λέξεις από ε

 

 

λέξεις από ε

 

 

διαλεκτικά – γλωσσογεωγραφικά

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

 βλ. βιβλιογραφία – πηγές

 


ε > Λέσβος > δεν

ε > Καστελλόριζο > η

ε > Καστελλόριζο > ο

ε > Καστελλόριζο > τι

εά > Χάλκη > δα

εαυτός < Καστελλόριζο < αγδός

εαυτός < Κάρπαθος < ανεαυτός

εαυτός < Τσακωνιά < απατέ

εαυτός < Σκόπελος < απατόζ

εαυτός < εγώ ο ίδιος: Αϊβαλί*, Αμοργός, Αυλωνάρι, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Θήρα, Ικαρία, Ίμβρος, Ιωάννινα, Κάσος, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κονίστρες, Κουβούκλι*, Κρήτη, Κύθηρα, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λέσβος, Λιβίσι*, Μέγαρα, Μάνη, Μήλος, Μοσχονήσι*, Νάξος, Νίσυρος, Πάρος, Ρόδος, Σάμος, Σκύρος, Σμύρνη*, Σύμη, Τσακήλι*, Χαλκιδική < απατός

εαυτός < Κύπρος, Μάκρη* < απαυτός

εαυτός < Σκόπελος < ατόζ

εαυτός < Αστυπάλαια, Κάσος, Καστελλόριζο, Κως, Νίσυρος, Σάμος, Σύμη, Χάλκη < ατός

εαυτός < Ζάκυνθος < νεαυτός

εαυτός < Τσακωνιά < νιαυτέ

εαυτός < Κρήτη, Ρόδος, Σάμος < νιαυτός

εαυτός < Κως, Νίσυρος, Ρόδος < πατός

εαυτός < Μάκρη* < παυτός

εβά > Ρόδος > εδώ

έβαζαν < Αρκαδία < βάνανε

εβαντάριο > Ρόδος > προικοσύμφωνο

εβασκαίνω > Απουλία > ματιάζω

έβγα > Λάρισα, Παξοί > εξοδος

εβγανιά > Κρήτη > συκοφαντία

έβγας > Λέσβος > εξοδος

εβγατίζω > Κύπρος, Χίος > αβγατίζω

εβγατίζω > Χίος > τελειώνω

εβγάτισες (οι) > Μύκονος > οικοσκευή

εβγό > Αξός*, Ινέπολη* > αβγό

εβγολή > Κρήτη > αεράκι

εβδέλα > Κερασούντα*, Τήλος, Τραπεζούντα*, Χαλδία* > βδέλλα

εβδέλαγμαν > Κερασούντα* > αβδέλλιασμα

εβδέλασμαν > Κερασούντα* > αβδέλλιασμα

εβδελιάζω > Κερασούντα*, Οινόη* > αβδελλιάζω

εβδελόπον > Τραπεζούντα*, Χαλδία* > αβδελλίτσα

εβδομάδα < Δέλβινο < αβδομάδα

εβδομάδα < Λήμνος, Σουφλί < αβδουμάδα

εβδομάδα < Απουλία < αβντομάντα

εβδομάδα < Απουλία < αντομά

εβδομάδα < Απουλία < αντομάντα

εβδομάδα < Απουλία < αντουμάτα

εβδομάδα < Κάλυμνος < βδομά

εβδομάδα < Άνδρος, Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Θεσπρωτία, Κάλυμνος, Κεφαλονιά, Λακωνία, Μεσσηνία, Νάξος, Παξοί, Ρόδος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σύρος, Χίος < βδομάδα

εβδομάδα < Βοιωτία, Ευρυτανία, Ημαθία, Καρδίτσα, Φωκίδα < βδουμάδα

εβδομάδα < Ρόδος < βτομά

εβδομάδα < Χάλκη < εφτομά

εβδομάδα < Καλαβρία < ντομάδι

εβδομάδα < Σίλλη* < ντομάντα

εβδομάδα < Ρόδος < φτομά 

εβδομήντα < Απουλία < αντοβήντα

εβδομήντα < Απουλία < αντομήντα

εβδομήντα < Απουλία < αντουβήντα

εβδομήντα < Σίλλη* < ντομήντα

εβδομηνταρέα > Κύθηρα > εβδομηνταριά

εβδομηνταριά < Κύθηρα < εβδομηνταρέα

εβένινος < Ζάκυνθος < αλμπεδένιος

έβενος < Αιτωλοακαρνανία < αμπαζόν

έβενος < Κοζάνη < αμπανόζ

έβενος < Σωζόπολη* < αμπανόζι

έβενος < Αδριανούπολη* < αμπανόξλου

έβενος < Αξός*, Αρκαδία < αμπανός

έβενος < Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* < απανόζ

έβενος < Χαλδία* < απανόζι

έβενος < Κέρκυρα, Τήνος < έμπανο

έβενος < Αρκαδία, Κέρκυρα < έμπανος

εβίβα < Κύπρος < ανίβαν

εβλέπω > Κάρπαθος, Κρήτη, Κύπρος, Νίσυρος, Χίος > βλέπω

εβντά > Ρόδος > εδώ

έβραζαν < Αρκαδία < βράζανε

Εβραίος < Χαλκιδική < Αβράμικους

Εβραίος < Πόντος* < Αλάδωτος

Εβραίος < Κέρκυρα < Αμπραμίκος

Εβραίος < Ηλεία, Κίμωλος, Παξοί < Οβραίος

Εβραίος < Κάσος, Ρόδος < Οβριός

εβρίζζω > Καλαβρία > βρίζω

εβτά > Ρόδος > εδώ

εβώ > Καστελλόριζο, Ρόδος > εγώ

εγάπ > Χαλδία* > αγάπη

εγάπε > Κερασούντα*, Όφις*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* > αγάπη

εγάπη > Κερασούντα*, Κρώμνη*, Όφις*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* > αγάπη

εγαπώ > Κρώμνη*, Όφις*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* > αγαπώ

εγαπώ > Κρώμνη*, Χαλδία* > γκόμενα

εγγαρδιά > Κρήτη > αγγαρεία

εγγαρεία > Όφις* > αγγαρεία

εγγαρεύγω > Κρήτη > αγγαρεύω

εγγαρεύω > Κρήτη > αγγαρεύω

εγγαριά > Κάρπαθος, Κρήτη, Νάξος > αγγαρεία

εγγαρικοί > Κρήτη > αλληλοβοήθεια

εγγεγραμμένος < Ζάκυνθος < νοτιφικάδος

έγγιγμαν > Κερασούντα* > άγγιγμα

έγγιγμαν > Κερασούντα* > ειρωνεία

εγγίζω > Κερασούντα* > πλησιάζω

έγγισμα > Κύπρος > άγγιγμα

εγγιχτικός > Αρκαδία > προσβλητικός

Εγγλέζος > Καστελλόριζο, Κύπρος > Άγγλος

εγγλέζος > Κύθηρα > πριόνι

Εγγλιτέρα > Κύπρος > Αγγλία

έγγομος > Κύθηρα > χοντρός

εγγόνα > Κύθηρα > εγγονή

έγγονα > Αρκαδία > εγγόνια

εγγονάκι < Χίος < αγγονάι

εγγονάκι < Πάρος < αγγονάκ

εγγονάκι < Κάλυμνος, Πάτμος, Ρόδος < αγγονάκι

εγγονάκι < Ρόδος < αγγονάκιν

εγγονάκι < Κύπρος < αγγονούιν

εγγονάκι < Αιτωλοακαρνανία < αγγουνάκ

εγγονάκι < Θάσος < αγγουνούδ

εγγονάκι < Καβακλί* < αγγουνούτς

εγγονάκι < Καλαβρία < ανγγονάτσι

εγγονάκι < Ημαθία < ανιψίδ

εγγονάκι > Θήρα > εγγονάκι

εγγονάκι < Θήρα < εγγονάκι

έγγονας > Λακωνία, Νάξος > εγγονός

έγγονας > Μάνη, Νάξος, Νίσυρος > εγγονός

εγγονή < Αιτωλοακαρνανία, Βουρλά*, Ευρυτανία, Λευκάδα, Μεσσηνία, Μύκονος, Νάξος, Σμύρνη*, Φθιώτιδα < αγγόνα

εγγονή < Σκύρος < αγγονάδα

εγγονή < Κάλυμνος, Κύμη < αγγονή

εγγονή < Κύπρος, Κως, Νίσυρος, Σύμη < αγγόνη

εγγονή < Θεσπρωτία, Ιθάκη, Κέρκυρα, Λευκάδα, Παξοί < αγγονιά

εγγονή < Κύπρος < αγγόνισσα

εγγονή < Σάμος < αγγουναρούδα

εγγονή < Θάσος, Θεσσαλονίκη, Ίμβρος, Κοζάνη, Λαγκαδάς, Σκόπελος, Σιάτιστα, Τρίκαλα < αγγουνή

εγγονή < Άρτα, Ιωάννινα, Τρίκαλα < αγγουνιά

εγγονή < Θάσος < αγγουνούδα

εγγονή < Καλαβρία < ανγγόνισσα

εγγονή < Απουλία < ανιψία

εγγονή < Κύθηρα < εγγόνα

εγγονή > & Κρήτη, Μάνη > εγγονή

εγγονή < & Κρήτη, Μάνη < εγγονή

εγγονή < Νάξος < εγγόνη

εγγόνη > Νάξος > εγγονή

εγγόνι < Αιτωλοακαρνανία, Γρεβενά, Ευρυτανία, Θάσος, Θεσσαλονίκη, Ίμβρος, Ιωάννινα, Καστοριά, Κοζάνη, Κόνιτσα, Λήμνος, Μαγνησία, Πάρος, Σάμος, Σκόπελος, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Χαλκιδική < αγγόν

εγγόνι < Αρκαδία, Αχαΐα, Βουρλά*, Ηλεία, Θεσπρωτία, Κάλυμνος, Καστελλόριζο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κοζάνη, Κορινθία, Κρήτη, Κύθηρα, Κύπρος, Λακωνία, Λέρος, Μάνη, Μεσσηνία, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σωζόπολη*, Τρίγλια* < αγγόνι

εγγόνι < Κύπρος, Λιβίσι* < αγγόνιν

εγγόνι < Θάσος < αγγουνούδ

εγγόνι < Γρεβενά, Πιερία < ανγγόν

εγγόνι < Καλαβρία < ανγγόνι

εγγόνι < Κίμωλος, Σέριφος < ανίψι

εγγόνι < Ηλέια, Κέρκυρα, Μάνη, Σκύρος < γγόνι

εγγόνι > & Αγαθονήσι, Ανάφη, Αρκαδία, Μεσσηνία > εγγόνι

εγγόνι < & Αγαθονήσι, Ανάφη, Αρκαδία, Μεσσηνία < εγγόνι

εγγόνια < Ρόδος < άγγονα

εγγόνια < Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία, Κάλυμνος, Κρήτη, Λαγκαδάς, Μαγνησία, Μάνη, Μήλος < αγγόνια

εγγόνια < Καλαβρία < ανγγόνια

εγγόνια < Αρκαδία, Κέρκυρα, Κρήτη, Νάξος < γγόνια

εγγόνια < Αρκαδία < έγγονα

εγγόνια > Αντίπαρος, Αρκαδία, Θήρα > εγγόνια

εγγόνια < Αντίπαρος, Αρκαδία, Θήρα < εγγόνια

εγγόνια < Καλαβρία < νγγόνια

εγγόνια < Νάξος < παιδóγγονα

εγγονός < Αστυπάλαια, Βουρλά*, Κάλυμνος, Κέρκυρα, Κύπρος, Κως, Λευκάδα, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Πωγώνι, Ρόδος, Σύμη, Χάλκη < άγγονας

εγγονός < Κύπρος < άγγονος

εγγονός < Κύπρος < άγγος

εγγονός < Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Φθιώτιδα < άγγουνας

εγγονός < Ιωάννινα < αγγουνιός

εγγονός < Θάσος, Ίμβρος, Κοζάνη, Σάμος, Σκόπελος, Τρίκαλα, Χαλκιδική < αγγουνός

εγγονός < Κως < άνγγονας

εγγονός < Πιερία, Χαλκιδική < ανγγουνός

εγγονός < Κοτύωρα* < ανεψός

εγγονός < Απουλία < ανιψιό

εγγονός < Αρκαδία < γγονάς

εγγονός < Λακωνία, Νάξος < έγγονας

εγγονός < Μάνη, Νάξος, Νίσυρος < έγγονας

εγγονός > & Κρήτη > εγγονός

εγγονός < & Κρήτη < εγγονός

εγγονός < Κάρπαθος < έγγος

εγγονός < Σωζόπολη* < όγγος

εγγονούλα < Καλαβρία < ανγγονισσούντα

έγγος > Κάρπαθος > εγγονός

εγγουριά > Ρόδος > αγγουριά

εγγραφή < Ζάκυνθος < νοτίφικα

εγγυητής < Τσακωνιά < ντζουκή

έγε > Σίκινος > άντε

εγείνος > Τραπεζούντα*, Σαμψούντα* > εκείνος

εγελάδι > Φερτέκι* > αγελάδι

έγερμαν > Χίος > κτίριο

εγιά > Κάσος > εδώ

εγίδα > Αντικύθηρα > βοήθεια

εγιλέτ > Φερτέκι* > αγελάδα

εγιώ > Κάρπαθος, Κάσος, Κύπρος, Χάλκη > εγώ

έγκαιρα < Κύπρος < απώρας

εγκαίρως < Φάρασα* < νοΐσμπρο

εγκαίρως < Ζάκυνθος < ντεπροπόζιτο

εγκάλα > Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Νικόπολη*, Όφις*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* > αγκαλιά

εγκαλάζω > Κρώμνη*, Όφις*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* > αγκαλιάζω

εγκαλάσιμο > Όφις* > αγκάλιασμα

εγκάλασμαν > Κρώμνη*, Χαλδία* > αγκάλιασμα

εγκαλέα > Χαλδία* > δεμάτι

εγκάλεμαν > Κερασούντα*, Χαλδία* > μήνυση

εγκαλετός > Κερασούντα* > μήνυση

εγκαλόπον > Κοτύωρα*, Κρώμνη*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* > αγκαλίτσα

εγκαλώ > Κάρπαθος, Κρώμνη*, Οινόη*, Όφις*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* > μηνύω

εγκάντω > Απουλία > βγάζω

εγκαπώ > Απουλία > αγαπώ

εγκάρδια < Κύπρος < αγκαρδκιακά

εγκάρδια < Κύπρος < αγκαρκιακά

εγκάς > Ήπειρος > επίτηδες

έγκας > Σάμος > δύσπνοια

έγκας > Ήπειρος > επίτηδες

έγκαστα > Αρκαδία, Κάρπαθος, Κύθηρα, Κύπρος, Λέσβος, Μαγνησία, Χίος > επίτηδες

εγκαστριά > Πάργα > εγκυμοσύνη

εγκαταλειμμένος < Κάλυμνος < αθετός

εγκαταλειμμένος < Ζάκυνθος < αμπαντονέ

εγκαταλείπω < Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Κρήτη, Νάξος, Οινόη*, Χίος < αμπαντονάρω

εγκαταλείπω < Κρήτη < αμπαντονιάρω

εγκαταλείπω < Μάδυτος* < αμπαντουνάρου

εγκαταλείπω < Θήρα, Νάξος < αμπαντουνάρω

εγκαταλείπω < Κύπρος < αμπαντουνιάζω

εγκαταλείπω < Κρήτη < απαντονιάρω

εγκαταλείπω < Νάξος < απαντουναρίζω

εγκαταλείπω < Αιτωλοακαρνανία, Ιωάννινα < απαριάζου

εγκαταλείπω < Ήπειρος < απαριάζω

εγκαταλείπω < Κύπρος < απαφήννω

εγκαταλείπω < Κοτύωρα* < απιδαβαίνω

εγκαταλείπω < Κοτύωρα* < αποδαβαίνω

εγκαταλείπω < Χίος < παντοναρίζω

εγκαταλείπω < Θήρα, Καστελλόριζο < παντονάρω

εγκαταλείπω < Κρήτη < παντονιέρνω

εγκαταλείπω < Νάξος < παντουναρίζω

εγκαταλείπω < Ίμβρος < παντουνάρου

εγκαταλείπω < Νάξος, Πάρος < παντουνάρω

εγκαταλείπω < Κρήτη, Νίσυρος < παντουνιάρω

εγκατάλειψη < Αρκαδία < απαράτημα

εγκατάλειψη < Αρκαδία < απαρατημάρα

εγκατάλειψη < Κέρκυρα < απαφημιά

εγκατάλειψη < Κέρκυρα < άφημα

έγκαυμα < Αρκαδία < κάιμα

έγκαυμα < Ίμβρος < καψματιά

εγκεφαλικό < Σιάτιστα < καταρουή

εγκεφαλικό < Νάξος < κόρπος

εγκηιριάζομαι > Μάνη > ονειρεύομαι

εγκιάδα > Σίφνος > σκορδαλιά

εγκινάρα > Κωνσταντινούπολη > αγκινάρα

εγκιστάρω > Παξοί > αποκτώ

εγκλαβή > Καστελλόριζο, Νίσυρος, Ρόδος > προικοσύμφωνο

εγκληδόνα > Πόντος > δενδροβάτραχος

εγκλησία > Κύθηρα > εκκλησία

έγκλιση > Ιθάκη > αδένας

εγκολιέμαι > Κύθηρα > προσκολλούμαι

εγκουάντω > Απουλία > βγάζω

εγκουφός > Αρκαδία > γοφός

εγκρεμμός > Χάλκη > γκρεμός

εγκρεμνός > Κύθηρα, Νάξος > γκρεμός

εγκρεμός > Κρήτη, Μάνη, Μύκονος > γκρεμός

εγκρίνω < Κέρκυρα, Παξοί < απρομπάρω

έγκριφας > Κρήτη > αρπάγη

έγκρουστας > Κρήτη > αγύριστος

εγκυμονώ < Λέσβος < αγκαστουλουγιέμι

εγκυμονώ < Κέρκυρα < αναβαλιάζω

εγκυμονώ < Κέρκυρα < αναβλιάζω

εγκυμοσύνη < Κρήτη < αγάστρι

εγκυμοσύνη < Βουρλά* < αγγάστρι

εγκυμοσύνη < Τρίκαλα < αγγαστριά

εγκυμοσύνη < Ίμβρος < αγκάστιρ

εγκυμοσύνη < Θάσος, Λάρισα, Λέσβος < αγκάστρ

εγκυμοσύνη < Κοζάνη < αγκαστρά

εγκυμοσύνη < Θήρα, Ινέπολη*, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κύθηρα, Ρόδος, Σινώπη* < αγκάστρι

εγκυμοσύνη < Ημαθία, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Καστοριά, Κοζάνη, Λάρισα, Λευκάδα, Πάργα, Πιερία, Σουφλί, Τρίκαλα < αγκαστριά

εγκυμοσύνη < Κύθηρα < αγκαστρία

εγκυμοσύνη < Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κύπρος, Ρόδος < αγκάστριν

εγκυμοσύνη < Καστοριά, Λάρισα < αγκάστρουμα

εγκυμοσύνη < Πιερία < αναγκαστριά

εγκυμοσύνη < Γρεβενά < ανγκαστρά

εγκυμοσύνη < Αίγινα, Κρήτη, Νάξος, Οινόη* < γάστρι

εγκυμοσύνη < Άνδρος, Καστελλόριζο < γκάστρι

εγκυμοσύνη < Αργολίδα, Αρκαδία, Ιωάννινα, Ηλεία, Τρίκαλα < γκαστριά

εγκυμοσύνη < Κάρπαθος, Λιβίσι* < γκάστριν

εγκυμοσύνη < Πάργα < εγκαστριά

εγκυμοσύνη < Καρδίτσα < φουρτουσιά

έγκυος < Κρήτη < αβαρεμένη

έγκυος < Βιθυνία*, Κρήτη < αγαστρωμένη

έγκυος < Κύθηρα < αγκαστράδα

έγκυος < Σύρος < αγκαστρούλα

έγκυος < Ευρυτανία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Καστοριά, Λάρισα, Λέσβος, Σέρρες, Τρίκαλα < αγκαστρουμέν

έγκυος < Κουβούκλια*, Λευκάδα < αγκαστρωμέν

έγκυος < Αρκαδία, Αμοργός, Ηλεία, Θήρα, Κάλυμνος, Κρήτη, Κύπρος, Λέρος, Λευκάδα, Μάνη, Ρόδος, Σύρος < αγκαστρωμένη

έγκυος < Γρεβενά, Ίμβρος, Σουφλί < ανγκαστρουμέν

έγκυος < Τσακωνιά < απόκαλε

έγκυος < Αρκαδία, Ηλεία < βαργομισμένη

έγκυος < Καστελλόριζο, Κρήτη, Σύρος < βαρεμένη

έγκυος < Αυλωνάρι, Αχαΐα, Κορινθία < βαρετή

έγκυος < Λάρισα < βαριά

έγκυος < Τήνος < βαρούμιν

έγκυος < Πόντος* < βαρυασμένισσα

έγκυος < Ηλεία < γαστρωμένη

έγκυος < Βοιωτία, Ευρυτανία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Τήνος, Φωκίδα < γκαστρουμέν

έγκυος < Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Κάλυμνος, Κεφαλονιά, Μεσσηνία, Φθιώτιδα < γκαστρωμένη

έγκυος < Μάνη < γομαριασμένη

έγκυος < Πόντος < έμποδος

έγκυος < Κύπρος < κατάβαρη

έγκυος < Καλαβρία < νγκαστρουμένη

έγκυος < Καλαβρία < νγκαστρωμένη

έγκυος < Ηλεία, Μεσσηνία < πιβαριμένη

έγκυος < Αρκαδία, Ήπειρος < φορτωμένη

έγκυος < Ευρυτανία, Καρδίτσα < φουρτουμέν

εγκώνας > Ρόδος > αγκώνας

έγκωνας > Χίος > αγκώνας

εγκώνω > Θήρα, Μύκονος > αηδιάζω

εγκώνω > Ηλεία, Θεσπρωτία, Μύκονος, Πάργα > ντερλικώνω

εγκώνω > Λακωνία > χοντραίνω

εγλενός > Λακωνία > σφεντάμι

εγλέπω > Κύπρος > βλέπω

εγλήορα > Κίμωλος, Νάξος > γρήγορα

εγλήορις > Νάξος > γρήγορα

έγνοια < Κύμη < έννοια

εγνωρίζζω > Νίσυρος > ξέρω

εγνωρίζω > Καστελλόριζο > ξέρω

εγνωρίντζω > Πάτμος > ξέρω

εγνώριση > Κύθηρα > αναγνώριση

εγόι > Κρήτη > αλίμονο

εγούγια > Κρήτη > αλίμονο

εγρασία > Κύθηρα > υγρασία

εγρέος > Νάξος > βορειοανατολικός

εγρίκημαν > Τραπεζούντα*, Χαλδία* > αντίληψη

εγρικώ > Νίσυρος > ακούω

εγρικώ > Κοτύωρα*, Όφις*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*, Χίος > καταλαβαίνω

εγρικώμαι > Κύθηρα > θεωρούμαι

έγριφας > Κρήτη > αρπάγη

εγρωνίζζω > Νίσυρος > ξέρω

έγχρωμος < Τσακήλι* < θωριακός

εγώ < Καστελλόριζο, Ρόδος < βω

εγώ < Αρκαδία, Λέσβος < γω

εγώ < Καστελλόριζο, Ρόδος < εβώ

εγώ < Κάρπαθος, Κάσος, Κύπρος, Χάλκη < εγιώ

εγώ > & Αδριανούπολη*, Αίνος*, Αμοργός, Ανάφη, Άνδρος, Αργολίδα, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθος, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάρυστος, Καστελλόριζο, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κονίστρες, Κορινθία, Κοτύωρα*, Κρήτη, Κύθνος, Κύμη, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λέρος, Λευκάδα, Μάνη, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σίφνος, Σκύρος, Σύμη, Σύρος, Τραπεζούντα*, Χαλδία*, Χάλκη, Χίος > εγώ

εγώ < & Αδριανούπολη*, Αίνος*, Αμοργός, Ανάφη, Άνδρος, Αργολίδα, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθος, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάρυστος, Καστελλόριζο, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κονίστρες, Κορινθία, Κοτύωρα*, Κρήτη, Κύθνος, Κύμη, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λέρος, Λευκάδα, Μάνη, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σίφνος, Σκύρος, Σύμη, Σύρος, Τραπεζούντα*, Χαλδία*, Χάλκη, Χίος < εγώ

εγώ < Αδριανούπολη*, Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία, Αλόννησος, Αυδήμι*, Βοιωτία, Γρεβενά, Ευρυτανία, Ημαθία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Λάρισα, Λέσβος, Μάδυτος*, Σαμοθράκη, Σάμος, Σέρρες, Σιάτιστα, Σκιάθος, Τήνος, Τρίκαλα, Φωκίδα < ιγώ

εγωισμός < Κέρκυρα < αφαντασιά

εγωισμός < Αιτωλοακαρνανία < αφάντιασμα

εγωιστικά < Πάργα < αλακάπα

εδά > Κύθηρα > εδώ

εδά > Κύθηρα > μήπως

εδά > Κρήτη, Νάξος > τώρα

εδαδά > Βάτικα* > εδωδά

εδαδά > Κύθηρα > τώρα

εδαυτός > Κεφαλονιά > αυτός

εδαυτού > Παξοί > εκειδά

εδαφονόμιο < Ζάκυνθος < νοβέλο

έδγιτς > Λέσβος > έτσι

εδδά > Ρόδος > εδώ

εδέ > Κύθηρα > αλλιώς

εδέ > Παλιά Αθήνα > ιδού

έδε > Παξοί > ακριβώς

εδεδώ > Παξοί > εδωδά

εδεκεί > Κύθηρα, Παξοί > εκειδά

εδεπά > Ιθάκη > εδωδά

εδεπά > Κύθηρα > εδωδά

έδηγο > Κύθηρα > φήμη

εδικός > Καστελλόριζο, Κύθηρα > δικός

εδικός > Κρήτη > συγγενής

εδιό > Καστελλόριζο > δύο

έδιου > Λέσβος > εδώ

εδίπλα > Ηλεία > δίπλα

εδιωδά > Καστελλόριζο > εδωδά

εδώ < Κάρπαθος, Κύπρος < α

εδώ < Αλόννησος, Σάμος, Σκόπελος < αβδά

εδώ < Κοτύωρα*, Οινόη*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Φάρασα*, Χαλδία* < αδά

εδώ < Σαμψούντα*, Σούρμενα* < αδώ

εδώ < Νικόπολη* < αλά

εδώ < Θήρα, Κύθηρα, Πάρος, Χάλκη < ατού

εδώ < Θήρα, Σάμος < αυτού

εδώ < Ρόδος < βα

εδώ < Ρόδος < βανά

εδώ < Ρόδος < βτα

εδώ < Καλαβρία < δε

εδώ < Αιδηψός, Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία, Ηλεία, Νάξος < δω

εδώ < Ρόδος < εβά

εδώ < Ρόδος < εβντά

εδώ < Ρόδος < εβτά

εδώ < Κάσος < εγιά

εδώ < Κύθηρα < εδά

εδώ < Ρόδος < εδδά

εδώ < Λέσβος < έδιου

εδώ > & Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία, Αμοργός, Ανάφη, Απουλία, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Ευρυτανία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Ιθάκη, Ικαρία, Ιωάννινα, Κάλυμνος, Κάρυστος, Καστελλόριζο, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κορινθία, Κρήτη, Κύθηρα, Κύμη, Κύπρος, Λακωνία, Λέρος, Λευκάδα, Λιβίσι*, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σέρρες, Σύμη, Σύρος, Χάλκη, Χίος, Νίσυρος, Παξοί, Μεσσηνία > εδώ

εδώ < & Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία, Αμοργός, Ανάφη, Απουλία, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Ευρυτανία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Ιθάκη, Ικαρία, Ιωάννινα, Κάλυμνος, Κάρυστος, Καστελλόριζο, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κορινθία, Κρήτη, Κύθηρα, Κύμη, Κύπρος, Λακωνία, Λέρος, Λευκάδα, Λιβίσι*, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σέρρες, Σύμη, Σύρος, Χάλκη, Χίος, Νίσυρος, Παξοί, Μεσσηνία < εδώ

εδώ < Νάξος < έιπα

εδώ < Κύθηρα, Νάξος, Παλιά Αθήνα, Σύρος < επά

εδώ < Κρήτη, Κύθηρα < επαέ

εδώ < Θήρα, Ρόδος < ετού

εδώ < Αργολίδα < εφτού

εδώ < Σάμος < ιδά

εδώ < Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία, Άνδρος, Αρκαδία, Άρτα, Αχαΐα, Βοιωτία, Βόρεια Εύβοια, Γρεβενά, Ευρυτανία, Ημαθία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Κίμωλος, Κοζάνη, Λακωνία, Λάρισα, Λέσβος, Μεσσηνία, Σάμος, Σέρρες, Σιάτιστα, Σουφλί, Τρίκαλα, Φωκίδα, Χίος < ιδώ

εδώ < Ουλαγάτς* < ιού

εδώ < Καλαβρία < ο

εδώ < Κάρπαθος < ογιά

εδώ < Καλαβρία, Κέρκυρα < όδε

εδώ < Καλαβρία < οδώ

εδώ < Καλαβρία < όθε

εδώ < Απουλία < όντε

εδώ < Απουλία < ότε

εδώ < Χαβουτσί* < πεπέρα

εδώ < Ρόδος < του

εδώ < Αίγινα < φω

εδωδά < Μάκρη* < αανά

εδωδά < Σκόπελος < αβδανά

εδωδά < Χαβουτσί* < αδά

εδωδά < Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* < αδακά

εδωδά < Τραπεζούντα*, Χαλδία* < αδακεκά

εδωδά < Τραπεζούντα*, Χαλδία* < αδάκεκα

εδωδά < Χαλδία* < αδαμερκεκά

εδωδά < Άρτα, Μαγνησία < αδαυτού

εδωδά < Φθιώτιδα < αδαφτού

εδωδά < Όφις* < αδαχά

εδωδά < Όφις* < αδαχάν

εδωδά < Όφις* < αδαχάνας

εδωδά < Όφις* < αδαχαντζεκά

εδωδά < Όφις* < αδαχαντζεκάνας

εδωδά < Όφις* < αδαχαντζεχάνας

εδωδά < Φθιώτιδα < αδιδούλια

εδωδά < Μαγνησία < αδιδώ

εδωδά < Φθιώτιδα < αδιδώ

εδωδά < Φθιώτιδα < αδιδώγια

εδωδά < Φθιώτιδα < αδιφτού

εδωδά < Θήρα < ατουδά

εδωδά < Θήρα, Ικαρία < αυτουδά

εδωδά < Κως < βωδά

εδωδά < Χαβουτσί* < δα

εδωδά < Χαβουτσί* < δαά

εδωδά < Βάτικα*, Χαβουτσί* < δαδά

εδωδά < Ρόδος < δωβά

εδωδά < Ρόδος < δωνά

εδωδά < Βάτικα* < εδαδά

εδωδά < Παξοί < εδεδώ

εδωδά < Ιθάκη < εδεπά

εδωδά < Κύθηρα < εδεπά

εδωδά < Καστελλόριζο < εδιωδά

εδωδά < Κύθηρα < εδωνά

εδωδά < Κύθηρα < εδωναέ

εδωδά < Κύθηρα < επαδά

εδωδά < Κύθηρα < επαδαέ

εδωδά < Ρόδος < ετουά

εδωδά < Θήρα < ετουδά

εδωδά < Ίμβρος < νάδανα

εδωδά < Ίμβρος < νάδανου

εδωδά < Ίμβρος < νάδαυτου

εδωδά < Ίμβρος < νάδιφτου

εδωδά < Κάρπαθος < ογιάρε

εδωδά < Κως, Ρόδος < οδά

εδωδά < Κύμη < παδά

εδωδά < Χαλδία* < χαδά

εδωνά > Κύθηρα > εδωδά

εδωναέ > Κύθηρα > εδωδά

εείνος > Νικόπολη*, Σαμψούντα* > εκείνος

έεινος > Νικόπολη* > εκείνος

εζμία > Κύθηρα > ζημιά

έζους > Καστοριά > ασβός

έζους > Καστοριά > σκαντζόχοιρος

εήτο > Καστελλόριζο > αυτό

έθα > Πόντος > λαγγόνα

εθάρ > Χαλδία* > ελπίδα

εθάρεμαν > Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* > εντύπωση

εθάρος > Τραπεζούντα*, Χαλδία* > ελπίδα

εθαρώ > Χαλδία* > ελπίζω

εθαρώ > Κοτύωρα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* > νομίζω

εθέλω > Αρκαδία > θέλω

εθερινός > Νάξος, Πάρος, Σύμη > αθερίνα

εθερνός > Θήρα, Κρήτη, Σέριφος > αθερίνα

έθθε > Καστελλόριζο > μακάρι

έθιμο < Ζάκυνθος < αγκούριο

έθιμο < Λέσβος < αντέκ

έθιμο < Τσακωνιά < αντέκι

έθιμο < Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία, Αξός*, Άρτα, Γρεβενά, Ίμβρος, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Κουβούκλια*, Λαγκαδάς, Λάρισα, Λέσβος, Λήμνος, Μαγνησία, Μύκονος, Νιγρίτα, Πιερία, Σαμοθράκη, Σάμος, Σκόπελος, Σουφλί, Τήνος, Τρίκαλα, Τσακήλι*, Φθιώτιδα, Χαλκιδική < αντέτ

έθιμο < Λευκάδα < αντέτα

έθιμο < Αχαΐα, Βάτικα*, Βουρλά*, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Κάλυμνος, Κορινθία, Κρήτη, Κωνσταντινούπολη, Λακωνία, Μεσσηνία, Νάξος, Νίσυρος, Πάργα, Πάρος, Σωζόπολη*, Χαβουτσί* < αντέτι

έθιμο < Κέρκυρα < αντέτο

έθιμο < Σιάτιστα < αντέτς

έθιμο < Σέρρες < αντιέτ

έθιμο < Σάντα*, Χαλδία* < ατάτ

έθιμο < Φάρασα* < ατάτι

έθιμο < Νάξος < ατέντι

έθιμο < Κοτύωρα*, Τραπεζούντα* < ατέτ

έθιμο < Σύμη, Φάρασα* < ατέτι

έθιμο < Κάρπαθος < ατέτιν

έθιμο < Καστελλόριζο, Κως, Ρόδος < ατέττι

έθιμο < Κύπρος < ατέττιν

έθιμο < Ρόδος < αττέτι

έθιμο < Ρόδος < αττέτιν

έθιμο < Αιτωλοακαρνανία, Γρεβενά, Ημαθία, Θράκη, Ίμβρος, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Λέσβος, Σάμος, Σέρρες, Σιάτιστα, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Χαλκιδική < ζακόν

έθιμο < Άνδρος, Αργολίδα, Αρκαδία, Ηλεία, Θεσπρωτία, Θράκη, Ικαρία, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κορσική, Κύθηρα, Λακωνία, Μαγνησία, Μάνη, Μέγαρα, Μεσσηνία, Πωγώνι, Σιάτιστα, Τσακωνιά < ζακόνι

έθιμο < Λιβίσι* < ζακόνιν

έθιμο < Παξοί < ούζο

έθιμο < Σύρος < τσακόνι

έθινος > Πόντος* > άτακτος

εθνικός < Κύπρος < νατζιονάλος

έθνος < Κύπρος < νατζιόνα

έθνος < Κύπρος < νατζιόνε

ειδαλλιώς < Κέρκυρα < αδεκελιώς

ειδαλλιώς < Κέρκυρα < αδεκεμί

ειδαλλιώς > Κύθηρα > ειδαλλιώς

ειδαλλιώς < Κύθηρα < ειδαλλιώς

ειδάλλως < Νάξος < ταδεμί

ειδεμή < Σάμος < αγιμή

ειδεμή < Κάρπαθος < αδδέ

ειδεμή < Θεσπρωτία, Καρδίτσα < αδέ

ειδεμή < Κέρκυρα < αδεμή

ειδεμή < Κρήτη < αδεμής

ειδεμή < Κύπρος < αδετσιανού

ειδεμή < Καρδίτσα, Λέσβος, Μαγνησία, Σάμος, Χίος < αδιμή

ειδεμή < Κάρπαθος < ανομή

ειδεμή < Ζάκυνθος < αντερέστο

ειδεμή < Σάμος < γιαδιμή

ειδεμή < Λέσβος < ειδιμή

ειδήσεις < Ρόδος < μουστουλίκια

ειδήσεις < Μύκονος, Παξοί < νοβιτά (τα)

ειδήσεις < Αργολίδα < χαμπέρια

είδηση < Νάξος, νοβιτά < αβιζαμέντο

είδηση < Αχαΐα, Βουρλά*, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κρήτη, Μεσσηνία, Παξοί < αβίζο

είδηση < Κύπρος < αβίς

είδηση < Κύπρος < αγρίκηση

είδηση < Εύβοια, Κάρπαθος < άκουσμα

είδηση < Λέσβος < βίζου

είδηση < Κύπρος < γρίκηση

είδηση < Παξοί < μαντάτο

είδηση < Ευρυτανία < μαντάτου

είδηση < Φάρασα* < μουζντέ

είδηση < Σωζόπολη* < νιόση

είδηση < Λευκάδα < νόβα

είδηση < Άνδρος, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κύθηρα < νοβιτά

είδηση < Λευκάδα < νοβτά

είδηση < Μύκονος, Παξοί < νοτίσια

είδηση < Αρκαδία < ντελμάνι

είδηση < Ευρυτανία, Τήνος, Φωκίδα < χαμπέρ

ειδικά < Ίμβρος < αμπίς

ειδικός < Κόνιτσα < ανεμοριάρικος

ειδιμή > Λέσβος > ειδεμή

ειδοποιημένος < Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Παξοί < αβιζάδος

ειδοποιημένος < Κέρκυρα < αβιζαρισμένος

ειδοποίηση < Λευκάδα < αβζάρσμα

ειδοποίηση < Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Παξοί < αβιζάρισμα

ειδοποίηση < Αρκαδία, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύπρος, Λακωνία, Μύκονος, Παξοί, Πάργα, Πάρος < αβίζο

ειδοποίηση < Κύπρος < αβίζον

ειδοποίηση < Σάμος < αβίζου

ειδοποίηση < Σκοπός* < νιόση

ειδοποιώ < Λευκάδα < αβεζάρω

ειδοποιώ < Κεφαλονιά, Κύθηρα, Κύπρος < αβερτίρω

ειδοποιώ < Λευκάδα < αβζάρω

ειδοποιώ < Άνδρος, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κύθηρα, Κύπρος, Λακωνία, Μύκονος, Παξοί < αβιζάρω

ειδοποιώ < Κρήτη < αβιζέρνω

ειδοποιώ < Κύπρος < αβιζιάζω

ειδοποιώ < Κίμωλος < βιζάρω

εικόνα < Σίλλη* < αϊκόνα

εικόνα < Καστελλόριζο, Λέσβος, Λήμνος, Μάκρη* < ακόνα

εικόνα < Φάρασα* < σουράτι

εικονικά < Παξοί < απαρέντζα

εικόνισμα < Καστοριά, Κοζάνη < αϊκόντζμα

εικόνισμα < Κύθηρα < ακόνιμα

εικόνισμα < Καστελλόριζο, Κύθηρα < ακόνισμα

εικόνισμα < Μάκρη* < ακόνισμαν

εικόνισμα < Λέσβος, Λήμνος, Σαμοθράκη < ακόνσμα

εικόνισμα < Γρεβενά, Κοζάνη, Τρίκαλα < ακόντσμα

εικόνισμα > & Ηλεία, Σύρος > εικόνισμα

εικόνισμα < & Ηλεία, Σύρος < εικόνισμα

εικόνισμα < Αρκαδία, Ηλεία, Καστελλόριζο, Κύθηρα, Κύμη, Μεσσηνία < κόνισμα

εικόνισμα < Ευρυτανία < κόνσμα

εικονίτσα < Σύρος < αγιάκι

εικονίτσα < Σύρος < αγιάτσι

εικονίτσα < Τήνος < αγιουλάκ

εικονίτσα < Θήρα < αγιουλάκι

εικονίτσα < Λακωνία, Μάνη < αγιούλι

εικονοστάσι < Αϊβαλί*, Μοσχονήσι* < ακουνισματάρ

εικονοστάσι < Φωκίδα < κονοστάς

εικονοστάσι < Καστελλόριζο, Κύμη, Σκύρος, Σύμη < κονοστάσι

εικοσαριά < Φωκίδα < κουσαριά

είκοσι > & Αμοργός, Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρυστος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύπρος, Λακωνία, Μεσσηνία, Νάξος, Ρόδος, Σύρος, Χάλκη, Χίος > είκοσι

είκοσι < & Αμοργός, Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρυστος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύπρος, Λακωνία, Μεσσηνία, Νάξος, Ρόδος, Σύρος, Χάλκη, Χίος < είκοσι

είκοσι < Άρτα, Βοιωτία, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Σάμους, Τρίκαλα, Φωκίδα < είκους

είκους > Άρτα, Βοιωτία, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Σάμους, Τρίκαλα, Φωκίδα > είκοσι

εικουσάρ > Θάσος > φρονιμίτης

εϊλαδιάρης > Ρόδος > αγελαδάρης

έιλαμος > Ρόδος > βρόμη

εϊλιά > Ρόδος > αγελάδα

ειλικρινά < Κρήτη < αδιμούρευτα

ειλικρίνεια < Αιτωλοακαρνανία < αβιρτουσύν

ειλικρινής < Κρήτη < αδιμούρευτος

ειλικρινής < Κερασούντα*, Οινόη*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* < άδολος

ειλικρινής < Τσακωνιά < άδουλε

ειλικρινής < Σύμη < άδουλος

ειλικρινής < Αιτωλοακαρνανία, Μάδυτος* < άδουλους

ειλικρινής < Άνδρος, Κάρπαθος, Κρήτη, Παξοί < ακράτος

ειλικρινής < Σάμος < ακράτους

ειλικρινής < Κοτύωρα* < ανοιχτοκάτζς

ειλικρινής < Κοτύωρα* < ανοιχτοπρόσωπος

ειλικρινής < Λευκάδα < αντρίτος

ειλικρινής < Κρήτη < ασικιαρετζής

ειλικρινής < Κάρπαθος < αψομάτευτος

ειλικρινής < Λευκάδα < ντρίτος

είμαι > & Αδριανούπολη*, Αίνος*, Αμοργός, Αργολίδα, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κονίστρες, Κορινθία, Κρήτη, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λέρος, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Ρόδος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σκύρος, Σύμη, Χάλκη > είμαι

είμαι < & Αδριανούπολη*, Αίνος*, Αμοργός, Αργολίδα, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κονίστρες, Κορινθία, Κρήτη, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λέρος, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Ρόδος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σκύρος, Σύμη, Χάλκη < είμαι

είμαι < Αιτωλοακαρνανία, Αλόννησος, Βοιωτία, Ευρυτανία, Ίμβρος, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Λάρισα, Λέσβος, Λιβίσι*, Σάμος, Σιάτιστα, Τήνος < είμι

είμι > Αιτωλοακαρνανία, Αλόννησος, Βοιωτία, Ευρυτανία, Ίμβρος, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Λάρισα, Λέσβος, Λιβίσι*, Σάμος, Σιάτιστα, Τήνος > είμαι

ειν > Αιτωλοακαρνανία, Αμοργός, Αρκαδία, Αχαΐα, Ευρυτανία, Ηλεία, Κάλυμνος, Κορινθία, Κρήτη, Λακωνία, Μεσσηνία, Νάξος, Ρόδος > είναι

είναι < Αιτωλοακαρνανία, Αμοργός, Αρκαδία, Αχαΐα, Ευρυτανία, Ηλεία, Κάλυμνος, Κορινθία, Κρήτη, Λακωνία, Μεσσηνία, Νάξος, Ρόδος < ειν

είναι > & Αδριανούπολη*, Αίνος*, Αμοργός, Ανάφη, Άνδρος, Αργολίδα, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάρυστος, Κάσος, Καστελλόριζο, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κονίστρες, Κορινθία, Κοτύωρα*, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος, Κύμη, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λάρισα, Λέρος, Λευκάδα, Μάνη, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σίφνος, Σκύρος, Σύμη, Σύρος, Χάλκη, Χίος > είναι

είναι < & Αδριανούπολη*, Αίνος*, Αμοργός, Ανάφη, Άνδρος, Αργολίδα, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάρυστος, Κάσος, Καστελλόριζο, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κονίστρες, Κορινθία, Κοτύωρα*, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος, Κύμη, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λάρισα, Λέρος, Λευκάδα, Μάνη, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σίφνος, Σκύρος, Σύμη, Σύρος, Χάλκη, Χίος < είναι

είναι < Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Βοιωτία, Γρεβενά, Ευρυτανία, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λάρισα, Λέσβος, Λιβίσι*, Μαγνησία, Μάδυτος*, Σάμος, Σέρρες, Σιάτιστα, Σκιάθος, Σουφλί, Τήνος, Τρίκαλα, Φωκίδα < είνι

είναι < Αρκαδία < είνιαι

είναι < Χίος < εν

είναι < Αρκαδία, Μάνη < έναι

είναι < Τήνος < ένι

είναι < Νιγρίτα < νι

είνι > Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Βοιωτία, Γρεβενά, Ευρυτανία, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λάρισα, Λέσβος, Λιβίσι*, Μαγνησία, Μάδυτος*, Σάμος, Σέρρες, Σιάτιστα, Σκιάθος, Σουφλί, Τήνος, Τρίκαλα, Φωκίδα > είναι

είνιαι > Αρκαδία > είναι

έιπα > Νάξος > εδώ

ειπώ > & Αρκαδία > πω

εϊρβός > Ρόδος > αδερφός

είρωνας < Μάνη < αναμουιριάρης

είρωνας < Κάρπαθος < αναϋριστής

είρωνας < Κύπρος < αποδιαλεκτής

ειρωνεία < Μάνη < αναμουρία

ειρωνεία < Κερασούντα* < έγγιγμαν

ειρωνεύομαι < Μάνη < αναμουρεύομαι

ειρωνεύομαι < Κύπρος < αποδιαλέγομαι

ειρωνεύομαι < Κύμη < μουσκαρεύγου

ειρωνικά < Λακωνία < αναμουράτα

εισαγγελέας < Κύθηρα < ακουζαδόρος

εισαγγελέας < Κέρκυρα, Παξοί < ακουζατόρος

εισαγωγή < Κέρκυρα < μπασιά

εισβάλλω < Θήρα < απομπαίνω

εισόδημα < Κρήτη < αεράτι

εισόδημα < Βουρλά*, Πάργα < ακαρέτι

εισόδημα < Αρκαδία < απόπιαση

εισόδημα < Κύθηρα < ιντράδες

εισόδημα < Κύμη < μαξούλι

εισόδημα < Άνδρος, Ζάκυνθος < νιτράδα

είσοδος < Μάδυτος* < αμβατή

είσοδος < Θήρα, Λέσβος, Νάξος, Σάμος, Φούρνοι < αμπασά

είσοδος < Αϊβαλί*, Βουρλά*, Θήρα, Ίμβρος, Λέσβος, Μοσχονήσι*, Σμύρνη* < αμπασιά

είσοδος < Κως < αμπασκιά

είσοδος < Κάλυμνος < αμπασσά

είσοδος < Κίμωλος, Λιβίσι* < αμπατή

είσοδος < Τσακωνιά < αμπολή

είσοδος < Λακωνία < αμποριά

είσοδος < Ρόδος < αμπορός

είσοδος < Αλόννησος, Σάμος < αμπουριά

είσοδος < Πάρος < απαντή

είσοδος < Νάξος < απασιά

είσοδος < Σίφνος < εμβατή

είσοδος < Κύθηρα, Λάρισα, Μέγαρα, Σκόπελος < έμπα

είσοδος < Κρήτη < εμπασά

είσοδος < Νίσυρος < έμπαση

είσοδος < Παξοί < εμπασιά

είσοδος < Κύθηρα, Παλιά Αθήνα < εμπασία

είσοδος < Αρκαδία, Σίκινος < εμπατή

είσοδος < Ρόδος < εμπορός

είσοδος < Άνδρος, Ιθάκη < μπασά

είσοδος < Μέγαρα < μπασέα

είσοδος < Ίος, Κέρκυρα < μπασιά

είσοδος < Κύθηρα, Μέγαρα < μπασία

είσοδος < Μέγαρα < μπασίδι

είσοδος < Κως < μπασκιά

είσοδος < Κέρκυρα < μπάσμα

είσοδος < Λέσβος < νιτράδα

είσοδος < Τήνος < ουμπατή

είσοδος < Ικαρία < σταλικοποριά

εϊτού > Νάξος > εκεί

είχαν < Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία < είχανε

είχανε > Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία > είχαν

είχε < Λέσβος < είχι

είχι > Λέσβος > είχε

εκά > Ουλαγάτς* > εκεί

έκα > Αραβανί*, Μισθί*, Χίος > δέκα

εκατό < Απουλία < αγκατό

εκατό < Απουλία < ακαό

εκατό < Απουλία < ακατό

εκατό > & Αίνος*, Αμοργός, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ιθάκη, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κονίστρες, Κρήτη, Κύμη, Κύπρος, Λακωνία, Λέρος, Λευκάδα, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Παξοί, Ρόδος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σκύρος, Σύμη, Φάρασα*, Χάλκη, Χίος > εκατό

εκατό < & Αίνος*, Αμοργός, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ιθάκη, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κονίστρες, Κρήτη, Κύμη, Κύπρος, Λακωνία, Λέρος, Λευκάδα, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Παξοί, Ρόδος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σκύρος, Σύμη, Φάρασα*, Χάλκη, Χίος < εκατό

εκατό < Απουλία < ικαό

εκατό < Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Ευρυτανία, Ημαθία, Ίμβρος, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη, Ιωάννινα, Λέσβος, Μαγνησία, Νιγρίτα, Σαμοθράκη, Σέρρες, Σιάτιστα, Σουφλί, Τρίκαλα, Χαλκιδική < ικατό

εκατό < Καλαβρία < κατό

εκατοστή < Ίμβρος < ακατουστή

εκβιαστής < Κύθηρα < αγκανιστής

εκδήλωση < Ζάκυνθος < ντεκλαρατσιόνε

εκεά > Χάλκη > εκειδά

εκεί < Ευρυτανία, Φθιώτιδα < αδιφτού

εκεί < Αιδηψός < ακδά

εκεί < Θεσπρωτία, Κοτύωρα* < ακεί

εκεί < Κρήτη < ατέ

εκεί < Κάρπαθος* < ατουά

εκεί < Όφις* < ατσά

εκεί < Όφις* < ατσεί

εκεί < Ουλαγάτς* < ατσού

εκεί < Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Ίμβρος, Σύρος < αυτού

εκεί < Νάξος < εϊτού

εκεί < Ουλαγάτς* < εκά

εκεί > & Αμοργός, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κοτύωρα*, Κρήτη, Κύθηρα, Κύμη, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λέρος, Λευκάδα, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σίφνος, Σύμη, Σύρος, Τραπεζούντα*, Χαλδία*, Χάλκη, Χίος > εκεί

εκεί < & Αμοργός, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κοτύωρα*, Κρήτη, Κύθηρα, Κύμη, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λέρος, Λευκάδα, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σίφνος, Σύμη, Σύρος, Τραπεζούντα*, Χαλδία*, Χάλκη, Χίος < εκεί

εκεί < Ικαρία < εκεινά

εκεί < Ζάκυνθος, Ινέπολη*, Κρήτη, Κύθηρα, Λακωνία, Λέρος, Μήλος, Νίσυρος, Ρόδος, Χάλκη < εκιά

εκεί < Ουλαγάτς* < εκού

εκεί < Νάξος, Πάρος, Ρόδος < ετού

εκεί < Αίγινα, Αρκαδία, Καστελλόριζο, Κάσος, Όφις*, Παλιά Αθήνα < ετσεί

εκεί < Αρκαδία, Ιθάκη < εφτού

εκεί < Αδριανούπολη*, Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία, Αλόννησος, Βοιωτία, Γρεβενά, Ευρυτανία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Λάρισα, Λέσβος, Λιβίσι*, Σάμος, Σέρρες, Σουφλί, Τρίκαλα, Φωκίδα < ικεί

εκεί < Άρτα < ικιά

εκεί < Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία, Αμοργός, Αρκαδία, Αχαΐα, Ευρυτανία, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Ικαρία, Ιωάννινα, Κάρπαθος, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κοζάνη, Κορινθία, Κρήτη, Κύμη, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λάρισα, Λέρος, Λευκάδα, Λιβίσι*, Μάνη, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σέρρες, Σύμη, Σύρος, Χαλδία*, Χάλκη, Χίος < κει

εκεί < Ρόδος < κειδά

εκεί < Ρόδος < κια

εκεί < Ίμβρος < νάδικει

εκεί < Ίμβρος < νάκνα

εκεί < Ουλαγάτς* < ντεεχά

εκεί < Αραβανί* < ντεχά

εκεί < Αρκαδία, Κύμη < τσει

εκεί < Πόντος* < χακεί

εκειδά < Άρτα, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Μαγνησία, Φθιώτιδα < αδικεί

εκειδά < Φθιώτιδα < αδικιά

εκειδά < Λάρισα < αυτούγια

εκειδά < Κύθηρα < αυτουπέρα

εκειδά < Παξοί < εδαυτού

εκειδά < Κύθηρα, Παξοί < εδεκεί

εκειδά < Χάλκη < εκεά

εκειδά < Ηλεία < εκειδεπά

εκειδά < Κύθηρα < εκειδιά

εκειδά < Κύθηρα < εκιά

εκειδά < Κύθηρα < εκιαδά

εκειδά < Καστελλόριζο < ετσιά

εκειδά < Χάλκη < κεά

εκειδά < Κίμωλος < κειδά

εκειδά < Ουλαγάτς* < ντεεχά

εκειδά < Ιωάννινα, Καρδίτσα < ουδικεί

εκειδεαμπέρα > Κύθηρα > εκειπέρα

εκειδεπά > Ηλεία > εκειδά

εκειδιά > Κύθηρα > εκειδά

εκειδιαπέρα > Κύθηρα > εκειπέρα

εκεινά > Ικαρία > εκεί

εκείνο < Κρήτη < εκιονά

εκείνος < Σαμψούντα* < αγείνος

εκείνος < Σαμψούντα* < αείνος

εκείνος < Κοτύωρα* < ακείνος

εκείνος < Όφις* < ατσείνος

εκείνος < Τραπεζούντα*, Σαμψούντα* < εγείνος

εκείνος < Νικόπολη*, Σαμψούντα* < εείνος

εκείνος < Νικόπολη* < έεινος

εκείνος < Κεφαλονιά, Παξοί < εκιός

εκείνος < Αίγινα, Αρκαδία, Αστυπάλαια, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Όφις* < ετσείνος

εκείνος < Αιτωλοακαρνανία, Αλόννησος, Γρεβενά, Ευρυτανία, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Λάρισα, Λιβίσι*, Σέρρες < ικείνους

εκείνος < Αχαΐα, Κίμωλος < κείνος

εκείνος < Ρόδος < κεινοσδά

εκείνος < Φωκίδα < κείνους

εκείνος < Ίμβρος < νάδικιος

εκείνος < Ουλαγάτς* < ντεκείνο

εκείνος < Αρκαδία, Αυλωνάρι, Κονίστρες, Παλιά Αθήνα < τσείνος

εκείνος < Πόντος* < χακείνος

εκείνος < Όφις* < χατσείνος

εκειπέρα < Κύθηρα < εκειδεαμπέρα

εκειπέρα < Κύθηρα < εκειδιαπέρα

Εκέμπρης > Χάλκη > Δεκέμβριος

εκενά (τα) > Κύθηρα > βρισιές

έκζεμα < Άνδρος, Χίος < αρμυρόφλεμα

έκζεμα < Ίμβρος < μαγιασίλ

έκζεμα < Λαγκαδάς < ψουροφύτς

έκθεση < Καστελλόριζο < ιλάμ

εκιά > Ζάκυνθος, Ινέπολη*, Κρήτη, Κύθηρα, Λακωνία, Λέρος, Μήλος, Νίσυρος, Ρόδος, Χάλκη > εκεί

εκιά > Κύθηρα > εκειδά

εκία > Τσακωνιά > πληγή

εκιαδά > Κύθηρα > εκειδά

εκιονά > Κρήτη > εκείνο

εκιός > Κεφαλονιά, Παξοί > εκείνος

εκκλησά > Αχαΐα, Ηλεία, Κύμη > εκκλησία

εκκλησάκι < Τσακωνιά < αγιούτσι

εκκλησάκι < Ίμβρος < αγκλησίδ

εκκλησάκι < Καλαβρία < ανγκλησοπούντα

εκκλησιά > & Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Κεφαλονιά, Σύρος > εκκλησία

εκκλησία < Ίμβρος, Λαγκαδάς < αγκλησιά

εκκλησία < Απουλία < αγκλησία

εκκλησία < Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Σκόπελος < ακλησά

εκκλησία < Ίμβρος, Λέσβος, Στενήμαχος*, Χαλκιδική < ακλησιά

εκκλησία < Απουλία < ακλησία

εκκλησία < Απουλία, Καλαβρία < αντζλησία

εκκλησία < Κύθηρα < εγκλησία

εκκλησία < Αχαΐα, Ηλεία, Κύμη < εκκλησά

εκκλησία < & Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Κεφαλονιά, Σύρος < εκκλησιά

εκκλησία < Ρόδος < εκκλησκιά

εκκλησία < Σάμος, Φωκίδα < ικλησά

εκκλησία < Βοιωτία, Ευρυτανία, Καρδίτσα < ικλησιά

εκκλησία < Απουλία < ινγκλησία

εκκλησία < Αρκαδία < κλησιά

εκκλησία < Κως < νεγκλησκιά

εκκλησία < Κύπρος < νεκκλησιά

εκκλησία < Αξός* < νεκλεσά

εκκλησία < Ουλαγάτς* < νεκλησά

εκκλησία < Σινασός* < νεκλησιά

εκκλησία < Αραβανί* < νικλησά

εκκλησία < Αραβανί* < νιξσά

εκκλησκιά > Ρόδος > εκκλησία

εκλαμιά > Καστελλόριζο > αγιόκλημα

εκλαμψία < Σινασός* < άλης

εκλαμψία < Νιγρίτα < αρμένιασμα

εκλεκτός < για ποιότητα πράγματος: Ηλεία, Θάσος, Θεσπρωτία, Κάλυμνος, Καστελλόριζο, Κοζάνη, Κρήτη, Λακωνία, Λάρισα, Λέσβος, Λιβίσι*, Μάνη, Νιγρίτα, Νίσυρος, Σάμος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σιάτιστα, Σινασός*, Σμύρνη*, Τρίκαλα, Φθιώτιδα < αθέρας

εκλεκτός < Κάλυμνος < ατθέρας

εκμαίευση < Μάνη < αθιβολή

εκμαιεύω < Κύπρος < αβγάλω

εκμαιεύω < Μάνη < αθιβολιάζου

εκμαιεύω < Μάνη < αθιβολίζου

εκμαιεύω < Κύπρος < ξιβκάλλω

εκνευρίζω < Λέσβος < αραθμώ

εκού > Ουλαγάτς* > εκεί

εκουιστάδος > Παξοί > αποκτημένος

εκουλουτώ > Απουλία > ακολουθώ

εκούννω > Καλαβρία > ακούω

εκούω > Απουλία, Μεσσηνία > ακούω

έκπληκτος < Κύπρος < απορός

έκπληξη < Ήπειρος < αγνωμιά

εκπλήσσομαι < Καλαβρία < αναφαντιάζω

εκπλήσσομαι < Κρήτη, Κύθηρα < αποφτοΐζομαι

εκπλήσσομαι < Αντικύθηρα, Κρήτη < αποφτοούμαι

εκπλήσσομαι < Αντικύθηρα, Κρήτη < αποφτούμαι

εκποίηση < Ζάκυνθος < αποξένωση

εκποίηση < Ζάκυνθος < ξέκαμα

εκσπερματώνω < Ζάκυνθος, Πάρος < αποχύνω

εκσφενδονίζω < Μάνη < αμπολυχταρού

εκσφενδονίζω < Σάμος < ανιμουρίζου

εκσφενδονίζω < Κέρκυρα < απελάω

εκσφενδονίζω < Λακωνία < απολυστάρω

εκσφενδονίζω < Μύκονος, Πάρος < απολυταριάζω

εκσφενδονίζω < Κύθηρα < απολυταρίζω

εκσφενδονίζω < Κρήτη < απολυταρίχνω

εκσφενδονίζω < Κρήτη < απολυταρώ

εκσφενδονίζω < Κρήτη, Κύθηρα < απολυτέρνω

εκσφενδονίζω < Κρήτη < αποσφεντουρίζω

εκσφενδονίζω < Κρήτη < αποσφεντουρώ

εκσφενδονίζω < Κρήτη, Κύθηρα < ασβεντουρίζω

εκσφενδονίζω < Μύκονος < ασφεντονίζω

εκσφενδονίζω < Κρήτη < ασφεντουρίζω

εκσφενδονίζω < Κρήτη < ασφεντουρώ

εκσφενδονίζω < Χάλκη < βουΐζω

εκσφενδονίζω < Κρήτη < πολυταρώ

εκσφενδονίζω < Νιγρίτα < πρασκαλνώ

εκσφενδονίζω < Ρόδος < σβουντουρώ

εκσφενδονίζω < Σκόπελος < σγκνίζου

εκσφενδονίζω < Κορινθία, Κρήτη < σφεντουρίζω

εκσφενδονίζω < Κρήτη < σφεντουρώ

εκσφενδόνιση < Κρήτη < απολυταρά

εκσφενδόνιση < Κρήτη < απολυταρέ

εκσφενδόνιση < Νάξος < απολυταριά

εκσφενδόνιση < Κρήτη, Κύθηρα < ασβεντουρίδι

εκσφενδόνιση < Κύθηρα < ασβεντούριο

εκσφενδόνιση < Κρήτη < ασφεντουρά

εκσφενδόνιση < Κρήτη < ασφεντουρέ

εκσφενδόνιση < Κρήτη < ασφεντουρίδι

εκτάκτως < Κύθηρα < ατσιντέντε

εκτελώ < Ζάκυνθος < αντεμπίρω

εκτός < Κοτύωρα* < άναυα

εκτός < Κύπρος < άξον

εκτός < Καστελλόριζο < εξός

εκτός < Παξοί < όλτρε

εκτός < Παξοί < όλτρι

έκτοτε < Κρήτη < απεστότες

έκτοτε < Κρήτη < αποστότεσας

έκτοτε < Τσακωνιά < αποτότε

έκτοτε < Κρήτη < αποτοτεσά

έκτοτε < Κρήτη < αποτοτεσιδά

έκτρωμα < Αδριανούπολη* < απόβαλμα

έκτρωμα < Αρκαδία < αποβαλσίδι

έκτρωμα < Αιτωλοακαρνανία, Λέσβος < απόβαρμα

έκτρωμα < Κρήτη < αποβαρσάρικο

έκτρωμα < Χίος < απόβαρσο

έκτρωμα < Τραπεζούντα* < απόκομαν

έκτρωμα < Βελβεντός, Γρεβενά, Μαγνησία, Σάμος, Σιάτιστα < απόργμα

έκτρωμα < Ζάκυνθος, Ηλεία, Καλαβρία, Μεσσηνία < απόριμα

έκτρωμα < Πάργα < αποριξίδι

έκτρωμα < Καρδίτσα, Τρίκαλα < απόρμα

έκτρωμα < Ηλεία, Πάργα < απόρριγμα

έκτρωμα < Καλαβρία, Χαβουτσί* < απόρριμα

έκτρωμα < Ήπειρος < απόρριχμα

έκτρωμα < Χαλκιδική < απούρμα

έκτρωμα < Καστοριά < πόργμα

έκτρωμα < Τσακωνιά < τσαμπζί

έκτρωμα < Τσακωνιά < τσαμπρί

έκτρωση < Καστελλόριζο < αβαρία

έλα > & Αδριανούπολη*, Αιδηψός, Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία, Αμοργός, Ανάφη, Άνδρος, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Ικαρία, Ιωάννινα, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κρήτη, Κύμη, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λέρος, Λευκάδα, Λιβίσι*, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Ρόδος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σέρρες, Σιάτιστα, Σίφνος, Σύρος, Τραπεζούντα*, Χαλδία*, Χάλκη, Χίος > έλα

έλα < & Αδριανούπολη*, Αιδηψός, Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία, Αμοργός, Ανάφη, Άνδρος, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Ικαρία, Ιωάννινα, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κρήτη, Κύμη, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λέρος, Λευκάδα, Λιβίσι*, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Ρόδος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σέρρες, Σιάτιστα, Σίφνος, Σύρος, Τραπεζούντα*, Χαλδία*, Χάλκη, Χίος < έλα

ελαία > Αίγινα, Αυλωνάρι, Κονίστρες, Κύθηρα > ελιά

ελαϊκός < Κύθηρα < ελένιος

ελαιόδεντρο < Νάξος < λιόδεντρο

ελαιοτριβείο < Κάρπαθος < αλεθουριόν

ελαιοτριβείο < Σύμη < αλέμινας

ελαιοτριβείο < Κέρκυρα < αλεστική

ελαιοτριβείο < Κάρπαθος < αλετουριόν

ελαιοτριβείο < Κρήτη < αλετριβιδιό

ελαιοτριβείο < Κρήτη < αλετριγουδιό

ελαιοτριβείο < Κρήτη < αλετρουβιδιό

ελαιοτριβείο < Κρήτη < αλετρουβιό

ελαιοτριβείο < Κρήτη < αλετρουγιό

ελαιοτριβείο < Κρήτη < αλετρουγουδιό

ελαιοτριβείο < Χίος < αλιτουριό

ελαιοτριβείο < Κρήτη < αλιτριβιδιό

ελαιοτριβείο < Παλιά Αθήνα < λιατρίβι

ελαιοτριβείο < Αρκαδία, Μεσσηνία, Παξοί, Φωκίδα < λιτρουβιό

ελαιοτριβείο < Ρόδος < λοτριβείο

ελαιοτριβείο < Παξοί < λουτρουβιό

ελαιοτριβείο < Ρόδος < μάγγανα

ελαιοτριβείο < Ρόδος < μάγγανο

ελαιοτριβείο < Παξοί < ντρουβιό

ελαιοτρίβης < Κρήτη < αλετρουβάρης

ελαιοτρίβης < Κρήτη < αλετρουγουδιάρης

ελαίτρινος > Κρήτη > κιτρινόξυλο

ελαιώνας < Καλαβρία < αλιώνα

ελάκι > Παξοί > τρέξιμο

έλαμπρους > Ίμβρος > λαμπρός

ελάννω > Απουλία > οργώνω

ελαντώ > Απουλία > αντιλαλώ

ελάσω > Ρόδος > αλλάζω

ελατάκι < Σάμος < αλατάκ

ελατάκι < Σάμος < λατάκ

ελατάκι < Λακωνία < λατσούφη

ελάτη > Κάρπαθος > φτερούγα

ελατήριο < Καστελλόριζο < ζουμπερέκι

ελάτι < Κοτύωρα* < αλάτ

ελάτι < Τρίκαλα < ιλάτ

ελατίσιος < Σάμος < αλιτίσιους

ελατίσιος < Φθιώτιδα < ιλατίσιους

ελατίσιος < Φθιώτιδα < λατίσιους

ελατίσιος < Σάμος < λιτίσιους

έλατο < Κοτύωρα* < αλάτ

έλατο > & Αρκαδία, Ηλεία > έλατο

έλατο < & Αρκαδία, Ηλεία < έλατο

έλατο < Αρκαδία, Αυλωνάρι, Κονίστρες < έλατος

έλατο < Ευρυτανία, Λάρισα, Φθιώτιδα < έλατου

έλατο < Λάρισα < ιλάτ

έλατο < Σιάτιστα < τσιαμ

ελατόπισσα < Κορινθία < αλατόπισα

ελατόπισσα < Αρκαδία < αλατόψα

έλατος > Αρκαδία, Αυλωνάρι, Κονίστρες > έλατο

έλατου > Ευρυτανία, Λάρισα, Φθιώτιδα > έλατο

ελάττωμα < Κύπρος < αΐπιν

ελάττωμα < Κρήτη < αϊπλίκι

ελάττωμα < Πελοπόννησος < αίρεση

ελάττωμα < Κύπρος < αμμέ

ελάττωμα < Κύπρος < αμμέν

ελάττωμα < Κάλυμνος < ασσημάι

ελάττωμα < Χάλκη < μεψάι

ελάττωμα < Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Μύκονος < ντεφέτο

ελάττωμα < Κωνσταντινούπολη < ντεφό

ελάττωμα < Ζάκυνθος < ντιφέτο

ελαττωματικός < Κύπρος < αϊπλής

ελαττωματικός < Πελοπόννησος < αιρετικός

ελαττωματικός < Στενήμαχος* < ανάσωστους

ελαττωματικός < Ζάκυνθος < ντεφετάδος

ελαττωματικός < Κωνσταντινούπολη < ντεφολούδικος

ελαφάκι < Ζάκυνθος < αλαφάκι

ελάφι < Γρεβενά, Κοζάνη, Λάρισα, Λευκάδα, Πιερία, Σάμος, Φθιώτιδα < αλάφ

ελάφι < Αργολίδα, Ζάκυνθος, Κάλυμνος, Καστελλόριζο, Κεφαλονιά, Κως, Μάνη, Ρόδος < αλάφι

ελάφι < Κάρπαθος, Κύπρος, Ρόδος < αλάφιν

ελάφι < Ρόδος < άλαφος

ελάφι > & Αρκαδία > ελάφι

ελάφι < & Αρκαδία < ελάφι

ελάφι < Λαγκαδάς < ιλάφ

ελάφι < Μύκονος < λάφι

ελάφι < Κάρπαθος < λάφιν

ελαφίνα < Ήπειρος, Ζάκυνθος, Καρδίτσα, Καστελλόριζο, Λάρισα, Νιγρίτα, Πιερία, Ρόδος < αλαφίνα

ελαφίνα > & Ηλεία > ελαφίνα

ελαφίνα < & Ηλεία < ελαφίνα

ελαφίνα < Αρκαδία < λαφίνα

ελαφοκέρατο < Ρόδος < αλαφοκέρατο

ελαφοκέρατο < Ρόδος < αλαφοκέρατον

ελαφοκέρατο < Σκόπελος < αλαφουκέρατου

ελαφοκέρατο < Ρόδος < ελαφοκούτελο

ελαφοκούτελο > Ρόδος > ελαφοκέρατο

ελαφόπουλο < Κάρπαθος < αλαφόπουλλον

ελαφόπουλο < Ήπειρος, Ζάκυνθος < αλαφόπουλο

ελαφόπουλο < Κάρπαθος < λαφόπουλλον

ελαφρά < Κύπρος < αλαβρά

ελαφρά < Μάνη < αλαφιριά

ελαφρά < Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κεφαλονιά, Κοζάνη, Κρήτη, Κύπρος, Λακωνία, Μάνη, Νιγρίτα, Τσακωνιά < αλαφρά

ελαφρά < Ιωάννινα, Νίσυρος, Σάμος < αλαφριά

ελαφρά < Κρήτη < απάλαφρα

ελαφρά < Ηλεία < απόλαφρα

ελαφρά < Χαλδία* < λαφρά

ελαφραίνω < Κύπρος < αλαφρυνίσκω

ελαφραίνω < Τραπεζούντα*, Χαλδία* < λαφρύνω

ελάφρεμαν > Χαλδία* > ελάφρυνση

ελαφρέος > Κύμη > ελαφρύς

ελαφρικάτα > Χίος > ελαφρώς

ελαφριός > Νίσυρος > ελαφρύς

ελαφροΐσκιωτος > Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος > αλαφροΐσκιωτος

ελαφροκοιμούμαι > Σαράντα Εκκλησιές* > λαγοκοιμάμαι

ελαφρόκωλος > Χαλδία* > εργατικός

ελαφρόμυαλη < Κοζάνη < αλαφρόιδα

ελαφρόμυαλη < Κοζάνη < ζντρόμπλα

ελαφρόμυαλη < Κοζάνη < μισίρκου

ελαφρόμυαλη < Κοζάνη < μπίμπα

ελαφρόμυαλη < Κύθηρα < νταμούζα

ελαφρόμυαλη < Κοζάνη < ούρδα

ελαφρόμυαλη < Κοζάνη < σιούκλα

ελαφρόμυαλη < Κοζάνη < σιούρδα

ελαφρόμυαλος < Κάλυμνος < αδάμος

ελαφρόμυαλος < Λάρισα < αΐσκιουτους

ελαφρόμυαλος < Κόνιτσα < αλαβρένταβος

ελαφρόμυαλος < Μάνη < αλαφιριόμνυαλος

ελαφρόμυαλος < Κοζάνη < αλαφρίτκους

ελαφρόμυαλος < Κοζάνη, Φθιώτιδα < αλαφρόγνουμους

ελαφρόμυαλος < Κρήτη < αλαφροκαμπανούσης

ελαφρόμυαλος < Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*, Φθιώτιδα < αλαφρόμιαλους

ελαφρόμυαλος < Κυκλάδες < αλαφρομιαλούσης

ελαφρόμυαλος < Ζάκυνθος, Κάλυμνος, Κάρυστος, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κρήτη < αλαφρόμυαλος

ελαφρόμυαλος < Ζάκυνθος, Θήρα, Κρήτη, Νίσυρος < αλαφρονούσης

ελαφρόμυαλος < Χαλκιδική < αλαφροπάμπουρου

ελαφρόμυαλος < Κάρπαθος < αλαφροπετάσης

ελαφρόμυαλος < Κάρπαθος < αλαφρόστιχος

ελαφρόμυαλος < Σάμος < αλαφρουκαμπάνα

ελαφρόμυαλος < Νιγρίτα, Χαλκιδική < αλαφρουκάνταρου

ελαφρόμυαλος < Λάρισα < αλαφρουκάντιρου

ελαφρόμυαλος < Χαλκιδική < αλαφρουπάμπουρου

ελαφρόμυαλος < Νιγρίτα < αλαφρούτσκους

ελαφρόμυαλος < Κρήτη < βαρονούσης

ελαφρόμυαλος < Κρήτη < δραμισίτης

ελαφρόμυαλος < Ζάκυνθος < κοκορόμυαλος

ελαφρόμυαλος < Κρήτη < λειπονούσης

ελαφρόμυαλος < Κρήτη < μυαλοκομένος

ελαφρόμυαλος < Κρήτη < στριψονούσης

ελαφρόμυαλος < Κρήτη < φρισονούσης

ελαφρόμυαλος < Κρήτη < φυρομυαλιασμένος

ελαφρόμυαλος < Κρήτη < φυρονούσης

ελαφρόμυαλος < Χάλκη < χασονούς

ελαφρόμυαλος < Κρήτη < χασονούσης

ελαφρόμυαλος < Κρήτη < χουμαδοκέφαλος

ελαφροπάτητος < Μάνη < αλαφιριοπάτητος

ελαφροπατώ < Μάνη < αλαφιριοπατού

ελαφρόπετρα < Νάξος, Πάρος < αγκίσηρας

ελαφρόπετρα < Καστελλόριζο < ακίσαρος

ελαφρόπετρα < Κως, Νίσυρος < ακισήρα

ελαφρόπετρα < Πάρος < ακίσηρας

ελαφρόπετρα < Κως < ακίσσαρος

ελαφρόπετρα < Κως < ακίσσηρας

ελαφρόπετρα < Λέρος < ακίτσαρος

ελαφρόπετρα < Μάνη < αλαφιριόπετρα

ελαφρόπετρα < Ζάκυνθος, Θήρα, Καστελλόριζο, Κως, Λιβίσι*, Μεσσηνία, Πάργα, Σύρος < αλαφρόπετρα

ελαφρόπετρα < Λιβίσι*, Σάμος, Σκόπελος, Σουφλί* < αλαφρόπιτρα

ελαφρόπετρα < Σύμη < αλεφρόπετρα

ελαφρόπετρα < Θήρα < αλίσηρας

ελαφρόπετρα < Θήρα < άσπα

ελαφρόπετρα < Κάλυμνος < ατίσσαρος

ελαφρόπετρα < Κως < ατσίσσαρος

ελαφρόπετρα < Κως < ατσίσσηρα

ελαφρόπετρα < Κως < ατσίσσηρας

ελαφρόπετρα < Ρόδος < κισσήρα

ελαφρόπετρα < Αίνος*, Ίμβρος* < λαφρόπιτρα

ελαφρόπετρα < Καστελλόριζο) < τσιτσίρα

ελαφροπετώ < Μάνη < αλαφιριοπετού

ελαφρός > Θήρα, Κρήτη, Κορινθία, Κερασούντα*, Κύθηρα, Νίσυρος, Ρόδος, Χαλδία* > ελαφρύς

ελαφρόστχος > Πάρος > αλαφροΐσκιωτος

ελαφρότητα < Σάμος < αλαφράδα

ελαφρόυπνος < Θήρα < αλαφρόυπνος

ελαφρούτσικα < Σαράντα Εκκλησιές* < λαφρούτσικα

ελαφρούτσικος < Αιτωλοακαρνανία < αλαφρούτσκους

ελαφρούτσικος < Σαράντα Εκκλησιές* < λαφρούτσικος

ελαφρύ < Γρεβενά, Κοζάνη, Μαγνησία, Πάρος < αλαφρό

ελάφρυνση < Κρήτη < αλάφρεμα

ελάφρυνση < Θήρα < αλάφρητα

ελάφρυνση < Σέρρες < αλάφρως

ελάφρυνση < Χαλδία* < ελάφρεμαν

ελάφρυνση < Τραπεζούντα < λάφρεμαν

ελάφρυνση < Θήρα < λάφρητα

ελαφρύς