σαύρα

  

γλωσσογεωγραφικά

 

Δημήτρη Λιθοξόου

 

σαύρα

διάφορα είδη εκτός από το σαμιαμίδι

 

2.12.2021

 

αγιριοσαρίχα

Μάνη

αγκούσα

Πιερία

αγκουστέρα

Αχαΐα, Βόρεια Εύβοια, Λακωνία, Μαγνησία, Τρίκαλα, Φθιώτιδα

αγκουστιρίτσα

Σκόπελος

αγκστέρα

Κεντρική Εύβοια, Μαγνησία

αγουστέρα

Σκόπελος

αγούστερας

Κέρκυρα

αγουστερίτσι

Κέρκυρα

αγουστιράς

Σκόπελος

αγουστιρίτσα

Σκόπελος

αγροστέρα

Εύβοια

αγστέρα

Αλόννησος, Σκόπελος, Φωκίδα

ακωλισαύρα

Κρήτη (Ηράκλειο, Λασίθι)

ακωλιτσάφρα

Λασίθι

αλιζαύρα

Κύπρος

αλιντζαύρα

Κύπρος

αλισαύρα

Κύπρος

αλουσαύρα

Κύπρος

αξτέρα

Αυδήμι*

αραπτασάνος

Αξός*

αρπετίνα

Κάρπαθος

αρπετόν

Κάρπαθος

αρπετούιν

Κάρπαθος

ασκουντουλάδα

Λέσβος

ασκουντρουλάδ

Λέσβος

αστέρα

Αδριανούπολη*, Σουφλί

αστερίτσα

Σουφλί

αυγουστερίτσα

Αργυρόκαστρο

αχεντροπούλι

Λέρος

αχιλούα

Ρόδος

βόστερα

Κέρκυρα

βόστερας

Κέρκυρα

βοστερίτσα [Portius 1635]

Κέρκυρα

βόστερος [Somavera 1709]

 

βουστερίτσα

Κεφαλονιά

βραχαλίδα [Λεξικό Δημητράκου 1936]

 

βρονταλίδα

Ήπειρος

βρουχαλίθρα

Ήπειρος, Ευρυτανία

βροχαλίδα

Ήπειρος

βροχίδα

Μάνη

βυζάστρα [ΙλΝΕ 1989]

 

γαδουροκουστέρα

Φωκίδα

γαϊδαρογουστέρα

Κωνσταντινούπολη

γαϊδουρογκοσιτέρα

Λακωνία

γαϊδουρογκουστέρα

Λακωνία, Μάνη, Τσακωνιά

γαϊδουρογκούστερας

Αχαΐα

γαϊδουρογουζέρα

Κωνσταντινούπολη

γαϊδουρογουϊστέρα

Ηλεία

γαϊδουρογουστέρα [Λεξικό Δημητράκου 1936]

Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία

γαϊδουρογούστερας

Μεσσηνία

γαϊδουρογούστερος

Ηλεία, Μεσσηνία

γαϊδουροκοστέρα

Μάνη

γαϊδουροκουστέρα

Μεσσηνία

γαϊδουρομουστέλα

Ηλεία

γαϊδουροσκουρκουρίτσα

Ζάκυνθος

γαιδοχουρχούρα

Ηλεία

γαϊδρουγκουστέρα

Αιτωλοακαρνανία

γαστέρα

Σάμος

γερανογουστέρα

Μεσσηνία

γερκοστέρα

Τσακωνιά

γεροκοστέρα

Τσακωνιά

γκλουστέρα

Λακωνία, Φθιώτιδα, Φωκίδα

γκόσταρους

Ιωάννινα

γκοστερίτσα

Αδριανούπολη*

γκόστιρας

Δερβιτσάνη, Θεσπρωτία, Λάρισα

γκοστιρίτσα

Αργυρόκαστρο

γκόστιρους

Άρτα, Ιωάννινα

γκόστρικας

Νιγρίτα

γκουζγκουστιρίτσα

Σουφλί

γκούσαρας

Χιμάρα

γκουσιτέρα

Αρκαδία

γκουσναρίτσα

Θεσσαλονίκη, Λαγκαδάς, Πρέβεζα

γκούσρας

Χιμάρα

γκουσταναρίτσα

Αργυρόκαστρο, Αυλώνα

γκούσταρας

Γρεβενά, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Καστοριά, Σιάτιστα

γκουσταρίτσα

Γρεβενά, Ημαθία, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Καστοριά, Κοζάνη, Κόνιτσα

γκούσταρους

Καστοριά, Κόνιτσα

γκουστέρα

Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αρκαδία, Άρτα, Βόρεια Εύβοια, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Κορινθία, Λακωνία, Λάρισα, Μαγνησία, Μεσσηνία, Σουφλί, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Χαλκιδική

γκουστέρας

Κοζάνη

γκούστερας

Θεσπρωτία

γκουστερίτσα

Δερβιτσάνη, Θεσπρωτία, Μάνη, Πάργα

γκουστέρνα

Δογάν Κιόι*, Καβακλί*

γκούστερος

Θεσπρωτία, Λακωνία, Πάργα

γκουστιάρα

Χαλκιδική

γκούστιαρας

Κοζάνη, Πιερία

γκουστιαρίτσα

Γρεβενά, Ημαθία, Κοζάνη, Πιερία, Σιάτιστα

γκούστιαρους

Κοζάνη

γκουστιέρα

Αργολίδα, Αρκαδία

γκούστιρας

Γρεβενά, Ημαθία, Ιωάννινα, Καβακλί*, Κοζάνη, Λάρισα, Πιερία, Τρίκαλα

γκουστιρέλ

Ιωάννινα

γκουστιρίκα

Νιγρίτα, Σέρρες

γκουστιρίτσα

Αδριανούπολη*, Βελβεντός, Γρεβενά, Ημαθία, Ιωάννινα, Καβακλί*, Καστοριά, Κοζάνη, Πιερία, Σέρρες, Σιάτιστα, Σουφλί, Τρίκαλα, Χαλκιδική

γκουστιρόπλου

Ιωάννινα

γκουστουρίτσα

Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Λαγκαδάς

γκούστρα

Χιμάρα

γκούστρας

Ιωάννινα

γκουστσιαρίτσα

Σιατίστα

γκστέρα

Κεντρική Εύβοια, Καρδίτσα, Μαγνησία

γκτζαΐκ

Σαμοθράκη

γνουστέρ

Ημαθία, Θεσπρωτία

γομαρογουστέρα  [ΙλΝΕ 1989]

 

γομαρογούστερας

Θεσπρωτία

γόστερας

Αντίπαξοι, Οθωνοί, Παξοί

γοστερίτσα

Κέρκυρα

γουϊστέρα

Μεσσηνία

γουλασαύρα

Σίλλη*

γουλουσαύρα

Σίλλη*

γουμαρουγούστιρας

Ιωάννινα

γουσιερινίτσα [ΙΛΝΕ 1989]

 

γουστέρα [Σκαρλάτος 1835]

Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Λακωνία, Μάνη, Μεσσηνία, Σάμος, Σέρρες, Φωκίδα, Χαλκίδα, Χαλκιδική

γουστέρακας [ΙΛΝΕ 1989]

 

γούστερας

Ήπειρος, Κέρκυρα, Κοζάνη, Παξοί

γουστερέλα [ΙΛΝΕ 1989]

 

γουστερέλι [ΙΛΝΕ 1989]

 

γουστέρια

Αρκαδία

γουστερίνα

Τσακωνιά

γουστερίσα

Κέα

γουστερίτσα [Σκαρλάτος 1835]

Βουρλά*, Κέρκυρα, Κωνσταντινούπολη, Πάργα, Τσακωνιά

γουστερίτσι [ΙΛΝΕ 1989]

 

γουστέρνα

Αρκαδία

γουστερόπλο

Αρκαδία, Μεσσηνία

γουστερόπουλο [ΙΛΝΕ 1989]

 

γούστερος

Μεσσηνία

γουστερούδα [ΙΛΝΕ 1989]

 

γουστερούλα

Μεσσηνία

γουστιάρα

Χαλκιδική

γούστιρας

Γρεβενά, Τρίκαλα

γουστιρίτσα

Λάρισα, Λέσβος, Χαλκιδική

γούστιρους

Πιερία, Σκόπελος

γούστρακας

Μάνη

γστέρα

Ευρυτανία

έφχιους

Λιβίσι*

έφχισα

Λιβίσι*

ζιάμπρα

Κοζάνη

ζωβραχός [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ζωγραφίδα [ΙΛΝΕ 1989]

 

ζωγραφός [ΙΛΝΕ 1989]

 

θερούνα

Κύπρος

καρτάκαλα

Ινέπολη*

κασδιάρς

Λέσβος

κασίδης

Νάξος

κέλερας

Βουρλά*

κελέρης

Βουρλά*

κιτρινογουστέρα [ΙΛΝΕ 1989]

 

κκροκάς

Χάλκη

κλουσαφρίδα

Θάσος

κοβοτζούτζα

Οινόη*, Χαλδία*

κοβοτίτζα

Σάντα*

κοκοβούτζα

Χαλδία*

κολισαύρα [Germano 1622]

 

κορκόδειλας

Ικαρία

κορκόδειλος [Βικέλας 1879]

Νάξος

κοροσαύλα

Κως

κορτοσιά

Σινασός*

κοσκέρα

Αχαΐα

κοσταζίνα

Τσακωνιά

κοσταρίνα

Τσακωνιά

κοσταρίτσα

Καβάλα

κοστερίτσα

Σωζόπολη*

κοτσερίκλα

Μεσσηνία

κουλουάφχης

Κως

κουλουσαύρα

Ηράκλειο

κουλουσάφρα

Θάσος

κουλουφράσα

Λέσβος

κουρκάς

Λιβίσι*

κουρκόδειλο

Μύκονος

κουρκούβγκιαλλος

Κως

κουρκουβέλα

Ικαρία

κουρκούβιαλος

Κως

κουρκούγγιαλος

Κάλυμνος

κουρκούδιαλλος

Κάλυμνος, Κως, Λέρος

κουρκούδιαλος

Φούρνοι

κουρκούδιαλους

Σάμος

κουρκούδτζαλος

Αστυπάλαια

κουρκούδτζιαλος

Πάτμος

κουρκούλαυγος

Κως

κουρκούλλνταυκος

Κως

κουρκούταβλος

Κάρπαθος, Νίσυρος, Ρόδος

κουρκουτάς

Κύπρος

κουρκούτζιαλλος

Κάλυμνος

κουρκούτης

Κάρπαθος, Ρόδος

κουρκουτσιαλλάκι

Κάλυμνος

κουστέρ

Ιωάννινα

κουστέρα

Αργυρόκαστρο, Αρκαδία, Δέλβινο, Μεσσηνία

κουστερίζα

Δέλβινο

κουστερίτσα

Επιβάτες*, Κωνσταντινούπολη, Τσακήλι*

κουτιρίτσα

Ευρυτανία, Ιωάννινα, Καρδίτσα

κοφοτζούτζα

Χαλδία*

κροκόδειλος [Βικέλας 1879]

 

κωλισαύρα

Κρήτη (Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χανιά), Λακωνία, Τραπεζούντα*

κωλισάφρα

Κερασούντα*

κωλισάφτρα

Τραπεζούντα*

κωλισάφτρα

Τραπεζούντα*

κωλισιάβρα

Τραπεζούντα*

κωλιτσάφρα

Κρήτη (Ηράκλειο, Λασίθι)

κωλοσαρίθρα

Αχαΐα

κωλοσαρίκλα

Κορινθία

κωλοσαρίτα

Κορινθία

κωλοσαύλα

Οινόη*

κωλοσαύρα [Σκαρλάτος 1835]

Ρόδος

κωλοσαύραδο

Σύρος

κωλοσαυράδος

Μύκονος

κωλοσαυράς

Αρκαδία, Αχαΐα, Κορινθία

κωλοσαυρέα

Αυλωνάρι, Κονίστρες, Κύμη

κωλοσαυρίδα

Άνδρος

κωλοσαυρίδι

Μύκονος

κωλόσαυρος [Βικέλας 1879]

Μύκονος

κωλοσάφλα

Σάντα*

κωλοσάφρα

Ρόδος

κωλοσκέρα

Αχαΐα

κωλοσταυριά

Κάρυστος

κωλοσταυρίδα

Ικαρία

κωλοσταυρού

Μέγαρα

κωλοστραβέα

Αυλωνάρι, Κονίστρες

λιακόνι

Λακωνία, Χανιά

μαραμπουντιά

Αξός*

μαρδάκιν

Νίσυρος

μαρντάκιν

Νίσυρος

μονήμερος

Ρόδος

μόστερας

Κέρκυρα

μοστερίτσα

Κέρκυρα, Παξοί

μπόστρικας

Νιγρίτα

μπουζάκα

Κεφαλονιά

μπουστέρα

Μεσσηνία, Χαλκιδική

μπούστερος

Μεσσηνία

μπουστιρίκα

Νιγρίτα, Χαλκιδική

μπουστιρίτσα

Χαλκιδική

ξάβλα

Χαβουτσί*

ξάβουα

Βάτικα*

ξάβρα

Βάτικα*

ξεσκόρδουλας

Κίμωλος

ξτέρα

Καρδίτσα

ουστέρα

Έβρος

πετροκόσκερας

Αχαΐα

πρασίνα

Βουρλά*

πρασινογουστέρα

Σμύρνη*

πρασινογούστερας [ΙΛΝΕ 1989]

 

πρασινογούστρακας [ΙΛΝΕ 1989]

 

πρασνουγκούστιαρας

Κοζάνη

ροφίδα

Ηράκλεια (Ερεγλί)*

σαλαβρί

Κεφαλονιά

σαλαβρίχα

Άρτα, Αχαΐα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα

σαλαβρίχι

Κεφαλονιά, Κωνσταντινούπολη

σαύρα (λόγιο)

Atlas Linguarum Europae 131

σαυράδα [Βικέλας 1879]

Μύκονος, Σύρος

σαυράδι

Σύρος

σαυράτα

Μύκονος

σαυραχίδα

Κύθηρα

σαυρίδα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

σάφρα

Σινασός*

σέλεντρος

Κύπρος

σελεντρούνα

Κύπρος

σιλεντρούνα

Κύπρος

σιλιβί

Ρόδος

σισιλλία

Κως

σκολαρίγκα

Αρκαδία

σκονταρέλα [Βικέλας 1879]

 

σκονταρίκλα

Λακωνία

σκοντέρα

Κεφαλονιά

σκορδανίτσα

Κέρκυρα, Κεφαλονιά

σκορκόδειλος

Νάξος, Πάρος

σκορτσέκλα

Αρκαδία

σκορτσέρα

Αρκαδία

σκοταρέλα

Λευκάδα

σκοταρίκλα

Αρκαδία

σκοτερίτσα

Αχαΐα, Κεφαλονιά

σκουμινταλάδα

Λέσβος

σκουνταρέλλα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αιτωλοακαρνανία, Πελοπόννησος

σκουντέρα

Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα, Χαλκιδική

σκουντερίκ

Προύσα

σκουντιρίτσα

Άρτα

σκουντόρα

Καρδίτσα, Τρίκαλα

σκουντόρτσους

Χαλκιδική

σκουντουλάδ

Ίμβρος

σκουντουλάδα

Λέσβος

σκουντουρίκα

Βιθυνία*, Θάσος

σκουντουρίκλα

Σέρρες

σκουντουρίτσα

Άρτα, Χαλκιδική

σκουρκουρίτσα [Βικέλας 1879]

Ζάκυνθος

σκουσκούρα

Ηλεία

σκουταρέλα

Αιτωλοακαρνανία

σκουτέρα

Μαγνησία, Χαλκιδική

σκούτζικας

Κέρκυρα

σκουτιρέλα

Αιτωλοακαρνανία

σκουτιρίτσα

Βοιωτία, Λάρισα

σκουτιρούδα

Χαλκιδική

σκουτουλάδα

Λέσβος

σκουτουρέλ

Αιτωλοακαρνανία

σκουτουρίτσα

Βοιωτία

σκουτουρνέλα

Αιτωλοακαρνανία

σκουτούταβλος

Νίσυρος

σούβρακα

Καλαβρία

σουλούιν

Ρόδος

σουσουράβλα

Ρόδος

σουσουράγκλα

Ρόδος

σπεσιέρς

Μύκονος

σπρόφακο

Καλαβρία

σπροφάτα

Καλαβρία

σταυρίκα

Απουλία

σταυρίκουλα

Απουλία

στραφίκα

Απουλία

στραφίκουλα

Απουλία

τζιαπί

Αργολίδα

τσαπερδόνα

Αργολίδα, Κορινθία

τσαπίδα

Κύθνος

τσαπιρδόνα

Αργολίδα

τσαπριδόνα

Αργολίδα

τσιαπρής

Κορινθία

τσιαπριδόνα

Κορινθία

τσιόπαρνους

Καρδίτσα

τσιουπλιράους

Καρδίτσα

τσιουπλιτάρα

Άρτα

τσιπιλάγα

Καρδίτσα

τσουπιλάγια

Άρτα

τσουπιλάκα

Ευρυτανία

τσουπλίτα

Καρδίτσα

φαρμάκα

Δογάν Κιόι*, Σέρρες

φαρμακήθρα

Κουβούκλια*

φλουστέρα

Λακωνία

φουστέρα

Καρυστία, Λακωνία, Μεσσηνία

φούστερας

Λακωνία

φούστερος

Λακωνία

χελούι

Ρόδος

χιλιόνι

Ρόδος

χιλιούδα

Λειψοί, Ρόδος

χιλούιν

Ρόδος

χιροκαβούα

Τσακωνιά

χολισαύρα

Όφις*

χολίσαφρα

Σινασός*

χολοσαυράς [ΙΛΝΕ 1989]

 

χολοσάφρα

Νικόπολη*, Οινόη*

χοροσάφλα

Κοτύωρα*, Οινόη*, Χαλδία*

χοροσάφρα

Σαμψούντα*

χοροσόφλα

Κοτύωρα*

χορτσάφλα

Χαλδία*

χοσάφλα

Χαλδία*

χρουσαφλίδα

Νάξος

χρουσοσάβλα

Κως, Χίος

χρυσαφίδα [ΙΛΝΕ 1989]

 

χρυσάφλα

Χαλδία*

χρυσοσαύρα [Somavera 1709]