Skip to main content

λέξεις που αρχίζουν από αγρ-αγω

 

 

Από τις ρωμαίικες διαλέκτους στην κοινή νεοελληνική

 

συνώνυμα

 

λέξεις που αρχίζουν από αγρ-αγω

 

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

πρώτη δημοσίευση: 21.10.2019

αναθεώρηση: 14.5.2020


 

Η εργασία είναι διπλής κατεύθυνσης. Από τις διαλέκτους της ρωμαίικης γλώσσας (που κατά τη γνώμη μου λαθεμένα καταγράφονται σαν «ιδιώματα της νέας ελληνικής»), στα συνώνυμα της σύγχρονης εθνικής γλώσσας ή «κοινής νεοελληνικής» (ΚΝΕ). Αλλά και αντίστροφα, από τις λέξεις της ΚΝΕ στα διαλεκτικά συνώνυμα.

Η μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή του διαλεκτικού πλούτου της ρωμαίικης γλώσσας και στη συγκέντρωση υλικού για την ουσιαστική μελέτη της γλώσσας, πέρα από τα εθνικά στερεότυπα.

Στη στήλη a, δίπλα σε κάποιες λέξεις, υπάρχει ένας αριθμός από το 2 ως το 7. Πρόκειται για τις λέξεις με τη συχνότερη παρουσία στη σύγχρονη γλώσσα. Σε αυτή την κλίμακα, που αφορά τη συχνότητα εμφάνισης των λέξεων, κάθε αριθμός είναι δεκαπλάσιος περίπου από τον προηγούμενο. Λόγου χάρη η λέξη «αβγό» (με συχνότητα 3), εμφανίζεται στις μέρες μας, σχεδόν δέκα φορές πιο συχνά από τη λέξη «άβγαλτος» (με συχνότητα 2) και η λέξη «άβολα» (με συχνότητα 4), δέκα φορές συχνότερα από την πρώτη λέξη και εκατό φορές συχνότερα από τη δεύτερη.

Στη στήλη b, το γράμμα δ σημαίνει πως η λέξη χαρακτηρίζεται στα λεξικά του περασμένου αιώνα, σαν λέξη της δημοτικής. Το γράμμα λ σημαίνει πως η λέξη είναι λόγια, δεν έχει διασωθεί δηλαδή αγράμματα στο στόμα του λαού. Οι λόγιες λέξεις μπήκαν στη λαϊκή γλώσσα από το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονταν στα παλιά λεξικά σαν λέξεις της καθαρεύουσας.

Στη στήλη c, μέσα σε αγκύλη, δίπλα σε λέξεις της δημοτικής, βρίσκεται το όνομα ενός λεξικού και η χρονιά που εκδόθηκε. Αυτό διευκρινίζει το έτος πρώτης καταγραφής της λέξης (ή μια από τις χρονικά πρώτες καταγραφές) σε λεξικό της κοινής (για την εποχή εκείνη) γλώσσας. Για παράδειγμα το «αβανία [Germano 1622]» εξηγεί πως τη λέξη «αβανία» την πρωτοσυναντάμε στο «Vocabolario Italiano et Greco» του Girolamo Germano, που εκδόθηκε στη Ρώμη το 1622.

Στη στήλη c, συνυπάρχουν οι λέξεις των ρωμαίικων διαλέκτων μαζί με εκείνες της σύγχρονης γλώσσας, γνωστής και ως «κοινής νεοελληνικής». Στην «ορθογραφία» των διαλεκτικών λέξεων συνήθως ακολουθώ την πρόταση των λεξικογράφων. Ωστόσο τα διπλά σύμφωνα τα χρησιμοποιώ μόνο όταν αυτά σημαίνουν και διαφορετική προφορά (όπως στην Κύπρο, τα Δωδεκάνησα και την Κάτω Ιταλία).

Στη στήλη d βρίσκονται τα ονόματα των τόπων όπου συναντιέται η διαλεκτική λέξη (της διπλανής στήλης c). Έτσι για τη λέξη «αβασκαμός» βλέπουμε πως είναι (ή ήταν) σε χρήση σε: Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αχαΐα, Βοιωτία, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Μαγνησία, Μάνη, Σκόπελο και Φθιώτιδα. Αν δίπλα στον τόπο σημειώνεται αστερίσκος (*), όπως π.χ. Αδριανούπολη* ή Τραπεζούντα*, αυτό δηλώνει πως το σύνολο των Ρωμιών του οικισμού εγκατέλειψε τον τόπο μέχρι το 1923-1924.

Στην στήλη d και όταν στην προηγούμενη στήλη c υπάρχουν (με κόκκινο χρώμα) λέξεις της «κοινής νεοελληνικής», βρίσκονται συγκεντρωμένα μαζί τα διαλεκτικά συνώνυμα. Έτσι δίπλα στο «αβγό», βρίσκουμε τα διαλεκτικά: αβγιό, αβγκό, αβγκόν, αβγκουό, αβγόν, αβγού, αβιγό, αβκό, αβκόν, αβό, αβουγό, αγκβό, αγκό, αγκουό, αγκουού, αγουό, αφκό, αφκόν, βγο, βο, εβγό, οβγό, οβγόν, οβόν & ουό.

Τέλος στη στήλη e καταγράφονται τα συνώνυμα της κοινής που αντιστοιχούν στις διαλεκτικές λέξεις ή σε ορισμένες περιπτώσεις και σε λέξεις που θεωρούνται γενικά «της δημοτικής» και χαρακτηρίζονται έτσι, δίχως αναφορά σε τόπο.

 


 

Πηγές:


 

Buck Carl Darling, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages - A contribution to the history of ideas, Chicago & London 1949: [Buck List].

Germano Girolamo, Vocabolario Italiano et Greco, Roma 1622.

Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis (2 τόμοι), Lugdunum Batavorum 1688.

Kemiktsi Helene, α. Χιώτικα-απλά ελληνικά, β. Ντοπιολαλιά της νότιας Χίου, γ. Ντοπιολαλιά στο χωριό Θολοποτάμι (διαδίκτυο).

lias, Το κοζανίτικο λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Meursius Joannes, Glossarium Graecobarbarum, Lugduni Batavorum 1610.

Portius Simon, Λεξικόν λατινικόν, ρωμαίκον και ελληνικόν, Lutetiae Parisiorum 1635.

Sabio Stephano, Introduttorio nuovo intitolato Corona preciosa ec., Venetiis 1527

Somavera Alessio, Θησαυρός της ρωμαίκης και φραγκικής γλώσσας ήγουν λεξικόν ρωμαίκον και Φραγκικόν, Παρίτζι 1709.

Άκογλου Ξενοφώντας, Λαογραφικά Κοτυώρων, πρώτος τόμος: Αθήνα 1939, δεύτερος τόμος: Αθήνα 1964.

Αλβανός Γιώργος, Βασιλ’τσιώτ’κα λόγια - Λεξικό της ντοπιολαλιάς Βασιλικών Λέσβου, Αθήνα 2010.

Αλεξάκης Νικόλαος, Το Αγραφιώτικο ιδίωμα, περιοδικό Τα Άγραφα, τ. 1-6, 2010-2012.

Αλεξανδρής Απόστολος, Το γλωσσικόν ιδίωμα της Κύμης και των περιχώρων, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 5, Αθήναι 1958.

Αλιμπέρτης Βασίλης, Κωμιακίτικη Ντοπιολαλιά, Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου (διαδίκτυο).

Αλιπράντης Νίκος, Λεξικό των ιδιωμάτων και των εγγράφων της Πάρου, Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Αθήνας, Αθήνα 2001.

Αλμπανούδης Παύλος, Το ιδίωμα της Βόρειας Θράκης: Το Μικρό και το Μεγάλο Μοναστήρι Α. Ρωμυλίας, Ιωάννινα 2009.

Αλπός Θύμιος, Γλωσσάρι Μεσσηνίας (διαδίκτυο).

Άμαντος Κωνσταντίνος, Προσθήκαι εις το Χιακόν γλωσσάριον και το Χιακόν τοπωνυμικόν, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος τρίτος, Αθήναι 1941.

Άμαντος Κωνσταντίνος, Συμβολή εις το χιακόν γλωσσάριον (ανάτυπο), Χιακά Χρονικά, Αθήναι 1926.

Αναγνώστου Σπυρίδων, Λεσβιακά ήτοι συλλογή λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών, Αθήναι 1903.

Αναστασιάδης Βασίλης, Τουρκικές λέξεις στο Φαρασιώτικο ιδίωμα, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 2, Αθήνα 1980.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το Γλωσσικό Ιδίωμα των Φαράσων, Ίκαρος, Αθήνα 1948.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το ιδίωμα του Λιβισίου της Λυκίας, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1961.

Ανώνυμος, Γλωσσάριον Λέσβιον, περιοδικό Πανδώρα, Αθήναι 1872.

Ανώνυμος, Η ντοπιολαλιά της Κυψέλης και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλλονίτικες Ιδιωματικές Λέξεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλονίτικο Λεξικό (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αγίου Προδρόμου Χαλκιδικής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αρκαδίας (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής, 2010 (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Στενιώτικες λέξεις και εκφράσεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Το γλωσσάρι της Λαγκάδας, Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Κυδιάντα» (διαδίκτυο).

Απαλοδήμος Ντίνος, Λεξικό των ονομάτων των πουλιών της Ελλάδας, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Αθήνα 1988.

Αποστόλου Στέργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας, περιοδικό Νιάουστα, τ. 35, Νάουσα 1986.

Βάλληνδας Αντώνιος, Κυθνιακόν Γλωσσάριον, Εφημερίς των Φιλομαθών, τ. 428-444, Αθληναι 1861-1862.

Βάλληνδας Αντώνιος, Πάρεργα Φιλολογικά πονημάτια, Ερμούπολις 1887.

Βαμβακούδης Αχ., Γλωσσάρι Βασιλικών, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 21-22, Θεσσαλονίκη 1972.

Βαρδαβούλιας Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Θεολόγου – ένα σύντομο γλωσσάρι, περιοδικό Θασιακά, τεύχη 4-8, Καβάλα 1987-1995

Βαφείδης Κωνσταντίνος, Γλωσσάριον Καλλιπόλεως, Θρακικά, τ. 46, Αθήναι 1973.

Βεντότης Γεώργιος, Λεξικόν τρίγλωσσον της ρωμαϊκής, γαλλικής και ιταλικής διαλέκτου, Βιέννη 1790.

Βερτσέτης Αθανάσιος, Το Διαβολίτσι, δεύτερος τόμος Αθήνα 2010.

Βίος Στυλιανός, Χιακά γλωσσικά, Χίος 1920.

Βλαστός Πέτρος, Συνώνυμα και συγγενικά – τέχνες και σύνεργα, Αθήνα 1931.

Βλάχος Άγγελος, Ελληνογαλλικόν λεξικόν, Αθήναι 1897.

Βλάχος Γεράσιμος, Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος, Venetiis 1659.

Βλάχου Μαρία, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Δάφνης Κερκύρας και άλλων χωρίων του Β. συγκροτήματος της νήσου και εκ της πόλεως Κερκύρας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

Γεωργίου Χρίστος, Το γλωσσικό ιδίωμα Γέρμα Καστοριάς, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1962.

Γιαγκούλλης Κωνσταντίνος, Θησαυρός κυπριακής διαλέκτου, Λευκωσία 2002.

Γιαννικόπουλος Ευάγγελος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ολυμπίων – λεξικό, ερμηνεία και προφορά, Δρόμων, Αθήνα 2016.

Γκατσόπουλος Σταύρος, Γλωσσάριον των δύο επαρχιών Πωγωνίου και Κονίτσης, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 307-312, Ιωάννινα 1977-1978.

Γούλας Θεόκριτος (επιμέλεια), Σύγχρονον ορθογραφικόν ερμηνευτικό λεξικόν της ελληνικής γλώσσης (καθαρευούσης-δημοτικής), Αθήναι 1961.

Γούσιος Αστέριος, Η κατά το Παγγαίον χώρα Λακκοβηκίων – τοπογραφία, ήθη, έθιμα και γλώσσα, Λειψία 1894.

Δεληγιάννης Β., Γλωσσάριο του Δογάνκιοϊ Μαλγάρων, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. Α’ - Γ’, Αθήναι 1934-1937.

Δεληγιάννης Κυριάκος, Κουβουκλιώτικα, ένα Μικρασιατικό ιδίωμα, Αδελαΐδα Αυστραλίας 1999.

Δελησάβας Μιχάλης, Το λεξικό Μάκρης & Λιβισίου Μικράς Ασίας, Λεξίτυπον, Αθήνα 2013.

Δελήτσικου-Παπαχρίστου Μαρία, Σκοπέλου λάλον ύδωρ – απόπειρα προσέγγισης του γλωσσικού ιδιώματος της Σκοπέλου, Επικαιρότητα, Αθήνα 2016.

Δημητρακός Στάθης, Πιστικού- Παπαγεωργίου Ηρώ, Ψάλτης Ηρακλής, Γλωσσάρι της Τρίγλιας, εφημερίδα Τριγλιανά Νέα, τεύχη 111-125, Θεσσαλονίκη 2004-2010.

Δημόπουλος Δημήτρης, Λεξικό Βορείων Δήμων Λακωνίας (διαδίκτυο).

Διαμαντής Άρης, Η γλώσσα τση Σμύρνης, Αθήνα 1999.

Δορμπαράκης Παναγιώτης & Πανουτσοπούλου Κασσιανή, Η περιοχή της Ευρωστίνης Κορινθίας – ιστορία, λαογραφία, γλώσσα, Gutenberg, Αθήνα 1992

Δουγά-Παπαδοπούλου Ευανθία – Τζιτζιλής Χρήστος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Ορεινής Πιερίας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2006.

Δράκος Νικόλας, Για το γλωσσικό ιδίωμα της Κάλυμνος, Αναγνωστήριον Καλύμνου «Αι Μούσαι», Αθήνα 1983.

Δράκος Νικόλας, Λεξικογραφικά της Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 4, Αθήνα 1984.

Δριμαροπούλου Σέβη, Κάρυστος – Ιδιωματισμοί (διαδίκτυο).

Δώριζας Γεώργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τήνου με λέξεις και φράσεις, Αθήναι 1973.

Ζαφειρίου Μενεκράτης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σάμου, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1995.

Ζαφειρίου Νικόλαος, Περί της συγχρόνου Σαμίας διαλέκτου, Αθήναι 1914.

Ζαχαριάδης Νίκος, Λεξικό του Κωνσταντινουπολίτικου γλωσσικού ιδιώματος, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2014.

Ζερβός Ιωάννης (διευθυντής), Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδοτικός οίκος Δημητράκου, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-1950.

Ζευγώλης Γεώργιος (επιμέλεια), Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδότης εφημερίδα Πρωΐα, δύο τόμοι, Αθήναι 1933-1934.

Ζήσης Ευστράτιος, Γλωσσάριον Αυδημίου, Θρακικά τ. 16 & τ. 18, Αθήναι 1941-1943.

Ζώης Λεωνίδας, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, επανέκδοση, δεύτερος τόμος, Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήναι 1963.

Ηπίτης Αντώνιος, Λεξικόν ελληνογαλλικόν, τρεις τόμοι, Αθήναι 1908-1910.

Ιδομενέως Μαρίνος, Κρητικό γλωσσάριο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006.

Καλαντζάκος Ανδρέας, Λεξικό ρουμελιώτικης λαϊκής γλώσσας, Ελεύθερη Σκέψις, Ιούλιος 2000.

Καλογεράς Βασίλειος, Αρχαίες ελληνικές λέξεις και εκφράσεις εις το ιδίωμα των κατοίκων της Γαλατίστης, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1961.

Καπελλάρης Γιώργος, Γλωσσικά Αιδηψού, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. ΚΖ, Αθήνα 1987.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Η φωνητική των ιδιωμάτων της νήσου Κω, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος δέκατος, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1965.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Ιστορικόν λεξικό των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας, τόμοι πέντε, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1984-1992.

Καρτσιώτου Ιφιγένεια (επιμέλεια), Το γλωσσάρι του χωριού Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης, εφημερίδα του Μ.Α.Σ. Ομβριανός, τεύχη 4 – 61, 1984 – 2001.

Κάσσης Κυριάκος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Μάνης, τόμος Α’, Εξωραϊστικός Σύλλογος Ακροταιναριτών, Αθήνα 1982.

Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Ουλαγάτς, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1951.

Κόμης Δημήτρης (επιμέλεια), Κυθηραϊκό λεξικόσυλλογή 10.000 λέξεων του κυθηραϊκού γλωσσικού ιδιώματος, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα 1996.

Κομνηνός Μιχαήλ, Το γλωσσικό ιδίωμα του Καστελλόριζου, Ιωλκός, Αθήναι 1970.

Κοντομίχης Πανταζής, Λεξικό του λευκαδίτικου ιδιώματος, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2001.

Κοντονάτσιου Δέσποινα, Η διάλεκτος της Λήμνου – εθνογλωσσική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη 1988.

Κοντόπουλος Νικόλαος, Λεξικόν Ελληνογαλλικόν, Τύποις Σακελλαρίου, Αθήναι 1903.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Αντίστροφο λεξικό της κρητικής διαλέκτου, Βιβλιοεπιλογή, Αθήνα 2006.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής, Αθήνα 1994.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Μακεδονικά διαλεκτολογικά - Το ιδίωμα Δημητριτσίου Σερρών, τ. 8, Αθήναι 1979.

Κορδόση Ακακία, Μιλήστε Μεσολογγίτικα, 2η έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα 1983.

Κοροσίδου-Καρρά Ερμιόνη, Τα Ρoμανικά (Ιταλικά – Γαλλικά) δάνεια στο σύγχρονο ιδίωμα της Ζακύνθου, Θεσσαλονίκη 2003.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα του Λαγκαδά, Μακεδονικά, τ. 12, Θεσσαλονίκη 1972.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ιωαννίνων, Δωδώνη, Αθήνα 1987.

Κουκκίδης Κωνσταντίνος, Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ της τουρκικής, Εταιρεία Θρακικών Μελετών, Αθήναι 1960.

Κουκουλές Φαίδων, Οινουντιακά – μελέτη περί της ιστορίας, των ηθών και των εθίμων και του γλωσσικού ιδιώματος του δήμου Οινούντος της επαρχίας Λακεδαίμονος, Χανιά 1908.

Κούκουρας Σπύρος, Λεκκάτικα – Το χωριό Λέκκα της Σάμου, Θεσσαλονίκη 2007.

Κουσαθανάς Παναγιώτης, Χρηστικό Λεξικό του ιδιώματος της Μυκόνου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996.

Κρεκούκιας Δημήτριος, Αρχαιοπινή στοιχεία στο αγροτοποιμενικό λεξιλόγιο της Λήμνου, Λεξικογραφικόν Δελτίον τ. 14, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1982.

Κρινόπουλος Σωκράτης, Τα Φερτάκαινα υπό εθνολογικήν και φιλολογικήν έποψην εξεταζόμενα, Αθήναι 1889.

Κυριάκης Σταμάτης, Κερκυραϊκό λεξικό (διαδίκτυο).

Κωστάκης Θανάσης, Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1986-1987.

Κωστάκης Θανάσης, Παρατηρήσεις στο γλωσσικό ιδίωμα των Φούρνων Ικαρίας, Περιοδικό Ελληνικά, τ. 31/2, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκη 1979.

Κωστάκης Θανάσης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σίλλης, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1968.

Λαμπουσιάδης Γεώργιος, Γλωσσάριο Αδριανουπόλεως, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Λελεγιάννης Γιάννης, Λεξικό του ορμυλιώτικου γλωσσικού ιδιώματος (διαδίκτυο).

Λιάπης Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα του Πηλίου, Ώρες, Βόλος 1996.

Λιούτα Γεωργία, Η επίδραση των ιδιωμάτων του Ν. Τρικάλων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, Θεσσαλονίκη 2009.

Μαθές Γιάννης, Λεξικό ντοπιολαλιάς Αρκαδίας, εφημερίδα «Το Μπουλιάρι», Τρίπολη 2009 – 2015.

Μαρία Μαυρομμάτη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος, της επαρχίας Θήρας, του νομού Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μαρτάκης Πέτρος, Χιώτικα αφηγήματα (παράρτημα: χιώτικο γλωσσάριο), Περιοδικό Δάφνη, Χίος 2005.

Μαυρής Νικ. – Παπαδόπουλος Ευ., Κασιακή Λύρα, Πορτ-Σάιδ 1928.

Μαυρομάτης Κώστας, Λεξικό τοπικών όρων και ιδιωματισμών Καναλιών Καρδίτσας, Σύλλογος Καναλιωτών, Θεσσαλονίκη 1987.

Μαυροχαλυβίδης Γεώργιος & Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Αξού, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Μηνάς Κωνσταντίνος, Λεξικό των ιδιωμάτων της Καρπάθου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου, Τυποθήτω, Αθήνα 2006.

Μουσαίος Μ., Βατταρισμοί ήτοι λεξιλόγιον της Λειβησιανής διαλέκτου, Αθήναι 1884.

Μουσελίμης Σπύρος, Ιδιωματισμοί και ξενικές λέξεις των Σουλιορειτών (επαρχία Σουλίου-Θεσπρωτίας), Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 117-130, Ιωάννινα 1962 – 1963.

Μουσούρης Σπύρος, Η γλώσσα της Ιθάκης, Ιθάκη 1925.

Μουστάκη Ελένη, Λεξικό του Φιλωτίου Νάξου, Πάτρα 2011.

Μπαλαμπάνου Μοσχούλα, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Σουφλίου Θράκης, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μπασλής Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κρανιάς Ολύμπου – Το ιδιωματικό λεξιλόγιο, Αθήνα 2010.

Μπατσιακοπούλου Χρυσούλα, Γλωσσικά ιδιώματα στον Μικρόβαλτο Κοζάνης, Φλώρινα 2015.

Μπογδάνος Σπύρος, Βεντάριο (γλωσσάριο) παξινών λέξεων (διαδίκτυο).

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Α’, Γιαννιώτικο και άλλα λεξιλόγια, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1964.

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Β’, Γλωσσάρια Βορ. Ηπείρου, Θεσπρωτίας, Κόνιτσας, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1966.

Μπουντώνας Ευθύμιος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντού και των περιχώρων αυτού, Αθήναι 1893.

Νατάλης Πέτροβιτς, Διάλεκτος Σερρών, Σερραϊκά Χρονικά, τ. 4, Αθήναι 1963.

Ντίνας Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κοζάνης, Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης, δύο τόμοι, Κοζάνη 2005.

Ξανθινάκης Αντώνιος, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001.

Ξεινός Κώστας, Του νησιού μας η γλώσσα – Γλωσσάρι της Ίμβρου, Θεσσαλονίκη 1981.

Ξυλογιάννης Χαράλαμπος, Γλωσσικά ιδιώματα – λέξεις και εκφράσεις του κάμπου Άρτας, Άρτα, 2013.

Οικονομίδης Απόστολος, Γλωσσάριον Μαδύτου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 27, Αθήναι 1962.

Οικονομίδης Δημήτριος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος Απεράθου Νάξου (ανάτυπο), περιοδικό Αθηνά, Αθήναι 1953

Ορφανός Βασίλης, Λέξεις τουρκικής προέλευσης στο κρητικό ιδίωμα, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2014.

Πάγκαλος Γεώργιος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, δεύτερη έκδοση, επιμέλεια: Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, τόμοι 4, Αθήναι 1994-2003.

Παπαγγέλου Ρόης, Το κυπριακό ιδίωμα, Ιωλκός, Αθήνα 2001.

Παπαδέλλης Παναγιώτης, Ανεμώτια Λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Παπαδόπουλος Άνθιμος, Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήναι 1958-1961.

Παπαδόπουλος Σωκράτης, Κορνοφωλιώτικα (διαδίκτυο).

Παπαδοπούλου Ελένη, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τρίγλιας Βιθυνίας, Αθήνα 2010.

Παπαευαγγέλου Ιωάννης, Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής - τοπικές λέξεις (διαδίκτυο).

Παπαζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης και εθίμων του ελληνικού λαού, ιδία δε του της Πελοποννήσου, Αθήναι 1887.

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, Γλωσσάρι ρουμελιώτικης ντοπιολαλιάς, Θουκυδίδης, Αθήνα 1982.

Παπαϊωάννου Μιλτιάδης, Το γλωσσάριο των Γρεβενών, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1976.

Παπακωνσταντόπουλος Νίκος, Λέξεις του Καλαβρυτινού Λεξιλογίου (διαδίκτυο).

Παπαναγιώτου Χρήστος, Λεξιλόγιο και μορφολογική ανάλυση της γλωσσικής ποικιλίας του Νεοχωρίου Υπάτης, Πάτρα 2010.

Παπαναστασιάδης Αγαθάγγελος, Γλωσσάρι Λουλέβουργας, Θρακικά τ. 6-7, Αθήναι 1935-1936.

Παπαντωνόπουλος Κώστας, Αντρώνι Ηλείας – Λέξεις που χάνονται (διαδίκτυο).

Παπαποστόλου Τάσος, Η γλώσσα της Αιδηψού-Ιστιαίας, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 16, Αθήναι 1970.

Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης Χρήστος, Ιδιωματικαί λέξεις Σουφλίου, Θρακικά, τ. 33, Αθήναι 1960.

Παπαχατζής Ευάγγελος, Δοκίμιον του γλωσσικού ιδιώματος Καρύστου και των πέριξ, Αθήναι 1915.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο Σαρανταεκκλησιών, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 1 – 4, Αθήναι 1934 – 1938.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο των Σαράντα Εκκλησιών, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Παπαχριστοδούλου Χριστόδουλος, Λεξικό των ροδίτικων ιδιωμάτων, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, Αθήνα 1986.

Πασπάτης Αλέξανδρος, Το χιακόν γλωσσάριον ήτοι η εν Χίω λαλουμένη γλώσσα, Αθήναι 1888.

Πασσάς Ανδρέας, Από τη Συριανή Ντοπιολαλιά [δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Συνδέσμου Συριανών, τεύχη 28-82], Αθήνα 2003 – 2016.

Πασχάλης Δημήτριος, Ανδριακόν γλωσσάριον ή λέξεις και φράσεις εκ του γλωσσικού ιδιώματος της κοινής εν Άνδρω λαλιάς, Αθήναι 1933.

Πασχαλούδης Νίκος, Τα Τερπνιώτικα και τα Νιγριτινά – ένα γλωσσικό ιδίωμα της Βισαλτίας Σερρών, 2η έκδοση, Σέρρες 2013.

Πεταλάς Νικόλαος, Θηραϊκής γης γλωσσολογικής ύλης, τεύχος Α’, ιδιωτικόν της Θηραϊκής γλώσσης, Αθήναι 1876.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σκοπού Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 5, Αθήναι 1938.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Μαΐστρου, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού τ. 9, Αθήναι 1943.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σαμακοβίου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 57 Αθήναι 1941.

Πουλάκης Δ., Λεξικόν ιδία της Σικίνου και τινων άλλων τόπων, Ζωγράφειος Αγών - Μνημεία της ελλ. αρχαιότητος ζώντα τω νυν ελληνικώ λαώ, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Κωνσταντινούπολις 1896.

Ράλλη Αγγελική, Λεξικό διαλεκτικής ποικιλίας Κυδωνιών, Μοσχονησίων και βορειοανατολικής Λέσβου, Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, Αττική 2017.

Σαλαμάγκας Δημήτριος, Τουρκο-περσο-αραβικές λέξεις στο Γιανννιώτικο γλωσσικό ιδίωμα, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 110-131, 1961 – 1963.

Σαλβάνος Γεράσιμος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος των εν Κερκύρα Αργυράδων, Αθήναι 1918.

Σαραντίδης Αρχέλαος, Η Σινασός ήτοι θέσις, ιστορία, ηθική και διανοητική κατάστασις, ήθη, έθιμα και γλώσσα της εν Καππαδοκία κωμοπόλεως Σινασού, Αθήναι 1899.

Σαχίνης Απόστολος, Το Καστοριανό γλωσσάρι, Καστοριά 1996.

Σιδηροπούλου Ευφροσύνης, Λεξιλόγιον Κοτυώρων, Αρχείον Πόντου Σύγγραμμα Περιοδικόν, τόμοι 2-8, Αθήναι 1929-1938

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Κοινά διαλεκτικά Κω και Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 15 & 17, Αθήνα 2003 - 2007.

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Λεξικό του ιδιώματος της Νισύρου, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2015.

Σκαρλάτος Δημήτριος ο Βυζάντιος, Λεξικόν της καθ’ υμάς ελληνικής διαλέκτου, Βασιλική Τυπογραφία, Αθήναι 1835 – τρίτη έκδοση: εκδότης Ανδρέας Κορομηλάς, Αθήναι 1874.

Σκορδέλλης Βλ., Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Σπίντιος Ζαχαρίας, Δαρνάκικο γλωσσάρι (διαδίκτυο).

Σπύρου Αριστοτέλης, Το ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής Δέλβινου και Αγίων Σαράντα, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2008.

Σταθάκης Νίκος, Βατικιώτικα Λόγια (διαδίκτυο).

Σταματιάδης Επαμεινώνδας, Ικαριακά, Σάμος 1893.

Στεφόπουλος Ανδρέας, Το γλωσσάρι της Χρυσής Καστοριάς, Μακεδονικά, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τ. 18, Θεσσαλονίκη 1978.

Συλλογικό, Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων (ΙΛΝΕ), Ακαδημία Αθηνών, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-2016.

Συλλογικό, Λεξικό της κοινής νεοελληνική, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 1998

Σύρκου Αγγελική, Το μεγαρικό γλωσσικό ιδίωμα – λαογραφική μελέτη, Νήσος, Αθήνα 2006.

Τάκης Βασίλης, Η αγραφιώτικη γλώσσα – συμβολή στην έρευνα και την μελέτη του αγραφιώτικου γλωσσικού ιδιώματος, Καρδίτσα 2003.

Τάσιος Φίλιππας, Γλωσσάριο του Πολυγύρου, Τα Χρονικά της Χαλκιδικής, τεύχος 37-38, Θεσσαλονίκη 1983

Τζαβάρας Ξενοφών, Λεξικό του ιμβριακού ιδιώματος, Σύλλογος Ιμβρίων, Αθήνα 2011.

Τζαννετής Κώστας, Γλωσσάριο του Μαραθόκαμπου Σάμου, Σύλλογος Μαραθοκαμπιτών Σάμου, Θεσσαλονίκη 1996.

Τζουμπάρης Φιλήμων, Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Τομπαΐδης Δ. – Συμεωνίδης Χ., Συμπλήρωμα στο ιστορικό λεξικό της Ποντικής Διαλέκτου του Α. Παπαδόπουλου, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 2003.

Τομπαΐδης Δημήτριος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Θάσου, Θεσσαλονίκη 1967.

Τσάκας Νίκος, Πάργα – Θάλασσα – Λαογραφική Μελέτη, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 130-149, Ιωάννινα 1963-1964.

Τσάκας Νίκος, Πάργα - Στεριά λεξιλόγιον, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 161-224, Ιωάννινα 1965-1970.

Τσαφαράς Δημήτριος, Λαγκαδινό Λεξικό – συμβολή στη μελέτη του γλωσσικού ιδιώματος των Λαγκαδίων Αρκαδίας, Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2013.

Τσίκης Νίκος, Γλωσσικά από το Πυργί της Χίου, Σύλλογος Πυργούσων Αττικής, Αθήνα 2002.

Τσιτσέλης Ηλίας, Γλωσσάριον Κεφαλληνίας, Παρνασός, Αθήναι 1877.

Τσοπανάκης Αγαπητός, Το ιδίωμα της Χάλκης (Δωδεκανήσου), Ρόδος 1949.

Φαραντάτος Σπυρίδων-Γεράσιμος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Μονοπολάτων, της επαρχίας Πάλης, του νομού Κεφαλληνίας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1971.

Φαρασόπουλος Συμεών, Τα Σύλατα, Αθήναι 1895.

Φούσκας Ευστράτιος, Λεξιλόγιο Σουφλίου (διαδίκτυο).

Φωστέρης Δ. – Κεσίσογλου Ι., Λεξιλόγιο του Αραβανί, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Χαβιαράς Δημοσθένης, Συλλογή λέξεων και φράσεων εν χρήσει εν Σύμη, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, σύγγραμμα περιοδικόν, τόμος Η’, Κωνσταντινούπολις 1874.

Χαραλαμπάκης Χριστόφορος (σύνταξη-επιμέλεια), Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Ακαδημία Αθηνών, δεύτερη έκδοση με προσθήκες, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, τόμοι, Αθήνα 2016.

Χαριτωνίδης Ιωσήφ, Περί της λιβισιανής διαλέκτου, Τραπεζούντα 1911.

Χατζηβασιλείου Στρατής, Γλωσσικά Αγιάσου, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 2-37, 1981 – 1987.

Χατζηγιάννης Στράτος, Ιδιωματικές λέξεις, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 6-12, Αθήνα 1981 – 1982.

Χατζηλάρης Ελευθέριος, Λέρικη τοπολαλιά (διαδίκτυο).

Χατζηστεφάνου Άννα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Καρδαμαίνης, της επαρχίας Κω, της νήσου Κω, του νομού Δωδεκανήσου, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χατσιούλης Μιχαήλ, Σιατιστινή ντοπιολαλιά, Σιάτιστα 2002.

Χελδράιχ Θ., Τα δημώδη ονόματα των φυτών προσδιοριζόμενα επιστημονικώς, επιμέλεια Σπ. Μηλιαράκη, δεύτερη έκδοση, Εστία, Αθήναι 1926.

Χουρμουζιάδης Κ., Γλωσσάριον Τσακιλίου, Θρακικά τ. 12-15, 1939 – 1941.

Χριστοδούλου Χριστόδουλος, Τα Κουζιανιώτκα – Λεξικό του κοζανίτικου ιδιώματος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, Κοζάνη 2003.

Χρυσού Μαρία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος της νήσου Θήρας ή Σαντορίνης, του νομού Κυκλάδων, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χυτήρης Γεράσιμος, Κερκυραϊκό γλωσσάρι – ακατάγραφες και δίσημες λέξεις, Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος ΧΧΙΧ, Κέρκυρα 1987.

Ψάλτης Σταμάτιος, Θρακικά ή Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος της πόλεως Σαράντα Εκκλησιών, Αθήναι 1905.

Ψάνη Πηνελόπη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πολιχνίτου, της επαρχίας Πολιχνίτου, της νήσου Λέσβου Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

 

a

b

c

d

e

 

 

άγρα

Ινέπολη*, Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Σαμψούντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άγρια

 

 

άγρα

Κύπρος

αγριότητα

 

 

αγραάδα

Βάτικα*

αγριάδα

 

 

αγράβα

Φωκίδα

χαραμάδα

 

δ

αγραβάνι [Somavera 1709]

 

χαρούπι

 

 

αγραβάνι [Βυζάντιος 1835]

 

κουτσουπιά

 

δ

αγραβανί [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

βαθυκόκκινο

 

δ

αγραβανιά [Somavera 1709]

 

χαρουπιά

 

 

αγραβανιά [Γεννάδιος 1914]

 

κερασούλι

 

 

αγραβανιά [ΙΛΝΕ 1933]

Δαρδανέλια*, Κωνσταντινούπολη*

κουτσουπιά

 

 

αγραβανιά [ΙΛΝΕ 1933]

 

λιλά

 

 

αγραβάριο

Ζάκυνθος

επιβάρυνση

 

 

αγραβάρομαι

Ζάκυνθος

επιβαρύνομαι

 

 

αγραβαρού

Μύκονος

ζητιάνα

 

 

αγραβάρω

Ζάκυνθος

φορολογώ

 

 

αγράβιο

Ζάκυνθος

φόρος

 

 

αγραγκελωνιά

Κεφαλονιά

πυράκανθος

 

 

αγράδα

Βάτικα*, Γρεβενά, Κοζάνη, Σιάτιστα

αγριάδα

 

 

αγράδα

Φθιώτιδα

πέρασμα

 

 

αγράδα

Αιτωλοακαρνανία

χαραμάδα

 

 

αγραδιά

Τήνος

βίκος

 

 

αγραδίνα

Σαμάκοβο*

αγριοστάφυλο

 

 

αγράδουμα

Αιτωλοακαρνανία

σφήνωμα

 

 

αγραδώνω

Αιτωλοακαρνανία

σφηνώνω

 

 

αγραεκιάν

Αξός*

βραδιάζει

 

 

αγράθραπους

Καβακλί*

αγριάνθρωπος

 

 

αγράθριπους

Ίμβρος

αγριάνθρωπος

 

 

αγράθρωπος

Κρήτη, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγριάνθρωπος

 

 

αγράθτι

Καλαβρία

αδράχτι

 

 

άγραθτο

Καλαβρία

άγραφος

 

 

αγραΐζου

Τσακωνιά

ιππεύω

 

 

αγράιν

Κάρπαθος

θράψαλο

 

 

αγράκ

Ουλαγάτς*

αδράχτι

 

 

αγράκτιν

Κύπρος

αδράχτι

 

 

αγραλαφίνα

Κάρπαθος

αγριολαφίνα

 

 

αγραμάδα

Σέρρες

περίβολος

 

 

αγραμάδα

Αιτωλοακαρνανία

χαραμάδα

 

δ

αγραμάδα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ξερολιθιά

 

 

αγράματε

Τσακωνιά

αγράμματος

 

 

αγραμάτευτος

Κερασούντα*, Οινόη*

αγράμματος

 

 

αγραμάτιφτους

Ημαθία

αγράμματος

 

 

αγραματοσύνα

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγραμματωσύνη

 

 

αγράματους

Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Θάσος, Καστοριά, Λέσβος, Λιβίσι*, Σέρρες, Τρίκαλα

αγράμματος

 

 

αγραματσιά

Αδριανούπολη

αγραμματωσιά

 

 

αγραμάτστους

Μακεδονία

αγράμματος

 

 

αγράμη

Καλαβρία

άγρωστη

 

 

αγράμι

Καλαβρία

άγρωστη

 

 

αγράμιτθας

Νίσυρος

κοκορεβιθιά

 

 

αγραμιτθιά

Νίσυρος

κοκορεβιθιά

 

 

αγράμματης

Κάρπαθος

αγράμματος

 

 

αγραμματησιά [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγραμματοσύνη

 

 

αγραμματία

Νίσυρος

αγραμματοσύνη

 

 

αγραμμάτιστος [Germano 1622]

Κάρπαθος, Οινόη*, Σύρος, Τραπεζούντα*, Τσεσμέ*

αγράμματος

3

δ

αγράμματος [Portius 1635]

άβιβλος, άβιβλους, αγράματε, αγραμάτευτος, αγραμάτιφτους, αγραμάτστους, αγράματους, αγράμματης, αγραμμάτιστος, ντουβλούκι

αγράμματος

 

λ

αγραμματοσύνη

αγραματοσύνα, αγραματσιά, αγραμματησιά, αγραμματωσιά

αγραμματοσύνη

 

 

αγραμματωσιά [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγραμματοσύνη

 

 

αγραμπαλώνω

Κεφαλονιά

σκαρφαλώνω

 

 

αγραμπαλώνω [Βλαστός 1931]

 

γρατσουνίζω

 

 

αγράμπελη

Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά

κληματσίδα

 

δ

αγράμπελη [Βλαστός 1931]

Clematis cirrhosa: αγράμπελη, αγραμπελιά, αγράμπιλ, αγραμπιλιά, αγραμπιλίνα, αγριαμπελιά, αγριαμπελίνα, αγριαμπιλιά, αγριαμπιλιά, αγριόκλημα, αγριομπελίνα, αμπελάγρι, αμπελίνα, αρκόκλημα, γραμπιλιά, γριαμπελιά, κλώστρος, κούλμπερι, μπερλίνα, περιπλοκάδι, πλοκάδι, στρούνος, χελιδρονάκι, χελιδρονιά

αγράμπελη

 

δ

αγράμπελη [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

χελιδονιά

 

δ

αγραμπελίδα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κληματσίδα

 

 

αγράμπελο

Όφις*

αγριάμπελο

 

 

αγράμπελον

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*, Σαμψούντα*

αγριάμπελο

 

 

αγράμπιλ

Ευρυτανία

αγράμπελη

 

 

αγραμπιλιά

Σάμος, Σκιάθος, Σκόπελος

αγράμπελη

 

 

αγραμπιλίνα

Μαγνησία

αγράμπελη

 

 

αγράμπουλον

Κερασούντα*

κορόμηλο

 

 

αγραμπώνου

Μάνη

γραπώνω

 

λ

αγρανάπαυση

αγριανάπαυλα, αναπάημα, ανάπαμα

αγρανάπαυση

 

 

αγρανεμία

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ανεμορριπή

 

 

αγρανεμίγια

Κερασούντα*

ανεμορριπή

 

 

αγράνθρουπους

Κοζάνη, Πιερία, Σιάτιστα

αγριάνθρωπος

 

 

αγράνθρωπος

Κερασούντα*, Οινόη*, Τραπεζούντα*

αγριάνθρωπος

 

 

αγρανιά

Ρόδος

βρυωνιά

 

 

αγρανίτσα

Ήπειρος, Θεσσαλία

αγριοβαλανιδιά

 

δ

αγραντολόγιστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Άνδρος

άξεστος

 

δ

αγραντολόγιστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ασουλούπωτος

 

δ

αγραντολόιστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άξεστος

 

δ

αγραντολόιστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ασουλούπωτος

 

δ

άγραντος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Παξοί

άξαντος

 

 

άγραντους

Λάρισα

αλανάριστος

 

 

άγραντους

Χαλκιδική

άξαντος

 

 

αγραξιά

Κύπρος

θράκα

 

 

αγραούλιν

Κάρπαθος

αγρύπνια

 

 

αγράπ

Κρώμνη*, Σαμψούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

γκορτσιά

 

 

αγράπ

Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

γκόρτσο

 

 

αγραπδιά

Ευρυτανία, Λευκάδα

γκορτσιά

 

 

αγραπδούλ

Αιτωλοακαρνανία

γκοριτσούλα

 

 

αγραπέα

Σάντα*

αχλαδίλα

 

 

αγραπθιά

Σέρρες

γκορτσιά

 

 

αγράπι

Ινέπολη

γκόρτσο

 

 

αγραπίγ

Αξός*

γκόρτσο

 

 

αγραπίδ

Ευρυτανία, Λευκάδα

γκόρτσο

 

 

αγραπιδέα

Λακωνία

γκορτσιά

 

 

αγραπίδι

Ηλεία, Χαβουτσι*

γκόρτσο

 

 

αγραπιδιά

Κεφαλονιά, Λακωνία

γκορτσιά

 

 

αγραπιδία

Ζάκυνθος

γκορτσιά

 

 

αγράπιδο

Παξοί, Μάνη

γκόρτσο

 

 

αγράπιδον

Οινόη*, Χαλδία*

γκόρτσο

 

 

αγραπιδούλα

Αιτωλοακαρνανία

γκοριτσούλα

 

 

αγράπιν

Κερασούντα

γκόρτσο

 

 

αγραποδιά

Κεφαλονιά

δρασκελιά

 

 

αγραπόπον

Σάντα*

γκοριτσούλα

 

 

αγραπόπον

Σάντα*

γκόρτσο

 

 

αγράπουμα

Καρδίτσα, Κοζάνη

γράπωμα

 

 

αγραππιδία

Καλαβρία

γκορτσιά

 

 

αγράππιδο

Καλαβρία

γκόρτσο

 

 

αγράπωμα

Άνδρος

γράπωμα

 

 

αγραπώνου

Γρεβενά, Καρδίτσα, Κοζάνη, Σιάτιστα

γραπώνω

 

 

αγραπώνω

Άνδρος

γραπώνω

 

 

αγράρθεπος

Κερασούντα*

αγριάνθρωπος

 

 

αγράρθωπος

Σάντα*

αγριάνθρωπος

 

 

αγρασίδι

Αυλωνάρι

γρασίδι

 

 

αγρασκελάου

Ηλεία

δρασκελώ

 

 

αγρασκελάω

Ηλεία, Λακωνία

δρασκελώ

 

 

αγρασκελιά

Ηλεία, Λακωνία

δρασκελιά

 

 

αγρασκελίζω

Λακωνία

δρασκελώ

 

 

άγραστη

Κύπρος

άγρωστη

 

δ

αγράστη [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Σαμψούντα*, Σίλλη*, Σινασός*

άγρωστη

 

 

αγραστήρ

Σίλατα*, Τσακήλι*

μαγαζί

 

 

αγραστήρι

Σινασός*

εργαστήριο

 

 

αγράστης

Καλαβρία

αδράχτι

 

δ

αγράστης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άγρωστη

 

 

αγράστι

Καλαβρία

αδράχτι

 

 

άγραστο

Καλαβρία

άγραφος

 

 

άγραστος

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Όφις*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άφθαρτος

 

 

αγρατζούνιγος

Αυλωνάρι, Κονίστρες

αγρατζούνιστος

 

δ

αγρατζούνιστος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αγκραμπάτσουτους, αγρατσάνιστος, αγρατζούνιγος, αγρατσούνιστος, αγρατσούντστους, αγκαρτσάνστους, αγκρατσάνστους

αγρατζούνιστος

 

δ

αγρατσάνιστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγρατζούνιστος

 

 

άγρατσος

Σίφνος

άγαρμπος

 

δ

αγρατσούνιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αγρατζούνιστος

 

 

αγρατσούντστους

Κοζάνη

αγρατζούνιστος

 

 

αγραττάς

Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Ρόδος, Σύμη

αδράχτι

 

 

αγράττι

Κάρπαθος, Ρόδος

αδράχτι

 

δ

άγραφα [Γούλας 1961]

 

απροσδόκητα

 

 

αγραφιά

Αδριανούπολη*, Φιλιππούπολη*

αδιαφορία

 

 

άγραφο

Καλαβρία

άγραφος

2

δ

άγραφος [Germano 1622]

άγραθτο, άγραστο, άγραφο, άγραφους, άγραφτε, άγραφτος, άγραφτους, ανάγραφος, ανέγραφος, ανίγραφος

άγραφος

 

 

άγραφους

Σιάτιστα, Πιερία

άγραφος

 

 

άγραφτε

Τσακωνιά

άγραφος

 

 

αγράφτι

Καλαβρία

αδράχτι

 

δ

άγραφτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κάρπαθος, Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*

άγραφος

 

 

άγραφτους

Καστοριά

άγραφος

 

 

αγράχαρδον

Χαλδία*

γκορτσιά

 

 

αγράχαρδον

Χαλδία*

γκόρτσο

 

 

αγράχτ

Αξός*

αδράχτι

 

 

αγραχτάς

Κύπρος

αδραχτάς

 

 

αγραχτάς

Κύπρος, Ρόδος

αδράχτι

 

 

αγράχτι

Αραβανι*, Κως, Ρόδος, Τήλος, Χάλκη

αδράχτι

 

 

αγραχτίδα

Λακωνία

αδραχτίδα

 

 

αγράχτιν

Κύπρος, Ρόδος

αδράχτι

 

 

αγραχτοπόης

Ρόδος

λιγνοπόδαρος

 

 

αγραχτουλία

Χίος

αδραχτίδα

 

 

αγράχτσι

Αραβανί*

αδράχτι

 

 

άγρε

Τσακωνιά

άγριος

 

δ

αγρέας [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Μάνη

λαμπινέρι

 

 

αγρέγιδον

Κερασούντα*, Κοτύωρα*

αγριοκάτσικο

 

 

αγρέγουρνου

Βελβεντός

αγριογούρουνο

 

 

αγρέδον

Χαλδία*

αγριοκάτσικο

 

 

αγρέιδο

Κοτύωρα*

αγριοκάτσικο

 

 

αγρέιδον

Κερασούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγριοκάτσικο

 

 

αγρέκ

Γρεβενά, Κοζάνη

μαντρί

 

 

αγρέκιαστους

Μαγνησία

άξεστος

 

 

αγρέλ

Μύκονος, Τήνος

αγριελιά

 

δ

αγρέλα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αϊβαλί*, Θράκη, Νάξος, Σάμος, Σμύρνη*

αγριελιά

 

 

αγρέλας

Δέλβινο, Νάξος, Χίος

αγριελιά

 

 

αγρελαφούλα

Χαλδία*

αγριολαφίνα

 

 

αγρελέα

Σαμψούντα*, Σάντα*

αγριελιά

 

 

αγρέλη

Χίος

αγριελιά

 

δ

αγρέλι

Άνδρος, Κάρυστος, Μύκονος, Σύρος, Χίος

αγριελιά

 

 

αγρέλι

Κύπρος

σπαράγγι

 

 

αγρέλι [Βλαστός 1931]

 

σπαράγγι

 

 

αγρελιά

Κάρυστος, Κίμωλος, Κύπρος, Μύκονος

αγριελιά

 

 

αγρελιά

Κύπρος

σπαραγγιά

 

 

αγρελίδι

Θράκη

αγριελίτσα

 

 

αγρέλιν

Κύπρος

σπαράγγι

 

 

αγρέλλα

Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Νίσυρος

αγριελιά

 

 

αγρελλιά

Κύπρος

αγριοσπαράγγι

 

 

αγρέλλιν

Κύπρος

σπαράγγι

 

 

αγρελλοκοίλης

Νίσυρος

κοιλαράς

 

 

άγρελλος

Ικαρία, Χίος

αγριελιά

 

 

άγρελλους

Χίος

αγριελιά

 

 

αγρελλοφαγάς

Νίσυρος

αδηφάγος

 

 

αγρελοπόλυμαν

Κύπρος

βλάστημα

 

δ

άγρελος [Germano 1622]

Αδριανούπολη*, Τσεσμέ, Χίος

αγριελιά

 

 

αγρέλτα

Αστυπάλαια

αγριελιά

 

 

άγρεμα

Κάρυστος, Λάρισα, Όφις*

αγρίεμα

 

 

άγρεμα

Ζάκυνθος

ψάρεμα

 

δ

άγρεμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ψαριά

 

 

άγρεμαν

Κερασούντα*, Σάντα*, Χαλδία*

αγρίεμα

 

 

αγρέμιστος

Κρήτη

αγκρέμιστος

 

 

άγρεμμος

Ρόδος

γκρεμός

 

 

αγρένω

Σάντα*, Χαλδία*

αγριεύω

 

 

αγρεόσκυου

Καβακλί*

αγριόσκυλο

 

 

αγρέουλας

Μύκονος

αγλέορας

 

 

αγρέουλας

Μύκονος

αγριάνθρωπος

 

 

άγρες

Σάντα*, Χαλδία*

άγριος

 

 

άγρες

Κύπρος

σύνορα

 

 

αγρέστα

Καλαβρία, Λακωνία

αγουρίδα

 

δ

αγρέστα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγουρίδα

 

 

αγρέστρα

Τήνος

λειρί

 

 

αγρετερίδ

Σάντα*, Χαλδία*

σκιάχτρο

 

 

αγρεύγκω

Κάρπαθος

αγριεύω

 

 

αγρεύγω

Βάτικα*, Πάρος, Χαβουτσί*

αγριεύω

 

 

αγρεύου

Γρεβενά, Ιωάννινα, Καβακλί*, Καστοριά, Κοζάνη, Μαγνησία, Νιγρίτα, Σέρρες, Σιάτιστα, Σκόπελος, Χαλκιδική

αγριεύω

 

 

αγρεύουμι

Σουφλί

αγριεύομαι

 

 

αγρεύω

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Όφις, Σάντα*, Τραοεζούντα, Χαλδία*

αγριεύω

 

 

αγρεύω

Λακωνία

ψαρεύω

 

 

άγρζα

Τσακωνιά

άγρια

 

 

αγρζάπασε

Τσακωνιά

αγριολάπαθο

 

 

άγρζε

Τσακωνιά

άγριος

 

 

αγρζέγκω

Τσακωνιά

αγριεύω

 

 

αγρζευτέ

Τσακωνιά

αγριεμένος

 

 

αγρζοβλάσταρε

Τσακωνιά

αγριοβλαστάρι

 

 

αγρζόβρουλε

Τσακωνιά

αγριόβουρλο

 

 

αγρζοδαμαστζηνία

Τσακωνιά

κορομηλιά

 

 

αγρζοκούμαρε

Τσακωνιά

αγριοκουμαριά

 

 

αγρζοκουμαρία

Τσακωνιά

αγριοκουμαριά

 

 

αγρζολάπασε

Τσακωνιά

αγριολάπαθο

 

 

αγρζολιά

Τσακωνιά

αγριελιά

 

δ

αγρζολουπινιά

Τσακωνιά

αγριολούπινο

 

 

αγρζολούπουνο

Τσακωνιά

αγριολούπινο

 

 

αγρζομαλία

Τσακωνιά

αγριομηλιά

 

 

αγρζοξικάζου

Τσακωνιά

αγριοκοιτάζω

 

 

αγρζορόδικο

Τσακωνιά

αγριοράδικο

 

 

αγρζοσπάνακο

Τσακωνιά

αγριοσπανάκι

 

 

αγρζοστρούφουλε

Τσακωνιά

αγριοτρίφυλλο

 

 

αγρζοτσερασία

Τσακωνιά

αγριοκερασιά

 

 

αγρζοφασκόμηλε

Τσακωνιά

μαργαρίτα

 

 

αγρζοχαμόμηλε

Τσακωνιά

μαργαρίτα

 

 

αγρζοχαμομηλία

Τσακωνιά

μαργαρίτα

 

 

άγρη [Βλαστός 1931]

Νίσυρος

κυνήγι

 

 

αγρήγορος

Ανατολική Θράκη,

γρήγορος

 

 

αγρήγουρα

Αδριανούπολη*, Γρεβενά, Κοζάνη, Σουφλί, Τρίκαλα, Χαλκιδική

γρήγορα

 

 

αγρήγουρους

Αδριανούπολη*, Αίνος*, Διδυμότειχο, Κοζάνη, Κόνιτσα, Ιωάννινα

γρήγορος

 

 

άγρηστος

Κάρπαθος

άχρηστος

 

 

αγριά

Σαράντα Εκκλησιές*, Σκίαθος, Σκύρος, Χίος

αγριάδα

 

 

αγριά

Σαράντα Εκκλησιές*

γρασίδι

 

 

αγριά

Κάρπαθος

χερσότοπος

4

δ

άγρια [Germano 1622]

αγρίως: άγζα, άγρα, άγρζα, ανημέρωτα

άγρια

 

δ

αγρία [Meursius 1614]

 

άγρωστη

 

δ

αγριά [Λεξικό Πρωίας 1933]

Θάσος, Νιγρίτα, Σαράντα Εκκλησιές*, Σέρρες, Σκύρος, Χίος

άγρωστη

 

 

αγριαβραμηλιά

Αρκαδία

κορομηλιά

 

 

αγριαγγουρέα [Meursius 1614]

Κάρπαθος

πικραγγουριά

 

 

αγριαγγουρία

Ζάκυνθος

πικραγγουριά

 

δ

αγριαγγουριά [Somavera 1709]

Αδριανούπολη*, Αμοργός, Ζάκυνθος, Λακωνία, Ρόδος

πικραγγουριά

 

 

αγριαγγουρκά

Κύπρος

πικραγγουριά

 

δ

αγριάγγουρο [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αγιριάγγουρο

αγριάγγουρο

 

δ

αγριάγγουρο [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

πικράγγουρο

 

 

αγριαγιαγκιναρέ

Κρήτη

αγριαγκινάρα

 

 

αγριάγκαθο [Γεννάδιος 1914]

 

γομαράγκαθο

 

δ

αγριάγκαθο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

σεϊτάγκαθο

 

 

αγριάγκαθο [Χελδράιχ 1926]

Cirsium acarna ή Pycnomon acarna: αγκάθα, αγκάθι, ασπράγκαθο, ασπράγκαθος, άσπρη αγκάθα, γαϊδουράγκαθο, κουκκουτσάγκαθο, σεϊτάγκαθο

αγριάγκαθο

 

δ

αγριαγκινάρα [Βεντότης 1790]

Cynara cardunculus: αγριαγιαγκιναρέ, αγριαγκιναριά, αγριαγκνάρα, αγριοκουκούτσα, άρκαστη, κουκούτσα

αγριαγκινάρα

 

δ

αγριαγκιναριά [Somavera 1709]

 

αγριαγκινάρα

 

 

αγριαγκνάρα

Ίμβρος

αγριαγκινάρα

 

 

αγριάδα

Κρήτη

αγριότοπος

 

 

αγριάδα

Αργυρόκαστρο, Κρήτη, Κύθνος

αιματόχορτο

 

 

αγριάδα

Αχαΐα

κακοτοπιά

 

 

αγριάδα

Κονίστρες, Προποντίδα*, Σύρος, Χίος

τραχύτητα

 

 

αγριάδα

Σύρος, Τήνος

φόβος

3

δ

αγριάδα [Βεντότης 1790]

ααργιουμάδα, αγζάδα, αγιριάδα, αγραάδα, αγράδα, αγριγιάδα, αγριγιμός, αγρίιμα, αγρίλα, άγριμα, αγριμάρα, αγριουμάρα, αγριουσύν, αγριωμάδα, αγριωσύνη, αγρουσύν

αγριάδα

 

δ

αγριάδα [Βλάχος 1659]

 

ερημιά

 

δ

αγριάδα [Βλάχος 1897]

Ζάκυνθος, Καστελλόριζο, Λαγκαδάς, Λακωνία, Λάρισα, Λουλέβουργας*, Μύκονος, Σάμος, Τσακήλι*, Χαλκιδική

άγρωστη

 

 

αγριάδα [Γεννάδιος 1914]

Elymus repens ή Agropyron repens ή Triticum repens: άγριο έρι, αίρα

αγριάδα

 

 

αγριάδα [Χελδράιχ 1926]

 

αγριοαγριάδα

 

 

αγριάδι

Ζάκυνθος, Μάνη

αγριότοπος

 

 

αγριάδι

Μάνη

σουπιά

 

 

αγριαδιάσμους

Ίμβρος, Πιερία

αγριοδυόσμος

 

 

αγριάζω [ΙΛΝΕ 1933]

 

δυσανασχετώ

 

 

αγριάθριπους

Ίμβρος

αγριάνθρωπος

 

 

αγριάθρουπους

Αίνος*

αγριάνθρωπος

 

 

αγριάθρωπος

Ζάκυνθος, Κάρπαθος

αγριάνθρωπος

 

 

αγριάιν

Κάρπαθος

θράψαλο

 

 

αγριαίνω [Βλαστός 1931]

 

αγριεύω

 

 

αγριαίνω [Βλάχος 1659]

Λευκάδα

εξοργίζομαι

 

 

αγριακόνα

Μάνη

ακονόπετρα

 

 

αγριάκονε

Τσακωνιά

ακονόπετρα

 

 

αγριάκονο

Κρήτη, Μάνη

ακονόπετρα

 

 

αγριαλαφίνα

Σύμη

αγριολαφίνα

 

 

αγριαλιά

Σωζόπολη*

αγριελιά

 

 

αγριαλίδα

Κέρκυρα

περιπλοκάδα

 

 

αγριαλισφακιά [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγριοσφακιά

 

 

αγριαλοατίνα

Νάξος

αγριοφοράδα

 

 

αγριάλογο [ΙΛΝΕ 1933]

αγριάλοο, αρκάππαρος

αγριάλογο

 

 

αγριάλοο

Νάξος

αγριάλογο

 

 

αγριαμάδα

Παλιά Αθήνα

χαραμάδα

 

δ

αγριαμάραντο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ήπειρο

αγριαμάραντος

 

δ

αγριαμάραντος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αγριαμάραντο, αγριομάραντος

αγριαμάραντος

 

 

αγριάμπελη [Γεννάδιος 1914]

 

κληματσίδα

 

δ

αγριαμπελιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγράμπελη

 

 

αγριαμπελίδα [Βλαστός 1931]

Άνδρος

κληματσίδα

 

δ

αγριαμπελίνα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Άνδρος, Λακωνία, Μεσηνία

αγράμπελη

 

δ

αγριάμπελο [Βλάχος 1659]

Vitis vinifera sylvestris: αγράμπελο, αγράμπελο, αγριάμπελος, αγροκλήμα, αγρόκλημα

αγριάμπελο

 

 

αγριάμπελος [Germano 1622]

 

αγριάμπελο

 

 

αγριαμπελούδα [Γεννάδιος 1914]

 

κληματσίδα

 

 

αγριαμπελοχιά

Τήνος

μολόχα

 

 

αγριαμπιλιά

Βόρεια Εύβοια

αγράμπελη

 

 

αγριαμπιλίνα

Μαγνησία

αγράμπελη

 

 

αγριαμυγδαλιά [Βλαστός 1931]

Κεφαλονιά

πικραμυγδαλιά

 

 

αγριανάπαυλα

Ηλεία

αγρανάπαυση

 

 

αγριάνηθο [Γεννάδιος 1914]

Anethum segetum ή Ridolfia segetum: άηθος, άνεθο, άνηθο

αγριάνηθο

 

 

αγριάνης

Κάρπαθος

χυδαίος

 

 

αγριάνθρουπους

Αιτωλοακαρνανία, Καστοριά

αγριάνθρωπος

3

δ

αγριάνθρωπος [Corona Preciosa 1527]

αγράθραπους, αγράθριπους, αγράθρωπος, αγράνθρουπους, αγράνθρωπος, αγράρθεπος, αγράρθωπος, αγρέουλας, αγριάθριπους, αγριάθρωπος, αγριάθρωπος, αγριάνθρουπους, αγριγιουνέρατζους, αγριοάνθρωπος, αγριόφουτος, αρκάθρωπος

αγριάνθρωπος

 

 

αγριάνκους

Πιερία

άγονος

 

δ

αγριαντράκλα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

σέδο

 

 

αγριαπάρα

Τσακωνιά

αγριόπρασο

 

 

αγριαπιδέα

Κύθηρα

γκορτσιά

 

δ

αγριαπίδι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ηλεία, Μάνη

γκόρτσο

 

δ

αγριαπιδιά [Σκαρλάτος 1835]

Αρκαδία, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Κρήτη, Μεσσηνία, Σίφνος

γκορτσιά

 

δ

αγριάπιδο [Σκαρλάτος 1835]

Ζάκυνθος, Κεφαλονιά

γκόρτσο

 

 

αγριάπιδος

Σέριφος

γκορτσιά

 

 

αγριαπιδούλα

Κεφαλονιά

γκοριτσούλα

 

 

αγριαππιδκιά

Κύπρος

γκορτσιά

 

 

αγριαπφιδιά

Σίφνος

γκορτσιά

 

 

αγριαργούλιδο

Κρήτη

αγριελιά

 

 

αγριασκιά

Ήπειρος

αγριοσυκιά

 

 

αγριασκιθθός

Κάρπαθος

λαδανιά

 

 

αγριασμός

Ρόδος

αγανάκτηση

 

δ

αγριαστοιβή [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

στοιβάδα

 

 

αγριαστοιή

Κάρπαθος

στοιβάδα

 

δ

αγριαφάνα [Σκαρλάτος 1835]

 

λυκοφάνης

 

 

αγριάφκος

Lathyrus ochrus: αγριγιάφκους, αγριοβαβούλι, αγριομπίζι, άγριος άφκος, καμπιλιά, ώχρος

αγριάφκος

 

 

αγριαχλαδέα

Μέγαρα

γκορτσιά

 

δ

αγριαχλαδιά [Βλαστός 1931]

Σκύρος

γκορτσιά

 

 

αγριαχλαδίτσα [ΙΛΝΕ 1984]

 

γκοριτσούλα

 

 

αγριαχρά

Τσακωνιά

γκορτσιά

 

 

αγριάχυρο

Αίγινα

καβαλερού

 

δ

αγριαψιθιά [Γεννάδιος 1914]

Artemisia absinthium: αβρότανου, αβρότανον, αβρότανου, αβρότονον, ασπιττία, απιστιά, ασπιττία, αψιθθά, αψιθθέα, αψιθιά, αψιφέα, γένια του γέρου, θαψιθθά, πέλινο, τσιττέα

αγριαψιθιά

 

 

αγριβανής

Λέσβος

κατακόκκινος

 

 

αγριβανί

Λέσβος

βαθυκόκκινο

 

 

αγριβανιάζου

Λέσβος

κοκκινίζω

 

 

αγρίβρομος

Κεφαλονιά

αγριοβρόμη

 

 

αγριγεύγω

Κρήτη

αγριεύω

 

 

αγριγεύου

Θάσος, Λέσβος

αγριεύω

 

 

αγριγεύω

Κερασούντα*, Κρήτη

αγριεύω

 

 

αγριγιά

Σίφνος

αγριελιά

 

 

αγριγιά

Θάσος

άγρωστη

 

 

άγριγια

Θάσος

αγρίως

 

 

αγριγιάδα

Θάσος

αγριάδα

 

 

αγριγιάδα

Αιτωλοακαρνανία, Φθιώτιδα

άγρωστη

 

 

αγριγιάφκους

Λήμνος

αγριάφκος

 

 

αγριγίδι

Εύβοια

αγριοκάτσικο

 

 

αγριγιένω

Κρήτη

αγριεύω

 

 

αγριγιμός

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

αγριάδα

 

 

αγριγιοβάρσαβος

Κρήτη

αγριοδυόσμος

 

 

αγριγιογούρουνο

Κρήτη

αγριογούρουνο

 

 

αγριγιόδου

Αιτωλοακαρνανία

αγριοκάτσικο

 

 

αγριγιοθωρώ

Κρήτη

αγριοκοιτάζω

 

 

αγριγιομούτσουνος

Βιθυνία*

αγριοπρόσωπος

 

 

αγριγιοξανοίγω

Κρήτη

αγριοκοιτάζω

 

 

αγριγιοξάνοιμα

Κρήτη

αγριοκοίταγμα

 

 

αγριγιοξάνοισμα

Κρήτη

αγριοκοίταγμα

 

 

αγριγιόξλου

Θάσος

αγριόξυλο

 

 

αγριγιοπερίστρο

Κρήτη

αγριοπερίστερο

 

 

άγριγιος

Αχαΐα, Κερασούντα*, Κρήτη

άγριος

 

 

αγριγιουκάλαμου

Λήμνος

αγριοκαλάμι

 

 

αγριγιουκαντιφές

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

αγριοκατιφές

 

 

αγριγιουλαντίζου

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

τρομάζω

 

 

αγριγιουμαστχιά

Μάδυτος*

κοκορεβιθιά

 

 

αγριγιουμαστχιά

Μάδυτος*

μαστιχάγκαθο

 

 

αγριγιουματιάζου

Μάδυτος*

αγριοκοιτάζω

 

 

αγριγιουμιρνός

Θάσος

βουνίσιος

 

 

αγριγιουνέρατζους

Αϊβαλί*, Μοσχονήσι*

αγριάνθρωπος

 

 

αγριγιουπιριστέρ

Λέσβος

αγριοπερίστερο

 

 

άγριγιους

Θάσος, Λέσβος

άγριος

 

 

αγριγιώνω

Κερασούντα*, Οινόη*

αγριεύω

 

 

αγριγιώνω

Κερασούντα

φοβερίζω

 

 

αγριγκιά

Σίφνος

αγριελιά

 

 

αγριγούρνου

Βελβεντός

αγριογούρουνο

 

 

αγρίδ

Αιτωλοακαρνανία, Ιωάννινα

αγριότοπος

 

 

αγρίδ

Πιερία

υγρότοπος

 

 

αγρίδ

Αιτωλοακαρνανία

χερσότοπος

 

δ

αγρίδα [Γούλας 1961]

Αιτωλοακαρνανία, Αυδήμι*, Βόρεια Εύβοια, Ευρυτανία, Θάσος, Καρδίτσα, Λαγκαδάς, Λευκάδα, Λουλέβουργας*, Μαγνησία, Μαΐστρος*, Νιγρίτα, Πιερία, Σέρρες, Στενήμαχος*, Φωκίδα

αγουρίδα

 

 

αγρίδι

Αρκαδία

αγριότοπος

 

 

αγρίδι

Άνδρος

αγρόκτημα

 

 

αγρίδι [Βλαστός 1931]

Τσακωνιά

χερσότοπος

 

 

αγρίδι [Βλάχος 1659]

 

αγρίμι

 

 

αγρίδι [ΙΛΝΕ 1933]

 

χωραφάκι

 

 

αγρίδιν

Κερασούντα*

αγρίμι

 

 

αγριδότοπος [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγριότοπος

 

 

άγριε

Τσακωνιά

άγριος

 

 

αγριέβουμαι [Βλαστός 1931]

 

αγριεύομαι

 

 

αγριέβω [Βλαστός 1931]

 

αγριεύω

 

 

αγριέγκου

Τσακωνιά

αγριεύω

 

δ

αγριέλα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγριελιά

 

 

αγριελέα

Βάτικα*, Χαβουτσί*

αγριελιά

 

 

αγριελήσιος [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγριλίτικος

 

 

αγριελία

Τσακωνιά

αγριελιά

 

δ

αγριελιά [Germano 1622]

Olea oleaster: αβρολιά, αγζολία, αγιριελιά, αγιριολιά, αγκριγιολιά, άγκριντο, αγκριολιά, αγρέλ, αγρέλα, αγρέλας, αγρελέα, αγρέλη, αγρέλι, αγρελιά, αγρέλλα, άγρελλος, άγρελλους, αγρέλος, άγρελος, αγρέλτα, αγρζολιά, αγριαλιά, αγριαργούλιδο, αγριγιά, αγριγκιά, αγριέλα, αγριελέα, αγριελίδα, αγρίελος, αγριλεά, αγρίλι, αγριλιά, αγριλίδα, αγριλίδι, αγριλιός, αγριλλός, άγριλος, αγριμολέ, αγρίντα, αγριντέα, αγριντέο, αγριντό, άγριντο, αγριοελιά, αγριοκατσάγριλας, αγριολέα, αγριολιά, αγριολία, αγριουλιά, αγλίδα, αγρλίδι, αγρολέα, αγρολέγια, αετονυχολιά, αργαλέους, αγρολιά, αγρολία, αγρολίδα, αγρουλιά, αγρουλίδα, αξμέρουτου, αργουγιά, αργούλεος, αργουλέος, αργουλιά, αργουλίδα, άργουλο, αρκοκάτσελλος, αρκολιά, ασγουρλίδα, ασγουρλίδι, άχριντο, κόσινας, κοσίνη, κόστινος, κατσάγριουας, κουτρούαλντος, κουτρουβάλι, κουτσίν, φιλουριά

αγριελιά

 

 

αγριελίδα [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγριελιά

 

 

αγριελίδι

Αστυπάλαια

αγριελίτσα

 

δ

αγριελίσιος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγριλίτικος

 

 

αγριελίτικος [Βλαστός 1931]

 

αγριλίτικος

 

 

αγριελίτσα [ΙΛΝΕ 1933]

υποκοριστικό της αγριελιάς: αγγκριντάτσι, αγρελίδι, αγριελίδι, αγριλίδι, αγριλίτσα, αγριλούλα, αγριολίδι, γριλίδι, αργουλίδι

αγριελίτσα

 

δ

αγρίελος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγριελιά

 

 

αγρίεμα

Μάνη

οργή

 

 

άγριεμα

Λακωνία

αγρίεμα

 

δ

αγρίεμα [Βλαστός 1931]

άγζεμα, άγρεμα, άγριεμα, αγρίεμαν, αγριεμός, αγρίιμα, άγριμα, αγριμός, αγρίωμα, αγρίωμαν, άργωμαν

αγρίεμα

 

δ

αγρίεμα [Βλαστός 1931]

 

φόβος

 

 

αγρίεμαν

Σάντα*, Χαλδία*

αγρίεμα

 

 

αγριεμάρα

Ζάκυνθος

αγριότητα

 

δ

αγριεμάρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

εξαγρίωση

2

δ

αγριεμένα

αβράντινι, αβρτατινί

αγριεμένα

2

δ

αγριεμένος [Βλάχος 1659]

αγζεγκουμένε, αγιριεμένος, αγρζευτέ, αγριμένους, αγριομένος, ξαγκριγεμένος

αγριεμένος

 

 

αγριεμός [Βλαστός 1931]

 

φόβος

 

δ

αγριεμός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Νάξος

αγρίεμα

 

 

αγριένω [Βεντότης 1790]

 

αγριεύω

 

 

αγριεύγκω

Κάρπαθος, Χίος

αγριεύω

 

 

αγριεύγω

Καστελλόριζο, Κίμωλος, Κρήτη, Κύθνος, Νάξος, Χίος

αγριεύω

 

 

αγριεύκω

Κύπρος

αγριεύω

 

 

αγριεύομαι

αγρεύουμι, αγριέβουμαι

αγριεύομαι

 

 

αγριεύομαι

Σωζόπολη*

φοβάμαι

 

 

αγριεύου

Νιγρίτα

αγριεύω

 

δ

αγριεύω [Somavera 1709]

αγγρίζω, αγζέγκου, αγιριεύου, αγκριγεύγω, αγκριγεύω, αγκρικόννω, αγογίζω, αγρένω, αγρεύγκω, αγρεύγω, αγρεύου, αγρεύω, αγρζέγκω, αγριαίνω, αγριγεύγω, αγριγεύου, αγριγεύω, αγριγιένω, αγριγιώνω, αγριέβω, αγριέγκου, αγριεύγκω, αγριεύγω, αγριεύκω, αγριεύου, αγρίνω, αγριώ, αγριώνω, αγρώνου, αγρώνω, αεργεύω, αναγριώνω, αζντεύω, αζντίζου, αϊγρεύου, αναχετζόνω, αργώνω, γρεύω, γριάζω, γριεύγω, δριμώνω, ξαγγρίζω, ξαγριέβω, ξαγριώνω, χετζόνω

αγριεύω

 

 

αγρίεψη [Βλαστός 1931]

 

φόβος

 

 

αγρίζευτος

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ανεκρίζωτος

 

 

αγρίζω

Κύπρος

αξίζω

 

 

αγρίζω [Βλάχος 1659]

 

εξοργίζω

 

 

αγρίιμα

Μαγνησία

αγριάδα

 

 

αγρίιμα

Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία

αγρίεμα

 

 

αγρικά

Κέρκυρα

τραχιά

 

 

αγρίκα

Βιθυνία

άξεστος

 

 

άγρικα [Somavera 1709]

 

ακατανόητα

 

 

αγρικάου

Αρκαδία, Μαγνησία, Μεσσηνία

αισθάνομαι

 

 

αγρικάου

Ηλεία, Λάρισα, Μεσσηνία

ακούω

 

 

αγρικάου

Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Καστοριά, Κοζάνη, Λάρισα, Μαγνησία, Νιγρίτα, Σάμος, Σκόπελος

καταλαβαίνω

 

 

αγρίκας

Σιάτιστα

έξυπνος

 

 

αγρικάω

Λακωνία, Παξοί

καταλαβαίνω

 

δ

αγρικάω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αρκαδία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Λακωνία

ακούω

 

 

αγρίκεμαν

Κερασούντα*

αντίληψη

 

 

αγρικέρασι

Καλαβρία

αγριοκέρασο

 

δ

αγρικερός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ηχητικός

 

 

αγρίκετος

Οινόη*

ανόητος

 

δ

αγρικηρός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ηχητικός

 

 

αγρίκηση

Κύπρος

είδηση

 

 

αγρικησία

Οινόη*, Τραπεζούντα*

βραδύνοια

 

δ

αγρικησιά [Βλαστός 1931]

Μήλος, Σύμη

ανυπακοή

 

δ

αγρίκητα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ασυνεννόητα

 

δ

αγρικητά [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κεφαλονιά, Κορινθία, Μάνη, Σίφνος

ακουστά

 

 

αγρίκητος

Ζάκυνθος, Κρήτη

ανυπάκουος

 

 

αγρικητός [Βλαστός 1931]

 

ακουστός

 

 

αγρίκητος [Βλαστός 1931]

 

ακατανόητος

 

 

αγρίκητος [Βλαστός 1931]

 

ανάκουστος

 

 

αγρικιά

Μυριόφυτο*, Μύκονος

ανοησία

 

 

αγρικιά

Θήρα

ανυπακοή

 

 

αγρικία

Τραπεζούντα*

ανοησία

 

δ

αγρικιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αποκοτιά

 

δ

αγρικιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

φήμη

 

 

αγρικιάζομαι

Λακωνία

αφουγκράζομαι

 

δ

αγρικιέμαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ηλεία

ακούγομαι

 

δ

αγρικιέμαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

συνεννοούμαι

 

 

αγρίκιστα

Κερασούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*

ανόητα

 

 

αγρίκιστα

βάναυσα

βάναυσα

 

δ

αγρικιστά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Σύρος

ακουστά

 

 

αγρικιστία

Κερασούντα*

ανοησία

 

 

αγρικιστίγια

Κερασούντα*

ανοησία

 

 

αγρίκιστος

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Οινόη*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ανόητος

 

 

αγρίκιστος

Σινασός*

άξεστος

 

 

αγρίκιστος

Κοτύωρα*

παρεξηγιάρης

 

δ

αγρικιστός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Σύρος

ακουστός

 

δ

αγρίκιστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανήκουστος

 

δ

αγρίκιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακατανόητος

 

 

αγρικιστοσίνα

Κερασούντα*, Χαλδία*

ανοησία

 

 

αγρικιστοσύνη

Κερασούντα*, Χαλδία*

απερισκεψία

 

δ

αγρίκιτος [Somavera 1709]

 

ακατανόητος

 

δ

αγρίκιτος [Somavera 1709]

 

ανήκουστος

 

 

αγρίκιτος [Βλάχος 1659]

Κύθηρα

απείθαρχος

 

δ

αγρικιτός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακουστός

 

 

αγρίκλα

Αιτωλοακαρνανία

αγουρίδα

 

 

αγρικό

Απουλία, Καλαβρία

άγριος

 

 

άγρικο

Βάτικα*, Χαβουτσί*

στενοκέφαλος

 

 

αγρικονίζω

Κύπρος

ακούω

 

 

αγρικός

Κύπρος

έξυπνος

 

 

αγρικός

Κέρκυρα

τραχύς

 

 

άγρικος

Θήρα, Κεφαλονιά

ανυπάκουος

 

 

άγρικος

Θήρα, Κάλυμνος, Ρόδος

άτακτος

 

 

άγρικος [Somavera 1709]

 

άγριος

 

 

αγρικού

Μάνη

ακούω

 

 

αγρικού

Τσακωνιά

καταλαβαίνω

 

 

αγρικούμαι

Κύπρος

σκέφτομαι

 

 

άγρικους

Καρδίτσα

ανώριμος

 

 

άγρικους

Λιβίσι*

άτακτος

 

 

αγρίκστους

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

ανικανοποίητος

 

 

αγρικτάζου

Χαλκιδική

αγριοκοιτάζω

 

 

αγρίκτους

Σάμος

ανυπάκουος

 

 

αγρίκτους

Ίμβρος

λιπόθυμος

 

δ

αγρικώ [Portius 1635]

Κάσος, Κέρκυρα, Παξοί

αισθάνομαι

 

δ

αγρικώ [Βεντότης 1790]

Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Βελβεντός, Γρεβενά, Δέλβινο, Ηλεία, Κάσος, Κερασούντα*, Κοζάνη, Κύπρος, Λήμνος, Μεσσηνία, Μύκονος, Πιερία, Σάμος, Σέρρες, Σιάτιστα, Χίος

καταλαβαίνω

 

δ

αγρικώ [Λεξικό Πρωίας 1933]

Άνδρος, Δέλβινο, Ηλεία, Κάσος, Κύθηρα, Κύθνος, Κύπρος, Λήμνος, Νίσυρος, Πάρος, Τήνος

ακούω

 

 

αγρίλα

Μαγνησία, Σκόπελος

αγριάδα

 

 

αγριλάντστους

Λέσβος

άξεστος

 

 

αγρίλας

Χίος

αγριομάτης

 

 

αγριλεά

Κίμωλος

αγριελιά

 

 

αγριλήσιους

Αιτωλοακαρνανία

αγριλίτικος

 

 

αγριλήσος

Αρκαδία, Αυλωνάρι, Κονίστρες, Λακωνία

αγριλίτικος

 

δ

αγρίλι [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ήπειρος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κύθηρα, Παξοί

αγριελιά

 

δ

αγριλιά [Γεννάδιος 1914]

Αϊβαλί*, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θήρα, Ιθάκη, Ίμβρος, Καρδίτσα, Κεφαλονιά, Κονίστρες, Κορινθία, Κύμη, Λέρος, Λέσβος, Μεσσηνία, Μοσχονήσι*, Νάξος, Παξοί, Πάρος, Σάμος, Σίφνος, Σύμη, Χαλκιδική

αγριελιά

 

δ

αγρίλιαγος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αρκαδία

άψητος

 

 

αγρίλιαος

Αρκαδία

άψητος

 

 

αγρίλιαστους

Σάμος

άψητος

 

δ

αγριλίδα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αίνος*, Κρήτη, Νάξος, Παξοί

αγριελιά

 

 

αγριλίδι

Αχαΐα, Θήρα, Κορινθία

αγριελίτσα

 

δ

αγριλίδι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ηλεία, Μεσσηνία

αγριελιά

 

 

αγριλίκ

Γρεβενά

αγριλίκι

 

δ

αγριλίκι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

προίκα χήρου που ξαναπαντρεύεται στην παρθένα νύφη: αγαρλίκ, αγουριλίκι, αγριλίκ, γαρλίκ, γριλίκι

αγριλίκι

 

 

αγριλιός [Βλάχος 1897]

Αττική, Κέα, Κύθνος, Μέγαρα

αγριελιά

 

δ

αγριλίσιος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αγριλίτικος

 

δ

αγριλίτικος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

από αγριελιά: αγριελήσιος, αγριελίσιος, αγριελίτικος, αγριλήσιους, αγριλήσος, αγριλίσιος, αργουλιδένιος, αργουλίσος

αγριλίτικος

 

 

αγριλίτσα

Αυλωνάρι, Κονίστρες

αγριελίτσα

 

 

αγριλίτσα [Χελδράιχ 1926]

Putoria calabrica: αγριορίζαρο

αγριλίτσα

 

 

αγριλλός

Κάρπαθος, Κάσος

αγριελιά

 

 

άγριλος

Ήπειρος, Νάξος, Μέγαρα

αγριελιά

 

 

αγριλούκλα [ΙΛΝΕ 1933]

μεγεθυντικό της αγριελιάς: αγρούλιδας, αγρούλιδος, αργούλιδος

αγριλούκλα

 

 

αγριλούλα

Αιτωλοακαρνανία, Ήπειρος, Κεφαλονιά

αγριελίτσα

 

 

αγριλώνω

Χίος

αγριοκοιτάζω

 

 

αγρίμ

Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία, Θάσος, Σάμος, Τσακήλι*, Χαλκιδική

αγρίμι

 

 

αγρίμ

Τσακήλι*

αγριοκάτσικο

 

 

άγριμα

Σκόπελος

αγριάδα

 

 

άγριμα

Θεσσαλονίκη, Κοζάνη

αγρίεμα

 

 

αγρίμαι

Χαλδία*

φοβάμαι

 

 

αγριμάρα

Χαλκιδική

αγριάδα

 

 

αγριμένους

Νιγρίτα

αγριεμένος

 

 

αγριμερόν

Κάρπαθος

αγριοκάτσικο

 

 

αγρίμι

Κρήτη

αγριοκάτσικο

3

δ

αγρίμι [Germano 1622]

Buck List 3.11 | αγζίνι, αγρίδι, αγρίδιν, αγρίμ, αγριμικό, αγρίμιν, αγρίμν, αγρίνι, αγριόζουγου, αγριόζουδο, αγριομερικόν, αγριομερινό, αγριουζούλαπου, αγριουμιρκό, αγριουμιρνό, αγρουζούλαπου, αγρουστόγιους, γριμ, γρίμι, γριμικό, ζλάπι, ζουλάπι, ζουμπερό, τζαναβάρι

αγρίμι

 

 

αγριμιά [Βλαστός 1931]

 

χερσότοπος

 

δ

αγριμικό [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Λακωνία, Μάνη

αγρίμι

 

 

αγρίμιν

Λιβίσι*, Χίος

αγρίμι

 

 

αγρίμιν

Κάρπαθος

αγριοκάτσικο

 

 

αγρίμν

Χαλκιδική

αγρίμι

 

 

αγριμοία [Χελδράιχ 1926]

Κέρκυρα

αγριμόνια

 

 

αγριμολέ

Κρήτη

αγριελιά

 

δ

αγριμολογάω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κυνηγώ

 

δ

αγριμολόγος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

κυνηγός

 

δ

αγριμολογώ [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

κυνηγώ

 

δ

αγριμόνια [Βεντότης 1790]

Agrimonia eupatoria: αγριμοία, αγριμόνια, αγριμονιά, ασπροξάκι, φονόχορτο

αγριμόνια

 

δ

αγριμονιά [Ηπίτης 1908]

 

αγριμόνια

 

δ

αγριμονιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

φωνόχορτο

 

 

αγριμός

Λέσβος

αγρίεμα

 

 

αγριμός

Λέσβος

εξαγριωμένος

 

δ

αγριμούτσα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη

ακρίδα

 

 

αγριμπιλίνα

Μαγνησία

αγράμπελη

 

 

αγρίνι

Τσακωνιά

αγρίμι

 

 

αγρινιά

Κύπρος

αγριοσυκιά

 

δ

αγρίνιαστα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγκρίνιαστα

 

δ

αγρίνιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Νάξος

αγκρίνιαστος

 

δ

αγρινό [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ovis orientalis: αγρινόν

αγρινό

 

 

αγρινόν

Κύπρος

αγρινό

 

 

αγρίντα

Καλαβρία

αγριελιά

 

 

αγριντέα

Καλαβρία

αγριελιά

 

 

αγριντέο

Καλαβρία

αγριελιά

 

 

αγριντιά

Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λαγκαδάς, Χαλκιδική

γρεντιά

 

 

αγριντό

Καλαβρία

αγριελιά

 

 

άγριντο

Απουλία

αγριελιά

 

 

αγρίνω

Κοτύωρα*, Σαμψούντα*, Χαλδία*

αγριεύω

 

 

αγριξιά

Αίνος*

ανοησία

 

 

αγριξία

Τραπεζούντα*

ανοησία

 

 

αγρίξτος

Μύκονος

ανυπάκουος

 

 

αγρίξτους

Λήμνος

άξεστος

 

 

αγριοαβραμηλιά [Χελδράιχ 1926]

 

κορομηλιά

 

 

αγριοαβράμηλο [ΙΛΝΕ 1933]

 

κορόμηλο

 

 

αγριοαγγουρία

Τσακωνιά

πικραγγουριά

 

δ

αγριοαγριάδα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Panicum repens: αγριάδα

αγριοαγριάδα

 

 

αγριοαίρα [Χελδράιχ 1926]

Lolium perenne

αγριοαίρα

 

 

αγριοακαλαμιά

Ήπειρος

αγριοκαλάμι

 

 

αγριοαμπέλι [Χελδράιχ 1926]

 

κουρμπενιά

 

 

αγριοάνθρωπος

Μάνη

αγριάνθρωπος

 

 

αγριοαρακάς [Γεννάδιος 1914]

Vicia dasycarpa ή Vicia varia: άγρια καβαλαριά, αρακάς, καβαλαριά, καβελαριά, σκοτισμάρα

αγριοαρακάς

 

 

αγριοαρακάς [Γεννάδιος 1914]

Κύθνος

αγριόβικος

 

 

αγριοάραχο

Αίγινα

αγριοκόκι

 

 

αγριοάραχο

Αίγινα

βίκος

 

 

αγριοασιλικός

Κάρπαθος

αγριοβασιλικός

 

 

αγριοβαβούλι [Γεννάδιος 1914]

 

αγριολαθούρι

 

 

αγριοβαβούλι [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγριάφκος

 

δ

αγριοβαλανιδιά [Βεντότης 1790]

Quercus lanuginosa: αγρανίτσα, γρανίτσα, γράνιτσα, δέντρο, ημεράδα, ημεράδι, κελόνι, μεράδι, ροτσόκι, ρουπάκι, τσάρι, τσαρνόκ, τσερνόκι, τσερνούχι, τσιρνόκ, τσουρνόκ

αγριοβαλανιδιά

 

 

αγριοβάρσαμο

Κρήτη

αγριοδυόσμος

 

 

αγριοβάρσαμος

Κρήτη, Λευκάδα

αγριοδυόσμος

 

 

αγριοβάρω

Μύκονος

αποπαίρνω

 

 

αγριοβασιλικό

Σύμη

αγριοβασιλικός

 

δ

αγριοβασιλικός [Σκαρλάτος 1835]

διαφόρα είδη φυτών: αγριοασιλικός, αγριοβασιλικό, αγριουβασιλκός, αγριουβασιλκός, αρκοβασιλιτσά

αγριοβασιλικός

 

 

αγριοβασιλικός [Χελδράιχ 1926]

Σκύρος

περδικάκι

 

 

αγριόβατο [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγριόβατος

 

 

αγριόβατος

Ζάκυνθος

βάτος

 

 

αγριόβατος [Χελδράιχ 1926]

Rubus tomentosus: αγριόβατο, αγριόβατους, αρκόβατος, βατσινιά, βάτος, βάτσο

αγριόβατος

 

 

αγριόβατους

Θεσσαλία

αγριόβατος

 

 

αγριοβαφή

Κέρκυρα

ριζάρι

 

δ

αγριοβαφή [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ριζάρι

 

 

αγριοβάφι

Κέρκυρα

ριζάρι

 

 

αγριοβελανιδιά [Βλαστός 1931]

Αρκαδία, Μάνη

αγριοβαλανιδιά

 

δ

αγριοβέλανο [ΙΛΝΕ 1933]

άγριο βελανίδι: αγριοβέλανο, αγροβελάνι, αγροβέλανο, αργκουβέλανου, αρκουβέλανο, γροβέλανο

αγριοβέλανο

 

 

αγριόβικο

Τσακωνιά

αγριόβικος

 

 

αγριόβικος [Γεννάδιος 1914]

Vicia sibthorpii: αγζόβικο, αγριοαρακάς, αγριόβικο, αγριόβκους, αγριόροβη, αγριουβίκους

αγριόβικος

 

δ

αγριοβιολέτα [Βλάχος 1897]

Malcolmia maritima: αγριοπουλιά, αρκοβιολέτα

αγριοβιολέτα

 

 

αγριόβκους

Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη

αγριόβικος

 

δ

αγριοβλαστάρι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αγζοβάσταρε, αγρζοβλάσταρε, αγριοβλάσταρο, αγριουβλαστάρ, αγριουβλάσταρου

αγριοβλαστάρι

 

δ

αγριοβλάσταρο [Βλάχος 1897]

Κεφαλονιά

αγριοβλαστάρι

 

 

αγριοβλεματιά

Ηλεία

αγριοματιά

 

δ

αγριοβλέπω [Somavera 1709]

Σαράντα Εκκλησιές*

αγριοκοιτάζω

 

 

αγριόβλιτε

Τσακωνιά

πολύγωνο

 

 

αγριόβλιτο [ΙΛΝΕ 1933]

διάφορα φυτά του γένους Amaranthus: αγριόβλιτου, αγριουβλίτρου

αγριόβλιτο

 

 

αγριόβλιτου

Θεσσαλία

αγριόβλιτο

 

 

αγριόβοδο [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγριόβοϊδο

 

δ

αγριόβοϊδο [Ηπίτης 1908]

άγριο βόδι: αγκριγιόβουϊδο, αγριόβοδο, αγριόβουδο, αγριόβουδου, αγρόβουδον

αγριόβοϊδο

 

 

αγριοβόρης

Κερασούντα*, Τρίπολη*

αγριοβόρι

 

δ

αγριοβόρι [Βλαστός 1931]

αγριοβόρης, αγριοβοριαδούκλα, αγριοβοριάς, αγροβόρι, αγροβόρς, αγροβόρτς

αγριοβόρι

 

 

αγριοβοριαδούκλα

Μύκονος

αγριοβόρι

 

 

αγριοβοριάς

Νάξος

αγριοβόρι

 

 

αγριοβόριν

Οινόη*

αγριοβόρι

 

 

αγριοβοτάνι [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγριοβότανο

 

δ

αγριοβότανο [Βλάχος 1897]

αγριοβοτάνι

αγριοβότανο

 

δ

αγριοβούβαλο [Βλαστός 1931]

Αρκαδία

αγριοβούβαλος

 

 

αγριοβούβαλον [Βλάχος 1897]

Τραπεζούντα

αγριοβούβαλος

 

δ

αγριοβούβαλος

αγριοβούβαλο, αγριοβούβαλον

αγριοβούβαλος

 

δ

αγριόβουδο [Somavera 1709]

 

αγριόβοϊδο

 

 

αγριόβουδου

Αιτωλοακαρνανία, Ίμβρος

αγριόβοϊδο

 

 

αγριοβούνι [Βλαστός 1931]

αγριοούνι, αγριουβούν

αγριοβούνι

 

 

αγριόβουρας

Ρόδος

σφήκα

 

 

αγριόβουρλο

αγρζόβρουλε, αγριόβρουλε

αγριόβουρλο

 

 

αγριοβραμηλιά [Σκαρλάτος 1835]

 

προυνιά

 

 

αγριοβραχιά

Νάξος

βραχότοπος

 

 

αγριόβρομη

Αργυρόκαστρο, Κεφαλονιά

αγριοβρόμη

 

δ

αγριόβρομη [Γεννάδιος 1914]

Βάτικα*, Δέλβινο

αγριοβρόμη

 

δ

αγριοβρόμη [Σκαρλάτος 1835]

διάφορα φυτά του γένους Avena: αγζόβρονη, αγιριοβρόμη, αγρίβρομος, αγριόβρομη, αγριόβρομη, αγριοβρόμι, αγριόβρομο, αγριοβρόμος, αγριόβρομος, αγριόβρουμ, αγριόβρουμου, αγριογέννημα, αγριουβρόμ, αγριουβρόμ, αγρόβρουμ, αγριοβρόμι, αγρουβρόμ

αγριοβρόμη

 

 

αγριοβρόμι

Κέρκυρα

αγριοβρόμη

 

 

αγριόβρομο

Ζάκυνθος

αγριοβρόμη

 

 

αγριοβρόμος

Ζάκυνθος

αγριοβρόμη

 

δ

αγριόβρομος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ιθάκη, Κέρκυρα

αγριοβρόμη

 

 

αγριόβρουβα

Λακωνία

σκυλοβρούβα

 

δ

αγριόβρουβα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

πικρόχορτο

 

δ

αγριόβρουβα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

σινάπι

 

 

αγριοβρούβα [Χελδράιχ 1926]

 

σινάπι

 

 

αγριόβρουβα [Χελδράιχ 1926]

Sisymbrium officinale: αγζόβρουβα, πικρόχορτο, σκυλοβρούβα

αγριόβρουβα

 

 

αγριόβρουλε

Τσακωνιά

αγριόβουρλο

 

 

αγριόβρουμ

Πιερία

αγριοβρόμη

 

 

αγριόβρουμου

Λάρισα

αγριοβρόμη

 

δ

αγριοβρωνιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αμοργός | Roccella tinctoria: γλίνα, γλίτζα της πέτρας

αγριοβρωνιά

 

 

αγριοβύζι [Γεννάδιος 1914]

Κρήτη | Tolpis virgata ή Crepis virgata: λαρδάκι, πικραλίδα

αγριοβύζι

 

 

αγριόγα

Ίμβρος

αγριόγιδα

 

 

αγριογάδαρος [Portius 1635]

 

αγριογάιδαρος

 

 

αγριογάδουρο [Βλαστός 1931]

 

αγριογάιδαρος

 

δ

αγριογάιδαρος [Σκαρλάτος 1835]

αγριογάδαρος, αγριογάδουρο, αγριοονικόν, αγριουάδαρος, αγριουγάδαρους

αγριογάιδαρος

 

 

αγριόγαλλος

Άνδρος, Ζάκυνθος, Θήρα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Πάρος

χαμωτίδα

2

δ

αγριόγαλος [Βλάχος 1897]

Otis tarda: αγριόκουρκα, αγριόκουρκος, τόγια, τόι

αγριόγαλος

 

δ

αγριογαρίφαλλο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

φυτά του γένους Dianthus: αγριογαρόφαλο, αγριογαρούφαλο

αγριογαρίφαλλο

 

 

αγριογαρούφαλο [Βλαστός 1931]

Κέρκυρα

αγριογαρίφαλλο

 

 

αγριογαρόφαλο

Κέρκυρα

αγριογαρίφαλλο

3

δ

αγριόγατα [Βεντότης 1790]

αγριόκατα, αγριόκατθα, αγριόκατσα, αγρόκατα, αγρόγατα, γριόκατσα, αγρόγατα, αγρόκατα, αγροκάτα

αγριόγατα

 

 

αγριόγατο [ΙΛΝΕ 1933]

αγριόκατσο, αγριουγάτ, αγροκατούδ, αγροκάτουδον, αγροπαρδίν

αγριόγατο

2

δ

αγριόγατος [Βεντότης 1790]

αγζοκάτσουλε, αγιριόγατος, αγκριγιόκατος, αγριόγατους, αγριόκατθος, αγριόκατος, αγριοκάτσουλε, αγριόκαττος, αγρόγατους, αγρόγαττο, αγρόκατος, αμπιλόγατους, αρκόκατος, φουρόγατος

αγριόγατος

 

 

αγριόγατους

Αιτωλοακαρνανία, Ίμβρος, Καστοριά, Πιερία

αγριόγατος

 

 

αγριόγδου

Αιτωλοακαρνανία

αγριοκάτσικο

 

 

αγριογέννημα [Γεννάδιoς 1914]

 

αγριοβρόμη

 

 

αγριογιάλπας

Πάρος

αγιάλοπας

 

δ

αγριόγιδα [Germano 1622]

αγζόγιδα, αγριόγα, αγριογίδα, αγριοκατσίδα, αγριοκατσίκα, αγρόγα, αγρόιδα, γριόγιδα, φουριαρόγα

αγριόγιδα

 

δ

αγριογίδα [Βλάχος 1659]

 

αγριόγιδα

 

 

αγριογίδι [Βλαστός 1931]

 

αγριοκάτσικο

 

δ

αγριόγιδο [Βλαστός 1931]

 

αγριοκάτσικο

 

 

αγριόγιοσμος

Σύμη

αγριοδυόσμος

 

 

αγριογκορτσιά [ΙΛΝΕ 1933]

 

γκορτσιά

 

 

αγριόγκουρτσου

Πιερία

γκόρτσο

 

 

αγριόγκτζιουνου

Θράκη

αγριογούρουνο

 

 

αγριογλέπω

Σωζόπολη*

αγριοκοιτάζω

 

 

αγριογούρνο

Τσακήλι*

αγριογούρουνο

 

 

αγριογούρνου

Καστοριά, Πιερία

αγριογούρουνο

 

 

αγριόγουρνου

Πιερία

αγριογούρουνο

 

 

αγριογουρούνα [ΙΛΝΕ 1933]

αγιρζόσκροφα, αγριογρούνα, αγριόγρουνα

αγριογουρούνα

3

δ

αγριογούρουνο [Germano 1622]

Sus scorfa: αγζόχιουρε, αγιριογούρουνο, αγιριοχιούρι, αγιριοχιούρι, αγιριόχιουρος, αγρέγουρνου, αγριγιογούρουνο, αγριγούρνου, αγριόγκτζιουνου, αγριογούρνο, αγριογούρνου, αγριόγουρνου, αγριογρούνι, αγριόγρουνο, αγριόγρουνου, αγριογρουρούνι, αγριουγούρνου, αγριουγούρουνου, αγριουγρούν, αγριόχοιρος, αγριόχοιρους, αγρόγκτζουνου, αγρόγρουνου, αγρόκτζιουνου, αγρομούχτερον, αγρουγούρνου, αγροχοιρίδι, αρκόσοιρος

αγριογούρουνο

 

 

αγριογούρουνον [Germano 1622]

 

αγριογούρουνο

 

 

αγριογρούνα

Μάνη

αγριογουρούνα

 

 

αγριόγρουνα

Φωκίδα

αγριογουρούνα

 

 

αγριογρούνι

Μάνη

αγριογούρουνο

 

 

αγριόγρουνο

Δέλβινο

αγριογούρουνο

 

 

αγριόγρουνου

Λάρισα

αγριογούρουνο

 

 

αγριογρουρούνι [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγριογούρουνο

 

 

αγριογυναίκα

Νάξος

νεράιδα

 

δ

αγριοδαμασκηνιά [Somavera 1709]

 

κορομηλιά

 

δ

αγριοδαμάσκηνο [Somavera 1709]

 

κορόμηλο

 

δ

αγριοδάφνη [Βεντότης 1790]

Viburnum tinus

αγριοδάφνη

 

 

αγριόδενδρο

Θήρα

σερπιερίνα

 

 

αγριόδιανος

Κρήτη

χαμωτίδα

 

 

αγριόδιασμος

Ζάκυνθος, Μάνη

αγριοδυόσμος

 

 

αγριοδραμιθθέα

Κάρπαθος

κοκορεβιθιά

 

 

αγριόδυοσμος [Somavera 1709]

 

αγριόδυοσμος

 

δ

αγριοδυόσμος [Κοντόπουλος 1903]

φυτά του γένους Mentha: αγριγιοβάρσαβος, αγριοβάρσαμο, αγριοβάρσαμος, αγριόγιοσμος, αγριόδιασμος, αγριόδυοσμος, αγριουδιόσμους, αγροδέζμ, αγρόδιασμους, αγρουγιόσμους, αγρουδιόσμους

αγριοδυόσμος

 

 

αγριοελιά [Σκαρλάτος 1835]

Αρκαδία

αγριελιά

 

δ

αγριοζαλούδι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγριολαθούρι

 

 

αγριοζαφαρόνα

Κεφαλονιά

ζαφαρόνα

 

 

αγριόζουγου

Ευρυτανία

αγρίμι

 

 

αγριόζουδο [Germano 1622]

Κορινθία, Κρήτη

αγρίμι

 

 

αγριοζούζουλο

Μύκονος

αγριοκάτσικο

 

 

αγριόζουλο

Μύκονος

αγριοκάτσικο

 

δ

αγριοζοχός [Γεννάδιος 1914]

Helminthia echioides: αβροτσανγκούνα, αγριότζοχος, μπροτσανγκούνα, [Χελδράιχ 1926], χοιροβοτάνι, χοιροβότανο

αγριοζοχός

 

 

αγριοζώντανος

Κεφαλονιά

εφτάψυχος

 

δ

αγριόθερμος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγριολούπινο

 

 

αγριοθοβιθιά

Κρήτη

αγριορρεβιθιά

 

 

αγριόθουρους

Αδριανούπολη*

βλοσυρός

 

δ

αγριοθρούμπη [Βλάχος 1897]

Αρκαδία

αγριοφασκομηλιά

 

 

αγριοθρούμπο

Κέρκυρα

αγριοφασκομηλιά

 

 

αγριοθρύμπη [Σκαρλάτος 1835]

 

αγριοφασκομηλιά

 

 

αγριοθύμαρε

Τσακωνιά

αγριοθύμαρο

 

δ

αγριοθύμαρο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

φυτά του γένους Thymus: αγριοθύμαρε, αγριοθύμαρον, αθυμάιν

αγριοθύμαρο

 

 

αγριοθύμαρον

Σάντα

αγριοθύμαρο

 

 

αγριοθυμωμένος

Κρήτη

εξαγριωμένος

 

 

αγριοθώρετος

Κερασούντα*

βλοσυρός

 

 

αγριόθωρος [Βεντότης 1790]

Θήρα

βλοσυρός

 

δ

αγριοθωρώ [Βλάχος 1659]

Θήρα, Κρήτη, Ρόδος

αγριοκοιτάζω

 

 

αγριόιδου

Ιωάννινα, Πιερία

αγριοκάτσικο

 

δ

αγριοκαίρι [Βλαστός 1931]

Νάξος

κακοκαιρία

 

 

αγριοκαίρι [ΙΛΝΕ 1933]

 

παλιόκαιρος

 

 

αγριόκαιρος

Πάργα

παλιόκαιρος

 

 

αγριοκαλάμι [ΙΛΝΕ 1933]

διάφορα είδη φυτών: αγζόκανε, αγριγιουκάλαμου, αγριοακαλαμιά, αγριοκάλαμο, αγριοκάλαμον, αγριοκάλαμος, αγριουκάλαμου, αργιοκάλαμον, αρκοκάλαμον

αγριοκαλάμι

 

 

αγριοκαλάμι [ΙΛΝΕ 1933]

 

βέλιουρας

 

 

αγριοκαλαμιά

Αργυρόκαστρο

σπληνοχόρτι

 

 

αγριοκάλαμο

Αρκαδία, Αχαΐα, Λέρος

αγριοκαλάμι

 

 

αγριοκάλαμο

Σκύρος

βέλιουρας

 

 

αγριοκάλαμον

Ρόδος

αγριοκαλάμι

 

 

αγριοκάλαμος

Ζάκυνθος

αγριοκαλάμι

 

 

αγριοκάναρο

Θήρα

καρδερίνα

 

 

αγριοκαρδαμούρα

Κέρκυρα

βρομολάχανο

 

 

αγριοκαρδαμούρα [Γεννάδιος 1924]

Capsella bursa-pastoris: τζουρκάς, τραγιά

αγριοκαρδαμούρα

 

 

αγριόκαρδος [Βλαστός 1931]

 

σκληρόκαρδος

 

 

αγριοκαστανιά [Βεντότης 1790]

αγροκαστανία

αγριοκαστανιά

 

δ

αγριοκάστανο [Βεντότης 1790]

αγριουκάστανου, αγροκάστανο, αγροκάστανον

αγριοκάστανο

 

 

αγριόκατα [Du Cange 1688]

Ίμβρος, Τσακήλι*

αγριόγατα

 

 

αγριόκατθα

Νίσυρος

αγριόγατα

 

 

αγριόκατθος

Νίσυρος

αγριόγατος

 

 

αγριοκατιφές

αγριγιουκαντιφές

αγριοκατιφές

 

 

αγριόκατος

Κρήτη, Σωζόπολη*

αγριόγατος

 

 

αγριόκατσα

Λακωνία

αγριόγατα

 

 

αγριοκατσάγριλας

Νάξος

αγριελιά

 

 

αγριοκατσίδα

Κρήτη

αγριόγιδα

 

 

αγριοκατσίκα [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγριόγιδα

2

δ

αγριοκάτσικο [Βλαστός 1931]

αγιριόγιδο, αγιριοκάτσικο, αγκρογίδι, αγρέγιδον, αγρέδον, αγρέιδο, αγρέιδον, αγριγίδι, αγριγιόδου, αγρίμ, αγριμερόν, αγρίμι, αγρίμιν, αγριόγδου, αγριογίδι, αγριόγιδο, αγριοζούζουλο, αγριόζουλο, αγριόιδου, αγριοκάτσικον, αγριοκάτσκο, αγριουγίδ, αγριουκάτσκου, αγρίφ, αγρογίδι, αγρόιδου, αγροκάτζικον, αγρουγίδ, αγρουκάτσκου, γαρνό, φουριαρέ, χιμαρίδι

αγριοκάτσικο

 

 

αγριοκάτσικον [Somavera 1709]

Κάρπαθος, Ρόδος

αγριοκάτσικο

 

 

αγριοκάτσκο

Τσακήλι*

αγριοκάτσικο

 

 

αγριόκατσο

Νάξος

αγριόγατο

 

 

αγριοκάτσουλε

Τσακωνιά

αγριόγατος

 

 

αγριόκαττος

Κάρπαθος, Κύπρος, Ρόδος

αγριόγατος

 

δ

αγριοκαυκαλήθρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

φυτά του γένους Scandix: αγριουκαυκαλήθρα, αγριοκαυκαλίδα

αγριοκαυκαλήθρα

 

δ

αγριοκαυκαλήθρα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

σκαντζίκι

 

 

αγριοκαυκαλίδα

Κεφαλονιά

αγριοκαυκαλήθρα

 

 

αγριοκερασά

Κρήτη

αγριοκερασιά

 

δ

αγριοκερασιά [Σκαρλάτος 1835]

δέντρα του γένους Cerasus: αγζοτσερασία, αγρζοτσερασία, αγριοκερασά, αγριουκιρασιά, αγροκερασιά, αγροκερασία, αγροκέρασο, αγροκέρασον, αγροτσέρασο, αγρικέρασι

αγριοκερασιά

2

δ

αγριοκέρασο [Σκαρλάτος 1835]

αγρικέρασι, αγροκέρασον, αγροτσέρασο

αγριοκέρασο

 

 

αγριοκερατάς

Παξοί

κερατάς

 

 

αγριοκερατέα

Κάρπαθος

αγριοχαρουπιά

 

 

αγριοκερατιά

Κρήτη

κουτσουπιά

 

 

αγριοκερατιά

Κρήτη

χαρουπιά

 

 

αγριοκέρατον

Κάρπαθος

αγριοχάρουπο

 

 

αγριοκερατσά

Κάρπαθος

αγριοχαρουπιά

 

 

αγριοκερατσέα

Μεσσηνία

χαρουπιά

 

 

αγριοκεράτσιν

Κύπρος

χαρούπι

 

 

αγριοκέχρι [Σκαρλάτος 1835]

Αρκαδία

βέλιουρας

 

 

αγριοκινάρα [Χελδράιχ1926]

 

αγκινάρα

 

 

αγριόκισος

Κρήτη, Σίφνος

σκυλόβατος

 

δ

αγριόκλημα [Somavera 1709]

αγζόκραμα, αγρόκλημα, αγρόκλημα

αγριάμπελο

 

 

αγριόκλημα [Γεννάδιος 1914]

Κεφαλονιά

αγιόκλημα

 

 

αγριόκλημα [Γεννάδιος 1914]

 

αγράμπελη

 

 

αγριόκλημα [Χελδράιχ 1926]

 

λυκίσκος

 

δ

αγριοκοίταγμα [Βεντότης 1790]

αγριγιοξάνοιμα, αγριγιοξάνοισμα, αγριοκοίταμα, αγριοκοιταξιά, αγριουκοίταγμα, αγριουκοίταμα, σβιλάντισμα

αγριοκοίταγμα

 

δ

αγριοκοιτάζω [Somavera 1709]

ααργουντρανού, αγγελοματιάζω, αγζοξικάζου, αγιριοτηράζου, αγκρυλουματιάζου, αγριγιοξανοίγω, αγριγιοθωρώ, αγριγιοξανοίγω, αγριγιουματιάζου, αγρικτάζου, αγριλώνω, αγριοβλέπω, αγριογλέπω, αγριοθωρώ, αγριοματιάζω, αγριοξανοίγω, αγριουβλέπου, αγριουκτάζου, αγριουκοιτάζου, αγριοκοιτάω, αγριοκοιτώ, αγριοκτώ, αγριουχτάζου, αγριχτάζου, αγροτερώ, αγρουκτάζου, αγρουλουματιάζου, αγρουματιάζου, αρκοθωρώ

αγριοκοιτάζω

 

δ

αγριοκοίταμα [Βεντότης 1790]

 

αγριοκοίταγμα

 

 

αγριοκοιταξιά

Ζάκυνθος, Κεφαλονιά

αγριοκοίταγμα

 

 

αγριοκοιταστής [Somavera 1709]

 

βλοσυρός

 

 

αγριοκοιτάω [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγριοκοιτάζω

 

 

αγριοκοιτώ [Βλαστός 1931]

 

αγριοκοιτάζω

 

 

αγριοκόκι

Κεφαλονιά

βίκος

 

 

αγριοκόκι [Χελδράιχ 1926]

Vicia angustifolia: αγριοάραχο

αγριοκόκι

 

 

αγριοκοκιά

Θήρα

γόγγολη

 

 

αγριοκοκκιά

Ρόδος

ανάγυρος

 

 

αγριοκόκορας

Ζάκυνθος

γλαδιόλα

 

δ

αγριοκόκορας [Βλάχος 1897]

 

τσαλαπετεινός

 

 

αγριοκόκορης

Αχαΐα

τσαλαπετεινός

 

 

αγριοκοκόρι

Πελοπόννησος

τσαλαπετεινός

 

 

αγριοκόκορο

Ζάκυνθος

τσαλαπετεινός

 

 

αγριοκόκορος

Ζάκυνθος

τσαλαπετεινός

 

 

αγριοκόκορος [Γεννάδιος 1914]

 

γλαδιόλα

 

 

αγριοκόκοτος [ΙΛΝΕ 1933]

 

τσαλαπετεινός

 

 

αγριοκολητσόχορτο

Κύθνος

περδικάκι

 

 

αγριοκομιντοριά

Κέρκυρα

στρύχνος

 

 

αγριοκονυτσιά

Λακωνία

ακόνυζα

 

 

αγριοκόριτσο [Βλαστός 1931]

 

αγοροκόριτσο

 

δ

αγριοκόριτσο [Λεξικό Πρωίας 1933]

αγροκόριτζον, αγροκόριτσον

αγριοκόριτσο

 

 

αγριοκορομηλιά

φυτά του γένους Prunus: αγριοκορομπηλιά, αγριουτζαρκνιά, αγριουτζινιρδιά, αγριουτζιρκνιά, κουρμπλιά

αγριοκορομηλιά

 

 

αγριοκορομηλιά [Γεννάδιος 1914]

 

κορομηλιά

 

 

αγριοκορόμηλο

αγριουκουρόμπλου, αγριουτζινιρίδ

αγριοκορόμηλο

 

 

αγριοκορομπηλιά

Αρκαδία

αγριοκορομηλιά

 

 

αγριοκόρτσο

Μάνη

γκόρτσο

 

δ

αγριόκοτα [Somavera 1709]

Tetrastes bonasia ή Tetrao bonasia ή Bonasa bonasia: αγριόκουτα, αγριόρνιθα, αγροκοσάρα, αγροκόσαρο, αγροκόσαρον, αγροκόσαρος, αηνάρι, αρκόρνιθα, αρτισονάρι, αρτιχιονάρ, αταγανάρι, αταγηνάρι, λιβαδοπέρδικα, ταγηνάρι, φραγκολίνα

αγριόκοτα

 

δ

αγριόκοτα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

χαμωτίδα

 

 

αγριοκουκί

Μεσσηνία

αγριοκούκι

 

 

αγριοκούκι

Lathyrus annuus: αγριοκουκί, αρκοκουτσά, δαυλίδα, δαυλίδα, κουτσολάθρι, λαμπύρι

αγριοκούκι

 

 

αγριοκούκι [Χελδράιχ 1926]

vicia narbonensis: αγριουκούκ

αγριοκούκι

 

 

αγριοκουκιά

Ζάκυνθος

βίκος

 

 

αγριοκουκιά [Γεννάδιος 1914]

Θεσσαλία, Θήρα

γόγγολη

 

 

αγριοκουκούτσα [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγριαγκινάρα

 

 

αγριοκούμαρε

Τσακωνιά

αγριοκουμαριά

 

δ

αγριοκουμαριά [Σκαρλάτος 1835]

Arbutus andrachne: αγζοκούμαρε, αγλιστρουκουμαριά, αγρζοκούμαρε, αγριοκούμαρε, αγκριοκουμαρία, αγρζοκουμαρία, αγροκουμμαρία, γροκουμμαρία

αγριοκουμαριά

 

 

αγριοκούμαρο

αγροκούμμαρο, γροκούμμαρο

αγριοκούμαρο

 

 

αγριοκούνελο [ΙΛΝΕ 1933]

Oryctolagus cuniculus: αρμούτης

αγριοκούνελο

 

 

αγριόκουρκα [Απαλοδήμος 1988]

Προποντίδα*

αγριόγαλος

 

 

αγριόκουρκος [Απαλοδήμος 1988]

 

αγριόγαλος

 

 

αγριοκουρμαδιά

Μεσσηνία

χουρμαδιά

 

 

αγριόκουτα

Αδριανούπολη*

αγριόκοτα

 

 

αγριοκουτσολάθρι

Αρκυρόκαστρο

αγριολαθούρι

 

 

αγριοκουτσουνάδα [Γεννάδιος 1914]

Caucalis maritima ή Orlaya pumila: αγριοκουτσουνίδα

αγριοκουτσουνάδα

 

 

αγριοκουτσουνίδα

Θήρα

αγριοκουτσουνάδα

 

 

αγριοκουτσουπιά

Ήπειρος, Κεφαλονιά

κουτσουπιά

 

 

αγριοκρέμυδο

Πελοπόννησος

αγριοκρόμμυδο

 

 

αγριοκρίθαρο [Γεννάδιος 1914]

φυτά του γένους Haynaldia: αγριοσίκαλη, αγριοσικαλιά, αγριοστάρι, αγριουκρίθαρου, αγριουσίκαλ, αγριουσίταρου, αγροκούρθαρον, αγροκριθάρι, αγρόκριθο, αγρουκρίθαρου, γάτα, τς γάτας τ' αυτί, τ' γάτας τα βζια, τς γάτας του σταφύλ

αγριοκρίθαρο

 

 

αγριοκρομμύδα [Σκαρλάτος 1835]

 

αγιοβασιλίτσα

 

 

αγριοκρόμμυδο

Κρήτη

αγριόσκορδο

 

 

αγριοκρόμμυδο [Βλάχος 1897]

άγρια φυτά του γένους Allium: αγριοκρέμυδο, αγριοκρόμυδον, αγρουκρόμδου

αγριοκρόμμυδο

 

 

αγριοκρόμυδον

Τραπεζούντα*

αγριοκρόμμυδο

 

 

αγριοκτώ

Ήπειρος

αγριοκοιτάζω

 

 

αγριοκύδωνο [Βεντότης 1790]

αγριουκύδουνου, αγροκύδωνο, αγροκύδωνον

αγριοκύδωνο

 

 

αγριοκυπάρισος

Κρήτη

αγριοκυπαρίσσι

 

 

αγριοκυπαρίσσι [Βλάχος 1897]

δέντρα του γένους Juniperus: αγριοκυπάρισος, αγριοκυπάρισσο, αρκοτσυπαρίσιν

αγριοκυπαρίσσι

 

δ

αγριοκυπάρισσο [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κρήτη, Μάνη

αγριοκυπαρίσσι

 

 

αγριολάδα

Κέρκυρα

περιπλοκάδι

 

 

αγριολάθουρε

Τσακωνιά

αγριολαθούρι

 

 

αγριολαθούρι [Γεννάδιος 1914]

Lathyrus aphaca: αγριοβαβούλι, αγριοζαλούδι, αγριοκουτσολάθρι, λαμπύρι, μπαβούλια, πνιγιά, σκαλοφύλι

αγριολαθούρι

 

 

αγριολαθούρι [ΙΛΝΕ 1933]

φυτά του γένους Lathyrus: αγζολάθουρε, αγριολάθουρε, αγριολάθυρο, αγρολάθυρον

αγριολαθούρι

 

 

αγριολάθυρο

Κέρκυρα

αγριολαθούρι

 

 

αγριολάμποτο

Αργυρόκαστρο*

αγριοσέσκουλο

 

δ

αγριολάπαθο [Βλάχος 1897]

φυτά του γένους Rumex: αγζάπασε, αγζοάπασε, αγκριγιολάμπαθο, αγρζάπασε, αγρζολάπασε, αγριολάπατο, αγριουλάπατου

αγριολάπαθο

 

 

αγριολάπατο

Αρκαδία, Λευκάδα

αγριολάπαθο

 

 

αγριολαφίδα

Κρήτη

αγριολαφίνα

 

 

αγριολαφίνα [ΙΛΝΕ 1933]

άγρια ελαφίνα: αγκριγιολαφίνα, αγκριγιολαφίνα, αγρελαφούλα, αγριαλαφίνα, αγριολαφίδα, αγριολαφίνη, αγριουλαφίνα, αγρολαφίνα, αγρολαφίτσα

αγριολαφίνα

 

 

αγριολαφίνη

Τήλος

αγριολαφίνα

 

δ

αγριολάχανο

φυτά του γένους Brassica: αγιριολάχανο, αγριολάχανον, αγριουλάχανου, αγρόκαμπο, αγρολάχανο, αγρολάχανον

αγριολάχανο

 

 

αγριολάχανο

Κρήτη

σκαρολάχανο

 

 

αγριολάχανον

Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγριολάχανο

 

 

αγριολαψάνα

Ρόδος

λαψάνα

 

 

αγριολέα

Κερασούντα*

αγριελιά

 

 

αγριολεβάντα

Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Μύκονος

χαμολίβανο

 

δ

αγριόλευκα [Βλάχος 1897]

 

καβάκι

 

 

αγριολιά

Κρήτη, Μεσσηνία

αγριελιά

 

 

αγριολία

Τσακωνιά

αγριελιά

 

 

αγριολίβανε

Τσακωνιά

αγριολίβανο

 

δ

αγριολίβανο [Χελδράιχ 1926]

Ajuga chamaepitys: αγζολίβανε, αγριολίβανε, αγριολίβανος, δωδεκάνθι, λιβανόχορτο

αγριολίβανο

 

 

αγριολίδι

Προποντίδα*

αγριελίτσα

 

 

αγριολιμπούνι

Κέρκυρα

αγριολούπινο

 

 

αγριόλιτζο

Μάνη

αγριόσυκο

 

 

αγριόλογα

Μέγαρα

βρωμόλογα

 

 

αγριολουβιά

Σίφνος

πολύκομπος

 

 

αγριολούβινο

Κρήτη

αγριολούπινο

2

δ

αγριολούλουδο [Λεξικό Πρωίας 1933]

αγριουλέλουδου

αγριολούλουδο

 

 

αγριολούμπινο

Κρήτη

αγριολούπινο

 

δ

αγριολουπίνι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγριολούπινο

 

δ

αγριολούπινο [ΙΛΝΕ 1933]

φυτά του γένους Lupinus: αγζολουπινία, αγζοουκινία, αγρζολουπινιά, αγρζολούπουνο, αγριόθερμος, αγριολιμπούνι, αγριολούβινο, αγριολούμπινο, αγριολουπίνι, αγριολούπουνο, αγριολουπούνο

αγριολούπινο

 

 

αγριόλουπο

Σίφνος

αγιάλοπας

 

 

αγριολούπουνο

Ζάκυνθος

αγριολούπινο

 

 

αγριολουπούνο [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγριολούπινο

 

 

αγριόλωλη [Somavera 1709]

 

τρελή

 

 

αγριολωλιά [Somavera 1709]

 

τρέλα

 

 

αγριόλωλος [Somavera 1709]

 

τρελός

 

 

αγριόμαλε

Τσακωνιά

αγριόμηλο

 

 

αγριομαλία

Τσακωνιά

αγριομηλιά

 

δ

αγριόμαλλο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κατσικόμαλλο

 

δ

αγριομαντηλίδα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

θρασομανώ

 

 

αγριομαντιλίδα

Θήρα

γρυλομάτης

 

 

αγριομαντιλίδα

Θήρα, Κρήτη, Σίφνος

καρπόνι

 

δ

αγριομανώ [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

θρασομανώ

 

δ

αγριομάραθο

αβρομάλαφρο, αβρομάλαφρο, αναγνώριμος, αγρομάλαθρο

αγριομάραθο

 

 

αγριομάραθο

Κεφαλονιά

μάραθο

 

 

αγριομάραντος

Κάρπαθος

αγριαμάραντος

 

 

αγριομαρούλα

Πάρος

βρυωνιά

 

 

αγριομάρουλε

Τσακωνιά

αγριομάρουλο

 

δ

αγριομαρούλι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μαρουλίτσα

 

 

αγριομαρουλίθρα

Πάρος

βρυωνιά

 

 

αγριομάρουλο

αγζομάρουλε, αγριομάρουλε, αγριουμάρλου, αγριομάρουλον

αγριομάρουλο

 

 

αγριομάρουλο

Πάρος

βρυωνιά

 

 

αγριομάρουλον [Somavera 1709]

 

αγριομάρουλο

 

 

αγριομαστίχα

Αμοργός, Άνδρος, Αττική, Πάρος, Σύρος

μαστιχάγκαθο

 

δ

αγριομαστιχιά [Βλάχος 1897]

 

μαστιχάγκαθο

 

δ

αγριομάτης [Βεντότης 1790]

αγιριομάτης, αγκριγιαμάτης, αγρίλας, αγριόματος, αγριουμάτς, αγρομάτης

αγριομάτης

 

 

αγριοματιά

αγκριγιαματέ, αγριοβλεματιά, αγριοματία

αγριοματιά

 

 

αγριοματία

Ζάκυνθος

αγριοματιά

 

 

αγριοματιάζω [Βλαστός 1931]

Μυριόφυτο*, Σαράντα Εκκλησιές*

αγριοκοιτάζω

 

δ

αγριόματος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αγριομάτης

 

 

αγριομελίντζανος

Λακωνία

σκυλόβατος

 

 

αγριομελισόχορτο

Κεφαλονιλά

αγριοφλησκούδι

 

δ

αγριομέλισσα [Βεντότης 1790]

είδη του γένους Vespa: αγζομελισά, αγιριομελιγιά, αγκριγιομέλισα, αγριομέλιτσα, αγριόμιλσα, αγριόμιλτσα, αγριουμέλτσα, αγρομέλισσα, αγρομέλισσο, αγρομέλσα, αγρομένσα, αγρουμέλτσα

αγριομέλισσα

 

δ

αγριομελίσσι [Λεξικό Πρωίας 1933]

αγριομέλισσο, αγριουμιλίς

αγριομελίσσι

 

 

αγριομέλισσο

Σπάρτη

μελισσόχορτο

 

δ

αγριομέλισσο [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αγριομελίσσι

 

 

αγριομέλιτσα

Κάρπαθος

αγριομέλισσα

 

 

αγριομένος

Κύπρος

αγριεμένος

 

 

αγριομερικόν

Ρόδος

αγρίμι

 

 

αγριομερινέ

Τσακωνιά

θήραμα

 

δ

αγριομερινό

Μέγαρα

αγρίμι

 

 

αγριομερινό

Άνδρος, Αττική, Μέγαρα

αγρίμι

 

δ

αγριόμερος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ορεσίβιος

 

 

αγριομερσίνα

Κεφαλονιά

λαγομηλιά

 

 

αγριομερσίνη

Κεφαλονιά

λαγομηλιά

 

 

αγριομερσινιά [Σκαρλάτος 1835]

Κεφαλονιά

λαγομηλιά

 

 

αγριομηλέα

Αίγινα

αγριομηλιά

 

δ

αγριομηλιά [Βεντότης 1790]

αγζομαλί, αγρζομαλία, αγριομαλία, αγριομηλέα, αγριουμπλιά, αγρομηλία, αγρομηλιά, αγρόμηλον, αγρόμπηλον, αγρουμλιά, αγρουμπλιά, αργκομηλιά

αγριομηλιά

 

δ

αγριομηλιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κορομηλιά

 

δ

αγριόμηλο [Βλαστός 1931]

αγζόμαλε, αγριόμαλε, αγριόμπλου, αγρόμηλο, αγρόμηλον, αγρόμπηλον, αγρόμπλου

αγριόμηλο

 

δ

αγριομιλάω [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγριομιλώ

 

 

αγριομίλημα

αγρουσμπόρσμα

αγριομίλημα

 

 

αγριόμιλσα

Ίμβρος

αγριομέλισσα

 

 

αγριόμιλτσα

Πιερία

αγριομέλισσα

 

δ

αγριομιλώ [Βλαστός 1931]

αγκριογιομιλώ, αγουρομιλώ, αγριομιλάω, αγριουμλιώ

αγριομιλώ

 

 

αγριομισίρκα

 

χαμωτίδα

 

 

αγριομολούχα

Λακωνία

μολόχα

 

 

αγριομολόχα

Αρκαδία, Κεφαλονιά

μολόχα

 

 

αγριομοσκιά

Ζάκυνθος

αγριοτριανταφυλλιά

 

δ

αγριομουγκαλίζω

Νάξος

αγριομουγκρίζω

 

δ

αγριομουγκάλισμα

Νάξος

αγριομουγκρητό

 

 

αγριομουγκαλισμός

Νάξος

αγριομουγκρητό

 

 

αγριομουγκλισματιά

Νάξος

αγριομουγκρητό

 

 

αγριομουγκρητό

αγριομουγκάλισμα, αγριομουγκλισματιά, αγριομουγκαλισμός

αγριομουγκρητό

 

δ

αγριομουγκρίζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αγριομουγκαλίζω

αγριομουγκρίζω

 

δ

αγριομούλαρο [Λεξικό Πρωίας 1933]

αγκριγιομούλαρο, αγριομούλαρον, αρκόβορτος

αγριομούλαρο

 

 

αγριομούλαρον

Κάρπαθος

αγριομούλαρο

 

 

αγριομούρης [Βλαστός 1931]

Κάρπαθος

αγριοπρόσωπος

 

δ

αγριόμουρφους

Αδριανούπολη*

αγριοπρόσωπος

 

 

αγριομουσμουλιά [Βλάχος 1897]

Crataegus azarolus: αζαρολιά, αζαρόλιν, κουδουμηλιά, μεμετζιλιά, μοσφιλιά, μπέρκα, πέρκα

αγριομουσμουλιά

 

 

αγριομούσμουλο [ΙΛΝΕ 1933]

αγρομούσμουλο, αζαρόλι, αζάρουλους, κουδούμηλο, τρικόκι, τρίκοκο

αγριομούσμουλο

 

 

αγριόμουτρο [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγριοπρόσωπος

 

 

αγριόμουτρου

Ίμβρος

αγριοπρόσωπος

 

 

αγριομούτσνος

Τσακήλι*

αγριοπρόσωπος

 

δ

αγριομούτσουνος [Βεντότης 1790]

Κάρπαθος

αγριοπρόσωπος

 

δ

αγριομπάρμπαρο [Σκαρλάτος 1835]

 

θερμόχορτο

 

 

αγριομπελίνα

Κορινθία, Κύμη

αγράμπελη

 

 

αγριομπιζέλι

αβροπισέντι, αλίκι, αμπροπισέντι

αγριομπιζέλι

 

 

αγριομπίζι

Κέρκυρα

αγριάφκος

 

 

αγριομπίστικος

Κεφαλονιά

άξεστος

 

 

αγριόμπλου

Πιερία

αγριόμηλο

 

 

αγριομυγδαλιά

Μάνη

πικραμυγδαλιά

 

 

αγριομύρτης

Κέρκυρα

λαγομηλιά

 

 

αγριομυρτιά

Κέρκυρα

φιλυρέα

 

 

αγριοντομάτα [Γεννάδιος 1914]

 

στρύχνος

 

 

αγριοντοματιά

Κύθνος

στρύχνος

 

 

αγριοξανοίγω

Κρήτη

αγριοκοιτάζω

 

δ

αγριόξυλο [Λεξικό Πρωίας 1933]

αγριγιόξλου

αγριόξυλο

 

 

αγριοονικόν

Κάρπαθος

αγριογάιδαρος

 

 

αγριοούνι

Κάρπαθος, Κάσος

αγριοβούνι

 

 

αγριοπαίρνω

Αρκαδία

τρομάζω

 

δ

αγριοπαίρνω [ΙΛΝΕ 1933]

Λακωνία, Παξοί, Σαράντα Εκκλησιές*

αποπαίρνω

 

 

αγριοπαπαρούνα [Χελδράιχ 1926]

Papaver setigerum

σερπιερίνα

 

δ

αγριόπαπια [Σκαρλάτος 1835]

αγριόπαπιες απροσδιόριστου είδους: αγέρμανος, αγλίστρα, αγρόπαπια, αγρόπατκου, αγρουγιόρντικα, γερμανός, ζντρόμπλα, καραπαττάκκης, ντρόμπλα, σαρσέλλιν, σαρτζέλλιν, σαρτσέλλιν

αγριόπαπια

 

 

αγριοπάπουζας

Ζάκυνθος

τσαλαπετεινός

 

 

αγριοπασκαλιά [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγριοπασχαλιά

 

 

αγριοπαστανάκα

pastinaca sativa: αβροπαστανάκα, αμπροπαστανάκα

αγριοπαστανάκα

 

δ

αγριοπασχαλιά [Χελδράιχ 1926]

Melia azedarach: αγριοπασκαλιά, απρίλης, λελουδιά, λουλουδιά, μαυρομάτα, μέλια, μοσχοκαρφιά, πασχαλιά, σολομός, ψευδομελιά

αγριοπασχαλιά

 

 

αγριοπελιστέρι

Σύρος

αγριοπερίστερο

 

 

αγριοπελίστερο

Κύθνος, Κύμη, Λακωνία, Ρόδος

αγριοπερίστερο

 

δ

αγριοπεριστέρι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγριοπερίστερο

 

δ

αγριοπερίστερο [Βεντότης 1790]

Columba livia: αγιιγιουπίιστιου, αγριγιοπερίστρο, αγριγιουπιριστέρ, αγριοπελιστέρι, αγριοπελίστερο, αγριοπεριστέρι, αγριοπερίστερον, αγροπερίστερον, αγριουπιρίστιρου, αγριουπίστιρου, αγροπικκιούνι, αγροπίκκιουνο, αγρουπιρίστιρου, αγρουπίστιρου, γροπίκκιουνο

αγριοπερίστερο

 

δ

αγριοπερίστερον [Κοντόπουλος 1903]

Κάρπαθος

αγριοπερίστερο

 

 

αγριοπέτεινον [Somavera 1709]

 

τσαλαπετεινός

 

δ

αγριοπέτεινος [Βεντότης 1790]

 

τσαλαπετεινός

 

 

αγριοπετεινός [ΙΛΝΕ 1933]

Κρήτη

τσαλαπετεινός

 

δ

αγριοπετεινός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

γλαδιόλα

 

 

αγριόπευκο [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγριόπευκος

 

 

αγριόπευκος [Βλάχος 1897]

δέντρα του γένους Pinus: αγριόπευκο, αγριοστροβιλιά, αγριουπιτιά, αρκόπευκος

αγριόπευκος

 

 

αγριοπιδιά

Μεσσηνία

γκορτσιά

 

δ

αγριοπιπεριά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αγρουπιπιριά

αγριοπιπεριά

 

 

αγριοπιπονιά

Ρόδος

πικραγγουριά

 

 

αγριόπιτνους

Ιωάννινα, Σουφλί

τσαλαπετεινός

 

 

αγριοπιτσούνα

Ζάκυνθος

φραγκοσυκιά

 

δ

αγριοπλάτανος [Βλάχος 1897]

 

νεροπλάτανος

 

 

αγριοπλάτανος [Γεννάδιος 1914]

 

νεροπλάτανος

 

 

αγριοπλάτανος [Χελδράιχ 1926]

 

νεροπλάτανος

 

δ

αγριοπόντικο [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αρουραίος

 

 

αγριοπούλ

Αιτωλοακαρνανία

αγριοπούλι

 

δ

αγριοπούλι

αγιριοπούλι, αγριοπούλ

αγριοπούλι

 

 

αγριοπούλι

Τσακωνιά

σπουργίτι

 

 

αγριοπουλιά [Γεννάδιος 1914]

 

αγριοβιολέτα

 

 

αγριοπουρνελιά [Γεννάδιος 1914]

 

κορομηλιά

 

 

αγριόπρα [Χελδράιχ 1926]

Sisymbrium polyceratium: αγριοσπανακόχορτο, σκυλοβρούβα

αγριόπρα

 

 

αγριόπρασε

Βάτικα*, Χαβουτσί*

αγριόπρασο

 

 

αγριοπρασιά

Κέρκυρα

αγριόπρασο

 

 

αγριόπρασο [Γεννάδιος 1914]

 

αγριόσκορδο

 

 

αγριόπρασο [ΙΛΝΕ 1933]

φυτά του γένους Allium: αγζοαπάρα, αγιριόπρασο, αγκριγιόπρασο, αγριαπάρα, αγριόπρασε, αγριοπρασιά, αγριόπρασου, αρκόπρασον

αγριόπρασο

 

 

αγριόπρασου

Μακεδονία

αγριόπρασο

 

 

αγριοπρόβατο [ΙΛΝΕ 1933]

αγριουπρόβατου, αγροπρόβατον

αγριοπρόβατο

 

 

αγριοπρόσωπος [Βεντότης 1790]

αγκριγιομούρης, αγκριγιομούτσουνος, αγριγιομούτσουνος, αγκριγιοπρόσωπος, αγριομούρης, αγριόμουρφους, αγριόμουτρο, αγριόμουτρου, αγριομούτσνος, αγριομούτσουνος, αγριοπρόσωπος, αγριουμούτσνους, αγριουπρόσουπους, αγρομούντζουρος, αγρομούρης

αγριοπρόσωπος

 

δ

αγριοπυξάρι [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

χαμολιός

 

 

αγριοπυξάρι [Χελδράιχ 1926]

 

αβαραγκιά

 

 

αγριοραδίκι

Ζάκυνθος

θρίγκιο

 

δ

αγριοράδικο [Λεξικό Πρωίας 1933]

απροσδιόριστου είδους: αγρζορόδικο, αγριοράδκο, αγριοραδίκι, αγριορόδικο, αγριουραδίκ, αγροπρικάδα, μπρομπρικάτα, προμπικάτα, προπρικάτα

αγριοράδικο

 

 

αγριοράδκο

Πάρος

αγριοράδικο

 

 

αγριορεβιθιά [ΙΛΝΕ 1933]

Cicer graecum: αγριοθοβιθιά

αγριορρεβιθιά

 

 

αγριορίζαρο

Κέρκυρα

αγριλίτσα

 

 

αγριορίζαρο

Κρήτη

λαγομηλιά

 

 

αγριόριζο

Σίφνος

χελωνοβότανο

 

 

αγριόρνιθα [Βεντότης 1790]

Σαμάκοβο*

ορτύκι

 

 

αγριόρνιθα [Βλαστός 1931]

Αδριανούπολη*, Κρήτη

αγριόκοτα

 

 

αγριόροβη

Αρκαδία

αγριόβικος

 

δ

αγριοροδιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγριοτριανταφυλλιά

 

 

αγριοροδίκι

Κίμωλος

αγριοράδικο

 

 

αγριορόδικο

Τσακωνιά

αγριοράδικο

 

δ

αγριορόκα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αγριοζούματο

αγριορόκα

 

 

αγρίος

Κύπρος

άγριος

4

δ

άγριος [Corona Preciosa 1527]

άαργιους, άγζε, άγιγιους, άγιους, άγιρζος, άγιριος, άγιριους, άγκριγιος, άγρε, άγρες, άγρζε, άγριγιος, άγριγιους, άγριε, αγρικό, άγρικος, αγρίος, άγριους, άγρος, άγρους, αδρύς, αέργιος, αζγκίν, αζγκίνικος, άκριγιος, αμέροτος, ανήμερε, ανήμερος, ανημέρωτος, ανήμιρους, άρκος, γουριάρης

άγριος

 

 

αγριοσάλακας

Κέρκυρα

παπαρούνα

 

 

αγριοσάλιαγκος

Ήπειρος

γυμνοσάλιαγκας

 

 

αγριοσέλινε

Τσακωνιά

αγριοσέλινο

 

 

αγριοσέλινο

απροσδιόριστου είδους: αγερανιός, γερανιός

αγριοσέλινο

 

 

αγριοσέλινο

Κύθνος

νεροκάρδαμο

 

δ

αγριοσέλινο [Λεξικό Πρωίας 1933]

Smyrnium olusatrum: αγζοσέλινε, αγιριοσέλινο, αγριοσέλινε, αγριουσέλνου, αγριόσιλνου

αγριοσέλινο

 

δ

αγριοσέσκουλο [Χελδράιχ 1926]

Beta maritima ή Beta perennis: αγριολάμποτο, αγριόσεφκλο, αγριόσιφκλου, γλυκορίζι, σέσκλο του πελάγου

αγριοσέσκουλο

 

 

αγριόσεφκλο [Γεννάδιος 1914]

 

αγριοσέσκουλο

 

 

αγριοσίκαλη

Ζάκυνθος

αγριοκρίθαρο

 

 

αγριοσίκαλη

απροσδιόριστου είδους: αγρογέρμανο

αγριοσίκαλη

 

 

αγριοσικαλιά

Λακωνία

αγριοκρίθαρο

 

 

αγριοσίλιμος

Ήπειρος

γυμνοσάλιαγκας

 

 

αγριόσιλνου

Ίμβρος

αγριοσέλινο

 

 

αγριοσινάπι

αβροσινάπι, απροσινάπι, προσινάπι

αγριοσινάπι

 

 

αγριοσινάπι

Κέρκυρα

λαψάνα

 

 

αγριόσιφκλου

Ίμβρος

αγριοσέσκουλο

 

 

αγριοσκάρφι [Γεννάδιος 1914]

 

ακόνυζα

 

δ

αγριοσκάρφι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ψυλλόχορτο

 

 

αγριοσκιά

Ήπειρος

αγριοσυκιά

 

 

αγριόσκλου

Καρδίτσα, Κοζάνη, Λάρισα, Πιερία

αγριόσκυλο

 

 

αγριοσκολύμπρι

Αργυρόκαστρο

φιδάγκαθο

 

δ

αγριοσκολύμπρι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μαρουλάγκαθο

 

 

αγριόσκορδε

Χαβουτσί*

αγριόσκορδο

 

 

αγριοσκορδί

Κέρκυρα

αγριόσκορδο

 

 

αγριοσκόρδο

Κρήτη

αγριόσκορδο

 

δ

αγριόσκορδο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Allium neapolitanum: αγριοκρόμμυδο, αγριόπρασο, αγριόσκορδε, αγριοσκορδί, αγριοσκόρδο, αγριόσκουρδου, αγρόσκορντο, αγρόσκουρδου, αμπροσκόρντο

αγριόσκορδο

 

 

αγριόσκου

Ίμβρος, Πιερία

αγριόσυκο

 

 

αγριόσκουρδου

Πιερία

αγριόσκορδο

2

δ

αγριόσκυλο

αγιριόσκυλο, αγκρόσυντο, αγρεόσκυου, αγριόσκλου, αγριόσκυλου, αγρόσκιου, αγρόσκλου, αγρόσσυντο

αγριόσκυλο

 

δ

αγριόσκυλος [ΙΛΝΕ 1933]

αγκριγιόσκυλος, αγρόσκυλος, αρκόσυλος

αγριόσκυλος

 

 

αγριόσκυλου

Καβακλί*

αγριόσκυλο

 

δ

αγριοσμερτιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

φιλυρέα

 

 

αγριοσουκέα

Μεσσηνία

αγριοσυκιά

 

 

αγριοσουκιά

Μάνη

αγριοσυκιά

 

 

αγριοσουτσουμίδα

Ζάκυνθος

καρπόνι

 

 

αγριοσπάναγκο

Τσεσμέ*

αγριοσπανάκι

 

 

αγριοσπανάκι [Χελδράιχ 1926]

φυτά του γένου Chenopodium: αγκριγιοσπάνακο, αγρζοσπάνακο, αγριοσπάναγκο, αγριοσπάνακο, αγριουσπανάκ, αγριουσπάνακου

αγριοσπανάκι

 

 

αγριοσπάνακο

Ζάκυνθος, Ήπειρος, Κέρκυρα, Μάνη

αγριοσπανάκι

 

 

αγριοσπανακόχορτο

Ρόδος

αγριόπρα

 

δ

αγριοσπαράγγι [Χελδράιχ 1926]

Asparagus aphyllus: αγρελλιά, αγριοσπάραγγο, αγριοσφαραγγιά, αγριουσφαραγγιά, αγριουσφάραγγου, αγρουσπαράγγ, σπαράγγι, σπαραγγιά, σπαραγγούδι, σπαραγουνιά, σπαραουνιά, σφαραγγιά

αγριοσπαράγγι

 

δ

αγριοσπάραγγο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγριοσπαράγγι

 

 

αγριοσπάρτι

Κέρκυρα

σκορπιδόχορτο

 

 

αγριόσπινος

Χίος

σπίνος

 

 

αγριοσπλόνος

Κέρκυρα

αγιαννόχορτο

 

 

αγριοσσιλοκρομμύδα

Κύπρος

αγιοβασιλίτσα

 

 

αγριοστάρι

Κρήτη

αγριοκρίθαρο

 

 

αγριοσταφία

Κάρπαθος

ψειροβότανο

 

 

αγριοσταφίδα

Κέα, Κύθνος, Σκύρος

ψειροβότανο

 

 

αγριοσταφυλιά

Βιθυνία*, Σύμη

στρύχνος

 

 

αγριοστάφυλο

Ήπειρος, Θήρα, Λακωνία

στρύχνος

 

 

αγριοστάφυλο [Χελδράιχ 1926]

αγραδίνα, αγριουστάφλου, αγροστάφυλε, αγροστάφυλε, παρπούλι

αγριοστάφυλο

 

 

αγριοστοιβή

Αρκαδία

στοιβάδα

 

 

αγριοστροβιλιά

Αρκαδία

αγριόπευκος

 

 

αγριοσυκία

Κάρπαθος

αγριοσυκιά

 

δ

αγριοσυκιά [Germano 1622]

Ficus carica caprificus: αγζοσυντζά, αγιριοσουκιά, αγκριγιοσκιά, αγκριγιοσυκιά, αγκροσουτσία, αγριασκιά, αγρινιά, αγριοσκιά, αγριοσουκέα, αγριοσουκιά, αγριοσυκία, αγριουσκιά, αγριουσυκιά, αγρόσκια, αγροσουκία, αγρόσυκον, αγρουσκιά, αλιτσά, άλοθθας, άλοττας, αμπουρκουνιά, αρκοσυτσιά, γροσουκία, έλισος, ερινιά, έρινος, ορνιός, ορνός

αγριοσυκιά

 

 

αγριοσυκιά [Χελδράιχ 1926]

Ζάκυνθος

φραγκοσυκιά

 

δ

αγριόσυκο [Germano 1622]

αβόσουκο, αβουγόσουκο, αγιριόσουκο, αγριόλιτζο, αγριόσκου, αγρόσυκο, αλίθι, αλίθος, άλιτας, αλίτθη, άλοθθας, αλύθι, αμπουρκούνα, γρόσυκο, έλιζος, έρινας, λιθθι, λίσι, λύθι, ορνέλα, ορνιά, ουρνιός, ουρνός

αγριόσυκο

 

δ

αγριοσύνη [Germano 1622]

Κέρκυρα, Πάργα

αγριότητα

 

 

αγριοσφακιά [Γεννάδιος 1914]

Salvia calycina: άγρια αλισφακιά, αγριαλισφακιά, αγριαλισφακιά

αγριοσφακιά

 

 

αγριοσφαραγγιά

Αρκαδία

αγριοσπαραγγιά

 

 

αγριοσφαραγκιά

Λακωνία

λαγομηλιά

 

 

αγριοτζιτζιφία

Ζάκυνθος

αγριοτζιτζιφιά

 

δ

αγριοτζιτζιφιά [Βλάχος 1897]

Elaeagnus angustifolia: αγριοτζιτζιφία, αγριουτζιτζιφιά, μοσχοϊτιά, τζιτζιφιά, φιρικιά

αγριοτζιτζιφιά

 

 

αγριοτζίτζιφο

αγριουτζίτζιφου

αγριοτζίτζοφο

 

 

αγριότζοχος

Ζάκυνθος

αγριοζοχός

 

 

αγριότη

Αρκαδία, Κέρκυρα

αγριότητα

3

δ

αγριότητα [Germano 1622]

ααργιουμάδα, αγιριοσύνη, άγρα, αγριεμάρα, αγριοσύνη, αγριότη, αγριουμάρα, αεργιομάδα

αγριότητα

 

 

αγριοτοπία

Ζάκυνθος

αγριότοπος

 

 

αγριότοπος

Κέρκυρα

χερσότοπος

 

 

αγριότοπος [Somavera 1709]

 

ερημιά

2

δ

αγριότοπος [Βλάχος 1659]

αγριάδα, αγριάδι, αγρίδ, αγρίδι, αγριδότοπος, αγριοτοπία, αγριουτόπ, αγριότουπους, αγρίωμα, αγρότουπους

αγριότοπος

 

 

αγριότουπους

Ίμβρος

αγριότοπος

 

 

αγριοτρανταφυλιά

Ζάκυνθος

αγριοτριανταφυλλιά

 

δ

αγριοτριανταφυλλιά [Βεντότης 1790]

Rosa canina: αγζοτζανταφυλία, αγριοροδιά, αγριουτρανταφλιά, αγρουντρανταφλιά

αγριοτριανταφυλλιά

 

 

αγριοτριαντάφυλλο [Βεντότης 1790]

αγζοτζαντάφυλε, αγριομοσκιά, αγριοτρανταφυλιά, αγριοτριαντάφυλλον, αγριουντραντάφλου, αγρζοστρούφουλε

αγριοτριαντάφυλλο

 

 

αγριοτρίβολο

Λακωνία

ηλιοτρόπιο

 

 

αγριοτριφύλλι [Χελδράιχ 1926]

Trifolium stellatum: άκαρφον, άκαφρα, αλαφρά, μυρωδιάρικο, φιοράκι της γης

αγριοτριφύλλι

 

 

αγριοτρίφυλλο

αγρζοστρούφουλε, αγρουτρέφλου, αγρουτρούφλου, αγρόφυντο

αγριοτρίφυλλο

 

 

αγριότσουλος

Μέγαρα