Λεξικό των διαλέκτων (ι-κ)

 

 

λεξικό των διαλέκτων

 

γλωσσογεωγραφικά της ρωμαίικης λαογραφίας

ι - κ

 

Δημήτρης Λιθοξόου

 

Μάιος 2024
 

Για εισαγωγικά και επιμέρους βλ.

Πελοπόννησος: Ρωμαίικα του Μοριά ή διαλεκτικά της Πελοποννήσου

Ρούμελη: Η ρωμαίικη γλώσσα μεταξύ Κορινθιακού και Καστοριάς

 

 

 

ίγκλα / το λουρί του σαμαριού που περνάει κάτω από την κοιλιά του ζώου || αγωγιάτης || Πελοπόννησος: η ίγκλα [Αλποχώρι, Δολιανά] | α δίγκα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η ίγκλα [Δολό, Έλατος, Κανάλια, Μηλίνα, Πάργα, Σιάτιστα, Σταγιάδες] | η νίγκλα [Μέγαρα] | η ζώστρα [Πάργα].

ιδρώτας (Buck list) || το σώμα (ανθρώπου-ζώων) || Πελοπόννησος: ο ιδρώτας [Εξωχώρι, Καρυά, Κρέστενα, Λεχαινά] | ο ίδρουτα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: ου ιδρώτας [Ραψάνη] | ου ίδρουτας [Σιάτιστα] | του ίδρουτου [Γέρμας, Μακρινή, Σιάτιστα] | το δρωτάρι [Μέγαρα].

ιξός / το φυτό Viscum album || χλωρίδα || Ρούμελη: ου ουξός [Έλατος] | ου ουξιός [Σταγιάδες] | ου μιλάς [Κουμαρίτσι] | ου κλέτσους [Έλατος].

Ιορδάνης ποταμός / ο γαλαξίας || η φύση || Πελοπόννησος: ο Ιορδάνης ποταμός [Δολιανά, Κανδήλα, Τσέρια] | του κουμπάρου τ' άχερα [Κρέστενα]. || Ρούμελη: ο Ιορδάνης ποταμός [Μέγαρα] | ου Ιουρδάνς πουταμός [Λιλαία] | ου Ιουρδάνς [Δομνίστα] | του παπά τα άχυρα [Βράχα, Κουμαρίτσι, Τιθορέα, Χρυσοβίτσα] | τ' άχυρο της βάβως [Τσαμαντάς].

Ιούλης || χρόνος || Πελοπόννησος: ο Ιούλης [Αμπελιώνα, Δολιανά, Λυγουριό, Φενεός] | ο Αλωνάρης [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριο, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αμπελιώνα, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Ρούτσι, Σκεπαστό] | Γιαλιστής [Κρέστενα, Προάστιο] | Χορτοκόφτης [Κρέστενα] | Χορτοθέρης [Κρέστενα] | ο Αωνάζη [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: ο Ιούλης [Δελβινάκι] | ου Ιούλς [Μακρινή, Ραψάνη, Τιθορέα] | ο Αλωνάρης [Άγιος Λουκάς, Δολό, Μέγαρα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | ο Αλωνάρης [Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | ου Αλουνάρς [Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Γραμματικού, Δραμεσιοί, Λιλαία, Μακρινή, Μεσούντα, Ραψάνη, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Τιθορέα, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | ι Αλουνάρς [Αγιά, Δράκεια, Μηλίνα, Μικρό Βουνό] | ι Γιαλιστής [Δράκεια] | ο θερστής [Πηγή] | ου Θιρστής [Γέρμας, Γουριά, Έλατος, Φαρκαδόνα].

Ιούνης || χρόνος || Πελοπόννησος: ο Ιούνης [Κανδήλα, Λυγουριό, Ροζενά, Στεμνίτσα, Φενεός] | ο Θεριστής [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | ο Δραπανιάρης [Σκεπαστό] | ο Σερική [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο Σεζική [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: ο Ιούνης [Τσαμαντάς] | ου Ιούνς [Δραμεσιοί, Τιθορέα] | ι Ιούνς [Δράκεια] | ο Θεριστής [Άγιος Λουκάς, Θαρούνια, Μέγαρα] | ο Θερτής [Δελβινάκι, Δολό, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | ου Θιριστής [Άγιος] | ου Θιρστής [Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Γουριά, Γραμματικού, Κιλελέρ, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μεσούντα, Πλατύστομο, Στροφυλιά, Ραψάνη, Τιθορέα] | ι Θιρστής [Δράκεια, Μηλίνα, Μικρό Βουνό] | ου Θιριτής [Δραμεσιοί, Χουλιαράδες] | ου Κιρασάρς [Γέρμας, Έλατος].

ίσκα || η φύση || Πελοπόννησος: η ίσκα [Βεργαδαίικα, Σκεπαστό, Σπαρτιά] | α ίσκα [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: η ίσκα [Άγιος Νικόλαος, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Μεσούντα, Σιάτιστα] | η ίσκνα [Έλατος, Πάργα, Χουλιαράδες, Χρυσή].

ίσκιος (Buck list) || η φύση || Πελοπόννησος: ο ίσκιος [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Ελληνίτσα, Καλούσι, Καστρί, Κρέστενα, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό] | η σκιά [Άγιος Δημήτριος, Κάτω Λουσοί, Λυγουριό, Πιάνα, Προάστιο, Σκεπαστό] | η σκιάδα [Άγιος Δημήτριος] | ο ίστσιος [Κανδήλα] | η ισκιάδα [Σκεπαστό] | η στσιά [Τσέρια] | α απότσα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: ο ίσκιος [Δελβινάκι, Τσαμαντάς] | ο ίστσιος [Μέγαρα] | ου ίσκιους [Αγία Ευθυμία, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δραμεσιοί, Κανάλια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | ου ίσκους [Χουλιαράδες] | ι ίσκιους [Κανάλια, Μηλίνα] | η σκιά [Αμφίκλεια, Γουριά, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μασχολούρι, Σιάτιστα, Σταυροδρόμι] | τα ίσκα [Χουλιαράδες] | η ισκιάδα [Γέρμας] | του ισκιάδ [Γέρμας, Έλατος] | το ίσκιωμα [Τσαμαντάς] | του ίσκιουμα [Γέρμας] | η σκιά [Ραψάνη, Τσαμαντάς] | η στσιά [Άγιος Λουκάς].

ισκιοτόπι || η φύση || Ρούμελη: του ισκιουτόπ [Γουριά].

ίσκιωμα / κακό πνεύμα || δοξασίες || Ρούμελη: το ίσκιωμα [Ωραιόκαστρο] | του ίσκιουμα [Δραμεσιοί, Έλατος, Μεσούντα, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Στυλίδα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | ου ίσκιους [Αγία Παρασκευή, Αμφίκλεια, Γουριά, Καρίτσα, Ραψάνη, Χρυσοβίτσα] | ι ίσκιους [Μηλίνα] | τα ισκιωτικά [Ωραιόκαστρο].

ίσωμα || χώρος-σχήματα || Πελοπόννησος: το ίσωμα [Άγιος Δημήτριος, Μελιγού] | το ίσιωμα [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Φενεός] | το σιομπέτι [Λαγκάδια] | το ίσιμα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α λιβέρα [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: το σιάδι [Τσαμαντάς] | του ισάδ [Ραψάνη] | του ισιάδ [Κανάλια, Σιάτιστα] | του σαδ [Χουλιαράδες, Χρυσή] | το σιαδαράκι [Ωραιόκαστρο] | το ίσο [Δελβινάκι].

ισώματα / για χωράφια || γεωργία || Πελοπόννησος: τα ισιώματα [Ροεινό, Ρούτσι] | τα ισώματα [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Σκεπαστό] | η ισοτοπιά [Μάλη]. || Ρούμελη: τα ισώματα [Άγιος] | τα ισιώματα [Κανάλια, Μηλίνα].

ίταμος / το δέντρο Taxus baccata || χλωρίδα || Ρούμελη: τα ίταμα [Κουμαρίτσι].

ιτιά / δέντρα του γένους Salix || χλωρίδα || Ρούμελη: η ιτιά [Γέρμας, Κουμαρίτσι, Μασχολούρι, Πηγή, Στροφυλιά, Φαρκαδόνα, Ωραιόκαστρο] | η ετέα [Μέγαρα] | η ιτσιά [Σιάτιστα] | η γιτιά [Έλατος].

καβαλάρης || ιδιότητες || Πελοπόννησος: ο καβαλάρης [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Κρέστενα, Λαγκάδια, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Πηγαδάκια, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά] | ο καβελάρης [Εξωχώρι, Τσέρια] | ο καβεάζη [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: ου καβαλάρς [Αγία Ευθυμία, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στυλίδα] | ι καβαλάρς [Μηλίνα] | ο καβελάρης [Μέγαρα].

καβαλάρης / μεγάλη τετράγωνη πέτρα, χτισμένη στην κορφή της σκεπής || οικοδομή – σπίτι - αυλή || Ρούμελη: ο καβαλάρης [Τσαμαντάς].

καβαλέτα / στηρίγματα σανίδων κρεβατιού || έπιπλα - αναχρικά || Ρούμελη: τα καβαλέτα [Γουριά, Πάργα, Χρυσοβίτσα].

καβάλι / χωματένιο ανάχωμα πλάι στο χωράφι || γεωργία || Πελοπόννησος: το καβάλι [Βρέσθενα]. || Ρούμελη: ο τράφος [Μέγαρα].

καβαλίνα || αγωγιάτης || Πελοπόννησος: η καβαλίνα [Τσέρια] | η γκαβαλίνα [Προάστιο, Σκεπαστό] | το γκάβαλο [Άγιος Δημήτριος, Κανδήλα, Προάστιο] | α καβελίνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η καβαλίνα [Πάργα] | η γκαβαλίνα [Έλατος, Σταγιάδες].

καβγάς (Buck list) || βία || Πελοπόννησος: ο καβγάς [Αγρίδι, Αμπελιώνα, Δολιανά, Κρέστενα, Λυγουριό, Ρούτσι] | ο τσακωμός [Άγιος Δημήτριος] | ο καβγά [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: ο καβγάς [Μέγαρα, Πάργα, Τσαμαντάς] | ου καβγάς [Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Γουριά, Μελισσουργοί, Σιάτιστα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | ι καβγάς [Μηλίνα] | ο τσακωμός [Δελβινάκι] | ου τσακουμός [Μακρινή, Χρυσοβίτσα] | ο μαραζάς [Τσαμαντάς] | η μπαρούφα [Πάργα] | η γκρίτζα [Χρυσή].

καβελαρούδια / μέρος του αλετριού || γεωργία || Πελοπόννησος: τα καβελαρούδια [Ελάτη, Τρόπαια] | ο καβελάρης [Λυγουριό] | η κουρούνα [Λυγουριό].

καβίλια / ξυλόκαρφο || σύνεργα-υλικά || Ρούμελη: του τσιβί [Έλατος].

κάβος / χοντρό σκοινί || ψάρεμα || Ρούμελη: ου κάβους [Στυλίδα].

καβούκι / το αγκαθωτό περίβλημα του κάστανου || φυτολογικά || Πελοπόννησος: το καβούκι [Δολιανά].

καβούρι || πανίδα || Πελοπόννησος: το καβούρι [Άγιος Δημήτριος, Δολιανά, Καστρί, Κρέστενα, Μαγούλα, Πιάνα, Προάστιο, Σκεπαστό, Τρόπαια, Τυρός] | ο κάβουρας [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Ελάτη, Κρέστενα, Λυγουριό, Πιάνα, Ρούτσι, Σπαρτιά, Φενεός] | ο κάβουρης [Προάστιο] | ο κάβουρα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το καβούζι [Τυρός]. || Ρούμελη: το καβούρι [Πάργα] | του καβούρ [Κανάλια, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Πρέβεζα] | ο κάβουρας [Πάργα] | ου κάβουρας [Λιλαία, Πρέβεζα, Τιθορέα] | ου κάβρας [Άγιος, Άγιος Νικόλαος] | ι κάβρας [Αγιά] | καβριέ (καβούρια) [Ραψάνη].

καβουρμάς || μαγειρική - ζαχαροπλαστική || Ρούμελη: ο καβουρμάς [Δολό, Πάργα] | ο καβρομάς (ψιλοκομμένη συκωταριά με κρεμμύδια, ντομάτα και λάδι στην κατσαρόλα) [Σταυροδρόμι] | ου καβρουμάς (τηγανητό κρέας) [Σιάτιστα] (ή μαγειρίτσα) [Αγία Παρασκευή].

καβουρντιστήρι / για καφέ || έπιπλα - αναχρικά || Πελοπόννησος: το καβουρντιστήρι [Δολιανά, Δροσοπηγή, Λυγουριό] | το καφουρντιστήρι [Αλποχώρι] | το καρβουρντιστήρι [Λεβίδι] | το ψηστήρι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Σκεπαστό] | α σούγα [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: το καβουρντιστήρι [Πάργα] | του καφουρτστήρ [Μακρινή] | του καβουρδστήρ [Τιθορέα] | του ψηστήρ [Μακρινή] | ο ψήστρης [Τσαμαντάς, Χουλιαράδες] | ου ψήστς [Γουριά].

καβουροπόδαρα || αταξινόμητα || Πελοπόννησος: τα καβουροπόδαρα [Κρέστενα].

καγιανάς / αβγά ομελέτα, συνήθως με παστό χοιρινό || μαγειρική - ζαχαροπλαστική || Πελοπόννησος: ο καγιανάς [Αγρίδι, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Λαγκάδια, Λεβίδι, Πάκια, Ροεινό, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | ο καγιενάς [Ρούτσι].

κάγκελο || οικοδομή – σπίτι - αυλή || Πελοπόννησος: το κάγκελο [Βρέσθενα, Δολιανά, Κάτω Λουσοί, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό]. || Ρούμελη: το κάγκελο [Δελβινάκι] | του κάγκιλου [Γέρμας, Γουριά, Λιλαία, Μασχολούρι, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Τιθορέα, Χουλιαράδες] | του παρμάκ [Κανάλια, Κουμαρίτσι, Σιάτιστα, Τιθορέα] | του πιρμακλίκ [Έλατος, Κανάλια, Μηλίνα].

καδένα || φορεσιά || Πελοπόννησος: η καδένα [Αλποχώρι, Δολιανά, Καστρί, Λεχαινά, Μάλη] | α καδένα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η καδένα [Δαύλεια, Δραμεσιοί, Καρίτσα, Πάργα, Ραψάνη, Σιάτιστα] | η καδίνα [Πάργα, Πρέβεζα, Χουλιαράδες].

κάδη / μεγάλο ξύλινο δοχείο - συνήθως για να φτιάχνουν το βούτυρο || κτηνοτροφία - τυροκομία || Πελοπόννησος: η κάδη [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Καρυά, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια] | τα καδί [Βρέσθενα, Κανδήλα, Λεβίδι, Μαγούλα, Ροεινό, Ρούτσι, Στεμνίτσα] | το αγκάδι [Πέρα Μέλανα] | το αγκάιδι [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: η κάδη [Μέγαρα] | η καδ [Αμφίκλεια, Δράκεια, Έλατος, Κανάλια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Πλατύστομο, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Τιθορέα] | ο κάδος [Μέγαρα] | ου κάδους [Γουριά, Χρυσοβίτσα] | η κάδα [Γέρμας] | το καδί [Ωραιόκαστρο] | του καδί [Αγία Παρασκευή, Πρέβεζα, Σιάτιστα] | η καράμπα [Αγία Ευθυμία, Αμφίκλεια, Μακρινή, Πρέβεζα] | η κουπανουκάδ [Κουμαρίτσι] | η κουπανόκαδ [Τιθορέα] | ου κουπανουτάλαρους [Στροφυλιά] | του τμπεκ [Πλατύστομο] | η βούτσα [Χουλιαράδες] | η βούρτσα [Γουριά, Γραμματικού, Μελισσουργοί, Χρυσοβίτσα] | το ντρουμπέκι [Τσαμαντάς] | το ντουρμπέκι [Τσαμαντάς] | ου μπατινέλους [Κιλελέρ] | ι μπουτινέλους [Κανάλια] | η μπούτα [Πρέβεζα] | η μπούντα [Δραμεσιοί] | η ντρομπολίτσα [Δολό, Σταυροδρόμι, Ωραιόκαστρο] | η τρομπόλα [Πάργα] | η ντρομπόλα [Δελβινάκι] | η ντρουμπόλα [Δελβινάκι] | η ντουμπολίτσα [Πηγή] | η βλάντα [Πάργα] | η βουτινιέλα [Ραψάνη] | ου σφουρλέτσκους [Σιάτιστα] | ου ταβλαμπάς [Καρίτσα].

κάδος / 30 οκάδων για το μέτρημα του σταριού || μέτρα-σταθμά || Ρούμελη: ου κάδους [Χρυσοβίτσα].

καδούλι / κοφίνι για μπουγάδα || καθαριότητα || Πελοπόννησος: το καδούλι [Σκεπαστό].

καδρόνι || οικοδομή – σπίτι - αυλή || Πελοπόννησος: το καδρόνι [Αλποχώρι, Κανδήλα, Καρυά, Μάλη, Ρούτσι, Σκεπαστό] | το καντρόνι [Βρέσθενα, Πηγαδάκια, Ρούτσι]. || Ρούμελη: το καρδόνι [Πάργα] | το καντρόνι [Άγιος Λουκάς, Δολό] | του καδρόν [Άγιος Νικόλαος, Γουριά, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Σταγιάδες, Τιθορέα, Χρυσοβίτσα].

καζάκα / πλεχτή μάλλινη ζακέτα || φορεσιά || Πελοπόννησος: η καζάκα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Κρέστενα] | α καζάκα [Πέρα Μέλανα] | α κοζάκα [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: η καζάκα [Τσαμαντάς] | η καζάκα (πλεκτί γιλέκο) [Σιάτιστα] | η καζιάκα [Μακρινή] | η κουζιόκα [Κανάλια].

καζάνι || μαγειρική - ζαχαροπλαστική || Πελοπόννησος: το καζάνι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Καλούσι, Κανδήλα, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | η καζάνα [Τρόπαια] | το λεβέτι [Αγία Άννα, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός] | η λεβέτα [Ελληνίτσα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το κακάβι [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καρυά, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Πιάνα, Ροεινό, Σκεπαστό, Τρόπαια] | το χαρανί [Βεργαδαίικα, Ελληνίτσα, Εξωχώρι Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Πάκια, Προάστιο, Ροεινό, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια]. || Ρούμελη: το καζάνι [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Δολό, Θαρούνια, Πάργα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του καζάν [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δομνίστα, Δράκεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | το λεβέτι [Μέγαρα] | ο λεβέτης [Μέγαρα] | το κακάβι [Δελβινάκι, Δολό, Μέγαρα, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του κακάβ [Αγία Ευθυμία, Άγιος Νικόλαος, Βράχα, Γέρμας, Δαύλεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσή] | η κακάβα [Δραμεσιοί] | του χαρανί [Αμφίκλεια, Σιάτιστα] | του χρανί [Σιάτιστα].

καζανιά / κατά την απόσταξη || αμπελουργία || Πελοπόννησος: η καζανιά [καζανιά, Καλούσι]. || Ρούμελη: η καζανιά (το περιεχόμενο ενός καζανιού) [Γέρμας, Έλατος, Σταγιάδες, Χρυσή].

καζάντι || πλούτος-χρήματα || Πελοπόννησος: το καζάντι [Στεμνίτσα]. || Ρούμελη: το καζάντι [Μέγαρα] | του καζάντιου [Έλατος, Σταγιάδες] | του καζάντ [Λιλαία].

καζίκι / ξύλινο ή σιδερένιο - με αυτό άνοιγαν τρύπα για να φυτέφουν καπνό || γεωργία || Πελοπόννησος: το καζίκι [Λυγουριό].

καημός || συναισθήματα || Πελοπόννησος: ο καημός [Λαγκάδια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό] | ο καημό [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: ο καημός [Δελβινάκι] | ο καμός [Γέρμας] | ου καημός [Γουριά] | ου καμός [Έλατος].

καθάριο / ψωμί από σιτάλευρο || μαγειρική - ζαχαροπλαστική || Ρούμελη: το καθάριο [Πάργα, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του καθάριου [Αγία Παρασκευή, Έλατος, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μελισσουργοί, Σταγιάδες].

καθάρισμα || καθαριότητα || Πελοπόννησος: το καθάρισμα [Βρέσθενα, Εξωχώρι, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | το καθέζισμα [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: του καθάρσμα [Γέρμας, Δράκεια, Κιλελέρ, Σταυροδρόμι, Τιθορέα] | η πάστρα [Γέρμας, Πάργα] | η παστράδα [Τσαμαντάς] | του πάστριμα [Γέρμας, Έλατος].

Καθαροδευτέρα / Καθαρή Δευτέρα || χρόνος || Πελοπόννησος: η Καθαροδευτέρα [Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Κανδήλα, Κρέστενα, Λεβίδι, Πιάνα] | η Σκυλοδευτέρα [Βρέσθενα] | η Μουτζουροδευτέρα [Βρέσθενα] | τα Κούλουμα [Αμπελιώνα, Δολιανά, Κανδήλα, Στεμνίτσα] | τα Κούλουμπα [Βρέσθενα, Δολιανά, Καλούσι, Πιάνα] | τα Κούλμα [Εξωχώρι] | τα Κούλμπα [Λεβίδι] | τα κούλουμπρα [Αγία Άννα]. || Ρούμελη: η Καθαροδευτέρα [Δελβινάκι, Τσαμαντάς] | η Καθαρουδιφτέρα [Δραμεσιοί, Λιλαία, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Ραψάνη, Στροφυλιά, Φαρκαδόνα] | η Σκυλουδιφτέρα [Αγία Ευθυμία] | τα Κούλουμα [Τσαμαντάς] | τα Κούλμα [Γουριά].

καθαροσύνη || καθαριότητα || Πελοπόννησος: η καθαροσύνη [Βρέσθενα].

κάθερος / του αμπελιού || αμπελουργία || Πελοπόννησος: ο κάθερος [Άγιος Δημήτριος].

κάθικο / σκεύος του σπιτιού || έπιπλα - αναχρικά || Πελοπόννησος: το κάθικο [Κανδήλα, Κρέστενα, Μαγούλα, Τρόπαια, Τσέρια] | το καθίκι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το καθίτσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

καθισιό || αταξινόμητα || Ρούμελη: του κατσιό [Έλατος, Σιάτιστα] | του κατσό [Σταγιάδες] | του κάτσμου [Έλατος].

κάθισμα / γενικά || αταξινόμητα || Πελοπόννησος: το κάθισμα [Λυγουριό, Μάλη, Πηγαδάκια, Στεμνίτσα] | το κάτσαμα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: του κάθισμα [Αγία Ευθυμία, Μακρινή, Ραψάνη, Τιθορέα, Φαρκαδόνα].

κάθισμα / του αργαλειού || υφαντική || Πελοπόννησος: το κάθισμα [Ρούτσι].

καθοίκι / ουροδοχείο || έπιπλα - αναχρικά || Πελοπόννησος: το καθοίκι [Κρέστενα, Μυγδαλιά]. || Ρούμελη: το καθοίκι [Πάργα] | το ατζό [Μέγαρα] | το αγγιό [Πάργα] | το τσουκάλι [Πάργα] | το τσαγκούλι [Πάργα] | το κανάτι [Πάργα] | του κανάτ [Γουριά].

καθούρι / η καταιγίδα || η φύση || Ρούμελη: το καθούρι [Τσαμαντάς].

καθρέφτης (ALE, Buck list) || έπιπλα - αναχρικά || Πελοπόννησος: ο καθρέφτης [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Θαλάμες, Κανδήλα, Καρυά, Κάτω Λουσοί, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | ο κατρέφης [Προάστιο, Τσέρια] | το γυαλί [Καστρί, Κάτω Λουσοί, Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο καθρέφτα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α καθαρέφτα [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: ο καθρέφτης [Άγιος Λουκάς, Δελβινάκι, Μέγαρα, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | ο κατρέφτης [Θαρούνια, Πάργα] | ου καθρέφτς [Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γραμματικού, Δραμεσιοί, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | ι καθρέφτς [Αγιά, Μηλίνα] | το γυαλί [Πάργα] | του γυαλί [Κανάλια] | του υαλί [Σιάτιστα].

καΐκι || ψάρεμα || Πελοπόννησος: το καΐκι [Άγιος Δημήτριος, Προάστιο] | το καΐτσι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το καΐκι [Πάργα] | του καΐκ [Κανάλια, Μακρινή, Μηλίνα, Πρέβεζα, Στυλίδα] | το καΐτσι [Μέγαρα].

καιρός (Buck list) || χρόνος || Πελοπόννησος: ο καιρός [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Θαλάμες, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Νεοχώρι, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός] | ο τσαιρός [Εξωχώρι, Κανδήλα, Λαγκάδια, Τσέρια] | ο τσαιρέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: ο καιρός [Δελβινάκι, Πάργα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | ο τσαιρός [Άγιος Λουκάς, Θαρούνια] | ου κιρός [Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Έλατος, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | ι κιρός [Αγιά, Δράκεια, Κανάλια, Μηλίνα].

καιρός / μετεωρολογία (Buck list) || η φύση || Πελοπόννησος: ο καιρός [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Καλούσι, Καρυά, Κρέστενα, Λυγουριό, Μαγούλα, Μελιγού, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός] | ο τσαιρός [Κανδήλα, Λαγκάδια, Τσέρια] | ο τσιερός [Τρόπαια] | ο τσαιρέ [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: ο καιρός [Δελβινάκι, Δολό, Πάργα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | ο τσαιρός [Μέγαρα] | ο τζαιρός [Μέγαρα] | ου κιρός [Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Δαύλεια, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μεσούντα, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσή, Χρυσοβίτσα] | ι κιρός [Αγιά, Δράκεια, Κανάλια, Μηλίνα, Μικρό Βουνό] | κιρός [Ραψάνη] | ου χαβάς [Έλατος, Σιάτιστα, Χρυσή] | ι χαβάς [Κανάλια].

κακαβιά || μαγειρική - ζαχαροπλαστική || Ρούμελη: η κακαβιά [Μηλίνα].

κακαβολίθαρα / τρεις μεγάλες πέτρες που πάνω τους πατούσε το κακάβι (καζάνι) || μαγειρική - ζαχαροπλαστική || Πελοπόννησος: τα κακαβολίθαρα [Δολιανά, Λαγκάδια] | τα κακαβολίθια [Βρέσθενα]. || Ρούμελη: τα κακαβουλίθαρα [Τιθορέα].

κακαβόπιτα / αγριόχορτα ψιλοκομμένα και βρασμένα με λάδι και αλεύρι μέσα στο κακάβι || μαγειρική - ζαχαροπλαστική || Ρούμελη: η κακαβόπτα [Μακρινή].

κακαβόστρα / το μέρος στο τυροκομιό που είναι η φωτιά με το κακάβι || κτηνοτροφία - τυροκομία || Πελοπόννησος: η κακαβόστρα [Κρέστενα].

κακαρέντζα / κοπριά γιδοπροβάτων || κτηνοτροφία - τυροκομία || Πελοπόννησος: η κακαρέντζα [Λαγκάδια] | η γιδοκακαρέντζα [Λαγκάδια] | το γιδοφούσκι [Βρέσθενα, Λαγκάδια] | το κακαρέλι [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: η κακαράντζα [Κανάλια, Πάργα] | η γκαγκαράτσα [Έλατος] | η γκαγκαράτζα [Χρυσή] | η γκαγκαράτσα [Σταγιάδες] | οι βιρβιλιές [Στροφυλιά].

κακαρίσματα || ήχοι || Πελοπόννησος: τα κακαρίσματα [Δροσοπηγή, Πέρα Μέλανα] | το καρκάρισμα [Λαγκάδια] | τα κακαζίσματα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | τα κουκαρίσματα [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | τα κουκουζίσματα [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: τα κακαρίσματα [Μελισσουργοί, Πάργα].

κακατσίδα / η κούπα του βελανιδιού || φυτολογικά || Ρούμελη: η κακατσίδα [Γουριά].

κάκια / κακία || αταξινόμητα || Ρούμελη: η κάκια [Έλατος, Σταγιάδες].

κακό || αταξινόμητα || Ρούμελη: το κακούδι [Τσαμαντάς].

κακογλωσσιά || δοξασίες || Πελοπόννησος: η κακογλωσσιά [Αμπελιώνα, Καρυά].

κακοκαιριά (ALE) || η φύση || Πελοπόννησος: η κακοκαιριά [Προάστιο] | ο παλιόκαιρος [Ροεινό] | α κακοτσαιρία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α κακοτσαιζία [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: η κακουκιριά [Βράχα, Γουριά, Μακρινή, Χουλιαράδες] | ο παλιόκαιρος [Τσαμαντάς] | ου παλιόκιρους [Λιλαία, Μακρινή, Χουλιαράδες] | η χαλασουκιριά [Μηλίνα].

κακοκεφιά || αταξινόμητα || Ρούμελη: η κακουκιφιά [Ραψάνη].

κακομοίρης || ιδιότητες || Πελοπόννησος: ο κακομοίρης [Αμπελιώνα, Βαλύρα, Δολιανά, Κανδήλα, Κρέστενα, Λυγουριό, Παραδείσια, Πιάνα, Τσέρια, Φενεός] | ο κακόμερε [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: ο κακομοίρης [Πάργα] | ου κακουμοίρς [Αγία Ευθυμία, Γραμματικού, Μακρινή, Τιθορέα, Τσουκαλάδες] | ι κακουμοίρς [Κανάλια] | ου κακόμοιρους [Τιθορέα].

κακομοιριά || αταξινόμητα || Πελοπόννησος: η κακομοιριά [Βρέσθενα, Μάλη] | α κακομοιρία [Πέρα Μέλανα] | α κακομοιζία [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: η αμοιρία [Άγιος Λουκάς].

κακοπέραση || αταξινόμητα || Πελοπόννησος: η κακοπέραση [Αμπελιώνα, Ρούτσι]. || Ρούμελη: η κακουπέρας [Γέρμας].

κακοσύνη || αταξινόμητα || Ρούμελη: η κακουσύν [Άγιος Νικόλαος].

κακοτυχιά || δοξασίες || Ρούμελη: του άντισμα [Έλατος] | του ντέσμου [Έλατος].

κακοφαγανιά || αταξινόμητα || Πελοπόννησος: η κακοφαγανιά [Βρέσθενα].

κακοχόρτι / φυτό || χλωρίδα || Πελοπόννησος: το κακοχόρτι [Βεργαδαίικα].

καλαγκάθι / στο νύχι || αρρώστιες || Πελοπόννησος: το καλαγκάθι [Σκεπαστό].

καλαγκάθι / το φυτό Carlina gummifera || χλωρίδα || Πελοπόννησος: το καλαγκάθι [Αρχαία Φενεός, Σκεπαστό].

καλαθάς || επαγγέλματα || Πελοπόννησος: ο καλαθάς [Αγία Άννα, Αλποχώρι]. || Ρούμελη: ου καλαθάς [Γέρμας, Χρυσοβίτσα].

καλάθι (Buck list) || έπιπλα - αναχρικά || Πελοπόννησος: το καλάθι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κρέστενα, Λυγουριό, Μαγούλα, Πηγαδάκια, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα]. || Ρούμελη: το καλάθι [Μέγαρα, Πάργα, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του καλάθ [Άγιος, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μασχολούρι, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στυλίδα, Τιθορέα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | η καλάθα [Γραμματικού, Δελβινάκι, Δραμεσιοί, Τσαμαντάς, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα, Ωραιόκαστρο] | η καλαθαριά [Φαρκαδόνα] | το καρτάλι [Μέγαρα] | το ταρπί (μεγάλο καλάθι) [Άγιος Λουκάς, Θαρούνια].

καλάι (Buck list) || σύνεργα-υλικά || Πελοπόννησος: το καλάι [Βρέσθενα, Κανδήλα, Ρούτσι, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το καλάγι [Στεμνίτσα]. || Ρούμελη: το καλάι [Πάργα] | του καλάι [Έλατος, Τιθορέα, Σιάτιστα, Χουλιαράδες].

καλαμάγρα / το φυτό Carlina gummifera || χλωρίδα || Πελοπόννησος: η καλαμάγρα [Βεργαδαίικα, Βρέσθενα] | α καμάγρα [Πέρα Μέλανα].

καλαμάρι / το θαλάσσιο κεφαλόποδο μαλάκιο Loligo vulgari || πανίδα || Πελοπόννησος: το καλαμάρι [Προάστιο, Πέρα Μέλανα] | το καλαμάζι [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: το καλαμάρι [Πάργα] | του καλαμάρ [Πρέβεζα, Στυλίδα].

καλάμι / το φυτό Arundo donax || χλωρίδα || Πελοπόννησος: το καλάμι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ροζενά, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | το κάνι [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: το καλάμι [Θαρούνια, Μέγαρα, Σταυροδρόμι] | του καλάμ [Αγιά, Άγιος, Αμφίκλεια, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δομνίστα, Έλατος, Κανάλια, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μεσούντα, Μηλίνα, Πρέβεζα, Στυλίδα, Τιθορέα, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα].

καλαμιά / το στέλεχος των δημητριακών || γεωργία || Πελοπόννησος: η καλαμιά [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Ελάτη, Καλούσι, Κανδήλα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Μάλη, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Πιάνα, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | ο αποκάλαμος [Βρέσθενα] | α καλαμία [Πέρα Μέλανα] | α τσαφία [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: η καλαμιά [Αγία Ευθυμία, Βράχα, Γέρμας, Κανάλια, Κιλελέρ, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Στροφυλιά, Τιθορέα, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | η καλαμνιά [Έλατος] | η καλαμέα [Μέγαρα] | οι καλαμές [Μικρό Βουνό] | του σάλουμα [Αμφίκλεια, Βράχα, Έλατος, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Ραψάνη, Στυλίδα, Τιθορέα].

καλαμίδια / του αργαλειού, για να ξεχωρίζουν τη σταύρωση || υφαντική || Πελοπόννησος: τα καλαμίδια [Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Νεοχώρι, Ροεινό, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | τα καλάμια [Κρέστενα]. || Ρούμελη: τα καλαμίδια [Έλατος, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μέγαρα, Μηλίνα, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Τσαμαντάς, Χρυσή] | τα καλάμια [Δράκεια, Θαρούνια, Τιθορέα].

καλαμιές / μέρος με καλάμια || φυτολογικά || Ρούμελη: οι καλαμιές [Γουριά].

καλαμόβρακα || φορεσιά || Πελοπόννησος: τα καλαμόβρακα [Βρέσθενα].

καλαμοδόντα / φανταστικό ον για να φοβίζουν τα παιδιά || δοξασίες || Ρούμελη: η καλαμοδόντα [Τσαμαντάς].

καλαμοκάνι / μασούρι με νήμα για τον αργαλειό || υφαντική || Πελοπόννησος: το καλαμοκάνι [Προάστιο] | το καλαμποκάνι [Αλποχώρι, Βρέσθενα, Λεχαινά] | το καλαμοσκάνι [Βαλύρα] | το καλαμουκάνι [Τσέρια]. || Ρούμελη: του καλαμουκάν [Μηλίνα] | ο καλαμουκανάς [Μέγαρα].

καλαμποκάλευρο (ALE) || μαγειρική - ζαχαροπλαστική || Πελοπόννησος: το αραποσιτάλευρο [Βρέσθενα Κάτω Λουσοί, Μαγούλα] | το μπομποτάλευρο [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Ελάτη, Μυγδαλιά, Σκεπαστό, Τρόπαια] | η μπομπότα [Λαγκάδια, Λεβίδι] | το κουκλάλευρο [Μάλη, Προάστιο]. || Ρούμελη: του καλαμπουκάλιβρου [Μηλίνα, Ραψάνη] | η μπομπότα [Σταυροδρόμι, Ωραιόκαστρο] | η μπουμπότα [Πλατύστομο, Χουλιαράδες] | του μπουμπουτάλιβρου [Δαύλεια] | το μισίρι [Τσαμαντάς] | του ρουκίσιου [Μεσούντα].

καλαμπόκι / το φυτό Zea mays (ALE, Buck list) || χλωρίδα || Πελοπόννησος: το καλαμπόκι [Αμπελιώνα, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Λυγουριό, Μαγούλα, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | η κούκλα [Αμπελιώνα, Μάλη, Πιάνα, Προάστιο] | το αραποσίτι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός] | ο αραποσίκη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το αραποσίκι [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: το καλαμπόκι [Δελβινάκι, Πάργα, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | το καλαμπότσι [Θαρούνια] | η καλαμπκιά [Δελβινάκι, Σταγιάδες] | η καλαμκιά [Μηλίνα, Σιάτιστα] | η καλαμπουκιά [Γουριά, Κουμαρίτσι, Λιλαία] | του καλαμπόκ [Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Κανάλια, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Πλατύστομο, Ραψάνη, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | το καλαμπούκι [Δελβινάκι, Δολό, Πηγή, Σταυροδρόμι] | του καλαμπούκ [Αγιά, Αγία Παρασκευή, Γέρμας, Δράκεια, Έλατος, Κιλελέρ, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Σιάτιστα, Σταγιάδες] | το αραποσίτι [Μέγαρα] | η αραποσιτέα [Μέγαρα] | του αραπουσίτ [Αμφίκλεια, Τιθορέα, Φαρκαδόνα] | το αλειτούργητο [Τσαμαντάς].

καλαμποκιά / ζωοτροφή || κτηνοτροφία - τυροκομία || Ρούμελη: η καλαμπουκιά [Αμφίκλεια, Γουριά, Δολό, Σταυροδρόμι].

καλαμποκόσπορος (ALE) || φυτολογικά || Πελοπόννησος: το καλαμποκόσπυρο [Λαγκάδια] | το αραποσιτόσπυρο [Λαγκάδια] | οι ντούντες [Λυγουριό]. || Ρούμελη: του αραποπουστόσπυρου [Λιλαία].

καλαμποκόφυλλα || φυτολογικά || Πελοπόννησος: τα αραποσιτόφυλλα [Δολιανά]. || Ρούμελη: τα καλαμπουκόφλα [Μηλίνα, Ραψάνη] | τα καλαμπκόφλα [Σταγιάδες] | τα καλαμκόφλα [Έλατος, Μηλίνα, Σιάτιστα] | τα φλέστρια [Κουμαρίτσι] | τα φόκια [Χρυσή, Ωραιόκαστρο] | τα φλόσαρα [Σταγιάδες] | τα ρουκόφλα [Μελισσουργοί] | τα μπλούτσια [Κουμαρίτσι].

καλαμπούρι || διασκέδαση || Πελοπόννησος: το καλαμπούρι [Βεργαδαίικα, Καλούσι, Λεβίδι, Μάλη, Ρούτσι, Τσέρια]. || Ρούμελη: το καλαμπούρι [Δολό, Τσαμαντάς] | του καλαμπούρ [Αμφίκλεια, Γουριά, Σταγιάδες] | του μουαμπέτ [Κανάλια, Χρυσή].

καλαμπουρτζής || ιδιότητες || Πελοπόννησος: ο καλαμπουρτζής [Παραδείσια]. || Ρούμελη: ου καλαμπουρτζής [Σταγιάδες, Στροφυλιά].

καλαμωτή || οικοδομή – σπίτι - αυλή || Πελοπόννησος: η καλαμωτή [Αλποχώρι, Βρέσθενα, Θαλάμες, Καρυά, Καστρί, Προάστιο, Σκεπαστό] | τα καλαμωτά [Βαλύρα]. || Ρούμελη: η καλαμουτή [Γουριά, Μασχολούρι, Μηλίνα].

καλαμωτό / μεσότοιχος || οικοδομή – σπίτι - αυλή || Πελοπόννησος: το καλαμωτό [Παραδείσια].

κάλαντα || θρησκεία || Πελοπόννησος: τα κάλαντα [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελληνίτσα, Κανδήλα, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεχαινά, Λυγουριό, Μελιγού, Μυγδαλιά, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | τα κάλαντρα [Λεβίδι]. || Ρούμελη: τα κάλαντα [Άγιος Λουκάς, Άγιος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δελβινάκι, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μέγαρα, Μηλίνα, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σταυροδρόμι, Στροφυλιά, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα, Ωραιόκαστρο] | τα κόλιντα [Πηγή, Ραψάνη] | τα κόλιαντα [Αγιά, Αγία Παρασκευή, Σιάτιστα] | τα κόλιντρα [Έλατος] | τα κόλντρα [Σταγιάδες] | η σούρουβα (τα πρωτοχρονιάτικα) [Σιάτιστα] | η σούρβα (τα πρωτοχρονιάτικα) [Ραψάνη] | τα σούρβα [Αγία Παρασκευή].

καλαπόδι || σύνεργα-υλικά || Πελοπόννησος: το καλαπόδι [Βρέσθενα, Σκεπαστό]. || Ρούμελη: του καλαπόδ [Λιλαία].

καλέμι || σύνεργα-υλικά || Πελοπόννησος: το καλέμι [Άγιος Δημήτριος, Στεμνίτσα] | το βελόνι [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα]. || Ρούμελη: το καλέμι [Μέγαρα, Πάργα] | του καλέμ [Έλατος, Σιάτιστα, Σταγιάδες] | του καλιέμ [Χρυσή].

καλέσματα / προσκλήσεις γάμου || ο γάμος || Πελοπόννησος: τα καλέσματα [Αρχαία Φενεός, Δροσοπηγή, Ελάτη, Καλούσι, Κέρτεζη, Λεχαινά, Μαγούλα, Μελιγού, Παραδείσια, Ροεινό, Σκεπαστό, Σπαρτιά] | το κάλεσμα [Βεργαδαίικα, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Στεμνίτσα] | τα καλεσίδια [Θαλάμες]. || Ρούμελη: τα καλέσματα [Άγιος Λουκάς, Δαύλεια, Θαρούνια, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γραμματικού, Δομνίστα, Καρίτσα, Μακρινή, Σταυροδρόμι, Στυλίδα, Τιθορέα, Ωραιόκαστρο] | το κάλεσμα [Θαρούνια] | του κάλισμα [Άγιος, Δραμεσιοί] | του ακάλισμα [Μηλίνα].

καλεσμένος || αταξινόμητα || Ρούμελη: ου καλισμένους [Κουμαρίτσι].

καλεσοχάρτι / προσκλητήριο || ο γάμος || Πελοπόννησος: το καλεσοχάρτι [Δολιανά, Μυγδαλιά]. || Ρούμελη: του καλισουχάρτς [Σιάτιστα].

καλεστάδες / για τον γάμο || ο γάμος || Πελοπόννησος: οι καλεστάδες [Ρούτσι, Τσέρια, Φενεός]. || Ρούμελη: οι καλιστάδες [Έλατος, Σταγιάδες] | οι καλιστίδις [Μικρό Βουνό].

καλέστρες / κοπέλες που μοίραζαν στους χωριανούς τις προσκλήσεις του γάμου || ο γάμος || Πελοπόννησος: οι καλέστρες [Κανδήλα, Πηγαδάκια].

καλημάνα / το πουλί Vanellus vanellus || πανίδα || Πελοπόννησος: το καλημάνι [Σκεπαστό]. || Ρούμελη: η γκαλιαμάνα [Μασχολούρι, Φαρκαδόνα].

καλιακούδα / το πουλί Corvus monedula || πανίδα || Πελοπόννησος: η καλιακούδα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βρέσθενα, Κέρτεζη] | α καλιακούδα [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: η καλιακούδα [Αγιά, Αμφίκλεια, Σταγιάδες] | του καλιακούδ [Άγιος Νικόλαος, Μασχολούρι, Ραψάνη, Τιθορέα] | η κάλια [Σιάτιστα] | η κάργα [Τιθορέα] | η κάρνια [Θαρούνια] | η γκαΐλα [Χουλιαράδες] | η καραμούζα [Σιάτιστα].

καλιγόπροκες || σύνεργα-υλικά || Πελοπόννησος: οι καλιγόπροκες [Στεμνίτσα].

καλικάντζαροι || δοξασίες || Πελοπόννησος: οι καλικάντζαροι [Ελάτη, Λεβίδι, Μαγούλα] | οι καλικάτζαροι [Βρέσθενα, Καλούσι, Μάλη] | οι καλικατζάροι [Μυγδαλιά, Παραδείσια] | οι καλικαντζαρέοι [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Δολιανά, Νεοχώρι] | οι καλικατζαρέοι [Άγιος Δημήτριος] | οι καλικατζόνοι [Πιάνα, Ρούτσι] | οι σκαλικάτζαροι [Λυγουριό] | οι καρκαντζαρέοι [Δολιανά] | οι καρκατζέλοι [Λαγκάδια] | οι κατσιμπουχέροι [Άγιος Δημήτριος] | οι σκαρτσιμπουχιαρέοι [Λεχαινά] | τα καλικαντζάρια [Αμπελιώνα, Δολιανά, Καστρί, Μελιγού] | τα καλικατζάρια [Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Ελάτη, Κέρτεζη, Λεβίδι] | τα καλικαντζέρια [Κρέστενα] | τα κουλικάντζαρα [Λεβίδι] | τα καλικατζόνια [Ρούτσι] | τα καλκατζόνια [Ρούτσι] | τα καρκαντζέλια [Στεμνίτσα] | τα καρκατζέλια [Λαγκάδια, Σαρακίνι] | τα καρκατσέλια [Λαγκάδια] | τα χαρχαντζέλια [Στεμνίτσα] | τα λυκοκαντζάρια [Βρέσθενα] | τα λυκοκάντζαρα [Λεβίδι] | τα λυκοκατζάρια [Βαλύρα] | τα κατσιντρέλια [Άγιος Δημήτριος] | τα κατσιμπουχέρια [Αλποχώρι, Κέρτεζη, Κρέστενα, Μαγούλα] | τα κατσιμπούλια [Σαρακίνι] | τα κατζούνια [Σκεπαστό] | τα σκατζιμπουχέρια [Καλούσι] | τα σκατσιμπουχέρια [Σκεπαστό] | τα γκριτζόνια [Αρχαία Φενεός] | τα γκριτζόγια [Αρχαία Φενεός] | τα γκατζόνια [Κανδήλα] | τα γκατζιόνια [Κανδήλα, Ροεινό] | τα τσιρικλοτά [Προάστιο, Τσέρια] | οι σκαλιτσοί [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: οι καλικάντζαροι [Μέγαρα, Τσαμαντάς] | οι καλικάτζαροι [Δελβινάκι] | οι καλικάντζαρ [Καρίτσα, Μηλίνα, Χρυσοβίτσα] | τα καλκαντζούρια [Αγία Ευθυμία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Πάργα] | τα καλκαντούρια [Μακρολίβαδο] | τα καλκαντζάρια [Μηλίνα] | τα καλκαντζόιρα [Καρίτσα] | τα καρκαντζόιρα [Καρίτσα] | τα καρκαντζέλια [Έλατος, Μικρό Βουνό] τα καρκαντζάλια [Αγιά] | οι καλικαντζαρέοι [Δραμεσιοί, Μέγαρα, Μελισσουργοί, Πάργα, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Χρυσοβίτσα] | οι καλκατζαρέοι [Κιλελέρ, Μακρινή] | οι καλκαντζαρέοι [Αγία Ευθυμία, Λιλαία, Πλατύστομο, Στυλίδα, Χουλιαράδες] | οι καρκαντζαλιέοι [Μασχολούρι] | οι καλκάντζαρ [Αμφίκλεια, Γραμματικού] | οι καρκάντζαλ [Γουριά Σταγιάδες] | οι σκαλκάντζαρ [Αμφίκλεια] | οι σκαλκάτζαρ [Στροφυλιά] | οι σκαλικαντζαρέοι [Άγιος Λουκάς] | οι σκαλκαντζαρέοι [Λιλαία, Τιθορέα] | οι σκαλκανταρέοι [Κουμαρίτσι] | τα σκαλκαντζούρια [Άγιος, Κουμαρίτσι, Λιλαία] | τα σκαλκατζούρια [Στροφυλιά] | οι κακαντζαρέοι [Αμφίκλεια] | τα κάντζια [Βράχα] | τα παγανά [Αγία Ευθυμία, Δομνίστα, Καρίτσα, Σταγιάδες, Μακρινή, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Πλατύστομο] | τα πάγανα [Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Γουριά, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Πάργα, Χρυσοβίτσα] | οι κοκκινογέλεκοι [Τσαμαντάς].

καλκάνι / το ψάρι Psetta maxima || πανίδα || Ρούμελη: του καλκάν [Στυλίδα].

καλκάνι / υφαντό πουκάμισο με ανοικτό μανίκι || φορεσιά || Πελοπόννησος: το καλκάνι [Ελάτη, Λεβίδι, Πιάνα, Στεμνίτσα, Πραστός].

καλμπούρι / κόσκινο μικρό || μαγειρική - ζαχαροπλαστική || Πελοπόννησος: το καλμπούρι [Κανδήλα].

καλντερίμι / λιθόστρωτο || ο οικισμός || Πελοπόννησος: το καλντερίμι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Μελιγού] | το καλντιρίμι [Θαλάμες] | το καλιντζίμι [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: το καρντιρίμι [Μέγαρα] | το καλνερίμι [Μέγαρα] | του καλντιρίμ [Άγιος, Γραμματικού, Μασχολούρι] | το γκαλντερίμι [Πάργα] | του γκαλντιρίμ [Ραψάνη, Σταγιάδες] | του γκαλτζιρίμ [Σιάτιστα].

καλόγερος (Buck list) || θρησκεία || Πελοπόννησος: ο καλόγερος [Αγρίδι, Αλποχώρι, Βαλύρα, Γυμνό, Δολιανά, Ελάτη, Εξωχώρι, Λυγουριό, Προάστιο, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | ο καλόερος [Ροεινό] | ο καόγερε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: ο καλόγερος [Άγιος Λουκάς, Μέγαρα] | ου καλόγιρους [Αγία Παρασκευή, Αμφίκλεια, Γουριά, Κουμαρίτσι, Μακρινή] | ου καλόιρους [Σιάτιστα] | ι καλόγιρους [Μηλίνα] | ι καλόιρους [Κανάλια].

καλόγερος / δοθιήνας || αρρώστιες || Πελοπόννησος: ο καλόγερος [Άγιος Δημήτριος, Κανδήλα, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | ο λούσουνας [Κανδήλα] | το τζιρίλο [Ρούτσι] | το λουθουνάρι [Προάστιο]. || Ρούμελη: ο καλόγερος [Μέγαρα, ΠάργαΣταυροδρόμι] | ου καλόγηρους [Γουριά, Κουμαρίτσι, Μακρινή] | του λουθνάρ [Αγία Ευθυμία, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή] | του λουχνάρ [Κανάλια, Μασχολούρι] | ου μιξίτς [Άγιος Νικόλαος] | του μξιδ [Χουλιαράδες] | η μαυρή [Κανάλια] | η τσιρίτσα [Τσαμαντάς] | η τσόρτσα [Χρυσή] | το διασόνι [Πάργα] | η ζούσκα [Χρυσή].

καλόγνωμη / το μαλάκιο οστρακόδερμο Arca noae || πανίδα || Ρούμελη: η καλόγνουμ [Πρέβεζα] | η σπιτουνίκ [Πρέβεζα].

καλόγρια (Buck list) || θρησκεία || Πελοπόννησος: η καλόγρια [Αρχαία Φενεός, Λυγουριό, Μάλη, Μυγδαλιά, Ροζενά, Ρούτσι, Σκεπαστό] | η καλόγριγια [Προάστιο] | α καογρία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α καογζία [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: η καλόγρια [Γουριά, Κουμαρίτσι, Τσαμαντάς] | η καλογριά [Μέγαρα] | η καλόγρα [Σιάτιστα] | η καλουγριά [Κιλελέρ].

καλόγρια / το πουλί Parus ater || πανίδα || Ρούμελη: η καλουγριά [Κουμαρίτσι].

καλογριά / το ψάρι Chromis chromis || πανίδα || Πελοπόννησος: οι καλογριγές [Προάστιο]. || Ρούμελη: η καλογρίτσα [Πάργα] | η καλουγρίτσα [Πρέβεζα].

καλοκαίρι (ALE, Buck list) || χρόνος || Πελοπόννησος: το καλοκαίρι [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Θαλάμες, Καρυά, Καστρί, Κέρτεζη, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πάκια, Παραδείσια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός] | το καλοτσιέρι [Κανδήλα, Τρόπαια] | το καλοτσαίρι [Τσέρια] | το καοτσαίρι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το καοτσαίζι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το καλοκαίρι [Δελβινάκι, Δολό, Πηγή, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | του καλουκαίρ [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Δαύλεια, Δράκεια, Δομνίστα, Δράκεια, Δραμεσιοί, Έλατος, Κανάλια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | το καλοτσαίρι [Άγιος Λουκάς, Θαρούνια, Μέγαρα].

καλοκαιριά (ALE) || η φύση || Πελοπόννησος: η καλοκαιριά [Άγιος Δημήτριος, Πιάνα] | η καλοσύνη [Προάστιο] | η καλοτσαιρία [Τσέρια] | α καοκαιρία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α καοτσαιζία [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | α καοσύνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η καλουκιριά [Μηλίνα, Πρέβεζα] | η βδία [Μέγαρα] | η κεραντζάνα [Πάργα] | το μπεχάρι [Πάργα].

καλορίζικα || δοξασίες || Πελοπόννησος: τα καλορίζικα [Λυγουριό] | το καλορίζικο [Ελάτη]. || Ρούμελη: τα καλορίζικα [Θαρούνια] | τα καλουρίζκα [Δαύλεια, Δράκεια].

κάλος || το σώμα (ανθρώπου-ζώων) || Πελοπόννησος: ο κάλος [Εξωχώρι, Λυγουριό, Σκεπαστό, Σκεπαστό] | το πετσόχωμα [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: ου κάλους [Τιθορέα].

καλοσύνη / αντίθετο: κακία || αταξινόμητα || Πελοπόννησος: η καλοσύνη [Δολιανά] | α καοσύνα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η καλουσύν [Άγιος Νικόλαος, Γέρμας].

καλοτυχιά || δοξασίες || Ρούμελη: η βιτόρα [Πάργα].

καλούδια || αταξινόμητα || Πελοπόννησος: τα καλούδια [Γυμνό, Ελληνίτσα, Λεβίδι]. || Ρούμελη: τα καλούδια [Αμφίκλεια, Δαύλεια, Δολό, Δράκεια, Κανάλια, Μασχολούρι, Μέγαρα, Πάργα, Πλατύστομο, Σιάτιστα, Στροφυλιά, Τσαμαντάς, Χουλιαράδες].

καλούμπα || σύνεργα-υλικά || Πελοπόννησος: η καλούμα [Λυγουριό].

καλούπι || σύνεργα-υλικά || Πελοπόννησος: το καλούπι [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Κανδήλα, Κρέστενα, Μυγδαλιά, Πιάνα, Στεμνίτσα, Τρόπαια]. || Ρούμελη: του καλούπ [Γέρμας, Γραμματικού, Δραμεσιοί, Κανάλια, Κιλελέρ, Μασχολούρι, Πάργα, Σιάτιστα, Τιθορέα, Χρυσοβίτσα].

καλοφαγιά || αταξινόμητα || Ρούμελη: η καλουφαγιά [Αγία Ευθυμία].

καλπάκι / για το κεφάλι || φορεσιά || Πελοπόννησος: το καλπάκι [Στεμνίτσα]. || Ρούμελη: το καλπάκι (μαύρο δίκοχο από δίμητο) [Πάργα] | του καλπάκ [Σιάτιστα].

κάλτσα (Buck list) || φορεσιά || Πελοπόννησος: η κάλτσα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Γυμνό, Δροσοπηγή, Ελάτη, Ελληνίτσα, Καρυά, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Πηγαδάκια, Ρούτσι, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Φενεός] | η σκάλτσα [Αγρίδι, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πιάνα, Ροεινό, Ροζενά, Σκεπαστό, Τσέρια] | το σκαλτσούνι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Καστρί, Κρέστενα, Λεβίδι, Μυγδαλιά, Σπαρτιά] | το τσουράπι [Αλποχώρι, Κανδήλα, Καρυά, Καστρί, Κρέστενα, Μελιγού, Στεμνίτσα, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το τσιουράπι [Λαγκάδια] | το τζιουράπι [Λαγκάδια] | το τζουράπι [Λεβίδι, Παραδείσια] | η τσαγκόρλα [Στεμνίτσα, Τρόπαια] | α σκάλιτσα [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: η κάλτσα [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δαύλεια, Δελβινάκι, Δομνίστα, Δράκεια, Δραμεσιοί, Κανάλια, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πάργα, Πηγή, Πλατύστομο, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταυροδρόμι, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα, Ωραιόκαστρο] | η κάλιτσα [Άγιος Λουκάς] | η σκάλτσα [Αγία Ευθυμία, Γουριά, Μέγαρα, Πάργα] | του καλτσούν [Λιλαία, Τιθορέα] | του σκαλτσούν [Γουριά, Πρέβεζα] | η σκάριτσα [Άγιος Λουκάς] | το τσουράπι [Δολό, Θαρούνια, Μέγαρα, Πάργα, Σταυροδρόμι] | του τσουράπ [Αγία Ευθυμία, Άγιος Νικόλαος, Βράχα, Γουριά, Δαύλεια, Δομνίστα, Κανάλια, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Μακρολίβαδο, Μεσούντα, Πλατύστομο, Στυλίδα, Χρυσοβίτσα] | του τσιουράπ [Μακρινή, Σιάτιστα] | του τσιρέπ [Δραμεσιοί, Κανάλια, Μασχολούρι, Μηλίνα, Ραψάνη, Τιθορέα, Φαρκαδόνα] | του τσιράπ [Έλατος, Σιάτιστα, Χρυσή] | του τσουρέπ [Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μηλίνα, Πρέβεζα, Χουλιαράδες] | του τσρεπ [Σταγιάδες] | του τσιουρέπ [Μελισσουργοί] | το τζερέπι [Τσαμαντάς] | του τσιαράπ [Γέρμας] | η πατούνα [Δραμεσιοί, Έλατος, Μέγαρα, Χρυσή] | του σφκουν (μάλλινη) [Αγία Παρασκευή, Σταγιάδες] | του κοντοτσούραπο (μέχρι τον αστράγαλο) [Καρίτσα].

καλτσοβελόνα || σύνεργα-υλικά || Ρούμελη: η καλτοβιλόνα [Κουμαρίτσι].

καλτσοδέτα || φορεσιά || Πελοπόννησος: η καλτσοδέτα [Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Μάλη, Ρούτσι, Φενεός] | η σκαλτσοδέτα [Κάτω Λουσοί] | α σκαλιτσοδέτα [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: η καλτσουδέτα [Γραμματικού, Δαύλεια, Δομνίστα, Καρίτσα, Κιλελέρ, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Πάργα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | η σκαλτσοδέτα [Μέγαρα] | η σκαλτσουδέτα [Πάργα] | το τσιρεπόσκοινο [Δελβινάκι] | του τσιραπόσκνου [Έλατος, Χρυσή] | του τσιαραπόσκνου [Γέρμας, Σιάτιστα] | του τσιουραπόσκνου [Μακρινή] | η βουδέτα [Άγιος Νικόλαος, Καρίτσα].

καλτσόνημα || υφαντική || Ρούμελη: του καλτσόνημα [Κιλελέρ].

καλτσοσκούτι / ψιλό μάλλινο πανί της νεροτριβής (για κάλτσες) || υφαντική || Ρούμελη: του σκαλτσουσκούτ [Αγία Ευθυμία].

καλύβα (Buck list) || ο οικισμός || Πελοπόννησος: η καλύβα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Θαλάμες, Κανδήλα, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Μάλη, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Πιάνα, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | το καλύβι [Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Βρέσθενα, Γυμνό, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Εξωχώρι, Θαλάμες, Κανδήλα, Λεβίδι, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | ο κάλιε [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: η καλύβα [Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Δελβινάκι, Δολό, Δραμεσιοί, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μέγαρα, Μεσούντα, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Σταυροδρόμι, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Τσουκαλάδες, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα, Ωραιόκαστρο] | το καλύβι [Δελβινάκι, Θαρούνια, Μέγαρα, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | του καλύβ [Αγία Ευθυμία, Άγιος Νικόλαος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Δράκεια, Μηλίνα, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα] | του κουνάκ [Αγία Ευθυμία, Δαύλεια, Στροφυλιά, Στυλίδα] | η τσαρδάκα [Κιλελέρ] | του τσαρδάκ [Αγία Ευθυμία, Άγιος, Σταγιάδες] | το ντάμι [Μέγαρα] | του τσιαρδάκ [Μασχολούρι].

κάλφας / μαθητευόμενος - βοηθός μάστορα || επαγγέλματα || Ρούμελη: ου κάλφας [Μασχολούρι, Πάργα, Σιάτιστα, Χουλιαράδες].

καλωσόρισμα || αταξινόμητα || Πελοπόννησος: το καλωσόρισμα [Κρέστενα]. || Ρούμελη: του σκαλιόρσμα [Σιάτιστα].

κάμα / δίκοπο μαχαίρι || βία || Πελοπόννησος: η κάμα [Αλποχώρι]. || Ρούμελη: η κάμα [Γέρμας, Έλατος, Σιάτιστα].

καμάκι || ψάρεμα || Ρούμελη: το καμάκι [Πάργα] | του καμάκ [Άγιος, Μηλίνα, Πρέβεζα, Στυλίδα].

καμάρα || οικοδομή – σπίτι - αυλή || Πελοπόννησος: η καμάρα [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Λυγουριό, Ροζενά, Ρούτσι] | το τουρλί [Ρούτσι] | α καμάρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η καμάρα [Αγιά, Γουριά, Γραμματικού, Έλατος, Μασχολούρι, Μέγαρα, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μικρό Βουνό, Πάργα, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | η κάμαρ [Κανάλια, Χρυσοβίτσα].

κάμαρα / δωμάτιο (Buck list) || οικοδομή – σπίτι - αυλή || Πελοπόννησος: η κάμαρα [Αγρίδι, Πάκια, Πιάνα] | η κάμαρη [Αμπελιώνα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Νεοχώρι, Παραδείσια, Ρούτσι] | η κάμερη [Κρέστενα, Νεοχώρι] | η κάμερα [Προάστιο]. || Ρούμελη: η κάμαρα [Δαύλεια, Δράκεια, Δομνίστα, Πάργα, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Χουλιαράδες] | η κάμερα [Πάργα] | η κάμαρη [Δελβινάκι, Θαρούνια] | η κάμαρ [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Μασχολούρι, Πρέβεζα, Ραψάνη, Σταγιάδες, Στυλίδα] | οι κάμαρις [Μεσούντα] | ο οντάς [Άγιος Λουκάς, Πάργα] | ου ουντάς [Κιλελέρ] | ι ουντάς [Μηλίνα] | ου νουντάς [Άγιος Νικόλαος, Γέρμας, Έλατος, Ραψάνη, Σιάτιστα] | ι νουντάς [Μηλίνα, Μικρό Βουνό].

καμάρι (Buck list) || αταξινόμητα || Πελοπόννησος: το καμάρι [Λαγκάδια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | το καμάζι [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: το καμάρι [Δελβινάκι, Δολό] | του καμάρ [Αμφίκλεια, Κανάλια, Λιλαία, Χουλιαράδες, Χρυσή] | του καμάρουμα [Γέρμας].

καμαρούλα / δωμάτιο που είχε μέσα τα κασόνια με το γέννημα || οικοδομή – σπίτι - αυλή || Πελοπόννησος: η καμαρούλα [Βρέσθενα, Δολιανά, Κανδήλα, Καστρί, Καστρί, Ροεινό, Ροεινό, Στεμνίτσα] | το καμαράκι [Κανδήλα] | η κάμαρη [Στεμνίτσα] | η μισάντρα [Κανδήλα, Στεμνίτσα] | το κελέρι [Ελάτη, Μυγδαλιά] | το γκιλέρι [Λαγκάδια] | το κελάρι [Στεμνίτσα]. || Ρούμελη: η καμαρούλα [Γραμματικού, Μελισσουργοί, Χουλιαράδες] | του καμαράκ [Δραμεσιοί] | του κιλάρ [Δράκεια, Χουλιαράδες] | του νταμ [Φαρκαδόνα].

καματερή / καθημερινή || αταξινόμητα || Ρούμελη: η καματερή [Ωραιόκαστρο] | η καματιρή [Έλατος].

κάματος || φυσιολογικά || Πελοπόννησος: ο κάματος [Τσέρια] | ο κάματε [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός].

καμβάς || σύνεργα-υλικά || Πελοπόννησος: ο καμβάς [Άγιος Δημήτριος] | ο καμπάς [Στεμνίτσα]. || Ρούμελη: ου καμβάς [Κουμαρίτσι, Πρέβεζα].

καμιζόλα / είδος πουκαμίσας || φορεσιά || Πελοπόννησος: η καμιζόλα [Προάστιο, Τσέρια] | η καμίζα [Ροεινό] | η καμπζόλα [Σκεπαστό]. || Ρούμελη: η καμιζόλα [Μέγαρα] | η καμζέλα [Γουριά, Πλατύστομο, Χρυσή] | η καμζόλα [Λιλαία].

καμινάδα (ALE, Buck list) || οικοδομή – σπίτι - αυλή || Πελοπόννησος: η καμινάδα [Βρέσθενα, Δολιανά, Λαγκάδια, Ρούτσι, Σαρακίνι, Στεμνίτσα] | το φουγάρο [Αλποχώρι, Βρέσθενα, Κανδήλα, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μάλη, Μελιγού, Ροεινό] | ο ανήφορος [Αμπελιώνα] | ο καπινολόγος [Λαγκάδια, Στεμνίτσα] | ο μπουχαρές [Λαγκάδια]. || Ρούμελη: η καμινάδα [Δελβινάκι, Μέγαρα, Πάργα] | το καμινάδο [Πάργα] | το φουγάρο [Τσαμαντάς] | του φουγάρου [Άγιος, Τιθορέα] | το μπουχάρι [Πάργα, Ωραιόκαστρο] | του μπουχαρί [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γουριά, Γραμματικού, Έλατος, Κουμαρίτσι, Μασχολούρι, Μελισσουργοί, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πλατύστομο, Σιάτιστα, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα] | του μπχαρί [Πρέβεζα] | ου μπουχαρές [Αμφίκλεια] | ο μπουχαρής [Πάργα] | ου μπουχαρής [Δραμεσιοί, Μασχολούρι, Πλατύστομο, Σταγιάδες, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες] | ι μπουχαρής [Κανάλια, Μικρό Βουνό] | του μχαρί [Μεσούντα] | ου μπατζιάς [Μασχολούρι] | ο καπνολόγος [Τσαμαντάς].

καμινέτο / για μαγείρεμα || μαγειρική - ζαχαροπλαστική || Ρούμελη: το καμινέτο [Πάργα].

καμίνι || ο οικισμός || Πελοπόννησος: το καμίνι [Άγιος Δημήτριος, Άγιος Δημήτριος, Δροσοπηγή, Ελάτη, Μαγούλα, Μυγδαλιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | το κανίνι [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: το καμίνι [Θαρούνια, Μέγαρα] | του καμίν [Δράκεια, Δραμεσιοί, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μεσούντα, Μηλίνα, Σιάτιστα, Στυλίδα, Τιθορέα].

καμουτσίκι || αγωγιάτης || Πελοπόννησος: το καμουτσίκι [Σκεπαστό] | το καμτσίκι [Κρέστενα] | το καμουτσί [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Κανδήλα, Μυγδαλιά, Νεοχώρι] | το καμουτζί [Κρέστενα]. || Ρούμελη: το καμτσίκι [Δελβινάκι, Πάργα] | το καμπτσίκι [Τσαμαντάς] | του καμτσίκ [Κανάλια, Σιάτιστα] | του καμτσί [Ραψάνη, Στροφυλιά].

καμούφι / βολάν φορέματος || φορεσιά || Πελοπόννησος: το καμούφι [Άγιος Δημήτριος, Αρχαία Φενεός, Ροεινό, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σκεπαστό] | η καμούφα [Αλποχώρι, Κάτω Λουσοί] | το καμούφο [Αλποχώρι, Μάλη] | το καμπούφι [Βρέσθενα] | το βολάνι [Ρούτσι]. || Ρούμελη: του καμούφ [Γουριά, Μακρινή, Χρυσοβίτσα].

καμούχι / είδος φορέματος || φορεσιά || Πελοπόννησος: το καμούχι [Βαλύρα, Προάστιο]. || Ρούμελη: οι καμουχάδις [Μασχολούρι].

καμπάνα (ALE) || θρησκεία || Πελοπόννησος: η καμπάνα [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελληνίτσα, Εξωχώρι, Θαλάμες, Καλούσι, Κανδήλα, Καστρί, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Λεχαινά, Λυγουριό, Μαγούλα, Μάλη, Μελιγού, Μυγδαλιά, Νεοχώρι, Παραδείσια, Πιάνα, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τσέρια, Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η καμπάνα [Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Άγιος, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Δελβινάκι, Δολό, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Θαρούνια, Κανάλια, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μασχολούρι, Μέγαρα, Μελισσουργοί, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Πηγή, Πλατύστομο, Ραψάνη, Σιάτιστα, Σταυροδρόμι, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσαμαντάς, Τσουκαλάδες, Χουλιαράδες, Χρυσοβίτσα, Ωραιόκαστρο].

καμπαναριό || θρησκεία || Πελοπόννησος: το καμπαναριό [Άγιος Δημήτριος] | το καμπαναρίο [Τσέρια]. || Ρούμελη: το καμπαναριό [Δελβινάκι, Μέγαρα, Σταυροδρόμι, Τσαμαντάς] | του καμπαναριό [Γουριά, Λιλαία, Μικρό Βουνό, Ραψάνη, Σιάτιστα].

κάμπια (ALE) || πανίδα || Πελοπόννησος: η κάμπια [Άγιος Δημήτριος, Βρέσθενα, Δολιανά, Ρούτσι, Σκεπαστό] | η κάμπα [Αμπελιώνα, Κανδήλα, Λαγκάδια] | α κάμπια [Πέρα Μέλανα] | α κάμπα [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: η κάμπια [Βράχα, Μακρινή, Σιάτιστα, Τιθορέα] | η γκασιανίτσα [Σιάτιστα] | η γκουσανίτσα [Έλατος] | η μπλούντα [Σταγιάδες].

καμπινές || οικοδομή – σπίτι - αυλή || Πελοπόννησος: ο καμπινές [Αγρίδι, Αμπελιώνα, Λυγουριό, Τσέρια] | ο γκεσιμές [Κανδήλα, Λαγκάδια] | το χεσταριό [Λαγκάδια] | το μέρος [Λυγουριό] | ο χαλές [Λυγουριό] | ο χαλέ [πραστός] | το χεσταρίε [Πέρα Μέλανα] | το χεσταζίε [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: ου καμπινές [Αμφίκλεια] | το μέρος [Μέγαρα] | του μέρους [Σιάτιστα] | ο χαλές [Δελβινάκι, Δολό, Μέγαρα, Πάργα, Ωραιόκαστρο] | ου χαλές [Αμφίκλεια, Γέρμας, Έλατος, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες, Χρυσή] | το κενέφι [Πάργα] | η χέστρα [Πάργα].

κάμπος (Buck list) || γεωργία || Πελοπόννησος: ο κάμπος [Αγία Άννα, Άγιος Δημήτριος, Αγρίδι, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Μυγδαλιά, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Σπαρτιά, Στεμνίτσα, Τρόπαια, Τσέρια, Φενεός] | ο κάμπο [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: ο κάμπος [Δελβινάκι, Θαρούνια, Μέγαρα, Τσαμαντάς, Ωραιόκαστρο] | ου κάμπους [Αγία Ευθυμία, Άγιος, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γουριά, Δομνίστα, Δραμεσιοί, Καρίτσα, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Λιλαία, Μακρινή, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Σταγιάδες, Στροφυλιά, Στυλίδα, Τιθορέα, Τσουκαλάδες, Φαρκαδόνα, Χουλιαράδες] | ι κάμπους [Δράκεια, Κανάλια].

κάμποτο / βαμβακερό ύφασμα || υφαντική || Πελοπόννησος: το κάμποτο [Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Λυγουριό, Ρούτσι, Στεμνίτσα]. || Ρούμελη: του κάμπουτου [Σταγιάδες] | του κάμπουτ [Καρίτσα, Τιθορέα].

καμπούρα || το σώμα (ανθρώπου-ζώων) || Πελοπόννησος: η καμπούρα [Μαγούλα, Ρούτσι] | η γρούμπα [Λαγκάδια] | η σγούμπα [Λαγκάδια] | η ζιούμπα [Λαγκάδια] | η ζούμπα [Αλποχώρι] | η βεντερούγα [Αλποχώρι] | α καμπούρα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η καμπούρα [Γέρμας, Γραμματικού, Μηλίνα] | η γρίμπα [Κανάλια] | η γκρίμπα [Έλατος] | η βρουντουρούγα [Γουριά] | η τούμπα [Σιάτιστα].

καμπούρης (ALE) || ιδιότητες || Πελοπόννησος: ο γρουμπός [Λαγκάδια] | ο ζιούμπος [Λαγκάδια] | ο σγουμπός [Λαγκάδια] | ο καμπούρη [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός] | ο καμπούζη [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: ο καμπούρης [Μέγαρα] | ου καμπούρς [Γέρμας] | ο γριμπός [Πάργα] | ου γκριμπός [Σιάτιστα] | ου γκρίμπας [Έλατος] | η γκρίμπα [Σταγιάδες] | ου ζγκριμπός [Χρυσή] | ου τούμπαρς [Σιάτιστα].

καμώματα || αταξινόμητα || Πελοπόννησος: τα καμώματα [Κρέστενα] | τα καμούματα [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: τα καμώματα [Έλατος, Σταγιάδες].

καναβέτα / μικρό σεντούκι || έπιπλα - αναχρικά || Ρούμελη: η καναβέτα [Τσαμαντάς].

καναβούρι || καρποί || Πελοπόννησος: το καναβούρι [Γυμνό, Λεβίδι].

κανακάρης || ιδιότητες || Πελοπόννησος: ο κανακάρης [Βαλύρα] | ο κανακάρη [Πέρα Μέλανα, Τυρός] | ο κανακάζη [Πέρα Μέλανα, Τυρός]. || Ρούμελη: ο κανακάρης [Πάργα] | ου κανακιάρκους [Γέρμας] | ου κανακάρς [Σιάτιστα] | ο γιόκας [Δολό].

κάναλος / νερού στη βρύση || ο οικισμός || Πελοπόννησος: ο κάναλος [Καρυά]. || Ρούμελη: η κάναλη (του μύλου) [Δραμεσιοί, Πάργα, Ωραιόκαστρο] | του κανάλ (του μύλου) [Ραψάνη] | η μπούντα [Δραμεσιοί] | η καρούτα [Έλατος, Σταγιάδες, Χρυσή].

καναπελίκι / κάλυμμα καναπέ || υφαντική || Πελοπόννησος: το καναπελίκι [Στεμνίτσα]. || Ρούμελη: του καναπλίκ [Κανάλια, Μασχολούρι Μικρό Βουνό, Ραψάνη].

καναπές || έπιπλα - αναχρικά || Πελοπόννησος: ο καναπές [Αλποχώρι, Βαλύρα, Θαλάμες, Καστρί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λυγουριό, Σκεπαστό, Τσέρια] | τα καναπέδια [Ελληνίτσα] | ο καρναμπέ [Πέρα Μέλανα]. || Ρούμελη: ο καναπές [Μέγαρα, Πάργα] | οι καναπέδις [Μασχολούρι, Μικρό Βουνό, Σιάτιστα] | ι καναπές [Αγιά, Δράκεια, Μηλίνα] | τα καναπλίκια [Ραψάνη] | το μιντέρι [Δολό, Πάργα] | του μιντέρ (στενός καναπές) [Ραψάνη] | του μιντερλίκ [Κιλελέρ] | του μιντζέρ [Σιάτιστα].

κανάτα (Buck list) || έπιπλα - αναχρικά || Πελοπόννησος: η κανάτα [Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βρέσθενα, Δροσοπηγή, Κανδήλα, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λεχαινά, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Παραδείσια, Πηγαδάκια, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα] | το κανάτι [Άγιος Δημήτριος, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Ελάτη, Ελληνίτσα, Καλούσι, Κανδήλα, Καρυά, Λεβίδι, Λυγουριό, Μυγδαλιά, Πιάνα, Προάστιο, Ρούτσι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τρόπαια] | ο μπότης [Σκεπαστό]. || Ρούμελη: η κανάτα [Αγιά, Αγία Ευθυμία, Αγία Παρασκευή, Αμφίκλεια, Γέρμας, Γραμματικού, Κιλελέρ, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μασχολούρι, Μέγαρα, Μικρό Βουνό, Πάργα, Ραψάνη, Σιάτιστα, Τσαμαντάς] | το κανάτι [Θαρούνια, Μέγαρα, Πάργα] | του κανάτ [Αγιά, Άγιος, Αμφίκλεια, Βράχα, Δαύλεια, Δράκεια, Έλατος, Κανάλια, Κιλελέρ, Λιλαία, Μακρινή, Μακρολίβαδο, Μηλίνα, Μικρό Βουνό, Ραψάνη, Στροφυλιά, Φαρκαδόνα] | του κανάτς [Σιάτιστα] | η καναβέτα [Σιάτιστα] | η σβάνα [Μασχολούρι] | ο μαστραμπάς [Θαρούνια, Μέγαρα] | του τσκάλ [Μελισσουργοί].

κανέλα || μαγειρική - ζαχαροπλαστική || Πελοπόννησος: η κανέλα [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Αμπελιώνα, Αρχαία Φενεός, Βαλύρα, Βρέσθενα, Δολιανά, Δροσοπηγή, Ελάτη, Θαλάμες, Κανδήλα, Κέρτεζη, Κρέστενα, Λεβίδι, Λυγουριό, Μαγούλα, Πάκια, Προάστιο, Ροεινό, Ρούτσι, Σαρακίνι, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Τσέρια] | α κανέα [Πέρα Μέλανα, Πραστός, Τυρός]. || Ρούμελη: η κανέλα [Αγία Παρασκευή, Άγιος Λουκάς, Αμφίκλεια, Βράχα, Γουριά, Γραμματικού, Καρίτσα, Κουμαρίτσι, Μακρινή, Μέγαρα, Μελισσουργοί, Μεσούντα, Μηλίνα, Πάργα, Πλατύστομο, Σιάτιστα, Τιθορέα, Χουλιαράδες] | η κανιέλα [Αγιά, Μασχολούρι, Ραψάνη].

κανελέτο / για μεταφορά των νεκρών || ο θάνατος || Πελοπόννησος: το κανελέτο [Προάστιο].

κανισκέρης / ήταν μπροστά στη γαμήλια πομπή || ο γάμος || Πελοπόννησος: ο κανισκέρης [Βεργαδαίικα] | ο κανισκιάρης [Κρέστενα] | ο κανιστσιάρης [Κανδήλα] | ο κανισκολόος [Κάτω Λουσοί] | ο κανισκολόγος [Ροζενά] | ο σφαχτολόος [Κάτω Λουσοί].

κανίσκι / τα φαγώσιμα που προσφέρει ο καλεσμένος, για το τραπέζι του γάμου || ο γάμος || Πελοπόννησος: το κανίσκι [Άγιος Δημήτριος, Αλποχώρι, Βεργαδαίικα, Βρέσθενα, Ελάτη, Καλούσι, Κάτω Λουσοί, Κρέστενα, Λαγκάδια, Λεβίδι, Μάλη, Προάστιο, Ροζενά, Σκεπαστό, Στεμνίτσα, Φενεός] | το κανίστσι [Κανδήλα, Τρόπαια] | το αζίκι [Άγιος Δημήτριος] | το τενταρούκι [Λαγκάδια] | το ντανταρούκι [Παραδείσια]. || Ρούμελη: το κανίσκι (κάτι φαγώσιμο που προσφέρεται σαν δώρο) [Δελβινάκι, Δολό, Πάργα, Ωραιόκαστρο] | του κανίσκ [Αγία Παρασκευή, Άγιος Νικόλαος, Γουριά, Γραμματικού, Δραμεσιοί, Έλατος, Μεσούντα, Πρέβεζα, Σιάτιστα, Σταγιάδες, Χρυσοβίτσα] | του κανίς (δώρου γάμου) [Σιάτιστα] | οι προυβέντις (ψωμί, κρασί και κρέας) [Δομνίστα, Καρίτσα].

κανναβάτσο || σύνεργα-υλικά || Πελοπόννησος