Skip to main content

λέξεις που αρχίζουν από αε-αι

 

 

Από τις ρωμαίικες διαλέκτους στην κοινή νεοελληνική

 

συνώνυμα

 

λέξεις που αρχίζουν από αε-αι

 

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

πρώτη δημοσίευση: 12.11.2019

αναθεώρηση: 22.5.2020

 


 

Η εργασία είναι διπλής κατεύθυνσης. Από τις διαλέκτους της ρωμαίικης γλώσσας (που κατά τη γνώμη μου λαθεμένα καταγράφονται σαν «ιδιώματα της νέας ελληνικής»), στα συνώνυμα της σύγχρονης εθνικής γλώσσας ή «κοινής νεοελληνικής» (ΚΝΕ). Αλλά και αντίστροφα, από τις λέξεις της ΚΝΕ στα διαλεκτικά συνώνυμα.

Η μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή του διαλεκτικού πλούτου της ρωμαίικης γλώσσας και στη συγκέντρωση υλικού για την ουσιαστική μελέτη της γλώσσας, πέρα από τα εθνικά στερεότυπα.

Στη στήλη a, δίπλα σε κάποιες λέξεις, υπάρχει ένας αριθμός από το 2 ως το 7. Πρόκειται για τις λέξεις με τη συχνότερη παρουσία στη σύγχρονη γλώσσα. Σε αυτή την κλίμακα, που αφορά τη συχνότητα εμφάνισης των λέξεων, κάθε αριθμός είναι δεκαπλάσιος περίπου από τον προηγούμενο. Λόγου χάρη η λέξη «αβγό» (με συχνότητα 3), εμφανίζεται στις μέρες μας, σχεδόν δέκα φορές πιο συχνά από τη λέξη «άβγαλτος» (με συχνότητα 2) και η λέξη «άβολα» (με συχνότητα 4), δέκα φορές συχνότερα από την πρώτη λέξη και εκατό φορές συχνότερα από τη δεύτερη.

Στη στήλη b, το γράμμα δ σημαίνει πως η λέξη χαρακτηρίζεται στα λεξικά του περασμένου αιώνα, σαν λέξη της δημοτικής. Το γράμμα λ σημαίνει πως η λέξη είναι λόγια, δεν έχει διασωθεί δηλαδή αγράμματα στο στόμα του λαού. Οι λόγιες λέξεις μπήκαν στη λαϊκή γλώσσα από το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονταν στα παλιά λεξικά σαν λέξεις της καθαρεύουσας.

Στη στήλη c, μέσα σε αγκύλη, δίπλα σε λέξεις της δημοτικής, βρίσκεται το όνομα ενός λεξικού και η χρονιά που εκδόθηκε. Αυτό διευκρινίζει το έτος πρώτης καταγραφής της λέξης (ή μια από τις χρονικά πρώτες καταγραφές) σε λεξικό της κοινής (για την εποχή εκείνη) γλώσσας. Για παράδειγμα το «αβανία [Germano 1622]» εξηγεί πως τη λέξη «αβανία» την πρωτοσυναντάμε στο «Vocabolario Italiano et Greco» του Girolamo Germano, που εκδόθηκε στη Ρώμη το 1622.

Στη στήλη c, συνυπάρχουν οι λέξεις των ρωμαίικων διαλέκτων μαζί με εκείνες της σύγχρονης γλώσσας, γνωστής και ως «κοινής νεοελληνικής». Στην «ορθογραφία» των διαλεκτικών λέξεων συνήθως ακολουθώ την πρόταση των λεξικογράφων. Ωστόσο τα διπλά σύμφωνα τα χρησιμοποιώ μόνο όταν αυτά σημαίνουν και διαφορετική προφορά (όπως στην Κύπρο, τα Δωδεκάνησα και την Κάτω Ιταλία).

Στη στήλη d βρίσκονται τα ονόματα των τόπων όπου συναντιέται η διαλεκτική λέξη (της διπλανής στήλης c). Έτσι για τη λέξη «αβασκαμός» βλέπουμε πως είναι (ή ήταν) σε χρήση σε: Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αχαΐα, Βοιωτία, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Μαγνησία, Μάνη, Σκόπελο και Φθιώτιδα. Αν δίπλα στον τόπο σημειώνεται αστερίσκος (*), όπως π.χ. Αδριανούπολη* ή Τραπεζούντα*, αυτό δηλώνει πως το σύνολο των Ρωμιών του οικισμού εγκατέλειψε τον τόπο μέχρι το 1923-1924.

Στην στήλη d και όταν στην προηγούμενη στήλη c υπάρχουν (με κόκκινο χρώμα) λέξεις της «κοινής νεοελληνικής», βρίσκονται συγκεντρωμένα μαζί τα διαλεκτικά συνώνυμα. Έτσι δίπλα στο «αβγό», βρίσκουμε τα διαλεκτικά: αβγιό, αβγκό, αβγκόν, αβγκουό, αβγόν, αβγού, αβιγό, αβκό, αβκόν, αβό, αβουγό, αγκβό, αγκό, αγκουό, αγκουού, αγουό, αφκό, αφκόν, βγο, βο, εβγό, οβγό, οβγόν, οβόν & ουό.

Τέλος στη στήλη e καταγράφονται τα συνώνυμα της κοινής που αντιστοιχούν στις διαλεκτικές λέξεις ή σε ορισμένες περιπτώσεις και σε λέξεις που θεωρούνται γενικά «της δημοτικής» και χαρακτηρίζονται έτσι, δίχως αναφορά σε τόπο.

 

 

Πηγές:


 

Buck Carl Darling, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages - A contribution to the history of ideas, Chicago & London 1949: [Buck List].

Germano Girolamo, Vocabolario Italiano et Greco, Roma 1622.

Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis (2 τόμοι), Lugdunum Batavorum 1688.

Kemiktsi Helene, α. Χιώτικα-απλά ελληνικά, β. Ντοπιολαλιά της νότιας Χίου, γ. Ντοπιολαλιά στο χωριό Θολοποτάμι (διαδίκτυο).

lias, Το κοζανίτικο λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Meursius Joannes, Glossarium Graecobarbarum, Lugduni Batavorum 1610.

Portius Simon, Λεξικόν λατινικόν, ρωμαίκον και ελληνικόν, Lutetiae Parisiorum 1635.

Sabio Stephano, Introduttorio nuovo intitolato Corona preciosa ec., Venetiis 1527

Somavera Alessio, Θησαυρός της ρωμαίκης και φραγκικής γλώσσας ήγουν λεξικόν ρωμαίκον και Φραγκικόν, Παρίτζι 1709.

Weijnen A. κ.ά., Atlas linguarum europae (ALE) - Premier Questionnaire, Nimègue 1972.

Άκογλου Ξενοφώντας, Λαογραφικά Κοτυώρων, πρώτος τόμος: Αθήνα 1939, δεύτερος τόμος: Αθήνα 1964.

Αλβανός Γιώργος, Βασιλ’τσιώτ’κα λόγια - Λεξικό της ντοπιολαλιάς Βασιλικών Λέσβου, Αθήνα 2010.

Αλεξάκης Νικόλαος, Το Αγραφιώτικο ιδίωμα, περιοδικό Τα Άγραφα, τ. 1-6, 2010-2012.

Αλεξανδρής Απόστολος, Το γλωσσικόν ιδίωμα της Κύμης και των περιχώρων, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 5, Αθήναι 1958.

Αλιμπέρτης Βασίλης, Κωμιακίτικη Ντοπιολαλιά, Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου (διαδίκτυο).

Αλιπράντης Νίκος, Λεξικό των ιδιωμάτων και των εγγράφων της Πάρου, Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Αθήνας, Αθήνα 2001.

Αλμπανούδης Παύλος, Το ιδίωμα της Βόρειας Θράκης: Το Μικρό και το Μεγάλο Μοναστήρι Α. Ρωμυλίας, Ιωάννινα 2009.

Αλπός Θύμιος, Γλωσσάρι Μεσσηνίας (διαδίκτυο).

Άμαντος Κωνσταντίνος, Προσθήκαι εις το Χιακόν γλωσσάριον και το Χιακόν τοπωνυμικόν, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος τρίτος, Αθήναι 1941.

Άμαντος Κωνσταντίνος, Συμβολή εις το χιακόν γλωσσάριον (ανάτυπο), Χιακά Χρονικά, Αθήναι 1926.

Αναγνώστου Σπυρίδων, Λεσβιακά ήτοι συλλογή λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών, Αθήναι 1903.

Αναστασιάδης Βασίλης, Τουρκικές λέξεις στο Φαρασιώτικο ιδίωμα, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 2, Αθήνα 1980.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το Γλωσσικό Ιδίωμα των Φαράσων, Ίκαρος, Αθήνα 1948.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το ιδίωμα του Λιβισίου της Λυκίας, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1961.

Ανώνυμος, Γλωσσάριον Λέσβιον, περιοδικό Πανδώρα, Αθήναι 1872.

Ανώνυμος, Η ντοπιολαλιά της Κυψέλης και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλλονίτικες Ιδιωματικές Λέξεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλονίτικο Λεξικό (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αγίου Προδρόμου Χαλκιδικής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αρκαδίας (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής, 2010 (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Στενιώτικες λέξεις και εκφράσεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Το γλωσσάρι της Λαγκάδας, Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Κυδιάντα» (διαδίκτυο).

Απαλοδήμος Ντίνος, Λεξικό των ονομάτων των πουλιών της Ελλάδας, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Αθήνα 1988.

Αποστόλου Στέργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας, περιοδικό Νιάουστα, τ. 35, Νάουσα 1986.

Βάλληνδας Αντώνιος, Κυθνιακόν Γλωσσάριον, Εφημερίς των Φιλομαθών, τ. 428-444, Αθληναι 1861-1862.

Βάλληνδας Αντώνιος, Πάρεργα Φιλολογικά πονημάτια, Ερμούπολις 1887.

Βαμβακούδης Αχ., Γλωσσάρι Βασιλικών, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 21-22, Θεσσαλονίκη 1972.

Βαρδαβούλιας Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Θεολόγου – ένα σύντομο γλωσσάρι, περιοδικό Θασιακά, τεύχη 4-8, Καβάλα 1987-1995

Βαφείδης Κωνσταντίνος, Γλωσσάριον Καλλιπόλεως, Θρακικά, τ. 46, Αθήναι 1973.

Βεντότης Γεώργιος, Λεξικόν τρίγλωσσον της ρωμαϊκής, γαλλικής και ιταλικής διαλέκτου, Βιέννη 1790.

Βερτσέτης Αθανάσιος, Το Διαβολίτσι, δεύτερος τόμος Αθήνα 2010.

Βίος Στυλιανός, Χιακά γλωσσικά, Χίος 1920.

Βλαστός Πέτρος, Συνώνυμα και συγγενικά – τέχνες και σύνεργα, Αθήνα 1931.

Βλάχος Άγγελος, Ελληνογαλλικόν λεξικόν, Αθήναι 1897.

Βλάχος Γεράσιμος, Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος, Venetiis 1659.

Βλάχου Μαρία, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Δάφνης Κερκύρας και άλλων χωρίων του Β. συγκροτήματος της νήσου και εκ της πόλεως Κερκύρας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

Γεωργίου Χρίστος, Το γλωσσικό ιδίωμα Γέρμα Καστοριάς, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1962.

Γιαγκούλλης Κωνσταντίνος, Θησαυρός κυπριακής διαλέκτου, Λευκωσία 2002.

Γιαννικόπουλος Ευάγγελος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ολυμπίων – λεξικό, ερμηνεία και προφορά, Δρόμων, Αθήνα 2016.

Γκατσόπουλος Σταύρος, Γλωσσάριον των δύο επαρχιών Πωγωνίου και Κονίτσης, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 307-312, Ιωάννινα 1977-1978.

Γούλας Θεόκριτος (επιμέλεια), Σύγχρονον ορθογραφικόν ερμηνευτικό λεξικόν της ελληνικής γλώσσης (καθαρευούσης-δημοτικής), Αθήναι 1961.

Γούσιος Αστέριος, Η κατά το Παγγαίον χώρα Λακκοβηκίων – τοπογραφία, ήθη, έθιμα και γλώσσα, Λειψία 1894.

Δεληγιάννης Β., Γλωσσάριο του Δογάνκιοϊ Μαλγάρων, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. Α’ - Γ’, Αθήναι 1934-1937.

Δεληγιάννης Κυριάκος, Κουβουκλιώτικα, ένα Μικρασιατικό ιδίωμα, Αδελαΐδα Αυστραλίας 1999.

Δελησάβας Μιχάλης, Το λεξικό Μάκρης & Λιβισίου Μικράς Ασίας, Λεξίτυπον, Αθήνα 2013.

Δελήτσικου-Παπαχρίστου Μαρία, Σκοπέλου λάλον ύδωρ – απόπειρα προσέγγισης του γλωσσικού ιδιώματος της Σκοπέλου, Επικαιρότητα, Αθήνα 2016.

Δημητρακός Στάθης, Πιστικού- Παπαγεωργίου Ηρώ, Ψάλτης Ηρακλής, Γλωσσάρι της Τρίγλιας, εφημερίδα Τριγλιανά Νέα, τεύχη 111-125, Θεσσαλονίκη 2004-2010.

Δημόπουλος Δημήτρης, Λεξικό Βορείων Δήμων Λακωνίας (διαδίκτυο).

Διαμαντής Άρης, Η γλώσσα τση Σμύρνης, Αθήνα 1999.

Δορμπαράκης Παναγιώτης & Πανουτσοπούλου Κασσιανή, Η περιοχή της Ευρωστίνης Κορινθίας – ιστορία, λαογραφία, γλώσσα, Gutenberg, Αθήνα 1992

Δουγά-Παπαδοπούλου Ευανθία – Τζιτζιλής Χρήστος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Ορεινής Πιερίας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2006.

Δράκος Νικόλας, Για το γλωσσικό ιδίωμα της Κάλυμνος, Αναγνωστήριον Καλύμνου «Αι Μούσαι», Αθήνα 1983.

Δράκος Νικόλας, Λεξικογραφικά της Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 4, Αθήνα 1984.

Δριμαροπούλου Σέβη, Κάρυστος – Ιδιωματισμοί (διαδίκτυο).

Δώριζας Γεώργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τήνου με λέξεις και φράσεις, Αθήναι 1973.

Ζαφειρίου Μενεκράτης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σάμου, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1995.

Ζαφειρίου Νικόλαος, Περί της συγχρόνου Σαμίας διαλέκτου, Αθήναι 1914.

Ζαχαριάδης Νίκος, Λεξικό του Κωνσταντινουπολίτικου γλωσσικού ιδιώματος, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2014.

Ζερβός Ιωάννης (διευθυντής), Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδοτικός οίκος Δημητράκου, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-1950.

Ζευγώλης Γεώργιος (επιμέλεια), Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδότης εφημερίδα Πρωΐα, δύο τόμοι, Αθήναι 1933-1934.

Ζήσης Ευστράτιος, Γλωσσάριον Αυδημίου, Θρακικά τ. 16 & τ. 18, Αθήναι 1941-1943.

Ζώης Λεωνίδας, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, επανέκδοση, δεύτερος τόμος, Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήναι 1963.

Ηπίτης Αντώνιος, Λεξικόν ελληνογαλλικόν, τρεις τόμοι, Αθήναι 1908-1910.

Ιδομενέως Μαρίνος, Κρητικό γλωσσάριο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006.

Καλαντζάκος Ανδρέας, Λεξικό ρουμελιώτικης λαϊκής γλώσσας, Ελεύθερη Σκέψις, Ιούλιος 2000.

Καλογεράς Βασίλειος, Αρχαίες ελληνικές λέξεις και εκφράσεις εις το ιδίωμα των κατοίκων της Γαλατίστης, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1961.

Καπελλάρης Γιώργος, Γλωσσικά Αιδηψού, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. ΚΖ, Αθήνα 1987.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Η φωνητική των ιδιωμάτων της νήσου Κω, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος δέκατος, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1965.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Ιστορικόν λεξικό των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας, τόμοι πέντε, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1984-1992.

Καρτσιώτου Ιφιγένεια (επιμέλεια), Το γλωσσάρι του χωριού Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης, εφημερίδα του Μ.Α.Σ. Ομβριανός, τεύχη 4 – 61, 1984 – 2001.

Κάσσης Κυριάκος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Μάνης, τόμος Α’, Εξωραϊστικός Σύλλογος Ακροταιναριτών, Αθήνα 1982.

Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Ουλαγάτς, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1951.

Κόμης Δημήτρης (επιμέλεια), Κυθηραϊκό λεξικόσυλλογή 10.000 λέξεων του κυθηραϊκού γλωσσικού ιδιώματος, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα 1996.

Κομνηνός Μιχαήλ, Το γλωσσικό ιδίωμα του Καστελλόριζου, Ιωλκός, Αθήναι 1970.

Κοντομίχης Πανταζής, Λεξικό του λευκαδίτικου ιδιώματος, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2001.

Κοντονάτσιου Δέσποινα, Η διάλεκτος της Λήμνου – εθνογλωσσική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη 1988.

Κοντόπουλος Νικόλαος, Λεξικόν Ελληνογαλλικόν, Τύποις Σακελλαρίου, Αθήναι 1903.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Αντίστροφο λεξικό της κρητικής διαλέκτου, Βιβλιοεπιλογή, Αθήνα 2006.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής, Αθήνα 1994.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Μακεδονικά διαλεκτολογικά - Το ιδίωμα Δημητριτσίου Σερρών, τ. 8, Αθήναι 1979.

Κορδόση Ακακία, Μιλήστε Μεσολογγίτικα, 2η έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα 1983.

Κοροσίδου-Καρρά Ερμιόνη, Τα Ρoμανικά (Ιταλικά – Γαλλικά) δάνεια στο σύγχρονο ιδίωμα της Ζακύνθου, Θεσσαλονίκη 2003.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα του Λαγκαδά, Μακεδονικά, τ. 12, Θεσσαλονίκη 1972.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ιωαννίνων, Δωδώνη, Αθήνα 1987.

Κουκκίδης Κωνσταντίνος, Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ της τουρκικής, Εταιρεία Θρακικών Μελετών, Αθήναι 1960.

Κουκουλές Φαίδων, Οινουντιακά – μελέτη περί της ιστορίας, των ηθών και των εθίμων και του γλωσσικού ιδιώματος του δήμου Οινούντος της επαρχίας Λακεδαίμονος, Χανιά 1908.

Κούκουρας Σπύρος, Λεκκάτικα – Το χωριό Λέκκα της Σάμου, Θεσσαλονίκη 2007.

Κουσαθανάς Παναγιώτης, Χρηστικό Λεξικό του ιδιώματος της Μυκόνου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996.

Κρεκούκιας Δημήτριος, Αρχαιοπινή στοιχεία στο αγροτοποιμενικό λεξιλόγιο της Λήμνου, Λεξικογραφικόν Δελτίον τ. 14, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1982.

Κρινόπουλος Σωκράτης, Τα Φερτάκαινα υπό εθνολογικήν και φιλολογικήν έποψην εξεταζόμενα, Αθήναι 1889.

Κυριάκης Σταμάτης, Κερκυραϊκό λεξικό (διαδίκτυο).

Κωστάκης Θανάσης, Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1986-1987.

Κωστάκης Θανάσης, Παρατηρήσεις στο γλωσσικό ιδίωμα των Φούρνων Ικαρίας, Περιοδικό Ελληνικά, τ. 31/2, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκη 1979.

Κωστάκης Θανάσης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σίλλης, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1968.

Λαμπουσιάδης Γεώργιος, Γλωσσάριο Αδριανουπόλεως, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Λελεγιάννης Γιάννης, Λεξικό του ορμυλιώτικου γλωσσικού ιδιώματος (διαδίκτυο).

Λιάπης Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα του Πηλίου, Ώρες, Βόλος 1996.

Λιούτα Γεωργία, Η επίδραση των ιδιωμάτων του Ν. Τρικάλων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, Θεσσαλονίκη 2009.

Μαθές Γιάννης, Λεξικό ντοπιολαλιάς Αρκαδίας, εφημερίδα «Το Μπουλιάρι», Τρίπολη 2009 – 2015.

Μαρία Μαυρομμάτη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος, της επαρχίας Θήρας, του νομού Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μαρτάκης Πέτρος, Χιώτικα αφηγήματα (παράρτημα: χιώτικο γλωσσάριο), Περιοδικό Δάφνη, Χίος 2005.

Μαυρής Νικ. – Παπαδόπουλος Ευ., Κασιακή Λύρα, Πορτ-Σάιδ 1928.

Μαυρομάτης Κώστας, Λεξικό τοπικών όρων και ιδιωματισμών Καναλιών Καρδίτσας, Σύλλογος Καναλιωτών, Θεσσαλονίκη 1987.

Μαυροχαλυβίδης Γεώργιος & Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Αξού, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Μηνάς Κωνσταντίνος, Λεξικό των ιδιωμάτων της Καρπάθου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου, Τυποθήτω, Αθήνα 2006.

Μουσαίος Μ., Βατταρισμοί ήτοι λεξιλόγιον της Λειβησιανής διαλέκτου, Αθήναι 1884.

Μουσελίμης Σπύρος, Ιδιωματισμοί και ξενικές λέξεις των Σουλιορειτών (επαρχία Σουλίου-Θεσπρωτίας), Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 117-130, Ιωάννινα 1962 – 1963.

Μουσούρης Σπύρος, Η γλώσσα της Ιθάκης, Ιθάκη 1925.

Μουστάκη Ελένη, Λεξικό του Φιλωτίου Νάξου, Πάτρα 2011.

Μπαλαμπάνου Μοσχούλα, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Σουφλίου Θράκης, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μπασλής Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κρανιάς Ολύμπου – Το ιδιωματικό λεξιλόγιο, Αθήνα 2010.

Μπατσιακοπούλου Χρυσούλα, Γλωσσικά ιδιώματα στον Μικρόβαλτο Κοζάνης, Φλώρινα 2015.

Μπογδάνος Σπύρος, Βεντάριο (γλωσσάριο) παξινών λέξεων (διαδίκτυο).

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Α’, Γιαννιώτικο και άλλα λεξιλόγια, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1964.

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Β’, Γλωσσάρια Βορ. Ηπείρου, Θεσπρωτίας, Κόνιτσας, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1966.

Μπουντώνας Ευθύμιος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντού και των περιχώρων αυτού, Αθήναι 1893.

Νατάλης Πέτροβιτς, Διάλεκτος Σερρών, Σερραϊκά Χρονικά, τ. 4, Αθήναι 1963.

Ντίνας Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κοζάνης, Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης, δύο τόμοι, Κοζάνη 2005.

Ξανθινάκης Αντώνιος, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001.

Ξεινός Κώστας, Του νησιού μας η γλώσσα – Γλωσσάρι της Ίμβρου, Θεσσαλονίκη 1981.

Ξυλογιάννης Χαράλαμπος, Γλωσσικά ιδιώματα – λέξεις και εκφράσεις του κάμπου Άρτας, Άρτα, 2013.

Οικονομίδης Απόστολος, Γλωσσάριον Μαδύτου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 27, Αθήναι 1962.

Οικονομίδης Δημήτριος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος Απεράθου Νάξου (ανάτυπο), περιοδικό Αθηνά, Αθήναι 1953

Ορφανός Βασίλης, Λέξεις τουρκικής προέλευσης στο κρητικό ιδίωμα, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2014.

Πάγκαλος Γεώργιος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, δεύτερη έκδοση, επιμέλεια: Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, τόμοι 4, Αθήναι 1994-2003.

Παπαγγέλου Ρόης, Το κυπριακό ιδίωμα, Ιωλκός, Αθήνα 2001.

Παπαδέλλης Παναγιώτης, Ανεμώτια Λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Παπαδόπουλος Άνθιμος, Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήναι 1958-1961.

Παπαδόπουλος Σωκράτης, Κορνοφωλιώτικα (διαδίκτυο).

Παπαδοπούλου Ελένη, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τρίγλιας Βιθυνίας, Αθήνα 2010.

Παπαευαγγέλου Ιωάννης, Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής - τοπικές λέξεις (διαδίκτυο).

Παπαζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης και εθίμων του ελληνικού λαού, ιδία δε του της Πελοποννήσου, Αθήναι 1887.

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, Γλωσσάρι ρουμελιώτικης ντοπιολαλιάς, Θουκυδίδης, Αθήνα 1982.

Παπαϊωάννου Μιλτιάδης, Το γλωσσάριο των Γρεβενών, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1976.

Παπακωνσταντόπουλος Νίκος, Λέξεις του Καλαβρυτινού Λεξιλογίου (διαδίκτυο).

Παπαναγιώτου Χρήστος, Λεξιλόγιο και μορφολογική ανάλυση της γλωσσικής ποικιλίας του Νεοχωρίου Υπάτης, Πάτρα 2010.

Παπαναστασιάδης Αγαθάγγελος, Γλωσσάρι Λουλέβουργας, Θρακικά τ. 6-7, Αθήναι 1935-1936.

Παπαντωνόπουλος Κώστας, Αντρώνι Ηλείας – Λέξεις που χάνονται (διαδίκτυο).

Παπαποστόλου Τάσος, Η γλώσσα της Αιδηψού-Ιστιαίας, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 16, Αθήναι 1970.

Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης Χρήστος, Ιδιωματικαί λέξεις Σουφλίου, Θρακικά, τ. 33, Αθήναι 1960.

Παπαχατζής Ευάγγελος, Δοκίμιον του γλωσσικού ιδιώματος Καρύστου και των πέριξ, Αθήναι 1915.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο Σαρανταεκκλησιών, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 1 – 4, Αθήναι 1934 – 1938.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο των Σαράντα Εκκλησιών, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Παπαχριστοδούλου Χριστόδουλος, Λεξικό των ροδίτικων ιδιωμάτων, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, Αθήνα 1986.

Πασπάτης Αλέξανδρος, Το χιακόν γλωσσάριον ήτοι η εν Χίω λαλουμένη γλώσσα, Αθήναι 1888.

Πασσάς Ανδρέας, Από τη Συριανή Ντοπιολαλιά [δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Συνδέσμου Συριανών, τεύχη 28-82], Αθήνα 2003 – 2016.

Πασχάλης Δημήτριος, Ανδριακόν γλωσσάριον ή λέξεις και φράσεις εκ του γλωσσικού ιδιώματος της κοινής εν Άνδρω λαλιάς, Αθήναι 1933.

Πασχαλούδης Νίκος, Τα Τερπνιώτικα και τα Νιγριτινά – ένα γλωσσικό ιδίωμα της Βισαλτίας Σερρών, 2η έκδοση, Σέρρες 2013.

Πεταλάς Νικόλαος, Θηραϊκής γης γλωσσολογικής ύλης, τεύχος Α’, ιδιωτικόν της Θηραϊκής γλώσσης, Αθήναι 1876.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σκοπού Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 5, Αθήναι 1938.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Μαΐστρου, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού τ. 9, Αθήναι 1943.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σαμακοβίου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 57 Αθήναι 1941.

Πουλάκης Δ., Λεξικόν ιδία της Σικίνου και τινων άλλων τόπων, Ζωγράφειος Αγών - Μνημεία της ελλ. αρχαιότητος ζώντα τω νυν ελληνικώ λαώ, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Κωνσταντινούπολις 1896.

Ράλλη Αγγελική, Λεξικό διαλεκτικής ποικιλίας Κυδωνιών, Μοσχονησίων και βορειοανατολικής Λέσβου, Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, Αττική 2017.

Σαλαμάγκας Δημήτριος, Τουρκο-περσο-αραβικές λέξεις στο Γιανννιώτικο γλωσσικό ιδίωμα, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 110-131, 1961 – 1963.

Σαλβάνος Γεράσιμος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος των εν Κερκύρα Αργυράδων, Αθήναι 1918.

Σαραντίδης Αρχέλαος, Η Σινασός ήτοι θέσις, ιστορία, ηθική και διανοητική κατάστασις, ήθη, έθιμα και γλώσσα της εν Καππαδοκία κωμοπόλεως Σινασού, Αθήναι 1899.

Σαχίνης Απόστολος, Το Καστοριανό γλωσσάρι, Καστοριά 1996.

Σιδηροπούλου Ευφροσύνης, Λεξιλόγιον Κοτυώρων, Αρχείον Πόντου Σύγγραμμα Περιοδικόν, τόμοι 2-8, Αθήναι 1929-1938

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Κοινά διαλεκτικά Κω και Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 15 & 17, Αθήνα 2003 - 2007.

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Λεξικό του ιδιώματος της Νισύρου, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2015.

Σκαρλάτος Δημήτριος ο Βυζάντιος, Λεξικόν της καθ’ υμάς ελληνικής διαλέκτου, Βασιλική Τυπογραφία, Αθήναι 1835 – τρίτη έκδοση: εκδότης Ανδρέας Κορομηλάς, Αθήναι 1874.

Σκορδέλλης Βλ., Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Σπίντιος Ζαχαρίας, Δαρνάκικο γλωσσάρι (διαδίκτυο).

Σπύρου Αριστοτέλης, Το ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής Δέλβινου και Αγίων Σαράντα, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2008.

Σταθάκης Νίκος, Βατικιώτικα Λόγια (διαδίκτυο).

Σταματιάδης Επαμεινώνδας, Ικαριακά, Σάμος 1893.

Στεφόπουλος Ανδρέας, Το γλωσσάρι της Χρυσής Καστοριάς, Μακεδονικά, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τ. 18, Θεσσαλονίκη 1978.

Συλλογικό, Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων (ΙΛΝΕ), Ακαδημία Αθηνών, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-2016.

Συλλογικό, Λεξικό της κοινής νεοελληνική, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 1998

Σύρκου Αγγελική, Το μεγαρικό γλωσσικό ιδίωμα – λαογραφική μελέτη, Νήσος, Αθήνα 2006.

Τάκης Βασίλης, Η αγραφιώτικη γλώσσα – συμβολή στην έρευνα και την μελέτη του αγραφιώτικου γλωσσικού ιδιώματος, Καρδίτσα 2003.

Τάσιος Φίλιππας, Γλωσσάριο του Πολυγύρου, Τα Χρονικά της Χαλκιδικής, τεύχος 37-38, Θεσσαλονίκη 1983

Τζαβάρας Ξενοφών, Λεξικό του ιμβριακού ιδιώματος, Σύλλογος Ιμβρίων, Αθήνα 2011.

Τζαννετής Κώστας, Γλωσσάριο του Μαραθόκαμπου Σάμου, Σύλλογος Μαραθοκαμπιτών Σάμου, Θεσσαλονίκη 1996.

Τζουμπάρης Φιλήμων, Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Τομπαΐδης Δ. – Συμεωνίδης Χ., Συμπλήρωμα στο ιστορικό λεξικό της Ποντικής Διαλέκτου του Α. Παπαδόπουλου, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 2003.

Τομπαΐδης Δημήτριος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Θάσου, Θεσσαλονίκη 1967.

Τσάκας Νίκος, Πάργα – Θάλασσα – Λαογραφική Μελέτη, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 130-149, Ιωάννινα 1963-1964.

Τσάκας Νίκος, Πάργα - Στεριά λεξιλόγιον, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 161-224, Ιωάννινα 1965-1970.

Τσαφαράς Δημήτριος, Λαγκαδινό Λεξικό – συμβολή στη μελέτη του γλωσσικού ιδιώματος των Λαγκαδίων Αρκαδίας, Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2013.

Τσίκης Νίκος, Γλωσσικά από το Πυργί της Χίου, Σύλλογος Πυργούσων Αττικής, Αθήνα 2002.

Τσιτσέλης Ηλίας, Γλωσσάριον Κεφαλληνίας, Παρνασός, Αθήναι 1877.

Τσοπανάκης Αγαπητός, Το ιδίωμα της Χάλκης (Δωδεκανήσου), Ρόδος 1949.

Φαραντάτος Σπυρίδων-Γεράσιμος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Μονοπολάτων, της επαρχίας Πάλης, του νομού Κεφαλληνίας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1971.

Φαρασόπουλος Συμεών, Τα Σύλατα, Αθήναι 1895.

Φούσκας Ευστράτιος, Λεξιλόγιο Σουφλίου (διαδίκτυο).

Φωστέρης Δ. – Κεσίσογλου Ι., Λεξιλόγιο του Αραβανί, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Χαβιαράς Δημοσθένης, Συλλογή λέξεων και φράσεων εν χρήσει εν Σύμη, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, σύγγραμμα περιοδικόν, τόμος Η’, Κωνσταντινούπολις 1874.

Χαραλαμπάκης Χριστόφορος (σύνταξη-επιμέλεια), Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Ακαδημία Αθηνών, δεύτερη έκδοση με προσθήκες, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, τόμοι, Αθήνα 2016.

Χαριτωνίδης Ιωσήφ, Περί της λιβισιανής διαλέκτου, Τραπεζούντα 1911.

Χατζηβασιλείου Στρατής, Γλωσσικά Αγιάσου, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 2-37, 1981 – 1987.

Χατζηγιάννης Στράτος, Ιδιωματικές λέξεις, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 6-12, Αθήνα 1981 – 1982.

Χατζηλάρης Ελευθέριος, Λέρικη τοπολαλιά (διαδίκτυο).

Χατζηστεφάνου Άννα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Καρδαμαίνης, της επαρχίας Κω, της νήσου Κω, του νομού Δωδεκανήσου, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χατσιούλης Μιχαήλ, Σιατιστινή ντοπιολαλιά, Σιάτιστα 2002.

Χελδράιχ Θ., Τα δημώδη ονόματα των φυτών προσδιοριζόμενα επιστημονικώς, επιμέλεια Σπ. Μηλιαράκη, δεύτερη έκδοση, Εστία, Αθήναι 1926.

Χουρμουζιάδης Κ., Γλωσσάριον Τσακιλίου, Θρακικά τ. 12-15, 1939 – 1941.

Χριστοδούλου Χριστόδουλος, Τα Κουζιανιώτκα – Λεξικό του κοζανίτικου ιδιώματος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, Κοζάνη 2003.

Χρυσού Μαρία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος της νήσου Θήρας ή Σαντορίνης, του νομού Κυκλάδων, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χυτήρης Γεράσιμος, Κερκυραϊκό γλωσσάρι – ακατάγραφες και δίσημες λέξεις, Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος ΧΧΙΧ, Κέρκυρα 1987.

Ψάλτης Σταμάτιος, Θρακικά ή Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος της πόλεως Σαράντα Εκκλησιών, Αθήναι 1905.

Ψάνη Πηνελόπη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πολιχνίτου, της επαρχίας Πολιχνίτου, της νήσου Λέσβου Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

 

a

b

c

d

e

 

 

άε

Βάτικα*

άγιος

 

 

άε

Χίος

από

 

δ

άε [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Δέλβινο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κύμη, Λευκάδα, Μάνη, Μέγαρα, Πόντος*, Σίφνος

άντε

 

 

αεβγήμα

Χαλδία*

αγιοβήμα

 

 

αεβγήμαν

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγιοβήμα

 

 

αέβγημαν

Σάντα*

αγιοβήμα

 

 

αέβγησμαν

Κοτύωρα*

αγιοβήμα

 

 

αεβδήμ

Όφις*

αγιοβήμα

 

 

αεβδήμαν

Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγιοβήμα

 

 

αεβέντιστος

Νάξος

αδιαπόμπευτος

 

 

αεβήμα

Τραπεζούντα*

αγιοβήμα

 

 

αεβήμαν

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*

αγιοβήμα

 

 

αεδήμαν

Τραπεζούντα*

αγιοβήμα

 

 

άεζα

Κέρκυρα

αμισθί

 

 

αέζι

Τσακωνιά

αεράκι

 

 

αεζικό

Τσακωνιά

αερικό

 

 

αέζω

Χαλδία*

αγιάζω

 

 

άειδα

Λακωνία

σχόλη

 

δ

αείδωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αρκαδία

αόρατος

 

δ

αείδωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άπειρος

2

λ

αεικίνητος

αλάροτος

αεικίνητος

 

 

αείνος

Σαμψούντα*

εκείνος

 

 

αέκα

Οινόη*,Σαμψούντα*

έτσι

 

 

αεκέρ

Σάντα*, Χαλδία*

μελισσοκέρι

 

 

αέκο

Μάκρη*

αμέσως

 

 

αέκος

Οινόη*

τέτοιος

 

 

αέλ

Σιάτιστα

κοπάδι

 

 

αελά

Κάρπαθος, Χίος

αγελάδα

 

 

αελάδ

Όφις*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγελάδα

 

 

αελάδα

Αμοργός, Άνδρος, Κάλυμνος, Καστελλόριζο, Κρήτη, Κύθνος, Νάξος, Νίσυρος, Παξοί, Πάρος, Σέριφος, Σύμη, Τραπεζούντα*, Χίος

αγελάδα

 

 

αελαδές

Σάντα*

αγελαδινός

 

 

αελάδι

Νάξος

αγελάδι

 

 

αελάδιν

Όφις*

αγελάδα

 

 

αελάδιν

Όφις*

αγελάδι

 

 

αελαδόπον

Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγελαδάκι

 

 

αέλαμνος

Νάξος

αγιάλοπας

 

 

αέλαμος

Αστυπάλαια, Κάρπαθος, Κέρκυρα, Κρήτη, Κοζάνη, Κως, Ρόδος, Σάμος, Σύμη, Χίος

αγιάλοπας

 

 

αέλαμος

Καστελλόριζο

ανόητος

 

δ

αέλαμος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ικαρία, Κύθηρα

αγιάλοπας

 

δ

αέλαμος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ρόδος

βρόμη

 

δ

αέλαμος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κεχρί

 

 

αέλαστος

Κάρπαθος, Νάξος, Όφις*, Σύμη, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγέλαστος

 

 

αέλαστους

Σιάτιστα

αγέλαστος

 

 

αελέ

Ικαρία, Κρήτη

αγελάδα

 

 

αελέα

Κάρπαθος

αγελάδα

 

 

αέλη

Ρόδος

κοπάδι

 

 

αελιά

Αμοργός, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κρήτη, Κως, Λέρος, Νίσυρος, Πάτμος, Ρόδος, Σύμη, Τήλος, Χάλκη

αγελάδα

 

 

αελίδι

Σύμη

αγελαδάκι

 

 

αελίν

Κάρπαθος

αγελαδίτσα

 

 

αελίστικος

Ρόδος

αγελαδινός

 

 

αελκιά

Ρόδος

αγελάδα

 

 

αελλιά

Κως, Νίσυρος

αγελάδα

 

 

αελλοπόης

Κάρπαθος

γοργοπόδαρος

 

 

αέλοπας

Χίος

βρόμη

 

 

αελφή

Σίλλη*

αδερφή

 

 

αελφό

Σίλλη*

αδερφός

 

 

αελφός

Καππαδοκία*, Καστελλόριζο, Μισθί*

αδερφός

 

 

αενά

Κάρπαθος

αγένεια

 

 

αενή

Κάρπαθος

φωνή

 

 

αένητος

Ικαρία, Σύμη

αγέννητος

 

 

αενιά

Κάρπαθος

αγένεια

 

 

αενικά

Κάρπαθος

αγενώς

 

 

αενικά

Κάρπαθος

λαίμαργα

 

 

αενικός

Κάρπαθος

αγενής

 

 

αενικός

Κάρπαθος

αδηφάγος

 

 

αενικός

Κάρπαθος

λαίμαργος

 

 

άεννη

Κάρπαθος

άγεννη

 

 

αέννητος

Κάρπαθος

αγέννητος

 

 

άενος

Ικαρία

αγένειος

 

 

άενος

Κάρπαθος

άπειρος

 

 

αενταφίτικος

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγιοταφίτικος

 

 

άεντε

Κύμη

άντε

 

 

αένωτος

Σύμη

αγίνωτος

 

 

αέξιος

Κάρπαθος

απρόσφορος

 

 

αεουάδα

Νάξος

αγελάδα

 

 

αεπάνου

Κεφαλονιά

πάνω

 

 

αέρ

Πάρος

αερικό

 

 

αέρα

Κοτύωρα*, Τσακωνιά

αέρας

 

δ

αέρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ήρα

 

 

αέρακας

Σούρμενα*, Τραπεζούντα*

γεράκι

 

 

αεράκι

Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κύθνος, Νάξος, Νίσυρος, Ρόδος, Σύμη, Χοινούσα, Τήλος

γεράκι

3

 

αεράκι [Βλάχος 1659]

αβόρας, αγέρ, αγέρι, αέζι, αεράκιν, αεράτσι, αέρζι, αέρι, αερούιν, αϊράκ, αϊρούδας, ανέμι, ανεμίδι, ανεμοσάλεμα, ανεμοσάλευμα, εβγολή, μπαχαρία

αεράκι

 

 

αεράκιν

Κάρπαθος

αεράκι

 

 

αεράκιν

Ικαρία, Κάρπαθος, Νίσυρος, Ρόδος

γεράκι

 

 

αεράνι

Καστελλόριζο

ασβέστωμα

 

 

αεράνιν

Μάκρη*

ξινόγαλα

 

 

αερανός

Νάξος, Χαλδία*

γερανός

 

 

αέρανος

Νάξος

γερανός

 

 

αέρας

Πιερία

βιαστικά

 

 

αέρας

Γρεβενά, Κοζάνη, Κονίστρες, Μέγαρα, Σιάτιστα

ήρα

 

 

αέρας

Μύκονος, Πάρος

ταράτσα

4

δ

αέρας [Germano 1622]

Buck List 1.71 | αγέρα, άγερα, αγέρας, άγερο, αγέρους, αγίας, αγκέρα, αδέρας, αέρα, άερο, άερος, αέρους, ανγκέρα, ξαγέρ

αέρας

 

 

αέραστος

Νάξος, Χαλδία*

αγέραστος

 

 

αεράτι

Κρήτη

εισόδημα

 

 

αερατίζω

Κερασούντα*, Χαλδία*

αερίζω

 

 

αερατικό

Ινέπολη*

επιληψία

 

 

αερατίω

Ινέπολη*

αερίζω

 

 

αεράτσι

Άνδρος, Τσακωνιά

αεράκι

 

 

αεράτσι

Ίος, Κάλυμνος, Καστελλόριζο

γεράκι

 

 

αέργαστους

Πιερία

απονήρευτος

 

 

αεργεύω

Καστελλόριζο

αγριεύω

 

 

αέργι

Πάρος

αερικό

 

 

αεργίζω

Τσακωνιά

αερίζω

 

 

αεργιομάδα

Καστελλόριζο

αγριότητα

 

 

αέργιος

Καστελλόριζο

άγριος

 

 

Αεργίτας

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

Νοέμβριος

 

 

Αεργίτες

Όφις*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

Νοέμβριος

 

 

άεργος [Germano 1622]

 

εύκαιρος

 

 

αέρζι

Τσακωνιά

αεράκι

 

 

αέρζι

Τσακωνιά

αερικό

 

 

αέρι

Κρήτη, Μάνη

αύρα

 

δ

αέρι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Μάνη, Τσακωνιά

αεράκι

 

δ

αέρι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιληψία

 

δ

αέρι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Άνδρος, Θήρα, Κύθηρα, Κρήτη, Σύρος

κλίμα

 

 

αεριζζής

Νίσυρος

αεριτζής

 

 

αερίζομαι

Μάνη

κλάνω

 

δ

αερίζομαι [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αγερίζουμ

αερίζομαι

 

λ

αεριζόμενος

αγερινός, αερινός

αεριζόμενος

 

 

αερίζου

Μάνη, Τσακωνιά

αερίζω

 

 

αερίζουμαι

Αρκαδία, Κύπρος

κλάνω

2

δ

αερίζω [Somavera 1709]

αγερίζω, αερατίζω, αερατίω, αεργίζω, αερίζου, αερίντζω, αερολογώ, αηριάζου, αηρίζου, ανερολοώ

αερίζω

 

 

αερικά

Άνδρος, Χίος

ευάερα

 

 

αερικάτος

Σίφνος

ευάερος

 

δ

αερική [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

νεράιδα

 

δ

αερικιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

νεράιδα

 

 

αερικό

Καστελλόριζο

κλίμα

 

 

αερικό

Μέγαρα

κόσκινο

 

 

αερικό

Καστελλόριζο

τρέλα

 

δ

αερικό [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ερυσίπελας

2

δ

αερικό [Λεξικό Πρωίας 1933]

αγέρ, αγερικό, αγερκό, αγιρκό, αεζικό, αέρ, αέργι, αέρζι, αερικόν, αϊρκό, ανεμική, ανεμικό, ανεμογαζού, ανεμογαζούδα, σμερδάκι, φαντασία, φουσάτο

αερικό

 

 

αερικόν

Σύμη

γεράκι

 

 

αερικόν [Somavera 1709]

Κάρπαθος

αερικό

 

δ

αερικός [Germano 1622]

Κερασούντα* Κύθηρα, Σαμψούντα*, Χαλδία*

ευάερος

 

 

αέριν

Κύπρος

αύρα

 

 

αερινά

Κρήτη

ψυχρά

 

δ

αερινά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη, Κυκλάδες

ευάερα

 

 

αερινάδα

Κρήτη

αύρα

 

 

αερινίζω

Κρήτη

δροσίζω

 

δ

αερινός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αεριζόμενος

 

δ

αέρινος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κάρπαθος, Κάσος, Κρήτη, Ρόδος

δροσερός

 

δ

αερινός [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κρήτη, Κύθηρα, Μήλος

ευάερος

 

 

αερίντζω

Κάρπαθος

αερίζω

 

δ

αέρισμα [Βεντότης 1790]

αγέρισμαν, αέρισμαν, αΐρισμαν

αέρισμα

 

 

αέρισμαν

Πόντος

αέρισμα

 

δ

αερισμένος [Βεντότης 1790]

αγερισμένος

αερισμένος

 

δ

αεριστήρας [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

εξαεριστήρας

 

δ

αεριστήρι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

εξαεριστήρας

 

δ

αεριστής [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

εξαεριστήρας

 

 

αεριστίρ

Τραπεζούντα*

βεντάλια

 

 

αερίστρα

Φθιώτιδα

βεντάλια

 

δ

αερίστρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

εξαεριστήρας

 

δ

αεριτζής [Λεξικό Πρωίας 1933]

αεριζζής

αεριτζής

 

 

αέρκια

Κύπρος, Χίος

αδέρφια

 

 

αερκό

Λευκάδα

αερικό

 

 

αερνά

Κυκλάδες

ευάερα

 

 

αερνός

Θήρα

δροσερός

 

δ

αερνός [Λεξικό Πρωίας 1933]

Θήρα

ευάερος

 

 

άερο

Καλαβρία, Κεφαλονιά, Κρήτη

αέρας

 

 

άερο

Ουλαγάτς*

άχυρο

 

 

άερο

Κύθηρα

κλίμα

 

δ

αερογάμης [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

Αρκαδία, Ζάκυνθος, Κρήτη, Λακωνία, Μάνη, Μύκονος, Νίσυρος, Πάργα

κιρκινέζι

 

δ

αερογάμης [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

κιρκινέζι

 

 

αερογάμι

Κρήτη, Μάνη

κιρκινέζι

 

 

αερογγάστρι

Μύκονος

ανεμογγάστρι

 

δ

αεροδέρνομαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανεμοδέρνομαι

 

δ

αεροδέρνω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ταλαιπωρούμαι

 

 

αερόζος

Κύθηρα

ευάερος

 

δ

αεροκοπανάω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

φλυαρώ

 

δ

αεροκοπανίζω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Λακωνία

φλυαρώ

 

δ

αεροκοπάνισμα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Λακωνία

φλυαρία

 

δ

αεροκοπανιστής [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

φλύαρος

 

δ

αεροκοπανώ [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

φλυαρώ

 

δ

αεροκόπος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

φλύαρος

 

δ

αεροκουβέντα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κρήτη

φλυαρία

 

 

αεροκουβεντιάζω

Ήπειρος

φλυαρώ

 

δ

αεροκουνώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αεροτινάζω

 

 

αεροκουπανίζω

Προποντίδα*

ματαιοπονώ

 

δ

αερόλογα (τα) [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

φλυαρία

 

δ

αερολόγημα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

φλυαρία

 

λ

αερολόγος

 

φλύαρος

 

 

αερολογώ

Θήρα

αερίζω

 

λ

αερολογώ

 

αερολογώ

 

δ

αερομάχος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

κιρκινέζι

 

 

αερόμυλε

Χαβουτσί*

ανεμόμυλος

 

 

αερόνι

Ζάκυνθος

αργυροτσικνιάς

 

 

αεροπαίρνω

Αρκαδία

τρελαίνομαι

 

 

αεροπαρμένος

Αρκαδία, Χάλκη

φαντασμένος

 

δ

αεροπιστολιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άσφαιρη

 

 

αερόπον

Σάντα*

αύρα

 

 

άερος

Κύθνος, Σίφνος

αέρας

 

 

άερος

Κύθηρα

πουρνάρι

 

δ

αεροσέρνομαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανεμοδέρνομαι

 

δ

αεροταράζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αεροτινάζω

 

δ

αεροτινάζω [Λεξικό Πρωίας 1933]

αγεροκουνώ, αγεροντραντάζω, αγεροταράζω, αεροκουνώ, αεροταράζω, αεροτραντάζω, αϊρκουνώ, αϊρουτνάζου, ανιμουκνώ

αεροτινάζω

 

 

αεροτόπ

Κρώμνη*, Σάντα*, Χαλδία*

αερότοπος

 

δ

αεροτόπι [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ήπειρος

αερότοπος

 

 

αεροτόπιν

Οινόη*

αερότοπος

 

δ

αερότοπος [Βεντότης 1790]

αγεροτόπι, αγεροτόπιν, αγερότοπος, αεροτόπ, αεροτόπι, αεροτόπιν

αερότοπος

 

δ

αεροτραντάζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αεροτινάζω

 

 

αερότσιχλα [Απαλοδήμος 1988]

 

τσαρτσάρα

 

 

αερού

Μύκονος

νεράιδα

 

 

αερούδιν

Κύπρος

αύρα

 

 

αερούιν

Κύπρος

αεράκι

 

 

αερούιν

Κύπρος

αύρα

 

 

αέρους

Αιτωλοακαρνανία

αέρας

 

δ

αεροφερμένος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αγεροφερμένος

αεροφερμένος

 

δ

αεροφέρνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αγεροφέρνω

αεροφέρνω

 

δ

αερόφερτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αγερόφερτος

αερόφερτος

 

 

αεροχάφτω

Μεσσηνία

χαζεύω

 

δ

αεροχρώματος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

γαλάζιος

 

δ

αεροχτυπημένος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

δαιμονόληπτος

 

δ

αεροχτύπητος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

δαιμονόληπτος

 

 

αερφάες

Κύπρος

αδερφές

 

 

αερφάκι

Ρόδος

αδερφάκι

 

 

αερφάκιν

Κάρπαθος, Ρόδος

αδερφάκι

 

 

αερφάτσι

Κάρπαθος, Καστελλόριζο

αδερφάκι

 

 

αερφή

Κάλυμνος, Καστελλόριζο, Νίσυρος, Χάλκη

αδερφή

 

 

αέρφι

Σύμη, Χίος

αδέρφι

 

 

αέρφια

Νίσυρος

αδέρφια

 

 

αερφικά

Κύπρος

αδερφικά

 

 

αερφικός

Κάλυμνος, Κάρπαθος

αδερφικός

 

 

αέρφιν

Κύπρος

αδέρφι

 

 

αέρφκια

Καστελλόριζο

αδέρφια

 

 

αερφομάχος

Κάρπαθος

αδερφομάχος

 

 

αερφομοίριν

Κάρπαθος, Κύπρος

αδερφομοίρι

 

 

αερφοξαέρφια

Κάρπαθος

αδερφοξαδέρφια

 

 

αερφοποιτός

Κάρπαθος, Κάσος, Κύπρος

αδελφοποιητός

 

 

αερφός

Κάλυμνος, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κύπρος, Κως, Νίσυρος, Ρόδος, Σύμη, Χάλκη, Χίος

αδερφός

 

 

αερφοσύνη

Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κύπρος

αδερφοσύνη

 

 

αερφότεχνη

Κύπρος

ανιψιά

 

 

αερφοτέχνι

Κύπρος

ανίψι

 

 

αερφοτέχνιν

Κύπρος

αδερφοπαίδι

 

 

αερφότεχνος

Κύπρος

ανιψιός

 

 

αερφούλλα

Κάρπαθος

αδερφούλα

 

 

αέρχια

Κύπρος

αδέρφια

 

 

αερωπός

Μύκονος

δροσερός

 

 

άες

Όφις*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άγιος

 

 

άεσμαν

Χαλδία*

αγίασμα

 

 

αεσμόν

Χαλδία*

αγιασμός

 

 

αεσμός

Χαλδία*

αγιασμός

 

 

αετέ

Τσακωνιά

αετός

 

δ

αετίνα [Λεξικό Πρωίας 1933]

αετομάνα, ατίνα

αετίνα

 

δ

αετίσιος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αετίχιος, αϊτίσιος, αϊτίσιους

αετίσιος

 

 

αετίχιος

Μάνη

αετίσιος

 

δ

αετομάνα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αετίνα

 

 

αετομαχαλιάριζα [ΙΛΝΕ 1989]

 

κοκκινοκεφαλάς

 

 

αετομάχο

Τσακωνιά

αετομάχος

2

δ

αετομάχος [Ηπίτης 1908]

Lanius collurio: αετομάχο, αϊτομάχο, αϊτομάχος, αϊτουμάχα, αϊτουμάχους, ατομάχος, ατούμαχος, αττούμακας, δαγκάν, δάγκος, δακκαντούρα, κεφαλάς, κούμαχας, λιάρος, μαυρομάτης, μουροχάβς, ττούμακας

αετομάχος

 

 

αετομάχος [ΙΛΝΕ 1933]

 

κοκκινοκεφαλάς

 

δ

αετομάχος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

κεφαλάς

 

δ

αετομύτισσα [Λεξικό Πρωίας 1933]

αετομυτού

αετομύτισσα

 

δ

αετομυτού [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αετομύτισσα

 

δ

αετονύχης [Λεξικό Πρωίας 1933]

αϊτονύχης, αϊτουνύχς

αετονύχης

 

δ

αετονύχι [Βεντότης 1790]

ποικιλία σταφυλιού: αετονύχς, αϊτανύχι, αϊτανύχι, αϊτονύσι, αϊτονύχι, αϊτουνύχ

αετονύχι

 

δ

αετονύχισσα [Λεξικό Πρωίας 1933]

αϊτονύχισσα

αετονύχισσα

 

δ

αετονυχολιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγριελιά

 

 

αετονύχς

Πάρος

αετονύχι

 

δ

αετοπόδης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

γοργοπόδαρος

 

 

αετοπόης

Κάρπαθος

γοργοπόδαρος

 

 

αετόπουλε

Τσακωνιά

αετόπουλο

 

 

αετόπουλο

Θήρα

αετός

2

δ

αετόπουλο [Somavera 1709]

αετόπουλε, αετόπουλον, αετούδι, αετούτσι, αϊτάκι, αϊτάτσι, αϊτενόπον, αϊτιόπουλο, αϊτόπλου, αϊτόπουλε, αϊτόπουλο, αϊτούτσι, ατούδι, ατούδιν

αετόπουλο

 

 

αετόπουλον [Du Cange 1688]

Κερασούντα*, Σάντα*

αετόπουλο

 

 

αετοράχ

Χαλδία*

αετοράχη

 

δ

αετοράχη [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αετοράχ, αϊτοράχη

αετοράχη

 

 

αετός

Κέρκυρα

σαλάχι

 

 

άετος

Κάρπαθος

άδετος

4

δ

αετός [Corona Preciosa 1527]

πουλιά του γένους Aquila: αγδός, αγετός, αγιτός, αετέ, αϊτέ, αϊτέντζ, αϊτές, αϊτιός, αϊτός, ατιός, αϊτόνας, αϊτόντζ, ατό, ατός, αχιτός, αχτιός, αχτός, γιατός, καρτάλ

αετός

 

 

αετός [ΙΛΝΕ 1933]

το ψάρι Myliobatis aquila: αετόπουλο

αετός

 

 

αετός [ΙΛΝΕ 1933]

 

χαρταετός

 

 

αετούδι

Ιωνία*

αετόπουλο

 

 

αετούτσι

Τσακωνιά

αετόπουλο

 

 

αετοφωλία

Τσακωνιά

αετοφωλιά

2

δ

αετοφωλιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

αετοφωλία, αϊτουνουσιά, αϊτουφουλιά, αϊτοφώλ, αϊτοφωλέα, αϊτοφωλιά, αϊτοχωλιά, αχτοφωλιά

αετοφωλιά

 

 

αέτριν

Νικόπολη*

αλέτρι

 

 

αέτς

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

έτσι

 

 

αέτσα

Τραπεζούντα*

έτσι

 

 

αέτσι

Οινόη*,Σαμψούντα*

έτσι

 

 

αεύριν

Νικόπολη*

αλεύρι

 

 

αεφτέρωτος

Κάλυμνος

ανεπανάληπτος

 

 

αζά

Κάλυμνος

καπνιά

 

 

αζά

Κάλυμνος, Κάρυστος, Κύμη, Σκύρος

στάχτη

 

 

άζα

Μύκονος

γάμπα

 

 

άζα

Κύπρος

καψάλισμα

 

 

άζα

Μύκονος

κνήμη

 

 

άζα

Αιδηψός

πίκρα

 

δ

άζα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κάρυστος

άλμη

 

δ

άζα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κάρυστος, Κύμη

καπνιά

 

 

αζάβετε

Βάτικα*, Χαβουτσί*

άσβηστος

 

δ

αζάβωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αλύγιστος

 

 

αζαγιά

Κύπρος

αράχνη

 

 

αζαγιά

Κύπρος

μούχλα

 

 

αζαγιά

Κύπρος

στάχτη

 

δ

αζαγιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύπρος

αραχνιά

 

 

αζάγκωτος

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Όφις*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ασκούριαστος

 

 

αζάκουπας

Κάλυμνος, Κως

σβέρκος

 

 

αζάλ

Λαγκαδάς, Σέρρες

θράκα

2

λ

αζαλέα

φυτά του γένους Rhododendron: αζιλέα, ατζιλέα

αζαλέα

 

 

αζάλετε

Τσακωνιά

αδιάλεχτος

 

δ

αζάλικας [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Μάνη

βουβώνας

 

δ

αζάλικας [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μασχάλη

 

 

αζαλίκουτους

Κοζάνη

αζαλίκωτος

 

δ

αζαλίκωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αζάλουτε, αζάλωτος, αζάουτε

αζαλίκωτος

 

δ

αζαλίκωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανύπαντρος

 

δ

αζάλιστος [Βλαστός 1931]

άζαλος, αζάλστους, ατζάλιστος

αζάλιστος

 

 

άζαλο

Κύμη

χνάρι

 

 

άζαλον

Ρόδος

αναπνοή

 

δ

άζαλος [ΙΛΝΕ 1933]

 

αζάλιστος

 

 

αζαλούδα

Λαγκαδάς

θράκα

 

 

αζάλουτε

Τσακωνιά

αζαλίκωτος

 

 

αζάλστους

Νιγρίτα, Πιερία

αζάλιστος

 

δ

αζάλωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αζαλίκωτος

 

 

αζαμής

Μύκονος

ατζαμής

 

 

αζαμπλακέ

Ζάκυνθος

επαργύρωμα

 

 

αζάουτε

Τσακωνιά

αζαλίκωτος

 

 

αζάπενα

Κερασούντα*

ανύπαντρη

 

 

αζαπής

Αιτωλοακαρνανία

άτακτος

 

 

αζάπης

Θήρα, Κερασούντα*, Κύθνος, Νάξος, Πάρος

ανύπαντρος

 

 

αζάπης

Πωγώνι

ασύδοτος

 

 

αζάπης

Κάρπαθος, Πάργα

ατίθασος

 

 

αζάπης

Πάρος

νεαρός

 

 

αζάπης

Κύπρος

πειρατής

 

δ

αζάπης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κάρπαθος

κακομοίρης

 

δ

αζάπης [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

συνέταιρος

 

δ

αζάπης [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

φίλος

 

δ

αζαπιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία

απειθαρχία

 

δ

αζαπιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Πωγώνι

ασυδοσία

 

δ

αζάπικος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ασύδοτος

 

 

αζάπκους

Αιτωλοακαρνανία

απεριόριστος

 

 

άζαπος

Λακωνία

ατίθασος

 

δ

άζαπος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ασύδοτος

 

 

άζαπους

Καρδίτσα

απεριόριστος

 

 

άζαπους

Αίνος*, Σουφλί, Χαλκιδική, Φωκίδα

ατίθασος

 

 

αζάπουτους

Λάρισα

ανυπότακτος

 

 

αζάπουτους

Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Καστοριά, Μαγνησία, Χαλκιδική

ατίθασος

 

 

αζάπς

Χαλκιδική

φίλος

 

 

αζαπτζής

Μαγνησία

ατίθασος

 

 

αζάπωτος

Ήπειρος

αδέσποτος

 

δ

αζάπωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανυπότακτος

 

 

άζαρη

Λακωνία

σκουριά

 

 

αζάρι [Corona Preciosa 1527]

 

ζάρι

 

 

αζαριά

Νάξος

λάδανο

 

δ

αζαριά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κίστος

 

 

αζάριν

Κύπρος

ζάρι

 

 

αζαρλαντίζω

Αραβανί*

επιπλήττω

 

 

αζαρλατίζω

Φάρασα*

επιπλήττω

 

 

αζαρόλι [Γεννάδιος 1914]

 

αγριομούσμουλο

 

 

αζαρολιά [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγριομουσμουλιά

 

 

αζαρόλιν

Κύπρος

αγριομουσμουλιά

 

 

αζάρουλους

Κοζάνη

αγριομούσμουλο

 

 

αζάρουτε

Τσακωνιά

αζάρωτος

 

 

αζάρουτους

Αδριανούπολη*, Ήπειρος, Σέρρες

αζάρωτος

 

 

άζαρτι

Κύπρος

παραλίγο

 

 

αζαρτίλιν

Κύπρος

καρδερίνα

 

 

αζάρω

Κύπρος

εξαγριώνομαι

 

δ

αζάρωτος [Βεντότης 1790]

αζάρουτε

αζάρωτος

 

δ

αζάς [Λεξικό Πρωίας 1933]

Θεσπρωτία, Ίμβρος, Ιωάννινα, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κρήτη, Κύπρος, Κωνσταντινούπολη, Κως, Λάρισα, Λήμνος, Λιβίσι*, Νιγρίτα, Πάργα, Πιερία, Ρόδος, Σάντα*

προεστός

 

 

αζάτ

Καρδίτσα, Μαγνησία

απελευθέρωση

 

 

αζάτ

Ίμβρος, Τσακήλι*

ελεύθερα

 

 

αζάτη

Ήπειρος

ελευθερία

 

 

αζάτης

Κωνσταντινούπολη

απελευθερωμένος

 

 

αζάτης [Κουκκίδης 1960]

Αχαΐα

ατίθασος

 

δ

αζάτης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανύπαντρος

 

δ

αζάτης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άτακτος

 

 

αζάτι

Φάρασα*

απελευθέρωση

 

 

αζάτι

Δέλβινο, Θεσπρωτία, Κρήτη

ελεύθερα

 

 

αζάτι [Κουκκίδης 1960]

 

ελευθερία

 

δ

αζατιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ασυδοσία

 

 

αζάτικος

Αχαΐα

ανυπότακτος

 

 

αζάτικος

Μεσσηνία

απείθαρχος

 

 

αζάτικος

Αχαΐα, Μεσσηνία

απεριόριστος

 

 

αζάτικος

Μέγαρα

πεισματάρης

 

δ

αζάτικος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ασύδοτος

 

 

αζάτιν

Κύπρος

απελευθέρωση

 

 

αζάτκα

Στερεά

απεριόριστα

 

 

αζάτος

Λακωνία

ατίθασος

 

 

αζάτος

Μάνη

εύκαιρος

 

 

αζάτος

Αρκαδία

πεζοπόρος

 

 

αζάτς

Πόντος

ανύπαντρος

 

δ

αζάφτιστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Νάξος

ανυπότακτος

 

δ

αζαχάριαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αζαχάρωτος

 

 

αζαχάρουτους

Μακεδονία

αζαχάρωτος

 

 

αζαχάρουτους

Λάρισα

αντιπαθητικός

 

δ

αζαχάρωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αζαχάριαστος, αζαχάρουτους

αζαχάρωτος

 

 

αζάψ

Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ανύπαντρος

 

 

αζάψ

Αιτωλοακαρνανία, Ιωάννινα, Χαλκιδική

ατίθασος

 

 

αζβάιστε

Τσακωνιά

αδιάβαστος

 

 

αζγαριά

Λέσβος

ανάγυρος

 

 

άζγιαστους

Νιγρίτα

αζύγιστος

 

 

αζγκαλιά

Σαμοθράκη

αγκαλιά

 

 

αζγκαλντί

Ουλαγάτς*

παραλίγο

 

 

αζγκίν

Ουλαγάτς*

άγριος

 

 

αζγκινεύου

Νιγρίτα

καψουρεύομαι

 

 

αζγκίνης [Κουκκίδης 1960]

Κωνσταντινούπολη

έξαλλος

 

 

αζγκίνικος

Κωνσταντινούπολη

άγριος

 

 

αζγκίνς

Ίμβρος, Χαλκιδική

γυναικάς

 

 

αζγκίνς

Νιγρίτα

ερωτιάρης

 

 

αζγκίνς

Ίμβρος

ζωηρός

 

 

αζγκίνς

Ίμβρος

καυλιάρης

 

 

αζγκίνς [Κουκκίδης 1960]

 

έξαλλος

 

 

αζγουράφιστος

Θήρα

αζωγράφιστος

 

 

αζέλευτος

Όφις*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αζήλευτος

 

 

αζεμάκιστε

Τσακωνιά

αζεμάτιστος

 

δ

αζεμάτιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αζεμάτιστος

 

 

αζεμάτιγος [ΙΛΝΕ 1933]

 

αζεμάτιστος

 

 

αζεμάτιος

Παξοί

αζεμάτιστος

 

δ

αζεμάτιστος [Βεντότης 1790]

αζεμάκιστε, αζεμάτιος, αζεμάτιαστος, αζεμάτιγος, αζμάτστους, αζουμάτιστος, αθέρμιστος, αθέρμιστους, αλέχουτε, ατζουμάτιστος

αζεμάτιστος

 

 

αζεμίωτος

Κοτύωρα*, Σάντα*, Χαλδία*

αζημίωτος

 

 

αζέρβα

Κοζάνη

αριστερά

 

δ

αζέσταγος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άζεστος

 

 

αζέσταος

Τραπεζούντα*

άζεστος

 

 

αζέσταους

Αιτωλοακαρνανία

άζεστος

 

δ

αζέστατος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κρήτη, Μάνη, Οινόη*

άζεστος

 

 

αζέστατους

Μακεδονία

άζεστος

 

 

αζέστετος

Τραπεζούντα*

άζεστος

 

δ

άζεστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αζέσταγος, αζέσταος, αζέσταους, αζέστατος, αζέστατους, αζέστετος, ασόνιστε

άζεστος

 

 

αζέτχους

Καρδίτσα

φρέσκος

 

δ

αζευγάριαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αζευγάρωτος

 

 

αζευγάριστε

Τσακωνιά

άζευκτος

 

δ

αζευγάριστος [Βλάχος 1897]

Άνδρος, Κύθηρα, Ρόδος

ανόργωτος

 

δ

αζευγάρωτος

αζευγάριαστος

αζευγάρωτος

 

 

αζευγάρωτος [Βλάχος 1659]

Κρήτη

άζευκτος

 

δ

αζευγολάτητος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανόργωτος

 

λ

άζευκτος

αγόσευτος, αζευγάριστε, αζευγάρωτος, άζευτε, άζευτος, άζεχτος, άζζεφος, άζιφτους, αζοβγάζιστε, αζόφιος, αζύγουτους, ακόσευτος, αμέρωστο

άζευκτος

 

 

άζευτε

Τσακωνιά

άζευκτος

 

δ

άζευτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

άζευκτος

 

 

άζεχτος

Αρκαδία, Κεφαλονιά, Κύπρος, Μάνη

άζευκτος

 

 

άζεχτος

Ρόδος

ανόργωτος

 

 

αζζάκουππας

Κως

σβέρκος

 

 

αζζάκουπφας

Κως

σβέρκος

 

 

αζζαμής

Νίσυρος

ατζαμής

 

 

αζζάρωθτο

Καλαβρία

παρθένα

 

 

αζζάρωθτο

Καλαβρία

παρθένος

 

 

αζζάρωστο

Καλαβρία

παρθένα

 

 

αζζάρωστο

Καλαβρία

παρθένος

 

 

αζζάς

Νίσυρος

προεστός

 

 

αζζάτο

Καλαβρία

άγαμος

 

 

άζζεφος

Νίσυρος

άζευκτος

 

 

άζζιο

Νίσυρος

αξία

 

 

αζζιοριά

Νίσυρος

ανάγυρος

 

 

αζζιουργκιά

Κως

ανάγυρος

 

 

αζζόερας

Νίσυρος

ανάγυρος

 

 

αζζοεριά

Νίσυρος

ανάγυρος

 

 

αζζόυρας

Κάλυμνος, Νίσυρος

ανάγυρος

 

 

αζζόυρος

Κως

ανάγυρος

 

 

αζηθκιάνα

Χίος

ζητιάνα

 

 

αζήθκιανος

Χίος

ζητιάνος

 

 

αζήλα

Κύπρος

ζήλεια

 

 

αζηλεύκω

Κύπρος

ζηλεύω

 

 

αζήλευτε

Τσακωνιά

αζήλευτος

 

δ

αζήλευτος [Βλάχος 1659]

αζέλευτος, αζήλευτε, αζήλιφτους, άζουλος

αζήλευτος

 

 

αζηλιάρης

Κύπρος

ζηλιάρης

 

 

αζήλιφτους

Μακεδονία

αζήλευτος

 

 

αζήμιος

Χίος

αζημίωτος

 

 

αζήμιους

Καστοριά

αζημίωτος

 

λ

αζημίωτος

αζεμίωτος, αζήμιος, αζήμιους, αζήμιωτος, αζήμνιουτους, αζήμνιωτος, αζηνίουτε, αζήνιουτε

αζημίωτος

 

δ

αζήμιωτος [Κοντόπουλος 1903]

 

αζημίωτος

 

 

αζήμνιουτους

Σέρρες

αζημίωτος

 

 

αζήμνιωτος

Μάνη

αζημίωτος

 

 

αζηνίουτε

Τσακωνιά

αζημίωτος

 

 

αζήνιουτε

Τσακωνιά

αζημίωτος

 

λ

αζητησία

αγυρεψιά, αζητησιά

αζητησία

 

δ

αζητησιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αζητησία

 

 

αζήτητα

αναζήτηγα, αζήτηφτα

αζήτητα

 

 

αζήτηφτα

Καστοριά

αζήτητα

 

δ

αζητιάνευτα [Λεξικό Πρωίας 1933]

αδιακόνευτα

αζητιάνευτα

 

 

αζητώ

Κύπρος

ζητώ

 

 

αζιάσμα

Χιμάρα

αγίασμα

 

 

αζιάσμος

Χιμάρα

δυόσμος

 

 

άζιαστος

Παξοί, Σίφνος

αζύγιστος

 

δ

αζιάτικος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ασύδοτος

 

 

αζιάτκους

Ήπειρος

απεριόριστος

 

 

αζιβάιστε

Τσακωνιά

αδιάβαστος

 

 

αζιβγάρουτους

Αδριανούπολη*

ανόργωτος

 

 

αζιβγάρστους

Χαλκιδική

ανόργωτος

 

 

αζιγανεύγω

Κρήτη

αδικώ

 

 

αζιγανεύω

Κρήτη

εξαπατώ

 

 

αζιγανιά

Κρήτη

αδικία

 

 

αζιγανιά

Κρήτη

εξαπάτηση

 

 

αζιγανιά [Κουκκίδης 1960]

 

ζημιά

 

 

αζίδα

Τήνος

πειραχτήρι

 

 

αζίζης

Κωνσταντινούπολη

άγιος

 

δ

αζίκι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Προποντίδα*

κουμπάνια

 

 

αζίλακας

Κρήτη

σμίλακας

 

 

αζιλέα

Μαγνησία

αζαλέα

 

δ

αζίνα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

δαδί

 

δ

αζίνα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύπρος

σπίθα

 

 

αζίνιχτε

Τσακωνιά

άσμιχτος

 

 

άζινο

Ζάκυνθος

γαϊδούρι

 

 

αζιουβγάρσυους

Νιγρίτα

ανόργωτος

 

δ

άζιφτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άστιφτος

 

 

άζιφτους

Γρεβενά, Ίμβρος, Καστοριά, Λαγκαδάς, Νιγρίτα, Τρίκαλα

άζευκτος

 

 

άζιφτους

Ίμβρος

ανόργωτος

 

 

άζκαλτι

Κύπρος

παραλίγο

 

 

άζμα

Κρήτη, Κύθηρα, Μάνη, Σάμος

άσθμα

 

 

αζμάνς

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

βαρβάτος

 

 

αζμαντάν

Ίμβρος

προσωρινά

 

 

αζμάρ

Πάρος

ζυμάρι

 

 

αζμάρι

Πάρος

ζυμάρι

 

 

αζμάτστους

Πιερία

αζεμάτιστος

 

 

αζμουσιά

Ίμβρος

αζυμωσιά

 

 

αζμπάριζα

Μάνη

αμπάριζα

 

 

αζμπάρωμα

Μάνη

αμπάρωμα

 

 

αζμπαρώνου

Μάνη

αμπαρώνω

 

 

αζμπέστι

Απουλία, Καλαβρία

ασβέστης

 

 

αζμπόρστους

Κοζάνη, Σιάτιστα

αμίλητος

 

 

άζμωτος

Όφις*

αζύμωτος

 

 

αζντέρ

Σέρρες

θεριό

 

 

αζντέστη

Απουλία

ασβέστης

 

 

αζντεύου

Σέρρες

θεριεύω

 

 

αζντεύω [Κουκκίδης 1960]

 

αγριεύω

 

 

αζντίζου

Σάμος

αγριεύω

 

 

αζντίζω

Κωνσταντινούπολη

εξαγριώνομαι

 

 

αζντρέχτης

Πάρος

υποστηρικτής

 

 

αζντσμένος

Κωνσταντινούπολη

εξαγριωμένος

 

 

αζντσμένους

Ίμβρος

ζωηρός

 

 

αζό

Ρόδος

ζώο

 

 

αζοβγάζιστε

Τσακωνιά

άζευκτος

 

 

αζοβγάριστος

Κύθηρα

ανόργωτος

 

δ

αζόγερας [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αργολίδα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Κρήτη, Πάτμος

ανάγυρος

 

 

αζόγερο

Καλαβρία

ανάγυρος

 

 

αζόγιουρας

Μέγαρα

ανάγυρος

 

δ

αζογκάθα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αγκαθόσκουπα

 

 

αζόγουρας

Αίγινα

ανάγυρος

 

 

αζόγυρας

Αμοργός, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Κρήτη, Μάνη, Πάτμος

ανάγυρος

 

 

αζογυρέ

Κρήτη

ανάγυρος

 

 

αζόγυρος

Λευκάδα, Τήνος

ανάγυρος

 

δ

αζόερας [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κέρκυρα, Λευκάδα

ανάγυρος

 

 

αζολέτα [Somavera 1709]

θελύτσι

κουμπότρυπα

 

 

αζόν

Καστελλόριζο, Κύπρος, Μάκρη*, Ρόδος

ζώο

 

 

αζόουρος

Κως

ανάγυρος

 

δ

αζόρευτα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αζόριστα

 

δ

αζόρευτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αζόριστος

 

δ

αζόριστα [Λεξικό Πρωίας 1933]

αζόρευτα

αζόριστα

 

δ

αζόριστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αζόρευτος, αζόρστους, αζούρστους

αζόριστος

 

 

αζόρστους

Νιγρίτα, Σέρρες

αζόριστος

 

 

άζος [Βλαστός 1931]

 

ασβός

 

 

αζουγαριά

Χίος

ανάγυρος

 

 

αζουγράφτους

Μακεδονία

αζωγράφιστος

 

 

άζουδε

Τσακωνιά

νωθρός

 

 

αζουδεύγομαι

Κρήτη

κακομοιριάζω

 

δ

αζουδεύομαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μεμψιμοιρώ

 

 

αζουδεύου

Μάνη

γρουσουζεύω

 

 

αζούδης

Λακωνία

κακομοίρης

 

 

αζουδία

Μάνη

γρουσουζιά

 

δ

αζουδιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη

κακομοιριά

 

 

αζουδίζου

Μάνη

γρουσουζεύω

 

 

άζουδος

Κρήτη

άτυχος

 

 

άζουδος

Μάνη

γρουσούζης

 

δ

άζουδος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη, Λακωνία, Μάνη, Τσεσμέ*

κακομοίρης

 

 

αζούδουρα

Λακωνία

αγούδουρας

 

 

αζουεριά

Χίος

ανάγυρος

 

 

αζουϊδιάρης

Μάνη

γρουσούζης

 

 

αζουϊδιένου

Μάνη

γρουσουζεύω

 

 

αζούκουπφας

Κάλυμνος

σβέρκος

 

 

αζούλα

Κύπρος

ζήλεια

 

 

άζουλα

Ζάκυνθος, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Παξοί

κόπιτσα

 

 

αζουλατεύου

Μάκρη*

ζωηρεύω

 

 

αζουλατσιά

Κύπρος

γκότζι

 

 

αζουλάτσιν

Κύπρος

γκότζι

 

 

αζουλεπιά

Αττική

λαδανιά

 

 

αζουλεύκω

Κύπρος

ζηλεύω

 

 

αζούλης

Κύπρος

ζηλιάρης

 

δ

αζούλητος [Βλαστός 1931]

Άνδρος

αζούληχτος

 

δ

αζούληχτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αζούλητος, αζούλιαχτος, αζούλιγος, αζούλιστος, αζούλχτους

αζούληχτος

 

 

αζουλιάρης

Κύπρος

ζηλιάρης

 

 

αζουλιάρισσα

Κύπρος

ζηλιάρα

 

 

αζουλιαρκά

Κύπρος

ζηλιάρα

 

 

αζουλιαρόκαττος

Κύπρος

ζηλιαρόγατος

 

 

αζουλιαρού

Κύπρος

ζηλιάρα

 

δ

αζούλιαχτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αζούληχτος

 

 

αζούλιγος

Κοτύωρα*

αμουνούχιστος

 

δ

αζούλιγος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αζούληχτος

 

δ

αζούλιστος [Βλαστός 1931]

Κάλυμνος

αζούληχτος

 

 

άζουλος

Όφις*

αζήλευτος

 

 

αζούλχτους

Σέρρες

αζούληχτος

 

 

αζούμα

Αττική

ρόκα

 

 

αζουμάτιστος

Σύμη

αζεμάτιστος

 

δ

άζουμος [Βεντότης 1790]

 

άχυμος

 

 

αζούμπγους

Αιτωλοακαρνανία

αζούπιστος

 

 

αζούμπουτους

Ιωάννινα

αζούπιστος

 

 

αζούμωτος

Κάλυμνος, Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αζύμωτος

 

 

αζούναρος

Πόντος*

άζωστος

 

 

αζούπητος [Βλαστός 1931]

 

αζούπιστος

 

δ

αζούπηχτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αζούπιστος

 

δ

αζούπιγος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ζάκυνθος

αζούπιστος

 

δ

αζούπιστος [Βλαστός 1931]

αζούμπγους, αζούμπουτους, αζούπητος, αζούπιτος, αζούπτους, αμούκζουτε, αμούκριουτε

αζούπιστος

 

 

αζούπιτος

Αχαΐα, Ζάκυνθος, Κορινθία

αζούπιστος

 

 

αζούπτους

Ιωάννινα

αζούπιστος

 

 

αζούρ

 

κυανό

 

δ

αζούρ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

είδος κεντήματος: αγκιόρνο, αζούρι

αζούρ

 

 

αζούρα

Λιβίσι*

βρωμιά

 

 

αζούρα

Κύπρος, Σιάτιστα

κατακάθι

 

 

αζούρα

Κύπρος

σβούρα

 

 

αζούρα

Φωκίδα

σκουριά

 

 

αζόυρας

Άνδρος, Ιωάννινα, Κάλυμνος, Κρήτη, Λευκάδα

ανάγυρος

 

 

άζουρας

Ρόδος

πρασιά

 

 

αζοϋρέ

Κρήτη

ανάγυρος

 

 

αζούρι

Μύκονος

αζούρ

 

 

αζούρι

Αρκαδία

ανάγυρος

 

δ

αζούρι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

λαζουρόλιθος

 

 

αζουριά

Κώς, Χίος

ανάγυρος

 

 

αζουρία

Κύπρος

σβούρα

 

δ

αζουριά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

όχλος

 

δ

αζουριά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

σιτολούλουδο

 

 

αζουριάννου

Μάκρη*

λερώνω

 

 

αζοϋροδεμένος

Κρήτη

καβγατζής

 

 

αζόυρος

Κρήτη

ανάγυρος

 

 

αζούρστους

Κοζάνη

αζόριστος

 

 

άζουστους

Σέρρες

άζωστος

 

 

αζούτς

Κοτύωρα*

αυθάδης

 

 

αζούχ

Κοτύωρα*, Σάντα*, Χαλδία*

κουμπάνια

 

δ

αζούχι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κουμπάνια

 

 

αζόφιος

Χίος

άζευκτος

 

 

αζόχερας

Ζάκυνθος

ανάγυρος

 

 

αζτιέω

Φάρασα*

εξοργίζομαι

 

 

αζύαγος

Χαλδία*

αζύγιστος

 

 

αζύαστα

Κύπρος

αζύγιστα

 

 

αζύαστος

Άνδρος, Κάλυμνος, Κρήτη, Κύπρος, Νάξος, Όφις*, Ρόδος, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αζύγιστος

 

 

αζύαχτος

Χαλδία*

αζύγιστος

 

 

αζύγιαγος

Κεφαλονιά, Κονίστρες, Κορινθία, Μεσσηνία, Μάνη

αζύγιστος

 

 

αζύγιαγους

Λήμνος, Φωκίδα

αζύγιστος

 

 

αζυγιάδος

Κεφαλονιά

αζύγιστος

 

δ

αζύγιαστα [Βεντότης 1790]

αζύαστα

αζύγιαστα

 

 

αζύγιαστε

Τσακωνιά

αζύγιστος

 

δ

αζύγιαστος [Portius 1635]

Μάνη, Οινόη*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αζύγιστος

 

δ

αζυγίαστος [Βλάχος 1659]

 

αζύγιστος

 

δ

αζύγιαχτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Οινόη*, Χαλδία*

αζύγιστος

 

δ

αζύγιστος [Βλάχος 1897]

άζγιαστους, άζιαστος, αζύαγος, αζύαστος, αζύαχτος, αζύγιαγος, αζύγιαγους, αζυγιάδος, αζύγιαστε, αζύγιαστος, αζύγιαχτος, ακαμπάνιστος

αζύγιστος

 

 

αζύγουτε

Τσακωνιά

απλησίαστος

 

 

αζύγουτους

Αιτωλοακαρνανία

άζευκτος

 

 

αζύγουτους

Ευρυτανία, Σέρρες

απλησίαστος

 

 

αζύγωτος [Βλαστός 1931]

 

απλησίαστος

 

δ

αζύγωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

δύστροπος

 

δ

αζύγωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

απλησίαστος

 

λ

άζυμος

για ψωμί: ανάβατος, ανέβατος, ανήβατος

άζυμος

 

 

αζύμουτε

Τσακωνιά

αζύμωτος

 

 

αζύμουτους

Σέρρες

αζύμωτος

 

 

αζυμπραγός

Κρήτη

δίδυμος

 

 

αζυμωσά

Σύμη

αζυμωσιά

 

 

αζυμωσιά [ΙΛΝΕ 1933]

αζμουσιά, αζυμωσά

αζυμωσιά

 

 

αζύμωτε

Χαβουτσί*

αζύμωτος

 

 

αζύμωτο

Αραβανί*

αζύμωτος

 

δ

αζύμωτος [Germano 1622]

άζμωτος, αζούμωτος, αζύμουτε, αζύμουτους, αζύμωτε, αζύμωτο

αζύμωτος

 

 

άζω

Φάρασα*

αλλάζω

 

δ

αζωγράφιστος [Βλάχος 1897]

αζγουράφιστος, αζουγράφτους, ατζωγράφιστος

αζωγράφιστος

 

 

αζωνάρης

Χίος

άζωστος

 

 

αζώναρος

Κερασούντα*, Όφις*, Χαλδία*

άζωστος

 

δ

άζωνος [Βεντότης 1790]

 

άζωστος

 

 

αζωντανός

Κρήτη

ζωντανός

 

δ

άζωστα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

άζωστα

άζωστα

 

 

αζωσταδέσιος

Ινέπολη*

άζωστος

 

 

αζωστάρ

Αξός*

άζωστος

 

 

αζώσταρος

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Οινόη*, Όφις*, Σαμψούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άζωστος

 

 

αζώσταρους

Σέρρες

άζωστος

 

δ

άζωστος [Βλάχος 1659]

αζούναρος, άζουστους, αζωνάρης, αζώναρος, άζωνος, αζωσταδέσιος, αζωστάρ, αζώσταρος, αζώσταρους, ανάζωστος

άζωστος

 

 

άζωτος

Κύπρος

άζωστος

 

δ

άη [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Βάτικα*, Βελβεντός, Γρεβενά, Ζάκυνθος, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Καστελλόριζο, Καστοριά, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κουβούκλια*, Κρήτη, Κωνσταντινούπολη, Κως, Κύπρος, Λέσβος, Μαγνησία, Μάνη, Μέγαρα, Παξοί, Πιερία, Σάμος, Σιάτιστα, Σίλλη*, Σουφλί, Σύμη, Φερτέκι*, Χαβουτσί*, Χαλκιδική, Χίος

άγιος

 

 

αηβότανο

Καστελλόριζο

αψιθιά

 

 

Αηγιάνης

Πόντος*

Ιούνιος

 

 

Αηγιανίτης

Σωζόπολη*

Ιούνιος

 

 

Αηγιάννης [Βλαστός 1931]

 

Ιούνιος

 

 

αηγιάννης [Γεννάδιος 1914]

Ήπειρος

αγιάννης

 

 

αηγιάνς

Ημαθία

αγιάννης

 

 

αηγιόνι

Μάνη

αηδόνι

 

 

Αηγιώργης

Αυδήμι*

Απρίλιος

 

 

Αηγιωργίτης

Αργολίδα, Λακωνία

Απρίλιος

 

 

Αηγιωργίτης [Βλαστός 1931]

Σινώπη*

Νοέμβριος

 

 

αηδημήτρης

Θεσπρωτία

χρυσάνθεμο

 

δ

Αηδημήτρης [Γούλας 1961]

Ινέπολη*, Κοτύωρα*

Οκτώβριος

 

 

Αηδημητριάτης [Βλαστός 1931]

Προποντίδα*, Ρόδος, Σωζόπολη*, Χίος

Οκτώβριος

 

 

αηδημητριάτικο

Ρόδος

χρυσάνθεμο

 

 

αηδημητριάτκου

Ιωάννινα

χρυσάνθεμο

 

 

Αηδημητριάτς

Σαμάκοβο*

Οκτώβριος

 

 

Αηδημητρίτης

Λακωνία

Οκτώβριος

 

λ

αηδία

ανάρα, αναρεσιά, αναρεσκιά, αναρεστιά, ανασκασιά, ανασκιωσύνη, ανελυγκιασιά, ανελύγκιασμα, ανιφρασιά, νεκάτσιασμαν, νεκατσιασμός

αηδία

3

λ

αηδιάζω

αγδίζω, αγηδιώ, αγκηδιώ, αγκώνου, αγκώνω, αναγυρίζω, αναλυγκιάζω, ανελυγκιάζω, ανατσιριάζω, γκώνου, γκώνω, εγκώνω

αηδιάζω

3

 

αηδιασμένος

ανελυγκιασμένος

αηδιασμένος

 

λ

αηδιαστικός

αναγούλας, ανελυγκιαστικός, ανίφραντους

αηδιαστικός

 

 

αηδιόνι

Μάνη

αηδόνι

 

 

αηδιόνισμα

Μάνη

αηδόνισμα

 

 

Αηδμήτηρς

Αυδήμι*

Οκτώβριος

 

 

Αηδμητριάτς

Θάσος, Σάμος, Χαλκιδική

Οκτώβριος

 

 

Αηδμήτρς

Άρτα

Οκτώβριος

 

 

αηδόν

Ιωάννινα, Καστοριά, Λέσβος, Πιερία, Τραπεζούντα*, Χαλκιδική

αηδόνι

 

 

Αηδόνα

Αηδόνου, Ντιόνου

Αηδόνα

2

δ

αηδονάκι [Βεντότης 1790]

αδονάκι, αδονάκιν, αδονάτσι, αδονούδα, αδονούδι, αηδονόπουλο, αηδονόπουλλον, αϊδονάτσι, αϊδουνέλ, αϊδονόπλου, αϊδουνούδι, αντονάκι

αηδονάκι

 

 

αηδονάτος [Βλαστός 1931]

 

αηδονόλαλος

3

δ

αηδόνι [Corona Preciosa 1527]

Atlas Linguarum Europae 116 | Luscinia megarhynchos: αγδόν, αγδόνι, αδόν, αδόνα, αδόνι, αδόνιν, αηγιόνι, αηδιόνι, αηδόν, αηδόνιν, αηντόν, αηντόνι, αητόν, αντόνι, αόνι, ποταμίδα

αηδόνι

 

 

αηδονίζω

Κύθηρα

ανακατεύω

 

 

αηδονίζω [Βλαστός 1931]

αδονώ

αηδονίζω

 

 

αηδόνιν

Κερασούντα*, Κύπρος, Οινόη*

αηδόνι

 

δ

αηδόνισμα [Βεντότης 1790]

αγδιόνισμα, αηδιόνισμα, αηδονολάλημα

αηδόνισμα

 

δ

αηδονολαλάω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αηδονολαλώ

 

δ

αηδονολάλημα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αηδόνισμα

 

δ

αηδονολαλιά [Βλαστός 1931]

αγδονολαλιά, αϊδουνουλαλιά

αηδονολαλιά

 

δ

αηδονόλαλος [Βλαστός 1931]

αηδονάτος, αϊδουνόλαλους, αϊδονόστομος, αϊδουνόλαλους

αηδονόλαλος

 

δ

αηδονολαλώ [Βλαστός 1931]

αδονολαλώ, αηδονολαλάω, αϊδουνουλαλώ

αηδονολαλώ

 

 

αηδονόπουλλον

Κάρπαθος

αηδονάκι

 

δ

αηδονόπουλο [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αηδονάκι

 

 

αηδονόστομος [Βλαστός 1931]

 

αηδονόλαλος

 

δ

αηδονόστομος [Βλάχος 1897]

 

καλλίφωνος

 

 

Αηδόνου

Σουφλί

Αηδόνα

 

δ

αηδονοφωλιά [Γούλας 1961]

αδονιά, αϊδουνουφουλιά

αηδονοφωλιά

 

δ

αηδονόφωνος

 

καλλίφωνος

 

 

αηδουνούδ

Σουφλί

καρδερίνα

 

 

Αηδρημήτης

Οινόη*

Οκτώβριος

 

 

αηθιά

Πάρος

γήτεμα

 

 

άηθος

Κεφαλονιά

αγριάνηθο

 

 

αήισσα

Κύπρος

αγία

 

 

Αηκεριακίτης

Σωζόπολη*

Ιούλιος

 

 

Αηκήρυκος

Πόντος*

Ιούλιος

 

δ

αήκουστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανήκουστος

 

δ

άηκουστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανήκουστος

 

 

αηκωνσταντινάτο

Καστελλόριζο, Μύκονος, Οινόη*

κωνσταντινάτο

 

 

αηλιάκα

Κεφαλονιά

σκυλόβατος

 

 

αήλιακα

Κεφαλονιά

σκυλόβατος

 

 

άηλιος

Ρόδος

σκουληκαντέρα

 

 

Αημαρίνα [Βλαστός 1931]

 

Ιούλιος

 

 

αημερινός

Κεφαλονιά, Μάνη

αυγερινός

 

 

αηνάρι

Κως

αγριόκοτα

 

 

Αηνκουλιάτς

Σέρρες, Χαλκιδική

Δεκέμβριος

 

 

αήννω

Κύπρος

αφήνω

 

 

Αηνορείτικος

Σύμη

αγιορείτικος

 

 

αηντόν

Τραπεζούντα*

αηδόνι

 

 

αηντόνι

Καλαβρία

αηδόνι

 

 

Αηντριάς [Βλαστός 1931]

 

Νοέμβριος

 

 

αήρα

Λιβίσι*

ήρα

 

 

αηριάζου

Καστοριά, Σιάτιστα

αερίζω

 

 

αηρίζου

Αιτωλοακαρνανία

αερίζω

 

 

αηρίζουμι

Πιερία

κλάνω

 

 

αηρικός

Λιβίσι*

ευάερος

 

 

αηρουβατού

Ευρυτανία

φλυαρώ

 

 

αηρουγάμς

Ευρυτανία, Σουφλί, Χαλκιδική

κιρκινέζι

 

 

Άης

Κάρπαθος, Κύπρος

Άδης

 

δ

άης [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αμοργός, Αχαΐα, Θήρα, Ιθάκη, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Καρδίτσα, Καστελλόριζο, Κέρκυρα, Κύπρος, Λέρος, Μεσσηνία, Νάξος, Παξοί, Ρόδος, Σίλλη*, Σκύρος, Σουφλί, Σύμη, Τήνος, Χίος

άγιος

 

 

αησεληνάτο

Καστελλόριζο

κωνσταντινάτο

 

δ

αήσκιωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανίσκιωτος

 

 

Αηστράτηγος [Βλαστός 1931]

 

Νοέμβριος

 

 

Αηστράτης [Βλαστός 1931]

 

Νοέμβριος

 

 

Αηταξιάρχης [Βλαστός 1931]

 

Νοέμβριος

 

 

αήτεμα

Θήρα, Μύκονος Νάξος, Σύρος

γήτεμα

 

 

αητευτής

Πάρος

γητευτής

 

 

αητεύτρα

Πάρος

γητεύτρα

 

 

αητεύω

Μύκονος, Πάρος

γητεύω

 

 

αητιά

Πάρος

γήτεμα

 

 

αήτιμα

Σάμος

γήτεμα

 

 

αητόν

Τραπεζούντα*

αηδόνι

 

 

Αηφίλιπας

Σαμάκοβο*

Νοέμβριος

 

 

Αηφιλιπιάτης

Προποντίδα*

Νοέμβριος

 

 

Αηφιλιπίτης

Σωζόπολη*

Νοέμβριος

 

 

Αηφίλιππος [Βλαστός 1931]

 

Νοέμβριος

 

λ

άηχος

άνηχος

άηχος

 

 

αθ

Σαράντα Εκκλησιές*, Σκοπός*, Τσακήλι*

λουλούδι

 

 

αθαασκούφ

Σαμοθράκη

χόβολη

 

 

άθαβνος

Ήπειρος

άπατος

 

δ

άθαβος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άθαφτος

 

 

αθάλ

Σέρρες

θράκα

 

 

αθάλ

Λευκάδα

καπνιά

 

 

αθάλ

Σαμοθράκη

στάχτη

 

 

αθάλα

Λήμνος

στάχτη

 

 

αθάλα

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Όφις*, Σάντα*, Τραπεζούντα*

χόβολη

 

 

αθαλάμη

Ιθάκη, Μεγανήσι

θαλάμι

 

 

αθαλάσουτους

Σκόπελος

στεριανός

 

 

αθαλασσία

Οινόη*

μπουνάτσα

 

δ

αθαλασσιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μπουνάτσα

 

 

αθάλη

Χίος

θράκα

 

δ

αθάλη [Βλαστός 1931]

Άνδρος, Κρήτη, Μάνη

καπνιά

 

δ

αθάλη [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αχαΐα, Κρήτη, Κύθηρα, Κύθνος

στάχτη

 

δ

αθάλη [Λεξικό Πρωίας 1933]

Μύκονος

χόβολη

 

 

αθαλιάζου

Μάνη

καπνίζω

 

 

αθαλιασμένος

Μάνη

αφηρημένος

 

δ

αθάλπωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αθάμβωτος

 

 

αθαλωμένος [Βλαστός 1931]

 

καπνισμένος

 

δ

αθαλώνω [Βλαστός 1931]

 

καπνιάζω

 

 

αθαλωτός [Βλαστός 1931]

 

μαυριδερός

 

δ

αθάμαστα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αθαύμαστα

 

δ

αθάμαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αθαύμαστος

 

δ

αθαματούργητος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αθαυματούργητος

 

δ

αθάμαχτα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αθαύμαστα

 

δ

αθάμαχτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αθαύμαστος

 

 

αθάμπουτος

Μάνη

αθάμπωτος

 

δ

αθάμπωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αθάμπουτος

αθάμπωτος

 

λ

Αθανασία

Θανασούλα, Θανάσου, Θανάσω

Αθανασία

 

λ

Αθανάσιος

Αθανής, Γκανάτσιους, Θανάγς, Θανάης, Θανάς, Θανασάς, Θανάσης, Θανασός, Θάνος, Νάσιους, Νασός, Νάτσιους, Νιάτσιας

Αθανάσιος

 

 

αθάνατε

Τσακωνιά

αθάνατος

 

 

αθάνατη

Κάρπαθος, Ρόδος

αθάνατος

 

δ

αθάνατος [Germano 1622]

αθάνατε, απέθαντους, απέθατος, απέθατους, αψόφστους

αθάνατος

 

 

αθάνατος [Γεννάδιος 1914]

Agave americana: αθάνατη, αλοή, αλός, αμάραντος, ασκιλοκάρα, ασκουλοκάρα, σκιλοκάρα

αθάνατος

 

 

αθάνατος [Γεννάδιος 1916]

Κάλυμνος

αγαύη

 

 

Αθανής

Λήμνος

Αθανάσιος

 

 

αθαράπαγος

Κρήτη

αχόρταγος

 

δ

αθαρεσιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ατολμία

 

δ

αθάρετα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αθάρευτα

 

δ

αθάρετα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

απρόοπτα

 

δ

αθάρετα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άτολμα

 

δ

αθάρετος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αθάρευτος

 

δ

αθάρευτα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αθάρετα, αναθάρετα

αθάρευτα

 

δ

αθάρευτος [Βεντότης 1790]

αθάρετος, άθαρος, αναθάριτους, ανιθάρετους

αθάρευτος

 

δ

αθαρεψιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ατολμία

 

δ

άθαρος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Χαλδία*

αθάρευτος

 

δ

αθάσι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

σουμάδα

 

δ

αθάσι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

τσάγαλο

 

 

αθασιά

Κύπρος

αμυγδαλιά

 

 

αθασία [Γεννάδιος 1914]

Κύπρος

αμυγδαλιά

 

 

αθάσιν

Κύπρος

αμύγδαλο

 

 

αθασούδιν

Κύπρος

αμυγδαλάκι

 

 

αθασωτόν

Κύπρος

αμυγδαλωτό

 

δ

αθασωτός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύπρος

αμυγδαλωτός

 

λ

αθαύμαστα

αθάμαστα, αθάμαχτα

αθαύμαστα

 

λ

αθαύμαστος

αθάμαστος, αθάμαχτος

αθαύμαστος

 

 

άθαφος

Κρήτη, Όφις*, Ρόδος, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άθαφτος

 

δ

άθαφτος [Germano 1622]

άθαβος, άθαφος, άθαφτους

άθαφτος

 

 

άθαφτους

Ήπειρος, Καστοριά

άθαφτος

 

 

άθε

Μύκονος

μακάρι

 

 

άθεα

Κρήτη, Κως, Νάξος

αλύπητα

 

λ

αθέατα

άθωρα, αθώρητα

αθέατα

 

λ

αθέατος

άβλεπος, αθώρετος, αθώρητος, άθωρος, ανάβλεφτος, ανείδωτος

αθέατος

 

 

αθεγόφοβος

Πόντος*

αθεόφοβος

 

 

άθεε

Τσακωνιά

άθεος

 

δ

αθειάφιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αδιάφιγος, αδιάφιστος, αδιάφνιστος, ακιάφγους, ατιάφιγος, ατιάφουτους

αθειάφιστος

 

 

αθεκούφη

Ικαρία

στάχτη

 

 

αθεκούφι

Ικαρία

στάχτη

 

δ

άθελα [Βλαστός 1931]

άβουλα, αβουλί, αβουλίς, αθέλητα, άθιλα, ανάβουλα, ανάθελα, αναθελίς, ανάουλα, ανέβουλα, ανεβουλάς, ανεβουλίς, ανεβουλιστά, ανέγνωμα, ανεθέλητα, ανήβουλα, ανηβουλάς, ανηβουλίς, ανηθάριτα, ανηολά, ανήουλα, άουλα

άθελα

 

 

αθελέκωτος

Χαλδία*

ξεκούμπωτος

 

 

αθελησιά [Βλαστός 1931]

 

απροθυμία

 

δ

αθέλητα [Βλάχος 1659]

 

άθελα

 

 

αθέλητος

Μάνη

διαυγής

 

δ

αθέλητος [Βλάχος 1659]

 

αθέλητος

 

 

αθελία

Καλαβρία

φτελιά

 

δ

άθελος [Βλαστός 1931]

 

απρόθυμος

 

 

άθελος [ΙΛΝΕ 1933]

 

ακούσιος

 

 

αθέλουτε

Τσακωνιά

διαυγής

 

 

αθελύκωτος

Οινόη*

ξεκούμπωτος

 

 

αθέλωτος

Αρκαδία

διαυγής

 

 

αθεμά

Κουβούκλια*

ανάθεμα

 

 

αθέματα (τα)

Οινόη*

ασυναρτησίες

 

δ

αθεμέλιωτα [Λεξικό Πρωίας 1933]

αθεμέλωτα, αθεμερίωτα

αθεμέλιωτα

 

λ

αθεμελίωτος

αθεμέλιωτος, αθεμέλωτος, αθεμερίωτος, αθεμίρωτος

αθεμελίωτος

 

δ

αθεμέλιωτος [Somavera 1709]

Κάρπαθος

αθεμελίωτος

 

 

αθεμέλωτα

Χαλδία*

αθεμέλιωτα

 

 

αθεμέλωτος

Οινόη*, Τραπεζούντα*

αθεμελίωτος

 

 

αθεμερίωτα

Σαμψούντα*

αθεμέλιωτα

 

 

αθεμερίωτος

Σαμψούντα*, Χαλδία*

αθεμελίωτος

 

 

αθεμίρωτος

Τραπεζούντα*

αθεμελίωτος

 

 

αθεμωνιά

Λευκάδα, Μάνη

θημωνιά

 

 

αθεμωνία

Μάνη

θημωνιά

 

 

αθεμωνιάζω

Λευκάδα

θημωνιάζω

 

 

αθεμώνιαστε

Τσακωνιά

αθημώνιαστος

 

 

αθεμωνίαστος

Σάντα*

αθημώνιαστος

 

δ

αθεμώνιαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Θήρα, Κύπρος

αθημώνιαστος

 

 

άθεν

Χίος

αν

 

 

άθεν

Χίος

ας

 

 

αθένη

Κύπρος

πρωτόγαλα

 

 

αθεόκριτος

Προποντίδα*

αθεόφοβος

 

 

αθεόπιστος

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άθεος

 

 

αθεόρατος

Κύθνος

αόρατος

 

 

αθεόρατος

Θήρα, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κως, Ρόδος, Σύμη, Χίος

θεόρατος

 

 

αθεόρατους

Λιβίσι*

θεόρατος

3

δ

άθεος [Germano 1622]

άθεε, αθεόπιστος, αθέωτος, αλαμάνος, αλείτουρος, αλειτρούητος, αλέτουρος, αλίτουρος, αλούτερος

άθεος

 

 

αθεοτρομασμένος

Βιθυνία*

αθεόφοβος

 

 

αθεότρομος

Ανατολική Θράκη*

αθεόφοβος

 

 

αθέουτε

Τσακωνιά

διαυγής

 

δ

αθεόφοβα [Somavera 1709]

αθιόφουβα

αθεόφοβα

 

 

αθεόφοβο

Τσακωνιά

αθεόφοβος

 

δ

αθεόφοβος [Somavera 1709]

αθεγόφοβος, αθεόκριτος, αθεοτρομασμένος, αθεότρομος, αθεόφοβο, αθεόφογος, αθεόφοος, αθιόφουβους

αθεόφοβος

 

 

αθεόφογος

Πόντος*

αθεόφοβος

 

 

αθεόφοος

Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κύπρος, Ρόδος, Χίος

αθεόφοβος

 

 

αθέρα

Ρόδος

αυθάδεια

 

 

αθέρα

Αρκαδία, Βάτικα*, Ίμβρος, Κοτύωρα*, Κύπρος, Λακωνία, Όφις*, Ρόδος, Σάντα*, Σαράντα Εκκλησιές*, Σαμψούντα*, Σύρος, Τραπεζούντα*, Τρίκαλα, Τσακωνιά, Χαβουτσί*, Χαλδία*

κόψη

 

λ

αθέρα

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

πνοή

 

 

αθέρα [Somavera 1709]

Καλαβρία, Κάρπαθος, Κύπρος, Λευκάδα

άγανο

 

δ

άθερα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κορινθία

αθέριστα

 

 

αθέρας

Ικαρία

βουνοκορφή

 

δ

αθέρας [Βεντότης 1790]

Ζάκυνθος, Θάσος, Κάρπαθος, Κύπρος, Λακωνία

άγανο

 

δ

αθέρας [Βεντότης 1790]

Buck List 12.353 | Θάσος, Ίμβρος, Κάλυμνος, Κοζάνη, Κύθηρα, Κύμη, Λακωνία, Λάρισα, Μαγνησία, Μέγαρα, Νιγρίτα, Νίσυρος, Πιερία, Ρόδος, Σάμος, Τρίκαλα

κόψη

 

 

αθέρας [Βλαστός 1931]

Θάσος, Καστελλόριζο, Κοζάνη, Λακωνία, Λάρισα, Λέσβος, Λιβίσι*, Μάνη, Νιγρίτα, Νίσυρος, Σάμος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σιάτιστα, Σμύρνη*, Τρίκαλα

εκλεκτός

 

 

αθέργος

Ανατολική Θράκη*

αθέριστος

 

 

αθέργους

Αιτωλοακαρνανία, Γρεβενά

αθέριστος

 

 

άθερε

Τσακωνιά

αθέριστος

 

 

αθέρετος

Πόντος*

αθέριστος

 

 

αθέριγα

Αχαΐα, Κορινθία

αθέριστα

 

 

αθέριγος

Αυλωνάρι, Αχαΐα, Κερασούντα*, Κεφαλονιά, Κορινθία, Λακωνία, Όφις*, Σάντα*, Χαλδία*

αθέριστος

 

δ

αθερίνα [Βλάχος 1659]

αθερίνας, αθερινιός, αθερινός, αθερίνος, αθερινόψαρον, αθέρνα, αθέρνας, αθερνιός, αθερνός, αθιρίνα, αθιρνός, αθρίνι, αθρινός, αλαθρινός, ατθερινός, ατθερνός, αττερινός, αφρίνα, εθερινός, εθερνός, θερίνα, θερινός, μόκος, σουβλίτης, τερίνα, τερινός

αθερίνα

 

 

αθερίνας

Μύκονος

αθερίνα

 

δ

αθερινιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύθηρα, Τσεσμέ*

αθερινόδιχτο

 

 

αθερινίδιχτον

Κάρπαθος

αθερινόδιχτο

 

δ

αθερινιό [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αθερινόδιχτο

 

 

αθερινιός

Κάρπαθος, Μάνη

αθερίνα

 

 

αθερινιός

Κύθηρα

αθερινόδιχτο

 

δ

αθερινίστρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κάρπαθος

αθερινόδιχτο

 

 

αθερινόδιχτο [Βλαστός 1931]

αθερινιά, αθερινιό, αθερινιός, αθερινίστρα, αθερινίδιχτον, αθερινίδιχτον, αθθερινίστρα, αθιρνίου

αθερινόδιχτο

 

δ

αθερινολόγος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη, Κύθηρα

αθερινόδιχτο

 

 

αθερίνος

Ίος, Λακωνία, Νάξος, Πάρος, Σίφνος, Σύρος

αθερίνα

 

δ

αθερινός [Λεξικό Πρωίας 1933]

Άνδρος, Ικαρία, Κάρπαθος, Καστελλόροζο, Κύθηρα, Νάξος, Πάρος, Ρόδος, Σύμη, Χίος

αθερίνα

 

 

αθερινόψαρον

Κύπρος

αθερίνα

 

 

αθέριος

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*

αθέριστος

 

δ

αθέριστα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

άθερα, αθέριγα

αθέριστα

 

 

αθέριστε

Βάτικα*, Χαβουτσί*

αθέριστος

 

 

αθέριστο

Καλαβρία

αθέριστος

 

δ

αθέριστος [Somavera 1709]

αδέρπανους, αδιρπάνστους, αδιρπάντστους, αδράπανος, αδρεπάνητος, αδρεπάνιστος, αδριπάνγους, αδριπάνστους, αθέργος, αθέργους, άθερε, αθέρετος, αθέριγος, αθέριος, αθέριστε, αθέριστο, αθέριστους, αθέριχτος, άθερος, αθέρστους, αθέρτος, άθιρους, ακόσιστος, ασέζιτε, άσερε, ασέριστο, αχέριστος

αθέριστος

 

 

αθέριστους

Αίνος*

αθέριγα

 

 

αθέριχτος

Χαλδία*

αθέριστος

 

δ

αθέρμαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Παξοί

απύρετος

 

δ

αθέρμιστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Παξοί

αζεμάτιστος

 

δ

αθέρμιστους

Ίμβρος, Λήμνος

αζεμάτιστος

 

 

αθέρνα

Λακωνία, Μάνη

αθερίνα

 

 

αθέρνας

Μάνη

αθερίνα

 

 

αθερνιά

Τσεσμέ*

αθερινόδιχτο

 

 

αθερνιός

Μάνη

αθερίνα

 

 

αθερνός [Βλαστός 1931]

Αμοργός, Θήρα, Μύκονος

αθερίνα

 

 

αθερνόψυχος

Μάνη, Νάξος, Τσεσμέ*

δειλός

 

δ

άθερος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αρκαδία, Αυλωνάρι, Ζάκυνθος, Ιθάκη, Ικαρία, Κάρπαθος, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κρήτη, Κύθηρα, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Λευκάδα, Μάνη, Νίσυρος, Σίφνος, Τήλος

αθέριστος

 

 

άθερπο

Χαβουτσί*

άνθρωπος

 

 

αθέρστους

Καστοριά, Νιγρίτα, Πιερία, Σέρρες

αθέριστος

 

 

αθέρτος

Δαρδανέλια

αθέριστος

 

 

άθεση

Κάλυμνος

οικοσκευή

 

 

αθετάρικος

Κρήτη

αδέσποτος

 

 

αθετός

Κρήτη

αδέσμευτος

 

 

αθετός

Κρήτη

αδέσποτος

 

 

αθετός

Κρήτη

αμολητός

 

 

αθετός

Κάλυμνος

εγκαταλειμμένος

 

 

αθετός

Ρόδος

ελεύθερος

 

δ

άθετος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αβόλευτος

 

 

αθέωτος

Σάντα*

άθεος

 

 

αθέωτος

Σάντα*

άσπλαχνος

 

δ

αθηλογή

 

αντιλογία

 

δ

αθηλύκωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ηλεία, Ήπειρος, Καστελλόριζο, Μεσσηνία, Οινόη*, Σαράντα Εκκλησιές*

ξεκούμπωτος

 

 

αθημουνιά

Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Ευρυτανία, Καρδίτσα

θημωνιά

 

 

αθημουνιάζου

Ευρυτανία

θημωνιάζω

 

 

αθημωνιά

Κεφαλονιά, Λευκάδα

θημωνιά

 

 

αθημωνία

Μάνη

θημωνιά

 

δ

αθημώνιαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αθεμώνιαστε, αθεμώνιαστος, αθεμωνίαστος, αθημώνιαστους

αθημώνιαστος

 

 

αθημώνιαστους

Μακεδονία

αθημώνιαστος

3

 

Αθηνά [Βλάχος 1659]

Αθηνιά

Αθηνά

 

λ

Αθηναία

Αθηναίισα, Αθηνιά, Αθηνιώτισσα

Αθηναία

 

δ

αθηναίικος [Somavera 1709]

Μάνη, Μέγαρα

αθηναϊκός

 

 

Αθηναίισα [Βλαστός 1931]

 

αθηναίισα

 

λ

αθηναϊκός

αθηναίικος, αθηνιώτικος

αθηναϊκός

 

λ

Αθηναίος

Αθηνιός, Αθηνιώτης

Αθηναίος

 

 

Αθηνιά

Ηλεία, Κρήτη, Μάνη

Αθηνά

 

 

Αθηνιά [Βλαστός 1931]

 

Αθηναία

 

δ

Αθηνιός [Somavera 1709]

 

Αθηναίος

 

 

Αθηνιώτης [Βλαστός 1931]

 

Αθηναίος

 

δ

αθηνιώτικος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Μάνη

αθηναϊκός

 

δ

Αθηνιώτισα [Βλαστός 1931]

 

Αθηναία

 

δ

αθήρι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

ποικιλία σταφυλιού: αθηριά, αθθηριανός, αθθηράτος, αθθήρι, αθήριν, αθήρτικο, αθούρι, αρθήρι, αρθίρτικο, αρθίτικο, αχήρι

αθήρι

 

 

αθηριά

Αμοργός

αθήρι

 

 

αθήριν

Κάρπαθος, Κύπρος, Ρόδος

αθήρι

 

 

αθήρτικο

Θήρα

αθήρι

 

δ

αθητερό [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μπουγαδόπανο

 

 

αθθάαλους

Λιβίσι*

αλισίβα

 

 

αθθάσιν

Κύπρος

αμύγδαλο

 

 

αθθέρα

Κάρπαθος

άγανο

 

 

αθθέρα

Κάρπαθος, Ρόδος

ψαροκόκαλο

 

 

αθθερινίστρα

Κάρπαθος

αθερινόδιχτο

 

 

αθθηράτος

Κάρπαθος

αθήρι

 

 

αθθήρι

Κάρπαθος

αθήρι

 

 

αθθηριανός

Κάρπαθος

αθήρι

 

 

άθθητα

Ρόδος

στάχτες

 

 

αθθιά

Καστελλόριζο

τονάκι

 

 

αθθιάς

Ρόδος

τονάκι

 

 

αθθιβάλω

Καστελλόριζο

αναφέρω

 

 

αθθιβολή

Καστελλόριζο

κουβέντα

 

 

αθθίζζω

Καλαβρία

ανθίζω

 

 

αθθίζου

Κύμη, Λιβίσι*

ανθίζω

 

 

αθθίζω

Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελλόριζο, Κύπρος, Ρόδος, Τήλος

ανθίζω

 

 

αθθικόλιν

Κάρπαθος

ομοίωμα

 

 

άθθιμαν

Κύπρος

άνθιση

 

 

άθθιν

Κάρπαθος

λουλούδι

 

 

αθθίνου

Μάκρη*

ανθίζω

 

 

αθθίντζω

Κάρπαθος

ανθίζω

 

 

αθθιολή

Κάρπαθος, Κάσος, Κως, Χάλκη

κουβέντα

 

 

αθθιολή

Κάρπαθος

μνεία

 

 

αθθίολο

Κάρπαθος

κουβέντα

 

 

άθθιση

Ρόδος

άνθιση

 

 

άθθισμαν

Κύπρος

άνθιση

 

 

αθθισμένος

Κύπρος

ανθισμένος

 

 

αθθίτζω

Καλαβρία

ανθίζω

 

 

αθθιώ

Κάρπαθος

ανθίζω

 

 

αθθκιώ

Κύπρος

ανθίζω

 

 

άθθο

Καλαβρία

λουλούδι

 

 

αθθόγαλο

Καστελλόριζο

ανθόγαλα

 

 

αθθολόημαν

Κύπρος

άνθιση

 

 

αθθολοώ

Κύπρος

ανθίζω

 

 

αθθολοώ

Κάρπαθος

ανθοβολώ

 

 

αθθόνερο

Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Ρόδος

ανθόνερο

 

 

αθθόννω

Καλαβρία

ανθίζω

 

 

αθθοπάννιν

Κάρπαθος, Ρόδος

σταχτόπανο

 

 

αθθοπιτού

Κως, Λιβίσι

σταχτοπούτα

 

 

αθθός

Αυλωνάρι, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κονίστρες, Κύμη, Κύπρος, Κως, Ρόδος

λουλούδι

 

 

άθθος

Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κως, Ρόδος

στάχτη

 

 

άθθος [Meursius 1614]

Κύπρος, Κως

λουλούδι

 

 

αθθοτύρι

Ρόδος

ανθότυρο

 

 

αθθότυρο

Ρόδος

ανθότυρο

 

 

αθθότυρον

Ρόδος

ανθότυρο

 

 

αθθότυρος

Ικαρία, Κάρπαθος, Ρόδος, Τήλος

ανθότυρο

 

 

αθθού

Λιβίσι*

ανθίζω

 

 

αθθουδερός

Ρόδος

σταχτής

 

 

αθθουδιά

Ρόδος

αλισίβα

 

 

αθθουερός

Ρόδος

σταχτής

 

 

αθθουκόπη

Λιβίσι*

στάχτη

 

 

αθθουκόπη

Λιβίσι*

χόβολη

 

 

αθθουλάκι

Κάρπαθος

λουλουδάκι

 

 

αθθουριά

Τήλος

στάχτη

 

 

άθθους

Λιβίσι*

στάχτη

 

 

αθθρακιά

Κως

θράκα

 

 

αθθρωπεύκω

Κύπρος

ενηλικιώνομαι

 

 

αθθρωπινά

Κύπρος

ανθρώπινα

 

 

αθθρωπινός

Κύπρος

ανθρώπινος

 

 

αθθρωπκιά

Κύπρος

ανθρωπιά

 

 

αθθρωποπούλλιν

Κύπρος

κλαψοπούλι

 

 

άθθρωπος

Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κύπρος, Κως, Νίσυρος, Ρόδος

άνθρωπος

 

 

αθθρωπούδιν

Κύπρος

ανθρωπάκι

 

 

αθθρωπούιν

Κύπρος

ανθρωπάκι

 

 

αθθρωποφάς

Κύπρος

ανθρωποφάγος

 

 

αθθύμηση

Κύπρος

θύμηση

 

 

αθθυμητικό

Καστελλόριζο

ενθύμιο

 

 

αθθυμητικόν

Κύπρος

μνήμη

 

 

αθθυμητούριν

Κύπρος

ενθύμιο

 

 

αθθυμίζω

Κύπρος

θυμίζω

 

 

αθθύμιον

Κύπρος

ενθύμιο

 

 

αθθυμιτικό

Καστελλόριζο

μνήμη

 

 

αθθυμούμαι

Κύπρος

θυμάμαι

 

 

αθθυμούμου

Μάκρη*

θυμάμαι

 

 

αθθυμώμαι

Καστελλόριζο

θυμάμαι

 

 

αθθώ

Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κύπρος, Λιβίσι*, Ρόδος, Τήλος, Χίος

ανθίζω

 

 

αθί (ο)

Τσακωνιά

αδερφός

 

 

άθι [Βλαστός 1931]

Μύκονος

λουλούδι

 

 

αθιά

Τσακωνιά

αδερφή

 

 

αθιά

Καστελλόριζο

τονάκι

 

δ

αθιάκι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

τσακμακόπετρα

 

 

αθιακόπετρα

Κύπρος

τσακμακόπετρα

 

δ

αθιακωμένος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

σκληρός

 

δ

αθιάμαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αξίπαστος

 

δ

αθιάμαχτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αξίπαστος

 

 

αθιάρμιστος

Κρήτη

αμάτιαστος

 

 

αθιάς

Σύμη

τονάκι

 

 

αθιάτσιν

Κύπρος

τσακμακόπετρα

 

 

αθιβάλλω

Καστελλόριζο

μνημονεύω

 

δ

αθιβάλλω [Βλαστός 1931]

 

κουβεντιάζω

 

 

αθίβαλος

Τραπεζούντα*

πεζόβολος

 

 

αθιβάλου

Μάνη

αμφιβάλλω

 

 

αθιβάλου

Ίμβρος

υποψιάζομαι

 

 

αθιβάλω

Ηλεία

αμφιβάλλω

 

δ

αθιβάλω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ζάκυνθος, Κρήτη, Λευκάδα, Νάξος

μνημονεύω

 

 

αθιβάνου

Μάνη

αμφιβάλλω

 

 

αθιβάνου

Σάμος

αντιλέγω

 

δ

αθιβάνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη

κουβεντιάζω

 

δ

αθιβάνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ζάκυνθος

μνημονεύω

 

 

αθιβολέα

Οινόη*

διχτυά

 

 

αθιβόλεμα

Οινόη*

ψάρεμα

 

 

αθιβολεύω

Οινόη*

ψαρεύω

 

 

αθιβολεύω [Somavera 1709]

Κύθηρα

κουβεντιάζω

 

 

αθιβολή

Αρκαδία, Ηλεία, Κεφαλονιά, Λακωνία

αμφιβολία

 

 

αθιβολή

Κρήτη, Νάξος

γνώση

 

 

αθιβολή

Κρήτη, Λακωνία

δυσφήμηση

 

 

αθιβολή

Μάνη

εκμαίευση

 

 

αθιβολή

Κρήτη, Κύθνος

μνεία

 

 

αθιβολή

Κρήτη, Λακωνία

συκοφαντία

 

δ

αθιβολή [Somavera 1709]

 

λογαριασμός

 

 

αθιβολή [Βλαστός 1931]

Σίκινος

αντιλογία

 

δ

αθιβολή [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κρήτη, Κύθηρα, Λακωνία, Μήλος, Μύκονος, Τρίγλια*, Χάλκη, Χίος

κουβέντα

 

δ

αθιβόλι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ζάκυνθος, Θήρα, Ικαρία, Κύθνος, Μάνη, Νάξος

πατρόν

 

 

αθιβολιάζου

Μάνη

εκμαιεύω

 

 

αθιβολιάρης

Οινόη*

ψαράς

 

 

αθιβολίζου

Μάνη

εκμαιεύω

 

 

αθιβόλιν

Κύπρος

πατρόν

 

 

αθίβολο

Οινόη*

δίχτυ

 

δ

αθίβολο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

πεζόβολος

 

 

αθίβολον

Κοτύωρα*, Οινόη*, Σαμψούντα*

πεζόβολος

 

δ

αθίβολος [Σκαρλάτος 1835]

Ανατολική Θράκη*, Κερασούντα*, Οινόη*

πεζόβολος

 

 

αθιβουλή

Ίμβρος

αμφιβολία

 

 

αθιβουλή

Ίμβρος

αντίρρηση

 

 

αθίγγιος

Μάνη

ανέγγιχτος

 

 

αθίζου

Μάνη, Σάμος

ανθίζω

 

 

αθίζω

Οινόη*, Όφις*, Τραπεζούντα*

καλλωπίζω

 

 

αθίζω [Portius 1635]

Κρώμνη*, Μάνη, Όφις*, Τραπεζούντα*

ανθίζω

3

λ

άθικτος

αδιάσιστους, αμάλαγους, απατσάριγος

άθικτος

 

 

άθιλα

Αίνος*, Μακεδονία

άθελα

 

 

αθιλογή

Κύπρος

αμφιβολία

 

 

άθιλους

Θεσσαλία, Στερεά

ακούσιος

 

 

άθιν

Λέσβος

άχνα

 

 

αθιογή

Τσακωνιά

συκοφαντία

 

 

αθιογία

Τσακωνιά

συκοφαντία

 

 

αθιογία

Τσακωνιά

συκοφάντρια

 

 

αθιογίστρα

Τσακωνιά

συκοφάντρια

 

 

αθιολή

Χάλκη

θύμηση

 

 

αθιολή

Κάσος, Χάλκη

κουβέντα

 

 

αθιουφουβιά

Λέσβος

αθεοφοβία

 

 

αθιόφουβα

Αδριανούπολη*

αθεόφοβα

 

 

αθιόφουβους

Ευρυτανία, Καρδίτσα, Καστοριά, Σάμος

αθεόφοβος

 

 

άθιπους

Σαμοθράκη

άνθρωπος

 

 

αθίρι

Κέρκυρα

εξαιρετικό

 

 

αθίρι

Ρόδος

στάβλος

 

 

αθίριν

Ρόδος

στάβλος

 

 

αθιρίνα

Λιβίσι*, Σκόπελος

αθερίνα

 

 

αθιρμός

Νάξος

άνθιση

 

 

αθιρνίου

Αίνος*

αθερινόδιχτο

 

 

αθιρνός

Σάμος

αθερίνα

 

 

άθιρους

Ίμβρος, Πιερία

αθέριστος

 

 

αθισμένα [Βλάχος 1659]

 

ανθιρώς

 

 

αθισμένος [Βλάχος 1659]

 

ανθισμένος

 

 

αθισμός [Βλάχος 1659]

 

άνθιση

 

 

άθιτα

Ρόδος

στάχτη

 

 

άθιτους

Ίμβρος

ατοποθέτητος

 

δ

αθίτσια [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

λουλουδάκια

 

 

αθιώ

Κρήτη

ανθίζω

 

 

άθκα

Ίμβρος

άδικα

 

 

αθκειάση

Κύπρος

αργία

 

 

αθκιάζω

Κύπρος

ευκαιρώ

 

 

αθκιάκα

Κύπρος

τσακμακόπετρα

 

 

αθκιάκιν

Κύπρος

τσακμακόπετρα

 

 

αθκιακόπετρα

Κύπρος

τσακμακόπετρα

 

 

αθκιακόροτσος

Κύπρος

τσακμακόπετρα

 

 

αθκιάρς

Ίμβρος

άδικος

 

 

αθκιασερός

Κύπρος

χασομέρης

 

 

αθκιάτζιν

Κύπρος

τσακμακόπετρα

 

 

αθκιάτσιν

Κύπρος

τσακμακόπετρα

 

 

αθκιόνιν