Τα οικογενειακά μας ονόματα. Τα επώνυμα στην Κρήτη

 

 

 

Τα οικογενειακά μας ονόματα

 

Τα επώνυμα στην Κρήτη

 

Δημήτρη Λιθοξόου

 

Πηγή των επωνύμων αποτελούν οι τηλεφωνικοί κατάλογοι του έτους 1996. Το υλικό που επεξεργάστηκα για την Κρήτη περιέχει περισσότερες από 219 χιλιάδες εγγραφές. Εδώ παρουσιάζονται τα ονόματα με συχνότητα εμφάνισης από πέντε φορές και πάνω. Με μπλε χρώμα αναφέρεται συγκεντρωτικά ο αριθμός των επωνύμων για όλη την περιφέρεια της Κρήτης και με μαύρο χρώμα τα επιμέρους στοιχεία για τους τέσσερις νομούς [Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων].

 

 


ΑΒΑΝΙΔΗΣ-13-Ηράκλειο

ΑΒΑΝΙΔΗΣ-14-Κρήτη

ΑΒΑΡΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΑΒΑΡΑΚΗΣ-10-Χανιά

ΑΒΒΑΝΙΔΗΣ-6-Ηράκλειο

ΑΒΒΑΝΙΔΗΣ-6-Κρήτη

ΑΒΕΡΚΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΑΒΕΡΚΑΚΗΣ-5-Χανιά

ΑΒΡΑΑΜ-5-Ηράκλειο

ΑΒΡΑΑΜ-5-Κρήτη

ΑΒΡΑΜΑΚΗ-5-Ηράκλειο

ΑΒΡΑΜΑΚΗ-10-Κρήτη

ΑΒΡΑΜΑΚΗ-5-Λασίθι

ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ-23-Ηράκλειο

ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ-42-Κρήτη

ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ-19-Λασίθι

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-5-Κρήτη

ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗΣ-16-Κρήτη

ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗΣ-14-Λασίθι

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-5-Κρήτη

ΑΓΑΠΑΚΗ-29-Ηράκλειο

ΑΓΑΠΑΚΗ-29-Κρήτη

ΑΓΑΠΑΚΗΣ-61-Ηράκλειο

ΑΓΑΠΑΚΗΣ-78-Κρήτη

ΑΓΑΠΑΚΗΣ-15-Λασίθι

ΑΓΑΠΗΤΟΣ-7-Ηράκλειο

ΑΓΑΠΗΤΟΣ-7-Κρήτη

ΑΓΑΠΗΤΟΥ-10-Ηράκλειο

ΑΓΑΠΗΤΟΥ-10-Κρήτη

ΑΓΑΠΟΥΛΑΚΗ-6-Ηράκλειο

ΑΓΑΠΟΥΛΑΚΗ-9-Κρήτη

ΑΓΑΠΟΥΛΑΚΗΣ-16-Ηράκλειο

ΑΓΑΠΟΥΛΑΚΗΣ-19-Κρήτη

ΑΓΓΕΛΑΚΗ-75-Ηράκλειο

ΑΓΓΕΛΑΚΗ-205-Κρήτη

ΑΓΓΕΛΑΚΗ-43-Λασίθι

ΑΓΓΕΛΑΚΗ-18-Ρέθυμνο

ΑΓΓΕΛΑΚΗ-69-Χανιά

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-156-Ηράκλειο

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-435-Κρήτη

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-99-Λασίθι

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-32-Ρέθυμνο

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-148-Χανιά

ΑΓΓΕΛΗ-6-Ηράκλειο

ΑΓΓΕΛΗ-8-Κρήτη

ΑΓΓΕΛΗΣ-21-Ηράκλειο

ΑΓΓΕΛΗΣ-29-Κρήτη

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ-27-Ηράκλειο

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ-42-Κρήτη

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ-11-Ρέθυμνο

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ-72-Ηράκλειο

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ-99-Κρήτη

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ-26-Ρέθυμνο

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-6-Κρήτη

ΑΓΓΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΑΓΓΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ-9-Χανιά

ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ-8-Κρήτη

ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ-8-Ρέθυμνο

ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-13-Κρήτη

ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-13-Ρέθυμνο

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-6-Ηράκλειο

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-12-Κρήτη

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-8-Κρήτη

ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ-5-Ηράκλειο

ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ-5-Κρήτη

ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ-27-Ηράκλειο

ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ-28-Κρήτη

ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗ-11-Ηράκλειο

ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗ-14-Κρήτη

ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ-32-Ηράκλειο

ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ-35-Κρήτη

ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ-9-Ηράκλειο

ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ-13-Κρήτη

ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ-9-Κρήτη

ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ-9-Λασίθι

ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗΣ-14-Κρήτη

ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗΣ-13-Λασίθι

ΑΓΙΑΣΜΕΝΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΑΓΙΑΣΜΕΝΑΚΗΣ-9-Χανιά

ΑΓΙΟΒΑΡΒΑΡΙΤΑΚΗΣ-5-Ηράκλειο

ΑΓΙΟΒΑΡΒΑΡΙΤΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗ-5-Ηράκλειο

ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗ-5-Κρήτη

ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ-21-Ηράκλειο

ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ-21-Κρήτη

ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗ-5-Κρήτη

ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-13-Ηράκλειο

ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-13-Κρήτη

ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗ-5-Κρήτη

ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ-6-Ηράκλειο

ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ-11-Κρήτη

ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ-5-Λασίθι

ΑΓΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΑΓΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ-5-Ρέθυμνο

ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗ-11-Ηράκλειο

ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗ-15-Κρήτη

ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ-6-Λασίθι

ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ-6-Ηράκλειο

ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ-6-Κρήτη

ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ-16-Ηράκλειο

ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ-17-Κρήτη

ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ-6-Κρήτη

ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ-6-Χανιά

ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ-15-Κρήτη

ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ-15-Χανιά

ΑΓΡΙΜΑΚΗ-10-Ηράκλειο

ΑΓΡΙΜΑΚΗ-20-Κρήτη

ΑΓΡΙΜΑΚΗ-8-Ρέθυμνο

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ-21-Ηράκλειο

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ-34-Κρήτη

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ-11-Ρέθυμνο

ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗΣ-7-Ηράκλειο

ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗΣ-13-Κρήτη

ΑΓΡΙΜΑΝΗΣ-8-Ηράκλειο

ΑΓΡΙΜΑΝΗΣ-8-Κρήτη

ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΟΣ-5-Ηράκλειο

ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΟΣ-5-Κρήτη

ΑΔΑΜΑΚΗ-41-Ηράκλειο

ΑΔΑΜΑΚΗ-66-Κρήτη

ΑΔΑΜΑΚΗ-18-Λασίθι

ΑΔΑΜΑΚΗ-6-Χανιά

ΑΔΑΜΑΚΗΣ-98-Ηράκλειο

ΑΔΑΜΑΚΗΣ-154-Κρήτη

ΑΔΑΜΑΚΗΣ-42-Λασίθι

ΑΔΑΜΑΚΗΣ-14-Χανιά

ΑΔΑΜΗΣ-11-Ηράκλειο

ΑΔΑΜΗΣ-12-Κρήτη

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-5-Κρήτη

ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ-8-Ηράκλειο

ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ-8-Κρήτη

ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΣ-15-Ηράκλειο

ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΣ-19-Κρήτη

ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ-7-Χανιά

ΑΔΡΑΜΗ-5-Κρήτη

ΑΔΡΑΜΗΣ-6-Κρήτη

ΑΔΡΑΜΗΣ-6-Ρέθυμνο

ΑΕΡΑΚΗ-16-Ηράκλειο

ΑΕΡΑΚΗ-34-Κρήτη

ΑΕΡΑΚΗ-7-Λασίθι

ΑΕΡΑΚΗ-10-Ρέθυμνο

ΑΕΡΑΚΗΣ-38-Ηράκλειο

ΑΕΡΑΚΗΣ-58-Κρήτη

ΑΕΡΑΚΗΣ-9-Λασίθι

ΑΕΡΑΚΗΣ-11-Ρέθυμνο

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ-55-Ηράκλειο

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ-83-Κρήτη

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ-11-Λασίθι

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ-15-Χανιά

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ-93-Ηράκλειο

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ-165-Κρήτη

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ-34-Λασίθι

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ-36-Χανιά

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-8-Ηράκλειο

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-19-Κρήτη

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-6-Ρέθυμνο

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-5-Χανιά

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-11-Κρήτη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-27-Ηράκλειο

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-50-Κρήτη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-18-Χανιά

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-8-Ηράκλειο

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-10-Κρήτη

ΑΘΑΝΑΤΟΣ-9-Κρήτη

ΑΘΑΝΑΤΟΣ-9-Λασίθι

ΑΘΑΝΑΤΟΥ-9-Κρήτη

ΑΘΑΝΑΤΟΥ-8-Λασίθι

ΑΘΕΝΑΚΗ-8-Κρήτη

ΑΘΕΝΑΚΗΣ-13-Κρήτη

ΑΘΕΝΑΚΗΣ-12-Λασίθι

ΑΘΗΤΑΚΗ-9-Ηράκλειο

ΑΘΗΤΑΚΗ-29-Κρήτη

ΑΘΗΤΑΚΗ-20-Χανιά

ΑΘΗΤΑΚΗΣ-17-Ηράκλειο

ΑΘΗΤΑΚΗΣ-62-Κρήτη

ΑΘΗΤΑΚΗΣ-45-Χανιά

ΑΘΟΥΣΑΚΗ-16-Ηράκλειο

ΑΘΟΥΣΑΚΗ-22-Κρήτη

ΑΘΟΥΣΑΚΗ-6-Χανιά

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ-31-Ηράκλειο

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ-53-Κρήτη

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ-21-Χανιά

ΑΙΒΑΛΙΚΛΗΣ-5-Κρήτη

ΑΙΒΑΛΙΚΛΗΣ-5-Λασίθι

ΑΙΒΑΛΙΩΤΑΚΗΣ-11-Κρήτη

ΑΙΒΑΛΙΩΤΑΚΗΣ-11-Λασίθι

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ-7-Κρήτη

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ-12-Ηράκλειο

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ-20-Κρήτη

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ-8-Λασίθι

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗΣ-5-Λασίθι

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗΣ-10-Κρήτη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗΣ-9-Λασίθι

ΑΙΛΑΜΑΚΗ-18-Κρήτη

ΑΙΛΑΜΑΚΗ-14-Λασίθι

ΑΙΛΑΜΑΚΗΣ-10-Ηράκλειο

ΑΙΛΑΜΑΚΗΣ-43-Κρήτη

ΑΙΛΑΜΑΚΗΣ-31-Λασίθι

ΑΙΣΩΠΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΑΙΣΩΠΑΚΗΣ-5-Λασίθι

ΑΚΑΜΩΤΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΑΚΑΜΩΤΑΚΗΣ-10-Λασίθι

ΑΚΑΣΟΓΛΟΥ-8-Ηράκλειο

ΑΚΑΣΟΓΛΟΥ-8-Κρήτη

ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ-20-Κρήτη

ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ-13-Ρέθυμνο

ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ-13-Ηράκλειο

ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ-58-Κρήτη

ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ-32-Ρέθυμνο

ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ-11-Χανιά

ΑΚΡΑΤΟΣ-9-Κρήτη

ΑΚΡΑΤΟΣ-6-Λασίθι

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ-9-Χανιά

ΑΛΑΜΑΝΟΣ-5-Κρήτη

ΑΛΑΜΑΝΟΣ-5-Χανιά

ΑΛΑΤΖΑ-7-Ηράκλειο

ΑΛΑΤΖΑ-8-Κρήτη

ΑΛΑΤΖΑΣ-5-Ηράκλειο

ΑΛΑΤΖΑΣ-5-Κρήτη

ΑΛΑΤΖΗΝΙΩΤΑΚΗΣ-5-Ηράκλειο

ΑΛΑΤΖΗΝΙΩΤΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ-15-Ηράκλειο

ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ-15-Κρήτη

ΑΛΑΤΣΑΚΗ-7-Ηράκλειο

ΑΛΑΤΣΑΚΗ-11-Κρήτη

ΑΛΑΤΣΑΚΗΣ-16-Ηράκλειο

ΑΛΑΤΣΑΚΗΣ-20-Κρήτη

ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΣ-7-Ηράκλειο

ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΣ-7-Κρήτη

ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΥ-6-Ηράκλειο

ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΥ-6-Κρήτη

ΑΛΒΑΝΟΣ-8-Κρήτη

ΑΛΒΑΝΟΣ-6-Ρέθυμνο

ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ-9-Κρήτη

ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ-5-Χανιά

ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ-20-Ηράκλειο

ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ-26-Κρήτη

ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ-5-Χανιά

ΑΛΕΒΙΖΟΣ-6-Κρήτη

ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ-14-Ηράκλειο

ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ-26-Κρήτη

ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ-12-Ρέθυμνο

ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ-47-Ηράκλειο

ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ-86-Κρήτη

ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ-39-Ρέθυμνο

ΑΛΕΓΚΑΚΗ-12-Ηράκλειο

ΑΛΕΓΚΑΚΗ-12-Κρήτη

ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ-11-Ηράκλειο

ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ-11-Κρήτη

ΑΛΕΞΑΚΗ-80-Ηράκλειο

ΑΛΕΞΑΚΗ-133-Κρήτη

ΑΛΕΞΑΚΗ-15-Λασίθι

ΑΛΕΞΑΚΗ-23-Ρέθυμνο

ΑΛΕΞΑΚΗ-15-Χανιά

ΑΛΕΞΑΚΗΣ-267-Ηράκλειο

ΑΛΕΞΑΚΗΣ-385-Κρήτη

ΑΛΕΞΑΚΗΣ-34-Λασίθι

ΑΛΕΞΑΚΗΣ-48-Ρέθυμνο

ΑΛΕΞΑΚΗΣ-36-Χανιά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ-37-Ηράκλειο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ-109-Κρήτη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ-11-Λασίθι

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ-37-Ρέθυμνο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ-24-Χανιά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ-76-Ηράκλειο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ-243-Κρήτη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ-27-Λασίθι

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ-88-Ρέθυμνο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ-52-Χανιά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-12-Ηράκλειο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-12-Κρήτη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-13-Ηράκλειο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-21-Κρήτη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-6-Λασίθι

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ-6-Ηράκλειο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ-6-Κρήτη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ-13-Ηράκλειο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ-22-Κρήτη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ-7-Λασίθι

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ-7-Κρήτη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-8-Κρήτη

ΑΛΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-8-Κρήτη

ΑΛΕΞΗ-5-Ηράκλειο

ΑΛΕΞΗ-45-Κρήτη

ΑΛΕΞΗ-40-Λασίθι

ΑΛΕΞΗΣ-69-Κρήτη

ΑΛΕΞΗΣ-63-Λασίθι

ΑΛΕΞΙΟΥ-26-Ηράκλειο

ΑΛΕΞΙΟΥ-52-Κρήτη

ΑΛΕΞΙΟΥ-14-Ρέθυμνο

ΑΛΕΞΙΟΥ-10-Χανιά

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-7-Ηράκλειο

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-12-Κρήτη

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-7-Κρήτη

ΑΛΕΤΡΑΣ-6-Κρήτη

ΑΛΕΥΡΑΚΗ-7-Κρήτη

ΑΛΕΥΡΑΚΗ-7-Χανιά

ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ-14-Κρήτη

ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ-14-Χανιά

ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ-10-Ηράκλειο

ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ-25-Κρήτη

ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ-15-Ρέθυμνο

ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΥ-11-Κρήτη

ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΥ-8-Ρέθυμνο

ΑΛΗΓΙΖΑΚΗ-5-Ηράκλειο

ΑΛΗΓΙΖΑΚΗ-5-Κρήτη

ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ-15-Κρήτη

ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ-15-Χανιά

ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ-17-Κρήτη

ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ-15-Χανιά

ΑΛΙΣΑΒΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΑΛΙΣΑΒΑΚΗΣ-7-Χανιά

ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ-14-Κρήτη

ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ-10-Χανιά

ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ-12-Ηράκλειο

ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ-29-Κρήτη

ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ-17-Χανιά

ΑΛΜΠΑΝΗ-5-Ηράκλειο

ΑΛΜΠΑΝΗ-5-Κρήτη

ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗ-9-Ηράκλειο

ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗ-9-Κρήτη

ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ-34-Ηράκλειο

ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ-36-Κρήτη

ΑΛΟΓΔΙΑΝΑΚΗΣ-5-Ηράκλειο

ΑΛΟΓΔΙΑΝΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΑΛΟΔΙΑΝΑΚΗΣ-6-Ηράκλειο

ΑΛΟΔΙΑΝΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΑΛΟΥΜΠΗΣ-5-Ηράκλειο

ΑΛΟΥΜΠΗΣ-8-Κρήτη

ΑΛΠΑΝΤΑΚΗΣ-7-Ηράκλειο

ΑΛΠΑΝΤΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ-14-Κρήτη

ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ-13-Χανιά

ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ-64-Κρήτη

ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ-6-Ρέθυμνο

ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ-56-Χανιά

ΑΛΥΜΑΤΗΡΗΣ-8-Κρήτη

ΑΛΥΜΑΤΗΡΗΣ-8-Λασίθι

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗΣ-7-Ρέθυμνο

ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ-5-Ρέθυμνο

ΑΜΑΝΑΚΗ-15-Ηράκλειο

ΑΜΑΝΑΚΗ-17-Κρήτη

ΑΜΑΝΑΚΗΣ-40-Ηράκλειο

ΑΜΑΝΑΚΗΣ-41-Κρήτη

ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗ-14-Ηράκλειο

ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗ-14-Κρήτη

ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ-31-Ηράκλειο

ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ-34-Κρήτη

ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ-18-Ηράκλειο

ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ-20-Κρήτη

ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ-6-Ηράκλειο

ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ-14-Κρήτη

ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ-8-Λασίθι

ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗΣ-6-Ηράκλειο

ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗΣ-27-Κρήτη

ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗΣ-21-Λασίθι

ΑΜΑΡΙΩΤΗΣ-6-Ηράκλειο

ΑΜΑΡΙΩΤΗΣ-6-Κρήτη

ΑΜΟΝΑΧΑΚΗΣ-8-Ηράκλειο

ΑΜΟΝΑΧΑΚΗΣ-8-Κρήτη

ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗΣ-12-Κρήτη

ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗΣ-10-Χανιά

ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ-8-Ηράκλειο

ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ-8-Κρήτη

ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ-21-Ηράκλειο

ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ-22-Κρήτη

ΑΜΠΑΤΖΗ-5-Κρήτη

ΑΜΠΑΤΖΗΣ-8-Ηράκλειο

ΑΜΠΑΤΖΗΣ-11-Κρήτη

ΑΜΠΟΥΧΑΝΗΣ-9-Ηράκλειο

ΑΜΠΟΥΧΑΝΗΣ-9-Κρήτη

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ-48-Ηράκλειο

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ-114-Κρήτη

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ-16-Λασίθι

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ-12-Ρέθυμνο

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ-38-Χανιά

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ-101-Ηράκλειο

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ-212-Κρήτη

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ-37-Λασίθι

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ-27-Ρέθυμνο

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ-47-Χανιά

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-12-Ηράκλειο

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-28-Κρήτη

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-11-Χανιά

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-10-Κρήτη

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-6-Χανιά

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-30-Ηράκλειο

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-39-Κρήτη

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-7-Ρέθυμνο

ΑΝΑΘΡΕΠΤΑΚΗΣ-6-Ηράκλειο

ΑΝΑΘΡΕΠΤΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ-10-Ηράκλειο

ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ-10-Κρήτη

ΑΝΑΠΟΛΙΟΤΑΚΗΣ-7-Ηράκλειο

ΑΝΑΠΟΛΙΟΤΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΑΝΑΠΟΛΙΩΤΑΚΗ-5-Ηράκλειο

ΑΝΑΠΟΛΙΩΤΑΚΗ-5-Κρήτη

ΑΝΑΠΟΛΙΩΤΑΚΗΣ-9-Ηράκλειο

ΑΝΑΠΟΛΙΩΤΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ-73-Ηράκλειο

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ-132-Κρήτη

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ-9-Ρέθυμνο

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ-48-Χανιά

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ-157-Ηράκλειο

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ-293-Κρήτη

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ-15-Λασίθι

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ-17-Ρέθυμνο

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ-104-Χανιά

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-5-Κρήτη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-15-Ηράκλειο

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-25-Κρήτη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-5-Χανιά

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-8-Κρήτη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-15-Κρήτη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-5-Λασίθι

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-5-Ηράκλειο

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-9-Κρήτη

ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ-15-Κρήτη

ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ-15-Λασίθι

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-48-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-102-Κρήτη

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-16-Ρέθυμνο

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-36-Χανιά

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ-107-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ-250-Κρήτη

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ-11-Λασίθι

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ-39-Ρέθυμνο

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ-93-Χανιά

ΑΝΔΡΕΑΔΗ-5-Κρήτη

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ-7-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ-17-Κρήτη

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ-10-Χανιά

ΑΝΔΡΕΑΚΗ-7-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΕΑΚΗ-14-Κρήτη

ΑΝΔΡΕΑΚΗ-7-Χανιά

ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ-15-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ-38-Κρήτη

ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ-23-Χανιά

ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ-8-Κρήτη

ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ-6-Ρέθυμνο

ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ-43-Κρήτη

ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ-32-Ρέθυμνο

ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ-8-Χανιά

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΗΣ-5-Κρήτη

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΗΣ-5-Λασίθι

ΑΝΔΡΕΟΥ-6-Κρήτη

ΑΝΔΡΗ-5-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΗ-5-Κρήτη

ΑΝΔΡΗΣ-16-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΗΣ-16-Κρήτη

ΑΝΔΡΙΑΔΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ-38-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ-58-Κρήτη

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ-8-Λασίθι

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ-12-Χανιά

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ-102-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ-147-Κρήτη

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ-12-Λασίθι

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ-30-Χανιά

ΑΝΔΡΙΑΝΗ-6-Κρήτη

ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ-6-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ-15-Κρήτη

ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ-5-Λασίθι

ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗ-6-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗ-6-Κρήτη

ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-21-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-22-Κρήτη

ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ-7-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΑΝΔΡΙΚΙΔΗΣ-7-Κρήτη

ΑΝΔΡΙΚΙΔΗΣ-7-Χανιά

ΑΝΔΡΙΩΤΗ-17-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΙΩΤΗ-18-Κρήτη

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ-20-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ-32-Κρήτη

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ-7-Ρέθυμνο

ΑΝΔΡΟΝΑ-6-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΟΝΑ-6-Κρήτη

ΑΝΔΡΟΝΑΣ-12-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΟΝΑΣ-12-Κρήτη

ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΚΗ-6-Κρήτη

ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΚΗ-6-Χανιά

ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΚΗΣ-18-Κρήτη

ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΚΗΣ-17-Χανιά

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗ-5-Κρήτη

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ-12-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ-20-Κρήτη

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ-8-Χανιά

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-115-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-208-Κρήτη

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-38-Λασίθι

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-9-Ρέθυμνο

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-46-Χανιά

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ-276-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ-488-Κρήτη

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ-67-Λασίθι

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ-28-Ρέθυμνο

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ-117-Χανιά

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ-16-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ-54-Κρήτη

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ-8-Λασίθι

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ-28-Ρέθυμνο

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ-29-Ηράκλειο

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ-119-Κρήτη

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ-20-Λασίθι

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ-64-Ρέθυμνο

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ-6-Χανιά

ΑΝΕΖΑΚΗ-7-Κρήτη

ΑΝΕΖΑΚΗ-7-Χανιά

ΑΝΕΖΑΚΗΣ-15-Κρήτη

ΑΝΕΖΑΚΗΣ-15-Χανιά

ΑΝΕΘΡΕΠΤΑΚΗΣ-10-Ηράκλειο

ΑΝΕΘΡΕΠΤΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΑΝΕΤΑΚΗ-5-Κρήτη

ΑΝΕΤΑΚΗΣ-16-Ηράκλειο

ΑΝΕΤΑΚΗΣ-24-Κρήτη

ΑΝΕΤΑΚΗΣ-8-Χανιά

ΑΝΕΦΑΛΟΣ-6-Κρήτη

ΑΝΗΨΗΤΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΑΝΗΨΗΤΑΚΗΣ-9-Λασίθι

ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ-6-Ηράκλειο

ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ-6-Κρήτη

ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ-14-Ηράκλειο

ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ-14-Κρήτη

ΑΝΙΤΣΑΚΗΣ-11-Κρήτη

ΑΝΙΤΣΑΚΗΣ-11-Χανιά

ΑΝΝΙΤΣΑΚΗ-8-Κρήτη

ΑΝΝΙΤΣΑΚΗ-8-Χανιά

ΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ-14-Κρήτη

ΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ-14-Χανιά

ΑΝΝΟΥΣΑΚΗ-7-Κρήτη

ΑΝΝΟΥΣΑΚΗ-7-Χανιά

ΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ-21-Κρήτη

ΑΝΝΟΥΣΑΚΗΣ-21-Χανιά

ΑΝΟΥΣΑΚΗ-11-Κρήτη

ΑΝΟΥΣΑΚΗ-11-Χανιά

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ-16-Κρήτη

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ-16-Χανιά

ΑΝΤΑΛΗΣ-9-Κρήτη

ΑΝΤΑΛΗΣ-5-Χανιά

ΑΝΤΑΛΟΥΔΑΚΗ-8-Ηράκλειο

ΑΝΤΑΛΟΥΔΑΚΗ-8-Κρήτη

ΑΝΤΑΛΟΥΔΑΚΗΣ-12-Ηράκλειο

ΑΝΤΑΛΟΥΔΑΚΗΣ-14-Κρήτη

ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ-8-Ηράκλειο

ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ-10-Κρήτη

ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗΣ-6-Ηράκλειο

ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗΣ-7-Κρήτη

ΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ-9-Ρέθυμνο

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ-56-Ηράκλειο

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ-78-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ-10-Ρέθυμνο

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ-10-Χανιά

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ-86-Ηράκλειο

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ-173-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ-7-Λασίθι

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ-27-Ρέθυμνο

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ-53-Χανιά

ΑΝΤΩΝΑΚΗ-29-Ηράκλειο

ΑΝΤΩΝΑΚΗ-66-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΑΚΗ-8-Λασίθι

ΑΝΤΩΝΑΚΗ-26-Ρέθυμνο

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-89-Ηράκλειο

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-188-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-14-Λασίθι

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-74-Ρέθυμνο

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-11-Χανιά

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ-11-Ηράκλειο

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ-11-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ-9-Ηράκλειο

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ-9-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-17-Ηράκλειο

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-28-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-8-Χανιά

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ-7-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-15-Ηράκλειο

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-45-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-11-Ρέθυμνο

ΑΝΤΩΝΙΟΥ-18-Χανιά

ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΟΒΑΡΔΑΚΗΣ-11-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΟΒΑΡΔΑΚΗΣ-8-Χανιά

ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ-12-Ηράκλειο

ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ-16-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-30-Ηράκλειο

ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-52-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-8-Ρέθυμνο

ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-14-Χανιά

ΑΝΤΩΝΟΓΙΩΡΓΑΚΗ-6-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΟΓΙΩΡΓΑΚΗ-5-Ρέθυμνο

ΑΝΤΩΝΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ-8-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ-7-Ρέθυμνο

ΑΝΤΩΝΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ-8-Ηράκλειο

ΑΝΤΩΝΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ-9-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ-16-Ηράκλειο

ΑΝΤΩΝΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ-17-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-9-Ηράκλειο

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-10-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-5-Ηράκλειο

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-12-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΟΥ-12-Κρήτη

ΑΝΤΩΝΟΥ-12-Λασίθι

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ-42-Ηράκλειο

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ-70-Κρήτη

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ-5-Λασίθι

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ-22-Ρέθυμνο

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ-111-Ηράκλειο

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ-184-Κρήτη

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ-19-Λασίθι

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ-50-Ρέθυμνο

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ-9-Ηράκλειο

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ-18-Κρήτη

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ-9-Λασίθι

ΑΝΥΨΗΤΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΑΝΥΨΗΤΑΚΗΣ-6-Λασίθι

ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ-7-Ηράκλειο

ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ-7-Κρήτη

ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ-45-Ηράκλειο

ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ-46-Κρήτη

ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΑΝΩΜΕΡΙΑΝΑΚΗΣ-8-Κρήτη

ΑΝΩΜΕΡΙΑΝΑΚΗΣ-6-Ρέθυμνο

ΑΞΙΩΤΗΣ-7-Ηράκλειο

ΑΞΙΩΤΗΣ-13-Κρήτη

ΑΞΩΤΑΚΗΣ-6-Ηράκλειο

ΑΞΩΤΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΑΠΑΛΑΚΗ-7-Κρήτη

ΑΠΑΛΑΚΗ-6-Λασίθι

ΑΠΑΛΑΚΗΣ-21-Κρήτη

ΑΠΑΛΑΚΗΣ-14-Λασίθι

ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ-18-Κρήτη

ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ-16-Ρέθυμνο

ΑΠΙΔΙΑΝΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΑΠΙΔΙΑΝΑΚΗΣ-9-Λασίθι

ΑΠΛΑΔΑ-17-Ηράκλειο

ΑΠΛΑΔΑ-19-Κρήτη

ΑΠΛΑΔΑΣ-29-Ηράκλειο

ΑΠΛΑΔΑΣ-42-Κρήτη

ΑΠΛΑΔΑΣ-9-Χανιά

ΑΠΟΓΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΑΠΟΓΑΚΗΣ-6-Λασίθι

ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ-11-Ηράκλειο

ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ-11-Κρήτη

ΑΠΟΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ-16-Κρήτη

ΑΠΟΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ-14-Ρέθυμνο

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-175-Ηράκλειο

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-290-Κρήτη

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-15-Λασίθι

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-48-Ρέθυμνο

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-52-Χανιά

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ-334-Ηράκλειο

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ-655-Κρήτη

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ-48-Λασίθι

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ-93-Ρέθυμνο

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ-180-Χανιά

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-16-Ηράκλειο

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-25-Κρήτη

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-9-Χανιά

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ-9-Κρήτη

ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ-8-Ηράκλειο

ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ-8-Κρήτη

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-9-Κρήτη

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-5-Χανιά

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-6-Κρήτη

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-7-Ηράκλειο

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-15-Κρήτη

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-5-Χανιά

ΑΡΑΒΙΑΚΗΣ-14-Ηράκλειο

ΑΡΑΒΙΑΚΗΣ-14-Κρήτη

ΑΡΑΚΑΔΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΑΡΑΚΑΔΑΚΗΣ-6-Λασίθι

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ-5-Ηράκλειο

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ-9-Κρήτη

ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ-24-Ηράκλειο

ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ-34-Κρήτη

ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ-10-Ρέθυμνο

ΑΡΑΠ-7-Ηράκλειο

ΑΡΑΠ-7-Κρήτη

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ-33-Ηράκλειο

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ-43-Κρήτη

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ-6-Λασίθι

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-18-Ηράκλειο

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-23-Κρήτη

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-5-Χανιά

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ-38-Ηράκλειο

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ-44-Κρήτη

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ-6-Χανιά

ΑΡΒΑΝΙΤΗ-5-Κρήτη

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-21-Ηράκλειο

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-30-Κρήτη

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-9-Χανιά

ΑΡΒΕΛΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΑΡΒΕΛΑΚΗΣ-7-Χανιά

ΑΡΓΥΡΑΚΗ-34-Ηράκλειο

ΑΡΓΥΡΑΚΗ-37-Κρήτη

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ-73-Ηράκλειο

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ-80-Κρήτη

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ-5-Λασίθι

ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-7-Κρήτη

ΑΡΓΥΡΗΣ-15-Ηράκλειο

ΑΡΓΥΡΗΣ-15-Κρήτη

ΑΡΓΥΡΙΟΥ-8-Ηράκλειο

ΑΡΓΥΡΙΟΥ-16-Κρήτη

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-8-Κρήτη

ΑΡΓΥΡΟΣ-12-Ηράκλειο

ΑΡΓΥΡΟΣ-12-Κρήτη

ΑΡΓΥΡΟΥ-6-Ηράκλειο

ΑΡΓΥΡΟΥ-7-Κρήτη

ΑΡΕΤΑΚΗ-12-Ηράκλειο

ΑΡΕΤΑΚΗ-37-Κρήτη

ΑΡΕΤΑΚΗ-9-Λασίθι

ΑΡΕΤΑΚΗ-13-Χανιά

ΑΡΕΤΑΚΗΣ-23-Ηράκλειο

ΑΡΕΤΑΚΗΣ-84-Κρήτη

ΑΡΕΤΑΚΗΣ-22-Λασίθι

ΑΡΕΤΑΚΗΣ-39-Χανιά

ΑΡΕΤΙΝΗΣ-13-Ηράκλειο

ΑΡΕΤΙΝΗΣ-22-Κρήτη

ΑΡΕΤΙΝΗΣ-7-Ρέθυμνο

ΑΡΕΤΟΥΛΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΑΡΕΤΟΥΛΑΚΗΣ-5-Χανιά

ΑΡΚΑΛΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΑΡΚΑΛΑΚΗΣ-9-Χανιά

ΑΡΚΟΛΑΚΗ-5-Κρήτη

ΑΡΚΟΛΑΚΗ-5-Χανιά

ΑΡΚΟΛΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΑΡΚΟΛΑΚΗΣ-6-Χανιά

ΑΡΚΟΥΛΑΚΗ-10-Ηράκλειο

ΑΡΚΟΥΛΑΚΗ-11-Κρήτη

ΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ-9-Ηράκλειο

ΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ-11-Κρήτη

ΑΡΜΑΟΣ-6-Ηράκλειο

ΑΡΜΑΟΣ-7-Κρήτη

ΑΡΜΕΝΑΚΗ-7-Ηράκλειο

ΑΡΜΕΝΑΚΗ-7-Κρήτη

ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ-13-Ηράκλειο

ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ-14-Κρήτη

ΑΡΜΕΝΑΤΖΟΓΛΟΥ-8-Ηράκλειο

ΑΡΜΕΝΑΤΖΟΓΛΟΥ-10-Κρήτη

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ-5-Κρήτη

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ-22-Ηράκλειο

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ-25-Κρήτη

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ-9-Ηράκλειο

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ-26-Κρήτη

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ-16-Λασίθι

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ-7-Ηράκλειο

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ-51-Κρήτη

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ-43-Λασίθι

ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ-5-Κρήτη

ΑΡΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-6-Ηράκλειο

ΑΡΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΑΡΤΕΜΑΚΗ-10-Κρήτη

ΑΡΤΕΜΑΚΗ-8-Χανιά

ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ-30-Κρήτη

ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ-26-Χανιά

ΑΡΤΣΙΔΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΑΡΤΣΙΔΑΚΗΣ-7-Χανιά

ΑΡΧΑΒΛΑΚΗΣ-9-Ηράκλειο

ΑΡΧΑΒΛΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΑΡΧΑΒΛΗΣ-11-Ηράκλειο

ΑΡΧΑΒΛΗΣ-11-Κρήτη

ΑΡΧΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΑΡΧΑΓΓΕΛΑΚΗΣ-7-Χανιά

ΑΡΧΑΚΗΣ-8-Κρήτη

ΑΡΧΑΚΗΣ-8-Χανιά

ΑΡΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ-10-Ηράκλειο

ΑΡΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΑΡΧΑΤΖΙΚΑΚΗΣ-8-Κρήτη

ΑΡΧΑΤΖΙΚΑΚΗΣ-8-Λασίθι

ΑΡΧΑΥΛΗ-13-Κρήτη

ΑΡΧΑΥΛΗ-10-Λασίθι

ΑΡΧΑΥΛΗΣ-7-Ηράκλειο

ΑΡΧΑΥΛΗΣ-28-Κρήτη

ΑΡΧΑΥΛΗΣ-21-Λασίθι

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ-12-Ηράκλειο

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ-60-Κρήτη

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ-11-Ρέθυμνο

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ-37-Χανιά

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ-52-Ηράκλειο

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ-194-Κρήτη

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ-34-Ρέθυμνο

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ-108-Χανιά

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ-6-Κρήτη

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ-5-Λασίθι

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ-13-Ηράκλειο

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ-17-Κρήτη

ΑΡΧΟΣ-5-Κρήτη

ΑΡΧΟΣ-5-Λασίθι

ΑΡΩΝΗ-6-Κρήτη

ΑΡΩΝΗΣ-12-Ηράκλειο

ΑΡΩΝΗΣ-27-Κρήτη

ΑΡΩΝΗΣ-7-Λασίθι

ΑΡΩΝΗΣ-8-Χανιά

ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ-5-Κρήτη

ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ-7-Ηράκλειο

ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ-8-Κρήτη

ΑΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ-7-Ηράκλειο

ΑΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΑΣΒΕΣΤΑΣ-12-Κρήτη

ΑΣΒΕΣΤΑΣ-6-Χανιά

ΑΣΓΟΥΔΑΚΗ-5-Κρήτη

ΑΣΓΟΥΔΑΚΗ-5-Χανιά

ΑΣΓΟΥΔΑΚΗΣ-8-Κρήτη

ΑΣΓΟΥΔΑΚΗΣ-8-Χανιά

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-5-Κρήτη

ΑΣΗΜΙΑΝΑΚΗΣ-5-Ηράκλειο

ΑΣΗΜΙΑΝΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΑΣΗΜΙΝΑ-5-Ηράκλειο

ΑΣΗΜΙΝΑ-8-Κρήτη

ΑΣΗΜΙΝΑΚΗ-8-Ηράκλειο

ΑΣΗΜΙΝΑΚΗ-8-Κρήτη

ΑΣΗΜΙΝΑΚΗΣ-16-Ηράκλειο

ΑΣΗΜΙΝΑΚΗΣ-18-Κρήτη

ΑΣΙΘΙΑΝΑΚΗΣ-6-Ηράκλειο

ΑΣΙΘΙΑΝΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΑΣΚΙΑΝΑΚΗ-6-Ηράκλειο

ΑΣΚΙΑΝΑΚΗ-6-Κρήτη

ΑΣΚΙΑΝΑΚΗΣ-22-Ηράκλειο

ΑΣΚΙΑΝΑΚΗΣ-23-Κρήτη

ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ-13-Ηράκλειο

ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ-13-Κρήτη

ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ-28-Ηράκλειο

ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ-31-Κρήτη

ΑΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ-6-Ηράκλειο

ΑΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ-7-Κρήτη

ΑΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ-9-Ηράκλειο

ΑΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ-11-Κρήτη

ΑΣΛΑΝΗΣ-19-Ηράκλειο

ΑΣΛΑΝΗΣ-21-Κρήτη

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-7-Ηράκλειο

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-8-Κρήτη

ΑΣΜΑΝΗΣ-6-Ηράκλειο

ΑΣΜΑΝΗΣ-6-Κρήτη

ΑΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ-5-Ηράκλειο

ΑΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΑΣΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-6-Ηράκλειο

ΑΣΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΑΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ-7-Ηράκλειο

ΑΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗ-6-Κρήτη

ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗΣ-19-Κρήτη

ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗΣ-16-Ρέθυμνο

ΑΣΠΕΤΑΚΗ-11-Ηράκλειο

ΑΣΠΕΤΑΚΗ-12-Κρήτη

ΑΣΠΕΤΑΚΗΣ-21-Ηράκλειο

ΑΣΠΕΤΑΚΗΣ-22-Κρήτη

ΑΣΠΙΡΤΑΚΗ-9-Ηράκλειο

ΑΣΠΙΡΤΑΚΗ-9-Κρήτη

ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ-11-Ηράκλειο

ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ-11-Κρήτη

ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ-5-Ηράκλειο

ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ-26-Κρήτη

ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ-20-Λασίθι

ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ-8-Ηράκλειο

ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ-55-Κρήτη

ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ-47-Λασίθι

ΑΣΠΡΟΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΑΣΠΡΟΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ-9-Λασίθι

ΑΣΠΡΟΜΑΤΗΣ-5-Κρήτη

ΑΣΠΡΟΜΑΤΗΣ-5-Ρέθυμνο

ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ-7-Ηράκλειο

ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ-7-Κρήτη

ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ-14-Ηράκλειο

ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ-14-Κρήτη

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗ-13-Ηράκλειο

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗ-13-Κρήτη

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ-29-Ηράκλειο

ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ-29-Κρήτη

ΑΣΣΑΡΙΩΤΗ-5-Κρήτη

ΑΣΣΑΡΙΩΤΗΣ-33-Ηράκλειο

ΑΣΣΑΡΙΩΤΗΣ-33-Κρήτη

ΑΣΣΑΡΙΩΤΟΥ-13-Ηράκλειο

ΑΣΣΑΡΙΩΤΟΥ-13-Κρήτη

ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ-29-Ηράκλειο

ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ-38-Κρήτη

ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ-8-Ρέθυμνο

ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ-64-Ηράκλειο

ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ-85-Κρήτη

ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ-19-Ρέθυμνο

ΑΣΤΡΙΝΟΣ-8-Κρήτη

ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗΣ-18-Κρήτη

ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗΣ-17-Λασίθι

ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗ-5-Κρήτη

ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗΣ-12-Κρήτη

ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗΣ-7-Λασίθι

ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗ-7-Ηράκλειο

ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗ-7-Κρήτη

ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ-18-Ηράκλειο

ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ-18-Κρήτη

ΑΤΖΑΡΑΚΗ-11-Κρήτη

ΑΤΖΑΡΑΚΗ-9-Λασίθι

ΑΤΖΑΡΑΚΗΣ-14-Κρήτη

ΑΤΖΑΡΑΚΗΣ-13-Λασίθι

ΑΤΖΕΜΙΑΝ-5-Ηράκλειο

ΑΤΖΕΜΙΑΝ-5-Κρήτη

ΑΤΖΟΛΙΔΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΑΤΖΟΛΙΔΑΚΗΣ-5-Λασίθι

ΑΤΣΑΛΑΚΗ-15-Ηράκλειο

ΑΤΣΑΛΑΚΗ-36-Κρήτη

ΑΤΣΑΛΑΚΗ-16-Λασίθι

ΑΤΣΑΛΑΚΗ-5-Χανιά

ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ-30-Ηράκλειο

ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ-95-Κρήτη

ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ-46-Λασίθι

ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ-18-Χανιά

ΑΤΣΑΛΗ-11-Κρήτη

ΑΤΣΑΛΗ-8-Λασίθι

ΑΤΣΑΛΗΣ-6-Ηράκλειο

ΑΤΣΑΛΗΣ-30-Κρήτη

ΑΤΣΑΛΗΣ-23-Λασίθι

ΑΥΓΕΝΑΚΗ-9-Ηράκλειο

ΑΥΓΕΝΑΚΗ-10-Κρήτη

ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ-33-Ηράκλειο

ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ-46-Κρήτη

ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ-12-Ρέθυμνο

ΑΥΓΕΡΟΣ-16-Κρήτη

ΑΥΓΕΡΟΣ-16-Χανιά

ΑΥΓΟΥΛΑΣ-6-Κρήτη

ΑΥΓΟΥΛΑΣ-6-Χανιά

ΑΥΓΟΥΣΙΑΝΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΑΥΓΟΥΣΙΑΝΑΚΗΣ-10-Χανιά

ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ-32-Ηράκλειο

ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ-40-Κρήτη

ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ-6-Ρέθυμνο

ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ-59-Ηράκλειο

ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ-72-Κρήτη

ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ-7-Λασίθι

ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ-5-Ρέθυμνο

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ-6-Κρήτη

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ-5-Λασίθι

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗΣ-37-Κρήτη

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗΣ-33-Λασίθι

ΑΦΘΟΝΙΔΗΣ-5-Ηράκλειο

ΑΦΘΟΝΙΔΗΣ-5-Κρήτη

ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ-31-Κρήτη

ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ-30-Λασίθι

ΑΦΟΡΔΑΚΟΥ-8-Κρήτη

ΑΦΟΡΔΑΚΟΥ-8-Λασίθι

ΑΦΡΑΘΙΑΝΑΚΗΣ-5-Ηράκλειο

ΑΦΡΑΘΙΑΝΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΑΧΙΝΑΣ-15-Ηράκλειο

ΑΧΙΝΑΣ-15-Κρήτη

ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ-12-Κρήτη

ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ-10-Λασίθι

ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ-6-Ηράκλειο

ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ-39-Κρήτη

ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ-32-Λασίθι

ΑΧΛΑΤΗΣ-13-Κρήτη

ΑΧΛΑΤΗΣ-13-Λασίθι

ΒΑΒΑΔΑΚΗΣ-5-Ηράκλειο

ΒΑΒΑΔΑΚΗΣ-13-Κρήτη

ΒΑΒΑΔΑΚΗΣ-5-Ρέθυμνο

ΒΑΒΟΥΔΑΚΗΣ-14-Κρήτη

ΒΑΒΟΥΔΑΚΗΣ-14-Ρέθυμνο

ΒΑΒΟΥΛΑ-7-Ηράκλειο

ΒΑΒΟΥΛΑ-7-Κρήτη

ΒΑΒΟΥΛΑΚΗ-6-Κρήτη

ΒΑΒΟΥΛΑΚΗ-6-Χανιά

ΒΑΒΟΥΛΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΒΑΒΟΥΛΑΚΗΣ-7-Χανιά

ΒΑΒΟΥΛΑΣ-9-Ηράκλειο

ΒΑΒΟΥΛΑΣ-10-Κρήτη

ΒΑΒΟΥΛΕΣ-15-Κρήτη

ΒΑΒΟΥΛΕΣ-15-Χανιά

ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ-28-Κρήτη

ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ-20-Ρέθυμνο

ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ-6-Χανιά

ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ-14-Ηράκλειο

ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ-94-Κρήτη

ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ-53-Ρέθυμνο

ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ-27-Χανιά

ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ-20-Ηράκλειο

ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ-21-Κρήτη

ΒΑΓΓΕΛΑ-5-Κρήτη

ΒΑΓΓΕΛΑ-5-Λασίθι

ΒΑΓΓΕΛΑΣ-10-Κρήτη

ΒΑΓΓΕΛΑΣ-10-Λασίθι

ΒΑΓΙΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΒΑΓΙΑΚΗΣ-5-Χανιά

ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ-28-Κρήτη

ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ-22-Χανιά

ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ-34-Κρήτη

ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ-5-Λασίθι

ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ-7-Ρέθυμνο

ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ-21-Χανιά

ΒΑΖΟΣ-14-Ηράκλειο

ΒΑΖΟΣ-19-Κρήτη

ΒΑΖΟΣ-5-Χανιά

ΒΑΖΟΥ-5-Κρήτη

ΒΑΘΙΑΝΑΚΗΣ-10-Ηράκλειο

ΒΑΘΙΑΝΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΒΑΘΥΠΕΤΡΟΥ-19-Ηράκλειο

ΒΑΘΥΠΕΤΡΟΥ-19-Κρήτη

ΒΑΙΓΚΟΥΣΗΣ-9-Κρήτη

ΒΑΙΓΚΟΥΣΗΣ-9-Χανιά

ΒΑΙΔΑΚΗ-9-Κρήτη

ΒΑΙΔΑΚΗ-8-Χανιά

ΒΑΙΔΑΚΗΣ-19-Κρήτη

ΒΑΙΔΑΚΗΣ-17-Χανιά

ΒΑΙΛΑΚΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΑΙΛΑΚΑΚΗ-5-Χανιά

ΒΑΙΛΑΚΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΒΑΙΛΑΚΑΚΗΣ-6-Χανιά

ΒΑΙΛΑΚΗ-15-Ηράκλειο

ΒΑΙΛΑΚΗ-17-Κρήτη

ΒΑΙΛΑΚΗΣ-34-Ηράκλειο

ΒΑΙΛΑΚΗΣ-42-Κρήτη

ΒΑΙΛΑΚΗΣ-8-Χανιά

ΒΑΙΡΑΜΑΚΗ-7-Ηράκλειο

ΒΑΙΡΑΜΑΚΗ-7-Κρήτη

ΒΑΙΡΑΜΑΚΗΣ-10-Ηράκλειο

ΒΑΙΡΑΜΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΒΑΚΑΚΗ-11-Κρήτη

ΒΑΚΑΚΗ-10-Χανιά

ΒΑΚΑΚΗΣ-36-Κρήτη

ΒΑΚΑΚΗΣ-35-Χανιά

ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΒΑΚΑΛΟΥΝΑΚΗΣ-5-Χανιά

ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ-11-Ηράκλειο

ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ-11-Κρήτη

ΒΑΚΩΝΑΚΗ-12-Ηράκλειο

ΒΑΚΩΝΑΚΗ-12-Κρήτη

ΒΑΚΩΝΑΚΗΣ-13-Ηράκλειο

ΒΑΚΩΝΑΚΗΣ-13-Κρήτη

ΒΑΛΑΒΑΝΗ-6-Ηράκλειο

ΒΑΛΑΒΑΝΗ-6-Κρήτη

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ-6-Ηράκλειο

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ-7-Κρήτη

ΒΑΛΑΔΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΒΑΛΑΔΑΚΗΣ-8-Χανιά

ΒΑΛΑΚΗ-6-Κρήτη

ΒΑΛΑΚΗ-6-Χανιά

ΒΑΛΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΒΑΛΑΚΗΣ-7-Χανιά

ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ-8-Κρήτη

ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ-8-Ρέθυμνο

ΒΑΛΕΝΤΑΚΗΣ-5-Ηράκλειο

ΒΑΛΕΝΤΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΒΑΛΕΡΓΑΚΗ-7-Ηράκλειο

ΒΑΛΕΡΓΑΚΗ-9-Κρήτη

ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ-16-Ηράκλειο

ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ-21-Κρήτη

ΒΑΛΕΡΓΑΣ-14-Κρήτη

ΒΑΛΕΡΓΑΣ-11-Ρέθυμνο

ΒΑΛΙΝΔΟΜΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΒΑΛΙΝΔΟΜΑΚΗΣ-5-Χανιά

ΒΑΛΙΝΗΣ-7-Κρήτη

ΒΑΛΙΝΗΣ-7-Χανιά

ΒΑΛΛΑ-5-Κρήτη

ΒΑΛΟΥΡΔΟΥ-7-Ηράκλειο

ΒΑΛΟΥΡΔΟΥ-7-Κρήτη

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ-8-Χανιά

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ-5-Κρήτη

ΒΑΛΤΖΑΚΗΣ-15-Ηράκλειο

ΒΑΛΤΖΑΚΗΣ-15-Κρήτη

ΒΑΛΥΡΑΚΗ-8-Κρήτη

ΒΑΛΥΡΑΚΗ-6-Χανιά

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ-42-Κρήτη

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ-40-Χανιά

ΒΑΜΒΑΚΑ-14-Κρήτη

ΒΑΜΒΑΚΑ-10-Ρέθυμνο

ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ-7-Κρήτη

ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ-7-Χανιά

ΒΑΜΒΑΚΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΒΑΜΒΑΚΑΚΗΣ-10-Χανιά

ΒΑΜΒΑΚΑΣ-8-Ηράκλειο

ΒΑΜΒΑΚΑΣ-31-Κρήτη

ΒΑΜΒΑΚΑΣ-20-Ρέθυμνο

ΒΑΜΒΑΚΟΣ-6-Ηράκλειο

ΒΑΜΒΑΚΟΣ-6-Κρήτη

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ-11-Κρήτη

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ-9-Λασίθι

ΒΑΜΒΟΥΚΑ-11-Ηράκλειο

ΒΑΜΒΟΥΚΑ-17-Κρήτη

ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ-26-Ηράκλειο

ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ-27-Κρήτη

ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ-93-Ηράκλειο

ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ-93-Κρήτη

ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ-37-Ηράκλειο

ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ-72-Κρήτη

ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ-30-Ρέθυμνο

ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ-5-Χανιά

ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ-7-Κρήτη

ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ-5-Χανιά

ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗΣ-5-Ηράκλειο

ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗΣ-21-Κρήτη

ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗΣ-16-Χανιά

ΒΑΜΙΑΔΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΒΑΜΙΑΔΑΚΗΣ-5-Ρέθυμνο

ΒΑΜΙΕΔΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΑΜΙΕΔΑΚΗ-5-Ρέθυμνο

ΒΑΜΙΕΔΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΒΑΜΙΕΔΑΚΗΣ-5-Ρέθυμνο

ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ-7-Ηράκλειο

ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ-7-Κρήτη

ΒΑΜΠΟΡΑΚΗΣ-11-Ηράκλειο

ΒΑΜΠΟΡΑΚΗΣ-11-Κρήτη

ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ-11-Κρήτη

ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ-10-Χανιά

ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ-23-Κρήτη

ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ-14-Ρέθυμνο

ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ-5-Χανιά

ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ-6-Ηράκλειο

ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ-39-Κρήτη

ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ-18-Ρέθυμνο

ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ-14-Χανιά

ΒΑΞΕΒΑΝΗ-6-Κρήτη

ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ-5-Κρήτη

ΒΑΟΝΑΚΗΣ-14-Κρήτη

ΒΑΟΝΑΚΗΣ-14-Ρέθυμνο

ΒΑΡΑΚΛΑ-5-Ηράκλειο

ΒΑΡΑΚΛΑ-5-Κρήτη

ΒΑΡΑΚΛΑΣ-8-Ηράκλειο

ΒΑΡΑΚΛΑΣ-8-Κρήτη

ΒΑΡΑΝΑΚΗ-5-Ηράκλειο

ΒΑΡΑΝΑΚΗ-17-Κρήτη

ΒΑΡΑΝΑΚΗ-11-Χανιά

ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ-7-Ηράκλειο

ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ-29-Κρήτη

ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ-6-Ρέθυμνο

ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ-16-Χανιά

ΒΑΡΒΑΝΤΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΑΡΒΑΝΤΑΚΗΣ-20-Κρήτη

ΒΑΡΒΑΝΤΑΚΗΣ-17-Χανιά

ΒΑΡΒΑΤΑΚΗΣ-8-Κρήτη

ΒΑΡΒΑΤΑΚΗΣ-8-Χανιά

ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ-10-Ηράκλειο

ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ-10-Κρήτη

ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ-21-Ηράκλειο

ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ-24-Κρήτη

ΒΑΡΓΙΑΚΑΚΗ-7-Ηράκλειο

ΒΑΡΓΙΑΚΑΚΗ-8-Κρήτη

ΒΑΡΓΙΑΚΑΚΗΣ-18-Ηράκλειο

ΒΑΡΓΙΑΚΑΚΗΣ-18-Κρήτη

ΒΑΡΔΑ-5-Ηράκλειο

ΒΑΡΔΑ-52-Κρήτη

ΒΑΡΔΑ-46-Λασίθι

ΒΑΡΔΑΒΑ-12-Ηράκλειο

ΒΑΡΔΑΒΑ-12-Κρήτη

ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ-5-Ηράκλειο

ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ-6-Κρήτη

ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ-5-Ηράκλειο

ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΒΑΡΔΑΒΑΣ-32-Ηράκλειο

ΒΑΡΔΑΒΑΣ-39-Κρήτη

ΒΑΡΔΑΒΑΣ-7-Λασίθι

ΒΑΡΔΑΚΗ-93-Ηράκλειο

ΒΑΡΔΑΚΗ-132-Κρήτη

ΒΑΡΔΑΚΗ-12-Λασίθι

ΒΑΡΔΑΚΗ-11-Ρέθυμνο

ΒΑΡΔΑΚΗ-16-Χανιά

ΒΑΡΔΑΚΗΣ-143-Ηράκλειο

ΒΑΡΔΑΚΗΣ-254-Κρήτη

ΒΑΡΔΑΚΗΣ-24-Λασίθι

ΒΑΡΔΑΚΗΣ-36-Ρέθυμνο

ΒΑΡΔΑΚΗΣ-51-Χανιά

ΒΑΡΔΑΛΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΒΑΡΔΑΛΑΚΗΣ-10-Χανιά

ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ-15-Ηράκλειο

ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ-15-Κρήτη

ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ-35-Ηράκλειο

ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ-36-Κρήτη

ΒΑΡΔΑΞΗΣ-8-Ηράκλειο

ΒΑΡΔΑΞΗΣ-20-Κρήτη

ΒΑΡΔΑΞΗΣ-12-Χανιά

ΒΑΡΔΑΣ-7-Ηράκλειο

ΒΑΡΔΑΣ-98-Κρήτη

ΒΑΡΔΑΣ-89-Λασίθι

ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ-8-Ηράκλειο

ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ-14-Κρήτη

ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ-6-Ρέθυμνο

ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ-23-Ηράκλειο

ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ-46-Κρήτη

ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ-22-Ρέθυμνο

ΒΑΡΔΙΑΤΖΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ-7-Κρήτη

ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ-5-Ηράκλειο

ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ-14-Ηράκλειο

ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ-29-Κρήτη

ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ-14-Χανιά

ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ-27-Ηράκλειο

ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ-65-Κρήτη

ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ-38-Χανιά

ΒΑΡΕΛΑΚΗΣ-8-Κρήτη

ΒΑΡΕΛΤΖΑΚΗΣ-7-Ηράκλειο

ΒΑΡΕΛΤΖΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ-6-Ηράκλειο

ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ-6-Κρήτη

ΒΑΡΙΔΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΒΑΡΙΔΑΚΗΣ-5-Χανιά

ΒΑΡΙΚΟΣ-9-Κρήτη

ΒΑΡΙΚΟΣ-9-Χανιά

ΒΑΡΙΤΑΚΗ-5-Ηράκλειο

ΒΑΡΙΤΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΑΡΙΤΑΚΗΣ-6-Ηράκλειο

ΒΑΡΙΤΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ-6-Λασίθι

ΒΑΡΟΤΣΗΣ-5-Ηράκλειο

ΒΑΡΟΤΣΗΣ-13-Κρήτη

ΒΑΡΟΤΣΗΣ-7-Ρέθυμνο

ΒΑΡΟΥΔΑΚΗΣ-16-Κρήτη

ΒΑΡΟΥΔΑΚΗΣ-16-Χανιά

ΒΑΡΟΥΞΑΚΗ-8-Κρήτη

ΒΑΡΟΥΞΑΚΗ-8-Χανιά

ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ-27-Κρήτη

ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ-27-Χανιά

ΒΑΡΟΥΧΑ-13-Ηράκλειο

ΒΑΡΟΥΧΑ-32-Κρήτη

ΒΑΡΟΥΧΑ-15-Ρέθυμνο

ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ-17-Κρήτη

ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ-13-Χανιά

ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ-7-Ηράκλειο

ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ-40-Κρήτη

ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ-29-Χανιά

ΒΑΡΟΥΧΑΣ-20-Ηράκλειο

ΒΑΡΟΥΧΑΣ-47-Κρήτη

ΒΑΡΟΥΧΑΣ-26-Ρέθυμνο

ΒΑΡΣΑΜΑΣ-18-Ηράκλειο

ΒΑΡΣΑΜΑΣ-18-Κρήτη

ΒΑΡΥΠΑΤΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΒΑΡΥΠΑΤΑΚΗΣ-5-Χανιά

ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ-8-Κρήτη

ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ-8-Λασίθι

ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ-25-Κρήτη

ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ-24-Λασίθι

ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ-11-Κρήτη

ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ-10-Λασίθι

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ-6-Ηράκλειο

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ-17-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ-7-Ρέθυμνο

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ-16-Ηράκλειο

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ-38-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ-20-Ρέθυμνο

ΒΑΣΙΛΑΚΗ-270-Ηράκλειο

ΒΑΣΙΛΑΚΗ-396-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΑΚΗ-67-Λασίθι

ΒΑΣΙΛΑΚΗ-27-Ρέθυμνο

ΒΑΣΙΛΑΚΗ-32-Χανιά

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-540-Ηράκλειο

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-823-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-134-Λασίθι

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-76-Ρέθυμνο

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-73-Χανιά

ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗ-5-Χανιά

ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-20-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-20-Χανιά

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ-13-Ηράκλειο

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ-17-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-68-Ηράκλειο

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-81-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-5-Λασίθι

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-6-Χανιά

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ-9-Ηράκλειο

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ-13-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-48-Ηράκλειο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-76-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-16-Λασίθι

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-6-Ρέθυμνο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-6-Χανιά

ΒΑΣΙΛΙΚΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΙΚΑΚΗ-5-Χανιά

ΒΑΣΙΛΙΚΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-9-Ηράκλειο

ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-5-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ-6-Ηράκλειο

ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-8-Ηράκλειο

ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-14-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-6-Χανιά

ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ-7-Ηράκλειο

ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ-11-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ-5-Χανιά

ΒΑΣΙΛΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ-8-Ηράκλειο

ΒΑΣΙΛΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΟΜΑΝΩΛΑΚΗ-6-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΟΜΑΝΩΛΑΚΗ-6-Χανιά

ΒΑΣΙΛΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ-8-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ-6-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ-6-Ρέθυμνο

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-8-Κρήτη

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-11-Κρήτη

ΒΑΣΜΑΡΙΔΑΚΗΣ-6-Ηράκλειο

ΒΑΣΜΑΡΙΔΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΒΑΣΣΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΒΑΣΣΑΚΗΣ-8-Ρέθυμνο

ΒΑΣΣΑΛΟΣ-17-Ηράκλειο

ΒΑΣΣΑΛΟΣ-72-Κρήτη

ΒΑΣΣΑΛΟΣ-52-Ρέθυμνο

ΒΑΣΣΑΛΟΥ-15-Ηράκλειο

ΒΑΣΣΑΛΟΥ-36-Κρήτη

ΒΑΣΣΑΛΟΥ-21-Ρέθυμνο

ΒΑΤΣΑΚΗ-18-Κρήτη

ΒΑΤΣΑΚΗ-14-Χανιά

ΒΑΤΣΑΚΗΣ-33-Κρήτη

ΒΑΤΣΑΚΗΣ-27-Χανιά

ΒΑΤΣΙΘΙΑΝΟΣ-10-Ηράκλειο

ΒΑΤΣΙΘΙΑΝΟΣ-10-Κρήτη

ΒΑΤΣΙΝΑ-10-Ηράκλειο

ΒΑΤΣΙΝΑ-10-Κρήτη

ΒΑΤΣΙΝΑΣ-27-Ηράκλειο

ΒΑΤΣΙΝΑΣ-34-Κρήτη

ΒΑΤΣΙΝΑΣ-7-Ρέθυμνο

ΒΑΤΣΟΛΑΚΗΣ-11-Κρήτη

ΒΑΤΣΟΛΑΚΗΣ-9-Χανιά

ΒΑΦΑΚΗ-12-Ηράκλειο

ΒΑΦΑΚΗ-13-Κρήτη

ΒΑΦΑΚΗΣ-23-Ηράκλειο

ΒΑΦΑΚΗΣ-25-Κρήτη

ΒΑΦΕΙΑΔΗ-6-Ηράκλειο

ΒΑΦΕΙΑΔΗ-7-Κρήτη

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ-12-Ηράκλειο

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ-14-Κρήτη

ΒΑΧΟΥΘΙΑΝΑΚΗΣ-8-Ηράκλειο

ΒΑΧΟΥΘΙΑΝΑΚΗΣ-8-Κρήτη

ΒΔΟΚΑΚΗ-6-Κρήτη

ΒΔΟΚΑΚΗ-6-Λασίθι

ΒΔΟΚΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΒΔΟΚΑΚΗΣ-8-Λασίθι

ΒΕΓΟΠΟΥΛΟΣ-8-Ηράκλειο

ΒΕΓΟΠΟΥΛΟΣ-8-Κρήτη

ΒΕΔΕΡΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΒΕΔΕΡΑΚΗΣ-6-Λασίθι

ΒΕΖΟΝΙΑΡΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΒΕΖΟΝΙΑΡΑΚΗΣ-6-Χανιά

ΒΕΖΥΡΑΚΗ-6-Κρήτη

ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ-8-Κρήτη

ΒΕΙΣΑΚΗ-9-Ηράκλειο

ΒΕΙΣΑΚΗ-9-Κρήτη

ΒΕΙΣΑΚΗΣ-29-Ηράκλειο

ΒΕΙΣΑΚΗΣ-29-Κρήτη

ΒΕΚΡΑΚΗΣ-17-Ηράκλειο

ΒΕΚΡΑΚΗΣ-17-Κρήτη

ΒΕΛΓΑΚΗΣ-7-Ηράκλειο

ΒΕΛΓΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ-27-Ηράκλειο

ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ-28-Κρήτη

ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ-87-Ηράκλειο

ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ-97-Κρήτη

ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ-7-Χανιά

ΒΕΛΕΝΤΑΚΗΣ-12-Ηράκλειο

ΒΕΛΕΝΤΑΚΗΣ-12-Κρήτη

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ-21-Ηράκλειο

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ-26-Κρήτη

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ-5-Λασίθι

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ-44-Ηράκλειο

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ-67-Κρήτη

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ-20-Λασίθι

ΒΕΛΗΜΒΑΣΑΚΗ-9-Κρήτη

ΒΕΛΗΜΒΑΣΑΚΗ-5-Λασίθι

ΒΕΛΗΜΒΑΣΑΚΗΣ-12-Ηράκλειο

ΒΕΛΗΜΒΑΣΑΚΗΣ-25-Κρήτη

ΒΕΛΗΜΒΑΣΑΚΗΣ-13-Λασίθι

ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ-15-Ηράκλειο

ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ-16-Κρήτη

ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ-33-Ηράκλειο

ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ-35-Κρήτη

ΒΕΛΙΓΡΑΔΗΣ-7-Ηράκλειο

ΒΕΛΙΓΡΑΔΗΣ-7-Κρήτη

ΒΕΛΙΓΡΑΝΤΑΚΗ-9-Ηράκλειο

ΒΕΛΙΓΡΑΝΤΑΚΗ-9-Κρήτη

ΒΕΛΙΓΡΑΝΤΑΚΗΣ-7-Ηράκλειο

ΒΕΛΙΓΡΑΝΤΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΒΕΛΙΔΑΚΗΣ-17-Ηράκλειο

ΒΕΛΙΔΑΚΗΣ-18-Κρήτη

ΒΕΛΟΓΛΟΥ-22-Ηράκλειο

ΒΕΛΟΓΛΟΥ-24-Κρήτη

ΒΕΛΟΝΑΚΗ-11-Κρήτη

ΒΕΛΟΝΑΚΗ-5-Ρέθυμνο

ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ-40-Κρήτη

ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ-6-Λασίθι

ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ-31-Ρέθυμνο

ΒΕΛΟΥΔΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΒΕΝΑΚΗ-6-Κρήτη

ΒΕΝΑΚΗΣ-16-Κρήτη

ΒΕΝΑΚΗΣ-7-Ρέθυμνο

ΒΕΝΑΚΗΣ-8-Χανιά

ΒΕΝΕΡΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΒΕΝΕΡΗ-20-Ηράκλειο

ΒΕΝΕΡΗ-20-Κρήτη

ΒΕΝΕΡΗΣ-48-Ηράκλειο

ΒΕΝΕΡΗΣ-50-Κρήτη

ΒΕΝΕΤΑΚΗ-13-Κρήτη

ΒΕΝΕΤΑΚΗ-9-Χανιά

ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ-30-Κρήτη

ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ-25-Χανιά

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑΚΗΣ-8-Λασίθι

ΒΕΝΙΑΜΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΒΕΝΙΑΜΑΚΗΣ-5-Λασίθι

ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ-12-Ηράκλειο

ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ-21-Κρήτη

ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ-22-Ηράκλειο

ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ-47-Κρήτη

ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ-8-Λασίθι

ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ-8-Ρέθυμνο

ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ-9-Χανιά

ΒΕΝΙΕΡΑΚΗ-6-Κρήτη

ΒΕΝΙΕΡΑΚΗ-6-Ρέθυμνο

ΒΕΝΙΕΡΑΚΗΣ-15-Κρήτη

ΒΕΝΙΕΡΑΚΗΣ-11-Ρέθυμνο

ΒΕΝΙΕΡΗ-5-Κρήτη

ΒΕΝΙΕΡΗΣ-8-Κρήτη

ΒΕΝΙΕΡΗΣ-5-Ρέθυμνο

ΒΕΝΙΤΟΥΡΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΒΕΝΙΤΟΥΡΑΚΗΣ-7-Λασίθι

ΒΕΡΒΕΛΑΚΗ-7-Ηράκλειο

ΒΕΡΒΕΛΑΚΗ-7-Κρήτη

ΒΕΡΒΕΛΑΚΗΣ-14-Ηράκλειο

ΒΕΡΒΕΛΑΚΗΣ-15-Κρήτη

ΒΕΡΒΕΡΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΕΡΒΕΡΑΚΗΣ-10-Ηράκλειο

ΒΕΡΒΕΡΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΒΕΡΓΑΔΗ-6-Κρήτη

ΒΕΡΓΑΔΗΣ-19-Κρήτη

ΒΕΡΓΑΔΗΣ-16-Ρέθυμνο

ΒΕΡΓΑΚΗ-6-Ηράκλειο

ΒΕΡΓΑΚΗ-12-Κρήτη

ΒΕΡΓΑΚΗΣ-18-Ηράκλειο

ΒΕΡΓΑΚΗΣ-32-Κρήτη

ΒΕΡΓΑΚΗΣ-10-Ρέθυμνο

ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ-16-Κρήτη

ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ-16-Χανιά

ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ-52-Κρήτη

ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ-52-Χανιά

ΒΕΡΓΕΡΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΕΡΓΕΡΑΚΗ-5-Χανιά

ΒΕΡΓΕΡΑΚΗΣ-19-Κρήτη

ΒΕΡΓΕΡΑΚΗΣ-19-Χανιά

ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ-15-Ηράκλειο

ΒΕΡΓΕΤΑΚΗ-15-Κρήτη

ΒΕΡΓΕΤΑΚΗΣ-31-Ηράκλειο

ΒΕΡΓΕΤΑΚΗΣ-35-Κρήτη

ΒΕΡΓΗ-5-Κρήτη

ΒΕΡΓΗΣ-11-Ηράκλειο

ΒΕΡΓΗΣ-13-Κρήτη

ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ-8-Ρέθυμνο

ΒΕΡΓΙΤΣΗΣ-13-Κρήτη

ΒΕΡΓΙΤΣΗΣ-5-Ρέθυμνο

ΒΕΡΓΟΥ-5-Ηράκλειο

ΒΕΡΓΟΥ-5-Κρήτη

ΒΕΡΔΙΑΚΗΣ-10-Ηράκλειο

ΒΕΡΔΙΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΒΕΡΕΡΑΚΗΣ-9-Ηράκλειο

ΒΕΡΕΡΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΒΕΡΕΡΟΥΔΑΚΗΣ-7-Ηράκλειο

ΒΕΡΕΡΟΥΔΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΒΕΡΙΒΑΚΗ-9-Κρήτη

ΒΕΡΙΒΑΚΗ-8-Χανιά

ΒΕΡΙΒΑΚΗΣ-27-Κρήτη

ΒΕΡΙΒΑΚΗΣ-27-Χανιά

ΒΕΡΙΓΑΚΗ-8-Κρήτη

ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ-12-Ηράκλειο

ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ-26-Κρήτη

ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ-11-Λασίθι

ΒΕΡΙΓΟΣ-15-Ηράκλειο

ΒΕΡΙΓΟΣ-48-Κρήτη

ΒΕΡΙΓΟΣ-33-Λασίθι

ΒΕΡΙΓΟΥ-13-Κρήτη

ΒΕΡΙΓΟΥ-9-Λασίθι

ΒΕΡΙΚΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΒΕΡΙΚΑΚΗΣ-6-Χανιά

ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ-15-Κρήτη

ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ-12-Χανιά

ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ-22-Κρήτη

ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ-21-Χανιά

ΒΕΡΝΑΔΟΣ-15-Κρήτη

ΒΕΡΝΑΔΟΣ-14-Ρέθυμνο

ΒΕΡΝΑΔΟΥ-7-Κρήτη

ΒΕΡΝΑΔΟΥ-7-Ρέθυμνο

ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ-8-Ηράκλειο

ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ-15-Κρήτη

ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ-5-Ρέθυμνο

ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ-14-Ηράκλειο

ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ-21-Κρήτη

ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ-7-Ρέθυμνο

ΒΕΡΤΟΥΔΟΥ-5-Ηράκλειο

ΒΕΡΤΟΥΔΟΥ-6-Κρήτη

ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ-7-Χανιά

ΒΕΡΥΚΑΚΗ-14-Κρήτη

ΒΕΡΥΚΑΚΗ-11-Χανιά

ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ-54-Κρήτη

ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ-5-Ρέθυμνο

ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ-47-Χανιά

ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗΣ-10-Ηράκλειο

ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ-20-Ηράκλειο

ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ-21-Κρήτη

ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΟΥ-6-Ηράκλειο

ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΟΥ-6-Κρήτη

ΒΕΣΤΑΚΗ-6-Κρήτη

ΒΕΣΤΑΚΗ-6-Χανιά

ΒΕΣΤΑΚΗΣ-30-Κρήτη

ΒΕΣΤΑΚΗΣ-27-Χανιά

ΒΕΤΟΥΛΑΚΗΣ-5-Ηράκλειο

ΒΕΤΟΥΛΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΒΙΑΝΙΤΑΚΗΣ-7-Ηράκλειο

ΒΙΑΝΙΤΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΒΙΑΝΝΙΤΑΚΗ-5-Ηράκλειο

ΒΙΑΝΝΙΤΑΚΗ-6-Κρήτη

ΒΙΑΝΝΙΤΑΚΗΣ-9-Ηράκλειο

ΒΙΑΝΝΙΤΑΚΗΣ-11-Κρήτη

ΒΙΒΙΛΑΚΗΣ-12-Κρήτη

ΒΙΒΙΛΑΚΗΣ-9-Ρέθυμνο

ΒΙΓΛΑΚΗ-8-Κρήτη

ΒΙΓΛΑΚΗ-6-Χανιά

ΒΙΓΛΑΚΗΣ-25-Κρήτη

ΒΙΓΛΑΚΗΣ-19-Χανιά

ΒΙΓΛΑΣ-6-Ηράκλειο

ΒΙΓΛΑΣ-6-Κρήτη

ΒΙΓΛΗΣ-13-Κρήτη

ΒΙΓΛΗΣ-12-Χανιά

ΒΙΓΛΙΡΑΚΗΣ-8-Κρήτη

ΒΙΓΛΙΡΑΚΗΣ-8-Ρέθυμνο

ΒΙΔΑΚΗ-37-Ηράκλειο

ΒΙΔΑΚΗ-51-Κρήτη

ΒΙΔΑΚΗ-14-Λασίθι

ΒΙΔΑΚΗΣ-82-Ηράκλειο

ΒΙΔΑΚΗΣ-134-Κρήτη

ΒΙΔΑΚΗΣ-33-Λασίθι

ΒΙΔΑΚΗΣ-9-Ρέθυμνο

ΒΙΔΑΚΗΣ-10-Χανιά

ΒΙΔΑΛΑΚΗ-10-Κρήτη

ΒΙΔΑΛΑΚΗ-10-Χανιά

ΒΙΔΑΛΑΚΗΣ-23-Κρήτη

ΒΙΔΑΛΑΚΗΣ-23-Χανιά

ΒΙΔΑΛΗ-15-Κρήτη

ΒΙΔΑΛΗ-11-Λασίθι

ΒΙΔΑΛΗΣ-6-Ηράκλειο

ΒΙΔΑΛΗΣ-41-Κρήτη

ΒΙΔΑΛΗΣ-34-Λασίθι

ΒΙΔΙΑΔΑΚΗ-6-Κρήτη

ΒΙΔΙΑΔΑΚΗ-5-Ρέθυμνο

ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ-14-Κρήτη

ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ-11-Ρέθυμνο

ΒΙΔΟΖΑΧΑΡΑΚΗΣ-9-Ηράκλειο

ΒΙΔΟΖΑΧΑΡΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ-15-Κρήτη

ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ-15-Χανιά

ΒΙΛΑΝΑΚΗ-9-Ηράκλειο

ΒΙΛΑΝΑΚΗ-14-Κρήτη

ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ-12-Ηράκλειο

ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ-15-Κρήτη

ΒΙΟΛΑΚΗ-11-Κρήτη

ΒΙΟΛΑΚΗ-8-Χανιά

ΒΙΟΛΑΚΗΣ-16-Ηράκλειο

ΒΙΟΛΑΚΗΣ-51-Κρήτη

ΒΙΟΛΑΚΗΣ-5-Ρέθυμνο

ΒΙΟΛΑΚΗΣ-30-Χανιά

ΒΙΟΛΙΔΑΚΗΣ-7-Κρήτη

ΒΙΟΛΙΔΑΚΗΣ-7-Λασίθι

ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ-5-Χανιά

ΒΙΡΙΡΑΚΗ-6-Κρήτη

ΒΙΡΙΡΑΚΗ-5-Χανιά

ΒΙΡΙΡΑΚΗΣ-12-Κρήτη

ΒΙΡΙΡΑΚΗΣ-10-Χανιά

ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ-8-Ηράκλειο

ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ-12-Κρήτη

ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ-23-Ηράκλειο

ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ-31-Κρήτη

ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ-8-Λασίθι

ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ-7-Ηράκλειο

ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ-12-Κρήτη

ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ-5-Λασίθι

ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΥ-5-Κρήτη

ΒΙΣΤΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΙΣΤΑΚΗΣ-12-Ηράκλειο

ΒΙΣΤΑΚΗΣ-17-Κρήτη

ΒΙΣΤΑΚΗΣ-5-Ρέθυμνο

ΒΙΣΤΗ-6-Ηράκλειο

ΒΙΣΤΗ-6-Κρήτη

ΒΙΣΤΗΣ-6-Ηράκλειο

ΒΙΣΤΗΣ-6-Κρήτη

ΒΙΤΑΛΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΙΤΑΛΑΚΗ-5-Ρέθυμνο

ΒΙΤΑΛΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΒΙΤΑΛΑΚΗΣ-9-Ρέθυμνο

ΒΙΤΕΝΤΖΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΒΙΤΕΝΤΖΑΚΗΣ-5-Χανιά

ΒΙΤΕΤΖΑΚΗΣ-12-Κρήτη

ΒΙΤΕΤΖΑΚΗΣ-12-Χανιά

ΒΙΤΣΑΚΗ-7-Ηράκλειο

ΒΙΤΣΑΚΗ-7-Κρήτη

ΒΙΤΣΑΚΗΣ-8-Ηράκλειο

ΒΙΤΣΑΚΗΣ-8-Κρήτη

ΒΙΤΣΑΞΑΚΗ-22-Ηράκλειο

ΒΙΤΣΑΞΑΚΗ-22-Κρήτη

ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ-43-Ηράκλειο

ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ-47-Κρήτη

ΒΙΤΣΑΡΑ-5-Ηράκλειο

ΒΙΤΣΑΡΑ-5-Κρήτη

ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΚΗ-5-Λασίθι

ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΚΗΣ-17-Κρήτη

ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΚΗΣ-17-Λασίθι

ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ-7-Κρήτη

ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ-7-Χανιά

ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ-13-Κρήτη

ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ-12-Χανιά

ΒΙΤΤΩΡΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΙΤΤΩΡΑΚΗ-5-Χανιά

ΒΙΤΤΩΡΑΚΗΣ-20-Κρήτη

ΒΙΤΤΩΡΑΚΗΣ-19-Χανιά

ΒΙΤΩΡΑΚΗ-7-Κρήτη

ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ-6-Ηράκλειο

ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ-8-Κρήτη

ΒΙΤΩΡΟΣ-14-Ηράκλειο

ΒΙΤΩΡΟΣ-19-Κρήτη

ΒΙΤΩΡΟΣ-5-Ρέθυμνο

ΒΙΤΩΡΟΥ-8-Ηράκλειο

ΒΙΤΩΡΟΥ-8-Κρήτη

ΒΛΑΖΑΚΗ-16-Κρήτη

ΒΛΑΖΑΚΗ-15-Χανιά

ΒΛΑΖΑΚΗΣ-43-Κρήτη

ΒΛΑΖΑΚΗΣ-41-Χανιά

ΒΛΑΜΑΚΗ-28-Κρήτη

ΒΛΑΜΑΚΗ-28-Χανιά

ΒΛΑΜΑΚΗΣ-48-Κρήτη

ΒΛΑΜΑΚΗΣ-47-Χανιά

ΒΛΑΣΑΚΗ-5-Ηράκλειο

ΒΛΑΣΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΛΑΣΑΚΗΣ-5-Ηράκλειο

ΒΛΑΣΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ-8-Ηράκλειο

ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ-8-Κρήτη

ΒΛΑΣΣΑΚΗ-10-Ηράκλειο

ΒΛΑΣΣΑΚΗ-11-Κρήτη

ΒΛΑΣΣΑΚΗΣ-26-Ηράκλειο

ΒΛΑΣΣΑΚΗΣ-27-Κρήτη

ΒΛΑΣΣΗ-6-Ηράκλειο

ΒΛΑΣΣΗ-17-Κρήτη

ΒΛΑΣΣΗ-11-Λασίθι

ΒΛΑΣΣΗΣ-8-Ηράκλειο

ΒΛΑΣΣΗΣ-29-Κρήτη

ΒΛΑΣΣΗΣ-20-Λασίθι

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ-5-Κρήτη

ΒΛΑΣΤΑΚΗ-9-Κρήτη

ΒΛΑΣΤΑΚΗ-8-Χανιά

ΒΛΑΣΤΑΚΗΣ-16-Κρήτη

ΒΛΑΣΤΑΚΗΣ-13-Χανιά

ΒΛΑΣΤΟΣ-66-Ηράκλειο

ΒΛΑΣΤΟΣ-84-Κρήτη

ΒΛΑΣΤΟΣ-16-Ρέθυμνο

ΒΛΑΣΤΟΥ-32-Ηράκλειο

ΒΛΑΣΤΟΥ-39-Κρήτη

ΒΛΑΣΤΟΥ-6-Ρέθυμνο

ΒΛΑΤΑ-7-Ηράκλειο

ΒΛΑΤΑ-7-Κρήτη

ΒΛΑΤΑΚΗ-10-Ηράκλειο

ΒΛΑΤΑΚΗ-17-Κρήτη

ΒΛΑΤΑΚΗΣ-20-Ηράκλειο

ΒΛΑΤΑΚΗΣ-34-Κρήτη

ΒΛΑΤΑΚΗΣ-13-Ρέθυμνο

ΒΛΑΤΑΣ-10-Ηράκλειο

ΒΛΑΤΑΣ-11-Κρήτη

ΒΛΑΧΑΒΑΣ-9-Ηράκλειο

ΒΛΑΧΑΒΑΣ-10-Κρήτη

ΒΛΑΧΑΚΗ-90-Ηράκλειο

ΒΛΑΧΑΚΗ-148-Κρήτη

ΒΛΑΧΑΚΗ-27-Λασίθι

ΒΛΑΧΑΚΗ-7-Ρέθυμνο

ΒΛΑΧΑΚΗ-24-Χανιά

ΒΛΑΧΑΚΗΣ-202-Ηράκλειο

ΒΛΑΧΑΚΗΣ-297-Κρήτη

ΒΛΑΧΑΚΗΣ-44-Λασίθι

ΒΛΑΧΑΚΗΣ-47-Χανιά

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-6-Ηράκλειο

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΒΛΑΧΟΣ-19-Ηράκλειο

ΒΛΑΧΟΣ-31-Κρήτη

ΒΛΑΧΟΣ-9-Χανιά

ΒΛΑΧΟΥ-18-Ηράκλειο

ΒΛΑΧΟΥ-30-Κρήτη

ΒΛΑΧΟΥ-5-Λασίθι

ΒΛΑΧΟΥ-6-Χανιά

ΒΛΕΠΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΒΛΕΠΑΚΗΣ-6-Χανιά

ΒΛΗΣΙΔΗΣ-6-Κρήτη

ΒΛΟΝΤΑΚΗ-10-Κρήτη

ΒΛΟΝΤΑΚΗ-9-Χανιά

ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ-22-Κρήτη

ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ-22-Χανιά

ΒΟΓΙΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ-49-Ηράκλειο

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ-82-Κρήτη

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ-10-Ρέθυμνο

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ-21-Χανιά

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ-67-Ηράκλειο

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ-145-Κρήτη

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ-14-Λασίθι

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ-20-Ρέθυμνο

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ-44-Χανιά

ΒΟΓΙΑΤΖΗ-14-Ηράκλειο

ΒΟΓΙΑΤΖΗ-34-Κρήτη

ΒΟΓΙΑΤΖΗ-11-Ρέθυμνο

ΒΟΓΙΑΤΖΗ-5-Χανιά

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ-37-Ηράκλειο

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ-81-Κρήτη

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ-22-Λασίθι

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ-16-Ρέθυμνο

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ-6-Χανιά

ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ-6-Ηράκλειο

ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ-8-Κρήτη

ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗΣ-11-Κρήτη

ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗΣ-7-Ρέθυμνο

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ-18-Ηράκλειο

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ-27-Κρήτη

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ-5-Χανιά

ΒΟΖΙΚΑΚΗ-5-Ηράκλειο

ΒΟΖΙΚΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΟΖΙΚΑΚΗΣ-26-Ηράκλειο

ΒΟΖΙΚΑΚΗΣ-29-Κρήτη

ΒΟΛΑΚΑ-5-Κρήτη

ΒΟΛΑΚΑ-5-Ρέθυμνο

ΒΟΛΑΚΑΚΗ-13-Ηράκλειο

ΒΟΛΑΚΑΚΗ-21-Κρήτη

ΒΟΛΑΚΑΚΗ-7-Χανιά

ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ-20-Ηράκλειο

ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ-55-Κρήτη

ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ-15-Ρέθυμνο

ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ-20-Χανιά

ΒΟΛΑΚΑΣ-10-Κρήτη

ΒΟΛΑΚΑΣ-10-Ρέθυμνο

ΒΟΛΑΝΑΚΗ-5-Ηράκλειο

ΒΟΛΑΝΑΚΗ-7-Κρήτη

ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ-13-Ηράκλειο

ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ-29-Κρήτη

ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ-13-Ρέθυμνο

ΒΟΛΑΝΗ-13-Κρήτη

ΒΟΛΑΝΗ-13-Χανιά

ΒΟΛΑΝΗΣ-37-Κρήτη

ΒΟΛΑΝΗΣ-37-Χανιά

ΒΟΛΙΚΑΚΗ-7-Κρήτη

ΒΟΛΙΚΑΚΗ-7-Χανιά

ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ-8-Κρήτη

ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ-8-Χανιά

ΒΟΛΙΚΟΣ-9-Ηράκλειο

ΒΟΛΙΚΟΣ-9-Κρήτη

ΒΟΛΙΚΟΥ-5-Κρήτη

ΒΟΛΙΤΑΚΗ-16-Ηράκλειο

ΒΟΛΙΤΑΚΗ-16-Κρήτη

ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ-30-Ηράκλειο

ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ-35-Κρήτη

ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ-8-Ηράκλειο

ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ-8-Κρήτη

ΒΟΛΟΣΥΡΑΚΗΣ-15-Ηράκλειο

ΒΟΛΟΣΥΡΑΚΗΣ-15-Κρήτη

ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ-10-Κρήτη

ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ-8-Χανιά

ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ-17-Κρήτη

ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ-17-Χανιά

ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ-8-Κρήτη

ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ-5-Ρέθυμνο

ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ-12-Ηράκλειο

ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ-36-Κρήτη

ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ-21-Ρέθυμνο

ΒΟΛΥΡΑΚΗ-8-Ηράκλειο

ΒΟΛΥΡΑΚΗ-12-Κρήτη

ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ-17-Ηράκλειο

ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ-46-Κρήτη

ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ-29-Λασίθι

ΒΟΛΩΝΑΚΗ-8-Ηράκλειο

ΒΟΛΩΝΑΚΗ-11-Κρήτη

ΒΟΛΩΝΑΚΗΣ-14-Ηράκλειο

ΒΟΛΩΝΑΚΗΣ-15-Κρήτη

ΒΟΜΒΟΛΑΚΗ-12-Κρήτη

ΒΟΜΒΟΛΑΚΗ-12-Χανιά

ΒΟΜΒΟΛΑΚΗΣ-19-Κρήτη

ΒΟΜΒΟΛΑΚΗΣ-19-Χανιά

ΒΟΡΔΟΝΑΡΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΟΡΔΟΝΑΡΑΚΗΣ-8-Ηράκλειο

ΒΟΡΔΟΝΑΡΑΚΗΣ-11-Κρήτη

ΒΟΡΕΙΝΑΚΗ-7-Κρήτη

ΒΟΡΕΙΝΑΚΗ-7-Χανιά

ΒΟΡΕΙΝΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΒΟΡΕΙΝΑΚΗΣ-10-Χανιά

ΒΟΡΙΖΑΝΑΚΗΣ-9-Ηράκλειο

ΒΟΡΙΖΑΝΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΒΟΡΝΙΩΤΑΚΗ-5-Ηράκλειο

ΒΟΡΝΙΩΤΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΟΡΝΙΩΤΑΚΗΣ-10-Ηράκλειο

ΒΟΡΝΙΩΤΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΒΟΡΡΙΑΣ-5-Κρήτη

ΒΟΣΚΑΚΗ-12-Ηράκλειο

ΒΟΣΚΑΚΗ-25-Κρήτη

ΒΟΣΚΑΚΗ-9-Ρέθυμνο

ΒΟΣΚΑΚΗΣ-32-Ηράκλειο

ΒΟΣΚΑΚΗΣ-68-Κρήτη

ΒΟΣΚΑΚΗΣ-6-Λασίθι

ΒΟΣΚΑΚΗΣ-27-Ρέθυμνο

ΒΟΤΖΑΚΗ-12-Κρήτη

ΒΟΤΖΑΚΗ-11-Χανιά

ΒΟΤΖΑΚΗΣ-23-Κρήτη

ΒΟΤΖΑΚΗΣ-21-Χανιά

ΒΟΤΖΗ-5-Κρήτη

ΒΟΥΒΑΚΗ-5-Ηράκλειο

ΒΟΥΒΑΚΗ-11-Κρήτη

ΒΟΥΒΑΚΗΣ-11-Ηράκλειο

ΒΟΥΒΑΚΗΣ-25-Κρήτη

ΒΟΥΒΑΚΗΣ-9-Λασίθι

ΒΟΥΒΑΚΗΣ-5-Χανιά

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ-24-Κρήτη

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ-15-Ρέθυμνο

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ-9-Χανιά

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΟΣ-7-Κρήτη

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΟΥ-5-Κρήτη

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ-7-Ηράκλειο

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ-7-Κρήτη

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ-10-Κρήτη

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ-9-Λασίθι

ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ-10-Κρήτη

ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ-8-Λασίθι

ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ-30-Κρήτη

ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ-29-Λασίθι

ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΗ-5-Κρήτη

ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΗ-5-Λασίθι

ΒΟΥΙΔΑΣΚΗ-10-Ηράκλειο

ΒΟΥΙΔΑΣΚΗ-12-Κρήτη

ΒΟΥΙΔΑΣΚΗΣ-9-Ηράκλειο

ΒΟΥΙΔΑΣΚΗΣ-12-Κρήτη

ΒΟΥΚΑΛΗΣ-14-Κρήτη

ΒΟΥΚΑΛΗΣ-12-Ρέθυμνο

ΒΟΥΚΥΚΛΑΡΗ-6-Κρήτη

ΒΟΥΚΥΚΛΑΡΗΣ-6-Κρήτη

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ-15-Ηράκλειο

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ-38-Κρήτη

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ-7-Ρέθυμνο

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ-15-Χανιά

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ-36-Ηράκλειο

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ-96-Κρήτη

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ-13-Ρέθυμνο

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ-46-Χανιά

ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ-6-Κρήτη

ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ-5-Ρέθυμνο

ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ-9-Κρήτη

ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ-5-Ρέθυμνο

ΒΟΥΛΓΑΡΗ-8-Ηράκλειο

ΒΟΥΛΓΑΡΗ-26-Κρήτη

ΒΟΥΛΓΑΡΗ-11-Λασίθι

ΒΟΥΛΓΑΡΗ-5-Χανιά

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ-16-Ηράκλειο

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ-28-Κρήτη

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ-8-Λασίθι

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ-6-Κρήτη

ΒΟΥΛΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ-13-Κρήτη

ΒΟΥΛΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ-11-Ρέθυμνο

ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ-14-Ηράκλειο

ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ-16-Κρήτη

ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ-39-Ηράκλειο

ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ-42-Κρήτη

ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗ-12-Κρήτη

ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗ-10-Ρέθυμνο

ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ-27-Κρήτη

ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ-27-Ρέθυμνο

ΒΟΥΝΑΚΗΣ-9-Κρήτη

ΒΟΥΝΑΚΗΣ-8-Χανιά

ΒΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ-18-Κρήτη

ΒΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ-18-Χανιά

ΒΟΥΡΑΚΗ-10-Ηράκλειο

ΒΟΥΡΑΚΗ-30-Κρήτη

ΒΟΥΡΑΚΗ-19-Χανιά

ΒΟΥΡΑΚΗΣ-31-Ηράκλειο

ΒΟΥΡΑΚΗΣ-100-Κρήτη

ΒΟΥΡΑΚΗΣ-69-Χανιά

ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ-19-Κρήτη

ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ-12-Ρέθυμνο

ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ-5-Χανιά

ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ-36-Κρήτη

ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ-29-Ρέθυμνο

ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ-5-Χανιά

ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ-7-Ηράκλειο

ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ-23-Κρήτη

ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ-6-Ρέθυμνο

ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ-10-Χανιά

ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ-27-Κρήτη

ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ-25-Χανιά

ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ-17-Ηράκλειο

ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ-21-Κρήτη

ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ-20-Ηράκλειο

ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ-30-Κρήτη

ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ-6-Χανιά

ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΒΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ-6-Ηράκλειο

ΒΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗΣ-7-Ηράκλειο

ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗΣ-12-Κρήτη

ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗΣ-5-Χανιά

ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ-6-Κρήτη

ΒΟΥΡΟΣ-6-Ηράκλειο

ΒΟΥΡΟΣ-7-Κρήτη

ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ-5-Χανιά

ΒΟΥΤΕΤΑΚΗΣ-26-Κρήτη

ΒΟΥΤΕΤΑΚΗΣ-26-Χανιά

ΒΟΥΤΟΥΦΙΑΝΑΚΗΣ-6-Ηράκλειο

ΒΟΥΤΟΥΦΙΑΝΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ-11-Κρήτη

ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ-11-Χανιά

ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ-25-Κρήτη

ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ-24-Χανιά

ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ-5-Χανιά

ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ-7-Κρήτη

ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ-25-Κρήτη

ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ-21-Λασίθι

ΒΡΑΝΑ-10-Κρήτη

ΒΡΑΝΑ-7-Χανιά

ΒΡΑΝΑΚΗ-6-Κρήτη

ΒΡΑΝΑΚΗΣ-13-Ηράκλειο

ΒΡΑΝΑΚΗΣ-28-Κρήτη

ΒΡΑΝΑΚΗΣ-11-Χανιά

ΒΡΑΝΑΣ-24-Κρήτη

ΒΡΑΝΑΣ-18-Χανιά

ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗ-6-Ηράκλειο

ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗ-6-Κρήτη

ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗΣ-19-Ηράκλειο

ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗΣ-20-Κρήτη

ΒΡΑΧΝΑΚΗ-10-Ηράκλειο

ΒΡΑΧΝΑΚΗ-10-Κρήτη

ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ-39-Ηράκλειο

ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ-39-Κρήτη

ΒΡΕΝΤΖΟΣ-105-Ηράκλειο

ΒΡΕΝΤΖΟΣ-141-Κρήτη

ΒΡΕΝΤΖΟΣ-34-Ρέθυμνο

ΒΡΕΝΤΖΟΥ-30-Ηράκλειο

ΒΡΕΝΤΖΟΥ-43-Κρήτη

ΒΡΕΝΤΖΟΥ-13-Ρέθυμνο

ΒΡΕΤΤΑΚΗΣ-5-Ηράκλειο

ΒΡΕΤΤΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΒΡΕΤΤΟΣ-14-Κρήτη

ΒΡΕΤΤΟΣ-9-Χανιά

ΒΡΕΤΤΟΥ-6-Κρήτη

ΒΡΙΤΟΜΑΡΤΙΣ-5-Κρήτη

ΒΡΙΤΟΜΑΡΤΙΣ-5-Χανιά

ΒΡΟΝΤΑΚΗ-6-Ηράκλειο

ΒΡΟΝΤΑΚΗ-33-Κρήτη

ΒΡΟΝΤΑΚΗ-10-Ρέθυμνο

ΒΡΟΝΤΑΚΗ-16-Χανιά

ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ-6-Ηράκλειο

ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ-74-Κρήτη

ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ-35-Ρέθυμνο

ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ-33-Χανιά

ΒΡΟΝΤΟΣ-5-Ηράκλειο

ΒΡΟΝΤΟΣ-6-Κρήτη

ΒΡΟΝΤΟΥΛΑΚΗ-7-Κρήτη

ΒΡΟΝΤΟΥΛΑΚΗ-7-Χανιά

ΒΡΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ-6-Κρήτη

ΒΡΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ-6-Χανιά

ΒΡΟΥΒΑΚΗ-17-Κρήτη

ΒΡΟΥΒΑΚΗ-16-Χανιά

ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ-36-Κρήτη

ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ-35-Χανιά

ΒΡΟΥΛΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΡΟΥΛΑΚΗ-5-Χανιά

ΒΡΟΥΛΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΒΡΟΥΛΑΚΗΣ-5-Χανιά

ΒΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ-5-Κρήτη

ΒΡΟΥΧΑΚΗ-5-Κρήτη

ΒΡΟΥΧΑΚΗΣ-10-Κρήτη

ΒΡΟΥΧΑΚΗΣ-7-Χανιά