα, Λέσβος, Λιβίσι*, Σάμος

αγέλαστος

 

 

αγελάτα

Απουλία

αγελάδα

 

 

αγελιά

Αρκαδία, Λέρος

αγελάδα

 

 

αγέλιπο

Καλαβρία

αγιάλοπας

 

 

αγέλοπας

Χίος

αγιάλοπας

 

 

αγελούδα

Μύκονος, Χίος

νεράιδα

 

 

αγέλουπας

Χίος

αγιάλοπας

 

 

αγέλουπας [Βλαστός 1931]

Χίος

βρόμη

 

 

αγέλουπο

Καλαβρία

αγιάλοπας

 

δ

αγεμάτιστος [Βεντότης 1790]

 

αγευμάτιστος

 

 

αγεμισιά [Βλαστός 1931]

 

αδειοσύνη

 

δ

αγέμιστος [Portius 1635]

αγέμιτος, αγέμοστος, αγίμοστος, αγιόμιστε, αγιόμιστος, αγιόμοστο, αγιόμουστους, αγιόμστους, αγόμιστος, αγόμωστος, αγόμωστος, αΐμωτος

αγέμιστος

 

 

αγέμιτος

Αρκαδία

αγέμιστος

 

 

αγέμοστος

Κρήτη, Ρόδος

αγέμιστος

 

 

αγέναστο

Καλαβρία

αγίνωτος

 

 

αγένατε

Τσακωνιά

αγέννητος

 

 

αγένατος

Ζάκυνθος

αγίνωτος

 

 

άγενε

Τσακωνιά

άγεννη

4

λ

αγένεια

αγενιά, αδουριά, αενά, αενιά, αναγενία, απαθρωμτσά, απαθρωπιά, απραγιά, ασουγιά, ντανταλίκ

αγένεια

 

λ

αγένειος

χωρίς γένια: άενος, αγένιος, άγενος

αγένειος

 

 

αγένετος

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Όφις*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγέννητος

 

 

αγένετος

Όφις*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγίνωτος

 

 

αγένετος

Κερασούντα*

άγουρος

 

 

αγένετος

Κερασούντα*, Όφις*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

φτωχός

4

λ

αγενής

αγενικός, αενικός, ανεύγενος, ανίγρικους, απάθρωπος, άπραγος, άπραγους, άπραος, άσουγους, αφαντάθρωπος, άφαντος, αφίσικος

αγενής

 

 

αγενής [Βλάχος 1659]

 

αγέννητος

 

 

αγένηστος

Οινόη*

άγουρος

 

 

αγένητος

Θήρα

ασήμαντος

 

 

αγενιά [Βλάχος 1659]

 

αγένεια

 

 

αγένιαστος

Κέρκυρα

έφηβος

 

 

αγενικά [Βλάχος 1659]

 

αγενώς

 

 

αγενικό

Τσακωνιά

ολομόναχος

 

δ

αγενικός [Βλάχος 1659]

 

αγενής

 

 

αγένιος

Σίφνος

αγένειος

 

 

αγένιστος

Οινόη*

αγίνωτος

 

δ

αγενναριά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

στείρα

 

 

αγεννερό

Καλαβρία

αγιασμός

 

δ

άγεννη [Λεξικό Πρωίας 1933]

άγενε, αγέννηστο, άγεννο, άγιν, άγκεννο, άεννη

άγεννη

 

δ

αγεννησιά [Somavera 1709]

Σύρος

στειρότητα

 

 

αγέννηστο

Καλαβρία

άγεννη

 

 

αγέννητος

Ρόδος

αγίνωτος

2

δ

αγέννητος [Germano 1622]

αγένατε, αγένετος, άγενος, αγένουτους, αγέντος, αγέντους, αένητος, αέννητος, αϊγένατε, άνατε

αγέννητος

 

 

άγεννο

Καλαβρία

άγεννη

 

 

άγενος

Λακωνία

αγέννητος

 

δ

άγενος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ικαρία, Κρήτη

αγένειος

 

δ

άγενος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κεφαλονιά

αγίνωτος

 

 

αγένουτους

Αιτωλοακαρνανία, Καρδίτσα, Κοζάνη, Νιγρίτα

αγέννητος

 

 

αγένουτους

Αιτωλοακαρνανία, Γρεβενά, Λήμνος, Κοζάνη, Μαγνησία, Μαΐστρος*, Νιγρίτα, Σέρρες, Σκόπελος

αγίνωτος

 

 

αγένουτους

Ιωάννινα

άγουρος

 

 

αγέντος

Μύκονος

αγέννητος

 

 

αγέντους

Αιτωλοακαρνανία, Ιωάννινα, Καστοριά, Λέσβος, Σιάτιστα, Χαλκιδική

αγέννητος

 

 

αγέντους

Νιγρίτα

αγίνωτος

 

λ

αγενώς

αγενικά, αενικά

αγενώς

 

δ

αγένωτος [Σκαρλάτος 1835]

Κρήτη, Λευκάδα, Σινασός*

αγίνωτος

 

 

αγεοάδα

Βάτικα*

αγελάδα

 

 

αγεοάρη

Βάτικα*

αγελαδάρης

 

 

αγεόαστε

Βάτικα*

αγέλαστος

 

 

αγεουάδα

Βάτικα*

αγελάδα

 

 

αγεουάδι

Βάτικα*

αγελάδα

 

 

αγέρ

Λέσβος, Λήμνος, Σάμος

αεράκι

 

 

αγέρ

Τήνος

αερικό

 

 

αγέρα

Απουλία, Καλαβρία

αέρας

 

 

άγερα

Απουλία, Καλαβρία, Χαλδία*

αέρας

 

 

αγεραγίδα

Χίος

νεράιδα

 

 

αγεράι

Απουλία

γεράκι

 

 

αγεράκ

Προποντίδα*

γεράκι

 

 

αγερακάντ

Όφις*

γεράκι

 

 

αγέρακας

Όφις*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

γεράκι

 

 

αγεράκι

Απουλία, Ηλεία, Θήρα, Κρήτη, Κως, Λέρος, Πάρος, Σύμη, Τήλος

γεράκι

 

δ

αγεράκι [Βλαστός 1931]

Αρκαδία

αεράκι

 

 

αγεράκιν

Ρόδος

γεράκι

 

 

αγεραλάευτος

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

απλήγωτος

 

 

αγερανάτος

Μάνη

γαλάζιος

 

 

αγερανιός

Σαμάκοβο*

αγριοσέλινο

 

 

αγερανόπετρα

Μάνη

γαλαζόπετρα

 

 

αγερανός

Μάνη

γαλάζιος

 

 

αγερανός

Ίος, Κερασούντα*, Κρήτη, Μάνη, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

γερανός

 

 

αγεράς

Μέγαρα

ψεύτης

 

 

αγέρας

Άνδρος

δώμα

 

 

αγέρας

Καστοριά, Κάρυστος, Κύμη

ήρα

 

 

αγέρας

Κέρκυρα, Μύκονος, Πάρος

ταράτσα

2

δ

αγέρας [Βλαστός 1931]

Αδριανούπολη*, Αμοργός, Ανάφη, Άνδρος, Αρκαδία, Αυδήμι*, Αχαΐα, Θήρα, Ικαρία, Ίμβρος, Ιωάννινα, Καστελλόριζο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύμη, Κύπρος, Κωνσταντινούπολη, Κως, Λέσβος, Λήμνος, Λιβίσι*, Λουλέβουργας*, Μάδυτος*, Νίσυρος, Πάργα, Ρόδος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σέρρες, Σίλατα*, Σινασός*, Σκόπελος, Σκύρος, Τρίγλια*, Φιλιππούπολη*, Χαλκιδική, Χίος

αέρας

 

 

αγέρας [Βλαστός 1931]

 

άνεμος

 

δ

αγερασιά [Somavera 1709]

Σύρος

αγηρασία

 

 

αγέραστε

Τσακωνιά

αγέραστος

2

δ

αγέραστος [Βλάχος 1659]

αγέραστε, αγέρατε, άγερε, αγήραγους, αγήρατος, αγήρατους, αέραστος

αγέραστος

 

 

αγέραστους

Σιάτιστα

αγέραστος

 

 

αγέρατε

Τσακωνιά

αγέραστος

 

 

αγερατικό

Ινέπολη*

επιληψία

 

 

άγερε

Τσακωνιά

αγέραστος

2

δ

αγέρι [Βλαστός 1931]

Μάνη

αεράκι

 

 

αγέρι [Βλαστός 1931]

 

άνεμος

 

 

αγέρι [Βλαστός 1931]

Χίος

επιληψία

 

δ

αγέρι [Βλαστός 1931]

Λιβίσι*

κλίμα

 

 

αγεριά

Χίος

άγρωστη

 

 

αγερίδα

Κύμη

θύελλα

 

 

αγερίδι

Κύμη

θύελλα

 

 

αγερίζουμ

Σαράντα Εκκλησιές*

αερίζομαι

 

 

αγερίζω

Κεφαλονιά, Κύπρος

αερίζω

 

 

αγερικά

Χίος

ευάερα

 

 

αγερικάτα

Σέριφος

ευάερα

 

 

αγερικάτος

Σίφνος

ευάερος

 

δ

αγερική

 

νεράιδα

 

δ

αγερικιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

νεράιδα

 

 

αγερικό

Φολέγανδρος, Χίος

ανεμοστρόβιλος

 

 

αγερικό

Μύκονος, Σύρος

θύελλα

 

δ

αγερικό [Βλαστός 1931]

Δέλβινο, Ηλεία, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λακωνία, Λευκάδα, Παξοί, Πάργα, Σινασός*, Σωζόπολη*, Χίος