λέξεις από τ

 

 

 

λέξεις από τ

(εκτός των λέξεων που αρχίζουν από τσ) 

 

διαλεκτικά – γλωσσογεωγραφικά

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 


 

 

βλ. βιβλιογραφία – πηγές

 

 

 

τ’ Θϊού του ζνάρ > Καβακλί* > ουράνιο τόξο

τ’ Πάππου του ζνάρ > Καβακλί* > ουράνιο τόξο

τα > Κως > θα

τα > Αίγινα > ότι

ταβάν > Λάρισα, Σάμος > ταβάνι

ταβάνι < Άρτα, Ευρυτανία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Λάρισα, Σκόπελος, Σουφλί, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Χαλκιδική < νταβάν

ταβάνι < Αρκαδία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Μύκονος, Σωζόπολη* < νταβάνι

ταβάνι < Λάρισα, Σάμος < ταβάν

ταβάνι > & Αρκαδία, Ηλεία > ταβάνι

ταβάνι < & Αρκαδία, Ηλεία < ταβάνι

ταβάνι < Χίος < ταβάνιν

ταβάνιν > Χίος > ταβάνι

ταβανίτσι > Αδριανούπολη* > ουρανίσκος

ταβανόβρουτσα < Μύκονος < νταβανόβουρσα

ταβανόβρουτσα < Μύκονος < νταβανόβρουσα

ταβανοσάνιδο > Αργολίδα > πέταυρο

ταβανώνω < Κοζάνη, Χαλκιδική < νταβανιάζου

ταβανώνω < Σκόπελος < νταβανώνου

ταβάρα > Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Τραπεζούντα > εφιάλτης

ταβάς > Ρόδος, Χάλκη > τηγάνι

ταβατούρι > Άνδρος > νταβαντούρι

ταβέρνα < Θάσος, Κοζάνη, Νιγρίτα < νταβέρνα

ταβερνιάρης < Κοζάνη < νταβιρνιάρς

τάβλα > & Αρκαδία, Κεφαλονιά, Κορινθία, Σύρος, Χίος > τάβλα

τάβλα < & Αρκαδία, Κεφαλονιά, Κορινθία, Σύρος, Χίος < τάβλα

τάβλα < Σουφλί < τάλπα

τάβλα > Ευρυτανία, Ζάκυνθος, Χάλκη > τραπέζι

ταβλιάζομαι < Σάμος < νταβλιάζουμι

ταβούλ > Πόντος* > νταούλι

ταβούλι > Αρκαδία, Ηλεία, Κορινθία > νταούλι

ταβούλιν > Μάκρη*, Πόντος* > νταούλι

ταβουλτζής > Πόντος* > νταουλτζής

ταγάρ > Βοιωτία, Φωκίδα > ταγάρι

ταγάρι < Φωκίδα < μαρδούλα

ταγάρι < Ευρυτανία, Φωκίδα < μαρούδα

ταγάρι < Σίλλη* < νταγάρι

ταγάρι < Κοζάνη < ντραβουτζίκα

ταγάρι < Κοζάνη < ντραβτζίκα

ταγάρι < Βελβεντός, Κοζάνη < ντραγατζίκα

ταγάρι < Κόνιτσα, Κοζάνη < ντραγατσίκα

ταγάρι < Βοιωτία, Φωκίδα < ταγάρ

ταγάρι < Αχαΐα, Ηλεία < τράστο

ταγάρι < Φωκίδα < τράστου

ταγγίζω < Τραπεζούντα* < αδρεύω

ταγγίζω < Χαλδία* < αδρίζω

ταγγίζω < Κοτύωρα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* < αδρίνω

ταγγίζω < Καλαβρία < αννάτζω

ταγγόπον > Κερασούντα* > γκάιντα

ταγηνάρι > Κρήτη > αγριόκοτα

ταγιαντώ > Ρόδος > αντέχω

ταγιαντώ > Ρόδος > υπομένω

ταγκιάζω < Βελβεντός, Ιωάννινα < νταγκιάζου

ταγκίζω < Κάρπαθος < θαγκαίνω

ταγκίζω < Μάνη < θαγκιάζου

ταγκίζω < Κάρπαθος < θαγκίντζω

ταγκίζω < Μάνη < θαγκουλιάζω

ταγκίζω < Ίμβρος < νταγκίζου

ταγκίλα < Κάρπαθος < θαγκέα

ταγκίλα < Μάνη < θαγκουλιά

ταγκίλα < Ίμβρος, Χαλκιδική < νταγκάδα

ταγκίλα < Χαλκιδική < νταγκές

τάγκισμα < Μάνη < θάγκιασμα

ταγκισμένος < Μάνη < θαγκιασμένος

ταγκισμένος < Ίμβρος < νταγκιάρκους

ταγκός < Κύθηρα, Μάνη < θαγκός

ταγκός < Κάρπαθος < θαγκύς

ταγκός < Ίμβρος < νταγκός

τάγμα > Καππαδοκία*, Κρήτη > θαύμα

ταγούλ > Πόντος* > νταούλι

ταγούλιν > Πόντος* > νταούλι

ταγουλτζής > Πόντος* > νταουλτζής

τάδε < Κρήτη < αποκεινοσέ

τάδε < Κρήτη < αποκιονά

τάδε < Κρήτη < αποκιονέ

τάδε < Κρήτη < αποκιοσέ

ταδεμί > Νάξος > ειδάλλως

ταεπκιός > Χάλκη > διάβολος

ταζιέρα > Καρδίτσα > εταζέρα

τάζος > Ρόδος > γρήγορος

τάζου > Λάρισα > τάζω

τάζω < Πάρος < αποτάζω

τάζω < Κεφαλονιά < νιπενιάρω

τάζω < Λάρισα < τάζου

τάι > Φάρασα* > πουλάρι

τάιζαν < Αρκαδία < ταΐζανε

ταΐζανε > Αρκαδία > τάιζαν

ταΐζου > Αιτωλοακαρνανία, Φωκίδα > ταΐζω

ταΐζω < Αιτωλοακαρνανία, Φωκίδα < ταΐζου

ταΐζω > Κεφαλονιά > ταΐζω

ταΐζω < Κεφαλονιά < ταΐζω

ταιρ > Ευρυτανία > ταίρι

ταίρι < Ιωάννινα < αϊσταίρ

ταίρι < Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Λάρισα, Λευκάδα, Μαγνησία < αϊταίρ

ταίρι < Κεφαλονιά < αϊταίρι

ταίρι < Ευρυτανία < ταιρ

ταιριάζω < Σύρος < αγαπίζω

ταιριάζω < Κύπρος < απαρτενιάζω

ταιριάζω < Ρόδος < γαπίζω

ταιριάζω < Ρόδος < χνοτίζω

ταίριασμα < Αιτωλοακαρνανία < αϊταίριασμα

ταϊτερνός > Κρήτη > αυριανός

ταϊτέρου > Κρήτη > αύριο

τακάτ > Ίμβρος > κουράγιο

τακάτ > Ίμβρος > υπομονή

τακλάς > Ίμβρος > τούμπα

τάκος < Κρήτη < ντάγκος

τάκος < Αρκαδία, Ηλεία, Κρήτη, Κύθηρα, Αιτωλοακαρνανία, Παξοί < ντάκος

τάκος < Λευκάδα < ντακούρι

τάκος < Αιτωλοακαρνανία < ντάκους

τακούν > Καρδίτσα, Λάρισα, Σουφλί > τακούνι

τακουνάρα > Ρόδος > παπαρούνα

τακούνι < Κάρπαθος < ντακκόνιν

τακούνι < Κρήτη, Νάξος < ντακούνι

τακούνι < Καρδίτσα, Λάρισα, Σουφλί < τακούν

τακούνι > & Σύρος > τακούνι

τακούνι < & Σύρος < τακούνι

τακούνι < Ρόδος < τρακούνι

τακουνιά < Κρήτη < ντακουνιά

τακτοποίηση < Λευκάδα < αναμέριο

τακτοποίηση < Ίμβρος < ανικούμπουμα

τακτοποίηση < Κρήτη < αποσιασμός

τακτοποίηση < Κρήτη < αποσχιασμός

τακτοποίηση < Καστοριά < ντούιτσμα

τακτοποίηση < Μάνη < ορδίνιασμα

τακτοποιώ < Λευκάδα < αναμεράω

τακτοποιώ < Λευκάδα < αναμερίζω

τακτοποιώ < Κρήτη < ανεμαζώνω

τακτοποιώ < Κάρπαθος < ανεμεντζαρίντζω

τακτοποιώ < Κάρπαθος < ανεμεντζέρω

τακτοποιώ < Νάξος < ανεστηλεύγω

τακτοποιώ < Ίμβρος < ανικουμπώνου

τακτοποιώ < Χαβουτσί* < αποτσιλιάζω

τακτοποιώ < Μάνη < αρδινιάζου

τακτοποιώ < Σωζόπολη* < ντουζντίζω

τακτοποιώ < Καστοριά < ντουϊντίζου

τακτοποιώ < Μάνη < ορδινιάζου

τακτοποιώ < Χάλκη < ρντινιάζω

ταλαιπωρημένος < Νάξος < αδρόσιστος

ταλαίπωρος < Ιωάννινα < ακαλουπάθτους

ταλαιπωρούμαι < Αρκαδία < μπαγλιστάω

ταλαιπωρούμαι < Κύθηρα < μπατσελάρω

ταλαιπωρώ < Κρήτη < αξιώνω

ταλαιπωρώ < Κρήτη < αξώνω

ταλαντεύομαι < Κύθηρα < μπαλαντζάρω

ταλαντεύομαι < Κέρκυρα, Κύθηρα < μπαλοντζάρω

ταλάρα > Ρόδος > αργαλειός

τάλαρο > Αχαΐα > τάλιρο

τάλαρους > Ευρυτανία, Σάμος > καρδάρα

ταλίγανλης > Σάντα*, Χαλδία* > νεαρός

τάλιρο < Αχαΐα < τάλαρο

τάλπα > Σουφλί > τάβλα

τάμα < Τήνος < αμέτ

τάμα < Καλαβρία < αμολογία

τάμα < Πάρος < αποτάιμα

τάμα < Καλαβρία < μολογία

τάμα < Φάρασα* < συνταή

τάμα > & Ευρυτανία > τάμα

τάμα < & Ευρυτανία < τάμα

ταμακιάρης > Κρήτη > αχόρταγος

ταμάμ > Νιγρίτα > ακριβώς

ταμασιά > Νιγρίτα > θαυμασμός

ταμάχ > Νιγρίτα > απληστία

ταμαχιάρης > Κύμη > τσιγκούνης

ταμαχιαρλίκ > Νιγρίτα > απληστία

ταμαχιάρς > Νιγρίτα > άπληστος

ταμβάκος > Κέρκυρα > καπνός (φυτό)

ταμεζάνα > Μύκονος > νταμιτζάνα

ταμείο < Ρόδος < μουκιερές

ταμένος < Καρδίτσα < ταμένους

ταμένους > Καρδίτσα > ταμένος

ταμιτέλα > Αρκαδία > δαντέλα

ταμνάς > Κάρπαθος, Κως, Λέρος, Ρόδος > αποπληξία

ταμνάς > Ρόδος > τέτανος

ταμπακέρα > Κέρκυρα > επιγονατίδα

ταμπακέρα < Σουφλί < νταπακέρα

ταμπάκο < Μύκονος < νταμπάκος

ταμπάκο < Πιερία < νταμπάκους

ταμπάκο < Μύκονος < ντουμπεκί

ταμπάκο > Αργολίδα > ταμπάκο

ταμπάκο < Αργολίδα < ταμπάκο

ταμπάκου > Φωκίδα > βυρσοδεψείο

ταμπάξ > Φωκίδα > βυρσοδέψης

ταμπέλα < Κοζάνη, Κρήτη, Κύθηρα, Μύκονος < νταμπέλα

ταμπλάς > Νίσυρος > αποπληξία

ταμπουλάς > Αρκαδία > αποπληξία

ταμπουράς > Χίος > κολοκύθα

ταμπουράς < Κρήτη, Μύκονος, Σύρος < νταμπουράς

ταμπουράς < Γρεβενά < ντάμπουρας

ταμπουράς < Φωκίδα < ταμπράδις

ταμπουράς < Ευρυτανία < ταμπράς

ταμπούρλο < Κοζάνη < νταμπούρλου

ταμπούρλο < Κύθηρα < ντραμπούλο

ταμπράδις > Φωκίδα > ταμπουράς

ταμπράς > Ευρυτανία > ταμπουράς

ταμτέλα > Ευρυτανία, Ηλεία, Κορινθία, Μεσσηνία, Φωκίδα > δαντέλα

τανάλια < Κρήτη < ντανάγια

τανάλια < Αρκαδία, Κρήτη, Κύθηρα, Κωνσταντινούπολη, Πιερία < ντανάλια

τανάς > Ρόδος > ταύρος

τανάσκελα > Αχαΐα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Μάνη, Μεσσηνία, Νάξος, Παξοί > ανάσκελα

τανασκελού > Κεφαλονιά > ανάσκελα

τανάσκιλα > Αιτωλοακαρνανία, Σάμος, Σκόπελος > ανάσκελα

τανάσκλα > Βελβεντός, Ιωάννινα > ανάσκελα

τανάστσελα > Κορινθία > ανάσκελα

ταντανίστρα > Οινόη* > σουσουράδα

τάντανος > Αρκαδία, Χίος > τέτανος

τάνταρο > Απουλία > έντερο

ταντέλα > Σουφλί > δαντέλα

τάντερο > Απουλία > έντερο

ταντί (το) > Ρόδος > αντί (το)

τανώ > Ρόδος, Χάλκη > αγγίζω

ταξέδκος > Σκύρος > φρέσκος

ταξελάρης > Ρόδος > φορατζής

ταξίδ > Ευρυτανία, Φωκίδα > ταξίδι

ταξιδεύω < Παξοί < βιατζάρω

ταξιδεύω < Λάρισα < γκιζιρνώ

ταξιδεύω < Χάλκη < ταξιεύκω

ταξίδι < Παξοί < βιάτζο

ταξίδι < Λάρισα < γκιζέρ

ταξίδι < Ευρυτανία, Φωκίδα < ταξίδ

ταξιδιάρης > Σύρος > ταξιδιάρης

ταξιδιάρης < Σύρος < ταξιδιάρης

ταξιεύκω > Χάλκη > ταξιδεύω

ταξιλάρης > Ρόδος > φορατζής

ταούδ > Νιγρίτα > αλογάκι

ταούλ > Πόντος* > νταούλι

ταούλιν > Πόντος* > νταούλι

ταουλτζής > Πόντος* > νταουλτζής

τάπα > Ρόδος > τόπι

ταπάνι > Ρόδος > ίσιωμα

ταπάνου > Κεφαλονιά, Σαμψούντα* > πάνω

ταπάνω > Καστελλόριζο, Ρόδος > πάνω

ταπέ > Λέσβος > μετά

ταπεινός < Τσακήλι* < ναζλίμς

ταπεραμέντο < Ζάκυνθος, Κύθηρα < ντεπεραμέντο

ταπέσου > Οινόη* > απομέσα

ταπετού > Ήπειρος > επίτηδες

ταπισκές > Κερασούντα* > μέσα

ταπιτιώρα > Κοζάνη > μόλις

ταπιτώρα > Κονίστρες > μόλις

ταποτώρις > Άνδρος, Κονίστρες > μόλις

ταποτώρου > Σέριφος > μόλις

ταπουτώρα > Χίος > μόλις

ταπουτώρι > Χίος > μόλις

ταραγμένος < Παλιά Αθήνα < ταραμένος

ταραγύλης > Κερασούντα* > ουράνιο τόξο

ταραγύλιν > Κερασούντα* > ουράνιο τόξο

ταράζομαι < Μαγνησία < αλαμπουρδώνουμι

ταράζομαι < Μαγνησία < αλουκουτίζουμι

ταράζομαι < Πιερία < αναδρουμώνουμι

ταράζομαι < Κρήτη < ανεκατώνομαι

ταράζομαι < Κύθηρα < ανταραχίζομαι

ταράζομαι < Κύθηρα < ανταραχώμαι

ταρακουνάω < Λέσβος < νταντανίζου

ταρακουνάω < Νάξος, Χίος < νταντουλώ

ταρακουνάω < Ιωάννινα < νταρλαντίζου

ταρακουνάω < Μαγνησία, Σκόπελος < νταρντανάου

ταρακουνάω < Μαγνησία, Σκόπελος < νταρντανίζου

ταρακουνάω < Σουφλί < ντουκουντίζου

ταρακούνημα < Νάξος < νταντούλισμα

ταρακούνημα < Σκόπελος < νταρντάνσμα

ταρακουνιέμαι < Ιωάννινα < νταρλαντίζουμι

ταρακουνώ < Καστοριά < αλικουτάου

ταρακουνώ < Κέρκυρα < αλιμοκουρίζω

ταρακουνώ < Κέρκυρα < αλιποτανάω

ταραμάς < Ζάκυνθος < νταραμάς

ταραμένος > Παλιά Αθήνα > ταραγμένος

ταραξόκουλους > Σουφλί > σουσουράδα

ταράτσα < Κέρκυρα, Μύκονος, Πάρος < αγέρας

ταράτσα < Μύκονος, Πάρος < αέρας

ταράτσα < Χίος < αξάτουν

ταράτσα < Καστελλόριζο, Λέσβος, Σύμη, Σύρος, Φάρασα* < δώμα

ταράτσα < Σκύρος < λιακό

ταράτσα < Σάμος, Σίλλη* < νταράτσα

ταράτσα > & Κάλυμνος, Κρήτη, Νάξος, Σύρος > ταράτσα

ταράτσα < & Κάλυμνος, Κρήτη, Νάξος, Σύρος < ταράτσα

ταράτσα < Κάρπσθος, Χάλκη < ώμα

ταράτσα < Κύπρος < ώμαν

ταρατσώνω < Κάρπαθος < ωματίντζω

ταραΰλης > Κερασούντα* > ουράνιο τόξο

ταραΰλτς > Χαλδία* > ουράνιο τόξο

ταράφ > Φθιώτιδα > σόι

ταραχή < Πιερία < αναδρουμός

ταραχή < Νάξος < ανεχτυπισμός

ταραχή < Κύθηρα, Σάμος < ανταραχή

ταραχτική > Κορινθία > νεροποντή

ταργά > Μύκονος > απόγευμα

ταρίφα < Ζάκυνθος, Κύθηρα < νταρίφα

ταρκάσης > Αρκαδία > γυμνός

ταρκουλού > Καστελλόριζο > αρραβωνιαστικιά

ταρλόκι > Απουλία > ρολόι

ταρός > Κρήτη > άνεμος

ταρός > Κρήτη > θύελλα

ταρός > Φάρασα* > καιρός

Ταρσώ > Σαράντα Εκκλησιές* > Αναστασία

τάρταλο > Κρήτη > απασχόληση

ταρταμπίκ > Καστοριά > κοριός

ταρτάνα > Κως, Νίσυρος > αλτάνα

ταρτάνα > Κάρυστος > νταρντάνα

τας > Ευρυτανία > τάσι

τάσι < Ευρυτανία < τας

τάσι > Αρκαδία > τάσι

τάσι < Αρκαδία < τάσι

Τασία > Σαράντα Εκκλησιές* > Αναστασία

τασιάκ > Λαγκαδάς > αρχίδι

Τάσιου > Σιάτιστα > Αναστασία

Τάσιους > Βελβεντός, Σουφλί > Αναστάσιος

Τασιώ > Σαράντα Εκκλησιές* > Αναστασία

τάσο > Απουλία > δάσος

τάσταμαμ > Νιγρίτα > ακριβώς

τάτα > Αρκαδία, Μεσσηνία > γιαγιά

ταταλιά > Κεφαλονιά > χουρμαδιά

τάταλου > Θάσος > στραμώνιο

τατάρκους > Ίμβρος > σαχλός

τατάς > Ρόδος > νονός

τατάς > Λευκάδα, Ρόδος > πατέρας

τάτας > Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Άρτα, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Λευκάδα, Νιγρίτα, Παξοί, Ρόδος, Σέρρες, Φθιώτιδα > πατέρας

τατουάζ < Αιτωλοακαρνανία < ανάλιου

τάτουλας > Μεσσηνία > μανδραγόρας

ταυράκι < Λέσβος < μπουγάς

ταυράκι < Ίμβρος, Κουβούκλια*, Λαγκαδάς < ντανάδ

ταυράκι < Ίμβρος < νταναδέλ

ταύρος < Λαγκαδάς < μπίκας

ταύρος < Ίμβρος, Κρήτη, Λέσβος, Λήμνος, Πάρος, Πιερία, Σάμος, Χίος < ντανάς

ταύρος < Λέσβος < ντάνας

ταύρος < Αιτωλοακαρνανία < νταυρί

ταύρος < Ρόδος < τανάς

ταυτότητα < Χαλκιδική < νουφούζ

ταυτότητα < Καστοριά < νουφούζι

ταυτότητα < Ίμβρος, Ιωάννινα < νουφούς

ταυτότητα < Μάκρη* < νουφούσιν

ταφάν > Νιγρίτα > ακαταστασία

ταφή < Κρήτη < θαμή

τάφκος > Κρήτη > χαράδρα

ταφλάν > Θεσσαλονίκη > πικροδάφνη

ταφνίζω > Ρόδος > χτυπώ

ταφόπλακα < Κάρπαθος < αγιομάρμαρα (τα)

ταφόπλακα < Κύθηρα < άρκλα

τάφος < Ζάκυνθος < αρίκλα

τάφος < Κρήτη < άρκλα

τάφος < Κέρκυρα < βνήμα

τάφος < Ρόδος < γλημόρι

τάφος < Ρόδος < γλημούρι

τάφος < Αρκαδία < κιβούρι

τάφος < Αρκαδία, Αχαΐα, Ευρυτανία, Θεσπρωτία, Κάλυμνος, Κρήτη, Κύπρος, Μεσσηνία, Νάξος, Νίσυρος, Ρόδος < μνήμα

τάφος < Ηλεία < νήμα

τάφος < Σίλλη* < νήμι

τάφος < Κουβούκλια*, Κοζάνη < νημόρ

τάφος < Απουλία < ννήμα

τάφος < Χάλκη < ννημόρι

τάφος > & Αρκαδία, Αχαΐα, Ικαρία, Κάλυμνος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Λακωνία, Λέρος, Λευκάδα, Μεσσηνία, Παξοί, Ρόδος, Σύρος > τάφος

τάφος < & Αρκαδία, Αχαΐα, Ικαρία, Κάλυμνος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Λακωνία, Λέρος, Λευκάδα, Μεσσηνία, Παξοί, Ρόδος, Σύρος < τάφος

τάφος < Βοιωτία, Φωκίδα < τάφους

τάφος < Νάξος < ντάφος

τάφους > Βοιωτία, Φωκίδα > τάφος

τάχα < Παλιά Αθήνα < κάνεμου

τάχα < Καλλίπολη* < ντεγέ

τάχα < Σουφλί < ντίι

τάχα < Λέσβος, Νιγρίτα < ντιμέκ

ταχιά > Κρήτη, Παλιά Αθήνα > αύριο

ταχινή > Κρήτη > αυγή

ταχινή > Αρκαδία > αυριανή

ταχινή > Νάξος > ξημέρωμα

ταχινό > Κύμη > ξημέρωμα

ταχιό > Αρκαδία > αύριο

ταχταλής > Λέσβος > κεφαλάς

ταχτάρισμα > Αρκαδία > ταχτάρισμα

ταχτάρισμα < Αρκαδία < ταχτάρισμα

ταχταρμάς > Νιγρίτα > ανακάτεμα

ταχτέρου > Κρήτη > αύριο

ταχύ > Αρκαδία, Κύμη > αύριο

ταχυδρόμος < Πόντος* < αμανατζής

ταχυδρόμος < Καλλίπολη*, Κωνσταντινούπολη < αμανετσής

ταχυδρόμος < Λέσβος < αμανιτζής

ταχυνή > Κρήτη > πρωί

ταχύνω < Λέσβος < αγληγουρεύγουμι

ταχυτερινή > Κρήτη > πρωί

ταχυτέρου > Κρήτη > αύριο

ταχύτητα < Λέσβος < στιμ

ταψί < Χαλκιδική < νταβάδ

ταψί < Αρκαδία, Άρτα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θήρα, Ίμβρος, Ιωάννινα, Κεφαλονιά, Κοζάνη, Κορινθία, Κρήτη, Λαγκαδάς, Μέγαρα, Μεσσηνία, Μύκονος, Αιτωλοακαρνανία, Σάμος, Σκόπελος, Σωζόπολη*, Χαλκιδική < νταβάς

ταψί < Σάμος < νταβλάς

ταψί < Θεσπρωτία < ντέψα

ταψί < Άγιοι Σαράντα < ντεψί

ταψί < Άρτα, Ιωάννινα < ντιψί

ταψί < Κύμη < σινί

ταψί < Φάρασα* < σινίκι

ταψί > Κεφαλονιά > ταψί

ταψί < Κεφαλονιά < ταψί

ταψί < Αρκαδία, Αχαΐα, Ήπειρος, Λακωνία, Σκύρος < τεψί

ταψί < Κορινθία < τσουβέκι

τβικ > Θάσος > τσιμπούρι

τγαν > Άρτα, Ευρυτανία, Σάμος, Σουφλί > τηγάνι

τγανίτα > Φωκίδα > τηγανίτα

τε > Σκύρος > αυτό

τέγκα > Απουλία > δέκα

τέγνη > Αρκαδία > τέχνη

τεγνίτης > Αρκαδία > τεχνίτης

τεγογιού > Φερτέκι* > σπουργίτι

τεγογού ζναρ > Φερτέκι* > ουράνιο τόξο

τέζα < Αιτωλοακαρνανία < ντακόρδι

τεζαρισμένος < Κύπρος < αποτάξαρος

τεζαρισμένος < Κύπρος < μονοτάξαρος

τεζαρισμένος < Κύπρος < ποτάξαρος

τεζάρω < Κύπρος < αποταξαρώννω

τεζάρω < Κύπρος < ποταξαρώννω

τεζάρω < Ρόδος < τεζέρνω

τεζέρνω > Ρόδος > τεζάρω

τέιτιος > Μάνη > τέτοιος

τέκα > Απουλία > δέκα

τεκές < Νιγρίτα < ντικές

τεκμηρίωση < Ζάκυνθος < ντεκουμεντασιόν

τελ > Σουφλί > σύρμα

τελάλης < Ζάκυνθος < αβιζαδόρος

τελάλης < Κωνσταντινούπολη < ναρατζής

τελάλης < Κάσος < ντελάλης

τελάλης < Μύκονος < ντιαλαλητής

τελάλης < Μύκονος, Νάξος, Νίσυρος < ντιλάλης

τελάλης < Καρδίτσα, Νιγρίτα, Χαλκιδική < ντιλάλς

τελάλης < Πιερία < ντιλάλτς

τελάλης < Σουφλί < ντιουντιουκάρς

τελάρο > Κρήτη, Μύκονος > αργαλειός

τελάρο < Φωκίδα < τιλάρου

τελάρος > Μύκονος > αργαλειός

τελατίνι < Άρτα < τιλατίν

τελεία < Ίμβρος < νουκτάς

τελεία < Σουφλί < νταμκούδα

τελείωμα < Ίμβρος < απικατάντσμα

τελείωμα < Ίμβρος < απισουμός

τελείωμα < Κάρπαθος < αποκαμωμός

τελείωμα < Κρήτη < αποκαμωσιά

τελείωμα < Κάρπαθος < αποκαωμός

τελείωμα < Χαλκιδική < απόσουμα

τελείωμα < Μύκονος < απόσωμα

τελείωμα < Μύκονος < αποσωμός

τελείωμα < Μύκονος < αποσωσμός

τελείωμα < Αιτωλοακαρνανία < απουκαμουσιά

τελείωμα < Αιτωλοακαρνανία < αρδέλιμα

τελείωμα < Ίμβρος < ξικιφάλουμα

τελείωμα < Ίμβρος < πισουμός

τελείωμα < Μύκονος < σωμός

τελείωμα < Μύκονος < σωσμός

τελειωμένος < Μύκονος < αποσωμένος

τελειωμένος < Μύκονος < αποσωσμένος

τελειωμένος < Αραβανί* < νισκεμένο

τελειώνω < Ίμβρος < αβγατίζου

τελειώνω < Άνδρος, Κύθνος, Νάξος, Σίφνος < αβγατίζω

τελειώνω < Ίμβρος < αβγατώ

τελειώνω < Ίμβρος < απισβώ

τελειώνω < Ίμβρος < απισώνου

τελειώνω < Ζάκυνθος < απογένουμαι

τελειώνω < Κάρπαθος < αποΐνομαι

τελειώνω < Κάρπαθος, Χίος < αποκάμνω

τελειώνω < Ηλεία, Κρήτη < αποκάνω

τελειώνω < Κρήτη < αποκένω

τελειώνω < Ηλεία < αποκιώνω

τελειώνω < Ηλεία < απολείπω

τελειώνω < Τσακωνιά < απομπάνου

τελειώνω < Κάρπαθος, Κάσος, Κως < απονεαίννω

τελειώνω < Κύθηρα < απονετάρω

τελειώνω < Τσακωνιά < αποσούνου

τελειώνω < Κύπρος < αποσώννω

τελειώνω < Αρκαδία, Καλλίπολη*, Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία, Σύρος, Χίος < αποσώνω

τελειώνω < Νάξος < αποτελεύω

τελειώνω < Άρτα, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Λαγκαδάς, Μαγνησία, Νιγρίτα, Πιερία, Σάμος, Σιάτιστα, Σκόπελος, Σουφλί, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Χαλκιδική < απουσώνου

τελειώνω < Αιτωλοακαρνανία < αρδιλεύου

τελειώνω < Θήρα, Κύθνος, Νάξος < βγατίζω

τελειώνω < Χίος < εβγατίζω

τελειώνω < Ίμβρος < καρινάρου

τελειώνω < Παξοί < μαγκάρω

τελειώνω < Ίμβρος < μπιτίζου

τελειώνω < Κύθηρα, Παξοί < νετάρω

τελειώνω < Κύθηρα, Παξοί < νετέρνω

τελειώνω < Ζάκυνθος < ντερμινάρω

τελειώνω < Ζάκυνθος < ντεφινίρω

τελειώνω < Ίμβρος < ξανιτέρνου

τελειώνω < Χάλκη < ξετελεύκω

τελειώνω < Ίμβρος < ξικιφαλώνου

τελειώνω < Ίμβρος < ξινιτέρνου

τελειώνω < Ίμβρος < πισβώ

τελειώνω < Ίμβρος < πισώνου

τελειώνω < Ρόδος < πιτώ

τελειώνω < Κύπρος, Χάλκη < ποσώννω

τελειώνω > & Αχαΐα, Βιθυνία*, Θεσπρωτία, Κεφαλονιά, Κύπρος, Νάξος > τελειώνω

τελειώνω < & Αχαΐα, Βιθυνία*, Θεσπρωτία, Κεφαλονιά, Κύπρος, Νάξος < τελειώνω

τελειώνω < Νάξος < τελεύω

τελέτρι > Φάρασα* > σμίλη

τελευταία < Αρκαδία, Ηλεία, Μεσσηνία < στερνά

τελευταίος < Καρδίτσα < αλούκους

τελευταίος < Νίσυρος < απόκλουθος

τελευταίος < Παξοί < ούλτιμος

τελεύω > Νάξος > τελειώνω

Τέλης > Ηλεία > Αριστοτέλης

τέλι < Λέρος < ατέλι

τέλι < Λευκάδα < ζίλι

τέλι < Ρόδος < τέλτι

τελίγανλης > Χαλδία* > νεαρός

τελίγανλους > Κοτύωρα*, Χαλδία* > νεαρός

τελικά < Σάμος < αγκμπέτ

τελικά < Θεσπρωτία < αγκουμπέτι

τελικά < Λάρισα < αγκουπέτ

τελικά < Κοζάνη, Νιγρίτα < ακαμπέτ

τελικά < Κύπρος < ακκιπέττι

τελικά < Πάργα, Σάμος < ακμπέτ

τελικά < Γρεβενά, Θεσσαλονίκη, Ίμβρος, Λιβίσι*, Μαγνησία, Πάρος, Πιερία, Χαλκιδική < ακουμπέτ

τελικά < Ίμβρος < άκουμπετ

τελικά < Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία, Νάξος, Πάρος, Τσακωνιά < ακουμπέτι

τελικά < Ηλεία < ακριμπέτι

τελικά < Φθιώτιδα < αλουκουντά

τελικά < Ζάκυνθος < αλφίνε

τελικά < Κύπρος < απόβγα

τελικά < Ρόδος, Χαλκιδική < νέισα

τελικά < Κωνσταντινούπολη < νέισε

τελικά < Γρεβενά < νέισι

τελικά < Σάμος < οσξιτέλ

τελικά < Σάμος < ουλαγμπέτ

τελίκανλης > Τραπεζούντα*, Χαλδία* > νεαρός

τέλος < Κύπρος < απεσώμαν

τέλος < Κάρπαθος < αποκάμωση

τέλος < Φάρασα* < βγκάλμα

τέλος < Ρόδος < μπιτί

τέλος < Νιγρίτα < ντάλια

τέλος > & Αδριανούπολη*, Αμοργός, Άνδρος, Αρκαδία, Αχαΐα, Θεσπρωτία, Θήρα, Ικαρία, Κάρπαθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κρήτη, Κύθηρα, Κύπρος, Λακωνία, Λέρος, Λευκάδα, Μάνη, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σύμη, Σύρος, Χίος > τέλος

τέλος < & Αδριανούπολη*, Αμοργός, Άνδρος, Αρκαδία, Αχαΐα, Θεσπρωτία, Θήρα, Ικαρία, Κάρπαθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κρήτη, Κύθηρα, Κύπρος, Λακωνία, Λέρος, Λευκάδα, Μάνη, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σύμη, Σύρος, Χίος < τέλος

τέλος < Ευρυτανία, Καρδίτσα, Σάμος, Φωκίδα < τέλους

τέλους > Ευρυτανία, Καρδίτσα, Σάμος, Φωκίδα > τέλος

τέλτι > Ρόδος > τέλι

τελωνείο < Ζάκυνθος, Κύθηρα, Πάργα < ντουάνα

τελωνείο < Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία < ντουγάνα

τελωνιακός < Ζάκυνθος < ντατσιέρης

τεμαχίζω < Ικαρία, Χίος < αρβελίζω

τεμερζής > Ρόδος > σιδεράς

τεμπέλα < Θεσπρωτία < αδούλισα

τεμπέλα < Σαράντα Εκκλησιές* < αδούλου

τεμπέλα < Κεφαλονιά < αδούλω

τεμπέλα < Τσακωνιά < ακαμάκισα

τεμπέλα < Θεσσαλονίκη < ακαμάτα

τεμπέλα < Κερασούντα* < ακαμάταινα

τεμπέλα < Σκύρος < ακαμάτισσα

τεμπέλα < Κάρπαθος < ακαμάτιτσα

τεμπέλα < Αδριανούπολη*, Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία, Αμοργός, Αρκαδία, Αχαΐα, Βιθυνία*, Ζάκυνθος, Ηλεία, Ιθάκη, Ιωάννινα, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κέα, Κερασούντα*, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κοτύωρα*, Κρήτη, Κύμη, Λακωνία, Λάρισα, Λευκάδα, Μάκρη*, Μάνη, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Ρόδος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σέρρες, Σίφνος, Σκύρος, Σμύρνη*, Φθιώτιδα, Χαλκιδική, Χίος < ακαμάτρα

τεμπέλα < Κάρπαθος, Σκύρος, Χίος < ακαμάτρια

τεμπέλα < Χαλδία* < ακαμάτσα

τεμπέλα < Παξοί < αλπέδω

τεμπέλα < Παξοί < απαλομούνα

τεμπέλα < Παξοί < απαλομουνίδα

τεμπέλα < Κρήτη < ντεμπέλα

τεμπέλα < Κρήτη < ντεμπέλισα

τεμπελάκος < Κύθηρα < ντεμπελούνικος

τεμπέλαρος < Σάμος < ντιμπιλουμάνα

τεμπέλης < Κρήτη < αβαρεσάρης

τεμπέλης < Κρήτη < αβαρεσιάρης

τεμπέλης < Τσακωνιά < άδουλε

τεμπέλης < Κύθνος < αδούλευγος

τεμπέλης < Κύθνος, Μέγαρα < αδούλευτος

τεμπέλης < Ήπειρος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύθηρα, Μάνη, Νίσυρος, Παξοί, Σύμη < αδούλης

τεμπέλης < Αρκαδία, Αχαΐα, Θεσπρωτία, Κορινθία, Κρήτη, Λακωνία, Μεσσηνία, Παξοί, Ρόδος < άδουλος

τεμπέλης < Θάσος, Σάμος < αδούλς

τεμπέλης < Βουρλά* < αεροκοπανιστής

τεμπέλης < Τσακωνιά < αϊδούλη

τεμπέλης < Λακωνία < αϊδούλης

τεμπέλης < Τσακωνιά < αϊδούλι

τεμπέλης < Τσακωνιά < ακαμάκη

τεμπέλης < Λακωνία < ακαματερός

τεμπέλης < Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* < ακαμάτες

τεμπέλης < Τσακωνιά < ακαμάτη

τεμπέλης < Αμοργός, Αρκαδία, Αχαΐα, Βουρλά*, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Θήρα, Ιθάκη, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κερασούντα*, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κρήτη, Κρώμνη*, Κύθνος, Κύμη, Λακωνία, Λέρος, Μάνη, Μέγαρα, Μεσσηνία, Νάξος, Νίσυρος, Οινόη*, Τραπεζούντα*, Πάργα, Ρόδος, Σινασός*, Σκύρος, Σμύρνη*, Σύμη, Χίος < ακαμάτης

τεμπέλης < Ίμβρος < ακαματόσκλου

τεμπέλης < Κύθηρα < ακαμάτρης

τεμπέλης < Ινέπολη* < ακαμάτρος

τεμπέλης < Γρεβενά, Ευρυτανία, Ίμβρος, Κοτύωρα*, Λέσβος, Λευκάδα, Μάδυτος*, Σέρρες, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Χαλκιδική < ακαμάτς

τεμπέλης < Αραβανί* < ακαμάτσης

τεμπέλης < Κεφαλονιά, Χαλκιδική < ακνός

τεμπέλης < Αιτωλοακαρνανία < ακουνιάρς

τεμπέλης < Μάνη < αμαράς

τεμπέλης < Αρκαδία, Αχαΐα, Κορινθία, Λακωνία, Μάνη, < άμορος

τεμπέλης < Αργολίδα < άμουρος

τεμπέλης < Κρήτη < αμπασοπός

τεμπέλης < Κεφαλονιά < αναδούλης

τεμπέλης < Κρήτη < ανάδουλος

τεμπέλης < Κύπρος < ανέπαλος

τεμπέλης < Σύμη, Χίος < ανεφέλετος

τεμπέλης < Ίμβρος < ανιμισκιάτς

τεμπέλης < Τσακωνιά < απεάτα

τεμπέλης < Κύπρος < άπλας

τεμπέλης < Ρόδος < αππανάς

τεμπέλης < Ίμβρος < άπραγους

τεμπέλης < Ίμβρος, Κοζάνη < αράθμους

τεμπέλης < Καστελλόριζο, Νάξος, Τρίγλια* < αράθυμος

τεμπέλης < Ίμβρος < αργός

τεμπέλης < Μέγαρα < ασιβίστρης

τεμπέλης < Άνδρος, Κύθηρα < αχμάκης

τεμπέλης < Σκόπελος, Τρίκαλα < αχμάξ

τεμπέλης < Κρήτη < βαρεσάρης

τεμπέλης < Κρήτη < βαρεσιάρης

τεμπέλης < Κύθηρα < βαρεσούλης

τεμπέλης < Κρήτη < βαριούλης

τεμπέλης < Ρόδος < γιαππανάς

τεμπέλης < Λάρισα < γκαϊλές

τεμπέλης < Ίμβρος < καλπαζάνς

τεμπέλης < Ίμβρος < καλψ

τεμπέλης < Χάλκη < κκνιάρης

τεμπέλης < Κύμη < μούκος

τεμπέλης < Σουφλί < νιχπέτκους

τεμπέλης < Σουφλί < νιχπέτς

τεμπέλης < Κρήτη < ντεμπέλης

τεμπέλης < Ζάκυνθος, Ηλεία, Κρήτη, Νάξος < ντεμπέλης

τεμπέλης < Κρήτη < ντεμπελιάρης

τεμπέλης < Πιερία < ντιλβουχανάς

τεμπέλης < Κοζάνη < ντιλμές

τεμπέλης < Κοζάνη < ντιουλμές

τεμπέλης < Λέσβος < ντουλαπτσής

τεμπέλης < Κοζάνη < ντουλμές

τεμπέλης < Άγιοι Σαράντα, Θεσπρωτία < ντουφεκαλεύρης

τεμπέλης < Κύπρος < ποκαμάτης

τεμπέλης < Ευρυτανία < τιμπέλς

τεμπέλης < Ίμβρος < ψειρουσκουτώνς

τεμπελιά < Κρήτη < αβαρεσά

τεμπελιά < Κρήτη < αβαρεσιά

τεμπελιά < Κόνιτσα < αβνταλιά

τεμπελιά < Κρήτη < αγαλίκι

τεμπελιά < Κύπρος < αγαλλίκκιν

τεμπελιά < Κύθνος < αδουλεψιά

τεμπελιά < Αμοργός, Ίμβρος, Χίος < ακαμασά

τεμπελιά < Ίμβρος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά*, Μήλος, Μαγνησία < ακαμασιά

τεμπελιά < Μάδυτος* < ακαμασία

τεμπελιά < Αττική < ακαματιά

τεμπελιά < Ζάκυνθος, Κάρπαθος, Κέρκυρα, Μάνη < ακαματοσύνη

τεμπελιά < Λακωνία < ακαματσιά

τεμπελιά < Κεφαλονιά < ακαματσουλιά

τεμπελιά < Ζάκυνθος, Κως < ακαματωσύνη

τεμπελιά < Βουρλά* < ακαμωσά

τεμπελιά < Αρκαδία, Παξοί, Τσεσμέ*, Χίος < ακαμωσιά

τεμπελιά < Αιτωλοακαρνανία < ακούνια

τεμπελιά < Αιτωλοακαρνανία < ακούνιασμα

τεμπελιά < Μάνη < αμαρίλα

τεμπελιά < Μάνη < αμαροσύνη

τεμπελιά < Αχαΐα, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία < αμορίλα

τεμπελιά < Κεφαλονιά, Σύρος < αναδουλιά

τεμπελιά < Απουλία < ανκωσία

τεμπελιά < Αρκαδία < απαλότητα

τεμπελιά < Ίμβρος < απραγιά

τεμπελιά < Σκόπελος < απρουκουψά

τεμπελιά < Ίμβρος, Σκόπελος < αραθυμιά

τεμπελιά < Καστελλόριζο < αραθυμία

τεμπελιά < Άρτα, Θάσος, Κοζάνη, Λέσβος, Λευκάδα, Μαγνησία, Νιγρίτα, Σκόπελος, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Χαλκιδική < αραλίκ

τεμπελιά < Ηλεία, Κρήτη, Λακωνία, Μεσσηνία, Νίσυρος < αραλίκι

τεμπελιά < Κύπρος < αραλλίκκιν

τεμπελιά < Τρίκαλα < βαριμάρα

τεμπελιά < Ίμβρος < βαρουξλιά

τεμπελιά < Κύθηρα < ζευκαρίο

τεμπελιά < Κύθηρα < ζεύκι

τεμπελιά < Μύκονος < ντεμπελαριό

τεμπελιά < Ζάκυνθος, Κρήτη < ντεμπελιά

τεμπελιά < Κρήτη < οκνάδα

τεμπελιά > αβαρεσά, αβαρεσιά, αβνταλιά, αγαλίκι, αγαλλίκκιν, αδουλεψιά, ακαμασά, ακαμασιά, ακαμασία, ακαμάτεμα, ακαματιά, ακαματοσιά, ακαματοσύνη, ακαματσιά, ακαματσουλιά, ακαματωσιά, ακαματωσύνη, ακαμωσά, ακαμωσιά, ακούνια, ακούνιασμα, αμαρίλα, αμαροσύνη, αμορίλα, αναδουλιά, ανκωσία, απαλότητα, απραγιά, απρουκουψά, αραθυμιά, αραθυμία, αραλίκ, αραλίκι, αραλλίκκιν, βαριμάρα, βαρουξλιά, ζευκαρίο, ζεύκι, ντεμπελαριό, ντεμπελιά, οκνάδα, τιμπιλιά > τεμπελιά

τεμπελιά < αβαρεσά, αβαρεσιά, αβνταλιά, αγαλίκι, αγαλλίκκιν, αδουλεψιά, ακαμασά, ακαμασιά, ακαμασία, ακαμάτεμα, ακαματιά, ακαματοσιά, ακαματοσύνη, ακαματσιά, ακαματσουλιά, ακαματωσιά, ακαματωσύνη, ακαμωσά, ακαμωσιά, ακούνια, ακούνιασμα, αμαρίλα, αμαροσύνη, αμορίλα, αναδουλιά, ανκωσία, απαλότητα, απραγιά, απρουκουψά, αραθυμιά, αραθυμία, αραλίκ, αραλίκι, αραλλίκκιν, βαριμάρα, βαρουξλιά, ζευκαρίο, ζεύκι, ντεμπελαριό, ντεμπελιά, οκνάδα, τιμπιλιά < τεμπελιά

τεμπελιά < Ευρυτανία < τιμπιλιά

τεμπελιάζω < Κόνιτσα < αβνταλιάζω

τεμπελιάζω < Κύθνος < ακαματεύγω

τεμπελιάζω < Χίος < ακαματεύω

τεμπελιάζω < Κέρκυρα < ακαματιάζω

τεμπελιάζω < Ίμβρος < ακνεύουμ

τεμπελιάζω < Ικαρία < ακοπρίζω

τεμπελιάζω < Αρκαδία, Αχαΐα < αμωριάζομαι

τεμπελιάζω < Ίμβρος < αραθμίζου

τεμπελιάζω < Σκόπελος < αραθμώ

τεμπελιάζω < Ζάκυνθος, Κρήτη < ντεμπελιάζω

τεμπελιάζω < Κρήτη < ντεμπελιώ

τεμπελιάζω < Κρήτη < οκνεύω

τεμπελιάζω < Ίμβρος < ψειρουσκουτώνου

τεμπελιάζω < Ίμβρος < ψειρουτσακίζου

τεμπελόσκυλο < Κρήτη < αβαρεσαρόσκυλος

τεμπελόσκυλο < Ίμβρος < ακαματόσκλου

τεμπελόσκυλο < Κρήτη < ντεμπελόσκυλος

τεμπελχανάς < Ζάκυνθος, Ηλεία, Κρήτη < ντεμπελχανάς

τεμπελχανάς < Κρήτη < ντεμπλοχανάς

τέμπλι > Αργολίδα > τέμπλο

τέμπλο < Μύκονος < ντέμπλο

τέμπλο < Αργολίδα < τέμπλι

τέμπλο < Ευρυτανία < τέμπλου

τέμπλου > Ευρυτανία > τέμπλο

τέμπο < Μύκονος < ντέμπο

τενεκεδάκι < Κάρπαθος < ντενεκκουάκιν

τενεκεδάκι < Κάρπαθος < ντενεκκούιν

τενεκεδάκι < Λέσβος < ντινικούδ

τενεκές < Αρκαδία, Παξοί < λάτα

τενεκές < Κρήτη < ντενέκα

τενεκές < Τσακωνιά < ντενεκέ

τενεκές < Αργολίδα < ντενεκέδι

τενεκές < Αρκαδία, Αργολίδα, Κορινθία < ντενεκές

τενεκές < Κάρπαθος < ντενεκκές

τενεκές < Φωκίδα < ντινικέδ

τενεκές < Σάμος, Τρίκαλα, Φωκίδα, Χαλκιδική < ντινικές

τενεκετζής < Κρήτη < ντενεκετζής

τενεκετζής < Ίμβρος < ντινικτσής

τενίζι > Φάρασα* > θάλασσα

τενκερές > Παλιά Αθήνα > κατσαρόλα

τέντζερ > Άρτα > κατσαρόλα

τεντζερές > Νίσυρος > κατσαρόλα

τέντζερες > Αίνος*, Κύπρος, Λακωνία, Σαράντα Εκκλησιές* > κατσαρόλα

τέντζερη > Αχαΐα, Ήπειρος, Λακωνία > κατσαρόλα

τέντζερης > & Αρκαδία, Αχαΐα, Θεσπρωτία, Ικαρία, Κορινθία, Κύμη, Κύπρος > κατσαρόλα

τέντζιερης > Θεσπρωτία > κατσαρόλα

τέντζιρ > Αιτωλοακαρνανία, Ιωάννινα > κατσαρόλα

τέντζιρης > Καρδίτσα > κατσαρόλα

τέντζιρς > Σουφλί > κατσαρόλα

τέντωμα < Χαλκιδική < ντέντουμα

τεντωμένος < Σκόπελος < ντανουτός

τεντώνομαι < Φθιώτιδα < αντιρώνουμι

τεντώνομαι < Κρήτη < αποδοξαρώνω

τεντώνομαι < Σαράντα Εκκλησιές* < ντεντώνουμ

τεντώνομαι < Χαλκιδική < ντιντώνουμι

τεντώνω < Παξοί < γδόνω

τεντώνω < Σάμος < νταντανώ

τεντώνω < Κέρκυρα, Σαράντα Εκκλησιές* < ντεντώνω

τεντώνω < Χαλκιδική < ντιντώνου

τεντώνω < Καρδίτσα < ντουρλώνου

τεντώνω < Ρόδος < ντρανίζω

τεράστιος < Χίος < ακούντιτος

τερατολογία < Κύθηρα < μπαστόκα

τερατσιά > Κύπρος > χαρουπιά

τεράτσιν > Κύπρος > χαρούπι

τέρατσος > Κύπρος > χαρουπιά

τερζής > Αρκαδία, Κρήτη > ράφτης

τερίνα > Κερασούντα*, Κοτύωρα* > αθερίνα

τερίνα > Λευκάδα > πιατέλα

τερινός > Κως > αθερίνα

τερλίκι < Φάρασα* < αλτιλίκι

τερλίτς > Σκύρος > παντόφλα

τεροξύστης > Χάλκη > τυροξύστης

τέσα > Αρκαδία > καρδάρα

τέσαρες > Κεφαλονιά > τέσσερις

τέσιρα > Ευρυτανία, Καρδίτσα, Σάμος, Φθιώτιδα, Φωκίδα > τέσσερα

τεσκερές > Σύμη > προικοσύμφωνο

τεσσαράγκωνος > Αρκαδία > τετράγωνος

τέσσερα < Ευρυτανία, Καρδίτσα, Σάμος, Φθιώτιδα, Φωκίδα < τέσιρα

τέσσερις < Κεφαλονιά < τέσαρες

τέτανος < Ρόδος < αταμνάς

τέτανος < Κύπρος < κλειστόπκιασμαν

τέτανος < Λουλεβουργάς* < ντάντανους

τέτανος < Κρήτη < ντογρουτζάς

τέτανος < Κρήτη < ντουγρουτζές

τέτανος < Κρήτη < ντουργουτζές

τέτανος < Ρόδος < στελντίτης

τέτανος < Ρόδος < ταμνάς

τέτανος < Αρκαδία, Χίος < τάντανος

Τετάρτη < Ουλαγάτς* < Ντετράι

Τετάρτη < Αμοργός, Άνδρος, Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Θεσπρωτία, Θήρα, Κάρυστος, Κέα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύμη, Κύπρος, Λακωνία, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σίφνος, Χίος < Τετράδη

Τετάρτη < Ρόδος < Τετράη

Τετάρτη < Χάλκη < Τεττράη

Τετάρτη < Βοιωτία, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Φωκίδα < Τιτάρτ

Τετάρτη < Ευρυτανία, Φωκίδα < Τιτράδ

τέταρτο < Κάσος < κάρτο

τέταρτο < Ευρυτανία < τέταρτου

τέταρτου > Ευρυτανία > τέταρτο

τέτζερα > Σύμη > τζεντζερέδια

τετζερέδες > Αρκαδία > κατσαρολικά

τετζερέδια > Κορινθία > τζεντζερέδια

τέτζερη > Αρκαδία > κατσαρόλα

τέτζερης > Αρκαδία, Ηλεία > κατσαρόλα

τετζέρια > Αρκαδία > τζεντζερέδια

τετζιερέδια > Αρκαδία > κατσαρολικά

τετζιερέδια > Αρκαδία > τζεντζερέδια

τέτζιος > Χάλκη > τέτοιος

τέτζιρ > Ευρυτανία > κατσαρόλα

τέτζιρης > Ευρυτανία > κατσαρόλα

τέτικος > Αρκαδία, Μεσσηνία > τέτοιος

τετινεβίτσα > Φάρασα* > πρωί

τέτιου > Ευρυτανία > τέτοιο

τέτιους > Λέσβος, Ημαθία > τέτοιος

τέτοιο < Ευρυτανία < τέτιου

τέτοιος < Οινόη* < αγέκος

τέτοιος < Κοτύωρα* < αγίκος

τέτοιος < Κερασούντα* < αγίτικος

τέτοιος < Σούρμενα*, Τραπεζούντα* < αγίτκος

τέτοιος < Φθιώτιδα < αδιτέτιους

τέτοιος < Οινόη* < αέκος

τέτοιος < Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Νικόπολη*, Οινόη*, Όφις*, Σαμψούντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* < αΐκος

τέτοιος < Κερασούντα*, Όφις*, Τραπεζούντα* < αΐτικος

τέτοιος < Σούρμενα*, Τραπεζούντα* < αΐτκος

τέτοιος < Ίμβρος < ναϊτέτιουνους

τέτοιος < Ίμβρος < ναϊτέτιους

τέτοιος < Μάνη < τέιτιος

τέτοιος < Χάλκη < τέτζιος

τέτοιος < Αρκαδία, Μεσσηνία < τέτικος

τέτοιος < Λέσβος, Ημαθία < τέτιους

τέτοιος > & Αδριανούπολη*, Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία, Αμοργός, Άνδρος, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Ηλεία, Θεσπρωτία, Ιθάκη, Ιωάννινα, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κονίστρες, Κορινθία, Κρήτη, Κύμη, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λευκάδα, Λιβίσι*, Μάνη, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Ρόδος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σέρρες, Σκύρος, Χίος > τέτοιος

τέτοιος < & Αδριανούπολη*, Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία, Αμοργός, Άνδρος, Αρκαδία, Αυλωνάρι, Αχαΐα, Ηλεία, Θεσπρωτία, Ιθάκη, Ιωάννινα, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κονίστρες, Κορινθία, Κρήτη, Κύμη, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λευκάδα, Λιβίσι*, Μάνη, Μεσσηνία, Μήλος, Νάξος, Νίσυρος, Ρόδος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σέρρες, Σκύρος, Χίος < τέτοιος

τέτοιος < Κερασούντα*, Χαλδία* < χαΐκος

τετοιώνω > Ηλεία > γαμώ

τέτου > Λαγκαδάς > θεία

τετράγωνος < Αρκαδία < τεσσαράγκωνος

τετράγωνος < Μαγνησία < τισαράγκουνος

Τετράδη > Αμοργός, Άνδρος, Αρκαδία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Θεσπρωτία, Θήρα, Κάρυστος, Κέα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύμη, Κύπρος, Λακωνία, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Ρόδος, Σίφνος, Χίος > Τετάρτη

Τετράη > Ρόδος > Τετάρτη

τετρακόσια < Άρτα < τιτρακόσια

τετραμιθιά > Κρήτη > κοκορεβιθιά

τετραπέραντος > Αρκαδία > πανέξυπνος

τέτσος > Κύπρος > κισσός

Τεττράη > Χάλκη > Τετάρτη

τεφτέρι < Καστελλόριζο, Ρόδος < δεφτέρι

τεφτέρι < Λάρισα < διφτέρ

τεφτέρι < Κωνσταντινούπολη < ντεφτέρι

τεφτέρι < Ιωάννινα < ντιφτέρ

τέχνασμα < Κύπρος < ντζένιον

τέχνη < Φάρασα* < ζενεχάτι

τέχνη < Αρκαδία < τέγνη

τεχνίτης < Αρκαδία < τεγνίτης

τεψί > Αρκαδία, Αχαΐα, Ήπειρος, Λακωνία, Σκύρος > ταψί

τζα > Σύμη > ζώα

τζάγκαρος > Ινέπολη* > ακρίδα

τζάγκαρος > Τραπεζούντα* > αράχνη

τζαγκραμιακιά > Λέσβος > γρατσουνιά

τζαγκρανιά > Λέσβος > γρατσουνιά

τζαγκρουνιά > Νάξος > γρατσουνιά

τζαζ > Φθιώτιδα > κρύο

τζαιρός > Μέγαρα > καιρός

τζακ > Αλόννησος, Ευρυτανία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Σάμος, Σουφλί > τζάκι

τζακέτα > Σύμη > ζακέτα

τζάκι < Λέσβος < γουνιά

τζάκι < Άρτα, Ιωάννινα < μπουχαρί

τζάκι < Λάρισα < μπτζιακ

τζάκι < Κορινθία < ντάκι

τζάκι < Φθιώτιδα < ντζακ

τζάκι < Κάρπαθος < ντζάκιν

τζάκι < Καρδίτσα < ντιζιάκ

τζάκι < Παλιά Αθήνα < ογκιάκι

τζάκι < Κέρκυρα < ογνίστρα

τζάκι < Παλιά Αθήνα < οτζάκι

τζάκι < Καρδίτσα, Λάρισα < ουτζάκ

τζάκι < Φάρασα* < παρκαμίνα

τζάκι < Αλόννησος, Ευρυτανία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Σάμος, Σουφλί < τζακ

τζάκι > & Αρκαδία, Αχαΐα, Εύβοια, Κορινθία, Κρήτη, Μήλος, Νάξος, Σέριφος, Χίος > τζάκι

τζάκι < & Αρκαδία, Αχαΐα, Εύβοια, Κορινθία, Κρήτη, Μήλος, Νάξος, Σέριφος, Χίος < τζάκι

τζάκι < Ευρυτανία, Καρδίτσα, Φωκίδα < τζιακ

τζάκι < Αρκαδία < τζιάκι

τζάκι < Αρκαδία < τζιάτσι

τζάκι < Σκύρος < φγου

τζακοπάνι < Αρκαδία < τζακόπανο

τζακοπάνι < Καρδίτσα < τζακουπάν

τζακοπάνι < Σύμη < τσιμιοπάνι

τζακόπανο > Αρκαδία > τζακοπάνι

τζακουπάν > Καρδίτσα > τζακοπάνι

τζακωμός > Μάνη > καβγάς

τζαμ > Σουφλί > τζάμι

τζαμαρία < Αρκαδία < τζαμωτό

τζαμαρία < Αρκαδία < τζιαμαρία

τζαμί < Κάρπαθος < ντζαμίν

τζάμι < Κάλυμνος < ζάμι

τζάμι < Παξοί < λάστρα

τζάμι < Κάρπαθος < ντζάμιν

τζάμι < Σουφλί < τζαμ

τζάμι > & Αρκαδία, Κεφαλονιά > τζάμι

τζάμι < & Αρκαδία, Κεφαλονιά < τζάμι

τζάμι < Άρτα, Καρδίτσα < τζιαμ

τζάμι < Αρκαδία < τζιάμι

τζαμιλίκι < Κάρπαθος < ντζαμπλίκιν

τζαμόπορτα < Αρκαδία < τζιαμόπορτα

τζάμπα < Καρδίτσα, Κέρκυρα, Κρήτη, Λακωνία, Λάρισα, Παξοί, Σέρρες, Τήνος, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Χαλκιδική < αμάκα

τζάμπα < Ίμβρος < αναφόρ

τζάμπα < Ίμβρος < μπινταβά

τζάμπα < Κάρπαθος, Ρόδος < ντζάπα

τζάμπα < Ρόδος < ντζάπα

τζάμπα < Κρήτη < σελέμικα

τζάμπα < Ευρυτανία < τζάπα

τζάμπα < Αρκαδία < τζιάπα

τζάμπα > Πιερία > φρύνος

τζάμπακας > Πιερία > βάτραχος

τζαμπατζής < Παξοί < αμακαδόρος

τζαμπατζής < Λάρισα < αμάκας

τζαμπατζής < Λάρισα, Χαλκιδική < αμακατζής

τζαμπατζής < Κωνσταντινούπολη < αναφορτζής

τζαμπατζής < Ίμβρος < αναφουρτζής

τζαμπατζής < Ρόδος < ζαμπάριας

τζαμπνεύου > Ίμβρος > αρρωσταίνω

τζαμπούνα > Νάξος > γκάιντα

τζαμωτό > Αρκαδία > τζαμαρία

τζαναβάρι > Φάρασα* > αγρίμι

τζαναβάρι > Κρήτη > νεαρός

τζαναμπέτης > Μάνη > γρουσούζης

τζαναμπέτης < Ρόδος < ζαναπέτης

τζαναμπετίζου > Μάνη > γρουσουζεύω

τζάνεμ < Καρδίτσα < ντζιάνουμ

τζανερίκι > Κρήτη > κορόμηλο

τζανερικιά > Κρήτη > κορομηλιά

τζάνερο < Νάξος < τζένερο

τζάνερο < Ίμβρος < τζινιρίκ

τζάντζαρος > Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία* > αράχνη

τζάπα > Ευρυτανία > τζάμπα

τζαρλάγκα > Αξός* > σταρήθρα

τζαρτζάν > Μαγνησία > σπουργίτι

τζαρτζανάς > Μαγνησία > σπουργίτι

τζαρώννω > Σύμη > ρυτιδιάζω

τζαφουνιά > Κρήτη > γρατσουνιά

τζαφουντέ > Κρήτη > γρατσουνιά

τζάω > Παλιά Αθήνα > αγγίζω

τζγερ > Λαγκαδάς > συκώτι

τζγκαλώνου > Ίμβρος > σκαρφαλώνω

τζγκανίδια > Σάμος > πευκοβελόνες

τζε > Καστελλόριζο, Κύπρος, Νάξος, Σκύρος, Φάρασα*, Χίος > και

τζελώνω > Σύρος > εμβολιάζω

τζελώνω > Σύρος > υποκινώ

τζενεριά > Νάξος > κορομηλιά

τζένερο > Νάξος > τζάνερο

τζενέτης > Φάρασα* > παράδεισος

τζεντζερέδια < Ίμβρος < αξαγουγές

τζεντζερέδια < Σύμη < τέτζερα

τζεντζερέδια < Κορινθία < τετζερέδια

τζεντζερέδια < Αρκαδία < τετζέρια

τζεντζερέδια < Αρκαδία < τετζιερέδια

τζεπ > Σουφλί > τσέπη

τζέπη > Ρόδος > τσέπη

τζερτζιλου > Σιάτιστα > κορόμηλο

τζες > Σύρος > γκόμενος

τζετζεκιά > Αρκαδία > κατιφές

τζζαργάνα > Σύμη > ζαργάνα

τζηλεύω > Καππαδοκία* > ζηλεύω

τζημπραγός > Κρήτη > δίδυμος

τζι > Νίσυρος > πόδι

τζία > Κέρκυρα > θεία

τζιαβουπίνακας > Σουφλί > γυρίνος

τζιάγω > Κύμη > γειτονεύω

τζιάγω > Κύμη > ενοχλώ

τζιάζω > Κορινθία > αγγίζω

τζιάζω > Παλιά Αθήνα > ενοχλώ

τζιακ > Ευρυτανία, Καρδίτσα, Φωκίδα > τζάκι

τζιάκι > Αρκαδία > τζάκι

τζιάλιακα > Λαγκαδάς > έντερα

τζιαμ > Άρτα, Καρδίτσα > τζάμι

τζιαμαρία > Αρκαδία > τζαμαρία

τζιάμι > Αρκαδία > τζάμι

τζιαμόπορτα > Αρκαδία > τζαμόπορτα

τζιαμπαλαντάου > Νιγρίτα > αναρρώνω

τζιαμπάς > Σιάτιστα > μαλλιά

τζιάμπλακους > Νιγρίτα > βάτραχος

τζιαμπλιακούδ > Νιγρίτα > βατραχάκι

τζιαν > Σιάτιστα > ψυχή

τζιάξιμο > Κορινθία > άγγιγμα

τζιαπ > Νιγρίτα > αναφορά

τζιάπα > Αρκαδία > τζάμπα

τζιαπί > Αργολίδα > σαύρα

τζιάπκους > Σουφλί > βάτραχος

τζιαπουπίνακας > Σουφλί > γυρίνος

τζιαρούχ > Σιάτιστα > κράμπι

τζιαρτζιάν > Μαγνησία > σπουργίτι

τζιαρτζιανάς > Μαγνησία > σπουργίτι

τζιαρτζιόν > Μαγνησία > σπουργίτι

τζιάτσι > Αρκαδία > τζάκι

τζιάω > Παλιά Αθήνα > ενοχλώ

τζιβ > Σάντα* > σπουργίτι

τζιγκαβέλ > Λαγκαδάς > παιδάκι

τζιγκιανές > Κρήτη > τσιγκούνης

τζιγκνίδα > Κρήτη > τσουκνίδα

τζίγκρες > Κρήτη > τσίμπλες

τζίγομαι > Παλιά Αθήνα > θίγομαι

τζίγω > Παλιά Αθήνα, Κύθηρα > αγγίζω

τζιε > Κύπρος > και

τζιέρ > Κοζάνη > πνευμόνι

τζιερεμές > Αρκαδία > πρόστιμο

τζιέρι > Μύκονος, Νάξος > συκώτι

τζιέρια > Μέγαρα > εντόσθια

τζιέρτζιλου > Κοζάνη > βερίκοκο

τζίζω > Κύθνος, Σύρος > αγγίζω

τζιμπίλ > Ίμβρος > ζεμπίλι

τζιμπίλι > Καλαβρία > ζεμπίλι

τζιμπινιά > Νάξος > τσίμπημα

τζιμπούλλιν > Κάρπαθος > ζουμπούλι

τζιμπούρλι > Πάρος > ζουμπούλι

τζιμπραγά > Κρήτη (Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χανιά) > δίδυμα

τζιμτζές > Φωκίδα > τρυπητό

τζίνα > Σιάτιστα > χρυσόμυγα

τζινάρα > Κύπρος > αγκινάρα

τζινιρίκ > Ίμβρος > τζάνερο

τζίντζιρας > Αρκαδία, Κορινθία, Σιάτιστα > τζιτζίκι

τζίο > Κέρκυρα > θείος

τζιόνης > Μάνη > γκιόνης

τζιονς > Βοιωτία > γκιόνης

τζιουγκραβέλτς > Σιάτιστα > χαλάζι

τζιούκα > Σιάτιστα > κοιλιά

τζιούκα > Αρκαδία > κορυφογραμμή

τζιουμάκ > Κοζάνη > καλαμπόροκα

τζιουμπάνους > Καρδίτσα > βοσκός

τζιούντζουρας > Καρδίτσα > τζιτζίκι

τζιουράπι > Αρκαδία > κάλτσα

τζιουράπωμα > Αρκαδία > κάλτσωμα

τζιουραπώνω > Αρκαδία > καλτσώνω

τζιουρτζιάν > Γρεβενά > σπουργίτι

τζιούστα > Νιγρίτα > ακριβώς

τζιουτζιουμάρκα > Γρεβενά, Κοζάνη > δίδυμα

τζιουφς > Σιάτιστα > κώλος

τζιόχα > Λακωνία > τσόχα

τζιράν > Σάμος > γεράνι

τζιριτζάντζουλα < Ζάκυνθος < ντζιριντζόντζολα

τζιρίτι > Κρήτη > τρέξιμο

τζιριτιχτής > Κρήτη > δρομέας

τζιριτώ > Κρήτη > τρέχω

τζίρος < Σάμος < αναφούρ

τζίρος < Σάμος < ανιφούρ

τζίρος < Κάλυμνος < ζίρος

τζίρος < Κάρπαθος < ντζίρος

τζιρτζιάν > Κοζάνη > σπουργίτι

τζιρτζιλιά > Κοζάνη > βερικοκιά

τζιρτζιλιά > Σιάτιστα > κορομηλιά

τζιρτζιλούδα > Ίμβρος > βερίκοκο

τζιρτώ > Κρήτη > τρέχω

τζίτα > Κύπρος > ορνιθών

τζιτέρνω > Κρήτη > τρέχω

τζιτζαμάρα > Θεσπρωτία > αράχνη

τζιτζί > Σιάτιστα > βυζί

τζιτζί > Αδριανούπολη* > ουροδοχείο

τζίτζικας > Άνδρος > τζιτζίκι

τζίτζικας > Άνδρος > τζιτζίκι

τζιτζίκι < Κρήτη < ατζίτζικας

τζιτζίκι < Κρήτη < ατσίτσιρας

τζιτζίκι < Σύμη < βίτζικας

τζιτζίκι < Κάλυμνος, Ρόδος < ζίζικας

τζιτζίκι < Κάρπαθος < ντζίντζικας

τζιτζίκι < Αρκαδία, Κορινθία, Σιάτιστα < τζίντζιρας

τζιτζίκι < Καρδίτσα < τζιούντζουρας

τζιτζίκι < Άνδρος < τζίτζικας

τζιτζίκι < Άνδρος < τζίτζικας