Τοπογραφικοί χάρτες. Πληθυσμός και οικισμοί της Ελλάδας 1991. Θράκη

 

 

Τοπογραφικοί χάρτες

πληθυσμός και οικισμοί της Ελλάδας 1991

Θράκη

1.4.2021Χάρτες: 33 σοβιετικοί στρατιωτικοί τοπογραφικοί χάρτες 1: 50.000 (και ένας 1: 500.000) 

Στοιχεία Απογραφής Πληθυσμού 1991

Νομοί: Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης

Πραγματικός Πληθυσμός: 337.984

Οικισμοί: 536 

Άβας, ο - Έβρου - 516

Άβατον, το - Ξάνθης - 1.014

Αβδέλλα, η - Έβρου - 56

Άβδηρα, τα - Ξάνθης - 1.150

Αγίασμα, το - Ροδόπης - 378

Άγιοι Θεόδωροι, οι - Ροδόπης - 564

Άγιος Αθανάσιος, ο - Ξάνθης - 332

Άγιος Χαράλαμπος, ο - Ροδόπης - 0

Αγιοχώριον, το - Ροδόπης - 225

Αγνάντια, η - Έβρου - 175

Άγρα, η - Ροδόπης - 267

Αγριάνη, η - Έβρου - 358

Αγροτικόν Ορφανοτροφείον, το - Ροδόπης - 49

Αδριανή, η - Ροδόπης - 299

Αετοκορυφή, η - Ροδόπης - 122

Αετόλοφος, ο - Ροδόπης - 62

Αετοχώριον, το - Έβρου - 67

Αίγειρος, η - Ροδόπης - 1.079

Αιμόνιον, το - Ξάνθης - 157

Αισύμη, η - Έβρου - 419

Αιώρα, η - Ξάνθης - 185

Άκαρπον, το - Ξάνθης - 179

Ακραίος, ο - Ξάνθης - 23Αλεξανδρούπολις, η - Έβρου - 37.904

Αλεποχώριον, το - Έβρου - 427

Αλικοχώριον, το - Ξάνθης - 0

Αλκυόνη, η - Ξάνθης - 147

Αλκυών, η - Ροδόπης - 5

Άλμα, το - Ξάνθης - 259

Αλμυρός,  ο - Ροδόπης - 0

Αλώνια, τα - Έβρου - 556

Αμαξάδες, οι - Ροδόπης - 1.047

Αμάραντα, τα - Ροδόπης - 538

Αμβροσία, η - Ροδόπης - 804

Αμμόβουνον, το - Έβρου - 205

Αμόριον, το - Έβρου - 643

Αμπελάκια, τα - Έβρου - 675

Αμπελάκια, τα - Ροδόπης - 0

Αμφία, τα - Ροδόπης - 384

Αμφιτρίτη, η - Έβρου - 141

Άνθεια, η - Έβρου - 725

Ανθηρόν, το - Ξάνθης - 0

Ανθοχώριον, το - Ροδόπης - 127

Άνω Αμαξάδες, οι - Ροδόπης - 509

Άνω Ασκηταί, οι - Ροδόπης - 61

Άνω Δροσινή, η - Ροδόπης - 160

Άνω Θέρμαι, αι - Ξάνθης - 425

Άνω Καμπή, η - Ροδόπης - 21

Άνω Κάρδαμος, ο - Ροδόπης - 148

Άνω Καρυόφυτον, το - Ξάνθης - 159

Άνω Καρυώται, οι - Έβρου - 8

Άνω Κίρρα, η - Ξάνθης - 62

Άνω Μεριά, η - Έβρου - 98

Άνω Πολύσιτον, το - Ξάνθης - 85

Άρατος, ο - Ροδόπης - 1.030

Αρδάνιον, το - Έβρου - 448

Αρδεία, η - Ροδόπης - 68

Άρζος, ο - Έβρου - 267Αρίσβη, η - Ροδόπης - 1.174

Αρίστηνον, το - Έβρου - 429

Αρριανά, τα - Ροδόπης - 1.067

Αρσάκειον, το - Ροδόπης - 773

Αρχοντικά, τα - Ροδόπης - 380

Αρωγή, η - Ροδόπης - 36

Ασβεστάδες, οι - Έβρου - 367

Ασημένιον, το - Έβρου - 498

Ασκηταί, οι - Ροδόπης - 136

Άσκυρα, τα - Ξάνθης - 22

Ασπρονέριον, το - Έβρου - 666

Ασώματοι, οι - Ροδόπης - 818

Ατάρνη, η - Έβρου - 62

Αυξεντίου, ο - Ξάνθης - 231

Αύρα, η - Έβρου - 135

Αχλαδιά, η - Ξάνθης - 0

Βάκος, ο - Ροδόπης - 397Βάλτος, ο - Έβρου - 660

Βανιάνον, το - Ξάνθης - 157

Βασιλοχώριον, το - Ξάνθης - 0

Βαφαίικα, τα - Ξάνθης - 671

Βέλκιον, το - Ροδόπης - 296

Βελοχώριον, το - Ξάνθης - 204

Βέννα, η - Ροδόπης - 498

Βούρλα, τα - Ροδόπης - 51

Βραγιά, η - Ροδόπης - 483

Βρύση, η - Έβρου - 87

Βρυσικά, τα - Έβρου - 569

Βρυσούλα, η - Έβρου - 257

Βυρσίνη, η - Ροδόπης - 492

Γαλάνη, η - Ξάνθης - 102

Γαλήνη, η - Έβρου - 9

Γαλήνη, η - Ροδόπης - 362

Γεμιστή, η - Έβρου - 322

Γενισέα, η - Ξάνθης - 1.646

Γέρακας, ο - Ξάνθης - 47

Γέρικον, το - Έβρου - 116

Γιαλιστερόν, το - Ξάνθης - 18

Γιαννούλη, η - Έβρου - 82

Γιατράδες, οι - Έβρου - 104

Γιδότοπος, ο - Ξάνθης - 34

Γκιζέλα, η - Ξάνθης - 264

Γκιώνα, η - Ξάνθης - 154

Γλαύκη, η - Ξάνθης - 1.169

Γλυκονέριον, το - Ροδόπης - 145Γλυφάδα, η - Ροδόπης - 215

Γονικόν, το - Έβρου - 310

Γοργόνα, η - Ξάνθης - 191

Γρατινή, η - Ροδόπης - 587

Γρήγορον, το - Ξάνθης - 233

Δαδιά, η - Έβρου - 737

Δαρμένη, η - Ροδόπης - 271

Δασικό Χωριό, το - Ξάνθης - 0

Δασοχώριον, το - Ξάνθης - 229

Δάφνες, οι - Έβρου - 13

Δάφνη, η - Ξάνθης - 82

Δαφνών, ο - Ξάνθης - 369

Δειλινά, τα - Ροδόπης - 329

Δέκαρχον, το - Ξάνθης - 742Δημάριον, το - Ξάνθης - 677

Διαλαμπή, η - Ροδόπης - 709

Διάσπαρτον, το - Ξάνθης - 162

Διάφορον, το - Ξάνθης - 59Διδυμότειχον, το - Έβρου - 8.336

Δίκαια, τα - Έβρου - 1.058Δίκελλα, τα - Έβρου - 306

Δίλοφος, ο - Έβρου - 148

Διομήδεια, η - Ξάνθης - 583

Διώνη, η - Ροδόπης - 290

Δοκός, η - Ροδόπης - 1.007

Δόξα, η - Έβρου - 589

Δορίσκος, ο - Έβρου - 568

Δουργούτιον, το - Ξάνθης - 22

Δρανιά, η - Ροδόπης - 181

Δροσιά, η - Ροδόπης - 225

Δρύμη, η - Ροδόπης - 328

Δρυμιά, η - Ξάνθης - 38

Δύμη, η - Ροδόπης - 479

Δωρικόν, το - Έβρου - 342

Εβρίνος, ο - Ροδόπης - 473

Ελαία, η - Έβρου - 611

Ελαφοχώριον, το - Έβρου - 306

Ελληνοχώριον, το - Έβρου - 854

Έννατο, το - Έβρου - 51

Εξοχή, η - Ξάνθης - 137

Έρανος, ο - Ξάνθης - 0

Εργάνη, η - Ροδόπης - 365

Ερωδιός, ο - Ξάνθης - 7

Εσοχή, η - Ροδόπης - 366

Ευγενικόν, το - Έβρου - 241

Εύλαλον, το - Ξάνθης - 794

Εύμοιρον, το - Ξάνθης - 293

Εχίνος, ο - Ξάνθης - 2.357

Ζουμπούλιον, το - Ξάνθης - 137

Ζώνη, η - Έβρου - 310

Ζωοδόχος Πηγή, η - Έβρου - 42

Ηλιοκέντημα, το - Ξάνθης - 1.184

Ήπιον, το - Ροδόπης - 252

Ήφαιστος, ο - Ροδόπης - 1.285

Θαλασσιά, η - Ξάνθης - 365

Θάμνα, τα - Ροδόπης - 568

Θεοτόκος, η - Ξάνθης - 42

Θεραπειό, το - Έβρου - 203

Θέρμα, τα - Έβρου - 67

Θέρμαι, αι - Ξάνθης - 228

Θούριον, το - Έβρου - 772

Θρυλόριον, το - Ροδόπης - 560

Θυμαριά, η - Έβρου - 361

Θυρέα, η - Έβρου - 300

Ιαματικαί Πηγαί, αι - Ξάνθης - 3

Ιάμπολις, η - Ροδόπης - 158

Ιάσιον, το - Ροδόπης - 191Ίασμος, ο - Ροδόπης - 2.536

Ίμερος, ο - Ροδόπης - 478

Ιππικόν, το - Ροδόπης - 67

Ισαάκιον, το - Έβρου - 595

Ισαία, η - Ξάνθης - 194

Ίσαλον, το - Ροδόπης - 414

Ιτέα, η - Έβρου - 152

Ιτέα, η - Ροδόπης - 70

Ιωνικόν, το - Ξάνθης - 60

Καβησός, η - Έβρου - 749

Καβύλη, η - Έβρου - 1.377

Καλαμόκαστρον, το - Ροδόπης - 371

Καλλιθέα, η - Ξάνθης - 0

Καλλιθέα, η - Ξάνθης - 26

Καλλιθέα, η - Ροδόπης - 258

Καλλίστη, η - Ροδόπης - 143Καλότυχον, το - Ξάνθης - 102

Καλύβα, η - Ξάνθης - 19

Καλύβια, τα - Ροδόπης - 134

Κάλχας, ο - Ροδόπης - 635

Καμαριώτισσα, η - Έβρου - 826

Κάμπος, ο - Ροδόπης - 177

Καναδάς, ο - Έβρου - 309

Καπνόανθος, ο - Ξάνθης - 0

Κάρδαμος, ο - Ροδόπης - 219

Καρυδιά, η - Ροδόπης - 220

Καρωτή, η - Έβρου - 1.156

Κασσιτερά, τα - Ροδόπης - 27

Καστανέαι, αι - Έβρου - 1.516

Καστανίτης, ο - Ξάνθης - 6

Κατσαμπάς, ο - Έβρου - 11Κάτω Βυρσίνη, η - Ροδόπης - 205

Κάτω Δροσινή, η - Ροδόπης - 90

Κάτω Ιωνικόν, το - Ξάνθης - 82

Κάτω Καμπή, η - Ροδόπης - 6

Κάτω Καρυόφυτον, το - Ξάνθης - 122

Κάτω Καρυώται, οι - Έβρου - 38

Κένταυρος, ο - Ξάνθης - 2.051

Κέραμος, ο - Έβρου - 397

Κερασέα, η - Ροδόπης - 19

Κερασιά, η - Ροδόπης - 123

Κετίκιον, το - Ξάνθης - 0

Κέχρος, ο - Ροδόπης - 177

Κηκίδιον, το - Ροδόπης - 388

Κήποι, οι - Έβρου - 524

Κίδαρις, η - Ξάνθης - 71

Κιζάριον, το - Ροδόπης - 56

Κιμμέρια, τα - Ξάνθης - 2.705

Κίνυρα, τα - Ροδόπης - 212

Κίρκη, ο - Έβρου - 199

Κίρρα, η - Ξάνθης - 73

Κόβαλον, το - Ροδόπης - 91

Κοίλα, τα - Έβρου - 0

Κοίμηση Θεοτόκου, η - Έβρου - 35Κόμαρα, τα - Έβρου - 921

Κόμαρος, η - Έβρου - 171

Κομνηνά, τα - Ξάνθης - 564Κομοτηνή, η - Ροδόπης - 37.036

Κοπτερόν, το - Ροδόπης - 793

Κορνοφωλεά, η - Έβρου - 672

Κόρυμβος, ο - Έβρου - 284

Κορυφή, η - Ξάνθης - 12

Κοσμητή, η - Ξάνθης - 102

Κόσμιον, το - Ροδόπης - 889

Κοσσός, ο - Ξάνθης - 76

Κότινον, το - Ξάνθης - 113

Κοτρωνιά, η - Έβρου - 36

Κοττάνη, η - Ξάνθης - 39

Κοτύλη, η - Ξάνθης - 487

Κούνδουρος, ο - Ξάνθης - 2

Κουτσομύτης, ο - Ξάνθης - 87

Κουτσόν, το - Ξάνθης - 510

Κουφόβουνον, το - Έβρου - 1.287

Κρανιά, η - Ξάνθης - 4

Κρεμαστή, η - Ξάνθης - 496

Κριός, ο - Έβρου - 113

Κρυονέρι, το - Ροδόπης - 0

Κρυστάλλη, η - Ροδόπης - 11

Κρωβύλη, η - Ροδόπης - 297

Κυανή, η - Έβρου - 570

Κύκνος, ο - Ξάνθης - 260

Κύμη, η - Ροδόπης - 408

Κυπρίνος, ο - Έβρου - 1.320

Κυριακή, η - Έβρου - 219

Κύρνος, ο - Ξάνθης - 682

Κυψέλη, η - Ξάνθης - 256

Λάβαρα, τα - Έβρου - 2.173

Λαγός, ο - Έβρου - 160

Λάγος, ο - Ξάνθης - 371

Λαγυνά, τα - Έβρου - 745

Λάδη, η - Έβρου - 416

Λάκκωμα, το - Έβρου - 376

Λαμπρινόν, το - Ξάνθης - 38

Λαμπρόν, το - Ροδόπης - 468

Λειβαδίτης, ο - Ξάνθης - 60

Λεπτή, η - Έβρου - 927

Λεπτοκαρυά, η - Έβρου - 89

Λεύκες, οι - Ροδόπης - 0

Λεύκη, η - Ξάνθης - 267Λευκίμμη, η - Έβρου - 406

Λεύκιππος, ο - Ξάνθης - 0

Λευκόπετρα, η - Ξάνθης - 553

Ληνός, ο - Ροδόπης - 423

Λιβάδιον, το - Ξάνθης - 35

Λουτρά Ποταμιάς, τα - Ξάνθης - 0

Λουτρά Τραϊανουπόλεως, τα - Έβρου - 24

Λουτρός, ο - Έβρου - 1.223

Λοφάριον, το - Ροδόπης - 626

Λύκειον, το - Ροδόπης - 917

Λυκοδρόμιον, το - Ξάνθης - 104

Λυκότοπος, ο - Ξάνθης - 32

Λυκόφως, το - Έβρου - 847

Λύρα, η - Έβρου - 325Μάγγανα, τα - Ξάνθης - 859

Μαγικόν, το - Ξάνθης - 401

Μάκρη, η - Έβρου - 738Μακρυλιές, οι - Έβρου - 18

Μάνδρα, η - Έβρου - 291

Μάνδρα, η - Ξάνθης - 635

Μάνη, η - Έβρου - 747

Μάνταινα, η - Ξάνθης - 244

Μαράσια, τα - Έβρου - 323

Μαργαρίτιον, το - Ξάνθης - 12

Μαρώνεια, η - Ροδόπης - 565

Μαυροκκλήσιον, το - Έβρου - 227

Μαυρομμάτιον, το - Ροδόπης - 136

Μέγα Δέρειον, το - Έβρου - 561

Μέγα Δουκάτον, το - Ροδόπης - 472

Μέγα Εύμοιρον, το - Ξάνθης - 114

Μέγα Κρανοβούνιον, το - Ροδόπης - 302

Μέγα Πιστόν, το - Ροδόπης - 888

Μέγα Τύμπανον, το - Ξάνθης - 354

Μεγάλη Άδα, η - Ροδόπης - 25

Μεγάλη Δοξιπάρα, η - Έβρου - 467Μέδουσα, η - Ξάνθης - 358

Μελέτη, η - Ροδόπης - 605

Μελία, η - Έβρου - 115

Μελίβοια, η - Ξάνθης - 663

Μέλισσα, η - Ξάνθης - 423

Μελίταινα, η - Ροδόπης - 27

Μέσαι Θέρμαι, αι - Ξάνθης - 110

Μέση, η - Ροδόπης - 348

Μεσημβρία, η - Έβρου - 157

Μεσοχώριον, το - Ροδόπης - 154

Μεσσούνη, η - Ροδόπης - 399

Μέστη, η - Έβρου - 180Μεταξάδες, οι - Έβρου - 1.026

Μηλέα, η - Έβρου - 200

Μικρά Δοξιπάρα, η - Έβρου - 353

Μικρόν Δέρειον, το - Έβρου - 296

Μικρόν Δουκάτον, το - Ροδόπης - 187

Μικρόν Κρανοβούνιον, το - Ροδόπης - 227

Μικρόν Παλλάδιον, το - Ροδόπης - 44

Μικρόν Πιστόν, το - Ροδόπης - 373

Μικρόν Τύμπανον, το - Ξάνθης - 77

Μικρός Κέχρος, ο - Ροδόπης - 218

Μικροχώριον, το - Ξάνθης - 248

Μίρανα, τα - Ροδόπης - 316

Μίσχος, ο - Ροδόπης - 797

Μοναστηράκιον, το - Έβρου - 306

Μοναστήριον, το - Ροδόπης - 108

Μοναχοί, οι - Ροδόπης - 51

Μονή Δαδιάς, η - Έβρου - 112

Μονή Κορνοφωλεάς, η - Έβρου - 27

Μονή Ταξιαρχών, η - Ξάνθης - 33

Μπαξέδες, οι - Έβρου - 0

Μύκη, η - Ξάνθης - 995Μυρτίσκη, η - Ροδόπης - 428

Μυρτούσσα, η - Ξάνθης - 12

Μυρωδάτον, το - Ξάνθης - 671

Μύστακας, ο - Ροδόπης - 444

Μύτικας, ο - Ροδόπης - 35

Μωσαϊκόν, το - Ροδόπης - 218

Νέα Αμισός, η - Ξάνθης - 168

Νέα Βύσσα, η - Έβρου - 3.302

Νέα Καλλίστη, η - Ροδόπης - 592

Νέα Κεσσάνη, η - Ξάνθης - 681

Νέα Μορσίνη, η - Ξάνθης - 86

Νέα Πέτρα, η - Ροδόπης - 99Νέα Σάντα, η - Ροδόπης - 278

Νέδα, η - Ροδόπης - 267

Νέοι Ψαθάδες, οι - Έβρου - 178

Νέον Εράσμιον, το - Ξάνθης - 1.167

Νέον Καλλυντήριον, το - Ροδόπης - 210

Νέον Σιδηροχώριον, το - Ροδόπης - 864

Νέον Χειμώνιον, το - Έβρου - 606

Νέος Ζυγός, ο - Ξάνθης - 318

Νέος Πύργος, ο - Έβρου - 786

Νεοχώριον, το - Έβρου - 1.138

Νεοχώριον, το - Ξάνθης - 263

Νεύρα, τα - Ροδόπης - 104

Νικηταί, οι - Ροδόπης - 105

Νίψα, η - Έβρου - 489

Νυμφαία, η - Ροδόπης - 100Ξάνθη, η - Ξάνθης - 37.430

Ξηροπόταμος, ο - Έβρου - 76

Ξυλαγανή, η - Ροδόπης - 1.748Όασις, η - Ξάνθης - 132

Όλβιον, το - Ξάνθης - 593

Ομηρικόν, το - Ροδόπης - 301

Οργάνη, η - Ροδόπης - 530

Ορεστιάς, η - Έβρου - 12.691Ορεστινή, η - Ξάνθης - 27

Ορμένιον, το - Έβρου - 967Ορφανόν, το - Ξάνθης - 290

Παγούρια, τα - Ροδόπης - 434

Παιδικαί Κατασκηνώσεις, αι - Ξάνθης - 0

Παλαιά Κρωβύλη, η - Ροδόπης - 296

Παλαιά Μορσίνη, η - Ξάνθης - 82

Παλαιά Σαγήνη, η - Έβρου - 67

Παλαιόν Εράσμιον, το - Ξάνθης - 289

Παλαιόν Κατράμιον, το - Ξάνθης - 361

Παλαιόν Όλβιον, το - Ξάνθης - 162

Παλαιόπολις, η - Έβρου - 21

Παλαιός Ζυγός, ο - Ξάνθης - 363

Παλιούριον, το - Έβρου - 814

Παλλάδιον, το - Ροδόπης - 399

Πάλλη, η - Έβρου - 285

Πάμφορον, το - Ροδόπης - 419

Πάνδροσος, η - Ροδόπης - 138Πανεπιστημιούπολη,  η - Ροδόπης - 0

Πανεπιστημιούπολη, η - Ξάνθης - 0

Πανέριον, το - Ξάνθης - 0

Πανόραμα, το - Έβρου - 20

Παραδημή, η - Ροδόπης - 581

Παραλία Δικελλών, η - Έβρου - 9

Παραλία Μέσης, η - Ροδόπης - 48

Πάσσος, ο - Ροδόπης - 733

Πασχαλιά, η - Ξάνθης - 81

Παταγή, η - Έβρου - 281

Πατερμά, τα - Ροδόπης - 103

Πάχνη, η - Ξάνθης - 1.035

Πεζούλα, η - Ξάνθης - 151

Πελαγία, η - Ροδόπης - 97

Πελεκητόν, το - Ξάνθης - 7

Πεντάλοφος, ο - Έβρου - 931

Πέπλος, ο - Έβρου - 1.198Πέραμα, το - Έβρου - 105

Πετεινός, ο - Ξάνθης - 549

Πετράδες, οι - Έβρου - 525

Πετρόλοφος, ο - Έβρου - 138

Πετροχώριον, το - Ξάνθης - 743

Πετρωτά, τα - Έβρου - 608

Πετρωτά, τα - Ροδόπης - 20

Πεύκα, τα - Έβρου - 91

Πηγάδια, τα - Ξάνθης - 634

Πίλημα, το - Ξάνθης - 187

Πλαγιά, η - Ροδόπης - 270

Πλάκα, η - Έβρου - 118

Πλατανίτης, ο - Ροδόπης - 26

Πλάτη, η - Έβρου - 603

Ποιμενικόν, το - Έβρου - 510

Ποίμνη, η - Ξάνθης - 54

Πολιά, η - Έβρου - 182

Πολύανθον, το - Ροδόπης - 851

Πολύαρνον, το - Ροδόπης - 0

Πολύσιτος, ο (τ. Πολύσιτον, το) - Ξάνθης - 584

Πολύσκιον, το - Ξάνθης - 6

Πόρος, ο - Έβρου - 307

Πόρπη, η - Ροδόπης - 441

Πόρτα, η - Ξάνθης - 8

Ποταμιά, η - Έβρου - 0

Ποταμιά, η - Ξάνθης - 197

Ποταμοχώριον, το - Ξάνθης - 146

Πραγγίον, το - Έβρου - 562

Πριόνιον, το - Ξάνθης - 0

Προβατών, ο - Έβρου - 476

Προσήλιον, το - Ξάνθης - 146

Προσκυνηταί, οι - Ροδόπης - 917

Προφήτης Ηλίας, ο - Έβρου - 256

Προφήτης Ηλίας, ο - Ροδόπης - 25

Πρωτάτον, το - Ροδόπης - 390

Πρωτοκκλήσιον, το - Έβρου - 672

Πτελέα, η - Έβρου - 569Πύθιον, το - Έβρου - 734

Πυλαία, η - Έβρου - 176

Πύργος, ο - Ξάνθης - 26

Ραγάδα, η - Ροδόπης - 375

Ραδιοσταθμός, ο - Ξάνθης - 25

Ράχη, η - Ξάνθης - 0

Ρεματιά, η - Ξάνθης - 51

Ρεύμα, το - Ξάνθης - 175

Ρήγιον, το - Έβρου - 194

Ρίζια, τα - Έβρου - 1.765

Ρίζωμα, το - Ροδόπης - 309

Ροδίτης, ο - Ροδόπης - 637

Ρούσσα, η - Έβρου - 303

Ρύμη, η - Ξάνθης - 0

Σάκκος, ο - Έβρου - 312

Σαλμώνη, η - Ροδόπης - 422

Σάλπη, η - Ροδόπης - 670

Σαμοθράκη, η - Έβρου - 719

Σάπαι, οι - Ροδόπης - 2.247

Σαρακηνή, η - Ροδόπης - 187

Σάτραι, αι - Ξάνθης - 360

Σαύρα, η - Έβρου - 183

Σέλερον, το - Ξάνθης - 1.498

Σέλινον, το - Ξάνθης - 433

Σεμέλη, η - Ξάνθης - 39

Σήμαντρα, τα - Ξάνθης - 702

Σιδηράδες, οι - Ροδόπης - 144

Σιδηρόπετρα, η - Ξάνθης - 17

Σιδηροχώριον, το - Έβρου - 314

Σιδηρώ, η - Έβρου - 444Σιρόκον, το - Ξάνθης - 108

Σιταριά, η - Έβρου - 155

Σιτοχώριον, το - Έβρου - 406

Σκάλα Αβδήρων, η - Ξάνθης - 0

Σκάλωμα, το - Ροδόπης - 360

Σκιάδα, η - Ροδόπης - 110

Σμιγάδα, η - Ροδόπης - 271

Σμίνθη, η - Ξάνθης - 323

Σούλα, η - Ξάνθης - 65

Σούνιον, το - Ξάνθης - 875Σουφλίον, το - Έβρου - 4.489

Σοφικόν, το - Έβρου - 1.100

Σπήλαιον, το - Έβρου - 590

Σταθμός, ο - Έβρου - 0

Σταθμός, ο - Έβρου - 23

Σταμάτιον, το - Ξάνθης - 2Σταυρούπολις, η - Ξάνθης - 901

Σταυροχώριον, το - Ξάνθης - 74

Στέρνα, η - Έβρου - 1.008

Στήριγμα, το - Ξάνθης - 62

Στροφή, η - Ροδόπης - 364

Στρύμη, η - Ροδόπης - 234

Στυλάριον, το - Ροδόπης - 290

Συδινή, η - Ξάνθης - 453

Συκορράχη, η - Έβρου - 330

Σύμβολα, τα - Ροδόπης - 219

Σχολή Αστυνομίας, η - Ροδόπης - 0

Σώστης, ο - Ροδόπης - 830

Ταγγαίον, το - Ροδόπης - 0

Ταύρη, η - Έβρου - 130

Τέκτων, ο - Ξάνθης - 51

Τέμενος, το - Ξάνθης - 278

Τοξόται, οι - Ξάνθης - 802

Τρίγωνο, το - Ξάνθης - 122

Τρίκορφον, το - Ροδόπης - 4

Τριφύλλιον, το - Έβρου - 238

Τσαλαπετεινός, ο - Ξάνθης - 12

Τσιφλίκιον, το - Ροδόπης - 66

Τσούκκα, η - Ροδόπης - 96Τυχερόν, το - Έβρου - 2.004

Τυχηρόν, το - Ροδόπης - 335

Υδροχώριον, το - Ξάνθης - 12

Υφανταί, οι - Ροδόπης - 342

Φανάριον, το - Ροδόπης - 527

Φελώνη, η - Ξάνθης - 306Φέραι, αι - Έβρου - 4.637

Φίλια, τα - Ξάνθης - 646

Φιλλύρα, η - Ροδόπης - 988

Φύλακας, ο - Ροδόπης - 263

Φυλάκιον, το - Έβρου - 555

Φυλακτόν, το - Έβρου - 486

Φωλέα, η - Ροδόπης - 238

Χαλέπιον, το - Ξάνθης - 34

Χαμηλόν, το - Ροδόπης - 270

Χαμηλόν, το - Ροδόπης - 189

Χανδράς, ο - Έβρου - 287

Χαράδρα, η - Ροδόπης - 126

Χελιδών, η - Έβρου - 329

Χιονάδες, αι - Έβρου - 352

Χλόη, η - Ροδόπης - 425

Χρυσόν, το - Ξάνθης - 142Ωραίον, το - Ξάνθης - 829