Skip to main content

λέξεις που αρχίζουν από αλ

 

 

Από τις ρωμαίικες διαλέκτους στην κοινή νεοελληνική

 

συνώνυμα

 

λέξεις που αρχίζουν από αλ

 

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

 

 

πρώτη δημοσίευση: 17.1.2020

αναθεώρηση: 5.6.1920

 


 

Η εργασία είναι διπλής κατεύθυνσης. Από τις διαλέκτους της ρωμαίικης γλώσσας (που κατά τη γνώμη μου λαθεμένα καταγράφονται σαν «ιδιώματα της νέας ελληνικής»), στα συνώνυμα της σύγχρονης εθνικής γλώσσας ή «κοινής νεοελληνικής» (ΚΝΕ). Αλλά και αντίστροφα, από τις λέξεις της ΚΝΕ στα διαλεκτικά συνώνυμα.

Η μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή του διαλεκτικού πλούτου της ρωμαίικης γλώσσας και στη συγκέντρωση υλικού για την ουσιαστική μελέτη της γλώσσας, πέρα από τα εθνικά στερεότυπα.

Στη στήλη a, δίπλα σε κάποιες λέξεις, υπάρχει ένας αριθμός από το 2 ως το 7. Πρόκειται για τις λέξεις με τη συχνότερη παρουσία στη σύγχρονη γλώσσα. Σε αυτή την κλίμακα, που αφορά τη συχνότητα εμφάνισης των λέξεων, κάθε αριθμός είναι δεκαπλάσιος περίπου από τον προηγούμενο. Λόγου χάρη η λέξη «αβγό» (με συχνότητα 3), εμφανίζεται στις μέρες μας, σχεδόν δέκα φορές πιο συχνά από τη λέξη «άβγαλτος» (με συχνότητα 2) και η λέξη «άβολα» (με συχνότητα 4), δέκα φορές συχνότερα από την πρώτη λέξη και εκατό φορές συχνότερα από τη δεύτερη.

Στη στήλη b, το γράμμα δ σημαίνει πως η λέξη χαρακτηρίζεται στα λεξικά του περασμένου αιώνα, σαν λέξη της δημοτικής. Το γράμμα λ σημαίνει πως η λέξη είναι λόγια, δεν έχει διασωθεί δηλαδή αγράμματα στο στόμα του λαού. Οι λόγιες λέξεις μπήκαν στη λαϊκή γλώσσα από το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονταν στα παλιά λεξικά σαν λέξεις της καθαρεύουσας.

Στη στήλη c, μέσα σε αγκύλη, δίπλα σε λέξεις της δημοτικής, βρίσκεται το όνομα ενός λεξικού και η χρονιά που εκδόθηκε. Αυτό διευκρινίζει το έτος πρώτης καταγραφής της λέξης (ή μια από τις χρονικά πρώτες καταγραφές) σε λεξικό της κοινής (για την εποχή εκείνη) γλώσσας. Για παράδειγμα το «αβανία [Germano 1622]» εξηγεί πως τη λέξη «αβανία» την πρωτοσυναντάμε στο «Vocabolario Italiano et Greco» του Girolamo Germano, που εκδόθηκε στη Ρώμη το 1622.

Στη στήλη c, συνυπάρχουν οι λέξεις των ρωμαίικων διαλέκτων μαζί με εκείνες της σύγχρονης γλώσσας, γνωστής και ως «κοινής νεοελληνικής». Στην «ορθογραφία» των διαλεκτικών λέξεων συνήθως ακολουθώ την πρόταση των λεξικογράφων. Ωστόσο τα διπλά σύμφωνα τα χρησιμοποιώ μόνο όταν αυτά σημαίνουν και διαφορετική προφορά (όπως στην Κύπρο, τα Δωδεκάνησα και την Κάτω Ιταλία).

Στη στήλη d βρίσκονται τα ονόματα των τόπων όπου συναντιέται η διαλεκτική λέξη (της διπλανής στήλης c). Έτσι για τη λέξη «αβασκαμός» βλέπουμε πως είναι (ή ήταν) σε χρήση σε: Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αχαΐα, Βοιωτία, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Μαγνησία, Μάνη, Σκόπελο και Φθιώτιδα. Αν δίπλα στον τόπο σημειώνεται αστερίσκος (*), όπως π.χ. Αδριανούπολη* ή Τραπεζούντα*, αυτό δηλώνει πως το σύνολο των Ρωμιών του οικισμού εγκατέλειψε τον τόπο μέχρι το 1923-1924.

Στην στήλη d και όταν στην προηγούμενη στήλη c υπάρχουν (με κόκκινο χρώμα) λέξεις της «κοινής νεοελληνικής», βρίσκονται συγκεντρωμένα μαζί τα διαλεκτικά συνώνυμα. Έτσι δίπλα στο «αβγό», βρίσκουμε τα διαλεκτικά: αβγιό, αβγκό, αβγκόν, αβγκουό, αβγόν, αβγού, αβιγό, αβκό, αβκόν, αβό, αβουγό, αγκβό, αγκό, αγκουό, αγκουού, αγουό, αφκό, αφκόν, βγο, βο, εβγό, οβγό, οβγόν, οβόν & ουό.

Τέλος στη στήλη e καταγράφονται τα συνώνυμα της κοινής που αντιστοιχούν στις διαλεκτικές λέξεις ή σε ορισμένες περιπτώσεις και σε λέξεις που θεωρούνται γενικά «της δημοτικής» και χαρακτηρίζονται έτσι, δίχως αναφορά σε τόπο.

 

 

Πηγές:

 

Buck Carl Darling, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages - A contribution to the history of ideas, Chicago & London 1949: [Buck List].

Germano Girolamo, Vocabolario Italiano et Greco, Roma 1622.

Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis (2 τόμοι), Lugdunum Batavorum 1688.

Kemiktsi Helene, α. Χιώτικα-απλά ελληνικά, β. Ντοπιολαλιά της νότιας Χίου, γ. Ντοπιολαλιά στο χωριό Θολοποτάμι (διαδίκτυο).

lias, Το κοζανίτικο λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Meursius Joannes, Glossarium Graecobarbarum, Lugduni Batavorum 1610.

Portius Simon, Λεξικόν λατινικόν, ρωμαίκον και ελληνικόν, Lutetiae Parisiorum 1635.

Sabio Stephano, Introduttorio nuovo intitolato Corona preciosa ec., Venetiis 1527

Somavera Alessio, Θησαυρός της ρωμαίκης και φραγκικής γλώσσας ήγουν λεξικόν ρωμαίκον και Φραγκικόν, Παρίτζι 1709.

Weijnen A. κ.ά., Atlas linguarum europae (ALE) - Premier Questionnaire, Nimègue 1972.

Άκογλου Ξενοφώντας, Λαογραφικά Κοτυώρων, πρώτος τόμος: Αθήνα 1939, δεύτερος τόμος: Αθήνα 1964.

Αλβανός Γιώργος, Βασιλ’τσιώτ’κα λόγια - Λεξικό της ντοπιολαλιάς Βασιλικών Λέσβου, Αθήνα 2010.

Αλεξάκης Νικόλαος, Το Αγραφιώτικο ιδίωμα, περιοδικό Τα Άγραφα, τ. 1-6, 2010-2012.

Αλεξανδρής Απόστολος, Το γλωσσικόν ιδίωμα της Κύμης και των περιχώρων, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 5, Αθήναι 1958.

Αλιμπέρτης Βασίλης, Κωμιακίτικη Ντοπιολαλιά, Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου (διαδίκτυο).

Αλιπράντης Νίκος, Λεξικό των ιδιωμάτων και των εγγράφων της Πάρου, Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Αθήνας, Αθήνα 2001.

Αλμπανούδης Παύλος, Το ιδίωμα της Βόρειας Θράκης: Το Μικρό και το Μεγάλο Μοναστήρι Α. Ρωμυλίας, Ιωάννινα 2009.

Αλπός Θύμιος, Γλωσσάρι Μεσσηνίας (διαδίκτυο).

Άμαντος Κωνσταντίνος, Προσθήκαι εις το Χιακόν γλωσσάριον και το Χιακόν τοπωνυμικόν, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος τρίτος, Αθήναι 1941.

Άμαντος Κωνσταντίνος, Συμβολή εις το χιακόν γλωσσάριον (ανάτυπο), Χιακά Χρονικά, Αθήναι 1926.

Αναγνώστου Σπυρίδων, Λεσβιακά ήτοι συλλογή λαογραφικών περί Λέσβου πραγματειών, Αθήναι 1903.

Αναστασιάδης Βασίλης, Τουρκικές λέξεις στο Φαρασιώτικο ιδίωμα, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 2, Αθήνα 1980.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το Γλωσσικό Ιδίωμα των Φαράσων, Ίκαρος, Αθήνα 1948.

Ανδριώτης Νικόλαος, Το ιδίωμα του Λιβισίου της Λυκίας, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1961.

Ανώνυμος, Γλωσσάριον Λέσβιον, περιοδικό Πανδώρα, Αθήναι 1872.

Ανώνυμος, Η ντοπιολαλιά της Κυψέλης και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλλονίτικες Ιδιωματικές Λέξεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Κεφαλονίτικο Λεξικό (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αγίου Προδρόμου Χαλκιδικής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό Αρκαδίας (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Λεξικό ιδιωματισμών Επανομής, 2010 (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Στενιώτικες λέξεις και εκφράσεις (διαδίκτυο).

Ανώνυμος, Το γλωσσάρι της Λαγκάδας, Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Κυδιάντα» (διαδίκτυο).

Απαλοδήμος Ντίνος, Λεξικό των ονομάτων των πουλιών της Ελλάδας, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Αθήνα 1988.

Αποστόλου Στέργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας, περιοδικό Νιάουστα, τ. 35, Νάουσα 1986.

Βάλληνδας Αντώνιος, Κυθνιακόν Γλωσσάριον, Εφημερίς των Φιλομαθών, τ. 428-444, Αθληναι 1861-1862.

Βάλληνδας Αντώνιος, Πάρεργα Φιλολογικά πονημάτια, Ερμούπολις 1887.

Βαμβακούδης Αχ., Γλωσσάρι Βασιλικών, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 21-22, Θεσσαλονίκη 1972.

Βαρδαβούλιας Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Θεολόγου – ένα σύντομο γλωσσάρι, περιοδικό Θασιακά, τεύχη 4-8, Καβάλα 1987-1995

Βαφείδης Κωνσταντίνος, Γλωσσάριον Καλλιπόλεως, Θρακικά, τ. 46, Αθήναι 1973.

Βεντότης Γεώργιος, Λεξικόν τρίγλωσσον της ρωμαϊκής, γαλλικής και ιταλικής διαλέκτου, Βιέννη 1790.

Βερτσέτης Αθανάσιος, Το Διαβολίτσι, δεύτερος τόμος Αθήνα 2010.

Βίος Στυλιανός, Χιακά γλωσσικά, Χίος 1920.

Βλαστός Πέτρος, Συνώνυμα και συγγενικά – τέχνες και σύνεργα, Αθήνα 1931.

Βλάχος Άγγελος, Ελληνογαλλικόν λεξικόν, Αθήναι 1897.

Βλάχος Γεράσιμος, Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος, Venetiis 1659.

Βλάχου Μαρία, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Δάφνης Κερκύρας και άλλων χωρίων του Β. συγκροτήματος της νήσου και εκ της πόλεως Κερκύρας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

Γεωργίου Χρίστος, Το γλωσσικό ιδίωμα Γέρμα Καστοριάς, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1962.

Γιαγκούλλης Κωνσταντίνος, Θησαυρός κυπριακής διαλέκτου, Λευκωσία 2002.

Γιαννικόπουλος Ευάγγελος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ολυμπίων – λεξικό, ερμηνεία και προφορά, Δρόμων, Αθήνα 2016.

Γκατσόπουλος Σταύρος, Γλωσσάριον των δύο επαρχιών Πωγωνίου και Κονίτσης, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 307-312, Ιωάννινα 1977-1978.

Γούλας Θεόκριτος (επιμέλεια), Σύγχρονον ορθογραφικόν ερμηνευτικό λεξικόν της ελληνικής γλώσσης (καθαρευούσης-δημοτικής), Αθήναι 1961.

Γούσιος Αστέριος, Η κατά το Παγγαίον χώρα Λακκοβηκίων – τοπογραφία, ήθη, έθιμα και γλώσσα, Λειψία 1894.

Δεληγιάννης Β., Γλωσσάριο του Δογάνκιοϊ Μαλγάρων, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. Α’ - Γ’, Αθήναι 1934-1937.

Δεληγιάννης Κυριάκος, Κουβουκλιώτικα, ένα Μικρασιατικό ιδίωμα, Αδελαΐδα Αυστραλίας 1999.

Δελησάβας Μιχάλης, Το λεξικό Μάκρης & Λιβισίου Μικράς Ασίας, Λεξίτυπον, Αθήνα 2013.

Δελήτσικου-Παπαχρίστου Μαρία, Σκοπέλου λάλον ύδωρ – απόπειρα προσέγγισης του γλωσσικού ιδιώματος της Σκοπέλου, Επικαιρότητα, Αθήνα 2016.

Δημητρακός Στάθης, Πιστικού- Παπαγεωργίου Ηρώ, Ψάλτης Ηρακλής, Γλωσσάρι της Τρίγλιας, εφημερίδα Τριγλιανά Νέα, τεύχη 111-125, Θεσσαλονίκη 2004-2010.

Δημόπουλος Δημήτρης, Λεξικό Βορείων Δήμων Λακωνίας (διαδίκτυο).

Διαμαντής Άρης, Η γλώσσα τση Σμύρνης, Αθήνα 1999.

Δορμπαράκης Παναγιώτης & Πανουτσοπούλου Κασσιανή, Η περιοχή της Ευρωστίνης Κορινθίας – ιστορία, λαογραφία, γλώσσα, Gutenberg, Αθήνα 1992

Δουγά-Παπαδοπούλου Ευανθία – Τζιτζιλής Χρήστος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Ορεινής Πιερίας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2006.

Δράκος Νικόλας, Για το γλωσσικό ιδίωμα της Κάλυμνος, Αναγνωστήριον Καλύμνου «Αι Μούσαι», Αθήνα 1983.

Δράκος Νικόλας, Λεξικογραφικά της Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 4, Αθήνα 1984.

Δριμαροπούλου Σέβη, Κάρυστος – Ιδιωματισμοί (διαδίκτυο).

Δώριζας Γεώργιος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τήνου με λέξεις και φράσεις, Αθήναι 1973.

Ζαφειρίου Μενεκράτης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σάμου, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1995.

Ζαφειρίου Νικόλαος, Περί της συγχρόνου Σαμίας διαλέκτου, Αθήναι 1914.

Ζαχαριάδης Νίκος, Λεξικό του Κωνσταντινουπολίτικου γλωσσικού ιδιώματος, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2014.

Ζερβός Ιωάννης (διευθυντής), Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδοτικός οίκος Δημητράκου, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-1950.

Ζευγώλης Γεώργιος (επιμέλεια), Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, εκδότης εφημερίδα Πρωΐα, δύο τόμοι, Αθήναι 1933-1934.

Ζήσης Ευστράτιος, Γλωσσάριον Αυδημίου, Θρακικά τ. 16 & τ. 18, Αθήναι 1941-1943.

Ζώης Λεωνίδας, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, επανέκδοση, δεύτερος τόμος, Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήναι 1963.

Ηπίτης Αντώνιος, Λεξικόν ελληνογαλλικόν, τρεις τόμοι, Αθήναι 1908-1910.

Ιδομενέως Μαρίνος, Κρητικό γλωσσάριο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006.

Καλαντζάκος Ανδρέας, Λεξικό ρουμελιώτικης λαϊκής γλώσσας, Ελεύθερη Σκέψις, Ιούλιος 2000.

Καλογεράς Βασίλειος, Αρχαίες ελληνικές λέξεις και εκφράσεις εις το ιδίωμα των κατοίκων της Γαλατίστης, Χρονικά της Χαλκιδικής, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1961.

Καπελλάρης Γιώργος, Γλωσσικά Αιδηψού, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. ΚΖ, Αθήνα 1987.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Η φωνητική των ιδιωμάτων της νήσου Κω, Λεξικογραφικόν Δελτίον, τόμος δέκατος, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1965.

Καραναστάσης Αναστάσιος, Ιστορικόν λεξικό των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας, τόμοι πέντε, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 1984-1992.

Καρτσιώτου Ιφιγένεια (επιμέλεια), Το γλωσσάρι του χωριού Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης, εφημερίδα του Μ.Α.Σ. Ομβριανός, τεύχη 4 – 61, 1984 – 2001.

Κάσσης Κυριάκος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Μάνης, τόμος Α’, Εξωραϊστικός Σύλλογος Ακροταιναριτών, Αθήνα 1982.

Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα του Ουλαγάτς, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1951.

Κόμης Δημήτρης (επιμέλεια), Κυθηραϊκό λεξικόσυλλογή 10.000 λέξεων του κυθηραϊκού γλωσσικού ιδιώματος, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα 1996.

Κομνηνός Μιχαήλ, Το γλωσσικό ιδίωμα του Καστελλόριζου, Ιωλκός, Αθήναι 1970.

Κοντομίχης Πανταζής, Λεξικό του λευκαδίτικου ιδιώματος, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2001.

Κοντονάτσιου Δέσποινα, Η διάλεκτος της Λήμνου – εθνογλωσσική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη 1988.

Κοντόπουλος Νικόλαος, Λεξικόν Ελληνογαλλικόν, Τύποις Σακελλαρίου, Αθήναι 1903.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Αντίστροφο λεξικό της κρητικής διαλέκτου, Βιβλιοεπιλογή, Αθήνα 2006.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής, Αθήνα 1994.

Κοντοσόπουλος Νικόλαος, Μακεδονικά διαλεκτολογικά - Το ιδίωμα Δημητριτσίου Σερρών, τ. 8, Αθήναι 1979.

Κορδόση Ακακία, Μιλήστε Μεσολογγίτικα, 2η έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα 1983.

Κοροσίδου-Καρρά Ερμιόνη, Τα Ρoμανικά (Ιταλικά – Γαλλικά) δάνεια στο σύγχρονο ιδίωμα της Ζακύνθου, Θεσσαλονίκη 2003.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα του Λαγκαδά, Μακεδονικά, τ. 12, Θεσσαλονίκη 1972.

Κοσμάς Νίκος, Το γλωσσικό ιδίωμα των Ιωαννίνων, Δωδώνη, Αθήνα 1987.

Κουκκίδης Κωνσταντίνος, Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ της τουρκικής, Εταιρεία Θρακικών Μελετών, Αθήναι 1960.

Κουκουλές Φαίδων, Οινουντιακά – μελέτη περί της ιστορίας, των ηθών και των εθίμων και του γλωσσικού ιδιώματος του δήμου Οινούντος της επαρχίας Λακεδαίμονος, Χανιά 1908.

Κούκουρας Σπύρος, Λεκκάτικα – Το χωριό Λέκκα της Σάμου, Θεσσαλονίκη 2007.

Κούλας Λεων., Βασικόν Λεξιλόγιον της ελληνικής γλώσσης [: ΚΝΕ 1962], Αθήναι 1972

Κουσαθανάς Παναγιώτης, Χρηστικό Λεξικό του ιδιώματος της Μυκόνου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996.

Κρεκούκιας Δημήτριος, Αρχαιοπινή στοιχεία στο αγροτοποιμενικό λεξιλόγιο της Λήμνου, Λεξικογραφικόν Δελτίον τ. 14, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1982.

Κρινόπουλος Σωκράτης, Τα Φερτάκαινα υπό εθνολογικήν και φιλολογικήν έποψην εξεταζόμενα, Αθήναι 1889.

Κυριάκης Σταμάτης, Κερκυραϊκό λεξικό (διαδίκτυο).

Κωστάκης Θανάσης, Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1986-1987.

Κωστάκης Θανάσης, Παρατηρήσεις στο γλωσσικό ιδίωμα των Φούρνων Ικαρίας, Περιοδικό Ελληνικά, τ. 31/2, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκη 1979.

Κωστάκης Θανάσης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Σίλλης, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1968.

Λαμπουσιάδης Γεώργιος, Γλωσσάριο Αδριανουπόλεως, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Λελεγιάννης Γιάννης, Λεξικό του ορμυλιώτικου γλωσσικού ιδιώματος (διαδίκτυο).

Λιάπης Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα του Πηλίου, Ώρες, Βόλος 1996.

Λιούτα Γεωργία, Η επίδραση των ιδιωμάτων του Ν. Τρικάλων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, Θεσσαλονίκη 2009.

Μαθές Γιάννης, Λεξικό ντοπιολαλιάς Αρκαδίας, εφημερίδα «Το Μπουλιάρι», Τρίπολη 2009 – 2015.

Μαρία Μαυρομμάτη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος, της επαρχίας Θήρας, του νομού Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μαρτάκης Πέτρος, Χιώτικα αφηγήματα (παράρτημα: χιώτικο γλωσσάριο), Περιοδικό Δάφνη, Χίος 2005.

Μαυρής Νικ. – Παπαδόπουλος Ευ., Κασιακή Λύρα, Πορτ-Σάιδ 1928.

Μαυρομάτης Κώστας, Λεξικό τοπικών όρων και ιδιωματισμών Καναλιών Καρδίτσας, Σύλλογος Καναλιωτών, Θεσσαλονίκη 1987.

Μαυροχαλυβίδης Γεώργιος & Κεσίσογλου Ιωάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Αξού, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Μηνάς Κωνσταντίνος, Λεξικό των ιδιωμάτων της Καρπάθου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου, Τυποθήτω, Αθήνα 2006.

Μουσαίος Μ., Βατταρισμοί ήτοι λεξιλόγιον της Λειβησιανής διαλέκτου, Αθήναι 1884.

Μουσελίμης Σπύρος, Ιδιωματισμοί και ξενικές λέξεις των Σουλιορειτών (επαρχία Σουλίου-Θεσπρωτίας), Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 117-130, Ιωάννινα 1962 – 1963.

Μουσούρης Σπύρος, Η γλώσσα της Ιθάκης, Ιθάκη 1925.

Μουστάκη Ελένη, Λεξικό του Φιλωτίου Νάξου, Πάτρα 2011.

Μπαλαμπάνου Μοσχούλα, Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Σουφλίου Θράκης, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Μπασλής Γιάννης, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κρανιάς Ολύμπου – Το ιδιωματικό λεξιλόγιο, Αθήνα 2010.

Μπατσιακοπούλου Χρυσούλα, Γλωσσικά ιδιώματα στον Μικρόβαλτο Κοζάνης, Φλώρινα 2015.

Μπογδάνος Σπύρος, Βεντάριο (γλωσσάριο) παξινών λέξεων (διαδίκτυο).

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Α’, Γιαννιώτικο και άλλα λεξιλόγια, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1964.

Μπόγκας Ευάγγελος, Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου, τόμος Β’, Γλωσσάρια Βορ. Ηπείρου, Θεσπρωτίας, Κόνιτσας, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1966.

Μπουντώνας Ευθύμιος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντού και των περιχώρων αυτού, Αθήναι 1893.

Νατάλης Πέτροβιτς, Διάλεκτος Σερρών, Σερραϊκά Χρονικά, τ. 4, Αθήναι 1963.

Ντίνας Κώστας, Το γλωσσικό ιδίωμα της Κοζάνης, Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης, δύο τόμοι, Κοζάνη 2005.

Ξανθινάκης Αντώνιος, Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001.

Ξεινός Κώστας, Του νησιού μας η γλώσσα – Γλωσσάρι της Ίμβρου, Θεσσαλονίκη 1981.

Ξυλογιάννης Χαράλαμπος, Γλωσσικά ιδιώματα – λέξεις και εκφράσεις του κάμπου Άρτας, Άρτα, 2013.

Οικονομίδης Απόστολος, Γλωσσάριον Μαδύτου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, τ. 27, Αθήναι 1962.

Οικονομίδης Δημήτριος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος Απεράθου Νάξου (ανάτυπο), περιοδικό Αθηνά, Αθήναι 1953

Ορφανός Βασίλης, Λέξεις τουρκικής προέλευσης στο κρητικό ιδίωμα, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2014.

Πάγκαλος Γεώργιος, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης, δεύτερη έκδοση, επιμέλεια: Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, τόμοι 4, Αθήναι 1994-2003.

Παπαγγέλου Ρόης, Το κυπριακό ιδίωμα, Ιωλκός, Αθήνα 2001.

Παπαδέλλης Παναγιώτης, Ανεμώτια Λεξιλόγιο (διαδίκτυο).

Παπαδόπουλος Άνθιμος, Ιστορικόν λεξικόν της ποντικής διαλέκτου, τρεις τόμοι, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήναι 1958-1961.

Παπαδόπουλος Σωκράτης, Κορνοφωλιώτικα (διαδίκτυο).

Παπαδοπούλου Ελένη, Το γλωσσικό ιδίωμα της Τρίγλιας Βιθυνίας, Αθήνα 2010.

Παπαευαγγέλου Ιωάννης, Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής - τοπικές λέξεις (διαδίκτυο).

Παπαζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης και εθίμων του ελληνικού λαού, ιδία δε του της Πελοποννήσου, Αθήναι 1887.

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, Γλωσσάρι ρουμελιώτικης ντοπιολαλιάς, Θουκυδίδης, Αθήνα 1982.

Παπαϊωάννου Μιλτιάδης, Το γλωσσάριο των Γρεβενών, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1976.

Παπακωνσταντόπουλος Νίκος, Λέξεις του Καλαβρυτινού Λεξιλογίου (διαδίκτυο).

Παπαναγιώτου Χρήστος, Λεξιλόγιο και μορφολογική ανάλυση της γλωσσικής ποικιλίας του Νεοχωρίου Υπάτης, Πάτρα 2010.

Παπαναστασιάδης Αγαθάγγελος, Γλωσσάρι Λουλέβουργας, Θρακικά τ. 6-7, Αθήναι 1935-1936.

Παπαντωνόπουλος Κώστας, Αντρώνι Ηλείας – Λέξεις που χάνονται (διαδίκτυο).

Παπαποστόλου Τάσος, Η γλώσσα της Αιδηψού-Ιστιαίας, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. 16, Αθήναι 1970.

Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης Χρήστος, Ιδιωματικαί λέξεις Σουφλίου, Θρακικά, τ. 33, Αθήναι 1960.

Παπαχατζής Ευάγγελος, Δοκίμιον του γλωσσικού ιδιώματος Καρύστου και των πέριξ, Αθήναι 1915.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο Σαρανταεκκλησιών, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 1 – 4, Αθήναι 1934 – 1938.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, Γλωσσάριο των Σαράντα Εκκλησιών, Θρακικά τ. 1-4, Αθήναι 1928 – 1933.

Παπαχριστοδούλου Χριστόδουλος, Λεξικό των ροδίτικων ιδιωμάτων, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, Αθήνα 1986.

Πασπάτης Αλέξανδρος, Το χιακόν γλωσσάριον ήτοι η εν Χίω λαλουμένη γλώσσα, Αθήναι 1888.

Πασσάς Ανδρέας, Από τη Συριανή Ντοπιολαλιά [δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Συνδέσμου Συριανών, τεύχη 28-82], Αθήνα 2003 – 2016.

Πασχάλης Δημήτριος, Ανδριακόν γλωσσάριον ή λέξεις και φράσεις εκ του γλωσσικού ιδιώματος της κοινής εν Άνδρω λαλιάς, Αθήναι 1933.

Πασχαλούδης Νίκος, Τα Τερπνιώτικα και τα Νιγριτινά – ένα γλωσσικό ιδίωμα της Βισαλτίας Σερρών, 2η έκδοση, Σέρρες 2013.

Πεταλάς Νικόλαος, Θηραϊκής γης γλωσσολογικής ύλης, τεύχος Α’, ιδιωτικόν της Θηραϊκής γλώσσης, Αθήναι 1876.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σκοπού Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 5, Αθήναι 1938.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Μαΐστρου, Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού τ. 9, Αθήναι 1943.

Πετρόπουλος Δημ., Γλωσσάριο Σαμακοβίου Ανατολικής Θράκης, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού τ. 57 Αθήναι 1941.

Πουλάκης Δ., Λεξικόν ιδία της Σικίνου και τινων άλλων τόπων, Ζωγράφειος Αγών - Μνημεία της ελλ. αρχαιότητος ζώντα τω νυν ελληνικώ λαώ, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Κωνσταντινούπολις 1896.

Ράλλη Αγγελική, Λεξικό διαλεκτικής ποικιλίας Κυδωνιών, Μοσχονησίων και βορειοανατολικής Λέσβου, Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, Αττική 2017.

Σαλαμάγκας Δημήτριος, Τουρκο-περσο-αραβικές λέξεις στο Γιανννιώτικο γλωσσικό ιδίωμα, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 110-131, 1961 – 1963.

Σαλβάνος Γεράσιμος, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος των εν Κερκύρα Αργυράδων, Αθήναι 1918.

Σαραντίδης Αρχέλαος, Η Σινασός ήτοι θέσις, ιστορία, ηθική και διανοητική κατάστασις, ήθη, έθιμα και γλώσσα της εν Καππαδοκία κωμοπόλεως Σινασού, Αθήναι 1899.

Σαχίνης Απόστολος, Το Καστοριανό γλωσσάρι, Καστοριά 1996.

Σιδηροπούλου Ευφροσύνης, Λεξιλόγιον Κοτυώρων, Αρχείον Πόντου Σύγγραμμα Περιοδικόν, τόμοι 2-8, Αθήναι 1929-1938

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Κοινά διαλεκτικά Κω και Καλύμνου, Καλυμνιακά Χρονικά, τ. 15 & 17, Αθήνα 2003 - 2007.

Σκανδαλίδης Μιχάλης, Λεξικό του ιδιώματος της Νισύρου, εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2015.

Σκαρλάτος Δημήτριος ο Βυζάντιος, Λεξικόν της καθ’ υμάς ελληνικής διαλέκτου, Βασιλική Τυπογραφία, Αθήναι 1835 – τρίτη έκδοση: εκδότης Ανδρέας Κορομηλάς, Αθήναι 1874.

Σκορδέλλης Βλ., Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Σπίντιος Ζαχαρίας, Δαρνάκικο γλωσσάρι (διαδίκτυο).

Σπύρου Αριστοτέλης, Το ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής Δέλβινου και Αγίων Σαράντα, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2008.

Σταθάκης Νίκος, Βατικιώτικα Λόγια (διαδίκτυο).

Σταματιάδης Επαμεινώνδας, Ικαριακά, Σάμος 1893.

Στεφόπουλος Ανδρέας, Το γλωσσάρι της Χρυσής Καστοριάς, Μακεδονικά, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τ. 18, Θεσσαλονίκη 1978.

Συλλογικό, Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Ελληνικής της τε κοινώς ομιλουμένης και των ιδιωμάτων (ΙΛΝΕ), Ακαδημία Αθηνών, εννέα τόμοι, Αθήναι 1933-2016.

Συλλογικό, Λεξικό της κοινής νεοελληνική, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 1998

Σύρκου Αγγελική, Το μεγαρικό γλωσσικό ιδίωμα – λαογραφική μελέτη, Νήσος, Αθήνα 2006.

Τάκης Βασίλης, Η αγραφιώτικη γλώσσα – συμβολή στην έρευνα και την μελέτη του αγραφιώτικου γλωσσικού ιδιώματος, Καρδίτσα 2003.

Τάσιος Φίλιππας, Γλωσσάριο του Πολυγύρου, Τα Χρονικά της Χαλκιδικής, τεύχος 37-38, Θεσσαλονίκη 1983

Τζαβάρας Ξενοφών, Λεξικό του ιμβριακού ιδιώματος, Σύλλογος Ιμβρίων, Αθήνα 2011.

Τζαννετής Κώστας, Γλωσσάριο του Μαραθόκαμπου Σάμου, Σύλλογος Μαραθοκαμπιτών Σάμου, Θεσσαλονίκη 1996.

Τζουμπάρης Φιλήμων, Γλωσσάριο Στενιμάχου, Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τ. 12, Αθήναι 1946.

Τομπαΐδης Δ. – Συμεωνίδης Χ., Συμπλήρωμα στο ιστορικό λεξικό της Ποντικής Διαλέκτου του Α. Παπαδόπουλου, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Αθήνα 2003.

Τομπαΐδης Δημήτριος, Το γλωσσικό ιδίωμα της Θάσου, Θεσσαλονίκη 1967.

Τσάκας Νίκος, Πάργα – Θάλασσα – Λαογραφική Μελέτη, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 130-149, Ιωάννινα 1963-1964.

Τσάκας Νίκος, Πάργα - Στεριά λεξιλόγιον, Ηπειρωτική Εστία, τεύχη 161-224, Ιωάννινα 1965-1970.

Τσαφαράς Δημήτριος, Λαγκαδινό Λεξικό – συμβολή στη μελέτη του γλωσσικού ιδιώματος των Λαγκαδίων Αρκαδίας, Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2013.

Τσίκης Νίκος, Γλωσσικά από το Πυργί της Χίου, Σύλλογος Πυργούσων Αττικής, Αθήνα 2002.

Τσιτσέλης Ηλίας, Γλωσσάριον Κεφαλληνίας, Παρνασός, Αθήναι 1877.

Τσοπανάκης Αγαπητός, Το ιδίωμα της Χάλκης (Δωδεκανήσου), Ρόδος 1949.

Φαραντάτος Σπυρίδων-Γεράσιμος, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Μονοπολάτων, της επαρχίας Πάλης, του νομού Κεφαλληνίας, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1971.

Φαρασόπουλος Συμεών, Τα Σύλατα, Αθήναι 1895.

Φούσκας Ευστράτιος, Λεξιλόγιο Σουφλίου (διαδίκτυο).

Φωστέρης Δ. – Κεσίσογλου Ι., Λεξιλόγιο του Αραβανί, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1960.

Χαβιαράς Δημοσθένης, Συλλογή λέξεων και φράσεων εν χρήσει εν Σύμη, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, σύγγραμμα περιοδικόν, τόμος Η’, Κωνσταντινούπολις 1874.

Χαραλαμπάκης Χριστόφορος (σύνταξη-επιμέλεια), Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Ακαδημία Αθηνών, δεύτερη έκδοση με προσθήκες, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 7 τόμοι, Αθήνα 2016.

Χαριτωνίδης Ιωσήφ, Περί της λιβισιανής διαλέκτου, Τραπεζούντα 1911.

Χατζηβασιλείου Στρατής, Γλωσσικά Αγιάσου, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 2-37, 1981 – 1987.

Χατζηγιάννης Στράτος, Ιδιωματικές λέξεις, Περιοδικό Αγιάσος, τεύχη 6-12, Αθήνα 1981 – 1982.

Χατζηλάρης Ελευθέριος, Λέρικη τοπολαλιά (διαδίκτυο).

Χατζηστεφάνου Άννα, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Καρδαμαίνης, της επαρχίας Κω, της νήσου Κω, του νομού Δωδεκανήσου, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χατσιούλης Μιχαήλ, Σιατιστινή ντοπιολαλιά, Σιάτιστα 2002.

Χελδράιχ Θ., Τα δημώδη ονόματα των φυτών προσδιοριζόμενα επιστημονικώς, επιμέλεια Σπ. Μηλιαράκη, δεύτερη έκδοση, Εστία, Αθήναι 1926.

Χουρμουζιάδης Κ., Γλωσσάριον Τσακιλίου, Θρακικά τ. 12-15, 1939 – 1941.

Χριστοδούλου Χριστόδουλος, Τα Κουζιανιώτκα – Λεξικό του κοζανίτικου ιδιώματος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, Κοζάνη 2003.

Χρυσού Μαρία, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πύργος της νήσου Θήρας ή Σαντορίνης, του νομού Κυκλάδων, Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.

Χυτήρης Γεράσιμος, Κερκυραϊκό γλωσσάρι – ακατάγραφες και δίσημες λέξεις, Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος ΧΧΙΧ, Κέρκυρα 1987.

Ψάλτης Σταμάτιος, Θρακικά ή Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος της πόλεως Σαράντα Εκκλησιών, Αθήναι 1905.

Ψάνη Πηνελόπη, Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Πολιχνίτου, της επαρχίας Πολιχνίτου, της νήσου Λέσβου Κυκλάδων Χειρόγραφο  Λαογραφικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 1968.

 

 

a

b

c

d

e

 

 

αλ

Λευκάδα, Πάρος

αλίμονο

 

 

αλά

Ρόδος

αγελάδα

 

 

αλά

Νικόπολη*

εδώ

 

 

άλα

Απουλία, Καλαβρία

αλάτι

 

 

άλα

Σύρος

βοήθεια

 

 

άλα

Νάξος

γάλα

 

 

άλα

Κύπρος

εμπρός

 

 

αλάανος

Κάρπαθος

λαδανιά

 

 

αλαβαγιό

Κρήτη

συχνά

 

 

αλαβάρι

Κρήτη

αληθώς

 

 

αλάββου

Καλαβρία

αλλάζω

 

 

αλάββω

Καλαβρία

αλλάζω

 

 

αλάβερσι

Ρόδος

μακάρι

 

 

αλαβέτα

Χίος

ασανσέρ

 

 

αλαβία

Μάνη

αμέσως

 

 

αλαβία

Κύθηρα

επιπροσθέτως

 

 

αλαβό

Απουλία

λαγός

 

 

αλαβονίζουμου

Σίλλη*

αναγουλιάζω

 

 

αλαβοσή

Κύπρος

θόρυβος

 

 

αλαβουρσού

Πιερία

μακάρι

 

 

αλάβουτους

Καρδίτσα, Σέρρες

αλάβωτος

 

 

αλαβρά

Κύπρος

ελαφρά

 

 

αλαβράκι

Μάνη

λαβράκι

 

 

αλαβράκομα

Μάνη

καβγάς

 

 

αλαβρακώνου

Μάνη

καβγαδίζω

 

 

αλαβρένταβος

Κόνιτσα

ελαφρόμυαλος

 

 

αλάβρες

Δέλβινο

μακάρι

 

 

αλαβριός

Κύπρος

ελαφρύς

 

 

αλάβρισουν

Πιερία

μακάρι

 

 

αλαβροκοπημένος

Κύπρος

ξαλαφρωμένος

 

 

αλαβροκοπιά

Κύπρος

ξαλάφρωμα

 

 

αλαβροκοπκιούμαι

Κύπρος

ξαλαφρώνω

 

 

αλαβρόνω

Απουλία

καψώνω

 

 

αλαβροπκιάννω

Κύπρος

αλαφροπιάνω

 

 

αλαβρός

Κάρπαθος, Κύπρος

ελαφρύς

 

 

αλαβροστισιώτης

Κύπρος

αλαφροΐσκιωτος

 

 

αλαβρυνίσκω

Κύπρος

ελαφρώνω

 

 

αλαβρύς

Κάρπαθος

ελαφρύς

 

 

αλαβρώνω

Κύπρος

ελαφρώνω

 

 

αλάβωτα

Κρήτη

αμάτιαστα

 

 

αλάβωτε

Χαβουτσί*

αλάβωτος

 

 

αλάβωτος

Κρήτη

αμάτιαστος

 

δ

αλάβωτος [Βλάχος 1659]

άβουτε, αλάβουτους, αλάβωτε

αλάβωτος

 

 

άλαγα

Κοτύωρα*, Σαμψούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

εναλλάξ

 

δ

αλαγάριστος [Βεντότης 1790]

 

ακαταστάλαχτος

 

 

αλαγάρσμα

Ίμβρος

απομάκρυνση

 

 

αλαγάρστους

Αδριανούπολη*, Αίνος*, Ευρυτανία, Ήπειρος, Μακεδονία, Σάμος

ακαταστάλαχτος

 

 

άλαγας

Φερτέκι*

ξανά

 

 

αλαγηγνωμώ

Κύθηρα

αλλαξογνωμώ

 

δ

αλαγήνιαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αλαγήνιστος

αλαγήνιαστος

 

δ

αλαγήνιστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αλαγήνιαστος

 

 

αλαγιά

Λιβίσι*

αλλαγή

 

 

αλάγια

Καστελλόριζο, Λιβίσι*

γαμπριάτικα

 

 

αλαγιάζου

Μάνη

αντικαθιστώ

 

 

αλαγιάζω

Κρήτη

αλαλιάζω

 

 

αλάγιασμα

Μάνη

αντικατάσταση

 

 

αλαγιασμός

Μάνη

αντικατάσταση

 

 

αλάγιαστα

Κρήτη

συνεχώς

 

 

αλαγιμνά

Αραβανί*

ξανά

 

 

αλαγιούζη (ο)

Τσακωνιά

ποντίκι

 

 

αλαγίτα

Αυδήμι*

τηγανίτα

 

 

αλαγίτας

Χαλδία*

λαϊκός

 

 

αλαγίτες

Χαλδία*

λαϊκός

 

 

αλαγκίτα

Ιωάννινα, Λάρισα, Νιγρίτα, Σουφλί

τηγανίτα

 

 

αλαγκρέτσα

Κέρκυρα

κέφι

 

 

άλαγμαν

Κερασούντα*, Οινόη*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άλλαγμα

 

 

αλαγμένους

Καστοριά

αλλαγμένος

 

 

αλαγμιάς

Σινασός*

άλλοτε

 

 

αλαγμός [Corona Preciosa 1527]

 

άλλαγμα

 

δ

αλαγμός [Λεξικό Ηπίτη 1908]

Κερασούντα*, Οινόη*

αλαλαγμός

 

 

αλαγνιάς

Σινασός*

άλλοτε

 

 

αλαγό

Απουλία

λαγός

 

 

άλαγο

Κάλυμνος, Λέρος, Σύμη

άλογο

 

 

αλαγογή

Κρήτη, Χίος

αλλαγή

 

 

αλαγοή

Κρήτη

αλλαγή

 

 

άλαγου

Κοζάνη, Νιγρίτα, Στενήμαχος*

άλογο

 

 

αλαγραμέντο

Κύθηρα

κέφι

 

 

αλάγω

Ικαρία

αλλάζω

 

 

αλαδανέ

Κρήτη

λαδανιά

 

 

αλαδανιά [Γεννάδιος 1914]

 

λάδανο

 

 

αλαδανιά [Σκαρλάτος 1835]

Κρήτη

λαδανιά

 

 

αλάδανο [Χελδράιχ 1926]

 

λάδανο

 

 

αλάδανος

Κρήτη

λάδανο

 

 

αλάδανος [Somavera 1709]

Κρήτη

λαδανιά

 

 

αλάδανους

Ίμβρος

λαδανιά

 

 

αλαδερέ

Τσακωνιά

νερουλός

 

 

αλάδερφος

Θεσπρωτία

ετεροθαλής

 

 

αλάδι

Καλαβρία

λάδι

 

δ

αλαδιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

χρονιά με μικρή παραγωγή λαδιού: αναλαδιά

αλαδιά

 

 

αλάδιαγους

Αιτωλοακαρνανία

αλάδωτος

 

δ

αλάδιαστα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αλάδιαστα

αλάδωτα

 

δ

αλάδιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αλάδωτος

 

 

αλάδιαστους

Ίμβρος

αλάδωτος

 

 

αλαδικό

Καλαβρία

λαδικό

 

 

αλάδιρφους

Άρτα, Σάμος

ετεροθαλής

 

 

αλάδκιαστος

Κύπρος

αλάδωτος

 

 

αλάδουτους

Ευρυτανία, Λάρισα, Πιερία, Σκόπελος

αβάπτιστος

 

 

αλάδουτους

Γρεβενά, Ευρυτανία, Καστοριά, Λάρισα, Πιερία, Σάμος, Σκόπελος, Τρίκαλα

αλάδωτος

 

 

αλάδριφους

Ιωάννινα

ετεροθαλής

 

δ

αλάδωτα [Λεξικό Πρωίας 1933]

αλάδιαστα, ανάλαδα

αλάδωτα

 

 

αλάδωτος

Κεφαλονιά

αβάπτιστος

 

 

Αλάδωτος

Πόντος*

Εβραίος

 

δ

αλάδωτος [Βλάχος 1897]

αλάδιαγους, αλάδιαστος, αλάδιαστους, αλάδκιαστος, αλάδουτους, ανάλαδος, ανάλαδους, ανάλαος, ανίλαδος, ανίλαδους

αλάδωτος

 

 

αλάζα

Μάνη

σιγά

 

 

αλαζαδένιος

Μύκονος

αλατζαδένιος

 

 

αλαζάς

Μύκονος

αλατζάς

 

 

αλαζζάς

Κως, Νίσυρος

αλατζάς

 

 

αλαζζένιος

Κως

αλατζαδένιος

3

λ

αλαζονεία

ντουβλέτ

αλαζονεία

 

 

αλαζονεύομαι

Θεσπρωτία

ανησυχώ

 

 

αλαζονιά

Θεσπρωτία

ανησυχία

 

 

αλάζου

Γρεβενά, Ευρυτανία, Καστοριά, Λέσβος, Λήμνος, Μάνη, Νιγρίτα, Πιερία, Τσακωνιά, Χαλκιδική

αλλάζω

 

 

αλαζουνεύουμι

Ιωάννινα

στεναχωριέμαι

 

 

αλαζουνιά

Ιωάννινα

θλίψη

 

 

αλαζουνιά

Ιωάννινα

στεναχώρια

 

 

αλαή

Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Ζάκυνθος, Καστοριά, Κέρκυρα, Κύπρος, Κως, Λακωνία, Μάνη, Μεσσηνία, Μύκονος, Νίσυρος, Πόντος*, Σκύρος, Σύμη, Σύρος, Χαλκιδική

αλλαγή

 

 

αλάθαστα [Germano 1622]

 

αλάνθαστα

 

 

αλάθαστος [Germano 1622]

Αμοργός, Νάξος

αλάνθαστος

 

 

αλαθέβ

Γρεβενά, Ιωάννινα, Καστοριά, Κοζάνη, Πιερία

λαθεύει

 

 

αλάθετος

Μάνη

αλάνθαστος

 

 

αλάθευτα

Τσακωνιά

ασφαλώς

 

δ

αλάθευτα [Βεντότης 1790]

Ζάκυνθος, Ήπειρος, Λακωνία, Τραπεζούντα*

αλάνθαστα

 

δ

αλάθευτος [Βεντότης 1790]

Τραπεζούντα*

αλάνθαστος

 

 

αλάθθαστος

Κύπρος

αλάνθαστος

 

 

αλάθι

Νάξος

αλάτι

 

 

αλαθιέρα

Αϊβαλί, Νάξος

αλατιέρα

 

 

αλάθιφτους

Αδριανούπολη*, Αιτωλοακαρνανία, Ήπειρος, Μακεδονία

αλάνθαστος

 

 

αλαθόν

Καστοριά, Κοζάνη

λαθεύει

 

 

αλαθόνει

Κόνιτσα

λαθεύει

 

 

αλάθοστος

Ήπειρος

αλάνθαστος

 

 

αλάθουν

Κοζάνη

λάθος

 

 

αλάθους

Καστοριά, Κοζάνη, Πιερία

λάθος

 

 

αλάθους

Κοζάνη

λάθος

 

 

αλαθρινός

Αίγινα

αθερίνα

 

 

άλαθτο

Καλαβρία

ανόργωτος

 

 

αλαθώνου

Κοζάνη

λαθεύω

 

 

αλάι

Κέρκυρα, Μάνη

βάρδια

 

 

αλάι

Πάρος

γύρω

 

 

αλάι

Μάνη

δίπλα

 

 

αλάι

Λακωνία

κοντά

 

 

αλάι

Ρόδος

κοπάδι

 

 

αλάι

Αραβανί*, Ουλαγάτς*

κοροϊδία

 

 

αλάι

Απουλία, Τσακωνιά

λάδι

 

 

αλάι

Κάρπαθος

μαζί

 

 

αλάι

Ρόδος

μάλωμα

 

 

αλάι

Άνδρος, Κρήτη, Κύπρος, Ρόδος, Χίος

πλήθος

 

 

αλάι

Τήλος

τριγύρω

 

 

αλάι

Λακωνία, Μάνη

ύστερα

 

 

αλάι [Σκαρλάτος 1835]

 

θρίαμβος

 

 

αλαΐα

Τσακωνιά

λαδιά

 

δ

αλαίμαργα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Μεσσηνία

λαίμαργα

 

 

αλάιν

Ρόδος

κοπάδι

 

 

αλάιν

Κύπρος

σμήνος

 

 

αλάιστος

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

ακούνητος

 

 

αλάιστος

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άσειστος

 

 

αλαΐτας

Κερασούντα*, Χαλδία*

λαϊκός

 

 

αλαΐτες

Κοτύωρα*, Σαμψούντα*, Σάντα*, Χαλδία*

λαϊκός

 

 

αλαΐτης

Κοτύωρα*

λαϊκός

 

 

αλακάη

Απουλία

ρόκα

 

 

αλακάπα

Δέλβινο

ανάκατα

 

 

αλακάπα

Αργολίδα, Κορινθία

αναπεταρίκι

 

 

αλακάπα

Τσακωνιά

άσχημα

 

 

αλακάπα

Πάργα

εγωιστικά

 

 

αλακάπα

Θήρα, Κρήτη

σοβαρά

 

δ

αλακάπα [Γούλας 1961]

 

ξαφνικά

 

δ

αλακάπα [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

Χίος

ανάποδα

 

 

αλακαπνιά

Θήρα

καπνιά

 

 

αλακάπφα

Νίσυρος

ανάποδα

 

 

αλακάτ

Ίμβρος, Λέσβος

ρόκα

 

 

αλακατέα

Κάρπαθος

ρόκα

 

 

αλακάτη

Κύπρος, Λιβίσι*, Μεσσηνία, Νίσυρος, Ρόδος, Σύμη, Χίος

ρόκα

 

 

αλακατιά

Μάκρη*

ρόκα

 

 

αλακάτιν

Κύπρος

μαγγανοπήγαδο

 

 

αλακάτιν

Λιβίσι*

ρόκα

 

 

αλάκερα [Germano 1622]

 

ολοκλήρως

 

 

αλακέρντα

Ρόδος

λακέρδα

 

δ

αλάκερος [Germano 1622]

Άνδρος, Αρκαδία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Κέρκυρα, Κρήτη, Κύθηρα, Κύπρος, Λακωνία, Μάνη, Μύκονος, Πάργα, Σύρος

ολόκληρος

 

δ

αλάκητα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αλάκιστα

 

δ

αλάκητος [Λεξικό Πρωίας 1933]

που δεν λάκησε: αλάκιστος

αλάκητος

 

 

αλακιόνω

Πάρος

αλατίζω

 

 

αλάκιρους

Αϊβαλί*, Βελβεντός, Καστοριά, Λέσβος, Μοσχονήσι*, Σάμος, Σκόπελος

ολόκληρος

 

 

αλάκισμα

Τσακωνιά

αλάτισμα

 

δ

αλάκιστα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αλάκητα

αλάκιστα

 

δ

αλάκιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αλάκητος

 

 

αλακίχου

Τσακωνιά

αλατίζω

 

 

αλάκκερος

Κως, Λέρος, Ρόδος

ολόκληρος

 

δ

αλάκκιαστα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αλάκκωτα

 

δ

αλάκκιαστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αλάκκωτος

 

δ

αλάκκωτα

αλάκκιαστα

αλάκκωτα

 

δ

αλάκκωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αλάκκιαστος, άλακκος

αλάκκωτος

 

 

αλάκμπουλακ

Σαράντα Εκκλησιές*

ανάκατα

 

δ

αλακόπετρα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κύμη

αλατόπετρα

 

 

αλακτός

Άνδρος

καχεκτικός

 

 

αλάκχερος

Νίσυρος

ολόκληρος

 

 

αλακχία

Μάνη

αλλαξιά

 

 

αλαλά

Πάργα

βίαια

 

 

άλαλα [Somavera 1709]

Κύπρος

αμίλητα

 

δ

άλαλα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανόητα

 

 

αλαλάγκιαχτος

Ηλεία

μυγιάγγιχτος

 

 

αλαλαγκίτα

Ικαρία

αγκλιά

 

λ

αλαλαγμός

αλαγμός, αλαλαή, αλαλασμός, αλαλαχή, αλαλητό, αλαλητός, αλητέ, αναλαγμός, αναλαμός, ανελαγμός, λαλταγή, χλαλοή, χλαταπαγή

αλαλαγμός

 

δ

αλαλαή [Λεξικό Πρωίας 1933]

Μαγνησία

αλαλαγμός

 

 

αλαλαμπούσα

Ρόδος

πυγολαμπίδα

 

 

αλαλάργα

Κέρκυρα, Μύκονος

μακριά

 

 

αλαλάς

Ρόδος

παπαρούνα

 

 

αλαλάσευτος

Κερασούντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αχάιδευτος

 

 

αλαλασμός

Θήρα, Μάνη

αλαλαγμός

 

 

αλαλαχή [Βλαστός 1931]

 

αλαλαγμός

 

 

αλάλαχος

Σάντα*, Τραπεζούντα*

ευρύχωρος

 

 

αλαλαχύνω

Σάντα*

λιγοστεύω

 

 

αλαλάχωρα

Σαμψούντα*, Χαλδία*

ευρύχωρα

 

 

αλαλάχωρος

Κερασούντα*

ευρύχωρος

 

 

αλάλεμ

Τσακήλι*

μάλλον

 

 

αλάλετος

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Όφις*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

απρόσκλητος

 

 

αλάληγο

Ηλεία

αξημέρωτα

 

δ

αλαλησιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

βουβαμάρα

 

δ

αλάλητα [Somavera 1709]

 

αμίλητα

 

δ

αλαλητό [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αλαλαγμός

 

λ

αλάλητος

άκρατε, αλάλτους

αλάλητος

 

 

αλάλητος

Κρήτη

αμέτρητος

 

 

αλάλητος

Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία

άφωνος

 

δ

αλάλητος [Somavera 1709]

 

αμίλητος

 

δ

αλαλητός [Βλαστός 1931]

Αρκαδία

αλαλαγμός

 

 

αλάλητος [Βλαστός 1931]

 

βουβός

 

δ

αλαλιά [Βλαστός 1931]

Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θήρα, Κορινθία, Σύρος

βουβαμάρα

 

 

αλαλία [Βλαστός 1931]

Οινόη*

βουβαμάρα

 

δ

αλαλιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κεφαλονιά

ανοησία

 

 

αλαλιάζου

Αϊβαλί*, Αιτωλοακαρνανία, Λέσβος, Μάνη, Μοσχονήσι*, Σάμος, Φωκίδα

αλαλιάζω

 

δ

αλαλιάζω [Βλάχος 1897]

αλαγιάζω, αλαλιάζου, αλαλογώ, αλαλώνω, αλανιάζου, αλιλουΐζω

αλαλιάζω

 

 

αλαλίμ

Στενήμαχος*

πιθανώς

 

 

αλάλμη

Κύπρος

άλμη

 

δ

αλαλογάω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

χαζεύω

 

 

αλαλογώ [Βλαστός 1931]

 

αλαλιάζω

 

δ

αλαλογώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

χαζεύω

 

δ

αλαλοζώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

δυστυχώ

 

δ

αλαλομάρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

τρέλα

 

δ

αλαλομοίρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κακομοίρα

 

 

αλαλόνου

Ήπειρος

αποστομώνω

 

 

αλαλόνω

Ήπειρος

αποστομώνω

 

 

άλαλος

Αρκαδία, Ζάκυνθος, Θήρα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Πόντος*

ανόητος

 

 

άλαλος

Πόντος

απρόσκλητος

 

 

άλαλος

Κύθηρα

ποντίκι

 

 

άλαλος [Βλαστός 1931]

 

βουβός

3

δ

άλαλος [Βλάχος 1897]

Μάνη

αμίλητος

 

 

αλαλούκης

Κερασούντα*, Σαμψούντα*, Οινοή*

κωφάλαλος

 

 

άλαλους

Ευρυτανία, Λήμνος

αμίλητος

 

 

άλαλους

Αίνος, Αιτωλοακαρνανία

ανόητος

 

 

αλαλόφωνος

Κύθνος, Πάρος, Σύρος

άφωνος

 

 

αλάλτους

Ιωάννινα

αλάλητος

 

 

αλάλτους

Αδριανούπολη*, Ήπειρος

άφωνος

 

 

αλάλτους

Πιερία

βλάκας

 

δ

αλαλώνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αλαλιάζω

 

 

άλαμα

Αϊβαλί*, Ζάκυνθος, Κρήτη, Λέσβος, Μοσχονήσι*, Νιγρίτα

άλλαγμα

 

 

αλαμάγκου

Κύπρος, Σίφνος, Σύρος

τουλάχιστον

 

 

αλαμαλί

Αξός*, Σίλατα*

δαμάλι

 

 

αλαμαλίρ

Αραβανί*

δαμάλι

 

 

άλαμαν

Χαλδία*

άλλαγμα

 

 

αλαμάνα

Χίος

κρυφά

 

δ

αλαμάνα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύπρος

αντρογυναίκα

 

 

αλαμανάου

Καρδίτσα, Λάρισα

ανακατεύω

 

 

αλαμανιά

Καρδίτσα, Λευκάδα

ανακατωσούρα

 

 

αλαμανιά

Λευκάδα

κλοπή

 

 

Αλαμάνια [Somavera 1709]

 

Γερμανία

 

 

αλαμανίζου

Καστοριά

κουμαντάρω

 

 

αλαμανίζου

Τσακωνιά

παραφέρομαι

 

 

αλαμάνικα [Somavera 1709]

 

γερμανικά

 

 

αλαμάνικος [Somavera 1709]

 

γερμανικός

 

 

αλαμανιό

Κρήτη, Νάξος

φασαρία

 

 

αλαμάνκα

Λέσβος

απλήστως

 

 

αλαμάνκου

Ζάκυνθος

τουλάχιστον

 

 

αλαμάνος

Ήπειρος, Κρήτη, Μεσσηνία, Σκύρος

άθεος

 

 

Αλαμάνος [Somavera 1709]

Κύπρος

Γερμανός

 

δ

αλαμάνος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κρήτη

απάνθρωπος

 

 

Αλαμάνους

Ιωάννινα

Γερμανός

 

 

αλαμαρίνα

Μάνη

λαμαρίνα

 

 

αλαμαρνέρα

Κέρκυρα, Παξοί

ρόμπα

 

 

αλαμάς

Κύπρος

τουλάχιστον

 

 

αλαμάσα

Μέγαρα

δουλευταρού

 

 

αλαμένο

Καλαβρία

οργωμένο

 

 

αλαμένος [Germano 1622]

Ζάκυνθος, Κρήτη, Κύπρος, Παλιά Αθήνα

αλλαγμένος

 

 

αλαμένω

Κάρπαθος, Κάσος, Ρόδος

περιμένω

 

 

αλαμέτ

Φθιώτιδα

θύελλα

 

 

αλάμι

Τσακωνιά

ρεζίλι

 

δ

αλαμιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

λάμιες

 

 

αλαμίδ

Τραπεζούντα*, Χαλδία*

άλμη

 

 

άλαμμα

Καλαβρία

όργωμα

 

 

αλαμμάδα

Καλαβρία

όργωμα

 

 

αλαμμένο

Απουλία, Καλαβρία

οργωμένο

 

 

αλαμμία

Καλαβρία

όργωμα

 

 

αλάμουμα

Χαλκιδική

ακαταστασία

 

 

αλάμουμα

Χαλκιδική

πασάλειμμα

 

 

αλαμούστρο

Νίσυρος

ανάποδα

 

 

αλάμουτους

Σέρρες

καθαρός

 

δ

άλαμπα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

σκοτεινά

 

δ

αλαμπάδιαστα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αλαμπάδιστα

αλαμπάδιαστα

 

δ

αλαμπάδιαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αλαμπάδιστος

αλαμπάδιαστος

 

δ

αλαμπάδιστα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αλαμπάδιαστα

 

δ

αλαμπάδιστος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αλαμπάδιαστος

 

 

αλαμπάζω

Κύπρος

τρελαίνομαι

 

 

αλαμπαλούμς

Σκόπελος

διπρόσωπος

 

 

αλαμπαμπούλα

Λέσβος

αναμπουμπούλα

 

 

αλαμπάμπουλα [Somavera 1709]

 

ανάκατα

 

 

αλαμπάντα

Πάργα

αποστόμωμα

 

 

αλαμπάρδα [Germano 1622]

 

λόγχη

 

 

αλαμπαρδέρης [Somavera 1709]

 

λογχοφόρος

 

 

αλαμπαρδιέρης [Somavera 1709]

 

λογχοφόρος

 

 

αλαμπαρδόνα

Κεφαλονιά

τσούλα

 

 

αλαμπάρτζα

Ηλεία

αμπάριζα

 

 

αλάμπαση [Βλαστός 1931]

 

αναλαμπή

 

 

αλαμπαττάγια

Κρήτη

θόρυβος

 

 

αλαμπαχτά

Νίσυρος

ξαφνικά

 

 

αλαμπάχτα

Σάμος

κουτουρού

 

 

αλαμπή

Ρόδος

φλόγα

 

 

αλαμπή [Σκαρλάτος 1835]

 

αναλαμπή

 

δ

αλαμπικάριστα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακαταστάλαχτα

 

δ

αλαμπικάριστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ακαταστάλαχτος

 

 

αλαμπίκος [Βλαστός 1931]

 

λαμπίκος

 

δ

αλαμπίκος [Βλάχος 1897]

 

αποστακτήρας

 

 

αλαμπικχιόρης

Νίσυρος

αχάριστος

 

 

αλαμπιλίρι

Κρήτη

άραγε

 

 

αλαμπίρι

Κρήτη

άραγε

 

 

αλαμπλίρι

Κρήτη

άραγε

 

 

άλαμπλιρι

Κρήτη

άραγε

 

 

αλαμπόρδα

Κεφαλονιά

ασχημογυναίκα

 

 

αλαμπουμπούλα

Ίμβρος

ανάκατα

 

 

αλαμπούρδα

Σάμος

ασχημογυναίκα

 

 

αλαμπουρδώνουμι

Μαγνησία

ταράζομαι

3

δ

αλαμπουρνέζικα [Βλαστός 1931]

αλαμπουρνέζκα, αλαμπουρνέντζικα, αλαμπούτζαρα, αλαουρνέζικα, αλιμπουρνέζικα, αλμπανέζκα, καλαμπουρνέντζικα

αλαμπουρνέζικα

 

δ

αλαμπουρνέζικος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακατανόητος

 

 

αλαμπουρνέζκα

Θεσσαλονίκη, Κοζάνη

αλαμπουρνέζικα

 

 

αλαμπουρνέζκα

Πιερία

ανάκατα

 

δ

αλαμπουρνέζος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ακατανόητος

 

 

αλαμπουρνέντζικα

Κάρπαθος

αλαμπουρνέζικα

 

 

αλαμπούτζαρα

Αρκαδία

αδιάφορα

 

 

αλαμπούτζαρα

Κύθηρα

αλαμπουρνέζικα

 

 

αλαμπρασέντου

Αιτωλοακαρνανία

αγκαζέ

 

 

αλαμπρασέτο

Μύκονος

αγκαζέ

 

 

αλαμπρατσάντε

Κέρκυρα, Κύθηρα, Λευκάδα, Παξοί

αγκαζέ

 

δ

αλαμπρατσέτα [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κοζάνη, Κύθηρα, Κωνσταντινούπολη, Μεσσηνία, Σιάτιστα

αγκαζέ

 

 

αλαμπρατσέτθα

Κάλυμνος, Κάρπαθος, Νίσυρος

αγκαζέ

 

 

αλαμπρατσέτο

Θήρα, Κέρκυρα, Λευκάδα

αγκαζέ

 

 

αλαμπρατσέττα

Κάρπαθος

αγκαζέ

 

 

αλαμπρατσία

Λήμνος

αγκαζέ

 

 

αλαμπράτσο

Ζάκυνθος, Λευκάδα

αγκαζέ

 

 

αλαμτίδα

Μάδυτος*

βουκέντρα

 

 

αλάν

Αίνος*, Ίμβρος, Καστοριά, Κοζάνη, Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Σιάτιστα, Στενήμαχος*, Χαλκιδική

αλάνα

 

 

αλάν

Θάσος, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λέσβος, Σάμος, Σέρρες, Χαλκιδική

αλάνι

3

δ

αλάνα [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

αβλαγάς, αλάν, αλάνι, αλάνιν

αλάνα

 

 

αλανάρα

Μάκρη*

λανάρι

 

 

αλανάριγος

Σάντα*, Χαλδία*

αλανάριστος

 

δ

αλανάριστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

άγραντους, αλανάριγος, αλανάριστους, αλάναρος, αλανάρστος

αλανάριστος

 

 

αλανάριστους

Ευρυτανία, Ίμβρος

αλανάριστος

 

 

αλάναρος

Λακωνία

αλανάριστος

 

 

αλανάρστος

Λευκάδα

αλανάριστος

 

 

αλάνατο

Αξός*, Αραβανί*

ανάλατος

 

δ

αλάνης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Μάνη

αλανιάρης

2

δ

αλάνθαστα [Γούλας 1961]

αλάθαστα, αλάθευτα

αλάνθαστα

3

 

αλάνθαστος [Σκαρλάτος 1835]

αγκανάριστος, αλάθαστος, αλάθετος, αλάθευτος, αλάθθαστος, αλάθιφτους, αλάθοστος, άσφαλτος, άσφαρτος, αφάλαρος

αλάνθαστος

 

δ

αλάνι [Βλαστός 1931]

Άνδρος, Καλλίπολη*, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κωνσταντινούπολη, Κως, Μυριόφυτο*, Σύρος, Σωζόπολη*, Φάρασα*

αλάνα

3

δ

αλάνι [Βλαστός 1931]

αλάν

αλάνι

 

 

αλανιάζου

Νιγρίτα, Χαλκιδική

αλαλιάζω

 

 

αλανιάζου

Λέσβος

αλητεύω

 

 

αλανιάρα [Βλαστός 1931]

 

τσούλα

2

δ

αλανιάρα [Λεξικό Πρωίας 1933]

αλανιάρισσα, αλάνσα

αλανιάρα

 

 

αλανιαράκι

Νάξος

τσούλα

 

δ

αλανιάρης [Βλαστός 1931]

αλάνης, αλανιάρς, αλάνς, ντατσκανάρης

αλανιάρης

 

 

αλανιαρίζω [ΙΛΝΕ 1933]

 

αλητεύω

 

δ

αλανιάρικα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αλανιάρκα, αλάνικα, αλάνκα

αλανιάρικα

 

δ

αλανιάρικος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αλανιάρκους, αλάνικος, αλάνκους

αλανιάρικος

 

δ

αλανιάρισσα [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αλανιάρα

 

 

αλανιάρκα

Θάσος

αλανιάρικα

 

 

αλανιάρκους

Θάσος

αλανιάρικος

 

 

αλανιάρς

Θάσος, Ιωάννινα, Λέσβος, Σάμος

αλανιάρης

 

δ

αλάνικα [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

αλανιάρικα

 

δ

αλάνικος [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

 

αλανιάρικος

 

 

αλάνιν

Χίος

αλάνα

 

 

αλάνκα

Θάσος

αλανιάρικα

 

 

αλάνκους

Θάσος

αλανιάρικος

 

 

αλάννω

Καλαβρία

αλλάζω

 

 

αλάννω

Καλαβρία

οργώνω

 

 

αλανόβα

Κρήτη

νεωτερικά

 

 

αλάνς

Θάσος

αλανιάρης

 

 

αλάνσα

Θάσος

αλανιάρα

 

 

αλάνταβα

Αιτωλοακαρνανία

λαίμαργα

 

 

αλάνταβους

Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Ευρυτανία

αδέξιος

 

 

αλάνταβους

Αιτωλοακαρνανία, Λάρισα

λαίμαργος

 

 

αλανταρλά

Κόνιτσα

ανάκατα

 

 

αλαντζά [Somavera 1709]

 

αλατζάς

 

δ

αλαντζαδένιος [Somavera 1709]

 

αλατζαδένιος

 

 

αλαντζάνια

Κάρπαθος

λαζάνια

 

 

αλαντζάς

Αχαΐα, Δέλβινο, Κέρκυρα

αλατζάς

 

 

αλαντζένιος

Κέρκυρα

αλατζαδένιος

 

 

αλαντζιά

Ρόδος

πήδος

 

 

αλαντζιάς

Ευρυτανία, Ηλεία, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λάρισα

αλατζάς

 

 

αλάντι

Απουλία

λάδι

 

 

αλαντίζου

Σέρρες

εξηγώ

 

 

αλαντινός

Νιγρίτα

πολύχρωμος

 

 

αλαντούρα

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

κατάβρεγμα

 

 

αλάντουφαν

Σουφλί

ανάκατα

 

 

αλαντρέω

Απουλία

οργώνω

 

 

αλαντρίκα

Κύπρος

αντρικά

 

 

άλαντρο

Απουλία

αλέτρι

 

 

αλαντσά

Ζάκυνθος

απερίσκεπτα

 

 

αλάντσα

Καλαβρία

παρομοίως

 

 

αλάντσμα

Σάμος

αλάτισμα

 

 

αλαξά

Γρεβενά, Δέλβινο, Κάλυμνος, Κάρυστος, Κεφαλονιά, Κρήτη, Κύμη, Λήμνος, Νίσυρος, Πάρος, Σκόπελος

αλλαξιά

 

 

αλαξά

Σάμος

αλληλοβοήθεια

 

 

αλαξέα

Αυλωνάρι, Κονίστρες

αλλαξιά

 

 

άλαξη

Θήρα

αλλαξιά

 

 

αλαξιά

Κόνιτσα

κουστούμι

 

 

αλαξία

Ζάκυνθος, Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Κύθηρα, Μάνη, Μέγαρα, Οινόη*, Τραπεζούντα*, Τσακωνιά, Χαλδία*

αλλαξιά

 

 

αλαξίδι

Μεσσηνία

αλλαξιά

 

 

αλαξιμάρη

Σινασός*

αλληλοβοήθεια

 

 

αλαξιμάριν

Κύπρος

αλλαξιά

 

 

αλαξιμιός

Μύκονος

αγνώριστος

 

 

αλαξιμιός

Κρήτη

αλλοιωμένος

 

 

αλαξιμνιός

Κρήτη

αγνώριστος

 

 

αλαξιμνιός

Κρήτη

αλλοιωμένος

 

 

αλαξίτσα

Κόνιτσα

ανταλλαγή

 

 

αλαξμουσουδιάζζω

Νίσυρος

αλλαξομουρίζω

 

 

αλαξοβασιλίζω

Λακωνία

αλλαξογνωμώ

 

 

αλαξοδρομάου

Ηλεία

αλλαξοδρομώ

 

 

αλαξοκαιρία

Μάνη

αλλαξοκαιριά

 

 

αλαξοκώλια

Κρήτη

αλλαξοκωλιές

 

 

αλαξομήνι

Κεφαλονιά, Λακωνία, Μάνη

αλλαξομηνιά

 

 

αλαξομισιδιάζω

Σωζόπολη*

αλλαξομουρίζω

 

 

αλαξομουδιάζω

Θεσπρωτία, Λευκάδα

αλλαξομουρίζω

 

 

αλαξομουριάζω

Κρήτη

αλλαξομουρίζω

 

 

αλαξομουσουδιάζω

Ιθάκη, Κεφαλονιά, Κρήτη, Λευκάδα

αλλαξομουρίζω

 

 

αλαξομουσουριάζω

Κρήτη

αλλαξομουρίζω

 

 

αλαξομουτσουνιάζεις

Κρήτη, Πάργα

στραβομουτσουνιάζεις

 

 

αλαξομουτσουνιάζω

Ηλεία, Κέρκυρα, Κρήτη, Κύθηρα, Μεσσηνία, Σύρος

αλλαξομουρίζω

 

 

αλαξοπιστίζου

Μάνη

αλλαξοπιστώ

 

 

αλαξοπιστίζω

Κέρκυρα

συγχύζομαι

 

 

αλαξοπροσωπιάζω

Αρκαδία, Νάξος

αλλαξομουρίζω

 

 

αλαξοσουσουμιάζω

Κέρκυρα, Μύκονος

αλλαξομουρίζω

 

 

αλαξοστορίζω

Κρήτη

αλλαξομουρίζω

 

 

αλαξοστρατίζω

Άνδρος, Σίφνος

αλλαξοδρομώ

 

 

αλαξουγνουμάου

Σκόπελος

αλλαξογνωμώ

 

 

αλαξουγνουμίζου

Σκόπελος

αλλαξογνωμώ

 

 

αλαξουκιριά

Ίμβρος, Λήμνος, Λιβίσι*, Σκόπελος

αλλαξοκαιριά

 

 

αλαξουκουλιές

Ίμβρος, Μαγνησία, Σάμος, Χαλκιδική

αλλαξοκωλιές

 

 

αλαξουμισδιάζου

Αδριανούπολη*

αλλαξομουρίζω

 

 

αλαξουμουσδιάζου

Αίνος*

αλλαξομουρίζω

 

 

αλαξουπιστώ

Εύβοια

αλλαξοπιστώ

 

 

αλαξουπρουσουψιάζου

Ίμβρος

αλλαξομουρίζω

 

 

αλαξουφιγγαριά

Ίμβρος

αλλαξοφεγγαριά

 

 

αλαξοφακιάζου

Μάνη

χλωμιάζω

 

 

αλαξοφύλι

Μέγαρα

καπλαμάς

 

 

αλαξοφωλιάζω

Μέγαρα

μπαλώνω

 

 

αλαό

Απουλία

λαγός

 

 

άλαο

Κάλυμνος, Λέρος, Σύμη

άλογο

 

 

αλαοή

Κύπρος

αλλαγή

 

 

αλαοσή

Κύπρος

θόρυβος

 

 

αλαουρνέζικα

Κύπρος

αλαμπουρνέζικα

 

 

αλαπαανεύγω

Νάξος

σπαταλώ

 

 

αλαπαανιό

Νάξος

σπατάλη

 

 

αλαπαανιστής

Νάξος

σπάταλος

 

 

αλαπαθκιά

Κύπρος

λάπαθο

 

δ

αλάπαθο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

λάπαθο

 

 

αλαπάντα

Θήρα, Λέσβος, Νάξος

αποχωρητήριο

 

 

αλαπάντα

Μάκρη*

κατσάδα

 

 

αλαπάτα

Ίμβρος

λάπαθο

 

 

αλαπατσά

Σκόπελος

τσαπατσουλιά

 

 

αλαπαχτνά

Πάρος

τυχαία

 

δ

αλαπιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αιματόχορτο

 

 

αλαπνιά

Κάλυμνος

μακροβούτι

 

 

αλαπόπουλο

Ρόδος

αλεπουδάκι

 

 

αλαπός (ο)

Όφις*, Ρόδος

αλεπού

 

 

αλαπού

Κάλυμνος, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Κοζάνη, Κως, Λιβίσι*, Ρόδος, Σύμη, Τήλος

αλεπού

 

 

αλαπούδα

Καλαβρία

αλεπού

 

 

αλαπουδάκιν

Μάκρη*

αλεπουδάκι

 

 

αλαπουΐτσα

Ρόδος

μανταρίνι

 

 

αλαπούρι

Κρήτη

όμως

 

 

αλαπρέστα

Κέρκυρα, Παξοί

γρήγορα

 

 

αλάρατους

Άρτα

φλύαρος

 

δ

αλάργα [Somavera 1709]

Buck List 12.44 | Αδριανούπολη*, Αιδηψός, Αμοργός, Άνδρος, Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Άρτα, Αχαΐα, Βελβεντός, Βοιωτία, Γρεβενά, Ευρυτανία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θάσος, Θεσπρωτία, Θήρα, Ίμβρος, Καλλίπολη*, Κάλυμνος, Κάρυστος, Κάσος, Καστελλόριζο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κοζάνη, Κορινθία, Κύθηρα, Κως, Λαγκαδάς, Λακωνία, Λάρισα, Λέρος, Λέσβος, Λευκάδα, Λήμνος, Μαγνησία, Μάνη, Μέγαρα, Μεσσηνία, Μύκονος, Νάξος, Νίσυρος, Οινόη*, Παξοί, Πάργα, Πιερία, Ρόδος, Σάμος, Σκόπελος, Σκύρος, Σύμη, Σύρος, Τήνος, Τρίκαλα, Τσακήλι*, Τσακωνιά, Τσεσμέ*, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Χαλκιδική, Χίος

μακριά

 

 

αλαργαδνός

Ίμβρος

μακρινός

 

 

αλαργαθνός

Ίμβρος

μακρινός

 

 

αλαργαρεύγω

Μέγαρα

απομακρύνομαι

 

 

αλαργαρίζου

Ίμβρος

απομακρύνομαι

 

 

αλαργάρισμα

Αδριανούπολη*, Αίνος*, Μήλος

απομάκρυνση

 

 

αλαργαρισμένος [Somavera 1709]

Μύκονος

απομακρυσμένος

 

 

αλαργάρου

Θάσος, Μάκρη*, Μάνη, Σάμος

απομακρύνομαι

 

δ

αλαργάρω [Somavera 1709]

Άνδρος, Θήρα, Κάσος, Κέρκυρα, Κρήτη, Λακωνία, Μύκονος, Νάξος

απομακρύνομαι

 

 

αλαργέγκου

Τσακωνιά

απομακρύνομαι

 

 

αλαργέγκουω

Καλαβρία

απομακρύνομαι

 

δ

αλάργεμα [Βλαστός 1931]

Λακωνία

απομάκρυνση

 

 

αλαργεμένος

Μύκονος

απομακρυσμένος

 

δ

αλαργεμός [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Λακωνία

απομάκρυνση

 

 

αλαργενός

Ρόδος

μακρινός

 

 

αλαργένω

Κρήτη

απομακρύνομαι

 

 

αλαργέρνου

Ευρυτανία, Θάσος, Ίμβρος, Λήμνος, Τήνος

απομακρύνομαι

 

 

αλαργέρνω

Θήρα, Κρήτη

απομακρύνομαι

 

 

αλαργέρω

Κάρπαθος, Κάσος, Νίσυρος, Σίφνος, Σύμη

απομακρύνομαι

 

 

αλαργεύγου

Αϊβαλί*, Βόρεια Εύβοια, Λέσβος

απομακρύνομαι

 

 

αλαργεύγω

Κρήτη, Τήλος

απομακρύνομαι

 

 

αλαργεύου

Αιδηψός, Αίνος*, Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Θάσος, Λάρισα, Μάνη, Σάμος, Φθιώτιδα

απομακρύνομαι

 

δ

αλαργεύω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Άνδρος, Αρκαδία, Αχαΐα, Εύβοια, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θεσπρωτία, Ίμβρος, Κέρκυρα, Κορινθία, Κύθηρα, Λευκάδα, Μέγαρα, Μεσσηνία, Μύκονος, Πάργα, Τσακήλι*

απομακρύνομαι

 

δ

αλάργεψη [Βλαστός 1931]

 

απομάκρυνση

 

δ

αλαργιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

άπλα

 

 

αλαργιάρω

Κύπρος

απομακρύνομαι

 

 

αλαργιμένους

Σάμος

απομακρυσμένος

 

 

αλαργινά

Λακωνία, Μάνη, Μεσσηνία

μακρινά

 

δ

αλαργινά [Βλαστός 1931]

 

απόμακρα

 

 

αλαργινάτους

Σκόπελος

μακρινός

 

 

αλαργινέ

Τσακωνιά

μακρινός

 

δ

αλαργινός [Βλαστός 1931]

Αρκαδία, Αχαΐα, Γρεβενά, Ηλεία, Θάσος, Θεσπρωτία, Ζάκυνθος, Ιθάκη, Κάρυστος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κορινθία, Κύθηρα, Λακωνία, Λέσβος, Λευκάδα, Μάνη, Μεσσηνία, Πάργα, Πιερία, Σκόπελος, Φθιώτιδα

μακρινός

 

 

αλαργιοπά

Ρόδος

μακριούτσικα

 

 

αλαργιουμάδα

Σάμος

διάκενο

 

 

αλάργκα

Αστυπάλαια, Κύπρος, Κως

μακριά

 

 

αλαργκέγκουω

Καλαβρία

απομακρύνομαι

 

 

αλαργκέρνω

Κάρπαθος

απομακρύνομαι

 

 

αλαργκέρω

Κάρπαθος

απομακρύνομαι

 

 

αλαργκεύγκω

Κάρπαθος

απομακρύνομαι

 

 

αλαργκοπά

Κάρπαθος

μακριούτσικα

 

 

αλαργκοπατώ

Κάρπαθος

ξενιτεύομαι

 

 

αλαργκοπόιν

Κάρπαθος

μακριά

 

 

αλάργκου

Κάρπαθος

μακριά

 

 

αλάργο

Κεφαλονιά, Κρήτη, Λακωνία

μακριά

 

 

αλαργοξορισμένος

Κρήτη

ξενιτεμένος

 

 

αλαργοπά

Κρήτη

απόμακρα

 

 

αλαργοπά

Κρήτη

μακριά

 

 

αλαργοπά

Κρήτη

μακριούτσικα

 

 

αλαργοπατώ

Κρήτη

απομακρύνομαι

 

 

αλάργος

Κρήτη

μακρινός

 

δ

αλάργου [Somavera 1709]

Θήρα, Ιθάκη, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελλόριζο, Κεφαλονιά, Κύθηρα, Κως, Λακωνία, Λιβίσι*, Μάνη, Μέγαρα, Νάξος, Νίσυρος, Οινόη*, Σίφνος, Σύμη, Σύρος, Τήλος

μακριά

 

 

αλαργούνου

Μάνη

απομακρύνομαι

 

 

αλαργουρίζω

Χαβουτσί*

απομακρύνομαι

 

 

αλάργους

Λιβίσι*

μακρινός

 

 

αλαργώνω

Κύθηρα, Λευκάδα

απομακρύνομαι

 

δ

αλαργωπά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

μακρινά

 

δ

αλαργωπός [Βλαστός 1931]

 

μακρινός

 

δ

αλάρδιστα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αλάρδωτα

αλάρδιστα

 

δ

αλάρδιστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αλάρδωτος

αλάρδιστος

 

δ

αλάρδωτα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αλάρδιστα

 

δ

αλάρδωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αλάρδιστος

 

 

αλάριου

Ρόδος

μακριά

 

 

αλάρκα

Κύπρος, Χάλκη

μακριά

 

 

αλάρκα

Κύπρος

τουπέ

 

 

αλαρκάρω

Κύπρος

απομακρύνομαι

 

 

αλάρκου

Ρόδος

μακριά

 

 

αλάρμη

Νίσυρος

συναγερμός

 

δ

αλάρμη [Λεξικό Πρωίας 1933]

Θήρα, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κύπρος, Κως, Νίσυρος, Ρόδος, Σίφνος

άλμη

 

 

αλαρμιστός

Κάρπαθος

αλμυρός

 

 

αλάροτος

Θεσπρωτία

αεικίνητος

 

 

αλάρουτους

Ιωάννινα

ανήσυχος

 

 

αλάρουτους

Ιωάννινα

απαρηγόρητος

 

 

αλάρω

Μύκονος, Οινόη*

κωπηλατώ

 

δ

αλάρω [Ηπίτης 1908]

 

τραβώ

 

 

αλάρωτος

Κερασούντα*, Κοτύωρα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αγιάτρευτος

 

δ

αλάρωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ανήσυχος

 

δ

αλάρωτος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

απαρηγόρητος

 

 

αλάς

Μύκονος

αλάτι

 

 

αλάς

Κύπρος

αλόη

 

 

άλας (ο)

Ινέπολη*

αλάτι

3

δ

άλας (το) [Germano 1622]

Αδριανούπολη*, Αίνος*, Αμοργός, Αραβανί*, Αρκαδία, Αυδήμι*, Δαρδανέλια*, Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Ίμβρος, Ιωάννινα, Καστοριά, Καστελλόριζο, Κερασούντα*, Κοζάνη, Κοτύωρα*, Κουβούκλια*, Κύπρος, Κωνσταντινούπολη, Λακωνία, Λήμνος, Λιβίσι*, Μάδυτος*, Νιγρίτα, Νίσυρος, Οινόη*, Όφις*, Πιερία, Ρόδος, Σαμψούντα*, Σάντα*, Σαράντα Εκκλησιές*, Σέρρες, Σιάτιστα*, Σίλλη*, Σινασός*, Σινώπη*, Σκύρος, Σωζόπολη*, Τραπεζούντα*, Φερτέκι*, Φιλιππούπολη*, Χαλδία*, Χίος

αλάτι

 

 

αλασαίνω

Κύπρος

ανασαίνω

 

 

αλασαίνω

Κύπρος

βαριανασαίνω

 

 

αλασάχνη

Σινώπη

αλισάχνη

 

 

αλασβιρίς

Χαλκιδική

δοσοληψία

 

 

αλασγαρίζου

Ίμβρος

απομακρύνομαι

 

 

αλάσγαρμα

Ίμβρος

απομάκρυνση

 

 

αλασγάρσμα

Ίμβρος

απομάκρυνση

 

 

αλασγέρνου

Ίμβρος

απομακρύνομαι

 

 

αλασέρα

Άνδρος

αλατιέρα

 

 

αλασέρα

Άνδρος

αλατοδοχείο

 

 

αλάσι

Άνδρος, Κάσος, Μύκονος, Σωζόπολη*

αλάτι

 

 

αλασία

Καλαβρία

όργωμα

 

 

αλασιασμένος

Μύκονος

αλατισμένος

 

 

αλασιέρα

Μύκονος

αλατιέρα

 

 

αλασίζω

Άνδρος

αλατίζω

 

 

αλασκά

Κάρπαθος

λάσκα

 

 

αλασκέρω

Κάρπαθος

χαλαρώνω

 

 

αλασκή

Κάρπαθος

λασκαρισμένη

 

 

αλάσκι

Τήνος

παρότι

 

 

αλασκρζία

Τσακωνιά

μεθαύριο

 

 

αλασκρία

Τσακωνιά

μεθαύριο

 

 

άλασμα

Καλαβρία

όργωμα

 

 

άλασμαν

Τραπεζούντα*

άλλαγμα

 

 

αλασμαρί

Καστελλόριζο, Ρόδος, Σύμη

δεντρολίβανο

 

 

αλασμάριν

Κύπρος

προίκα

 

 

αλασμένο

Καλαβρία

οργωμένο

 

 

αλασόν

Σαράντα Εκκλησιές*

γλυκάνισο

 

 

αλασόνι

Σωζόπολη*

γλυκάνισο

 

 

αλάσου

Ίμβρος, Τσακωνιά

αλλάζω

 

δ

άλασπα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αλάσπωτα

 

δ

άλασπος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αλάσπωτος

 

 

αλάσπουτους

Σέρρες

αλάσπωτος

 

δ

αλάσπωτα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

άλασπα

αλάσπωτα

 

δ

αλάσπωτος [Βλαστός 1931]

άλασπος, αλάσπουτους

αλάσπωτος

 

δ

αλάσσω [Germano 1622]

 

αλλάζω

 

 

άλαστο

Κάρπαθος, Κρήτη, Μήλος

αβάτευτο

 

 

άλαστο

Καλαβρία

ανόργωτος

 

 

αλαστός [Βλαστός 1931]

 

σαχλός

 

 

αλαστοσιά [Βλαστός 1931]

 

σαχλαμάρα

 

 

αλασφακιά

Κως

φασκομηλιά

 

δ

αλάσω

Κάλυμνος, Καστελλόριζο, Κρήτη, Κύπρος

αλλάζω

 

 

αλάτ

Άρτα, Βοιωτία, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Λάρισα, Σάμος, Φωκίδα

αλάτι

 

 

αλάτ

Κοτύωρα*

ελάτι

 

 

αλάτα

Ιωάννινα

φτερούγα

 

 

αλατάκ

Άρτα

αλατάκι

 

 

αλατάκ

Σάμος

ελατάκι

2

 

αλατάκι

αλατάκ, αλατσάκι, αλατάτσι, αλατόπον

αλατάκι

 

 

αλατάρ

Κοζάνη

αλαταριά

 

 

αλατάρ

Αίνος*, Κουβούκλια*

αλατοδοχείο

 

 

αλαταρά

Αιτωλοακαρνανία, Σουφλί

αλαταριά

 

 

αλαταρέα

Κύθηρα

αλυκή

 

δ

αλαταριά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

το μέρος που δίνουν αλάτι στα ζώα: αλατάρ, αλαταρά, αλατισιά, αλατιστέρ, αλατιστέρα, αλατιστέριν, αλατίστρα, αλατοστέρ, αλατοστέριν, αλατσά, αλατσαριά, αλατσιά, αλοτισίνα, αλοτιστέρα, αλοτισώνα, αρμυριά, αρμυρότοπος, λατισώνα, λοτισώνα

αλαταριά

 

 

αλαταρίμ

Ίμβρος

άλμη

 

 

αλατάριμ

Ίμβρος, Λέσβος

άλμη

 

 

αλατάρμ

Λέσβος

άλμη

 

 

αλατάρμη

Σκύρος

άλμη

 

 

αλαταρού

Αιτωλοακαρνανία

αλατοδοχείο

 

δ

αλατάς [Λεξικό Πρωίας 1933]

Οινόη*, Σάντα*

αλατοπώλης

 

 

αλατάτσι

Παλιά Αθήνα

αλατάκι

 

 

αλατάω

Κέρκυρα

αλατίζω

 

δ

αλατένιος [Βεντότης 1790]

αλατένιους, αλατένος, αλατίνιους, αλάτινος, αλατσένιος

αλατένιος

 

 

αλατένιους

Ίμβρος

αλατένιος

 

 

αλατένος

Οινόη*

αλατένιος

 

 

αλατέρ

Αδριανούπολη*, Χαλδία*

αλατοδοχείο

 

δ

αλατέρα

Κύπρος, Πιερία, Χαλκιδική

αλατιέρα

 

 

αλατέρα

Άνδρος, Ήπειρος, Κωνσταντινούπολη, Σαμψούντα*

αλατοδοχείο

 

δ

αλατερή [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Αραβανί*

αλατιέρα

 

δ

αλατερή [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κερασούντα*, Οινόη*, Σαμψούντα*

αλατοδοχείο

 

 

αλατερί

Φερτέκι*

αλατιέρα

 

 

αλατερί

Αραβανί*, Φερτέκι*

αλατοδοχείο

 

 

αλατέρι

Κρήτη

αλατοδοχείο

 

 

αλατέριν

Κερασούντα*

αλατοδοχείο

 

δ

αλατερό [Γούλας 1961]

Κύθηρα

αλατιέρα

 

δ

αλατερό [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αραβανί*, Δαρδανέλια*, Κύθηρα, Μάνη, Νάξος, Σαράντα Εκκλησιές*, Σινασός*, Σίφνος, Ρόδος, Φιλιππούπολη*

αλατοδοχείο

 

 

αλατερόν [Germano 1622]

Κάρπαθος, Κερασούντα*, Ρόδος, Σαμψούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αλατοδοχείο

 

δ

αλατερός [Βεντότης 1790]

αλατιρός

αλατερός

 

 

αλατζά

Βάτικα*, Κοτύωρα*, Κύπρος, Τραπεζούντα*, Φωκίδα, Χαβουτσί*, Χαλδία*

αλατζάς

 

 

αλάτζαβους

Κοζάνη

ακατάστατος

 

 

αλατζαδένιε

Τσακωνιά

αλατζαδένιος

 

δ

αλατζαδένιος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αλαντζένιος, αλατζαδένος, αλαζαδένιος, αλαζζένιος, αλαντζαδένιος, αλατζαδένιε, αλατζάδκο, αλατζάτκου, αλατζένιος, αλατζένους, αλατζιέινους, αλατζωτός

αλατζαδένιος

 

 

αλατζαδένος

Καστελλόριζο, Σύμη

αλατζαδένιος

 

 

αλατζαδιαστός

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

πολύχρωμος

 

 

αλατζάδκο

Χαβουτσί*

αλατζαδένιος

 

 

αλατζακλής

Τσακήλι*

δανειστής

 

 

αλατζαλής

Σάντα*

πολύχρωμος

 

 

αλατζάς

Κοτύωρα*

πολύχρωμος

 

δ

αλατζάς [Βεντότης 1790]

χοντρό πολύχρωμο πανί: αλαζάς, αλαζζάς, αλαντζά, αλαντζάς, αλαντζιάς, αλατζά (η), αλατζιά, αλατζιάς, αλατσιά, αουτζάς

αλατζάς

 

 

αλατζάτκου

Βάτικα*, Χαβουτσί*

αλατζαδένιος

 

δ

αλατζένιος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κορινθία, Λακωνία, Μάνη

αλατζαδένιος

 

 

αλατζένους

Κοζάνη

αλατζαδένιος

 

 

αλατζιά

Κύπρος

αλατζάς

 

 

αλατζιάδκος

Σαμάκοβο*

πολύχρωμος

 

 

αλατζιάς

Ίμβρος, Κοζάνη, Μεσσηνία, Νιγρίτα, Σιάτιστα, Χαλκιδική

αλατζάς

 

 

αλατζιάτκους

Αδριανούπολη*, Φιλιππούπολη*

πολύχρωμος

 

 

αλατζιέινους

Κοζάνη

αλατζαδένιος

 

 

αλατζμένους

Νιγρίτα, Σιάτιστα

αλατισμένος

 

 

αλατζοπό

Τσακωνιά

πολύχρωμος

 

 

αλατζός

Λέσβος

αποχωρητήριο

 

 

αλατζούτζουλους

Άρτα

ζαλάδα

 

 

αλάτζω

Απουλία

οργώνω

 

 

αλατζωμένος [Germano 1622]

 

αλατισμένος

 

 

αλατζώνω [Germano 1622]

 

αλατίζω

 

 

αλατζωτός

Λευκάδα

αλατζαδένιος

 

 

αλάτη

Ήπειρος, Κύπρος

φτερούγα

 

 

αλατήθρα

Αδριανούπολη*

αλατοδοχείο

4

δ

αλάτι [Corona Preciosa 1527]

Swadesh List 155 | Buck List 5.81 | Βασικό Λεξιλόγιο ΚΝΕ 1962 | αάτσι, άβας, αβάτσι, άλα, αλάθι, άλας (το), άλας (ο), αλάς, αλάσι, αλάτ, αλάτιν, αλάτς, αλάτσι, αλάτσιν, αουάθι, αουάτσι, ας, άτσι, αχλιά, χάλα

αλάτι

 

δ

αλατιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αλυκή

2

δ

αλατιέρα [Ηπίτης 1908]

για το τραπέζι: αατσέρα, αλαθιέρα, αλασέρα, αλασιέρα, αλατέρα, αλατερή, αλατερί, αλατερό, αλατίρα, αλατιρό, αλατοθήκα, αλατοθήκη, αλατοκαύκι, αλατουλόι, αλατσέρα, αλατσερή, αλατσερό, αλατσιέρα, αλατσιρή, αλατσιρό, αλιέρα, σαλιέρα

αλατιέρα

 

 

αλατίζζω

Καλαβρία

αλατίζω

 

 

αλατίζου

Βοιωτία, Μάνη, Λέσβος, Νιγρίτα, Πιερία

αλατίζω

 

δ

αλατίζω [Germano 1622]

αακίζου, αατσίζω, ακίζου, ακίχου, αλακιόνω, αλακίχου, αλασίζω, αλατάω, αλατίζζω, αλατίζου, αλατίντζω, αλατίτζω, αλατού, αλατσίζου, αλατσίζω, αλατζώνω, αλατσώννω, αλατσώνω, αλατώ, αλατώνω, αλίζω, αλικοτίζω, αλμίζω, αλοτίζω, λατίζζου, λατίζω, λατσώννω

αλατίζω

 

 

αλατικό

Ρόδος

αλατοδοχείο

 

 

αλατικόν

Ρόδος

αλατοδοχείο

 

 

αλάτιμα

Καλαβρία

αλάτισμα

 

 

αλατιμένο

Καλαβρία

αλατισμένος

 

 

αλατιμένος

Σύρος

αλατισμένος

 

 

αλάτιν

Ρόδος

αλάτι

 

 

αλατίνιους

Λέσβος

αλατένιος

 

δ

αλάτινος [Βλάχος 1897]

 

αλατένιος

 

 

αλατίντζω

Κάρπαθος

αλατίζω

 

 

αλατίρ

Καστοριά

αλατοδοχείο

 

 

αλατίρα

Μάκρη*

αλατιέρα

 

 

αλατιρή

Σάμος

αλατοδοχείο

 

 

αλατιρό

Βελβεντός, Νιγρίτα

αλατιέρα

 

 

αλατιρό

Αδριανούπολη*, Αίνος, Βελβεντός, Εύβοια, Κομοτηνή, Μελένικο*, Σάμος

αλατοδοχείο

 

 

αλατιρός

Φιλιππούπολη*

αλατερός

 

δ

αλατισιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αλαταριά

2

δ

αλάτισμα [Σκαρλάτος 1835]

άκισμα, αλάκισμα, αλάντσμα, αλάτιμα, αλάτισμαν, αλάτσισμα, αλάτσμα, αλάτσωμα, αλατσωμός, αλότισμαν, λάτισμα

αλάτισμα

 

 

αλάτισμαν

Κρώμνη*, Κύπρος, Οινόη*, Τραπεζούντα*

αλάτισμα

 

δ

αλατισμένος [Germano 1622]

ακιστέ, αλασιασμένος, αλατζμένους, αλατζωμένος, αλατιμένο, αλατιμένος, αλατιστέ, αλατιστός, αλατμένους, αλατσισμένος, αλατσιστός, αλατσμένους, αλατωμένος, άλισμαν, αλιστός, λατιστός

αλατισμένος

 

 

αλατιστέ

Τσακωνιά

αλατισμένος

 

 

αλατιστέρ

Χαλδία*

αλαταριά

 

 

αλατιστέρα

Χαλδία*

αλαταριά

 

 

αλατιστέριν

Κερασούντα*

αλαταριά

 

 

αλάτιστο

Καλαβρία, Κάρπαθος, Κύθηρα

ανάλατος

 

 

αλάτιστος

Κύθνος, Οινόη*, Όφις*, Σαράντα Εκκλησιές*, Σύμη

ανάλατος

 

δ

αλατιστός [Βεντότης 1790]

Ζάκυνθος, Κάρπαθος

αλατισμένος

 

 

αλατίστρα [Βεντότης 1790]

Αιτωλοακαρνανία, Γρεβενά, Καστοριά

αλαταριά

 

 

αλατίτζω

Καλαβρία

αλατίζω

 

 

αλατμένους

Σουφλί

αλατισμένος

 

 

αλατόγεια [Βλαστός 1931]

 

αρμυρόχωμα

 

λ

αλατοδοχείο

αλασέρα, αλατάρ, αλαταρού, αλατέρ, αλατέρα, αλατερή, αλατέρι, αλατερί, αλατέριν, αλατερό, αλατερόν, αλατήθρα, αλατικό, αλατικόν, αλατίρ, αλατιρή, αλατιρό, αλατολόγος, αλατουκούκ, αλατουλόγους, αλατουλόους, αλατουχόους, αλατσαρικόν, αλατσαριόν, αλατσερικόν, αλατσερή, αλατσερό, αλατσερόν, αλατσιρή, αλατσιρό, αλατσολόγος

αλατοδοχείο

 

 

αλατοθήκα

Κερασούντα*, Όφις*, Τραπεζούντα*

αλατιέρα

 

 

αλατοθήκη

Κερασούντα*, Οινόη*, Σύρος

αλατιέρα

 

 

αλατοκαύκι

Ινέπολη*

αλατιέρα

 

 

αλατολίθι

Κορινθία

αλατόπετρα

 

δ

αλατολόγος [Βλαστός 1931]

Κορινθία, Λευκάδα

αλατοδοχείο

3

δ

αλατόνερο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αλατόνιρου

αλατόνερο

 

 

αλατόνιρου

Ευρυτανία, Ίμβρος, Καρδίτσα

αλατόνερο

 

δ

αλατόπαστος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

παστός

 

δ

αλατόπετρα [Λεξικό Πρωίας 1933]

πέτρα γα το τρίψιμο του αλατιού: αλακόπετρα, αλατολίθι, αλατσόβολος

αλατόπετρα

2

δ

αλατοπίπερο [Βλαστός 1931]

αλατουπίπιρου

αλατοπίπερο

 

 

αλατόπον

Σάντα*, Τραπεζούντα*, Χαλδία*

αλατάκι

 

λ

αλατοπώλης

αλατάς, αλατσάς

αλατοπώλης

 

 

αλατοστέρ

Κερασούντα*, Χαλδία*

αλαταριά

 

 

αλατοστέριν

Κερασούντα*

αλαταριά

 

 

αλατού

Μάκρη*

αλατίζω

 

 

αλατουκούκ

Κοζάνη

αλατοδοχείο

 

 

αλατουλόγους

Ιωάννινα

αλατοδοχείο

 

 

αλατουλόι

Αιτωλοακαρνανία

αλατιέρα

 

 

αλατουλόους

Αιτωλοακαρνανία

αλατοδοχείο

 

 

αλατουπίπιρου

Ίμβρος

αλατοπίπερο

 

 

αλατούρα

Ήπειρος

ζαλάδα

 

 

αλάτουρα

Λάρισα

κοντά

 

 

αλατουρέ

Κύπρος

συνεχώς

 

 

αλατούρε

Κύπρος

διαρκώς

 

 

αλατουριάζω

Ήπειρος

ζαλίζομαι

 

 

αλατουχόους

Σάμος

αλατοδοχείο

 

 

αλάτρα

Λευκάδα

λιβαδότοπος

 

 

αλατράδα

Απουλία

όργωμα

 

 

αλατρέγκομαι

Καλαβρία

λερώνομαι

 

 

αλατρέγκουω

Καλαβρία

οργώνω

 

 

αλατρέγκω

Καλαβρία

οργώνω

 

 

αλατρευτής [ΙΛΝΕ 1933]

 

αγρότης

 

 

αλατρεύω

Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Λευκάδα

οργώνω

 

 

αλάτρεψη

Κέρκυρα

όργωμα

 

 

αλατρέω

Απουλία

οργώνω

 

 

αλάτρι [ΙΛΝΕ 1933]

 

αλέτρι

 

 

αλατριά [ΙΛΝΕ 1933]

 

αλετριά

 

 

άλατρο

Απουλία, Καλαβρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κέρκυρα, Σίφνος, Χιμάρα

αλέτρι

 

 

άλατρον

Κάρπαθος

αλέτρι

 

 

αλατροπόδι

Κέρκυρα

αλετροπόδι

 

 

άλατρου

Καλαβρία

αλέτρι

 

 

αλατρόχερη

Κάρπαθος

αλετρόχερο

 

 

αλάτς

Πάρος

αλάτι

 

 

αλατσά

Γρεβενά

αλαταριά

 

 

αλατσάκι

Κρήτη, Νάξος

αλατάκι

 

 

αλατσαλούς

Φάρασα*

πολύχρωμος

 

 

αλατσαριά

Σίφνος

αλαταριά

 

 

αλατσαρικόν

Κάρπαθος

αλατοδοχείο

 

 

αλατσαριόν

Κάρπαθος

αλατοδοχείο

 

 

αλατσάρμη

Χίος

αλισάχνη

 

 

αλατσάς

Κρήτη

αλατοπώλης

 

 

αλατσάς

Κύθηρα

αλατωρύχος

 

 

αλατσένιος

Κρήτη, Μάνη

αλατένιος

 

 

αλατσέρα

Χαβουτσί*

αλατιέρα

 

 

αλατσερή

Κρήτη

αλατιέρα

 

 

αλατσερή

Κρήτη

αλατοδοχείο

 

 

αλατσερικόν

Κάρπαθος

αλατοδοχείο

 

 

αλατσερό

Κρήτη

αλατιέρα

 

 

αλατσερό

Θήρα, Κρήτη, Νάξος

αλατοδοχείο

 

 

αλατσερόν

Κάρπαθος

αλατοδοχείο

 

 

αλάτσερος

Κάλυμνος, Χίος

ολόκληρος

 

 

αλάτσι [Germano 1622]

Αμοργός, Βάτικα*, Θήρα, Ικαρία, Ίος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάρυστος, Κίμωλος, Κρήτη, Κύθνος, Κύθηρα, Κως, Λακωνία, Λέρος, Μάνη, Μέγαρα, Νάξος, Νίσυρος, Σέριφος, Σίλλη*, Σίφνος, Τήλος, Τσακωνιά, Τσεσμέ*, Φούρνοι

αλάτι

 

 

αλατσιά

Ήπειρος

αλαταριά

 

 

αλατσιά

Κύπρος

αλατζάς

 

 

αλατσιέρα

Αϊβαλί, Κύθηρα

αλατιέρα

 

 

αλάτσιερος

Μέγαρα

ολόκληρος

 

 

αλατσίζου

Σιάτιστα

αλατίζω

 

 

αλατσίζω

Θήρα, Κρήτη

αλατίζω

 

 

αλατσίμα

Κεφαλονιά

μετρητοίς

 

 

αλάτσιν

Κάρπαθος, Νίσυρος

αλάτι

 

 

αλατσιρή

Σάμος

αλατιέρα

 

 

αλατσιρή

Σάμος

αλατοδοχείο

 

 

αλατσιρό

Σάμος

αλατιέρα

 

 

αλατσιρό

Σάμος

αλατοδοχείο

 

 

αλάτσιρους

Λέσβος

ολόκληρος

 

 

αλάτσισμα

Κρήτη

αλάτισμα

 

 

αλατσισμένος

Κρήτη

αλατισμένος

 

 

αλατσιστός

Κρήτη

αλατισμένος

 

 

αλάτσιστος

Κρήτη

ανάλατος

 

 

αλατσιχέριν

Κύπρος

κεχρί

 

 

αλάτσμα

Αιτωλοακαρνανία, Καρδίτσα

αλάτισμα

 

 

αλατσμένους

Καστοριά

αλατισμένος

 

 

αλατσόβολος

Νάξος

αλατόπετρα

 

 

αλατσολόγος

Κρήτη

αλατοδοχείο

 

 

αλατσότοπος

Νάξος

αλυκή

 

 

αλάτσοτος

Κάλυμνος, Νίσυρος

ανάλατος

 

 

αλάτστους

Ίμβρος

ανάλατος

 

 

αλάτσω

Κίμωλος, Σίφνος

αλλάζω

 

 

αλάτσωμα

Νάξος

αλάτισμα

 

 

αλατσωμός

Νάξος

αλάτισμα

 

 

αλατσώννω

Νίσυρος

αλατίζω

 

 

αλατσώνω

Κίμωλος, Κύθνος, Μέγαρα, Νάξος, Πάρος

αλατίζω

 

 

αλάτσωτα

Νίσυρος

ανάλατα

 

 

αλατώ

Πιερία

αλατίζω

 

 

αλατωμένος [Somavera 1709]

 

αλατισμένος

 

 

αλατώνω [Germano 1622]

Σάντα*, Χαλδία*

αλατίζω

 

λ

αλατωρύχος

αλατσάς

αλατωρύχος

 

 

αλάφ

Γρεβενά, Κοζάνη, Λάρισα, Λευκάδα, Πιερία, Σάμος

ελάφι

 

 

αλάφ

Χαλδία*

φλόγα

 

 

αλαφάκι

Κως

μασκαράς

 

δ

αλαφάκι [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ζάκυνθος

ελαφάκι

 

 

αλαφαντάρης

Καστελλόριζο

υφαντής

 

 

αλαφανταριά

Καστελλόριζο

αράχνη

 

 

αλαφανταριά

Δέλβινο

ίλιγγος

 

 

αλαφανταριά

Λιβίσι*

υφάντρια

 

 

αλαφαντένιος

Καστελλόριζο

ελεφαντένιος

 

 

αλαφαντενός

Ρόδος

ελεφάντινος

 

 

αλαφάντης

Ρόδος

καμινάδα

 

 

αλάφαντο

Καστελλόριζο

ελεφαντόδοντο

 

 

αλάφαντος

Μάνη

άφαντος

 

 

αλαφαντρώνω

Ινέπολη*

σαγηνεύω

 

 

αλάφασμαν

Λιβίσι*

άσθμα

 

 

αλαφάσσου

Λιβίσι*

λαχανιάζω

 

 

αλαφάσσω

Καστελλόριζο, Μάκρη*

λαχανιάζω

 

 

αλάφι

Μάκρη*

παχνί

 

 

αλάφι

Ινέπολη*, Σινασός*, Φάρασα*

φλόγα

 

δ

αλάφι [Corona Preciosa 1527]

Ζάκυνθος, Καστελλόριζο, Κεφαλονιά, Κως, Μάνη, Ρόδος

ελάφι

 

δ

αλαφιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

ελαφρά

 

 

αλαφιάζομαι [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

Αρκαδία, Ηλεία, Θεσπρωτία, Λευκάδα, Μάνη, Πάρος

τρομάζω

 

 

αλαφιάζου

Μάνη, Φωκίδα

τρομάζω

 

 

αλαφιάζουμαι

Ηλεία

υποψιάζομαι

 

 

αλαφιάζουμαι [Βλαστός 1931]

Ζάκυνθος

τρομάζω

 

 

αλαφιάζουμι

Πιερία, Σάμος, Σιάτιστα, Σκόπελος, Φθιώτιδα, Χαλκιδική

τρομάζω

 

δ

αλαφιάζω [Βλάχος 1897]

 

φοβίζω

 

 

αλαφιαμένος

Μάνη

τρομαγμένος

 

 

αλαφιασκουμένε

Τσακωνιά

τρομαγμένος

 

δ

αλάφιασμα [Βλαστός 1931]

Άρτα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Μάνη

τρόμαγμα

2

δ

αλαφιασμένος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αρκαδία, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λακωνία, Μεσσηνία

τρομαγμένος

 

 

αλαφιασμένους

Ευρυτανία, Πιερία, Σάμος, Σουφλί, Φθιώτιδα, Χαλκιδική

τρομαγμένος

 

 

αλαφιάτς

Νιγρίτα, Χαλκιδική

λαφιάτης

 

 

αλαφίλα

Κέρκυρα

συνεχώς

 

 

αλάφιν

Κάρπαθος, Κύπρος, Ρόδος

ελάφι

 

δ

αλαφίνα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Ήπειρος, Ζάκυνθος, Καρδίτσα, Καστελλόριζο, Λάρισα, Νιγρίτα, Πιερία, Ρόδος

ελαφίνα

 

 

αλαφίντς

Πιερία

λαφιάτης

 

 

αλαφιριά

Μάνη

ελαφρά

 

 

αλαφιριένου

Μάνη

ελαφρώνω

 

 

αλαφιριόμνυαλος

Μάνη

ελαφρόμυαλος

 

 

αλαφιριοπάτητος

Μάνη

ελαφροπάτητος

 

 

αλαφιριοπατού

Μάνη

ελαφροπατώ

 

 

αλαφιριοπετού

Μάνη

ελαφροπετώ

 

 

αλαφιριόπετρα

Μάνη

ελαφρόπετρα

 

 

αλαφιροΐσκιωτος

Μάνη

αλαφροΐσκιωτος

 

 

αλαφίτς

Πιερία

λαφιάτης

 

δ

αλαφοκερατάς [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

κερατάς

 

δ

αλαφοκέρατο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ρόδος

ελαφοκέρατο

 

 

αλαφοκέρατον

Ρόδος

ελαφοκέρατο

 

 

αλαφοκέρης

Κεφαλονιά

κερατάς

 

δ

αλαφοκυνηγάω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αλαφοκυνηγώ

 

δ

αλαφοκυνηγώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αλαφοκυνηγάω

αλαφοκυνηγώ

 

 

αλαφόπουλλον

Κάρπαθος

ελαφόπουλο

 

δ

αλαφόπουλο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ήπειρος, Ζάκυνθος

ελαφόπουλο

 

 

άλαφος

Ρόδος

ελάφι

 

 

αλαφοσκιαγμένος

Αρκαδία

τρομαγμένος

 

δ

αλαφοστιά

Κέρκυρα

ερυθρά

 

 

αλαφουκέρατου

Σκόπελος

ελαφοκέρατο

 

 

αλαφρά

Ζάκυνθος

αγριοτριφύλλι

 

 

αλαφρά

Κοζάνη

τσούλα

 

δ

αλαφρά [Somavera 1709]

Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κεφαλονιά, Κοζάνη, Κρήτη, Κύπρος, Λακωνία, Μάνη, Νιγρίτα, Τσακωνιά

ελαφρά

 

 

αλαφράγκα

Κωνσταντινούπολη

δυτικότροπα

 

δ

αλαφράδα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιπολαιότητα

 

δ

αλαφράδα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Σάμος, Χαλκιδική

ανοησία

 

δ

αλαφράδα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Σάμος

ελαφρότητα

 

 

αλαφραίνου

Γρεβενά, Ευρυτανία, Καστοριά, Λαγκαδάς, Νιγρίτα, Σουφλί

ελαφρώνω

 

δ

αλαφραίνω [Βλάχος 1659]

ελαφραίνω, λαφρύνω

ελαφραίνω

 

 

αλαφράνγκα

Κρήτη

ελευθέρως

 

 

αλάφρεμα

Κρήτη

ελάφρυνση

 

 

αλαφρής [Βλαστός 1931]

 

ελαφρύς

 

 

αλάφρητα

Θήρα

ελάφρυνση

 

 

αλαφριά

Λάρισα

επιπόλαιος

 

δ

αλαφριά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ιωάννινα, Νίσυρος, Σάμος

ελαφρά

 

 

αλαφριάς

Ηλεία

ελαφρύς

 

 

αλαφριάς

Ηλεία

επιπόλαιος

 

 

αλαφρίζου

Νιγρίτα

τρελαίνομαι

 

 

αλαφρίζου

Θεσσαλία, Πιερία

χαζεύω

 

 

αλαφρίζω

Κρήτη, Χίος

χαζεύω

 

 

αλαφρίντζω

Κάρπαθος

ανοηταίνω

 

 

αλαφριοκοιμούμαι

Μάνη

λαγοκοιμάμαι

 

 

αλαφριός

Άρτα, Κύπρος, Ιωάννινα, Κεφαλονιά, Κύθνος, Κύπρος, Κως, Μεσσηνία, Πάργα, Σάμος, Τρίγλια*

ελαφρύς

 

 

αλάφριος

Ηλεία

ελαφρύς

 

δ

αλαφρίτης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

πεζικάριος

 

 

αλαφρίτκους

Κοζάνη

ελαφρόμυαλος

 

 

αλαφρό

Απουλία

ελαφρύς

 

 

άλαφρο

Απουλία

ελαφρύς

 

 

αλαφρό [Corona Preciosa 1527]

Γρεβενά, Κοζάνη, Μαγνησία, Πάρος

ελαφρύ

 

 

αλαφροαίματος

Μάνη

αλαφροΐσκιωτος

 

δ

αλαφρογέρνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

λαγοκοιμάμαι

 

δ

αλαφρόγιομος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

μισογεμάτος

 

δ

αλαφρογιορτή [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιπόλαιος

 

δ

αλαφρογλιστράω [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αλαφρογλιστράω

 

δ

αλαφρογλιστρώ [Λεξικό Πρωίας 1933]

αλαφρογλιστράω

αλαφρογλιστράω

 

 

αλαφρόγνουμους

Κοζάνη

ελαφρόμυαλος

 

δ

αλαφρόγνωμος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

επιπόλαιος

 

 

αλαφροζζυάζζω

Σύμη

αλαφροζυγίζω

 

 

αλαφροζζυάτζω

Σύμη

αλαφροζυγίζω

 

 

αλαφροζυάζω

Νάξος

αλαφροζυγίζω

 

 

αλαφροζυγιάζω

Κρήτη, Σύρος

χαζεύω

 

δ

αλαφροζυγιάζω [Βλαστός 1931]

Κορινθία

αλαφροζυγίζω

 

 

αλαφροζυγίζω

Ρόδος

χαζεύω

 

δ

αλαφροζυγίζω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αλαφροζζυάζζω, αλαφροζζυάτζω, αλαφροζυάζω, αλαφροζυγιάζω, αλαφρουζγιάζου, ξικοζυγιάζω

αλαφροζυγίζω

 

 

αλαφροήσκιος [Βλαστός 1931]

 

αλαφροΐσκιωτος

 

 

αλαφρόισκιος

Ζάκυνθος, Λακωνία, Μάνη, Σίφνος

αλαφροΐσκιωτος

 

δ

αλαφροΐσκιωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αγγελοκρουσμένος, αλαβροστισιώτης, αλαφιροΐσκιωτος, αλαφροαίματος, αλαφροήσκιος, αλαφρόισκιος, αλαφροΐσουτος, αλαφρόσκιωτος, αλαφροστιχιότης, αλαφρόστιχος, αλαφρόστρατος, αλαφρόστχος, αλαφρουΐσκιουτους, ελαφροΐσκιωτος, ελαφρόστχος, λαφροΐσκιωτος, λαφρόστιχος, λαφρόστχους, νεραϊδής, νεραϊδιάρης, νεραϊδογλειμένος, νεραϊδοπαρμένος, νεραϊδόπαρτος, νεραϊδοχτυπημένος, νερογδιάρης, νεραϊδοχτυπημένος, φαντάσης

αλαφροΐσκιωτος

 

 

αλαφροΐσουτος

Κονίστρες

αλαφροΐσκιωτος

 

 

αλαφροκαμπανούσης

Κρήτη

απερίσκεπτος

 

 

αλαφροκαμπανούσης

Κρήτη

ελαφρόμυαλος

 

δ

αλαφροκάμωμα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιπολαιότητα

 

 

αλαφροκαντάρα

Κάρπαθος

ανόητος

 

 

αλαφροκαρδιά [Βλαστός 1931]

 

ευφροσύνη

 

δ

αλαφροκαρδιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ευφροσύνη

 

δ

αλαφρόκαρδος [Βλαστός 1931]

 

ξέγνοιαστος

 

δ

αλαφροκαύκαλος [Βλάχος 1659]

 

ελαφρόμυαλος

 

 

αλαφροκεφαλιά

Νάξος

ανοησία

 

δ

αλαφροκεφαλιά [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιπολαιότητα

 

 

αλαφροκέφαλος [Βλαστός 1931]

Νάξος

ανόητος

 

δ

αλαφροκέφαλος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιπόλαιος

 

δ

αλαφροκέφαλος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ελαφρόμυαλος

 

δ

αλαφροκοιμούμαι [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Μεσσηνία

λαγοκοιμάμαι

 

 

αλαφροκόκαλος [ΙΛΝΕ 1933]

 

ακούραστος

 

δ

αλαφροκούκουλος [Βλαστός 1931]

 

ελαφρόμυαλος

 

 

αλαφροκουντούτα

Μύκονος

επιπόλαιος

 

δ

αλαφρόλογος

 

φαφλατάς

 

 

αλαφρόμιαλους

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*

ελαφρόμυαλος

 

 

αλαφρομιαλούσης

Κυκλάδες

ελαφρόμυαλος

 

δ

αλαφρομυαλιά [Βλαστός 1931]

 

επιπολαιότητα

 

δ

αλαφρόμυαλος [Βλαστός 1931]

Ζάκυνθος, Κάλυμνος

ελαφρόμυαλος

 

 

αλαφρονούσης

Κρήτη

απερίσκεπτος

 

 

αλαφρονούσης

Μύκονος

επιπόλαιος

 

δ

αλαφρονούσης [Κοντόπουλος 1903]

Ζάκυνθος, Θήρα, Κρήτη, Νίσυρος

ελαφρόμυαλος

 

 

αλαφροντζυάντζω

Κάρπαθος

ανοηταίνω

 

 

αλαφροντζυαρά

Κάρπαθος

ανόητος

 

 

αλαφροντζυασμένος

Κάρπαθος

ανόητος

 

δ

αλαφρόξινος [Βλαστός 1931]

 

ξινούτσικος

 

 

αλαφροπαλάτζα

Ηλεία

επιπόλαιος

 

 

αλαφροπάμπουρου

Χαλκιδική

ελαφρόμυαλος

 

 

αλαφροπάτης

αϊτουνόραχους

αλαφροπάτης

 

δ

αλαφροπερπατάω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αλαφροπερπατώ

 

δ

αλαφροπερπατώ [Λεξικό Δημητράκου 1933]

αλαφροπερπατάω

αλαφροπερπατώ

 

 

αλαφροπετάσης

Κάρπαθος

ελαφρόμυαλος

 

δ

αλαφρόπετρα [Κοντόπουλος 1903]

Ζάκυνθος, Θήρα, Καστελλόριζο, Λιβίσι*, Μεσσηνία, Πάργα, Σύρος

ελαφρόπετρα

 

δ

αλαφροπετρίτης [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιπόλαιος

 

δ

αλαφροπιάνω [Λεξικό Πρωίας 1933]

αλαβροπκιάννω, αλαφροπκιάννω

αλαφροπιάνω

 

δ

αλαφρόπιστος [Βλαστός 1931]

 

μωρόπιστος

 

 

αλαφρόπιτρα

Λιβίσι*, Σάμος, Σκόπελος, Σουφλί*

ελαφρόπετρα

 

 

αλαφροπκιάννω

Κύπρος

αλαφροπιάνω

 

δ

αλαφρός [Βλάχος 1659]

Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Γρεβενά, Δέλβινο, Ζάκυνθος, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Καστοριά, Κεφαλονιά, Κοζάνη, Κρήτη, Κύπρος, Μαγνησία, Νιγρίτα, Όφις*, Πιερία, Σάμος, Σιάτιστα, Σκόπελος, Σύρος, Τραπεζούντα*, Χαλκιδική

ελαφρύς

 

δ

αλαφρός [Λεξικό Πρωίας 1933]

Σιάτιστα

επιπόλαιος

 

δ

αλαφροσέρνω [Λεξικό Πρωίας 1933]

αλαφροσούρνω

αλαφροσέρνω

 

δ

αλαφρόσκιωτος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αλαφροΐσκιωτος

 

δ

αλαφροσούρνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αλαφροσούρνω

 

δ

αλαφροστιά [Βλαστός 1931]

 

ερυσίπελας

 

 

αλαφροστιχιότης

Κάρπαθος

αλαφροΐσκιωτος

 

 

αλαφρόστιχος

Κρήτη, Μύκονος

αλαφροΐσκιωτος

 

 

αλαφρόστιχος

Κάρπαθος

ελαφρόμυαλος

 

δ

αλαφρόστρατος [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

αλαφροΐσκιωτος

 

 

αλαφρόστχος

Άνδρος, Θήρα, Νάξος, Πάρος, Σύρος

αλαφροΐσκιωτος

 

 

αλαφροσύν

Σέρρες

απερισκεψία

 

δ

αλαφροσυνη

 

ξεγνοιασιά

 

δ

αλαφροσύνη [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

επιπολαιότητα

 

 

αλαφρότητα [Βλάχος 1659]

 

ευτέλεια

 

 

αλαφρουγιουρτή

Νιγρίτα, Πιερία

επιπόλαιος

 

 

αλαφρουζγιάζου

Αιτωλοακαρνανία

αλαφροζυγίζω

 

 

αλαφρουΐσκιουτους

Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Σάμος, Σκόπελος, Φωκίδα

αλαφροΐσκιωτος

 

 

αλαφρουκαμπάνα

Σάμος

ελαφρόμυαλος

 

 

αλαφρουκάνταρου

Νιγρίτα, Χαλκιδική

ελαφρόμυαλος

 

 

αλαφρουκάντιρου

Λάρισα

ελαφρόμυαλος

 

 

αλάφρουμα

Καστοριά

ελάφρωμα

 

 

αλαφρουμάρα

Ήπειρος

ανοησία

 

 

αλαφρουντάμαρου

Κοζάνη

επιπόλαιος

 

 

αλαφρουπαλάντζα

Φθιώτιδα

επιπόλαιος

 

 

αλαφρουπάμπουρου

Χαλκιδική

ελαφρόμυαλος

 

 

αλαφρόυπνος

Θήρα

ελαφρόυπνος

 

 

αλαφρούτσικος [ΙΛΝΕ 1933]

 

ελαφρούτσικος

 

 

αλαφρούτσκους

Νιγρίτα

ελαφρόμυαλος

 

 

αλαφρούτσκους

Αιτωλοακαρνανία

ελαφρούτσικος

 

 

αλαφροφάνταχτος

Κωνσταντινούπολη

φαντασμένος

 

δ

αλαφροφέρνω [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κεφαλονιά

χαζεύω

 

 

αλαφροχέρης

Ηλεία

κλέφτης

 

 

αλαφροχώματος [Βλαστός 1931]

 

μακαρίτης

 

 

αλαφρυνίσκω

Κύπρος

ελαφραίνω

 

 

αλαφρυνίσκω

Κύπρος

ελαφρώνω

 

 

αλαφρύνου

Μάνη

ελαφρώνω

 

 

αλαφρύς

Σάμος

ανόητος

 

 

αλαφρύς

Κρήτη

απερίσκεπτος

 

 

αλαφρύς

Κύθηρα

ασόβαρος

 

δ

αλαφρύς [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αδριανούπολη*, Άνδρος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κρήτη, Κωνσταντινούπολη, Κως, Λακωνία, Νάξος, Νιγρίτα, Νίσυρος, Ρόδος, Σάμος, Σκόπελος, Σύρος

ελαφρύς

 

δ

αλάφρωμα [Βλάχος 1659]

Μάνη, Τρίγλια*

ελάφρωμα

 

 

αλαφρώννω

Κάρπαθος, Κύπρος

ελαφρώνω

 

 

αλαφρώνου

Ίμβρος, Καστοριά, Μάνη

ελαφρώνω

 

δ

αλαφρώνω [Ηπίτης 1908]

Ζάκυνθος, Ηλεία, Κρήτη, Σύρος

ελαφρώνω

 

 

αλάφρως

Σέρρες

ελάφρυνση

 

δ

αλάφρωση [Βλαστός 1931]

Κρήτη

ελάφρωμα

 

δ

αλαφρωσιά [Λεξικό Πρωίας 1933]

 

ελάφρωμα

 

 

αλαφσάζω

Κάλυμνος

φοβίζω

 

 

αλαφσασμένος

Κάλυμνος

φοβισμένος

 

 

αλάφτω

Κεφαλονιά

ανάβω

 

 

αλάχετα [Βλάχος 1659]

 

ατυχώς

 

 

αλάχετος [Βλάχος 1659]

 

ατυχής

 

 

άλαχο

Απουλία

χασμουρητό

 

 

αλαχοσύνη [Βλάχος 1659]

 

ατυχία

 

 

αλαχτά

Λευκάδα

βιαστικά

 

 

αλαχτά

Λευκάδα

νευρικά

 

 

αλαχτάν

Γρεβενά

ξαφνικά

 

 

αλαχταράου

Ιωάννινα

λαχταρώ

 

 

αλαχταρίζου

Ιωάννινα

λαχταρίζω

 

 

αλαχτέ

Τσακωνιά

αλλαγμένος

 

 

αλαχτοράς

Οινόη*

ανόητος

 

 

αλαχτοράς

Οινόη*

κόκορας

 

 

αλαχτόρι

Ινέπολη*, Οινόη*, Σαμψούντα*, Σινώπη*

κόκορας

 

 

αλαχτόριν

Κερασούντα*, Οινόη*

κόκορας

 

 

αλαχτορίτσα

Οινόη*

κοκοράκι

 

 

αλαχτός

Χίος

αγνώριστος

 

 

αλαχτός

Κερασούντα*, Σάντα*, Τραπεζούντα*

ανταλλαγμένος

 

 

αλαχτός

Λευκάδα

νευρικός

 

 

αλαχτός [Βλαστός 1931]

 

σαχλός

 

 

αλάχωρα

Κερασούντα*

ευρύχωρα

 

 

αλάχωρος

Κερασούντα*, Χαλδία*

ευρύχωρος

 

 

αλαχώρω

Ικαρία

παραστρατώ

 

 

αλαψά

Λευκάδα

λάμψη

 

 

αλαψοκοκινίζω

Κεφαλονιά

αναψοκοκκινίζω

 

 

αλάω

Ινέπολη*

αλλάζω

 

 

αλβάδα

Σάμος

αχιβάδα

2

λ

αλβανικά

αρναούτικα

αλβανικά

 

 

Αλβανίτς

Πιερία

Αλβανός

2

λ

Αλβανός

Αλβανίτς, Αρβανίτς, Αρναούτης

Αλβανός

 

 

αλβάς

Ρόδος

άλογο

 

 

άλβερον

Κύπρος

κατάρτι

 

 

αλγαριά

Λέσβος

λυγαριά

3

λ

Αλγερία

Αλτζέρι

Αλτζέρι

 

δ

αλγερίνικος [Λεξικό Πρωίας 1933]

αλιτζερίνικος, αλτζερίνικος

αλγερίνικος

2

λ

Αλγερινός

Αλτζερίνος

Αλγερινός

 

δ

αλγερίνος [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

πειρατής

 

 

αλγκιά

Ρόδος

αγελάδα

 

 

αλγόμυγα

Καβακλί*

αλογόμυγα

 

 

αλγότριχα

Καβακλί*

αλογότριχα

 

 

άλγου

Καππαδοκία*, Καβακλί*

άλογο

 

 

αλδόνα

Μύκονος

μοσχοχτάποδο

 

 

άλε

Τσακωνιά

άλλος

 

 

άλε

Ουλαγάτς*

πια

 

 

αλέα

Οινόη*

αλλιώς

 

 

αλέα

Απουλία, Καλαβρία, Χιμάρα

ελιά

 

 

αλεάδα

Θήρα, Κίμωλος, Μύκονος, Νίσυρος, Σέριφος, Φολέγανδρος

αγελάδα

 

 

αλεαδάκι

Θήρα

αγελαδάκι

 

 

αλεάδι

Μύκονος

μοσχάρι

 

 

αλεάδικος

Θήρα

αγελαδινός

 

 

αλεαδίσιος

Θήρα, Νάξος

αγελαδινός

 

 

αλέαμος

Ρόδος

βρόμη

 

 

αλεάντα

Απουλία

αγελάδα

 

 

αλεάντσα

Λευκάδα

συμφωνία

 

 

αλεάτα

Απουλία

αγελάδα

 

 

αλέβ

Αξός*

αλεύρι

 

 

αλεβάντα

Αρκαδία, Ηλεία

λεβάντα

 

 

αλεβατένιος

Καστελλόριζο

αλογίσιος

 

 

αλεβατίνα

Καστελλόριζο

φοράδα

 

 

αλεβατίσιος

Καστελλόριζο

αλογίσιος

 

 

αλεβάτσιν

Καστελλόριζο

αλογάκι

 

 

αλέβιρ

Αδριανούπολη*, Ίμβρος, Λήμνος, Πάρος, Σουφλί, Χαλκιδική

αλεύρι

 

 

αλεβοκαηστός

Καστελλόριζο

έφιππος

 

 

αλεβόμυα

Καστελλόριζο

αλογόμυγα

 

 

άλεβον

Καστελλόριζο, Νίσυρος

άλογο

 

 

αλεβούδα

Χίος

αγελάδα

 

 

αλεβράκι

Καστελλόριζο

λαβράκι

 

 

αλεβρόντητος

Νίσυρος

εμβρόντητος

 

 

αλεγάδα

Μύκονος, Χίος

αγελάδα

 

 

αλεγάδος

Παξοί

σχετικός

 

 

αλέγιος

Κερασούντα*

αλλιώτικος

 

 

αλέγιος

Κερασούντα*

διαφορετικός

 

 

αλέγιως

Κερασούντα*

αλλιώς

 

 

αλεγκατίβα

Ζάκυνθος

απολογία

3

δ

αλέγκρα [Λεξικό Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη 1998]

Μεσσηνία

κεφάτα

 

δ

αλέγκρο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

μουσικός ρυθμός: αλέγρο

αλέγκρο

 

 

αλέγκρος

Ζάκυνθος, Καλλίπολη*, Κωνσταντινούπολη, Μεσσηνία

κεφάτος

 

 

αλεγνώριστος

Καστελλόριζο

αγνώριστος

 

 

άλεγο

Προποντίδα*

άλογο

 

 

άλεγον

Καστελλόριζο, Κερασούντα*, Σαμψούντα*, Τρίπολη*

άλογο

 

 

αλεγοπέτζιν

Κερασούντα*

αλογοτόμαρο

 

 

αλεγοφόρτιν

Κερασούντα

αλογοφόρτι

 

 

αλεγρά

Ίμβρος

κέφι

 

 

αλέγρα

Αρκαδία, Κρήτη, Μέγαρα

ασύστολα

 

δ

αλέγρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

γρήγορα

 

δ

αλέγρα [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Ζάκυνθος, Σάμος, Σινώπη*

κεφάτα

 

δ

αλεγράδα [Λεξικό Πρωίας 1933]

Μήλος

κέφι

 

 

αλεγραντάρω

Κύθηρα

διασκεδάζω

 

 

αλεγράρισμα

Μάνη

ζωηράδα

 

 

αλεγραρισμένος

Μύκονος

κεφάτος

 

 

αλεγράρου

Μαγνησία, Μάδυτος*, Σάμος

διασκεδάζω

 

 

αλεγράρου

Μάνη

ζωηρεύω

 

 

αλεγράρω [Βλαστός 1931]

 

ζωηρεύω

 

δ

αλεγράρω [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αρκαδία, Ζάκυνθος, Θήρα, Κέρκυρα, Κρήτη, Λακωνία, Λευκάδα, Μέγαρα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Παξοί, Πελοπόννησος, Σάμος

διασκεδάζω

 

 

αλεγρέρου

Εύβοια

διασκεδάζω

 

 

αλεγρέρω

Κάρπαθος

διασκεδάζω

 

 

αλεγρέτζα

Κύπρος

κέφι

 

 

αλεγρία

Νάξος

θάρρος

 

 

αλέγρια

Ήπειρος

κεφάτα

 

 

αλέγρια

Ήπειρος, Φωκίδα

κέφι

 

δ

αλεγρία [Λεξικό Πρωίας 1933]

Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κέρκυρα, Κύθηρα, Κεφαλονιά, Κρήτη, Λευκάδα, Μάνη, Μέγαρα, Μύκονος, Νάξος, Παξοί, Πάρος, Τήλος

κέφι

 

 

αλεγριάζω

Κύπρος

διασκεδάζω

 

 

αλέγρο

Τσακωνιά

ανοιχτός

 

δ

αλέγρο [Λεξικό Δημητράκου 1933]

 

αλέγκρο

 

 

αλεγρόνιστος

Καστελλόριζο

αγνώριστος

 

 

αλέγρος

Αρκαδία

ανοιχτόχρωμος

 

 

αλέγρος

Μάνη

ζωηρός

 

δ

αλέγρος [Λεξικό Πρωίας 1933]

Αρκαδία, Ζάκυνθος, Ηλεία, Θήρα, Κάρπαθος, Κέρκυρα, Κύθηρα, Κρήτη, Κύπρος, Λευκάδα, Μεσσηνία, Νάξος, Παξοί, Πάργα

κεφάτος

 

 

αλεγροσύνη

Μάνη

ζωηράδα

 

δ

αλεγροσύνη [Λεξικό Δημητράκου 1933]

Κύπρος, Μήλος, Νάξος

κέφι

 

 

αλεγρούνου

Μάνη

ζωηρεύω

 

 

αλέγρους

Αϊβαλί*, Λέσβος, Μοσχονήσι*, Σάμος, Φωκίδα

κεφάτος

 

 

αλεγρώνω

Λακωνία

διασκεδάζω

 

 

αλεεντάριστος

Νάξος

ακακολόγητος

 

 

αλέες

Σάντα*

αλλιώς

 

 

αλέζου

Βάτικα*, Χαβουτσί*

αλέθω

 

 

αλέζω

Αξός*, Ουλαγάτς*

αλέθω

 

λ

αλεηλάτητος

αδιάγμιστους, αδιαγμούμστους, αδιαγούμητος, αδιαγούμιστος

αλεηλάτητος

 

 

αλέθθορα

Καλαβρία

κόκορας

 

 

αλεθινά

Σύμη

αληθινά

 

 

αλεθινός

Κάρπαθος, Καστελλόριζο, Σύμη

αληθινός

 

 

αλέθου

Άρτα, Ευρυτανία, Καστοριά, Λάρισα, Μάνη

αλέθω

 

 

αλεθουργκιάρης

Κάρπαθος

λιοτριβιάρης

 

 

αλεθουριάρης

Κάρπαθος

λιοτριβιάρης

 

 

αλεθουριόν

Κάρπαθος

ελαιοτριβείο

 

 

αλέθτορα

Καλαβρία

κόκορας

 

 

αλεθτοράκι

Καλαβρία

κοκοράκι

 

 

αλεθτόρι

Καλαβρία

κόκορας