Πληθυσμός και οικισμοί της Ελλάδας 1991. Τοπογραφικοί χάρτες. Στερεά Ελλάδα

 

Τοπογραφικοί χάρτες

πληθυσμός και οικισμοί της Ελλάδας 1991 

Στερεά Ελλάδα

15.12.2020

 

Χάρτες: 51 σοβιετικοί στρατιωτικοί τοπογραφικοί χάρτες 1: 50.000 (συν τρεις χάρτες 1: 200.000 και ένας  1: 500.000)

Στοιχεία Απογραφής Πληθυσμού 1991

Νομοί: Αιτωλίας & Ακαρνανίας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδος, Φωκίδος

Πραγματικός Πληθυσμός: 810.092

Οικισμοί: 1.739
 Αβαρίκος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 283

Αβγαριά, η - Ευβοίας - 191

Άβορος, ο - Φωκίδος - 129

Αγαθόν, το - Ευβοίας - 65

Αγαλιανός, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 73

Αγγελόκαστρον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.679

Αγδίναι, αι - Ευβοίας - 216

Αγία Αικατερίνη, η - Φθιώτιδος - 14

Αγία Αικατερίνη, η - Φθιώτιδος - 47

Αγία Άννα, η - Βοιωτίας - 509

Αγία Άννα, η - Ευβοίας - 1.079

Αγία Βαρβάρα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Αγία Βαρβάρα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 70

Αγία Βαρβάρα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 109

Αγία Βαρβάρα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 181

Αγία Βλαχέρνα, η - Ευρυτανίας - 14

Αγία Δευτέρα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Αγία Ειρήνη, η - Ευβοίας - 44

Αγία Ειρήνη, η - Φωκίδος - 23

Αγία Ευθυμία, η - Φωκίδος - 756

Αγία Θέκλα, η - Ευβοίας - 56

Αγία Μαρίνα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 118

Αγία Μαρίνα, η - Ευβοίας - 12

Αγία Μαρίνα, η - Ευβοίας - 14

Αγία Μαρίνα, η - Φθιώτιδος - 351

Αγία Μαρίνα, η - Φθιώτιδος - 377

Αγία Παρασκευή, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 301

Αγία Παρασκευή, η - Βοιωτίας - 188

Αγία Παρασκευή, η - Ευρυτανίας - 69

Αγία Παρασκευή, η - Φθιώτιδος - 268

Αγία Παρασκευή, η - Φθιώτιδος - 855

Αγία Παρασκευή, η (Δ. Δ. Αγίου Βλασίου) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 103

Αγία Παρασκευή, η (Δ. Δ. Πεντακόρφου) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Αγία Σοφία, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 324

Αγία Σοφία, η - Ευβοίας - 129

Αγία Σωτήρα, η - Βοιωτίας - 0

Αγία Τριάδα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 19

Αγία Τριάδα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 46

Αγία Τριάδα, η - Ευρυτανίας - 24

Αγία Τριάς Γούναρη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 79

Αγία Τριάς, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 20

Αγία Τριάς, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 41

Αγία Τριάς, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 82

Αγία Τριάς, η - Βοιωτίας - 1.472

Αγία Τριάς, η - Ευρυτανίας - 366

Αγία Τριάς, η - Φθιώτιδος - 357

Αγία Τριάς, η (νησίς) - Ευβοίας - 0

Άγιοι Απόστολοι, οι - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 68

Άγιοι Απόστολοι, οι - Ευβοίας - 166

Άγιοι Απόστολοι, οι - Ευβοίας - 482

Άγιοι Θεόδωροι, οι - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 38

Άγιοι Θεόδωροι, οι - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 198

Άγιοι Πάντες, οι - Φωκίδος - 128

Άγιοι, οι - Ευβοίας - 0

Αγιόκαμπος, ο - Ευβοίας - 111

Άγιος Αθανάσιος,  ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Άγιος Αθανάσιος, ο - Βοιωτίας - 57

Άγιος Αθανάσιος, ο - Βοιωτίας - 125

Άγιος Αθανάσιος, ο - Ευβοίας - 376

Άγιος Αθανάσιος, ο - Ευρυτανίας - 0

Άγιος Αθανάσιος, ο (νησίς) - Φωκίδος - 0

Άγιος Ανδρέας, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 758

Άγιος Ανδρέας, ο - Βοιωτίας - 100

Άγιος Ανδρέας, ο - Ευρυτανίας - 51

Άγιος Ανδρέας, ο - Φωκίδος - 34

Άγιος Βασίλειος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Άγιος Βασίλειος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 56

Άγιος Βασίλειος, ο - Βοιωτίας - 118

Άγιος Βλάσιος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 28

Άγιος Βλάσιος, ο - Βοιωτίας - 381

Άγιος Βλάσιος, ο - Ευβοίας - 391

Άγιος Βλάσιος, ο - Ευρυτανίας - 186

Άγιος Βλάσιος, ο - Φθιώτιδος - 16

Άγιος Γεώργιος Γιάλτρων, ο - Ευβοίας - 26

Άγιος Γεώργιος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 49

Άγιος Γεώργιος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 120

Άγιος Γεώργιος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 317

Άγιος Γεώργιος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 475

Άγιος Γεώργιος, ο - Βοιωτίας - 2.170

Άγιος Γεώργιος, ο - Ευβοίας - 313

Άγιος Γεώργιος, ο - Ευβοίας - 356

Άγιος Γεώργιος, ο - Ευβοίας - 765

Άγιος Γεώργιος, ο - Ευρυτανίας - 83

Άγιος Γεώργιος, ο - Φθιώτιδος - 217

Άγιος Γεώργιος, ο - Φθιώτιδος - 783

Άγιος Γεώργιος, ο - Φωκίδος - 125

Άγιος Γεώργιος, ο (νησίς) - Φωκίδος - 0

Άγιος Δημήτριος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 169

Άγιος Δημήτριος, ο - Βοιωτίας - 1.145

Άγιος Δημήτριος, ο - Ευβοίας - 110

Άγιος Δημήτριος, ο - Ευβοίας - 292

Άγιος Δημήτριος, ο - Ευρυτανίας - 35

Άγιος Ηλίας, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 311

Άγιος Θεόδωρος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 76

Άγιος Θωμάς, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 552

Άγιος Θωμάς, ο - Βοιωτίας - 1.628

Άγιος Ισίδωρος, ο - Βοιωτίας - 75

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος, ο - Ευρυτανίας - 37

Άγιος Ιωάννης Ρηγανάς, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 66

Άγιος Ιωάννης, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 55

Άγιος Ιωάννης, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 70

Άγιος Ιωάννης, ο - Βοιωτίας - 538

Άγιος Ιωάννης, ο - Ευβοίας - 941

Άγιος Ιωάννης, ο (νησίς) - Φωκίδος - 0

Άγιος Κωνσταντίνος,  ο - Ευρυτανίας - 0

Άγιος Κωνσταντίνος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 5.395

Άγιος Κωνσταντίνος, ο - Ευβοίας - 0

Άγιος Κωνσταντίνος, ο - Φθιώτιδος - 2.362

Άγιος Κωνσταντίνος, ο - Φωκίδος - 60

Άγιος Κωνσταντίνος, ο (νησίς) - Φωκίδος - 0

Άγιος Λουκάς, ο - Ευβοίας - 1.021

Άγιος Μερκούριος, ο - Ευβοίας - 172

Άγιος Μηνάς, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 47

Άγιος Νικόλαος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 44

Άγιος Νικόλαος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 78

Άγιος Νικόλαος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 231

Άγιος Νικόλαος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 448

Άγιος Νικόλαος, ο - Βοιωτίας - 37

Άγιος Νικόλαος, ο - Βοιωτίας - 56

Άγιος Νικόλαος, ο - Βοιωτίας - 132

Άγιος Νικόλαος, ο - Ευβοίας - 25

Άγιος Νικόλαος, ο - Ευβοίας - 2.121

Άγιος Νικόλαος, ο - Ευρυτανίας - 477

Άγιος Νικόλαος, ο - Φθιώτιδος - 73

Άγιος Νικόλαος, ο - Φωκίδος - 12

Άγιος Νικόλαος, ο - Φωκίδος - 114

Άγιος Νικόλαος, ο (νησίς) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Άγιος Νικόλαος, ο (νησίς) - Φωκίδος - 0

Άγιος Πολύκαρπος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 38

Άγιος Πολύκαρπος, ο - Φωκίδος - 220

Άγιος Προκόπιος, ο - Ευρυτανίας - 332

Άγιος Σεραφείμ, ο - Φθιώτιδος - 957

Άγιος Σπυρίδων, ο - Βοιωτίας - 438

Άγιος Σπυρίδων, ο - Φωκίδος - 176

Άγιος Στέφανος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 118

Άγιος Στέφανος, ο - Φθιώτιδος - 338

Άγιος Συμεών, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 3

Άγιος Σώστης, ο - Φθιώτιδος - 277

Άγιος Χαράλαμπος, ο - Ευρυτανίας - 7

Άγιος Χαράλαμπος, ο - Ευρυτανίας - 196

Άγιος Χαράλαμπος, ο - Φθιώτιδος - 167

Άγιος, ο - Ευβοίας - 9

Άγιος, ο - Ευβοίας - 949

Αγκάλη, η - Ευβοίας - 204

Άγναντη, η - Φθιώτιδος - 369

Αγραδούλα, η - Φθιώτιδος - 10

Αγράμπελα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 320

Αγραπιδιά, η - Φθιώτιδος - 234

Αγραπιδόκαμπος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 41

Αγραπιδόκαμπος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 70Άγραφα, τα - Ευρυτανίας - 184

Αγραφορράχη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 68

Αγριλιά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 554

Αγριλιά, η - Φθιώτιδος - 133Αγρίνιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 39.368

Αγριοβότανον, το - Ευβοίας - 359

Αγριοσυκέα, η - Ευβοίας - 27

Αετόπετρα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 322

Αετός, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 803

Αετός, ο - Ευβοίας - 426

Αθανάσιος Διάκος, ο - Φωκίδος - 308

Αιγίτιον, το - Φωκίδος - 8

Αιδηψός, η - Ευβοίας - 1.237

Αιτωλικόν, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 4.286

Ακόντιον, το - Βοιωτίας - 187

Άκραι, αι - Ευβοίας - 55

Άκραι, αι (τ. Λιθοβούνιον, το) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 112

Ακραίφνιον, το - Βοιωτίας - 1.462

Ακριδαίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 7

Ακροπόταμος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 41

Ακρωτήρι, το - Ευβοίας - 0

Ακταίον, το - Ευβοίας - 90

Ακτή Νηρέως, η - Ευβοίας - 145

Ακτή, η - Φθιώτιδος - 39

Άκτιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 255

Αλαλκομεναί, αι - Βοιωτίας - 199

Αλαταριές, οι - Φωκίδος - 0

Αλέξης, ο - Ευβοίας - 68

Αλέστια, τα - Ευρυτανίας - 57

Αλευράδα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 185Αλίαρτος, η - Βοιωτίας - 4.107Αλιβέριον, το - Ευβοίας - 5.065

Αλμυροπόταμος, ο - Ευβοίας - 188

Αλποχώριον, το (τ. Αλεποχώριον, το) - Φωκίδος - 133

Αλυκή, η - Βοιωτίας - 322

Αλώνια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Αλώνια, τα - Ευβοίας - 126

Αλώνια, τα - Φθιώτιδος - 0

Αμαλώτα, η (τ.  Αμαλιώτα, η) - Φθιώτιδος - 108

Αμάρυνθος, η - Ευβοίας - 3.638

Αμβρακία, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 164

Αμέλανται, αι - Ευβοίας - 40

Αμίριανη, η - Ευρυτανίας - 32

Αμμούσα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 49

Αμοργιανοί, οι - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 476

Αμούριον, το - Φθιώτιδος - 333

Αμπάρες, οι - Ευρυτανίας - 34

Αμπελάκιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 507

Αμπελακιώτισσα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 171

Αμπέλια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 110

Αμπέλια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 204

Αμπέλια, τα - Ευρυτανίας - 55

Αμπέλιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 24

Αμπελοχώριον, το - Βοιωτίας - 450

Άμπλιανη, η (τ. Σταυροπήγιον, το) - Ευρυτανίας - 187

Αμυγδαλέα, η - Ευβοίας - 142

Αμυγδαλιά, η - Φωκίδος - 569

Αμφιθέα, η - Ευβοίας - 389

Αμφίκλεια, η - Φθιώτιδος - 3.145Αμφιλοχία, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 4.392

Αμφιλοχικό Άργος, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 174Άμφισσα, η - Φωκίδος - 7.189

Ανάβρα, η - Φθιώτιδος - 158Αναβρυτή, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 83

Ανάληψις, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 651

Ανάληψις, η - Βοιωτίας - 218

Ανατολή, η - Φθιώτιδος - 106

Ανατολική Φραγκίστα, η - Ευρυτανίας - 275

Ανδρωναίϊκα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Ανδρωνιάνοι, οι - Ευβοίας - 516

Ανηφόρα, η - Ευρυτανίας - 16

Ανθηδώνα, η - Ευβοίας - 69

Ανθήλη, η - Φθιώτιδος - 1.759

Ανθούπολη, η - Ευβοίας - 0

Ανθόφυτον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 149

Ανθοχώριον, το - Βοιωτίας - 327

Ανιάδα, η - Ευρυτανίας - 137

Ανοίγματα, τα - Φθιώτιδος - 25

Ανοιξιάτικον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 318

Αντιάς, ο - Ευβοίας - 130

Αντικύρα, η - Βοιωτίας - 2.271

Αντίρριον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 676

Άνυδρον, το - Φθιώτιδος - 222

Άνω Άγιος Βλάσιος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 162

Άνω Αγόριανη, η - Φθιώτιδος - 190

Άνω Αφροξυλιά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 4

Άνω Βάθεια, η - Ευβοίας - 445

Άνω Βαρδάται, αι - Φθιώτιδος - 444

Άνω Βασιλική, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 183

Άνω Βλοχός, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 105

Άνω Δαμάστα, η - Φθιώτιδος - 207

Άνω Δρυμών, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 32

Άνω Εσωχώρια, τα - Ευρυτανίας - 39

Άνω Ζευγαράκιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 107

Άνω Καλεσμένον, το - Ευρυτανίας - 15

Άνω Καλλιθέα, η - Φθιώτιδος - 169

Άνω Καμπιά, τα - Φθιώτιδος - 7

Άνω Κάμπος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 58

Άνω Κάμπος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 62

Άνω Κεράσοβον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 485

Άνω Κουδούνιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 89

Άνω Κουρούνιον, το - Ευβοίας - 124

Άνω Μετάπα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 71

Άνω Μίστρος, ο - Ευβοίας - 44

Άνω Μούσουρα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 274

Άνω Μπράλος, ο - Φθιώτιδος - 285

Άνω Πλατανίτης, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 198

Άνω Πολύδροσος, η - Φωκίδος - 39

Άνω Ποταμιά, η - Ευβοίας - 166

Άνω Ποταμιά, η - Ευρυτανίας - 35

Άνω Φτέρη, η - Φθιώτιδος - 37

Άνω Χώρα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 489

Αποστολιάς, ο - Φωκίδος - 204

Αράχοβα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 253Αράχοβα, η - Βοιωτίας - 3.084

Αρβανιταίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 71

Αργύρια, τα - Φθιώτιδος - 175

Αργυρόν Πηγάδιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 71

Αργυρόν, το - Ευβοίας - 369

Αργυροχώριον, το - Φθιώτιδος - 347

Αριάδα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 73

Αρκίτσα, η - Φθιώτιδος - 784Άρμα, το - Βοιωτίας - 1.069

Αρμάμπελα, τα - Ευρυτανίας - 0

Αρτεμίσιον, το - Ευβοίας - 389Αρτοτίνα, η - Φωκίδος - 285

Αρχαία Αλίκαρνα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 42

Αρχάνιον, το - Φθιώτιδος - 445

Αρχοντοχώριον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.194

Αρωνιάδα, η - Ευρυτανίας - 7

Ασβέστιον, το - Φθιώτιδος - 94

Άσκρη, η - Βοιωτίας - 1.205

Ασμήνιον, το - Ευβοίας - 845

Ασπούς, ο - Ευβοίας - 47

Ασπριά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 194

Ασπρονέρι, το - Φθιώτιδος - 27

Ασπρόπυργος, ο - Ευρυτανίας - 209

Ασπρόρρευμα, το - Ευρυτανίας - 34Αστακός, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 2.459

Ασωπία, η - Βοιωτίας - 1.038

Αταλάντη, η - Φθιώτιδος - 6.189Ατσίτσα, η - Ευβοίας - 22

Άτταλη, η - Ευβοίας - 427

Αυλακιαί, αι - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 57

Αυλάκιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 173

Αυλάκιον, το - Φθιώτιδος - 634

Αυλωνάριον, το - Ευβοίας - 776

Αφράτιον, το - Ευβοίας - 1.430

Αφράτον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 53

Αχερούνες, οι - Ευβοίας - 71

Αχίλλι, το - Ευβοίας - 26

Αχινός, ο - Φθιώτιδος - 734

Αχλαδέα, η - Φθιώτιδος - 108

Αχλαδερή, η - Ευβοίας - 211

Αχλάδιον, το - Ευβοίας - 449

Αχλάδιον, το - Φθιώτιδος - 308

Αχλαδόκαστρον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 142

Αχλαδοπόταμο, το - Ευβοίας - 0

Αχυρά, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Αψηφιά, η (νησίς) - Φωκίδος - 0

Βαγιά, η (νησίς) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Βάγια, τα - Βοιωτίας - 4.525

Βαθύ, το - Ευβοίας - 2.490

Βαθύκοιλον, το - Φθιώτιδος - 221

Βαθύρεμα, το - Ευβοίας - 0

Βαϊνάριον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 70

Βαλάριον, το - Ευρυτανίας - 30

Βαλαώρα, η (Βελαόρα, η) - Ευρυτανίας - 204

Βαλτίον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 83

Βάλτος, ο - Φωκίδος - 62

Βαμβακιαί, αι - Ευρυτανίας - 21

Βαρβάρα, η - Ευβοίας - 68

Βάργιανη, η - Φωκίδος - 117

Βαρδαλή, η - Φθιώτιδος - 453

Βαρειά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 156

Βαρελλαίοι, οι - Ευβοίας - 21

Βαρετάδα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 314

Βαρκά, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 60

Βαρκά, τα - Ευρυτανίας - 9

Βαρκά, τα - Φθιώτιδος - 66

Βαρκό Κυπριό, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 34

Βαρκό, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Βαρκούλια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Βάρνακας, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 408

Βασιλάδι, το (νησίς) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 2

Βασιλέσιον, το - Ευρυτανίας - 66

Βασιλικά, τα - Βοιωτίας - 122

Βασιλικά, τα - Ευβοίας - 602

Βασιλικά, τα - Φθιώτιδος - 201

Βασιλική, η - Φθιώτιδος - 0

Βασιλικόν, το - Ευβοίας - 5.304

Βασιλίνα, η - Ευβοίας - 0

Βασιλόπουλον, το (Παναγία,  η) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 636

Βατήσιον, το - Ευβοίας - 86

Βάτος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 125

Βελβίνα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 112

Βελεσιώται, οι - Φθιώτιδος - 400

Βέλος, το - Ευβοίας - 617

Βελούχι, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 55

Βελούχι, το - Ευρυτανίας - 23

Βελωτά, τα - Ευρυτανίας - 66

Βέρνικον, το - Ευρυτανίας - 31

Βίγλα, η - Ευβοίας - 0

Βίνιανη, η - Ευρυτανίας - 8

Βίνιανη, η - Φωκίδος - 183

Βίταλα, τα - Ευβοίας - 819

Βίτολη, η - Φθιώτιδος - 347

Βλαχιά, η - Ευβοίας - 270

Βλάχικος, ο - Φθιώτιδος - 43

Βλαχομάνδρα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 104

Βλιζιανά, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 312

Βομβοκού, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 53

Βόνιτσα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 4.037

Βούζιον, το - Φθιώτιδος - 185

Βούλπη, η - Ευρυτανίας - 268

Βουνιχώρα, η - Φωκίδος - 547

Βούνοι, οι - Ευβοίας - 216

Βουτάς, ο - Ευβοίας - 306

Βούτυρον, το - Ευρυτανίας - 175

Βραγγιανά, τα - Ευρυτανίας - 58

Βραΐλα, η - Φωκίδος - 133

Βράχα, η - Ευρυτανίας - 169

Βράχος, ο - Ευβοίας - 13

Βρεκαίικα, τα - Ευρυτανίας - 48

Βρουβιανά, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 256

Βρύση, η - Ευβοίας - 271

Βρυσούλα, η - Ευρυτανίας - 16

Βύθισμα, το - Ευρυτανίας - 0

Γαβαλάς, ο - Ευβοίας - 461

Γαβαλού, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.303

Γαβράκια, τα - Φθιώτιδος - 267

Γάβρινα, η - Ευρυτανίας - 51

Γαβρολίμνη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 436

Γαβρολισιάδα, η - Ευρυτανίας - 19

Γάβρος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 41

Γάβρος, ο - Ευρυτανίας - 40

Γάια, τα - Ευβοίας - 65

Γαλάζια Νερά, τα - Ευβοίας - 45

Γαλαξίδιον, το - Φωκίδος - 1.369

Γαλατάς, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.184

Γαλατσάδες, αι - Ευβοίας - 187

Γαλατσώνα, η - Ευβοίας - 128

Γαρδίκιον, το - Φθιώτιδος - 393

Γενημάκια, τα - Φωκίδος - 80

Γερακιού, η - Ευβοίας - 182

Γερακλίον, το - Φθιώτιδος - 91

Γεροβασίλης, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Γέροντας, ο - Ευβοίας - 12

Γέφυρα Μπανιά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 71

Γιάλτρα, τα - Ευβοίας - 836

Γιάννηδες, οι - Ευβοίας - 90

Γιαννίτσιον, το - Ευβοίας - 75

Γιαννιτσού, η - Φθιώτιδος - 488

Γιαννόπουλοι, οι - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 14

Γιαννούζι, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 434

Γιατσαίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 84

Γλύφα, η - Φθιώτιδος - 641

Γλυφάδα, η - Ευβοίας - 118

Γλυφάδα, η - Φωκίδος - 416

Γολέμιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 110

Γοργοπόταμος, ο - Φθιώτιδος - 429

Γοριανάδες, οι - Ευρυτανίας - 142

Γούβαι, αι - Ευβοίας - 514

Γουλαίικα, τα - Ευρυτανίας - 53

Γουλέμιον, το - Φθιώτιδος - 240

Γούργουβλη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 56

Γουριά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.007

Γουριώτισσα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 756Γραβιά, η - Φωκίδος - 887

Γραμματικιάνοι, οι - Ευβοίας - 40

Γραμματικού, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.037

Γραμματσούλι, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 68

Γραμμένη Οξυά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 101

Γραμμένη, η - Φθιώτιδος - 404

Γραμπιά, η - Ευβοίας - 269

Γρανάς, ο - Ευρυτανίας - 37

Γρανίτσα, η - Ευρυτανίας - 360

Γρεγολίμανο, το - Ευβοίας - 3

Γρηγόριον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 42

Γρηγορίτικα, τα - Φωκίδος - 95

Γυμνόν, το - Ευβοίας - 1.985

Γυρίσματα, τα - Ευβοίας - 51

Δαμιά, τα - Ευβοίας - 76

Δαύλεια, η - Βοιωτίας - 2.188

Δάφνη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 10

Δάφνη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 10

Δάφνη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 203

Δάφνη, η - Βοιωτίας - 233

Δάφνη, η - Ευβοίας - 44

Δάφνη, η - Ευβοίας - 260

Δάφνη, η - Ευβοίας - 270

Δάφνη, η - Ευρυτανίας - 302

Δάφνη, η - Φθιώτιδος - 99

Δαφνιάς, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 400

Δάφνος, ο - Φωκίδος - 114

Δαφνούλα, η - Ευρυτανίας - 186

Δαφνούσσα, η - Ευβοίας - 91

Δαφνοχώριον, το - Φωκίδος - 23

Δελφίνον, το - Φθιώτιδος - 122

Δελφοί, οι - Φωκίδος - 1.499

Δένδρα, τα - Ευβοίας - 81

Δένδρος, ο - Ευρυτανίας - 0

Δενδροχώριον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 15

Δερμάτιον, το - Ευρυτανίας - 20

Δεσφίνα, η - Φωκίδος - 2.080

Δήλεσι, το - Βοιωτίας - 3.354

Δήλησο, το - Ευβοίας - 36

Διακόπιον, το - Φωκίδος - 200

Διαμανταίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 225

Διασελλάκιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 136

Διάσελλον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 29

Διάσελλον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 105

Διάσελο, το - Ευρυτανίας - 0

Διασταύρωση, η - Ευβοίας - 25

Δίβρη, η - Φθιώτιδος - 304

Δίκαστρον, το - Φθιώτιδος - 188

Δίλοφον, το - Φθιώτιδος - 53

Διόνυσος, ο - Βοιωτίας - 735

Διπλάτανος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 128

Διρρεύματα, τα - Ευβοίας - 181

Δίστομον, το - Βοιωτίας - 2.156

Διχώριον, το - Φωκίδος - 103

Δογρή, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 81

Δοκίμια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 41

Δοκίμιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 2.095

Δομβραίνα, η - Βοιωτίας - 1.359

Δομιανοί, οι - Ευρυτανίας - 193

Δομνίστα, η - Ευρυτανίας - 351Δομοκός, ο - Φθιώτιδος - 1.939

Δορβιτσιά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 86

Δοσούλα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 27

Δουναίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 109

Δρέπανο, το - Φθιώτιδος - 0

Δρομίτσα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 181

Δροσάτον, το - Φωκίδος - 67

Δροσιά, η - Ευβοίας - 10

Δροσιά, η - Ευβοίας - 247

Δροσιά, η - Ευβοίας - 3.320

Δροσιά, η - Φθιώτιδος - 0

Δροσινιάτικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 6

Δροσοπηγή, η - Ευρυτανίας - 43

Δροσοχώριον, το - Φωκίδος - 130

Δρυμαία, η - Φθιώτιδος - 439

Δρυμονάριον, το - Ευβοίας - 21

Δρυμός, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 672

Δρυμών, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 244

Δρυμώνα, η - Ευβοίας - 78

Δύο Βουνά, τα - Φθιώτιδος - 191

Δύστος, η - Ευβοίας - 589Δυτική Φραγκίστα, η - Ευρυτανίας - 441

Δυτικόν Παππαρούσιον, το - Ευρυτανίας - 54

Δωρικόν, το - Φωκίδος - 89

Εκάλη, η - Ευβοίας - 17

Εκκάρα, η - Φθιώτιδος - 756

Ελαία, η - Ευβοίας - 17

Ελαία, η - Φωκίδος - 225

Ελαιόφυτον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 302

Ελαιόφυτον, το (τ. Χλιμπορίτας,  ο) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 121

Ελαιοχώριον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 81

Ελαιοχώριον, το - Ευβοίας - 31

Ελαιών, ο - Ευβοίας - 35

Ελαιών, ο - Φωκίδος - 533Ελάτεια, η - Φθιώτιδος - 2.524

Ελατόβρυση, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 102

Έλατος, ο - Ευρυτανίας - 0

Ελατού, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 130

Ελαφολίμανο, το - Ευβοίας - 12

Ελευθερία, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 94Ελευθεριανή, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 265

Ελευθεροχώριον, το - Φθιώτιδος - 120

Ελεών, ο - Βοιωτίας - 1.306

Ελικών, ο - Βοιωτίας - 94

Ελληνικά, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 249

Ελληνικά, τα - Ευβοίας - 412

Ελληνικόν, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 244

Ελλοπία, η - Βοιωτίας - 653

Εμπεσός, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 598

Ενορία, η - Ευβοίας - 367

Έξαρχος, ο - Φθιώτιδος - 826

Έξω Ποδιές,  οι (νησίς) - Ευβοίας - 0

Επανωχώριον, το - Ευβοίας - 45

Επινιανά, τα - Ευρυτανίας - 84

Επισκοπή, η - Ευβοίας - 134

Επισκοπή, η - Ευρυτανίας - 54

Επτάλοφος, η - Φωκίδος - 599
Ερατεινή, η - Φωκίδος - 572

Ερέτρια, η - Ευβοίας - 3.022Εσωχώρια, τα - Ευρυτανίας - 56

Ευαγγελισμός, ο - Ευβοίας - 76

Ευαγγελίστρια, η - Βοιωτίας - 284

Ευηνοχώριον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.978Ευκάλυπτος, ο - Φθιώτιδος - 18

Ευπάλιον, το - Φωκίδος - 686

Ζακαίικα, τα - Φθιώτιδος - 133

Ζαμπειός,  ο - Φωκίδος - 0

Ζάρακες, οι - Ευβοίας - 676

Ζαρμπουταίϊκα, τα - Ευβοίας - 0

Ζαχαριά, η - Ευβοίας - 24

Ζέλιον, το - Φθιώτιδος - 1.033

Ζελίτσα, η - Βοιωτίας - 0

Ζεμενό Αραχόβης, το - Βοιωτίας - 70

Ζεστή, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 110

Ζευγαράκι, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Ζευγαράκιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 908

Ζηλευτόν, το - Φθιώτιδος - 355

Ζοριάνος, ο - Φωκίδος - 201

Ζωοδόχος Πηγή, η - Ευβοίας - 138

Ζωοδόχος Πηγή, η - Ευβοίας - 217

Ήλια, τα - Ευβοίας - 256

Ηράκλεια, η - Φθιώτιδος - 442

Θαρούνια, τα - Ευβοίας - 381

Θαυμακόν, το - Φθιώτιδος - 297

Θεοδωρακαίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 61

Θεολόγος, ο - Ευβοίας - 553

Θεολόγος, ο - Φθιώτιδος - 721

Θεοτόκος, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 18

Θεοτόκος, η - Ευβοίας - 92

Θεριακήσιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 180Θέρμον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.749

Θερμοπύλαι, αι - Φθιώτιδος - 376

Θεσπιαί, αι - Βοιωτίας - 1.839

Θήβαι, αι - Βοιωτίας - 19.505
Θίσβη, η - Βοιωτίας - 520

Θούριον, το - Βοιωτίας - 238

Θύαμος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 384

Θύμιον, το - Ευβοίας - 64

Θύριον, το (τ. Θύρρειον, το) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.258

Ιερά Μονή Αγάθωνος, η - Φθιώτιδος - 12

Ιερά Μονή Προυσού, η - Ευρυτανίας - 84

Ιστιαία, η - Ευβοίας - 3.966

Ισώματα, τα - Ευρυτανίας - 13

Ιταμός, ο - Φωκίδος - 0

Ιτέα, η - Ευρυτανίας - 164

Ιτέα, η - Φωκίδος - 4.303Ιτιά, η - Ευρυτανίας - 144

Καβάκια, τα - Ευρυτανίας - 0

Καβαλλιανή, η (νησίς) - Ευβοίας - 0

Κάβος, ο - Ευβοίας - 110

Καγκαδαίοι, οι - Ευβοίας - 36

Κάδιον, το - Ευβοίας - 312

Καζαναίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 46

Καζάρμα, η - Ευβοίας - 0

Καημένα Αμπέλια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 90

Καθαροβούνιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 116

Καθενοί, οι - Ευβοίας - 631

Καινούργιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 3.116

Καινούργιον, το - Φθιώτιδος - 1.231

Καϊπανάκι, το - Ευρυτανίας - 58

Κακαβάς, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Κακαβάς, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 27

Κακουλιουραίικα, τα - Ευρυτανίας - 4

Καλαβρούζα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Καλαμάκι, το - Βοιωτίας - 0

Καλαμάκιον, το - Φθιώτιδος - 251

Καλαμίτσα, η - Ευβοίας - 29

Κάλαμος, ο - Ευβοίας - 43

Καλαμούδιον, το - Ευβοίας - 47

Καλάνια, τα - Φωκίδος - 0

Καλαπόδιον, το - Φθιώτιδος - 683

Καλέργον, το - Ευβοίας - 15

Καλεσμένον, το - Ευρυτανίας - 91

Καλημεριάνοι, οι - Ευβοίας - 303

Καλικρί, το - Ευβοίας - 44

Καλλιανοί, οι - Ευβοίας - 20

Καλλιανός, ο - Ευβοίας - 194

Καλλίδρομον, το - Φθιώτιδος - 241

Καλλιθέα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 326

Καλλιθέα, η - Βοιωτίας - 865

Καλλιθέα, η - Ευβοίας - 461

Καλλιθέα, η - Ευρυτανίας - 1

Καλλιθέα, η - Φωκίδος - 40

Κάλλιον, το - Φωκίδος - 61

Καλλονή, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 61

Καλογέρι, το - Ευβοίας - 0

Καλοσκοπή, η - Φωκίδος - 334

Καλούδιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 153

Καλοχώρι - Παντείχι, το (τ. Καλόν Χωρίον, το) - Ευβοίας - 914

Καλύβια Λιβαδίου Αραχόβης, τα - Βοιωτίας - 221

Καλύβια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 35

Καλύβια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.466

Καλύβια, τα - Ευβοίας - 138

Καλύβια, τα - Ευβοίας - 768

Καλυψώ,  η - Φθιώτιδος - 9

Καμαρετσαίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 32

Καμάρια, τα - Ευβοίας - 430

Καμάρια, τα - Ευρυτανίας - 29

Καμάριον, το - Ευβοίας - 17

Καμαρίτσα, η - Ευβοίας - 533

Καμαρούλα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 817

Καματριάδες, αι - Ευβοίας - 122Καμένα Βούρλα, τα - Φθιώτιδος - 2.400

Κάμινος, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 162

Καμπιά, τα - Ευβοίας - 235

Κάμπος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 39

Κάμπος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 54

Κάμπος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 225

Κάμπος, ο - Φωκίδος - 182

Κάμπος, ο (Δ. Δ.  Οξυλίθου) - Ευβοίας - 0

Κάμπος, ο (Δ. Δ. Βιτάλων) - Ευβοίας - 0

Κανάλια, τα - Φθιώτιδος - 127

Κάναλος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Κανατάδικα, τα - Ευβοίας - 49Κανδήλα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.324

Καπαρέλλιον, το - Βοιωτίας - 1.790

Καπνοχώριον, το - Φθιώτιδος - 75

Καραβίδια, τα - Φθιώτιδος - 79

Καραβόμυλος, ο - Φθιώτιδος - 683

Καραϊσκάκης, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 742

Καρακάσιον, το - Ευρυτανίας - 14

Καραμαναίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 72

Καραούλια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 211

Καρίτσα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 43

Καρίτσα, η - Ευρυτανίας - 80

Καρούται, αι - Φωκίδος - 111Καρπενήσιον, το - Ευρυτανίας - 5.868

Καρραίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1

Καρυά, η - Βοιωτίας - 366

Καρυά, η - Ευρυτανίας - 0

Καρυά, η - Φθιώτιδος - 69

Καρυά, η - Φθιώτιδος - 258

Καρυαί, αι - Φθιώτιδος - 325

Κάρυστος, η - Ευβοίας - 4.663

Καρυώτι, το - Βοιωτίας - 80

Καστανέα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 81

Καστανέα, η - Ευρυτανίας - 314

Καστανέα, η - Φθιώτιδος - 143

Καστανιώτισσα, η - Ευβοίας - 305

Καστανούλα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 165

Καστανούλα, η - Ευρυτανίας - 27

Καστέλλα, η - Ευβοίας - 1.135

Καστέλλια, τα - Φωκίδος - 779

Καστράκιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 69

Καστράκιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 585

Καστράκιον, το - Φωκίδος - 510

Καστράκιον, το (Δ. Δ. Βαλαώρας (Βελαόρας)) - Ευρυτανίας - 143

Καστράκιον, το (Δ. Δ. Τοπολιάνων) - Ευρυτανίας - 48

Καστρί, το - Βοιωτίας - 33

Καστρί, το - Ευβοίας - 44

Καστρίον, το - Ευβοίας - 77

Καστρίον, το - Φθιώτιδος - 505

Καστριώτισσα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 64

Καστριώτισσα, η - Φωκίδος - 102

Κάστρον, το - Βοιωτίας - 1.106

Καταβόθρα, η - Ευρυτανίας - 40

Κατακαλός, ο - Ευβοίας - 117

Κατάλυμα, το - Φθιώτιδος - 24

Κατάφουρκον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 92

Καταφύγιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 230Κατούνα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 2.612

Κατούνια, τα - Ευβοίας - 21

Κατοχή, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 3.002

Κατσαντώνης,  ο - Ευρυτανίας - 0

Κατσαρώνιον, το - Ευβοίας - 169

Κατσούλι, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Κάτω Άγιος Βλάσιος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 52

Κάτω Αφροξυλιά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 303

Κάτω Βασιλική, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 306

Κάτω Γιαννίτσι, το - Ευβοίας - 45

Κάτω Δαμάστα, η - Φθιώτιδος - 217

Κάτω Δάφνη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 489

Κάτω Ελληνικά, τα (τ. Κάτω Αμπέλια, τα) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 230

Κάτω Καλαβρούζα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 178

Κάτω Καλλιθέα, η - Φθιώτιδος - 258

Κάτω Καμπιά, τα - Ευβοίας - 9

Κάτω Καμπιά, τα - Φθιώτιδος - 147

Κάτω Κάμπος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 4

Κάτω Κάμπος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 35

Κάτω Κανάλια, τα - Φθιώτιδος - 54

Κάτω Καρίτσα, η - Ευρυτανίας - 24

Κάτω Κεράσοβον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 623

Κάτω Κουδούνιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 19

Κάτω Κουρούνιον, το - Ευβοίας - 104

Κάτω Λαμπίριον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 82

Κάτω Μακρινού, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 852

Κάτω Μαμουλάδα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 305

Κάτω Μαραθιά, η - Ευρυτανίας - 5

Κάτω Μονοκαρυά, η - Ευβοίας - 185

Κάτω Πλάτανος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 58

Κάτω Ποταμιά, η - Ευρυτανίας - 137

Κάτω Ραπτόπουλον, το - Ευρυτανίας - 287

Κάτω Ρέτσινα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 174

Κάτω Σέτα, η - Ευβοίας - 70

Κάτω Στενή, η - Ευβοίας - 466

Κάτω Τιθορέα, η - Φθιώτιδος - 2.813

Κάτω Τραγάνα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 270

Κάτω Χρυσοβίτσα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 191

Κάτω Χώρα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 54

Κάψαλα, τα - Ευβοίας - 224

Καψοράχη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 367

Καψούριον, το - Ευβοίας - 19

Κέδρα, τα - Ευρυτανίας - 201

Κέδρα, τα - Φθιώτιδος - 14

Κελανίτης, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 89

Κελλάκια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 85

Κελλιά, τα - Ευβοίας - 0

Κεντρική, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 211

Κεράμεια, η - Ευβοίας - 181

Κεραμίδι, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 117

Κερασέα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 114

Κερασέα, η (τ. Κερασιά, η) - Ευβοίας - 448

Κερασέαι, αι - Φωκίδος - 89

Κερασοχώριον, το - Ευρυτανίας - 274

Κεφαλές, οι - Ευβοίας - 52

Κεφαλόβρυσον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 455

Κεφαλόβρυσον, το - Ευρυτανίας - 44

Κεφαλόβρυσος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 231

Κεχριαί, αι - Ευβοίας - 483

Κεχρινιά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 567

Κήποι, οι - Ευβοίας - 349

Κήρινθος, η - Ευβοίας - 833

Κίρρα, η - Φωκίδος - 1.173

Κλαύσιον, το - Ευρυτανίας - 246

Κλειδίον, το - Βοιωτίας - 412

Κλεισορρεύματα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 407

Κλειστόν, το - Ευρυτανίας - 152

Κλεπά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 146

Κλήμα, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 16

Κλήμα, το - Φωκίδος - 36

Κλήμα, το - Φωκίδος - 86

Κληματάριον, το - Ευβοίας - 24

Κλιμάκι, το - Ευβοίας - 16

Κλοβινός, ο - Φωκίδος - 19

Κλωνίον, το - Φθιώτιδος - 276

Κοίλιον, το - Ευβοίας - 135

Κοκκίνης, ο - Ευβοίας - 0

Κοκκινιάς, ο - Ευβοίας - 0

Κοκκινόβρυση, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 30

Κοκκινοεκκλησιές, οι - Ευβοίας - 8

Κοκκινόλογγος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 126

Κοκκινομηλέα, η - Ευβοίας - 204

Κόκκινον, το - Βοιωτίας - 1.018

Κόκκινον, το - Φωκίδος - 216

Κοκκινοπύλια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 105

Κοκκινοχώριον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 37

Κοκώρη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 219

Κολοκυθιά, η - Φθιώτιδος - 156

Κόμιτον, το - Ευβοίας - 104

Κόμμα, το - Φθιώτιδος - 601

Κόμμα, το (νησίς) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Κόμνινα, η - Φθιώτιδος - 481

Κομποθέκλα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 133

Κομποτάδες, οι - Φθιώτιδος - 631

Κομπωτή, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 516

Κονδυλαίικα, τα - Ευρυτανίας - 60

Κονιάκος, ο - Φωκίδος - 263

Κονίσκα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 219

Κονίστραι, αι - Ευβοίας - 643

Κονοπίνα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 667

Κοντοδεσπότιον, το - Ευβοίας - 337

Κορασίδα, η - Ευβοίας - 66

Κορομηλέα, η - Φθιώτιδος - 264

Κορπή, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 9

Κορυσχάδες, οι - Ευρυτανίας - 134

Κορώνεια, η - Βοιωτίας - 711

Κόσκινα, τα - Ευβοίας - 351

Κοσκινάς, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 82

Κοτσικιά, η - Ευβοίας - 183

Κοτσίκια, τα - Ευβοίας - 22

Κουβαράς, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 323

Κουβέλα, η - Φθιώτιδος - 49

Κουβέλλαι, αι - Ευβοίας - 59

Κουκάκι, το - Ευβοίας - 32

Κούλιον, το - Ευρυτανίας - 82

Κουλούρια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 54

Κούλουρος, ο - Ευβοίας - 0

Κουμαρίτσιον, το - Φθιώτιδος - 145

Κουπάκιον, το - Φωκίδος - 81

Κουρκουλοί, οι - Ευβοίας - 430

Κουρτελαίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 73

Κουστέσα, η - Ευρυτανίας - 11

Κουτουμουλάς, ο - Ευβοίας - 161

Κούτουρλα, τα - Ευβοίας - 71

Κουτσογιανναίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 46

Κουτσομήλια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 62

Κούτσουρο, το - Φθιώτιδος - 0

Κουτσούφλιανη, η - Φθιώτιδος - 85

Κουτσοχέριον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 146

Κόφτρα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 129

Κοψαίικα, τα - Ευρυτανίας - 56

Κρανές, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 16

Κράψη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 31

Κρεμαστά Συκιάς, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 48

Κρεμαστός, ο - Ευβοίας - 237

Κρέντης, ο - Ευρυτανίας - 307

Κριάτσιον, το - Φωκίδος - 70

Κριεζά, τα - Ευβοίας - 630Κρίκελλον, το - Ευρυτανίας - 391

Κρίκελλος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.362

Κρόκι, το - Φωκίδος - 0

Κροκύλειον, το - Φωκίδος - 383

Κρόνια, η - Ευβοίας - 20

Κρύα Βρύση,  η - Ευβοίας - 0

Κρύα Βρύση, η - Ευβοίας - 22

Κρύον Νερόν, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 134

Κρυονέρια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 78

Κρυονέριον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 87

Κρυονερίτης, ο - Ευβοίας - 268

Κτυπονήσιον, το (νησίς) - Ευβοίας - 0

Κυδωνέα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 43

Κύμη, η - Ευβοίας - 3.223

Κυνηγός, ο - Ευρυτανίας - 0

Κυπαρίσσιον, το - Ευβοίας - 91

Κυπαρίσσιον, το - Ευβοίας - 173

Κυπαρίσσιον, το - Φθιώτιδος - 284

Κυπάρισσος, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 239

Κυπαρισσών, ο - Φθιώτιδος - 27

Κυρά Βγένα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 180

Κυρά Παναγιά, η - Ευβοίας - 0

Κυριάκιον, το - Βοιωτίας - 2.148

Κυριακοχώριον, το - Φθιώτιδος - 247

Κυρτώνη, η (τ. Κολάκα, η) - Φθιώτιδος - 695

Κυψέλη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 46

Κυψέλη, η (τ. Σφήνα, η) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 504

Κωσταλέξης, ο - Φθιώτιδος - 331

Λαγκάδα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 117

Λαγκάδι, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 57

Λαγονήσι, το - Φθιώτιδος - 0

Λαδικού, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 12

Λαδικού, η - Φθιώτιδος - 379

Λάκκαι, αι - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 4

Λακώματα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 30

Λάμαρη, η - Ευβοίας - 100Λαμία, η - Φθιώτιδος - 44.084

Λαμπίριον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 176

Λάπατο, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 17

Λάρυμνα, η - Φθιώτιδος - 842Λάσπαι, αι - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 30

Λάτας, ο - Ευβοίας - 81

Λαφύστιον, το - Βοιωτίας - 636

Λεβάδεια, η - Βοιωτίας - 18.437Λειανοκλάδιον, το - Φθιώτιδος - 1.212

Λεκούνα, η - Φθιώτιδος - 0

Λενοσαίοι, οι - Ευβοίας - 22

Λεντίνη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Λεοντάριον, το - Βοιωτίας - 1.246

Λεπενού, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 2.388Λεπιανά, τα - Ευρυτανίας - 86

Λέπουρα, τα - Ευβοίας - 279

Λεπτοκαρυά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 7

Λεσίνιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 943

Λεύκα Βομβοκούς, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 50

Λεύκα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 97

Λεύκα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 276

Λεύκα, η - Ευβοίας - 50

Λεύκα, η - Ευρυτανίας - 0

Λεύκα, η - Φθιώτιδος - 236

Λεύκα, η - Φωκίδος - 132

Λευκαδίτιον, το - Φωκίδος - 231

Λευκάς, η - Φθιώτιδος - 492

Λευκόν, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 163

Λευκοχώριον, το - Φθιώτιδος - 223Λεύκτρα, τα - Βοιωτίας - 1.397

Λεχριές, οι - Ευβοίας - 5

Λημέριον, το - Ευρυτανίας - 239

Λιαγκαίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 68

Λιάναμμο, η - Ευβοίας - 9

Λιβαδάκιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 86

Λιβάδι, το - Φωκίδος - 0Λιβανάται, αι - Φθιώτιδος - 2.725

Λιδορίκιον, το - Φωκίδος - 985Λιθοχώριον, το - Ευρυτανίας - 295

Λιλαία, η - Φωκίδος - 459

Λιμναία, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 63

Λίμνη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Λίμνη, η - Ευβοίας - 2.129

Λιμνίτσα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 89

Λιμνιώνας, ο - Ευβοίας - 13

Λιμογάρδιον, το - Φθιώτιδος - 40

Λιναριά, η - Ευβοίας - 146

Λιτόσελον, το - Φθιώτιδος - 85

Λιχάς, η - Ευβοίας - 275

Λογγιαί, αι - Ευρυτανίας - 20

Λογγίτσιον, το - Ευρυτανίας - 90

Λογγίτσιον, το - Φθιώτιδος - 102

Λογγός, ο - Φθιώτιδος - 319

Λόγγος, ο - Φωκίδος - 153

Λόκας, ο - Ευβοίας - 48

Λουκίσια, τα - Ευβοίας - 1.039

Λούστρα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 52

Λουτούφιον, το - Βοιωτίας - 398

Λουτρά Αιδηψού, τα - Ευβοίας - 2.366

Λουτρά Γιάλτρων, τα - Ευβοίας - 42

Λουτρά Θερμοπυλών, τα - Φθιώτιδος - 0

Λουτρά Καΐτσης, τα - Φθιώτιδος - 0

Λουτρά Πλατυστόμου, τα - Φθιώτιδος - 4

Λουτρά Στάχτης, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Λουτρά Υπάτης, τα - Φθιώτιδος - 992

Λουτρά, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 33

Λουτρά, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 191

Λουτράκιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 73

Λουτρόν, το - Ευβοίας - 24

Λούτσα, η - Ευβοίας - 365

Λούτσιον, το - Βοιωτίας - 503

Λοφίσκος, ο - Ευβοίας - 321

Λυγαριά, η - Φθιώτιδος - 534

Λυγιάς, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 695

Λυκόρεμα, το - Ευβοίας - 13

Λυσιμάχεια, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 659

Λυχνόν, το - Φθιώτιδος - 310

Λωλέικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 24

Μαγούλα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 360

Μαγούλα, η - Ευβοίας - 890

Μαγούλα, η - Φθιώτιδος - 49

Μαγούλα, η - Φωκίδος - 42

Μάζιον, το - Βοιωτίας - 526

Μάζιον, το - Φθιώτιδος - 127

Μακρά Λογκά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 31

Μακρακώμη, η - Φθιώτιδος - 2.717

Μάκρη, η - Φθιώτιδος - 493

Μακριά Μαλλιά, τα - Φωκίδος - 7

Μακρινή, η - Φωκίδος - 126

Μακρινού, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 201

Μακρολίβαδον, το - Φθιώτιδος - 258

Μακρυκάπα, η - Ευβοίας - 1.039

Μακρυμάλλη, η - Ευβοίας - 183Μακρυρράχη, η - Φθιώτιδος - 508

Μακρυχώρια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 43

Μακρυχώριον, το - Ευβοίας - 202

Μακύνεια, η (Κάτω Μαμμάκω, η) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 333

Μαλακώντα, η - Ευβοίας - 1.063

Μαλάματα, τα - Φωκίδος - 256

Μαλανδρίνον, το - Φωκίδος - 393

Μαλαταίικον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 75

Μαλεβρός, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 107

Μαλεσίνα, η - Φθιώτιδος - 4.081

Μαλετιάνοι, οι - Ευβοίας - 224

Μαμουλάδα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 29

Μαναγούλη, η - Φωκίδος - 344

Μανδηλού, η (νησίς) - Ευβοίας - 0

Μάνδρα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 101

Μανδρινή, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 75

Μανίκια, τα - Ευβοίας - 240

Μάνινα Βλιζιανών, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 170

Μαντασιά, η - Φθιώτιδος - 411Μαντούδιον, το - Ευβοίας - 2.479

Μαούνης, ο - Ευβοίας - 0

Μαραθιά, η - Ευρυτανίας - 76

Μαραθιάς, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 235

Μαραθιάς, ο - Φωκίδος - 367

Μάραθος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 70

Μάραθος, ο - Ευρυτανίας - 73

Μαραθούλα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 156

Μαρανέλι, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 17

Μαρίνος, ο - Ευρυτανίας - 14

Μαριολάτα, η - Φωκίδος - 539

Μαρκάται, αι - Ευβοίας - 92

Μάρμαρα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 16

Μάρμαρα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 43

Μάρμαρα, τα - Φθιώτιδος - 246

Μαρμάριον, το - Ευβοίας - 996

Μαρούλιον, το - Ευβοίας - 20

Μαρτίνον, το - Φθιώτιδος - 2.917

Μαστοραίικα, τα - Φθιώτιδος - 27

Μάστρον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 482

Ματαράγκα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.901

Ματσούκιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 325

Μαυρίλον, το - Φθιώτιδος - 238

Μαυροβορός, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 56

Μαυρόγεια, τα - Βοιωτίας - 136

Μαυρολιθάριον, το - Φωκίδος - 222

Μαυρόλογγος, ο - Ευρυτανίας - 23

Μαυρομμάτα, η - Ευρυτανίας - 73

Μαυρομμάτιον, το - Βοιωτίας - 2.020

Μαυρομύτη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Μαυρονέριον, το - Βοιωτίας - 341

Μαυρόπουλον, το - Ευβοίας - 115

Μαυροράχη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 85

Μαχαιράς, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 573Μέγα Χωρίον, το - Ευρυτανίας - 285

Μεγάλη Βρύση, η - Φθιώτιδος - 720

Μεγάλη Κάψη, η - Φθιώτιδος - 213

Μεγάλη Χώρα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.449

Μεγαλόνησος Πεταλιών, η (νησίς) - Ευβοίας - 0

Μεγαπλάτανος, ο - Φθιώτιδος - 411

Μέγας Δένδρος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 112

Μέγας Κάμπος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 90

Μεκουνίδα, η - Ευβοίας - 135

Μελά, η - Ευβοίας - 103

Μελίγκοβα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 34

Μελιδόνι, το - Φθιώτιδος - 33

Μελικιναίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 55

Μελίσσια, τα - Φθιώτιδος - 69

Μελισσοχώριον, το - Βοιωτίας - 800

Μελισσών, ο - Ευβοίας - 37

Μελιταία, η - Φθιώτιδος - 390

Μενδενίτσα, η - Φθιώτιδος - 431

Μενίδιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 921

Μεντούλης, ο - Ευβοίας - 37

Μεξιάται, αι - Φθιώτιδος - 772

Μερκάδα, η - Φθιώτιδος - 333

Μέσα Πηγάδι, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 45

Μέσα Πόδια,  τα (νησίς) - Ευβοίας - 0

Μεσαία Κάψη, η - Φθιώτιδος - 110

Μεσαμπελιά, η - Ευρυτανίας - 0

Μεσάριστα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 356

Μεσόκαμπος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 83

Μεσοκώμη, η - Ευρυτανίας - 60Μεσολόγγιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 10.916

Μεσονήσι, το - Ευβοίας - 37

Μεσοποταμιά, η - Φθιώτιδος - 478

Μεσοχώρια, τα - Ευβοίας - 285

Μεσοχώριον, το - Ευρυτανίας - 184

Μεσοχώριον, το - Φθιώτιδος - 129

Μεταλλεία, τα - Φθιώτιδος - 567

Μεταλλείον Τσούκκας, το - Φθιώτιδος - 0

Μεταλλείον, το - Φθιώτιδος - 41

Μεταμόρφωσις, η - Ευβοίας - 7

Μεταξάδες, οι - Ευρυτανίας - 37

Μεταξάς, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 61

Μετόχι, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 22

Μετόχιον, το - Ευβοίας - 72

Μετόχιον, το - Ευβοίας - 224

Μετόχιον, το - Ευβοίας - 236

Μηλάκι, το - Ευβοίας - 0

Μηλέα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 86

Μηλέα, η - Ευρυτανίας - 40

Μηλέα, η - Φωκίδος - 119

Μηλέαι, αι - Ευβοίας - 273

Μικρόβιβος, ο - Φθιώτιδος - 17

Μικρόν Βαθύ, το - Ευβοίας - 57

Μικρόν Παλαιοχωράκιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 57

Μικρόν Χωρίον, το - Ευρυτανίας - 54

Μισάμπελλα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 33

Μισόκαμπος, ο - Ευβοίας - 67

Μίστρος, ο - Ευβοίας - 440

Μόδιον, το - Φθιώτιδος - 465

Μολύκρειον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 289

Μοναστηράκιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.793

Μοναστηράκιον, το - Ευρυτανίας - 6

Μοναστηράκιον, το - Ευρυτανίας - 85

Μοναστηράκιον, το - Φωκίδος - 413

Μοναστήριον, το - Φθιώτιδος - 2

Μοναστήριον, το - Φωκίδος - 12

Μονή Αγίας Τριάδος, η - Βοιωτίας - 6

Μονή Αγίου Γεωργίου Άρμα, η - Ευβοίας - 8

Μονή Αγίου Γεωργίου, η - Ευβοίας - 9

Μονή Αγίου Γεωργίου, η - Φθιώτιδος - 27

Μονή Αγίου Δημητρίου, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Μονή Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη, η - Ευβοίας - 2

Μονή Αγίου Ιωάννου, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 2

Μονή Αγίου Νικολάου Γαλατάκη, η - Ευβοίας - 21

Μονή Αγίου Νικολάου, η - Ευβοίας - 11

Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών, η - Ευβοίας - 5

Μονή Αγίων Αναργύρων, η - Φθιώτιδος - 11

Μονή Αντινίτσης, η - Φθιώτιδος - 5

Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Δαμάστας, η - Φθιώτιδος - 15

Μονή Γοργοεπηκόου, η - Φθιώτιδος - 15

Μονή Δαδίου, η - Φθιώτιδος - 9

Μονή Ευαγγελιστρίας, η - Βοιωτίας - 25

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαρνακόβης, η - Φωκίδος - 2

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιερουσαλήμ, η - Βοιωτίας - 3

Μονή Μακαριωτίσσης, η - Βοιωτίας - 0

Μονή Μακρυμάλλης, η - Ευβοίας - 1

Μονή Μάντζαρη, η - Ευβοίας - 9

Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σαγματά, η - Βοιωτίας - 6

Μονή Οσίου Δαυίδ Γέροντος, η - Ευβοίας - 14

Μονή Οσίου Λουκά, η - Βοιωτίας - 8

Μονή Οσίου Σεραφείμ Δομβούς, η - Βοιωτίας - 1

Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου, η - Ευβοίας - 3

Μονή Πελαγίας,  η - Βοιωτίας - 0

Μονή Προφήτη Ηλία, η - Φωκίδος - 20

Μονή Ρέθα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 3

Μονή Σωτήρος, η - Ευβοίας - 20

Μονή Τατάρνης, η - Ευρυτανίας - 4

Μονή Τιμίου Προδρόμου, η - Φωκίδος - 28

Μονόδρυον, το - Ευβοίας - 631

Μονοκαρυά, η - Ευβοίας - 73

Μονολιά, η (νησίς) - Ευβοίας - 0

Μοσχοκαρυά, η - Φθιώτιδος - 230

Μοσχοχώριον, το - Φθιώτιδος - 1.089

Μουζίλον, το - Ευρυτανίας - 154

Μουρίκιον, το - Βοιωτίας - 492

Μουρτερή, η - Ευβοίας - 103

Μουσουνίτσα, η - Φωκίδος - 118

Μπαμπακούλα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 2

Μπαμπαλιόν, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 159

Μπαμπίνη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 467

Μπασδουναίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 44

Μπόκρη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 8

Μπούζα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 225

Μπούζιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 103

Μπούκκα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 564

Μπούρος, ο - Ευβοίας - 24

Μπούφαλον, το - Ευβοίας - 72

Μπράλος, ο - Φθιώτιδος - 298

Μπρέσιακον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 83

Μύλοι, οι - Ευβοίας - 71

Μύλοι, οι - Ευβοίας - 168

Μύλοι, οι - Φθιώτιδος - 504

Μυρίκη, η - Ευρυτανίας - 212

Μυρτέα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 308

Μυρτέα, η - Ευβοίας - 20

Μυρτιά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 239

Μυρτιάς, ο - Ευβοίας - 299

Μύτικας, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 684

Μύτικας, ο - Ευβοίας - 1.763

Μώλος, ο - Ευβοίας - 244Μώλος, ο - Φθιώτιδος - 3.003

Ναύπακτος, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 10.854Νέα Αβόρανη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 943

Νέα Αρτάκη, η - Ευβοίας - 7.394Νέα Βίνιανη, η - Ευρυτανίας - 188

Νέα Καλυδών, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 34

Νέα Καμαρίνα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 61

Νέα Λάμψακος, η - Ευβοίας - 1.757

Νέα Μάκριση, η - Φθιώτιδος - 147

Νέα Μαλεσιάδα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 459

Νέα Παύλιανη, η - Φθιώτιδος - 100

Νέα Σινασός, η - Ευβοίας - 620

Νέα Σπαρτιά, η - Φθιώτιδος - 542

Νέα Στύρα, τα - Ευβοίας - 839

Νέα Υδραγωγεία, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 53

Νέα Υπάτη, η - Φθιώτιδος - 33

Νεάπολη, η (τ. Ρουσσαίικα, τα) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.387

Νέο Δερμάτι, το - Ευρυτανίας - 14

Νέο Θρόνιο, το - Φθιώτιδος - 0

Νέο Χαλκιόπουλο, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 636

Νέοι Άγιοι Πάντες, οι - Φωκίδος - 61

Νεόκαστρον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 149

Νέον Αγρίδιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 160

Νέον Αργύριον, το - Ευρυτανίας - 253

Νέον Κρίκελλον, το - Φθιώτιδος - 661

Νέον Μικρόν Χωρίον, το - Ευρυτανίας - 200

Νέον Μοναστήριον, το - Φθιώτιδος - 1.254

Νέος Παγώντας, ο - Ευβοίας - 13

Νέος Παλαμάς, ο - Φθιώτιδος - 119

Νέος Πύργος, ο - Ευβοίας - 1.111

Νεοχωράκιον, το - Βοιωτίας - 695

Νεοχωράκιον, το - Φθιώτιδος - 113

Νεοχώριον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 153

Νεοχώριον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 3.471

Νεοχώριον, το - Βοιωτίας - 635

Νεοχώριον, το - Ευβοίας - 18

Νεοχώριον, το - Ευβοίας - 174

Νεοχώριον, το - Ευβοίας - 578

Νεοχώριον, το - Ευρυτανίας - 47

Νεοχώριον, το - Φθιώτιδος - 37

Νεοχώριον, το - Φθιώτιδος - 43

Νεοχώριον, το - Φθιώτιδος - 111

Νεοχώριον, το - Φθιώτιδος - 159

Νεοχώριον, το - Φθιώτιδος - 160

Νεράιδα, η - Ευρυτανίας - 0

Νεράιδα, η - Φθιώτιδος - 198

Νερομάννα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 156

Νεροσύρτης, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 54

Νεροτριβιά, η - Ευβοίας - 404

Νεροχώριον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 49

Νησάκι, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 105

Νίκη, η - Ευβοίας - 9

Νικολίτσιον, το - Φθιώτιδος - 57

Νιμπορειό, το - Ευβοίας - 123

Νόστιμον, το - Ευρυτανίας - 148

Νότιος Δίαυλος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Νύφι, το - Ευβοίας - 26

Ξηραίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 101

Ξηράκια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Ξηράκια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 54

Ξηρόβρυση, η - Ευβοίας - 423

Ξηρολίβαδον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 186

Ξηρονομή, η - Βοιωτίας - 572

Ξηροπήγαδον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 518

Ξυλικοί, οι - Φθιώτιδος - 191

Ξυνιάς, η - Φθιώτιδος - 593

Ξωμερή, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 52

Οινόη, η - Βοιωτίας - 430Οινόφυτα, τα - Βοιωτίας - 3.697

Οινοχώριον, το - Φωκίδος - 155

Οίτη, η - Φθιώτιδος - 199

Οκτωνιά, η - Ευβοίας - 863

Ομβριακή, η - Φθιώτιδος - 1.717

Οξύλιθος, ο - Ευβοίας - 1.478

Όριον, το - Ευβοίας - 530

Όρμος Αγίου Ιωάννου, ο - Βοιωτίας - 8

Όρμος Λεμονιάς, ο - Φωκίδος - 105

Ορχομενός, ο - Βοιωτίας - 5.525

Όχθια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 580

Παγώνι, το - Φθιώτιδος - 3

Παγώντας, ο - Ευβοίας - 100

Παιδούπολη, η - Ευβοίας - 0

Παλαιά Γιαννιτσού, η - Φθιώτιδος - 199

Παλαιά Φλωριάδα, η (τ. Αγία Τριάδα, η) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 85

Παλαιοβράχα, η - Φθιώτιδος - 469

Παλαιόβρυση, η - Ευβοίας - 82

Παλαιοζεύγαρον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 3

Παλαιοκαρυά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Παλαιοκαρυά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 192

Παλαιόκαστρο, το - Ευβοίας - 5

Παλαιόκαστρον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 35

Παλαιόκαστρον, το - Φθιώτιδος - 241

Παλαιόκαστρον, το - Φωκίδος - 38

Παλαιοκερασέα, η - Φθιώτιδος - 463

Παλαιοκερασιά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Παλαιόλακκα, η - Ευρυτανίας - 0

Παλαιομάνινα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 983

Παλαιόμυλος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 398

Παλαιόμυλος, ο - Φωκίδος - 62

Παλαιοξάριον, το - Φωκίδος - 194

Παλαιοπλάτανος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 38

Παλαιόπυργος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 192

Παλαιοχούνη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 5

Παλαιοχωράκιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 154

Παλαιοχώρι, το - Ευρυτανίας - 0

Παλαιοχώρι, το - Ευρυτανίας - 0

Παλαιοχώρια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 32

Παλαιοχώριον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 3

Παλαιοχώριον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 34

Παλαιοχώριον, το - Ευβοίας - 52

Παλαιοχώριον, το - Ευρυτανίας - 95

Παλαιοχώριον, το - Φθιώτιδος - 11

Παλαιοχώριον, το - Φθιώτιδος - 219

Παλαιοχώριον, το - Φθιώτιδος - 529

Παλαιοχώριον, το - Φωκίδος - 2

Πάλαιρος, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 2.193

Παλαμάς, ο - Φθιώτιδος - 300

Παλιά Πλαγιά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Παλιάμπελα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 60

Παλιάμπελα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 279

Παλιάμπελα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.062

Παλιόβαρκα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Παλιούρας, ο - Ευβοίας - 591

Παλιουριά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 48

Παλιούριον, το - Φθιώτιδος - 120

Παλίρροια, η - Φθιώτιδος - 118

Πάμφιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 157

Παναγία Καλαμιώτισσα, η - Βοιωτίας - 140

Παναγία, η - Βοιωτίας - 238

Παναγία, η - Ευβοίας - 0

Παναγία, η - Ευβοίας - 116

Παναγία, η - Ευβοίας - 322

Παναγία, η - Φθιώτιδος - 208

Παναγίτσα Πούντα, η - Ευβοίας - 52

Παναγίτσα, η - Φθιώτιδος - 186

Παναγούλα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 303

Παναιτώλιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 3.330

Πάνακτον, το - Βοιωτίας - 153

Πανόραμα, το - Ευβοίας - 106

Πανόραμα, το - Φθιώτιδος - 24

Πάνορμος, η - Φωκίδος - 76

Πανουργιάς, ο - Φωκίδος - 164

Παντάνασσα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 750

Παππαδάται, οι - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.709

Παππαδάτος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 733

Παππάδες, οι - Ευβοίας - 402

Παππαδιά, η - Ευρυτανίας - 54

Παππαρούσιον, το - Ευρυτανίας - 55

Παππάς, ο (τ. Μεσοχώριον, το) - Φθιώτιδος - 135

Παραβόλα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.426

Παραδείσιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 14

Παραδείσιον, το - Ευβοίας - 130

Παραλία Αγίου Νικολάου, η - Ευβοίας - 166

Παραλία Αγίων Πάντων, η - Φωκίδος - 89

Παραλία Αυλίδος, η - Ευβοίας - 2.473

Παραλία Αχινού, η - Φθιώτιδος - 0

Παραλία Διστόμου, η - Βοιωτίας - 2.268

Παραλία Ζαράκων, η - Ευβοίας - 25

Παραλία Κοτσικιάς, η - Ευβοίας - 34

Παραλία Κύμης, η - Ευβοίας - 333

Παραλία Λιβαδόστρας, η - Βοιωτίας - 50

Παραλία Μετοχίου, η - Ευβοίας - 0

Παραλία Πελασγίας, η - Φθιώτιδος - 18

Παραλία Πολιτικών, η - Ευβοίας - 203

Παραλία Ραχών, η - Φθιώτιδος - 587

Παραλία Σεργούλας, η - Φωκίδος - 215

Παραλία Τολοφώνος, η - Φωκίδος - 198

Παραλία Φηγιά, η - Ευβοίας - 44

Παραλία Χιλιαδού, η - Ευβοίας - 101

Παραλία, η - Βοιωτίας - 293

Παραλία, η - Ευβοίας - 111

Παραλία, η - Ευβοίας - 480

Παραμερίτα, η - Ευρυτανίας - 22

Παραμερίται, οι - Ευβοίας - 166

Παρηγόρης, ο - Ευρυτανίας - 22

Παρθένιον, το - Ευβοίας - 288

Παρκιό, το - Ευρυτανίας - 43

Παρόριον, το - Βοιωτίας - 362

Πασάς, ο (νησίς) - Ευβοίας - 0

Πασπαλιαρέικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 37

Πατιόπουλον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 156

Παυλιάδα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 11

Παύλιανη, η - Φθιώτιδος - 418

Παυλόπουλον, το - Ευρυτανίας - 79

Παύλος, ο - Βοιωτίας - 1.400Πελασγία, η - Φθιώτιδος - 1.755

Πενταγιοί, οι - Φωκίδος - 134

Πεντάκορφον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 409Πεντάλοφον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.233

Πεντάπολις, η - Φωκίδος - 364

Πεντεόρια, τα - Φωκίδος - 300

Πέραμα, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 33

Περατιά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 234

Περαχώριον, το - Βοιωτίας - 224Περδικάκιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 517

Περδικόβρυση, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 39

Περδικόβρυση, η - Φθιώτιδος - 0

Πέρεβος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 141

Περίβλεπτον, το - Φθιώτιδος - 41

Περιβόλια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 26

Περιβόλια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 40

Περιβόλια, τα - Ευβοίας - 163

Περιβόλιον, το - Φθιώτιδος - 91

Περιβόλιον, το - Φθιώτιδος - 596

Περιβόλιον, το - Φωκίδος - 117

Περιθιώτισσα, η - Φωκίδος - 90

Περιθώριον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 271

Περίστα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 168

Περιστέριον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 216

Περιστέριον, το - Φθιώτιδος - 131

Πέρκος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 65

Περουλαίικα, τα - Ευρυτανίας - 0

Πεταράδες, οι - Φθιώτιδος - 26

Πετισούνας, ο - Ευβοίας - 11

Πέτρα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 16

Πέτρα, η - Βοιωτίας - 460

Πετράλωνα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 101

Πετράλωνα, τα - Ευρυτανίας - 57

Πετράλωνα, τα - Ευρυτανίας - 122

Πετριαί, αι - Ευβοίας - 315

Πετρίλια, τα - Φθιώτιδος - 102

Πετροχώριον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 478

Πετρώνα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 172

Πετρωτόν, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 8

Πετρωτόν, το - Φθιώτιδος - 585

Πετσάλια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 125

Πευκάκιον, το - Φωκίδος - 169

Πευκίον, το - Ευβοίας - 481

Πευκόβρυση, η - Φθιώτιδος - 4

Πεύκος, ο - Ευβοίας - 0

Πηγαδάκι, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 77

Πηγάδια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 60

Πηγάδια, τα - Ευβοίας - 7

Πηγή, η - Φωκίδος - 303

Πηδουλαίικα, τα - Ευβοίας - 30

Πήλιον, το - Ευβοίας - 858

Πίνη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 24

Πισσώνας, ο - Ευβοίας - 637

Πιστιανά, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 68

Πιτσιναίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 153

Πίτσιον, το - Φθιώτιδος - 108

Πιτσιωτά, τα - Φθιώτιδος - 114

Πλαγιά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 901

Πλάκα Δήλεσι, η - Βοιωτίας - 2.746

Πλάκες, οι - Φθιώτιδος - 0

Πλαταιαί, αι - Βοιωτίας - 1.204

Πλατάνα, η - Ευβοίας - 492

Πλατανάκια, τα - Βοιωτίας - 204

Πλατάνια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 145

Πλατάνια, τα - Ευβοίας - 120

Πλατανιάς, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 159

Πλατανιάς, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 215

Πλατανιάς, ο - Ευβοίας - 0

Πλατανιάς, ο - Φθιώτιδος - 9

Πλατανιστός, ο - Ευβοίας - 237

Πλατανίτης, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 168

Πλάτανος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 33

Πλάτανος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 223

Πλάτανος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 227

Πλάτανος, ο - Ευρυτανίας - 121

Πλάτανος, ο - Φθιώτιδος - 114

Πλατός, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 97

Πλατύστομον, το - Φθιώτιδος - 459

Πογωνιά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 322Ποδογορά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 178

Πόδος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 32

Πόθιον, το - Ευβοίας - 115

Ποκίστα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 117

Πολιτικά, τα - Ευβοίας - 1.075

Πολυδένδριον, το - Φθιώτιδος - 102

Πολύδροσος, η - Φωκίδος - 1.350

Πολύλοφον, το - Ευβοίας - 57

Πολυπόταμος, ο - Ευβοίας - 151

Ποντικονήσιον, το (νησίς) - Ευβοίας - 0

Πόρος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 44

Πόρος, ο (νησίς) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Ποταμιά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 334

Ποτάμιον, το - Ευβοίας - 83

Ποταμοί, οι - Φωκίδος - 17

Ποταμούλα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 51

Ποταμούλα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 328

Ποτιδάνεια, η (τ. Ποτιδανία, η) - Φωκίδος - 346

Ποτιστικό, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Πουγκάκια, τα - Φθιώτιδος - 132

Πούλινος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 28

Πουρνάρα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 110

Πουρνάριον, το - Φθιώτιδος - 463

Πούρνος, ο - Ευβοίας - 379

Πραντικόν, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 19

Πρασιά, η - Ευρυτανίας - 83

Πράσινον, το - Βοιωτίας - 104

Πράσινον, το - Ευβοίας - 433

Πρασούδα, η (νησίς) - Ευβοίας - 0

Πρασούδι, το (νησίς) - Φωκίδος - 0

Πρατοβούνιον, το - Ευρυτανίας - 57

Πρινάκιον, το - Ευβοίας - 22

Πρινιά, η - Ευβοίας - 43

Πρινιάς, ο - Ευβοίας - 55

Πριοναίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 47

Πρόδρομος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 346Πρόδρομος, ο - Βοιωτίας - 1.088

Πρόδρομος, ο - Ευρυτανίας - 25

Προκοπάνιστος, ο (νησίς) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1

Προκόπιον, το - Ευβοίας - 1.127

Πρόσακος, ο - Φωκίδος - 54

Προσήλια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 21

Προσήλια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 42

Προσήλιον, το - Βοιωτίας - 92

Προσήλιον, το - Φωκίδος - 73

Προσκυνάς, ο - Φθιώτιδος - 218

Προυσός, ο - Ευρυτανίας - 212

Προφήτης Ηλίας, ο - Βοιωτίας - 173

Προφήτης Ηλίας, ο - Ευβοίας - 34

Προφήτης Ηλίας, ο (τ. Πλακωτή, η) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 186

Πτελέα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 276

Πτελέα, η - Ευρυτανίας - 42

Πτελέα, η - Φθιώτιδος - 286

Πτέρη, η - Ευρυτανίας - 10

Πύλη, η - Βοιωτίας - 938

Πυρά, η - Φωκίδος - 119

Πυργίον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 143

Πυργίον, το - Ευβοίας - 260

Πύργος, ο - Βοιωτίας - 205

Πύργος, ο - Ευβοίας - 7

Πύργος, ο - Ευβοίας - 365

Πύργος, ο - Φθιώτιδος - 265

Πύργος, ο - Φωκίδος - 45

Ραΐνα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 254

Ραπταίοι, οι - Ευβοίας - 100

Ραπτόπουλον, το - Ευρυτανίας - 528

Ράχαι, αι - Φθιώτιδος - 750

Ρεγκίνιον, το - Φθιώτιδος - 1.053

Ρετσινόλακκος, ο - Ευβοίας - 25

Ρίβιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 208

Ρίγανη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 599

Ριγάνιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 252

Ρίζα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 183

Ριζοβούνιον, το - Ευβοίας - 64

Ρίον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 25

Ριτσώνα, η - Ευβοίας - 316

Ροβιαί, αι - Ευβοίας - 1.038

Ροβολιάριον, το - Φθιώτιδος - 268

Ρόγγια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 13

Ροδίτσα, η - Φθιώτιδος - 2.689

Ροδοδάφνη, η - Ευβοίας - 0

Ροδωνιά, η - Φθιώτιδος - 452

Ροσκά, η - Ευρυτανίας - 47

Ρούκλια, τα - Ευβοίας - 17

Ρυάκιον, το - Ευρυτανίας - 44

Ρωμαίικον, το - Βοιωτίας - 343

Σαρακήνικον, το - Ευβοίας - 18

Σαρακηνόν, το (νησίς) - Ευβοίας - 0

Σαράντη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 32

Σαργιάδα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 178

Σαρδίνια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 941

Σαρκίνη, η - Ευρυτανίας - 55

Σελλά, τα - Ευρυτανίας - 71

Σέλλος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Σέλον, το - Ευρυτανίας - 62

Σεργούλα, η - Φωκίδος - 106

Σερνικάκιον, το - Φωκίδος - 408

Σέτα, η - Ευβοίας - 166

Σήμια, η - Ευβοίας - 93

Σηπιάς, η - Ευβοίας - 74

Σίμος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 124

Σιταράλωνα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 333

Σιτόμενα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 384

Σκάλα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 517

Σκάλα, η - Φθιώτιδος - 112

Σκαλιτίνα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 27

Σκαλούλα, η - Φωκίδος - 21

Σκάλωμα, το (τ. Κάτω Μαραθιάς, ο) - Φωκίδος - 32

Σκαμνιά, η - Ευρυτανίας - 28

Σκαμνός, ο - Φθιώτιδος - 117

Σκάρφεια, η - Φθιώτιδος - 580

Σκασμάδα, η - Φθιώτιδος - 0

Σκατζόκαμπος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 81

Σκεπαστή, η - Ευβοίας - 0

Σκεπαστή, η - Ευβοίας - 263

Σκιαδαίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 24

Σκλάβαινα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 83

Σκλήθρον, το - Φωκίδος - 152

Σκοπιά, η - Ευρυτανίας - 29

Σκουντέριον, το - Ευβοίας - 10

Σκούρτα, τα - Βοιωτίας - 816

Σκουρτού, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 460

Σκουτερά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 424

Σκουτεσιάδα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 141

Σκρέικο, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 109

Σκροπονέρια, τα - Βοιωτίας - 0

Σκροπονέρια, τα - Ευβοίας - 39

Σκυροπούλα, η (νησίς) - Ευβοίας - 0

Σκύρος, η - Ευβοίας - 1.806

Σοβολακίτικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Σοφιάδα, η - Φθιώτιδος - 311

Σπαθάριον, το - Ευβοίας - 275

Σπαρτιά, η - Φθιώτιδος - 395

Σπαρτιάς, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 56

Σπάρτον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 718

Σπαρτοράχη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 155Σπερχειάς, η - Φθιώτιδος - 2.957

Σπηλιά, η - Φωκίδος - 66

Σπηλιαί, αι - Ευβοίας - 21

Σπολάιτα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.169

Στάβλοι, οι - Ευρυτανίας - 288

Σταθάς, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 151

Σταθμός Αγγελοκάστρου, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 170

Σταθμός Δαυλείας, ο - Βοιωτίας - 26

Σταθμός Δομοκού, ο - Φθιώτιδος - 11

Σταθμός Σταμνάς, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 69

Σταθμός, ο - Βοιωτίας - 8

Σταθμός, ο (Δ. Δ. Αμφικλείας) - Φθιώτιδος - 15

Σταθμός, ο (Δ. Δ. Μπράλου) - Φθιώτιδος - 198

Σταματογιανναίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 129

Σταμνά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 991

Στάνος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.345

Σταυρός, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 17

Σταυρός, ο - Ευβοίας - 363

Σταυρός, ο - Φθιώτιδος - 1.991

Σταυροχώριον, το - Ευρυτανίας - 25

Στείριον, το - Βοιωτίας - 914

Στεκούλα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 31

Στενή Δίρφυος, η - Ευβοίας - 796

Στενόν, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 65

Στενός, ο - Φωκίδος - 5

Στένωμα, το - Ευρυτανίας - 324

Στεφάνη, η - Βοιωτίας - 453

Στεφάνιον, το - Ευρυτανίας - 22

Στίλια, η - Φωκίδος - 132

Στίρφακα, η - Φθιώτιδος - 498

Στουππαίοι, οι - Ευβοίας - 156

Στουρνάρα, η - Ευρυτανίας - 5

Στράνωμα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 67

Στράτος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.101

Στράφοι, οι - Ευβοίας - 20

Στριγανιά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 50

Στροβίκιον, το - Βοιωτίας - 24

Στρογγυλαίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 2

Στρογγύλη, η (νησίς) - Ευβοίας - 0

Στρογγυλοβούνιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 178

Στρόμη, η - Φωκίδος - 146

Στρόπωνες, αι - Ευβοίας - 539

Στροφυλιά, η - Ευβοίας - 752

Στύλια, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 116Στυλίς, η - Φθιώτιδος - 4.993

Στύρα, τα - Ευβοίας - 394

Συγκρέλλος, ο - Ευρυτανίας - 79

Συκά, η (τ.  Συκάς, ο) - Φθιώτιδος - 303

Συκέα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 31

Συκέα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 47

Συκέα, η - Φωκίδος - 226

Συκέαι, αι - Ευβοίας - 377

Συκιά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 22

Συκιά, η - Φωκίδος - 10

Συκούλα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 194

Σφάκα, η - Φθιώτιδος - 194

Σφηκαίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 35

Σφυριδούπολη, η - Ευβοίας - 0Σχηματάριον, το - Βοιωτίας - 4.126

Σχίζαλη, η - Ευβοίας - 44

Σχίνος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 4

Σχίνος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 42

Σχοινιάς, ο (νησίς) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Σχολή Εμποροπλοιάρχων Κύμης, η - Ευβοίας - 11

Σωληνάριον, το - Βοιωτίας - 513

Σώταινα, η - Φωκίδος - 58

Σώτειρα, η - Ευβοίας - 22

Σωτήρω, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Τανάγρα, η - Βοιωτίας - 847

Ταξιάρχαι, οι - Ευβοίας - 281

Ταξιάρχης, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 125

Ταξιάρχης, ο - Ευβοίας - 983

Ταρσός, ο - Βοιωτίας - 57

Τείχιον, το - Φωκίδος - 119

Τερψιθέα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 247

Τζιμαίικα, τα - Βοιωτίας - 23Τιθορέα, η - Φθιώτιδος - 1.005

Τιθρώνιον, το - Φθιώτιδος - 138

Τολοφών, η - Φωκίδος - 346

Τοπόλιανα, τα - Ευρυτανίας - 229

Τόρνος, ο - Ευρυτανίας - 114

Τουρλίς, η (νησίς) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 34

Τραγάνα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 134

Τραγάνα, η - Φθιώτιδος - 860

Τραγονήσιον, το (νησίς) - Ευβοίας - 1

Τραχήλιον, το - Ευβοίας - 382

Τραχύ, το - Ευβοίας - 313

Τρελάγκαθα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 114

Τρία Αλώνια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Τριάδα, η - Ευβοίας - 1.025

Τριανταίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.231

Τριανταφυλλούλα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 85

Τριβίδιον, το - Φωκίδος - 20

Τρίδενδρον, το - Ευρυτανίας - 62

Τριζόνια, τα (νησίς) - Φωκίδος - 137

Τρίκλινον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 229

Τρίκορφον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 483

Τρίκορφον, το - Φωκίδος - 321

Τρίλοφον, το - Φθιώτιδος - 214

Τριπόταμον, το - Ευρυτανίας - 233

Τρίστενον, το - Φωκίδος - 86

Τριταία, η - Φωκίδος - 116

Τριφύλλια, τα - Φθιώτιδος - 36

Τριχώνιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 325

Τροβάτον, το - Ευρυτανίας - 132

Τρούπιον, το - Ευβοίας - 50

Τρύπες, οι - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 34

Τρύφος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.011

Τσακαίοι, οι - Ευβοίας - 94

Τσαπουρνιά, η - Ευβοίας - 101

Τσικναίικα, τα - Ευρυτανίας - 23

Τσιλιγιανναίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 39

Τσουκαλάδες, οι - Βοιωτίας - 190

Τσούκκα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 72

Τσούκκα, η - Ευρυτανίας - 158

Τσούκκα, η - Φθιώτιδος - 637

Τσουναίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 79

Τυμφρηστός, ο - Φθιώτιδος - 601

Υδρόμυλος, ο - Φθιώτιδος - 81

Υλίκη, η - Ευβοίας - 34

Υπαπαντή, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 64

Υπάτη, η - Φθιώτιδος - 929

Ύπατον, το - Βοιωτίας - 439

Υψηλάντης, ο - Βοιωτίας - 590

Υψηλόν Χωρίον, το - Φωκίδος - 145

Φαλαγγιάς, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 71

Φαμίλα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 17

Φαράκλα, η - Ευβοίας - 217

Φάρος, ο - Ευβοίας - 1.132

Φηγιάς, ο - Ευβοίας - 21

Φιδάκια, τα - Ευρυτανίας - 50

Φιλοθέη, η - Φωκίδος - 291

Φλαμπουράκια, τα - Φωκίδος - 1

Φλωριάδα, η (τ. Λιάσκοβον,  το) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 132

Φορτί, το (νησίς) - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0Φουρνά, η - Ευρυτανίας - 734

Φούρνοι, οι - Ευβοίας - 44

Φούρνοι, οι - Φθιώτιδος - 0

Φουσιανά, τα - Ευρυτανίας - 80

Φραγκαίϊκα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 0

Φραγκάκη, η - Ευβοίας - 57

Φραγκόσκαλα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 69

Φράγκου, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 20

Φραγκουλαίικα, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 120

Φραντζής, ο - Φθιώτιδος - 537

Φτελιά, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 33

Φτέρη, η - Φθιώτιδος - 457

Φτερόλακκα, η - Φθιώτιδος - 66

Φτιλιά, η - Φθιώτιδος - 0

Φυλιαδών, η - Φθιώτιδος - 460

Φύλλα, τα - Ευβοίας - 1.410

Φυτείαι, αι - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 1.754

Χαιρώνεια, η - Βοιωτίας - 747

Χαλβαντζαίικα, τα - Φθιώτιδος - 62

Χαλίκιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 57

Χαλίκιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 221

Χαλκιόπουλοι, οι - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 90Χαλκίς, η - Ευβοίας - 51.646

Χαμορίκι, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 78

Χάνια Καμπιών, τα - Φθιώτιδος - 4

Χάνια, τα - Ευβοίας - 34

Χάνια, τα - Ευβοίας - 138

Χάνια, τα - Φωκίδος - 57

Χάραμα, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 30

Χαραυγή, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 82

Χαροκόπος, ο - Ευβοίας - 0

Χελιδών, η - Ευρυτανίας - 93

Χερσονήσιον, το (νησίς) - Ευβοίας - 4

Χηλή, η - Ευβοίας - 174

Χιλιαδού, η - Φωκίδος - 66

Χόμορη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 91

Χούνη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 199

Χούνιστα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 9

Χόχλια, η - Ευρυτανίας - 78

Χρίσοβα, η - Ευρυτανίας - 82

Χρίσοβον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 72

Χρισσό, το (τ. Χρυσόν, το) - Φωκίδος - 948

Χρόνια, η - Ευβοίας - 92

Χρυσοβέργιον, το - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 557

Χρυσοβίτσα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 183

Χρυσόβιτσα, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 481

Χρυσοπηγή, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 205

Χρυσορράχη, η - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 132

Χρύσω, η - Ευρυτανίας - 83

Χωνί, το - Ευβοίας - 0

Ψαροπούλι, το - Ευβοίας - 172

Ψαχνά, τα - Ευβοίας - 5.649

Ψηλά Αλώνια, τα - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 116

Ψηλόβραχος, ο - Αιτωλίας & Ακαρνανίας - 82

Ψιανά, τα - Ευρυτανίας - 86

Ωρεοί, οι - Ευβοίας - 1.304

Ωρολόγιον, το - Ευβοίας - 346