Λεξικό θεματικό της λαογραφίας -- 43. πλούτος - χρήματα

 

 

Λεξικό θεματικό της λαογραφίας

43. πλούτος - χρήματα

 

Δημήτρης Λιθοξόου

  

Για εισαγωγικά και επιμέρους βλ.

Πελοπόννησος: Ρωμαίικα του Μοριά ή διαλεκτικά της Πελοποννήσου

Ρούμελη: Η ρωμαίικη γλώσσα μεταξύ Κορινθιακού και Καστοριάς

 

 

αγορά / η πράξη || Ρούμελη: η αγουρά [Μακρινή] | η αγόρα [Έλατος].

αγοραστής || Πελοπόννησος: ο αγοραστής [Ρούτσι] | ο γοραστής [Προάστιο]. || Ρούμελη: ου αγουραστής [Γέρμας, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μελισσουργοί, Χουλιαράδες].

αμανάτι / ενέχυρο || Πελοπόννησος: το αμανάτι [Καστρί, Στεμνίτσα] | το αμανάκι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το αμανάτι [Μέγαρα, Πάργα] | το αμανέτι [Δολό] | του αμανάτ [Σταγιάδες] | του αμανέτ [Γέρμας] | του αμανέτς [Σιάτιστα].

ασήμι (Buck list) || Πελοπόννησος: το ασήμι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελάτη, Καρυά, Καστρί, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μελιγού, Πιάνα, Ροεινό, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | το ασήνι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το ασήμι [Μέγαρα, Τσαμαντάς] | του ασήμ [Αγιά, Αμφίκλεια, Σιάτιστα, Χρυσοβίτσα, Χρυσοβίτσα].

βιος / περιουσία (Buck list) || Πελοπόννησος: το βιος [Καστρί, Παραδείσια, Ρούτσι, Σκεπαστό, Τρόπαια] | ο δίε [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο ιδίε [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το έχει [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: το βιος [Μέγαρα, Πηγή, Πάργα] | το βιο [Κουμαρίτσι, Σταυροδρόμι, Πάργα, Τσαμαντάς] | του βιος [Αμφίκλεια, Δραμεσιοί, Μηλίνα, Σταγιάδες, Στυλίδα] | του βιο [Βράχα, Γέρμας, Έλατος, Κανάλια, Κιλελέρ, Σιάτιστα] | το έχος [Μέγαρα] | του έχους [Δραμεσιοί, Χρυσή].

βλισίδι / κρυμμένος θησαυρός || Ρούμελη: το βλησίδι [Πάργα] | του βλισίδ [Σιάτιστα].

γρόσια / οθωμανικά νομίσματα || Ρούμελη: τα γρόσια [Δελβινάκι, Δολό, Λιλαία, Σιάτιστα, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | τα γρόσα [Αμφίκλεια, Δελβινάκι].

δεκάρα || Πελοπόννησος: η δεκάρα [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Τσέρια] | α δεκάρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η δεκάρα [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Δολό, Θαρούνια, Μέγαρα, Πάργα, Πηγή, Τσαμαντάς] | η δικάρα [Αγιά, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Δράκεια, Δραμεσιοί, Κανάλια, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μελισσουργοί, Μικρό Βουνό, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στυλίδα, Τιθορέα].

δεκάρικο || Ρούμελη: του δικάρκου [Αγιά, Γουριά, Μακρολίβαδο].

διαμάντι || Πελοπόννησος: το διαμάντι [Άγιος Δημήτριος, Τσέρια] | το γιαμάγκι [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: του διαμάντ [Γέρμας] | το μπερλάντι [Πάργα].

διαμαντικό || Ρούμελη: του διαμαντικό [Κιλελέρ].

δίφραγκο / του δίδραχμο || Ρούμελη: του δίφραγκου [Γουριά, Μακρολίβαδο, Στροφυλιά].

θησαυρός (Buck list) || Πελοπόννησος: ο θησαυρός [Ρούτσι, Σκεπαστό] | ο δησαυρός [Αλποχώρι] | ο δησαυρέ [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: ου θησαυρός [Γέρμας, Γραμματικού, Κουμαρίτσι] | ι θησαυρός [Μηλίνα] | το λογάρι [Μέγαρα] | το λαγάρι [Τσαμαντάς] | του βλισίδ [Έλατος, Χρυσή].

καζάντι || Πελοπόννησος: το καζάντι [Στεμνίτσα]. || Ρούμελη: το καζάντι [Μέγαρα] | του καζάντιου [Έλατος, Σταγιάδες] | του καζάντ [Λιλαία].

καπάρο || Πελοπόννησος: το καπάρο [Δολιανά, Λυγουριό, Σκεπαστό] | το κάπαρο [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Καστρί, Λαγκάδια, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι] | η αρρεβώνα [Λυγουριό, Σκεπαστό]. || Ρούμελη: το καπάρο [Θαρούνια, Πάργα, Τσαμαντάς] | του καπάρου [Γέρμας, Γουριά, Έλατος, Κουμαρίτσι, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες] | του γαρλίκ [Μασχολούρι].

κάρτο / νόμισμα ίσο με πέντε γρόσια || Ρούμελη: το κάρτο [Ωραιόκαστρο].

κατοστάρικο || Ρούμελη: του κατουστάρκου [Γουριά, Έλατος, Χουλιαράδες] | του κατουστάρ [Μακρινή].

κέρδος (Buck list) || Πελοπόννησος: το κέρδος [Ρούτσι]. || Ρούμελη: το κέρδος [Πάργα] | το διάφορο [Πάργα] | του διάφουρου [Έλατος, Σταγιάδες] | ου διάφουρους [Σιάτιστα] | το καζάντιο [Πάργα] | του καζάντζιου [Σιάτιστα] | το κιάρι [Πάργα] | του κιαρ [Έλατος, Σιάτιστα].

κομπόδεμα || Πελοπόννησος: το κομπόδεμα [Καστρί, Στεμνίτσα]. || Ρούμελη: του κουμπόδιμα [Γέρμας] | ου κόπτσιους [Σιάτιστα].

κουμπαράς || Πελοπόννησος: ο κουμπαράς [Λεβίδι]. || Ρούμελη: ου κουμπαράς [Χουλιαράδες] | ο κλέφτης [Πάργα].

λεφτά / χρήματα (ALE, Buck list) || Πελοπόννησος: τα λεφτά [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πάκια, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | τα φράγκα [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Τρόπαια] | τα ασήμια [Παραδείσια] | οι παράδες [Παραδείσια] | ο παρά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: τα λεφτά [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Θαρούνια, Μέγαρα, Πάργα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | τα λιφτά [Αγιά, Άγιος, Αμφίκλεια, Άγιος Νικόλαος, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δομνίστα, Δράκεια, Δραμεσιοί, Κανάλια, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | τα λιεφτά [Πρέβεζα] | οι παράδες [Μέγαρα, Ραψάνη, Τσαμαντάς] | οι παράδις [Αγία Παρασκευή, Γέρμας, Έλατος, Δράκεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στυλίδα, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μηλίνα, Χουλιαράδες] | τα φράγκα [Τσαμαντάς] | τα άσπρα [Μακρολίβαδο, Μέγαρα] | ο χασνάς [Πάργα] | τα όβολα [Πάργα].

λίρα || Πελοπόννησος: η λίρα [Άγιος Δημήτριος, Εξωχώρι, Κανδήλα, Καστρί, Λεβίδι, Μάλη, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | α λίρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η λίρα [Αγιά, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γουριά, Δελβινάκι, Δραμεσιοί, Έλατος, Θαρούνια, Λιλαία, Μέγαρα, Μηλίνα, Πάργα, Σιάτιστα, Χουλιαράδες, Ωραιόκαστρο].

λογαριασμός (Buck list) || Πελοπόννησος: ο λογαριασμός [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Κανδήλα, Ρούτσι, Τρόπαια] | ο ογαριασμό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο ογαζασμό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: ο λογαριασμός [Πάργα] | ου λουγαριασμός [Γέρμας, Δομνίστα, Κουμαρίτσι, Σιάτιστα] | του λουγάριασμα [Γέρμας] | το εσάπι [Πάργα].

λότο / λοταρία || Πελοπόννησος: το λότο [Αλποχώρι, Βρέσθενα, Μελιγού, Σκεπαστό]. || Ρούμελη: ου λότους [Γέρμας, Σιάτιστα].

μεροκάματα || Πελοπόννησος: τα μεροκάματα [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Κρέστενα, Σκεπαστό, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | τα μεροδούλια [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | τα ημεροδούλια [Ελληνίτσα, Λεβίδι, Τρόπαια] | τα ξενοδούλια [Καστρί]. || Ρούμελη: τα μεροκάματα [Πηγή] | τα μιρουκάματου [Αμφίκλεια, Έλατος, Λιλαία] | του μιριάτκου [Έλατος] | Γέρμας, Μακρινή, Μελισσουργοί, Μηλίνα, Σιάτιστα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | το μεροδούλι [Πάργα] | του μιρουδούλ [Γέρμας, Έλατος, Σταγιάδες] | του αργατκό [Γουριά].

μετζίτι / παλιό οθωμανικό νόμισμα || Ρούμελη: το μετζίτι [Τσαμαντάς] | το μεντζίτι [Δολό, Ωραιόκαστρο] | ο μετζιτιές [Πάργα].

μιλιούνια / εκατομμύρια || Πελοπόννησος: τα μιλιούνια [Στεμνίτσα] | τα μελεούνια [Δολιανά, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: τα μιλιαούνια [Γέρμας] | το μελεούνι [Μέγαρα].

μπεζαχτάς || Πελοπόννησος: ο μπεζαχτάς [Λαγκάδια, Προάστιο]. || Ρούμελη: ο μπεζαχτάς [Πάργα] | ου μπιζαχτάς [Σιάτιστα].

μπερεκέτια / αφθονία υλικών αγαθών || Πελοπόννησος: τα μπερεκέτια [Δροσοπηγή] | τα μπερκέτια [Ελάτη, Κανδήλα, Μυγδαλιά, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό] | τα μπερικέτια [Δολιανά, Μελιγού] | τα μπερκέτα [Παραδείσια, Τρόπαια]. || Ρούμελη: τα μπερεκέτια [Τσαμαντάς] | τα μπερκέτια [Άγιος Λουκάς, Θαρούνια, Μέγαρα, Πάργα] | τα μπιρκέτια [Μακρινή] | τα μπιρικέτια [Αγία Παρασκευή, Άγιος, Βράχα, Γέρμας, Δραμεσιοί, Έλατος, Καρίτσα, Σταγιάδες, Στροφυλιά] | του μπιρικέτ [Κιλελέρ, Ραψάνη, Στυλίδα, Χρυσή] | του μπιρικέτς [Σιάτιστα].

μπόρτζι / χρέος || Ρούμελη: το μπόρτζι [Τσαμαντάς] | του μπορτζ [Έλατος, Σιάτιστα] | ου μπικαές [Έλατος, Χρυσή].

μπροστάντζα / προκαταβολή || Πελοπόννησος: η μπροστάντζα [Ρούτσι] | η μπροστάτζα [Άγιος Δημήτριος].

ναπολεόνια / παλιά γαλλικά χρυσά νομίσματα || Ρούμελη: ναπολεόνια [Τσαμαντάς].

νοίκι || Πελοπόννησος: το νοίκι [Αγία Άννα, Βρέσθενα, Λυγουριό, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το νοίτσι [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: το νοίκι [Πηγή] | του νοικ [Κιλελέρ, Χρυσοβίτσα] | του νοίκιου [Γέρμας, Γουριά].

νοίκιασμα || Πελοπόννησος: το νοίκιασμα [Βρέσθενα, Σκεπαστό]. || Ρούμελη: το νοίκιασμα [Θαρούνια] | του νοίκιασμα [Γραμματικού, Χουλιαράδες].

παζαρέματα || Πελοπόννησος: τα παζαρέματα [Δροσοπηγή, Θαλάμες, Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: τα παζαρέματα [Αγιά, Γέρμας, Δαύλεια, Έλατος].

πανωτίμι / σε αγοροπωλησία || Ρούμελη: του πανουτίμ [Κουμαρίτσι].

πενηντάρι || Ρούμελη: του πινηντάρ [Στυλίδα].

πεντακοσάρικο || Ρούμελη: το πεντακοσάρκο [Δελβινάκι].

πεντάρα || Ρούμελη: η πιντάρα [Άγιος Λουκάς, Γουριά, Κουμαρίτσι, Μηλίνα].

πεντόλιρο || Ρούμελη: το πεντόλιρο [Δελβινάκι, Πάργα] | του πιντόλιρου [Αγιά, Άγιος, Δαύλεια, Μασχολούρι, Μηλίνα, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Στυλίδα] | η πιντόλιρα [Ραψάνη].

πετράδι || Πελοπόννησος: το πετράδι [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Ελάτη, Εξωχώρι, Μαγούλα]. || Ρούμελη: του πιτράδ [Αγιά].

πληρωμή || Πελοπόννησος: η πληρωμή [Λυγουριό, Πηγαδάκια] | η πλερωμή [Αλποχώρι, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Παραδείσια, Ρούτσι Σκεπαστό, Τσέρια] | η πλέρα [Κανδήλα] | α πλέρα [Πέρα Μέλανα] | το πλέρουμα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | α πλερουνή [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η πλερωμή [Πάργα] | η πληρουμή [Άγιος, Αμφίκλεια, Δραμεσιοί, Σιάτιστα, Τιθορέα, Χρυσοβίτσα] | το πλέρωμα [Πάργα, Τσαμαντάς] | του πλέρουμα [Γέρμας, Έλατος] | η πάγα [Πάργα].

πλούτη / τα || Πελοπόννησος: τα πλούτη [Λεχαινά]. || Ρούμελη: τα πλούτη [Γέρμας] | τα πλούτια [Τσαμαντάς].

πλούτος || Πελοπόννησος: ο πλούτος [Αλποχώρι, Κρέστενα, Τσέρια] | το πλούτος [Άγιος Δημήτριος, Ρούτσι] | το πλούτι [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: ου πλούτους [Γέρμας] | πλούτους [Ραψάνη] | ι πλούτους [Μηλίνα] | τα πλούτη [Γέρμας, Πλατύστομο].

πούλημα || Πελοπόννησος: το πούλημα [Βρέσθενα] | η πούληση [Λυγουριό]. || Ρούμελη: του πούλμα [Γέρμας, Κανάλια, Χουλιαράδες] | η πουλσιά [Χρυσοβίτσα] | η πουλτς [Γέρμας] | .

πουλητής / πωλητής || Πελοπόννησος: ο πουλητής [Ρούτσι, Σκεπαστό]. || Ρούμελη: ου πουλτής [Γέρμας, Μακρινή].

ρουμπίνι || Ρούμελη: του ρουμπίν [Σιάτιστα].

στοίχημα || Πελοπόννησος: το στοίχημα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Κέρτεζη, Κρέστενα, Προάστιο, Σκεπαστό, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το στοίχημα [Δελβινάκι, Δολό, Τσαμαντάς] | του στοίχημα [Αγιά, Αμφίκλεια, Μασχολούρι] | του στοίχμα [Γέρμας, Μεσούντα, Χρυσοβίτσα] | τα στοιχήματα [Γραμματικού].

συφέρο / συμφέρον || Πελοπόννησος: το συφέρο [Βρέσθενα, Προάστιο]. || Ρούμελη: το νιτερέσο [Πάργα].

τζερεμές / πρόστιμο || Ρούμελη: ου τζιριμές [Έλατος, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Χρυσή] | η γλόμπα [Τσαμαντάς] | ο γκεζάς [Πάργα].

τόκος (Buck list) || Πελοπόννησος: ο τόκος [Αγρίδι, Δολιανά, Δροσοπηγή, Λυγουριό, Τσέρια] | ο τόκο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το νοβολέ [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: ου τόκους [Γέρμας, Γραμματικού, Λιλαία, Μακρινή] | το διάφορο [Μέγαρα].

φλουρί || Πελοπόννησος: το φλουρί [Αμπελιώνα, Γυμνό, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μάλη, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | το φλορί [Δολιανά, Πιάνα] | το φουρί [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το φουζί [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: το φλουρί [Δελβινάκι, Πάργα, Πηγή, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του φλουρί [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Δαύλεια, Δομνίστα, Δράκεια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μασχολούρι, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Τιθορέα, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες] | το φλορί [Δελβινάκι, Μέγαρα].

φράγκο / η δραχμή || Ρούμελη: του φράγκου [Γουριά, Μακρολίβαδο, Στροφυλιά].

φραγκοδίφραγκα || Ρούμελη: τα φραγκουδίφραγκα [Γουριά].

φτώχια || Πελοπόννησος: η φτώχια [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δολιανά, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λυγουριό, Μαγούλα, Παραδείσια, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | α φτώχια [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η φτώχια [Αγία Ευθυμία, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γουριά, Δελβινάκι, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μέγαρα, Μελισσουργοί, Πηγή, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταυροδρόμι, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Χουλιαράδες, Ωραιόκαστρο].

φτωχολογιά || Πελοπόννησος: η φτωχολογιά [Κανδήλα] | η φτώχια [Παραδείσια]. || Ρούμελη: η φτώχια [Γουριά, Στροφυλιά].

χαράτσι || Ρούμελη: του χαράτς [Σταγιάδες].

χιλιάδες || Πελοπόννησος: οι χιλιάδες [Δολιανά, Εξωχώρι, Ρούτσι, Σκεπαστό] | οι χιλιάδε [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: οι χιλιάδες [Τσαμαντάς] | οι χιλιάδις [Άγιος Νικόλαος, Γουριά] | οι χλιάδις [Δαύλεια] | οι τάλις [Μασχολούρι].

χιλιάρικο || Ρούμελη: το χιλιάρικο [Δελβινάκι, Πάργα] | του χιλιάρκου [Αγία Παρασκευή, Κουμαρίτσι, Χουλιαράδες].

χρυσάφι (Buck list) || Πελοπόννησος: το χρυσάφι [Αγρίδι, Βρέσθενα, Δολιανά, Κάτω Λουσοί, Μάλη, Στεμνίτσα] | ο χρυσός [Αμπελιώνα, Δολιανά] | το μάλαμα [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Βρέσθενα, Σκεπαστό] | το μάμα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το χρυσάφι [Πηγή] | του χρυσάφ [Δαύλεια, Δράκεια, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Στυλίδα, Τιθορέα] | του χσαφ [Γέρμας] | του χσιαφ [Σιάτιστα] | ο χρυσός [Πηγή] | ου χρσος [Σιάτιστα] | ου χσος [Γέρμας] | το μάλαμα [Άγιος Λουκάς, Πάργα, Ωραιόκαστρο] | του μάλαμα [Καρίτσα, Μακρινή, Σιάτιστα, Τσαμαντάς, Χουλιαράδες].