Skip to main content

Περιοχή Ελευθερούπολη (Πράβι)

 

Ο πληθυσμός της περιοχής Πράβι (Ελευθερούπολη)

 

Δημήτρη Λιθοξόου

 

Οι 58 οικισμοί που υπάρχουν στον πίνακα που ακολουθεί, βρίσκονται εντός των παλιών διοικητικών ορίων του οθωμανικού καζά Πράβι ή Πράβιστα ή των νεότερων της διάδοχης επαρχίας Παγγαίου του Ελληνικού Βασιλείου.

Στην πρώτη στήλη του πίνακα καταγράφονται οι οικισμοί, σύμφωνα με το παλιό τους όνομα, όπως σημειώνονται στις πηγές που αναφέρονται. Η δεύτερη στήλη έχει τις μετονομασίες των οικισμών, από το 1925 και μετά, μετονομασίες που πραγματοποιήθηκαν για εθνικούς λόγους.

Ακολουθεί η στήλη με το μέσο υψόμετρο των οικισμών, όπως το δίνει η Στατιστική Υπηρεσία.

Η στατιστική Кѫнчовъ του 1900, έχει τις εγγραφές που υπάρχουν στο βιβλίο Македония Етнография и Статистика του βούλγαρου συγγραφέα. Έργο που, ως προς τη σύνθεση του πληθυσμού κατά θρησκεία και γλώσσα, θεωρείται κλασικό. Ο αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει πως ο Кѫнчовъ χαρακτηρίζει βουλγαρική τη γλώσσα της περιοχής, τη γλώσσα που άλλοι (όπως εγώ) ονομάζουν μακεδονική, άλλοι σλαβική και άλλοι μακεδονοσλαβική. Ο Кѫнчовъ αυξομειώνει τους αριθμούς, σύμφωνα με τις βουλγαρικές εθνικές ανάγκες, κατά κανόνα ωστόσο είναι σωστός, ως προς τη γλώσσα που μιλούν ή τη θρησκεία που έχουν οι κάτοικοι του χωριού.

Η στατιστική Brancoff (ψευδώνυμο του γραμματέα της Βουλγάρικης Εξαρχίας D. Micev) του 1905, αναφέρεται μόνο στο χριστιανικό πληθυσμό της οθωμανικής Μακεδονίας. Διακρίνει τους εξαρχικούς από τους Πατριαρχικούς, μαγειρεύοντας κατά κανόνα τα στοιχεία υπέρ των εξαρχικών (: των σχισματικών, κατά το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως).

Η στατιστική Χαλκιόπουλου του 1919, περιέχει τα στοιχεία της (προβληματικής) απάντησης του γραμματέα του ελληνικού προξενείου Θεσσαλονίκης, στο έργο του Кѫнчовъ. Εδώ ο Χαλκιόπουλος χαρακτηρίζει «Έλληνες» όλους τους πιστούς στο οικουμενικό πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Μιλάει επίσης γενικά για Μουσουλμάνους, χωρίς να τους διακρίνει σύμφωνα με τη γλώσσα που μιλάνε.

Στο χάρτη των Αδελφών Κοντογόνη, που τυπώθηκε γύρω στο 1910 και βασίζεται πάνω στο χάρτη του αυστριακού επιτελείου στρατού, δίπλα στις μεταγραφές των οικισμών με ελληνικούς χαρακτήρες, βρίσκουμε συνήθως τα γράμματα: «χ», «τ», «μ». Τα γράμματα αυτά που έχουν μπει από τους έλληνες εκδότες, σημαίνουν πως ο οικισμός είναι ως προς το θρήσκευμα των κατοίκων του, χριστιανικός, τουρκικός (δηλαδή μουσουλμανικός) ή μικτός. Κατά κανόνα οι πληροφορίες αυτές είναι σωστές.

Η στατιστική του ελληνικού στρατού του 1911, είναι ένα βιβλιαράκι που τύπωσε το ελληνικό γενικό επιτελείο το 1919, εν μέσω πολεμικής περιόδου, υποθέτω κυρίως για ενημέρωση των αξιωματικών του. Παρά τις εθνικές αλχημείες του συντάκτη του, μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμο. Παρουσιάζονται Στατιστικοί Πίνακες του πληθυσμού κατ’ εθνικότητας των νομών Σερρών και Δράμας, πριν και μετά τους βαλκανικούς πολέμους. Εγώ αντιγράφω εκείνα που αφορούν τα πριν των πολέμων του 1912-1913. Τους ορθόδοξους Ρομιούς τους αναφέρει σαν Ελληνόφωνους Έλληνες!

Η απαρίθμηση πληθυσμού του 1913, των Νέων Επαρχιών, πραγματοποιήθηκε από τον ελληνικό στρατό. Δεν είναι ακριβώς απογραφή, αλλά στηρίζεται στα αρχεία και στις πληροφορίες των διοικήσεων των κοινοτήτων.

Η απογραφή του 1920, είναι η πρώτη απογραφή που πραγματοποιεί το ελληνικό κράτος στη Μακεδονία. Δυστυχώς τα στοιχεία που αφορούν τη θρησκεία και τη γλώσσα των κατοίκων των «Νέων Επαρχιών» εξαφανίστηκαν, για ευνόητους λόγους. Ας σημειωθεί πως εδώ, για πρώτη και τελευταία φορά, καταγράφηκε χωριστά η «μακεδονική» γλώσσα, με αυτό ακριβώς το όνομα, σαν μητρική γλώσσα δεκάδων χιλιάδων κατοίκων της Μακεδονίας.

Στην απογραφή του 1928, εκτός από τον πραγματικό πληθυσμό, εμφανίζεται ανά οικισμό και ο αριθμός των προσφύγων. Δυστυχώς όχι όλων των προσφύγων, αλλά μόνο εκείνων που ήρθαν στη χώρα μετά τη «μικρασιατική καταστροφή».

Μια εικόνα για το συνολικό αριθμό των προσφύγων ανά οικισμό, βοηθάει να σχηματίσουμε η στήλη με τον αριθμό των προσφύγων που δίνει η επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) και αναφέρονται στο έτος 1926. Σημαντικός είναι επίσης ο χαρακτηρισμός της ΕΑΠ, για το αν ο οικισμός είναι αμιγώς προσφυγικός ή μικτός (αποτελείται δηλαδή από πρόσφυγες και παλιούς γηγενείς).

Η απογραφή του 1940, μας δίνει συνήθως την πιο καθαρευουσιάνικη μορφή της μετονομασίας, ονομασία που συνήθως διατηρείται επίσημα έως σήμερα. Δίνει ακόμα τον πραγματικό προπολεμικό πληθυσμό, που για τα περισσότερα χωριά της χώρας, αποτελεί και το σημείο κορύφωσης μιας δημογραφικής ανάπτυξης, που ακολουθείται από τη μετεμφυλιακή σταδιακή εγκατάλειψη της υπαίθρου.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει στον πίνακα και να βρει στοιχεία, για κάθε οικισμό χωριστά.

 

Παλαιό Όνομα Οικισμού

Μετονομασία Οικισμού

υψόμετρο

Στατιστική Кѫнчовъ 1900

Στατιστική Brancoff 1905 (στοιχεία μόνο για το χριστιανικό πληθυσμό)

Στατιστική Χαλκιόπουλου 1910

Χάρτης Κοντογόνη χαρακτηρισμός χωριού σύμφωνα με τη θρησκεία των κατοίκων του

Στατιστική του Ελληνικού Στρατού 1911

Αρσακλη [Χάρτης Κοντογόνη] | Aršakli [Αυστριακός Χάρτης] | Ερεκλί [1910]

 

 

 

 

130 Μουσουλμάνοι

τ (τουρκικό)

 

Avliköj [Αυστριακός Χάρτης] | Авли Кьой [1900] | Avli Keuy [1905] | Αυλή [1910] | Αυλή [1911] | Αυλή [1913] | Αυλή [1920]

Αυλή η [1940] | Αυλή

440

180 Хр. Гръци

180 Grecs

300 Ορθόδοξοι Έλληνες

 

281 Ελληνόφωνοι Έλληνες

Αχαρλάρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Aharlar [Αυστριακός Χάρτης] | Атларъ [1900] | Αχατάτη [1910] | Αχατλάρ [1911] | Αχτλάρ [1913] | Αχατλάρ [1920]

Μικροχώριον το [1940] | Μικροχώρι < Αχατλάρ [1926]

340

80 Турци

 

150 Μουσουλμάνοι

τ (τουρκικό)

137 Μωαμεθανοί

Βέλτζιλερr [Χάρτης Κοντογόνη] | Veldziler [Αυστριακός Χάρτης] | Велиджиляръ [1900] | Βιτόβλιανι [1910] | Βελενεζιλέρ [1911] | Βελετζιλέρ [1913] | Βελτζιλέρ [1920]

Δημαράς ο [1940] | Δημαράς < Βελτζιλέρ [1926]

140

200 Турци

 

 250 Μουσουλμάνοι

τ (τουρκικό)

120 Μωαμεθανοί

Βοσταντζιλί [Χάρτης Κοντογόνη] | Bostandži (Kodžan) [Αυστριακός Χάρτης] | Бостанджили [1900] | Μπολανζιλί [1910] | Μποσταντζίλι [1911] | Μποσταντζιλή [1913] | Μποσταντζιλή [1920]

Κηπία τα [1940] | Κηπιά < Μποσταντζιλή [1926]

200

400 Турци

 

750 Μουσουλμάνοι

τ (τουρκικό)

460 Μωαμεθανοί

Γενίκιοϊ [Χάρτης Κοντογόνη] | Janiköj [Αυστριακός Χάρτης] | Ени Кьой [1900] | Eni Keuy [1905] | Γενί Κιόι [1910]

 

 

85 Хр. Гръци

110 Grecs

100 Ορθόδοξοι Έλληνες

 

 

Γκοντολάρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Gondolar [[Αυστριακός Χάρτης] | Деве Каранъ [1900] | Δεβεκιράν [1910] | Δεβεκιράν [1911] | Δεβεκηράν [1913] | Δεβέκιραν [1920]

Μέλισσα η [1940] | Μέλισσα <Δεβέκιραν [1926]

140

250 Турци

 

100 Μουσουλμάνοι

 

380 Μωαμεθανοί

Γκόριανη [Χάρτης Κοντογόνη] | Gojran [Αυστριακός Χάρτης] | Гориянъ (Горени) [1900] | Γκόργιανι [1910] | Γόριανη [1911] | Γκόριανη [1913] | Γκόργιανη [1920]

Γεωργιανή η [1940] | Γεωργιανή < Γκόργιανη

160

400 Турци

 

850 Μουσουλμάνοι

 

767 Μωωμεθανοί

Δαουτλάρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Daudlar [Αυστριακός Χάρτης] | Дормушлу [1905] | Δουρμουσλού [1910] | Δουρμουσλή [1911] | Δουρμουσλού [1913] | Δουρμουσλού [1920]

Μεσότοπος ο [1940] | Μεσότοπος < Δουρμουσλού [1926]

140

220 Турци

 

350 Μουσουλμάνοι

 

220 Μωαμεθανοί

Δεδέμπαλι [Χάρτης Κοντογόνη] | Dedeballi [Αυστριακός Χάρτης] | Δεδεμπουλί [1910] | Δεδέμπαλι [1911] | Δεδέμπαλη [1913] | Δελέμπαλη [1920]

Γαληψός ο [1940] | Γαληψός < Δεδέμπαλη [1928]

220

 

 

400 Μουσουλμάνοι

 

210 Μωαμεθανοί

Δεμιρλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Demirli [Αυστριακός Χάρτης] | Демирли [1900] | Δεμερλί [1910] | Δεμιρλή [1911] | Δεμιρλή [1913] | Δεμιρλή (Σιδηροχώρι) [1920]

Σιδηροχώριον το [1940] | Σιδηροχώρι < Δεμερλή [1926]

120

360 Турци

 

400 Μουσουλμάνοι

τ (τουρκικό)

230 Μωαμεθανοί

Reselli [Αυστριακός Χάρτης] | Δεμπεκλί [1911] | Δεμπεκλή [1913] | Δεβεκλή [1920]

Καραβαγγέλης ο [1940] | Καραβαγγέλης < Δεβεκλη [1926]

120

 

 

 

 

137 Μωαμεθανοί

Δρανίτσι [Χάρτης Κοντογόνη] | Dranič [Αυστριακός Χάρτης] | Дрѣничъ [1905] | Δρανίτσι [1911] | Δρανίτς [1913] | Δρανίτσι [1920]

Αντιφίλιπποι οι [1940] | Αντιφίλιπποι < Δρανίτσι [1927]

100

400 Турци

 

 

τ (τουρκικό)

65 Ελληνόφωνοι Έλληνες, 420 Μωαμεθανοί

Δρανλί [1910] | Δρανλί [1911] | Δρανλή [1913]

 

 

 

 

125 Μουσουλμάνοι

 

130 Μωαμεθανοί

Δράνοβα [Χάρτης Κοντογόνη] | Dranova [Αυστριακός Χάρτης] | Дрѣново [1900] | Δράνοβα [1910] | Δράνοβα [1911] | Δράνοβα [1913] | Δράνοβα [1920]

Χορτοκόπιον το [1940] | Χορτοκόπι < Δράνοβα [1926]

340

250 Турци

 

200 Μουσουλμάνοι

τ (τουρκικό)

290 Μωαμεθανοί

Δρέσνα [Χάρτης Κοντογόνη] | Drezna [Αυστριακός Χάρτης] | Дрезна [1900] | Drezna [1905] | Δρίζνα [1910] | Δρέσνα [1911] | Δρέσνα [1913] | Δρέζνα [1920]

Μυρτόφυτον το [1940] | Μυρτόφυτον < Δρέζνα [1928]

270

350 Хр. Гръци

565 Grecs

460 Ορθόδοξοι Έλληνες

 

426 Ελληνόφωνοι Έλληνες

Ελεύθερα [Χάρτης Κοντογόνη] | Leftera (Elefterupolis) [Αυστριακός Χάρτης] | Левтера [1900] | Levtera [1905] | Ελευθεραί [1910] | Ελευθεραί [1911] | Ελευθεραί [1913] | Ελευθεραί [1920]

Ελευθεραί αι [1940] | Ελευθεραί

60

300 Хр. Гръци, 300 Мух. Гръци

250 Grecs

180 Ορθόδοξοι Έλληνες, 570 Μουσουλμάνοι

 

253 Ελληνόφωνοι Έλληνες, 474 Μωαμεθανοί

Ιλετζίκ [Χάρτης Κοντογόνη] | Eledžikli [Αυστριακός Χάρτης] | Елиджикъ [1900] Εϊλεντζήκ [1910] | Ελετζίκ [1911] | Ελετζίκ [1913] | Ελετζίκ [1920]

Αετοπλαγιά η [1940] | Αετοπλαγιά < Ελετζίκ [1928]

340

250 Турци

 

200 Μουσουλμάνοι

τ (τουρκικό)

170 Μωαμεθανοί

Ισιρλί [Χάρτης Κοντογόνη] | Esirli [Αυστριακός Χάρτης] | Есирли [1900] | Εσιρλή [1910] | Εσερλί [1911] | Εσιρλή [1913] | Ισιρλί [1920]

Πλατανότοπος ο [1940] | Πλατανότοπος < Ισερλή [1926]

260

125 Турци

 

400 Μουσουλμάνοι

τ (τουρκικό)

376 Μωαμεθανοί

Καλέ Τσιφλ. [Χάρτης Κοντογόνη] | Kale Čiftl. (Kalias)[Αυστριακός Χάρτης] | Кале Чифликъ [1900] | Καλά Τσιφλίκ [1911] | Κάλια Τσιφλίκι [1913] | Καλιά Τσιφλίκ [1920]

Νέα Πέραμος η [1940] | Νέα Πέραμος < Καλιά Τσιφλίκ [1925]

20

 

 

 

 

30 Ελληνόφωνοι Έλληνες

Καρά Μουσλού [1910]

 

 

 

 

100 Μουσουλμάνοι

 

 

Κάριανι [Χάρτης Κοντογόνη] | Karjani [Αυστριακός Χάρτης] | Кариянъ [1900] | Karpian [1905] | Κάργιανι [1910] | Κάρτανι [1911] | Κάριανη [1913] | Κάργιανη [1920]

Καριανή η [1940] | Καρυά < Καρυανή [1928]

70

150 Турци, 400 Хр. Гръци, 50 Цигани

400 Grecs, 50 Tsiganes

750 Ορθόδοξοι Έλληνες, 130 Μουσουλμάνοι

 

470 Ελληνόφωνοι Έλληνες

Čiftlik [Αυστριακός Χάρτης] | Κάτω Λακκοβίκια [1920]

Οφρίνιον το (1954) | Κάτω Λακκοβίκια τα [1940] | Κάτω Λακκοβίκια

130

 

 

 

 

 

Κιουγκ Μαχαλές [1910]

 

 

 

 

100 Μουσουλμάνοι

 

 

Кочанъ (Коченъ) [1900] | Κότσανι [1910] | Κότσανη [1911] | Κότσιανη [1913] | Κότσανη [1920]

Ακροβούνιον το [1940] | Ακροβούνι < Κότσανη [1928]

240

200 Турци

 

280 Μουσουλμάνοι

 

250 Μωαμεθανοί

Κοτσκάρι [Χάρτης Κοντογόνη] | Kučkari [Αυστριακός Χάρτης] | Кучкаръ [1900] | Κουτσκάρι [1910] | Κοτσικάρι [1911] | Κοτσικάρη [1913] | Κοτσκάρι [1920]

Ελαιοχώριον το [1940] | Ελαιοχώρι < Κοτσκάρι [1926]

120

500 Мух. Българи

 

400 Μουσουλμάνοι

τ (τουρκικό)

350 Μωαμεθανοί

Κουλελί [Χάρτης Κοντογόνη] | Kulali [Αυστριακός Χάρτης] | Кулали [1900] | Κουλαλή [1910] | Κουλαλί [1911] | Κουλελή [1913] | Κουλαλή [1920]

Πυργοχώριον το [1940] | Πυργοχώρι < Κουλαλή [1926]

200

100 Турци

 

200 Μουσουλμάνοι

τ (τουρκικό)

210 Μωαμεθανοί

Λουγκούρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Lungor [Αυστριακός Χάρτης] | Λουγκόρ [1910] | Λογγούρ Πασαλή (τσιφλίκιον ακατοίκητον) [1913] | Λογγούρ Πασαλή [1920]

 

 

 

 

100 Μουσουλμάνοι

τ (τουρκικό)

 

Μεντεσελί [Χάρτης Κοντογόνη] | Mentešeli [Αυστριακός Χάρτης] | Μεντιεσελί [1910] | Μεντεσελί [1911] | Μεντεσελή [1913]

 

 

 

 

70 Μουσουλμάνοι

τ (τουρκικό)

25 Μωαμεθανοί

Μεσελί [Χάρτης Κοντογόνη] | Meseli [Αυστριακός Χάρτης] | Мешели [1900] | Μισελή [1910] | Μισελί [1911] | Μισελή [1913] | Μισελλή [1920]

Δρυάδα < Μισσελή [1926]

 

160 Турци

 

150 Μουσουλμάνοι

τ (τουρκικό)

130 Μωαμεθανοί

Μεσορόπη [Χάρτης Κοντογόνη] | Kosorup (Mesoropi) [Αυστριακός Χάρτης] | Кусоробъ (Косрупъ) [1900] | Koussorob (Kosroup) [1905] | Μεσορόπη [1910] | Μεσορόπι [1911] | Μεσωρόπη [1913] | Μεσωρόπη [1920]

Μεσοροπή η [1940] | Μεσορώπη

360

780 Хр. Гръци

755 Grecs

1.750 ορθόδοξοι Έλληνες

χ (χριστιανικό)

1.517 Ελληνόφωνοι Έλληνες

Μονόλιθος Μπόμπλιανης [1913] | Μονόλιθος Μπόμπλιανης [1920]

Μονόλιθος Ακροποτάμου < Μονόλιθος Μπόμπλιανης [1928]

240

 

 

 

 

 

Μονόλιθος Φτέρης [1913] | Μονόλιθος Φτέρης [1920]

 

 

 

 

 

 

 

Μουσουτσελί [Χάρτης Κοντογόνη] | Misir Čiftl. Αυστριακός Χάρτης] | Μουσουτσελή [1910] | Μισίρ Τσολού [1911] | Μισέρ Τσουλού [1913]

 

 

 

 

70 Μουσουλμάνοι

τ (τουρκικό)

60 Μωαμεθανοί

Μουστένι [Χάρτης Κοντογόνη] | Mustenja ( Meštjan) [Αυστριακός Χάρτης] | Мощиянъ (Мищена) [1900] | Mochtian (Michtena) [1905] | Μουσθάνια [1910] | Μουσθένη [1911] | Μουσθένη [1913] | Μουσθένη [1920]

Μουσθένη η [1940] | Μουσθένη

240

900 Турци, 1.300 Хр. Гръци

1.525 Grecs

500 Έλληνες και 900 Μουσουλμάνοι

μ (μικτό)

440 Ελληνόφωνοι Έλληνες, 917 Μωαμεθανοί

Μπόμπλιανη [Χάρτης Κοντογόνη] | Boblen (Povljani) [Αυστριακός Χάρτης] | Бобленъ [1900] | Boblen [1900] | Μπόμπλικος [1910] | Μπόμλπιανη [1911] | Μπομπλιανη [1913] | Μπόμπλιανη [1920]

Ακροπόταμος ο [1940] | Ακροπόταμος < Μπόμπλιανη [1928]

 

150 Турци, 400 Хр. Гръци

550 Grecs

80 Ορθόδοξοι Έλληνες, 300 Μουσουλμάνοι

μ (μικτό)

60 Ελληνόφωνοι Έλληνες, 438 Μωαμεθανοί

Νικίσιανη [Χάρτης Κοντογόνη] | Nikisjan [Αυστριακός Χάρτης] | Никишянъ (Никша) [1900] | Nikichian (Nikcha) [1905] | Νικήσανι [1910] | Νικήσιανη [1911] | Νικήσανι [1913] | Νικήσιανη [1920]

Νικήσιανη η [1940] | Νικήσιανη

240

860 Хр. Гръци

860 Grecs

1.600 Ορθόδοξοι Έλληνες

 

1.847 Ελληνόφωνοι Έλληνες

Tuzla Čiftl. [Αυστριακός Χάρτης] | Нузла Чифликъ [1900] | Νουσλά [1911] | Νούζλα [1913] | Νουζλά [1920]

Άγιος Ανδρέας ο [1940] | Άγιος Ανδρέας < Νουζλάς [1928]

80

 

 

 

 

30 Ελληνόφωνοι Έλληνες

Ορτά Μαχαλάς

 

 

 

 

700 Μουσουλμάνοι

 

 

Ορφάνι [Χάρτης Κοντογόνη] | Orfano [Αυστριακός Χάρτης] | Орфанъ [1900] | Όρφανο [1910] | Ορφάνι [1913] | Ορφάνι [1920]

Ορφάνιον το [1940] | Ορφάνιον

60

20 Турци

 

400 Ορθόδοξοι Έλληνες, 199 Μουσουλμάνοι

μ (μικτό)

 

Ορφάνι Τσιφλίκ [1913] | Ορφανί [1911] | Ορφάν Τσιφλίκ [1920]

 

 

 

 

 

 

0

Οσμανλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Osmanli [Αυστριακός Χάρτης] | Османли [1900] | Οσμανλή [1910] | Οσμανλί [1911] | Οσμανλή [1913] | Οσμανλή [1920]

Χρυσόκαστρον το [1940] | Χρυσόκαστρον < Οσμανλή [1926]

200

300 Турци

 

250 Μουσουλμάνοι

τ (τουρκικό)

190 Μωαμεθανοί

Παληοχώρι [Χάρτης Κοντογόνη] | Paliohora [Αυστριακός Χάρτης] | Палихоръ [1900] | Palihor [1905] | Παληοχώρι [1911] | Παλαιοχώριον [1913] | Παλαιοχώρι [1920]

Παλαιοχώριον το [1940] | Παλαιοχώριον < Αντιφίλιπποι [1926]

240

450 Турци, 500 Хр. Гръци

500 Grecs

 

 

530 Ελληνόφωνοι Έλληνες, 677 Μωαμεθανοί

Pezogori (Pudohor) [Αυστριακός Χάρτης] | Подохоръ (Будохоръ) [1900] | Podohor (Boudohor) [1905] | Ποδογόργιανι [1910] | Ποδογόριανη [1911] | Ποδογόριανη [1913] | Ποδογόργιανη [1920]

Ποδοχώριον το [1940] | Ποδοχώριον < Ποδογόριανη [1926]

300

200 Турци, 450 Хр. Гръци

505 Grecs

900 Ορθόδοξοι Έλληνες, 300 Μουσουλμάνοι

 

680 Ελληνόφωνοι Έλληνες, 470 Μωαμεθανοί

Πράβιον (Πράβιστα) [Χάρτης Κοντογόνη] | Pravišta (Pravi) [Αυστριακός Χάρτης] | Правища [1900] | Pravichta [1905] | Πράβιον [1910] | Πράβιον [1911] | Πράβιον [1913] | Πράβιον [1920]

Ελευθερούπολις η [1940] | Ελευθερούπολις < Πράβι [1929]

80

1250 Турци, 1.100 Хр. Гръци, 1.200 Цигани

1.100 Grecs, 1.200 Tsiganes

 

μ (μικτό)

1.510 Ελληνόφωνοι Έλληνες, 544 Μωαμεθανοί

Ραχιμλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Rahimli [Αυστριακός Χάρτης] | Рехимли [1900] | Ρεχιμλή [1911] | Ρεχιμλή [1913] | Ρεχιμλή [1920]

Μεσιά η [1940] | Μεσιά < Ριχιμλή [1926]

180

240 Турци

 

 

τ (τουρκικό)

95 Μωαμεθανοί

Σαμόκοβο [Χάρτης Κοντογόνη] | Samokovo [Αυστριακός Χάρτης] | Самоковъ [1900] Σαμόκοβον [1910] | Σαμάκοβο [1911] | Σαμόκοβον [1913] | Σαμόκοβο [1920]

Δωμάτια τα [1940] | Δωμάτια < Σαμάκοβον [1926]

180

1.000 Турци

 

2.300 Μουσουλμάνοι

 

937 Μωαμεθανοί

Σαρλί [Χάρτης Κοντογόνη] | Sarli [Αυστριακός Χάρτης] | Сърли [1900] | Σαρλί [1910] | Σαρλί [1911] | Σαρλή [1913] | Σαρλή [1920]

Κοκκινοχώριον το [1940] | Κοκκινοχώρι < Σαρλή [1926]

400

125 Турци

 

350 Μουσουλμάνοι

τ (τουρκικό)

317 Μωαμεθανοί

Συνοικία Ελευθερών [1913]

 

 

 

 

 

 

 

Τόβλιανη [Χάρτης Κοντογόνη] | Tovljani (Dolja) [Αυστριακός Χάρτης] | Толиянъ (Толенъ) [1900] | Τόβλιανη [1911] | Τόβλιανη [1913] | Τόβλιανη [1920]

Εξοχή η [1940] | Εξοχή < Τόβλιανη [1928]

80

320 Турци

 

 

τ (τουρκικό)

200 Μωαμεθανοί

Tuzla Čiftl. [Αυστριακός Χάρτης] | Τούζλα [1913] | Τούζλα [1920]

 

 

 

 

 

 

 

Τσίστα [Χάρτης Κοντογόνη] | Čista [Αυστριακός Χάρτης] | Чиста [1900] | Tchista [1905] | Τσίτσα [1910] | Τσιούστι [1911] | Τσιούτη [1913] | Τσιούστη [1920]

Φωλέα η [1940] | Φωλέα < Τσιούστη [1928]

300

85 Хр. Гръци

100 Grecs

100 Ορθόδοξοι Έλληνες

 

65 Ελληνόφωνοι Έλληνες

Τσιτακλί [Χάρτης Κοντογόνη] | Čitakli [Αυστριακός Χάρτης] | Четакли (Чатакли) [1900] | Τσιτακλή [1910] | Τσιτακλη [1911] | Τσιτακλή [1913] | Τσιτακλή [1920]

Μελισσοκομείον το [1940] | Μελισσοκομειό < Τσιτακλή

160

350 Турци

 

600 Μουσουλμάνοι

τ (τουρκικό)

320 Μωαμεθανοί

Чифликъ [1900] | Τσιφλίκι [1911] | Τσιφλίκι [1913] | Τσιφλίκι [1920]

Τρίτα η [1940] | Τρίτα < Τσιφλίκ [1926]

365

66 Цигани

 

 

 

150 Μωαμεθανοί

Φτέρη [Χάρτης Κοντογόνη] | Fteri [Αυστριακός Χάρτης] | Фтиръ [1900] | Phtir [1905] | Θέρη [1910] | Φτέρη [1911] | Φτέρη [1913]

 

 

110 Хр. Гръци

110 Grecs

160 Ορθόδοξοι Έλληνες

χ (χριστιανικό)

100 Ελληνόφωνοι Έλληνες

Χατζηλάρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Hadžilar [Αυστριακός Χάρτης] | Мурсали [1900] | Μουρσαλί [1910] | Μουρσαλή [1911] | Μουρσαλή [1913] | Μουρσαλή [1920]

Μονοκαρυδιά η [1940] | Μονοκαρυδιά < Μουρσαλή [1926]

140

200 Турци

 

350 Μουσουλμάνοι

 

80 Μωαμεθανοί

 

Λουτρά Ελευθερών τα [1940] | Λουτρά Ελευθερών

20

 

 

 

 

 

 

Νέα Ηρακλίτσα η [1940] | Νέα Ηρακλείτσα

10

 

 

 

 

 

όνομα

Απαρίθμηση Πληθυσμού 1913

Απογραφή 1920

Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) χαρακτηρισμός χωριού 1926

ΕΑΠ Πρόσφυγες 1926

1928 πρόσφυγες (που ήρθαν μετά το 1922)

απογραφή 1928 πραγματικός πληθυσμός

απογραφή 1940 πραγματικός πληθυσμός

Αρσακλη [Χάρτης Κοντογόνη] | Aršakli [Αυστριακός Χάρτης] | Ερεκλί [1910]

 

 

 

 

 

 

 

Avliköj [Αυστριακός Χάρτης] | Авли Кьой [1900] | Avli Keuy [1905] | Αυλή [1910] | Αυλή [1911] | Αυλή [1913] | Αυλή [1920]

274

181

 

 

40

305

548

Αχαρλάρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Aharlar [Αυστριακός Χάρτης] | Атларъ [1900] | Αχατάτη [1910] | Αχατλάρ [1911] | Αχτλάρ [1913] | Αχατλάρ [1920]

149

137

προσφυγικό

138

0

144

230

Βέλτζιλερr [Χάρτης Κοντογόνη] | Veldziler [Αυστριακός Χάρτης] | Велиджиляръ [1900] | Βιτόβλιανι [1910] | Βελενεζιλέρ [1911] | Βελετζιλέρ [1913] | Βελτζιλέρ [1920]

141

95

προσφυγικό

114

98

128

155

Βοσταντζιλί [Χάρτης Κοντογόνη] | Bostandži (Kodžan) [Αυστριακός Χάρτης] | Бостанджили [1900] | Μπολανζιλί [1910] | Μποσταντζίλι [1911] | Μποσταντζιλή [1913] | Μποσταντζιλή [1920]

490

447

μικτό

407

513

541

692

Γενίκιοϊ [Χάρτης Κοντογόνη] | Janiköj [Αυστριακός Χάρτης] | Ени Кьой [1900] | Eni Keuy [1905] | Γενί Κιόι [1910]

 

 

 

 

 

 

 

Γκοντολάρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Gondolar [[Αυστριακός Χάρτης] | Деве Каранъ [1900] | Δεβεκιράν [1910] | Δεβεκιράν [1911] | Δεβεκηράν [1913] | Δεβέκιραν [1920]

302

292

προσφυγικό

240

293

293

335

Γκόριανη [Χάρτης Κοντογόνη] | Gojran [Αυστριακός Χάρτης] | Гориянъ (Горени) [1900] | Γκόργιανι [1910] | Γόριανη [1911] | Γκόριανη [1913] | Γκόργιανη [1920]

802

504

μικτό

884

756

976

1.500

Δαουτλάρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Daudlar [Αυστριακός Χάρτης] | Дормушлу [1905] | Δουρμουσλού [1910] | Δουρμουσλή [1911] | Δουρμουσλού [1913] | Δουρμουσλού [1920]

225

187

προσφυγικό

206

167

211

300

Δεδέμπαλι [Χάρτης Κοντογόνη] | Dedeballi [Αυστριακός Χάρτης] | Δεδεμπουλί [1910] | Δεδέμπαλι [1911] | Δεδέμπαλη [1913] | Δελέμπαλη [1920]

207

167

προσφυγικό

126

220

220

438

Δεμιρλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Demirli [Αυστριακός Χάρτης] | Демирли [1900] | Δεμερλί [1910] | Δεμιρλή [1911] | Δεμιρλή [1913] | Δεμιρλή (Σιδηροχώρι) [1920]

249

213

προσφυγικό

265

194

287

310

Reselli [Αυστριακός Χάρτης] | Δεμπεκλί [1911] | Δεμπεκλή [1913] | Δεβεκλή [1920]

171

137

προσφυγικό

187

208

208

293

Δρανίτσι [Χάρτης Κοντογόνη] | Dranič [Αυστριακός Χάρτης] | Дрѣничъ [1905] | Δρανίτσι [1911] | Δρανίτς [1913] | Δρανίτσι [1920]

509

438

προσφυγικό

460

489

555

832

Δρανλί [1910] | Δρανλί [1911] | Δρανλή [1913]

131

 

 

 

 

 

 

Δράνοβα [Χάρτης Κοντογόνη] | Dranova [Αυστριακός Χάρτης] | Дрѣново [1900] | Δράνοβα [1910] | Δράνοβα [1911] | Δράνοβα [1913] | Δράνοβα [1920]

272

286

προσφυγικό

194

203

218

361

Δρέσνα [Χάρτης Κοντογόνη] | Drezna [Αυστριακός Χάρτης] | Дрезна [1900] | Drezna [1905] | Δρίζνα [1910] | Δρέσνα [1911] | Δρέσνα [1913] | Δρέζνα [1920]

392

240

 

 

170

402

567

Ελεύθερα [Χάρτης Κοντογόνη] | Leftera (Elefterupolis) [Αυστριακός Χάρτης] | Левтера [1900] | Levtera [1905] | Ελευθεραί [1910] | Ελευθεραί [1911] | Ελευθεραί [1913] | Ελευθεραί [1920]

855

737

μικτό

504

677

973

1.384

Ιλετζίκ [Χάρτης Κοντογόνη] | Eledžikli [Αυστριακός Χάρτης] | Елиджикъ [1900] Εϊλεντζήκ [1910] | Ελετζίκ [1911] | Ελετζίκ [1913] | Ελετζίκ [1920]

212

176

προσφυγικό

168

204

205

235

Ισιρλί [Χάρτης Κοντογόνη] | Esirli [Αυστριακός Χάρτης] | Есирли [1900] | Εσιρλή [1910] | Εσερλί [1911] | Εσιρλή [1913] | Ισιρλί [1920]

441

289

προσφυγικό

256

287

324

463

Καλέ Τσιφλ. [Χάρτης Κοντογόνη] | Kale Čiftl. (Kalias)[Αυστριακός Χάρτης] | Кале Чифликъ [1900] | Καλά Τσιφλίκ [1911] | Κάλια Τσιφλίκι [1913] | Καλιά Τσιφλίκ [1920]

153

85

προσφυγικό

885

916

971

1.093

Καρά Μουσλού [1910]

 

 

 

 

 

 

 

Κάριανι [Χάρτης Κοντογόνη] | Karjani [Αυστριακός Χάρτης] | Кариянъ [1900] | Karpian [1905] | Κάργιανι [1910] | Κάρτανι [1911] | Κάριανη [1913] | Κάργιανη [1920]

635

211

μικτό

173

207

397

597

Čiftlik [Αυστριακός Χάρτης] | Κάτω Λακκοβίκια [1920]

 

120

μικτό

549

456

629

784

Κιουγκ Μαχαλές [1910]

 

 

 

 

 

 

 

Кочанъ (Коченъ) [1900] | Κότσανι [1910] | Κότσανη [1911] | Κότσιανη [1913] | Κότσανη [1920]

278

214

προσφυγικό

326

352

353

455

Κοτσκάρι [Χάρτης Κοντογόνη] | Kučkari [Αυστριακός Χάρτης] | Кучкаръ [1900] | Κουτσκάρι [1910] | Κοτσικάρι [1911] | Κοτσικάρη [1913] | Κοτσκάρι [1920]

396

359

προσφυγικό

544

585

620

987

Κουλελί [Χάρτης Κοντογόνη] | Kulali [Αυστριακός Χάρτης] | Кулали [1900] | Κουλαλή [1910] | Κουλαλί [1911] | Κουλελή [1913] | Κουλαλή [1920]

198

153

προσφυγικό

169

40

196

257

Λουγκούρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Lungor [Αυστριακός Χάρτης] | Λουγκόρ [1910] | Λογγούρ Πασαλή (τσιφλίκιον ακατοίκητον) [1913] | Λογγούρ Πασαλή [1920]

0

50

 

 

 

 

 

Μεντεσελί [Χάρτης Κοντογόνη] | Mentešeli [Αυστριακός Χάρτης] | Μεντιεσελί [1910] | Μεντεσελί [1911] | Μεντεσελή [1913]

30

 

 

 

 

 

 

Μεσελί [Χάρτης Κοντογόνη] | Meseli [Αυστριακός Χάρτης] | Мешели [1900] | Μισελή [1910] | Μισελί [1911] | Μισελή [1913] | Μισελλή [1920]

152

57

προσφυγικό

78

89

91

 

Μεσορόπη [Χάρτης Κοντογόνη] | Kosorup (Mesoropi) [Αυστριακός Χάρτης] | Кусоробъ (Косрупъ) [1900] | Koussorob (Kosroup) [1905] | Μεσορόπη [1910] | Μεσορόπι [1911] | Μεσωρόπη [1913] | Μεσωρόπη [1920]

1.478

866

 

 

47

1.197

1.400

Μονόλιθος Μπόμπλιανης [1913] | Μονόλιθος Μπόμπλιανης [1920]

0

70

 

 

432

594

 

Μονόλιθος Φτέρης [1913] | Μονόλιθος Φτέρης [1920]

0

37

 

 

 

 

 

Μουσουτσελί [Χάρτης Κοντογόνη] | Misir Čiftl. Αυστριακός Χάρτης] | Μουσουτσελή [1910] | Μισίρ Τσολού [1911] | Μισέρ Τσουλού [1913]

39

 

 

 

 

 

 

Μουστένι [Χάρτης Κοντογόνη] | Mustenja ( Meštjan) [Αυστριακός Χάρτης] | Мощиянъ (Мищена) [1900] | Mochtian (Michtena) [1905] | Μουσθάνια [1910] | Μουσθένη [1911] | Μουσθένη [1913] | Μουσθένη [1920]

1.733

1.342

μικτό

324

983

1.655

1.982

Μπόμπλιανη [Χάρτης Κοντογόνη] | Boblen (Povljani) [Αυστριακός Χάρτης] | Бобленъ [1900] | Boblen [1900] | Μπόμπλικος [1910] | Μπόμλπιανη [1911] | Μπομπλιανη [1913] | Μπόμπλιανη [1920]

395

302

προσφυγικό

436

 

 

772

Νικίσιανη [Χάρτης Κοντογόνη] | Nikisjan [Αυστριακός Χάρτης] | Никишянъ (Никша) [1900] | Nikichian (Nikcha) [1905] | Νικήσανι [1910] | Νικήσιανη [1911] | Νικήσανι [1913] | Νικήσιανη [1920]

1.777

1.632

 

 

132

2.331

3.257

Tuzla Čiftl. [Αυστριακός Χάρτης] | Нузла Чифликъ [1900] | Νουσλά [1911] | Νούζλα [1913] | Νουζλά [1920]

0

162

προσφυγικό

193

49

217

335

Ορτά Μαχαλάς

 

 

 

 

 

 

 

Ορφάνι [Χάρτης Κοντογόνη] | Orfano [Αυστριακός Χάρτης] | Орфанъ [1900] | Όρφανο [1910] | Ορφάνι [1913] | Ορφάνι [1920]

207

82

μικτό

119

118

281

476

Ορφάνι Τσιφλίκ [1913] | Ορφανί [1911] | Ορφάν Τσιφλίκ [1920]

0

29

 

 

 

 

 

Οσμανλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Osmanli [Αυστριακός Χάρτης] | Османли [1900] | Οσμανλή [1910] | Οσμανλί [1911] | Οσμανλή [1913] | Οσμανλή [1920]

193

186

προσφυγικό

202

283

285

418

Παληοχώρι [Χάρτης Κοντογόνη] | Paliohora [Αυστριακός Χάρτης] | Палихоръ [1900] | Palihor [1905] | Παληοχώρι [1911] | Παλαιοχώριον [1913] | Παλαιοχώρι [1920]

1.265

622

μικτό

662

1.051

1.892

2.634

Pezogori (Pudohor) [Αυστριακός Χάρτης] | Подохоръ (Будохоръ) [1900] | Podohor (Boudohor) [1905] | Ποδογόργιανι [1910] | Ποδογόριανη [1911] | Ποδογόριανη [1913] | Ποδογόργιανη [1920]

1.035

538

μικτό

390

432

1.066

1.336

Πράβιον (Πράβιστα) [Χάρτης Κοντογόνη] | Pravišta (Pravi) [Αυστριακός Χάρτης] | Правища [1900] | Pravichta [1905] | Πράβιον [1910] | Πράβιον [1911] | Πράβιον [1913] | Πράβιον [1920]

3.113

2.389

μικτό

745

2.108

4.612

4.999

Ραχιμλή [Χάρτης Κοντογόνη] | Rahimli [Αυστριακός Χάρτης] | Рехимли [1900] | Ρεχιμλή [1911] | Ρεχιμλή [1913] | Ρεχιμλή [1920]

120

109

προσφυγικό

142

143

182

241

Σαμόκοβο [Χάρτης Κοντογόνη] | Samokovo [Αυστριακός Χάρτης] | Самоковъ [1900] Σαμόκοβον [1910] | Σαμάκοβο [1911] | Σαμόκοβον [1913] | Σαμόκοβο [1920]

843

663

μικτό

800

708

903

1.157

Σαρλί [Χάρτης Κοντογόνη] | Sarli [Αυστριακός Χάρτης] | Сърли [1900] | Σαρλί [1910] | Σαρλί [1911] | Σαρλή [1913] | Σαρλή [1920]

321

270

προσφυγικό

115

131

212

210

Συνοικία Ελευθερών [1913]

1.079

 

 

 

 

 

 

Τόβλιανη [Χάρτης Κοντογόνη] | Tovljani (Dolja) [Αυστριακός Χάρτης] | Толиянъ (Толенъ) [1900] | Τόβλιανη [1911] | Τόβλιανη [1913] | Τόβλιανη [1920]

180

209

προσφυγικό

172

243

243

387

Tuzla Čiftl. [Αυστριακός Χάρτης] | Τούζλα [1913] | Τούζλα [1920]

0

100

 

 

 

 

 

Τσίστα [Χάρτης Κοντογόνη] | Čista [Αυστριακός Χάρτης] | Чиста [1900] | Tchista [1905] | Τσίτσα [1910] | Τσιούστι [1911] | Τσιούτη [1913] | Τσιούστη [1920]

122

155

προσφυγικό

60

137

190

567

Τσιτακλί [Χάρτης Κοντογόνη] | Čitakli [Αυστριακός Χάρτης] | Четакли (Чатакли) [1900] | Τσιτακλή [1910] | Τσιτακλη [1911] | Τσιτακλή [1913] | Τσιτακλή [1920]

287

220

προσφυγικό

238

105

307

397

Чифликъ [1900] | Τσιφλίκι [1911] | Τσιφλίκι [1913] | Τσιφλίκι [1920]

154

71

προσφυγικό

48

0

110

119

Φτέρη [Χάρτης Κοντογόνη] | Fteri [Αυστριακός Χάρτης] | Фтиръ [1900] | Phtir [1905] | Θέρη [1910] | Φτέρη [1911] | Φτέρη [1913]

166

 

 

 

 

 

 

Χατζηλάρ [Χάρτης Κοντογόνη] | Hadžilar [Αυστριακός Χάρτης] | Мурсали [1900] | Μουρσαλί [1910] | Μουρσαλή [1911] | Μουρσαλή [1913] | Μουρσαλή [1920]

83

59

προσφυγικό

66

62

73

71

Λουτρά Ελευθερών τα [1940] | Λουτρά Ελευθερών

 

 

προσφυγικό

36

0

29

87

Νέα Ηρακλίτσα η [1940] | Νέα Ηρακλείτσα

 

 

προσφυγικό

395

366

389

470

Οι πληροφορίες για τη θρησκεία, τη γλώσσα και την αναγκαστική προσφυγιά (που ο ελληνικός και ο τουρκικός εθνικισμός επέβαλε στους λαούς), σημειώνονται από μένα πάνω στον αυστριακό χάρτη.

Ο αριθμός δίπλα στο κόκκινο βέλος, είναι εκείνος των μουσουλμάνων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα και να καταφύγουν στην Τουρκία.

Ο αριθμός δίπλα στο κίτρινο βέλος, είναι εκείνος των ορθόδοξων χριστιανών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Τουρκία (κυρίως) και να καταφύγουν στην Ελλάδα.

Τα διαφορετικά χρώματα των οικισμών, δείχνουν τη σύνθεση του πληθυσμού σύμφωνα με τη θρησκεία και τη γλώσσα, στην προ των βαλκανικών πολέμων περίοδο και εξηγούνται στο υπόμνημα στο χάρτη.

 

 

Στην επίσημη Στατιστική του Βιλαετείου Θεσσαλονίκης, στατιστική που αφορά τη διάκριση του πληθυσμού κατά θρησκευτική κοινότητα και έχει μεταφραστεί και δημοσιευτεί από το Υπουργείο Στρατιωτικών (με πρόλογο του λοχαγού Γεωργίου Μαστραπά) στην Αθήνα το 1910, υπάρχουν τα εξής συγκεντρωτικά για τον πληθυσμό του καζά Πραβίου:

 

 

εντόπιοι

ξένοι

θρησκείες ή εθνικότητες

άνδρες

γυναίκες

άθροισμα

άνδρες

γυναίκες

άθροισμα

Οθωμανοί

5.328

5.160

10.488

167

75

242

Έλληνες Ορθόδοξοι

3.883

3.684

7.567

201

81

282

Έλληνες Καθολικοί

 

 

 

 

 

 

Βλάχοι

60

46

106

1

 

1

Εξαρχικοί

 

 

 

48

 

48

Αρμένιοι

 

 

 

1

 

1

Εβραίοι

4

1

5

3

1

4

Αθίγγανοι Χριστιανοί

405

367

772

3

1

4

Ξένοι υπήκοοι

 

 

 

 

 

 

μερικό άθροισμα

9.680

9.258

18.938

424

158

582

γενικό άθροισμα

19.520

Στα γενικά συγκεντρωτικά στοιχεία της απογραφής του 1928, για την επαρχία Παγγαίου, στοιχεία που δεν αναλύονται κατά οικισμό, έχουμε τα ακόλουθα.

Ο πραγματικός πληθυσμός των προσφύγων στην επαρχία Παγγαίου κατά την απογραφή του 1928 ήταν 16.367 άτομα, επί συνολικού πληθυσμού 26.015 ατόμων. Από τους πρόσφυγες αυτούς, 1.673 είχαν έρθει στη χώρα πριν τη «μικρασιατική καταστροφή» (1922) και 14.694 μετά.

Η διάκριση του πληθυσμού, κατά θρησκεία και γλώσσα, ήταν:

24.135 ορθόδοξοι ελληνικής γλώσσας. Αριθμός αμφισβητούμενος, καθώς συστηματικά «φουσκωνόταν» από τη Στατιστική Υπηρεσία για εθνικούς λόγους. Εδώ μέσα βρίσκονται τόσο οι γηγενείς Ρομιοί, όσο και οι Ρομιοί που ήρθαν σαν πρόσφυγες.

1.497 ορθόδοξοι τουρκικής γλώσσας. Πρόκειται για χριστιανούς Τούρκους, που οι περισσότεροι ήρθαν ως πρόσφυγες από την Τουρκία. Είναι απόγονοι παλιών τουρκόφωνων βυζαντινών πληθυσμών. Ο απογραφικός αριθμός τους μειώνεται από τη Στατιστική Υπηρεσία, για τον αντίθετο ακριβώς εθνικό λόγο, από αυτόν της διόγκωσης του αριθμού των «ελληνόφωνων».

254 ορθόδοξοι αρμενικής γλώσσας, πρόσφυγες.

Ακόμα καταγράφονται στην επαρχία, 76 ορθόδοξοι κουτσοβλαχικής γλώσσας (: ρουμανίζοντες Βλάχοι) και 53 άλλοι διάφοροι.

Στην απογραφή του 1928, ο πληθυσμός διακρίνεται επίσης σύμφωνα με τον τόπο που είχε γεννηθεί κάθε άτομο. Από τους 26.015 απογραφέντες λοιπόν στην επαρχία Παγγαίου, 12.218 είχαν γεννηθεί εντός των συνόρων (που είχε η Ελλάδα το 1928) και 13.797 είχαν γεννηθεί στο εξωτερικό.

Από τους γεννηθέντες εντός, 9.391 είχαν γεννηθεί στον οικισμό που απογράφηκαν, 577 σε άλλο οικισμό της επαρχίας Παγγαίου, 251 σε άλλη επαρχία του νομού Καβάλας, 951 σε άλλο νομό της Μακεδονίας, 269 σε κάποιο νησί του Αιγαίου, 108 στη Δυτική Θράκη, 111 στη Θεσσαλία, 228 στην Ήπειρο, 184 στη Στερεά και την Εύβοια, 84 στην Πελοπόννησο, 25 στην Κρήτη, 26 στα Ιόνια και 13 στις Κυκλάδες.

Από τους γεννηθέντες εκτός επικράτειας, 7.640 είχαν γεννηθεί στη Μικρά Ασία, 3.506 στη Θράκη, 1.935 στον Πόντο, 154 στην Κωνσταντινούπολη, 275 στη Βουλγαρία, 72 στην Αλβανία, 94 στον Καύκασο, 54 στη Ρωσία, 37 στη Γιουγκοσλαβία, 16 στην Κύπρο και 14 σε διάφορα άλλα μέρη.

 

 

12.4.2011